Page 1

uitgave 16 • april 2018 • beestenboel

Liefde van

Dieren

Kwiek


Gezellige beestenboel Velen groeien op met dieren. Dat begint al heel jong met bijvoorbeeld knuffeldieren, maar ook op latere leeftijd spelen dieren een belangrijke rol. Denk alleen al aan gezelschapsdieren ter voorkoming van eenzaamheid en de opkomst van woon- en zorgboerderijen.

2

In deze Kwiek spreken we dierenarts Jan Pol, die

De cliëntadviseur beantwoordt een vraag over het

wereldwijd furore maakt met zijn eigen tv-serie

houden van huisdieren in een woonzorgappartement.

The Incredible Dr. Pol. Alsook vrijwilligers Herman

En zorgprofessional Sandra de Goei vertelt over haar

Hannink en Jarno Koppelman, die de dieren op het

passie voor dieren. Kortom, deze editie leest weg als

terrein van één van onze woonzorglocaties verzorgen.

een gezellige beestenboel.


inhoudsopgave

App

04 The Incredible Dr. Pol 06 Het Verhaal van Livio 08 Eerbetoon aan het abnormale 10 Vraag het aan 11 Er op uit 12 Mijn dier

18

Dieren-quiz

08 14 LivioPlus 15 Herinnering Dieren voor arbeid en vermaak 16 Uniek 17 Vrijwilligers gezocht 18 Terugblik: Livio Vriendenstichtingen

20 Op safari bij DAC De Singel 21 Passie voor dieren 22 Kleurplaat 23 Puzzel 24 In de wijk

Redactie

Livio, afdeling Markt & Communicatie Heeft u suggesties voor onderwerpen? Laat het de redactie weten.

online

Raad de namen van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en geleedpotigen van over de hele wereld: zowel wilde dieren en huisdieren. De hele dierentuin! Kunt u ze allemaal raden? De app is gratis te gebruiken en beschikbaar voor Android en iOS.

App Mijn Dierenarts De app Mijn Dierenarts is handig voor eigenaars van honden, katten en andere kleine huisdieren. U vindt er praktische functionaliteiten om het leven van uw huisdieren te organiseren. Vraag de code aan uw dierenarts om de app op te starten en te personaliseren. De app is gratis te gebruiken en beschikbaar voor Android en iOS.

24 Contact redactie Postbus 448 7500 AK Enschede Tel: (053) 460 2132 kwiek@livio.nl

Coverfoto

App Legpuzzel Dieren Leuk voor jong en oud: digitaal een legpuzzel maken. De moeilijkheidsgraad kunt u zelf instellen. Er zijn legpuzzels van 9 tot 64 stukjes. Bij het spelen is geen internetverbinding nodig.

Chris Buck Kwiek verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, medewerkers, vrijwilligers, samenwerkingspartners en geïnteresseerden.

De app is gratis te gebruiken en beschikbaar voor Android en iOS. Kwiek • 3


beestenboel

The Incredible Dr. Pol Wereldberoemde dierenarts over waarom dieren ons beter maken Jan Harm Pol is een 75-jarige dierenarts van Nederlandse komaf die al enkele jaren een veel bekeken televisieprogramma heeft op National Geographic, getiteld ‘The Incredible Dr. Pol’. In het programma staat het dagelijks leven van de dierenarts op het Amerikaanse platteland centraal. Hij heeft naam gemaakt als een realistische en eerlijke dierenarts, die altijd streeft naar het beste resultaat voor zijn patiënten. Of dat nu een brutaal konijntje is of een stier van duizend kilo. Het allereerste begin

‘Ik was lang en mager, en hij was een typische

Jan groeide op als jongste van zes kinderen op de

dierenarts met grote armen en schouders en hij wist

melkveeboerderij van zijn ouders in Drenthe. Hij

dat ik veel verder kon reiken dan hij. Dus daar lag

ambieerde om ook boer te worden, hoewel ook

ik dan, achter de varkens in het stro tot aan mijn

toentertijd grond schaars was. Dat carrièredoel

schouder op zoek naar kleine biggetjes in de moeder.

veranderde op een dag toen een lokale veearts zijn

Daarbij vond ik het ook heel leuk om ze er al krijsend

hulp vroeg bij het verlossen van biggetjes op de

uit te halen. Vanaf dat moment zei ik ja, ik kan net

boerderij van zijn broer.

zo goed dierenarts worden als ik geen boer kan worden.’

‘Als dieren gelukkig zijn maakt het mensen ook gelukkig.’

4


beestenboel Van emigratie tot tv-programma

tevergeefs op de consequenties en zes weken later

In 1970 vertrok Jan, na het afronden van zijn studie

was die failliet. Laat ik hierover duidelijk zijn: het is

diergeneeskunde, naar Amerika in het kader van een

in het eigen belang van de boer dat het dierenwelzijn

uitwisselingsprogramma. Maar de ontmoeting met

hoog is. Immers, dieren die goed worden verzorgd

zijn vrouw Diane hield hem daar. In Michigan runt

produceren meer en betere melk, eieren, vlees en

hij nu al jaren een succesvolle dierenkliniek. Terwijl

nakomelingen.’

de meeste leeftijdsgenoten van Jan allang met pensioen zijn, is de no-nonsense dierenarts een tv-

Zijn lievelingsdier is een gezond dier. ‘Daarnaast ben

ster van wereldformaat geworden. Het was zijn zoon

ik gek op oude dieren. Maakt niet uit wat: hond, kat,

Charles die besloot het werk van zijn vader te filmen,

slang of paard. Je kunt zien dat een dier weet wie hem

wat uiteindelijk resulteerde in het concept voor de

voert. Ze herkennen de eigenaar. Jazeker, ook een

televisieserie The Incredible Dr. Pol.

slang.’

