Page 1

Akademikė – LMA tikroji narė, profesorė habilituota daktarė

ZITA AUŠRELĖ KUČINSKIENĖ


LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA

Akademikė – LMA tikroji narė, profesorė habilituota daktarė

ZITA AUŠRELĖ KUČINSKIENĖ Bibliografijos rodyklė

VILNIUS 2018


Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB)

Sudarė Ramutė Stankevičienė Redagavo Zita Aušrelė Kučinskienė

Viršelyje panaudotas Aušros Čapskytės ekslibrisas

ISBN 978-9986-763-52-9 (elektroninis)

© Lietuvos medicinos biblioteka, 2018 © Zita Aušrelė Kučinskienė, 2018


TURINYS Pratarmė

6

Zita Aušrelė Kučinskienė dekanė 2002–2012 m.

7

Gyvenimo aprašymas

11

Moksliniai darbai Knygos. Straipsniai. Tezės ir pranešimai Racionalizaciniai pasiūlymai

21 83

Profesorės Zitos Aušrelės Kučinskienės pasisakymai, pokalbiai, komentarai ir mintys

83

Disertacijų mokslinė vadovė

97

Doktorantūros ir habilitacijos komitetų narė

99

Leidinių recenzentė

103

Redaktorė Knygos Žurnalai

104 105

Literatūra apie profesorę Zitą Aušrelę Kučinskienę

107

Asmenvardžių rodyklė

121


Pratarmė Ši bibliografijos rodyklė skirta akademikės, Lietuvos mokslų akademijos tikrosios narės, profesorės habilituotos daktarės Zitos Aušrelės Kučinskienės gimimo Jubiliejui. Tai jau antroji bibliografijos rodyklė, papildyta ne tik publikacijomis nuo 2009 metų, bet ir apimanti visus darbus nuo 1974 iki 2018 metų (pirmoji išleista 2008 metais, kuri apima 1974-2008 metų publikacijas). Šioje rodyklėje suregistruoti mokslo darbai, redaguoti ir sudaryti leidiniai, mokslo populiarinimo darbai. Rodyklėje rasime Lietuvoje ir užsienio spaudoje publikuotus darbus, iš viso 973 įrašus. Sudarant bibliografiją naudotasi Lietuvos medicinos bibliotekos fonduose esančiais leidiniais, taip pat elektroniniais informacijos ištekliais : Lietuvos medicinos bibliotekos elektroniniu katalogu, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku, Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu, Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) elektroniniu katalogu ir kitomis prieinamomis duomenų bazėmis bei kitais informacijos šaltiniais internete. Bibliografijos rodyklės medžiaga aprašyta remiantis tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo (ISBD) taisyklėmis : „ISBD : tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas“ (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013). Rodyklė pradedama straipsniu, perspausdintu iš knygos „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanai“ (2017), kuriame išsamiai aprašoma profesorės mokslinė veikla, apdovanojimai. Bibliografija sudaryta atvirkščiai chronologiniu (ir abėcėliniu) principu. Medžiaga rodyklėje išdėstyta atvirkščiai chronologine tvarka, o metų ribose – pagal abėcėlę. Skyriuje : Moksliniai darbai. Knygos. Straipsniai. Tezės ir pranešimai pateikti moksliniai darbai ir racionalizaciniai pasiūlymai (631 įrašas). Metuose į priekį iškeltos monografijos, knygos, metodinės priemonės, disertacijos ir disertacijų mokslo laipsniui įgyti santraukos, o po specialaus ženkliuko – straipsniai, tezės ir pranešimai. Skyriuje Profesorės Z. Kučinskienės pasisakymai, pokalbiai, komentarai ir mintys publikacijų turinį padeda atskleisti anotacijos, kurios pateikiamos įrašų pabaigoje kursyvu. Skyriuje Disertacijų mokslinė vadovė, Doktorantūros ir habilitacijos komitetų narė, Leidinių recenzentė, Redaktorė įrašai pateikti abėcėlės tvarka. Literatūra apie profesorę Zitą Aušrelę Kučinskienę rinkta iš enciklopedijų, žinynų, mokslinių rinkinių, knygų, įvairių periodinių leidinių ir interneto. Leidinio pabaigoje pateikta asmenvardžių rodyklė, kurioje nurodyti bibliografinių įrašų numeriai. Ramutė Stankevičienė

6


Zita Aušrelė Kučinskienė dekanė 2002-2012 m. Gydytoja, habilituota daktarė, profesorė, akademikė. Gimė 1948 m. balandžio 27 d. Vilniuje. 1966 m. baigė Salomėjos Nėries 2-ąją vidurinę mokyklą. 1972 metais su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įgydama gydytojos specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Medicinos fakulteto Fiziologijos ir biochemijos katedroje. 1976 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją „Sveikų vaikų, sergančių lėtiniais uždegiminiais susirgimais (plaučių ir inkstų), ir jų giminių šlapimo glikozaminoglikanų charakteristika“, 1988 m. – habilituoto daktaro disertaciją „Sveikų ir sergančių dislipoproteinemijomis labai mažo tankio lipoproteinų frakcinė sudėtis“. Stažavosi ir dirbo mokslo darbą Karolio institute Stokholme (Švedija), Rusijos mokslų akademijos Eksperimentinės medicinos instituto Sankt Peterburge Lipidų tyrimo laboratorijoje, Viskonsino (JAV) universiteto Laboratorinės medicinos centre. Dirbdama Vilniaus universitete nuosekliai sėmėsi praktinio, mokslinio, pedagoginio bei administracinio darbo patirties – nuo vyr. laborantės iki profesorės (1989 m.), Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėjos (nuo 1988 m.). 1981 m. buvo pakviesta dirbti į Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų laboratoriją. Per jos vadovavimo (nuo 1983 m.) laboratorijai laikotarpį Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų laboratorija išaugo iki didžiausio ir pažangiausio šalyje Laboratorinės medicinos centro. Mokslo darbo tema susiklostė natūraliai – pradėjusi tyrinėti medžiagų apykaitos sutrikimus (profesorė pirmoji Lietuvoje, įdiegusi chromatografijos metodą, nustatė vieną iš paveldimų glikozaminoglikanų apykaitos patologijų), vėliau gilinosi į lipidų ir lipoproteinų sudėties bei jų apykaitos fundamentinius tyrimus, o už aterosklerozės patogenezės tyrimus 2011 m. jai buvo paskirta Lietuvos mokslo premija. Profesorė – tarptautinių bei Lietuvos mokslo ir studijų fondo, Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų mokslinių projektų dalyvė ir vadovė. Ji yra Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė. Kaip aktyvi mokslininkė, patyrusi pedagogė, dalyvauja moksliniame ir visuomeniniame darbe, yra Vilniaus universiteto Senato narė ir Mokslo komiteto pirmininkė, Medicinos fakulteto tarybos narė. Jos vadovavimo Medicinos fakultetui laikotarpiu buvo optimizuota fakulteto struktūra, atliktas esminis fakulteto (Čiurlionio g.) remontas, suformuota fakulteto antrųjų rūmų (mokslo centro) idėja ir parengtas pirminis projektas. Ji buvo Europos Komisijos mokslo patariamosios tarybos bei jos biuro, Europos Medicinos mokslo tarybos vykdomojo komiteto, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro nuolatinio komiteto narė. Nuo 1983 m. iki 2012 m. vadovavo Lietuvos laboratorinės medicinos draugijai, atstovavo laboratorinei medicinai pasaulio ir Europos organizacijose, vadovavo ir asmeniškai dalyvavo rengiant svarbiausius laboratorinės medicinos specialybės teisės aktus ir dokumentus. Parengė ir įvedė laboratorinės medicinos rezidentūros, doktorantūros, medicinos biologijos magistrantūros studijų programas, laboratorinės medicinos kursą įvairių studijų programų studentams. Buvo Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto neetatinė ekspertė, yra Sveikatos apsaugos ministerijos specialistė konsultantė laboratorinei medicinai. Profesorė yra Lietuvos ir tarptautinių mokslinių draugijų narė, Baltijos šalių laboratorinės medicinos asociacijos (BALM – buvo viena iš jos steigėjų 2001 m.) ir jos organizuojamų kongresų organizacinių komitetų narė ir pirmininkė (nuo 1994 m.), Lietuvos ir Baltijos šalių aterosklerozės kongresų narė ir pirmininkė (nuo 2001 m.), buvo žurnalo „Acta medica Lituanica“ vyriausioji redaktorė, nuo 2002 m. jos iniciatyva įkurto žurnalo „Laboratorinė medicina“ vyriausioji redaktorė. 7


Profesorė skaitė paskaitas JAV, Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Kanadoje. Ji yra monografijos „Lipoproteinai“, vadovėlio „Klinikinės biochemijos ir laboratorinės diagnostikos pagrindai“ (2008 m.) autorė, kitų vadovėlių ir mokymo priemonių bendraautorė, jos moksliniai darbai aprašyti daugiau nei 500 straipsnių, iš kurių dalis skelbta žurnaluose „Nature“, „British Medical Journal“, „Atherosclerosis“, „Journal of Lipid Research“ ir kituose. Nuo 1998 m. buvo tarptautinių ir Lietuvos mokslinių projektų dalyvė ir vadovė. Kaip aktyvi mokslininkė ir pedagogė, yra apdovanota Alberto Šveicerio aukso medaliu, ji pirmoji Lietuvos mokslų akademijos Vlado Lašo premijos laureatė (1996 m.), Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premijos laureatė, už profesinę veiklą medicinos bei gamtos mokslų srityje yra pelniusi „Gyvybės medžio“ apdovanojimą, išrinkta Suomijos klinikinės chemijos draugijos garbės nare, Lenkijos medicinos mokslų akademijos tikrąja nare, Alberto Šveicerio pasaulio medicinos akademijos tikrąja nare, yra nusipelniusi Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja ir apdovanota Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo Garbės ženklu. 2015 m. išrinkta Vilniaus medicinos draugijos garbės nare. Šiandien sukauptą mokslinio ir praktinio darbo patirtį profesorė perteikia studentams ir doktorantams, kurie profesorės vadovaujami rengia ir gina daktaro disertacijas (11 doktorantų sėkmingai jas apgynė).

8


Habilitated doctor of the biomedical sciences, physician and professor, Z. A. Kučinskienė, was born on April 27, 1948 in Vilnius. In 1972, she graduated with distinction from the Medical faculty of Vilnius University and, that same year, began working in the Department of Physiology and Biochemistry. In 1976, Kučinskienė defended her medical doctor‘s thesis, titled The Characteristics of Glycosaminoglycans Found in the Urine of Healthy Children Suffering from Inflammatory Diseases (of the Lungs and the Kidneys) and of their Relatives. In 1988, she defended her habilitation thesis, titled The Fractional Composition of Very Low-density Lipoproteins Found in Healthy Individuals and those Suffering from Dyslipoproteinemias. She did research at the Karolinska Institute in Stockholm (Sweden), the Lipid Research Laboratory of the Russian Science Academy‘s Experimental Medicine Institute in St. Petersburg (Russia), and at the University of Wisconsin (USA). While working at Vilnius University, Kučinskienė has acquired a great deal of experience in practical, scientific, pedagogic and administrative work, starting from the position of senior laboratory assistant, all the way up to the position of professor (1989) and head of the Department of Physiology, Biochemistry, Microbiology and Laboratory Medicine (since 1988). In 1981, she was invited to work in the Santara Clinics‘ laboratory at the Vilnius University Hospital. During her tenure there (since 1983), the laboratory has grown to become the largest and the most advanced centre of laboratory medicine in the whole country. Kučinskienė first began to study metabolism disorders. She was the first in Lithuania to use the chromatography method and successfully applied it in her studies of the hereditary pathologies of glycosaminoglycan metabolism. Later, she studied the composition and metabolism of lipids and lipoproteins. For her work on the pathogenesis of atherosclerosis, she received the 2011 Lithuanian Science Prize. She participated in and headed international and Lithuanian projects, funded by the Lithuanian State Studies Foundation and the Research Council of Lithuania. Kučinskienė is a true member of the Lithuanian Academy of Sciences. She takes an active part in the life of the university as member of the Senate, chairwoman of the Science Committee, and member of the Medical faculty Council. Kučinskienė was elected Dean of the Faculty of Medicine for two consecutive terms during 2002–2012. During her terms of tenure, the structure of the faculty was optimized, essential repairs to the main faculty building on Čiurlionis St. were made, and technical plans for a new medical campus were drawn up. She was a member of several European committees and councils, namely the European Science Advisory Council and Office of the European Commisssion, the Executive Committee of the European Medical Science Council and the Standing Committee of the WHO Regional Office for Europe. During 1983–2012, she headed the Lithuanian Society of Laboratory Medicine and represented that branch of medicine in global and European organizations. In Lithuania, the most important laws and legal documents pertaining to the field of laboratory medicine were prepared under her supervision. She prepared and introduced the doctoral and residency study programs for laboratory medicine, the master‘s study program for Medical biology, and a course on Laboratory medicine for students from various study programs. Kučinskienė also held important positions within Lithuanian governmental institutions and international organizations in Lithuania. She was assistant chair of the National Health Board, an expert for the parliamentary Health Affairs Committee, and currently is a specialist-consultant on laboratory medicine for the Ministry of Health. She is a member of many Lithuanian and international scientific societes. She is one of the founders (2001) of the Baltic Association for Laboratory Medicine (BALM) as well as member and chairwoman (since 1994) of its organizational committee which organizes their congresses, a member and chairwoman (since 2001) of the Atherosclerosis congresses of Lithuania and the Baltic States. She was the chief editor of the journal Acta medica 9


Lituanica, and since 1999, the chief editor of Laboratory Medicine, a journal which she helped establish. Kučinskienė has delivered lectures in the United States, Sweden, Finland, Germany, Hungary and Canada. She is the author of the monograph Lipoproteins, the textbook The Basics of Clinical Biochemistry and Laboratory Diagnostics (2008) and co-author of several other textbooks and teaching guides. She is the author of about 500 scientific articles, which have appeared in such scientific journals as Nature, The British Medical Journal, Atherosclerosis, The Journal of Lipid Research and others. Since 1998, she has participated in and headed 12 international and Lithuanian scientific projects. Kučinskienė has received a number of important awards : the Albert Schweitzer Gold Medal, the Lithuanian Academy of Science‘s Vladas Lašas Prize (the first Lithuanian winner, 1996), the Vilnius University Rector‘s Science Prize, and receiver of the Tree of Life Award for her professional accomplishments in the fields of medicine and the natural sciences. She is an elected honorary member of the Finnish Society of Clinical Chemistry, true member of the Polish Academy of Medical Sciences, true member of the Albert Schweitzer World Academy of Medicine, a distinguished Lithuanian public health worker and the recipient of its health mark of honor award. In 2015, she was elected an honorary member of the Vilnius Medical Society. Under Professor Kučinskienė‘s supervision, 11 doctoral candidates have successfully defended their theses. Perspausdinta iš Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanai. – Vilnius, 2017. P. 8184.

10


Curriculum Vitae ZITA AUŠRELĖ KUČINSKIENĖ Anketiniai duomenys Zita Aušrelė Kučinskienė 1948-04-27

Vardas: Pavardė: Gimimo data:

Mokslo laipsnis: habilituota daktarė Akademinis vardas: akademikė, profesorė Dabartinės pareigos: Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros profesorė, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Laboratorinės medicinos centro profesorė konsultantė – laboratorinės medicinos gydytoja Adresas: Telefonai Elektroninis paštas:

Čiurlionio g. 21, LT-03101, Vilnius ir Santariškių g. 2, LT-08661, Vilnius-21 (8-5)2365118 zita.kucinskiene@mf.vu.lt

Išsimokslinimas 1988

Medicinos mokslų akademijos Eksperimentinės medicinos mokslo tyrimo institutas (Leningradas, dabar Sankt Peterburgas)

Habilituota daktarė (medicina)

1976

Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimo institutas (Vilnius)

Mokslų daktarė (medicina)

1966-72

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

Gydytoja

Apgintos disertacijos 1988

Habilituoto daktaro (medicinos mokslai, klinikinė chemija): „Sveikų ir sergančių dislipoproteinemijomis labai mažo tankio lipoproteinų frakcinė sudėtis“

1976

Daktaro (medicinos mokslai, biochemija): „Sveikų vaikų, sergančių lėtiniais uždegiminiais susirgimais (plaučių ir inkstų) ir jų giminių šlapimo glikozaminoglikanų charakteristika“

11


Profesinė veikla ________________________________________________________________________________

Lietuvoje: 1988– iki dabar

VU Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra

Profesorė

2017-09-01– 2017-10-31

VU Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų institutas

Direktorė

1988–2017

VU Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra

Katedros vedėja (paskirta 1988 m. birželio 30 d. VU Rektoriaus įsakymu Nr. 456-K, išrinkta 1993, 1998, 2003, 2008, 2012 metais)

1981– iki dabar

VUL Santaros klinikų Laboratorinės medicinos centras

Laboratorinės medicinos gydytoja (1981–2016), nuo 2016 – profesorė konsultantė – laboratorinės medicinos gydytoja

1983–2016

VUL Santaros klinikų Laboratorinės medicinos centras

Direktorė

2002–2012

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

Dekanė (dvi kadencijas iš eilės)

1989–2002

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

Prodekanė (gydytojų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimas)

1982–1988

VU Medicinos fakulteto Fiziologijos ir biochemijos katedra

Docentė

1978–1982

VU Medicinos fakulteto Fiziologijos ir biochemijos katedra

Vyresnioji mokslo darbuotoja

1976–1978

VU Medicinos fakulteto Fiziologijos ir biochemijos katedra

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Karolinska Institutas, Stokholmas, Švedija

Stažuotoja

Užsienyje: 1980–1981

12


Suteikti akademiniai vardai 2011

Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė (akademikė)

1990

LR SAM aukščiausia klinikinės laboratorijos gydytojos kategorija

1989

Profesoriaus vardas

1984

Docento vardas

Kvalifikacijos tobulinimas Metai / trukmė

Institucija

Sritis

2010 (3 d.)

Kvalifikacijos tobulinimas tema „Humanizmas ir ateities medicina“, Lenkijos medicinos mokslų akademija, Varšuva, Lenkija;

Ateities medicina

2008 (3 d.)

Kvalifikacijos tobulinimas tema „Naujas požiūris į klinikinę biologiją“ ir „Naujos technologijos ir jų svarba laboratorijų valdyme“, Briuselis, Belgija;

Laboratorinė medicina

2006 (3 d.)

Kvalifikacijos tobulinimas tema „Laboratorinių tyrimų automatizacija ir laboratorinė preanalizinė sistema“, Osnabruck, Vokietija;

Laboratorinė medicina

2005 (1 sav.)

Kvalifikacijos tobulinimas tema „Klinikinių laboratorinių tyrimų ateitis“, Baltimorė, JAV;

Laboratorinė medicina

2002 (1 sav.)

Stažuotė Atlantos universiteto Laboratorinės medicinos katedroje bei universiteto ligoninės laboratorijoje, Atlanta, JAV;

Laboratorinė medicina

2000 (1 sav.)

Tobulinimo kursai imunofermentinės diagnostikos srityje, Los Andželas, JAV;

Laboratorinė medicina

1998 (1 sav.)

Tarptautinės Klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos federacijos (IFCC) organizuoti laboratorijų vadybos kursai, Varšuva, Lenkija;

Klinikinė chemija ir laboratorinė medicina

1997 (1 sav.)

Tobulinimo kursas „Koronarinės širdies ligos prevencija“, Vašingtonas, JAV;

Laboratorinė medicina ir ligų prevencija

1997 (1 sav.)

Pasaulinės sveikatos organizacijos tobulinimo kursai kokybės vadybos srityje, Diuseldorfas, Vokietija;

Laboratorinė medicina ir kokybės vadyba

1996 (2 sav.)

Stažuotė Glasgo universiteto ligoninės Lipidų klinikoje bei Klinikinės chemijos skyriuje, Glazgas, Jungtinė Karalystė;

Klinikinė chemija

13


1995 (1 sav.)

Klinikinės enzimologijos kursas Amerikos klinikinės enzimologijos asociacijos organizuotame simpoziume, Leksingtonas, JAV;

Klinikinė enzimologija

1992 (1 mėn.)

Mokslinė stažuotė Viskonsino universiteto Patologijos ir Laboratorinės medicinos centre, Medisonas, JAV;

Laboratorinė medicina

1980–1981 (10 mėn.)

Stažuotė Karolinska institute Stokholme, Švedija;

Lipidų ir lipoproteinų biochemija

Mokslinė veikla Moksliniai interesai 1. Aterosklerozės patogenezės mechanizmų (stresas, uždegimas, kraujo plazmos lipidai ir lipoproteinai) tyrimas. 2. Naujų klinikinės biochemijos metodų paieška ir taikymas laboratorinėje diagnostikoje.

Dalyvavimas moksliniuose projektuose ________________________________________________________________________________ 1. Lietuvos mokslo tarybos mokslo projektas „Lėtinio streso nulemti aterosklerozės proceso ypatumai: naujų biožymenų paieška ir tyrimas“ (ATEROSTRES), Reg. Nr. MIP-15332.

2015–2018

Vadovė

2. Lietuvos mokslo tarybos mokslo projektas „Lietuvos populiacijos genetinė įvairovė ir sandaros kitimai, susiję su evoliucija ir dažniausiai paplitusiomis ligomis“ (LITGEN), Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-013.

2011–2015

3. Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ mokslo projektas „Lietuvos populiacijos genominė įvairovė ir koronarinės širdies ligos individualaus gydymo galimybės“ (LIGENKOR), Reg. Nr. LIG-10008.

2010

Vadovė

4. Lietuvos valstybinio Mokslo ir studijų fondo mokslo projektas „Žmogaus genomo įvairovės ypatumų nulemti aterosklerozės patogenezės mechanizmai“ sutarties su LVMSF Nr. P24/04, Reg. Nr. U-04002.

2004–2006

Vadovė

5. Lietuvos valstybinio Mokslo ir studijų mokslo projektas „Aterosklerozės rizikos veiksniai Vilniaus vyrų grupėje: kohortinė studija“ (Reg. Nr. T-04009).

2004

Vadovė

6. Lietuvos valstybinio Mokslo ir studijų fondo mokslo projektas „Laboratorinių tyrimų kokybės vertinimo modelis“ (Reg. Nr. 21167).

2001

Vadovė

Tyrimo grupės narė, vyriausioji mokslo darbuotoja

14


7. Lietuvos valstybinio Mokslo ir studijų fondo mokslo projektas „Apoptozė ir multirezistentiškumas hematologijoje“ (Reg. Nr. 20360).

2000

Vadovė

8. Lietuvos valstybinio Mokslo ir studijų fondo mokslo projektas „Imunologinių faktorių įtaka aterogenezėje“ (Reg. Nr. 99265).

1999

Vadovė

9. Vilniaus universiteto finansuojamas mokslo darbas tema „Piktybinių hematologinių ligų (ūminių leukemijų ir lėtinių limfoproliferacinių susirgimų) imunofenotipavimas bei optimalių jų žymenų paieška“.

1999– iki dabar

Vadovė

10. Vilniaus universiteto finansuojamas mokslo darbas tema „Naujų aterosklerozės rizikos veiksnių paieškos ir tyrimas“.

2000– iki dabar

Vadovė

11. Tarptautinis mokslo projektas „LiVicordia – Linčopingo – Vilniaus koronarinės širdies ligos rizikos veiksnių paieškos ir tyrimas“.

1994–1997 ir 2003–2006

Projekto koordinatorė Lietuvoje

12. Europos Bendrijos finansuojamas INCO 1998–1999 ir Projekto COPERNICUS mokslo projektas „QLAB + 2003 koordinatorė informacinės sistemos klinikinių laboratorijų Lietuvoje kokybės įvertinimui ir akreditacijai“; kontrakto Nr. IC15-CT96-1831. _____________________________________________________________________________________

Pedagoginė veikla 1. Parengė ir pradėjo dėstyti Klinikinės biochemijos (1989) ir Laboratorinės medicinos (1991) dalykus studentams; parengė ir įvedė Laboratorinės medicinos rezidentūros (1992) ir magistrantūros (2000), taip pat doktorantūros, tobulinimo studijų programas. 2. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos biologijos magistrantūros studijų programos komiteto pirmininkė. 3. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete skaitomos dalykų paskaitos : - Klinikinė biochemija ir laboratorinė diagnostika – dalykas Medicinos studijų programos studentams (dalykas įvestas 1989 m.); -

Klinikinė biochemija ir laboratorinė diagnostika – dalykas Medicinos biologijos, Medicinos genetikos magistrantūros studijų programų studentams (magistrantūros studijų programa patvirtinta 1999 m.);

-

Klinikinė biochemija ir laboratorinė diagnostika – dalykas Gydytojų tobulinimo programos klausytojams.

15


4. Vadovavimas moksliniams darbams : – Vadovavimas Vilniaus universiteto doktorantų studijoms (06 B – Biomedicinos mokslai, Medicina) ir sėkmingai apgintos mokslų daktaro disertacijos : Laima Razinkovienė

1998 m. – „Lipoproteinų ir kitų aterosklerozės rizikos veiksnių tyrimas Vilniaus vyrų populiacinėje grupėje“.

Loreta Bagdonaitė

2001 m. – „Ateroklerozės uždegiminio aktyvumo žymenų – adhezijos molekulių ir citokinų tyrimas“.

Vaiva Hendrixon Rėda Matuzevičienė

2003 m. – „Pirminė arterinė hipertenzija: ankstyvieji simpatinės nervų sistemos ir katijonų pernašos reguliavimo mechanizmai eksperimente“. 2003 m. – „Žmogaus ūminių ir lėtinių leukemijų ląstelių imunofenotipai: diferencijacijos žymenų ekspresijos tyrimai“.

Silvija Kiverytė

2005 m. – „Mikroorganizmų (Chlamydia pneumoniae ir citomegaloviruso) įtakos aterosklerozės procesui tyrimas ateroskleroze sergančioje Lietuvos populiacinėje grupėje“.

Jurgita Songailienė

2006 m. – „Aterosklerozės rizikos veiksnių vaidmuo Alzheimerio ligos ir kraujagyslinės demencijos patogenezėje“.

Andrejus Coj

2008–2012 m. – doktorantūros studijos – „Biologiškai aktyvių medžiagų, esančių oksidacijos ir uždegimo kelyje, reikšmė aterosklerozės raidai“.

Dalius Vitkus

2009 m. – „Laboratorinių tyrimų kokybės užtikrinimo modelio sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas“.

Miglė Janeliūnienė

2012 m. – „Sergančiųjų ūmine leukemija aberantinių fenotipų ir dauginio atsparumo vaistams nustatymas ir svarba vertinant minimalios liekamosios ligos dinamiką“.

Valdas Banys

2015 m. – „Aterosklerozės ir metabolinio sindromo patogenezės ypatumai vertinant naujus trombocitų ir uždegimo žymenis“.

Asta Mažeikienė

2016 m. – „Antioksidantų karotenoidų tyrimas ir vertinimas lietuvių populiacijoje ir jų svarba širdies ir kraujagyslių ligų etiopatogenezėje“.

Neringa Burokienė

2016 m. – „Širdies ir kraujagyslių ligų epidemiologinių veiksnių ir genomo sąveikos tyrimas“.

Vytautas Žėkas – doktorantas nuo 2015 m. – „Endotelinių ląstelių mikrodalelės, kaip naujas ankstyvos aterosklerozės biožymuo“. Mantas Radzevičius – doktorantas nuo 2017 m. – „Mononuklearinė-fagocitinė sistema ir hematologinių neoplazmų apoptozė: monocitų subpopuliacijų pokyčių tyrimai ir jų poveikis programuotos ląstelių mirties procesui“.

16


-

Doktorantūros darbo mokslinė konsultantė : Daiva Urbonienė – 2010 m. „Vietinio ir sisteminio imuninio atsako ypatumai sergant lėtine obstrukcine plaučių liga ir astma“.

-

Vadovavimas Vilniaus universiteto mokslininkams stažuotojams : Dovilė Karčiauskaitė – 2007 m. – podoktorantūrinė stažuotė.

-

Vadovavimas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto magistro darbams.

Ekspertinė, visuomeninė veikla Institucija

Pareigos

Visuomeninės pareigos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija

Specialistė konsultantė laboratorinės medicinos klausimais (nuo 1981 m.);

LR Seimo sveikatos reikalų komitetas

Neetatinė ekspertė (2004–2008);

LR Seimo Nacionalinės sveikatos taryba

Narė ir pirmininko pavaduotoja (2002–2007);

LR Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegija

Narė (2000–2007);

Ekspertinė veikla tarptautinėse organizacijose Europos Medicinos mokslo tarybos vykdomasis komitetas (European Medical Research Council – Standing Committee – EMRC)

Narė, 2005–2012;

Tarptautinė Klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos federacija (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – IFCC)

Atstovė Lietuvai, 1996–2012;

Europos Bendrijos Klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos konfederacijos specialistų registro darbo grupė (Working Group on Registration at the European Communities Conferedation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – EC4)

Atstovė Lietuvai, 1996–2012;

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono biuro Nuolatinis komitetas

Narė, 2008–2011;

Europos Komisijos Europos mokslinių tyrimų tarybos Identifikacijos komitetas

Narė, 2008;

Europos Komisijos Europos Mokslo patariamoji taryba (European Research Advisory Board – EURAB)

Narė, 2004–2007 ir jos biuro narė, 2005–2007;

Europos Komisijos Universitetų mokslo forumas (Forum of University-Based Research)

Narė, 2004–2005;

17


Narystė mokslo ir mokymo institucijų tarybose, komitetuose Vilniaus universiteto Senatas ir jo Mokslo komitetas

Narė ir komiteto pirmininkė, 2014– iki dabar;

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Taryba, Doktorantūros komitetas

Narė, 2002– iki dabar;

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydymo taryba

Narė ( iki 2017 m.);

Lietuvos mokslų akademija

Narė ekspertė, 2006–2011;

Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto ir Vilniaus universiteto jungtinės mokslo krypties doktorantūros ir habilitacijos komitetas

Narė, 2002–2015;

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos Taryba

Narė, 2012–2014;

Vilniaus universiteto Senatas

Narė, 2002–2012;

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Taryba

Pirmininkė, 2002–2012;

Nacionalinė sveikatos Taryba

Narė, 2002–2007;

Narystė žurnalų redakcinėse kolegijose Žurnalas „Laboratorinė medicina“

Steigėja ir vyriausioji redaktorė, 1996– iki dabar;

Žurnalas „Acta medica Lituanica“

Vyriausioji redaktorė, 2004–2010, vyr. redaktoriaus pavaduotoja, 2010– iki dabar;

Žurnalai „Medicina“, „Sveikatos mokslai“, „Medicinos teorija ir praktika“, „Reumatologijos Seminarai“, „Seminars in Cardiology“, „Internistas“

Redakcijos valdybos (tarybos) narė, redaktorių kolegijos narė, konsultantė;

Narystė mokslinėse, profesinėse organizacijose Lietuvos laboratorinės medicinos draugija

Pirmininkė (1983–2012) Valdybos narė (2012– iki dabar)

Lietuvos žmogaus genetikos draugija

Narė (2011–2018)

Baltijos aterosklerozės draugija

Valdybos narė (2007–2018) Vicepirmininkė (2007–2010) Pirmininkė (2010–2013)

18


Europos aterosklerozės draugija

Narė (2002–2018)

Amerikos Klinikinės chemijos draugija

Narė (2002–2018)

Baltijos laboratorinės medicinos asociacija (BALM)

Viceprezidentė (2006–2012)

Baltijos laboratorinės medicinos kongresai

Organizacinių ir mokslinių komitetų pirmininkė (1994, 2000, 2006, 2012), mokslinio komiteto pirmininkė (2018)

Profesiniai/akademiniai apdovanojimai 2015 2011 2010 2010 2009 2008 2008 2004 1996

Vilniaus Medicinos draugijos garbės narė Lietuvos mokslo premijos laureatė Lenkijos Medicinos mokslų akademijos tikroji narė Alberto Šveicerio (Albert Schweitzer) Pasaulio medicinos akademijos (Lenkija) tikroji narė ir apdovanota Alberto Šveicerio Aukso medaliu; Suomijos Klinikinės chemijos draugijos garbės narė Nusipelniusi Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja, apdovanota nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu Mokslo ir verslo partnerystės apdovanojimas „Gyvybės medis“ už profesinę veiklą medicinos ir gamtos mokslų srityje Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premijos laureatė Lietuvos mokslų akademijos Vlado Lašo premijos laureatė

19


Monografijos „Lipoproteinai“ viršelio kopija

20


Moksliniai darbai Knygos. Straipsniai. Tezės ir pranešimai 2018 1. Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos ir jos valdybos veiklos istorija nuo įsteigimo iki 2012 metų / Zita Aušrelė Kučinskienė. – Vilnius: Laboratorinė medicina, 2018. – 64 p. : iliustr. ***** 2. Association between hair cortisol concentration and atherosclerosis risk factors in healthy Lithuanian men / E. Mazgelytė, D. Karčiauskaitė, R. Matuzevičienė, N. Burokienė, A. Mažeikienė, A. Linkevičiūtė, Z. A. Kučinskienė // Abstracts of the 14th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2018 m. gegužės 10-12 d. – Vilnius, 2018. 3. Chronic and oxidative stress association with total count of endothelial microvesicles in healthy young male plasma / Vytautas Žėkas, Reda Matuzevičienė, Dovilė Karčiauskaitė, Asta Mažeikienė, Neringa Burokienė, Mantas Radzevičius, A. Janiulionienė, A. Linkevičiūtė, Zita Aušrelė Kučinskienė // Abstract of the 7th Baltic Atherosclerosis Congress, Tallinn, Estonia, 2018, April 67. – Tallinn, 2018. – P. 39-40. 4. Endothelial microvesicles in subclinical atherosclerosis: inflammation, chronic and oxidative stress associations / Vytautas Žekas, Reda Matuzevičienė, Dovilė Karčiauskaitė, Asta Mažeikienė, Neringa Burokienė, Mantas Radzevičius, A. Janiulionienė, A. Linkevičiūtė, Z. A. Kučinskienė // Abstracts of the 14th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2018 m. gegužės 10-12 d. – Vilnius, 2018. 5. Impact of chronic stress on atherosclerosis process / Dovilė Karčiauskaitė, Neringa Burokienė, Reda Matuzevičienė, AstaMažeikienė, Zita Aušrelė Kučinskienė // Abstract of the 7th Baltic Atherosclerosis Congress, Tallinn, Estonia, 2018, April 6-7. – Tallinn, 2018. – P. 21. 6. Investigation of adipose tissue fatty acid composition in men with uronephrolithiasis and metabolic sindrome / Inga Bikulčienė, Laima Vasiliauskaitė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Arvydas Kaminskas, Vaiva Hendrixson // Medical Science Monitor. – ISSN 2029-4425. – 2018, vol. 24, p. 818-826. – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.12659/MSM.906274. 2017 7. Adipose tissue fatty acids composition in patients with nephrolithiasis / Laima Vasiliauskaitė, Inga Bikulčienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Arvydas Kaminskas, Vaiva Hendrixson // Atherosclerosis. – ISSN 0021-9150. – 2017, vol. 263. p. e248. – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.06.804. 8. Analysis of pathogenic variants from the ClinVar database in healthy people using nextgeneration sequencing. / Tautvydas Rančelis, Justas Arasimavičius, Laima Ambrozaitytė, Ingrida Kavaliauskienė, Ingrida Domarkienė, Dovilė Karčiauskaitė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vaidutis Kučinskas // Genetics Research. – 2017, vol. 99, art. no. e6. – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.1017/S0016672317000040. 21


9. Classical rather than genetic risk factors account for high cardiovascular disease prevalence in Lithuania: A cross-sectional population study / Neringa Burokienė, Ingrida Domarkienė, Laima Ambrozaitytė, Ingrida Kavaliauskienė, Raimonda Meškienė, Dovilė Karčiauskaitė, Vytautas Kasiulevičius, Virginijus Šapoka, Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė // Advances in Medical Sciences. – ISSN 1896-1126. – 2017, vol. 62, iss. 1, p. 121-128. – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.1016/j.advms.2016.08.005. 10. Damaging factors on endothelial cells affect circulating endothelial microvesicle count in peripheral blood / Vytautas Žėkas, Reda Matuzevičienė, Dovilė Karčiauskaitė, Asta Mažeikienė, Neringa Burokienė, Mantas Radzevičius, Aušra Janiulionienė, Zita Aušrelė Kučinskienė // Atherosclerosis. – ISSN 0021-9150. – 2017, vol. 263, p. 132-133. – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.06.422. 11. Evaluation of adipose tissue fatty acid composition in patients with nephrolithiasis / Laima Vasiliauskaitė, Inga Bikulčienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Arvydas Kaminskas, Vaiva Hendrixson // Open Readings 2017 : 60th International Conference for Students of Physics and Natural Sciences, March 14-17, 2017, Vilnius, Lithuania : programme and abstracts. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2017. – P. 353. 12. Genetic correlation between amyotrophic lateral sclerosis and schizophrenia / Russell L. McLaughlin, Dick Schijven, Wouter van Rheenen ... Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė ... [et al.] // Nature Communications. – ISSN 2041-1723. – 2017, vol. 8, art. no. 14774. – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.1038/ncomms14774. 13. IL-1 Beta as a marker in cardiovascular diseases / Andrejus Coj , Zita Aušrelė Kucinskiene // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – ISSN 1434-6621. – 2017, vol. 55, special suppl., p. 316. – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.1515/cclm-2017-5006. 14. Recent changes in contemporary effective population size from identical by descent segments / Alina Urnikyte, Alma Molyte, Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė // American Society of Human Genetics 67th Annual Meeting, October 17-21, 2017, Orlando, Florida : poster abstracts. – Rockville: ASHG, 2017. – P. 976, (abstract 2315t). 15. The composition and intensity of de novo mutations in the Lithuanian exome / Laura Pranckėnienė, Audronė Jakaitienė, Laima Ambrozaitytė, Ingrida Domarkienė, Ingrida Kavaliauskienė, Raimonda Meškienė, Tautvydas Rančelis, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vaidutis Kučinskas // American Society of Human Genetics 67th Annual Meeting, October 17-21, 2017, Orlando, Florida : poster abstracts. – Rockville: ASHG, 2017. – P. 988, (abstract 2339t). 2016 16. Daktarą Aurimą Andriušį prisimename kaip Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto mokslininką / Zita Aušrelė Kučinskienė, Rimantas Stukas // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – ISSN 1392-0030. – [T.] 3 (2016), p. 10-12. 17. Endotelinės mikrodalelės: naujas ankstyvosios aterosklerozės žymuo / Vytautas Žėkas, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 29 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 18, Nr. 2 (2016), p. 87-92.

22


18. Genetic influences on schizophrenia and subcortical brain volumes: large-scale proof of concept / Barbara Franke, Jason L. Stein, Stephan Ripke... Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė ... [et al.]. – Bibliogr.: 38 pavad. // Nature Neuroscience. – ISSN 1097-6256. – 2016, vol. 19, no. 3, p. 420-431. – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.1038/nn.4228. 19. Genome-wide association study reveals greater polygenic loading for schizophrenia in cases with a family history of illness / Tim B. Bigdeli, Stephan Ripke, Silviu-Alin Bacanu ... Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė ... [et al.] // American Journal of Medical Genetics Part B : Neuropsychiatric Genetics. – ISSN 1552-485X. – 2016, vol. 171B, iss. 2, p. 276-289. – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.1002/ajmg.b.32402. 20. MMP-9 as a new marker to predict coronary heart disease in native Lithuanians / A. Coj, Z. A. Kučinskienė, V. Kučinskas // Eesti Arst. – ISSN 0235-8026. – 2016, vol. 95, suppl, 1 : XIII Baltic Congress in Laboratory Medicine, Tartu : abstracts, p. 47. 21. Prisiminimai apie fiziologą, dėstytoją, mokslininką Julių Juršą / Zita Aušrelė Kučinskienė, Jonas Algis Abaravičius. – Portr. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 18, Nr. 4 (2016), p. 201-202. 22. Schizophrenia risk from complex variation of complement component 4 / Aswin Sekar, Allison R. Bialas, Heather de Rivera ... Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė ... [et al.]. – Bibliogr.: 56 pavad. // Nature. – ISSN 0028-0836. – 2016, vol 530, iss. 7589, p. 177-183. – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.1038/nature16549. 23. The prevalence of rare variants potentially important for the response to medicines used for CVD treatment in the Lithuanian population / Aidas Pranculis, Tautvydas Rančelis, Laima Ambrozaitytė, Ingrida Uktverytė-[Kavaliauskienė], Ingrida Domarkienė, Neringa Burokienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vaidutis Kučinskas. – Bibliogr.: 36 pavad. // Journal of Pharmacogenomics & Pharmacoproteomics. – ISSN 2153-0645. – 2016, vol. 7, iss. 2, art. no 1000157 [p. 1-6]. – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.4172/2153-0645.1000157. 24. Why dyslipidemia is so prevalent in the Lithuanian population : [pranešimų santraukos] / Neringa Burokienė, Dovilė Karčiauskaitė, Zita Aušrelė Kučinskienė // Evoliucinė medicina: šiuolaikinių sveikatos problemų evoliuciniai mechanizmai ir dėsningumai: 3-ioji tarptautinė konferencija, 2016 m. birželio mėn. 14-19 d., Vilniaus universitetas, Lietuva. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – P. 32. 2015 25. Šeimos medicinos vadovas : [vadovėlis] / [V. Andrejevaitė, R. Ašoklis, R. Aranauskas, A. Blažienė, M. Bylaitė, I. Butrimienė, J. Dadonienė, A. Deksnytė, G. Drąsutienė, R. Gaidamovič, J. Grigaitienė, D. Jatužis, A. Jurgutis, V. Kasiulevičius, S. Kiverytė, M. Kocius, V. Kučinskas, Z. Kučinskienė, A. Laucevičius, E. Lesinskas, R. Mameniškienė, A. Mastavičiūtė, R. Matuzevičienė, A. Matuzevičius, V. Morozovas, K. Palinauskaitė, S. Paulauskienė, B. Petrauskienė, Ž. Petrulionienė, R. Piličiauskienė, H. Ramonas, E. Razgauskas, K. Ryliškienė, I. Rusakevičiūtė, K. Simanauskas, R. Samuilienė, E. Simanauskienė, V. Sokolovas, V. Strazdienė, S. Stropuvienė, V. Šapoka, A. Tamošiūnas, V. Triponis, D. Triponienė, V. Urbanavičius, S. Varvuolytė, A. Venalis, L. Vencevičienė, A. Vingras, D. Vitkus, E. Žėbienė] ; Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas ; [mokslinis redaktorius Vytautas Kasiulevičius] ; [recenzentai: Janina Urbelienė, Jurgis Pliuškys]. – [2-asis atnauj. leid.]. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – 683 p. : iliustr., schem. – Bibliogr. 23


sk. gale. – ISBN 978-609-8053-25-8 Šeimos gydytojo praktikoje dažniausiai naudojami laboratoriniai tyrimai / Zita Aušrelė Kučinskienė, Reda Matuzevičienė, Silvija Kiverytė, Dalius Vitkus. – Lent. – Bibliogr.: 16 pavad. // Šeimos medicinos vadovas. – Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. – P. 144-168. 26. The 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology : (the 12-14th of November, 2015, Vilnius) / Lithuanian Academy of Sciences and Faculty of Medicine, Vilnius University ; [scientific committee: Arūnas Barkus, Vytautas Basys, Ramunė Čepulienė, Virginija Grabauskienė, Eglė Marija Jakimavičienė, Rimantas Jankauskas, Giedrius Kalesnykas, Zita Aušrelė Kučinskienė, Dainius Pauža, Neringa Paužienė, Mãra Pilmane, Osvaldas Rukšėnas, Stasys Rimvydas Stropus, Andrej Suchomlinov, Renata Šimkūnaitė-Rizgelienė, Vytautas Tutkus, Janina Tutkuvienė, Vytautas Usonis, Algirdas Utkus, Angelija Valančiūtė, Violeta Žalgevičienė] ; [local organizating committee: chair Janina Tutkuvienė, members: Arūnas Barkus, Violeta Bartuškienė, Ramunė Čepulienė, Rokas Girčius, Samanta Grubytė, Eglė Marija Jakimavičienė, Mantas Minsevičius, Renata Šimkūnaitė-Rizgelienė, Andrej Suchomlinov, Violeta Žalgevičienė]. – Vilnius : [Vilnius University], 2015. – 138 p. – Asmenvardžių r-klė: p. 133-137. ***** 27. Contrasting genetic architectures of schizophrenia and other complex diseases using fast variance-components analysis / Po-Ru Loh, Gaurav Bhatia, Alexander Gusev ... Vaidutis Kucinskas, Zita Ausrele Kucinskiene [et al.] // Nature Genetics. – ISSN 1061-4036. – 2015, vol. 47, iss. 12, p. 1385-1392. – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.1038/ng.3431. 28. Dietary lycopene and cardiovascular health in ethnic Lithuanians / Asta Mažeikienė, Audronė Jakaitienė, Dovilė Karčiauskaitė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Jonas Algis Abaravičius, Arvydas Kaminskas, Vaidutis Kučinskas. – Lent., pav. – Santr. liet. – Bibliogr.: 24 pavad. // Acta medica Lituanica. – ISSN 1392-0138. – Vol. 22, no. 4 (2015), p. 179-187. 29. Evaluation of CVD genetic risk in the Lithuanian population / Ingrida Domarkienė, Ingrida Uktverytė, Laima Ambrozaitytė, Raimonda Meškienė, Neringa Burokienė, Vytautas Kasiulevičius, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vaidutis Kučinskas // European Journal of Human Genetics. – ISSN 1018-4813. – 2015, vol. 23, suppl. 1 : European Human Genetics Conference, June, 6-9, 2015, Glasgow, Scotland, United Kingdom : abstracts, p. 330-331. 30. Large scale genotyping key to hidden genetic diversity of the population of Lithuania / Ingrida Kavaliauskienė [Uktverytė], Ingrida Domarkienė, Laima Ambrozaitytė, Raimonda Meškienė, Vytautas Kasiulevičius, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vaidutis Kučinskas // European Journal of Human Genetics. – ISSN 1018-4813. – 2015, vol. 23, suppl. 1 : European Human Genetics Conference, June, 6-9, 2015, Glasgow, Scotland, United Kingdom : abstracts, p. 341. 31. LD Score regression distinguishes confounding from polygenicity in genome-wide association studies / Brendan K. Bulik-Sullivan, Po-Ru Loh, Hilary Finucane ... Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė ... [et al.]. – Bibliogr.: 45 pavad. // Nature Genetics. – ISSN 1061-4036. – 2015, vol. 47, no 3, p. 291-295. 32. Lipidų ir lipoproteinų tyrimai vertinant širdies ir kraujagyslių ligų riziką / Miglė Montrimaitė, Dovilė Petrikonytė, Jekaterina Plikosova, Dovilė Karčiauskaitė, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 56 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 17, Nr. 3 (2015), p. 137-142. 24


33. MMP-9, Il-1beta and lipid profile in native Lithuanian children and young adults / A. Coj, Z. Kučinskienė, A. Molytė, V. Kučinskas // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. –2015, vol. 53, spec. suppl.: Conference EuroMedLab Paris 2015, 21-25 June, 2015, Paris : abstracts, p. S291. – Laisvai prieinamas internete : DOI 10.1515/cclm-2015-5006.

34. Modeling linkage disequilibrium increases accuracy of polygenic risk scores / Bjarni J. Vilhjálmsson, Jian Yang, Hilary K. Finucane ... Vaidutis Kucinskas, Zita Ausrele Kucinskiene .... [et al.]. – Bibliogr.: 64 pavad. // The American Journal of Human Genetics. – ISSN 0002-9297. – 2015, vol. 97, iss. 4, p. 576-592. 35. Role of lipid ratios and lipid-C reactive protein ratios in risk evaluation of cardiovascular diseases and metabolic syndrome / Valdas Banys, Viktorija Andrejevaitė, DaliusVitkus, Arvydas Kaminskas, Valerija Jablonskienė, Virginijus Šapoka, Zita Aušrelė Kučinskienė // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – 2015, vol. 53, spec. suppl.: Conference EuroMedLab Paris 2015, 21-25 June, 2015, Paris : abstracts, p. S303. 36. Rūkančių vyrų nerimo sutrikimų ir biocheminių uždegimo žymenų ryšys / Viktorija Andrejevaitė, Virginijus Šapoka, Dovilė Karčiauskaitė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Valdas Banys, Vytautas Kasiulevičius, Grytė Bieliauskaitė, Gediminas Navickas, Reda Šulčytė. – Pav., lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 60 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 17, Nr. 1 (2015), p. 8-14. 37. Serumo karotenoidų kiekio tyrimas ir sąsajos su gyvensenos bei demografiniais veiksniais lietuvių populiacijoje / Asta Mažeikienė, Žydrūnas Daunoravičius, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Pav., lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 28 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 17, Nr. 3 (2015), p. 95-102. 38. Širdies ir kraujagyslių ligų sąsajos su aterosklerozės rizikos veiksniais ir biocheminiais žymenimis Lietuvos populiacijoje / Neringa Burokienė, Dovilė Karčiauskaitė, Vytautas Kasiulevičius, Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 12 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 17, Nr. 2 (2015), p. 47-52. 2014 39. Association of serum carotenoid concentrations with single nucleotide polymorphisms in APOE, BCMO1, HL and FABP genes / Asta Mažeikienė, Audronė Jakaitienė, Justas Arasimavičius, Ingrida Domarkienė, Ingrida Uktverytė, Laima Ambrozaitytė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vaidutis Kučinskas // Carotenoid Science. – ISSN 1880-5671. – 2014, vol. 18 : the 17th International Symposium on Carotenoids 2014, Utah, USA, 29th June–4 th July, 2014, p. 129. 40. Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci / S. Ripke, B. M. Neale, M. C. O‘Donovan ... V. Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė ... [et al.]. – Bibliogr.: 50 pavad. // Nature. – ISSN 0028-0836. – 2014, vol. 511, issue 7510, p. 421-427. 41. Ciklofilino A ir tradicinių aterosklerozės žymenų reikšmė vertinant širdies ir kraujagyslių ligas / Valdas Banys, Zita Aušrelė Kučinskienė, Viktorija Andrejevaitė, Arvydas Kaminskas, Valerija Jablonskienė, Dalius Vitkus. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 29 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 16, Nr. 1 (2014), p. 3-13.

