Locatieonderzoek 2017 - 2018

Page 1

LOCATIEONDERZOEK ONDER 876 OPDRACHTGEVERS VAN MEETING EN EVENT LOCATIES

Trends | Ontwikkelingen | Nieuwe locatiesLOCATIEONDERZOEK ONDER 876 OPDRACHTGEVERS VAN MEETING EN EVENT LOCATIES

Trends | Ontwikkelingen | Nieuwe locaties


COLOFON LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

onder 876 opdrachtgevers

VOORWOORD

van meetings & events HIGH PROFILE LOCATIES BV

Franz Zieglerstraat 34 A-B 1087 HN Amsterdam T 020 398 1585 | info@locaties.nl www.locaties.nl www.greatervenues.com www.inspirerendelocaties.nl UITGEVERS

Hoe ziet de ideale locatie eruit? Al sinds 2012 probeert High P ­ rofile Locaties­die vraag te beantwoorden met het Locatieonderzoek, het jaarlijkse marktonderzoek dat inzicht biedt in de v ­ eranderende wensen en eisen voor evenementenlocaties. In deze editie d ­ elen 876 opdrachtgevers van meetings en events hun ervaringen,

Oscar Krechting, Ronnie Witjes

wensen­en inzichten. Zo lees je in het eerste deel van het onder­

BLADMANAGEMENT

zoek alles­over de zoektocht naar locaties en welke uitdagingen er

Petra van Barneveld REDACTIE

Daniël Verheij, Django Drost

daarvoor overwonnen moeten worden. Vervolgens kijken we naar de ontwikkeling­van het budget voor evenementen, die er – pas op voor de spoiler – wederom rooskleurig uitziet. In het derde deel

TEAM HIGH PROFILE LOCATIES BV

Laura van den Berg, Nikki van Deijl, Brigitte Geurtsen, Milou de Haan, Andy Hendriks, Sanne van Kan, Alex Koens, Anouk Meijer, Charly le Noble, Susan Reijnders, Debbie van Rooijen, Juwita Slatman, Diederik Smit, Aranka Spanjaard, René Stoop, Ester van der Veen, Sher de Veer, Wietske van der

gaan we dieper in op de vraag waaraan een locatie anno 2017-2018 moet voldoen en lees je welke stoere locatiesoort dit jaar voor het eerst het meest populair is. Tot slot doen we een poging om de ­geografische ontwikkelingen in locatieland op de kaart te zetten.

Werff, Marisha Wijnschenk, Roos Witjens

Wij wensen u weer inspiratie en locatiekennis toe!

UITVOERING ONDERZOEK

Daniël Verheij - Hoofdredacteur

Marktonderzoekbureau Effectmeting.nl ONTWERP EN VORMGEVING

Spore Creation bno FOTO COVER

House Bar van Kimpton De Witt Amsterdam

INHOUD 4 8

VRAGEN ONDERZOEK ALGEMENE VRAGEN

www.kimptondewitthotel.com DRUKWERK

New Energy Drukwerk, Vianen

BIJ DE SAMENSTELLING VAN DEZE UITGAVE IS ZO ZORGVULDIG MOGELIJK TE WERK GEGAAN. UITGEVER EN AUTEURS AANVAARDEN DAN OOK GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE HET GEVOLG IS VAN HANDE­

14 HOOFDSTUK 1: BOEKINGSTRAJECT | VAN ZOEKEN TOT BOEKEN Van de eerste verkennende zoektocht tot aan het uiteindelijke boeken van de locatie.

LINGEN EN/OF BESLISSINGEN DIE GEBASEERD ZIJN OP DE OPGENOMEN INFORMATIE. HET AUTEURSRECHT OP DE AFZONDERLIJKE BIJDRAGEN BERUST BIJ DE DESBETREFFENDE AUTEURS, DEELNEMERS OF HUN OPDRACHTGEVERS, FOTOGRAFEN EN ANDEREN DIE MATERIAAL TER BESCHIKKING STELDEN. GEBRUIK­ MAKING HIERVAN IS ALLEEN MOGELIJK NA SCHRIFTE­­LIJKE­TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.

2

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

16 44 48 50 54

Resultaten Recap Interview Eline van Hees, PostNL Yossi Eliyahoo, eigenaar The Entourage­Group: ‘Ik zie een locatie al voordat het bestaat.’ Column The School of Venues: ‘Train je venue up-to-date.’

50


56 HOOFDSTUK 2: BUDGET | DE CIJFERS OP EEN RIJ De 876 deelnemers aan dit onderzoek geven een uniek inkijkje in hun begroting. 58 64 68 70 72

Resultaten Recap Interview Joyce van Nielen, Philips Locatieland: de ontwikkelingen van evenementenlocaties Event cases: Van Dam Catering

74 HOOFDSTUK 3: DE IDEALE LOCATIE | WENSEN EN EISEN

72 124 GREATER VENUES

102

De belangrijkste wensen en eisen waaraan een locatie anno 2018 moet voldoen. 76 96 100 102

Welke locaties mag je dit jaar echt niet missen? Het team achter ­GreaterVenues.com­­maakte een selectie­ van de mooiste, nieuwste en meest inspirerende hotspots voor events!

Resultaten Recap Interview Jacqueline Kooiman, Wereld Natuur Fonds Tommy Kleerekooper, mede- oprichter TANK Architecture & Interior Design: De emancipatie van de ruimte

106 HOOFDSTUK 4: REGIO | WAAR EN WAARHEEN

114

63

61

Groningen

Resultaten Recap Interview Marcia Ives, Delta Lloyd Column Karoline Wiegerink: De stad als value driver van events Event cases BloemBloem

BRAND NEW COMING SOON RESTYLED AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG UTRECHT INDUSTRIEEL INSPIRATIONAL

Friesland

70

Locatieland in kaart. Letterlijk. 108 114 118 120 122

126 132 136 140 144 148 152 156 164

Drenthe

66 45

68

Flevoland

Overijssel

Noord-Holland

54

49 Utrecht

Zuid-Holland

57 Gelderland

55

57 Noord-Brabant

Zeeland

54 Limburg

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

3


VRAGEN ONDERZOEK

8 Verdeling respondenten 9 Wat is uw leeftijd? Wat voor soort opdrachtgever bent u? 10 Wat is uw functie? 1 1 Hoeveel werknemers telt uw bedrijf? Hoe lang organiseert u al events? 12 Hoeveel events heeft u in uw leven (bij benadering) georganiseerd? Hoeveel personen zijn er binnen uw organisatie betrokken bij de locatiekeuze? 13 Beslist u zelf met welke locatie wordt samengewerkt? Hoe zijn uw meetings/events verdeeld?

BOEKINGSTRAJECT | VAN ZOEKEN TOT BOEKEN Oriëntatiefase 16 In hoeveel procent van de gevallen boekt u een locatie rechtstreeks, via een evenementenbureau of via een boekingsplatform / intermediair? 17 Voor welk type event boekt u meestal een externe locatie? Hoeveel maanden voor aanvang van een meeting / event is bekend dat deze gaat plaatsvinden? 18 Hoeveel maanden voor aanvang van een event / beurs / congres oriënteert u zich op de locatie? Hoeveel maanden voor aanvang van een meeting / vergadering oriënteert u zich op de locatie? 19 Op welke manier oriënteert u zich bij de zoektocht naar een locatie? 20 Welke websites gebruikt u bij het zoeken naar een locatie? 21 Welke socialmediakanalen gebruikt u om inspiratie op te doen voor meetings en events? Welke vakbladen / magazines gebruikt u om zich te oriënteren op een locatie? 22 Welke vakbeurzen / kennisdagen heeft u bezocht? 23 Wat verwacht u direct te kunnen zien op de website van een locatie? 24 Foto’s op de website van locaties laten vaak te wensen over. Ik vind het belangrijk om het verhaal achter een locatie te (leren) kennen. 25 Kunt u aangeven waarom locaties kunnen afvallen tijdens het oriënteren, waardoor u geen contact meer opneemt? 26 Tegen welke problemen / frustraties loopt u aan als u op zoek gaat naar een locatie? 28 Op welke manier kunnen deze problemen / frustraties weggenomen worden?

4

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


Offertetraject 29 Op welke manier doet u het liefst een offerteaanvraag bij een locatie?

Bij gemiddeld hoeveel locaties vraagt u per meeting / event offertes aan? 30 Binnen hoeveel dagen wilt u dat een locatie u een eerste reactie stuurt naar aanleiding van uw offerteaanvraag? Bij gemiddeld hoeveel locaties neemt u een optie? 31 Ik zou het op prijs stellen als locaties goed bereikbaar zouden zijn via WhatsApp. Kunt u aangeven waarom een locatie afvalt tijdens het offertetraject?

Beslissingsfase 32 Hoeveel maanden voor aanvang van een event / beurs / congres

beslist u over de locatiekeuze? Hoeveel maanden voor aanvang van een meeting / vergadering beslist u over de locatiekeuze? 33 In hoeveel procent van uw locatieboekingen heeft u vooraf één of meerdere locaties bezocht? Hoeveel locaties bezoekt u gemiddeld voordat u een keuze maakt? 34 Wat zijn de redenen van uw bezichtigingen aan de locaties? 36 Om welke redenen valt een locatie af tijdens de beslissingsfase? 38 Zonder een positief gevoel boek ik de betreffende locatie niet. De prijs is voor mij doorslaggevend bij het boeken van een locatie. 39 Duurzaamheid is een doorslaggevende factor bij mijn locatiekeuze. Ik vind het belangrijk dat een locatie cateringvrij is / dat ik mijn eigen cateraar mag meenemen (zonder extra kosten). 40 Ik vind het belangrijk dat ik mijn eigen technische leverancier mag meenemen naar de locatie. 42 Welke learning / advies / tip kunt u meegeven aan een collega opdrachtgever bij de keuze van een locatie?

BUDGET | DE CIJFERS OP EEN RIJ 58 Hoeveel meetings / events verwacht u dit jaar in totaal te organiseren? 59 Kunt u het aantal meetings / events dat u dit jaar organiseert splitsen? Wat is de gemiddelde groepsgrootte waarvoor u een locatie geboekt heeft? 60 Welk percentage van het meeting / event budget wordt gemiddeld uitgetrokken voor de locatie (inclusief catering)? Wat geeft u gemiddeld per persoon uit aan een locatie (inclusief catering)? Wat geeft u gemiddeld per persoon uit voor een vergadering op locatie (á 8 uur inclusief catering)? 61 In welke orde van grootte valt het budget voor meetings en events in 2017? 62 Met welke omvang is het budget van 2017 ongeveer toe- of afgenomen ten opzichte van 2016? De verwachting voor het budget van 2017 was… 63 Ik verwacht dat het budget in de toekomst (na 2017)….

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

5


DE IDEALE LOCATIE | WENSEN EN EISEN 76 Wat draagt een externe locatie volgens u bij aan de impact van uw meetings / events? 78 In welke locatiesoorten bent u het meest geïnteresseerd? 80 Kunt u aangeven welke soort locatie u het meest gebruikt voor uw events? 84 Welke criteria vindt u het belangrijkst bij uw locatiekeuze? 85 Wat vindt u bij een locatie belangrijk in uitstraling en sfeer? 86 Zijn uw meetings / events meestal eendaags of meerdaags? Welke apparatuur/ technologie dient er minimaal op een locatie aanwezig te zijn? 87 Welke flexibiliteit van het personeel verwacht u? 88 Wat verwacht u dat een locatie nog meer voor u doet? 89 Heeft u een voorbeeld van een service ervaring van een locatie / medewerker die uw verwachting overtrof? 90 Heeft u het afgelopen jaar een slechte ervaring gehad met een door u geboekte locatie? 911 Welke slechte ervaring(en) heeft u met een locatie gehad? 92 Wat is de grootste blooper die u ooit hebt meegemaakt op een meeting / event bij een locatie en hoe is dit opgelost? 94 Welke trends voorziet u de komende jaren bij locaties?

REGIO | WAAR EN WAARHEEN 108 Hoeveel procent van de events die op een externe locatie plaats­­ vinden, verwacht u te organiseren buiten de vestigingsplaats van uw bedrijf / organisatie? 109 Hoeveel procent van de events die op een externe locatie plaats­ vinden, verwacht u te organiseren buiten de vestigingsplaats van uw opdrachtgever? Welk percentage van uw externe events verwacht u dat zullen plaatsvinden in de volgende steden? 110 Wat is de gemiddelde reistijd die u bereid bent te reizen naar een locatie? Welke provincies zijn interessant voor uw events? 111 Welke andere landen zijn interessant voor uw events? Mijn voorkeur gaat uit naar locaties in de volgende omgevingen… 112 Welke belangrijkste associatie komt bij u op als u denkt aan locaties in…? Wat hebben de volgende plaatsen niet volgens u?

6

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


THE DUCHESS

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

7


LOCATIEONDERZOEK ONDER 876 OPDRACHTGEVERS VAN MEETING EN EVENT LOCATIES EDITIE 2017 | 2018

Opzet onderzoek De basis van de vragenlijst komt voort uit het Locatieonderzoek 2016 | 2017. De complete vragenlijst is in juni en juli 2017 digitaal verspreid onder 8.287 opdrachtgevers (multinationals, kleine en middelgrote ondernemingen, overheidsinstellingen, leden van het Genootschap voor Eventmanagers en organisatiebureaus). Om de kwaliteit van de respons te verhogen hebben we enkele controle­ vragen gesteld aan de respondenten. Hieruit bleek dat 48 respondenten niet voldeden aan het profiel van opdrachtgever en deze hebben de vragenlijst niet verder ingevuld. Daarnaast hebben 160 respondenten de vragenlijst niet geheel afgerond. Deze respons is niet meegenomen in dit onderzoek. In dit onderzoek vindt u de respons van 876 respondenten waarmee deze uitkomt op 11%. De gemiddelde invultijd van de vragenlijst was 26 minuten. Het onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Effectmeting.nl

VERDELING RESPONDENTEN

8

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

21%

79%

Man

Vrouw


WAT IS UW LEEFTIJD?

0%

Jonger dan 20 jr

10%

20 - 29 jr

20%

30 - 39 jr

31%

40 - 49 jr

32%

50 - 59 jr

7%

60 jr en ouder

0

10%

20%

30%

40%

50%

WAT VOOR SOORT OPDRACHTGEVER BENT U? Evenementenorganisatie (ZZP’er)

8% Overheid

10% Evenementenorganisatie (evenementenorganisatiebureau)

12%

54%

Commercieel bedrijf (geen evenementenorganisatie)

Non-profit organisatie

16%

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

9


WAT IS UW FUNCTIE? DGA / Eigenaar

14%

Eventmanager

14% 10%

(Directie)secretaresse

8%

Management assistent Directeur / CEO

7%

Office manager

7% 5%

Event coรถrdinator Communicatiemanager

4%

Marketing- en communicatiemedewerker

4%

Marketingmanager

3%

Personal assistant

3%

Projectmanager

3%

Channel manager

1%

Commercieel Directeur / Director of Sales

1%

Facility manager

1%

Inkoper

1%

Personeelsmanager / HR

1%

Personeels- / feestcommissie

1% 12%

Anders

0

10

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

5%

10%

15%

20%

25%


HOEVEEL WERKNEMERS TELT UW BEDRIJF?

28%

0-9

9%

10 - 24

8%

25 - 49

6%

50 - 99

Bijna de helft van de respondenten (45%) werkt bij een organisatie

12%

100 - 249

tot 50 medewerkers. Afgerond 30% van de opdrachtgevers

9%

250 - 499

vertegenwoordigt een bedrijf met meer dan 500 medewerkers.

5%

500 - 999

Deze verdeling is gelijk aan het onderzoek van vorig jaar.

12%

1.000 - 4.999

11%

5.000 of meer

0

10%

20%

30%

40%

50%

HOE LANG ORGANISEERT U AL EVENTS?

4%

0 - 1 jr

20%

2 - 5 jr

26%

6 - 10 jr

16%

11 - 15 jr

34%

Langer dan 15 jr

0

10%

20%

30%

40%

50%

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

11


HOEVEEL EVENTS HEEFT U IN UW LEVEN (BIJ BENADERING) GEORGANISEERD?

217

In totaal hebben de opdrachtgevers 174.326 events georganiseerd, waarbij het minimum 0 en het maximumaantal 10.000 events is.

(gemiddeld per opdrachtgever)

HOEVEEL PERSONEN ZIJN ER BINNEN UW ORGANISATIE BETROKKEN BIJ DE LOCATIEKEUZE?

3 (gemiddeld per opdrachtgever)

12

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Bij 15% van de opdrachtgevers is maar één persoon betrokken bij de locatiekeuze.


BESLIST U ZELF MET WELKE LOCATIE WORDT SAMENGEWERKT?

Nee

2%

Ja

40%

58%

Deels

HOE ZIJN UW MEETINGS EN EVENTS VERDEELD?

Business to Consumer (B to C)

20%

49% Business to Employee (B to E)

Business to Business (B to B)

31%

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

13HOTEL NASSAU BREDA

H O O FDST U K 1

BOEKINGSTRAJECT VAN ZOEKEN TOT BOEKEN Hoe vind je die ene ideale locatie? De weg daar naartoe is soms lang en hobbelig. In dit hoofdstuk nemen we je mee in de reis die de boeker van een locatie doormaakt. Vanaf het eerste moment waarop je weet wanneer het event gaat plaatsvinden en het eerste oriënteren op locaties, via het eerste contact, de offerteaanvraag, tot aan het definitieve boeken.


IN HOEVEEL PROCENT VAN DE GEVALLEN BOEKT U EEN LOCATIE RECHTSTREEKS, VIA EEN EVENEMENTENBUREAU OF VIA EEN BOEKINGSPLATFORM / INTERMEDIAIR?

7% Via evenementen­ bureau / zzp-er

Via boekings­platform / intermediair

7%

86%

THE BOATHOUSE KRALINGEN

16

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Rechtstreeks


HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

VOOR WELK TYPE EVENT BOEKT U MEESTAL EEN EXTERNE LOCATIE? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

49%

Vergaderingen / brainstormsessies

45%

Congressen / seminars Relatie-evenementen

43%

Teambuilding / motivatiedagen

43% 42%

Trainingen / workshops

37%

Personeelsfeesten

32%

Bedrijfsuitjes

27%

Kick-offmeetings

23%

Zakendiners

15%

Beurzen / tentoonstellingen

11%

Productpresentaties

7%

Incentives / groepsreizen

3%

Dealerdagen

5%

Anders

0

10%

20%

30%

40%

50%

HOEVEEL MAANDEN VOOR AANVANG VAN EEN MEETING / EVENT IS BEKEND DAT DEZE GAAT PLAATSVINDEN? (VERGADERINGEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN)

5,6

49% van de opdrachtgevers geeft aan dat minimaal 6 maanden voor aanvang van een event bekend is wanneer het event gaat plaatsvinden.

(gemiddeld per opdrachtgever)

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

17


B

es l

is si

O ff er te tr aj

ec t

ng sf as

e

eO ri fa ën se t a ti

HOEVEEL MAANDEN VOOR AANVANG VAN EEN EVENT / BEURS / CONGRES ORIËNTEERT U ZICH OP DE LOCATIE? (VERGADERINGEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN)

6,6

60% van de opdrachtgevers geeft aan minimaal 6 maanden voor aanvang van een event / beurs / congres te begin­ nen met het oriënteren op de locatie.

(gemiddeld per opdrachtgever)

HOEVEEL MAANDEN VOOR AANVANG VAN EEN MEETING / VERGADERING ORIËNTEERT U ZICH OP DE LOCATIE?

3,7

25% van de opdrachtgevers geeft aan minimaal 6 maanden voor aanvang van een meeting / vergadering te beginnen met oriënteren op de locatie.

(gemiddeld per opdrachtgever)

18

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

OP WELKE MANIER ORIËNTEERT U ZICH BIJ DE ZOEKTOCHT NAAR EEN LOCATIE? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

72%

Eerdere ervaring met locatie

69%

Zoekmachines (Google etc.) Locatiewebsites

67%

Mond-tot-mondreclame / eigen netwerk

67% 24%

Jaaruitgaven (boeken) Social media

22%

Vakbladen / magazines

22% 14%

Vakbeurzen / kennisdagen

13%

Nieuwsbrieven

10%

Nieuwswebsites / blogs

3%

Lokale pers

4%

Anders

0

20%

40%

60%

80%

100%

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

19


B

es l

is si

O ff er te tr aj

ec t

ng sf as

e

eO ri fa ën se t a ti

WELKE WEBSITES GEBRUIKT U BIJ HET ZOEKEN NAAR EEN LOCATIE? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

50%

Locaties.nl

37%

Inspirerendelocaties.nl

29%

Vergaderlocaties.nl Inspiratieoplocatie.nl

15%

Meetings.nl

15% 12%

Dnls.nl

11%

GreaterVenues.com

7%

BuitenBusiness.nl Worldmeetings.com

3%

Meetingselect.com

3% 2%

DeskBookers.com

1%

MeetingReview.com

4%

Anders 0

20

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

10%

20%

30%

40%

50%


HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

WELKE SOCIALMEDIAKANALEN GEBRUIKT U OM INSPIRATIE OP TE DOEN VOOR MEETINGS EN EVENTS? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

57%

Facebook

50%

LinkedIn

18%

Instagram Twitter

13%

Pinterest

13%

Ik gebruik geen social media

13%

Snapchat

0% 7%

Anders 0

15%

30%

45%

60%

75%

WELKE VAKBLADEN / MAGAZINES GEBRUIKT U OM ZICH TE ORIËNTEREN OP EEN LOCATIE? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

19%

Jaarboek Locaties EventBranche

8%

Events

8%

De Eventmanager

8% 5%

Meeting Magazine Management Support Magazine

3% 1%

Anders 0

5%

10%

15%

20%

25%

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

21


B

es l

is si

O ff er te tr aj

ec t

ng sf as

e

eO ri fa ën se t a ti

WELKE VAKBEURZEN / KENNISDAGEN HEEFT U BEZOCHT? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

9%

event

8%

Evenementcontact IBTM World

2%

Festivak

2%

Management Support Live

1%

Marcom

1%

IMEX

1%

Anders

1% 0

CENTRAAL MUSEUM

22

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

2%

4%

6%

8%

10%


HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

WAT VERWACHT U DIRECT TE KUNNEN ZIEN OP DE WEBSITE VAN EEN LOCATIE? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

= 2016

84%

87%

Zalenoverzicht / capaciteit 80%

81%

Sfeerfoto’s 55%

77%

Locatiekosten 69%

75%

Parkeergelegenheid 66%

73%

Bereikbaarheid 38%

71%

Beschikbaarheid

69%

70%

Contactgegevens 60%

Afmetingen van de za(a)l(en

64% 45%

Cateringmogelijkheden

57% 44%

Plattegrond

54% 26%

Techniek bij kosten locatiehuur inbegrepen

45% 16%

34%

360 graden foto’s

Men verwacht op alle punten meer

16%

Standaard drankarrangementen

transparantie. Opvallend is de stijging

25%

met betrekking tot de kosten. Veel

9%

opdrachtgevers geven aan dat alleen al

24%

Video / film

een globale prijsindicatie (voor de kale

5%

huur) wenselijk zou zijn.

