Profesorius emeritas, habilituotas daktaras Algimantas Raugalė: bibliografijos rodyklė

Page 1

Profesorius emeritas, habilituotas daktaras

Algimantas RaugalÄ— Bibliografijos rodyklÄ—


2


LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA

Profesorius emeritas, habilituotas daktaras Algimantas Raugalė Bibliografijos rodyklė

Vilnius, 2015

3


Sudarė Ramutė Stankevičienė

© Lietuvos medicinos biblioteka, 2015

4


Profesorius emeritas, habilituotas daktaras Algimantas RaugalÄ—

5


Gimiau 1940 m. Kaune, Elžbietos ir Antano Raugalių šeimoje. Mama buvo Kauno dramos teatro aktorė, tėvas – Lietuvos kariuomenės karininkas. TSRS aneksavus Lietuvą, tėvas buvo išvežtas į Sibirą. Mokyklą lankiau Vilniuje, mokiausi gerai, daug sportavau. Ruošiausi tapti kino režisieriumi. Tačiau mokyklos nebaigiau aukso medaliu, kuris buvo būtinas norint įstoti į Kinematografijos institutą, todėl pasirinkau medicinos studijas Vilniaus universitete. Niekada to nesigailėjau. Studijas baigiau raudonu diplomu. Be intensyvių studijų, užsiėmiau ir kita veikla – buvau Lietuvos tinklinio ir regbio rinktinių narys. Baigęs mokslus, buvau pakviestas į Vilniaus universiteto Vaikų ligų katedrą, kuriai vadovavo mano pirmasis ir pagrindinis mokytojas docentas Petras Baublys, tituluojamas Lietuvos pediatrijos tėvu. Praktinį darbą pediatrijoje pradėjau vaikų chirurgu, vėliau – vaikų reanimatologu, 1965 m. buvo bandoma mane priversti tarnauti karo gydytoju kosminiuose-raketiniuose daliniuose. Žinantys žmonės man paaiškino, kad to išvengčiau, įstodamas į aspirantūrą Maskvoje. Taip ir padariau – nuo 1965 iki 1968 m. studijavau Maskvos centrinio gydytojų tobulinimosi instituto Pediatrijos katedros aspirantūroje. 1968 m. apgyniau medicinos mokslų kandidato disertaciją. Nuo 1968 m. vėl buvau priimtas asistentu į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedrą. Dirbau bendruoju pediatru, vėliau – vaikų kardiologu. 1973 m. man buvo suteiktas docento vardas. Tais pačiais metais mūsų katedra patyrė didžiulį smūgį – vykdami į komandiruotę lėktuvo katastrofoje žuvo keturi žymiausi Lietuvos pediatrai: profesorė Liudmila Steponaitienė, docentai Petras Baublys ir Raimundas Lučinskas bei Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji pediatrė Ona Siurplienė. Bilietą į šį lėktuvo reisą turėjau ir aš... 1977 m. Vaikų ligų katedra buvo padalyta į 2 dalis: viena – gydytojams tobulinti, kita – medicinos studentams ruošti. Laimėjęs konkursą buvau išrinktas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros vedėju ir iki 2009 m. dirbau šiose pareigose. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nuo 1991 iki 1998 m. dirbau Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto prodekanu. 1991 m. buvo suteiktas profesoriaus vardas. 1995 m. apgyniau habilituoto daktaro disertaciją „Klinikinės pediatrinės farmakologijos metmenys“. 1991-1996 m. buvau paskirtas neetatiniu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiuoju pediatru. 1998-2002 m. buvau Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos natys. 2002 m. buvau išrinktas Vilniaus universiteto prorektoriumi ligoninėms ir klinikoms. Buvau LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariu ekspertu (2000-2005 m.), Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininku (1998-2003 m.). Pagrindinė mano mokslinio darbo kryptis – klinikinė pediatrijos farmakologija. Esu šios mokslo srities pradininkas Lietuvoje. Parašiau 164 mokslinius straipsnius ir 20 monografijų gydytojams bei vadovėlių aukštųjų medicinos mokyklų studentams. Svarbiausios knygos: monografijos – „Klinikinė pediatrinė farmakologija“ (1979, 1987, 1997 m.); „Vaikų ligų gydymas antimikrobiniais preparatais“ (1983 m.); „Vaikų reanimacija ir intensyvioji terapija“ (1992 m.); „Antimikrobiniai preparatai klinikinėje praktikoje“ (2001 m.); vadovėliai – „Vaikų ligos“ I, II, III, IV ir V tomai (2000, 2003, 2004, 2005, 2007 m.); „Klinikinė pediatrijos farmakologija ir farmakoterapija“ (2008 m.); „Pediatrijos vaistų žinynas ambulatorinėje praktikoje“ (2009 m.); „Tėvams apie vaikui skiriamus vaistus“ (2010 m.), „Pediatrijos praktikos vadovas“ (2012 ir 2015 m.).

6


Už vadovėlį „Klinikinė pediatrinė farmakologija“ 1992 m. esu apdovanotas Lietuvos Respublikos nacionaline premija; už darbų ciklą „Vaikų ligų klinika, diagnostika, gydymas, profilaktika 1973-1993 m.“ (kartu su kitais žinomais Lietuvos pediatrais) 1994 m. suteiktas Lietuvos Respublikos mokslo premijos laureato vardas. Už „Vaikų ligų“ vadovėlių I, II, III ir IV tomus apdovanotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premijomis. Už pasiekimus Vilniaus miesto sveikatos apsaugai man suteiktas Šv. Kristoforo apdovanojimas (1999 m.), už nuopelnus Lietuvos sveikatos apsaugai – nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas (2008 m.). 2010 m. suteiktas Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardas, 2011 m. – apdovanojimas „Už gyvenimo nuopelnus“. Šiuo metu taip pat intensyviai dirbu; esu Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikos profesorius emeritas, žurnalo „Pediatrija“ vyriausiasis redaktorius, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų Stebėtojų tarybos narys.

7


Algimanto Raugalės curriculum vitae Darbinės ir mokslinės veiklos aprašymas Algimantas Raugalė – VU Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos profesorius, habilituotas daktaras. Gimė 1940 m. Kaune. 1963 m. Vilniaus universitete baigė Medicinos fakultetą ir įgijo gydytojo specialybę. Nuo 1963 m. iki 1965 m. dirbo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros asistentu. Nuo 1965 m. iki 1968 m. mokėsi aspirantūroje Maskvos centriniame gydytojų tobulinimosi institute. 1968 m. apgynė medicinos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją. Nuo 1968 m. vėl paskirtas dirbti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros asistentu. 1973 m. A. Raugalei suteiktas docento vardas. 1977 m. A. Raugalė konkurso keliu išrenkamas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros vedėju (1977-2009). 1991 m. A. Raugalei suteiktas profesoriaus vardas. 1995 m. A. Raugalė Vilniaus universitete apgynė habilituoto daktaro disertaciją “Klinikinės pediatrinės farmakologijos metmenys”. 1991-1998 m. A. Raugalė paskirtas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto prodekanu. 1991-1996 m. laikotarpiu A. Raugalė buvo paskirtas neetatiniu LR SAM vyriausiuoju pediatru. Nuo 2002 m. A. Raugalė yra Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Tarybos pirmininkas, Lietuvos SAM Kolegijos narys (1998-2002 m.), LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys-ekspertas (2000-2005 m.), Vilniaus m. savivaldybės Bendruomenės sveikatos Tarybos pirmininkas (1998-2003 m.). 2002 m. A. Raugalė išrenkamas Vilniaus universiteto prorektoriumi ligoninėms ir klinikoms (2002-2007 m.). Pagrindinė A. Raugalės mokslinio darbo kryptis – klinikinė pediatrijos farmakologija. Jis yra šios mokslo srities pradininkas Lietuvoje. A. Raugalė yra parašęs 164 mokslinius straipsnius ir 20 monografijų gydytojams bei vadovėlių aukštųjų medicinos mokyklų studentams. Svarbiausios knygos: monografijos – “Klinikinė pediatrinė farmakologija” (1979, 1987, 1997); “Vaikų ligų gydymas antimikrobiniais preparatais” (1983); “Vaikų reanimacija ir intensyvioji terapija” (1992); “Antimikrobiniai preparatai klinikinėje praktikoje” (2001); vadovėliai – “Vaikų ligos” I-II-III-IV-V tomai (2000, 2003, 2004, 2005, 2007); “Klinikinė pediatrijos farmakologija ir farmakoterapija” (2008); “Pediatrijos vaistų žinynas ambulatorinėje praktikoje” (2009); “Tėvams apie vaikui skiriamus vaistus” (2010 m.); “Pediatrijos praktikos vadovas” (2012 ir 2015). Už vadovėlį “Klinikinė pediatrinė farmakologija” A. Raugalei 1992 m. suteikta Lietuvos Respublikos Nacionalinė premija; už darbų ciklą “Vaikų ligų klinika, diagnostika, gydymas, profilaktika 1973-1993 m.” (kartu su žinomais Lietuvos pediatrais) – jam 1994 m. suteiktas Lietuvos Respublikos mokslo premijos laureato vardas. Už “Vaikų ligų” vadovėlių I, II, III ir IV tomus apdovanotas Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos premijomis. Už pasiekimus Vilniaus miesto sveikatos apsaugai A. Raugalei suteiktas šv. Kristoforo apdovanojimas (1999), už nuopelnus Lietuvos sveikatos apsaugai A. Raugalei suteiktas nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas (2008). 2010 m. A. Raugalei suteiktas Vilniaus universiteto profesoriaus – emerito vardas (šis vardas kol kas suteiktas tik dviem Vilniaus universiteto medikams). Pomėgiai: žūklė, sportas (1960-1965 m. Lietuvos tinklinio ir regbio rinktinių narys). Darbovietės adresai: Universiteto g. 3 ir Antakalnio g. 57. Telefonai: darbo – 2343871; mobilus – 869818943; faksas: 2391498; elektroninio pašto adresas: algimantas.raugalė@cr.vu.lt Prof. habil. dr. A. Raugalė

8


Profesoriaus habilituoto daktaro Algimanto Raugalės mokslinis-metodinis darbas I. Mokslinės monografijos, vadovėliai, moksliniai straipsniai: 1. “Vaikų ligos” (vadovėlis, Vilnius, 1976. 339 p.) – vienas iš autorių – A. Raugalė. 2. A. Raugalė “Pediatrinė klinikinė farmakologija” (mokslinė monografija gydytojams, Vilnius, 1979. 130 p.). 3. “Vaikų ligų gydymas antimikrobiniais preparatais” (mokslinė monografija gydytojams, Vilnius, 1983. 171 p.) – vienas iš autorių – A. Raugalė. 4. “Pediatro žinynas” (žinynas gydytojams, Vilnius, 1985. 415 p.) – vienas iš autorių – A. Raugalė. 5. A. Raugalė “Klinikinė pediatrinė farmakologija” (mokslinė monografija gydytojams, Vilnius, 1987. 375 p.). 6. “Vaikų ligos” (vadovėlis, Vilnius, 1988. 455 p.) – vienas iš autorių – A. Raugalė. 7. “Vaikų reanimacija ir intensyvioji terapija” (mokslinė monografija gydytojams, Vilnius, 1992. 472 p.) – parengta vadovaujant A. Raugalei. 8. A. Raugalė “Klinikinė pediatrijos farmakologija” (mokslinė monografija gydytojams. Vilnius, 1997. 808 p.) 9. A. Raugalė “Pediatrijos vaistų žinynas” (žinynas gydytojams, Vilnius, 1998. 288 p.). 10. “Vaikų ligos” I tomas (vadovėlis, Vilnius, 2000. 638 p.) – parengta vadovaujant A. Raugalei. 11. “Vaikų ligos” II tomas (vadovėlis, Vilnius, 2003. 632 p.) – parengta vadovaujant A. Raugalei. 12. A. Raugalė “Antimikrobiniai preparatai klinikinėje praktikoje” (mokslinė monografija gydytojams, Vilnius, 2001. 408 p.). 13. “Vaikų ligos” III tomas (vadovėlis, Vilnius, 2004. 649 p.) – parengta vadovaujant A. Raugalei. 14. “Vaikų ligos” IV tomas (vadovėlis, Vilnius, 2005. 712 p.) – parengta vadovaujant A. Raugalei. 15. “Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje” (mokomoji knyga, Vilnius, 2005. 928 p.) – vienas iš autorių – A. Raugalė. 16. “Vaikų ligos” V tomas (vadovėlis, Vilnius, 2007. 818 p.) – parengta vadovaujant A. Raugalei. 17. “Akušerijos ir ginekologijos praktikos vadovas” (vadovėlis, Vilnius, 2008. 543 p.) – vienas iš autorių – A. Raugalė. 18. A. Raugalė “Klinikinė pediatrijos farmakologija ir farmokoterapija” (mokslinė monografija gydytojams, Vilnius, 2008. 864 p.). 19. A. Raugalė “Pediatrijos vaistų žinynas ambulatorinėje praktikoje” (žinynas, Vilnius, 2009. 252 p.). 20. “Akušerija, ginekologija šeimos gydytojo praktikoje” (vadovėlis, Vilnius, 2010. 794 p.) – vienas iš autorių – A. Raugalė. 21. “Pediatrijos praktikos vadovas” (mokslinė monografija, Vilnius, 2012. 528 p.; 2015. 750 p.) – mokslinis redaktorius – A. Raugalė. 22. Esu parašęs ir atspausdinęs 164 mokslinius straipsnius įvairiuose Lietuvos ir užsienio medicinos žurnaluose. II. Disertacijos: 1. A. Raugalė “Širdį veikiantys glikozidai gydant kraujotakos nepakankamumą kūdikiams su įgimtomis širdies ydomis (mokslo kandidato (dabar – daktaro) disertacija) 1968 m. 2. A. Raugalė “Klinikinės pediatrinės farmakologijos metmenys” (habilituoto daktaro disertacija) 1995 m.

9


III. Mokslo premijos: 1. Lietuvos Respublikos Nacionalinė premija A. Raugalei už vadovėlį “Klinikinė pediatrinė farmakologija” (1987). 2. 2. Už darbų ciklą “Vaikų ligų klinika, diagnostika, gydymas, profilaktika” (1973-1993) A. Raugalei suteiktas 1994 metų Lietuvos Respublikos Mokslo premijos laureato vardas. 3. Už “Vaikų ligų” vadovėlių I, II, III ir IV tomus apdovanotas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos premijomis. IV. Vadovavimas mokslinėms draugijoms: 1. Nuo 2000 m. iki 2012 m. vadovavo Lietuvos Vaikų kardiologų mokslinei draugijai. 2. Nuo 1993 m. iki 2005 m. vadovavo Vilniaus miesto Pediatrų mokslinei draugijai. V. Mokslinių žurnalų redagavimas: A. Raugalė nuo 2002 m. iki dabar yra mokslinio žurnalo “Pediatrija” vyriausiasis redaktorius. Per tą laiką išleisti 53 žurnalo numeriai.

10


Literatūros sąrašas 1963 1. Antistreptohialuronidazės titro nustatymo reikšmė reumato ir lėtinio tonzilito atvejais / A. Raugalė // Vilniaus miesto Klinikinės ligoninės II-sios gydytojų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 1963 m. gruodžio mėn. 20-21 d.d. – Vilnius, 1963. – P. 37. 1968 2. Сердечные гликозиды (дигоксин и строфантин) при лечении недостаточности кровообращения у детей раннего возраста с врожденными пороками сердца: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: № 758 – Детские болезни с детскими инфекциями / А. Раугале; Министерство здравоохранения РСФСР. Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии. – Москва, 1968. – 18 р. 3. Сердечные гликозиды (дигоксин и строфантин) при лечении недостаточности кровообращения у детей раннего возраста с врожденными пороками сердца: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: № 758 – Детские болезни с детскими инфекциями / А. Раугале; Министерство здравоохранения РСФСР. Московский научноисследовательский институт педиатрии и детской хирургии. – Москва, 1968. – 283 p. – Bibliogr.: 413 pavad. **** 4. Digoksinas – kompleksiškai gydant širdies nepakankamumą kūdikių su įgimtomis širdies ydomis / Algimantas Raugalė. – Santr. rus. – Bibliogr.: p. 29 // Sveikatos apsauga. – 1968, Nr. 9, p. 2529. 5. К вопросу о побочном влиянии сердечных гликозидов у детей раннего возраста / Альгимантас Раугале // Вопросы охраны материнства и детства. – 1968, № 6, р. 19-22. 6. Применение дигоксина при лечении сердечной недостаточности у детей раннего возраста с врожденными пороками сердца: [из диссертации работы] / Альгимантас Раугале // Педиатрия. – 1968, № 6, р. 48-50. 7. Фиброэластоз субендокардиальный. Лечение / Альгимантас Раугале // Малая медицинская энциклопедия. – Москва, 1968. – Т. 10, стлб. 1102-1107. 1969 8. Širdies glikozidų naudojimas kūdikių amžiuje : (metodiniai nurodymai) / Algimantas Raugalė; LTSR SAM Motinos ir vaiko sveikatos apsaugos valdyba. – Vilnius, 1969. – [5] lap. 9. Vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos pagrindiniai principai : (metodiniai nurodymai) /

11


Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija ; [paruošė: A. Raugalė]. – Vilnius, 1969. – 16 p. **** 10. Клиника и лечение фиброэластоза сердца / Альгимантас Раугале // Актуальные вопросы ревматологии : материалы второй межреспубликанской конференции ревматологов Прибалтийских республик и Белорусской ССР (27-28 ноября 1969 г.). – Вильнюс, 1969. – Р. 145146. 11. Клинические проявления недостаточности кровообращения у детей раннего возраста при врожденных пороках сердца / А. Раугале. – Bibliogr.: 5 pavad. // Научные труды Центрального института усовершенствования врачей. – 1969, т. 134, р. 78-85. 12. Применение строфантина в сочетании с дигоксином у детей раннего возраста / Альгимантас Раугале // Труды научной конференции Медицинского факультета [Вильнюсского государственного университета], посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Вильнюс, 1969. – Р. 185-186. 1970 13. Virusinis krupas vaikų amžiuje : (metodiniai nurodymai) / LTSR Sveikatos apsaugos ministerija; paruošė: A. Raugalė, A. Martišienė. – [S.l., 1970]. – 9 p. **** 14. Klinikiniai ir elektrokardiografiniai pakitimai gydant kūdikius širdies glikozidais / A. Raugalė, M. Žygienė, R. Krikštopaitytė, G. Tumankova, N. Strimaitytė, A. Žemaitytė // Klinikinės medicinos klausimai : Vilniaus miesto klinikinės ligoninės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga (1970 m. birželio mėn. 25, 26 d.) – Vilnius, 1970. – P. 35-36. 15. Širdies glikozidų panaudojimas, gydant ūmias kūdikių pneumonijas / Algimantas Raugalė. – Gretut. tekstas rus., p. 91-93 // Respublikinio gydytojų organizatorių ir pediatrų pasitarimo medicininės pagalbos kaimo vaikams organizavimo klausimu pranešimų tezės : (1970 m. spalio 1-2 d.). – Vilnius, 1970. – P. 41-43. 16. Клинические и иммунологические особенности первичного ревматизма в детском возрасте / Л. Степонайтене, А. Раугале, П. Шимулис, Р. Лучинскас // Труды научной конференции Медицинского факультета Вильнюсского университета им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – Р. 239-242. 17. Фиброэластоз сердца у детей / А. Раугале, Р. Лучинскас // Труды научной конференции Медицинского факультета (Вильнюсского государственного университета им. В. Капсукаса). – Вильнюс, 1970. – Р. 244-247. 1971 18. Острые отравления медикаментами и химическими веществами у детей по данным 12


Вильнюсской городской клинической больницы за 1968-1970 г.г. / А. Раугале, Л. Сызранова, О. Зиманайте // Труды научной конференции Медицинского факультета Вильнюсского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – Р. 118-120. 19. Сердечные гликозиды при лечении острых пневмоний у детей раннего возраста / А. Раугале // Материалы 9-ого съезда детских врачей Эстонской ССР. – Таллинн, 1971. – P. 100101. 20. Строфантин при лечении пневмоний у детей раннего возраста / А. Раугале, Л. Поцене // Труды научной конференции Медицинского факультета Вильнюсского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – Р. 112113. 1972 21. Kūdikių maitinimas: [atmena] / Algimantas Raugalė; LTSR Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikiniai sanitarinio švietimo namai. – Vilnius, 1972. – 4 p. **** 22. Negydykite vaikų pačios! / Algimantas Raugalė // Moters kalendorius, 1973. – Vilnius, 1972. – P. 167-169. 23. Клиника и лечение фиброэластоза сердца у детей / А. Раугале, С. Розенталене // Кардиология - 1972 : материалы III конференции научного общества кардиологов Литовской ССР, Каунас, 16-18 ноября 1972 г. – Каунас, 1972. – Р. 422-424. 24. Комплексное лечение сердечной недостаточности у детей / Л. Степонайтене, П. Шимулис, А. Раугале // Сердечно-сосудистые и коллагеновые заболевания. – Москва, 1972. – Р. 103-105. 25. Организация реанимации и интенсивной терапии в детских стационарах / О. Сурплене, В. Ужене, А. Раугале // Тезисы докладов республиканской конференции педиатров Литовской ССР / Минитерство здравоохранения Литовской ССР. – Друскининкай, 1972. – Р. 6365. 26. Острые бытовые отравления в детском возрасте / А. Раугале, О. Зиманайте, Л. Сызранова // Тезисы докладов республиканской конференции педиатров Литовской ССР / Минитерство здравоохранения Литовской ССР. - Друскининкай, 1972. – Р. 168-170. 27. Побочное влияние сердечных гликозидов у детей раннего возраста / А. Раугале, М. Жигене // Тезисы докладов республиканской конференции педиатров Литовской ССР. – Друскининкай, 1972. – Р. 165-167. 28. Применение сердечных гликозидов у детей раннего возраста / А. Раугале // Кардиология - 1972 : материалы III конференции научного общества кардиологов Литовской 13


