Page 1

VAIKŲ EMOCINĖ GEROVĖ


LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA

VAIKŲ EMOCINĖ GEROVĖ

REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

VILNIUS 2020


Parengė Daiva Širkaitė

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB)

ISBN 978-9986-763-74-1 © Lietuvos medicinos biblioteka, 2020


Turinys PRATARMĖ ................................................................................................................................... 5 Savižudybės ..................................................................................................................................... 6 Psichologinės krizės ........................................................................................................................ 9 Smurtas prieš vaiką ....................................................................................................................... 10 Priklausomybės ............................................................................................................................. 16 Vaikai ir internetas ........................................................................................................................ 18 Lytiškumas .................................................................................................................................... 19 Vaiko psichologija......................................................................................................................... 20 Vaikų ir paauglių emociniai sutrikimai ......................................................................................... 23 Netektis.......................................................................................................................................... 25 Tėvų skyrybos ............................................................................................................................... 26 Tėvams apie vaikų auklėjimą ........................................................................................................ 27 Vaikų elgesio problemos ............................................................................................................... 32 Paaugliai ........................................................................................................................................ 35


PRATARMĖ Minėdama 2020-uosius – Vaikų emocinės gerovės metus, Lietuvos medicinos biblioteka parengė naują rekomendacinio pobūdžio leidinį „Vaikų emocinė gerovė“. Šiais laikais, kai pasirodo tiek daug įvairios literatūros, darosi sunku atsirinkti, todėl išsamus rekomenduojamų leidinių sąrašas visuomet parankus ir naudingas. Parengtą leidinį sudaro specialistų parašytos Lietuvos bibliotekose randamos knygos bei elektroniniai leidiniai vaikų ir paauglių psichologinės sveikatos, priklausomybių, savižudybių, patyčių, šeimoje patiriamo smurto, lytiškumo temomis bei leidiniai tėvams apie vaikų auklėjimą. Mūsų sudaryto leidinio tikslas – suteikti žinių, dalykinės informacijos apie jauną žmogų ištinkančias psichologines, socialines problemas, pasiūlyti vaikui ir jo artimiesiems galimus problemų sprendimo būdus ar kitą reikiamą pagalbą. Pristatomi leidiniai pirmiausia skirti sveikatos priežiūros specialistams, kurie dirba su vaikais, paaugliais, taip pat jaunuolių tėvams. Bet parengta medžiaga gali būti aktuali ir teisėtvarkos, vaiko teisių apsaugos specialistams ir visiems kitiems dirbantiems su vaikais, paaugliais socialinėje ar ugdymo srityje. Tarpusavyje dalindamiesi informacija ir darbiai dirbdami komandoje, jie gali ne tik kad laiku pastebėti elgesio pokyčius ar liguistos savijautos simptomus, bet ir atrasti būdų, kaip vaikui padėti, sukurti jam palankią ir saugią aplinką.

Daiva Širkaitė

5


Savižudybės Drauge su vaiku : psichologo patarimai mokytojams / Laima Bulotaitė, Roma Vida Pivorienė, Nijolė Sturlienė. Vilnis, 2000. - 53, [1] p.

Mokyklos bendruomenės vaidmuo savižudybių prevencijoje / N. Žemaitienė, L. Jaruševičienė. - Kaunas, 2006. - 48 p.

Saugi vaikystė / Birutė Strukčinskienė. - Klaipėda. - 2002. - 86 p. https://www.scribd.com/doc/41941714/Saugi-vaikysteStrukcinskiene

Savižudybių prevencija mokykloje : metodinė medžiaga. - 2012. - 60, [1] p. https://www.klrppt.lt/wpcontent/uploads/2015/03/Savizudybiu-prevencijamokykloje1.pdf

6


Savižudybių prevencija: atmintinė bendrosios praktikos gydytojams / Psichikos ir elgesio sutrikimų komitetas, Psichikos sveikatos skyrius, Pasaulio sveikatos organizacija. - [Vilnius], [2015]. - 24 p.

