Page 1

Liceul Teoretic Onisifor Ghibu str. Onisifor Ghibu nr. 3  Oradea  www.logopaper.com  ISSN-L 2392-8948

Paperless SPRING 2017

Selfie-uri în clasă

CE SĂ FACI CU

Foto: arhiva personală IOANA VASILE

LEARN, DELEARN, RELEARN

UN HATER

Parchează cu GOOGLE MAPS!


ANDREI IOVA. Foto: Raul Chirilฤƒ

EDITORIAL

NEBUNIEI

O DEFINIลขIE A


ADESEA STAU ŞI MĂ GÂNDESC LA ORIENTAREA MEA DUPĂ CE ÎMI VOI TERMINA STUDIILE. CUM AŞ PUTEA SĂ FAC DINTR-UN LUCRU CE MĂ PASIONEAZĂ UN MEDIU DE UNDE SĂ-MI CÂŞTIG EXISTENŢA? NU MĂ REGĂSESC ÎN NIMIC DIN CE AM FOST ÎNVĂŢAT PÂNĂ ACUM DE CEI CARE ÎMI PREDAU ŞI MĂ INSTRUIESC ÎN CURSUL VIEŢII. Opinia mea personală despre sistemul

este cu totul altceva.

de învăţământ din zilele noastre este una

Pe lângă faptul că ne sunt impuse nişte

destul de proastă; majoritatea

reguli stupide, ce ne derutează şi ne fac

profesorilor predau conform manualului

să fim toţi la fel, ne rup şi de creativitate.

învechit. Deşi modul de predare este

Regulile impuse într-o instituţie şcolară,

acelaşi ca pe vremea comunismului, nu

precum uniformele sau sancţionarea

îi învinovăţesc pe profesori; unele

elevilor cu note pentru comportament, nu

materii rămân aceleaşi, de exemplu

îi vor ajuta să se ambiţioneze să înveţe

Psihologia sau Logica rămân

mai mult sau să ofere un respect

neschimbate, oricât de noi sau vechi ar fi

reciproc, ba chiar îi pot demoraliza.

manualele, dar să explici lucrurile

Nu vorbesc de şcolile din Finlanda, unde

printr-un exemplu sau să încerci alte

elevii au rezultate excelente, nu au teme

metode, ce ar atrage elevii înspre materii,

şi participă la numeroase activităţi


extraşcolare, sau şcolile din Franţa,

realitate ale marilor scriitori români şi

unde regimul este mult mai strict ca la

văd ceva în sensul acesta, dar altora le

noi; mă refer în mod specific la cele din

plac cărţile de autoeducare ale

România.

antreprenorilor contemporani, care spun

Chiar dacă uniforma şcolară nu

explicit cu ce ai de-a face în zilele

îngrădeşte libertatea de exprimare, unii

noastre sau chiar dramele şi romanele

dintre elevi au propriul stil de

autorilor străini.

îmbrăcăminte sau preluat de la alţii, în

Am auzit despre mari domnitori români

care ei se simt în largul lor. Blugii rupţi şi

şi realizările lor, despre poeziile scrise

tricourile care sunt la modă în zilele

de marii scriitori ce aduc o influenţă

noastre sau uniformele monotone nu

sentimentală, dar nu am învăţat până în

influenţează stilul de învăţare sau

clasa a X-a nişte reguli de bază ale unei

disciplina.

cariere financiare de zi cu zi; nu vorbesc

Încă din clasa I-a ni se impun nişte

despre faptul de a învăţa cursul unui

reguli, să ridicam mâna dacă dorim să

agent imobiliar sau al unui investitor, ci

răspundem sau eventual suntem

despre economiile ce trebuiesc făcute în

sancţionaţi dacă ne exprimăm opinia

viaţa de zi cu zi şi distribuţia lor, pentru a

asupra lecţiei predate de profesori.

mă ajuta pe viitor.

Sistemul educaţional român pregăteşte

Majoritatea absolvenţilor ce fac şi o

muncitori de rând; practic, îi antrenează

facultate ajung angajaţi ai statului sau ai

să fie subalterni şi să asculte; cărţile

unei firme, puţini sunt cei ce ajung liber-

impuse pentru „examenul maturităţii” şi

profesionişti, adică medici cu cabinet

literatura universală în şcoală, mie,

particular sau avocaţi, însă şi mai puţini

personal, nu îmi par interesante deloc.

cei ce reuşesc să ajungă nişte investitori

Spun sincer asta pentru că, deşi îmi

sau profesori în arta conducerii şi

place să citesc, acelea nu mă atrag.

coordonării unei echipe, nişte lideri.

Unora le place să înveţe despre trecutul

De exemplu, ne sunt testate cunoştinţele

şi povestirile ficţionare sau inspirate de

acumulate de-a lungul celor 12 ani de


şcoală într-un examen ce durează trei

profesori ce au fost instruiţi într-o eră

ore şi în care trebuie să demonstrezi ce

industrială, care predau lucruri normale,

ai învăţat din monotonia prezentată în

după părerea lor – aşa şi este. Nu

clasă.

învinovăţesc cadrele didactice că

În fiecare zi, aceeaşi programă, 6-7 ore în

predau acelaşi lucruri ce le-au fost

care stai în bancă, acumulezi informaţii

predate şi lor, dar nu mai suntem în era

din care majoritatea nu te vor ajuta cu

industrială, suntem în era tehnologiei,

nimic după terminarea cursurilor, după

unde cu un simplu calculator poţi

care ziua următoare răspunzi oral sau

rezolva multe.

printr-o fişă de examinare prescrisă de

Cu acelaşi tip de predare monoton, nu e

profesor.

de mirare că majoritatea elevilor ajung

Uneori acumulezi unele informaţii ce te

să aibă un loc de muncă mediocru, chiar

ajută să îţi dezvolţi cultura generală, dar

după terminarea unei facultăţi, şi acelaşi

deseori ai cerinţe în care trebuie doar să

lucru se întâmplă de la o generaţie la

reproduci ca un robot ceea ce ţi s-a

alta.

predat. Ce ar fi dacă, în schimb, s-ar

O definiţie a nebuniei, după spusele lui

examina de exemplu capabilitatea

Albert Einstein, fizician, un geniu al

elevilor de a lucra într-o echipă, cum să

omenirii, este următoarea: „Nebunia

o îmbunătăţească sau cum să

înseamnă să faci acelaşi lucru în mod

procedeze în anumite situaţii?

repetat şi să te aştepţi să obţii un rezultat

Unii elevi sunt interesaţi de artă, alţii de

diferit”.

sport, pe alţii îi interesează învăţatul în sine, iar dacă nu îţi place să citeşti, deşi nu ai lecturi foarte grozave, poate ai un simţ artistic dezvoltat şi o creativitate mai intensă. Şcolile din România încă predau conform cerinţelor de acum 20 de ani, cu

ANDREI IOVA andrei.iova21@yahoo.com


Foto: DELIA SUCIU

COPIII CARE FOLOSESC TOUCHSCREEN-URI DORM MAI PUŢIN

60

Foto: wikipedia commons

44

31 Screenshot: LAURA FEŞNIC

GOOGLE EARTH ÎN 3D Mulţumită noilor modificări aduse aplicaţiei Google Earth, poţi explora acum colţurile îndepărtate ale lumii chiar de la PC.

R.I.P. JACQUE FRESCO Jacque Fresco şi-a imaginat o societate în care banii s-au desfiinţat.


Selfie în clasă 54

PSIHOLOGIE Elevi cu probleme emoţionale 8

Invazia tehnologică în modă 57

Ţinte ale agresivităţii şcolare 11

Cu touchscreen-uri dormi mai puţin 60

Cum învaţă elevii introvertiţi 14 Cum să îi răspunzi unui hater 16

Cum generezi conţinut interesant pe blog 63

Cum ajuţi elevii care au traume 18 Iubitorii muzicii sunt mai deştepţi 21 Cum te influenţează culorile 24

APLICAŢII Google Maps de ajutor la parcare 28

Modalităţi cool de învăţare a poeziei 65 Dormi mai bine ajutat de tehnologie 68

ENGLISH PAGES

Google Earth în 3D 31

Our body's voltage 70

Fluxuri video live 35

Why there are so many jobs? 72

Sculptează-ți corpul cu o aplicație 38

PREDICŢII

DEZVOLTARE PERSONALĂ

Viitorul este dezvoltarea colaborativă 40

Importanţa valorilor personale 74

Pregătirea elevilor pentru viitor 42 R.I.P. Jacque Fresco 44

De ce ne simţim goi pe dinăuntru 76 7 limbi considerate greu de învăţat 79

Matematică sau noroc? 47

Dragostea divină 82 TEHNOLOGIE Timpul petrecut în faţa ecranului 51

logopaper@gmail.com

+ 040 773 391 705

www.logopaper.com

LOGO paper

Foto: arhiva LOGO PAPER

SUMAR


ABORDAREA ELEVILOR CU PROBLEME EMOȚIONALE TERMENUL DE „PROBLEMĂ EMOȚIONALĂ” SE REFERĂ LA DIFERITELE PROVOCĂRI CARE AFECTEAZĂ COMPORTAMENTUL ȘI SĂNĂTATEA MENTALĂ A ELEVULUI. ÎN GENERAL, ACEȘTIA AU TRĂIT O SEPARARE DE ANUMITE PERSOANE DRAGI LA ÎNCEPUTUL VIEȚII SAU AU TRECUT PRINTR-O TRAUMĂ, ACESTE EXPERIENŢE PUNÂND CREIERUL ÎNTR-O STARE DE „SUPRAVIEȚUIRE” /„URGENȚĂ”, CARE A PERSISTAT ÎN VIAȚA LOR, EI FIIND ÎNTR-O CONTINUĂ STARE DE ALARMĂ.


Este greu să te apropii de elevii cu probleme emoționale, dar până la urmă asta este arta profesorului.”


Așadar, elevilor trebuie să li se explice că

comunicare prin scris sau prin orice alt

această stare dăunează şi același timp să li

intermediu.

se ofere un mediu în care să se simtă în

Odată cu trecerea timpului, elevilor li se pot

siguranță. Iată câteva strategii de a crea

oferi obiective sau cerințe care, după ce sunt

acest mediu.

îndeplinite, vor atrage cu ele și o răsplată.

În funcție de starea de spirit a elevilor,

O metodă eficientă în oferirea suportului

aceștia pot să meargă în diferite zone ale

emoțional este „2 x 10 strategy” dezvoltată

clasei care să poată fi identificate cu zonele

de psihologul Raymond Wlodkowski care

creierului.

consta în 2 minute pe zi timp de 10 zile în

Spre exemplu, elevii care doresc să învețe

care elevul si profesorul au o conversație

sau să studieze pot să meargă în „zona

personala despre orice subiect este interesat

hipocampus”, numită astfel după partea

elevul. Wloodkowski a observat o

creierului care memorează și conectează

îmbunătățire a comportamentului elevilor cu

informațiile noi cu cele pe care deja le

85%.

deținem.

Un jurnal poate oferi elevilor un loc sigur în

Un alt exemplu ar fi „zona prefrontală a

care aceștia să se descarce deținând control

cortexului”, în care elevii depun muncă în

asupra informațiilor confidenţiale. Dacă un

echipă sau colaborează.

elev decide să abordeze această metodă

Atunci când învățăm elevii despre funcțiile

putem discuta cu el despre cum acest jurnal

creierului și îi conectăm la activități

poate devenii un prieten de încredere și cum

specifice, ei devin mai conștienți de sine și

ar putea să își exprime aceste emoții în viitor

mai fluenți în procesele lor cognitive.

în circumstanțe potrivite.

Dacă elevii sunt intr-o stare de spirit sau

În munca depusă cu elevii cea mai mare

mentală negativă, în primul rând trebuie să

diferenţă o face metoda de livrare a

calmăm spiritele. Cel mai bun mod de a face

informaţiei. De cele mai multe ori este

asta este să te apropii de temperatura lor

aproape imposibil să te apropii de unii elevi,

emoțională, făcându-i astfel conștienți că ești

mai ales de cei cu probleme emoționale, dar

alături de ei, indiferent de comportamentul

până la urmă asta este arta pe care

lor.

profesorul o practică, arta de a te coborî

De asemenea, este necesar să se aplice

pentru a ridica.

măsuri diferite pentru comportamente

IONUŢ TRIPON

diferite. De exemplu, dacă un elev refuză să comunice verbal, se poate încerca o


Foto: SERGIU NEGRUŢ (dramatizare)

ŢINTE PREDILECTE ALE AGRESIVITĂŢII ȘCOLARE


CORIDOARELE ȘI SCĂRILE INTERIOARE ALE ŞCOLILOR SUNT PUNCTE DE INTIMIDARE, POTRIVIT UNUI RECENT RAPORT AL NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS. În anul academic 2014-2015, elevii cu vârste

multe spații de tranziție - coridoarele sociale

cuprinse între 12 și 18 ani au raportat

și scările care se mișcă rapid și care domină

aproape două ori mai multe incidente de

peisajul hărțuirii studenților.

agresiune în zonele de tranziție între clase,

Aproape 42% dintre studenții care au fost

unde îşi petrec o mică parte din timpul lor, ca

hărțuiți au raportat incidente în holuri sau

și în alte zone școlare, cum ar fi cantinele

scări, un număr similar pentru băieți (41,8%)

sau locurile de joacă.

și fete (41,6%). Un procent mult mai mic de

Aproximativ 5% dintre studenți s-au

studenți agresați au raportat incidente în

confruntat cu forme fizice de agresiune,

afara școlii (19,3%), într-o baie sau în vestiar

declarând că au fost „împinși, împinși,

(9,4%).

