Ekslibrisai gydytojams

Page 1

E

gydytojams


LEIDĖJAi:

Lietuvos gydytojų sąjunga, 2019 m. Lietuvos medicinos biblioteka, 2019

AUTORIAI: Liutautas labanauskas aistė SIVAKOVAITĖ Regina VAIŠVILIENė

Kalbos redagavimas: „Ad verum“ Dizainas ir maketavimas: Vilma Kasperavičiūtė

Prabėgo dveji metai, kai Lietuvos gydytojų sąjunga kartu su Lietuvos medicinos biblioteka parengė leidinį „Ekslibrisai gydytojams“, kuris buvo pristatytas ir įteiktas Lietuvos gydytojų sąjungos 15-ojo suvažiavimo dalyviams. Leidinys sulaukė didelio medikų ir menininkų susidomėjimo. Spausdinti knygos egzemplioriai buvo labai greitai išdalinti: gydytojams, Lietuvos didžiosioms ir apskričių bibliotekoms, o sukurtų ženklų autoriai dailininkai liko nuskriausti, nes visiems įteikti po tokį leidinį nebuvo galimybės. Leidinio sudarytojai sulaukė daug gerų žodžių apie surinktą kolekciją ir leidinį „Ekslibrisai gydytojams“. Nedaug pasaulyje yra panašių leidinių. Lietuvos gydytojai gali pagrįstai didžiuotis tuo, kad jiems yra sukurta tiek daug įvairių Lietuvos ir užsienio šalių menininkų darbų. Nuo 2019 m. leidinys „Ekslibrisai gydytojams“ bus prieinamas internete visiems knygos meno gerbėjams.

ISBN 978-9986-763-68-0 © Lietuvos gydytojų sąjunga, 2019 © Lietuvos medicinos biblioteka, 2019

Vilnius, 2019 3


Turinys

Pratarmė

Gydytojo eilėraštis

Pratarmė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Šio amžiaus pradžia Lietuvoje pažymėta mūsų visų bendru darbu kuriant Nepriklausomą valstybę, o gydytojams – laisvos šalies sveikatos sistemą. Kiekvienas Jūsų ant šio aukuro padėjote savo auką – vakarus, naktis ir poilsio dienas, praleistas ne šeimose, o ligoninėse, už alinantį darbą gaunant menką atlygį. Nuo idėjos, gimusios Lietuvos gydytojų sąjungoje – Nacionalinės sveikatos koncepcijos – iki sveikatos sistemos, kuria šiandien galime didžiuotis ir oriai būti lygūs tarp lygių, pasaulinio lygio pasiekimų, pripažinimo ir pagarbos tarptautinėje bendruomenėje. Kiekvieno Jūsų asmeninis indėlis toks pat reikšmingas, kaip XX a. pradžios patriotų, tuomet skelbusių šalies Nepriklausomybę ir kūrusių jos pagrindus. Jūs nė nesusimąstote, kad keliaujate tuo pačiu, kaip mūsų mokytojai, keliu.

Basomis visiškai nuogomis laisvės kojomis be ramentų ekslibrisų pravertom durimis šventieji žengia iš fragmentų

ex libris. Kas tai?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Eslibrisai gydytojams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ekslibrisų kolekcija „Lietuvos medicina“ Lietuvos medicinos bibliotekoje. . . . . . . . . . . . . . 368 Ekslibrisų gydytojams autorių rodyklė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Deja, šis laikmetis užaugino ir skaudulį – didžiausią gydytojo profesijos nuvertinimą visuomenės akyse. Gydytojų bendruomenė kenčia nuo nepagarbaus požiūrio ir neteisingo vertinimo. Dar niekada nereikėjo tiek pastangų ir jėgų kovoti už save ir savo pacientą. Šis Lietuvos gydytojų sąjungos leidinys parodo ir primena, kad mūsų kasdienio darbo įvertinimas tikrai nedingo ir tai mums primena mūsų pacientai. Pirmoje knygoje „Atminties ženklai gydytojams“ (2012 m.) po akmenėlį surinktas visuomenės pagarbos ir gydytojų darbo įamžinimas. O šį kartą pristatome asmeninių padėkos gydytojams ženklų – ekslibrisų (lot. ex libris – iš knygų) leidinį. Versdami šios unikalios knygos puslapius Jūs atrasite mažuosius grafikos meno kūrinius, menininkų, gydytojų ir pacientų, šeimų istorijas. Niekas negali uždrausti žmogui reikšti savo dėkingumo, kai jis patiria tą ypatingą ryšį su gydytoju, prisilietusiu prie svarbiausių – gyvybės, mirties, gyvenimo išsaugojimo – akimirkų. Noras padėkoti gydytojui yra natūralus, jis buvo, yra ir bus. Padėka randa gausybę formų, net ir tokių, kurios nepaiso teisinių ar kitų kategorijų. Šiuo atveju padėka virto menu... Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas prof. Liutauras Labanauskas

dailiom tvirtai užlydytom ausim supratę piligriminį kvietimą buriuoja virvėm skalbinių artyn lietum pavertę vandenį ir vyną operacinės ventiliuojama dėžė altorium nuolankiai pavirsta kardiogramoje išlikusi vėžė atgniaužia štai likimo pirštą palangės nugaros kupra paslaugiai atsisėsti kviečia prasideda naktinė pamaina mėnulis baltas freskas piešia kai rytas tamsai leteną ištiesia nustūmęs nuovargį į dieną šventieji tunely uždegę šviesą klijuoja biografijas po vieną. gyd. Asta Grigaliūnienė 5


Foreword This century is the period of hard work carried out by Lithuanian people. Together we made lots of efforts to restore our Independent State, while medical doctors have been especially interested in the creation of the health care system of our independent country. Each of us contributed: stayed late, spent our nights and rest days in hospitals and not with our families, while earning not so much, yet doing lots of exhausting work. We started with the idea of National Health Concept, which first had been introduced in the Lithuanian Medical Association. Today, we are proud of our health care system, because now we are not different from other countries. We have world-class achievements in medicine and deserved recognition, and respect from international community. It should be emphasized that a personal significant contribution made by each of us equals to the deeds of Lithuanian patriots of the beginning of the 20th century – they decided to restore independence of Lithuania and worked eagerly to create the foundations of the young state. Have you ever thought about this? Yes, today, we are following the same path as our teachers did. Unfortunately, this period has been slightly painful for us: medical doctor profession has become undervalued. The community of medical doctors is suffering from disrespectful attitude and insufficient appreciation. First time in our history, we need to fight for ourselves, making lots of efforts and thinking about our patients. This publication, issued by the Lithuanian Medical Association, demonstrates that appreciation of our routine work has not disappeared for ever. Our patients do not allow society to forget our merits. In 2012, by publishing Works to the Memory of Doctors (“Atminties ženklai gydytojams”), the first our book, in one place we gathered the facts of public respect that our doctors deserved because of their work. This time, we introduce a publication of works of personal expressions of gratitude to doctors – a book of ex-libris (latin: ex libris – from books). On the pages of this unique book, one will find impressive art works, small in size, still beautiful to view. When browsing this book, you will get to know amazing stories of lives of artists, doctors and their patients, and entire families. Nobody has the right to forbid a person to express their gratitude, nobody can force a person to forget that exceptional relationship between the patient and his/her doctor, who takes responsibility for preserving the life and denying the death. To show gratitude to a doctor is a natural phenomenon. It exists and will exist forever. What is more, the gratitude may be expressed differently. The heart finds a way to express it, sometimes not complying with legal requirements. In this case, you can see many samples of gratitude expressed by art works... Prof. Liutauras Labanauskas, president of the Lithuanian Medical Association 6

Doctor’s poem

ex libris. Kas tai?

Bare, completely barefoot, Few steps of freedom without crutches Ex libris slightly opens door And saints are stepping in in pieces Their pretty ears are tightly sealed Though they have heard that pilgrim’s calling, They will sail closer using ropes, They’ve made rain out of wine and water The air conditioned box of operating room In humble way is turning into altar, Cardiogram looks like a deep wheel track, The force of grip on thumb of destiny decreases The humpy windows sill Obligingly now offers to sit down, Night shift has already begun, White murals being painted by the moon. When morning gives its paw to darkness Just pushing all fatigue aside Then Saints illuminate the tunnel While stitching new biography again. Doctor Asta Grigaliūnienė

Knygos istorija tokia sena, kaip ir žmogaus noras savo mintis ne vien išsakyti, bet ir užfiksuoti: ant sienos, papiruso, pergamento, molinėje lentelėje ar popieriaus lape. Su knyga atsirado ir jos žymėjimas. Knygos buvo žymimos įrašais, antspaudais, o su spausdinta knyga – ir knygų žymėjimo ženklu ekslibrisu. Ekslibrisas [lot. ex libris – iš knygų], knygos nuosavybės ženklas – lapelis, klijuojamas viršelio vidinėje pusėje arba priešlapyje. Iš pradžių ekslibrise buvo spausdinami asmenų herbai, monogramos, asmenvardžiai, įstaigų pavadinimai, dabar dažniausia – meninis piešinys, charakterizuojantis bibliotekos pobūdį arba savininko polinkius. Ekslibrisai raižomi medyje, varyje, linoleume bei kt. medžiagose ir tiražuojami spaudos technika. Dalis šiuolaikinių ekslibrisų yra praradę savo funkcinę paskirtį ir, kaip mažosios grafikos kūriniai, gaminami tik parodoms (Knygotyra. Enciklopedinis žodynas. Vilnius, 1997). Knyga kiekvieno mūsų gyvenime užima gana svarbią vietą. Gimstame – mus įrašo į knygą, vėliau vieni kuria knygas, kiti jas skaito. Iš knygų mokomės, ieškome atsakymų į klausimus, renkame pagal kiekvieno poreikį: darbo specifiką, laisvalaikio pomėgius. Vėliau formuojasi knygos „aprangos“ estetinis skonis, ieškome ne tik turinio, bet ir meniškai apipavidalintos „savo“ knygos, prie kurios norisi grįžti, kai yra sunku, kai ieškai išminties, patarimo ar nusiraminimo, kai tiesiog norisi pabūti vienam su tau ištikimu patarėju, draugu, kuris niekada neišduos. Knygas renkamės arba jos pasirenka mus. Tokias knygas stengiamės išlaikyti, kad jos „nepabėgtų“ kur nors pas draugus, neiškeliautų į svetimus namus. Ne vienuose namuose rasime

knygas, pažymėtas parašu, antspaudu ar kažkokiu kitu žymeniu. Tik, ar daugelis įklijuojame nediduką meno kūrinėlį su įrašu „ex libris“ ir savininko pavarde ar inicialais? „Žmogaus noras kaip nors pažymėti, išskirti savo knygą yra labai senas. Seniausiu knygos ženklu laikoma fajansinė plokštelė (jos dydis 62x38 mm), rasta su papiruso ritiniu. Įrašas plokštelėje nurodo šio papiruso savininką – Egipto faraoną Amenchotepą III (Amenofisą, mirė apie 1377 pr. m. e.) ir jo žmoną Teję. Plokštelė saugoma Britų muziejuje Londone.“ (V. Kisarauskas. Lietuvių ekslibrisas. Vilnius, 1991). Apie ekslibrisą, lietuviško ekslibriso istoriją, rasime nemažai straipsnių, knygų, parašytų įvairių kartų menininkų, kolekcininkų, menotyrininkų, pradedant pirmosiomis menotyrininko Pauliaus Galaunės publikacijomis „Ex-libris Lietuvoje: XVI – XX šimtmečiai“ (Tauta ir žodis, 1926, Kn. 4), vėliau tokiu pat pavadinimu nedideliu tiražu išspausdinta atskira knygelė (Kaunas, 1926 m.) ir kt., kolekcininko advokato Viktoro Cimkausko „Naujasis lietuviškas knygos ženklas“ (XXVII knygos mėgėjų metraštis, Kaunas, 1937, Kn. 2), po Antrojo pasaulinio karo naujosios kartos ekslibriso mylėtojų ir ekslibrisininkų sąjūdžio įkvėpėjo dailininko Vinco Kisarausko monografija „Lietuvos knygos ženklai 1518–1918“ (Vilnius, 1984 ), po autoriaus mirties išleista knyga „Lietuvių ekslibrisas“ (Vilnius, 1991), Amerikoje gyvenančio ekslibrisų kolekcininko biomediko Vitolio E. Vengrio parengta ir išleista knyga „Lithuanian bookplates. Lietuvių ekslibrisai“ (Čikaga, 1980) ir kt. ne mažiau reikšmingos 7


ex libris. What is that?

publikacijos, baigiant menotyrininkės Ievos Pleikienės disertacija „Lietuvos mažoji grafika. Meninės komunikacijos paštu formos (1960–1990)“ (Vilnius, 2005). Visose publikacijose ir studijose apie ekslibrisą kalbama iš menininko, meno kūrinio bei meno kolekcininko pozicijų. Apie ekslibrisą, kaip vienos profesinės grupės auditorijai skirtą ženklą, ir jo, kaip šio ženklo turėtojo pozicijų, literatūros lietuvių kalba aptikti nepasisekė (neteko). Rašytiniuose šaltiniuose randame, kad be valdovų ir didikų, pirmieji ekslibrisai, kaip tam tikros profesinės priklausomybės atstovams, buvo sukurti juristams ir medikams. Ir tai suprantama, nes šios profesijos žmonės labiausia buvo susiję su knyga, poreikiu turėti savo biblioteką bei galimybę įsigyti brangų daiktą – knygą. Pirmasis ekslibrisas gydytojui buvo sukurtas XVI a. pr. Tai dailininko Luko Kranacho (Luc Cranach) „Exlibris des Dr. Dietrich Block“ (1509 m.) Lietuvoje knygos kultūra, o tuo pačiu ir knygos ženklais, plačiau pradėta domėtis atkūrus Lietuvos valstybę. Ypatingą vaidmenį suvaidino 1930 m. įkurta „XXVII knygos bičiulių draugija“, kurios nariai buvo ir žinomi ekslibriso kolekcininkai: teisininkas Viktoras Cimkauskas, menotyrininkas Paulius Galaunė, pulkininkas bibliografas Vytautas Steponaitis, aktorius Stasys Pilka. Vėliau, po Antrojo pasaulinio karo, ekslibrisais pradėjo domėtis advokatai Savinijus Katauskas, Jonas Nekrašius, teisės istorikas Vytautas Andriulis, etnografas Vacys Milius, ekslibrisų kūrėjai, naujojo ekslibrisų sąjūdžio Lietuvoje įkvėpėjai dailininkai Vincas Kisarauskas, Valerijonas Vytautas Jucys, Alfonsas Čepauskas ir kt. Apie medikus ekslibrisų kolekcininkus neteko nei informacijos rasti, nei sutikti. 8

Šiuo leidiniu norisi ne tik supažindinti medikų bendruomenę su vienu iš žaviausių mažosios grafikos kūrinių – ekslibrisu, bet ir paskatinti atkreipti dėmesį į knygos ženklą, kaip kultūros reiškinį. Tuo pačiu atidžiau pasidairyti po savo bibliotekose sukauptas knygas, kuriose gal tarp pageltusių puslapių atrasite savo knygos ženklą, kurį gal per skubėjimą, darbų virtinę buvote įdėję ir pamiršę. Prisiminsite, kaip jūs ženklinote savo pirmąsias knygas. „Ekslibrisas arba knygos ženklas – knygos priklausomybės žymuo – šiandien užima įdomią vietą erdvėje, kurioje susiduria bibliofilijos ir vaizduojamojo meno interesai. Praeityje egzistavęs įvairiais pavidalais, pradedant heraldinėmis kompozicijomis, baigiant užkeikimais, jis turėjo konkrečią utilitarinę paskirtį: informuoti apie knygos savininką, sergėti ją nuo ilgapirščių ir pan., t. y. išsaugoti knygą jos turėtojui“, – rašė menotyrininkė Ieva Pleikienė publikacijoje „Šiuolaikinis ekslibrisas – lietuvių dailės langas į pasaulį“ ( XXVII knygos mėgėjų metraštis. 2004, T. 3). Tikimės, kad šis leidinys paskatins Lietuvos gydytojus ir visus medikus atkreipti dėmesį į ekslibrisą, kaip knygos turėtojo nuosavybės žymėjimo ženklą, kaip nuostabų mažosios grafikos kolekcionavimo objektą bei kaip puikią bendravimo priemonę tarp dviejų menininkų: dailės kūrinio meistro ir gydytojo. Medicina – ne tik mokslas, bet ir menas, menas mokėti įsiklausyti, išgirsti, suprasti, atjausti ir surasti patį geriausią sprendimą. Viliamės paskleisti žinią apie lietuviškosios medicinos ekslibrisų rinkinį, kuris galėtų sudominti tiek meno, tiek medicinos istorijos tyrėjus, kolekcininkus, meno mylėtojus.

