Page 1

LIVING GREEN

0 Prosinac 2012 GREEN MARK SIGN

croenergo.eu

prvi hrvatski green lifestyle magazin

DRVO OPET U MODI

NOVA FORMA EMOBILNOSTI

NAJZELENIJI GRAD NA SVIJETU

Započelo je eksperimentiranje s novom vrstom dizajna i postavljanje prve drvene turbine

HEP ima ambiciju biti vodeći i u izgradnji infrastrukture za punjenje električnih vozila budućnosti

Intenziviraju se procesi razvoja i prilagodbe svjetskih gradova novim klimatskim uvjetima

Kreativni klaster

Zagrebački kreativni klaster predstavlja razvojni potencijal, ne samo za značajniju gospodarsku korist već i za kulturnu identifikaciju grada, turističku privlačnost i njegovu međunarodnu prepoznatljivost.

A PLUS PLUS Zelene tehnologije za vaš dom by energostore.com hladnjaci · perilice rublja


Povezivanje na jedinstvenom EU tržištu nikada nije bilo lakše! Iskoristite mogućnosti koje pruža ’Baza poslovne suradnje’... > internacionalizacija poslovanja > potpora razvoju inovativnih tehnologija > informacije i savjetovanje o financiranju

HRVATSKAGOSPODARSKAKOMORA EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA een@hgk.hr | www.een.hr


LIVING GREEN

SADRŽAJ 8 ZELENA EKONOMIJA U HRVATSKOJ DO 2050

12 ZELENI BUSINESS 14 0,3% SAHARE 16 INVESTITORI ZA ZELENO 18 DRVO OPET U MODI 22 2013. POČINJE GRADNJA

44 PRVA KLIMATSKI PRILAGOĐENA ČETVRT NA SVIJETU Danska planira stvoriti prvu klimatski prilagođenu četvrt, zbog teških padalina koje su posljednjih godina pogodile tu zemlju

NAJVEĆE SOLARNE ELEKTRANE

24 EKO POKLON URADI SAM 26 KORISTITE EKO KOZMETIKU 28 ODMOR U KROŠNJI 30 KAKO NAHRANITI 100 TISUĆA LJUDI NA 17 KATOVA?

32 BED AND BREAKFAST U KONTEJNERU?

36 ŽIVOT ZA NOMADE 38 NAJLJEPŠI MOTIVI

DINARSKOG LUKA

48 ELEN - NOVA FORMA EMOBILNOSTI

52 FISKER KARMA

SPORTSKI UJEDNO EKOLOŠKI

62 [N2X] SOLARNO POGONJENA MODULARNA KUĆA Arquitectos [N2X] završili su još jedan nevjerojatan projekt u Portugalu - solarno pogonjenu modularnu kuću N2X035

56 ECO-CAR ZA STOTKU 58 KREATIVNI KLASTER GREDELJ 60 KRISTALNA BUDUĆNOST NAŠIH GRADOVA

68 PLAN ZA NAJZELENIJI GRAD NA SVIJETU

72 U POTRAZI ZA DIVOVSKOM SOLARNOM ELEKTRANOM

78 ZELENE TEHNOLOGIJE ZA VAŠ DOM BY ENERGOSTORE.COM

LIVING GREEN - PRVI HRVATSKI GREEN LIFESTYLE MAGAZIN · Tromjesečnik · No. 0 · Prosinac 2012 · Godina 1 · IZDAVAČ ENERGO MEDIA SERVIS · MJESTO IZDAVANJA Republika Hrvatska | Zagreb · FOTOGRAFIJE I GRAFIKE ENERGO MEDIA, partnerske medijske kuće i promocijski sustavi prikazanih idejnih i gotovih rješenja · GLAVNI UREDNIK Tomislav Marjanović · POMOĆNIK UREDNIKA Marin Pasarić · GRAFIČKO OBLIKOVANJE ENERGO MEDIA | Tomislav Marjanović · TISAK STEGA TISAK · DISTRIBUCIJA ENERGO MEDIA SERVIS i SAVEZ ZA ENERGETIKU ZAGREBA · © Sva prava pridržana.

4


GREENVEST: HOME EDITION ARENA CENTAR ZAGREB 17.-19.10.2013. greenvest.com.hr

Izdanjeprvoghrvatskoggreenlifestylesajmaotvorenog tipaodržatićeseutrgovačkomcentruArena,ariječjeo predstavljanjutvrtkiinjihovih’green’usluga,proizvodai tehnologijakrajnjimpotrošačima. >125.000posjetiteljautridanadogađanja|>25.000primjerakakataloga|>1.000m2 izložbenepovršine

Dobrodošliuvrijemetranzicijegospodarstvauzeleno...

ENERGOMEDIASERVIS GrandCenter ul.PetraHektorovića2/V 10000Zagreb T:+38516441445 F:+38516441400 info@croenergo.eu


Inovativna tehnologija grijanja

Dobrodošli u Bosch Već više od stotinu godina, ime Bosch predstavlja pojam vrhunske tehnike i uzor inovacijske snage. Rješenja grijanja i pripreme tople vode jedno su od težišta stručnosti ove međunarodno prisutne kompanije. Ostala težišta su automobilska tehnika, električni i vrtni alati, te kućanski uređaji. Razvoj usmjeren budućnosti i najviši standardi kvalitete ovdje su zajamčeni. Bosch je ime koje pruža sigurnost. Kao vodeći europski ponuđač toplinske tehnike, Bosch nudi široki program samostojećih i zidnih toplinskih uređaja, uključujući solarne sustave, fotonaponske module, dizalice topline i grijalice vode. Ovi uređaji ne samo da ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu topline i komfora, nego jamče i maksimalnu energetsku učinkovitost i odgovornost prema okolišu. www.bosch-climate.com.hr


LIVING GREEN

RIJEČ UREDNIKA

HI,

svim čitateljima nultog izdanja Living Green-a. Drago mi je što s Vama mogu podijeliti sadržaj prvog hrvatskog green lifestyle magazina.

T

vrtka ENERGO MEDIA SERVIS u suradnji sa Savezom za energetiku Zagreba - nakon uspješne realizacije medijskog portala croenergo. eu, prvoga europskoga greentech online shopa energostore. com i prvoga GREENVEST: Invest in Green Croatia - realizirala je dva nova projekta pod brendom ‘Living Green’. Prvi se nalazi pred Vama, a riječ je o inovativnoj i jedinstvenoj medijskoj formi - s online u tiskano izdanje. Drugi se odnosi na ‘Living Green Loyalty Card’.

Tomislavć

Magazinom ‘Living Green’ nastojimo ukazati na važnost razvoja zelenoga gospodarstva te Vas upoznati s revolucionarnim idejama, konceptima i gotovim rješenjima u tom smislu. Nulti, a tako i svaki idući broj biti će podijeljen na sljedeće rubrike: business, energija, lifestyle, okoliš, prijevoz, zelena gradnja, znanost i A plus plus. U tom smo smislu slijedili raspored rubrika na croenergo.eu, pa će već od prvog redovnog broja biti dostupna i rubrika tehnologije. Magazinom Vas želimo upoznati i s našim integriranim rješenjima i platformama za razvoj zelenog gospodarstva, stoga... Dobrodošli u vrijeme tranzicije gospodarstva u zeleno...

TOMISLAV MARJANOVIC, LIVING GREEN Editor in Chief

7


ZELENA EKONOMIJA U HRVATSKOJ DO 2050.


LIVING GREEN

BUSINESS

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA

P

redstavljamo izvadak iz znanstvenog članka pod nazivom “Iskorištavanje obnovljivih izvora energije, energetska učinkovitost i smanjenje emisija stakleničkih plinova kao pokretač razvoja ‘zelene ekonomije’ u Hrvatskoj do 2050.” čiji su autori Neven Duić, Goran Krajačić, Tomislav Pukšec, Boris Ćosić, Tomislav Novosel, Iva Ridjan sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Ograničavanje porasta globalnog zatopljenja i smanjenje emisija stakleničkih plinova traži zaokret u dosadašnjem vođenju energetske politike mnogih zemalja. Dok tehnologije s minimalnim i gotovo nultim emisijama stakleničkih plinova, postoje i primjenjuju se nekoliko dekada, zabrinjavajuća je vrlo spora stopa rasta njihovog tržišnog udjela te još uvijek znatno veća ulaganja i subvencije u fosilna goriva na svjetskoj razini. Da bi došlo do promjena potrebno je vrlo pomno planirati potrošnju i dobavu energije. Kvalitetno i racionalno predviđanje buduće energetske potrošnje osnovna je pretpostavka za naprednu analizu i modeliranje energetskih sustava te će kao ulazni podatak presudno utjecati na dimenzioniranje istih. Kroz ovaj rad odabran je bottom up pristup, kao najprimjerenija metodologija koja će opisati utjecaj pravnih, ekonomskih ili čisto tehnoloških mehanizama. Scenariji dobave energije u potpuno obnovljivom energetskom sustavu za 2050. te mogućnost ostvarivanja niskougljičnog društva su simulirani pomoću H2RES i EnergyPLAN modela za energetsko planiranje. Usporedba korisne energije potrebne za grijanje u 2050. pokazuje razliku veću od 16%, za različiti tempo obnove postojećih zgrada u sektoru kućanstva od 1% i 3% godišnje. Svekolika elektrifikacija cestovnog prometa osobnih automobila u kombinaciji s postroženim zahtjevima za učinkovitošću motora s unutrašnjim izgaranjem može dovesti i do 30% ušteda u usporedbi s referentnim scenarijem transportnog sektora u 2050. godini. U periodu 2030.-2050. moguće je smanjiti emisije stakleničkih plinova za 82%, a korištenje obnovljivih izvore energije te proizvodnja sintetičkih goriva omogućuju prelazak na potpuno obnovljiv energetski sustav u Hrvatskoj u 2050. čime se može otvoriti 192.000 radnih mjesta samo u održavanju postrojenja i proizvodnji goriva, povećati sigurnost opskrbe te smanjiti vanjskotrgovinsku bilancu za cjelokupan uvoz fosilnih goriva, prema rezultatima simulacija, za 4-5 milijardi eura. Racionalno planiranje energetske potrošnje postavlja se kao apsolutni imperativ. Naredni period donosi mnoštvo