Už tylos sienos : savižudybių prevencijos gairės mokykloje. - 2006. - 95, [1] p. - Žemaitienė, Nida http://siauliurvsb.lt/uploads/files/Uz_tylos_sienos.pdf

Sielvartas po savižudybės : knyga tiems, kuriuos paliko. - 2006. - 415, [1] p. - Anneberg, Inger

Be pavadinimo : [nusižudžiusiųjų artimųjų istorijos]. - [2017]. - 285, [3] p.

7


Gyvenimas po lūžio : kultūrinių traumų psichologiniai padariniai. - 2015. – 263 p.

http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Naujienos_Mokslo_pasiekimai/2015/Gy venimas_po_luzio_i_interneta.pdf

Rizikingo elgesio prevencija. Kaip sustiprinti atsparumą. - 2018. - 42 p. https://wlp.metis.pl/downloads/lt/2018_07_20_atsparumo_vadovas.pdf

Trylika priežasčių kodėl : [romanas]. - 2018. - 292, [1] p. - Asher, Jay

Nebaigtas dienoraštis : apysaka. - 3-iasis leid. - 2014. - 179, [1] p. Račickas, Vytautas

Papasakok man apie tobulą dieną : [romanas]. - 2016. - 350, [1] p. Niven, Jennifer

8


Psichologinės krizės

Konsultacinė pagalba emocinėje krizėje esančiai šeimai ir vaikams : mokomoji knyga. - 2019. - 107, [1] p. - ŠidlauskaitėStripeikienė, Ieva

Krizė : konsultacinė pagalba : mokomoji knyga. - 2019. - 183, [1] p. - Šidlauskaitė-Stripeikienė, Ieva

Krizių valdymas mokyklose : metodinė medžiaga mokyklų krizių valdymo komandoms. - 2010. - 52, [1] p., įsk. virš. https://www.klrppt.lt/wp-content/uploads/2015/05/Kriziuvaldymas-mokykloje1.pdf

9


Smurtas prieš vaiką

Galiu padėti savo vaikui : knygelė tėvams apie smurtą prieš vaikus. 2007. - 47, [1] p. - Arlauskaitė, Žydrė

Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam. 2-asis patais. leid. - 2012. - 60 p. https://pozityvitevystesmurtas.ly/3jM7zIb

Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje / A. Krupskienė, L. Narkauskaitė, R. Povilaitis, K. Smirnova, A. Šidlauskienė, L. Vaicekauskaitė, E. Vileikienė. - Vilnius, 2011. - 78 p. http://www.hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/VSTC%20TTVS/Smurto%2 0paplitimas%20ir%20jo%20prevencija%20Lietuvoje.pdf

Fizinis ir psichologinis smurtas : ES Phare projektas. Parama sveikatos reformai ir pirminės sveikatos priežiūros plėtrai / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. - [Vilnius, 2000]. - 26 p. - (Pirminės sveikatos priežiūros komandų mokymas).

10


Metodinės rekomendacijos specialistams, dirbantiems su smurtą patyrusiais vaikais / Roma Šerkšnienė, Darius Petraitis. - Kaunas, 2008. - 48 p.

Tu gali man padėti : metodinės rekomendacijos specialistams, dirbantiems su prievartą patyrusiais vaikais. - 2004]. - 74 p.

Smurto prieš vaikus diagnostikos metodinės rekomendacijos / [sudarytojai: Rolanda Adlienė, Anželika Balčiūnienė, Aušra Marija Dovydaitytė, Darius Leskauskas, Paulius Raugalas, Sigutė Stanaitienė, Daina Taparauskienė, Dovilė Trijonytė]. - Vilnius, 2018. - 95, [1] p. https://vpsc.lrv.lt/uploads/vpsc/documents/files/Leidiniai/Smurtas %20pries%20vaikus_WEB.PDF

Vaiką žalojantis elgesys: ką rodo tyrimas ir prevencinės praktikos pavyzdžiai? / [Ieva Daniūnaitė, Renata Giedrytė, Danya Glaser, Gražina Kašlėjūtė, Aušra Kurienė, Katarzyna Makaruk, Erna Petkutė, Monika Sajkowska, Ginta Švekere, Joanna Włodarczyk, Judita Žukauskaitė]. - [Vilnius], [2013]. – 103p.