ССР, Каунас, 16-18 ноября 1972 г. – Каунас, 1972. – Р. 419-421. 29. Сердечные гликозиды при лечении острых пневмоний у детей раннего возраста / А. Раугале, Л. Поцене, М. Жигене, П. Кальтянис // Тезисы докладов республиканской конференции педиатров Литовской ССР / Минитерство здравоохранения Литовской ССР. – Друскининкай, 1972. – Р. 54-56. 1973 30. Vaikų reanimacija ir intensyvi terapija : metodiniai nurodymai / LTSR sveikatos apsaugos ministerija; paruošė A. Raugalė. – Vilnius, 1973. – 68 p. 1974 31. Medikamentų skyrimas vaikams : (metodiniai nurodymai) / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija; [sudarė A. Raugalė]. – Vilnius, 1974. – 48, [1] p. 32. Ūminiai buitiniai vaikų apsinuodijimai : (metodiniai nurodymai) / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija ; [paruošė: A. Raugalė]. – Vilnius, 1974. – 27 p. 1976 33. Vaikų ligos : [vadovėlis aukštųjų mokyklų medicinos specialybėms] / [autoriai: P. Baublys, P. Kaltenis, R. Lučinskas, A. Raugalė, L. Steponaitienė, P. Šimulis, J. Ūsonytė] ; parengtas, vadovaujant L. Steponaitienei. – Vilnius : Mokslas, 1976. – 338, [2] p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lap. kt. pusėje. – R-klė: p. 332-339. 34. Vaikų ūminio ir lėtinio kraujotakos nepakankamumo gydymas : metodinės rekomendacijos / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija ; [sudarė] A. Raugalė, P. Šimulis. – Vilnius : [s.n.], 1976. – 40 p. **** 35. Farmakogenetika / A. Raugalė, V. Basys. – Santr. rus. – Bibliogr.: p. 30 // Sveikatos apsauga. – 1976, Nr. 1, p. 26-30. 36. Синдром Лaйелла по данным городской больницы Вильнюса / П. Шимулис, А. Раугале, В. Басис // Вопросы аллергии : тезисы докладов республиканской конференции состоящейся 25-26 мая 1976 г. : (к 50-летию аллерологии в Литве). – Каунас, 1976. – Р. 124-125. 1977 37. Назначение медикаментов беременным и кормящим женщинам / А. Раугале // Тезисы докладов второго съезда фармацевтов Литовской ССР. – Кунас, 1977. – Т. 2, секция: Достижения биофармации, экспериментальной и клинической формакологии. – Р. 76-77. 38. Применение антибактериальных препаратов у беременных женщин, новорожденных 14


и грудных детей / А. Раугале // Материалы I съезда акушеров-гинекологов и III съезда педиатров Литовской ССР : 15-16 сентября 1977 года. – Каунас, 1977. – Т. 2, р. 196-197. 39. Применение сердечных гликозидов у детей: [опыт кафедры детских болезней Вильнюсского государственного университета им. В. Капсукаса] / А. Раугале. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Вопросы охраны материнства и детства. – 1977, т. 22, № 5, р. 18-23. 40. Применение сердечных гликозидов у новорожденных и детей раннего возраста / П. Шимулис, А. Раугале, М. Жигене // Материалы I съезда акушеров-гинекологов и III съезда педиатров Литовской ССР : 15-16 сентября 1977 года. – Каунас, 1977. – Т. 2, р. 201-202. 1978 41. Kūdikių toksinių pneumonijų intensyvi terapija ir gydymas antibiotikais : (metodinės rekomendacijos) / A. Raugalė ; Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija. – Vilnius, 1978. – 59 p. : lent. 42. Vaikų ūminio ir lėtinio kraujotakos nepakankamumo etiologija, patogenezė, klinika ir gydymas : (metodinė medžiaga) / Pranas Šimulis, Algimantas Raugalė ; Lietuvos TSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas. – Vilnius, 1978. – 40 p. 1979 43. Pediatrinė klinikinė farmakologija / A. Raugalė. – Vilnius : Mokslas, 1979. – 129, [1] p. – Bibliogr.: p. 127-130, **** 44. Профессор Л. Степонайтене – врач, ученый, педагог / Я. Усоните, А. Раугале // Роль Вильнюсского университета в развитии науки: тезисы докладов XII Прибалтийской конференции по истории науки и техники (23-26 октября 1979 г.). – Вильнюс, 1979. – Р. 116-118. 1980 45. Medikamentų skyrimas vaikams : (metodinės rekomendacijos) / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija; paruošė A. Raugalė. – Vilnius, 1980. – 84 p. **** 46. Применение антибактериальных препаратов у беременных, кормящих женщин и новорожденных / А. Раугале // Актуальные вопросы педиатрии: тезисы докладов XI съезда педиатров ЭССР (19-20 ноября 1980 г.). – Таллинн, 1980. – Р. 201-202. 1981 47. Staliukas naujagimių ir kūdikių elektrofiziologiniams tyrimams / A. Raugalė, A. Zalepūga, 15


V. Čobotas. – Iliustr. – Santr. rus., p. 63 // Sveikatos apsauga. – 1981, Nr. 2, p. 49-50. 1982 48. Vaikų reanimacija ir neatidėliotina pagalba ikihospitaliniu laikotarpiu: [metodinės rekomendacijos] / LTSR Sveikatos apsaugos ministerija; paruošė A. Raugalė, R. Kuzminskienė, A. Drąsutytė, S. Bedalienė. – Vilnius: LTSR SAM, 1982. – 36 p. – Santr. rus. 49. Актуальные вопросы реанимации и интенсивной терапии в педиатрии : материалы научной-практической конференции педиатров Литовской ССР, 22-23 апреля 1982 г.г. Вильнюс / Министерство здравоохранения Литoвской ССР… [et al.] ; [отвественный за издание А. Раугале]. – Вильнюс, 1982. – 210, [1] p. **** 50. Отравление детей прижигающими веществами / А. Раугале, А. Деруте, Д. Рагуотите // Актуальные вопросы реанимации и интенсивной терапии в педиатрии : материалы научнойпрактической конференции педиатров Литовской ССР, 22-23 апреля 1982 г.г. Вильнюс. – Вильнюс, 1982. – Р. 148-149. 51. Эффективность реанимации детей с терапевтическими заболеваниями и ее последствия / А. Раугале, М. Раманаускайте, Д. Бараускене // Актуальные вопросы реанимации и интенсивной терапии в педиатрии : материалы научной-практической конференции педиатров Литовской ССР, 22-23 апреля 1982 г.г. Вильнюс. – Вильнюс, 1982. – Р. 64-65. 52. Эхокардиография в диагностике фиброэластоза эндокарда у детей / В. Чоботас, А. Раугале. – Santr. angl. // Актуальные проблемы эхокардиографии: материалы симпозиума, 10-11 мая 1982 г. – Тбилиси, 1982. – Р. 25-26. 1983 53. Pediatrinė farmakoterapija : (metodinės rekomendacijos Medicinos fakulteto 200 m. jubiliejui) / A. Raugalė. – Vilnius, 1983. – 150, [1] p. – Bibliogr.: p. [151] 54. Vaikų ligų gydymas antimikrobiniais preparatais / A. Raugalė, H. Mituzas, V. Vaičiuvėnas. – Vilnius : Mokslas, 1983. – 170 p. : lent. – Bibliogr.: p. 164-169. – (Gydytojui praktikui). ***** 55. Echokardiografinio tyrimo reikšmė įgimtų širdies ydų diagnostikai / V. Čobotas, A. Raugalė, Z. Silickienė. – Santr. rus., p. 62. – Bibliogr.: 6 pavad. // Sveikatos apsauga. – 1983, Nr. 6, p. 35-37. 56. Sėkmingas gydymas novodrinu, apsinuodijus kordanu / A. Raugalė, M. Ramanauskaitė, M. Žygienė. – Iliustr. – Santr, rus., p. 61. – Bibliogr.: 3 pavad. // Sveikatos apsauga. – 1983, Nr. 4, p. 3336.

16


57. Влияние метода микрокатетеризации на основные показатели гемодинамики у детей / А. Залепуга, А. Раугале, А. Драсутите // Тезисы докладов научно-практической конференции Вильнюской городской клинической больницы, Вильнюс, 5-6 декабря 1983 г. – Вильнюс, 1983. – Р. 141. 58. Методические аспекты эхокардиографического исследования межпредсердной перегородки у детей / В. Чоботас, А. Раугале, З. Силицкене // Тезисы докладов научнопрактической конференции Вильнюской городской клинической больницы, Вильнюс, 5-6 декабря 1983 г. – Вильнюс, 1983. – Р. 160-161. 59. Микрокатетеризация сердца через левую подключичную вену у детей / А. Залепуга, А. Раугале, А. Драсутите // Тезисы докладов научно-практической конференции Вильнюской городской клинической больницы, Вильнюс, 5-6 декабря 1983 г. – Вильнюс, 1983. – Р. 140-141. 60. Пункционная катетеризация подключичной вены по данным отделения детской реанимации и интенсивной терапии / А. Драсутите, А. Раугале, А. Залепуга // Тезисы докладов научно-практической конференции Вильнюской городской клинической больницы, Вильнюс, 56 декабря 1983 г. – Вильнюс, 1983. – Р. 140. 1984 61. Возрастная динамика параметров функции левого предсердия у здоровых днтей по данным компьютерной обработки одномерных эхокардиограмм / В. Чоботас, А. Раугале, А. Лауцявичюс, Н. Драздене // Эпидемиология, диагностика, клиника, лечение и реабилитация сердечно-сосудистых заболеваний : тезисы докладов 2-го съезда кардиологов Литовской ССР, (Каунас, 24-25 мая 1984 года). – Каунас, 1984. – Р. 600. 62. Значение компьютерной обработки эхокардиогрмм в оценке функции левого желудочка у детей с некоторыми врожденными пороками сердца / В. Чоботас, А. Раугале // Эпидемиология, диагностика, клиника, лечение и реабилитация сердечно-сосудистых заболеваний : тезисы докладов 2-го съезда кардиологов Литовской ССР, (Каунас, 24-25 мая 1984 года). – Каунас, 1984. – Р. 598-599. 63. Изучение показателей систолической и диастолической функции левого желудочка у новорожденных с помощью компьютерного анализа эхокардиограмм / В. Чоботас, А. Раугале, Н. Драздене // Кардиотокография в акушерской практике : тезисы докладов республиканского симпозиума, Вильнюс, 26-27 апреля 1984 г.: тезисы докладов республиканского симпозиума. – Вильнюс, 1984. – Р. 83-84. 64. Некоторые показатели эхокардиограммы у новорожденных различного гестационного возраста / Н. Драздене, А. Раугале, В. Чоботас // Кардиотокография в акушерской практике : тезисы докладов республиканского симпозиума, Вильнюс, 26-27 апреля 1984 г.: тезисы докладов республиканского симпозиума. – Вильнюс, 1984. – Р. 60-61. 65. Первый опыт клинического применения цифрового эхокардиоскопа с микропроцессорной обработки информации / В. Чоботас, Г. Илюкевич, А. Раугале, E. Пиляцкас, В. Стариков // Эпидемиология, диагностика, клиника, лечение и реабилитация сердечно17


сосудистых заболеваний : тезисы докладов 2-го съезда кардиологов Литовской ССР, (Каунас, 24-25 мая 1984 года). – Каунас, 1984. – Р. 597. 1985 66. Pediatro žinynas : (vaikų ligų diferencinė diagnostika ir gydymas) / [V. Basys, P. Kaltenis, G. Kovienė, M. Mikulėnienė, A. Raugalė, J. Sadauskas, J. Stonis, P. Šimulis, N. Tilindienė, J. Usonytė, A. A. Vingras]. – Vilnius : Mokslas, 1985. – 414 p.. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. **** 67. Antimikrobiniai ir priešgrybeliniai preparatai / A. Raugalė. – Lent. // Pediatro žinynas: (vaikų ligų diferencinė diagnostika ir gydymas). – Vilnius, 1985. – P. 397-410. 68. Kas paauglį susargdina?: [į žurnalistės J. Untulienės klausimus atsako Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros doc. A. Raugalė] // Šeima. – 1985, Nr. 1, p. 46-47. 69. Ūminiai vaikų apsinuodijimai buityje / A. Raugalė. – Lent. // Pediatro žinynas: (vaikų ligų diferencinė diagnostika ir gydymas). – Vilnius, 1985. – P. 387-397. 70. Двухмерная эхокардиография в диагностике некоторых септальных врожденных пороков сердцау новорожденных / В. Чоботас, А. Раугале // Тезисы докладов XII съезда педиатров Эстонской ССР, 21-22 мая 1985 г. – Таллинн, 1985. – Т. 1, р. 176-177. 71. Оценка фунциональногосостояния миокарда левого желудочка по данным эхокардиографии у новорожденных различного гестационного возраста / Н. Драздене, А. Раугале, В. Чоботас // Актуальные вопросы исследования роста и репарации тканей : (тезисы республиканской научной конференции), 26 апреля 1985 г. – Каунас, 1985. – Р. 49. 1986 72. Возможности эхоскопического исследования у детей с плевритами и плевропневмонией : (предварительное сообщение) / В. Чоботас, А. Раугале, М. Раманаускайте, Ж. Петруленене // Применение ультразвука и новых видов энергии в диагностике, терапии и хирургии: сборник научных трудов. – Москва, 1986. – Р. 116-117. 73. Значение и возможности эхокардиологического исследования детей в условиях поликлиники / А. Раугале, В. Чоботас, Ж. Петруленене, З. Силицкене // Объединенная научнопрактическая конференция детских врачей и акушеров-гинекологов ЛатвССР: тезисы докладов. – Рига, 1986. – Р. 270-271. 74. Интенсивная терапия септических форм остеомиелита у детей / А. Раугале, Б. Сяyрусайтис, Г. Брейвис // Современные проблемы анестезиологии и интенсивной терапии у детей раннего возраста: Первая Всесоюзная конференция по детской анестезиологиии реаниматологии (совместно с VIII пленумом правления Всеросийского научного медицинского общества анестезиологов и рениматологов). – Волгоград, 1986. – Т. 1, р. 176-177.

18


75. Клиническое значение эхоэнцефалографического исследования у детей больных гидрокефалией / В. Чоботас, А. Раугале, М. Кащеневская, Р. Вайткуте, А. Кучинскас // Объединенная научно-практическая конференция детских врачей и акушеров-гинекологов ЛатвССР: тезисы докладов. – Рига, 1986. – Р. 301-302. 76. Сравнительная оценка эфокардиографии и платино-водородной пробы у детей с дефектом межпредсердечной перегородки / В. Чоботас, А. Раугале, Д. Сирбилите, С. Бялогловис, А. Шумила, Г. Старкус // Объединенная научно-практическая конференция детских врачей и акушеров-гинекологов ЛатвССР: тезисы докладов. – Рига, 1986. – Р. 302-303. 1987 77. Klinikinė pediatrinė farmakologija : gydytojui praktikui / Algimantas Raugalė. - Vilnius : Mokslas, 1987. - 373, [3] p. : lent. – Santr. angl.. – Dalyk. r-klė: p. 360-367 **** 78. Staliukas naujagimių ir kūdikių elektrofiziologiniams tyrimams / A. Raugalė, A. Zalepūga, V. Čobotas. – Iliustr. – Santr. rus., p. 190 // Lietuvos TSR medikų išradimai ir racionalizaciniai pasiūlymai (1979 m. - 1985 m.). – Vilnius, 1987. – P. 100-101. 79. Возможности эхоскопической оценки изменения легочной ткани у детей больных пневмонией / В. Чоботас, А. Раугале, В. Жилинскайте, И. Матюкевич // Усовершенствование и интеграция современных методов лучевой диагностики : тезисы докладов VIII конференции рентгенологов и радиологов Прибалтийских республик, Вильнюс, 27-28 ноября 1987 г. – Вильнюс, 1987. – Ч. 1, р. 93-94. 80. Случай эхоскопической диагностики опухоли головного мозга у ребенка со вторичной гидроцефалией / В. Чоботас, А. Раугале, М. Кащеневская, Д. Бараускене. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 1987, т. 87, вып. 10, р. 1491-1493. 1988 81. Indikacijos echokardiografiniam ištyrimui: metodinės rekomendacijos / LTSR sveikatos apsaugos ministerija, VVU; parengė V. Čobotas, A. Laucevičius, A. Raugalė, Z. Montvila, A. Kibarskis, Ž. Petrulionienė. – Vilnius: VVU, 1988. – 5, [2] p., įsk. virš. – Santr. rus. 82. Medikamentų skyrimas vaikams : metodinės rekomendacijos / LTSR sveikatos apsaugos ministerija ; paruošė A. Raugalė. – Vilnius : LTSR SAM, 1988. – 61 p. : lent. 83. Vaikų ligos : [vadovėlis aukštųjų medicinos mokyklų studentams] / V. Basys, V. Čobotas, N. Drazdienė, L. Indrėjaitytė, P. Kaltenis, G. Kovienė, M. Mikulėnienė, A. Rainytė, A. Raugalė, M. Rudzikienė, J. Sadauskas, P. Šimulis, N. Tilindienė, J. Usonytė, A. Vingras; vadovėlio rengimui vadovavo A. Raugalė. – Vilnius : Mokslas, 1988. – 453 p. – Aut. nurodyti antr. lap. kt. pusėje. – Dalyk. r-klė: p. 442-449. – ISBN 5-420-00155-1

19


**** 84. Значение и возможности компьютерного анализа при оценке функции левого желудочка по одномерным эхокардиограммам – обобщение опыта 1500 исследований / В. Чоботас, А. Лауцявичюс, А. Раугале, Ж. Пятруленене, И. Мисюра, Н. Драздене // Актуальные вопросы теоретической и практической медицины : тезисы научной конференции, посвященной 25-летию факультета усовершенствования врачей Вильнюсского университета (Вильнюс, январь 1988 г.). – Вильнюс, 1988. – Т. 1, р. 35-36. 1989 85. Kol kas dar mūsų rankose / A. Raugalė // Moteris. – 1989, Nr. 9, priedas, p. IV-VI. Apie vaikų sveikatos apsaugą. 1990 86. Kaip patobulinti gydytojų atestavimą / N. Misiūnienė, T. Norkus, R. Jurgutis, A. Raugalė, P. Šileikis, B. Vansevičienė // Sveikatos apsauga. – 1990, Nr. 1, p. 41-43. 87. Lietuvos gydytojų atestavimo klausimu / N. Misiūnienė, T. Norkus, R. Jurgutis, V. Svalbonas, A. Raugalė, P. Šileikis, B. Vansevičienė // VII-tasis Lietuvos gydytojų suvažiavimas, 1990 gegužės 20-24, Lietuva, Kaunas: pranešimų tezės. – Kaunas, 1990. – P. 147. 88. Ultragarsinė įgimtos infekcijos diagnostika: preliminarinė stadija / R. Vaickutė, V. Basys, A. Raugalė, A. Kučinskas. – Santr. rus. // Infekcija perinatologijoje : respublikinio simpoziumo tezės, Vilnius, 1990 m. balandžio 26-27 d. – Vilnius, 1990. – P. 91-93. 1991 89. Vaikų ligų gydytojo rezidento darbo apskaitos knygelė / Vilniaus universitetas ; sudarė Algimantas Raugalė ; redaktorė Z. Bliznikienė. – Vilnius : VU l-kla, 1991. – 87 p. : lent.. – Bibliogr. sk. gale **** 90. Echoskopinis tyrimas vaikų pulmonologijoje / V. Žilinskaitė, A. Raugalė, V. Čobotas // IV Lietuvos pediatrų suvažiavimo pranešimų tezės, Alytus, 1991 m. spalio 24-25 d.. – Vilnius, 1991. – P. 30. 1992 91. Vaikų reanimacija ir intensyvioji terapija / A. Raugalė, A. Liubšys, V. Karmanovas, V. Žilinskaitė, J. Stonis]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1992. – 470 p. : iliustr.. – Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 461-462. – Dalyk. r-klė: p. 463-467. – ISBN 5-420-00894-7

20


Įteiktas šv. Kristoforo apdovanojimas

21


1993 92. Universitetinės ligoninės padalinys / A. Raugalė // Sveikata. – 1993, Nr. 5, p. 26-28. 1994 93. Kūdikių mirštamumas nuo salmoneliozės (1979-1992) / Z. Stanevičius, K. Liuksemburg, A. Raugalė, B. Juravičius. – Lent. – Santr. angl. // Medicina. – 1994, t. 30, Nr. 2, p. 73-75. 94. Salmonelių sukeltos hospitalinės infekcijos Lietuvoje 1972-1992 metais / K. Liuksemburg, Z. Stanevičius, A. Raugalė. – Lent. – Santr. angl. // Medicina. – 1994, t. 30, Nr. 4, p. 218-221. 1995 96. Klinikinės pediatrinės farmakologijos metmenys: habilitacinis darbas : biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Algimantas Raugalė; Vilniaus universitetas. – Vilnius, 1995. **** 97. Kas gydys mūsų vaikus?: (pasisakymas Lietuvos pediatrų draugijos V suvažiavime) / A. Raugalė. – Portr. // Medikų žinios. – 1995, birželio 1-7 (Nr. 220, p. 8. 98. Klinikinės pediatrinės farmakologijos aktualijos / A. Raugalė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad. // Medicina. – 1995, t. 31, Nr. 6, p. 409-412. 99. Studentų medikų požiūris į rūkymą / A. Goštautas, A. Raugalė, D. Jočytė // Sveikata. – 1995, Nr. 6, p. 17-19. 100. Šiuolaikinis požiūris į cistinę fibrozę / I. Skurvydienė, I.-L. Indrėjaitytė, A. Raugalė // Lietuvos pediatrų draugijos V suvažiavimas, Palanga, 1995 gegužės 25-26 d.d.: programa ir tezės. – Vilnius, 1995. – P. 67. 1996 101. Antiastminiai vaistai pediatrijoje / Algimantas Raugalė. – Bibliogr.: 4 pavad. // I tarptautinė vaikų bronchinės astmos konferencija-mokykla mokykla : pranešimų tezės, Vilnius, 1996 m. balandžio 11-12 d.. – Vilnius : VU l-kla, 1996. – P. 33 - 42. 1997 102. Klinikinė pediatrijos farmakologija / Algimantas Raugalė. – Vilnius : Gamta, 1997. – 808 p. : 1 lent. lap.. – Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 771-773. – R-klės: p. 774-796. – ISBN 9986-444-52-7 **** 103. Ar pensininkai bus geri šeimos gydytojai / Algimantas Raugalė // Lietuvos sveikata. – 1997, lapkričio 13-19 (Nr. 45), p. 21. 22