Books are as old as the human wish to express one’s thoughts by not only speaking to listeners, but also by putting them down on walls, clay tablets, papyrus, parchment or paper. Books were soon followed by book labelling. They were labelled with inscriptions, stamps and eventually – ex librises. Ex libris [Latin, “from the books of...”] is also known as a small label, pasted inside the cover or onto the endpaper of a book, indicating the book’s owner. At first bookplates used to feature coats-of-arms, monograms, names or institution names, while now – an artistic design, indicating the type of the library or something about the owner’s personality. Bookplates are usually etched on wood, brass, linoleum or other materials and then simply printed on the wanted surface. Some of the modern ex librises have already lost their primary function and became small pieces of graphic art, produced only for exhibitions. (Knygotyra. Enciklopedinis žodynas. Vilnius, 1997). Books are an important part of our lives. As soon as we’re born, our names are included into certain books and later some of us write books and others – enjoy their time reading them. We learn from books, flip through their pages looking for answers and choose them according to individual needs – be it work-related or free-time. Later we acquire an aesthetic taste, looking for not only good content, but also attractive details and artistically “tailored” books that are only “ours” and offer wisdom, advice and console in times of difficulty or when we simply want to spend some time alone with our faithful advisor and friend that will never betray us. We choose books or they choose us. They are those kind of books that we want to keep and prevent from “running away” to our friends or other homes. Many

households own books, marked with a signature, stamp or some other marking. Yet, how many of us label them with a small piece of art, an inscription “ex libris” and our names or initials? “People’s wish to mark their books is very old. The oldest known bookplate is a faience plate (62x38), found together with a roll of papyrus. The inscription on the plate indicates that the owner of that roll was the Egyptian pharaoh Amenhotep III (Amenophis, died circa 1353 BCE) and his wife Tiye. The plate is kept at the British Museum in London.” (V. Kisarauskas. Lietuvių ekslibrisas. Vilnius, 1991). Ex libris and the history of the Lithuanian bookplates are featured in numerous articles and books, written by artists, collectors and art critics, living in different times, such as the first publications of the art critic Paulius Galaunė – “Ex-libris Lietuvoje: XVI–XX šimtmečiai” (published in Tauta ir žodis, 1926, Bk. 4) and a separate book of the same title later (Kaunas, 1926), etc., also “Naujasis lietuviškas knygos ženklas” by the collector and lawyer Viktoras Cimkauskas (XXVII knygos mėgėjų metraštis, Kaunas, 1926, Bk. 2). After the World War II the artist Vincas Kisarauskas inspired a whole new generation of ex libris lovers and published a monograph Lietuvos knygos ženklai 1518–1918 (Vilnius, 1984). The monograph Lietuvių ekslibrisas (Vilnius, 1991) was published already after the author’s death. Vitolis E. Vengrys, a biomedic and ex libris collector, living in America, prepared and published Lithuanian bookplates Lietuvių ekslibrisai (Chicago, 1980). There were also other very significant publications, with Lietuvos mažoji grafika. Meninės komunikacijos paštu formos (1960-1990) (Vilnius, 2005), a dissertation of the art critic Ieva 9


Pleikienė among the most recent. All publications and studies discuss ex libris from the perspective of artists, art and art collectors. The search of Lithuanian literature on ex libris as an object intended for a specific audience of a certain profession and from its position as the owner was in vain (none could be found). According to written sources, aside from rulers and noblemen, the first ex librises intended for a specific profession, were created for lawyers and medical practitioners. There is no wonder, since these people were the most tightly-related with books, had the need to have their own libraries and could afford such expensive items as books in the first place. The first ex libris for a doctor was created in the early 16th c. It was the Exlibris des Dr. Dietrich Block (1509) by the artist Luc Cranach. Lithuanians became more interested in the culture of books and at the same time – in book labelling – after the restoration of Lithuania’s independence. One of the major roles in the field was played by the XXVII knygos bičiulių draugija (XXVII Society of the Friends of Books), founded in 1930, which also included such famous ex libris collectors as the lawyer Viktoras Cimkauskas, art critic Paulius Galaunė, bibliographer colonel Vytautas Steponaitis and actor Stasys Pilka. Later, after the World War II, ex librises caught the attention of the lawyers Savinijus Katauskas, Jonas Nekrašius, law historian Vytautas Andriulis, ethnographer Vacys Milius, ex libris artists Vincas Kisarauskas, Valerijonas Vytautas Jucys and Alfonsas Čepauskas, who inspired a new ex libris movement in Lithuania, and many others. However, information on medicine-related ex libris collectors also working in the field of medicine, was impossible to find. 10

The intention of this publication is not only to introduce the medical community to ex libris as one of the most charming pieces of the small graphics, but also to encourage to notice the bookplates as a cultural phenomenon. At the same time we would like to inspire you to look through the books, accumulated at your libraries: perhaps you will find your own bookplate, hastily stashed away between yellowish pages and then forgotten. Perhaps you will remember how you used to label your first books. “In the modern day an ex libris (or a bookplate) as a label indicating the book’s owner has taken an interesting place between the interests of bibliophiles and visual arts. Its past forms, ranging from heraldic compositions to enchantments, had a specific utilitarian purpose: to inform about the owner of the book, protecting it from thieves, etc., i.e. to preserve the book for its owner”, Ieva Pleikienė wrote in her article “Šiuolaikinis ekslibrisas – lietuvių dailės langas į pasaulį” (XXVII knygos mėgėjų metraštis, Vol. 3, 2004, Kaunas).

kslibrisai gydytojams

We hope that this publication will encourage Lithuanian doctors and the entire medical community to notice ex libris as a label of a book owner, a beautiful collectible object of the small graphic arts, as well as an excellent means of communication between two artists: the artist that created the piece and the doctor. Medicine is both science and art. The art of listening, understanding, sympathy and finding the best solution. We hope to spread the news about the collection of Lithuanian medical ex librises, which could be interesting to researchers of art and medical history, as well as collectors and art lovers. Regina Vaišvilienė 11


Mano ekslibrisas

Alvydas Abramavičius Gydytojas otorinolaringologas

Mano ekslibrisai – ne tik knygų ženklai. Jie – mielų dailininkų Aušros Čapskytės ir Vilniaus dailės akademijos profesoriaus Alberto Gursko dovanos. Gavusi pirmąjį ekslibrisą, iš karto priklijavau jį ant skolinamų knygų, ant savo archyvinių aplankų, vėliau – ir ant kitų knygų. Mano laiškų popierius papuoštas šio ekslibriso fragmentais. Dailininkės Aušros Čapskytės sukurtas ekslibrisas – tai meniškai pavaizduoti mano pomėgiai su dailininkės man skirtais tekstais. Dailės akademijos profesoriaus Alberto Gursko jubiliejaus proga dovanotas ekslibrisas jaudinančiai subtilus. Juo pažymėjau poezijos knygas. Nuoširdžiai dėkoju dailininkams už pagražintą mano gyvenimą. Doc. Dalia Triponienė

Povilas Šiaučiūnas x3, 80 x 65 1986 12

13


Ramunė Adeikienė Gydytoja akušerė-ginekologė

Aušra Paulauskienė CAD, 50 x 56 2004 14

Birutė Ambrozaitienė Vaikų ligų gydytoja

Laima Bronislava Pučkoriūtė X3, 70 x 30 1966 15


Aurimas Andriušis Gydytojas

Marija Marcelionytė-Paliukė S/col, 110 x 70 2014 16

Aurimas Andriušis Gydytojas

Saulius Ikamas C3 C5, 65 x 52 1986 17


Aurimas Andriušis Gydytojas

Vincas Kisarauskas X3, 62 x 64 1987 18

Aldona Andriekienė Gydytoja kardiologė

Kęstutis Gvalda P7, 12 x 7 1985 19


R. Aleksandravičienė Vidaus ligų gydytoja

Kęstutis Gvalda P7, 115 x 152 1981 20

A. Aleksandravičienė Gydytoja

Irena Geniušienė C4, 115 x 84 1963

21


Rūta Arminaitė Gydytoja

Rimvydas Stanislovas Ašoklis Gydytojas oftalmologas

Justas Tolvaišis MT, 55 x 90 2004 22

Valerijonas Vytautas Jucys X3/2 + col, 120 x 160 2012 23


Kazimieras Vincentas AĹĄoklis

Petras AviĹžonis Gydytojas oftalmologas

Gydytojas administratorius

Valerijonas Vytautas Jucys X3, 65 x 67 1969 24

Aina Karlsone M, 50 x 45 1994 25


Petras Avižonis Gydytojas oftalmologas

Vytautas Osvaldas Virkau P1, 58 x 65 1994 26

Petras Avižonis Gydytojas oftalmologas

Lolita Putramentienė Braza (Zalogienė) X3, 126 x 120 1990 27


Kęstutis Bagdonas

Viktoras Baltaitis

Gydytojas širdies chirurgas

Gydytojas chirurgas

Tatjana Diščenko

Vytautas Jakštas

C3 C5, 55 x 50 2004 28

X5, 70 x 42 1975 29


Zenonas Baranauskas Gydytojas onkologas-radioterapeutas

Aušra Čapskytė P1, 84 x 85 2004 30

Kazys Barniškis Gydytojas chirurgas, urologas

Arūnas Vaitkus CGD, 162 x 122 2017 31


Jonas Basanavičius Gydytojas, visuomenės veikėjas

Gydytojas, visuomenės veikėjas

Augustinas Virgilijus Burba

Alfonsas Čepauskas

C3, C4, 130 x 93 2001 32

Jonas Basanavičius

C3, 118 x 76 2001 33


Jonas Basanavičius Gydytojas, visuomenės veikėjas

34

Jonas Basanavičius Gydytojas, visuomenės veikėjas

Rima Gaižauskaitė

Algis Kliševičius

X1, 132 x 95 2001

CAD, col, 112 x 76 2001 35


Jonas Basanavičius Gydytojas, visuomenės veikėjas

Jūratė Narmontaitė X2, 78 x 68 2014 36

Jonas Basanavičius Gydytojas, visuomenės veikėjas

M. Petrulis CAD, 112 x 76 2011 37


Jonas Basanavičius Gydytojas, visuomenės veikėjas

Elžbieta Zalogaitė X3, 112 x 98 2011 38

Jonas Basanavičius Gydytojas, visuomenės veikėjas

Danutė Žalnieriūtė C3, C5, 108 x 86 2001 39


Ona Barisaitė Gydytoja chirurgė

Gydytoja kardiologė

Vlada Černiauskaitė

Albertas Gurskas

X2, 62 x 40 1974 40

Jūratė Barysienė

MT, 43 x 53 2004 41


Ina marija Bartkevičiūtė Gydytoja psichiatrė

Liliana Bartkienė Gydytoja oftalmologė

Viktorija Daniliauskaitė X3, 60 x 46 1997 42

Romanas Šaliamoras C8, 54 x 55 43


Jūratė Bartulienė Šeimos gydytoja

Aleksandras Ferdinandas Bendoraitis Gydytojas epidemiologas

Povilas Šiaučiūnas x3, 79 x 54 2010 44

Virginijus Venclovas X3, 110 x 65 1993 45


Vytautas Bikneris Gydytojas otorinolaringologas

Povilas Šiaučiūnas X3, 80 x 82 1983 46

Vytautas Bikneris Gydytojas otorinolaringologas

Irena Bajoriūnaitė MT, 44 x 44 1999 47


Jūratė Blažienė Gydytoja otorinolaringologė

algimantas Blažys Gydytojas

MOTO Honeste /Padorumas/

Ryžtingumas – nenykstantis turtas

Laima Bronislava Pučkoriūtė X5, 42 x 70 1983 48

Rasa Žmuidienė C3, 120 x 90 2017 49


Jurgis Brėdikis Gydytojas širdies chirurgas

Gydytojas širdies chirurgas

Mauricio Schwarzman

Paola Pasquare

X1/2, 142 x 118 1994 50

Jurgis Brėdiks

X2, 100 x 65 1994 51


Jurgis Brėdiks Gydytojas širdies chirurgas

Juris Neimanis P1, 132 x 98 1994 52

Vitalė Bružienė Gydytoja chirurgė

Zigmantas Plėštys P5, 83 x 65 2004 53


Aldona Budrienė Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Kęstutis Gvalda P1, 86 x 135 2004 54

Zenonas Buslius Gydytojas psichiatras

Valerijonas Vytautas Jucys X3 P1, 105 x 75 1975 55


Audrius Butkevičius Gydytojas psichiatras

Gydytoja ortopedė-traumatologė

Povilas Šiaučiūnas

Albertas Gurskas

X3, 95 x 65 1991 56

Janina Čekuolienė

MT, 45 x 50 2004 57


Stasys Čepulis Gydytojas, burnos, veido ir žandikaulių chirurgas Pirmasis Lietuvos medicinos bibliotekos direktorius