10%

Team 1%

3%

Anders

0

20%

40%

60%

80%

100%

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

23


is si es l B

O ff er te tr aj

ec t

ng sf as

e

eO ri fa ën se t a ti

FOTO’S OP DE WEBSITE VAN LOCATIES LATEN VAAK TE WENSEN OVER Oneens

12% Eens

38%

50% Neutraal

IK VIND HET BELANGRIJK OM HET VERHAAL ACHTER EEN LOCATIE TE (LEREN) KENNEN

Oneens

14% 2016: 17%

Eens

37% 2016: 32%

Opdrachtgevers vinden

49% Neutraal

2016: 51%

24

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

het steeds prettiger het verhaal achter een locatie te leren kennen.


HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

KUNT U AANGEVEN WAAROM LOCATIES KUNNEN AFVALLEN TIJDENS HET ORIËNTEREN, WAARDOOR U GEEN CONTACT MEER OPNEEMT? (TOP 5)

1 2 3 4 5

Slecht bereikbaar (telefonisch, e-mail) Slechte ervaring met de locatie De locatie is slecht onderhouden en / of gedateerd Slechte recensies Weinig informatie beschikbaar op de website

FUTURE DOME

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

25


B

es l

is si

O ff er te tr aj

ec t

ng sf as

e

eO ri fa ën se t a ti

TEGEN WELKE PROBLEMEN / FRUSTRATIES LOOPT U AAN ALS U OP ZOEK GAAT NAAR EEN LOCATIE? (MEEST GEGEVEN EN MEEST OPMERKELIJKE ANTWOORDEN VAN 596 OPDRACHTGEVERS)

Top 5

1 Slechte communicatie: niet terugbellen, geen of late reactie op aanvraag 2 Het niet direct kunnen zien of er beschikbaarheid is

3 Onkundig personeel: niet meedenken, niet direct antwoord kunnen geven op vragen 4 Onduidelijkheid over capaciteit van zalen

5 Halve, vage, ontransparante, standaard (geen maatwerk) offertes

Geen reactie op offerteaanvraag, al zou het maar een gestandaardiseerde mail zijn

Dat er iets wordt verkocht wat niet kan worden waargemaakt

Wisselende contactpersonen in voortraject naar deal toe: duurt daardoor langer dan wenselijk en vergroot de kans op fouten

Dat je een standaardmail met tarievenkaart krijgt als antwoord op je offerteaanvraag. Wat dus betekent dat je het zelf moet uitrekenen, je geen overleg hebt, wat dus geen vertrouwen schept

Onoverzichtelijke websites

26

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Te agressieve verkoop na offerteaanvraag. Gepusht worden om te beslissen

Veel foto's van lege zalen op websites: het is ook leuk te zien hoe een zaal er aangekleed of in gebruik uitziet

Ons wensenlijstje is meestal lang en het is niet eenvoudig om alle wensen op één locatie in vervulling te laten gaan. Dit is pas zichtbaar bij een locatiebezoek en via internet krijg ik veel resultaten die niet aan de wensen voldoen


HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

Te algemene kreten op de site gebruiken waardoor selecteren lastig is

We hebben vaak een locatie nodig voor 4 uur aan het einde van de middag tot begin avond. Vaak gaat de verhuur per dagdeel en moeten we dan de hele middag en de hele avond boeken, dus dubbel betalen

Bij sommige locaties laten ze te lang niet weten of een ruimte beschikbaar is op de gewenste datum. Je zit daardoor te wachten en kunt niet verder

Soms laten locaties stagiaires bellen voor openstaande vragen naar aanleiding van de aanvraag. Heel irritant, want ik wil sparren op gelijkwaardig niveau

Foto’s op de websites van locaties die totaal niet overeenkomen met de werkelijkheid, of veel te weinig laten zien

De mogelijkheid om te kunnen kiezen voor zowel binnenruimte als buitenruimte op dezelfde locatie

Onverschilligheid

Verplicht zijn hun techniek en catering te gebruiken. Soms heel fijn, maar niet altijd!

Het overkomt me vaak dat locaties willen dat ik langskom voor het opstellen van de offerte. Maar ik wil pas langskomen als ik een idee van de kosten heb, en dus weet of het haalbaar is, en het dus zin heeft om langs te gaan

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

27


is si es l B

O ff er te tr aj

ec t

ng sf as

e

eO ri fa ën se t a ti

OP WELKE MANIER KUNNEN DEZE PROBLEMEN / FRUSTRATIES WEGGENOMEN WORDEN? (MEEST GEGEVEN EN MEEST OPMERKELIJKE ANTWOORDEN VAN 551 OPDRACHTGEVERS)

Hospitality, ‘no problem’ houding

Communicatie, communicatie, commu­n i­catie: ook als je iets niet kunt of wilt of niet weet; laat je horen!

Meedenken met de klant wat in het budget past en goed luisteren naar de klantbehoefte

Persoonlijk contact na offerteaanvraag

Duidelijk zalenoverzicht met prijzen en capaciteit

Veel en goede, realistische foto’s van de lege locatie, maar ook van de locatie tijdens diverse soorten evenementen

Deadlines van opties strak hanteren zodat andere geïnteres­seerden verder kunnen in hun beslissingsproces

28

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Duidelijk op de website een knop CONTACT, inclusief rechtstreeks telefoonnummer of e-mailadres van de Sales afdeling

In de schoenen van de opdrachtgever gaan staan

Heldere websites, waar de nodige infor­ matie allemaal te vinden is, waardoor je eerste selectie gemaakt kan worden

Zorg dat technische faciliteiten in de totaalprijs zitten: ik wil niet apart betalen voor een beamer en laptop in de algemene zaal

WhatsApp contact zou de contactstroom kunnen vergemakkelijken

Alles per mail bevestigen, zodat je na het gesprek alles nog rustig kunt nalezen en eventuele fouten of verwarringen eruit kunt halen

Goede mensen in dienst nemen


ng is si es l B

O ri

ën ta ti

ef as

e

O ff t r er t aj e ec t

HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

OP WELKE MANIER DOET U HET LIEFST EEN OFFERTEAANVRAAG BIJ EEN LOCATIE? = 2015

42%

51%

54%

Per e-mail

= 2016

44%

28%

24%

Telefonisch 6% Via een online aanvraagformulier

14%

13% -

5%

Tijdens een bezichtiging op een locatie

6% Jongeren (20-29 jaar) doen liever een

0%

offerteaanvraag per e-mail (71%) en

1%

WhatsApp

minder graag telefonisch (10%).

-

Chatfunctie op de website van de locatie

1% 2% 2%

1%

Anders

0

10%

20%

30%

40%

50%

BIJ GEMIDDELD HOEVEEL LOCATIES VRAAGT U PER MEETING / EVENT OFFERTES AAN?

3

Al zes jaar achtereen blijkt dat het gemiddelde aantal offerteaanvragen per opdrachtgever gelijk blijft.

(gemiddeld per opdrachtgever)

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

29


e B

es l

is si

ng sf as

O ff t r er t aj e ec t

e ef as ën ta ti O ri

BINNEN HOEVEEL DAGEN WILT U DAT EEN LOCATIE U EEN EERSTE REACTIE STUURT NAAR AANLEIDING VAN UW OFFERTEAANVRAAG? = 2015

23% 32%

= 2016

35%

1 dag

44% 38%

43%

2 dagen 21% 18%

15%

3 dagen

De verwachtingen over de snelheid

9% 9%

van reageren neemt al drie jaar

5%

4 dagen

achtereen drastisch toe.

3% 4%

2%

meer dan 4 dagen 0

10%

20%

30%

40%

50%

BIJ GEMIDDELD HOEVEEL LOCATIES NEEMT U EEN OPTIE?

2 (gemiddeld per opdrachtgever)

30

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

IK ZOU HET OP PRIJS STELLEN ALS LOCATIES GOED BEREIKBAAR ZOUDEN ZIJN VIA WHATSAPP Eens

15%

49% Neutraal

Oneens

36%

KUNT U AANGEVEN WAAROM EEN LOCATIE AFVALT TIJDENS HET OFFERTETRAJECT?

(TOP 5)

1 Offerte sluit niet aan bij mijn aanvraag 2 Slechte prijs-kwaliteitsverhouding

3 Geen transparante offerte of onduidelijkheid over de te maken kosten

4 Slecht contact in de beginfase / (te) late reactie op aanvraag 5 Slechte service tijdens het offertetraject

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

31


B e fa slis se si ng s-

O ff er te tr aj

ec t

e ef as ën ta ti O ri

HOEVEEL MAANDEN VOOR AANVANG VAN EEN EVENT / BEURS / CONGRES BESLIST U OVER DE LOCATIEKEUZE? (VERGADERINGEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN)

4,8

24% van de opdrachtgevers maakt de beslissing één of twee maanden van tevoren (2016: 29%, 2015: 31%, 2014: 38%).

(gemiddeld per opdrachtgever)

HOEVEEL MAANDEN VOOR AANVANG VAN EEN MEETING / VERGADERING BESLIST U OVER DE LOCATIEKEUZE?

2,7

60% van de opdrachtgevers maakt de beslissing één of twee maanden van tevoren.

(gemiddeld per opdrachtgever)

32

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

IN HOEVEEL PROCENT VAN UW LOCATIE­BOEKINGEN HEEFT U VOORAF ÉÉN OF MEERDERE LOCATIES BEZOCHT? (VERGADERINGEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN)

57%

21%

GEMIDDELD

ALTIJD

2016: 58%

2016: 26%

HOEVEEL LOCATIES BEZOEKT U GEMIDDELD VOORDAT U EEN KEUZE MAAKT? (VERGADERINGEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN)

2 à3 2016: 2 à 3 (gemiddeld per opdrachtgever)

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

33


B e fa slis se si ng s-

ec t

e

O ff er at et ra j

ef as ën ta ti O ri

WAT ZIJN DE REDENEN VAN UW BEZICHTIGINGEN AAN DE LOCATIES? (MEEST OPMERKELIJKE ANTWOORDEN VAN 646 OPDRACHTGEVERS)

Bekijken of de locatie is zoals deze wordt voor­ gesteld op de website

Mondeling alle specs van het event doornemen

Feeling krijgen bij het personeel

Prijsafspraken maak ik het liefst persoonlijk, dus dat is altijd een extra reden voor het locatiebezoek

Checken hoe de zalen liggen ten opzichte van elkaar: een plattegrond geeft dat wel weer, maar ik zie het toch het liefst met eigen ogen

Ik ga vooral om de sfeer te proeven.

De kwaliteit van de keuken moet je zelf uitproberen

Het is een goede start om de personen op de locatie persoonlijk te ontmoeten. E-mail en telefoon prima voor eerste contact, en misschien zelfs offerte, maar de deal maak ik echt pas rond na een goed contact

Foto’s op de website zijn altijd mooier dan in de realiteit. Daarom moet je altijd ook nog gaan kijken

34

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

De zaalgroottes zelf checken


HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

Naast de sales persoon wil ik graag het hele team leren kennen, van keuken tot marketingcommunicatie

Routing met OV ervaren en parkeergelegenheid bekijken Wat is de uitstraling van de crew? Enthousiast, flexibel, vriendelijk? We hebben een specifieke klantwens van onze trainers en cursisten en die is niet in een e-mail te vangen

Als je een locatie bezoekt kun je in dat gesprek ook het concept van het event bespreken, en kun je de locatie met ideeĂŤn laten komen

De locatie waar we veel mee werken heeft altijd wel weer wat vernieuwd. Dat zie ik graag met eigen ogen, en het locatiebezoekje blijft een leuke start van de organisatie Als we heel graag iets op die locatie willen organiseren, maar twijfelen aan de geschiktheid voor ons event

De professionaliteit van een locatie merk je pas als je er langs gaat

Je moet een locatie altijd zelf ervaren, zelfs ruiken

Het is altijd goed er zelf eens naartoe te rijden, de bereikbaarheid te checken.

Het brengt me vaak op ideeĂŤn voor de invulling van het event, of bepaalde opstellingen

Ik maak graag zelf foto's op de locatie: dan worden het foto's die precies laten zien wat je nodig hebt, ofwel in het voorstel naar je opdrachtgever, ofwel in het draaiboek

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

35


B e fa slis se si ng s-

ec t

e

O ff er at et ra j

ef as ën ta ti O ri

OM WELKE REDENEN VALT EEN LOCATIE AF TIJDENS DE BESLISSINGSFASE? (MEEST GEGEVEN EN MEEST OPMERKELIJKE ANTWOORDEN VAN 638 OPDRACHTGEVERS)

Top 5

1 Prijs-kwaliteitverhouding 2 Het sociale aspect: klik met de contactpersoon, onderbuikgevoel, klantvriendelijkheid van het team 3 Slechte communicatie 4 Transparante offerte 5 Slechte staat van onderhoud

Hygiëne

Als je het event gewoon niet voor je ziet op die locatie

Als de locatie niet overeenkomt met het beeld dat van tevoren is geschetst

Niet voldoende parkeergelegenheid

Geen nachtvergunning

Onduidelijke offertes

Als de ruimtes bij nader inzien toch niet geschikt zijn

36

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Als de locatie toch niet past bij het type event

Bij koppelverkoop: verplichte afname van techniek, catering, beveiliging et cetera


HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

Als je merkt dat je een nummer bent, en te weinig of geen persoonlijk aandacht krijgt Als het offertetraject al moeizaam verloopt geeft dat niet echt vertrouwen voor de organisatie van het event

Als de locatie niet flexibel is bij last-minute veranderingen Als ze meer in problemen dan in oplossingen denken

Recensies van anderen: ik wil niet zeggen dat ik altijd op het woord van anderen afga, want het kunnen uitzonderingen zijn, maar sommige recensies moet je gewoon ter harte nemen

Omdat een andere locatie gewoon net beter past

Als er geen hotels in de omgeving zijn

Als de locatie totaal niet meedenkt

Bij aarzeling over de logistieke service en ondersteuning

Slechte bereikbaarheid

Onvoldoende aantrekkelijke cateringmogelijkheden

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

37


B e fa slis se si ng s-

O ff er te tr aj

ec t

e ef as ën ta ti O ri

ZONDER EEN POSITIEF GEVOEL BOEK IK DE BETREFFENDE LOCATIE NIET

Neutraal

8%

Oneens

1%

91% Eens

DE PRIJS IS VOOR MIJ DOORSLAGGEVEND BIJ HET BOEKEN VAN EEN LOCATIE Oneens

18% 2016: 17%

Neutraal

47%

35% Eens 2016: 46%

2016: 37%

Opdrachtgevers waren afgelopen jaren meer prijsbewust. De prijs is steeds minder doorslaggevend bij de keuze voor een locatie.

38

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

DUURZAAMHEID IS EEN DOORSLAGGEVENDE FACTOR BIJ MIJN LOCATIEKEUZE Eens

14%

Oneens

26%

60% Neutraal

IK VIND HET BELANGRIJK DAT EEN LOCATIE CATERINGVRIJ IS / DAT IK MIJN EIGEN CATERAAR MAG MEENEMEN (ZONDER EXTRA KOSTEN)

Eens

17%

43% Neutraal

Oneens

40%

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

39


B e fa slis se si ng s-

O ff er te tr aj

ec t

e ef as ën ta ti O ri

IK VIND HET BELANGRIJK DAT IK MIJN EIGEN TECHNISCHE LEVERANCIER MAG MEENEMEN NAAR DE LOCATIE

Eens

22%

Neutraal

44%

34% Oneens

40

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

HORTUS BOTANICUS

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

41


O ff er at et ra j

B e fa slis se si ng s-

ec t

e ef as ën ta ti O ri

WELKE LEARNING / ADVIES / TIP KUNT U MEEGEVEN AAN EEN COLLEGA OPDRACHTGEVER BIJ DE KEUZE VAN EEN LOCATIE? (MEESTE OPMERKELIJKE ANTWOORDEN VAN 482 OPDRACHTGEVERS)

Bij twijfel niet doen!

Nagaan welke kosten er worden berekend en of je vrij bent om het gehele event zelf in te vullen met bijvoorbeeld een eigen cateraar

Als de eerste kennismaking niet goed is, dan is die meestal de tweede keer niet beter. Als je gevoel zegt dat je beter naar een andere locatie kunt gaan, doe het dan ook Begin op tijd met inventariseren

Sta erop een vaste contactpersoon te krijgen

Goed nadenken over wat je wilt uitdragen

Als je veel buitenlandse gasten hebt, zoals in ons geval, check dan altijd even de flexibiliteit qua catering

42

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Goede prijskwaliteitverhouding

Check tijdens je locatiebezoek ook de hygiëne op de toiletten


HOOFDSTUK 1 | BOEKINGSTRAJECT - VAN ZOEKEN TOT BOEKEN

Zorg dat de locatie altijd jouw event-vergunning aanvraagt. Bij zo'n aanvraag moet zoveel locatiespecifieke informatie gegeven worden... Een locatie moet dit zelf doen, uit service, maar vooral om fouten te voorkomen

Gratis wifi is tegenwoordig een vereiste voor veel bijeenkomsten: als je daarvoor moet betalen klopt er iets niet. Maak vooraf een lijstje met de belangrijkste aspecten met wat je voor ogen hebt

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid zijn belangrijk

Denk in eigen wensen en niet in de mogelijkheden van die ‘mooie’ locatie

Blijf voortdurend doorvragen; geen enkele vraag is dom! Ten alle tijden helder formuleren wat je wensen zijn, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. Zelfs over de garderobe, koffers, et cetera

Ga kijken, ga praten, ga luisteren op de locatie. Pak een kruk, ga midden in de ruimte zitten en sluit je ogen, maar open je oren en je neus!

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

43


START ORIËNTATIE

6,6

OP LOCATIE

maanden voor event

Catering, Bereikbaarheid per OV Exclusiviteit, Uitstraling en sfeer

5,6 maanden voor event

DATUM EVENT IS BEKEND

4,8 maanden voor event

BESLISSING WELKE LOCATIE HET WORDT

44

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


RECAP

Boekingstraject: van zoeken tot boeken Nederland telt honderden mooie locaties, maar die éne juiste toplocatie komt je vaak niet zomaar aanwaaien. Van onduidelijk beeldmateriaal op de website tot locaties die telefonisch niet bereikbaar zijn; de zoektocht kent vele ­obstakels. In dit Locatieonderzoek brengen wij die zoektocht in kaart. Maar soms zie je door de vele grafieken het bos niet meer: vandaar een recap van dit eerste hoofdstuk!

Wie is de opdrachtgever? Voordat we beginnen, kijken we eerst even over wie we het eigenlijk hebben. Onder de deelnemers aan het Locatieonderzoek ­vinden we met name eventmanagers, ­eige­naren van bedrijven, directie­­secreta­ ressen en management assistenten. Een ruime meerderheid is vrouw; de meesten in de leeftijdsgroep van 40 tot 59 jaar. Zij zijn over het algemeen door de wol geverfde event organisatoren: de helft ­organiseert al langer dan 11 jaar evenementen. In hun ­gehele carrière organiseerden zij gemiddeld 217 events. De meeste locaties worden geboekt voor vergaderingen/­brainstorm­ sessies, gevolgd door congressen/seminars en relatie-evenementen. Wanneer beginnen we met zoeken naar een locatie? De helft van de opdrachtgevers geeft aan dat het minimaal 6 maanden voor aanvang van een event bekend is wannéér die plaats gaat vinden. Dat is wel afhankelijk van het soort bijeenkomst. Bij grote events is vaak eerder bekend dát het gaat plaatsvinden – ook als de datum nog niet bekend is. Gemiddeld begint men bij events, beurzen

en congressen dan ook al 6,6 maanden tevoren met oriënteren op de locatie. Bij een vergadering gebeurt dat gemiddeld 3,7 maanden van tevoren. Hoe zoeken we? De zoektocht naar locaties begint steeds vaker op internet, via een zoekmachine als Google, of op locatiewebsites. De rol van het netwerk/mond-tot-mondreclame wordt ieder jaar minder belangrijk. Social media wordt ook nog elk jaar belangrijker bij het oriënteren. Facebook en LinkedIn spelen daar nog steeds de grootste rol, maar ook Instagram wordt steeds vaker ingezet om inspiratie op te doen. Daarnaast blijft offline bladeren in printuitgaven onverminderd populair. Bij het zoeken blijft het belang van goede sfeerfoto’s, 360 graden foto’s en film en video van locaties toenemen; tegelijkertijd neemt de behoefte aan concrete informatie en transparantie toe. Zo verwachten we dit jaar meer dan ooit meteen al inzicht in zaken als locatiekosten en beschikbaarheid en willen­we direct zien of die techniek nou bij de locatiehuur is inbegrepen of niet.

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

45


Het eerste contact Met de resultaten van de zoektocht maken we een shortlist met gemiddeld 3 geschikte locaties, die we gaan bellen voor een offerte. Of eigenlijk: mailen, want dat gebeurt tegenwoordig vaker dan telefonisch contact. Sinds 2014 neemt het aantal aanvragen per telefoon jaarlijks met gemiddeld 20% af. Als die lijn doorzet hebben locaties in 2030 helemaal geen telefoon meer nodig... Die voorkeur voor e-mail zou goed te maken kunnen hebben met de belangrijkste reden waarom locaties afvallen in de zoektocht: de locatie is slecht bereikbaar. Locaties waar de telefoon niet wordt opgenomen, of die beloven terug te bellen maar dat vervolgens niet doen is één van de grootste frustraties. Dan kun je misschien maar beter meteen een mailtje sturen. Een andere frustratie is locaties die niet of laat reageren. Vandaag de dag verwacht 35% binnen één dag een eerste reactie op een aanvraag. Ter vergelijking: in 2015 was dat 23%. Dringend verzoek van de opdrachtgevers: ‘Ook als je iets niet wilt, kunt, of het niet weet; laat van je horen!'

4,8 maanden voor event

BESLISSING WELKE LOCATIE HET WORDT Voordat er een besluit wordt genomen wordt er op de websites van de locaties gekeken. Wat verwacht men daar zoal te zien?**

46

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Service We lijken dit jaar meer dan ooit te maken te hebben met onkundige medewerkers bij locaties. Of worden de verwachtingen op serviceniveau hoger? Medewerkers die ‘niet meedenken, niet direct antwoord kunnen geven op vragen’ is frustratie nummer 2 in de zoektocht naar locaties. Dat levert maanden voor event ook vaak problemen op bij de offerte: die sluit vaak niet aan bij de aanvraag, is niet START ORIËNTATIE OP LOCATIE transparant, of komt gewoon te laat.

*M

V

6,6

Er zijn een aantal opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen in de manier van oriënteren*

Het boeken Hebben we alle obstakels doorstaan, en zijn we tot een keuze gekomen, dan hebben we gemiddeld 2 á 3 locaties bezocht. Daarbij is belangrijker dan ooit dat we een ‘positief gevoel’ hebben bij de locatie: maar liefst 91% geeft aan zonder zo’n gevoel de locatie niet te boeken. Een tot de verbeelding sprekende maanden voor tipevent van één van de opdrachtgevers: ‘Ga kijken, ga praten, ga luisteren op de locatie. BEKEND WANNEER EVENTinGAAT Pak een kruk, ga midden de ruimte ­zitten PLAATSVINDEN en sluit je ogen, maar open je oren en Men begint gemiddeld 1 maand voordat het je neus!’

5,6

bekend wordt dat een evenement plaatsvindt met oriënteren

**

V


HET NUT

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

47


interview opdrachtgever

ELINE VAN HEES POSTNL

DOOR: DANIËL VERHEIJ FOTO: SARAH DONA

48

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Eline van Hees (43 jaar) is al ruim 15 jaar werkzaam als Event Manager; de laatste 6,5 jaar in haar huidige functie bij PostNL. In al die jaren organiseerde zij honderden events – een optelsom van tientallen kleine en grote zakelijke evenementen per jaar. Bij PostNL is dat een mix van interne directie events, inhoudelijke relatie events en beursdeelnames.


‘De klik die je hebt met de contact­­persoon is ook belangrijk, maar uit­eindelijk gaat het mij om de locatie’ Welke rol hebben evenementen bij PostNL? “Ik organiseer voornamelijk relatie evene­ men­ten, met een zakelijk, inhoudelijk karakter en directie events; ik ben nu bij­ voorbeeld bezig met een event voor B2Bklanten van PostNL Pakketten. Afgelopen jaar hebben we ook een event georgani­ seerd voor de introductie van Flora@Home (de dienst die zorgt dat webshops verse bloemen en planten kunnen toevoegen aan hun assortiment, die worden bezorgd door PostNL, red.). Of voor het onderdeel dat de distributie regelt voor het verzenden van medicijnen. PostNL doet veel meer dan alleen maar post en pakketten. Daar kun je met een event ruchtbaarheid aan geven. Het feit dat PostNL een eigen event manager heeft, zegt genoeg. Het betekent dat de directie evenementen belangrijk vindt.” Wanneer begint u met het zoeken naar ­locaties? “Dat is afhankelijk van hoe snel de m ­ arketeer of medewerker bij mij komt met een aan­ vraag voor een evenement. Bij hele grote events is dat meestal zo’n acht m ­ aanden van tevoren, bij zakelijke, inhoudelijke events voor relaties soms maar drie tot vier maanden. Dan is het soms kort dag om een goede locatie te vinden. Dan kan het wel eens voorkomen dat je achter het net vist bij de locatie waar je een voorkeur voor hebt. Ik zoek altijd meerdere locaties, want ik vind dat je de opdrachtgever een keuze moet geven. Het komt niet vaak voor, maar soms loop ik er ook juist tegenaan dat ik te vroeg in het proces al de locatiekeuze heb gemaakt. Dan verandert het programma nog en is er ook nog ruimte nodig voor workshops. Niet iedere locatie heeft die ruimte beschikbaar. Maar ‘kan niet’ ­bestaat niet. Meestal kan er wel iets geregeld ­worden, met passen en meten krijg je het dan voor elkaar.” Hoe komt u in contact met de locatie? “Ik vind e-mailcontact heel erg prettig, ­omdat je dan goed je wensen kunt om­

schrijven en die ook meteen op papier hebt staan. Maar uiteraard komt er altijd ook een persoonlijk contactmoment. Je wilt toch weten of een locatie verstand van zaken heeft. De klik die je hebt met de contactpersoon is ook belangrijk, maar uit­ eindelijk gaat het mij om de locatie. Ik kom weleens bij locaties waar mensen werken die minder ervaring hebben met zakelijke evenementen; ach, dan breng ik mijn eigen ervaring wel mee! Als zij het niet doen, dan regel ik het zelf wel. Maar ik zal nooit een locatie kiezen zonder dat ik daar zelf ben geweest.” Waar let u op, bij een locatiebezoek? “De algehele uitstraling van de locatie: is het modern, past het bij onze organisatie, is de bereikbaarheid goed? Werken bij een bedrijf dat constant in beweging is en vaak reorganiseert, zorgt er ook voor dat je extra op de kosten let. Ter plekke kijk ik of het prettig aanrijden is, maar ook bijvoorbeeld wat voor koffie ze schenken. Het zijn de kleine details, maar als het goed op orde is, dan neem ik die locatie mee in mijn over­ wegingen. Ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe locaties, en daar wil ik dan zeker een keer langs! Locaties bezoeken kost veel tijd, maar het is onderdeel van mijn werk. Daar moet ik tijd voor vrijmaken, om op de hoogte te blijven en een goed advies te kunnen geven.” Wat vindt u het leukst, aan het zoeken naar locaties? Het mooist is het als je een locatie weet te vinden die helemaal past bij het ­thema van het event. Bij het event voor ­ Flora@Home vond ik een locatie in een kas. Dat sloot prachtig aan bij de bood­ schap. En voor het event over de distributie van medicijnen waren we in het Maurits­ huis, omdat daar ‘De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp’ hangt, van Rembrandt van Rijn. Soms is het even zoeken, maar er is altijd wel een geschikte en leuke locatie te vinden!” LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

49


Interview met

Yossi Eliyahoo Eigenaar van The Entourage Group DOOR: DJANGO DROST

THE DUCHESS

50

LOCATIEONDERZOEK 2016 | 2017


YOSSI ELIYAHOO

IK ZIE EEN LOCATIE AL VOORDAT HET BESTAAT The Entourage Group is een gigantisch hospitality imperium, dat recent naast Amsterdam, Hamburg en Berlijn ook Ibiza veroverde met de opening van een vestiging van The Butcher. In de nabije toekomst ­openen vestigingen van IZAKAYA, het succesvolle high-end Aziatische restaurant in Amsterdam, in München en Milaan, en ook het chique THE DUCHESS opent in Milaan. Met dit ongekende succes is Yossi ­Eliyahoo, eigenaar van The Entourage Group, een van de grootste spelers op de markt van grootstedelijke fine dining. En als we ons dus afvragen wat een locatie nou precies tot een succes maakt, wie kunnen we dat dan beter vragen dan iemand die daar wereldwijd elke keer weer in slaagt? Maar succes komt met een prijs. Yossi maakt zo’n ­tachtig vluchten per jaar om al zijn venues te bestieren. Hij heeft het razend druk, maar werkt toch graag mee aan een interview om zijn visie op locaties te delen. ­Tussen een korte vakantie in Kroatië en de volgende vlucht naar Ibiza zit slechts vier uur, en dat is net genoeg tijd om in de Starbucks op Schiphol – een schril contrast met zijn eigen venues – af te spreken voor een interview. “Ik kom net terug van een paar dagen vakantie. Wat een mooi land dat Kroatië. Ik zie veel potentie,” aldus Yossi. Want zelfs op vakantie kan de visionair zich­zelf niet uitzetten: inspiratie opdoen doe je altijd en overal.

Proces En daar begint ook het proces van Yossi Eliyahoo. Zijn inspiratie doet hij op in films, zijn omgeving, op straat, in andere restaurants over de hele wereld – en dus op vakantie. Dat begint bij de ligging. “Een ­belangrijke voorwaarde voor het succes van een ­locatie is de o ­ mgeving. Wij werken uitsluitend in openminded, vooruitstrevende en interessante steden met veel ­activiteit, die openstaan voor nieuwe concepten. Amsterdam is daar een perfect voorbeeld van. Er is altijd wat te doen, er wonen veel jonge mensen en er heerst een bruisende eet- en drinkcultuur. Vervolgens doen we onderzoek naar de lokale markt. Waar is behoefte aan? Je hebt in Amsterdam veel, maar toch ook veel van hetzelfde. De stad zit niet te wachten op nog een bistro, nog een ­brasserie of nog een Frans restaurant. Met ons eerste restaurant in Amsterdam, MOMO, zijn we in een gat in de markt gestapt: een ­high-end cosmopolitan Asian dining experience.

‘Een belangrijke voorwaarde voor het ­succes van een locatie is de omgeving’

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

51


MR PORTER

Natuurlijk, er is veel Chinees, veel ­traditioneel, een hoop Thais en Japans, maar geen high-end Asian cuisine waar je heengaat voor een leuke avond uit. Dus met uit­gebreide drankkaart, met chique cocktails en modern Aziatisch eten, in een prachtige locatie.” Personal touch Maar dan ben je er nog niet, legt Yossi uit. “Het is daarna vooral een kwestie van de personal touch aanbrengen, om er iets levends van te maken. Ik zie een venue tot in de kleinste details al voor mijn ogen, voordat het bestaat. Daarbij heb ik zeer specifieke ideeën over de look-and-feel en het verhaal van de locatie. Deze a ­ specten werk ik vervolgens uit in samen­ werking met interior designers, graphic artists en mijn chefs. Het menu bestaat al voordat we een chef-kok gehuurd ­hebben.” Dat alles gaat gepaard met een flinke ­investering: om een chique restaurant als MOMO op te zetten moet je al snel denken aan minimaal twee ­miljoen.

52

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Ruimte en indeling Vervolgens begin je bij de basis: de indeling van de locatie – een vaak onderschat aspect van het op­zetten van een succesvolle locatie, legt Yossi uit. “Wat ik vaak zie is dat restaurants veel goed doen, maar falen in de indeling. Het is essentieel voor een locatie om goed na te denken over het gebruik van ruimte. Die is in ­restaurants, en zeker in Amsterdam, nu eenmaal beperkt. En je wilt op een gezellige avond uit eten niet de hele tijd naar een muur staren, of steeds andere gasten dicht langs je tafel hebben lopen. Wij proberen altijd een ­beleving te bieden, en dus zorgen we dat alles zo ingedeeld is dat niemand naar de muur staart. Om een voorbeeld te noemen: restaurants investeren tonnen in een keuken, en sluiten die vervolgens hermetisch af. Waarom niet de keuken openen voor het publiek, zodat ze betrokken zijn bij de ervaring? Hetzelfde geldt voor de bar: hoeveel leuker is het om een bevlogen barman met flessen te zien gooien om een fraaie cocktail op te dienen, in plaats van je cocktail aan tafel uit een achter­


kamer te ontvangen? Onze bar is altijd 360 graden en in het midden van de restaurants. Niemand kijkt naar de muur, alles is zo opgesteld dat er wat te zien is en wat te beleven is. Het is een show, het is entertainment en iedereen deelt het met elkaar. Dat maakt dineren meer dan eten: het is een leuke avond uit.” Trends En dat is ook een van de huidige trends in het restau­ rant­wezen, legt Yossi uit. Hij was recent jurylid voor een internationale restaurantcompetitie, en ziet veel nadruk op beleving. “Naast foodtrends als burgerbars, Japans-Peruaanse restaurants en healthy food, is dat tegenwoordig heel belangrijk. De wereld verandert, en de restaurants veranderen mee. En de behoefte aan specifieke smaken wordt groter. Je drinkt tegen­woordig niet gewoon rode of witte wijn, maar pinot gris of cava. Je neemt niet een hamburger, maar een jalapeñoavocado­burger.”

Oog voor detail Het laatste belangrijke aspect voor Yossi is oog voor detail, zorg en aandacht. “Alles moet kloppen, tot in de kleinste details. Van het bestek tot de locatie, van de stoelen tot het lichtplan. Je kan als restaurant­ eigenaar nooit voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Dat houdt ook niet op als alles eenmaal opgezet is. Elk jaar gaan al onze restaurants tijdelijk dicht om alles aan te pakken. De vloer opnieuw doen, stoelen opnieuw ­bekleden, soms een likje verf. Als je nu bij MOMO binnen­­­komt lijkt het alsof het pas zes maanden open is, maar het bestaat alweer negen jaar. Het moet altijd fris ­blijven, en dat proces houdt nooit op.”

‘Restaurants investeren tonnen­in een keuken, en sluiten die vervolgens hermetisch af’

MOMO

IZAKAYA MUNICH

IZAKAYA HAMBURG

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

53


COLUMN

STILSTAAN IS JOUW GROOTSTE CONCURRENT ‘Trainen is de nieuwe manier om jouw venue up-to-date te houden’

Het is ‘AAN’ in Locatieland! Met een gerust hart kunnen we zeggen dat het goed met ons gaat. De omzetten stijgen! Targets worden ruimschoots gehaald. Jobs liggen voor het oprapen. Venues die internationaal doorbreken. We ­springen een gat in de lucht, zo hoog als we k ­ unnen. Wat hebben wij dit ­verdiend, zeg. Terwijl iedereen druk de agenda’s aan het vullen is met events, vragen wij je om dit heel even los te laten. Juist nu het goed gaat. Kijk met ons mee naar de toe­ komst. Verder dan jouw actielijstje voor deze week. Nog verder dan je marketing­ plan voor 2018. Wie werken er over vijf jaar voor je?

ze niet meer om vaste contracten, vette bonussen of loons­verhogingen, maar dat er in ze wordt geïnvesteerd.

DIEDERIK SMIT (L) en STIJN OUDE VRIELINK (R)

Diederik van High Profile Locaties en Stijn van venuemarketing.nl bundelen hun krachten voor School of Venues. Een educatieplatform voor meeting en event venues met één duidelijke missie: om voor hen marketing toe­gankelijker te maken.

Beweeg mee met wat er komen gaat Niet alleen venues veranderen met de jaren, ook hun medewerkers gaan met de tijd mee. Net als de nieuwe generatie venues wil de nieuwe generatie mede­ werkers flexibel zijn; steeds minder ­gebonden aan zaken die ze beperken in hun vrijheid. Denk aan een hypotheek of het bezitten van een auto. De sharing ­economy is al lang geen hype meer, het is de nieuwe realiteit. Het betekent ook dat jij je medewerkers niet meer alleen aan je bindt met rationele zaken, maar met emotie. Het gaat

54

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Het trainen van je mensen is daarbij essentieel en brengt ze dichterbij het merk. Die investering laat zien dat jij in ze gelooft, en een toekomst voor ze in gedachten hebt in jouw venue. Het maakt dat ze meer willen en meer willen onder­ nemen. En ze hebben gelijk. Daar worden zij zelf én de venue beter van. Een megasterke uitspraak van Richard B ­ ranson vat dit mooi samen: ‘Train p ­ eople well ­enough so they can leave. Treat them well enough so they don’t want to’. ­Trainen is dus een hele andere manier om jouw venue up-to-date te houden.

Waar en met wie wil je over vijf jaar staan? Nu het goed gaat met de branche, is het trainen van personeel niet meer weg te denken uit een doelgerichte marketing strategie. Zet dus niet alleen uit waar je venue over vijf jaar moet staan, maar vooral met wie! Waar staan jouw venue marketeers, account managers of sales & marketing medewerkers over vijf jaar? Mocht de markt zich onverhoopt weer in slecht weer begeven, dan valt of staat het bedrijf met goed personeel dat trots is op jouw venue.


VLIEGVELD TWENTHE

LOCATIEONDERZOEK 2016 | 2017

55WERELDS AAN HET STRAND

H O O FDST U K 2

BUDGET DE CIJFERS OP EEN RIJ Locaties kunnen nog zulke goede offertes sturen, maar als er geen budget is dan komt er ook geen event. In dit hoofdstuk duiken we dieper in de cijfers achter de markt. Wat gebeurt er met de evenementenbudgetten en hoe ontwikkelen die zich ten opzichte van voorgaande jaren? Hoeveel events worden er dit jaar georganiseerd en hoe­ veel daarvan zijn op een externe locatie? Op de volgende bladzijden vind je de belangrijkste cijfers op een rij.


HOEVEEL MEETINGS / EVENTS VERWACHT U DIT JAAR IN TOTAAL TE ORGANISEREN? (gemiddeld per opdrachtgever)

OPDRACHTGEVER VANUIT ORGANISATIE

19,5 Intern (op eigen kantoor)

18,5 Extern (op locatie)

OPDRACHTGEVER VANUIT EVENEMENTENBUREAU

9,0 Intern (op kantoor van de opdrachtgever)

58

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

32,1 Extern (op locatie)


HOOFDSTUK 2 | BUDGET - DE CIJFERS OP EEN RIJ

KUNT U HET AANTAL MEETINGS / EVENTS DAT U DIT JAAR ORGANISEERT SPLITSEN?

Feesten

Beurzen / evenementen

11%

19% 48%

Congressen / seminars / conferenties

Vergaderingen / brainstormsessies / trainingen / workshops

22%

WAT IS DE GEMIDDELDE GROEPSGROOTTE WAAR­VOOR U EEN LOCATIE GEBOEKT HEEFT VOOR:

918

979

956

Beurzen / evenementen

= 2015 = 2016

286 306

301

Feesten 212 237

Congressen / seminars / conferenties

181 41 45

Vergaderingen / brainstormsessies / trainingen / workshops

36 0

250

500

750

1.000

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

59


WELK PERCENTAGE VAN HET MEETING / EVENT BUDGET WORDT GEMIDDELD UITGETROKKEN VOOR DE LOCATIE (INCLUSIEF CATERING)?

52% 2016 en 2015: 49%

WAT GEEFT U GEMIDDELD PER PERSOON UIT AAN EEN LOCATIE? (INCLUSIEF CATERING)

¤108 2016: ¤110

WAT GEEFT U GEMIDDELD PER PERSOON UIT VOOR EEN VERGADERING OP LOCATIE (À 8 UUR INCLUSIEF CATERING)?

¤51 2016: ¤56

60

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


HOOFDSTUK 2 | BUDGET - DE CIJFERS OP EEN RIJ

IN WELKE ORDE VAN GROOTTE VALT HET BUDGET VOOR MEETINGS EN EVENTS IN 2017?

18%

¤ 0 - 4.999 5.000 - 9.999

14%

10.000 - 24.999

14% 12%

25.000 - 49.999

11%

50.000 - 99.999

15%

100.000 - 249.999

6%

250.000 - 499.999

5%

500.000 - 999.999

Het totale budget van de opdrachtgevers die

2%

1.000.000 - 1.999.999

antwoord gaven op deze vraag (n=484) is 160 miljoen. Het totale budget van alle opdracht­­

2.000.000 - 2.999.999

1%

3.000.000 - 3.999.999

0,4%

4.000.000 - 4.999.999

0%

5.000.000 - 7.499.999

0,4%

7.500.000 - 9.999.999

0%

gevers die deelnamen aan dit onderzoek zal veel hoger zijn, maar veel opdrachtgevers mogen deze bedrijfsgegevens niet delen of zijn er niet exact van op de hoogte.

1%

10.000.000 of meer

0

5%

10%

15%

20%

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

61


MET WELKE OMVANG IS HET BUDGET VAN 2017 ONGEVEER TOE- OF AFGENOMEN TEN OPZICHTE VAN 2016?

10%

> 25% meer 25% meer

3%

20% meer

3%

15% meer

3% 13%

10% meer

7%

5% meer

52%

Gelijk gebleven

2%

5% minder

3%

10% minder 15% minder

1%

Afgenomen: 9% (2016: 14%)

20% minder

1%

Gestegen: 39% (2016: 36%)

25% minder

1%

> 25% minder

1% 0

Gelijk gebleven: 52% (2016: 50%)

10%

20%

30%

40%

50%

DE VERWACHTING VOOR HET BUDGET VAN 2017 WAS: (bron: High Profile Locatieonderzoek 2016)

Zakt

De stijging van de

14%

bud­­getten voor 2017 is 8% hoger uitgevallen dan men in 2016 had verwacht.

Stijgt

30%

56%

62

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Blijft gelijk


HOOFDSTUK 2 | BUDGET - DE CIJFERS OP EEN RIJ

IK VERWACHT DAT HET BUDGET IN DE TOEKOMST (NA 2017): Zakt

9% Stijgt

24%

67%

Gelijk blijft

STUDIO ZOOST

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

63


FinanciĂŤle instellingen hebben het meest te besteden aan events; gemiddeld ruim 10 x zoveel als onderwijsinstellingen

Non-profit organisaties hebben het grootste budget

In Zuid-Holland en Noord-Holland bevinden zich verreweg de meeste organisaties met hoge evenementenbudgetten

64

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


RECAP

Budget: de cijfers op een rij De kracht van een marktonderzoek is het inzicht dat het biedt in de trends en ontwikkelingen. In de loop van zes jaar Locatieonderzoek worden grotere ­bewegingen in de markt steeds duidelijker zichtbaar en zie je welke ontwik­ kelingen van tijdelijke aard zijn. Het helpt ons in te springen op ontwikkelingen op de korte termijn, terwijl we tegelijkertijd de grote lijnen in de gaten kunnen ­houden. In dit hoofdstuk plaatsen we de cijfers in perspectief.

De ontwikkeling van het budget: 2012-2017 Sinds het eerste Locatieonderzoek, in 2012, zien we een duidelijke groei in het budget voor evenementen. In 2012 zag nog bijna de helft van de deelnemers het budget krimpen. Een heel kleine groep maar, één op de acht, kreeg meer geld te besteden. In 2017 is dat beeld wel even anders: slechts één op de tien zag dit jaar het budget kleiner worden, terwijl maar liefst 39% groei zag. De budget­ stijging is vooral te zien bij de opdracht­ gevers met budgetten tussen de 500.000 en 1.000.000 euro. Het leverde gemiddeld een budgetstijging op van 13.800 euro. Kijken we naar het totale gezamenlijke ­budget van alle deelnemers aan het onder­ zoek die antwoord gaven op de vraag in welke orde van grootte hun evenementen­ budget ligt, dan komt dat uit op 160 miljoen euro. Doordat ‘slechts’ 484 deelnemers hun budget konden of mochten invullen, zal het totale budget van alle deelnemers een stuk hoger uitvallen. Gemiddeld beschikken de deelnemers aan het Locatieonderzoek over een evenementenbudget van 287.000 euro. NB:meer dan de helft van de opdracht­

gevers heeft een stuk minder te besteden; zij hebben een budget tot 50.000 euro. Wie gaat er het vaakst de deur uit? Een verandering die dit jaar is toegepast in het Locatieonderzoek, is een duidelijkere splitsing van het aantal events dat intern (op kantoor) en extern (op locatie) wordt ­georganiseerd. In vorige onderzoeken ­vroegen we naar het totaal aantal meetings en events dat men organiseerde. Dat aantal kwam de laatste jaren uit op een gemid­ delde van 27. Nu we vragen om het aantal events op locatie en op kantoor apart te benoemen, blijkt het totaalaantal een stuk hoger uit te vallen. Op kantoor worden gemiddeld 19,5 events gehouden; op locatie zijn dat er 18,5. Daarmee komen we op een totaalgemiddelde van 38 events per jaar. We zien dat evenementenbureaus het vaakst buiten de deur (van de opdrachtgever) komen. Zij organiseren 75% van de events op locatie. Commerciële instellingen houden gemiddeld ongeveer de helft van de events buiten het kantoor. Overheidsinstellingen komen het vaakst op het eigen kantoor ­bijeen, met 63% van hun events.

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

65


Wat geven we uit aan een locatie? Bij een evenement geven we ongeveer de helft van het budget uit aan de locatie, ­inclusief de catering. Die kosten zijn bij een event per persoon gemiddeld 108 euro; voor een vergadering komt dat bedrag neer op 51 euro. Deze prijzen liggen in lijn met de ­uitkomsten van voorgaande jaren. Ook hier zijn verschillen te zien bij het soort organisatie dat het event organiseert. Overheden en commerciële instellingen stoppen het grootste deel van het budget in de locatie en de catering (56%), gevolgd door non-profit instellingen (52%). Evenementen­bureaus weten beter op de locatie en catering te besparen. Bij hen gaat slechts 45% van het budget naar dat onderdeel. Gemiddeld betalen commerciële ­instellingen het hoogste bedrag voor de locatie en catering: 120 euro per persoon voor de locatie en catering. Bij overheden ligt dat op 93 euro en bij evenementen­ bureaus op 103 euro.

66

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


KONINKLIJKE INDUSTRIEELE GROOTE CLUB

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

67


interview opdrachtgever

JOYCE VAN NIELEN PHILIPS

Joyce van Nielen (50 jaar) werkt al 31 jaar bij Philips, waarvan de laatste 17 jaar bij Sponsoring & Events. Veel van de events spelen zich af rond de grootste sponsorpartner PSV, in het Philips Stadion. “Dat stadion gebruiken wij vaak als showroom, omdat je daar meteen kan zien hoe onze producten worden toe­ gepast. Dat is altijd beter en inspirerender dan wanneer je het in een folder ziet.” Jaarlijks organiseert Joyce (samen met haar twee collega’s) zo’n 150 evenementen – Het totaal­ aantal events dat zij in haar leven organiseerde gaat dan ook over de duizend heen.

DOOR: DANIËL VERHEIJ FOTO: SARAH DONA

68

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


‘Events moeten wel ergens over gaan: de nadruk ligt op onze missie en visie’ Wat is de rol van evenementen bij Philips? “Dat doen we vaak in samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld vanuit onze sponsorpartners. Op dit moment zijn we b ­ ijvoorbeeld bezig met een nieuwe ­campagne voor de Lumify, onze mobiele scanner die wordt ingezet door het ­medische team van PSV om het herstel van geblesseerde s­ porters te monitoren. Wij nodigen geïnteresseerden uit om te komen kijken in Eindhoven, bij het stadion. Maar we gebruiken het Philips stadion ook om onze eigen c ­ ollega’s uit de regio van het Philips Inno­vation Centre Eindhoven (dat zijn er ongeveer 9.000) te informeren over nieuwe campagnes. Zoals #makelifebetter, voor het nieuwe loyaliteitsprogramma ‘Better Me, Better World’. Daarbij kunnen consu­ menten in ruil voor korting op producten en registratie uit een donatie aan vijf goede doelen kunnen kiezen. En collega’s kunnen een extra vrije dag krijgen om vrijwilligers­ werk te doen. Daarnaast werkt Philips samen aan een ­project waarbij wordt gekeken naar de invloed van het kijken naar kunst tijdens een Ambient Experience in onze MRI ­scanners. We onderzoeken of dat bijdraagt aan medisch herstel en medisch onderzoek, en hoe we dat verder kunnen gebruiken om het leven van mensen te verbeteren. ­Doordat we partner zijn van het Rijks­ museum in Amsterdam kunnen we dat verhaal daar heel goed vertellen.” Is die rol van evenementen door de jaren heen veranderd? “De opvallendste verandering is wel de crisis geweest in 2008; daardoor is er nog steeds minder budget voor ­evenementen. Dat is nou eenmaal het makkelijkste onder­deel voor een organisatie om op te ­besparen, door het wat minder te doen en met wat minder entertainment. Wij h ­ ebben nog altijd het credo: als we iets doen, dan

doen we het goed. Maar we zijn nog steeds veel kritischer op de inhoud en het budget dan voor die tijd. Tot een paar jaar geleden organiseerden wij bijvoorbeeld ieder jaar een nieuwjaarsconcert, waar we al onze relaties voor uitnodigden. Er werd een concert gegeven door ons eigen symfonie­ orkest, gevolgd door een diner. Daar kwam verder geen enkele inhoud bij kijken.” Dat kan nu niet meer? “Het nieuwjaarsconcert organiseren we al een paar jaar niet meer, net als dat we gestopt zijn met andere incentives. Dat neemt binnen alle sectoren af. De gezond­ heidszorg heeft daarin voorop gelopen, door strenge restricties op te leggen wat artsen van de farmaceutische industrie mogen aannemen. Maar het geldt bij­ voorbeeld ook voor overheidsrelaties: bij openbare aanbestedingen zijn de regels aan­gescherpt. En terecht. Want hoe leuk het ook is om netwerkbijeenkomsten te organiseren, het gaat bij bedrijven natuurlijk wel om de inhoud.” Hoe gaat dit zich de komende jaren ­ontwikkelen? “Dat is afhankelijk van hoe de economie zich ontwikkelt. Als het steady doorgaat zal er denk ik niet heel veel veranderen. Wel verwacht ik dat het bij evenementen nog meer zal gaan om de inhoud. De campagne voor de Lumify bijvoorbeeld is helemaal gericht op het aantonen van het nut en de toegevoegde waarde daarvan. En voor onze relaties organiseren we nu niet meer een concert met diner, maar de Philips Innovation Experience, in bijvoorbeeld het Klokgebouw in Eindhoven - een voormalige Philips locatie. Daar informeren we zowel pers als klanten over onze nieuwe innovaties. Natuurlijk krijg je daar ook wel een hapje en drankje aangereikt, maar er is geen aanvul­ lend entertainment. De nadruk ligt op onze missie en visie, het doel waar we voor staan.”

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

69


Locatieland

De ontwikkeling van ­evenementenlocaties DOOR: DANIËL VERHEIJ

Nederland kent honderden unieke evenementen­ locaties, zo niet duizenden. En elk jaar komen er tientallen nieuwe bij. Dat is geweldig als je de bezoekers van je events telkens wilt verrassen met de nieuwste hotspots, of als je ervan houdt om steeds weer nieuwe plekken te ontdekken. Dit grote aanbod kan ver­velend zijn, zeker als je snel last hebt van keuzestress. Of als je probeert om op de hoogte te blijven van alle o ­ ntwikkelingen in locatieland: want wie weet nog h ­ oeveel locaties er eigenlijk zijn anno 2017? In dit a ­ rtikel brengen wij de ontwikkelingen van de locatiemarkt in kaart. Locatiehouders voelen de ontwikkelingen in de ­­evenementenbranche feilloos aan. Is er vraag naar extra­vagante events, met volledig gethematiseerde en rijk gedecoreerde locaties? Dan is er binnen no-time een ruim aanbod. Willen we de stad ontvluchten voor bijeenkomsten in het groen, met een huiselijke sfeer? De ene na de andere boerderij of hoeve opent de deuren als bijzondere buitenlocatie. Zoeken we

70

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

stoere plekken die passen bij ons hippe, non-corporate karakter? Dan leeft het ene na het andere verlaten industrie­terrein opnieuw op, en worden we overspoeld met industriële locaties. Althans, zo lijkt het. Maar is dat ook echt zo? Waar vind je de meeste locaties? Het zwaartepunt van de Nederlandse locatiemarkt ligt in het midden van het land. Van het aantal locaties dat High Profile Locaties in kaart heeft gebracht, staat 26% in de provincie Noord-Holland. Zuid-Holland volgt, met 18% van de locaties. De derde plaats wordt gedeeld door Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Het verschil in het aantal locaties tussen deze provincies is minimaal bij het maken van deze onderzoeksuitgave. Maar dat kan bij het uitkomen ervan alweer zijn veranderd…. Want de locatiemarkt verandert snel… Maandelijks komen er tientallen nieuwe locaties op de markt. De meeste nieuwe locaties openen in de ­Randstad. Van alle nieuwe locaties die de afgelopen


‘Het zwaartepunt van de Nederlandse locatiemarkt ligt in het midden van het land.’

drie jaar de deuren openden, staat maar liefst 29% in Noord-Holland. Zuid-Holland volgt, met 18% van alle nieuwe locaties, en daarna komen Utrecht en NoordBrabant (12%), op de voet gevolgd door Gelderland (11%). Kijken we naar de grote stedelijke gebieden, dan is de regio Amsterdam verreweg het dichtstbevolkt (18%). De regio Rotterdam volgt met 6%, en daarna komen Utrecht (4%) en Den Haag (4%).

Voor conferenties en vergaderingen kun je het beste naar de provincie Utrecht: maar liefst 1 op 5 valt daar in de hoofdcategorie congres- en vergaderlocaties. Voor events op het water kun je het beste naar Friesland en Flevoland; die provincies zijn duidelijk gespecialiseerd in schepen en rederijen. Zoek je een kasteel, dan ga je naar Gelderland en Limburg. Zeeland mikt vooral op meerdaagse events: ruim 1 op de 3 congres- en eventlocaties is daar tevens een hotel.

Nederland is een congres- en vergaderlocatieland De grootste categorie in de locatiemarkt is die van congres- en vergaderlocaties. Zo’n 10% van de locaties valt in die categorie. Ook hotels zijn erg actief op de zakelijke meetings- en evenementenmarkt, met 9% van de markt. De derde plek gaat naar buitenlocaties (8%). Kijken we alleen naar nieuwe locaties in de laatste drie jaar, dan zien we met name een grote groei bij de drie populairste locatiesoorten (zie p.78 in dit onderzoek). In de afgelopen drie jaar viel bijna de helft van alle nieuwe locaties in een van deze drie categorieën. • Buitenlocaties: 17% • Congres- en vergaderlocaties: 17% • Industrieel: 12% Vooral industriële locaties – of locaties met een ­industrieel karakter – maakten de afgelopen jaren een sterke groei door: over de afgelopen drie jaar groeide het aantal locaties in die groep gemiddeld met 23%. Waar vind je welke soort locaties? Ben je liefhebber van locaties met een industriële u ­ itstraling? Dan ben je het beste af in de provincie NoordHolland. Maar liefst 39% van alle evenementen­locaties in industriële panden en locaties met een rauwe industriële uitstraling zijn te vinden in die provincie. Houd je juist van de natuur, of van het platteland? Voor de dichtste bezetting aan buitenlocaties, boerderijen en hoeves moet je naar Drenthe, Overijssel en Groningen. Maar ook in Gelderland, Friesland, Flevoland en Utrecht valt meer dan 1 op de 10 evenementenlocaties binnen die categorie.

Waar is de doorloop het grootst? Er zit nog altijd veel groei in de locatiemarkt. Het aantal nieuwe locaties is groter dan het aantal locaties dat stopt; al is het in exacte aantallen niet goed bij te houden. Veel locaties die sluiten, openen later onder een nieuwe naam en met een nieuwe eigenaar. Van het aantal locaties dat sluit, staat het grootste percentage in de provincies die ook het snelst groeien: Noord-Holland en Zuid-Holland. Vooral Amsterdam kent de meeste ­sluitingen; zo’n 16% van de locaties die hun deuren ­sluiten staat in de hoofdstad. De meeste sluitingen zijn te zien bij congres- en vergader­locaties. Je zou hier een parallel kunnen ­trekken met de afnemende populariteit van deze ­locatiesoort (zie p.78). Een andere verklaring is dat deze categorie simpelweg de meeste locaties bevat. Relatief gezien valt het aantal sluitingen in deze categorie mee. Bij kastelen en landhuizen is het aantal sluitingen ten opzichte van het aantal nieuwe locaties relatief het grootst. Voor elke drie nieuwe locaties in een kasteel of landhuis, gaat er één dicht. Dit hoge aantal valt dan weer te verklaren door het beperkte aanbod: doordat het aantal kastelen en landhuizen beperkt is, kunnen er jaarlijks niet heel veel nieuwe evenementenlocaties in kastelen openen. ­Daarnaast is er vaak sprake van dat een oude locatie moet worden overgenomen. Over dit artikel Dit artikel is tot stand gekomen uit de gegevens van High Profile Locaties, en is dus gebaseerd op een gedeelte van de totale locatiemarkt. De redactie heeft voor dit artikel slechts locaties meegenomen die z ­ akelijke evenementen als hoofdactiviteit hebben. Dit artikel geeft dan ook een interpretatie van de ontwikkelingen in het locatielandschap, maar pretendeert niet het volledige ­locatieaanbod in kaart te hebben.

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

71


EVENT CASES

HIGH-END CHARITY DINER Een high-end charity diner voor 450 gasten, met prachtige gedekte tafels in de rauwe setting van De Kromhout­hal. Cateraar Van Dam werkte voor dit bijzondere diner op de vloer en achter de schermen samen met 40 vrijwilligers. Samen met de veiling, gepresenteerd door Nicolette van Dam, werd tijdens het diner maar liefst 185.000 euro opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker.

72

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


HEALTHY FOOD ­ FESTIVAL De 9.000 bezoekers van het Happinez Festival bij Fort Voordorp smulden van de healthy, biologische catering door Van Dam. Vanuit kleurrijk gestylede stands serveerde de cateraar verrassende food & drinks, zoals de Dutch Weedburger, comfort food 2.0 zoals een volkoren pizza en oppeppende shots met gember en appel. VAN DAM CATERING | (020) 470 8801 WWW.VANDAMCATERING.NL

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

73ORANJERIE HYDEPARK

H O O FDST U K 3

DE IDEALE LOCATIE WENSEN EN EISEN We hebben allemaal wel een locatie waar je helemaal weg van bent. Maar als je moet uitleggen waar dat precies door komt, komt iedereen met verschillende redenen. De één noemt de bereikbaarheid als het aller­belangrijkste, de ander de sfeer. Een derde gaat voor de beste prijs, waar anderen letten op de service. Harde en zachte waarden lopen door elkaar heen. Op de volgende pagina’s geven de cijfers antwoord op de vraag: wat is de ideale locatie?


WAT DRAAGT EEN EXTERNE LOCATIE VOLGENS U BIJ AAN DE IMPACT VAN UW MEETINGS / EVENTS? (MEESTE OPMERKELIJKE ANTWOORDEN VAN 499 OPDRACHTGEVERS)

De wow factor!

Medewerkers zijn dan beter in staat buiten de gebaande paden te lopen, outof-the-box te denken; door even uit de werksfeer te zijn

De beleving van onze gasten: of ze een positief gevoel ten opzichte van onze organisatie hebben (of krijgen)

Ik heb het gevoel dat men onze boodschap dan serieuzer neemt

Het geeft een extra dimensie aan het thema van het event Beleving, er wordt langer over nagesproken dan wanneer het gewoon op kantoor plaatsvindt

Een locatie die een goede ambiance heeft, met goede catering en goede AV geeft een hogere beoordeling

Men is dan beter in staat om creatief te denken en buiten de gebaande paden te lopen

De organisatie, ontvangst en verzorging wordt dan deels uit handen genomen

76

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Wij zitten zelf midden in de stad: een groene omgeving helpt bij het gevoel van 'een dag uit de werksleur' van de deelnemers


HOOFDSTUK 3 | DE IDEALE LOCATIE - WENSEN EN EISEN

Klanten voelen zich specialer als je ze op een andere locatie dan je eigen kantoor ontvangt Je bent dan weg van kantoor en eventuele stoorzenders; daarbij kan iedereen even loskomen van de dagelijkse sleur Waardering naar de medewerkers toe: een training wordt daardoor meer een feestje, en de medewerkers voelen zich bijzonder

Wij kunnen onze boodschap op een externe locatie beter uitdragen, op neutrale grond In-house techniek, de mooie entourage, goede bereikbaarheid, een goed culinair assortiment, warme ontvangst: het draagt allemaal bij aan een succesvolle ervaring

Het lijkt wel alsof wij, als organiserende afdeling, meer ons best doen tot in detail alles perfect te hebben als we extern gaan Het is de kers op de taart!

Wij komen een paar keer per jaar samen met alle vestigingen uit alle uithoeken van het land: dan is een locatie met centrale ligging wel zo vriendelijke voor iedereen

Het verhoogt de bereidheid van mensen om te komen

We zitten zelf in de stad en kiezen voor onze trainingen altijd een plek in de natuur: fijne pauzes met frisse neuzen

Op de een of andere manier is de sfeer extern altijd beter

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

77


IN WELKE LOCATIESOORTEN BENT U HET MEEST GEÏNTERESSEERD? (MAXIMAAL 5)

42%

Industriële locaties

= 2016

48%

43%

Conferentie- en congrescentra

Industriële

41% 35%

Buitenlocaties

locaties staat voor het eerst

39%

met stip op de

30%

eerste plaats.

27%

Hotels

26%

Kastelen, koetshuizen en oranjerieën

27%

23%

22%

Restaurants 17%

Boerderijen, hoeves en molens

19%

18%

Boardrooms

23%

16%

Schouwburgen en theaters

16%

Villa's en landhuizen

16%

18%

14%

15%

Strandpaviljoens

13%

14%

Musea en galeries 10%

14%

Pak- en herenhuizen 10%

12%

Evenemententerreinen

13%

11%

Beursgebouwen

11%

11%

Kerken en kloosters

0

78

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

10%

20%

30%

40%

50%


HOOFDSTUK 3 | DE IDEALE LOCATIE - WENSEN EN EISEN

11%

11%

Lofts en (kleine) studio's 6%

7%

Forten

6%

6%

Kookstudio's

6%

6%

Studio's en concertlocaties

5%

5%

Partyschepen en rederijen

4%

5%

Sportaccommodaties

3%

4%

Attractieparken

4%

Mobiele locaties

4%

Partycentra

4%

6%

3%

3%

Tenten

2%

2%

Bioscopen

2%

Clubs en discotheken

2%

Dierenparken

2%

3%

2%

2%

Golfbanen

1%

1%

Treinen

6%

4%

Anders

0

10%

20%

30%

40%

50%

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

79


KUNT U AANGEVEN WELKE SOORT LOCATIE U HET MEEST GEBRUIKT VOOR UW EVENTS? (TOP 5 LOCATIES PER TYPE EVENT)

RELATIE-EVENEMENTEN

24%

Industriële locaties

15%

Conferentie- en congrescentra Kastelen, koetshuizen en oranjerieën

9% 8%

Hotels

7%

Buitenlocaties

0

10%

20%

30%

40%

50%

40%

50%

40%

50%

PERSONEELSFEESTEN

25%

Industriële locaties

12%

Buitenlocaties Evenemententerreinen

9%

Partycentra

9% 8%

Restaurants

0

10%

20%

30%

BEDRIJFSUITJES

29%

Buitenlocaties

16%

Restaurants Evenemententerreinen

7%

Industriële locaties

7%

Strandpaviljoens

7% 0

80

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

10%

20%

30%


HOOFDSTUK 3 | DE IDEALE LOCATIE - WENSEN EN EISEN

TEAMBUILDING / MOTIVATIEDAGEN

33%

Buitenlocaties

12%

Hotels

9%

Boerderijen, hoeves en molens

8%

Industriële locaties

6%

Strandpaviljoens

0

10%

20%

30%

40%

50%

BEURZEN / TENTOONSTELLINGEN

44%

Beursgebouwen

25%

Conferentie- en congrescentra

8%

Industriële locaties

5%

Evenemententerreinen

3%

Buitenlocaties

0

10%

20%

30%

40%

50%

CONGRESSEN / SEMINARS

42%

Conferentie- en congrescentra

16%

Industriële locaties

15%

Hotels

8%

Schouwburgen en theaters

3%

Beursgebouwen

0

10%

20%

30%

40%

50%

PRODUCTPRESENTATIES

34%

Industriële locaties

16%

Conferentie- en congrescentra Kastelen, koetshuizen en oranjerieën

10%

Hotels

8%

Lofts en (kleine) studio's

8% 0

10%

20%

30%

40%

50%

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

81


KICK-OFFMEETINGS Conferentie- en congrescentra

16%

Industriële locaties

16% 15%

Hotels

12%

Buitenlocaties

8%

Boerderijen, hoeves en molens

0

10%

20%

30%

40%

50%

30%

40%

50%

DEALERDAGEN Conferentie- en congrescentra

19%

Hotels

19%

Industriële locaties

13%

Buitenlocaties

13%

Evenemententerreinen

13% 0

10%

20%

ZAKENDINERS

73%

Restaurants

6%

Industriële locaties

4%

Hotels Buitenlocaties

3%

Kastelen, koetshuizen en oranjerieën

3% 0

15%

30%

45%

60%

75%

VERGADERINGEN / BRAINSTORMSESSIES

19%

Conferentie- en congrescentra

17%

Hotels Buitenlocaties

11%

Boardrooms

11% 9%

Boerderijen, hoeves en molens

0

82

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

10%

20%

30%

40%

50%


HOOFDSTUK 3 | DE IDEALE LOCATIE - WENSEN EN EISEN

TRAININGEN / WORKSHOPS

22%

Hotels

21%

Conferentie- en congrescentra

12%

Buitenlocaties Boardrooms

6%

Kastelen, koetshuizen en oranjerieën

6% 0

10%

20%

30%

40%

50%

INCENTIVES / GROEPSREIZEN

49%

Hotels Kastelen, koetshuizen en oranjerieën

10%

Villa's en landhuizen

10% 8%

Buitenlocaties

5%

Restaurants

0

10%

20%

30%

40%

50%

BLEYENBERG

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

83


WELKE CRITERIA VINDT U HET BELANGRIJKST BIJ UW LOCATIEKEUZE? (MAXIMAAL 5 ANTWOORDEN) = 2015 = 2016

59% 62%

67%

Uitstraling / sfeer 57% 55%

56%

Ligging / omgeving

54%

64%

55%

Prijs-kwaliteitverhouding 43%

50%

44%

Bereikbaarheid met de auto 39%

48%

37%

Parkeergelegenheid 30% 29%

Aanwezigheid meerdere zalen / break out rooms

33% 25% 29%

Bereikbaarheid met openbaar vervoer

30% 31%

37%

30%

Catering (eten en drinken)

31% 28%

28%

Service op de dag zelf 15%

19%

25%

Exclusiviteit

We zien dat uitstraling / sfeer steeds

15% 12%

belangrijker wordt, tegenover prijskwaliteitverhouding die minder van belang

16%

Comfort / luxe

wordt. Opvallend is dat exclusiviteit steeds

14% 14%

meer als criterium geldt.

14%

Verzorging / schoonheid 9%

16%

13%

Grootte van de locatie

12% 11%

Begeleiding / service offertetraject

12% 6% 6%

6%

Aanzien / reputatie

7% 4%

4%

Goede recensies

2% 4%

3%

Anders

0 84

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

15%

30%

45%

60%

75%


HOOFDSTUK 3 | DE IDEALE LOCATIE - WENSEN EN EISEN

WAT VINDT U BIJ EEN LOCATIE BELANGRIJK IN UITSTRALING EN SFEER? (MEEST OPMERKELIJKE ANTWOORDEN VAN 453 OPDRACHTGEVERS)

Het moet een unieke ervaring zijn voor de bezoekers

Het moet passen bij het programma dat we op dat moment draaien

Dat de buitenkant en de omgeving ook aantrekkelijk zijn

Veel daglicht

Dat is per event verschillend natuurlijk, maar wat altijd belangrijk is is dat de locatie me energie geeft, dat je blij bent dat je er bent

Origineel en authentiek

Uitstraling en sfeer moeten bijdragen aan de doelstelling, de (communicatie)boodschap

Dat het makkelijk is aan te passen aan de wensen van de opdrachtgever

Ik wil graag dat het netjes, schoon en verzorgd is

Het moet een beetje iets aparts hebben, niet alledaags.

De human factor is heel belangrijk: het personeel kan een locatie maken of breken

Persoonlijk en informeel Kwalitatieve, professionele dienstverlening

Goed verzorgd en een professionele uitstraling

Dat er een positive vibe in de lucht hangt waarbij rust uitgestraald wordt

Een inspirerende en professionele indruk is belangrijk

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

85


ZIJN UW MEETINGS / EVENTS MEESTAL EENDAAGS OF MEERDAAGS?

Meerdaags

17% Deze percentages liggen al jaren zo goed als gelijk.

Eendaags

83%

WELKE APPARATUUR / TECHNOLOGIE DIENT ER MINIMAAL OP EEN LOCATIE AANWEZIG TE ZIJN? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

95%

Wifi

84%

Beamer / projectiescherm

68%

Geluidsinstallatie / microfoons

51%

Flipover

36%

TV / plasmascherm

35%

Sfeerverlichting

16%

Laptop

9%

Smartboard

5%

Videoconferencing

0

86

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

20%

40%

60%

80%

100%


HOOFDSTUK 3 | DE IDEALE LOCATIE - WENSEN EN EISEN

WELKE FLEXIBILITEIT VAN HET PERSONEEL VERWACHT U? (MEEST GEGEVEN ANTWOORDEN VAN 445 OPDRACHTGEVERS)

Ter plekke kunnen improviseren

Opvang van verlate gasten of sprekers

Verandering van tafelsetting op dag van presentatie

Dat ze snappen dat ík niet de klant ben, maar mijn klant de klant is, en beseffen dat ik probeer in hun locatie een optimaal effect te verkrijgen

Toch nog een snack? Gaan we regelen ;-)

Dat ze er exclusief voor ons zijn en dat geen vraag te gek is

Meedenkend, maar niet meegaand. Ik persoonlijk heb een hekel aan geïnstitutionaliseerd gedrag. De medewerker die, weliswaar uiterst voorkomend, je zijn laatste cursus klantvriendelijkheid voorschotelt en zijn eigen identiteit opheft. Dat vertelt mij direct genoeg over de gebrekkige creativiteit die toegelaten wordt binnen zo'n bedrijf. Daar waar niets aan het toeval wordt overgelaten heerst een star en stijf regime

Service-gericht en snel handelen bij calamiteiten

Dat ze nog beschikbaar zijn als een vergadering uitloopt

Met name snel schakelen. In de opmaat naar een event kunnen inzichten veranderen en dan is het noodzakelijk dat een locatie meeveert

Anticiperen op onverwachte situaties

Meedenken in het voor­ traject en op de dag zelf

Geen overdreven flexibiliteit; gewoon inzetbaar voor de afgesproken taken en tijden, met eventueel een uitloop naar achteren indien het event erom vraagt, maar altijd in redelijkheid

Koffiemomenten aanpassen bij uitloop

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

87


WAT VERWACHT U DAT EEN LOCATIE NOG MEER VOOR U DOET? (VERGADERINGEN BUITEN BESCHOUWING GELATEN, MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

75%

Catering

56%

Techniek

33%

Decoratie en styling

16%

Evenementenbeveiliging Evenementenvervoer en parkeerbeheer

12%

Geen ondersteuning

12% 6%

Entertainment Gehele organisatie van het evenement

5%

PR en communicatie rondom evenement

2%

Uitnodigingstraject

1%

Evenementenfotografie en fotomarketing

1% 4%

Anders

0

VILLA RIETVINK

88

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

15%

30%

45%

60%

75%


HOOFDSTUK 3 | DE IDEALE LOCATIE - WENSEN EN EISEN

HEEFT U EEN VOORBEELD VAN EEN SERVICE ERVARING VAN EEN LOCATIE / MEDEWERKER DIE UW VERWACHTING OVERTROF? (MEESTE OPMERKELIJKE ANTWOORDEN VAN 325 OPDRACHTGEVERS)

Er werd (kosteloos) een hotelkamer beschikbaar gehouden voor een deelnemer met slechte gezondheid, terwijl het een bijeenkomst van twee dagdelen was zonder overnachting

Het was al weken slecht weer, maar in de middag van ons event werd het onverwacht prachtig weer. De locatie verplaatste toen de borrel naar de tuin, en het diner kon een uur verplaatst worden

Spontaan een cadeau regelen voor mijn gastsprekers

Toen tijdens ons event de zomerse temperatuur steeg tot grote hoogte, werden snel overal gekoelde dranken neergezet

Nabrengen van materiaal naar een andere locatie, omdat de trainer dat vergeten was

Als organisatie ga je pas lunchen als de gasten in de zaal zitten. Als je pech hebt is er weinig over van het lunchbuffet. De floormanager zorgde toen dat er in de keuken snel een lekkere salade voor me werd gemaakt

Een locatie die normaal alleen de Italiaanse keuken serveert maar voor dit evenement een Frans voorstel heeft gemaakt, omdat dat beter bij ons concept paste

Het personeel nam me tijdens de voorbereiding veel werk uit handen en bleef aan mij vragen of ze wat voor me konden doen en of alles in orde was. Ik hoefde bijna niet aan te sturen, omdat zij zelf het heft in handen namen. Heerlijk

Het personeel liep onverwacht rond in de kleuren van de stichting waar wij het event voor organiseerden

Als een locatie niet moeilijk doet over een last-minute dieetwens, dat ze het gewoon meteen regelen, vind ik altijd heel prettig

Bij een evenement bleek de lift stuk voor een rolstoelgebruiker: er werden meteen mensen geregeld die de rolstoel-deelnemer omhoog droegen

Onze ingehuurde hostess was de avond voor het event in het ziekenhuis beland. Omdat ons event een breakfast sessie was, was het voor het hostessenbureau lastig om een vervangend persoon op tijd bij ons event aanwezig te laten zijn. Een medewerker van de locatie heeft toen de rol van hostess op zich genomen

De locatie had vernomen dat we drie jaar bestonden en had op eigen initiatief taart geregeld voor onze 70 medewerkers, zonder kosten en met een duidelijk zichtbaar 'felicitatie' moment

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

89


HEEFT U HET AFGELOPEN JAAR EEN SLECHTE ERVARING GEHAD MET EEN DOOR U GEBOEKTE LOCATIE?

Ja

20%

Nee

80%

THE AVOCADO SHOW

90

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


HOOFDSTUK 3 | DE IDEALE LOCATIE - WENSEN EN EISEN

WELKE SLECHTE ERVARING(EN) HEEFT U MET EEN LOCATIE GEHAD? (MEEST OPMERKELIJKE ANTWOORDEN VAN 112 OPDRACHTGEVERS)

Ik vind het vervelend als ik een bepaalde zaal heb geboekt en mijn gezelschap dan op de dag zelf in een andere zaal wordt geplaatst; ik boek een locatie / zaal altijd met een achterliggende gedachte

Te weinig catering voor het aantal mensen

Ik werd een week voorafgaand aan het event gemaild dat de zaal die we hadden geboekt niet meer beschikbaar was en dat we naar een ander gebouw op het terrein moesten. Mijn contactpersoon ging na het versturen van de mail op vakantie en gaf mij geen naam door van iemand die ik kon contacten

Geen werkende airco op een warme dag en niemand bereikbaar om dat op te lossen

Verborgen kosten

Een week voor het event horen dat we niet kunnen komen wegens een dubbele boeking. Er daarna achter komen dat ze die avond zelf een event hadden georganiseerd met kaartverkoop‌

Rolstoeltoilet aan de andere zijde van het complex was 1) 10 minuten strompelen ver weg, 2) bleek afgesloten, 3) niemand wist wie de sleutel had en 4) toen de sleutel werd gevonden bleek de ruimte opslagterrein voor de schoonmaak te zijn

Er was een bruiloft in een ander gedeelte van de locatie die duidelijk meer aandacht kreeg: bij ons was er telkens geen personeel te bekennen

Personeel dat weinig tot niets weet over de inhoud van het event

Totaal onbereidwillig personeel dat alleen maar overal extra geld voor wilde hebben. Om 8 uur 's ochtends enorme ruzie moeten voeren met personeel en management om evenement opgestart te krijgen

Continue fouten in de offerte, waar steeds zaken in staan die niet besproken zijn, die steeds aangepast moesten worden, waardoor er een wederzijdse irritatie ontstond die uiteindelijk het event ook niet ten goede is gekomen

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

91


WAT IS DE GROOTSTE BLOOPER DIE U OOIT HEBT MEEGEMAAKT OP EEN MEETING / EVENT BIJ EEN LOCATIE EN HOE IS DIT OPGELOST? (MEEST OPMERKELIJKE ANTWOORDEN VAN 316 OPDRACHTGEVERS)

Een deelnemer vergeten in de bus op de weg terug. Via het hotel een taxi geregeld en een lunchpakket + bos bloemen voor het ongemak

Een technisch medewerker twitterde tijdens een zakelijke jaarlijkse meeting vanuit naam locatie: "saaaiii hier" met hashtag bedrijfsnaam opdrachtgever hashtag jaarlijkse meeting erbij! Ongelooflijk!

Aan de deelnemers was ruim van tevoren het gekozen menu opgevraagd en tijdens het diner bleek, dat het gevraagde menu niet overeenkwam, omdat de periode van het opgevraagde menu voorbij was en men nu een ander menu hanteerde

Ik had een event met een walking dinner. Locatie had dit niet helemaal begrepen want ik kreeg een groot bord met carpaccio en veel saus en moest ik dat maar met mijn handen eten

We hielden naar onze gasten een instructie over veiligheid en nooduitgangen, en niets bleek te zijn zoals op de plattegrond die de locatie ons had gegeven

Een onbekend taxibedrijf een belangrijke gast laten ophalen op Schiphol. Buiten het feit dat hij te laat was stond hij ook nog eens op de verkeerde plek te wachten

92

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


HOOFDSTUK 3 | DE IDEALE LOCATIE - WENSEN EN EISEN

In onze rustieke locatie kwam een deel van het plafond naar beneden‌

Een cateringmedewerker die in huilen uitbarstte toen een gast klaagde over een niet opgevolgde dieetwens Een dronken locatie-eigenaar!

De verzamelde flipover vellen zijn in de open haard beland, omdat de beheerder dacht dat we klaar waren. Uit het hoofd weer de aantekeningen op papier gezet

Afstand te groot tussen locatie en overnachting. Opgelost door limo’s te laten pendelen

Brandalarm dat afging: nadat de locatie was ontruimd bleek het loos alarm te zijn en hebben we alle gasten verzocht weer naar binnen te gaan. Wat gelukkig erg goed lukte

Na de regen had het personeel de kussens laten liggen op het buitenmeubilair. Na de inhoudelijke sessies kwam iedereen naar buiten voor het heerlijke zonnetje. Ze daalden neer op de banken en stoelen die klaar stonden. Jammer genoeg waren de kussens nog zo nat dat het overgrote deel daarna met natte broeken en rokken heeft rondgelopen.... Helaas kon de locatie er niets meer aan doen dan de kussens direct weg te halen

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

93


WELKE TRENDS VOORZIET U DE KOMENDE JAREN BIJ LOCATIES? (MEEST OPMERKELIJKE ANTWOORDEN VAN 325 OPDRACHTGEVERS)

Locatiehouders die op kleinschalige manier werken in plaats van de grote uitbaters

Werken met leveranciers uit de omgeving

Veel technische trends, techniek en software worden steeds veranderd en vernieuwd. Het wordt allemaal steeds supersonischer

Nog meer full­ service bieden

94

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Meer maatwerk wat betreft de invulling van de arrangementen

Een zoektocht naar originaliteit. Het uitdiepen van de eigen authenticiteit in plaats van anderen achternalopen

Lokale producten bij de catering


HOOFDSTUK 3 | DE IDEALE LOCATIE - WENSEN EN EISEN

De slow en de health trend wordt nog meer doorgezet. Steeds meer weg van de buffetten met vette kroketten maar op een lekkere, verantwoorde manier met aandacht voor een product

Steeds meer build & bring your own.

Inzetten op duurzaamheid

Meeting breaks worden luxer en gevarieerder

Locaties met een retro look and feel, met een informelere setting á la huiskamers. Steeds minder theater opstellingen

Creëren van thuisgevoel

Kleinere, exclusieve locaties. Verder zie ik steeds meer landgoederen en monumenten in de verhuur komen. Leuk!

Inspirerende, kwalitatief hoge cateringconcepten

THE HOXTON AMSTERDAM

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

95


*

Comfort | luxe

WAAR MOET EEN PERFECTE LOCATIE AAN VOLDOEN?

*

16%

84%

WELKE APPARATUUR MOET ER AANWEZIG ZIJN?

68% 95%

*Uitstraling | sfeer FLEXIBILITEIT PERSONEEL

“Ik ben er graag exclusief voor de klant, of ik geef op z’n minst dat gevoel” “Ik ben meedenkend, maar niet meegaand” “Creatief improviseren en anticiperen is mijn ding”

67%


RECAP

De ideale locatie wensen en eisen We kunnen allemaal wel een locatie noemen die we fantastisch vinden. Maar als we je vragen waaraan de perfecte locatie moet voldoen, wat is dan belangrijker? Ga je voor parkeergelegenheid of voor uitstraling? Voor de beste prijs-kwaliteitverhouding of voor de beste service? Oftewel: voor de harde of voor de zachte waarden? In dit hoofdstuk hopen we antwoord te vinden op de vraag: hoe ziet de ideale locatie eruit?

Industrieel is nog niet passé Laten we beginnen met de meest ­populaire locatiesoort. Daar is namelijk iets bij­zonders aan de hand: voor het eerst in zes jaar marktonderzoek zijn we voor onze events niet meer het meest geïnteresseerd in ­conferentie- en congrescentra. De nieuwe nummer 1 zal echter geen verrassing zijn; al jaren achtereen zien we hoe de indus­triële locatie langzaam aan populariteit wint. Vorig jaar naderden de twee ­populairste locatie­ soorten elkaar al op een paar procent­

30% *Bereikbaarheid per ov *Bereikbaarheid per auto

44%

punten, en dit jaar is het pas echt zover. We lopen in de evenementenbranche daarmee wel ­achter de feiten aan, blijkt uit het interview met interieur designer Tommy Kleerekooper van TANK, in het interview op de pagina 100. Kasteel versus industrieel Belangrijk is natuurlijk om te weten voor welke soorten events we een industriële locatie boeken. Zoeken we een plek om te vergaderen met 20 personen, dan ­hebben we waarschijnlijk meer behoefte aan een functionele locatie, dan aan een rauwe fabriekshal die we nog volledig ­moeten inrichten. Vandaar dat we dit jaar de ­favoriete locatiesoort ook per type event hebben gesorteerd. Dat leverde een kans­ rijke inzending op voor de verkiezing ‘Open deur van het jaar’: beursgebouwen zijn favoriet voor beurzen; congrescentra zijn het meest in trek voor congressen. Maar het levert ook inzichten over deze tijd. Zo ­zullen we over een paar jaar waarschijnlijk verbaasd zijn dat we relaties in 2017 liever uitnodigden in de rauwe setting van een oude fabriekshal, dan in de luxe omgeving van een kasteel, chic hotel of buitenlocatie.

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

97


Functionaliteit versus uitstraling Kiezen we voor functionaliteit of uit­straling? Harde of zachte waarden? De criteria die van belang zijn bij het boeken van een ­locatie waren de afgelopen zes jaar nogal eens onderhevig aan het jojo-effect. Het ene jaar lieten we ons bij de locatiekeuze vooral leiden door de portemonnee, het volgende jaar zijn we toch wel weer toe aan een ­prettige sfeer. Toch zien we vooral de laatste drie jaar dat zachte waarden als de juiste uitstraling en omgeving de overhand beginnen te krijgen. Steeds belangrijker wordt het dat de locatie je bij blijft, zelfs meer dan die ­parkeerplaatsen voor de deur. Deelnemers aan het onderzoek geven enkele veel­ zeggende quotes om hun antwoord toe te lichten: ‘Het moet een unieke ervaring zijn voor de bezoekers’; ‘Het moet iets aparts hebben, niet alledaags’; en ‘Dat er een ­positieve vibe in de lucht hangt’. Locaties zijn de kers op de taart Dit raakt aan de reden ‘waarom’ we naar een locatie gaan. In het vorige hoofdstuk was al te zien dat een groot deel van de meetings en events op het eigen kantoor plaatsvinden. Maar als we een locatie boeken, dan is dat met een reden. Of het nou is ‘omdat men onze boodschap dan serieuzer neemt’ of omdat ‘medewerkers dan beter in staat zijn buiten de gebaande paden te lopen’; ­locaties zijn voor een event ‘de kers op de taart’ waardoor ‘een training meer een feestje wordt, en de medewerkers zich bijzonder voelen’.

98

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Naast een goede ligging en een fijne uit­ straling moet het op de locatie ook gewoon goed geregeld zijn. Waarvoor werk je anders bij een hospitality bedrijf? De medewerkers van een locatie moeten weten wat ze doen, gevoel hebben voor gastvrijheid en met de organisatie kunnen meedenken om van het event een succes te maken. Het wordt gewaardeerd als de medewerker creatief weet om te gaan met situaties, en waar nodig durft te improviseren. De service moet goed zijn, maar het moet ook weer niet te stijf: ‘De medewerker die, weliswaar uiterst voorkomend, je zijn laatste cursus klant­ vriendelijkheid voorschotelt en zijn eigen identiteit opheft; dat vertelt mij genoeg over de gebrekkige creativiteit die toegelaten wordt binnen zo’n bedrijf.’


DE GELDERLANDFABRIEK

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

99


interview opdrachtgever

JACQUELINE KOOIMAN WERELD NATUUR FONDS

Jacqueline Kooiman (50 jaar) werkt sinds 1987 bij het Wereld Natuur Fonds. De afgelopen 20 jaar in de functie van Event Manager. Jaarlijks organiseert zij ongeveer 25 evenementen, dus een snelle rekensom leert dat zij zo’n 500 events op haar naam heeft staan. “Ik vind het een geweldige ontwikkeling dat locaties steeds duurzamer worden, in alle opzichten. Er is minder een weggooicultuur, en biologische catering is vanzelfsprekend. Dat vinden wij als Wereld Natuur Fonds supergoed. We zeggen niet voor niets: samen geven we de aarde door!”

DOOR: DANIËL VERHEIJ FOTO: SARAH DONA

100

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


‘Ik vind het belangrijk dat zij met mij willen samenwerken om er een fantastisch­evenement van te maken’

Welke rol hebben evenementen bij het Wereld Natuur Fonds? “Wij hebben leden en donateurs van alle leeftijden, dus onze evenementen lopen erg uiteen: van informatief of educatief, tot wervend of actiematig als het om (grote) campagnes gaat. Op onze clubdagen bezorgen we jeugdleden en donateurs een leuke dag, met als doel ze het clubgevoel mee te geven. Er zijn dagen waarop we mensen meenemen naar een project, of waarop we donateurs op kantoor uit­ nodigen om mee te denken over bepaalde onderwerpen. Maar bij al onze evenementen is binding belangrijk. We kunnen het namelijk niet alleen: we hebben onze leden, partner­organisaties, bedrijven en overheden heel hard nodig om te kunnen bereiken wat nodig is om onze aarde door te geven aan nieuwe generaties.” Speelt het budget een belangrijke rol voor uw evenementen? “Jazeker! Van elke euro die het Wereld ­Natuur Fonds binnenkrijgt, gaat 70 procent naar onze projecten. Van de rest moeten we alles doen: ons kantoor en onze m ­ ensen ­betalen en evenementen organiseren. Ik moet dus ontzettend creatief zijn als event manager en vaak deals aangaan met locaties om iets voor elkaar te krijgen. Ze moeten mee willen werken en bereid zijn om minder winst te maken dan op andere dagen. In veel gevallen moeten mensen een kaartje kopen, waarvan de opbrengst naar de locatie gaat; de locatie moet tenslotte wel wat verdienen. Voor mij is het dan weer ­belangrijk dat het bedrag van het kaartje niet te hoog is, zodat mensen het leuk ­blijven vinden om te komen.

Hoe vaak gaat u naar externe locaties? “Ik denk dat het 50/50 verdeeld is. We hebben zelf een prachtig pand in een heel mooi gebied, dus als het even kan, gebruiken we onze eigen ruimtes. Budgettair gezien hebben we niet heel veel geld om evenementen te organiseren, dus daar moeten we echt creatief mee zijn. Een bedankdag voor d ­ onateurs kan prima bij ons op kantoor, want het is ook leuk om mensen in eigen huis uit te nodigen! Maar soms is de groep te groot, of hebben we net even wat meer nodig dan een kantoorpand; dan moeten we ergens anders kijken. Voor kinder­evenementen gaan we vaak naar ­buitenlocaties, waar je het bos in kunt, of we gebruiken dierentuinen zodat we ook een stukje educatie kunnen meegeven.” Waar let u op als u een locatie zoekt? “De locatie moet aan een aantal criteria voldoen. De prijs-kwaliteit verhouding moet goed zijn, de locatie moet makkelijk te b ­ ereiken zijn met openbaar vervoer, de catering moet bereid zijn om duurzame en biologische producten te s­ er­veren – ­alhoewel dat tegenwoordig steeds meer standaard in het assortiment zit, dat gebeurt gelukkig steeds vaker. De locatie moet er goed uitzien en de juiste sfeer hebben, maar zelf zoek ik het vooral in de mensen die er werken. Of ik daar de juiste klik mee heb. Ik vind het belangrijk dat zij met mij willen samenwerken om er een ­fantastisch evenement van te maken. Een voorbeeld is Burgers’ Zoo, ik vind het echt een feest om daarmee samen te werken. Niks is daar te gek of teveel. Ze denken mee en komen zelf met leuke ideeën. Dat werkt gewoon ontzettend lekker!”

We zijn creatief en hebben veel specia­ lismen in huis, dus wij zorgen zelf voor het WNF-sausje. We hebben gelukkig veel vrijwilligers die ons helpen bij grote ­evenementen.” LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

101


Interview met

Tommy Kleerekoper Mede-oprichter van TANK Architecture & Interior Design DOOR: DJANGO DROST

Foto: Dennis Bouwman

102

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


TOMMY KLEEREKOPER

DE EMANCIPATIE VAN DE RUIMTE Wie het voorrecht gehad heeft bovenin de A’DAM Toren in The Loft te zijn geweest, hoeft niet overtuigd te worden van hoe mooi en bijzonder die locatie is. In onze zoektocht naar de perfecte evenementen­ locatie ligt het dus voor de hand om te spreken met de ontwerpers ervan: TANK Architecture & Interior Design – die overigens ook tien andere verdiepingen van de A’DAM Toren ontwierpen, en daarnaast verantwoordelijk zijn voor het design van talloze andere fraaie evenementenlocaties. Tommy Kleerekoper, samen met Sanne Schenk en Menno Kooistra oprichter van TANK Architecture & Interior Design, is misschien wel de grondlegger van de ‘mixed-use evenementenlocatie’ – een type locatie dat de ­laatste jaren enorm groeit in populariteit. In 2006 begon hij al met het verhuren van zijn woonruimte aan bedrijven, voor workshops, brainstormsessies of ver­ gaderingen. “’s Morgens verzamelden we alle teddy­ beren en autootjes en maakte de boel snel aan kant, om vervolgens de bankiers binnen te laten die een meeting of workshop in ons huis organiseerden. Het was soms veel gedoe, maar ook erg leuk. Er gebeurt tenminste wat, de ruimte wordt optimaal benut.” Visie Dat brengt ons meteen tot de kern van de visie van TANK, die Tommy in één zin weet te omschrijven als ‘de emancipatie van de ruimte’. “Mixed-use en multi-­

purpose gebouwen of locaties, daar geloof ik heilig in. Het is niet alleen het antwoord op het toenemende gebrek aan ruimte en de immer groeiende behoefte aan duurzame oplossingen, het maakt locaties ook heel ­interessant en levend. Als je een locatie inricht voor alleen vergaderingen, beperk je de ruimte enorm. Als er niet vergaderd wordt, gebeurt er ook niets. En eigenlijk is dat doodzonde. Als je iets opzet met die enkele bestemming, krijg je op een gegeven moment ­problemen. Je ziet het nu aan het overschot aan kantoor­ruimte, ruimte die niet makkelijk te trans­ formeren is tot woonruimte. Terwijl daar juist weer een groot gebrek aan is. Dat heeft ook te maken met bureaucratie: de regelgeving en bestemmingsplannen vormen een beperking voor de emancipatie van de ruimte, en daar moet nodig wat aan gedaan worden.” Trends en de maatschappij Mixed-use en multi-purpose locaties zijn trends, die volgens Tommy gestoeld zijn op brede stromingen in de maatschappij. “Mixed-use is bijvoorbeeld het antwoord op een toenemend bewustzijn van de m ­ aatschappij,

‘Als je een locatie inricht voor alleen vergaderingen, beperk je de ruimte enorm’ LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

103


‘We zijn uit de crisis, er is weer optimisme en positivisme en ruimte voor vernieuwing’ Foto: Teo Krijgsman

dat we zuinig moeten zijn op onze aarde. Dat ligt voor de hand. Maar trends in interior design zijn vaker te ver­klaren aan de hand van ontwikkelingen in de maatschappij. Als we bijvoorbeeld terugkijken naar de jaren ’90, is men bezig met het millennium en met de toekomst, dus er was veel ruimte voor vernieuwende dingen en optimisme. Dat zag je terug in de mode en in interior design: veel futuristisch design, gekleurd haar en donkere clubs werden witgeverfd. Als we fast forwarden naar 2002, na de Twin Towers, Irak en de eerste banken­crisis, vindt er een ommekeer plaats. Het optimisme van de nineties begint scheurtjes te ver­ tonen en de economie ligt op zijn gat. Dat kwam weer naar voren in de ontwerpen: die werden donkerder en rauwer. Er ontstond een behoefte aan ‘echt’ omdat er geen vertrouwen meer was in autoriteiten, alleen nog in wat men zelf kon waarnemen. Voor mijn gevoel zien we

104

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

anno 2017 weer een vergelijkbare periode als de jaren ’90. We zijn uit de crisis, er is optimisme en positivisme en weer ruimte voor vernieuwing.” Industrial vintage Trends in interior design zijn volgens Tommy dus vaak te verklaren aan de hand van stromingen in de maat­schappij. De huidige trend van industrial design is voortgevloeid uit de crisisperiode en vormde een tegen­beweging voor het gepolijste, strakke maar ook vaak neppe design van de jaren ’90. “Industrial vintage, de jarenlang dominante trend voor locaties, is eigenlijk over komen waaien uit het meatpacking district in New York en Berlijn, dat begin jaren ’00 helemaal hot was. Het industriële sloot naadloos aan op de honger naar authenticiteit – what you see is what you get. Vintage past bij dat verlangen naar het verleden dat


Foto: Teo Krijgsman

je ziet groeien in een periode van crisis. Het mooie van industrial vintage is dat iedereen het heeft omarmd, van hippe mediabedrijven tot bankiers. Bovendien, en dat sluit weer aan op de behoefte in de maatschappij: het is zonder opsmuk. Dat is nu wat over is gebleven van de industrial vintage-periode: authenticiteit. Want de avant-garde is inmiddels zo’n beetje klaar met industrial vintage, maar de behoefte aan authenticiteit blijft.” Storytelling Naast die behoefte aan authenticiteit voorspelt Tommy voor de komende periode ook een toename van een nu al snelgroeiende trend: locaties die een verhaal vertellen. Ofwel: ‘storytelling’. “Daar komt mixed-use ook weer bij kijken. Als voorbeeld kun je denken aan een prachtige fotostudio die ook verhuurd wordt voor meetings of events. Het is dan per definitie authentiek: er wordt geen fotostudio gefabriceerd om de suggestie te wekken dat je in een fotostudio bent, maar je zit in een daadwerkelijke fotostudio. Voor storytelling hoef je ook niets te doen: de fotostudio wordt echt gebruikt en vertelt daarom zijn eigen verhaal. Een vergelijkbaar voorbeeld: voor The Loft hadden wij het concept bedacht dat de ruimte een super loft is van een bobo

Foto: Dennis Bouwman

‘Er komen steeds meer locaties die een verhaal vertellen’

uit de muziekindustrie. Er staat een gitaar en een piano, een bed, een lounge; het is echt net een artiesten­ woning. Dat voel je als je in de ruimte bent, en dat geeft het karakter. Toegegeven: dat is dan niet zo authentiek­, maar het wordt werkelijkheid als er echt artiesten verblijven­. Dat gebeurt dus ook.” TANK maakt ruimten waar mensen willen komen en blijven, waar ze zich fijn voelen. Maar TANK maakt ook graag een statement. The Loft is daar een mooi voorbeeld van. “Het is onze ambitie om de meest on­verwachte locaties te creëren. Ik speel bijvoorbeeld al heel lang met het idee om iets te doen met een oud, leegstaand zwembad. Hoe spannend is het om in zo’n omgeving in het midden van het bad, tussen de ­karakteristieke blauwe tegels een geweldig diner te ­serveren?”

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

105ST(R)ANDTPLAATS NEDERZANDT

H O O FDST U K 4

REGIO WAAR EN WAARHEEN De locatiemarkt in kaart brengen, dat is het doel dat we ons bij het maken van dit Locatieonderzoek stelden. Iets in kaart brengen is niet mogelijk zonder een blik te werpen op een daadwerkelijke landkaart. We weten inmiddels wat de opdrachtgever aan een locatie uit wil geven, hoe we naar een locatie zoeken en waar die locatie zoal aan moet voldoen. Maar waar moet die locatie staan? Maakt het uit in welke stad dat is, of welke provincie? En hoe ver zijn we bereid te reizen?


HOEVEEL MEETINGS/EVENTS VERWACHT U DIT JAAR EXTERN (OP LOCATIE) TE ORGANISEREN? (gemiddeld per opdrachtgever)

OPDRACHTGEVER VANUIT ORGANISATIE

OPDRACHTGEVER VANUIT EVENEMENTENBUREAU

32,1

18,5

In hoofdstuk Budget (p. 52) gaven opdrachtgevers aan gemiddeld 18,5 events (Opdrachtgever vanuit organisatie) en 32,1 (Opdrachtgever vanuit evenementenbureau) extern te organiseren.

HOEVEEL PROCENT VAN DE EVENTS DIE OP EEN EXTERNE LOCATIE PLAATSVINDEN, VERWACHT U TE ORGANISEREN BUITEN DE VESTIGINGSPLAATS VAN UW BEDRIJF / ORGANISATIE? (gemiddeld per opdrachtgever)

OPDRACHTGEVER VANUIT ORGANISATIE

54%

Uitschieter is de provincie Gelderland, waar 81% van de opdrachtgevers events buiten de eigen vestigingsplaats organiseert. Opdrachtgevers in Noord-Holland en Limburg kijken het minst vaak buiten de grenzen van de eigen vestigingsplaats.

108

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


HOOFDSTUK 4 | REGIO - WAAR EN WAARHEEN

HOEVEEL PROCENT VAN DE EVENTS DIE OP EEN EXTERNE LOCATIE PLAATSVINDEN, VERWACHT U TE ORGANISEREN BUITEN DE VESTIGINGSPLAATS VAN UW OPDRACHTGEVER? (gemiddeld per opdrachtgever)

OPDRACHTGEVER VANUIT EVENEMENTENBUREAU

62%

WELK PERCENTAGE VAN UW EXTERNE EVENTS VERWACHT U DAT ZULLEN PLAATSVINDEN IN DE VOLGENDE STEDEN?

AMSTERDAM

20% 36%

26%

47%

44%

43%

DEN HAAG

12%

30%

UTRECHT 26%

21%

17%

42%

ROTTERDAM LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

109


WAT IS DE GEMIDDELDE REISTIJD DIE U BEREID BENT TE REIZEN NAAR EEN LOCATIE?

10%

0 - 29 minuten

31%

30 - 44 minuten

35%

45 - 59 minuten

15%

60 - 89 minuten

9%

90 minuten of meer

0

10%

20%

30%

40%

50%

Groningen

7%

WELKE PROVINCIES ZIJN

Friesland

INTERESSANT VOOR UW EVENTS?

6%

(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

Drenthe

6% Opdrachtgevers uit NoordHolland zijn voornamelijk geïnteresseerd in events in Noord-Holland (67%), U ­ trecht (40%) en Zuid-Holland (28%). Opdrachtgevers uit Utrecht

NoordHolland

Flevoland

68%

Overijssel

11%

12%

zijn voornamelijk geïnteresseerd in events in Utrecht (72%), Noord-­Holland (43%) en Zuid-Holland (39%).

Gelderland Zuid-Holland

Utrecht

59%

69%

30%

Zeeland

8%

NoordBrabant

34% Limburg

14% 110

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


HOOFDSTUK 4 | REGIO - WAAR EN WAARHEEN

WELKE ANDERE LANDEN ZIJN INTERESSANT VOOR UW EVENTS? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

58%

Niet interessant

30%

België

18%

Duitsland Engeland

11%

Frankrijk

10% 8%

Spanje

3%

Italië

5%

Anders

0

15%

30%

45%

60%

75%

MIJN VOORKEUR GAAT UIT NAAR LOCATIES IN DE VOLGENDE OMGEVINGEN:

58%

In de stad

41%

Landelijk

39%

Aan het water

36%

In het bos

35%

In een natuurgebied

grote steden (Noord-Holland, ZuidHolland, Utrecht) zijn meer geïnteresseerd in events in steden. In Overijssel en Gelderland scoren events buiten de stad ook hoog.

33%

Aan de kust

Bedrijven gevestigd in provincies met

12%

Anders

0

15%

30%

45%

60%

75%

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

111


WELKE BELANGRIJKSTE ASSOCIATIE KOMT BIJ U OP ALS U DENKT AAN LOCATIES IN:

AMSTERDAM

ROTTERDAM

UTRECHT

DEN HAAG

20%

13%

17%

17%

2%

9%

15%

42%

23%

4%

3%

Stoerste locaties

3%

35%

4%

2%

Exclusieve locaties

8%

4%

7%

25%

1%

3%

12%

8%

Prijs/kwaliteit

5%

7%

11%

12%

Bereikbaarheid met auto

7%

6%

14%

7%

Bereikbaarheid met ov

9%

7%

21%

10%

De beste service

0%

0%

1%

1%

Bijzondere locaties Mooiste locaties Hipste locaties

Gastvrije locaties

5%

WAT HEBBEN DE VOLGENDE PLAATSEN NIET VOLGENS U? AMSTERDAM

ROTTERDAM

UTRECHT

DEN HAAG

1%

6%

5%

6%

2%

15%

6%

6%

1%

4%

19%

18%

Stoerste locaties

2%

3%

9%

11%

Exclusieve locaties

3%

10%

13%

4%

Gastvrije locaties

4%

2%

0%

1%

Prijs/kwaliteit

18%

10%

9%

13%

Bereikbaarheid met auto

61%

37%

34%

33%

Bereikbaarheid met ov

0%

5%

1%

3%

De beste service

8%

8%

4%

5%

Bijzondere locaties Mooiste locaties Hipste locaties

112

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


HOOFDSTUK 4 | REGIO - WAAR EN WAARHEEN

HIPSTE LOCATIES SLECHT BEREIKBAAR MET AUTO SLECHTE PRIJS/KWALITEIT VERHOUDING

AMSTERDAM

EXCLUSIEVE LOCATIES NIET DE STOERSTE LOCATIES

DEN HAAG

UTRECHT BEREIKBAAR MET OV NIET DE HIPSTE LOCATIES

ROTTERDAM

STOERSTE LOCATIES NIET DE MOOISTE LOCATIES

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

113


63

61 HOEVEEL MINUTEN IS MEN BEREID TE REIZEN?

Groningen

Friesland

70 Drenthe

66 45

68

Flevoland

Overijssel

Noord-Holland

54

49 Utrecht

Zuid-Holland

57 Gelderland

55

57 Noord-Brabant

Zeeland

54 Limburg

114

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


RECAP

Regio: waar en waarheen In de voorgaande hoofdstukken behandelden we de vragen hoe we op zoek gaan naar een locatie, wat voor bedrag we voor een locatie overhebben, en aan welke criteria de ideale locatie moet voldoen. We zagen dat de uitstraling van de locatie steeds belangrijker wordt, maar ook de ligging speelt een belangrijke rol. In dit hoofdstuk buigen we ons hoofd over de vraag: wáár staat de ideale locatie?

Hoe ver ben jij bereid te reizen naar je droom­­locatie? Een uur, of een kwartier? Of vind je alles buiten je eigen woonplaats al te ver? Afstand is een kwestie van perceptie. Wie gewend is om dagelijks lang te reizen, zal het minder erg vinden om voor een event wat langer in de trein of auto te zitten. Wat is nou eigenlijk echt het verschil tussen een uur en een half uur reizen? Zoals Marcia Ives (Delta Lloyd) stelt in het interview op ­pagina 118: “Het ligt misschien meer aan de cultuur dan de reistijd." Hoe ver willen we reizen? Deze uitspraak krijgt heel duidelijk navolging in de resultaten van dit Locatieonderzoek. Gevraagd hoe lang men bereid is te reizen­ naar een locatie, lopen de ­antwoorden ver uiteen. In Drenthe ligt de tijd die men ­maximaal af wil leggen het hoogst, op 70 ­minuten, gevolgd door Overijssel (68 ­minuten), Flevoland (66 minuten), Groningen (63 minuten) en Friesland (61 minuten). In de overige provincies is men niet bereid om langer dan een uur onderweg te zijn. Reizen is het minst besteed aan ­inwoners van Noord-Holland en Utrecht (maximaal 45 minuten). Van de grote ­steden zijn

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam het minst reislustig. Wat zijn de populairste plekken voor events? Met name in de noordelijke provincies blijft men graag in het hoge noorden. Groningers gaan net zo makkelijk naar Drenthe en naar Friesland als naar de eigen provincie. Friezen willen al wat verder reizen, maar stoppen bij de grens van Noord-Brabant. Zeeland, Limburg en Zuid-Holland is voor hen een stap te ver. Dit geldt ook andersom: Limburg, Brabant en Zeeland kijken nauwelijks boven Utrecht. Het meest chauvinistisch is men in Gelderland: 77% geeft aan de eigen provincie het meest interessant te vinden voor evenementen. De provincie die het vaakst als interessant voor events wordt bestempeld is Utrecht, met maar liefst 68% van alle opdrachtgevers. Alleen in Limburg en Drenthe geeft men aan weinig in Utrecht te zoeken te hebben. Opvallend: opdrachtgevers in Friesland geven zelfs vaker aan interesse te hebben in events in Utrecht, dan in de eigen provincie.

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

115


En de steden? In de steden staat men er bekend om niet graag buiten de stadsgrenzen te komen. Met name in de hoofdstad wordt men nog weleens verweten te denken dat de wereld ophoudt buiten de Grachtengordel. Dat vooroordeel wordt door dit onderzoek volmondig bevestigd. Van alle externe events (op locatie) die Amsterdammers organiseren, vindt maar liefst 63% plaats in de eigen stad. Daarnaast komen ze ook weleens in Utrecht (12%), Rotterdam (9%) en Den Haag (7%). Ook de opdrachtgevers in de andere grote steden blijven graag in de eigen vestigingsplaats, maar gaan nog altijd voor meer dan de helft van de events de eigen stad uit. In Utrecht kijkt men het vaakst buiten de eigen stadsgrenzen (73%). Hoe zit het met het imago van de steden? City marketeers doen hun best om de eigen stad onder de aandacht te brengen van de event organisatoren. Dat doen ze onder meer door de kwaliteiten van de stad te benadrukken en pakkende slogans te verzinnen. Maar werkt het ook? Wij vroegen de event organisatoren wat zij associeerden

116

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

met de vier grote steden, en dat leverde veelzeggende antwoorden op. Zo heeft Amsterdam de hipste en duurste locaties. Rotterdam heeft stoere, maar niet mooie locaties – wat goed past bij het rauwe karakter van de havenstad. Den Haag wordt gezien als chic, met veel exclusieve locaties. Utrecht leidt onder een opvallend afgevlakte identiek: de Domstad en de locaties in de stad worden voornamelijk geassocieerd met het grote treinstation. Al kun je dit natuurlijk ook positief interpreteren: de stad is zo veelzijdig is dat er niet ÊÊn eigenschap het vaakst naar voren komt.


HIER RADIO KOOTWIJK

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

117


interview opdrachtgever

MARCIA IVES DELTA LLOYD

DOOR: DANIËL VERHEIJ FOTO: SARAH DONA

118

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Marcia Ives (49 jaar) werkt sinds 11 jaar als Event Manager bij Delta Lloyd. Binnen het events team is zij verantwoordelijk voor brand activation, zoals hospitality events, vergaderingen en congressen voor business partners, of events gekoppeld aan de sponsorships waaraan de organisatie is verbonden. Daarnaast organiseert zij veel HR activiteiten voor de organisatie – bijvoorbeeld informatiesessies over hoe je omgaat met veranderingsprogramma’s, zoals de integratie van Delta Lloyd in NN Group. Op jaarbasis organiseert Marcia rond de vijftig events, al verschilt dat aantal jaarlijks. Zij schat dat het totale aantal events dat zij organiseerde richting de duizend gaat.


‘Het ligt misschien meer aan de cultuur dan aan reistijd’

Wat voor locaties zijn interessant voor uw events? “Ik ga niet zo snel naar doorsnee congres­ hotels. Het zit meer in onze cultuur – en ondertussen ook in de verwachting van de bezoekers – dat we een locatie zoeken die de mensen verrast. Dat je de gasten iets nieuws laat zien. Het is leuk als de locatie bijvoorbeeld ondernemerschap onderstreept. Laatst waren we in Den Haag in Bleyenberg: dat was heel leuk. Die locatie zit in een pand dat lange tijd leeg heeft gestaan, de nieuwe exploitant gelooft in zijn eigen initiatief, dat met crowdfunding tot stand is gekomen. Het verhaal is belangrijk, en dan hoeft de locatie niet super gelikt of chic te zijn. Men moet zich er vooral op zijn gemak voelen, vooral op klantendagen en medewerkers-evenementen. Daarnaast is het belangrijk dat we ook met de locatiekeuze onze gasten laten zien dat we onze budgetten weloverwogen inzetten.” Als u events buiten de deur organiseert, welke regio’s zijn dan interessant? “Amsterdam is de hoofdvestigingsplaats van Delta Lloyd, dus wij zijn veel in die omgeving te vinden. NN Group is gevestigd in Den Haag, dus daar gaan we ook vaak naartoe. En er zijn ook events waarvoor mensen uit het hele land komen; maar ook dan ­blijven we met name in de Randstad. Daar zit toch de concentratie van mensen, van onze business partners en ook van locaties. Als je vanuit het hele land mensen ontvangt, kom je ook vaak op de omgeving van Utrecht uit. Dat ligt centraal, en de

omgeving is mooi met die natuur. De bosrijke gebieden in die regio zijn heel fijn om ­inspiratiesessies en dergelijke te houden. Daarnaast zijn de kust en waterrijke g ­ ebieden interessant, in verband met onze watersportsponsoring. Vaak is het een onder­deel van onze opdracht om iets op het water te doen, dan nemen we bijvoorbeeld een zeil clinic op in het programma. Laatst hadden we een afdelings­evenement op een locatie in Vinkeveen, aan de p ­ lassen. Watersportbeleving, wat inhoud en ­catering, daar heb je alles op één plek.” Hoe ver zijn mensen bereid om te reizen naar een locatie? “Het ligt eraan waar het voor is. Voor HR-events is een locatie dichtbij kantoor wel het makkelijkst. Er moet vaak ook nog g ­ ewerkt worden. En mensen hebben het recht om belangrijke sessies binnen kantoor­tijd bij te kunnen wonen. Ik vind het niet fijn om mensen langer dan een uur te laten reizen. Tenzij het echt zó bijzonder is, dat ze er geen spijt van krijgen. Er moet wel iets tegenover staan. Plekken als Terschelling of Texel zijn prachtig­, maar het is helaas niet haalbaar om op een dag heen en weer te gaan. Je moet wel realistisch blijven. Mensen in Noord-Holland zijn sowieso minder bereid om ver te reizen. Ik vind de Kop van Zuid in Rotter­dam bijvoorbeeld echt de moeite waard, met Hotel New York; dat is een heel mooie omgeving. Als je mensen uit Amsterdam vraagt om daarnaartoe te komen, dan vinden ze dat al heel ver. Het ligt misschien meer aan de cultuur dan aan reistijd.”

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

119


COLUMN

DE STAD ALS VALUE DRIVER VAN EVENTS ‘De ontmoetings­omgeving bepaalt de beleving van de content en andersom’ Hoe creëer je zoveel mogelijk waarde met events? Daar gaat het om in het livecommunicatievak. De sleutel is beleving. De waarde van de ontmoeting wordt uiteindelijk bepaald door hoe de deelnemer deze ervaart. Hoe komt waarde tot stand? Wat zijn de value drivers? ­Natuurlijk: het programma, de sprekers, het entertainment, de f­ ormats en de inhoud, de hospitality van het event… maar onderschat de omgeving niet. Met de omgeving bedoel ik niet alleen de locatie, maar ook de (stedelijke) omgeving. Ik neem u mee in de klantreis van de eventbezoeker - of dat nou van een congresdeelnemer, symposium delegate, beursbezoeker of feestganger is.

DR. KAROLINE WIEGERINK RM

Het duurzaam verankeren van gastvrijheid in ­steden en orga­ni­ saties die met klantgerichtheid het verschil willen maken en het vakgebied live events. Waarde­ volle beurzen, congressen en overige­events: dat zijn Karoline Wiegerink’s passies, en zo voegt zij waarde toe aan ­organisaties en communities. Karoline Wiegerink, gepromoveerd op het onderwerp vakbeurs­ bezoekers, is bedrijfseconoom en Register Marketeer, Lector City hospitality aan Hotelschool The Hague en directeur van het Platform voor Klantgericht Ondernemen, PvKO.

‘Het programma ziet er goed uit’, ‘wie kan ik daar ontmoeten?’, ‘hoeveel tijd kost het?’, ‘word ik er blij van?’. Al die vragen flitsen door je hoofd bij de keuze: wel of niet inschrijven voor dit vak­congres? Soms is het wikken en wegen, maar veel vaker dan je zou denken, is de beslissing al lang gemaakt op basis van onbewuste factoren. En het zou mij niet verbazen als de ‘plek’ waar het event wordt gehouden hierbij een belangrijk element is. Waar vindt het plaats? Waar moet (of mag) ik heen? Wat is doorslaggevend: het idee ‘heerlijk een dagje Amsterdam’; de imagetransfer ‘Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht.. logisch dat hier het congres over veiligheid wordt gehouden’; of wint het vooroordeel ‘Rotterdam: slecht te bereiken’ het in het afwegingsproces dat in een flits van een seconde gemaakt is? Dan de weg naar het event op de dag zelf. Als organisator ben je verantwoordelijk voor een seamless journey. Houd ­rekening met de bereikbaarheid van de locatie en manage

120

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

de verwachtingen. Houd rekening met bepaalde vooroordelen en ervaringen die je deelnemers hebben met de bereikbaarheid van steden. Realiseer je ook dat de beleving van je event al begint op het station, in de taxi of tram, of natuurlijk in de file op de snelweg. Wees negatieve ervaringen voor. Verras door innovatieve diensten als parkeer-apps, reisadviezen op maat, of taxichauffeurs die iets over de stad kunnen vertellen. Werk hier samen met de citymarketing-organisaties. Wellicht­kun je hier al de eerste wowbeleving creëren, samen met de stad. Memorabele en waardevolle event­ belevingen: daar ben je op uit. Uit onderzoek weten we dat de ontmoetings­ omgeving de beleving van de content bepaalt en andersom. Maak daar slim gebruik van! Zorg voor een verbinding met de stad en haar bijzondere plekken – in het randprogramma, maar zeker ook in het kernprogramma. ‘De break-outsessie in het museum, waarvoor je even door de stad moet lopen en de sfeer proeft’; ‘het symposium met uitzicht op de skyline van de stad’; ‘het biertje na afloop op een terrasje in een verborgen steegje’; of de tips voor een diner in een ‘off the beaten track-locatie’… Dit zijn de indrukken die beklijven en die het verschil maken in eventbeleving en herinnering.

Dit besef is belangrijk voor organisatoren die op zoek zijn naar betekenisvolle eventontmoetingen, én voor city­ marketingorganisaties: bezoekers die terugkeren en een positief verhaal vertellen over de stad. Kortom: ‘de stad’ is een belangrijke value driver voor events. De omgeving bevat een groot aantal belangrijke touch points die de totale event­ beleving kunnen maken of breken. Maak die waarde dan ook zichtbaar en tastbaar!


[Advertentie]

- BR A N D N EW -

venues of tomorrow

Our purpose is to make Venue Marketing accessible and easy to use for every Meeting and Event Venue. We will do this by redefining the way Venues learn about marketing. Together, we will make your Venue the Venue of tomorrow!

www.schoolofvenues.com

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

121


EVENT CASES

VINTAGE INDUSTRIAL Dagelijks hebben de decorateurs van BloemBloem te maken met zeer uiteenlopende locaties. De één is van zichzelf al meer aangekleed dan de ander. De uitdaging is om trends, zoals een vintage look, op iedere locatie te kunnen uitvoeren. Zoals bij dit event in de industriële locatie SugarCity, waar BloemBloem laat zien dat het mogelijk is om in grote ruimtes een gezellig terras neer te zetten. Bijvoorbeeld met verschillende pop-up restaurants. De decoraties zijn perfect afgestemd op de belichting, en zorgen zo samen voor een totaal beleving.

122

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


VINTAGE NATURAL Voor een grote aangeklede borrel dit voorjaar in het Amstel Boathouse werd gekozen voor frisse kleuren met een haven look. Het nautische thema werd zorgvuldig doorgewerkt in de decoraties, met grote eyecatchers zoals strandhuisjes en meerpalen. Op rauwe white wash tafels staan kleurrijke veldboeketten van natuurlijke decoraties en schelpen in verschillende gevormde vazen en potten. Deze kleurrijke decoraties, in combinatie met de prettige, lichte serre, zorgen dat de locatie een is met de groene omgeving. BLOEMBLOEM | (088) 655 4330 WWW.BLOEMBLOEM.NL

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

123SPINGAREN

GREATER VENUES DISCOVER THE FINEST SPACES Welke locaties wil je dit jaar echt niet missen? Die vraag stelden we aan de redactie van GreaterVenues.com. Zij speurden het land af op zoek naar de mooiste nieuwe locaties, herontdekten oude bekenden die een restyling kregen en markeerden alvast enkele data in je agenda voor de openingen van dĂŠ aankomende hotspots. Dit is een greep uit de locaties die je in de gaten moet houden!


BRAND NEW

De nieuwste hotspots waar je moet zijn geweest IEDER JAAR WORDEN WE WEER VERRAST MET GLOEDNIEUWE BIJZONDERE LOCATIES. OP PRACHTIGE PLEKKEN, MET EEN UNIEKE SFEER OF EEN UIT­ ZONDERLIJK VERHAAL. OOK DIT JAAR WAS HET WEER EEN FEEST VOOR DE LOCATIELIEFHEBBER. BEN JE BANG DAT JE IETS HEBT GEMIST? BIJ DEZE GLOEDNIEUWE VENUES MOET JE IN IEDER GEVAL ZIJN GEWEEST!

Laren 1 Villa Rietvink 2 COMM | Museum voor Communicatie Den Haag 3 LOF Rhenoy 4 Jardin d’Hiverre Baarn 5 Spingaren Amsterdam 6 Zwier Vinkeveen 7 Breepark Breda

VILLA RIETVINK 126

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Een unieke ligging nabij de snelweg, een bijzondere geschiedenis en schitterende sfeervolle ruimtes: Villa Rietvink in Laren is een verrassende nieuwe congresen vergaderlocatie. Hier heb je de rust, privacy en alle ruimte om in meerdere groepen uiteen te gaan. Iedere ruimte is zo rijk aan detail, dat je telkens benieuwd bent wat je achter de volgende deur zal aantreffen. > www.villarietvink.nl


COMM | MUSEUM VOOR COMMUNICATIE

Ontvang je gasten in de wereld van communicatie, in het bruisende hart van Den Haag. COMM heropent na een grootse renovatie als een moderne en luxe locatie voor evenementen en feesten. Prikkelende communicatie­workshops en de storytelling Hack Tour verrijken je event. Bij COMM ervaar je de kracht van live communicatie! > www.comm.nl

‘Ervaar de impact van live communicatie’

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

127


LOF

Laat je verrassen in de nieuwe congres- en evenementenlocatie LOF, in Rhenoy. Deze smaakvolle, eigentijdse locatie is gevestigd in een voormalige katholieke kerk. De locatie is geschikt voor meer dan 200 personen en ligt vlakbij de A2, met ruime parkeergelegenheid voor je gasten. LOF is wat jij wilt dat het is, maar is altijd exclusief voor jou en je gasten. > www.bijlof.nl

JARDIN D’HIVERRE Jardin d’Hiverre in Baarn is als locatie uniek in zijn soort: het gebouw maakt zo veel mogelijk gebruik van de aanwezige natuurlijke licht- en energiebronnen. De locatie is voor het grootste deel opgebouwd uit speciaal glas en hout, waardoor de temperatuur en lichtinval altijd perfect zijn. Dankzij het vele glas heb je ook nog een prachtig uitzicht over de omringende vijvers en bomen. > www.bomencentrumnederland.nl

128

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


SPINGAREN ‘Genieten van eerlijk eten’

Wat begon als marktkraam met ambachtelijke charcuterie, is nu een trendy restaurant, proeflokaal en vergaderlocatie waar je kunt genieten van goed en eerlijk eten. In Spingaren Amsterdam draait alles om ambachtelijk eten. Het trendy interieur is daarnaast een inspirerende locatie voor zakelijke bijeenkomsten als groepsdiners en -lunches, vergaderingen, borrels en productpresentaties. Ook een kookworkshop behoort tot de mogelijkheden. > www.spingaren.nl

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

129


ZWIER

‘De vrijhaven van de stad’

Vergaderen, werken en ontspannen, dichtbij de stad en in de natuur. De Werfplaats is een prachtige nieuwe vergaderlocatie bij Zwier aan de Vinkeveense Plassen, waar je in alle rust de tijd voor elkaar kunt nemen. In de buitenlucht is het heerlijk opladen om zo de productiviteit van je meetings te verhogen. Wil je er echt goed uit, dan kun je hier van april tot september ook overnachten in een van de achttien luxe tenten. > www.zwier.nl

130

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


Breepark

Breepark is dé nieuwe in- en outdoor evenementenlocatie aan de rand van Breda. De locatie heeft verschillende ruimtes die multifunctioneel inzetbaar zijn. Het centrale pand biedt mogelijk­heden van 2 tot 13.000 personen. Van beurzen, congressen en vergaderingen tot personeels­ feesten en team­­buildings­activiteiten op het out­door t­ errein: de mogelijk­ heden bij Breepark zijn eindeloos. > www.breepark.nl

MEER BRAND NEW

Geopend

Trompenbrugh

’s-Graveland

januari 2017

Conscious Hotel | The Tire Station

Amsterdam

februari 2017

Amstel Boathouse

Amsterdam

maart 2017

Het Amsterdamse Proeflokaal

Amsterdam

april 2017

HoogtIJ

Amsterdam

mei 2017

Kimpton de Witt Hotel

Amsterdam

mei 2017

Oranjerie Hydepark

Doorn

mei 2017

Bleyenberg

Den Haag

juli 2017

Encore by Simonis

Den Haag | Scheveningen

juli 2017

FutureDome

Breda

juli 2017

Youmeet The Pavilion

Utrecht

zomer 2017

CIRCL

Amsterdam

augustus 2017

Eventcentre Aquabest

Best

september 2017

Event Centre Vinkeveen

Vinkeveen

september 2017

George Marina

Amsterdam

september 2017

The Loft by Wicked Grounds

Rotterdam

september 2017

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

131


COMING SOON

Zet deze venues maar vast op je verlanglijstje ACHTER DE SCHERMEN WORDT AL DRUK GEWERKT AAN DE VENUES VAN DE TOEKOMST. OOK IN 2018 OPENEN EEN AANTAL SPRAAKMAKENDE NIEUWE LOCATIES DE DEUREN. BEN JIJ ALTIJD OP ZOEK NAAR DE NIEUWSTE HOTSPOTS VOOR JE EVENTS? ZET DEZE LOCATIES EN DE BIJBEHORENDE DATA DAN MAAR ALVAST IN JE AGENDA!

Amsterdam 1 Aviodome Amsterdam 2 Theater Speelhuis Helmond 3 Inntel Hotels Utrecht Centre Utrecht 4 The Green House Utrecht Utrecht 5 EM2 Groningen Groningen 6 Hotel Jakarta Amsterdam Amsterdam

Eindelijk is het officieel: het Aviodome Amsterdam, de iconische koepel van het vroegere luchtvaartmuseum bij Schiphol, keert terug. De 3.200 m2 grote koepel wordt opnieuw opgebouwd als congreslocatie in Amsterdam Nieuw-West, nabij station Sloterdijk. Naar verwachting opent de locatie haar deuren al in 2018. > www.aviodomeamsterdam.com

[ARTIST IMPRESSION]

AVIODOME AMSTERDAM

132

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


[ARTIST IMPRESSION: VAN DONGEN EN KOSCHUCH]

THEATER SPEELHUIS

Het Helmondse Theater Speelhuis opent tweede helft 2018 in een gloednieuw gebouw. Althans: in een compleet vernieuwd gebouw. Het theater verhuisde al in 2013 naar de oude koepelkerk aan de rand van het centrum van de stad. De monumentale kerk wordt uitgebreid met een modern, transparant paviljoen. > www.theaterspeelhuis.nl

Inntel Hotels Utrecht Centre

In het kleurrijke nieuwe Noordgebouw, direct naast het Centraal Station van Utrecht komt begin 2019 het nieuwe Inntel Hotels Utrecht Centre. Het viersterrenhotel krijgt 162 luxe kamers en een wellnessgedeelte met sauna en zwembad op de 11e etage. Op deze bovenste etage van het hotel komt ook ruim 250 m2 aan congres- en vergaderfaciliteiten, flexibel in te delen, met ongetwijfeld een prachtig uitzicht over de Domstad. > ­www.inntelhotels.nl

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

133


The Green House In het hart van Utrecht opent het voorjaar 2018 The Green House: een restaurant, stadsterras, green hub en urban farm in één. Het paviljoen wordt een broed­plaats rondom het thema circulariteit met horeca- en vergaderfuncties. Naast de ­inpandige groenten & kruiden kas zijn vier sfeervolle zalen beschikbaar. Bij de bouw wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte of her te gebruiken materialen. Het paviljoen is volledig ‘remontabel’. Na vijf­tien jaar krijgt The Green House, in dezelfde of een andere vorm, een nieuwe bestemming. > www.thegreenhouserestaurant.nl

EM2 GRONINGEN

Op het Suikerunie terrein in Groningen opent binnenkort poppodium EM2 haar deuren. De locatie zet in op een open en ontspannen sfeer, waar de bezoeker zich vrij voelt, wordt geïnspireerd en energie krijgt. Het gebouw heeft de gevel van een Amerikaanse ‘red barn’ en zal verder uit industriële elementen als containers en hergebruikte spanten worden opgebouwd. > www.em2groningen.nl

134

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

[ARTIST IMPRESSION: MANON WESTMIJER]

Utrecht


Op de kop van het Java-eiland in Amsterdam wordt gebouwd aan een bijzonder duurzaam hotel met een spectaculaire architectuur. De 200 hotelkamers en suites bestaan uit een ingenieuze constructie van beton en hout. In het centrale atrium wordt een subtropische tuin gerealiseerd, in samenwerking met Hortus Botanicus Amsterdam. Hotel Jakarta Amsterdam moet het meest duurzame hotel van Nederland worden. > www.hoteljakarta.nl

HOTEL

JAKARTA

AMSTERDAM

MEER COMING SOON

Open

DeDAKKAS

Haarlem

maart 2018

Huis Van Eysinga

Leeuwarden

maart 2018

ArsenaalDelft

Delft

medio 2018

Huis Lambert van Meerten

Delft

september 2018

U Parkhotel

Enschede

najaar 2018

Ven Amsterdam

Amsterdam

2018

nhow Amsterdam RAI Hotel

Amsterdam

medio 2019

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

135


RESTYLED

Ontdek deze locaties opnieuw VERTROUWDE KWALITEIT, IN EEN NIEUWE VERPAKKING: HOE FIJN IS HET WEER OPNIEUW KENNIS TE KUNNEN MAKEN MET JE FAVORIETE LOCATIES! IN AL HET GEWELD VAN NIEUWE LOCATIES MEE TE KUNNEN, MOETEN LANGER BESTAANDE LOCATIES TELKENS BLIJVEN INVESTEREN EN VERNIEUWEN. OOK DIT JAAR STAKEN VEEL PUBLIEKSFAVORIETEN ZICH WEER HELEMAAL IN HET NIEUW. ONTDEK DEZE VERTROUWDE LOCATIES OPNIEUW!

1 Koninklijke Industrieele Groote Club Amsterdam Utrecht 2 Mereveld 3 Strandzuid Amsterdam 4 Singer Laren Laren 5 Mooirivier Dalfsen

KONINKLIJKE

INDUSTRIEELE GROOTE CLUB

De Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam in Amsterdam kent een historie van meer dan een eeuw en beschikt over een indrukwekkend stijlvol interieur. In 2017 is een meerjarige restauratie afgerond, die het sociëteitsgebouw weer de grandeur van 1916 verleent en het up-to-date maakt als exclusieve eventlocatie. > www.igc.nl

136

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


MEREVELD ‘Luxe omgeving en goede service’

Landelijk gelegen, aan de rand van Utrecht, en perfect bereikbaar. Mereveld heeft bovendien een gloednieuw sfeervol interieur. De haarden in de zalen stralen warmte en gezelligheid uit; in het zomerseizoen is het perfect genieten op de prachtige terrassen. De luxe omgeving, goede service en moderne faciliteiten zorgen ervoor dat bezoekers zich hier prettig voelen. > www.mereveld.nl

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

137


STRANDZUID

Strandzuid heropende in 2017 als een compleet nieuwe locatie. Na twaalf succesvolle seizoenen maakten de bekende houten paviljoens, nabij RAI Amsterdam en het Beatrixpark, plaats voor één groot complex, prachtig gelegen aan de grote vijver. Met inspiratie uit Bali is hier een warme en sfeervolle locatie neergezet, met het hele jaar door een trendy strandsfeer. In het najaar verandert Strandzuid in de exclusieve winterevenementenlocatie Zuidpool. > www.strand-zuid.nl

SINGER LAREN

FOTO: CHRISTIAN VAN DER KOOY

Singer Laren is vernieuwd, met een compleet nieuw en eigentijds theatercomplex. De prachtige nieuwe theaterzaal is volledig opgetrokken uit eikenhout, wat de zaal een intieme en warme sfeer geeft. Ook nieuw is de ruime en transparante foyer, die de moderne nieuwbouw met de monumentale villa en het museum verbindt. > www.singerlaren.nl

138

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


Mooirivier

Mooirivier is een inspirerende vergaderlocatie, op een rivierduin in het Vechtdal. De locatie heeft comfortabele hotelkamers, moderne congres- en vergaderzalen en veel buitenruimte in een schitterend groen gebied met uitzicht op de Vecht. De nieuwe ruimte Het Hof is hoog, loftachtig, en door het gebruik van staal en glas met een industriĂŤle look en feel. > www.mooirivier.nl

MEER RESTYLED

Geopend

Hangaar2

Katwijk aan Zee

maart 2017

Pakhuis West

Amsterdam

juli 2017

Villa Jongerius

Utrecht

medio 2017

Supperclub Cruise

Amsterdam

september 2017

Theater Orpheus

Apeldoorn

september 2017

Hotel Theater Figi

Zeist

september 2017

Expo Haarlemmermeer

Vijfhuizen

september 2017

Fort Lent

Lent bij Nijmegen

november 2017

Kasteel Montfoort

Montfoort

december 2017

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

139


GREATER AMSTERDAM Rijk aan cultuur en trendy hotspots

ONZE HOOFDSTAD BLIJFT DE PLEK VOOR EVENTS MET INTERNATIONALE AANTREKKINGS­ KRACHT. OF JE NOU LIEFHEBBER BENT VAN DE BEROEMDE ARCHITECTUUR UIT DE GOUDEN EEUW OF VAN DE FESTIVALTERREINEN IN HET RAUWE HAVENGEBIED AAN DE RAND VAN DE STAD; ZOEK JE NAAR DE NIEUWSTE EN HIPSTE HOTSPOTS, INNOVATIE, RUST OF JUIST HECTIEK: AMSTERDAM HEEFT EEN ONGEKEND AANBOD VAN BIJZONDERE LOCATIES.

