Page 1


Звернення президентів НаУКМА 2012 року Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка академія відзначає 20-річчя свого відродження. 20 років тому, на початку 90-х, група ентузіастів почала будувати перший якісний, проукраїнський університет, орієнтований на світовий науковий та освітній простір. З висоти цього двадцятиліття, оглядаючи те, що нам вдалося здобути, можемо впевнено сказати: ми цей університет збудували. Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка академія в усі часи свого існування була явищем значно більшим, аніж просто університет — вона була точкою державотворення. Тут відбулося становлення інноваційної освітньої моделі, яка — більшою чи меншою мірою — поширилася сьогодні в  Україні. Нині Національний університет «Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка академія» — один із найпотужніших інтелектуально, найпрестижніших університетів держави, ініціатор переважної більшості освітніх реформ, що відбулися в Україні. В’ячеслав Брюховецький Герой України, доктор філологічних наук, почесний президент Національного університету «Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка академія»

Академія об’єднує навколо себе найкращих, найталановитіших людей «усіх станів та чинів» (науковців, студентів, бізнесменів, громадських, політичних та культурних діячів) і надихає їх на досягнення мети, яка кожному окремо видається недосяжною. Через Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­к у академію Україна долучається до євро­пейського інтелектуального та наукового простору.

Наша мета — створення якісного українського університету, здатного конкурувати на міжнародній арені. Шлях, який ми пройшли за 20 років, та наші здобутки на цьому шляху дають нам підстави стверджувати, що Національний університет «Ки­євоМо­ги­лян­сь­ка академія» найбільше з-поміж інших українських університетів інтегрований до світової академічної спільноти, а всі освітні інновації, які з’явилися в Україні після 1991 року, були започатковані саме в Могилянці. У принципах, на які ми спираємось, розбудовуючи Академію, є тяглість традицій, закладених Петром Могилою на початку XVII століття й відроджених В’ячеславом Брюховецьким наприкінці ХХ: інноваційність, професіоналізм, висока якість освіти, чесність, особлива корпоративна культура. Все це долучає Україну до світового освітнього та наукового контексту. Сергій Квіт Доктор філологічних наук, професор, президент Національного університету «Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка академія»

Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка академія традиційно є «територією свободи» — інтелектуальної, академічної, творчої. Тому ми так послідовно відстоюємо університетську автономію. На нашу думку, це головна підстава для реформування вищої освіти в Україні. Сьогодні НаУКМА привносить у суспільство розуміння ролі університету не лише як місця передачі знань від викладача до студента, а як авторитетного експертного середовища, залученого в процеси, що відбуваються в суспільстві; місця, де тривають наукові дослідження і твориться якісно нове знання. Складові освіти Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­кої академії з часом змінювалися, але наші цілі залишаються незмінними: формування критично мислячої, професійної та патріотичної людини, активного громадянина. Розвиваючись на фундаменті своїх історичних традицій, Могилянка завжди була і залишається відкритою до перемін. Наш університет сам виступає агентом багатьох нагальних суспільних змін в Україні. Разом ми творимо університет, який поступово змінює країну. Шануємо минуле, творимо майбутнє.


Історія Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка академія в часи розквіту (XVII–XVIII століття) мала величезний, подеколи визначальний вплив на наукове, освітнє, культурне, духовне життя України. Її випускники творили суспільнополітичну думку, формували національну свідомість українців.

Фундатори Києво-Могилянської академії

Видатні могилянці Філософ Григорій Сковорода Композитор Артемій Ведель Письменник Петро Гулак-Артемовський Композитор Максим Березовський Вчений Петро Прокопович Архітектор Іван Григорович-Барський Філософ Феофан Прокопович Вчений Іван Данилевський Вчений Іван Максимович Письменник Василь Рубан Вчений Данило Самойлович

Галшка Гулевичівна

Митрополит св. Петро Могила

Церковні ієрархи, визнані по смерті святими Митрополит Петро Могила Митрополит Димитрій (Туптало) Митрополит Іоан (Максимович) Єпископ Іосафат (Горленко) Архієпископ Феодосій (Углицький) Архімандрит Паїсій (Величковський) Митрополит Петро (Конюшкевич) Єпископ Софроній (Кришталевський) Гетьмани

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний

Гетьман Іван Виговський

2

Гетьман Іван Мазепа

Митрополит Рафаїл Заборовський

Іван Виговський Юрій Хмельницький Павло Тетеря Іван Брюховецький Петро Дорошенко Михайло Ханенко Іван Самойлович Іван Мазепа Іван Скоропадський Пилип Орлик Павло Полуботок Данило Апостол


Становлення та відродження

2011

Рішенням Вченої ради НаУКМА вперше в Україні було присуджено ступінь доктора філософії (PhD) (24 листопада)

2010

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1353-р НаУКМА передано під управління Міністерства освіти і науки (7 липня)