Alvydas Česas Gydytojas onkologas-chemoterapeutas

Jolanta Česienė Gydytoja dermatovenerologė

58

Lara Claudio

Aušra Čapskytė

X3/4, 154 x 80 1994

MT, 165 x 110 2009 59


Benjaminas Čižiūnas Gydytojas ortopedas-traumatologas

Lolita Putramentienė Braza (Zalogienė) X3, 126 x 88 1992 60

Juozas Čumačenka Gydytojas chirurgas

Alfonsas Čepauskas C3, 135 x 65 2002 61


Emilija Daktaravičienė Gydytoja oftalomologė

Gydytoja oftalomologė

Jonas Kuzminskis (vyresnysis)

Birutė Matijošaitytė

X2, 58 x 48 1981 62

Emilija Daktaravičienė

C3, 53 x 66 1985 63


Emilija Daktaravičienė Gydytoja oftalomologė

Virginijus Venclovas X3, 100 x 100 1992 64

Danutė Deniušytė Vidaus ligų gydytoja

Kęstutis Gvalda P1, 130 x 110 2002 65


Rytis Daukšys Medicinos gydytojas

Irena Danys (Kanada) Gydytoja neurologė

Aušra Čapskytė MT, 105 x 110 2009 66

Viktorija Daniliauskaitė X3, 39 x 28 1990 67


Saulė Daunoravičienė Gydytoja akušerė-ginekologė

Elvyra Marija Saladinskaitė Jurgelionienė C 3, 97 x 67 68

Algirdas Dembinskas Gydytojas psichiatras

Antanas Kmieliauskas MT, 78 x 78 1981 69


Jonas Diktanas

Audronė Dobinaitė

Gydytojas terapeutas

Gydytoja

MOTO Aliis lucens uror /Kiti dega ryškiai/

Autorius nežinomas 60 x 60 70

Vytautas Jakštas C2, 54 x 52 71


Vida Domarkienė (Eigminienė) Vaikų infekcinių ligų gydytoja

Odeta Bražėnienė MT, 92 x 73 2004 72

Vida Domarkienė (Eigminienė) Vaikų infekcinių ligų gydytoja

Vincas Kisarauskas C3, P2/col, 73 x 110 1972 73


Vida Domarkienė (Eigminienė)

Ilona Dvarionienė Gydytoja akušerė-ginekologė

Vaikų infekcinių ligų gydytoja

Saulė Kisarauskienė C3, 48 x 48 1972 74

Danutė Joana Plikionytė C3, 55 x 55 1972 75


Rūta Fabijonavičienė Gydytoja psichiatrė

Mikalojus Povilas Vilutis MT, 175 x 70 1998 76

Federavičius Gydytojas

Klemensas Kupriūnas MT, 175 x 70 2014 77


Elena Gadeikienė

Jonas Gagiškis

Gydytoja otorinolaringologė

Gydytojas chirurgas

Povilas Šiaučiūnas X3, 85 x 75 1991 78

Laima Bronislava Pučkoriūtė P1, 68 x 82 1985 79


Edmundas Vladas Gaidamonis

Rytas Galdikas Gydytojas psichiatras

Gydytojas chirurgas

Alfonsas ÄŒepauskas C3, 110 x 70 2012 80

Valerijonas Galdikas X3/2, 105x60 2004 81


Arūnas Galinis

Romualdas gasiūnas

Gydytojas psichiatras

Šeimos gydytojas

Klemensas Kupriūnas MT, 60 x 40 2004 82

Algimantas Vytėnas C3, 100 x 140 2017 83


Romualdas Gasiūnas

Arimantas Grebelis

Šeimos gydytojas

Gydytojas širdies chirurgas

Kęstutis Vaičiulis P, 85 x 70 2015 84

Kęstutis Gvalda P (fotoreprodukcija), 112 x 114 1994 85


Kęstutis Gricius

Laima Griciūtė

Gydytojas urologas

Gydytoja onkologė

Taida Balčiūnienė

Aušra Čapskytė

MT, 73 x 70 2004 86

MT, 130 x 75 2010 87


Asta Grigaliūnienė Gydytoja kardiologė

Obelis Rudame arime greit nubus vieniša obelis su Kalėdiškais bumbulais, lyg visus pagimdžius vaikus išdidi moteris, susitaikanti net su karais. Dunksi, krenta žemyn vaikai – obuoliai, prasižergia suskilę plačiai, įsiurbia gelmėn vienadieniai drugiai, sparnelius suglaudę stačiai. Apgraužti, svetimi, guli jie nebyliam rėžime, kol atsėlins šalna, kaip mūsiškiai tremty, viens prie kito parimę šalia obuoliai šiam rudens peizaže....

Romualdas Grigaliūnas Gydytojas ortopedastraumatologas

Prie šulinio Kai norisi lėkti iš namų įspūdžių bėgiais gerk šaltą vandenį, neliko jokių bilietų pažaisti kėgliais smūgiuojant į dabartį, nutrinsi šitaip padus mesdamas priekin širdį jos nebepavysi, burnoj šulinys slidus užsispyrimą girdi semk ir pagysi, skauda gyvenimo plaučius alergiškų jausmų glėbyje skausmingų sakinių gimdymas, kurčių pribuvėjų žodžius įspaudžia man odoje šachmatų figūrų stumdymas....

Pastebėjai kaip mūsų oda pamažu pasidengia raukšlelių žieve? Taip ir tampam kiekvienas medžiu, susilietę veidais su žeme...

Asta Grigaliūnienė MT 2017 88

Asta Grigaliūnienė C3 2017 89


Audrius Grigas

Albinas Grincevičius

Gydytojas psichiatras

Gydytojas chirurgas

Povilas Šiaučiūnas

Klemensas Kupriūnas

X3, 98 x 63 2012 90

MT, 110 x 70 2014 91


Birutė Margarita Griškevičienė

Laimonas Griškevičius Gydytojas hematologas

Vidaus ligų gydytoja

Jūratė Kemeklytė Bagdonienė CAD, 60 x 75 2017 92

Aušra Čapskytė MT, 120 x 120 2009 93


Gražina Gudaitė Gydytoja psichiatrė

Daliūtė Ivanauskaitė X3/col, 70 x 110 2013 94

Eugenija Guogienė Gydytoja pulmonologė

Elvyra Marija Saladinskaitė Jurgelionienė C3, 98 x 60 1983 95


Danutė Gurauskienė Gydytoja

Danguolė Gurauskienė (Sondeckytė 1925–2008) Gydytoja

Kęstutis Gvalda P, 100 x 135 2002 96

Irena Trečiokaitė Žebenkienė C3, 92 x 72 1974 97


Ona Gureckienė

Vaclovas Intas

Gydytoja

Gydytojas terapeutas

Valerijonas Vytautas Jucys X3/2, 110 x 90 2001 98

Vilmantas Žumbys X3, 185 x 80 2014 99


Vidmantas Jakubauskas Gydytojas kardiologas

Kęstutis Gvalda P, 65 x 55 1980 100

Žydrūnė Jakštonienė Vaikų ligų gydytoja

Stanislava Darija Maleckienė C3, 70 x 42 1994 101


Rasa Jančiauskienė

Feliksas Jankevičius

Gydytoja onkologė-chemoterapeutė

Gydytojas urologas

Aušra Čapskytė

Aušra Čapskytė

P1, 130 x 115 2009 102

MT, 110 x 110 2009 103


Ingrida Janulevičienė

Zigmas Januškevičius

Gydytoja oftalmologė

Gydytojas kardiologas

Moto Cum angustiae tum ferociter protinus /Kuo sunkesnė padėtis, tuo narsiau pirmyn/

MOTO Pro salute vitae hominis /Žmogaus gyvybės išgelbėjimui/

Kas patinka širdžiai, to ir akys ieško.

Rasa Žmuidienė C3, 100 x 70 2017 104

Vaclovas Kosciuška P1, 98 x 58 1963 105


Daiva Jasaitienė

Algimantas Jasulaitis

Gydytoja dermatologė

Gydytojas teismo medicinos ekspertas

Elvyra Marija Saladinskaitė Jurgelionienė C3, 60 x 75 Apie 1983 106

Aušra Čapskytė MT, 80 x 70 1999 107


Darius Jauniškis Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Vladas Lisaitis X3, 90 x 130 2004 108

Irena Jodelienė Gydytoja

Elvyra Marija Saladinskaitė Jurgelionienė C3, 112 x 70 1981 109


Vytautas Jovaišas Gydytojas chirurgas

Vladas Lisaitis X3, 110 x 100 2004 110

Henrikas Juknavičius Vidaus ligų gydytojas

Kostas Katkus P1, 90 x 60 1987 111


Linas Juodelė Gydytojas urologas

Gydytoja onkologė

Arūnas Prelgauskas

Aušra Čapskytė

P, 70 x 50 2000 112

Elona Juozaitytė

P1, 130 x 90 2009 113


Birutė Juozapavičienė Gydytoja

Stanislava Darija Maleckienė C3, C5, 50 x 55 1997 114

Pranas Jurevičius Vidaus ligų gydytojas

Birutė Matijošaitytė C3, 32 x 32 1972 115


Vaclovas Jurkuvėnas

Janina Jušėnaitė

Gydytojas anesteziologasreanimatologas

Gydytoja reumatologė

Aušra Čapskytė MT, 105 x 140 2012 116

Janina Lili Paškauskaitė X3, 111 x 55 1963 117


Gediminas Kaluina Gydytojas chirurgas

Vladislava Černiauskaitė X3, 60 x 60 1977 118

Gintaras Karalevičius Gydytojas vaikų chirurgas Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Živilė Minkute C2, 87 x 37 2014 119