noviteta na području razvoja naprednih tehnologija, bilo u sferi obnovljivih izvora ili energetske učinkovitosti. Nikako se ne smiju zanemariti mehanizmi koji će sa zakonodavne ili pak financijske strane utjecati na buduću energetsku potrošnju. Buduća istraživanja u planiranju potpuno obnovljivog energetskog sustava Republike Hrvatske će također detaljnije razraditi moguću ulogu sustava područnog ili centraliziranog grijanja na obnovljive izvore energije koji uključuju postrojenja pogodna za manja naselja i gradove. Ostvarivanje napretka u razvoju ovakvih sustava grijanja koji koriste polazne i povratne vodove na temperaturama ispod 60°C te uz široku primjenu visokoučinkovitih dizalica topline, postizanje potpuno obnovljivih energetskih zajednica biti će znatno olakšano. Naravno, u periodu nakon 2030. trebat će pažljivo razmatrati koje sektore poticati jer će iskorištavanje energije vjetra biti široko primjenjivana i sazrjela tehnologija te će napredak vjerojatno biti okrenut u jednu ruku prema smanjivanju troškova pogona i servisiranja te produljenju životnog vijeka ključnih komponenti vjetroagregata, a u drugu ruku to će vjerojatno biti razvoj ekstremno velikih vjetroturbina te razvoj vjetroturbina za specifične potrebe, kao što su izolirane zajednice i teško pristupačne lokacije vjetroelektrana. Iskorištavanje vjetrova u višim slojevima atmosfere je također jedna od mogućih novih tehnologija. Naravno, puno veći prostor ostaje za razvoj solarne tehnologije. Kako fotonaponskih, tako i toplinskih kolektora povezanih s visokoučinkovitim dizalicama topline, a koje mogu biti vezane i uz korištenje nisko temperaturnih geotermalnih izvora. Za područje Hrvatske, iskorištavanje visoko temperaturnih geotermalnih izvora ovisiti će o napretku u tehnologiji bušenja. Kod iskorištavanja biomase treba se okrenuti prema održivom uzgoju kultura te optimizaciji procesa prerade i iskorištavanja biomase na što učinkovitiji način jer prikazani scenarij za 2050. iskorištava 32,62 TWh iz biomase. Osim velikih napora tvrtke Končar i Dalekovod, razvoj i proizvodnja komponenti za vjetroturbine i prateću opremu nije toliko zaživjela na području Republike Hrvatske, no možda će okretanje poticajnih mehanizama prema nagrađivanju lokalne proizvodnje i novih razvojnih planova i strategija u javnom i privatnom sektoru okrenutih obnovljivim izvorima energije moći pokrenuti industriju i privući investicije. Slični mehanizmi mogli bi ojačati lokalni razvoj i proizvodnju solarnih toplinskih sustava te sustava lokalne proizvodnje solarnih fotonaponskih panela te dizalica topline. Rezultati pokazuju da se promocijom energetske

9


BUSINESS

LIVING GREEN

učinkovitosti i samo sanacijom vanjske ovojnice zgrada u sektoru kućanstva može u periodu 2020.-2050. otvoriti godišnje između 10.000-50.000 radnih mjesta, ovisno o stopi obnove i promatranom scenariju. Broj radnih mjesta vezan uz dobavu energije kreće se od 30.000-190.000 samo za održavanje, vođenje postrojenja i proizvodnju goriva te do 450.000 radnih mjesta za proizvodnju opreme i instalacije. Ova radna mjesta u ravnomjernom rasporedu u tri dekade mogle osigurati dodatnih 15.000 radnih mjesta godišnje. Naravno da će u proizvodnji opreme lokalno proizvodne komponente ovisiti o stanju domaće industrije, no bitno je istaknuti da su radna mjesta vezana uz

sanaciju zgrada te održavanje i vođenje postrojenja lokalnog karaktera te u najvećoj mjeri usko vezana uz područje Republike Hrvatske. Zaokret u energetskoj politici koji će ojačati ulogu obnovljivih izvora energije te ostvarivanje potpuno obnovljivog energetskog sustava u 2050. može osigurati nezavisnost hrvatskog energetskog sustava te u potpunosti ukinuti uvoz energenata i na taj način smanjiti deficit. Ukupno smanjenje deficita vanjskotrgovinske bilance će ipak ovisiti o tome koliki će dio investicije za kupnju opreme i izgradnju postrojenja biti zadovoljen s privrednim subjektima registriranim na području Republike Hrvatske.

Izdvojili smo sažetke dva noviteta hrvatske znanosti u području razvoja zelene ekonomije i zaštite okoliša

I

staknuli bismo i znanstveni rad pod nazivom “Izrada Strategije niskougljičnog razvoja Hrvatske do 2050. godine” kojega su izradili Zoran Kordić, Lin Herenčić, Ben Bartle, Robert Pašičko i Sandra Vlašić (UNDP).

postoji dovoljna suradnja s drugim resornim ministarstvima. Moguća posljedica toga je da politika i planovi vezani za klimatske promjene nisu uključeni u sveukupnu ekonomiju ili sektorski razvoj.

Okvirna Konvencija Ujedinjenih Naroda o Promjeni Klime (UNFCCC), Kyoto Protokol i regionalna politika Europske Unije podupiru nastojanje država u razvoju kao i razvijenih država da nastave gospodarski rast uz smanjenje emisija stakleničkih plinova. U prosincu 2010. godine, 16. Konferencija Stranaka je održana u Cancunu gdje je postignut sporazum o borbi protiv klimatskih promjena za razdoblje nakon 2012. godine. Sporazum potiče države da pripreme nisko-ugljične strategije razvoja te ukazuje da klimatske promjene zahtijevaju izradu dugoročnih strategija razvoja u duhu održivog razvoja i sa ciljem ograničavanja porasta temperature do maksimalno 2 stupnja C do kraja stoljeća. Europska Komisija izradila je “Plan za preobrazbu Unije u konkurentno gospodarstvo s niskom razinom ugljika do 2050. godine”. Plan opisuje učinkovit put prema dostizanju cilja Europske Unije za smanjenjem emisija stakleničkih plinova za 80-95% do 2050. godine u odnosu na baznu 1990. godinu.

Projekt ‘Potpora Republici Hrvatskoj u izradi Strategije nisko-ugljičnog razvoja (LEDS)’ ima za cilj pridonijeti regionalnim i globalnim pozitivnim učincima koji se postižu sveobuhvatnim aktivnostima za zaštitu okoliša i dugoročnim planiranjem kroz načela održivog razvoja i održivo korištenje prirodnih resursa Republike Hrvatske. Strategija nisko-ugljičnog razvoja (LEDS) Hrvatske do 2050. godine prilagođava i uključuje koncept niskougljičnog razvoja u nacionalni strateški razvojni okvir te bi uz prateću političku podršku, trebala osigurati da se prevladaju navedene barijere.

U Hrvatskoj je prepoznato da se politika vezana uz klimatske promjene često uvodi bez konzultacija s drugim razvojnim dokumentima. Manjak povezanosti između politike ublažavanja klimatskih promjena i razvojnih inicijativa ograničavaju širi doseg za strategijske i sustavne učinke tih promjena. Klimatske promjene, čak i dijelovi vezani uz ublažavanje klimatskih promjena, su obično tretirani kao “okolišni problem” i ne promatraju se kao jedan od glavnih razvojnih problema. To ima utjecaja na financiranje i implementaciju mjera za ublažavanje klimatskih promjena. Kao u većini drugih zemalja u regiji, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je glavno odgovorno tijelo za provođenje politike klimatskih promjena ali pri tome ne

10

Strategija se temelji na multisektorskom i dugoročnom održivom planiranju koje povezuje gospodarske, okolišne i društvene razvojne planove sa politikom ublažavanja klimatskih promjena. Takvo planiranje donosi dobiti za sva 3 aspekta održivog razvoja – gospodarstvo, društvo i okoliš. Dodatno, učinci mjera i aktivnosti kroz ovu strategiju će se pozitivno odraziti i na druga područja, poput smanjenja siromaštva, upravljanje rizicima od klimatskih promjena, zdravlje ljudi i ruralni razvoj. Ulaganja u sektoru obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, ulaganja su u održivi razvoj, u energetsku neovisnost, u zapošljavanje, u razvoj domaće industrije i smanjenje emisija stakleničkih plinova. Uz ambiciozan i sustavan pristup, prioritetne mjere u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti imaju potencijal ostvariti gotovo 80.000 radnih mjesta godišnje, što je četvrtina današnjeg broja nezaposlenih u Hrvatskoj. Oba znanstvena rada u cijelosti možete preuzeti na medijskom portalu croenergo.eu u rubrici znanost.


ZELENI BUSINESS Male tvrtke: Promjena ka zelenom gospodarstvu u tijeku, ali je ostalo još puno posla


LIVING GREEN

BUSINESS

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA

Birokracija je glavna prepreka većem uzletu zelenoga gospodarstva unutar EU... DOLJE Antonio Tajani, potpredsjednik Europske komisije

P

rema istraživanju Eurobarometra o “malim i srednjim poduzećima, resursnoj učinkovitosti i zelenim tržištima”, 37% malih i srednjih poduzeća u EU imaju barem jednog “zelenog” zaposlenika. Zeleni poslovi uglavnom se otvaraju u malim i srednjim poduzećima za razliku od velikih kompanija gdje to nije slučaj. Kao primjer navodi se da je u 2012. 1 od 8 zaposlenika u malim i srednjim poduzećima imao “zeleno” zaposlenje što je jednako 13% ukupnog broja radnih mjesta, dok je u velikim kompanijama taj omjer 1:33 to jest samo 3% zaposlenih. Predviđa se kako bi broj zelenih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima mogao rasti stopom od 35% u naredne dvije godine. Istraživanje Eurobarometra otkriva i druge neiskorištene potencijale koji bi mogli biti od koristi malim i srednjim poduzećima. Kao primjer navodi se situacija u kojoj manje od četvrtine malih i srednjih

poduzeća koristi prilike koje pruža jedinstveno tržište za plasman njihovih zelenih proizvoda i usluga. U ovom slučaju birokracija je glavna prepreka većem uzletu zelenoga gospodarstva unutar EU te ispitanici smatraju da bi broj zelenih ulaganja bio veći ukoliko bi se uklonile složene prekogranične upravne i pravne procedure. Potpredsjednik Europske komisije Antonio Tajani, zadužen za industriju i poduzetništvo, potaknut rezultatima studije, izjavio je: “Drago nam je što mala i srednja poduzeća aktivno rade na iskorištavanju ovog velikog potencijala koji će donijeti niz inovacija, više konkurentnih malih i srednjih poduzeća te niz novih radnih mjesta. Međutim, ostalo je još puno toga za napraviti. Tek nekoliko europskih malih i srednjih poduzeća proširilo je svoje poslovanje na tržišta van matične zemlje, a znajući da na EU odlazi oko trećine svjetskog “zelenog” tržišta, smatramo kako se radi o ogromnom potencijalu rasta za mala i srednja poduzeća”.