Zorg voor dieren, zorg voor mensen

Elkaar helpen

De populariteit van de serie komt mede voort uit

Net als mensen in de zorg houdt Jan nauw

het feit dat niks met dieren in scène is gezet: wat je

contact met andere professionals, waaronder

ziet is écht en dat hebben mensen door. Een gezond

de dierenbescherming. ‘Al ontelbaar vaak heb ik

dier doet ook mensen goed. ‘Er zijn dingen die wij

voor de rechtbank gesproken, opkomend voor een

mensen niet kunnen overbrengen, daarvoor zijn

verwaarloosd dier. Geef ze desnoods maar aan ons

dieren een welkome aanvulling. Baby’s die over de

dan zorgen wij voor een goed onderkomen, vertel ik

vloer kruipen in nabijheid van dieren hebben 40%

dan. Zo heb ik de sint-bernard die is aangetroffen in

minder kans op allergieën. Dus laat ze maar vuil

een buitenkooi in de brandende zon zelf geadopteerd.’

worden, dan zijn ze later gezonder.’ Dieren kunnen ook psychologische klachten krijgen. Ook ouderen hebben baat bij dieren. ‘Ze zijn

‘Neem twee oude honden die veel met elkaar

ontzettend kalmerend. Aai maar eens een kat.

optrekken. Als er een overlijdt dan kan de andere daar

En het gemiauw fleurt op. Daarbij voel je je ook

last van krijgen. Ik adviseer daarom om te balanceren,

minder alleen of minder oud. Zodoende heb ik mijn

bijvoorbeeld een oudere naast een jongere hond. Dat

schoonmoeder ook een kat geschonken. Ik geloof

maakt de oudere ook actief. Het heeft ook effect op de

dat mensen langer leven als ze gezorgd hebben voor

eigenaar. Als de oudste overlijdt dan heb je de andere

dieren; er gaat een preventieve werking van uit. Het

nog. Je moet elkaar helpen.’

activeert de hersenen: heb ik voldoende voer in huis of in geval van een hond moet je die uitlaten. En

Zelf ouder worden

bewegen is gezond.’

Voorlopig denkt Jan niet aan rentenieren en vermoed zijn zoon dat zijn vader sterft in harnas met beide

Daarnaast zijn er zogeheten therapiedieren,

handen in een koe. ‘Dat beeld klopt! Je moet door

die bezoek brengen aan ziekenhuizen en

blijven gaan. Stilzitten vermindert niet de pijn. Sterker,

woonzorgcentra. ‘Bijzondere vermelding geniet

als je daarna weer aan de slag wilt doet het des te

minipaard Charlie die ook opwachting maakte in de

meer pijn.’

tv-serie. Fantastisch om te zien hoe mensen daarvan opvrolijken.’

Natuurlijk zijn er ouderdomskwaaltjes. ‘Ik mag dan wel uit Nederland komen, maar schaatsen kan ik niet.

Liefde voor dieren

Ik heb in mijn jeugd vaak mijn enkel verzwikt. Ik loop

Er zijn geluiden dat boeren dieren niet goed

een beetje ongemakkelijk en wat minder hard, maar

behandelen. ‘Ik ken een situatie waarin een

het werk vind ik fantastisch en zolang ik er plezier in

boer zijn dieren sloeg met een stok. Ik wees hem

heb ga ik door.’

Kwiek • 5


het verhaal van Livio

Gezocht: olifantenpaadjes Een olifantenpaadje is een metafoor voor een kortere weg naar hetzelfde doel. Ze zijn vernoemd naar de typische eigenschap van olifanten om altijd de kortste weg te kiezen. Slimme beesten! Mensen doen dat ook graag, de kortste weg kiezen. In organisaties zien we olifantenpaadjes ook terug,

Met betrekking tot het werken bij (of met) Livio

mensen verzinnen immers graag oplossingen

komen wij graag in contact met medewerkers,

om (opgelegde) beperkingen te omzeilen. U kunt

vrijwilligers, cliĂŤnten en ketenpartners die ideeĂŤn

dergelijke paadjes zien als een teken van burgerlijke

voor een olifantenpaadje hebben. Vaak komen ze

ongehoorzaamheid, maar tegelijkertijd ook als

voort uit een ervaren knelpunt waarbij u denkt: dit

reflectiemoment: waarom doen we dingen zoals

moet toch eenvoudiger, vlotter en zonder poespas

we doen? Als hetzelfde doel wordt gehaald en

kunnen? Die situaties en beoogde oplossingen

de weg korter is, dan valt te overwegen om het

nemen we graag in ontvangst om te evalueren. U

olifantenpaadje te omarmen en het beleid te

kunt uw olifantenpaadje delen via kwiek@livio.nl en

heroverwegen.

053 460 2132.

Dit gaat een stuk sneller, zonder dat ik aan belangrijke zaken voorbij ga!

