Page 1

PROFESORĖ

RŪTA DUBAKIENĖ


PROFESORĖ

RŪTA DUBAKIENĖ Bibliografijos rodyklė

VILNIUS 2014


Sudarė Danutė Malakauskienė

©Lietuvos medicinos biblioteka ©Rūta Dubakienė


MONOGRAFIJOS, VADOVĖLIAI ŽODYNAI 1. Alergijos vaistams diagnostika: mokymo priemonė aukštųjų mokyklų medicinos specialybės studentams / R. Vaicekauskaitė, A. Kančiurinas. - Vilnius, 1986. - 109 p.: iliustr. – Santr. rus. 2. Аллергия к клещам / А.Канчурин, Р. Вайцекаускайте // Вильнюс: Мокслас, 1988. 117, [1] p. iliustr. 3. Bronchinės astmos imunoterapija / Rūta Dubakienė. - Vilnius : VU l-kla, 1994. - 127 p.: lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 91-126. 4. Alergologija: (pagrindai) / Rūta Dubakienė; recenzentas Anatolijus Juozas Kondrotas. Vilnius : Žiburio l-kla, 2002. - 255, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 239-240. - R-klė: p. 242-255. 5. Alerginių ligų vadovas / sudarytoja R. Dubakienė. - Vilnius: UAB "Vaistų žinios", 2003. 158 p. 6. Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje: mokomoji knyga / [J. Ališauskas, A. Arlauskienė, I. Balčiūnienė, E. Benušienė, V. Budrys, Ž. Bumbulienė, A. Dembinskas, B. Domža, G. Drąsutienė, N. Drazdienė, R. Dubakienė, I. Jamontaitė, A. Juocevičius, R. KaladytėLokominienė, D. Kalibatienė, R. Kašinskas, M. Kocius, R. Krikštopaitytė, V. Kučinskas, K. Mačiulienė, R. Manelienė, I. O. Marčiukaitienė, G. Mečėjus, V. Ožeraitienė, A. Pūrienė, O. Račkauskienė, A. Raugalė, R. Rizgelienė, M. Šilkūnas, K. Strupas, R. Stukas, D. Triponienė, V. Triponis, J. Tutkuvienė, A. Usonienė, A. Utkus, N. Valevičienė, V. Vasjanova, A. Venalis, J. Zakarevičienė, R. Žiobakas. - Vilnius: Vaistų žinios, 2005. - 927 p.: iliustr. 7. Alergijos pradžiamokslis / Rūta Dubakienė; Lietuvos alergijos ir astmos asociacija ; [recenzentai: E. Razgauskas, J. Staikūnienė]. - [Vilnius : Mokslo aidai, 2005]. - 21, [1] p 8. Gydymo algoritmai, schemos : vadovas gydytojui praktikui / [V. Andrejevaitė, E. Širvinskienė, R. Dubakienė, A. Blažienė, V. Šapoka, R.V. Nargėla, J. Dadonienė, R. Laukienė, A. Norkus, J. Sinicyna, J. Valantinas, A. Zaleskienė, J. Ivanauskienė, M. Dambrauskienė, A. Vaitkus, B. Dainys, D. Milonas, K. Andrekutė, V. Šurkutė, R. Bunevičius]. - [Kaunas : Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra, 2008]. - 64, [2] p. : diagr. - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. 9. Šeimos gydytojo vadovas / D. Adomavičiūtė, J. Ališauskas, A. Ambrozaitis, A. Arlauskienė, A. Bagdžiūnienė, J. Baltrūnas, J. Byčkova, V. Budrys, A. Dačkauskaitė, E. Danila, B. Domža, G. Drąsutienė, N. Drazdienė, R. Dubakienė, M. Endzinienė, A. Gaižauskas, E. Gražulevičiūtė, A. Irnius, M. Jakutovič, S. Janavičienė, D. Jatužis, I. Juknevičius, D. Kairevičiūtė, P. Kaltenis, G. Kaubrys, A. Laiškonis, G. Mečėjus, M. Miglinas, N. Misonis, G. Naskauskienė, I. Narkevičiūtė, D. Obelienienė, V. Ožeraitienė, R. Parnarauskienė, V. Pauza, O. Račkauskienė, G. Radikaitė, L. Ragelienė, D. Rauba, V. Razukas, N. E. Samalavičius, J. Stanaitis, A. Ščiupokas, E. Šubkovas, D. Šukys, I. Trečiokaitė, I. Ulozienė, G. Urbonas, V. Urbonas, N. Vaičienė, J. Valantinas, A. Vingras, J. Zakarevičienė, M. Žekonis, R. Žiobakas. - Vilnius: UAB "Vaistų žinios", 2006. - 776 p.: iliustr. 3


10. Profesinė sveikata: [vadovėlis / Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Vilniaus universitetas; recenzentai: V. Barkauskienė, J. Petrauskienė]. - Vilnius : [Vaistų žinios], 2008. - 287 p.: iliustr. ; 25 cm. - Turinio r-klėje aut.: D. Adamonienė, R. Dubakienė, A. Einikienė, R. Garalevičius, L. Griciūtė, V. Januškevičius, Z. Javtokas, A. Juozulynas, K. Kaveckaitė, I. Marčiukaitienė, A. Mikutytė, I. Misevičius, G. Morkūnas, V. Obelenis, B. Pajarskienė, A. Paltanavičienė, R. Raškevičienė, Z. Skvarciany, G. Slapšytė, G. Smolianskienė, R. Stukas, E. Širmulis, G. Šurkienė, S. Vainauskas, S. Uleckienė, A. Urbelis, M. Urbonas, R. Ustinavičienė, A. Vegys, D. Zabulytė, K. Žagminas. - Bibliogr. sk. gale. 11. Šeimos gydytojo vadovas / [A. Abraitienė, J. Ališauskas, A. Ambrozaitis, A. Arlauskienė, A. Bagdžiūnienė, M. Biliukas, J. Byčkova, V. Budrys, A. Dačkauskaitė, E. Danila, B. Domža, G. Drąsutienė, N. Drazdienė, R. Dubakienė, M. Endzinienė, E. Gražulevičiūtė, A. Irnius, M. Jakutovič, A. Jankauskienė, D. Jatužis, D. Kairevičiūtė, G. Kaubrys, R. Kemežys, A. P. Laiškonis, G. Mečėjus, M. Miglinas, D. Miltinienė, N. Misonis, I. Narkevičiūtė, G. Naskauskienė, D. Obelienienė, V. Ožeraitienė, R. Parnarauskienė, V. Pauza, O. Račkauskienė, L. Ragelienė, D. Rauba, V. Razukas, N. E. Samalavičius, K. Saniukas, A. Ščiupokas, J. Stanaitis, I. Trečiokaitė, I. Ulozienė, V. Urbonas, G. Urbonas, V. Usonis, N. Vaičienė, J. Valantinas, A. Vingras, J. Zakarevičienė, R. Žiobakas]. - 2-asis papild. ir patais. leid. - Vilnius : Vaistų žinios, 2010. - 796 p. : iliustr. - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Bibliogr.: p. 767-786 12. Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje / [J. Ališauskas, A. Arlauskienė, I. Balčiūnienė, E. Benušienė, M. Bylaitė, V. Budrys, Ž. Bumbulienė, A. Dembinskas, B. Domža, G. Drąsutienė, N. Drazdienė, R. Dubakienė, I. Jamontaitė, A. Juocevičius, R. Kaladytė-Lokominienė, D. Kalibatienė, V. Kasiulevičius, R. Kašinskas, M. Kocius, R. Krikštopaitytė, V. Kučinskas, K. Mačiulienė, R. Manelienė, I. O. Marčiukaitienė, G. Mečėjus, V. Ožeraitienė, A. Pūrienė, O. Račkauskienė, A. Raugalė, R. Rizgelienė, M. Šilkūnas, K. Strupas, R. Stukas, D. Triponienė, V. Triponis, J. Tutkuvienė, A. Usonienė, A. Utkus, N. Valevičienė, V. Vasjanova, A. Venalis, J. Zakarevičienė, R. Žiobakas]. - 2-asis papild. ir patais. leid. - Vilnius: Vaistų žinios, 2010. - 800 p. : iliustr. 13. Klinikinė alergologija: vadovėlis / R. Dubakienė. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. - 368 p.: iliustr. 14. Aiškinamasis imunologijos ir alergologijos terminų žodynas / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos imunologų draugija, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija; [sudarytojai V. A. Tamošiūnas, R. Dubakienė, A. Žvirblienė; redakcinė kolegija: G. Biziulevičienė, I. Dumalakienė, A. Eidukaitė, N. Janulevičiūtė, R. Kvietkauskaitė, M. Mauricas, I. Pumputienė, T. Rainienė, B. Šitkauskienė; recenzentai: V. Basys, A. J. Kondrotas, A. Miškinienė, P. Zemlenriūtė]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. - 215, [1] p.: iliustr. - Bibliogr.: p. 201-202 (36 pavad.).

4


DISERTACIJOS 15. Клещевой компонент при атопической бронхиальной астме: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 14.00.36 – аллергология и иммунология / Р. Л. Вайцекаускайте; Вильнюсский Ордена трудового красного знамени и Ордена дружбы народов государственный университет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1982. – 138 lap. – Bibliogr.: 306 pavad. – Rankraštis. 16. Клещевой компонент при атопической бронхиальной астме: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 14.00.36 / Р. Вайцекаускайте; НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней. – АлмаАта, 1982. – 29 с.: ил. – Библиогр.: с. 27-28 (7 назв). 17. Терапия атопической бронхиальной астмы аллергенами клещей Dermatophagoides pteronyssinus: диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук : 14.00.05 - внутренние болезни : 14.00.36 - аллергология и иммунология / Рута ВайцекаускайтеДубакене; Вильнюсский университет. – Вильнюс, 1990. – 230 lap. – Bibliogr.: 403 pavad. – Rankraštis. 18. Терапия атопической бронхиальной астмы аллергенами клещей Dermatophagoides pteronyssinus: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук : 14.00.05 - внутренние болезни : 14.00.36 - аллергология и иммунология / Рута Вайцекаускайте-Дубакене. - Алма-Ата, 1990. - 43 c.

5


MOKSLO DARBAI

1972 19. Микроскопическая анатомия некоторых вен собаки / Р. Вайцекаускайте // XIV Объединенная студенческая научная конференция высших медицинских учебных заведений Прибалтийских Советских Социалистических республик и Белорусской ССР, посвященная 50-летию СССР: тезисы докладов. – Вильнюс, 1972. – С. 42-43.

1974 20. Kai kurių purinų antimetabolitų poveikis žiurkių embriogenezei / R. Vaicekauskaitė // Vilniaus V. Kapsuko universiteto XXVI studentų mokslinės darugijos konferencijos medžiaga. – Vilnius, 1974. – P. 13-14.

1977 21. Пенициллин – лекарство, увеличивающее кардиологическое действие гликозидов / Э. Некрашас, Р. Вайцекаускайте // Тезисы докладов второго съезда фармацевтов Литовской ССР. – Каунас, 1977. – Т. 2, секция: Достижения биофармации, экспериментальной и клинической фармакологии, с. 64-65. 22. Эуфиллин – средство нормализирующее измененное пенициллином содержание АТФ и АТФ-азы в легких и других органах кроликов / Э.И. Некрашас, В.И. Вайчеконис, Р.Л. Вайцекаускайте // Аллергия в клинике и эксперименте: тезисы Республиканской конференции аллергологов. – Тбилиси, 1977. – С. 202-204.

1980 23. Острые аллергические реакции в многопрофильной больнице / Р.Л. Вайцекаускайте // Актуальные проблемы развития научных исследований молодых ученых и специалистов Вильнюсского госуниверситета им. В. Капсукаса: материалы Республиканской конференции молодых ученых и специалистов Медицинского факультета Вильнюсского госуниверситета им. В. Капсукаса, 22 октября 1980 г. посвящается 200-летию Медицинского факультета. – Вильнюс, 1980. – С. 25-26.

1981 24. Бронхиальная астма и лекарственная непереносимость / В. Ясиленене, Р. Вайцекаускайте // Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины: (тезисы республиканской научной конференции), Каунас, 1 октября 1981 г. – Каунас, 1981. – С. 230-231.

6


25. К вопросу о связи сенсибилизации к домашней пыли с квартирными условиями больных бронхиальной астмой / Э. Разгаускас, Р. Вайцекаускайте // Актуальные вопросы иммунологии: тезисы докладов всесоюзной конференции, Алма-Ата, 17-19 ноября 1981 г. – Москва, 1981. – Т. 2, с. 132. 26. Обмен ферментной системы ацетилхолинэстераза при бронхиальной астме / В.И. Вайчеконис, В.М. Ясиленене, Р.Л. Вайцекаускайте, Л.С. Сенджикене // Клиническая и экспериментальная аллергология и иммунология: тезисы докладов V республиканской научно-практической конференции (Каунас, 26-28 мая 1981 г.). – Каунас, 1981. – С. 64-65. 27. Сенсибилизация к клещу Dermatophagoides petronyssinus у больных аллергическими заболеваниями в Литовской ССР / Р.Л. Вайцекаускайте, Э.Ф. Разгаускас // Проблемы этиологии, патогенеза, клиники и лечения бронхиальной астмы: сборник научных трудов / ВНИИ пульмонологии. – Ленинград, 1981. – С. 32. 28. Сравнительная оценка кожных тестов с аллергенами комерческой домашней пыли и аллергенов из клещей dermatophagoides pteronyssinus / Р. Вайцекаускайте, А. Канчурин, Э. Разгаускас, Э. Бучене, В. Ясиленене, Л. Япертене // Клиническая и экспериментальная аллергология и иммунология: тезисы докладов V республиканской научно-практической конференции (Каунас, 26-28 мая 1981 г.). – Каунас, 1981. – С. 165-166.

1982 29. Влияние лазерного излучения на реакцию дегрануляции тучных клеток / Э. Разгаускас, Р. Вайцекаускайте, И. Райстянскис // Механизмы стабильности и регуляции клеток и тканей организма: тезисы республиканской научной конференции, 17-18 сентября 1982 г. – Каунас, 1982. – С. 138.

1983 30. Experimental and clinical study of Dermatophagoides pteronyssinus / A. Kantсhourine, V. Berger, R. Vaicekauskaitė, I. Mosyleva // XII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Rome, September, 25–30, 1983: proceedings. 31. Некоторые клинические особенности атопической бронхиальной астмы / Э.Ф. Разгаускас, Р.Л. Вайцекаускайте. – Табл. // Проблемы аллергии: сборник научных трудов / Симферопольский медицинский институт, Львовский медицинский институт. – Львов, 1983. – С. 25-27. 32. Сенсибилизация к клещу Dermatophagoides pteronyssinus у больных бронхиальной астмой и другими респираторными аллергозами / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин, Э. Разгаускас // Актуальные вопросы медицины: материалы конференции «Научная медицинская мысль в вузах республики» , посвященная 200-летию Медицинского факультета, 24 ноября 1981 г. – Вильнюс, 1983. – С. 186-187. 33. Сравнительная оценка специфической активности различных видов аллергенов из клещей Dermatophagoides pteronyssinus / А. Канчурин, Р. Вайцекаускайте, В.М. Бержец. – Рез. англ. – Библиогр.: 4 назв. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – 1983, № 4, с. 85-87. 7


34. Экспериментальные и клинические исследования роли дерматофагойдных клещей / А.Х. Канчурин, Р.Л. Вайцекаускайте, В.М. Бержец // Актуальные проблемы аллергологии и иммунологии: тезисы докладов IV конференции аллергологов и иммунологов республик Средней Азии и Казахстана. - Душамбе, 1983. – С. 230–231.

1984 35. Immunological aspects of mite asthma / A.Kh. Kanchourine, R. Vaicekauskaitė // Annual maeeting of the European Academy of allergology and clinical immunology, Brussele, May 16–19, 1984. 36. Значение клещевого фактора в этиологии атопической бронхиальной астмы в ЛитССР / Р. Вайцекаускайте, А. Канчурин, Э. Разгаускас // Аллергические и аутоаллергические заболевания в клинике и эксперименте: сборник научных трудов / Ташкентский медицинский институт. – Ташкент, 1984. – С. 20-24. 37. Иммунохимическое и акарологическое изучение клещей / А.Х. Канчурин, Р.Л. Вайцекаускайте, В.М. Бержец. – Рез англ. – Библиогр.: 15 назв. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 1984, т. 97, № 3, с. 329–330. 38. Течение атопической бронхиальной астмы / Э.Ф. Разгаускас, Р.Л. Вайцекаускайте // Актуальные вопросы диагностики, лечения, профилактики заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы и реабилитации больных: материалы научнопрактической конференции (11-12 октября 1984 г.). – Вильнюс, 1984. – С. 57. 39. Фауна клещей пыли в жилищах больных бронхиальной астмой в Литовской ССР / Е.В. Дубинина, Р.Л. Вайцекаускайте, А. Байоринайте, Э.Ф. Разгаускас. – Рез. англ. – Библиогр.: 13 назв. // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 1984, № 5, с. 63–67. 40. Этиология атопической бронхиальной астмы в Литовской ССР / Р.Л. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин, Э.Ф. Разгаускас // Достижения медицинской науки в республике и внедрение результатов в здравоохранение: тезисы республиканской научной конференции, 31 мая 1984 г. Каунас, 1984. – С. 42–43.

1985 41. Alergijos vaistams diagnostika krešumo metu: (metodinės rekomendacijos) / LTSR sveikatos apsaugos ministerija, VVU; paruošė R. Vaicekauskaitė. – Vilnius: [VVU], 1985. – 6 p. 42. Bronchų provokaciniai mėginiai: (metodinės rekomendacijos) / VVU; paruošė E. Razgauskas, R. Vaicekauskaitė, I. Lasienė, G. Norvaišas. – Vilnius: [VVU], 1985. - 10 p. 43. Įsteigta mokslinė draugija: [įkurta jungtinė Alergologų ir imunologų mokslinė draugija, Vilnius, 1985 m. sausio 10 d.] / R. Vaicekauskaitė // Sveikatos apsauga. – 1985, Nr. 5, p. 60. 44. Namų dulkių erkės Dermatophagoides pteronyssinus įtaka atopinės bronchinės astmos etiologijai / E. Razgauskas, R. Vaicekauskaitė, A. Bajorinaitė. – Lent. – Santr. rus., p. 60. – Bibliogr.: 25 pavad. // Sveikatos apsauga. - 1985, Nr. 7, p. 22–26.

8


45. Влияние лекарственных препаратов на свертываемость крови у сенсибилизированных к ним лиц / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин // Актуальные вопросы разработки, изучения и производства лекарственных средств: материалы конференции, Каунас, 27–28 июня, 1985 г. – Каунас, 1985. – С. 194–195. 46. Иммунологические особенности клещевой (Д. интерониссинус) / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин // Пятый симпозиум по аллергологии и клинической иммунологии социалистических стран: тезисы, Варна, Болгария, 4–6 октября 1985 г. – Варна, 1985. – С. 94. 47. Лабораторная диагностика аллергии к клещам пыли / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин, В.М. Бержец // Пятый симпозиум по аллергологии и клинической иммунологии социалистических стран: тезисы, Варна, Болгария, 4–6 октября 1985 г. – Варна, 1985. – С. 93. 48. Сравнительное изучение аллергенов из домашней пыли и клещей / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин, В.М. Бержец // Препараты и методы для лечения и диагностики аллергии. Москва, 1985. – С. 66–72.

1986 49. Immunotherapy of housedust mite asthma / R. Vaicekauskaitė, A.Kh. Kantchourin // XIII Congress of the European academy of allergology and clinical immunology, Budapest, May 4-10, 1986: abstracts. - Budapest, 1986. – P. 242. 50. Атопическая бронхиальная астма в Литовской ССР / Р. Вайцекаускайте // Тезисы докладов V межреспубликанской конференции аллергологов-иммунологов Казахстана и республик Средней Азии. - Алма-Ата, 1986. – С. 73–74. 51. Атопическая бронхиальная астма и сезонность развития клещей домашней пыли / Р.Л. Вайцекаускайте, В.В. Казлаускайте, Е.В. Дубинина, Э.Ф. Разгаускас // Актуальные вопросы клинической и экспериментальной аллергии и иммунологии: тезисы докладов VI республиканской научно-практической конференции (Каунас, 29-30 мая 1986 г.). – Каунас, 1986. – С. 83. 52. Иммунотерапия аллергенами из клещей Dermatophagoides pteronyssinus в эксперименте и клинике / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин, В.М. Бержец // Иммунодефициты и аллергия: тезисы докладов всесоюзного симпозиума с международным участием, Москва, 2–4 декабря 1986 г. – Москва, 1986. – С. 249. 53. Специфическое лечение клещевой бронхиальной астмы / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин // Актуальные вопросы клинической и экспериментальной аллергии и иммунологии: тезисы докладов VI республиканской научно-практической конференции (Каунас, 29-30 мая 1986 г.). – Каунас, 1986. – С. 83-84.

1987 54. The alteration of humoral immunity in mite asthma treatment / R. Vaicekauskaitė // Allergology Immunopathology. – 1987, vol. 15, no. 5: XII World congress of asthmology, 25–29 October 1987, Barselona: abstracts, p. 305. 9


55. The epidemiology of the atopic bronchial asthma in Lithuanian SSR / R. Vaicekauskaitė // Allergology Immunopathology. – 1987, vol. 15, no. 5: XII World congress of asthmology, 25–29 October 1987, Barselona: abstracts, p. 303. 56. Imunodeficitas ir alergija: [sąjunginis simpoziumas „Imunodeficitas ir alergija“, Maskva, 1986 m. gruodžio 2-5 d.] / R. Vaicekauskaitė, V. Tamošiūnas // Sveikatos apsauga. – 1987, Nr. 4, p. 58-59. 57. The mechanisms of mite asthma immunotherapy / R. Vaicekauskaitė // VIII European immunology meeting, Zagreb, Jugoslavia, August 30 – September 5, 1987. 58. The signal processing in immune system in patients with bronchial astma / R. Vaicekauskaitė // Signals and signal processing in the immune system: 4th Balaton symposium, Balaton, Hungary, September 6–9, 1987. 59. Бесплодие – как фактор риска для плода / Ю.В. Жукаускас, Р.И. Яницкене, Р.Л. Вайцекаускайте // Материалы научной конференции на тему «Состояние и пути совершенствования специализированной акушерско-гинекологической помощи», посвященная 100-летию со дня рождения чл.-кор. АМН СССР, профессора генерал-майора медицинской службы К.М. Фигурнова. – Ленинград, 1987. – С. 32-33. 60. Бронхиальные провокационные пробы в диагностике и профилактике клещевой бронхиальной астмы / Р. Вайцекаускайте // Проблемы и пути оздоровления производственной и внешней среды в интересах сохранения и укрепления здоровья населения: тезисы докладов республиканской конференции гигиенистов и санитарных врачей Литовской ССР, 30 октября 1987 г. – Вильнюс, 1987. – С. 180–182. 61. К вопросу оценки аллергической альтерации тучных клеток / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин. – Рез. англ. – Библиогр.: 7 назв. // Medicina. - 1987, t. 26: Актуальные вопросы экспериментальной и клинической аллергологии и иммунологии, c. 59–65. 62. Общество аллергологов и иммунологов Литовской ССР / Э. Разгаускас, Б. Падегимас, Р. Вайцекаускайте // Медицинские научные общества Литовской ССР и прогресс медицинской науки: тезисы второго съезда медицинских научных обществ Министерства здравоохранения Литовской ССР, посвященного 70-летию Великого Октября (Вильнюс, 2930 октября 1987 г.). – Вильнюс, 1987. – С. 270-273.

1988 63. Immunotherepy as a correcting way of immuno-shoppressive condition patients ill with mite bronchial astma / Р. Вайцекаускайте-Дубакене // Конгресс аллергологии и клинической иммунологии социалистических стран, Варшава-Щхранка, 30 сентября–3 октября 1988. – Варшава, 1988. – С. 67. 64. Šiuolaikinė alerginių susirgimų imunoterapija / R. Vaicekauskaitė // Sveikatos apsauga. 1988, Nr. 12, p. 35–36.

10


65. Диагностика клещевой бронхиальной астмы: методические рекомендации / Министерство здравоохранения Литовской ССР; составители Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин, В.М. Бержец, Э.Ф. Разгаускас. - Вильнюс : ВГУ, 1988. - 3 p. 66. Диагностика состояния иммунной системы больных аллергическими заболеваниями / Р. Дубакене // Проблемы диагностики и лечения заболеваний локомоторного аппарата в пожилом возрасте; Лабораторная диагностика нарушений обмена веществ и другие актуальные вопросы: тезисы докладов совместной конференции научных обществ врачей геронтологов и врачей лаборантов Литовской ССР, Паланга, 13-14 октября 1988 г. / Министерство здравоохранения Литовской ССР … [et al.]. - Вильнюс, 1988. – С. 91–92. 67. Изучение физико-химических и иммунохимических свойств аллергена из клеща / Р. Вайцекаускайте, К. Янулайтене, Р. Наргела // Актуальные вопросы теоретической и практической медицины : тезисы научной конференции, посвященной 25-летию факультета усовершенствования врачей Вильнюсского университета (Вильнюс, январь 1988 г.). Вильнюс, 1988. – T. 2, c. 20. 68. Клинико-иммунологические особенности клещевой бронхиальной астмы / А.Х. Канчурин, Р.Л. Вайцекаускайте, В.М. Бержец, Э.Ф. Разгаускас. – Рез. aнгл. – Библиогр.: 11 назв. // Терапевтический архив. - 1988, т. 60, № 10, с. 97-99. 69. Лабораторная экспресс диагностика аллергических заболеваний: методические рекомендации / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин. - Вильнюс, 1988. - 5 с. 70. Методы лабораторной экспресс-диагностики аллергических заболеваний: методические рекомендации / Вильнюсский государственный университет им. В. Капсукаса; подготовили А. Канчурин, Р. Вайцекаускайте. – Вильнюс: ВГУ, 1988. – 5 с. 71. Некоторые сдвиги гуморального иммунитета при специфической иммунотерапии атопической бронхиальной астмы / P. Вайцекаускайте // Актуальные вопросы теоретической и практической медицины: тезисы научной конференции, посвященной 25-летию факультета усовершенствования врачей Вильнюсского университета (Вильнюс, январь 1988 г.). Вильнюс, 1988. – Т. 1, с. 45–46. 72. Неудачи иммунотерапии бронхиальной астмы в Литовской ССР / Р. ВайцекаускайтеДубакене // Конгресс аллергологии и клинической иммунологии социалистических стран, Варшава-Щхранка, 30 сентября–3 октября 1988. – Варшава, 1988. – С. 67.

1989 73. Plaučių funkciniai mėginiai, taikant specifinę imunoterapiją sergantiems atopine bronchine astma / R. Vaicekauskaitė-Dubakienė // Jubiliejinės praktinės-mokslinės konferencijos tezės: (1989 m. gruodžio mėn. 15 d.) / LTSR sveikatos apsaugos ministerija. Vilniaus klinikinė ligoninė „Raudonasis kryžius“. - Vilnius, 1989. – P. 53. 74. Šiuolaikinė alerginių ligų imunoterapija: [literatūros apžvalga] / R. VaicekauskaitėDubakienė. – Santr. rus., p. 61. – Bibliogr.: 13 pavad. // Sveikatos apsauga. – 1989, Nr. 1, p. 48-50.

11


1990 75. Bronchinės astmos imunoterapija / R. Vaicekauskaitė-Dubakienė // VII Lietuvos gydytojų suvažiavimas: pranešimų tezės, 1990 gegužės 20-24. – Kaunas, 1990. - P. 220.

1991 76. Imunologiniai bronchinės astmos imunoterapijos mechanizmai / R. Dubakienė // Šiuolaikinės imunologijos problemos: konferencijos medžiaga, Vilnius, 1991 m. spalio 17 d. – Vilnius, 1991. – P. 14. 77. The immunological mechanismus of bronchial asthma immunotherapy / R. Dubakienė // Baltic immunological assembly, Jurmala (Latvia), 25–26 Oct. 1991: abstracts. – Riga, 1991. – P. 45–46.

1992 78. Kvėpavimo takų alergija / R. Vaicekauskaitė-Dubakienė // Sveikata. – 1992, Nr. 2, p. 4445. 79. Drug allergy diagnostics / R. Dubakienė // Allergy. – 1992, vol 47, suppl. 12: XV Congress of allergology and сlinical immunology, Paris, 10-15 May 1992: abstracts. – P. 92. 80. Organizacinės alergologijos problemos Lietuvoje / R. Dubakienė // Aktualūs alergologijos, imunologijos ir AIDS klausimai: (VII Respublikinės mokslinės konferencijos, skirtos akad. Vl. Lašo 100-ioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų tezės) / Kauno medicinos akademija, Lietuvos imunologijos institutas, Lietuvos AIDS centras, Lietuvos alergologų ir imunologų mokslinės draugijos. - Kaunas, 1992. – P. 51. 81. Šiuolaikinė bronchinės astmos imunoterapija / R. Dubakienė // Bendroji gydytojo praktika: diagnostikos ir gydymo aktualijos: Lietuvos praktikos gydytojų konferencija, skirta prof. M. Marcinkevičiaus 100-sioms gimimo metinėms paminėti: konferencijos medžiaga / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas. Bendrosios praktikos gydytojo centras. - Vilnius, 1992. – P. 68.

1993 82. Alergiškas vaikas. Ar kalta motina? / R. Dubakienė // Moters kelias: Rytai ir Vakarai: tarptautinė konferencija, Vilnius, 1993 m. rugpjūčio 23-25 d. – Vilnius, 1993. – P. 14. 83. Alergologijai – 30: [apie Respublikinį alergologijos centrą] / R. Dubakienė // Gydytojų žinios. – 1993, liepos 7-13, p. 3. 84. Alergologijos naujovės / R. Dubakienė // Gydytojų žinios. – 1993, rugsėjo 16-22, p. 5. 85. The role of molds in respiratory allergy formation / R. Dubakienė // Interasma’ 93: 14th World congress of asthmology, Jerusalem, Israel, October 24–29, 1993: abstracts. – [Jerusalem, 1993]. – P. 52. 12


86. Sensibilizacija alergenams, sergant atopiniu dermatitu / R. Dubakienė // Pirmosios tarptautinės dermatovenerologų konferencijos (Vilnius, 1993 m. liepos mėn. 20-21 d.d.) pranešimų tezės. - Vilnius, 1993. – P. 7.

1994 87. Bronchinės astmos klasifikacija, diagnostika ir gydymas: metodinės rekomendacijos / A. Blažienė, R. Dubakienė, A. Pranevičius, R. Sakalauskas, B. Šatkauskas; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, VU, KMA, Lietuvos astmos taryba. – Vilnius, 1994. – 48 p. 88. The comporative study on mite asthma immunotherapy / R. Dubakienė // Tuberculose and lung diseases. – 1994, vol. 75, p. 126. 89. The immunotherapy of allergic diseases / R. Dubakienė. – Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 4 pavad. // Acta medica Lituanica. – 1994, Nr. 1, p. 35-37. 90. Lietuvos alergologijos problemos / R. Dubakienė. – Santr. angl. // Lietuvos medicina: “Sveikatos” žurnalo priedas. – 1994, sausis, p. 13. 91. The peripheral blood changes during specific immunotherapy / R. Dubakienė // XV International congress of allergology and clinical immunology: annual meeting of the European academy of allergology and clinical immunology, June 26-Juli 1, 1994, Stockholm, Sweden: abstracts. – Seattle; Toronto; Bern; Göttingen, 1994. – P. 179. 92. The prediction of the outcome in specific immunotherapy / R. Dubakienė // XV International congress of allergology and clinical immunology: annual meeting of the European academy of allergology and clinical immunology, June 26-Juli 1, 1994, Stockholm, Sweden: abstracts. – Seattle; Toronto; Bern; Göttingen, 1994. – P. 223. 93. Segančiųjų vidaus ligomis sveikatos priežiūra: metodinės rekomendacijos vidaus ligų gydytojams / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; sudarytojas ir moksl. red. V. Urbanavičius; rengėjai A. Blažienė, J. Danilevičius, R. Dubakienė ir kt. - Vilnius : Respublikinis leidybos ir spaudos paslaugų biuras, 1994. - 66 p.: lent.