13


0,3% SAHARE 14

bilo bi dovoljno za proizvodnju ekološki prihvatljive električne energije za cijelu Europu. Barem tako tvrde u inicijativi Desertec. Međutim, kriza je natjerala vodeće partnere na odustajanje od ovog ambicioznog projekta...


LIVING GREEN

BUSINESS

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | DESERTEC

Zbog tržišnih razloga Bosch i Siemens odustali od Deserteca

budu dovršeni dati će snagu za 15-20 posto europskih potreba za električnom energijom.

U

projektu “Desertec” riječ je o izgradnji ukupno 500 MW-ih koncentriranih solarnih elektrana a čija će izgradnja - prve cjelovite faze - koštati 2,8 milijardi dolara. Desertec Inicijativa projicirala je investicije u ukupnoj vrijednosti od 500 milijardi dolara u projekte solarnih elektrana koje će zauzeti dijelove Sahare, Bliskog istoka i Europe. Mišljenja su kako je potencijal projekata velik i ako

Ambiciozni zeleni projekt ove Inicijative u pregovorima je posljednjih nekoliko godina te je dobivao snažnu podršku vodećih tvrtki i institucija širom Europe, uključujući i podršku istoimene Zaklade, centralne njemačke banke te drugih financijskih i energetskih skupina. IZNAD Karta projekta Desertec

DESNO Direktor fundacije projekta Desertec dr. Thiemo Gropp

I znanstvenici su dali snažnu podršku Desertec Inicijativi ističući kako je Sahara dovoljna za godišnje napajanje cijelog svijeta u samo šest sati rada. Energetske potrebe Europe mogle bi biti u potpunosti zadovoljene iskorištavanjem samo 0,3 posto ukupne površine pustinje. Projekt Desertec važan je svjetski korak s ciljem postepenog odustajanja od fosilnih goriva i davanja prednosti obnovljivim izvorima energije u cijelosti.

Međutim, nedavno je ovaj projekt pretrpio je još jedan snažan udarac nakon što je Bosch Rexroth odlučio odustati od projekta te statusa pridruženog člana. Iz Bosch Rextrona su najavili kako neće obnoviti članstvo u projektu. Radi se o drugom izlasku velike kompanije, nakon što je Siemens učinio isto u listopadu. Kao glavni uvjet ove odluke navedeni su gospodarski razlozi, budući da u Boschu više nisu toliko entuzijastični oko davanja podrške solarnoj energiji. Prema nekim najavama, postoje dokazi kako ova njemačka korporacija ima namjeru u potpunosti prodati svoje solarno poslovanje. Od svog prvog predstavljanja u 2009. do danas, unatoč interesantnoj inicijativi, DII nije uspio zadržati veliki interes investitora te je sve veća neizvjesnost oko realizacije projekta u potpunosti.

15


BUSINESS

LIVING GREEN

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA

Hrvatska je načelno politički prihvatila razvoj zelenoga gospodarstva

U

lipnju ove godine vodeće financijske institucije i investitori koje predstavlja Long Term Investors’ Club potvrdili su zajedničku predanost ka financiranju prelaska na zeleno gospodarstvo.

UPOZORENJE Hrvatska mora nove segmente tržišta prepoznavati i poticati pravovremeno!

Četrnaest vodećih svjetskih financijskih institucija i institucionalnih investitora sa ukupnom bilancom od 3,2 bilijuna dolara prepoznalo je razmjere i izazov ulaganja koje zahtijeva prijelaz na zeleno gospodarstvo. Uz to postoji jasna suglasnost u pogledu poticanja ulaganja u klimatske i okolišne projekte kao i podrška razvoju inovativnih javno-privatnih instrumenata. Globalne financijske institucije i ulagači priznaju svoju odgovornost prema budućim generacijama te se zalažu za podupiranje masovnih financijskih ulaganja koja su potrebna za preobrazbu u zeleno gospodarstvo. Institucije također priznaju da je u posljedn-

jih 20-ak godina prijelaz na zeleno gospodarstvo postao još veći izazov, ali i nudi više prilika za društva i ekonomije. INFO Do 2020. očekuje se u sektoru OIE tri milijuna novih radnih mjesta

“Zelenom izazovu” nedavno se priključio, zanimljivo, i financijski div Goldman Sachs najavivši ulaganja od 40 milijardi dolara u projekte vezane uz obnovljive izvore energije. Tom prigodom je Michael Duvally, glasnogovornik Goldman Sachsa, izjavio kako bi čiste tehnologije uskoro trebale postati brzorastuće tržište koje se upravo sada nalazi na prekretnici, a koja će pomoći diversifikaciju izvora energije i poboljšanja stanja okoliša. Laszlo Andor, Europski povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivost, u lipnju ove godine izjavio je za medije kako će zele-

16

ni rast biti jedan od najvažnijih pokretača strukturalnih promjena u gospodarstvu. Naime, Europska komisija je razvoj zelenog i energetski učinkovitog gospodarstva prepoznala kao vitalnu stavku ponovnog zapošljavanja te postavila akcijski plan kojim se želi ojačati razvoj zelenih zaposlenja na osnovu tailor-made rješenja i politika koje prepoznaju različite situacije u svakoj zemlji članici. Paket zapošljavanja procjenjuje potencijal otvaranja novih radnih mjesta samo u sektoru obnovljivih izvora energije za tri milijuna novih radnih mjesta do 2020. uz dodatnih dva milijuna novih radnih mjesta za provedbu mjera energetske učinkovitosti u istom razdoblju. Hrvatska je načelno politički pri-


hvatila razvoj zelenoga gospodarstva, a u prilog tomu ide stav hrvatskoga izaslanstva predvođeno potpredsjednikom Vlade Nevenom Mimicom na ovogodišnjoj konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju Rio+20. Mimica je istaknuo kako Hrvatska snažno podupire načela zelene

ekonomije te da je odana sljedbenica multilateralizma i da će kao takva sa svojim europskim partnerima nastaviti raditi na jačanju međunarodne strukture za održivi razvoj. Ipak, za pravi razvoj zelenog gospodarstva

u Hrvatskoj potrebni su, u prvom redu, politička odlučnost, jednostavnost administrativnih postupaka i povoljna financiranja. Hrvatska mora nove segmente tržišta prepoznavati i poticati pravovremeno kako bi ostvarila veću konkurentnost i stabilnost gospodarstva u cijelosti.

Investitori teški 3,2 bilijuna dolara prepoznali su važnost zelenoga gospodarstva

INVESTITORI

ZA ZELENO 17


ENERGIJA

18

LIVING GREEN


TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | © TIMBERTOWER GMBH HANNOVER

DRVO OPET U MODI Podignuta prva drvena vjetroturbina: Emisije CO2 manje za 400 t

P

rema najnovijem izvješću američkog Ministarstva energetike energija vjetra narednih će godina doživjeti veliki rast, bilo u proizvodnji čiste energije, bilo u stvaranju novih radnih mjesta. No, iako se na prvi pogled energija vjetra čini kao jedan od najčišćih načina proizvodnje energije, vjetroturbine nisu toliko zelene koliko se misli. Trenutno se u proizvodnji vjetroturbina koristi više čelika nego u brodogradnji, a prilikom proizvodnje čelika troše se ogromne količine skupe energije. Upravo zbog navedenih razloga, njemačka kompanija TimberTower započela je s eksperimentiranjem nove vrste dizajna turbina te je nedavno proslavila postavljanje prve drvene

vjetroturbine u okolici Hannovera u Njemačkoj. Iz TimberTowera javljaju kako će turbina smanjiti emisije CO2 za 400 tona te istovremeno proizvoditi čistu energiju. Ovaj novi tip turbina gradi se uz pomoć lijepljenih lameliranih drvenih ploča koje se slažu na šuplji šesterokutni okvir. Sirovina za izgradnju tornja dolazi iz Njemačke i Austrije i to jedino od PEFC certificiranih dobavljača koji jamče da drvna građa potječe iz ekološkog, ekonomskog i društveno odgovornog upravljanja šumama. Jedinstveni dizajn smanjuje emisije CO2 i prilikom transporta, čime se dobiva dodatna ekonomska i okolišna vrijednost. Toranj u Hannoveru visok je 100 metara, a u stanju je proizvesti dovoljno električne energije za napajanje 1000 kućanstava.

19


ENERGIJA

20

LIVING GREEN


21


2013. POČINJE GRADNJA NAJVEĆE SOLARNE ELEKTRANE U najveći solarni park na svijetu, koji se gradi u Srbiji, biti će uloženo oko 1,7 milijardi eura. Gradnja započinje u travnju 2013. godine...


LIVING GREEN

ENERGIJA

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA

Eksploatacija obnovljivih izvora energije u buduće se ne može bazirati na dobronamjernosti vladajućih struktura i poticajnim tarifama

I

zgradnja najvećeg solarnog parka na svijetu u koji će biti uloženo oko 1,7 milijardi eura započeti će na jugu Srbije u travnju 2013. godine, izjavio je za Tanjug menadžer investicijskog fonda “Securum Equity Partners” Ivan Matejak. Matejak je najavio da taj investicijski fond planira bez sredstava državne potpore uložiti oko 1,7 milijardi eura u izgradnju solarnog parka snage 1.000 MW, između Niša i Vranja. Planiramo izgradnju prvih 40 MW u travnju sljedeće godine i tom dinamikom po 40 MW mjesečno, kako bismo cijeli projekt završili do kraja 2015. godine, rekao je Matejak. “Ovaj projekt će postaviti Srbiju kao svjetskog lidera u razvoju obnovljivih izvora energije, na njemu će biti zaposlen veliki broj visokokvalificiranih ljudi, a prema našim procjenama Srbija će za 25 godina, samo od poreza prihodovati oko 700 milijuna eura” naveo je Matejak. Dodao je da je u u okviru tog projekta planirano da se u Srbiji izgrade tri tvornice za proizvodnju fotonaponskih panela za potrebe solarnog parka u Srbiji, a kasnije i za izvoz.