6 6


het verhaal van Livio

Werk in uitvoering Livio krijgt een nieuwe werkwijze en die heet Mijn Plan. Mijn Plan stimuleert de eigen regie van cliënten. De zorgprofessional van Livio kijkt samen met de cliënt welke zorg en ondersteuning nodig is en wat belangrijk is om het welbevinden te verhogen. Woonzorgcentrum De Bleekhof in Enschede beleefde eerder de pilot en komend jaar wordt de nieuwe werkwijze uitgerold in de hele organisatie. Uiteraard moet daarvoor een en ander georganiseerd worden. Zo krijgen de zorgteams trainingsmogelijkheden om goed vertrouwd te raken met de methodiek Mijn Plan. En wordt er een naadloos aansluitend elektronisch cliëntendossier ontwikkeld, zodat alle cliëntinformatie meteen voorhanden is. Kortom, er is veel werk in uitvoering. Een greep uit de ontwikkelingen:

Team De Werf gestart met trainingen Mijn Plan Als een van de eerste zorgteams zijn we gestart met

en uitdagingen dit biedt voor de cliënten en het team.

de trainingen voor Mijn Plan, omdat we nieuwsgierig

We verwachten dat de gesprekken met de cliënten het

waren naar wat dit inhoudt en welke mogelijkheden

contact verdiepen. - Team De Werf

Dashboard aangevuld met informatie Zelforganiserende teams hebben relevante

en de bedrijfsvoering. Via een zogeheten dashboard

stuurinformatie nodig om tijdig bij te kunnen

ontvangen de teams deze informatie waarmee ze

sturen. Denk daarbij aan informatie over cliënt-

processen kunnen borgen.

en medewerkerstevredenheid, kwaliteit van zorg

Het Electronisch Cliënten Dossier komt er aan Om administratief gezien alles vlot en efficiënt

onderdeel opgeleverd en moet het geheel later dit

vast te leggen werkt Livio aan een ECD, een

jaar beschikbaar komen. De uitrol start dan in de

elektronisch cliëntendossier. Intussen is het eerste

thuiszorg en vervangt het huidige zorgdossier.

Films Het verhaal van Livio Wat houdt de nieuwe werkwijze nu precies in? En

deelnemende figuranten. Later dit jaar worden de

wat betekent dit bezien vanuit de perspectieven van

video’s voor iedereen toegankelijk gemaakt.

een cliënt, mantelzorger en medewerker? Daarvoor zijn drie korte belevingsvideo’s gemaakt waarin Mijn

Voorts wordt er gewerkt aan een korte animatie

Plan in beeld is gebracht. Eind maart zijn de video’s

waarin alle onderdelen van Het Verhaal van Livio

in première gegaan onder het toeziend oog van alle

samenhangend in terugkomen. Kwiek • 7 Kwiek • 7


in de keuken van

Eerbetoon

aan het abnormale Het voorkomen van aangeboren afwijkingen is bij mens en dier van alle tijden. Vroeger was het, veel meer dan nu, omgeven met een combinatie van geheimzinnigheid, bijgeloof, schande en straf van de goden. Als dierenarts zag Toon Tankink uit Haaksbergen dieren met vreemde afwijkingen voorbij komen. Hij verzamelde al met al ongeveer tachtig preparaten. Van een ongeboren ponyveulen en de reekalfjes van een aangereden ree tot biggetjes met acht poten of zelfs een slurf. De interesse van Toon voor aangeboren afwijkingen

Helaas overleden de diertjes een dag later, als gevolg

ontstond op de Veluwe, toen hij daar werkzaam was

van meer inwendige afwijkingen. ‘De boer was erg blij

als beginnend veearts. ‘Ik werd ingeschakeld door

toen ik vroeg of ik de dubbele kop mocht meenemen,

een boer bij een niet-vlottende geboorte van een kalf.

zodat zelfs de kadaverdienst er niets van hoefde te

Na inwendig onderzoek van de koe kwam ik eerst tot

weten.’

de diagnose tweelingdracht, waarbij beide kalveren voorwaarts lagen en met hun kopjes naast elkaar in

Toon heeft de diertjes thuis in een aquariumbak op

de geboorteweg.’ Hij vervolgt: ‘Vervolgens doe je dan

sterk water gezet. ‘En zo is de eerste steen van mijn

een repositie, waarbij een kalf aangehaald wordt en

rariteitenkabinet gelegd.’

het andere teruggeduwd in de baarmoeder, zodat ze een voor een geboren kunnen worden.’

De vraag blijft: waarom deze verzameling? ‘Naast dat het natuurlijk beroepsgerelateerd is, is

Na diverse pogingen kwam Toon tot de conclusie

het ook een soort van eerbetoon aan het abnormale.

dat dit niet lukte, omdat de kopjes bij de romp met

De dieren hebben in de baarmoeder een prima leven

elkaar vergroeid waren. Door het toepassen van een

geleid. Omdat een normaal leven na geboorte niet

keizersnede wist hij met veel moeite twee levende

mogelijk was, leek het mij een mooie gedachte om

kalveren aan één romp uit de zijkant van de koe te

ze toch te vereeuwigen op sterk water. Daarnaast

halen. Ogenschijnlijk leek alles normaal, want na een

merk ik dat aangeboren afwijkingen zowel bij mens

halfuur stond het geheel en ging op zoek naar het

als dier steeds zeldzamer worden. Bij de mens

uier. Als een kalf dronk begon het andere diertje te

door verbeterde opsporingstechnieken tijdens de

loeien om melk. ‘De veehouder was totaal niet blij. Hij

zwangerschap en bij dieren door meer kennis van

was namelijk streng gelovig en zag dit als de wrake

erfelijke afwijkingen.’