11


Vaikų, patyrusių seksualinę prievartą, ir jų artimųjų reabilitacija ir reintegracija : metodinės rekomendacijos psichologams / [Neringa Grigutytė, Evaldas Karmaza, Sigita Kemerienė. - [Kaunas], 2004]. - 143, [1] p.

Smurtas artimoje aplinkoje : atpažinimas, pagalba, prevencija. 2017. - 71 p. - Chomentauskas, Gintaras

Praktinės rekomendacijos kaip atpažinti, kad vaikas yra žalojamas : [projekto „Maži, bet labai svarbūs – vaikų iki 5 metų apsaugos nuo smurto sistemos stiprinimas" leidinys]. - 2012]. - 40, [2] p., įsk. virš. http://www.vaikystebesmurto.lt/_sites/paramosvaikamscentras/me dia/images/Leidiniai/toolkit_vip_lit.pd

Agresyvaus tėvų elgesio su savo vaikais prevencijos prielaidos : monografija. - 2013. - 183, [1] p. - Kairienė, Brigita

12


Patyčios Nematomos patyčios : tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos. - [2015]. - 83, [1] p. - Gasinska, Kamila

Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos. - 2019. - 52, [1] p. https://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/reagavimo_i_pat ycias_mokykloje_rekomendacijos.pdf

Patyčių prevencija klasėje : vadovas mokytojams. - 2010. - 75, [2] p. https://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/Patyciu_pr evencija_klaseje_1.pdf

Patyčių prevencija mokyklose. - 2006]. - 74, [1] p. - Povilaitis, Robertas https://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/patyciu_pr evencija_mokyklose.pdf

Kuriame mokyklą be patyčių. - 2007. - 85, [1] p.

13


Kuriame klasę be patyčių. - 2010. - 21 p. https://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/kuriame _klase_be_patyciu.pdf

Elektroninės patyčios ir jų prevencija. - Vilnius, - 2012, - 28 p. https://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/elektronin es_patycios__perziurai_galutinis_FcYPqOY.pdf

Mokykla gali įveikti patyčias : rekomendacijos mokytojams. 2008. - 46, [1] p. - Povilaitis, Robertas https://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/6_mokykl a_gali_iveikti_patycias.pdf

Patyčios mokykloje : ką žinome ir ką galime padaryti. - 2008. - 162, [1] p. - Olweus, Dan

Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose : tarptautinės konferencijos pranešimai. - 2008]. - 88, 91 p. Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose (tarptautinė konferencija) https://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/konf_pran esimai_lt.pdf

14


Moku bendrauti be patyčių : rekomendacijos vaikams ir paaugliams. - 2008. - 45, [2] p. - Povilaitis, Robertas https://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/7_moku_b endrauti_be_patyciu.pdf

Tadas į mokyklą negrįžo : tėvai ir vaikai, mokytojų ir vaikų tarpusavio santykiai, mokytojų klaidos, vaikų patyčios, vaikų savižudybių priežastys. - 2014. - 397, [3] p. - Norkutė, Rasa

Vaikas kenčia pažeminimus mokykloje. - 2007. - 142, [1] p. („Baltų lankų“ patarimas tėvams, pedagogams). - RinconRobichaud, Maria-Guadalupe (1950-)

Prašau, liaukitės iš manęs tyčiotis… : įkvepianti vienos moters istorija. - 2013. - 325, [2] p. - Blanco, Jodee

Kaip galiu padėti savo vaikui?.. : atsakymai į tėvų klausimus apie patyčias tarp vaikų. - 2011. - 31, [1] p. https://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/kaip_galiu _padeti_savo_vaikui.pdf

15


Priklausomybės Įveikiame kartu : vaikų žalingų įpročių prevencija : patarimai tėvams. - 2006. - 39, [1] p. - Monkevičienė, Ona

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu. - Vilnius. - 2016. - 27 p. http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Prevencija/v aikai%20seka%20tevu%20pavyzdziu_2016.pdf

Priklausomybės ligomis sergančių tėvų vaikai: svarbūs faktai. - Vilnius. - 2017. – 8 p. http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Priklausomyb %C4%97s%20ligomis%20sergan%C4%8Di%C5%B3%20t% C4%97v%C5%B3%20vaika_svarb%C5%ABs%20faktai.pdf

Vaikų piktnaudžiavimo vaistais prevencija,- Vilnius, - 2013, 24 p. http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/vaistai.pdf

16


Narkomanijos prevencija ugdymo institucijose. D. 4: Socialinis ugdymas / sudarė Giedrė Kvieskienė. - 2001. - 195 p.