1995 94. Allergic inflammation in pollinosis / R. Dubakiene, I. Glemžiene // Allergy. – 1995, vol 50, no 26, suppl.: abstracts XVI European congress of alergology and clinical immunology, Madrid, Spain, 25-30 July 1995, p. 326. 95. Alergija cheminėms medžiagoms Lietuvoje / R. Dubakienė, V. Jasilionienė, S. Balsytė, J. Dailidienė // Cheminių alergenų tyrimo ir higieninės reglamentacijos problemos Lietuvoje: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos programa, dalyviai, tezės, Vilnius, 1995 lapkričio 29-30 d. / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Valstybinis visuomenės sveikatos centras. - Vilnius: VVSC, 1995. – P. 14-15. 96. Alerginės plaučių ligos / R. Dubakienė // Aktualūs diagnostikos ir gydymo klausimai poliklinikos gydytojo praktikoje. - Vilnius: VU l-kla, 1995. - P. 72-74. 13


97. Astmos mokymo sistema Lietuvoje / R. Dubakienė, G. Norvaišas, A. Norvaišas, E. Razgauskas, A. Vingras, M. Zolubas // I tarptautinės bronchų astmos konferencijos tezės. - Palanga, 1995. – P. 41–43. 98. Bronchinė astma per dvidešimt metų alergologiniame centre / R. Dubakienė, E. Razgauskas, L. Stoškutė, K. Ulbaitė // I tarptautinės bronchų astmos konferencijos tezės. - Palanga, 1995. – P. 21. 99. Cheminės etiologijos alergijos klinikinė diagnostika / R. Dubakienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 3 pav. // Cheminių alergenų tyrimas ir higieninė reglamentacija: informacinis leidinys. Vilnius, 1995. – P. 39–41. 100. Cheminių alergenų tyrimas ir higieninė reglamentacija = Testing and hygienic reglamentation of chemical allergens: informacinis leidinys / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis higienos centras; Z. Stanevičius (progr. vadovas); nariai: V. Jefimova, D. Kurienė, S. Majus, R.Dubakienė; recenzavo A. Baubinas, A. Juozulynas. - Vilnius: [RHC], 1995. - 44, [1] p., įsk. virš.: iliustr. - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Santr. angl. 101. House dust mites in the homes of allergic patients in Lithuania / R. Dubakienė, J. Dubinina, V. Kazlauskaitė // Bull. Scandinavian Society for Parasitology. – 1995, vol. 5, no. 1, p. 61–62. 102. Interferon therapy for atopic dermatitis / T. Rainienė, R. Dubakienė // Poster, 9th International congress of immunology, San Francisco, California, USA, 23-29 July, 1995. – San Francisco, 1995. – P. 64. 103. Lietuvos alergologijos tarnyba / R. Dubakienė // Sveikata. – 1995, Nr. 7, p. 5-6. 104. The problems of bronchial asthma immunotherapy / R. Dubakienė // Interasma’95, Poznan, Poland, 30 August-2 September 1995: abstracts. – [Poznan, 1995]. - Abstr. 64. 105. Rinitų klasifikacija, diagnostika, gydymas: metodinės rekomendacijos / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universitetas; sudarė R. Dubakienė, A. Blažienė, R. Ėmužytė, L. Martinkėnas. - Vilnius, 1995. - 24 p.: lent. 106. γ interferon therapy for atopic deratitis / R. Dubakienė // Immunology Today. – 1995, vol. 16, no. 7, special issue: the 9th International congress of immunology, San-Francisco, California, 23-29 July 1995, abstr. 4903.

1996 107. Alergija cheminėms medžiagoms / R. Dubakienė // Sveikata. – 1996, Nr. 7, p. 18-19. 108. Alergija… iki gimimo / R. Dubakienė. – Iliustr. // Šeima. - 1996, Nr. 12, p. 22-23. 109. Alergija cheminėms medžiagoms Lietuvoje / R. Dubakienė, V. Jasilionienė, J. Dailydienė, S. Balsytė // Cheminių alergenų tyrimo ir higieninės reglamentacijos problemos Lietuvoje: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos programa, dalyviai, tezės, Vilnius, 1995 lapkričio 29-30 d. – [Vilnius, 1995]. – P. 11. 14


110. Asthma education system in Lithuania / R. Dubakienė, G. Norvaišas, M. Zobulas, E. Razgauskas, A. Vingras // “Monduzzi Editore”: proceedings of the 23rd congress of the International society of internal medicine, Manilla, 1996. - Manila, 1996. – P. 349–353. 111. Astmos mokymo sistema Lietuvoje / G. A. Norvaišas, M. Zolubas, R. Dubakienė, E. Razgauskas, A. Vingras // I tarptautinė vaikų bronchinės astmos konferencija-mokykla : pranešimų tezės, Vilnius, 1996 m. balandžio 11-12 d. / IPOKRaTES Vilniaus fakultetas, Vilniaus m. universitetinės ligoninės Vaikų ligų klinika. - : VU l-kla, 1996. - P. 135-136. 112. Astmos mokymo sistema Lietuvoje / G. Norvaišas, R. Dubakienė, A. Norvaišas, E. Razgauskas, A. Vingras, M. Zolubas // I tarptautinė vaikų bronchinės astmos konferencija-mokykla, Palanga, 1995 gegužės 30-31 d.: pranešimų santrumpos. – Klaipėda, 1996. – P. 41-43. 113. Astmos mokymo sistema Lietuvoje / G. A. Norvaišas, M. Zolubas, R. Dubakienė, E. Razgauskas, A. Vingras. – Nuotr. // Gydytojų žinios. – 1996, balandžio 17, p. 7. 114. Bronchinė astma per dvidešimt metų Alergologiniame centre / R. Dubakienė, E. Razgauskas, L. Stoškutė, K. Ulbaitė. – Lent. // I tarptautinė vaikų bronchinės astmos konferencijamokykla, Palanga, 1995 gegužės 30-31 d.: pranešimų santrumpos. – Klaipėda, 1996. – P. 21. 115. Bronchinės astmos imunoterapija / R. Dubakienė // Medicina. – 1996, t. 32, priedas 1, p. 47-48. 116. Bronchų astmą galima išgydyti / R. Dubakienė. – Nuotr. // Sveikata. – 1996, Nr. 4-5, p. 11-12. 117. Gydytojas alergologas = Physician allergologist = Āšą÷ аллерголог : teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN 27:1996 / [parengė: R. Dubakienė, E. Razgauskas, M. Vesėliūnienė. - Vilnius : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos m-ja, 1996. - 8, [1] p., įsk. virš. (Lietuvos medicinos norma) 118. The immunotherapy in Lithuania / R. Dubakiene // Allergy, - 1996, vol. 51, 31 suppl.: The annual meeting of the European academy of allergology and clinical immunology. EAACI’96, Budapest, Hungary, June 2-5, 1996: abstracts. 119. Klinikinės alergologijos pagrindai / R. Dubakienė, A. Pranevičius // Vidaus ligos: vadovėlis medicinos specialybės studentams / sudarytojas P. Zabiela. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1996. - D. 2: Stemplės, skrandžio ir žarnyno ligos. Kepenų ligos. Inkstų ligos. Inkstų nepakankamumas. Kraujo sistemos ligos. Endokrininės ligos. Sąnarių ligos. Jungiamojo audinio ligos ir sisteminiai vaskulitai. Klinikinės alergologijos pagrindai / J. Danilevičius, R. Dubakienė … [et al.]. – P. 464-478. 120. The social aspects of bronchial asthma in Lithuania / J. Baukienė, N. Vaičiulionienė, R. Dubakienė, L. Stoškutė // Tarptautinė mokslinė konferencija “Laboratorinė ir klinikinė imunologija”: konferencijos medžiaga, rugsėjo 19-21, Birštonas, Lietuva. – Vilnius, 1996. – P. 13.

15


121. Specifinė bronchinės astmos imunoterapija vaikų amžiuje / R. Dubakienė // I tarptautinė vaikų bronchinės astmos konferencija-mokykla : pranešimų tezės, Vilnius, 1996 m. balandžio 11-12 d. / IPOKRaTES Vilniaus fakultetas, Vilniaus m. universitetinės ligoninės Vaikų ligų klinika. Vilnius : VU l-kla, 1996. - P. 107. 122. Vidaus ligos: vadovėlis medicinos specialybės studentams / sudarytojas P. Zabiela. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1996. - D. 2: Stemplės, skrandžio ir žarnyno ligos. Kepenų ligos. Inkstų ligos. Inkstų nepakankamumas. Kraujo sistemos ligos. Endokrininės ligos. Sąnarių ligos. Jungiamojo audinio ligos ir sisteminiai vaskulitai. Klinikinės alergologijos pagrindai / J. Danilevičius, R. Dubakienė, G. Grybauskas, I. Juknevičius, V. Kirsnys, A. Lukoševičiūtė, N. Misiūnienė, A. Norkus, A. Pranevičius, J. Šimanauskas. - 494 p.: iliustr.

1997 123. Atopinio dermatito diagnostika: metodinės rekomendacijos / R. Dubakienė, R. Ėmužytė, R. Kuzminskienė. – Lent. // Medicina. – 1997, t. 33, priedas 3, p. 24-31. 124. Bronchinė astma – pasaulinė problema / R. Dubakienė // Bronchinės astmos problemos Lietuvoje: konferencijos, įvykusios 1997 m. kovo 27 d., medžiaga. – Vilnius: [LRSAM], 1997. – P. 1. 125. Imuninė ligonių, sergančių atopinėmis alerginėmis ligomis ir laktazės nepakankamumu, charakteristika / D. Kalibatienė, R. Dubakienė, T. Rainienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad. // Respublikinės konferencijos, skirtos Jono Misiūros 80-osioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga, Vilnius, 1997 m. gruodžio 12 d. – Vilnius, 1997. – P. 99-103. 126. Imuniteto rodiklių reguliacija ir komplikacijų, esant ūminei pneumonijai, profilaktika antioksidantiniu preparatu Maųinil King Q 10 / A.N. Čeredejev, R. Dubakienė, G.A. Ermolin, V.G. Novožonov, I.A. Volček // Medicina. – 1997, t. 33, priedas 3, p. 62-63. 127. Kaip nustatomos alerginės ligos / R. Dubakienė // Sveikata. – 1997, Nr. 7, p. 38-39. 128. Lietuvos alergologijai – 70 metų / B. Padegimas, R. Dubakienė, P. Cibas. – Nuotr. – Santr. angl. // Medicina. – 1997, t. 33, priedas 3, p. 5-7. 129. Paveldimumas ir atopinis dermatitas / N. Vaičiulionienė, R. Dubakienė, J. Baukienė. – Santr. angl. // Baltijos šalių dermatovenerologų mokslinė konferencija "Šiuolaikinės dermatologijos ir venerologijos problemos" = Scientific conference of Baltic dermatovenereologists "Problems of today in dermatology and venereology": Lietuva-Vilnius 1997 rugsėjo 5 d. / [atsakinga redaktorė I. Taletienė]. - Vilnius: Solidarity, 1997. – P. 35. 130. The problems of atopic dermatitis in Lithuania / R. Dubakienė, R. Ėmužytė, R. Kuzminskienė // XVI International congress of allergy and clinical immunology, 1997 October 1924. Cancun, Mexico: abstracts. – [Mexico, 1997]. – P. 164. 131. Safe biotechnology. 8. Transport of infectious and biological materials / H.L M. Lelieveld, H. Bachmayer, ... R. Dubakiene, ... V. Vaiciuvenas et al. // Appl. Microbiol. Biotechnol. - 1997, vol. 48, no. 2, p. 135–140. 16


1998 132. Alerginio rinito diagnostika ir gydymas / R. Dubakienė // Lietuvos sveikata. – 1998, gegužės 7-13 (Nr. 18), p. 16. 133. Alerginio rinito diagnostika ir gydymas / R. Dubakienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – 1998, t. 2, Nr. 1, p. 88-90. 134. Aplinkos taršos poveikis alerginių susirgimų paplitimui Lietuvoje / R. Dubakienė, R. Šimaitis, J. Ring // 3-ios tarptautinės konferencijos “Miestų inžinerija ir aplinka” Vilnius, 1998 gegužės 28-29 d. programa. – Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998. – P. 30; 92 135. Atopinio dermatito diagnostika / R. Dubakienė, R. Emužytė, R. Kuzminskienė // Lietuvos sveikata. – 1998, sausio 29-vasario 4, p. 16; vasario 5-11, p. 16.. 136. Peripheral blood lymphocyte subpopulations in children with bronchial asthma / R. Dubakienė, R. Ėmužytė, I. Kazlauskienė, K. Verižnikovienė // Allergologie. - 1998, vol. 10, no. 21, p. 520. 137. Vaikų bronchinės astmos diagnostika ir gydymas: metodinė medžiaga / J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Kudzytė, B. Šatkauskas, A. Valiulis; Lietuvos pediatrų draugija … [et al.]. - Vilnius, 1998. - 30 p. - Aut. nurodyti antr. lap. kt. pusėje 138. Visada – sezono metas: [apie alergines ligas] / R. Dubakienė. – Nuotr. // Lietuvos sveikata. – 1998, sausio 22-28, p. 18.

1999 139. Alergija aktuali visus metus / R. Dubakienė; parengė J. Kastys. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 1999, spalio 27-lapkričio 2 (Nr.43), p. 19. 140. Alergijos diagnostika in vivo: metodinė mokomoji medžiaga / R. Dubakienė, R. Ėmužytė, P. Leišytė, E. Razgauskas; recenzavo A. Blažienė // Aktualūs alergologijos ir klinikinės imunologijos klausimai. - [Kaunas, 1999]. - P. 15-36. 141. Alergologų darbo aktualijos / R. Dubakienė // Aktualūs alergologijos ir klinikinės imunologijos klausimai. - [Kaunas, 1999]. - P. 7. 142. Allergy to chemicals in Lithuania / R. Dubakienė, L. Stoškutė. – Santr. liet. – Bibliogr.: 12 pavad. // Acta medica Lituanica. – 1999, suppl. 3, p. 12-14. 143. Atopinis dermatitas / R. Dubakienė // Lietuvos sveikata. – 1999, birželio 16-22, p. 29. 144. Atopinis dermatitas / R. Dubakienė. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 1999, lapkričio 3-9, p. 32. 145. Dirgiklių ir alergenų sukeltų klinikinių simptomų paplitimas Vilniaus mieste / L. Stoškutė, R. Dubakienė. – Lent. – Bibliogr.: 4 pavad. // Vidaus ligų rezidentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, Vilnius, 1999 m. gegužės mėn. – Vilnius, 1999. – P. 37-41. 17


146. Europos alergologai – prieš XX a. pabaigos epidemiją: [apie Europos alergologų ir klinikinių imunologų akademijos kongresą, Briuselis] / R. Dubakienė // Lietuvos sveikata. – 1999, liepos 21-27, p. 29. 147. Kortikosteroidai - bronchinės astmos gydymui / R. Dubakienė // Lietuvos sveikata. – 1999 rugsėjo 29-spalio 5, p. 29. 148. Lymphocyte subpopulations in children with moderate versus mild. asthma / I. Kazlauskienė, R. Ėmužytė, R. Dubakienė, K. Verižnikovienė, R. Firantienė // Allergy. – 1999, vol. 54, no. 52, p. 129. 149. Main research trends in immunology and allergology in Lithuania (historical aspects) / R. Dubakienė, V. Tamošiūnas // Acta medica Lituanica. - 1999, suppl. 3, p. 3-4. 150. Nepamirškite pirmosios kartos antihistamininių preparatų / R. Dubakienė // Gydymo menas. – 1999, birželis, p. 56. 151. Sloga – ne liga? Alerginė sloga – rimta liga / R. Dubakienė // Lietuvos sveikata. – 1999, rugpjūčio 4-10, p. 13. 152. Structural changes in bronchial asthma in Lithuania / V. Survilienė, R. Dubakienė, E. Razgauskas // INTERASTHMA’99: annual meeting, Palanga, Lithuania, 28-30 May 1999: final programme and abstracts. – Palanga, 1999. – P. 65. 153. T cells, eosinophils and immunoglobulin E in children with atopic versus intrinsic asthma / R. Dubakienė, I. Kazlauskienė, R. Ėmužytė, K. Verižnikovienė, R. Firantienė // European respiratory journal. - 1999, vol. 14, no. 30, p. 36.

2000 154. Alerginio rinito diagnostika ir gydymas / A. Blažienė, J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, R. Kašinskas, J. Kudzytė, P. Leišytė, K. Povilaitis, E. Razgauskas, A. Valiulis, L. Valius. – Lent. – Bibliogr.: 8 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – 2000, t. 4, Nr. 3, p. 303306. 155. Alerginio rinito diagnostika, gydymas / metodinių rekomendacijų rengimo grupė: A. Blažienė, J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, R. Kašinskas, J. Kudzytė, P. Leišytė, K. Povilaitis, E. Razgauskas, A. Valiulis, L. Valius. – Lent. – Bibliogr.: 7 pavad. // Gydymo menas. – 2000, Nr. 5, p. 19-20. 156. Alerginio rinito diagnostika, gydymas / metodinių rekomendacijų rengimo grupė: A. Blažienė, J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, R. Kašinskas, J. Kudzytė, P. Leišytė, K. Povilaitis, E. Razgauskas, A. Valiulis, L. Valius. – Lent. – Tęsinys. Pradžia GM Nr. 5 // Gydymo menas. – 2000, Nr. 6, p. 16. 157. Alerginio rinito diagnostika, gydymas: metodinės rekomendacijos / parengė A. Blažienė, J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, R. Kašinskas, J. Kudzytė, P. Leišytė, K. Povilaitis, E. Razgauskas, A. Valiulis, L. Valius. - Lent. - Bibliogr.: 8 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. - 2000, t. 3, Nr. 1, p. 143-149. 18


158. Alerginio rinito diagnostika, gydymas: metodinės rekomendacijos / parengė A. Blažienė, J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, R. Kašinskas, J. Kudzytė, P. Leišytė, K. Povilaitis, E. Razgauskas, A. Valiulis, L. Valius. - Lent. - Bibliogr.: 8 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. - 2000, t. 3, Nr. 2, p. 943-949. 159. Alerginio rinito diagnostika ir gydymas: metodinės rekomendacijos / parengė A. Blažienė, J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, R. Kašinskas, J. Kudzytė, P. Leišytė, K. Povilaitis, E. Razgauskas, A. Valiulis, L. Valius. - Lent. - Bibliogr.: 8 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. - 2000, t. 3, Nr. 3, p. 1056-1062. 160. Alerginio rinito diagnostika ir gydymas: metodinės rekomendacijos gydytojams / Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija … [et al.]; [metodinių rekomendacijų rengimo grupė: A. Blažienė, J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, R. Kašinskas, J. Kudzytė, P. Leišytė, K. Povilaitis, E. Razgauskas, A. Valiulis, L. Valius]. – Vilnius : UAB "Polifax dizainas", 2000. - 18 p. - Bibliogr.: p. 18. 161. Atopinis dermatitas. Jo gydymo principai : [pranešimo santrauka] / R.Dubakienė // Dermatovenerologija bendrojoje praktikoje. - Kaunas : Vitae Litera, 2000. - P. 5-6. 162. Differencies and similarities in immunopathology of atopic and nonatopic asthma / R. Dubakienė, I. Pumputienė, R. Ėmužytė, K. Verižnikovienė, R. Firantienė, V. Tamošiūnas // Inernational revue of allergology and clinical immunology. - 2000, vol. 16, no. 4, p. 131-135. 163. Eosinophil cationic protein, eosinophils and immunoglobulin E in children with atopic versus intrinsic asthma / I. Kazlauskienė-Pumputienė, R. Ėmužytė, R. Dubakienė, K. Verižnikovienė, R. Firantienė, V. Tamošiūnas // Allergy. – 2000, vol. 55, no 63, p. 79. 164. Humoral immunity changes in children with atopic and nonatopic asthma / I. Pumputienė, R. Ėmužytė, R. Dubakienė, K. Verižnimovienė, R. Firantienė, V. Tamošiūnas. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 21 pavad. // Acta medica Lituanica. – 2000, vol. 7, supplement 5, p. 44-48. 165. Lietuvos alergologijos tarnyba: [su red. prierašu apie autorę] / R. Dubakienė. – Portr. // Sveikata. – 2000, Nr. 4-5, p. 7-8. 166. Maisto alergija ir imuninis atsakas esant intestininės laktazės nepakankamumui / D. Kalibatienė, R. Dubakienė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 12 pavad. // Acta medica Lituanica. – 2000,vol. 7, supplement 5, p. 20-23. 167. Namų dulkių akarologiniai tyrimai Vilniaus miesto ikimokyklinėse vaikų įstaigose / R. Dubakienė, A. Dautartienė, A. Jurkuvėnaitė. – Lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Sveikatos aplinka. – 2000, Nr. 1, p. 13-15.

2001 168. Alergija cheminėms medžiagoms / R. Dubakienė. – Bibliogr.: 2 pavad. // Gydymo menas. – 2001, Nr. 3, p. 4.

19


169. Alergija cheminėms medžiagoms / R. Dubakienė. – Lent. - Bibliogr.: 2 pavad. // Medinfo. – 2001, Nr. 2, p. 41-42. 170. Alerginio kontaktinio dermatito diagnostika ir gydymas: metodinė mokomoji medžiaga / G. Lapinskaitė, I. Marčiukaitienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, L.M. Japertienė, J. Staikūnienė, A. Petkevičius, P. Leišytė. – Lent. // Gydymo menas. – 2001, Nr. 3, p. 4-6. 171. Alerginio kontaktinio dermatito diagnostika ir gydymas: metodinė mokomoji medžiaga / G. Lapinskaitė, I. Marčiukaitienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, L.M. Japertienė, J. Staikūnienė, A. Petkevičius, P. Leišytė. – Iliustr. – Bibliogr.: 17 pavad.. – Tęsinys. Pradžia Nr. 3 // Gydymo menas. – 2001, Nr. 4, p. 9-10. 172. Alerginio kontaktinio dermatito diagnostika ir gydymas: metodinė mokomoji medžiaga / [G. Lapinskaitė, I. Marčiukaitienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, L.M. Japertienė, J. Staikūnienė, A. Petkevičius, P. Leišytė]; Vilniaus universitetas ir kt. - Vilnius : UAB "Polifax dizainas", 2001. - 18 p. 173. Alerginio kontaktinio dermatito diagnostika ir gydymas: metodinė mokomoji medžiaga / G. Lapinskaitė, I. Marčiukaitienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, L.M. Japertienė, J. Staikūnienė, A. Petkevičius, P. Leišytė. - Lent. - Bibliogr.: 17 pavad. // Alergija, astma, imunologija XXI amžiuje: IX Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencijos medžiaga, 2001 m. birželio 20-21 dienos, Vilnius / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija, Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas; [redakcinė kolegija: pirmininkė R. Dubakienė, V. Tamošiūnas, R. Ėmužytė, P. Leišytė]. - Vilnius: [LAKID], 2001. - P. 59-72. 174. Alerginis rinitas ir jo įtaka astmai (ARIA): metodinė mokomoji medžiaga gydytojams / R. Dubakienė, R. Ėmužytė, P. Leišytė, E. Razgauskas, R. Kašinskas, K. Povilaitis. - Lent. // Alergija, astma, imunologija XXI amžiuje: IX Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencijos medžiaga, 2001 m. birželio 20-21 dienos, Vilnius / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija, Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas; [redakcinė kolegija: pirmininkė R. Dubakienė, V. Tamošiūnas, R. Ėmužytė, P. Leišytė]. - Vilnius: [LAKID], 2001. - P. 7-41. 175. Alerginis rinitas ir jo įtaka astmai (ARIA) / rengimo ir adaptavimo grupė R. Dubakienė, R. Ėmužytė, P. Leišytė, E. Razgauskas, R. Kašinskas, K. Povilaitis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. - 2001, t. 4, Nr. 3, p. 1493–1503. 176. Alergijos simptomai vaikystėje / parengė R. Dubakienė, L. Stoškutė. – Iliustr. // Šeimos sveikata. – 2001, Nr. 4, p. 8-9. 177. Alergologijos problemos / R. Dubakienė // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2001, Nr. 3-4 (20-21), p. 15. 178. Anafilaksija: (sutarimas) / parengė A. Blažienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Ivaškevičius, P. Leišytė, R. Kėvalas, V. Pilvinis, E. Razgauskas, A. Valiulis, V. Žilinskaitė // Vaikų pulmonologija ir alergologija. - 2001, t. 5, Nr. 1-2, p. 1787-1791. 179. Atopinis dermatitas: niežulio liga / R. Dubakienė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2001, kovo 14-20, p. 16. 20


180. Bronchinės astmos diagnostika ir gydymas: rekomendacijos / A. Blažienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, P. Leišytė, E. Razgauskas, A. Valiulis, L. Valius, M. Zolubas - Lent. - Bibliogr.: 12 pavad. // Internistas. - 2001, Nr. 9, p. 46-55. 181. Bronchinės astmos diagnostika ir gydymas: rekomendacijos / [A. Blažienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, P. Leišytė, E. Razgauskas, A. Valiulis, L. Valius, M. Zolubas]. - Vilnius : [VU], 2001. - 25 p. 182. Bronchų astma: praeitis, dabartis, ateitis: (Tarptautinio bronchų astmos Susitarimo kelias Lietuvoje) / R. Dubakienė. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 2001, vasario 21-27, p. 27. 183. Bronchų astma ir namų dulkių erkės / R. Dubakienė, A. Dautartienė // Medicina. - 2001, t. 37, Nr. 3, p. 904 – 906. 184. Dilgėlinių gydymas / R. Dubakienė // Šeimos medicina – veidu į žmogų: respublikinės bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų konferencija, Vilnius, 2001 balandžio 12: Vilniaus universiteto Bendrosios praktikos centro dešimtmečio proga. – Vilnius, 2001. – P. 39. 185. Medicinos darbuotojų, dirbančių su cheminėmis dezinfekcijos medžiagomis, darbo sąlygos ir sveikatos būklė / R. Jankauskas, E. Glumbakaitė, R. Dubakienė, L. Stoškutė, V. Jurkuvėnas // Alergija, astma, imunologija XXI amžiuje: IX Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencijos medžiaga, 2001 m. birželio 20-21 dienos, Vilnius / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija, Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas; [redakcinė kolegija: pirmininkė R. Dubakienė, V. Tamošiūnas, R. Ėmužytė, P. Leišytė]. - Vilnius: [LAKID], 2001. - P. 52. 186. Namų dulkių erkių akarologiniai tyrimai Vilniaus miesto ikimokyklinėse vaikų įstaigose / R. Dubakienė, A. Dautartienė // Sveikatos aplinka. - 2001, Nr. 1, p. 13–15. 187. Namų dulkių erkių paplitimas minkštuose žaisluose / R. Dubakienė, A. Dautartienė // Vaikų pulmonologija ir alergologija. - 2001, t. 4, Nr. 3, p. 1428–1431. 188. Nesteroidinių vaistų nuo uždegimo saugumas alergologų akimis / R. Dubakienė. – Bibliogr.: 2 pavad. // Gydymo menas. – 2001, Nr. 13, p. 42. 189. Odos dūrio - dūrio mėginiai diagnozuojant alergines ligas / R. Dubakienė, A. Budėnienė // Alergija, astma, imunologija XXI amžiuje: IX Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencijos medžiaga, 2001 m. birželio 20-21 dienos, Vilnius / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija, Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas; [redakcinė kolegija: pirmininkė R. Dubakienė, V. Tamošiūnas, R. Ėmužytė, P. Leišytė]. - Vilnius: [LAKID], 2001. - P. 58. 190. Sezoninio alerginio rinito diagnostika ir gydymas / R. Dubakienė. – Bibliogr.: 3 pavad. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. – 2001, t. 5, Nr. 3, p. 302-305. 191. Suaugusiųjų astmos diagnostika ir gydymas / A. Blažienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, E. Razgauskas, A. Valiulis, P. Leišytė, L. Valius // Medicina. - 2001, t. 37, Nr. 9, p. 952-969. 192. T ląstelės ir jų proliferacinis aktyvumas atopine ir neatopine astma sergantiems vaikams / 21


I. Pumputienė, R. Ėmužytė, R. Dubakienė, K. Verižnikovienė, R. Firantienė, V. Tamošiūnas // Alergija, astma, imunologija XXI amžiuje: IX Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencijos medžiaga, 2001 m. birželio 20-21 dienos, Vilnius / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija, Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas; [redakcinė kolegija: pirmininkė R. Dubakienė, V. Tamošiūnas, R. Ėmužytė, P. Leišytė]. - Vilnius: [LAKID], 2001. - P. 57. 193. T-lymphocytes in immunopathogenesis of atopic and nonatopic children asthma / I. Pumputienė, R. Ėmužytė, R. Dubakienė, K. Verižnikovienė, R. Firantienė, V. Tamošiūnas // Allergy. – 2001, vol. 56, no 68, p. 174. 194.Vaikų bronchų astmos diagnostika ir gydymas / parengė J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Kudzytė, A. Valiulis; recenzentai A. Raugalė, P. Kaltenis, L. Valius - Lent. - Bibliogr.: 16 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. - 2001, t. 4, Nr. 4, p. 1609-1633. 195. Vaikų bronchų astmos diagnostika ir gydymas / J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Kudzytė, A. Valiulis; recenzentai A. Raugalė, P. Kaltenis, L. Valius. - Lent. // Gydymo menas. – 2001, Nr. 13, p. 12-18. 196. Vaikų bronchinės astmos diagnostika ir gydymas: Lietuvos pediatrų, šeimos gydytojų, vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojų, alergologų ir vaikų pulmonologų sutarimas / Vilniaus universitetas … [et al.]; redaktorius A. Valiulis; rengėjai J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Kudzytė. - Vilnius: Atkula, 2001. - 40 p. - Bibliogr.: p. 39. 197. Vilniaus miesto ligoninių darbuotojų, dirbančių su cheminės dezinfekcijos medžiagomis, darbo sąlygos ir sveikatos būklė / R. Jankauskas, R. Dubakienė, V. Jurkuvėnas // Visuomenės sveikata. - 2001, Nr. 1–2, p. 47–52.

2002 198. Alergija saulei / R. Dubakienė // Gydymo menas. - 2002, Nr. 7, p. 46. 199. Alergijos diagnostika in vivo. Odos mėginiai / R. Dubakienė, R. Ėmužytė, P. Leišytė, E. Razgauskas. – Lent. // Alergologijos žinios. - 2002, Nr. 3, p. 19-21. 200. Alerginio kontaktinio dermatito diagnostika ir gydymas / G. Lapinskaitė, I. Marčiukaitienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, L.M. Japertienė, J. Staikūnienė, A. Petkevičius, P. Leišytė - Lent. // Alergologijos žinios. - 2002, Nr. 3, p. 12-18. 201. Alerginis konjunktyvitas / R. Dubakienė // Alergologijos žinios. - 2002, Nr. 2, p. 11-13. 202. Alerginis konjunktyvitas / R. Dubakienė // Alergologijos žinios. - 2002, Nr. 3, p. 10-11. 203. Alerginis rinitas ir jo įtaka astmai (ARIA) : metodinė mokomoji medžiaga gydytojams / parengė R. Dubakienė, R. Ėmužytė, P. Leišytė, E. Razgauskas, R. Kašinskas, K. Povilaitis - Lent. // Gydymo menas. - 2002, Nr. 8, p. 74, 76-78, 80, 82.