Gods. Niemand uit de buurt mocht het weten.’ De verzameling op sterk water is nu te zien in Museum TwentseWelle in Enschede. Op 17 mei om 20.00 uur geeft Toon Tankink daar een voordracht.

8


in de keuken van

Voordeeltip Koop een Familiejaarkaart voor â‚Ź 20,00 en bezoek het gehele jaar museum TwentseWelle en Rijksmuseum Twenthe. Geldig voor twee volwassenen en drie kinderen.

Kwiek • 9


vraag het aan

‘Mag ik mijn hondje meenemen als ik naar een woonzorgcentrum verhuis?' Mevrouw Beilen (71), Boekelo

Dit is een veelgestelde vraag. Cliëntadviseur Jose Kanbier beantwoordt ‘m voor u.

‘ Jazeker mag dat! Een voorwaarde hierbij is wel dat u er zelf voor kunt zorgen en uw hondje geen overlast geeft voor uw buren en medebewoners van de locatie. Als u uw hondje niet zelf kunt uitlaten is het belangrijk om hier familie of vrienden voor te vragen. Overigens zijn huisdieren zoals (kleine) honden, katten, vogels en vissen heel gangbaar als huisdier van bewoners in onze woonzorgcentra. Bezoek mag ook altijd een huisdier meenemen wanneer deze geen overlast geeft voor de andere bewoners. Bij diverse woonzorgcentra en verpleeghuizen van Livio zijn kleine dierenverblijven voor geitjes, kippen en vogels. Deze worden liefdevol verzorgd door vrijwilligers. Verder komen er regelmatig verzorgers met konijnen en cavia’s op bezoek. Veel mensen vinden het heerlijk ontspannend om deze dieren te aaien. Vaak wordt dit verzorgd door dierenpensions.’ Heeft u ook een vraag voor de Cliëntadviseurs? Zij beantwoorden graag uw vragen over wonen bij Livio en zorg van Livio. U kunt ze bellen via 0900-9200 of uw vraag e-mailen naar info@livio.nl.

10


er op uit

Dierenpark Gronau In dit gratis toegankelijke dierenpark van 5 hectare leven ongeveer 250 dieren van circa 40 soorten. Vooral vogels zoals o.a. wevers, papagaaien, fazanten, eenden en ganzen, raven en uilen zijn er te vinden. Verder zijn er ook neusberen, ooievaars, stekelvarkens, kapucijnapen, lama’s, pony’s, hangbuikzwijnen, ezels en geiten. Er is tevens een leuke speeltuin voor kinderen. Konrad-Adenauer-Straße 1 Gronau, Duitsland

Kinderboerderijen in de buurt In Nederland zijn vele kinderboerderijen, leuk voor kinderen maar natuurlijk ook voor iedereen die belangstelling heeft voor dieren.

FBK Classics voor 65+ers

Ze zijn meestal gratis toegankelijk en bieden vaak interessante en

FBK Classics, sportclinics en

educatieve programma’s over dieren en de natuur.

demonstraties voor 65 +ers in en bij het FBK stadion in

Neede

Enschede

Hertenkamp

• Kinderboerderij Noord

Peppelendijk, Neede

Hengelo.

Vanekerbeekweg 15, Enschede

Parkje met herten en eenden

• Erve ’t Wooldrik

Woensdag 30 mei 10:00 tot 13:00 uur

Lorentzlaan 22, Enschede Haaksbergen Kinderboerderij Scholtenhagen

• Kinderboerderij de Wesseler Wesselerweg 15 , Enschede A

Scholtenhagenweg 25 , Haaksbergen A

Gratis deelname, opgave is wel vereist. Opgeven kan tot 23 mei via: www.fbkgames.nl.

Om alvast te noteren: Livio Fietsvierdaagse Enschede 24 t/m 27 juli 2018 Voor meer info: www.livio.nl. De voorinschrijving start op 1 mei 2018. Kwiek • 11


mijn dier Ernie is een grijze roodstaartpapegaai van 20 jaar. Zoals de naam al enigszins doet vermoeden was er ook een Bert, maar die is helaas op jonge leeftijd overleden. Bijzonder is dat Ernie het huis deelt met twee poezen en allen bewegen vrijelijk rond in de woonkamer, maar de vogel is de baas. In de zomer mag ik graag fietsen met Ernie op mijn schouder. Mocht die schrikken dan vliegt die niet weg, maar kruipt die dichter tegen mij aan. Intussen heeft Ernie een redelijke woordenschat opgebouwd. Als een bezoeker vertrekt dan zegt ze netjes: ‘dankjewel’ en ‘doei’.