împiedicați sau scuipați”. Numerele

Și o privire mai largă asupra a ce s-a scris pe

sugerează că agresiunea digitală, care părea

această temă de-a lungul anilor dezvăluie o

să anunțe o nouă eră periculoasă de hărțuire,

temă clară: importanța înființării unei rețele

atunci când a apărut pentru prima dată, nu

de aliați, inclusiv administratori, studenți,

s-a dezvoltat așa cum a fost prezis.

profesori, părinți și chiar cetățeni.

În timp ce fetele agresate au raportat hărțuire

Indiferent de modelul de prevenire a

online (15,9%) mai mult de două ori decât

agresiunii pe care o adoptă o școală - oricât

băieții, ele au întâmpinat o hărțuire mult mai

de variată ar fi coaliția convocată pentru a lua

mare în medii școlare decât cele digitale.

o poziție împotriva agresiunii - este logic să

Numai 6,1% dintre băieții agresați au raportat

fie conștient de faptul că holurile și scările,

incidente online.

luate împreună, sunt aproape de două ori mai

În timp ce terenul de joacă este în mod tipic

susceptibile de a fi sursa problemei .

considerat epicentrul agresiunii, sunt mai

SERGIU NEGRUŢ


Foto: arhiva personală Andrei Ţiburcă


CUM ÎNVAŢĂ ELEVII INTROVERTIŢI MOTIVAȚIA ESTE VITALĂ PENTRU ÎNVĂȚARE, ELEVII MOTIVAȚI AVÂND MAI MULTE REZULTATE POZITIVE. METODELE DE ÎNVĂȚARE INCLUD ÎNVĂȚAREA COOPERATIVĂ ŞI PROIECTELE CU PREZENTĂRI ÎN GRUPURI, DAR ÎN ACESTE CAZURI INTROVERTIȚII SUNT ÎN PERICOL DE A FI LĂSAȚI ÎN URMĂ, DEOARECE EXTROVERTIȚII TIND SĂ VORBEASCĂ, ÎN TIMP CE INTROVERTIȚII PREFERĂ SĂ CITESCĂ. PRIN URMARE, PROFESORII TREBUIE SĂ FIE CONȘTIENȚI CĂ AU NEVOIE DE MATERIALE MOTIVAȚIONALE PENTRU ACEȘTIA. IATĂ CÂTEVA STRATEGII PENTRU A AJUTA ELEVII INTROVERTIȚI SĂ REUȘEASCĂ.


Săli de clasă cu acces la Internet Faptul că introvertiții sunt reticenţi la discuții nu însemnă că nu au nimic de spus. Internetul este un instrument la clasă, un mod excelent de a atrage elevii introvertiți, aceștia putând contribui cu gândurile lor, fără frica de-a se expune fizic. Forumurile de discuții sunt instrumente excelente de activități online. Suplimentul online la o clasă oferă elevilor introvertiți o metodă mai confortabilă de-a contribui cu ideile lor, iar profesorilor le dă posibilitatea de-a posta prezentări, documente și note,

E IMPORTANT CA INTROVERTIȚII SĂ ÎNVEŢE CUM SĂ LUCREZE CU OAMENII ŞI CUM S-O FACĂ CU PROPRIILE CUVINTE.

oferind elevilor introvertiți libertatea de a-şi revizui conținutul.

se bucură de conversații și de multe ori doresc să vorbescă, dar au nevoie de timp

Curriculum-ul

pentru a reflecta la ceea ce vor să spună

Competența de a te prezenta în fața unui

prima dată.

grup este importantă pentru studenți, dar e

E o idee greșită să presupui că introvertiții

nevoie să li se predea introvertiților modul de

sunt antisociali şi preferă să fie lăsați în

lucru cu oamenii, modul de a prezenta

pace. Adevărul este că introvertiții -

lucrurile şi cum s-o facă cu propriile cuvinte.

indiferent dacă sunt la birou sau într-o sală

Se poate face acest lucru prin planificarea

de clasă - sunt sociabili; pur și simplu au

curriculum-ului, care va motiva extrovertiți şi

nevoie de un mediu în care să se simtă

introvertiți în același timp. De exemplu, când

confortabil. Tot aşa, strategiile de învățare

planificarea identifică roluri specifice, pot fi

trebuie adaptate, pentru a coopera cu nevoile

atraşi elevi introvertiți să contribuie la

elevilor.

proiect.

O metodă similară ar trebui să fie urmată și în sala de curs. Este important ca un

Conversațiile

profesor să creeze un mediu satisfăcător

Deoarece introvertiții privesc în jos, le vine

pentru toate tipurile de elevi.

ușor profesorilor să presupună că totul

DARIA BALAJ

merge bine pentru ei. Se pare că introvertiții


Artwork: ANAMARIA PINTEA

CUM SĂ-I RĂSPUNZI UNUI HATER DISCURSUL DE URĂ ESTE GREU DE DEFINIT ȘI ESTE UȘOR SĂ FII CONFUZ CU PRIVIRE LA MOTIVELE VORBITORULUI. ESTE IMPORTANT SĂ ÎNȚELEGEM PROFUNZIMEA ACESTOR PROVOCĂRI; DISCURSUL DE URĂ NU VA DISPĂREA DECÂT DACĂ VOM EXAMINA CAUZELE CARE STAU LA BAZA ACESTEIA.


Există mai multe motive pentru care elevii sunt hateri: pentru a exprima bigotismul și rasismul; îşi exprimă propria furie interioară și durerea nerezolvată; să se simtă superiori; să se simtă puternici, atunci când se percep

„Cultura nimănui nu poate fi atacată verbal.”

neputincioși în unele zone ale vieții lor; ca să

vorbe urâte? Intenția vorbitorului contează?

le demonstreze ceva prietenilor.

Toate vorbele urâte sunt la fel? Cât de

Pentru a diminua discursul de ură, stabiliți în

subiectiv este discursul de ură? Este

clasă o valoare în care toate culturile trebuie

stereotipul același lucru cu ceea ce urăști? O

respectate. Cu ajutorul elevilor, faceți o listă

victimă a discursului de ură are dreptul să se

de reguli comportamentale care promovează

răzbune?

această valoare. Exemple; „Nu folosiți un

Fiecare grup să conducă o discuție despre un

limbaj care poate răni sentimentele altui

subiect. Odată ce toate aceste discuții sunt

elev”; „Cultura nimănui nu poate fi atacată

terminate, dezvoltați o definiție de clasă a

verbal”. Odată ce lista de reguli este

discursului de ură, inclusiv modul în care

completă, dezvoltați împreună cu elevii un

aceasta diferă de alte tipuri de conversații

protocol privind modul în care aceste reguli

dureroase.

vor fi aplicate.

Privind lista celor cinci motive pe care elevii

Construiți empatia clasei. Asigurați-vă că

le folosesc pentru a fi hateri, gândiți-vă

sala de clasă este un spațiu sigur, întrebați

împreună cu clasa ce este bun și ce este rău

elevii dacă vreunul dintre ei a fost victima

în legătură cu fiecare dintre aceste motive.

unui hater. Dacă sunt dispuși, permiteți

Examinând ce este bun despre vorbele urâte,

acelor elevi să împărtășească cu restul clasei

puteți descoperi motivația. În această

cum se simțeau atunci când auzeau vorbele

activitate, puteți împărtăși ideea că uneori

urâte.

motivele bune duc la decizii nepotrivite și

Analizați discursul de ură. În grupuri mici,

folosiți aceste discuții pentru a-i face pe elevi

invitați elevii să fie curioși și să-și

să dezvolte modalități diferite de a se

aprofundeze înțelegerea - de unde vine

exprima. Vorbind despre binele și răul din

discursul de ură, ce este ură și ce nu este.

discursul de ură, le dați elevilor șansa de a-și

Puteți cere fiecărui grup să răspundă la

examina propriile sentimente, de a le observa

întrebări precum: Cine decide ce este ura:

impactul asupra celorlalți și de a le evalua

vorbitorul sau destinatarul? Care este

deciziile.

diferența dintre tachinare, sarcasm, insultă și

ANAMARIA PINTEA


CUM SĂ AJUŢI ELEVII CARE AU TRAUME CÂND NE UITĂM LA ELEVII NOŞTRI, VEDEM PERSOANE CU O VIAŢĂ COMPLEXĂ, CARE NU INCLUDE DOAR TIMPUL PETRECUT LA SCOALĂ, CI ŞI EXPERIENŢE, FRICI, DORINŢE ŞI SPERANŢE LEGATE DE VIAŢA DE ZI CU ZI. ÎN CALITATE DE PROFESOR, AI LA DISPOZIŢIE METODE DE A DEPISTA ŞI AJUTA LA REMEDIEREA PROBLEMELOR TRAUMATICE.


Foto: arhiva personală Samuel Paşca

Află ce s-a întâmplat şi pune-te în pielea elevului Fiecare dintre noi reactionează diferit in

putea sa il intelegi ca si un indicator al faptului ca elevul nu isi poate controla bine emotiile.

situatii tragice, gandeste-te la modurile in care ar putea reactiona si fi pregatit sa ii dai un raspuns potrivit.

Învaţă de la… experţi De indata ce fiecare persoana reactioneaza diferit in cazul unei trauma, este nevoie sa

Recunoaşte adevărul emoţional Ca profesor, treaba ta nu este sa afli detalii despre ce s-a intamplat ci cum trauma ar putea impacta emotional elevul.

intelegi mai bine impactul pe care il poate avea o trauma. Cei mai buni experti in domeniul acesta sunt chiar ceilalti elevi. Intreaba-I pe ceilalti de ce au ei nevoie ca sa se simta sprijiniti si in siguranta. Unii elevi

Dă-ţi silinţa să înţelegi mai bine problemele de comportament

te-ar putea surprinde cu perceptia lor despre lucrul acesta.

In loc sa percepi comportamentul urÂt al elevului ca si pe un rezultat al obrazniciei, ai

Menţine-te într-o stare psihologică bună


Foto: arhiva personală Samuel Paşca

Sa lucrezi cu astfel de elevi cu traume nu este deloc usor, ar putea sa te aduca intr-o stare de epuizare mentală, de aceea este foarte important sa nu uiti cine esti si ce rol ai. SAMUEL PAŞCA


Foto: GEORGE JUDEA

IUBITORII MUZICII SUNT MAI DEȘTEPȚI


TOATĂ LUMEA A AUZIT DE ACEL PĂRINTE CARE ÎL FACE PE COPILUL LUI SĂ ASCULTE MOZART, DIN SPERANŢA CĂ VA FI MAI INTELIGENT. STUDIILE ȘTIINȚIFICE ARATĂ CĂ MUZICA, ÎN SPECIAL MUZICA CLASICĂ, AR PUTEA AJUTA ÎNTR-ADEVĂR SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ ACTIVITATEA CREIERULUI ȘI ÎNVĂȚAREA. Din păcate, oamenii au tendința de a înțelege

Dar dacă înțelegi ce înseamnă muzica clasică

greșit știința reală, ceea ce are drept rezultat

pentru creier, vei vedea că poate face o

două situaţii discutabile: dai drumul unui CD

diferență - mică, dar evidentă.

cu muzică de Mozart și asculți câteva ore, în speranța că vei deveni geniu, ceea ce este

Nimic nu se întâmplă peste noapte.

absurd, sau priveşti un scenario absurd și

Beneficiile apar în timp. Potrivit BBC, ideea

deduci că muzica nu te ajută să-ţi

că ascultarea lui Mozart îmbunătățește

îmbunătățeşti deloc creierul, ceea ce este de

inteligența a apărut după 1991, ca răspuns la

asemenea incorect. O privire corectă asupra

un studiu publicat de la Universitatea din

beneficiilor mentale ale muzicii clasice oferă

California. Cercetătorii au descoperit că,

o imagine mai nuanțată.

pentru o scurtă perioadă de aproximativ 15

Ascultarea lui Mozart timp de câteva ore nu

minute după ce au ascultat Mozart, tinerii

va face diferența dintre un copil care este mai

adulți au îndeplinit mai bine sarcinile.

modest intelectual sau următorul Einstein.


După acest studiu, oamenii de stinta au analizat în continuare efectele muzicii în general și ale muzicii clasice în special asupra creierului nostru. Unele studii au constatat că persoanele au memorat obiecte mai bine sau s-au comportat mai bine la testele de învățare, după ce au ascultat

Ideea că Mozart îmbunătățește inteligența a apărut după 1991.

muzica clasică.

trebui să clarifice faptul că ascultarea muzicii

În 2004, un studiu care a examinat activitatea

clasice este benefică. Dar trebuie să fie

creierului după ce a ascultat Mozart a

neapărat muzica clasică sau chiar muzica lui

constatat că „a crescut expresia genică a

Mozart? Oare ascultarea lui Brahms sau a lui

BDNF, un factor de creștere neurală, a CREB,

Ceaikovski sau chiar muzica rock va crea

un compus de învățare și de memorie, și

același efect?

synapsina, o proteină de creștere sinaptică".

Răspunsul, într-o oarecare măsură, este da.

În termeni laici, creierul a creat substanțe

În general, muzica acționează ca un stimulent

chimice ca răspuns la stimularea muzicii lui

asupra creierului, îl determină să

Mozart.

construiască o cale între memorie și centrul emoțional, menținându-l activ. Dar esenţial

Nu numai că te face mai destept, dar te simți

nu este o formă particulară de muzică, ci ce

mai bine. Pe lângă creșterea inteligenței,

fel de muzică vă place. Dacă găsești muzică

studii suplimentare au arătat că ascultarea

clasică plictisitoare, nu va fi stimulantă.

muzicii clasice poate avea și alte beneficii.

Dezbaterea asupra modului in care muzica

Muzica clasică poate ajuta la ameliorarea

afecteaza creierul nu se va termina cu câteva

anxietății; medicii folosesc terapia muzicală

studii, dar cercetările arata ca muzica clasica

pentru a ajuta la tratarea tulburărilor cum ar

poate aduce beneficii creierului si sanatatii

fi demența și problemele de somn.

generale.