22


204. Alerginis rinitas: kai kurie gydymo aspektai: parengta pagal “Alerginis rinitas ir jo įtaka astmai” (Aria), Vilnius, 2001 ( metodinė mokomoji medžiaga gydytojams) / parengė E. Razgauskas, R. Kašinskas, K. Povilatis, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, P. Leišytė - Lent. // Gydymo menas. - 2002, Nr. 6, p. 24. 205. Alergologijos centras: 10 metų per kliūčių ruožą / R. Dubakienė; parengė J. Kastys Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2002, kovo 21-27 (Nr. 12), p. 3, 14. 206. Alergologinių tyrimų standartai / parengė R. Dubakienė, R. Ėmužytė, E. Razgauskas, A. Blažienė, P. Leišytė, L. Japertienė, R. Malickaitė, M. Zolubas, L. Daukšienė, R. Kuzminskienė, J. Staikūnienė, V. Kvedarienė, V. Survilienė, I. Staponienė, L. Stoškutė - Lent. // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2002, t. 1, Nr. 1-2, p. 59-117. 207. Allergy to chemical disinfectants of medical staff handling disinfection in the operating theatres of hospitals in Lithuania / R. Dubakienė, R. Jankauskas, V. Jurkuvėnas // International revue of allergology and clinical immunology. - 2002, vol. 3, no. 8, p. 185–190. 208. Anafilaksija: (sutarimas) / A. Blažienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Ivaškevičius, P. Leišytė, R. Kėvalas, V. Pilvinis, E. Razgauskas, A. Valiulis, V. Žilinskaitė - Lent. // Gydymo menas. - 2002, Nr. 7, p. 13-14, 16. 209. Anafilaksija: (sutarimas) / A. Blažienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Ivaškevičius, P. Leišytė, R. Kėvalas, V. Pilvinis, E. Razgauskas, A. Valiulis, V. Žilinskaitė. - Vilnius: [Alergologijos komis.], 2002. - 10, [2] p. 210. Anafilaksija: (sutarimas) / parengė A. Blažienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Ivaškevičius, P. Leišytė, R. Kėvalas, V. Pilvinis, E. Razgauskas, A. Valiulis, V. Žilinskaitė // Vaikų pulmonologija ir alergologija. - 2002, t. 5, Nr. 1-2, p. 1787-1791. 211. Ar nepavojinga bučiuotis alergiškiems maistui / N.E. Eriksson, C. Moller, A. Blažienė, L. Daukšienė, R. Dubakienė, M. Zolubas - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 10 pavad. // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2002, t. 1, Nr. 1-2, p. 47-51. 212. Guminės latekso pirštines naudojančių medicinos darbuotojų alergija lateksui / E. Glumbakaitė, R. Dubakienė, L. Stoškutė, R. Jankauskas, V. Jurkuvėnas - Lent. - Santr. angl. Bibliogr.: 15 pavad. // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2002, t. 1, Nr. 1-2, p. 52-58. 213. House dust mites in stuffed toys as a cause of allergy in Lithuanian / R. Dubakienė, A. Dautartienė. – Bibliogr.: 6 pavad. // New trends in allergy V / Eds. J. Ring, H. Behrendt. – Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2002. - P. 9–12. 214. Kontaktinis alerginis dermatokonjunktyvitas / R. Dubakienė // Alergologijos žinios. 2002, Nr. 2, p. 13. 215. Mitai ir tikrovė apie hormonus. Alergijos gydymas / R. Dubakienė, N. Vaičiulionienė, A. Laužikienė, R. Kuzminskienė // Lietuvos sveikata. - 2002, gegužės 30-birželio 5 (Nr. 22), p. 9. 216. Nikelio alergijos pavojai: [prof. R. Dubakienės ] // Alergologijos žinios. - 2002, Nr. 1, p. 7. 23


217. Odos dūrio – dūrio mėginiai diagnozuojant alergines ligas / R. Dubakienė, A. Budėnienė // Alergologijos žinios. - 2002, Nr. 1, p. 2. 218. Odos mėginiai / R. Dubakienė, R. Ėmužytė, P. Leišytė, E. Razgauskas // Alergologijos žinios. - 2002, Nr. 3, p. 19-21. 219. Patyrimas rengiant alergologijos standartus / R. Dubakienė; parengė V. Jaskovikienė // Gydymo menas. - 2002, Nr. 8, p. 72. 220. Sezoninis alerginis konjuktyvitas: (susitarimo projektas) / R. Dubakienė - Iliustr. // Lietuvos oftalmologija. - 2002, Nr.2, p. 34-35. 221. Vaikų bronchų astmos diagnostika ir gydymas / J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Kudzytė, A. Valiulis - Lent. - // Gydymo menas. - 2002, Nr. 1, p. 18 - 22. 222. Vaikų bronchų astmos diagnostika ir gydymas / J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Kudzytė, A. Valiulis - Lent. - Bibliogr.: 16 pavad. - Tęsinys. Pradžia: Nr. 1 // Gydymo menas. 2002, Nr. 2, p. 18 - 22. 223. Vaikų bronchų astmos diagnostika ir gydymas / J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Kudzytė, A. Valiulis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – 2002, t. 5, Nr. 1-2, p. 1762-1786. 224. 2002 metų vasaros ekstremalių situacijų poveikis žmogaus sveikatai / R. Dubakienė // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2002, Nr. 3 (24), p. 5.

2003 225. Alergija vaistams / R. Dubakienė // Alergologijos žinios. - 2003, Nr. 3, p. 9-12. 226. Alerginiai sindromai: (konferencijos pranešimo medžiaga) / R. Dubakienė - Lent. // Visuomenės sveikata. - 2003, Nr. 1, p. 67-71. 227. Alergologija, dermatologija / R. Dubakienė. - Portr. // Gydymo menas. - 2003, Nr. 7, p. 72. 228. Allergy to glutaraldehyde among medical staff handling chemical disinfectants of Lithuanian hospitals / E. Glumbakaite, R. Dubakiene // XXII congress of the European academy of allergology and clinical immunology [Elektroninis išteklius], June 7-11, 2003, Paris, France. – Paris, 2003. 229. Anafilaksija (sutarimas) / A. Blažienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Ivaškevičius, P. Leišytė, R. Kėvalas, V. Pilvinis, E. Razgauskas, L. Valius, A. Valiulis, V. Žilinskaitė // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2003, t. 2, Nr. 1, p. 61-68. 230. Antrinis imuninės sistemos nepakankamumas / R. Dubakienė. - Lent. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. - 2003, t. 7, Nr. 11, p. 746-748.

24


231. Antriniai imunodeficitai / R. Dubakienė. – Lent. // Alergologijos žinios. - 2003, Nr. 4, p. 19. 232. Aptarti maisto saugos ir kokybės klausimai / R. Dubakienė, S. Urbienė // Lietuvos mokslų akademijos žinios. – 2003, Nr. 5(29), p. 17. 233. Atopinio dermatito diagnostika ir gydymas: metodinė mokomoji medžiaga (sutarimas) / R. Ėmužytė, R. Dubakienė, R. Kuzminskienė, N. Šuliokienė, O. Čeburkovas, P. Leišytė, I. Marčiukaitienė, S. Valiukevičienė, A. Valiulis, L. Vaidelienė, E. Razgauskas, J. Staikūnienė, D. Kalibatienė. - Lent. - Bibliogr.: 22 pavad. // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2003, t. 2, Nr. 1, p. 41-59. 234. Atopinio dermatito diagnostika ir gydymas: metodinė mokomoji medžiaga - sutarimas / R. Ėmužytė, R. Dubakienė, R. Kuzminskienė, N. Šuliokienė, O. Čeburkovas, P. Leišytė, I. Marčiukaitienė, S. Valiukevičienė, A. Valiulis, L. Vaidelienė, E. Razgauskas, J. Staikūnienė, D. Kalibatienė. - Lent. - Bibliogr.: 21 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. - 2003, t. 6, Nr. 2, p. 2332-2342. 235. Atopinio dermatito diagnostika ir gydymas / parengė R. Ėmužytė, R. Dubakienė, R. Kuzminskienė, N. Šuliokienė, O. Čeburkovas, P. Leišytė, I. Marčiukaitienė, S. Valiukevičienė, A. Valiulis, L. Vaidelienė, E. Razgauskas, J. Staikūnienė, D. Kalibatienė. - Lent. // Gydymo menas. 2003, Nr. 6, p. 20-22. 236. Atopinio dermatito diagnostika ir gydymas / parengė R. Ėmužytė, R. Dubakienė, R. Kuzminskienė, N. Šuliokienė, O. Čeburkovas, P. Leišytė, I. Marčiukaitienė, S. Valiukevičienė, A. Valiulis, L. Vaidelienė, E. Razgauskas, J. Staikūnienė, D. Kalibatienė. - Lent. // Gydymo menas. 2003, Nr. 8, p. 115-120. 237. Bronchų astmos diagnostikos ir gydymo rekomendacijos per laiko prizmę / R. Dubakienė. - Bibliogr.: 8 pavad. // Internistas. - 2003, Nr. 3, p. 35. 238. Changing society, changing allergens / R. Dubakiene // Pol. Merkurius Lek. – 2003, vol. 14, no. 84, p. 505. 239. Citokinai alerginio kontaktinio dermatito patogenezėje / L. Stoškutė, R. Dubakienė, V. Tamošiūnas. - Iliustr. - Bibliogr.: 28 pavad. // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2003, t. 2, Nr. 1, p. 33-40. 240. Eosinophil activation in mild and moderate atopic and nonatopic children's asthma during remission / I. Pumputienė, R. Ėmužytė, R. Dubakienė, V.A. Tamošiūnas // Allergy. – 2003, vol. 58, no. 74, p. 169.

25


241. Lietuvos vaikų bronchų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams: metodinės rekomendacijos skirtos gydytojams vaikų pulmonologams, pediatrams ir bendrosios praktikos gydytojams: skiriame Vilniaus universiteto 425 metų jubiliejui / Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos pediatrų draugija, Lietuvos vaikų pulmonologų draugija, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija, Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojų draugija; [rengėjai A.Valiulis, J. Bojarskas, R. Ėmužytė, J. Kudzytė, R. Dubakienė, V. Usonis, A. Raugalė, V. Kasiulevičius, D. Kalibatienė, V. Žilinskaitė ; recenzentai: P. Dičpinigaitis, R. Staugas]. - Vilnius: Eugrimas, 2003. - 55, [1] p. 242. Maisto alergijos problema Lietuvoje / R. Dubakienė, E. Razgauskas // Maisto chemija ir technologija. - 2003, t. 37, Nr. 3, p. 29 – 33. 243. Medicinos darbuotojų alergija chloro ir ketvirtiniams amonio junginiams / E. Glumbakaitė, R. Dubakienė, L. Stoškutė, R. Jankauskas, V. Jurkuvėnas. - Lent. - Santr. angl. Bibliogr.: 13 pavad. // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2003, t. 2, p. 17-24. 244. Medicinos darbuotojų, dirbančių su cheminėmis dezinfekavimo medžiagomis, alergija glutaro aldehidui ir vandenilio peroksidui / E. Glumbakaitė, R. Dubakienė, L. Stoškutė, R. Jankauskas, V. Jurkuvėnas // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2003, t. 2, Nr.1, p. 10. 245. Nosies polipozė. Sezoninis alerginis rinokonjunktyvitas / R. Dubakienė // Alergologijos žinios. - 2003, Nr. 1(4), p. 7. 246. Profesiniai alergenai / R. Dubakienė, L. Stoškutė // Alergologijos žinios. - 2003, Nr. 1(4), p. 8. 247. Profilaktinės priemonės alerginio kontaktinio dermatito atveju / R. Dubakienė // Alergologijos žinios. - 2003, Nr. 1, p. 10. 248. Sensibilizacija epiderminiams šunų ir kačių alergenams / M. Kuprienė, J. Navickaitė, R. Dubakienė // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2003, t. 2, Nr. 1, p. 75-78. 249. Suaugusiųjų astmos diagnostika ir gydymas / R. Dubakienė // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2003, t. 2, Nr.1, p. 108-122. 250. Šalčio alergija / R. Dubakienė // Alergologijos žinios. - 2003, Nr. 1, p. 12. 251. Vaistų netoleravimas / R. Dubakienė // Alergologijos žinios. - 2003, Nr. 2, p. 12. 252. Vasara ir alerginėmis ligomis sergantys poilsiautojai / R. Dubakienė // Alergologijos žinios. - 2003, Nr. 3, p. 13.

2004 253. Alergija namų dulkių erkėms ir kova su ja / R. Dubakienė // Gyvenimo būdas. - 2004, balandžio 30, p. 13.

26


254. Alerginio kontaktinio dermatito diagnostika ir gydymas: metodinė mokomoji medžiaga / G.S. Lapinskaitė, I.O. Marčiukaitienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, L.M. Japertienė, J. Staikūnienė, A. Petkevičius, P. Leišytė // Alerginės odos ligos: dabartis ir perspektyvos: respublikinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga (straipsniai, sutarimai). – Vilnius, 2004. – P. 56-63. 255. Alergiško ligonio aplinka: [pranešimo santrauka] / R. Dubakienė // Alergija bendrojoje praktikoje. - Kaunas: Vitae Litera, 2004. - P. 8. 256. Changes in house dust mite fauna in Lithuanian‘s dwellings and sensitization to Dpt among healthy young people / R. Dubakiene, A. Dautartiene, I. Sliesoraityte // Proceedings of the 2nd WHO International housing and health symposium, September 29–October 1, 2004, Vilnius, Lithuania 2004. – Vilnius, 2004. – P. 353–359. 257. Europos medikai siekia vienybės / R. Dubakienė // Lietuvos sveikata. - 2004, spalio 2127 (Nr. 42), p. 10. 258. Lietuvos vaikų bronchų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas / A. Valiulis, J. Bojarskas, R. Ėmužytė, J. Kudzytė, R. Dubakienė, V. Usonis, A. Raugalė, V. Kasiulevičius, D. Kalibatienė, V. Žilinskaitė. - Lent. - Bibliogr.: 16 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2004, t. 7, Nr. 1, p. 2489-2523. 259. Medikamentinė alergija / L. Stoškutė, R. Dubakienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 24 pavad. // Internistas. - 2004, Nr. 5, p. 94-98. 260. Namų dulkių erkės / R. Dubakienė // Sveikata. - 2004, Nr. 10, p. 24-25. 261. Naujasis Alergologijos komisijos narys / R. Dubakienė // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2004, Nr. 1-2 (30-31), p. 12-13. 262. Nauji Lietuvos MA Alergologijos komisijos uždaviniai / R. Dubakienė // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2004, Nr. 3 (32), p. 19. 263. Occupational contact dermatitis among operating room nurses / L. Stoskute, R. Dubakiene, E. Glumbakaite // Contact dermatitis. – 2004, vol. 50, issue 3, p. 196-197. 264. Pavasarinė alergija / R. Dubakienė. - Lent. // Internistas. - 2004, Nr. 3, p. 85-87. 265. Sensibilizacija Dermatophagoides pteronyssinus alergenams – alerginių ligų manifestacijos trigeris / I. Sliesoraitytė, I. Kalvaitytė, R. Dubakienė // Alergologija ir klinikinė imunologija. – 2004, t. 3, Nr. 1 266. Sensibilizacija Dermatophagoides pteronyssinus alergenams tarp Lietuvos studentų / I. Sliesoraitytė, I. Kalvaitytė, R. Dubakienė // Alergologija ir klinikinė imunologija. – 2004, t. 3, Nr. 1 267. Sensitivity to Dermatophagoides pteronyssinus allergens among Lithuanian students / I. Sliesoraityte, I. Kalvaityte, R. Dubakiene // Allergy. Asthma. Hypersensitivity. - 2004, vol. 2, no. 1, p. 38–42. 27


2005 268. Alergijos pradžiamokslis / R. Dubakienė // Lietuvos sveikata. - 2005, gegužės 12-18 (Nr. 19), p. 17. 269. Alerginis rinitas / R. Dubakienė. - Lent. - Bibliogr.: 4 pavad. // Gydytojo žurnalas. - 2005, Nr. 4, p. 12-14. 270. Allergic contact dermatitis and patch testing in children / L. Stoškutė, R. Dubakienė, V. A. Tamošiūnas. - Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 20 pavad. // Acta medica Lituanica. – 2005, vol. 12, no. 3, p. 71-74. 271. Alergologija, ekologija, visuomenės sveikata / R. Dubakienė; parengė D. Andrijauskaitė // Profilaktinė medicina ir sveikata. - 2005, Nr.2, p. 2. 272. Bronchinė astma / R. Dubakienė, V. Ožeraitienė // Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje. – Vilnius: Vaistų žinios, 2005. – P. 337–343. 273. Bronchinės astmos dažnumas ir struktūra remiantis dviejų Vilniaus gydymo įstaigų duomenimis / R. Balčiuvienė, R. Dubakienė, M. Kuprienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 2 pavad. // Visuomenės sveikata. - 2005, Nr. 1, p. 30-32. 274. Dilgėlinė / R. Dubakienė. - Lent. // Gydytojo žurnalas. - 2005, Nr. 3, p. 21-22. 275. Europa dūsta nuo alergijos kosmetikai / R. Dubakienė. - Portr. // Ekstra sveikata. - 2005, Nr. 5, p. 14-15. 276. Lietuviški alergologijos terminai / R. Dubakienė // Botanica Lithuanica. – 2005, suppl. 8, p 47-50. 277. Maisto alergija / R. Dubakienė // Gydytojo žurnalas. - 2005, Nr. 2, p. 10, 12. 278. Sensitivity to chemical disinfectants: studies in humans / R. Jankauskas, R. Dubakienė, V. Jurkuvėnas. - Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 15 pavad. // Ekologija. - 2005, Nr. 3, p. 5-10. 279. Vaikų ir suaugusiųjų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas / R. Sakalauskas, A. Bagdonas, A. Blažienė, J. Bojarskas, E. Danila, R. Dubakienė, R. Kėvalas, A. Kiziela, J. Kudzytė, P. Leišytė, Š. Mačinskas, K. Malakauskas, V. Misevičienė, R. Nargėla, B. Šitkauskienė, A. Valavičius, L. Valius, L. Vaidelienė. - Lent. // Farmakoterapija. Apžvalgos ir aktualijos. - 2005, Nr. 3, p. 32-42, 44-50. 280. Vaikų ir suaugusiųjų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas / R. Sakalauskas, A. Bagdonas, A. Blažienė, J. Bojarskas, E. Danila, R. Dubakienė, R. Kėvalas, A. Kiziela, J. Kudzytė, P. Leišytė, Š. Mačinskas, K. Malakauskas, V. Misevičienė, R. Nargėla, B. Šitkauskienė, A. Valavičius, L. Valius, L. Vaidelienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 20 pavad. // Medicina. – 2005, t. 41, Nr. 3, p. 251-277.

28


2006 281. Alergologija / R. Dubakienė // Šeimos gydytojo vadovas. - Vilnius: UAB "Vaistų žinios", 2006. – P. 165–205. 282. Alergologijos istorijos pradžia Lietuvoje / A. Kondrotas, R. Dubakienė, E. Kėvelaitis. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2006 , t. 3, Nr. 1-2, p. 10–13. 283. Alergologijos komisijos veikla / R. Dubakienė // Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2006, Nr. 1-2 (40-41), p. 27. 284. Alergologijos mokslui Lietuvoje 80 metų: Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto nuopelnai šio mokslo raidai / R. Dubakienė, J. Olechnovičienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 9 pavad. // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – 2006, Nr. 2, p. 388-392. 285. Atopinio dermatito diagnostikos ir gydymo principai / M. Kuprienė, R. Dubakienė. Lent. - Bibliogr.: 10 pavad. // Gydytojo žurnalas. - 2006, Nr. 3, p. 8-10. 286. A building‘s refurbishment knowledge and device based decision support system / E. Zavadskas, A. Kaklauskas, P. Vainiunas, R. Dubakiene, A. Gulbinas, M. Krutinis, P. Čyras, L. Rimkus // Cooperative design, visualization and engineering: third International conference< CDVE 2006, Mallorca, Spain, September 17-20, 2006: proceedings / ed. Yuhua Luo. – Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2006. – P. 287-294. 287. Clinically equivalent bronchodilatation achieved with formoterol delivered via easyhaler and aerolizer / R. Dubakienė, R.V. Nargėla, R. Sakalauskas, Mikko Vahteristo, Silvati Matti, Lahelma Satu // Respiration. – 2006, vol. 73, no. 4, p. 441-448. 288. Dilgėlinės diagnostikos ir gydymo rekomendacijos / B. Šitkauskienė, R. Dubakienė, J. Staikūnienė, R. Ėmužytė, I. Marčiukaitienė, S. Valiukevičienė; Kauno medicinos universitetas … [et al.]. - Kaunas: Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra, 2006. - 21 p. - Bibliogr.: p. 21. 289. Human ecology studies: the role of environmental factors in pregnancy / R. Dubakienė, D. Vaicekauskaitė, J. Židanavičiūtė, I. Joneliūnienė, G. Drąsutienė, A. Arlauskienė, J. Zakarevičienė, A. Kondrotas. - Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 9 pavad. // Ekologija. - 2006, Nr. 4, p. 18-21. 290. Individualiziuota alerginių ligų diagnostikos ir gydymo schema, taikant daugiakriterijinius įverčius ir eksperimentines sistemas / R. Dubakienė R, I. Sliesoraitytė, L. Ustinovičius, V. Podviezko, P.G. Adomėnas, V. Sliesoraitienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2006, t. 3, Nr. 1-2, p. 55–60. 291. Mokslinės fotojautrumo problemos / R. Dubakienė, M. Kuprienė // Medicina. – 2006, t. 42, Nr. 8, p. 619-624. 292. Nasaleze - saugas nuo alerginio rinito / R. Dubakienė // Ekstra sveikata. - 2006, Nr. 5, p. 20-21. 29


293. Pharmacologic and anti-IgE treatment of allergic rhinitis ARIA update (in collaboration with GA2LEN) / J. Bousquet, P. van Cauwenberge, …R. Dubakiene, V. Kvedariene, …[et al.] // Allergy. - 2006, vol. 61, no. 9, p. 1086-1096. 294. Scientific problems of photosensitivity / R. Dubakienė, M. Kuprienė. - Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 18 pavad. // Medicina. - 2006, t. 42, Nr. 8, p. 619-624. 295. T cell and eosinophil activation in mild and moderate atopic and nonatopic childrens asthma in remission / I. Pumputiene, R. Emuzyte, R. Dubakiene, R. Firantiene, V. Tamosiunas // Allergy. - 2006, vol. 61, no. 1, p. 43-48. 296. Tirpaus CD23 koncentracijos serume kitimo ypatumai vaikų astmos remisijos metu / I. Pumputienė, R. Ėmužytė, K. Verižnikovienė, R. Dubakienė, V. Tamošiūnas. - Lent. - Santr. angl. Bibliogr.: 24 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – 2006, t. 9, Nr. 2, p. 3280-3287. 297. Verbal analysis in multicriteria risk factors environment for construction expert based allergy diagnostic and treatment software / I. Sliesoraityte, R. Dubakiene, L. Ustinovicius, V. Podviezko, V. Sliesoraitiene // WSEAS Transactions on systems and control. - 2006 , Issue 1, vol. 1, p. 31-38. 298. Verbal analysis in multicriteria risk factors environment for construction expert based allergy diagnostic and treatment software / I. Sliesoraityte, R. Dubakiene, L. Ustinovicius, V. Podviezko, V. Sliesoraitiene // Proceedings of the 5th WSEAS International conference on environment, ecosystems and development, Venice, Italy, November, 20-22, 2006. – [Venice, 2006]. – P. 248-254. 299. Vilniaus universiteto mokslininkų įnašas į Lietuvos alergologiją / R. Dubakienė // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2006, t. 3, Nr. 1-2, p. 25–29.

2007 300. Alergija – sėlinanti epidemija (EuroPrevall) / R. Dubakienė. – Nuotr. // Lietuvos dalyvavimas Europos Sąjungos 6-ojoje bendrojoje programoje: sėkmės pavyzdžiai. – Vilnius, 2007. – P. 50-51. 301. Alergijos pradžiamokslis / R. Dubakienė ; Lietuvos alergijos ir astmos asociacija; [redagavo A. Barkauskienė; recenzentai: E. Razgauskas, J. Staikūnienė]. - [Vilnius: Mokslo aidai, 2007]. - 22, [1] p. 302. Environmental prenatal factors of allergy in Lithuania / R. Dubakiene, D. Vaicekauskaite // Cellular and mollecular targets in allergy and clinical immunology: Proceedeings of the 26th symposium of the Collegium Internationale Allergologicum (suppl. 2, 2007 of Allergfy and amp; Clinical. Immun) / Ed. by S.T. Holgate,G. Marone, J. Ring. – S.l., 2007. – P. 134-137. 303. Food allergy diagnosis: current status and new perspectives / R. Asero, B.K. BallmerWeber ... R. Dubakiene et al. // Molecular nutrition and food research. - 2007, no. 1, p. 57–68.

30


304. IgE-mediated food allergy diagnosis: current status and new perspectives / R. Asero, B.K. Ballmer-Weber ... R. Dubakiene ... [et al.] // Molecular nutrition and food Research. – 2007, vol. 51, no 1, p. 135-147. 305. Lietuvos vaikų ir suaugusiųjų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas / R. Sakalauskas, A. Bagdonas, A. Blažienė, J. Bojarskas, E. Danila, R. Dubakienė, R. Kėvalas, A. Kiziela, J. Kudzytė, P. Leišytė, K. Malakauskas, S. Miliauskas, R. Nargėla, G. Norvaišas, I. Skurvydienė, B. Šitkauskienė, L. Vaidelienė, A. Valavičius, R. Zablockis. - Lent. - Bibliogr.: 18 pavad. // Gydymo menas. - 2007, Nr. 9, p. 60-80. 306. Lietuvos vaikų ir suaugusiųjų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas / R. Sakalauskas (redaktorius), A. Bagdonas, A. Blažienė, J. Bojarskas, E. Danila, R. Dubakienė, R. Kėvalas, A. Kiziela, J. Kudzytė, P. Leišytė, K. Malakauskas, S. Miliauskas, R. Nargėla, G. Norvaišas, I. Skurvydienė, B. Šitkauskienė, L. Vaidelienė, A. Valavičius, R. Zablockis. - Kaunas: Vitae Litera, 2007. - 56 p. 307. Nuo alerginio rinito iki astmos / R. Dubakienė // Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2007, Nr. 4 (47), p. 25. 308. Unique collaboration of European birth cohort studies on asthma and allergy in the GA²LEN network / T. Keil, M. Wickman, ... R. Dubakiene et al. // prieiga per internetą www.eaaci.net 2007, DOI:10.1594/eaacinet2007/EO/6-300507.

2008 309. Alerginio rinito gydymo algoritmas / parengė prof. R. Dubakienė // Gydymo algoritmai, schemos. - [Kaunas : Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra, 2008]. - P. 33-34. 310. Alerginių ligų gydymas: antihistamininių vaistų vieta / R. Dubakienė // Alergija, astma, imunologija. - 2008, Nr. 1, p. 40-41. 311. Apskritojo stalo diskusija „Alergija – tūkstantmečio problema“ / R. Dubakienė // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2008, Nr. 3- 4 (50-51), p. 29. 312. Atopinio dermatito gydymo algoritmas / parengė prof. R. Dubakienė // Gydymo algoritmai, schemos. - [Kaunas : Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra, 2008]. – P. 32. 313. Dilgėlinės diagnostikos ir gydymo rekomendacijos / B. Šitkauskienė, R. Dubakienė, J. Staikūnienė, R. Ėmužytė, I.O. Marčiukaitienė, S. Valiukevičienė, R. Sakalauskas // Žurnalo „Internistas“ praktinis vadovas: oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinio priedas. – Vilnius: „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, 2008. – P. 545-555. 314. Food allergies among 5th-9th grade schoolchildren in Vilnius (Lithuania) / R. Dubakienė, G. Šurkienė, R. Stukas, J. Pirmaitytė-Vilesko, A. Kavaliūnas. - Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 15 pavad. // Ekologija. – 2008, vol. 54, no. 1, p. 1-4.

31


315. Gydymo algoritmai, schemos: vadovas gydytojui praktikui / [V. Andrejevaitė, E. Širvinskienė, R. Dubakienė, A. Blažienė, V. Šapoka, R.V. Nargėla, J. Dadonienė, R. Laukienė, A. Norkus, J. Sinicyna, J. Valantinas, A. Zaleskienė, J. Ivanauskienė, M. Dambrauskienė, A. Vaitkus, B. Dainys, D. Milonas, K. Andrekutė, V. Šurkutė, R. Bunevičius]. - [Kaunas : Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra, 2008]. - 64, [2] p.: diagr. - Priedas prie: Gydymo menas (žurnalo). 316. Lietuvos vaikų ir suaugusiųjų astmos diagnostikos ir gydymo 2007 m. sutarimas (santrauka) / R. Sakalauskas, A. Bagdonas, A. Blažienė, J. Bojarskas, E. Danila, R. Dubakienė, R. Kėvalas, A. Kiziela, J. Kudzytė, P. Leišytė, K. Malakauskas, S. Miliauskas, R. Nargėla, G. Norvaišas, I. Skurvydienė, B. Šitkauskienė, L. Vaidelienė, A. Valavičius, R. Zablockis. - Lent. // Lietuvos gydytojo žurnalas. - 2008, [Nr.] 1, p. 184-189. 317. Profesinės alerginės ligos / R. Dubakienė. – Bibliogr.: 4 pavad. // Profesinė sveikata: [vadovėlis / Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Vilniaus universitetas; recenzentai: V. Barkauskienė, J. Petrauskienė]. - Vilnius : [Vaistų žinios], 2008. – P. 203-205. 318. Profesiniai alergenai / R. Dubakienė. – Bibliogr.: 3 pavad. // Profesinė sveikata: [vadovėlis / Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Vilniaus universitetas; recenzentai: V. Barkauskienė, J. Petrauskienė]. - Vilnius : [Vaistų žinios], 2008. – P. 155-156. 319. Profesorius Bernardas Padegimas - Lietuvos alergologijos mokslo šviesulys / R. Dubakienė, J. Olechnovičienė. - Lent. - Bibliogr.: 10 pavad. // Alergija, astma, imunologija. - 2008, Nr. 1, p. 9-15. 320. Šeimos gydytojui apie alergijos diagnostiką / R. Dubakienė. - Iliustr. // Alergija, astma, imunologija. - 2008, Nr. 1, p. 34-35.

2009 321. Akademiko Vlado Lašo indėlis į alergologijos mokslą / J. Olechnovičienė, R. Dubakienė. - Iliustr. - Bibliogr.: 24 pavad. // Alergija, astma, imunologija. - 2009, Nr. 2, p. 11-15. 322. Alergija cheminėms medžiagoms / R. Dubakienė. - Lent. // Alergija, astma, imunologija. - 2009, Nr. 2, p. 38, 40-41. 323. Alerginis konjunktyvitas / R. Dubakienė. - Lent. // Šeimos gydytojo vadovas. - Vilnius : Vaistų žinios, 2009. - P. 169-175. 324. Alerginis kontaktinis dermatitas / R. Dubakienė. - Lent. // Šeimos gydytojo vadovas. Vilnius : Vaistų žinios, 2009. - P. 199-206. 325. Alerginis rinitas / R. Dubakienė. - Lent. // Šeimos gydytojo vadovas. - Vilnius: Vaistų žinios, 2009. - P. 176-180. 326. Alergologinė diagnostika in vitro: specifinių IgE antikūnų palyginamieji tyrimai / M. Petronytė, R. Dubakienė, R. Šalnienė. - Iliustr. – Lent. // Alergija, astma, imunologija. - 2009, Nr. 2, p. 16, 18, 20-22. 327. Anafilaksija / R. Dubakienė. - Pav. // Šeimos gydytojo vadovas. - Vilnius: Vaistų žinios, 2009. - P. 165-169. 32


328. Apskritojo stalo diskusija "Alergija - tūkstantmečio problema" / R. Dubakienė // Alergija, astma, imunologija. - 2009, Nr. 2, p. 24. 329. Artificial Neural Networks to Predict the Nerve Fiber Layer Thickness in Relation to Retrobulbar Hemodynamis in Open Angle Glaucoma / I. Sliesoraityte, E. Fedorov, R. Dubakiene // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2009, vol. 50, E-Abstract 5867. - (Paper presentation). 330. Atopinis dermatitas / R. Dubakienė. - Pav. // Šeimos gydytojo vadovas. - Vilnius: Vaistų žinios, 2009. - P. 187-198. 331. Auksinis laboratorinės alerginių ligų diagnostikos standartas / R. Dubakienė. - Iliustr. // Alergija, astma, imunologija. - 2009, Nr. 2, p. 27-28. 332. Dilgėlinė / R. Dubakienė. - Pav. // Šeimos gydytojo vadovas. - Vilnius: Vaistų žinios, 2009. - P. 183-186. 333. The EuroPrevall surveys on the prevalence of food allergies in children and adults: background and study methodology / I. Kummeling, E.N. Mills ... R. Dubakiene ... [et al.] // Allergy. – 2009, vol. 64, no. 10, p. 1493-1497. 334. Expert decision support for allergy risk assessment using hierarchy analysis method / I Sliesoraityte, R. Dubakiene // GET2GETHER in allergology and asthma international congress, 2122 May, 2009 Vilnius, Lithuania: final programme and abstract book. – [Vilnius, 2009]. – P. 37. 335. Hierarchy analysis method in decision support for open angle glaucoma risk assessment / I. Sliesoraityte, E. Fedorov, R. Dubakiene // World Glaucoma Congress (WGC2009), Boston, USA July 8-11, 2009. - (Paper presentation). 336. Home allergies among 5th-9th grade schoolchildren in Vilnius, Lithuania / G. Šurkienė, R. Dubakienė, R. Stukas, V. Sudeikytė, N. Janulevičiūtė. - Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 27 pavad. // Ekologija. – 2009, vol. 55, no. 3/4, p. 226-230. 337. Infant feeding and allergy prevention: a rewiev of current knowledge and recomendations. A EuroPrevall state of the art paper / K.E. Grimshaw, K. Allen ... R. Dubakiene ... [et al.] // Allergy. – 2009, vol. 64, no. 10, p. 1407-1416. 338. Kas yra gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas / R. Dubakienė // Alergija, astma, imunologija. - 2009, Nr. 2, p. 6-10. 339. Maisto alergija / R. Dubakienė // Šeimos gydytojo vadovas. - Vilnius: Vaistų žinios, 2009. - P. 180-182. 340. The multinational birth cohort of EuroPrevall: background, aims and methods / T. Keil, D. McBride … R. Dubakiene, G. Drąsutiene … [et al.]. – Iliustr. – Bibliogr.: 39 pavad. // Allergy. – 2009, vol. 65, no. 4. 341. Prevalence of drug hypersensitivity reactions in Lithuanian children up to three years of age / V. Kvedarienė, I. Butienė, O. Rudzevičienė, R. Dubakienė, P. Demoly // GET2GETHER in 33


allergology and asthma international congress, 21-22 May, 2009 Vilnius, Lithuania: final programme and abstract book. – [Vilnius, 2009]. – P. 34. 342. Photoallergy / R. Dubakiene // General and Applied Toxicology. – 3rd ed. / editors Bryan Ballantyne, Timothy Marrs, Tore Syversen. - Chichester, West Sussex, U.K.: John Wiley and Sons, 2009. – Vol. 3, p. 1280 -1291. 343. Sėkmingas atopinio dermatito gydymas omalizumabu (Xolair) / A. Astrauskaitė, R. Dubakienė // Alergija, astma, imunologija. - 2009, Nr. 2, p. 23. 344. Time delay between NSAID intake and bronchospasm for sensitive patient / G. Grigienė, R. Dubakienė, R. Nargėla, V. Kvedarienė // GET2GETHER in allergology and asthma international congress, 21-22 May, 2009 Vilnius, Lithuania: final programme and abstract book. – [Vilnius, 2009]. – P. 32-33. 345. Unmet needs in severe chronic upper airway disease (SCUAD) / P. Bousquet, C. Bachert, G.W. Canonica et al. – Bibliogr.: 27 pavad. // Journal of allergy and clinical immunology. - 2009, vol. 124, no. 3, p. 428-433. – R. Dubakienė nurodyta straipsnio gale tyrimo grupės narių sąraše.