104. Biurokratų darbai pavojingi vaikams: [mintys A. Raugalės, J. Bojarsko, P. Kaltenio, V. Basio iš Lietuvos pediatrų draugijos valdybos posėdžio] / parengė J. Kastys. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 1997, spalio 23-29 (Nr. 42), p. 2. 105. Kas nuramins verkiantį kūdikį? / Algimantas Raugalė // Tavo vaikas. – 1997, Nr. 3 (29), p. 38. 106. Linksmi vaikų pokyliai neretai gali pasibaigti reanimacijos palatoje: [pokalbis su VU Vaikų ligų klinikos vadovu prof. Algimantu Raugale / kalbėjosi] L. Lileikienė. – Pav. // Lietuvos rytas. – 1997, gruodžio 13, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 27. 107. Nuo insulto ir infarkto gali išgelbėti žuvų taukai: [pokalbis su VU Vaikų ligų klinikos vadovu prof. Algimantu Raugale] / kalbėjosi L. Lileikienė // Lietuvos rytas. – 1997, kovo 29, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 27. 108. Vaikų ligų katedra (nuo 1944 m. iki suskilimo į klinikas) / A. Raugalė. – Santr. angl. // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – ISSN 1392-0030. – [T.]1 (1997), p. 213-220. 109. Vaikų ūminių pneumonijų gydymas antibakteriniais preperatais / A. Raugalė // Pirmojo Lietuvos vaikų pulmonologų kongreso medžiaga: Vilnius, 1997 m. balandžio 24-25 d. – Vilnius : VU l-kla, 1997. – P. 136-139. 110. Vaistus paskirti bus lengviau: [pokalbis su knygos „Klinikinė pediatrinė farmakologija“ autoriumi prof. A. Raugale] / kalbėjosi Vita Lyskoitienė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 1997, sausio 9-15 (Nr. 1), p. 9. 111. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika ir Vilniaus miesto bei krašto pediatrų draugija / A. Raugalė. – Santr. angl. // Medicina. – 1997, t. 33, priedas 4, p. 13-16. 1998 112. Pediatrijos vaistų žinynas : (receptūra) / Algimantas Raugalė. – Vilnius : Gamta, 1998. – 287 p.. - ISBN 9986-444-72-1 **** 113. Akivaizdi apylinkės pediatrų diskriminacija: [pokalbis su VU Medicinos fakulteto , Vaikų ligų klinikos vadovu prof. habil.. mokslų dr. Algimantu Raugale / užrašė] A. Stakauskienė. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 1998, gegužės 7-13 (Nr. 18), p. 10. 114. Antianeminiai preparatai / Algimantas Raugalė. – Lent. // Lietuvos sveikata. – 1998, lapkričio 26-gruodžio 2 (Nr. 47), p. 25. 115. Kastys Jonas. Ar gera mūsų sąjunga: [apie Lietuvos gydytojų sąjungą; pasisakymai] . – Aut.: Vilius Grabauskas, Juozapas Radikas, Vytautas Budnikas, Medardas Čobotas, Jolita Trinkūnaitė, Justinas Augustinavičius, Stasys Gendvilis, Algimantas Raugalė, Vinsas Janušonis // Lietuvos sveikata. 23


– 1998, lapkričio 5-11 (Nr. 44), p. 25. 116. Kastys Jonas. Geras daktaras: iš vaistinės: [I seminaras farmacininkams, speciali mokymo programa „Pharmasist“, Vilnius; pasisakė prof. Algimantas Raugalė, prof. P. Vainauskas, prof. Eduardas Tarasevičius] // Lietuvos sveikata. – 1998, lapkričio 5-11 (Nr. 44), p. 11. 117. Karščiuojančio vaiko nepatartina gydyti aspirinu / Algimantas Raugalė // Lietuvos rytas. – 1998, vasario 14, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 20. 118. Kas nuramins verkiantį kūdikį? / Algimantas Raugalė // Tavo vaikas. – 1998, Nr. 11, p. 42. 119. Namų gydytojas: [kaip gydyti peršalimo ligas pataria Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Algimantas Raugalė / parengė] Leopoldas Šermukšnis // Lietuvos sveikata. – 1998, lapkričio 12-18 (Nr. 45), p. 22. 120. Pirminę sveikatos priežiūrą tikslinga patikėti pediatrų, terapeutų ir bendrosios praktikos gydytojų komandoms: [pasisakymai / užrašė] Giedrė Budvytienė. – Aut.: Algimantas Raugalė, Julius Kalibatas, Vytautas Bačiulis, Vytautas Ūsonis // Kauno diena. – 1998, liepos 14, priedas „Ką pasakytų Hipokratas?“, p. 18. 121. [Pratarmė] / A. Raugalė // Lietuvos gydytojų-rezidentų mokslinė konferencija „Vaikų sveikata“, konferencijos medžiaga, Vilnius, 1998 m. gegužės 22 d. – Vilnius, 1998. – P. 3. 1999 122. Antibakterinis ūminio sepsio gydymas (paskaitos medžiaga) / A. Raugalė. - Lent.. - Santr. angl.. - Bibliogr.: 18 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 1999, Nr. 2, p. 111114. 123. Diskusija prie apskrito stalo: [apie medicinos studijas] / užrašė Linas Mickevičius. – Aut.: Gintautas Česnys, Vilius Grabauskas, Danutė Kalibatienė, Irena Balčiūnienė, Algimantas Raugalė, Raimundas Sakalauskas, Nijolė Misiūnienė // Lietuvos sveikata. – 1999, sausio 11-17 (Nr. 2), p. 9. 124. Gydytojas mokykloje: būtinybė ar prabanga: [pasisakymai / užrašė] Raminta Barauskaitė. – Aut.: Algimantas Raugalė, Edvarda Gecevičienė, Robertas Petkevičius, Danutė Puchovičienė, Valda Svetikienė, Vytautas Kriauza, Gražina Paliokienė // Lietuvos sveikata. – 1999, sausio 21-27 (Nr. 3), p. 6. 125. Kas gydys vaikus?: [pokalbis su VU Vaikų klinikos vadovu prof. Algimantu Raugale] / kalbėjosi Jonas Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 1999, birželio 23-29 (Nr. 25), p. 9. 126. Klausimai ir atsakymai: [seminaro, nagrinėjančio sepsio ypatumus, įvykusio 1998 metų pabaigoje Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje, pranešėjų atsakymai į pateiktus klausimus, atsako S. Mičelytė, G. Žvinklienė, D. Protopovienė, R. Staigis, A. Skorupskas, R. Viburienė, A. Raugalė, R. Skalskis, V. Žilinskaitė] // Medicinos teorija ir praktika. – 1999, Nr. 2, p. 116-119. 127. Lietuvos pediatrų VI suvažiavimas: skubotai parengti bendrosios praktikos gydytojai vaikų 24


sveikatos nepagerins: [pokalbis su Vaikų ligų klinikos vadovu prof. Algimantu Raugale] / kalbėjosi K. Janulis, J. Elekšis. – Portr. // Gydytojų žinios. – 1999, birželio 28 (Nr. 12), p. 1-2. 128. Makrolidai / Algimantas Raugalė // Lietuvos sveikata. – 1999, gegužės 5-11 (Nr. 18), p. 9. 129. Profesorius Algimantas Raugalė: „Kam rūpi vaikų sveikata?“: [pokalbis su prof. A. Raugale / užrašė] / Valentina Jakimavičienė. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 1999, gegužės 19-25, p. 6. 130. Šeimos gydytojai nekelia gyventojų pasitikėjimo: [pokalbis su prof. Algimantu Raugale / užrašė] D. Zimblienė. – Portr. // Laikinoji sostinė. – 1999, birželio 25, p. 10. 131. Šeimos gydytojai nekelia gyventojų pasitikėjimo: [pokalbis su prof. Algimantu Raugale / užrašė] D. Zimblienė. – Portr. // Panevėžio rytas. – 1999, birželio 25 (nr. 146), p. 12. 132. Šeimos gydytojai populiarumu pasigirti negali: [pokalbis su prof. Vaikų ligų klinikos vadovu Algimantu Raugale / užrašė] Daiva Zimblienė. – Portr. // Lietuvos rytas. – 1999, birželio 24 (Nr. 145), priedas „Sostinė“, p. 5. 133. Vietoj įkurtuvių – šimtmečio statyba: [pasisakymai apie būsimą VU Vaikų ligų Chirurgijos kliniką / užrašė] V. Jakimavičienė. – Aut.: G. Dolženka, A. Sekonas, D. Jankauskaienė, A. Raugalė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 1999, gegužės 12-18 (Nr. 19), p. 11. 134. Vilniaus pediatrų draugija / A. Raugalė // Vilniaus medicinos draugija (1805-1998) : straipsnių rinkinys. – Vilnius : UAB "Gamta", 1999. – P. 120-124. Straipsnyje minimi: prof. V. Jasinskis, doc. H. Marinovska, dr. E. Gerlė, prof. V. Bujakas, B. Ambrozaitienė, P. Baublys, O. Surplienė, A. Kaminskienė, M. Žygienė, prof. L. Steponaitienė, doc. R. Lučinskas, gyd. S. Raciūtė, prof. P. Šimulis, prof. A. Raugalė, P. Kaltenis ir kiti. 2000 135. Vaikų ligos / parengta vadovaujant profesoriui habil.. dr. Algimantuis Raugalei. – Vilnius : UAB "Gamta", 2000. – ISBN 9955-447-01-X T. 1 : Vaikų ligų propedeutika, naujagimio ligos, paveldimosios ligos / A. Raugalė, V. Bačiulis, V. Basys, L. Cimbalistienė, R. Dobrovolskis, N. Drazdienė, I. Indrėjaitytė, A. Jučaitė, O. Kinčinienė, V. Kučinskas, L. Ragelienė, M. Rudzikienė, J. Sadauskas, N. Tilindienė, J. Tutkuvienė, R. Urbonavičienė, A. Utkus, A. Valiulis, A. Vingras, V. Žilinskaitė.. – 2000. – 637, [1] p. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 625. – Dalyk. r-klė: p. 626-638. **** 136. Ar yra Lietuvoje antibakterinės terapijos strategija ir taktika? / A. Raugalė // Aktualūs vaikų intensyvios terapijos klausimai. – Vilnius, 2000. – P. [3]. 137. Breast – feeding pattern and onfluencing factors in Lithuania / J. Vingraitė, A. Raugalė, K. Kadziauskienė, K. F. Michaelsen // Advances in experiemental medicine and biologų. – Vol. 478 (2000), p. 433-434.

25


138. Breast – feeding pattern and onfluencing factors in Lithuania / J. Vingraitė, A. Raugalė, K. Kadziauskienė, K. F. Michaelsen // Short and long term effects of berast feeding on child health. – New York: Kluwer academic plenum Publisher, 2000. – P. 433-434. 139. „Nesušukuotos“ laureato mintys: [pokalbis su prof. Algimantu Raugale] / kalbėjosi Algirdas Valentas. – Portr. // Lietuvos sveikata. – 2000, sausio 5-11 (Nr. 1), p. 20. 140. Pediatrinės profilaktikos saulėlydis: [pokalbis su Vilniaus miesto vyriausiuoju pediatru Algimantu Raugale] / kalbėjosi Aušrinė Ionovienė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2000, gegužės 31birželio 6 (Nr. 22), p. 6. 141. Rachitas – augimo liga / Algimantas Raugalė // Vaikutis. – 2000, Nr. 1, p. 10. 142. Vitaminai nėščiosioms: [pokalbis su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos vedėju prof. A. Raugale / kalbėjosi] Loreta Lileikienė // Tavo vaikas. – 2000, Nr. 3, p. 12. 2001 143. Antimikrobiniai preparatai klinikinėje praktikoje : pediatrams, terapeutams, šeimos gydytojams, chirurgams, akušeriams ginekologams, mikrobiologams, infektologams / Algimantas Raugalė. – Vilnius : UAB "Gamta", 2001. – 407, [1] p., [3] iliustr. lap. : iliustr. – Santr. angl. Bibliogr.: p. 402. – Vaistų tarptautinių ir patentinių pavadinimų r-klė: p. 403-407. – ISBN 9955-44711-7. **** 144. Akivaizdi problema – rachitas: [prof. Algimanto Raugalės pasakojimas] / kalbino Šarūnė Jankauskaitė // Pacientas. – 2001, Nr. 4, p. 26. 145. Apmokėjimo lygiava pranašauja bankrotus ir socialinius sprogimus: [pasisakymai / parengė] Algirdas Valentas. – Aut.: Antanas Vinkus, Vytautas Radavičius, Juozas Olekas, Audrius Klišonis, Kęstutis Kuzmickas, Juozas Pundzius, Algimantas Raugalė, Stanislovas Gendvilis, Janina Kumpienė, Visvaldas Nekrašas, J. Matulevičius // Lietuvos sveikata. – 2001, sausio 24-30 (Nr. 3), p. 7, 8. 146. Vaistai ir nėštumas / A. Raugalė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 2001, priedas prie Nr. 2, p. 8-10. 2002 147. Antibakterinės terapijos strategija ir taktika Lietuvoje / Algimantas Raugalė – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 48 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2002, Nr.2/3, p. 3-16. 148. Gudobelės preparatai kardiologinėje praktikoje. Chronocard forte: [pasakoja Vilniaus Universiteto Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Algimantas Raugalė] / Algimantas Raugalė, Ramunė Vankevičienė ; parengė Jonas Kastys // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2002, gegužės 23-29 (Nr. 21), p. 17. 26


149. Ką "prisidirbo" dekanas?: [pokalbis su prof. Algimantu Raugale] / kalbėjosi Jonas Kastys - Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2002, vasario 14 - 20 (Nr. 7), p. 6. Minimas doc. Dainius Pūras. 150. Karščiavimas / Vanda Pumputienė, Algimantas Raugalė // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2002, Nr. 10, p. 5-6. 151. Kuo gydyti vaikų pneumonijas?: [pasakoja VU prorektorius ligoninėms ir klinikoms, Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Algimantas Raugalė]. / parengė Jonas Kastys. – Portr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2002, spalio 31-lapkričio 6 (Nr. 44), p. 11. 152. Lietuvos pediatrijos istorija / Algimantas Raugalė. – Portr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2002, Nr.1, p. 6-11. Minimi prof. Andrius Sniadeckis, prof. Jozefas Frankas, gyd. Jokūbas Šimkevičius, prof. Vaclovas Jasinskis, prof. Vanda Tumėnienė, doc. Petras Baublys, prof. Liudmila Steponaitienė, prof Pranas Šimulis, prof. Ona Grinkevičienė. 153. Makrolidai - rūmų kviestiniai: [pasakoja prof. Algimantas Raugalė; minimi profesoriai Arūnas Valiulis, Petras Kaltenis, docentai Vytautas Bačiulis, Romas Kašinskas, gyd. E. Lesinskas, gyd. Ramunė Mykolaitienė] / parengė Jonas Kastys. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2002, vasario 14 - 20 (Nr. 7), p. 14. 154. Miokardo medžiagų apykaitą gerinantys vaistai / Algimantas Raugalė - Santr. angl. Bibliogr.: 9 pavad. // Pediatrija. - ISSN 1648-4630. - 2002, Nr.1, p. 38-41. 155. Po universiteto kepure: [pokalbis su prof. Algimantu Raugale] / kalbėjosi Jonas Kastys. – Portr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2002, liepos 25 - 31 (Nr. 30), p. 2, 5. 156. Profesorius Algimantas Raugalė apie darbą, kantrybę ir… pertvarkų grimasas : [pokalbis su VU Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos vadovu prof. Algimantu Raugale] / kalbėjosi Danguolė Andrijauskaitė // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2002, Nr. 7, p. 4.. 2003 157. Lietuvos vaikų bronchų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams : metodinės rekomendacijos skirtos gydytojams vaikų pulmonologams, pediatrams ir bendrosios praktikos gydytojams : skiriame Vilniaus universiteto 425 metų jubiliejui / Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos pediatrų draugija, Lietuvos vaikų pulmonologų draugija, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija, Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojų draugija ; [rengėjai Arūnas Valiulis, Jurgis Bojarskas, Regina Ėmužytė, Jolanta Kudzytė, Rūta Dubakienė, Vytautas Usonis, Algimantas Raugalė, Vytautas Kasiulevičius, Danutė Kalibatienė, V. Žilinskaitė ; recenzentai: Petras Dičpinigaitis, Rima Staugas]. – Vilnius : Eugrimas, 2003. – 55, [1] p.. – Bibliogr.: p. 55. – ISBN 9955-501-52-9 158. Vaikų ligos / parengta vadovaujant profesoriui habil.. dr. Algimantuis Raugalei. - Vilnius : UAB "Gamta", 2003. - ISBN 9955-447-60-05 27


T. 2 : Kvėpavimo organų ligos, virškinamojo trakto ligos, širdies ligos, reumatinės ligos ir vaskulitai / [autorių kolektyvas: V. Bačiulis, D. Bakšienė, I. Balčiūnienė, J. Bojarskas, I.L. Indrėjaitytė, O. Kinčinienė, J. Kudzytė, L. Labanauskas, J. Olekas, V. Panavienė, M. Rudzikienė, J. Sadauskas, N. Šiupšinskienė, D. Šlapkauskaitė, V. Urbonas, R. Urbonavičienė, L. Vaidelienė, J. Vasiliauskas, V. Žilinskaitė]. - 2003. - 631 p. : iliustr.. - Aut. nurodyti antr. lap. kt. pusėje. - Dalyk. r-klė: p. 624-631. ISBN 9955-447-60-5 **** 159. Laboratorinių tyrimų rezultatų pokyčiai, sukelti antimikrobinių vaistų / Algimantas Raugalė, Viktorija Andrulionytė. – Bibliogr.: 5 pavad. // Farmakoterapija. Apžvalgos ir aktualijos. – ISSN 1648-6838. – 2003, Nr. 1, p. 58, 60-61. 160. Nesteroidinių priešuždegiminių vaistų klinikinė farmakologija / Algimantas Raugalė. Santr. angl.. – Bibliogr.: 21 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2003, Nr. 6, p. 8-18. 161. New researches on teratogenic effects of drugs / A. Raugalė, P. Gaidelis, A. Januškevičius // Lasers in medical science. – 2003, vol. 18, suppl. 2, p. S7. 162. Rachito profilaktikos ir gydymo problemos Lietuvoje / Algimantas Raugalė. – Portr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2003, Nr. 5, p. 72-80. 163. Suaugusiųjų ir vaikų pneumonijos diagnostika ir gydymas (Lietuvos pulmonologų sutarimas) / Raimundas Sakalauskas, Alfredas Bagdonas, Jurgis Bojarskas, Sigitas Dumčius, Jolanta Kudzytė, Kęstutis Malakauskas, Remigijus Nargėla, Genius Norvaišas, Algimantas Raugalė, Bronislavas Šatkauskas, Arvydas Valavičius, Astra Vitkauskienė. – Lent. – Bibliogr.: 22 pavad. // Medicina. – ISSN 1010-660X. – 2003, t. 39, Nr.3, p. 307-325. 164. Suaugusiųjų ir vaikų pneumonijos diagnostika ir gydymas : (Lietuvos pulmonologų sutarimas) / Raimundas Sakalauskas, Alfredas Bagdonas, Jurgis Bojarskas, Sigitas Dumčius, Jolanta Kudzytė, Kęstutis Malakauskas, Remigijus Nargėla, Genius Norvaišas, Algimantas Raugalė, Bronislavas Šatkauskas, Arvydas Valavičius, Astra Vitkauskienė. – Lent. – Bibliogr.: 14 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2003, Nr. 6, p. 9-19, 68-75. 165. Vaikų geležies stokos anemija Lietuvoje : [pateikiamos VU Vaikų ligų klinikos doc. L. Ragelienės, prof. A. Raugalės ir Šiaulių Vaikų ligų klinikos gyd. I. Naruševičiūtės nuomonės] / parengė Ramunė Vankevičienė // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2003, Nr. 7, p. 103--104. 166. Vaikų karščiavimas / Algimantas Raugalė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 17 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2003, Nr. 8, p. 55-61. 167. Žuvų taukai kūdikiams / Algimantas Raugalė. – Iliustr. // Mamos žurnalas. – ISSN 16481305. – 2003, Nr. 9, p. 19. 2004 168. Vaikų ligos / parengta vadovaujant profesoriui habil.. dr. Algimantuis Raugalei. – Vilnius : 28


Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – ISBN 9986-19-702-3 T. 3 : Inkstų ligos, kraujo ligos, endokrininės ligos, nervų ligos / [autorių kolektyvas: A. Raugalė, V. Bačiulis, R. Bėrontienė, R. Dobrovolskienė, M. Endzinienė, P. Kaltenis, R. Kemežys, A. Matukevičius, R.T. Preikša, V. Ragaišis, L.Ragelienė, N. Vaičienė, R. Verkauskienė]. – 2004. – 648 p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lap. kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 641-643. – Dalyk. r-klė: p. 644-648. – ISBN 9986-19-702-3 **** 169. Kasos fermentinių preparatų vartojimas pediatrijoje / Algimantas Raugalė, Ieva Laimutė Indrėjaitytė, Sigitas Dumčius. – Santr. angl. – Bibliogr.: 13 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2004, Nr. 3, p. 4-9. 170. Lietuvos vaikų bronchų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas / Arūnas Valiulis, Jurgis Bojarskas, Regina Ėmužytė, Jolanta Kudzytė, Rūta Dubakienė, Vytautas Usonis, Algimantas Raugalė, Vytautas Kasiulevičius, Danutė Kalibatienė, V. Žilinskaitė. – Lent.. – Bibliogr.: 16 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 1392-5261. – 2004, t. 7, Nr. 1, p. 2489-2523. 171. "Nacionalinė sveikatos koncepcija - ne šventa karvė" : [pokalbis su prof. Algimantu Raugale] / kalbino Solveiga Potapovienė. – Portr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2004, gruodžio2-8 (Nr. 48), p. 7. 172. New researches on teratogenic effect of drugs / A. Raugalė, P. Gaidelis, A. Januškevičius // Proceedings of SPIE, the International Society for optical engineering. – ISSN 0277-786X. -– 2004, vol. 5610, p. 65-67. 173. Sveikatos programos įgyvendinimas pusiaukelėje: vaikų ir jaunimo sveikata / [pateikiama prof. Algimanto Raugalės nuomonė]. – Iliustr., lent. – Bibliogr.: 15 pavad. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2004, Nr. 6, p. 3-5. 174. Sveiko vaiko problemos Lietuvoje / Algimantas Raugalė // Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimas pusiaukelėje: vaikų ir jaunimo sveikata : IV nacionalinė sveikatos politikos konferencija : konferencijos medžiaga, 2004 m. birželio 7 d., Vilnius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai, Didžioji salė.. – Vilnius, [2004]. – P. 50-53. 175. Vaikų infekcinio endokardito profilaktika ir gydymas / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2004, Nr. 2, p. 25-27. 176. Vaikų ligos: prioritetinei sveikatos apsaugos sričiai neprioritetinis dėmesys : [prof. Algimanto Raugalės, doc. Rimanto Kėvalo pasakojimai / užrašė] Lina Jurgaitienė. – Portr. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2004, Nr. 11, p. 8-10. 177. Vilniaus universiteto Vaikų ligų katedrai 60 metų. Vilniaus pediatrų draugijai 80 metų / Algimantas Raugalė. – Iliustr. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2004, Nr. 4-5, p. 5-16. 178. Žuvų taukai kūdikiams. – Iliustr. – Parašas: Algimantas Raugalė // Mažylis. – ISSN 13928740. – 2004, Nr. 1, p. 41. 29