Muzica este doar un aspect al tratamentului,

Dar nu luați asta ca si cum ar însemna că

dar chiar dacă nu sunteți convins că

ascultarea unei singure simfonii vă va crește

ascultarea muzicii vă face mai inteligenți, nu

în permanență IQ-ul cu 10 puncte sau că ar

există nicio îndoială că aceasta vă poate ajuta

trebui să vă limitați la muzica clasică. Muzica

să vă îmbunătățiți sănătatea în alte zone.

este menită să fie plăcută și iubită, nu o

Alege muzica potrivita pentru tine.

tratată ca echivalentul unui supliment de

Funcționează numai atunci când vă bucurați

vitamine.

de ea. Tot ceea ce este menționat mai sus ar

GEORGE JUDEA


Foto: HARRIS WALLMEN

CUM TE INFLUENลขEAZฤ‚ DIFERITE CULORI


PSIHOLOGUL CARL JUNG A CONSIDERAT CULOAREA CA FIIND UN INSTRUMENT VITAL ÎN PSIHOTERAPIE. EL A OBSERVAT CĂ FIECARE CULOARE SIMBOLIZEAZĂ O ANUMITĂ STARE SAU CONDIŢIE, LA FEL CUM AURUL SIMBOLIZEZĂ SUVERANITATE, SPIRITUALITATE ŞI INTUIŢIE. Există cazuri documentate de medicamente

Femeile nu sunt în general atrase de un

placebo care utilizează intenţionat culori

partener potenţial de sex masculin,

pentru a obţine un efect dorit - de exemplu,

bazându-se numai pe culoarea hainelor sale,

folosind pilule roşii ca stimulanţi şi pastile

dar folosesc culoarea pentru a atrage un

albastre pentru inducerea somnului.

bărbat, culoarea roşie fiind o „armă”. Studiul

Oraşul Glasgow, din Scoţia, în anul 2000 a

lui Elliot arată într-adevăr că bărbaţii tind să

început să instaleze lumini de stradă

fie atraşi de o femeie care poartă roşu,

albastre, ceea ce a dus la o reducere

comparativ cu orice altă culoare.

semnificativă a ratei criminalităţii din zonă.

Mai jos este o listă a diferitelor culori şi

De atunci, şi alte comunităţi au adoptat

efectelor psihologice ale acestora, frecvent

această schimbare.

acceptate de oameni.

Ceea ce este şi mai interesant este faptul că

Roşul este o culoare care reflectă emoţia şi

oamenii fac anumite asociaţii de culoare când

dragostea, dar poartă şi semnale negative,

vine vorba de evaluarea atractivităţii fizice a

cum ar fi furia, pericolul şi pofta. Roşul este,

unei persoane, pentru o posibilă relaţie

de asemenea, asociat cu pasiune, energie,

romantic, susţine psihologul Andrew J.

forţă şi rezistenţă.

Elliot.

Albastrul joacă un rol semnificativ în


influenţarea competenţelor personale. Este o culoare simbolizând pacea, securitatea, încrederea, loialitatea şi intelectul. Albastrul este, de asemenea, culoarea reprezentând masculinitatea. Multe organizaţii corporative folosesc culoarea albastră. Dezavantajul albastrului este că poate fi asociat cu depresia, frica şi răceala. Galben: este o culoare care denotă lumina şi energia. Prin urmare, este asociat cu fericirea, creativitatea, bucuria şi vremurile bune. Dezavantajul galbenului este că poate reprezenta gelozie şi instabilitate. Verde: adesea un indicator util de bună calitate sau gust. De asemenea, este puternic asociat cu natura, vindecarea, prospeţimea şi creşterea. Poate uneori indica bani. Pe partea

FEMEILE SE FOLOSESC DE CULOARE PENTRU A ATRAGE UN POTENŢIAL PARTENER, CULOAREA ROŞIE FIIND „O ARMĂ” ÎN ACEST SENS.

inferioară, verdele este legat de invidie şi

Negru: poate da un accent dramatic. Este, de

vină.

asemenea, asociat cu formalitatea,

Portocaliu: când vine vorba de psihologia

securitatea şi clasa. Pe partea inferioară,

culorilor, portocaliul este legat de încredere,

negrul este, de asemenea, asociat cu durere

succes, sociabilitate şi curaj. Este o culoare

şi spaimă.

bună şi prietenoasă, dar uneori poate fi

Maro: este singura culoare privită a fi

asociată cu despărţirea.

simbolică a austerităţii sau rigidităţii. Este o

Roz: considerată o culoare drăguţă, s-ar

culoare de pământ, asociată cu exteriorul. De

putea să fiţi surprins să ştiţi că rozul reflectă

asemenea, simbolizează longevitatea şi

sinceritatea şi sofisticarea. Este, de

prietenia.

asemenea, culoarea dulceţii, ludicului şi

Albul: reflectă puritatea şi sinceritatea. Este,

compasiunii. Pe partea inferioară, roz poate

de asemenea, percepută a fi o culoare a

indica imaturitate sau slăbiciune.

fericirii pure. Alte caracteristici includ

Violet: este asociat cu ambiţie şi unitate,

inocenţa, curăţenia, prospeţimea şi, de

spiritualitate, devoţiune şi articole de lux.

asemenea, distanţa şi răceala.

Poate indica şi fantezie sau mister.

NARCISA DĂRĂBAN


Foto: HARRIS WALLMEN


Screenshot: Andrei Ţiburcă

GOOGLE MAPS ÎŢI ARATĂ UNDE ŢI-AI PARCAT MAŞINA


ÎN CEA MAI RECENTĂ ACTUALIZARE BETA, GOOGLE A ADĂUGAT O NOUĂ FUNCȚIE CARE VĂ PERMITE NU NUMAI SĂ VĂ AMINTIȚI UNDE AȚI PARCAT MAȘINA, CI ȘI SĂ AFLAŢI CÂTEVA ELEMENTE SUPLIMENTARE DESPRE LOCAȚIE ȘI CHIAR SĂ SALVAȚI O FOTOGRAFIE A ACELUI LOC. Screenshot: Bianca Bealcovschi S-ar putea să nu aveți nevoie de această facilitate tot timpul, dar este foarte neplăcut să te afli la un eveniment aglomerat sau într-o parcare pe mai multe niveluri, unde să nu ştii nici la ce etaj te afli. Scenariul este amuzant la lectură, dar când îl trăieşti pe pielea ta, e mai puţin distractiv. Vin veşti bune! Nu vei mai experimenta asa ceva niciodata. Cei de la Google Maps iti promit ca te ajuta sa gasesti masina pe care ai uitat unde ai parcat-o - vorbim despre masina lasata la voia intamplarii in parcarea de la mall. Noua interfaţă va salva locaţia curentă şi o va marca pe hartă cu simbolul P, dar asta e prea puţin în cazul parcărilor etajate. De aceea poţi să adaugi o nouă interfaţă, care îţi permite să salvezi o tonă de informaţii. Poţi adapta butonul de locaţie, adăuga fotografii


cu locul în care ai parcat maşina şi lua notiţe. Nu în ultimul rând, fiecare loc de parcare poate fi configurat cu un cronometru, care să te atenţioneze atunci când taxa plătită pentru parcare expiră. După stocarea acestor informaţii, Google Maps va genera o notificare care îţi va reaminti că ai salvat locul de parcare. Notificarea şi şi iconiţa cu P va fi vizibilă până când le vei şterge sau vei salva un alt loc de parcare. Noua aplicaţie este mai

Screenshot: Bianca Bealcovschi

bună decât ultima încercare existentă în Google Now. Deocamdată, aceasta funcţionează doar pe Android Google Maps v9.49. Aproape că nu există diferenţe de caracteristici între versiunile iOS şi Android ale Google Maps. BIANCA BEALCOVSCHI


ÎN 3D Screenshot: LAURA FEŞNIC

GOOGLE EARTH


ÎNTREAGA LUME ÎN MÂINILE TALE


DATORITĂ NOILOR MODIFICĂRI ADUSE APLICAŢIEI GOOGLE EARTH, POŢI EXPLORA ACUM COLŢURILE ÎNDEPĂRTATE ALE LUMII CHIAR DIN BROWSER-UL TĂU.


În prima sa actualizare majoră într-un

Acum ca ai ajuns unde ti-ai dorit, uita de

interval de doi ani, Google Earth a adăugat o

imaginile tradiționale din satelit si da click pe

grămadă de noi caracteristici, care ar trebui

opțiunea 3D din partea dreapta jos a paginii

să facă aplicația globală virtuală mult mai

pentru a te putea bucura de frumusețile

distractivă. Primul este suportul pentru

locului din orice unghi. Când găsești o

browser: nu mai aveți nevoie de un desktop

priveliște care te las afara suflare sau iti

dedicat sau de o aplicație mobilă pentru a

inspira o amintire plăcuta, nu uita sa

vizualiza Google Earth, deoarece se încarcă

impartasesti o carte postala familiei si

acum si în Chrome.

prietenilor cu vederea ta exacta. Acestia pot

Apoi,au fost introduse hărțile 3D, pentru a te

da click pe link pentru a sari exact unde tu te

putea bucura de toate frumusețile lumii de la

afli virtual.

biroul tău, fără a fi nevoit sa plătești pentru

Cu asta, Google Earth este acum mult mai

asta.

interesant pentru studenți și oameni de toate

Poti sa vezi totul la nivel de strada, ajungând

vârstele. Puteți să-l încercați accesând

sa te simti ca si cum chiar ai fi acolo.

earth.google.com în Chrome sau prin

Ti-ai dorit mereu sa vizitezi Marele Canion

accesarea aplicației Android. Noua versiune

?Te-ai întrebat tot timpul cum e sa travesti in

va fi disponibilă în curând și în alte browsere,

India?Ai vrut sa parcurgi Marele Zid

precum și în iOS.

Chinezesc sau sa umbli pe străzile

Simte-te liber sa te pierzi putin si sa

aglomerate ale New York-ului?Totul este

explorezi lumea. Cu Google Earth poti gasi

posibil acum. Tot ce trebuie sa faci este sa

intotdeauna drumul inapoi spre casa!

introduci numele locului pe care vrei sa il

LAURA FEŞNIC

vizitezi in bara de căutare Google Earth. Zborul tau va dura câteva secunde.


FLUXURI VIDEO LIVE VIDEOCLIPURILE LIVE, CU IMAGINI ÎN FLUX CONTINUU, AU UN SUCCES FANTASTIC ÎN SĂLILE DE CLASĂ. FOLOSIREA ACESTORA AJUTĂ ELEVII SĂ VIZITEZE NOI LOCURI ŞI LE APRIND CURIOZITATEA DESPRE LUMEA DIN JURUL LOR. ÎN PRIMĂVARĂ, O GIRAFĂ NUMITĂ APRIL DE LA PARCUL DE AVENTURĂ DIN HARPURSVILLE, NEW YORK, A CAPTURAT INIMILE ŞI MINŢILE OAMENILOR DIN ÎNTREAGA LUME.


Screenshot: TEODORA CRISTEA

Mii de oameni au vizionat filmul live,

Trăirile dintr-un live implică, de obicei, o

urmărind ritmul pregătirii pentru sfârşitul

camera web care urmăreşte în timp real un

perioadei de 15 luni de sarcină, girafa

loc într-o anumită perioadă de timp. Ele

urmând să dea naştere celui de-al patrulea

permit studenţilor să călătorească în locuri

pui. De ce sunt atât de încântaţi oameni de

îndepărtate şi să vadă momente unice din

toate vârstele? Ce e atât de incredibil în acest

natură.

live?


De exemplu, ei pot observa modul în care

Când predaţi o lecţie despre ciclurile de

animalele se comportă atât în grădini

viaţă, arătaţi un vultur cuibărit sau o altă

zoologice, cât şi în habitatul lor natural.

specie de păsări şi puneţi studenţii să

Iată câteva surse excelente pentru fluxurile

urmărească cum se dezvoltă ouăle şi puii.

live pentru a putea fi prezentate în clasă.

Studiaţi ciclul de viaţă al păsării.

Explore.org are o mare colecţie de camere

Pentru a susţine o lecţie despre geografia

web live. Elevii pot învăţa despre sistemul

mondială, lăsaţi elevii să aleagă un oraş din

solar şi observa Pământul de sus, cu ajutorul

lume şi să partajeze imagini live cu repere

celor de la NASA, prin Staţia Spaţială

din acel oraş. Ei pot vedea nu numai locul

Internaţională. Staţia orbitează Pământul la

sau reperul, ci şi numărul de persoane care îl

fiecare 90 de minute. După ce au privit

vizitează în timpul zilei. Ei îşi pot prezenta

Pământul de sus, elevii care învaţă despre

observaţiile din feed-ul live, împreună cu

forme de relief, biomuri şi climă pot vedea ce

cercetările despre locul sau reperul şi de ce

se întâmplă în parcurile naţionale. Serviciul

ar merita vătut acel loc.

american al parcurilor naţionale are un

Atunci când învaţă despre habitate, elevii pot

număr de feed-uri în direct.

studia un feed viu dintr-un anumit loc (cum

Unde ai mai putea vedea Yellowstone-ul sau

ar fi un recif de corali sau o pădure

capra de munte de la Glacier Naţional Park,

tropicală). Ei pot înregistra plantele şi

fără a părăsi sala de clasă?

animalele pe care le văd acolo. De asemenea,

EarthCam.com oferă, de asemenea, multe

pot lua notiţe cu privire la tipul de vreme care

fluxuri live în oraşe şi repere din întreaga

apare. Pot observa hrănirea pe parcursul mai

lume. Studenţii pot vizita Turnul Eiffel,

multor zile sau săptămâni, se poate vedea

Statuia Libertăţii şi Monumentul Washington.

dacă vremea se schimbă sau dacă animalele

Studenţii din domeniul studiilor sociale pot

care apar sunt diferite. În timp, ei vor

călători pe glob, văzând repere ale lumii în

dezvolta o înţelegere bună privind locul

timp real. Aceştia pot vedea locuri care au

respectiv.

fost locuite de oameni de mii de ani în urmă

Acestea sunt doar câteva idei despre modul

şi pot însoţi oameni care interacţionează cu

în care puteţi folosi fluxurile live de camera

aceste locuri.