2010 346. Advers skin reactions induced by hepatitis treatment with interferon and ribavirin / R. Dubakienė, V. Kvedarienė, L. Makarenko-Stasevskaja // Allergy. – 2010, vol. 65, suppl. 92, p. 241242. 347. Alergijos maistu epidemiologija: rizikos veiksniai, paplitimas, reikšmė / A. Kavaliūnas, G. Šurkienė, R. Dubakienė, R. Stukas. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 57 pavad. // Visuomenės sveikata. – 2010, Nr. 4, p. 35-44. 348. Alerginiai sindromai / R. Dubakienė. - Lent. // Alergija, astma, imunologija. - 2010, Nr. 3, p. 44-48. 349. Alerginio rinito epidemiologija: rizikos veiksniai, paplitimas, reikšmė / A. Kavaliūnas, G. Šurkienė, R. Dubakienė, R. Stukas. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 57 pavad. // Visuomenės sveikata. – 2010, Nr. 4, p. 35-44. 350. Alerginio rinito įtakos astmai rekomendacijų raidos Lietuvoje istorinė apžvalga / V. Kvedarienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, A. Valiulis, N. Khaltaev, J. Bousquet. - Pav. - Santr. angl. Bibliogr.: 96 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – 2010, t. 13, Nr. 1, p. 4376-4387. 351. Alerginis konjunktyvitas / R. Dubakienė. - Lent. // Šeimos gydytojo vadovas. - Vilnius : Vaistų žinios, 2010. - P. 169-175. 352. Alerginis kontaktinis dermatitas / R. Dubakienė. - Lent. // Šeimos gydytojo vadovas. Vilnius : Vaistų žinios, 2010. - P. 199-206. 353. Alerginis rinitas / R. Dubakienė. - Lent. // Šeimos gydytojo vadovas. - Vilnius : Vaistų žinios, 2010. - P. 176-180.

34


354. Anafilaksija / R. Dubakienė. - Pav. // Šeimos gydytojo vadovas. - Vilnius : Vaistų žinios, 2010. - P. 165-169. 355. Atopinis dermatitas / R. Dubakienė. - Pav. // Šeimos gydytojo vadovas. - Vilnius : Vaistų žinios, 2010. - P. 187-198. 356. Consumption and assessment of organic food by adult residents of Vilnius (Lithuania) / R. Stukas, G. Šurkienė, R. Dubakienė, R. Nagytė, M. Baranauskas. - Pav. - Santr. liet. - Bibliogr.: 25 pavad. // Ekologija. – 2010, vol. 56, no. 1-2, p. 17-25. 357. Dilgėlinė / R. Dubakienė. - Pav. // Šeimos gydytojo vadovas. - Vilnius : Vaistų žinios, 2010. - P. 183-186. 358. Dilgėlinės diagnostika ir gydymas: Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų bei dermatovenerologų sutarimas: metodinės rekomendacijos / Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas ir kt.; sudarė B. Šitkauskienė; autoriai B. Šitkauskienė, M. Bylaitė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Staikūnienė, S. Valiukevičienė. - Kaunas, 2010. - 27 p. - Bibliogr.: 30 pavad. 359. GA2LEN kovoje prieš alergijos ir astmos “epidemiją”: Lietuvos centrai ES kontekste / B. Šitkauskienė, R. Dubakienė, P. Burney ir kt. - Bibliogr.: 74 pavad. // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2010, t. 4, Nr. 1-2, p. 22-33. 360. Genetiškai modifikuotų organizmų įtaka alergijoms: (literatūros apžvalga) / M. Petronytė, R. Dubakienė. - Pav., lent. - Bibliogr.: 26 pavad. // Alergija, astma, imunologija. - 2010, Nr. 3, p. 20-31. 361. Hybrid biosignal-based filters for metamaterials spectral analysis / I. Sliesoraityte, E. Fedorov, R. Dubakiene, V. Sliesoraitiene // META'10: 2nd International conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics, 22-25 February, 2010, Cairo-Egypt. - (Oral presentation). 362. Laboratory findings of the patients with advers skin reactions to hepatitis treatment / L. Makarenko, R. Dubakienė, V. Kvedarienė // European annals of allergy and clinical immunology. – 2010, vol. 42, no. 2, p. 92. 363. Lietuvos Mokslų Akademijos vaidmuo alergologijos vystymuisi Lietuvoje / J. Olechnovičienė, R. Dubakienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 23 pavad. // Alergija, astma, imunologija. 2010, Nr. 3, p. 11-13. 364. Maisto alergija / R. Dubakienė // Šeimos gydytojo vadovas. - Vilnius : Vaistų žinios, 2010. - P. 180-182. 365. Maisto alergijų paplitimas tarp Vilniaus miesto pradinių mokyklų mokinių / A. Kavaliūnas, R. Dubakienė, G. Šurkienė, R. Stukas // 3-ioji nacionalinė mokslinė konferencija „Mokslas – žmonių sveikatai“, Kaunas, 2010 balandžio 7 d.: pranešimų tezės. – Kaunas, 2010. – P. 37. 366. The multinational birth cohort of EuroPrevall: background, aims and methods / T. Keil, D. McBride … R. Dubakiene, G. Drąsutiene … [et al.] // Allergy. – 2010, vol. 65, no. 4, p. 482-490. 35


367. Rape and buckwheat honey allergy in relation to heat treatment / J. Kretavičius, R. Dubakienė, J. Balžekas, V. Šaferis. – Iliustr. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 18 pavad. // Acta medica Lituanica. – 2010, vol. 17, no. 3-4, p. 93-99. 368. Respulikinio alergologijos centro sukauptų duomenų apie alergines ligas analizė / U. Bončkutė, R. Dubakienė. - Iliustr. - Bibliogr.: 18 pavad. // Alergologija ir klinikinė imunologija. 2010, t. 4, Nr. 1-2, p. 85-93. 369. Sensibilizacija epiderminiams šunų ir kačių alergenams / M. Kuprienė, J. Navickaitė, R. Dubakienė // Alergija, astma, imunologija. - 2010, Nr. 3, p. 42-43. 370. Termiškai apdoroto grikių ir rapsų medaus alergeniškumas / J. Kretavičius, R. Dubakienė, J. Račas, J. Balžekas. - Pav., lent. - Bibliogr.: 23 pavad. // Alergija, astma, imunologija. - 2010, Nr. 3, p. 6-10. 371. Uniform definition of asthma severity, control, and exacerbations: document presented for the World Health Organization Consultation on Severe Asthma / J. Bousquet, ... R. Dubakienė, A. Valiulis // Journal of allergy and clinical immunology. - 2010, vol. 126, no. 5, p. 926-938. 372. Vaikų, kurie serga maisto alergija, gyvenimo suvaržymai jų motinų vertinimu / G. Šurkienė, A. Kavaliūnas, R. Dubakienė, R. Stukas, L. Dabravolskytė. - Lent. - Santr. angl. Bibliogr.: 17 pavad. // Visuomenės sveikata. - 2010, Nr. 3, p. 77-89. 373. Vilniaus apskrities mokyklų administracijos ir slaugytojų samprata apie maisto alergijas / R. Dubakienė, A. Kavaliūnas, G. Šurkienė, R. Stukas, A. Jakutytė. - Lent., pav. - Santr. angl. Bibliogr.: 20 pavad. // Visuomenės sveikata. - 2010, Nr. 1, p. 75-82. 374. Vilniaus universiteto mokslininkų įnašas į Lietuvos alergologiją / R. Dubakienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 9 pavad. // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2010, t. 4, Nr. 1-2, p. 61-65.

2011 375. Kada reikia nustatyti specifinius IgE prieš alergenus?: [informuoja prof. R. Dubakienė] // prieiga per internetą http://www.sorpo.lt/lt/Gydytojas_informuoja/kada_reikia_nustatyti_specifinius_IgE_prie%C5%A1 _alergenus 376. Klinikinė alergologija : bendrasis vadovėlis / R. Dubakienė ; [recenzavo: V. Vaičiuvėnas, J. Staikūnienė]. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. - 367, [1] p. : iliustr. - Santr. angl. Bibliogr. sk. gale. - R-klė: p. 351-365. 377. Kūdikių ir mažų vaikų maisto alergijos tyrimai naujagimių kohortose / I. Būtienė, R. Dubakienė, D. Vaicekauskaitė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 25 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – 2011, t. 14, Nr. 2, p. 51-59. 378. Maisto alergijų paplitimas tarp Vilniaus miesto gyventojų / A. Kavaliūnas, G. Šurkienė, R. Dubakienė, R. Stukas // IV nacionalinė doktorantų mokslinė konferencija “Mokslas – sveikatai”, 2011 balandžio 7 d.: konferencijos tezių rinkinys. – Kaunas, 2011. – P. 68-69.

36


379. Methodology for creating intellectual decision support systems / I. Sliesoraityte, R. Dubakiene, E. Fedorov, A. Skorupskaite, V. Sliesoraitiene // Prognostics and system health managemant conference, (PHM-Shenzhen), 24-25 May, 2011. – [Shenzhen, 2011]. – P. 1-5. 380. The multinational EuroPrevall project: Lithuanian birth cohort data / I. Būtienė, R. Dubakienė, G. Drąsutienė, D. Vaicekauskaitė, A. Arlauskienė, O. Rudzevičienė, J. Zakarevičienė // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – 2011, t. 14, Nr. 1: Proceedings of 1st Baltic paediatric congress: Sprong conference of European academy of paediatrics (EAP); Annual conference of European confederation of Primary care paediatricians (ECPCP), 19-22 May, 2011 Vilnius, Lithuania, p. 64. 381. Padidėjusio jautrumo maisto produktams paplitimas tarp Vilniaus miesto gyventojų / A. Kavaliūnas, G. Šurkienė, R. Dubakienė, R. Stukas. - Lent., pav. - Santr. angl. - Bibliogr.: 26 pavad. // Visuomenės sveikata. - 2011, Nr. 3, p. 70-77. 382. Prevalence of food allergies among Vilnius city primary school children / A. Kavaliūnas, G. Šurkienė, R. Dubakienė, K. Žagminas, R. Stukas. - Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 20 pavad. // Biologija. - Vol. 57, no. 2 (2011), p. 103-109. 383. Prevalence of self-reported adverse reactions to foodamong Vilnius city primary schools children / A. Kavaliūnas, G. Šurkienė, R. Dubakienė, R. Stukas // The vital nature sign: 5th International scientific conference, 19-21th May 2011: abstract book, Kaunas. – Kaunas, 2011. – P. 8. 384. Šiuolaikis mokslas visuomenei: Lietuvos mokslo sektorių apžvalgos / Lietuvos mokslų akademija; rengėjai: S. Tamulevičius, V. Kontrimavičius … R. Dubakienė ir kt. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2011. – 2 t. (segtuvai po 5 brošiūras): iliustr., faks., portr.

2012 385. Alergenų specifinės imunoterapijos praktinės rekomendacijos: metodinė priemonė, skirta gydytojams alergologams ir klinikiniams imunologams, vaikų alergologams / A. Blažienė, A. Chomičienė, K. Černiauskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, V. Kvedarienė, P. Leišytė, L. Malinauskienė, E. Razgauskas, O. Rudzevičienė, J. Staikūnienė, B. Šitkauskienė, M. Zolubas. – Vilnius: UAB “Efrata”, 2012. – 26 p. 386. Allergic rhinitis and impact on asthma (ARIA): achievements in 10 years and future needs / J. Bousquet, H.J. Schünemann … R. Dubakiene et al. // Journal of allergy and clinical immunology. – 2012, vol. 130, no. 5, p. 1049-1062. 387. Alerginių ligų formavimosi genetiniai ir molekuliniai mechanizmai Lietuvos naujagimių kohortoje (ALERGEMOL): [mokslinės tezės] / R. Dubakienė, A. Žvirblienė, I. Sležaitė, D. Vaicekauskaitė // Pulmonologija, imunologija ir alergologija. - 2012, Nr. 1, p. 75. 388. Does pet ownership in infancy lead to asthma or allergy at school age? Pooled analysis of individual participant data from 11 European Birth Cohorts / K.C. Lødrup Carlsen, S. Roll, K.-H. Carlsen, R. Dubakiene, J. Mahachie // PloS ONE. – 2012, August, vol. 7, Issue 8, e43214.

37


389. The EuroPrevall birth cohort study on food allergy: baseline characteristics of 12,000 newborns and their families from nine European countries / D. McBride, … R. Dubakiene, G. Drasutiene, et al. – Bibliogr.: 30 pavad. // Pediatric allergy and immunology. – 2012, vol. 23, no. 3, p. 230-239. 390. EuroPrevall survey on prevalence and pattern of self-reported adverse reactions to food and food allergies among primary schoolchildren in Vilnius, Lithuania / A. Kavaliūnas, G. Šurkienė, R. Dubakienė, R. Stukas, K. Žagminas, J. Šaulytė, Peter G. J. Burney, Ischa Kummeling, Clare Mills. - Lent. - Bibliogr.: 29 pavad. // Medicina. - T. 48, Nr. 5 (2012), p. 265-271. 391. Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas Lietuvoje ir Europoje / R. Dubakienė. Portr. // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. - 2012, kovo 30, p. 11. 392. Molekulinė alergologija žengia į Lietuvą / R. Dubakienė. - Iliustr. // Gydytojų žinios. 2012, spalio 31, p. 6. 393. Padidėjusio jautrumo maisto produktams sukeliamų negalavimų pobūdis ir paplitimas tarp Vilniaus miesto gyventojų / A. Kavaliūnas, G. Šurkienė, R. Dubakienė, R. Stukas. - Lent., pav. - Santr. angl. - Bibliogr.: 30 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. - T. 18, Nr. 1 (2012), p. 10-17. 394. Practical guide to skin prick tests in allergy to aeroallergens / J. Bousquet, L. Heincerling … R. Dubakiene et al. - Bibliogr.: 64 pavad. // Allergy. – 2012, vol. 67, no. 1, p. 18-24. 395. Prevalence and pattern of self-reported adverse reactions to food among Vilnius city primary schools children / A. Kavaliunas, G. Surkiene, R. Dubakiene, R. Stukas, K. Zagminas. – Bibliogr.: 23 pavad. // 12th World congress on environmental health, Vilnius, Lithuania, 22-27 May, 2012. – Vilnius, 2012. – P. 77-82. 396. The prevalence of adverse reactions to food and food allergy among Vilnius city (Lithuania) inhabitants / A. Kavaliūnas, G. Šurkienė, R. Dubakienė, R. Stukas, K. Žagminas // Tarptautinė konferencija "Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai". - Vilnius, 2012. - P. 32. 397. Prevalence of food allergies among Vilnius city schools children / A. Kavaliunas, G. Surkiene, R. Dubakiene, R. Stukas, K. Zagminas // New technologies, healthy human being and environment. - [Klaipėda : Klaipėdos banga], 2012. - P. 81. 398. Sensibilizacijos karvės pienui paplitimas EuroPrevall Lietuvos naujagimių kohortoje / I. Būtienė, R. Dubakienė, O. Rudzevičienė. - Pav. - Santr. angl. - Bibliogr.: 34 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – 2012, t. 15, Nr. 2, p. 27(5061)-34(5068). 399. Severe chronic allergic (and related) diseases: a uniform approach – a MeDall-GA2 LEN-ARIA position paper / J. Bousquet, J.M. Anto … R. Dubakiene et al.- Bibliogr.: 134 pavad. // International archives of allergy and immunology. – 2012, vol. 158, no. 3, p. 216-231. 400. Studies on early allergic sensitization in the Lithuanian birth cohort / R. Dubakiene, O. Rudzeviciene, I. Butiene, I. Slezaite, M. Petronyte, D. Vaicekauskaite, A. Zvinkliene. – Bibliogr.: 22 pavad. // The Scientific world journal. – 2012, article ID 909524. 38


2013 401. Dažniausi alergiją maistui sukeliantys produktai ir įsijautrinimo jiems kaita per pirmuosius dvejus su puse gyvenimo metų / I. Būtienė, R. Dubakienė. - Pav. - Santr. angl. Bibliogr.: 35 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – 2013, t. 16, Nr. 2, p. 43(5309)54(5320). 402. Diagnostic performance of serum specific IgE for milk, egg, peanut, hazelnut, fish, shrimp, celery, apple and peach in the EuroPrevall cross-sectional study in allergy clinics / L. Barreales, P. Bures … R. Dubakienė et al. // Allergy. – 2013, vol. 68, suppl. s97: special issue: abstracts from the European academy of allergy and clinical immunology and World allergy organization World allergy and asthma congress, 22-26 June 2013, Milan, Italy, p. 410. 403. Foods that cause adverse reactions and ailments: the EuroPrevall survey results in Vilnius (Lithuania) / A. Kavaliūnas, G. Šurkienė, R. Dubakienė, R. Stukas, K. Žagminas. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 27 pavad. // Acta medica Lituanica. – 2013, vol. 20, no. 1, p. 33-42. 404. Kiwifruit allergy across Europe: clinical manifestation and IgE recognition patterns to kiwifruit allergens / T.M. Le, M. Bublin … R. Dubakiene et al. // The journal of allergy and clinical immunology. – 2013, vol. 131, no. 1, p. 164-171. 405. Lietuva Europos Sąjungos alergijos žemėlapyje: kur esame, kur link einame? / R. Dubakienė // Sveika šeima – visuomenės sveikatos pagrindas: mokslinė praktinė konferencija, 2013 m. spalio 4 d., Kelmė / [Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija]. – Klaipėda, 2013. – P. 3. 406. Potential risk factors of food allergy in children: EuroPrevall project results in Vilnius, Lithuania / A. Kavaliūnas, G. Šurkienė, R. Dubakienė, K. Žagminas, R. Stukas // Health. – 2013, vol. 5, no. 12, p. 2032-2038.

2014 407. Atopine alergija sergančių motinų mityba nėštumo metu: [mokslinės tezės] / I. Laukytė, D. Vaicekauskaitė, R.Dubakienė. - Pav. // Pulmonologija, imunologija ir alergologija. - 2014, Nr. 1, p. 48. 408. Dietary habits and supplement use in relation to National pregnancy recommendations: data from the EuroPrevall Birth Cohort / E.M. Oliver, K.E.C. Grimshaw, K. Beyer … R. Dubakiene et al. // Maternal and child heart journal. – 2014. – Article in press. 409. Integrated care patways for airway diseases (AIRWAYS-ICPs) / J. Bousquet, A. Addis, I. Adcoc … R. Dubakiene et al. – Bibliogr.: 69 pavad. // European Respiratory Journal. – 2014, vol. 44, p. 304-323. 410. Motinų ir kūdikių mitybos įtaka alergijai maistui išsivystyti / I. Būtienė, R. Dubakienė, M. Būta, O. Rudzevičienė, A. Arlauskienė, I. Dalgėdienė, A. Žvirblienė. - Pav., lent. - Santr. angl. Bibliogr.: 15 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – 2014, t. 17, Nr. 1, p. 107(5505)116(5514). 39


411. Technologically processed and natural foods in pregnant women nutrition / I. Laukytė, D Vaicekauskaitė, R. Dubakienė. - Pav.. - Santr. liet.. - Bibliogr.: 12 pavad. // Acta medica Lituanica. - ISSN 1392-0138. - Vol. 21, no. 3 (2014), p. 136-142.

2016 412. Alergologijos istorijos pradžia Lietuvoje / Anatolijus Juozas Kondrotas, R. Dubakienė, E. Kėvelaitis. - Iliustr. // Akademikas profesorius Vladas Lašas. - Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2016. - P. 468-472. 413. Lietuvos alergologijos apžvalga / R. Dubakienė. - Pav.. - Santr. angl.. - Bibliogr.: 9 pavad. // Imunologijos raida Lietuvoje. - Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. - P. 107-122.

2017 414. Provokacinis oralinis mėginys diagnozuojant maisto alergiją klinikinėje praktikoje / I. Laukytė-Gaulė, E. Gavelienė, R. Dubakienė, V. Marčiukaitienė, O. Rudzevičienė. - Santr. angl.. Bibliogr.: 23 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. - ISSN 1392-5261. - T 20, Nr. 1 (2017), p. 76–84.

40


IŠRADIMAS 415. Способ определения составления иммунной системы больных аллергическими заболеваниями / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин, Э. Монцевичюте-Эрингене: изобретение приоритета № 4245873/14 от 14.05.1987 г.

RACIONALIZACINIAI PASIŪLYMAI 416. Вариационно-статистическая интерпретация реакций непрямой дегрануляции тучных клеток / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин: рац. предложение № 95/523 от 13.12.1984 г. 417. Диагностика аллергизации организма методом свертываемости крови / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин: рац. предложение № 60/605от 04.06.1985 г. 418. Реакция цитокрита глии для определения аллергизации организма / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин: рац. предложение № 37/803 от 24 ноября 1987 г. 419. Тромбоцитопенический индекс in vitro / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин: рац. предложение № 55/821 от 30 декабря 1987 г. 420. Эксппресс метод выявления клещей домашней пыли / Р. Вайцекаускайте, А.Х. Канчурин: рац. предложение № 61/606 от 04.06.1985 г.

41


DISERTACIJŲ VADOVĖ 1992 421. Zolubas M. Grybelių vaidmuo sergant kvėpavimo sistemos alergozėmis: disertacija medicinos daktaro laipsniui įgyti / Vilniaus universitetas: [mokslinis vadovas R. Dubakienė]. – Vilnius: VU, 1992. – 181 p.: iliustr. – Bibliogr.: 340 pavad.

2002 422. Dautartienė A. Namų dulkių erkės Lietuvoje: fauna, paplitimas ir jų poveikis žmogui = House dust mites in Lithuania: their fauna, distribution and impact on humans : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, biologija (01 B) / Vilniaus universitetas; [doktorantūros komitetas: R. Dubakienė (pirmininkė ir darbo vadovė); nariai: O. Kublickienė, I. Eitminavičiūtė, G. Valkūnas, V. Sirvydis. – Vilnius: [VU], 2002 ([Vilnius] : VU l-klos sp.). – 33, [1] p.: diagr.

2007 423. Olechnovičienė J. The development of allergology science in Lithuania in 1926-1990 = Alergologijos mokslo raida Lietuvoje 1926-1990 metais : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, biology (01B) : immunology, serology, transplantation (B500) / Vilnius University. Institute of Immunology of Vilnius University ; [scientific consultant: R.Dubakienė ; opponents: A. J. Kondrotas, A. Jakimavičius]. - Vilnius, 2007. - 36 p. : iliustr. - Santr. liet. - Aut. darbų sąrašas: p. 32

2008 424. Kvedarienė V. Role of the CD63 expression test on basophils in drug allergy diagnosis [Rankraštis] = Bazofilų CD63 žymens ekspresijos tyrimo reikšmė diagnozuojant medikamentinę alergiją : doctoral dissertation : biomedical science, medicine (07B) / Vilnius University ; [coordinator in Lithuanian since November 2007 R.Dubakienė]. - Vilnius : [VU], 2008. - 111 p. : iliustr. - Santr. liet. - Kiti leidimai: Bazofilų CD63 žymens ekspresijos tyrimo reikšmė diagnozuojant medikamentinę alergiją. - Aut. darbų sąrašas: p. 87-89. - Bibliogr.: p. 94-108

2011 425. Kavaliūnas A. Padidėjusio jautrumo maisto produktams ir alergijos maistui paplitimas tarp Vilniaus miesto gyventojų [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata (09 B) / Vilniaus universitetas ; [moksliniai vadovai: G. Šurkienė, R. Dubakienė]. - Vilnius : [VU], 2011. - 250 p. : iliustr., žml. - Bibliogr.: p. 171-191 (253 pavad.). Aut. darbų sąrašas: p. 166-170 (24 pavad.)

2013 426. Būtienė I. Food allergy in Lithuanian birth cohort = Maisto alergija Lietuvos naujagimių kohortoje: summary of doctoral dissertation: biomedical sciences, medicine (06 B) / Vilnius University; [scientific supervisor: R. Dubakienė; scientific consultant: V. Grabauskienė; the doctoral dissertation will be defended at the Vilnius University, Faculty of Medicine: chairman: 42


V. Usonis, members: R. Ėmužytė, A. Ambrozaitis, A. Razbadauskas, V. A. Tamošiūnas ; opponents: A. Eidukaitė, D. Characiejus]. - Vilnius: Vilnius University, 2013. - 48 p. : diagr., lent. Santr. liet. - Aut. darbų sąrašas: p. 40 (9 pavad.)

DOKTORANTŪROS KOMITETO NARĖ 1996 427. Taletienė I. Reaktyvūs artritai diagnostika, gydymas ir jų palyginimas su reumatoidiniu artritu, ankiloziniu spondiloartritu ir psoriaziniu artritu [Rankraštis] = Reactive arthritis diagnostics and management in comparison with rheumatoid arthritis, ankylosing spondilitis and psoriatic arthritis : habilitacinis darbas : medicinos mokslai, medicina (5A) - reumatologija / Kauno medicinos akademija ; [habilitacinis komitetas: N. Misiūnienė, P. Gailevičius, M. Staponkienė, B. Vasiliauskas, R. Dubakienė, Z. Kučinskienė]. - Kaunas, 1996. - 136 lap. : iliustr. - Santr. angl. Tekstas vienoje lap. pusėje. - Bibliogr.: lap. 111-136

1997 428. Zamauskaitė A. T-ląstelių funkcinio aktyvumo pokyčiai terminalinėje inkstų funkcijos nepakankamumo stadijoje dializės periodu; klinikinė ir patogenetinė reikšmė [rankraštis] : daktaro disertacija : medicinos mokslai, medicina (5A) / Vilniaus universitetas; doktorantūros komitetas: pirm. J. Kalibatas, nariai: B. Dainys, R. Dubakienė, V. Kuzminskis, V. Lapšytė; oponentai E. Eringienė, V. Razukas. - Vilnius, 1997. - 86 lap. : iliustr. - Tekstas vienoje lap. pusėje. - Bibliogr.: lap. 65-86

2000 429. Kemeklienė R. Žmonių imuninės būklės pokyčių įtaka vėžio rizikai : daktaro disertacijos santrauka: biomedicinos mokslai; biologija; imunologija, serologija, transplantacija (B500) / Imunologijos institutas, Vilniaus universitetas; doktorantūros komitetas: pirmininkas E. Moncevičiūtė-Eringienė, nariai R. Dubakienė ir kt. - Vilnius, 2000. - 23, [1] p. : diagr. - Santr. angl. - Darbas atliktas 1991-2000 m. Lietuvos onkologijos centro Profilaktinės imunologijos laboratorijoje. - Aut. darbų sąrašas: p. 23-[24] (13 pavad.). 430. Krikštaponis A. Darbo ir gyvenamųjų patalpų mikromicetų rūšių sudėtis ir jų biologiniai ypatumai (toksiškumas patogeniškumas, proteolitinis, lipazinis bei celiuliazinis aktyvumas): daktaro disertacija: biomedicinos mokslai, biologija (01B) / Biologijos institutas; [doktorantūros komitetas: darbo vadovas – habil dr. prof. A. Lugauskas, nariai: R. Dubakienė, R. Varnaitė, B. Bakutis, V. Avižienis]. – Vilnius, 2000. – 134 p. – Bibliogr.: 204 pavad. 431. Miškinienė A. A study of signal transduction pathways in B lymphocytes = Signalų perdavimo tyrimai B limfocituose : abstract of doctoral thesis : biomedical sciences; biology; immunology, serology, transplantation (B500); Institute of Immunology, Vilnius University; the committee of doctoral studies R. Dubakienė et al.; opponents A. J. Kondrotas, M. Mauricas. Vilnius, 2000. - 27, [1] p. : iliustr., diagr. - Darbas atliktas 1994-1999 metais Imunologijos instituto Molekulinės imunologijos laboratorijoje (Vilnius, Lietuva) ir Karolinskos instituto Ląstelės biologijos laboratorijoje (Stokholmas, Švedija). - Santr. liet. - Bibliogr.: p. 26 (4 pavad.). 43


2001 432. Pumputienė I. Atopinės ir neatopinės vaikų astmos imunopatogenezės ypatumai : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai; biologija; imunologija, serologija, transplantacija (B500) / Imunologijos institutas, Vilniaus universitetas; doktorantūros komitetas: R. Emužytė, R. Dubakienė, A.J.Kondrotas, J. Bojarskas. - Vilnius : VU l-kla, 2001. - 27 p. : lent. - Darbas atliktas 1996-2000 metais Imunologijos instituto Molekulinės imunologijos laboratorijoje; VU MF Pediatrijos centro laboratoriniame mokslinio tyrimo sektoriuje; Respublikiniame alergologijos centre. - Santr. angl. - Aut. darbų sąrašas: p. 26.

2002 433. Balbieris A. Sergančiųjų bronchų astma gyvenimo kokybės vertinimas : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Vilniaus universitetas ; [doktorantūros komitetas: R. V. Nargėla, R. Dubakienė, A. Baubinas, A. Pranevičius, A. Norvaišas]; [oponentai: M. Staponkienė, R. Čepulis]. - Vilnius : [VU], 2002. - 24 p. : diagr. - Santr. angl. - Darbas atliktas 1998-2001 metais Vilniaus universiteto Pulmonologijos ir alergologijos klinikoje. - Aut. darbų sąrašas: p. 18 (4 pavad.)..

2003 434. Staikūnienė J. Sergančiųjų polinoze imuninės būklės ir klinikos ypatumai:daktaro disertacija: biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Kauno medicinos universitetas; [doktorantūros komitetas: A. Pranevičius (pirmininkas ir darbo vadovas), nariai: R. Dubakienė, V. Tamošiūnas, V. Vaičiuvėnas, P. Leišytė]. – Kaunas, 2003. – 116 lap.: lent., diagr. 435. Zablockis R. Pleuros skysčio tyrimo metodų diagnostinė vertė : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina 07B, kvėpavimo sistema, B540 / Vilniaus universitetas; [doktorantūros komitetas: R. V. Nargėla, B. Šatkauskas, R. Dubakienė, R. Janilionis, A. Norvaišas; oponentai: A. Pranevičius, J. Butkus]. - Vilnius : [VU], 2003. - 30 p. : diagr., lent. - Santr. angl. Aut. darbų sąrašas: p. 29

2008 436. Čerkienė Ž. Impact of immune factors on embryo implantation = Imuninių veiksnių vaidmuo embriono implantacijoje : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, biology (01 B) : immunology, seriology, transplantation (B500) / Vilnius University, Institute of Immunology of Vilnius University ; [the dissertation is defended at the Research Board for Biology of Vilnius University: chairman V. A. Tamošiūnas; members: R. Dubakienė, Ž. Gudlevičienė, D. Bironaitė, M. Mauricas ; opponents: B. Žilaitienė, A. Šiaurys]. - Vilnius : [VU], 2008. - 36 p. : iliustr. - Santr. liet. 437. Stravinskaitė K. Changes in cough reflex sensitivity after smoking cessation in healthy subjects and patients with chronic obstructive pulmonary disease = Kosulio reflekso jautrumo pokyčiai metus rūkyti sveikiems asmenims ir sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (07B) / Kaunas University of Medicine ; [scientific supervisors: B. Sitkauskiene, R. Sakalauskas ; consultant: P. Dicpinigaitis ; the dissertation is defended at the Medical Research Council of Kaunas University of Medicine: 44


chairman E. Juozaityte; members: R. Dubakiene, G. Fontana, S. Vaitkus, M. Zemaitis ; opponents: A. Naudziunas, J. Kurtinaitis]. - Kaunas : KMU, 2008. - 32 p. : diagr., lent. - Santr. liet. - Aut. darbų sąrašas: p. 28-29.