Daniël [Cliënt]

Sylvia Schukkink

[EVV-er wijkteam Boulevard]

Onze petit Daan houdt alles nauwlettend in de gaten; oortjes gespitst en neusje omhoog. Wij staan altijd vol verbazing te kijken hoe Daan zich zo snel aanpast in een vreemde omgeving. Daan is speciaal, omdat hij blind is en geen ogen meer heeft. Deze moesten worden verwijderd nadat hij twee keer acute glaucoom heeft gehad. Wij hebben zelf geen kinderen en Daan is een beetje ons (zorgen)kindje. Daan wordt binnenkort 14 jaar. 12


mijn dier Dit ben ik samen met

Gerrie Meijer

Betsie. Op 31 maart is ze 10 jaar geworden. Betsie is erg lief en je kunt heerlijk met haar knuffelen. Toen

[Verzorgende 3ig wijkteam Veldmaat]

de kinderen nog wat kleiner waren maakten ze een ritje op Betsie. We hebben een melkveebedrijf en Betsie is één van de 38 melkkoeien. Daarnaast zijn er 27 stuks jongvee aanwezig. En jawel, ik melk Betsie en de andere koeien elke dag met plezier.

De heer De Wolff [Cliënt]

Blub blub, ik heb een aquarium vol tropische visjes. Je treft er onder andere de zwarte tetra, de kardinaaltetra en de zwarte neon. Ze gaan vredelievend met elkaar om. Er leven ook twee slakjes, hoewel die er min of meer per ongeluk in terecht zijn gekomen. Het is liefhebberij én een bezigheid. Naast dagelijks voeren, verwijder ik periodiek de blauwalg en verzorg ik de waterplanten. Daarnaast moet de temperatuur altijd rond de 24 graden Celsius zijn. Eigenlijk is er niets leukers dan een school tropische vissen door je aquarium heen te zien zwemmen. Kwiek • 13


livioplus

Voorjaarskriebels Wekelijks bellen veel leden van LivioPlus met de Zorgcentrale van Livio om een afspraak te maken met een aan-huis dienst zoals de tuinman, klussendienst, kapster, pedicure of opticien aan huis. Al jaren komen zij bij LivioPlus leden thuis. Zij ervaren het gemak van een behandeling in eigen huis, vooral wanneer het wat moeilijker wordt om het zelf te doen of een bedrijf hiervoor te bezoeken. Een afspraak is snel gemaakt!

ACTIE! LivioPlus tuinman

LivioPlus verhuisdienst

Is uw tuin klaar voor het voorjaar? Via LivioPlus regelt

Bent u van plan om binnenkort te verhuizen? Maak

u snel de tuinman voor uw snoeiwerk, algemeen

dan vrijblijvend een afspraak met UTS Grijpma

onderhoud, tuinaanleg en voorjaarsbeurt.

Enschede voor een offerte. LivioPlus leden ontvangen aantrekkelijke kortingen en extra’s, zoals 1 maand gratis

Actie!

opslag van goederen en 2 uur gratis verhuisdirigente. De

Maak nu een afspraak met de LivioPlus tuinman

verhuisdirigente ondersteunt bij diverse afhandelingen

voor een voorjaars- of onderhoudsbeurt en ontvang

die bij een verhuizing komen kijken.

een gratis insectenhotel t.w.v. € 15,99 (deze actie is uitsluitend voor LivioPlus leden en loopt tot 1 juni 2018).

Jubileum actie UTS Grijpma Enschede bestaat 100 jaar en om dit te

Tarief:

vieren ontvangen LivioPlus leden na de UTS Grijpma

€ 31,50 per uur per tuinman excl. kosten van brandstof,

verhuizing een uniek lotnummer. Bij elke 10 verhuizingen

apparatuur en afvalverwerking. Afname minimaal 1 uur.

wordt een dinerbon ter waarde van € 50,- verloot.

Deze aan-huis dienst is exclusief voor LivioPlus leden

Afspraak maken? Bel LivioPlus via 0900-9200.

Wilt u een afspraak maken, meer informatie of lid worden van LivioPlus? Bel dan met Livio via 0900-9200. Het LivioPlus lidmaatschap kost € 16,50 per kalenderjaar en geldt voor het hele gezin. Kijk voor alle voordelen op internet: www.livio.nl/livioplus MEDEWERKER OF VRIJWILLIGER BIJ LIVIO?

Dan automatisch gratis lid van LivioPlus! De badge geldt als LivioPlus-pas. 14


herinnering

De heer Boltjes met paard en wagen in 1949, begonnen in de Toekomststraat in de huidige wijk Twekkelerveld

Dieren voor arbeid en vermaak 50 jaar geleden was het nog een vertrouwd straatbeeld, de groenteman en melkventer met paard en wagen. Ook in de landbouw werd het paard gebruikt bij het ploegen of vervoer van goederen. Door de mechanisatie worden paarden niet meer gebruikt voor deze doeleinden maar houden mensen tegenwoordig een paard voor de sport, fokken of vanwege het gezelschap. Ook de wilde zoogdieren in het circus krijgt u tegenwoordig niet meer te zien. Vanaf september 2015 zijn optredens door deze dieren niet meer toegestaan. Optredens van zoogdiersoorten zoals ezel, paard, hond, kat, rund, geit zijn nog wel toegestaan.