în sala de clasa. Aveţi vreun feed video live

Iată câteva idei despre modul de utilizare a

care vă place în mod deosebit?

fluxurilor video live în sala de clasă:

TEODORA CRISTEA


Screenshot: RĂZVAN LASLĂU

SCULPTEAZĂ-ȚI CORPUL CU O SIMPLĂ APLICAȚIE


APLICAȚIA „FORMEAZĂ-ȚI CORPUL MULT VISAT” ESTE DE MARE AJUTOR PENTRU PERSOANELE CARE VOR SĂ SE APUCE DE SALĂ SAU CARE AU FĂCUT-O DEJA ȘI DORESC SĂ ÎNVEȚE ATÂT EXERCIȚII, CÂT ȘI NOȚIUNI VALOROASE DESPRE ALIMENTAȚIE. Pe lângă toate informațiile oferite, în meniul aplicației găsim și un calculator care îți spune necesarul de calorii, proteine, carbohidrați și grăsimi necesar corpului tău pentru a slăbi sau crește în masă musculară. Aplicația, disponibilă doar pe device-urile cu Android, este foarte explicită şi are un rating foarte bun, de 4,6/5 stele. Utilizatorii s-au declarat foarte mulțumiți de aceasta comentând: „E super tare aplicația asta. Te ajută să te formezi fizic și îți arată tot ce ai nevoie pentru: exerciții fizice de la cele simple la cele mai complicate, sfaturi despre alimentație etc.”, ne spune David Rusu. RĂZVAN LASLĂU


Foto: arhiva LOGO PAPER

VIITORUL ESTE DEZVOLTAREA COLABORATIVÄ‚


EDUCAȚIA GLOBALĂ DEPINDE DE CONEXIUNEA DINTRE PROFESORII CARE AU VALORI, IDEI ȘI RESURSE COMUNE. TEHNOLOGIA DIN ZIUA DE AZI LE PERMITE ACCES LA RESURSE, LA ALȚI COLEGI DIN DOMENIU ȘI LA ABORDĂRI INSTRUCȚIONALE DIVERSE. CUNOAȘTEREA ȘI APTITUDINILE NECESARE PENTRU A FI UN PROFESOR PREGĂTIT ÎN SECOLUL XXI LE INCLUD PE CELE DE A ÎNȚELEGE CUM SĂ FOLOSEȘTI INTELIGENT APLICAȚII, TUTORIALE ŞI RESURSE DE PE INTERNET. Profesorii care folosesc Twitter, Slack și

participativă, comunitățile de învăţare se

rețele similare recunosc faptul că dezvoltarea

concentrează pe educarea colaborativă și

profesională poate fi realizată prin

descoperirea de resurse care ajută profesorii

colaborarea cu alți profesori. Acest tip de

să învețe noi metode și idei.

dezvoltare colaborativă nu este la fel de ușor

Când sute de profesori se întâlnesc pe

de realizat prin metode tradiționale.

Twitter la întâlniri pe subiecte privind

Dezvoltarea profesională în era digitală ar

grădinițele, încorporarea jocurilor video în

trebui să ţină de elaborarea împreună a

clasă sau educația globală, ei pot să observe

strategiilor şi conţinuturilor, cu idei

şi să colecteze informații privind planurile de

împărtășite și transformate în instrucțiuni.

lecții.

Profesorii au avantajul flexibilității dezvoltării

În cele din urmă, totul se leagă de încurajare

profesionale în lumea virtuală; cu Twitter și

și descoperirea personală, prin dezvoltarea

alte rețele de socializare, pot să

rețelelor de socializare, și de abilitatea de a

interacționeze cu colegii și să dezvolte

te înțelege cu ceilalți, de a înțelege şi adopta

programe bazate pe interesele lor proprii.

concepții și instrumente din toată lumea.

Pentru a susține dezvoltarea profesională

NATANAEL POP


Foto: arhiva personală Andrei Oniţa

TREI METODE DE PREGĂTIRE A ELEVILOR PENTRU VIITOR


Utilizați tehnologia numai atunci când aveți competențe digitale adecvate În orice caz, profesorii se pot strădui să pregătească elevii pentru viitor făcându-i să se concentreze pe ablitățile digitale; ei vor trebui să prospere într-o lume digitală în creștere. E important să utilizezi tehnologia in clasă, dar numai dacă este alocat dezvoltări abilităților digitale. Gândiți-vă cum vor beneficia de folosirea tehnologiei, nu s-o folosească pentru că e „tare”.

Ore practice despre lumea înconjurătoare

Gândiți-vă cum elevii vor beneficia de folosirea tehnologiei, nu s-o folosească doar pentru că e cool. Nu vă concentrați pe manual

Pentru a ajuta dezvoltarea pregătirii pentru viitor a elevilor, se recomandă practica. De

Unii sugerează de asemenea „să aruncăm

exemplu, prin practicarea ablităților digitale

manualele” - sau mai degrabă să folosim

la fiecare lecție, profesorii se pot asigura că

manualele ca pe una dintre multe resurse,

elevii își vor constru abilitățile digitale până

spre deosebire de un întreg plan plan de

când vor fi pregătiți de lumea reală.

studii. „Manualul trebuia să fie o resursă, dar

Profesorii ar trebui de asemenea să petreacă

a ajuns într-un punct în care e mai mult de

mai mult timp aplicând lecții despre

atât - oamenii nu pot trăi fără el”, observa

problemele din viața reală, Elevii vor găsi

cineva. Imaginați-vă cum să învățați printr-o

aceste lecții mult mai interesante și ar putea

altă resursă.

sa le aplice intr-o slujbă într-o zi.

ANDREI ONIŢA


R.I.P. JACQUE FRESCO

AUTODIDACT ŞI PASIONAT DE DESIGNER INDUSTRIAL, JACQUE FRESCO ŞI-A IMAGINAT O SOCIETATE ALTERNATIVĂ, UNDE BANII VOR FI ELIMINAŢI, IAR RESURSELE VOR FI DISTRIBUITE ECHITABIL DE CALCULATOARE. ACEST VIZIONAR A MURIT ÎN 18 MAI 2017, LA SEBRING. AVEA 101 ANI.


Sursă foto: wikipedia commons


S-a nascut in Brooklyn in 13 martie 1916. Mr. Fresco a creat „Proiectul Venus” cu scopul de a imbunatati societatea prin adoptarea unei economii bazate pe resurse si proiectarea durabila a oraselor, lucru care ar salva societatea moderna de relele si esecurile sistemului politic. La aproximativ două ore de sudul

„Colapsul economic va demonstra incapacitatea politicienilor”.

Orlando-ului, el si Roxanne Meadows,

Fresco susţinea ca intr-o zi totul va fi condus

partenera lui, au construit cladiri din busteni

de calculatoare, inclusiv guvernul:

si alte structuri pentru a-si expune ideile

„Calculatoarele nu au ambitie. Ele nu spun:

pentru orase eficiente din punct de vedere

«vreau sa controlez lumea», ele nu au

energetic, care ar fi construite in aranjamente

instinct”.

circulare. Ei au sprijinit proiectul prin

Parintii lui, Isaac Fresco, holticultor, si Lena

excursii ale complexului si prin vanzarea de

Friedlich, casnica, au vrut ca fiul lor sa fie

carti si videoclipuri.

pictor, asemeni unchiului sau, dar Jacque

„Mi-ar placea sa vad un sfarsit al razboiului,

Fresco a fost dedicat studierii matematicii,

al saraciei si suferintei umane inutile, a spus

efectuarii de experiente stiintifice in baia

el intr-un interviu. Nu pot sa vad sistemul

familiei si contruirea unor modele avansate

monetar in care cele mai bogate natiuni au

de nave si aeronave.

controlat majoritatea resurselor lumii”.

Mr. Fresco a crezut in puterea stiintei de a

El voia ca toate natiunile suverane sa declare

transforma viata in bine. A scris pe

resursele lumii - aer si apa, pamanturi

Facebook: „Avem tehnologia sa contruim un

arabile, educatie, ingrijirea sanatatii, energie

paradis global pe Pamant si in acelasi timp

si mancare - patrimoniu comun al tuturor

avem puterea de a pune capat vietii pe care o

persoanelor. In propria „baza de resurse

stim. Nu pot prezice viitorul, doar ce poate fi

economice”, el spunea ca oamenii isi vor lua

daca gestionam inteligent Pamantul si

tot ce doresc prin calculator.

resursele sale”.

Fresco credea ca doar o catastrofa ar duce la

Moartea lui Jacques Fresco a fost confirmata

adoptarea conceptului acesta. „Colapsul

de partenera acestuia, Roxanne Meadows,

economic, a spus el, va demonstra

care a spus ca acesta suferea de sindromul

oamenilor ca politicienii alesi nu sunt

Parkinson, ca si de pe urma unei rupture de

suficienti de competenti pentru a ne scoate

şold.

din aceste probleme”.

MIHAELA TORJ


Foto: ANDREI SAMAŞCA


CÂȘTIGĂTOR LA LOTERIE

MATEMATICĂ SAU NOROC? AI VISAT VREODATĂ CUM AR FI SĂ AI MILIOANE DE DOLARI? AI FUGIT VREODATĂ LA CEA MAI APROPIATĂ LOTERIE PENTRU A CUMPĂRA UN BILET, CÂND JACKPOT-UL ATINGE O ANUMITĂ SUMĂ? DACĂ AI DAT DIN CAP AFIRMATIV, NU EŞTI SINGURUL.


În 2014, ideea de a deveni bogat era suficient

Există un set complex de factori social-

de puternică pentru a atrage americanii să

economici care contribuie la această

cheltuiască peste 70 de miliarde de dolari pe

percepție a loteriei ca investiție. Dacă renunți

bilete la loterie.

la o formă stabilă de economie pentru a juca

Oricât de distractiv ar fi să participi la aceste

la loterie, șansele tale de a ieși cu mâna

extrageri, cifrele de la Serviciul Meteorologic

goală sunt mari.

Național sugerează că ai de peste 20.000 de ori mai multe șanse de a fi lovit de fulger

Cum îţi îmbunătăţeşti şansele de câştig?

decât să câștigi jackpot-ul mare.

Există câteva modalităti prin care puteți crește șansele de a câștiga dacă alegeți să

Noroc sau pe matematică?

jucați.

Loteriile sunt jocuri de noroc. Șansele de a

1. Joacă jocurile potrivite. Când vorbim de

câștiga sunt determinate de un număr de

loterii naționale cu jackpoturi masive,

factori, inclusiv numărul de câștiguri sau

șansele dvs. de a câștiga devin minuscule.

combinații de care aveți nevoie și de câte

Participarea la un concurs local sau

persoane joacă jocul. Cu cât numărul de

cumpărarea unui bilet într-o competiție mai

deţinători de bilete este mai mare, cu atât

mică îţi va mări șansele. Biletele pentru

este mai puțin probabil să plecați cu o avere.

jocuri mai mici pot avea recompense mai

Șansele de a câștiga MegaMillions sau

mici, dar sunt și mai multe șanse de a câștiga

Powerball, două dintre cele mai cunoscute

o victorie.

loterii din America, sunt de aproximativ 1 la

2. Participă la jocurile cu două șanse de

175 milioane.

câștig. Chiar dacă numerele tale nu sunt

După cum se poate vedea, câștigarea este o

selectate inițial, ele pot apărea într-o

chestiune de matematică și noroc, or

extragere de a doua sansă. Pentru a-ţi

matematica indică o lipsă de noroc.

maximiza șansele de a câștiga, păstrează biletul pentru a doua rundă.

De ce ar trebui să cunoşti șansele de câștig?

3. Nu modifica numerele. Chiar dacă

Mulți oameni investesc în bilete de loterie

cumpărarea biletelor de la loterie nu necesită

fără a înțelege șansele. De fapt, în

aceleași abilităti ca jucatul la o masă de

comunităţile cu venituri mici, cumpărarea

poker din Las Vegas, există cu sigurantă o

unui bilet de loterie este adesea privită că o

strategie implicată în alegerea numerelor.

investiție, o formă de divertisment și o

Castigătorul loteriei de șapte ori, expert în

posibilă şansă de eliberare din împrejurări

cum să câștige la loterie, și autorul, Richard

dificile.

Lustig, recomandă să se joace aceleași


noroc, loteria poate da dependență.

Întrucât loteria poate da dependență, nu intra în capcana jocurilor de noroc!