2012 438. Garuolienė K. Using national health insurance fund database for the assessment of prescribing quality and efficiency = Vaistų skyrimo kokybės ir efektyvumo vertinimas, naudojant valstybinės ligonių kasos informacinę sistemą : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06 B) / Vilnius University ; [scientific supervisor: J. Gulbinovič ; scientific consultant: L. Griškevičius ; the dissertation will be defended in the Medicine Council of Vilnius University: chairman: A. Laurinavičius, members: D. Characiejus, R. Dubakienė, R. Valintėlienė, E. Kaduševičius ; opponents: J. Didžiapetrienė, R. Mačiulaitis]. - Vilnius : [Vilnius University], 2012. - 39 p. : diagr., lent. - Santr. liet. - Aut. darbų sąrašas: p. 31 (8 pavad.)

2015 439. Burokienė S. Pre-hospital paediatric healthcare services in emergency departments: perspectives for optimisation = Ikihospitalinė vaikų sveikatos priežiūra priėmimo ir skubios pagalbos skyriuose ir jos optimizavimo kryptys : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06B) / Sigita Burokienė ; Vilnius University ; [scientific supervisor Vytautas Usonis] ; [the doctoral dissertation defence Board of Vilnius University: chairman Vytautas Kasiulevičius, members: Rūta Dubakienė, Regina Ėmužytė, Rimantas Kėvalas, Dace Zavadska]. Vilnius, 2015. - 48 p.: diagr., lent.. - Santr. liet.. - Aut. darbų sąrašas: p. 39-43 (59 pavad.). Bibliogr.: p. 44-45 (12 pavad.) 440. Ivaškevičius R. Pertussis in the most vulnerable age groups of children in the major cities of Lithuania = Kokliušas Lietuvos didžiųjų miestų pažeidžiamiausiose vaikų amžiaus grupėse : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine (06B) / Rimvydas Ivaškevičius ; Vilnius University ; [scientific supervisor Vytautas Usonis] ; [the doctoral dissertation will be defended at the Medical Research Council of Vilnius University: chairman Regina Ėmužytė, members: Rūta Dubakienė, Vytautas Kasiulevičius, Rimantas Kėvalas, Liutauras Labanauskas] ; [opponents: Odilija Rudzevičienė, Audronė Eidukaitė]. - Vilnius : [Vilnius University], 2015. - 37 p. : diagr.. - Santr. liet.. - Bibliogr.: p. 30-33 (28 pavad.). - Aut. darbų sąrašas: p. 34 (3 pavad.)

45


OPONENTĖ 1991 441. Кондротас А.-Ю.А. Роль Т-и В-лимфоцитов в патогенезе аллергических реакций немедленного типа: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук в форме научного доклада: 14.00.16 – патологическая физиология / Каунасская медицинская академия; научный консультант Б.Ю. Падегимас; официальные оппоненты: В.И. Астраускас, Р.Л. Дубакене, В.И. Тамошюнас. – Каунас, 1991. – 52 с. 442. Цибас П. Серотонин в формировании, течении и реабилитации аллергических реакций: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук: 14.00.16 – патологическая физиология / Каунасская медицинская академия; научный консультант Б.Ю. Падегимас; официальные оппоненты: В.И. Астраускас, Р.Л. Дубакене. – Каунас, 1991. – 47 с.

1995 443. Leišytė P. Bronchų reaktyvumo ir imuninės būklės ypatumai, sergant bronchine astma [Rankraštis]: disertacija daktaro mokslo laipsniui įgyti Kauno medicinos akademijoje: medicinos mokslų sritis, medicinos kryptis, kodas 5 A [doktorantūros komitetas P. Šnipas (vadovas), nariai: B. Vasiliauskas, A.J. Kondrotas, J. Žekonis, J. Pieškus; oponentai R. Dubakienė, M. Staponkienė. Kaunas: [KMA], 1995. - 120 lap.: lent.

1998 444. Lažauskas R. Histaminui jautrių H1- ir H2 - receptorių vaidmuo kontraktilinio miokardo anafilaksinėje reakcijoje : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Kauno medicinos universitetas; [doktorantūros komitetas: R. Abraitis, K. Daukša, E. Kėvelaitis ; oponentai:R. Dubakienė, R. Lekas]. - Kaunas, 1998. - 47, [1] p. : iliustr. - Santr. angl. - Aut. darbų sąrašas: p. 46-47

2002 445. Kanapeckienė V. Imuninio atsako citomegalovirusui ypatumai žmonių organizme = Immune response against cytomegalovirus in the human organism : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, biologija (01B), imunologija, serologija, transplantacija (B500) / VU Imunologijos institutas, Vilniaus universitetas ; [doktorantūros komitetas: pirmininkas ir darbo vadovas – J. Kalibatas; nariai: V. Tamošiūnas, J. Pieškus, Z. Palaikienė, G. Biziulevičienė ; oponentai:A. Sruoga, R. Dubakienė]. - Vilnius : [Imunologijos institutas], 2002. - 34 p. - Santr. angl. 446. Šveistytė L.O. Mikromicetai Lietuvos miestų ore: daktaro disertacija: biomedicinos mokslai, biologija (01B) / Botanikos institutas; [doktorantūros komitetas: vadovas A. Lugauskas; nariai: R. Varnaitė, A. Glemža, A. Juozaitis ir kiti; oponentė R. Dubakienė]. – Vilnius, 2002. – 116 p.

46


2003 447. Rudzevičienė O. Atopiniu dermatitu sergančių vaikų iki dviejų metų laktozės malabsorbcija ir netoleravimas: daktaro disertacijos santrauka: biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Vilniaus universitetas; [doktorantūros komitetas: I. Narkevičiūtė, D. Kalibatienė, P. Kaltenis, A. Valiulis; oponentai: R. Dubakienė, J. Kudzytė]. - Vilnius: [VU], 2003. - 36 p.: diagr., lent. - Santr. angl. - Aut. darbų sąrašas: p. 35-36 448. Trimakas R. Žmogaus sveikatos samprata lietuvių folklore: daktaro disertacija: humanitariniai mokslai, etnologija (07 H), folkloras (H 400) / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas; [doktorantūros komitetas: R. Kerbelytė (darbo vadovė); nariai: V. Čiubrinskas, G. Navaitienė, J. Novikovas ir kt.; oponentai: R. Dubakienė, L. Valiukaitė. – Vilnius, 2003. – 167 p.

2009 449. Krisiukėnienė A. Tobacco smoke-induced features of immune response in patients with asthma = Rūkymo sąlygoti imuninio atsako ypatumai sergant astma : summary of doctoral dissertation : biomedical science, medicine (07 B) / Kaunas University of Medicine ; [scientific supervisor B. Šitkauskienė ; the dissertation will be defended at the Medical Research Council of Kaunas University of Medicine: chairman: V. Kuzminskis; members: R. Nargėla, S. Jančiauskienė, S. Miliauskas, R. Malickaitė; opponents:V. Borutaitė, R. Dubakienė]. - Kaunas : [Kaunas University of Medicine], 2009. - 35 p. : diagr., lent. - Santr. liet.

2012 450. Beliauskienė A. Investigation on contact sensitization and its associated factors in dermatitis patients = Dermatitu sergančių pacientų įsijautrinimo kontaktiniams alergenams ir su juo susijusių veiksnių tyrimas : summary of doctoral dissertation / Lithuanian University of Health Sciences. Medical Academy ; [scientific supervisor S. Valiukevičienė ; consultant B. Šitkauskienė; the dissertation is defended at the Medical Research Council of the Medical Academy of Lithuanian University of Health Sciences: chairperson D. Rastenytė, members: H. Gollnick, J. Klumbienė, R. Gancevičienė, V. Kučinskienė ; official opponents: R. Dubakienė, K. Maslauskas]. - Kaunas : [Lithuanian University of Health Sciences], 2012. - 30, [1] p. : diagr. - Santr. liet. - Aut. darbų sąrašas: p. 27 (7 pavad.) 451. Zinkevičienė A. Mielės atopinio dermatito etiologijoje: daktaro disertacija / Vilniaus universitetas; mokslinis darbo vadovas D. Čitavičius; oponentai: A. Sruoga, R. Dubakienė. – Kaunas, 2012. – 106 p.

2013 452. Sniečkus V. Violence against children by children = Vaikų smurtas prieš vaikus: summary of doctoral dissertation: biomedical sciences, medicine (06 B) / Vilnius University; [scientific supervisor: A. Jasulaitis; the disertation will be defended at the Medical Science Council of Vilnius University: chairman: J. Tutkuvienė, members: V. Beiša, D. Characiejus, V. Justickis, I. Zaleskienė; opponents: R.Dubakienė, R. Čiužas]. - Vilnius: Vilnius University, 2013. - 40 p.: diagr., lent. - Santr. liet. - Aut. darbų sąrašas: p. 21 (5 pavad.) 47


DISERTANTŲ MOKSLINĖ KONSULTANTĖ, STUDENTŲ DARBŲ VADOVĖ, KONSULTANTĖ 1998 453. Balčiūtė M. Amžiniai rinito ypatumai / darbo vadovė prof. R. Dubakienė // Studentų mokslinės draugijos 50-oji konferencija: programa ir pranešimų santrumpos, 1998 m. gegužės 4-8 d. – Vilnius, 1998. – P. 69. 454. Balčiūtė M. Aspirininė astma; darbo vadovė prof. R. Dubakienė // Studentų mokslinės draugijos 50-oji konferencija: programa ir pranešimų santrumpos, 1998 m. gegužės 4-8 d. – Vilnius, 1998. – P. 69. 455. Balčiūtė M., Malytė J., Špogytė D. Bronchinės astmos išsivystymo priežastys; darbo vadovė prof. R. Dubakienė // Studentų mokslinės draugijos 50-oji konferencija: programa ir pranešimų santrumpos, 1998 m. gegužės 4-8 d. – Vilnius, 1998. – P. 68. 456. Balčiūtė M., Mockus I. Alerginių simptomų paplitimas studentų tarpe / darbo vadovė prof. R. Dubakienė // Studentų mokslinės draugijos 50-oji konferencija: programa ir pranešimų santrumpos, 1998 m. gegužės 4-8 d. – Vilnius, 1998. – P. 67. 457. Vaičiulionytė S. Specifinės imunoterapijos efektyvumas, gydant šienligę / darbo vadovė prof. R. Dubakienė // Studentų mokslinės draugijos 50-oji konferencija: programa ir pranešimų santrumpos, 1998 m. gegužės 4-8 d. – Vilnius, 1998. – P. 70.

1999 458. Balčiūtė M. Alergija cheminėms medžiagoms / darbo vadovė prof. R. Dubakienė // Profesoriaus Salezijaus Pavilonio 80 metų sukakties paminėjimo medžiaga, 1999 m. balandžio 30gegužės 7 d. – Vilnius, 1999. – P. 83. 459. Balčiūtė M. Veiksniai, lemiantys vaikų bronchinės astmos eigą; darbo vadovė prof. R. Dubakienė // Profesoriaus Salezijaus Pavilonio 80 metų sukakties paminėjimo medžiaga, 1999 m. balandžio 30-gegužės 7 d. – Vilnius, 1999. – P. 83. 460. Balčiūtė M., Mockus I. Alerginių simptomų paplitimas studentų tarpe; darbo vadovė prof. R. Dubakienė // Studentų ir jaunųjų mokslininkų konferencija’99: pranešimų tezės. – Kaunas, 1999. – P. 106. 461. Malytė J. Profesinės astmos etiologiniai veiksniai / darbo vadovė prof. R. Dubakienė // Profesoriaus Salezijaus Pavilonio 80 metų sukakties paminėjimo medžiaga, 1999 m. balandžio 30gegužės 7 d. – Vilnius, 1999. – P. 85. 462. Navickaitė J. Alergija muiluose esančioms cheminėms medžiagoms / darbo vadovė prof. R. Dubakienė // Profesoriaus Salezijaus Pavilonio 80 metų sukakties paminėjimo medžiaga, 1999 m. balandžio 30-gegužės 7 d. – Vilnius, 1999. – P. 85. 48


2001 463. Stoškutė L. Alergija lateksui / konsultavo prof. R. Dubakienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 17 pavad. // Internisto praktika. – 2001, Nr. 3, p. 13–16.

2002 464. Pagrindiniai vaikų astmos gydymo ir prevencijos klausimai / parengė R. Grybauskienė; konsultavo R. Dubakienė // Internistas. – 2002, Nr. 9, p. 40–44. 465. Stoškutė L. Alergija lateksui / konsultavo prof. R. Dubakienė. Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 21 pavad. // Medicina. – 2002, Nr. 1/2, p. 10-16. 466. Stoškutė L. Anafilaksija / konsultavo prof. R. Dubakienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 13 pavad. // Internistas. – 2001, Nr. 10 – 2002, Nr. 1, p. 47-52.

2003 467. Simanauskas K., Skerlaitė E. Specifinių IgE koncentracijos nustatymas alerginėmis ligomis sergančių ligonių serume / darbo vadovė prof. R. Dubakienė // Alergologija ir klinikinė imunologija. – 2003, t. 2, Nr.1, p. 199–208.

2005 468. Misevičiūtė S. Idiopatinė plaučių hemosiderozė / konsultavo R. Dubakienė. – Bibliogr.: 18 pavad. // Internistas. – 2005, Nr. 3, p. 113–115.

2006 469. Kuprienė M. Sezoninis alerginis konjunktyvitas / konsultavo R. Dubakienė. – Lent. Bibliogr.: 8 pavad. // Gydytojo žurnalas. – 2006, Nr. 4, p. 8–12. 470. Kuprienė M. Specifinė alergenų imunoterapija / konsultavo R. Dubakienė. – Bibliogr.: 8 pavad. // Gydytojo žurnalas. – 2006, Nr. 7, p. 10. 471. Primaitytė-Vilesko J. Maisto alergijų paplitimas tarp Vilniaus miesto 5-9 klasių mokinių: magistro darbas / darbo vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2006. – 57 p. 472. Sudeikytė V. Būsto alergijų paplitimas tarp Vilniaus miesto 5-9 klasės mokinių: magistro darbas / darbo vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2006. – 61 p.

2007 473. Latakaitė L. Maisto alergijų paplitimas tarp Vilniaus Antakalnio ir Šeškinės poliklinikos registruotų pacientų: bakalauro darbas / darbo vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2007. 474. Pavojus / [konsultavo prof. R. Dubakienė]. – Iliustr. // Receptas. – 2007, Nr. 5, p. 35.

10


475. Tėvelienė D. Sveikas miegas sveikoje lovoje / konsultavo prof. R. Dubakienė. – Iliustr. // Sveika! Moteris. – 2007, Nr. 1, p. 44–45.

2008 476. Alergija. Tiesa ir mitai / konsultuoja R. Dubakienė. - Iliustr. // Tavo vaikas. - 2008, Nr. 1, p. 42-44. 477. Kvedarienė V. Bazofilų CD63 žymens ekspresijos tyrimo reikšmė diagnozuojant medikamentinę alergiją = Role of the CD63 expression test on basophils in drug allergy diagnosis : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Vilniaus universitetas ; [konsultantė R. Dubakienė ; disertacija ginama Vilniaus universiteto Medicinos mokslo krypties taryboje: pirmininkė: R. Ėmužytė; nariai: B. Šitkauskienė, T. Rainienė, L. Bagdonaitė, J. Kudzytė ; oponentai: A. J. Kondrotas, O. Rudzevičienė]. - Vilnius : [VU], 2008. - 32 p. : iliustr. - Santr. angl. Aut. darbų sąrašas: p. 25-26 478. Kiaulytė Ž. maisto alergijų paplitimas tarp Vilniaus miesto 1-4 klasių mokinių: bakalauro darbas / darbo vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2008. 479. Makarenko L. Ore esančių medžiagų sukeltas kontaktinis dermatitas / konsultavo prof. R. Dubakienė. – Bibliogr.: 8 pavad. // Alergija, astma, imunologija. – 2008, Nr. 1, p. 50. 52–53. 480. Varžinskaitė M. Maisto alergijų paplitimas vaikų tarpe: bakalauro darbas / darbo vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2008. 481. Žitaveckytė T. Namų dulkių erkių ir kitų būsto alergenų paplitimas vaikų tarpe: bakalauro darbas / darbo vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2008.

2009 482. Bončkutė U. Respublikinio alergologijos centro sukauptų duomenų apie alergines ligas analizė: bakalauro darbas / darbo vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2009. 483. Dabravolskytė L. Vaikų, sergančių maisto alergija, gyvenimo kokybė jų motinų vertinimu: magistro darbas / darbo vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2009. – 113 p. 484. Korabliov P. Alergijos ekspres alerginė diagnostika pagal kraujo krešumo mėginį: bakalauro darbas / darbo vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2009. 485. Kuprienė M. Specifinė imunoterapija / konsultavo prof. R. Dubakienė. – Bibliogr.: 10 pavad. // Alergija, astma, imunologija. – 2009, Nr. 2, p. 29. 486. Šaulytė J. Vilniaus pradinių mokyklų mokinių maisto alergijų ir simptomų paplitimas: magistro darbas / darbo vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2009.

2011 487. Kavaliūnas A. prevalence of adverse reactions to food and food allergy among Vilnius city (Lithuanian) inhabitants = Padidėjusio jautrumo maisto produktams ir alergijos maistui 50


paplitimas tarp Vilniaus miesto gyventojų : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, public health (09 B) / Vilnius University ; [scientific supervisor: G. Šurkienė ; scientific consultants: R. Dubakienė, G. Šurkienė ; the doctoral dissertation will be defended at the Research Board of Public Health of the Vilnius University: chairman: J. A. Juozulynas, members: J. R. Lazutka, S. Sauliūnė, E. Gefenas, R. Valintėlienė; opponents: K. Jankauskienė, J. Didžiapetrienė]. Vilnius : [Vilnius University], 2011. - 41 p. : iliustr. - Santr. liet. - Aut. darbų sąrašas: p. 33-35 (19 pavad.) 488. Petronytė M. Naujagimių kohorta: rizikos susirgti bronchine astma bei alerginiu rinitu įvertinimas pasitelkiant imunologinius alergenų markerius: bakalauro darbas / darbo vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2011.

2012 489. Balevičiūtė K. Įsijautrinimas įvairiems alergenams tarp sergančiųjų šienlige: bakalauro darbas / darbo vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2012. 490. Dilevičius M. Lietuvos sergančiųjų bronchine astma įsijautrinimas buitiniams alergenams: bakalauro darbas / vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2012. 491. Žiedai priverčia ne tik džiaugtis, bet ir ašaroti / konsultavo profesorė, gydytoja alergologė R.Dubakienė. – Iliustr. // Respublika. – 2012, balandžio 21, "Sveikata ir aš", p. 11.

2013 492. Petronytė M. Alerginių ligų ir virusinių infekcijų įtaka astmos vystymuisi : magistro darbas / darbo vadovė prof. R. Dubakienė. – Vilnius: VU, 2013.

51


RECENZENTĖ 1992 493. Blažienė A. Medikamentinė alergija: mokymo priemonė / Vilniaus universitetas; [recenzavo: B. Šatkauskas, R. Dubakienė]. - Vilnius : VU l-kla, 1992. - 26 p. - Bibliogr.: p. 25

1993 494. Vaičekonis V. Lėtinis bronchitas / Vilniaus universitetas; [recenzavo R. Vaicekauskaitė-Dubakienė, R. Nargėla]. - Vilnius : VU l-kla, 1993. - 75 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 73.

1997 495. Metodika žmogaus imuninės sistemos fnkcijų kompensacinėms reakcijoms nustatyti: (metodinės rekomendacijos) / R. Kemeklienė, B. Kazbarienė, V. Milašienė, D. Characiejus, E. Moncevičiūtė-Eringienė; recenzavo V. Tamošiūnas, R. Dubakienė. – Vilnius, 1997. – 19 p.

1998 496. Ėmužytė R. Alerginiai vaikų rinitai: mokomoji priemonė / recenzavo R. Dubakienė, M. Sakalinskas. – Vilnius: Logotipas, 1998. – 25 p.

1999 497. Jankauskas R., Kisielienė L. Vilniaus miesto gyventojų, sergančių bronchine astma, epidemiologinė charakteristika / recenzavo R. Dubakienė, V. Jurkuvėnas. – Lent. – Santr. liet., angl., rus. – Bibliogr.: 33 pavad. // Visuomenės sveikata. – 1999, Nr. 2, p. 23-30.

2001 498. Klinikinės imunologijos įvadas: vadovėlis aukštosioms mokykloms / D. Adomaitienė, N. Janulevičiūtė, R. Kazakevičius, V. Vaičiuvėnas; recenzavo R. Dubakienė. – Kaunas: Šviesa, 2001. – 407 p.: iliustr.

2014 499. Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas (medikams): vadovėlis / sudarytojai Antanas Praškevičius, Romualdas Gailys, Rasa Banienė, Laima Ivanovienė, Ilona Sadauskienė, Liutauras Labanauskas ; [recenzentai: Limas Kupčinskas, Rūta Dubakienė, Vytas Antanas Tamošiūnas, Vaiva Lesauskaitė, Ričardas Kubilius, Gintautas Sabalys, Hiliaras Rodovičius]. - Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2014. - 494, [1] p.: iliustr.

52


REDAKTORĖ, REDAKTORIŲ KOLEGIJOS NARĖ 1994 500. Acta medica Lituanica / Lietuvos mokslų akademija; redaktorių kolegija: A. Matulis (vyriausiasis redaktorius); nariai A. Ambrozaitis, I. Balčiūnienė, J. Bomba, C. Carbol, G. Drąsutienė, R. Dubakienė … [et al.]. - Vilnius: Akademija, 1994-. - ISSN 1392-0138

1995 501. Kvėpavimo džiaugsmas: Lietuvos Respublikos pagalbos sergantiems plaučių ligomis fondo laikraštis / vyr. red. G.A. Norvaišas; red. kolegija: V. Baravykienė, R. Dubakienė, A. Lažauskas ir kt. – Vilnius, 1995 – 502. Medicinos teorija ir praktika [žurnalas] = Theory and practice in medicine : mokslinis žurnalas Lietuvos medikams / redakcijos kolegija: G. Grybauskas (kolegijos pirmininkas), R. Jankauskas (vyriausiasis redaktorius); nariai A. Ambrozaitis, R. Ašoklis ... R. Dubakienė … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus medicinos draugija : Medicinos diagnostikos centras, 1995-. ISSN 1392-1312

1996 503. Medicina. T. 32, priedas 4 (1996) : Lietuvos morfologų draugijos VI mokslinė konferencija : 1996 gegužės 8-11, Kaunas / [redakcinė kolegija: pirmininkas P. Cibas; nariai: R. Dubakienė, R. Abraitis]. - 1996. - 132, [2] p., įsk. virš. : iliustr. - Dalis teksto liet., angl. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale 504. Visuomenės sveikata = Public health [žurnalas] / Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Higienos institutas; redaktorių tarybos pirm. R. Jankauskas, nariai: A. Baubinas, G. Bondjers, J. Bunikis, S. Čaplinskas, M. Černiauskienė, R. Dubakienė ir kt. - Vilnius : Higienos institutas, 1996-. - Ketvirtinis. - Santr. angl.

1997 505. Medicina. T. 33, priedas 3 (1997): Lietuvos alergologijai - 70 metų : VIII Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencija / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija; [redakcinė kolegija: pirmininkas P. Cibas; nariai: R. Dubakienė, R. Abraitis]. - 1997 (Kaunas : KMA l-klos sp.). - 101, [3] p., įsk. virš. : iliustr. - Santr. angl. Bibliogr. str. gale

2001 506. Alergija, astma, imunologija XXI amžiuje: IX Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencijos medžiaga, 2001 m. birželio 20-21 dienos, Vilnius / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija, Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas; [redakcinė kolegija: pirmininkė R. Dubakienė, V. Tamošiūnas, R. Ėmužytė, P. Leišytė]. - Vilnius : [LAKID], 2001. - 71, [1] p.: iliustr. - Bibliogr.: p. 72 (17 pavad.). 53


2002 507. Alergologija ir klinikinė imunologija: mokslinis žurnalas / Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija; vyr. red. R.Dubakienė. - Vilnius : Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija, 2002-. - Ketvirtinis. - Santr. angl. - Su vidiniu pried.:Alergologinių tyrimų standartai, 2002. 508. Alergologijos žinios: specializuotas informacinis leidinys gydytojams / vyr. red. ir sudarytoja prof. habil. dr. R. Dubakienė. - Vilnius: Vaistų žinios, 2002. -

2007 509. Alerginis rinitas ir jo įtaka astmai: atmintinė / J. Bousquet, J. Reid, C. van Weel ir kt.; lietuviško leidinio vertimą koregavo Lietuvos ARIA grupė: prof. R. Dubakienė, doc. R. Ėmužytė, dr. V. Kvedarienė. - [Vilnius, 2007]. - [7] p.

2008 510. Alergija, astma, imunologija: žurnalo "Internistas" priedas / Lietuvos alergologijos ir astmos asociacija; redaktorė R. Dubakienė. - Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2008-

54


POPULIARŪS STRAIPSNIAI, POKALBIAI, KOMENTARAI, NUOMONĖ 1984 511. Ar žinote, su kuo miegate?: [apie namų dulkių ir patalynės erkes] / R. Vaicekauskaitė. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 1984, Nr. 8, p. 35. 512. Namų dulkių alergenas: [apie namų dulkių erkes] / R. Vaicekauskaitė // Mokslas ir gyvenimas. – 1984, Nr. 3, p. 29-30.

1988 513. Alergija: kaip jos išvengti? / R. Vaicekauskaitė // Komjaunimo tiesa. – 1988, sausio 6. 514. Alergologų ir imunologų kongresas: [soc. šalių kongresas alergologijos ir klinikinės imunologijos klausimais, Jachranka (LLR), 1988 m. rugsėjo 30-spalio 3 d.] / R. VaicekauskaitėDubakienė // Sveikatos apsauga. – 1988, Nr. 12, p. 41-42.

1989 515. Аллергия: профилактика и лечение / Р. Вайцекаускайте-Дубакене // Советская Литва. – 1989, 16 июня, с. 4.

1990 516. Ar visiems kvepia gėlės?: [apie alergines ligas] / R. Vaicekauskaitė-Dubakienė // Mokslas ir gyvenimas. – 1990, Nr. 4, p. 11.

1993 517. Alergologai žvelgia į ateitį: įspūdžiai iš XV Europos alergologijos ir klinikinės imunologijos kongreso [Paryžius] / R. Vaicekauskaitė-Dubakienė // Gydytojų žinios. – 1993, balandžio 2-8, p. 5. 518. Atsargiai! Įkando vabzdys! / R. Dubakienė // Vakarinės naujienos. – 1993, rugsėjo 16, p. 7.

1994 519. Alergologija – gyvenimas ar šiukšlių dėžė?: [pokalbis su gydytoju alergologu doc. E. Razgausku ir vyriausiaja Lietuvos alergologe Habilituota medicinos mokslų daktare R. Dubakiene] / kalbėjosi J. Kastys // Medikų žinios. – 1994, sausio 20-26, p. 3. 520. Baranauskaitė A. Apie alergiją: [pokalbis su Respublikinio alergologijos centro vadove R. Dubakiene] // Kalba Vilnius. – 1994, vasario 18-24, p. 5. 55


521. Pražydo pabiro žiedai po laukus … [pokalbis su Respublikinio alergologijos centro vadove prof. R. Dubakiene ir gyd. alergologu E. Razgausku] / parengė L. Matvieckienė // Tiesa. – 1994, birželio 2, p. 10.

1995 522. Ramanauskas S. Nedovanokite benzolo žiedų: [apie konservantų poveikį žmogaus organizmui komentuoja Respublikinio alergologijos centro vadovė profesorė R. Dubakienė] // Brigita. – 1995, sausio 7, p. 7.

1996 523. Alergija: [pokalbis su Respublikinio alergijos centro vadove prof. R. Dubakiene / užrašė] V. Janutienė // Šeima. – 1996, Nr. 5, p. 16-17.

1997 524. Dėmesio! Alergija! / R. Dubakienė. – Nuotr. // Šeima. – 1997, Nr. 8, p.41-42. 525. 20 proc. Lietuvos gyventojų – alergiški. Dūsta, čiaudo, kasosi, ašaroja ...: [pasikalbėjimas su prof. R. Dubakiene / kalbėjosi] A. Mankevičius. – Iliustr. // Respublika. – 1997, balandžio 7, p. 16. 526. Jastramskienė L. Nuo alergijos iki astmos: [pateikiama prof. R. Dubakienės nuomonė] // Lietuvos aidas. – 1997, kovo 26, p. 11. 527. Medus: ar visiems jis saldus?: [pasakoja J. Saukienė, E. Maksimavičienė, R. Dubakienė] // Lietuvos sveikata. – 1997, rugsėjo 18-24, p. 12. 528. Nikelio turintys papuošalai itin dažnai sukelia alergiją: [pokalbis su VU Alergologijos centro vedėja R. Dubakiene / kalbėjosi] A. Srėbalienė // Lietuvos aidas. – 1997, gruodžio 17, p. 11. 529. Paslėpti alergenai: [pokalbis su Respublikinio alergologijos centro vadove R. Dubakiene / užrašė] L. Matvieckienė // Lietuvos sveikata. – 1997, gegužės 22-28, p. 11.

1998 530. Alergija – mokestis už civilizaciją: [kalba Respublikinio alergologijos centro vadovė prof. R. Dubakienė ir Imunologijos laboratorijos vedėja T. Rainienė / užrašė] V. Jakimavičienė. – Nuotr. // Lietuvos sveikata. – 1998, gruodžio 3-9, p. 8. 531. Į akį įkrito žiedadulkė: [pokalbis su Respublikinio alergologijos centro vadove profesore R. Dubakiene / kalbėjosi] V. Jakimavičienė // Lietuvos sveikata. – 1998, birželio 25-liepos 1, p. 24.

1999 532. Alergija: [apie XX a. pabaigos ligą – alergiją “Stiliui” pasakoja Lietuvos alergologijos centro vadovė prof. R. Dubakienė / užrašė] L. Žemulienė. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 1999, gegužės 14, priedas “Stilius”, p. 35. 56


533. Alergija “paliečia” kas trečią…: [pokalbis su Respublikinio alergologijos centro vad. prof. R. Dubakiene / užrašė] V. Jakimavičienė // Lietuvos sveikata. – 1999, rugsėjo 22-28, p. 14. 534. Ašarota vasara: [pokalbis su Respublikinio alergologijos centro vadove prof. R. Dubakiene apie polinozę]. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 1999, liepos 7-13, p. 19. 535. Kas bijo pavasario žiedų?: [Respublikinio alergologijos centro vadovės R. Dubakienės pasakojimas / užrašė] V. Genienė. – Nuotr. // Šeimininkė. – 1999, balandžio 14, p. 8. 536. Kastys J. Interastma’99: Europa ateina į Lietuvą: [mintimis dalijasi prof. R. Dubakienė, doc. A. Vingras, D. Jankauskienė]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 1999, birželio 9-15, p. 20. 537. Kosmetika jautriam žmogui gali sukelti alergiją ar net sunkias odos ligas: [pokalbis su Alergologijos centro vadove prof. R. Dubakiene / užrašė] A. Marteckaitė // Respublika. – 1999, lapkričio 29, priedas “Būkime sveiki’, p. 26. 538. Marteckaitė A. Kosmetika jautriam žmogui gali sukelti alergiją ar net sunkias odos ligas: [apie alergiją nuo kosmetinių priemonių kalba Vilniaus universiteto Antakalnio ligoninės Alergologijos centro vadovė profesorė R. Dubakienė]. – Nuotr. // Respublika. – 1999, lapkričio 29, p. 26. 539. Ne dilgėlė, bet dilgina …: [pokalbis su Lietuvos alergologijos centro vadove R. Dubakiene] / kalbėjosi J. Kastys. – Nuotr. // Lietuvos sveikata. – 1999, balandžio 14-20, p. 20. 540. Oi bitute, pilkoji: [pokalbis su prof. R. Dubakiene / kalbėjosi] J. Kastys // Lietuvos sveikata. – 1999, balandžio 28-gegužės 4, p. 13. Tęsinys gegužės 5-11 d., p. 4. 541. Peršalimas? Ne, tai – alergija: [pokalbis su Respublikinio alergologijos centro vadove prof. R. Dubakiene] / kalbėjosi V. Daunoraitė // Lietuvos sveikata. – 1999, balandžio 7-13, p. 20. 542. Srėbalienė A. Bronchinė astma: nuosprendis visam gyvenimui?: [mintimis dalijasi R. Sakalauskas, A. Valiulis, J. Bojarskas, R. Dubakienė]. – Portr. // Lietuvos aidas. – 1999 gruodžio 10, p. 12. 543. Šienligę sukelia augalų žiedadulkės: [pokalbis su Respublikinio alergijos centro vadove prof. R. Dubakiene / užrašė] L. Rasiukaitė. – Nuotr. // Respublika. – 1999, balandžio 19, p. 23.