Vilniaus universiteto prorektorius A. RaugalÄ— ÄŻteikia diplomÄ… absolventei

30


2005 179. Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje : mokomoji knyga / [Jonas Ališauskas, Audronė Arlauskienė, Irena Balčiūnienė, Eglė Benušienė, Valmantas Budrys, Žana Bumbulienė, Algirdas Dembinskas, Bronius Domža, Gražina Drąsutienė, Nijolė Drazdienė, Rūta Dubakienė, Ieva Jamontaitė, Alvydas Juocevičius, Rūta Kaladytė-Lokominienė, Danutė Kalibatienė, Romas Kašinskas, Manvilius Kocius, Rita Krikštopaitytė, Vaidutis Kučinskas, Kornelija Mačiulienė, Rasmutė Manelienė, Irena Ona Marčiukaitienė, Gediminas Mečėjus, Violeta Ožeraitienė, Alina Pūrienė, Olga Račkauskienė, Algimantas Raugalė, Renata Rizgelienė, Mindaugas Šilkūnas, Kęstutis Strupas, Rimantas Stukas, Dalia Triponienė, Vytautas Triponis, Janina Tutkuvienė, Audronė Usonienė, Algirdas Utkus, Nomeda Valevičienė, Vilma Vasjanova, Algirdas Venalis, Jolita Zakarevičienė, Rolandas Žiobakas ; sudarytoja Gražina Drąsutienė ; recenzentai: Vytautas Kasiulevičius, Vytautas Sirvydis]. – Vilnius : Vaistų žinios, 2005. – 927 p. : iliustr.. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 911-922 (335 pavad.). – Dalyk. r-klė: p. 923-927. – ISBN 9955-511-41-9 (įr.) 180. Lietuvos vaikų bronchų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams / Vilniaus universitetas … [et al.] ; [rengėjai: Arūnas Valiulis, Laimutė Vaidelienė, Regina Ėmužytė, Jolanta Kudzytė, Vytautas Usonis, Algimantas Raugalė, Jurgis Bojarskas, Vytautas Kasiulevičius, V. Žilinskaitė, R. Kėvalas ; recenzentai: Petras Dicpinigaitis, Rima Staugas]. – Vilnius : Eugrimas, 2005. – 56 p. – ISBN 9955-682-15-9 181. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams / Vilniaus universitetas … [et al.] ; rengėjai: Arūnas Valiulis, Irena Narkevičiūtė, Sigitas Dumčius, Jurgis Bojarskas, Valdonė Misevičienė ; Lietuvos pediatrų draugijos atstovai: Vytautas Usonis, Algimantas Raugalė, Petras Kaltenis ; Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojų draugijos atstovai: V. Žilinskaitė, Rimas Kėvalas ; recenzentas: Vytautas Kasiulevičius]. – Vilnius : Eugrimas, 2005. – 31, [1] p. – Bibliogr.: p. [31]. – ISBN 9955-50190-1 182. Vaikų ligos / parengta vadovaujant profesoriui habil.. dr. Algimantuis Raugalei. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. – ISBN 9986-19-860-7 T. 4 : Infekcinės ligos, alerginės ligos, imunodeficito būklės, reanimacija ir intensyvioji terapija, vaikų elgesio ir psichikos sutrikimai / [autorių kolektyvas: A. Raugalė, V. Bubnaitienė, R. Ėmužytė, D. Grinkevičiūtė, V. Gurskis, R. Kėvalas, T. Kundrotas, R. Kuzminskienė, S. Lesinskienė, R. Malickaitė, I. Narkevičiūtė, B. Pundzienė, D. Pūras, O. Rudzevičienė, I. Stirbienė, N. Šuliokienė, V. Usonis, V. Žilinskaitė]. – 2005. – 712 p. : iliustr.. – Aut. nurodyti antr. lap. kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 706-708. – Dalyk. r-klė: p. 709-712. – ISBN 9986-19-860-7 **** 183. Imunostimuliatoriai pediatrijoje / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2005, Nr. 3, p. 28-35. 184. Jaunųjų startas su kliūtimis kelyje į mokslo aukštumas : [pokalbis su prof. Algimantu Raugale / kalbėjosi] Audronė Rapolevičiūtė // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2005, Nr. 3, p. 11.

31


185. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas: įrodymais grįstos metodinės rekomendacijos gydytojams / Arūnas Valiulis, Irena Narkevičiūtė, Sigitas Dumčius, Jurgis Bojarskas, Valdonė Misevičienė, Andrew Bush, Anne Thomson, Vytautas Usonis, Algimantas Raugalė, Petras Kaltenis, Rimas Kėvalas, Virginija Žilinskaitė. – Lent.. – Santr. angl.. – Bibliogr.: 9 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. – ISSN 1392-5261. – T. 8, Nr. 2 (2005), p. 3040-3061. 186. Mycoplasma pneumoniae ir Chlamydia pneumoniae sukeltų vaikų kvėpavimo takų ligų klinika ir gydymas / Algimantas Raugalė, Arūnas Valiulis, Sigitas Dumčius, Vanda Kriukienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 15 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2005, Nr. 6, p. 40-44. 187. Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo karščiuojančiam vaikui: nepageidaujamas poveikis, pasirinkimo galimybės / Algimantas Raugalė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 17 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2005, Nr. 1, p. 64-72. 188. Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo karščiuojančiam vaikui: nepageidaujamas poveikis, pasirinkimo galimybės / Algimantas Raugalė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 17 pavad. // Pediatrija. - ISSN 1648-4630. – 2005, Nr. 4, p. 60-68. 189. Vaistai, norminantys miokardo medžiagų apykaitą / Algimantas Raugalė. – Lent. – Bibliogr.: 9 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2005, Nr. 5, p. 43-47. 2006 190. Antihipertenzinių vaistų klinikinė farmakologija / Algimantas Raugalė. – Santr. angl.. – Bibliogr.: 24 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2006, Nr. 2, p. 24-38. 191. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas: įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams / Arūnas Valiulis, Irena Narkevičiūtė, Sigitas Dumčius, Jurgis Bojarskas, Valdonė Misevičienė, Andrew Bush, Anne Thomson, Vytautas Usonis, Algimantas Raugalė, Petras Kaltenis, Rimas Kėvalas, Virginija Žilinskaitė ; recenzavo Matti Korppi, Vytautas Kasiulevičius. – Lent.. – Bibliogr.: 10 pavad. // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2006, Nr. 1, p. 61-70. 192. Probiotikai pediatrinėje praktikoje / Algimantas Raugalė. – Santr. angl.. – Bibliogr.: 36 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2006, Nr. 1, p. 85-92. 193. Profesoriui Pranui Šimuliui - 80 / Algimantas Raugalė // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2006, Nr. 1, p. 7. 194. Vaikų ligų klinikos raida 1990-2005 metais / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – ISSN 1392-0030. – [T.] 2 (2006), p. 254-260. 195. Vaistų nuo alergijos klinikinė farmakologija pediatrijoje / Algimantas Raugalė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 30 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2006, Nr. 3, p. 56-75. 196. Vitaminai pediatrijoje / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2006, Nr. 4, p. 53-56. 32


2007 197. Lietuvos vaikų bronchų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams / Vilniaus universitetas … [et al.] ; [redaktorius Arūnas Valiulis ; rengejai: Laimutė Vaidelienė, Violeta Radžiūnienė, Iveta Skurvydienė, Valdonė Misevičienė, Regina Ėmužytė, Jolanta Kudzytė, Odilija Rudzevičienė, Algimantas Raugalė, Jurgis Bojarskas, Vytautas Kasiulevičius, V. Žilinskaitė, R. Kėvalas ; recenzentai: Petras Dicpinigaitis, Rima Staugas]. – Vilnius : Eugrimas, 2007. – 58 p.. – Bibliogr.: p. 58. – ISBN 9955-501-52-9 198. Vaikų ligos / parengta vadovaujant profesoriui habil.. dr. Algimantui Raugalei. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. – ISBN 978-9955-33-142-1 T. 5 : Vaikų chirurgija, vaikų traumatologija ir ortopedija, nelaimingi atsitikimai ir intensyvioji terapija / [autorių kolektyvas: A. Raugalė, R. Bagdzevičius, V. Barauskas, Š. Bernotas, G. Breivienė, G. Cibulskienė, A. Dagys, V. Daugelavičius, D. Galvydienė, D. Geležauskas, K. Gricius, P. Gurskas, A. Kilda, R. Liutkevičiūtė, S. Maknavičius, D. Malcius, G. Pošiūnas, D. Radzevičius, A. Radžiūnas, L. Ragelienė, S. Rinkevičius, K. Saniukas, B. Siaurusaitis, A. Šaikus, B. Šinkūnienė, K. Trainavičius, J. Vencius, G. Verkauskas, V. Žilinskaitė]. – 2007. – 818 p. : iliustr.. – Aut. nurodyti antr. lap. kt. pusėje. - Bibliogr.: p. 801-804. – Dalyk. r-klė: p. 805-814. – Asmenvardžių r-klė: p. 815-818. – ISBN 9789955-33-142-1 **** 199. Antiaritminių vaistų klinikinė farmakologija / Algimantas Raugalė. - Lent. - Santr. angl. Bibliogr.: 18 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2007, Nr. 2, p. 45-59. 200. Lėtinė acidozė, jos pasekmės, profilaktika ir korekcija / Algimantas Raugalė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2007, Nr. 3, p. 10-15. 201. Pediatrijos niekada nebuvo per daug : [pasakoja prof. Algimantas Raugalė / užrašė] Kristina Garalevičiūtė. – Portr. // Lietuvos medicinos kronika. – ISSN 1648-2956. – 2007, gegužės 2, p. 7. 202. Polivitaminų ir mineralų preparatai pediatrijoje / Algimantas Raugalė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2007, Nr. 4, p. 45-50. 203. Vaikų peršalimo ir LOR organų ligų metu vartojami preparatai / Algimantas Raugalė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 13 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2007, Nr. 1, p. 16-33.

33


Izraelis. Prie Raud킬 sienos.

34


2008 204. Akušerijos ir ginekologijos praktikos vadovas / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas ; parengta vadovaujant Gražinai Drąsutienei ; [recenzentai: Vytautas Basys, Gintautas Jurgis Česnys, Vida Marija Čigriejienė ; aprobavo: Romualdas Juršėnas, Virginija Žilinskaitė]. – Vilnius : VU l-kla, 2008. – 542, [2] p. : iliustr. – Turinio r-klėje aut.: Jonas Ališauskas, Audronė Arlauskienė, Eglė Benušienė, Žana Bumbulienė, Ričardas Daunoravičius, Bronius Domža, Nijolė Drazdienė, Diana Jatužienė, Vytautas Klimas, Rita Krikštopaitytė, Vaidutis Kučinskas, Kornelija Mačiulienė, Gediminas Mečėjus, Vida Petraitienė, Diana Ramašauskaitė, Algimantas Raugalė, Renata Rizgelienė, Vilius Rudaitis, Mindaugas Šilkūnas, Jūratė Šipylaitė, Janina Tutkuvienė, Jolita Zakarevičienė, Rolandas Žiobakas. – ISBN 978-9955-33-188-9 205. Klinikinė pediatrijos farmakologija ir farmakoterapija / Algimantas Raugalė. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. – 864 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 840-843. – Vaistų tarptautinių ir patentinių (firminių) pavadinimų r-klė: p. 844-863. – ISBN 978-9955-33-283-1 206. Šeimos sveikatos enciklopedija / [redakcinė kolegija: Vaidutis Kučinskas (pirmininkas) … [et al.]. – 1-asis leid. – Kaunas : Šviesa, 2008. – 461, [3] p. : iliustr. – Aut.: Arvydas Ambrozaitis, Aurimas Andriušis, Gytis Andrulionis, Audronė Arlauskienė, Matilda Bylaitė, Audra Blažienė, Valmantas Budrys, Edvardas Danila, Vita Danilevičiūtė, Algirdas Dembinskas, Jūratė Dementavičienė, Gražina Stanislava Drąsutienė, Nijolė Drazdienė, Algirdas Gutauskas, Algimantas Irnius, Juozas Ivaškevičius, Rūta Jarašūnienė, Gražina Juodkaitė, Danutė Kalibatienė, Vytautas Kasiulevičius, Silvija Kiverytė, Manvilius Kocius, Vaidutis Kučinskas, Zita Aušrelė Kučinskienė, Eugenijus Laurinaitis, Eugenijus Lesinskas, Aušra Matulevičienė, Rėda Matuzevičienė, Audrius Matuzevičius, Edita Mišeikytė-Kaubrienė, Rytas Ostrauskas, Skaidrė Paulauskienė, Vytautė Pečiulienė, Rima Piličiauskienė, Narūnas Porvaneckas, Henrikas Ramonas, Algimantas Raugalė, Eduardas Razgauskas, Kazys Simanauskas, Juozas Stanaitis, Rima Vitalija Steponėnienė, Rimantas Stukas, Emilis Subata, Jūratė Šipylaitė, Genė Šurkienė, Vytautas Jonas Triponis, Janina Tutkuvienė, Vytautas Usonis, Alfredas Vaitkus, Kristina Venckienė, Alfonsas Vingras, Virginija Žilinskaitė. – Bibliogr.: p. 456-461. – Dalyk. r-klė: p. 450-455. – ISBN 978-5-430-04790-0 (įr.) **** 207. Ar sveiki Lietuvos vaikai? : [pasakoja Vilniaus universitetinės ligoninės Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Algimantas Raugalė / užrašė] Inga Markūnaitė. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2008, Nr. 9, p. 8-9. 208. Geležies stokos mažakraujystės profilaktika / Algimantas Raugalė. – Iliustr. // Šeimos sveikatos enciklopedija. – Kaunas : Šviesa, 2008. – P. 359-360. 209. Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo - preparato parinkimas pediatrijoje / Algimantas Raugalė. – Lent.. – Santr. angl.. – Bibliogr.: 18 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2008, Nr. 4 / 5, p. 8-17. 210. Rachito profilaktika / Algimantas Raugalė // Šeimos sveikatos enciklopedija. – Kaunas : Šviesa, 2008. – P. 358.

35


211. Senjorai su vaikais eilėse nesistumdys : [VU ligoninės Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos vadovo prof. Algimanto Raugalės pasakojimas / užrašė] Jurgita Noreikienė. – Iliustr. // Ekstra. – ISSN 1392-348X. – 2008, Nr. 26, p. 46-47. 212. Širdį veikiantys glikozidai pediatrijoje / Algimantas Raugalė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 13 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2008, Nr. 3, p. 7-12, 26. 213. Vaikas serga ir serga. Ką daryti? : [pasakoja prof. Algimantas Raugalė / užrašė] Milda Urbonaitė. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2008, Nr. 1, p. 52-53. 214. Vaikų gydytojo patarimai: ar reikia vaikams vitaminų ir kaip juos pasirinkti : [į klausimus atsako VU ligoninės Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Algimantas Raugalė] / kalbėjosi Inga Markūnaitė. – Iliustr. // Sveikas žmogus. – ISSN 1392-3587. – 2008, Nr. 11, p. 30-32. 215. Vaikų peršalimo ligos ir jų gydymas namie / Algimantas Raugalė // Šeimos sveikatos enciklopedija. – Kaunas : Šviesa, 2008. – P. 352-353. 216. Vaikų peršalimo ligų metu vartojami preparatai / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 12 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2008, Nr. 6, p. 3-12. 217. Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Vaikų ligų klinikos istorija / Algimantas Raugalė. – Iliustr. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 14, priedas 1 (2008), p. 161-167. 2009 218. Pediatrijos vaistų žinynas ambulatorinėje praktikoje : skiriamas visų specialybių vaikų gydytojams, šeimos gydytojams, farmacininkams / Algimantas Raugalė. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. – 251, [1] p.. – Bibliogr.: p. 238 (12 pavad.). – Vaistų tarptautinių ir patentinių (firminių) pavadinimų bei ligų ir būklių r-klės: p. 239-251. – ISBN 978-9955-33-395-1 **** 219. Homeopatiniai preparatai pediatrijoje / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2009, Nr. 3, p. 16-18. 220. Lukoševičiūtė, Rita. Gripas - šių dienų aktualija / Rita Lukoševičiūtė ; [su habil. dr. prof. Algimanto Raugalės komentaru]. – Lent., pav. – Santr. angl. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2009, Nr. 5, p. 30-33. 221. Rachitas - augimo liga / konsultuoja prof. habil. dr. Algimantas Raugalė. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2009, Nr. 10, p. 12-14. 222. Vaistai, skirtini vaikams esant krūtinės skausmui / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2009, Nr. 3, p. 8-11. 223. Žuvusius kolegas prisimenant / Algimantas Raugalė. – Iliustr. // Pediatrija. – ISSN 16484630. – 2003, Nr. 8, p. 5-7. Minimi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros 36


vedėja profesorė Liudmila Steponaitienė, doc. Petras Baublys, Raimondas Lučinskas bei Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji pediatrė Ona Surplienė. 2010 224. Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje / [Jonas Ališauskas, Audronė Arlauskienė, Irena Balčiūnienė, Eglė Benušienė, Matilda Bylaitė, Valmantas Budrys, Žana Bumbulienė, Algirdas Dembinskas, Bronius Domža, Gražina Drąsutienė, Nijolė Drazdienė, Rūta Dubakienė, Ieva Jamontaitė, Alvydas Juocevičius, Rūta Kaladytė-Lokominienė, Danutė Kalibatienė, Vytautas Kasiulevičius, Romas Kašinskas, Manvilius Kocius, Rita Krikštopaitytė, Vaidutis Kučinskas, Kornelija Mačiulienė, Rasmutė Manelienė, Irena Ona Marčiukaitienė, Gediminas Mečėjus, Violeta Ožeraitienė, Alina Pūrienė, Olga Račkauskienė, Algimantas Raugalė, Renata Rizgelienė, Mindaugas Šilkūnas, Kęstutis Strupas, Rimantas Stukas, Dalia Triponienė, Vytautas Triponis, Janina Tutkuvienė, Audronė Usonienė, Algirdas Utkus, Nomeda Valevičienė, Vilma Vasjanova, Algirdas Venalis, Jolita Zakarevičienė, Rolandas Žiobakas] ; sudarytoja Gražina Drąsutienė ; [recenzentai: Vytautas Basys, Zita Aušrelė Kučinskienė]. – 2-asis papild. ir patais. leid. – Vilnius : Vaistų žinios, 2010. – 800 p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 777-787 (247 pavad.). – Dalyk. r-klė: p. 789794. – ISBN 978-9955-884-33-0 225. Tėvams apie vaikui skiriamus vaistus / Algimantas Raugalė. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. – 320 p. : iliustr. – Nereceptinių vaistų, medicininių produktų ir maisto papildų bei ligų ir būklių r-klės: p. 311-318. – ISBN 978-9955-33-595-5 **** 226. Atvirai apie vaikų sveikatos problemas : [pasakoja Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Algimantas Raugalė / užrašė] Kazimieras Valius. – Portr. // Gydytojų žinios. – ISSN 1648-1569. – 2010, balandžio 30, p. 10. 227. Azalidai pediatrijoje / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 8 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2010, Nr. 1, p. 9-12. 228. Dar kartą apie gripo gydymą / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2010, Nr. 1, p. 43-46. 229. Kai pediatrija virsta medicinos podukra : [pokalbis su Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Vaikų ligų klinikos vadovu prof. Algimantu Raugale / užrašė] Aistė Stankevičienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2010, gegužės 11, p. 18. 230. Kosulio gydymas bendrojoje praktikoje : [pokalbis su Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Vaikų ligų klinikos vadovu prof. habil. dr. Algimantu Raugale] / kalbėjosi Danguolė Andrijauskaitė // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2010, Nr. 1, p. 50, 53. 231. Kosulio sezoną pasitinkame su efektyviais vaistais / Algimantas Raugalė // Gydymo menas. – ISSN 1392-527X. – 2010, Nr. 6/7, p. 36. 232. Kosulio sezoną pasitinkame veiksmingais vaistais / Algimantas Raugalė. – Bibliogr.: 9 37


pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2010, Nr. 8, p. 62. 233. "Laimingas, kad koviausi už pediatriją" : [pokalbis su pediatru prof. habil. dr. Algimantu Raugale] / kalbino Solveiga Potapovienė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2010, gruodžio 23-29 (Nr.51), p. 3. 234. Omega-3 ir Omega-6 riebalų rūgščių reikšmė pediatrijoje / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 21 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2010, Nr. 4, p. 24-26, 28-29. 235. Pirmajam originaliam vaikų ligų vadovėliui Lietuvoje - 200 metų / Algimantas Raugalė, Barbara Petrunina. – Iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2010, Nr. 4, p. 49. Minimas pirmojo originalaus vaikų ligų vadovėlio Lietuvoje autorius Jokūbas Šimkevičius. 236. Prof. Algimantas Raugalė: reformatoriams vaikai nerūpi : [pokalbis] / kalbėjosi Eugenija Kostinienė. – Iliustr. // Lietuvos medicinos kronika. – ISSN 1648-2956. – 2010, gegužės 12, p. 5. 237. Vaiką išgelbėti nesutrukdė net įstrigęs ministerijos liftas / Algimantas Raugalė. – Portr. – Rubrika: Iš mano praktikos // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2010, gruodžio 30 - 2011 sausio 5 (Nr.52), p. 14. 238. Vaikų infekcinio endokardito profilaktika / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2010, Nr. 2, p. 28-32. 239. Vaikų kosulį veikiantys vaistai / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2010, Nr. 3, p. 26-28. 240. Vaikų skiepams abejonės nekliudo : [pasisakymai / užrašė] Aistė Stankevičienė. – Iliustr. – Aut.: Jolanta Dieninienė, Giedra Levinienė, Algimantas Raugalė, Algimantas Vingras, Simonas Stankūnas // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2010, gegužės 25, p. 18. 241. Vaikų ūminio tonzilofaringito gydymas / Algimantas Raugalė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 15 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2010, Nr. 2, p. 6-9. 2011 242. Antibakterinės terapijos principai klinikinėje praktikoje / Algimantas Raugalė. – Santr. angl.. – Bibliogr.: 16 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2011, Nr. 4 / 5, p. 40-49. 243. Dar kartą apie vitaminą D ir žuvų taukus / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2011, Nr. 4/5, p. 8, 10-14. 244. Leipuvienė, Audra. Ar reikia didinti vitamino D dozę žiemą? : [į pateiktą klausimą atsako vaikų gydytoja Audra Leipuvienė, prof. Algimantas Raugalė ir vaikų gydytoja neurologė Rūta Maciulevičienė]. – Iliustr. // Tavo vaikas. – ISSN 1392-6519. – 2011, Nr. 2, p. 28-29. 245. Vaistai ir nėštumas / Algimantas Raugalė. – Pav. – Bibliogr.: 18 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2011, Nr. 2, p. 8-19. 38


Po sėkmingos žūklės.