Kartu su vaiku : psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija : informacinis leidinys, skirtas tėvams. - 2009]. 32 p. http://www2430.vu.lt/Dokumentai/Kartu_su_vaiku.pdf

Narkomanija : knyga mokytojams, auklėtojams ir tėvams / Zygfryd Juczyński. - Vilnius, [2009]. - 77, [1] p.

Vaikai klausia… / L. Gasiliauskas, K. Levickaitė, G. Našlėnas. - Vilnius, 2001. - 48 p.

Kaip padėti paaugliui mesti rūkyti. - 2009]. - 168 p. - Carr, Allen

17


Vaikai ir internetas

Vaikystė tarp ekranų : kaip skaitmeniniame amžiuje užauginti sveiką ir laimingą vaiką. - [2018]. - 253, [1] p. Kilbey, Elizabeth

Kaip atitraukti vaiką nuo kompiuterio ir ką daryti paskui : tėvams, mokytojams, psichologams, gydytojams: naujieji vaikai jau atėjo. - 2008. - 199, [1] p. - Некрасова, Нина

Priklausomybė nuo kompiuterio : kuo vaikus taip traukia modernios informacijos priemonės. - 2011. - 127, [1] p. (Mamos biblioteka). - Bergmann, Wolfgang

Vaikystė prie kompiuterio : visa tiesa apie smurtinius vaizdo žaidimus. - [2008]. - 295, [1] p. - (Psichologija). - Kutner, Lawrence

Saugus ir draugiškas internete : tai, ką apie atsargų elgesį internete turėtų žinoti moksleiviai : [projekto „Bibliotekos pažangai“ leidinys. - 2010. - 29 p.

18


Lytiškumas

Lytiškumo ugdymo etika : vadovėlis / Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Kęstutis Pukelis. - Kaunas, 2008. - 351, [1] p.

Kaip auga ir bręsta jūsų vaikas : patarimai tėveliams. - 2017. - 20, [1] p. https://www.smm.lt/documents/svietimas_pagrindinis_ugdymas

Kuo skiriasi mergaitės ir berniukai : lytiškai orientuotas auklėjimas vaikų darželyje. - 2003. - 123, [2] p. - (Vaikai yra vaikai). - BlankMathieu, Margarete

Vaikų seksualumas : tai, ko jums nevalia žinoti. - [2008]. - 158, [1] p. - („Baltų lankų“ patarimas). - Rufo, Marcel

Augant Kainui : kaip apsaugoti berniukų jausmų pasaulį. - 5-oji laida. - 2019. - 374, [2] p. - Kindlon, Daniel James

Individo raida paauglystėje / Lina Jaruševičienė // Lytiškumas: socialiniai, kultūriniai ir sveikatos aspektai. - P. 83-92.

19


Atvirai apie TAI : gerai pažįstama ginekologė Vaiva ir jos nepakartojami atsakymai į svarbiausius pasaulyje klausimus : mergaičių kambarys / Vaiva Eringytė. - Vilnius, 2016. - 235, [5] p.

Vaiko psichologija

Vaiko ir paauglio psichologija : šiandienos iššūkiai : [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams]. - 2013. - 158, [2] p. Legkauskas, Visvaldas

Laimingos vaikystės psichologija. - 2011. - 174, [2] p. - Briers, Stephen

Šeima ir vaiko emocinis pasaulis : mokomoji knyga. - 2009. 71, [1] p. - Grigaliūnienė, Viktorija

20


Mažų vaikų savireguliacija : monografija. - 2014. - 231, [1] p. Jusienė, Roma

Vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimai: pagalbos galimybės šeimoje ir mokykloje : metodinės rekomendacijos medicinos ir slaugos studentams, gydytojams rezidentams, psichologams ir pedagogams / Asta Dervinytė-Bongarzoni, Sigita Lesinskienė, Irena Urbanienė. - Vilnius, 2005. - 94, [1] p.