25


42. Cyclophilin A as a potential platelet hyperreactivity marker in patients with high risk of atherosclerosis and metabolic syndrome / Valdas Banys, Arvydas Kaminskas, Zita Aušrelė Kučinskienė // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – ISSN 1434-6621. – 2014, vol. 52, spec. suppl. : IFCC WorldLab Istanbul 2014, Istanbul, Turkey: abstracts, p. S253. 43. Flow cytometric analysis of potential anti-CD treatment markers (CD20, CD22, CD33) in patients with acute B-lymphoblastic leukemia / Reda Matuzevičienė, Miglė Janeliūnienė, Katažina Sinkevič, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Pav. – Santr. liet. – Bibliogr.: 34 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 16, Nr. 4 (2014), p. 159-164. 44. Impact of psychosocial stress and other risk factors on cardiovascular morbidity in Lithuanian population / Dovilė Karčiauskaitė, Asta Mažeikienė, Neringa Burokienė, Zita Aušrelė Kučinskienė // Atherosclerosis. – ISSN 0021-9150. – 2014, vol. 235, iss. 2, p. E116. – Laisvai prieinamas internete : DOI: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2014.05.317. 45. Impact of risk factors on cardiovascular disease in general Lithuanian population / Neringa Burokienė, Asta Mažeikienė, Dovilė Karčiauskaitė, Zita Aušrelė Kučinskienė // New Routes for General Practice and Family Medicine : 19th WONCA Europe Conference, 2014, July 2-5, Lisbon, Portugal, 2-5 July : abstracts. – Lisbon, 2014. – P. 563. 46. Investigation of the relationship between type of kidney stone and metabolic syndrome using Fourier infrared spectroscopy / Vaiva Hendrixson, Elvira Malyško, Asta Mažeikienė, Valdas Šablinskas, Milda Pučetaitė, Vytautas Kasiulevičius, Feliksas Jankevičius, Audronė Jakaitienė, Zita Aušrelė Kučinskienė // Proceedings of the 1st Annual International Conference on Advanced Reasearch : Physiology, Singapore, 21-22 July, 2014. – Singapore : GSTF, 2014. – P. 42-48. 47. Manifestation of anxiety and depression and their association with cardiovascular diseases in the Lithuanian population / Neringa Burokienė, Dovilė Karčiauskaitė, Vytautas Kasiulevičius, Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 13 pavad. // Acta medica Lituanica. – ISSN 1392-0138. – Vol. 21, no. 3 (2014), p. 123-130. 48. Manifestation of anxiety and depression and their association with cardiovascular diseases in Lithuanian population : [pranešimo santrauka] / Neringa Burokienė, Dovilė Karčiauskaitė, Vytautas Kasiulevičius, Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė // Evoliucinė medicina : sveikatos sampratos ir ligų suvokimo perspektyvos : tarptautinė konferencija, 2014 m. gegužės mėn. 27-30 d., Vilniaus universitetas, Lietuva. – Vilnius, 2014. – P. 54. 49. Partitioning heritability of regulatory and cell-type-specific variants across 11 common diseases / Alexander Gusev, S. Hong Lee, Gosia Trynka … Vaidutis Kučinskas, Zita Kučinskienė … [et al.]. – Bibliogr.: 80 pavad. // American Journal of Human Genetics. – ISSN 0002-9297. – 2014, vol. 95, iss. 5. p. 535-552. 50. PCR detection of human respiratory viruses using Anyplex II RV16 1.0 (Seegene Inc.) / Silvija Kiverytė, Daina Špelverytė, Irena Narkevičiūtė, Zita Aušrelė Kučinskienė // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – ISSN 2256-0092. – 2014, vol. 1, no. 2, p. 67-79. 51. Platelet function and indices in Lithuanian men with dyslipidemia: associations with inflammatory biomarkers / Valdas Banys, Viktorija Andrejevaitė, Virginijus Šapoka, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Lent., pav. – Santr. liet. – Bibliogr.: 31 pavad. // Acta medica Lituanica. – ISSN 26


1392-0138. – Vol. 21, no. 4 (2014), p. 182-194. 52. Prevalence of metabolic syndrome in patients with uric acid and calcium-based kidney stones / Vaiva Hendrixson, Elvira Malyško, Asta Mažeikienė, Valdas Šablinskas, Milda Pučetaitė, Vytautas Kasiulevičius, Feliksas Jankevičius, Audronė Jakaitienė, Arūnas Želvys, Valerija Jablonskienė, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Lent. – Bibliogr.: 11 pavad. // Journal of Advances in Medical Research (JAMR). – ISSN 2345-7201. – 2014, vol. 1, no. 2, p. 1-7. 53. Serum carotenoid coincentrations in ethnic Lithuanian’s : [pranešimo santrauka] / Asta Mažeikienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vaidutis Kučinskas / Evoliucinė medicina : sveikatos sampratos ir ligų suvokimo perspektyvos : tarptautinė konferencija, 2014 m. gegužės mėn. 27-30 d., Vilniaus universitetas, Lietuva. – Vilnius, 2014. – P. 76. 54. The initial experience with GBS intrapartum testing management / Diana Ramašauskaitė, Silvija Kiverytė, Gina Opolskienė, Dalia Laužikienė, Gražina Stanislava Drąsutienė, Zita Aušrelė Kučinskienė // Journal of Maternal – Fetal and Neonatal Medicine. – ISSN 1476-4954. – 2014, vol. 27, no S1 : XXIV European Congress of Perinatal Medicine : abstracts, p. 188-189. 55. Transient myeloproliferative disorder in neonates without Down syndrome: two cases with distinct immunophenotypic features of blasts / Miglė Janeliūnienė, Reda Matuzevičienė, Katažina Sinkevič, Daiva Taškūnaitė, Agnė Barzinskienė, Zita Aušrelė Kučinskienė // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – ISSN 2256-0092. – 2014, vol. 1, no. 1 : XII Baltic Congress in Laboratory Medicine : abstracts book, p. 15. 2013 56. Plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo gairės : (metodinės rekomendacijos) / Edvardas Danila (mokslinis redaktorius, leidinio sudarytojas), Saulius Cicėnas (mokslinis redaktorius), Arvydas Laurinavičius (mokslinis redaktorius), Rolandas Zablockis (mokslinis redaktorius), Eduardas Aleknavičius, Renatas Aškinis, Rūta Briedienė, Janina Buterlevičiūtė, Vilija Characiejūtė, Alvydas Česas, Jūratė Dementavičienė, Janina Didžiapetrienė, Laima Griciūtė, Rūta Grigienė, Vygantas Gruslys, Ričardas Janilionis, Jūratė Kasnauskienė, Nijolė Kazlauskaitė, Arnoldas Krasauskas, Zita Aušrelė Kučinskienė, Nadežda Lachej, Simona Letautienė, Elvyra Ostanevičiūtė, Rūta Petrauskaitė-Everatt, Donatas Petroška, Jolita Rimienė, Juozas Ruolia, Diana Schveigert, Giedrė Smailytė, Rita Steponavičienė, Virginija Šileikienė, Saulė Uleckienė, Dalius Vitkus, Edvardas Žurauskas ; Vilniaus universitetas, Lietuvos pulmonologų draugija, Lietuvos chemoterapeutų draugija, Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugija, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija, Lietuvos onkologų draugija, Lietuvos radiologų asociacija, Lietuvos skausmo draugija, Lietuvos spindulinės terapijos sąjunga, Valstybinis patologijos centras ; recenzentai: Ernestas Janulionis, Remigijus Valdemaras Nargėla, Laura Norkienė, Nomeda Rima Valevičienė]. – Vilnius : Vaistų žinios, 2013. – 195, [1] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyti. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-9955-884-61-3 Citologinė plaučių vėžio diagnostika ir atranka / Zita Aušrelė Kučinskienė, Vilija Characiejūtė, Elvyra Ostanevičiūtė, Jolita Rimienė, Donatas Petroška. – Pav. – Bibliogr.: 11 pavad. // Plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo gairės : (metodinės rekomendacijos). – Vilnius : Vaistų žinios, 2013. – P. 59-68. Kraujo žymenų reikšmė plaučių vėžio diagnostikai ir eigai vertinti / Dalius Vitkus, Nijolė Kazlauskaitė, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Lent. – Bibliogr.: 23 pavad. // Plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo gairės : (metodinės rekomendacijos). – Vilnius : Vaistų žinios, 2013. – P. 73-78.

27


57. Šeimos sveikatos enciklopedija / [redakcinė kolegija: Vaidutis Kučinskas (pirmininkas) … [et al.]. – 3-asis leid. – Kaunas : Šviesa, 2013. – 461, [3] p. : iliustr. – Aut.: Arvydas Ambrozaitis, Aurimas Andriušis, Gytis Andrulionis, Audronė Arlauskienė, Matilda Bylaitė, Audra Blažienė, Valmantas Budrys, Edvardas Danila, Vita Danilevičiūtė, Algirdas Dembinskas, Jūratė Dementavičienė, Gražina Stanislava Drąsutienė, Nijolė Drazdienė, Algirdas Gutauskas, Algimantas Irnius, Juozas Ivaškevičius, Rūta Jarašūnienė, Gražina Juodkaitė, Danutė Kalibatienė, Vytautas Kasiulevičius, Silvija Kiverytė, Manvilius Kocius, Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė, Eugenijus Laurinaitis, Eugenijus Lesinskas, Aušra Matulevičienė, Rėda Matuzevičienė, Audrius Matuzevičius, Edita Mišeikytė-Kaubrienė, Rytas Ostrauskas, Skaidrė Paulauskienė, Vytautė Pečiulienė, Rima Piličiauskienė, Narūnas Porvaneckas, Henrikas Ramonas, Algimantas Raugalė, Eduardas Razgauskas, Kazys Simanauskas, Juozas Stanaitis, Rima Vitalija Steponėnienė, Rimantas Stukas, Emilis Subata, Jūratė Šipylaitė, Genė Šurkienė, Vytautas Jonas Triponis, Janina Tutkuvienė, Vytautas Usonis, Alfredas Vaitkus, Kristina Venckienė, Alfonsas Vingras, Virginija Žilinskaitė. – Bibliogr.: p. 456-461. – Dalyk. r-klė: p. 450-455. – ISBN 978-5-430-04790-0 ***** 58. Association between serum lycopene concentration and cardiovascular morbidity / A. Mažeikienė, V. Kučinskas, Z. A. Kučinskienė // 6th Baltic Atherosclerosis Congress, October 11-12, 2013, Riga, Latvia : program and abstracts. – Riga, 2013. – P. 13. 59. Aterosklerozės žymenų tyrimai lietuvių šeimose / Andrejus Coj, Alma Molytė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Justas Arasimavičius, Vaidutis Kučinskas. – Lent., pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 25 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 15, Nr. 3 (2013), p. 119-125. 60. Basic biochemistry analysis in LITGEN (Genetic diversity of the population of Lithuania and changes of its genetic structure related with evolution and common disease) project / Andrejus Coj, Zita Aušrelė Kučinskienė // Biochimica Clinica. – ISSN 0393-0564. – 2013, vol. 37, spec. suppl.: 20th IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 45th Congress of the Italian Society of Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology (SIBioC) 2013, Milano, Italy, May 19-23, p. S518. 61. Combined studies of chemical composition of urine sediments and kidney stones by means of infrared microspectroscopy / Sandra Tamošaitytė, Vaiva Hendrixson, Arūnas Želvys, Ramūnas Tyla, Zita Aušrelė Kučinskienė, Feliksas Jankevičius, Milda Pučetaitė, Valerija Jablonskienė, Valdas Šablinskas. – Bibliogr.: 23 pavad. // Journal of Biomedical Optics. – ISSN 10833668. – 2013, vol. 18, no. 2. art. no. 027011 (1-7). – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.1117/1.JBO.18.2.027011. 62. Estimation of blood serum vitamin D level in patients with chronic noninfectious disease and healthy individuals / Valerija Jablonskiene, Dalius Vitkus, Rūta Žilinskaite, Jolita Jurkevičienė, Laima Gogeliene, Zita Aušrelė Kučinskienė // Biochimica Clinica. – ISSN 0393-0564. – 2013, vol. 37, spec. suppl.: 20th IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EuroMedLab), Milan, Italy, 2013-05-19–23, p. S265. 63. Food consumption survey in a group of adults at risk of poverty in Lithuania: daily intake of energy and nutrients / Vaiva Hendrixson, Jonas Abaravičius, Zita Aušrelė Kučinskienė, Ieva Masliukaitė, Justė Andrikonytė, Simona Deduchova, Valerija Jablonskienė, Arvydas Kaminskas, Rimantas Stukas, Albertas Barzda, Roma Bartkevičiūtė, Rūta Levulienė // Annals of Nutrition and Metabolism – ISSN 0250-6807. – 2013, vol. 63, suppl. 1, p. 1427. 28


64. Genetic chatacterization of northeastern italan population isolates in the context of broader European genetic diversity / Tonu Esko, Massimo Mezzavilla, Mari Nelis ... Zita Aušrelė Kučinskienė, V. Kučinskas ... [et al.]. – Bibliogr.: 37 pavad. // European Journal of Human Genetics – ISSN 1018-4813. – 2013, vol. 21, p. 659-665. – Laisvai prieinamas internete : DOI: 10.1038/ejhg.2012.229. 65. Impact of anxiety and depression on biochemical, blood parameters in general Lithuanian population / Dovilė Karčiauskaitė, Asta Mažeikienė, Neringa Burokienė, Zita Aušrelė Kučinskienė // 81st EAS Congress, Lyon, France, June 2-5, 2013 : Announcement and Call for Abstracts. – Lyon : EAS, 2013. – P. 1137. 66. Investigation of lycopene intake in the different Lithuanian ethnolinguistic groups / Asta Mažeikienė, Audronė Jakaitienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vaidutis Kučinskas // Annals of Nutrition and Metabolism. – ISSN 0250-6807. – 2013, vol. 63, suppl. 1 : 20th International Congress of Nutrition, September 15-20, 2013, Granada, Spain : abstracts, p. 1225-1226. 67. Koronarinės širdies ligos išsivystymo rizika: epidemiologinių ir genomo žymenų sąveikos tyrimas (literatūros apžvalga) / N. Burokienė, V. Kasiulevičius, Z. A. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 37 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 19, Nr. 2 (2013), p. 202-207. 68. LITGEN – revealing genetic structure of the population of Lithuania / I. Uktverytė, R. Meškienė, L. Ambrozaitytė, I. Domarkienė, A. Pranculis, N. Burokienė, A. Coj, A. Mažeikienė, V. Kasiulevičius, Z. A. Kučinskienė, V. Kučinskas // European Journal of Human Genetics. – ISSN 1018-4813. – 2013, vol. 21, suppl. 2 : European Human Genetics Conference 2013, June 811, 2013, Paris, France : abstracts, p. 394. 69. Lithuanian way towards genomics of coronary heart disease / I. Domarkienė, A. Pranculis, Š. Germanas, A. Jakaitienė, V. Dženkevičiūtė, V. Kučinskas, Z. A. Kučinskienė // 6th Baltic Atherosclerosis Congress, October 11-12, 2013, Riga, Latvia : program and abstracts. – Riga, 2013. – P. 20. 70. Relation between family history of common chronic diseases, nutritinal habits and blood biochemical parameters / Asta Mažeikienė, Neringa Burokienė, Dovilė Karčiauskaitė, Zita Aušrelė Kučinskienė // Biochimica Clinica. – ISSN 0393-0564. – 2013, vol. 37, spec. suppl.: 20th IFCCEFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 45th Congress of the Italian Society of Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology (SIBioC) 2013, Milano, Italy, May 19-23, p. S593. 71. RTN4 and FBXL17 genes are associated with coronary heart disease in genome-wide association analysis of Lithuanian familes / Ingrida Domarkienė, Aidas Pranculis, Šarūnas Germanas, Audronė Jakaitienė, Dalius Vitkus, Vilma Dženkevičiūtė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vaidutis Kučinskas. – Bibliogr.: 19 pavad. // Balkan Journal of Medical Genetics. – ISSN 1311-0160. – 2013, vol. 16, iss. 2. p. 17-22. 72. Tradiciniai aterosklerozės žymenys lietuvių populiacijoje / Andrejus Coj, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vytautas Kasiulevičius, Vaidutis Kučinskas. – Lent., pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 56 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 15, Nr. 1 (2013), p. 29-39. 29


2012 73. A family based genomics and pharmacogenomics study of coronary artery disease in the patient group from the Lithuanian population / A. Pranculis, I. Pepalytė, V. Dženkevičiūtė, L. Bagdonaitė, V. Kučinskas, Z. A. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2012, t. 14, spec. suppl. : 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012 : programme and abstracts book, p. 45. 74. Application of infrared spectral microscopy of urine sediments for prevention of kidney stone disease / V. Hendrixson, V. Šablinskas, S. Tamošaitytė, V. Jablonskienė, R. Tyla, Z. A. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2012, t. 14, spec. suppl. : 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012 : programme and abstracts book, p. 32. 75. Autoagresyviųjų CD8+ T limfocitų receptorių nustatymas sergančiųjų išsėtine skleroze smegenų audinyje / Gintarė Kemežytė, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 22 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 14, Nr. 2 (2012), p. 59-63. 76. Coronary artery disease genomics – CNV findings in the group of patients from Lithuania / V. Kučinskas, I. Pepalytė, A. Pranculis, L. Bagdonaitė, V. Dženkevičiūtė, Z. A. Kučinskienė // The American Society of Human Genetics 62nd Annual Meeting, Nowember 6-10, 2012, San Francisco : abstracts. – Washington : American Society of Human Genetics, 2012. – P. 147. 77. Estimation of aberrant phenotypes associated with multidrug resistance in acute myelogenous leukemia and its value in minimal residual disease monitoring / M. Janeliūnienė, R. Matuzevičienė, K. Sinkevič, Z. A. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2012, t. 14, spec. suppl. : 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012 : programme and abstracts book, p. 33. 78. Flow cytometric analysis of potential anti-CD treatment markers (CD20, CD22, CD33) in patients with acute B-lymphoblastic leukemia / Miglė Janeliūnienė, Reda Matuzevičienė, Katazina Sinkevič, Zita Aušrelė Kučinskienė // Cytometry Part B : Clinical Cytometry. – ISSN 1552-4957. – 2012, vol. 82B, iss. 6 : Abstracts of the 12th European Society for Clinical Cell Analysis (ESCCA) Euroconference, September 12–15, 2012 Budapest, Hungary, p. 397-398 (abstract POS-IM-06). 79. Genetic variants that participate in oxidation processes and/or oxidative stress and are associated with atherosclerosis / Ingrida Pepalytė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Kristina Grigalionienė, Žaneta Petrulionienė, Vilma Dženkevičiūtė, Loreta Bagdonaitė, Vaidutis Kučinskas. – Bibliogr. : 20 pavad. // European Medical, Health and Pharmaceutical Journal. – ISSN 1804-5804. – 2012, vol. 3, p. 13-16. 80. Investigation of the relationship between type of kidney stone and the prevalence of metabolic syndrome using infrared spectroscopy / V. Hendrixson, V. Šablinskas, J. A. Abaravičius, V. Jablonskienė, E. Lisovskaja, F. Jankevičius, Z. A. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2012, t. 14, spec. suppl. : 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012 : programme and abstracts book, p. 32.

30


81. Karotenoidai: paplitimas, svarba ir tyrimo metodai. Likopeno ryšys su širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis : pranešimas Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos Vilniaus filialo mokslinėje praktinėje konferencijoje, 2012-12-06 (žodinis). 82. Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos valdybos 2007-2011 metų ataskaita : LLMD pirmininkė prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. – Iliustr. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 14, Nr. 3 (2012), p. 173-178. 83. Nutritional habits and prevalence of the multiple cardiovascular risk, factors among children and young adults / A. Mažeikienė, N. Burokienė, Z. A. Kučinskienė // Tarptautinė konferencija „Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai“: [2012 m. birželio mėn. 12-15 d., Vilniaus universitetas, Lietuva]. – Vilnius, 2012. – P. 61. 84. Oxidized low density lipoproteins – markers of sublinical atherosclerosis / Loreta Bagdonaitė, Nijolė Gerčiukaitė, Zita Aušrelė Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 13926470. – 2012, t. 14, spec. suppl. : 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012 : programme and abstracts book, p. 24. 85. Pathogenesis of atherosclerosis – evolution of methods of investigation / Z. A. Kučinskienė // Tarptautinė konferencija „Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai“: [2012 m. birželio mėn. 12-15 d., Vilniaus universitetas, Lietuva]. – Vilnius, 2012. – P. 19. 86. Pathogenesis of atherosclerosis – evolution of methods of investigation / Z. A. Kučinskienė // The American Society of Human Genetics 62nd Annual Meeting, Nowember 6-10, 2010, San Francisco : abstracts. – Washington: American Society of Human Genetics, 2012. – P. 19. 87. Pharmacogenomics of cardiovascular disease treatment in subjects from the Lithuanian population / A. Pranculis, I. Pepalytė, J. Arasimavičius, Z. A. Kučinskienė, V. Kučinskas // The American Society of Human Genetics 62nd Annual Meeting, Nowember 6-10, 2012, San Francisco : abstracts. – Washington : American Society of Human Genetics, 2012. – P. 136. 88. Policistinių kiaušidžių sindromu sergančių moterų hiperandrogenizmo rodikliai ir jų kritinės reikšmės / Lina Zabulienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Eglė Marija Jakimavičienė, Gražina Drąsutienė, Janina Tutkuvienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 77 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 14, Nr. 1 (2012), p. 8-17. 89. Real time PCR detection of microbial pathogens in septic patients / R. Jonikaitė, S. Kiverytė, Z. A. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2012, t. 14, spec. suppl. : 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012 : programme and abstracts book, p. 33. 90. Rotavirusinė infekcija: etiopatogenezė, epidemiologija ir profilaktikos galimybės / Inga Ivaškevičienė, Asta Mačionienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vytautas Usonis. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 81 pavad. // Visuomenės sveikata. – ISSN 1392-2696. – 2012, Nr. 3, p. 10-18. 91. Sepsio laboratorinės diagnostikos metodų apžvalga / Raminta Jonikaitė, Silvija Kiverytė, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 75 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 14, Nr. 3 (2012), p. 154-164.

31


92. Streptococcus mutans vaidmuo aterosklerozės patogenezėje: konceptuali trumpa literatūros apžvalga / Tomas Kačergius, Zita Kučinskienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 14, Nr. 4 (2012), p. 213-215. 93. The effect of inulin intake on metabolic sindrome / Jonas Algis Abaravičius, Arvydas Kaminskas, Valerija Jablonskienė, Jūratė Valiūnienė, Loreta Bagdonaitė, Vaiva Hendrixson, Zita Aušrelė Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. –2012, t. 14, spec. suppl. : 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012 : programme and abstracts book, p. 24. 94. The evolution of pharmacogenes and their variants in the Lithuanian population / A. Pranculis, I. Pepalytė, J. Arasimavičius, Z. A. Kučinskienė, V. Kučinskas // Tarptautinė konferencija „Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai“: [2012 m. birželio mėn. 12-15 d., Vilniaus universitetas, Lietuva]. – Vilnius, 2012. – P. 42. 2011 95. Šeimos sveikatos enciklopedija / [redakcinė kolegija: Vaidutis Kučinskas (pirmininkas) … [et al.]. – 2-asis papild. leid. – Kaunas : Šviesa, 2011. – 512 p. : iliustr. – Aut.: Arvydas Ambrozaitis, Aurimas Andriušis, Gytis Andrulionis, Audronė Arlauskienė, Matilda Bylaitė, Audra Blažienė, Valmantas Budrys, Edvardas Danila, Vita Danilevičiūtė, Algirdas Dembinskas, Jūratė Dementavičienė, Gražina Stanislava Drąsutienė, Nijolė Drazdienė, Algirdas Gutauskas, Algimantas Irnius, Juozas Ivaškevičius, Rūta Jarašūnienė, Gražina Juodkaitė, Danutė Kalibatienė, Vytautas Kasiulevičius, Silvija Kiverytė, Manvilius Kocius, Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė, Eugenijus Laurinaitis, Eugenijus Lesinskas, Aušra Matulevičienė, Rėda Matuzevičienė, Audrius Matuzevičius, Edita Mišeikytė-Kaubrienė, Rytas Ostrauskas, Skaidrė Paulauskienė, Vytautė Pečiulienė, Rima Piličiauskienė, Narūnas Porvaneckas, Henrikas Ramonas, Algimantas Raugalė, Eduardas Razgauskas, Kazys Simanauskas, Juozas Stanaitis, Rima Vitalija Steponėnienė, Rimantas Stukas, Emilis Subata, Jūratė Šipylaitė, Genė Šurkienė, Vytautas Jonas Triponis, Janina Tutkuvienė, Vytautas Usonis, Alfredas Vaitkus, Kristina Venckienė, Alfonsas Vingras, Virginija Žilinskaitė. – Bibliogr.: p. 456-461. – Dalyk. r-klė: p. 450-455. – ISBN 978-5-430-05729-9 ***** 96. Basic biochemical phenotype analysis of ethnic Lithuanians / A. Coj, D. Vitkus, Z. Kucinskienė // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – 2011, vol. 49, suppl. 1, p. S374. 97. Blastų daugiavaisčio atsparumo tyrimo tėkmės citometrijos metodu reikšmė ūminių leukemijų diagnostikoje / Miglė Janeliūnienė, Reda Matuzevičienė, Zita Aušrelė Kučinskienė // IV nacionalinė doktorantų mokslinė konferencija „Mokslas – sveikatai“, 2011 m. balandžio 7 d.: konferencijos tezių rinkinys. – Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Spaudos namai, 2011. – P. 114-115. 98. Blastų dauginio atsparumo vaistams tyrimo tėkmės citometru reikšmė diagnozuojant ūminę leukemiją / Miglė Janeliūnienė, Rėda Matuzevičienė, Zita Kučinskienė. – Pav., lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 50 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 13, Nr. 2 (2011), p. 65-74. 99. Common genetic variants in ITGA2, IL1B, ALOX5AP, OR13G1, MMP9 genes that participate in oxidative stress and influence atherosclerosis phenotype formalion / I. Pepalytė, K. Griga32


lionienė, Ž. Petrulionienė, L. Bagdonaitė, Z. A. Kučinskienė, V. Kučinskas // European Journal of Human Genetics. – ISSN 1018-4813. – 2011, vol. 19, suppl. 2 : European Human Genetics Conference 2011, Amsterdam, The Netherlands, 2011, May 28-31: abstracts, p. 272. 100. De novo 5q35.5 duplication with clinical presentation of Sotos syndrome / J. Kasnauskienė, L. Cimbalistienė, Ž. Čiuladaitė, E. Preikšaitienė, Z. A. Kučinskienė, J. A. Hettinger, C. Sismani, Ph. C. Patsalis, V. Kučinskas. – Bibliogr.: 19 pavad. // American Journal of Medical Genetics. Part A. – ISSN 11552-4825. – 2011, vol. 155, iss. 10, p. 2501-2507. 101. Genetic variants that participate in oxidation processes and/or oxidative stress and are associated with atherosclerosis / Ingrida Domarkienė [Pepalytė], Zita Aušrelė Kučinskienė, Kristina Grigalionienė, Žaneta Petrulionienė, Vilma Dženkevičiūtė, Loreta Bagdonaitė, Vaidutis Kučinskas // European Medical, Health and Pharmaceutical Journal. – ISSN 1804-5804. – 2012, vol. 3, p. 13-16. 102. Jogurto su inulinu poveikio metaboliniu sindromu sergančių asmenų kai kuriems medžiagų apykaitos rodikliams tyrimas ir vertinimas / Jonas Algis Abaravičius, Arvydas Kaminskas, Valerija Jablonskienė, Jūratė Valiūnienė, Loreta Bagdonaitė, Justė Andrikonytė, Vaiva Hendrixson, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 17, Nr. 2 (2011), p. 203-207. 103. Laboratory medicine education in Lithuania / Zita Aušrelė Kučinskienė, Jonas Bartlingas. – Pav. – Bibliogr.: 5 pavad. // Biochemia Medica. – ISSN 1330-0962. – 2011, vol. 21, no. 1, p. 43-48. 104. Oksiduoti mažo tankio lipoproteinai – aterogenezės veiksnys ir aterosklerozės žymuo / Loreta Bagdonaitė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vilma Dženkevičiūtė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 13, Nr. 4 (2011), p. 193-198. 105. Pharmacogenomics: a perspective of personalized medicine in CHD treatment as a model / Aidas Pranculis, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vaidutis Kučinskas. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 44 pavad. // Acta medica Lituanica. – ISSN 1392-0138. – Vol. 18, no. 2 (2011), p. 70-78. 106. Relationship between oxidized low density lipoproteins and apolipoprotein B / Loreta Bagdonaitė, Zita Aušrelė Kučinskienė // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – ISSN 1434-6621. – 2011, spec. suppl.: IFCC-WorldLabEuroMedLab, Berlin, 2011: abstracts, p. S287. 107. Saugumas ir efektyvumas koreguojant dislipidemiją klinikinėje praktikoje / Egidija Rinkūnienė, Sandra Kutkienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Žaneta Petrulionienė, Vilma Dženkevičiūtė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 20 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 13, Nr. 1 (2011), p. 3-10. 2010 108. Chlamydia trachomatis infekcijos laboratorinė diagnostika : (mokomoji knyga) / Marius Domeika, Vijoleta Jusevičiūtė, Rita Butylkina, Astra Vitkauskienė, Matilda Bylaitė, Genovaitė Stanislava Lapinskaitė, Ingrida Buckutė Butkevičiūtė, Vesta Kučinskienė, Skaidra Valiukevičienė, Daiva Vaitkienė, Rūta Nadišauskienė, Zita Kučinskienė, Evgenij Sokolovskiy, Natalia Frigo, Sergei Rotanov, Alevtina Savicheva, Olga Dolia, Anders Hallèn, Magnus Unemo, Ron Ballard ; recen33


zavo doc. Irena Marčiukaitienė. – Lent. – Bibliogr.: 59 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 12, Nr. 3 (2010), p. 146-158. 109. Genetic variants in COL2A1, COL11A2, and IRF6 contribute risk to nonsyndromic cleft palate / I. Nikopensius, T. Jagomägi, K. Krjutškov ... L. Ambrozaitytė, A. Matulevičienė, Z. A. Kučinskienė, V. Kučinskas ... [et al.]. – Bibliogr.: 45 pavad. // Birth Defects Research. Part A : Clinical and Molecular Teratology.– ISSN 1542-0752. – 2010, vol. 88, iss. 9, p. 748-756. 110. Le Registre européen des spécialistes en biologie médicale Code de déontologie Version 2-2008 / J. McMurray, S. Zerah, M. Hallworth ... Z. Kučinskienė ... [et al.] // Annales de Biologie Clinique. – ISSN 0003-3898. – 2010, vol. 68, no. 1, p. 121-125. 111. Monitoring of T-cell acute lymphoblastic leukemia by flow cytometry / Miglė Janeliūnienė, Rėda Matuzevičienė, Laimonas Griškevičius, Zita Aušrelė Kučinskienė // Central European Journal of Medicine. – ISSN 1895-1058. – 2010, vol. 5, no. 6, p. 651-658. 112. Mutations and SNPs spectrum for monogenic and common disorders in Lithuania : creation strategy fo diagnostic and prognostic testing / J. Kasnauskienė, K. Grigalionienė, L. Ambrozaitytė, Z. A. Kučinskienė, V. Kučinskas // The Human Variome Project Implementation and Integration Meeting, Paris, France, May 10-14, 2010. – Paris, 2010. – P. 62. 113. Perimenopauzės moterų kraujo serumo leptino ir adiponektino apykaitos rodikliai ir jų ryšys su KMI ir ilgalaikiais KMI pokyčiais / Jelena Volochovič, Gražina Stanislava Drąsutienė, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 24 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 12, Nr. 4 (2010), p. 179-184. 114. Policistinių kiaušidžių sindromo kriterijų įvairovė ir ištyrimo metodai / Lina Zabulienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Jonas Ališauskas, Janina Tutkuvienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 54 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 12, Nr. 4 (2010), p. 208-218. 115. Postgraduate teaching of laboratory medicine in Lithuania : pranešimas kongrese 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine, Tallinn, 2010, September 16-18, (žodinis). 116. Priežastinių ryšių tarp šlapimo takų akmenligės ir metabolinio sindromo tyrimas / Vaiva Hendrixson, Loreta Bagdonaitė, Valdas Šablinskas, Arūnas Želvys, Zita Aušrelė Kučinskienė // Lietuvos fiziologų draugijos konferencija 2010, 2010 m. gegužės 21 d., Klaipėda : pranešimų tezės. – Klaipėda, 2010. – P. 16-17. 117. Priežastinių ryšių tarp šlapimo takų akmenligės ir metabolinio sindromo tyrimas : pranešimas Lietuvos fiziologų draugijos konferencijoje, Klaipėda, 2010 m. gegužės 21 d., (žodinis). 118. Sveikų ir lėtiniu virusiniu hepatitu C sergančių asmenų, kuriems diagnozuota kepenų cirozė, pilvo poodinio riebalinio audinio riebalų rūgščių sudėties palyginimas: bandomasis tyrimas : pranešimas Lietuvos fiziologų draugijos konferencijoje, Klaipėda, 2010 m. gegužės 21 d., (stendinis). 119. The beginning of cooperative networking in biomedical and health science PhD education at the faculty of medicine, Vilnius university, Lithuania / Janina Tutkuvienė, Zita Aušrelė Kučinskienė // ORPHEUS 2010 : 5th European Conference, Vienna, Austria, April 8-10, 2010 : programme and abstract book. – Vienna, 2010. – P. 44. 34


120. The beginning of cooperative networking in biomedical and health science PHD education at the faculty of Medicine, Vilnius University, Lithuania : pranešimas konferencijoje Orpheus 2010 : Fifth European Conference, Vienna, Austria, April 8-10, 2010, (stendinis). 121. The European register of specialists in clinical chemistry and laboratory medicine : guide to the register, version 3-2010 / J. McMurray, S. Zerah, M. Hallworth ... Z. Kučinskienė ... [et al.] // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – ISSN 1434-6621. – 2010, vol. 48, no. 7, p. 999-1000. 122. Vitamino K antagonistų vartojimo kontrolės metodinės rekomendacijos / rekomendacijoms pritarė : Š. Mačinskas, A. Ambrozaitis, R. Žaliūnas, S. Cicėnas, Z. Kučinskienė, A. Naudžiūnas, P. Šerpytis. – Lent. – Tęs. Pradžia: Nr. 1 // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2010, Nr. 2, p. 8-9. 2009 123. Šeimos medicina / [V. Andrejevaitė, R. Ašoklis, R. Aranauskas, A. Blažienė, M. Bylaitė, I. Butrimienė, J. Dadonienė, G. Drąsutienė, F. Jankevičius, D. Jatužis, A. Jurgutis, V. Kasiulevičius, S. Kiverytė, V. Kučinskas, Z. Kučinskienė, A. Laucevičius, E. Lesinskas, A. Matuzevičius, R. Mameniškienė, A. Mastavičiūtė, A. Marcinkutė, R. Matuzevičienė, M. Miglinas, V. Morozovas, S. Paulauskienė, B. Petrauskienė, Ž. Petrulionienė, R. Piličiauskienė, K. Ryliškienė, H. Ramonas, E. Razgauskas, I. Rusakevičiūtė, K. Simanauskas, R. Samuilienė, E. Simanauskienė, V. Sokolovas, V. Strazdienė, S. Stropuvienė, V. Šapoka, A. Tamošiūnas, V. Triponis, D. Triponienė, V. Urbanavičius, S. Varvuolytė, A. Venalis, A. Vingras, E. Žėbienė ; mokslinis redaktorius Vytautas Kasiulevičius] ; [recenzentai: Janina Urbelienė, Jurgis Pliuškys] ; Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas. – Vilnius : Nacionalinis medicinos mokymų centras, 2009. – 576 p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 565-569 (97 pavad.). – ISBN 978-609-95079-0-3 Šeimos gydytojo praktikoje dažniausiai naudojami laboratoriniai tyrimai / Z. A. Kučinskienė, R. Matuzevičienė, S. Kiverytė. – Lent. // Šeimos medicina. – Vilnius : Nacionalinis medicinos mokymų centras, 2009. – P. 478-499. ***** 124. Association studies of candidate genes involved in oxidative stress regulation pathways in Lithuanian population / V. Kucinskas, K. Grigalioniene, A. Laucevicius, Z. A. Kucinskiene // The American Society of Human Genetics 59th Annual Meeting, October 20-24, 2009, Honolulu, Hawaii: poster abstracts. – Honolulu, 2009. – P. 657. 125. Europos mokslo fondo Nuolatinio medicinos mokslų komiteto veikla : pranešimas Lietuvos mokslo ir studijų fondo organizuotame seminare Europos mokslo fondas : veiklos galimybės, Vilnius, 2009-05-15, (žodinis). 126. Infrared spectroscopical studies of distribution of chemical components in urinary stones / Milda Pučetaitė, Valdas Šablinskas, Vaiva Hendrixson, Zita Kučinskienė, Arūnas Želvys, Feliksas Jankevičius. – Graf., iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad. // Medical Physics in the Baltic States : Proceedings of the 7th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 8-10 October, 2009. – Kaunas : Technologija, 2009. – P. 96-99. 127. Konjuguota linolio rūgštimi ir probiotikais praturtintų rauginto pieno produktų poveikis jaunų asmenų kraujo biocheminiams rodikliams ir kūno masės indeksui / Zita Aušrelė Kučinskie35


nė, Arvydas Kaminskas, Jonas Algis Abaravičius, Vaiva Hendrixson, Aldona Valatkaitė, Loreta Bagdonaitė, Valerija Jablonskienė, Algis Liutkevičius, Antanas Šarkinas, Violeta Šapokaitė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 15, Nr. 1 (2009), p. 59-63. 128. Mineralinio vandens poveikio žmogaus kraujo elektrolitų sudėčiai tyrimas / Valerija Jablonskienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Jonas Algis Abaravičius, Vaiva Hendrixson, Aldona Valatkaitė, Violeta Šapokaitė, Jurgis Algirdas Pliuškys. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 12 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 11, Nr. 1 (2009), p. 12-20. 129. Relationship between kidney stone composition and arterial blood pressure / Vaiva Hendrixson, Valdas Šablinskas, Zita Kučinskienė, Arūnas Želvys, Feliksas Jankevičius, Justė Andrikonytė // Acta Physiologica. – ISSN 1748-1708. – 2009, vol. 196, suppl. 671, p. 149 (P60). 130. The European register of specialists in clinical chemistry and laboratory medicine : code of conduct, Version 2 – 2008 / J. McMurray, S. Zerah, M. Hallworht ... Zita Aušrelė Kučinskienė ... [et al.]// Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – ISSN 1437-8523. – 2009, vol. 47, iss. 3. p. 372-375 131. The importance of the binding antibodies against interferon-beta for the effectiveness of interferon-beta treatment in multiple sclerosis : [pranešimo santrauka] / Justina Liutkienė, Rasa Kizlaitiene, Valmantas Budrys, Gintaras Kaubrys, Zita Kucinskiene, Radvilė Malickaite, Bernadeta Viesulaite // Neurologijos seminarai. – ISSN 1392-3064. – T. 13, priedas Nr. 1 (2009), p. S59-S60. 2008 132. Klinikinės biochemijos ir laboratorinės diagnostikos pagrindai : [vadovėlis] / Zita Aušrelė Kučinskienė ; [recenzavo: Janina Didžiapetrienė, Arvydas Kaminskas, Vaidotas Urbanavičius]. – Vilnius : Vilniaus universiteto l-kla, 2008. – 409, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 403 (17 pavad.). – Dalyk. r-klė: p. 404-409. – ISBN 978-9955-33-199-5 133-134. Lietuvos medicinos norma. – Vilnius: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,MN 68 : 2008 : Klinikos biologas: pareigos, teisės ir atsakomybė / [parengė Z. Kučinskienė] ... [et al.]. – 2008. MN 70 : 2008 : Laboratorijos gydytojas: pareigos, teisės ir atsakomybė / [parengė Z. Kučinskienė] ... [et al.]. – 2008. 135. Plaučių vėžys : sergamumas, biologija, diagnostika ir ankstyvųjų stadijų gydymas : mokomoji knyga / Vilniaus universiteto Onkologijos institutas ; sudarytojai: K. P. Valuckas, S. Cicėnas ; [recenzentai: R. Nargėla … [et al.]]. – Vilnius, 2006. – d. D. 2 : Chemoterapija, radioterapija ir sudėtinis vėlyvųjų stadijų gydymas / [Z. A. Kučinskienė, E. Aleknavičius, T. Pipirienė-Želvienė, L. Norkienė, E. Baltruškevičienė, A. Burneckis, R. Mickevičius, A. Žilevičienė, J. Didžiapetrienė, G. Streckytė, R. Rotomskis, N. Dobrovolskienė, J. Ruolia]. – 2008. – 364, [2] p. : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-9986-784-74-6 136. Šeimos sveikatos enciklopedija / [redakcinė kolegija : Vaidutis Kučinskas (pirmininkas) … [et al.]. – 1-asis leid.. – Kaunas : Šviesa, 2008. – 461, [3] p. : iliustr. – Aut.: Arvydas Ambrozaitis, Aurimas Andriušis, Gytis Andrulionis, Audronė Arlauskienė, Matilda Bylaitė, Audra Blažienė, Valmantas Budrys, Edvardas Danila, Vita Danilevičiūtė, Algirdas Dembinskas, Jūratė Dementavi36


čienė, Gražina Stanislava Drąsutienė, Nijolė Drazdienė, Algirdas Gutauskas, Algimantas Irnius, Juozas Ivaškevičius, Rūta Jarašūnienė, Gražina Juodkaitė, Danutė Kalibatienė, Vytautas Kasiulevičius, Silvija Kiverytė, Manvilius Kocius, Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė, Eugenijus Laurinaitis, Eugenijus Lesinskas, Aušra Matulevičienė, Rėda Matuzevičienė, Audrius Matuzevičius, Edita Mišeikytė-Kaubrienė, Rytas Ostrauskas, Skaidrė Paulauskienė, Vytautė Pečiulienė, Rima Piličiauskienė, Narūnas Porvaneckas, Henrikas Ramonas, Algimantas Raugalė, Eduardas Razgauskas, Kazys Simanauskas, Juozas Stanaitis, Rima Vitalija Steponėnienė, Rimantas Stukas, Emilis Subata, Jūratė Šipylaitė, Genė Šurkienė, Vytautas Jonas Triponis, Janina Tutkuvienė, Vytautas Usonis, Alfredas Vaitkus, Kristina Venckienė, Alfonsas Vingras, Virginija Žilinskaitė. – Bibliogr.: p. 456-461. – Dalyk. r-klė: p. 450-455. – ISBN 978-5-430-04790-0 (įr.) Laboratoriniai asmens tyrimai / Zita Aušrelė Kučinskienė, Reda Matuzevičienė, Silvija Kiverytė. – Iliustr. // Šeimos sveikatos enciklopedija. – Kaunas : Šviesa, 2008. – P. 111-120. ***** 137. A study of the effects of sour milk priduct enriched with conjugated linoleic acid on young people‘s health / V. Hendrixson, Z. A. Kučinskienė, J. A. Abaravičius, V. Jablonskienė, A. Valatkaitė, A. Kaminskas, N. Vaičekonienė, A. Liutkevičius, A. Šarkinas // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2008, t. 10 spec. suppl.: 9th Baltic Congress of Laboratory Medicine, September 18-20, 2008, p. 28. 138. Adipokinai ir jų vaidmuo moters reprodukcinės sistemos funkcijai ir patologijai / Jelena Volochovič, Gražina Drąsutienė, Vaidotas Urbanavičius, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 41 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 10, Nr. 3 (2008), p. 168-173. 139. Adiponectin and insulin resistance in pre-diabetes and early type 2 diabetes mellitus / Vaidotas Urbanavičius, Agnė Abraitienė, Dalius Vitkus, Regina Borovkienė, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 22 pavad. // Gerontologija. – ISSN 1392-9062. – T. 9, Nr. 1 (2008), p. 7-14. 140. Adiponectin and uric acid in pre-diabetes and early type 2 diabetes mellitus / Vaidotas Urbanavičius, Agnė Abraitienė, Dalius Vitkus, Regina Borovkienė, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 31 pavad. // Acta medica Lituanica. – ISSN 1392-0138. – Vol. 15, no. 2 (2008), p. 81-87. 141. Adiponektino apykaitos ypatumai esant prediabetinėms būklėms ir ankstyvai 2 tipo cukrinio diabeto stadijai / Agnė Abraitienė, Vaidotas Urbanavičius, Zita Kučinskienė, Arvydas Kaminskas, Dalius Vitkus. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 20 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 14, Nr. 2 (2008), p. 165-172. 142. Ageing and prevalence changes of coronary heart disease risk factors among Vilnius men : the LiVicordia-V10 study / Robertas Petraitis, Arvydas Kaminskas, Algis Abaravičius, Loreta Bagdonaitė, Anders Olsson, Zita Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 26 pavad. // Acta medica Lituanica. – ISSN 1392-0138. – Vol. 15, no. 3 (2008), p. 150-155. 143. Association studies of atherogenesis candidate gene involved in oxidative stress regulation and oxidative homeostasis pathways / V. Kučinskas, K. Grigalionienė, J. Kasnauskienė, A. Laucevičius, Z. A. Kučinskienė // 5th International Symposium on Genetics, Health and Disease, February 17-19, 2008, Armitsar (India): abstracts. – Armitsar, 2008. – P. 21. 37


144. Association studies of susceptibility to atherosclerosis and myocardial infarction using 150 genetic markers // V. Kučinskas, K. Grigalionienė, A. Timinskas, A. Laucevičius, Z. A. Kučinskienė // Genetics – Understanding Living Systems: XX International Congress of Genetics, Berlin, July 12-17, 2008 : abstract book. – Berlin, 2008. – P. 107-108. 145. Association studies with predisposition to oxidative stress and atherosclerosis in Lithuania / V. Kučinskas, A. Timinskas, K. Grigalionienė, R. Janavičius, A. Laucevičius, Z. A. Kučinskienė // Atherosclerosis supplements. – ISSN 1567-5688. – 2008, vol. 9, no. 1 : Abstracts of 77th Congress of the European Atherosclerosis Societ, Istanbul, Turkey, April 26-29, 2008, p. 55. 146. Aterosklerozės patogenezės mechanizmai : molekulinių žymenų paieška ir tyrimas : pranešimas Lietuvos Mokslų akademijoje visuomenei, 2008-11-28, (žodinis). 147. Dietary intake and the association of plasma lycopene with atherosclerosis risk factors in men with atherosclerosis aged 61-62 / A. Mažeikienė, Z. A. Kučinskienė, R. Noreika // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2008, t. 10, spec. suppl.: 9th Baltic Congress of Laboratory Medicine, September 18-20, 2008, p. 33. 148. Effect of sour milk enriched with conjugated linoleic acid and probiotics on the concentration of oxidized low density lipoproteins and glucose in the blood plasma of young people / Vaiva Hendrixson, Žilvinas Chomanskis, Lukas Balčiūnas, Loreta Bagdonaitė, Zita Aušrelė Kučinskienė // PharmacologyOnline. – ISSN 1827-8620. – 2008, no. 2, p. 839-844. 149. Evaluation of total lactatdehydrogenase and its isoenzymes in patients with unstable angina pectoris before and after treatment / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, Z. A. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2008, t. 10, spec. suppl.: 9th Baltic Congress of Laboratory Medicine, September 18-20, 2008, p. 23-24. 150. Influence of mineral water on electrolytes in human blood serum / V. Jablonskienė, J. A. Abaravičius, V. Hendrixson, A. Valatkaitė, J. A. Pliuškys, N. Vaičekonienė, Z. A. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2008, t. 10, spec. suppl.: 9th Baltic Congress of Laboratory Medicine, September 18-20, 2008, p. 29. 151. Infrared spectroscopical approach in kidney stones research / Vaiva Hendrixson, Valdas Šablinskas, Daiva Leščiūtė, Arūnas Želvys, Feliksas Jankevičius, Zita Kučinskienė. – Iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: 41 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 10, Nr. 2 (2008), p. 99-105. 152. Infrared spectroscopical approach in kidney stones research : [stendinis pranešimas] / V. Hendrixson, V. Sablinskas, J. Ceponkus, A. Zelvys, F. Jankevicius, Z. Kucinskiene // Lietuvos gydytojo žurnalas. – ISSN 1822-9840. – 2008, Nr. 2, p. 47. 153. Likopeno suvartojimas, jo koncentracija kraujo plazmoje ir ryšys su 61-62 metų vyrų aterosklerozės rizikos veiksniais / Asta Mažeikienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Rimas Noreika. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 22 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 10, Nr. 3 (2008), p. 139-145. 154. Nutritional patterns in the diet of 50-year-old and 60-year-old Vilnius men: a 10-year comparative study / Algis Abaravičius, Zita Kučinskienė, Jūratė Valiūnienė, Vaiva Hendrixson, 38