39


2012 246. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams / [Algimantas Raugalė, Odeta Kinčinienė, Žana Bumbulienė, Valentina Daugėlavičienė, Nijolė Drazdienė, Sigitas Dumčius, Regina Ėmužytė, Jurgita Grikinienė, Augustina Jankauskienė, Robertas Kemežys, Gražina Kleinotienė, Rita Lukoševičiūtė, Irena Narkevičiūtė, Rolanda Nemanienė, Violeta Panavienė, Rūta Praninskienė, Violeta Radžiūnienė, Aivaras Radžiūnas, Lina Ragelienė, Odilija Rudzevičienė, Vilma Rutkauskaitė, Elena Sučilienė, Sigita Stankevičienė, Indrė Tamulienė, Sonata Šaulytė-Trakymienė, Vida Uleckienė, Vaidotas Urbonas, Vytautas Usonis, Ramunė Vankevičienė, Virginija Žilinskaitė ; recenzentai: Rimantas Kėvalas, Vytautas Kasiulevičius]. – 1-oji laida. – Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2012. – 527, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lap. kt. pusėje. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-9955-9562-1-1 **** 247. Baltkojytė, Audronė. Geležies trūkumas nebetemdo motinystės laukimo / Audronė Baltkojytė ; [su Vilniaus universiteto profesoriaus-emerito, habilituoto daktaro Algimanto Raugalės ir Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovės prof. Rūtos Nadišauskienės komentarais]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2012, vasario 9-16 (Nr. 6), p. 17. 248. Faringotonzilitas / [A. Raugalė]. – Pav. // Pediatrijos praktikos vadovas: leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. – Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2012. – P. 30-32. 249. Karščiavimas / [A. Raugalė] // Pediatrijos praktikos vadovas. : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. – Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2012. – P. 27-29. 250. Nauji duomenys apie vitaminų D ir K svarbą / Algimantas Raugalė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 19 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2012, Nr. 3, p. 6, 8-13. 251. Rachitas / A. Raugalė. – Pav. // Pediatrijos praktikos vadovas: leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. – Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2012. – P. 23-27. 2013 252. A. Raugalė: "Daryčiau lygiai tą patį…" : [pokalbis su profesoriumi A. Raugale] / kalbėjosi Ieva Kašauskaitė. – Portr. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2013, Nr. 5, p. 4-6, 8. 253. Diferencijuotas virusinių peršalimo ligų ir gripo gydymas / Algimantas Raugalė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2013, Nr. 5, p. 19-22. 254. Lietuvos pediatrijos istorija / Algimantas Raugalė. – Pav.. – Santr. angl.. – Bibliogr.: 5 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2013, Nr. 4, p. 15-22. 255. Žuvusius kolegas prisimenant / Algimantas Raugalė. – Iliustr. – Santr. angl. // Pediatrija. – 40


ISSN 1648-4630. – 2013, Nr. 4, p. 23-25. Rašoma apie prieš 40 metų, 1973 m. gruodžio 16 d., lėktuvo katastrofoje žuvusius 4 iškiliausius Lietuvos pediatrus - Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros vedėją prof. L. Steponaitienę, tos pačios katedros docentus P. Baublį ir R. Lučinską bei Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiąją pediatrę O. Surplienę. 2015 256. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams / [mokslinis garbės redaktorius Algimantas Raugalė]; [vyriausiasis redaktorius Vytautas Usonis] ; [redaktorė sudarytoja Odeta Kinčinienė]. – 2-oji laida. – Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2015. – 750, [1] p. : iliustr. – Aut.: Žana Bumbulienė, Loreta Cimbalistienė, Rimantė Čerkauskienė, Valentina Daugėlavičienė, Nijolė Drazdienė, Sigitas Dumčius, Regina Ėmužytė, Jurgita Grikinienė, Augustina Jankauskienė, Robertas Kemežys, Odeta Kinčinienė, Gražina Kleinotienė, Sigita Lesinskienė, Rasa Martinkienė, Laima Mikulėnaitė, Irena Narkevičiūtė, Rolanda Nemanienė, Violeta Panavienė, Rūta Praninskienė, Aivaras Radžiūnas, Violeta Radžiūnienė, Lina Ragelienė, Algimantas Raugalė, Odilija Rudzevičienė, Skirmantė Rusonienė, Vilma Rutkauskaitė, Jurgita Songailienė, Sigita Stankevičienė, Elena Sučilienė, Indrė Šaferienė, Sonata Šaulytė-Trakymienė, Indrė Tamulienė, Vaidotas Urbonas, Vytautas Usonis, Ramunė Vankevičienė, Virginija Žilinskaitė. – Bibliogr.: p. 743750 (245 pavad.). – ISBN 978-9955-9742-5-3

41


Redaktorius 257-258. Medicinos enciklopedija / redkol.: V. Grabauskas (pirm.), A. Baubinienė ... S, Pavilonis ... A. Raugalė ...[et al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1991-1993. - 2 t. : iliustr.. ISBN 5-89950-006-9 T. 1 : A - M. - 1991. - 543 p. : iliustr.. T. 2 : M - Ž. - 1993. - 543 p. : iliustr.. 259. Pediatrija : ketvirtinis žurnalas vaikų gydytojams / Lietuvos vaikų kardiologų draugija, Vilniaus pediatrų draugija ; redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Algimantas Raugalė … [et al.]. - Nr. 1 (2002, gegužė)-Nr. 8 (2003, lapkritis); 2004, Nr. 1(9) (vasaris)-. - Vilnius : Gamta, 2002-. Bibliogr. str. gale. - ISSN 1648-4630 2002-

Disertacijų mokslinis vadovas 260. Zakaraitė, J. Vaistai ir nėštumas / J. Zakaraitė, A. Strumila ; darbo vadovas: prof. A. Raugalė // Profesoriaus Salezijaus Pavilonio 80 metų sukakties paminėjimo medžiaga, 1999 m. balandžio 30 d. - gegužės 7 d. - Vilnius : UAB "Meralas", 1999. - P. 100. 261. Čobotas, Viktoras. Оценка функционального состояния левого желудочка и левого предсердия у здоровых детей и при некоторых врожденных пороках сердца с помощью компьютерного анализа эхокардиограмм : 14.00.09 - педиатрия : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Викторас Медардович Чоботас ; [научный руководитель: А.А. Раугале ; оппоненты: О.К. Гринкявичене, С.-М. С. Каткявичене]. Вильнюс, 1984. - 19 р. - Aut. darbų sąrašas: p. 19

Doktorantūros komiteto narys 262. Bendinskaitė, Rūta. Comparative characteristic of methods used to prepare enamel for caries prevention with dental sealants = Emalio paruošimo metodų ėduonies profilaktikai silantais lyginamoji charakteristika : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, stomatology (08B) / Rūta Bendinskaitė ; Kaunas Medical University ; [doctoral committee: Irena Balčiūnienė, Algimantas Raugalė, Ričardas Kubilius, Pajauta Paipalienė, Simona Milčiuvienė] ; [opponents: Jonas Žekonis, Rasa Manelienė]. - Kaunas : [KMU], 2002. - 28 p. - Santr. angl. - Kiti leidimai: Emalio paruošimo metodų ėduonies profilaktikai silantais lyginamoji charakteristika [Rankraštis]. - Aut. darbų sąrašas: p. 28 (11 pavad.). 263. Bernatonienė, Jolanta (1970-). Netipinė vaikų šlapimo organų ligų etiologija : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos m., medicina (07B), pediatrija (B660) / Jolanta Bernatonienė ; Vilniaus universitetas ; [doktorantūros komitetas: Petras Kaltenis, Algimantas Raugalė, Irena Narkevičiūtė, Vytautas Bačiulis, Marius Domeika] ; [oponentai: Vytautas Usonis, Birutė Pundzienė]. 42


Vilnius : [VU], 2002. - 39 p. : iliustr. - Santr. angl. - Kiti leidimai: Netipinė vaikų šlapimo organų ligų etiologija [Rankraštis]. - Aut. darbų sąrašas: p. 38 (6 pavad.). 264. Bėrontienė, Rima. Vaikų skydliaukės struktūriniai ir funkciniai pokyčiai jodo trūkumo sąlygomis [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Rima Bėrontienė ; Kauno medicinos universitetas ; [doktorantūros komitetas: Vygantas Šidlauskas, Danutė Teresė Lašienė, Algimantas Raugalė, Juozas Danilevičius]. - Kaunas : [KMU], 2002. - 113 lap. : iliustr. - Kiti leidimai: Vaikų skydliaukės struktūriniai ir funkciniai pokyčiai jodo trūkumo sąlygomis - Darbas atliktas Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos institute 1999-2001 m. - Tekstas vienoje lap. pusėje. - Aut. darbų sąrašas: lap. 91 (13 pavad.). - Literatūros sąrašas: lap. 92-111 (269 pavad.). 265. Cimbalistienė, Loreta. The evaluation of dependence of phenotypical polymorphism and the outcome of treatment on genotype in phenylketonuria : abstract of a doctoral thesis : medical sciences: medicine (5A) / Loreta Cimbalistienė ; Vilnius University ; [chairperson: Algimantas Raugalė ; committee for the presentation of the thesis: Vytautas Basys, Nella Kačergienė ; official opponents: Algimantas Sinkus, Rūta Ušinskienė]. - Vilnius, 1996. - 22 p. : lent. - Kiti leidimai: Fenilketonurijos fenotipinio polimorfizmo ir gydymo efektyvumo priklausomybės nuo genotipo įvertinimas. - Aut. darbų sąrašas: p. 20-22. 266. Dranenkienė, Alicija.-Danguolė. Įgimtos širdies ydos suaugusiųjų amžiuje [Rankraštis] : diagnostikos ir gydymo ypatumai : habilitacinis darbas : biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Alicija-Danguolė Dranenkienė ; Vilniaus universitetas ; [habilitacijos komitetas: Aleksandras Laucevičius, Nijolė Dalia Bakšienė, Juozas Blužas, Algimantas Raugalė, Vytautas Sirvydis, Giedrius Uždavinys, Petras Zabiela]. - Vilnius : [VU], 2002. - 128 lap. : iliustr. 267. Drižienė, Žaneta. Sveikų, arterine hipertenzija sergančių ir hipertenzijos rizikos grupių paauglių magnio ekskrecijos šlapime pokyčiai : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Žaneta Drižienė ; Vilniaus universitetas ; [doktorantūros komitetas: Donatas Stakišaitis, Algimantas Raugalė, Vytautas Basys, Algis Bertulis, Žilvinas Padaiga ; oponentai: Petras Kaltenis, Jurgis Bojarskas]. - Vilnius : [VU], 2003. - 36 p. : diagr., lent. - Santr. angl. - Aut. darbų sąrašas: p. 32. 268. Indrėjaitytė, Ieva Laimutė (1936-2014). Cistinė fibrozė : (ilgametė cistinės fibrozės diagnostikos ir gydymo patirtis Lietuvoje, aktualijos bei perspektyvos) : daktaro disertacijos (monografijos) santrauka : biomedicinos mokslai: medicina (07B), pediatrija (660B) / Ieva Laimutė Indrėjaitytė ; Vilniaus universitetas. - Vilnius : [VU], 1999. - 47 p.. - Santr. angl.. - Aut. darbų sąrašas: p. 36-37 (8 pavad.). 269. Leonavičiūtė-Klimantavičienė, Miglė (1969-). Ikimokyklinio amžiaus vaikų išorinio kvėpavimo funkcija : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina 07B, pediatrija B660 / Miglė Leonavičiūtė-Klimantavičienė ; Vilniaus universitetas ; [doktorantūros komitetas: Arūnas Valiulis, Algimantas Raugalė, Jonas Sadauskas, Ramunė Urbonavičienė ; oponentai: Petras Kaltenis, Jurgis Bojarskas]. - Vilnius : [VU], 2003. - 38, [1] p. : iliustr.. - Santr. angl.. - Aut. darbų sąrašas: p. 37 (4 pavad.). 270. Lesinskienė, Sigita (1968-). Vilniaus miesto vaikų autizmas [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, medicina 07B, psichiatrija B650 / Sigita Lesinskienė ; Vilniaus 43


universitetas ; [doktorantūros komitetas: pirmininkas Dainius Pūras, nariai: Nijolė Dalia Bakšienė, Algimantas Raugalė, Algirdas Dembinskas, Eugenijus Laurinaitis]. - Vilnius, 2000. - 124 lap. : iliustr., diagr. - Kiti leidimai: Vilniaus miesto vaikų autizmas - Darbas atliktas 1996-2000 metais Vilniaus universitete. - Tekstas vienoje lap. pusėje. - Literatūros sąrašas: lap. 101-110 (248 pavad.). - Mokslinės publikacijos ir pranešimai: lap. 100. 271. Mečėjus, Gediminas (1967-). Gimdos arterijos kraujotaka esant didelei vaisiaus intrauterininio augimo sulėtėjimo rizikai : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina (07 B), akušerija-ginekologija (570 B) / Gediminas Mečėjus ; Vilniaus universitetas ; [doktorantūros komitetas: pirmininkas ir darbo vadovas: Gražina Stanislava Drąsutienė, nariai: Vida Marija Čigriejienė, Aleksandras Venckauskas, Jonas Ališauskas, Algimantas Raugalė ; oponentai: Jonas Valantinas, Valdemaras Kruminis]. - Vilnius : [VU], 2002. - 39, [1] p. : iliustr. - Santr. angl. Bibliogr.: p. 37-39 (44 pavad.). - Aut. darbų sąrašas: p. 39-40 (15 pavad.) 272. Petrulytė, Jovita (1970-). Patologinės raidos vaikų maitinimo sutrikimų diagnostika : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina 07B / Jovita Petrulytė ; Vilniaus universitetas. - Vilnius : Eugrimas, 2001. - 39, [1] p. : iliustr.. - Kiti leidimai: Patologinės raidos vaikų maitinimo sutrikimų diagnostika [Rankraštis]. - Santr. angl.. - Aut. darbų sąrašas: p. 40 (4 pavad.). 273. Ribakovienė, Virginija. Mėginusių žudytis mergaičių {13-17 metų} psichosocialiniai ypatumai : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina 07B / Virginija Ribakovienė ; Vilniaus universitetas ; [doktorantūros komitetas: Dainius Pūras, Algirdas Dembinskas, Danutė Gailienė, Antanas Goštautas, Algimantas Raugalė ; oponentai: Rasa Bieliauskaitė, Robertas Bunevičius]. - Vilnius : [VU], 2002. - 31 p. : diagr.. - Santr. angl. 274. Skurvydienė, Iveta. Paveldėjimo ir išskirtinių tyrimų duomenų diagnostinė ir prognostinė reikšmė Lietuvos vaikų, sergančių cistine fibroze, sveikatai : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Iveta Skurvydienė ; Vilniaus universitetas. - Vilnius : [VU], 2000. - 32 p.. - Santr. angl.. - Aut. darbų sąrašas: p. 23-24 (12 pavad.). 275. Sudikienė, Rita. Ross'o operacija. Artimi ir atokūs rezultatai [Rankraštis] : daktaro disertacija, biomedicinos mokslai, medicina (07) / Rita Sudikienė ; Vilniaus universitetas ; [doktorantūros komitetas: Vytautas Sirvydis, Algimantas Marcinkevičius, Algimantas Raugalė, Rimantas Putelis, Virginija Grabauskienė]. - Vilnius : [VU], 1999. - 79 lap. : iliustr. - Aprašyta iš virš. Bibliogr.: lap. 68 - 79. 276. Vankevičienė, Ramunė. Vaisiaus širdies ultragarsiniai parametrai normoje ir patologijos metu [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, medicina 07B, pediatrija (B660) / Ramunė Vankevičienė ; Vilniaus universitetas ; [doktorantūros komitetas: Vytautas Basys, NijolėDalia Bakšienė, Nijolė Drazdienė, Vaidutis Kučinskas, Algimantas Raugalė]. - Vilnius : [VU], 2002. 100 lap. : diagr. - Kiti leidimai: Vaisiaus širdies ultragarsiniai parametrai normoje ir patologijos metu. Tekstas vienoje lap. pusėje. - Literatūros sąrašas: lap. 70-84 (197 pavad.). - Aut. darbų sąrašas: lap. 6869 (10 pavad.). 277. Žilinskaitė, Virginija. Management algorithms for the prehepatic portal hypertension in children = Pagalbos algoritmai vaikams, sergantiems prehepatine portine hipertencija : abstract of doctoral thesis : biomedical sciences, medicine, pediatrics (B660) / Virginija Žilinskaitė ; Vilnius 44


University ; [doctor studies committee: chairman Algimantas Raugalė, members: Vytautas Triponis, Algimantas Irnius, Jurgis Bojarskas, Vytautas Bačiulis ; opponents: Vytautas Usonis, Vidmantas Barauskas]. - Vilnius, 2000. - 25 p. : iliustr. - Santr. liet.

Oponentas 278. Bagdzevičius, Robertas. Differential diagnostics of constipation in childhood and selection for surgical treatment = Vaikų vidurių užkietėjimų diferencinė diagnostika ir atranka operaciniam gydymui : summary of doctoral dissertation : medical sciences, medicine (5A) / Robertas Bagdzevičius ; Kaunas Medical Academy ; [the committee of doctoral studies: Večislovas Urmonas, Vytautas Zykas, Benjaminas Siaurusaitis, Sigitas Rinkevičius, Vytautas Vaičekauskas ; opponents: Algimantas Raugalė, Žilvinas Saladžinskas]. - Kaunas, 1997. - 41 p. - Santr. liet. - Kiti leidimai: Vaikų vidurių užkietėjimų diferencinė diagnostika ir atranka chirurginiam gydymui [Rankraštis]. - Aut. darbų sąrašas: p. 35-38.. 279. Šileikienė, Ona. Объективизация оценки пареза кишечника у детей и применение дроперидола в комплексном его лечении : 14.00.09 - педиатрия : 14.00.35 - детская хирургия : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Шилейкене Она Казимеро ; [научный руководитель: П. Шимулис ; научный консультант: И. Градаускас ; оппоненты: В. Урмонас, А. Раугале]. - Вильнюс, 1990. - 22 р. - Aut. darbų sąrašas: p. 21-22. 280. Zakarevičienė, Jolita (1964-). The influence of women's iron stores and anaemia in pregnancy on the newborn's status = Nėščiųjų geležies atsargų ir anemijos įtaka naujagimio būklei : summary of the doctoral dissertation : biomedical sciences, medicine 07B (obstetrics, gynecology B570) / Jolita Zakarevičienė ; Vilnius University ; [the doctoral committee: Gražina Stanislava Drąsutienė, Aleksandras Venckauskas, Zita Kučinskienė, Vacys Sadauskas, Jonas Balsys ; opponents: Algimantas Raugalė, Vida Marija Čigriejienė]. - Vilnius : [VU], 1998. - 20 p. : lent. - Virš. antr. Santr. liet. - Kiti leidimai: Nėščiųjų geležies atsargų ir anemijos įtaka naujagimio būklei [Rankraštis]. Aut. darbų sąrašas: p. 21 (5 pavad.).

Recenzentas 281. Akušerijos ir ginekologijos praktikos vadovas / Vilniaus universitetas ; [sudarytojai Gražina Drąsutienė ir Aleksandras Venckauskas ; recenzavo Algimantas Raugalė]. - Vilnius : VU leidykla, 2003. - 508, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 501-508 (120 pavad.). - ISBN 9986-19-573-X (įr.) 282. Distalinės žarnos obstrukcijos sindromas (DŽOS), sergant cistine fibroze: priežastys, klinika, gydymas / I.L. Indrėjaitytė, N. Tilindienė, A. Beržanskis ; recenzavo: prof. habil. dr. A. Raugalė, asist. R. Obcarskienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 11 pavad. // Respublikinės konferencijos, skirtos Jono Misiūros 80-osioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga, Vilnius, 1997 m. gruodžio 12 d. - Vilnius : VU l-kla, 1997. - P. 155-159.

45


283. I. Minkevičienės straipsnio "Vaikų ausų, nosies, gerklės infekcija" : recenzija. - Parašas: A. Raugalė // Pediatrija. - ISSN 1648-4630. - 2005, Nr. 3, p. 72. 284. Neišnešiotų naujagimių hiperbilirubinemijos priežastys, profilaktika ir gydymas : metodinės rekomendacijos / LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija … [et al.] ; parengė V. Drejerienė ; [recenzentai: J. Kunigėlienė, A. Raugalė]. – Vilnius : VVU, 1987. – 21 p. : iliustr. – Santr. rus. 285. Sultamicilinas - naujos infekcinių ligų gydymo galimybės : pasaulio pediatrų patirtis, gydant peroraline sultamicilino suspensija / parengė Odeta Kinčinienė ; recenzavo A. Raugalė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 21 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2005, Nr. 3, p. 12-17. 286. Ūmios bakterinės žarnyno infekcijos ir ilgalaikės jų pasekmės / I. Narkevičiūtė, S. Petraitienė, A. Pažemeckienė ; recenzavo A. Raugalė, A. Laiškonis. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 21 pavad. // Sveikatos mokslai. - ISSN 1392-6373. - 2002, Nr.3, p. 30-33. 287. Vaikų bronchinės astmos diagnostika ir gydymas : Lietuvos pediatrų, šeimos gydytojų, vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojų, alergologų ir vaikų pulmonologų sutarimas / Vilniaus universitetas … [et al.] ; redaktorius A. Valiulis; rengėjai: J. Bojarskas, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Kudzytė; recenzentai: A. Raugalė, P. Kaltenis, L. Valius. - Vilnius : Atkula, 2001. - 40 p.. Bibliogr.: p. 39. - ISBN 9955-505-01-2 (klaidingas) 288. Vaikų bronchų astmos diagnostika ir gydymas / parengė J. Bojarskas, R. Dubakienė, Ė. Ėmužytė, J. Kudzytė, A. Valiulis ; recenzentai A. Raugalė, P. Kaltenis, L. Valius - Lent. - Bibliogr.: 16 pavad. // Vaikų pulmonologija ir alergologija. - ISSN 1392-5261. - 2001, t. 4, Nr. 4, p. 1609-1633. 289. Vaikų bronchų astmos diagnostika ir gydymas / parengė J. Bojarskas, R. Dubakienė, Ė. Ėmužytė, J. Kudzytė, A. Valiulis ; recenzentai A. Raugalė, P. Kaltenis, L. Valius - Lent. // Gydymo menas . – 2001, Nr. 13, p. 12-18. 290. Vaikų grįžtamojo pilvo skausmo (GPS) sindromas: diagnostinė reikšmė ir gydymo problemos / A. Beržanskis, N. Tilindienė, D. Barauskienė, I.L. Indrėjaitytė, L. Janilionienė, V. Uleckienė ; recenzavo: prof. habil. dr. A. Raugalė, doc. dr. J. Sadauskas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 5 pavad. // Respublikinės konferencijos, skirtos Jono Misiūros 80-osioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga, Vilnius, 1997 m. gruodžio 12 d. - Vilnius : VU l-kla, 1997. - P. 160-163. 291. Vaikų kvėpavimo organų ligos : mokymo knyga studentams ir rezidentams / Kauno medicinos universitetas. Vaikų ligų klinika ; paruošė Jurgis Bojarskas ; [recenzavo: Algimantas Raugalė, Jolanta Kudzytė]. - Vilnius : UAB "Versus Novus", 2003. – D. 1. – 88 p.: iliustr..