Kai augti sunku : vaikų ir paauglių psichologinės problemos ir jų sprendimo būdai / Vilma Mažeikienė. - Vilnius : Tyto alba, 2019. – 212 p.

Psichologinė parama paaugliams ir jų tėvams. - [2007]. - 230, [1] p. - Navaitis, Gediminas

Psichologinės migracijos pasekmės šeimai : vaikų emocinių ir elgesio sunkumų prevencija : metodinė priemonė. - 2012. - 59, [1] p. - (Metodinės priemonės). - Kaniušonytė, Goda

21


Globos institucijose augančių kūdikių emocijų raida : monografija. - 2006. - 328, [1] p. - Radzevičienė, Liuda (1959-)

Vaikų piešiniai : kaip juos suprasti. - 2-oji laida. - [2010]. - 143, [1] p. - (Psichologija). - Bédard, Nicole

Įdomioji psichoterapija mokytojams ir tėvams. - [2008]. - 125, [2] p. - Bončkutė, Genovaitė

Gabaus vaiko drama ir tikrosios savasties paieška. - 3-ioji laida. - 2015. - 149, [2] p. - Miller, Alice

Kodėl geri vaikai gauna prastus pažymius. - 2009. - 133, [1] p. - (Mamos biblioteka). - Silbert, Linda Bress

22


Vaikų ir paauglių emociniai sutrikimai

Vaikų nerimas : kaip įveikti jį be vaistų ir terapijos. - 2-oji laida. [2010]. - 119, [1] p. - (Psichologija). - Reid, Louise

Teisingai mąstyk ir gerai jauskis : kognityvinės ir elgesio terapijos praktinių užduočių knyga vaikams ir paaugliams. - 2010. - 195 p. - Stallard, Paul

Pagalvok dar kartą : kognityvinės elgesio psichoterapijos taikymas vaikams ir paaugliams : metodinė priemonė psichoterapeutams, psichologams, socialiniams darbuotojams ir socialiniams pedagogams. - 2004. - 112 p. - Šerkšnienė, Roma

Kognityvinės elgesio terapijos principų taikymas ir ugdymas vaikų socializacijos centruose : metodinė priemonė. - 2013. - 199, [1] p. http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/20 13_Metodine_priemone_Kognityvines_elgesio_terapijos_princip u_taikymas_ir_ugdymas_VSC.pdf

Pasikalbėkime apie nerimą? : vadovas draugams, artimiesiems, specialistams. - [2018]. - 55, [1] p. - Willetts, Lucy

23


„Sunkūs“ vaikai : praktiniai patarimai auklėtojams ir tėvams. [2004]. - 158, [2] p. - (Gyvename su vaikais). - Herm, Sabine

Pyktis : kasdieniai patarimai ir gudrybės. - 2011. - 94, [1] p. (Psichologija) (Mažasis vadovas tėvams). - Deny, Madeleine

Žaidžiu jausmus: pyktis : metodinis leidinys. - 2014. - 260 p. Cirtautienė, Lina

Žaidžiu jausmus: baimė : metodinis leidinys. - 2012. - 171 p. Cirtautienė, Lina

Vaiko bamba : vaikų klausimai ir psichologų atsakymai : keturios amžiaus grupės nuo 7 iki 16 metų. - 2007. - 328, [1] p. - Kuzmienė, Vilma

24


Vaikų agresija. Priemonės ir korekcijos būdai : socialinės kompetencijos ugdymo metodo tyrimo ataskaita / Šeimos santykių institutas ; [sudarytojai Roma Šerkšnienė, Živilė Kėrytė] ; [praktiniai konsultantai: Vaiva Bingelienė, Indrė Danėnaitė, Marija Giedraitytė, Rasa Pietarienė, Jolanta Reingardė, Renata Urbonaitė, Ugnė Venslauskaitė]. – Kaunas : Šeimos santykių institutas, 2010. – 83 p.