2009

Надання НаУКМА статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України № 799) (29 липня)

2008

Відкриття першої в Україні Докторської школи та набір перших докторантів PhD-програм НаУКМА (6 жовтня)

2008 Освячення церкви Святого Духа (XVIII ст.). Завершення 2-го етапу проекту створення наукового, інформаційного та культурноосвітнього комплексу «Бібліотека-Музей-Архів» (12 червня)

2007 На 16й сесії Академічної конференції президентом НаУКМА обрано професора, доктора філологічних наук Сергія Квіта (29 червня)

2007 Присвоєння президентові НаУКМА В’я­че­с ла­ву Брюховецькому звання «Герой України» з врученням ордена Держави (Указ Пре­ зидента України № 559/2007 від 25 червня 2007 року)

2007 Відкриття бібліотеки Тетяни та Омеляна Антоновичів (24 травня)

1996 Перша Конвокація: дипломи отримав 151 випускник (30 червня)

1994 НаУКМА ліцензовано за IV рівнем акредитації (30 червня)

1994 Указ Президента України про надання УКМА статусу Національного (19 травня)

1993 Схвалення навчальних програм та діяльності УКМА Міжнародною нарадою експертів ЮНЕСКО (23–24 травня)

1992 Офіційне відкриття Університету «Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка академія», посвята перших вступників у студенти (24 серпня)

1991

1920 Передача приміщень Духовної академії Дніпровській військовій флотилії і Центральній науковій бібліотеці Академії наук України

1918

Закриття Київської Духовної акаде­мії

1817

Рішенням Священного Синоду академію закрито. Тут створено Духовну семінарію, через 2 роки — Київську Духовну академію

1763

Указ Катерини ІІ про заборону викладання українською мовою в Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­кій академії

1701 1694

Офіційне визнання царськими грамотами за Ки­єво-Мо­ги­лян­ською академією статусу вищої школи й титулу «академія»

Розпорядження Голови Верховної Ради України «Про відродження Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­кої академії на її історичній території як незалежного вищого навчального закладу України — Унiверситету “Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка академія”». Рек­то­ром УКМА призначено док­тора філологічних наук В’я­че­сла­ва Брюховецького (19 вересня)

1658 Надання Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­кому колеґіуму юридичних прав вищої школи і титулу «академія» (за Гадяцькою угодою, ратифікованою Сеймом Речі Посполитої у травні 1659 р.)

1632 Об’єднання Київської братської та Київської лаврської шкіл, створення Києво-Братської колеґії за ініціативою Петра Могили

1615

Заснування монастиря, шпиталю та школи для дітей усіх станів на кошти, які відписала знатна киянка Галшка Гулевичівна. 15 жовтня — День заснування Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­кої академії

3


Призначення Франція — це Сорбонна. Британія — це Оксфорд і Кембридж. США — це Гарвард. Україна — це Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка академія.

Призначення НаУКМА

Пріоритети розвитку НаУКМА

НаУКМА гармонійно поєднує українську освітню традицію і досвід найкращих закордонних університетів, адаптований до су­спільних та освітніх потреб України. Проте, як і в часи давньої Ки­єво-Мо­ ги­лян­сь­кої академії, сьогодні НаУКМА є явищем значно більшим, аніж якісний університет. Академія створила інноваційну модель вищої освіти для цілого регіону. Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка академія сьогодні — це високий рівень освіти, науки, культури та духовності.

—— Інноваційна, фахова, високоякісна освіта

Місія НаУКМА — творити умови для самореалізації особистості: високоосвіченої, національно свідомої, здатної незалежно мислити і діяти згідно з принципами добра і справедливості. Візія НаУКМА — увійти до кола найкращих університетів світу.

Організації та посадові особи, що сприяють розвитку НаУКМА —— Почесний президент —— Міжнародна консультаційна рада —— Наглядова рада —— Довірча рада —— Студентська колеґія —— Міжнародний клуб друзів Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­кої академії —— Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка фундація Америки —— Канадсько-Українська фундація —— Міжнародний благодійний фонд «Відродження Ки­єво-Моги­лян­сь­кої академії»

4

—— Розвиток наукових досліджень —— Активна міжнародна співпраця

Управління діяльністю НаУКМА —— Наглядова рада —— Довірча рада —— Академічна конференція —— Президент НаУКМА —— Вчена рада


Новітня освіта Умови навчання та структура всіх курсів НаУКМА мають підкреслено інноваційний характер. Освітні інновації НаУКМА є результатом наукових пошуків, передового дослідницького, експертного та педагогічного досвіду Академії.