Albertas Barzda, Ramunė Dikčiūtė. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 31 pavad. // Acta medica Lituanica. – ISSN 1392-0138. – Vol. 15, no. 2 (2008), p. 104-108. 155. Nutritional patterns in the diet of Vilnius men: a ten-year comparative study / J. Valiūnienė, J. A. Abaravičius, Z. A. Kučinskienė, V. Hendrixson // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2008, t. 10, spec. suppl.: 9th Baltic Congress of Laboratory Medicine, September 1820, 2008, p. 38. 156. Padidintos biologinės vertės maisto produktų poveikio žmonių sveikatai tyrimai / Algis Abaravičius, Zita Kučinskienė, Arvydas Kaminskas, Loreta Bagdonaitė, Antanas Šarkinas, Algirdas Liutkevičius, Meilė Kulikauskienė. – Santr. angl. // Maisto mokslo ir praktikos aktualijos – tendencijos, kokybė, rinka, vartotojas : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. – Kaunas : [Kauno technologijos universiteto Maisto institutas], 2008. – P. 3-4. 157. Pilvo poodinio riebalinio audinio riebalų rūgščių spektro ryšiai su adiponektino, leptino ir rezistino kiekiais kraujyje / Agnė Abraitienė, Vaidotas Urbanavičius, Arvydas Kaminskas, Zita Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 29 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 14, Nr. 3 (2008), p. 270-274. 158. Pilvo poodinio riebalinio audinio riebalų rūgščių sudėtis sergant lėtiniu virusiniu C hepatitu / Algimantas Irnius, Edita Gavelienė, Zita Kučinskienė, Arvydas Kaminskas. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 12 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 10, Nr. 4 (2008), p. 193-196. 159. Relationship of NT-BNP with echocardiographic parameters of contractility in wide range or heart failure patients / J. Čelutkienė, A. Rudys, N. Bičkauskaitė, V. Grabauskienė, R. V. Steponėnienė, Z. A. Kučinskienė, R. Jasaitytė, A. Laucevičius // The 1st Congress on Controversies in Cardiovascular Diseases : Diagnosis, Treatment and Intervention (C-Care), Berlin, Germany, July 3-6, 2008 : program and abstracts. – Berlin, 2008, – P. 24A. 160. Standartization of flow cytometric detection of minimal residual disease in T-cell acute lymphoblastic leukemia / R. Matuzevičienė, A. Janiulionienė, Z. A. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2008, t. 10, spec. suppl.: 9th Baltic Congress of Laboratory Medicine, September 18-20, 2008, p. 33. 161. Streso fiziologija ir jo vaidmuo aterosklerozės patogenezėje / Dovilė Karčiauskaitė, Zita Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 21 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 10, Nr. 2 (2008), p. 115-119. 162. The role of HPV and oncocytological testing in prevention of cervical cancer in Lithuania / R. Vilkevičienė, V. Latvėnaitė, D. Kanopienė, Z. A. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2008, t. 10, spec. suppl.: 9th Baltic Congress of Laboratory Medicine, September 18-20, 2008, p. 21. 163. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos katedros patyrimas bendradarbiaujant su Lietuvos maisto pramonės įmonėmis, valstybės ir mokslo institucijomis / Algis Abaravičius, Zita Aušrelė Kučinskienė, Arvydas Kaminskas. – Santr. angl., rus. – Bibliogr.: 18 pavad. // Maisto chemija ir technologija. – ISSN 1392-0227. – T. 42, Nr. 2 (2008), p. 5-8. 39


2007 164. Anthropology and medical practice = Antropologija ir medicinos praktika : international conference (Vilnius, September 20-23, 2007) / [honorary committee: Benediktas Juodka, Zita Aušrelė Kučinskienė, Zenonas Rudzikas ; scientific committee: Gintautas Česnys, Janina Tutkuvienė, Irena Balčiūnienė, Arūnas Barkus, Vytautas Basys, Peter Gabriel, Elena Godina, Michael Hermanussen, Barbara Hulanicka, Rimantas Jankauskas, Maria Kaczmarek, Sylvia Kirchengast, Vaidutis Kučinskas, Leslie Lieberman, Tatjana Tomazo-Ravnik, Janis Vëtra ; organizing committee: Janina Tutkuvienė, Gintautas Česnys, Andrej Suchomlinov, Arūnas Barkus, Renata Rizgelienė]. – Vilnius : Vilnius University, 2007. – 48 p. ***** 165. A study of the effects of high value foods produced in Lithuania on human health / V. Hendrixson, J. A. Abaravičius, L. Bagdonaitė, A. Kaminskas, Z. A. Kučinskienė // 4th Baltic Atherosclerosis Congress, Tallinn, 2007, September 27-29. – Tallinn, 2007. – P. 56. 166. Allele frequencies for 150 genetic markers of oxidative stress and myocardial in farction in Lithuania / K. Končiūtė, V. Kučinskas, R. Janavičius, Z. A. Kučinskienė, A.Timinskas // European Journal of Human Genetics. – 2007, vol. 15, suppl. 1: European Human Genetics Conference 2007, Nice, France, 2007, June 16-19, p. 300. 167. Apolipoproteino E, kepenų lipazės genų ir jų alelinių variantų asociacija su paveldimu polinkiu sirgti ateroskleroze / K. Grigalionienė, P. Pauža, V. Kučinskas, Z. Kučinskienė, Ž. Petrulionienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 17 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2007, t. 9, Nr. 3, p. 124-129. 168. Atherosclerosis: alterations in cell communication / A. Timinskas, Z. A. Kučinskienė, V. Kučinskas. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 27 pavad. // Acta medica Lituanica. – 2007, vol. 14, no. 1, p. 24-29. 169. Correlation of NT-BNP with hemodynamic parameters of echocardiography in wide range of heart failure patients / Jelena Čelutkienė, Virginija Grabauskienė, Rima Vitalija Steponėnienė, Lidija Latvėnienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Rūta Jasaitytė, J. Martinkėnienė, Aleksandras Laucevičius // Recent Advances in Cardiovascular Disease : Proceedings of the 13th World Congress Heart Disease. – Bologna : Medimond, 2007. – P. 341-344. 170. Diagnostic usefulness of serum lactatdehydrogenase and its isoenzymes in patients with stable and unstable angina pectoris / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, V. Hendrixson, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 16 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2007, t. 9, Nr. 1, p. 3-6. 171. Identification of aberrant leukemia associated phenotype in B-precursos all as a basis for diagnostics of minimal residual disease / M. Janeliunienė, A. Janiulioniene, R. Matuzevičienė, Z. A. Kucinskiene // Cytometry Part B : Clinical Cytometry. – 2007, vol. 72B, iss. 2: Invited Abstracts Presented at the 6th Euroconference on Clinical Cell Analysis, organized by the European Society for Clinical Cell Analysis (ESCCA), p. 134 (abstract 44). 172. Homocysteine and lipid peroxidation markers in patients with coronary heart disease / Jūratė Valiūnienė, Valerija Jablonskienė, Zita Aušrelė Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 32 pavad. // Biologija. – ISSN 1392-0146. – Vol. 53, no. 4 (2007), p. 29-33. 40


173. Malondialdehido koncentracija ir katalazės aktyvumas kraujo serume sergant lėtine kepenų liga / J. Valiūnienė, E. Gavelienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 27 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2007, t. 9, Nr. 3, p. 130-133. 174. New mechanisms of atherogenesis: the impact of stress and oxidation / Z. A. Kučinskienė // 4th Baltic Atherosclerosis Congress, Tallinn, 2007, September 27-29. – Tallinn, 2007. – P. 32. 175. New mechanisms of atherosclerogenesis: the impact of stress and oxidation : pranešimas 6-ajame Baltijos aterosklerozės kongrese, Talinas, Estija, 2007-09-27–29, (kviestinis). 176. Optimizing detection of minimas residual disease in B-precursor acute lymphoblastic leukaemia by multiparameter flow cytometry / Miglė Janeliūnienė, Reda Matuzevičienė, Laimonas Griškevičius, Zita Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 31 pavad. // Acta medica Lituanica. – ISSN 1392-0138. – Vol. 14, no. 4 (2007), p. 257-266. 177. PhD training in clinical medicine at the Faculty of Medicine, Vilnius university, Lithuania / Z. A. Kučinskienė, J. Tutkuvienė // ORPHEUS 2007: European PhD programmes in clinical medicine : proceedings of the 3rd conference on Biomedical and health science doctoral training in Europe: Helsinki, September 6-9, 2007. – Helsinki, 2007. – P. 43-47. 178. Pilvo poodinio riebalinio audinio riebalų rūgščių sudėties pokyčiai esant priešdiabetinei būklei ir sergant 2 tipo cukriniu diabetu / Arvydas Kaminskas, Agnė Abraitienė, Vaidotas Urbanavičius, Zita Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 9, Nr. 4 (2007), p. 161-164. 179. PON1 ir IL-6 genų genetinių žymenų asociacija su paveldimu polinkiu sirgti ateroskleroze / K. Grigalionienė, A. Berezniakovas, V. Kučinskas, Z. Kučinskienė, Ž. Petrulionienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 25 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2007, t. 9, Nr. 3, p. 109-114. 180. PO10-289 oxidized low density lipoproteins are associated with subclinical atherosclerosis / L Bagdonaite, Z. A. Kucinskiene // Atherosclerosis Supplements. – 2007, suppl. 8, iss. 1, p. 89. 181. Relationship of altered sodium transport across erythrocyte membrane and essential hypertenion after blocking Na+/K+ pump with low temperature / V. Hendrixson, V. Jablonskienė, L. Razinkovienė, Z. A. Kučinskienė // Acta Physiologica. – 2007, vol. 191, suppl. 658, p. 45. 182. Study of milk and whey beverages with flaxseed oil / Algirdas Liutkevičius, Raimondas Narkevičius, Vilma Speičienė, Gintarė Zaborskienė, Dalia Sekmokienė, Jonas Algis Abaravičius, Zita Aušrelė Kučinskienė// Maisto chemija ir technologija – 2007, t. 41, Nr. 2, p. 29-36. 183. Ten years changes of CHD traditional risk factors among middle-aged Vilnius men: the LiVicordia-V10 study / R. Petraitis, L. Razinkovienė, A. Kaminskas, J. A. Abaravičius, L. Bagdonaitė, Z. A. Kučinskienė, A. G. Olsson // Atherosclerosis Supplements. – 2007, vol. 8, iss. 1, p. 132.

41


2006 184. Implementation strategy of health care reform's aims and objectives / [prepared by J. Kumpienė, V. Grabauskas, R. Gurevičius, S. J. Janonis, J. Kairys, Z. A. Kučinskienė, A. Laucevičius, N. Mačiulienė, R. Navickienė, Ž. Padaiga, R. Petkevičius, P. Šerpytis, G. Šurkienė, R. Vaitkienė, L. Valius, K. P. Valuckas, R. Virbalis, A. Zieniuvienė]. – Vilnius, 2006. – 142 p.: diagr., lent. 185. Plaučių vėžys ir piktybinė pleuros mezotelioma: diagnostikos, gydymo ir navikų audinių banko įkūrimo rekomendacijos: metodinė mokomoji knyga / Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas… [et al.]; [sudarytojai: K. P. Valuckas, Z. A. Kučinskienė, S. Cicėnas... [et al.]; recenzavo R. Nargėla]. – Vilnius: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, 2006. – 35 p. 186. Plaučių vėžys: sergamumas, biologija, diagnostika ir ankstyvųjų stadijų gydymas: mokomoji knyga / Vilniaus universiteto Onkologijos institutas; [recenzentas: R. Nargėla]. – Vilnius, 2006. D. 1 / [Z. A. Kučinskienė, R. Briedienė, J. Kurtinaitis, R. Rynkevičienė, K. Sužiedėlis, L. Griciūtė, B. Kazbarienė, G. Prasmickienė, S. Uleckienė, J. Didžiapetrienė, E. Žurauskas, K. P. Valuckas, S. Cicėnas]. – 2006. – 431 p.: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. sk. gale. Biologiniai plaučių vėžio žymenys / J. Didžiapetrienė, Z. A. Kučinskienė. – Iliustr. – Bibliogr.: 35 pavad. // Plaučių vėžys: sergamumas, biologija, diagnostika ir ankstyvųjų stadijų gydymas: mokomoji knyga. – Vilnius, 2006. – D. 1, p. 75-89. 187. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas: kasdienis ir modernus = Faculty of Medicine at Vilnius University: its' modern everyday life: jubiliejinis 225-ųjų metų leidinys: Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas 1781-2006 metais / [redakcinė parengimo ir sudarymo grupė : pirmininkė – Z. A. Kučinskienė, A. Andriušis, G. Česnys, R. Stukas, J. Tutkuvienė, A. Utkus; į anglų kalbą vertė J. Vancevičius]. – Vilnius: VU l-kla, [2006]. – 94 p.: iliustr., diagr., portr. – Gretut. tekstas liet., angl. ***** 188. Adipose tissue fatty composition changes among middle aged Vilnius men during ten years period: [pranešimo santrauka] / R. Petraitis, A. Kaminskas, J. Jakutienė, A. Masiliūnaitė, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 1, p. 40. 189. Bleeding risk control during oral anticoagulation: evaluation of data on prothrombin complex assay (SPA) at Vilnius University hospital Santariškių clinics: [pranešimo santrauka] / M. Didžiūnienė, S. Vildžiūnienė, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 1, p. 21. 190. Changes of CHD risk factors among middle-aged Vilnius men in 10 years : pranešimas kongrese 8th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2006 05 18-20, (žodinis). 191. Correlation of NT-BNP with hemodynamic parameters of echocardiography in wide range of heart failure patients / J. Čelutkienė, A. Laucevičius, V. Grabauskienė, R. V. Steponėnienė, Z. A. Kučinskienė, R. Jasaitytė, J. Martinkėnienė, Ž. Majorova // Seminars in Cardiology. – 2006, vol. 12, no. 4: Abstracts of the 2nd Baltic Cardiology Congress 28–30 September, 2006, Riga, Latvia. – P. 183.

42


192. Docentas Stasys Ruibys – laboratorijos specialistų rengimo ir profesinio tobulinimo Lietuvoje pradininkas / Z. A. Kučinskienė, R. Dikčiūtė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad. // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – Vilnius, 2006. – T. 2, p. 335-342. 193. Effect of fluvastatin on lipid peroxidation in patients with coronary heart disease: [pranešimo santrauka] / J. Valiūnienė, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 1, p. 51. 194. Evaluation of thyroid markers in the third trimester pregnant women with risk: [pranešimo santrauka] / J. Jurkevičienė, L. Gogelienė, D. Vitkus, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 1, p. 28. 195. Fatty acid composition of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) pulp oil of Lithuanian origin stored at different temperatures / A. Kaminskas, V. Briedis, R. Budrionienė, V. Hendrixson, R. Petraitis, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 8 pavad. // Biologija. – 2006, Nr. 2, p. 39-41. 196. Hyperinsulinemia and activity of the Na+/H+ exchanger of young rats: [pranešimo santrauka] / V. Hendrixson, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 1, p. 26. 197. HLA typing for volunteer bone marrow donors at Vilnius University hospital Santariškių clinics: [pranešimo santrauka] / R. Vilkevičienė, A. Stanevičienė, R. Malickaitė, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 1, p. 52. 198. Increased psychosocial strain in Lithuanian versus Swedish men: concomitant cross sectional study of men aged 50 / Z. Kučinskienė // Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija. – 2006, t. 8, Nr. 1: 4th ISPNE Regional Congress for Eastern and Central Europe „Stress and Psychoendocrine Chantes Across the Life Cyples“: program and abstracts. – P. 18-19. 199. Increased psychosocial strain in Lithuanians versus Swedish men: concomitant cross sectional study of men aged 50 : pranešimas 4-ajame regioniniame Rytų ir Vidurio Europos kongrese Stress and Psychoendocrine Changes across the Life Cycles, Vilnius, 2006 06 15-17, (kviestinis). 200. Lietuvoje sukurtų padidintos biologinės vertės kokybiškų maisto produktų poveikio žmonių sveikatai tyrimai / A. Kaminskas, A. Abaravičius, Z. Kučinskienė, A. Masiliūnaitė, A. Liutkevičius, M. Kulikauskienė, A. Šarkinas, R. Dikčiūtė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 15 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 4, p. 3-6. 201. Lipid peroxidation in patients with chronic liver disease: [pranešimo santrauka] / J. Valiūnienė, Z. Kučinskienė, N. Krūminienė // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 1, p. 51. 202. Marker panel for diagnostics of B-acute lymphocytic leukemia (B-ALL) minimal residual disease (MRD) by multiparameter flow cytometry: [pranešimo santrauka] / M. Janeliūnienė, R. Matuzevičienė, A. Janiulionienė, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 1, p. 27. 203. Oksiduoti mažo tankio lipoproteinai – ikiklinikinės aterosklerozės žymuo / L. Bagdonaitė, Z. A. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 4, p. 15-19.

43


204. Oxidized low density lipoproteins are associated with subclinical atherosclerosis: [pranešimo santrauka] / L. Bagdonaitė, Z. Kučinskienė, N. Gerčiukaitė // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 1, p. 17. 205. Qualitative polymerase chain reaction (PCR) assay for detection of cytomegalovirus DNA: the diagnosis of cytomegalovirus infection following bone marrow transplantation: [pranešimo santrauka] / A. Mažeikienė, S. Kiverytė, L. Griškevičius, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 1, p. 35. 206. Relationship between oxidized low density lipoproteins and atherosclerosis risk factors: [pranešimo santrauka] / L. Bagdonaitė, Z. Kučinskienė, A. Mažeikienė // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 1, p. 17. 207. Serum lactate dehydrogenase isoenzymes of healthy, 60-year-old men: a ten year comparative study: [pranešimo santrauka] / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 1, p. 19. 208. The clinical evidence for the utility of intact PTH measurement during parathyroidectomy for parathyroid adenoma: [pranešimo santrauka] / J. Jurkevičienė, M. Didžiūnienė, V. Beiša, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2006, Nr. 1, p. 29. 209. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos katedros istorija – 1990-2005 metai / Z. A. Kučinskienė, R. Dikčiūtė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 15 pavad. // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – Vilnius, 2006. – T. 2, p. 90-108. 210. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto nūdiena ir ateities gairės / Z. A. Kučinskienė. – Portr. – Gretut. tekstas angl. // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – Vilnius, 2006. – T. 2, p. 11-16. 2005 211. European Universities : Enhancing Europe’s Research Base : Report by the Forum on University-based Research / European Commision; Members of the Forum on University-based Research: J.-P. Connerade, A. Dearing ... Z. Kučinskienė ... [et al.]. – Luxembourg: Office for the official publications of the European Communities, 2005. – 45 p. ***** 212. Advances in cardiology research: molecular and genetic bases of cardiovascular diseases : pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Tyrimų kardiologijoje pažanga: molekuliniai ir genetiniai širdies ir kraujagyslių ligų mechanizmai, Bratislava-Smolenice, Slovakija, 2005 06 13-16, (žodinis). 213. Apolipoproteino E ir lipidų rodikliai kraujo serume sergant Alzheimerio liga ir kraujagysline demencija / J. Songailienė, G. Kaubrys, L. Razinkovienė, D. Jatužis, Z. Kučinskienė, V. Budrys, V. Kučinskas. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 84 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2005, Nr. 1, p. 9-18.

44


214. Atherogen study in Lithuania : pathogenetic mechanisms of atherosclerosis determined by human genome diversity / Z. Kučinskienė, V. Kučinskas, A. Laucevičius, D. Steponavičiūtė // Advances in Cardiology Research : Molecular and Genetic basis of Cardiovascular Diseases, Bratislava, Slovak Republic, June 13-16 : program and abstracts. – Bratislava, 2005. – P. 27. 215. Chlamydia pneumoniae aterosklerozės ir jos komplikacijų patogenezėje / S. Kiverytė, E. Žurauskas, A. Laurinavičienė, B. Vaišnytė, E. Barkauskas, Z. Kučinskienė, A. Laurinavičius. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 55 pavad. // Pediatrija. – 2005, Nr. 6, p. 45-56. 216. Circulating oxidized low-density lipoproteins are associated with cardiovascular risk factors / L. Bagdonaitė, Z. Kučinskienė, D. Vitkus // Clinica Chimica Acta. – 2005, vol. 355, suppl.: Abstracts of the 16th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine, 8-12 May, 2005, Glasgow, United Kingdom. – P. S110. 217. Correlation of exercise capacity parameters with NT-proBNP in patients with ischemic cardiomyopathy / J. Čelutkienė, V. Grabauskienė, R. Jasaitytė, T. Ivanauskienė, Ž. Lileikienė, A. Rudys, D. Vitkus, Z. Kučinskienė, Ž. Majorova, A. Laucevičius // Seminars in Cardiology. – 2005, vol. 11, no. 2, p. 65-72. 218. Good self-related health is related to psychosocial resources and a strong cortisol response to acute stress: the LiVicordia study of middle-aged men / M. Kristenson, A. G. Olsson, Z. Kucinskiene // International Journal of Behavioral Medicine. – 2005, vol. 12, no. 3, p. 153-160. 219. Identical immunophenotypic characteristics of acute myeloid leukemia in children with Down’s syndrome / R. Matuzevičienė, M. Janeliūnienė, Z. Kučinskienė // Clinica Chimica Acta. – 2005, vol. 355, suppl.: Abstracts of the 16th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine, 8-12 May, 2005, Glasgow, United Kingdom. – P. S289. 220. Influence of major optical inteferences on routinely performed clinical chemistry tests / D. Vitkus, A. Coj, Z. Kučinskienė // Clinica Chimica Acta. – 2005, vol. 355, suppl.: Abstracts of the 16th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine, 8-12 May, 2005, Glasgow, United Kingdom. – P. S415. 221. Įrodymais pagrįstos medicinos samprata / Z. A. Kučinskienė. – Portr. // Gydymo menas. – 2005, Nr. 10, p. 14. 222. Laisvieji radikalai ir žmogaus ligos / Z. A. Kučinskienė. – Bibliogr.: 3 pavad. // Gydymo menas. – 2005, Nr. 6, p. 30. 223. LDH izofermentų aktyvumo palyginimas 1994 ir 2004 metais tirtų asmenų kraujo serume / A. Valatkaitė, R. Budrionienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2005, Nr. 3, p. 18-20. 224. Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimas, sveikatos priežiūros reformos eiga, problemų sprendimas ir sveikatinimo veiklos įgyvendinimas. II. Valstybinis sveikatinimo veiklos valdymas. 2.4. Kai kurie sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir planavimo klausimai / Z. Kučinskienė, R. Petkevičius, L. Starkienė, L. Kanaporienė // Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2004: Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimas: pasiekimai ir problemos. – Vilnius, 2005. – P. 77-79. 45


225. Medicinos mokslai Vilniaus universitete bendroje Europos mokslų erdvėje / J. Tutkuvienė, Z. A. Kučinskienė // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas: tezių rinkinys. – Vilnius, 2005. – P. 153. 226. PhD studies at the Medical Faculty, Vilnius University, Lithuania / J. Tutkuvienė, Z. Kučinskienė // European Conference on Harmonisation of PhD Programmes in Biomedicine and Health Sciences: Proceedings of the Second European Conference on Harmonisation of PhD Programmes in Biomedicine and Health Sciences, Zagreb, April 22-24, 2005. – Zagreb, 2005. – P. 27-31. 227. Vaikų, sergančių Dauno sindromu ir ūmine mielogenine leukemija, blastų imunofenotipo ypatybės / R. Matuzevičienė, M. Janeliūnienė, R. Juškaitė, A. Savinas, Z. A. Kučinskienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2005, Nr. 1, p. 3-8. 2004 228. Sveikatos priežiūros reformos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo strategija / [parengė: V. Grabauskas, R. Gurevičius, S. J. Janonis, J. Kairys, Z. A. Kučinskienė, A. Laucevičius, N. Mačiulienė, R. Navickienė, Ž. Padaiga, R. Petkevičius, P. Šerpytis, G. Šurkienė, R. Vaitkienė, L. Valius, K. P. Valuckas, R. Virbalis, A. Zieniuvienė]. – Vilnius: Senoja, 2004. – 140 p.: iliustr. ***** 229. C reaktyvaus baltymo svarba ligų diagnostikoje / E. Dagytė, Z. A. Kučinskienė. – Iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad. // Gydytojo žurnalas. – 2004, Nr. 3, p. 63-64. 230. Citomegaloviruso DNR nustatymas kokybiniu PGR metodu: citomegalovirusinės infekcijos diagnostika ligoniams po kaulų čiulpų transplantacijos / A. Mockutė, S. Jankauskienė, L. Griškevičius, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 20 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2004, Nr. 3, p. 3-7. 231. Detection of Chlamydia pneumoniae and cytomegalovirus in atherosclerothic tissue and investigation of serological status of patients with chronic atherosclerosis in Lithuanian population / S. Jankauskienė, E. Žurauskas, A. Laurinavičienė, Z. Kučinskienė, A. Laurinavičius // Atherosclerosis Supplement. – 2004, vol. 5, no. 4, p. 14-15. 232. Detection of Chlamydia pneumoniae in atherosclerothic tissue and investigation of serological status in patients with chronic atherosclerosis / S. Jankauskiene, E. Žurauskas, A. Laurinavičienė, B. Vaišnytė, E. Barkauskas, Z. Kučinskienė, A. Laurinavičius // Atherosclerosis Supplement. – 2004, vol. 5, no. 1, p. 125. 233. Direct detection of Clamydia pneumoniae and cytomegalovirus in atherosclerotic tissue by immunohistochemistry and evaluation of serological response to these infections / S. Jankauskienė-Kiverytė, Z. Kučinskienė, E. Žurauskas, I. Bogušienė, A. Laurinavičienė, A. Laurinavičius. – Iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: 42 pavad. // Acta medica Lituanica. – 2004, vol. 11, no. 4, p. 6-13. 234. Education and management in laboratory medicine in Lithuania : pranešimas kongrese 7th Baltic Congress in Laboratory Medicine, Piarnu, Estonia, 2004 09 9-11.

46


235. Influence of the metabolic state of young rats before they develop arterial hypertension on the activity of the platelet Na+/H+ exchanger / V. Hendrixson, D. Bettin, Z. Kučinskienė. – Diagr. – Bibliogr.: 36 pavad. // Seminars in Cardiology. – 2004, vol. 10, no. 2, p. 76-82. 236. Kai kurie sveikatos priežiūros specialistų licenzijavimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir planavimo klausimai / Z. Kučinskienė, R. Petkevičius, L. Starkienė, L. Kanaporienė. – Pav. // Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas. – ISSN 1648-7338. – 2004, p. 77-79. 237. LiVicordia study: new risk factors : pranešimas kongrese 7th Baltic Congress in Laboratory Medicine, Piarnu, Estonia, 2004 09 9-11. 238. Paroksizminė naktinė hemoglobinurija: (klinikinis atvejis) / R. Matuzevičienė, L. Griškevičius, M. Janeliūnienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2004, Nr. 1, p. 21-25. 239. Role of cytokines in cardiovascular diseases / L. Bagdonaitė, Z. Kučinskienė. – Bibliogr.: 45 pavad. // Seminars in Cardiology. – 2004, vol. 10, no. 1, p. 11-14. 240. Role of infectious agents in atherosclerosis / S. Jankauskiene, Z. Kucinskiene // Atherosclerosis. Supplement. – 2004, vol. 5, no. 4, p. 30-31. 241. Serum leptin levels in pregnant women and umbilical cord: relationship to mother and neonate anthropometry / Ž. Kasilovskienė, G. Drąsutienė, Z. Kučinskienė. – Iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: 15 pavad. // Acta medica Lituanica. – 2004, vol. 11, no. 3, p. 26-30. 242. The role homocysteine and lipoprotein(a) in the progression of atherosclerosis in patients with single vessel coronary artery disease / J. Badarienė, Ž. Petrulionienė, E. Šubkovas, V. Jablonskienė, Z. Kučinskienė, A. Laucevičius. – Lent. – Bibliogr.: 32 pavad. // Seminars in Cardiology. – 2004, vol. 10, no. 1, p. 15-24. 243. Trukdžių poveikis dažniausiai atliekamiems biocheminiams tyrimams / D. Vitkus, V. Matonienė, A. Coj, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 45 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2004, Nr. 2, p. 19-32. 2003 244. Physician planning in Lithuania in 1990-2015 / [editorial board : A. Gaižauskienė, V. Grabauskas, Z. Kučinskienė, L. Lovkytė, R. Vaitkienė, Ž. Padaiga, L. Paškevičius, R. Petkevičius, D. Pūras, M. Stankūnas]. – Kaunas: KMU l-kla, 2003. – 22, [1] p.: diagr. – Bibliogr.: p. 22-23. ***** 245. Chlamydia pneumoniae nustatymas aterosklerozės pažeistame audinyje ir aterosklerozės sukeltomis lėtinėmis ligomis sergančių ligonių serologinės būklės tyrimas / S. Jankauskienė, E. Žurauskas, A. Laurinavičienė, B. Vaišnytė, E. Barkauskas, Z. Kučinskienė, A. Laurinavičius. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 28 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2003, Nr. 4, p. 21-26. 246. Europos šlapimo tyrimų rekomendacijos (VI) / parengė Z. Kučinskienė, V. Jablonskienė, D. Vitkus, L. Baužienė, J. Mickonienė, R. Petruškevičienė, A. Coj. – Lent., iliustr. – Bibliogr.: 310 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2003, Nr. 1, p. 33-50. 47


247. Homocisteinas, demencija ir aterosklerozė / J. Songailienė, G. Kaubrys, I. Bogušienė, D. Jatužis, Z. Kučinskienė, V. Budrys. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 36 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2003, Nr. 3, p. 8-15. 248. Increased psychosocial strain in Lithuanian versus Swedish men: the LiVicordia study: erratum / M. Kristenson, Z. Kučinskienė, B. Bergdahl, H. Čalkauskas, V. Urmonas, K. OrthGomer // Psychosomatic Medicine. – 2003, vol. 65, iss. 3, p. 346. 249. Kai kurie hipertrigliceridemijos ir kitų dislipidemijų, paplitusių tarp cukriniu diabetu sergančių pacientų, diagnostikos ir gydymo aspektai / V. Urbanavičius, Z. Kučinskienė, Ž. Petrulionienė, A. Griškevičius, A. Abraitienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 15 pavad. // Lietuvos endokrinologija. – 2003, t. 11, Nr. 1/3, p. 68-73. 250. Laktatdehidrogenazė ir jos izofermentai sergant stabiliąja ir nestabiliąja krūtinės angina / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 19 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2003, Nr. 3, p. 19-22. 251. Lėtine kepenų liga sergančių asmenų pilvo poodinio riebalinio audinio riebalų rūgščių sudėtis: bandomasis tyrimas / A. Kaminskas, Z. Kučinskienė, E. Gavelienė, J. Jakutienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2003, Nr. 3, p. 16-18. 252. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijų organizavimas ir jų veiklos kokybės problemos / Z. Kučinskienė, A. Ambrozaitis, A. Astrauskienė, V. Bakasėnas, R. Sakalauskas, S. Šukys. – Pav. // Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas. – ISSN 1648-7338. – 2003, p. 80-82. 253. Lipid peroxidation and homocysteine levels in patients with coronary heart disease / J. Valiūnienė, Z. Kučinskienė // 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Poster, Barselona, 2003, June 1-5: abstract book. – Barselona, 2003. – P. S451. 254. Lower serum levels of beta-carotene in Lithuanian men are accompanied by higher urinary excretion on the oxidative DNA adduct, 8-hydroxydeoxguanosine: the LiVicordia study / M. Kristenson, Z. Kucinskiene, L. Schäfer-Elinder, P. Leanderson, C. Tagesson // Nutrition. – 2003, vol. 19, no. 1, p. 11-15. 255. Split samples testing as a tool for quality assurance: alignment of bilirubin measurements / A. Coj, Z. Kučinskienė // 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Poster, Barselona, 2003, June 1-5: abstract book. – Barselona, 2003. – P. S366. 2002 256. Lietuvos gydytojų skaičiaus raida ir planavimas 1990-2015 m. / [leidinio sudarytojai: A. Gaižauskienė, V. Grabauskas, Z. Kučinskienė, L. Lovkytė, Ž. Padaiga, L. Paškevičius, R. Petkevičius, D. Pūras, J. Reamy, V. Sinicienė, M. Stankūnas, R. Vaitkienė]. – Kaunas : A. Surantienės įm., 2002. – 48 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 46-48 (42 pavad.). – ISBN 9955-9554-2-2

48


257. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro tyrimai ir jų normos: metodinė priemonė Santariškių klinikų medikams, rezidentams ir studentams / [rengė: B. Baliūnienė, V. Betingienė, J. Bytautienė, I. Bogušienė, A. Burneikaitė, A. Duobienė, Z. Kučinskienė, A. Lujienė, R. Malickaitė, D. Vitkus]. – 3-asis leid. – Vilnius, 2002. – 56 p. ***** 258. Apolipoproteino E genotipo polimorfizmo įtaka kognityvinių sutrikimų profiliui sergant Alzheimerio liga ir kraujagysline demencija / G. Kaubrys, V. Budrys, J. Songailienė, Z. Kučinskienė, V. Kučinskas, R. Parnarauskienė, D. Jatužis, R. Mameniškienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 24 pavad. // Neurologijos seminarai. – 2002, Nr. 3, p. 73-79. 259. Aterosklerozė / Z. Kučinskienė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002. – T. 2, p. 126. 260. Comparison of oxidative stress in nonalcoholic steatohepatitis patients and healthy people / J. Jakutienė, A. Irnius, Z. Kučinskienė // Journal of Hepatology. – 2002, no. 36, suppl. 1, p. 533. 261. Europos šlapimo tyrimų rekomendacijos (II) / parengė Z. Kučinskienė, V. Jablonskienė, S. Dainiuvienė, D. Vitkus // Laboratorinė medicina. – 2002, Nr. 1, p. 43-53. 262. Europos šlapimo tyrimų rekomendacijos (IV) / parengė Z. Kučinskienė, V. Jablonskienė, D. Vitkus, R. Petruškevičienė, A. Coj. – Iliustr. // Laboratorinė medicina. – 2002, Nr. 3, p. 4754. 263. Europos šlapimo tyrimų rekomendacijos (V) / parengė Z. Kučinskienė, V. Jablonskienė, D. Vitkus, M. Kalvaitytė, A. Coj. – Iliustr. // Laboratorinė medicina. – 2002, Nr. 4, p. 45-57. 264. Lėtinių limfoproliferacinių ligų imunofenotipavimas tėkmės citometru / R. Matuzevičienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2002, Nr. 4, p. 4-11. 265. Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos valdybos 1996-2001 metų veiklos ataskaita / Z. Kučinskienė. – Lent. // Laboratorinė medicina. – 2002, Nr. 2, p. 49-53. 266. Lipidų apykaitos sutrikimų sąlygoti odos pakitimai / I. Laucevičiūtė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Kardiologijos seminarai. – 2002, t. 8, Nr. 2, p. 78-80. 267. Long chain polyunsatyrated fatty acids may account for higher low-density lipoprotein oxidation susceptibility in Lithuanian compared to Swedish men / B. Zieden, A. Kaminskas, M. Kristenson, A. G. Olsson, Z. Kucinskiene // Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation. – 2002, vol. 62, no. 4, p. 307-314. 268. Padalintų pavyzdžių tyrimai biocheminių tyrimų kokybei įvertinti / D. Vitkus, Z. Kučinskienė, A. Coj. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2002, Nr. 2, p. 10-15. 269. Possible causes of the differences in coronary heart disease mortality between Lithuania and Sweden: the LiVicordia study / M. Kristenson, Z. Kučinskienė // Heart Disease: Environment, 49


Stress and Gender : [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Increase in Coronary Heart Disease in Central and Eastern Europe: Stress and Gender Related Factors, 20-24 May, 2000, Budapest, Hungary]. – Amsterdam, 2002. – P. 328-340. 270. Sergančiųjų koronarine širdies liga homocisteino koncentracijos kraujo serume ir lipidų peroksidacijos ryšys / J. Valiūnienė, V. Jablonskienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 36 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2002, Nr. 1, p. 9-12. 271. Širdies ir kraujagyslių ligų laboratorinė diagnostika / Z. Kučinskienė. – Lent. // Laboratorinė medicina. – 2002, Nr. 3, p. 24-28. 272. Širdies ir kraujagyslių ligų laboratorinė diagnostika (II) / Z. Kučinskienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2002, Nr. 4, p. 38-44. 273. Ūminių leukemijų imunofenotipavimas tėkmės citometru / R. Matuzevičienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2002, Nr. 2, p. 35-42. 2001 274. Laboratorinių tyrimų žinynas / Z. A. Kučinskienė; [recenzentai: J. A. Pliuškys, R. Matuzevičienė, D. Vitkus]. – Vilnius: UAB "Vaistų žinios", 2001. – 136 p. – Bibliogr.: p. 135 (15 pavad.). ***** 275. A comparative study of food intake between Lithuanian and Swedish middle-aged men: the LiVicordia study / B. Elwing, C. Kullberg, Z. Kucinskienė, M. Bjoregren, A. Abaravičius, M. Kristenson // Scandinavian Journal of Nutrition. – 2001, vol. 45, no. 3, p. 126-130. 276. Alzheimer’s disease and vascular dementia: relationship to apolipoprotein E genotype and atherosclerosis // V. Kučinskas, G. Kaubrys, V. Budrys, D. Jatužis, R. Mameniškienė, J. Songailienė, Z. Kučinskienė // Journal of the Neurological Sciences. – ISSN 0022-510X. – 2001, vol. 187, suppl. 1: Abstracts of the XVII World Congress of Neurology, London, 17-22 June, 2001, [P0148]. 277. Aterosklerozės patogenezė / Z. Kučinskienė // Aterosklerozė, išeminė širdies liga, prevenciniai medikamentai: metodinės rekomendacijos. – Vilnius, 2001. – P. 2-3. 278. Baltic congress of laboratory medicine stimulates regional development / Z. Kučinskiene // LabMedica International. – 2001, vol. 18, no. 1, p. 17. 279. Blood pressure elevation and cardiovascular risk factors in proteinuric patients / M. Miglinas, Z. Kucinskiene // Journal of the American Society of Nephrology. – 2001, vol. 12, issue: Programs and Abstracts ASN/ISN World Congress of Nephrology, San Francisco, California, USA, October 10-17, 2001. – P. 488A. 280. Docentas Stasys Ruibys – laboratorijos specialistų rengimo ir profesinio tobulinimo Lietuvoje pradininkas / Z. Kučinskienė. – Iliustr. // Laboratorinė medicina. – 2001, Nr. 2, p. 4. 50


281. Efficacy of treatment with vitamin E and diet on coronary heart disease based on the lactate dehydrogenase isoenzyme changes / A. Valatkaitė, R. Budrionienė, Z. Kučinskienė // Baltic Atherosclerosis Journal. – 2001, no. 2, p. 25-27. 282. Europos šlapimo tyrimų rekomendacijos (I) / medžiagą spaudai rengė Z. Kučinskienė, V. Jablonskienė, D. Vitkus, M. Kalvaitytė // Laboratorinė medicina. – 2001, Nr. 4, p. 43-50. 283. Increase of soluble and leukocyte surface adhesion molecules and cytokines in patients with coronary heart disease / L. Bagdonaitė, A. Laucevičius, Z. Kučinskienė, Ž. Petrulionienė, V. Dženkevičiūtė. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 10 pavad. // Acta medica Lituanica. – 2001, t. 8, Nr. 1, p. 77-80. 284. Laisvaradikalinė oksidacija, antioksidacinė gynyba ir ligos / Z. Kučinskienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2001, Nr. 1, p. 31-37. 285. Laisvieji radikalai, jų dalyvavimas ligų patogenezėje ir antioksidacinė gynyba / Z. Kučinskienė. – Bibliogr.: 12 pavad. // Gydymo menas. – 2001, Nr. 3, p. 74-76. 286. Laktatdehidrogenazės ir jos širdies izofermentų aktyvumo pokyčiai kraujo serume sergant miokardo infarktu / A. Valatkaitė, R. Budrionienė, Z. Kučinskienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 15 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2001, Nr. 4, p. 29-31. 287. Risk factors for coronary heart disease in different socioeconomic groups of Lithuania and Sweden – the LiVicordia study / M. Kristenson, Z. Kucinskiene, B. Bergdahl, K. Ort-Gomer // Scandinavian Journal of Public Health. – 2001, vol. 29, no. 2, p. 140-150. 288. Sergančiųjų koronarine širdies liga kraujo plazmos riebalų rūgščių spektras / A. Kaminskas, R. Petraitis, Z. Kučinskienė, R. Plaušinaitis. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2001, Nr. 1, p. 8-10. 289. Vascular dementia and ischemic cerebrovascular disease: relationship to apolipoprotein E Σ2 allele and atherosclerosis severity / V. Budrys, G. Kaubrys, D. Jatužis, R. Mameniškienė, J. Songailienė, Z. Kučinskienė, V. Kučinskas // Journal of the Neurological Sciences. – ISSN 0022-510X. – 2001, vol. 187, suppl. 1 : Abstracts of the XVII World Congress of Neurology, London, 17-22 June, 2001, p. [P0149]. 2000 290. Alzheimerio ligos klinikinių ypatumų priklausomybė nuo apolipoproteino E genotipo / G. Kaubrys, V. Budrys, J. Songailienė, Z. Kučinskienė, V. Kučinskas. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 33 pavad. // Neurologijos seminarai. – 2000, Nr. 2, p. 46-52. 291. Apo E genotype, serum lipid and apolipoprotein E levels in Alzheimer’s disease and vascular dementia / J. Songailienė, G. Kaubrys, Z. Kučinskienė, V. Budrys, V. Kučinskas, L. Razinkovienė, L. Gogelienė // Laboratorinė medicina. – 2000, spec. suppl. : 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, May 4-6, 2000 : program and abstract volume, p. S 44. 292. Apo E genotype, serum lipid and apolipoprotein E levels in Alzheimer’s disease and vascular dementia : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 51


293. Apolipoproteino E genotipo įtaka sergančiųjų Alzheimerio liga ir kraujagysline demencija serumo apolipoproteino E koncentracijai / Jurgita Songailienė, Gintaras Kaubrys, Zita Kučinskienė, Valmantas Budrys, Vaidutis Kučinskas, Laima Gogelienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 16 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 2, Nr. 2 (2000), p. 14-17. 294. Aterosklerozė – uždegiminė liga / Loreta Galuzienė, Zita Kučinskienė. – Pav., lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 2, Nr. 3 (2000), p. 8-11. 295. Blood serum fatty acid composition of patients with coronary artery disease and healthy individuals : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4– 6, (stendinis). 296. Blood serumfatty acid composition of patients with coronary artery disease and healthy individuals : [pranešimų santraukos] / R. Petraitis, A. Kaminskas, Z. Kucinskiene, R. Plausinaitis, K. Kadziauskiene // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, p. S39. 297. CD95 and P-glycoprotein expression on the blood cells of chronic lymphoid leukemia patients / R. Matuzevičienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Acta medica Lituanica. – 2000, suppl. 5, p. 41-43. 298. Contribution of ICAM-1 in-patients with coronary heart disease / L. Galuzienė, Z. Kučinskienė // XIIth International Symposium on Atherosclerosis, June 25-29, 2000, Stockholm, Sweden : abstracts. – Stockholm. – 2000. – P. 65. 299. Contribution of intercellular adhesion molecule-1 in patients with coronary heart disease : [pranešimų santraukos] / L. Galuziene, Z. Kucinskiene // Laboratorinė medicina. – ISSN 13926470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, p. S26. 300. Contribution of intercellular adhesion molecule-1 in patients with coronary heart disease : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 301. Correlation of serum lipids and lipid peroxidation status in patients with coronary heart disease : [pranešimų santraukos] / J. Valiūnienė, L. Razinkovienė, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, S50. 302. Correlation of serum lipids and lipid peroxidation status in patients with coronary heart disease : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 303. Demencija, apolipoproteino E genotipas ir aterosklerozė / G. Kaubrys, J. Songailienė, V. Budrys, D. Jatužis, R. Mameniškienė, Z. Kučinskienė, V. Kučinskas. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 23 pavad. // Neurologijos seminarai. – 2000, Nr. 2, p. 39-45.

52


304. Dementia, apo E genotipe and atherosclerosis / G. Kaubrys, J. Songailienė, V. Budrys, Z. Kučinskienė, D. Jatužis, R. Mameniškienė // 3rd Baltic Congress of Neurology, Kaunas, Lithuania, May 25-27, 2000: final program and abstracts. – Kaunas, 2000. – P. 53. 305. Development of individualized adriamycin monitoring in blood leucocytes. II. Therapy relationship to tumor markers – CA 15.3 and CEA : [pranešimų santraukos] / G. Zaleskis, D. Characiejus, Z. Kučinskienė, G. Narbutienė, T. Pipirienė, R. Lokienė, M. J. Ehrke // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, S52. 306. Development of individualized adriamycin monitoring in blood leucocytes. II. Therapy relationship to tumor markers – CA 15.3 and CEA : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 307. Dietary intake and plasma concentrations of vitamins E and A in men with coronary heart disease : [pranešimų santraukos] / A. Abaravičius, R. Dikčiūtė, Z. Kučinskienė, R. Petraitis // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, p. S18. 308. Dietary intake and plasma concentrations of vitamins E and A in men with coronary heart disease : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 309. Dietary lipid intake and effect of treatment with vitamin E and lipid-lowering diet on serum cardiac enzymes in coronary heart disease patients : [pranešimų santraukos] / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, A. Abaravičius, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, p. S21. 310. Dietary lipid intake and effect of treatment with vitamin E and lipid-lowering diet on serum cardiac enzymes in coronary heart disease patients : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 311. Dietary protein intake and trinary electrolyte excretion / M. Miglinas, Z. Kučinskienė, D. Vitkus // Urolythiasis 2000 : Book of Abstracts of the 9th International Symposium on Urolythiasis, Cape Town, South Africa. – 2000 Februar 14-17. – [Cape Town], 2000. – P. 21. 312. Effects of preanalytical variables on the testing results by automated hematology analyzer : [pranešimų santraukos] / R. Matuzevičienė, Z. Kučinskienė, B. Baliūnienė, G. Lelkaitis // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, p. S36. 313. Effects of preanalytical variables on the testing results by automated hematology analyzer : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 314. Fluvastatin and antioxidants in acute coronary syndrome / A. Laucevičius, Ž. Petrulionienė, Z. Kučinskienė, V. Dženkevičiūtė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Kardiologijos seminarai. – 2000, t. 6, Nr. 2, p. 40-43.