Netektis Žaidžiu jausmus: liūdesys : netekties aspektu : metodinis leidinys. 2016. - 212 p. - Cirtautienė, Lina

Netekčių psichologija. - 2008. - 111, [1] p. - Polukordienė, Ona Kristina http://ntb.lrv.lt/uploads/ntb/documents/files/Vidaus%20dokumentai/Net ek%C4%8Di%C5%B3%20Psichologija.pdf

Šeimoje netektį patyrusių vaikų socializacija : monografija. - 2008. 191, [1] p. - Butvilas, Tomas

25


Tėvų skyrybos

Kai sielvartauja vaikai : suaugusiems, kad jie išmoktų padėti vaikams lengviau išgyventi artimųjų mirtį, tėvų skyrybas, augintinio netektį, persikraustymą ir kitas permainas. - 2-oji laida. - 2009. - 311, [1] p. - James, John W.

Dveji namai, viena vaikystė : skyrybos ir tėvystės planas, trunkantis visą gyvenimą. - 2017. - 359, [1] p. - Emery, Robert E.

Gyvenimas po skyrybų: kaip išlikti tėvais : leidinys tėvams apie įvyksiančius pokyčius šeimoje ir būsimus sprendimus. 2015. - 28 p. - Bingelienė, Vaiva

Išsiskyrimo su tėvais psichologinis poveikis vaikui : metodinė priemonė. - 2012. - 46, [1] p. - (Metodinės priemonės). - Lazdauskas, Tomas

Mano tėvai skiriasi : aš jaučiuosi sutrikęs. - [2010]. - 141, [1] p. - (Psichologija). - Berger, Maurice

26


Myliu ir mamą, ir tėtį : knyga tėvams, išgyvenantiems skyrybas. - 2019. - 135, [1] p. - Sondaitė, Jolanta

Kaip užauginti tikrą vyrą be tėvo šeimoje : vienišos motinos gidas. - 2006. - 277, [1] p. - („Baltų lankų“ patarimas tėvams). Bromfield, Richard

Vieniša mama : kaip moterys su vaikais įveikia skyrybas. 2009. - 150, [1] p. - (Mamos biblioteka). - Martin, Katharina

Tėvams apie vaikų auklėjimą

Kaip užauginti žmogų : mintys iš vaikų psichologo smėlio dėžės. 2019. - 221, [1] p. - Kurienė, Aušra

Atsakinga tėvystė : kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius. - [2017]. 253, [2] p. - Bortkevičienė, Jūratė

27


Auklėjimo detoksas. - 2019. - 111, [1] p. - Murauskienė, Ramunė

Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų. - 2019. - 334, [1] p. - Faber, Adele

Laimingi vaikai : iššūkis tėvams. - 2018. - 351, [1] p. - Dreikurs, Rudolf

Be pavojų : nuo gimimo iki mokyklos : mokyklos tarpsnis : tėvams, mokytojams, psichologams, gydytojams : korepetitorius tėvams. 2010. - 310, [1] p. - (Indigo vaikai). - Некрасова, Заряна

Nebijokite drausminti vaikų. - 2-oji patais. laida. - 2017. - 219, [2] p. Peters, Ruth Allen

28


Nepraraskime savo vaikų : kodėl ryšys su vaiku toks svarbus, kokie pavojai jam gresia. - 2017. - 322 p. - Neufeld, Gordon

Nestandartinis vaikas, arba Kaip auklėti tėvus. - 2013. - 459, [5] p. Леви, Владимир Львович

Ramūs tėvai, laimingi vaikai : kaip nustoti šaukti ant savo vaikų ir užmegzti su jais ryšį. - 2-oji laida. - 2019. - 364, [4] p. - Markham, Laura

Laimingų vaikų paslaptis. - 2010. - 164, [2] p. - (Mamos biblioteka). Biddulph, Steve

Vaikas pokyčių kelyje : kaip nepaskęsti jausmuose ir išlaikyti sveiką protą augant vaikui. - Atnauj. leid. - 2018. - 121, [3] p., [8] įd. lap. (Išlikimo gidas tėvams ; kn. 1). - Blandė, Asta

29


Ypatingas vaikas: vienas ar kiekvienas? : kaip sėkmingai ugdyti savo vaiko asmenybę. - Atnauj. leid. - 2018. - 131, [3] p., [8] įd. lap. (Išlikimo gidas tėvams ; kn. 2). - Blandė, Asta

Išmintinga meilė : jautrumu paremta drausmės alternatyva, padėsianti jums tapti geresniais tėvais, o jūsų vaikams užaugti visaverčiais žmonėmis. - 2-oji laida. - [2013]. - 309, [2] p. - Pieper, Martha Heineman (1941-)

Bendrauti su vaiku. Kaip? : [auklėjimas be prievartos]. - 2016. - 246, [2] p. - Гиппенрейтер, Юлия Борисовна (1930-)

Pypliotyra : [psichologų patarimai nuo lopšio iki mokyklos] / Jūratė Jadkonytė-Petraitienė. - Vilnius, 2015. – 333 p.

