Page 1

Rukovanje materijalom

SISTEM ZA rukovanje pošiljkama u D EXPRESS-u (DAILY EXPRESS) Nakon projektovanja i instalacije sistema za manipulaciju pošiljkama u glavnom distributivnom centru kompanije D Express (Daily Express), vreme potrebno za istovar, skeniranje, sortiranje i utovar preko 30.000 paketa smanjeno je sa 6 na 3,5 sati. Kurirska služba „D Express,“ poznatija kao Daily Express, već pet godina uspešno posluje na našem tržištu kao jedan od lidera u dostavi pošiljaka od vrata do vrata po principu „ danas za sutra.“ Od osnivanja pa do današnjeg dana kompanija je rasla neverovatnom brzinom i sada broji blizu 500

26 LOGISTIKA i TRANSPORT

zaposlenih radnika u 19 distributivnih centara širom Srbije, a svoje poverenje joj je poverilo preko 13.000 ugovorenih kupaca. U želji da stane rame uz rame sa svetskim gigantima u ovoj delatnosti, vlasnica i direktorka D Express-a (Daily Express) Ljiljana

Karaklajić je poslovanje svoje kurirske službe zasnovala na najsavremenijim softverskim rešenjima koja joj omogućavaju da usluge koje pružaju budu, kao što sam slogan kompanije kaže - Brze.Tačne. Pouzdane. Od prvog dana postojanja kompanije cilj je bio potpuna automatizacija poslovanja, a sa


Rukovanje materijalom

Posao magacionera i kurira je znatno olakšan, mogućnost greške kao posledice ljudskog faktora je smanjena na minimum.

poslednjom novinom koja je uvedena u vidu pokretnih traka za manipulaciju pošiljkama u glavnom magacinu, rukovodstvo D Express-a (Daily Express) je na korak od njegovog ostvarenja. Direktorka sa vizijom i velikim iskustvom, svoju karijeru započinje u Pošti Srbije, da bi nakon 20 godina rada rešila da se oproba u privatnim vodama. Nakon nekoliko godina rada za poslodavca u okviru ove delatnosti i postizanja zavidnih uspeha, gospođa Karaklajić se 2008. godine upustila u rizik osnivanja sopstvene

kompanije. Potez se pokazao kao ispravan i zahvaljujući njemu danas na tržištu imamo kompaniju svetskog ranga. Zahvaljujući operativnom softveru i PDA uređajima koje svaki kurir ima sa sobom, D Express (Daily Express) omogućava svojim klijentima praćenje pošiljaka on-line, u realnom vremenu, od momenta preuzimanja do momenta isporuke. Jedinstveni bar kod koji ima svaka pošiljka koja uđe u sistem ove kurirske službe i pristup internetu je sve što je klijentu potrebno da bi putem njihovog web sajta saznao

gde se trenutno nalazi njegova pošiljka. Ovaj deo poslovanja i odnosa sa klijentima se i dalje razvija i napreduje, pa je tako u toku projekat izrade mobilne aplikacije za praćenje pošiljaka koja će se moći preuzeti sa web prodavnica, a klijenti će imati pristup istoriji svih pošiljaka koje su slali preko ove službe, kao i trenutne statuse pošiljaka koje su u datom momentu na isporuci. Klijentima je olakšan proces slanja pošiljaka, bez komplikovane papirologije, uz pomoć korisničke

LOGISTIKA i TRANSPORT 27


Rukovanje materijalom

aplikacije D Express-a (Daily Express), jednostavnim slanjem maila ili pozivom call centra posao oko slanja pošiljaka je brzo gotov, sve ostalo završavaju njihovi kuriri. Sa završetkom razvoja mobilne aplikacije klijenti će dobiti još jednu olakšicu jer će moći direktno iz aplikacije da pošalju naloge za preuzimanje pošiljaka. Microsoft Dynamics Nav i IBM Cognos 10 su dva softvera najnovije generacije koji u svetu imaju preko milion zadovoljnih korisnika, a koji su već godinama u upotrebi u ovoj kurirskoj službi. Zahvaljujući njima, ova kompanija je u stanju da sagleda svaki aspekt svog poslovanja, vodi finansije, nabavku, kadrove i ostale sektore u organizaciji brzo i efikasno, sa minimalnim brojem zaposlenih radnika. Pored toga, omogućeno je izveštavanje klijenata na dnevnom nivou o svim aspektima usluge koja im je pružena, sa izveštajima koji su specijalno kreirani po njihovom zahtevu i sa podacima koji su im potrebni, a sve to automatski, u tačno određeno vreme dana. Najnovije ulaganje koje je značajno doprinelo većoj sigurnosti pošiljaka i ubrzalo sam proces rada u glavnom magacinu kurirske službe D Express-a (Daily Express) jesu pokretne trake za manipulaciju pošiljkama. S obzirom na veličinu kompanije i broj klijenata kojima pružaju usluge, u toku noći je u glavnom magacinu potrebno obraditi – istovariti, skenirati, sortirati, utovariti - preko 30.000 paketa. Uvođenje pokretnih traka je rezultiralo time da za posao za koji je nekada bilo potrebno više od 6 sati rada u magacinu, sada treba manje

