Litterært Kollektiv

Trondheim, NO

Litterært kollektiv er en frivillig organisasjon som skal fremme litteratur og kultur i Trondheim. Vi skal være et ytrende organ gjennom å delta i det offentlige ordskifte og arrangere samlingspunkter for litteratur.

http://www.litteraertkollektiv.no/

Publications