30


Stiprių santykių tarp tėvų ir vaiko kūrimo vadovas : teigiamas, vaiko teisių nuostatomis pagrįstas požiūris. - Vilnius, 2012. - 57 p. https://www.tevudarzelis.lt/Files/atsisiuntimai/Santykiu_tarp_tevu_ir_vaiko_kurimo_vad ovas.pdf

Kaip auginti berniukus XXI amžiuje. - 2019. - 255, [1] p. - Biddulph, Steve

Itin jautrus vaikas : kaip padėti mūsų vaikams gyvuoti, kai pasaulis juos stelbia / Elaine N. Aron ; iš anglų kalbos vertė Edmundas Juškevičius. Vilnius : Sofoklis, 2017. - 415 p.

Patarti negalima. Pasitikėti : tėvams apie vaikus ir jų sprendimus. 2015. - 44, [1] p. - Klimašauskienė, Rūta http://www.euroguidance.lt/images/docs/02/Patarti%20_egalima_pasiti keti.pdf

Smegenys, tariančios TAIP : kaip stiprinti savo vaiko drąsą, smalsumą ir ištvermę / Daniel J. Siegel ir Tina Payne Bryson. - Vilnius, 2018. 238, [1] p. 31


Šeima vaiko akimis / Gintaras Chomentauskas. - Vilnius, 2019. - 199, [1] p.

Vaikų elgesio problemos Įveikiame kartu : vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencija : metodinės rekomendacijos pedagogams. - 2-asis papild. leid. - [2018]. - 78, [1] p. - Monkevičienė, Ona

Mano vaikas mane varo iš proto! : emocijų kaita ir savarankiškumo paieškos: kaip suprasti, kas vyksta 6–11 metų vaiko galvoje, ir tinkamai reaguoti į jo elgesį. - [2019]. - 175, [1] p. - Filliozat, Isabelle

Nevaldomų vaikų nebūna : kai vaikas – it tiksinti bomba. - 2017. - 263, [1] p. - Greene, Ross W.

Viską išbandžiau : priešgyniavimas, ašaros ir įniršio priepuoliai : kaip ramiai išlaukti 1-5 metų tarpsnį. - [2018]. - 171, [1] p. - Filliozat, Isabelle

32


Ašaros ir pykčio priepuoliai : ką daryti, kai kūdikiai ir vaikai verkia. 2018. - 140, [4] p. - Solter, Aletha Jauch

Kodėl mūsų vaikai virsta tironais, arba prarasta vaikystė. - 2011. - 150, [2] p. - Winterhoff, Michael

Kodėl mano vaikas kaprizingas? : [kaip sumaniai elgtis sunkiais vaiko vystymosi etapais] : šeimos gidas. - [2012]. - 96 p. - Tiefenbacher, Angelika

Nenustygstantis, nenuorama, hiperaktyvus : gyvenimas su siautėjančiu vaiku. - [2010]. - 182, [1] p. - (Psichologija). - Rigon, Emmanuelle

Kodėl vaikai neklauso? : moksleivių netinkamo elgesio ypatumai : metodinės rekomendacijos : [mokymo priemonė tėvams ir mokytojams]. 2001. - 56 p. - Žukauskienė, Rita

33


Vesk savo vaiką į sėkmę : vadovas tėvams, ugdantiems vaikus, turinčius mokymosi, aktyvumo, dėmesio sutrikimų : mokslo įrodymais pagrįstas metodas. - 2016. - 316, [1] p. - Danino, Maly

Vaikų agresija. Priemonės ir korekcijos būdai : socialinės kompetencijos ugdymo metodo tyrimo ataskaita / Šeimos santykių institutas ; [sudarytojai Roma Šerkšnienė, Živilė Kėrytė] ; [praktiniai konsultantai: Vaiva Bingelienė, Indrė Danėnaitė, Marija Giedraitytė, Rasa Pietarienė, Jolanta Reingardė, Renata Urbonaitė, Ugnė Venslauskaitė]. – Kaunas : Šeimos santykių institutas, 2010. – 83 p.

