Blaff:poesi#9 METABOLISME #10 PLUSS #11 PLASTIKK

Page 1

sit å vi ro va ns r Ka yr un sa n es ge e m yk o ve e it lu g ge lu lu se m n? ft ftm O n) od m o ol le ku ige (n g v i e nn (o sit oko to ky kyl l? re e g fra ron n, k i vi ne m ise i a m sy ikk oss m tt å t g r l d i sk t o d es je ja øt ha et jen e ul g a, yk m zz ik no på dde l l a a l e e s kj m lle ng us ng om Al b bo le e e l , i! til t v bl ei ks st så te n. e, m s i ir k le om ve bo sk ve til å Te e a “o u i pp gg m ul ve o rd k nk n n i! g n ” en ul le a og a p , o i fi fra se ste å ko og . A l. B bli sp ie o de n l m l l lt om va ør er le r “ ss t! s as vi r ) je e i ei s ai in . V ie m ; to ull å b n v r , e n i , e k i m li i a s s r i r i i t io a e , ad e m sto t i opp sitr ss un ldr på å s re ne h on , o ne e. a kj sp tte ve sy g n, Sj e vi b å t lv ørs r, l t v res e va om an lit må eng ar ykl rt k u us t!” l, te a til ll r . A ro ti ve i p som k l lt ke gg or vi . en gli e. tr G ab ro li fa st i

D

G U RO AG

LE

N


0 /8

la

O

LL

vs IN ha G 0 f 8 o 1 lle 06 h tr : n, .0 en e s I d 16 9-3 r n n E o o :0 0. k L e N 0- 09 s A r a n i k 20 T k v ge ha 0 IN i l 8 :0 ele F a / 1 I s O / a I A / 0 0 a f H th M t 8 t hv fon e e E 2 ft ten k/ S M er kio As la ne i r g O en K LA da sk k is nik s o S s an kli ge en R IS e og g K d i h i b ru e O ES t on o T Ur ol o / N i te i La + d L ass sen s S/ k P T PO e no d l R s r i o K i o ID I p /T og U gv B rge m em k M M T l k n de o n r i ar op A I o e k e N ra ar us ns osi 50 sli ER ikk : Fro rd T / ng ke a ø M T S 0 r å / h t / : T 8 i F em n o s Jo w 0 y n LI pol tikk k : B o .t 9:0 e en g T T :da ine sh r kr i sik 1 F T p + r 0 te ho e k u A laff art ote 2 e 1 s n r, / + N /B M m im . ri 0 m 0 25 rnæ g R h e r 4 3 / i 13 : t + t 2 e h U .0 s . s e 3 r a G t b g e d T h 2 r K 8- pa p 0a a L po ot eræ on N a e I g r d 1 2 rk U : L r s a k t W 0 s o r : N t N T ff K .0 en 0 . n r e 5 a ild /Li g E j l e O / l 9 l O ellan i 14 19 J l v n B 0 M i s S e S g j 8 g et K n islø ei A S g a D I L o d s B E s Pr ss/ ita rs hu M arku SO berg i I . rve :00 To okk K t R + K M ep ttø -23 D R Ram RI y & T U .5 s Bra :00 er AS S nn 1 ta/ 18 AT olm ht IL e g g R J E h u a a TE Løk RS EL Da ed tørg T I r 0 U I i t F ra L gr T :0 SP re t. 12 B RA H Futu In p E C e T A / .s IT N ne 00 L : 16 T 9 i 1 R tøre g et Æ a r da s R r o E per nt Lø rislø T o o T t. , 00 lk en P LI pro ep den 13: iva hall t s Im s r . Fe lavs 17 sfjo g a O 00 da heim rkai i 19: n t re Sø ond rattø to r n b T a lko en fr it va hall s Fe lavs O

kr

T FE ELE ST FO IV N AL KI KO OS N KU TO T R STI


L te egg ve lle kr på lde r ig one d st fin jen st “K eg i å; a ert , vi ykk ei va ga lt k , s se er ha t ro skj ng an kul r; d i bu ei r e m er en de le et n sp t ro g g vi k no , se fine ein te e kar, m en m jo an ?” ie ra tru r k te lin å v ne der rt fo fo og s “He st. . K ons ller ær ere ut n r å rsv ei i, d Ein an ist , le ko sl eit erv h in e “ u d skj en gg m ik, ro øs am ne hm , eg ag e d t. på O bi vi m e na e o sm ne i, og ?”. ten vil e et m gså flei sjo r b ve il he d Eg kt g e a re na eg r an er r?” u v vil e”. nok ste nn kr r d ge ta ov . V il se Og s , ei a e on irr å fi kin erfl i m ten ie, d pri n k r er, e nn ga ød å ke de u v ng an m e , ig ve “ t il e el d og , l k att m te et for lo er d til u e å n te t m . D å d n h fin ke r os er ten øm ne æ? ne s. ka ke es. defi kva s n re L n vi g, at er pu ja os er st de s e, t og sjå