28 LOGISTIKA i TRANSPORT

Ljiljana Karaklajić , direktorka D Express-a (Daily Express) od 3 i po sata. Ali ušteda u vremenu nije jedina prednost koja je ostvarena ovom inovacijom u poslovanju. Posao magacionera i kurira je znatno olakšan, mogućnost greške kao posledice ljudskog faktora je smanjena na minimum. Pored činjenice da je čitav sistem pod video nadzorom, svaka pošiljka na pokretnim trakama biva skenirana, fotografisana i izmerena, a ti podaci pohranjeni u sistemu D Express-a (Daily Express). Time su bezbednost pošiljaka i njihovo praćenje kroz sistem podignuti na viši nivo, a mogućnost oštećenja ili „lutanja“pošiljaka svedeni na minimum.

Projektovanje i instalacija sistema Projektovanje i instalaciju sistema za manipulaciju pošiljkama, D Express (Daily Express) je poverio preduzeću Trasing, koje se već 30 godina bavi rešavanjem problema unutrašnjeg transporta. Trasing je pri projektovanju morao da reši nekoliko zadataka: - Prevesti kompletan ručni rad u automatizovani rad. - Dizajnirati sistem koji će moći da prihvati kompletan broj pošiljki, obradi ga, transportuje, ostvari potrebnu akumulaciju i isporuči svaku pošiljku odgovarajućem centru.


Rukovanje materijalom

- Dizajnirati pojedinačne transportere koji će pouzdano, brzo i kontinualno transportovati pošiljke. - Dizajnirati sistem koji će, uz minimalne modifikacije, moći da se uklopi sa kompleksnim sistemom za sortiranje pošiljki, što je plan investitora za naredni period. Projekat je sadržao i 3 ozbiljna izazova: 1. Najveći izazov je bio projektovati sistem koji može da transportuje potpuno različite terete i po gabaritima i po težini - od male kutije težine 200 grama do paketa koji imaju i preko 70 kilograma, od koverte i kutije do lcd televizora, tepiha, masežera i razhih tereta nepravilnog oblika. 2. Rok isporuke koji je investitor zahtevao od 6 nedelja, instalirano i pušteno u rad.

3. Celokupnu instalaciju i puštanje u rad u logističkom centru investitora trebalo je obaviti za 48 sati (petak noć – ponedeljak jutro).

simulacija rada sa transporterima.

Kako je Trasing vodio projekat?

Investitoru je omogućen direktan kontakt sa Trasing inženjerima za određene aplikacije, što je omogućilo kvalitetnu komunikaciju, brzo donošenje odluka i modifilacije sistema u hodu.

Kao eksperti za dizajn i implementaciju rešenja za unutrašnji transport materijala, sa preko 500 odrađenih sličnih projekata, ljudi iz Trasing-a su odradili ceo proces po već dokazanom algoritmu. Prvi i najvažniji korak za ovakav projekat je sagledavanje i razumevanje biznisa investitora, u realnom vremenu i u budućnosti. Time se postavljaju čvrste osnove za dalji rad i uspešnu izradu i implementaciju rešenja. Analizirani su svi dostupni podaci i parametri – proces, proizvod, transportni tokovi, prostorna ograničenja i drugo. Izvršena je analiza postojećeg načina rada i

Zatim se pristupilo izradi layouta – hardver, i izradi koncepta upravljanja – softver.

Dobra organizacija proizvodnje, komunikacija i protok informacija, operativne stvari, uvoz komponenata, organizacija montaže; sve je to deo procesa koji je vođen od početka do kraja, a sve sa ciljem da se oprema isporuči i instalira u okviru dogovorenog roka i u skladu sa očekivanjima investitora. Rešenje koje je implementirano je potpuno automatizovani transportni sistem koji se sastoji od