Mokyklinio amžiaus vaikų psichinis atsparumas: samprata ir ugdymo pagrindai : informacinis metodinis leidinys. - 2008. - 56, [1] p. - Griciūtė, Aušra

Vaiko elgesio ir emocinės problemos : kontekstas, psichologinis įvertinimas ir pagalba : metodinis leidinys aukštajai mokyklai. - 2005. - 91, [1] p. - (Metodinės priemonės). - Nasvytienė, Dalia https://avienuolis.anyksciai.lm.lt/files/vaiko%20elgesio%20ir%20emocines %20problemos.pdf

34


Mažasis tironas : kokios paramos reikia vaikams?. - 2009. - 231, [1] p. Prekop, Jirina

Rėkia, pešasi, viską gadina : kaip elgtis su agresyviais vaikais. - 2004. - 111, [1] p. - (Vaikai yra vaikai). - Rumpf, Joachim

Vaikai pavojuje : kaip padėti vaikui nugalėti pyktį. - 2000. - 168 p. Campbell, Ross

Paaugliai

Paauglystė: šeimos santykių išbandymas. - 2019. - 141, [3] p., [8] įd. lap. - (Išlikimo gidas tėvams ; kn. 3). - Blandė, Asta

35


Kaip sutarti su paaugliu? : vadovas nusivylusiems tėvams. - [2019]. - 125, [2] p. - Goso, Diego

Atradimų metai : supraskite savo besikeičiantį paauglį : Lions Quest socialinio ir emocinio ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ : [knyga tėvams]. - [2017]. - 48 p.

Suaugusiųjų gidas po paauglių pasaulį : kaip suprasti jų elgesį, išugdyti tvirtą pasitikėjimą ir užauginti garbingą suaugusįjį. - 2018. - 351, [1] p. - Shipp, Josh

Kaip „prisijaukinti“ paauglystę? : rekomendacijos tėvams. - [2016]. - 40 p. - Šerkšnienė, Roma

Kaip užsitarnauti paauglių pasitikėjimą namuose ir mokykloje : vadovas tėvams, mokytojams, konsultantams ir mokyklų administratoriams. - 2-asis patais. leid. - 2000. - 38, [1] p. - Walton, Francis X.

36


Kaip mylėti savo paauglį. - 3-oji papild. laida. - 2010. - 176 p. Campbell, Ross

(Ne)tobulos paauglystės užrašai : [skirta gyvenantiems su vaikais]. 2019. - 447, [1] p. - Murauskienė, Ramunė

Paauglių tėvų knyga : [sisteminis efektyvaus auklėjimo įgūdžių lavinimas]. - [2018]. - 191 p.

Dėmesio: paauglystė : tėvų knyga. - 2015. - 199, [1] p. - Slušnys, Linas

Penkios paauglių meilės kalbos : kaip suprasti ir išmokti paauglio meilės kalbą. - 2020. - 312, [8] p. - Chapman, Gary

37


Paaugliai: kai auklėjimas nebepadeda : ramiai per audringus laikus. 2010. - 159, [1] p. - Juul, Jesper

Pokyčiai ir iššūkiai : pagrindinių gyvenimo įgūdžių ugdymas : [Lions-Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“. - 2-asis leid. - 2012]. - 164 p.

Ribos paaugliams : kada sakyti „taip“, kaip sakyti „ne“. - 2020. 280 p.

Pagalvok dar kartą : kognityvinės elgesio psichoterapijos taikymas vaikams ir paaugliams : metodinė priemonė psichoterapeutams, psichologams, socialiniams darbuotojams ir socialiniams pedagogams. - 2004. - 112 p. - Šerkšnienė, Roma

38


UŽRAŠAMS

39


Internetinis el. leidinys Parengė Lietuvos medicinos biblioteka Kaštonų g. 7, LT-011107 Vilnius 40


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.