Kwiek • 15


uniek

Buurmannen verzorgen dierenweide woonzorglocatie De achterzijde van Het Wiedenbroek en nieuwbouw Wiedenhof kent een parkachtige omgeving, compleet met dierenweide. Een mooie woonplaats voor kippen, geiten, konijnen en andere dieren. Livio levert het voer en vrijwilligers Herman Hannink en Jarno Koppelman verzorgen de dieren. Mannen uit de buurt

Dierenverzorging

Herman Hannink is al jaren actief als vrijwilliger, later

Dieren eten geven, hokken schoonmaken, vloer

sloot Jarno zich aan. Jarno: ‘Het moet zo’n vijf jaar

aanvegen, maar ook de gezondheid van de dieren

geleden geweest zijn toen ik met mijn kinderen de

in de gaten houden. Herman: ‘Elke tijd kent zijn

dieren ging voeren. Het dierenverblijf zag er eerlijk

aandachtspunten. Zo is het in de winter opletten dat

gezegd niet uit. Het was versleten en erg klein.’

het drinkwater niet bevriest en in het voorjaar is er extra aandacht voor drachtige dieren. We komen hier

Als zelfstandig timmerman heeft Jarno geen twee

elke dag twee uur.’

linkerhanden. Hij wist plaatselijke ondernemers te mobiliseren, die materialen en uren schonken.

Veel bekijks

Herman: ‘Een heel mooi initiatief! Zo zorgde onder

Menig bewoner en bezoeker komt er meerdere

andere de hovenier voor gaaswerk, de loodgieter

malen per week, om te kijken naar de dieren en ze te

voor de waterafvoer en Jarno heeft veel timmerwerk

voederen. Jarno: ‘Vaak lopen de dieren achter mij aan.

verricht.’

Dit trekt ook veel bekijks onder bewoners, die dan voor de ramen vrolijk staan te zwaaien. De praatjes met bewoners zijn ook erg leuk’.

16


Wij zoeken vrijwilligers die willen helpen en ondersteunen Houdt u er ook van om mensen een mooie tijd te geven? Meld u dan aan als vrijwilliger.

vacaturebank vrijwilligers ENSCHEDE

HAAKSBERGEN

Diverse locaties

Het Wiedenbroek

• Vrijwilligers die 1x p week iemand willen bezoeken • Hulp en ondersteuning bij maaltijden

• Vrijwilligers die met cliënten een kopje koffie willen drinken of een spelletje willen spelen, bij

(gastvrouwen en gastheren) Dagcentrum De Cromhoff

voorkeur in de avond van 17.30 tot 19.30 uur

• Extra handjes bij de dierenweide,

• Ondersteuning bij diverse activiteiten De Hatteler

1 doordeweekse dag of in het weekend

• Ondersteuning bij de muziekactiviteit op

• Ondersteuning bij de kookclub • Hulp bij de bingo

• Iemand die mee gaat met de racerunner

Lippink’s hof

Het Saalmerink

• Iemand die het leuk vindt om de handen van

• • • • • •

(voornamelijk) dames te verzorgen en de vingernagels van een nagellakje te voorzien De Bleekhof

• Gastheer voor de herengroep dagbesteding Twekkelerveld

• Gastheer of gastvrouw voor het mantelzorgcafé

Wilt u meer weten? Neem contact op met Bea Fokker via 0900-9200.

NEEDE

maandag van 14.30 - 16.00 uur

Begeleiders bij het wandelen Bardienst op woensdag en donderdagmiddag Iemand die af en toe een klusje wil doen Een maatje voor individueel contact Gastvrouw/-heer Grand Café van 11.00 - 13.30 uur Vrijwilliger rondbrengen Tafeltje Dekje maaltijden

Wilt u meer weten? Vraag het aan Nicolien Veltman via 0900-9200.

EIBERGEN De Meergaarden

De Werf

• Huiskamer 1 op woensdag, donderdag en in het

• De bingo op donderdag van 13.30 - 16.30 uur, 2x per maand

weekend van 9.45-13.00 uur & 14.45 - 19.00 uur

• De dagzorg op maandag, dinsdag en woensdag

• iPad/tablet uitleg op de maandagmorgen van

van 13.00-17.00 uur

• Enkele klussen voor De Hofmaat

• • • •

Kleinschalige woonvorm Troelstrastraat

Kleinschalige woonvorm W. Sluyterstraat

• Verschillende activiteiten, verschillende dagen en

• Vrijwilligers voor diverse activiteiten

10.30-11.45 uur, 1x per maand of 1x per 2 weken

• Een wandeling of tocht op de duofiets met cliënten bij mooi weer

wisselende tijden.

De soos van 14.00-17.00 op zaterdag en zondag De broodmaaltijd op vrijdag van 16.30-19.30 uur Verzorgen van de bloemen en moestuin (2x p wk) Een maatje voor een bewoner

van 10.00-13.00 uur en/of van 14.30-18.30 uur

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Elles Wieggers via 0900-9200.

Neem contact op met Anneke Bollen via 0900-9200.

Kwiek • 17


terugblik

Vriendenstichting maakt zich op voor de toekomst De Vriendenstichtingen van Livio ondersteunen projecten die bijdragen aan het welbevinden en leefplezier van cliënten en die niet uit de zorggelden gefinancierd kunnen worden. Denk daarbij aan een biljarttafel of verplaatsbare piano voor op een zorglocatie.

Na ruim tien jaar neemt Ineke Kromhof binnenkort

Reuring

afscheid als voorzitter van de vriendenstichting voor

De stichting legde een jeu de boule baan compleet

de woonlocaties in Enschede. Samen met haar blikken

met bankjes aan. ‘Het is een plek geworden wat

we terug op al dat moois wat de stichting eerder voor

reuring brengt; het zet mensen in beweging, sociale

cliënten heeft betekend - en nog steeds doet.

contacten worden gelegd en onderhouden en ook de niet-actievelingen kunnen meegenieten’.