53


315. Fluvastatin and antioxidants in acute coronary syndrome : [pranešimų santraukos] / A. Laucevicius, Z. Petrulioniene, Z. Kucinskiene, V. Dzenkeviciute // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, p. S33. 316. Immunophenotyping of hematologic malignancies (HM) in Vilnius University Hospital Santariskiu Clinics : [pranešimų santraukos] / R. Matuzevičienė, Z. Kučinskienė, A. Slobinas, J. Balsys // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, p. S37. 317. Immunophenotyping of hematologic malignancies (HM) in Vilnius University hospital Santariskiu clinics : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 318. Increase in coronary heart disease in Central and Eastern Europe: stress and gender related factors : pranešimas NATO moksliniame seminare, Budapeštas, Vengrija, 2000 05 20-24, (kviestinis). 319. Kai kurių veiksnių įtaka malondialdehido koncentracijai vyrų kraujo serume / J. Valiūnienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 39 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2000, Nr. 2, p. 10-13. 320. Koronarinės širdies ligos gydymo E vitaminu ir dieta efektyvumas pagal LDH izofermentų pokyčius / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 21 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2000, Nr. 2, p. 6-9. 321. Kraujo serumo baltymų tyrimai ir jų diagnostinė reikšmė / V. Voroneckienė, A. Lujienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2000, Nr. 1, p. 31-41. 322. „Laboratorinė medicina“ žengia į naują tūkstantmetį / Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2000, Nr. 4, p. 3. 323. Lactatdehydrogenase and its cardiac isoenzymes in the diagnosis of acute myocardial infarction : [pranešimų santraukos] / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, p. S21. 324. Lactatedehydrogenase and its cardiac isoenzymes in the diagnosis of acute myocardial infarction : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 325. Malondialdehyde and vitamin E levels in blood serum of patients with coronary heart disease : [pranešimų santraukos] / J. Valiūnienė, R. Dikčiūtė, Z. Kučinskienė, L. Laucevičius // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, p. S50. 326. Malondialdehyde and vitamin E levels in blood serum of patients with coronary heart disease : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 54


327. Mantijinės zonos limfoma ir tėkmės citometrinio tyrimo reikšmė jos diagnostikoje: (klinikinis atvejis) / R. Matuzevičienė, A. Slobinas, Z. Kučinskienė, J. Balsys. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – 2000, Nr. 1, p. 37-39. 328. Penktąjį Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresą prisimenant / Zita Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 2, Nr. 2 (2000), p. 3-5. 329. Pietary protein intake and trinary electrolyte excretion / M. Miglinas, Z. Kučinskienė, D. Vitkus // Urolythiasis 2000 : Book of Abstracts of the 9th International Symposium on Urolythiasis, Cape Town, South Africa, 2000 Februar 14-17. – [Cape Town], 2000. – P. 21. 330. Profesinis tobulinimas Vilniaus universiteto Medicinos fakultete: šiandiena, problemos, perspektyvos / Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2000, Nr. 3, p. 45-46. 331. Protective effect of vitamin E and lipid-lowering diet in coronary heart disease patients with initial hypercholesterolaemia : [pranešimų santraukos] / A. Valatkaitė, R. Budrionienė, L. Razinkovienė, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2000, spec. suppl. : Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, p. S50. 332. Protective effect of vitamin E and lipid-lowering diet in coronary heart disease patients with initial hypercholesterolaemia : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 333. Self-related health and biological mechanisms: experiences from the LiVicordia study / M. Kristenson, Z. Kučinskienė, B. Bergdahl, C. Tagesson, K. Orth-Gomer, A. G. Olsson // SelfRelated Health in a European Perspective / ed.: P. Nilsson, K. Orth-Gomer. – Uppsala, 2000. – P. 167-175. 334. Sergančiųjų išemine širdies liga homocisteino koncentracija kraujo serume: serumo šaldymo įtaka tyrimo rezultatams / V. Voroneckienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 17 pavad. // Laboratorinė medicina. – 2000, Nr. 3, p. 19-23. 335. Serum concentrations of soluble adhesion molecules correlates with total antioxidant status in patients with ischaemic heart disease : [pranešimų santraukos] / L. Galuzienė, Z. Kučinskienė, R. Janulionienė, N. Čiaponienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, p. S26. 336. Serum concentrations of soluble adhesion molecules correlates with total antioxidant status in patients with ischaemic heart disease : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 337. Serum homocysteine level in patients with ischaemic heart disease : [pranešimų santraukos] / V. Voroneckienė, Z. Kučinskienė, I. Bogušienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 13926470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, p. S51. 338. Serum homocysteine level in patients with ischaemic heart disease : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 55


339. Serum M-components in patient with non Hodgkin's type lymphoma : [pranešimų santraukos] / A. Lujienė, L. Griškevičius, J. Songailienė, V. Petrauskienė, Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – 2000, spec. suppl.: Abstracts of the 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, p. S35. 340. Serum M-components in patient with non Hodgkin’s type lymphoma : pranešimas kongrese 5th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Vilnius, 2000 05 4–6, (stendinis). 341. The role of antioxidant status in the increased CHD mortality in Lithuanian versus Swedish men – the LiVicordia study / Z. Kučinskienė //Abstracts of the NATO Advanced Research Workshop „Increase in Coronary Heart Disease in Central and Eastern Europe: Stress and Gender Related Factors“, Budapest, May 20-24, 2000. – Budapest, 2000. – P. 26. 342. Ultrasound determined carotid and femoral atherosclerosis in Lthuanian and Swedish men: the LiVicordia study / M. Kristenson, C. Lassvik, B. Bergdall, Z. Kucinskiene, L. Aizeniene, B. Zieden, L. Schäfer-Elinder, A. G. Olsson // Atherosclerosis. – 2000, vol. 151, iss. 2, p. 501-508. 343. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centras: trumpa istorinė apžvalga / Z. Kučinskienė. – Iliustr. // Laboratorinė medicina. – 2000, Nr. 4, p. 5-7. 1999 344-346. Lietuvos medicinos norma. – Vilnius: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 1992 MN 68: 1999: Klinikos biologas = Clinical biologist = Клинический биолог: pareigos, teisės ir atsakomybė: patvirtinta 1999 01 07: galioja nuo 1999 01 13 / [parengė: Z. Kučinskienė, G. Abraitienė, A. Duobienė, J. Kulik, A. Lujienė, R. Matuzevičienė, V. Petrauskienė]. – 1999. – 3 p. MN 69: 1999: Klinikos laborantas: pareigos, teisės ir atsakomybė: patvirtinta 1999 01 05 / [parengė Z. Kučinskienė, B. Bakaitienė, B. Baliūnienė, A. Duobienė, D. Janulevičienė, S. Kareckienė, J. Kulik]. – 1999. – 3 p. MN 70: 1999: Laboratorijos gydytojas: pareigos, teisės ir atsakomybė: patvirtinta 1999 01 07 / [parengė Z. Kučinskienė, R. Matuzevičienė ... et al.]. – 1999. ***** 347. Adipose tissue fatty acids in men from two populations with different cardiovascular risk: the LiVicordia study / A. Kaminskas, A. Abaravičius, B. Zieden, B. Elwing, M. Kristenson, B. Bergdahl, A. G. Olsson, Z. Kučinskienė // Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation. – 1999, vol. 59, iss. 3, p. 227-232. 348. Antioksidantinio vitamino E poveikis kardiologinių ligonių lipidų peroksidacijai / J. Valiūnienė, Z. Kučinskienė, J. Kulakauskienė. – Diagr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Aktualūs medžiagų apykaitos klausimai: šeštosios mokslinės konferencijos, įvykusios 1999 m. gegužės 25-27 d. Vilniaus pedagoginiame universitete, medžiaga. – Vilnius, 1999. – P. 339-342. 349. Apie E ir A vitaminų nustatymo metodus bei LiVicordia studijos rezultatus / R. Dikčiūtė, A. Abaravičius, Z. Kučinskienė, I. Grigaliūnienė, Z. Vaitkevičienė, R. Petraitis. – Iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Laboratorinė medicina. – 1999, Nr. 4, p. 14-17.

56


350. Apolipoproteino E funkcijų ir genetinių variantų ryšys su lipidų apykaita bei neurodegeneraciniais procesais / J. Songailienė, G. Kaubrys, V. Jurgelevičius, Z. Kučinskienė, V. Budrys. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 29 pavad. // Laboratorinė medicina. – 1999, Nr. 4, p. 34-37. 351. Aterosklerozės patogenezė : pranešimas Lietuvos širdies asociacijos organizuotoje respublikinėje konferencijoje Aterotrombozė – šiandiena ir rytojus, Vilnius, 1999 05 21. 352. Biocheminiai aterosklerozės žymenys / Z. Kučinskiene. – Iliustr. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // Laboratorinė medicina. – 1999, Nr. 1, p. 23-31. 353. Blood serum fatty acid composition and correlation with lipid levels, antioxidant vitamins, malondialdehyde, catalase activity in patients with coronary artery disease / R. Petraitis, A. Kaminskas, R. Dikčiūtė, J. Valiūnienė, Z. Kučinskienė // Atherosclerosis. – 1999, vol. 147, suppl. 2: 10th International Dresden Symposium on Lipoproteins and Atherosclerosis, Dresden, Germany, 1999, December 9-11: abstracts. – P. S6. 354. C-reaktyvusis baltymas ir ūminiai koronariniai sindromai / A. Laucevičius, I. Bračiulienė, D. Kairevičiūtė, R. Palšauskaitė, P. Šerpytis, D. Vitkus, Z. Kučinskienė. – Diagr. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Lithuanian Journal of Cardiology. – 1999, vol. 6, no. 1, p. 96-100. 355. Development of quality assurance system in laboratory of biochemistry of Vilnius University Hospital / D. Vitkus, Z. Kučinskienė // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. – 1999, vol. 37, p. T336. 356. Diagnostic of lipid metabolism disorders / Z. Kučinskienė // Baltic Atherosclerosis Journal. – 1999, no. 1, p. 35-39. 357. E ir A vitaminų tyrimas 50-mečių Vilniaus vyrų kraujo serume – LiVicordia studija / R. Dikčiūtė, A. Abaravičius, R. Petraitis, Z. Vaitkevičienė, I. Grigaliūnienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Aktualūs medžiagų apykaitos klausimai: šeštosios mokslinės konferencijos, įvykusios 1999 m. gegužės 25-27 d. Vilniaus pedagoginiame universitete, medžiaga. – Vilnius, 1999. – P. 111-114. 358. Homocisteinas ir aterosklerozė / V. Voroneckienė, Z. Kučinskienė. – Iliustr. – Santr. liet., angl. // Medicina. – 1999, t. 35, Nr. 6, p. 640-649. 359. Increased expression of ICAM-1 and Mac-1 on leucocytes in patients with acute coronary sindrome / L. Galuzienė, Z. Kučinskienė, V. Dženkevičiūtė // Atherosclerosis. – 1999, vol. 147, suppl. 2: 10th International Dresden Symposium on Lipoproteins and Atherosclerosis, Dresden, Germany, 1999, December 9-11: abstracts. – P. S2. 360. Increased plasma 7 -hydroxycholesterol concentrations in a population with a high risk for cardiovascular disease / B. Zieden, A. Kaminskas, M. Kristenson, Z. Kučinskienė, B. Vessby, A. G. Olsson, U. Diczfalusy. – Bibliogr.: 26 pavad. // Arteriosclerosis Thrombosis, and Vascular Biology. – 1999, vol. 19, no. 4, p. 967-971. 361. Kompleksinis sunkios hiperlipoproteinemijos gydymas / Ž. Petrulionienė, A. Griškevičius, A. Laucevičius, Z. Kučinskienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Lithuanian Journal of Cardiology. – 1999, vol. 6, no. 1, p. 193-197. 57


362. Kompleksinis sunkios hiperlipoproteinemijos gydymas : pranešimas Lietuvos kardiologų V suvažiavime, Kaunas, 1999 09 24-25. 363. Laboratorinė medicina ant naujo tūkstantmečio slenksčio / Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 1999, Nr. 4, p. 3-4. 364. Laktatdehidrogenazės izofermentai nėščiųjų kraujo serume / A. Valatkaitė, R. Budrionienė, Z. Kučinskienė, J. Zakarevičienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 15 pavad. // Aktualūs medžiagų apykaitos klausimai: šeštosios mokslinės konferencijos, įvykusios 1999 m. gegužės 25-27 d. Vilniaus pedagoginiame universitete, medžiaga. – Vilnius, 1999. – P. 335-338. 365. Laktatdehidrogenazės izofermentai širdies ligų diagnostikoje / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, Z. Kučinskienė. – Diagr. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 12 pavad. // Laboratorinė medicina. – 1999, Nr. 4, p. 18-20. 366. Lietuvos ir Švedijos vyrų pilvo riebalinio audinio riebalų rūgščių tyrimas / A. Kaminskas, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Aktualūs medžiagų apykaitos klausimai: šeštosios mokslinės konferencijos, įvykusios 1999 m. gegužės 25-27 d. Vilniaus pedagoginiame universitete, medžiaga. – Vilnius, 1999. – P. 415-418. 367. Lietuvos laboratorinės medicinos draugija / Z. Kučinskienė. – Iliustr. // Laboratorinė medicina. – 1999, Nr. 1, p. 10-12. 368. Lipidų apykaitos sutrikimų diagnostika / Z. Kučinskienė // Baltic Atherosclerosis Journal. – 1999, no. 1, p. 35-39. 369. Lithuanian Swedish joint research project of coronary heart disease: epidemiological, biochemical and physiological studies : pranešimas tarptautinėje konferencijoje Free radical process : ecological, pharmacological, and clinical aspects, Sankt Petersburg, Russia, 1999 09 8-10, (kviestinis). 370. Miokardo infarkto biocheminiai žymenys ir laboratorinė diagnostika / Z. Kučinskienė, D. Vitkus. – Lent. – Santr. angl., liet. – Bibliogr.: 14 pavad. // Laboratorinė medicina. – 1999, Nr. 2, p. 27-30. 371. Naujų aterosklerozės rizikos veiksnių paieškos ir tyrimas: LiVicordia studija : pranešimas Lietuvos kardiologų V suvažiavime, Kaunas, 1999 09 24-25. 372. Pilvo riebalinio audinio riebalų rūgščių tyrimas LiVicordia studijoje / A. Kaminskas, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Laboratorinė medicina. – 1999, Nr. 3, p. 18-20. 373. Sergančiųjų koronarine širdies liga homocisteino koncentracija kraujo serume / V. Voroneckienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 42 pavad. // Laboratorinė medicina. – 1999, Nr. 2, p. 6-12. 374. Serum levels of lipids and lipoproteins in patients with breast, lung and rectosigmoidal cancer / G. Narbutienė, R. Lokienė, S. Kurminienė, R. Didžiapetris, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 22 pavad. // Acta medica Lituanica. – 1999, t. 6, Nr. 2, p. 157-161. 58


375. Vilniaus miesto vyrų mitybos ir energijos eikvojimo ypatumai / P. Žebrauskas, A. Abaravičius, V. Hendrixson, Z. Kučinskienė. – Diagr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad. // Aktualūs medžiagų apykaitos klausimai: šeštosios mokslinės konferencijos, įvykusios 1999 m. gegužės 25-27 d. Vilniaus pedagoginiame universitete, medžiaga. – Vilnius, 1999. – P. 363-365. 1998 376. Klinikinė laboratorinė diagnostika: mokomoji priemonė / Z. Kučinskienė; Vilniaus universitetas; [recenzavo A. Pliuškys]. – Vilnius: VU l-kla, 1996-1998. – D. 3: Bilirubino apykaita, jos laboratoriniai rodikliai ir jų kitimas sergant gelta / recenzavo R. Dikčiūtė. – 1998. – 23 p. 377. Laboratorinės diagnostikos centro tyrimai ir jų normos : informacija Vilniaus universiteto ligoninės "Santariškių klinikos" medikams / Vilniaus universiteto ligoninė "Santariškių klinikos" ; [leidinį ruošė: Birutė Baliūnienė, Irena Bogušienė, Radvilė Malickaitė, Viktoras Urmonas, Jūratė Bytautienė, Zita Kučinskienė, Vaidas Urbanavičius, Dalius Vitkus]. – 2-asis leid. – Vilnius : Resp. leidybos ir spaudos paslaugų biuras, 1998. – 40 p. ***** 378. Adipose tissue fatty acid composition and blood serum antioxidants in Lithuanian versus Swedish men – the LiVicordia study / A. Kaminskas, Z. Kučinskienė, B. Zieden, A. G. Olsson // I Baltic Lipid Conference and VI Estonian Heart Health Conference „Management of Hyperlipidemia: Relevance for Baltic Countries“, Tallin, 15-16 April, 1998. – Tallin, 1998. – P. 17. 379. Adipose tissue fatty acid composition and food intake of Lithuanian versus Swedish men – the LiVicordia study / A. Kaminskas, A. Abaravičius, Z. Kučinskienė, B. Zieden, A. G. Olsson // 4th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Tartu, Estonia, August 27-29, 1998: abstracts. – [Tartu], 1998. – P. 88. 380. Adipose tissue fatty acid composition and blood serum antioxidants in Lithuanian versus Swedish men – the LiVicordia study : pranešimas konferencijoje I Baltic Conference “Management of Hyperlipidemia: Relevance for Baltic Countries”, Tallinn, 1998 04 15-16, (stendinis). 381. Adipose tissue fatty acid composition and food intake of Lithuanian versus Swedish men – the LiVicordia study : pranešimas kongrese 4th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Tartu, 1998 08 27-29, (stendinis). 382. Antrinė persirgto miokardo infarkto profilaktika / A. Laucevičius, P. Zabiela, Z. Kučinskienė, Ž. Petrulionienė, R. Babarskienė, D. Lukšienė, I. Milvydaitė, A. Statkevičienė, B. Šlapikienė, D. Vasiliauskas, D. Zikarienė. – Lent. // Širdies ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai / Kauno medicinos akademijos Kardiologijos institutas. – Kaunas, 1998. – P. 174-177. 383. Attenuated cortisol response to a standardised stress test in Lithuanian vs Swedish men: the LiVicordia study / M. Kristenson, K. Orth-Gomer, Z. Kučinskienė, B. Bergdahl, H. Čalkauskas, I. Baliukynienė, A. G. Olsson // International Journal of Behavioural Medicine. – 1998, vol. 5, no. 1, p. 17-30. 384. Biocheminiai aterosklerozės žymenys / Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // Kardiologijos seminarai. – 1998, t. 4, Nr. 2, p. 36-42. 59


385. Comparison of direct and traditional methods for LDL- and HDL-cholesterol determination / D. Vitkus, Z. Kučinskienė // 4th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Tartu, Estonia, August 27-29, 1998: abstracts. – [Tartu], 1998. – P. 56. 386. Comparison of direct and traditional methods for LDL- and HDL-cholesterol determination : pranešimas kongrese 4th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Tartu, 1998 08 27-29, (stendinis). 387. Development of laboratory medicine in Lithuania / Z. Kučinskienė // 4th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Tartu, Estonia, August 27-29, 1998: abstracts. – [Tartu], 1998. – P. 13. 388. Development of laboratory medicine in Lithuania : pranešimas kongrese 4th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Tartu, 1998 08 27-29, (kviestinis žodinis). 389. Effect of diet on blood serum lactatedehydrogenase isoenzyme activity in patients with coronary artery disease / A. Valatkaitė, R. Budrionienė, Z. Kučinskienė // 4th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Tartu, Estonia, August 27-29, 1998: abstracts. – [Tartu], 1998. – P. 54. 390. Effect of diet on blood serum lactatedehydrogenase isoenzyme activity in patients with coronary artery disease : pranešimas kongrese 4th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Tartu, 1998 08 27-29, (stendinis). 391. Effect of vitamin E intake on blood serum lipid peroxidation and levels of cardiac enzymes of patients with coronary heart disease / J. Valiūnienė, A. Valatkaitė, R. Budrionienė, Z. Kučinskienė // I Baltic Lipid Conference and VI Estonian Heart Health Conference „Management of Hyperlipidemia: Relevance for Baltic Countries“, Tallin, 15-16 April, 1998. – Tallin, 1998. – P. 34. 392. Effect of vitamin E intake on blood serum lipid peroxidation and levels of cardiac enzymes of patients with coronary heart disease : pranešimas konferencijoje I Baltic Conference “Management of Hyperlipidemia: Relevance for Baltic Countries”, Tallinn, 1998 04 15-16, (stendinis). 393. Effect of vitamin E intake on blood serum vitamins E and A concentrations in patients with coronary artery disease / R. Dikčiūtė, I. Grigaliūnienė, Z. Vaitkevičienė, R. Petraitis, Z. Kučinskienė, A. Laucevičius // 4th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Tartu, Estonia, August 27-29, 1998: abstracts. – [Tartu], 1998. – P. 85. 394. Effect of vitamin E intake on blood serum vitamins E and A concentrations in patients with coronary artery disease : pranešimas kongrese 4th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Tartu, 1998 08 27-29, (stendinis). 395. Effect of vitamine intake on blood serum lactatedehydrogenase isoenzymes activity in patients with coronary artery disease / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, Z. Kučinskienė // 4th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Tartu, Estonia, August 27-29, 1998: abstracts. – [Tartu], 1998. – P. 49. 396. Effect of vitamine intake on blood serum lactatedehydrogenase isoenzymes activity in patients with coronary artery disease : pranešimas kongrese 4th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Tartu, 1998 08 27-29, (stendinis). 60


397 Hiperlipoproteinemijų diagnostika ir gydymas / Z. Kučinskienė, J. A. Pliuškys // Lietuvos sveikata. – 1998, vasario 19-25 (Nr. 7), p. 17, 24. 398. Increased psychosocial strain in Lithuanian versus Swedish men: the LiVicordia study / M. Kristenson, Z. Kučinskienė, B. Bergdahl, H. Čalkauskas, V. Urmonas, K. Orth-Gomer // Psychosomatic Medicine. – 1998, vol. 60, iss. 3, p. 277-282. 399. Kraujo plazmos riebalų rūgščių spektras tiriant Vilniaus ir Linčiopingo (Švedija) miestų vyrus – LiVicordia studija / A. Kaminskas, Z. Kučinskienė, B. Zieden, M. Kristenson, A. G. Olsson. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Medicina. – 1998, t. 34, Nr. 4, p. 309-313. 400. Laboratorinė medicina: žmonės už kadro / Z. Kučinskienė. – Portr., iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Business and exhibitions. – 1998, November [no. 11], p. 24-25. 401. Laktatdehidrogenazės izofermentų diagnostinė reikšmė / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, Z. Kučinskienė. – Diagr. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 21 pavad. // Medicina. – 1998, t. 34, Nr. 4, p. 389-395. 402. Linseed oil and „Activepa 30“ in the treatment of diabetic patients / A. Kaminskas, Z. Kučinskienė // Diabetologia. – 1998, vol. 41, suppl. 1: 34th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Barcelona, Spain, 8-12 September, 1998: abstracts. – P. 15. 403. Lipidai, aterogenezė ir smegenų kraujagyslių ligos / Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Neurologijos seminarai. – 1998, Nr. 1, p. 21-24. 404. Lipidai, aterogenezė ir smegenų kraujagyslių ligos: pranešimas Neurologijos seminaruose, 1998 06 12, (žodinis). 405. Nefrozinio sindromo hiperlipidemija / M. Miglinas, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 12 pavad. // Medicina. – 1998, t. 34, priedas 6, p. 33-36. 406. Nėščiųjų kūno masės indeksas, jos prieaugis ir mitybos ypatumai / J. Zakarevičienė, G. Drąsutienė, Z. Kučinskienė // V-asis Lietuvos akušerių-ginekologų draugijos suvažiavimas, gegužės 21-22, 1998, Šiauliai: [pranešimai ir tezės]. – [Šiauliai, 1998]. – P. 67. 407. Nėščiųjų kūno masės indeksas, jos prieaugis ir mitybos ypatumai: [su redakcijos prierašu apie autorę] / J. Zakarevičienė, G. Drąsutienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 23 pavad. // Lietuvos akušerija ir ginekologija. – 1998, t. 1, Nr. 3, p. 218-222. 408. Role of lipid disorders in the pathogenesis of atherosclerosis / Z. Kučinskienė // I Baltic Lipid Conference and VI Estonian Heart Health Conference „Management of Hyperlipidemia: Relevance for Baltic Countries“, Tallin, 15-16 April, 1998. – Tallin, 1998. – P. 19. 409. Role of lipid disorders in the pathogenesis of atherosclerosis : pranešimas konferencijoje I Baltic Conference “Management of Hyperlipidemia: Relevance for Baltic Countries”, Tallinn, 1998 04 15-16, (kviestinis žodinis).

61


410. Self related health, social factors and disease : pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Sveikatos vertinimas, socialiniai veiksniai ir ligos, Praha (Čekija), 1998 09 18-21, (kviestinis). 411. Serum lactatdehydrogenase isoenzyme and malondialdehyde level in individuals with primary hiperlipoproteinaemia / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, J. Valiūnienė, L. Razinkovienė, Z. Kučinskienė // I Baltic Lipid Conference and VI Estonian Heart Health Conference „Management of Hyperlipidemia: Relevance for Baltic Countries“, Tallin, 15-16 April, 1998. – Tallin, 1998. – P. 10. 412. Study of nutritional behaviour in a group of Lithuanian men / A. Abaravičius, Z. Kučinskienė, J. Songailienė, P. Žebrauskas // Zeitschrift fũr Ernährungswissenschaft. – 1998, vol. 37, suppl. 1, p. 136-138. 413. The effect of diet on the status of blood serum lipid peroxidation / J. Valiūnienė, A. Abaravičius, Z. Kučinskienė, J. Kulakauskienė // 4th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Tartu, Estonia, August 27-29, 1998: abstracts. – [Tartu], 1998. – P. 55. 414. The effect of diet on the status of blood serum lipid peroxidation : pranešimas kongrese 4th Baltic Congress of Laboratory medicine, Tartu, 1998 08 27-29, (stendinis). 1997 415. Antioxidant state and mortality from coronary heart disease in Lithuanian and Swedish men: concomitant cross sectional study of men aged 50 / M. Kristenson, B. Zieden, Z. Kučinskienė, L. Schäfer-Elinder, B. Bergdahl, B. Elwing, A. Abaravičius, L. Razinkovienė, H. Čalkauskas, A. G. Olsson // British Medical Journal. – 1997, vol. 314, no. 7081, p. 629-633. 416. Baltic-Nordic cooperation – what’s new? / Z. Kučinskienė, U. Siigur, A. Tamm // 12th IFCC European Congress of Clinical Chemistry, Basel, Switzerland, August 17-22, 1997: abstracts. – [Basel], 1997. – P. 71. 417. Blood serum amino acids - as important diagnostic markers in hepatic diseases : pranešimas kongrese 12th IFCC European Congress of Clinical Chemistry, Basel, Switzerland, 1997 08 17-22, (stendinis). 418. Blood serum amino acids – as important diagnostic markers in hepatic diseases / V. Voroneckienė, Z. Kučinskienė // 12th IFCC European Congress of Clinical Chemistry, Basel, Switzerland, August 17-22, 1997: abstracts. – [Basel], 1997. – P. 251. 419. Blood serum amino acids as precursors of mediators in functional disorders and somatic diseases / V. Voroneckienė, H. Čalkauskas, Z. Kučinskienė // 12th IFCC European Congress of Clinical Chemistry, Basel, Switzerland, August 17-22, 1997: abstracts. – [Basel], 1997. – P. 156. 420. Effect of vitamin E intake on blood serum lipid peroxidation and cardiac protection / Z. Kučinskienė, Ž. Petrulionienė, R. Dikčiūtė, A. Laucevičius, J. Valiūnienė, R. Budrionienė, A. Valatkaitė, L. Razinkovienė, J. Kulakauskienė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 25 pavad. // Kardiologijos seminarai. – 1997, t. 3, Nr. 3, p. 97-100.

62


421. Effect of vitamin E intake on oxidation of lipoprotein in men / Ž. Petrulionienė, Z. Kučinskienė, A. Laucevičius, R. Dikčiūtė, J. Valiūnienė, J. Kulakauskienė // Cardiovascular Drugs and Therapy. – 1997, vol. 11, suppl. 2: 7th International Symposium on Cardiovascular Pharmacotherapy, Jerusalem, Israel, June 1-5, 1997: abstracts. – P. 407. 422. Fiziologijos ir biochemijos katedra (po 1939 m.) / R. Dikčiūtė, Z. Kučinskienė. – Santr. angl. // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – Vilnius, 1997. – T. 1, p. 129-134. 423. Investigation of nutritional status as a causal factor of anaemia in a group of pregnant women / J. Zakarevičienė, A. Abaravičius, Z. Kučinskienė, G. Drąsutienė. – Iliustr. – Bibliogr.: 13 pavad. // The First World Congress on Maternal Mortality, Marrakesh, Morocco, 8-14 March, 1997 / edited by D. Weinstein, F. Chervenak. – [Marrakesh], 1997. – P. 369-373. 424. Koronarinės širdies ligos naujų rizikos faktorių paieškos ir tyrimas – LIVICORDIA studija / Z. Kučinskienė, A. G. Olsson, A. Abaravičius, L. Aizenienė, I. Baliukynienė, B. Bergdahl, H. Čalkauskas, R. Dikčiūtė, A. Kaminskas, M. Kristenson, L. Razinkovienė, V. Urmonas, B. Zieden. – Santr. angl. – Bibliogr.: 26 pavad. // Medicina. – 1997, t. 33, priedas 9, p. 122-127. 425. Kraujo plazmos lipidai ir lipoproteinai. Jų apykaitos sutrikimai ir aterogenezė. Dislipoproteinemijų korekcija / Z. Kučinskienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Lietuvos diabetologija. – 1997, t. 4, p. 23-27. 426. Kraujo plazmos lipidai ir lipoproteinai. Jų apykaitos sutrikimai ir aterogenezė. Dislipoproteinemijų korekcija : pranešimas respublikinėje konferencijoje Šiuolaikinės diabetologijos problemos Lietuvoje ir jų sprendimo būdai, Palanga, 1997 11 20-21, (žodinis). 427. Laboratory medicine in Lithuania / Z. Kučinskienė // LabLink. – 1997, Nr. 1-2, p. 1214. 428. Lipidai ir lipoproteinai kaip aterosklerozės rizikos faktoriai. Lipidų apykaitos sutrikimų korekcija / Z. Kučinskienė, Ž. Petrulionienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 28 pavad. // Kardiologijos seminarai. – 1997, t. 3, Nr. 2, p. 60-70. 429. Lipidai ir lipoproteinai kaip aterosklerozės rizikos faktoriai. Lipidų apykaitos sutrikimų korekcija : pranešimas respublikinėje konferencijoje Kardiologija bendros praktikos gydytojams, Vilnius, 1997 10 07, (žodinis). 430. Lipoproteinai ir jų įtaka aterosklerozei atsirasti / Z. Kučinskienė // Šeimos gydytojo studijos: lipoproteinai ir jų korekcija šeimos gydytojo darbe: konferencijos medžiaga, Kaunas, 1997 m. kovo 18 d. – [Kaunas], 1997. – P. 10-12. 431. Lipoproteinai ir jų įtaka aterosklerozei atsirasti : pranešimas konferencijoje Lipoproteinai ir jų sutrikimų korekcija šeimos gydytojo darbe, Kaunas, 1997 03 18, (žodinis). 432. Lipoproteinai, aterosklerozė ir smegenų kraujagyslių ligos / Z. Kučinskienė // Lietuvos sveikata. – 1997, lapkričio 6-12 (Nr. 44), p. 22. 433. Normali kaulų apykaita ir jos sutrikimai / Z. Kučinskienė. – Lent. // Osteoporozė: mokslinė-praktinė konferencija „Osteoporozė: diagnostika ir gydymas“ paskaitų rinkinys, Vilnius, 1997 m. vasario 20-21 d. – Vilnius, 1997. – P. 33-39. 63


434. Normali kaulų apykaita ir jos sutrikimai : pranešimas konferencijoje Osteoporozė: diagnostika ir gydymas, Vilnius, 1997 02 20, (žodinis). 435. Precursors of mediators in IBS: closer to somatics or functional disorders? / H. Chalkauskas, V. Voroneckienė, Z. Kučinskienė, A. Irnius, I. Baliukynienė // Functional Dyspepsia and Irritable Bowel Syndrome: Concepts and Controversies (Falk Symposium no. 99), May 27-28, 1997, Titisee, Germany: abstracts / by H. Goebell, G. Holtmann, N. J. Talley. – [Titisee], 1997. – P. 68. 436. The comparison of serum lactate dehydrogenase isoenzyme activity and blood hemoglobin concentration in pregnant women with and without anaemia / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, J. Zakarevičienė, Z. Kučinskienė // 12th IFCC European Congress of Clinical Chemistry, Basel, Switzerland, August 17-22, 1997: abstracts. – [Basel], 1997. – P. 89. 1996 437-438. Klinikinė laboratorinė diagnostika : mokomoji priemonė / Z. Kučinskienė; Vilniaus universitetas; [recenzavo A. Pliuškys]. – Vilnius: VU l-kla,D. 1: Žmogaus kraujo plazmos baltymai, jų tyrimas, klinikinė interpretacija. – 1996. – 35, [1] p.: iliustr. D. 2 : Fermentai medicinoje, jų tyrimas, klinikinė interpretacija. – 1996. – 25 p.: iliustr. 439 Lipoproteinai ir jų apykaitos sutrikimo ligos: patogenezė, diagnostika, klinika ir gydymas: mokomoji priemonė / Z. Kučinskienė; Vilniaus universitetas. – [Vilnius]: VU l-kla, 1996. – 44 p.: iliustr. 440. Sumažinkime per didelį cholesterolio kiekį savo kraujyje: [bukletas] / Lietuvos širdies asociacija, Lietuvos aterosklerozės taryba; parengė Z. Kučinskienė; recenzavo J. Saukienė. – [Vilnius, 1996]. – [14] p. ***** 441. A pilot study aiming at international quality control with external data comparison / A. Uldall, Z. Kučinskienė // Labquality news. – 1996, Nr. 1, p. 26-27. 442. A possible effect of arginine on blood pressure / V. Voroneckienė, Z. Kučinskienė, L. Razinkovienė // 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 6-8 September, 1996: abstracts. – Jurmala, 1996. – P. 23. 443. A possible effect of arginine on blood pressure : pranešimas kongrese 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996 09 06-08, (stendinis). 444. Antioxidant status may explain the difference in East-West European SHD mortality: the LiVicordia study / Z. Kučinskienė, A. G. Olsson // 3rd Annual Scandinavian Atherosclerosis Conference (an International Meeting), Humlebek (Danija), May 9-12, 1996: abstracts. – [Humlebek], 1996. – P. 50.

64


445. Antioxidant status may explain the difference in East-West European SHD mortality: the LiVicordia study : pranešimas konferencijoje 3rd Annual Scandinavian Atherosclerosis Conference (an International Meeting), Humlebek (Danija), May 9-12, 1996, (stendinis). 446. Antioxidant vitamins and non-starch polysaccharides in the diet of Vilnius men / A. Abaravičius, J. Songailienė, Z. Kučinskienė, J. Maskeliūnas // International Symposium on Vitamin and Antiproliferative Agents in Prevention of Atherosclerosis in Association with 4th Scientific Meeting of Polish Society for Atherosclerosis Research, Zakopane, Poland, 3-6 October 1996: final programme and abstracts. – Zakopane, 1996. – Abstract Nr. 34. 447. Blood serum amino acids as important diagnostic markers / V. Voroneckienė, Z. Kučinskienė // 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996, September 6-8: [abstracts]. – Jurmala, 1996. – P. 34. 448. Blood serum amino acids as important diagnostic markes : pranešimas kongrese 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996 09 06-08, (stendinis). 449. Can psychosocial factors explain East-West differences in CHD? The LiVicordia study / K. Orth-Gomer, M. Kristenson, Z. Kučinskienė, B. Bergdahl, A. G. Olsson. – Bibliogr.: 3 pavad. // Meeting of the Working Group “Epidemiology and Prevention” of the European Society of Cardiology, Pilsen, Czech Republic, May 22-25, 1996. – [Pilsen], 1996. 450. Can psychosocial factors explain East-West differences in CHD? : pranešimas konferencijoje Working Group on Epidemiology and Prevention of the European Society of Cardiology, Pilsen, Czech Republic, May 22-25, 1996, (žodinis). 451. Changes in lactate dehydrogenase (LDH) isoenzymes spectrum in blood serum of heavy drinking men / A. Valatkaitė, R. Budrionienė, Z. Kučinskienė // 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996, September 6-8: [abstracts]. – Jurmala, 1996. – P. 26. 452. Changes in lactate dehydrogenase (LDH) isoenzymes spectrum in blood serum of heavy drinking men : pranešimas kongrese 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996 09 06-08, (stendinis). 453. Comparison of fatty acid composition in plasma low density lipoproteins from Vilnius and Linkoping men – the LiVicordia study / A. Kaminskas, Z. Kucinskiene … [et al.] // Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation. – 1996, vol. 56, suppl. 225: XXV Nordic Congress of Clinical Chemistry, Torshavn, 1996.06.23-27: abstracts. – P. 29. 454. Concerning anemia in pregnancy / V. Voroneckienė, J. Zakarevičienė, Z. Kučinskienė // 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996, September 6-8: [abstracts]. – Jurmala, 1996. – P. 15. 455. Concerning anemia in pregnancy : pranešimas kongrese 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996 09 06-08, (stendinis). 456. Consumption of alcohol and its effect on vitamin E and A concentrations / R. Dikčiūtė, I. Grigaliūnienė, Z. Vaitkevičienė, R. Petraitis, L. Razinkovienė, Z. Kučinskienė // International Symposium on Vitamin and Antiproliferative Agents in Prevention of Atherosclerosis in Associa65


tion with 4th Scientific Meeting of Polish Society for Atherosclerosis Research, Zakopane, Poland, 3-6 October 1996: final programme and abstracts. – Zakopane, 1996. – Abstract Nr. 36. 457. Correlation between blood serum vitamine E and A and malonildialdehide levels of Vilnius men / R. Dikčiūtė, J. Valiūnienė, I. Grigaliūnienė, Z. Vaitkevičienė, Z. Kučinskienė // 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996, September 6-8: [abstracts]. – Jurmala, 1996. – P. 30. 458. Correlation between blood serum vitamine E and A and malonildialdehide levels of Vilnius men : pranešimas kongrese 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996 09 06-08, (stendinis). 459. Correlation of serum lipids and lipid peroxide products in a randomly selected male population group / L. Razinkovienė, J. Valiūnienė, Z. Kučinskienė // 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996, September 6-8: [abstracts]. – Jurmala, 1996. – P. 21. 460. Correlation of serum lipids and lipid peroxide products in a randomly selected male population group : pranešimas kongrese 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996 09 06-08, (stendinis). 461. Determination of amino acids in blood serum of patient with hepatic diseases / V. Voroneckienė, Z. Kučinskienė // New Trends in Hepatology: Falk Symposoium N 92, June 21-22, 1996, St. Petersburg, Russia: abstracts. – [Petersburg], 1996. – P. 213. 462. Diagnostic value of the lactatedehydrogenase isoenzymes in blood serum / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, Z. Kučinskienė // 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996, 6-8 September: abstracts. – Jurmala, 1996. – P. 24. 463. Diagnostic value of the lactatedehydrogenase isoenzymes in blood serum : pranešimas kongrese 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996 09 06-08, (stendinis). 464. Different patterns of psychosocial strain: a possible explanation for the differences in ishemic heart disease mortality between Sweden and Lithuania? / M. Kristenson, K. Orth-Gomer, Z. Kučinskienė // East-West Life Expectancy Gap in Europe: Environmental and NonEnvironmental Determinants: (NATO Asi Series. Partnership Sub-Series 2, Environment, vol. 19) / edited by C. Hertzman, S. Kelly, M. Bobak. – Dordrecht; Boston; London, 1996. – P. 187-194. 465. Education in clinical laboratory diagnostics at Vilnius university / Z. Kučinskienė, R. Dikčiūtė, V. Urmonas // 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996, September 6-8: abstracts. – Jurmala, 1996. – P. 10. 466. Education in clinical laboratory diagnostics at Vilnius university : pranešimas kongrese 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996 09 06-08, (stendinis). 467. Increased CHD mortality in Lithuania vs Swedish men – LiVicordia study: is the balance of oxidant vs antioxidant factors a key issue? / Z. Kučinskienė, M. Kristenson, B. Zieden, L. Schäfer-Elinder, B. Bergdahl, A. G. Olsson // Proceedings of the XVI International Congress of Clinical Chemistry, London, UK, 8-12 July, 1996. – London, 1996. – P. 223.

66


468. Increased CHD mortality in Lithuania vs Swedish men – LiVicordia study: is the balance of oxidant vs antioxidant factors a key issue? : pranešimas kongrese XVI International Congress of Clinical Chemistry, London, UK, 8-12 July, 1996, (žodinis). 469. Investigation of blood serum lactatedehydrogenase isoenzymes and lipid levels in a population of randomly selected men / R. Budrionienė, A. Valatkaitė, L. Razinkovienė, Z. Kučinskienė // 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996, 6-8 September: abstracts. – Jurmala, 1996. – P. 24. 470. Investigation of blood serum lactatedehydrogenase isoenzymes and lipid levels in a population of randomly selected men : pranešimas kongrese 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996 09 06-08, (stendinis). 471. Lipoperoxidation and vitamin E in blood serum during pregnancy / J. Valiūnienė, R. Dikčiūtė, Z. Kučinskienė, J. Zakarevičienė // International Symposium on Vitamin and Antiproliferative Agents in Prevention of Atherosclerosis in Association with 4th Scientific Meeting of Polish Society for Atherosclerosis Research, Zakopane, Poland, 3-6 October 1996: final programme and abstracts. – Zakopane, 1996. – Abstract Nr. 42. 472. Lipoproteinai ir jų apykaitos sutrikimų sukeltos ligos / Z. Kučinskienė // Sveikas žmogus. – 1996, birželis, p. 5-6. 473. Lipoproteinai, aterosklerozė ir smegenų kraujagyslių ligos / Z. Kučinskienė. – Santr. angl. // Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai: mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 1996 m. rugsėjo 20 d. – Vilnius, 1996. – P. 14-18. 474. Nutukimas ir sindromas X / V. Urbanavičius, Z. Kučinskienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // Medicina. – 1996, t. 32, priedas 9, p. 57-59. 475. Nutukusių asmenų lipoproteino (a), apolipoproteinų A-I ir B tyrimas kraujo serume / V. Urbanavičius, Z. Kučinskienė, D. Vitkus, V. Dunauskas, L. Urbanavičienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 20 pavad. // Lietuvos diabetologija. – [19]96, p. 87-92. 476 Riebalai, aterosklerozė ir koronarinė širdies liga / Z. Kučinskienė // Lietuvos sveikata. – 1996, spalio 24-30 (Nr. 42), p. 19. 477. Sergančiųjų II tipo cukriniu diabetu lipoproteino (a), apolipoproteinų A-I ir B tyrimas / V. Urbanavičius, Z. Kučinskienė, D. Vitkus, V. Dunauskas, L. Urbanavičienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 30 pavad. // Lietuvos diabetologija. – [19]96, p. 81-86. 478. Serum lactate dehydrogenase isoenzymes and blood haemoglobin concentration in pregnant women / A. Valatkaitė, R. Budrionienė, J. Zakarevičienė, Z. Kučinskienė // 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 6-8 September, 1996: abstracts. – Jurmala, 1996. – P. 25. 479. Serum lactatedehydrogenase isoenzymes and blood haemoglobin concentration in pregnant women : pranešimas kongrese 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996 09 06-08, (stendinis).

67


480. The effect of diet on lipid peroxidation status in blood serum / J. Valiūnienė, J. A. Abaravičius, Z. Kučinskienė // 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996, September 6-8: abstracts. – Jurmala, 1996. – P. 22. 481. The effect of diet on lipid peroxidation status in blood serum : pranešimas kongrese 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996 09 06-08, (stendinis). 482. The increased coronary heart disease mortality in Lithuanian vs Swedish men: the LiVicordia study: is the balance oxidant vs antioxidant factors a key issue? / M. Kristenson, B. Zieden, Z. Kučinskienė, L. Schäfer-Elinder, B. Bergdahl, C. Tagesson, A. G. Olsson // Meeting of the Working Group „Epidemiology and Prevention“ of the European Society of Cardiology, Pilsen, Czech Republic, May 22-25, 1996. – [Pilsen], 1996. 483. The increased coronary heart disease mortality in Lithuanian vs Swedish men: the LiVicordia study. Is the balance oxidant vs antioxidant factors a key issue? : pranešimas konferencijoje Working Group on Epidemiology and Prevention of the European Society of Cardiology, Pilsen, Czech Republic, May 22-25, 1996, (žodinis). 484. The increasing coronary heart disease (CHD) mortality in East Europe may be due to poor antioxidant protection: the LiVicordia study / A. G. Olsson, Z. Kučinskienė // 66th Congress of the European Atherosclerosis Society, Florence, July 13-17, 1996: abstract book. – Florence, 1996. – P. 42. 485. The increasing coronary heart disease (CHD) mortality in East Europe may be due to poor antioxidant protection: the LiVicordia study : pranešimas kongrese 66th Congress of the European Atherosclerosis Society, Florence, July 13-17, 1996, (žodinis). 486. The levels of vitamin E and A in blood serum of non smoking and smoking men / R. Dikčiūtė, Z. Vaitkevičienė, I. Grigaliūnienė, Z. Kučinskienė, R. Petraitis // 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996, 6-8 September: abstracts. – Jurmala, 1996. – P. 30. 487. The levels of vitamin E and A in blood serum of nonsmoking and smoking men : pranešimas kongrese 3rd Baltic Congress of Laboratory Medicine, Jurmala, 1996 09 06-08, (stendinis). 1995 488. Aortos ir aortos lanko kraujagyslių aterosklerozė ir dislipidemija / L. Aizenienė, J. Badarienė, Z. Kučinskienė, R. Steponėnienė, L. Razinkovienė // Medicina. – 1995, t. 31, Nr. 5: IV Lietuvos kardiologų suvažiavimas (Kaunas, 1995 m. gegužės 26-27 d.): tezės. – P. 293-294. 489. Continuing education at the Faculty of medicine of Vilnius University / Z. Kučinskienė // First Baltic Conference on Education of Health Professionals: present and future, April 24-25, 1995, Kaunas: abstracts. – Kaunas, 1995. – P. 69. 490. Fatty acid composition in plasma of 50 year old men from Vilnius (Lithuania) and Linkoping (Sweden) – LiViCordia study / A. Kaminskas, B. Zieden, A. G. Olsson, Z. Kučinskienė // Proceedings of Laboratory Medicine’ 95: 11th IFCC European Congress of Clinical Chemistry, Tampere (Finland), 2-7 July, 1995 and International Symposium on Porphyrias and Heme Related 68


Disorders: molecular basis, diagnostics, and clinical aspects, Helsinki, Finland, 28 June – 2 July / ed.: Herman Adlercruez, Ilkka Penttilä … [et al.]. – Helsinki, 1995. – Abstract N 587. 491. Hiperlipoproteinemijų diagnostika ir gydymas / Z. Kučinskienė, J. Pliuškys // Lietuvos internistų suvažiavimas, Panevėžys, 1995 m. spalio 12-13 d.: ataskaita, tezės ir paskaitos. – Vilnius, 1995. – P. 25-45. 492. Inheritance of risk factors for atherosclerosis and cardiovascular diseases / E. Avižienytė, V. Kučinskas, Z. Kučinskienė. – Santr. liet. – Bibliogr.: 41 pavad. // Acta medica Lituanica. – 1995, Nr. 2, p. 3-15. 493. Investigation of blood serum lipid levels and vitamins E and A in a group of Vilnius men / L. Razinkovienė, R. Dikčiūtė, Z. Vaitkevičienė, I. Grigaliūnienė, Z. Kučinskienė // Proceedings of Laboratory Medicine’ 95: 11th IFCC European Congress of Clinical Chemistry, Tampere (Finland), 2-7 July, 1995 and International Symposium on Porphyrias and Heme Related Disorders: molecular basis, diagnostics, and clinical aspects, Helsinki, Finland, 28 June – 2 July / ed.: Herman Adlercruez, Ilkka Penttilä … [et al.]. – Helsinki, 1995. – Abstract N 614. 494. Investigation of lactate dehydrogenase izoenzymes and amino acids in a randomly selected male population group and patients with hepatic diseases / V. Voroneckienė, R. Budrionienė, A. Valatkaitė, Z. Kučinskienė, A. Irnius // Proceedings of Laboratory Medicine’ 95: 11th IFCC European Congress of Clinical Chemistry, Tampere (Finland), 2-7 July, 1995 and International Symposium on Porphyrias and Heme Related Disorders: molecular basis, diagnostics, and clinical aspects, Helsinki, Finland, 28 June – 2 July / ed.: Herman Adlercruez, Ilkka Penttilä … [et al.]. – Helsinki, 1995. – Abstract N 870. 495. Investigation of nutrient intake and vitamins E and A in blood serum of 50 year old Vilnius men / I. Grigaliūnienė, J. A. Abaravičius, Z. Kučinskienė, R. Dikčiūtė, E. Makaveckienė, Z. Vaitkevičienė, J. Maskeliūnas // Proceedings of Laboratory Medicine’ 95: 11th IFCC European Congress of Clinical Chemistry, Tampere (Finland), 2-7 July, 1995 and International Symposium on Porphyrias and Heme Related Disorders: molecular basis, diagnostics, and clinical aspects, Helsinki, Finland, 28 June – 2 July / ed.: Herman Adlercruez, Ilkka Penttilä … [et al.]. – Helsinki, 1995. – Abstract N 837. 496. Investigation of nutritional status in a group of Vilnius men / J. A. Abaravičius, Z. Kučinskienė // Annual Meeting of the European Academy of Nutritional Sciences “Frontiers in Nutrition Research”, September 15-16, 1995, Potsdam, Germany. – Postdam, 1995. – P. 11. 497. Lactate dehydrogenase izoenzymes and cholesterol in a randomly selected male population group / L. Razinkovienė, R. Budrionienė, A. Valatkaitė, Z. Kučinskienė // Acta Angiologica. – 1995, suppl. 1, p. 13. 498. Levels of lactate dehydrogenase and cholesterol in a randomly selected male population group / Z. Kučinskienė, R. Budrionienė, A. Valatkaitė, L. Razinkovienė // Proceedings of the International Symposium on Clinical Enzymology, Lexington, KY, USA, 5-7 October, 1995. – [Lexington], 1995. – P. 45. 499. Lipoproteinai, dislipoproteinemijos ir aterosklerozė: patogenezė, diagnostika, klinika ir gydymas / Z. Kučinskienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 15 pavad. // Kardiologijos seminarai. – 1995, t. 1, Nr. 2, p. 39-48. 69