Participanții pot crede în mod greșit că,

aproape întotdeauna e garantat că veți

deoarece loteria este sancţionată de guvern,

pierde. Presupunând că ai luat jackpot-ul, nu

nu este la fel de dăunătoare ca alte forme de

există nicio garanție că surpriza te va face o

jocuri de noroc. Se aplică aceleași riscuri.

persoană mai fericită. Numeroase studii au

Dacă ai o istorie a dependenței de jocuri de

arătat că câştigătorii loteriei nu se distrează

noroc, jocul la loterie te poate atrage în

bine cu bogăţia lor nou-venită.

comportamente nesănătoase, cu speranța

Chiar dacă știi cum să câștigi la loterie, poți

victoriei, victorii mici ocazionale și gândul că

să împiedici pierderea. Puteți utiliza strategii

marele câștig aşteaptă după colț

matematice și puteți urmă recomandările

Cel mai important lucru pe care trebuie să-l

jucătorilor de succes, însă nici acest lucru nu

știi despre jocul la loterie este că trebuie să

este suficient. Încearcă să faci jocul cât mai

stabileşti un buget înainte de a juca și să

distractiv. Achiziționează biletul astfel încât

rămâi la el. Participarea la jocul de loterie

să poţi avea acel moment de fantezie despre

poate fi distractiv și inofensiv, dar dacă

cumpărarea unei case pentru mama sau o

începi să utilizezi fonduri care erau folosite

călătorie în lume. Există întotdeauna o şansă

pentru alimente sau facturi pentru a avea mai

să fii unul dintre puținii norocoși, dar chiar

multe șanse, atunci eşti în teritoriu periculos.

dacă nu ai numere câştigătoare, măcar te vei

Câştigarea la loterie nu aduce fericirea!

distra.

Matematica din spatele loteriei arată că

ANDREI SAMAŞCA

numere mereu, în loc să le schimbi. De asemenea, el recomandă evitarea „alegerilor rapide” și utilizarea numerelor în afară de zilele de naștere și aniversări, care limitează răspandirea numerelor pe care le puteți utiliza. 4. Nu poți câștiga dacă nu joci. Richard Lustig recomandă să ții pasul cu jocul pe care îl joci. Acordă atenție extragerilor și joacă în mod consecvent, pentru a crește șansele de a câștiga. Totuși, nu intra în capcana jocurilor de noroc! La fel ca și alte forme de jocuri de


Foto: SZABO PAULA

TIMPUL PETRECUT รŽN FAลขA ECRANULUI


ÎN LUMEA DE ASTĂZI, ESTE APROAPE INEVITABIL SĂ PETRECI TIMP ÎN FAŢA ECRANELOR ŞI MONITOARELOR, CHIAR ŞI DE CĂTRE COPIII MICI, CEEA CE FACE MULŢI PROFESORI ŞI PĂRINŢI SĂ SE ÎNTREBE DACĂ ACEST TIMP ESTE SAU NU PREA MULT. ACADEMIA AMERICANĂ DE PEDIATRIE ÎNCEARCĂ SĂ DEA RĂSPUNS LA ACEASTĂ ÎNTREBARE. Iată recomandările AAP, în funcţie de ceea ce

petrecut cu ajutorul mijloacelor media

este cel mai bine pentru fiecare copil în

digitale în scopuri de divertisment", astfel

parte, de vârsta lor şi de cum folosesc aceste

încât intervalul petrecut pe dispozitivele de

dispozitive, precizând că anumite limite de zi

învăţare nu mai este considerat timp dedicat

cu zi variază în funcţie de vârstă. Sugarii şi

ecranului.

copii mici ar trebui să aibă un timp limitat în

Această schimbare nu ar fi putut fi adoptata

faţa ecranului, poate cu excepţia video

la un moment mai bun, deoarece şcolile se

chat-ului cu cei dragi.

deplasează din ce în ce mai mult spre

Copiii cu vârsta cuprinsă între doi si cinci ani

administrarea testelor standardizate, multe

ar trebui sa se limiteze la o oră pe zi.

dintre ele având elemente de tehnologie

Timpul petrecut in fata ecranului de copiii

îmbunătăţită, pe computere. În anul şcolar

mai mari ar trebui să fie limitat şi

2015-2016, peste 80% dintre testele

monitorizat, mai concentrat asupra

standardizate efectuate de studenţi în clasele

productivităţii (învăţarea, crearea şi

a 3-8 au fost sustinute pe calculatoare si

comunicarea) decât pe divertisment.

cercetările au arătat că obţinerea practică

AAP şi-a actualizat definiţia pentru timpul

adecvata cu calculatoare şi elemente

petrecut in fata ecranului ca fiind” timpul


îmbunătăţite cu tehnologie pot duce la scoruri mai mari de testare pentru studenţi. Este important, deci, ca elevii sa obtina practica de care au nevoie, astfel încât sa nu-si petreaca timpul de testare, pur şi simplu „simţind” cum să răspundă la aceste întrebări. De asemenea, trăim într-o lume care devine tot mai digitală cu fiecare zi ce trece, deci este important ca copiii să înveţe abilităţi de alfabetizare digitală. Interacţiunea cu dispozitivele atât la şcoală, cât şi la domiciliu poate contribui la construirea acestor

„Timpul petrecut în faţa ecranului nu este bun sau rău; important

abilităţi, ceea ce ii poate ajuta să aibă mai mult succes atât pe teste, cât şi mai târziu în viaţă. Unele dintre cele mai importante consideraţii pentru integrarea timpului in fata ecranului în şcoală şi în viaţa de familie includ următoarele: - folosiţi programe care sunt de fapt educaționale, ceea ce înseamnă că au fost construite cu ajutorul unor experți, utilizează un curriculum, care sunt susținute în cercetare. Multe aplicații și jocuri pretind a fi educaționale, dar oferă mai putin decât un manual digitalizat ceea ce poate limita de fapt, înțelegere și învățare - învățați-i pe copii să utilizeze dispozitive pentru a crea și a comunica. calculatoarele și tabletele pot fi minunate pentru studenți - ssigurați-vă că profesorii știu cum să integreze tehnologia în sălile de clasa. Atunci

e modul în care acesta este utilizat”. când profesorii sunt conștienți de ceea ce aceste dispozitive pot oferi, le pot utiliza pentru a le adăuga la experiența elevilor in clasa într-un mod semnificativ. Timpul petrecut in fata ecranului nu este bun sau rău; este vorba despre modul în care îl utilizaţi. ADELINA URSUŢ


SELFIE ÎN CLASĂ Artwork: GEORGE PINTEA


UN PROFESOR AMERICAN, MATTHEW FARBER, A FĂCUT UN EFORT PENTRU A INTRODUCE CÂT MAI MULTE PREFERINȚE ALE ELEVILOR LA ORELE SALE. EL PREDĂ STUDII SOCIALE, DESEORI UTILIZÂND PROIECTE ȘI JOCURI. PREDAREA LA ELEVII DE GIMNAZIU ÎNSEAMNĂ SĂ FII CONȘTIENT LA CEEA CE EI CONSIDERĂ DISTRACTIV ȘI CAPTIVANT. O SIMPLĂ CĂUTARE ÎN APP STORE L-A CONDUS LA CÂTEVA SOLUȚII.


O aplicație a fost MSQRD, unde utilizatorii pot suprapune imagini digitale pe fețele lor, de la mustăți până la urechi de animale. Este un filtru live, așa că, atunci când vorbiți, suprapunerea se animează în timp real. Snapchat are instrumente similare, numite lentile, care include schimburi de fețe, filtre live și distribuire socială. Morfo este o aplicație în care îți faci un selfie cu smartphone-ul și-ţi transformi fața într-o animație 3D. Voki a lansat recent Voki 2.0, un instrument de creare a avatarului vorbitor, care permite

Elevii au un sentiment de proprietate asupra procesului de învățare.

utilizatorului să creeze o asemănare digitală

exprimare liberă. Această strategie de

a unei reprezentări pe ecran într-un joc video.

învățare este legată de cum învață copiii să

Acum există o aplicatie gratis, Voki for

învețe liber. Prin jocul neîntrerupt, copiii

Education, care este potrivită pentru a aduce

descoperă.

selfiul în clasă.

În ceea ce privește tehnologia educațională și

Profesorul Matthew Farber a rulat acest

principiile montessoriene, oferă puține

proiect utilizând resurse BrainPOP. Elevii

instrucțiuni la modul de utilizare a

vizionau videoclipuri bazate pe figuri

instrumentului. Profesorul refuză să dea

renascentiste și apoi li s-a cerut să creeze

indicații cum să utilizeze Voki sau

acea figură. Pentru că BrainPOP include deja

instrumente similare. În schimb am respectat

o imagine desenată a oamenilor

regula „întrebați pe alții, apoi pe mine”. Asta

renascentiști, elevii au avut ideea generală

înseamnă că elevii trebuie să ceară ajutorul

despre ce li s-a cerut.

altora înainte de a întreba profesorul.

Pe lângă aspectele vizuale ale avatarelor, unii

Modul de personalizare a caracterului digital

elevi au descoperit că Voki poate să

a fost la mâna elevilor. Folosind instrumente

vorbească în diferite limbi cu diferite

care permit elevilor auto-exprimarea când

accente. Fără nicio instruire, profesorul a

prezintă lucrarea, aceştia au un sentiment de

început să audă cum Michelangelo își spune

proprietate asupra învățării lor. Învățarea

propria poveste a vieții în italiană.

decurge din libertatea de a juca, nu din joc în

A luat o abordare montessoriană pentru

sine.

acest proiect, care a ajutat elevii să aibă o

GEORGE PINTEA


Foto: NARCISA DĂRĂBAN

INVAZIA TEHNOLOGICĂ ÎN MODĂ SPER CĂ SUNTEŢI ÎMBRĂCAŢI ÎN CONCORDANŢĂ CU TRENDURILE, DEOARECE IMPRIMANTA 3D PENTRU HAINE ESTE ÎN SFÂRŞIT AICI!


Echipa Electroloom a lansat in 2015

metal şi vasele de sânge”, spune Joshua

campania Kickstarter, oferind astfel o şansă

Harris.

de a pune mâna pe tehnologie şi de a face

Aceştia au aplicat aceleaşi principii şi pentru

parte din ceea ce este destul de probabil să

a lega fibrele folosind beţişoare de metal şi

reprezinte o piatră de hotar în evoluţia

un câmp electric. Ei au avut succes în acest

tipăririi 3D. Pentru a fi clari încă de la

sens, iar mai târziu au intrat cu ideea lor

inceput, aceasta nu este imprimarea 3D pe

într-un concurs sponsorizat de Alternative

care am văzut-o şi pe care o cunoaştem cu

Apparel, o companie de îmbrăcăminte

toţii şi nu rezultă la finalul imprimării de

inovatoare, cu sediul în San Francisco. Au

rochii rigide din nailon, ansambluri de plastic

câştigat competiţia şi acest lucru i-a

care sunt mult mai ornamentale decât

determinat să-şi realizeze pe deplin

purtate. Aceasta este o nouă artă

conceptul. Ulterior, până în iulie 2014, au

vestimentară: imprimarea 3D a hainelor.

dezvoltat primul prototip şi au fabricat

Procesul de proiectare a acestei imprimante

primele ţesături.

a durat mai mult de un an de când echipa

Abordarea lor deosebită si progresul

format din Aaron Rowley, Marcus Foley şi

constant au condus în cele din urmă la acest

Joshua Harris au conceput ideea imprimării

lucru - un material textil neţesut, proiectat

3D a materialelor neţesute. Ceea ce a început

digital, care se flexează, se îndoaie şi se

în 2013 ca un experiment cu beţişoare din

comportă la fel ca orice alt material ţesut.

metal şi câteva fibre pe podeaua bucătăriei a

O astfel de bucată de material ar putea fi

devenit acum un prototip pentru potenţial

creată automat folosind un câmp electric -

prima imprimantă vestimentară 3D din lume.

ceea ce ei numesc Field Guided Fabrication.

În loc să precipite procesul, echipa a petrecut

FGF este în esenţă un proces de

ultimii doi ani lucrând cu răbdare şi dedicare

electrospinare care ia o soluție lichidă, o

pentru a valida conceptul. În timpul studierii

transformă în fibre solide care sunt apoi

ingineriei biomedicale, acestia au fost

depuse şi lipite pe o matriţă 3D. Matriţa 3D

inspiraţi de modul în care vasele de sânge

este plasată într-o cameră cu un câmp

formează ţesuturi cardiovasculare.

electric intern care ghidează şi leagă fibrele.

„În timp ce visam la digitizarea îmbrăcăminţii

Până acum au făcut foi, blaturi, fuste şi

şi împărtăşirea articolelor de îmbrăcăminte

tricouri. Soluţia materială sau lichidă din care

ca fişiere pe Internet, soluţia tehnologică

sunt fabricate fibrele la scară nano este un

reală părea imposibilă. Asta, până când am

amestec de poliester şi bumbac personalizat.

făcut o legătură ciudată între beţişoare de

În prezent, ţesăturile sunt albe, dar lucrează


la introducerea mai multor culori, cum ar fi albastru şi galben, şi mai multe materiale, cum ar fi amestecurile de mătase şi acril. Imprimanta de îmbrăcăminte este concepută ca un aparat personal montat pe peret , care poate conecta electronic comercianţii cu consumatorii.Designeri de modă şi companii de îmbrăcăminte ar putea vinde modele digitale pentru a fi imprimate instantaneu la domiciliul clientului. Acesata idee vină ca o soluţie pentru a ţine pasul cu urbanizarea rapidă a populaţiei, care va începe să facă schimbări drastice în modul în care trăim până în 2050. Imprimanta de îmbrăcăminte priveşte lipsa de spaţiu în unităţile de locuit urbane în viitoarele decenii. Aceasta ar reduce sau elimina nevoia de dulapuri, permiţând livrarea instantanee de haine noi. Oamenii au ajuns departe de ideea de a purta piei de animale. În ultimele câteva secole, am trecut de la ace la maşinile de cusut, de la ţesăturile de mână la faţa locului la o explozie de îmbrăcăminte gata făcută la nivel mondial. Iar acum Electroloom indică spre o nouă eră de îmbrăcăminte - nu doar personalizată şi la cerere, ci şi haine făcute la apăsarea unui buton - chiar de către tine. NARCISA DĂRĂBAN

Field Guided Fabrication este în esenţă un proces de electrospinare, care ia o soluție lichidă, o transformă în fibre solide, lipite apoi pe o matriţă 3D.