Kers op de taart Ineke was acht jaar lang bestuurder van

Vermaak

zorgorganisatie Breederveld, de voorloper van Livio

Ineke vertelt enthousiast verder: ‘Ook prachtig

op het gebied van wonen en verpleging in Enschede.

is het fietslabyrint in De Bleekhof. Al fietsend op

‘De ouderen van nu hebben Nederland opgebouwd.

een hometrainer ziet men op een beeldscherm de

Zij verdienen alleen daarom al goede zorg en

omgeving langs zich heentrekken. Het nodigt uit om

behandeling.’ Ze vervolgt: ‘Maar laten we ook redelijk

door te fietsen; en dus te bewegen. Leuk en gezond!’

zijn: in zijn algemeenheid is de gezondheidszorg in Nederland van zeer hoog niveau. Daar kun je niks

Rode pan met hachee

op afdingen. Soms denk ik wel: we schieten door.

Bijzonder was de schenking van de mobiele keuken.

Tegenwoordig vinkt men aan wat men eten wil,

Om de ingebruikname feestelijk te vieren had Ineke

vroeger was het eten wat de pot schaft.’

hachee klaargemaakt voor cliënten. ‘Ik heb dezelfde rode pannen gehad’, vertrouwde een cliënt haar toe.

Desalniettemin ligt er ruimte om het welbevinden van

‘Die herkenning van geur en kleur is fantastisch! Het

cliënten te verbeteren, bijvoorbeeld in de algemene

brengt thuis weer heel dichtbij’.

voorzieningen op locaties. ‘En daarvoor is de stichting in het leven geroepen: de kers op de taart. Daar zetten wij ons voor in!’

18


terugblik

Ineke Kromhof Aftredend voorzitter Stichting Vrienden van Livio woonlocaties Enschede

De tijden zijn veranderd

Betrokken

De stichting ziet het aantal giften de laatste jaren

ambassadeurs gezocht

flink teruglopen. ‘Ik wil niet over het graf heen

Wilt u zich ook inzetten voor ‘de kers

reageren. We weten dat er uitdagingen liggen om de

op de taart’? U kunt de Stichting Vrienden

stichting zichtbaarder te maken onder familieleden

van Livio, wonen met zorg op verschillende manier

van cliënten, medewerkers en leveranciers van Livio.

steunen: door middel van een eenmalige of periodieke

Ik roep hen bij deze op om ambassadeur te worden,

gift, door erfstellingen en legaten.

want uiteindelijk streven we hetzelfde doel na:

Wilt u de organisatie versterken dan kunt u dat

toegang bieden tot leefplezier’.

kenbaar maken door een e-mail te sturen aan g.kocx@bibliotheekenschede.nl.

Meerdere vriendenstichtingen bij Livio Livio kent meerdere vriendenstichtingen, opgericht door derden, die zich hard maken voor één en soms meerdere locaties of doelgroepen van Livio. Zij zetten zich in voor het werven van gelden en/of goederen en diensten voor de extra’s die het leven van onze cliënt mooier maken. Kijk voor een overzicht op internet: www.livio.nl/vriendenstichting. Een schenking aan de Vrienden van Livio komt niet alleen ten goede aan het welzijn van onze cliënten. Ook voor u als schenker is het aantrekkelijk, omdat u de gift mag aftrekken van de belasting. De vrienden van Livio hoeven geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen dus wordt elke geschonken euro besteed aan het welzijn van de cliënten. Kwiek • 19


advies

Op safari bij DAC De Singel DAC De Singel is het dagactiviteitencentrum van Livio voor mensen met een lichamelijke beperking, met een al dan niet aangeboren hersenletselaandoening. Tijdens de dagbesteding maken cliënten er de mooiste producten. Dit varieert van houten accessoires en voorwerpen met textielbedrukking tot sieraden en knuffeldieren. En het leukste van die dieren: ze bijten niet! De producten van DAC De Singel zijn verkrijgbaar in Het Wiedenbroek in Haaksbergen. Daarnaast brengt het enthousiaste begeleidingsteam de producten op markten, beurzen en kunstmanifestaties onder de aandacht. Met de opbrengt worden nieuwe knutselmaterialen aangeschaft. DAC De Singel biedt ook een kunstuitleen. Schilderijen zijn te huur voor minimaal drie maanden, de huurkosten per schilderij zijn € 15,00 per drie maanden. LivioPlus leden betalen hiervoor € 12,50.

20

Eveline Lenderink Fotografie


passie

Zorg voor mens en dier Verzorgende 3ig Sandra de Goei werkt bij wijkteam Veldmaat van Livio en heeft een grote passie voor dieren. Zo lopen er schapen en kippen in haar achtertuin. Daarnaast heeft ze twee honden: Sam en Moos.