LOGISTIKA i TRANSPORT 29


Rukovanje materijalom

valjčastih transportera TRASING Serije 3000. Zbog velikih odstupanja pojedinačnih tereta po gabaritima i težini, oprema je izrađena sa robustnom i jakom konstrukcijom. Svi pojedinačni transporteri su izradjeni kao moduli koji se lako mogu kombinovati i sa drugim tipovima transportera. Sistem se sastoji od 12 istovarnih mesta sa kojih kutije prelaze na glavni vod, koji ih vodi na kružnu akumulaciju, gde ih operateri preuzimaju za određene centre. Sistemom se upravlja preko touch panela i posebno dizajniranog upravljačkog softvera. Svi transporteri su sa frekventnom regulacijom brzine što omogućuje promenu brzine transportera u granicama ± 50 %. Celokupna oprema je projektovana i proizvedena u skladu sa EC Machinery Directive 98/37/EC i isporučena sa CE znakom i pratećom dokumentacijom. Sve

30 LOGISTIKA i TRANSPORT

ugrađene komponente su od vrhunskih svetskih proizvođača i u ovom momentu na svetskom tržištu ne postoje bolje. Transportni sistem ima preko 200 metara transportera, utrošeno je oko 3 km električnog kabla, obrađeno je preko 15 tona čelika. Za isporuku je bilo potrebno 4 šlepera i 2 kamiona. Rezultati: - Siguran i efikasan svakodnevni rad za investitora. - Povećanje produktivnosti logističkog centra. - Investitor sa novim sistemom pruža bolju uslugu svojim klijentima. - Bolje performanse, smanjeni utrošak radne snage. - Ergonomičnost i lakši rad za zaposlene. - Marketinški efekat perfektnog transportnog sistema.

O ovom uspešnom projektu razgovarali smo sa gospodinom Milošem Gligorijevićem, izvršnim direktorom kompanije Trasing. “U godini u kojoj proslavljamo 30 godina postojanja, veliko je zadovoljstvo pogledati instalirani sistem u kompaniji D Express (Daily Express) i vratiti se malo unazad, recimo u 1999. godinu. Pre 15 godina na web prezentaciji firme Trasing, mogli ste pročitati sledeći tekst: Naš prvi i osnovni cilj je da se pomogne investitoru da poboljša svoj biznis kroz poboljšanje sistema za transport i hendlovanje materijala. Naš drugi cilj je projektovanje, proizvodnja, instalacija i implementacija što je moguće jednostavnijeg transportnog sistema koji može zadovoljiti zahteve procesa na efikasan, ekonomičan i fleksibilan način. Treći cilj se sam po sebi ostvari, a to je profit.


Rukovanje materijalom

Petar Gligorijević, brend menadžer kompanije Trasing kaže da je slogan - TRASING RAZLIKA na još čvršćim osnovama nakon projekta za D Express (Daily Express), i nastavlja: “Mi znamo da je dobro dizajniran i pouzdan transportni sistem ključna komponenta ukupnog uspeha svakog proizvodnog ili distributivnog pogona. S tim na umu, pažnja svakom detalju, briga i odgovornost, kvalitet iznad svega – su vrednosti koje unosimo u svaki projekat i to su fakti koji našim proizvodima daju TRASING RAZLIKU.”

Miloš Gligorijević, izvršni direktor kompanije Trasing I danas poštujemo ista načela i to nam omogućuje da ozbiljne projekte možemo odraditi u kvalitetu i roku, bez ikakvih problema i odlaganja,” rekao je gospodin Gligorijević. “Naravno da je gore navedeno nemoguće izvesti bez partnerskog odnosa sa investitorom. Dugujemo veliku zahvalnost gospodji Karaklajić, direktorici kompanije Dailly Express, kao i njenom timu na korektnoj saradnji i konstruktivnom pristupu projektu od samog početka. Često se na samom početku ovakvih projekata napravi greška i proizvođač opreme i investitor veoma lako postanu suparničke strane. Menadžment Dailly Express-a je imao pravi pristup i od početka se razvio partnerski odnos između naše dve kompanije. Smatram da od tih ljudi možemo dosta da naučimo, i mi i druge kompanije,” dodao je gospodin Gligorijević.

Reputacija za trajnost, pouzdanost i kvalitet proizvoda, inovativni dizajn, konkurentne cene i izuzetna usluga su omogućili da je Trasing danas jedan od najpoštovanijih proizvođača transportera u Evropi.

Kontakti: Miloš Gligorijević, dipl.ing. Trasing d.o.o. Vojvode Putnika 1, 37212 Stalać FAX. +381.37.806.056 CELL. +381.69.1622113 HOME PAGE www.trasing.co.rs

Milan Stojković Direktor logistike D Express d.o.o. Telefon: +381.11.331.33.00 Fax telefon: +381.11.331.33.99 www.dexpress.rs

LOGISTIKA i TRANSPORT 31

DExpress  
DExpress  
Advertisement