Foto: DELIA SUCIU

COPIII CARE FOLOSESC DISPOZITIVE TOUCHSCREEN DORM MAI PUȚIN CERCETĂTORII VOR SĂ ÎNȚELEAGĂ MECANISMUL DIN SPATELE ACESTEI LEGĂTURI, PENTRU A GĂSI SOLUȚII ÎN FAVOAREA PĂSTRĂRII UNUI TIPAR OBIȘNUIT ȘI SĂNĂTOS DE SOMN.


Dispozitivele touchscreen, ca de pildă

Din iunie 2015 până în martie 2016, părinții a

telefoanele mobile (smartphone-uri) sau

715 copii cu vârste cuprinse între 6 luni și 3

tabletele, sunt un accesoriu foarte frecvent în

ani au participat la un sondaj online.

majoritatea gospodăriilor, așa că nu este

Aproximativ 70% din părinți dețineau un

deloc surprinzător faptul că cei mai activi

aparat touchscreen de orice fel. În aceste

utilizatori ale acestor aparate sunt copiii,

locuințe, 75% dintre copii le folosesc zilnic.

care, evident, nu lucrează sau chiar nu sunt

Părinților li s-a cerut să declare, în medie, cât

încă pe băncile școlilor. În cadrul primului

timp copilul doarme efectiv, cât timp îi ia să

studiu realizat în sensul acesta, cercetătorii

adoarmă și de câte ori se trezește într-o

au remarcat faptul că acești copii mici, pe

noapte.

care încercăm să-i ferim atât de tare de

„Aceste rezultate indică faptul că

tehnologie în general, petrec mai mult timp

popularitatea și accesibilitatea dispozitivelor

folosind-o și se dovedește a influența rutina

touchscreen a dus la suprafolosirea lor de

somnului în sens negativ. Este o descoperire

către copiii mici, asociindu-se cu somnul

îngrijorătoare, dar cauzele turbulențelor

redus”, a declarat Smith. ,,Cercetări aferente

somnului sunt încă vagi.

sunt necesare acum pentru a întări studiul

Este bine cunoscut faptul că televizorul și

ințial și pentru a încerca să înțelegem cum să

jocurile video au fost asociate cu probleme

diminuăm efectele acestor touchscreen-uri.”

privind somnul la copii, dar totul se

Cercetătorii vor să înțeleagă mecanismul din

încețoșează când ne gândim la dispozitivele

spatele acestei legături pentru a găsi soluții

touchscreen. În primul studiu creat pentru a

în favoarea păstrării unui tipar obișnuit și

investiga potențiale asocieri între acestea și

sănătos de somn.

somnul copilașilor, o echipă de cercetători

Michael Gradisar, un psiholog de la Flinders

condusă de Tim Smith de la Universitatea

University care nu a fost implicat în aceste

Birkbeck din Londra a descoperit că același

studii, spune că cercetările subliniază faptul

efect asupra somnului are loc și când vine

că bebelușii folosesc touchscreen-uri, dar nu

vorba de aceste aparate mai moderne.

fac prea multe în sensul de a dezbate cauzele

Printr-un sondaj adresat părinților cu privire

din spatele acestei corelații.

la relația copil-dispozitiv și tiparul de somn

Gradisar aduce o grămadă de argumente

al copilului, cercetătorii au ajuns la concluzia

bune, inclusiv problema privind lumina

că fiecare oră petrecută în plus pe una dintre

artificială: studii precedente au indicat că

cele două dispozitive (smartphone sau

lumina dispozitivelor electronice pot

tabletă), pentru un copil cu vârsta cuprinsă

întrerupe ritmul cardiac, provocând

între 6 luni și 3 ani, înseamnă un deficit total

tahicardie, fiind mai dificil de adormit. Asta

de 15 minute de somn.


ar putea explica de ce copiii care folosesc

privind somnul erau deja existente înainte de

touchscreen-uri adorm mai greu și au parte,

a amplifica utilizarea tehnologiei. Se poate să

în general, de mai puțin somn, dar cercetările

se fi întâmplat astfel, deoarece oamenii s-au

trebuie să susțină asta.

gândit că mai bine fac ceva decât să stea

Gradisar are niște sfaturi legate de următorii

întinși în întuneric îngrijorându-se de te mai

pași ce trebuiesc urmați pentru cercetătorii

miri ce.”

de la Birkbeck University: „De acum,

A le interzice copiilor accesul la aceste

cercetătorii ar putea examina folosirea

dispozitive este de-a dreptul absurd, întrucât

touchscreen-urilor și timpul acordat

tehnologia reprezintă realitatea lumii

somnului pe o perioadă mai lungă de timp.

moderne, deci trebuie să înțelegem în ce fel

Acest lucru ar produce rezultate are vor

acestea ne afectează copiii și să învățăm să

clarifica dacă într-adevăr cele două sunt

le manageriem timpul petrecut cu aceste

direct proporționale și se influențează una pe

aparate.

alta sau nu. Acest studiu a avut loc în cazul

DELIA SUCIU

adulților, iar rezultatul a fost că problemele

Foto: DELIA SUCIU


CUM SĂ GENEREZI CONȚINUT INTERESANT PE BLOG


ŞTIM CU TOȚII CUM TE SIMȚI CÂND AI MULTE LUCRURI DESPRE CARE TREBUIE SĂ SCRII ȘI CREZI CĂ NU O SĂ LE TERMINI NICIODATĂ. AM ADUNAT O SERIE DE SFATURI CARE SĂ VĂ AJUTE SĂ MENȚINEȚI UN FLUX CONTINUU DE CONȚINUT INTERESANT PE BLOG-UL VOSTRU. Urmăriți și adunați întrebări interesante

Citiți mai multe blog-uri pe acelaşi subiect și

într-un reminder sau fișier, ca să le aveți

folosiți informațiile de bază pentru a crea o

pentru mai târziu.

postare pe blog-ul dumneavoastră.

Dacă citiți un articol impresionant sau vă

Utilizați secțiunea „Notes” de pe telefon

uitați la o emisiune interesantă, adunați

pentru a vă nota ceva pe moment dacă vedeți

anumite secvențe sau linii care vă vor ajuta

ceva interesant.

să gândiți și să începeți de acolo.

Este important să aveți un obiectiv concret în

Vizitați școli sau alte locuri interesante.

cap când începeți să scrieți articolul, în așa

Având o experiență personală într-un loc, te

fel încât publicul să creadă că știți despre ce

face să scrii despre acesta mult mai ușor.

vorbiți.

Înscrieți-vă într-un proiect de scris ambițios,

Blog-urile nu vor fi niciodată perfecte, de

cum ar fi o carte, și luați bucăți de acolo și

aceea e important să întrebați cititorii dacă

transformaţi-le în articole pentru blog.

ați omis ceva în text. Ei te vor ajuta să adaugi

Luați anumite e-mail-uri despre un anumit

ceea ce ați pierdut.

subiect educațional pe care le-ați trimis unui

Împărțiți-vă blog-ul în mai multe secţiuni;

coleg și transformați-le într-un blog. Puteți

unii cititori nu au timpul să citească tot, de

captura niște imagini, pentru a adauga o

aceea este important să aveți multe

componentă vizuală textului.

subtitluri, pentru ca aceștia să găsească mai

Faceți fotografii oricând aveți ocazia și

ușor ce vor să citească.

folosiți-le ca o sursă de inspirație.

ADRIAN PUCHIANU


MODALITĂŢI COOL DE ÎNVĂŢARE A POEZIEI Foto: arhiva personală Ioana Vasile


CÂND A DEVENIT PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ, CHERYL MIZERNY A ȘTIUT CĂ ÎN CELE DIN URMĂ VA TREBUI SĂ PREDEA POEZIA, DAR SE TEMEA DE ACEST LUCRU. NU ERA VORBA DE FAPTUL CĂ NU-I PLACE POEZIA, CI CĂ NICIODATĂ NU I-A PLĂCUT SĂ ÎNVEŢE POEZII ŞI N-A VRUT SĂ LE TRANSMITĂ ELEVILOR SĂI ACEASTĂ ATITUDINE NEGATIVĂ ASUPRA POEZIILOR. Ştia că probabil nu va ajunge niciodată la

învățarea și analiza poeziei, dacă va dori

nivelul inspiraţional „Carpe diem”

vreodată ca elevii săi s-o considere o formă

(„Trăieşte-ţi clipa!”) al lui John Keating, ai

de exprimare. De-a lungul anilor, a venit cu

cărui elevi îşi creează singuri locşorul

idei noi pentru învăţarea poeziei, pe care

subteran secret de recitat poezii, într-unul

elevii le agreează. De fapt, le plac atât de

dintre filmele sale preferate, „Cercul Poeţilor mult, încât citesc și încearcă să înțeleagă Dispăruţi”.

poezii fără să se mai teamă de acest limbaj.

Pentru a începe, şi-a dat seama de câteva

Iată câteva din aceste strategii.

modalități eficiente prin care putea preda limbajul figurat, astfel încât elevii să se

Poezii create din melodii redate aleatoriu

distreze în timp ce învață. A crezut că este pe Acesta este un joc amuzant pe care drumul cel bun, dar cu toate acestea, îndată

profesoara l-a practicat pentru prima oară

ce a spus că vor începe să studieze poezia, a când MP3 playerele au apărut pe piață. fost întâmpinat cu rezerve.

Instrucţiunile sunt simple : setaţi player-ul să

Şi-a dat seama că trebuia să treacă peste

amestece piesa. Puteţi scrie primul vers din


melodia care se redă şi dacă faceţi asta de

sau să aleagă ceea ce ei cred că sunt frazele

mai multe ori (cam 8-10), va ieşi o poezie

sau strofele-cheie. Pentru cei care nu sunt la

interesantă.

fel de încrezători în abilitățile lor de desen,

Deoarece nu mulţi au un MP3 player, acest

există numeroase site-uri web de

lucru se mai poate face şi în alte moduri (de

comic-maker sau site-uri storyboard care pot

exemplu, fiecare elev se gândeşte la o

fi folosite pentru a face acest lucru digital.

melodie, scrie primul vers pe o foaie, o îndoaie, o pune într-o pălărie şi apoi se

Poezii de colaborare

extrag bileţelele pe rând). Acest lucru poate fi

Acesta este un joc numit „Exquisite Corpse”

chiar de actualitate, dacă toate piesele sunt

pe care l-am citit cu mulți ani în urmă pe

dintr-o anumită perioadă de timp sau pe un

poets.org. Una dintre soluţii era să se scrie

subiect dat.

paragrafe rând pe rând în această formă, aşa că a păstrat ideea şi a modificat-o uşor.

This is Just to Say

Formaţi nişte grupe, despărţiţi o hârtie liniată

Metoda se bazează pe poemul „This is Just

în două jumătăţi verticale si împărţiţi-le. Apoi

to Say” de William Carlos Williams. În primul

procedaţi în diverse feluri. Puteţi să

rând, citim poezia și vedem că autorul pare

propuneţi o piesă muzicală, un show, o

să-și ceară scuze că mănâncă prunele

fotografie, o pictură sau puteţi să daţi o listă

altcuiva, dar în cele din urmă își apără

despre mai multe subiecte dintre care să

acțiunile și nu-i pare rău. Elevii se vor gândi

alegeţi. Elevii scriu un rând scurt, poetic

la ceva pentru care și-au cerut scuze, dar

(puteţi stabili numărul de silabe, structura

n-au fost sinceri. Ei imită originalul.

sau numărul de cuvinte), apoi îndoiţi foaia

Rezultatul va fi amuzant, când va fi

peste scris, astfel ca următorul să nu poată

împărtăşit.

citi. Pasaţi hârtia împrejur, până când toată lumea

Poezii ilustrate

a contribuit măcar o dată la poezie (depinde

Elevii lui Mizerny iubesc benzile desenate,

cât de mare e grupul). La final deschideţi

iar acest lucru face trimitere la partea lor

hârtia şi citiţi poezia pe care aţi creat-o.

creativă. Îşi instruieşte elevii să aleagă un

Această idee are nenumărate posibilităţi.

poem, din antologii sau de pe site-uri precum

Introduceţi acest text colaborativ tot timpul

poets.org sau poetryfoundation.org. Apoi le

în clasă şi va fi de mare folos.

cere să ilustreze versurile într-o povestire, în

IOANA VASILE

benzi desenate sau într-un poster. Puteți să-i faceţi să recreeze întreaga poezie


DORMI MAI BINE AJUTAT DE TEHNOLOGIE RECENT, ACADEMIA AMERICANĂ PENTRU MEDICINA SOMNULUI A PUBLICAT O RECOMANDARE PENTRU ELEVII DE GIMNAZIU ŞI LICEU, SPUNÂND CĂ ACEŞTIA N-AR TREBUI SĂ SE TREZEASCĂ ÎNAINTE DE ORA 8:30, CEEA CE ÎNSEAMNĂ PENTRU UN ELEV TIPIC O ORĂ ŞI JUMĂTATE MAI TÂRZIU DECÂT ACESTA SE TREZEŞTE DE FAPT.


Foto: SERENA BLAGA Pe deasupra, acestia sugereaza ca elevii cu

smartphone-urilor din ziua de azi e de a

varstele intre 13 si 18 ani ar trebui sa doarma

putea seta o oră anume la care acestea să îşi

cel putin 8 ore pe noapte, dar pana cand

scadă din luminozitate şi să faca ecranul să

scolile vor putea sa isi ajusteze timpul de

afiseze culori mai calde, pentru a nu dăuna

incepere a cursurilor, avem cateva

ochilor şi a ajuta somnul să se instaleze.

recomandari pentru un somn mai bun.