Valerijus Karmanovas

Romas Kašinskas

Gydytojas anesteziologas-reanimatologas

Gydytojas otorinolaringologas

Mikalojus Povilas Vilutis MT, 95 x 60 2004 120

Aušra Paulauskienė P7, 82 x 56 2002 121


Romualdas Katinas

Emilija Katinienė

Gydytojas

Gydytoja oftalmologė

Klemensas Kupriūnas X3, 118 x 30 2004 122

Elvyra Marija Saladinskaitė Jurgelionienė C3, 105 x 80 1989 123


Algirdas Leonas Kaunas Gydytojas psichiatras

Valentinas Antanavičius L, 110 x 68 1970 124

Algirdas Leonas Kaunas Gydytojas psichiatras

Saulė Kisarauskienė C3, 53 x 50 1972 125


Algirdas Leonas Kaunas Gydytojas psichiatras

Albertas Gurskas MT, 35 x 35 2004 126

Algirdas Leonas Kaunas Gydytojas psichiatras

Živilė Žviliūtė X3, 105 x 110 2004 127


Marija Regina Kaziūnienė Vaikų ligų gydytoja

Živilė Žviliūtė MT, 105 x 80 2014 128

Andrius Kazlauskas Gydytojas neurologas

Stanislavas Darija Maleckienė C3 C5, 95 x 80 1997 129


Vilija Kentrienė Gydytoja psichiatrė

Vaikų ligų, intensyvios terapijos gydytojas

Justas Tolvaišis

Rima Liucija Gaižauskaitė

MT, 90 x 53 2004 130

Rimantas Kėvalas

C8, 135 x 118 2009 131


Aleksandras Kibarskis Gydytojas kardiologas

Vidaus ligų gydytojas, kardiologas

Zigmantas Plėštys

Joceline Benoit

P5, 70 x 63 2004 132

Chackelis Kibarskis

X2, 130 x 120 1994 133


Vytautas Kirsnys Gydytojas terapeutas

Henrikas RatkeviÄ?ius CGD, 95 x 70 2004 134

Vytautas Kirsnys Gydytojas terapeutas

Valerijonas Vytautas Jucys X3/2, 90 x 60 1976 135


Rimantas Kisielius Vidaus ligų gydytojas

Edmundas Mažrimas X3, 53 x 65 2014 136

Rasa Kizlaitienė Gydytoja neurologė

Mikalojus Povilas Vilutis MT, 85x 75 2008 137


Vida Klezienė Vidaus ligų gydytoja

Kęstutis Gvalda C5, 70 x 56 1980 138

Leonas Klumbys Gydytojas neurochirurgas

Anelė Žalytė X3, 57 x 57 1976 139


Petras Klusas Gydytojas ortopedas-traumatologas

Petras Jurgis Knizikevičius Gydytojas akušeris-ginekologas

Vida Navikienė MT, 124 x 48 2004 140

Stasė Medytė 2003 141


ManvYlius Kocius Gydytojas ortopedas-traumatologas

Aušra Čapskytė MT, 113 x 110 2007 142

Jūratė Kojelienė Gydytoja kardiologė

Kęstutis Gvalda X5 C, 45 x 81 1993 143


Jūratė Kojelienė Gydytoja kardiologė

Rasa Dočkutė MT, 100 x 88 2004 144

Henrikas Kondratavičius Gydytojas

Rasa Dočkutė MT, 80 x 80 2004 145


Henrikas Kontrimavičius Gydytojas radiologas

Gydytojas onkologas-chemoterapeutas

Juozas Gecevičius

Kęstutis Gvalda

P1, 80 x 110 2003 146

Ričardas Kriaučiūnas

P7, 86 x 83 1985 147


Marijonas Krikštopaitis Gydytojas terapeutas

Irena Geniušienė C1, 98 x 92 1968 148

Marijonas Krikštopaitis Gydytojas terapeutas

Domicelė Tarabildienė P1, 85 x 65 1975 149


Rita Krikštopaitytė Gydytoja

Domicelė Tarabildienė P1, X, 150 x 115 1978 150

Valentina Krivošejeva Vidaus ligų, šeimos gydytoja

Natalija Jurevičienė C3, 50 x 50 2014 151


Zita Aušrelė Kučinskienė

Vincas Kudirka

Laboratorinės medicinos gydytoja

Gydytojas, visuomenės veikėjas

Aušra Čapskytė MT, 110 x 130 2009 152

Marina Maksutova MT, 100 x 131 1994 153


Vincas Kudirka Gydytojas, visuomenės veikėjas

Birutė Matijošaitytė C3 C5, 45 x 78 1988 154

Dalia Kurlavičienė Gydytoja psichiatrė

Klemensas Kupriūnas MT, 92 x 68 2014 155


Vladas Kuzma

Vladas Kuzma

Gydytojas chirurgas

Gydytojas chirurgas

Fedail Yilmaz X1/3 col, 190 x 140 1994 156

Vytautas Petronis Mt, 62 x 57 1994 157


Robertas Kvaščevičius Gydytojas neurochirurgas

Henrikas Ratkevičius CGD, 88 x 114 2000 158

Giedrė Kviecinskienė Gydytoja radiologė

Lolita Putramentienė Braza (Zalogienė) X3, 92 x 92 2012 159


Virginija Kvietkauskienė Gydytoja akušerė-ginekologė

Liutauras Labanauskas Vaikų ligų gydytojas Gydytojas vaikų gastroenterologas

MOTO Mea vita est medicina /Mano gyvenimas – medicina/

Taida Balčiūnienė MT, 58 x 75 2004 160

Goda Žmuidaitė MT, 110 x 70 2014 161


Liutauras Labanauskas Vaikų ligų gydytojas Gydytojas vaikų gastroenterologas

MOTO Mea vita est medicina /Mano gyvenimas – medicina/

Liutauras Labanauskas Vaikų ligų gydytojas Gydytojas vaikų gastroenterologas

MOTO Mea vita est medicina /Mano gyvenimas – medicina/

Gyvenimas trumpas – menas amžinas /Hipokratas/

Rasa Žmuidienė C3, 100 x 30 2014 162

Gerutis Kalpokas X3, 85 x 80 1997 163


Alvydas Pranas Laiškonis

Aldona Lapytė

Infekcinių ligų gydytojas

Gydytoja psichiatrė

Danutė Joana Plikionytė C3, 50 x 65 2001 164

Povilas Šiaučiūnas X3, 90 x 58 2012 165


Povilas Lastauskas Vaikų ligų gydytojas

Klemensas Kupriūnas MT, 98 x 70 2014 166

Aleksandras Laucevičius Gydytojas kardiologas

Aušra Čapskytė MT, 130 x 105 2009 167


Liubomiras Laucevičius Gydytojas terapeutas

Gydytoja onkologė

Kostas Dockus

Aušra Čapskytė

P1, 64 x 47 1962 168

Ramunė Lauciuvienė

MT, 115 x 110 2013 169


Danutė Laurelienė Gydytoja psichiatrė

Janina Bertašiūtė C3, 50 x 80 1978 170

Evaldas Laurenčikas Gydytojas neuroradiologas

Aušra Čapskytė MT, 95 x 78 2006 171


Gerardas Lazdauskas Gydytojas administratorius

Abdominalinės chirurgijos gydytojas

Klemensas Kupriūnas

Klemensas Kupriūnas

MT, 100 x 70 2014 172

Raimundas Leipus

MT, 70 x 98 2014 173


Rita Leipuvienė Šeimos gydytoja

Gydytoja neurologė

Aurina Paškevičienė

Antanas Olbutas

MT, 114 x 92 2004 174

Loreta Leščinskienė

P1, 95 x 80 2016 175


Antanas Lidžius Gydytojas rentgenologas

Ona Vida Liepienė Gydytoja otorinolaringologė

Kristina Lidžiuvienė Gydytoja odontologė

Irena Bajoriūnaitė MT, 90 x 70 1998 176

Živilė Žviliūtė MT, 95 x 100 2014 177


Sigita Lipovienė Gydytoja kardiologė

Povilas Šiaučiūnas X3, 75 x 95 1986 178

Silva Liutkienė Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja

Antanas Olbutas P1, 130 x 70 2003 179


Virginija Lukšienė Vaikų ligų gydytoja

Dail. Nina Bastytė O3, 104 x 110 2017 180

Audronė Lukšytė Gydytoja onkologė-chemoterapeutė

Aušra Čapskytė MT, 75 x 50 2003 181


Nino Mackina Gydytoja psichiatrė, vaikų ir paauglių psichiatrė

Tatjana Diščenko C3, 100 x 100 2004 182

Ramutė Macutkevičiūtė Gydytoja

Stanislava Žilienė C3, 115 x 85 1976 183


Juozas Mačiukaitis Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas psichiatras

Povilas Šiaučiūnas

Aušra Čapskytė

X3, 90 x 55 1938 184

Valentinas Mačiulis

MT, 90 x 115 2008 185


Valentinas Mačiulis Gydytojas psichiatras

Vidaus ligų gydytoja

Povilas Šiaučiūnas

Kostas Katkus

X3, 90 x 60 2012 186

Regina Elvyra Mačionienė

CAD, 110 x 113 2004 187


Gintaras Makštutis Laboratorinės medicinos gydytojas

Lolita (Zalogienė) Putramentienė Braza X3, 81 x 41 1988 188

Leonas Maleckas Gydytojas akušeris-ginekologas

Stanislava Darija Maleckienė C3, 114 x 78 1979 189


Algimantas Marcinkevičius Gydytojas širdies chirurgas

Stanislava Žilienė C3, 120 x 80 1978 190

Algimantas Marcinkevičius Gydytojas širdies chirurgas

Vytautas Petronis MT, 80 x 80 2004 191


Algimantas Marcinkevičius Gydytojas širdies chirurgas

Aina Karlsone P1, 77 x 79 1994 192

Algimantas Marcinkevičius Gydytojas širdies chirurgas

Cristina Vigano X1, 80 x 116 1994 193


Algimantas Marcinkevičius

Audronė Marcinkutė Infekcinių ligų gydytoja

Gydytojas širdies chirurgas

Algirdas Indrašius X3, 80 x 111 1994 194

Rima Liucija Gaižauskaitė C3, 85 x 60 2014 195


Audronė Marcinkutė Infekcinių ligų gydytoja

Kęstutis Gvalda MT, 115 x 111 2000 196

Stasys Matulaitis Gydytojas, visuomesnės veikėjas

Stasys Rutkauskas MT, 118 x 120 2004 197


Gražina Matulienė Gydytoja kardiologė

Klemensas Kupriūnas MT, 100 x 70 2014 198

Gražina Matulienė Gydytoja kardiologė

Algirdas Indrašius X3, 112 x 112 1994 199


Vilius Matulionis Vidaus ligų gydytojas

Paulė Čyžaitė CAD, 105 x 55 2017 200

Pranas Mažylis Gydytojas akušeris-ginekologas

Mauricio Schwarzman X1, 142 x 120 1994 201


Pranas Mažylis Gydytojas akušeris-ginekologas

Claudio Lara X3 X4, 70 x 100 1994 202

Pranas Mažylis Gydytojas akušeris-ginekologas

Aina Karlsone P1, 100 x 64 1994 203


Danutė Mažonytė Gydytoja akušerė-ginekologė

Valerijonas Vytautas Jucys X3/3, 90 x 75 1974 204

Vilija Melngailaitė Gydytoja ftiziatrė

Irena Žemaitytė Geniušienė L, 60 x 65 1958 205


Juozas MeĹĄkauskas Gydytojas, medicinos istorikas

Aina Karlsone P1, 66 x 62 1994 206

Juozas MeĹĄkauskas Gydytojas, medicinos istorikas

Aleksandru Radulesku C4, 187 x 82 1994 207


Auksė Mickienė Infekcinių ligų gydytoja

Ugnius Mickis Gydytojas patologas

Juokas yra geriausias vaistas.

Goda Žmuidaitė MT, 70 x 70 2017 208

Aušra Čapskytė MT, 110 x 140 2009 209


Stasė Mičelytė Gydytoja chirurgė, urologė

Vytautas Valius MT, 83 x 63 1990 210

Stasė Mičelytė Gydytoja chirurgė, urologė

Kęstutis Ramonas CD, 111 x 68 2004 211


Gintaras Migauskas Gydytojas neurochirurgas

Vaikų ligų gydytoja

Jūratė Narmontaitė

Petras Rauduvė

C3, 122 x 120 2014 212

Elena Miknevičienė

X2, 72 x 42 1972 213


Artūras Milašauskas Gydytojas kraujagyslių chirurgas

Regina Milašauskienė Gydytoja neurologė

Atrūras Milašauskas Gydytojas kraujagyslių chirurgas

Povilas Šiaučiūnas X3, 90 x 75 1985 214

Henrikas Mazūras CGD, 60 x 114 215


Gediminas Miliūnas Gydytojas neurochirurgas

Nijolė Misiūnienė Gydytoja terapeutė, reumatologė

Vytautas Valius Zigmantas Plėštys P5, 70 x 65 216

MT, 94 x 106 2002 217


Vladas Minius Gydytojas ftiziatras pulmonologas, publicistas

Vytautas Valius MT, 84 x 63 1992 218

Gediminas Kazys Mockus Gydytojas urologas

Alfonsas ÄŒepauskas C3, 90 x 55 2010 219


Algimantas Mudėnas Gydytojas chirurgas

Aušra Čapskytė MT, 65 x 60 2002 220

Jonas Vytautas Nainys Teismo medicinos gydytojas, antropologas

Jūratė Stauskaitė C3, 80 x 58 1980 221


Petras Narbutas Gydytojas chirurgas

Petras Narbutas Gydytojas chirurgas

MOTO Quod medicamenta non sanat, ferrum sanat /Ko vaistai nepagydo, medicina pagydo/

Vincas Kisarauskas P2, 80 x 87 1974 222

Vida NorkutÄ— C3, 64 x 64 1974 223


Remigijus Valdemaras Nargėla

Konradas Nastopka Gydytojas refleksoterapeutas

Gydytojas pulmonolas

Elvyra Marija Saladinskaitė Jurgelionienė C3, 113 x 92 1989 224

Vida Norkutė C3, 64 x 54 1974 225


Albinas Naudžiūnas Vidaus ligų gydytojas, pulmonologas

Algirdas Neveravičius Gydytojas terapeutas

MOTO Sic transit gloria mundis /Taip praeina pasaulio garbė/

Didžiosios Lokės žvaigždynas simbolizuoja gebėjimą perprasti gyvąją gamtą

Irtas Žmuida CAD, 80 x 50 2017 226

Povilas Šiaučiūnas X3, 75 x 65 1999 227


Juozas Olekas Gydytojas mikrochirurgas

Alfonsas ÄŒepauskas C3, 112 x 94 2006 228

Vytautas Opolskis Gydytojas

Stanislava Darija MaleckienÄ— C3, C5, 55 x 40 1997 229


Kazys O탑elis Gydytojas patologas

Vytautas Osvaldas Virkau MT, 64 x 64 1994 230

Albertas O탑i큰nas Gydytojas chirurgas

Antanas Ku훾as X1, 78 x 52 1978 231


Gražina Pačėsienė Gydytoja kardiologė

Valentinas Ajauskas CAD, 55 x 40 2014 232

Pranas Pakonaitis Gydytojas otorinolaringologas

Janina Lili Paškauskaitė X3, 100 x 80 1968 233


Gintarė Paškevičiūtė Breivienė Gydytoja vaikų chirurgė

Mikalojus Povilas Vilutis MT, 105 x 70 2002 234

Dalius Petras Patkauskas Gydytojas anesteziologas-reanimatologas

Povilas Šiaučiūnas X3, 85 x 65 1988 235


Laisvutis Paulavičius

Vincas Paulikas

Gydytojas psichiatras

Gydytojas neurologas

Justas Tolvaišis MT, 50 x 92 2004 236

Kęstutis Gvalda P7, 44x 43 1985 237


Vincas Paulikas

Dainius Pavalkis

Gydytojas neurologas

Gydytojas chirurgas

Jūratė Stauskaitė

Aušra Čapskytė

C3, 74 x 65 1985 238

MT, 150 x 100 2010 239


Egidijus Pečiulis Šeimos gydytojas

Henrikas Ratkevičius CAD, 90 x 95 2004 240

Laisvūnė Petkevičienė Gydytoja dietologė

Gerardas Bagdonavičius P1, 160 x 150 1973 241


Stasys Petkevičius Gydytojas chirurgas

Gerardas Bagdonavičius P1, 160 x 150 1975 242

Tadas PETRAITIS Gydytojas chirurgas, urologas

Alfreda Venslovaitė Zokaitienė Gintalienė C3, 63 x 51 243


Aldona Petravičienė Gydytoja gastroenterologė

Birutė Matijošaitytė X3, 60 x 60 1994 244

Zita Petrokienė Gydytoja akušerė-ginekologė

Klemensas Kupriūnas P1, 78 x 110 2004 245


Vincas Pietaris

Ina Piličiauskienė

Gydytojas, rašytojas

Vaikų ligų gydytoja

Vytautas Osvaldas Virkau MT, 70 x 40 1994 246

Antanas Olbutas P1, 64 x 80 2014 247


Audronė Pikžirnienė

Juozas Pipinis

Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Gydytojas terapeutas, kardioreumatologas

MOTO Omnium profecto artium medicina nobilissma. Hippocrates Iš visų mokslų kilniausia yra medicina /Hipokratas/

Paulė Čyžaitė CAD 2017 248

Ieva Labutytė C, 85 x 103 1981 249


Marija Pleckevičienė Vaikų ligų gydytoja

Klemensas Kupriūnas MT, 100 x 70 2014 250

Jurgis Algirdas Pliuškys Vidaus ligų gydytojas

Valerijonas Vytautas Jucys X3/2 col, 105 x 85 1977 251


Kęstutis Pranckevičius Gydytojas ortopedas-traumatologas

Živilė Žviliūtė MT, 95 x 80 2014 252

Juozas Pundzius Abdominalines chirurgijos gydytojas

Aušra Čapskytė MT, 140 x 105 2010 253


Dainius Pūras Gydytojas psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras

Taida Balčiūnienė MT, 88 x 48 2004 254

Algimantas Raugalė Vaikų ligų gydytojas

Valerijonas Vytautas Jucys C3/col, 58 x 54 1971 255


Eugenija Reinikovienė

Alvydas Repečka

Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Klinikinės toksikologijos gydytojas

Povilas Šiaučiūnas X3, 75 x 55 2010 256

Rima Liucija Gaižauskaitė X3 C4, 85 x 60 2014 257


Jurgis RepĹĄys Gydytojas chirurgas, proktologas

Valerijonas Galdikas X3/2, 90 x 60 2004 258

Jurgis Gediminas Rimdeika Gydytojas

Stanislava Darija MaleckienÄ— P1, 45 x 25 1982 259


Algirdas Ručinskas Gydytojas anesteziologas-reanimatologas

Danutė Joana Plikionytė P1, 40 x 45 1975 260

Milda Ručinskienė Gydytoja psichiatrė

Viktorija Daniliauskaitė X3, 98 x 48 1994 261


Vilius Rudaitis Gydytojas akušeris-ginekologas

Povilas Šiaučiūnas X3, 88 x 63 2011 262

Stasys Ruibys Gydytojas klinikinis fiziologas

Jonas Liolys X1, 80 x 30 1964 263


Vacys Sadauskas Gydytojas akušeris-ginekologas

Raimundas Sakalauskas Gydytojas pulmonologas

Petras Gediminas Pempė P1, 50 x50 1979 264

Aušra Čapskytė MT, 130 x 100 265


Laima Sakalauskienė

Virgilijus Sakalinskas

Infekcinių ligų gydytoja

Gydytojas otorinolaringologas

Danutė Žalnieriūtė

Mikalojus Povilas Vilutis

C3, 70 x 80 1982 266

MT, 95 x 60 2004 267


Nijolė Saniukienė Vaikų ligų gydytoja

Taida Balčiūnienė MT, 70 x 45 2004 268

Palmyra Semėnienė Gydytoja kardiologė

Kęstutis Gvalda P1, 82 x 84 1985 269


Benjaminas Siaurusaitis Gydytojas vaikų chirurgas

Danutė Joana Plikionytė C3, 111 x 48 1976 270

Benjaminas Siaurusaitis Gydytojas vaikų chirurgas

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė C3, 110 x 83 1975 271


Vytautas Sirvydis Gydytojas širdies chirurgas

272

Vytautas Sirvydis Gydytojas širdies chirurgas

Sonja Brijs

Kęstutis Gvalda

X3, 115 x 80 1994

P, 105 x 112 1994 273


Vytautas Sirvydis Gydytojas kardiochirurgas

Algirdas Indrašius X3, 120 x 120 1994 274

Vytautas Sirvydis Gydytojas širdies chirurgas

Klemensas Kupriūnas MT, 125 x 95 2004 275


Vytautas Sirvydis Gydytojas širdies chirurgas

Vytautas Petronis MT, 57 x 60 1994 276

Jokūbas Skliutauskas Gydytojas terapeutas

Klemensas Kupriūnas P1, 92 x 64 1985 277


Iveta Skurvydienė Vaikų ligų gydytoja, pulmonologė

Edmundas Mažrimas X3, 130 x 75 2014 278

Zdislavas Skvarciany Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Vladas Lisaitis X3/3, 120 x 95 2004 279