500. Nefrozinis sindromas ir hiperlipidemija: gydymas simvastatinu / M. Miglinas, A. Pliuškys, Z. Kučinskienė // Lietuvos internistų suvažiavimas, Panevėžys, 1995 m. spalio 12-13 d.: ataskaita, tezės ir paskaitos. – Vilnius, 1995. – P. 153. 501. Nutrient intake of 50 year old men in Vilnius / J. Maskeliūnas, A. Abaravičius, Z. Kučinskienė // 7th European Nutrition Conference, Vienna, Hofburg, May 24-28, 1995: book of abstracts. – Vienna, 1995. – P. 74. 502. Pirmas patyrimas, taikant antrinę ateromatozės profilaktiką ligoniams, po balioninės koronarinės angioplastikos per kateterį / A. Laucevičius, Z. Kučinskienė, L. Aizenienė, Ž. Petrulionienė, D. Jablonskienė, A. Urbonas, J. Badarienė, A. Zabukas // Medicina. – 1995, t. 31, Nr. 5: IV Lietuvos kardiologų suvažiavimas (Kaunas, 1995 m. gegužės 26-27 d.): tezės. – P. 319-320. 503. The present state and problems of laboratory medicine in Lithuania / Z. Kučinskienė // Proceedings of Laboratory Medicine‘ 95: 11th IFCC European Congress of Clinical Chemistry, Tampere (Finland), 2-7 July, 1995 and International Symposium on Porphyrias and Heme Related Disorders: molecular basis, diagnostics, and clinical aspects, Helsinki, Finland, 28 June – 2 July / ed.: Herman Adlercruez, Ilkka Penttilä … [et al.]. – Helsinki, 1995. – Abstract N 192. 504. The present state and problems of laboratory medicine in Lithuania : pranešimas kongrese Proceedings of Laboratory medicine 95: 11th IFCC European Congress of Clinical Chemistry, Tampere (Finland), 2-7 July, 1995, (žodinis). 505. Trumpalaikio gydymo lovastinu efektas ligoniams, sergantiems hipercholesterolemija ir koronarine liga / L. Aizenienė, Z. Kučinskienė // Medicina. – 1995, t. 31, Nr. 5: IV Lietuvos kardiologų suvažiavimas (Kaunas, 1995 m. gegužės 26-27 d.): tezės. – P. 294. 1994 506-507. Klinikinė laboratorinė diagnostika: mokomoji priemonė / Z. Kučinskienė; Vilniaus universitetas; [recenzavo A. Pliuškys]. – Vilnius: VU l-kla, – 2 d. D. 1: Žmogaus kraujo plazmos baltymai, jų tyrimas, klinikinė interpretacija. – 1994. – 35, [1] p.: iliustr. D. 2: Fermentai medicinoje, jų tyrimas, klinikinė interpretacija. – 1994. – 25 p.: iliustr. ***** 508. Changes of methionine and phenylalanine metabolism in hepatic encephalopathy : [poster abstrats] / A. E. Tamosiunas, V. Voroneckiene, A. Irnius, Z. Kucinskiene // 3rd United European Gastroenterology Week, Oslo, Norway, 25-29 June, 1994: programme and abstracts. – Oslo, 1994. – Poster no. 1586. 509. Gliukozės nustatymas kraujyje ir jo plazmoje / V. Laurinavičius, Z. Kučinskienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Lietuvos medicina: “Sveikatos” žurnalo priedas. – 1994, Nr. 1, p. 36-38. 510. Insulino rezistencija pas asmenis su viršsvoriu ir sergant II tipo cukriniu diabetu / V. Urbanavičius, V. Dunauskas, R. Borovkienė, A. Pliuškys, Z. Kučinskienė, V. Kuosaitė, L. Urbanavičienė. – Bibliogr.: 4 pavad. // Lietuvos diabetologija‘ 94: konferencijos medžiaga. – Vilnius, 1994. – P. 45-48. 70


511. Investigation of new risk factors for cardiovascular diseases on the basis of pathogenesis of atherosclerosis / Z. Kučinskienė // Aktualūs medžiagų apykaitos klausimai: penktosios konferencijos žmogaus ir gyvūnų medžiagų apykaitos fiziologijos klausimais medžiaga. – Vilnius, 1994. – P. 105-106. 512. Lipoproteins, hyperlipoproteinemias and genetics / Z. Kučinskienė, V. Kučinskas. – Lent. – Santr. liet., p. 163-164. – Bibliogr.: 20 pavad. // Trečiosios Lietuvos žmogaus genetikos mokyklos darbai. – Vilnius, 1994. – P. 70-80. 513. Low density lipoprotein oxidation among 50 year old men from Vilnius, Lithuania and Linkoping, Sweden / B. Zieden, Z. Kučinskienė, M. Kristenson, L. Schäfer-Elinder, B. Bergdahl, A. G. Olsson // Symposium on Modified Lipoproteins, Vancouver, Canada, October 6-8, 1994, (A Satellite Symposium to the International Atherosclerosis Symposium in Montreal): abstracts. – [Whistler], 1994. – P. 19D. 514. Nutritional status of 50-year old men in Vilnius / J. Abaravičius, Z. Kučinskienė, E. Makaveckienė, V. Urmonas. – Iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: 12 pavad. // Acta medica Lituanica. – 1994, Nr. 4, p. 64-67. 515. Onkologinių ligonių dislipidemijos ypatumai / G. Narbutienė, Z. Kučinskienė, E. Žolobovska, A. Mudėnas. – Santr. angl., rus. – Bibliogr.: 22 pavad. // Onkologija. – Vilnius, 1994. – P. 185-194. – (Mokslo darbai / Lietuvos onkologijos centras; t. 10) 516. Polyunsaturated fatty acids. Investigation of their effect in the treatment of diabetes mellitus / A. Kaminskas, Z. Kučinskienė. – Santr. liet. – Bibliogr.: 20 pavad. // Acta medica Lituanica. – 1994, Nr. 1, p. 5-7. 517. The LiVicordia study / A. G. Olsson, Z. Kučinskienė, M. Kristenson, B. Bergdahl // 8th International Dresden Symposium on Lipoproteins and Atherosclerosis, Dresden, June 10-12, 1994: abstracts. – Dresden, 1994. – P. 19. 1993 518. „Aktivepa 30“ in the treatment of diabetic patients / A. Kaminskas, D. Mikalauskaitė, Z. Kučinskienė // Short Chain Fatty Acids: 73rd Falk Symposium, Strasbourgh, France, 8–10 September, 1993: abstracts. – Strasbourgh, 1993. – P. D3. 519. Effect of short term treatment with lovastatin of patients with hypercholesterolemia and CHD / L. Aizenienė, Z. Kučinskienė // Cardiovascular Ultrasound, Vilnius‘93: 1st Biannual Scientific Session, October 22-24, 1993, Vilnius, Lithuania: abstracts. – [Vilnius, 1993]. – P. 37. 520. Evaluation of arteriosclerosis: large vessels and dyslipidemia / L. Aizenienė, J. Badarienė, Z. Kučinskienė, L. Razinkovienė // Cardiovascular Ultrasound, Vilnius‘93: 1st Biannual Scientific Session, October 22-24, 1993, Vilnius, Lithuania: abstracts. – [Vilnius, 1993]. – P. 38. 521. Hiperlipidemijų (dislipoproteinemijų) gydymo principai / Z. Kučinskienė, L. Aizenienė. – Lent. // Širdies ir kraujagyslių ligų gydymo principai. – Vilnius, 1993. – P. 43-46. 522. The present state and problems of laboratory medicine in Lithuania / Z. Kučinskienė // Kliinisen Laboratorioalan Julkaisu. – 1993, no. 1, p. 10-11. 71


523. Определение глюкозы в крови и ее плазме / В. Лауринавичюс, З. Кучинскене. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad. // Клиническая лабораторная диагностика. – 1993, № 2, p. 2224. 1992 524. Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija : TLK-10 : dešimtoji redakcija / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba ; [leidybinė grupė: Aldona Gaižauskienė (grupės vadovė) ; vertėjai konsultantai: Michailas Aizenas, Vida Tvarijonavičienė ; redaktorės: Dalia Januševičienė, Vida Tvarijonavičienė ; konsultavo: A. Ambrazaitis [i.e. Ambrozaitis], J. Balčiūnienė, J. Balsys, V. Basys, D. Bierontienė, V. Budrys, I . Butrimienė, B. Dainys, J. Danilevičius, R. Gurevičius, A. Irnius, V. Jašinskas, R. Kašinskas, M. Kocius, Z. Kučinskienė, G. Lapinskaitė, A. Navickas, J. Petrauskienė, E. Stalioraitytė, B. Šatkauskas, V. Urbanavičius, R. Ušinskienė, A. Vidugiris, A. Žemkauskas]. – Ženeva : PSO, 1992. – 378 p. – Versta iš: International statistical classification of diseases and related health problems. – ISBN 9986-824-01-X ***** 525. Aminotransferazių aktyvumo nustatymas analizatoriumi FP-901 / Z. Kučinskienė, V. Kuosaitė, D. Speičienė // Virškinimo sistemos ligų diagnostika ir gydymas: skiriama M. Marcinkevičiaus 100-osioms gimimo metinėms / VU. Medicinos fakultetas. – Vilnius, 1992. – P. 27. 526. Blood plasma lipid and lipoprotein levels and analysis of dyslipoproteinemias in Lithuanian population groups / Z. Kučinskienė // 1st Baltic Congress of Laboratory Medicine, 1992, 0305 Februar, Tartu, Estonia: proceedings. – Tartu, 1992. – P. 20. 527. Connection between the atherosclerotic lesions of extracranial coronary arteries and disturbancies in lipoprotein metabolism / L. Aizenienė, Z. Kučinskienė, A. Laucevičius // Victoria Declaration on Heart Health, Advisory Board, International Heart Health Conference, (Victoria, Canada, 1992, May 28): abstracts. – Ottawa, 1992. 528. Hemoglobinometer „Eksma MF1020“ moving towards standartization and elimination of Sahli / Z. Kučinskienė, A. Buinevičius, G. Zaleskis // 1st Baltic Congress of Laboratory Medicine, 1992, 03-05 Februar, Tartu, Estonia: proceedings. – Tartu, 1992. – P. 43. 529. Hepatito „B“ markerių dažnumas Vilniaus universitetinės Santariškių ligoninės duomenimis / Z. Kučinskienė, I. Bogušienė // Virškinimo sistemos ligų diagnostika ir gydymas: skiriama M. Marcinkevičiaus 100-osioms gimimo metinėms / VU. Medicinos fakultetas. – Vilnius, 1992. – P. 26. 530. Omega-3 essential fatty acids in the treatment of diabetic patients / A. Kaminskas, Z. Kučinskienė, D. Mikalauskaitė // 3rd International Congress on Essential Fatty Acids and Eicosanoids, Adelaide, Australia, March 1-5: abstracts. – Adelaide, 1992. – P. 48. 531. Primary chylomicronemia in a Lithuanian family / Z. Kučinskienė, B. Saulienė // Eksperimentinė biologija. – 1992, Nr. 3-4, p. 19-20.

72


532. Stable increase of low density granulocytes in blood samples of cancer patients / G. Zaleskis, V. Urmonas, Z. Kučinskienė // 1st Baltic Congress of Laboratory Medicine, 1992, 03-05 Februar, Tartu, Estonia: proceedings. – Tartu, 1992. – P. 31. 533. The contemporary state and problems of laboratory medicine in Lithuania / Z. Kučinskienė, G. Abraitienė // 1st Baltic Congress of Laboratory Medicine, 1992, 03-05 Februar, Tartu, Estonia: proceedings. – Tartu, 1992. – P. 3-4. 534. Влияние льняного масла на жирнокислотный состав липопротеидов низкой и очень низкой плотности и холестерин плазмы крови у больных сахарным диабетом / А. Каминскас, М. М. Левачев, В. Л. Лупинович, З. Кучинскене. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Вопросы питания. – 1992, № 5-6, p. 13-14. 535. О патогенезе ретробульбарного неврита / ... З. Кучинскене ... [et al.]. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Журнал невропатологии и психиатрии. – 1992, T. 92, № 2, p. 3-5. 1991 536. Vilnius University. The Faculty of Medicine: (information) / [complied by: G. Česnys, Z. Kučinskienė, S. Pavilonis, L. Valeika, G. Drąsutienė, A. Pronckus, A. Andriušis]. – Vilnius: Vilnius University Press, 1991. – 72 p. ***** 537. A method of apolipoprotein B measurements in screening for familial hypercholesterolemia / Z. Kučinskienė, L. Razinkovienė, L. Jonušas // Eksperimentinė biologija. – 1991, Nr. 1, p. 11-12. 538. Analysis of hyperlipoproteinemias in Lithuanian population groups / Z. Kučinskienė // 7th Dresden Lipid Symposium, International Symposium on Lipoproteins and Atherosclerosis, June 9-11, 1991: abstracts. – Dresden, 1991. – P. 91. 539. Dislipoproteinemijos Lietuvos populiacinėse grupėse ir labai mažo tankio lipoproteinų aterogeniškumo įvertinimas / Z. Kučinskienė // VII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas: tezių rinkinys. – Vilnius; Kaunas, 1991. – P. 261. 540. Lipoproteinų apykaitos sutrikimų dažnumas Lietuvos populiacinėse grupėse / Z. Kučinskienė, L. Razinkovienė, R. Damijonaitienė // Aktualūs medžiagų apykaitos klausimai: IV-os konferencijos žmogaus ir gyvūnų medžiagų apykaitos fiziologijos klausimais medžiaga, 1991 m. gegužės 14-17 d. – Vilnius, 1991. – P. 25-26. 541. Показатели обмена липидов и липопротеинов в популяционных группах городских и сельских жителей Литвы / З. Кучинскене, Л. Разинковене, Р. Дамиенайтене // Клиническая лабораторная диагностика: тезисы докладов 4-ого всесоюзного съезда специалистов по клинической лабораторной диагностике. – Москва, 1991. – P. 102. 542. Фракционный состав липопротеинов очень низкой плотности и оценка степени атерогенности у лиц с дислипопротеинемиями / З. Кучинскене. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Генетика и профилактика наследственных заболеваний: (научные труды 2-ой Рес-

73


публиканской школы по генетике человека), 4-9 сентября 1989 г., Паневежис. – Вильнюс, 1991. – P. 80-83. 1990 543. Gama-gliutamiltranspeptidazės ir eritrocitometrinių indeksų pokyčiai sergantiems lėtiniu alkoholizmu / R. Dikčiūtė, Z. Kučinskienė, G. Zaleskis // Šiuolaikiniai medicinos mokslo laimėjimai: respublikinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 1990 m. balandžio 26-27 d. – Vilnius, 1990. – P. 12. 544. Kraujo apolipoproteinų B ir A-II nustatymas šeiminės hipercholesterinemijos diagnostikoje / Z. Kučinskienė, L. Razinkovienė, L. Jonušas // Šiuolaikiniai medicinos mokslo laimėjimai: respublikinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 1990 m. balandžio 26-27 d. – Vilnius, 1990. – P. 22. 545. Kraujo serumo lipidų ir lipoproteinų spektro dinamika koreguojant arterinę hipertenziją prazozinu ir trazikoru / J. Rugienius, R. Damijonaitienė, Z. Kučinskienė // Kardiologija-1990: Lietuvos kardiologų III suvažiavimo pranešimų tezės, Kaunas, 1990 m. gegužės 28-30 d. – Kaunas, 1990. – P. 65-96. 546. Lipoproteinai ir aterosklerozė / Z. Kučinskienė. – Santr. rus., angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Sveikatos apsauga. – 1990, Nr. 10, p. 36-39. 547. Prazozino hipotenzinis efektas bei jo poveikis į lipidų ir lipoproteinų spektrą kraujo serume / R. Damijonaitienė, J. Rugienius, Z. Kučinskienė // Šiuolaikiniai medicinos mokslo laimėjimai: respublikinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 1990 m. balandžio 26-27 d. – Vilnius, 1990. – P. 75. 548. Reduced membrane Fe receptor activity and buoyant density changes of granulocytes in cancer patients / G. Zaleskis, Z. Kučinskienė, V. Urmonas // Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. – 1990, vol. 116, suppl. 1, p. 247. 549. Žmogaus kraujo serumo labai mažo tankio lipoproteinų frakcinė sudėtis ir aterogeniškumas / Z. Kučinskienė // VII Lietuvos gydytojų suvažiavimas: pranešimų tezės, 1990 m. gegužės 20-24 d. – Kaunas, 1990. – P. 118-119. 550. Исследование гетерогенности липопротеинов очень низкой плотности сыворотки крови человека / З. Кучинскене // Экспериментальная биология. – 1990, № 2, p. 92-93. 551. К вопросу питания и здоровья населения Литвы / Д. Микалаускайте, З. Кучинскене, А. Валаткайте, Р. Будренене, Р. Дикчюте, В. Воронецкене // Питание: здоровье и болезнь: материалы научной конференции с международным участием, 20-22 ноября 1990 г. – Москва, 1990. – P. 143. 552. Проточная цитометрия эритроцитов у больных лейкозами и солидными опухолями / В. Урмонас, З. Кучинскене, И. Руоля, Л. Ионушас, Г. Залескис // Актуальные вопросы клинической и теоретической онкологии: материалы VII конференции онкологов Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР, 28-30 марта 1990 г., Паланга. – Вильнюс, 1990. – Ч. 2, p. 85. 74


553. Сдвиги фракции липидов крови при коррекции артериальной гипертензии празозином и тразикором / Ю. Ругенюс, Р. Дамиенайтене, З. Кучинскене, А. Видугирис, Р. Степоненене. – Santr. angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Кардиология. – 1990, T. 30, № 7, p. 14-15. 554. Частота дислипопротеинемий в разных группах населения Литовской ССР и метаболическое превращение липопротеинов очень низкой плотности / З. Кучинскене // Второй всесоюзный съезд медицинских генетиков, Алма-Ата, 4-6 декабря 1990 г.: тезисы докладов. – Москва, 1990. – P. 241. 1989 555. Altered gradient separation behaviour of granulocytes in cancer patients / G. Zaleskis, Z. Kučinskienė, R. Dikčiūtė ... [et al.] // Pathology Research and Practice. – 1989, vol. 185, no. 1, p. 85. 556. Lipidų ir lipoproteinų apykaitos sutrikimų korekcijos lipantilu rezultatai / R. Damijonaitienė, Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. angl., rus., p. 60. – Bibliogr.: 4 pavad. // Sveikatos apsauga. – 1989, Nr. 12, p. 22-23. 557. Дислипопротеинемии в популяционных группах Литовской ССР / З. Кучинскене, Р. Дамиенайтене, Л. Разинковене // Актуальные вопросы первичной профилактики основных хронических неинфекционных заболеваний: тезисы докладов Республиканской научной конференции, Каунас, 30 ноября – 1 декабря 1989 г. – Каунас, 1989. – P. 94-98. 558. Изучение седиментационных свойств лейкоцитов по цитохимическим меткам у больных раком шейки матки / Г. Залескис, З. Кучинскене, В. Урмонас // Проблемы клинической энзимологии: тезисы докладов Bсесоюзного симпозиума. – Москва, 1989. – P. 48-49. 1988 559. Фракционный состав липопротеинов очень низкой плотности у здоровых и у лиц с дислипопротеинемиями: диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук: 03.00.04. Утв. 19.08.88; 05880000827 / З. Кучинскене. – Вильнюс, 1988. – 342 lap.: iliustr., lent. – Bibliogr..: lap. 290-342. 560. Фракционный состав липопротеинов очень низкой плотности у здоровых и у лиц с дислипопротеинемиями: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук: 03.00.04 / З. Кучинскене; АМН СССР. НИИ экспериментальной медицины. – Ленинград: НИИЭМ, 1988. – 41, [1] p.: diagr. – Bibliogr.: p. 36-40 (32 pavad.). ***** 561. Serum lipid and lipoprotein cholesterol levels in pregnant women depending on their costitutional type and the time of pregnancy / Z. Kučinskienė, G. Drąsutienė // 6th Dresden Lipid Symposium: International Symposium on Lipoproteins and Atherosclerosis, October 17-19, 1988: abstracts. – [Dresden], 1988. – P. 94. 562. Многофакторная профилактика ишемической болезни сердца в условиях цеховой медицинской службы / Р. Дамиeнайтене, З. Кучинскене // Проблемы диагностики и лечения заболеваний локомоторного аппарата в пожилом возрасте. Лабораторная диагностика нару75


шений обмена веществ и другие актуальные вопросы: тезисы докладов совместной конференции научного общества врачей геронтологов и врачей лаборантов ЛитССР, Паланга, 1314 октября 1988 г. – Вильнюс, 1988. – P. 104-105. 563. Научное общество врачей-лаборантов Литовской ССР / З. Кучинскене, Р. Паужене // Проблемы диагностики и лечения заболеваний локомоторного аппарата в пожилом возрасте. Лабораторная диагностика нарушений обмена веществ и другие актуальные вопросы: тезисы докладов совместной конференции научного общества врачей геронтологов и врачей лаборантов ЛитССР, Паланга, 13-14 октября 1988 г. – Вильнюс, 1988. – P. 75-77. 564. Особенности показателей липидного обмена у беременных в зависимости от срока бременности и конституционного типа / Г. Драсутене, З. Кучинскене // Проблемы диагностики и лечения заболеваний локомоторного аппарата в пожилом возрасте. Лабораторная диагностика нарушений обмена веществ и другие актуальные вопросы: тезисы докладов совместной конференции научного общества врачей геронтологов и врачей лаборантов ЛитССР, Паланга, 13-14 октября 1988 г. – Вильнюс, 1988. – P. 109-110. 565. Первичная многофакторная профилактика ишемической болезни сердца в закрытом контингенте / Р. Дамиeнайтене, З. Кучинскене, Р. Степоненене // Актуальные вопросы теоретической и практической медицины: тезисы научной конференции, посвященной 25-летию факультета усовершенствования врачей Вильнюcского университета, (Вильнюс, январь 1988 г.). – Вильнюс, 1988. – Т. 1, p. 11-12. 566. Показатели обмена липидов и липопротеинов в популяциях городских и сельских жителей Литовской ССР / З. Кучинскене, Л. Разинковене, Р. Дамиенайтене // Проблемы диагностики и лечения заболеваний локомоторного аппарата в пожилом возрасте. Лабораторная диагностика нарушений обмена веществ и другие актуальные вопросы: тезисы докладов совместной конференции научного общества врачей геронтологов и врачей лаборантов ЛитССР, Паланга, 13-14 октября 1988 г. – Вильнюс, 1988. – P. 134-135. 567. Распространенность типов дислипопротеинемий в популяциях городских и сельских жителей Литовской ССР / З. Кучинскене, Р. Дамиенайтене, Л. Разинковене // Проблемы диагностики и лечения заболеваний локомоторного аппарата в пожилом возрасте. Лабораторная диагностика нарушений обмена веществ и другие актуальные вопросы: тезисы докладов совместной конференции научного общества врачей геронтологов и врачей лаборантов ЛитССР, Паланга, 13-14 октября 1988 г. – Вильнюс, 1988. – P. 136-137. 1987 568. Вклад генетических факторов в структуру наследуемости обмена липидов и липопротеинов / З. Кучинскене, Л. Разинковене // V съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова, (Москва, 24-28 ноября 1987 г.): тезисы докладов. – Москва, 1987. – Т. 2, p. 65. 569. Исторические аспекты развития научного общества врачей-лаборантов Литовской ССР / З. А. Кучинскене, Р. Д. Паужене // Медицинские научные общества Литовской ССР и прогресс медицинской науки: тезисы второго съезда медицинских научных обществ Министерства здравоохранения ЛитССР, посвященного 70-летию Великого Октября, (Вильнюс, 29-30 октября 1987 г.). – Вильнюс, 1987. – P. 311-313. 76


570. Распространенность ишемической болезни сердца и ее факторов риска и возможность коррекции последних в условиях организованного контингента / Р. Дамиeнайтене, А. Баубинене, З. Кучинскене, Р. Степоненене. – Diagr. – Bibliogr.: 3 pavad. // Кардиология. – 1987, T. 27, № 9, p. 101-102. 571. Роль наследственно обусловленных изменений обмена липидов в патогенезе стойких нарушений ритма сердца у детей / Ю. Жемайтайтите, З. Кучинскене, Л. Разинковене // Актуальные проблемы экспериментальной и клинической патологии: тезисы докладов Республиканской научной конференции, Каунас, 19-20 ноября 1987 г. – Каунас, 1987. – P. 90-91. 572. Частота и профилактика гипeрлипопротеинемий в организованной популяционной группе / З. Кучинскене, Р. Дамиенайтене. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Вопросы профилактики наследственных болезней у детей: (тематический сборник научных трудов) / НИИ охраны материнства и детства и др. – Вильнюс, 1987. – P. 78-81. 1986 573. Dislipoproteinemijų laboratorinė diagnostika: (metodinės rekomendacijos) / VVU; paruošė Z. Kučinskienė, L. Razinkovienė. – Vilnius: [LTSR sveikatos apsaugos ministerija], 1986. – 10, [1] p. – Santr. rus. ***** 574. Klinikinių tyrimų nelaboratorinės kilmės klaidos / Z. Kučinskienė, A. Duobienė. – Santr. rus., p. 62 // Sveikatos apsauga. – 1986, Nr. 10, p. 40-41. 575. Некоторые показатели липидного обмена и их наследуемость / З. Кучинскене, Л. Разинковене, Ю. Жемайтайтите // Генетика и селекция в ускорения научно-технического прогресса: тезисы докладов научно-практического совещания Прибалтийских республик и Белорусской ССР, 26-27 июня 1986 г. – Каунас; Гирионис, 1986. – Секция 2: Генетика и селекция в ускорении научно-технического прогресса. – P. 135-136. 576. Частота и профилактика гиперлипопротеинемий в организованной популяционной группе / З. Кучинскене, Р. Дамиенайтене // Всесоюзный симпозиум «Актуальные вопросы профилактики наследственных болезней», 16-17 апреля 1986 г.: тезисы докладов. – Вильнюс, 1986. – P. 60-61. 1985 577. Lipoproteinai / Z. Kučinskienė. – Vilnius: Mokslas, 1985. – 101, [2] p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 99-102. ***** 578. Sveikų asmenų ir sergančių ischemine širdies liga hiperlipoproteinemija / Z. Kučinskienė, R. Damijonaitienė. – Lent. – Santr. rus. – Bibliogr.: 5 pavad. // Sveikatos apsauga. – 1985, Nr. 7, p. 32-33.

77


579. „Žuvies akių“ sindromas. – Rubrika : Klausiate – atsakome / Z. Kučinskienė // Sveikatos apsauga. – 1985, Nr. 1, p. 53. 580. Некоторые показатели обмена липопротеинов сыворотки крови у больных с хронической почечной недостаточностью / З. Кучинскене // Лабораторная диагностика. Клиническая биохимия. Коагулология: (тезисы III Всесоюзного съезда врачей-лаборантов, 15-17 мая 1985 г., Таллинн). – Москва, 1985. – P. 90-91. 581. Особенности обмена липопротеинов в зависимости от генетических факторов / З. Кучинскене. – Bibliogr.: 5 pavad. // Генетика в профилактике наследственных заболеваний: (тематический сборник научных трудов I-ой республиканской школы по генетике человека), 17-22 сентября 1984 г., Игналина. – Вильнюс, 1985. – P. 41-44. 582. Особенности обмена липопротеинов очень низкой плотности у больных гиперлипопротеинемией III типа / З. Кучинскене // Теоретические и практические вопросы генетики и селекции микроорганизмов, растений и животных: (тезисы конференции), 27 сентября 1985 г. – Вильнюс, 1985. – P. 177-178. 583. Состав концентрации и величина фракции липопротеидов низкой плотности и субфракций липопротеидов очень низкой плотности сыворотки крови больных с хронической почечной недостаточностью / З. Кучинскене. – Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // Вопросы медицинской химии. – 1985, T. 31, № 5, p. 91-95. 584. Характеристика показателей липидного обмена у рабочих пищевой промышленности: [Вильнюса с 1978 по 1980 г.] / З. Кучинскене, Д. Микалаускайте, И. Милашявичюс, А. Адомайтис. – Diagr. – Santr. аngl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Вопросы питания. – 1985, № 1, p. 30-34. 1984 585. Изучение липидного обмена и свертываемости крови у рабочих завода Пластмассовых изделий / З. Кучинскене, Б. Абрайтене, Ю. Вайтекунайте, П. Жебраускас, Г. Адакаускене // Эпидемиология, диагностика, клиника, лечение и реабилитация сердечно-сосудистых заболеваний: тезисы докладов 2-ого съезда кардиологов ЛитССР, (Каунас, 24-25 мая 1984 г.). – Каунас, 1984. – P. 290-291. 586. Изучение особенностей обмена липопротеинов очень низкой плотности у больных гиперлипопротеинемией IV типа / З. Кучинскене // Интеграция науки и производства в отраслях агропромышленного комплекса: (тезисы конференции), 5 марта 1984 г. – Вильнюс, 1984. – Секция: Селекция и генетика в решении задач производственной программы. – P. 122-123. 587. О программе лабораторной диагностики гиперлипопротеинемий, примeняемой в Республиканской Вильносской клинической больнице / З. Кучинскене, B. Жигас, Д. Микалаускайте // Достижения медицинской науки в республике и внедрение результатов в здравоохранение: (тезисы республиканской научной конференции), 31 мая 1984 г. – Каунас, 1984. – P. 115-116. 588. Особенности обмена липопротеинов очень низкой плотности у больных с II типом гиперлипопротеинемии / З. Кучинскене // Интеграция науки и производства в отраслях 78


агропромышленного комплекса: (тезисы конференции), 5 марта 1984 г. – Вильнюс, 1984. – Секция: Селекция и генетика в решении задач производственной программы. – P. 121-122. 589. Частота гиперлипопротеидемий у рабочих, амбулаторных и стационарных больных ИБС / З. Кучинскене, Ю. Коялене, Р. Видугирене // Эпидемиология, диагностика, клиника, лечение и реабилитация сердечно-сосудистых заболеваний: тезисы докладов 2-ого съезда кардиологов ЛитССР, (Каунас, 24-25 мая 1984 г.). – Каунас, 1984. – P. 292. 1983 590. Изучение некоторых гематологических показателей у крыс при обильном питании и физической нагрузке / П. Жебраускас, З. Кучинскене // Актуальные вопросы медицины: материалы республиканской конференции «Научная медицинская мысль в вузах республики», посвященные 200-летию Медицинского факультета, 24 ноября 1981 г. – Вильнюс, 1983. – P. 107-108. 591. Изучение некоторых показателей липидного обмена у рабочих г. Вильнюса / Р. Дикчюте, З. Кучинскене, Ю. Вайтекунайте // Теоретические и практические аспекты познания биохимических процессов: тезисы Республиканской конференции биохимиков, 1 декабря 1983 г. – Вильнюс, 1983. – P. 108. 592. Методические аспекты изучения субфракций липопротеинов очень низкой плотности / З. Кучинскене // Теоретические и практические аспекты познания биохимических процессов: тезисы Республиканской конференции биохимиков, 1 декабря 1983 г. – Вильнюс, 1983. – P. 170. 593. Методические аспекты комплексного изучения обмена липидов и липопротеинов сыворотки крови / З. Кучинскене // Лабораторная диагностика заболеваний желудочнокишечного тракта и другие актуальные вопросы: тезисы докладов III республиканской конференции Научного общества врачей-лаборантов Литовской ССР, 19 октября 1983 г. – Каунас, 1983. – P. 79-80. 594. Сравнительное изучение содержания холестерина в липопротеинах низкой плотности биохимическим методом и по формуле Friedewald / З. Кучинскене, Г. Адакаускене, Ю. Вайтекунайте // Лабораторная диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта и другие актуальные вопросы: тезисы докладов III республиканской конференции Научного общества врачей-лаборантов Литовской ССР, 19 октября 1983 г. – Каунас, 1983. – P. 80-82. 1982 595. Composition, concentration and size of low density lipoproteins and of subfractions of very low density lipoproteins from serum of normal men and women / Z. Kuchinskiene, L. A. Carlson // Journal of Lipid Research. – 1982, vol. 23, no. 5, p. 762-769. 596. Взоимосвязь некоторых показателей липидного обмена с содержанием витамина С в пище в возрастном аспекте / Д. Микалаускайте, З. Кучинскене, П. Жебраускас, Ю. Вайтекунайте, В. Плиопене, И. Шяуткулене // IV Всесоюзный съезд геронтологов и гериатров, Кишинев, 14-17 сентября 1982 г.: тезисы и рефераты докладов. – Киев, 1982. – P. 249-250.

79


597. Некоторые показатели состояния здоровья и питание рабочих пищевой промышленности г. Вильнюса / Д. Микалаускайте, А. Адомайтис, С. Павилонис, З. Кучинскене, П. Жебраускас, И. Шяуткулене // Гигенические аспекты питания здорового и больного человека, 24-26 ноября 1982 г.: (тезисы докладов). – Киев, 1982. – P. 34-35. 598. Новые подходы к изучению обмена липопротеинов в норме и патологии / З. Кучинскене // Гигенические аспекты питания здорового и больного человека, 24-26 ноября 1982 г.: (тезисы докладов). – Киев, 1982. – P. 81. 1981 599. Биологические критерии хронизации неспецифической бронхолегочной патологии у детей / ... З. Кучинскене // Материалы к VII сипозиуму педиатров социалистических стан по проблемам пульмонологии, (24-26 ноября 1981 г.). – Москва, 1981. – P. 50-51. 600. Тонкослойная хроматография липидов в диагностике семейной гиперхолестеринемии: [краткое сообщение] / З. Кучинскене // Лабораторное дело. – 1981, № 11, p. 701. 1980 601. Sergančiųjų lėtinėmis uždegiminėmis ligomis glikozaminoglikanų apykaitos rodiklių daugiamatė genetinė analizė / Z. Kučinskienė. – Lent. – Santr. rus., angl. – Bibliogr.: 37 pavad. // Medicina. – Vilnius, 1980. – P. 21-34. – (Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai; t. 20). 602. A study on relationship between plasma lipid fractions and some body characteristics / D. Mikalauskaitė, Z. Kučinskienė, P. Žebrauskas, A. Adomaitis // 28th International Congress, International Union of Physiological Sciences, Budapest, Hungary, 1980: proceedings. – Budapest, 1980. – P. 582. 603. Изучение ассоциации между системой группы крови АВ0 и некоторыми показателями липидного обмена / З. Кучинскене, Ю. Вайтекунайте // Актуальные проблемы развития научных исследований молодых ученых и специалистов Вильнюсского университета: материалы Республиканской конференции молодых ученых и специалистов Медицинского факультета Вильнюсского университета, 22 октября 1980 г.: посвящается 200-летию Медицинского факультета. – Вильнюс, 1980. – P. 82-83. 604. Некоторые показатели липидного обмена и питания рабочих пищевой промышленности Литовской ССР / З. Кучинскене, Д. Микалаускауте, А. Адомайтис, С. Павилонис, П. Жебраускас, И. Шяуткулене, Р. Дикчюте // Теоретические и практические аспекты изучения питания человека, 10-12 декабря 1980 г.: (тезисы докладов). – Москва, 1980. – Т. 1, раздел 1-3, p. 44-45. 605. Связь степени сульфатировайности гликозаминогликанов мочи с хронизациeй воспалительного процесса / З. Кучинскене // Физиология и патология соединительной ткани: тезисы докладов V Bсесоюзной конференции, 14-18 октября 1980 г., Новосибирск. – Новосибирск, 1980. – Т. 2, p. 73. 606. Случай семейной гиперхолестеринемии / З. Кучинскене, В. Басис // Мутагенные факторы и создание селекционного материала: [материалы конференции]. – Вильнюс, 1980. – P. 45-46. 80


1978 607. Genetic aspects of glycosaminoglycans metabolism in chronic pneumonia / Z.-A. Kucinskiene // XIV International Congress of Genetics: contributed paper of sessions. – Moscow, 1978, vol. 2, p. 342. 608. Возрастные особенности экскреции и состава гликозаминогликанов мочи / З. Кучинскене, А. A. Ананенко. – Bibliogr.: 5 pavad. // Новые исследования по возрастной физиологии. – Москва, 1978. – T. 2 (11), p. 45-48. 609. Генетические аспекты метаболизма гликозаминогликана при хронической пневмонии / З. Кучинскене // XIV Международный генетический конгресс: секционные заседания: тезисы докладов, Москва, 21-30 августа 1978 г. – Москва, 1978. – Ч. 2, секция 21-22, p. 344. 610. Конференция «Теоретические и практические вопросы питания», [Вильнюс, 1516 сентября 1977 г.: обзор работы] / З. Кучинскене // Вопросы питания. – 1978, № 3, p. 90-91. 611. Липиды и генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям / З. Кучинскене // Тезисы докладов научной конференции «Повышение эффективности методов генетики и селекции в животноводстве». – Байсогала, 1978. – Ч. 1, p. 78-79. 612. Методические аспекты исследования обмена липидов / З. Кучинскене // Гематологические и другие актуальные вопросы лабораторной диагностики: тезисы научного доклада и сообщения на II республиканской конференции врачей-лаборантов Литвы. – Вильнюс, 1978. – P. 122-124. 1977 613. Pfaundlerio-Hurler liga / Z. Kučinskienė, I. Vasiliauskienė, V. Kučinskas, V. Basys, O. Rudžionienė. – Santr. rus., p. 61. – Bibliogr.: p. 41 // Sveikatos apsauga. – 1977, Nr. 1, p. 38-41. 614. Šlapimo glikozaminoglikanų rodiklių komponentinė analizė bei paveldėjimo koeficianto įvertinimas / Z. Kučinskienė // Genetika ir selekcija liaudies ūkiui: II Lietuvos genetikų ir selekcininkų suvažiavimo, įvykusio 1977 m. vasario 5 d., tezės. – Vilnius; Kaunas, 1977. – P. 12-15. 615. Tarptautinis simpoziumas: [1977 m. vasario 8-9 d. Maskvoje įvyko tarptautinis Tarybų Sąjungos ir VDR mokslininkų simpoziumas „Paveldimos vaikų medžiagų apykaitos ligos“] / Z. Kučinskienė // Sveikatos apsauga. – 1977, Nr. 5, p. 57-58. 616. Генетическая детерминация показателей обмена гликозаминогликанов / З. Кучинскене // Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова: тезисы докладов. – Ленинград, 1977. – Т. 2 (2), p. 290-291. 1976 617. Характеристика гликозаминогликанов мочи здоровых детей, больных хроническими воспалительными заболеваниями (легкие и почки) и их родственников = Sveikų vaikų, sergančių lėtiniais uždegiminiais susirgimais (plaučių ir inkstų) ir jų giminių šlapimo glikozaminoglikanų charakteristika: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 81


наук: 03.00.04 – биохимия / З.-А. Кучинскене; Министерство высшего и среднего специального образования Литовской ССР … [et al.]. – Vilnius, 1976. – 144 lap. – Bibliogr.: lap. 108144. 618. Характеристика гликозаминогликанов мочи здоровых детей, больных хроническими воспалительными заболеваниями (легкие и почки) и их родственников: автореферат на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / З. Кучинскене. – Вильнюс, 1976. – 25 с., включ. обл., граф. – В надзаг.: Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины. – Список работ авт.: p. 24 (5 pavad.). ***** 619. Гликозаминогликаны мочи здоровых детей, больных с хроническими воспалительными заболеваниями и их родственников: [pranešimo santrauka] / А. А. Ананенко, З. Кучинскене. – Tekstas lygiagr. vok., p. 16-17 // I Симпозиум ученых СССР и ГДР по проблеме «Наследственные нарушения обмена веществ у детей». – Москва, 1976. – P. 7. 620. Исследование обмена гликозаминогликанов в моче у детей старшего возраста, больных хронической пневмонией и у их ближайших родственников / З. Кучинскене, А. Дьячкова. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 33 // Педиатрия. – 1976, № 5, p. 31-33. 621. Исследование обмена гликозаминогликанов в семьях пробандов, больных хронической пневмонией / З. Кучинскене, А. Дьячкова // Материалы XXIV научной конференции Каунасского медицинского института. – Каунас, 1976. – P. 171-172. 622. Исследование обмена гликозаминогликанов у детей больных хронической пневмонией / З. Кучинскене, А. Дьячкова, И. Забелене // Актуальные вопросы обмена веществ: материалы к конференции по вопросам физиологии обмена веществ в организме человека и животных. – Вильнюс, 1976. – P. 93-95. 1975 623. Genetinių mukopolisacharidozių diagnostikos klausimu / V. Kučinskas, Z. Kučinskienė, I. Vasiliauskienė // Mutageninių faktorių veikimas ir genetinių metodų taikymas selekcijoje: Lietuvos respublikinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. – Vilnius, 1975. – P. 50-52. 624. Glikozaminoglikanai ir genetiškai determinuotos mukopolisacharidozės: [medicininės literatūros apžvalga] / Z. Kučinskienė, V. Kučinskas. – Santr. rus. – Bibliogr.: p. 53-54 // Sveikatos apsauga. – 1975, Nr. 11, p. 49-54. 625. Соотношение карбазоловой и орциновой реакций у детей, больных хронической пневмонией / З. Кучинскене, А. Дьячкова // Материалы научной конференции Медицинского факультета Вильнюсского государственного университета. – Вильнюс, 1975. – P. 93-94. 1974 626. Dermatoglifikos tyrimas normoje ir kai kurių ligų atvejais / V. Kučinskas, Z. Kučinskienė. – Santr. rus. – Bibliogr.: p. 52-54 // Sveikatos apsauga. – 1974, Nr. 2, p. 49-53.

82


Racionalizaciniai pasiūlymai 627. Būdas biochemiškai nustatyti uždegiminio proceso chronizacijos riziką / Z. Kučinskienė: racionalizacinio pasiūlymo pažymėjimas Nr. 127, 1980. 628. Elektrinės laboratorinės vandens vonelės modifikuotas dangtelis laikiklis / Z. Kučinskienė, E. Narkus: racionalizacinio pasiūlymo pažymėjimas Nr. 380/271, 1982. 629. Prietaisas elektros srovei matuoti elektroforezės metu / Z. Kučinskienė, E. Narkus: racionalizacinio pasiūlymo pažymėjimas Nr. 321, 1982. 630. Trigliceridų koncentracijos nustatymas kraujo serume: įdiegimo į klinikinę praktiką Respublikinėje Vilniaus klinikinėje ligoninėje patvirtinimas / Z. Kučinskienė : racionalizacinis pasiūlymas, 1983 m. 631. Modifikuoti mėgintuvėliai šaldomajai centrifugai „Janetzki K-24“ / Z. Kučinskienė, L. Razinkovienė: racionalizacinio pasiūlymo pažymėjimas Nr. 1/669, 1986.

Profesorės Zitos Aušrelės Kučinskienės pasisakymai, pokalbiai, komentarai ir mintys 2017 632. Laida apie Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą ATEROSTRES ir ateroksklerozės rizikos veiksnių tyrimus. TV3 televizija. 2017 m. lapkričio 4 d. Lietuvos mokslų akademijos tikrosios narės, profesorės Zitos Aušrelės Kučinskienės komentaras. 633. Lenkų ir lietuvių mokslininkų bendravimo gairės // Gydytojų žinios. – ISSN 16481569. – 2017, rugsėjo 15 (Nr.17), p. 7. Apie VU Medicinos fakulteto ir Lenkijos Baltstogės (Bialystoko) medicinos universitetų bendradarbiavimą; pateikiamas Lietuvos mokslų akademijos tikrosios narės, VU prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės komentaras. 2016 634. Bendruomenė išliko gerbiama, ištikima Hipokrato priesaikai // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2016, gruodžio 30, p. 9, 13. VU Medicinos fakultetas minėjo 235 metų jubiliejų, minėjime kalbėjo prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 635. Išsitirti ir skiepytis vaistinėse – „darbas dėl darbo“? : [pokalbis su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės medicinos centro vadove prof. Zita Aušrele Kučinskiene, Lietuvos Vaistinių asociacijos pirmininke Elena Kvedariene ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės Infekcinių ligų centro direktoriumi prof. Arvydu Ambrozaičiu] / [užrašė] Aigustė Tavoraitė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2016, rugsėjo 8-14 (Nr.36), p. 7.

83


636. „Mokslas suteikia galimybes save „paremontuoti“ ir gyventi ilgiau“ : [pokalbis su prof. Zita Kučinskiene] / kalbino Evelina Machova. – Portr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2016, balandžio 7-13 (Nr.14), p. 16. 637. Tai buvo pasaulinio garso mokslininkas. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – ISSN 16481569. – 2016, gruodžio 15, p. 12. Vilniaus medicinos draugija organizavo tradicinius medicinos draugijos pirmininko, biologo, mediko, chemiko, fiziologo prof. Andriaus Sniadeckio skaitymus, kuriuos pradėjo VU Medicinos fakulteto dekanas prof. Algirdas Utkus; pateikiamas prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės komentaras. 638. VU Medicinos fakultetas: apie ilgaamžes tradicijas ir pirmosios Nobelio premijos svajonę : [pasisakymai] / [užrašė] Evelina Machova ; [pateikiamas interviu su VU Medicinos fakulteto dekanu, Žmogaus ir medicininės genetikos katedros vedėju prof. habil. dr. Algirdu Utkumi]. – Iliustr. – Aut.: Zita Aušrelė Kučinskienė, Kęstutis Strupas, Violeta Bartuškienė, Eglė Lukošiūtė // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2016, gruodžio 8-14 (Nr.49), p. 4-5. 2014 639. Kiek gi vidutiniškai likopeno per parą suvartoja Lietuvos gyventojai? / A. Mažeikienė, Z. A. Kučinskienė, V. Kučinskas // 15min. – 2014, sausio 6. 640. Lietuvos mokslininkai – priešakinėje naujų antibiotikų kūrimo linijoje : [pateikiama Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėjos akademikės Zitos Aušrelės Kučinskienės nuomonė] // Naujienų portalas Delfi.lt [interaktyvus]. – 2014 vasario 1 [žiūrėta 2018 02 09]. – Prieiga per internetą : http://www.delfi.lt/mokslas/archive/print.php?id=63904578. 641. Prof. Z. Kučinskienė : „Darome per mažai laboratorinių tyrimų“ : [pokalbis su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės medicinos centro direktore prof. habil. dr. Zita Aušrele Kučinskiene]. – Portr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2014, gegužės 2-7 (Nr. 18), priedas "Interlux 20: medicinai, mokslui, gyvenimui", p. 4. 642. Vaistų gamintojai iš Lietuvos kuria naują biotechnologiją // Verslo žinios. – 2014, sausio 10. Pateikiama prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės nuomonė. 2013 643. Atskleidžiamos lietuvių tautos gyvensenos, sveikatos ir genų sąsajos : [apie VU Medicinos fakulteto mokslininkų vykdomą projektą „Lietuvos populiacijos genetinė įvairovė ir sandaros kitimai, susiję su evoliucija ir dažniausiai paplitusiomis ligomis“] / N. Burokienė, V. Kučinskas, Z. A. Kučinskienė, V. Kasiulevičius // Spectrum. – ISSN 1822-0347. – 2013, Nr. 2 (19), p. 28-29. 644. Medicininiai tyrimai: geriau visai neatlikti nei atlikti nekokybiškai : [pokalbis su Lietuvos mokslų akademijos tikroja nare, VU ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės medicinos centro direktore, VU Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėja prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskiene / kalbėjosi] Vytautas Tavora // Naujienų portalas Sveikata.lrytas.lt [interaktyvus]. – 2013 birželio 26 [žiūrėta 2018, vasario 20]. – Prieiga per internetą : https://sveikata.lrytas.lt/medicinos-zinios/medicininiai-tyrimai-geriauvisai-neatlikti-nei-atlikti-nekokybiskai.htm 84


645. Medicininiai tyrimai : yra riba, kurios peržengti negalima : [pokalbis su Lietuvos mokslų akademijos tikrąja nare, Vilniaus universiteto (VU) ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės medicinos centro direktore, VU Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėja prof. habil. dr. Zita Aušrele Kučinskiene apie pacientams nematomą medicininių tyrimų laboratorijų darbą] / kalbėjosi Vytautas Tavora // Naujienų portalas Sveikatossodas.lt [interaktyvus]. – 2013, birželio 19 [žiūrėta 2018, kovo 19]. – Prieiga per internetą : http://www.sveikatossodas.lt/index.php?sid=288&tid=2092 646. Medicininiai tyrimai: yra riba, kurios peržengti negalima : [pokalbis su Lietuvos mokslų akademijos tikroja nare, VU ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės medicinos centro direktore, VU Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėja prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskiene / kalbėjosi] Vytautas Tavora // Naujienų portalas 15min [interaktyvus]. – 2013 birželio 25 [žiūrėta 2018 02 20]. – Prieiga per internetą : https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/medicininiai-tyrimai-yra-riba-kurios-perzengtinegalima-1028-347766 2012 647. Lietuvos mokslo premija – prof. Zitai Aušrelei Kučinskienei : [žinutė]. – Portr. // Onkologo puslapiai. – ISSN 1822-3885. – 2012, sausis/kovas (Nr. 35), p. 1. 648. Machova, Evelina. Laboratorinė medicina Lietuvoje žengia koja kojon su Europa / Evelina Machova. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2012, gegužės 17-23 (Nr. 20), p. 13-14. Apie Baltijos šalių 11-ąjį laboratorinės medicinos kongresą, pateikiamas kongreso prezidentės prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės pasisakymas. 649. Mokslininkės darbų tąsa. – Portr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2012, gruodžio 14, p. 13. Lapkričio pabaigoje Lietuvos mokslų akademijoje prof. Zita Aušrelė Kučinskienė skaitė paskaitą "Aterosklerozės patogenezės mechanizmai: molekulinių žymenų paieška ir tyrimas". 650. Pasirašyta sutartis su Kauno Antano Smetonos gimnazija : [apie Vilniaus universiteto ir Kauno Antano Smetonos gimnazijos pasirašytą bendradarbiavimo sutartį] // Universitas Vilnensis. – ISSN 1822-1513. – 2012, birželis (Nr. 4), p. 2. Pateikiama prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės nuomonė. 651. Premija – viso Universiteto įvertinimas : [pokalbis su 2011-ųjų metų mokslo premijos laureate biomedicinos mokslų srityje, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės medicinos centro direktore, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekane profesore Zita Aušrele Kučinskiene] / kalbino Audronė Baltkojytė. – Portr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 16481437. – 2012, vasario 23-29 (Nr. 8), p. 5. 652. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas / [su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanės prof. habil. dr. Zitos Aušrelės Kučinskienės pasisakymu]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2012, gegužės 10-16 (Nr. 19), p. 14.