O metoda inteligenta de a-ti ambitiona copilul

În primul rând, nu folositi niciun fel de

sa aiba grija de programul lui de somn e sa il

gadget cu 30 de minute înainte să vă culcaţi.

faceti sa utilizeze o aplicatie de urmarire a

E de inteles, este foarte greu sa va abtineti de

somnului, ca de exemplu SleepBot.

la a nu sta pe Internet înainte de culcare, dar

Dupa o conversatie cu expertul in somn , Dr.

uitându-te la ecran iti stimulezi creierul,

Harvey Karp, am aflat ca zgomotul alb este

astfel îngreunând adormitul sau chiar

foarte nu este important doar pentru somnul

trezindu-te din somn.

unui bebelus, dar si pentru cel al unui copil

Ar fi bine ca noaptea sau seara, inainte cu 30

sau al unui adult.

de minute de culcare, să luati toate

Sunt enorm de multe masini pentru zgomot

telefoanele din casă si sa le puneti intr-o

alb pe piata, dar daca nu va permiteti puteti

camera separata, urmand sa le luati din nou

intotdeauna alege o aplicatie gratuita pentru

la dimineaţă.

telefon.

Una dintre proprietatile majoritatii

SERENA BLAGA


OUR BODY'S VOLTAGE DR. JERRY TENNANT IS A FAMOUS OPHTHALMOLOGIST, ONE OF THE FIRST SURGEONS IN THE WORLD WHO PLACED INTRAOCULAR LENSES IN THE EYE, AND HE PRACTICES INTEGRATED MEDICINE. HE WAS INVITED TO SANITAS RADIO TO TALK ABOUT THE VOLTAGE IN OUR BODY AND HOW MUCH IT AFFECTS US.


He did research about laser surgeries and he discovered that the laser didn't kill the viruses. In one of his experiments, a virus went through his mask, into his nose and brain. He wanted to get rid of the virus so investigated and read a lot about it. He found out that pH is the management of voltage and that cells are designed to run on an environment with a pH of 7,35-7,45.

"THE WHOLE RANGE FROM TIREDNESS TO CANCER IS CONTROLLED BY VOLTAGE".

He thinks that the medical paradigm is that especially chronic diseases are cured with

ATP levels (which represents the energy of

chemicals and if they are not effective, we

our cells) also get down.

remove that part surgically. It works for

Each of us contains about a trillion of bugs

acute illnesses. He has come to believe that

which are normally asleep. If you don't have

all chronic diseases are cured when we use

enough oxygen in your cells, they wake up

the ability to make new cells. "OUR BODY IS

and eliminate digestive enzymes on the cells.

ELECTRIC", he said. We constantly change

Those digestive enzymes get into your blood

cells. In the chronic disease, the levels of

flow and give you the worse headaches, high

voltage drops, so we lose the ability to make

fever and even scar your heart valves or

new cells. In order to produce new cells, you

knees.

need proteins, lipids, water(H3O2-a special

Another way to cure illness (even cancer)

water from inside of the cell), and also you

that dr. Tennant believes in is water fasting.

have to make sure you don't have any toxins

He says that people seem to get rid of

around to destroy new cells like pesticides or

cancer in the fourth/ fifth day of water

mercury. "Getting the body to have the tools

fasting, but it depends of how large the

to produce new cells is a more effective

tumor is. "THE WHOLE RANGE FROM

solution in my experience than giving people

TIREDNESS TO CANCER IS REALLY

pharmaceuticals and send them out of the

CONTROLLED BY VOLTAGE".

door."

In conclusion, we should pay attention to our

When the level of voltage starts to drop, a lot

diet, the chemicals we put in our bodies, the

of bad things happen: at -15 mV we begin to

environment we live in, in order to keep our

feel tired all the time, we experience chronic

voltage levels and spirit high.

pain, the amount of oxygen drops and the

CARLA ROGNA


Screenshot: DENISA MEHESZ

WHY THERE ARE STILL SO MANY JOBS? ONE OF THE MOST IMPRESSIVE TED CONFERENCE IS THE ONE OF DAVID AUTOR. HE GAVE US AN ANSWER OF THE QUESTION: WHY THERE ARE STILL SO MANY JOBS? HE EXPLAINS IT BY TWO FUNDAMENTAL ECONOMIC PRINCIPLES. ONE HAS TO DO WITH HUMAN GENIUS AND CREATIVITY AND THE OTHER WITH HUMAN INSATIABILITY. The first principle is called by David Autor

cash-handling tasks faster and better than

calls it The O-ring principle. It determines the

tellers, but that didn’t make human tellers

type of work that we do.

superfluous. Instead, it increased the

In much of the work that we do, we are the

importance of their problem-solving skills

O-rings. ATMs could do certain

and their relationships with customers.


The same principle applies if we’re building a

abundance has never eliminated perceived

building, if we’re diagnosing and caring for a

scarcity, or, in the words of economist

patient, or if we’re teaching a roomful of high

Thorstein Veblen, invention is the mother of

schoolers. As our tools improve, technology

necessity.

magnifies our leverage and increases the

In effect, they’re saying, “If I can’t think of

importance of our expertise, judgment and

what people will do for work in the future,

creativity.

then you, me and our kids aren’t going to

The second principle is The never-get-enough

think of it, either.” We can’t tell you what

principle, and it determines how many jobs

people are going to do for work 100 years

there actually are.

from now. If I were a farmer in Iowa in the

Many of the industries in which we now work

year 1900 and an economist from the 21st

— health and medicine, finance and

century teleported down and said, “Hey,

insurance, electronics and computing —

guess what, farmer, in the next hundred

were tiny or barely existent a century ago.

years, agricultural employment will drop to

Many of the products that we purchase, like

two percent due to rising productivity. What

air conditioners, sport utility vehicles,

do you think the other 38 percent of workers

computers and mobile devices, were

are going to do?” I wouldn’t have said, “Oh,

unattainably expensive, or just hadn’t been

we got this. We’ll do app development,

invented back then. As automation frees our

radiological medicine, yoga instruction,

time and increases the scope of what is

Bitmoji.” I wouldn’t have had a clue. But I

possible, we invent new products, new ideas

hope I would have said, “Wow, a 95 percent

and new services that command our

reduction in farm employment with no

attention, occupy our time and spur

shortage of food. That’s an amazing amount

consumption. While you may think some of

of progress. I hope that humanity finds

these are frivolous — extreme yoga,

something remarkable to do with all of that

adventure tourism, Pokémon GO — the fact

prosperity.”

is, people desire them and they’re willing to

Of course, rising to our challenges will not

work hard to pay for them.

be automatic, costless or easy. But it is

In 2015, the average worker who wanted to

feasible, and thanks to our amazing

attain the average living standard of 1915

productivity, we’re rich and can afford to

could do so by working just 17 weeks a year,

invest in ourselves and in our children.

or one third of the time. But most people

Arguably, we can’t afford not to.

don’t choose to do that. They’re willing to

DENISA MEHESZ

work hard to harvest the technological bounty that is available to them. Material


Foto: NICOLAS MUŞET

CELE MAI IMPORTANTE SUNT VALORILE PERSONALE CE ESTE IMPORTANT PENTRU TINE? CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ? A-ȚI FACE TIMP SĂ-ȚI PLIMBI CÂINELE? SĂ EXECUŢI LA TIMP SARCINA TRASATĂ DE ȘEFUL TĂU? POTRIVIT ATLANTIC MAGAZINE, ŞAPTE DIN ZECE AMERICANI ȘI-AU PIERDUT SIMŢUL VALORII ÎN ULTIMUL DECENIU. ACEST TREND PARE SĂ FIE SIMILAR ȘI ÎN RESTUL LUMII. CARE SUNT VALORILE TALE PERSONALE?


Valorile tale sunt o dovadă a sinelui tău adevărat, pentru că ele sunt cele mai importante pentru tine când vine vorba de viața ta personală și profesională. Valorile voastre influențează acea voce mică din cap care vă spune dacă doriți sau nu să vă interesați de ceva și cum ar trebui să vă prioritizați timpul. Valorile tale sunt lucrurile care crezi că sunt importante în viața și munca ta. Valorile esențiale ale tale te ajuta să atingi ceea ce dorești cu adevărat în viață. Valorile măsoară și gradul de satisfacție personală. Valorile definesc cine suntem în timp ce ne ajutăm să ne găsim scopul. Iată cateva exemple bune de cuvinte-cheie pentru valoare: Demn de încredere, Respectuos, Loial, Dedicat, Lucru in echipă, Simț de aventură, Atent, Eficient, Ascultător, Versatilitate, Smerenie. Dacă nu deții măcar câteva din trăsăturile de mai sus, poate că viața ta nu este trăită așa cum ar trebui. Cum descoperim valorile noastre principale? Valorile principale sunt importante pentru noi. Descoperind lucrurile care contează cel mai mult, putem duce o viață mai bună. Iată două modalități de a afla valorile personale de bază. Începeți cu ceea ce deja știi despre tine, moralitatea ta. Știind valorile de bază, cu siguranță vă puteți sincroniza cu moralul. La urma urmei valorile tale au un impact direct asupra standardelor de comportament.

DEMN DE ÎNCREDERE, RESPECTUOS, LOIAL, DEDICAT, LUCRU ÎN ECHIPĂ, SIMȚ DE AVENTURĂ, ATENT, EFICIENT, ASCULTĂTOR, VERSATILITATE, SMERENIE Gândiți-va dacă este important din punct de vedere moral să ajungeți la locul de muncă si să nu te preocupe nimic, doar să lucrați în timpul companiei. Într-adevăr că a fi un angajat cinstit și eficient este o valoare pe care o purtați la fiecare loc de muncă pe care îl ocupați. Poate că tu ești tipul de partener care își oprește telefonul la o întâlnire. Acest lucru înseamnă probabil că sunteți o persoană loială din punct de vedere moral și doriți să vă asigurați că partenerul dumneavoastra știe că apreciați timpul cu ei. Acesta este un indiciu puternic, ca valoare de bază, că puneți întâi relațiile și depuneți eforturi pentru oamenii care vă intereseaza. NICOLAS MUŞET


Foto: arhiva personală Bogdan Bâzoc

DE CE NE SIMŢIM GOI PE DINĂUNTRU? SIGUR NE-AM PUS CU TOŢII ACEASTĂ ÎNTREBARE MĂCAR O DATĂ. NE SIMŢIM AŞA PENTRU CĂ TRUPURILE NOASTRE NU SUNT FĂCUTE SĂ ŢINĂ PASUL CU STILUL NOSTRU NESĂNĂTOS DE VIAŢĂ.


Ai simtit vreodata ca lucrurile nu sunt in

pe care ar trebui sa o urmati cu incredere

ordine in viata? Nu te simti conectat cu

pentru a scapa de acest „defect” , trebuie sa

lumea din jur? Stii cum ar trebui sa te

intelegeti problemele biologice si psihologice

comporti, ce ar trebui sa simti, dar nu poti sa

pe care efectul evolutiei accelerate le

ajungi pe aceeasi lungime de unda cu

cauzeaza. De fapt, are de asemenea legatura

sentimentele tale. Pe scurt, acestea

cu organismul nostru.

reprezinta „goliciunea interioara”.

Gandeste-te la o balanta care are pe un taler

Traiesti acest fenomen pentru ca esti stresat,

hormonii de stres (cortizol si adrenalina), iar

ai o stare de anxietate ori pentru ca te lupti

pe celalalt neurotransimtatorii care te fac sa

cu un tip de depresie de care nici nu ai habar.

te simti bine (reactii chimice de la nivelul

Radacina tuturor problemelor ţine de

creierului, responsabile pentru a simti

lucrurile sau situatiile cu care intram in

fericirea). Cand te simti implinit, energic sau

contact zi de zi.

fericit, inseamna ca balanta este in echilibru,

Cateva din lucrurile cu care organismul

adica talerele se completeaza reciproc si iti

nostru nu este obisnuit sa se confrunte sunt:

creeaza o stare de seninatate. Atunci cand

stresul de la serviciu/scoala, presiune

lucrurile rele pentru fiecare dintre noi se

financiara, social media, mancarea

acumuleaza, talerul cu hormonii de stres se

nesanatoasa de tip fast food sau procesata,

lasa, insemnand ca e mai greu decat cel cu

stiri cu tenta violenta, telefoanele mobile.

neurotransmitatorii pozitivi. Atunci apare

Daca te intrebi ce legatura au astea cu

stresul, despresia sau anxietatea.

goliciunea interioara, gandeste-te la

ETAPA 1: 10 minute de exercitii de

urmatoarele lucruri. In ultimul secol, rasa

flexibilitate.

umana a evoluat enorm, stilul nostru de viata

Selectia acestor exercitii este importanta,

a fost afectat grav din cauza celor mai sus

trebuie sa-ti angajezi cat mai mult din corp

mentionate. Dar evolutia dureaza milioane de

intr-un timp scurt, pentru a face o triere

ani. Din punct de vedere biologic suntem la

corecta, cauta pe internet exercitii de

fel ca si acum 500 de ani, dar traim vieti

dimineata.

foarte diferite decat oamenii din acele

ETAPA 2: Gandeste pozitiv!

vremuri. Efectul evolutiei accelerate este un

Imagineaza-ti ca orice urmeaza sa faci in ziua

motiv cert din cauza caruia ne simtim goi pe

respectiva va fi cel mai palpitant lucru,

dinauntru, ne confruntam cu depresia,

gandeste-te la lucruri care te fac fericit si le

anxietatea sau depresia.

poti realiza in ziua respectiva prin diverse

Inainte de a afla mai multe despre simpla

motive sau impune-ti obiective cat mai

rutina de dimineata, formata din trei etape,


credibile si care te fac fericit si realizeaza-le! Nu conteaza cat de mari sau mici sunt aceste obiective, important este sa le realizezi! Noteaza-ti orice lucru care te face sa simti ca nu vei reusi in a-ti indeplini scopurile si analizeaza-le, apoi gandeste-te din nou la ceea ce ti-ai propus si la starea de bine pe care ti-o va crea. ETAPA 3: Mananca o masa completa! Este vorba despre un mic-dejun perfect care iti ajuta corpul sa reechilibreze scara hormonala si sa opreasca sentimentele de gol interior. Exista factori care duc la un mic-dejun complet: un echilibru al celor trei macronutrienti: grasimi, carbohidrati si proteine. Cand corpul primeste cantitatea corecta de macronutrienti, creierului ii este asigurat o cantitate de energie constanta. Acest lucru ajuta la echilibrul scarii hormonale; consuma mancaruri care sunt bogate in micronutrienti de asemenea, cum ar fi alimente care contin magneziu, zinc, triptofan. Fa din aceasta rutina un obicei de zi cu zi! Incearca sa urmezi aceste etape in fiecare zi. In general dureaza şase saptamani sa iti creezi un obicei de acest gen, dar pentru a avea rezultate, trebuie in primul rand sa incepi undeva. Odata ce vei urma aceasta rutina in fiecare zi si scara ta hormonala va fi optima din nou, perspectiva ta va fi mult mai clara si sentimentul de gol pe interior va incepe sa dispara. BOGDAN BÂZOC

Organismul nostru nu este obişnuit să se confrunte cu stresul de la serviciu şi şcoală, presiunea financiară, social media, mâncarea nesănătoasă de tip fast food sau procesată, ştiri cu tentă violentă, telefoane mobile.