G U RO AG

LE

N


0 /8

la

O

LL

vs IN ha G 0 f 8 o 1 lle 06 h tr : n, .0 en e s I d 16 9-3 r n n E o o :0 0. k L e N 0- 09 s A r a n i k 20 T k v ge ha 0 IN i l 8 :0 ele F a / 1 I s O / a I A / 0 0 a f H th M t 8 t hv fon e e E 2 ft ten k/ S M er kio As la ne i r g O en K LA da sk k is nik s o S s an kli ge en R IS e og g K d i h i b ru e O ES t on o T Ur ol o / N i te i La + d L ass sen s S/ k P T PO e no d l R s r i o K i o ID I p /T og U gv B rge m em k M M T l k n de o n r i ar op A I o e k e N ra ar us ns osi 50 sli ER ikk : Fro rd T / ng ke a ø M T S 0 r å / h t / : T 8 i F em n o s Jo w 0 y n LI pol tikk k : B o .t 9:0 e en g T T :da ine sh r kr i sik 1 F T p + r 0 te ho e k u A laff art ote 2 e 1 s n r, / + N /B M m im . ri 0 m 0 25 rnæ g R h e r 4 3 / i 13 : t + t 2 e h U .0 s . s e 3 r a G t b g e d T h 2 r K 8- pa p 0a a L po ot eræ on N a e I g r d 1 2 rk U : L r s a k t W 0 s o r : N t N T ff K .0 en 0 . n r e 5 a ild /Li g E j l e O / l 9 l O ellan i 14 19 J l v n B 0 M i s S e S g j 8 g et K n islø ei A S g a D I L o d s B E s Pr ss/ ita rs hu M arku SO berg i I . rve :00 To okk K t R + K M ep ttø -23 D R Ram RI y & T U .5 s Bra :00 er AS S nn 1 ta/ 18 AT olm ht IL e g g R J E h u a a TE Løk RS EL Da ed tørg T I r 0 U I i t F ra L gr T :0 SP re t. 12 B RA H Futu In p E C e T A / .s IT N ne 00 L : 16 T 9 i 1 R tøre g et Æ a r da s R r o E per nt Lø rislø T o o T t. , 00 lk en P LI pro ep den 13: iva hall t s Im s r . Fe lavs 17 sfjo g a O 00 da heim rkai i 19: n t re Sø ond rattø to r n b T a lko en fr it va hall s Fe lavs O

kr

T FE ELE ST FO IV N AL KI KO OS N KU TO T R STI


so n An lbr å ra i e dr un nk ta eg ,s nn en ølv En et er og n g la as s Al å m ang nd jo ek n st bæ ltid inu to hj i p re i m s é em lu sa n D m ss e r ld nt bl øm e r e io H ir d m v er fra øst ød eh sis er d sre us d te ru ir i el ra er Ba t p M nk be å é på yke e ls n Se en ku la i e tte lit rv nd n r s en er an tik h ne lin ån n g d en de

En

D SI

SS

AL G

U

AR U

RD

PL

H

SO

0 “6

N


0 /8

la

O

LL

vs IN ha G 0 f 8 o 1 lle 06 h tr : n, .0 en e s I d 16 9-3 r n n E o o :0 0. k L e N 0- 09 s A r a n i k 20 T k v ge ha 0 IN i l 8 :0 ele F a / 1 I s O / a I A / 0 0 a f H th M t 8 t hv fon e e E 2 ft ten k/ S M er kio As la ne i r g O en K LA da sk k is nik s o S s an kli ge en R IS e og g K d i h i b ru e O ES t on o T Ur ol o / N i te i La + d L ass sen s S/ k P T PO e no d l R s r i o K i o ID I p /T og U gv B rge m em k M M T l k n de o n r i ar op A I o e k e N ra ar us ns osi 50 sli ER ikk : Fro rd T / ng ke a ø M T S 0 r å / h t / : T 8 i F em n o s Jo w 0 y n LI pol tikk k : B o .t 9:0 e en g T T :da ine sh r kr i sik 1 F T p + r 0 te ho e k u A laff art ote 2 e 1 s n r, / + N /B M m im . ri 0 m 0 25 rnæ g R h e r 4 3 / i 13 : t + t 2 e h U .0 s . s e 3 r a G t b g e d T h 2 r K 8- pa p 0a a L po ot eræ on N a e I g r d 1 2 rk U : L r s a k t W 0 s o r : N t N T ff K .0 en 0 . n r e 5 a ild /Li g E j l e O / l 9 l O ellan i 14 19 J l v n B 0 M i s S e S g j 8 g et K n islø ei A S g a D I L o d s B E s Pr ss/ ita rs hu M arku SO berg i I . rve :00 To okk K t R + K M ep ttø -23 D R Ram RI y & T U .5 s Bra :00 er AS S nn 1 ta/ 18 AT olm ht IL e g g R J E h u a a TE Løk RS EL Da ed tørg T I r 0 U I i t F ra L gr T :0 SP re t. 12 B RA H Futu In p E C e T A / .s IT N ne 00 L : 16 T 9 i 1 R tøre g et Æ a r da s R r o E per nt Lø rislø T o o T t. , 00 lk en P LI pro ep den 13: iva hall t s Im s r . Fe lavs 17 sfjo g a O 00 da heim rkai i 19: n t re Sø ond rattø to r n b T a lko en fr it va hall s Fe lavs O

kr

T FE ELE ST FO IV N AL KI KO OS N KU TO T R STI


h lko hv vor mm st or liv e kr rejf cel ets n t fr yb er ler gå il d fre a ta end run ne de en zi m nd e d fo ikk ny vi g z tid løs på a t so ran e e e v er rke ag en e b lle m dre r e erd ko fre lig lyn er lod fir vild s o t m en b ld m he fo for ig e m e g h ys ny rud bra skr den r to tide e ga ed ulve vo teri so e sty nd ed s b m n b sa i s r m um vl ko en hv m mø kke i å en etæ me fre et v n fru em lig nst r a bne der nd øjn m i dr en es g ke yp de gt k er re f fo så er els e tid t pe en so t u bar yss lig til e rti r all es nd er til m fæ m fød he ede e f n u d o s e e ed de tan fø dr då te de jo or vi g n rk u gå d i g r d ene bsg bar ns rde el tid et le e s s l av n gav n ig m yn ig e vi e en sa v v r l sle k v e a irk m ga ns er il fl d f rve el les ng ø t ig y i m l b d ds pe f he i or ør u e i le st d ke nd h n en dy s f avn b or en at rå dn e væ k

ve

H TO

AC N

-L YN

ES

IF

AD

LE

EG

“H

AA

RD


0 /8

la

O

LL

vs IN ha G 0 f 8 o 1 lle 06 h tr : n, .0 en e s I d 16 9-3 r n n E o o :0 0. k L e N 0- 09 s A r a n i k 20 T k v ge ha 0 IN i l 8 :0 ele F a / 1 I s O / a I A / 0 0 a f H th M t 8 t hv fon e e E 2 ft ten k/ S M er kio As la ne i r g O en K LA da sk k is nik s o S s an kli ge en R IS e og g K d i h i b ru e O ES t on o T Ur ol o / N i te i La + d L ass sen s S/ k P T PO e no d l R s r i o K i o ID I p /T og U gv B rge m em k M M T l k n de o n r i ar op A I o e k e N ra ar us ns osi 50 sli ER ikk : Fro rd T / ng ke a ø M T S 0 r å / h t / : T 8 i F em n o s Jo w 0 y n LI pol tikk k : B o .t 9:0 e en g T T :da ine sh r kr i sik 1 F T p + r 0 te ho e k u A laff art ote 2 e 1 s n r, / + N /B M m im . ri 0 m 0 25 rnæ g R h e r 4 3 / i 13 : t + t 2 e h U .0 s . s e 3 r a G t b g e d T h 2 r K 8- pa p 0a a L po ot eræ on N a e I g r d 1 2 rk U : L r s a k t W 0 s o r : N t N T ff K .0 en 0 . n r e 5 a ild /Li g E j l e O / l 9 l O ellan i 14 19 J l v n B 0 M i s S e S g j 8 g et K n islø ei A S g a D I L o d s B E s Pr ss/ ita rs hu M arku SO berg i I . rve :00 To okk K t R + K M ep ttø -23 D R Ram RI y & T U .5 s Bra :00 er AS S nn 1 ta/ 18 AT olm ht IL e g g R J E h u a a TE Løk RS EL Da ed tørg T I r 0 U I i t F ra L gr T :0 SP re t. 12 B RA H Futu In p E C e T A / .s IT N ne 00 L : 16 T 9 i 1 R tøre g et Æ a r da s R r o E per nt Lø rislø T o o T t. , 00 lk en P LI pro ep den 13: iva hall t s Im s r . Fe lavs 17 sfjo g a O 00 da heim rkai i 19: n t re Sø ond rattø to r n b T a lko en fr it va hall s Fe lavs O

kr

T FE ELE ST FO IV N AL KI KO OS N KU TO T R STI


AJ

A

EL

FR

ID A

RE

SE

LA

V AR A R I R” D N MO KO A O FR ES

V vi i dr ro ka øm Tv sa. n su me rr r o kn inn e tv yte er tu m k i ng jæ t r n op g s yg en rl Vi pk er f løyf geg ru igh H tel ast. rem er um nd et om m hå ud, ler t o på i i n ha ru hå kk g pi D d sm nn lse n su et e en r, le e k d ak e s n t fi av kke r d din m, alo på n e om e r . la ie Je su rsy nn vå gre r g k m , re n sm s ke ke e m eg vi f sø e o m ak ier r. , sie et o s st g r h l a ø e d i r re V D te n a bo kk ø d , d , u y r u e l . e f e fo i tel al i o t . s r t a m l r S r m br før el å ler im ej rt yk e en en je le se s n a D Je eg eg h ak o m n v n et r na om olop es er g ve å b in ar m o lø g vi . ke g e t m nn tru m li , ve pga sli ta r et t. i k se l s r. eg e ja rd n pe ffe ine p r k v S D rop opp luke pe re ed en ge gj m te u t u k k e n tp ha lis n sg rm m k . fy h pe sp de nn eg o l m e v n i e s r å m ru ot n r r de le isk m a ytt e t o la te sp å en , m il ål nn so g. bri er in v g og gt d i , n a n a e d st fa ln r r e i . n l a l t g m u u r l M ok i en t s r g ed trå e je m øpe e e j i n s e e e rs r, eg se , de sø tok in lv er gan m kjel f t t o ra rs lø str on asj er s l so ren ed et da ge a m al ,j dr on om m ge g r de tet kl pe e t e e ia . g iss na lte kl r s ig mi i v e a e kn rs h ise rm rv og tt be ali H åre sp es e ak r s va rv ån v i t re t i d fra eg for gr ei e u sf . en kk av en es or m m å , er s e h b i or et ,d da n a ud re je , m g nn u og en vi ge ld ik ed vi in je ke l Je nne n, o erd b g g ru gi bl se i e g s r. g je om kn kk ir r g , fo he n p lipp m sv , e tro r b lt øl er i a ne ke ei r d hve st av , m n re ill ,o u rn e. su en m g at kk d e te d er u h a rk la ld ke old er or er ,e , t er ,o r e g en sli n k st år vi

N

IT

M

D

“M


0 /8

la

O

LL

vs IN ha G 0 f 8 o 1 lle 06 h tr : n, .0 en e s I d 16 9-3 r n n E o o :0 0. k L e N 0- 09 s A r a n i k 20 T k v ge ha 0 IN i l 8 :0 ele F a / 1 I s O / a I A / 0 0 a f H th M t 8 t hv fon e e E 2 ft ten k/ S M er kio As la ne i r g O en K LA da sk k is nik s o S s an kli ge en R IS e og g K d i h i b ru e O ES t on o T Ur ol o / N i te i La + d L ass sen s S/ k P T PO e no d l R s r i o K i o ID I p /T og U gv B rge m em k M M T l k n de o n r i ar op A I o e k e N ra ar us ns osi 50 sli ER ikk : Fro rd T / ng ke a ø M T S 0 r å / h t / : T 8 i F em n o s Jo w 0 y n LI pol tikk k : B o .t 9:0 e en g T T :da ine sh r kr i sik 1 F T p + r 0 te ho e k u A laff art ote 2 e 1 s n r, / + N /B M m im . ri 0 m 0 25 rnæ g R h e r 4 3 / i 13 : t + t 2 e h U .0 s . s e 3 r a G t b g e d T h 2 r K 8- pa p 0a a L po ot eræ on N a e I g r d 1 2 rk U : L r s a k t W 0 s o r : N t N T ff K .0 en 0 . n r e 5 a ild /Li g E j l e O / l 9 l O ellan i 14 19 J l v n B 0 M i s S e S g j 8 g et K n islø ei A S g a D I L o d s B E s Pr ss/ ita rs hu M arku SO berg i I . rve :00 To okk K t R + K M ep ttø -23 D R Ram RI y & T U .5 s Bra :00 er AS S nn 1 ta/ 18 AT olm ht IL e g g R J E h u a a TE Løk RS EL Da ed tørg T I r 0 U I i t F ra L gr T :0 SP re t. 12 B RA H Futu In p E C e T A / .s IT N ne 00 L : 16 T 9 i 1 R tøre g et Æ a r da s R r o E per nt Lø rislø T o o T t. , 00 lk en P LI pro ep den 13: iva hall t s Im s r . Fe lavs 17 sfjo g a O 00 da heim rkai i 19: n t re Sø ond rattø to r n b T a lko en fr it va hall s Fe lavs O

kr

T FE ELE ST FO IV N AL KI KO OS N KU TO T R STI


k ve rop rd pe ah n eg ar du fo vi sm sov ri lg n j ul na e ns rn og dr r m ik e ao e un ta ta iv g de k k er by r e se gd ik m tf i n se kje or ba g de ĂĽh op n rn p du al do de at m t i va de sn m kn th at el ar ur ei lo m le fa m e gl ig tid d ĂŚr an a ar g ,O dd

M AR TI N IN G EB

RI

G

TS

EN


0 /8

la

O

LL

vs IN ha G 0 f 8 o 1 lle 06 h tr : n, .0 en e s I d 16 9-3 r n n E o o :0 0. k L e N 0- 09 s A r a n i k 20 T k v ge ha 0 IN i l 8 :0 ele F a / 1 I s O / a I A / 0 0 a f H th M t 8 t hv fon e e E 2 ft ten k/ S M er kio As la ne i r g O en K LA da sk k is nik s o S s an kli ge en R IS e og g K d i h i b ru e O ES t on o T Ur ol o / N i te i La + d L ass sen s S/ k P T PO e no d l R s r i o K i o ID I p /T og U gv B rge m em k M M T l k n de o n r i ar op A I o e k e N ra ar us ns osi 50 sli ER ikk : Fro rd T / ng ke a ø M T S 0 r å / h t / : T 8 i F em n o s Jo w 0 y n LI pol tikk k : B o .t 9:0 e en g T T :da ine sh r kr i sik 1 F T p + r 0 te ho e k u A laff art ote 2 e 1 s n r, / + N /B M m im . ri 0 m 0 25 rnæ g R h e r 4 3 / i 13 : t + t 2 e h U .0 s . s e 3 r a G t b g e d T h 2 r K 8- pa p 0a a L po ot eræ on N a e I g r d 1 2 rk U : L r s a k t W 0 s o r : N t N T ff K .0 en 0 . n r e 5 a ild /Li g E j l e O / l 9 l O ellan i 14 19 J l v n B 0 M i s S e S g j 8 g et K n islø ei A S g a D I L o d s B E s Pr ss/ ita rs hu M arku SO berg i I . rve :00 To okk K t R + K M ep ttø -23 D R Ram RI y & T U .5 s Bra :00 er AS S nn 1 ta/ 18 AT olm ht IL e g g R J E h u a a TE Løk RS EL Da ed tørg T I r 0 U I i t F ra L gr T :0 SP re t. 12 B RA H Futu In p E C e T A / .s IT N ne 00 L : 16 T 9 i 1 R tøre g et Æ a r da s R r o E per nt Lø rislø T o o T t. , 00 lk en P LI pro ep den 13: iva hall t s Im s r . Fe lavs 17 sfjo g a O 00 da heim rkai i 19: n t re Sø ond rattø to r n b T a lko en fr it va hall s Fe lavs O

kr

T FE ELE ST FO IV N AL KI KO OS N KU TO T R STI


IN

A

SV E

k ke sm aka ba m a å s ke fro ale kfu tyk kak h st sj llt ke e sk ang e fr oko lag op ka jæ b ys la på p k ka re ak e f de tu ak ka At la en yse kv ng a o s G lC g a på spr sik ern a s å le a ho An lac aca la akk le e ra øte gge ka T a to hu g gj ka fråt spe jern på kao m ritic bol rrh aq u en ka se r s se å J e e u b lu m er a c no ko tø ist m g sø ov uno ks a n-i Gla htl m m rk e v ak lag te C o e u B pl la C2 o st n nd O ba re e d isp brø på ka i a v L 2 Er ni G H in vu ym ula F rn kk yn e st la ka a m 5 æx et m ke ko m g å zy ytr fol llu O ae m f o s f e t ke el d sa c go oc ia s H m a cy am G ød g s ryk p k e ag lte te ytt Ga Ga Co elo cáo tt u m se pa ke ulm gg fo k hw G la llu ff k N M a de fo lsd de s ra cto s ea Bo aH on ria m å r ak a r a n i hæ ar s se d oc m t ag n g mø onu m dag a å r t u e r C is lo he n ab m O yt e In m på en i m re m ele fø bla sh cy a a C ic ilu 3 t O olu do jø h da c a G t eg kne ste ma dse ute ar t L l r k h 2 c lK lk va g h i i t es j en a R k P l c e kn kk ike le h lsd a ar eu nd lo m u ol ol um ata 1 kv eg m iv e k he ve ag a T ko u hw o ru at yp i b M e g en ak p te tte jø ag cy la m ti glo s m l S ep na ol K ør h e eo tt n rj n la ke ar i ks Fo bin il acc tid nti ak a e L fl b ka u m ha se m m a h k g r y a r ø óm m m as qa h t ar jed m w eg k te vi et um t a n l s te a P foc ari ero hw aur um e T ilc Sla or fly kj s f sk ær ør ru ytt a m h ah us Na rom Bov gg t e ak ru e e T nu Mo eo yd eta m C al ik øy ro n ilu l c bo idae iol t l n s u e o k p c ig du oc c ge l ks hi yt åg es m ne lci ytt Ru ns Fe2 V col t øl e p ag rt s t Tr m ulfi + an -li ve å es il io om in d m illa t bl ek fo l S b an jo od ke rv d em oc tia n ek s om m y sli m e t t n a ilc ng pi ge Am pl sp på yg er re Sc da se kk hw li e d n ar en i k zw hv ke äl ite de rK irs ch to rte .

Ba

N N

N

E

F O E A1 ” IN SK K G TI KA RI N S O TE OR E H AU M “T N AU E D KSK R Ø

M


0 /8

la

O

LL

vs IN ha G 0 f 8 o 1 lle 06 h tr : n, .0 en e s I d 16 9-3 r n n E o o :0 0. k L e N 0- 09 s A r a n i k 20 T k v ge ha 0 IN i l 8 :0 ele F a / 1 I s O / a I A / 0 0 a f H th M t 8 t hv fon e e E 2 ft ten k/ S M er kio As la ne i r g O en K LA da sk k is nik s o S s an kli ge en R IS e og g K d i h i b ru e O ES t on o T Ur ol o / N i te i La + d L ass sen s S/ k P T PO e no d l R s r i o K i o ID I p /T og U gv B rge m em k M M T l k n de o n r i ar op A I o e k e N ra ar us ns osi 50 sli ER ikk : Fro rd T / ng ke a ø M T S 0 r å / h t / : T 8 i F em n o s Jo w 0 y n LI pol tikk k : B o .t 9:0 e en g T T :da ine sh r kr i sik 1 F T p + r 0 te ho e k u A laff art ote 2 e 1 s n r, / + N /B M m im . ri 0 m 0 25 rnæ g R h e r 4 3 / i 13 : t + t 2 e h U .0 s . s e 3 r a G t b g e d T h 2 r K 8- pa p 0a a L po ot eræ on N a e I g r d 1 2 rk U : L r s a k t W 0 s o r : N t N T ff K .0 en 0 . n r e 5 a ild /Li g E j l e O / l 9 l O ellan i 14 19 J l v n B 0 M i s S e S g j 8 g et K n islø ei A S g a D I L o d s B E s Pr ss/ ita rs hu M arku SO berg i I . rve :00 To okk K t R + K M ep ttø -23 D R Ram RI y & T U .5 s Bra :00 er AS S nn 1 ta/ 18 AT olm ht IL e g g R J E h u a a TE Løk RS EL Da ed tørg T I r 0 U I i t F ra L gr T :0 SP re t. 12 B RA H Futu In p E C e T A / .s IT N ne 00 L : 16 T 9 i 1 R tøre g et Æ a r da s R r o E per nt Lø rislø T o o T t. , 00 lk en P LI pro ep den 13: iva hall t s Im s r . Fe lavs 17 sfjo g a O 00 da heim rkai i 19: n t re Sø ond rattø to r n b T a lko en fr it va hall s Fe lavs O

kr

T FE ELE ST FO IV N AL KI KO OS N KU TO T R STI


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.