Alfredas Smailys Gydytojas ortopedas-traumatologas

Povilas Šiaučiūnas X3, 90 x 65 1991 280

Alfredas Smailys Gydytojas ortopedas-traumatologas

Vladimiras Panaskovas C3/C4, 113 x 72 2012 281


Danutė Marija Speičienė Gydytoja gastroenterologė, hepatologė

Danutė Joana Plikionytė C3, 110 x 75 1981 282

Sergejus Spiridonovas Gydytojas

Valerijonas Vytautas Jucys X3/2, 90 x 85 1977 283


Jūratės Staikūnienė Vidaus ligų gydytoja, alergologė klinikinė imunologė

Daiva Stanislovaitienė Vaikų ligų gydytoja

Moto Multum laborare. Multum convivare. /Daug dirbk, daug linksminkis./

Goda Žmuidaitė mt, 100 x 110 2017 284

Natalija Jurevičienė C3, 50 x 50 2014 285


Marytė Stankevičiūtė Gydytoja

Birutė Matijošaitytė L, 90 x 50 1985 286

Skaidrė Stasiulienė Gydytoja terapeutė

Valerijonas Vytautas Jucys X3/2 col, 100 x 80 1982 287


Genovaitė Stasiulionytė Gydytoja reumatologė

Kęstutis Gvalda S1, 132 x 44 1981 288

Rima Steponėnienė Gydytoja kardiologė

Valerijonas Vytautas Jucys X3/3, 110 x 75 2002 289


Alina Stigienė

Juozas Stirbys

Gydytoja psichiatrė

Gydytojas fitoterapeutas

Austėja Jakaitė C3, 50 x 50 2014 290

Marta Valaikienė C3, 90 x 72 1983 291


Strazdelienė Gydytoja

Irena Trečiokaitė Žebenkienė C3, 80 x 58 1983 292

Strazdelienė Gydytoja

Kostas Katkus P1, 60 x 26 1969 293


petras Strupas

Mečys Stukonis

Gydytojas anesteziologas-reanimatologas

Gydytojas onkologas

Laima Bronislava Pučkoriūtė C3, 88 x 88 1985 294

Algimantas Švažas X3, 60 x 60 295


Mečys Stukonis

Antanas Sučila

Gydytojas onkologas

Gydytojas chirurgas

Algimantas Švažas Autorius nežinomas C3, 70 x 112 296

P1, 65 x 49 1977 297


Antanas Sučila

Antanas Sučila

Gydytojas chirurgas

Gydytojas chirurgas

Elvyra Marija Saladinskaitė Jurgelionienė C3, 125 x 93 1980 298

Virginija Kalinauskaitė C3/col, 75 x 125 2014 299


Mykolas Sučila Gydytojas chirurgas

Saulius Ikamas C3 C5, 110 x 74 1983 300

Cemachas Šabadas Gydytojas, visuomenės veikėjas

Milda Dainovskytė C3, 78 x 78 2014 301


Romualdas Šaferis

Inga Šakalytė

Gydytojas neurologas

Vaikų ligų gydytoja

Rasa Šaferienė Gydytoja odontologė

Arūnas Augutis 10 x 15 2004 302

Antanas Rimantas Šakalys S, 31 x 45 1985 303


gintarė Šakalytė Gydytoja kardiologė

Alina Elena ČekanauskaitėŠaulauskienė Gydytoja akušerė-ginekologė

MOTO Concordia parvae res crescunt, discordia maxima delabuntur /Sutariant iš mažų dalykų išauga dideli, nesutariant – sunyksta ir labai dideli/

Egidijus Rudinskas C3, 210 x 297 2015 304

Laima Bronislava Pučkoriūtė X3, 92 x 53 1962 305


Vytautas Šimkus Šeimos gydytojas

Vladas Šimkūnas Gydytojas psichiatras

Valerijonas Vytautas Jucys X3, 55 x 66 1977 306

Gražina Didelytė C3, 62 x 62 307


Rokas Šliūpas Gydytojas, visuomenės veikėjas

Rokas Šliūpas Gydytojas, visuomenės veikėjas

Mauricio Schwarzman X1/2, 112 x 114 1994 308

Adrian Giacchetti X3, 118 x 115 309


Loreta Šveikauskienė Gydytoja oftalmologė

Virginija Kalinauskaitė C3, 100 x 100 2014 310

Laima Šveistytė Gydytoja akušerė-ginekologė

Saulė Kisarauskienė MT, 90 x 53 1981 311


Laima Šveistytė

Gytis Šustickas

Gydytoja akušerė-ginekologė

Gydytojas neurologas

Janina Bertašiūtė

Kęstutis Ramonas

C3, 60 x 60 1978 312

CAD, 70 x 70 2004 313


Edmundas Štarolis Gydytojas urologas

Jaunutis Marijonas Tamašauskas Gydytojas neurochirurgas

Klemensas Kupriūnas MT, 90 x 56 2004 314

Alfonsas Čepauskas C3, C5, 100 x 62 1991 315


Filomena Taunytė Vidaus ligų gydytoja, pulmonologė

Janina Bertašiūtė C3, 75 x 56 1975 316

Filomena Taunytė Vidaus ligų gydytoja, pulmonologė

Taida Balčiūnaitė MT, 80 x80 2004 317


Filomena Taunytė Vidaus ligų gydytoja, pulmonologė

Rimvydas Toločka Gydytojas otorinolaringologas

Asta Toločkienė Gydytoja nefrologė

Stasys Rutkauskas MT, 112 x 112 2004 318

Jūratė Kemeklytė Bagdonienė CAD, 50 x 80 2017 319


Pranas Trainys Gydytojas otorinolaringologas

Klemensas KupriĹŤnas MT, 40 x 35 1985 320

Petras Tranauskas Gydytojas chirurgas

Klemensas KupriĹŤnas MT, 95 x 70 2014 321


Algimantas Trečiokas Gydytojas administratorius

Autorius nežinomas 80 x 80 1984 322

Dalia Triponienė Gydytoja kraujagyslių chirurgė

Aušra Čapskytė MT, 130 x 110 2008 323


Dalia Triponienė Gydytoja kraujagyslių chirurgė

Vytautas Triponis Gydytojas kraujagyslių chirurgas

Vytautas Triponis Gydytojas kraujagyslių chirurgas

Danutė Joana Plikionytė C3, 125 x 90 1982 324

Aušra Čapskytė MT, 130 x 100 2009 325


Igoris Tumakovas

Ramūnas Unikas

Gydytojas akušeris-ginekologas

Gydytojas kardiologas

Klemensas Kupriūnas

Vilmantas Žumbys

MT, 100 x 85 2001 326

C3/lit, 77 x 50 2014 327


A.Urbonas Gydytojas chirurgas

Algirdas Indrašius X3, 112 x 112 1994 328

Audronė Usonienė Gydytoja akušerė-ginekologė

Taida Balčiūnienė MT, 105 x 55 2004 329


Jurgita Ušinskienė

Algirdas Utkus

Gydytoja radiologė

Gydytojas genetikas

Aistė Kanapickaitė X1, 78 x 88 2014 330

Aušra Čapskytė MT, 115 x 95 2012 331


Giedrius Uždavinys

Kazys Vadopalas

Gydytojas širdies chirurgas

Gydytojas chirurgas

Valentinas Ajauskas CGD, 45 x 30 2014 332

Klemensas Kupriūnas MT, 100 x 70 333


Laimutė Vaidelienė Vaikų ligų gydytoja

Vida Vaidotaitė Šeimos gydytoja

Moto Summa vitae – virtutes inaestimabilias servare /Svarbiausia gyvenime – išsaugoti tas vertybes, kurių negali nupirkti už jokius pinigus/

Stenkitės, kad grožį papildytų pastovios vertybė. /Ezopas/

Goda Žmuidaitė MT, 130 x 80 2017 334

Petras Gediminas Pempė P, 43 x 50 1990 335


Rytė Vailionytė Vilimienė Gydytoja

Irena Žemaitytė Geniušienė L, 82 x 53 1958 336

Laimutė Vaišvilienė Šeimos gydytoja

Austėja Masevičiūtė C4, 120 x 75 2014 337


Liusė MackevičiūtėValantinienė

Jonas Valantinas Gydytojas gastroenterologas

Gydytoja mikrobiologė

Jonas Kęstutis Valantinas Gydytojas chirurgas

MOTO Medicina est ars curandi /Medicina yra gydymo menas/

Ramunė Kalniūnaitė Noreikienė S, 60 x 90 1979 338

Nijolė Šaltenytė C3, 100 x 70 1983 339


skaidra Valiukevičienė Gydytoja dermatovenerologė

Algirdas Valiulis Gydytojas kardiologas

Moto Perpetuum commutans /Amžinai besikeičiantis/

Jūs nusipelnėte eiti aukštai pakelta galva ir niekada netrūkti džiaugsmo. Jo šitiek daug, jog negalite nesidalinti su tais, kurie šalia, kurie širdy, kurie Jūsų kaip duonos, kaip saulės spindulio kaip šilto vėjo gūsio laukia. Ir gimsta širdyje šviesi palaima, prasmingas žodis ir šviesiaplaukė viltis...

Vytautas Aleksandravičius C3, 180 x 130 2001 340

Kęstutis Gvalda P7, 66 x 50 1985 341


Juozas Valentinas Gydytojas vaikų urologas

Konstantinas Povilas Valuckas Gydytojas radioterapeutas

Taida Balčiūnienė MT, 98 x 52 2004 342

Aušra Čapskytė MT, 130 x 105 2009 343


Edvardas Varnauskas

Vitalij Varygin

Gydytojas kardiologas

Gydytojas urologas

Vincas Kisarauskas

Vytautas Petronis

X3, 63 x 78 1977 344

MT, 86 x 83 2014 345


Danguolė Aldona Vasiliauskienė Gydytoja reabilitologė

Aleksandras Venckauskas Gydytojas akušeris-ginekologas

Valerijonas Vytautas Jucys Taida Balčiūnaitė MT, 90 x 60 346

X3, 90 x 105 1983 347


Jonas Vekteris Gydytojas radiologas

Aurelijus Veryga Gydytojas psichiatras

MOTO Nihil accidens in vita nostra. /Niekas mūsų gyvenime nevyksta atsitiktinai./

Užuominos apie žmogaus prigimties trapumą.

Laima Bronislava Pučkoriūtė C3, 85 x 5 1980 348

Rasa Žmuidienė C3, 100 x150 2017 349


Albinas Vidugiris

Antanas VileiĹĄis

Gydytojas kardiologas

Gydytojas terapeutas

Kęstutis Gvalda C3, 52 x 40 1993 350

Valerijonas Vytautas Jucys X3, 113 x 75 2006 351


Astra Vitkauskienė

Aleksandras Vitkus

Laboratorinės medicinos gydytoja

Gydytojas histologas-embriologas

MOTO Omnia mala in bona sunt convertenda. /Nėra to blogo, kas neišeitų į gera./

Moto Conflagro aliis flagranti. /Sudegu, degdamas kitiems./

Namų ir gyvybės saugotojas katinas

Goda Žmuidaitė MT, 110 x 110 2017 352

Rasa Žmuidienė C3, 80 x 70 353


Kęstutis Vitkus Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Mantas Arbačiauskas

Vladimiras Panaskovas

L, 120 x 87 2004 354

Kęstutis Vitkus

C3/C4, 77 x 92 2011 355


Mykolas Zaikauskas Gydytojas

Romas Dubonis X, 80 x 52 1984 356

Ana Zakrevskaja Gydytoja oftalmologė

Stanislava Darija Maleckienė C3, 70 x 50 1985 357


Edvardas Zaščiurinskas Gydytojas psichiatras

Justas Tolvaišis MT, 85 x 65 2004 358

Zita Zemblytė Vidaus ligų gydytoja

Elvyra Marija Saladinskaitė Jurgelionienė C3, 105 x 75 359


Remigijus Žaliūnas

dalia Žaliūnienė

Gydytojas kardiologas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius

Gydytoja oftalmologė

Moto Perstitus, virtus et salus omnipotentes sunt /Užsispyrimas, ryžtingumas ir sveikata yra visagaliai/

...aukščiausia būties prasmė - tai, kad ji yra... /K. G. Jungas/

Rasa Žmuidienė A C3, 90 x 120 2017 360

Moto Femine domus – medietas neque terminus mundi /Moteriai namai turi būti centras, bet ne jos pasaulio ribos/

Gražu viskas, ką regime, jaučiame /R. Tagorė/

Rasa Žmuidienė C3, 140 x 100 2017 361


Marija Danguolė Žemaitytė Gydytoja kardiologė

Marija Danguolė Žemaitytė Gydytoja kardiologė

Kęstutis Gvalda P7, 123 x 35 1985 362

Eglė Gelažiūtė C2, 98 x 112 363


Juozas Žemgulys Gydytojas chirurgas

Robertas Mikonis X3, 100 x 100 2004 364

Alma Ona Žiemelienė Gydytoja akušerė-ginekologė

Daliūtė Ivanauskaitė X3/col, 130 x 130 2014 365


Giedrė Žilinskienė Gydytoja

Viktorija Daniliauskaitė X3, 123 x 102 1984 366

Geruldas Žiliukas Gydytojas kardiologas

Kęstutis Gvalda P1, 70 x 75 1985 367


Živilė Žukaitienė Vaikų ligų gydytoja

kslibrisai Lietuvos medicinos bibliotekai

Odeta Bražėnienė MT, 103 x 73 2004 368

369


Ekslibrisų kolekcija „Lietuvos medicina“ Lietuvos medicinos bibliotekoje

Lietuvos medicinos ekslibrisų kolekcijoje yra daugiau kaip 600 ekslibrisų, skirtų gydytojams, medicinos seserims, institucijoms, draugijoms. Šis ekslibrisų rinkinys medicinos tema – unikalus lietuviškosios medicinos istorijos ir mažosios grafikos meno šaltinis. Daugiausia ekslibrisų sukurta tradicinėmis ekslibrisui būdingomis technikomis, tačiau yra koliažų, kompiuterine technika atliktų ar net flomasteriais pieštų.