DOLJE Ivan Mateljak, menadžer investicijskog fonda “Securum Equity Partners” / © Medija centar Beograd

je da je krajem listopada s Vladom Srbije potpisan obavezujući ugovor za izgradnju solarne elektrane na jugu Srbije i da se sad radi na pitanjima vezanim uz zemljišta na kojima će fotonaponski paneli biti postavljeni. Odlučili smo se na investiciju u Srbiju, između ostalog, zato što ima oko 40 posto više sunčanih dana od Njemačke, na primjer, koja ima najviše instaliranih MW iz fotonaponskih sustava, istaknuo je Matejak i dodao da je prednost Srbije i što ima veliki broj visokokvalificiranih radnika, građevinskih inženjera, elektrotehničara, a zadovoljni smo i suradnjom sa sadašnjom, ali i sa bivšom Vladom Srbije. Matejak je ponovio da se za izgradnju te elektrane neće koris-

titi poticajne tarife i da konačnu cijenu električne energije neće plaćati građani Srbije, već je ona namijenjena izvozu u zemlje kojima nedostaje “zelene energije”. “Eksploatacija obnovljivih izvora energije u buduće se ne može bazirati na dobronamjernosti vladajućih struktura i poticajnim tarifama” rekao je i dodao da je u zemljama EU (Njemačka, Italija, Španjolska) zbog ekonomske krize zabilježen trend smanjenja ili ukidanja takvih tarifa. Zato je potrebno donijeti novi model financiranja projekta iz obnovljivih izvora, poručio je Matejak. U najveći solarni park na svijetu, koji se gradi u Srbiji, biti će uloženo oko 1,7 milijardi eura. Gradnja započinje u travnju 2013. godine.

Električna energija iz te solarne elektrane namijenjena je izvozu, a ekonomska isplativost cijene električne energije dobivene na taj način je 14 eurocenti za kWh, naveo je Matejak. Napomenuo

23


EKO POKLON URADI SAM


LIVING GREEN

LIFESTYLE

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | ECOUTERRE

Napravite sebi i drugima eko-poklon u nekoliko jednostavnih koraka. Riječ je o izradi biljnog terarija, a postupak kroz fotografije donosi ECOUTERRE.

erariji, svjetovi u malom, toliko su očaravajući da je zaista sramota držati ih skrivene u kući. Pozivamo vas da pokažete vašu zelenu predanost nošenjem ovog originalnog komada nakita.

T

Kako bi napravili svoj lančić-terarij nije potrebna nikakva posebna stručnost, već je dovoljno slijediti naše jednostavne upute i u nekoliko trenutaka imati ćete minijaturni staklenik za vas ili neku vama dragu osobu.

0. KORAK

1. KORAK

Potrebni materijali: mala ukrasna bočica sa plutenim čepom, mala sadnica, pinceta, alka, metalni lančić i malo zemlje.

Skinite čep sa bočice i napunite bočicu sa malo zemlje. Trebalo bi biti dovoljno da se prekrije korijenje biljke, ali opet ne previše kako bi biljka mogla disati.

2. KORAK

3. KORAK

Oprezno umetnite sadnicu u bočicu. Ako je potrebno koristite pincetu. Za eventualna zaprljanja bočice očistite vatenim štapićima ili čačkalicom umotanom u komadić papirnate maramice.

Na čep učvrstite alku i začepite bočicu. Provucite lančić kroz alku na plutenom čepu. Poškropite svoju biljku sa malo vode jednom tjedno kako bi ostala zdrava i zelena.

25


KORISTITE

EKO KOZMETIKU 26


LIVING GREEN

LIFESTYLE

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | GREEN PEOPLE

GREEN PEOPLE

GREEN PEOPLE

GREEN PEOPLE

GREEN PEOPLE

Aloe Vera gel za tuširanje i kupka 200 ml. Iz sastojaka izdvajamo: organska aloa vera i lavanda... Prirodan gel za tuširanje/kupka za sve tipove kože. Odličan izbor za tuširanje ili kupku. Pogodno i za osobe koje su sklone ekcemima. Ovaj prirodni gel ne sadrži SLS/SLES, alkohol, parabene, ftalate ili umjetne mirise.

Dezodorans Aloe vera 75 ml. Iz sastojaka izdvajamo: organska aloa vera, prebiotici, cink-ricinoleat, kamilica i sandal... Prirodan dezodorans blagog mirisa. Pogodno i za osobe koje su sklone ekcemima. Napravljen je bez aluminija, parabena, alkohola i umjetnih mirisa kako bi vam pružio najčišći dezodorans.

Pročišćavajući vitaminski šampon za sve tipove kose 200 ml. Iz sastojaka izdvajamo: organska aloe vera, avokado, mandarina i bergamot. Prirodni šampon pogodan za sve tipove kose. Šampon je forumuliran bez SLS-a/SLES-a, alkohola, parabena, ftalata, petrokemijskih proizvoda te umjetnih boja i mirisa.

Hidratantni regenerator za lakše raščešljavanje 200 ml. Iz sastojaka izdvajamo: organski neroli, naranča i sljez. Hidratantni regenerator za kosu koja se petlja (mrsi) te kovrčavu, gustu i čvrstu kosu. Formuliran je bez SLS-a/SLES-a, alkohola, parabena, ftalata, petrokemijskih proizvoda te umjetnih boja i mirisa.

Izabrali smo za vas nekoliko proizvoda iz asortimana prirodne organske kozmetike GREEN PEOPLEa. Inače, najpoznatiji svjetski brendovi BIO kozmetike su Argital, Cattier, Dr. Organic, Dr. Scheller, Florame, Green People, John Masters Organics, Lavera, Oshadhi, Pranarom, Urtekram i Weleda.

GREEN PEOPLE

GREEN PEOPLE

GREEN PEOPLE

GREEN PEOPLE

Active Fix obnavljajući serum za lice za muškarce 50 ml. Iz sastojaka izdvajamo: organski badem, morske alge, caesalipinia, baikalin i maslinov list... Certificirano organski serum za lice s dokazanim anti-age djelovanjem. Pogodno i za muškarce koji su skloni ekcemima, psorijazi, prištićima i nepravilnostima na koži.

Cool Down™ hidratantna krema za poslije brijanja 125 ml. Iz sastojaka izdvajamo: organska aloe vera, shea maslac, zeleni čaj, metvica i neven... Certificirano organska, nemasna hidratantna krema nakon brijanja. Pogodno i za muškarce koji su skloni ekcemima, psorijazi, prištićima i nepravilnostima na koži.

Shave Now™ gel za umivanje i brijanje 125 ml. Iz sastojaka izdvajamo: organska aloe vera, proteini amarantha, irska mahovina (karagen), grejp, naranča... 2u1 aktivni i certificirano organski gel za umivanje i brijanje. Pogodno i za muškarce koji su skloni ekcemima, psorijazi, prištićima i nepravilnostima na koži.

Stay Fresh™ dezodorans za muškarce 75 ml. Iz sastojaka izdvajamo: organska aloa vera, prebiotici, alum, cink-ricinoleat, timijan, limun i klinčićevac... Prirodan i učinkovit, certificirano organski roll-on dezodorans. Pogodno i za muškarce koji su skloni ekcemima, psorijazi, prištićima i nepravilnostima na koži.

27


ODMOR U KROŠNJI 28

Šatori britanske kompanije Luminair omogućuju svim ljubiteljima prirode nesvakidašnji pogled i iskustvo šume...


LIVING GREEN

LIFESTYLE

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | LUMINAIR

R

adi se o laganim “čahurama” koje su izrađene od hibrida aluminija i parom savijenih grana te su savršeni izbor sa svakoga tko želi kampirati uz minimalni utjecaj na okoliš. Promjer svakog šatora iznosi tri metra te je dovoljno prostran za udobno spavanje i stanovanje dvije odrasle osobe. Svi materijali korišteni prilikom izrade su ili prirodnog porijekla ili reciklirani. Tree Tent je rezultat trogodišnjeg

IZNAD Tree Tent i primjena na “licu mjesta”

DESNO George Clarke, glavni dizajner Tree Tent-a

rada i istraživanja održivog dizajna, struktura tkanina i drvnog inženjerstva tvrtke Luminair. Vođeni idejom kako realizirati lako prenosivo sklonište koje bi se moglo instalirati uz minimalni utjecaj na okoliš te uz korištenje reciklirajućih materijala, dizajneri su osmislili ovaj zaista jedinstven koncept šatora. Unutar šatora, koji je izoliran uz pomoć 100% vune te se “sidri” na obližnja stabla, nalazi se i drveni štednjak, spremište za vodu te opcija za dobivanje električne energije iz OIE.

29


LIFESTYLE

LIVING GREEN

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | PLANTAGON

Do 2050. godine očekuje se kako će više od 80% svjetske populacije živjeti u gradovima

S

vima je poznata činjenica da gradovi nastavljaju nezaustavljivo rasti uz povezano smanjenje površine obradive zemlje. Kako bi riješili navedeni problem, Šveđani su se odlučili na nesvakidašnji pristup - izgradnju farme u neboderu.

DESNO Vizualizacija staklenika

Umjesto da brinu o rastućim cijenama hrane i nesigurnim isporukama, u švedskom gradu Linkopingu odlučili su se na izgradnju vertikalne farme koja bi mogla postati održivo rješenje za prehranu 100 tisuća stanovnika. Gradnja 17-katne farme u središtu grada započela je u veljači ove godine, a prvi plodovi trebali bi biti ubrani krajem 2013. godine. Urbani staklenik u Linkopingu biti će kružna građevina koja će uz pomoć pokretne trake premještati posađene biljke iz komora za sadnju do komora za rast i berbu.

DOLJE Urbani staklenik tvrtke Plantagon u obliku kružne građevine

Premještanjem biljaka pod ostakljenim zidovima i stropovima, lonci u kojima se nalazi posađeno voće i povrće okretati će se kako bi se postigla optimalna izloženost biljke suncu. Višak topline i CO2 iz obližnje elektrane također će biti usmjeren u staklenu kupolu kako bi se za vrijeme hladnih švedskih zima usjevi mogli hraniti i održavati na optimalnoj temperaturi. Ostale prednosti ove vrste “proizvodnje voća i povrća” su smanjivanje udaljenosti od farme do tanjura, otvaranje nove lokacije za odlaganje gradskog otpada koji se može koristiti kao kompost te stvaranje metana kao održivog izvora energije. Uzgoj biljaka u ovom kontroliranom okruženju osigurati će do-

30

datne dobrobiti u pogledu smanjene potrošnje vode i pesticida. Iz Plantagona, tvrtke koja je osmislila ovaj način proizvodnje hrane, javljaju kako očekuju skoro proširenje koncepta diljem svijeta. Do 2050. godine očekuje se kako će više od 80% svjetske populacije živjeti u gradovima, a hranjenje ukupno 9 milijardi stanovnika Zemlje zahtijevati će dodatno poljoprivredno zemljište veličine Brazila. No, iz Plantagona javljaju kako i njihovo najmanje rješenje, to jest staklenik od pet katova koji stoji između 10 i 20 milijuna dolara, može osigurati dovoljno hrane za 10 tisuća stanovnika. Najviši toranj od ukupno 25 katova, stoji između 280 i 500 milijuna dolara, a može prehraniti 350 tisuća stanovnika.