Елементи системи вільного творчого навчання (Liberal Arts Education) —— Можливість одночасного вступу на три спеці­ альності

—— Перші в Україні бакалаврські, маґістерські та PhD програми

—— Формування індивідуального навчального плану

—— Перше в Україні незалежне вступне тестування, що стало зразком загальнонаціонального Зовнішнього незалежного оцінювання

—— Можливість продовження освіти на маґістерських програмах за іншим напрямом спеціалізації —— Широкий спектр курсів вільного вибору та сертифікатних програм —— Можливість отримати основну (major) та додаткову (minor) спеціальності —— Можливість отримати minor на бакалаврському та маґістерському рівнях

—— Можливість вивчення багатьох іноземних мов (польська, чеська, хорватська, німецька, французька, іспанська, італійська, шведська, фінська, арабська та інші) —— Ресурсні можливості — викладання багатьох курсів англійською мовою, доступ до най­ новіших інформаційних англомовних ресурсів у бібліотеці НаУКМА

—— Вперше в Україні запроваджено дві робочі мови (українська та англійська)

—— Активна міжнародна співпраця — інтеграція до світового освітнього й наукового простору, академічна мобільність

Рейтинги та репутація університету

Сучасні інформаційні технології в НаУКМА

—— Згідно з рейтингами провідних університетів світу, НаУКМА є одним із лідерів вищої освіти в Україні

—— Автоматизована система управління навчальним процесом (від модуля «Приймальна комісія» до електрон­ного диплома випускника)

—— Академія посідає лідерські позиції в усіх націо­ нальних рейтингах (за рейтингами видань «Компас», «Топ-200», «Кореспондент») —— За висновками експертів ЄС, НаУКМА — лідер України в галузях гуманітарних, соціальних наук та докторської освіти —— За актуальними оцінками якості навчання та кваліфікації випускників, Академія належить до трьох найкращих університетів України —— Згідно з даними USETI (система «Конкурс»), рівень підготовки абітурієнтів і студентів — найвищий в Україні

—— Інтегрована автоматизована бібліотечноінформаційна система ALEPH —— Електронна колекція з понад 300 тис. назв наукових та освітніх електронних ресурсів —— Елементи дистанційного навчання та електронної освіти —— Мобільні технології, зокрема, мобільне тестування —— Веб-сайти і блоги для інформаційного обміну між науковцями, викладачами та студентами

—— Викладачі належать до переліку найкращих викладачів університетів України

5


ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК Кафедри —— Історії —— Філософії та релігієзнавства —— Культурології —— Літератури та іноземних мов —— Загального та слов’янського мовознавства —— Української мови Програми бакалавра —— Історія —— Культурологія —— Філологія —— Філософія Програми маґістра —— Історія: Археологія та давня історія України —— Історія —— Культурологія —— Філологія: Теорія, історія літератури та компаративістика —— Філологія: Теорія, історія української мови та компаративістика —— Філософія Сертифікатні програми —— Історія дипломатії —— Літературознавство —— Міждисциплінарні індивідуальні гуманітарні студії —— Мистецтвознавство —— Музеєзнавство —— Перекладознавство —— Релігієзнавство —— Юдаїка

Докторантура —— Історія України —— Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни —— Історія філософії —— Українська література —— Література зарубіжних країн —— Теорія літератури —— Українська мова Програми PhD —— Історія Центрально-Східної Європи —— Філософія літератури Програми додаткової спеціалізації —— Історія —— Культурологія —— Філософія

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ

Кафедри —— Економічної теорії —— Маркетингу та управління бізнесом —— Фінанси і кредит

Кафедри —— Інформатики —— Математики —— Мережних технологій —— Мультимедійних систем

Програми бакалавра —— Економічна теорія —— Маркетинг —— Фінанси і кредит Програми маґістра —— Економічна теорія —— Фінанси

6

Аспірантура —— Історія України —— Всесвітня історія —— Археологія —— Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни —— Філософська антропологія, філософія культури —— Історія філософії —— Естетика —— Українська література —— Література слов’янських народів —— Література зарубіжних країн —— Порівняльне літературознавство —— Теорія літератури —— Українська мова

Програми бакалавра —— Програмна інженерія —— Прикладна математика Програми маґістра —— Інформаційні управляючі системи та технології —— Інтелектуальні системи прийняття рішень —— Програмне забезпечення автоматизованих систем

Аспірантура —— Економічна теорія та історія економічної думки —— Світове господарство та міжнародні економічні відносини —— Математичні методи та інформаційні технології в економіці

Аспірантура —— Комп’ютерні системи та компоненти —— Інформаційні технології —— Математична логіка —— Теорія алгоритмів та дискретна математика

Програма PhD —— Фінанси

Докторантура —— Інформаційні технології


ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кафедри —— Соціології —— Політології —— Зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки —— Школа соціальної роботи ім. В. Полтавця —— Школа охорони здоров’я —— Могилянська школа журналістики Програми бакалавра —— Політологія —— Соціологія —— Соціологія (Соціальна робота) Програми маґістра —— Журналістика —— Політологія: Європейські студії —— Політологія: Європейські та німецькі студії —— Політологія: Ціннісні та соціокультурні засади політики —— Соціальна робота —— Соціологія Менеджмент організацій: —— Менеджмент в охороні здоров’я —— Охорона громадського здоров’я —— Управління в охороні здоров’я для керівників —— Менеджмент зв’язків із громадськістю Сертифікатні програми —— Соціальна психологія та конфліктологія —— Теорія та методика зв’язків із громадськістю —— Практична психологія —— Аналіз публічної політики

