Advertisement
The user logo

Litterært Kollektiv

Litterært kollektiv er en frivillig organisasjon som skal fremme litteratur og kultur i Trondheim. Vi skal være et ytrende organ gjennom å delta i det offentlige ordskifte og arrangere samlingspunkter for litteratur.

Publications

Festivalblekka 2019


October 1, 2019

Blaff:poesi #20 EROSJON


February 15, 2019

Blaff:poesi #18 RITUAL


December 1, 2018

Festivalblekke 2018


October 12, 2018

Ugressflyer 2017


September 13, 2017

Blaff:poesi # 5 SANS


November 25, 2016

Blaff poesi


November 6, 2016

Flyer Ugress 2016


September 14, 2016

Plakat Ugress 2016


September 14, 2016

Program Elvelangs 2015


September 11, 2015

Plakat Ugress 2015


September 10, 2015

Flyer Ugress 2015


September 10, 2015