2000 544. Alergišką odą nuramina ledukai ir vaistažolių kompresai: [pokalbis su Vilniaus universiteto Alergologijos centro vadove prof. R. Dubakiene ir Vilniaus grožio salono “Gatineau” kosmetologe R. Bražiūniene / užrašė] I. Laužikaitė // Lietuvos rytas. – 2000, rugpjūčio 26, priedas “Gyvenimo būdas”, p. 10. 545. Ašaroti privertė ... pavasaris: [pokalbis su alergologe profesore R. Dubakiene] / parengė J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2000, balandžio 19-25, p. 4; 20. 546. Baranauskaitė I. Sveikata ... internetu: [mintimis dalijasi prof. R. Dubakienė] // Lietuvos sveikata. – 2000, gruodžio 20-26, p. 2. 57


547. Budvytienė G. Alergija – gerėjančio gyvenimo palydovė: [mintimis dalijasi medikai R. Dubakienė, V. Basys, R. Ėmužytė] // Kauno diena. – 2000, gruodžio 20, p. 14. 548. Kastys J. „AstraZeneca“: lengvesnis gyvenimas sergant astma: [mintimis dalijasi gyd. alergologė N. Vaičiulionienė, Lietuvos alergologijos centro vadovė prof. R. Dubakienė]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2000, rugsėjo 20-26, p. 19. 549. Kastys J. Mažytė šventė ir didelis vaistas – iš “AstraZeneca”: [mintimis dalijasi doc. J. Kudzytė, prof. R. Dubakienė, pediatrė alergologė N. Vaičiulionienė]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2000, kovo 22-29, p. 14. 550. Normantienė J. Vaistai vairuotojui pavojingi kaip degtinė: [mintimis dalijasi Respublikinio alergologijos centro vadovė R. Dubakienė] // Lietuvos rytas. – 2000, lapkričio 22, priedas “Sostinė”, p. 6. 551. Pavasaris ne visiems mielas: [pokalbis su prof. R. Dubakiene apie alergiją] / kalbėjosi D. Klimavičienė. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2000, balandžio 26, p. 8-9.

2001 552. Alergija – madinga liga?: [pokalbis su prof. R. Dubakiene] / kalbėjosi A. Zinkuvienė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2001, lapkričio 22-28 (Nr. 46), p. 31. 553. Alerginė sloga: [pokalbis su Vilniaus universiteto Alergologijos centro vadove prof. R. Dubakiene ir Kauno III klinikinės ligoninės Konsultacinės poliklinikos gydytoja alergologe doc. P. Leišyte]. – Portr. // Sveikatos ABC. – 2001, balandžio 26, p. 3. 554. Alergiškiems žmonėms pavasaris – pavojingas metas: [pokalbis su Respublikinio alergologijos centro vadove prof. R. Dubakiene] / kalbėjosi A. Marteckaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2001, balandžio 30, p. 24. 555. Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir visai Lietuvos visuomenei. – Parašas: R. Dubakienė, R. Sakalauskas, J. Kudzytė, A. Valiulis, R. Ėmužytė, S. Dumčius, A. Lataitienė, A. Valavičius // Lietuvos rytas. – 2001, liepos 13, p. 11. 556. Blažienė A. Antihistamininiai vaistai: problemos ir jų sprendimai: [su prof. R. Dubakienės komentarais]. – Lent. – Bibliogr.: 17 pavad. // Gydymo menas. – 2001, Nr. 12, p. 3639. 557. Kastys J. Kokia liga apsimoka sirgti: [pateikiamos prof. A. Valiulio, doc. R. Sakalausko, prof. R. Dubakienės, endokrinologų A. Norkaus, S. Grigonio, A. Palinausko VLK dir. S. J. Janonio nuomonės]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2001, liepos 12-18, p. 7. 558. Sloga ir astma: [pateikiamos prof. R. Dubakienės nuomonės] / parengė J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2001, birželio 20-26, p. 16, 21. 559. Šienapjūčio sloga ... nutirpus sniegui: [pateikiamos prof. R. Dubakienės, doc. E. Razgausko nuomonės] / parengė J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2001, balandžio 18-24, p. 17. 58


560. Šukytė V. Viskas apie alergiją – internete: [mintimis dalijasi prof. R. Dubakienė] // Šaltinis. – 2001, sausis-vasaris, p. 19. 561. Žmogaus aplinka vis labiau sintetiškėja: [pokalbis su Lietuvos mokslų akademijos nare, Lietuvos alergologijos centro vadove prof. R. Dubakiene / užrašė] L. Kasperavičiūtė. – Portr. // Šiaulių naujienos. – 2001, balandžio 25, p. 8.

2002 562. Alergija uodui / R. Dubakienė; užrašė G. Budvytienė // Kauno diena. – 2002, birželio 19, p. 14. 563. Alerginis kontaktinis dermatitas / [pokalbis su Respublikinio alergologijos centro vadove prof. R. Dubakiene]; parengė J. Kastys // Lietuvos sveikata. - 2002, geg. 2-7 (Nr. 18), p. 22. 564. Alergologija Lietuvoje: specialisto požiūris / R. Dubakienė; kalbėjosi J. Navickaitė // Gydymo menas - 2002, Nr. 4, p. 98. 565. Andrijauskaitė D. Alergologų darbai: nuo sutarimų "savam kieme" iki tarptautinių renginių: [pateikiama VU Medicinos fakulteto prof. habil. dr. R.Dubakienės nuomonė] // Gydymo menas. - 2002, Nr. 12, p. 18 . 566. Atsargiai! Alergija eurams: [pokalbis su Respublikinio alergologijos centro vadove prof. R. Dubakiene / parengė] J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2002, sausio 24-30, p. 17. 567. Bendros Europos monetose – nikelio alergijos užkratas: [pokalbis su Lietuvos MA Alergologijos komisijos pirm. R. Dubakiene] / kalbėjosi D. Jonušienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, sausio 12, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 12. 568. Gimdykite … žiemą: [pokalbis apie motinystę ir astmą su Respublikinio alergologijos centro vadove prof. R. Dubakiene] // Mamos žurnalas. - 2002, Nr. 5, p. 77. 569. Ionovienė A. Medikai baiminasi smogo pasekmių: [pateikiamos SAM Visuomenės sveikatos skyriaus virš. R. Sabaliausko, Ekstremalių sveikatai situacijų centro dir. pavaduotojos E. Burbienės, Lietuvos alergologijos centro vadovės prof. R. Dubakienės nuomonės] // Lietuvos sveikata. – 2002, rugsėjo 12-18, p. 3. 570. Kastys J. Lietuvos alergologai ieško sprendimų ir pinigų: [pateikiamos prof. R.Dubakienės, doc. E. Razgausko nuomonės] // Lietuvos sveikata. - 2002, spalio 10-16 (Nr. 41), p. 2. 571. Kiburytė V. Lietuvos mokslų akademijos paunksmėje buriasi medikų draugijos: [pateikiamos doc. E. Razgausko, prof. V. Basio, prof. R. Dubakienės nuomonės] // Gydymo menas. – 2002, Nr. 8, p. 4. 572. Kiburytė V. Po dermatovenerologijos ir alergologijos lankas pasižvalgius …: [pateikiamos gyd. O. Čeburkovo, gyd. dermatologės J. Žilienės, Respublikinio alergologijos centro vadovės R. Dubakienės ir VU ligoninės Santariškių klinikų Dermatovenerologijos klinikos vadovės I. Marčiukaitienės nuomonės] // Gydymo menas. – 2002, Nr. 4, p. 12-16, 151. 59


573. Kristanaitytė J. Alergija – civilizacijos liga: [pateikiama prof. R. Dubakienės nuomonė]. – Iliustr. // Veidas. – 2002, Nr. 20, p. 47. 574. Marteckaitė A. Negydomos alergijos padarinys – bronchinė astma: [pateikiama Respublikinio alergologijos centro vad. prof. R. Dubakienės nuomonė]. – Iliustr. // Respublika. – 2002, balandžio 22, p. 27. 575. Pavasaris pro ašaras: alerginis konjunktyvitas / R. Dubakienė - Iliustr. // Sveikas žmogus. - 2002, balandžio 15-gegužės 15, p. 14 576. Potapovienė S. Lietuvoje vaikų reabilitacijai skirti pinigai nesunaudojami: [pateikiamos VLK dir. S. Janonio, Respublikinio alergologijos centro vadovės prof. R.Dubakienės, VU ligoninės Vaikų klinikos prof. A. Valiulio, SAM sekretoriaus V. J. Žilinsko, Vilniaus TLK dir. G. Kacevičiaus, gyd. R. Obcarskienės nuomonės] // Lietuvos sveikata. - 2002, spalio 3-9 (Nr.40), p. 15. 577. Smalskienė I. Alergijos priežastimi gali tapti ir nauji pinigai: gydytojai įspėja, jog nikeliui jautrūs žmonės turėtų būti atsargūs su euro monetomis: [pateikiama Lietuvos alergologijos centro prof. R.Dubakienės nuomonė] // Panevėžio rytas. - 2002, kovo 30, p. 9. 578. Šienligė - ašarų sezono liga / R. Dubakienė; parengė J. Kastys - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2002, kovo 28-balandžio 3 (Nr. 13), p. 15. 579. Vonios druskos naudingos sergant nervų sistemos ligomis: [A. Kupstienės ir R. Dubakienės pasisakymai / užrašė] M. Aidelytė. – Portr. // Respublika. – 2002, sausio 21, p. 21.

2003 580. Alergijos gydymas mažina astmos riziką. Cetirizinas (Zyrtec®): [pasakoja VU prof. R. Dubakienė; pateikiama doc. A. Vingro nuomonė] / parengė J. Kastys // Lietuvos sveikata. - 2003, kovo 27-balandžio 2 (Nr. 12), p. 12. 581. Alerginis rinitas - iššūkis medicinai: [pateikiamos prof. R. Dubakienės, doc. R. Ėmužytės nuomonės]. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2003, rugpjūčio 28 - rugsėjo 3 (Nr.34), p. 11. 582. Dar kartą apie sezoninį alerginį konjuktyvitą: [pokalbis su prof. R. Dubakiene] / kalbėjosi R. Kubilius // Lietuvos oftalmologija. - 2003, t. 2, Nr. 1, p. 33. 583. Jonušienė D. Aplaidaus meistro rankose adata virsta žalojančiu įrankiu: [pateikiama VU prof. gyd. alergologės R. Dubakienės nuomonė]. - Iliustr. // Gyvenimo būdas. - 2003, liep. 5, p. 13, 15. 584. Kėnis S. Švedijos ir Lietuvos imunologai skverbiasi į ląstelių gilumą : [pateikiamos prof. V. Tamošiūno, prof. R. Dubakienės nuomonės] // Lietuvos sveikata. - 2003, balandžio 10-16 (Nr. 14), p. 18. 585. Profesorė Rūta Dubakienė: "Visuomet turiu tikslą" : [pokalbis su prof. R. Dubakiene] / kalbėjosi D. Andrijauskaitė. - Portr. // Gydymo menas. - 2003, Nr. 3, p. 4.

60


586. Susitarta dėl atopinio dermatito: [pateikiamos docenčių I. Marčiukaitienės, R. Ėmužytės ir Lietuvos alergologijos centro vad. prof. R. Dubakienės nuomonės, išsakytos Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugijos mokslinėje konferencijoje [Vilniuje] skirtoje klinikinės alergologijos aktualijoms / parengė ] J. Kastys. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2003, birželio 5 - 11 (Nr. 22), p. 12 - 13. 2004 587. Antanaitė J. Žiedadulkės nebeįlis pro langą: [pateikiama alergologės prof. R. Dubakienės nuomonė] // Respublika. – 2004, balandžio 19, p. 24. 588. Bundanti gamta apkartina gyvenimą alergiškiems žmonėms: [pateikiama prof. R. Dubakienės nuomonė]. - Iliustr. // Moters savaitė. - 2004, Nr. 21, p. 30-31. 589. Dagienė E. Žydinčios pievos miestiečius gena pas gydytojus: [pateikiama Lietuvos alergologijos centro vadovės R. Dubakienės nuomonė]. – Iliustr. // Sostinė. – 2004, birželio 9, p. 6. 590. Grožio prekės gali būti žudikės: plačiai naudojamose kosmetikos priemonėse slypi sveikatą naikinančios medžiagos: [pokalbis su Europos Komisijos Plačiai naudojamų prekių mokslinio komiteto nare, Kosmetikos gaminių mokslinio komiteto prie Lietuvos SAM pirm. prof. R. Dubakiene / kalbėjosi ] A. Zinkuvienė. - Iliustr. // Respublika. - 2004, sausio 29, p. 3. 591. Jonušienė D. Vabzdžių nuodams jautraus žmogaus iškyloje tyko pavojai: [pateikiamos Ekologijos instituto Vabzdžių evoliucinės ekologijos grupės vadovo biologo E. Budrio ir gydytojos alergologės R. Dubakienės nuomonės]. - Iliustr. // Gyvenimo būdas. - 2004, rugpjūčio 28, p. 15. 592. Ruduo – sunkus metas alergiškiems žmonėms: [pokalbis su Respublikinio alergologijos centro vadove prof. R. Dubakiene / kalbėjosi] A. Marteckaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2004, rugsėjo 27, p. 25. 593. VU MF prof. Rūta Dubakienė: Lietuvos Mokslų Akademijos (LMA) Biologijos, medicinos ir geomokslų sekcijos Alergologijos komisijos pirmininkė: [pasakojimas]. - Portr. // Gydymo menas. - 2004, Nr. 7, p. 44. 2005 594. Adatos dūris kas savaitę - gelbėtojas nuo įkyrios ligos: [pasakoja prof. R. Dubakienė / užrašė] B. Bukotaitė. – Iliustr. // Sveikatos gidas. – 2005, lapkričio 29, p. 3. 595. Alergiją galima įveikti žiniomis : [pokalbis su prof. R. Dubakiene] / kalbino N. Bulotaitė. - Portr. // Spectrum. - 2005, Nr. 3, p. 24-25. 596. Alergija plinta ir jaunėja: [pasakoja Respublikinio alergologijos centro vadovė prof. R. Dubakienė / kalbėjosi ] D. Baronienė. - Iliustr. // Sveikata ir grožis. - 2005, Nr. 18, p. 4 - 5. 597. Alergijos pradžiamokslis padės atpažinti ligą: daugelis žmonių alerginius susirgimus laiko nereikšmingais ir neieško pagalbos: [pasakoja prof. R. Dubakienė / užrašė ] G. Budvytienė // Kauno diena. – 2005, birželio 1, p. 15.

61


598. Alergijos spąstuose: [prof. R. Dubakienės pasakojimas / užrašė] D. Jotautaitė. – Iliustr. // Gyvybės medis. – 2005, balandžio 21–gegužės 4 (Nr. 16), p. 5. 599. Ar tikrai įvaizdis reikalauja aukų?: [pasisakymai / užrašė ] G. Milkevičiūtė; [su prof. R. Dubakienės komentaru]. - Iliustr. - Aut.: N. Statkutė, D. Tamošiūnaitė, V. Ramaškienė, Sati // Brigita. - 2005, vas. 5, p. 4. 600. Budvytienė G. Kosmetikos fanams svarbu neprarasti saiko: mokslininkų tyrimai atskleidžia, kad gausiai naudoti grožio priemones yra nesveika: [pateikiamos Valstybinio aplinkos sveikatos centro gyd. R. Burbienės, VU MF Dermatovenerologijos centro dir. I. Marčiukaitienės ir Lietuvos komiteto pirm. Respublikinio alergologijos centro vadovės prof. R. Dubakienės nuomonės]. - Portr. // Kauno diena. - 2005, balandžio 6, p. 12. 601. Olechnovičienė J. Vartotojų visuomenė ir alergijos pavojai: [pateikiama prof. R. Dubakienės nuomonė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. – 2005, Nr. 1-2, p. 29. 602. Projekte “Maisto alergija Europoje” dalyvaus ir lietuviai: [prof. R. Dubakienės pasakojimas] // Respublika. – 2005, lapkričio 8, p. 25. 603. Sergantieji alerginėmis ligomis turės pasus: alergija – neįprasta organizmo reakcija į aplinkoje esančias įprastas medžiagas – kamuoja apie 35 proc. Europos gyventojų: [pokalbis su prof. R. Dubakiene / kalbėjosi] L. Jonušaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2005, gegužės 9, p. 26. 604. Vagonienė Z. Alergija - nūdienos rykštė: Lietuvoje alergija kasmet skundžiasi vidutiniškai 30 tūkst. gyventojų. Europoje nuo alerginių ligų kenčia apie 35 proc. žmonių: [pateikiama prof. R. Dubakienės nuomonė]. - Iliustr. // Veidas. - 2005, Nr. 18, p. 36 - 39. 605. Vagonienė Z. Kaip atsispirti pagundai persivalgyti: [su profesorės R. Dubakienės komentaru]. – Iliustr. // Veidas. – 2005, Nr. 50, p. 40-45. 2006 606. Adatos dūris - gelbėtojas nuo įkyrios ligos: [pokalbis su prof. R. Dubakiene]. - Iliustr. // Moters savaitė. - 2006, Nr. 24, p. 20. 607. Akademiko Jurgio Brėdikio knygos „Ne Dievai“ sutiktuvės / R. Dubakienė // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2006, Nr. 3-4 (42-43), p. 32. 608. Alergija maistui – mažylių rykštė: [prof. R. Dubakienės pasakojimas]. – Iliustr. // Sveikatos ABC. – 2006, Nr. 6, p. 15-17. 609. Andrijauskaitė D. Alergologijos srities prioritetai bei darbai Lietuvoje - artimi Europos bei pasauliniams: [pasakoja prof. R. Dubakienė]. - Portr. // Gydymo menas. - 2006, Nr. 7-8, p. 9596. 610. Atopinis dermatitas paūmėja rudenį: [pasakoja prof. R. Dubakienė] / parengė M. Anglickis // Sveikas žmogus. – 2006, Nr. 9, priedas „Profilaktinė medicina ir sveikata“, p. 6.

62


611. Gera astmos kontrolė garantuoja visavertį sergančiųjų gyvenimą: [pasakoja prof. R. Dubakienė] / parengė gyd. J. Malytė. - Iliustr. // Sveikas žmogus. - 2006, Nr. 11, priedas "Profilaktinė medicina ir sveikata" Nr. 4, p. 10. 612. Imunoterapija - alergiškiems vaikams : [pasakoja prof. R. Dubakienė / užrašė] J. Savickienė. - Iliustr. // Mamos žurnalas. - 2006, Nr. 4, p. 54. 613. Jonušienė D. Cinamonu gausiai gardinti Kalėdų saldumynus - ne tik skanu: [pateikiamos prof. R.Dubakienės ir gyd. R. Kuzminskienės nuomonės]. - Iliustr. // Gyvenimo būdas. - 2006, gruodžio 16, p. 14. 614. Lietuva kartu su Europa skelbia karą maisto alergijai: [pasakoja prof. R. Dubakienė / užrašė] A. Zinkuvienė. - Iliustr. // Respublika. - 2006, sausio 30, p. 22. 615. Pradedant alergologijos devintąjį dešimtmetį: [redaktoriaus skiltis] / E. Razgauskas, R. Dubakienė // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2006, t. 3, Nr.1-2, p.3. 616. Šienligė!: [prof. R. Dubakienės pasakojimas / užrašė] V. Jankaitienė. - Iliustr. // Medicina ir dar kai kas visiems plius. - 2006, Nr. 4, p. 18-19. 617. Uždrausti riziką sveikatai keliantys plaukų dažai: [pasakoja prof. R. Dubakienė ir gyd. R. Norkus]. – Iliustr. // Respublika. – 2006, spalio 23, p. 24. 618. Vagonienė Z. Karas žiedadulkėms: [pateikiamos prof. R. Dubakienės ir alergologės L. Stoškutės nuomonės]. - Iliustr. // Veidas. - 2006, Nr. 19, p. 52-53. 2007 619. Alerginės odos ligos: diagnostika ir gydymas: [prof. R. Dubakienės pasakojimas]. - Portr. // Gydytojui praktikui. - 2007, geg. 10-16 (Nr.19), p. 2. 620. Gintalaitė L. GMO: įsileisti negalima uždrausti: [Vilniaus universiteto mokslininkai L. Kalėdienė, R. Dubakienė, Č. Kalenda apie genetiškai modifikuotus organizmus] // Spectrum. – 2007, Nr. 2(7), p. 4-8. 621. Pavasarį problemos alergiškiems žmonėms: [pasakoja prof. R. Dubakienė / užrašė] A. Valinskienė. - Iliustr. // Respublika. - 2007, balandžio 16, p. 27. 622. Pavasario žiedai džiugina ne visus: [pasakoja prof. R. Dubakienė]. - Iliustr. // Sveikatos ABC. - 2007, Nr. 4, p. 24-25. 623. Pavojus / [konsultavo prof. Rūta Dubakienė]. - Iliustr. // RP. - ISSN 1822-5659. - 2007, Nr. 5, p. 35. 624. Razmytė J. Dulkių siurblių pirkėjams svarbi net ir prietaiso spalva: [su prof. R. Dubakienės komentaru]. - Iliustr. // Vartai. - 2007, kovo 19, p. 9. 625. Šiuolaikinė alergologija: Lietuvos specialistai vienoje gretoje su užsienio kolegomis : [pasakoja prof. R. Dubakienė, doc. B. Šitkauskienė / užrašė] L. Jurgaitienė. - Iliustr. // Gydymo menas. - 2007, Nr. 4, p. 8, 10-11. 63


626. Tėvelienė D. Sveikas miegas sveikoje lovoje / konsultavo prof. R.Dubakienė. - Iliustr. // Sveika! Moteris. - 2007, Nr. 1, p. 44-45. 2008 627. Adomaitytė I. Klimato kaita - kirtis alergiškiems žmonėms: [su prof. R. Dubakienės komentaru]. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2008, balandžio 3-9 (Nr.14), p. 7. 628 Alergijos aukos – vis mažesni vaikai : [pokalbis su profesore R. Dubakiene / užrašė] J. Kučinskaitė. – Iliustr. // Veidas. – 2008, Nr. 27, p. 52–53. 629. Kas svarbu ir nauja diagnozuojant ir gydant dilgėlinę: [pasakoja VU Medicinos fakulteto prof. R. Dubakienė] / užrašė D. Andrijauskaitė. - Portr. // Gydymo menas. - 2008, Nr. 7/ 8, p. 78-79. 630. Mieli kolegos: [žurnalo „Alergija, astma, imunologija“ vyr. redaktorės R. Dubakienės kreipimasis] // Alergija, astma, imunologija. - 2008, Nr. 1, p. 4. 2009 631. Mitai apie alergiją: alergologės atsakymai: [pokalbis su gyd. alergologe prof. R. Dubakiene]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2009, rugpjūčio 5, p. 9. 632. Pervertina alergiją: [pateikiama prof. R.Dubakienės nuomonė] // Lietuvos žinios. - 2009, birželio 30, p. 16. 633. Rykliai, jų kepenų aliejus ir mūsų imunitetas : [pokalbis su alergologe prof. R. Dubakiene / užrašė] A. Vaitiekus // Sveikas žmogus. - 2009, Nr. 4, p. 34. 2010 634. Kokį kelią rinksis alergologija? : [pokalbis su Lietuvos alergologijos ir astmos asociacijos prezidente prof., habil. dr. R. Dubakiene] / kalbėjosi S. Potapovienė. - Portr. // Lietuvos sveikata. - 2010, balandžio 8-14 (Nr.14), p. 10. 635. Specialybės ir draugijos gimtadienis: 40 metų kovos su alergija; pateikiamos KMU prof. B. Šitkauskienės, LAKID pirmininkės doc. R. Ėmužytės, VU prof. R.Dubakienės nuomonės / parengė S. Potapovienė. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2010, gegužės 27-birželio 2 (Nr.21), priedas "Gydytojui praktikui", p. 1. 2011 636. Alergija maistui suvaldoma saiku: [pasakoja Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Krūtinės ligų, alergologijos ir radiologijos klinikos prof. R. Dubakienė / užrašė] M. Levandraitytė. Iliustr. // Spectrum. - 2011, Nr. 1, p. 32-33. 637. Ar įmanoma "išgyvendinti" alergiją maistui?: [į pateiktą klausimą atsako Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Krūtinės ligų, alergologijos ir radiologijos klinikos prof. R. Dubakienė]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2011, liepos 14–20 (Nr. 28), priedas "Sveika šeima", p. 2. 64


638. Levandraitytė M. Alergija maistui suvaldoma saiku: [apie alergiją maistui pasakoja Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Krūtinės ligų, alergologijos ir radiologijos klinikos profesorė, Tarpfakultetinės vaistų sintezės ir tyrimo laboratorijos vedėja, Lietuvos mokslų akademijos narė ekspertė R. Dubakienė] // Spectrum: Vilniaus universiteto žurnalas. – 2011, Nr. 1 (14), p. 32-33. 639. Lietuviai jautriausi pelynams ir lazdynams: [bendraeuropinio tyrimo, skirto maisto alergijai, rezultatus komentuoja Vilniaus universiteto profesorė, akademikė R. Dubakienė / užrašė] A. Stankevičienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2011, birželio 14, p. 16. 640. Mano senelis Antanas Šimulynas / R. Dubakienė // Gelgaudiškis / [sudarytojai A. Andrijonas, E. Korzonaitė, V. Vaitkus ; vyriausiasis redaktorius A. Andrijonas]. - Vilnius: Versmė, 2011. - D. 1, p. 307-313. 641. Seliukienė L. Liepos 8 d. - Pasaulinė alergijos diena: [į pateiktus klausimus atsako Lietuvos astmos ir alergijos asociacijos prezidentė prof. R.Dubakienė]. - Rubrika: Aktualija // Respublika. - 2011, liepos 11, p. 12 2012 642. Jei pavasarį vargina akių alergija: [į pateiktą klausimą atsako alergologė prof. R.Dubakienė]. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2012, gegužės 3-9 (Nr. 18), priedas "Sveika šeima", p. 3. 643. Molekulinė alergologija žengia į Lietuvą / R. Dubakienė. - Iliustr. // Gydytojų žinios. 2012, spal. 31, p. 6. 644. Valeikaitė L. Alergologus subūrė augantys alergijų mastai: [apie Lietuvos mokslų akademijoje vykusią konferenciją "Alergologijos ir klinikinės imunologijos aktualijos 2012", pateikiami prof. R. Dubakienės, doc. R. Ėmužytės pasisakymai] - Iliustr. // Lietuvos sveikata. 2012, birželio 21-27 (Nr. 25), priedas "Gydytojui praktikui", p. 1. . 645. Valius K. Alergologijos perspektyvos / - Iliustr. // Gydytojų žinios. - 2012, vasario 29, p. 10-11. Apie Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) vykusią konferenciją "Alergologijos dabartis ir ateities problemos", pateikiami LMA tikrosios narės profesorės R.Dubakienės ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir biofizikos katedros profesorės A. Žvirblienės pasisakymai. 2013 646. Prof. habil. dr. R. Dubakienė: "Alergologijos ateitis - genų terapija" : [pokalbis su Lietuvos mokslų akademijos tikrąja nare, alergologe ir imunologe prof. habil. dr. R.Dubakiene] / kalbino R. Samuolytė. - Portr. // Lietuvos sveikata. - 2013, gegužės 30 - birželio 5 (Nr. 22), p. 13. 647. Prof. habil. dr. R. Dubakienė: "Alergologijos ateitis - genų terapija" : [pokalbis su Lietuvos mokslų akademijos tikrąja nare, alergologe ir imunologe prof. habil. dr. R.Dubakiene] / kalbino R. Samuolytė. - Portr. // Lietuvos sveikata. - 2013, gegužės 30 - birželio 5 (Nr. 22), p. 13.

65


2016 648."Alergologija leidžia pasijusti sekliu" : [pokalbis su viena garsiausių šalies alergologių, Lietuvos mokslų akademijos tikrąja nare ir LMA Alergologijos komisijos pirmininke prof. habil. m. dr. Rūta Dubakiene] / kalbino Evelina Machova. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. 2016, spalio 20-26 (Nr.42), p. 8. **** 649. Alergiją gali sukelti ir obuolį valgiusio žmogaus bučinys: [pasakoja prof. R. Dubakienė] // prieiga per internetą http://www.delfi.lt/news/daily/Health/alergija-gali-sukelti-ir-obuolivalgiusio-zmogaus-bucinys.d?id=31886169 650. Alergija tyko ir šaltuoju metų laiku: [pasakoja prof. R. Dubakienė] // prieiga per internetą http://www.zebra.lt/lt/laikas_sau/mamoms/kudikyste/alergija-tyko-ir-saltuoju-metu-laiku129748.html 651. Alergiškiems žmonėms žiedų grožis – tik pro langą: [apie šienligės pavojų pasakoja prof. Dubakienė / užrašė] V. Volbek // prieiga per internetą http://www.sekunde.lt/content.php?p=read&tid=32328 652. Alergologai: alergijos pavojus neretai perdedamas / R. Dubakienė // prieiga per internetą http://www.balsas.lt/gaires/ruta-dubakiene 653. Alergologė: tėvų kova su alergija bus bergždžia, jei bus aklai tikima mitais: [apie alergijas kalba profesorė R. Dubakienė] // prieiga per internetą http://mama.balsas.lt/showarticle/2748/Alergologe-Tevu-kova-su-alergija-bus-bergzdzia-jeigu-bus-aklai-tikima654. Atėjo laikas slėptis nuo žiedų: [prof. R. Dubakienė moko atpažinti alergiją] // prieiga per internetą http://www.valstietis.lt/ezwebin/print/?node=164464 655. Pagal augantį sergamumą alergija lietuviai – tikri vakariečiai (Video): [pasakoja prof. R. Dubakienė 4 metus dalyvavusi pasauliniame alergijos tyrime Europrevall] // prieiga per internetą http://www.technologijos.lt/n/mokslas/zmogus_ir_medicina/straipsnis?name=S-12933 656. Vasarą pavojingi ne tik saulės spinduliai: [apie alergiją sukeliančius augalus pasakoja profesorė R. Dubakienė] // prieiga per internetą http://www.sveikatossodas.lt/index.php?lang=1&sid=277&tid=335

66


LITERATŪRA APIE PROFESORĘ RŪTĄ DUBAKIENĘ 1992 657. Bradauskienė G. Alergija aguonos grūdeliui ir ... mylimajam: [minima alergologė prof. R. Dubakienė] // Lietuvos rytas. – 1992, rugpjūčio 22, p. 5.

1994 658. Įsikūrė astmos taryba: [minima prof. R. Dubakienė] // Medikų žinios. – 1994, gruodžio 814, p. 4. 659. Jastramskienė L. Kviečia alergologijos centras: [minima Alergologijos centro vadovė R. Dubakienė] // Lietuvos aidas. – 1994, spalio 7, p. 4. 660. Kastys J., Skaraitis V. „Alergologija‘94“: pavasario skambutis Šiauliuose: [apie alergologų pavasario mokyklą Šiauliuose; minima vyriausioji Lietuvos alergologė R. Dubakienė]. – Nuotr. // Medikų žinios. – 1994, balandžio 21-27, p. 8.

1995 661. Babkauskienė I. Vaikai, netilpę į „biznio“ planą: [apie sanatorinį reabilitacinį Vaikų alergologijos skyrių Vilniuje; minima prof. R. Dubakienė] // Respublika. – 1995, spalio 19, p. 3. 662. Daukšienė L. Seminaras pediatrams Šiauliuose: [minima prof. R. Dubakienė] // Medikų žinios. – 1995, balandžio 13-19, p. 13. 663. Garadauskas J. Puolamos obstrukcinės plaučių ligos: [minima prof. R. Dubakienė] // Kvėpavimo džiaugsmas. – 1995, gegužės 25, p. 6. 664. Medicinos diagnostikos centre privačiai priima: [minima alergologė med. hab. dr. profesorė R. Dubakienė] // Lietuvos rytas. – 1995, lapkričio 4, p. 44. 665. Sloga – rimta liga: [minima prof. R. Dubakienė] // Medikų žinios, 1995, gegužės 18-24, p. 12. – Parašas: MŽ

1996 666. Alergologų šventės ir rūpesčiai: [Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugijos posėdis, skirtas draugijos 25-mečiui: [minimi R. Dubakienė, B. Padegimas, E. Razgauskas, N. Vaičiulionienė]. – Nuotr. // Lietuvos sveikata. – 1996, sausio 4-10, p. 3. – Parašas: L.S. 667. Kondrotas A. Pasoginė pagalvė ne visada geriausia:[apie namų dulkių erkes; minima prof. R. Dubakienė] // Ūkininko patarėjas. – 1996, sausio 27 d.