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВНИЧИХ НАУК Кафедри —— Загальнотеоретичних та державноправових наук —— Міжнародного права та спеціальних правових наук —— Галузевих правових наук Програма бакалавра —— Право —— Програма спеціаліста з права (для бакалаврів) Програма маґістра —— Право Аспірантура —— Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень Програма додаткової спеціалізації —— Міжнародний захист прав людини Сертифікатна програма —— Економічне, фінансове та податкове право

Аспірантура —— Теорія та методика професійної освіти —— Теорія та історія соціології —— Методологія і методи соціологічних досліджень —— Соціальні структури та соціальні відносини —— Спеціальні та галузеві соціології —— Теорія та історія політичної науки —— Політичні інститути та процеси —— Політична культура та ідеологія —— Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку —— Етнополітологія та етнодержавознавство —— Теорія та історія культури —— Теорія та історія журналістики Докторантура —— Теорія та історія соціології —— Соціальні структури та соціальні відносини —— Теорія та історія політичної науки —— Політичні інститути та процеси Програми PhD —— Масові комунікації —— Соціальна робота і соціальна політика —— Управління в охороні здоров’я —— Суспільні трансформації Програми додаткової спеціалізації —— Політологія —— Соціологія

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК Кафедри —— Біології —— Екології —— Фізико-математичних наук —— Хімії Програми бакалавра —— Біологія —— Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування —— Фізика —— Хімія Програми маґістра —— Біологія —— Екологія та охорона навколишнього середовища —— Фізика —— Хімія: Мембранні та сорбційні процеси і технології Аспірантура —— Біохімія —— Цитологія, клітинна біологія, гістологія —— Генетика (Біологічні науки) —— Екологія (Біологічні науки) —— Мембрани та мембранна технологія Програма PhD —— Біологія та біорізноманіття

7


Наука Стратегічним планом розвитку НаУКМА до 2015 року затверджено потребу трансформації університету в науково-навчальний заклад. Це завдання відповідає принциповим засадам нашої системи освіти — органічному поєднанню навчання з науковою роботою.

Особливості науки в НаУКМА

Наукові школи НаУКМА

—— Наукові дослідження як важлива складова навчального процесу

—— Дослідження екосистем

—— Програми співпраці із закордонними університетами, практика видачі подвійних дипломів

—— Історико-філософська —— Історії Центрально-Східної Європи —— Мембранних технологій

—— Докторська школа європейського зразка

—— Порівняльного літературознавства

—— Електронна бібліотека

—— Соціальної роботи та соціальної політики

—— Міжнародна мобільність викладачів і студентів

—— Фізики біологічних систем

Науково-дослідні центри НаУКМА —— Інститут громадянської освіти —— Лабораторія генетики та клітинної біології —— Лабораторія голографії та фізики біологічних систем —— Лабораторія геоботанічних, палеоботанічних і природоохоронних досліджень

—— Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства —— Центр досліджень сучасної літератури —— Центр досліджень Центрально-Східної Європи

—— Лабораторія екологічних проблем

—— Центр європейських гуманітарних досліджень

—— Лабораторія екотехнологій

—— Центр інноваційних методик правничої освіти

—— Лабораторія сучасних інформаційних технологій

—— Центр комунікативних трансформацій

—— Лабораторія фінансовоекономічних досліджень —— Міжнародна кафедра ЮНЕСКО —— Науково-дослідницький центр кінематографічних студій —— Науково-дослідний центр «Спадщина Києво-Могилянської академії» —— Науково-дослідний центр тестувань —— Науково-навчальний центр збереження біорізноманіття —— Центр «Археологічна експедиція»

8

—— Центр досліджень здоров’я та соціальної політики

—— Центр мембранних досліджень —— Центр міждисциплінарних досліджень світової політики —— Центр міжкультурних комунікацій —— Центр молекулярних і клітинних досліджень —— Центр польських і європейських студій —— Центр соціальної психології та управління конфліктами —— Центр сходознавства —— Школа політичної аналітики —— Центр історії державотворення України ХХ ст.


