Page 1

Preču loterijas “Pērc rotaļlietas vismaz par 19.99 EUR un piedalies loterijā!” noteikumi 1. Loterijas organizētājs: SIA „KOTRYNA”, Reģ.Nr. 50003582081, Juridiskā adrese: Salamandras 1, Rīga, LV-1024, 2. Loterijas norises teritorija: Latvija, bērnu preču veikali Toy`s planet: Daugavpils, Rīgas iela 9, t/c „Solo” Liepāja, Lielā iela 13, t/c „Kurzeme” Ieriķu iela 3, t/c “Domina Shopping” Mūkusalas iela 71, mic „Rīga Plaza” Lielais prospekts 3/5, t/c “Tobago” Brīvības iela 372, t/p „Alfa” Jelgava, Rīgas iela 11a, t/c „Valdeka” 3. Loterijas norises datums: 17.04.2018.-21.06.2018. 4. Laimestu fonds — laimestu nosaukums, sadalījums pa laimestu grupām (ja tādas ir), skaits un vērtība; Loterijā tiek izlozētas 9 balvas (dāvanu kuponi), katra 240 eur vērtībā, kas sastāv no 12 dāvanu kuponiem, katra kupona vērtība 20 eur. Kuponi ir izlietojami līdz 25.04.2019. Vienā pirkuma reizē drīkst izmantot maksimāli 3 dāvanu kuponus, kas sastāda kopsummu 60 EUR.

Laimesta nosaukums

Dāvanu kuponi rotaļlietu iegādei veikalos Toy`s planet

Viena laimesta vērtība ar PVN

Skaits

20 EUR

108

Kopā ar PVN:

Summa ar PVN, EUR

2160EU R 2160EU R

5. Preču vai pakalpojumu daudzums, kuru piedāvā preču vai pakalpojumu loterijas ietvaros, vai cita veida informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt; 9:4000 6. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi;

Loterijā var piedalīties visi SIA “Kotryna” lojalitātes karšu īpašnieki.

Lai piedalītos loterijā, vienā pirkuma reizē (vienā čekā) jāiegādājas rotaļlietas vismaz par 19.99 EUR (deviņpadsmit eiro, 99 centi) vērtībā, un, veicot pirkumu, jāizmanto jebkura no SIA “Kotryna” lojalitātes kartēm.

Pēc rotaļlietu iegādes, izmantojot klienta karti, dalībnieks bez maksas automātiski tiek reģistrēts loterijai.

Viena pirkuma ietvaros, iegādājoties rotaļlietas vērtībā, kas vairākkārt pārsniedz 19.99 EUR (deviņi eiro, 99 centi), loterijas dalībnieks tiek reģistrēts 1 (vienu) reizi.


Visi loterijas noteikumiem atbilstošie pirkumi piedalīsies izlozē.

Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem loterijas noteikumiem un ka loterijas organizētājs drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus loterijas laimētāju noteikšanai un publicēšanai, kā arī balvu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt loterijas uzvarētāju noteikšanu un balvu izsniegšanu.

Ikviens loterijas dalībnieks no 2018. gada 17. aprīļa līdz 2018. gada 17. jūnija plkst. 08:00, var rakstveidā pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai, lai viņa personas dati tiktu dzēsti, tādējādi nepiedaloties izlozē uz liva.demitere@kotryna.lv

7. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi; Lai piedalītos loterijā, dalībniekam nepieciešama SIA ”Kotryna” lojalitātes karte. Loterijas periodā lojalitātes kartes tiks piešķirtas bez mkasas klientiem, kuri vēlēsies piedalīties loterijā, ja klientam tā nebūs pieejama. Citi izdevumi nav paredzēti. 8. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā; Dokumenti dalībniekam nav jāsniedz, dalībnieks tiek automātiski reģistrēts loterijā, ja pie pirkuma izmantojis lojalitātes kartiņu.Pēdējais iespējamais pirkuma izdarīšanas datums ir 17.06.2018. 9. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums; 

Katrā izlozē tiek izlozēts 1 (viens) laimētājs un papildus 1 (vienu) rezerves laimētāju gadījumam, ja pirmais laimētājs neizņems balvu, vai nebūs norādījis savu vārdu, uzvārdu. Rezerves laimētājs tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņots. Rezerves laimētājs saņems tiesības uz balvu, ja tai nepieteiksies un neizņems pirmais laimētajs noteiktajā kārtībā.

No sistēmas “Qlick view” katru nedēļu tiks iegūti dati, par lojālajiem klientiem, kas būs izdarījuši pirkumu atbilstoši loterijas noteikumiem. No iegūtā lojālo klientu saraksta, pēc nejaušības principa, izmantojot izloses programmu, tiks izlozēts 1 loterijas laimētājs un 1 rezerves laimētāju.

Izlozēs piedalās visas reģistrācijas, kas veiktas no loterijas norises sākuma līdz pēdējai loterijas pirkuma veikšanas dienai, kas nav laimējušas nevienā no iepriekšējām izlozēm.