85


653. Vilniaus universiteto Onkologijos institute – geresnės ištyrimo galimybės : [pasisakymai / užrašė] Algirdas Valentas. – Iliustr. – Aut.: Konstantinas Povilas Valuckas, Rūta Grigienė, Mantas Trakymas, Simona Letautienė, Vida Marija Čigriejienė, Zita Aušrelė Kučinskienė // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2012, gegužės 24-30 (Nr.21), p. 10-11. 2011 654. Baltkojytė, Audronė. Santariškių klinikos pradėjo skaičiuoti ketvirtą dešimtį / Audronė Baltkojytė ; [su VU Medicinos fakulteto dekanės prof. Zitos Kučinskienės komentaru]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2011, lapkr.ičio17-23 (Nr.46), p. 4. 655. Elekšis, Juozas. Įsikūrė nauja organizacija – Sveikatos forumas / Juozas Elekšis. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2011, gruodžio 30, p. 14. Apie įsteigtą naują organizaciją – Sveikatos forumą, kurio tikslas - į nuolatinę diskusiją sveikatos klausimais įtraukti akademinę bendruomenę, valstybės pareigūnus, visuomenines organizacijas, medikus ir verslo atstovus; pateikiama prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės nuomonė. 656. Geriausia dovana – laikas : [palinkėjimai Naujųjų Metų proga] / Zita Aušrelė Kučinskienė. – Portr. // Gydytojų žinios. – 2011, gruodžio 30 (Nr 24), p. 3. 657. Gydytojai pedagogams. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2011, lapkričio 30, p. 4-5. Apie mokslinę konferenciją „Žmogaus sveikata : moksliniai tyrimai ir praktika“, vykusią Lietuvos mokslų akademijoje (LMA). Šalies pedagogus su naujausiomis mokslo žiniomis supažindino VU prof. Zita Aušrelė Kučinskienė, VU prof. Vaidutis Kučinskas. 658. Jablonskaitė, Dovilė. Metų našta Santariškių ligoninės neslegia / Dovilė Jablonskaitė. – Iliustr. // Sveikata. – 2011, lapkričio 22, p. 18, 21. Apie Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas, pateikiamas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanės profesorės Zitos Aušrelės Kučinskienės pasisakymas. 659. Laukia nemažai darbų : [apie Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose vykusią spaudos konferenciją : pasisakymai]. – Iliustr. – Aut.: Raimondas Šukys, Aleksandras Laucevičius, Zita Aušrelė Kučinskienė // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2011, gruodžio 16, p. 4-5. 660. Liauškienė, Birutė. Moksle, kasdieniuose darbuose ir namie... : [apie VU Medicinos fakulteto dekanę prof. habil.dr. Z. A. Kučinskienę bei VU Žmogaus medicininės genetikos katedros vedėją prof. habil. dr. V. Kučinską] / Birutė Liauškienė // Santara. – ISSN 1392-0979. – 2011, Nr. 72 (žiema), p. 75-83. 661. Medicinos fakultetas pažymėjo 230 metų // Universitas Vilnensis. – ISSN 1822-1513. – 2011, gruodis (Nr. 6), p. 4. Apie renginius Vilniaus universitete, skirtus fakulteto jubiliejui paminėti; su prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės pasisakymu. 662. Valius, Kazimieras. Jubiliejaus dieną žvelgiama į ateitį / Kazimieras Valius ; [su profesorės Zitos Aušrelės Kučinskienės pasisakymu]. – Portr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2011, lapkričio 30, p. 2-3. Apie 230-ies metų jubiliejų minintį Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. 86


663. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas : čia vyrauja gera dvasia : [pasisakymai / užrašė] Evelina Machova. – Iliustr. – Aut.: Algirdas Utkus, Zita Aušrelė Kučinskienė, Janina Tutkuvienė, Rimantas Stukas, Vaiva Hendrixson, Arūnas Barkus // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2011, lapkričio 24-30 (Nr.47), p. 10-11. 2010 664. Apie plaučių vėžį diskutavo Nemuno regiono šalių onkologai. – Iliustr. // Onkologo puslapiai. – ISSN 1822-3885. – 2010, Nr. 29, p. 4. Pateikiama VU Medicinos fakulteto dekanės prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės nuomonė. 665. Machova, Evelina. Medicina išliko populiariausių studijų penketuke // Lietuvos sveikata. – 2010, rugsėjo 2-8 (Nr. 35), p. 3. Pateikiama prof. habil. dr. Zitos Aušrelės Kučinskienė nuomonė. 666. Potapovienė, Solveiga. Trukt už vadžių – vėl nuo pradžių / Solveiga Potapovienė ; [su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanės prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės komentaru]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2010, gegužės 13-19 (Nr.19), p. 9. 2009 667. Apžvelgti metų darbai. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2009, gruodžio 15, p. 13, 15. Apie konferenciją „Naujos diagnostikos ir gydymo galimybės Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje“; su prof. habil. dr. Zitos Aušrelės Kučinskienės pasisakymu. 668. KMU lankėsi svečiai iš Lietuvos mokslų akademijos. – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2009, birželio 5, p. 1, 2. Pateikiama prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės nuomonė. 669. Mokslininkų bendradarbiavimas – sveikos visuomenės labui / parengė Loreta Giedraitienė. – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2009, balandžio 10, p. 1, 2, 3. Pateikiama prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės konferencijoje „Mokslas – žmonių sveikatai“ skaityto pranešimo santrauka. 670. Profesorė Zita Aušrelė Kučinskienė : „Medicinos mokslo tyrimai būtini, jei norime veiksmingai valdyti ateities visuomenės sveikatos priežiūros problemas bei iššūkius“ : [pokalbis] / kalbėjosi Danguolė Andrijauskaitė // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2009, Nr. 4, p. 3-4. 671. Svarbu ir mokslo tyrimai, ir veiksminga profilaktika : [prof. habil. dr. Zitos Aušrelės Kučinskienės pasakojimas] / užrašė Danguolė Andrijauskaitė. – Portr. – Rubrika: Nuomonės // Lietuvos medicinos kronika. – ISSN 1648-2956. – 2009, gruodžio 9, p. 2. 2008 672. Ar Lietuvoje vertinami sveikatos mokslų pasiekimai? : [pasisakymai / užrašė] Danguolė Andrijauskaitė. – Iliustr. – Aut.: Albertas Žalys, Zita Aušrelė Kučinskienė, Vilius Grabauskas, Limas Kupčinskas, Arūnas Lukoševičius // Lietuvos medicinos kronika. – ISSN 1648-2956. – 2008, gegužės 14, p. 6. 87


673. Lietuvai – pasaulinis įvertinimas / Zita Aušrelė Kučinskienė, Gediminas Černiauskas, Robertas Petkevičius ; parengė Aida Valinskienė. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2008, rugsėjo 22, p. 28. Informuojama, kad Gruzijoje, Tbilisyje, vykusioje 58-oje Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro sesijoje buvo priimtas sprendimas Lietuvos medicinos profesorę Z. A. Kučinskienę paskirti PSO Europos regiono biuro komiteto nare. 674. Lietuvos sveikatos apsaugai – PSO Europos regiono biuro įvertinimas. – Portr. // Lietuvos medicinos kronika. – ISSN 1648-2956. – 2008, rugsėjo 24, p. 3. Pateikiama prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės nuomonė. 675. Lietuvos sveikatos apsaugai – PSO Europos regiono biuro įvertinimas. – Portr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2008, rugsėjo 30, p. 11. Pateikiama prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės nuomonė. 676. Ne vien darbas yra gyvenimas… : [Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro direktorės prof. habil. dr. Zitos Aušrelės Kučinskienės pasakojimas] / užrašė Ramutė Pečeliūnienė. – Portr. // Lietuvos gydytojo žurnalas. – ISSN 1648-3154. – 2008, Nr. 5/6, p. 162-164. 677. Prof. Z. A.Kučinskienė atstovaus Lietuvai Europos mokslinių tyrimų taryboje // Naujienų portalas Delfi.lt [interaktyvus]. – 2008, rugsėjo 25 [žiūrėta 2018, vasario 20 d.]. – Prieiga per internetą : https://www.delfi.lt/news/daily/education/prof-zakucinskiene-atstovaus-lietuvai-europosmoksliniu-tyrimu-taryboje.d?id=18666813 678. Profesorės gyvenimo prioritetas – darbas : [pokalbis su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro direktore prof. Zita Aušrele Kučinskiene / užrašė] Jolanta Bernotaitė. – Iliustr. // Lietuvos medicinos kronika. – ISSN 1648-2956. – 2008, balandžio 30, p. 12-13. 679. Srėbalienė, Audrė. Būsimiesiems medikams – egzamino parodija / Audrė Srėbalienė. – Iliustr. // Ekstra. – ISSN 1392-348X. – 2008, Nr. 21, p. 24-25. Pateikiama Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanės prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės nuomonė. 680. Sveikatos mokslų ateities vizija : [pasisakymai / užrašė] Loreta Giedraitienė. – Portr. – Aut.: Albertas Žalys, Irena Misevičienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Antanas Sederevičius, Antanas Praškevičius, Limas Kupčinskas, Vilius Grabauskas, Jurgis Brėdikis, Arūnas Lukoševičius // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2008, balandžio 18, p. 1-2. 681. Šį amžių atitinkanti moderni laboratorija // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2008, balandžio 30, p. 8. Pateikiama VU ligoninės Santariškių klinikų laboratorinės diagnostikos centro dir. prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės nuomonė. 682. Valentas, Algirdas. Gyvenimo knyga apie vaikų gydymą vaistais / Algirdas Valentas ; [su prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės komentaru]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 16481437. – 2008, rugs. 11-17 (Nr.37), p. 8. Apie prof. Algimanto Raugalės išleistą monografiją „Klinikinė pediatrijos farmakologija ir farmakoterapija“. 88


683. Vilniaus universitete įgyvendinama „Erasmus Mundus“ programa / Zita Aušrelė Kučinskienė // Universitas Vilnensis. – ISSN 1822-1513. – 2008, balandis (Nr. 3), p. 5. 2007 684. Ar įmanoma Lietuvoje pakeisti nuotaiką? : [pasisakymai / užrašė] Aušra Radzevičiūtė. – Iliustr. – Aut.: Valentinas Mačiulis, Saulius Šabūnas, Malin Karre, Zita Aušrelė Kučinskienė // Veidas. – ISSN 1392-5156. – 2007, Nr. 46, p. 32-33. 685. Prof. Zita Kučinskienė: „Studijuoti mediciną – prestižas“: [pokalbis su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekane profesore Z. Kučinskiene] / kalbėjosi Jonas Kastys. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 2007, rugpjūčio 30-rugsėjo 5 (Nr. 35), p. 5. 686. Susipažinkime: profesorė Zita Aušrelė Kučinskienė : [pokalbis] / kalbėjosi M. Urbonaitė. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – 2007, Nr. 2, p. 6-7. 2006 687. Ar šypsena ir gera nuotaika išguis gydytojų stresą? / K. Valius // Gydytojų žinios. – 2006, spalio 13, p. 3. Pateikiama VU Medicinos fakulteto dekanės prof. Z. A. Kučinskienės nuomonė. 688. Gera nuotaika – būtina gydymo sąlyga / A. Zinkuvienė. – Iliustr. // Respublika. – 2006, spalio 9, p. 25. Pateikiamas prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės komentaras. 689. Gera nuotaika – sveikata širdžiai: [pasakoja prof. Z. Kučinskienė / užrašė] S. Vainikauskaitė. – Portr. // Savaitgalis. – 2006, spalio 6, p. 13. 690. Geriausias „draugas“ – stresas: [pasakoja prof. Z. A. Kučinskienė / užrašė] M. Andrijauskas. – Iliustr. // Sveikata ir grožis. – 2006, Nr. 39, p. 12. 691. Iš konferencijos „Įrodymais pagrįsta medicina: pažanga ir perspektyvos“ / parengė N. Voronaja. – Iliustr. // Gydymo menas. – 2006, Nr. 12, p. 115-117. Pateikiama prof. habil.. dr. Zitos Aušrelės Kučinskienės nuomonė. 692. Lietuvos medicinos bibliotekoje ir VU bibliotekoje atidarytos jubiliejinės Medicinos fakulteto mokslo darbų parodos / parengė Janina Valančiūtė, Snieguolė Misiūnienė // Universitas Vilnensis. – ISSN 1822-1513. – 2006, gruodis (Nr. 9), p. 11. Pateikiama prof. habil.. dr. Zitos Aušrelės Kučinskienės nuomonė. 693. Medicinos fakultete mokoma ir „amžinųjų tiesų“, ir modernių dalykų : [pokalbis su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekane Zita Aušrele Kučinskiene] / kalbino Liana Binkauskienė. – Iliustr. // Universitas Vilnensis. – ISSN 1822-1513. – 2006, gruodis (Nr. 9), p. 10. 694. Prisiminimai apie dėstytoją, bendradarbį dr. Julių Juršą / D. Mikalauskaitė, Z. A. Kučinskienė, A. Valatkaitė. – Iliustr. – Santr. angl. // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – Vilnius, 2006. – T. 2, p. 343-345. 89


695. Rezultatai džiugina : [pasisakymai]. – Portr. – Aut.: Zita Aušrelė Kučinskienė, Janina Didžiapetrienė, Eugenijus Stratilatovas, Saulius Cicėnas // Onkologo puslapiai. – ISSN 1822-3885. – 2006, balandis/gegužė (Nr. 11), p. 1, 2. 696. Seniausia medikų kalvė pasitinka 225-ąjį jubiliejų: [pasisakymai]. – Aut.: Z. A. Kučinskienė, G. Česnys, R. Gancevičienė, S. Spurga, V. Stakėnas // Lietuvos sveikata. – 2006, lapkričio 23-29 (Nr. 47), p. 2-3. 697. Stakulienė, Silvija. VU Medicinos fakultetas pažymėjo 225-ąjį jubiliejų / Silvija Stakulienė. – Iliustr. // Universitas Vilnensis. – ISSN 1822-1513. – 2006, gruodis (Nr. 9), p. 11. Apie iškilmingą posėdį Vilniaus universiteto Teatro salėje, skirtą Medicinos fakulteto jubiliejui paminėti; pateikiamos VU Medicinos fakulteto dekanės prof. Z. A. Kučinskienės pasisakymas. 698. [Sveikinimo žodis] / Z. A. Kučinskienė. – Gretut. tekstas angl. // Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas: kasdienis ir modernus. – Vilnius: VU l-kla, [2006]. – P. 14-15. 699. Šalies gydytojų tobulinimasis: už darbą dėstytojams turi būti mokama laiku: [pokalbis su prof. Z. Kučinskiene ir doc. A. Tameliu / užrašė] K. Janulis. – Portr. // Gydytojų žinios. – 2006, liepos 14, p. 3. 700. Šypsena gydytojo veide – deficitinis vaistas / G. Budvytienė. – Portr. // Kauno diena. – 2006, spalio 18, p. 15. Pateikiama prof. habil. dr. Zitos Aušrelės Kučinskienės nuomonė. 701. Žengiant per naujų, 2007-ųjų, metų slenkstį : [pasisakymai] / parengė K. Janulis. – Portr. – Aut.: A. Matulas, J. Kumpienė, Z. Kučinskienė, L. Leščinskienė, V. Lukšienė // Gydytojų žinios. – 2006, gruodžio 24, p. 1-2. 2005 702. Ar ne per daug ambicinga LSSO pagrindinė veiklos kryptis? – Parašas: I. Misevičienė, A. Šeškevičius, A. Kirkutis, Z. Kučinskienė // Lietuvos sveikata. – 2005, kovo 17-23 (Nr. 11), p. 6. 703. Gydytojų rūmai: vizija ar tikrovė?. – Parašas: K. Valius // Gydytojų žinios. – 2005, kovo 18, p. 1, 4. Apie diskusiją, skirtą Gydytojų rūmų steigimo klausimu; pateikiama Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos vadovės VU MF dekanės Z. A. Kučinskienės nuomonė. 704. Gydytojų tobulinimosi finansavimas: kada pajudės įstrigęs vežimas?: [pokalbis su prof. Z. Kučinskiene ir doc. A. Tameliu] / kalbėjosi K. Janulis // Gydytojų žinios. – 2005, liepos 21, p. 3. 705. Jaunimo elitas renkasi mediciną: [pokalbis su prof. Z. Kučinskiene] / kalbino J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2005, rugsėjo 8-14 (Nr. 36), p. 14. 706. Kreipimasis: Lietuvos Respublikos Prezidentui V. Adamkui, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui A. Paulauskui, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. M. Brazauskui, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrui Ž. Padaigai: 2005 m. sausio 27 d. – Parašas: L. Labanauskas, A. Baublytė, S. Gendvilis, J. S. Paukštys, A. Laucevičius, K. Strupas, Z. A. Kučinskienė, V. Usonis, V. Šapoka, A. Arlauskienė, Š. Mačinskas, A. Kriščiūnas, L. Vitkus, V. Uloza, A. Dembinskas, J. Ivaškevičius, V. Budrys, A. Šidlauskas, K. R. Dobrovolskis, V. Eigėlis, A. Skorupskas // Gydytojų žinios. – 2005, vasario 12, p. 1-2. 90


707. Milijonai vargšų „gamybai“: [pokalbis su prof. Z. Kučinskiene / užrašė] J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2005, kovo 3-9 (Nr. 9), p. 9. 708. Senuosius metus palydint, naujuosius, 2006-uosius, sutinkant: [pasisakymai] / parengė K. Janulis, J. Elekšis. – Portr. – Aut.: Ž. Padaiga, D. Mikutienė, Z. A. Kučinskienė, R. Žaliūnas, V. Lukšienė, A. Grigaliūnienė // Gydytojų žinios. – 2005, gruodžio 28, p. 1-2. 2004 709. Geriausia dovana – laikas : [pokalbis su VU ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro direktore Zita Aušrele Kučinskiene]. – Portr. // Gydytojo žurnalas. – ISSN 1648-9284. – 2004, Nr. 10, p. 31. 710. Į 2005-uosius – su nauja viltimi: [į pateiktus klausimus atsako KMU rektorius prof. R. Žaliūnas, prof. Z. Kučinskienė, Sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirm. A. Baublytė, doc. D. Pūras, LGS viceprezidentė V. Lukšienė, prof. E. Varnauskas] / parengė K. Janulis. – Portr. // Gydytojų žinios. – 2004, gruodžio 24, p. 3, 5. 711. Kaip gydant onkologinį ligonį neįžeisti šeimos gydytojo? / S. Potapovienė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2004, rugsėjo 9-15 (Nr. 36), p. 12. Pateikiama prof. Z. Kučinskienės nuomonė. 712. Kaip mokoma onkologijos? : [pokalbis su VU Medicinos fakulteto dekane prof. Zita Kučinskiene, prodekanu doc. Rimantu Stuku ir VU Onkologijos instituto direktoriaus pavaduotoja mokymui med. dr. Janina Didžiapetriene]. – Portr. // Onkologo puslapiai. – ISSN 1822-3885. – 2004, rugpjūtis/spalis (Nr. 3), p. 1, 3. 713. Kontrolierės tyrimų objektas – trumpas vyrų gyvenimas / A. Šėmienė. – Iliustr. // Respublika. – 2004, sausio 16, p. 19. Pateikiama VU MF dekanės prof. Z. Kučinskienės nuomonė. 714. Kvietimas į III Baltijos aterosklerozės kongresą Rygoje 2004 m. gegužės 21-22 dienomis. – Parašas: Z. Kučinskienė // Internistas. – 2004, Nr. 3, p. 34. 715. Laukiame parskrendančių paukščių: [pokalbis su prof. habil. dr. Z. A. Kučinskiene]. – Iliustr. // Sveikatos ABC. – 2004, Nr. 3, p. 6, 8-9. 716. Prof. Zita Kučinskienė : VU MF dekanė, Fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėja, VUL Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro vadovė: [pasakojimas]. – Portr. // Gydymo menas. – 2004, Nr. 7, p. 59. 717. Sergančiuosius vėžiu gydys medicininis onkologas / G. Budvytienė // Kauno diena. – 2004, rugsėjo 8, p. 14. Pateikiama VU Medicinos fakulteto dekanės Z. Kučinskienės nuomonė. 718. Viso gero, Lietuva / I. Spečiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2004, sausio 15-21 (Nr. 2), p. 10. Pateikiama VU MF dekanės Z. Kučinskienės nuomonė apie medikų galimybes dirbti užsienyje.

91


719. Žurnalo veidai – 2004: [pasisakymai]. – Iliustr. – Aut.: L. Labanauskas, Z. A. Kučinskienė, R. Stukas, L. K. Švambaris, D. Krylovienė, D. Brogienė, L. Vaidelienė, V. Kamarauskas, J. Fišas, V. Lukšienė, V. Tiškevičiūtė // Sveikatos ABC. – 2004, Nr. 12, p. 10-13. 2003 720. Gydytojų tobulinimo kursų, numatytų organizuoti 2004 metais Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, sąrašas. – Parašas: Z. Kučinskienė // Gydytojų žinios. – 2003, birželio 13, p. 7-10. 721. Ką reikėtų žinoti apie laboratorinę diagnostiką / Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2003, Nr. 2, p. 36. 722. Ką reikėtų žinoti apie laboratorinę diagnostiką / Z. Kučinskienė // Sveikata. – 2003, Nr. 6/7, p. 4. 723. Kad galvosūkių prieš licencijavimą būtų kuo mažiau: [pokalbis su prof. Z. Kučinskiene] / kalbėjosi K. Janulis. – Portr. – // Gydytojų žinios. – 2003, gegužės 16, p. 3. 724. Laboratorinės medicinos diena: [konferencija, Vilniuje // Lietuvos sveikata. – 2003, gegužės 22-28 (Nr. 20), p. 20. Pateikiama VU MF dekanės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro vad. prof. Z. Kučinskienės nuomonė. 725. Medicinos mokslo žinių praktikos tandemas :[pasakoja VU Medicinos fakulteto dekanė prof. Z. Kučinskienė] / parengė D. Andrijauskaitė // Gydymo menas. – 2003, Nr. 1, p. 2. 726. Spečiūnaitė, Indrė. Lietuva negerbia gydytojų? / Indrė Spečiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2003, gruodžio 11-17 (Nr. 49), p. 9. Pateikiama VU MF dekanės Zitos Kučinskienės nuomonė. 727. Vilčių diena su nerimo atspaudu / parengė R. Prascevičienė, A. Visockaitė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2003, rugsėjo 4-10 (Nr. 35), p. 19. Pateikiama VU MF dekanės prof. Z. Kučinskienės nuomonė apie mokslo metų pradžią. 728. Žvilgsnis į praėjusius ir į ateinančius: [pasisakymai / parengė ] K. Janulis. – Iliustr. – Aut.: D. Mikutienė, J. Olekas, J. Pundzius, R. Žaliūnas, Z. Kučinskienė, S. Gendvilis, J. S. Paukštys, V. Lukšienė // Gydytojų žinios. – 2003, gruodžio 24, p. 1-3. 2002 729. Dekanei svarbiausia sąžinė ir mokslas: [pokalbis su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekane prof. Z. A. Kučinskiene] / kalbėjosi A. Valentas // Lietuvos sveikata. – 2002, birželio 27 - liepos 3 (Nr. 26), p. 3. 730. Į Naujuosius – su naujais siekiais ir viltimis: [į pateiktus klausimus atsako sveikatos apsaugos ministras K. R. Dobrovolskis, prof. J. Pundzius, Valstybinės ligonių kasos direktorius S. Janonis, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos pirmininkas S. Gendvilis, prof. I. Misevičienė, prof. Z. Kučinskienė] / parengė K. Janulis. – Portr. // Gydytojų žinios. – 2002, gruodžio 20, p. 1-3.

92


731. Jungtinė gydytojų konferencija: aktuali tema ir gausus dalyvių skaičius / D. Andrijauskaitė // Gydymo menas. – 2002, Nr. 6, p. 132-133. Pateikiama VU prof. Z. Kučinskienės nuomonė. 732. Kraujo pelkė: [pasisakymai / užrašė] A. Srėbalienė. – Iliustr. – Aut.: V. Šaduikis, J. Sizova, Z. Kučinskienė, G. Kasevičius, R. Petrauskienė // Ekstra. – 2002, Nr. 4, p. 18-20. 733. Lacidipinas: du svarbūs efektai / parengė J. Kastys // Lietuvos sveikata. – 2002, balandžio 18-24 (Nr. 16), p. 14. Pateikiama Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanės prof. Z. Kučinskienės nuomonė. 734. Lietuvės liga – iššūkis patyrusiems britų medikams / A. Ionovienė // Lietuvos sveikata. – 2002, gegužės 2-7 (Nr. 18), p. 1, 3. Pateikiama Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanės prof. Z. Kučinskienės nuomonė. 735. Mokslo metų pradžia – su nerimo kirminu / A. Ionovienė, S. Vedrickaitė // Lietuvos sveikata. – 2002, rugsėjo 12-18 (Nr. 37), p. 17. Pateikiama VU Medicinos fakulteto dekanės prof. Z. Kučinskienės nuomonė. 736. Profesorė Zita Aušrelė Kučinskienė: sąžiningumas – svarbiausia medicinoje: [pokalbis su prof. Z. A. Kučinskiene] / kalbėjosi D. Andrijauskaitė // Gydymo menas. – 2002, Nr. 9, p. 4. 737. Verkšlenimo – daugiau nei reikia: [pokalbis su prof. Z. Kučinskiene] / kalbėjosi K. Janulis // Gydytojų žinios. – 2002, liepos 5, p. 1, 3. 2001 738. Gydytojai mokėsi gydyti insultą / parengė J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2001, rugsėjo 20 – 26 (Nr. 37), p. 13. Pateikiama prof. Z. Kučinskienės nuomonė. 739. Gydytojų tobulinimosi finansavimas aukštosiose medicinos mokyklose: sunki padėtis išlieka ir 2001-aisiais: [į pateiktus klausimus atsako prof. Z. Kučinskienė / užrašė] K. Janulis. – Portr. // Gydytojų žinios. – 2001, vasario 28, p. 2. 740. Kongresą prisimenant ...: [apie Prahoje vykusį kongresą] / Z. Kučinskienė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2001, liepos 19-25 (Nr. 28), p. 17. 741. Simvastatinas: patikimas statinas: [pokalbis su VU prof. Z. Kučinskiene, doc. Ž. Petrulioniene] / parengė J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2001, balandžio 25 – gegužės 1 (Nr. 16), p. 17. 742. Sortis : vaistas, kurį sunku ... pamiršti : [prof. Z. Kučinskienės pasakojimas] / parengė J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2001, gegužės 16-22 (Nr. 19), p. 32. 2000 743. Gydytojų tobulinimasis – kryžkelėje : [mintimis dalijasi VU Medicinos fakulteto prodekanė prof. Z. Kučinskienė] / K. Janulis // Gydytojų žinios. – 2000, rugsėjo 15, p. 2, 4.

93


744. Gydytojų tobulinimosi Vilniaus universitete 2000 metų kalendorinis planas / Z. Kučinskienė // Lietuvos sveikata. – 2000, balandžio 26 – gegužės 2 (Nr. 17), p. 8-9. 745. Ligoninės gimdymas: [mintimis apie daugiaprofilinės Universitetinės ligoninės sukūrimą dalijasi medikai D. Pūras, A. Matulas, A. Bubnys, Z. Kučinskienė] / B. Liepa. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2000, sausio 26 – vasario 1 (Nr. 4), p. 6. 746. Pasiekimų įvertinimas – kokybės sertifikatas. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2000, gruodžio 20-26 (Nr. 51), p. 9. Apie Lietuvos, Italijos ir JAV įmonės „Instrumentation Laboratory (Lietuva) B. I“ veiklą; mintimis dalijasi Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos pirmininkė prof. Z. Kučinskienė. 747. Penktąjį Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresą prisimenant ... [Vilnius] / Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 2000, Nr. 2, p. 3-5. 748. Revoliucija po stogu : [mintimis dalijasi prof. Z. Kučinskienė] / S. Kėnis. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 2000, gegužės 10-16 (Nr. 19), p. 21. 749. Širdies ligos – iš nevilties : [E. Giunterio požiūrį komentuoja prof. Z. Kučinskienė]. – Portr. // Veidas. – 2000, Nr. 37, p. 34-35. 750. Vilnius vejasi Kauną / A. Valentas // Lietuvos sveikata. – 2002, spalio17-23 (Nr. 42), p. 5. Pateikiama VU Medicinos fakulteto dekanės Z. A. Kučinskienės nuomonė. 1999 751. [Apie planuojamą mokslinį žurnalą „Laboratorinė diagnostika“] / Z. A. Kučinskienė // Ave vita. – 1999, vasario 3, p. 5. 752. Dėl gydytojų stažuočių organizavimo Vilniaus universiteto klinikose, centruose, katedrose / Z. Kučinskienė // Gydytojų žinios. – 1999, balandžio 16, p. 6. 753. Įspūdžiai iš Europos aterosklerozės draugijos 71-ojo kongreso, [Atėnai] / Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 1999, Nr. 3, p. 50-51. 754. Kodėl gydytojai verčiami gydyti iš akies?: [apie tyrimus pasakoja Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Laboratorinės diagnostikos centro direktorė prof. Zita Kučinskienė / užrašė] A. Šėmienė. – Iliustr. // Respublika. – 1999, vasario 1, p. 30. 755. Kreipimasis į skaitytojus / Z. Kučinskienė. – Iliustr. // Laboratorinė medicina. – 1999, Nr. 1, p. 3. 756. Laboratorija – gero darbo garantas: [pasisakymai / užrašė] K. Praninskas. – Aut.: Č. Gutauskas, Z. Kučinskienė, J. Kulik, G. Abraitienė // Lietuvos sveikata. – 1999, kovo 31– balandžio 6 (Nr. 13), p. 14. 757. 1999 metų Nobelio premija / pagal užsienio spaudą parengė Z. Kučinskienė // Laboratorinė medicina. – 1999, Nr. 4, p. 42. 94


1998 758. Kodėl reikia sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje?: [su redakcijos prierašu apie autorę] / Z. Kučinskienė. – Iliustr. // Sveikata. – 1998, Nr. 4, p. 39-40. 1997 759. Gydytojų tobulinimasis: nemokamas, tačiau griežtai reglamentuojamas: [pokalbis su VU Medicinos fakulteto prodekane prof. Z. Kučinskiene] / kalbėjosi K. Janulis. – Portr. // Gydytojų žinios. – 1997, gruodžio 23, p. 1-2. 1996 760. Ar svarbi tau širdis?: [spaudos konferencija „Padidėjęs cholesterolio kiekis – vienas didžiausių rizikos faktorių susirgti išemine širdies liga ir miokardo infarktu; mintimis dalijasi prof. A. Laucevičius, prof. Z. Kučinskienė] / V. Lyskoitienė // Lietuvos sveikata. – 1996, birželio 27 – liepos (Nr. 25), p. 1, 4. 761. „LiVicordia“ – „gyvenk širdie“: [pokalbis su prof. Zita Kučinskiene / kalbėjosi] V. Meškys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 1996, gegužės 30 - birželio 5 (Nr. 21), p. 10. 762. Tuberkuliozė ir XX amžiuje tebešienauja ...: [II Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos suvažiavimas; mintimis dalijasi prof. Z. Kučinskienė] / R. Mikalauskienė // Lietuvos sveikata. – 1996, birželio 6-12 (Nr. 22), p. 4. 1994 763. Ar šveicarų dovana pradės techninį perversmą Lietuvos medicinos įstaigų laboratorijose? / A. Telksnienė // Lietuvos rytas. – 1994, vasario 22, p. 39. Su Vilniaus universitetinės Santariškių ligoninės laboratorinės diagnostikos centro direktorės profesorės Zitos Kučinskienės komentaru. 1978 764. Konferencija apie mitybą: [Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Baltarusijos respublikų konferencija „Teoriniai ir praktiniai mitybos klausimai“, Vilnius, 1977 m. rugsėjo 15-16 d.] / Z. Kučinskienė // Sveikatos apsauga. – 1978, Nr. 2, p. 58-59. 765. Mityba ir ligos / Z. Kučinskienė // Tarybinė moteris. – 1978, Nr. 8, priedas, p. IV.

95


Vadovėlio „Klinikinės biochemijos ir laboratorinės diagnostikos pagrindai“ viršelio kopija

96


Disertacijų mokslinė vadovė 766. Bagdonaitė L. Studies of adhesion molecules and cytokines as markers of atherosclerosis severity = Aterosklerozės uždegiminio aktyvumo žymenų - adhezijos molekulių ir citokinų tyrimas: abstract of the doctoral thesis: biomedical sciences, medicine (07B) / Vilnius University; [the committee of doctoral studies: Z. Kučinskienė, V. Žvironaitė, N. M. Janulevičiūtė, R. Malickaitė, A. Laucevičius]. – Vilnius: [VU], 2002. – 33 p. – Santr. liet. 767. Banys, Valdas. Evaluation of new platelets and inflammatory biomarkers' value in the pathogenesis of atherosclerosis and metabolic syndrome = Aterosklerozės ir metabolinio sindromo patogenezės ypatumai vertinant naujus trombocitų ir uždegimo žymenis : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06 B) / Valdas Banys ; Vilnius University ; [scientific supervisor Zita Aušrelė Kučinskienė] ; [the defense of the dissertation will be held at Medical Research Council of Vilnius University: chariman Algimantas Irnius, members: Agu Tamm, Vytautas Kasiulevičius, Astra Vitkauskienė, Janina Didžiapetrienė]. – Vilnius : [Vilnius University], 2015. – 43 p. : iliustr. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 31, 43. – Bibliogr.: p. 39-40 (26 pavad.) 768. Burokienė, Neringa. Investigation of relation between the epidemiological factors of cardiovascular diseases and genome in the Lithuanian population = Širdies ir kraujagyslių ligų epidemiologinių veiksnių ir genomo sąveikos tyrimas : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06 B) / Neringa Burokienė ; Vilnius University ; [scientific supervisor: Zita Aušrelė Kučinskienė] ; [consultant: Vaidutis Kučinskas] ; [the defence of the dissertation will take place at the Vilnius University Academic Board of Medicine: chairperson: Janina Tutkuvienė, members: Janina Didžiapetrienė, Rimantas Stukas, Gintarė Šakalytė, Osvaldas Pranevičius]. – Vilnius : Vilnius University, 2016. – 58 p. : diagr. – Santr. liet. – Aut darbų sąrašas: p. 55-56 (12 pavad.) 769. Coj, Andrejus. Biologiškai aktyvių medžiagų, esančių oksidacijos ir uždegimo kelyje, reikšmė aterosklerozės raidai : [doktorantūros studijos] / Vilniaus universitetas; [mokslinis vadovas: Z. A. Kučinskienė]. – Vilnius, 2008-2012. 770. Hendrixson V. Pirminė arterinė hipertenzija: ankstyvieji simpatinės nervų sistemos ir katijonų pernašos reguliavimo mechanizmai eksperimente: daktaro disertacijos santrauka: biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Vilniaus universitetas; [doktorantūros komitetas: Z. Kučinskienė, V. Žvironaitė, D. Mikalauskaitė, P. Cibas, R. Dikčiūtė; oponentai: A. Laucevičius, B. Padegimas]. – Vilnius: [VU], 2003. – 33 p.: diagr. – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 33 771. Janeliūnienė, Miglė. Sergančiųjų ūmine leukemija aberantinių fenotipų ir dauginio atsparumo vaistams nustatymas ir svarba vertinant minimalios liekamosios ligos dinamiką [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, medicina (06 B) / Miglė Janeliūnienė ; Vilniaus universitetas ; [mokslinis vadovas : Zita Aušrelė Kučinskienė ; mokslinis konsultantas: Laimonas Griškevičius]. – Vilnius : [VU], 2012. – 140 p. : diagr., lent. – Bibliogr.: p. 113-140 (238 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 112 (5 pavad.) 772. Jankauskienė-Kiverytė S. Mikroorganizmų (Chlamydia pneumoniae ir Cytomegalovirus) įtakos aterosklerozės procesui tyrimas Lietuvos populiacinėje grupėje: daktaro disertacija: biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Vilniaus universitetas; [mokslinis vadovas: Z. A. Kučinskienė]. – Vilnius, 2005. – 135 lap.: iliustr. – Bibliogr.: lap. 117-125

97


773. Matuzevičienė R. Žmogaus ūminių ir lėtinių leukemijų ląstelių imunofenotipai: diferenciacijos žymenų ekspresijos tyrimai: daktaro disertacijos santrauka: biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Vilniaus universitetas; [doktorantūros komitetas: Z. A. Kučinskienė, V. Tamošiūnas, J. A. Pliuškys, J. Balsys, L. Bagdonaitė; oponentai: A. J. Kondrotas, R. Jurgutis]. – Vilnius: [VU], 2003. – 47 p.: lent. – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 46 774. Mažeikienė, Asta. Assessment and analysis of antioxidant carotenoids in Lithuanian population and their significance in the etiopathogenesis of cardiovascular diseases = Antioksidantų karotenoidų tyrimas ir vertinimas lietuvių populiacijoje, jų svarba širdies ir kraujagyslių ligų etiopatogenezėje : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06 B) / Asta Mažeikienė ; Vilnius University ; [scientific supervisor Zita Aušrelė Kučinskienė] ; [the defended of the dissertation will take place at the Vilnius University, Academic Board of Examiners in Medicine: chairperson Janina Tutkuvienė, Janina Didžiapetrienė, Rimantas Stukas, Gintarė Šakalytė, Volker Böhm]. – Vilnius : [Vilnius University], 2016. – 59 p. : iliustr., diagr., graf., žml. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 51-53 (36 pavad.). – Aut. darbų sąrašas: p. 55-57 775. Radzevičius, Mantas. Mononuklearinė-fagocitinė sistema ir hematologinių neoplazmų apoptozė : monocitų subpopuliacijų pokyčių tyrimai ir jų poveikis programuotos ląstelių mirties procesui raidai : [doktorantūros studijos] / Vilniaus universitetas; [mokslinis vadovas: Z. A. Kučinskienė]. – Vilnius, 2017. 776. Razinkovienė L. Lipoproteinų ir kitų aterosklerozės rizikos veiksnių tyrimas Vilniaus vyrų populiacinėje grupėje: daktaro disertacija: biomedicinos mokslai, medicina 07 B (klinikinė chemija B 190) / Vilniaus universitetas; [doktorantūros komitetas: Z. Kučinskienė, V. Žvironaitė, L. Lukoševičius, R. Dikčiūtė, J. Kadziauskas]. – Vilnius, 1998. – 132 lap.: lent. – Tekstas vienoje lap. pusėje. – Bibliogr.: lap. 117-132 (174 pavad.) 777. Songailienė, Jurgita. Aterosklerozės rizikos veiksnių vaidmuo Alzheimerio ligos ir kraujagyslinės demencijos patogenezėje [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, medicina (07 B) / Jurgita Songailienė ; Vilniaus universitetas ; [mokslinis vadovas: Zita Aušrelė Kučinskienė]. – Vilnius : VU, 2006. – 117 lap : lent., diagr. – Tekstas vienoje lapo pusėje. – Bibliogr.: lap. 94-115. – Disert. tema paskelbtų darbų sąrašas: lap. 12-13 (10 pavad.) 778. Urbonienė, Daiva. Vietinio ir sisteminio imuninio atsako ypatumai sergant lėtine obstrukcine plaučių liga ir astma : [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, medicina (07 B) / Daiva Urbonienė ; Kauno medicinos universitetas; [mokslinė konsultantė: Z. A. Kučinskienė]. – Kaunas, 2010. – 106 p. : pav., lent. 779. Vitkus, Dalius. Development, testing and implementation of quality assurance model for laboratory assays = Laboratorinių tyrimų kokybės užtikrinimo modelio sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (07 B) / Dalius Vitkus ; Vilnius University ; [scientific supervisor: Zita Aušrelė Kučinskienė]. – Vilnius : [Vilnius University], 2009. – 36 p. : diagr., lent. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 35-36 (13 pavad.) 780. Žėkas, Vytautas. Endotelinių ląstelių mikrodalelės, kaip naujas ankstyvos aterosklerozės biožymuo : [doktorantūros studijos] / Vilniaus universitetas; [mokslinė vadovė : Z. A. Kučinskienė]. – Vilnius, 2015.

98


Doktorantūros ir habilitacijos komitetų narė 781. Aizenienė L. Klinikinė arterijų sienelės intimos-medijos storio reikšmė sergant koronarine širdies liga: daktaro disertacijos santrauka: biomedicinos m., medicina 07B, širdieskraujagyslių sistema B530 / Vilniaus universitetas; [doktorantūros komitetas : A. Laucevičius, Z. A. Kučinskienė, V. Žvironaitė, V. Grabauskienė, J. Braždžionytė]; [oponentai: R. Babarskienė, A. Rudys]. – Vilnius: VU l-kla, 2002. – 35 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 27-29 (14 pavad.) 782. Andziulis A. Potential capasity of oxygen delivery and uptake of the high trained athletes = Didelio motorinio aktyvumo individų kvėpavimo sistemos funkcinės būklės vertinimas: habilitation dissertation doctoral thesis: biomedical sciences, medicine (07B) / Vilnius University; habilitacijos komitetas: pirm. Z. Kučinskienė; nariai: V. Žvironaitė, A. Praškevičius, P. Cibas. – Vilnius: [VU], 2001. – 33, [1] p.: diagr. 783. Badarienė J. Pacientų sergančių vienos vainikinės arterijos liga, aterosklerozės progresavimo įvertinimas: daktaro disertacijos santrauka: biomedicinos m., medicina 07B, širdies kraujagyslių sistema (B530) / Vilniaus universitetas; [doktorantūros komitetas: Ž. Petrulionienė, A. Laucevičius, R. Babarskienė, V. Grabauskienė, Z. Kučinskienė]. – Vilnius: [VU], 2003. – 52 p.: diagr., lent. – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 50 784. Černiauskienė L.-R. Antioksidantiniai vitaminai E ir A: epidemiologiniai, klinikiniai ir eksperimentiniai tyrimai: darbas habilituoto daktaro mokslo laipsniui įgyti KMA: gamtos m., biologija / KMA; habilitacijos komiteto nariai: ... Z. Kučinskienė ... [et al.]. – Kaunas, 1994. – 93 p.: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 82-89. 785. Drąsutis, Jonas. Changes in breast morphological parameters, body size and shape, blood serum prolactin and lipids during pregnancy, multiple relationships of these indicators and morphological markers for health risk = Krūtų morfologinių parametrų, kūno dydžio bei formos ir kraujo serumo prolaktino bei lipidų kitimai per nėštumą, daugialypės šių rodiklių sąsajos ir sveikatos rizikos morfologiniai žymenys : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06B) / Jonas Drąsutis ; Vilnius University ; [scientific supervisor Janina Tutkuvienė] ; [the doctoral will be defended at the public meeting of the Dissertation Defence Board: chairman Kęstutis Strupas, members: Zita Aušrelė Kučinskienė, Janina Didžiapetrienė, Jonas Algis Abaravičius, Sylvia Kirchengast]. – Vilnius : [Vilnius University], 2017. – 64 p. : diagr., lent. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 62-63 (8 pavad.) 786. Gailienė G. The pecularities of Pseudomonas aeruginosa resistance to antibiotics and of it's different serogroups = Pseudomonas aeruginosa atsparumo antibiotikams ir serogrupinės priklausomybės ypatumai: summary of doctoral dissertation: biomedical sciences, medicine (07 B) / Kaunas University of medicine; [scientific supervisor: A. Pavilonis; dissertation to be defended at the Medical Research Council of Kaunas University of Medicine: J. Pundzius, V. Uloza, Z. A. Kučinskienė, J. Miciulevičienė]. – Kaunas: [KMU], 2004. – 49 p.: iliustr. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 36 787. Griškevičius L. Priešvėžinės chemoterapijos individualizacijos galimybės: ciklofosfamido ir 4-hidroksiciklofosfamido farmakokinetikos tyrimai: daktaro disertacijos santrauka: biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Vilniaus universitetas; [doktorantūros komitetas: ... Z. Kučinskienė ... [et al.]]. – Vilnius: [VU], 2002. – 42 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 42 (5 pavad.). 99


788. Karčiauskaitė D. Diagnostic and prognostic value of biochemical markers of myocardial injury = Biocheminių miokardo pažeidimo žymenų diagnostinė ir prognostinė vertė: summary of the doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (07B) / Kaunas University of Medicine; [scientific supervisor: P. Grybauskas; dissertation is defended in the Medicine Research Council of Kaunas University of Medicine: D. Pangonytė, M. R. Babarskienė, J. Braždžionytė, Z. A. Kučinskienė]. – Kaunas, 2005. – 36 p.: diagr. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 31 789. Kasnauskienė J. Retos fenilalalninhidroksilazės geno mutacijos ir jų fenotipinis reiškimasis: daktaro disertacija: biomedicinos mokslai, medicina 07B (klinikinė genetika B790) / Vilniaus universitetas; [doktorantūros komitetas: V. Kučinskas, V. Basys, Z. Kučinskienė, L. Cimbalistienė]. – Vilnius: [VU], 2003. – 144, [11] lap.: iliustr. – Bibliogr.: lap. 135-144 790. Kaubrys G. F. Alzheimerio ligos ir kraujagyslinės demencijos klinikinių ypatumų priklausomybė nuo apolipoproteino E genotipo ir aterosklerozės išreikštumo: daktaro disertacijos santrauka: biomedicinos m., medicina 07 B, neurologija B 640 / Vilniaus universitetas; doktorantūros komitetas: V. Budrys, R. Parnarauskienė, Z. Kučinskienė, V. Liesienė, R. Bunevičius. – Vilnius: [VU], 2000. – 50 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 45-46 (20 pavad.). – Bibliogr.: p. 47-50 (55 pavad.) 791. Lesauskaitė V. Jaunų žmonių aterosklerozė: aortos ir vainikinių arterijų makromorfometrinio ir histomorfometrinio tyrimo duomenys = Atherosclerosis in youth: data from a macromorphometric and histomorphometric investigation of aorta and coronary arteries: habilitacinis darbas: medicinos mokslai, medicina (5A) / Kauno medicinos akademija. Kardiologijos institutas; [habilitacinis komitetas: J. Blužas, S. Domarkienė, Z. Kučinskienė, D. Pangonytė, E. Puodžiūnienė, E. Stalioraitytė]. – Kaunas: KMA l-kla, 1997. – 71, [1] p.: iliustr. 792. Matilionis, Vidmantas. Histerosalpingografijos efektyvumas, diagnozuojant nevaisingumo priežastis ginekologinės reabilitacijos klinikoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : medicinos mokslai: medicina (radiologija, ginekologija) / Vidmantas Matilionis ; Vilniaus universitetas ; doktorantūros studijų komitetas: pirmininkas, darbo vadovas: Viktoras Mamontovas; darbo vadovas: Aldona Bartusevičienė; nariai: Zita Kučinskienė, Pranas Skruibis, Egidijus Rimkus. – Vilnius : [VU], 1995. – 95 lap. : iliustr. – Tekstas vienoje lap. pusėje. – Publikacijos: lap. 81-93 (218 pav.). 793. Matuzevičius A. The significance and use of rapid A group streptococcus antigen detection test in management of pharyngotonsillitis by a family physician = Greitasis A grupės streptokoko tyrimas, jo taikymas ir reikšmė gydant faringotonzilitus šeimos gydytojo praktikoje: summary of doctoral dissertation: biomedical sciences, medicine (07 B) / Vilnius University; scientific supervisor: E. Razgauskas; chairperson: Z. A. Kucinskiene; board members: V. Uloza, V. Basys, A. Pavilonis, J. Dadoniene. – Vilnius: [Vilnius University], 2004. – 54 p.: iliustr. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 53 (3 pavad.) 794. Minkuvienė Z. N. Dynamics of investigation of narcotic-psychotropic materials within the years 1992-2001. Evaluation of diagnostic methods used for their identification = Narkotiniųpsichotropinių medžiagų tyrimų dinamika Lietuvoje 1992-2001 m. ir jų nustatymui vartojamų diagnostinių metodų vertė: summary of doctoral dissertation: biomedicine sciences, medicine (07B) / Vilnius University; [scientific consultant: R. Damijonaitienė; chairman: Z. A. Kučinskienė; members: P. Gaidelis, G. P. Žukauskas, A. Dembinskas]. – Vilnius: VU, 2004. – 43 p.: diagr. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 41-42

100


795. Padarauskas A. Naujos jonų porų chromatografijos ir kapiliarinės elektroforezės sistemos atskirti ir nustatyti neorganinius jonus: habilitacinio darbo santrauka: fiziniai mokslai, chemija (03 P) / Vilniaus universitetas; [habilitacinis komitetas: ... Z. Kučinskienė ... et al.]. – Vilnius: [VU], 1999. – 40 p.: brėž. – Aut. darbų sąrašas: p. 39-40 (19 pavad.) 796. Ryliškytė L. Endotelio vazomotorinės funkcijos neinvazinio tyrimo metodiniai aspektai ir klinikinio pritaikymo galimybės: daktaro disertacijos santrauka: biomedicinos m., medicina 07B / Vilniaus universitetas; [doktorantūros komitetas: A. Laucevičius, Z. Kučinskienė, Ž. Petrulionienė, V. Sirvydis]. – Vilnius: [VU], 2003. – 36, [1] p., įsk. virš.: iliustr. – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 33 (3 pavad.) 797. Schveigert, Diana. Matrix metalloproteinases gene expression and their polymorphism in breast and prostate cancer = Matrikso metaloproteinazių raiška ir jų polimorfizmas sergant krūties ir priešinės liaukos vėžiu : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06B) / Diana Schveigert ; Vilnius University ; [scientific advisor Janina Didžiapetrienė ; doctoral dissertation will be defended at the Council of Medicine Science of Vilnius University: chairman Dainius Characiejus, members: Zita Aušrelė Kučinskienė, Valerijus Ostapenko, Mindaugas Jievaltas, Jacek Niklinski]. – Vilnius : [Vilnius University], 2014. – 59 p. : iliustr. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 50 (7 pavad.) 798. Stanislovaitienė, Daiva. The effect of clinical factors, oxidative stress biomarker ncarboxy(methyl)lysine and SCARB1 gene polymorphism on age-related macular degeneration and coronary artery disease = Klinikinių veiksnių, oksidacinio streso žymens N-karboksi(metil)lizino ir SCARB1 geno polimorfizmo sąsajos su amžine geltonosios dėmės degeneracija ir išemine širdies liga : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06B) / Daiva Stanislovaitienė ; Lithuanian University of Health Sciences. Medical Academy ; [scientific supervisor: Dalia Žaliūnienė ; consultant: Vaiva Lesauskaitė ; the dissertation is defended in the Medical Research Council of Medical Academy of Lithuanian University of Health Sciences: chairman: Virgilijus Ulozas, members: Alvydas Paunksnis, Ingrida Janulevičienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Pranas Šerpytis]. – Kaunas : [Lithuanian University of Health Sciences], 2013. – 45, [1] p. : diagr. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 35 (5 pavad.) 799. Taletienė I. Reaktyvūs artritai diagnostika, gydymas ir jų palyginimas su reumatoidiniu artritu, ankiloziniu spondiloartritu ir psoriaziniu artritu = Reactive arthritis diagnostics and management in comparison with rheumatoid arthritis, ankylosing spondilitis and psoriatic arthritis: habilitacinis darbas: medicinos mokslai, medicina (5A) – reumatologija / Kauno medicinos akademija; [habilitacinis komitetas: N. Misiūnienė, P. Gailevičius, M. Staponkienė, B. Vasiliauskas, R. Dubakienė, Z. Kučinskienė]. – Kaunas, 1996. – 136 lap.: iliustr. – Santr. angl. – Tekstas vienoje lap. pusėje. – Bibliogr.: lap. 111-136 800. Tamošiūnas, Abdonas. Gyvensenos rizikos veiksniai: paplitimas, pokyčių kryptys, prognozinė reikšmė sergamumui miokardo infarktu ir mirtingumui dėl įvairių priežasčių: habilitacinis darbas: medicinos mokslai, medicina (5A) / Kauno medicinos akademija; [habilitacinis komitetas: J. Petrauskienė, V. Grabauskas, Z. Kučinskienė, R. G. Sakalnikas, M. Staponkienė]. – Kaunas: KMA leidykla, 1997. – 86, [1] p.: iliustr. 801. Tarasevičienė, Viktorija. Angiogenic factors and uterine artery blood flow for prediction and the course of preeclampsia = Angiogeninių žymenų ir gimdos arterijų kraujotakos tyrimai, prognozuojant preeklampsiją ir jos eigą : the summary of the doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06B) / Viktorija Tarasevičienė ; Lithuanian University of Health Sciences. Me101


dical Academy ; [scientific supervisor: Daiva Vaitkienė ; dissertation will be defended at the Medical Research Council of Kaunas University of Medicine: chairperson: Rūta Jolanta Nadišauskienė, members: Antanas Gulbinas, Skirmantė Sauliūnė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Dace D. Rezeberga]. – Kaunas : [Lithuanian University of Health Sciences], 2013. – 41, [1] p. : diagr. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 33-34 (6 pavad.) 802. Valančiūtė A. Kiekybinė vainikinių arterijų aterosklerozinės obstrukcijos charakteristika: darbas habilitacijos mokslo daktaro laipsniui įgyti KMA: mokslo sritis – medicina, kryptis – medicina, kodas – 5A / KMA; [habilitacijos komiteto nariai: ... Z. Kučinskienė ... et al.]. – Kaunas, 1995. – 48 p. 803. Valantinas J. Portinės hipertenzijos komplikacijų šiuolaikiška diferencinė diagnostika ir gydymas: habilitacijai teikiamos monografijos santrauka: biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Vilniaus universitetas; habilitacijos komiteto pirm. D. Kalibatienė; nariai: Z. Kučinskienė, L. Kupčinskas, A. Irnius, V. Mamontovas, G. Grybauskas, K. Strupas. – Vilnius: VU l-kla, 2001. – 72 p.: iliustr. – Aut. darbų sąrašas: p. 68-72. 804. Vansevičiūtė, Rasa. Sensitized fluorescence spectroscopy as an investigation method for pre-malignant cervical lesions detection in vivo = Gimdos kaklelio ikivėžinių būklių tyrimas in vivo sensibilizacinės fluorescencijos spektroskopijos metodu : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06 B) / Rasa Vansevičiūtė ; Vilnius University, National Cancer Institute ; [scientific advisor Simona Rūta Letautienė] ; scientidic consultant Jonas Venius] ; [doctoral dissertation will be defended at the Council of Medicine Science of Vilnius University: chairman Janina Didžiapetrienė, members: Gražina Stanislava Drąsutienė, Elona Juozaitytė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Petras Juzėnas]. – Vilnius : Vilnius University, 2015. – 40 p. : diagr. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 33 (6 pavad.) 805. Vitkauskienė, Astra. Pathogenicity factors of potential hospital-acquired pneumonia pathogens, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae, and their influence on the course of disease = Potencialių hospitalinės pneumonijos sukėlėjų Pseudomonas aeruginosa ir Klebsiella pneumoniae patogeniškumo veiksniai bei jų įtaka ligos eigai : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (07 B) / Astra Vitkauskienė ; Kaunas University of Medicine ; [scientific supervisors: Brigita Sitkauskiene, Raimundas Sakalauskas ; the doctoral dissertation is defended at the Medical Research Council of Kaunas University of Medicine: chairman: Virgilijus Uloza; members: Zita Ausrele Kucinskiene, Alvydas Laiskonis, Albina Aniuliene, Marius Zemaitis]. – Kaunas : [KMU], 2008. – 27, [1] p. : iliustr.. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 25 806. Zakarevičienė J. Nėščiųjų geležies atsargų ir anemijos įtaka naujagimio būklei: daktaro disertacija: biomedicinos mokslai, medicina 07B (akušerija, ginekologija B570) / Vilniaus universitetas; [doktorantūros komitetas: G. Drąsutienė, A. Venckauskas, V. Sadauskas, Z. Kučinskienė, J. Balsys]. – Vilnius, 1998. – 124 lap. – Tekstas vienoje lap. pusėje. – Bibliogr.: lap. 111-123 (246 pavad.)