Hranjenje ukupno 9 milijardi stanovnika Zemlje zahtijevati će dodatno poljoprivredno zemljište veličine Brazila

KAKO NAHRANITI 100 TISUĆA LJUDI NA 17 KATOVA? 31


SUKUS STVARI Kuća je dobila nadimak Fly House jer se može u potpunosti zatvoriti, ukloniti i “odletjeti” na sljedeću lokaciju.


LIVING GREEN

LIFESTYLE

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | ESPAI FLY

Jedinstveni B&B je dizajnirao španjolski studio Espai Fly. Cijeli projekt dovršen je u samo šest tjedana te je potom dopremljen i postavljen na lokaciju.

BED AND BREAKFAST U KONTEJNERU?

U

z dolazak zime i tmurnog vremena, gotovo svi počinjemo sanjati o odmoru na sunčanim i toplim lokacijama. Kao inspiraciju za vaš sljedeći odmor predlažemo boravak u ovom jednosobnom bed and breakfastu na Mallorci.

ISPOD Objekt čine tri kontejnera i zajedno tvore prostor od 100 četvornih metara.

solarni kolektori koji proizvode toplu vodu. Energetski učinkoviti uređaji i rasvjeta dodatno smanjuju ekološki otisak objekta. Kuća je dobila nadimak Fly House jer se može u potpunosti zatvoriti,

ukloniti i “odletjeti” na sljedeću lokaciju. Stoga, ukoliko uskoro ili tek narednog ljeta planirate otputovati do Mallorce preporučamo boravak u ovom B&B-u, u nadi da u međuvremenu neće “odletjeti” do neke nove lokacije.

Ono što na prvi pogled ne upada u oči je činjenica da se radi o kući za odmor sastavljenoj od ukupno tri velika kontejnera koji zajedno tvore prostor od više od 100 četvornih metara. Jedinstveni B&B je dizajnirao španjolski studio Espai Fly. Cijeli projekt dovršen je u samo šest tjedana te je potom dopremljen i postavljen na lokaciju. Ovim pristupom izgradnji postignute su znatne uštede u vremenu, novcu i potrošnji energije. Kuća je napravljena tako da je omogućen što veći ulazak dnevnog svjetla, ugrađen je sustav hvatanja kišnice te krovni

33


LIFESTYLE

34

LIVING GREEN


LIVING GREEN

LIFESTYLE

35


ŽIVOT ZA NOMADE 36

Futuristički koncepti eko hotela i nisu neka velika novost, no ono što ovaj hotel, uz jedinstveni dizajn, razlikuje od konkurencije je i činjenica da je krenuo u proizvodnju.


LIVING GREEN

LIFESTYLE

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | IN-TENTA

N

aime, dizajn hotela španjolske kompanije In-Tenta nedavno je počela proizvoditi tvrtka Urban Square koja ih namjerava smjestiti na niz atraktivnih lokacija diljem svijeta, uz minimalni utjecaj na okoliš. Radi se o montažnoj konstrukciji koja se sastoji od središnje cijevi koja je s oba kraja “zatvorena” prozorima u obliku mjehura koji pružaju prirodnu ventilaciju. Cijela konstrukcija je omotana

IZNAD Dizajn hotela španjolske kompanije In-Tenta

DESNO Vizualizacija primjene hotela

drvenom fasadom koja pomaže ublažiti temperaturne razlike vanjskog prostora, a velika svjetlosna linija u obliku krovnog prozora koji prolazi duž cijelog prostora osigurava dovoljne količine danjeg svjetla. U objekt je ugrađen i sustav hvatanja kišnice koja se koristi unutar građevine, a time se dodatno smanjuje cjelokupni utjecaj na okoliš. Središnji prostor DROP hotela ima dovoljno prostora za dnevni boravak i spavaću sobu, dok se kupaonica i ostali komunalni servisi nalaze u odvo-

jenim sobama koje su postavljene unutar cijevi. Cijeli hotel lagano je uzdignut iznad tla kako bi se dodatno smanjio njegov utjecaj na postavljenoj lokaciji. Smatramo kako bi ovaj dizajn bio moderno i jednostavno rješenje za niz hrvatskih lokaliteta koji još uvijek nisu u potpunosti iskoristiti svoj turistički potencijal, bilo zbog manjka infrastrukture ili zbog nedovoljnih smještajnih kapaciteta. Koje je vaše mišljenje?

37


OKOLIŠ

LIVING GREEN

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | DISCOVERDINARIDES


NAJLJEPŠI MOTIVI DINARSKOG LUKA


ŽIVIMO NA ZEMLJI EKO-ČUDA 40


LIVING GREEN

OKOLIŠ

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | DISCOVERDINARIDES

financiraju Ministarstvo vanjskih poslova Norveške i MAVA Foundation. Prvi i glavni cilj ovog projekta jest stvaranje platforme zaštićenih područja kroz povezanost svih parkova u regiji Dinarskog luka. Predviđene petodnevne konferencije parkova, koje će se održati potkraj svake projektne godine, pomoći će upraviteljima i višim službenicima pojedinih parkova da se upoznaju sa svojim kolegama u regiji, razmijene planove upravljanja i primjere dobre prakse te da potencijalno planiraju suradnju. U planu su i studijska putovanja iz jednog u drugi kraj regije, čime će zaposlenici parkova imati bolji uvid u stanje u drugim parkovima u regiji. Projektni će tim pružiti tehničku podršku onim parkovima koji se odluče na zajednički projekt s nekim drugim parkom iz Mreže, a tajništvo projekta služit će kao poveznica svih parkova u Mreži. Najznačajnije vrijednosti parkova i zaštićenih područja unutar Mreže bit će istaknute na promotivnim materijalima i web stranici pripremljenima za bolju promociju Mreže parkova Dinarskog luka.

W

WF je ove godine započeo projekt “Parkovi Dinarskog luka” kojim želi stvoriti savez parkova prirode i nacionalnih parkova na području Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova (UNSCR 1244/99), Makedonije, Slovenije i Srbije. Projekt u trajanju tri godine

NASLOVNICA Nacionalni park Krka (Hrvatska)

IZNAD Nacionalni park Kopaonik (Srbija)

Nacionalni i parkovi prirode u svim zemljama Dinarskog luka većinom, ili čak u cijelosti ovise o državnim financijama. Zbog toga će unutar ovog projekta biti održan niz radionica o izgradnji kapaciteta za suradnju s privatnim sektorom. Kako su sve zemlje koje sudjeluju u projektu, ako već ne članice, tad na pragu da postanu članicama Europske unije (EU), organizirat će se niz radionica i studijskih putovanja o Natura 2000 i ulozi i načinu poslovanja zaštićenim područjima u Europskoj uniji.

Kako su zemlje Dinarskog luka svojom ljepotom, geografskim položajem i biološkom raznolikošću već i sada turistička atrakcija, Mreža parkova Dinarskog luka, očekivano je, bit će još jedan magnet za turoperatere. Omogućit će se djelatnicima zaštićenih područja da se upoznaju s European Charter for Sustainable Tourism EUROPARC federacijom, kao i praktičnoj primjeni u našoj regiji. Priredit će se radionice za djelatnike turističkih agencija, te organizirati nekoliko studijskih putovanja u kojima će ne samo turistički djelatnici, već i novinari iz regije, doznati više o ljepotama parkova i njihovoj biološkoj raznolikosti. Kroz projektne aktivnosti, zaposlenici u zaštićenim područjima imat će se prilike upoznati s radom EUROPARC federacije, s iskustvom i stručnošću djelatnika zaštićenih područja u Europi, kao i najnovijim pristupima i saznanjima iz područja upravljanja zaštićenim područjima. Svojim prirodnim i kulturnim vrijednostima, Dinarski luk ne zaostaje za Karpatima, Alpama ili bilo kojim drugim poznatim svjetskim ekoregijama. Već kada se stvara Mreža parkova Dinarskog luka, zašto ne bi stvorio brend koji bi pritom našu regiju stavio uz bok najpoznatijim svjetskim turističkim odredištima? Uz pomoć web stranice, brošura i raznih komunikacijskih pomagala te, u konačnici, velike reklamne kampanje, nastojat će se od Mreže parkova Dinarskog luka napraviti brend koji će u regiji i šire biti prepoznat do 2015. godine. Razvit će se suradnja s turističkim ministarstvima i agencijama te pronaći način kako najbolje promovirati brend Mreže parkova Dinarskog luka.

41


OKOLIĹ

LIVING GREEN

SLIKA Nacionalni park Thethi (Albanija)

SLIKA Nacionalni park Kozara (Bosna i Hercegovina)

42


LIVING GREEN

OKOLIĹ

SLIKA Nacionalni park Triglav (Slovenija)

SLIKA Nacionalni park Marovo (Makedonija)

43


PRVA KLIMATSKI PRILAGOĐENA ČETVRT NA SVIJETU


LIVING GREEN

D

anska planira stvoriti prvu svjetsku klimatski prilagođenu četvrt. Radi se o četvrti Saint Kjeld u Kopenhagenu koja će biti prilagođena novim klimatskim izazovima, posebice teškim padalinama koje su posljednjih godina pogodile tu zemlju. Projekt je osmislio arhitektonski studio Tredje Natur, a mogli bismo reći da se radi o najavi budućeg razvoja i prilagodbe gradova novim klimatskim uvjetima. Posljednjih nekoliko godina Danska je suočena se neobično visokim razinama padalina uzrokovanih klimatskim promjenama koje su državu stajale više od 650 milijuna eura. Kako bi smanjili utjecaj klimatskih promjena na svoje gradove, Danci su se odlučili napraviti pilot

OKOLIŠ

GORE Sankt Kjelds Square

projekt klimatski adaptirane četvrti. Tako će u Saint Kjeldu biti postavljene biciklističke staze koje će imati ulogu odvodnih kanala, na gotovo sve građevine biti će postavljeni zeleni krovovi koji će upiti višak padalina, a kanali koji će voditi višak vode do luke, uz urbane parkove i vodotornjeve, biti će postavljeni diljem četvrti. Ove promjene smanjiti će opterećenje kanalizacijskog sustava i povećati bioraznolikost. Osim toga, na glavnom trgu biti će postav-

45


OKOLIŠ

LIVING GREEN

ljen ogromni prsten koji će stvarati laganu vodenu maglicu za vrijeme toplih dana, a kišnica koja će biti skupljena u parkovima i trgovima odvoditi će se do novonastalih površina za rekreaciju. Uz sve navedeno, više od 20% ukupnog broja ulica biti će vraćeno prirodi kroz stvaranje novih parkova i šetnica. Izgradnja, to jest prenamjena ove četvrti započeti će 2013. godine, a trebala bi biti gotova do 2015. ili najkasnije 2016. godine.