Kolekcijos atsiradimo istorija 1994 m. Lietuvos medicinos bibliotekoje (įkurta 1944 m. spalio 9 d.) buvo surengta pirmoji tarptautinė ekslibrisų paroda-konkursas „Lietuvos medicina“. Konkurso dalyviams buvo pateiktos žymiausių Lietuvos medikų pavardės, keletas institucijų pavadinimų: Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija, Lietuvos medicinos biblioteka, Kauno medicinos akademija, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus ir kt. Į organizatorių kvietimą atsiliepė 39 autoriai iš 16 šalių, pateikta 112 darbų. Iš Lietuvos savo darbus pateikė 12 menininkų, tris ekslibrisus atsiuntė JAV gyvenantis dailininkas Vytautas O. Virkau. Parengtas ir atspausdintas parodos katalogas, kuriame pateikta informacija apie autorius, Katalogo „Lietuvos medicina. 1994“ viršelis

pristatytų darbų sąrašas bei po vieną kiekvieno autoriaus darbo iliustraciją, informacija apie rėmėjus. Glaustas supažindinimas su Lietuvos medicinos istorija, parodos organizatoriais – Lietuvos medicinos biblioteka ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija lietuvių ir anglų kalbomis. Dauguma ekslibrisų buvo dedikuoti žymiems Lietuvos medikams profesoriams Vytautui Sirvydžiui, Jurgiui Brėdikiui, Algimantui Marcinkevičiui, Antanui Sučilai, Juozui Meškauskui, Pranui Mažyliui, Petrui Avižoniui, Ferdinandui Bendoraičiui ir kt. Medicinos bibliotekai Lietuvos ir užsienio autoriai sukūrė 17 ekslibrisų. Parodos-konkurso nugalėtoja – Aušra Čapskytė, jauna grafikė, savo moteriškai švelnių linijų ekslibrisais sužavėjo ne tik bibliotekos kolektyvo daugumą, bet ir komisijos narius.

Ekslibrisas, kurį išsirinko kolektyvas (dešinėje)

371


Pirmąjį ekslibrisą bibliotekai sukūrė grafikė Viktorija Daniliauskaitė 1984 m. Pagal šį ekslibrisą buvo parengtas projektas ir pagamintas metalinis ženklelis.

Pirmasis ekslibrisas bibliotekai ir ženklelis

Paroda suartino bibliotekos kolektyvą su daugeliu Lietuvos menininkų. Netrukus savo darbus eksponavo žinomi ekslibriso meistrai: Stanislava Darija Maleckienė, Viktorija Daniliauskaitė, Aldona ir Algis Kliševičiai, Valerijonas Vytautas Jucys, Birutė Matijošaitytė, Aušra Čapskytė, Alfonsas Čepauskas, dailininkės Irenos Trečiokaitės Žebenkienės ekslibrisų parodą surengė dukra Danguolė Žebenkaitė Daugirdienė ir kt., taip pat eksponuotos dalys kolekcijų: „Vilnius - Metropolis Lituaniae“, „Catechismus – 450“ ir kt. kolektyvinės parodos. 1995 m. biblioteka kartu su Lietuvos ekslibrisininkų klubu surengė tarptautinę ekslibrisų parodą-konkursą, skirtą lietuviško ekslibriso gerbėjui ir kolekcininkui, italų vaikų gydytojui Enzo Pellai. Parodos atidaryme dalyvavo Italijos ambasados Lietuvoje kultūros atašė G. Parisi. 2004 m., artėjant bibliotekos 60-mečiui, kilo idėja kreiptis į Lietuvos menininkus ir pakviesti dalyvauti parodoje su ekslibrisais, sukurtais lietuviškosios medicinos tema įvairiausiu metu, bet neeksponuotais pirmojoje parodoje. Į kvietimą atsiliepė 59 autoriai ir pateikė 290 ekslibrisų. Tokio susidomėjimo ir dalyvių aktyvumo nesitikėjome. Kolekcija pasipildė žymiausių Lietuvos dailininkų įvairiausia technika sukurtais darbais. Išsiplėtė ir knygos ženklų adresatų/savininkų ratas, nuo garbių profesorių iki miestelio felčerio. Didžiuojamės, kad kolekcijoje turime Domicelės Tarabildienės (darbus pristatė sūnus Rimtas Tarabilda), Lili Janinos Paškauskaitės, Laimos Bronislavos Pučkoriūtės, Irenos Geniušienės, Alberto Gursko, Antano Kmieliausko, Valerijono Vytauto Jucio, Saulės Kisarauskienės, Vytauto Valiaus ir kitų žinomų Lietuvos menininkų darbų, sukurtų lietuviškojo ekslibriso atsigavimo ir suklestėjimo metais – tai XX a. 6–10 dešimtmetis. Bibliotekos kolekcijoje seniausias ekslibrisas medici372

nos tema – dailininkės I. Geniušienės „Ex Libris R.Vailionytė“, sukurtas 1958 m. 2014 metais bibliotekos jubiliejinei datai pažymėti ieškojome naujų idėjų. Ryžomės įtraukti jaunuosius menininkus. Pakvietėme Lietuvos dailės akademijos (VDA) Grafikos studijų studentus sukurti ekslibrisą „savo gydytojui“ ar kokiai nors medicinos institucijai su viena sąlyga, kad darbai būtų atlikti tradicine technika. Prieš tai dalis bibliotekos kolekcijos ekslibrisų buvo eksponuota VDA galerijoje „5 malūnai“. Šia paroda buvo norima supažindinti jaunuosius menininkus su medicinos ekslibrisu. VyresKatalogo „Lietuvos medicina. 2004“ niuosius kolegas pakvietėme pristatyti darbus, viršelis sukurtus per pastarąjį dešimtmetį ar nerodytus ankstesnėse parodose. Į rengiamos parodos kvietimą atsiliepė 34 žinomi Lietuvos menininkai ir 15 VDA Grafikos katedros studentų. Iš viso pristatyta 230 darbų. Šiai parodai didžiausią pluoštą darbų pateikė dailininkai: Klemensas Kupriūnas, Aušra Čapskytė, Valerijonas Vytautas Jucys. Jaunieji menininkai pristatė 37 darbus. Ekslibrisai buvo skirti ne tik konkretiems gydytojams, draugijoms ar įstaigoms, bet, kas labai neįprasta, mediko specialybei – onkologui, neurologams, rentgenologams, neurochirurgijai, onkologijai, oftalmologijai. Jauniesiems menininkams buvo pasiūlyta parašyti savo komentarus, kam ir kodėl skiriamas darbas, ar tiesiog nuomonę apie darbą. Šie įrašai katalogui suteikė tam tikro žavesio, pvz.: Urtė Baranauskaitė ekslibrisą skyrė oftalmologijai: „Ekslibrisą skiriu ne konkrečiam asmeniui, o oftalmologo profesijai ir jos pasiekimams“, Dominykas Canderis onkologijai, Ugnė Žilytė medicinos seserims: „Aliejinė lempa – tarptautinis medicinos seserų ir slaugytojų simbolis, siejamas su legendine med. seserimi Florence Nightingale (vadinama „Ponia su lempa“), bei šios profesijos ypatumais – budėjimu prie ligonio ir dieną, ir naktį“, Vilmantas Žumbys gydytojui Vaclovui Intai: „Mano kraštietis, gydytojas, akmenų muziejaus įkūrėjas. Džiaugiuosi tuo, kad gyvenome tuo pačiu laiku, toje pačioje vietoje. Iš savo mokytojo, skulptoriaus Rimanto Eidėjaus, kuris kūrė medalį

ir paminklą V. Intai, jaučiau nebylų įpareigojimą padaryti ekslibrisą Mosėdžio garsintojui ir taip parodyti savo pagarbą jam. Ne iš karto pastebimu medžių motyvu ekslibrise stengiuosi perteikti gydytojo potraukį gamtai/augalams, statiška kompozicija, galvos forma simbolizuoja kitą Vaclovo Intos aistrą – akmenis, sutelktas žvilgsnis – rūpinimosi kitais ženklas“. Atsitiko ir netikėtų kuriozinių atvejų, kai jaunas menininkas Žilvinas Bražukas, norėdamas papokštauti, sukūrė ekslibrisą „Žarnauskui. Išgalvotam virškinamojo trakto ligų gydytojui“. Mums pavardė pasirodė lyg ir girdėta, matyta literatūroje. Internete, įrašius „gydytojas Žarnauskas“, gauname net keletą rezultatų, tarp jų dr. Algirdą Joną Žarnauską (chemijos mokslo). Ko nebūna? Apie šios ir panašios paskirties ekslibrisus, kurie ne visai atitinka ekslibriso, kaip knygos žymėjimo, funkciją, yra įvairiausių nuomonių tiek tarp menininkų, tiek meno tyrinėtojų. Parodos katalogo dizainą kūrė ir maketavo VDA Grafikos katedros studentas Vilmantas Žumbys. Pastarųjų dviejų parodų kuratorė ir katalogų sudarytoja – dailininkė Viktorija Daniliauskaitė. Bibliotekos 70-ojo gimtadienio proga žinomas dailininkas ir kolekcininkas Valerijonas Vytautas Jucys padovanojo dalį savo ekslibrisų kolekcijos lietuviškosios medicinos tema. „Visų ekslibrisų surinkti neįmanoma, taigi, ir mano rinkinyje dominuoja dvi pagrindinės temos – erotiniai ekslibrisai ir knygos ženklai, skirti medikams“, – parodos „Ekslibrisai medikams“ (1998 m.) atidaryme kalbėjo menininkas. Bibliotekai perduota 60 ekslibrisų, sukurtų 30-ties žymiausių Lietuvos dailininkų: Vlados Černiauskaitės, Petro Rauduvės, Gedimino Pempės, Vinco Kisarausko, Vaclovo Kosciuškos, Jono Liolio, Jono Kuzminskio (vyresn.) bei Augustino Burbos, Ievos Labutytės, Stasės Medytės, Jūratės Stauskaitės. Atsidėkojant už dovaną, buvo parengtas Valerijono Vytauto Jucio dovanotų darbų katalogėlis ir įteiktas dailininkui jo 85-ojo gimtadienio proga.

Katalogo „Lietuvos medicina. 2014“ viršelis

Netikėtai bibliotekos kolekcija pasipildė ir vieno žymiausių ekslibrisų kūrėjų, pirmojo tarpukario Lietuvoje tarptautinių ekslibriso parodų dalyvio, Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų, skirtų šiaulietei gydytojai Laisvūnei Petkevičienei ir jos vyrui Stasiui Petkevičiui, kopijomis. Keletą lietuviškų ekslibrisų radome bibliotekos fonduose saugomose knygose, tai gydytojui Vladui Šimkūnui dailininkės Gražinos Didelytės sukurtas ekslibrisas (data nežinoma) ir dr. Liubomirui Laucevičiui (dailininkas Kostas Dockus, 1962). Šie knygose aptikti ekslibrisai rodo, kad kai kurie ekslibrisų savininkai juos naudojo pagal paskirtį ir žymėjo savo knygas. Senosiose knygose randame nemažai įdomių knygos žymėjimo ženklų, tarp jų ir ekslibrisų.

Informacija apie lietuvišką medicinos ekslibrisą Iki 1994 m. informacijos apie ekslibrisus medicinos tema Lietuvoje surasti nepavyko. Po ekslibrisų parodos-konkurso „Lietuvos medicina“ spaudoje pasirodė keletas informacinių žinučių apie įvykusią parodą ir kam ji buvo skirta, tačiau nerandame išsamesnės medžiagos apie eksponuotus darbus ar jų autorius. Pirmą kartą išsamesnę informaciją apie sukauptą medicinos ekslibrisų kolekciją pateikė dailininkė Viktorija Daniliauskaitė įžanginiame straipsnyje katalogui „Lietuvos medicina“ (2004, Vilnius) bei Regina Vaišvilienė „Ekslibrisas – atminties ir padėkos ženklas medikams“ (Gydytojų žinios, 2014). Apie medicinos ekslibrisą užsimena ir menotyrininkė Ieva Pleikienė savo disertacijoje bei dailininkas Valerijonas Jucys knygoje „Homo Sum. Esu žmogus“ (2012, Vilnius). 2013 metais Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė 110 metų jubiliejų paminėjo išleisdama solidų katalogą „Ex libris Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei – 110 metų“. Apie konkursą ir jo rezultatus apibendrintą informaciją pateikė grafikė Jolanta Sereikaitė publikacijoje „Meno ir psichiatrijos dialogo lauke“ tame pačiame leidinyje. Nuo 1994 iki 2015 m. pasirodė per 20 įvairios apimties publikacijų apie ekslibrisus medicinos tema. Publikacijos daugiausiai rašytos Lietuvos medicinos bibliotekos darbuotojų. Prieš rengdami antrąją parodą, pasidomėjome, kokia situacija medicinos ekslibriso klausimu pasaulyje. Iš peržvelgtų įvairiose šalyse spausdintų šaltinių 373


galima teigti, jog apie medicinos ekslibrisus, jų kūrėjus, kolekcininkus ir savininkus informacijos yra nemažai: straipsnių, knygų, bibliografijų. Apie lietuvišką ekslibrisą medicinos tema – informacijos neaptikta. Kadangi ekslibrisų katalogą „Lietuvos medicina. 2014“ nusprendėme patalpinti ir internete, kilo mintis informacija apie šią bibliotekoje sukauptą kolekciją ir paskutinės parodos katalogą pasidalinti Europos medicinos bibliotekų ir informacijos centrų specialistams skirtame leidinyje JEAHIL (Journal of the European Association for Health Information and Libraries), pakviesti kolegas pasidalinti savo patirtimi šioje srityje. Išsiuntėme nedidelę žinutę ir buvome maloniai nustebinti, kai sulaukėme atsakymo su prašymu, ar negalėtume publikaciją išplėsti. Tai mes mielai atlikome. Taip pirmą kartą buvo paskleista žinia apie lietuviškąjį medicinos ekslibrisą. Netrukus po publikacijos, buvo gauta žinia iš Vienos bibliografo, bibliofilo, ekslibrisų kolekcininko Karl F. Stock, kuris atsiuntė padėkos žinutę už šią publikaciją, kurioje pateikta informacija jam padėjo sutikslinti daugelio Lietuvos menininkų asmeninius duomenis ir pateikė nuorodą į pasaulio ekslibriso kūrėjų bibliografinę duomenų bazę bei literatūros šalinių bibliografiją, skirtą medicinos ekslibriso klausimams.