102


Leidinių recenzentė 807. Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje / [Jonas Ališauskas, Audronė Arlauskienė, Irena Balčiūnienė, Eglė Benušienė, Matilda Bylaitė, Valmantas Budrys, Žana Bumbulienė, Algirdas Dembinskas, Bronius Domža, Gražina Drąsutienė, Nijolė Drazdienė, Rūta Dubakienė, Ieva Jamontaitė, Alvydas Juocevičius, Rūta Kaladytė-Lokominienė, Danutė Kalibatienė, Vytautas Kasiulevičius, Romas Kašinskas, Manvilius Kocius, Rita Krikštopaitytė, Vaidutis Kučinskas, Kornelija Mačiulienė, Rasmutė Manelienė, Irena Ona Marčiukaitienė, Gediminas Mečėjus, Violeta Ožeraitienė, Alina Pūrienė, Olga Račkauskienė, Algimantas Raugalė, Renata Rizgelienė, Mindaugas Šilkūnas, Kęstutis Strupas, Rimantas Stukas, Dalia Triponienė, Vytautas Triponis, Janina Tutkuvienė, Audronė Usonienė, Algirdas Utkus, Nomeda Valevičienė, Vilma Vasjanova, Algirdas Venalis, Jolita Zakarevičienė, Rolandas Žiobakas] ; sudarytoja Gražina Drąsutienė ; [recenzentai: Vytautas Basys, Zita Aušrelė Kučinskienė]. – 2-asis papild. ir patais. leid. – Vilnius : Vaistų žinios, 2010. – 800 p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 777-787 (247 pavad.). – Dalyk. r-klė: p. 789-794. – ISBN 978-9955-884-33-0 808. Antioksidantai onkologijoje: nauda ir vartojimo rizika: monografija / J. Didžiapetrienė, S. Uleckienė, L. L. Griciūtė, K. P. Valuckas, V. Atkočius, J. Kadziauskas; [VU Onkologijos institutas, VU Gamtos mokslų fakultetas; recenzavo: Z. A. Kučinskienė, V. Mildažienė, J. Gulbinovič]. – Vilnius: Mokslotyros institutas, 2004. – 153 p.: iliustr. 809. Budrionienė, Regina. Antinksčių žievės hormonai – kortikosteroidai : mokomoji knygelė / Regina Budrionienė ; Vilniaus universitetas ; [recenzavo: Z. Kučinskienė, R. Dikčiūtė]. – [Vilnius] : Vilniaus universiteto leidykla, 2003. – 43, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 43 (5 pavad.). – ISBN 9986-19-580-2 810. Jasiukevičienė Lina. Kvėpavimo korekcija: (metodinė mokymo priemonė): skirta gydytojams reabilitologams, kardiologams, pulmonologams, psichoneurologams ir podiplominėms studijoms; recenzavo A. Kriščiūnas, Z. Kučinskienė. – Kaunas, 1998. – 48 p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 43-48. 811. Kaminskas, Arvydas. Polinesočiosios riebalų rūgštys, jų apykaita ir svarba žmogaus organizmui: mokomoji priemonė / Arvydas Kaminskas ; Vilniaus universitetas; recenzavo Z. Kučinskienė, R. Dikčiūtė. – Vilnius, 1997. – 42 p. – Bibliogr.: p. 33-41. 812. Matuzevičienė, Reda. Eritrocitų nusėdimo greitis: mokomoji knygelė / R. Matuzevičienė; [recenzavo: Z. Kučinskienė, V. Jablonskienė]. – Vilnius, 2003. – 32 p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 31-32. 813. Matuzevičienė, Reda. Tėkmės citometrija ir jos taikymas klinikinėje praktikoje : mokomoji knygelė / Reda Matuzevičienė ; Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos katedra ; [recenzavo: Zita Aušrelė Kučinskienė]. – Vilnius : Laboratorinė medicina, 2010. – 64 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 64 (10 pavad.). – ISBN 978-99559364-2-8 814. Moters sveikatos ir grožio enciklopedija : pozityvios gyvensenos vadovas / [Audronė Arlauskienė, Ingrida Buckutė-Butkevičiūtė, Matilda Bylaitė, Gražina Drąsutienė, Rūta Gancevičienė, Alvydas Juocevičius, Kornelija Mačiulienė, Teresė Palšytė, Vytautė Pečiulienė, Tomas Poškus, Alina Pūrienė, Rimantas Stukas, Dalia Triponienė, Vytautas Triponis, Janina Tutkuvienė, Kęstutis Vitkus, Jolita Zakarevičienė ; sudarė Gražina Drąsutienė ; recenzavo: Vytautas Basys, Zita Aušrelė 103


Kučinskienė]. – Kaunas : Šviesa, 2009. – 429, [3] p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 402-411. – R-klė: p. 412-429. – ISBN 978-5-430-05478-6 815. Sučila Mykolas. Ūminė galūnės išemija: priežastys, diagnostika, gydymas: mokymo priemonė studentams medikams ir gydytojams rezidentams / Vilniaus universitetas; [recenzavo Aleksandras Antuševas, Egidijus Vytautas Barkauskas, Zita Kučinskienė]. – 2-asis leid., papild. ir patais. – Vilnius: UAB "Vaistų žinios", 2003. – 31 p. : iliustr. 816. Zaleskis, Gintaras. Pagrindinių laboratorinių tyrimų žinynas / Gintaras Zaleskis ; [vyr. redaktorė Marta Germina Abraitienė] ; [recenzentai: A. Ambrozaitis, L.Griciūtė, Z. A. Kučinskienė, K. Strupas, D. Characiejus, K. Versockas, V. Danilevičiūtė, J. Ptašekas, I. Ulvydienė, B. Baliūnienė, J. M. Bytautienė, B. Tarutienė]. – Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2002. – 548 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 543-548 (117 pavad.). – R-klė: p. 11-19. – ISBN 9955-511-00-1 (įr.)

Redaktorė KNYGOS

817. Šiuolaikiniai medicinos mokslo laimėjimai: republikinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 1990 m. rugsėjo 27-28 d. / Vilniaus universitetas; redakcinė komisija: P. Kaltenis, R. Dikčiūtė, Z. Kučinskienė, S. Ročka. – Vilnius: VU l-kla, 1990. – 266 p. 818. Генетика в профилактике наследственных заболеваний: (тематический сборник республиканской школы по генетике человека), 11-22 сентября 1984 г., Игналина / Министерство здравоохранения ЛитССР, НИИ экспериментальной и клинической медицины, Республиканская Вильнюсская клиническая больница и др.; редакционная коллегия: В. Басис, В. Кучинскас (отв. ред.), З. Кучинскене, А. Лукшене, В. Юргелявичюс. – Вильнюс, 1985. – 100 p. – Bibliogr. str. gale 819. Медицинские научные общества Литовской ССР и прогресс медицинской науки: тезисы второго съезда медицинских научных обществ Mинистерства здравоохранения Литовской ССР, посвященного 70-летию Великого Октября, (Вильнюс, 29-30 октября 1987 г.) / Министерство здравоохранения Литовской ССР … [et al.]; редакционная коллегия: Р. Скарулис, Й. Блужас, В. Грабаускас, С. Павилонис, А. Баубинене, Б. Киселюс, В. Япертас, ответственные секретари: З. Кучинскене, И. Мисевичене. – Вильнюс, 1987. – 375 p. 820. Проблемы диагностики и лечения заболеваний локомоторного аппарата в пожилом возрасте. Лабораторная диагностика нарушений обмена веществ и другие актуальные вопросы: тезисы докладов совместной конференции научного общества врачей геронтологов и врачей лаборантов ЛитССР, Паланга, 13-14 октября 1988 г. / Редкол.: М. Чоботас, З. Кучинскене, В. Урмонас, А. Римкунас, Т. Кайрюкштис. – Вильнюс, 1988. – 192, [1] p.

104


ŽURNALAI

821. Acta medica Lituanica : official journal of the Lithuanian Academy of Sciences / Lietuvos Mokslų Akademija; editor-in-chief Z. Kučinskienė (iki 2010; nuo 2010-iki dabar – vyr. redaktoriaus pavaduotoja). – Vilnius: Akademija, 1994. – ISSSN 1392-01-38. 2003– 822. Internistas: mėnesinis leidinys Lietuvos medikams: oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys / vyr. red. V. Šapoka; redakcinės kolegijos konsultantė Z. Kučinskienė ...[et al.]. – Vilnius, 2001. – ISSN 1648-1054. 2001– 823. Laboratorinė medicina: medicinos žurnalas / Lietuvos laboratorinės medicinos draugija, Lietuvos žmogaus genetikos draugija; redaktorių kolegija : pirmininkė Z. Kučinskienė ... [et al.]. – Vilnius, 1999. – ISSN 1392-6470. 1999– 824. Medicina / Lietuvos gydytojų sąjunga, Kauno medicinos universitetas ir Vilniaus universitetas; redakcinė kolegija: ... Z. Kučinskienė ... [et al.]. – Kaunas, 1920. – ISSN 1010-660X. 1996– 825-832. Medicina. Priedas / Lietuvos gydytojų sąjunga ; redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Z. Satkevičius … [et al.]. –Kaunas : Lietuvos gydytojų sąjunga, 1995-. – ISSN 16489233. T. 33, priedas 9 (1997) : Visuomenės sveikata ir pirminė sveikatos priežiūra : Kauno Roterdamo programos 25-rių metų mokslinė-praktinė patirtis : Kaunas, 1997 m. gruogžio 9 d. / [redakcinė kolegija: V. Grabauskas, A. Goštautas, S. Domarkienė ... Z. Kučinskienė ... [et al.]. – 1997. – 174, [2] p., įsk. virš. : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale T. 38, priedas 1 (2002) : Lietuvos urologų draugijos teminis leidinys / [mokslinis redaktorius Egidijus Kėvelaitis, redakcijos taryba : Liutauras Labanauskas, Vytautas Basys ... Vaidutis Kučinskas, Zita Kučinskienė ... [et al.]. – 2002. – 96 p. : iliust. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale T. 38, priedas 2 (2002) : 8-asis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : Kaunas, 2002 m. lapkričio 8-9 d. / [mokslinis redaktorius Egidijus Kėvelaitis, redakcijos taryba : Liutauras Labanauskas, Vytautas Basys ... Vaidutis Kučinskas, Zita Kučinskienė ... [et al.]. – 2002. – 250 p. : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale T. 39, priedas 1 (2003) : Penktasis Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos suvažiavimas : Druskininkai, 2003 m. gegužės 24-25 d. / [mokslinis redaktorius Egidijus Kėvelaitis, redakcijos taryba : Liutauras Labanauskas, Vytautas Basys ... Vaidutis Kučinskas, Zita Kučinskienė ... [et al. – 2003. – 170 p. : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale T. 39, priedas 2 (2003) : Farmacija šiuolaikinėje visuomenėje = Pharmacy in contemporary society : tarptautinė mokslinė konferencija : Kaunas, 2003 m. lapkričio 21 d. / [mokslinis redaktorius Egidijus Kėvelaitis, redakcijos taryba : Liutauras Labanauskas, Vytautas Basys ... Vaidutis Kučinskas, Zita Kučinskienė ... [et al.]. – 2003. – 178 p. : iliustr. – Str. liet., angl. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. str. gale T. 40, priedas 1 (2004) : [širdies chirurgija, krūtinės chirurgija, intervencinė kardiologija] / [mokslinis redaktorius Egidijus Kėvelaitis, redakcijos taryba: Liutauras Labanauskas, Vytautas Basys ... Vaidutis Kučinskas, Zita Kučinskienė ...[et al.]. – 2004. – 192, [2] p. : iliustr. – Str. liet., angl. – Santr. liet., angl. T. 41, priedas 1 (2005) : Šeštasis Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos suva105


žiavimas : 2005 m. gegužės 21-22 d., Birštonas / [mokslinis redaktorius Egidijus Kėvelaitis, redaktoriaus pavaduotojai: Liutauras Labanauskas, Vytautas Basys ... Zita Kučinskienė, Vaidutis Kučinskas ...[et al.]. – 2005. – 108 p. : iliustr. – Str. liet., angl.– Santr. liet., angl. – Bibliogr. str. gale T. 43, priedas 1 (2007) : Septintasis Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos suvažiavimas : 2007 m. gegužės 26-27 d., Dubingiai / [valdybos pirmininkas mokslinis redaktorius Egidijus Kėvelaitis, nariai: Remigijus Žaliūnas, Liutauras Labanauskas, Limas Kupčinskas, Zita Kučinskienė ... Vaidutis Kučinskas ... [et al.]. – 2007. – 154 p. : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale. 833. Medicinos teorija ir praktika: mokslinis žurnalas Lietuvos medikams / redakcijos kolegija: V. Narvilas (vyriausiasis redaktorius) ... Z. Kučinskienė … [et al.]. – Vilnius, 1995. – ISSN 1392-1312. 1998–2004. 834. Reumatologijos seminarai: Vilniaus reumatologijos seminarai / Vilniaus universiteto bendrosios terapijos ir reumatologijos klinika; Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas, Lietuvos reumatologų asociacija, Lietuvoos artrito fondas; redakcinė kolegija: ... Z. Kučinskienė ... [et al.]. – ISSN 1392-4125. 1998–2002. 835. Seminars in cardiology: an official journal of Estonian, Latvian and Lithuanian Societies of Cardiology, Baltic Aterosclerosis Society and Lithuanian Heart Association / editorial board: editor-in-chief A. Laucevičius … [et al.]; redakcinė kolegija: ... Z. Kučinskienė ... [et al.]. – Vilnius, 2003. – ISSN 1648-7966. 2003– 836. Sveikatos mokslai: visuomenės sveikata, medicina, slauga / vyr. red. Z. Tartilas; redakcinė kolegija: ... Z. Kučinskienė ... [et al.]. – Vilnius, 1999. – ISSN 1392-6373. 2003–

106


Literatūra apie profesorę Zitą Aušrelę Kučinskienę 2017 837. Čapskytė, Aušra. Zita Aušrelė Kučinskienė : [ekslibrisas laboratorinės medicinos gydytojai] : [2009, mišri technika : reprodukcija] / Aušra Čapskytė // Ekslibrisai gydytojams. – Vilnius : Lietuvos gydytojų sąjunga, 2017. – P. 152. 838. Zita Aušrelė Kučinskienė : dekanė 2002-2012 m. : [gydytoja, habilituota daktarė, profesorė, akademikė]. – Portr. – Gretut. tekstas angl. // Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanai : skiriama Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 235 sukakčiai. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2017. – P. 81-84. 2016 839. Matuzevičienė, Reda. Trumpa Lietuvos onkohematologinių ligų tėkmės citometrinės diagnostikos istorija / Rėda Matuzevičienė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 24 pavad. // Imunologijos raida Lietuvoje : trys amžiai: nuo empirinių užuominų apie atsparumą iki imuniteto tyrimų : mokslinė monografija. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. – P. 224-232. Apie onkohematologinės imunologijos pradžią Lietuvoje, (str. minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė). 840. Tamošiūnas, Vytas Antanas. Imunologijos ir alergologijos sąsajos Lietuvoje / Vytas Antanas Tamošiūnas. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 56 pavad. // Imunologijos raida Lietuvoje: trys amžiai : nuo empirinių užuominų apie atsparumą iki imuniteto tyrimų : mokslinė monografija. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. – P. 132-151. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 2015 841. Kučinskienė Zita Aušrelė : [profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė, nusipelniusi Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėja, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės medicinos centro direktorė]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2015. – Kaunas : Leidybos studija, [2015]. – P. 684-685. 2014 842. Kučinskienė Zita Aušrelė : [profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė]. – Portr. // Lietuvos medicina: pažanga ir asmenybės. – Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. – P. 83. 843. Kučinskienė Zita Aušrelė : Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanė (20022012 m.). – Portr. // Lietuvos medicina: pažanga ir asmenybės. – Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. – P. 9.

107


844. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas : nuo Renesanso laikų iki naujųjų technologijų epochos – tobulėjimo kryptimi. – Iliustr. // Lietuvos medicina: pažanga ir asmenybės. – Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. – P. 512-513. Apie Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto istoriją ir vystymosi kryptis, (str. minimi prof. Zita Aušrelė Kučinskienė, prof. Vaidutis Kučinskas). 845. Zita Aušrelė Kučinskienė : profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė, nusipelniusi Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėja, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės medicinos centro direktorė : [apybraiža]. – Iliustr. // Lietuvos medicina: pažanga ir asmenybės. – Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. – P. 316-317. 2013 846. Kučinskienė Zita Aušrelė : [profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje . Lietuvos valstybės metraštis 1990-2010. – Kaunas : Leidybos studija, 2013. – P. 533. 847. Mokslininkės, pedagogės, praktikės jubiliejus. – Portr. // Sveikatos mokslai. – ISSN 1392-6373. – T. 23, Nr. 2 (2013), p. 160. Apie akademikės, prof. habil. dr. Zitos Aušrelės Kučinskienės jubiliejų. 2012 848. Lietuvos mokslo premija – prof. Zitai A. Kučinskienei : [žinutė]. – Portr. // Onkologo puslapiai. – ISSN 1822-3885. – 2012, sausis/kovas (Nr. 35), p. 1. 849. Mackonytė, Deimantė. Paskelbti 2011 metų mokslo premijų laureatai // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2012, vasario 8, p. 3. Lietuvos mokslų akademijos 2011 metų mokslo premija biomedicinos mokslų srityje už darbų ciklą "Aterosklerozės patogenezės mechanizmai: molekulinių žymenų paieška" apdovanota Zita Aušrelė Kučinskienė. 850. Paskelbti premijų laureatai. – Portr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2012, vasario 15, p. 11. Lietuvos mokslų akademijoje paskelbti 2011 m. Lietuvos mokslų premijų nusipelnę darbai. Biomedicinos mokslų srityje premija paskirta Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanei prof. Zitai Aušrelei Kučinskienei. 851. Penki produktyviausi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslininkai 20022011 m. // Veidas. – 2012, sausio 16, p. 29. Tarp produktyviausių mokslininkų – prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 852. Valius, Kazimieras. Laureatai tikisi savo darbų tąsos / Kazimieras Valius. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2012, kovo 16, p. 5. Lietuvos mokslų akademijoje iškilmingai pagerbti Lietuvos mokslo premijos laureatai. Biomedicinos srityje premija įvertintas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanės prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės darbas. 108


2011 853. Atlikta antroji inksto transplantacijos operacija iš gyvo donoro esant nesuderinamoms kraujo grupėms. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2011, gruodžio 16, p. 5. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose atliktos unikalios transplantacijos procese dalyvavo prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 854. Elekšis, Juozas. Įsikūrė nauja organizacija – Sveikatos forumas / Juozas Elekšis. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2011, gruodžio 30, p. 14. Apie įsteigtą naują organizaciją – Sveikatos forumą, kurio tikslas – į nuolatinę diskusiją sveikatos klausimais įtraukti akademinę bendruomenę, valstybės pareigūnus, visuomenines organizacijas, medikus ir verslo atstovus, (str. minima prof. Zita Kučinskienė). 855. „Lietuvos mokslų akademijos…“ : [žinutė]. – Portr. – Rubrika : Sveikiname // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2011, lapkričio 15, p. 15. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) visuotiniame susirinkime nutarta tikraisiais LMA nariais išrinkti : prof. Vaidutį Kučinską, prof. Zitą Aušrelę Kučinskienę. 856. Sveikiname. – Portr. // Gydytojų žinios. – 2011, lapkričio 15 (Nr. 21, p. 15. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) visuotiniame susirinkime nutarta LMA tikraisiais nariais išrinkti prof. Vaidutį Kučinską, prof. Zitą Aušrelę Kučinskienę. 857. Valius, Kazimieras. Norime būti panašūs / Kazimieras Valius. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. –2011, gegužės 17, p. 9. Apie Vilniaus universitete vykusią žymaus chirurgo, akademiko Algimanto Marcinkevičiaus 90osios gimimo metinėms skirtą šventinę mokslinę konferenciją, (minima VU Medicinos fakulteto dekanė prof. Z. A. Kučinskienė). 2010 858. Dekanei garbingas apdovanojimas. – Portr. // Onkologo puslapiai. – ISSN 1822-3885. – 2010, Nr. 29, p. 3. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanė prof. Zita Aušrelė Kučinskienė išrinkta Lenkijos Alberto Šveicerio pasaulio medicinos akademijos tikrąja nare. 859. Dekanei prof. Z. A. Kučinskienei – garbingas įvertinimas. – Portr. // Santariškių medicinos miestelio žinios. – 2010, birželis (Nr. 3), p. 2. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanei prof. Zitai Aušrelei Kučinskienei įteiktas Alberto Schweitzerio aukso medalis, ji išrinkta Lenkijos Alberto Schweitzerio pasaulio medicinos akademijos tikrąja nare. 860. Garbingas prof. Z. A. Kučinskienės veiklos įvertinimas. – Portr. // Lietuvos medicinos kronika. – ISSN 1648-2956. – 2010, birželio 2, p. 3. Prof. Zitai Aušrelei Kučinskienei įteiktas Alberto Schweitzerio aukso medalis, ji išrinkta Lenkijos A. Schweitzerio pasaulio medicinos akademijos tikrąja nare.

109


861. Gydytojų odontologų sugrįžimų dešimtmetis / [į pateiktus klausimus atsako Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto direktorė prof. Vytautė Pečiulienė] // Odontologų rūmų žinios. – ISSN 1822-2501. – 2010, Nr. 4, p. 1, 2, 4. Apie Vilniaus universiteto Teatro salėje vykusį dešimties Medicinos fakulteto Odontologijos instituto laidų susitikimą, kuriame dalyvavo prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 862. Įvertinimai // Spectrum. – ISSN 1822-0347. – 2010, Nr. 2 (13), p. 2.. Lenkijos medicinos akademijos dvidešimtmečiui skirtame renginyje Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanei prof. Zitai Aušrelei Kučinskienei įteiktas Alberto Schweitzerio aukso medalis, profesorė išrinkta Lenkijos Alberto Schweitzerio pasaulio medicinos tikrąja nare. 863. Medicinos fakulteto dekanei profesorei Z. A. Kučinskienei – garbingas įvertinimas // Vilniaus universiteto pranešimai [interaktyvus]. – 2010 m. gegužės 21 d. [žiūrėta 2018 02 09]. – Prieiga per internetą : http:// naujienos.vu.lt/mokslas/publikacijos/223661 864. Medicinos fakulteto dekanei profesorei Z. A. Kučinskienei – garbingas įvertinimas // Universitas Vilnensis. – ISSN 1822-1513. – 2010, birželis (Nr. 3), p. 10. Lenkijos medicinos akademijos dvidešimtmečiui skirtame renginyje įteiktas Alberto Schweitzerio aukso medalis, profesorė išrinkta Lenkijos Alberto Schweitzerio pasaulio medicinos tikrąja nare. 865. Sveikata, Lukas. Penktoji tarptautinė Baltijos jūros regiono konferencija antrą kartą sėkmingai surengta Lietuvoje / Lukas Sveikata. – Iliustr. // Lietuvos gydytojo žurnalas. – ISSN 1648-3154. – 2010, Nr. 6, p. 104. Minima konferencijoje dalyvavusi prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 866. Sveikata, Lukas. Tarptautinė medicinos studentų konferencija / Lukas Sveikata. – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2010, birželio 4, p. 1, 6. Apie Vilniaus universitete vykusią 5-ąją tarptautinę Baltijos jūros regiono konferenciją medicinos mokslų studentams; minima konferencijoje dalyvavusi prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 867. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanė prof. Zita Aušrelė Kučinskienė (dešinėje) sveikino susirinkusius pirmakursius ir džiaugėsi, kad medicinos studijos išlieka vienos populiariausių : [nuotrauka] // Lietuvos sveikata. – 2010, rugsėjo 2-8 (Nr. 35), p. 3. 2009 868. Andriukonis, Tomas. Biomedicinos studijos – vienos populiariausių Lietuvoje / Tomas Andriukonis. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2009, liepos 30-rugpjūčio 5 (Nr. 30), p. 6. Minima VU Medicinos fakulteto dekanė prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 869. Bylaitė, Matilda. Naujose patalpose – nauji įrengimai : [VU Santariškių klinikų Dermatovenerologijos centro direktorės doc. Matildos Bylaitės pasakojimas]. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2009, kovo 30, p. 6. Straipsnyje minima VU Medicinos fakulteto dekanė Zita Aušrelė Kučinskienė. 870. Ir savame veidrodyje atspindys kreivas. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2009, rugsėjo 30, p. 3, 5. Minima VU Medicinos fakulteto dekanė prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 110


871. KMU lankėsi svečiai iš Lietuvos mokslų akademijos. – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2009, birželio 5, p. 1, 2. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 872. Misevičienė, Irena. Antroji nacionalinė mokslinė konferencija "Mokslas – žmonių sveikatai" / Irena Misevičienė. – Portr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2009, balandžio 3, p. 1. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 873. PSO Europos regiono 59-osios sesijos sprendimai – Europos sveikatai ir gerovei. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2009, spalio 16, p. 10. Minima sesijoje dalyvavusi VU Medicinos fakulteto dekanė prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 874. Vaikų ligų klinikai vadovaus prof. Vytautas Usonis. – Portr. // Lietuvos medicinos kronika. – ISSN 1648-2956. – 2009, rugsėjo 9, p. 3. Straipsnyje minima prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 875. Valentas, Algirdas. Ką Lietuvos medikai pametė Maskvoje? / Algirdas Valentas. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2009, gegužės 28-birželio 3 (Nr.21), p. 5, 12. Minima VU Medicinos fakulteto dekanė prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 876. Žemaitienė, Eglė. Mokslas – žmonių sveikatai / Eglė Žemaitienė. – Iliustr. // Lietuvos medicinos kronika. – ISSN 1648-2956. – 2009, balandžio 15, p. 5. Apie konferenciją "Mokslas – žmonių sveikatai"; minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 2008 877. Bernotas, Andrius. Europos mokslinių tyrimų tarybos narių vizitas Vilniuje / Andrius Bernotas. – Iliustr. // Lietuvos mokslų akademijos žinios. – ISSN 2029-5707. – 2008, Nr. 3/4 (lapkritis), p. 8-9. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 878. Europos mokslinių tyrimų tarybos Identifikacinio komiteto narė... Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro Nuolatinio komiteto narė... : [prof. Zita Aušrelė Kučinskienė] // Spectrum. – 2008, Nr. 2 (9), p. 2. 879. Galkutė, Laima. Mokslo ir verslo partnerystė – visuomenės darniam vystymuisi / Laima Galkutė. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – ISSN 0134-3165. – 2008, Nr. 1, p. 44-45. Mokslo ir verslo partnerystės „Gyvybės medžio“ apdovanojimas medicinos ir gamtos mokslų srityse įteiktas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro direktorei prof. habil. dr. Z. A. Kučinskienei. 880. „Gyvybės medžio“ apdovanojimai įteikti ir Vilniaus universiteto mokslininkams : [gegužės 28 d. Taikomosios dailės muziejuje] // Universitas Vilnensis. – ISSN 1822-1513. –2008, birželis (Nr. 5), p. 2. Mokslo ir verslo partnerystės „Gyvybės medžio“ apdovanojimas medicinos ir gamtos mokslų srityse įteiktas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro direktorei prof. habil. dr. Z. A. Kučinskienei.

111


881. Gyvybės medis – už mokslo ir verslo sąjungą. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2008, birželio 5-11 (Nr.23), p. 8-9. Minima mokslo ir verslo partnerystės„Gyvybės medžio“ apdovanojimų laureatė prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 882. Kastys, Jonas. Vaikų ligoninė nemėgsta senatvės / Jonas Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2008, sausio 24-30 (Nr. 4), p. 5, 11. Minima VU prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 883. Kostinienė, Eugenija. Gyvenimą paskyręs žmonių sveikatai ir laimei / Eugenija Kostinienė. – Portr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2008, vasario 18, p. 8. Apie prof. Prano Norkūno 100-mečio paminėjimą; minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 884. Kriščiukaitienė., Gražina. Įteikti Gyvybės medžio apdovanojimai : [skirti Lietuvos mokslo ir verslo laimėjimams gamtos ir medicinos mokslų srityje pagerbti] / Gražina Kriščiukaitienė // Mokslas ir technika. – ISSN 0134-3165. – 2008, Nr. 6, p. 24-25. Mokslo ir verslo partnerystės „Gyvybės medžio“ apdovanojimas medicinos ir gamtos mokslų srityse įteiktas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro direktorei prof. habil. dr. Z. A. Kučinskienei. 885. Kučinskienė Zita Aušrelė : [profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė]. – Portr. // Lietuva : enciklopedija. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. – [T.] 3, p. 437. 886. Kučinskienė Zita Aušrelė : [profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė] // Plaučių vėžys. – Vilnius, 2008. – D. 2, p. 360-361. 887. Mokslo ir verslo partnerystė / parengė Aleksandras Vitkus. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – ISSN 0134-3084. – 2008, Nr. 8, p. 10-11. Mokslo ir verslo partnerystės „Gyvybės medžio“ apdovanojimas medicinos ir gamtos mokslų srityse įteiktas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro direktorei prof. habil. dr. Z. A. Kučinskienei. 888. Pagerbti nusipelnę šalies medikai ir buvę sveikatos apsaugos ministrai. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2008, birželio 30, p. 1, 2. Vilniuje savo veiklos 90-metį minėjo Sveikatos apsaugos ministerija. Iškilmių metu buvo apdovanoti nusipelnę gydytojai, tarp jų prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 889. Plungė, Darius. "Gyvybės medis" – viltis, kad Lietuvoje dar ne viskas blogai / Darius Plungė. – Iliustr. // Ekstra. – ISSN 1392-348X. – 2008, Nr. 21 (birželio 2-8), p. 48-49. Apie gegužės 29 d. Lietuvoje pirmą kartą pagerbtus svarbiausius mokslo ir verslo laimėjimus gamtos ir medicinos mokslų srityse, mokslo ir verslo partnerystės apdovanojimas „Gyvybės medis“ įteiktas prof. Zitai Aušrelei Kučinskienei. 890. Profesorė habilituota daktarė Zita Aušrelė Kučinskienė : bibliografijos rodyklė / Lietuvos medicinos biblioteka ; [sudarytoja Ramutė Stankevičienė ; redagavo Zita Aušrelė Kučinskienė]. – Vilnius : LMB, 2008. – 85 p. : nuotr. – Asmenvardžių r-klė: p. 116-123. - ISBN 978-9986763-30-7

112


891. Profesorei Z. A. Kučinskienei – garbingos pareigos. – Portr. // Onkologo puslapiai. – ISSN 1822-3885. – 2008, liepa/spalis (Nr.21), p. 3. Apie Tbilisyje (Gruzijoje) vykusią 58-ąją Pasaulio sveikatos organizacijos regioninio Europos biuro sesiją, kurios metu VU Medicinos fakulteto dekanė prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė išrinkta PSO regioninio Europos biuro Nuolatinio komiteto nare. 892. PSO 60-mečiui – KMU mokslinė konferencija. – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648620X. – 2008, balandžio 11, p. 1-2-3. Straipsnyje minima prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 893. Sveikatos apsaugos ministerija 90-mečio proga pagerbė nusipelniusius medikus : [apdovanota Vilniaus universiteto prof. Zita Aušrelė Kučinskienė] // Universitas Vilnensis. – ISSN 1822-1513. – 2008, birželis (Nr. 5), p. 2. 894. Sveikiname prof. Z. A. Kučinskienę gražaus jubiliejaus proga. – Portr. // Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 10, Nr. 1 (2008), p. 60-61. 895. Šatkauskaitė, Gintarė. Nemirtingumo medžio sodintojai / Gintarė Šatkauskaitė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2008, gegužės 30, p. 21. Simboline „Gyvybės medžio“ statulėle apdovanota prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 896. Vadovėlio „Klinikinės biochemijos ir laboratorinės diagnostikos pagrindai“ autorė : [prof. Zita Aušrelė Kučinskienė] // Spectrum. – 2008, Nr. 2 (9), p. 43. 897. Valiulis, Arūnas. Pagerbti pulmonologai ir alergologai : [pasakoja prof. Arūnas Valiulis / užrašė] Marius Anglickis. – Iliustr. // Lietuvos medicinos kronika. – ISSN 1648-2956. – 2008, sausio 2, p. 3. Straipsnyje minima prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 898. Valius, Kazimieras. Įvertinti Lietuvos mokslą ir verslą garsinantys žmonės / Kazimieras Valius. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2008, birželio 16, p. 1, 3. Mokslo ir verslo partnerystės „Gyvybės medžio“ apdovanojimas medicinos srityje įteiktas prof. habil. dr. Zitai Aušrelei Kučinskienei. 899. Vasiliauskas, Donatas. Mokslo ir verslo partnerystės apdovanojimai / Donatas Vasiliauskas // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2008, gegužės 30, p. 1. Mokslo ir verslo partnerystės „Gyvybės medžio“ apdovanojimas medicinos ir gamtos mokslų srityse įteiktas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro direktorei prof. habil. dr. Z. A. Kučinskienei. 901. Verbickienė, Sidona. Pagerbti Lietuvos gamtos ir medicinos mokslų šviesuoliai / Sidona Verbickienė. – Portr. // Lietuvos medicinos kronika. – ISSN 1648-2956. – 2008, birželio 4, p. 7. Mokslo ir verslo partnerystės „Gyvybės medžio“ apdovanojimas medicinos srityje įteiktas prof. habil. dr. Zitai Aušrelei Kučinskienei.

113


2007 902. Česnys, Gintautas. Tarptautinė antropologų konferencija / Gintautas Česnys. – Iliustr. // Lietuvos mokslų akademijos žinios. – ISSN 2029-5707. – 2007, Nr. 3 (lapkritis), p. 22-23. Apie tarptautinę konferenciją „Antropologija ir medicinos praktika“, Vilnius; joje dalyvavo ir VU Medicinos fakulteto mokslininkai, minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 903. Denisenko, Viktoras. Naujais mokslo metais linkėta kilti į žvaigždes : rugsėjo 3 d. Vilniaus universiteto akademinė bendruomenė šventė 428-ųjų akademinių studijų metų pradžią / Viktoras Denisenko // Universitas Vilnensis. – ISSN 1822-1513. – 2007, rugsėjis (Nr. 7), p. 1, 16. Straipsnyje minima prof. habi. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 904. Garsūs medikai ginčijasi dėl alkoholio / J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2007, liepos 19-25 (Nr. 29), p. 10. Straipsnyje minima prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 905. Kučinskienė-Šarkinaitė Zita Aušrelė : [profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Medicina / [leidinį rengė: R. Žukienė… [et al.]. – Kaunas: Neolitas, 2007. – P. 252. 906. Kučinskienė-Šarkinaitė Zita Aušrelė : [profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė]. – Portr. // Kas yra kas. Lietuvos moterys: biografinis žinynas. – Kaunas: Neolitas, 2007. – P. 240. 907. Kučinskienė Zita Aušrelė : [profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė]. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2007. – T. 11, p. 188. 908. Mikrochirurgai daro stebuklus / J. Elekšis. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2007, Nr. 5, p. 36-38. Straipsnyje minima prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 909. Mikrochirurgai jubiliejaus proga juokavo ir įvardijo krikštatėvius / J. Elekšis. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2007, balandžio 3, p. 7. Straipsnyje minima prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 910. Onkologijos institute daugėja galimybių išgydyti vėžį / J. Kastys, A. Ovsenka. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2007, kovo 28-balandžio 4 (Nr. 13), p. 8-9. Straipsnyje minima prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 911. Seimas neatlaiko aludarių spaudimo : [interviu su LR Prezidento patarėja R. Janoniene] / kalbėjosi J. Kastys. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 2007, liepos 12-18 (Nr. 28), p. 4. Straipsnyje minima prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 2006 912. Būsimi medikai – tvirtai apsisprendusieji arba "netyčiukai" / I. Adomaitytė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2006, rugpjūčio 3-9 (Nr. 31), p. 3. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 114


913. Garbingo akademiko vardo negavo // Kauno diena. – 2006, rugpjūčio 30, p. 14. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 914. „Kompleksinė reabilitacija“ ir ketvirtasis Baltijos šalių nugaros smegenų asociacijos kongresas / K. Misiukienė // Gydytojų žinios. –2006, rugsėjo 22, p. 3. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 915. Kučinskienė-Šarkinaitė Zita Aušrelė : [profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė] // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2006. – Kaunas: UAB "Neolitas", 2006. – P. 695. 916. Kvietimas į gerą nuotaiką / D. Šležienė. – Iliustr. // Ekstra sveikata. – 2006, Nr. 10, p. 36-37. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 917. Moderni dėstytojų tobulinimosi sistema / V. Jasiukaitienė // Ave Vita. – 2006, kovo 10, p. 2, 3. Minima prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 918. Startavo „Geros nuotaikos programa“ // Onkologo puslapiai. – 2006, Nr. 14, p. 3. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 919. Trumpai apie autorius: [profesorė Zita Aušrelė Kučinskienė, p. 427-428] // Plaučių vėžys: sergamumas, biologija, diagnostika ir ankstyvųjų stadijų gydymas: mokomoji knyga. – Vilnius, 2006. – D. 1, p. 426-431. 920. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetui – 225 / A. Andriušis. – Portr. // Gydytojų žinios. – 2006, gruodžio 15, p. 9-10. Minima VU prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 921. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetui – 225 // Gydymo menas. – 2006, Nr. 11, p. 99. Minima VU Medicinos fakulteto dekanė prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė. 2005 922. Artėjančio jubiliejaus repeticija A. Andriušis // Gydytojų žinios. – 2005, birželio 30, p. 19. Šių metų birželio 10 d. buvo paminėta Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros 230 metų sukaktis; minima prof. Z. Kučinskienė. 923. EBCOG vadovų vizitas Lietuvoje / A. Arlauskienė. – Iliustr. // Lietuvos akušerija ir ginekologija. – 2005, t. 8, Nr. 2, p. 174. Straipsnyje minima VU MF dekanė, prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 924. Garbingo jubiliejaus išvakarėse / A. Andriušis. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – 2005, gruodžio 8, p. 7. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė.

115


925. Gydytojų rūmai: nuo vizijos prie realybės // Lietuvos oftalmologija. – 2005, t. 4, Nr. 2, p. 3-4. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 926. Įrodymais pagrįsta medicina: pažanga ir tendencijos: mokslo žinios veiksmingos, kai tenkina paciento poreikius / D. Andrijauskaitė, D. Urbonienė. – Iliustr. // Gydymo menas. – 2005, Nr. 10, p. 92-93. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 927. Jungtinė gydytojų konferencija – 2005 / D. Andrijauskaitė. – Iliustr. // Gydymo menas. – 2005, Nr. 5, p. 78-79. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 928. Laboratorinė diagnostika Lietuvoje : kokiai jai būti? / J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2005, balandžio 7-13 (Nr. 14), p. 6. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 929. Per dvasingumą – į sveikesnį gyvenimą / J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2005, birželio 30 – liepos 6 (Nr. 26), p. 8. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 930. Tarp perkamiausių Lietuvos prekių – medikai ir krepšininkai: [pokalbis su prof. A. Laucevičium / užrašė] A. Žemaitytė. – Portr. // Ekstra. – 2005, Nr. 46, p. 54-55. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 931. Tarptautinis plaučių vėžio simpoziumas Vilniuje: naujausi atradimai teikia vilčių / parengė J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2005, rugsėjo 22-28 ( Nr. 38), p. 16. Minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 932. Vilniaus medicinos draugijai – 200 metų. – Iliustr. // Gydytojo žurnalas. – 2005, Nr. 10, p. 50-52. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 2004 933. Atidarytas Unesco remiamas regioninis bioetikos informacijos centras. – Parašas: A. Andriušis // Gydytojų žinios. – 2004, lapkričio 26, p. 9. Apie Regioninio bioetikos informacijos centro prie VU Medicinos fakulteto atidarymą; minima VU MF dekanė Zita Aušrelė Kučinskienė. 934. Baltijos šalių kardiologai vienija jėgas / parengė J. Kastys // Lietuvos sveikata. – 2004, gegužės 27 – birželio 2 (Nr. 21), p. 6. Apie Baltijos šalių aterosklerozės kongresą; minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 935. Gydytoja, fotomenininkė, rašytoja: [apie L. Korkutienę] / J. Elekšis // Medinfo. – 2004, Nr. 5, p. 4. Minima profesorė Zita Aušrelė Kučinskienė.

