Page 1

KLASVERGADERING Woensdag, 19 september 2012

Aanwezig: Vanessa en Nico (Luna), Youssef (Amani), Gunther (Harah), Rudy (Goran), Selina (Alexander), Nathalie (Lian), Steven (Marieke), Hylke (Ahren), Martine (Jesse), Evita (Mirte), Marijke

DAGVERLOOP Kring 

Vertellen van belevenissen, voorvallen, dromen, fantasieën, nieuws, gevoelens, teksten,…

De kinderen die iets willen inbrengen tekenen zich in op het bord voor verschillende gespreksitems: vrije tekst, boek, onderzoek, nieuws, manuele expressie, observatie, vertellen van…

De

gespreksleider

duidt

de

volgorde

van

vertellen

aan

volgens

belangrijkheid. Eerst de gemaakte werken daarna de zaken die kinderen willen vertellen. 

De verslagnemer maakt een verslag aan de hand van een tekening. (begin 1ste lj)

De verslagnemer maakt een verslag aan de hand van een woord. (vanaf midden 1ste lj) Dit woord wordt gespeld door het kind dat vertelt.

VWT 

Kinderen maken een keuze van het werk dat ze gaan doen. Vrije tekst, wiskundig onderzoek, onderzoek. Sommige taken worden al verdeeld vanuit de kring: dagboek, onderzoek,… De kinderen die geen taak vanuit de kring hebben werken aan de andere zaken.

Taal:

inoefenen

letters,

spellingsregels,

woordlabo, taalbeschouwing,…

woordpakket,

vrije

tekst,


Rekenen: rekenpakket, wiskundig onderzoek, opdrachten ontstaan vanuit de kring.

Wereldoriëntatie: onderzoek, werkstuk, techniek, …

Muzische vorming: manuele expressie, drama, handwerk,…

Turnen 

Elke woensdag van 11u tot 12u in de sporthal ‘Tilroda’ met Griet, om de 14 dagen gaan de 2 groepen (vulkanen en vlinders) samen sporten van 10 tot 12u.

Turnzak blijft op school!

Inhoud turnzak: T-shirt of sweater, short of joggingsbroek, pantoffels of sportschoenen met witte zool.

De turnzak wordt in de week voor de vakantie mee naar huis gegeven.

Zwemmen 

Voorlopig starten we nog niet met zwemmen. Hiervan wordt je op de hoogte gebracht via een brief.

Kaboem 

Maandagmorgen van 8u45 tot 9u10.

Tijdig aanwezig zijn is hier ook noodzakelijk.

Weekopening met heel de school.

Om de 8 weken verzorgt onze groep kaboem. Dit zal dan in het verslag in het agenda vermeld staan.

Instructie 

Rekenen: Wiskundig onderzoek o Kinderen maken een creatie die we op het bord zetten. o In deelgroepen bespreken we de creatie. Zie voorbeeld. o Verwerking hierop gebeurt zowel door kinderen van het 1ste lj als het 2de lj. Levend rekenen o Vanuit de kring ontstaan er soms wiskundige raadsels. o Deze lossen we op in deelgroepjes.


o Verwerking hierop gebeurt zowel door kinderen van het 1ste lj als het 2de lj. 

Taal: Klastekst (1ste lj) o Vanuit de beleving in de klas wordt er een klastekst gemaakt en op het bord gezet of vanuit een tekst van een kind. o In groep (1ste lj) ontcijferen we de tekst. o We filteren een woord uit de tekst en oefenen deze op verschillende manieren in. o De klastekst wordt in het plastiekmapje gestopt. o Tijdens de leesmomenten die er zijn ’s morgens oefenen we met het eerste verder op de klastekst. o De kinderen krijgen elk een klikklakboekje waarin de letters staan die ze zelf al kennen of die we in de klas hebben geleerd. Op deze manier kan elk kind op zijn niveau oefenen. Hiermee gaan we later woorden vormen en deze in lijstjes omzetten om het technisch lezen te bevorderen. Deze lijsten zullen ook in het leesmapje van het 1ste lj komen te zitten. o Eens we een 10-tal klasteksten hebben zullen er ook andere teksten gevormd worden met de woorden uit de eerste teksten. Ook deze teksten zullen in het leesmapje terecht komen. o Het leesmapje gaat normaal gezien dagelijks mee naar huis. Het is belangrijk voor uw kind om hier regelmatig in te oefenen. Tekstbespreking (2de lj) o Kinderen maken een illustratie en schrijven hun tekst erbij. o Kinderen lezen de tekst aan elkaar voor, daarna aan mij. Ik verbeter samen met hen de tekst. Zo kan ik aanduiden op welke fouten ze moeten letten. o De tekst wordt aan het bord gezet en we gaan in groep (2de lj) de tekst bekijken. In het begin van het schooljaar zet ik alleen teksten op het bord waarbij de schrijfwijze door mij werd aangepast. In groep bespreken we vooral de formulering van bepaalde zaken. Begrijpen we wel goed wat er staat? o Vanuit deze tekstbespreking komen er dan een inoefening over de zaken die we hebben aangehaald. Dit is in het begin van het schooljaar dan ook vooral op vlak van taalbeschouwing.


