Page 1

Korean Style Special

Get The Look and Go Hit The Street

RUNWAY TO REAL WAY

PERSONAL TRAINER

Sexy Glutes

3 ทางาย...ใหบั้นทายฟตแอนดเฟรม

A CHAT WITH BIE KPN

The List of Koreanistos

คุยกับ ‘บี้ ธรรศภาคย ชี’

DO’s

Our Guide to Days & Nights in

Itaewon

ตระเวนยานกินดื่มอิแตวอน

From Seoul With Love

Kore(an)gimen

Exclusive Fashion Shoot กับ Cho Min Ho

Step by Step วิธีดูแลผิวหลอ แบบหนุมเกาหลี

DDP Dongdaemun Design Plaza

ทิศทางใหมแหงโลกดีไซน

K-INVASION on Global Stage

NATTARAT WEARS LACOSTE L!VE • WWW.LIPS-MAG.COM

แฟชั่นเกาหลี บนเวทีโลก

ไอซ ณัฐรัตน นพรัตยาภรณ


MEMO

ถ่ายรูปหมู่ของทีมไว้เป็นที่ระลึก #TeamGarçon

FROM BANGKOK TO SEOUL

บรรยากาศใน SEOUL Fashion Week F/W 2015

ไม่ว่าจะเป็น ซีรีส์ ภาพยนตร์ ดนตรี หรือแฟชั่น ‘เกาหลีใต้’ สู่ระดับสากล ได้สบาย เรื่องการดูแลผิวพรรณ และ เครื่องส�ำอางก็ขึ้นชื่อ ส่วนอาหารการ กินก็มีเมนูเด็ดถูกใจใครหลายคน แต่ ที่เห็นกันแบบชัดเจน คงเป็นความ ชื่นชมคลั่งไคล้ที่มีต่อเหล่าไอดอล คนดัง ทั้งนักร้อง นักแสดง นายแบบ นางแบบ และด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ พวกเรา Free Copy ทั้งสามฉบับใน บ้าน LIPS ตัดสินใจแพ็คกระเป๋ากอด คอกันไป ‘โซล’ เพื่อน�ำเรื่องราวดีๆ กลับมาน�ำเสนอ ตลอดสัปดาห์ ตารางการท�ำงาน ของทีมงานแน่นขนัด ตั้งแต่การไป อัพเดตสไตล์และแฟชั่นใน Seoul Fashion Week F/W 2015 ตาม ติดด้วยการอัพเดตสถานที่กิน ดื่ม เที่ยวในย่านอิแตวอน และการถ่าย ท�ำแฟชั่นแบบมาราธอน ถึง 5 เซต ส�ำหรับนิตยสารทั้งสามฉบับ ท�ำงาน ร่วมกับโมเดล 7 คน และทีมงานอีก เพียบ โดย 2 ใน 5 เซต ปรากฏอยู่ใน LIPS GARÇON ฉบับที่ทุกคนก�ำลัง ถืออยู่นี้ ส�ำหรับแฟชั่นเซตปกเรามี โอกาสได้ท�ำงานร่วมกับ ‘ไอซ์-ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์’ นายแบบไทยคนแรก

ที่ได้ขึ้นแคทวอล์ก Seoul Fashion Week มาเป็นซีซั่นที่สองแล้ว และ มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับเขาต่อแบบ ยาวๆ ใน Conversation ส่วนแฟชั่น อีกเซตนึงเราได้ ‘โช มิน โฮ’ นายแบบ ชาวเกาหลีชื่อดัง ซึ่งเขามีเบสแฟน คลับในบ้านเราไม่น้อยทีเดียว นอกจากจะน�ำแฟชั่นเท่ๆ และ สกู๊ปสนุกๆ กลับมาแล้ว เนื้อหาในบท ความอื่นๆ อีกมากมายที่เราพยายาม รวบรวมมาอย่างครบครัน ให้หนุ่ม การ์ซง ได้อ่านกับแบบเต็มที่ในฉบับนี้ ...ENJOY!!!

ไอซ์ ณัฐรัตน์ Cover boy ของ LIPS GARÇON #2

อธิวัฒน์ ตู้ทองค�ำ บรรณาธิการบริหาร

Cho Min Ho บน ดาดฟ้าของร้าน Seoul Salon ที่ใช้ เป็นโลเกชัน่ ถ่ายท�ำ

ติดตาม LIPS GARÇON ได้ที่ IG: lipsgarcon_official FB: lipsgarcon www.lips-mag.com 004

LIPS Garçon


President • Sakchai Guy ประธาน • ศักดิ์ชัย กาย Vice President • Yaowares Toothongkham รองประธาน • เยาวเรศ ตู้ทองค�ำ Vice President • Yupin Toothongkham รองประธาน • ยุพิน ตู้ทองค�ำ Editor-in-Chief • Athiwat Toothongkham บรรณาธิการบริหาร • อธิวัฒน์ ตู้ทองค�ำ Creative Director • Watcharachai Nun-ngam ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ • วัชรชัย นุ่นงาม Art Director • Kan Suwanthada บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ • กัญจน์ สุวรรณธาดา Deputy Editor • Nattapon Chuangprayoon รองบรรณาธิการ • ณัฐพล ช่วงประยูร Senior Photographer • Somkiat Kangsdalwirun หัวหน้าช่างภาพ • สมเกียรติ กังสดาลวิรุฬห์ Photographer • Nucha Jaitip ช่างภาพ • นุชา ใจทิพย์ Editorial Staff • Wariya Intreyonk กองบรรณาธิการ • วริยา อินทรียงค์ Fashion Co-ordinator • Chanasorn Pornprasiddarat ประสานงานแฟชั่น • ชนะสรณ์ พรประสิทธิ์ดารัช Advertising & Marketing Director • Nusara Ruangmanotham ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด • นุสรา เรืองมโนธรรม Production • Wantana Doungsuda • Nathakorn Thanwongsa ฝ่ายผลิต • วรรณทนา ดวงสุดา • ณฐกร ทันวงษา Head of Account & Financial • Yuphin Kamjatpai หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน • ยุพิน ก�ำจัดภัย Personnel • Srichan Choosiriyananthakul ฝ่ายบุคคล • ศรีจันทร์ ชูศิริยานันทกุล Customer Service • Chayaphat Raengkrut ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ • ชญาพัฒน์ แรงครุฑ Digital Media Director • Nitipat Toothongkham ผู้อ�ำนวยการสื่อดิจิทัล • นิธิพัฒน์ ตู้ทองค�ำ Digital Media Editor • Sujittra Chanchaicharoengul บรรณาธิการสื่อดิจิทัล • สุจิตรา ชาญชัยเจริญกุล Contributing Social Editor • Ploi Horwang บรรณาธิการพิเศษ ส่วนสื่อโซเชียล • พลอย หอวัง Digital Media Graphic Designer • Naphatsaphon Klinbua กราฟิกดีไซเนอร์สื่อดิจิทัล • นภัสภรณ์ กลิ่นบัว

• บริษทั เอมมารุต พับลิชชิง่ จาํ กัด 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชัน้ เอ็ม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2250 4560-7 โทรสาร 0 2250 4568-9 LIPS GARÇON Magazine • Emmalute Publishing Co., Ltd. 518/5 M Floor, Maneeya Center Building, Ploenchit Road, Lumpinee, Patumwan, Bangkok 10330 Thailand Telephone (66) 2250 4560-7 Facsimile (66) 2250 4568-9 ทีป่ รึกษากฎหมาย • บริษทั สาํ นักงานกฎหมายธรรมนิติ จาํ กัด 2/4 อาคารนายเลิศ ชัน้ 4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2252 1260, 0 2655 0711 โทรสาร 0 2252 1104, 0 2655 0708 Legal Advisor • 2/4 4th Floor, Nai Lert Tower, Wireless Road, Bangkok 10330 Thailand Telephone (66) 2252 1260, 0 2655 0711 Facsimile (66) 2252 1104, 0 2655 0708 แยกสี • กนกศิลป์ โทรศัพท์ 0 2215 1588 Color Separation • Kanoksilp Telephone (66) 2215 1588 พิมพ์ท่ี • โรงพิมพ์ตะวันออก โทรศัพท์ 0 2551 0541-4 Print • Eastern Printing Telephone (66) 2551 0541-4 ข้อเขียน รูปภาพ และพื้นที่โฆษณาทั้งหมด ในนิตยสารลิปส์การ์ซง สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะนําไปเผยแพร่ซ�้ำ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด ต้องได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จํากัด No part of this publication (LIPS GARÇON Magazine) and its complements may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of both the owner and publisher (Emmalute Publishing Co., Ltd.) of this magazine.

our FAVORITE JACKET

LOUIS VUITTON

006

LIPS Garçon


TEAMMATE

Our Dream

Pearypie Land พวกเราอยากสร้าง แพรี่พายแลนด์เป็นอเวนิวที่มี ทั้งคาเฟ่ โรงเรียนสอนแต่งหน้า สวนสนุก ฯลฯ ให้ที่นั่นเป็น One-Stop Service ด้านกรูมมิ่ง และบิวตี้ส�ำหรับทุกคน

My Wish List

อาทิตย์ ชื่นกมลพันธ์

Fashion Stylist ปุ้มไม่ใช่นักเขียนแต่เล่าเรื่องได้ ขณะเดียวกันก็รู้ความต้องการของ ตัวเองและการท�ำงานตามโจทย์ ทุกวันนี้ท�ำงานเป็นฟรีแลนซ์ สไตลิสต์ให้กับแบรนด์ดังมากมาย ฉบับนี้ปุ้มมาบอกกับการ์ซงว่าตัว จริงหนุ่มเทรนดี้ สไตล์เกาหลีเขา เป็นกันยังไง ในคอลัมน์ 1-10

87MM Shirt

เพราะดีไซเนอร์ของแบรนด์ คือนายแบบคนโปรด Kim Won Joong

Pearypie Team

กัญจน์ สุวรรณธาดา

Beauty Expertists ปัจจุบันแพรี่พายและทีมรับ เป็นที่ปรึกษาด้านความสวย ความงามและภาพลักษณ์ รวม ถึงท�ำโปรดักชั่นและงานถ่าย แบบให้แบรนด์ต่างๆ โดยส่วน ตัวแล้ว แพร-ในฐานะหัวหน้า ทีมเป็นต้นคิดคอนเซ็ปต์และ ตัดสินใจในทุกงาน นิหนุ่ยพี่เลี้ยงประจ�ำทีม เป็นเลขาฯ ดูคิวงาน ขับรถ หาอาหารการ

Editor-in-Chief บรรณาธิการบริหารนิตยสาร LIPS LOVE หนึ่งในเพื่อนร่วมทริป ของ LIPS GARÇON ฉบับนี้ เราจึงถือโอกาสให้เขาแนะน�ำร้าน โปรดแถวย่าน Itaewon ดูกันว่า หลังจากถ่ายงานมาทั้งวัน เขากับ เพื่อนๆ เลือกไปแฮงก์เอ้าท์ที่ไหน กันต่อ

กิน จัดการเรื่องจุกจิกอย่าง ช�ำนาญ ส�ำหรับจูน-ท�ำงาน ด้านคอนเทนต์ เป็นนักสืบ ที่คลุกคลีอยู่โลกโซเชียล สังเกตการณ์กระแสความนิยม ต่างๆ ไปจนถึงตอบค�ำถาม ในเพจแพรี่พาย ล่าสุดสาม สาวไปเป็นเพื่อนร่วมทริป เกาหลีในฐานะทีมการ์ซงช่วย กรูมมิ่งนายแบบให้กับ LIPS GARÇON ฉบับนี้อีกด้วย

My Summer Drink

หลังจากที่คิดอยู่นาน ผมว่าผมไม่ ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าเบียร์ เย็นๆ ปักพื้นทรายริมชายหาดของ เกาะอะไรก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่าต้อง นั่งจิบเบียร์อยู่ข้างๆ คนรู้ใจ

วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล

Actor, Musician & Columnist พิชเป็นที่รู้จักจากผลงานภาพยนตร์ เรื่องรักแห่งสยาม และเป็นศิลปินในนาม วง August ที่โด่งดังไปถึงเมืองจีน แม้จะ จบการศึกษาในสาขาวิชาภาพยนตร์จาก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่ มธ. แต่ดูเหมือนว่าจะคลุกคลีอยู่กับการ แสดง ทั้งภาพยนตร์และละครเวที ในอีก ด้านเขาหลงใหลดนตรีไม่แพ้กัน ปัจจุบัน พิชเป็นนักแสดง นักแต่งเพลงและคอลัมนิสต์อิสระ และในคอลัมน์ Track เราถือ โอกาสชวนเขามาเล่าเรื่อง Before K-pop 08 008 LIPS LIPS Garçon Garçon

My Next Trip

อยากไปดูการแสดงสดของ Pharrell Williams ที่เกาหลี ชื่นชอบที่เขาเป็นทั้งนักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ เจ้าของรางวัลการันตีจาก หลากหลายสถาบัน รวมถึง เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางแฟชั่น


CONTENTS

14 16 18 21 22

010 010

LIPS Garçon Garçon LIPS

EXHIBIT

DDP: Dongdaemun Design Plaza New Direction of South Korean Design World

TIME

Rolex Bamford Submariner ‘Beetle Bailey’

DRIVE

Hyundai Veloster Turbo It’s Not a Soju Power…That’s Korea Culture

No 21

MIX & MATCH

Nerd Boyfriend

OBSESSION

Sneak (er) Peak กฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา

P.34

HEARTTHROB Man with Title บอม-วรภพ คล้ายสังข์

27

FASHION SCOOP

31

1-10

K Invasion :Korean Fashion on Global Stage

0 2

Pls, Do What the Koreanistos Do อาทิตย์ ชื่นกมลพันธ์

Y A M

5 1

43

GROOMING SCOOP

50

COVER FASHION

Kore(an)gimen ดูแลผิวหน้าสไตล์ผู้ชายเกาหลี

Hello, Kimchi Boy! ไอซ์-ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ ในลุคล่าสุดของ LACOSTE L!VE


CONTENTS

80 88 91

012 012

FROM SEOUL WITH LOVE

ICE ICE Baby ตัวตนของ ไอซ์ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์

Cho Min Ho ท็อปโมเดลเกาหลี

MATCH

P.64

Hottest Korean Guys in Sports World นักกีฬา (เกาหลี) หน้าตาดี

GARÇON SCOOP

Our Guide to Days & Nights in Itaewon ตระเวนย่านกินดื่มอิแตวอน

96

PLATE

97

CHEERS

LIPS Garçon Garçon LIPS

FASHION

CONVERSATION

SINGHA LIFE

Budae Tokpokki with Mozzarella Cheese เมนูเด็ดของ The Red Sun

Drawn in Kiwi ดริ๊งก์เด็ดที่ Hanakaruta

100

POPCORN

102

TRACK

107

TRIP

114

GARÇON TOON

Korean Thriller เจ๋งจริงหนังของ ‘Oppa’

0 2

Before K-POP เค-ป๊อบ สงคราม ความฝัน และร็อค&โรล

Y A M My Korea Memories เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ

5 1

12 Levels of “ติ่ง” แฟชั่นเกาหลี


EXHIBIT

DDP

NEW DIRECTION OF SOUTH KOREAN DESIGN WORLD เรื่อง Veekrit ภาพ DDP, Zaha Hadid

ภายในอาคารแบ่งออก เป็น 8 ชัน้ 5 ฮอลล์จดั แสดง ซึง่ ทัง้ หมดประกอบไปด้วย ส่วนของ พิพธิ ภัณฑ์งานออกแบบ, อาร์ต ฮอลล์ สเปซโล่งทีใ่ ช้เป็นพืน้ ทีจ่ ดั งาน Exhibition งานแฟชัน่ โชว์ และคอนเสิรต์ ต่างๆ หมุนเวียน กันไป, ห้องประชุม, แหล่งช้อปปิง้ ทีเ่ รียกว่า Design Market Place อัดแน่นด้วยสินค้าดีไซน์ ของเกาหลีกว่า 40 แบรนด์, ศูนย์ การเรียนรู,้ ร้านอาหาร, คาเฟ่ 24 ชัว่ โมง ฯลฯ นับว่าเป็นพืน้ ทีท่ ตี่ อบ รับความต้องการของคนทุกเพศวัย ไม่จำ� กัดเฉพาะแต่คนทีส่ นใจใน เรือ่ งการออกแบบเท่านัน้

เกาหลีใต้เมือ่ ตัง้ ใจจะท�ำอะไรแล้ว ก็มกั จะท�ำได้ดแี ละโดดเด่น ไม่เเพ้ชาติอนื่ ใดในโลก หลังจากผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิง หรือวัฒนธรรม K-POP จนประสบความส�ำเร็จไปทัว่ โลก สร้าง เม็ดเงินมหาศาลอย่างไม่นา่ เชือ่ เฟสต่อไปทีร่ ฐั บาลเกาหลีใต้ สนใจและก�ำลังหันมาพัฒนาก็คอื แวดวงศิลปะและการ ออกแบบ รัฐบาลทุม่ งบประมาณถึง 466 ล้านเหรียญสหรัฐ (กว่า 15,000 ล้านบาท) เนรมิตพืน้ ทีส่ นามเบสบอลเก่าในย่าน ประวัตศิ าสตร์ของ Dongdaemun ให้กลายเป็น Fashion and Design Hub แห่งใหม่ ทีใ่ ช้ชอื่ ว่า Dongdaemun Design Plaza (DDP) ถูกออกแบบ โดย Zaha Hadid (ซาฮา ฮาดิด) สถาปนิกชือ่ ก้องโลก สร้างสรรค์ DDP ออกมา หน้าตาล�ำ้ สมัยคล้ายยาน อวกาศจากโลกอนาคต ถือ เป็นก้าวย่างใหม่ของแวดวง ศิลปะและดีไซน์ ทีไ่ ม่ใช่แค่ เฉพาะในเกาหลีใต้เท่านัน้ แต่ หมายถึงในเวทีระดับโลก DDP มีพนื้ ทีใ่ ช้สอย มากกว่า 38,000 ตาราง เมตร โครงสร้างทัง้ หมดถูก ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี

การสร้างและวิศวกรรมการ ออกแบบทีล่ ำ�้ สมัย เป็นงาน สถาปัตยกรรมโครงสร้าง 3 มิตชิ นั้ สูง รูปทรงโค้งมน พลิว้ ไหว ไร้รอยต่อ ภายนอก อาคารต้องใช้แผ่นอะลูมเิ นียม ขนาดและรูปทรงทีต่ า่ งกัน ถึง 48,000 แผ่น มีตวั เลขรหัส ก�ำกับไว้ทกุ แผ่น และทีพ่ เิ ศษ ไปกว่านัน้ คือ เมือ่ พลบค�ำ่ แผ่นอะลูมเิ นียมทัง้ หมดจะ สะท้อนแสงต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบ ตัวตึกเหมือนกระจก สร้าง เอฟเฟ็กต์ทสี่ วยงามมาก นอกจากนัน้ ดาดฟ้าของตัว อาคารถูกออกแบบให้เป็น สวนสาธารณะกลางอากาศ ทีส่ อื่ ให้เห็นว่า ธรรมชาติ และเทคโนโลยีสามารถ ผสมผสานกันได้อย่าง ลงตัว สะท้อนคุณลักษณะ ทางประวัตศิ าสตร์ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ แบบเก่าและใหม่ของย่านนัน้ ได้เป็นอย่างดี DDP สะท้อนภาพของ อดีต ปัจจุบนั และอนาคต เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับพลังความ คิดสร้างสรรค์และไอเดีย ใหม่ๆ ทีล่ ำ�้ สมัยจากทัว่ ทุก มุมโลก ไม่แปลกใจทีก่ าร ลงทุนครัง้ นีป้ ระสบความ ส�ำเร็จอย่างมาก DDP กลาย เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ โซล DDP เปิดตัวอย่างเป็น ทางการเมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2014 ทีผ่ า่ นมา คงดีไม่น้อยถ้ารัฐบาล ไทยจะสนับสนุนศิลปิน และนักออกแบบไทย ให้ ได้รับโอกาสมีพื้นที่ส�ำหรับ สร้างสรรค์งานเช่นนี้บ้าง

นอกจาก Design Showcase หรือ Exhibition ต่างๆ ทีป่ รับ เปลีย่ นหมุนเวียนกันไปไม่ซำ�้ แล้ว ทีน่ า่ สนใจคือ ทีน่ ยี่ งั ถูก ใช้เป็นสถานทีจ่ ดั Seoul Fashion Week อย่างเป็นทางการ เป็นงานทีร่ วมบายเออร์ สือ่ ต่างประเทศและแฟชัน่ นิสต้า ทัว่ ทุกมุมโลก บอกเป็นนัยว่า แวดวงออกแบบแฟชัน่ ดีไซน์ ของเกาหลีได้กา้ วขึน้ ไปอีกระดับแล้ว

DDP Showcase

MARSHMALLOW SOFA by George Nelson for Herman Miller Design Museum Design Market Place

014

LIPS Garçon

Art Hall for SEOUL Fashion Week


TIME

ROLEX

Bamford Submariner ‘Beetle Bailey’ เรื่อง Wariya I. ภาพ ลิขสิทธิ์ ท�ำไมต้องเป็น Beetle Bailey น่ะหรือ... ส�ำหรับคนอเมริกันแล้ว การ์ตูนสั้นเรื่องนี้เป็น ส่วนหนึ่งของอเมริกันป๊อปคัลเจอร์ ความที่ เคยเป็นการ์ตูนสั้นในหน้าหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ เมื่อปี 1950 จากที่แรกเริ่มแทบไม่ได้รับการ สนับสนุน แม้แต่ส�ำนักพิมพ์ใหญ่ๆ King Feature Syndicate แทบจะยกเลิกสัญญา แต่เมื่อสงครามเกาหลีปะทุขึ้นท�ำให้ Mort Walker, ผู้สร้าง, จับเอานายบีเทิลมา เข้ารับราชการทหารซะ ท�ำให้การ์ตูนสั้น เรื่องนี้ได้รับความนิยมและเหล่านายทุน ต่างให้การสนับสนุน จนขนาดหนังสือพิมพ์ Sunday ต้องเพิ่มหน้าเพื่อเอาการ์ตูนเรื่องนี้ มาลงในปี 1952 หลังจากสงครามเกาหลีจบลง วงเครื่อง เป่าทองเหลืองของกองทัพต้องการสร้าง ภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งมากขึ้นและเห็นว่า Beetle Bailey ท�ำให้ภาพลักษณ์ของทหารดู แย่ การ์ตูนเรื่องนี้จึงถูกแบนในหนังสือพิมพ์ แต่ขณะเดียวกัน Tokyo Stars and Stripes และสื่อหนังสือพิมพ์อื่นๆ กว่า 100 ฉบับก็ ออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจ จนเมื่อปี 1953 Mort Walker ได้รับ รางวัลนักเขียนการ์ตูนยอดเยี่ยม จากสมาคม นักวาดการ์ตูนแห่งชาติ ท�ำให้ Beetle Bailey ได้กลับมามีที่ยืนอีกครั้งและได้เซ็นสัญญากับ นายทุนเพิ่มขึ้น กว่า 6 ทศวรรษ Beetle Bailey ยังคง ครองใจชาวอเมริกันทุกเพศทุกวัย โรเล็กซ์ จึงน�ำตัวการ์ตูนนี้มาอยู่บนหน้าปัดนาฬิกา เซรามิกสีด�ำขนาด 40 มม. ซีรีส์ Rolex Submarinate Date ในรุ่น Rolex Bamford Submariner ‘Beetle Bailey’ ไม่ได้มีวางขาย ตามหน้าช็อปทั่วไป หากใครอยากจะได้ต้อง สั่งท�ำเท่านั้น ว้าว...ไหมล่ะ

016

LIPS Garçon

ตัวเรือนท�ำจาก 904L สตีล กระจกท�ำจากคริสตัลมีไซคลอปส์ เลนส์ ทั้งตัวเรือนกันรอยขีดข่วนด้วยเซราโครม และสามารถกันน�้ำ ได้ลึกถึง 300 เมตร กลไกขึ้นลานอัตโนมัติโรเล็กซ์คาลิเบอร์ 3135 มาพร้อมสายผ้าใบแคนวาส เป็นออพชั่นยามเบื่อสายหนัง มาพร้อมกล่องสไตล์ทหาร


DRIVE

HYUNDAI Veloster Turbo It’s Not a Soju Power...That’s Korea Culture เรื่อง The Croc ภาพ ลิขสิทธิ์

เกาหลีเป็นดินแดนทีใ่ ครๆ ก็อยากจะไปสัมผัสวัฒนธรรมเรือ่ งแฟชัน่ อาหารการกิน หรือแม้แต่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอันเลือ่ งชือ่ มีอทิ ธิพลต่อผูค้ นบ้านเราไม่ใช่นอ้ ย ทีส่ ำ� คัญเรายังเป็นเพือ่ นชาวเอเชีย ทีด่ ตี อ่ กัน ขนาดสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในบางแห่งยังมีธงชาติไทยประดับและให้ขอ้ มูลเป็นภาษาไทยกัน เลยทีเดียว นอกจากทีเ่ กริน่ มาแล้ว อีกสิง่ ทีถ่ อื ว่าเป็นของดีสง่ ออกของเกาหลี ทีห่ ลายต่อหลายคนรูจ้ กั ภายใต้ชอื่ Hyundai (ฮุนได) ซึง่ ก็มธี รุ กิจในด้านต่างๆ หลายประเภท หนึง่ ในนัน้ เป็นโรงงานประกอบ รถยนต์ทมี่ ปี ระวัตอิ นั ยาวนาน ฮุนไดได้พฒ ั นารถยนต์มากมายหลากหลายรูปแบบ มีประสบการณ์ ในด้านนีไ้ ม่นอ้ ยหน้าชาติอนื่ ๆ และยังมีโรงถลุงเหล็กทีเ่ ป็นของตนเองอีกด้วย ท�ำให้การผลิตรถยนต์ นัน้ เป็นเรือ่ งง่ายส�ำหรับรถยนต์คา่ ยเกาหลีคา่ ยนี้ รถยนต์หลากหลายรุน่ ทีผ่ ลิตจากโรงงานฮุนไดถูก ส่งออกท�ำตลาดไปทัว่ โลกนับไม่ถว้ น ซึง่ แต่ละรุน่ ก็มจี ดุ เด่นเป็นของตัวเองทีค่ อ่ นข้างมาก ปัจจุบนั รถยนต์ Hyundai Veloster Turbo ตัวเจ็บสายพันธุเ์ ล็ก ก็ได้ถอื ก�ำเนิดมาจากกลิน่ อายของโซจูแลรสชาติของกิมจิ รถแฮ็ตช์แบ็กทีใ่ ห้ความสปอร์ตมาพร้อมความเร้าใจแบบสุดขีด ด้วยเครือ่ งยนต์ 1600 พร้อมระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จ ดีไซน์ของเจ้าคันเล็กนีโ้ ดดเด่นชวน หลงใหลและให้ความดุดนั ไม่แพ้รถรุน่ พีอ่ ย่าง Hyundai Genesis (ฮุนได เจเนซิส) ความสวยงาม สะดุดตาของ Veloster Turbo มีให้เห็นกันรอบคัน กันชนหน้าทีอ่ อกแบบให้มชี อ่ งทางเข้าของลม 018

LIPS Garçon

ขนาดใหญ่ ไฟหน้าโปรเจ็กเตอร์ เลนส์ พร้อมไฟวงแหวน และ เดย์ไทม์รนั นิง่ ไลท์ ถูกออกแบบให้ รวมกันอยูใ่ นชุดไฟหน้าสวยงามล�ำ้ สมัย มาพร้อมกับระบบปรับระดับ ไฟหน้าแบบ Manual ไฟท้ายยัง ใช้หลอดไฟ LED ทีใ่ ห้ความสว่าง คมชัดและไม่ตกเทรนด์ อีกหนึง่ ความงามทีท่ ำ� ให้สายตาทุกคูต่ อ้ ง จับจ้องก็คอื ล้อขนาด 18 นิว้ และ เสาอากาศแบบครีบฉลามทันสมัย หมดห่วงเรือ่ งการขับขีใ่ นขณะที่ สภาพอากาศไม่เป็นใจ กับระบบ ไล่ฝา้ ทีก่ ระจกมองข้าง เสน่หแ์ ละความแปลกตา ของ Veloster ยังมีมาอย่างต่อเนือ่ ง หากมองแค่ผา่ นๆ มันคงเป็นรถ แฮ็ตช์แบ็กแบบคูเป้ทดี่ สู ะดุดตา แต่การใช้งานมันยังมีมากกว่านัน้ อีกคือ ตัวรถเป็นแบบ 2 + 1 ประตู ไม่ใช่ 3 ประตูแบบบรรดาซีวคิ รุน่ ก่อนๆ แต่มนั จะเป็นประตูขา้ ง 3 ประตูชนิดทีม่ ดี า้ นข้างด้านหนึง่ มีประตูเดียว แต่อกี ด้านหนึง่ จะ มี 2 ประตู อย่าเพิง่ จะงงกับความ แปลกนีน้ ะ เพราะว่าเพือ่ ความ สะดวกในการขึน้ ลงของเพือ่ นร่วม


DRIVE

ทางทีต่ อ้ งการเดินทางไป ด้วย แล้วประตูขา้ งไหนมัน จะมี 2 บานล่ะ Veloster ทัว่ โลกจะมีประตูขา้ งทีม่ ี 2 บาน ไม่เหมือนกัน ส�ำหรับรถยนต์ ทีพ่ วงมาลัยอยูด่ า้ นขวาเช่น บ้านเรา ก็จะมีประตูดา้ นขวา ข้างเดียว และมีประตูดา้ น ซ้าย 2 บาน หากเป็นประเทศ ทีใ่ ช้รถพวงมาลัยซ้าย ก็จะมี ประตูดา้ นซ้ายเพียงบานเดียว นัน่ ก็เพือ่ เหตุผลในการขึน้ ลง ได้สะดวก การเปิดประตูกจ็ ะ สามารถท�ำได้งา่ ย แถมยังไม่ ต้องไปรบกวนหรือไปยุง่ ยาก ด้านคนขับอีกด้วย รถยนต์ทขี่ บั ชิดซ้ายพวง มาลัยอยูด่ า้ นขวาเวลาจอด ข้างทางก็ตอ้ งจอดชิดซ้ายใช่ ไหมล่ะ ขึน้ ลงข้างทางซ้ายน่ะ สะดวกทีส่ ดุ เลย ดีไซน์มอื จับ เพือ่ เปิดประตูหลังด้านนอก ยังให้ความล�ำ้ สมัยด้วยการ ซ่อนเอามือเปิดไว้ดา้ นข้าง กระจกหน้าต่างอีกด้วย เช่น เดียวกับรถสปอร์ตตัวเจ็บจาก ทางมาสด้าเลย กุญแจแบบ Keyless ท�ำให้สามารถเข้า ออกรถได้อย่างสะดวก และ ความเพลิดเพลินยามขับขีน่ ี้ จะหาอะไรเปรียบได้กบั การอยูใ่ นรถหลังคากระจก แบบพาโนรามิก มันท�ำให้ เราสามารถจอดรถกุมมือ กันดูดาวยามค�ำ่ คืนได้อย่าง เพลิดเพลินอย่าบอกใครเชียว ภายในตัวรถไม่ทงิ้ ความสปอร์ตเช่นเดียวกับ รูปลักษณ์ภายนอกทีส่ ะดุด ตา ไม่วา่ จะมองมุมไหนก็ให้ ความเร้าใจยามทีข่ นึ้ มานัง่ อยู่ หลังพวงมาลัย และชวนใคร ต่อใครมาเป็นเพือ่ นร่วมทาง ก็คงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

กดคันเร่งมันเถอะ เราอยาก ทะยานไปกับเจ้าวัฒนธรรม เกาหลีคนั ใหม่นแี้ ล้วละนะ เบาะนัง่ โทนสีดำ� ทีก่ ระชับให้ ความมัน่ ใจตลอดการขับขี่ สีสนั ตัดกับการตกแต่งภายใน ทีใ่ ช้โทนสีเงินด้านดูมสี ไตล์ ชุดเรือนไมล์ซเู ปอร์วชิ นั่ แสง ไฟสีฟา้ สว่างชัด เพิม่ ความดู ดีให้ขยับขึน้ มาทัดเทียมกับ ความสปอร์ตได้เลยทีเดียว พวงมาลัยมาพร้อมระบบ อ�ำนวยความสะดวก สวิตช์ ควบคุมทีพ่ วงมาลัยสามารถ ปรับได้ทงั้ ระบบเครือ่ งเสียง และการควบคุมโทรศัพท์ อีก ทัง้ ยังเพิม่ ความสนุกให้ผขู้ บั ด้วยระบบการเปลีย่ นเกียร์ ด้วยตัวเองของสวิตช์แพดเดิล้ ชิฟท์ทดี่ า้ นหลังพวงมาลัย แถมท้ายด้วยระบบควบคุม ความเร็วแบบครูซคอนโทรล อีกด้วย แม้จะมากับขนาดตัว ทีน่ า่ รักไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่ก็ ไม่ตกกระแสแฟชัน่ รถยนต์ ยุคปัจจุบนั คือแม้จะใช้ เครือ่ งยนต์ขนาดเล็ก แต่ก็ ให้พละก�ำลังได้สมใจตาม รูปลักษณ์แบบสปอร์ต ความเฉพาะตัวของเจ้า Hyundai Veloster นีแ่ หละ ทีท่ ำ� ให้มนั เป็นมากกว่านวัตกรรมทีส่ ร้างขึน้ ในเกาหลีแต่ มันคือ ‘ฑูตทางวัฒนธรรม Neo-Korea’ ทีม่ าในรูปแบบ ของยานยนต์ ซึง่ เหล่าการ์ ซงทีม่ ใี จรักในความเร็วควร ลิม้ ลอง

เครื่องยนต์ Gamma 1600 Turbo DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว ใช้ระบบแคมชาฟท์ คู่ท�ำงานแปรผันเพื่อเรียกก�ำลังให้ เครื่องยนต์และให้ความประหยัดในรอบ ต�่ำ ไม่ต้องกังวลเรื่องของความแรงให้ วุ่นวาย เพราะเครื่องยนต์นั้นมีถึง 186 แรงม้า ส่วนแรงบิดที่จะกระชากให้รถ วิ่งออกไปนั้นมี 265 นิวตันเมตร ทั้งยัง ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 5 อีก ด้วย Veloster ให้ความสะดวกสบายด้วย เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด เกินห้ามใจจริงๆ ส�ำหรับรถยนต์ 2 + 1 ประตูแล้วล่ะ

May 2015

019


HIS STYLE

His Style No.02

STREET MINIMALIST นันธชัย คันธสมบูรณ์ เรื่อง W&N ภาพ นุชา ใจทิพย์

หลงสตรีทแฟชั่นเข้าเส้น จนกลายเป็น เจ้าของธุรกิจแบรนด์แฟชั่นออนไลน์ที่ ขายดีทั้งในไทยและทั่วเอเชีย Fuxury ของ เบนซ์ นันธชัย จึงไม่ใช่แค่เสื้อผ้า แต่เป็นไฮสตรีทแบรนด์ที่สนุกกับการ มิกซ์แอนด์แม็ตช์ และสะท้อนตัวตน หนุ่มเบนซ์แบบสุดๆ นอกจากช้อปปิ้งออนไลน์ตามสไตล์ หนุ่มยุคดิจิทัลแล้ว เขายังชอบที่จะแวะ เวียนไปตลาดนัดจตุจักร เสาร์-อาทิตย์ อยู่เรื่อยๆ “ผมชอบของแบรนด์สไตล์ แบบวินเทจ พวกของรุ่นเก่าที่ไม่เหมือน ใคร เราต้องมาจับ มาดูให้เห็นด้วยตา สัมผัสเองว่าวัสดุมันคืออะไร” เบนซ์เล่า ขณะส่องดูทุกซอกของกระเป๋า ไม่นานนัก ตัดสินใจควักเงินช้อปฯ กระเป๋าใบโตกลับ บ้านแบบชิลล์ๆ

My Style

“เสื้อผ้าที่ผมใส่เป็นสไตล์มินิมัล ทุกอย่างที่ผมใส่ก็คุมเป็นสีเดียวกัน หมด ตั้งแต่ หมวกแก๊ป เสื้อยืดตัว ยาว และแจ๊กเก็ตหนัง อย่างวันนี้ ผมสวมแจ๊กเก็ตหนังของแบรนด์ Helmut Lang หมวกกับเสื้อยืดแขน ยาว Fuxury แบรนด์ของผมเอง กางเกง Used รองเท้า UK แล้วก็ได้ กระเป๋า Used จากร้าน Thammada Studio ที่เพิ่งจะช้อปฯ มาเติมพอดี (หัวเราะ)”

My Type... My Street

“ผมชอบวัฒนธรรมสตรีทและไม่ต้องเป็น ของแบรนด์ทั้งหมด เสื้อผ้าที่ผมใส่เป็น โอเวอร์ไซส์เพราะผมไม่ชอบใส่เสื้อฟิตๆ ตั้งแต่เด็ก ไม่ได้แต่งเป็นแบบฮิพฮ็อพ ผม เน้นความคล่องตัว และชอบเสื้อหนังเป็น ปกติอยู่แล้ว ไม่ว่าผมจะไปไหนมาไหน ก็ตาม ผมจะต้องมีแจ๊กเก็ตหนังติดตัว ไว้เสมอ คนไทยมีทัศนคติว่าการที่ผู้ชายแต่ง ตัวมีหลายเลเยอร์คือเยอะ คนคนนั้นต้อง เป็นเกย์ซึ่งความเป็นจริง มันไม่เป็นอย่าง นั้นเสมอไป และการมีแจ๊กเก็ตสักตัวติดไว้ มันก็มีประโยชน์ เช่น การไปดูหนัง เวลา ที่ต้องไปคุยงาน หรือท�ำงานอื่นๆ ข้าง นอก มันก็ช่วยเสริมบุคลิกของเราได้ การแต่งตัวนั้นไม่ว่าจะมีสไตล์ยังไง ก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วย แม้ว่าวันนี้ผมมา เดินดูของแฟชั่นที่จตุจักร ก็แต่งเต็มที่ใน แบบที่ชอบ แต่ก็ดูไม่สบายจนเกินไป” ติดตามเบนซ์ได้ที่ IG: BNDFUX

My Signature:

“ผมชอบพกถุงมือหนังแบบมีซิป ติดตัว ตลอด ส่วนใหญ่มักจะหยิบมาใส่ในวันที่ขี่ มอเตอร์ไซค์ นอกจากจะช่วยคอมพลีตลุค ที่ใส่แล้ว ให้ดีลองเพิ่มดีเทลในการแต่งตัว อีกนิด ถ้าเอามาแม็ตช์กับไบเกอร์แจ๊กเก็ต หรือเสื้อแขนยาวก็ได้ครับ”

020

LIPS Garçon

ขอขอบคุณร้าน Thammada Studio ตลาดนัดจตุจักร โครงการ 2 ห้องที่ 291


เรื่อง Wariya I. สไตล์ Torrinee ภาพ นุชา ใจทิพย์

OBSESSION

Sneak(er) Peak กฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา ก้อง รูจ้ กั กันในนาม ‘ก้อง Hive’ เจ้าของซาลอนดังที่ เดอะ ปอติโก้ หลังสวน และทีเ่ ซ็นทรัล เอ็มบาสซี เก่งทัง้ แฮร์สไตลิสต์ และธุรกิจหลายแขนง ล่าสุด ก�ำลังมีสกินแคร์แบรนด์ T2Mask ของตัวเอง The First Impression

รองเท้าเป็นแอ็กเซสซอรีท่ ี่ ‘Make It or Kill It’ เพราะไม่วา่ เสือ้ ผ้า คุณจะเยินแค่ไหน ถ้าเลือก รองเท้าออกมาดีได้คอื ...จบ แต่ ถ้าแต่งตัวมาดียงั ไงถ้ารองเท้า ไม่ได้กต็ าย ไม่ใช่รองเท้าทุกชนิด ใส่กบั ทุกอย่างได้ จะเลือกใส่ตอ้ ง คิดให้ดี ติดตามก้องได้ที่ IG: GONGHIVESALON24

ผมไม่รตู้ วั หรอกว่า เริม่ รูส้ กึ ชอบมันเมือ่ ไหร่แต่รวู้ า่ เวลา เข้าไปช้อปปิง้ แบรนด์อะไร ก็จะตรงไปดูรองเท้าก่อน เสมอ แต่เมือ่ ซือ้ แล้วเราจะ เก็บรักษารองเท้าให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย ใส่ไว้ในถุง สุญญากาศ ท�ำให้รองเท้าอยู่ ได้นาน นอกจากนีเ้ วลาจะ ออกไปไหนผมจะเช็คเสมอ ว่า สภาพอากาศเป็นยังไง เพราะเราไม่อยากให้ทกุ คูท่ ี่ เรารักเปือ้ น The Reason Why

ก้องชอบสนีกเกอร์เพราะ ไลฟ์สไตล์ของเรา วันหนึง่ ๆ ก้องต้องวิง่ ไปงานโน้นงาน นี้ ก้องต้องการความคล่อง ตัว สบายใส่งา่ ย สนีกเกอร์จงึ

เป็นรองเท้าทีต่ อบโจทย์ ส่วน ทีม่ เี ยอะจนเข้าขัน้ สะสมก็ คงเป็นเพราะนิสยั ของก้องที่ ชอบอะไรซ�ำ้ ๆ ถ้าชอบรุน่ ไหน มากก็จะซือ้ ให้ครบทุกสีทวี่ าง ขาย อย่างรองเท้าแอร์แม็กซ์ ของ Nike ไม่วา่ จะออกมาสี ไหนมา ไม่วา่ จะไปเห็นทีไ่ หน ก็จะต้องซือ้ ติดมือกลับมา ด้วยทุกที My Precious

นอกจาก Nike แล้วก็จะมี รองเท้าเทนนิสของ Chanel คูแ่ รกซือ้ ทีเ่ กาหลี เห็นคนที่ นัน่ ใส่กนั เยอะเลยอยากมี บ้าง แต่ไหนแต่ไรไม่เคยมอง รองเท้า Chanel เพราะมีแต่ รองเท้าผูห้ ญิง แต่พอมาเจอ รุน่ นีเ้ ขาท�ำไซส์ใหญ่มากเราก็ ชอบ จากนัน้ มาพอมีสใี หม่ๆ ออกมาจะซือ้ เก็บไปเรือ่ ยๆ เวลาทีไ่ ปช้อปปิง้ กับชมพู่ (อารยา เอ ฮาร์เก็ต) เจอสี ใหม่ปบุ๊ ก็จะสอยมาคนละคู่ ก่อนหน้านีฮ้ ติ สนีกเกอร์ ของ Christian Louboutin มี เยอะมาก แต่ตอนนีก้ ม็ ขี าย ไปบ้างแล้ว เหลือไว้เฉพาะ คูท่ รี่ กั จริงๆ อย่างรุน่ นีส้ งั่ ท�ำ พิเศษทีป่ ารีส ก้องได้เลือกสี และแมตทีเรียลทุกอย่างด้วย ตัวเอง ท�ำจากหนังงูไพธอน ซึง่ ชอบมาก วันหนึง่ ต้องไป ท�ำงานเบือ้ งหลังกับนิตยสาร แฟชัน่ เกาหลี เดินตกลงไปที่ บ่อน�ำ้ นอยด์มาก... ตัวเป็น ไงไม่รแู้ ต่รองเท้าแย่ ไม่เป็น อันท�ำอะไรอีกเลยวันนัน้ ผม ต้องส่งไพธอนคูน่ ไี้ ปให้ชอ็ ปที่ สิงคโปร์ซอ่ ม กลับมาก็โอเค ...เกือบเหมือนเดิม :( May 2015

021


HEARTTHROB

Man with Title

Worapob Klaisang เรื่อง Wariya I. สไตล์ Ga-Loft ภาพ นุชา ใจทิพย์

วรภพ คล้ายสังข์ บอม-วรภพ คล้ายสังข์ มีต�ำแหน่งเป็นถึง Mister International Thailand 2013 ซึ่งการประกวดนี้เป็นประตูเบิกทางให้เขาก้าวเข้า สู่วงการโดยที่เขาเองก็ไม่คาดหวังมาก่อน ตอนนี้บอมท�ำหน้าพิธีกรให้ กับรายการ ‘ศัพท์สอนรวย’ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และก�ำลัง อยู่ในช่วงถ่ายท�ำภาพยนตร์ เรื่อง ‘Species Love วัยรุ่น... จุ้นรัก’ ก่อนหน้านั้นเขาเคยรับ บทในภาพยนตร์เรื่อง ‘ผู้ชาย ลัลล้า’ และเคยรับบทเป็น น้องชายพระเอกในละครเวที เรื่อง ‘มนต์รักสองฝั่งคลอง’ ซึ่งบอมบอกว่า “การแสดงต่อ หน้ากล้องนั้นต่างกับการแสดง ละครบนเวทีมาก ซึ่งทั้งสอง อย่างเป็นงานที่หนัก อย่างการ ถ่ายท�ำภาพยนตร์ต้องแสดง ต่อหน้ากล้องหลายๆ เทคเพื่อ ให้ได้ภาพตามใจผู้ก�ำกับ ส่วน ละครเวทีต้องอาศัยทั้งสมาธิ การหมั่นฝึกซ้อมหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ครองสติให้ได้ตลอด จนจบเรื่อง ถ้าพลาดแล้วไม่มี การเทคใหม่ และหากพลาด ไปแล้วจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ยังไง”

การท�ำงานสายนี้ท�ำให้ บอมอยู่ในฐานะคนของ ประชาชน เขาบอกว่า “การ เป็นดาราคือการเป็นไอดอล ของคนอื่น ท�ำให้คนเกิดแรง บันดาลใจ เป็นแบบอย่างของ คนทั่วไป เมื่อท�ำอะไรไปย่อม มีผลกระทบต่อการด�ำเนิน ชีวิตเสมอ ดังนั้น ท�ำอะไรก็ ต้องคิดดีๆ คิดให้รอบคอบ การเป็นที่รู้จักในวงกว้างต้อง ไม่ได้มาจากการโปรโมตตัว เองแต่เป็นเรื่องของผลงานที่ มีคุณภาพ การสร้างกระแสให้ เป็นข่าวเป็นสิ่งที่ไม่น่าท�ำและ ไม่ควรท�ำ” ได้ยินอย่างนี้ เชื่อ ว่าใครๆ ก็ต้องอยากร่วมงาน ด้วยแน่นอน ติดตามไลฟ์สไตล์ของบอมได้ที่ IG: bomxbom

Something About Bom

แต่งหน้า-ท�ำผม ณฐมน ผ่องจิต เสื้อผ้า Hood by Air @ Outcast Store

022

LIPS Garçon

Date of Birth: 25 ก.พ. 2534 Sign: ราศีมีน First Job: โฆษณา Esso ตอน 3 ขวบ (5555) ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย Motto: พัฒนาความสามารถของตัวเองให้ เก่งไปเรื่อยๆ อย่าหยุดอยู่กับที่ What You have Learned: คนเราเดี๋ยวนี้ รู้หน้าไม่รู้ใจ หลายๆ คนที่เข้ามาหาความ จริงใจยากครับ บางทีไม่มีผลประโยชน์เขา ก็ไม่คบหาเรา


HEARTTHROB May 2015

023


GET THE LOOK

Look of May 2015

SPORT Element เรื่องและสไตล์ Ga-Loft ภาพ นุชา ใจทิพย์ ลุคสปอร์ตไม่ได้มีแค่รองเท้าผ้าใบหรือแจ๊กเก็ตโอเวอร์ไซส์ แต่ยังมีไอเท็มอื่นๆ อีกตั้งเยอะ ที่หนุ่มการ์ซง ควรมีติดตู้เสื้อผ้าไว้ นอกจากได้ใส่เท่ๆ แล้ว ยังคล่องตัวในวันจัดเต็มอีกต่างหาก

024

LIPS Garçon

1. แผ่นสเกตบอร์ด Supreme x Anti-Hero @ Outcast Store สอบถามราคาได้ทหี่ น้าร้าน 2. รองเท้าสนีกเกอร์ Lanvin ราคา 28,900 บาท 3. กางเกงยีนส์ Junya Watanabe @ Club21 Men ราคา 16,900 บาท 4. พวกกุญแจ Alexander Wang ราคา 3,500 บาท 5. ผ้าเช็ดหน้าสีแดง Lanvin ราคา 3,800 บาท 6. ถุงเท้าปักลายกะโหลก Alexander McQueen @ Club21 Accessories ราคา 3,900 บาท 7. ไฟแช็ก Zippo x Supreme @ Outcast Store ราคา 4,500 บาท 8. เสือ้ ทีเชิต้ พิมพ์ลาย Adidas Originals ราคา 1,290 บาท 9. เป้สะพายผ้าแคนวาส Marni @ Club21 Accessories ราคา 54,900 บาท 10. กางเกงขาสัน้ บ็อกซิง่ Moncler Gamme Bleu @ Club21 Accessories ราคา 31,900 บาท 11. แจ๊กเก็ต Alexander Wang ราคา 25,500 บาท 12. เสือ้ ทีเชิต้ พิมพ์ลายกราฟิก Lanvin ราคา 15,900 บาท 13. สร้อยคอโซ่ตกแต่งเหรียญ Kenzo ราคา 3,900 บาท 14. แผ่นเสียงวง MUSE @ Next to Normal ราคา 1,590 บาท 15. หูฟงั AIAIAI x KITSUNE @ Next to Normal ราคา 6,990 บาท 16. รองเท้าผ้าใบลายดาว @ Adidas Originals ราคา 4,690 บาท 17. แว่นตากันแดดกรอบสีดำ� Thom Browne @ Club21 Accessories ราคา 41,900 บาท 18. กระเป๋าถือผ้าแคนวาส ตัดต่อหนังสีนำ�้ ตาล Alexander Wang ราคา 19,900 บาท 19. สเวตเตอร์นติ พิมพ์ลายจุด Marc by Marc Jacobs ราคา 15,900 บาท 20. น�ำ้ หอม Girl for Girls and Boys by Pharrell Williams @ Comme des Garçons ราคา 4,400 บาท 21. สมุดโน้ตสีแดง Smythson @ Siwilai ราคา 7,900 บาท 22. กระเป๋า Marni x Porter @ Club21 Accessories ราคา 6,900 บาท 23. ทีเ่ ขีย่ บุหรีล่ ายกะโหลก Mastermind @ Outcast Store ราคา 3,000 บาท 24. หมวกแก๊ปสีเงินเมทัลลิก Stereo x MMXII @ Outcast Store ราคา 2,390 บาท


03

01 04

SHOP ’TIL YOU DROP

02

The CAP Gang

10

เรื่องและสไตล์ Ga-Loft ภาพ นุชา ใจทิพย์ หมวกแก๊ป คือไอเท็มส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ของชายหนุ่ม โดยเฉพาะวันรีบเร่ง แบบ Bad Hair Day นอกจากจะ สวมใส่ให้หล่อแล้ว ยังกันร้อนแบบไม่เคอะเขินได้อีก ด้วย ยิ่งเลือกลวดลายกราฟิกและสีสันที่สะดุดตา ใส่ กับเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์สีพื้นสักตัว ช่วยอัพลุคซัมเมอร์ ให้น่าสนใจมากขึ้น อย่าลืมหาใบใหม่มาสวมกันร้อน สักใบคงดีไม่น้อย

05

09 06 08

1. หมวกแก๊ปพิมพ์ลายลูกน�ำ้ Givenchy ราคา 15,300 บาท 2. หมวกแก๊ปผ้ายีนส์ปกั Tag Quiksilver ราคา 1,250 บาท 3. หมวกแก๊ปสีแดง-ขาวปักลาย ดาว Stereo @ Outcast Store ราคา 3,190 บาท 4. หมวกแก๊ปพิมพ์ลายกราฟิก Topman ราคา 1,100 บาท 5. หมวกแก๊ปพิมพ์ลายปักตัว อักษร Joyrich @ Commama ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น 6. หมวกแก๊ปหนังสีดำ� ฉลุลาย House of Malakai @ Club21 Men ราคา 8,900 บาท

7. หมวกแก๊ปหนังกลับปักลาย ตัวอักษร Airline Officer @ Next to Normal ราคา 1,490 บาท 8. หมวกแก๊ปสีแดงลายกราฟิก Supreme x Comme des Garçons ราคา 6,500 บาท 9. หมวกแก๊ปผ้าแคนวาส สีนำ�้ เงิน Adidas Originals ราคา 890 บาท 10. หมวกแก๊ปทอลายเส้น Saturday Surf NYC @ American Ragcie ราคา 2,300 บาท

07

our FAVORITE CAP

Kenzo หมวกแก๊ปผ้าแคนวาส พิมพ์ลายโพลก้าดอท Kenzo ราคา 2,700 บาท

May 2015

025


WISHLIST

Only if we could wish for...

In Between Visions เรื่องและสไตล์ Torrinee ภาพ นุชา ใจทิพย์

026

LIPS Garçon

DIOR HOMME One-Handle Briefcase กระเป๋าบรีฟเคสแบบเดิมที่คุ้นชิน ถูกน�ำมาทวิสต์ให้แปลกตาด้วย ความแตกต่างในตัวแบบอาร์ตทิสต์โบฮีเมียน อันเป็นแรงบันดาลใจ หลักของ Dior Homme ซีซั่นนี้ ที่ Kris Van Assche ได้รับแรง บันดาลใจมาจากเมื่อครั้งที่เมอร์ซิเออร์ดิออร์ละทิ้งปารีสไปพบ หาบรรดาศิลปิน ซึ่งถูกน�ำเสนอผ่านลายเส้นขีดๆ เขียนๆ ที่ชื่อว่า ‘IN BETWEEN VISIONS’ ลายกราฟิกหลากสีสัน ที่แม้ไม่ปะติด ปะต่อกัน แต่ทว่าดูหนักแน่น ถูกบรรจงปักลงบนกระเป๋าบรีฟเคส หนังลูกวัวสีด�ำสนิท สะท้อนจิตวิญญาณอิสระของอาร์ตทิสต์แนว โบฮีเมียนอย่างแท้จริง


FASHION SCOOP • MAY

SPECIAL RUNWAY REPORT

2015

K INVASION

Korean Fashion on Global Stage เรื่อง STC ภาพ ลิขสิทธิ์ May 2015

027


FASHION SCOOP

Korean Designers on Global Stage London

Milan

New York

Eudon Choi

Document

Beyond Closet by Ko Tae Young

เขาแจ้งเกิดในฐานะดีไซเนอร์เสือ้ ผ้าสตรี ในลอนดอนแฟชัน่ วีค ด้วยคอลเล็กชัน่ A/W 2014 ทีผ่ า่ นมา โดดเด่นด้วยการน�ำเอา จารีตและการตัดเย็บแบบเทเลอร์ผชู้ าย มาใช้อย่างน่าสนใจ

Eudon Choi

แบรนด์สญ ั ชาติเกาหลี โดย Lee Jong Soo ทีไ่ ด้รบั เชิญบนเวทีมลิ านแฟชัน่ วีค คอลเล็กชัน่ เสือ้ ผ้าผูช้ าย Pitti Uomo ด้วยความสร้างสรรค์ทพ ี่ ยายามฝ่าขีด จ�ำกัดของเทคโนโลยีทงั้ ในการสร้างสีสนั และเนือ้ ผ้า ท�ำให้เป็นทีจ่ บั ตามอง

Steve J and Yoni P

Steve J. and Yoni P.

หลังจบจากเซนต์มาร์ตนิ ส์ สองสามี ภรรยาเปิดตัวแบรนด์ทลี่ อนดอนแฟชัน่ วีค ในปี 2007 ด้วยเสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่งา่ ย แต่มดี เี ทลน่าสนใจ ถึงขนาด Opening Ceremony เลือกหยิบบางชิน้ ไปขาย แบบเอ็กซ์คลูซฟ ี

D.GNAK

J JS Lee

Grafik : Plastic

จากคอสตูมในซีรสี อ์ นั โด่งดังของเกาหลี สูก่ ารสร้างแบรนด์ในปี 2008 ด้วยเสือ้ ผ้า สไตล์สปอร์ตแต่คลาสสิก ในแบบผูช้ าย ทีด่ เู ด็กและสดใสยิง่ ขึน้

KYE

เป็นทีร่ จู้ กั โด่งดังอยูแ่ ล้วในเกาหลี ก้าวเข้าสูแ่ คทวอล์กระดับอินเตอร์ที่ นิวยอร์กแฟชัน่ วีคในคอลเล็กชัน่ ล่าสุด A/W 2015 นี้ เสนอลุคทีม่ สี สี นั และ สนุกสนานในแบบหนุม่ เกาหลี

ทีจ่ ริง D.GNAK แจ้งเกิดจากเวที ลอนดอนแฟชัน่ วีค แต่ได้ยา้ ยมาเดินที่ มิลานแฟชัน่ วีค จุดก�ำเนิดแฟชัน่ วีคของ คอลเล็กชัน่ เสือ้ ผ้าผูช้ ายนัน้ คงดีกว่า ปีนี้ เราจึงได้เห็น D.GNAK ทีน่ ี่

หลังเรียนจบจากเซนต์มาร์ตนิ ส์ และ ใช้เวลาเป็นหัวหน้าช่างแพตเทิรน์ ที่ แบรนด์ KISA London เริม่ สร้างแบรนด์ ตัวเองในปี 2010 และเพิง่ เปิดตัวบน ลอนดอนแฟชัน่ วีคอย่างสวยงาม

General Idea

อีกหนึง่ แบรนด์ใหญ่ของเกาหลีใต้ทไี่ ปสู่ ระดับอินเตอร์ไปแล้ว General Idea ร่วม นิวยอร์กแฟชัน่ วีคตัง้ แต่คอลเล็กชัน่ A/W 2009 ด้วยเสือ้ ผ้าผูช้ ายแบบไฮแฟชัน่ จากฝีมอื ดีไซเนอร์ Choi Bum Suk

หลังจากประสบความส�ำเร็จอย่าง ท่วมท้นในเกาหลี แบรนด์แว่นตา คอนเซ็ปต์สนุกสนานและสีสนั สดใส ก็ถงึ เวลาบุกงานเทรดโชว์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกของเสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับ ผูช้ าย Pitti Uomo ทีอ่ ติ าลี

Hyein Seo

Concept Korea

อีกหนึง่ ผลงานจากการสนับสนุนจาก รัฐบาลของเกาหลีใต้ ทีส่ ง่ ดีไซเนอร์ หน้าใหม่ทไี่ ปสูเ่ วทีระดับโลก ภายใต้ชอื่ Concept Korea ได้รบั การตอบรับอย่างดี บนเวทีนวิ ยอร์กแฟชัน่ วีคปีนี้

Instantology

หลังจบการศึกษาจาก Antwerp เสือ้ ผ้า ของเธอมีความไม่ธรรมดา จากแรง บันดาลใจจากภาพยนตร์สยองขวัญ น�ำ เสนอในวอลุม่ ทีเ่ กินจริง ถูกกล่าวขานว่า เป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่ทนี่ า่ จับตามอง

J JS Lee

ดีไซเนอร์เกาหลีใต้บนรันเวย์หลัก ลอนดอน นิวยอร์ก มิลาน ปารีส หัวเมืองแฟชัน่ ทัง้ 4 แห่งของโลก

แบรนด์เสือ้ ผ้าผูช้ ายทีม่ คี วามสนุกสนาน และทันสมัยในแบบสมัยใหม่โดยการ ออกแบบของ Ji Il Geun ทีก่ ำ� ลังปลุกปัน้ แบรนด์ให้เข้าสูร่ ะดับอินเตอร์โดยเริม่ จากเทรดโชว์ทนี่ ี่

Regina Pyo

Resurrection

แบรนด์เสือ้ ผ้าคอนเซ็ปต์แรง ชัดเจน ทัง้ ในเรือ่ งความเปรีย้ ว แปลก และเซ็กซี่ ส�ำหรับผูช้ ายทีม่ คี วามกล้า แตกต่าง และ แฟชัน่ จ๋าจัดเท่านัน้

หลังศึกษาจบจากเซนต์มาร์ตนิ ส์ในปี 2012 ได้แสดงคอลเล็กชัน่ ในลอนดอน แฟชัน่ วีค ด้วยเสือ้ ผ้าในรูปทรงแบบ สถาปัตยกรรมทีม่ สี สี นั สดใส เธออาจจะ เป็น Issey Miyake คนใหม่กไ็ ด้

Hyein Seo

Regina Pyo

D.Gnak

Grafik : Plastic

Instantology

87MM

J Koo

Songzio

Who Wears Korean Brand

Rihanna

028

ในชุดของ Juun J.

LIPS Garçon

Rihanna กับหมวก Peace Love and Understanding

Rita Ora

ในชุดของ

KYE

Jaden Smith สวมแจ๊กเก็ต Human Potential

Wiz Khalifa กับกางเกง D.GNAK

Push T สวมเสื้อ Juun J.


5 นายแบบหนุ่มเกาหลีที่สร้างชื่อบนรันเวย์ระดับโลก

Paris

FASHION SCOOP

Korean International male Models

87MM

ก่อตัง้ โดย Kim Won Joong, Chan Kim และ Park Ji Woon สามนายแบบหนุม่ ชาวเกาหลี เริม่ ขายออนไลน์และ ป๊อปอัพสโตร์กอ่ นจะได้รบั ความนิยม และเปิดตัวในระดับอินเตอร์ทปี่ ารีส แฟชัน่ วีคในฤดูกาลทีผ่ า่ นมา

Noma Han

Park Sung Jin

Kim Tae Hwan

Park Hyungseop

Jae Yoo

Rising Star: Kim Sang Woo

J Koo

แม้จะเริม่ ต้นจาก Womenswear ล่าสุด J Koo ได้ออกไลน์เสือ้ ผ้า Menswear เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เปิดตัวคอลเล็กชัน่ แรกในฤดูกาลทีแ่ ล้วทีป่ ารีสแฟชัน่ วีค

Songzio

Songzio แบรนด์เกาหลีเก่าแก่ทมี่ ตี งั้ แต่ ปี 1993 โดยดีไซเนอร์ Zio Song ใน ฐานะเสือ้ ผ้าผูช้ ายระดับไฮเอนด์ ได้รบั การต้อนรับอย่างดีจากเวทีปารีสแฟชัน่ วีคตัง้ แต่ปี 2007 จนถึงปัจจุบนั

Juun.J The Most Successful Korean Designer Juun.J ถือเป็นแบรนด์ดไี ซเนอร์เกาหลีทปี่ ระสบความ ส�ำเร็จมากทีส่ ดุ บนเวทีแฟชัน่ โลกก็วา่ ได้ หลังจากเรียน จบจาก Esmod ทีโ่ ซล เขาก็เข้าท�ำงานให้กบั แบรนด์ Chiffons, Club Monaco และ NIX ก่อนจะเปิดแบรนด์ ตัวเองในปี 1999 ชือ่ Lone Costume ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ดี ในเกาหลีใต้ ในปี 2007 เปิดแบรนด์ใหม่ในชือ่ ตัวเอง Juun.J และได้รบั การตอบรับอย่างดีจากปารีสแฟชัน่ วีค เสือ้ ผ้าของเขา เต็มไปด้วยความสดใหม่นา่ ตืน่ เต้น และทีส่ ำ� คัญคาดเดาไม่ได้เลย เพราะแรงบันดาลใจ เปลีย่ นไปในทุกๆ คอลเล็กชัน่ แต่ยงั คงไว้ดว้ ยการตัด เย็บแบบ Sartorial ทีท่ ำ� ให้เสือ้ ผ้านัน้ ดูหรูหราคาแพง และกลายมาเป็นแบรนด์โปรดของหนุม่ สไตล์สตรีท

Korean Male Fashion Icon

G-Dragon

การแต่งกายอันเปรี้ยวล�้ำเกินชายทุกคนบนโลกนี้ท�ำให้เขากลายเป็น แฟชั่นไอคอนระดับโลกอย่างไม่ต้องสงสัย

ก่อนหน้านีโ้ ลกแฟชัน่ อาจ ได้รจู้ กั นายแบบเกาหลีทมี่ ี เอกลักษณ์ดว้ ยรอยสักและ ใบหน้าเย็นชาอย่าง Noma Han หรือ Park Sung Jin แต่ลา่ สุด ชือ่ ทีท่ ำ� ให้วงการแฟชัน่ ระดับ โลกต้องหันกลับมามองก็คอื Kim Sang Woo นายแบบหนุม่ รูปร่างผอมบางและมีใบหน้า แปลกเป็นเอกลักษณ์ สิง่ ที่ ท�ำให้เขาโดดเด่นขึน้ ลิสต์ Top 50 ได้รบั โหวตให้เป็น Breakout Star of the Year 2014 จาก Models.com ก็คอื จ�ำนวนโชว์ทถี่ กู จองตัว มากล้น (ถึง 20 โชว์ เดินเปิด 1 โชว์ ในซีซนั่ ล่าสุด) หรือ แฟชัน่ เฮาส์ระดับท็อปแบรนด์ ทีเ่ ลือกเขาเดินแบบเอ็กซ์คลูซฟี ล่าสุดเขายังได้ถา่ ยแคมเปญ โฆษณาอย่าง DKNY, Junn.J และกลายเป็นนายแบบหนุม่ ทีอ่ ยูบ่ นลิสต์ ‘ครอบครัวนาย แบบ’ ของแบรนด์ดงั Dolce & Gabbana แน่นอนว่าเมือ่ เรา นึกถึงนายแบบของ Dolce & Gabbana เราจะนึกถึงความ หล่อล�ำ่ ราวกับเทพบุตร แต่ซงั วู นัน้ ตรงข้ามโดยสิง้ เชิง นัน่ ยิง่ ท�ำให้เขาดูนา่ สนใจมากยิง่ ขึน้ Kim Sang Woo เกิด ทีเ่ กาหลีใต้กอ่ นจะย้ายตาม ครอบครัวมาอยูท่ อี่ งั กฤษ ตัง้ แต่ 4 ขวบ ด้วยใบหน้าทีม่ ี เอกลักษณ์ มักได้รบั การชักชวน จากเพือ่ นทีเ่ รียนแฟชัน่ (เมือ่ ครัง้ ทีเ่ ขาเรียนคอร์สสัน้ ๆ ที่ เซนต์มาร์ตนิ ส์ ปัจจุบนั เขา เรียน Fine Art ที่ Goldsmith) ให้มาเป็นแบบอยูบ่ อ่ ยๆ จน เขาตัดสินใจเดินเข้าไปหา เอเจนซีด่ ว้ ยตัวเองเพือ่ สมัคร เป็นนายแบบ และรันเวย์ Burberry Prorsum ก็คอื ที่ แจ้งเกิดให้กบั เขา

May 2015

029


FASHION SCOOP

Korean Brand,

You Need To Know

Liful

1. Blankof

Blindness

แบรนด์กระเป๋าทีม่ ที งั้ กระเป๋าเป้ สะพายหลัง สะพายข้าง โท้ตแบ็ก เคสต่างๆ รวมไปถึงหมวกแก๊ป

2. Blindness

แบรนด์น้องใหม่สไตล์มินิมัลที่ ประสบความส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว ขึ้นปกนิตยสารชั้นน�ำอย่าง Vogue Korea, Dazed & Confused Korea หรือ Harper’s Bazaar Men Korea

Blankof

3. Leata

Leata

แบรนด์อันเป็นที่รักของสื่อ แมกกาซีนเกาหลี ด้วยผลงานการ ออกแบบที่สนุกสนานและแปลก แตกต่างของ Park Seung Gun

8. Liful

ความเรียบง่ายปราศจากการ ตกแต่งโดยไม่จ�ำเป็นคือ จุดขาย ของแบรนด์นี้ เน้นเรื่องความใส่ใจ ในเรื่องเนื้อผ้าและการตัดเย็บ

4. Human Potential

9. Peace Love and Understanding

5. Nohant

แบรนด์เสื้อผ้าในแบบยูนิเซ็กซ์ เน้นสไตล์คลาสสิกแต่ปรับให้ทัน สมัยและสวมใส่ง่าย เป็นแบรนด์ รุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง

6. Thisisneverthat

แบรนด์เสื้อผ้าสไตล์โอลด์สคูล ที่ได้รับการพูดถึงมาก จากการที่ นักร้องอันเดอร์กราวด์ Meta and Mad Clown สวมใส่

Nohant

7. pushBUTTON

แบรนด์ที่มีส่วนผสมระหว่างสไตล์ สปอร์ต ทหาร และเวิร์กแวร์ กลาย มาเป็นเสื้อผ้าสุดเท่ของชายหนุ่ม แบรนด์เสื้อผ้าชายหนุ่มที่มี เอกลักษณ์ด้วยลายพิมพ์โดดเด่น และซิลลูเอตต์อันแปลกตา ส�ำหรับ หนุ่มที่ไม่ต้องการจะเหมือนใคร

Human Potential

Ordinary People

Peace Love and Understanding

แบรนด์โปรดของเหล่าบรรดา ไอดอลเกาหลีทั้งหลาย แถมยัง เตะตา Opening Ceremony เลือกไปขายแบบเอ็กซ์คลูซฟี อีกด้วย

10. Buried Alive

แบรนด์ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2009 ได้ แรงบันดาลใจจากชื่อหนังสยอง ขวัญเรื่องดัง เสื้อผ้าสไตล์สตรีท ส�ำหรับเด็กหนุ่มที่มีเอกลักษณ์

11. Ordinary People

แบรนด์นอ้ งใหม่ลา่ สุดผลงานของ Jang Hyeong Cheol ทีน่ ำ� เอาความ คลาสสิกของเสือ้ ผ้าผูช้ ายมาผสม ผสานกับสไตล์ทหาร

pushBUTTON

Thisisneverthat Buried Alive

MCM

The Style Rebirth ปฏิเสธไม่ได้ว่าความแรงของ MCM มาจากกระแสความ นิยมที่ตัวศิลปินชาวเกาหลีใต้ ไม่ว่าจะเป็น G-Dragon, Bigbang, Im Yoona เเห่ง Girl Generation ฯลฯ เลือกใช้ เขา เหล่านี้คือ ผู้ทรงอิทธิพลทั้ง ในโลกของดนตรีและแฟชั่น ไม่เพียงในเกาหลีใต้เท่านั้น แต่ยังมีแฟนคลับทั่วโลก MCM เป็นแบรนด์เก่า แก่จากเยอรมนี ก่อตั้งในปี 1976 โดดเด่นด้วยลวดลาย คอนยัค วิเซโต้ (Cognac 030

LIPS Garçon

Visetos) อันเป็นเอกลักษณ์ ในปี 2005 ซังจูกรุ๊ป (Sungjoo Group) กลุ่มบริษัทแฟชั่นชั้น น�ำของเกาหลีใต้ได้เข้ามา บริหารต่อ นั่นเองคือจุดเริ่ม ต้นที่ท�ำให้ MCM ผสมผสาน จิตวิญญาณเครื่องหนังสไตล์ ยุโรปบวกรวมกับวัฒนธรรม ป๊อปยุคใหม่แบบเกาหลี ออก มามีลุคที่สดใหม่เข้ากับยุค สมัย กลายเป็นของสุดฮิตในปี ที่ผ่านมา ส�ำหรับสาวก MCM ชาวไทย พบกับบูติก MCM แห่งแรกได้ที่ ดิ เอ็มควอเทียร์


FASHION SCOOP

Kimseoryong

12. Studio K.

น�ำเสนอเสื้อผ้าส�ำหรับทั้งผู้ชาย และผู้หญิงในสไตล์มินิมัลเน้น ความหรูหราและผสานเทคโนโลยี ใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว Studio K.

13. Byungmun Seo

แบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายน้องใหม่จาก โซลแฟชั่นวีค เล่นกับเนื้อผ้า การ ออกแบบและโครงชุดที่แปลกตา

Op and Pop Art

14. Roliat

แบรนด์น้องใหม่ที่น่าจับตามอง ด้วยเสื้อผ้าที่มีความทันสมัย สนุกสนาน ทว่าคงความหรูหรา และผสมผสานอยู่

ในคอลเล็กชัน่ ล่าสุด S/S 2015 ดีไซเนอร์ชาวเกาหลีทสี่ ร้าง ชือ่ บนเวทีแฟชัน่ โลกมาอย่างยาวนาน Wooyoungmi ได้ ท�ำงานร่วมกับลูกสาวตัวเอง Katie Chung ทีเ่ พิง่ จบจากเซนต์ มาร์ตนิ ส์หมาดๆ มาช่วยออกแบบคอลเล็กชัน่ ล่าสุดนี้ เสือ้ ผ้า รีแลกซ์มากขึน้ ผสานแรงบันดาลใจจากงานศิลปะสไตล์ Op Art และ Pop Art จากศิลปินระดับโลกอย่าง Carlos Cruz-Diez และ Roy Lichtenstein ในโทนสีทสี่ บายตาอย่างขาว ด�ำ เทา น�ำ้ ตาล และฟ้า

15. Moohong Byungmun Seo

เพิ่งเปิดตัวในปี 2013 แต่ด้วย ความเนี้ยบของคัตติ้ง ซิลลูเอตต์ที่ ผสมผสานทั้งสไตล์เฟมินีนและ มัสคิวลีนไว้ดว้ ยกัน ท�ำให้แบรนด์นี้ ดังไม่ใช่เฉพาะในเกาหลี

16. Munsoo Kwon Moohong

จากประสบการณ์การท�ำงาน ที่ Robert Geller, Helmut Lang, Thom Browne และในฐานะ ดีไซเนอร์ของแบรนด์ Buckler ใน ทีส่ ดุ เขาก็ตดั สินใจเปิดแบรนด์ของ ตัวเองด้วยเสื้อผ้าเทเลอร์ทันสมัย

groundwave

17. Kimseoryong Roliat

แบรนด์เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ปี 1996 แล้ว ด้วยผลงานชุดสูทงานเทเลอร์ ที่มีความทันสมัยส�ำหรับหนุ่มยุค ใหม่ ทีซ่ ซี นั่ ทีแ่ ล้วเพิง่ จะได้มโี อกาส ไปที่นิวยอร์กแฟชั่นวีค

Are You a Monster ?

18. Groundwave

ดีไซเนอร์ Kim Sun Ho ผสมผสาน เสื้อผ้าผู้ชายในแบบมินิมัลและ โมเดิร์นนิสต์ ใช้ลูกเล่นการเลเยอร์ สร้างความน่าสนใจให้กับเสื้อผ้า

19. RE.D

RE.D Cy Choi

สิง่ ทีท่ ำ� ให้แฟชัน่ เกาหลีมคี วาม สนุกสนานนัน่ ก็คอื เครือ่ งประดับ โดย เฉพาะแว่นตาทีก่ ลายเป็นเทรนด์ทฮี่ ติ อยูส่ กั พัก โดยเฉพาะแบรนด์แว่นตา ชือ่ ดัง Gentle Monster ทีอ่ อกแบบ แว่นตาสีสดใสในรูปทรงสุดเปรีย้ ว และทันสมัย มีแฟนพันธุแ์ ท้เป็น K-ไอดอลสวมใส่อยูเ่ ป็นประจ�ำ อาทิ G-Dragon, PSY และ สาวๆ 2NE1

อีกหนึ่งแบรนด์สุดคัลต์ของ เกาหลีใต้ เหมาะกับหนุม่ ทีร่ กั ความ แตกต่าง กล้าแต่งตัว มีความ ดาร์กและความกล้า

20. Cy Choi Munsokwon

แบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายที่น่าจับตา มองมากอีกหนึ่งแบรนด์ แม้จะมี พื้นฐานจากเบสิกแวร์แต่ Cy Choi น�ำเอาความเป็นอาร์ตเข้ามาผสม ผสานได้อย่างน่าสนใจเสมอ May 2015

031


YOU’VE GOT STYLE

Black & White

เรื่อง Ga-Loft ภาพ ลิขสิทธิ์ ซีซั่นนี้ลายพิมพ์กราฟิกโดดเด่นเป็นพิเศษ แทบทุกรันเวย์ต้องมี โดย เฉพาะในโทนคู่สีคลาสสิกอย่างสีขาวและด�ำ ถูกจับทวิสต์ให้เท่ด้วย ลวดลายกราฟิกตัวอักษร กราฟิกที่เป็นภาพ ในสไตล์แบบสตรีท ที่ทั้งเท่และโมเดิร์น ช่วยให้คู่สีเดิมๆ ดูสนุกขึ้นเป็นกอง ซีซั่นนี้การ์ซงมีไอเท็มใหม่กันหรือยัง

Andrea Crews

Juun.J

1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นพิมพ์ลาย จาก Acne Studios 2. บอมเบอร์แจ๊กเก็ตสีด�ำ จาก Boy London 3. เสื้อแขนยาวสีขาวพิมพ์ลาย จาก Diesel 4. เสื้อทีเชิ้ตพิมพ์ลาย จาก Juun.J 5. สร้อยคอโซ่ตกแต่งรูป หน้ากาก จาก MM6 6. รองเท้าผ้าใบหนังหุ้มข้อ จาก Calvin Klein Collection 7. กางเกงขาสั้นสีด�ำ จาก Juun.J 8. ปลอกคอหนังตกแต่งพู่ จาก Maison_O 9. กระเป๋าเป้สะพายหลังพิมพ์ลาย กราฟิก จาก Jil Sander 032

LIPS Garçon

KTZ

Christopher Shannon

KIDILL

Cheap Monday


1 - 10

ปุ้ม-อาทิตย์ ชื่นกมลพันธ์ สไตลิสต์ผู้ หลงใหลในความขัดแย้ง และความ ไม่สมบูรณ์แบบจนเกินไป เห็นได้จาก ผลงานสไตลิ่งของเขา หลังจากเรียนจบ คณะวารสารฯ จาก มธ. ได้ฝึกงานกับ Greyhound และเคยเป็นผู้ช่วยของ สไตลิสต์รุ่นพี่ อนันดา ฉลาดเจริญ ปัจจุบนั เป็นฟรีแลนซ์สไตลิสต์ให้หนังสือ และแบรนด์ดังมากมาย ฉบับนี้ปุ้ม อาทิตย์ มาบอก 10 DOs สไตล์หนุ่ม กิมจิที่น่าลองเอามาท�ำตาม ติดตามปุ้ม-อาทิตย์ ได้ที่ IG: pum_arthit

Pls, Do What the Koreanistos Do อาทิตย์ ชื่นกมลพันธ์ เรื่อง natt ภาพ IG: pum_arthit / ภาพลิขสิทธิ์

01

คุมโทนสี หนุม่ เกาหลีมกั ใช้สขี าว ด�ำ ครีม กากีเป็นหลักเสมอ ไม่ได้มสี สี นั เยอะแยะบนร่างกาย ถ้าจะต้องใช้ ก็ดสู ี โดยรวมให้ดี

02

รูจ้ กั มิกซ์แอนด์แม็ตช์ ไม่เน้นโททัลลุค เเม้เป็นลุคสปอร์ตอาจมีบางชิน้ สนุกๆ แบบสตรีทอย่างสนีกเกอร์ กระเป๋าสะพาย หรือหมวก แต่ไม่ใช่แต่งเป็นนักกีฬาทัง้ ตัว

03

สร้างสไตล์ของตัวเอง แต่งตัวไม่เหมือนกันทัง้ เมือง เขามีความหลากหลาย มีสไตล์ของตัวเอง แม้วา่ จะอินเทรนด์อยูต่ ลอด แต่ไม่เคยก๊อปปีใ้ ครมาแบบทัง้ ตัว

04

หาทรงผมอินเทรนด์ ดูได้เลยว่าตอนนีท้ รงไหน สีไหน ก�ำลังฮิตอยู่ แล้วลองท�ำตาม หนุม่ เกาหลีไม่กลัวทีจ่ ะเปลีย่ นลุค

05

แต่งเต็มทุกวัน ทุกงาน ชัดเจนกับการแต่งตัว ชอบอะไร สนใจแบบไหน ไม่ใช่แค่แต่งหล่อๆ ไปงาน แต่แต่งเต็มทุกวัน ทุกกิจกรรม และทุกสถานทีท่ ไี่ ป

06

ใส่ใจหน้าและผิวแบบไม่เขินอาย เต็มทีก่ บั เรือ่ งกรูมมิง่ กันคิว้ รองพืน้ ใช้บบี ี ครีม ให้ความส�ำคัญกับการดูแลใบหน้า และผิวพรรณทัง้ ตัว

07

ศัลยกรรมเป็นเรือ่ งปกติ อะไรไม่ดี ไม่ใช่กท็ ำ� ซะ แล้วก็สามารถออก จากคลินกิ ศัลยกรรมไปเดินช้อปปิง้ หรือเข้า ร้านกาแฟได้อย่างไม่เคอะเขิน

09

08

ประดิษฐ์พอตัว คิดอยูต่ ลอดเวลาว่าจะใส่อะไร ส�ำหรับ โอกาสไหน แอ๊กติง้ ยังไง โพสแบบไหนดี ทุกทีท่ กุ สถานการณ์

รองเท้าสนีกเกอร์กบั เป้สะพายหลัง สนีกเกอร์และเป้สะพายหลัง คือไอเท็ม ทีจ่ ะขาดไม่ได้ ต้องมีตดิ ตัวเสมอ เมือ่ ต้องออกจากบ้าน

10

แอ็กเซสซอรีเ่ พียบพร้อม หมวก สร้อย แหวน รองเท้า กระเป๋า แต่ไม่ใช่โทนเดียวกันหมดทุกชิน้ เสมอ มักเบรกด้วยชิน้ ทีด่ คู อนทราสต์ อย่าง เช่น ใส่สทู กับหมวกแก๊ป

May 2015

033


MIX & MATCH

Nerd Boyfriend Photographer : Nucha Jaitip Creative Director : Watcharachai Nun-ngam

01

แว่นตากันแดดกรอบพอร์ซเลน Moo Eyewear ราคา 20,000 บาท ผ้าพันคอพิมพ์ลายโซ่สที อง Stussy @ Carnival ราคา 990 บาท เสือ้ สูทผ้าไหมพิมพ์ลายจุด Alexander Olch @ Siwilai ราคา 14,900 บาท เข็มขัดหนังสีนำ�้ ตาลเดินขอบ Prada ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น กางเกงขายาวผ้าลินนิ สีนำ�้ ตาล Burberry Prorsum ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น

Louis Vuitton

ซัมเมอร์เชิ้ตแขนสั้น ผ้า ออร์แกนซ่า โดดเด่นด้วย ลายพิมพ์ KaraKoram ใน โทนสีชมพูสด ที่ได้แรง บันดาลใจจากการเดินทาง ไปยังนครสีชมพู ประเทศ อินเดีย ของ Kim Jones

02

แว่นตากันแดดกรอบพอร์ซเลน Moo Eyewear ราคา 20,000 บาท ผ้าพันคอพิมพ์ลายกราฟิก Louis Vuitton ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น เสือ้ เชิต้ พิมพ์ลายกราฟิก A.P.C. ราคา 6,790 บาท เข็มขัดหนังสีนำ�้ ตาลเดินขอบ Prada ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น กางเกงขายาวผ้าลินนิ สีนำ�้ ตาล Burberry Prorsum ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น

03

แว่นตากันแดดกรอบพอร์ซเลน Moo Eyewear ราคา 20,000 บาท ผ้าพันคอซาตินพิมพ์ลายลูกน�ำ้ Jaspal Man ราคา 395 บาท เสือ้ เชิต้ แขนยาวพับแขนพิมพ์ลาย Prada ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น เข็มขัดหนังสีนำ�้ ตาลปัม๊ ลาย John Varvatos ราคา 9,900 บาท กางเกงขายาวผ้าลินนิ สีนำ�้ ตาล Burberry Prorsum ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น

04

แว่นตากันแดดกรอบอะซิเตท Trity ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น ผ้าพันคอสีนำ�้ เงินพิมพ์ลายลูกน�ำ้ Alex Mill @ American Ragcie ราคา 2,400 บาท เสือ้ โปโลพิมพ์ลาย Lacoste L!VE ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น เข็มขัดหนังสลับเชือกถัก A.P.C. ราคา 5,790 บาท พวงกุญแจอักษร V Louis Vuitton ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น กางเกงขายาวผ้าลินนิ สีนำ�้ ตาล Burberry Prorsum ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น 034

LIPS Garçon

แว่นตากันแดดกรอบอะซิเตทสีนำ�้ เงิน Trity ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น เสือ้ เชิต้ แขนสัน้ พิมพ์ลายกราฟิก Louis Vuitton ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น กางเกงขายาวผ้าลินนิ สีนำ�้ ตาล Burberry Prorsum ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น รองเท้าเอสปาร์ดลิ ยีนส์ตกแต่งหมุด Christian Louboutin ราคา 24,000 บาท


MIX & MATCH May 2015

035


MIX & MATCH 036

LIPS Garรงon


MIX & MATCH

Sport Illustrated 01 Moncler Gamme Bleu

แจ๊กเก็ตสไตล์ยูนิฟอร์มแบบ คอลเลจบอยที่คุ้นตา ถูก ปรับใหม่ให้สนุกขึ้น ด้วย เนื้อผ้าตาข่ายแบบชุดกีฬา ออกมาเป็นลุคใหม่ไม่ซ�้ำใคร

เบสบอลแจ๊กเก็ตตกแต่ง Badge Maison Kitsuné @ Siwilai ราคา 15,000 บาท สร้อยคอโซ่เงินตกแต่งจีว้ งแหวน A.P.C. ราคา 4,990 บาท เสือ้ ทีเชิต้ สีขาวตกแต่งตาข่าย Pony Stone ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น กางเกงสเวตแพนท์สเี ทา STAMPED @ American Ragcie ราคา 8,400 บาท รองเท้าแตะหนังสีดำ� แบบรัดส้น Hermès ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น

02

เสือ้ กล้ามผ้าคอตตอนพิมพ์ลาย โลโก้ Boy London @ K-Land ราคา 2,500 บาท สร้อยคอโซ่เงินตกแต่งจีว้ งแหวน A.P.C. ราคา 4,990 บาท กางเกงขาสัน้ สีดำ� พิมพ์ลาย Smiley จาก Moschino ราคา 15,000 บาท เป้สะพาย MCM X Will I Am ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น รองเท้าแตะหนังแบบรัดส้น Prada ราคา 37,000 บาท

03

เสือ้ กล้ามลายทาง Dior Homme ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น เสือ้ ฮูด้ พลาสติกพิมพ์ลายกราฟิก Hermès ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น สร้อยคอโซ่เงินตกแต่งจีว้ งแหวน A.P.C. ราคา 4,990 บาท กางเกงขาสัน้ สีขาวพิมพ์ลาย Nasir Mazhar @ Outcast Store ราคา 10,900 บาท เป้สะพายหนังตัดต่อแคนวาส Saint Laurent ราคา 34,050 บาท รองเท้าแตะหนังแบบรัดส้น Camper ราคา 6,550 บาท

04

ผ้าคาดผมพิมพ์ลายตัวอักษร Dope @ Carnival ราคา 690 บาท เสือ้ กล้ามลายทาง Dior Homme ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น สร้อยคอโซ่สที องตกแต่งเหรียญ Kenzo ราคา 3,900 บาท กางเกงขายาวสีขาวตกแต่งยางยืด Calvin Klein Platinum ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น รองเท้าแตะยางปัม๊ ลายตัวอักษร Supreme @ Outcast Store ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น

แจ๊กเก็ตผ้าตาข่ายสีขาว Moncler Gamme Bleu @ Club21 Men ราคา 94,900 บาท เสือ้ กล้ามผ้าคอตตอนพิมพ์ลายตัวอักษร Boy London @ K-Land ราคา 2,500 บาท กางเกงขาสัน้ พิมพ์ลายกราฟิก Nasir Mazhar @ Outcast Store ราคา 10,900 บาท May 2015

037


MIX & MATCH

All We need is KNIT 01

แว่นตากันแดดกรอบกระ Dries Van Noten @ Club21 Men ราคา 14,900 บาท สร้อยคอ Onyx ตกแต่งจีร้ ปู ดาบ John Varvatos ราคา 46,500 บาท เสือ้ คาร์ดแิ กนถักสีนำ�้ ตาลเมทัลลิก Salvatore Ferragamo ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น

02

แว่นตากันแดดกรอบกระ Dries Van Noten @ Club21 Men ราคา14,900 บาท ผ้าพันคอไหมพิมพ์ลายทาง John Varvatos ราคา 8,200 บาท สเวตเตอร์แคชเมียร์ลายกราฟิก Prada ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น สูทผ้าลินนิ สีเหลืองมัสตาร์ด Burberry Prorsum ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น ถุงมือหนังลูกวัวตกแต่งซิป John Varvatos ราคา 11,900 บาท ไม้เท้าหัวกะโหลกตกแต่งคริสตัล Alexander McQueen @ Club21 Men ราคา 21,500 บาท กางเกงขายาวผ้าลินนิ สีนำ�้ ตาล Burberry Prorsum ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น

Prada

เสื้อเวสต์ถักผ้าแคชเมียร์ชั้น เยี่ยม เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ ของแบรนด์ในซีซั่นนี้ ที่ช่วย ปรับลุคท�ำงานธรรมดาๆ ให้เท่มีสไตล์ขึ้นอีกเป็นกอง

03

เสือ้ เชิต้ ผ้าไหมแขนยาวพิมพ์ลาย Hermès ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น เสือ้ คาร์ดแิ กนนิตทอลายสีนำ�้ ตาล John Varvatos ราคา 23,900 บาท กางเกงขายาวผ้าลินนิ สีนำ�้ ตาล Burberry Prorsum ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น กระเป๋าสะพายหนังกลับสีเทา Burberry Prorsum ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น

04

เสือ้ เชิต้ พิมพ์ลายกราฟิก Hermès ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น เนคไทหนังวัวสีดำ� Diesel ราคา 4,500 บาท เวสต์แคชเมียร์แฮนด์เมด Prada ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น กางเกงขายาวผ้าลินนิ สีนำ�้ ตาล Burberry Prorsum ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น

แจ๊กเก็ตสูท Kid Mohair สีเทาเดินขอบ Prada ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น กางเกงขายาว Kid Mohair สีเทาเข้ารูป Prada ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น เสือ้ เชิต้ ผ้าลูกไม้ตดั ต่อผ้าตาราง N 2ํ 1 @ Club 21 Men ราคา 36,900 บาท เวสต์แคชเมียร์แฮนด์เมดลายกราฟิก Prada ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น รองเท้าหนังตัดต่อแคนวาส Christian Louboutin ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น 038

LIPS Garçon


MIX & MATCH May 2015

039


MIX & MATCH 040

LIPS Garรงon


MIX & MATCH

All the American Dream

01

หมวกคาวบอยปีกกว้างหนังกลับ Janessa Leone @ American Ragcie ราคา 9,900 บาท เสือ้ เชิต้ คาวบอยตัดต่อผ้ารูปดาว Givenchy by Ricardo Tisci ราคา 32,300 บาท

02

บอมเบอร์แจ๊กเก็ตพิมพ์ลาย กระป๋องน�ำ้ อัดลม Moschino ราคา 29,900 บาท เสือ้ ทีเชิต้ พิมพ์ลายเข็มเย็บผ้า และหลอดด้าย Burberry Prorsum ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น

03

สเวตเตอร์สขี าวทอลายกราฟิก Kenzo ราคา 16,500 บาท แจ๊กเก็ตยีนส์เจาะรูตกแต่งผ้าลูกไม้ Dry Clean Only ราคา 15,840 บาท น�ำ้ หอมรูปเทปคาสเซตต์ Rhythm จากซีรสี ์ The Music Collection CPS CHAPS ราคา 1,290 บาท

04

ไบเกอร์แจ๊กเก็ตสีเบอร์กนั ดี John Varvatos ราคา 37,500 บาท เสือ้ ทีเชิต้ สีเทาพิมพ์ลาย Heart John Varvatos ราคา 4,900 บาท

สเวตเตอร์พมิ พ์ลายปะการัง Lacoste L!VE ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น เสือ้ ฮูด้ พิมพ์ลายกราฟิก A Bathing Ape ราคาสอบถามได้ทรี่ า้ น

ช่างภาพ นุชา ใจทิพย์ สไตลิสต์ วัชรชัย นุ่นงาม นายแบบ Vasyl Pimenov @ Sumon Agency แต่งหน้า พรพิชิต ขุมเงิน ท�ำผม พรพรรณ ชาญชลสมุทร ผู้ช่วยสไตลิสต์ ชนะสรณ์ พรประสิทธิ์ดารัช May 2015

041


CHAT

You’ll be surprised WHEN WE HAVE A CHAT

เรื่อง natt ภาพ IG: bie_kpn

with this hottest guy of the moment.

เกาหลีในมุมมองของคุณเป็นอย่างไร อาหารเกาหลีที่คุณชอบกิน เพลงเกาหลีที่คุณชอบฟัง คนดังที่คุณปลื้ม พร้อมเหตุผล รอยยิ้มของใครที่ท�ำให้คุณเขิน ถ้าให้เลือกเดทกับสาวสักคน คุณจะเลือก ... ผู้ชายที่ดีในความคิดคุณเป็นแบบไหน คนใกล้ชิดมักพูดถึงคุณว่า... เรื่องที่คนอื่นไม่รู้เกี่ยวกับตัวคุณ สีอะไรที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ เสน่ห์ของการออกก�ำลังกาย อวัยวะบนร่างกายที่คุณชอบที่สุด ส่วนไหนของร่างกายที่คุณมักวุ่นวายกับมัน

042

LIPS Garçon

บี-้ ธรรศภาคย์ ชี หนุม่ ลูกครึง่ ไทย-ไต้หวัน มี ชือ่ เสียงจากการคว้าแชมป์ KPN Award ครัง้ ที่ 20 (ปี 2553) นอกจากการท�ำเพลงกับค่าย เคพีเอ็นแล้ว ยังโดดไปรับบทกัปตันเครือ่ งบิน ใน Club Friday the Series 5 ตอน ความรัก กับความลับ จนเกิดกระแสจิน้ กับ พิช-วิชญ์ วิสฐิ หิรญ ั วงษ์กลุ ล่าสุดก�ำลังมีซงิ เกิลเพลงร่วม กับค่าย XL Step ชือ่ I Need You Tonight ซึงี่ บินไป arrange ดนตรีถงึ ประเทศเกาหลี ก�ำลัง ถ่ายละครกับนางเอกรุน่ พี่ แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ เรือ่ ง เล่หร์ า้ ยอุบายรัก ช่อง PPTV กับผลงานซีรสี ์ Cupid ทางช่อง 3 และ ก�ำลังจะบินไปถ่ายท�ำ ละคร Devil Love ที่ ประเทศญีป่ นุ่ ในช่อง True for You เร็วๆ นี้ สามารถติดตามบี้ เคพีเอ็นได้ที่ IG: BIE_KPN


ติดตามความห้าวของหลินได้ที่ IG: linn_mashannoad

หลินเป็นที่รู้จักจากผลงาน โฆษณาภาพนิ่ง Jim Thompson 2010 และ Elle Fashion Week 2011 จบชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสายน�้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปัจจุบันเรียนด้าน การท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัย รังสิต นอกจากเป็นนางแบบแล้ว เธอยังท�ำหน้าที่พิธีกรในรายการ Fashion Frappe ช่อง True Inside ทุกวันพุธ เวลา 21.40 น.


สิง่ แรกทีท่ ำ� หลังตืน่ ตืน่ มาปุบ๊ ดืม่ น�ำ้ ...เยอะมาก มีขวด น�ำ้ ดืม่ 2 ลิตรอยูข่ า้ งเตียงเสมอ เวลานอนคุณภาพ ช่วงทีเ่ หนือ่ ยมากๆ ร่างกายมัน ชัตดาวน์ 21.00 น. นีห่ ลับโซฟา ชัวร์ แล้วจะตืน่ มาอีกทีตอน เทีย่ งคืน ดูทวี ี ท�ำอะไรนิดหน่อย แล้วตี 1 ตี 2 ก็เข้านอนอีกที หลับยาวจนถึง 9.00 น. ชุดนอน ชอบใส่เสือ้ และกางเกงวอร์ม หนาๆ ท�ำให้รา่ งกายอุน่ เข้าไว้

เคยได้ยนิ มาว่าถ้าเรานอนในแอร์ หนาวๆ แล้วใส่กางเกงขาสัน้ หรือ เสือ้ แขนสัน้ เนีย่ ร่างกายจะยิง่ ผลิตไขมันออกมา (หัวเราะ) เป็น ความเชือ่ ส่วนบุคคลค่ะ ชุดหวือหวาสุดทีจ่ ะใส่นอน หลินเป็นผูห้ ญิงสูง คงจะใส่เสือ้ ยืด-เสือ้ เชิต้ ตัวใหญ่ๆ แล้วก็ใส่ กางเกงขาสัน้ คิดว่ามันน่าค้นหา ดูลกึ ลับดี เฮ้ย! ยังไง..ยังไง จะ บอยๆ หรือจะเซ็กซีด่ ี :) สิง่ ทีข่ าดไม่ได้ยามนอน ผ้าห่ม และการนัง่ สมาธิคะ่

หนุม่ คนดังทีอ่ ยากนอนคุยด้วย ปลืม้ ... Ryan Gosling (ไรอัน กอสลิง่ ) กับ Johnny Depp (จอห์นนี่ เดปป์) ทัง้ คูเ่ ป็นคนเท่และ ดูผา่ นอะไรมาเยอะ เราคงได้ความ คิดเห็นและมุมมองจากหัวข้อต่างๆ ทีค่ ยุ กับพวกเขา ตัง้ แต่เรือ่ งรองเท้า เสือ้ ผ้า หนัง เพลง ฯลฯ หลินว่า ผูห้ ญิงส่วนมากชอบคุยแต่เรือ่ งของ ตัวเอง แต่ถา้ เราลองคุยนกไม้ไก่กา อะไรก็ได้ มันมีความสุขนะ พอคุย กับทัง้ คูเ่ สร็จแล้วเก็บเอาไปฝันด้วย ยิง่ ดี หลับไปพร้อมความสุข :)

สิง่ ทีม่ กั ฝันถึง ชอบฝันแฟนตาซีมากๆ เป็นเรือ่ ง เป็นราว บางทีรวมเอาคนหลาย กลุม่ ในชีวติ เรา ทัง้ ผูจ้ ดั การ เพือ่ น มัธยมปลาย เพือ่ นมหาวิทยาลัย มาอยูใ่ นเหตุการณ์และสถานที่ สักอย่าง ต่างบทบาทกัน แปลกๆ เป็นฝันสไตล์นนั้ ฝันทีท่ ำ� ให้ไม่อยากตืน่ (หัวเราะ) อายอ่ะ...มันเป็นอะไร ทีก่ กุ๊ กิก๊ ค่ะ! คือ...ฝันถึงดาราต่าง ชาติทเี่ ราปลืม้ เขาจากบทบาทการ แสดง หลินจ�ำหน้าไม่ได้นะ แต่จๆู่

วันหนึง่ นอนหลับไปแล้วเก็บไปฝัน เฉยเลย ฝันยาวนานด้วย รูส้ กึ กรุม้ กริม่ อุย๊ ...ไม่ตนื่ ดีกว่า (หัวเราะ) สิง่ สุดท้ายทีท่ ำ� ก่อนนอน เหมือนตอนตืน่ เลยค่ะ...ดืม่ น�ำ้ และนัง่ สมาธิ จะพยายามท�ำให้ ได้ทกุ วัน ถ้าหลับไปโดยไม่ได้ดมื่ น�ำ้ ก็จะตืน่ มากลางดึกเพือ่ ดืม่ ...รูส้ กึ คอแห้งน่ะค่ะ

เรื่อง Natt สไตล์ ชนะสรณ์ พรประสิทธิ์ดารัช ภาพ นุชา ใจทิพย์ แต่งหน้า จิรายุ ดีสาระ ท�ำผม มนัสวีร์ กิจพิศุทธิ์

มชณต สุวรรณมาศ

LINN MASHANNOAD

In Bed with...

MAY 2015


PERSONAL TRAINER

Work Hard, Train Harder เรื่อง นนท์ อัลภาชน์ ภาพ นุชา ใจทิพย์ สไตล์ ชนะสรณ์ พรประสิทธิ์ดารัช

Sexy Glutes บางคนคิดว่าก้นที่แข็งแรงจ�ำเป็น เฉพาะกับพวกนายแบบกางเกง ว่ายน�้ำ อยากบอกว่าถ้าการ์ซงจะ ใส่ยีนส์ให้หล่อเป๊ะ สวมกางเกง วอร์มให้เท่สุด หรือสวมกางเกง ขาสั้นให้ดูหล่อ ก็ต้องมีช่วงก้น ที่กระชับ ดูสุขภาพดีด้วย

ขอขอบคุณ Virgin Active Empire Tower เอือ้ เฟือ้ สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ถา่ ยท�ำ www.virginactive.co.th โทร. 0 2770 9772

01


1

02 RDL

Goblet Squat

ยืนเท้ากว้างประมาณช่วงไหล่ และหันปลายเท้าเฉียงออกเล็กน้อย ถือเวท ไว้ดา้ นหน้าบริเวณช่วงอก เกร็งล�ำตัวไว้ แล้วดันเอวไปข้างหลัง จากนัน้ ค่อยๆ นัง่ ยองๆ ลง ให้ตน้ ขา ขนานกับพืน้ หรือลงต�ำ่ เท่าทีล่ งได้ โดยพยายามให้หลังและล�ำตัวตัง้ ตรง ตอนย่อลง หัวเข่าควรชีอ้ อกตามปลายเท้าไป จากนัน้ ยืนขึน้ กลับมา ท่าเริม่ ต้น โดยให้เท้าติดพืน้ ข้อควรระวัง อย่าให้หลังงอ และอย่าให้เข่าบิดเข้า เลือกเวทระดับเท่าทีเ่ ราสามารถยกขึน้ มาในท่าเริม่ ต้นได้

- Tips & Gadgets เวลาไปออกก�ำลังกาย โดยเฉพาะเวทเทรนนิ่ง การ์ซงควรเลือก รองเท้าที่มีส้นระดับหนึ่งและมีความยืดหยุ่นที่ซัพพอร์ตข้อเท้ามาก หน่อย เพื่อให้ช่วงเท้าและข้อเท้าของเรามั่นคงในทุกท่าที่เล่น

03

Lunges

ยืนแยกเท้ากว้างประมาณช่วงไหล่ ก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้า พอประมาณ ถือเวทไว้ข้างล�ำตัว พร้อมกันนั้น ย่อตัวลง หน้าแข้งของขาข้างที่ก้าวไปข้างหน้าควรตั้งฉาก กับพื้น และขาอีกข้างให้อยู่เหนือพื้นเล็กน้อยโดยเข่าไม่แตะพื้น สลับขาอีกข้าง ท�ำซ�้ำเช่นเดิม ข้อควรระวัง พยายามให้ล�ำตัวตรงไว้ ก้าวเท้าให้ยาวพอที่หน้าแข้งขาด้านหน้าตั้งฉากกับพื้น เมื่อก้าวแต่ละครั้ง พยายามรักษาสมดุลโดยการเกร็งกล้ามบริเวณล�ำตัวไว้

ยืนแยกเท้ากว้างประมาณช่วงไหล่ ถือเวทไว้ด้านหน้า เริ่มจากเข่าตรง จากนั้นค่อยๆ โน้มตัว ลงไปด้านหน้า ผลักสะโพกไปด้านหลัง สามารถงอเข่า ได้เล็กน้อย โดยเกร็งล�ำตัวและต้นขาไว้ โดยเวทไม่แตะพื้น จากนั้นดึงตัวกลับขึ้นมาในท่าเริ่ม ข้อควรระวัง อย่าปล่อยให้หลังงอ

Nutrition

หากคุมอาหารอยู่ จะกินพวก Junk Food ได้ไหม? ได้สคิ รับ แต่อย่าให้สารอาหารทีม่ า จาก Junk Food (จังก์ฟดู้ ) นัน้ มา ทดแทนปริมาณของคาร์โบไฮเดรต หรือไขมันต่อวันทีเ่ ราสามารถกินได้ โดยกินปริมาณโปรตีนให้ครบเท่าเดิม เพราะพวกจังก์ฟดู้ จะมีแต่แป้งกับไขมัน ซะส่วนใหญ่ โปรตีนน้อยนิด ดังนัน้ ทางทีด่ คี วรกินโปรตีนตามปกติ ให้ครบด้วย กินได้มากแค่ไหน? แนะน�ำให้กนิ แค่ประมาณ 10% ของ ปริมาณแคลอรีทกี่ นิ โดยรวมต่อวัน ครับ ผมเองกินวันละ 2,500 แคลอรี ก็จะสามารถกินจังก์ฟดู้ ได้ประมาณ 250 แคลอรี เพราะปริมาณแคลอรี หลัก 80-90% ทีก่ นิ ต่อวันควรมาจาก อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย แต่ เราสามารถมีลกู เล่นกับมันได้เช่น ถ้า วันนึงกินจังก์ฟดู้ ได้ 250 แคลอรี ผมก็ งดจังก์ฟดู้ 3 วัน รวมกันก็จะได้ 750 แคลอรี แล้ววันไหนจะกิน ก็หกั ลบ กลบหนีก้ นั ไป กินอาหารหลักทีม่ ปี ระโยชน์กอ่ น ถ้าไม่ได้อยากจนทนไม่ไหวหรือ ถึงคราวจ�ำเป็นต้องกินจังก์ฟดู้ ถ้าเบือ่ อาหารปกติและอยากจังก์ฟดู้ สุดๆ ให้ใช้สตู รกิน 10% จาก ปริมาณแคลอรีโดยรวมต่อวัน ถ้า 80-90% ของอาหารทีก่ นิ ต่อวัน เป็นอาหารทีด่ มี ปี ระโยชน์จริงๆ 10% จากจังก์ฟดู้ ก็ไม่มผี ลกระทบอะไร มากมายกับคุณ ติดตามมิกกี้ได้ที่ IG: MICKEY.A.NP


เรื่อง Oat สไตล์ Torrinee

ทุกวันนี้ หากเราค้นใน google.com/trends เกี่ยวกับเครื่อง ส�ำอาง เราจะพบว่า ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องต้องมีการโยงไปหา เครื่องส�ำอางเกาหลีอย่างเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ว่ามาไม่ใช่ผลพวงของ K-Series หรือ K-Pop Music ที่ก�ำลังครอบครองพื้นที่เอเชียและอีกหลายๆ พื้นที่บนโลก ที่ อินเทอร์เน็ตและทีวีดาวเทียมเข้าถึง แต่เกิดขึ้นมาจากความ

GROOMING SCOOP

Kore(an)gimen

จริงจังของผลิตภัณฑ์ การคิดค้น รวมถึงความบ้าคลั่งในการ ดูแลตัวเองให้ดูดีระดับ Material Guy จนในปีที่ผ่านมา งาน วิจัยของ Estée Lauder บอกว่าเกาหลีคืออีกดินแดนที่มี อัตราการบริโภคเครื่องส�ำอางสูงที่สุด ด้วยปัจจัยภายในที่เป็น แรงผลักดันให้หนุ่มเกาหลี มีขั้นตอนการใช้สกินแคร์และ เครื่องส�ำอางก่อนออกจากบ้านหลายสเต็ป ...มาเริ่มกันเลย May 2015

043


GROOMING SCOOP

ช่างภาพ นุชา ใจทิพย์ นายแบบ Jin Z. @ Magnet Model แต่งหน้า รัตนโชติ โพธิ์ข�ำ ท�ำผม มนัสวีร์ กิจพิศุทธิ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์ ชนะสรณ์ พรประสิทธิ์ดารัช

หนุม่ เกาหลีลา้ งหน้า ง่ายๆ เน้นความสมดุล เราจะ ไม่พบโฟมหรือสบูล่ า้ งหน้าที่ ใช้ยาก Whip Cream Foam ของ Mamonde เป็นโฟมล้าง หน้าทีเ่ หมาะกับการขยีใ้ ห้เป็น ฟองแล้วล้างหน้าระหว่างที่ อาบน�ำ้ สระผมแบบทีห่ นุม่ ๆ ชอบท�ำในตอนเช้า ตัวเลือกถัดมาคือ Sulwhasoo Herbal Soap ได้รบั ความนิยมมาก เน้น ท�ำความสะอาดอย่างสมดุล สบูร่ นุ่ นีม้ สี ว่ นผสมของโสม 044

LIPS Garçon

แดง ทีว่ า่ กันว่ามีสรรพคุณ ในการกระตุน้ ให้ผวิ ตืน่ ตัวใน ตอนเช้าได้เป็นอย่างดี และ ทัง้ สองผลิตภัณฑ์ มีความ เหมือนกันคือ ฟองเยอะมาก แต่ลา้ งออกง่าย ใช้แทนโฟม โกนหนวดได้เลย สเต็ปหลังจากล้างหน้า หนุม่ เกาหลีมกั ต่อด้วย Pack ซึง่ หมายถึงผลิตภัณฑ์บำ� รุง ผิวทีต่ อ้ งทาทิง้ ไว้ให้คอ่ ย ๆ ซึมซับลงสูผ่ วิ หรือในบางครัง้ ก็มสี ว่ นช่วยในการท�ำความ สะอาดผิว เช่น Garnier Pure Active 3 in 1 คือสครับที่ เป็นมาส์กในตัว บีบปริมาณ เท่าผลองุน่ แล้วทาทิง้ ไว้บน ผิว 5 นาที ช่วยซับความมัน ส่วนเกิน บรรเทาอาการของ สิวอักเสบ ตอนล้างออกก็ นวดหน้าเป็นวงกลม เพือ่ ขจัดเซลล์ผวิ เสือ่ มสภาพและ

กระชับรูขมุ ขนไปในตัว ท�ำสัก สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ก�ำลังดี สิง่ ทีแ่ ตกต่างในการ ดูแลผิวส�ำหรับหนุม่ เกาหลี คือ ไม่ใช้โทนเนอร์เพือ่ เช็ด ท�ำความสะอาดผิว แต่พวก เขาจะมี First Serum ใช้ ปรับสมดุล ‘เปิดผิว’ ให้พร้อม ส�ำหรับการบ�ำรุง จะมาใน ลักษณะโลชัน่ ใสทีม่ คี วาม ข้นเล็กน้อย แตกต่างจาก โทนเนอร์ทพี่ วกเราคุน้ เคย ซึง่ ใช้ตบลงทีผ่ วิ พอชุม่ ๆ แล้วจึง ตามด้วยทรีตเมนต์โลชัน่ เพือ่ บ�ำรุงและเติมน�ำ้ ให้กบั ผิว จับคู่ Skinfood Black Sugar Perfect First Serum ช่วยเตรียมและผลัดเซลล์ผวิ ร่วมกับ Tony Moly Intense Care Galactomyces Lite Esssence 96.5% ทรีตเมนต์ โลชัน่ ทีม่ สี ว่ นผสมของยีสต์ใน

กลุม่ เดียวกับพิเทียร่า ช่วยทัง้ ในด้านของความชุม่ ชืน้ และ ไม่ทำ� ให้เกิดความมันส่วนเกิน ระหว่างวัน ถัดไปคือการบ�ำรุงผิว แบบจริงจัง ซึง่ หนุม่ เกาหลี เน้นการใช้เซรัม่ ผลิตภัณฑ์ บ�ำรุงผิวเข้มข้น หลายๆ ชนิด ร่วมกัน เรียงล�ำดับจากชิน้ ทีซ่ มึ ไวก่อน เลือกเซรัม่ สอง ชนิดมาใช้คกู่ นั เช่น ผิวหน้า ชุม่ ชืน้ กับผิวกระจ่างใส หรือ อาจมีแถมการปรับรูปหน้า แบบวีเชป ก็จะมีเซรัม่ อีกตัว ตามมา ขอแนะน�ำ Laneige Water Bank Serum มอบ ความชุม่ ชืน้ ให้ผวิ ซึมลง สูผ่ วิ ได้อย่างรวดเร็ว ล็อค ความชุม่ ชืน้ ในผิวแม้ตอ้ ง อยูใ่ นห้องแอร์นานๆ Lab Series Power Brightening


GROOMING SCOOP

Serum+DR4 ตอบโจทย์เพือ่ ผิวผูช้ าย เนือ้ สัมผัสดี ช่วย เรือ่ งความกระจ่างใส และมี แอนตีอ้ อกซิแดนต์ Clarin Shaping Facial Lift Total V Contouring Serum ไม่ใช่แค่ สาวเกาหลี ผูช้ ายก็อยากเป็น เจ้าของหน้าได้รปู และมีคาง เรียวด้วยเหมือนกัน เซรัม่ ทีม่ ี คุณสมบัตเิ ฉพาะตัวขวดนี้ จึง อยูใ่ นลิสต์แบบไม่ตอ้ งสงสัย อากาศแห้งและแดด แรงเป็นปัญหาทีห่ นุม่ เกาหลี ใส่ใจ ตัง้ แต่ตนื่ นอนก็ใช้สกิน แคร์กนั แล้ว ไม่ออกจากบ้าน ถ้าไม่มนั่ ใจว่าระหว่างวัน ผิว หน้าดูดอี ยูต่ ลอดเวลา มอยส์เจอไรเซอร์จงึ เป็นตัวเอก เพือ่ ซีลสกินแคร์ ทัง้ หมดให้อยูท่ ผี่ วิ Max LS Age-Less Face Cream จาก Lab Series เป็นตัว เลือกทีน่ า่ สนใจ เป็นมอยส์ เจอไรเซอร์นำ�้ หนักเบา มี ความคงตัว ทาเป็นขัน้ ตอน สุดท้าย รวมถึงใช้รว่ มกับ ผลิตภัณฑ์กนั แดดได้ดี ไม่ ไหลเยิม้ ระหว่างวัน หน�ำซ�ำ้ ยังชอบใช้เบสเพือ่ ให้ผวิ แลดู เรียบเนียนเพือ่ ปกปิดความ ไม่สม�ำ่ เสมอของสีผวิ ด้วย เพือ่ ความรวดเร็ว CC ครีม จึงถือเป็น a must ทีต่ อ้ งมีไว้ ติดบ้าน เราพบว่า CC ของ THEFACESHOP มีสองรุน่ ทีน่ า่ สนใจและหนุม่ ไทยก็