Izlozes vieta: Ieriķu iela 3, LV-1084, Rīga, 204. kabinets

Izlozes datumi: 26.04.2018, plkst. 11:00 - par pirkumiem periodā no 17.04 - 22.04.2018 03.05.2018, plkst. 11:00 - par pirkumiem periodā no 17.04 - 29.04.2018 10.05.2018, plkst. 11:00 - par pirkumiem periodā no 17.04 - 06.05.2018 17.05.2018, plkst.11:00 - par pirkumiem periodā no 17.04 - 13.05.2018 24.05.2018, plkst. 11:00 - par pirkumiem periodā no 17.04 - 20.05.2018 31.05.2018, plkst. 11:00 - par pirkumiem periodā no 17.04 - 27.05.2018 07.06.2018, plkst. 11:00 - par pirkumiem periodā no 17.04 - 03.06.2018 14.06.2018, plkst. 11:00 - par pirkumiem periodā no 17.04 - 10.06.2018 21.06.2018, plkst. 11:00 - par pirkumiem periodā no 17.04 - 17.06.2018 10. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;


Laimētāji tiks pasludināti www.facebook.com biznesa lapā “Toys Planet Latvia” loterijas izlozes datumos: 26.04.2018; 03.05.2018; 10.05.2018; 17.05.2018; 24.05.2018; 31.05.2018; 07.06.2018; 14.06.2018; 21.06.2018

11. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņem 

Ja lojalitātes kartes datu bāzē laimētāju tālruņa numurs ir norādīts, loterijas organizētājs izlozes dienā pēc izlozes sazināsies, zvanot vai nosūtot SMS laimētājiem uz tālruņa numuru, kas ir reģistrēts lojalitātes kartes datu bāzē uz izlozes veikšanas brīdi.

Ja lojalitātes kartes datu bāzē laimētāju tālruņa numurs nav norādīts, vai ir norādīts nekorekti, laimētāji par laimestu var uzzināt, apskatot uzvarētāju Facebook kontā https://www.facebook.com/Toys-Planet-Latvia-1460960127490422/ un pēc tam sazinoties ar loterijas organizētāju pa tālruni +37167815941, vai rakstot vēstuli uz Facebook Toy`s Planet Latvia kontu. Laimētājiem balvas saņemšanai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un lojalitātes karte, ar kuru tika veikts pirkums un jāparaksta balvas saņemšanas aktu. Ja laimētāji nevar uzrādīt norādītos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar laimējušo reģistrāciju, balva netiek izsniegta.

  

Primārie laimētāji balvām var pieteikties līdz 2018. gada 6. jūlijam. Pēc 2018. gada 6. jūlija balvas primārajiem laimētājiem vairs netiek izsniegtas.

Ja laimētāji nepiesakās balvām līdz 2018. gada 6. jūlijam vai nav ieradušies pēc balvām pieteiktajā veikalā līdz 2018. gada 16. jūlijam, tiesības saņemt balvu pāriet pie rezervistiem, izlozes noteiktajā secībā. Rezervistiem ir iespēja pieteikties balvas saņemšanai līdz 2018. gada 20. jūlijam un saņemt balvas līdz 2018. gada 31. jūlijam. Ja līdz noteiktajiem datumiem rezervisti nepiesakās vai neizņem balvu, tie zaudē tiesības saņemt balvu. Neizņemtās balvas paliek loterijas organizatora SIA “Kotryna” īpašumā. Loterijas balvas būs iespējams saņemt kādā no Toy`s planet veikaliem (loterijas norises vietās), 5 darba dienu laikā pēc iepriekšējas vienošanās.

12. informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas; Visas ar loteriju saistītās pretenzijas par jāiesniedz rakstiski loterijas organizētājam – SIA “Kotryna”, Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084 līdz 2018. gada 31. jūlijam ar norādi Loterija “Pērc rotaļlietas par vismaz 19.99 EUR un piedalies loterijā!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas. 13. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā; Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Kotryna” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko balvu ieguvēji apstiprina, parakstot balvas saņemšanas aktu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu


darbinieks vai viņa ģimenes loceklis piedalās loterijā, viņam balva tiek izsniegta nākamajam izlozes secībā noteiktajam rezervistam, vai, ja rezervisti vairs nav pieejami, paliek loterijas organizatora SIA “Kotryna” īpašumā. 14. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties Toy’s Planet veikala Facebook kontā https://www.facebook.com/ToysPlanet-Latvia-1460960127490422/

Loterija 2018  

Iegādājies rotaļlietas vismaz par 19,99 EUR un piedalies loterijā! Laimē rotaļlietas uz visu gadu 240 EUR vērtībā (12x20,00EUR). Lai iegūtu...

Loterija 2018  

Iegādājies rotaļlietas vismaz par 19,99 EUR un piedalies loterijā! Laimē rotaļlietas uz visu gadu 240 EUR vērtībā (12x20,00EUR). Lai iegūtu...

Advertisement