7 LIMBI CONSIDERATE GREU DE ÎNVĂȚAT DE CĂTRE VORBITORII DE LIMBĂ ENGLEZĂ

CARE SUNT LIMBILE CEL MAI GREU DE ÎNVĂȚAT? DEPINDE DE LIMBILE PE CARE LE VORBEȘTI DEJA.


Școala de limbi străine din California

din era vikingilor, dar continuă să adauge noi

(Defense Language Institute) a clasificat

înțelesuri cuvintelor vechi. Faptul că există

limbile în patru categorii: prima categorie

mai puțin de 400.000 de vorbitori nativi cu

fiind cea mai ușoară, iar a patra categorie

care puteți învăța limba face ca aceasta să fie

fiind cea mai dificilă, pentru vorbitorii de

considerată de vorbitorii de engleza una

limbă engleză.

dificilă.

Categoria 1: spaniolă, italiană, franceză,

Japoneza

portugheză

Numărul de vorbitori nativi: 122 milioane

Categoria 2: germană, indoneziană

Țară cu cel mai mare număr de vorbitori:

Categorie 3: ebraică, hindi, persană, rusă,

Japonia

sârbă, filipineza, thailandeză, urdu, turcă și

Japonezii au trei sisteme de scriere

multe altele... Categorie 4: mandarina,

independente: hiragana, katakana și kanji.

coreeană, japoneză, arabă modernă și multe

Înainte de a începe să scrie, elevii japonezi

altele...

trebuie să învețe mii de caractere diferite în aceste sisteme de scriere. Cu toate acestea,

Mandarina

japoneza este mai ușor de învatat decât

Numărul de vorbitori nativi: 1,2 miliarde

mandarina.

Țară cu cel mai mare număr de vorbitori: China

Maghiara

Chiar dacă este cea mai vorbită limbă din

Numărul de vorbitori nativi: 13 milioane

lume, aceasta aduce dificultăți vorbitorilor de

Țară cu cel mai mare număr de vorbitori:

limbă engleză. Din moment ce mandarina

Ungaria

este un limbaj tonal, poți schimba

Majoritatea limbilor vorbite în Europa provin

semnificația unui cuvânt doar modificând

din familia limbilor indo-europene, dar nu și

tonul. În plus aceasta conține mii de

maghiară. Aceasta este o limbă fino-ugrică în

caractere și multe omofone.

care cuvintele se formează într-o manieră izolată. Adică, nu se aseamănă cu felul în

Islandeza

care vorbitorii de limbă engleză structurează

Numărul de vorbitori nativi: 330.000

în mod normal cuvinte sau propoziții. De

Țară cu cel mai mare număr de vorbitori:

exemplu, "with my friend" este combinat în

Islanda

doar "barátnőmmel".

Limba islandeză nu s-a schimbat prea mult


Coreeana Numărul de vorbitori nativi: 66,3 milioane Țară cu cel mai mare număr de vorbitori: Coreea de Sud Coreeana este o limba izolată, ceea ce înseamnă că nu este legată de nicio rădăcină a familiei altei limbi. Coreeana are șapte niveluri diferite de vorbire pe care vorbitorii nativi le schimbă, în funcție de formalitate.

Factorii care contribuie la determinarea dificultății unei limbi, pentru vorbitorii de engleză, sunt: numărul de vorbitori, originea limbii,

Araba Numărul de vorbitori nativi: 221 milioane Țară cu cel mai mare număr de vorbitori: Egipt În ciuda faptului că au 221 de milioane de vorbitori nativi de la care o puteți învăța, arabă este una dintre cele mai grele limbi, deoarece vocalele nu sunt incluse în scriere, iar majoritatea literelor arabe sunt scrise în patru forme diferite, în funcție de plasarea în cadru cuvântului. Finlandeza Numărul de vorbitori nativi: 5,4 milioane Țară cu cel mai mare număr de vorbitori: Finlanda Finlandeza, precum limba maghiară, este o limbă finno-ugrică în care complicațiile gramaticale sunt duse la extrem. Daca traduceti un text din finlandeza in engleza veți afla rapid că vorbitorii finlandezi moderni au propriul mod de exprimare a emoțiilor care diferă de traducerea tradițională! ALEXANDRA ŞTIOP

similitudinea cu limba engleză etc. Dacă vreți să învățați o limbă nouă, trebuie să țineți cont de pasiunea pentru acea limbă, nu de gradul ei de dificultate. Fiecare limbă vine cu propriile provocări, dar aduce, de asemenea, recompense, experiențe și împliniri.


Foto: VASILE DOROLŢI

DRAGOSTEA DIVINĂ

GRECII ANTICI AU CLASIFICAT TERMENUL DE „DRAGOSTE” ÎN OPT MARI CATEGORII (TIPURI), ATRIBUIND FIECĂREIA O DEFINIŢIE DISTINCTĂ.


Prima categorie este Eros, ce desemneaza o

este folosit de Ioan evanghelistul cand spune

dragoste pasionala.

că „Dumnezeu este dragoste”, in prima lui

A doua categorie se numeste Philia, o iubire

epistola din Noul Testament, „Theos agape

afectuoasă, prezenta in relatii de stransa

estin.”

prietenie.

Aici, Ioan evanghelistul exemplifica prin

A treia categorie este Storge, ce reprezinta o

cuvintele scrise, natura lui Dumnezeu, care

dragoste familiala – prezenta in relatiile

este insasi dragostea jertfitoare, absoluta.

dintre parinti si copii, si in general intre toti

Iisus a marturisit despre El Insusi, in

membrii familiei.

Evanghelia dupa Ioan: „Fiindcă atât de mult

A patra categorie se numeste Ludus, ce

a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul

desemneaza o dragoste jucausa.

Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu

A cincea categorie este Mania, sau dragostea

piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în

obsesiva, ce presupune dependenta fata de

adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să

cineva/ceva.

judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită

A sasea categorie se numeste Pragma, ce

prin El.”

reprezinta o dragoste răbdătoare, prezenta in

Astfel observam dragostea jertfitoare

relatiile de lunga durata, intre oameni.

manifestata in Persoana lui Hristos. Insusi

A saptea categorie este Philautia, ce arata

Dumnezeu care este dragoste, S-a intrupat

dragostea de sine.

pentru a se jertfi, exprimand astfel natura Sa.

Iar ultima categorie se numeste Agape, ce

Iisus este imaginea lui Dumnezeu – Imago

desemneaza dragostea divina – o dragoste

Dei: „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe

jertfitoare, absoluta si universala. Aceasta

Tatăl.” Astfel, orice imagine distorsionata,

este chintesenta si apogeul intelesului de

antitetica personalitatii, caracterului lui Iisus

dragoste, este iubirea exprimata in forma ei

si atribuita lui Dumnezeu, este o procletie

cea mai limpede, nealterata, neviciata,

(falsitate).

autentica si adevarata. Este cea mai pură

Observam acest lucru luand amploare de-a

formă de iubire, care este radicală, liberă de

lungul timpului, pana azi, in societatea

dorințe și așteptări, și iubește indiferent de

noastra. De-a lungul istoriei, oamenii i-au

defectele și neajunsurile celorlalți. Ea

atribuit diferite caracteristici lui Dumnezeu,

înseamnă abandon și negare de sine în

conform capacitatii lor de intelegere a

favoarea și de dragul celui iubit, fiind o

divinitatii, aparand astfel idei eronate privind

dragoste sacrificială, jertfitoare.

natura lui Dumnezeu.

Noul Testament a fost scris in limba greaca

Spre exemplu, luand pe axa timpului ca

(greaca „koine”). Același cuvant, „Agape”,

repere cele două mari cărţi ce compun


Biblia de azi: Vechiul si Noul Testament,

pacatului. Cu alte cuvinte, in istorie, s-a

observam, in acest interval de timp, intre

desfasurat o expozitie ce avea in vedere

aceste două repere, o adevarata progresie a

reflexia imaginii omului bolnav spiritual.

intelegerii divinitatii de catre umanitate.

Hristos a venit sa restaureze relatia

Daca in perioada desfasurarii actiunilor din

primordiala om-divinitate, a venit sa vindece

Vechiului Testament, oamenii ii atribuiau lui

si sa ne salveze de la moarte, ba chiar de noi

Dumnezeu anumite elemente definitorii,

insine, de la auto-distrugerea a carui motor

antitetice caracterului Lui, precum: atrocitati

este pacatul, privit ca o boala. „Iisus a luat

si actiuni violente, justificate in mod eronat

cuvântul şi le-a zis: «Nu cei sănătoşi au

in intelegerea si gandirea elementara umana,

trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.»”

privind natura Lui, atunci, in perioada Noului

Imaginea unui dumnezeu manios, pregatit sa

Testament apare un factor primordial si

actioneze intr-un mod violent si fara mila

central ce schimba cursul istoriei si totodata,

asupra umanitatii, judecand si trimitand

intelegerea divinitatii de catre umanitate

oameni in iad, dispare odata cu imaginea lui

intr-un mod radical, si anume persoana lui

Hristos pe cruce.

Iisus Hristos. In acest punct al istoriei,

Dumnezeu S-a facut pe El insusi mic, S-a

Dumnezeu a decis sa se reveleze noua in

lasat dezbracat si biciuit pana la carne,

Persoana lui Hristos, aratandu-ne cine este El

desfigurat complet pana acolo ca nu l-ai fi

si adevarata natura a Fiintei lui, care este

putut recunoaste, „Mi-am dat spatele înaintea

dragostea.

celor ce Mă loveau şi obrajii înaintea celor

Oamenii, cu toate mijloacele incercate, pe

ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa

care le-au folosit pentru a-L intelege si a-L

de ocări şi de scuipări.”, ca mai apoi sa se

cunoaste mai mult pe Dumnezeu, au

lase crucificat de catre norod.

construit o imagine eronata a Lui, pana in

Imaginea lui Hristos cu mainile larg intinse

momentul in care El S-a revelat complet in

pe cruce, sangerand pana la moarte si

persoana lui Hristos. Astfel singurul lucru

predicand iertarea pana in ultimul moment,

care au reusit sa-l faca ei, a fost acela de a-si

distruge orice imagine falsa si orice

descoperi propria imagine patata si

conceptie eronata cu privire la Dumnezeu,

denaturata, obtinuta in momentul ruperii

aratand inima plina cu iubire fata de noi.

relatiei intre om-divinitate (moment crucial in

Dacă noi, în ignoranța noastră, am fost prinși

Geneza). Ceea ce au gandit ca fiind elemente

în lucrurile distructive ale lumii, Dumnezeu a

caracteristice lui Dumnezeu: violenta, mânie,

intrat în întunericul nostru pentru a ne salva.

judecata, ura fata de umanitate, a reflectat

Și dacă L-am crucificat, El a folosit acest

starea in care ei, oamenii, au ajuns in urma

lucru pentru a intra în durerea noastră


Foto: VASILE DOROLŢI profundă si a coborat in locurile cele mai adanci ale mortii pentru a ne salva. Odata cu El am inviat la o viata noua, am revenit la capacitatea de a folosi identitatea pe care El ne-a oferit-o primordial, dar care am pierdut-o atat de usor de-a lungul drumului istoriei. In acel moment in care am alegem sa iubim in loc sa urâm, actionam in concordanta cu identitatea noastra adevarata pe care o avem

„CINE M-A VĂZUT PE MINE A VĂZUT PE TATĂL.”

in Hristos si alegem sa aratam imaginea adevarata a lui Dumnezeu care este in noi. „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi

cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste.” VLAD BOTIŞ


CONT RIBU TORS Andrei Iova Ionuţ Tripon Sergiu Negruţ Daria Balaj Anamaria Pintea Samuel Paşca George Judea Narcisa Dărăban Bianca Bealcovschi Laura Feşnic Teodora Cristea Răzvan Laslău Natanael Pop Andrei Oniţa Mihaela Torj Andrei Samaşca Adelina Ursuţ George Pintea Delia Suciu Adrian Puchianu Ioana Vasile Serena Blaga Carla Rogna Denisa Mehesz Nicolas Muşet Bogdan Bâzoc Alexandra Ştiop Vlad Botiş


ĹžIHC NAD :otoF

www.logopaper.com

Profile for LOGO TIMES

Paperless / spring 2017  

Paperless magazine is about the place and role of school in the world today. Learn, delearn, relearn!

Paperless / spring 2017  

Paperless magazine is about the place and role of school in the world today. Learn, delearn, relearn!

Profile for logopaper
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded