Docentas medicinos daktaras Algimantas Vingras: bibliografijos rodyklė

Page 1

Docentas Medicinos daktaras Docentas Algimantas Vingras Algimantas Vingras Bibliografija

BibliografijaLIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA

DOCENTAS MEDICINOS DAKTARAS

ALGIMANTAS VINGRAS Bibliografijos rodyklė

VILNIUS 2021


Sudarė Ramutė Stankevičienė Redagavo Algimantas Vingras

Viršelyje panaudota Algimanto Vingo nuotrauka iš asmeninio archyvo

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB)

ISBN 978-9986-763-82-6

© Lietuvos medicinos biblioteka, 2021 © Algimantas Vingras, 2021


Turinys Vaikų gydytojas, tėvų švietėjas

7

Literatūros sąrašas

11

Oponentas. Recenzentas. Mokslinis darbų vadovas.

141

Literatūra apie doc. Algimantą Vingrą

144

Asmenvardžių rodyklė

146


Docentas medicinos daktaras Algimantas Vingras


Vaikų gydytojas, tėvų švietėjas Jeigu talentas sutampa su įgimtu darbštumu ir atsakomybės suvokimu, toks žmogus gali nuveikti ir paprastai nuveikia didelius darbus. Kadangi tokių sutapimų nebūna labai daug, apie tokius žmones kalbama, pasakojama, jais didžiuojamės. Jais didžiuojasi gimtųjų vietų visuomenė, juos prisimena ir į svečius kviečiasi tos bendruomenės, kuriose tų talentingų darbštuolių ilgiau gyventa, kur neišblėsusi jų asmenybės aura. Tarp garsiausių ir darbščiausių Lietuvos vaikų gydytojų ir tėvų švietėjų pagrįstai minimas Papilėje gimęs pediatras, ilgametis Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų pagrindų ir slaugos katedros docentas, biomedicininių mokslų daktaras Algimantas Vingras. Tad nereikia stebėtis, kad jį savu laiko ne tik gimtoji Papilė, bet ir Panevėžys, Pakruojis. Nuo 1971 metų Vilniaus universitete būsimuosius gydytojus ugdantis Algimantas Vingras ir pats pripažįsta tik sąlyginai galintis save vadinti papilėniškiu. Taip, čia gimė, augo, tačiau besimokant ketvirtoje klasėje, 1950-aisiais metais, tėvai persikėlė į Panevėžį, tad šiame mieste 1958 m. baigė 2-ąją vidurinę mokyklą, paskui, 1964-aisiais, – studijas Kauno medicinos instituto Gydomajame fakultete. Paskui buvo metai rezidentūros Alytaus rajoninėje ligoninėje. Metus teko paaukoti privalomajai karinei tarnybai. Tada – penkeri metai darbo Pakruojo ligoninėje. Anuomet medikams didmiesčiuose niekas pastogės nė nežadėjo, o 7


pakruojiečiai davė kur gyventi. Pakruojyje iš „visų ligų specialisto“ tapo vaikų gydytoju. Specializavosi stažuotėse, kaupė patirtį, bendravo su mažaisiais pacientais, ir su jų tėvais, atmintyje fiksavo ligų raidos dėsningumus ir ieškojo ligas sukeliančių priežasčių. Jauną, žingeidų ir mokantį vaizdžiai bei nuosekliai dėstyti mintis gydytoją pastebėjo. Vienos stažuotės metu buvo pakviestas dirbti dėstytoju Vilniaus universiteto

Medicinos

fakulteto

Vaikų

ligų

katedroje.

Tuomet

neseniai

aviakatastrofoje buvo žuvę būrys talentingiausių ir garsiausių Lietuvos vaikų gydytojų, skubiai reikėjo jiems pamainos. Tačiau ir su Papilės kraštu ryšiai nenutrūkę, Gumbakiuose yra mamos giminių, tad vasarą čia apsilanko, nueina parymoti prie senolių kapų, miela susitikti su vaikystės draugais. Geras atokvėpis prieš imantis eilinio vadovėlio ar paskaitų kurso. Reikia paminėti, kad Algimanto Vingro vardas visoje Lietuvoje bene labiausiai žinomas būtent iš knygų ir vadovėlių. Jau tolimais 1983 metais išėjo jo ir P. Šimulio patarimų knygelė „Jauniems tėvams“. Populiariai parašytas leidinys tapo tikra enciklopedija tėvams, tad buvo net 4 kartus leidžiamas papildomai. Papilės kraštietis yra ir 4 vadovėlių vienas iš autorių, veiksmingai prisidėjo rengiant monografiją „Pediatrija ir bendroji praktika“ – buvo ne tik vienas iš autorių, bet ir redaktorius. Neužsigulėjo knygynuose solidi jo knyga „Kūdikis. Pirmieji metai“. Nenaujiena, kad mokslininkas prasideda nuo studento. Pasak docento A. Vingro, dėstytojo darbas neleidžia sustoti, neleidžia tenkintis senomis žiniomis. Studentai reiklūs ir patys nemažai žino, profesiją renkasi motyvuotai, tad privalai, 8


dėstytojau, nuolat pats mokytis, tobulėti. Medicinoje, kaip ir kituose moksluose, viskas sparčiai kinta, atgyvena seni požiūriai, atsiranda naujų įrodymų bei koncepsijų. Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojams nėra lengva, nes ir internete mokslo naujienų publikacijos brangios, o atvira informacija ne visuomet patikima, tad godžiai gaudo naujienas mokslinėse konferencijose, kad nepasiklystų informacijos įvairovėje. Patyręs specialistas bei mokslininkasproblemų įžvelgia ir netobuluose, skubotai rengiamuose įstatymuose. Antai pacientų teisių gynimo įstatymas lyg ir kilnus savo prasme, tačiau užkerta kelią jaunų medikų ugdymui. Pacientas turi raštu sutikti, kad medicinos studentas ar pradedantis gydytojas – rezidentas – jį apžiūrėtų, tirtų jo ligą. Jei pacientas nesutinka – jo valia. Tačiau kaip studentui tapti speciakistu nepatiriant gydymo atsakomybės? Ar nesutinkantis kontaktuoti su studentu pacientas norės, kad po metų kitų toks medikas gydytų jį ar jo artimuosius? Jau penktas dešimtmetis gydymo praktika užsiimantis mokslininkas primena, kad neklystančių nėra. Ir medikai kartais suklysta ne iš piktos valios. „Mes – nueinančioji karta, tačiau neramu, kas mus pakeis, – samprotauja gydytojas, knygų ir vadovėlių autorius, apgailestaudamasdėl didelio jaunų kolegų nutekėjimo iš Lietuvos. – Nuo 6 iki 9 metų rengiame kvalifikuotą gydytoją ... turtingoms Vakarų valstybėms. Ar ne prabanga?“. Bendraujant su kraštiečiu vaikų gydytoju, kalba lyg ir savaime pasisuka į Lietuvos jaunąją kartą – kas nutiko, kad jau mokykloje daug paliegusių, silpnų, prastai matančių, nors statistika teigia, kad gyvename vis geriau. 9


Pašnekovo nuomone, atsainų požiūrį į sveikatą vaikai perima iš tėvų. Jei sveikatos nebrangina tėvai, iš kur vaikai brangins? Ne antraeilis faktorius – tėvų užimtumas, kuomet vaikai lieka su laisvės pertekliumi, o tai amžius, kai negali išsiskirti iš minios.Daugėja rūkančių, vis lengviau prieinami kvaišalai. Kol jų nebuvo, nežinota ir jų pragaištingo potraukio. Kaltas jauno žmogaus žingeidumas, noras pabandyti. Paskui nebelieka valios sustoti. Deja, lemia ir valstybės skurdas. Mokyklose nebeliko periodiškų sveikatos tikrinimų. Valandų valandos prieš kompiuterio vaizduoklį, klasėje ūgiui nepritaikyti suolai – ir štai regėjimo problemos. O kur dar krūviai. Esą suskaičiuota: jei mokinys stropiai vykdytų visas programos užduotis, per dieną jis turėtų įdėmiai perskaityti po 150-180 puslapių teksto. Ir išmokti ... Kada vaikui judėti, sportuoti? O dar tėvų noras iš savo atžalų padaryti „vunderkindus“, net jei nėra talento ar potraukio. „Neatimkim vaikystės iš savo vaikų“ – perspėja medikai. Gydytojo ir mokslininko nuomone, tėvai privalėtų pasergėti vaikus ir nuo neprotingo madų vaikymosi, nes gausėja save nualinusių badavimais, bandymais per jėgą sulieknėti. Štai tie geri norai patarti tėvams, padėti vaikams ir skatina docentą Algimantą Vingrą imtis vis naujų knygų rašymo, redagavimo, verčia tarsi sociologą analizuoti skausmingiausius kasdieninio gyvenimo reiškinius bei įpročius.

Perspausdinta iš: Papilė. – Vilnius, 2006. – D. 2-3, p. 192-193. 10


LITERATŪROS SĄRAŠAS 1961 1. Kraujas gelbsti gyvybes / A. Vingras // Panevėžio tiesa. – 1961, kovo 26. Apie donorus. 1962 2. Studentai atėjo į ligoninę / A. Vingras // Panevėžio tiesa. – 1962, liepos 13. 1966 3. Apie vaikų mikčiojimą / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1966, lapkričio 20. 4. Kirmelės / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1966, lapkričio 12. 5. Kodėl vaikas blogai valgo / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1966, gruodžio 15. 6. Rachitas / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1966, spalio 13. 7. Religinės apeigos ir sveikata / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1966, lapkričio 24, 26. 8. Reumatas / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1966, spalio 25. 9. Saugokimės dizenterijos / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1966, birželio 26. 10. Tymai / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1966, spalio 15. 1967 11. Apie vaikų apsinuodijimus / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1967, balandžio 18. 12. Ar nereikėtų beržinės košės? / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1967, lapkričio 2. 13. Būk švarus – būsi sveikas / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1967, rugsėjo 21. 14. Kūdikių ir mažų vaikų odos higiena / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1967, lapkričio 16. 15. Natūralūs vitaminų šaltiniai / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1967, spalio 12. Apie daržoves, vaisius ir grūdus. 16. Pienas ir sveikata / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1967, spalio 26. 17. Saugokite akis / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1967, kovo 4. 11


18. Vaikų viduriavimas / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1967, liepos 11. 19. Vaikui sveikata – kaip žiedui saulė / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1967, birželio 1. Ryšium su Tarptautine vaikų gynimo diena. 20. Žmonės baltais chalatais / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1967, balandžio 27. 1968 21. Ar galima prailginti gyvenimą? Tikinčiajam ir ateistui / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1968, balandžio 16. 22. Atsargiai – vaistai! / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1968, rugsėjo 12. 23. Gydytojo žodis. Tikinčiajam ir ateistui / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1968, sausio 6; sausio 27. Apie šventojo rašto dogmas, kurios prieštarauja medicinai. 24. Įsigykite medicinos sesers specialybę / A. Vingras // Darbas (Pasvalys). – 1968, rugpjūčio 17. 25. Kodėl susirgo Giedrutė? / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1968, liepos 9. Apie saulės smūgį. 26. Medicinos seserų kursai Pakruojyje / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1968, rugpjūčio 13. 27. Sesutė / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1968, birželio 15. Apie medicinos seserį V. Valionienę. 1969 28. Iš medikų gyvenimo / A. Vingras, V. Šidlauskas // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1969, birželio 14. 29. Kas yra reumatas / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1969, spalio 23. 30. Saugokime akis / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1969, lapkričio 1. 31. Sportuoti sveika / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1969, rugsėjo 16. 1970 32. Miegas ir sapnai / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1970, sausio 27.

12


1971 33. Vaikų dantų priežiūra / A. Vingras // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1971, sausio 9. 34. Некоторые показатели функции печени острых пневмониях у детей / А. Винграс // Материалы Литовского республиканского симпозиума по вопросам острых и хронических неспецифических заболеваний легких. – Вильнюс, 1971. – Р. 50-60. 1972 35. Заболеваемость детей острым воспалением легких по данным детского отделения Пакруойской районной больницы за 1960-1971 г.г. / А. Винграс // Тезисы докладов республиканской конференции педиатров Литовской ССР. – Друскининкай, 1972. – Р. 8-10. 36. Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови при острых пневмониях у детей / А. Винграс // Тезисы докладов республиканской конференции педиатров Литовской ССР. – Друскининкай, 1972. – Р. 11-13. 1973 37. Некоторые клинико-биохимические параллели при острых пневмониях у детей : [pranešimo santrauka] / А. Винграс // Тезисы научной конференции Медицинского факультета, посвященной 50-летию образования СССР: (конференция состоится 23-24 января 1973 г.). – Вильнюс, 1973. – P. 147. 1975 38. Ūmine pneumonija sergančių mažų vaikų kai kurie kepenų funkcijos rodikliai [Rankraštis] : medicinos mokslų kandidato disertacija / A. Vingras ; Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas ; moksliniai vadovai: L. Steponaitienė, M. Kiauleikienė. – Vilnius, 1975. – 154 lap. : iliustr. – Bibliogr.: lap. 118-154 39. Некоторые показатели функции печени у детей раннего возраста, больных острой пневмонией : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук : 14.00.09 педиатрия / Альфонсас-Альгимантас Альфонсович Винграс ; [научные руководители: Л.Т. Степонайтене, М. Кяулейкене ; оппоненты: О. Скучайте-Гринкявичене, Я. Кунигелене]. – Вильнюс, 1975. – 24 р. – Aut. darbų sąrašas: p. 24. *** 40. Mažų vaikų, sergančių ūmine pneumonija, kai kurių kepenų funkcijos rodiklių dinamika / A. Vingras, M. Kiauleikienė. – Santr. rus. – Bibliogr.: p. 24-25 // Sveikatos apsauga. – 1975, Nr. 6, p. 12-25. 41. Особенности клиники токсической пневмонии у детей раннего возраста / М. Кяулейкене, А. Винграс // Материалы научной конференции Медицинского факультета. – Вильнюс, 1975. – P. 91-93.

13


42. Функция печени у детей раннего возраста, больных острой пневмонией / А. Винграс, М. Кяулейкене // Материалы научной конференции Медицинского факультета. – Вильнюс, 1975. – P. 94-95. 1976 43. Vaikų ūminės nesegmentinės pneumonijos : metodiniai nurodymai / Melanija Kiauleikienė, Juozas Sadauskas, Algimantas Vingras ; LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Vilniaus V. Kapsuko universitetas. – Vilnius : VVU, 1976. – 53 p. *** 44. Kad [vaikams] dantų neskaudėtų / A. Vingras. – Iliustr. // Šeima. – 1976, Nr. 3, p. 4446. 1977 45. Akademinė vaiko ligos istorija : mokymo-metodinė priemonė / Alfonsas Algimantas Vingras ; LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Vilniaus V. Kapsuko universitetas. – Vilnius : VVU, 1977. – 11 p. 46. Jaunajam turistui : (mokyklinio amžiaus vaikams) / Alfonsas-Algimantas Vingras ; Respublikiniai sanitarinio švietimo namai. – Vilnius : Mokslas, 1977. – 39 p. : iliustr. 47. Vaikų ūminių pneumonijų orientaciniai diagnostikos kriterijai : metodinė medžiaga / M. Kiauleikienė J. Sadauskas, S. Vierbicki, A. Vingras ; LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Vilniaus V. Kapsuko universitetas, Greifsvaldo Ernsto-Morico-Arndto universitetas. – Vilnius : [s.n.], 1977. – 32 p. *** 48. Динамика активности некоторых ферментов крови при токсических пневмониях у детей раннего возраста / А. Винграс // Материалы I съезда акушеров-гинекологов и III съезда педиатров ЛитССР. – Каунас, 1977. – Т. 2, р. 124-126. 49. Заболеваемость стафиилококковой пневмонией детей раннего возраста / А. Винграс // Материалы I съезда акушеров-гинекологов и III съезда педиатров ЛитССР. – Каунас, 1977. – Т. 2, р. 123-124. 50. Изменение гемограммы при острой пневмонии у детей раннего возраста / А. Винграс // Шестой республиканский съезд детских врачей УССР: тезисы докладов. – Одесса, 1977. – Р. 66-67. 51. Рентгенодиагностика пневмоцистных пневмоний у грудных детей / А. Шальчюте, А. Винграс // Х Всесоюзный съезд рентгенологов и радиологов: тезисы докладов. – Москва, 1977. – Р. 317.

14


52. Рентгенологическая картина и течение стафилококкoвых деструкций легких у детей от 10 до 3 лет / А. Шальчюте, А. Винграс // Материалы I съезда акушеров-гинекологов и III съезда педиатров ЛитССР. – Каунас, 1977. – Т. 2, р. 162-164. 53. Состояние функции печени у детей раннего возраста с различными формами острой пневмонии / А. Винграс // Шестой республиканский съезд детских врачей УССР: тезисы докладов. – Одесса, 1977. – Р. 32. 1978 54. Изменение гемограммы при острой пневмонии у детей раннего возраста / И. Садаускас, А. Винграс // Тезисы докладов Научно-практической конференции Вильнюcской городской клинической больницы, Вильнюс, 5-6 декабря 1978 г. – Вильнюс, 1978. – Р. 64-65. 55. Клинические и патaлогоанатотомические данные цитомегалии у детей раннего возраста / А. Райните-Аудинене, А. Винграс, И. Розенталене, В. Жарските // Тезисы докладов Научно-практической конференции Вильнюcской городской клинической больницы, Вильнюс, 5-6 декабря 1978 г. – Вильнюс, 1978. – Р. 57-59. 56. Острые отравление у детей / А. Винграс, В. Канцявичюте, В. Жилинскайте // Тезисы докладов Научно-практической конференции Вильнюсcкой городской клинической больницы, Вильнюс, 5-6 декабря 1978 г. – Вильнюс, 1978. – Р. 37-38. 57. Отравление грибами в детском возрасте / А. Винграс, В. Канцявичюте, В. Жилинскайте // Тезисы докладов Научно-практической конференции Вильнюcской городской клинической больницы, Вильнюс, 5-6 декабря 1978 г. – Вильнюс, 1978. – Р. 39-40. 58. Характеристика пневмоний у детей раннего возраста при наличии иммунофлюоресцентных антител против цитомегаловирусов / А. Райните-Аудинене, А. Винграс, З. Палайкене // Всесоюзная научно-практическая конференция «Профилактика, диагностика и лечение острых пневмоний у детей»: тезисы докладов, Москва, 21-23 ноября 1978 г. – Москва, 1978. – Р. 46-47. 1979 59. Jeigu vaikui pakilo temperatūra: [atmena] / A. Vingras; Respublikiniai sanitariniai švietimo namai. – Vilnius: [RSŠN], 1979. – 4 p. *** 60. Citomegalija Vilniaus m. klinikinės ligoninės duomenimis: (klinikinė-patologoanatominė charakteristika) / A. Vingras, A. Rainytė-Audinienė, V. Žarskytė, I. A. Rozentalienė. – Santr. rus., p. 63. – Bibliogr.: 16 pavad. // Sveikatos apsauga. – 1979, Nr. 11, p. 39-43. 61. Vaikas bijo...: [apie vaikų baimes] / A. Vingras // Tarybinė moteris. – 1979, Nr. 5, priedas, p. VII-VIII. 62. Вильнюсскому университету – четыре века / A. Винграс // Мирнинский pабочий. – 1979, 8 августа. 15


63. Воспитать ребенка / A. Винграс // Мирнинский pабочий. – 1979, 14 августа. 64. Клинико-иммунологическая характеристика больных пневмонией при наличии антител против цитомегаловирусов / А. Райните-Аудинене, З. Палайкене, А. Винграс, В. Маслинскас, М. Рудзикене // Вопросы эпидемиологии и гииены в Литовской ССР: кишечные и вирусные инфекции и инвазии: Материалы республиканской научной конференции (6-7 сентября 1979 г.). – Вильнюс, 1979. – Р. 239-240. 65. Темперамент и воспитание / A. Винграс // Мирнинский pабочий. – 1979, 22 августа. 1980 66. Darbas ir sveikata / A. Vingras // Komjaunimo tiesa. – 1980, liepos 5. 67. Nuo pusės šaukštelio: [iš pokalbio redakcijoje apie vaisių sulčių ir tyrelių vaikams gaminimą] / S. Beržinskienė, A. Vingras, B. Leistrumaitė, S. Beniušytė, T. Aleliūnienė, A. Karnočius, A. Kvedaravičius, P. Navikas. – Iliustr. // Tarybinė moteris. – 1980, Nr. 6, p. 12-13. 68. Pasėsi poelgį – pjausi charakterį / A. Vingras // Vakarinės naujienos. – 1980, sausio 9. 69. Анализ искусственного вскармливания грудных детей / В. Бачюлис, А. Винграс // Актуальные вопросы теоретической и клинической медицины : материалы юбилейной научной конференции «Вильнюсскому университету 400 лет», 27-29 марта 1979 г. – Вильнюс, 1980. – Р. 35-36. 70. Данные социально-эпидемиологического и катамнестического обследования детей, больных острой пневмонией / И. Садаускас, А. Винграс // Актуальные вопросы педиатрии: тезисы докладов XI съезда педиатров ЭССР (19-20 ноября 1980 г.). – Таллин, 1980. – Р. 7273. 71. Изменение в мочевой системе при стафилококковой пневмонии у детей / А. Винграс, В. Жарските, С. Однокозова, Д. Петроните // Актуальные вопросы теоретической и клинической медицины : материалы юбилейной научной конференции «Вильнюсскому университету 400 лет», 27-29 марта 1979 г. – Вильнюс, 1980. – Р. 128-129. 72. Некоторве данные о причинах развития аллергических болезней легких у детей / В. Бачюлис, А. Винграс, В. Янкевичюте // Актуальные вопросы теоретической и клинической медицины : материалы юбилейной научной конференции «Вильнюсскому университету 400 лет», 27-29 марта 1979 г. – Вильнюс, 1980. – Р. 119-120. 73. О приступах бронхиальной астмы у детей / В. Бачюлис, А. Винграс, Б. Гудоните, Р. Даyкшайте // Актуальные проблемы развития научных исследований молодых ученых и специалистов Вильнюсского гос. университета им. В. Капсукаса : материалы республиканской конференции молодых ученых и специалистов медицинского факултета Вильнюсского гос. университета им. В. Капсукаса, 22 октября 1980 г. – Вильнюс, 1980. – Р. 17-18. 16


74. Роль цитомегаловируса в патологии дыхательных путей у детей раннего возраста / А. Винграс, М. Рудзикене, Б. Каминскайте, З. Палaйкене // Актуальные вопросы педиатрии: тезисы докладов XI съезда педиатров ЭССР (19-20 ноября 1980 г.). – Таллин, 1980. – Р. 3839. 75. Структура бытовых отравлений у детей / А. Винграс, В. Канцявичюте, В. Жилинскайте // Актуальные вопросы теоретической и клинической медицины: материалы юбилейной научной конференции «Вильнюсскому университету 400 лет», 27-29 марта 1979 г. – Вильнюс, 1980. – Р. 92-93. 1981 76. Ligų galima išvengti : [atmena] / A. Vingras; Respublikiniai sanitariniai švietimo namai. – Vilnius, 1981. – 4 p. 77. Saugokitės nelaimingų atsitikimų: [atmena] / A. Vingras; Respublikiniai sanitariniai švietimo namai. – Vilnius, 1981. – 4 p. *** 78. Распространенность и социально-гигиеническая характеристика аллергических заболеваний легких у детей / А. Винграс // Клиническая и экспериментальная аллергология и иммунология: тезисы докладов V республиканской научно-практической конференции (Каунас, 26-28 мая 1981 г.). – Каунас, 1981. – Р. 139-140. 1982 79. Darbas ir sveikata: [atmena] / A. Vingras; Respublikiniai sanitarinio švietimo namai. – Vilnius, 1982. – 4 p. 80. Naujagimio priežiūra: [atmena] / A. Vingras; Respublikiniai sanitarinio švietimo namai. – Vilnius, 1982. – 4 p. 81. Sergančio kūdikio slauga namuose: [atmena] / A. Vingras; Respublikiniai sanitarinio švietimo namai. – Vilnius, 1982. – 4 p. 82. Vykstantiems į darbo ir poilsio stovyklą / A. Vingras ; Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija. Respublikiniai sanitarinio švietimo namai. – Vilnius : Mokslas, 1982. – 38, [2] p. : iliustr. ***

83. Структура и неотложная терапия отравлений у детей / А. Винграс, М. Раманаускайте // Актуальные вопросы реанимации и интенсивной терапии в педиатрии : материалы научной-практической конференции педиатров Литовской ССР, 22-23 апреля 1982 г., Вильнюс. – Вильнюс, 1982. – Р. 143-144.

17


18


1983 84. Jauniems tėvams / P. Šimulis, A. Vingras ; [recenzavo O. Grinkevičienė]. – Vilnius, 1983. – 155, [3] p. : iliustr. 85. Vaikų kvėpavimo organų ligos : (metodinės rekomendacijos) / Algimantas Vingras, Jonas Sadauskas ; Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Vilniaus Darbo Raudonosios Vėliavos ir Tautų draugystės ordinų valstybinis V. Kapsuko universitetas. – Vilnius : Vilniaus V. Kapsuko universiteto Leidybos centras, 1983. – 148 p. 86. Vykstantiems į darbo ir poilsio stovyklą / A. Vingras; Respublikiniai sanitarinio švietimo namai. – Vilnius: Mokslas, 1983. – 41 p.: iliustr. 87. Тезисы докладов научно-практической конференции Вильнюсской городской клинической больницы, Вильнюс, 5-6 декабря 1983 г. / Министерство здравоохранения Литовской ССР ; [редакционная комиссия: Р. Даумантас, А. Венцкаускас, А. Винграс, Э. Гайдамонис, С. Маркене, С. Мичелите, Д. Парейгите, А. Плюшкис, В. Трипонис]. – Вильнюс, 1983. – 259 p. 88. Информативность клинико-лабораторных критериев пиелонефрита и цистита у детей / В. Бачюлис, П. Кальтянис, А. Винграс // Тезисы докладов научно-практической конференции Вильнюсской городской клинической больницы, Вильнюс, 5-6 декабря 1983 г. – Вильнюс, 1983. – Р. 127-128. 89. Особенности диагностики латентного ревматизма у детей / А. Винграс, Д. Бараускене, Р. Лукавичюс, З. Силицкене // Тезисы докладов научно-практической конференции Вильнюсской городской клинической больницы, Вильнюс, 5-6 декабря 1983 г. – Вильнюс, 1983. – Р. 131-133. 90. О медикоментозной аллергии у детей / А. Винграс, И. Садпускас, В. Монцевичюте // Тезисы докладов научно-практической конференции Вильнюсской городской клинической больницы, Вильнюс, 5-6 декабря 1983 г. – Вильнюс, 1983. – Р. 133-134. 91. Причины паратрофии / А. Винграс, М. Якутович, Д. Томкуте, Ю. Умбрасайте // Тезисы докладов научно-практической конференции Вильнюсской городской клинической больницы, Вильнюс, 5-6 декабря 1983 г. – Вильнюс, 1983. – Р. 134-136. *** 92. Jei susirgo mažylis: [apie tėvų, sergančių vaikų ir medicinos darbuotojų santykius] / A. Vingras // Šeima. – 1983, Nr. 6, p. 40-41. 93. Plaučių uždegimas [vaikams] / A. Vingras // Tarybinė moteris. – 1983, Nr. 11, priedas, p. VI. 94. Vertingas maistas kūdikiams: [apie pieno mišinius] / A. Vingras // Tiesa. – 1983, gegužės 18. 95. Žalingi įpročiai: [alkoholio ir rūkymo žala vaikams] / A. Vingras // Vakarinės naujienos. – 1983, sausio 4. 96. О клинике острой пневмонии у детей при наличии цитомегаловирусной инфекции / М. Рудзикене, З. Палайкене, А. Винграс // Актуальные вопросы медицины : материалы 19


республиканской конференции «Научная медицинская мысль в вузах республики» посвященной 200-летию медицинского факультета. – Вильнюс, 1983. – Р. 190-191. 97. О направленности санитарного просвещения родителей / А. Винграс, Б. Бабицкене // Актуальные вопросы медицины : материалы республиканской конференции «Научная медицинская мысль в вузах республики» посвященной 200-летию медицинского факультета. – Вильнюс, 1983. – Р. 99-100. 1984 98. Daržovių tyrės, košės, mėsos sultinio ir kukulių paruošimas kūdikiams: [atmena] / A. Vingras. – Vilnius, 1984. – 4 p. 99. Daržovių, vaisių ir uogų sulčių, pieno ir kefyro paruošimas kūdikiams: [atmena] / A. Vingras. – Vilnius, 1984. – 4 p. 100. Vaikų plaučių ligų profilaktika : metodinė medžiaga gydytojams-lektoriams / Lietuvos TSR „Žinijos“ draugija. – Vilnius, 1984. – 37 p. – Turinyje aut.: M. Kiauleikienė, J. Kiauleikis, A. Rainytė-Audinienė, J. Sadauskas, A. Vingras. *** 101. Alergija: [pas vaikus] / A. Vingras // Šeima. – 1984, Nr. 10, p. 45-46. 102. Dauno liga / A. Vingras // Šeima. – 1984, Nr. 9, p. 39-41. 103. Karmienie niemowlęt / A. Wingras // Czerwony Standar. – 1984, 28 kviet. 104. Mažakraujystė / A. Vingras // Šeima. – 1984, Nr. 12, p. 41-42. 105. Per didelis svoris: [pas naujagimius] / A. Vingras // Šeima. – 1984, Nr. 10, p. 46. 106. Skaistūs veideliai: [apie vaikų prausimą bei maudymą] / A. Vingras // Tarybinė moteris. – 1984, Nr. 5, priedas, p. VI. 107. Vasarą ... : [apie vaikų vasaros drabužius, bei avalynę] / A. Vingras // Tarybinė moteris. – 1984, Nr. 7, priedas, p. VI. 108. Некоторые социально-эпидемиологические и гигиенические данные о распространенности бронхита и бронхиальной астмы у детей г. Вильнюса / А. Винграс, B. Янкявичюте, В. Бачюлис // Актуальные вопросы педиатрии. – Вильнюс, 1984. – Р. 37-38. 1985

109. Pediatro žinynas : (vaikų ligų diferencinė diagnostika ir gydymas) / [V. Basys, P. Kaltenis, G. Kovienė, M. Mikulėnienė, A. Raugalė, J. Sadauskas, J. Stonys, P. Šimulis, N. Tilindienė, J. Usonytė, A. Vingras]. – Vilnius : Mokslas, 1985. – 414 p. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje 20


110. Kvėpavimo organų ligos / A. Vingras. – Lent. // Pediatro žinynas: (vaikų ligų diferencinė diagnostika ir gydymas). – Vilnius, 1985. – P. 73-136. 111. Sergančio vaiko slauga namie / Algimantas Vingras; Respublikiniai sanitariniai švietimo namai. – Vilnius : Mokslas, 1985. – 40 p. 112. Vaikų endokrininės ligos : metodinės rekomendacijos / Algimantas Vingras ; Lietuvos TSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Vilniaus Darbo Raudonosios Vėliavos ir Tautų draugystės ordinų V. Kapsuko universitetas. – Vilnius : Vilniaus Kapsuko universiteto Leidybos skyrius, 1985. – 131 p. – Bibliogr.: p. 131 (9 pavad.). *** 113. Распространенность аллергических и атопических заболеваний на педиатрическом участке / А. Винграс, И. Садаускас // Тезисы докладов XII съезда педиатров ССР, 21-22 мая 1985 г. – Таллин, 1985. – Т. 2, р. 8-9. 1986

114. Jauniems tėvams / P. Šimulis, A. Vingras. – 2-asis leid., patais. ir papild. – Vilnius : Mokslas, 1986. – 366 p. : iliustr. 115. Vaikų nutukimas ir cukrinis diabetas : mokymo priemonė / A. Vingras ; LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. – Vilnius : VVU, 1986. – 133 p. : lent. – Bibliogr.: p. 128-131. *** 116. Kairiarankis vaikas / A. Vingras // Tarybinė moteris. – 1986, Nr. 11, priedas, p. XIII. 117. Knygos gydytojams praktikams: [apie „Mokslo“ leidyklos seriją „Gydytojui praktikui“ knygas] / A. Vingras // Naujos knygos. – 1986, Nr. 9, p. 44-45. 118. Nuo ketverių iki penkerių: [apie vaiko taisyklingą vystymąsi] / A. Vingras // Tarybinė moteris. – 1986, Nr. 6, priedas, p. XI. 119. Žmogus prasideda nuo vaikystės: [apie vaiko lytinį auklėjimą] / A. Vingras // Tarybinė moteris. – 1986, Nr. 12, priedas, p. XIV. 120. О санитарном просвещении родителей / А. Винграс, Б. Бабицкене // Актуальные вопросы всеобщей диспансеризации населения: тезисы докладов конференции, 26-27 сентября 1986 г. – Вильнюс, 1986. – Р. 105-106. 121. Обструктивный синдром при ОРЗИ у детей первого года жизни / З. Силицкене, А. Винграс, Й. Садаускас // Объединенная республиканская научная конференция фтизиатров и пульмонологов Латвийской ССР по вопросам эпидемиологии, диагностики и лечения туберкулёза и нетуберкулёзных заболеваний легких : тезисы докладов, Рига, 24-26 ноября 1981 г. – Рига, 1986. – Р. 279-281. 21


22


1987 122. Alkoholis ir vaikai / A. Vingras // Tarybinė moteris. – 1987, Nr. 6, priedas, p. XIII. 123. Jaunoms mamoms: [apie sergančio vaiko slaugymą] / A. Vingras // Vakarinės naujienos. – 1987, kovo 14, 28. – Tas pats rus. 124. Nematoma tabletės pusė: [apie vaistų vartojimą] / A. Vingras // Komjaunimo tiesa. – 1987, rugpjūčio 5. – Tas pats rus. 125. Sena ir visuomet aktuali problema: [kūdikio maitinimas] / V. Intienė, A. Vingras, D. Pečkienė, A. Petkus // Sveikatos apsauga. – 1987, Nr. 4, p. 45-46. 126. О причинах ожирения детей / П. Шимулис, А. Винграс // Материалы республиканской научно-практической конференции педиатров ЛитССР, 17-18 ноября 1987 г., Каунас. – Вильнюс, 1987. – Ч. 2: Профилактика неинфекционных заболеваний. – Р. 105107. 127. Профилактика рахита / А. Винграс, Д. Печкене // Материалы республиканской научно-практической конференции педиатров ЛитССР, 17-18 ноября 1987 г., Каунас. – Вильнюс, 1987. – Ч. 2: Профилактика неинфекционных заболеваний. – Р. 31-33. 128. Роль рефлексо терапии в лечебно-профилактическом оздоровлении детей / Л. Бартинкене, А. Винграс // Материалы республиканской научно-практической конференции педиатров ЛитССР, 17-18 ноября 1987 г., Каунас. – Вильнюс, 1987. – Ч. 2: Профилактика неинфекционных заболеваний. – Р. 23-24. 1988

129. Jauniems tėvams : žinynas / P. Šimulis, A. Vingras. – 3-asis leid., stereotip. – Vilnius, 1988. – 366 p. : iliustr. – ISBN 5-420-00394-5 130. Nė lašo alkoholio: (medžiaga lektoriui) / A. Vingras; LTSR „Žinijos“ draugija. – Vilnius, 1988. – 19, [1] p. – Bibliogr.: p. 19 131. Vaikų ligos : [vadovėlis aukštųjų medicinos mokyklų studentams] / V. Basys, V. Čobotas, N. Drazdienė, L. Indrėjaitytė, P. Kaltenis, G. Kovienė, M. Mikulėnienė, A. Rainytė, A. Raugalė, M. Rudzikienė, J. Sadauskas, P. Šimulis, N. Tilindienė, J. Usonytė, A. Vingras; vadovėlio rengimui vadovavo A. Raugalė … [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1988. – 453 p. – Aut. nurodyti antr. lap. kt. pusėje. – Dalyk. r-klė: p. 442-449. – ISBN 5-420-00155-1 ***

132. Geriau metais anksčiau, negu valanda vėliau ...: [apie lytinį vaikų auklėjimą šeimoje] / A. Vingras // Tarybinis mokytojas. – 1988, rugpjūčio 19. 133. Grūdinimas [vaikų] / A. Vingras // Šeimos kalendorius. 1989. – Kaunas, 1988. – P. 190-191. 23


134. Kaip tai prasideda?: [apie narkomaniją] / A. Vingras. – Iliustr. // Tarybinis mokytojas. – 1988, lapkričio 4. 135. Kaip vykdyti gydytojo nurodymus [duodant vaistus vaikams] / A. Vingras // Šeimos kalendorius. 1989. – Kaunas, 1988. – P. 147-149. 136. Odos ligos: [pas vaikus] / A. Vingras // Tarybinė moteris. – 1988, Nr. 2, priedas, p. XI. 137. Sunki našta: [apie girtaujančiose šeimose augančius vaikus] / A. Vingras // Tarybinė moteris. – 1988, Nr. 10, priedas, p. XI. 138. Traukuliais sergančių vaikų slauga / A. Vingras // Šeimos kalendorius. 1989. – Kaunas, 1988. – P. 227. 139. Užkrečiama liga sergančio vaiko slauga / A. Vingras // Šeimos kalendorius. 1989. – Kaunas, 1988. – P. 187-188. 140. Vaikų kvėpavimo organų ligos / A. Vingras // Šeimos kalendorius. 1989. – Kaunas, 1988. – P. 168-169. 141. Vaikų, susirgusių atopine odos liga ir rachitu, slauga / A. Vingras // Šeimos kalendorius. 1989. – Kaunas, 1988. – P. 209-210. 142. Žalingo įpročio galima išvengti: [apie vaikų onanizmą] / A. Vingras // Šeimos kalendorius. 1989. – Kaunas, 1988. – P. 38-39. 143. О вскармливании грудных детей / А. Винграс, В. Интене // Вопросу рационального питания человек: тезисы докладов научной конференции «Современные тенденции развития теоретической и практической медицины»: 3-я секция, Паланга, 22-23 сентября 1988 г. – Вильнюс, 1988. – Р. 42-43. 144. Причины смертности новорожденных / Й. Садаускас, А. Винграс // Актуальные вопросы теоретической и практической медицины : тезисы научной конференции, посвященной 25-летию факультета усовершенствования врачей Вильнюсского университета (Вильнюс, январь 1988 г.). – Вильнюс, 1988. – Т. 2, р. 103-104. 1989 145. Vaistažolių mišinių receptai vaikams : metodinės rekomendacijos / [parengė: E. Šimkūnaitė, B. Karnickienė, A. Vingras]. – Vilnius, 1989. – 97, [1] p. : lent. – Bibliogr.: p. 96 *** 146. AIDS – XX amžiaus maras / A. Vingras. – Iliustr. // Moteris. – 1989, Nr. 6, priedas, p. VII. 147. Alergija vaistams ir jos gydymas / A. Vingras, D. Stanislovaitienė. – Santr. rus. // Vilniaus m. klinikinės ligoninės mokslinių darbų tezės, Vilnius, 1989 m. gruodžio 5-6 d.d. – Vilnius, 1989. – P. 63-66. 24


148. Alergijos vaistams premorbidinis fonas / A. Vingras, D. Stanislovaitienė. – Santr. rus. // Vilniaus m. klinikinės ligoninės mokslinių darbų tezės, Vilnius, 1989 m. gruodžio 5-6 d.d. – Vilnius, 1989. – P. 55-58. 149. Apie dažnai sergančių viršutinių kvėpavimo organų ligomis reabilitacinį gydymą / L. Šiaučiulienė, Z. Silickienė, A. Vingras, J. Sadauskas, J. Juodienė, M. Makrickienė. – Santr. rus. // Vilniaus m. klinikinės ligoninės mokslinių darbų tezės, Vilnius, 1989 m. gruodžio 5-6 d.d. – Vilnius, 1989. – P. 46-49. 150. Atopinio dermatito atsiradimo laikas ir aplinkybės / A. Vingras, I. Žukienė, J. Lajauskaitė, J. Stankevičiūtė. – Santr. rus. // Vilniaus m. klinikinės ligoninės mokslinių darbų tezės, Vilnius, 1989 m. gruodžio 5-6 d.d. – Vilnius, 1989. – P. 58-62. 151. Dažnai sergančių vaikų viršutinių kvėpavimo organų ligomis charakteristika / Z. Silickienė, L. Šiaučiulienė, A. Vingras, J. Sadauskas, M. Makrickienė, M. Budrienė. – Santr. rus. // Vilniaus m. klinikinės ligoninės mokslinių darbų tezės, Vilnius, 1989 m. gruodžio 5-6 d.d. – Vilnius, 1989. – P. 40-43. 152. Echografija pleuritų diagnostikoje / J. Sadauskas, A. Vingras, G. Doveikienė. – Santr. rus. // Vilniaus m. klinikinės ligoninės mokslinių darbų tezės, Vilnius, 1989 m. gruodžio 5-6 d.d. – Vilnius, 1989. – P. 35-36. 153. Galimi bronchinės astmos rizikos faktoriai / A. Vingras, E. Bučienė, R. Trimonytė. – Santr. rus. // Vilniaus m. klinikinės ligoninės mokslinių darbų tezės, Vilnius, 1989 m. gruodžio 5-6 d.d. – Vilnius, 1989. – P. 51-55. 154. Jei mažylis ligoninėje / A. Vingras // Jauna šeima / sudarė Antanas Mockus. – Kaunas, 1989. – Kn. 1: Mažylis. – P. 99-100. 155. Jei vaikas susirgo / A. Vingras // Jauna šeima / sudarė Antanas Mockus. – Kaunas, 1989. – Kn. 1: Mažylis. – P. 182-183. 156. Kad mažasis nesirgtų / A. Vingras // Jauna šeima / sudarė Antanas Mockus. – Kaunas, 1989. – Kn. 1: Mažylis. – P. 135-137. 157. Kada kreiptis į gydytoją / A. Vingras // Jauna šeima / sudarė Antanas Mockus. – Kaunas, 1989. – Kn. 1: Mažylis. – P. 88-89. 158. Kaip apsisaugoti nuo AIDS? / A. Vingras // Tarybinis mokytojas. – 1989, balandžio 7. 159. Kaip vykdyti gydytojo paskyrimus / A. Vingras // Jauna šeima / sudarė Antanas Mockus. – Kaunas, 1989. – Kn. 1: Mažylis. – P. 94-98. 160. Kol atvyks gydytojas / A. Vingras // Jauna šeima / sudarė Antanas Mockus. – Kaunas, 1989. – Kn. 1: Mažylis. – P. 89-92.

25


161. Kūdikių plaukimo įtaka jų sveikatai / M. Budrienė, A. Vingras, Z. Silickienė, M. Makrickienė. – Santr. rus. // Vilniaus m. klinikinės ligoninės mokslinių darbų tezės, Vilnius, 1989 m. gruodžio 5-6 d.d. – Vilnius, 1989. – P. 14-17. 162. Ligų profilaktika / A. Vingras // Jauna šeima / sudarė Antanas Mockus. – Kaunas, 1989. – Kn. 1: Mažylis. – P. 83-88. 163. Ligų profilaktika / A. Vingras // Jauna šeima / sudarė Antanas Mockus. – Kaunas, 1989. – Kn. 1: Mažylis. – P. 180-181. 164. Ligų profilaktika [šeštieji vaiko gyvenimo metai] / A. Vingras // Jauna šeima / sudarė Antanas Mockus. – Kaunas, 1989. – Kn. 1: Mažylis. – P. 257-258. 165. Mažakraujystė / A. Vingras // Moteris. – 1989, Nr. 8, p. V. 166. Naujagimio ir kūdikio priežiūra / A. Vingras. – Iliustr. // Jauna šeima / sudarė Antanas Mockus. – Kaunas, 1989. – Kn. 1: Mažylis. – P. 42-79. 167. Neišnešioto naujagimio priežiūra / A. Vingras // Jauna šeima / sudarė Antanas Mockus. – Kaunas, 1989. – Kn. 1: Mažylis. – P. 82-83. 168. Nepatogūs klausimai: [apie vaikų lytinį auklėjimą] / A. Vingras // Tarybinė moteris. – 1989, Nr. 4, priedas, p. VI-VII. 169. Obstrukcinio bronchito ir bronchinės astmos refleksoterapija / L. Bartininkienė, Z. Silickienė, M. Makrickienė, A. Vingras, M. Budrienė. – Santr. rus. // Vilniaus m. klinikinės ligoninės mokslinių darbų tezės, Vilnius, 1989 m. gruodžio 5-6 d.d. – Vilnius, 1989. – P. 12-14. 170. Refleksoterapijos taikymas vaikams sergantiems ūmiomis respiratorinėmis infekcijomis / L. Bartininkienė, Z. Silickienė, M. Makrickienė, A. Vingras. – Santr. rus. // Vilniaus m. klinikinės ligoninės mokslinių darbų tezės, Vilnius, 1989 m. gruodžio 5-6 d.d. – Vilnius, 1989. – P. 9-11. 171. Sergančio vaiko slauga namuose / A. Vingras // Jauna šeima / sudarė Antanas Mockus. – Kaunas, 1989. – Kn. 1: Mažylis. – P. 92-94. 172. Sodo ir daržo vaistai. Kaip juos paruošti. Kada vartoti / A. Vingras // Mūsų sodai. – 1989, Nr. 6, p. 21, 24. 173. Su vaiku kelionėje, gamtoje / A. Vingras // Jauna šeima / sudarė Antanas Mockus. – Kaunas, 1989. – Kn. 1: Mažylis. – P. 100-101. 1990

174. Akademinė vaiko ligos istorija : atmena / A. Vingras ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : VU, 1990. – 13 p. – Bibliogr.: p. 13 175. Sergančio vaiko slauga namuose / Algimantas Vingras. – Vilnius, 1990. – 115, [2] p. : iliustr. – (Patarimai tėvams). 26


176. Sergančio vaiko slauga namuose : gydytojo patarimai / A. Vingras. – Vilnius : Viltis, 1990. – 126, [2] p. : iliustr. ***

177. Kūdikių medicininė priežiūra apylinkėje / A. Vingras, L. Šiaučiulienė, I. Usova // VIItasis Lietuvos gydytojų suvažiavimas, 1990 gegužės 20-24, Lietuva, Kaunas: pranešimų tezės. – Kaunas, 1990. – P. 238-239. 178. Liga raita atjoja, o pėščia išeina: [apie vaikų slaugą] / A. Vingras // Moteris. – 1990, Nr. 8, p. 13. 179. Medikamentinės alergijos rizikos faktoriai / A. Vingras // Šiuolaikiniai medicinos mokslo laimėjimai: respublikinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 1990 m. rugsėjo 27-28 d. – Vilnius, 1990. – P. 219. 180. Ultragarsinė pleuritų diagnostika / J. Sadauskas, A. Vingras, G. Doveikienė // VII-tasis Lietuvos gydytojų suvažiavimas, 1990 gegužės 20-24, Lietuva, Kaunas: pranešimų tezės. – Kaunas, 1990. – P. 197-198. 181. Vaikų bronchinės astmos premorbidinis fonas / A. Vingras, E. Bučienė, J. Sadauskas // Šiuolaikiniai medicinos mokslo laimėjimai: respublikinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 1990 m. rugsėjo 27-28 d. – Vilnius, 1990. – P. 220. 182. Vaistinė sode ir darže: [apie vaistų ir daržovių gydomąsias savybes] / A. Vingras // Šeima. – 1990, Nr. 8/8. – P. 24-26. 1991

183. Klinikinė praktika : diagnostikos aktualijos ir problemos / Vilniaus universitetas, Bendrosios praktikos gydytojo centras. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 1991. – 90, [1] p. – Aut.: I. Ališauskienė, G. Baležantienė, M. Biliukas, S. Burba, V. Domarkienė, J. Drobnys, I. Glemžienė, E. Gruodytė, P. Jerumbauskaitė, R. Jovarauskienė, S. Jurkienė, D. Kalitėnienė, J. Kalibatas, D. Kalibatienė, Z. Kalpokaitė, E. Katinas, M. Krikštopaitis, G. Kubilienė, L. Laucevičius, M. Lunskienė, Z. Markienė, M. Miglinas, A. Mikaliūkštienė, P. Narbutas, I. Narkevičiūtė, O. Naujokaitienė, J. Norkaitis, D. Oželytė, P. Plevokas, S. Plevokas, E. Preikšienė, A. RainytėAudinienė, M. Rudzinskienė, Š. Sideraitė, D. Soibelman, L. Stankevičienė, J. Stankus, D. Stankutė, V. Šapoka, G. Šerpytienė, R. Trakimienė, J. Urbelienė, V. Usonis, V. Versockienė, A. Vingras, J. Zalesienė, A. Zaleskienė, S. Žalkauskienė, G. Žiaukienė, G. Žvinklienė. 184. Lajelio sindromas / M. Rudzinskienė, A. Vingras // Klinikinė praktika: diagnostikos aktualijos ir problemos / VU. – Vilnius, 1991. – P. 65-66. 185. Spazmofilija / M. Rudzinskienė, A. Vingras // Klinikinė praktika: diagnostikos aktualijos ir problemos / VU. – Vilnius, 1991. – P. 66-67. 186. Vaiko maitinimas : patarimai tėvams / Algimantas Vingras, Aldona Vingrienė. – Vilnius : Alma litera, 1991. – 255 p. : iliustr. *** 27


187. Alkoholis – moters žavesio saulėlydis / A. Vingras // Sveikata. – 1991, Nr. 10, p. 3637. 188. Congenital heart disease in family doctor practice / V. Grabauskienė, A. Vingras // The first international symposium of family medicine in Lithuania: abstract book, Vilnius, September 27, 1991. – Vilnius, 1991. – P. 15-16. 189. Dažnai sergančių ūmiomis kvėpavimo organų ligomis reabilitacija dieniniame stacionare / A. Vingras, Z. Silickienė, M. Makrickienė, L. Šiaučiulienė // IV Lietuvos pediatrų suvažiavimo pranešimų tezės, Alytus, 1991 m. spalio 24-25 d. – Vilnius, 1991. – P. 29. 190. Dažnai sergančių ūmiomis viršutinių kvėpavimo organų ligomis anamnezės duomenys / A. Vingras, Z. Silickienė, M. Makrickienė, L. Šaučiulienė // IV Lietuvos pediatrų suvažiavimo pranešimų tezės, Alytus, 1991 m. spalio 24-25 d. – Vilnius, 1991. – P. 28-29. 191. Kairiarankiškumas – ne defektas / A. Vingras // Sveikata. – 1991, Nr. 2, p. 30. 192. Mažylis sukarščiavo / A. Vingras. – Portr. // Sveikata. – 1991, Nr. 2, p. 28-29. 193. Namie ligoniukas: [apie kūdikių slaugą namuose] / A. Vingras // Moteris. – 1991, Nr. 2, priedas, p. IV. 194. Sergančio kūdikio maitinimas / A. Vingras // Sveikata. – 1991, Nr. 2, p. 29. 195. The pediatric work trends of a family doctor / A. Vingras // The first international symposium of family medicine in Lithuania: abstract book, Vilnius, September 27, 1991. – Vilnius, 1991. – P. 54-55. 196. Virė virė košę / Pranas Šimulis, Algimantas Vingras // Šeima. – 1991, Nr. 4, p. 28-29. 1992 197. Bendrosios praktikos gydytojo (BPG) specialybės atestavimosi kvalifikacinei kategorijai reikalavimai / [paruošė: J. Kalibatas, A. Baubinienė, E. Razgauskas, P. Narbutas, J. Stankus, A. Vingras]. – Vilnius ; Kaunas, 1992. – 20 p. 198. Bendrosios praktikos gydytojo rezidentūros sisteminė programa / VU; paruošė: J. Kalibatas, A. Baubinienė, E. Razgauskas, P. Narbutas, J. Stankus, A. Vingras, J. Urbelienė, M. Krikštopaitis, R. Parnarauskienė, J. Lelys, Ch. Kibarskis, P. Gailevičius, G. Žvinklienė, R. Kašinskas. – Vilnius, 1992. – 66 p. – Bibliogr. skirsnių gale 199. Organizmo reakcija į maistą / A. Vingras, J. Vingraitė. – Vilnius, [s.a.]. – [3] p. 200. Молодым родителям / П. Шимулис, А. Винграс. – Каунас : Аиета, 1992. – 566, [1] p. : iliustr. – ISBN 5-88572-003-7 201. Молодым родителям : справочник / П. Шимулис, А. Винграс. – Москва ; Каунас : СП „Квадрат“ : ЗАП „Аиета“, 1992. – 347 p. : iliustr. – ISBN 5-8498-0003-4 28


29


***

202. Atsargiai vaistai / A. Vingras // Šeimos kalendorius. 1993. – Vilnius, 1992. – P. 225228. 203. Dermatomiozito diagnostikos sunkumai / J. Sadauskas, A. Vingras, R. Kuzminskienė // Bendroji gydytojo praktika: diagnostikos ir gydymo aktualijos : Lietuvos praktikos gydytojų konferencija, skirta prof. M. Marcinkevičiaus 100-sioms gimimo metinėms paminėti : konferencijos medžiaga / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas. Bendrosios praktikos gydytojo centras. – Vilnius, 1992. – P. 56-57. 204. Mikčiojimo šalinimas / A. Vingras // Sveikata. – 1992, Nr. 2, p. 32-33. 205. Moteriškumas ar vyriškumas: [apie vaikų auklėjimą šeimoje] / A. Vingras // Moteris. – 1992, Nr. 9/10, p. 13-14. 206. Skydliaukės hipofunkcijos diagnostika / M. Rudzikienė, A. Vingras // Bendroji gydytojo praktika: diagnostikos ir gydymo aktualijos : Lietuvos praktikos gydytojų konferencija, skirta prof. M. Marcinkevičiaus 100-sioms gimimo metinėms paminėti : konferencijos medžiaga / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas. Bendrosios praktikos gydytojo centras. – Vilnius, 1992. – P. 54-55. 207. Vaikas nevalgo ...; Ar būtina vaiką migdyti dieną?; Vaikų sapnai / A. Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1992, Nr. 4, p. 7-10. 1993

208. Medicinos gydytojo pirminės rezidentūros sisteminė programa-dienynas / [paruošė: A. Ambrozaitis, J. Bojarskas, D. Bierontienė, V. Čigriejienė, G. Juodkaitė, J. Kalibatas, D. Kalibatienė, R. Kašinskas, J. Kibarskis, V. Kinduris, A. Laiškonis, P. Narbutas, R. Parnarauskienė, V. Pauza, D. Pūras, E. Razgauskas, J. Stankus, M. Tornau, A. Vingras, A. Žindžius]. – Vilnius ; Kaunas, 1993. – 23 p. ***

209. Apie vaikų seksualumą / A. Vingras // Moteris. – 1993, Nr. 1, p. 18. 210. Kada ir kaip išmokyti prašytis ant puoduko? / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1993, Nr. 5, p. 5.

211. Kaip atpratinti nuo žinduko? / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1993, Nr. 5, p. 4. 212. Kaip gyvuoji, mažasis žmogau?: [apie nuolatinio bendravimo įtaką kūdikio vystymuisi] / A. Vingras // Sveikata. – 1993, Nr. 2, p. 29-30. 213. Kaip pripratinti vaiką prie švaros? / A. Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1993, Nr. 6, p. 8. 214. Klausiate – atsakome / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1993, Nr. 7, p. 12-13. 30


215. Nervinio kosulio diagnostikos ir gydymo ypatumai / J. Sadauskas, A. Vingras, R. Simaitienė, R. Kuzminskienė, Ž. Dieninytė // Bendroji gydytojo praktika: diagnostikos bei gydymo problemos ir klaidos: (Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų konferencija, skirta prof. J. Kibarskio darbo Vilniaus universitete 45-mečio jubiliejui): konferencijos darbai. – Vilnius, 1993. – P. 95-97. 216. Noras atkreipti į save dėmesį / A. Vingras // Tarybinė moteris. – 1993, Nr. 5, p. 16. 217. Vaiko išdaigos / A. Vingras // Moteris. – 1993, Nr. 7, p. 18. 218. Vaikų reaktyvinių artritų diagnostika / D. Barauskienė, A. Vingras, D. Astrauskienė, Ž. Dieninytė // Bendroji gydytojo praktika: diagnostikos bei gydymo problemos ir klaidos: (Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų konferencija, skirta prof. J. Kibarskio darbo Vilniaus universitete 45mečio jubiliejui): konferencijos darbai. – Vilnius, 1993. – P. 12-13. 219. Vaisiaus alkoholinis sindromas: [užsienio literatūros apžvalga] / A. Vingras // Sveikata. – 1993, Nr. 8, p. 53. 220. Vaistinė sode ir darže: [apie gydymąsi daržovėmis ir vaisiais] / A. Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1993, Nr. 6, p. 18-19. 221. Žaidimai „tėtis ir mama“: [apie vaikų lytinį auklėjimą] / A. Vingras // Moteris. – 1993, Nr. 3, p. 24. 1994

222. Jūsų kūdikis : tai pagalbinė knyga mamoms, tėčiams, seneliams, visiems tiems, kurie augins savo mylimą mažą žmogų / Alfonsas-Algimantas Vingras. – Vilnius : Rosma, 1994. – 286 p. : iliustr. – ISBN 9986-00-021-1 223. Šeimos daktaras / Petras Zabiela, V. Minius, M. Krikštopaitis, J. Saukienė, L. Maleckas, A. Vingras, P. Visockas, A.-A. Kriščiūnas, R. Burba, V. Steponavičius, V. Vaškelis, A.A. Kempinas, A. Valinskas, V. Razukas, P. Čibiras, Č. Lenkauskaitė, P. Gailevičius, I. Balčiūnienė, P. Šileikis, R. Kašinskas, G. Juodkaitė, J.-E. Janulionytė, J. Vasiliauskas, K. Janulis, E. Bata, V. Vaičiulionis, A. Kudaba, E. Guogienė. – Vilnius : Avicena, 1994. – 565 p. : iliustr. – Abėc. dalyk. rklė: p. 548-558. – ISBN 9986-437-16-4 224. Vaikų ligos / A. Vingras // Šeimos daktaras. – Vilnius, 1994. – P. 126-159. ***

225. Didysis geradarys obuolys / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1994, Nr. 4, p. 30. 226. Gal geriau negerti? / A. Vingras // Sveikata. – 1994, Nr. 11, p. 3. 227. Kad dantukai būtų sveiki / A. Vingras, J. Vingraitė // Salve, vita. – 1994, Nr. 1, p. 9-10. 228. Klausiate – atsakome / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1994, Nr. 9, p. 6-7.

31


229. Kūdikių mitybos būklė / A. Vingras, K. Kadziauskienė, R. Bartkevičiūtė // Sveiko ir sergančio vaiko mityba: respublikinis pasitarimas. – Kaunas, 1994. – P. 28-30. 230. Kūdikių mitybos būklė šeimose / K. Kadziauskienė, A. Vingras, R. Bartkevičius, R. Šatkutė // Medicinos mokslas sveikatos praktikai: mokslo darbai. – Vilnius, 1994. – P. 65. 231. Leiskite jam verkti: [kaip vaikams paaiškinti artimo žmogaus netektį] / A. Vingras // Moteris. – 1994, Nr. 4, p. 28. 232. Procentų kalba: dar ne visos mamos tinkamai maitina savo kūdikius / A. Vingras, R. Bartkevičiūtė // Sveikata. – 1994, Nr. 3, p. 12-14. 233. Ūmios kvėpavimo takų ligos / Algimantas Vingras // Šeimos kalendorius. 1995. – Vilnius, 1994. – P. 194-195. 234. Vaikas prastai valgo ... / A. Vingras. – Portr. // Moteris. – 1994, Nr. 4, p. 30-31. 235. Vaikų kvėpavimo organų ligos / A. Vingras // Medikų žinios. – 1994, vasario 24-kovo 2 (Nr. 8), p. 12. 236. Vaikų pilvo skausmai / A. Vingras // Sveikatos apsaugos kryptys. – 1994, Nr. 2, priedas. 237. Vaikų pilvo skausmai / A. Vingras // Sveikatos apsaugos kryptys. – 1994, Nr. 3, priedas. 238. Vaistinė sode ir darže: [žalioji vaistinėlė] / A. Vingras, B. Karnickienė // Sveikata. – 1994, Nr. 5, p. 26-27. 239. Vietoje tablečių daržovės / A. Vingras // Mano namai. – 1994, Nr. 11 (lapkritis), p. 1718. 240. Vitaminai – tai sveikata ir gera nuotaika / A. Vingras, J. Vingraitė // Salve, vita. – 1994, Nr. 1, p. 6-9. 241. Vitaminai ir mineralinės medžiagos Lietuvos vaikų iki 3 m. amžiaus racione / K. Kadziauskienė, R. Bartkevičiūtė, A. Vingras. – Santr. angl. // Vaikų invalidumas ir įgimti medžiagos apykaitos defektai: mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 1994 m. spalio 6 d. – Vilnius, 1994. – P. 73-74. 1995

242. Jūsų kūdikis / Alfonsas Algimantas Vingras ; [iliustracijų dailininkas N. Ciunaitis]. – Vilnius : Rosma, 1995. – 286, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-00-021-1 243. Medicinos gydytojas = Medical physician = Врач медицины : funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė : MN 7:1995 / [parengė: D. Bierontienė, B. Galkauskienė, J. Kalibatas, D. Miliūnas, E. Razgauskas, R. Sakalauskas, A. Vingras]. – Vilnius, 1995. – 8 p. – (Lietuvos medicinos norma) 32


244. Sveikų kūdikių maitinimas : rekomendacijos pediatrams, bendrosios praktikos gydytojams, rezidentams, vyresniųjų kursų studentams ir slaugos darbuotojams / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras; parengė A. Vingras, J. Tartilienė, K. Kadziauskienė, R. Bartkevičiūtė, J. Maskeliūnas. – Vilnius : Respublikinis leidybos ir spaudos paslaugų biuras, 1995. – 38 p. : lent. – Bibliogr.: p. 38. – ISBN 9986-07-011-2 245. Šeimos daktaras / [P. Zabiela, V. Minius, M. Krikštopaitis, J. Saukienė, L. Maleckas, A. Vingras, P. Visockas, A.A. Kriščiūnas, R. Burba, V. Steponavičius, V. Vaškelis, A.A. Kempinas, A. Valinskas, V. Razukas, P. Čibiras, Č. Lenkauskaitė, P. Gailevičius, I. Balčiūnienė, P. Šileikis, R. Kašinskas, G. Juodkaitė, J.E. Janulionytė, J. Vasiliauskas, K. Janulis, E. Subata, V. Vaičiulionis, A. Kudaba, E. Guogienė] ; sudarytojai V. Minius, K. Brusokas. – 2-asis leid. – Vilnius : Avicena, 1995. – 565 p. : iliustr. 246. Vaikas ir seksas / A. Vingras, A. Vingrienė. – Vilnius : UAB „Viltis“, 1995. – 110 p. : iliustr. – ISBN 9986-454-03-4 247. Vaiko tyrimas ir bendroji semiotika / A. Vingras. – Vilnius : LR švietimo ir mokslo mja, 1995. – 130 p. : iliustr. – ISBN 9986-03-130-3 248. Vaikų kvėpavimo takų obstrukcija: diferencinė diagnostika ir ikihospitalinė pagalba / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Vilnius, 1995. – 45 p. : iliustr., lent. – Bibliogr.: p. 45. – ISBN 9986-685-02-8 ***

249. Adaptuoti pieno mišiniai: [apie kūdikių maitinimą] / A. Vingras // Vakarinės naujienos. – 1995, rugpjūčio 15, p. 14. 250. Alergijos maistui rizikos faktoriai / A. Vingras, K. Kadziauskienė, R. Bartkevičiūtė, R. Šatkutė // Lietuvos pediatrų draugijos V suvažiavimas, Palanga, 1995 m. gegužės 25-26 d.d.: programa ir tezės. – Vilnius, 1995. – P. 79. 251. [Angina] / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1995, Nr. 6, p. 25. 252. Apalpimas / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1995, Nr. 4, p. 33. 253. Apie vaikų bronchinės astmos valdymo mokymą / A. Vingras, J. Vingraitė // I tarptautinė bronchų astmos konferencija-mokykla: Palanga, 1995 gegužės 30-31 d. : pranešimų santraukos. – Klaipėda : AB „Klaipėdos rytas“, 1995. – P. 72-74. 254. Apsinuodijimai : [vaikų] / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1995, Nr. 5, p. 35-36. 255. Aspiracija: [pašalinių medžiagų patekimas į kvėpavimo takus įkvėpiant] / A. Vingras. – Pav. // Tavo vaikas. – 1995, Nr. 4, p. 33. 256. Aspirinas; Apsinuodijimas vaistais / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1995, Nr. 5, p. 35-36.

33


34


257. Astma / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1995, Nr. 3, p. 34. 258. Astmos mokymo sistema Lietuvoje / G. Norvaišas, R. Dubakienė, A. Norvaišas, E. Razgauskas, A. Vingras, M. Zolubas // I tarptautinė bronchų astmos konferencija-mokykla: Palanga, 1995 gegužės 30-31 d. : pranešimų santraukos. – Klaipėda : AB „Klaipėdos rytas“, 1995. – P. 41-43. 259. Atopinis dermatitas / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1995, Nr. 2, p. 33. 260. Atpylimas. Kaip padėti kūdikiui atsirūgti? / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1995, Nr. 2, p. 33-34. 261. Atsargiai – alergija / A. Vingras // Vakarinės naujienos. – 1995, vasario 6, p. 15. 262. Ausų uždegimas / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1995, Nr. 5, p. 36. 263. Bronchitas. Botulizmas / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1995, Nr. 6, p. 41-42. 264. Bronchinė astma vaikų alergologijos kabineto duomenimis / A. Vingras, V. Gelžinienė // I tarptautinė bronchų astmos konferencija-mokykla: Palanga, 1995 gegužės 30-31 d. : pranešimų santraukos. – Klaipėda : AB „Klaipėdos rytas“, 1995. – P. 67-68. 265. Bronchitas: [vaikų] / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1995, Nr. 6, p. 41. 266. Bronchų obstrukcijos diagnostika aparatu „Pneumoskrin“ / R. Kuzminskienė, J. Sadauskas, A. Vingras, J. Baukienė // Lietuvos pediatrų draugijos V suvažiavimas, Palanga, 1995 m. gegužės 25-26 d.d.: programa ir tezės. – Vilnius, 1995. – P. 45-46. 267. Dietinis atopinio dermatito gydymas / R. Kuzminskienė, A. Astrauskaitė, A. Vingras // Lietuvos pediatrų draugijos V suvažiavimas, Palanga, 1995 m. gegužės 25-26 d.d.: programa ir tezės. – Vilnius, 1995. – P. 45. 268. Gydymas dieta / A. Vingras // Mano namai. – 1995, Nr. 5, p. 19. 269. Kaip išvengti peršalimo ligų / A. Vingras // Mano namai. – 1995, Nr. 3 (kovas), p. 3637. 270. Kaip upė prasideda upeliu, kaip girtavimas – taurele ... / A. Vingras // Sveikata. – 1995, Nr. 10, p. 8. 271. Kokį pieną sveikiau gerti – ar karvės, ar ožkos? / A. Vingras // Lietuvos rytas. – 1995, balandžio 25, p. 37. 272. Lietuvoje gaminamų kūdikiams skirtų pieno produktų charakteristika / K. Kadziauskienė, R. Bartkevičiūtė, S. Urbienė, A. Vingras. – Santr. angl. // Lietuvos medicina: „Sveikatos“ žurnalo priedas. – 1995, gruodis, p. 15. 273. Lytinis vaikų auklėjimas yra svarbesnis, negu apie tai dažnai mano suaugę žmonės / A. Vingras // Vakarinės naujienos. – 1995, liepos 11, p. 13. 35


274. Maitinimas krūtimi – vienintelis teisingas kūdikių maitinimo būdas / A. Vingras // Vakarinės naujienos. – 1995, kovo 26. 275. Mūsų vaikų žaislai / A. Vingras, J. Vingraitė // Mano namai . – 1995, Nr. 2 (Vasaris), p. 39-40. 276. Sergantieji astma turi pasitikėti gydytoju, o ne ieškoti stebuklingų gydymo būdų / A. Vingras // Lietuvos rytas. – 1995, kovo 28. 277. Vaikų bronchinės astmos ypatumai / A. Vingras, J. Vingraitė // I tarptautinė bronchų astmos konferencija-mokykla: Palanga, 1995 gegužės 30-31 d. : pranešimų santraukos. – Klaipėda : AB „Klaipėdos rytas“, 1995. – P. 69-70. 278. Vaikų, sergančių bronchine astma, anamnezė / A. Vingras, E. Bučienė, R. Trimonytė // I tarptautinė bronchų astmos konferencija-mokykla: Palanga, 1995 gegužės 30-31 d. : pranešimų santraukos. – Klaipėda : AB „Klaipėdos rytas“, 1995. – P. 71-72. 279. Vaikų, sergančių kvėpavimo organų ligomis, spirometrijos ypatumai / R. Kuzminskienė, A. Astrauskaitė, A. Vingras // I tarptautinė bronchų astmos konferencija-mokykla: Palanga, 1995 gegužės 30-31 d. : pranešimų santraukos. – Klaipėda : AB „Klaipėdos rytas“, 1995. – P. 29-30. 280. Vaikų, sergančių obstrukcinėmis kvėpavimo organų ligomis, spirometrijos ypatumai / A. Astrauskaitė, R. Kuzminskienė, N. Vaičiulionienė, A. Vingras // Lietuvos pediatrų draugijos V suvažiavimas, Palanga, 1995 m. gegužės 25-26 d.d.: programa ir tezės. – Vilnius, 1995. – P. 18. 281. Vaistinė sode ir darže. (I dalis) / A. Vingras // Mano namai. – 1995, Nr. 8 (rugpjūtis), p. 37. 282. Vaistinė sode ir darže. (II dalis) / A. Vingras // Mano namai. – 1995, Nr. 9 (rugsėjis), p. 25. 1996

283. Bendrosios praktikos gydytojas = General practitioner medicine doctor = Врач общей практики : funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN 14:1996 / [parengė: B. Galkauskienė, J. Kalibatas, D. Miliūnas, E. Razgauskas, L. Valius, M. Vesėliūnienė, A. Vingras]. – Vilnius : Lietuvos Respublikos sveikatos aps. m-ja, 1996. – 39 p. – (Lietuvos medicinos norma) 284. Jūsų kūdikis / Alfonsas-Algimantas Vingras. – 2-asis leid. – Vilnius : Rosma, 1996. – 286 p. : iliustr. – ISBN 9986-00-021-1 285. Vaiko tyrimas ir bendroji semiotika / A. Vingras; recenzavo: Pranas Šimulis, Aldona Kazakauskienė. – 2-asis, papild. leid. – Kaunas : [Palemono spaustuvė], 1996. – 99, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 98-99 (21 pavad.) – ISBN 9986-03-222-9 286. Vaistinėlė – daržo lysvėje / Algimantas Vingras. – Kaunas : Ūkininko patarėjas, 1996. – 57, [7] p. : iliustr. – („Ūkininko patarėjo‫ “ׅ‬knygynėlis ; kn. 22). – ISBN 9986-520-44-4 36


37


***

287. Abėcėlė tėvams: Balanopostitas. Blefaritas / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1996, Nr. 2, p. 43. 288. Abėcėlė tėvams: Celiakija / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1996, Nr. 2, p. 43. 289. Abėcėlė tėvams: Chorėja. Cistitas. Citomegalija / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1996, Nr. 3, p. 43-44. 290. Alergijos maistui rizikos faktorių tyrimai / K. Kadziauskienė, R. Bartkevičiūtė, A. Vingras, R. Šatkutė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad. // Lietuvos medicina. – ISSN 0491-6514. – 1996, Nr. 1, p. 21–22. 291. Ambulatorinis obstrukcinio bronchito gydymas / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė // I tarptautinė vaikų bronchinės astmos konferencija-mokykla: pranešimų tezės, Vilnius, 1996 m. balandžio 11-12 d. – Vilnius : VU l-kla, 1996. – P. 124-125. 292. Apie kosulio gydymą / A. Vingras, J. Vingraitė // Bendrosios praktikos gydytojo darbo diagnostikos ir gydymo aktualijos: respublikinės konferencijos, skirtos Bendrosios praktikos gydytojo centro 5-mečio jubiliejui paminėti, moksliniai darbai : Vilnius, 1996 m. balandžio 26 d. – Vilnius : VU l-kla, 1996. – P. 112-115. 293. Asthma education system in Lithuania / G. Norvaisas, M. Zolubas, R. Dubakiene, E. Razgauskas, A. Vingras // 23rd congress of the international society of internal medicine Manila (Philippines), Februar 1-6, 1996. – [S.l.], 1996. – P. 349-353. 294. Astmos mokymo sistema Lietuvoje / Genius Alfonsas Norvaišas, Marius Zolubas, Rūta Dubakienė, Eduardas Razgauskas, Algimantas Vingras. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – 1996, balandžio 17, p. 7. 295. Astmos mokymo sistema Lietuvoje / Genius Alfonsas Norvaišas, Marius Zolubas, Rūta Dubakienė, Eduardas Razgauskas, Algimantas Vingras // I tarptautinė vaikų bronchinės astmos konferencija-mokykla: pranešimų tezės, Vilnius, 1996 m. balandžio 11-12 d. – Vilnius : VU l-kla, 1996. – P. 135-136. 296. Baimės neurozė / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1996, Nr. 1, p. 43. 297. Blogo apetito priežastys / Algimantas Vingras // Mano namai. – 1996, Nr. 4, p. 48-49. 298. Bronchinės astmos profilaktika / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė // I tarptautinė vaikų bronchinės astmos konferencija-mokykla: pranešimų tezės, Vilnius, 1996 m. balandžio 11-12 d. – Vilnius : VU l-kla, 1996. – P. 131-132. 299. Dantukai tebūna sveiki / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1996, Nr. 6, p. 53-54. 300. Gydomieji mišiniai kūdikiams ir vaikams maitinti / A. Vingras, J. Vingraitė. – Iliustr. – Bibliogr.: 16 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – 1996, Nr. 1, p. 9-13. 38


301. Jei vaikas susirgo bronchine astma / A. Vingras // Sveikata. – 1996, Nr. 4-5, p. 38-40. 302. Jei užpuolė sloga, kosulys... / A. Vingras // Mano namai. – 1996, Nr. 11, p. 37. 303. Jeigu jūsų vaiką guldo į ligoninę / A. Vingras // Mano namai. – 1996, Nr. 8, p. 54. 304. Ką daryti nelaimei ištikus? / A. Vingras // Mano namai. – 1996, Nr. 7, p. 58-59. 305. Kada pasitarti su gydytoju / A. Vingras // Mano namai. – 1996, Nr. 3, p. 45-46. 306. Klinikiniai sindromai: gydymas antimikrobiniais preparatais / parengė A. Vingras, A. Giedraitienė // Lietuvos sveikata. – 1996, gruodžio 5-11 (Nr. 48), p. 18. 307. Klinikiniai sindromai: gydymas antimikrobiniais preparatais / parengė A. Vingras, A. Giedraitienė // Lietuvos sveikata. – 1996, gruodžio 12-18 (Nr. 49), p. 17. 308. Klinikinių sindromų gydymas antimikrobiniais preparatais / parengė A. Vingras, A. Giedraitienė // Lietuvos sveikata. – 1996, lapkričio 14-20 (Nr. 45), p. 17. 309. Kūdikių maitinimas / A. Vingras, R. Bartkevičiūtė, K. Kadziauskienė, J. Maskeliūnas, J. Vingraitė. – Lent. // Sveikata. – 1996, Nr. 11, p. 22-24. 310. Medikų vasara: [pasisakymai / užrašė] Jonas Kastys. – Aut.: Irena Degutienė, Stasė Štakėnaitė, Vilija Židonienė, Valentinas Juodis, Algimantas Vingras, Dalia Basevičiūtė, Vytautas Vasiliauskas. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 1996, rugpjūčio 8-14 (Nr. 31), p. 3. 311. Mikalauskienė Roma. Seminare gydytojams: [seminaras gydytojams „Fitoterapija“; mintimis dalijasi doc. Algimantas Vingras] // Lietuvos sveikata. – 1996, balandžio 4-10 (Nr. 14), p. 14. 312. Negaluojantiems kūdikiams gydomieji mišiniai pakeičia motinos pieną / Algimantas Vingras // Lietuvos rytas. – 1996, lapkričio 2, p. 48. 313. Paliatyvinis senatvinių ligų gydymas / A. Vingras. – Santr. angl. // Šiuolaikinės gerontologijos problemos : tarptautinės gerontologų konferencijos medžiaga, Vilnius, 1996 m. rugsėjo 26-27 d.d. – Vilnius, 1996. – P. 48-50. 314. Svetimkūniai kvėpavimo takuose / A. Vingras. – Iliustr. // Moteris. – 1996, Nr. 8, p. 41. 315. Šilumos smūgis. Apalpimas. Elektros srovės poveikis. Nudegimai / A. Vingras. – Pav. // Moteris. – 1996, Nr. 7 (533), p. 44. 316. Vaikas karščiuoja. Ką daryti? / A. Vingras. – Iliustr. // Moteris. – 1996, Nr. 3 (529), p. 50. 317. Vaikų kvėpavimo organų obstrukcijos diagnostika ir ambulatorinis gydymas / A. Vingras, J. Vingraitė. – Lent. – Bibliogr.: 15 pavad. // Bendrosios praktikos gydytojo darbo diagnostikos ir gydymo aktualijos: respublikinės konferencijos, skirtos Bendrosios praktikos 39


gydytojo centro 5-mečio jubiliejui paminėti, moksliniai darbai : Vilnius, 1996 m. balandžio 26 d. – Vilnius : VU l-kla, 1996. – P. 116-133. 318. Žaidimai ugdo vaiko sugebėjimus; Padėkime vaikui pažinti pasaulį / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mano namai. – 1996, Nr. 10, p. 56-57. 1997

319. Aktualūs kūdikių ir vaikų mitybos klausimai : respublikinės konferencijos darbai / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ; [sudarė Algimantas Vingras]. – Vilnius, 1997. – 70 p. : iliustr. – Bibliogr. str. gale 320. Natūralus ir dirbtinis kūdikių maitinimas Lietuvoje / K. Kadziauskienė, A. Vingras, R. Bartkevičiūtė, R. Šatkutė. – Lent. // Aktualūs kūdikių ir vaikų mitybos klausimai: respublikinės konferencijos darbai. – Vilnius, 1997. – P. 29-38. 321. Sveikų ir sergančių kūdikių bei mažų vaikų maitinimas / A. Vingras, J. Vingraitė. – Lent. // Aktualūs kūdikių ir vaikų mitybos klausimai: respublikinės konferencijos darbai. – Vilnius, 1997. – P. 39-46. 322. Maisto priedai vaikų mityboje / J. Vingraitė, A. Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 14 pavad. // Aktualūs kūdikių ir vaikų mitybos klausimai: respublikinės konferencijos darbai. – Vilnius, 1997. – P. 61-64. 323. Jūsų kūdikis / Alfonsas-Algimantas Vingras. – 3-iasis leid. – Vilnius : Rosma, 1997. – 286, [1] p. : iliustr. –ISBN 9986-00-021-1 324. Šeimos daktaras / Petras Zabiela, V. Minius, M. Krikštopaitis, J. Saukienė, L. Maleckas, A. Vingras, P. Visockas, A.-A. Kriščiūnas, R. Burba, V. Steponavičius, V. Vaškelis, A.A. Kempinas, A. Valinskas, V. Razukas, P. Čibiras, Č. Lenkauskaitė, P. Gailevičius, I. Balčiūnienė, P. Šileikis, R. Kašinskas, G. Juodkaitė, J.-E. Janulionytė, J. Vasiliauskas, K. Janulis, E. Bata, V. Vaičiulionis, A. Kudaba, E. Guogienė. – 3-asis leid. – Vilnius : Avicena, 1997. – 565 p. : iliust. – Abėcėl. dalyk. r-klė: p. 548-558. – ISBN 9986-437-16-4 325. Vaikų ligos / A. Vingras // Šeimos daktaras. – Vilnius : Avicena, 1997. – P. 127–159. 326. Vaiko tyrimas ir bendroji semiotika / A. Vingras. – 3-asis, patais. ir papild. leid. – Kaunas : Palemono spaustuvė, 1997. – 165, [1] p. –ISBN 9986-809-02-9 327. Vaikų karščiavimo diferencinė diagnostika / A. Vingras, J. Vingraitė. – Kaunas : UAB Palemono spaustuvė, 1997. – 17 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 17. – ISBN 9986-809-03-7 ***

328. Abėcėlė tėvams: Faringitas / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 1, p. 53-54. 329. Abėcėlė tėvams: Fenilketonurija. Fibroelastozė. Fimozė. Fluorozė / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 2, p. 54. 330. Abėcėlė tėvams: Galvos svaigimas / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 3 (29), p. 62. 331. . Abėcėlė tėvams: Galvos trauma / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 3 (29), p. 62. 40


41


332. Abėcėlė tėvams: Gastritas / A. Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 4, p. 62. 333. Abėcėlė tėvams: Gelta. Gerklų susiaurėjimas. Glindos. Gomurio skeltumas. Grybelinės ligos / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 5, p. 69. 334. Abėcėlė tėvams: Gripas. Hemangioma / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 6, p. 81-82. 335. Ar padarėme viską, kad vaikai augtų sveiki?: [pokalbis su pediatru doc. Algimantu Vingru / užrašė] Giedrė Budvytienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, birželio 24, p. 17. 336. Astmą galima valdyti / Algimantas Vingras // Kvėpavimo džiaugsmas. – 1997, gegužės 17, p. 6-7. 337. Bronchinės astmos paūmėjimo rizikos faktoriai : [pranešimų santraukos] / L. Daukšienė, A. Vingras, R. Mačiulienė, E. Norvaišas // Medicina. – ISSN 1648-9233. – T. 33, priedas 3 (1997), p. 65-66. 338. Bronchinės astmos rizikos faktoriai / L. Daukšienė, R. Mačiulienė, A. Vingras, E. Norvaišas // Pirmojo Lietuvos vaikų pulmonologų kongreso medžiaga: Vilnius, 1997 m. balandžio 24-25 d. – Vilnius : VU l-kla, 1997. – P. 196-197. 339. Darbas kompiuteriu: [apie darbo su kompiuteriais higienos normą] / Algimantas Vingras // Moteris. – 1997, Nr. 11, p. 104-105. 340. Galvos skausmas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 1, p. 54. 341. Gerklės skausmas ir balso prikimimas / A. Vingras // Mano namai. – 1997, Nr. 1, p. 38-39. 342. Fluoro ir seleno reikšmė kūdikių ir vaikų sveikatai / Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 13 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 13923218. – T. 1, Nr. 2 (1997), p. 188-189. 343. Infant feeding in Lithuania / A. Vingras, K. Kadziauskienė, R. Bartkevičiūtė, J. Maskeliūnas, R. Šatkutė. – Pav. – Santr. liet. – Bibliogr.: 4 pavad. // Acta medica Lituanica. – ISSN 1392-0138. – T. 4, Nr. 2 (1997), p. 34–38. 344. Hemangioma / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 6, p. 82. 345. Kaip maitiname savo mažylius / Kamelija Kadziauskienė, Algimantas Vingras, Roma Bartkevičiūtė, Rima Šatkutė / parengta pagal konferenciją „Aktualūs kūdikių ir vaikų mitybos klausimai“ medžiagą // Lietuvos sveikata. – 1997, rugsėjo 25-spalio 1 (Nr. 38), p. 9. 346. Kaip maitinti kūdikį / A. Vingras. – Pav., lent. // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 4 (30), p. 1214. 347. Kam turi rūpėti vaikų sveikata?: [pokalbis su vaikų gyd. doc. A. Vingru / kalbėjosi] V. Jakimavičienė. – Pav. // Šeima. – 1997, lapkritis, Nr. 11, p. 53-54. 42


348. Klausiate – atsakome: [apie vaikų dantų ligas] / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 4 (30), p. 60. 349. Klausiate – atsakome: [apie vaikus, kurie naktimis griežia dantimis, bei apie vaikų mitybą] / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 5, p. 64. 350. Kūdikių mitybos būklė Lietuvoje 1995-1996 m. / K. Kadziauskienė, R. Bartkevičiūtė, A. Vingras, R. Šatkutė. – Pav. // Higiena ir epidemiologija. – 1997, Nr. 4 (60), p. 11-18. 351. Kūdikių natūralaus maitinimo būklė Lietuvoje / K. Kadziauskienė, R. Bartkevičiūtė, A. Vingras, R. Šatkutė // Konferencijos „Sveiko ir sergančio kūdikio maitinimas“ tezės / Lietuvos pediatrų draugija. – [Vilnius, 1997]. – P. 1. 352. Mažakraujystė gali grėsti mėgėjams mėsą užsigerti rabarbarų kompotu / Algimantas Vingras // Lietuvos rytas. – 1997, kovo 15, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 23. 353. Organizmo reakcija į maistą / A. Vingras, J. Vingraitė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 1997, Nr. 1, p. 24-26. 354. Pavojai sode: [apie nuodingus augalus] / A. Vingras // Moteris. – 1997, Nr. 6, p. 51. 355. Selenas – kas tai? / J. Vingraitė, A. Vingras // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 4 (30), p. 33. 356. Ūminio faringito diferencinė diagnostika ir gydymas / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 13 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 1392-3218. – T. 1, Nr. 1 (1997), p. 85-86. 357. Ūminis faringitas / A. Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 13 pavad. // Bendroji gydytojo praktika : ūminių ligų diagnostikos ir gydymo aktualijos: republikinės konferencijos, skirtos Lietuvos bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos 5-rių metų jubiliejui paminėti, moksliniai darbai, Vilnius, 1997 m. vasario 21 d. – Vilnius : VU l-kla, 1997. – P. 111-120. 358. Ūminių kvėpavimo organų ligų profilaktika ir reabilitacinis gydymas / A. Vingras, J. Vingraitė // Pirmojo Lietuvos vaikų pulmonologų kongreso medžiaga: Vilnius, 1997 m. balandžio 24-25 d. – Vilnius : VU l-kla, 1997. – P. 274-276. 359. Vaikas žaidžia / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 6, p. 34-35. 360. Vaikų pneumonija ir jos ambulatorinis gydymas / A. Vingras. – Bibliogr.: 16 pavad. // Bendroji gydytojo praktika : ūminių ligų diagnostikos ir gydymo aktualijos: republikinės konferencijos, skirtos Lietuvos bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos 5-rių metų jubiliejui paminėti, moksliniai darbai, Vilnius, 1997 m. vasario 21 d.. – Vilnius : VU l-kla, 1997. – P. 121-128. 361. Vaikų smegenis gali pažeisti net nedidelis geležies trūkumas / Algimantas Vingras // Lietuvos rytas. – 1997, gegužės 24, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 21. 362. Žuvų taukų renesansas / Algimantas Vingras // Moteris. – 1997, Nr. 2, p. 43. 43


1998 363. Gydytojas vaikų pulmonologas = Paediatric pulmonologist : teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN 62:1998 / parengė A. Valiulis, J. Bojarskas, M. Kiauleikienė, J. Sadauskas, A. Vingras. – Vilnius, 1998. – 4 p. – (Lietuvos medicinos norma) 364. Lytiškumas ir vaikas / A. Vingras, A. Vingrienė. – Vilnius : UAB „Viltis“, 1998. – 112 p. : iliustr. – ISBN 9986-454-34-4 ***

365. Abėcėlė tėvams: Invaginacija. Įplėša. Išangės niežėjimas. Išmatų nelaikymas. Išnirimas. Išmuštas danis / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 6, p. 81-82. 366. Abėcėlė tėvams: Iššutimas. Išvarža. Jersiniozė / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 7, p. 81-82. 367. Abėcėlė tėvams: Keratitas. Kiaulytė. Kifozė. Kirmėlinės ataugos uždegimas / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 11, p. 82. 368. Alergija karvės pienui / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Lent.-– Santr. angl.. – Bibliogr.: 55 pavad. // Aktualūs pirminės sveikatos priežiūros klausimai: Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų 5-ios tarptautinės konferencijos moksliniai straipsniai, Vilnius, 1998 birželio 2-3 d. – Vilnius : VU, 1998. – P. 30–43. 369. Bertulienė, Ingrida. Būsimųjų pirmokų sveikata / I. Bertulienė ; konsultavo: G. Petrėnienė, doc. A. Vingras // Lietuvos gydytojų-rezidentų mokslinė konferencija „Vaikų sveikata“ : konferencijos medžiaga, Vilnius, 1998 m. gegužės 22 d. – Vilnius, 1998. – P. 62-63. 370. Diegia pilvuką / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 5, p. 77. 371. Erkių įkandimai; Uodų musių įkandimai; Blusų utėlių įkandimai / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 5, p. 81-82. 372. Hematoma; Hemofilija; Hemolizinė naujagimių liga; Hepatitas; Hidradenitas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 1, p. 81-82. 373. Hidrocefalija. Hidrocelė. Hopotirozė. Hipotrofija. Laikysena / parengė Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 2, p. 81-82. 374. [Į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] // Kvėpavimo džiaugsmas. – 1998, gegužės 25, p. 5. 375. Įkandimai / Algimantas Vingras. – Pav. // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 4, p. 65-66. 376. Infekcinės ligos. Infekcinė mononukleozė. Infekcinė eritema. Inkstų uždegimas. Įdrėskimai / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 3, p. 81-82. 44


377. Iš kur aš atsiradau? / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 7, p. 65-67. 378. Iš kur aš atsiradau?: [apie pokalbius su ikimokyklinio amžiaus vaikais] / Algimantas Vingras. – Tęs. Pradžia: Nr. 7 // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 8, p. 70-71. 379. Iš kur aš atsiradau?. – Iliustr. / Algimantas Vingras. – Tęs. Pradžia: Nr. 7 // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 9, p. 66-67. 380. Iš kur aš atsiradau? / Algimantas Vingras. – Tęs. Pradžia: Nr. 7 // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 10, p. 68-69. 381. Junginės uždegimas (konjunktyvitas) / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 8, p. 82. 382. Jūrligė (jūros liga) / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 8, p. 82. 383. [Kaip apsaugoti vaiką nuo sezoninių ligų] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 10, p. 80. 384. Kaip elgtis vaikui susirgus / Algimantas Vingras. – Pav. // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 3, p. 66-68. 385. Kaip nugalėti kosulį / A. Vingras // Kvėpavimo džiaugsmas. – 1998, gruodžio 10, p. 3. 386. Karpos / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 9, p. 81. 387. Karščiavimas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 10, p. 82. 388. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus atsako doc. A. Vingras ir pediatrė Jovilė Vingraitė] // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 9, p. 78, 80. 389. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus atsako doc. A. Vingras] // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 2, p. 78-79. 390. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus atsako doc. A. Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 1, p. 78-79. 391. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus atsako J. Vingraitė, doc. A. Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 7, p. 80. 392. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus atsako pediatrė Vilija Černiauskienė ir doc. Algimantas Vingras] / užrašė L. Lileikienė // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 5, p. 78, 80. 393. Klausiate – atsakome: [kaip apsaugoti vaiką nuo sezoninių ligų] / A. Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 10, p. 80. 394. Klausiate – atsakome: [kaip slaugyti vemiantį vaiką?] / parengė Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 12, p. 78. 45


395. Klausos sutrikimai / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 12, p. 82. 396. Klubo sąnario displazija / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 12, p. 82. 397. Kodėl nevalgo? / Algimantas Vingras. – Pav. // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 2, p. 71-74. 398. Kosulio priežastys ir gydymas / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 29 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 1392-5261. – T. 1, Nr. 2 (1998), p. 51-60. 399. Kūdikių ir mažų vaikų viduriavimo diferencinė diagnostika / Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad. // Aktualūs pirminės sveikatos priežiūros klausimai: Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų 5-ios tarptautinės konferencijos moksliniai straipsniai, Vilnius, 1998 birželio 2-3 d. – Vilnius : VU, 1998. – P. 47–51. 400. Kūdikių maitinimas / A. Vingras, J. Vingraitė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, „Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. – P. 107–116. 401. Kūdikių slaugos aktualijos / Algimantas Vingras, Albina Pulkauninkienė, Vaida Taliūnaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 2 pavad. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, „Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. – P. 102–106. 402. Lazolvanas efektyvus bronchosekretolitikas / paruošė A. Vingras // Gydymo menas. – 1998, Vasaris, p. 8. 403. Mažasis diktatorius: [apie vaikų auklėjimą] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 1, p. 30-32. 404. Naujagimis trokšta bendrauti ... / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 12, p. 12. 405. Padėkite nesusirgti: nuo ketverių iki šešerių metų / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 9, p. 64-65. 406. Padėkite nesusirgti: nuo metų iki trejų / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 8, p. 72-73. 407. Profilaktiką pasiūlė gamta: motinos pienas: [pokalbis su doc. A. Vingru / užrašė] Jonas Kastys. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 1998, balandžio 30-gegužės 6 (Nr. 17), p. 6. 408. Straipsnis parengtas pagal skaitytojų klausimus: [į skaitytojų klausimus atsako doc. A. Vingras] // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 1, p. 31-32. 409. Vaikas švokščia. Astma? / Algimantas Vingras // Lietuvos sveikata. – 1998, spalio 29lapkričio 4 (Nr. 43), p. 24.

46


410. Vaikų alergija maistui / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 51 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 1392-5261. – T. 1, Nr. 1 (1998), p. 106-117. 411. Vaikų bronchinė astma Alytaus mieste ir rajone : [pranešimų tezės] / Daiva Dubauskienė, Viktorija Kasparavičienė, Algimantas Vingras // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 1392-5261. – T. 1, Nr. 2 (1998), p. 91. 412. Vaikų bronchų obstrukcijos sindromas / A. Vingras, J. Vingraitė // Konferencijos „Bronchų obstrukcijos sindromas bendrojoje praktikoje“, 1998 m. sausio 20 d.: pranešimų santraukos. – Vilnius, 1998. – P. 26. 413. Vaikų obstrukcinio bronchito ir bronchiolito diagnostika ir gydymas ambulatorinėmis sąlygomis / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 1392-3218. – T. 2, Nr. 1 (1998), p. 79-80. 414. Vaikų obstrukcinio bronchito ambulatorinė diagnostika ir gydymas / A. Vingras // Gydymo menas. – 1998, sausis (Nr. 1), p. 7. 415. Vaikų obstrukcinio bronchito ambulatorinė diagnostika ir gydymas / A. Vingras, Jovilė Vingraitė // Lietuvos sveikata. – 1998, sausio 15-21 (Nr. 2), p. 24. 416. Vėl sloga / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 12, p. 76. 1999 417. Pirmieji gyvenimo metai / Algimantas Vingras. – Vilnius : Vaga, 1999. – 521 p. : iliustr. – ISBN 5-415-01456-X 418. Vaikai ir vitaminai : respublikinės konferencijos darbai / Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija ; [rinkinio sudarytojas V. Urbonas]. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Keturios spalvos, 1999 ([Kaunas] : Keturios spalvos). – 52 p. – Aut.: Inga Adomaitienė, Roma Bartkevičiūtė, Kamelija Kadziauskienė, Petras Kaltenis, Leonardas Lukoševičius, A. Rainytė, Rimantas Stukas, Vaidotas Urbonas, Nerija Vaičienė, Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras. – Bibliogr. str. gale 419. Vitaminų ir mineralų preparatai vaikams / A. Vingras, J. Vingraitė // Vaikai ir vitaminai: respublikinės konferencijos darbai. – Vilnius [i.e. Kaunas] : UAB „Keturios spalvos“, 1999. – P. 43-52. ***

420. Abėcėlė tėvams: [Kurčnebylystė; Laimo liga] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 8, p. 98. 421. Abėcėlė tėvams: Lūžiai / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 12, p. 98. 422. Anticholinerginiai vaistai vaikų bronchų astmai gydyti / Algimantas Vingras. – Bibliogr.: 25 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 1392-3218. – T. 3, Nr. 5 (1999), p. 481-483. 47


423. Antras mėnuo / parengė A. Vingras. – Pradžia: balandžio 14-20 (Nr. 15) // Lietuvos sveikata. – 1999, balandžio 21-27 (Nr. 16), p. 24. 424. [Apie vaikų prakaitavimą] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 3, p. 80. 425. [Apie vaikų triukšmingo kvėpavimo priežastis] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 3, p. 80. 426. Balčiūnaitė Daiva. Endokrinologijos ligos bendrojoje praktikoje: [seminaras, Kaunas, 1999 vasario 9; mintimis dalijasi Leonas Valius, Gintaras Kuprionis, Lina Jaruševičienė, Vaidotas Urbanavičius, Saulius Grigonis, Algimantas Vingras, Rasa Žiukaitė] // Ave vita. – 1999, kovo 4, p. 7. 427. Bronchial asthma among the children of Alytus city and country / D. Dubauskiene, V. Kasparaviciene, A. Vingras // INTERASTMA'99: annual meeting, Palanga, Lithuania, 28-30 May, 1999 : final programme and abstracts. – Palanga, 1999. – P. 20. 428. Bronchinės astmos diagnostika ir diferencinė diagnostika / Algimantas Vingras. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 29 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 13925261. – T. 2, Nr. 2/3 (1999), p. 483-492. 429. Būsimųjų pirmokų sveikata / I. Bertulienė, A. Vingras, G. Petrėnienė, L. Šiaučiulienė // VI Lietuvos pediatrų draugijos suvažiavimas: Šiauliai, 1999 m. birželio 10-11 d. – Šiauliai, 1999. – P. 29-30. 430. Dietinis vaikų vidurių užkietėjimo gydymas / J. Vingraitė, A. Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 14 pavad. // Vaikų vidurių užkietėjimas: respublikinės konferencijos medžiaga. – Vilnius : Presvika, 1999. – P. 42-49. 431. Empirinė antibiotikų terapija skiriant AmoksiklavR2x / Algimantas Vingras. – Lent. // Medinfo. – 1999, Nr. 5, p. 31-32. 432. Jei ištiko nelaimė / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 9, p. 91. 433. [Jei kūdikiams ašaroja akys] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 3, p. 80. 434. Jei kūdikis netoleruoja karvės pieno ... / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 11, p. 31. 435. Jei kūdikis netoleruoja karvės pieno ... / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 9, p. 26-27. 436. Jei kūdikis netoleruoja karvės pieno mišinio...: [konsultuoja doc. A. Vingras] // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 4, p. 52. 437. [Jei vaikui pučia pilvą] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 3, p. 80. 48


49


438. Kastys Jonas. „Interastma‘99“: Europa ateina į Lietuvą“ [mintimis dalijasi prof. Rūta Dubakienė, doc. Algimantas Vingras, Daiva Jankauskienė]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 1999, birželio 9-15 (Nr. 23), p. 20. 439. Ketvirtas mėnuo; Penktas mėnuo / parengė A. Vingras. – Iliustr. – Tęs.: Pradžia : balandžio 14-20 (Nr. 15) // Lietuvos sveikata. – 1999, gegužės 5-11 (Nr. 18), p. 24. 440. Klausiate – atsakome / [į skaitytojų klausimus atsakė doc. A. Vingras] // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 8, p. 97. 441. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus apie vaikų naktinį šlapinimąsi atsako doc. A. Vingras] // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 10, p. 96-97. 442. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus atsako doc. A. Vingras] // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 9, p. 96-97. 443. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus atsako doc. A. Vingras] // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 4, p. 80. 444. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus atsako Jovilė Vingraitė, A. Vingras] // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 3, p. 80. 445. Knarkimas: [vaikų] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 1, p. 81. 446. Kojų deformacijos (iškrypimas) : [vaikų] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 1, p. 81. 447. Kokliušas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 1, p. 81-82. 448. Koksitas (klubo sąnario uždegimas) / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 1, p. 82. 449. Kompresas: tai gydomasis tvarstis, dedamas ant skaudančios kūno vietos / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 2, p. 82. 450. Kosulys / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 3, p. 82. 451. Kraujavimas: [iš žaizdos] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 4, p. 82. 452. Kraujoplūdis iš nosies. Kraujo užkrėtimas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 5, p. 98. 453. Kreivakaklystė. Kriptorchizmas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 6, p. 98. 454. Krono liga, arba ileitas: [klubinės žarnos uždegimas]; Krupas: [ūminis gerklų uždegimas] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 7, p. 82. 50


455. Kūdikių ir mažų vaikų viduriavimo diferencinė diagnostika / Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras // Lietuvos sveikata. – 1999, rugpjūčio 11-24 (Nr. 32), p. 13. 456. Kūdikių maitinimas / A. Vingras. – Lent. // Lietuvos sveikata. – 1999, liepos 28rugpjūčio 3 (Nr. 30), p. 20. 457. Kūdikių maitinimo problemos / A. Vingras, V. Taliūnaitė, L. Kaladienė, E. Šakelienė, O. Urbonienė // VI Lietuvos pediatrų draugijos suvažiavimas: Šiauliai, 1999 m. birželio 10-11 d. – Šiauliai, 1999. – P. 169. 458. Laktazės netoleravimas; Landuonis / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 9, p. 98. 459. Laringitas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 10, p. 98. 460. Leukemija (leukozė); Limfmazgių padidėjimas (limfadenitas); Limfogranuliomatozė (Hodžkino liga); Lūpos nesuaugimas (kiškio lūpa) / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 11, p. 98. 461. Makrolidai / Algimantas Vingras. – Bibliogr.: 111 pavad. // Lietuvos sveikata. – 1999, rugsėjo 8-14 (Nr. 36). – Pradžia. Tęsinys: rugsėjo 15-21 (Nr. 37), rugsėjo 22-28 (Nr. 38), rugsėjo 29-spalio 5 (Nr. 39), spalio 6-12 (Nr. 40), spalio 13-19 (Nr. 41), spalio 27-lapkričio 2 (Nr. 43), lapričio 10-16 (Nr. 45). 462. Paauglių sergamumas Vilniaus miesto Antakalnio vaikų poliklinikoje / A. Vingras, L. Šiaučiulienė, S. Varvuolytė, V. Valaitis. – Bibliogr.: 3 pavad. // VI Lietuvos pediatrų draugijos suvažiavimas: Šiauliai, 1999 m. birželio 10-11 d. – Šiauliai, 1999. – P. 156-157. 463. Pieno produktai – tik nuo vienerių metų: [pokalbis su doc. A. Vingru / užrašė] Ginta Liaugminienė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 5, p. 30-32. 464. Pirmas mėnuo: [patarimų ciklas, kaip prižiūrėti augantį mažylį] / parengė Algimantas Vingras. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. –1999, balandžio14-20 (Nr. 15), p. 24. 465. [Pirmieji vaiko gyvenimo metai; Košelių pasaulis] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 6, p. 26. 466. [Pokalbis su doc. A. Vingru apie tai, kada ir kokius rūgštaus pieno produktus pradėti duoti mažyliui / užrašė] Ginta Liaugminienė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 5, p. 30-32. 467. Saugūs žaislai / A. Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 8, p. 29-31. 468. Search of rational food recipes for infants : [experimental topic] / A. Vingras, A. Naginienė, A. Vaitekūnaitė // III Baltic conference of family medicine/general practice : [plenary presentations, oral presentations, posters] : August 27-28, 1999, Druskininkai, Lithuania. – Druskininkai, 1999. – P. 29. 469. Storuliukas: [apie antsvorio problemas vaikų tarpe] / A. Vingras, J. Vingraitė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 4, p. 74-76. 51


470. Šaltojo sezono ligos / Algimantas Vingras. – Portr. // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 12, p. 88. 471. Šienligė / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 7, p. 79-81. 472. The morbidity of adolescents registered at Vilnius Antakalnio children out patient department / S. Varvuolytė, V. Valaitis, A. Vingras // III Baltic conference of family medicine/general practice : [plenary presentations, oral presentations, posters] : August 27-28, 1999, Druskininkai, Lithuania. – Druskininkai, 1999. – P. 25. 473. The problems of infant nutrition / A. Vingras, E. Šakelienė, O. Urbonienė // III Baltic conference of family medicine/general practice : [plenary presentations, oral presentations, posters] : August 27-28, 1999, Druskininkai, Lithuania. – Druskininkai, 1999. – P. 26. 474. Trečias mėnuo / parengė A. Vingras. – Tęs.: Pradžia: balandžio 14-20 (Nr. 15) // Lietuvos sveikata. – 1999, balandžio 28-gegužės 4 (Nr. 17), p. 25. 475. Vaikystė tarp ekranų: [apie neigiamą televizoriaus poveikį] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 4, p. 64-65. 476. Vasaros nemalonumai: [į skaitytojų klausimus atsako doc. AlgimantasVingras] // Mūsų kraštas. – 1999, liepos 17, p. 5. 477. Vietoj vaistų: [apie grūdinimą] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 8, p. 90-91. 478. Virė virė košę / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 6, p. 26. 479. Vitaminų ir mineralų preparatai vaikams / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Portr., iliustr. // Lietuvos sveikata. – 1999, lapkričio 17-23 (Nr. 46), p. 13. 480. Vitaminų ir mineralų preparatai vaikams / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė // Lietuvos sveikata. – 1999, gruodžio 1-7 (Nr. 48), p. 27. 481. Žuvų taukų renesansas / konsultuoja doc. Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 8, p. 80. 2000 482. Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Respublikinis mitybos centras ; parengė Kamelija Kadziauskienė, Roma Bartkevičiūtė, Rimantas Stukas, Algis Jonas Abaravičius, Algimantas Vingras, Maura Olechnovič, Jovilė Vingraitė ; redaktorė V. Magalinskienė. – Vilnius : Respublikinis mitybos centras, 2000. – 14 p. : lent. 483. Šeimos medicinos pagrindai : vadovėlis studentams medikams, šeimos medicinos rezidentams, persikvalifikuojantiems į šeimos gydytojus ir bendrosios praktikos gydytojams / [Rita Armonaitė, Aldona Baltrėnaitė, Nijolė Garšvienė, Erika Janovičienė, Lina Jaruševičienė, Arnoldas Jurgutis, Mindaugas Jurgutis, Jūratė Klumbienė, Šarūnas Mačinskas, Rūta Radzevičienė, Jūratė 52


Randakevičienė, Eduardas Razgauskas, Artūras Rimkus, Gediminas Urbonas, Leonas Valius, Algimantas Vingras, Mindaugas Žilinskas] ; sudarė Leonas Valius. – Kaunas : Kauno medicinos univ. : Sesla, 2000. – 431, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr. str. gale 484. Vaikų ligos. T. 1: Vaikų ligų propedeutika. Naujagimio ligos. Paveldimosios ligos : [vadovėlis aukštosioms mokykloms] / A. Raugalė, V. Bačiulis, V. Basys, L. Cimbalistienė, R. Dobrovolskis, N. Drazdienė, I. Indrėjaitytė, A. Jučaitė, O. Kinčinienė, V. Kučinskas, L. Ragelienė, M. Rudzikienė, J. Sadauskas, N. Tilindienė, J. Tutkuvienė, R. Urbonavičienė, A. Utkus, A. Valiulis, A. Vingras, V. Žilinskaitė . – Vilnius : Gamta, 2000. – 639 p. – ISBN 995544701X 485. Sveiko kūdikio maitinimas / M. Rudzikienė, A. Vingras // Vaikų ligos / parengė Algimantas Raugalė. – Vilnius: Gamta, 2000. – T. 1: Vaikų ligų propedeutika. Naujagimio ligos. Paveldimos ligos. – P. 353-391. ***

486. Apsinuodijimas maistu. Meningitas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 3, p. 82. 487. Astmą galima valdyti / Algimantas Vingras // Sveikata. – 2000, Nr. 4, p. 28-29. 488. Atostogos ... tualete : [apie vaikų šiltojo sezono ligas] / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 5, p. 76-77. 489. Bojarskas, Jurgis. Vaikas kosti. Bronchitas?: [mintimis dalijasi doc. A. Vingras] / parengė Jonas Kastys, Rasa Prascevičienė // Lietuvos sveikata. – 2000, spalio 18-24 (Nr. 42), p. 17. 490. Fitoterapija ir alternatyvūs obstipacijos gydymo metodai / A. Vingras // Vaikų ir suaugusių vidurių užkietėjimas: mokslinė praktinė konferencija, Kaunas, 2000-04-09. – Kaunas, 2000. 491. Gebenės akstrakto prospano veiksmingumas ir toleravimas gydant kvėpavimo organų ligas / A. Vingras // Gydymo menas. – 2000, Nr. 10, p. 44. 492. Įvairūs astmos aspektai: [į skaitytojų klausimus atsako doc. A. Vingras] // Sveikata. – 2000, Nr. 4-5, p. 61-63. 493. Jūros liga ... automobilyje / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 8, p. 78. 494. Kad kūdikis nesuviduriuotų ir nesusirgtų žarnyno užkrečiamomis ligomis / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 7, p. 62. 495. Kada saulė smūgiuoja / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 7, p. 60. 496. Kai kurių inhaliacinių kortikosteroidų efektyvumo ir saugumo gydant bronchų astmą palyginimas / A. Vingras, G. Ratkienė, A. Martinkėnienė. – Bibliogr.: 25 pavad. // Gydymo menas. – 2000, Nr. 8, p. 36. 53


497. Kaip gydote peršalusius vaikus?: [į redakcijos klausimą atsako med. m. dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 10, p. 46-47. 498. Kaip padėti viduriuojančiam vaikui / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 93. 499. Kalcio, magnio reikšmė, patologija, gydymas / A. Vingras, J. Vingraitė. – Lent. – Bibliogr.: 37 pavad. // Malabsorbcijos sindromas vaikų amžiuje: respublikinės konferencijos darbai. – Vilnius, 2000. – P. 26-40. 500. Kastys Jonas. Astmos pavasaris Vilniuje: [mintimis dalijasi Algimantas Vingras, Bronislovas Šatkauskas]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2000, gegužės 3-9 (Nr. 18), p. 16. 501. Kastys Jonas. Geros bakterijos gydo žmones: [mintimis apie Vilniuje vykusią konferenciją „Probiotikai ir prebiotikai“ dalijasi doc. Algimantas Vingras ir doc. Laisvūnė Petkevičienė]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2000, lapkričio 22-28 (Nr. 47), p. 20. 502. Klastingasis plaučių uždegimas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 12, p. 78-79. 503. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus atsako doc. A. Vingras] // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 5, p. 80-81. 504. Kodėl vaikui reikia geležies / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 10, p. 74. 505. Kosulys / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 12, p. 81. 506. Kreivų kojų liga / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 11, p. 83. 507. Kūdikių ir mažų vaikų viduriavimo diferencinė diagnostika / Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras // Medinfo. – 2000, Nr. 9, p. 36. 508. Lactobacillus GG. Kas tai? / A. Vingras, J. Vingraitė // Gydymo menas. – 2000, Nr. 5, p. 56. 509. Lactobacillus GG. Kas tai? / A. Vingras, J. Vingraitė. – Bibliogr.: 38 pavad. // Probiotikai ir prebiotikai: respublikinės konferencijos darbai. – Vilnius, 2000. – P. 21-25. 510. Mankšta devintą mėnesį: [apie vaikų mankštinimą] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 6, p. 36. 511. Masažas ir gimnastika trečią mėnesį / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 2, p. 40. 512. Masažas ir gimnastika penktą mėnesį / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 4, p. 6-8.

54


513. Masažas ir gimnsatika septintą mėnesį / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 5, p. 36. 514. Masažas ketvirtą mėnesį: pirmieji gyvenimo metai / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 3, p. 40. 515. Mažakraujystė (anemija) / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 1, p. 98. 516. Medus / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 10, p. 64. 517. Meilės maistas: [apie kūdikių maitinimą] / konsultavo Algimantas Vingras, Nijolė Drazdienė. – Iliustr. // Mažylis. – 2000, Nr. 1, p. 40. 518. Mėlynė po akimi; Apsinuodijimas maistu / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 2, p. 98. 519. Miegas ir jo sutrikimai; Miežis / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 4, p. 82. 520. Mikčiojimas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 5, p. 82. 521. Mitybos problemos – tai organizmo aprūpinimo maisto medžiagomis sutrikimai / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 4, p. 84. 522. Mukoviscidozė; Nagų grybelis (onikomikozė); Nago guolio uždegimas (ponaginis landuonis); Nago „įaugimas“ / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 7, p. 70. 523. Nagų kramtymas; Naujagimių spuogai; Nakties baimė / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 8, p. 72. 524. Nakties košmarai; Naujagimių gelta / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 9, p. 72. 525. Naktinis šlapimo nelaikymas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 10, p. 70. 526. Nefrotinis sindromas; Nemiga; Niežėjimas (niežulys) / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 11, p. 86. 527. Nenuplovus daržovių / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 10, p. 79. 528. Nuospaudos; Nuožvarbos / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 12, p. 82. 529. Oi jūs grybai, grybai ... / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 9, p. 68-69. 530. Pavojai vasarą / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 7, p. 64. 531. Pirmieji batukai / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 2, p. 9697. 55


532. Potapovienė, Solveiga. Platėja kosmetologijos horizontalė: [mintimis apie Vilniuje vykusią konferenciją „Odos priežiūra: kosmetiniai ir terapiniai aspektai bendrojoje praktikoje“ dalijasi doc. Algimantas Vingras]. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 2000, lapkričio 29-gruodžio 5 (Nr. 48), p. 12. 533. Probiotikų preparatai Lietuvoje / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė // Probiotikai ir prebiotikai: respublikinės konferencijos darbai. – Vilnius, 2000. – P. 33-36. 534. Prospan – natūralus ir veiksmingas vaistas: [mintimis apie prospano vartojimo stebėjimo tyrimą dalijasi VU bendrosios praktikos gyd. centro doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Gydymo menas. – 2000, Nr. 11, p. 83. 535. Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos / Kamelija Kadziauskienė, Roma Bartkevičiūtė, Maura Olechnovič, Algis Abaravičius, Rimas Stukas, Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 20 pavad. // Sveikatos aplinka. Priedas. – ISSN 16483650. – 2000, priedas 1, p. 5-15. 536. Rukaitė Rūta. Nuo mokslo kuprotas nebūsi?: [mintimis dalijasi Algimantas Vingras, Ingrida Kapočienė, Margarita Markovienė]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 2, p. 76-77. 537. Saikingos saulės vonios / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 6, p. 29-30. 538. Seretide: dvi galimybės – vienas pasirinkimas: [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Jonas Kastys // Lietuvos sveikata. – 2000, lapkričio 1-7 (Nr. 44), p. 13. 539. Skubi pagalba susirgus laringitu / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 10, p. 78. 540. Sveikiems kūdikiams ir vaikams rekomenduojamos paros energijos ir maisto medžiagų normos / Kamelija Kadziauskienė, Roma Bartkevičiūtė, Algimantas Vingras, Rimantas Stukas. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 8 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 1392-5261. – T. 3, Nr. 2 (2000), p. 904-908. 541. Šaltojo sezono ligos. Angina / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 4, p. 78. 542. Šaltojo sezono ligos. Bronchitas / Algimantas Vingras. – Portr., iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 3, p. 72-73. 543. Šaltojo sezono ligos. Gripas / Algimantas Vingras. – Portr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 1, p. 94-95. 544. Šaltojo sezono ligos. Sinusitas / Algimantas Vingras. – Portr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 2, p. 86. 545. Tai normalu: [apie vaiko įpročius] / Algimantas Vingras. – Pav. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 12, p. 96. 56


546. Tausokite pirmokėlį / Algimantas Vingras. – Pav. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 9, p. 6061. 547. Užkietėjo viduriai / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 9, p. 79. 548. Vaikų karščiavimas / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 1392-5261.–- 2000, t. 3, Nr. 3, p. 1043-1052. 549. Vaikų odos priežiūra ir pakenkimų profilaktika ambulatorinėje praktikoje / A. Vingras // Odos priežiūra: kosmetiniai ir terapiniai aspektai bendrojoje praktikoje: konferencijos tezės, Vilnius, 2000-11-23. – Vilnius, 2000. – P. 8. 550. Vaikų recidyvuojantis ir lėtinis bronchitai / Algimantas Vingras. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 1392-5261. – 2000, t. 3, Nr. 1, p. 46-54. 551. Vaistinė sode ir darže / Algimantas Vingras // Lietuvos sveikata. – 2000, birželio 28liepos 4 (Nr. 26), p. 19. 552. Vasaros nemalonumai – vabzdžiai / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 6, p. 74-75. 553. Vėlyvojo rudens ligos: sloga, sinusitas, bronchitas / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 11, p. 84-85. 554. Žaidimai moko / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 1, p. 58-59. 555. Žalioji vaistinėlė / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2000, rugpjūčio 16-22 (Nr. 33), p. 20. 556. Vingras savo knygoje moko visapusiškai lavinti vaiką: [pokalbis su doc. A. Vingru apie jo knygą „Pirmieji gyvenimo metai“]. – Iliustr. // Respublika. – 2000, sausio 29, priedas „Gyvenimas“, p. 20. 2001 557. Kūdikių ir mažų vaikų maitinimas : metodiniai nurodymai pediatrams, bendrosios praktikos gydytojams ir slaugos darbuotojams : mokomoji knygelė medicinos studentams ir rezidentams / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Bendrosios praktikos gydytojo centras, SAM Respublikinis mitybos centras ; [parengė Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras, Kamelija Kadziauskienė, Roma Bartkevičiūtė ; recenzavo V. Bačiulis, J. Bojarskas, V. Urbonas]. – Vilnius : VU l-kla, 2001. – 81, [1] p. – Bibliogr.: p. 80-81 (14 pavad.). – ISBN 9986-19-398-2 ***

558. Abėcėlė tėvams: [apie laikyseną] / Algimantas Vingras. – Tęs. Pradžia: Nr. 6. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 7, p. 82. 57


559. Abėcėlė tėvams: [apie vaikų dantukus] / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 5, p. 82. 560. Abėcėlė tėvams: [doc. Algimantas Vingras apie vaiko laikyseną]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 6, p. 82. 561. Abėcėlė tėvams: Nervinė anoreksija. Neuritas. Neurozė. Neurastenija / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 3, p. 98. 562. Abėcėlė tėvams: [niežai] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 2, p. 76. 563. Abėcėlė tėvams: [Nistagmos; Kraujuoja nosis; Nosies pertvaros iškrypimas] / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 4, p. 98. 564. Abėcėlė tėvams: Nušalimas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 1, p. 72. 565. Abėcėlė tėvams: Onanizmas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 8, p. 82. 566. Apetito sugrįžimas / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 9, p. 54-55. 567. Apsinuodijo ... sode / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 7, p. 31. 568. Ar alergija paveldima? / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 8, p. 80. 569. Ar žinote, kad ... : [apie vaikų mitybą] / Algimantas Vingras. – Portr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 1, p. 70-71. 570. Ar žinote, kad: spraginti kukurūzai pavojingi vaikams; traškučiai nenaudingi; suvalgę rūgščių vaisių neskubėkite valyti dantų; JAV pediatrai nustatė, kad tėvų, rūkančių namuose, vaikai daug dažniau serga vidinės ausies uždegimu nei nerūkančiųjų / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 2, p. 82. 571. Ausų uždegimas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 1, p. 68-69. 572. Černiauskienė Vilija. Atpylinėjimas: [į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 7, p. 18-19. 573. Darželio virusai: [pokalbis su doc. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 11, p. 48-51. 574. Daržo vitaminai gerina apetitą / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 9, p. 55. 575. Daugiaveidė astma: [pokalbis apie Biržuose vykusią konferenciją, skirtą bronchų astmos ir lėtinės obstrukcinės plaučių ligos problemoms aptarti su dr. Geniumi Alfonsu Norvaišu, doc. Algimantu Vingru / užrašė] Klaidas Praninskas. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2001, kovo 7-13 (Nr. 9), p. 16. 58


576. Geriausi „pediatrai“ saulė ir vanduo / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 6, p. 32. 577. Gerklų uždegimas (laringitas) / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 3, p. 90. 578. Gripas / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 1, p. 56-57. 579. Gripo „dovanėlės“ – sunkios komplikacijos / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 2, p. 72-73. 580. Grūdinimo abėcėlė / Algimantas Vingras. – Portr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 5, p. 66-67. 581. Kada pasitarti su gydytoju / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 4, p. 34-35. 582. Kada pasitarti su gydytoju / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 5, p. 33. 583. Kaip apsiginti nuo gripo? / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 12, p. 88-89. 584. Kaip atsakyti į keblius klausimus / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 6, p. 28. 585. Kaip gydyti vaiko sumušimus?: [į klausimus atsako doc. A. Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 3, p. 97. 586. Kaip įveikti kosulį be tablečių / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 1, p. 54-55. 587. Kaip teisingai duoti vaistus?: [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 12, p. 45. 588. Kalcio reikšmė / Algimantas Vingras // Šeimos medicina – veidu į žmogų : respublikinė bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų konferencija, Vilnius, 2001, balandžio 12 : Vilniaus universiteto Bendrosios praktikos centro dešimtmečio proga. – Vilnius, 2001. – P. 89-93. 589. Karšta galva / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 11, p. 50-51. 590. Karvės pienas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 9, p. 42-43. 591 Karvės pieno netoleravimas / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Lent. – Bibliogr.: 28 pavad. // Maisto alergija vaikų amžiuje: respublikinės konferencijos darbai. – Vilnius, 2001. – P. 23-30. 592. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus atsako doc. A. Vingras] // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 6, p. 72-73. 59


593. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus atsako doc. A. Vingras] // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 8, p. 74. 594. Komplikacijos po skiepų: [pokalbis su doc., med. m. dr. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 1, p. 52. 595. Kosmetika iš daržo / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 8, p. 71. 596. Liūdnas „gogelmogelio“ likimas, arba kiaušiniai išdavikai: [pokalbis su doc. A. Vingru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 8, p. 47. 597. Mamos pienas / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 9, p. 40-41. 598. Mėsa kūdikiams iki metų: [pokalbis su doc. A. Vingru]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 10, p. 39-45. 599. Mokinukas: [apie 6-8 metų vaikų sveikatą ir jų darbo vietą] / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 10, p. 48-49. 600. Nemalonumai iš kiemo / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 9, p. 47. 601. Nosiaryklės uždegimas sloga / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 3, p. 57-58. 602. Nusibrozdino ... / konsultavo doc. Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 8, p. 36-37. 603. Nuo teorijos prie praktikos: vaikų astmos diagnostika ir gydymas poliklinikose / Algimantas Vingras, Aurelija Lataitienė, Vida Tamkevičienė, Albina Kiudulienė, Rima Sabalienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 13925261. – T. 4, Nr. 3 (2001), p. 1461-1468. 604. Pamok slogai nosinaite / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 11, p. 54. 605. Pavasariniai daigeliai: [patarimai kaip atgaivinti vaiko organizmą po žiemos] / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 3, p. 56-57. 606. Pavasarinis išsekimas: [į pateiktus klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 4, p. 52-53. 607. Pieno produktai / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 9, p. 4445. 608. Probiotikai vaikams / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 38 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 1392-5261. – 2001, t. 4, Nr. 4, p. 16001608. 60


609. Probiotikų reikšmė sveikatai / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė // Šeimos medicina – veidu į žmogų : respublikinė bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų konferencija, Vilnius, 2001, balandžio 12 : Vilniaus universiteto Bendrosios praktikos centro dešimtmečio proga. – Vilnius, 2001. – P. 10-17. 610. Raudonskruostis: [į skaitytojų klausimus apie kūdikių mitybą atsako doc. A. Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 8, p. 28-29. 611. Sauskelnių istorija / parengė Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 3, p. 28-29. 612. Skauda galvą! / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 8, p. 70-71. 613. Sloga nuskriaudė ... ausį; Antgerklio uždegimas / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 4, p. 53-54. 614. SOS! Sausas oras: [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 10, p. 80. 615. Sveikatos abėcėlė: omfalitas, opinis kolitas, orchitas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 9, p. 82. 616. Sveikatos abėcėlė: ornitozė / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 10, p. 82. 617. Sveikatos abėcėlė: [pankreatitas] / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 11, p. 98. 618. Sveikatos abėcėlė: [paprastoji pūslelinė] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 12, p. 98. 619. Sveikatos pamokos paplūdimyje / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 7, p. 24-25. 620. Šaltojo sezono ligos: ausų uždegimas / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 1, p. 68-69. 621. Uogos ir vaisiai; Daržovės: [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2001, Nr. 6, p. 39-43. 622. Vaikų naktinis šlapimo nelaikymas / Algimantas Vingras // Šeimos medicina – veidu į žmogų : respublikinė bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų konferencija, Vilnius, 2001, balandžio 12 : Vilniaus universiteto Bendrosios praktikos centro dešimtmečio proga. – Vilnius, 2001. – P. 9598. 623. Vaikų ūminės kvėpavimo takų ligos ir jų gydymas poliklinikose / Algimantas Vingras, Reda Trušienė, Rita Bubinaitė, Elona Kozmenienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 12 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 1392-5261. – 2001, t. 4, Nr. 4, p. 1559-1568. 61


624. Vitaminizuota žiema: [į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 12, p. 46. 625. Žiemos košmaras – kosulys: [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2001, Nr. 12, p. 44-45. 2002 626. Sveikų kūdikių ir vaikų mityba : respublikinės konferencijos darbai / Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika, Respublikinis mitybos centras ; [sudarė Vaidotas Urbonas ; recenzentai: Vytautas Usonis, Liutauras Labanauskas]. – Vilnius : [E. Nedzinsko individuali įmonė], 2002. – 67 p. – Aut.: Roma Adomaitytė, Roma Bartkevičiūtė, Ilona Drulytė, Ramunė Rudauskaitė, Rimantas Stukas, Vaidotas Urbonas, Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 9955-9384-1-2 627. Kūdikio maitinimas : žindymo privalumai, dirbtinis ir papildomas maitinimas / Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras, Roma Bartkevičiūtė. – Lent. // Sveikų kūdikių ir vaikų mityba: respublikinės konferencijos darbai. – Vilnius : [E. Nedzinsko individuali įmonė], 2002. – P. 3-14. 628. Viduriavimas vaikų amžiuje : respublikinės konferencijos darbai / Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija, Vilniaus universiteto Pediatrijos centras ; [sudarė Vaidotas Urbonas]. – Vilnius : [LVGMD], 2002. – 45, [1] p. – Aut.: Irena Ališauskienė, Saulius Cirtautas, Galina Glamazdina, Giedra Levinienė, Galina Mališauskienė, Giedronė Nanevičienė, Kazimiera Rūtienė, Lina Sakalauskaitė, Birutė Skerlienė, Eglė Tamulevičienė, Vaidotas Urbonas, Vytautas Usonis, Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras. – Bibliogr. str. gale. 629. Medikamentinis viduriavimo gydymas / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė // Viduriavimas vaikų amžiuje : respublikinės konferencijos darbai. – Vilnius : LVGMD, 2002. – P. 29-37. ***

630. Atsargiai – saulė / Algimantas Vingras // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2002, birželio 6-12 (Nr. 23), p. 30. 631. Daigintų kviečių aliejus naudingas sveikatai / Algimantas Vingras // Sveikata visiems. – ISSN 1392-866X. – 2002, Nr. 6, p. 13, 18. 632. Didysis geradarys – obuolys / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2002, Nr. 9, p. 72-73. 633. Gamtos dovana – daržovės / Algimantas Vingras. –- Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 9, p. 62-63. 634. Gydomosios vonelės / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 12, p. 14-15. 635. Į sodybą! / A. Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2002, Nr. 7, p. 36-38. Apie poilsį sodyboje su kūdikiu. 62


636. Išvešėjo, nors neprašėm / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2002, Nr. 11, p. 44. Apie adenoidus. 637. Ką daryti, kai… / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2002, Nr. 10, p. 30-31. Patarimai apie vaikų išbėrimus. 638. Ką gerti, kai karšta / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 6, p. 28. 639. Kad vaikas augtų sveikas / Algimantas Vingras // Lietuvos sveikata. – ISSN 16481437. – 2002, lapkričio 7-13 (Nr. 45), p. 30. 640. Kaip pasirinkti tinkamas sauskelnes ? / Algimantas Vingras. – Portr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 5, p. 25. 641. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus atsako doc. A. Vingras] // Tavo vaikas. – 2002, Nr. 1, p. 70-71. 642. Kol žiema dar kieme: [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2002, Nr. 2, p. 57-58. 643. Kopūstai – kūdikiui / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 11, p. 74-75. 644. Korėjos ženšenis – žmogaus šaknis [pokalbis su VU doc. Algimantu Vingru] / kalbėjosi Tadas Mikalauskas // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2002, spalio 3-9 (Nr. 40), p. 30. 645. Kosulys / Algimantas Vingras // Kvėpavimo džiaugsmas. – 2002, gegužės 31, p. 5-8. 646. Kūdikio maitinimas: žindymo privalumai (I dalis) / Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras, Roma Bartkevičiūtė. – Bibliogr.: 11 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 1392-3218. – 2002, t. 6, Nr. 3, p. 189-192. 647. Kūdikio maitinimas: žindymo privalumai (II dalis) / Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras, Roma Bartkevičiūtė. – Bibliogr.: 8 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 1392-3218. – 2002, t. 6, Nr.5, p. 363-366. 648. Mamos pradžiamokslis: [jei neleidžia valyti dantukų; Kaip valyti bambytę?; Ar reikalinga pagalvėlė?; Iššutimai] / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2002, Nr. 12, p. 20. 649. Medicinos personalo suteiktos žinios motinoms apie naujagimio maitinimą ir slaugą / Daiva Taškūnaitė, Algimantas Vingras. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. // Visuomenės sveikata. – 2002, Nr. 4, p. 53-59. 63


650. Mikoplazminės ir chlamidinės infekcijos diagnostika / Algimantas Vingras, Danutė Skuodytė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 21 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 1392-5261. – 2002, t. 5, Nr. 3, p. 1876-1883. 651. Naktiniai valgytojai / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2002, Nr. 12, p. 14-15. 652. Naujagimių slauga įvairiose medicinos įstaigose / R. Stundžienė, A. Vingras. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 2002, priedas prie Nr. 4, p. 44-46. 653. Neskanu, arba negersiu vaistų / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 13926519. – 2002, Nr. 11, p. 10. 654. Obuolys / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2002, Nr. 10, p. 80-81. 655. Omega – 3 – nuoširdžiai Jūsų / parengė Alina Talačkaitė // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2002, lapkričio 28-gruodžio 4 (Nr. 48), p. 30. Pateikiama VU Medicinos fakulteto doc. Algimanto Vingro nuomonė. 656. Per anksti prabudo … / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2002, Nr. 5, p. 58. 657. Pirmosios traumos / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 4, p. 28-29. 658. Pirmosios traumos / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 6, p. 74-75. 659. Pleiskanos. Kaip jų išvengti / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 9, p. 24, 26. Pokalbis su doc. Algimantu Vingru. 660. Prieš kosulį be tablečių / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – 2002, Nr. 1, p. 50-51. 661. Pučia pilvą / A. Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2002, Nr. 7, p. 2627. Apie kūdikių pilvo dieglius. 662. Pučia pilvuką / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 8, p. 61. 663. Rachito diagnostika, gydymas ir profilaktika / Algimantas Vingras. –- Santr. angl. – Bibliogr.: 8 pavad. // Visuomenės sveikata. – ISSN 1392-2696. – 2002, Nr. 2, p. 52-57. 664. Ribomunilis – specifinis imunomoduliatorius / Algimantas Vingras. – Lent. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2002, Nr. 9, p. 71, 73. 64


665. Saulėtų kraštų vaisiai / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 13926519. – 2002, Nr. 12, p. 72. 666. Savarankiško valgymo įgūdžiai antraisiais gyvenimo metais / G. Balčiūnaitė, J. Vingraitė, A. Vingras ; recenzavo R. Stukas, V. Urbonas. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Sveikatos mokslai. – ISSN 1392-6373. – 2002, Nr. 1, p. 24-27. 667. Sparčiai plintančių virusų nesustabdo net naujausi vaistai: [pokalbis su doc. A. Vingru / kalbėjosi] Danutė Jonušienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, sausio 5, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 13. 668. Svarbiausias keleivis / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2002, Nr. 6, p. 65. Apie vaikų kelionę automobiliu. 669. Sveikatos abėcėlė: [patempimas] / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2002, Nr. 1, p. 82. 670. Sveikatos abėcėlė: [plokščiapėdystė] / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2002, Nr. 12, p. 82. 671. Sveikatos abėcėlė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 2, p. 82. Apie vaikų nuovargį pasakoja doc. Algimantas Vingras. 672. Sveikatos abėcėlė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 3, p. 82. Apie paveldimas ligas, perikarditą pasakoja doc. Algimantas Vingras. 673. Sveikatos abėcėlė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 4, p. 82. Apie periostitą ir peritonitą pasakoja doc. Algimantas Vingras. 674. Sveikatos abėcėlė // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 10, p. 86. Apie mažylių pykčio priepuolius ir plikimą pasakoja doc. Algimantas Vingras. 675. Sveikatos abėcėlė // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 11, p. 82. Apie plaučių uždegimą pasakoja doc. Algimantas Vingras. 676. Sveikatos abėcėlė // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 5, p.86. Apie Pienligę pasakoja doc. Algimantas Vingras. 677. Sveikatos abėcėlė // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 6, p. 86. Apie Perteso ligą bei pykinimą pasakoja doc. Algimantas Vingras. 678. Sveikatos abėcėlė // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 7, p. 82. Apie piodermiją ir piktvotę pasakoja doc. Algimantas Vingras. 679. Sveikatos abėcėlė // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 8, p. 70. Apie pilvo skausmus pasakoja doc. Algimantas Vingras.

65


680. Sveikatos abėcėlė // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 9, p. 70. Apie kūdikių pasikartojančius judėsius pasakoja doc. Algimantas Vingras. 681. Šimto dienų klyksmas / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2002, Nr. 6, p. 18-19. Apie kūdikių pilvo vargus. 682. Traumos / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2002, Nr. 5, p. 24. 683. Užpuolė mikoplazmos. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2002, Nr. 3, p. 48-49. Į klausimą atsako doc. Algimantas Vingras. 684. Vaikų šlapimo organų infekcijos gydymas ir slauga / V. Bačiulis, A. Vingras. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 2002, priedas prie Nr. 4, p. 29-33. 685. Vaikų ūminio viduriavimo gydymas rehidratacijos tirpalais ir absorbentais / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Lent. – Bibliogr.: 18 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 1392-3218. – 2002, t. 6, Nr. 7-8, p. 533-537. 686. Vasaros nemalonumas – vabzdžių įkandimai; Noriu gerti… / parengė Algimantas Vingras // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2002, birželio 13-19 (Nr. 24), p. 21. 687. Vasaros pavojai / A. Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2002, Nr. 8, p. 30-32. Apie vaikų traumas vasarą. 688. Žieminiai klausimai. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2002, Nr. 3, p. 45. Į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras. 689. Žliaugė prakaitas upe / A. Vingras. –- Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2002, Nr. 5, p. 53-54. 2003 690. Aktualios vaikų gastroenterologijos problemos : Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos suvažiavimo medžiaga (straipsniai) / Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika ; [sudarė Vaidotas Urbonas ; recenzentai: Vytautas Usonis, Liutauras Labanauskas]. – Vilnius : [E. Nedzinsko individuali įmonė], 2003. – 56 p. – Turinyje aut.: Rūta Kučinskienė, Regina Kuzminskienė, Kristina Mociškienė, Irena Narkevičiūtė, Odilija Rudzevičienė, Vaidotas Urbonas, Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 9955-9384-2-0 691. Adaptuoti pieno mišiniai / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Bibliogr.: 4 pavad. // Aktualios vaikų gastroenterologijos problemos: Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos suvažiavimo medžiaga (straipsniai). – Vilnius : [E. Nedzinsko individuali įmonė], 2003. – P. 9-16. 66


692. Kūdikių ir mažų vaikų maitinimas : metodiniai nurodymai pediatrams, bendrosios praktikos gydytojams ir slaugos darbuotojams / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Bendrosios praktikos gydytojo centras, SAM Respublikinis mitybos centras ; [parengė: Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras, Kamelija Kadziauskienė, Roma Bartkevičiūtė ; recenzavo: V. Bačiulis, J. Bojarskas, V. Urbonas]. – Vilnius : VU l-kla, 2003. – 81 p. – Bibliogr.: p. 80-81. – ISBN 9986-19-398-2 693. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams / Vilniaus universitetas … [et al.] ; [rengėjai: Arūnas Valiulis, Irena Narkevičiūtė, Sigitas Dumčius, Vytautas Usonis, Petras Kaltenis, Algimantas Vingras, V. Žilinskaitė ; recenzentai: Danutė Kalibatienė]. – Vilnius : Atkala, 2003. – 32 p. : lent. – Bibliogr.: p. 31-32. 694. Šeimos medicinos pagrindai : [vadovėlis] / Rita Armonaitė, Aldona Baltrėnaitė, Valerijus Barzdžiukas, Jurgis Bojarskas, Nijolė Garšvienė, Arturas Inčiūra, Erika Janovičienė, Elena [i.e. Elona] Juozaitytė, Lina Jaruševičienė, Arnoldas Jurgutis, Mindaugas Jurgutis, Jūratė Klumbienė, Leonardas Lukoševičius, Vida Aldona Mazurkevičienė, Šarūnas Mačinskas, Rūta Radzevičienė, Jūratė Randakevičienė, Eduardas Razgauskas, Artūras Rimkus, Danutė Satkienė, Gediminas Urbonas, Leonas Valius, Algimantas Vingras, Mindaugas Žilinskas] ; Kauno medicinos universitetas ; sudarė Leonas Valius ; [padėjo Šarūnas Mačinskas ; recenzavo Ala Baubinienė, Julius Kalibatas]. – 2-asis leid., patais. ir papild. – Kaunas : Vitae Litera, 2003. – 457, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lap. kt. pusėje. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 9955-9596-1-4 695. Vaikų sveikatos priežiūra / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 8 pavad. // Šeimos medicinos pagrindai: [vadovėlis]. – Kaunas : Vitae Litera, 2003. – P. 334–367. ***

696. Armonaitė, Milda. Sodo kraitėje – kriaušės : [pateikiama VU MF Bendrosios medicinos praktikos ir slaugos katedros doc. Algimanto Vingro nuomonė] / Milda Armonaitė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2003, rugsėjo 4-10 (Nr. 35), p. 32. 697. Aš jūsų mylimas naujagimis / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr.1, p. 32-33. 698. Atpylinėja / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr.1, p. 8. 699. Bendruomenės slaugytojos vaidmuo mokant motinas žindyti kūdikį / R. Stundžienė, A. Vingras, N. Drazdienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 2003, Nr. 3, p. 182-185. 700. Burokėliai – vitaminų šaltinis : [pateikiama doc. A. Vingro nuomonė] // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2003, rugpjūčio 21-27 (Nr.33), p. 21. 701. Čiulpinukas, vardu „pirštas“ / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2003, Nr. 5, p. 26-27. 702. Darželyje nesirgsiu / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 9, p. 68. 67


703. Dėmesio, namuose mokinys! : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2003, Nr. 9, p. 46-48. 704. Du „ateiviai“ – bananas ir kivis / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 13926519. – 2003, Nr. 2, p. 73. 705. Dubakienė, Rūta. Alergijos gydymas mažina astmos riziką. Cetirizinas (Zyrtec®) : [pasakoja VU prof. Rūta Dubakienė; pateikiama doc. Algimanto Vingro nuomonė] / parengė Jonas Kastys // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2003, kovo 27-balandžio 2 (Nr. 12), p. 12. 706. Įgėlė… / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 5, p. 7980. 707. Imuninė sistema – nuolatinėje sveikatos sargyboje : [pokalbis su VU Bendrosios medicinos praktikos ir slaugos katedros doc. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2003, Nr. 8, p. 27-29. 708. Inhaliacija / Algimantas Vingras // Kvėpavimo džiaugsmas. – 2003, Nr. 1, p. 9-10. 709. Ką valgo vaikas? / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr.1, p. 19-22. 710. Kai širdis „nenori“ sinusinio ritmo : [pasakoja doc. Algimantas Vingras]. – Rubrika: Iš mano praktikos // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2003, balandžio 24-30 (Nr. 16), p. 19. 711. Kaip įveikti kosulį be tablečių? / Algimantas Vingras // Kvėpavimo džiaugsmas. – 2003, Nr. 1, p. 8. 712. Kaip malšinti troškulį? / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 13926519. – 2003, Nr. 6, p. 72. 713. Kaip pasiruošti darželiui / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2003, Nr. 7, p. 54- 55. 714. Kompresai / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 2, p. 12. 715. Korėjos ženšenis – neatsilikite nuo gyvenimo : [pokalbis su VU MF doc. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 1392-0553. – 2003, Nr. 10, p. 46-47. 716. Kuo serga kūdikiai? : [pranešimo santrauka] / Ramunė Paliokaitė, Vidiminta Čepaitienė, Algimantas Vingras // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2003, Nr. 5, p. 132. 717. Kvėpavimo takų ligos ir vakcinos : [pokalbis su VU Bendrosios medicinos praktikos ir slaugos katedros doc. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2003, Nr. 10, p. 16-17.

68


718. Liaudiški vaistai – tiesa ir pramanai : [pateikiama doc. Algimanto Vingro nuomonė] // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2003, Nr. 4, p. 52-53. 719. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas. Įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams / Arūnas Valiulis, Sigitas Dumčius, Irena Narkevičiūtė, Andrew Bush, Anne Thomson, Vytautas Usonis, Petras Kaltenis, Algimantas Vingras, Virginija Žilinskaitė. – Lent. – Bibliogr.: 14 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 13925261. – 2003, t. 6, Nr. 2, p. 2343-2360. 720. Mycoplasma pneumoniae ir chlamydia pneumoniae sukeltų infekcinių kvėpavimo takų ligų serologinės diagnostikos ypatumai / Danutė Skuodytė, Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 15 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2003, Nr. 11, p. 35-39. 721. Odelės priežiūra / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 3, p. 32. 722. Padėkite, dygsta dantys! : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / kalbėjosi Ūla Andrijauskaitė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2003, Nr.2, p. 22-23. 723. Pagalba karščiuojančiam vaikui / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 11, p. 56. 724. Paplūdimio „vidaus taisyklės“ / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2003, Nr. 7, p. 44 - 45. 725. Paraudo gerklytė / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 2, p. 66-67. 726. Peršalimo ligos ir imunitetą veikiančios medžiagos : [pokalbis su VU Bendrosios medicinos praktikos ir slaugos katedros doc. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2003, Nr. 9, p. 46-47. 727. 15 žindymo mitų : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 11, p. 30. 728. Piktas bronchų svečias / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2003, Nr. 3, p. 52. 729. Pirmoji pagalba sergant / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 13926519. – 2003, Nr. 10, p. 39-41. 730. Pirmosios maudynės / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2003, Nr. 9, p. 14-15. 731. Ramoškienė, Neila. Motinos širdis : [su doc. Algimanto Vingro komentaru] / Neila Ramoškienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2003, Nr. 5, p. 42-44. 732. Salmonelės baisuoklės / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 13926519. – 2003, Nr. 8, p. 62. 69


733. Sausas oras / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 2, p. 68. 734. Sloga – rimta kūdikio liga / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 1, p. 16. 735. Sulčių sezonas : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2003, Nr. 8, p. 50-51. 736. Sveikatos abėcėlė // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 2, p. 78. Apie polipus ir prievarčio stenozę (pilorospazmą) pasakoja doc. Algimantas Vingras. 737. Sveikatos abėcėlė: [Poliartritas; Poliomielitas] / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 1, p. 78. 738. Sveikatos abėcėlė : [Algimanto Vingro pasakojimas apie pseudotuberkuliozę]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr.8, p. 74. 739. Sveikatos abėcėlė : [Algimanto Vingro pasakojimas apie psoriazę]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 6, p. 82. 740. Sveikatos abėcėlė : [Algimanto Vingro pasakojimas apie rankų, kojų pirštų traumas, regos trūkumus, Rėje sindromą]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 12, p. 86. 741. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimantas Vingras apie petinio nervinio rezginio parezę, poantkaulinę kefalohematomą, priegalvį ir rakštį]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 9, p. 78. 742. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie paraproktitą ir pseudotuberkuliozę]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 5, p. 90. 743. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie pūlinėlinę]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 7, p. 82. 744. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie raktikaulio lūžį ir raugulį]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 10, p. 82. 745. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie sinusitą]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 4, p. 90. 746. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie vaikų prakaitavimą] // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 3, p. 90. 747. Sveikatos abėcėlė : [doc.Algimanto Vingro pasakojimas apie raudonukę ir raumenų skausmą]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. –- 2003, Nr. 11, p. 86. 748. Sveikatos lašiukas / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2003, Nr. 1, p. 26. Į skaityojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras. 70


749. Toks mažas, gležnas ir trapus / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2003, Nr. 6, p. 24-25. 750. Trijų dienų karštinė / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2003, Nr. 8, p. 69. 751. Uogos ne žaisliukai : slyvos : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas / užrašė] Milda Armonaitė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2003, rugpjūčio 28-rugsėjo 3 (Nr. 34), p. 21. 752. Vaikų geležies stokos mažakraujystės diagnostika ir gydymas / Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 8 pavad. // Visuomenės sveikata. – ISSN 1392-2696. – 2003, Nr. 1, p. 46-50. 753. Vaikų karščiavimo ypatumai / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Lent. – Bibliogr.: 17 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2003, Nr. 11, p. 24-31, 74. 754. Žaizdos ,,iš kiemo“ / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2003, Nr. 7, p. 61. 755. Žiemą ... minkštėja kaulai / A. Vingras // Mamos žurnalas. – 2003, Nr. 12, p. 24. 2004 756. Jūsų kūdikis [Garso įrašas] / Alfonsas Algimantas Vingras ; skaito Jūratė Marcinkevičienė. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2004. – 1 garso diskas (CD) (8 val., 14 min. ; 5 val., 28 min.) : [stereo], skaitm. ; 12 cm + 1 įd. lap. (12 x 12 cm). – Antr. įd. lape taip pat Brailio raštu. – Įrašyta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius : Rosma, 1997. – Kopijuota iš to paties pavad. gars. knygos, išleistos: Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka, 1998. – Įrašyta dviem kalbėjimo tempais. – ISBN 9955-11-704-4 757. Pediatrija bendrojoje praktikoje : [vadovas / Vytautas Bačiulis, Marija Jakutovič, Danutė Kalibatienė, Petras Kaltenis, Vytautas Kasiulevičius, Audrius Matuzevičius, Violeta Panavienė, Eduardas Razgauskas, Gintaras Urbonas, Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras, Virginija Žilinskaitė ; projekto vadovė Edita Popovaitė]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – 695 p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 691-695 (102 pavad.). – Dalyk. r-klė: p. 681-689. – ISBN 9955-511-42-7 758. Vaikų priežiūra / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 17-94. 759. Specifinė infekcinių ligų profilaktika / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 145-159. 760. Bėrimai / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 164-170. 761. Blyškumas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 171-173. 762. Dariniai kakle / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 174-175. 71


72


763. Dariniai pilve / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 176-178. 764. Didelės kepenys / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 183-188. 765. Gelta / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 197-199. 766. Gerklės skausmas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 200-201. 767. Karščiavimas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 208-214. 768. Kosulys / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 215-218. 769. Nualpimas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 233-235. 770. Nuovargis / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 236-239. 771. Pabrinkimas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 240-242. 772. Pilvo skausmas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 243-251. 773. Standus kaklas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 262-265. 774. Stridoras / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 266-269. 775. Užkimimas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 272-273. 776. Vėmimas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 277-284. 777. Alergija vaistams / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 303-310. 778. Alergija maistui / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 290-302. 779. Bronchinė astma / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 326-340. 780. Bronchiolitas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 341-343. 781. Dermatitai / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 355-369. 782. Dilgėlinė / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios", 2004. – P. 386-391. 783. Epiglotitas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB "Vaistų žinios“, 2004. – P. 394-396. 784. Griežimas dantimis / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 414-416. 785. Helmintozės / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 417-424. 786. Iššutimas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 463-464. 787. Kūdikių diegliai / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – 73


Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 482-484. 788. Kvėpavimo takų svetimkūniai / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas].– Vilnius : UAB „Vaistų žinios", 2004. – P. 485-487. 789. Lyme (Laimo) liga / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 488-490. 790. Laringotracheobronchitas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 491-493. 791. Naujagimių bėrimai / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 502-504. 792. Naujagimių kraujagyslių pakitimai / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 505-508. 793. Niežai / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 512-515. 794. Paprastoji pūslelinė / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 524-526. 795. Pienligė / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 531-532. 796. Pilorostenozė / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 533-534. 797. Rachitas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 537-544. 798. Tracheitas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 574-575. 799. Ūminė pneumonija / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004.–- P. 576-583. 800. Ūminė respiracinė infekcija (ūminis kvėpavimo takų uždegimas) / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 584-587. 801. Ūminis bronchitas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 588-590. 802. Ūminis faringitas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 591-595. 803. Ūminis obstrukcinis bronchitas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 599-601. 804. Ūminis sinusitas / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 602-603. 805. Vaikų geležies stokos anemija / Algimantas Vingras // Pediatrija bendrojoje praktikoje: [vadovas]. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2004. – P. 609-615. 806. Pediatrinė hepatologija : respublikinės konferencijos darbai (straipsniai) / Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika ; [sudarė Vaidotas Urbonas ; recenzentai: Vytautas Usonis, Liutauras Labanauskas]. – Vilnius : [E. Nedzinsko individuali įmonė], 2004. – 56 p. : iliustr.. – Aut.: Vytautas Bačiulis, Andrius Čekuolis, Larisa Dulksnienė, R. Firantienė, I. Kuliešienė, Stanislovas Maknavičius, Gintas Pošiūnas, Birutė Skerlienė, Arūnas Strumila, Sigitas Strupas, Arvydas Štelbys, Vaidotas Urbonas, Algimantas Vingras, Virginija Žilinskaitė. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 9955-9384-3-9 807. Augalų poveikis kepenims / Algimantas Vingras. – Bibliogr.: 30 pavad. // Pediatrinė hepatologija: respublikinės konferencijos darbai (straipsniai). –Vilnius : [E. Nedzinsko individuali įmonė], 2004. – P. 31-37. 74


808. Vaikų stemplės ir skrandžio ligos : respublikinės konferencijos darbai (straipsniai) / Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika ; [sudarė Vaidotas Urbonas ; recenzentai: Vytautas Usonis, Liutauras Labanauskas]. – Vilnius : [E. Nedzinsko individuali įmonė], 2004. – 39 p. : iliustr. – Aut.: Roma Adomaitytė, Roma Bartkevičiūtė, Pranas Gurskas, Rūta Kučinskienė, Rūta Pribuišienė, Rūta Rokaitė, Danguolė Ruževičienė, Jūratė Sakalinskienė, Rimantas Stukas, Vaidotas Urbonas, Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 9955-9384-5-5 809. Stemplės ir skrandžio ligų dietoterapija ir netradiciniai gydymo metodai / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Bibliogr.: 53 pavad. // Vaikų stemplės ir skrandžio ligos: respublikinės konferencijos darbai (straipsniai). – Vilnius : [E. Nedzinsko individuali įmonė], 2004. – P. 35-39. *** 810. Asmens sargybinis, vardu Imunitetas : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Jūratė Savickienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 9, p. 50-52. 811. Atipinės pneumonijos diagnostika ir gydymas / Algimantas Vingras, Danutė Skuodytė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 24 pavad. // Visuomenės sveikata. – ISSN 1392-2696. – 2004, Nr. 1, p. 26-31. 812. Auksinė nelaimė : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Jūratė Sadaunykaitė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 6, p. 34. 813. Balta pieno puta / [į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 11, p. 34-35. 814. Bobučių patarimai – už ir prieš / komentavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. –2004, Nr. 1, p. 36-37. 815. Bronchitas / konsultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 3, p. 52-53. 816. 10 klausimų apie masažą / konultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 10, p. 18-19. 817. Funkcinio vidurių užkietėjimo dietinis gydymas / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 5 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2004, Nr. 11, p. 74-76. 818. Gerosios žarnyno bakterijos / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 12, p. 77. 819. Gerosios žarnyno bakterijos : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Portr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 11, p. 64-65. 820. „Gerosios“ žarnyno bakterijos : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas] / parengė Skirma Valiulytė // Sveika šeima. – 2004, gruodžio 16-22 (Nr. 50), p. 4. 821. „Gerosios“ žarnyno bakterijos : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas] // Tavo vaikas. – 2004, Nr. 12, p. 78. 75


822. [Į pateiktus klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 3, p. 74. 823. [Į pateiktus klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 4, p. 8. 824. Imunostimuliatoriai – veiksminga vaikų infekcinių kvėpavimo takų ligų profilaktikos bei gydymo priemonė / Algimantas Vingras. – Bibliogr.: 28 pavad. // Internistas. – ISSN 16483839. – 2004, Nr. 9, p. 76, 78-79. 825. Jei žarnyno apsauga pažeista / pataria gyd. Marius Vaicekauskas ; [su doc. Algimanto Vingro komentaru]. – Portr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 12, p. 78. 826. Klausiate – atsakome / [į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 1, p. 27. 827. Kodėl atpylinėja / [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 9, p. 32. 828. Korėjos ženšenis – neatsilikite nuo gyvenimo : [pokalbis su VU doc. Algimantu Vingru] // Psichologija tau. – ISSN 1392-2505. – 2004, Nr. 2, p. 58. 829. Kūdikių ir mažų vaikų viduriavimas / Jovilė Vingraitė, Algimantas Vingras. – Lent. – Santr. angl. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2004, Nr. 1, p. 56-59, 61-62. 830. „Kur mano košė?“ / [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 9, p. 52-53. 831. Laboratorinių tyrimų reikšmė šeimos gydytojo darbe / Algimantas Vingras, Gitana Skendelytė. – Lent. – Bibliogr.: 6 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2004, Nr. 11, p. 77-80. 832. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas / Arūnas Valiulis, Sigitas Dumčius, Irena Narkevičiūtė, Andrew Bush, Anne Thomson, Vytautas Usonis, Petras Kaltenis, Algimantas Vingras, Virginija Žilinskaitė. – Lent. – Tęs. Pradžia Nr. 3. – Rubrika: Metodikos ir algoritmai // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2004, Nr. 5, p. 17-20, 22. 833. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams / Arūnas Valiulis, Sigitas Dumčius, Irena Narkevičiūtė, Andrew Bush, Anne Thomson, Vytautas Usonis, Petras Kaltenis, Algimantas Vingras, Virginija Žilinskaitė. – Lent. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2004, Nr. 3, p. 15-18. 834. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas. Įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams / Arūnas Valiulis, Sigitas Dumčius, Irena Narkevičiūtė, Andrew Bush, Anne Thomson, Vytautas Usonis, Petras Kaltenis, Algimantas Vingras, Virginija Žilinskaitė. – Lent. – Bibliogr.: 14 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 13925261. – T. 7, Nr. 2 (2004), p. 2617-2634.

76


835. Mažų vaikų mitybos eksperimentai : dėl prieštaringų gydytojų nurodymų ir informacijos trūkumo kenčia mažylių sveikata : [pokalbis su pediatru doc. Algimantu Vingru / kalbėjosi ] Giedrė Budvytienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2004, rugpjūčio 4, p. 14. 836. Mik, užmik ramus… / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 13926519. – 2004, Nr. 4, p. 69. 837. Motinų elgesys prižiūrint naujagimį / R. Stundžienė, A. Vingras, N. Drazdienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2004, Nr. 1, p. 21-24. 838. Neįsiūlau nė kąsnelio… : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 11, p. 68-69. 839. Pediatras atsako / [į klausimus atsako doc Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 9, p. 46-47. 840. 5 klausimai apie žuvų taukus / [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 11, p. 73. 841. Pirmasis garas / konsultavo Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2004, Nr. 10, p. 26-27. 842. Pleiskanos / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Nėščia ir graži. – ISSN 1822-9360. – 2004, Nr. 1, p. 32-33.. 843. Prebiotikai – pagalba nuo „pilvo bėdų“ : [į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 5, p. 28. 844. Probiotikai – „gerosios“ žarnyno bakterijos : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas / užrašė] Rūta Jautakaitė. – Iliustr. // Sveika šeima. – 2004, gruodžio 2-8 (Nr. 48), p. 5. 845. Probiotinių bakterijų reikšmė sveikatai / Algimantas Vingras. – Lent.– Bibliogr.: 2 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2004, Nr. 4-5, p. 26-27. 846. Puoduko jaukinimo metas : [į pateiktus klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 3, p. 28, 30. 847. Ramoškienė, Neila. Gydytojas – žmogus, kuris gydo ir žeidžia / Neila Ramoškienė ; konsultavo Aušra Vosylienė, Erika Beržinienė, Algimantas Vingras, Inga Dronsutavičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 5, p. 39-41. 848. Specifinė infekcinių ligų profilaktika / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 6 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2004, Nr. 3, p. 65-72. 849. Stemplės ir skrandžio ligų alternatyvi terapija / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2004, Nr. 9, p. 71-73, 75.

77


850. Sveikatos abėcėlė : [doc. A. Vingro pasakojimas apie perkaitimą]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 8, p. 82. 851. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie faringitą ir rozeolę]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 3, p. 86. 852. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie rankų, kojų traumas ir regos trūkumus]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 2, p. 82. 853. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie reumatą ir faringitą]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 1, p. 78. 854. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie rožę ir artritą]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 4, p. 82. 855. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie salmoneliozę]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 5, p. 82. 856. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie sąmonės netekimą] // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 6, p. 78. 857. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie sinusitą]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 10, p. 90. 858. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie skarlatiną] // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 11, p. 81. 859. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie skausmą]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 12, p. 90. 860. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie artritą, sausgyslių patempimą, seborėją] // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 7, p. 82. 861. Sveikatos abėcėlė : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas apie saulės smūgį, seilių liaukos uždegimą]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2004, Nr. 9, p. 82. 862. Šlapios naktys : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / kalbėjosi] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 10, p. 46-47. 863. Tarzanų dienos / konsultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 7, p. 56-57. 864. Užklupo iš pasalų / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 1, p. 51. 865. Vaikų pirmo tipo cukrinis diabetas / A. Vingras, R. Kiseliūnienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 22 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 2004, Nr. 4, p. 325-329.

78


866. Vandens galia : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / kalbėjosi Ernesta Razbadauskienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. –2004, Nr. 7, p. 58-59. 867. Vasaros kraitis / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 7, p. 18-19. 868. Vitaminas D – diskusijos dėl vieno lašo : [į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Portr., iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 1, p. 52. 869. Vitaminas D – diskusijos dėl vieno lašo : [į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2004, Nr. 2, p. 52-53. 2005 870. Kūdikių ir mažų vaikų žindymas [Elektroninis išteklius] : metodiniai nurodymai sveikatos priežiūros specialistams / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras ; [parengė Algimantas Vingras, Eglė Markūnienė, Jovilė Vingraitė, Daiva Šniukaitė, Albertas Barzda, Roma Bartkevičiūtė, Aušrutė Armonavičienė] ; [recenzavo: Giedra Levinienė, Rimantas Stukas]. – Vilnius, 2005. – 1 pdf failas (21 p.). – Bibliogr.: p. 20-21 (28 pavad.). – Prieigos būdas: World Wide Web. – ISBN 9955-9476-2-4 (klaidingas). – http://www.smlpc.lt/media/file/Laikinai_metodines/kudikiu_zindymas.PDF 871. Kūdikių ir mažų vaikų žindymas : metodiniai nurodymai sveikatos priežiūros specialistams / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Respublikinis mitybos centras ; [parengė Algimantas Vingras, Eglė Markūnienė, Jovilė Vingraitė, Daiva Šniukaitė, Albertas Barzda, Roma Bartkevičiūtė, Aušrutė Armonavičienė] ; [recenzavo: Giedra Levinienė, Rimantas Stukas]. – Vilnius : Respublikinis mitybos centras, 2005. – 39 p. – Bibliogr.: p. 37-38 (28 pavad.). – ISBN 9955-9476-2-4 872. Mamos žinynas / Algimantas Vingras. – Kaunas : Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra : UAB „Dalios dizainas“, 2005. – 326 p. : iliustr. – ISBN 9955-478-04-7 873-874. Vaiko priežiūros ir ligų žinynas : [nuo 1 dienos iki 18 metų / Irena Balčiūnienė, Brigita Baks, Vytautas Basys, Jolanta Bendorienė, Edita Čekuolienė, Vida Domarkienė, Nijolė Drazdienė, Regina Ėmužytė, Milda Endzinienė, Petras Kaltenis, Genovaitė Lapinskaitė, Miglė Klimantavičienė, Violeta Panavienė, Vytautė Pečiulienė, Dainius Pūras, Lina Ragelienė, Jūratė Rimkuvienė, Marija Rudzikienė, Rūta Samuolytė, Benjaminas Siaurusaitis, Nora Šiupšinskienė, Janina Tutkuvienė, Ramunė Urbonavičienė, Nerija Vaičienė, Algimantas Vingras, Linas Zaleckas, Jūratė Žekonienė, Virginija Žilinskaitė. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005-. D. 1 A-L. – 2005. – 292, [1] p., [4 ] iliustr. lap. : iliustr. – ISBN 5-420-01559-5 D. 2 M – Ž. – 2006. – 247 p., [8] iliustr. lap. – ISBN 5-420-01560-9 875. Vaikų nutukimas : [respublikinės konferencijos darbai (straipsniai)] / Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija, [Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika]; [sudarė Vaidotas Urbonas] ; [recenzentai: Vytautas Usonis, Liutauras Labanauskas]. – Vilnius : [E. Nedzinsko individuali įmonė], 2005. – 60 p. : iliustr. – Aut.: Dalia Bakšienė, Lina Bružaitė, Edita Gavelienė, Ieva Laimutė Indrėjaitytė, Algimantas Irnius, Robertas Kemežys, Gitana Skendelytė, Vida Uleckienė, Vaidotas Urbonas, Algimantas Vingras. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 79


9955-9384-6-3 876. Ar metabolinis sindromas prasideda vaikystėje? / Algimantas Vingras, Gitana Skendelytė. – Lent., pav. – Bibliogr.: 23 pavad. // Vaikų nutukimas: [respublikinės konferencijos darbai (straipsniai)]. – Vilnius : [E. Nedzinsko individuali įmonė], 2005. – P. 23–31. ***

877. Antibiotikai: panacėja ar nuodai? : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 12, p. 44-45. 878. Antras mėnuo / pataria Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2005, Nr. 3, p. 86. 879. Apipylimai / komentuoja Aušra Vosylienė, Algimantas Vingras, Erika Beržinienė, Romualdas Šemeta ; parengė Neila Ramoškienė, Ginta Liaugminienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 10, p. 20-24. 880. Apsinuodijo… tulpės žiedu / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 6, p. 34. 881. Ar žinote, kaip dirba vaikų slaugytoja? / Algimantas Vingras, Violeta Būtėnaitė. – Lent. – Bibliogr.: 8 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2005, Nr. 2, p. 94-97. 882. Aštuntas mėnuo / pataria doc. Algimantas Vingras. – Portr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 9, p. 90. 883. Atipinės pneumonijos diagnostika ir gydymas / Algimantas Vingras, Danutė Skuodytė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2005, Nr. 6, p. 76-80. 884. Augimo skausmai : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 3, p. 58-59. 885. Augsiu sveikas ir stiprus! : [pasakoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 11, p. 75. 886. Baniūnienė, Donata. Mamos pienukas bet kuria kaina / Donata Baniūnienė ; [su doc. Algimanto Vingro komentaru]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 11, p. 4042. 887. Bronchų astmos diagnostika ir diferencinė diagnostika / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 30 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2005, Nr. 5, p. 76-80. 888. Dešimtas mėnuo / pataria doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 11, p. 98. 889. Devintas mėnuo / pataria Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 13926519. – 2005, Nr. 10, p. 90.

80


890. Didieji vargai : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 1, p. 26. 891. „Gerosios“ žarnyno bakterijos: [pokalbis su VU Medicinos fakulteto docentu Algimantu Vingru] // Tavo vaikas. – 2005, Nr. 2, p. 18. 892. „Gerosios“ žarnyno bakterijos: [pokalbis su VU Medicinos fakulteto docentu Algimantu Vingru] // Tavo vaikas. – 2005, Nr. 4, p. 88. 893. „Gerosios“ žarnyno bakterijos: [pokalbis su VU Medicinos fakulteto docentu Algimantu Vingru] // Tavo vaikas. – 2005, Nr. 5, p. 44. 894. Griežia dantukais / konsultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 12, p. 64-65. 895. Grinkevičienė, Rasa. Gydantys garai / Rasa Grinkevičienė ; konsultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 10, p. 50-51. 896. Grinkevičienė, Rasa. Nežinomos kilmės temperatūra / Rasa Grinkevičienė ; konsultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 9, p. 57. 897. Grinkevičienė, Rasa. Padidėjo limfmazgiai / Rasa Grinkevičienė ; komentavo Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 10, p. 54. 898. Grinkevičienė, Rasa. Peršalo be šalčio / Rasa Grinkevičienė ; konsultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 12, p. 58-60. 899. Grinkevičienė, Rasa. Plaučių uždegimas / Rasa Grinkevičienė ; pataria Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 11, p. 56-58. 900. Į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 1, p. 18. 901. Kaip apsiginti nuo vabalų : patarė docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 6, p. 48-49. 902. Kaip iššifruoti košės etiketę : [pasakoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 11, p. 32-33. 903. Kaip pasirinkti tinkamas sauskelnes / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 6, p. 23. 904. Kaip plauti vaiko indelius / [pataria] Algimantas Vingras. – Portr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 1, p. 53. 905. Kalcio ir magnio reikšmė, patologija, gydymas / Algimantas Vingras. – Lent. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2005, Nr. 4, p. 96-100.

81


906. Ketvirtas mėnuo / pataria Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 13926519. – 2005, Nr. 5, p. 98. 907. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus atsako Algimantas Vingras] // Tavo vaikas. – 2005, Nr. 1, p. 18. 908. Klausiate – atsakome: [į skaitytojų klausimus apie nubrozdinimus atsako Algimantas Vingras] // Tavo vaikas. – 2005, Nr. 8, p. 69. 909. Kodėl graužia nagus? : į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / [užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 3, p. 62. 910. Kraujas iš nosytės: [į skaitytojų klausimus atsako Algimantas Vingras] // Tavo vaikas. – 2005, Nr. 6, p. 80. 911. Kūdikiui – mėnuo / pataria Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 2005, Nr. 2, p. 86. 912. „Kur mano košė?“ / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Nėščia ir graži. – ISSN 18229360. – 2005, Nr. 2, p. 30-33. Apie kūdikių mitybą. 913. Laboratorinė ūminių kvėpavimo takų infekcijų diagnostika / Algimantas Vingras, Gitana Skendelytė. – Lent. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2005, Nr. 10, p. 75-77. 914. Laboratorinių tyrimų reikšmė šeimos gydytojo darbe / Algimantas Vingras, Gitana Skendelytė. – Lent. – Bibliogr.: 7 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2005, Nr. 1, p. 64-67. 915. Laikas ant puoduko / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2005, Nr. 4, p. 34. 916. Laringitas / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2005, Nr. 10, p. 86. 917. Maisto temperatūra : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 4, p. 52. 918. Mažoji mamytės enciklopedija : [į klausimus atsako akušeris ginekologas Romualdas Šemeta, neonatologė J. Buinauskienė, doc. Algimantas Vingras, odontologė Giedrė Gumbelevičienė, psichiatrė Goda Bačienė]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 4, p. 90-97. 919. Mažoji mamytės enciklopedija / [į klausimus atsako gyd. Ingrida Kravčenkienė, gyd. Romualdas Šemeta, neurologė Jurgita Grikinienė, gyd. Astutė Vaitulionienė, doc. Algimantas Vingras, gyd. Giedrė Gumbelevičienė, med. dr. Regimantas Jonas Žitkauskas, med. dr. Simona Milčiuvienė]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 9, p. 82-89. 920. Mažoji mamytės enciklopedija / [į klausimus atsako ginekologė Žaneta Kasilovskienė, akušerė Gražina Bogdanskienė, doc. Jolanta Kudzytė, doc. Algimantas Vingras, med. dr. Regimantas Jonas Žitkauskas]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 6, p. 78-85. 82


921. Metas valgyti košę / Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2005, Nr. 10, p. 85. 922. Naujagimis : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 1, p. 78. 923. Nešk, pelele, saldų miegelį : į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 4, p. 78-79. 924. Nieko neatkosti : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 2, p. 50. 925. Nykštys ar čiulptukas? / parengė Neila Ramoškienė ; komentavo Algimantas Vingras, Aušra Vosylienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 11, p. 20-22. 926. Noriu gerti / [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras ; užrašė] Jūratė Sadaunykaitė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 6, p. 40-41. 927. Omega-3 – mūsų organizmui būtinos riebalų rūgštys : [pokalbis su VU MF doc. Algimantu Vingru] // Moters savaitė. – ISSN 1648-424X. – 2005, Nr. 6, p. 25. 928. Omega-3 riebalų rūgštys būtinos mūsų organizmui : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / parengė Milda Armonaitė. – Iliustr. // Sveika šeima. – 2005, rugpjūčio 4-10 (Nr. 31), p. 8. 929. Pagalba kosinčiam vaikui / pataria Algimantas Vingras ; parengė Dalia Bortkevičiūtė. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2005, Nr. 12, p. 38. 930. Penktas mėnuo / pataria doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 6, p. 86. 931. Pilnas termometras / [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 1, p. 54. 932. Pilnas termometras : II dalis : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 2, p. 52-53. 933. Pilvo skausmas / Algimantas Vingras, Jovilė Vingraitė. – Lent. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2005, Nr. 3, p. 48-50. 934. Pirmojo gimtadienio tortas / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 5, p. 77. 935. Probiotikai – pilvuko draugai : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 6, p. 52-53. 936. Probiotikai ir ūminis vaikų gastroenteritas / Algimantas Vingras. – Bibliogr.: 30 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2005, Nr. 7, p. 68-71.

83


937. Raidos kalendorius nuo gimimo iki metų : antras mėnuo : [doc. Algimanto Vingro patarimai]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 3, p. 85. 938. Raidos kalendorius nuo gimimo iki metų : ketvirtas mėnuo / pataria doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 5, p. 98. 939. Raidos kalendorius nuo gimimo iki metų : kūdikiui – mėnuo : [doc. Algimanto Vingro patarimai]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 2, p. 86. 940. Raidos kalendorius nuo gimimo iki metų : trečias mėnuo / [doc. Algimanto Vingro patarimai]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 4, p. 98. 941. Retai tuštinasi: [į skaitytojų klausimus atsako Algimantas Vingras] // Tavo vaikas. – 2005, Nr. 4, p. 92. 942. Septintas mėnuo / pataria doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 8, p. 82. 943. Smalskienė, Inga. Medikai ragina tėvus negailėti pinigų vaikų sveikatai / Inga Smalskienė // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2005, spalio 1, p. 10. Pateikiama doc. Algimanto Vingro nuomonė. 944. SOS – darželio ligos! / konsultuoja Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 10, p. 56-60. 945. Su kūdikiu į pliažą : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 7, p. 18-19. 946. Suslogavo kūdikis / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 3, p. 53. 947. Sveikas skanėstas – varškė / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 7, p. 40-41. 948. Šeštas mėnuo / pataria Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 13926519. – 2005, Nr. 7, p. 98. 949. „Teisingos“ kiaušinienės ir keptos šlaunelės : [pasakoja doc. Algimantas Vingras / parengė ] Daiva Bartulytė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 8, p. 72-73. 950. Televiziomanija / parengė Neila Ramoškienė ; [konsultavo] Aušra Vosylienė, Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 9, p. 36-39. 951. Tiesa ir mitai apie rotavirusą : [pasakoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 11, p. 72-73. 952. Toksinis vaistažolių poveikis kepenims / Algimantas Vingras. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 30 pavad. // Visuomenės sveikata. – ISSN 1392-2696. – 2005, Nr. 1, p. 33-36. 84


953. Trečias mėnuo / pataria Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 13926519. – 2005, Nr. 4, p. 98. 954. 35 priesakai „žaliems“ tėvams : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 9, p. 47-48. 955. Ūminis kvėpavimo takų uždegimas / Algimantas Vingras. – Bibliogr.: 6 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2005, Nr. 8, p. 63-64. 956. Ūminis laringitas: ką patarti tėvams? / Algimantas Vingras // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2005, Nr. 9, p. 110. 957. Užsikimšusi nosis: [į skaitytojų klausimus atsako Algimantas Vingras] // Tavo vaikas. – 2005, Nr. 4, p. 93. 958. Vaikas valgo medį… / [į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 3, p. 32-33. Apie vaikus, kurie valgo neįprastus dalykus: smėlį, kreidą, sniegą, medį. 959. Vaikų bėrimų diferencinė diagnostika / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 7 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2005, Nr. 3, p. 94-99. 960. Vaikų diarėja ir dehidracija : specialisto patarimai gydytojui praktikui / pataria Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 9 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2005, Nr. 10, p. 106-108. 961. Vaikų karščiavimas / Algimantas Vingras. – Lent. // Gydymo menas. – ISSN 1392527X. – 2005, Nr. 11, p. 79-82. 962. Vaikų kosulys – „rudeninė“ bendrosios praktikos gydytojo problema / Algimantas Vingras. – Lent. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2005, Nr. 9, p. 55-56. 963. Vaikų ūminės infekcinės kvėpavimo takų ligos / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 21 pavad. // Gydytojo žurnalas. – ISSN 1648-9284. – 2005, Nr. 3, p. 10-14. 964. Vasaros vėjelis… sukėlė slogą : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 7, p. 32. 965. Vienuoliktas mėnuo / pataria Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2005, Nr. 12, p. 98. 966. Virusas – ratukas, kuris moka šokdinti : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 3, p. 56. 967. Visa tiesa apie kirmėles : pataria Algimantas Vingras / užrašė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2005, Nr. 9, p. 50-52.

85


968. Žindymui atsiliepiantys veiksniai / R. Stundžienė, A. Vingras, N. Drazdienė. – Graf. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 2005, Nr. 2, p. 138-141. 2006 969. Jūsų vaikas : atsakymai į aktualiausius tėvų klausimus / Algimantas Vingras. – Vilnius : Alma littera, [2006]. – 373, [2] p. – ISBN 9955-08-989-X (įr.) 970. Šeimos gydytojo vadovas / Dalia Adomavičiūtė, Jonas Ališauskas, Arvydas Ambrozaitis, Audronė Arlauskienė, Airida Bagdžiūnienė, Jonas Baltrūnas, Jekaterina Byčkova, Valmantas Budrys, Alvyda Dačkauskaitė, Edvardas Danila, Bronius Domža, Gražina Drąsutienė, Nijolė Drazdienė, Rūta Dubakienė, Milda Endzinienė, Andrius Gaižauskas, Edita Gražulevičiūtė, Algimantas Irnius, Marija Jakutovič, Silvija Janavičienė, Dalius Jatužis, Irmantas Juknevičius, Diana Kairevičiūtė, Petras Kaltenis, Gintaras Kaubrys, Alvydas Laiškonis, Gediminas Mečėjus, Marius Miglinas, Nerijus Misonis, Gintarė Naskauskienė, Irena Narkevičiūtė, Diana Obelienienė, Violeta Ožeraitienė, Regina Parnarauskienė, Valius Pauza, Olga Račkauskienė, Gražina Radikaitė, Lina Ragelienė, Darius Rauba, Vytautas Razukas, Narimantas Evaldas Samalavičius, Juozas Stanaitis, Arūnas Ščiupokas, Eduardas Šubkovas, Deimantas Šukys, Ilona Trečiokaitė, Ingrida Ulozienė, Gintaras Urbonas, Vaidotas Urbonas, Nerija Vaičienė, Jonas Valantinas, Algimantas Vingras, Jolita Zakarevičienė, Mindaugas Žekonis, Rolandas Žiobakas. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2006. - 776 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 747-768. – Dalyk. r-klė: p. 769-776. – ISBN 9955511-56-7 971. Naujagimių priežiūra / Algimantas Vingras // Šeimos gydytojo vadovas. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2006. – P. 577–590. 972. Kūdikio maitinimas / Algimantas Vingras. – Lent. // Šeimos gydytojo vadovas. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2006. – P. 590–615. 973. Specifinė infekcinių ligų profilaktika / Algimantas Vingras. – Lent. // Šeimos gydytojo vadovas. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2006. – P. 615–625. 974. Ūminė respiracinė infekcija (ūminis kvėpavimo takų uždegimas) / Algimantas Vingras // Šeimos gydytojo vadovas. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2006. – P. 640–643. 975. Epiglotitas / Algimantas Vingras. – Lent. // Šeimos gydytojo vadovas. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2006. – P. 643–646. 976. Laringotracheobronchitas / Algimantas Vingras // Šeimos gydytojo vadovas. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2006. – P. 646–649. 977. Ūminė pneumonija / Algimantas Vingras // Šeimos gydytojo vadovas. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2006. – P. 650–657. 978. Helmintozės / Algimantas Vingras // Šeimos gydytojo vadovas. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2006. – P. 676–683. 979. Rachitas / Algimantas Vingras. – Lent. // Šeimos gydytojo vadovas. – Vilnius : UAB „Vaistų žinios“, 2006. – P. 693–701. 980. Vaiko priežiūros ir ligų žinynas : D. 2: M-Ž : Nuo 1 dienos iki 18 metų / [Irena Balčiūnienė, Brigita Baks, Vytautas Basys, Jolanta Bendorienė, Edita Čekuolienė, Marijona Černiauskienė, Eglė Danielienė, Vida Domarkienė, Nijolė Drazdienė, Regina Ėmužytė, Milda Endzinienė, Gailutė Grigaitė, Irena Juozapaitienė, Petras Kaltenis, Genovaitė Lapinskaitė, Miglė Klimantavičienė, Violeta Panavienė, Vytautė Pečiulienė, Regina Proškuvienė, Dainius Pūras, Aldona Rainytė, Jūratė Rimkuvienė, Marija Rudzikienė, Rūta Samuolytė, Benjaminas Siaurusaitis, Nora Šiupšinskienė, Danė Šlapkauskaitė, Janina Tutkuvienė, Ramunė Urbonavičienė, Nerija 86


Vaičienė, Algimantas Vingras, Zita Zlatkuvienė, Jūratė Žekonienė, Virginija Žilinskaitė, Elena Žilinskienė] ; [vyr. redaktorius: Vytautas Basys]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. – 47 p.; 8 iliustr. – ISBN 5420015862 ****

981 Alergijos plėviasparnių vabzdžių nuodams diagnostika / Algimantas Vingras, Ineta Abromavičiūtė. – Bibliogr.: 25 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 13923218. – T. 10, Nr. 6 (2006), p. 416-419. 982. Alergijos plėviasparnių vabzdžių nuodams gydymas ir profilaktika / Algimantas Vingras, Ineta Abromavičiūtė. – Lent. – Bibliogr.: 23 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 1392-3218. – T. 10, Nr. 7/8 (2006), p. 508-510. 983. Apetito problema ir jos gydymas / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 17 pavad. // Vaikų augimo sutrikimas: respublikinės konferencijos darbai (straipsniai). – Vilnius : Vaistų žinios, 2006. – P. 44–56. 984. Ataka prieš slogą / konsultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 3, p. 41. 985. Atsuktas kranelis : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 8, p. 52-53. 986. Baniūnienė, Donata. Karštas it žarija / Donata Baniūnienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 9, p. 66-67. 987. Baniūnienė, Donata. Prie Velykų stalo / Donata Baniūnienė ; [su doc. Algimanto Vingro komentaru]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 4, p. 36-38. 988. Baniūnienė, Donata. 7 patarimai ligoniuko tėvams / Donata Baniūnienė ; [konsultavo gyd. pediatras doc. Algimantas Vingras] // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 12, p. 82. 989. Baniūnienė, Donata. Valgau varnalėšas ir lieknėju? / Donata Baniūnienė ; [konsultavo] Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. –ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 8, p. 64-65. 990. Bėrimai / Algimantas Vingras. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2006, Nr. 3, p. 91-95. 991. Bičių pikis atitolina senatvę : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2006, Nr. 10, p. 75. 992. Braškė visagalė : [pasakoja doc. Algimantas Vingras / užrašė] Jūratė Savickienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 6, p. 62. 993. Budvytienė, Giedrė. Nuovargis ir išsiblaškymas – sunkios ligos požymis / Giedrė Budvytienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2006, balandžio 12, p. 14. Pateikiamos gydytojo Svajūno Barakausko ir doc. Algimanto Vingro nuomonės. 87


88


994. Dantukų priežiūra / pataria doc. Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – ISSN 13926519. – 2006, Nr. 3, p. 78. 995. Dujų atakos / pataria Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2006, Nr. 6, p. 54-55. 996. Dvyliktas mėnuo / pataria doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 1, p. 82. 997. Eime riešutauti! : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Donata Baniūnienė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 7, p. 73. 998. Genetiškai modifikuotas… : [į pateiktus klausimus atsakė pediatras doc. Algimantas Vingras] / parengė Ginta Liaugminienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 9, p. 40-41. 999. Gerosios bakterijos – už gerą sveikatą : [pasakoja doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 12, p. 72. 1000. Gerosios žarnyno bakterijos būtinos vartojant antibiotikus / A. Vingras // Gamtos namai. – 2006, Nr. 3 (7), p. 4. 1001. Grinkevičienė, Rasa. Virusas žudiko veidu / Rasa Grinkevičienė ; konsultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 4, p. 52-53. 1002. Išvirkščioji vasaros pusė / konsultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 6, p. 48-53. 1003. Kada ūminė respiracinė infekcija gydytina antibiotiku / Algimantas Vingras. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 19 pavad. // Visuomenės sveikata. – ISSN 1392-2696. – 2006, Nr. 1, p. 20-23. 1004. Kai vaikui – treji : pasakoja doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 5, p. 98. 1005. Kaip matuoti temperatūrą : [pasakoja doc. Algimantas Vingras / užrašė] Neila Ramoškienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 12, p. 68-69. 1006. Kaip pavasarį neapsinuodyti vandeniu / Algimantas Vingras // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2006, Nr. 3, p. 39. 1007. Kartu nuo pirmo vandens lašo / konsultavo Algimantas Vingras ; parengė Jūratė Sadaunykaitė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 2, p. 19. 1008. Kas pasaulyje skaniausia? : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 7, p. 68-69. 1009, Klastingas ratukas : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / parengė Rasa Grinkevičienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 12, p. 70. 89


1010. Klausiate – atsakome / į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2006, Nr. 11, p. 37. 1011. Klausiate – atsakome / į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2006, Nr. 8, p. 84. 1012. Kova su iššutimais : [pasakoja doc. Algimantas Vingras]. – Portr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 4, p. 23. 1013. Kūdikio odelės priežiūra pirmaisiais gyvenimo metais / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2006, Nr. 3, p. 34-35. 1014. Kūnas šaukia: trūksta vitaminų! : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 1, p. 48-50. 1015. Kvėpavimo sutrikimas / Algimantas Vingras. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2006, Nr. 2, p. 64-69. 1016. Lašas aliejaus / [konsultavo gyd. pediatras doc. Algimantas Vingras] // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. –2006, Nr. 11, p. 84. 1017. „Maitinimas krūtimi – skaudi tema“ / komentuoja Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 1, p. 26-27. 1018. Mažakraujystė ir pavasaris : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 4, p. 56. 1019. Medaus dovanos : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Donata Baniūnienė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 9, p. 40-41. 1020. Miško vitaminai : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Jūratė Savickienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 8, p. 58. 1021. Nemėgsta mėsos : [į pateiktą klausimą atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 10, p. 93. 1022. Nemielas duetas – ruduo ir rachitas / konsultavo doc. Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 11, p. 64. 1023. Pagalba viduriuojančiam vaikui / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2006, Nr. 2, p. 20. 1024. Paslaptingasis D : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Jūratė Savickienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 12, p. 76. 1025. Paslaptingi genai: [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] // Tavo vaikas. – 2006, Nr. 6, p. 86. 90


1026. Patarimai ligoniuko tėvams: [Valgis; Temperatūra; Kaip lašinti vaistus; Kol atvažiuos gydytojas] / konsultuoja doc. Algimantas Vingras // Tavo vaikas. – 2006, Nr. 12, p. 82. 1027. „Pavasarinių“ slogų sezonui įsibėgėjus / Algimantas Vingras // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2006, Nr. 4, p. 12. 1028. Pavojinga liga, apie kurią turime žinoti kiekvienas / konsultavo doc. Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 10, p. 78. 1029. Peršalimo vaistinėlė / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 10, p. 70-71. 1030. Pirmoji pagalvė / konsultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 3, p. 48. 1031. Prakaituoju, vadinasi - gyvenu : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Jūratė Savickienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 9, p. 62-63. 1032. Ramoškienė, Neila. Maistas su E / Neila Ramoškienė ; [konsultavo] Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – SSN 1648-1305. – 2006, Nr. 1, p. 58-60. 1033. Rudens ligos : [pasakoja gyd. pediatras doc. Algimantas Vingras / užrašė] Donata Baniūnienė // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 10, p. 70-71. 1034. Sauskelnės ir iššutimai / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 9, p. 21. 1035. Savickienė, Jūratė. Kai nėra pieno / Jūratė Savickienė ; konsultuoja doc. Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 5, p. 20-21. 1036. Savickienė, Jūratė. Kas į burną, tas atgal… / Jūratė Savickienė ; komentavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 8, p. 50-51. 1037. Savickienė, Jūratė. Kriminalas su bamba! / Jūratė Savickienė ; pataria Algimantas Vingras. – liustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 3, p. 16. 1038. Skiepyti ar ne? / parengė Neila Ramoškienė ; komentavo doc. Algimantas Vingras. – liustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 7, p. 50-53. 1039. Skraido, zvimbia ir gelia : [pasakoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 6, p. 53-54. 1040. Specifinė infekcinių ligų profilaktika / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2006, Nr. 7-8, p. 21-25. 1041. Specifinė infekcinių ligų profilaktika : I dalis / Algimantas Vingras. – Iliustr. – Bibliogr.: 25 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2006, Nr. 6, p. 21-26.

91


1042. Ūminis kvėpavimo takų uždegimas / A. Vingras // Gydymo menas. – 2006, Nr. 8, p. 28-29. 1043. Vabzdžių įgėlimai gali sukelti alergiją / Algimantas Vingras // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2006, Nr. 5, p. 16. 1044. Vaikas apsidegino: ką daryti? / Algimantas Vingras // Sveikas žmogus. – ISSN 13923587. – 2006, Nr. 2, p. 23. 1045. Vaikų kosulys – „rudeninė“ bendrosios praktikos gydytojo problema / A. Vingras // Gydymo menas. – 2006, Nr. 8, p. 34-35. 1046. Vaikui – dvieji metai : [pasakoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 3, p. 82. 1047. Vaikui – dveji su puse (30 mėn.) : pasakoja doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 4, p. 98. 1048. Vaikui – pusantrų metų : [pasakoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2006, Nr. 2, p. 90. 1049. Vaikui – sloga. Kaip padėti? / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2006, Nr. 1, p. 20-22. 1050. Vaivorykštė kelnėse : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2006, Nr. 5, p. 44-45. 1051. Vystyklų bėrimas / Algimantas Vingras. – Portr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2006, Nr. 6, p. 17. 1052. Žiemą lauke : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2006, Nr. 12, p. 40. 2007 1053. Pirmieji treji gyvenimo metai : patarimai tėvams auginantiems vaiką iki trejų metų / Algimantas Vingras, Vilija Černiauskienė ; iliustravo Evaldas Mikalauskis. – Vilnius : Alma littera, 2007. – 542, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 542 (25 pavad.). – ISBN 978-9955-24-859-0 ***

1054. Antibiotikai – tema be pabaigos : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 5, p. 7879. 1055. Apsinuodijo gabalėliu šašlyko / konsultuoja doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 7, p. 58-59.

92


93


1056. Ar tai normalu? / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 11, p. 44-45. 1057. Baltas ir skanus. Kas? / konsultuoja doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2007, Nr. 8, p. 31. 1058. Daugybė celiakijos veidų / Algimantas Vingras, Gitana Skendelytė. – Lent. – Bibliogr.: 14 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2007, Nr. 5, p. 55-57. 1059. Fotografuotis – kenksminga? / parengė Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 6, p. 36-40. Pateikiama doc. Algimanto Vingro nuomonė. 1060. Gardusis kopūstas: [į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] // Tavo vaikas. – 2007, Nr. 12, p. 108. 1061. Gyvybės gemalas : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / kalbėjosi] Virginija Sankalienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 4, p. 68. 1062. GMO, kaip NSO : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 5, p. 82-83. 1063. Grinkevičienė, Rasa. Kankinantis prasikalimas / Rasa Grinkevičienė ; [konsultavo] Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 12, p. 64-65. 1064. Grinkevičienė, Rasa. Mažų vaikų rykštė / Rasa Grinkevičienė ; [pataria doc. Algimantas Vingras] // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 3, p. 56-60. 1065. Grinkevičienė, Rasa. Skauda ausytę… / Rasa Grinkevičienė ; pataria doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 11, p. 68. 1066. Grinkevičienė, Rasa. Tikroji sloga ar „kūdikių slogytė“ / Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 10, p. 68. 1067. Grūdinimo pradžiamokslis : [pasakoja doc. Algimantas Vingras] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 5, p. 30-32. 1068. Į egzotiškus kraštus : [pasakoja doc. Algimantas Vingras] / parengė Virginija Sankalienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 6, p. 66. 1069. Ir vėl skyrė antibiotikų… : [į skaitytojų klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Virginija Sankalienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 4, p. 58-59. 1070. Ką gerti vasarą? : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 7, p. 54-57. 1071. Kaip sustiprinti imunitetą? : [pasakoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2007, Nr. 2, p. 20. 94


1072. Keista ar ne? / konsultuoja Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2007, Nr. 6, p. 22-23. 1073. Košytė, pagardinta nitratais : [pasakoja doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 9, p. 54-55. 1074. Kristanaitytė, Jolanta. Kokio maisto turi vengti nėščiosios / Jolanta Kristanaitytė ; konsultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mažylis. – ISSN 1392-8740. – 2007, Nr. 10, p. 54-55. 1075. Krupas: diagnostika ir ambulatorinė pagalba / Algimantas Vingras, Gabrielė Lukšienė. – Lent. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2007, Nr. 1, p. 71-74. 1076. Kūdikių išimtinio žindymo trukmė ir jai įtakos turinčių veiksnių tyrimas / Roma Bartkevičiūtė, Albertas Barzda, Rimantas Stukas, Algimantas Vingras, Algis Abaravičius. – Diagr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 13 pavad. // Visuomenės sveikata. – ISSN 1392-2696. – 2007, Nr. 1, p. 21-25. 1077. „Lauktuvės“ iš darželio / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 10, p. 65-68. 1078. „Lauktuvės“ iš darželio / parengė Neila Ramoškienė ; [konsultavo] doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 9, p. 62-66. 1079. Lyg užsuktas perpetum mobile / parengė Neila Ramoškienė ; [su doc. Algimanto Vingro, psichiatrės Aurimos Dilienės komentarais]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2007, Nr. 9, p. 44-48. 1080. Metalai aplinkoje ir jų poveikis sveikatai / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 31 pavad. // Teršalų, sunkiųjų metalų poveikis sveikatai. Nutukimo profilaktika vaikų amžiuje : respublikinės konferencijos [„Sveikas maitinimas ir nutukimo profilaktika vaikų amžiuje“] darbai (straipsniai). – Vilnius : [Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija], 2007. – P. 38–53. 1081. Nursing care of infants in the community / Rasa Stundžienė, Algimantas Vingras. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 18 pavad. // Acta medica Lituanica. – ISSN 1392-0138. – Vol. 14, no. 2 (2007), p. 89-94. 1082. Pirmasis čiužinukas : [pasakoja doc. Algimantas Vingras] // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 4, p. 22. 1083. Ramoškienė, Neila. Kas gina sveiką darželinuką? / Neila Ramoškienė ; [konsultavo doc. Algimantas Vingras] // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 2, p. 58-59. 1084. Rėkdamas netenka oro : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 1, p. 40-42. 1085. Rūgštus vaikas / parengė Rasa Grinkevičienė ; [konsultavo doc. Algimantas Vingras] // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 3, p. 54. 95


1086. Ruošiamės į kelionę! / parengė Rita Milerienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 6, p. 62, 64. 1087. Sankalienė, Virginija. „Kaltas“ ir „nekaltas“ viduriavimas / Virginija Sankalienė ; pataria doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 11, p. 70-71. 1088. Saulė virė… : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 5, p. 76-77. 1089. Sirgs, nesirgs, sirgs, nesirgs… / parengė Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 11, p. 72-73. 1090. Sunkieji metalai ir sveikata / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 31 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2007, Nr. 9, p. 66-72. 1091. „Sustojo“ šeimos gyvenimas… : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras ir vaikų psichiatrė Aurima Dilienė / užrašė] Neila Ramoškienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 1, p. 58-59. 1092. Trakšt – trakšt / konsultuoja doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2007, Nr. 10, p. 84. 1093. Užaugti protingam: [su doc. Algimanto Vingro komentaru] // Tavo vaikas. – 2007, Nr. 12, p. 99. 1094. Vaikų apetitas / Algimantas Vingras. – Bibliogr.: 23 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 1392-3218. – T. 11, Nr. 1 (2007), p. 68-72. 1095. Vaikų šlapimo organų infekcija ambulatorinėje praktikoje / Algimantas Vingras, Kazys Simanauskas. – Lent. – Bibliogr.: 24 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 1392-3218. – T. 11, Nr. 3 (2007), p. 205-211. 1096. Vaikų ūminės kvėpavimo takų infekcinės ligos / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 21 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2007, Nr. 2, p. 71-74. 1097. Vaikų ūminės žarnyno infekcinės ligos / Algimantas Vingras, Kazys Simanauskas. – Iliustr., lent. – Bibliogr.: 23 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 1392-3218. – T. 11, Nr. 4 (2007), p. 279-286. 1098. Valgučiai ir nevalgučiai : [pasakoja doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 2, p. 40-42. 1099. Vienintėlis drabužėlis : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / kalbėjosi] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 7, p. 38. 1100. Vystyklų bėrimas / Algimantas Vingras. – Portr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2007, Nr. 9, p. 32. 96


1101. Žali taškeliai, kurių nesinori prisiminti… : [pasakoja doc. Algimantas Vingras / kalbėjosi] Rasa Grinkevičienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 1, p. 62-63. 1102. Žali taškeliai, kurių nesinori prisiminti… II : [pasakoja doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 2, p. 72-73. 1103. Žalioji degustacija : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2007, Nr. 8, p. 60-61. 2008 1104. Ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimas : mokomoji knyga / Algimantas Vingras, Rimantas Stukas ; [recenzavo: V. Ožeraitienė, N. Drazdienė, R. Bartkevičiūtė]. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2008. – 148 p. : diagr. – Bibliogr.: p. 140-147 (79 pavad.). – ISBN 978-9955-712-39-8 1105. Jūsu bērns : [gandrīz vai enciklopēdija bērna kopšanas jautājumos] / Aļģimants Vingrs ; no lietuviešu valodas tulkojusi Anta Trumpa. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. – 365, [2] p. – Orig. antr.: Jūsų vaikas. – Vert. iš: Jūsų vaikas. Vilnius : Alma littera, [2006]. – ISBN 978-9984-40500-1 1106. Jūsų vaikas : atsakymai į aktualiausius tėvų klausimus / Algimantas Vingras. – Vilnius : Alma littera, 2008. – 373, [2] p. – ISBN 978-9955-08-989-6 1107. Klinikinė slauga : mokomoji knyga / [Danutė Kalibatienė, Renata Čepanauskienė, Narimantas Markevičius, Aldona Mikaliūkštienė, Rimgaudas Staigis, Rasa Stundžienė, Violeta Ožeraitienė, Algimantas Vingras ; sudarytoja ir mokslinė redaktorė Danutė Kalibatienė] ; [Lietuvos Respublikos] švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus universitetas ; [recenzentai: Aleksandras Laucevičius, Algimantas Irnius, Loreta Gudelienė-Gudelevičienė]. – Vilnius : Greita spauda, 2008. – 447, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 440-443 (82 pavad.). – ISBN 978-9955-861-01-0. – ISBN 978-9955-861-03-4 (klaidingas) 1108. Vaikų sveikatos būklės įvertinimas / Algimantas Vingras // Klinikinė slauga: mokomoji knyga. – Vilnius : Greita spauda, 2008. – P. 70-75. 1109. Vaikų slauga / Algimantas Vingras. – Pav. // Klinikinė slauga: mokomoji knyga. – Vilnius : Greita spauda, 2008. – P. 401-439. 1110. Šeimos sveikatos enciklopedija / [redakcinė kolegija: Vaidutis Kučinskas (pirmininkas) … [et al.]. – 1-asis leid. – Kaunas : Šviesa, 2008. – 461, [3] p. : iliustr. – Aut.: Arvydas Ambrozaitis, Aurimas Andriušis, Gytis Andrulionis, Audronė Arlauskienė, Matilda Bylaitė, Audra Blažienė, Valmantas Budrys, Edvardas Danila, Vita Danilevičiūtė, Algirdas Dembinskas, Jūratė Dementavičienė, Gražina Stanislava Drąsutienė, Nijolė Drazdienė, Algirdas Gutauskas, Algimantas Irnius, Juozas Ivaškevičius, Rūta Jarašūnienė, Gražina Juodkaitė, Danutė Kalibatienė, Vytautas Kasiulevičius, Silvija Kiverytė, Manvilius Kocius, Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė, Eugenijus Laurinaitis, Eugenijus Lesinskas, Aušra Matulevičienė, Rėda Matuzevičienė, Audrius Matuzevičius, Edita Mišeikytė-Kaubrienė, Rytas Ostrauskas, Skaidrė Paulauskienė, Vytautė Pečiulienė, Rima Piličiauskienė, Narūnas Porvaneckas, Henrikas Ramonas, Algimantas Raugalė, Eduardas Razgauskas, Kazys Simanauskas, Juozas Stanaitis, Rima Vitalija Steponėnienė, Rimantas Stukas, Emilis Subata, Jūratė Šipylaitė, Genė Šurkienė, Vytautas Jonas Triponis, Janina Tutkuvienė, Vytautas Usonis, Alfredas Vaitkus, Kristina Venckienė, Algimantas 97


Alfonsas Vingras, Virginija Žilinskaitė. - Bibliogr.: p. 456-461. - Dalyk. r-klė: p. 450-455. - ISBN 978-5-430-04790-0 (įr.) 1111. Kūdikio maitinimas / Algimantas Alfonsas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikatos enciklopedija. – Kaunas : Šviesa, 2008. – P. 330-350. ***

1112. Alergijos maistui priežastys / Gabrielė Lukšienė, Algimantas Vingras. – Iliustr. – Bibliogr.: 11 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2008, Nr. 7, p. 68-72. 1113. Ar maistas prideda proto? : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Aistė Stankevičienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2008, balandžio 29, p. 18. 1114. Ar viskuo kalti diegliai? / parengė Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 7, p. 38-39. 1115. Belaukiant epidemijos : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Rasa Grinkevičienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 11, p. 84-86. 1116. Celiakija serga ir suaugusieji / Algimantas Vingras, Gitana Skendelytė. – Iliustr. – Bibliogr.: 16 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2008, Nr. 6, p. 58-60. 1117. Daužo galvą į sieną / parengė Rasa Grinkevičienė ; [konsultavo] doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 3, p. 36-37. 1118. Didžiausi kūdikių auginimo perversmai / parengė Neila Ramoškienė ; komentuoja doc. Algimantas Vingras ir med. m. dr. Eglė Markūnienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 9, p. 21-27. 1119. Erkių atakos : į klausimus atsako docentas Algimantas Vingras / [užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 6, p. 66. 1120. Grinkevičienė, Rasa. Donaldos saugumo jausmas / Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. A. Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 5, p. 78-82. 1121. Grinkevičienė, Rasa. Sveikas saldumynas / Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 9, p. 92. 1122. Grinkevičienė, Rasa. Vasara ir viduriavimas / Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. A. Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 8, p. 54. 1123. Grinkevičienė, Rasa. Utėlių renesansas / Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 9, p. 60, 62. 1124. Grinkevičienė, Rasa. „Užkrito“ ausys / Rasa Grinkevičienė ; konsultuoja doc. Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 4, p. 68-69. 1125. Išrankus maistui / parengė Virginija Sankalienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 9, p. 52-53. 98


1126. Jautrūs lašai / pataria doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 10, p. 79. 1127. Kaip išgydo kvepiantys garai / parengė Rasa Grinkevičienė ; [konsultavo] doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 3, p. 66-68. 1128. Kančios ant puoduko : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Jūratė Savickienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 1, p. 62-64. 1129. Kietas pilvas / parengė Virginija Sankalienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 9, p. 88-89. 1130. Kodėl vemia? / parengė Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 7, p. 66-67. 1131. Kova tarp gerųjų ir blogųjų : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 6, p. 42-43. 1132. Kraujo balsas : [pokalbis su docentu Algimantu Vingru / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 8, p. 56-57. 1133. Maisto įtaka nervų sistemos ir psichikos vystymuisi / Algimantas Alfonsas Vingras // Mitybos, žarnyno įtaka vaikų nervų ir psichinėms ligoms : respublikinės konferencijos darbai (straipsniai). – Vilnius, 2008. – P. 53-75. 1134. Maitinamės sveikai ir skaniai: kalakutiena. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2008, Nr. 10, p. 57. Pateikiama doc. Algimanto Vingro nuomonė. 1135. Mūsų šeima – vegetarai / parengė Neila Ramoškienė ; [su gydytojos dietologės Editos Gavelienės ir doc. Algimanto Vingro komentarais]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2008, Nr. 8, p. 42-47. 1136. Naujienos ausų fronte / parengė Virginija Sankalienė ; komentuoja doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 11, p. 86-87. 1137. Nemokamų pietų valgiaraščių įvertinimas bendrojo lavinimo mokyklose / Algimantas Vingras, Rimantas Stukas, Agnė Jakavonytė. – Diagr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 13 pavad. // Visuomenės sveikata. – ISSN 1392-2696. – 2008, Nr. 4, p. 12-18. 1138. Nerimastingi vaikai / parengė Rasa Grinkevičienė ; [konsultavo] vaikų psichiatrė Aurima Dilienė ir doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas.–- ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 4, p. 70-71. 1139. Netiko mišinys : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 8, p. 34-35.

99


1140. Nubrozdintų kelių metas / konsultavo docentas Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 6, p. 74. 1141. Papildomas kūdikių maitinimas: kada ir koks? / Algimantas Vingras, Rimantas Stukas. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 83 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 13921312. – T. 14, Nr. 3 (2008), p. 250-259. 1142. Pasiklydę tarp vitaminų : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 2, p. 62-63. 1143. Patvirtintas naujas Lietuvos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius / [su doc. Algimanto Vingro komentaru]. – Portr. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2008, Nr. 1, p. 48-49. 1144. Pavardė, kaip prekinis ženklas : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Neila Ramoškienė. – Portr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 12, p. 50-53. 1145. Pavasario rykštė - šienligė : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / parengė Virginija Sankalienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 4, p. 66-67. 1146. Pavojingi atpylinėjimai : į klausimus atsako docentas Algimantas Vingras / [užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 6, p. 46-47. 1147. „Pirmasis ir pirmoji…“ : Pirmoji daržovių košė / parengė Virginija Sankalienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 1, p. 38-39. 1148. Pirmieji rūgštūs produktai : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 6, p. 38-40. 1149. Pirmieji užkandžiai / parengė Virginija Sankalienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 8, p. 36-37. 1150. Pirmoji dešrelė : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 10, p. 54-56. 1151. Pirmoji duona / parengė doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 7, p. 40-42. 1152. Pirmoji sriuba : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / parengė Virginija Sankalienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 9, p. 48-49. 1153. Pirmoji žuvis / parengė Ginta Liaugminienė ; [konsultavo] doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 5, p. 44-45. 1154. Pirmosios nesąmonės : [į skaitytojų klausimus apie vaikų primaitinimą atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2008, Nr. 11, p. 58-60. 100


1155. Pirmosios nesąmonės II : [į skaitytojų klausimus apie vaikų primaitinimą atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2008, Nr. 12, p. 72-74. 1156. Pliušo spąstai : [pasakoja doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 2, p. 60-61. 1157. Primaitinimas – kas ir kaip / parengė Ginta Liaugminienė ; [konsultavo] doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 5, p. 46-47. 1158. Primaitinimas – kas ir kaip / parengė Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. –ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 4, p. 40. 1159. Primaitinimas – klausimai atsakymai / užrašė Rasa Grinkevičienė ; [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 10, p. 5859. 1160. Primaitinimo menas : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 8, p. 76. 1161. Ramoškienė, Neila. Pirmosios sultys ir tyrelės / Neila Ramoškienė ; [konsultavo] doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 2, p. 34-36. 1162. Ramoškienė, Neila. Suterštos kelnaitės / Neila Ramoškienė ; konsultuoja doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 9, p. 80-81. 1163. Sankalienė, Virginija. Ne visiems žibutės žydi mėlynai / Virginija Sankalienė ; konsultavo doc. A. Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 5, p. 68. 1164. Sankalienė, Virginija. Pirmoji kruopų košė / Virginija Sankalienė ; pataria doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 4, p. 36-39. 1165. Sankalienė, Virginija. Pirmoji mėsa / Virginija Sankalienė ; [konsultavo] doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 3, p. 40-44. 1166. Sausra vidury žiemos : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 1, p. 66-68. 1167. Sveiko vaiko maitinimo principai / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2008, Nr. 7/ 8, p. 37-38, 40-41. 1168. Sveiko vaiko maitinimo principai / Algimantas Vingras. – Iliustr. – Pab. Pradžia: Nr. 7-8. – Bibliogr.: 9 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2008, Nr. 9, p. 68, 70-71. 1169. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligų profilaktika vaikų amžiuje / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 14 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2008, Nr. 8, p. 66-68. 1170. Tvarkome žaislų dėžę / parengė Virginija Sankalienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 4, p. 50. 101


1171. Užšaldyta vasara / parengė Neila Ramoškienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 7, p. 72-73. 1172. Vaiko priežiūra šeimos gydytojo praktikoje: ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimas / Algimantas Vingras. – Lent. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2008, Nr. 11/ 12, p. 62-64, 66-67. 1173. Vaiko priežiūra šeimos gydytojo praktikoje: vaikų karščiavimas / Neringa Kriščiūnienė, Algimantas Vingras. – Iliustr. – Bibliogr.: 12 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2008, Nr. 10, p. 30-34. 1174. Vaikų purtyti negalima… / konsultuoja doc. Algimantas Vingras ; parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2008, Nr. 7, p. 64-65. 1175. Žaislai pagal amžių / A. Vingras // Mamos žurnalas. – 2008, Nr. 5, p. 52-54. 1176. Žindymo skatinimas, pranašumai, pasiruošimas / Algimantas Vingras // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2008, Nr. 7, p. 73-75. 1177. Žindymo skatinimas, pranašumai, pasiruošimas / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 14 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2008, Nr. 8, p. 69-70, 35. 2009 1178. Kūdikių ir mažų vaikų žindymas [Elektroninis išteklius] : metodiniai nurodymai sveikatos priežiūros specialistams / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras ; parengė Algimantas Vingras, Eglė Markūnienė, Jovilė Vingraitė, Daiva Šniukaitė, Albertas Barzda, Roma Bartkevičiūtė, Aušrutė Armonavičienė. – Vilnius, 2009. – 1 pdf failas (21 p.) – Prieigos būdas: World Wide Web. – Antr. iš antr. ekrano. – Kita laida kitoje laikmenoje: Kūdikių ir mažų vaikų žindymas. Vilnius, 2005. – Bibliogr.: p. 20-21 (28 pavad.) – ISBN 9955-9476-2-4 (klaidingas) 1179. Kūdikių maitinimas : mokomoji knyga / Algimantas Alfonsas Vingras, Rimantas Stukas, Nijolė Drazdienė, Roma Bartkevičiūtė. – Vilnius : Vaistų žinios, 2009. – 31 p. – ISBN 9789955884309 1180. Pirmieji treji gyvenimo metai : patarimai tėvams, auginantiems vaiką iki trejų metų / Algimantas Vingras, Vilija Černiauskienė ; iliustravo Evaldas Mikalauskis. – Vilnius : Alma littera, 2009. – 542, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 542 (25 pavad.). – ISBN 978-9955-24-859-0 (įr.) 1181. Šeimos medicina / [V. Andrejevaitė, R. Ašoklis, R. Aranauskas, A. Blažienė, M. Bylaitė, I. Butrimienė, J. Dadonienė, G. Drąsutienė, F. Jankevičius, D. Jatužis, A. Jurgutis, V. Kasiulevičius, S. Kiverytė, V. Kučinskas, Z. Kučinskienė, A. Laucevičius, E. Lesinskas, A. Matuzevičius, R. Mameniškienė, A. Mastavičiūtė, A. Marcinkutė, R. Matuzevičienė, M. Miglinas, V. Morozovas, S. Paulauskienė, B. Petrauskienė, Ž. Petrulionienė, R. Piličiauskienė, K. Ryliškienė, H. Ramonas, E. Razgauskas, I. Rusakevičiūtė, K. Simanauskas, R. Samuilienė, E. Simanauskienė, V. Sokolovas, V. Strazdienė, S. Stropuvienė, V. Šapoka, A. Tamošiūnas, V. Triponis, D. Triponienė, V. Urbanavičius, S. Varvuolytė, A. Venalis, A. Vingras, E. Žėbienė ; mokslinis 102


redaktorius Vytautas Kasiulevičius] ; [recenzentai: Janina Urbelienė, Jurgis Pliuškys] ; Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas. – Vilnius : Nacionalinis medicinos mokymų centras, 2009. – 576 p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 565-569 (97 pavad.). – ISBN 978-609-95079-0-3 1182. Kūdikių ir vaikų imunizacija / A. Vingras. – Lent. // Šeimos medicina. – Vilnius : Nacionalinis medicinos mokymų centras, 2009. – P. 72-77. 1183. Vaikų sveikatos priežiūra / A. Vingras. – Lent. // Šeimos medicina. – Vilnius : Nacionalinis medicinos mokymų centras, 2009. – P. 81-99. 1184. Pienligė / A. Vingras // Šeimos medicina. – Vilnius : Nacionalinis medicinos mokymų centras, 2009. – P. 301. 1185. Vystyklų dermatitas / A. Vingras. – Lent. // Šeimos medicina. – Vilnius : Nacionalinis medicinos mokymų centras, 2009. – P. 302-303. 1186. Seborėjinis dermatitas / A. Vingras. – Lent. // Šeimos medicina. – Vilnius : Nacionalinis medicinos mokymų centras, 2009. – P. 307-308. 1187. Vidurių užkietėjimas / A. Vingras. – Lent. // Šeimos medicina. – Vilnius : Nacionalinis medicinos mokymų centras, 2009. – P. 309-313. 1188. Atopinis dermatitas / A. Vingras. – Lent. // Šeimos medicina. – Vilnius : Nacionalinis medicinos mokymų centras, 2009. – P. 314-317. 1189. Rachitas / A. Vingras // Šeimos medicina. – Vilnius : Nacionalinis medicinos mokymų centras, 2009. – P. 318-321. 1190. Epiglotitas / A. Vingras. – Lent. // Šeimos medicina. – Vilnius : Nacionalinis medicinos mokymų centras, 2009. – P. 322-323. 1191. Šeimos medicinos pagrindai : [vadovėlis / Rita Armonaitė, Aldona Baltrėnaitė, Valerijus Barzdžiukas, Jurgis Bojarskas, Nijolė Garšvienė, Arturas Inčiūra, Erika Janovičienė, Elona Juozaitytė, Lina Jaruševičienė, Arnoldas Jurgutis, Mindaugas Jurgutis, Jūratė Klumbienė, Leonardas Lukoševičius, Vida Aldona Mazurkevičienė, Šarūnas Mačinskas, Rūta Radzevičienė, Jūratė Randakevičienė, Eduardas Razgauskas, Artūras Rimkus, Danutė Satkienė, Gediminas Urbonas, Leonas Valius, Raimonda Verseckaitė, Algimantas Vingras, Mindaugas Žilinskas] ; sudarė Leonas Valius ; Kauno medicinos universitetas ; [recenzavo: Ala Baubinienė, Julius Kalibatas]. - 3-iasis patais. ir papild. leid. – Kaunas : Vitae Litera, 2009. – 478, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Kiti leidimai: Šeimos medicinos pagrindai. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-9955-920-70-0 (įr.) 1192. Vaikų sveikatos priežiūra / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 8 pavad. // Šeimos medicinos pagrindai : [vadovėlis]. – Kaunas : Vitae Litera, 2009. – P. 354-387. ***

1193. AD – žiemos liga / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 12, p. 34. 1194. Aktualūs maisto netoleravimo klausimai / Algimantas Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 25 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2009, Nr. 3, p. 53-54, 56-57. 1195. Antibiotikai ir alergijos rizika / Elvyra Pavliukovič, Algimantas Vingras. – Bibliogr.: 8 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2009, Nr. 10/11, p. 85-88. Apie kūdikių tuštinimąsi.

103


1196. Ar bijoti kiaulių gripo : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 10, p. 73. 1197. Auksas, kuris nežiba : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 2, p. 64-66. 1198. Dantukų dygimo tragedijos : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 5, p. 22-23. 1199. Darželinukas – ligų maišas / konsultavo doc. A. Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 12, p. 60-61. 1200. Didysis D : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 7, p. 36-39. 1201. Geradaris obuolys / parengė Rasa Grinkevičienė ; konsultuoja Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 9, p. 38-39. 1202. Gerosios bakterijos : [į klausimus atsako VU doc. Algimantas Vingras] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 2, p. 61. 1203. Grinkevičienė, Rasa. Saldūs ir rūgštūs / Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 6, p. 74-75. 1204. Kaip keičiuosi aš - nepakartojama asmenybė / parengė Virginija Sankalienė ; konsultuoja doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 7, p. 46-51. 1205. Klastingasis apendicitas / parengė Virginija Sankalienė ; konsultuoja doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. - ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 9, p. 62-64. 1206. Kramtomoji guma / parengė Virginija Sankalienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 8, p. 45. 1207. Kūdikių sloga / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 11, p. 70-71. 1208. Langelis į kosmosą : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 5, p. 20-21. 1209. Maisto normos : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 12, p. 20-21. 1210. Mažų vaikų pasiekimai / parengė Rasa Grinkevičienė ; [konsultuoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 9, p. 30-31. 1211. Naktinis badas / parengė Rasa Grinkevičienė ; [konsultavo] doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 2, p.14-15. 104


1212. Neįtiko mamos pienas? / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 10, p. 18-19. 1213. Orams staiga atšalus : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 2, p. 26-27. 1214. Per retai, per kietai… : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 4, p. 24-26. 1215. Perpūtė vėjelis / parengė Virginija Sankalienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 4, p. 38-39. 1216. Pieno liga / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 11, p. 18. 1217. Pieno skonis : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 3, p. 16-17. 1218. Pilvuko draugės / parengė Virginija Sankalienė ; konsultuoja Vilniaus universiteto doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 3, p. 65. 1219. Primaitinimas – klausimai-atsakymai : [į skaitytojų atsiųstus klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2009, Nr. 11, p. 26-27. 1220. Primaitinimas : [į skaitytojų atsiųstus klausimus atsako Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 4, p. 48-49. 1221. Primaitinimas ir… iššutimai / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 11, p. 33. 1222. Primaitinimas: klausimai - atsakymai : [atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 1, p. 76. 1223. Primaitinimas: klausimai - atsakymai : į skaitytojų atsiųstus klausimus atsako docentas Algimantas Vingras / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2009, Nr. 7, p. 26-28. 1224. Primaitinimas: klausimai - atsakymai : į skaitytojų atsiųstus klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2009, Nr. 8, p. 42-44. 1225. Primaitinimas: klausimai-atsakymai : į skaitytojų atsiųstus klausimus atsako docentas Algimantas Vingras / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2009, Nr. 6, p. 38-39. 1226. Ramoškienė, Neila. Mažos kojelės vargai / Neila Ramoškienė ; [pataria] doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 2, 68-71. 105


1227. Sankalienė, Virginija. Piktieji vėjaraupiai / Virginija Sankalienė ; [su doc. Algimanto Vingro komentaru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 3, p. 58-60. 1228. SOS mamoms ir tėčiams / parengė Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 8, p. 20-21. 1229. Tualeto įkaitai : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 6, p. 66. 1230. Vaikui niežti / parengė Rasa Grinkevičienė ; [konsultuoja] doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 5, p. 72-75. 1231. Vaikui skauda : [pasakoja doc. Algimantas Vingras] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 8, p. 60-64. 1232. Viskas prasidėjo nuo ,,apči” : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru / užrašė] Neila Ramoškienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 1, p. 70-71. 1233. Vitaminų dienos / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2009, Nr. 11, p. 47. 2010 1234. Jūsų vaikas [Garso įrašas] : atsakymai į aktualiausius tėvų klausimus / Algimantas Vingras ; skaito Juozas Šalkauskas. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2010. – 1 garso diskas (CD) (13 val., 14 min. ; 8 val., 48 min.) : (MP3) ; 12 cm + 1 įd. lap. (12 x 12 cm). – Antr. įd. lape taip pat Brailio raštu. – Įgarsinta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius : Alma littera, 2008. – Kita laida kitoje laikmenoje: Jūsų vaikas. Vilnius, 2008. – Įrašyta dviem kalbėjimo tempais. – ISBN 978-609-00-0268-1 1235. Kūdikių maitinimas : mokomoji knyga / Algimantas Vingras, Rimantas Stukas, Nijolė Drazdienė, Roma Bartkevičiūtė ; [recenzentai: Jonas Algis Abaravičius, Ramunė Vankevičienė]. – Vilnius : Vaistų žinios, 2010. – 132 p. : iliustr. – (Gydytojo biblioteka). – Bibliogr.: p. 126-130 (95 pavad.). – ISBN 978-9955-884-30-9 1236. Pirmieji penkeri gyvenimo metai : patarimai tėvams, auginantiems vaiką iki penkerių metų / Algimantas Vingras, Vilija Černiauskienė ; iliustravo Evaldas Mikalauskis. – Vilnius : Alma littera, 2010. – 780, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 780 (31 pavad.). – ISBN 978-9955-38-804-3 1237. Šeimos gydytojo vadovas / [Agnė Abraitienė, Jonas Ališauskas, Arvydas Ambrozaitis, Audronė Arlauskienė, Airida Bagdžiūnienė, Mykolas Biliukas, Jekaterina Byčkova, Valmantas Budrys, Alvyda Dačkauskaitė, Edvardas Danila, Bronius Domža, Gražina Drąsutienė, Nijolė Drazdienė, Rūta Dubakienė, Milda Endzinienė, Edita Gražulevičiūtė, Algimantas Irnius, Marija Jakutovič, Augustina Jankauskienė, Dalius Jatužis, Diana Kairevičiūtė, Gintaras Kaubrys, Robertas Kemežys, Alvydas Pranas Laiškonis, Gediminas Mečėjus, Marius Miglinas, Dalia Miltinienė, Nerijus Misonis, Irena Narkevičiūtė, Gintarė Naskauskienė, Diana Obelienienė, Violeta Ožeraitienė, Regina Parnarauskienė, Valius Pauza, Olga Račkauskienė, Lina Ragelienė, Darius Rauba, Vytautas Razukas, Narimantas Evaldas Samalavičius, Kęstutis Saniukas, Arūnas Ščiupokas, Juozas Stanaitis, Ilona Trečiokaitė, Ingrida Ulozienė, Vaidotas Urbonas, Gintaras Urbonas, 106


Vytautas Usonis, Nerija Vaičienė, Jonas Valantinas, Algimantas Vingras, Jolita Zakarevičienė, Rolandas Žiobakas]. – 2-asis papild. ir patais. leid. – Vilnius : Vaistų žinios, 2010. – 796 p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 767-786. – Dalyk. r-klė: p. 787-794. – ISBN 978-9955-884-26-2 1238. Naujagimių priežiūra / A. Vingras // Šeimos gydytojo vadovas. – Vilnius : Vaistų žinios, 2010. – P. 569-580. 1239. Kūdikio maitinimas / A. Vingras. – Lent. // Šeimos gydytojo vadovas. – Vilnius : Vaistų žinios, 2010. – P. 581-604. 1240. Rachitas / A. Vingras. – Lent. // Šeimos gydytojo vadovas. – Vilnius : Vaistų žinios, 2010. – P. 604-611. ***

1241. AD – šaltojo sezono liga / pagal doc. A. Vingro patarimus parengė Rasa Grinkevičienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 10, p. 57. Apie virusinį viduriavimą. 1242. Apsiplikė karštu skysčiu / parengė Rasa Grinkevičienė ; [su doc. Algimanto Vingro komentaru] // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 3, p. 74-75. 1243. Auksiniai kąsniai / parengė Neila Ramoškienė ; konsultuoja doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 8, p. 14-17. 1244. Bunda gamta, bunda ligos : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 5, p. 60-61. 1245. Druska vaiko mityboje : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Ginta Liaugminienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 7, p. 54-56. 1246. Gerti! : I dalis. Visagalis vanduo / parengė Virginija Sankalienė ; [pataria doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 6, p. 62-63. 1247. Gydome pilvuką liaudiškai / parengė Virginija Sankalienė ; [komentuoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 11, p. 50-51. 1248. Ginčai su anyta / parengė Virginija Sankalienė ; [su doc. Algimanto Vingro komentarais]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 2, p. 58-61. 1249. Grinkevičienė, Rasa. Kaip išnaikinti / Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 9, p. 53. 1250. Į žurnalo „Sveikatos langas“ korespondentės klausimus, ką reikia žinoti apie staiga atsiradusį viduriavimą, atsakė doc. Algimantas Vingras // Sveikatos langas. – ISSN 2029-2333. – 2010, [Nr.] 1, p. 24-25. 1251. Ką gerti? / parengė Virginija Sankalienė ; [patarimais dalinasi doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 8, p. 42-43.

107


108


1252. Ką sako vaiko skruostukai / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 3, p. 55. 1253. Kaip pratinti prie kieto maisto / parengė Ginta Liaugminienė ; konsultuoja doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 9, p. 20-22. 1254. Kaip valyti ausis / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 10, p. 61. 1255. Kūdikių mitybos ypatumai pirmaisiais gyvenimo metais / Rasa Stundžienė, Danutė Kalibatienė, Algimantas Vingras. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 24 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 16, Nr. 4 (2010), p. 379-386. 1256. Maisto įtaka nervų sistemos ir psichikos vystymuisi / Algimantas Vingras, Vaidotas Urbonas. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 85 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 1392-3218. – T. 14, Nr. 1 (2010), p. 37-46. 1257. Nebenoriu… skiepyti / parengė Neila Ramoškienė ; [komentuoja doc. Algimantas Vingras ir Kauno natūraliosios medicinos centro „Echoton“ gyd. homeopatas Simonas Stankūnas]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 12, p. 32-34. 1258. Nevalgus leliukas : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 8, p. 26-29. 1259. Padėkite odelei / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 4, p. 20-21. 1260. Patarimai gryno oro mėgėjams / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 1, p. 18-19. 1261. Pavasarį sunku kvėpuoti / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 5, p. 56-58. 1262. Pritrūko bakterijų / parengė Virginija Sankalienė ; [konsultuoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 4, p. 60-61. 1263. Puola rota-, nora- ir kiti / parengė Neila Ramoškienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 2, p. 68. 1264. Ratukas ir jo broliai / parengė Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. A. Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 12, p. 54. 1265. Raudona gerklytė / konsultavo doc. A. Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 12, p. 52. 1266. Riebalai vaiko maiste : [į pateiktus klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 11, p. 56-58. 109


1267. Sankalienė, Virginija. Ką gerti? / Virginija Sankalienė ; patarimais dalinasi doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 9, p. 56-57. 1268. Saugi smėlio dėžė / parengė Ginta Liaugminienė ; [komentuoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 8, p. 56. 1269. Švarios rankos : [į klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 3, p. 42. 1270. Vaikai ir makaronai : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 3, p. 76-77. 1271. Vaikų galvos skausmo įvertinimas: diferencinė diagnostika / Algimantas Vingras, Eglė Sakalauskaitė. – Bibliogr.: 9 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2010, Nr. 4, p. 14-18. 1272. Vaikų skiepams abejonės nekliudo : [pasisakymai / užrašė] Aistė Stankevičienė. – Iliustr. – Aut.: Jolanta Dieninienė, Giedra Levinienė, Algimantas Raugalė, Algimantas Vingras, Simonas Stankūnas // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2010, gegužės 25, p. 18. 1273. Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių gyvensena ir sveikata / Rimantas Stukas, Danutė Kalibatienė, Algimantas Vingras, Valerij Dobrovolskij, Kristina Savickaja. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 19 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 17, Nr. 4 (2011), p. 430-436. 1274. Vitaminas D mūsų organizme / Algimantas Vingras, Gitana Skendelytė. – Lent. – Bibliogr.: 10 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 1392-3218. – T. 14, Nr. 8 (2010), p. 592, 594-597. 1275. Vitamininė žiema / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 2, p. 29. 1276. Vitaminų sezonas / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2010, Nr. 11, p. 43. 2011 1277. Šeimos sveikatos enciklopedija / [redakcinė kolegija: Vaidutis Kučinskas (pirmininkas) … [et al.]. – 2-asis leid. – Kaunas : Šviesa, 2011. – 461, [3] p. : iliustr. – Aut.: Arvydas Ambrozaitis, Aurimas Andriušis, Gytis Andrulionis, Audronė Arlauskienė, Matilda Bylaitė, Audra Blažienė, Valmantas Budrys, Edvardas Danila, Vita Danilevičiūtė, Algirdas Dembinskas, Jūratė Dementavičienė, Gražina Stanislava Drąsutienė, Nijolė Drazdienė, Algirdas Gutauskas, Algimantas Irnius, Juozas Ivaškevičius, Rūta Jarašūnienė, Gražina Juodkaitė, Danutė Kalibatienė, Vytautas Kasiulevičius, Silvija Kiverytė, Manvilius Kocius, Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė, Eugenijus Laurinaitis, Eugenijus Lesinskas, Aušra Matulevičienė, Rėda Matuzevičienė, Audrius Matuzevičius, Edita Mišeikytė-Kaubrienė, Rytas Ostrauskas, Skaidrė Paulauskienė, Vytautė Pečiulienė, Rima Piličiauskienė, Narūnas Porvaneckas, Henrikas Ramonas, Algimantas Raugalė, Eduardas Razgauskas, Kazys Simanauskas, Juozas Stanaitis, Rima Vitalija 110


Steponėnienė, Rimantas Stukas, Emilis Subata, Jūratė Šipylaitė, Genė Šurkienė, Vytautas Jonas Triponis, Janina Tutkuvienė, Vytautas Usonis, Alfredas Vaitkus, Kristina Venckienė, Algimantas Alfonsas Vingras, Virginija Žilinskaitė. – Bibliogr.: p. 456-461. – Dalyk. r-klė: p. 450-455. – ISBN 978-5-430-05729-9 (įr.) *** 1278. Ar dovanoti vaikui mobilųjį telefoną? : [docento Algimanto Vingro pasakojimas] / parengė Neila Ramoškienė. – Iliustr // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 9, p. 38-39. 1279. Atostogaujame su vaikais : [pokalbis su pediatru Algimantu Vingru] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 7, p. 54-56. 1280. Atsargos žiemai / parengė Rasa Grinkevičienė ; konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 8, p. 60. 1281. Children nutrition from 2 to 5 years of age / Rasa Stundžienė, Algimantas Vingras // International Scientific Conference on Nursing „Nursing Science and Practice, 2011“: May 20th 21st 2011. – Vilnius : Vilniaus universitetas, [2011]. – P. 42-43. 1282. Hospitalinių infekcijų rizikos veiksnių ištyrimas intensyvios terapijos skyriuose VMUL / Rimgaudas Staigis, Lina Leonavičiūtė, Violeta Ožeraitienė, Algimantas Vingras. – Lent., pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 17, Nr. 4 (2011), p. 508-512. 1283. Intriguojanti kūdikių dinaminė mankšta / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 4, p. 38-41. Pateikiama doc. Algimanto Vingro nuomonė. 1284. Kaip sugirdyti vaistus / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 3, p. 32-33. 1285. Kepiniai iš lietuviškų miltų ir jų mišinių. Makaronai. Taleriai / [konsultuoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 1, p. 60-63. 1286. Kūdikis lėktuve / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 7, p. 50-53. 1287. Nenorime tablečių! / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 1, p. 58-59. 1288. Papildomo maitinimo pradžia : [į pateiktus klausimus atsako docentas A. Vingras / užrašė] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 11, 34-35. 1289. Papildomo maitinimo pradžia : 2 dalis : [pokalbis su docentu Algimantu Vingru] / parengė Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 12, p. 28.

111


1290. Peršalimo klausimai : [į pateiktus klausimus atsako doc. Algimantas Vingras] / parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 3, p. 6465. 1291. Pirmasis mėnuo be svorio / parengė Ginta Liaugminienė ; [konsultuoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 2, p. 18-19. 1292. Pirmieji saulės akinukai / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 6, p. 60-61. 1293. Saugių maudynių atmintinė / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Virginija Sankalienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 7, p. 57. 1294. Saulės bučinukai / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 6, p. 58. Apie strazdanas. 1295. Savickienė, Aurelija. Medeina valgo II. Antrasis primaitinimo mėnuo : [pasakoja redakcijos projekto apie kūdikio pratinimą prie naujo maisto mama Aurelija Savickienė] / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 2, p. 28-30. 1296. Savickienė, Aurelija. Medeina valgo III. Trečiasis primaitinimo mėnuo : [pasakoja redakcijos projekto apie kūdikio pratinimą prie naujo maisto mama Aurelija Savickienė] / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 3, p. 30-32. 1297. Savickienė, Aurelija. Medeina valgo IV. Ketvirtasis primaitinimo mėnuo, arba ką valgė kūdikis dešimtą mėnesį : [pasakoja redakcijos projekto apie kūdikio pratinimą prie naujo maisto mama Aurelija Savickienė] / parengė Rasa Grinkevičienė ; [konsultuoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 4, p. 30-32. 1298. Savickienė, Aurelija. Medeina valgo V. Penktasis primaitinimo mėnuo, arba ką valgė kūdikis vienuoliktą mėnesį : [pasakoja redakcijos projekto apie kūdikio pratinimą prie naujo maisto mama Aurelija Savickienė] / parengė Neila Ramoškienė ; [su doc. Algimanto Vingro komentaru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 5, p. 48-50. 1299. Savickienė, Aurelija. Medeina valgo VI. Šeštasis primaitinimo mėnuo, arba ką valgė kūdikis dvyliktą mėnesį : [pasakoja redakcijos projekto apie kūdikio pratinimą prie naujo maisto mama Aurelija Savickienė / užrašė] Neila Ramoškienė ; [su doc. Algimanto Vingro komentaru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 6, p. 48-50. 1300. Savickienė, Aurelija. Medeina valgo. Pirmasis primaitinimo mėnuo : [pasakoja redakcijos projekto apie kūdikio pratinimą prie naujo maisto mama Aurelija Savickienė] / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 1, p. 22-23. 1301 Tiesiog karvės pienas : [į pateiktus klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 1, p. 30-32. 112


1302. Tinkamiausias grūdinimosi metas – pavasaris, vasara : [į pateiktą klausimą atsako medicinos mokslų daktaras Šnipiškių medicinos centro vaikų ligų gydytojas Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2011, gegužės 12-18 (Nr.19), priedas „Sveika šeima“, p. 4. 1303. Užgulė ausis / konsultavo docentas Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 8, p. 29. 1304. Užsikimšo… / konsultavo doc. A. Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 3, p. 71. Apie sieros kamščius ausyse. 1305. Vasariniai apsinuodijimai / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 7, p. 60-61. 1306. Vitaminas D ir kremai nuo saulės / konsultavo doc. Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 6, p. 56-57. 1307. Žaliavalgis kūdikis / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2011, Nr. 10, p. 58. 2012 1308. Pirmieji penkeri gyvenimo metai : patarimai tėvams, auginantiems vaiką iki penkerių metų / Algimantas Vingras, Vilija Černiauskienė ; iliustravo Evaldas Mikalauskis. – Vilnius : Alma littera, 2012. – 780, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 780 (31 pavad.). – ISBN 978-9955-38-804-3 (įr.) *** 1309. Ataka prieš slogą / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 1, p. 59. 1310. Gerosios ir blogosios : 1 dalis : [apie gerąsias bakterijas pasakoja docentas Algimantas Vingras] // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 10, p. 61. 1311. Gerosios ir blogosios : 2-oji dalis : [pokalbis su docentu Algimantu Vingru] // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 11, p. 61. 1312. Gerosios ir blogosios : 3-oji dalis : [pokalbis su docentu Algimantu Vingru] // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 12, p. 61. 1313. Iššutimai – vasaros palydovai / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 7, p. 21. 1314. Kaip numušti temperatūrą / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 2, p. 48-49. 113


114


1315. Kosulys Anglijoje ir Lietuvoje / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 11, p. 51. 1316. Nevalgutis / konsultavo docentas A. Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 5, p. 59. 1317. Papildomo maitinimo pradžia : 3 dalis : [pokalbis su docentu Algimantu Vingru] / parengė Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 1, p. 2425. 1318. Papildomo maitinimo pradžia : 4 dalis : [į pateiktus klausimus atsako docentas Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 2, p. 30-31. 1319. Paplūdęs prakaitu : [docento Algimanto Vingro pasakojimas] / parengė Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 3, p. 52-53. 1320. Saldus straipsnis : 2 dalis / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 9, p. 60-61. 1321. Saldus straipsnis : 3 dalis / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 10, p. 56-57. 1322. Saldus straipsnis : 4 dalis / konsultavo doc. Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 11, p. 62-63. 1323. Sauskelnės. Pagalba mamai? / Algimantas Vingras, Jūratė Buinauskienė, Gilvydas Verkauskas. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2012, Nr. 8, p. 54-55. 1324. Skydas nuo ligų : [docento Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 12, p. 54-55. 1325. Smalsiosios močiutės ir… skiepai : [į pateiktus klausimus atsako doc. Algimantas Vingras / užrašė] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 1, p. 54-58. 1326. „Sublogavo“ per atostogas / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 8, p. 61. 1327. Vaikų, sergančių įgimtomis širdies ydomis, slauga ir priežiūra / A. Vingras // Širdies ir kraujagyslių ligų valdymas: patirtis ir lūkesčiai, skirtos slaugos specialistams, medžiaga, Vilnius, 2012 m. lapkričio 30 d. – Vilnius, 2012. – P. 7. 1328. Vasaros pavojai: klasta pievose / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 7, p. 56-58. 1329. Vasaros pavojai: prieš vabzdžius su adrenalinu / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 8, p. 58-60.

115


1330. Žemas hemoglobinas : [į pateiktą klausimą atsako docentas Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 10, p. 58-59. 1331. Žemas hemoglobinas : 2 dalis : [pokalbis su docentu Algimantu Vingru / užrašė] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 11, p. 54-55. 1332. Žemas hemoglobinas : 3 dalis : [pokalbis su docentu Algimantu Vingru / užrašė] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2012, Nr. 12, p. 56-57. 2013 1333. Alergija pievoje / konsultavo docentas Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 7, p. 51. 1334. Angeliška kelionė, arba vieno šventojo biografija / [su docento Algimanto Vingro komentaru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 2, p. 22-24. Apie staigios kūdikių mirties sindromą. 1335. Ar maisto papildai yra vaistai širdžiai / A. Vingras. – Bibliogr.: 20 pavad. // Širdies ir kraujagyslių ligų valdymas: patirtis ir lūkesčiai, 2013 : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos slaugos specialistams, medžiaga : Birštonas, 2013 m. balandžio 5 d. – Ukmergė, 2013. – P. 15-17. 1336. Astma sergančių vaikų tėvų žinių apie ligą įvertinimas / Viktorija Pavydienė, Algimantas Vingras, Arūnas Valiulis. – Lent., pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 17 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 1392-5261. – T. 17, Nr. 1 (2013), p. 10(5154)-25(5169). 1337. Breastfeeding influence on children infectious diseases morbidity / M. Plataunaitė, Kazys Simanauskas, Neringa Burokienė, Algimantas Alfonsas Vingras, Vytautas Kasiulevičius // Family medicine – care for generations : 20th world conference, 25-29 June 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. – Prague : WONCA, 2013. – P. 667. 1338. Jūs puolate, mes ginsimės : [į pateiktus klausimus atsako docentas Algimantas Vingras / užrašė] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 1, p. 48-50, 52-53. 1339. Jūs puolate, mes ginsimės! / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 4, p. 50-51. 1340. Jūs puolate, mes ginsimės! : [į pateiktus klausimus atsako docentas Algimantas Vingras / užrašė] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 2, p. 44-46, 48-49. 1341. Jūs puolate, mes ginsimės! : [pokalbis su docentu Algimantu Vingru / užrašė] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 3, p. 46-48. 1342. Mirtis lopšyje / A. Vingras // Mamos žurnalas. – 2013, Nr. 2, p. 24.

116


1343. Močiučių klausimai : 1 dalis : [į pateiktus klausimus atsako docentas Algimantas Vingras] // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 4, p. 46-48. 1344. Močiučių klausimai : 2 dalis : [į pateiktus klausimus atsako docentas Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 5, p. 46-47. 1345. Močiučių klausimai : 3 dalis : [į pateiktus klausimus atsako docentas Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 6, p. 50-52. 1346. Nepamirškite kelionių vaistinėlės / patarė docentas Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 1, p. 26, 27. 1347. Padėkime nesusirgti / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 10, p. 52-53. 1348. Papildomas maitinimas : [į pateiktus klausimus atsako docentas Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 7, p. 52-54. 1349. Perkaito per šalčius / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 3, p. 56. 1350. Pilvuko bėdos vasarą / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 6, p. 54-55. 1351. Pneumokokine vakcina skiepytų vaikų sergamumas kvėpavimo takų ligomis / Ema Butkienė, Algimantas Vingras, Vytautas Kasiulevičius. – Lent., pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 1392-5261. – T. 16, Nr. 2 (2013), p. 121(5387)-127(5393). 1352. Pradėkite vaiką grūdinti pavasarį : [į pateiktą klausimą atsako medicinos mokslų daktaras Šnipiškių medicinos centro vaikų ligų gydytojas Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2013, balandžio 11-17 (Nr. 15), priedas „Sveika šeima“, p. 4. 1353. Reikia geros kepurės : [pasakoja docentas Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 1, p. 45. 1354. Riebus straipsnis : 1 dalis : [pasakoja doc. Algimantas Vingras] / parengė Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 9, p. 52-53. 1355. Riebus straipsnis : 2 dalis : [pasakoja doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 10, p. 48-49. 1356. Riebus straipsnis : 3 dalis. Kas čirška keptuvėje : [pasakoja doc. Algimantas Vingras] / parengė Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 11, p. 4647. 1357. Sanatorija namuose / parengė Rasa Grinkevičienė ; [su doc. Algimanto Vingro komentaru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 12, p. 54-57. 117


1358. Zyzia ir nori ant mamos rankų / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 1, p. 20-21. 1359. Žemas ūgis / Algimantas Vingras ; parengė Rasa Grinkevičienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2013, Nr. 1, p. 58-59. 2014 1360. Pirmieji penkeri gyvenimo metai : patarimai tėvams, auginantiems vaiką iki penkerių metų / Algimantas Vingras, Vilija Černiauskienė ; iliustravo Evaldas Mikalauskis. – Vilnius : Alma littera, 2014. – 780, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 780 (31 pavad.). – ISBN 978-9955-38-804-3 1361. Vaikų ligos ir slauga : mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams / Nijolė Drazdienė, Jurgita Grikinienė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Danutė Kalibatienė, Odeta Kinčinienė, Sigita Lesinskienė, Rimantas Stukas, Rasa Stundžienė, Arūnas Valiulis, Algimantas Vingras, Virginija Žilinskaitė ; [mokslinis redaktorius-sudarytojas Algimantas Vingras] ; [recenzavo Sigitas Dumčius, Natalija Istomina]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Vilniaus universitetas, 2014. – 495, [1] p. : iliustr., schem. – Bibliogr.: p. 488-495 (89 pavad.). – ISBN 978-5-420-01751-7 (įr.) 1362. Vaikų ir paauglių sveikatos priežiūra / Algimantas Vingras. – Lent. // Vaikų ligos ir slauga: mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Vilniaus universitetas, 2014. – P. 62-111. 1363. Kūdikių žindymas ir maitinimas / Algimantas Vingras // Vaikų ligos ir slauga: mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Vilniaus universitetas, 2014. – P. 112-135. 1364. Kvėpavimo organų ir ausų nosies gerklės ligos / Algimantas Vingras. – Lent. // Vaikų ligos ir slauga: mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Vilniaus universitetas, 2014. – P. 182-198. 1365. Alerginės ligos / Algimantas Vingras. – Lent. // Vaikų ligos ir slauga: mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Vilniaus universitetas, 2014. – P. 215-231. 1366. Virškinimo sistemos ligos / Algimantas Vingras. – Lent. // Vaikų ligos ir slauga: mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Vilniaus universitetas, 2014. – P. 231-245. 1367. Parazitinės ligos / Algimantas Vingras // Vaikų ligos ir slauga: mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Vilniaus universitetas, 2014. – P. 278-284. 1368. Šlapimo organų ligos / Algimantas Vingras // Vaikų ligos ir slauga: mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Vilniaus universitetas, 2014. – P. 285-289.

118


119


1369. Endokrininės ligos / Algimantas Vingras. – Lent. // Vaikų ligos ir slauga: mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Vilniaus universitetas, 2014. – P. 289-293. 1370. Kitos ligos / Algimantas Vingras. – Lent. // Vaikų ligos ir slauga: mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Vilniaus universitetas, 2014. – P. 294-303. *** 1371. Alergija maistui: kaip ją atpažinti ir išvengti? / Algimantas Vingras // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 9, p. 24-25. 1372. Apsivalgė per šventes / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 1, p. 52-53. 1373. Ar galima pasitikėti maisto papildais? / parengė doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 19, p. 22-23. 1374. Ar gerai auga jūsų kūdikis? / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 20, p. 24-25. 1375. Ar gerai auga kūdikis? / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 21, p. 24-25. 1376. Arbatėlės mažiausiems – ar viską žinome? / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 12, p. 46. 1377. Atsivalgyti už metus / parengė doc. A. Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 7, p. 50-51. 1378. Draugaujame su arbata / konsultuoja doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mažylis. – ISSN 1392-8740. – 2014, Nr. 12, p. 14. 1379. Gal mano vaikas atsilikęs? / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 18, p. 24-25. 1380. Imunitetas - patikimiausias mūsų esybės sargas / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 6, p. 6-8. 1381. Jūsų mažyliui jau septyni mėnesiai / Algimantas Vingras. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 20 // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 24, p. 23. 1382. Kaip auga kūdikis šeštąjį mėnesį / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 23, p. 24. 1383. Kaip maitinti kūdikį nuo 6 iki 12 mėnesių : [į pateiktus klausimus atsako vaikų gydytojas, VU docentas, medicinos mokslų daktaras Algimantas Vingras] // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 12, p. 24-25. 120


1384. Kaip maitinti kūdikį nuo 6 iki 12 mėnesių : [į pateiktus klausimus atsako vaikų gydytojas, medicinos mokslų daktaras Algimantas Vingras]. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 12 // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 13, p. 26-27. 1385. Kaip maitinti vaikus : [į pateiktus klausimus atsako vaikų gydytojas, medicinos mokslų daktaras Algimantas Vingras]. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr.12 // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 14, p. 26-27. 1386. Kodėl vaikai nevalgo kai kurių produktų? : [į pateiktus klausimus atsako vaikų gydytojas, docentas, med. m. dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 23450711. – 2014, Nr. 25, p. 28-29. 1387. Kūdikis penktąjį mėnesį / Algimantas Vingras. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 19 // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 22, p. 24. 1388. Laikas į darželį / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 23450711. – 2014, Nr. 17, p. 28-29. 1389. Maži vaikai ir vasaros maudynės : [į pateiktus klausimus atsako vaikų gydytojas, docentas Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 15, p. 20-21. 1390. Mažyliai, miegas, ašaros ir… nakties tamsa / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 3, p. 26-27. 1391. Mažylis svečiuojasi pas senelius : [pokalbis su vaikų gydytoju, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentu, medicinos mokslų daktaru Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 11, p. 22-23. 1392. Mažylis žaidžia lauke : [į pateiktus klausimus atsako vaikų gydytojas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentas, medicinos mokslų daktaras Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 10, p. 26-27. 1393. Nuo ligų gelbsti visagalis česnakas / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 4, p. 25. 1394. Oda - sveikatos žemėlapis / konsultavo doc. A. Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 12, p. 66. 1395. Padėkite mažyliui tobulėti / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 5, p. 28-29. 1396. Padėkite mažyliui tobulėti / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 7, p. 26-27. 1397. Pavojingiausia infekcija – meningokokinė : [į pateiktus klausimus atsako medicinos mokslų daktaras Algimantas Vingras] // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 22, p. 25. 121


1398. Pirmosios košės trileris : [pasakoja docentas Algimantas Vingras] / parengė Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 1, p. 26-28. 1399. Problema Nr. 2. Iššutimai / konsultavo doc. A. Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 11, p. 60, 61. 1400. Problemos ant galvytės / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 9, p. 52-53. 1401. Reikliausias valgytojas : [pasakoja docentas Algimantas Vingras] / parengė Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 2, p. 26-28. 1402. „Riebus“ straipsnis : 4 dalis. Ką tepame ant duonytės : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 2, p. 68-69. 1403. Riebus straipsnis : 5 dalis : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas] / parengė Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 4, p. 50, 52. 1404. Rinkime tik gerai pažįstamus grybus / informaciją parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos edukologė Vida Dubinskienė ir gydytojas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 18, p. 30-31. 1405. Rudens uogos vietoje tablečių / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 19, p. 24-25. 1406. Spalva labai svarbi / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 11, p. 32-33. 1407. Studentų mitybos įpročiai : [pranešimų santraukos] / Regina MacutkevičMaskeliūnienė, Jekaterina Juškevič, A. Vingras // LSMU Šeimos medicinos klinikos rezidentų XVI-oji metinė mokslinė konferencija: 2014 gegužės 21, Kaunas : [pranešimų santraukos]. – Kaunas : [Lietuvos sveikatos mokslų universitetas], 2014. – P. 20. 1408. Svarbiausia raidė D / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 3, p. 20-21. 1409. Svarbiausia raidė D : 1 dalis / konsultavo doc. A. Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 1, p. 16-17. 1410. Svarbiausia raidė D : 2 dalis / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 2, p. 18-19. 1411. Svarbiausia raidė D : 4 dalis / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 4, p. 20-21. 1412. Tėvai – kosulio detektyvai / konsultavo doc. A. Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 3, p. 62-63. 122


1413. Utėlės puola / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 1, p. 69. 1414. Vaisiai šeimos sveikatai / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 16, p. 22. 1415. Vietoj tablečių – daržovės / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 14, p. 24-25. 1416. Vietoj tablečių - daržovės / Algimantas Vingras. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 15, p. 18-19. 1417. Viso grūdo patiekalai mažina cholesterolį / parengė doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 21, p. 23. 1418. Žuvies diena / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2014, Nr. 9, p. 54, 56. 1419. Žuvis valgyti reikia atsargiai / parengė gydytojas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – ISSN 2345-0711. – 2014, Nr. 19, p. 27. 2015 1420. Šeimos medicinos vadovas : [vadovėlis] / [V. Andrejevaitė, R. Ašoklis, R. Aranauskas, A. Blažienė, M. Bylaitė, I. Butrimienė, J. Dadonienė, A. Deksnytė, G. Drąsutienė, R. Gaidamovič, J. Grigaitienė, D. Jatužis, A. Jurgutis, V. Kasiulevičius, S. Kiverytė, M. Kocius, V. Kučinskas, Z. Kučinskienė, A. Laucevičius, E. Lesinskas, R. Mameniškienė, A. Mastavičiūtė, R. Matuzevičienė, A. Matuzevičius, V. Morozovas, K. Palinauskaitė, S. Paulauskienė, B. Petrauskienė, Ž. Petrulionienė, R. Piličiauskienė, H. Ramonas, E. Razgauskas, K. Ryliškienė, I. Rusakevičiūtė, K. Simanauskas, R. Samuilienė, E. Simanauskienė, V. Sokolovas, V. Strazdienė, S. Stropuvienė, V. Šapoka, A. Tamošiūnas, V. Triponis, D. Triponienė, V. Urbanavičius, S. Varvuolytė, A. Venalis, L. Vencevičienė, A. Vingras, D. Vitkus, E. Žėbienė] ; Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas ; [mokslinis redaktorius Vytautas Kasiulevičius] ; [recenzentai: Janina Urbelienė, Jurgis Pliuškys]. – [2-asis atnauj. leid.]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – 683 p. : iliustr., schem. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – 1-osios laidos antr.: Šeimos medicina. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-609-8053-25-8 1421. Kūdikių ir vaikų imunizacija / A. Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 5 pavad. // Šeimos medicinos vadovas: [vadovėlis]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – P. 68-76. 1422. Vaikų sveikatos priežiūra / A. Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 7 pavad. // Šeimos medicinos vadovas: [vadovėlis]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – P. 89-121. 1423. Pienligė / A. Vingras. – Bibliogr.: 5 pavad. // Šeimos medicinos vadovas: [vadovėlis]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – P. 615-616. 1424. Vystyklų dermatitas / A. Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 5 pavad. // Šeimos medicinos vadovas: [vadovėlis]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – P. 617-618. 1425. Seborėjinis dermatitas / A. Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 5 pavad. // Šeimos medicinos vadovas: [vadovėlis]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – P. 622-623. 1426. Vidurių užkietėjimas / A. Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 5 pavad. // Šeimos medicinos vadovas: [vadovėlis]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – P. 624-628. 123


1427. Atopinis dermatitas / A. Vingras. – Bibliogr.: 5 pavad. // Šeimos medicinos vadovas: [vadovėlis]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – P. 629-633. 1428. Rachitas / A. Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 5 pavad. // Šeimos medicinos vadovas: [vadovėlis]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – P. 634-638. 1429. Geležies stokos mažakraujystė / A. Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 5 pavad. // Šeimos medicinos vadovas: [vadovėlis]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – P. 639-643. 1430. Vaikų infekcinės ligos / A. Vingras. – Bibliogr.: 5 pavad. // Šeimos medicinos vadovas: [vadovėlis]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – P. 644-648. 1431. Epiglotitas / A. Vingras. – Lent. – Bibliogr.: 5 pavad. // Šeimos medicinos vadovas: [vadovėlis]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – P. 649-651. *** 1432. Ar tirti vaikams cholesterolį? / konsultavo doc. A. Vingras. – Iliustr., lent. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2015, Nr. 2, p. 44-46. 1433. Dažniausi klausimai apie kosulį / patarė vaikų gydytojas doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2015, Nr. 3, p. 54-55. 1434. Jančorienė, Meilė. Vaikų sveikatą tikrinkite ne dėl „popieriuko“ / Meilė Jančorienė. – Iliustr. – Rubrika: Sveikata // Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2015, rugpjūčio 25, p. 10-11. Vaikų gydytojo A. Vingro komentaras apie tai, kodėl reikalingas išsamus mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos patikrinimas, ir kokius tyrimus būtina atlikti, kad užkirsti kelią sunkioms ligoms; su papildoma žinute „Informacija“. 1435. Pažyma – ne „popieriukas“ : [pokalbis su vaikų gydytoju Algimantu Vingru] / [užrašė] Meilė Jančorienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2015, Nr. 9, p. 50-51. 1436. Staigus numušimas / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2015, Nr. 2, p. 47. 1437. Šaršalas dėl skiepų. 1 dalis : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2015, Nr. 12, p. 24-27. 1438. Užpakaliukams irgi atostogos / patarė doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2015, Nr. 7, p. 42-43. 2016

1439. Mamos žinynas / Algimantas Vingras, Jurgita Grikinienė, Virginija Žilinskaitė, Dalia Mickevičiūtė ; [dailininkas Albertas Broga]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016. – 391, [1] p. : iliustr. -– ISBN 978-5-420-01775-3 (įr.) *** 1440. Ar verta dovanoti atžalai išmanųjį telefoną : [pataria vaikų ligų gydytojas doc. dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2016, spalio 8, p. 11. 1441. Bulvė – antroji duona / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2016. – P. 36-37. 124


1442. Darželinukų ligos: kodėl sirgti sveika : [vaikų ligų gydytojo dr. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2016, gruodžio 10, p. 11. 1443. Darželis grūdina imunitetą / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2016, Nr. 12, p. 62-63. 1444. Geradaris obuolys / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2016. – P. 48-49. 1445. Gerosios ir blogosios / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2016. – P. 16. 1446. Imunitetas – karas kiekvieną dieną / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2016, Nr. 11, p. 56-58. 1447. Kada duoti gerųjų bakterijų : [į klausimus atsako vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2016, Nr. 12, p. 54-55. 1448. Nesupainiokite su diegliais! / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2016, Nr. 5, p. 17. 1449. Nuolat peršalęs / A. Vingras // Mamos žurnalas. – 2016, Nr. 1, p. 35. 1450. Odytė kaip popierius / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2016, Nr. 9, p. 28-29. 1451. Prabanga pasveikti / patarė doc. A. Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2016, Nr. 3, p. 49. 1452. Rusonienė, Skirmantė. Studijų pasirinkimas – pagal norą ar sveikatą? : [Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų ligoninės Pediatrijos sk. vedėjos vaikų ligų gyd. dr. Skirmantės Rusonienės pasakojimas] / [su vaikų ligų gyd. doc. dr. Algimanto Vingro komentaru]. – Iliustr. // Sveika šeima. – ISSN 2351-6623. – 2016, gegužės 26-birželio 1 (Nr. 21), p. 12. 1453. Stipriname darželinuką / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2016, Nr. 10, p. 46-49. 1454. Šaršalas dėl skiepų. 2 dalis : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2016, Nr. 1, p. 48-49. 1455. Vaikas karščiuoja? Labai gerai! / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2016, Nr. 4, p. 50-51. 1456. Vaikas karščiuoja? Labai gerai! : [vaikų gydytojo dr. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2016, lapkričio 12, p. 11. 1457. Vasarą sunku kvėpuoti / konsultuoja doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2016, Nr. 6, p. 56-57. 125


126


2017 1458. Apsinuodijo ... pakelėje / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2017. – P. 3436. 1459. Ar bijoti paracetamolio / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2017, Nr. 3, p. 48-50. 1460. Ar visada darželinuko kosulys yra ligos požymis : [pokalbis su vaikų gydytoju dr. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2017, lapkričio 4, p. 11. 1461. Arbata – rimtas reikalas : [į pateiktus klausimus atsako vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2017, Nr. 9, p. 40. 1462. Atsargiai! Papūtė pavasarinis vėjas : [pataria vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2017, balandžio 8, p. 10. 1463. Darželinukų kosulys : [vaikų ligų gydytojo dr. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2017, Nr. 11, p. 46-47. 1464. GMO: laikas domėtis, ką valgome : [pokalbis su vaikų ligų specialistu doc. A. Vingru] / [užrašė] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2017, gegužės 13, p. 11. 1465. Gonzáles, Carlos. Kūdikių verksmas pagal Gonzalesą / Carlos Gonzáles ; [į pateiktą klausimą atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2017, Nr. 6, p. 20-22. 1466. Gripuojanti šeima / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – 2017, Nr. 1, p. 50-51. 1467. Kada gerti vaistažolių arbatą : [pokalbis su vaikų ligų gydytoju dr. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2017, rugsėjo 30, p. 11. 1468. Kai vaikui skauda gerklę : [doc. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2017, gruodžio 30, p. 10. 1469. Kaip sugirdyti vaistus / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2017, Nr. 10, p. 40. 1470. Kiek vaikui reikia vandens / patarimais dalinosi docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2017, Nr. 5, p. 52. 1471. Klasta nenušienautoje pievoje : [pokalbis su vaikų ligų gydytoju dr. Algimantu Vingru] / [užrašė] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2017, liepos 8, p. 11. 1472. Kūdikis nosies neišsišnypš / patarė doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2017, Nr. 2, p. 56. 127


1473. Mamytės ir vaistai / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – 2017, Nr. 8, p. 74-75. 1474. Nors ir mūvėjai pirštines, vis tiek plauk rankas : [į pateiktus klausimus atsako vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2017, lapkričio 11, p. 10. 1475. Obuolys nuo žolės / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2017. – P. 16-17. 1476. Perpūtė vėjelis, peršalo vaikelis / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2017, Nr. 5, p. 54-55. 1477. Plauname daržoves : [į pateiktus klausimus atsako vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras] / [užrašė] Ginta Liaugminienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2017, Nr. 7, p. 52-53. 1478. Prisivalgyti metams į priekį – nepavyks : [vaikų ligų gydytojo dr. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2017, birželio 23, p. 12. 1479. Sausra vidury žiemos / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2017, Nr. 2, p. 20-21. 1480. Šienligei ruoškitės, kai dar braidote po sniegą / konsultavo dr. Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2017, Nr. 3, p. 51. 1481. Vaikas prašo arbūzo / konsultavo doc. A. Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2017, Nr. 8, p. 57. 1482. Vaiko žiema be ligų – įmanoma? : [vaikų ligų gydytojo doc. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Sveika šeima. – ISSN 2351-6623. – 2017, spalio 5-11 (Nr. 40), p. 2. 1483. Vaistas gydo, vaistas žudo : [į pateiktus klausimus atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2017, Nr. 9, p. 56-57. 1484. Visagalis vanduo / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2017. – P. 50-51. 2018 1485. Vaikas auga : [vadovas tėvams] / Algimantas Vingras, Jurgita Grikinienė, Roma Jusienė, Virginija Žilinskaitė ; [iliustravo Evaldas Mikalauskis]. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 684, [2] p. : iliustr. – ISBN 978-609-01-3134-3 (įr.) *** 1486. Antibiotikų abėcėlė tėvams : [konsultuoja vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 12, p. 46–47. 1487. Braškės visagalės – mažam ir dideliam : [pokalbis su vaikų ligų gydytoju dr. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2018, birželio 9, p. 12. 128


1488. Bronchitas - kosulių kosulys / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2018, Nr. 3, p. 52. 1489. Dažniausias vaikų patiekalas : [vaikų ligų gydytojo doc. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 11, p. 56–57. 1490. Degindamiesi saulėje ypač saugokite vaikus : [į pateiktus klausimus atsako vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2018, liepos 28, p. 11. 1491. Gripas ar ne gripas? / konsultuoja vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 1, p. 54. 1492. Gripas artėja: skiepytis ar ne : [pokalbis su vaikų ligų gydytoju dr. Algimantu Vingru] / [kalbėjosi] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 12, p. 50–51. 1493. Gripu įpratę vadinti visas peršalimo ligas : [pataria vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2018, sausio 27, p. 11. 1494. „Jūros gėrybės“ ant vaikų stalo / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 8, p. 62-63. 1495. Kai gerti svarbiau nei valgyti / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 7, p. 54–55. 1496. Kaip popierius / konsultavo doc. Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 4, p. 48. 1497. Kodėl blogai staiga numušti temperatūrą : [pataria vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2018, vasario 10, p. 10. 1498. Lengva apsinuodyti ir susigadinti atostogas : [vaikų ligų gydytojo dr. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2018, liepos 21, p. 10. 1499. Mamytė susirgo… / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Nėštukė. – 2018, p. 44-45. 1500. Masiliūnienė, Rasa. Saldumynai šeštadieniais : [pasisako Vilniaus odontologijos klinikos „Denticija“ gydytoja odontologė Rasa Masiliūnienė, gydytoja endokrinologė Lina Orlovskaja ir vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras] / parengė Ginta Liaugminienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 1, p. 34-37. 1501. Mišiniai iš ožkos pieno / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 11, p. 54. 1502. Moliuskai… ant nugarytės : [į pateiktą klausimą atsako vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 12, p. 55. 129


130


1503. Namų vaistinėlės revizija : [pataria vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2018, gruodžio 1, p. 11. 1504. Nėštumo vitaminai / konsultavo docentas Algimantas Vingras. – Iliustr. // Nėštukė. – 2018, p. 46-47. 1505. Pavasarinis išsekimas : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 3, p. 64-65. 1506. Pavasarinis išsekimas : [pokalbis su pediatru doc. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2018, kovo 10, p. 11. 1507. Pirmieji saulės akinukai / konsultuoja Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 6, p. 54. 1508. Sveikatos tikrinimas – rimčiausias vasaros darbas : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / [kalbėjosi] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 8, p. 50-51. 1509. Vaikui nustatė… metabolinį sindromą / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 6, p. 56-57. 1510. Vaikui peršti gerklę / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2017, Nr. 12, p. 52-53. 1511. Vaikui skyrė probiotikų / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 11, p. 46–47. 1512. Vasara be ašarų / Algimantas Vingras, Vitalija Pačekajūtė, Laura Stančė, Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 6, p. 46-52. 1513. Vasara ir viduriavimas / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 7, p. 48–49. 1514. Vasaros mitai / patarė Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2018, Nr. 8, p. 54-55. 2019 1515. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams / Arūnas Aliulis, Irena Narkevičiūtė, Sigitas Dumčius, Andrew Bush, Anne Thomson, Vytautas Usonis, Petras Kaltenis, Algimantas Vingras, Virginija Žilinskaitė. – Vilnius, 2019. – 32 p. 1516. Šeimos medicinos pagrindai : [vadovėlis studentams medikams ir gydytojams rezidentams rengti, taip pat gydytojams, persikvalifikuojantiems į šeimos gydytojus] / Rita Armonaitė, Aldona Vitalija Baltrėnaitė, Nijolė Garšvienė, Erika Janovičienė, Lina Jaruševičienė, Arnoldas Jurgutis, Mindaugas Jurgutis, Jūratė Klumbienė, Šarūnas Mačinskas, Rūta Radzevičienė, 131


Jūratė Randakevičienė, Eduardas Razgauskas, Artūras Rimkus, Gediminas Urbonas, Leonas Valius, Algimantas Alfonsas Vingras, Mindaugas Žilinskas. – Kaunas : Sesla, 2019. – 432 p. : iliustr. – ISBN 9955935804 1517. Vaiko priežiūros ir ligų žinynas : D. 2: M-Ž : Nuo 1 dienos iki 18 metų / Irena Balčiūnienė, Brigita Baks, Vytautas Basys, Jolanta Bendorienė, Edita Čekuolienė, Marijona Černiauskienė, Eglė Danielienė, Vida Domarkienė, Nijolė Drazdienė, Regina Ėmužytė, Milda Endzinienė, Gailutė Grigaitė, Irena Juozapaitienė, Petras Kaltenis, Genovaitė Stanislava Lapinskaitė, Miglė Klimantavičienė, Violeta Vladislava Panavienė, Vytautė Pečiulienė, Regina Proškuvienė, Dainius Pūras, Aldona Rainytė, Jūratė Rimkuvienė, Marija Danutė Rudzikienė, Rūta Samuolytė, Benjaminas Siaurusaitis, Nora Šiupšinskienė, Danė Agota Šlapkauskaitė, Janina Tutkuvienė, Ramunė Urbonavičienė, Nerija Vaičienė-Magistris, Algimantas Alfonsas Vingras, Zita Vida Zlatkuvienė, Jūratė Žekonienė, Virginija Žilinskaitė, Elena Žilinskienė. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2019. – 247 p.; 8 iliustr. p. : lent., pav. – ISBN: 5420015862 (2 dalis) *** 1518. Abra kadabra mamos piene / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 3, p. 18–19. 1519. Alkio signalai / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 3, p. 16. 1520. Arbatos mažiausiems / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2017. – P. 34. 1521. Atopinis dermatitas laukia rudens : [konsultavo doc. A. Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 9, p. 48. 1522. Ausų uždegimas… vasarą? / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 6, p. 47. 1523. Be sauskelnių? Jokiu būdu! : [pataria doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 7, p. 16–17. 1524. Dega skruostai : [konsultuoja docentas Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 12, p. 53. 1525. Gyvenimas įtvare / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2019, Nr. 10, p. 26. 1526. Higiena viduriuojant : [konsultuoja docentas Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 11, p. 47. 1527. Imunitetas įgyjamas per dešimt metų : [konsultuoja vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2019, kovo 22, p. 16-17. 1528. Imunitetas: mamos, kylame į kovą! : [konsultuoja vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 3, p. 52–57. 132


1529. Iškištas liežuvis / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2019, Nr. 1, p. 16–17. 1530. Iššutimai ir kūdikio mityba : [konsultavo doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 5, p. 53. 1531. Iššutimų žemėlapis : [konsultavo A. Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 3, p. 17. 1532. Kaip elgtis, kai vaikas ilgai nekalba : [konsultuoja dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2019, vasario 22, p. 16. 1533. Kaip tuštinasi kūdikiai / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 3, p. 14–15. 1534. Kaip valyti ausis / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2019, Nr. 5, p. 47. 1535. Kas per baubas tie tymai : [pokalbis su vaikų ligų gydytoju doc. Algimantu Vingru] / [užrašė] Ginta Liaugminienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 5, p. 50– 51. 1536. Kodėl nekalba? : [į pateiktą klausimą atsako doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 2, p. 14–15. 1537. Kokie kūdikiai šunta labiau : [konsultavo doc. A. Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 4, p. 47. 1538. Košmaras, kaip sugirdyti vaistus? / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 1, p. 52–53. 1539. Kūdikėlis ir geležis : [pokalbis su doc. Algimantu Vingru] / [kalbėjosi] Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 4, p. 20–21. 1540. Kūdikių vitaminas : [konsultavo Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 9, p. 16. 1541. Maistas vaikui: ne per karštas, ne per šaltas / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2017. – P. 32-33. 1542. Maisto netoleravimas – kas tai? / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 4, p. 48–50. 1543. Maisto temperatūra / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2019, Nr. 2, p. 38–39. 1544. Mažylis viduriuoja, kaip padėti? : [konsultavo vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 4, p. 44–45. 133


1545. Mitybos taisyklės atšilus orui : [konsultavo doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 5, p. 48–49. 1546. Močiutės ir duona / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2019, Nr. 3, p. 40–42. 1547. Močiutės ir košė / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2019, Nr. 2, p. 16–18. 1548. Močiutės ir ropės : [konsultavo dr. A. Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 4, p. 51. 1549. Odos sargyba vasarą / Algimantas Vingras // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 6, p. 31. 1550. Paklauskite ne tik to, ką valgė… / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 1, p. 46–48. 1551. Ramoškienė, Neila. Atžindas. Pavojingas visuomenei / Neila Ramoškienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 5, p. 20–22. Turinyje: Vaikų ligų, medicinos mokslų daktaro doc. Algimanto Vingro, vaikų ir paauglių psichiatrės Dalios Mickevičiūtės, vaikų gydytojo Kazimiero Vitkausko pasisakymai. 1552. Rotavirusas: susipažinkite iš arčiau : [pokalbis su docentu Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 10, p. 46–47. 1553. Rugsėjis. Darželis. Virusai : [pataria doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. - ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 9, p. 46–47. 1554. Spurgytės ir nuodai / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2019, Nr. 2, p. 52. 1555. Sultys: naudingos ar žalingos? : [pokalbis su doc. A. Vingru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 9, p. 50–51. 1556. Šaltis ir vaiko oda / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2019, Nr. 1, p. 43. 1557. Šiemet visi bijo jo : [pokalbis su vaikų ligų gydytoju dr. Algimantu Vingru]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 12, p. 54. 1558. Tyrimai – kas „priklauso“ nuo gimimo / V.M. Tabarienė, Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 8, p. 18–20. 1559. Vaikai ir duona: kokios geriau nepirkti : [vaikų ligų gydytojo dr. Algimanto Vingro pasakojimas]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2019, vasario 15, p. 17.

134


1560. Vaikas negeria vaistų. Kaip elgtis? : [pataria vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2019, sausio 25, p. 16. 1561 Vaikui trūksta svorio : [pataria doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2019, Nr. 10, p. 54–55. 1562. Vasaros pavojai / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2019, Nr. 8, p. 48–49. 2020 1563. Kūdikio maitinimas : mokomoji knyga, skirta slaugytojams-praktikams, akušeriams bei aukštojo mokslo slaugos studijų programos dėstytojams ir studentams / R. Stundžienė, A. Vingras. – Vilnius : Leidiniai tėvams, 2020. – 76, [1] p. ; 20 cm – Bibliogr.: p. 74-76 (26 pavad.). – ISBN 978-609-95843-4-8 1564. Nėštumas, gimdymas, pirmieji gyvenimo metai / Greta Balčiūnienė, Algimantas Vingras, Dalia Mickevičiutė, Rūta Praninskienė, Virginija Žilinskaitė. – Kaunas : Vitae Litera, 2020. – 535, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-609-454-434-7 1565. Nėščioji ir vaistai / A. Vingras. - Lent., pav. // Nėštumas, gimdymas, pirmieji gyvenimo metai. – Kaunas : Vitae Litera, 2020. – P. 40–50. 1566. Pasiruoškime naujagimio sutikimui / A. Vingras // Nėštumas, gimdymas, pirmieji gyvenimo metai. – Kaunas : Vitae Litera, 2020. – P. 79–91. 1567. Pirmieji gyvenimo metai / A. Vingras. – Pav., lent. // Nėštumas, gimdymas, pirmieji gyvenimo metai. – Kaunas : Vitae Litera, 2020. – P. 165–406. 1568. Negalavimų ir ligų profilaktika / A. Vingras. – Lent. // Nėštumas, gimdymas, pirmieji gyvenimo metai. – Kaunas : Vitae Litera, 2020. – P. 413–429. 1569. Negalavimai ir ligos / A. Vingras. – Pav. // Nėštumas, gimdymas, pirmieji gyvenimo metai. – Kaunas : Vitae Litera, 2020. – P. 431–497. 1570. Vaikas auga / Algimantas Vingras, Jurgita Grikinienė, Roma Jusienė, Virginija Žilinskaitė ; [iliustravo Evaldas Mikalauskis]. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 684, [2] p. : iliustr. *** 1571. AD sukilimas : [konsultavo doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 10, p. 12–14. 1572. Atopinis dermatitas (egzema) / Algimantas Vingras // Mama ir vaikas. – 2020, Nr. 3, p. 16-18. 1573. Atsargiai – šviežumas / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 5/6, p. 54–55. 1574. Daužo galvą į sieną / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2020, Nr. 4, p. 22–23. 1575. 10 mitų apie vaikų mitybą / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 4, p. 50–51. 135


1576. Didysis ropojimas / parengė Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 8, p. 18–19. 1577. 2 metai? Laikas ant puoduko / parengė Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 5/6, p. 26–27. 1578. Gėrimai ir mažakraujystė : [pataria vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 1, p. 49. 1579. Juodasis karalius šokoladas : [pokalbis su vaikų ligų gydytoju dr. Algimantu Vingru] / [kalbėjosi] Ginta Liaugminienė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 4, p. 60–62. 1580. „Jūros gėrybės“ ant vaikų stalo / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2020. – P. 64-65. 1581. Kada atsistos ir nueis? / parengė Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 9, p. 14–15. 1582. Karščiavimo pamoka : [konsultavo doc. Algimantas Vingras, vaistininkė Kristina Šnirpūnienė]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 10, p. 50–51. 1583. Kelias į kalbą / parengė Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 5/6, p. 14–15. 1584. Ko neduoti kūdikiui? / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2020. – P. 61. 1585. Ko reikia nėštukei? : [konsultuoja vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras] / parengė Miglė Kuraitė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2020, Nr. 6, p. 20–21. 1586. Kodėl pučia pilvuką? / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 10, p. 16–17. 1587. Laikas atpratinti / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2020, Nr. 10, p. 22. 1588. Mamyte, man niežti : konsultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 2, p. 60–61. 1589. Mėto maistą – ką daryti? / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2020. – P. 63. 1590. Mokomės atsisėsti : [konsultavo vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 7, p. 18–19. 1591. Pagaliau sotus / parengė Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 9, p. 12–13.

136


137


1592. Papildomas kūdikio maitinimas. Kada jau laikas? / Algimantas Vingras. – Iliustr. – Rubrika: Sveikata. – Turinyje taip pat: Amžiui tinkamų patiekalų įvedimo laikas ; Papildomai maitinamų kūdikių kasdieninis maistas // Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2020, birželio 30, p. 16– 17. 1593. Papildomas kūdikio maitinimas. Kaip primaitinti taisyklingai? / Algimantas Vingras. – Iliustr. – Rubrika: Sveikata // Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2020, liepos 7, p. 14–15. 1594. Papildomas kūdikų maitinimas. Svarbu kokybė ir įvairovė / Algimantas Vingras. – Iliustr. – Rubrika: Sveikata // Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2020, liepos 14, p. 13. 1595. Papildomas kūdikio maitinimas. Kada jau laikas? / Algimantas Vingras. – Iliustr. – Turinyje taip pat: Amžiui tinkamų patiekalų įvedimo laikas ; Papildomai maitinamų kūdikių kasdieninis maistas // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, birželio 30, p. 14–15. 1596. Papildomas kūdikio maitinimas. Kaip primaitinti taisyklingai? / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, liepos 7, p. 14–15. 1597. Papildomas kūdikų maitinimas. Svarbu kokybė ir įvairovė / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, liepos 14, p. 12. 1598. Papildomas maitinimas / Algimantas Vingras. – Pav., lent. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – ISSN 1392-3218. – T. 24, Nr. 2 (2020), p. 123–128. 1599. Pavasaris + laukas + oda : [konsultavo doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 3, p. 23. 1600. „Pilvuko laiko“ nebus per daug / parengė Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 5/6, p. 22–23. 1601. Pirmieji dantukai / Algimantas Vingras // Mama ir vaikas. – 2020, Nr. 2, p. 26. 1602. Pirmoji košė – rimtas reikalas / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2020. – P. 10-12. 1603. Prie stalo – ponas kūdikis : [vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras cituoja įdomesnius tekstus apie mažylių mitybą]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 2, p. 30–31. 1604. Puoduke – kraštutinumai / Algimantas Vingras, Lina Orlovskaja. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 10, p. 46–49. 1605. Skiepai per karantiną : [į pateiktus klausimus atsako vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 9, p. 58–60. 1606. Sodyba – rimčiau negu Turkija : [pataria vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 7, p. 44–47. 1607. Spurgytės ir nuodai / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2020. – P. 66. 138


1608. Sultys: naudingos ar žalingos / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2020. – P. 30-31. 1609. Švieži vaisiai ir daržovės: gydo ir sargdina / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2020. – P. 52-53. 1610. Vaikui kabinasi liga : [pasakoja vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 8, p. 52–53. 1611. Vaikui trūksta svorio / Algimantas Vingras // Valgutis. – Vilnius, 2020. – P. 60-61. 1612. Vaistai besilaukiant : [konsultuoja vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras] / parengė Miglė Kuraitė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2020, Nr. 8, p. 14–15. 1613. Vasaros „lauktuvės“ / konsultavo Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 8, p. 56–57. 1614. Vėjaraupiai – nauja epidemija. Ką žinoti? / Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2020, Nr. 7, p. 44. 2021 1615. Šeimos medicina : šiuolaikinis ligų diagnostikos, gydymo ir prevencijos vadovas / [V. Andrejevaitė, R. Aranauskas, I. Arštikytė, R. Ašoklis, J. Barysienė, J. Dadonienė, A. Deksnytė, V. Dženkevičiūtė, D. Gudavičienė, D. Jatužis, A. Jurgutis, R. Kavalnienė, V. Kasiulevičius, G.F. Kaubrys, M. Kocius, V. Lapinskas, E. Lesinskas, R. Mameniškienė, A. Mastavičiūtė, R. Matuzevičienė, V. Morozovas, B. Petrauskienė, Ž. Petrulionienė, K. Palinauskaitė, J. Pečeliūnienė, R. Piličiauskienė, E. Rinkūnienė, K. Ryliškienė, R. Samuilienė, K. Simanauskas, V. Sokolovas, S. Stropuvienė, V. Šapoka, I. Trečiokienė, R. Vansevičiūtė-Petkevičienė, A. Venalis, L. Vencevičienė, A. Vingras] ; Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ; [recenzentai: Neringa Burokienė, Aušra Marcijonienė]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2021. – 522 p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-609-8053-55-5 1616. Vaikas auga / Algimantas Vingras, Jurgita Grikinienė, Roma Jusienė, Virginija Žilinskaitė ; [iliustravo Evaldas Mikalauskis]. – Vilnius : Alma littera, 2021. – 684, [2] p. : iliustr. – ISBN 978-609-01-3134-3 (įr.) 1617. Mažų vaikų ligos: ką turi žinoti tėvai / A. Vingras, R. Praninskienė, V. Žilinskaitė. – Vilnius, 2021. – (Spaudoje). *** 1618. Alergija ir alergija maistui / Algimantas Vingras // Mama ir vaikas. – 2021, Nr. 2, p. 32-34. 1619. Daugkartinės sauskelnės : [konsultavo doc. A. Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 5, p. 14–15. 139


1620. Ką žaisti su 1,5–2 metų vaiku / parengė Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 9, p. 22–23.. 1621. Ką žaisti su 1,5–2 metų vaiku. I dalis / parengė Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 7, p. 18–20.. 1622. Ką žaisti su 12–18 mėnesių vaiku, 2 dalis / parengė doc. A. Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 5, p. 20–22. 1623. Kaip mobilusis telefonas veikia vaiką? : [konsultavo doc. A. Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 1, p. 38–39. 1624. Kaip vaiką nepadaryti išrankiu valgytoju? : [konsultavo doc. A. Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 1, p. 26–27. 1625. Kaip vartoti probiotikus : [konsultavo vaikų ligų gyd. dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 4, p. 50–51. 1626. Kodėl kandžiojasi? : [konsultavo vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 3, p. 22–23. 1627. Kūdikio maitinimas gabaliukais : [konsultavo doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 1, p. 16. 1628. Kūdikis ir kačiukas : [pataria doc. A. Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 5, p. 70–71. 1629. Kūdikis ir šuniukas / parengė Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 6, p. 38–40. 1630. Sukarščiavo per karščius : [pataria vaikų ligų gydytojas dr. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 7, p. 44–45.. 1631. Nuožvarbos po kauke : [konsultavo doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 1, p. 67. 1632. Žaidimai su 4–6 mėnesių kūdikiu : [konsultavo doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 1, p. 14–15. 1633. Žaidimėliai su 7–9 mėnesių kūdikiu / parengė Algimantas Vingras. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 1648-1305. – 2021, Nr. 2, p. 28–30.

140


Oponentas. Recenzentas Mokslinis darbų vadovas. 1634. Indrėjaitytė I.L. Cistinė fibrozė: ilgametė cistinės fibrozės diagnostikos ir gydymo patirtis Lietuvoje, aktualijos bei perspektyvos / recenzavo N. Tilindienė, A. Vingras, R. Ušinskienė. – Vilnius, 1998. – 388 p.: iliustr. – Bibliogr. skyrių gale. – Santr. angl. 1635. Urbonas Vaidotas. Celiakija: mokymo metodinė priemonė studentams, rezidentams ir gydytojams/ Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas. Pediatrijos centras; recenzavo Dalia Tamulevičiūtė, Algimantas Vingras. – Vilnius, 2000. – 20 p.: lent. 1636. Levinienė, Giedra. Natūralaus maitinimo skatinimo programa ir jos efektyvumo įvertinimas : 14.00.09 – pediatrija : disertacijos medicinos mokslų kandidato laipsniui įgyti autoreferatas / Giedra Levinienė ; Vilniaus universitetas ; [mokslinis vadovas.O. Grinkevičienė ; oficialūs oponentai: N. Ramanauskaitė, A. Vingras ; mokslinis sekretorius P. Kaltenis]. – Vilnius, 1991. – 20 p. : iliustr. – Spausdintų darbų sąrašas: p. 18-19 (10 pavad.) *** 1637. Dainytė V. Vaikų bronchinė astma aptarnaujamame rajone / V. Dainytė, P. Vaitkevičius; darbo vadovas A. Vingras // Bendrosios praktikos gydytojų rezidentų mokslinės konferencijos tezės. – Vilnius, 2001. – P. 23-24. 1638. Gurskaitė, Rūta. Moters pasiruošimas motinystei / Rūta Gurskaitė ; darbo vadovas Algimantas Vingras // Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokslinės draugijos LIX konferencija: darbų tezės [2007, Vilnius. – Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla], 2007. – P. 85. 1639. Jakavonytė, Agnė. Nemokamų pietų mokiniams įvertinimas bendrojo lavinimo mokyklose / Agnė Jakavonytė ; darbo vadovas A. Vingras // Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokslinės draugijos LIX konferencija: darbų tezės [2007, Vilnius. – Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla], 2007. – P. 85-86. 1640. Kondratova A. Kai kurios kūdikius auginančių šeimų problemos / A. Kondratova, M. Pipinytė, S. Tautkutė ; darbo vadovas A. Vingras // Lietuvos gydytojų-rezidentų mokslinė konferencija „Vaikų sveikata“ : konferencijos medžiaga, Vilnius, 1998 m. gegužės 22 d. – Vilnius, 1998. – P. 29-31. 1641. Krasuckis I. Kūdikių sergamumas / I. Krasuckis, M. Kasteckas; darbo vadovas A. Vingras // Bendrosios praktikos gydytojų rezidentų mokslinės konferencijos tezės. – Vilnius, 2003. – P. 11. 1642. Naginienė A. Racionalių patiekalų kūdikiams paieška (eksperimentinis darbas) / A. Naginienė, A. Vaitekėnaitė ; darbo vadovas A. Vingras. – Bibliogr.: 2 pavad. // Bendrosios praktikos gydytojų rezidentų mokslinė konferencija, 1999 m. gegužė. – Vilnius : Bendrosios praktikos gydytojo centras, 1999. – P. 15–16.

141


1643. Pažėrienė O. Maitinimo būdo įtaka vaikų sergamumui / O. Pažėrienė, J. Baikauskienė, M. Mikšionienė ; darbo vadovas A. Vingras // Bendrosios praktikos gydytojų rezidentų mokslinė konferencija, 1999 m. gegužė. – Vilnius : Bendrosios praktikos gydytojo centras, 1999. – P. 22. 1644. Rachito diagnostika, profilaktika ir gydymas / D. Bumelytė-Markauskienė, I. Čereškienė, V. Dainytė, J. Sviridenko; darbo vadovas A. Vingras // Bendrosios praktikos gydytojų rezidentų mokslinės konferencijos tezės. – Vilnius, 2002. – P. 7-10. 1645. Ratkienė G. Inhaliacinių kortikosteroidų efektyvumas ir saugumas / G. Ratkienė, A. Martinkėnienė ; darbo vadovas A. Vingras. – Bibliogr.: 44 pavad. // Bendrosios praktikos gydytojų rezidentų mokslinė konferencija, 1999 m. gegužė. – Vilnius : Bendrosios praktikos gydytojo centras, 1999. – P. 25–28. 1646. Sviridenko J. Greitosios pagalbos iškvietimų vaikams priežastys / J. Sviridenko, M. Veitienė ; darbo vadovas A. Vingras // Bendrosios praktikos gydytojų rezidentų mokslinės konferencijos tezės. – Vilnius, 2001. – P. 9-10. 1647. Šakelienė, Elena. Kaip vakar maitinote kūdikį? / E. Šakelienė, O. Urbonienė ; darbo vadovas A. Vingras // Bendrosios praktikos gydytojų rezidentų mokslinė konferencija, 1999 m. gegužė. – Vilnius : Bendrosios praktikos gydytojo centras, 1999. – P. 23–24. 1648. Šileikienė, Rima. Kai kurios krūtimi maitinančių motinų ekonominės-socialinės problemos / R. Šileikienė, V. Jogėla ; moksl. vadovai: L. Indrėjaitytė, M. Rudzikienė, A. Vingras // Lietuvos gydytojų-rezidentų mokslinė konferencija „Vaikų sveikata“ : konferencijos medžiaga, Vilnius, 1998 m. gegužės 22 d. – Vilnius, 1998. – P. 14. 1649. Trušienė R. Ūminių ausų-nosies-gerklės ligų diagnostika ir gydymas poliklinikoje / R. Trušienė, R. Bubinaitė, E. Tijūnelytė; darbo vadovas A. Vingras // Bendrosios praktikos gydytojų rezidentų mokslinės konferencijos tezės. – Vilnius, 2001. – P. 21-22. 1650. Trušienė R. Vaikų ūminių kvėpavimo organų ligų diagnostika ir gydymas poliklinikoje / R. Trušienė, R. Bubinaitė, E. Tijūnelytė; darbo vadovas A.Vingras // Bendrosios praktikos gydytojų rezidentų mokslinės konferencijos tezės. – Vilnius, 2001. – P. 22-23. 1651. Ūmių infekcinių uždegiminių ligų diagnostika ir gydymas bendrosios praktikos gydytojo darbe / E. Dailydaitė, I. Pukienienė, G. Jurgialianec, A. Zakarkienė, M. Jocys, R. Bugenytė, S. Guobužas, A. Žukauskienė, L. Pupeikienė; darbo vadovai: A. Vingras, J. Urbelienė. – Bendrosios praktikos gydytojų rezidentų mokslinės konferencijos tezės. – Vilnius, 2002. – P. 26. 1652. Urbonienė O. Motinų medicininės žinios / O. Urbonienė, E. Šakelienė, Ž. Švabauskienė; darbo vadovas A. Vingras // Bendrosios praktikos ir terapijos rezidentų mokslinės konferencijos tezės. – Vilnius, 2000. – P. 16. 1653. Vaikų kvėpavimo takų ligų (KTL) ambulatorinė diagnostika ir gydymas / J. IlcevičBuro, B. Komarovska, R. Kudabaitė, I. Šutaitė, G. Bagdonienė, D. Bogdžiūnaitė; darbo vadovas A. Vingras // Bendrosios praktikos ir terapijos rezidentų mokslinės konferencijos tezės. – Vilnius, 2000. – P. 15.

142


1654. Varvuolytė, Sonata. Paauglių sergamumas Vilniaus m. Antakalnio vaikų poliklinikoje / S. Varvuolytė, V. Valaitis ; darbo vadovas A. Vingras. – Bibliogr.: 3 pavad. // Bendrosios praktikos gydytojų rezidentų mokslinė konferencija, 1999 m. gegužė. – Vilnius : Bendrosios praktikos gydytojo centras, 1999. – P. 31–32. 1655. Vikšraitytė-Bliujienė J. Mikoplazminė pneumonija pediatrijoje / J. Vikšraitytė ; darbo vadovas A. Vingras. – Bibliogr.: 4 pavad. // Bendrosios praktikos gydytojų rezidentų mokslinė konferencija, 1999 m. gegužė. – Vilnius : Bendrosios praktikos gydytojo centras, 1999. – P. 35–36. 1656. Žvinakienė D. Kūdikių ir mažų vaikų medicininės priežiūros poreikis / D. Žvinakienė, L. Stankevičiūtė, I. Kukarienienė; darbo vadovas A. Vingras // Bendrosios praktikos ir terapijos rezidentų

mokslinės konferencijos tezės. – Vilnius, 2000. – P. 24.

143


Literatūra apie doc. medicinos daktarą Algimantą Vingrą 1657. Algimantas Vingras. – Portr. // Mamos žinynas. – Kaunas : Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra : UAB „Dalios dizainas“, 2005. – Virš. kt. pusėje. 1658. Barkauskaitė, Jurga. Mitas ar tikrovė, arba Apie sauskelnių įtaką sveikatai / Jurga Barkauskaitė. – Iliustr. // Mažylis. – ISSN 1392-8740. – 2004, Nr. 5, p. 14. Minimas doc. Algimantas Vingras. 1659. Doc. Algimantas Vingras su dukra gydytoja Jovile Vingraite: [nuotrauka] // Sveikata. – 1996, Nr. 11, įklija tarp p. 24-25. 1660. Įžymieji Pakruojo ir jo apylinkų žmonės // Pakruojo apylinkės / Lietuvos kraštotyros draugija, Žiemgalos draugija. – Vilnius : [Lietuvos kraštotyros draugija], 1996. – P. 183-187. Straipsnyje minimas doc. Algimantas Vingras. 1661. Juodytė, Genė. Kraštotyrininko kalendorius : Kovo 2 - 8 d. / Genė Juodytė. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. – ISSN 1822-7570. – 2012, kovo 2, p. 6. Iškilių Pakruojo rajono žmonių gimtadieniai, svarbesni įvykiai, kalendorinės šventės; minimas doc. Algimantas Vingras. 1662. Juodytė, Genė. Vingras Algimantas : [biografija] / Genė Juodytė // Pakruojo krašto žmonės / Genė Juodytė. – Kaunas : „Žiemgalos“ leidykla, 2005. – P. 141. 1663. Kalendorius : [iškilių Pakruojo rajono žmonių gimtadieniai vasario 28-kovo 6 d. / parengta pagal Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresniosios kraštotyrininkės G. Juodytės sudarytą kalendorių // Pakruojo kraštas. – ISSN 1822-7570. – 2014, vasario 28, p. 8. Minimas doc. Algimantas Vingras. 1664. Kalibatas, Julius. Medicinos fakulteto Bendrosios praktikos gydytojo centro penkmetis: darbai ir perspektyvos / J. Kalibatas, V. Lapinskas // Bendrosios praktikos gydytojo darbo diagnostikos ir gydymo aktualijos: respublikinės konferencijos, skirtos Bendrosios praktikos gydytojo centro 5-mečio jubiliejui paminėti, moksliniai darbai : Vilnius, 1996 m. balandžio 26 d. – Vilnius : VU l-kla, 1996. – P. 5-8. Straipsnyje minimas doc. A. Vingras. 1665. Kastys, Jonas. Jogurtų krikštynoms – Nobelio premija: [minimas VU Vaikų klinikos doc. Algimantas Vingras] // Lietuvos sveikata. – 2001, vasario 28-kovo 6 (Nr. 8), p. 31. 1666. Kraštotyrininko kalendorius / parengė Genė Juodytė. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. – ISSN 1822-7570. – 2013, kovo 1, p. 6. Iškilių Pakruojo rajono žmonių gimtadieniai, kalendorinės šventės kovo 1–7 d., kraštiečio poeto Mikalojaus Šeižio – Dagilėlio pasakėčios „Arklys ir Perkūnas“, „Gužas, varna ir kiaulė“; minimas doc. Algimantas Vingras. 1667. Lietuviškas Aiskauda: [pediatras doc. A. Vingras pasakoja apie save / užrašė] Ginta Liaugminienė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – 1999, Nr. 8, p. 93-94. 144


1668. Martinkutė, Neringa. Mokinių ligų sąrašą pildo sunkesni negalavimai / Neringa Martinkutė. – Iliustr. // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 2005, rugsėjo 30, p. 3. Minimas prof. Algimantas Vingras. 1669. Musteikytė, Dalia. Jaunystės maištas vaikus veda tėvų pramintais keliais; gimdytojų patarimų nepaisančios atžalos nejučia pakartoja jų gyvenimo klaidas bei siekius: [minimi pediatrai Algimantas Vingras ir Jovilė Vingraitė]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2001, balandžio 7, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 1, 4. 1670. Nepakliūkite į vaikiškus spąstus: [minima A. Vingro ir A. Vingrienės knyga „Lytiškumas ir vaikai“] // Sveikas žmogus. – 1999, rugpjūtis-rugsėjis, p. 36. 1671. Originali knyga tėvams: [recenzija]. – Rec. kn.: Algimantas Vingras. Pirmieji gyvenimo metai. Vilnius: Vaga, 2000 // Lietuvos sveikata. – 2000, vasario 2-8 (Nr. 5), p. 27. 1672. Penktasis PharmAssist programos seminaras: [Vilnius; minimas doc. Algimantas Vingras] // Farmacija ir laikas. – 2001, Nr. 4, p. 48. 1673. Vaikų gydytojas, tėvų švietėjas: [Vingras Algimantas : biografija]. – Portr. // Papilė / [sudarytojai Vida Girininkienė, Leopoldas Rozga, Rita Regina Trimonienė, Povilas Krikščiūnas, Juozas Pabrėža]. – Vilnius : Versmė, 2006. – D. 2-3, p. 192-193. 1674. Vingras Alfonsas Algimantas. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija/ [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas – Juozas Tamelis … [et al.]]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2014. – [T.] 25, p. 249. 1675. Visockytė, Ramunė. Šeštoji respublikinė astmos mokykla: [Palanga, 1998 m. ; minimas doc. Algimantas Vingras]. – Iliustr. // Sveikata. – 1998, Nr. 9, p. 24-26.

145


Asmenvardžių rodyklė

Abaravičius, Algis Jonas 482, 535, 1076, 1235 Abraitienė, Agnė 1237 Abromavičiūtė, Ineta 981, 982 Adomaitienė, Inga 418 Adomaitytė, Roma 626, 808 Adomavičiūtė, Dalia 970 Akstinienė A. – žr. Jakavonytė-Akstinienė, Agnė Aleliūnienė T. 67 Ališauskas, Jonas 970, 1237 Ališauskienė, Irena 183, 628 Aliulis, Arūnas 1515 Ambrozaitis, Arvydas 208, 970, 1110, 1237, 1277 Andrejevaitė V. 1181, 1420, 1615 Andrijauskaitė, Ūla 722 Andriušis, Aurimas 1110, 1277 Andrulionis, Gytis 1110, 1277 Aranauskas R. 1181, 1420, 1615 Arlauskienė, Audronė 970, 1110, 1237, 1277 Armonaitė, Milda 696, 751, 928 Armonaitė, Rita 483, 694, 1191, 1516 Armonavičienė, Aušrutė 870, 871, 1178 Arštikytė I. 1615 Astrauskaitė A. 267, 279, 280 Astrauskienė D. 218 Ašoklis R. 1181, 1420, 1615 Audinienė A. – žr. Rainytė-Audinienė A.

Bačienė, Goda 918 Bačiulis, Vytautas 484, 557, 684, 692, 757, 806 Bagdonienė G. 1653 Bagdžiūnienė, Airida 970, 1237 Baikauskienė J. 1643 Baks, Brigita 873, 874, 980, 1517 Bakšienė, Dalia 875 Balčiūnaitė G. 666 Balčiūnaitė, Daiva 426 Balčiūnienė, Greta 1564 Balčiūnienė, Irena 223, 245, 324, 873, 874, 980, 1517 Baležantienė G. 183 Baltrėnaitė, Aldona 483, 694, 1191, 1516

Baltrūnas, Jonas 970 Baniūnienė, Donata 886, 986, 987, 988, 989, 997, 1019, 1033 Barakauskas, Svajūnas 993 Barauskienė D. 218 Barysienė J. 1615 Barkauskaitė, Jurga 1658 Bartininkienė L. 169, 170 Bartkevičiūtė, Roma 229, 230, 232, 241, 244, 250, 272, 290, 309, 320, 343, 345, 350, 351, 418, 482, 535, 540, 557, 626, 627, 646, 647, 692, 808, 870, 871, 1076, 1104, 1178, 1179, 1235 Bartulytė, Daiva 949 Barzda, Albertas 870, 871, 1076, 1178 Barzdžiukas, Valerijus 694, 1191 Basevičiūtė, Dalia 310 Basys, Vytautas 109, 131, 484, 873, 874, 980, 157 Bata E. 223, 324 Baubinienė, Ala 197, 198, 694, 1191 Baukienė J. 266 Bendorienė, Jolanta 873, 874. 980, 1517 Beniušytė S. 67 Bertulienė, Ingrida 369, 429 Beržinienė, Erika 847, 879 Beržinskienė S. 67 Byčkova, Jekaterina 970, 1237 Bierontienė D. 208, 243 Bylaitė, Matilda 1110, 1181, 1277, 1420 Biliukas, Mykolas 183, 1237 Blažienė, Audra 1110, 1181, 1277, 1420 Bliujienė J. – žr. Vikšraitė-Bliujienė J. Bogdanskienė, Gražina 920 Bogdžiūnaitė D. 1653 Bojarskas, Jurgis 208, 363, 557, 692, 694, 1191 Bortkevičiūtė, Dalia 929 Broga, Albertas 1439 Brusokas K. 245 Bružaitė, Lina 875 Bubinaitė, Rita 623, 1649, 1650 Bučienė E. 153, 181, 278 Budrienė M. 151, 161, 169 Budrys, Valmantas 970, 1110, 1237, 1277 Budvytienė, Giedrė 334, 835, 993 Bugenytė R. 1651 146


Buinauskienė, Jūratė 918, 1323 Bumelytė-Markauskienė D. 1644 Burba R. 223, 245 Burba S. 183, 324 Buro J. – žr. Ilcevič-Buro J. Burokienė, Neringa 1337, 1615 Bush, Andrew 719, 832, 833, 834, 1515 Būtėnaitė, Violeta 881 Butkienė, Ema 1351 Butrimienė, Irena 1181, 1420

Cimbalistienė, Loreta 484 Cirtautas, Saulius 628 Ciunaitis N. 242

Čekuolienė, Edita 873, 874, 980, 1517 Čekuolis, Andrius 806 Čepaitienė, Vidiminta 716 Čepanauskienė, Renata 1107 Čereškienė I. 1644 Černiauskienė, Marijona 980, 1517 Černiauskienė, Vilija 1053, 1180, 1236, 1308, 1360 Čibiras P. 223, 245, 324 Čigriejienė V. 208 Čobotas V. 131

Dačkauskaitė, Alvyda 970, 1237 Dadonienė, Jolanta 1181, 1420, 1615 Dagilėlis M. – žr. Šeižys-Dagilėlis, Mikalojus Dailydaitė E. 1651 Dainytė V. 1637, 1644 Danielienė, Eglė 980, 1517 Danila, Edvardas 970, 1110, 1237, 1277 Danilevičiūtė, Vita 1110, 1277 Daukšienė L. 336, 337 Degutienė, Irena 310 Deksnytė A. 1420, 1615 Dembinskas, Algirdas 1110, 1277 Dementavičienė, Jūratė 1110, 1277 Dieninienė, Jolanta 1272 Dieninytė Ž. 215, 218 Dilienė, Aurima 1079, 1091, 1138 Dobrovolskij, Valerij 1273 Dobrovolskis, Romualdas 484 Domarkienė, Vida 183, 873, 874, 980, 1517

Domža, Bronius 970, 1237 Doveikienė G. 152, 180 Drąsutienė, Gražina Stanislava 970, 1110, 1181, 1237, 1277, 1420 Drazdienė, Nijolė 131, 484, 517, 699, 837, 873, 874, 968, 970, 980, 1104, 1110, 1179, 1235, 1237, 1277, 1361, 1517 Drobnys J. 183 Dronsutavičienė, Inga 847 Drulytė, Ilona 626 Dubakienė, Rūta 258, 293, 294, 295, 438, 705, 970, 1237 Dubauskienė, Daiva 411, 427 Dubinskienė, Vida 1404 Dulksnienė, Larisa 806 Dumčius, Sigitas 693, 719, 832, 833, 834, 1361, 1515 Dženkevičiūtė V. 1615

Ėmužytė, Regina 873, 874, 980, 1517 Endzinienė, Milda 873, 874, 970, 980, 1237, 1517

Firantienė R. 806 Gaidamovič R. 1420 Gailevičius P. 198, 223, 245, 324 Gaižauskas, Andrius 970 Galkauskienė B. 243, 283 Garšvienė, Nijolė 483, 694, 1191, 1516 Gavelienė, Edita 875, 1135 Gelžinienė V. 264 Giedraitienė A. 306, 307, 308 Girininkienė, Vida 1673 Glamazdina, Galina 628 Glemžienė I. 183 Gonzales, Carlos 1465 Grabauskienė V. 188 Gražulevičiūtė, Edita 970, 1237 Grigaitė, Gailutė 980, 1517 Grigaitienė J. 1420 Grigonis, Saulius 426 Grikinienė, Jurgita 919, 1361, 1439, 1485, 1570, 1616 Grinkevičienė O. 84, 1636 Grinkevičienė, Rasa 862, 877, 884, 890, 895, 896, 897, 898, 899, 909, 917, 924, 932, 935, 967, 985, 999, 1001, 1009, 1014, 147


1018, 1050, 1055, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1073, 1084, 1085, 1089, 1098, 1099, 1101, 1102, 1103, 1114, 1115, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1130, 1131, 1132, 1138, 1140, 1142, 1146, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1166, 1193, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1214, 1216, 1217, 1220, 1222, 1223, 1224, 1225, 1228, 1229, 1230, 1231, 1233, 1241, 1242, 1249, 1252, 1254, 1258, 1260, 1264, 1265, 1269, 1270, 1275, 1276, 1279, 1280, 1283, 1284, 1286, 1290, 1292, 1297, 1304, 1306, 1346, 1357, 1359 Gruodytė E. 183 Gudavičienė D. 1615 Gudelienė-Gudelevičienė, Loreta 1107 Gumbelevičienė, Giedrė 918, 919 Guobužas S. 1651 Guogienė E. 223, 245, 324 Gurskaitė, Rūta 1638 Gurskas, Pranas 808 Gutauskas, Algirdas 1110, 1277

Ilcevič-Buro J. 1653 Inčiūra, Artūras 694, 1191 Indrėjaitytė, Ieva Laimutė 131, 484, 875, 1634, 1648 Intienė V. 125 Irnius, Algimantas 875, 970, 1107, 1110, 1237, 1277 Istomina Natalija 1361 Ivaškevičius, Juozas 1110, 1277

Jakavonytė, Agnė 1137, 1639 Jakavonytė-Akstinienė, Agnė 1361 Jakimavičienė V. 347 Jakutovič, Marija 757, 970, 1237 Janavičienė, Silvija 970 Jančiorienė, Meilė 1434, 1435 Jankauskienė, Augustina 1237 Jankauskienė, Daiva 438 Jankevičius, Feliksas 1181 Janovičienė, Erika 483, 694, 1191, 1516 Janulionytė J.-E. 223, 245, 324 Janulis K. 223, 245, 324 Jarašūnienė, Rūta 1110, 1277

Jaruševičienė, Lina 426, 483, 694, 1191, 1516 Jatužis, Dalius 970, 1181, 1237, 1420, 1615 Jerumbauskaitė P. 183 Jocys M. 1651 Jogėla V. 1648 Jonušienė, Danutė 667 Jovarauskienė R. 183 Jučaitė A. 484 Juknevičius, Irmantas 970 Juodienė J. 149 Juodis, Valentinas 310 Juodytė, Genė 1661, 1662, 1663, 1666 Juodkaitė, Gražina 208, 223, 245, 324, 1110, 1277 Juozaitytė, Elona 694, 1191 Juozapaitienė, Irena 980, 1517 Jurgialianec G. 1651 Jurgutis, Arnoldas 483, 694, 1181, 1191, 1420, 1516, 1615 Jurgutis, Mindaugas 694, 1191, 1516 Jurkienė S. 183 Jusienė, Roma 1485, 1570, 1616 Juškevič, Jekaterina 1407

Kadziauskienė, Kamelija 229, 230, 241, 244, 250, 272, 290, 309, 320, 343, 345, 350, 351, 418, 482, 535, 540, 557, 692 Kairevičiūtė, Diana 970, 1237 Kaladienė L. 457 Kalibatas, Julius 183, 197, 198, 208, 243, 283, 694, 1191, 1664 Kalibatienė, Danutė 183, 208, 693, 757, 1107, 1110, 1255, 1273, 1277, 1361 Kalitėnienė D. 183 Kalpokaitė Z. 183 Kaltenis, Petras 109, 131, 418, 693, 719, 757, 832, 833, 834, 873, 874, 970, 980, 1515, 1517, 1636 Kapočienė, Ingrida 536 Karnickienė B. 145, 238 Karnočius A. 67 Kasilovskienė, Žaneta 920 Kasiulevičius, Vytautas 757, 1110, 1181, 1277, 1337, 1351, 1420, 1615 Kasparavičienė, Viktorija 411, 427 Kasteckas M. 1641 148


Kastys, Jonas 310, 407, 438, 489, 500, 501, 538, 705, 1665 Kašinskas R. 198, 208, 223, 245, 324 Katinas E. 183 Kaubrienė E. – žr. Mišeikytė-Kaubrienė, Edita Kaubrys, Gintaras 970, 1237, 1615 Kavalnienė R. 1615 Kazakauskienė, Aldona 285 Kemežys, Robertas 875, 1237 Kempinas A.-A. 223, 324 Kiauleikienė, Melanija 38, 40, 43, 47, 100, 363 Kiauleikis J. 100 Kibarskis Ch. 198 Kibarskis J. 208 Kinčinienė, Odeta 484, 1361 Kinduris V. 208 Kiseliūnienė R. 865 Kiudulienė, Albina 603 Kiverytė, Silvija 1110, 1181, 1277, 1420 Klimantavičienė, Miglė 873, 874, 980, 1517 Klumbienė, Jūratė 483, 694, 1191, 1516 Kocius, Manvilius 1110, 1277, 1420, 1615 Komarovska B. 1653 Kondratova A. 1640 Kovienė G. 109, 131 Kozmenienė, Elona 623 Krasuckis I. 1641 Kravčenkienė, Ingrida 919 Krikščūnas, Povilas 1673 Krikštopaitis M. 183, 198, 223, 245, 324 Kristanaitytė, Jolanta 174 Kriščiūnas A.-A. 223, 245, 324 Kriščiūnienė, Neringa 1173 Kubilienė G. 183 Kučinskas, Vaidutis 484, 1110, 1181, 1277, 1420 Kučinskienė, Rūta 690, 808 Kučinskienė, Zita Aušrelė 1110, 1181, 1277, 1420 Kudaba A. 223, 245, 324 Kudabaitė R. 1653 Kudzytė, Jolanta 920 Kuliešienė I. 806 Kuprionis, Gintaras 426 Kuraitė, Miglė 1585, 1612

Kuzminskienė, Regina 203, 215, 266, 267, 279, 280, 690 Kvedaravičius A. 67

Labanauskas, Liutauras 626, 690, 806, 808, 875 Laiškonis, Alvydas 208, 970, 1237 Lajauskaitė J. 150 Lapinskaitė, Genovaitė 873, 874, 980, 1517 Lapinskas V. 1615, 1664 Lataitienė, Aurelija 603 Laucevičius L. 183 Laucevičius, Aleksandras 1107, 1181, 1420 Laurinaitis, Eugenijus 1110, 1277 Leistrumaitė B. 67 Lelys J. 198 Lenkauskaitė Č. 223, 245, 324 Leonavičiūtė, Lina 1282 Lesinskas, Eugenijus 1110, 1181, 1277, 1420, 1615 Lesinskienė, Sigita 1361 Levinienė, Giedrė 628, 870, 871, 1272, 1636 Liaugminienė, Ginta 463, 466, 879, 998, 1153, 1157, 1245, 1253, 1291, 1477, 1500, 1535, 1579, 1667 Lukoševičius, Leonardas 418, 694, 1191 Lukšienė, Gabrielė 1075, 1112 Lunskienė M. 183

Macutkevič-Maskeliūnienė, Regina 1407 Mačinskas, Šarūnas 483, 694, 1191, 1516 Mačiulienė R. 336, 337 Magalinskienė V. 482 Magistris N. – žr. Vaičienė-Magistris, Nerija Maknavičius, Stanislovas 806 Makrickienė M. 149, 151, 161, 169, 170, 189, 190 Maleckas L. 223, 245, 324 Mališauskienė, Galina 628 Mameniškienė R. 1181, 1420, 1615 Marcijonienė, Aušra 1615 Marcinkevičienė, Jūratė 756 Marcinkutė A. 1181 149


Markauskienė D. – žr. BumelytėMarkauskienė D. Markevičius, Narimantas 1107 Markienė Z. 183 Markovienė, Margarita 536 Markūnienė, Eglė 870, 871, 1118, 1178 Martinkėnienė A. 496, 1645 Martinkutė, Neringa 1668 Masiliūnienė, Rasa 1500 Maskeliūnas J. 244, 309, 343 Maskeliūnienė R. – žr. MacutkevičMaskeliūnienė, Regina Mastavičiūtė A. 1181, 1420, 1615 Matulevičienė, Aušra 1110, 1277 Matuzevičienė, Rėda 1110, 1181, 1277, 1420, 1615 Matuzevičius, Audrius 757, 1110, 1181, 1277, 1420 Mazurkevičienė, Vida Aldona 694, 1191 Mečėjus, Gediminas 970, 1237 Mickevičiūtė, Dalia 1439, 1551, 1564 Miglinas, Marius 183, 970, 1181, 1237 Mikalauskas, Tadas 644 Mikalauskienė, Roma 311 Mikalauskis, Evaldas 1053, 1180, 1236, 1308, 1360, 1485, 1570, 1616 Mikaliūkštienė, Aldona 183, 1107 Mikšionienė M. 1643 Mikulėnienė M. 109, 131 Milčiuvienė, Simona 919 Milerienė, Rita 1086 Miliūnas D. 243, 283 Miltinienė, Dalia 1237 Minius V. 223, 245, 324 Misonis, Nerijus 970, 1237 Mišeikytė-Kaubrienė, Edita 1110, 1277 Mociškienė, Kristina 690 Mockus, Antanas 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 171, 173 Morozovas, Valerijus 1181, 1420, 1615 Musteikytė, Dalia 1669

Naginienė A. 468, 1642 Nanevičienė, Giedronė 628 Narbutas P. 183, 197, 198, 208 Narkevičiūtė, Irena 183, 690, 693, 719, 832, 833, 834, 970, 1237, 1515 Naskauskienė, Gintarė 970, 1237

Naujokaitienė O. 183 Navikas P. 67 Norkaitis J. 183 Norvaišas A. 258 Norvaišas E. 336, 337 Norvaišas, Genius Alfonsas 258, 293, 294, 295, 575

Obelienienė, Diana 970, 1237 Olechnovič, Maura 482, 535 Orlovskaja, Lina 1500, 1604 Ostrauskas, Rytas 1110, 1277 Oželytė D. 183 Ožeraitienė, Violeta 970, 1104, 1107, 1237, 1282

Pabrėža, Juozas 1673 Pačekajūtė, Vitalija 1512 Palinauskaitė K. 1420, 1615 Paliokaitė, Ramunė 716 Panavienė, Violeta 757, 873, 874, 980, 1517 Parnarauskienė, Regina 198, 208, 970, 1237 Paulauskienė, Skaidrė 1110, 1181, 1277, 1420 Pauza, Valius 208, 970, 1237 Pavydienė, Viktorija 1336 Pavliukovič, Elvyra 1195 Pažėrienė O. 1643 Pečeliūnienė J. 1615 Pečiulienė, Vytautė 873, 874, 980, 1110, 1277, 1517 Pečkienė D. 125 Petkevičienė R. – žr. VansevičiūtėPetkevičienė R. Petkevičienė, Laisvūnė 501 Petkus A. 125 Petrauskienė B. 1181, 1420, 1615 Petrėnienė G. 369, 429 Petrulionienė, Žaneta 1181, 1420, 1615 Piličiauskienė, Rima 1110, 1181, 1277, 1420, 1615 Pipinytė M. 1640 Plataunaitė M. 1337 Plevokas P. 183 Plevokas S. 183 Pliuškys, Jurgis 1181, 1420 150


Popovaitė, Edita 757 Porvaneckas, Narūnas 1110, 1277 Pošiūnas, Gintas 806 Potapovienė, Solveiga 532 Praninskas, Klaidas 575 Praninskienė, Rūta 1564, 1617 Prascevičienė, Rasa 489 Preikšienė E. 183 Pribuišienė, Rūta 808 Proškuvienė, Regina 980, 1517 Pukienienė I. 1651 Pulkauninkienė, Albina 401 Pupeikienė L. 1651 Pūras, Dainius 208, 873, 874, 980, 1517

Rimkuvienė, Jūratė 873, 874, 980, 1517 Rinkūnienė E. 1615 Rokaitė, Rūta 808 Rozentalienė I.A. 60 Rozga, Leopoldas 1673 Rudauskaitė, Ramunė 626 Rudzevičienė, Odilija 690 Rudzikienė, Marija 131, 206, 484, 485, 873, 874, 980, 1517, 1648 Rudzinskienė M. 183, 184, 185 Rusakevičiūtė I. 1181, 1420 Rusonienė, Skirmantė 1452 Rūtienė, Kazimiera 628 Ruževičienė, Danguolė 808

Račkauskienė, Olga 970, 1237

Sabalienė, Rima 603

Radikaitė, Gražina 970 Radzevičienė, Rūta 483, 694, 1191, 1516 Ragelienė, Lina 484, 873, 874, 1237 Ragelienė, Lina 970 Rainytė, Aldona 980, 1517 Rainytė-Audinienė A. 60, 100, 131, 183, 418 Ramanauskaitė N. 1636 Ramonas, Henrikas 1110, 1181, 1277, 1420 Ramoškienė, Neila 731, 846, 847, 879, 925, 950, 1005, 1032, 1038, 1059, 1078, 1079, 1083, 1091, 1118, 1135, 1144, 1161, 1162, 1171, 1209, 1226, 1232, 1243, 1257, 1263, 1278, 1288, 1289, 1298, 1299, 1301, 1317, 1319, 1325, 1331, 1332, 1338, 1340, 1341, 1354, 1356, 1398, 1401, 1403, 1464, 1471, 1492, 1508, 1512, 1539, 1551 Randakevičienė, Jūratė 483, 694, 1191, 1516 Ratkienė G. 496, 1645 Rauba, Darius 970, 1237 Raugalė, Algimantas 109, 131, 484, 485, 1110, 1272, 1277 Razbadauskienė, Ernesta 866 Razgauskas, Eduardas 197, 198, 208, 243, 258, 283, 293, 294, 295, 483, 694, 757, 1110, 1181, 1191, 1277, 1420, 1516 Razukas, Vytautas 223, 245, 324, 970, 1237 Ryliškienė K. 1181, 1420, 1615 Rimkus, Artūras 483, 694, 1191, 1516

Sadaunykaitė, Jūratė 812, 926, 1007 Sadauskas, Jonas 85, 100, 109, 131, 149, 151, 152, 180, 181, 203, 215, 363, 484 Sadauskas, Juozas 43, 47 Sakalauskaitė, Eglė 1271 Sakalauskaitė, Lina 628 Sakalauskas R. 243 Sakalinskienė, Jūratė 808 Samalavičius, Narimantas Evaldas 970, 1237 Samuilienė R. 1181, 1420, 1615 Samuolytė, Rūta 873, 874, 980, 1517 Saniukas, Kęstutis 1237 Sankalienė, Virginija 1054, 1056, 1061, 1062, 1068, 1069, 1070, 1077, 1087, 1088, 1125, 1129, 1136, 1139, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1152, 1160, 1163, 1164, 1165, 1170, 1174, 1204, 1205, 1206, 1213, 1215, 1218, 1219, 1227, 1244, 1246, 1247, 1248, 1251, 1251, 1261, 1262, 1293 Satkienė, Danutė 694, 1191 Saukienė J. 223, 245, 324 Savickaja, Kristina 1273 Savickienė, Aurelija 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300 Savickienė, Jūratė 810, 992, 1020, 1024, 1031, 1035, 1036, 1037, 1128 Siaurusaitis, Benjaminas 873, 874, 980, 1517 Sideraitė Š. 183 Silickienė Z. 149, 151, 161, 169, 170, 189, 190 151


Simaitienė R. 215 Simanauskas, Kazys 1095, 1097, 1110, 1181, 1277, 1337, 1420, 1615 Simanauskienė E. 1181 Simanauskienė E. 1420 Skendelytė, Gita 831, 875, 876, 913, 914, 1058, 1116, 1274 Skerlienė, Birutė 628, 806 Skuodytė, Danutė 650, 720, 811, 883 Smalskienė, Inga 943 Soibelman D. 183 Sokolovas V. 1181, 1420, 1615 Staigis, Rimgaudas 1107, 1282 Stanaitis, Juozas 970, 1110, 1237, 1277 Stančė, Laura 1512 Stanislovaitienė D. 147, 148 Stankevičienė L. 183 Stankevičienė, Aistė 1113, 1272 Stankevičiūtė J. 150 Stankūnas, Simonas 1257, 1272 Stankus J. 183, 197, 198, 208 Stankutė D. 183 Steponaitienė L. 38 Steponavičius V. 223, 245, 324 Steponėnienė, Rima Vitalija 1110, 1277 Stonys J. 109 Strazdienė V. 1181, 1420 Stropuvienė S. 1181, 1420, 1615 Strumila, Arūnas 806 Strupas, Sigitas 806 Stukas, Rimantas 418, 482, 535, 540, 626, 666, 808, 870, 871, 1076, 1104, 1110, 1137, 1141, 1179, 1235, 1273, 1277, 1361 Stundžienė, Rasa 652, 699, 837, 968, 1081, 1107, 1255, 1281, 1361, 1563 Subata, Emilis 245, 1110, 1277 Sviridenko J. 1644, 1646

Šakelienė, Elena 457, 473, 1647, 1652 Šalkauskas, Juozas 1234 Šapoka V. 183, 1181, 1420, 1615 Šatkauskas, Bronislovas 500 Šatkutė, Rima 230, 250, 290, 320, 343, 345, 350, 351 Ščiupokas, Arūnas 970, 1237 Šeižys-Dagilėlis, Mikalojus apie 1666 Šemeta, Romualdas 879, 918, 919 Šerpytienė G. 183

Šiaučiulienė L. 149, 151, 177, 189, 190, 429, 462 Šidlauskas V. 28 Šileikienė, Rima 1648 Šileikis P. 223, 245, 324 Šimkūnaitė E. 145 Šimulis, Pranas 84, 109, 114, 129, 131, 196, 285 Šipylaitė, Jūratė 1110, 1277 Šiupšinskienė, Nora 873, 874, 980, 1517 Šlapkauskaitė, Danė 980, 1517 Šnirpūnienė, Kristina 1582 Šniukaitė, Daiva 870, 871, 1178 Štakėnaitė, Stasė 310 Štelbys, Arvydas 806 Šubkovas, Eduardas 970 Šukys, Deimantas 970 Šurkienė, Genė 1110, 1277 Šutaitė I. 1653 Švabauskienė Ž. 1652

Tabarienė V.M. 1558 Talačkaitė, Alina 655 Taliūnaitė, Vaida 401, 457 Tamelis, Juozas 1674 Tamkevičienė, Vida 603 Tamošiūnas A. 1181, 1420 Tamulevičienė, Eglė 628 Tamulevičiūtė, Dalia 1635 Tartilienė J. 244 Taškūnaitė, Daiva 649 Tautkutė S. 1640 Thomson, Anne 719, 832, 833, 834, 1515 Tijūnelytė E. 1649, 1650 Tilindienė N. 109, 131, 484, 1634 Tornau M. 208 Trakimienė R. 183 Trečiokaitė, Ilona 970, 1237 Trečiokienė I. 1615 Trimonienė, Rita Regina 1673 Trimonytė R. 153, 278 Triponienė, Dalia 1181, 1420 Triponis, Vytautas Jonas 1110, 1181, 1277, 1420 Trumpa, Anta 1105 Trušienė, Reda 623, 1649, 1650 Tutkuvienė, Janina 484, 873, 874, 980, 1110, 1277, 1517 152


Uleckienė, Vida 875 Ulozienė, Ingrida 970, 1237 Urbanavičius, Vaidotas 426, 1181, 1420 Urbelienė, Janina 183, 198, 1181, 1420, 1651 Urbienė S. 272 Urbonas, Gediminas 483, 694, 1191, 1516 Urbonas, Gintaras 757, 970, 1237 Urbonas, Vaidotas 418, 557, 626, 628, 666, 690, 692, 806, 806, 808, 875, 970, 1237, 1256, 1635 Urbonavičienė, Ramunė 484, 873, 874, 980, 1517 Urbonienė O. 457, 473, 1647, 1652 Usonis, Vytautas 183, 626, 628, 690, 693, 719, 806, 808, 832, 833, 834, 875, 1110, 1237, 1277, 1515 Usonytė J. 109, 131 Usova I. 177 Ušinskienė R. 1634 Utkus A. 484

Vaicekauskas, Marius 825 Vaičienė-Magistris, Nerija 418, 873, 874, 970, 980, 1237, 1517 Vaičiulionienė N. 280 Vaičiulionis V. 223, 245, 324 Vaitekėnaitė A. 1642 Vaitekūnaitė A. 468 Vaitkevičius P. 1637 Vaitkus, Alfredas 1110, 1277 Vaitulionienė, Astutė 919 Valaitis V. 462, 472, 1654 Valantinas, Jonas 970, 1237 Valinskas A. 223, 245, 324 Valionienė V. apie 27 Valiulis, Arūnas 363,484, 693, 719, 832, 833, 834, 1336, 1361 Valiulytė, Skirma 820 Valius, Leonas 283, 426, 483, 694, 1191, 1516 Vankevičienė, Ramunė 1235 Vansevičiūtė-Petkevičienė R. 1615 Varvuolytė, Sonata 462, 472, 1181, 1420, 1654 Vasiliauskas J. 223, 245, 324 Vasiliauskas, Vytautas 310 Vaškelis V. 223, 245, 324

Veitienė M. 1646 Venalis A. 1181, 1420, 1615 Vencevičienė L. 1420, 1615 Venckienė, Kristina 1110, 1277 Verkauskas, Gilvydas 1323 Verseckaitė, Raimonda 1191 Versockienė V. 183 Vesėliūnienė M. 283 Vierbicki S. 47 Vikšraitė-Bliujienė J. 1655 Vingraitė, Jovilė 199, 227, 240, 248, 253, 275, 277, 291, 292, 298, 300, 309, 317, 321, 322, 327, 342, 353, 358, 368, 388, 391, 398, 399, 400, 410, 412, 413, 415, 418, 419, 430, 444, 455, 469, 479, 480, 482, 499, 507, 508, 509, 533, 548, 557, 591, 608, 609, 626, 627, 628, 629, 646, 647, 666, 685, 690, 691, 692, 752, 753, 757, 808, 809, 829, 849, 870, 871, 933, 1178, 1669; apie 1659 Vingrienė, Aldona 186, 246, 364, 1670 Visockas P. 223, 245, 324 Visockytė, Ramunė 1675 Vitkauskas, Kazimieras 1551 Vitkus D. 1420 Vosylienė, Aušra 847, 879, 950

Zabiela, Petras 223, 245, 324 Zakarevičienė, Jolita 970, 1237 Zakarkienė A. 1651 Zaleckas, Linas 873, 874 Zalesienė J. 183 Zaleskienė A. 183 Zlatkuvienė, Zita 980, 1517 Zolubas, Marius 258, 293, 294, 295

Žalkauskienė S. 183 Žarskytė V. 60 Žėbienė, Eglė 1181, 1420 Žekonienė, Jūratė 873, 874, 890, 1517 Žekonis, Mindaugas 970 Žiaukienė G. 183 Židonienė, Vilija 310 Žilinskaitė, Virginija 484, 693, 719, 757, 806, 832, 833, 834, 873, 874, 980, 1110, 1277, 1361, 1439, 1485, 1515, 1517, 1564, 1570, 1616, 1617 Žilinskas, Mindaugas 483, 1191, 1516 153


Žilinskienė, Elena 980, 1517 Žindžius A. 208 Žiobakas, Rolandas 970, 1237 Žitkauskas, Regimantas Jonas 919, 920 Žiukaitė, Rasa 426 Žukauskienė A. 1651 Žukienė I. 150 Žvinakienė D. 1656 Žvinklienė G. 183, 198

Аудинене А. – žr. Райните-Аудинене А. Бабицкене Б. 97, 120 Бараускене Д. 89 Бартинкене Л. 128 Бачюлис В. 69, 72, 73, 88, 108

Венцкаускас А. 87 Гайдамонис Э. 87

Маркене С. 87 Маслинскас В. 64 Мичелите С. 87 Монцявичюте В. 90 Однокозова С. 71

Палайкене З. 58, 64, 74, 96 Парейгите Д. 87 Петроните Д. 71 Печкене Д. 127 Плюшкис А. 87

Райните-Аудинене А. 55, 58, 64 Раманаускайте М. 83 Розенталене И. 55 Рудзикене М. 64, 74, 96

Садаускас И. 54, 70, 90, 113, 121, 144 Силицкене З. 89, 121 Скучайте-Гринкявичене О. 39 Степонайтене Л.T. 39

Гринкявичене О. – žr. СкучайтеГринкявичене О Гудоните Б. 73

Томкуте Д. 91

Даукшайте Р. 73

Умбрасайте Ю. 91

Даумантас Р. 87

Жарските В. 55, 71 Жилинскайте В. 56, 57, 75

Интене В. 143

Трипонис В. 87

Шальчюте А. 51, 52 Шимулис П. 126, 200

Якутович М. 91 Янкявичюте B. 72, 108

Кальтянис П. 88 Каминскайте Б. 74 Канцявичюте В. 56, 57, 75 Кунигелене Я. 39 Кяулейкене М. 39, 41, 42

Лукавичюс Р. 89

154


Docentas medicinos daktaras Algimantas Vingras Bibliografijos rodyklė

Sudarė Ramutė Stankevičienė Redagavo Algimantas Vingras

ISSUU formatu paskelbta 2021 metais Lietuvos medicinos biblioteka, Kaštonų g. 7, Vilnius

155


156