Vanwaar jouw passie voor dieren? De zorg voor dieren heb ik van huis uit meegekregen. Als mijn vader een zwerfdier aantrof dat verzorging nodig had dan bood hij die thuis onderdak. En het kon ook: we hadden een groot huis met een ruime tuin. Wat is de overeenkomst tussen zorg voor mensen en dieren? Beide kunnen naar gelang de omstandigheden niet volledig voor zichzelf zorgen; daarom springen wij bij. Op mijn veertiende had ik al een bijbaantje in de ouderenverzorging. Ik ben zodoende echt opgegroeid met zorg voor mens en dier. Voor beide heb ik dan ook een sterk gevoel. Wat leren we van dieren? Dieren zijn niet veeleisend. Ze hebben een beetje hulp nodig. Aandacht is, voor zowel mens als dier, heel belangrijk. Een aai over de bol, zonder iets te zeggen, kan veel voor de ontvanger betekenen. Scheer je de schapen zelf? In beginsel scheerde ik de schapen zelf, maar daarvoor heb ik nu wat hulp. De voormalig

‘Zorg voor dieren heb ik van huis uit meegekregen’

boerderij waar mijn vriend is opgegroeid dient nu als zorgboerderij. De mensen met een verstandelijke beperking die daar verblijven zijn

Lekker knuff

elen met Moos

écht super goed met dieren. En doen dat scheren vele malen vlotter dan ik. Medio juni komen ze weer bij mij op visite. Kwiek • 21


kleurplaat

Win een leuke prijs! Stuur je ingekleurde kleurplaat vóór 1 juni 2018

Naam:

naar Livio, afdeling Markt & Communicatie,

Leeftijd:

Postbus 448, 7500 AK Enschede. Of lever de

Straat:

kleurplaat in bij één van de Livio locaties.

Postcode: Plaats:

Maak kans op een mooie prijs! 22

Telefoonnummer:


puzzel Herken jij alle logo’s? Hoe werkt het? Eigenlijk is het heel D

E

O

T

eenvoudig... Zet de letter van het juiste logo voor de bedrijfsnaam in de onderstaande lijst. Van boven naar beneden is dan een

O

D

U

E

zin te lezen, dat is de oplossing. .....

VAN DER VALK

..... ING ..... SWAROVSKI A

I

T

K

M

A

.....

WERELD NATUUR FONDS

..... PUMA .....

LA COSTE

.....

PAUL FRANK

..... JUMBO M

U

..... APENHEUL ..... STAATSLOTERIJ ..... PLAYBOY ..... CROCS

W

P

..... TWITTER .....

RALPH LAUREN

..... BACARDI ..... PEUGEOT ..... FERRARI .....

Maak kans op een vogelhuisje van Dagactiviteitencentrum De Singel t.w.v. € 12,50. Stuur de oplossing vóór 1 juni 2018 naar: kwiek@livio.nl of naar Livio, Afdeling Markt & Communicatie, Postbus 448, 7500 AK Enschede.

FC TWENTE

De winnaars van de vorige uitgave zijn: - A. de Bruijn-Polman - L. Dijkstra - D. Klaaskate

Gefeliciteerd met het Dove pakket!

- Wilma Leuverink Gefeliciteerd met

- Saskia Schmacks de toegangskaarten

voor Schiffmacher Vertelt!

Kwiek • 23


in de wijk

Spin Lief dagboek, Mijn tweeling dochters van 1,5 jaar zijn als gewoonlijk vroege vogels. Gelukkig is het papadag, zodat ik rustig mijn route kan voorbereiden. Met bezoeken in Eibergen, Rekken, Rietmolen, Borculo en Neede wordt het, zoals mijn collega het gekscherend noemt, ‘toer de boer’. De zwarte hond Whisky uit de serie Flodder kent nagenoeg iedereen. Mijn eerste cliënt heeft niet één maar twee van zulke reusachtige bouviers. De kennismaking met hen zal ik niet snel vergeten. In een flits werd ik met iets teveel enthousiasme besprongen, waarna ik achterover op de bank plofte met twee natte snuiten boven mij. ‘Ze doen geen vlieg kwaad…’, verontschuldigde de cliënt zich. Wel hebben we meteen de afspraak gemaakt dat tijdens mijn bezoek de honden achterthuis verblijven, want eigen veiligheid staat voorop. Mijn volgende cliënt heeft enigszins beperkte verstandelijke vermogens, waardoor de zorg niet altijd wil vlotten. Daarbij weet zij mij ook uitstekend op de kast te jagen. ‘Ik doe het kooitje open hoor...’, zegt ze dan tegen mij al wijzend naar haar parkiet. Als ik dan aanzet geef snel te vertrekken dan kan ze haar lol niet op. Toegegeven, als zij haar dag niet heeft dan speel ik het spel graag mee. In de zorg moet je nu eenmaal slim als een vos zijn. Later op de dag bezoek ik het gemeentehuis van Berkelland, voor wekelijks overleg met sociale partners. Ter sprake komt een situatie waarvoor we de meest passende zorg en ondersteuning vormgeven. Het betreft een echtpaar met een gehandicapt kind dat baat bij zwemmen heeft. Doordat de ouders een dagje ouder worden valt de zorg voor hun zoon steeds zwaarder. We hebben deze middag kunnen organiseren dat hij voortaan bij het zwembad ondersteuning krijgt met het omkleden en dat er voor hem speciaal vervoer beschikbaar komt. Hij blijft zwemmen, de ouders raken niet overbelast en de ondersteuning wordt gedeeld. Kortom, iedereen leeft voort als een vis in het water. Dikwijls ervaar ik dat er meer mogelijk is dan menigeen voor mogelijk houdt. Ik zou zeggen: klop eens aan bij een wijkverpleegkundige, want zij is de spreekwoordelijke spin in het web. Petra Vehoff, wijkverpleegkundige wijkteam Berkel

24

Kwiek (2018-1) - Dierenbende  
Kwiek (2018-1) - Dierenbende  
Advertisement