116


936. Kučinskienė-Šarkinaitė Zita Aušrelė : [VU Medicinos fakulteto dekanė, VU Fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėja] // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2004. – Kaunas: Neolitas [i.e. Kas yra kas Lietuvoje], 2004. – P. 676. 937. Medikų dienos prasideda! / A. Galkytė // Lietuvos sveikata. – 2004, lapkričio 25– gruodžio 1 (Nr. 47). p. 3. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 938. Medikų dienos – 222: [VU Medicinos fakulteto sukaktis] / A. Andriušis // Gydytojų žinios. – 2004, sausio 16, p. 11. Minima VU MF dekanė prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 939. Pagerbtas onkologijos puoselėtojo atminimas. – Parašas: A. Andriušis // Gydytojų žinios. – 2004, gruodžio 10, p. 8. Apie konferenciją, skirtą Vilniaus Stepono Batoro universiteto Medicinos fakulteto profesoriaus Kazimiero Pelčaro (1894 - 1943) 110 -osioms gimimo metinėms; minima VU MF dekanė prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 940. Tarnauti mokslui ir gimtajam kraštui. – Iliustr. – Parašas: K. Valius // Gydytojų žinios. – 2004, lapkričio 5, p. 14. Apie VU Širdies chirurgijos centro įkūrimo 40-mečiui skirtą minėjimą; minima VU MF dekanė Zita Aušrelė Kučinskienė. 2003 941. Imunologinė diagnostika – naujos medicinos erdvės / J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2003, kovo 20-26 (Nr. 11), p. 9. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 942. Ką žinome ir ko nežinome apie Nacionalinę sveikatos tarybą? / J. Elekšis. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – 2003, rugpjūčio 15, p. 8. Minima NST (Nacionalinės sveikatos tarybos) narė medikė – VU MF dekanė prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 943. Nacionalinė sveikatos taryba – kompetentingiausia sveikatos priežiūros institucija / J. Elekšis // Medinfo. – 2003, Nr. 10, p. 4-6. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 944. Švento Jokūbo ligoninei – taškas / A. Valentas. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2003, rugsėjo 4-10 (Nr. 35), p. 3-4. Minima VU MF dekanė prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 945. Valentas A. Už sveikesnę Lietuvą / A. Valentas. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2003, gruodžio 11-17 (Nr. 49), p. 5. Apie kongresą "Už sveiką Lietuvą", įvykusį Vilniuje; minima VU MF dekanė Zita Aušrelė Kučinskienė. 946. Vyriausybė suka galvą dėl ligoninių / J. Kastys // Lietuvos sveikata. – 2003, sausio 9-15 (Nr. 1), p. 4. Minima VU Medicinos fakulteto dekanė prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 117


2002 947. Aptartos humanitarinių medicinos disciplinų perspektyvos / A. Andriušis // Gydytojų žinios. – 2002, rugsėjo 6, p. 9. Minima VU Medicinos fakulteto dekanė prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 948. Kai kalbama skirtingomis kalbomis : [apie VU Medicinos fakulteto dekano doc. D. Pūro nušalinimo nuo užimamų pareigų klausimą] / A. Andriušis // Gydytojų žinios. – 2002, vasario 15, p. 2. Straipsnyje minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 949. Kučinskienė-Šarkinaitė Zita Aušrelė : [VU MF dekanė, Fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėja, VUL Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro vadovė] // Kas yra kas Lietuvoje 2002. – Kaunas, 2002. – P. 349. 950. Medicinos fakulteto priėmimo rekordas / A. Andriušis // Gydytojų žinios. – 2002, lapkričio 22, p. 7. Minima VU Medicinos fakulteto dekanė Zita Aušrelė Kučinskienė. 951. Naujoji Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto struktūra / A. Andriušis // Gydytojų žinios. – 2002, liepos 19, p. 9. Straipsnyje minima prof. Z. A. Kučinskienė. 952. Nepaklusniojo dekano nepalaikė ir senatas / D. Jonušienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, vasario 15, p. 7. Straipsnyje minima prof. Z. A. Kučinskienė. 953. Profesorė Zita Kučinskienė – pirmoji Medicinos fakulteto dekanė moteris / A. Andriušis // Gydytojų žinios. – 2002, liepos 5, p. 2. 954. Savaitės veidai // Lietuvos sveikata. – 2002, birželio 20-26 (Nr. 25), p. 3. Straipsnyje minima VU prof. Zita Aušrelė Kučinskienė. 955. Septintasis Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugijos suvažiavimas / R. Miliuvienė // Skausmo medicina. – 2002, Nr. 4, p. 55-56. Straipsnyje minima prof. Z. A. Kučinskienė. 956. Studentų ir profesorių diskusija. – Iliustr. / A. Pautienius // Respublika. – 2002, vasario 12, p. 4. Straipsnyje minima prof. Z. A. Kučinskienė. 2001 957. Kartu su Baltijos šalių kardiologais / H. Noreikaitė // Ave vita. – 2001, lapkričio 28, p. 5, 6. Apie Vilniuje vykusią konferenciją; minima prof. Z. A. Kučinskienė. 958. Sudaryta Gydytojų tobulinimosi koordinavimo komisija / A. Rapolevičiūtė // Lietuvos sveikata. – 2001, sausio 10-16 (Nr. 1), p. 6. Minima VU profesorė Medicinos fakulteto prodekanė Z. A. Kučinskienė. 118


2000 959. Naujasis dekanas D. Pūras sieks, kad gydytojai suvoktų, jog jie ne dievai : [pokalbis su VU Medicinos fakulteto dekanu D. Pūru] / kalbėjosi A. Šėmienė. – Portr. // Respublika. – 2000, sausio 10, p. 28. Straipsnyje minima prof. Z. A. Kučinskienė. 1999 960. Lietuvos laboratorinės medicinos draugija / Z. Kučinskienė. – Iliustr. // Laboratorinė medicina. – 1999, Nr. 1, p. 10-12. Straipsnyje minima prof. Z. A. Kučinskienė. 961. Lietuvos internistų draugijos veikla (1995-1999) / V. Šapoka. – Santr. liet., angl. // Medicina. – 1999, t. 35, priedas 5, p. 3-8. Straipsnyje minima prof. habil. dr. Z. A. Kučinskienė. 962. Lietuvos žmogaus genetikos draugija / V. Kučinskas, D. Steponavičiūtė // Vilniaus medicinos draugija (1805-1998). – Vilnius : UAB "Gamta", 1999. – P. 125-138. Straipsnyje minimi prof. V. Kučinskas, prof. Z. A. Kučinskienė. 963. Professor Zita Aušrelė Kučinskienė : the vice dean of the Faculty of Medicine, chairperson of the Department of Physiology and Biochemistry, director of the Center of Laboratory diagnostics of Vilnius University Santariškiu Hospital President of the Lithuanian Society of Laboratory Medicine: [nuotrauka] // Business and exhibitions. – 1999, January [no. 1], p. 9. 964. Visada žavus pirmasis sakinys / V. Kukulas // Lietuvos sveikata. – 2000, lapkričio 8-14 (Nr. 45), p. 5. Straipsnyje minima prof. habil. dr. Z. A. Kučinskienė. 1998 965. Kodėl reikia mažinti cholesterolio kiekį kraujyje?: [su redakcijos prierašu apie autorę] / Z. Kučinskienė. – Portr. // Sveikata. – 1998, Nr. 4, p. 39-40. 966. Kučinskienė Zita Aušrelė: [habilituota daktarė, profesorė]. – Portr. // Mūsų gydytojai: žinynas. – Vilnius, 1998. – P. 139-140. 967. Kučinskienė-Šarkinaitė Zita Aušrelė : [VU Medicinos fakulteto Fiziologijos ir biochemijos katedros vedėja, VUL Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro vadovė] // Kas yra kas Lietuvoje 97/98. – Kaunas, 1998. – P. 379. 968. Nėščiųjų kūno masės indeksas, jos prieaugis ir mitybos ypatumai : [su redakcijos prierašu apie autorius] / Jolita Zakarevičienė, Gražina Drąsutienė, Zita Kučinskienė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 23 pavad. // Lietuvos akušerija ir ginekologija. – 1998, t. 1, Nr. 3, p. 218222. 969. Normālā fiziologija // K.E. Arons. Historia medicinae:compendium. – Riga: Paula Stradina Medicinas vestures muzejs, 1998. – P. 235-246. Minima prof. Zita Aušrelė Kučinskienė, p. 246. 119


1996 970. Medikų konferencija : [Mažeikiuose] / L. Raugalienė // Lietuvos sveikata. – 1996, rugsėjo 26–spalio 2 (Nr. 38), p. 2. Straipsnyje minima prof. habil. dr. Z. Kučinskienė. 1993 971. Kučinskienė Zita Aušrelė : [gydytoja, medicinos mokslų daktarė, profesorė]. – Portr. // Medicinos enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. – T. 2, p. 490. 972. Zita Aušrelė Kučinskienė : [gydytoja, medicinos mokslų daktarė, 1988] // Lietuvos moterys mokslininkės, 1940-1992 / I. Dagytė, O. Voverienė. – Vilnius, 1993. – P. 28. 1991 973. Kučinskienė Zita : [gydytoja, medicinos mokslų daktarė, profesorė]. – Portr. // Septintasis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. – Vilnius ; Kaunas, 1991. – P. 261.

120


Asmenvardžių rodyklė Abaravičius, Jonas Algis 21, 28, 63, 80, 93, 102, 127, 128, 137, 142, 150, 154, 155, 156, 163, 165, 182, 183, 200, 275, 307, 309, 347, 349, 357, 375, 379, 412, 413, 415, 423, 424, 446, 480, 495, 496, 501, 514, 785 Abraitienė, Agnė 139, 140, 141, 157, 178, 249 Abraitienė, Marta Germina 344, 533, 756, 816 Adamkus, Valdas apie 706 Adlercruez, Herman 490, 493, 494, 495, 503 Adomaitis, A. 602 Adomaitytė, I. 912 Aizenas, Michailas 524 Aizenienė, L. 342, 424, 488, 502, 505, 519, 520, 521, 527, 781 Aleknavičius, Eduardas 56, 135 Ališauskas, Jonas 114, 807 Ambrozaitis, Arvydas 57, 95, 122, 136, 252, 524, 635, 816 Ambrozaitytė, Laima 8, 9, 15, 23, 29, 30, 39, 68, 109, 112 Andrejevaitė, Viktorija 25, 35, 36, 41, 51, 123 Andrijauskaitė, Danguolė 670, 671, 672, 725, 731, 736, 926, 927 Andrijauskas, M. 690 Andrikonis, Tomas 868 Andrikonytė, Justė 63, 102, 129 Andriušis, Aurimas 57, 95, 136, 187, 536, 920, 922, 924, 933, 939, 947, 948, 950, 951, 953; apie 16 Andrulionis, Gytis 57, 95, 136 Andziulis, A. 782 Anglickis, M. 889 Aniulienė, Albina 805 Antuševas, Aleksandras 815 Aranauskas, R. 25, 123 Arasimavičius, Justas 8, 39, 59, 87, 94 Arlauskienė, Audronė 57, 95, 136, 706, 807, 814, 923 Arons, K. E. 969 Astrauskienė, A. 252 Aškinis, Renatas 56 Ašoklis R. 25, 123 Atkočius, V. 808

Avižienytė, E. 492

Babarskienė, Marija Rūta 382, 781, 783, 788 Bacanu, Silviu-Alin 19 Badarienė, J. 242, 488, 502, 520, 783 Bagdonaitė, Loreta 73, 76, 79, 84, 93, 99, 101, 102, 104, 106, 116, 127, 142, 148, 156, 165, 180, 183, 203, 204, 206, 216, 239, 283, 766, 773 Bakaitienė, B. 345 Bakasėnas, V. 252 Balčiūnas, Lukas 148 Balčiūnienė, Irena 164, 807 Balčiūnienė, Jūratė 524 Baliukynienė, I. 383, 424, 435 Baliūnienė, Birutė 257, 312, 345, 377, 816 Ballard, Ron 108 Balsys, J. 316, 327, 524, 773, 806 Baltkojytė, Audronė 651, 654 Baltruškevičienė, E. 135 Banys, Valdas 35, 36, 41, 42, 51, 767 Barkauskas, Egidijus Vytautas 215, 232, 245, 815 Barkus, Arūnas 26, 164, 663 Bartkevičiūtė, Roma 63 Bartlingas, Jonas 103 Bartusevičienė, Aldona 792 Bartuškienė, Violeta 26, 638 Barzda, Albertas 63, 154 Barzinskienė, Agnė 55 Basys, Vytautas 26, 164, 524, 613, 789, 793, 807, 814, 825-827, 829-832 Baublytė, A. 706, 710 Baužienė, L. 246 Beiša, V. 208 Benušienė, Eglė 807 Berezniakovas, A. 179 Bergdahl, B. 248, 287, 333, 342, 347, 383, 398, 415, 424, 449, 467, 482, 513, 517 Bernotaitė, Jolanta 678 Bernotas, Andrius 877 Betingienė, V. 257 Bettin, D. 235 Bhatia, Gaurav 27 Bialas, Allison R. 22 Bičkauskaitė, N. 159 Bieliauskaitė, Grytė 36 121


Bierontienė, Danutė 524 Bigdeli, Tim B. 19 Bikulčienė, Inga 6, 7, 11 Binkauskienė, Liana 693 Bylaitė, Matilda 25, 57, 95, 108, 123, 136, 807, 814, 869 Bytautienė, Jūratė 257, 377, 816 Bjoregren, M. 275 Blažienė, Audra 25, 57, 95, 123, 136 Blužas, J. 791 Bobak, M. 464 Bogušienė, Irena 233, 247, 257, 337, 377, 529 Böhm, Volker 774 Borovkienė, Regina 139, 140, 510 Bračiulienė, I. 354 Brazauskas, A. M. apie 706 Braždžionytė, J. 781, 788 Brėdikis, Jurgis 680 Briedienė, Rūta 56, 186 Briedis, V. 195 Brogienė, D. 719 Bubnys, A. 745 Buckutė Butkevičiūtė, Ingrida 108, 814 Budrionienė, Regina 149, 170, 195, 207, 223, 250, 281, 286, 309, 320, 323, 331, 364, 365, 389, 391, 395, 401, 411, 420, 436, 451, 462, 469, 478, 494, 497, 498, 809 Budrys, Valmantas 57, 95, 131, 136, 213, 247, 258, 276, 289, 290, 291, 293, 303, 304, 350, 524, 706, 790, 807 Budvytienė, G. 700, 717 Buinevičius, A. 528 Bulik-Sullivan, Brendan K. 31 Bumbulienė, Žana 807 Bunevičius, R. 790 Burneckis, A. 135 Burneikaitė, A. 257 Burokienė, Neringa 2, 3, 4, 5, 9, 10, 23, 24, 29, 38, 44, 45, 47, 48, 65, 67, 68, 70, 83, 643, 768 Buterlevičiūtė, Janina 56 Butylkina, Rita 108 Butkevičiūtė, I. – žr. Buckutė Butkevičiūtė, Ingrida Butrimienė, I. 25, 123, 524

Carlson, L.A. 595 Ceponkus, J. – žr. Čeponkus J.

Chalkauskas, H. – žr. Čalkauskas Henrikas Characiejus, Dainius 305, 797, 816 Characiejūtė, Vilija 56 Chervenak, F. 423 Chomanskis, Žilvinas 148 Cibas, P. 770, 782 Cicėnas, Saulius 56, 122, 135, 185, 186, 695 Cimbalistienė, L. 100, 789 Coj, Andrejus 13, 20, 33, 59, 60, 68, 72, 96, 220, 243, 246, 255, 262, 263, 268, 769 Connerade, J.-P. 211

Čalkauskas, H. 248, 383, 398, 415, 419, 424, 435 Čapskytė, Aušra 837 Čelutkienė, Jelena 159, 169, 191, 217 Čeponkus J. 152 Čepulienė, Ramunė 26 Černiauskas, Gediminas 673 Černiauskienė, L.-R. 784 Česas, Alvydas 56 Česnys, Gintautas 164, 187, 536, 696, 902 Čiaponienė, N. 335 Čigriejienė, Vida Marija 653 Čiuladaitė Ž. 100

Dadonienė, J. 25, 123, 793 Dagytė, E. 229 Dagytė, I. 972 Dainiuvienė, S. 261 Dainys, B. 524 Damijonaitienė, R. 540, 545, 547, 556, 578, 794 Danila, Edvardas 56, 57, 95, 136 Danilevičius, J. 524 Danilevičiūtė, Vita 57, 95, 136, 816 Daunoravičius, Žydrūnas 37 Dearing, A. 211 Deduchova, Simona 63 Deksnytė, A. 25 Dementavičienė, Jūratė 56, 57, 95, 136 Dembinskas, Algirdas 57, 95, 136, 706, 794, 807 Denisenko, Viktoras 903 Diczfalusy, U. 360 Didžiapetrienė, Janina 56, 132, 135, 186, 695, 712, 767, 768, 774, 785, 797, 804, 808 Didžiapetris, R. 374 122


Didžiūnienė, M. 189, 208 Dikčiūtė, Ramunė 154, 192, 200, 209, 307, 325, 349, 353, 357, 376, 393, 420, 421, 422, 424, 456, 457, 465, 471, 486, 493, 495, 543, 555, 770, 776, 809, 811, 817 Dobrovolskienė, N. 135 Dobrovolskis, K. R. 706, 730 Domarkienė-Pepalytė, Ingrida 8, 9, 15, 23, 29, 30, 39, 68, 69, 71, 73, 76, 79, 87, 94, 99, 101 Domarkienė, S. 791, 828 Domeika, Marius 108 Domža, Bronius 807 Dolia, Olga 108 Drąsutienė, Gražina Stanislava 25, 54, 57, 88, 95, 113, 123, 136, 138, 241, 406, 407, 423, 536, 561, 804, 807, 814, 968 Drąsutis, Jonas 785 Drazdienė, Nijolė 57, 95, 136, 807 Dubakienė, Rūta 799, 807 Dunauskas, V. 475, 477, 510 Duobienė, A. 257, 344, 345, 574 Dženkevičiūtė (Dzenkeviciute), Vilma 69, 71, 73, 76, 79, 101, 104, 107, 283, 314, 315, 359

Eigėlis, V. 706 Ehrke, M. J. 305 Elekšis, Juozas 655, 708, 854, 908, 909, 935, 942, 943 Elinder, L. – žr. Schäfer-Elinder Liselotte Elwing, B. 275, 347, 415 Esko, Tonu 64 Everatt, R. – žr. Petrauskaitė-Everatt, Rūta

Fišas, J. 719 Franke, Barbara 18 Frigo, Natalia 108 Finucane, Hilary 31, 34

Gabriel, Peter 164 Gaidamovič, R. 25 Gaidelis, P. 5, 794 Gailevičius, P. 799 Gailienė, G. 786 Gaižauskienė, Aldona 244, 256, 524 Galkytė, A. 937 Galkutė, Laima 879 Galuzienė, Loreta 294, 298, 299, 335, 359 Gancevičienė, Rūta 696, 814

Gavelienė, Edita 158, 173, 251 Gendvilis, S. 706, 728, 730 Gerčiukaitė, Nijolė 84, 204 Germanas, Šarūnas 69, 71 Giedraitienė, Loreta 669, 680 Girčius, Rokas 26 Giunteris, E. apie 749 Godina, Elena 164 Goebell, H. 435 Gogelienė, Laima 62, 194, 291, 293 Gomer, K. – žr. Orth-Gomer, K. Goštautas, A. 828 Grabauskas, Vilius 184, 228, 244, 256, 672, 680, 800, 828 Grabauskienė, Virginija 26, 159, 169, 191, 217, 781, 783 Griciūtė, Laima Liudvika 56, 186, 808, 816 Grigaitienė, J. 25 Grigalionienė, Kristina 79, 99, 101, 112, 124, 143, 144, 145, 167, 179 Grigaliūnienė, A. 708 Grigaliūnienė, I. 349, 357, 393, 456, 457, 486, 493, 495 Grigienė, Rūta 56, 654 Griškevičius, A. 249, 361 Griškevičius, Laimonas 111, 176, 205, 230, 238, 339, 771, 787 Grybauskas, G. 803 Grybauskas, P. 788 Grubytė, Samanta 26 Gruslys, Vygantas 56 Gulbinas, Antanas 801 Gulbinovič, J. 808 Gurevičius, R. 184, 228, 524 Gusev, Alexander 27, 48 Gutauskas, Algirdas 57, 95, 136 Gutauskas, Č. 756

Hallèn, Anders 108 Hallworth, M. 110, 121, 130 Hendrixson, Vaiva 6, 7, 11, 46, 52, 61, 63, 74, 80, 93, 102, 116, 126, 127, 128, 129, 137, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 165, 170, 181, 195, 196, 235, 375, 663, 770 Hermanussen, Michael 164 Hertzman, C. 464 Hettinger, J. A. 100 Holtmann, G. 435 Hulanicka, Barbara 164 123


Ionovienė, A. 734, 735 Irnius, Algimantas 57, 95, 136, 158, 260, 435, 494, 508, 524, 767, 803 Ivanauskienė, T. 217 Ivaškevičienė, Inga 90 Ivaškevičius, Juozas 57, 95, 136, 706 Yang, Jian 34

Jablonskaitė, Dovilė 658 Jablonskienė, D. 502 Jablonskienė, Valerija 35, 41, 52, 61, 62, 63, 74, 80, 93, 102, 127, 128, 137, 172, 181, 242, 246, 261, 262, 263, 270, 282, 812 Jagomägi, T. 109 Jakaitienė, Audronė 15, 28, 39, 46, 52, 66, 69, 71 Jakimavičienė, Eglė Marija 26, 88 Jakutienė, J. 188, 251, 260 Jamontaitė, Ieva 807 Janavičius, R. 145, 166 Janeliūnienė, Miglė 43, 55, 77, 78, 97, 98, 111, 171, 176, 202, 219, 227, 238, 771 Janilionis, Ričardas 56 Janiulionienė, Aušra 3, 4, 10, 160, 171, 202 Jankauskas, Rimantas 26, 164 Jankauskienė-Kiverytė, Silvija 25, 50, 54, 57, 89, 91, 95, 123, 136, 205, 215, 230, 231, 232, 233, 240, 245, 772 Jankevičius, Feliksas 46, 52, 61, 80, 123, 126, 129, 151, 152 Janonienė, R. 911 Janonis, S. J. 184, 228, 730 Janulevičienė, D. 345 Janulevičienė, Ingrida 798 Janulevičiūtė, N. M. 766 Janulionienė, R. 335 Janulionis, Ernestas 56 Janulis, K. 699, 701, 704, 708, 710, 723, 728, 730, 737, 739, 743, 759 Januševičienė, Dalia 524 Jarašūnienė, Rūta 57, 95, 136 Jasaitytė, Rūta 159, 169, 191, 217 Jasiukaitienė, V. 917 Jasiukevičienė, Lina 810 Jašinskas, V. 524 Jatužis, Dalius 25, 123, 213, 247, 258, 276, 289, 303, 304 Jievaltas, Mindaugas 797

Jonikaitė, Raminta 89, 91 Jonušas, L. 537, 544 Jonušienė, D. 952 Juocevičius, Alvydas 807, 814 Juodka, Benediktas 164 Juodkaitė, Gražina 57, 95, 136 Juozaitytė, Elona 804 Jurgelevičius, V. 350 Jurgutis, A. 25, 123 Jurgutis, R. 773 Jurkevičienė, Jolita 62, 194, 208 Jurša, Julius apie 21, 694 Jusevičiūtė, Vijoleta 108 Juškaitė, R. 227 Juzėnas, Petras 804

Kaczmarek, Maria 164 Kačergius, Tomas 92 Kadziauskas, J. 776, 808 Kadziauskienė, K. 296 Kairevičiūtė, D. 354 Kairys, J. 184, 228 Kaladytė-Lokominienė, Rūta 807 Kalesnykas, Giedrius 26 Kalibatienė, Danutė 57, 95, 136, 807 Kaltenis, P. 817 Kalvaitytė, M. 263, 282 Kamarauskas, V. 719 Kaminskas, Arvydas 6, 7, 11, 28, 35, 41, 42, 63, 93, 102, 127, 132, 137, 141, 142, 156, 157, 158, 163, 165, 178, 183, 188, 195, 200, 251, 267, 288, 296, 347, 353, 360, 366, 372, 378, 379, 399, 402, 424, 453, 490, 516, 518, 530, 811 Kanaporienė, L. 224, 236 Kanopienė, D. 162 Karčiauskaitė, Dovilė 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 24, 28, 32, 36, 38, 44, 45, 47, 48, 65, 70, 161, 788 Kareckienė, S. 345 Karre, Malin 684 Kasevičius, G. 732 Kasilovskienė, Ž. 241 Kasiulevičius, Vytautas 9, 25, 29, 30, 36, 38, 46, 47, 48, 52, 57, 67, 68, 72, 95, 123, 136, 643, 767, 807 Kasnauskienė, Jūratė 56, 100, 112, 143, 789

124


Kastys, Jonas 685, 705, 707, 733, 738, 741, 742, 882, 904, 910, 911, 928, 929, 931, 934, 941, 946 Kašinskas, Romas 524, 807 Kaubrienė-Mišeikytė, Edita 57, 95, 136 Kaubrys, Gintaras 131, 213, 247, 258, 276, 289, 290, 291, 293, 303, 304, 350, 790 Kavaliauskienė-Uktverytė, Ingrida 8, 9, 15, 23, 29, 30, 39, 68 Kazbarienė, B. 186 Kazlauskaitė, Nijolė 56 Kelly, S. 464 Kemežytė, Gintarė 75 Kėnis, S. 748 Kėvelaitis, Egidijus 825-827, 829-832 Kirchengast, Sylvia 164, 785 Kirkutis, A. 702 Kiverytė, S. – žr. Jankauskienė-Kiverytė Silvija Kizlaitienė, Rasa 131 Kocius, Manvilius 25, 57, 95, 136, 524, 807 Končiūtė, K. 166 Kondrotas, A. J. 773 Korkutienė, L. apie 935 Kostinienė, Eugenija 883 Krasauskas, Arnoldas 56 Krikštopaitytė, Rita 807 Kristenson, M. 218, 248, 254, 267, 269, 275, 287, 333, 342, 347, 360, 383, 398, 399, 415, 424, 449, 464, 467, 482, 513, 517 Kriščiukaitienė, Gražina 884 Kriščiūnas, A. 706, 810 Krylovienė, D. 719 Krjutškov, K. 109 Krūminienė, N. 201 Kučinskas, Vaidutis 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 79, 87, 94, 95, 99, 100, 101, 105, 109, 112, 123, 124, 136, 143, 144, 145, 164, 166, 167, 168, 179, 213, 214, 258, 276 289, 290, 291, 293, 303, 492, 512, 613, 623, 624, 626, 639, 643, 657, 768, 789, 807, 825-827, 829-832, 962; apie 844, 855, 856 Kučinskienė, Vesta 108 Kukulas, V. 964 Kulakauskienė, J. 348, 413, 420, 421

Kulik, J. 344, 345, 756 Kulikauskienė, Meilė 156, 200 Kullberg, C. 275 Kumpienė, J. 184, 701 Kuosaitė, V. 510, 525 Kupčinskas, Limas 672, 680, 803, 829 Kurminienė, S. 374 Kurtinaitis, J. 186 Kutkienė, Sandra 107 Kvedarienė, Elena 635

Labanauskas, L. 706, 719, 825-827, 829832 Lachej, Nadežda 56 Laiškonis, Alvydas 805 Lapinskaitė, Genovaitė Stanislava 108, 524 Lassvik, C. 342 Latvėnaitė, V. 162 Latvėnienė, Lidija 169 Laucevičius, Aleksandras 25, 123, 124, 143, 144, 145, 159, 169, 184, 191, 214, 217, 228, 242, 283, 314, 315, 325, 354, 361, 382, 393, 420, 421, 502, 527, 659, 706, 760, 766, 770, 781, 783, 796, 835, 930 Laucevičiūtė, I. 266 Laurinaitis, Eugenijus 57, 95, 136 Laurinavičienė, A. 215, 231, 232, 233, 245 Laurinavičius, Arvydas 56, 215, 231, 232, 233, 245 Laurinavičius, V. 509 Laužikienė, Dalia 54 Leanderson, P. 254 Lee, S. Hong 49 Lelkaitis, G. 312 Lesauskaitė, Vaiva 791, 798 Lesinskas, Eugenijus 25, 57, 95, 123, 136 Leščinskienė, L. 701 Leščiūtė, Daiva 151 Letautienė, Simona Rūta 56, 653, 804 Levulienė, Rūta 63 Liachej, Nadežda 57 Liauškienė, Birutė 660 Lieberman, Leslie 164 Liepa, B. 745 Liesienė, V. 790 Lileikienė, Ž. 217 Linkevičiūtė, A. 3, 4, 9 125


Lisovskaja, E. – žr. Malyško-Lisovskaja, Elvira Liutkevičius, Algirdas 127, 137, 156, 182, 200 Liutkienė, Justina 131 Lyskoitienė, V. 760 Loh, Po-Ru 27, 31 Lokienė, R. 305, 374 Lokominienė, R. – žr. KaladytėLokominienė, Rūta Lovkytė, L. 244, 256 Lujienė, A. 257, 321, 339, 344 Lukoševičius, Arūnas 672, 680 Lukoševičius, L. 776 Lukošiūtė, Eglė 638 Lukšienė, D. 382 Lukšienė, V. 701, 708, 710, 719, 728

Machova, Evelina 636, 638, 648, 663, 665 Mackonytė, Deimantė 849 Mačinskas, Š. 122, 706 Mačionienė, Asta 90 Mačiulienė, Kornelija 807, 814 Mačiulienė, N. 184, 228 Mačiulis, Valentinas 684 Majorova, Ž. 191, 217 Makaveckienė, E. 495, 514 Malickaitė, Radvilė 131, 197, 257, 377, 766 Malyško-Lisovskaja, Elvira 46, 52, 80 Mameniškienė, R. 25, 123, 258, 276, 289, 303, 304 Mamontovas, Viktoras 792, 803 Manelienė, Rasmutė 807 Marcinkevičius, Algimantas apie 857 Marcinkutė, A. 123 Marčiukaitienė, Irena Ona 108, 807 Martinkėnienė, J. 169, 191 Masiliūnaitė, A. 188, 200 Maskeliūnas, J. 446, 495, 501 Masliukaitė, Ieva 63 Mastavičiūtė, A. 25, 123 Matilionis, Vidmantas 792 Matonienė, V. 243 Matulas, A. 701, 745 Matulevičienė, Aušra 57, 95, 109, 136 Matuzevičienė, Rėda 2, 3, 4, 5, 10, 25, 43, 55, 57, 77, 78, 95, 97, 98, 111, 123, 136, 160, 171, 176, 202, 219, 227, 238, 264,

273, 274, 297, 312, 316, 327, 344, 346, 773, 812, 813, 839 Matuzevičius, Audrius 25, 57, 95, 123, 136, 793 Mazgelytė, E. 2 Mažeikienė, Asta 2, 3, 4, 5, 10, 28, 37, 39, 44, 45, 46, 52, 53, 58, 65, 66, 68, 70, 83, 147, 153, 205, 206, 639, 774 McLaughlin, Russell L. 12 McMurray, J. 110, 121, 130 Mečėjus, Gediminas 807 Meškienė, Raimonda 9, 15, 29, 30, 68 Meškys, V. 761 Mezzavilla, Massimo 64 Miciulevičienė, J. 786 Mickevičius, R. 135 Mickonienė, J. 246 Miglinas, M. 123, 279, 311, 329, 405, 500 Mikalauskaitė, D. 518, 530, 602, 694, 770 Mikalauskienė, R. 76 Mikutienė, D. 708, 728 Mildažienė, V. 808 Miliuvienė, R. 955 Milvydaitė, I. 382 Minkuvienė, Z. N. 794 Minsevičius, Mantas 26 Misevičienė, Irena 680, 702, 730, 872 Misiukienė, K. 914 Misiūnienė, N. 799 Misiūnienė, Snieguolė 692 Mišeikytė, E. – žr. Kaubrienė-Mišeikytė, Edita Mockutė, A. 230 Molytė, Alma 14, 33, 59 Montrimaitė, Miglė 32 Morozovas, V. 25, 123 Mudėnas, A. 515

Nadišauskienė, Rūta Jolanta 108, 801 Narbutienė, G. 305, 374, 515 Nargėla, Remigijus Valdemaras 56, 135, 185, 186 Narkevičius, Raimondas 182 Narkevičiūtė, Irena 50 Narkus, E. 629 Narvilas, V. 833 Naudžiūnas, A. 122 Navickas, A. 524 Navickas, Gediminas 36 Navickienė, R. 184, 228 126


Neale, B. M. 40 Nelis, Mari 64 Niklinski, Jacek 797 Nikopensius, I. 109 Nilsson, P. 333 Noreika, Rimas 147, 153 Noreikaitė, H. 957 Norkienė, Laura 56, 135

O‘Donovan, M. C. 40 Olekas, J. 728 Olsson, Anders G. 142, 183, 218, 267, 333, 342, 347, 360, 378, 379, 383, 399, 415, 424, 444, 449, 467, 482, 484, 490, 513, 517 Opolskienė, Gina 54 Orth-Gomer, K. 248, 287, 333, 383, 398, 449, 464 Ostanevičiūtė, Elvyra 56 Ostapenko, Valerijus 797 Ostrauskas, Rytas 57, 95, 136 Ovsenka, A. 910 Ožeraitienė, Violeta 807

Padaiga, Ž. 184, 228, 244, 256, 708; apie 706 Padarauskas, A. 795 Padegimas, B. 770 Palinauskaitė, K. 25 Palšauskaitė, R. 354 Palšytė, Teresė 814 Pangonytė, D. 788, 791 Parnarauskienė, R. 258, 790 Paškevičius, L. 244, 256 Patsalis, Ph. C. 100 Paukštys, J. S. 706, 728 Paulauskas, A. apie 706 Paulauskienė, Skaidrė 25, 57, 95, 123, 136 Paunksnis, Alvydas 798 Pautienius, A. 956 Pauža, Dainius 26 Pauža, Povilas 167 Paužienė, Neringa 26 Pavilonis, Alvydas 786, 793 Pavilonis, S. 536 Pečeliūnienė, Ramutė 676 Pečiulienė, Vytautė 57, 95, 136, 814, 861 Pelčaras, K. apie 939 Penttilä, Ilkka 490, 493, 494, 495, 503

Pepalytė, I. – žr. Domarkienė-Pepalytė Ingrida Petkevičius, Robertas 184, 224, 228, 236, 244, 256, 673 Petraitis, Robertas 142, 183, 188, 195, 244, 288, 296, 307, 349, 353, 357, 393, 456, 486 Petrauskaitė-Everatt, Rūta 56 Petrauskienė, B. 25, 123 Petrauskienė, J. 524, 800 Petrauskienė, R. 732 Petrauskienė, V. 339, 344 Petrikonytė, Dovilė 32 Petroška, Donatas 56 Petrulionienė, Žaneta 25, 79, 99, 101, 107, 123, 167, 179, 242, 249, 283, 314, 315, 361, 382, 420, 421, 428, 502, 741, 783, 796 Petruškevičienė, R. 246, 262 Piličiauskienė, Rima 25, 57, 95, 123, 136 Pilmane, Mãra 26 Pipirienė-Želvienė, T. 135, 305 Plaušinaitis (Plausinaitis), R. 288, 296 Plikosova, Jekaterina 32 Pliuškys, Jurgis Algirdas 25, 123, 128, 150, 274, 376, 397, 437, 438, 491, 500, 506, 507, 510, 773 Plungė, Darius 889 Porvaneckas, Narūnas 57, 95, 136 Poškus, Tomas 814 Potapovienė, Solveiga 666, 711 Pranckėnienė, Laura 15 Pranculis, Aidas 23, 68, 69, 71, 73, 76, 87, 94, 105 Pranevičius, Osvaldas 768 Praninskas, K. 756 Prascevičienė, R. 727 Prasmickienė, G. 186 Praškevičius, Antanas 680, 782 Preikšaitienė, E. 100 Pronckus, A. 536 Ptašekas, J. 816 Pučėtaitė, Milda 46, 52, 61, 126 Pundzius, J. 728, 730, 786 Puodžiūnienė, E. 791 Pūras, D. 244, 256, 710, 745; apie 948, 959 Pūrienė, Alina 807, 814

Račkauskienė, Olga 807 127


Radzevičius, Mantas 3, 4, 10, 775 Radzevičiūtė, Aušra 684 Ramašauskaitė, Diana 54 Ramonas, Henrikas 25, 57, 95, 123, 136 Rančelis, Tautvydas 8, 15, 23 Rapolevičiūtė, A. 958 Raugalė, Algimantas 57, 95, 136, 807; apie 682 Raugalienė, L. 970 Ravnik, T. – žr. Tomazo-Ravnik, Tatjana Razgauskas, Eduardas 25, 57, 95, 123, 136, 793 Razinkovienė, L. 181, 183, 213, 291, 301, 331, 411, 415, 420, 424, 442, 456, 459, 469, 488, 493, 497, 498, 520, 537, 540, 544, 573, 631, 776 Reamy, J. 256 Rezeberga, Dace D. 801 Rheenen, Wouter van 12 Rimienė, Jolita 56 Rimkus, Egidijus 792 Rinkūnienė, Egidija 107 Ripke, Stephan 18, 19, 40 Rivera, Heather de 22 Rizgelienė-Šimkūnaitė, Renata 26, 164, 807 Ryliškienė, K. 25, 123 Ryliškytė, L. 796 Rynkevičienė, R. 186 Ročka, S. 817 Rotanov, Sergei 108 Rotomskis, R. 135 Rudys, A. 159, 217, 781 Rudzikas, Zenonas 164 Rudžionienė, O. 613 Rugienius, J. 545, 547 Ruibys, S. apie 192, 280 Rukšėnas, Osvaldas 26 Ruolia, Juozas 56, 135 Rusakevičiūtė, I. 25, 123

Sablinskas, V. – žr. Šablinskas Valdas Sadauskas, V. 806 Sakalauskas, Raimundas 252, 805 Sakalnikas, R. G. 800 Samuilienė, R. 25, 123 Satkevičius, Z. 825 Saukienė, J. 440 Saulienė, B. 531 Sauliūnė, Skirmatė 801

Savicheva, Alevtina 108 Savinas, A. 227 Schäfer-Elinder, L. 254, 342, 415, 467, 482, 513 Schijven, Dick 12 Schveigert, Diana 56, 797 Sederevičius, Antanas 680 Sekar, Aswin 22 Sekmokienė, Dalia 182 Siigur, U. 416 Simanauskas, Kazys 25, 57, 95, 123, 136 Simanauskienė, E. 25, 123 Sinicienė, V. 256 Sinkevič, Katažina 43, 55, 77, 78 Sirvydis, V. 796 Sismani, C. 100 Sitkauskienė, B. – žr. Šitkauskienė Brigita Sizova, J. 732 Skorupskas, A. 706 Skruibis, Pranas 792 Slobinas, A. 316, 327 Smailytė, Giedrė 56 Sniadeckis, Andrius apie 637 Sokolovas, V. 25, 123 Sokolovskiy, Evgenij 108 Songailienė, Jurgita 213, 247, 258, 276, 289, 290, 291, 293, 303, 304, 339, 350, 412, 446, 777 Spečiūnaitė, I. 718, 726 Speičienė, D. 525 Speičienė, Vilma 182 Spurga, S. 696 Srėbalienė, Audrė 679, 732 Stakėnas, V. 696 Stakulienė, Silvija 697 Stalioraitytė, E. 524, 791 Stanaitis, Juozas 57, 95, 136 Stanevičienė, A. 197 Stanislovaitienė, Daiva 798 Stankevičienė, Ramutė 890 Stankūnas, M. 244, 256 Staponkienė, M. 799, 800 Starkienė, L. 224, 236 Statkevičienė, A. 382 Stein, Jason L. 18 Steponavičienė, Rita 56 Steponavičiūtė, D. 214, 962 Steponėnienė, Rima Vitalija 57, 95, 136, 159, 169, 191, 488 Stratilatovas, Eugenijus 695 128


Strazdienė, V. 25, 123 Streckytė, G. 135 Stropus, Stasys Rimvydas 26 Stropuvienė, S. 25, 123 Strupas, Kęstutis 638, 706, 785, 803, 807, 816 Stukas, Rimantas 16, 57, 63, 95, 136, 187, 663, 712, 719, 768, 774, 807, 814 Subata, Emilis 57, 95, 136 Suchomlinov, Andrej 26, 164 Sučila, Mykolas 815 Sullivan, Brendan K. – žr. Bulik-Sullivan, Brendan K. Sužiedėlis, K. 186 Sveikata, Lukas 865, 866

Šablinskas, Valdas 46, 52, 61, 74, 80, 116, 126, 129, 151, 152 Šabūnas, Saulius 684 Šaduikis, V. 732 Šakalytė, Gintarė 768, 774 Šapoka, Virginijus 9, 25, 35, 36, 51, 123, 706, 822, 961 Šapokaitė, Violeta 127, 128 Šarkinas, Antanas 127, 137, 156, 200 Šatkauskaitė, Gintarė 895 Šatkauskas, B. 524 Šėmienė, A. 713, 754, 959 Šerpytis, Pranas 122, 184, 228, 354, 798 Šeškevičius, A. 702 Šidlauskas, A. 706 Šileikienė, Virginija 56 Šilkūnas, Mindaugas 807 Šimkūnaitė, R. – žr. RizgelienėŠimkūnaitė, Renata Šipylaitė, Jūratė 57, 95, 136 Šitkauskienė, Brigita 805 Šlapikienė, B. 382 Šležienė, D. 916 Špelverytė, Daina 50 Šubkovas, E. 242 Šukys, Raimondas 659 Šukys, S. 252 Šulčytė, Reda 36 Šurkienė, Genė 57, 95, 136, 184, 228 Švambaris, L. K. 719

Tagesson, C. 254, 333, 482 Taletienė, I. 799 Talley, N. Y. 435

Tamelis, A. 699, 704 Tamm, Agu 416, 767 Tamošaitytė, Sandra 61, 74 Tamošiūnas, Abdonas 25, 123, 800 Tamošiūnas, Algirdas Edvardas 508 Tamošiūnas, Vytas Antanas 773, 840 Tarasevičienė, Viktorija. 801 Tartilas, Z. 836 Tarutienė, B. 816 Taškūnaitė, Daiva 55 Tavora, Vytautas 644, 645, 646 Tavoraitė, Aigustė 635 Telksnienė, A. 763 Timinskas, A. 144, 145, 166, 168 Tiškevičiūtė, V. 719 Tyla, Ramūnas 61, 74 Tomazo-Ravnik, Tatjana 164 Trakymas, Mantas 653 Triponienė, Dalia 25, 123, 807, 814 Triponis, Vytautas Jonas 25, 57, 95, 123, 136, 807, 814 Trynka, Gosia 49 Tutkus, Vytautas 26 Tutkuvienė, Janina 26, 57, 88, 95, 114, 119, 136, 164, 177, 187, 225, 226, 663, 768, 774, 785, 807, 814 Tvarijonavičienė, Vida 524

Uktverytė, I. – žr. KavaliauskienėUktverytė, Ingrida Uldall, A. 441 Uleckienė, Saulė 56, 186, 808 Uloza (Ulozas), Virgilijus 706, 786, 793, 798, 805 Ulvydienė, I. 816 Unemo, Magnus 108 Urbanavičienė, L. 475, 477, 510 Urbanavičius, Vaidotas 25, 123, 132, 138, 139, 140, 141, 157, 178, 249, 377, 474, 475, 477, 510, 524 Urbelienė, Janina 25, 123 Urbonaitė, M. 686 Urbonas, A. 502 Urbonienė, Daiva 778, 926 Urmonas, Viktoras 248, 377, 398, 424, 465, 514, 532, 548 Urnikytė, Alina 14 Usonienė, Audronė 807 Usonis, Vytautas 26, 57, 90, 95, 136, 706; apie 874 129


Ušinskienė, R. 524 Utkus, Algirdas 26, 187, 637, 638, 663, 807

Vaičekonienė, N. 137, 150 Vaidelienė, L. 719 Vainikauskaitė, S. 689 Vaišnytė, B. 215, 232, 245 Vaitkevičienė, Z. 349, 357, 393, 456, 457, 486, 493, 495 Vaitkienė, Daiva 108, 801 Vaitkienė, R. 184, 228, 244, 256 Vaitkus, Alfredas 57, 95, 136 Valančiūtė, Angelija 26, 802 Valančiūtė, Janina 692 Valantinas, J. 803 Valatkaitė, Aldona 127, 128, 137, 149, 150, 170, 207, 223, 250, 281, 286, 309, 320, 323, 331, 364, 365, 389, 391, 395, 401, 411, 420, 436, 451, 462, 469, 478, 494, 497, 498, 694 Valeika, L. 536 Valentas, Algirdas 653, 682, 729, 750, 875, 944, 945 Valevičienė, Nomeda Rima 56, 807 Valinskienė, Aida 673 Valiukevičienė, Skaidra 108 Valiulis, Arūnas 897 Valiūnienė, Jūratė 93, 102, 154, 155, 172, 173, 193, 201, 253, 270, 301, 319, 325, 348, 353, 391, 411, 413, 420, 421, 457, 459, 471, 480 Valius, Kazimieras 662, 687, 703, 852, 857, 898, 940 Valius, L. 184, 228 Valuckas, K. P. 135, 184, 185, 186, 228, 653, 808 Vancevičius, J. 187 Vansevičiūtė, Rasa 804 Varnauskas, E. 710 Varvuolytė, S. 25, 123 Vasiliauskaitė, Laima 6, 7, 11 Vasiliauskas, B. 799 Vasiliauskas, Donatas 382, 899 Vasiliauskienė, I. 613, 623 Vasjanova, Vilma 807 Vedrickaitė, S. 735 Venalis, Algirdas 25, 123, 807 Vencevičienė, L. 25 Venckauskas, A. 806

Venckienė, Kristina 57, 95, 136 Venius, Jonas 804 Verbickienė, Sidonija 901 Versockas, K. 816 Vessby, B. 360 Vëtra, Janis 164 Vidugiris, A. 524 Viesulaitė, Bernadeta 131 Vildžiūnienė, S. 189 Vilhjálmsson, Bjarni J. 34 Vilkevičienė, R. 162, 197 Vingras, Alfonsas 25, 58, 95, 123, 136 Virbalis, R. 184, 228 Visockaitė, A. 727 Vitkauskienė, Astra 108, 767, 805 Vitkus, Aleksandras 887 Vitkus, Dalius 25, 35, 41, 56, 62, 71, 96, 139, 140, 141, 194, 216, 217, 220, 243, 246, 257, 261, 262, 263, 268, 274, 282, 311, 329, 354, 355, 370, 377, 385, 475, 477, 779 Vitkus, Kęsturis 814 Vitkus, L. 706 Volochovič, Jelena 113, 138 Voronaja, N. 691 Voroneckienė, V. 321, 334, 337, 358, 373, 418, 419, 435, 442, 447, 454, 461, 494, 508 Voverienė, O. 972

Weinstein, D. 423 Zabiela, P. 382 Zablockis, Rolandas 56 Zaborskienė, Gintarė 182 Zabukas, A. 502 Zabulienė, Lina 88, 114 Zakarevičienė, Jolita 364, 406, 407, 423, 436, 454, 471, 478, 806, 807, 814, 968 Zaleskis, Gintaras 305, 528, 532, 543, 548, 555, 816 Zelvys, A. – žr. Želvys Arūnas Zemaitis, M. – žr. Žemaitis, Marius Zerah, S. 110, 121, 130 Zieden, B. 267, 342, 347, 360, 378, 379, 399, 415, 424, 467, 482, 490, 513 Zieniuvienė, A. 184, 228 Zikarienė, D. 382 Zinkuvienė, A. 688 130


Žalgevičienė, Violeta 26 Žaliūnas, Remigijus 122, 708, 710, 728, 829 Žaliūnienė, Dalia 798 Žalys, Albertas 672, 680 Žėbienė, E. 25, 123 Žebrauskas, P. 375, 412, 602 Žėkas, Vytautas 3, 4, 10, 17, 780 Želvienė, T. – žr. Pipirienė-Želvienė, T. Želvys, Arūnas 52, 61, 116, 126, 129, 151, 152 Žemaitis, Marius 805 Žemaitienė, Eglė 876 Žemaitytė, A. 930 Žemkauskas, A. 524 Žilevičienė, A. 135 Žilinskaitė, Rūta 62 Žilinskaitė, Virginija 57, 95, 136 Žiobakas, Rolandas 807 Žolobovska, E. 515 Žukauskas, G. P. 794 Žukienė, R. 905 Žurauskas, Edvardas 56, 186, 215, 231, 232, 233, 245 Žvironaitė, V. 766, 770, 776, 781, 782

Абрайтене, Б. 585

Дьячкова, А. 620, 621, 622, 625

Жебраускас, П. 585, 590, 596, 597, 604 Жемайтайтите, Ю. 571, 575 Жигас, В. 587

Забелене, И. 622 Залескис, Г. 552, 558

Ионушас, Л. 552 Кайрюкштис, Т. 820 Каминскас, А. 534 Киселюс, Б. 819 Коялене, Ю. 589 Кучинскас, В. 818

Лауринавичюс, В. 523 Левачев, М. М. 534 Лукшене, А. 818 Лупинович, В. Л. 534

Микалаускайте, Д. 551, 584, 587, 596, 597, 604 Милашявичюс, И. 584 Мисевичене, И. 819

Адакаускене, Г. 585, 594 Адомайтис, А. 584, 597, 604 Ананенко, А. А. 608, 619

Павилонис, С. 597, 604, 819

Басис, В. 606, 818

Разинковене, Л. 541, 557, 566, 567, 568,

Баубинене, А. 570, 819 Блужас, Й. 819 Будренене, Р. 551

Вайтекунайте, Ю. 585, 591, 594, 596, 603 Валаткайте, А. 551 Видугирене, Р. 589 Видугирис, А. 553 Воронецкене, В. 551

Грабаускас, В. 819 Дамиенайтене, Р. 541, 553, 557, 562, 565, 566, 567, 570, 572, 576 Дикчюте, Р. 551, 591, 604 Драсутене, Г. 564

Паужене, Р. Д. 563, 569 Плиопене, В. 596

571, 575 Римкунас, А. 820 Ругенюс, Ю. 553 Руоля, Ю. 8, 552

Скарулис, Р. 819 Степоненене, Р. 553, 565, 570

Урмонас, В. 552, 558, 820 Чоботас, М. 820 Шяуткулене, И. 596, 597, 604 Юргелявичюс, В. 818 Япертас, В. 819 131


Akademikė – LMA tikroji narė, profesorė habilituota daktarė ZITA AUŠRELĖ KUČINSKIENĖ Bibliografijos rodyklė

Sudarė Ramutė Stankevičienė Redagavo Zita Aušrelė Kučinskienė

ISSUU formatu paskelbta 2018 metais. Lietuvos medicinos biblioteka, Kaštonų g. 7, Vilnius.

132


133


134

Profile for Lietuvos medicinos biblioteka

Akademikė – LMA tikroji narė, prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė: bibliografijos rodyklė  

Akademikė – LMA tikroji narė, prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė: bibliografijos rodyklė  

Profile for lmbtau
Advertisement