1 Rosarium 2 Thuishaven 3 Het Scheepvaartmuseum 4 Naarderbos 5 Club Nautique

Amsterdam Amsterdam Amsterdam Naarden Zandvoort

Je event in alle rust, op een prachtige groene plek aan de rand van Amsterdam? Rosarium is een stijlvolle evenementenlocatie in één van de mooiste parken van de hoofdstad. De locatie beschikt over diverse zalen, alle met openslaande deuren en een privé terras aan het Amstelpark. Geniet van een intieme sfeer en een persoonlijke benadering. > www.rosarium.net

ROSARIUM 140

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


‘De culturele vrijhaven’

THUISHAVEN Tussen de zwierende kranen en het industriële spoor ligt Thuishaven: de culturele vrijhaven van de stad. Thuishaven begon als outdoor festival, maar langzaam bloeide deze rauwe plek op tot een eigenzinnige evenementenlocatie. Het festivalterrein biedt diverse in- en outdoor mogelijkheden die het hele jaar ingezet kunnen worden, elk met een eigen karakter. > www.thuishavenevents.nl

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

141


HET SCHEEPVAART MUSEUM ‘Evenement onder de sterrenhemel’

142

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Het Scheepvaartmuseum herbergt achter de opvallende, klassieke witte gevel aan het IJ een van de meest exclusieve locaties in Amsterdam. De prachtige overdekte binnenplaats 'Het Open Pleyn' is van een adembenemende schoonheid. Door de glazen constructie baadt de binnenplaats overdag in een aangenaam licht, 's avonds vormen de 868 ledlampjes in het geraamte een droomachtige sterrenhemel. > www.hetscheepvaartmuseum.nl


NAARDERBOS Welkom in één van de meest innovatieve locaties van het land: Naarderbos. Met de nieuwste technieken voor events, zoals projection mapping, geurmachines en driedimensionaal geluid, worden innovatie en inspiratie toegankelijk. Of je nou gaat voor de stijlvolle ruimtes of het waanzinnige uitzicht over het Gooimeer - Naarderbos heeft altijd de juiste sfeer voor jouw event. > www.naarderbos.nl

Club Nautique is al meer dan 25 jaar dé locatie aan het strand van Zandvoort. In het moderne paviljoen kun je als een van de weinige strandlocaties het hele jaar terecht. Houd je meeting in de aparte, geluidsdichte vergaderzaal, en ga voor events naar de prachtig ingerichte feestzaal. Met een trendy interieur, mediterrane uitstraling, ruim terras en een gepassioneerde keuken is Club Nautique een locatie waar inspiratie vanzelf komt. > www.clubnautique.nl

CLUB NAUTIQUE

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

143


GREATER ROTTERDAM Stoer, stads en ondernemend

ROTTERDAM IS ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET DE HAVEN EN DANKT DAARAAN ZIJN STOERE EN ONGEPOLIJSTE KARAKTER. ROTTERDAM IS STOER, STADS EN ONDERNEMEND. DE STAD GROEIT DAN OOK SNEL IN POPULARITEIT. EN TERECHT: OF JE NOU HOUDT VAN DE SPECTACULAIRE SKYLINE VAN DE STAD, DE GONZENDE BEDRIJVIGHEID OP DE MAAS, OF WARM LOOPT VOOR DE TOEKOMSTIGE BOUWPROJECTEN, IN ROTTERDAM GEBEURT HET.

1 ss Rotterdam 2 RDM Onderzeebootloods 3 Maassilo 4 The Boathouse Kralingen 5 Het Wereldmuseum

Tussen de inspirerende bijeenkomsten door uitwaaien op de prachtige buitendecks, of genieten van een werelds uitzicht op de skyline van Rotterdam. Op het ss Rotterdam – het enige cruiseschip in Europa met de functie van 4-sterrenhotel, restaurant, congres-, vergaderén evenementenlocatie – voelt je bijeenkomst als een avontuurlijke reis. De combinaties en mogelijkheden zijn hier vrijwel oneindig! > www.ssrotterdam.nl

SS ROTTERDAM 144

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam


RDM ‘Ongekend in immensiteit en rauwheid’ ONDERZEEBOOTLOODS

Waar eens reusachtige onderzeeërs van de helling rolden, bevindt zich nu een van de mooiste industriële locaties van Nederland. RDM Rotterdam barst van de geschiedenis, met aan de ene kant het prachtige authentieke RDM Congrescentrum en aan de andere kant de rauwe en stoere RDM Onderzeebootloods. De combinatie van historie, haven, industrie en innovatie biedt inspiratie voor ieder event. > www.rdmevents.nl LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

145


Waar is de industrie sterker aanwezig dan in de haven van Rotterdam? De Maassilo is gevestigd in de grootste en oudste graansilo van Europa, aan de Maashaven. Van buiten ademt het gebouw industrie, maar ook van binnen is het nog steeds herkenbaar als graansilo. De vijftien zalen zijn volledig verbouwd en ingericht als evenementenlocatie, met alle denkbare voorzieningen. > www.maassilo.com

‘Verrassend veelzijdig!’

MAAS SILO 146

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


THE BOATHOUSE KRALINGEN Aan het strand van de Kralingse Plas, vlakbij het centrum maar midden in het groen, ligt The Boathouse Kralingen. Dit robuuste en stoer ogende paviljoen heeft een prachtig uitzicht over het water. De drie verdiepingen die de locatie telt zijn ruim en licht en kunnen op diverse manieren worden ingezet. Dankzij de imposante halfronde raampartij is hier altijd veel daglicht. > www.theboathousekralingen.nl

Klassiek, stijlvol en middenin het bruisende moderne Rotterdam. Het Wereldmuseum is gevestigd in een fraai pand in het centrum van de stad en ligt direct aan de Maas. Als evenementen­ locatie heeft Het Wereld­­­­museum veel te bieden: van de indruk­wekkende Balzaal en Salon met hoge plafonds en kroonluchters, tot de warme en sfeervolle vergader­ruimte op de vierde verdieping­ met schitterend uitzicht op de Maas. > www.wereldmuseum.nl

HET

WERELD MUSEUM LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

147


GREATER DEN HAAG Van stadspaleis tot strandpaviljoen

VOOR EVENTS IN DE INTERNATIONALE STAD VAN VREDE EN RECHT HEB JE BIJZONDERE EN EXCLUSIEVE LOCATIES VOOR HET UITKIEZEN. HET AANBOD VAN LOCATIES IS NET ZO VEELZIJDIG ALS DE HOFSTAD ZELF. HIER VIND JE STADSPALEIZEN AAN STATIGE LANEN, INDUSTRIETERREINEN DIE VERANDEREN IN BRUISENDE HORECA-HOTSPOTS, GEZELLIGE TERRASJES IN HET CENTRUM, MODERNE KANTOORKOLOSSEN EN HISTORISCHE MONUMENTEN; EN WAAR JE OOK BENT, DE GEUR VAN DE ZEE IS NOOIT VER WEG.

1 Bleyenberg 2 Corpus Congress Centre 3 Louwman Museum 3 Kasteel Duivenvoorde 4 Encore by Simonis

BLEYENBERG Bleyenberg is een compleet nieuw horeca- en uitgaansconcept in Den Haag. Een leegstaand bedrijfsgebouw aan de Grote Markt heeft een grote metamorfose ondergaan tot club en evenementenlocatie. Vanaf de rooftopbar op de derde verdieping heb je een geweldig uitzicht over de Grote Markt, de skyline van Den Haag en de rest van de binnenstad. > www.bleyenbergdenhaag.nl

148

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Den Haag Leiden Den Haag Voorschoten Den Haag | Scheveningen


CORPUS Bekend van ‘Reis door de mens’, biedt Corpus bezoekers de kans om het menselijk lichaam van binnen te zien en stimuleert het zo om een gezonde levensstijl te omarmen. Met de grote en flexibel in te delen conferentiezaal en het penthouse heeft deze unieke locatie aan de A44 ook alles in huis voor congressen en events. > www.corpuscongresscentre.nl

‘Unieke locatie aan de A44’

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

149


LOUWMAN MUSEUM

Een event in het mooiste automuseum van de wereld? Het Louwman Museum is gevestigd in een markant en modern gebouw aan de rand van Den Haag. Ruim tweehonderdvijftig antieke en klassieke automobielen geven een overzicht van de ontwikkeling van de auto in al zijn verschijningsvormen. Het museum is tevens een kwalitatief hoogwaardige evenementenlocatie en biedt vele mogelijkheden voor groepen tot duizend personen.> www.louwmanmuseum.nl

KASTEEL DUIVENVOORDE 150

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

Kasteel Duivenvoorde is een van de oudste kastelen van Zuid-Holland, gelegen op een prachtig groen landgoed. Deze oase van rust in de drukke Randstad is rijk aan verhalen en mogelijkheden voor evenementen. Of je nu komt voor de rust en de natuur, de uitstraling van het kasteel of voor de schitterende authentieke zalen, deze locatie is uniek in zijn soort. > www.kasteelduivenvoorde.nl


‘Nieuwe hotspot in oude visafslag’

ENCORE BY SIMONIS

De beste vis: dat is waar Simonis al tientallen jaren om bekend staat. In hun gloednieuwe restaurant Encore, gevestigd in de voormalige Scheveningse visafslag, vind je ook een prachtige locatie voor meetings en events. Van intieme private dinings tot grote events, in Encore is het altijd genieten op het hoogste niveau. > www.encorebysimonis.nl

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

151


GREATER UTRECHT Sfeervolle stad in bosrijke omgeving

EEN SFEERVOLLE EN VRIENDELIJKE OUDE STAD, EEN INSPIRERENDE BOSRIJKE OMGEVING; UTRECHT IS MET REDEN IN TREK VOOR MEETINGS EN EVENTS. DANKZIJ HAAR CENTRALE LIGGING VERVULT DE DOMSTAD AL SINDS VROEGER TIJDEN EEN BELANGRIJKE POSITIE IN HET LAND. TEL DAAR DE TIENTALLEN UNIEKE EN INNOVATIEVE LOCATIES VOOR CONGRESSEN, EVENEMENTEN EN VERGADERINGEN BIJ OP, EN JE SNAPT DAT UTRECHT DIE PLEK NIET SNEL KWIJT ZAL RAKEN.

1 Het Muntgebouw 2 YouMeet The Pavilion 3 KNVB | Campus 4 Villa Jongerius 5 Oranjerie Hydepark

Utrecht Utrecht Zeist Utrecht Doorn

HET MUNTGEBOUW

Het Muntgebouw is één van de indruk­ wekkendste en mooiste rijksmonumenten van Utrecht. De locatie is gelegen op een steenworp afstand van de Jaarbeurs, maar toch in de luwte van de rijke historische omgeving. De monumentale charme, brede gangen en indrukwekkende trapportalen maken het Muntgebouw een top evenementenlocatie. > www.muntgebouw-utrecht.nl

152

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


YOUMEET THE PAVILION Het vergaderconcept voor de meest efficiënte en effectieve meetings, Youmeet, opende deze bijzondere nieuwe locatie in de tuin van kantoorgebouw Creative Valley. Door het fraaie ontwerp met veel glas, natuurlijke materialen en de luxe inrichting, voelt het alsof je buiten zit. The Pavilion is een prachtige locatie voor exclusieve meetings in een luxe privé setting en kleinschalige evenementen. > thepavilion.youmeet.nl

‘Een tuin van luxe en exclusiviteit’

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

153


KNVB | CAMPUS ‘Topprestaties versterken je team’

154

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

De gloednieuwe KNVB Campus is meer dan het hart van het Nederlandse voetbal. Het is ook een plek waar het bedrijfs­ leven in een inspirerende topsportomgeving kan vergaderen, waar je aan teambuilding kunt doen, clinics kunt volgen en waar je kunt eten, drinken en overnachten. De KNVB Campus is de plek voor de teams van morgen! > www.knvb.nl/campus


VILLA JONGERIUS Op loopafstand van Utrecht CS ligt de fraaie Villa Jongerius: een eigenzinnig rijksmonument en inspirerende evenementenlocatie, waarin het verhaal van de Utrechtse ondernemer en oud bewoner Jan Jongerius wordt weerspiegeld. De sfeer is huiselijk, persoonlijk en gastvrij. Vanaf 2018 is hier nog veel meer mogelijk, als ook het gerestaureerde kantoorgebouw achter de villa met meer capaciteiten opent als evenementenlocatie. > www.villajongerius.nl

ORANJERIE HYDEPARK

Oranjerie Hydepark is een inspirerende locatie voor events, in 2017 als nieuw geopend na een grote renovatie. Deze indrukwekkende toplocatie ligt op een stijlvol landgoed. Oranjerie Hydepark heeft een exclusieve maar warme uitstraling, met sierlijke koepels, hoge boogvensters en stijlvolle kleuren. Bij mooi weer is het genieten op het chique terras met uitzicht over het landgoed. > www.oranjeriehydepark.nl LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

155


INDUSTRIEEL

Stoer, rijk aan geschiedenis en barstensvol karakter INDUSTRIËLE LOCATIES ZIJN ANNO 2017-2018 NIET MEER WEG TE DENKEN UIT DE LOCATIEMARKT. OF HET NOU IS VOOR GROOTSE, VOLLEDIG AANGEKLEDE EVENTS, OF VOOR KLEINSCHALIGER BIJEENKOMSTEN WAARBIJ SLECHTS DE ROESTIGE BALKEN EN IMPOSANTE HOOGTE VAN DE RUIMTE ALS DECOR DIENT; DEZE STOERE FABRIEKSHALLEN ZIEN ER EIGENLIJK ALTIJD FANTASTISCH UIT.

1 De Werkspoorkathedraal Utrecht Amsterdam 2 Pakhuis West 3 Hembrugterrein ZNSTD Amsterdam 4 De Rijtuigenloods Amersfoort Utrecht 5 DeFabrique 6 TOBACCO Theater Amsterdam 7 De Kromhouthal Amsterdam 8 Fokker Terminal Den Haag

De Werkspoorkathedraal Wie de Werkspoorkathedraal in Utrecht binnenloopt, zal direct bevestigen dat ‘kathedraal’ een toepasselijke benaming is voor deze imposante evenementenlocatie. Het torenhoge plafond met robuuste stalen balken en pilaren vormen een spectaculair decor. De originele elementen in combinatie met moderne faciliteiten en architectonische toevoegingen maken dit een toplocatie voor events. > www.werkspoorkathedraal.nl

156

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


Pakhuis West ‘De rauwe parel van Amsterdam’

Pakhuis West is een ruige evenementenlocatie. De rauwe uitstraling van de voormalige pindafabriek in Amsterdam laat zich perfect combineren met diverse stijlen. Van een strakke aankleding met abstracte elementen, tot een warmere, intieme sfeer met een kleurrijk decor. In Pakhuis West kan een creatieve geest zijn verbeelding de vrije loop laten. > www.pakhuiswest.nl

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

157


‘Internationale toplocatie op historisch terrein’

HEMBRUGTERREIN

Het is de hotspot voor grootse binnenen buitenevents in de metropoolregio Amsterdam: Het Hembrugterrein aan het Amsterdam Noordzeekanaal. Het mysterieuze en bosrijke terrein van een voormalige munitiefabriek is ruim 42,5 hectare groot, met 125 industriële en deels monumentale panden. De diversiteit maakt het Hembrugterrein het perfecte decor voor inspirerende evenementen. > www.hembrugterrein.com

158

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


De hoge constructie, authentieke industriële spoorelementen en het trendy interieur maken De Rijtuigenloods een unieke locatie vol karakter. Gelegen op de Wagenwerkplaats in Amersfoort is dit een van de best bereikbare industriële locaties van Nederland. De historische details en de omgeving, met het fraaie decor van treinrijtuigen, zorgen voor een bijzondere entourage voor beurzen, feesten en congressen. > www.derijtuigenloods.nl

DE RIJTUIGENLOODS ‘Historische elementen met trendy interieur’ LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

159


DeFabrique ‘Unieke historische details’

Centraal gelegen in het land, aan de rand van Utrecht, vinden we DeFabrique: een oude mengvoederfabriek die de afgelopen jaren transformeerde in een van de meest toonaangevende evene­ mentenlocaties in Nederland. Beleving, maatwerk en innovatie komen samen in deze honderd jaar oude fabriek, waar iedere ruimte zijn eigen verhaal en charme heeft. > www.defabrique.nl

160

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


TOBACCO Theater, een indrukwekkend pareltje in de culturele hoofdstraat van Amsterdam. Industrieel, fris en stoer. De liefde voor detail en historie spat van de muren af! Met een robuuste theaterzaal en nog acht totaal verschillende ruimtes heeft deze locatie alles onder één dak voor een geslaagd commercieel event. > www.tobacco.nl

TOBACCO THEATER LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

161


In het bruisende Amsterdam-Noord, aan de oever van het IJ, staat De Kromhouthal. Onder de rauwe dak­constructie van 5.000 m2 met stalen constructies en beweegbare kranen komen heden en verleden bij elkaar. De locatie is flexibel in te richten en is voorzien van optimale basis­voorzieningen, zonder dat het historische karakter van de locatie wordt aangetast. > www.kromhouthal.com

162

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

De Kromhouthal ‘Stoer gebouw met authentiek karakter’


‘Bijzondere hangar met veel subruimtes’

FOKKER TERMINAL

De Fokker Terminal is een karakteristieke industriële locatie, gevestigd in de voormalige school voor luchtvaarttechniek in Den Haag. De indrukwekkende negen meter hoge hangar met prachtige hangardeuren is het hart van de locatie. Waar studenten vroeger aan vliegtuigen sleutelden worden nu dagelijks congressen en corporate events georganiseerd. Naast de hangar beschikt de Fokker Terminal over 17 subruimtes die allen aan de hangar zijn gelegen. > www.fokkerterminal.nl

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

163


INSPIRATIONAL De inspiratie komt vanzelf

KENNISDELEN, RELATIES VERSTERKEN, IMPONEREN; HET ZIJN ALLEMAAL GOEDE REDENEN OM EEN EVENT TE ORGANISEREN. MAAR UITEINDELIJK DRAAIT HET VOOR JE GASTEN OM DE INSPIRATIE DIE ZE OPDOEN. VERSTERK JE EVENT MET DE JUISTE SETTING EN INSPIREER JE GASTEN MET DE PRACHTIGE OMGEVING, HET BIJZONDERE INTERIEUR, OF HET UNIEKE VERHAAL VAN DE LOCATIE.

1 Reehorst 2 ECI Roermond 3 More-Itz 4 Studio's Aalsmeer

Ede Roermond Drimmelen Aalsmeer

Reehorst Een warm interieur met internationale allure: bij ReeHorst vind je inspiratie in elk van de 39 stijlvolle zalen. Het bekende congres- en eventcenter biedt een wereld van 14.000 m2 aan cosmopolitan hospitality. Word geprikkeld door de stoere urban stijl van ‘New York’, of omring je met de elegantie van ‘Paris’. Met de unieke female touch is ReeHorst altijd een goede keuze. > www.reehorst.nl

164

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


‘Historische elementen en hypermoderne faciliteiten’

ECI

ROERMOND

Het culturele hart van Midden-Limburg bevindt zich in ECI Roermond. In het fabriekspand van de voormalige Elektro Chemische Industrie vind je theater, muziek, film, expositieruimten en evenementen. Het indrukwekkende industriële maakt ECI Roermond tot een zeer gewilde locatie voor activiteiten als fashionshows en fotoshoots tot aan productpresentaties en tv-opnames. Evenementenlocatie ECI heeft alles onder één dak. > www.eciroermond.nl

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

165


More-Itz

FOTO: JOSEPH BRIAIRE

Aan de buitenkant de zonnige sfeer van een strandclub op Ibiza, van binnen het comfort en de warmte van een Zwitsers skichalet. More-Itz heeft een bourgondische culinaire verzorging en de modernste faciliteiten voor meetings en events, in het prachtige natuurgebied De Biesbosch aan de grootste binnen jachthaven van Europa. More-Itz is more dan een strandclub of evenementen­ locatie; het is een experience waar je nog lang aan terugdenkt! > www.more-itz.nl

166

‘Meer dan een evenementenlocatie’

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018


Studio’s Aalsmeer heeft een bijzonder rijke geschiedenis van media, entertainment en showbizz. Ooit begonnen als veilinghuis voor bloemen, vervolgens uitgegroeid tot een nationaal monument waar Joop van den Ende zijn televisiestudio’s huisvestte, en nu een van Nederlands meest bijzondere evenementenlocaties. De combinatie van gethematiseerde ruimtes, catering, techniek en hospitality op één locatie maakt alles mogelijk. > www.studiosaalsmeer.nl

‘Marktplaats voor ontmoetingen’

STUDIO’S AALSMEER

LOCATIEONDERZOEK 2017 | 2018

167


Discover the finest spaces

GREATER VENUES www.GreaterVenues.com


‘That’s just the way it is, Things will never be the same’ TUPAC SHAKUR