67


668. Naudingos naujienos trumpai: [apie televizijos laidą “Sveikata”, kurios tema – “Alergija ir bronchinė astma”. Laidoje dalybauja prof. R. Dubakienė] // Medicina ir dar kai kas visiems. – 1996, gegužės 21, p. 1. 669. Petravičius B. Nauji akademijos nariai. Rūta Dubakienė // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 1996, Nr. 2, p. 10. 670. Šuščevičiūtė R. Alergologams konkurencija negresia: [apie profesorę, habilituotą medicinos mokslų daktarę, Lietuvos mokslų akademijos narę-ekspertę, Lietuvos vyriausąją alergologę R. Dubakienę]. – Nuotr. // Aikštė: „Respublikos“ priedas smulkiam ir vidutiniam verslui. – 1996, gruodžio 17, p. 3. 671. Žiobienė R. Dėkui Jums, Gydytoja!: [padėka gydytojai R. Vaicekauskaitei-Dubakienei už sūnaus gydymą] // Medicina ir dar kai kas visiems. – 1996, gegužės 21, p. 2.

1997 672. Lileikienė L. Pavasarį į nosį patekusios žiedadulkės gali sukelti alerginę slogą: [minima Vilniaus universiteto Alergologijos centro vadovė prof. R. Dubakienė] // Lietuvos rytas. – 1997, gegužės 10, p. 22. 673. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 1996 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 1997]. – P. 72-84 674. Srėbalienė A. Tobulas aparatas alergijai tirti jau Lietuvoje. Bet ar ilgam?: [minima Respublikinio alergologijos centro vadovė prof. R. Dubakienė] // Lietuvos aidas. – 1997, kovo 5, p. 11.

1998 675. Dubakienė Rūta, habilituota daktarė, profesorė, Lietuvos mokslų akademijos narė ekspertė. – Nuotr. // Mūsų gydytojai: žinynas. – Vilnius, 1998. – P. 70-71. 676. Dubakienė-Vaicekauskaitė Rūta // Kas yra kas Lietuvoje 97/98. – Kaunas, 1998. – P. 215. 677. Glaxo Wellcome Lietuvoje – 5-eri: [kairėje vidurinėje nuotraukoje – profesorė alergologė Rūta Dubakienė (kairėje), Respublikinės odos ir veneros ligų ligoninės vyriausioji gydytoja Genovaitė Lapinskaitė, VU Medicinos fakulteto dekanas Gintautas Česnys] // Lietuvos sveikata. – 1998, gegužės 14-20, p. 1. 678. Kastys J. “Klizma” šeimos gydytojui: [apie pirmąją Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų konferenciją 1998 m. Kaune; minimi medikai L. Valius, P. Leišytė, R. Dubakienė] // Lietuvos sveikata. – 1998, rugsėjo 10-16, p. 7. 679. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 1997 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 1998]. – P. 40-54. 680. Profesorė Rūta Dubakienė su mažaisiais pacientais: [nuotrauka] // Lietuvos sveikata. – 1998, gruodžio 3-9, p. 8. 68


681. Vaitoškaitė S. Visų nuomonė svarbi: [Lietuvos mokslų akademijoje vyko respublikinis pasitarimas aktualiais bronchinės astmos klausimais; minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos sveikata. – 1998, kovo 5-11, p. 6.

1999 682. Dar motinos įsčiose esantis kūdikis gali susirgti alergija: [Europos alergologų ir klinikinių imunologų akademijos kongresas Briuselyje; minima prof. R. Dubakienė] // Kauno diena. – 1999, liepos 27, p. 19. 683. Elekšis J. Informuoti turėtų gydytojas: [minimi R. Dubakienė, S. Majus, G. Lapinskaitė]. – Nuotr. // Gydytojų žinios. – 1999, gruodžio 3, p. 5. 684. Kastys J. „Interastna‘99“: Europa ateina į Lietuvą: [minima prof. R. Dubakienė; nuotraukoje apačioje trečia iš kairės profesorė R. Dubakienė] // Lietuvos sveikata. – 1999, birželio 9-15, p. 20. 685. Kastys J. Lietuvos alergologams atsivėrė Europos durys: [apie alergijos gydymo metodą – alergenų imonoterapiją; minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos sveikata. – 1999, rugsėjo 29spalio 5, p. 29. 686. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 1998 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 1999]. – P. 21-25 687. Profesorė Rūta Dubakienė: [nuotrauka] // Respublika. – 1999, balandžio 19, p. 23. 688. Profesorė Rūta Dubakienė: [nuotrauka] // Lietuvos rytas. – 1999, gegužės 14, priedas “Stilius”, p. 35. 689. Rūta Dubakienė: [nuotrauka] // Lietuvos sveikata. – 1999, balandžio 14-20, p. 20.

2000 690. Alergologų vasara baigėsi Lenkijoje: [minimos Lietuvos alergologijos centro direktorė prof. R. Dubakienė, Alergologų ir klinikinių imunologų draugijos pirmininkė R. Ėmužytė] // Lietuvos sveikata. – 2000, rugsėjo 6-12, p. 15. 691. Brazauskas A. Kultūros griuvėsių miražas ir realybė: [nuotraukoje Kultūros ir švietimo konsultacinė grupė; iš kairės pirmoje eilėje antra – profesorė R. Dubakienė] // Brazauskas A. Penkeri Prezidento metai: įvykiai, prisiminimai, mintys. – Vilnius: Pradai, 2000. – P. 154. 692. Dubakienė R. Lietuvos alergologijos tarnyba: [su redakcijos prierašu apie autorę]. – Portr. // Sveikata. – 2000, Nr. 4-5, p. 7-8. 693. Kasparavičius V., Pliuškienė L. Kvėpuoti – kiekvieno teisė !: [minimi medikai G. Norvaišas, V. Ligeikaitė, L. Pliuškienė, R. Nargėla, J. Bojarskas, R. Sakalauskas, R. Dubakienė] // Kvėpavimo džiaugsmas. – 2000, balandžio 25, p. 3.

69


694. Kastys J. Stokholme – apie alergiją, vieną ligą ir vieną vaistą: [alergologų ir imunologų simpoziumas Stokholme; minimi medikai R. Dubakienė, J. Staikūnienė, S. Vaitkus]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2000, vasario 15-22, p. 20. 695. Lietuvos alergologijos tarnyba: [su redakcijos prierašu apie autorę] / R. Dubakienė // Sveikata. – 2000, Nr. 4-5, p. 7-8. 696. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 1999 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 2000]. – P. 22-29 697. Olechnovičienė J. Dirba alergologijos komisija: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2000, Nr. 1-2 (15-16), p. 8-9. 698. Olechnovičienė J. Medicinos mokslas Lietuvoje: problemos ir perspektyvos: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2000, Nr. 3 (17), p. 5. 699. Pavasaris ne visiems mielas: [apie žiedadulkių sukeltą alergiją; minima prof. R. Dubakienė] // Šeimininkė. – 2000, balandžio 26, p. 8; 9

2001 700. Alergija: naujas požiūris ir galimybės: [apie Vilniuje vykusį IX-ąjį Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų kongresą; minimi doc. E. Razgauskas, prof. B. Padegimas, A. Valiulis, J. Bojarskas, prof. R. Dubakienė] / parengė J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2001, birželio 27-liepos 3, p. 12, 19. 701. Kastys J. Bronchų astma ir Seretide: protingas pasirinkimas: [minimi prof. R. Dubakienė, prof. A. Valiulis, prof. V. Tamošiūnas, doc. R. Sakalauskas, doc. J. Bojarskas]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2001, vasario 28-kovo 6, p. 32. 702. Liepa B. Likimą pasirinko … atsitiktinai: [apie prof. R. Dubakienės sukakties minėjimą]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2001, gegužės 9-15, p. 16. 703. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 2000 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 2001]. – P. 21-28. 704. Lietuvos mokslų akademija 1941–2001. Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius: [minima prof. Rūta Dubakienė]. – [Vilnius, 2001]. - 206 p. 705. Olechnovičienė J. Alergija – visuomenės sveikatos problema: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2001, Nr. 1-2 (18-19), p. 8-9. 706. Olechnovičienė J. Ilgalaikių tyrimų pristatymai: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2001, Nr. 3-4 (20-21), p. 14-15.

2002 707. Ačaitė J. Jubiliejinė imunologų konferencija: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2002, Nr. 3 (24), p. 10-11. 70


708. Alergija šeimos gydytojo praktikoje: [minima prof. R. Dubakienė] / parengė J. Kastys // Lietuvos sveikata. – 2002, balandžio 18-24, p. 15. 709. Andrijauskaitė D. Jungtinė gydytojų konferencija: aktuali tema ir gausus dalyvių skaičius: [minimi prof. R. Dubakienė, prof. A. Norkus, doc. R.V. Nargėla, doc. V. Budrys, doc. J. Valantinas, doc. G. Drąsutienė, med. dr. R. Samulėnas, med. dr. D. Mačiulienė, doc. I. Marčiukaitienė, gyd. I. Usinienė] // Gydymo menas. – 2002, Nr. 6, p. 132-133. 710. Dubakienė-Vaicekauskaitė Rūta // Kas yra kas Lietuvoje 2002. – Kaunas: Neolitas, 2002. – P. 170. 711. Kalibatas J. Šeimos medicina - vis dar besiformuojanti institucija: [pokalbis su prof. J. Kalibatu; minimi VU Vaikų ligų klinikos vadovas A. Raugalė, prof. A. Laucevičius, prof. L. Valius, prof. R.Dubakienė, doc. E. Razgauskas] / kalbėjosi A. Ionovienė - Iliustr. // Lietuvos sveikata. 2002, vasario 21 - 27 (Nr.8), p. 7. 712. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 2001 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 2002]. – P. 22-38 713. LOPL gydymas: aktuali pulmonologijos tema: [pateikiama doc. R. Nargėlos nuomonė; minimi prof. R. Dubakienė, prof. A. Valiulis, med. dr. G. Norvaišas, prof. B. Šatkauskas, gyd. R. Zablockis] / parengė J. Kastys // Lietuvos sveikata. - 2002, spalio 3-9 (Nr.40), p. 16. 714. Mokslų skyrių personalinė sudėtis: [minimi Lietuvos MA tikrieji nariai (akademikai) J. Brėdikis, A. J. Marcinkevičius, A. Praškevičius, V. Sirvydis; Lietuvos MA nariai korespondentai V. Basys, A. Mickis; Lietuvos MA nariai ekspertai G. J. Česnys, R. Dubakienė, G. Uždavinys, K. Vitkus, M. D. Žemaitytė]. - Iliustr. // Lietuvos mokslų akademijos veikla … - [S.l.], 2002. - P. 7 15. 715. Naujas "Alergologijos" vadovėlis / parengė A. J. Kondrotas; [minimi prof. R. Dubakienė, doc. E. Razgauskas, prof. G. Česnys, akad. V. Lašas, prof. B. Padegimas] // Ave Vita. - 2002, gegužės 8, p. 2. 716. Olechnovičienė J. Alergologinių tyrimų standartai: [minima prof. R. Dubakienė // Lietuvosmokslų akademijos žinios. - 2002, Nr. 1-2 (22-23), p. 10. 717. Olechnovičienė J. Apskrito stalo diskusija: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2002, Nr. 3 (24), p. 10. 718. Olechnovičienė J. Vadovėlio „Alergologija“ pristatymas: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2002, Nr. 1-2 (22-23), p. 10. 719. Pirmasis lietuviškas alergologijos vadovėlis: [Dubakienė R. Alergologija. Vilnius, 2002] // Alergologijos žinios. – 2002, Nr. 2, p. 5. 720. Šeimos medicina - vis dar besiformuojanti institucija: [pokalbis su prof. J. Kalibatu; minimi VU Vaikų ligų klinikos vadovas A. Raugalė, prof. A. Laucevičius, prof. L. Valius, prof. R.Dubakienė, doc. E. Razgauskas] / kalbėjosi A. Ionovienė - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2002, vas. 21 - 27 (Nr.8), p. 7. 71


2003 721. Alerginių ligų gydymas eliminuojant alergeną / parengta pagal R. Dubakienės "Alergologija". - Lent. // Alergologijos žinios. - 2003, Nr. 4, p. 24. 722. Aplinkos rizikos veiksniai ir pasekmių prevencija: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademjos žinios. - 2003, Nr. 1-2 (25-26), p. 3. 723. Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius: [minimi V. Basys, A. Marcinkevičius, G. Česnys, R. Dubakienė, A. Mickis, A. Praškevičius, K. Vitkus, J. Brėdikis, V. Sirvydis, G. Uždavinys, M.D. Žemaitytė, A. Laucevičius]. - Iliustr. // Lietuvos mokslų akademijos veikla / Lietuvos mokslų akademija. - Vilnius: LMA, 2003. – Kn. 2002, p. 34-44. 724. The Division of Biological, Medical and Geosciences : [minimi V. Lašas, V. Basys, R. Dubakienė, G. Česnys, A. Marcinkevičius]. - Iliustr. // The Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2003. - P. 74 - 88. 725. Dubakienė Rūta. - Portr. // The Lithuanian Academy of Sciences. - Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2003. - P. 181. 726. Laboratoriniai tyrimai / parengta pagal R. Dubakienės "Alergologija" // Alergologijos žinios. - 2003, Nr. 4, p. 17-18. 727. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 2002 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 2003]. – P. 34-44. 728. Milošienė L. KTU Panevėžio instituto „Moterų pažangos programos“ baigiamoji sesija Lietuvos mokslų akademijoje: [minima profesorė R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2003, Nr. 1-2 (25-26), p. 20. 729. Miškinienė A. Prof. Eva Marija Severinson – Lietuvos mokslų akademijos užsienio narė: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2003, Nr. 3-4 (27-86), p. 14. 730. Nauja asociacija: [minima VU Alergologijos centro vadovė prof. R.Dubakienė] // Lietuvos sveikata. - 2003, sausio 16-22 (Nr. 2), p. 2. 731. Vilniuje mokėsi Europos alergologai: [apie tarptautinę Europos alergologų ir klinikinių imunologų vasaros mokyklą Vilniuje; minimi doc. A. Blažienė, prof. B. Padegimas, doc. E. Razgauskas, prof. R.Dubakienė]. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2003, rugpjūčio 28 - rugsėjo 3 (Nr.34), p. 10.

2004 732. Aidelytė M. Europos Komisijos komitete – Lietuvos atstovė: [minima prof. R. Dubakienė] // Respublika. – 2004, rugsėjo 27, p. 24. 733. Dubakienė-Vaicekauskaitė Rūta // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2004. – Kaunas: Neolitas, 2004. - P. 551.

72


734. Dubakienė-Vaicekauskaitė Rūta. - Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001-. – 2004, t. 5, p. 166. 735. Jonušienė D. Pirmoji šalčio banga – smūgis jautriam: [minima VU prof. R. Dubakienė] . – Iliustr. // Gyvenimo būdas. – 2004, gruodžio 4, p. 14. 736. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 2003 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 2004]. – P. 46-57.

2005 737. Alergijos pradžiamokslis: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos sveikata. – 2005, gegužės 12-18, p. 17. 738. Įvertinta jauna medikė: [pokalbis su aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtoja gyd. I. Sliesoraityte; minima prof. R. Dubakienė] / kalbino S. Jomantaitė. Portr. // Lietuvos sveikata. - 2005, kovo 3-9 (Nr. 9), p. 9. 739. Jaunųjų startas su kliūtimis į mokslo aukštumas: [pokalbis su prof. A. Raugale; minimi VU internė I. Sliesoraitytė, prof. R. Dubakienė, doc. R. Kašinskas / kalbėjosi] A. Rapolevičiūtė // Gydymo menas. – 2005, Nr. 3, p. 11. 740. Kad Lietuvos vardas skambėtų: [apie Lietuvos mokslo premijų teikimo minėjimą; minima VU MF profesorė, Respublikinio alergologijos centro vadovė R. Dubakienė] // Mokslo Lietuva. – 2005, kovo 24-balandžio 6, p. 1, 8-9. – Parašas: Gražvydas Kantvydas. 741. Laureatė: [apie prof. R. Dubakienei suteiktą Lietuvos mokslo premijos laureato vardą biomedicinos mokslų srityje]. - Portr. // Lietuvos sveikata. - 2005, kovo 10-16 (Nr. 10), p. 4. 742. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 2004 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 2005]. – P. 47-59. 743. Lietuvos MA nariai - 2004 m. Lietuvos mokslo premijų laureatai: [minima prof. R.Dubakienė]. - Iliustr. // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2005, Nr. 1/2, p. 15-16. 744. Lietuvos mokslų akademijos 2004 m. premijos: [minimi gyd. I. Sliesoraitytė, prof. R.Dubakienė]. // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2005, Nr. 1/2, p. 12-14. 745. Mokslo premijos pažangiausiems:[minimi mokslininkai R.Dubakienė, V. A. Jonaitis ir R. Ozolinčius]. - Iliustr. // Veidas. - 2005, Nr. 7, p. 6. 746. Olechnovičienė J. Vartotojų visuomenė ir alergijos pavojai: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2005, Nr. 1-2 (33-34), p. 29. 747. Prof. Rūtos Dubakienės darbai alergologijos srityje įvertinti Lietuvos mokslo premija // Gydymo menas. - 2005, Nr. 3, p. 65. 748. Prof. R. Dubakienės darbai alergologijos srityje įvertinti Lietuvos mokslo premija // Gydymo menas. – 2005, Nr. 3, p. 65. 73


749. Sliesoraitytė I. Įvertinta jauna medikė: [pokalbis su aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtoja gyd. I. Sliesoraityte; minima prof. R. Dubakienė] / kalbino S. Jomantaitė. - Portr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2005, kovo 3-9 (Nr. 9), p. 9. 750. Tarp valstybinės premijos laureatų – medikė: [biomedicinos mokslų srityje valstybinė premija skirta profesorei R. Dubakienei]. - Iliustr. // Respublika. - 2005, kovo 7, p. 24. 751. Urbienė S.A. Maisto sauga ir kokybė – viena iš prioritetinių tyrimo krypčių: [minimi Respublikinio mitybos centro dir. A. Barzda, prof. L. Griciūtė, prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. – 2005, Nr. 5, p. 23. 752. Urbienė S. Maisto sauga ir kokybė – prioritetinė mokslo kryptis: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2005, Nr. 1-2 (33-34), p. 30. 753. Vainikauskaitė S. Negydoma šienligė gali virsti bronchine astma: [minima prof. R.Dubakienė]. - Iliustr. // Savaitgalis. - 2005, balandžio 29, p. 12. 754. Vasiliauskienė V. 2004 metų Lietuvos mokslo premijos: [minima premijos laureatė prof. R. Dubakienė]. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2005, Nr. 3, p. 2-3, 20-21, 26-29.

2006 755. Dubakienė-Vaicekauskaitė Rūta // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2006. – Kaunas, 2006. - P. 532. 756. Ėmužytė R., Razgauskas E. Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugijai – 36 metai: [minima prof. R. Dubakienė]. – Santr. angl. – Bibliogr.: 12 pavad. // Alergologija ir klinikinė imunologija. – 2006, t. 3, Nr. 1-2, p. 16-24. 757. Garbingo akademiko vardo negavo: [minimi prof. J. Pundzius, prof. Z.A. Kučinskienė, prof. R. Dubakienė] // Kauno diena. – 2006, rugpjūčio 30, p. 14. 758. Gyvenimo kelią pasirinkau vaikystėje: [pasakoja prof. R. Dubakienė] / kalbėjosi J. Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2006, rugpjūčio 30-rugsėjo 6, p. 8. 759. Glazauskienė I. Įdegio vergės rizikuoja per anksti pasenti : [pasakoja dermatovenerologė I. Glazauskienė; minima prof. R. Dubakienė]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2006, geg. 9, p. 12. 760. Įdegio vergės rizikuoja per anksti pasenti: [pasakoja dermatovenerologė I. Glazauskienė; minima prof. R. Dubakienė]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, gegužės 9, p. 12. 761. Kastys J. 80 metų – jaunystės jubiliejus !: [minimi akademikas V. Lašas, prof. R. Dubakienė, dos. E. Razgauskas]. – Iliustr. // Gydytojui praktikui. – 2006, gruodžio 7-13, p. 3. 762. Kondrotas A., Dubakienė R., Kėvelaitis E. Alergologijos istorijos pradžia Lietuvoje: [minima prof. R. Dubakienė]. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Alergologija ir klinikinė imunologija. - 2006 , t. 3, Nr. 1-2, p. 10–13.

74


763. Kosmetika: [2006 m. gegužės 3 d. organizuoti Kosmetikos gaminių mokslo komiteto pusryčiai; jų metu pranešimą skaitė Komiteto pirmininkė prof. R. Dubakienė] // prieiga per internetą http://oldvasc.sam.lt/kosmetika_pusryciai.html 764. Laukaitytė V. Siekiant užsibrėžto tikslo ir nepažįstant baimės: [apie Lietuvos mokslų akademijos Alergologijos komisijos pirmininkę prof. R. Dubakienę]. – Iliustr. // Gydytojo žurnalas. – 2006, Nr. 3, p. 62-64. 765. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 2005 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 2006]. – P. 80-94. 766. Perrinkti MA nariai ekspertai: [sąrašas; minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. – 2006, Nr. 3-4, p. 56. 767. Tamošiūnas V. A. Biologijos mokslų būklė ir perspektyvos Lietuvoje: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2006, Nr. 3-4 (42-43), p. 29-31.

2007 768. Basys V. Medicinos mokslų būklė ir perspektyvos Lietuvoje: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2007, Nr. 4 (47), p. 23. 769. Basys V. Respublikiniam alergologijos centrui – 15 metų: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2007, Nr. 2 (45), p. 21. 770. Dubakienė-Vaicekauskaitė Rūta. - Portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Medicina. - Kaunas : Neolitas, [2007]. - P. 200. 771. Dubakienė-Vaicekauskaitė Rūta. - Portr. // Kas yra kas. Lietuvos moterys. - Kaunas: Neolitas, 2007. - P. 114. 772. Gintalaitė N. Išvalius žarnyną - švaresnė piniginė: [minimi gyd. F. Taunytė, prof. R. Dubakienė] // Gastroenterologija ir hepatologija. - 2007, Nr. 1, p. 58-59. 773. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 2006 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 2007]. – P. 70-82.

2008 774. Bernotas A. Ataskaitinėje Lietuvos mokslų akademijos sesijoje: [minima prof. R. Dubakienė] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. - 2008, Nr. 1-2 (48-49), p. 10-12. 775. Dubakienė Rūta. - Portr. // Lietuva. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008-. - [T.] 2, p. 519. 776. Giedraitienė L. Galimybės dalyvauti tarptautiniuose mokslo projektuose: [minimi prof. R.Dubakienė, gyd. J. Bunikis, med. m. dr. V. Dambrauskaitė, doc. D. Obelienienė] // Ave Vita. 2008, lapkričio 21, p. 1-2. 75


777. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 2007 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 2008]. – P. 67-77. 778. Olechnovičienė J. Premija: [minima prof. R. Dubakienė] // Alergija, astma, imunologija. - 2008, Nr. 1, p. 23. 779. Paaiškėjo mokslo populiarinimo darbų konkurso laimėtojai: [2007 metais Švietimo ir mokslo ministerijos paskirtos premijos; minima prof. R. Dubakienė] // Universitas Vilnensis. – 2008, spalis (Nr. 7), p. 2. 780. Paskelbti LMA premijų laimėtojai: [tarp įvertintųjų – devyni Vilniaus universiteto jaunieji mokslininkai; minima prof. R. Dubakienė] // Universitas Vilnensis. – 2008, kovas (Nr. 2), p. 2. 781. Premija // Alergija, astma, imunologija: [minima Lietuvos mokslo premijos laureatė prof. Rūta Dubakienė]. - 2008, Nr. 1, p. 23.

2009 782. Alergijų sezono įkarštyje - tarptautinis kongresas "GET2GETHER in Allergology and Asthma": [apie Vilniuje vykusį Lietuvos ir Italijos alergologų ir klinikinių imunologų draugijų organizuotą tarptautinį kongresą; minimi prof. R.Dubakienė, doc. R. Ėmužytė, gyd. dr. O. Rudzevičienė, doc. J. Kudzytė, gydytoja alergologė V. Kvedarienė] / parengė P. Ignatavičius. Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2009, gegužės 28 - birželio 3 (Nr.21), priedas "Gydytojui praktikui", p. 1. 783. Įvertinti geriausi mokslo populiarinimo darbų autoriai: [minima prof. R. Dubakienė ir kt.] // Spectrum. – 2009, Nr. 1, p. 3. 784. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 2008 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 2009]. – P. 57-65. 785. Olechnovičienė J. Mokslo populiarinimo darbų premija: [minima prof. R. Dubakienė] // Alergija, astma, imunologija. - 2009, Nr. 2, p. 26

2010 786. Alergologų gyvenimo vaizdai: [pirmoje nuotraukoje (N. Vaičiulienės jubiliejus) trečia iš dešinės stovi prof. R. Dubakienė; antroje nuotraukoje antra iš dešinės stovi profesorė R. Dubakienė; ketvirtoje nuotraukoje pirma iš dešinės sėdi prof. R. Dubakienė; aštuntoje nuotraukoje (2004 m. Lietuvos mokslo premija prof. R. Dubakienei) stovi pirmoji iš kairės; devintoje nuotraukoje (Europrevall naujagimių kohortos dalyviai) pirmoje eilėje viduryje stovi prof. R. Dubakienė] // Alergologija ir klinikinė imunologija. – 2010, t. 4, Nr. 1-2, p. 94-98. 787. Ėmužytė R., Razgauskas E. Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugijai – 40 metų: [minima prof. R. Dubakienė]. – Santr. angl. – Bibliogr.: 15 pavad. // Alergologija ir klinikinė imunologija. – 2010, t. 4, Nr. 1-2, p. 7-21. 788. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 2009 metais: [minima prof. R. Dubakienė]. – [Vilnius, 2010]. – P. 57-65. 76


789. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikla 2010 m. pristatė n.k. V. Basys LMA prezidiumo posėdyje: [minima prof. R. Dubakienė] // prieiga per internetą http://lma.lt/index.php?option=com_k2&view=item&id=138:biologijos-medicinos-irgeomoksl%C5%B3-skyrius&Itemid=188&tmpl=component&print=1&lang=lt 790. Tamošiūnas V.A. Imunologijos ir alergologijos sąsajos Lietuvoje: [minima prof. R. Dubakienė]. – Nuotr. // Alergologija ir klinikinė imunologija. – 2010, t. 4, Nr. 1-2, p. 34-55.

2011 791. Baltkojytė A. Sukaktį primins naujas vadovėlis: [apie Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorės habil. dr. Rūtos Dubakienės parengtą vadovėlį "Klinikinė alergologija"]. Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2011, balandžio 28 - gegužės 4 (Nr.17), p. 13. 792. Levandraitytė M. Profesorė Rūta Dubakienė: „Jei atsukčiau laiką atgal, nieko nekeisčiau“: [Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Krūtinės ligų, alergologijos ir radiologijos klinikos profesorė, Tarpfakultetinės vaistų sintezės ir tyrimo laboratorijos vedėja, Lietuvos mokslų akademijos narė ekspertė, Nacionalinės mokslo premijos laureatė, alergologijos vadovėlių autorė habil dr. R. Dubakienė pasakoja apie save]. – Portr. // Universitas Vilnensis. – 2011, balandis, Nr. 2, p. 16. 793. "Lietuvos mokslų akademijos…" : [žinutė]. - Portr. - Rubrika: Sveikiname // Gydytojų žinios. - 2011, lapkr. 15, p. 15. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) visuotiniame susirinkime nutarta tikraisiais LMA nariais išrinkti: prof. Rūta Dubakienę, prof. Vaidutį Kučinską, prof. Zitą Aušrelę Kučinskienę, prof. Limą Kupčinską, prof. Remigijų Žaliūną. 794. Su liga dėl laiko nesulygsi: [apie prof. R.Dubakienės jubiliejui skirtą renginį "Alergija Lietuvoje: praeitis ir ateities perspektyvos", kuriame prof. V. Basys pristatė naują R. Dubakienės knygą "Klinikinė alergologija"; minimi akademikas V. Lašas, doc. R. Ėmužytė, doc. E. Razgauskas]. - Portr. // Gydytojų žinios. - 2011, gegužės 17, p. 11. 795. VU mokslininkai išrinkti LMA nariais: [2011 m. spalio 18 d. Lietuvos mokslų akademijos visuotiniame susirinkime; minima prof. R. Dubakienė] // Spectrum. – 2011, Nr. 2 (15), p. 3.

2012 796. Alergologijos programos siekis: [Apie respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją "Alergologijos ir klinikinės imunologijos aktualijos 2012", supažindinama su Lietuvos mokslų akademijos tikrosios narės prof. Rūtos Dubakienės pasisakymu]. - Iliustr. // Gydytojų žinios. - 2012, birž. 29, p. 9. .

797. Valeikaitė L. Alerginių ligų plitimas skatina imtis naujų planų. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2012, gegužės 24-30 (Nr.21), p. 12. Apie Lietuvos mokslų akademijoje vykusią konferenciją "Lietuvos alergologija: nuo mokslo iki praktikos", kuri buvo skirta akademiko Vlado Lašo 120-osioms gimimo metinėms paminėti (str. minimi pranešimus skaitę akademikas V. Basys, prof. B. Šitkauskienė, prof. A. Žvirblienė, VU absolventas A. Kavaliūnas, akademikė R. Dubakienė). 77


798. Valeikaitė L. Alergologus subūrė augantys alergijų mastai. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. 2012, birželio 21-27 (Nr. 25), priedas "Gydytojui praktikui", p. 1. Apie Lietuvos mokslų akademijoje vykusią konferenciją "Alergologijos ir klinikinės imunologijos aktualijos 2012", pateikiami prof. R. Dubakienės, doc. R. Ėmužytės pasisakymai. 799. Valius K. Alergologijos perspektyvos: [apie Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) vykusią konferenciją "Alergologijos dabartis ir ateities problemos", pateikiami LMA tikrosios narės profesorės Rūtos Dubakienės ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir biofizikos katedros profesorės A. Žvirblienės pasisakymai] - Iliustr. // Gydytojų žinios. - 2012, vas. 29, p. 10-11.

2013 800. Basys V. Medikai – Lietuvos mokslų akademijos nariai: [apie akademijos nariais išrinktus Vilniaus universiteto mokslininkus; minima prof. R. Dubakienė] // Akademija ir akademikai prosiminimuose. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2013. – P. 159-174. 801. Dubakienė Rūta. - Portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos valstybės metraštis 19902010. - Kaunas : Leidybos studija, 2013. - P. 327. 802. Razgauskas E. Molekulinė alergologija žengia į Lietuvą. - Iliustr. // Gydytojų žinios. - 2013, kovo 29, p. 12. Apie "Aiškinamojo imunologijos ir alergologijos terminų žodyno" (sudarė LMA akademikai V. A. Tamošiūnas, R. Dubakienė ir prof. A. Žvirblienė) pristatymą Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų alergologijos komisijos išplėstiniame posėdyje.

2014 803 Dubakienė Rūta // Lietuvos medicina. - Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. - P. 53. 804. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas: nuo Renesanso laikų iki naujųjų technologijų epochos - tobulėjimo kryptimi. - Iliustr. // Lietuvos medicina. - Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. - P. 512-513. Apie Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto istoriją ir vystymosi kryptis, (str. minimi prof. Vl. Kuzma, prof. V. Basys, prof. R.Dubakienė, prof. Z. A. Kučinskienė, prof. A. Laucevičius, prof. G. Uždavinys, prof. P. Kaltenis, prof. M. Kiauleikienė, prof. A. Raugalė, prof. P. Šimulis, prof. D. Tamulevičiūtė, prof. V. Kučinskas).