Lietuviškasis medicinos ekslibrisas Iš peržiūrėtų publikacijų, pirmosios žinios apie ekslibrisą gydytojui aptiktos Viktoro Cimkausko straipsnyje „Naujasis lietuviškas knygos ženklas“ (XXVII knygos mėgėjų metraštis, Kn. 2, 1937). Straipsnio gale autorius pateikia naujų, jam žinomų ekslibrisų sąrašą, kuriame yra įrašas „ex libris dr. K. Grinius“, dailininkas Jonas Burba. Vinco Kisarausko parengtoje knygoje „Lietuvių ekslibrisas“ randame dar vieną įrašą „Ex libris. Vytautas Sirijos Gira“, dailininkas Telesforas Valius, 1935 m. Tuo metu Vytautas Sirijos Gira jau buvo išleidęs pirmąją poezijos knygą ir tuo pačiu metu studijavo mediciną Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Pirmieji ekslibrisai medikams po karo buvo sukurti apie 1958 metus. Kolekcijoje seniausias ekslibrisas – tai dailininkės Irenos Geniušienės ekslibrisas gydytojai R. Vailionytei, sukurtas 1958 m. 374

Lietuviai gydytojai prisidėję prie lietuviškojo ekslibriso sklaidos pasaulyje Vitolis E. Vengris ( biomedicinos mokslų daktaras, gyvena JAV) ne tik kolekcionavo ekslibrisus, domėjosi jų autoriais, organizavo parodas, rašė spaudoje, bet vienas pirmųjų išleido gan išsamų lietuviško ekslibriso veikalą „Lithuanian bookplates. Lietuvių ekslibriai“ (Chicago, 1980). Knyga išleista storais ir plonais viršeliais. Lidija Šimkutė Pocius (dietologė, poetė, parodų organizatorė Australijoje) taip pat kolekcionavo lietuviškus ekslibrisus, organizavo parodas, sudarė ir leido parodų katalogus: „Lietuviški ex libris. Lithuanian bookplates: iš Lidijos Pocienės rinkinio (Adelaide, 1980), „Contemporary Lithuanian bookplates“ (Rostrevor, 1989).

Medicinos ekslibrisas pasaulyje Ekslibrisai medicinos tema pasaulyje yra labai populiarūs ir paplitę. Ekslibrisus renka tiek medikai, tiek įvairūs kitų sričių kolekcininkai bei bibliotekos. Apie juos rašoma, renkama ir sisteminama informacija, dalinamasi sukurtais, kaupiamos kolekcijos. XX a. pradžioje pasirodo gydytojo Roland Gideon Curtain knyga „The Book-plate of Physicians with remarcs on the physicians leisure-hour „Hobbies“ (Philadelphia, 1910), kurioje pateikiama informacija apie ekslibrisą, skatinama medikus domėtis ir rinkti, bandyti patiems kurti. Kodėl skatinama domėtis ekslibrisais? Nes ekslibrisai yra puiki atsipalaidavimo priemonė po sunkaus ir atsakingo mediko darbo.

terature“ (1951 m.), kuri minima visuose literatūros šaltiniuose apie medicinos ekslibrisą. Medikams pirmieji ekslibrisai pradėti kurti XVI a. pradžioje. Pagal spaudoje rastą publikaciją, manoma, kad pirmasis ekslibrisas gydytojui buvo sukurtas 1509 metais žinomo dailininko Luko Kranacho (Luc Cranach) „Exlibris des Dr. Dietrich Block“ (Kropp R. Ex Libris Von Ärzten-Über Ärzten-Für Ärzten. - Pneumologie. 2010, 64, 249-154). Gausios medicinos ekslibrisų kolekcijos yra saugomos Didžiosios Britanijos, Airijos, Danijos, Lenkijos, Čekijos, Australijos, JAV bibliotekose. Apie jas rašoma spaudoje, leidžiami katalogai, bukletai, knygos, sudaromos autorių ir literatūros apie medicinos ekslibrisą duomenų bazės.

Pabaigos žodis

Žinoma atvejų, jog ne vienas medikas yra išbandęs kurti ekslibrisus ne tik sau, bet ir draugams ar pažįstamiems. Kaip pavyzdį galima pateikti prancūzų gydytoją, medicinos istorijos tyrinėtoją dr. Teodorą Veterį (Theodore Vetter (1916– 2004), kuris draugo menininko paskatintas pats ėmėsi kurti ekslibrisus. Jis sukūrė per 200 ekslibrisų, kurie sulaukė ir tarptautinio pripažinimo.

Leidinys „Ekslibrisai gydytojams“ – tai nuostabi dovana Lietuvos medikų bendruomenei, medicinos istorijai ir visuomenei. Mažas grafikos kūrinėlis – tai ištisa žmonių bendravimo istorija įvairiose laiko dimensijose. Lietuvos medicinos ekslibrisų kolekcija, kaip viena iš sudėtinių kultūros paveldo dalių, laukia savo tyrėjų dėmesio.

JAV vaikų gydytojas, medicinos istorijos tyrinėtojas ir propaguotojas, aistringas medicinos ekslibrisų kolekcionierius Samuel X. Radbill išleido vieną pirmųjų bibliografinio turinio knygų apie ekslibrisą „Bibliography of medical ex libris li-

Regina Vaišvilienė

Luc Cranach. Exlibris des Dr. Dietrich Block. 1509

375


Lietuvos medicinos bibliotekai sukurti / skirti ekslibrisai

Viktorija DaniliauskaitÄ— X3, 52 x 52 1984 X3, 52 x 52 1992 X3, 52 x 52 1994 X3, 82 x 73 1999 X3, 82 x 73 1999 377


Lietuvos medicinos bibliotekai sukurti / skirti ekslibrisai

Lietuvos medicinos bibliotekai sukurti / skirti ekslibrisai

Aušra Čapskytė MT, 70 x 55 1994 MT, 55 x 75 1994 MT, 90 x 70 1994 MT, 80 x 60 1994

Ryszard Bandosz X3, 64 x 57 1994

Rasa Dočkutė MT, 85 x 110 2004

MT, 65 x 80 1994

Andrusko Karoly MT, 78 x 78 1994 378

X2, 80 x 65 1994 379


Lietuvos medicinos bibliotekai sukurti / skirti ekslibrisai

Lietuvos medicinos bibliotekai sukurti / skirti ekslibrisai

Klemensas KupriĹŤnas MT, 60 x 56 2010 MT, 70 x 60 2010 MT, 90 x 114 2014

Andrei Chvorost

380

L, 117 x 112 1994

MT, 80 x 110 2014

L, 70 x 100 1994

100 x 70 2014 381


Lietuvos medicinos bibliotekai sukurti / skirti ekslibrisai

C3

ofortas / etching

C4

sausa adata / dry point

C5

akvatinta / aquatint

C8

linoleumo graviūra / lino gravure

l

litografija / lithography

mt

mišri technika / mixed technique

s

šilkografija / silk screen

x1

medžio raižinys /woodcut

x3

linoraižinys / linocut

cad

kompiuterinė technika / computer technique

col

kelios spalvos / few colors

lit

literos / sorts

egr

skaitmeninė reprodukcija / digital reproduction

Jindrich Novak

p

piešinys / drawing

C3 C6, 85 x 119 1994

kon

kongrevas / gravure

Moises Lucas MT, 45 x 45 1994

Birutė Matijošaitytė X3, 58 x 57 1994

Edmundas Mažrimas X3, 60 x 57 2014

382

Žymėjimas

383


Ekslibrisų gydytojams autorių rodyklė

A Valentinas Ajauskas Vytautas Aleksandravičius Valentinas Antanavičius Mantas Arbačiauskas Arūnas Augutis

Gražinai Pačėsienei Giedriui Uždaviniui Skaidrai Valiukevičienei Algirdui Leonui Kaunui Kęstučiui Vitkui Rasai ir Romualdui Šaferiams

232 p. 332 p. 340 p. 124 p. 354 p. 302 p.

Laisvūnei Petkevičienei Stasiui Petkevičiui Viktorui Bikneriui Antanui ir Kristinai Lidžiams Filomenai Taunytei Danguolei Aldonai Vasiliauskienei Kęstučiui Griciui Virginijai Kvietkauskienei Dainiui Pūrui Nijolei Saniukienei Audronei Usonienei Juozui Valentinui Lietuvos medicinos bibliotekai Virginijai Lukšienei Chackeliui Kibarskiui Danutei Laurelienei Laimai Šveistytei Filomenai Taunytei

241 p. 242 p. 47 p. 176 p. 317 p. 346 p. 86 p. 160 p. 254 p. 268 p. 329 p. 342 p. 380 p. 180 p. 133 p. 170 p. 312 p. 316 p.

B Gerardas Bagdonavičius Irena Bajoriūnaitė Taida Balčiūnaitė Taida Balčiūnienė Ryszard Bandosz Nina Bastytė Joceline Benoit Janina Bertašiūtė

Odeta Bražėnienė Sonja Brijs Augustinas Virgilijus Burba

Vidai Domarkienei (Eigminienei) Živilei Žukaitienei Vytautui Sirvydžiui Jonui Basanavičiui

72 p. 368 p. 272 p. 32 p.

Lietuvos medicinos bibliotekai Stasiui Čepuliui Pranui Mažyliui Exlibris des Dr. Dietrich Block. 1509 Jonui Basanavičiui Juozui Čumačenkai Edmundui Vladui Gaidamoniui Gediminui Kaziui Mockui Juozui Olekui Jaunučiui Marijonui Tamašauskui Zenonui Baranauskui Alvydui ir Jolantai Česams Ryčiui Daukšiui Laimai Griciūtei Laimonui Griškevičiui Rasai Jančiauskienei Feliksui Jankevičiui Algimantui Jasulaičiui Elonai Juozaitytei Vaclovui Jurkuvėnui Manvyliui Kociui

380 p. 58 p. 202 p. 375 p. 33 p. 61 p. 80 p. 220 p. 229 p. 315 p. 30 p. 59 p. 66 p. 87 p. 93 p. 102 p. 103 p. 107 p. 113 p. 116 p. 142 p.

C, Č Andrei Chvorost Lara Claudio Luc Cranach Alfonsas Čepauskas Aušra Čapskytė

385


Vladislava Černiauskaitė Paulė Čyžaitė

Zitai Aušrelei Kučinskienei Aleksandrui Laucevičiui Ramutei Lauciuvienei Evaldui Laurenčikui Audronei Lukšytei Valentinui Mačiuliui Ugniui Mickiui Algimantui Mudėnui Dainiui Pavalkiui Juozui Pundziui Raimundui Sakalauskui Daliai Triponienei Vytautui Triponiui Algirdui Utkui Konstantinui Povilui Valuckui Lietuvos Medicinos biblioteka Onai Barisaitei Gediminui Kaluinai Viliui Matulioniui Audronei Pikžirnienei

152 p. 167 p. 169 p. 171 p. 181 p. 185 p. 209 p. 220 p. 239 p. 253 p. 265 p. 323 p. 325 p. 331 p. 343 p. 378 p. 40 p. 118 p. 200 p. 248 p.

Cemachui Šabadui Inai Marijai Bartkevičiūtei Irenai Danys Mildai Ručinskienei Giedrei Žilinskienei Lietuvos medicinos biblioteka Benjaminui Siaurusaičiui Vladui Šimkūnui Kęstučiui Bagdonui Nino Mackinai Liubomirui Laucevičiui Jūratei Kojelienei Henrikui Kondratavičiui Lietuvos medicinos bibliotekai Mykolui Zaikauskui

301 p. 42 p. 67 p. 261 p. 366 p. 377 p. 271 p. 307 p. 28 p. 182 p. 168 p. 144 p. 145 p. 379 p. 356 p.

D Milda Dainovskytė Viktorija Daniliauskaitė Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė Gražina Didelytė Tatjana Diščenko Kostas Dockus Rasa Dočkutė Romas Dubonis

386

G Rima Liucija Gaižauskaitė Valerijonas Galdikas Juozas Gecevičius Eglė Gelažiūtė Irena Žemaitytė Geniušienė Adrian Giacchetti Asta Grigaliūnienė Albertas Gurskas Kęstutis Gvalda

Jonui Basanavičiui Rimantui Kėvalui Audronei Marcinkutei Arvydui Repečkai Rytui Galdikui Jurgiui Repšiui Henrikui Kontrimavičiui Marijai Danguolei Žemaitytei R. Aleksandravičienei Marijonui Krištopaičiui Vilijai Melngailaitei Rytei Vailionytei Vilimienei Rokui Šliūpui Asmeninis Romualdui Grigaliūnui Daliai Triponienei Jūratei Barysienei Janinai Čekuolienei Algirdui Leonui Kaunui Aldonai Andriekienei R. Aleksandravičienei Aldonai Budrienei Danutei Deniušytei Arimantui Grebeliui Danutei Gurauskienei Vidmantui Jakubauskui Vidai Klezienei Jūratei Kojelienei Ričardui Kriaučiūnui Audronei Marcinkutei Vincui Paulikui Palmyrai Semėnienei Vytautui Sirvydžiui Genovaitei Stasiulionytei Algirdui Valiuliui Albinui Vidugiriui

34 p. 131 p. 195 p. 257 p. 81 p. 258 p. 146 p. 363 p. 21 p. 148 p. 205 p. 336 p. 309 p. 88 p. 89 p. 12 p. 41 p. 57 p. 126 p. 19 p. 20 p. 54 p. 65 p. 85 p. 96 p. 100 p. 138 p. 143 p. 147 p. 196 p. 237 p. 269 p. 273 p. 288 p. 341 p. 350 p.

Marijai Danguolei Žemaitytei Geruldui Žiliukui

362 p. 367 p.

Aurimui Andriušiui Mykolui Sučilai Algimantui Marcinkevičiui Gražinai Matulienei Vytautui Sirvydžiui A. Urbonui Gražinai Gudaitei Almai Onai Žiemelienei Vladui Kuzmai Alinai Stigienei Viktorui Baltaičiui Audronei Dobinaitei Rimvydui Stanislovui Ašokliui Kazimierui Vincentui Ašokliui Zenonui Busliui Onai Gureckienei Vytautui Kirsiui Danutei Mažonytei Jurgiui Algirdui Pliuškiui Algimantui Raugalei Irenai ir Sergejui Spiridonovams Skaidrei Stasiulienei Rimai Steponienei Vytautui Šimkui Aleksandrui Venckauskui Antanui Vileišiui Valentinai Krivošejevai Daivai Stanislovaitienei

17 p. 300 p. 194 p. 199 p. 274 p. 328 p. 94 p. 365 p. 156 p. 290 p. 29 p. 71 p. 23 p. 24 p. 55 p. 98 p. 135 p. 204 p. 251 p. 255 p. 283 p. 287 p. 289 p. 306 p. 347 p. 351 p. 151 p. 285 p.

Antanui Sučilai Loretai Šveikauskienei Liusei Mackevičiūtei-Valantinienei ir Jonui Kęstučiui Valantinui

299 p. 310 p.