46


Literatūra apie prof. Algimantą Raugalę 292. Aidelytė, Marta. Vilniaus universiteto ligoninė - naujas junginys / Marta Aidelytė // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2002, rugpjūčio 12, p. 23. Minimi SA ministras K. R. Dobrovolskis, VU rektoriaus p. e. akad. Benediktas Juodka, VU MF prodekanas prof. Algimantas Raugalė ir Vilniaus miesto savivaldybės sk. ved. Ina Čebotariova. 293. Algimantas Raugalė : [habilituoto biomedicinos mokslų daktaro, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros profesoriaus biografinė apybraiža] // Lietuvos medicina : pažanga ir asmenybės. - Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. - P. 406-407. 294. Andriušis, Aurimas. Gairės naujiems darbams / Aurimas Andriušis // Gydytojų žinios. ISSN 1648-1569. - 2003, balandžio 25, p. 9. Minimi prof. Z. A. Kučinskienė, akademikas B. Juodka, prof. A. Raugalė. 295. Andriušis, Aurimas. Kai kalbama skirtingomis kalbomis / Aurimas Andriušis // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. - 2002, vasario 15, p. 2. Apie VU Medicinos fakulteto dekano doc. Dainiaus Pūro nušalinimo nuo užimamų pareigų klausimą; minimi medikai A. Laucevičius, A. Irnius, A. Dembinskas, R. Nargėla, J. Ivaškevičius, V. Budrys, R. Janilionis, A. Raugalė, ... [et al.]. 296. Apie Vilniaus medicinos draugijos išskirtinį posėdį / parengė D. Triponienė // Medicinos teorija ir praktika. - ISSN 1392-1312. - 2002, Nr. 1, p. 71. Minimi prof. Jozefas Frankas, prof. Salezijus Pavilonis, prof. Algimantas Raugalė, gyd. Narimantas Markevičius, akad. Algimantas Marcinkevičius, prof. Vytautas Sirvydis, prof. Irena Balčiūnienė, prof. Vytautas Triponis, prof. Vytautas Usonis, med. dr. Stasė Mičelytė, Gražina Galkutė, Bendrosios chirurgijos klinikos vadovas dr. Juozas Stanaitis.. 297. Atidarytas Unesco remiamas regioninis bioetikos informacijos centras. - Parašas: Aurimas Andriušis // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. - 2004, lapkričio 26, p. 9. Apie Regioninio bioetikos informacijos centro prie VU Medicinos fakulteto atidarymą; minimi VU prorektorius Algimantas Raugalė, SA ministras Juozas Olekas, VU MF dekanė Zita Aušrelė Kučinskienė bei Lietuvos bioetikos komiteto pirm. Eugenijus Gefenas. 298. Barauskaitė Raminta. Gydytojams – apie istoriją ir naujoves medicinoje: [apie Vilniaus medicinos draugijos narių susirinkimą, skirtą XIX amžiaus gydytojo, VU MF prof. Jozefo Franko knygos „Atsiminimai apie Vilnių“ pristatymui; minimas prof. Algimantas Raugalė] // Lietuvos sveikata. – 2002, sausio 10-16(Nr. 2), p. 25. 299. Čėsnienė, Loreta. Į ligoninės vadovus - garsūs medikai / Loreta Čėsnienė // Respublika. ISSN 1392-5873. - 2002, rugpjūčio 5, p. 2. Pateikiamos Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos klinikos vad. R. V. Nargėlos, Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos sk. ved. Prano Šerpyčio ir Kardiologijos klinikos dir. prof. Aleksandro Laucevičiaus nuomonės; minimi SA viceministras Vidmantas Žilinskas, prof. Algimantas Raugalė, SA ministras K. R. Dobrovolskis, KMUK vad. prof. Juozas Pundzius ir VU ligoninės "Santariškių klinikos" vad. Antanas Vinkus. 300. Edelšteinas, Samuelis. Gydymas vitamino D preparatais : [pasakoja prof. Samuelis

47


Edelšteinas] / parengė Jonas Kastys. - Portr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2005, spalio 2026 (Nr. 42), p. 19. Minimas prof. Algimantas Raugalė. 301. Elekšis Juozas. Audringos diskusijos dėl detalizuotų paslaugų:[ apie posėdį įvykusį Seimo sveikatos reikalų komitete; mintimis dalijasi medikai: V. Radavičius, J. Olekas, J. Pundzius, V. Vinickienė, S. Gendvilis, L. Labanauskas, A. Raugalė, A. Matulas, S. Janonis]. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – 2001, sausio 31, p. 1, 4. 302. Elekšis, Juozas. Antrinio lygio įstaigas – savivaldybėms?: [pateikiamos LR Seimo sveikatos reikalų komiteto pir. K. Kuzmicko, LR Seimo narių chirurgų E. Klumbio, J. Oleko, prof. A. Raugalės nuomonės]. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – 2001, gegužės 11, p. 5. 303. Elekšis, Juozas. Nauja Lietuvos pediatrijos patriarcho knyga / Juozas Elekšis. - Portr., iliustr. // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. - 2008, gruodžio29, p. 10. Apie prof. Algimanto Raugalės knygą „Klinikinė pediatrijos farmakologija ir farmakoterapija“; minimas sveikatos apsaugos eksministras Rimvydas Turčinskas ir prof. Telesforas Šiurkus. 304. Elekšis, Juozas. Santariškių medicinos įstaigų asociacija subrandino grandiozinį planą / Juozas Elekšis. - Iliustr. // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. - 2006, birželio 24, p. 1-2. Minimi prof. Algimantas Raugalė, prof. Aleksandras Laucevičius, l.e.p. sveikatos apsaugos ministras Žilvinas Padaiga. 305. Elekšis, Juozas. Sveikatos programa - pusiaukelėje, o didžiausi darbai dar prieš akis / Juozas Elekšis. - Iliustr. // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. - 2004, birželio 14, p. 1, 3. Minimi sveikatos apsaugos ministras J. Olekas, prof. A. Raugalė. 306. Fakultetas tarp girnų: [posėdis, VU Medicinos fakultetas; pasisakymai; minimi medikai Vytautas Sirvydis, Giedrius Uždavinys, Algimantas Raugalė / užrašė] Jonas Kastys. – Aut. : Gintautas Česnys, Benediktas Juodka, Rolandas Pavilionis, Juozas Galdikas. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 1998, sausio 15-21 (Nr. 2), p. 3. 307. Infekcinės ligos ir kiti aktualūs klausimai bendrosios praktikos gydytojo darbe / parengė Dalia Rokaitė // Gydytojo žurnalas. - ISSN 1648-9284. - 2006, Nr. 3, p. 58-60. Pateikiamos prof. Algimanto Raugalės, prof. Arvydo Ambrozaičio ir doc. Eugenijaus Broslavskio konferencijoje skaitytų pranešimų ištraukos. 308. Ionovienė, Aušrinė. Vilniaus centro poliklinikoje - trečios įkurtuvės / Aušrinė Ionovienė // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2002, lapkričio 14-20 (Nr. 46), p. 8. Pateikiamos sveikatos apsaugos ministro K. R. Dobrovolskio, VU prorektoriaus prof. Algimanto Raugalės nuomonės. 309. Jakimavičienė, Valentina. Pediatrija, ne tik profesija, bet ir misija / Valentina Jakimavičienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - ISSN 1822-1637. - 2013, lapkričio 30, p. 10. Rašoma apie tai, kad Vilniaus miesto klinikinė ligoninė šiomis dienomis mini savo 55 metų sukaktį. Ši svarbi sukaktis paminėta lapkričio 7 d. vykusioje mokslinėje konferencijoje (str. minimi prof. Algimantas Raugalė, pediatrai doc. Petras Baublys, Raimondas Lučinskas, prof. Liudmila Steponaitienė, Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos vyr. pediatrė Ona Surplienė, prof. Vytautas Usonis, doc. dr. Odeta Kinčinienė, gydytojas akušeris ginekologas Egidijus Jakiūnas). 48


310. Jis buvo mano vienintelis mokytojas : [pasakoja žymus Lietuvos pediatras, profesorius emeritas Algimantas Raugalė / užrašė] Kazimieras Valius. - Portr. // Gydytojų žinios. - ISSN 16481569. - 2012, kovo 16, p. 10-11. Profesorius Algimantas Raugalė pasakoja apie studijų metus, apie savo mokytoją docentą Petrą Baublį, svarsto apie Lietuvos pediatrijos padėtį šiandien. 311. Jomantaitė, Sandra. Dėmesys blogėjančiai vaikų sveikatai / Sandra Jomantaitė // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2004, lapkričio 11-17 (Nr. 45), p. 7. Minimi prof. Algimantas Raugalė, SAM sekretorius Romualdas Sabaliauskas, Šiaulių visuomenės sveikatos centro dir. Krizentas Kameneckas, Šiaulių sveikatos ugdymo centro vyriaus. gyd. Asta Damkuvienė. 312. Jonušaitė, Lina. Gydytojos gyvenimas - tarp vaikų ligų ir šypsenų : sostinės Centro poliklinikos pacientai, visą savaitę dalyvavę akcijoje "Mano vaiko gydytojas" geriausia vaikų gydytoja išrinko Ritą Judzentavičienę / Lina Jonušaitė ; [pateikiamos VU prorektoriaus prof. Algimanto Raugalės ir vaikų gydytojos R. Judzentavičienės nuomonės]. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2004, spalio 25, p. 24. 313. Kaip naujai gimusi. - Iliustr. // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. - 2010, lapkričio 30, p. 12. Apie šventinį Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Akušerijos ir ginekologijos bei Vaikų ligų klinikų rekonstruoto pastato pristatymą; pateikiamos Vilniaus miesto universitetinės ligoninės direktoriaus Rimanto Keblo, Akušerijos ir ginekologijos klinikos ved. prof. Gražinos Drąsutienės, Vaikų ligų klinikos vadovo prof. Algimanto Raugalės nuomonės; minimi iškilmėse kalbėję Seimo pirmininkė I. Degutienė, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A. Matulas, parlamentarė V. M. Čigriejienė, sveikatos apsaugos viceministrė N. Ribokienė. 314. Kalibatas, Julius. Šeimos medicina - vis dar besiformuojanti institucija : [pokalbis su prof. Juliumi Kalibatu; minimi VU Vaikų ligų klinikos vadovas Algimantas Raugalė, prof. Aleksandras Laucevičius, prof. Leonas Valius, prof. Rūta Dubakienė, doc. Eduardas Razgauskas] / kalbėjosi Aušrinė Ionovienė - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2002, vasario 21-27 (Nr.8), p. 7. 315. Kaltenis Petras. Habilituotas daktaras Algimantas Raugalė švenčia garbingą jubiliejų / Petras Kaltenis // Universitas Vilnensis. - 2005, gegužė (Nr. 4), p. 5. 316. Kastys, Jonas. Odontologų dovanos vaikų sveikatos metams : [ Lietuvos odontologų konferencija, skirta vaikų dantų ligų profilaktikos ir gydymo aktualijoms, įvykusi Vilniuje] / Jonas Kastys. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2004, kovo 25-31 (Nr. 12), p. 10. Minimi prof. Irena Balčiūnienė, VU prorektorius, Vaikų ligų klinikos vad. prof. Algimantas Raugalė, med. dr. R. Bendinskaitė, vaikų odontologė R. Račienė, burnos chirurgė J. Rimkuvienė, gyd. R. Pletkus, gyd. D. Ivanauskaitė, gyd. V. Brukienė, gyd. V. Griciūnienė, gyd. A. Rimkevičius ir SA ministras Juozas Olekas. 317. Kastys, Jonas. Onkologijos institute daugėja galimybių išgydyti vėžį / Jonas Kastys, Arvydas Ovsenka. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2007, kovo 28-balandžio 4 (Nr. 13), p. 8-9. Pateikiama prof. Konstantino Povilo Valucko nuomonė; minimi sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas, prof. Algimantas Raugalė, prof. Zita Kučinskienė, prezidento patarėjas sveikatos politikos reikalais Jonas Kairys, med. m. dr. Renatas Tikuišis. 318. Kybartaitė, Dangė. Kas rūpinasi mūsų vaikų sveikata? / Dangė Kybartaitė. - Iliustr. // 49


Sveikas žmogus. - ISSN 1392-3587. - 2010, Nr. 7/8, p. 6-7. Pateikiama prof. Algimanto Raugalės nuomonė. 319. Kodėl statūs sveikatos mokslų laiptai?: [diskusija prie apskrito stalo apie aukštąjį mokslą ir sveikatos reformą, cituojamos G. Česnio, D. Kalibatienės, A. Raugalės mintys dėl gydytojų rengimo] // Lietuvos sveikata. – 1996, sausio 11-17. 320. Konferencijoje prisimins žuvusius kolegas : [pateikiama VU Vaikų ligų klinikos vadovo prof. Algimanto Raugalės nuomonė]. - Iliustr. // Sostinė. - 2003, gruodžio 17, p. 6. 321. Korsakienė Reda. Bronchinė astma: gyventi sergant: [Pirmoji tarptautinė vaikų bronchinės astmos konferencijos mokykla, Vilnius; minimi habil.. dr. Arūnas Valiulis, prof. Algimantas Raugalė, doc. Eduardas Razgauskas] // Lietuvos sveikata. – 1996, balandžio 18-24 (Nr. 16), p. 3. 322. Korsakienė Reda. Kai medikams klaidos nedovanojamos: [mintimis dalijasi prof. Algimantas Raugalė, Vilniaus krašto vyriausioji pediatrė Janina Sokolovskienė, Greitosios pagalbos gydytojas Valerijus Gorbanovas, Vaikų ligų klinikos direktorius Rimantas Keblas] // Lietuvos sveikata. – 1996, gegužės 9-15 (Nr. 18), p. 1, 3. 323. Kuizinaitė Milda. Kristoforai įteikti garsenybėms, pinigai – jauniems talantams: [medicinos srityje daugiausia nusipelnė A. Raugalė]. – Portr. // Lietuvos rytas. – 1999, gruodžio 29, priedas „Sostinė“, p. 2. 324. Kuzminskaitė, Irena. Bendradarbiauja KMU ir VU rezidentai pediatrai / Irena Kuzminskaitė. - Iliustr. // Ave vita. - ISSN 1648-620X. - 2007, gegužės18, p. 1. Minimi prof. V. Usonis, doc. R. Kėvalas, prof. A. Raugalė. 325. Liepa Benediktas. Naudinga žinoti, patogu naudoti: [apie prof. Algimanto Raugalės knygą „Pediatrijos vaistų žinynas“] // Lietuvos sveikata. – 1998, lapkričio 19-25 (Nr. 46), p. 17. 326. Ligoninės švenčia garbingus jubiliejus / parengė Diana Šležienė. - Iliustr. // Lietuvos medicinos kronika. - ISSN 1648-2956. - 2008, lapkričio 19, p. 3. Pateikiama Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės direktoriaus Juozo Skirmanto Paukščio nuomonė; minimi Vilniaus miesto universitetinės ligoninės medikai ginekologas doc. V. Baronas, vaikų ligų prof. L. Steponaitienė, prof. A. Raugalė, chirurgas prof. P. Norkūnas, vidaus ligų prof. L. Laucevičius, bendrosios chirurgijos prof. A. Marcinkevičius, kraujagyslių chirurgas prof. V. Triponis, prof. J. Kalibatas. 327. Lukšienė, Virginija. Pediatras turi dirbti pirmame lygyje / Virginija Lukšienė. - Iliustr. // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. - 2009, rugpjūčio 10, p. 18-19. Pateikiamos prof. A. Raugalės ir doc. R. Kėvalo nuomonės. 328. Machova, Evelina. Ar šeimos gydytojai pajėgūs pasirūpinti vaikų sveikata?: [į pateiktus klausimus atsako Vilniaus universiteto profesorius emeritas Algimantas Raugalė]. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2012, balandžio 19-25 (Nr. 16), p. 3. 329. Medicina - be politikavimo : [pateikiamos Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų ligoninės dir. Arvydo Šilio, VCUL Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos sk. ved. Zdislavo 50


Skvarciano, kardiochirurgo P. Šerpyčio nuomonės]. - Iliustr. // Ekstra. - ISSN 1392-348X. - 2003, Nr. 43, p. 46-47. Minimi prof. A. Raugalė, neurochirurgas Egidijus Klumbys, Vilniaus kraujo centro dir. Vytautas Šaduikis. 330. Metai nešykštėjo jubiliejų : [pokalbis su VU Vaikų ligų klinikos vadovu Algimantu Raugale]. - Iliustr. // Gydytojo žurnalas. - ISSN 1648-9284. - 2004, Nr. 10, p. 32-33. 331. Neišduokime pediatrijos: [pokalbis su prof. A. Raugale] / kalbėjosi Daiva Stonytė. – Iliustr. // Pacientas. – 2000, Nr. 1, p. 28-30. 332. Organizavo simpoziumą: [apie simpoziumą „Ūmių kvėpavimo takų infekcijų diagnostikos ir gydymo ypatumai“, Vilnius, 2000; minimi E. Sakalauskas, L. Valius, A. Raugalė, A. Juzėnienė] // Lietuvos sveikata. – 2000, sausio 12-18 (Nr. 2), p. 19. 333. Pagerbtas vaikų chirurgijos pradininkas. - Portr. // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. 2008, vasario 29, p. 11. Apie prof. Jono Gradausko 85-mečio paminėjimą; pateikiama prof. Algimanto Raugalės nuomonė; minimi sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas, Vilniaus universitetinės Vaikų ligoninės dir. Juozas Raistenskis ir dir. pavad. Olga Zimanaitė. 334. Pagerbti nusipelnę šalies medikai ir buvę sveikatos apsaugos ministrai. - Iliustr. // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. - 2008, birželio 30, p. 1, 2. Vilniuje savo veiklos 90-metį minėjo Sveikatos apsaugos ministerija. Iškilmių metu buvo apdovanoti nusipelnę gydytojai: Klaudija Bobianskienė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Liutauras Labanauskas, Algimantas Raugalė, Romualdas Vytautas Sveikata. 335. Pautienius, Aurimas. Studentų ir profesorių diskusija / Aurimas Pautienius - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2002, vasario 12, p. 4. Minimi medikai A. Aidietis, Z. Kučinskienė, J. Ivaškevičius, A. Laucevičius, G. Drąsutienė, VU 5 kurso studentas A. Drobnys, 7 kurso studentas M. Kasteckas, Lietuvos jaunųjų gydytojų sąjungos valdybos narys R. Adomaitis, prof. A. Raugalė, prof. D. Kalibatienė. 336. Pečiūraitė Aušra. Patvirtintas Lietuvos bioetikos komitetas: minimi bioetikos komiteto nariai: Gintautas Česnys, Vaidutis Kučinskas, Algimantas Raugalė, Dainius Pūras, Danutė Gailienė, Andrius Narbekovas] // Respublika. – 2000, rugpjūčio 21, priedas „Būkime sveiki“, p. 27. 337. Pediatrija : [minimi Vytautas Basys, Jonas Gradauskas, Ona Grinkevičienė, Nela Kačergienė, Petras Kaltenis, Melonija Gabrielė Kiauleikienė-Bielinytė, Elena Puodžiūnienė, Marija Ramanauskaitė, Algimantas Raugalė, Liudmila Steponaitienė, Pranas Šimulis, Vanda Tumėnienė, Vytautas Usonis, p. 291 - 292] // Historia medicinae: compendium / Kārlis Ēriks Arons.. - Riga : Paula Stradina Medicinas vestures muzejs, 1998. - P. 281 - 292. 338. Petras Baublys. - Iliustr. - Bibliogr.: 8 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. - Vilnius : Lietuvos gydytojų sąjunga, 2012. - P. 29-30. Apie daktarą, docentą Petrą Baublį (str. minimi doc. Raimondas Lučinskas, medicinos mokslų dr. Liudmila Steponaitienė, prof. Algimantas Raugalė). 339. Pirmą kartą lietuviškai apie vaikus: [apie išleistą knygą „Vaikų ligos“; minimas VU Vaikų ligų klinikos vadovas Algimantas Raugalė] // Lietuvos sveikata. – 2000, lapkričio 1-7 (Nr. 44), p. 11. 51


340. Pirmoji pokario ligoninė - dabar didžiausia. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - ISSN 1822-1637. - 2008, balandžio 8, p. 18. Minimi Vilniaus universitetinės ligoninės vadovai Stasys Trepšys, Vytautas Banevičius, Romanas Rimkevičius, Rimantas Keblas, profesoriai A. Pronckus, L. Laucevičius, Ch. Kibarskis, A. Marcinkevičius, A. Dirsė, V. Triponis, A. Raugalė, docentai A. Gradauskas, N. Drazdienė, med. m. dr. S. Mičelytė. 341. Potapovienė, Solveiga. Turto mainai - viltis gydymo įstaigoms / Solveiga Potapovienė ; [su prof. Algimanto Raugalės, krašto apsaugos ministro Juozo Oleko ir prof. Vytauto Usonio komentarais]. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2008, kovo 27-balandžio 2 (Nr.13), p. 5. 342. Prof. Algimantas Raugalė : VU MF Vaikų ligų klinikos vadovas : [pasakojimas] / parengė Viktorija Andrulionytė. - Portr. // Gydymo menas. - ISSN 1392-527X. - 2004, Nr. 7, p. 101. 343. Pūras, Dainius. Dekanas, kuris… "nemokėjo" gyventi : [.pokalbis su doc. Dainiumi Pūru; minimas prof. A. Raugalė.] / kalbėjosi Jonas Kastys - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. 2002, vasario. 21-27 (Nr.8), p. 5-6. 344. Pūras, Dainius. Medikų elitas įveikė dekaną reformatorių: [[pokalbis su VU MF eksdekanu gyd. psichiatru D. Pūru; pateikiamos profesorių Vytauto Basio, Gintauto Česnio, Aleksandro Laucevičiaus bei akad. Benedikto Juodkos nuomonės; minimi medikai Vytautas Sirvydis, Algimantas Irnius, Algimantas Raugalė, Kęstutis Vitkus, Vytautas Triponis, Remigijus Nargėla]. / kalbėjosi Aušrinė Šėmienė. - Iliustr // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2002, vasario 11, p. 24. 345. Pūras, Dainius. Naujasis dekanas D. Pūras sieks, kad gydytojai suvoktų , jog jie ne dievai: [pokalbis su VU Medicinos fakulteto dekanu D. Pūru / kalbėjosi A. Šėmienė; minimi Algimantas Raugalė, Zita Kučinskienė, Romas Kašinskas, Gintautas Česnys]. – Portr. // Respublika. – 2000, sausio 10, p. 28. 346. Rapolevičiūtė Audronė. Norime būti sveiki: [apie konferenciją „Bendrosios praktikos gydytojas ir pediatras sveikatos apaugos reformos kontekste“; apibūdinami gyd. V. Basio, J. Kalibato, L. Valiaus, V. Bačiulio, A. Raugalės, D. Jankauskienės pasisakymai]. – Iliustr., lent. // Lietuvos sveikata. – 1998, liepos 9-15 (Nr. 27), p. 8-9. 347. Raugalė Algimantas: [habilituotas daktaras, profesorius]. // Kas yra kas Lietuvoje. Medicina. - Kaunas : Neolitas, [2007]. - P. 312. 348. Raugalė Algimantas: [habilituotas daktaras, profesorius] // Kas yra kas Lietuvoje 97/98. – Kaunas: Neolitas, 1998. - P. 560. 349. Raugalė Algimantas: [habilituotas daktaras, profesorius]. - Portr. // Kas yra kas Lietuvoje 2002. - Kaunas: Neolitas, 2002. - P. 552 - 553. 350. Raugalė Algimantas: [habilituotas daktaras, profesorius] // Kas yra kas Lietuvoje 2004. – Kaunas: Neolitas, 2004. - P. 818.