2015 805. "Alergologijos ir imunologijos žiema 2015" / Džiuljeta Kulvietienė. - Iliustr. // Ave vita. - ISSN 1648-620X. - 2015, gruod. 11, p. 2. Straipsnyje minimi LSMU MA Vidaus ligų klinikos doc. Palmira Leišytė, Pulmonologijos ir imunologijos klinikos prof. Brigita Šitkauskienė, Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos doc. Saulius Vaitkus, VU prof. Rūta Dubakienė, VU doc. Odilija Rudzevičienė, VU dr. Laura Malinauskienė, VU doc. Audra Blažienė, dr. Marius Zolubas). 806. Dubakienė Rūta. - Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2015. - Kaunas : Leidybos studija, [2015]. - P. 453. 78


2016 807. Būtina ir toliau populiarinti mokslininkų pasiekimus. - Iliustr. // Gydytojų žinios. ISSN 1648-1569. - 2016, kovo 31, p. 10, 14. Straipsnyje minimi Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjas patriarchas dr. Jonas Basanavičius, akademikas prof. Aleksandras Laucevičius, prof. Limas Kupčinskas, prof. Rūta Dubakienė, LSMU prorektorė, Kauno klinikų Neurologijos klinikos vadovė prof. Daiva Rastenytė, VU Medicinos fakulteto dekanas, VU Santariškių klinikų Medicininės genetikos centro direktorius prof. Algirdas Utkus, Valstybinio mokslinio tyrimo instituto Inovatyvios medicinos centro direktorius prof. Algirdas Venalis). 808. Imunologijos ir alergologijos sąsajos Lietuvoje / Vytas Antanas Tamošiūnas. - Pav.. Santr. angl.. - Bibliogr.: 56 pavad. // Imunologijos raida Lietuvoje. - Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. - P. 132-151. Straipsnyje minimi imunologijos pradininkai Lietuvoje : Jokūbas Briotė, Augustas Bekiu, Jozefas Frankas, Antanas Jurgeliūnas, akad. Vladas Lašas, prof. Zita Aušrelė Kučinskienė, prof. Danutė Lašienė, prof. Rūta Dubakienė, prof. Vytautas Girdzijauskas. 809. Lietuvos imunologų draugija / Vytas Antanas Tamošiūnas, Audronė Eidukaitė. - Santr. angl.. - Bibliogr.: 7 pavad. // Imunologijos raida Lietuvoje. - Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. - P. 558-592. Apie Imunologijos draugijos įkūrimą ir jos imunologinę veiklą, (str. minimi prof. Bernardas Padegimas, doc. Eduardas Razgauskas, prof. Rūta Dubakienė, doc. Regina Ėmužytė, dr. Audra Blažienė, dr. Marius Zolubas, doc. Albertas Svičiulis, prof. Vytautas Vaičiuvėnas, doc. Bronius Tilindis, prof. Vytautas Astrauskas). 810. Sukaktį mini viena brangiausių sričių. - Iliustr. // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. 2016, balandžio 29, p. 8, 14. Apie Lietuvos mokslų akademijos organizuotą konferenciją "Istorija ir ateitis" Lietuvos alergologijos 90-mečiui pažymėti, kurioje dalyvavo VU MF prof. Regina Ėmužytė (str. minimi medicinos ir biologijos kūrėjas akademikas Vladas Lašas, prof. B. Padegimas, habil. dr. P. Cibas, habil. dr. R. Abraitis, gyd. J. Kupčinskas, gyd. B. Vasiliauskas, doc. S. Gendvilis, gyd. A. Rūta, gyd. A. Seibutienė, prof. V. Kučinskas, prof. Rūta Dubakienė, dr. pediatrė Agnietė AmbraziejūtėSteponaitienė, doc. E. Razgauskas).

79


ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abraitienė A. 11 Abraitis R. apie jį 444, 503, 505, 810 Ačaitė J. 707 Adamonienė D. 10 Adcoc I. 409 Addis A. 409 Adomaitienė D. 498 Adomaitytė I. 508, 627 Adomavičiūtė D. 9 Adomėnas P.G. 290 Aidelytė M. 579, 732 Ališauskas J. 6, 9, 11, 12 Allen K. 337 Ambraziejūtė-Steponaitienė A. apie ją 810 Ambrozaitis A. 9, 11; apie jį 426, 500, 502 Andrejevaitė V. 8, 315 Andrekutė K. 8, 315 Andrijauskaitė D. 271, 565, 585, 609, 629, 709 Andrijonas A. 640 Anglickis M. 610 Antanaitė J. 587 Anto J.M. 399 Arlauskienė A. 6, 9, 11, 12, 289, 380, 410 Asero R. 303, 304 Ašoklis R. apie jį 502 Astrauskaitė A. 343 Astrauskas V. apie jį 809 Avižienis V. apie jį 430

Babkauskienė I. 661 Bachert C. 345 Bachmayer H. 131 Bagdonaitė L. apie ją 477 Bagdonas A. 279, 280, 305, 306, 316, Bagdžiūnienė A. 9, 11 Bajorinaitė A. 44 Bakutis B. apie jį 430 Balbieris A. 433 Balčiūnienė I. 6, 12; apie ją 500 Balčiūtė M. 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 Balčiuvienė R. 273 Balevičiūtė K. 489 Ballantyne Bryan 342 Ballmer-Weber B.K. 303, 304 80


Balsytė S. 95, 109 Baltakojytė A. 791 Baltrūnas J. 9 Balžekas J. 367, 370 Banienė R. 499 Baranauskaitė A. 519 Baranauskaitė I. 546 Baranauskas M. 356 Baravykienė V. apie ją 501 Barkauskienė A. red. 301 Barkauskienė V. rec. 10, 317, 318 Baronienė D. 596 Barreales L. 402 Barzda A. apie jį 751 Basanavičius J. apie jį 807 Basys V. 768, 769, 800; apie jį 547, 571, 714, 723, 724, 789, 794, 797, 804 Baubinas A. rec. 100; apie jį 433, 504 Baukienė J. 120, 129 Beiša V. apie jį 452 Bekiu A. apie jį 808 Beliauskienė A. 450 Beniušienė E. 6, 12 Berger V. 30 Bernotas A. 774 Beyer K. 408 Biliukas M. 11 Bironaitė D. apie ją 436 Biziulevičienė G. red. 14; apie ją 445 Blažienė A. 8, 87, 93, 105, 154; 155, 156, 157, 158, 159, 160, 178, 180, 181, 191, 206, 208, 209, 210, 211, 229, 279, 280, 305, 306, 315,316, 385, 493, 556; rec. 140; apie ją 731, 805, 809 Bojarskas J. 137, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 194, 195, 196, 221, 222, 223, 241, 258, 279, 280, 305, 306, 316; apie jį 432, 542, 693, 700, 701 Bomba J. apie 500 Bončkutė U. 368, 482 Bondjers G. apie 505 Borutaitė V. apie ją 449 Bousquet J. 293, 345, 350, 371, 386, 394, 399, 409, 509 Bradauskienė G. 657 Brazauskas A. 691 Bražiūnienė R. pie ją 544 Brėdikis J. apie jį 607, 714, 723 Briotė J. apie jį 808 Bublin M. 404 Budėnienė A. 189, 217 Budrys E. apie jį 591 Budrys V. 6, 9, 11, 12; apie jį 709 Budvytienė G. 547, 562, 597, 600 Bukotaitė B. 594 Bulotaitė N. 595 81


Bumbulienė Ž. 6, 12 Bunevičius R. 8, 315 Bunikis J. apie jį 504, 776 Burbienė R. apie ją 600 Bures P. 402 Burney P. 359, 390 Burokienė S. 439 Būta M. 410 Būtienė I. 341, 377, 380, 398, 401, 410, 426 Butkus J. apie jį 435 Byčkova J. 9, 11 Bylaitė M. 12, 359

Canonica G.W. 345 Carbol C. apie 500 Carlsen K.C. Lødrup 388 Carlsen K.-H. 388 Cauwenberge P. van 293 Characiejus D. 495; apie jį 426, 438, 452 Chomičienė A. 385 Cibas P. 128; apie jį 503, 505, 810

Čaplinskas S. apie jį 504 Čeburkovas O. 233, 234, 235, 236; apie jį 572 Čepulis R. apie jį 433 Čeredejev A.N. 126 Čerkienė Ž. 436 Černiauskas K. 385 Černiauskienė M. apie ją 504 Česnys G. apie jį 677, 714, 715, 723, 724 Čitavičius D. apie jį 451 Čiubrinskas V. apie jį 448 Čiužas R. apie jį 452 Čyras P. 286

Dabravolskytė L. 372, 483 Dačkauskaitė A. 9, 11 Dadonienė J. 8, 315 Dagienė E. 589 Dailidienė J. 95, 109 Dainys B. 8, 315; apie jį 428 Dalgėdienė I. 410 Dambrauskaitė V. apie ją 776 Dambrauskienė M. 8, 315 Danila E. 9, 11, 279, 280, 305, 306, 316, Danilevičius J. 93, 119, 122 Daukša K. apie jį 444 82


Daukšienė L. 206, 211, 662 Daunoraitė V. 541 Dautartienė A. 167, 183, 186, 187, 213, 256, 422 Dembinskas A. 6, 12 Demoly P. 341 Dičpinigaitis P. rec. 241; apie jį 433 Didžiapetrienė J. apie ją 438, 487 Dilevičius M. 490 Domža B. 6, 9, 11, 12 Drąsutienė G. 6, 9, 11, 12, 289, 340, 366, 380, 389; apie ją 709 Drazdienė N. 6, 9, 11, 12 Dubinina J. 101 Dumalakienė I. red. 14 Dumčius S. 555

Eidukaitė A. 809; red. 14; apie ją 426, 440 Einikienė A. 10 Eitminavičiūtė I. apie ją 422 Elekšis J. 683 Ėmužytė R. 105, 123, 130, 135, 136, 137, 140, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 180, 181, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 208, 209, 210, 218, 221, 222, 223, 229, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 254, 258, 288, 295, 296, 313, 350, 358, 385, 496, 756, 787; red. 185, 189, 192, 203, 204, 206, 506; apie ją 426, 432, 439, 440, 477, 509, 547, 555, 581, 586, 635, 644, 690, 782, 794, 798, 809, 810 Endzinienė M. 9, 11 Eriksson N.E. 211 Eringienė E. žr. Moncevičiūtė-Eringienė E. Ermolin G.A. 126

Fedorov E. 329, 335, 361, 379 Firantienė R. 148, 153, 162, 163, 164, 192, 193, 295 Fontana G. apie 433 Frankas J. 808

Gailevičius P. 427 Gailys R. 499 Gaižauskas A. 9 Gancevičienė R. apie ją 450 Garadauskas J. 663 Garalevičius R. 10 Garuolienė K. 438 Gavelienė E. 414 Gefenas E. apie jį 487 Gendvilis S. apie jį 810 Genienė V. 535 Giedraitienė L. 776 Gintalaitė L. 620, 772 83


Girdzijauskas V. apie jį 808 Glazauskienė I. 759; apie ją 760 Glemža A. apie jį 444 Glemžienė I. 94 Glumbakaitė E. 185, 212, 228, 243, 244, 263, Gollnick H. apie 450 Grabauskienė V. apie ją 426 Gražulevičiūtė E. 9, 11 Griciūtė L. 10; apie ją 751 Grigienė G. 344 Grigonis S. apie jį 557 Grimshaw K.E. 337, 408 Griškevičius L. apie jį 427 Grybauskas G. 122; apie jį 502 Grybauskienė R. 464 Gudlevičienė Ž. apie ją 436 Gulbinas A. 286 Gulbinovič J. apie ją 427

Heincerling L. 394 Ignatavičius P. 782 Ionovienė A. 569, 711, 720 Irnius A. 9 Ivanauskienė J. 8, 315 Ivanovienė L. 499 Ivaškevičius J. 179, 208, 209, 210, 229, Ivaškevičius R. 440

Jakimavičienė V. 530, 531, 533 Jakimavičius A. apie jį 423 Jakutytė A. 373 Jakutovič M. 9, 11 Jamontaitė I. 6, 12 Janavičienė S. 9 Jančiauskienė S. apie ją 449 Janilionis R. apie jį 435 Jankaitienė V. 616 Jankauskas R. 185, 197, 207, 212, 243, 244, 278, 497; apie jį 502, 504 Jankauskienė A. 11 Jankauskienė D. apie ją 536 Jankauskienė K. apie ją 487 Janonis S.J. apie jį 557, 576 Janulevičiūtė N. 336, 498; red. 14 Januškevičius V. 10 Janutienė V. 523 Japertienė L.M. 170, 171, 172, 173, 200, 206, 254 84


Jasilionienė V. 95, 109 Jaskovikienė V. 219 Jastramskienė L. 526, 659 Jasulaitis A. apie jį 452 Jatužis D. 9, 11 Javtokas Z. 10, Jefimova V. 100 Jomantaitė S. 738, 749 Jonaitis V.A. apie jį 745 Joneliūnienė I. 289 Jonušaitė L. 603 Jonušienė D. 567, 583, 591, 613, 735 Jotautaitė D. 598 Juknevičius I. 9, 122 Juocevičius A. 6, 12 Juozaitis A. apie jį 446 Juozaitytė E. apie ją 433 Juozulynas A. 10; rec. 100; apie jį 487 Jurgaitienė L. 625 Jurgeliūnas A. apie jį 808 Jurkuvėnaitė A. 167 Jurkuvėnas V. 185, 197, 207, 212, 243, 244, 278; rec. 497 Justickis V. apie jį 452

Kacevičius G. apie jį 576 Kaduševičius E. apie jį 438 Kairevičiūtė D. 9, 11 Kaklauskas A. 286 Kaladytė-Lokominienė R. 6, 12 Kalėdienė L. apie ją 620 Kalenda Č. apie jį 620 Kalibatas J. 711 apie jį 428, 445, 720 Kalibatienė D. 6, 12, 125, 166, 233, 234, 235, 236, 241, 258; apie ją 447 Kaltenis P. 9; rec. 194, 195; apie jį 447, 804 Kalvaitytė I. 265, 266, 267 Kanapeckienė V. 445 Kančiurinas A. 1, 30, 35, 49 Kantvydas G. 740 Kasiulevičius V. 12, 242, 258; apie jį 439, 440 Kasparavičius V. 693 Kasperavičiūtė L. 560 Kastys J. 139, 205, 519, 536, 539, 540, 545, 548, 549, 557, 558, 559, 563, 566, 570, 578, 580, 586, 660, 678, 684, 685, 694, 700, 701, 708, 713, 758, 761 Kašinskas R. 6, 12, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 174, 175, 204, 205; apie jį 739 Kaubrys G. 9, 11 Kavaliūnas A. 314, 347, 349, 365, 372, 373, 378, 381, 382, 383, 390, 393, 395, 396, 397, 403, 406, 425, 487; apie jį 797 Kaveckaitė K. 10 85


Kazakevičius R. 498 Kazbarienė B. 495 Kazlauskaitė V. 101 Kazlauskienė I. žr. Pumputienė I. Kazlauskienė-Pumputienė I. žr. Pumputienė I. Keil T. 308, 340 Kemeklienė R. 429, 495 Kemežys R. 11 Kėnis S. 584 Kerbelytė R. 448 Kėvalas R. 179, 208, 209, 210, 229, 279, 280, 305, 306, 316; apie jį 439, 440 Kėvelaitis E. 282, 412, 762; apie jį 444 Khaltaev N. 350 Kiauleikienė M. apie ją 804 Kiaulytė Ž. 478 Kiburytė V. 571, 572 Kirsnys V. 122 Kisielienė L. 497 Kiziela A. 279, 280, 305, 306, 316 Klimavičienė D. 551 Klumbienė J. apie ją 450 Kocius M. 6, 12 Kondrotas A.J. 4, 282, 289, 412,667, 715, 762; rec. 14; apie jį 423, 431, 432, 443, 477 Kontrimavičius V. 384 Korabliov P. 484 Korzonaitė E. 640 Kretavičius J. 367, 370 Krikštaponis A. 430 Krikštopaitytė R. 12 Krisiukėnienė A. 449 Kristanaitytė J. 573 Krutinis M. 286 Kubilius R. 582; rec. 499 Kublickienė O. apie ją 422 Kučinskaitė J. 628 Kučinskas V. 6, 12; apie jį 793, 810 Kučinskienė V. apie ją 450 Kučinskienė Z. apie ją 427, 757, 793, 804, 808 Kudzytė J. 137, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 194, 195, 196, 221, 222, 223, 241, 258, 279, 280, 305, 306, 316, 555; apie ją 447, 477, 782 Kulvieitienė D. 805 Kummeling I. 390 Kupčinskas L. rec. 499; apie jį 793, 807 Kupčinskas J. apie jį 810 Kuprienė M. 285, 294, 369, 469, 470, 485 Kupstienė A. apie ją 579 Kurienė D. 100 Kurtinaitis J. apie jį 437 Kuzma V. apie jį 804 86


Kuzminskienė R. 123, 130, 135, 206, 215, 233, 234, 235, 236; apie ją 613 Kuzminskis V. apie jį 428, 449 Kvedarienė V. 206, 293, 341, 344, 346, 350, 362, 385, 424, 477; apie ją 509, 782 Kvietkauskaitė R. red. 14

Labanauskas L. 499; apie jį 440 Lahelma Satu 287 Laiškonis A. 9, 11 Lapinskaitė G. 170, 171, 172, 173, 200, 254; apie ją 677, 683 Lapšytė V. apie ją 428 Lasienė I. 42 Lašas V. apie jį 412, 715, 724, 761, 794, 797, 808 Lašienė D. apie ją 808 Lataitienė A. 555 Latakaitė L. 473 Laucevičius A. apie jį 711, 720, 723, 804, 807 Laukytė I. 407, 411, 414 Laukaitytė V. 764 Laukienė R. 8, 315 Laurinavičius A. apie jį 427 Laužikaitė I. 544 Laužikienė A. 215 Lazutka J.R. apie jį 487 Lažauskas R. 444; apie jį 501 Le T.M. 406 Leišytė P. 140, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 180, 181, 191, 199, 200, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 218, 229, 233, 234, 235, 236, 254, 279, 280, 305, 306, 316, 385, 443; red. 185, 189, 192, 506; apie ją 434, 553, 678, 805 Lekas R. apie jį 444 Lelieveld H.L.M. 131 Lesauskaitė Vaiva rec. 499 Levandraitytė M. 636, 638, 792 Liepa B. 702 Ligeikaitė V. apie ją 693 Lileikienė L. 672 Lugauskas A. apie jį 446 Lukoševičiūtė A. 122

Machova E. 648 Mačinskas Š. 279, 280, Mačiulaitis R. apie jį 438 Mačiulienė D. apie ją 709 Mačiulienė K. 6, 12; Mačiulis R. apie jį 427 Mahachie J. 388 Majus S. 100; apie jį 683 Makarenko L. žr. Makarenko-Stasevskaja L. 87


Makarenko-Stasevskaja L. 346, 362, 479 Maksimavičienė E. apie ją 527 Malakauskas K. 279, 280, 305, 306, 316 Malickaitė R. 206; apie ją 449 Malinauskienė L. 385; apie ją 805 Malytė J. 455, 461, 610 Manelienė R. 6, 12 Mankevičius A. 525 Marcinkevičius A. apie jį 714, 723, 724 Marčiukaitienė I. 6, 10, 12, 170, 171, 172, 173, 200, 233, 234, 235, 236, 254, 313; apie ją 572, 586, 600, 709 Marčiukaitienė V. 414 Mars Timothy 342 Marteckaitė A. 537, 538, 554, 574, 592 Martinkėnas L. 105 Maslauskas K. apie jį 450 Matulis A. apie jį 500 Matvieckienė L. 529 Mauricas M. red. 14; apie jį 431, 436, McBride D. 340, 366, 389 Mečėjus G. 6, 9, 11, 12 Mickis A. apie jį 714, 723 Miglinas M. 9, 11 Mikko Vahteristo 287 Mikutytė A. 10 Milašienė V. 495 Miliauskas S. 305, 306, 316; apie jį 449 Milkevičiūtė G. 599 Mills C. 390 Mills E.N. 333 Milonas D. 8, 315 Milošienė L. 728 Miltinienė D. 11 Misevičienė V. 279, 280 Misevičius I. 10 Misevičiūtė S. 468 Misiūnienė N. 122; apie ją 427 Misonis N. 9, 11 Miškinienė A. 431, 729; rec. 14 Mockus I. 460 Moller C. 211 Moncevičiūtė-Eringienė E. 495; apie ją 428, 429 Morkūnas G. 10 Mosyleva I. 30

Nagytė R. 356 Nargėla R.V. 8, 279, 280, 287, 305, 306, 315, 316, 344 ;rec. 494; apie jį 433, 435, 449, 693, 709, 713 88


Narkevičiūtė I. 9; apie ją 442 Naskauskienė G. 9, 11 Naudžiūnas A. apie jį 437 Navaitienė G. apie ją 448 Navickaitė J. 248, 369, 462, 564 Norkus A. 8, 122, 315; apie jį 557, 617, 709 Normantienė J. 550 Norvaišas A. 97, 112; apie jį 501 Norvaišas G. 42, 97, 110, 111, 112, 113, 305, 306, 316; apie jį 433, 693, 713 Novikovas J. apie jį 448 Novožonov V.G. 126

Obcarskienė R. apie ją 576 Obelenis V. 10 Obelienienė D. 9, 11; apie ją 776 Olechnovičienė J. 284, 319, 321, 362, 423, 601, 698, 705, 706, 716, 717, 718, 746, 778, 785 Oliver E.M. 408 Ozolinčius R. apie jį 745 Ožeraitienė V. 6, 9, 11, 12, 272

Padegimas B. 128; apie jį 319, 666, 700, 715, 731, 809, 810 Pajarskienė B. 10 Palaikienė Z. apie ją 445 Palinauskas A. apie jį 557 Paltanavičienė A. 10 Parnarauskienė R. 9, 11 Pauza V. 9, 11 Pavilonis S. apie jį 458, 459, 461, 462 Petkevičius A. 170, 171, 172, 173, 200, 254 Petrauskienė J. rec. 10, 317, 318 Petravičius B. 669 Petronytė M. 326, 360, 400, 488, 492 Pieškus J. apie jį 443, 445 Pilvinis V. 179, 208, 209, 210, 229, Pirmaitytė-Vilesko J. 314 Pliuškienė L. 693 Podviezko V. 290, 297, 298 Potapovienė S. 576, 634, 635 Povilaitis K. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 174, 175, 203, 204 Pranevičius A. 87, 119, 122, 499; apie jį 433, 435 Praškevičius A. apie jį 714, 723 Primaitytė-Vilesko J. 471 Pumputienė I. 136, 148, 153, 162, 163,164, 192, 193, 240, 295, 432; red. 14 Pundzius J. apie jį 757 Pūrienė A. 6, 12

Račas J. 370 89


Račkauskienė O. 6, 9, 11, 12 Radikaitė G. 9 Ragelienė L. 9, 11 Rainienė T. 102, 125; red. 14; apie ją 477, 530 Ramanauskas S. 522 Ramaškienė V. 599 Rapolevičiūtė A. 739 Rasiukaitė L. 543 Rastenytė D. apie ją 450, 807 Raškevičienė R. 10 Rauba D. 9, 11 Raugalė A. 6, 12, 241, 258; rec. 194, 195; apie jį 711, 720, 739, 804 Razbadauskas A. apie jį 426 Razgauskas E. 42, 44, 97, 98, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 140, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 174, 175, 180, 181, 191, 199, 203, 204, 208, 209, 210, 218, 229, 233, 234, 235, 236, 242, 385, 615, 756, 787, 794, 802, 809, 810; rec. 7, 301; apie jį 519, 521, 559, 570, 571, 666, 700, 711, 715, 720, 731, 761 Razmytė J. 624 Razukas V. 9, 11; apie jį 428 Reid J. 509 Rimkus L. 286 Ring J. 134 Rizgelienė R. 6, 12 Rodovičius H. rec. 499 Roll S. 388 Rudzevičienė O. 341, 380, 385, 398, 400, 410, 414; apie ją 440, 447, 477, 782, 805 Rūta A. apie 810

Sabaliauskas R. apie jį 569 Sabalys G. rec. 499 Sakalauskas R. 87, 279, 280, 287, 305, 306, 313, 316, 555; apie jį 542, 557, 693, 701 Sakalinskas M. rec. 496 Samalavičius N.E. 9, 11 Samulėnas R. apie jį 709 Samuolytė R. 646, 647, Saniukas K. 11 Sati 599 Saukienė J. apie ją 527 Sauliūnė S. apie ją 487 Savickienė J. 612 Schünemann H.J. 386 Seibutienė A. apie ją 810 Seliukienė L. 641 Severinson E.M. apie ją 729 Silvati Matti 287 Simanauskas K. 467 Sinicyna J. 8, 315 Sirvydis V. apie jį 422, 714, 723 90


Skaraitis V. 660 Skerlaitė E. 467 Skorupskaitė A. 379 Skurvydienė I. 305, 306, 316 Skvarciany Z. 10 Slapšytė G. 10 Sležaitė I. 387, 400 Sliesoraitienė V. 290, 297, 298, 361, 379; apie ją 702, 705 Sliesoraitytė I. 256, 265, 266, 267, 290, 297, 298, 329, 334, 335, 361, 749; apie ją 738, 739, 744 Smalskienė I. 577 Smolianskienė G. 10 Sniečkus V. 452 Srėbalienė A. 674 Sruoga A. apie jį 445, 451 Staikūnienė J. 170, 171, 172, 173, 200, 206, 233, 234, 235, 236, 254, 288, 313, 358, 385, 434; rec. 7, 301, 376; apie ją 694 Stanaitis J. 9, 11 Stanevičius Z. 100 Stankevičienė A. 639 Staponienė I. 206 Staponkienė M. apie ją 427, 433, 443 Statkutė N. 599 Staugas R. rec. 241 Stoškutė L. 98, 114, 120, 142, 145, 176, 186, 206, 212, 239, 243, 244, 246, 259, 263, 270, 463, 465, 466; apie ją 618 Stravinskaitė K. 437 Strupas K. 6, 12 Stukas R. 6, 10, 12, 314, 336, 347, 349, 356, 365, 372, 373, 378, 381, 382, 383, 390, 397, 403, 406 Sudeikytė V. 336, 472 Survilienė V. 152, 206 Svičiulis A. apie jį 809 Syversen Tore 342

Šaferis V. 367 Šalnienė R. 326 Šapoka V. 8, 315 Šatkauskas B. 87, 137; rec. 489; apie jį 435, 493, 713 Šaulytė J. 390, 487 Ščiupokas A. 9, 11 Šiaurys A. apie jį 436 Šilkūnas M. 6. 12 Šimaitis R. 134 Šimanauskas J. 122 Šimulis E. 10 Šimulis P. apie jį 804 Šimulynas A. apie jį 594 Širvinskienė E. 8, 315 Šitkauskienė B. 279, 280, 288, 305, 306, 313, 316, 358, 359, 385; apie ją 449, 450, 477, 797, 805 91


Šitkauskienė B. 315, 360; red. 14; apie ją 625, 635 Šnipas P. apie jį 443 Špogytė D. 455 Šubkovas E. 9 Šukys D. 9 Šukytė V. 560 Šuliokienė N. 234, 235, 236, 237, Šurkienė G. 10, 314, 336, 347, 349, 356, 365, 372, 373, 378, 381, 382, 383, 390, 393, 395, 396, 397, 403, 406; apie ją 425, 487 Šurkutė V. 8, 315 Šuščevičiūtė R. 670 Šveistytė L.O. 446

Taletienė I. 427; red. 129 Tamošiūnaitė D. 544 Tamošiūnas V. 14, 56, 162, 163, 164, 192, 193, 239, 240, 270, 295, 296, 767, 790, 808, 809; red. 185, 189, 192, 506; rec. 495, 499; apie jį 426, 434, 436, 445, 584, 701, 802 Tamulevičius S. 384 Tamulevičiūtė D. apie ją 804 Taunytė F. apie ją 772 Tėvelienė D. 475, 626 Tilindis B. apie jį 809 Trečiokaitė I. 9, 11 Trimakas R. 448 Triponienė D. 6, 12 Triponis V. 6, 12 Tutkuvienė J. 6, 12; apie ją 452

Ulbaitė K. 98, 114 Uleckienė S. 10 Ulozienė I. 9, 11 Urbanavičius V. 93 Urbelis A. 10 Urbienė S. 232, 751, 752 Urbonas G. 11 Urbonas M. 10 Urbonas V. 9 Usinienė I. apie ją 709 Usonienė A. 6, 12 Usonis V. 11, 241, 258; apie jį 439, 440 Ustinavičienė R. 10 Ustinovičius L. 290, 297, 298 Utkus A. 6, 12; apie jį 807 Uždavinys G. apie jį 714, 723, 804

Vagonienė Z. 604, 605, 618 Vaicekauskaitė D. 289, 302, 377, 380, 387, 400, 407, 411 92


Vaiučiulienė N. apie ją 786 Vaičiuvėnas V. 131, 498; apie jį 434, 809 Vaičekonis V. 494 Vaičienė N. 9, 11 Vaičiulienė N. apie ją 660 Vaičiulionienė N. 120, 129, 215; apie ją 549, 666 Vaičiulionytė S. 457 Vaičiuvėnas V. 492; rec. 376; apie jį 432 Vaidelienė L. 233, 234, 235, 236, 279, 280, 305, 306, 316 Vainauskas S. 10 Vainikauskaitė S. 753 Vainiūnas P. 286 Vaitiekus A. 633 Vaitkus A. 8, 315 Vaitkus S. apie jį 437, 694, 805 Vaitkus V. 640 Vaitoškaitė S. 681 Valantinas J. 8, 9, 11, 315; apie jį 709 Valavičius A. 279, 280, 305, 306, 316, 555 Valeikaitė L. 644, 797, 798 Valevičienė N. 6, 12 Valinskienė A. 621 Valintėlienė R. apie ją 438, 487 Valiukaitė L. apie ją 448 Valiukevičienė S. 233, 234, 235, 236, 288, 313, 358; apie ją 450 Valiulis A. 137, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 180, 181, 191, 194, 195, 208, 209, 210, 221, 222, 223, 229, 233, 234, 235, 236, 241, 279, 280, 350, 371, 555; red. 196; apie jį 447, 542, 557, 576, 700, 701, 713 Valius K. 644, 799 Valius L. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 180, 181, 191, 229 ; rec. 194, 195; apie jį 678, 711, 720 Valkūnas G. apie jį 422 Varnaitė R. apie ją 430, 446 Varžinskaitė M. 480 Vasiliauskas B. apie jį 427, 443 Vasiliauskienė V. 754 Vasjanova V. 6, 12 Vegys A. 10, Venalis A. 6, 12; apie jį 807 Verižnikovienė K. 136, 148, 153, 162, 163, 164, 192, 193, 296 Vesėliūnienė M. 117 Vingras A. 9, 11, 97, 110, 111, 112, 113; apie jį 536, 580 Vitkus K. apie jį 714, 723 Volbek V. 651 Volček I. A. 126

Weel C. van 509 Wickman M. 308 93


Zabiela P. 119, 122 Zablockis R. 305, 306, 316, 435; apie jį 713 Zabulytė D. 10 Zakarevičienė J. 6, 9, 11, 12, 289, 380 Zaleskienė A. 8, 315 Zaleskienė I. apie ją 452 Zamanauskaitė A. 428 Zavadska D. apie ją 439 Zavadskas E. 286 Zemlenriūtė P. rec. 14 Zinkevičienė A. 451 Zinkuvienė A. 552, 590, 614 Zolubas M. 97, 110, 111, 112, 113, 180, 181, 206, 211, 385, 421; apie jį 805, 809

Žagminas K. 10, 382, 390, 395, 396, 397, 403, 406 Žaliūnas R. apie jį 793 Žekonis M. 9; apie jį 443 Žemaitis M. apie jį 437 Žemaitytė M.D. apie ją 714, 723 Žemulienė L. 532 Židanavičiūtė J. 289 Žilaitienė B. apie ją 436 Žilienė J. 572 Žilinskaitė V. 179, 208, 209, 210, 229, 241, Žilinskas V.J. apie jį 576 Žiobakas R. 6, 9, 11, 12 Žiobienė R. 671 Žitaveckytė T. 481 Žvinklienė A. 400 Žvirblienė A. 14, 387, 410; apie ją 645, 797, 799, 802

Астраускас В.И. о нем 441, 442 Байоринайте А. 39 Бержец В.М. 33, 34, 47, 48, 52, 65, 68 Бучене Э. 28

Вайчеконис В.И. 22, 26 Дубинина Е.В. 39, 51

Жукаускас Ю.В. 59 94


Казлаускайте В.В. 51 Канчурин А. 28, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 61, 65, 68, 69, 70, 416, 417, 418, 419, 420 Кондротас А.-Ю.А. 441

Монцевичюте-Эрингене Э. 413a Наргела Р. 67 Некрашас Э.И. 21, 22,

Падегимас Б. 62; о нем 441, 442 Разгаускас Э. 25, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 51, 62, 65, 68 Разгаускас Э. 25, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 51, 62, 65, 68 Райстянскис И. 29 Райстянскис И. 29

Сенджикене Л.С.26 Тамошюнас В.И. о нем 441 Цибас П. 442 Яницкене Р.И. 59 Янулайтене К. 67 Япертене Л. 28 Ясиленене В. 24, 26, 28

95


TURINYS

Monografijos, vadovėliai, žodynai Disertacijos Mokslo darbai Išradimas Racionalizaciniai pasiūlymai Disertacijų vadovė Doktorantūros komiteto narė Oponentė Disertantų mokslinė konsultantė. Studentų darbų vadovė. Konsultantė Recenzentė Redaktorė, redaktorių kolegijos narė Populiarūs straipsniai, pokalbiai, komentarai, nuomonė Literatūra apie profesorę Rūtą Dubakienę Asmenvardžių rodyklė

3 5 6 41 41 42 43 46 48 52 53 55 67 80


Profesorė RŪTA DUBAKIENĖ Bibliografijos rodyklė

Sudarė Danutė Malakauskienė

ISSUU skaitmeninėje platformoje paskelbta 2017 metais Lietuvos medicinos biblioteka, Kaštonų 7, 01107 Vilnius


Profesorė Rūta Dubakienė: bibliografijos rodyklė  
Advertisement