I, Y, J Saulius Ikamas Algirdas Indrašius Daliūtė Ivanauskaitė Fedail Yilmaz Austėja Jakaitė Vytautas Jakštas Valerijonas Vytautas Jucys Natalija Jurevičienė

K Virginija Kalinauskaitė Ramunė Kalniūnaitė Noreikienė

338 p.

Gerutis Kalpokas Aistė Kanapickaitė Aina Karlsone Andrusko Karoly Kostas Katkus Jūratė Kemeklytė Bagdonienė Vincas Kisarauskas Saulė Kisarauskienė Algis Kliševičius Antanas Kmieliauskas Vaclovas Kosciuška Antanas Kučas Klemensas Kupriūnas

Liutaurui Labanauskui Jurgitai Ušinskienei Petrui Avižoniui Algimantui Marcinkevičiui Pranui Mažyliui Juozui Meškauskui Lietuvos medicinos bibliotekai Henrikui Juknavičiui Reginai Elvyrai Mačionienei Strazdelienei Birutei Margaritai Griškevičienei Rimvydui ir Toločkoms Aurimui Andriušiui Vidai Domarkienei (Eigminienei) Petrui Narbutui Edvardui Varnauskui Vidai Domarkienei (Eigminienei) Algirdui Leonui Kaunui Laimai Šveistytei Jonui Basanavičiui Algirdui Dembinskui Zigmui Januškevičiui Albertui Ožiūnui Federavičiui Arūnui Galiniui Albinui Grincevičiui Romualdui Katinui Daliai Kurlavičienei Povilui Lastauskui Gerardui Lazdauskui Raimuindui Leipui Gražinai Matulienei Zitai Petrokienei Marijai Pleckevičienei Vytautui Sirvydžiui Jokūbui Skliutauskui Edmundui Štaroliui Pranui Trainiui

163 p. 330 p. 25 p. 192 p. 203 p. 206 p. 379 p. 111 p. 187 p. 293 p. 92 p. 319 p. 18 p. 73 p. 222 p. 344 p. 74 p. 125 p. 311 p. 35 p. 69 p. 105 p. 231 p. 77 p. 82 p. 91 p. 122 p. 155 p. 166 p. 172 p. 173 p. 198 p. 245 p. 250 p. 275 p. 277 p. 314 p. 320 p.

387


Jonas Kuzminskis (vyresnysis)

Petrui Tranauskui Igoriui Tumakovui Kaziui Vadopalui Lietuvos medicinos bibliotekai Emilijai Daktaravičienei

321 p. 326 p. 333 p. 381 p. 62 p.

Juozui Pipiniui Dariui Jauniškiui Vytautui Jovaišui Zdislavui Skvarciany Stasiui Ruibiui Lietuvos medicinos bibliotekai

249 p. 108 p. 110 p. 279 p. 263 p. 382 p.

Vincui Kudirkai Žydrūnei Jakštonienei Birutei Juozapavičienei Andriui Kazlauskui Leonui Maleckui Vytautui Opolskiui Jurgiui Gediminui Rimdeikai Anai Zakrevskajai Aurimui Andriušiui Laimutei Vaišvilienei Emilijai Daktaravičienei Pranui Jurevičiui Vincui Kudirkai Aldonai Petravičienei Marytei Stankevičiūtei Lietuvos medicinos bibliotekai Rimantui Kisieliui Ivetai Skurvydienei Lietuvos medicinos bibliotekai Reginai Vaišvilienei Petrui Knizikevičiui J. Žemguliui, S. Mačiuliui, A. Gudoniui, Z. Kanevičienei

153 p. 101 p. 114 p. 129 p. 189 p. 229 p. 259 p. 357 p. 16 p. 337 p. 63 p. 115 p. 154 p. 244 p. 286 p. 382 p. 136 p. 278 p. 382 p. 390 p. 141 p.

L Ieva Labutytė Vladas Lisaitis Jonas Liolys Moises Lucas

M Marina Maksutova Stanislava Darija Maleckienė Marija Marcelionytė-Paliukė Austėja Masevičiūtė Birutė Matijošaitytė Edmundas Mažrimas Stasė Medytė Robertas Mikonis

388

364 p.

Živilė Minkute

Gintarui Karalevičiui

119 p.

Jonui Basanavičiui Gintarui Migauskui Petrui Klusui Jurgiui Brėdikiui Petrui Narbutui Konradui Nastopkai Lietuvos medicinos bibliotekai

36 p. 212 p. 140 p. 52 p. 223 p. 225 p. 382 p.

Loretai Leščinskienei Silvai Liutkienei Inai Piličiauskienei Jurgiui Brėdikiui Alfredui Smailiui Kęstučiui Vitkui Janinai Jušėnaitei Pranui Pakonaičiui Ritai Leipuvienei Ramunei Adeikienei Romui Kašinskui Vaciui Sadauskui Vidai Vaidotaitei Jonui Basanavičiui Vladui Kuzmai Algimantui Marcinkevičiui Vytautui Sirvydžiui Vitalij Varygin Vitalei Bružienei Aleksandrui Kibarskiui Gediminui Miliūnui Vidai Domarkienei (Eigminienei) Alvydui Pranui Laiškoniui Algirdui Ručinskui Benjaminui Siaurusaičiui Danutei Marijai Speičienei

175 p. 179 p. 247 p. 51 p. 281 p. 355 p. 117 p. 233 p. 174 p. 14 p. 121 p. 264 p. 335 p. 37 p. 157 p. 191 p. 276 p. 345 p. 53 p. 132 p. 216 p. 75 p. 164 p. 260 p. 270 p. 282 p.

N Jūratė Narmontaitė Vida Navikienė Juris Neimanis Vida Norkutė Jindrich Novak

O, P Antanas Olbutas Paola Pasquare Vladimiras Panaskovas Janina Lili Paškauskaitė Aurina Paškevičienė Aušra Paulauskienė Petras Gediminas Pempė M. Petrulis Vytautas Petronis Zigmantas Plėštys Danutė Joana Plikionytė

Arūnas Prelgauskas Laima Bronislava Pučkoriūtė Lolita Putramentienė Braza (Zalogienė)

Daliai ir Vytautui Triponiams Linui Juodelei Birutei Ambrozaitienei Jūratei Blažienei Jonui Gagiškiui Petrui Strupui Alinai Elenai Čekanauskaitei-Šaulauskienei Jonui Vekteriui Petrui Avižoniui Benjaminui Čižiūnui Giedrei Kviecinskienei Gintarui Makštučiui

324 p. 112 p. 15 p. 48 p. 79 p. 294 p. 305 p. 348 p. 27 p. 60 p. 159 p. 188 p.

Juozui Meškauskui Stasei Mičelytei Gyčiui Šustickui Vytautui Kirsiui Robertui Kvaščevičiui Egidijui Pečiuliui Elenai Miknevičienei Gintarei Šakalytei Stasiui Matulioniui Filomenai Taunytei

207 p. 211 p. 313 p. 134 p. 158 p. 240 p. 213 p. 304 p. 197 p. 318 p.

Jurgiui Brėdikiui Pranui Mažyliui Rokui Šliūpui Saulei Daunoravičienei Eugenijai Guogienei Daivai Jasaitienei Irenai Jodelienei Emilijai Katinienei Remigijui Valdemarui Nargėlai Antanui Sučilai Zitai Zemblytei

50 p. 201 p. 308 p. 68 p. 95 p. 106 p. 109 p. 123 p. 224 p. 298 p. 359 p.

R Aleksandru Radulesku Kęstutis Ramonas Henrikas Ratkevičius Petras Rauduvė Egidijus Rudinskas Stasys Rutkauskas

S Mauricio Schwarzman Elvyra Marija Saladinskaitė Jurgelionienė

Jūratė Stauskaitė

Jonui Vytautui Nainiui Vincui Paulikui

221 p. 238 p.

Ingai Šakalytei Lilianai Bartkienei Jonui Valantinui Alvydui Abramavičiui Jūratei Bartulienei Vytautui Bikneriui Audriui Butkevičiui Elenai Gadeikienei Audriui Grigui Aldonai Lapytei Sigitai Lipovienei Juozui Mačiukaičiui Valentinui Mačiuliui Artūrui Milašauskui Algirdui Neveravičiui Daliui Petrui Patkauskui Eugenijai Reinikovienei Viliui Rudaičiui Alfredui Smailiui Mečiui Stukoniui Antanui Sučilai

303 p. 43 p. 339 p. 13 p. 44 p. 46 p. 56 p. 78 p. 90 p. 165 p. 178 p. 184 p. 186 p. 214 p. 227 p. 235 p. 256 p. 262 p. 280 p. 295 p. 297 p.

Marijonui Krištopaičiui Ritai Krištopaitytei Rūtai Arminaitei Vilijai Kentrienei Laisvučiui Paulavičiui Edvardui Zaščiurinskui Danguolei Gurauskienei (Sindeckytei) Strazdienei

149 p. 150 p. 22 p. 130 p. 236 p. 358 p. 97 p. 292 p.

Š Antanas Rimantas Šakalys Romanas Šaliamoras Nijolė Šaltenytė Povilas Šiaučiūnas Algimantas Švažas

T Domicelė Tarabildienė Justas Tolvaišis Irena Trečiokaitė Žebenkienė

V Kęstutis Vaičiulis

Romualdui Gasiūnui

84 p.

389


Autoriai

Marta Valaikienė Vytautas Valius Arūnas Vaitkus Virginijus Venclovas Alfreda Venslovaitė Zokaitienė Gintalienė Cristina Vigano Mikalojus Povilas Vilutis Vytautas Osvaldas Virkau Algimantas Vytėnas

Juozui Stirbiui 291 p. Stasei Mičelytei 210 p. Nijolei Misiūnienei 217 p. Vladui Miniui 218 p. Kaziui Barniškiui 31 p. Aleksandrui Ferdinandui Bendoraičiui 45 p. Emilijai Daktaravičienei 64 p. Tadui Petraičiui 243 p. Algimantui Marcinkevičiui Rūtai Fabijonavičienei Valerijui Karmanovui Rasai ir Romualdui Kizlaičiams Gintarei Paškevičiūtei Breivienei Virgilijui Sakalinskui Petrui Avižoniui Kaziui Oželiui Vincui Pietariui Romualdui Gasiūnui

193 p. 76 p. 120 p. 137 p. 234 p. 267 p. 26 p. 230 p. 246 p. 83 p.

Jonui Basanavičiui Leonui Klumbiui Jonui Basanavičiui Laimai Sakalauskienei Ramutei Macutkevičiūtei Algimantui Marcinkevičiui

38 p. 139 p. 39 p. 266 p. 183 p. 190 p.

Z, Ž Elžbieta Zalogaitė Anelė Žalytė Danutė Žalnieriūtė Stanislava Žilienė

390

Irtas Žmuida Goda Žmuidaitė Rasa Žmuidienė Vilmantas Žumbys Živilė Žviliūtė

Albinui Naudžiūnui Liutaurui Labanauskui Aistei Sivakovaitei Liutaurui Labanauskui Auksei Mickienei Jūratei Staikūnienei Laimutei Vaidelienei Astrai Vitkauskienei Algimantui Blažiui Ingridai Janulevičienei Liutaurui Labanauskui Aurelijui Verygai Aleksandrui Vitkui Remigijui Žaliūnui Daliai Žaliūnienei Vaclovui Intui Ramūnui Unikui Algirdui Leonui Kaunui Marijai Reginai Kaziūnienei Onai Vidai Liepienei Kęstučiui Pranckevičiui

226 p. 390 p. 390 p. 161 p. 208 p. 284 p. 334 p. 352 p. 49 p. 104 p. 162 p. 349 p. 353 p. 360 p. 361 p. 99 p. 327 p. 127 p. 128 p. 177 p. 252 p.

Autorius nežinomas

Jonui Diktanui Mečiui Stukoniui Algimantui Trečiokui

70 p. 296 p. 322 p.

Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas

Lietuvos gydytojų sąjungos sekretoriato vadovė

Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja

prof. Liutauras Labanauskas

Aistė Sivakovaitė

Regina Vaišvilienė


Mūsų pasaulis paklūsta laikui, it smiltys tekančiam pro mūsų pirštus; ir mes it smiltys, pertekam iš vis trumpėjančios ateities į vis gyvesnę ir tuo pat metu nebepasiekiamą praeitį. Kas liks po mūsų? Kokios žymės ir pėdsakai nors kokiu mastu atspindės mūsų gyvenimų lūkesčius, viltis ir pastangas? Ateityje po mūsų ekslibrisai, šie mažyčiai knygos ženklai, saugos mūsų vardą, nešdami atminties naštą, it vaikai, kartu su knygomis pasklidę po pasaulį. Kiek medicinos mokslų daktarų ir žinovų iki mūsų susaistė savo gyvenimus Hipokrato priesaika? Neabejotinai daug, tačiau kiek jų žinome mes, dabartiniai? Istorija išsaugojo tik kai kuriuos vardus ir bent dalį jų – vien knygose paliktų ženklų dėka. Leidinyje aptariamas grafikos žanras nėra neutrali knygos žymėjimo priemonė. Tai asmeniškas ir neretai jaukus langas į pasaulį, kuriame susitinka mažosios grafikos ir medicinos meno pastangos, ne beasmenės, beveidės, bet atstovaujančios konkrečiam medikui ir konkrečiam menininkui. Kitaip tariant, šiame pasaulyje vienas kitam ranką spaudžia konkretūs žmonės, grafikos ir medicinos meno atstovai, konkretūs vardai, paremiantys vienas kitą atminties saugojimo pastangoje. Čia nėra beveidžių politinių ar socialinių procesų istorijos – visada tai mikroistorija, konkretaus žmogaus, konkrečios profesijos atstovo istorija, regima konkretaus grafiko akimis. Ekslibrisas, šis mažytis grafikos ženklas, knygose turi didesnę galią nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio – jis prijaukina pasaulį, susaisto su mumis abipuse globos ir atpažinimo pastanga. Mus supančias knygas, tiražuojamas ir, šiuo požiūriu, beveides, ekslibrisas paverčia mūsų apsupties dalimi arba tiesiog namais. Tiesioginė daikto funkcija yra menkareikšmė, lyginant su jo galia kurti tik mums skirtą erdvę, su gebėjimu virsti mūsų rankų lytėjimą įamžinančiais artefaktais. Ekslibrisas ne šiaip įtvirtina nuosavybės santykius su knyga – jis nubrėžia simbolinę mūsų namų ribą, skiriančią mūsų erdvės daiktus / atributus nuo visų arba niekieno daiktų. Paimkite į rankas knygą su savo vardu, su jums skirtu grafikos kūriniu, ir suprasite, ką noriu pasakyti.

Vilniaus dailės akademijos profesorius, grafikas Rimvydas Kepežinskas

Rimvydas Kepežinskas C3, 50 x 80 1993


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.