Дослідницькі та освітні проекти Докторська школа НаУКМА 

Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка Бізнес Школа (kmbs)

Єдина в Україні Докторська школа європейського Школа для лідерів, орієнтованих на якісні зміни — зразка, яка має 8 PhD-програм. Школа співпра- в собі, своїх компаніях, країні, світі. kmbs відома цює з  Університетом Маастрихту (Нідерланди), у міжнародній спільноті бізнесу та бізнес-освіти як університетом Глазго (Шотландія), університетом якісна та самобутня школа з підготовки лідерів, які Париж-Ест (Франція), університетом Іллі Чавча- змінюють світ. вадзе (Грузія), Барселонським університетом (Іс—— Presidents’ МВА (PMBA) — для власників панія), університетом Західного Онтаріо (Канада), Бергенським університетом (Норвегія). —— Executive MBA (EMBA) — для перших осіб та людей, які ухвалюють стратегічні рішення У грудні 2011 року Єврокомісар з питань освіти та культури А. Вассіліоу вручила перший диплом PhD —— Master in Business Leadership (MBL) — для керіввипускниці Докторської школи — Ганні Бєленькій. ників функціональних напрямків, майбутніх топменеджерів Підготовка проходить в  межах традиційної аспірантури та докторантури, а також через структуро- —— Master in Banking and Finance (MBF) — для вані докторські програми із можливим здобуттям фінансистів-практиків ступеня доктора філософії (PhD) у певній галузі за —— Rethinking Business (RB) — Post-MBA програма зразком стандартів Єдиного європейського освітдля управлінців, які прагнуть якісно змінити свій нього простору (EHEA). бізнес ÞÞ gradschool.ukma.kiev.ua —— Інтенсивні короткострокові та інтегровані середньострокові Програми управлінського розвитку Могилянська школа журналістики —— Корпоративні програми (спроектовані під поУнікальний освітній центр, що поєднує теоретичну треби компанії) підготовку, практичну роботу і дослідження в галу—— kmbs-знання — дослідження, проведення конфезі масових комунікацій, кіно та журналістики. ренцій та консультацій —— Програма маґістра журналістики (MA) —— Innovations.com.ua — інтелект-проект kmbs для —— Програма PhD з масових комунікацій інноваційних менеджерів —— Програма професійної освіти для працівників медіа «Журналістика цифрового майбутнього» (Digital Future Journalism) —— Кваліфікаційна програма «Цифрові медіа в уні­ верситетах» (Digital Media Universities) для викладачів журналістики ÞÞ j-school.kiev.ua Школа охорони здоров’я Підтримує інноваційні проекти та впровадження європейської моделі охорони здоров’я, проводить наукові та прикладні дослідження, розвиває нові підходи до вивчення актуальних проблем сфери охорони здоров’я. Мета Школи — розробити програму професійної підготовки управлінців в галузі охорони здоров’я, які будуть відповідати міжнародним стандартам.

ÞÞ kmbs.ua Школа соціальної роботи (ШСР) імені Володимира Полтавця Перша професійна Школа соціальної роботи в Україні. Серед партнерів ШСР за кордоном: Політехнічний університет «Англія» (Великобританія), Шеффілдський університет Хеллем (Великобританія), Люблянський університет (Словенія), Вища школа соціальної роботи та соціальної педагогіки ім. Аліси Саломон в м. Берлін (Німеччина), Інститут соціальної роботи (Естонія). ШСР має велику базу практичної підготовки своїх студентів, оскільки співпрацює із багатьма організаціями України. —— Бакалаврська програма —— Маґістерська програма

—— Охорона громадського здоров’я

—— Аспірантура

—— Менеджмент в охороні здоров’я

—— Модульні курси

—— MBA в охороні здоров’я

ÞÞ ssw.ukma.kiev.ua

—— Програма PhD з охорони здоров’я ÞÞ sph.ukma.kiev.ua

9


Бібліотека Наукова бібліотека НаУКМА — координована мережа з дев’яти бібліотек, інтелектуальний центр університету, що надає якісну інформаційну підтримку для навчання бакалаврів та маґістрів, наукових студій аспірантів, докторантів та викладачів.

Фонди наукової бібліотеки НаУКМА

Структура наукової бібліотеки

З часу заснування (у 1992 році), бібліотечний фонд зріс майже до 1 мільйона примірників, з яких понад 70% — друковані видання, а  30% становить е-колекція. Пошук та замовлення доступні через е-каталог та сайт. ÞÞ library.ukma.kiev.ua

—— Американська бібліотека імені Віктора Китастого (матеріали з історії, культури, науки, літератури США) —— Бакалаврська Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів (читальні та комп’ютерні зали, копіювальний центр, книгосховища) —— Бібліотека-Музей-Архів Омеляна Пріцака —— Бібліотека Підготовчого відділення НаУКМА — Бурса —— Бібліотека Центру польських та європейських студій —— Дослідницька бібліотека Староакадемічного корпусу (читальні зали, цінні й рідкісні видання, книжкові колекції, кни­госховище, науковий архів) —— Меморіальна бібліотека Джеймса Мейса —— Мистецька бібліотека —— Філологічна бібліотека (читальні зали видань з мово­знавства та літературознавства)

Успішні проекти —— Е-Бібліотека: електронні ресурси (бази даних, е-книги, е-журнали) — понад 300 тис. назв. —— eKMAIR: електронний архів НаУКМА збирає, зберігає та надає вільний доступ до наукової інформації, досліджень НаУКМА, сприяє розвиткові науки та освіти в Україні. —— Міжнародний проект «Електронна бібліотека України» (ELibUkr) — інформаційний проект, що сприяє інтеграції української академічної спільноти до світової науки. Наразі об’єднує сімнадцять університетів України, постійно зростає.