AGENDA Het agenda van uw kind moet dagelijks meegegeven worden. In het agenda beginnen we vanaf nu dagelijks aan te duiden wat ze precies gedaan hebben. Zo kan u zelf ook volgen waar de interesse van uw kind het meeste ligt. Wekelijks stop ik een verslagje van de afgelopen week in het agenda zodat u beter kan volgen wat er precies aan bod is gekomen. Het verslagje zal ook steeds op de blog (www.dekolibrievlinders.blogspot.com) te vinden zijn. Voor foto’s en gedetailleerde uitleg van bepaalde activiteiten kan je daar ook beter een kijkje nemen. Gelieve het verslagje niet uit het agenda te nemen. Bij ziekte of afwezigheid moet de school steeds verwittigd worden. Dit kan je op ons telefoonnummer doen 03/771.39.31. De dag dat uw kind terug naar school komt moet er een briefje afgegeven worden. De reglementering hieromtrent zit vooraan in het agenda van uw kind. Op de briefjes zijn ze nog strenger geworden. Als ik de dag na de afwezigheid geen briefje heb dan zal dit als problematisch aanzien worden. Het CLB zal dan ingeschakeld worden. Voor elke maand zit er een maandoverzicht. Aan het begin van een nieuwe maand zal ik samen met de kinderen deze planning zo goed mogelijk proberen invullen. Activiteiten die erbij komen zal ik voortaan proberen hierop aan te duiden zodat u thuis ook altijd een goed zicht heeft op de geplande activiteiten zoals zwemmen, uitstap,…

HUISWERK Jullie krijgen de verschillende huiswerkjes mee. Ik geef via mail een seintje wanneer iets bepaald geoefend moet worden. U kan zelf samen met uw kind bepalen, afhankelijk van de buitenschoolse activiteiten die uw kind doet, welke taken wanneer uitgevoerd worden. Inhoud van het huiswerk: lezen, materialen zoeken om mee te brengen (vb. krantenartikel,

materiaal

splitsingen, tafels,…)

voor

onderzoek,…),

automatiseren

van

(vb.


UITSTAPPEN De geplande uitstappen staan reeds vermeld op de jaarkalender. Het is zo dat we bij elke uitstap of speciale activiteit een boekje maken. Het zal niet altijd lukken om het boekje digitaal te maken. De boekjes kan je steeds inkijken in de klas. Steeds kopiëren voor iedereen is geen optie.

CORRESPONDENTIE Freinetschool ‘De Speelplaneet’ in Gijzegem. Vorige week hebben we onze eerste brief naar de correspondentieklas gestuurd. Nu wachten we dus zelf op post. Maandelijks zien wij elkaar en 2-wekelijks zal er een brief verstuurd worden. Onze eerste brief ging zaterdag op de post. Afwachten wanneer we een briefje terugkrijgen. We wisselen zaken uit vanuit onze klaswerking en proberen een aantal keer op het jaar samen te komen. Het gaat hier over briefwisseling tussen de klassen en niet tussen kinderen onderling. Dit kan na een ontmoeting wel ontstaan maar de klassikale brieven blijven het belangrijkste anders valt er een enorme meerwaarde aan de correspondentie weg. De brieven zullen steeds in de taalhoek opgehangen worden nadat wij ze met de groep gelezen hebben.

EVALUATIES Eind oktober: sociaal-emotioneel en eventuele pijnpunten. Eind januari: cognitief Eind april: cognitief Eind juni: advies en aandachtspunten naar volgend schooljaar.

CONTACT Bij problemen, vragen, bedenkingen,… kan je mij steeds aanspreken. We kunnen altijd samen zoeken naar een moment dat het voor iedereen past. Lukt het je niet om naar school te komen en wil je toch een overlegmoment dan kan je mij altijd mailen op marijke@dekolibrie.be


Telefonisch kan je mij ’s avonds ook bereiken op: 0486/34.68.37. Dit echter enkel bij dringende gevallen.

Klasvergadering  
Klasvergadering  

klas vlinders

Advertisement