52


351. Raugalė Algimantas: [habilituotas daktaras, profesorius] // Kas yra kas Lietuvoje 2006. – Kaunas: Neolitas, 2006. - P. 882. 352. Raugalė Algimantas: [habilituotas daktaras, profesorius]. - Portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos valstybės metraštis 1990-2010. - Kaunas : Leidybos studija, 2013. - P. 768. 353. Raugalė Algimantas: [habilituotas daktaras, profesorius]. - Portr. // Lietuvos medicina: pažanga ir asmenybės. - Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. - P. 110. 354. Raugalė Algimantas: [habilituotas daktaras, profesorius]. - Portr. // Mūsų gydytojai: žinynas. - Vilnius : Lietuvos gydytojų s-ga, 1998. - P. 226-227. 355. Raugalė Algimantas: [habilituotas daktaras, profesorius].. - Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2011. – [T.] 19, p. 602. 356. Raugalė Algimantas: [habilituotas daktaras, profesorius].. - Portr. // Žmonių sveikatai pašvęsti gyvenimai: Vilniaus universiteto 1963 m. gydytojų laidos keturiasdešimtmečiui / sudarytojai: Dalia Triponienė, Gintautas Česnys. - Vilnius : UAB "Gamta", 2003. - P. 123. 357. Savaitės veidai // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2002, liepos 11-17 (Nr. 28), p. 3. Minimi Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės dir. Leonardas Streikus, VU ligoninės tarybos pirmininkas Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Algimantas Raugalė. 358. Siaubą pediatrams kelia paskubomis rengiami šeimos gydytojai: [pateikiamos VU Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos vadovo A. Raugalės bei SAM vyr. pediatro V. Bačiulio mintys]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1997, spalio 24, p. 9. 359. Spaudos konferencijoje: Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės direktorius Alvydas Šilys, VU Vaikų ligoninės l. e. direktoriaus pareigas Kazimieras Binkis, Lietuvos medicinos bibliotekos direktorė Salvinija Kocienė, VU prorektorius universiteto ligoninėms ir klinikoms prof. Algimantas Raugalė, VU ligoninės Santariškių klinikų generalinis direktorius prof. Aleksandras Laucevičius, VU Onkologijos instituto direktorius prof. Konstantinas P. Valuckas, Valstybinio patologijos centro direktorius med. dr. Arvydas Laurinavičius : [nuotrauka] // Onkologo puslapiai: Vilniaus universiteto Onkologijos instituto laikraštis. - ISSN 1822-3885. - 2006, birželis/liepa (Nr. 12), p. 1. 360. Specialybių draugijose : Lietuvos vaikų kardiologų draugija : draugijos pirmininkas Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikos vadovas profesorius Algimantas Raugalė. - Portr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2005, sausio 20-26 (Nr. 3), p. 7. 361. Srėbalienė Audrė. Dėl sveikatos reformos gali tekti keisti konstituciją: [mintimis dalijasi Vilniaus m. medikai Antanas Vinkus, Algimantas Raugalė, Juozas Pundzius, Liutauras Labanauskas, Audrius Klišonis, Haroldas Baubinas] // Lietuvos aidas. – 2001, sausio 29, p. 12. 362. Srėbalienė, Audrė. "Gydytojų lėktuvo" katastrofa / Audrė Srėbalienė - Iliustr. // Ekstra. ISSN 1392-348X. - 2002, Nr. 36, p. 21-25. Pateikiamos prof. Algimanto Raugalės, gyd. Česlavos Kleizienės, prof. Onos Skučaitės-Grinkevičienės, VU Santariškių klinikų Anesteziologijos ir 53


reanimacijos klinikos vedėjo Alio Baublio nuomonės. 363. Srėbalienė Audrė. Sostinės ligoninėse – vėl pertvarkymo skersvėjai: [mintimis dalijasi sveikatos apsaugos viceministras Vytautas Radavičius, VU Antakalnio ligoninės direktorius Adolfas Berūkštis, .VU Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Algimantas Raugalė, Vilniaus m. savivaldybės Sveikatos skyriaus vedėja Ina Čebatotariova]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2001, sausio 11, p. 10. 364. Srėbalienė, Audrė. Tinklininkai / Audrė Srėbalienė ; [su gyd. Zdislavo Skvarciano ir gyd. Valentino Mačiulio komentarais]. - Iliustr. // Ekstra. - ISSN 1392-348X. - 2004, Nr. 48, p. 52-54. Minimi gyd. Kostas Navakauskas, prof. Konstantinas Valuckas, gyd. toksikologas Raimundas Purvaneckas, Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretorius Vidmantas Žilinskas, chirurgas Vytas Jovaišas, chirurgas Darius Jauniškis, prof. Algimantas Raugalė, provizorius Vidas Navickas. 365. Srėbalienė Audrė. Vaikų ligų klinikose atidaromas naujas kabinetas: [Apie Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikose naujai atidarytą endoskopijos kabinetą mintimis dalijasi prof. A. Raugalė]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1999, vasario 26, p. 3. 366. Srėbalienė, Audrė. Vaikų reabilitacija: geidžiamiausias pamestinukas : vienintelė vis dar atvirai kvotuojama medicinos sritis / Audrė Srėbalienė ; [su Nacionalinės vaikų sveikatinimo asociacijos prezidentės Elenos Urbonienės komentaru]. - Iliustr. // Ekstra. - ISSN 1392-348X. - 2005, Nr. 28, p. 45-47. Minimi prof. Algimantas Raugalė, sveikatos apsaugos ministras Žilvinas Padaiga, doc. Arvydas Laurinavičius. 367. Stakišaitis, Donatas. Padėti pacientams sutrukdė telefono skambutis : [pokalbis su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų skyriaus vedėju habil. dr. Donatu Stakišaičiu] / kalbėjosi Jonas Kastys ; [su Etinių farmacijos kompanijų asociacijos dir. Gintauto Barcio ir prof. Algimanto Raugalės komentarais]. - Portr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. 2007, birželio 28 - liepos 4 (Nr.26), p. 10. 368. Sveikatos programos įgyvendinimas pusiaukelėje: vaikų ir jaunimo sveikata / [pateikiama prof. Algimanto Raugalės nuomonė]. - Iliustr., lent.. - Bibliogr.: 15 pavad. // Slauga. Mokslas ir praktika. - ISSN 1648-0570. - 2004, Nr. 6, p. 3-5. 369. Talačkaitė, Alina. Diskusijos apie bioetiką - naujame centre / Alina Talačkaitė // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2004, rugsėjo 16-22 (Nr. 37), p. 7. Minimas prof. Algimantas Raugalė. 370. III Lietuvos nacionalinis astmos kongresas // Gydytojo žurnalas. - ISSN 1648-9284. 2005, Nr. 8, p. 18. Minimi prof. Arūnas Valiulis, doc. Remigijus Nargėla, prof. Rima Staugas, prof. Algimantas Raugalė. 371. 1997 m. Lietuvoje atnaujintos Hipokrato priesaikos signatarai // Sveikatos mokslai. - ISSN 1392-6373. - T. 17, Nr. 2 (2007), p. 816-857. Apie Kazį Ambrozaitį, Egidijų Barkauską, Aldoną Bartusevičienę, Vytautą Basį, Juozą Blužą, Povilą Čibirą, Gintautą Česnį, ... Algimantą Raugalę, ...[et al.]. 372. Valatka, Rimvydas. Medikų klano globėjai - politikai / Rimvydas Valatka // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2002, vasario 11, p. 4. Minimi D. Pūras, A. Laucevičius, V. Sirvydis, A. 54


Irnius, K. Vitkus, V. Kučinskas, J. Ivaškevičius, A. Raugalė, A. Vinkus, K. R. Dobrovolskis. 373. Valentas Algirdas. Šešiolikmečius gydys pediatrai: [ mintimis dalijasi medikai Nijolė Misiūnienė, Vytautas Ūsonis, Algimantas Raugalė, Haroldas Baubinas]. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2000, gegužės 10-16 (Nr. 19), p. 8. 374. Valentas, Algirdas. Ateities garantas… garbės žodis : [pateikiamos sveikatos apsaugos ministro Juozo Oleko, VU prorektoriaus prof. Algimanto Raugalės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų gen. dir. prof. Aleksandro Laucevičiaus bei Lietuvos gydytojų sąjungos vicepirmininkės Nijolės Vandos Raguckienės nuomonės apie Vilniaus centro universitetinės ligoninės prijungimą prie VU ligoninės "Santariškių klinikos"] / Algirdas Valentas. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2003, spalio 23 - 29 (Nr. 42), p. 3. 375. Valentas, Algirdas. Gyvenimo knyga apie vaikų gydymą vaistais / Algirdas Valentas ; [su prof. Zitos Aušrelės Kučinskienės komentaru]. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2008, rugsėjo 11-17 (Nr.37), p. 8. Apie prof. Algimanto Raugalės išleistą monografiją "Klinikinė pediatrijos farmakologija ir farmakoterapija". 376. Valentas, Algirdas. Pelkė / Algirdas Valentas. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 16481437. - 2004, lapkričio 18-24 (Nr. 46), p. 3, 12. Apie Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) XII suvažiavimą; minimi prof. Algimantas Marcinkevičius, doc. Alis Baublys, prof. Algis Mickis, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aldona Čiočienė, prof. Vilius Grabauskas, oftalmologė Lilija Socevičienė, prof. Algimantas Raugalė, LGS prezidentas Liutauras Labanauskas, prof. Edvardas Varnauskas, Etinių farmacijos kompanijų atstovybių asociacijos dir. Gintautas Barcys, gyd. Dainius Budrys, LGS pirmininko pavad. Rimas Kesminas, prof. Ričardas Janilionis, gyd. Virginija Lukšienė, gyd. Jurga Stanislovaitienė, gyd. Jolanta Jakšienė, sveikatos apsaugos ministras Juozas Olekas, LR Seimo narys Žilvinas Padaiga, gyd. teisininkė VU doktorantė Daiva Brogienė. 377. Valentas, Algirdas. Reformatoriui sparnus pakirpo ištikimybė esamai tvarkai / Algirdas Valentas - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2002, vasario 7-13 (Nr. 6), p. 5. Apie VU Medicinos fakulteto dekano doc. Dainiaus Pūro atstatydinimą; minimi profesoriai Aleksandras Laucevičius, Algimantas Irnius, Vytautas Sirvydis, Gintautas Česnys, Vytautas Basys, doc. Remigijus Nargėla, Santariškių klinikų generalinis direktorius Antanas Vinkus, ministras Konstantinas Romualdas Dobrovolskis, prof. Algimantas Raugalė. 378. Valentas, Algirdas. Vilnius vejasi Kauną / Algirdas Valentas // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2002, spalio17-23 (Nr. 42), p. 5. Pateikiamos Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininko prof. Algimanto Raugalės, VU Medicinos fakulteto dekanės Zitos Aušrelės Kučinskienės, VU ligoninės Santariškių klinikų generalinio dir. prof. Aleksandro Laucevičiaus, Vilniaus miesto universitetinės ligoninės dir. Rimanto Keblo, SAM Valstybės sekretoriaus Vidmanto Žilinsko nuomonės. 379. Valius, Kazimieras. Ieškant tiesos teks nueiti mylią su svetimais batais / Kazimieras Valius. - Iliustr. // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. - 2010, birželio 16, p. 5-6. Apie Seimo Sveikatos reikalų komitete aptartą vaikų reabilitacijos problemą Lietuvoje; pateikiamos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininko A. Matulo, VLK atstovo A. Taminsko, "Saulutės" sanatorijos vadovo V. Špucio, LGS Kauno sk. pirmininkės V. Lukšienės nuomonės; minimas prof. A. Raugalė. 55


380. Valius, Kazimieras. Likę mūsų atmintyje / Kazimieras Valius. - Iliustr. // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. - 2013, lapkričio 30, p. 12. Straipsnyje rašoma apie prieš 40 metų lėktuvo katastrofoje žuvusius garsius Lietuvos pediatrus: Vilniaus universiteto docentus Petrą Baublį ir Raimondą Lučinską, Vilniaus universiteto Vaikų ligų katedros vedėją prof. Liudmilą Steponaitienę, Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiąją pediatrę Oną Surplienę, pateikiami prof. Algimanto Raugalės, doc. Alio Baublio atsiminimai (str. minimi prof. Vanda Mingailaitė-Tumėnienė, prof. O. Grinkevičienė). 381. Valius, Kazimieras. Naujo korpuso statyba nebe vizija / Kazimieras Valius. - Iliustr. // Gydytojų žinios. - ISSN 1648-1569. - 2008, balandžio 14, p. 5. Pateikiamos Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės vadovo Juozo Raistenskio, prof. Vytauto Usonio, prof. Algimanto Raugalės, sveikatos apsaugos ministro Rimvydo Turčinsko ir eksministro Juozo Oleko nuomonės. 382. Vilčių diena su nerimo atspaudu : [pateikiamos VU prorektoriaus prof. Algimanto Raugalės, VU MF dekanų prof. Zitos Kučinskienės, Balio Dainio, KMU prof. Viliaus Grabausko, KMU mokslo prorektorės Irenos Misevičienės bei KMU mokslo reikalų prorektoriaus prof. Žilvino Padaigos nuomonės apie mokslo metų pradžią] / parengė Rasa Prascevičienė, Audra Visockaitė. Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2003, rugsėjo 4-10 (Nr. 35), p. 19. 383. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas : nuo Renesanso laikų iki naujųjų technologijų epochos - tobulėjimo kryptimi. - Iliustr. // Lietuvos medicina. - Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. - P. 512-513. Apie Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto istoriją ir vystymosi kryptis, (str. minimi prof. Vladas Kuzma, prof. Vytautas Basys, prof. Rūta Dubakienė, prof. Zita Aušrelė Kučinskienė, prof. Aleksandras Laucevičius, prof. Giedrius Uždavinys, prof. Petras Kaltenis, prof. Melanija Kiauleikienė, prof. Algimantas Raugalė, prof. Pranas Šimulis, prof. Dalia Tamulevičiūtė, prof. Vaidutis Kučinskas). 384. Vilniaus universiteto profesorius-emeritas Algimantas Raugalė : [nuotrauka] // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2012, vasario 17-22 (Nr. 7), priedas "Metų vadovas' 2011", p. 4. 385. Vilniečiai kolegos doc. Irena Narkevičiūtė ir prof. habil. dr. Algimantas Raugalė : [nuotrauka] // Ekstra sveikata. - ISSN 1822-0770. - 2005, Nr. 9, p. 54. 386. Vyko konferencija // Bendruomenė: visuomenės sveikata : slauga : negalia : socialinė politika. - 2004, lapkričio 4-17 (Nr. 44), p. 6. Apie š. m. Šiauliuose įvykusią konferenciją Vaikų sveikatos metams paminėti; minimi prof. Algimantas Raugalė, SAM sekretorius Romualdas Sabaliauskas, Šiaulių VSC dir. Krizentas Kameneckas, Šiaulių TLK dir. Remigijus Mažeika. 387. Voronaja, Natalija. Vaikų kardiologų konferencijoje - ne tik apie širdies ligas / Natalija Voronaja. - Iliustr. // Pediatrija. - ISSN 1648-4630. - 2011, Nr. 3, p. 5-8. Apie konferenciją "Dažniausių vaikų širdies ir kitų organų ligų profilaktika ir gydymas pediatro ir šeimos gydytojo praktikoje", kurioje pranešimus skaitė prof. Algimantas Raugalė, prof. V. Usonis, doc. V. Urbonas, doc. dr. Virginija Žilinskaitė, doc. dr. Kęstutis Trainavičius, gyd. alergologė-imunologė doc. Regina Ėmužytė, dr. Raimondas Pliaukšta, prof. Dalia Bakšienė, dr. Odeta Kinčinienė, šeimos gyd. Skaidrė Paulauskienė. 388. Žalytė, Giedrė. Medikai norėtų daugiau dėmesio : [diskusija "Ar reikia Lietuvos medikams 56


išskirtinio dėmesio", įvykusi Vilniuje] / Giedrė Žalytė. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. - 2004, kovo 12-17 (Nr. 10), p. 5. Minimi Vilniaus gimdymo namų vyriaus. gyd. pavad. Kornelija Mačiulienė, VU MF Vaikų ligų klinikos ved. prof. Algimantas Raugalė, VUL SK Neurologijos centro dir. doc. Valmantas Budrys, SK bei Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės ortopedas traumatologas doc. Manvilius Kocius ir sveikatos apsaugos ministras Juozas Olekas. 389. Žemaitienė, Eglė. Raidos sutrikimai: rizikos veiksniai ir pagalba / Eglė Žemaitienė. Iliustr. // Ave vita. - ISSN 1648-620X. - 2011, balandžio 22, p. 3, 4. Apie konferenciją "Naujagimių ir kūdikių raidos sutrikimai: rizikos veiksniai ir pagalba", kurioje pranešimus skaitė VU Vaikų ligų klinikos prof. Algimantas Raugalė, LSMU Neurologijos klinikos prof. Milda Endzinienė, LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos doc. Vladas Gintautas, Strateginės komunikacijos centro vadovė Dalia Kutraitė, LSMU MA Neonatologijos klinikos gyd. dr. Jūratė Buinauskienė, Kauno klinikų filialo "Lopšelis" direktorė dr. Audronė Prasauskienė; minimi dr. Tomas Biržietis, prof. Rūta Nadišauskienė. 390. Žuvėdra, Tadas. Mažųjų urologija : [pateikiama Maskvos urologijos instituto dir. Anatolijaus Pugačiovo nuomonė, išsakyta mokslinėje konferencijoje "Vaikų urologinės sistemos anomalijos", įvykusios Vilniuje] / Tadas Žuvėdra. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - ISSN 1648-1437. 2003, birželio 26 - liepos 2 (Nr. 25), p. 3. Minimi VU Nefrologijos ir urologijos klinikos vadovas prof. Balys Dainys, šios klinikos doc. Henrikas Ramonas, VU Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Algimantas Raugalė ir Vilniaus "On Clinic" medicinos centro vyriausioji gydytoja Aušra Raškauskienė.

57


Asmenvardžių rodyklė Adomaitis R. apie jį 335 Aidelytė Marta 292 Aidietis A. apie jį 335 Ališauskas Jonas 179, 204, 224, 271 Ambrozaitienė B. 134 Ambrozaitis Arvydas 206, 307 Ambrozaitis Kazys apie jį 371 Andrijauskaitė Danguolė 156, 230 Andriulionytė Viktorija 159, 342 Andriušis Aurimas 206, 294, 295, 297 Andrulionis Gytis 206 Arlauskienė Audronė 179, 204, 206, 224 Arons Kārlis Ēriks 337 Augustinavičius J. 115

Bačiulis Vytautas 120, 135, 158, 168, 263, 277; apie jį 153, 346, 358 Bagdonas Alfredas 163, 164 Bagdzevičius Robertas 198, 278 Bakšienė Dalia Nijolė 158, 266, 270, 276, 387 Balčiūnienė Irena 123, 158, 179, 224, 262; apie ją 296, 316 Balsys Jonas 280 Baltkojytė Audronė 247 Banevičius Vytautas apie jį 340 Barauskaitė Raminta 124, 298 Barauskas Vidmantas 198, 277 Barauskienė D. 290 Barcys Gintautas 367; apie jį 376 Barkauskas Egidijus apie jį 371 Baronas V. apie jį 326 Bartusevičienė Aldona apie ją 371 Basys Vytautas 35, 66, 83, 88, 104, 135, 204, 224, 265, 267, 276, 344; apie jį 337, 346, 371, 377, 383 Baubinas Haroldas apie jį 361, 373 Baubinienė A. 257, 258 Baublys Alis 362, 380; apie jį 376 Baublys Petras 33; apie jį 134, 152, 223, 255, 309, 310, 338, 380 Bedalienė S. 48 Bendinskaitė Rūta 262; apie ją 316 Benušienė Eglė 179, 204, 224 Bernatonienė Jolanta 263 Bernotas Š. 198 Bėrontienė Rima 168, 264 Bertulis Algis 267 Berūkštis Adolfas 363 Beržanskis A. 282, 290 58


Bieliauskaitė Rasa 273 Bielinytė M. G. – žr. Kiauleikienė-Bielinytė Melonija Gabrielė Binkis Kazimieras apie jį 359 Biržietis Tomas apie jį 389 Bylaitė Matilda 206, 224 Blažienė Audra 206 Bliznikienė Z. 89 Blužas Juozas 266; apie jį 371 Bobianskienė Klaudija apie ją 334 Bojarskas Jurgis 104, 157, 158, 163, 164, 170, 180, 181, 185, 191, 197, 267, 269, 277, 287, 288, 289, 291 Breivienė G. 198 Brogienė Daiva apie ją 376 Broslavskis Eugenijus 307 Brukienė V. apie ją 316 Bubnaitienė V. 182 Budnikas V. 115 Budrys Dainius apie jį 376 Budrys Valmantas 179, 206, 224; apie jį 295, 388 Budvytienė G. 120 Buinauskienė Jūratė 389 Bujakas V. 134 Bumbulienė Žana 179, 204, 224, 246, 256 Bunevičius Robertas 273 Bush Andrew 185, 191

Cibulskienė G. 198 Cimbalistienė Loreta 135, 256, 265

Čebotariova Ina apie ją 292, 363 Čerkauskienė Rimantė 256 Česnienė Loreta 299 Česnys Gintautas 123, 204, 306, 344, 356; apie jį 319, 336, 345, 371, 377 Čibiras Povilas apie jį 371 Čigriejienė Vida Marija 204, 271, 280; apie ją 313 Čiočienė Aldona apie ją 376 Čobotas Medardas 115 Čobotas Viktoras 47, 55, 78, 81, 83, 90, 261