10


Видавництва При НаУКМА працюють видавництва інтелектуальної літератури, які з року в рік здобувають відзнаки на Форумі видавців у Львові, у Всеукраїнському рейтингу «Книжка року» та на міжнародних книжкових ярмарках.

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» —— Видає унікальні за викладом підручники та посібники —— Продовжує традиції просвітництва, започатковані в давній Академії —— Створений для забезпечення високого освітнього рівня НаУКМА, для задоволення потреб університету в якісних україномовних підручниках, посібниках, словниках —— Є постійним лауреатом нагород в галузі видавничої справи на міжнародних книжкових ярмарках, має численні грамоти та дипломи

Науково-видавниче об’єднання «Дух і Літера» —— Друкує переклади світової класики у галузях філософії, історії, правознавства, соціології, політології, мистецтвознавства —— Лідер у виданні українських перекладів праць сучасних філософів, книжок представників української гуманітарної думки ХХ і ХХІ століть, праць багатьох богословів і християнських мислителів ХХ ст. —— Видає часопис «Дух і Лі­­тера» — збірник наукових статей, присвячених проблемам соціальної філософії, філософії історії, філософії культури, історії філософії, онтології, гносеології, феноменології, історії та сучасності взаємин української культури з іншими національними культурами

Наукові журнали Академії «Наукові записки НаУКМА» (14 тематичних серій), «Маґістеріум», «Київська академія», «Дух і літера», започатковано електронний журнал «Kyiv-Mohyla Journal». Журнал «Наукові записки НаУКМА» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Журнал «Кіно-Театр» — ілюстроване видання, по­ пу­лярний ана­лі­т ичний мистецький жур­нал-по­ се­ред­ник між українським глядачем та подіями сучасного світового театрального і  кінопроцесу. Журнал засновано 1995 року студентами НаУКМА, слухачами курсу «Кіномистецтво» на чолі з кінокритиком Ларисою Брюховецькою. До редколеґії журналу належать відомі режисери, драматурги, культурологи. Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА Видає методичні матеріали, посібники, журнали в друкованому та електронному варіанті.

11


Міжнародна співпраця Активна міжнародна співпраця — інтеграція до світового освітнього й наукового простору, академічна мобільність викладачів та студентів — належить до стратегічних напрямів діяльності університету. Іноземні викладачі та студенти, які приїздять до НаУКМА, стають частиною академічної спільноти. Міжнародні проекти

Академія, її підрозділи та окремі викладачі є членами понад 50 міжнародних асоціацій, Підготовка та реалізація спільних наукових промереж, товариств, серед яких: ектів і навчальних програм — серед пріоритетних завдань Академії. НаУКМА співпрацює з універси­ —— Асоціація Європейських Університетів (EUA) тетами США, Канади, Франції, Великої Британії, —— Балтійська університетська програма (BUP) Фін­ляндії, Польщі, Норвегії, Австралії, Німеччини, Словенії, Росії, Швеції, Швейцарії, а та­кож з освіт- —— Європейська асоціація правничих німи закладами інших країн. факультетів (ELFA) ÞÞ dfc.ukma.kiev.ua Маґістерські програми подвійних дипломів —— Спільно з Університетом імені Фрідріха Шиллера (Єна, Німеччина) — маґістерська програма «Німе­цькі та європейські студії» —— Спільно із Варшавським університетом (Польща) — маґістерська програма «Східноєвропейські студії» —— Спільно з Університетом штату Нью-Йорк (США) (SUNY ESF) — маґістерська програма «Екологія» —— Спільно з Університетом Глазго (Велика Британія) — маґістерська програма з Центрально- та Східноєвропейських студій Діють програми обмінів з університетами: —— Університет Західного Онтаріо (Канада) —— Університет Торонто (Канада) —— Університет Ханьянг (Республіка Корея) —— Університет Віадріна (Німеччина) —— BI Норвезька бізнес школа (Норвегія) —— Ягелонський університет (Польща) —— Університет Гельсінкі (Фінляндія) —— Вища нормальна школа (Франція) —— Женевський університет (Швейцарія) —— Університет Уппсали (Швеція) та інші

12

—— Міжнародна соціологічна асоціація (ISA) —— Центрально-та східноєвропейська асоціація розвитку менеджменту (CEEMAN) —— Європейська асоціація еволюційної політичної економії (EAEPE) —— Американське товариство клітинної біології (ASCB) —— Європейська асоціація клітинних культур Щорічні програми для іноземних студентів —— «Літня школа україністики» для молоді, мета якої — поширення інформації про Україну в світі —— «Kyiv-Mohyla International Summer Institute» — міждисциплінарна програма з історії, літера­т уро­ знавства, політології —— Ознайомчий курс «After Empire: The collapse of the Soviet Union and Beyond» (спільно з Тартуським університетом (Естонія) і СанктПетербурзьким університетом (Росія) —— Міжнародна школа для іноземних студентів «Walking the Rope: Ukraine’s Balancing Act Between EU and Eurasia» —— Літня школа німецького права, організована спільно з Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) —— Україно-американський літній табір для молоді — для школярів і студентів з США, Канади, України та інших країн


Почесні гості НаУКМА

2011

Європейський Комісар з освіти, культури, багатомовності та молоді Андрулла Вассіліоу Голова парламенту, в. о. Президента Республіки Молдова Маріан Лупу Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра

2009 Генерал-губернатор Канади Її Високоповажність Високодостойна Мікаель Жан Лорд Мер Лондонського Сіті пан Алдеман Ян Лудер 2008

Кардинал Вальтер Каспер (Ватикан) Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд Прем’єр-міністр Республіки Польща Дональд Туск Заступник Генерального Секретаря ООН, Виконавчий директор ЮНЕЙДС Пітер Піот

2007 Член британського парламенту Стівен Паунд Віце-президент парламентської Асамблеї Ради Європи Ханне Северинсен

2006

Прем’єр-міністр Швеції Горан Персон Президент Румунії Траян Бесеску Генеральний Директор ЮНЕСКО Коїхіро Мацуурі Міністр закордонних справ Норвегії Йонас Гахр Сторе

2005

Прем’єр-міністр Республіки Польща Марек Белька Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер Президент Республіки Польща Алєксандр Кваснєвскій

2004 Екс-президент Литви Валдас Адамкус Екс-прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт 2003

Президент Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Вольфґанґ Тірзе

2000

Віце-прем’єр Республіки Польща Лешек Бальцерович

1999

Прем’єр-міністр Канади Жан Кретьєн

1998

Державний секретар США Мадлен Олбрайт Президент Фінляндської Республіки Мартті Ахтісаарі

1997

Генеральний директор ЮНЕСКО Федеріко Майор Сарагоса

1996 Принц Уельський Чарльз

13


Випускники Вихованці НаУКМА — науковці, викладачі, громадські й культурні діячі, бізнесмени. Провідні українські і міжнародні компанії, державні установи, громадські і медійні організації цінують могилянців — творчих, наполегливих, амбітних фахівців. Академія пишається своїми випускниками. Професійний розвиток

Спільнота

Відроджена Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка академія вихо- НаУКМА нараховує понад вісім тисяч випуск­ників вує спеціалістів, які працюють у бізнес-структурах бакалаврських, маґістерських програм та програм (56%), недержавних організаціях (20%), державних спеціаліста. установах (12%), медіа-структурах (12%). Випускники — невід’ємна частина спільноти АкадеВипускники Академії обіймають керівні посади мії. Вони беруть участь у житті університету — акав  найуспішніших компаніях України та світу, зо- демічних заходах, освітніх та наукових програмах крема в Google, Microsoft, Ernst & Yong, KPMG, Price­ і проектах, мають доступ до інформаційних ресурwa­terhouseCoopers, Dragon Capital, Kraft Foods, ITT- сів Наукової бібліотеки НаУКМА. Invest, Ulysses, PRP Group, Арселор Міттал Кривий Випускники діляться зі студентами своїм досвідом: Ріг, Систем Кепітал Менеджмент, GfK Ukraine, Київ­ відбувається цикл зустрічей «Могилянські історії ському Міжнародному інституті соціології та ін. успіху» і майстер-класи «Адаптація до ринку праці». П’ять випускників університету, включно з прези­ Щороку відбуваються зустрічі та благодійні вечори дентом Асоціації випускників НаУКМА, є членами випускників НаУКМА. Довірчої ради Академії і мають можливість безпосередньо впливати на формування стратегії і розвиток  Університету. Близько 200 випускників Благодійні проекти працюють на науково-педагогічних та адміністративних посадах у НаУКМА. Після закінчення університету випускники підтримують зв’язок зі своєю alma mater, зміцнюють ÞÞ alumni.ukma.kiev.ua світову традицію інтелектуальної та фінансової підтримки університету його вихованцями: «Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­ка академія» першою з україн­сь­­ ких вищих навчальних закладів почала працювати —— Ґрант випускників НаУКМА «За кращий англоз випускниками за західними стандартами — було мовний курс» заохочує викладачів створювати створено Центр кар’єри та працевлаштування. англомовні курси та викладати англійською ÞÞ jcc.ukma.kiev.ua Асоціація випускників НаУКМА 2004 року створено громадську організацію «Асоціація випускників КМА», триває формування мережі випускників в інших країнах світу. Завдання Асоціації — створити цілісне та відкрите середовище для взаємодії випускників з Академією та між собою. Асоціація допомагає випускникам не тільки підтри­ мувати alma mater, а й розвиватися завдяки спілкуванню та співпраці з іншими випускниками в інтелектуальних, суспільних та бізнесових проектах. ÞÞ kmaalumni.org.ua

14

—— Стипендійний фонд інвестиційної компанії Dragon Capital стимулює наукову діяльність викладачів і студентів —— Ґрант Андрія Сивоконя заохочує працівників і студентів залучати кошти на реалізацію університетських проектів —— Олексій Павленко заснував стипендії для студентів та професорів Факультету економічних наук, ґранти для створення сучасних умов навчання та проживання студентів —— Фонд імені Дмитра Малюченка допомагає могилянцям у  кризових ситуаціях, пов’язаних зі станом здоров’я


Студенти Академія сприяє розвитку особливої атмосфери спілкування, співпраці, співтворення. Всі, хто працює чи вчиться тут — викладачі, студенти, випускники, — є єдиною спільнотою. Могилянців об’єднують спільні цінності, відкрите мислення та дотримання принципу плюралізму думок. Студентське самоврядування

Студентські ЗМІ

Студенти НаУКМА взаємодіють із керівництвом університету через Студентську колеґію — орган студентського самоврядування, члени якого нале­ жать до складу Академічної конференції, через представників у Вченій раді та студентські медіа.

—— Радіо «КВІТ»

НаУКМА заохочує та підтримує студентські ініціативи, допомагає організувати та втілити їх.

—— Блог про Могилянку «Інсайдер КМА» ÞÞ insider.kma.in.ua

Студентські організації НаУКМА

—— Вільна могилянська енциклопедія ÞÞ wiki.usic.org.ua

—— Спудейське братство

—— Журнал «Vivat, Akademia!»

—— Студентський періодичний журнал «LIFE KM» —— Сайт студентської колегії НаУКМА ÞÞ sk-kma.org

—— Студентська колегія —— Клуб ЮНЕСКО —— Cтудентське біологічне товариство —— Студентське наукове товариство правників «Scholaris» —— Гурток сходознавства —— Могилянський інтелектуальний клуб —— Спудейська могилянська організація «Український студент» —— Арістотелівське філософське товариство —— Молодіжний гуманітарний центр

Заходи Спудейського братства НаУКМА Спудейське братство щороку проводить заходи, що вже стали могилянськими традиціями, а також поширює та поновлює народні звичаї та обряди: —— Різдвяний вертеп —— Свято-майстерня «Розмалюй писанку» —— Святкування Івана Купала —— Акція «Чистий Сковорода» —— Музичні вечори «Посиденьки з гітарою» —— Туристичні подорожі Україною

—— «Наука при каві» —— ЕкоКлуб «Зелена хвиля» —— East-West Business (EWB) —— Студентський Інтернет-центр (USIC) —— Студентська спортивна спілка —— Студія спортивного бального танцю «DanceWay» —— Ансамбль танцю «Лавина» —— «НаУКМА має талант» —— «Міс КМА» та «Містер КМА»

15


Культурне життя Культурна діяльність НаУКМА спрямована на відновлення, збереження та поширення най­ кращих національних традицій України, зокрема традицій Ки­єво-Могилянської академії.

Культурно-Мистецький центр НаУКМА

Творчі осередки НаУКМА

Культурно-Мистецький центр сприяє розвиткові мистецьких традицій Ки­єво-Мо­ги­лян­сь­кої академії, створенню духовного середовища для гармонійного розвитку особистості, опануванню здобутків класичного та сучасного мистецтва.

—— Ансамбль старовинної музики

Залучення професійних творчих колективів допомагає підвищити мистецьку кваліфікацію студентів, котрі прагнуть розвинути свої творчі здібності.

—— Студія бального танцю —— Галерея мистецтв ім. Олени Замостян —— Галерея «Під Wall» —— Музична студія —— Народна хорова капела «Почайна» —— Проект «Могилянські музичні вечори» —— Театральний центр «Пасіка» —— Художня студія «Антресоля»

Могилянські традиції —— Черепаха Альма як символ університетської спільноти —— Конвокація — загальне зібрання громади Академії для завершення навчального року та вручення дипломів випускникам (28 червня) —— Виголошення урочистої присяги під час посвяти у студенти —— Інавґураційна лекція для першокурсників (1 вересня) —— День Академії (15 жовтня) —— Акція «Чистий Сковорода» —— Різдвяний вертеп Спудейського братства

16

Кіноклуби НаУКМА —— Зелений кінотеатр —— Студентській кіноклуб —— Кіновечори в американській бібліотеці імені Віктора Китастого


Profile for Микола Ковальчук

Інформація про Могилянку  

Інформаційний буклет Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Інформація про Могилянку  

Інформаційний буклет Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Profile for litery
Advertisement