Ole Schrøder, jedan od partnera arhitektonskog studija, izjavio je: “Najveći izazovi našeg društva nalaze se u već izgrađenim gradovima. Naš cilj je nadograditi postojeće strukture kako bi gradovima olakšali pružanje održivih, socijalnih i zdravstvenih usluga. Ključne ideje naših projekata vođene su idejom kako prirodni i koherentan dizajn stvara najsnažniju strategiju koja omogućava rješavanje niza problema gradskih četvrti kao cjelina”.


LIVING GREEN

OKOLIŠ

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | TREDJENATUR

Danci su se odlučili napraviti pilot projekt klimatski adaptirane četvrti LIJEVO Taasinge Square

DOLJE Bryggervangen Square

47


PRIJEVOZ

LIVING GREEN

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA

E

roaminga za električna vozila svim turistima na proputovanju i onima koji električnim vozilima dolaze u Hrvatsku na odmor. Osim legitimne brige za tržišne udjele u budućnosti, HEP kao društveno odgovorna kompanija snažno podupire korištenje vozila bez emisije CO2 čime želi sudjelovati u poboljšavanju kvalitete života u velikim gradovima, smanjenjem zagađenja i gradske buke.

MOBILNOST jedan je od razvojnih projekata HEP grupe koji se u potpunosti uklapa u novu energetsku strategiju EU, a osnovu projekta čini ideja da se električna energija iz obnovljivih izvora koristi kao pogonsko gorivo za električna vozila. Kao vodeći proizvođač i opskrbljivač električnom energijom na hrvatskom tržištu HEP ima ambiciju biti vodeći i u izgradnji infrastrukture za punjenje električnih vozila budućnosti. Izgradnjom vlastite infrastrukture HEP želi povezati Hrvatsku i priključiti se na europsku energetsku autocestu s ciljem omogućavanja

DOLJE ELEN je marketinška kovanica sastavljena od riječi ELektrična ENergija

Peugeot Ion s kojim je HEP započeo brendiranje, vozilo je motorne snage od 47 kW (67 KS) s baterijom kapaciteta 16 kWh koji s jednim punjenjem može prevaliti i do 150 km uz maksimalnu brzinu od 130 km/h. Vozilo ima izvrsnu startnost i potpuno je bešumno, a uz to prihvatljiv je za okoliš. Uspoređujući potrošnju goriva na primjeru udaljenosti između Zagreba i Varaždina (88 km) Peugeot Ion će potrošiti 14,8 kn električne energije dok bi vlasnik benzinca

48

iste snage za istu relaciju trebao izdvojiti deset puta više, čak 143,0 kn. Svakodnevnom vožnjom Peugeot Ion-om na toj relaciji u samo mjesec dana uštedjeli bi 3.846 kn u usporedbi s potrošnjom benzinskog motora. Uz goleme uštede na troškovima goriva i održavanju, korištenjem električnih vozila doprinosimo i smanjenju emisija CO2, pa tako u periodu od godine dana emisija CO2 kod električnog vozila iznosi 0 t, a kod benzinskog čak 12,03 t. Kako se tržište električnih automobila u Europi dinamično razvija, a značajni financijski poticaji i odluke EU pogoduju razvoju elektromobilnosti, HEP je odlučio krenuti u lansiranje branda ELEN pod kojim će ubuduće nastupati na tržištu. ELEN je marketinška kovanica sastavljena od riječi ELektrična ENergija, što je ujedno i osnovni proizvod koji HEP nudi na tržištu. Brandiranjem projekta u ovoj fazi razvoja HEP želi osigu-


rati tržišnu prepoznatljivost kako bi i u segmentu elektromobilnosti na vrijeme krenuo zauzimati pozicije na liberaliziranom tržištu električne energije. Nedavno je pokrenut i natječaj za oblikovanje budućih ELEN stanica za brzo punjenje električnih vozila, a HEP ga provodi u suradnji s Gradom Zagrebom i Hrvatskim dizajnerskim društvom. Rezultat ovog natječaja biti će prve ELEN stanice za brzo punjenje električnih vozila, a postavit će se ispred upravne zgrade HEP-a i poglavarstva Grada Zagreba.

HEP ima ambiciju biti vodeći i u izgradnji infrastrukture za punjenje električnih vozila budućnosti

ELEN NOVA FORMA EMOBILNOSTI 49


DOLAZI VRIJEME ZA NOVE KONCEPTE S POZNATIM ISKUSTVOM! EKSKLUZIVNO U PRVOM IZDANJU LIVING GREEN-A DONOSIMO SVE O PROJEKTU CRO-BIKE KOJI PROVODI GRUPA KREATIVACA.


SPORTSKI UJEDNO EKOLOŠKI

N

ovi američki proizvođač automobila, Fisker Automotive, odlučio je pomaknuti granice u pogledu održivosti i ekološke svijesti u automobilskoj industriji.

vaju nagrađena’. Ovaj automobil stvoren je za vozače koji cijene jedinstveni stil i osebujne performanse uz visoku razinu ekološke svijesti. Karma je u SAD-u pušten u prodaju krajem 2011. godine, a odnedavno je dostupan i u Europi.

Kao najvjerniji primjer misije i vizije kompanije tvrtka je proizvela Fisker Karmu, prvi električni automobil sa produljenim dometom. Karma je naziv koji potječe iz Hindu jezika, a u slobodnom prijevodu znači ‘dobra djela bi-

Zahvaljujući novoj vrsti pogona, za koji su inženjeri Karme inspiraciju pronašli u vojnim vozilima, Karma može postići ubrzanje od 0 do 100 km/h u 6.3 sekunde uz emisije CO2 od samo 53 g po kilometru. Karmu pokreće električna

52

IZNAD Karma može postići ubrzanje od 0 do 100 km/h u 6.3 sekunde uz emisije CO2 od samo 53 g po kilometru.

energija dobivena iz punjive litij-ionske baterije dometa 80 kilometara, nakon čega se pali učinkoviti 2-litarski generator koji povećava domet za dodatnih 400 kilometara. Zahvaljujući navedenim karakteristikama, može se reći kako je Fisker Karma jedini istinski “ekološki” odgovor u segmentu luksuznih automobila. No, održivost ne staje tu. Karma je prvi automobil koji je u cijelosti građen u skladu sa Fiskerovim načelima održivog i odgovornog


LIVING GREEN

PRIJEVOZ

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | FISKER KARMA

I sportski auti mogu biti ekološki odgovorni Novi američki proizvođač automobila, Fisker Automotive, odlučio je pomaknuti granice u pogledu održivosti i ekološke svijesti u automobilskoj industriji.

PRVI ELEKTRIČNI AUTOMOBIL SA PRODULJENIM DOMETOM

dizajna, filozofije koja predstavlja dramatičan skok naprijed za cijelu automobilsku industriju. U Fiskeru su svjesni kako razvoj, izgradnja, prodaja i konačno odlaganje automobila zahtijevaju ogromne količine energije i resursa. Kao nova kompanija čista obraza, Fisker je krenuo putem maksimalne održivosti i odgovornog promišljanja svih aspekata životnog ciklusa automobila. Slijedeći svoja načela održivosti, osim maksimalnog

smanjivanja potrošnje goriva i emisija, u Fiskeru nastoje što je više moguće koristiti već korištene materijale, obnovljive materijale te tehnologije koje imaju najmanji mogući ugljični otisak. Kao jedan od primjera možemo navesti drvene obloge u automobilu koje potječu iz drveta dobivenog krčenjem šuma nakon požara u Kaliforniji ili čišćenjem dna jezera Michigan. U svakom slučaju niti jedno “živo drvo” nije uništeno pri-

likom izgradnje ovog automobila. Dodatna posebnost Fisker Karme je da se radi o prvom američkom luksuznom automobilu koji je dizajniran i proizveden za sva svjetska tržišta. Karma je prva luksuzna limuzina koja istovremeno zadovoljava sve buduće svjetske standarde u pogledu potrošnje goriva i emisija te je pogodna za vožnju u bilo kojem gradu, bilo gdje na svijetu, neovisno o strogosti okolišnih standarda.

53


55


ECO-CAR ZA STOTKU 56

S obzirom da naši gradovi postaju sve više naseljeni, nove ideje prijevoza nužne su kako bi se osigurala stalna mobilnost njihovih stanovnika. Gradski auto Hiriko upravo je jedno od takvih rješenja.


LIVING GREEN

PRIJEVOZ

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | HIRIKO

R

azvijen je od strane sedam baskijskih tvrtki po zajedničkim imenom Hiriko Driving Mobility (riječ ‘Hiriko’ na baskijskom znači ‘urban’). Radi se o ultrakompaktnom vozilu koje se može sklopiti u uspravnu poziciju prilikom parkinga te tako smanjiti prostor koji zauzima. Auto bi se trebao pojaviti na tržištu sljedeće godine, uz cijenu od oko 100 tisuća kuna i raspon od 120

kilometara između punjenja. Osim toga, kako bi se dodatno olakšalo parkiranje, automobil će imati pokretne, rotirajuće kotače. Uz duljinu od samo 1.5 metara, Hiriko je sposoban parkirati se i u najuže uličice. Ovaj električni gradski automobil ima mjesta za dva putnika koji u auto ulaze podizanjem prednje maske. Jedna od revolucionarnih značajki ovog automobila upravo su

rotirajući kotači koji omogućavaju okretanje automobila oko svoje osi. Ranije ove godine, Hiriko je bio tek u nacrtima, da bi do kraja lipnja ovaj sklopivi auto imao svečanu prezentaciju i testnu vožnju u europskoj zelenoj prijestolnici Vitoria-Gasteizu (Álava/Španjolska). Do sada je proizvedeno ukupno dvadeset testnih vozila, a iz grupacije koja ih je proizvela javljaju kako je auto prošao sve sigurnosne testove. Uskoro bi se trebale početi

serijski proizvoditi ukupno tri verzije ovog gradskog automobila i to sklopivi Fold model, kabriolet pod nazivom Alai te mali gradski kamion Laga. Hiriko bi trebao krenuti u prodaju 2013. godine uz cijenu od oko 100 tisuća kuna. Španjolska grupacija DENOKINN već je sada najavila veliki interes iz napučenih, ali ekološki osviještenih gradova kao što su Barcelona, Berlin i San Francisco.