Dagys A. 198 Dainys Balys apie jį 382, 390 Damkuvienė Asta apie ją 311 Danila Edvardas 206 Danilevičius Juozas 264 Danilevičiūtė Vita 206 Daugėlavičienė Valentina 246, 256 59


Daugelavičius V. 198 Daunoravičius Ričardas 204 Degutienė Irena apie ją 313 Dembinskas Algirdas 179, 206, 224, 270, 273; apie jį 295 Dementavičienė Jūratė 206 Dičpinigaitis Petras 157, 180, 197 Dieninienė Jolanta 240 Dirsė A. apie jį 340 Dobrovolskienė R. 168 Dobrovolskis Konstantinas Romualdas 135; apie jį 292, 299, 308, 372, 377 Dolženka G. 133 Domeika Marius 263 Domža Bronius 179, 204, 224 Dranenkienė Alicija-Danguolė 266 Drąsutienė Gražina 179, 204, 206, 224, 271, 280, 281, 313; apie ją 335 Drąsutytė A. 48 Drazdienė Nijolė 83, 135, 179, 204, 206, 224, 246, 256, 276; apie ją 340 Drižienė Žaneta 267 Drobnys A. apie jį 335 Dubakienė Rūta 157, 170, 179, 224, 287, 288, 289; apie ją 314, 383 Dumčius Sigitas 163, 164, 169, 181, 185, 186, 191, 246, 256

Edelšteinas Samuelis 300 Elekšis Juozas 127, 301, 302, 303, 304, 305 Ėmužytė Regina 157, 170, 180, 182, 197, 246, 256, 287, 288, 289, 387 Endzinienė Milda 168, 389

Frankas Jozefas apie jį 152, 296, 298 Gaidelis P. 161, 172 Gailienė Danutė 273; apie ją 336 Galdikas Juozas 306 Galkutė Gražina 296 Galvydienė D. 198 Garalevičiūtė Kristina 201 Gecevičienė E. 124 Gefenas Eugenijus apie jį 297 Geležauskas D. 198 Gendvilis Stanislovas 115, 145, 301 Gerlė E. 134 Gintautas Vladas 389 Gorbanovas Valerijus 322 Goštautas Antanas 99, 273 Grabauskas Vilius 115, 123, 257, 258; apie jį 376, 382 Grabauskienė Virginija 275 Gradauskas A. apie jį 340 60


Gradauskas Jonas apie jį 333, 337 Griciūnienė V. apie ją 316 Gricius K. 198 Grikinienė Jurgita 246, 256 Grinkevičienė Ona apie ją 152, 337, 362, 380 Grinkevičiūtė D. 182 Gurskas P. 198 Gurskis V. 182 Gutauskas Algirdas 206

Indrėjaitytė Ieva Laimutė 83, 100, 135, 158, 169, 268, 282, 290 Ionovienė Aušrinė 140, 308, 314 Irnius Algimantas 206, 277; apie jį 295, 344, 372, 377 Ivanauskaitė D. apie ją 316 Ivaškevičius Juozas 206; apie jį 295, 335, 372

Jakimavičienė Valentina 129, 133, 309 Jakiūnas Egidijus apie jį 309 Jakšienė Jolanta apie ją 376 Jamontaitė Ieva 179, 224 Janilionienė L. 290 Janilionis Ričardas apie jį 295, 376 Jankauskaitė Š. 144 Jankauskienė Augustina 246, 256 Jankauskienė D. 133; apie ją 346 Janonis S. 301 Janulis K. 127 Januškevičius A. 161, 172 Janušonis V. 115 Jarašūnienė Rūta 206 Jasinskis Vaclovas apie jį 134, 152 Jatužienė Diana 204 Jauniškis Darius apie jį 364 Jočytė D. 99 Jomantaitė Sandra 311 Jonušaitė Lina 312 Jovaišas Vytas apie jį 364 Jučaitė A. 135 Judzentavičienė Rita apie ją 312 Juocevičius Alvydas 179, 224 Juodka Benediktas 306, 344; apie jį 292, 294 Juodkaitė Gražina 206 Juravičius B. 93 Jurgaitienė Lina 176 Jurgutis R. 86, 87 Juršėnas Romualdas 204 61


Juzėnienė A. apie ją 332

Kačergienė Nella 265; apie ją 337 Kadziauskienė K. 137, 138 Kairys Jonas apie jį 317 Kaladytė-Lokominienė Rūta 179, 224 Kalibatas Julius 120, 314; apie jį 326, 346 Kalibatienė Danutė 123, 157, 170, 179, 206, 224; apie ją 319, 335 Kaltenis Petras 33, 66, 83, 104, 168, 181, 185, 191, 263, 267, 269, 287, 288, 289, 315; apie jį 134, 153, 337, 383 Kameneckas Krizentas apie jį 311, 386 Kaminskienė A. 134 Karmanovas V. 91 Kasiulevičius Vytautas 157, 170, 180, 181, 191, 197, 206, 224, 246 Kasteckas M. apie jį 335 Kastys Jonas 104, 115, 116, 125, 148, 149, 151, 153, 155, 300, 306, 316, 317, 343, 367 Kašauskaitė Ieva 252 Kašinskas Romas 179, 224; apie jį 153, 345 Kaubrienė E. – žr. Mišeikytė-Kaubrienė Edita Keblas Rimantas 313, 322; apie jį 340, 378 Kemežys Robertas 168, 246, 256 Kesminas Rimas apie jį 376 Kėvalas Rimantas 176, 180, 181, 182, 185, 191, 197, 246, 327; apie jį 324 Kiauleikienė-Bielinytė Melonija Gabrielė apie ją 337, 383 Kibarskis A. 81 Kibarskis Ch. apie jį 340 Kilda A. 198 Kinčinienė Odeta 135, 158, 246, 256, 285, 387; apie ją 309 Kiverytė Silvija 206 Kybartaitė Dangė 318 Kleinotienė Gražina 246, 256 Kleizienė Česlava 362 Klimantavičienė M. – žr. Leonavičiūtė-Klimantavičienė Miglė Klimas Vytautas 204 Klišonis Audrius 145; apie jį 361 Klumbys Egidijus apie jį 329 Kocienė Salvinija apie ją 359 Kocius Manvilius 179, 206, 224; apie jį 388 Korppi Matti 191 Korsakienė Reda 321, 322 Kostinienė Eugenija 236 Kovienė G. 66, 83 Kriauza Vytautas 124 Krikštopaitytė Rita 14, 179, 204, 224 Kriukienė Vanda 186 Kruminis Valdemaras 271

62


Kubilius Ričardas 262 Kučinskas A. 88 Kučinskas Vaidutis 135, 179, 204, 206, 224, 276; apie jį 336, 372, 383 Kučinskienė Zita Aušrelė 206, 224, 280, 375; apie ją 294, 297, 317, 334, 335, 345, 378, 382, 383 Kudzytė Jolanta 157, 158, 163, 164, 170, 180, 197, 287, 288, 289, 291 Kuizinaitė Milda 323 Kumpienė Janina 145 Kundrotas T. 182 Kutraitė Dalia 389 Kuzma Vladas apie jį 383 Kuzmickas Kęstutis 145, 302 Kuzminskienė Irena 324 Kuzminskienė R. 48, 182

Labanauskas Liutauras 158, 301; apie jį 334, 361, 376 Laiškonis A. 286 Lašienė Danutė Teresė 264 Laucevičius Aleksandras 81, 266, 299, 344; apie jį 295, 304, 314, 335, 359, 372, 374, 377, 378, 383 Laucevičius L. apie jį 326, 340 Laurinaitis Eugenijus 206, 270 Laurinavičius Arvydas apie jį 359, 366 Leipuvienė Audra 244 Leonavičiūtė-Klimantavičienė Miglė 269 Lesinskas Eugenijus 206; apie jį 153 Lesinskienė Sigita 182, 256, 270 Levinienė Giedra 240 Liepa Benediktas 325 Lileikienė Loreta 106, 107, 142 Liubšys A. 91 Liuksemburg K. 93, 94 Liutkevičiūtė R. 198 Lyskoitienė V. 110 Lokominienė R. – žr. Kaladytė-Lokominienė Rūta Lučinskas Raimundas 33; apie jį 134, 223, 255, 309, 338, 380 Lukoševičiūtė Rita 220, 246 Lukšienė Virginija 327; apie ją 376, 379

Machova Evelina 328 Maciulevičienė Rūta 244 Mačiulienė Kornelija 179, 204, 224; apie ją 388 Mačiulis Valentinas 364 Maknavičius S. 198 Malakauskas Kęstutis 163, 164 Malcius D. 198 Malickaitė R. 182 Manelienė Rasmutė 179, 224, 262 63


Marcinkevičius Algimantas 275; apie jį 296, 326, 340, 376 Marčiukaitienė Irena Ona 179, 224 Marinovska H. apie ją 134 Markevičius Narimantas apie jį 296 Markūnaitė Inga 207, 214 Martinkienė Rasa 256 Martišienė A. 13 Matukevičius A. 168 Matulas Antanas. 301; apie jį 313, 379 Matulevičienė Aušra 206 Matulevičius J. 145 Matuzevičienė Reda 206 Matuzevičius Audrius 206 Mažeika Remigijus apie jį 386 Mečėjus Gediminas 179, 204, 224, 271 Michaelsen K. F. 137, 138 Mickevičius L. 123 Mickis Algis apie jį 376 Mičelytė Stasė 126; apie ją 296, 340 Mikulėnienė M. 66, 83 Milčiuvienė Simona 262 Mingailaitė V. – žr. Tumėnienė-Mingailaitė Vanda Misevičienė Valdonė 181, 185, 191, 197 Misiūnienė Nijolė 86, 87, 123, 373 Mišeikytė-Kaubrienė Edita 206 Mituzas H. 54 Mykolaitienė Ramunė apie ją 153 Montvila Z. 81

Nadišauskienė Rūta 247; apie ją 389 Narbekovas Andrius apie jį 336 Nargėla Remigijus 163, 164, 299; apie jį 295, 344, 370, 377 Narkevičiūtė Irena 181, 182, 185, 191, 246, 263, 286; apie ją 385 Naruševičiūtė I. 165 Navakauskas Kostas apie jį 364 Navickas Vidas apie jį 364 Nekrašas Visvaldas 145 Nemanienė Rolanda 246 Noreikienė Jurgita 211 Norkūnas P. apie jį 326 Norkus T. 86, 87 Norvaišas Genius 163, 164

Obcarskienė R. 282 Olekas Juozas 145, 158, 301, 302, 341; apie jį 297, 305, 316, 374, 376, 381, 388 Ostrauskas Rytas 206 64


Ovsenka Arvydas 317 Ožeraitienė Violeta 179, 224

Padaiga Žilvinas 267; apie jį 304, 366, 376, 382 Paipalienė Pajauta 262 Paliokienė G. 124 Panavienė Violeta 158, 246 Paukštys Juozas Skirmantas 326 Paulauskienė Skaidrė 206, 387 Pautienius Aurimas 335 Pavilionis Rolandas 306 Pavilonis Salezijus 257, 258; apie jį 296 Pažemeckienė A. 286 Pečiulienė Vytautė 206 Pečiūraitė Aušra 336 Petkevičius R. 124 Petraitienė S. 286 Petraitienė Vida 204 Petrulionienė Ž. 81 Petrulytė Jovita 272 Petrunina Barbara 235 Piličiauskienė Rima 206 Pletkus R. apie jį 316 Pliaukšta Raimundas 387 Porvaneckas Narūnas 206 Pošiūnas G. 198 Potapovienė Solveiga 171, 233, 341 Praninskienė Rūta 246 Prasauskienė Audronė 389 Prascevičienė Rasa 382 Preikša R. T. 168 Pronckus A. apie jį 340 Protopovienė D. 126 Puchovičienė D. 124 Pugačiovas Anatolijus 390 Pumputienė Vanda 150 Pundzienė Birutė 182, 263 Pundzius Juozas 145, 301; apie jį 299, 361 Puodžiūnienė Elena apie ją 337 Pūras Dainius 182, 270, 273, 343, 344, 345; apie jį 149, 295, 336, 372, 377 Pūrienė Alina 179, 224 Purvaneckas Raimundas apie jį 364 Putelis Rimantas 275

Raciūtė S. 134 Račienė R. apie ją 316 65


Račkauskienė Olga 179, 224 Radavičius Vytautas 145, 301, 363 Radikas J. 115 Radzevičius D. 198 Radžiūnas Aivaras 198, 246, 256 Radžiūnienė Violeta 197, 246, 256 Ragaišis V. 168 Ragelienė Lina 135, 165, 168, 198, 246, 256 Raguckienė Nijolė Vanda apie ją 374 Rainytė A. 83 Raistenskis Juozas apie jį 333, 381 Ramanauskaitė Marija 56; apie ją 337 Ramašauskaitė Diana 204 Ramonas Henrikas 206; apie jį 390 Rapolevičiūtė Audronė 184, 346 Raškauskienė Aušra apie ją 390 Razgauskas Eduardas 206; apie jį 314, 321 Ribakovienė Virginija 273 Ribokienė N. apie ją 313 Rimkevičius A. apie jį 316 Rimkevičius Romanas apie jį 340 Rimkuvienė J. apie ją 316 Rinkevičius Sigitas 198, 278 Rizgelienė Renata 179, 204, 224 Rokaitė Dalia 307 Rudaitis Vilius 204 Rudzevičienė Odilija 182, 197, 246, 256 Rudzikienė M. 83, 135, 158 Rusonienė Skirmantė 256 Rutkauskaitė Vilma 246, 256

Sabaliauskas Romualdas apie jį 311, 386 Sadauskas Jonas 66, 83, 135, 158, 269, 290 Sadauskas Vacys 280 Sakalauskas E. apie jį 332 Sakalauskas Raimundas 123, 163, 164 Saladžinskas Žilvinas 278 Saniukas K. 198 Sekonas A. 133 Siaurusaitis Benjaminas 198, 278 Silickienė Z. 55 Simanauskas Kazys 206 Sinkus Algimantas 265 Sirvydis Vytautas 179, 266, 275; apie jį 296, 306, 344, 372, 377 Skalskis R. 126 Skorupskas A. 126

66


Skučaitė-Grinkevičienė O. – žr. Grinkevičienė Ona Skurvydienė Iveta 100, 197, 274 Skvarcianas Zdislavas 329, 364 Sniadeckis Andrius apie jį 152 Socevičienė Lilija apie ją 376 Sokolovskienė Janina 322 Songailienė Jurgita 256 Srėbalienė Audrė 361, 362, 363, 364, 365, 366 Staigis R. 126 Stakauskienė A. 113 Stakišaitis Donatas 267, 367 Stanaitis Juozas 206; apie jį 296 Stanevičius Z. 93, 94 Stanislovaitienė Jurga apie ją 376 Stankevičienė Aistė 229, 240 Stankevičienė Sigita 246, 256 Stankūnas Simonas 240 Staugas Rima 157, 180, 197; apie ją 370 Steponaitienė Liudmila 33; apie ją 134, 152, 223, 255, 309, 326, 337, 338, 380 Steponėnienė Rima Vitalija 206 Stirbienė I. 182 Stonis J. 66, 91 Stonytė Daiva 331 Streikus Leonardas apie jį 357 Strimaitytė N. 14 Strumila A. 260 Strupas Kęstutis 179, 224 Stukas Rimantas 179, 206, 224 Subata Emilis 206 Sučilienė Elena 246, 256 Sudikienė Rita 275 Surplienė Ona apie ją 134, 223, 255, 309, 380 Svalbonas V. 87 Sveikata Romualdas Vytautas apie jį 334 Svetikienė V. 124 Šaduikis Vytautas apie jį 329 Šaferienė Indrė 256 Šaikus A. 198 Šatkauskas Bronislavas 163, 164 Šaulytė-Trakymienė Sonata 246, 256 Šėmienė Aušrinė 344, 345 Šermukšnis L. 119 Šerpytis Pranas 299, 329 Šidlauskas Vygantas 264 Šileikienė Ona 279 Šileikis P. 86, 87 67


Šilys Arvydas 329; apie jį 359 Šilkūnas Mindaugas 179, 204, 224 Šimkevičius Jokūbas apie jį 152, 235 Šimulis Pranas 33, 34, 42, 66, 83; apie jį 134, 152, 193, 337, 383 Šinkūnienė B. 198 Šipylaitė Jūratė 204, 206 Šiupšinskienė N. 158 Šiurkus Telesforas apie jį 303 Šlapkauskaitė D. 158 Šležienė Diana 326 Špucas V. apie jį 379 Šuliokienė N. 182 Šurkienė Genė 206

Talačkaitė Alina 369 Taminskas A. apie jį 379 Tamulevičiūtė Dalia apie ją 383 Tamulienė Indrė 246, 256 Tarasevičius E. 116 Thomson Anne 185, 191 Tikuišis Renatas apie jį 317 Tilindienė N. 66, 83, 135, 282, 290 Trainavičius Kęstutis 198, 387 Trakymienė S. – žr. Šaulytė-Trakymienė Sonata Trepšys Stasys apie jį 340 Trinkūnaitė J. 115 Triponienė Dalia 179, 224, 296, 356 Triponis Vytautas 179, 206, 224, 277; apie jį 296, 326, 340, 344 Tumankova G. 14 Tumėnienė-Mingailaitė Vanda apie ją 152, 337, 380 Turčinskas Rimvydas apie jį 303, 317, 333, 381 Tutkuvienė Janina 135, 179, 204, 206, 224

Uleckienė Vida 246, 290 Untulienė J. 69 Urbonaitė Milda 213 Urbonas Vaidotas 158, 246, 256; apie jį 387 Urbonavičienė Ramunė 135, 158, 269 Urbonienė Elena 366 Urmonas Večislovas 278 Usonienė Audronė 179, 224 Ūsonis Vytautas 120, 157, 170, 180, 181, 182, 185, 191, 206, 246, 256, 263, 277, 341, 373; apie jį 296, 309, 324, 337, 381, 387 Ūsonytė J. 33, 66, 83 Ušinskienė Rūta 265 Utkus Algirdas 135, 179, 224 68


Uždavinys Giedrius 266; apie jį 306, 383

Vaickutė R. 88 Vaičekauskas Vytautas 278 Vaičienė N. 168 Vaičiuvėnas V. 54 Vaidelienė Laimutė 158, 180, 197 Vainauskas P. 116 Vaitkus Alfredas 206 Valantinas Jonas 271 Valatka Rimvydas 372 Valavičius Arvydas 163, 164 Valentas Algirdas 139, 145, 373, 374, 375, 376, 377, 378 Valevičienė Nomeda 179, 224 Valiulis Arūnas 135, 157, 170, 180, 181, 185, 186, 191, 197, 269, 287, 287, 288, 289; apie jį 153, 321, 370 Valius Kazimieras 226, 310, 379, 380, 381 Valius Leonas 288, 289; apie jį 314, 332, 346 Valuckas Konstantinas Povilas 317; apie jį 359, 364 Vankevičienė Ramunė 148, 165, 246, 256, 276 Vansevičienė B. 86, 87 Varnauskas Edvardas apie jį 376 Vasiliauskas J. 158 Vasjanova Vilma 179, 224 Venalis Algirdas 179, 224 Vencius J. 198 Venckauskas Aleksandras 271, 280, 281 Verkauskas G. 198 Verkauskienė R. 168 Viburienė R. 126 Vingraitė J. 137, 138 Vingras Algimantas 66, 83, 135, 240 Vinickienė V. 301 Vinkus Antanas 145; apie jį 299, 361, 372, 377 Visockaitė Audra 382 Vitkauskienė Astra 163, 164 Vitkus Kęstutis apie jį 344, 372 Voronaja Natalija 387

Zabiela Petras 266 Zakaraitė J. 260 Zakarevičienė Jolita 179, 204, 224, 280 Zalepūga A. 47, 78 Zimanaitė Olga apie ją 333 Zimblienė Daiva 130, 131, 132 Zykas Vytautas 278 69


Žalytė Giedrė 388 Žekonis Jonas 262 Žemaitienė Eglė 389 Žemaitytė A. 14 Žilinskaitė Virginija 90, 91, 126, 135, 157, 158, 170, 180, 181, 182, 185, 191, 197, 198, 204, 246, 256, 277, 387 Žilinskas Vidmantas apie jį 299, 364, 378 Žiobakas Rolandas 179, 204, 224 Žygienė M. 14, 56, 134 Žuvėdra Tadas 390 Žvinklienė G. 126

Бараускене Д. 51, 80 Басис В. 36 Брейвис Г. 74 Бялогловис С. 76

Вайткуте Р. 75 Градаускас И. 279 Гринкявичене О.К. 261

Деруте А. 50 Драздене Н. 61, 63, 64, 71, 84 Драсутите А. 57, 59, 60

Жигене М. 27, 29, 40 Жилинскайте В. 79

Залепуга А. 57, 59, 60 Зиманайте О. 18, 26

Илюкевич Г. 65 Кальтянис П. 29 Каткявичене С.-М. С. 261 Кащеневская М. 75, 80 Кучинскас А. 75

Лауцявичюс А. 61, 84 Лучинскас Р. 16, 17 70


Матюкевич И. 79 Мисюра И. 84

Петруленене Ж. 72, 73, 84 Пиляцкас Е. 65 Поцене Л. 20, 29

Рагуотите Д. 50 Раманаускайте М. 51, 72 Розенталене С. 23

Силицкене З. 58, 73 Сирбилите Д. 76 Стариков В. 65 Старкус Г. 76 Степонайтене Л. 16, 24 Сурплене О. 25 Сызранова Л. 18, 26 Сяурусайтис Б. 74

Ужене В. 25 Урмонас В. 279 Усоните Я. 44

Чоботас В. 52, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 84 Шимулис П. 16, 24, 36, 40, 279 Шумила А. 76

71


Turinys

Profesorius emeritas, habilituotas daktaras Algimantas Raugalė

6

Algimanto Raugalės curriculum vitae Darbinės ir mokslinės veiklos aprašymas

8

Profesoriaus habilituoto daktaro Algimanto Raugalės mokslinis-metodinis darbas

9

Literatūros sąrašas

11

Redaktorius

42

Disertacijų mokslinis vadovas

42

Doktorantūros komiteto narys

42

Oponentas

45

Recenzentas

45

Literatūra apie prof. Algimantą Raugalę

47

Asmenvardžių rodyklė

58

72


73


Profesorius emeritas, habilituotas daktaras Algimantas Raugalė Bibliografijos rodyklė

Sudarė Ramutė Stankevičienė Nuotraukos iš asmeninio prof. A. Raugalės archyvo

ISSUU formatu paskelbta 2015 metais. Lietuvos medicinos biblioteka, Kaštonų g. 7, 01107 Vilnius

74


75


76