57


LIVING GREEN

ZELENA GRADNJA

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | ZAGREB.HR

KREATIVNI KLASTER GREDELJ

G

rad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, u suradnji sa Zagrebačkim holdingom, Službom za upravljanje imovinom, uz konzultantsku pomoć koju je osiguralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, razrađuje projektnu ideju Zagrebačkog kreativnog klastera. Zagrebački kreativni klaster predstavlja razvojni potencijal, ne samo za značajniju gospodarsku korist već i za kulturnu identifikaciju grada, turističku privlačnost i njegovu međunarodnu prepoznatljivost. Potencijal Grada Zagreba za osnivanje kreativnog klastera ogleda se u činjenici da je Grad Zagreb hrvatsko središte kulturnih/ kreativnih industrija (procjena je da je 98% filmske i glazbene industrije koncentrirano u Zagrebu, a utvrđen je i velik postotak arhitektonskih, dizajnerskih i oglašivačkih tvrtki koje su u Gradu registrirane). Pod terminom “kreativni klaster” podrazumijeva se i geografska koncentracija kreativnih industrija. Cilj je privući profesionalce iz kreativnih industrija u neiskorištene prostore na lokaciji Gredelj, omogućiti im zajedničku infrastrukturu, međusobno

LIJEVO Simulacija Kreativnog klastera Gredelj

ISPOD Simulacija Kreativnog klastera Gredelj

umrežavanje i povezivanje s naručiteljima i modelima implementacije kreativnih zamisli. Anketa zainteresiranosti potencijalnih članova klastera, provedena za sada putem Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatskog društva dizajnera te među tvrtkama čije kreativno područje obuhvaća izradu multimedije i software-a, ukazala je na interes i gotovo apsolutnu podršku fizičkom povezivanju kreativnih industrija na lokaciji Gredelj. Projekt kreativnog klastera Gredelj jedan je od dva projekta s ko-

Planira se rekonstrukcija i prenamjena dvije postojeće građevine (zaštićene na nacionalnoj razini kao ”industrijska baština”) u cilju razvoja gradskog kreativnog klastera.

jima Grad Zagreb sudjeluje u dvije mrežne projektne ideje Sjeverozapadne Hrvatske, koje je Ministarstvo odabralo za daljnju razradu i tehničku pomoć. Zagrebački kreativni klaster Gredelj zamišljen je kao dio regionalnog projekta “Stvaranje preduvjeta za održivu podršku razvoju konkurentnosti gospodarstva i za daljini razvoj tehnološke infrastrukture u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj”. U regionalnom projektu “Sjeverozapadna Hrvatska – Regija digitalnih muzeja” Grad sudjeluje s prijedlogom uređenja Muzeja osjeta u tunelu Grič.

59


KRISTALNA BUDUĆNOST NAŠIH GRADOVA 60


LIVING GREEN

ZELENA GRADNJA TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | THECRYSTAL

S

iemens je u Londonu službeno otvorio najveću svjetsku izložbu vezanu uz budućnost naših gradova te ju smjestio u jednoj od trenutno najzelenijih građevina na svijetu. Jedinstvena staklena zgrada nazvana The Crystal tako je postala najnovija, i u svakom slučaju najzelenija znamenitost Londona. U samoj građevini se na

IZNAD THECRYSTAL (interijer)

DESNO THECRYSTAL (eksterijer i interijer)

više od dvije tisuće četvornih metara nalazi najveća svjetska izložba o budućnosti gradova koja na interaktivan način u dva sugestivna kina i na više od 50 ekrana kroz niz igara i iskustvenih doživljaja ljudima omogućava pogled u gradove budućnosti. Kao posebnost izložbenog prostora istaknuto je područje “Go Electric” u kojem posjetitelji mogu stvarati električnu energiju pokretanjem svojih tijela. U području

“Creating Cities” građani mogu sami stvoriti svoj grad budućnosti te iskusiti s kojim se sve izazovima susreću gradonačelnici sadašnjosti i gradonačelnici budućnosti. Električni automobili, motocikli i bicikli sadržani su u prometnom dijelu izložbe, dok se cijela izložba zatvara temom “Future Life” gdje na 10 metarskom ekranu posjetitelji mogu iskusiti život u gradu 2050. godine.

61


SOLARNO POGONJENA MODULARNA KUĆA 62


LIVING GREEN

ZELENA GRADNJA TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | [N2X]

A

rquitectos [N2X] završili su još jedan nevjerojatan projekt u Portugalu - solarno pogonjenu modularnu kuću N2X035. Kuća je smještena visoko u Água d’Alto

IZNAD Solarno pogonjena modularna kuća

tako da se nalazi iznad površine oceana. Površine je 156 m2 i sastoji se od dvije crne kutije sa svijetlim interijerima koji imaju niz održivih značajki. Koncept kuće osmišljen je kako bi se ispunile ruševine ili neiskorištene lokacije

na povišenim mjestima. Solarni paneli koriste se za proizvodnju električne energije, prikuplja se kišnica za potrebe navodnjavanja, crna boja fasade za dodatno prikupljanje topline, a svijetli interijer za bolju osvijetljenost.

63


ZELENA GRADNJA

64

LIVING GREEN


65


ZELENA GRADNJA

66

LIVING GREEN


67


ZELENA GRADNJA

LIVING GREEN

PLAN ZA NAJZELENIJI GRAD NA SVIJETU


N

izozemski arhitektonski studio MVRDV nedavno je predstavio niz planova za izložbu cvijeća Floriade 2022 koja bi se trebala održati u nizozemskom gradu Almereu te ga pretvoriti u zeleni raj.

Umjesto standardnog pristupa koji uključuje izgradnju privremenih struktura i paviljona, arhitekti iz MVRDV-a su zamislili novi i trajni koncept proširenja postojećeg centra grada u kojemu caruju biljke i cvijeće. Cijeli je koncept temeljen na osnovama održivosti i ekologije te bi u potpunosti trebao preobraziti dosadašnje koncepte izložbe Floriade, ali i grada Almere-a. Osim izložbenog dijela, planirana je izgradnja sveučilišta, hotela, marine, ureda i domova, a nakon izložbe Almere bi postao doslovno “najzeleniji” grad ikad izgrađen. Floriade je nizozemska nacionalna izložba cvijeća koja

se održava svakih deset godina, a Almere želi biti njen domaćin 2022. godine. Kako bi impresionirali suce, gradski predstavnici su odlučili kako bi upravo MVRDV trebao izraditi generalni plan za njihov prijedlog, što je u konačnici rezultiralo dizajnom prekrasnog vrtnog grada. Budući da je Almere takoreći predgrađe Amsterdama te očekuje ubrzani rast u narednom desetljeću, pojavila se i potreba za 60 tisuća novih domova te je tako ovaj plan dizajniran i sa idejom stvaranja novog prostora za stanovanje. MVRDV-ov plan predlaže izgradnju novog dijela centra grada na kvadratnom poluotoku od 45 hektara koji se nalazi u jezeru. Lokacija je zamišljena kao velika biljna knjižnica, a svaki dio novog grada bio bi posvećen različitim biljkama i različitim programima. Među ostalima, u sklopu Expo centra predviđena je izgradnja novih domova, ureda, trgovina, hotela i marine. U sklopu projekta izgraditi će se

69


ZELENA GRADNJA

LIVING GREEN

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | MVRDV

i sveučilište koje je koncipirano kao vertikalni botanički vrt to jest okomiti eko sustav u kojemu svaka učionica ima drugačije klimatske uvjete kako bi mogla uzgajati različite biljke. Kao posebna nota koja dodatno stavlja održivost u prvi plan spominje se činjenica da će Almere Floriade sam zadovoljavati svoje potrebe za energijom i hranom. Winy Maas, suosnivač MVRDV-a, objašnjava predložene planove: “Naš san je stvarati zelene gradove. Gradove koji su doslovno zeleni, ali i ekološki nastrojeni. Gradove koji sami proizvode svoju hranu i energiju, pročišćavaju svoju vodu, recikliraju otpad i imaju veliku biološku raznolikost. Gradove koji su samoodrživi te djeluju kao simbioza ljudi i biljnog i životinjskog svijeta. Može li ta simbioza između grada i okoliša riješiti neke od osnovnih problema s kojima se susrećemo kad pričamo o urbanizaciji i potrošnji? Možemo li u sljedećih deset godina ostvariti primjer “zelenog grada” koji u sebi sadrži navedenu sintezu? I može li taj grad biti Floriade 2022”?

70

INFO Floriade je nizozemska nacionalna izložba cvijeća koja se održava svakih deset godina

SLIKE MVRDV-ov plan za najzeleniji grad na svijetu (vizualizacija)


71


U POTRAZI ZA DIVOVSKOM SOLARNOM ELEKTRANOM


Z

nanstvenici u organizacijama poput onih u ‘Potrazi za izvanzemaljskom inteligencijom’ tradicionalno su tražili izvanzemaljski život pomoću radio valova. Međutim, prema Treehugger (www.treehugger.com) and The Atlantic (www. theatlantic.com), trio astronoma pod vodstvom Jason Wrighta iz Pennsylvania State University započeo je dvogodišnju potragu za vanzemaljskim masivnim solarnim elektranama poznatim kao

74

Dysonove sfere. Ako ste ljubitelji znanstvene fantastike možda ste čuli za izraz Dysonove Sfere. Ugledni nuklearni fizičar i pisac Freeman Dyson 1959. godine (neki izvori navode 1950. godine) predložio je Dysonovu Sferu, tzv. Prstenasti svijet, kao način na koji čovječanstvo može u budućnosti maksimalno koristiti Sunčevu energiju. Sfera veličine planetarne orbite sastojala bi se od sustava solarnih

ZNANSTVENI TRAG Započela dvogodišnja potraga za vanzemaljskim masivnim solarnim elektranama

ČINJENICA Kompletan energetski kapacitet Sunca je oko 4x1026 W

kolektora ili habitata oko zvijezde, tako da sva (ili barem većina) energije bude apsorbirana i iskorištena. Dyson je naime i osobno uvjeren da postoji život izvan Zemlje te vjeruje kako ćemo s vanzemaljcima stupiti u kontakt u nekoliko narednih desetljeća. Takav bi sustav stvorio ogroman prostor za život i mogućnost prihvata enormne količine energije. Dysonova Sfera u solarnom sustavu, s radijusom od 1AU (astronomske jedinice - 150.000.000


LIVING GREEN

ZNANOST

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | NASA

km), imala bi površinu od najmanje 2.72x1017 km2, oko 600.000.000 puta više nego površina Zemlje.

IZNAD DESNO Dysonova Sfera, tzv. Prstenasti svijet od 1959. godine

Kompletan energetski kapacitet Sunca je oko 4x1026 W, od kojeg bi najveći dio bio apsorbiran. Originalni prijedlog razlikuje dva tipa - tip I sastoji se od velikog broja neovisnih orbitirajućih elemenata međusobno nepovezanih, i tip II koji podrazumijeva punu ljusku. Prstenasti svijet predstavlja kompromis između Dysonove Sfere i

DESNO Freeman Dyson, nuklearni fizičar i pisac

normalnog planeta. On bi trebao biti umjetna, zakrivljena struktura smještena unutar zone pogodne za život u orbiti oko Sunca. Iako će količina energije koja se može prikupiti biti samo mali dio Dysonove Sfere, to je još uvijek mnogo milijuna puta više nego ona koja se može prikupiti na samom planetu. Prstenasti svijet bi trebalo biti lakše izgraditi od Dysona, imao bi slobodniji pristup svemiru, i mogao bi biti potpuno naseljen (za razliku od velikog dijela Dys-

75


ZNANOST

LIVING GREEN

TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | NASA

onove Sfere koji bi bili u režimu niže gravitacije). E sada, kako Wright i njegov tim ciljaju pronaći Dysonovu Sferu? “Iako postoji dovoljno mase u našem Sunčevom sustavu kojim bismo izgradili sferu, takva struktura ne bi bila tehnički izvediva”, istaknuo je Wright. “To će vjerojatno morati biti kao gomila (roj) kolektora”.

INFO Prstenasti svijet predstavlja kompromis između Dysonove Sfere i normalnog planeta. On bi trebao biti umjetna, zakrivljena struktura smještena unutar zone pogodne za život u orbiti oko Sunca.

Ova “gomila (roj) skupljača” je poznata, kako smo ranije naveli, kao Dysonov Prsten, koji bi tehnički bilo puno lakše graditi. Dysonov Roj mogao bi se sastojati od mnogo Dysonovih Prstenova dovoljno za obuhvate zvijezdu iz svih smjerova. Inače, Dysonov Roj jedna je vrsta Dysonove Sfere i pripada kategoriji zvjezdane megastrukture namijenjenoj prikupljanju energije iz zvijezda. To je skup satelita i svemirskih staništa namijenjenih prikupljanju solarne energije iz orbite. Nadamo se kako će znanstvenici uspjeti u svojim namjerama i nadamo se kako će im vanzemaljci dati neke savjete o tehnologijama za korištenje međugalaktičke solarne energije.

76

INFO Prstenasti svijet bi trebalo biti lakše izgraditi od Dysona, imao bi slobodniji pristup svemiru, i mogao bi biti potpuno naseljen.


77


A PLUS PLUS

LIVING GREEN TEKST ENERGO MEDIA SERVIS PHOTO ENERGO MEDIA | ENERGOSTORE.COM

HLADNJACI

KOMBINIRANI HLADNJAK LG KOMBINIRANI HLADNJAK LG KOMBINIRANI HLADNJAK LG KOMBINIRANI HLADNJAK LG (A+)

(A+)

(A++)

(A+)

5,099.00 HRK

5,499.00 HRK

9,999.00 HRK

12,999.00 HRK

Kombinirani hladnjak 296 lit (210 lit hladnjak, 86 lit ledenica), energetski razred A+, Total No Frost, višesmjerni protok zraka, LED zaslon, dispenzer za vodu, Bioshield™ izolacija vrata, reverzibilna vrata, LED rasvjeta unutrašnjosti, ladica za održavanje vlažnosti, boja: titan, dimenzije: 595 x 1896 x 617 mm...

Kombinirani hladnjak 296 lit (210 lit hladnjak, 86 lit ledenica), energetski razred A+, Total No Frost, višesmjerni protok zraka, LED zaslon, dispenzer za vodu, Bioshield™ izolacija vrata, reverzibilna vrata, LED rasvjeta unutrašnjosti, ladica za održavanje vlažnosti, boja: crna, dimenzije: 595 x 1896 x 617 mm...

Kombinirani hladnjak 321 lit (236 lit hladnjak, 115 lit ledenica), Energetski razred A++, Total No Frost, višesmjerni protok zraka, bočna LED rasvjeta unutrašnjosti, LED zaslon, Bioshield™ izolacija vrata, linearni kompresor, niska razina buke, Opti Temp zona + Vita Light zona, dimenzije: 595 x 2010 x 635 mm...

Kombinirani SBS hladnjak 538 lit (365 lit hladnjak, 173 lit ledenica), energetski razred A+, linearni kompresor, niska razina buke, Total No Frost, višesmjerni protok zraka, LED zaslon osjetljiv na dodir, Bioshield™ izolacija vrata, Vacuum fresh zona, boja: polirani čelik, dimenzije: 894 x 1753 x 690 mm...

Izabrali smo za Vas nekoliko energetski učinkovitih uređaja, a možete ih kupiti putem shop-a energostore.com

ZELENE TEHNOLOGIJE ZA VAŠ DOM BY ENERGOSTORE.COM 78


INTEGRIRANA RJEŠENJA I PLATFORME ZA RAZVOJ ZELENOG GOSPODARSTVA Medijskiportalcroenergo.eu jedinstvenajeplatformazainformiranjeopitanjima energetike,zaštiteokoliša, tehnologijama,znanosti tefinancijskomiinvesticijskomtržištu. >750.000jedinstvenihčitateljagodišnje|>10.000aktivnihmedijskihčlanaka|>5.000newsletterkorisnika

Dobrodošliuvrijemetranzicijegospodarstvauzeleno...

ENERGOMEDIASERVIS GrandCenter ul.PetraHektorovića2/V 10000Zagreb T:+38516441445 F:+38516441400 info@croenergo.eu


A PLUS PLUS

LIVING GREEN

PERILICE RUBLJA

PERILICA RUBLJA LG (A++)

PERILICA-SUŠILICA LG (B)

PERILICA RUBLJA LG (A++)

PERILICA RUBLJA LG (A+++)

3,999.00 HRK

6,499.00 HRK

5,199.00 HRK

9,999.00 HRK

Direct Drive Inverter – 10 godina jamstva na motor, kapacitet: 7 kg u standardnoj veličini, 1400 okretaja, energetski razred A++; učinkovitost pranja A, učinkovitost centrifugiranja A, senzor količine punjenja, 13 programa (njega dječje odjeće, bio njega), 10 posebnih opcija, širina vrata 300 mm i kut otvaranja 180°, LED zaslon, odgoda početka pranja (3-19h), samodijagnostika, dimenzije: 600 x 550 x 850 mm...

Kapacitet pranja 8 kg i sušenja 4 kg, energetski razred B; učinkovitost pranja A, učinkovitost centrifugiranja A, tehnologija Inverter Direct Drive – 10 godina jamstva, tehnologija 6 pokreta pranja – za još učinkovitije pranje, senzor za težinu punjenja, 13 programa (uključujući odjeća za bebe, sportska odjeća), 10 posebnih opcija, vrata širine 300 mm i kut otvaranja od 180°, dimenzije: 600x550x850 mm...

Direct Drive Inverter – 10 godina jamstva na motor, kapacitet: 8 kg, 1400 okretaja, energetski razred A++; učinkovitost pranja A, učinkovitost centrifugiranja A, 6 motion: 6 vrsta pokreta bubnja za učinkovito pranje, senzor količine punjenja, 14 programa (odjeća za bebe), 19 posebnih opcija, sustav memorije ciklusa (auto restart), širina vrata 350 mm, kut otvaranja 170°, dimenzije: 600x590x842 mm...

Direct Drive Inverter – 10 godina jamstva na motor, kapacitet: 11 kg u standardnim dimenzijama, 1400 okretaja, energetski razred A+++; učinkovitost pranja A, učinkovitost centrifugiranja A, 6 motion: 6 vrsta pokreta bubnja za učinkovito pranje, tihi rad -51 dB, fiksno kućište bubnja za minimalne vibracije, funkcija pranja na paru, funkcija sterilizacije bubnja, senzor količine punjenja, dimenzije: 600x640x850 mm...

E

nergetske oznake skreću pažnju potrošaču i informiraju ga o potrošnji energije, cijeni i posljedicama njegove odluke o kupnji uređaja na okoliš. Standardizacijom energetskih oznaka i nezavisnim ispitivanjem uređaja ga također zaštićuju od lažnih tvrdnji proizvođača ili trgovaca o energetskoj potrošnji. Potrošaču se daje točan podatak o energetskoj potrošnji uređaja čime je njegova odluka o kupnji racionalnija jer uključuje i cijenu energije utrošene tijekom života uređaja. Energetski standardi obvezuju proizvođače uređaja da isporučuju samo one uređaje

80

koje zadovoljavaju minimalnu razinu energetske učinkovitosti. Uređaje koji ne zadovoljavaju energetski standard se mora tehnološki unaprijediti, za njih pronaći drugo tržište (tržišta koje nemaju obvezujuće energetske standarde) ili ih se jednostavno mora prestati proizvoditi.

i stanoprimac. Niti jedna strana ne snosi punu cijenu korištenja uređaja pa je tako u interesu stanodavca najmanja nabavna cijena uređaja, a u interesu stanoprimca, koji plaća energiju za pogon uređaja, što veća energetska učinkovitost uređaja kako bi troškovi korištenja uređaja bili što manji.

Minimalni standard se mora odrediti tako da smanje potrošačev ukupan trošak korištenja uređaja bez da se ugrozi njegova funkcionalnost. Time se postiže osnovni kompromis između cijene uređaja i troškova njegova pogona. Energetski standard je potrebno uvesti kad je kupac uređaja i korisnik različita osoba, na primjer stanodavac

Energetski ciljevi su dobrovoljni programi kojima zajedno država, potrošačke udruge ili elektroprivreda potiče ali ne obvezuje proizvođače uređaja da snize potrošnju energije njihovih uređaja. Time se postiže povećanje prosječne energetske učinkovitosti ukupno prodanih uređaja i uvođenje novih i učinkovitijih proizvoda.


NE PROPUSTITE IDUĆE IZDANJE

LIVING GREEN 15.03.2013. WWW.CROENERGO.EU ENERGO MEDIA SERVIS INTEGRIRANA RJEŠENJA I PLATFORME ZA RAZVOJ ZELENOGA GOSPODARSTVA


LIVING GREEN 00  

LIVING GREEN - prvi hrvatski green lifestyle magazin u nakladi Energo Media Servis dostupan u online izdanju.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you