น่าจะใช้ได้ดว้ ยคือ Aqua CC Starter เป็น CC ไม่มี สี แต่ชว่ ยกระจายแสงให้ผวิ กระจ่างใส เนือ้ เบามาก กับ อีกรุน่ คือ Phytogenic CC Cream เป็น CC เนือ้ แมตต์ ทีป่ รับสีตามสภาพผิวของเรา ให้ลคุ ทีเ่ ป็นธรรมชาติ แห้ง สบายทัง้ วัน สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ วัฒนธรรมการใช้มาส์กอย่าง บ้าคลั่ง ซึ่งถ้าใครที่เคยไป

ช้อปปิ้งเครื่องส�ำอางเกาหลี จะพบว่าทุกๆ ร้านจะต้อง มีมาส์กแบบต่างๆ ให้เลือก เป็นยี่สิบสามสิบสูตร ทั้งยัง มาในราคาย่อมเยา มาส์กบ�ำรุงผิวหน้าเป็น กรูมมิง่ ไอเท็มชิน้ ส�ำคัญที่ บ่งบอกสไตล์เกาหลี ซึง่ จะมี ความแตกต่างจากชาติอนื่ ๆ คือใช้มาส์กเหมือนกันกับที่ รูส้ กึ กระหายแล้วอยากดืม่ น�ำ้ อัดลม ส�ำหรับการ์ซงทัง้ หลาย

มาส์กชีท เป็นทางเลือกทีด่ ี ใช้ ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก แบรนด์อย่าง Nature Republic และ Eco Soul ก็ทำ� มาส์กชีทขนาดที่ เหมาะกับผูช้ ายอย่างพอดิบ พอดี มีให้ได้ทดลองใช้ครบ ครัน หรือถ้าใครมองหาอะไร ทีเ่ ป็นเกาหลีสดุ ๆ ก็ตอ้ งเลือก มาส์กทีม่ สี ว่ นผสมของหอย ทาก ซึง่ ป๊อบมากส�ำหรับ หนุม่ กิมจิ ฟังมาจนถึงตรงนี้ นั่น

พอจะสรุปได้ว่า ไม่ใช่แค่ เรื่องของปริมาณอย่างเดียว แต่ส�ำหรับผู้ชายเกาหลีให้ ความส�ำคัญกับ ‘การดูแล ตัวเอง’ ‘เลือกและให้เวลา ในการหาผลิตภัณฑ์ที่ใช่’ ‘กล้าที่จะลอง’ และ ‘ผลลัพธ์ ที่ได้ก็คือ...ดูดี’

May 2015

045


GROOMING SCOOP

- TIPS บีบโฟมบนมือทีแ่ ห้ง แล้วขยีเ้ นือ้ โฟมให้ทวั่ ฝ่ามือ ก่อนเปิดน�ำ้ ใส่ฝา่ มือแล้วตีฟอง วิธนี จี้ ะช่วยให้ได้ ฟองโฟมเยอะกว่าปกติ การตีฟองโฟมให้ขนึ้ ฟู ช่วยให้ลา้ งฟองออกจากผิวได้งา่ ย ไม่ตกค้างทีผ่ วิ และเกิดอาการแพ้

1. Mamonde Pore Deep Clean Foam Cleansing กลิน่ Lavender Flower Water ขนาด 175 มล. 2. TONYMOLY Intense Care Galactomyces Lite Essence 96.5% ขนาด 120 มล. 3. THEFACESHOP Aqua CC Starter SPF 30, PA++ ขนาด 40 กรัม 4. LAB SERIES Max LS Age-Less Face Cream ขนาด 50 มล. 5. LAB SERIES Instant Skin Booster ขนาด 50 มล. 6. SULWHASOO Herbal Soap 7. THEFACESHOP Phytogenic Infinite EX CC Cream SPF 30 PA++ ขนาด 40 มล. 8. CLARINS Facial Lift Total Contouring Serum ขนาด 50 มล. 9. SKINFOOD Black Sugar Perfect First Serum ขนาด 120 มล.

046

LIPS Garçon

- TIPS การตบโลชัน่ จะมี 2 สเต็ปคือ เริม่ จาก การตบด้วยปลายนิว้ ให้ทวั่ ผิวหน้า ให้โลชัน่ กระจายตัว จากนัน้ จึงใช้ฝา่ มือ กดเบาๆ ทีผ่ วิ หน้า ซึง่ จะช่วยให้โลชัน่ ซึมลงสูผ่ วิ ได้อย่างเต็มที่


01

เรื่อง b.boy ภาพ นุชา ใจทิพย์

การลง BB Cream บนใบหน้า ไม่ได้เป็นเรื่องของสาวๆ อีก ต่อไป การ์ซงเองก็ควรลง BB Cream ก่อนออกจากบ้านเพื่อ ภาพลักษณ์ที่ดูดี หล่อเนี้ยบ และมีสีผิวที่ดูสม�่ำเสมออย่าง เป็นธรรมชาติ BB Cream ไม่ เพียงแต่ช่วยปกปิดผิวหน้าให้

02 03

เรียบเนียน มีสีผิวสม�่ำเสมอ แต่ยังท�ำหน้าที่บ�ำรุงและลด เลือนจุดด่างด�ำและป้องกัน รังสียูวี ซึ่งเป็นสาเหตุของ การเกิดจุดด่างด�ำบนใบหน้า เนื้อครีมบางเบา ไม่หนักหรือ เหนียวเหนอะหนะก่อความ ร�ำคาญใจ

GROOMING’S CORNER

BB The Man

04 05 06

1. Dr. Jart+

BB Dis-A-Pore ขนาด 50 มล. ราคา 1,750 บาท

2. Dior

07

Diorskin Nude BB Creme Nude Glow Skin-Perfecting ขนาด 30 มล. ราคา 1,300 บาท

08

3. For Beloved One

Melasleep Whitening Blemish Balm Cream ขนาด 50 มล. ราคา 1,350 บาท

OUR FAVORITE BB Cream

4. La Roche-Posay

UVIDEA XL BB Melt-in Cream ขนาด 30 มล. ราคา 1,050 บาท

Etude House Good Guy BB Cream Moist & Natural Cover SPF35 PA++ ขนาด 50 มล. Bad Guy BB Cream Sebum Control & Perfect Cover SPF35 PA++ ขนาด 50 มล.

5. Kiehl’s

Actively Correcting & Beautifying BB Cream ขนาด 30 มล. ราคา 1,450 บาท

6. Boscia

B.B. Cream Broad Spectrum ขนาด 1.75 ออนซ์ ราคา 3,450 บาท

7. TheFaceShop

Power Perfection BB Cream ขนาด 40 มล. ราคา 999 บาท

8. Skinfood

09

10

Platinum Grape Cell Essential BB Cream ขนาด 45 มล. ราคา 1,100 บาท

9. L’Oreal Paris Men Expert

BB Men Instant Skin Fixer BB Moisturizing Gel ขนาด 50 มล. ราคา 249 บาท

10. Biotherm Homme

Instant Great Skin UniformityProtection Matte Finish BB ขนาด 30 มล. ราคา 1,500 บาท

May 2015

047


GROOMING PREMIER

เรื่อง Wariya I. ภาพ ลิขสิทธิ์

CPS CHAPS

Rhythm: The Music Collection of Perfume น�ำเสนอน�ำ้ หอมในบรรจุภณ ั ฑ์รปู ทรงเทปคาสเซตต์สดุ วินเทจ คอลเล็กชัน่ ใหม่ ‘Rhythm’ ส�ำหรับหนุม่ สาวชาวร็อคทัง้ หลาย ในคอลเล็กชัน่ นีม้ ที งั้ หมด 3 กลิน่ Rhythm for Her, Rhythm for Unisex และ Rhythm for Men ขนาด 50 มล.ราคา 1,290 บาท หาซือ้ ได้ตามที่ CPS CHAPS ทุกสาขา

Man Made London

Shave & Beard Oil แบรนด์นอี้ าจจะไม่เป็นทีร่ จู้ กั ในไทยแต่ใน อังกฤษถือเป็นแบรนด์ทดี่ มี ากแบรนด์หนึง่ การ ไว้หนวดถือเป็นเรือ่ งอินเทรนด์มากส�ำหรับชาว ตะวันตก ท�ำให้ Man Made ออกผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวและหนวด Shave & Beard Oil ขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของหนุม่ ๆ ทีร่ กั ในหนวดเครา Shave & Beard Oil ของ Man Made ขนาด 30 มล. ราคาประมาณ 1,300 บาท

Pañpuri

การนวดช่วยให้ผอ่ นคลาย ทีส่ ำ� คัญสามารถท�ำได้ ด้วยตนเอง ล่าสุด ปัญญ์ปรุ ิ ลักชัวรีส่ กินแคร์และอโรมา เธอราพี ออกชุดผลิตภัณฑ์เพือ่ การนวดผ่อนคลายแบบ พกพา ‘Massage-On-The-Go-Kit’ ชุดผลิตภัณฑ์นี้ ดีไซน์ให้สามารถผ่อนคลายได้ดว้ ยตนเองทุกทีท่ กุ เวลา ประกอบด้วยไม้นวดดีไซน์พเิ ศษจากปัญญ์ปรุ ิ (Eastern Touch Massage Tool) ท�ำจากไม้สกั ทอง ออกแบบให้ใช้นวดผ่อนคลายได้ทงั้ สองด้าน สามารถ เลือกใช้ดา้ นเล็กเพือ่ กดจุดภายในร่างกาย และ มาสซาจ แอนด์ บอดี้ ออยล์ ทีม่ กี ลิน่ หอมอันเป็น เอกลักษณ์ทงั้ หมด 5 กลิน่ ราคา 1,050-1,100 บาท

Panasonic

ES-SL 10 เครือ่ งโกนหนวดรุน่ ใหม่ของ Panasonic เหมาะส�ำหรับ การ์ซงทีต่ อ้ งการการโกนหนวดทีเ่ รียบเนียนและรวดเร็ว เหมาะกับชีวติ คนเมือง ด้วยระบบ 3 ใบมีด พร้อมแผ่น ฟอยล์โค้งมนสอดรับทุกสัดส่วนของใบหน้า และเพิม่ เทคโนโลยีใบมีดนาโนเอจ 360 องศา สามารถโกนได้ ทัง้ แบบแห้งและแบบเปียก มาพร้อมฝาครอบนิรภัย ส�ำหรับเก็บเมือ่ ไม่ใช้งาน ราคา 1,590 บาท

Polo Ralph Lauren

Red Intense เข้ามาในเมืองไทยเป็นทีเ่ รียบร้อยส�ำหรับน�ำ้ หอมกลิน่ ใหม่ลา่ สุด จาก Polo Ralph Lauren ปรุงโดย Olivier Gillotin นักปรุง น�ำ้ หอมระดับต้นๆ ของโลก คัดสรรเอาพืชผลไม้สแี ดงอย่าง เกรปฟรุตแดง แครนเบอร์รแี่ ดง ขิงแดง และหญ้าฝรัน่ แดง มา เป็นส่วนผสมท�ำให้นำ�้ หอมตัวใหม่นมี้ คี วามเข้ม เผ็ดร้อน และ หรูหราในเวลาเดียวกัน มีสามขนาดให้เลือก 40 มล. ราคา 2,300 บาท ขนาด 75 มล. 3,000 บาท และขนาด 125 มล. ราคา 4,000 บาท หาซือ้ ได้ทเี่ คาน์เตอร์นำ�้ หอม Ralph Lauren ในห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำทัว่ ไป 048

LIPS Garçon


เรื่อง Hungry Bear ภาพ ลิขสิทธิ์, YG Entertainment

GROOMING TREND

Korean Brows, The New Black การ์ซงสงสัยไหมว่าท�ำไมหนุ่มๆ เกาหลี ถึงมีคิ้ว เท่ คมกริบเป็นระเบียบ! ถ้าไม่เคยสังเกต ลอง ดูดาราที่ข้ามน�้ำข้ามทะเลไปดังถึง Hollywood อย่าง Lee Byung Hun ดู หรือนักร้องและนัก แสดงอย่างหนุ่ม T.O.P แห่งวง Big Bang ต่างมี คิ้วที่ได้รูป ตัดแต่งอย่างดี ไม่ใช่แค่คนในวงการ บันเทิงเท่านั้นที่มีคิ้วคมกริบได้รูป แม้แต่มิดฟิลด์ ทีมชาติเกาหลี Son Heung Min ก็ยังมีคิ้วหล่อ ได้รูป นั่นเพราะหนุ่มๆ เกาหลีมีความเชื่อว่าการ ปล่อยคิ้วรกเลอะเทอะถือเป็นคนสกปรก การกัน หรือตกแต่งคิ้วใบหน้าของการ์ซงดูคมขึ้น เมื่อ เป็นอย่างนั้นเราลองท�ำเท่ดูบ้างก็คงไม่เสียหาย ขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเย็นเกินเข้าใจ

T.O.P

Lee Byung Hun Son Heung Min

หลังจากกันคิว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วควรใช้อาฟเตอร์ เชฟและเอสเซนส์เพือ่ ช่วยลดการอักเสบและรอย แดง ทัง้ ป้องกันความแห้งกร้านและรูขมุ ขนกว้าง ลองปัดคิว้ ให้เป็นทรงด้วยมาสคาร่าคิว้ เจลใส ดูเนีย้ บแต่ไม่เสียความแมน

Shiseido Pureness Pore Minimizing Cooling Essence ขนาด 30 มล. ราคา 1,100 บาท Truefitt & Hill Sandalwood Aftershave Balm ขนาด 100 มล. ราคา 3,200 บาท Marc Jacobs Brow Tamer Grooming Gel ขนาด 7 มล. ราคา 1,050 บาท

EYEBROWS Step by Step อุปกรณ์หลัก - หวีส�ำหรับคิ้ว - มีดโกนคิ้ว - กรรไกรเล็มคิ้ว - แปรงปัดแก้ม (ใช้ปัดเศษขนคิ้ว) ขั้นตอน 1. ใช้หวีปัดจากด้านล่างขึ้นบนเพื่อหา แนวระนาบของคิ้ว 2. ใช้กรรไกรเล็มเอาความยาวออก 3. ใช้มีดโกนสะกิดเบาๆ เพื่อเอาตอ ขนคิ้วส่วนเกินออก 4. ใช้แปรงปัดท�ำความสะอาดหน้า

01 02 Tips

03

คิ้วที่ดีส�ำหรับหนุ่มๆ ควรเรียวยาว เป็นเส้นตรงมุมป้าน ความโก่งไม่ควร เกิน 160 องศา อย่ากันคิ้วให้โก่งและ เป็นเส้นบางจนเกินไปจะท�ำให้เสีย ลุคมาดแมนของคุณไปในทันที

04 May 2015

049


JOURNAL TIMETABLE

MAY 2015 Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

2 6

BACKSTREET BOYS IN A WORLD LIKE THIS TOUR

@ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

6

16

TODAY - 10 Big Holiday 2015

Playboy Hideaway Night: Secret Party on the Beach

@ สวนสยาม เทศกาลคลายร้อนต้อนรับปิดเทอม โทร. 0 2919 7200

19

@ The Zign Hotel Pattaya พบกับ P.O.P., ป๊อด, Pause, บุรินทร์ ฯลฯ TVXQ! SPECIAL LIVE TOUR T1ST0RY IN BANGKOK

Axe Black Store

@ สยามเซ็นเตอร์ ป๊อปอัพสโตร์

@ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

30

24

Boyzone BZ20 The Anniversary Tour

@ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

Today - 31 MAY Reminder

Essential Eames: Icons of 20th Century Design

@ TCDC นิทรรศการโดย Herman Miller ร่วมกับ TCDC และ Chanintr Living โทร. 0 2664 8448 0106 106

LIPS Garçon

ของรัก @ หอศิลป์ จี23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่ง ประเทศไทย มศว งานแสดงชิ้นของสะสม สุดรักจากบุคคลชั้นน�ำ และนักสะสมอิสระ

Adam Arthouros Martinakis

@ ห้องอาหารมาเวอร์รคิ ชั้น 1 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซอยสุขุมวิท 19 นิทรรศการภาพถ่าย ประติมากรรมสามมิติ โทร. 0 2665 2772


FASHION โ€ข MAY

SUMMER FASHIoN Hello, Kimchi Boy!

2015 Photographer : Nucha Jaithip Creative Director : Watcharachai Nun-ngam

050

LIPS Garรงon


Shorts Story

หน้าร้อนนี้ ไม่ลืมไอเท็ม เด่นอย่างกางเกงขาสั้น ที่นอกจากใส่สบายไม่ร้อน แล้ว ขอแนะน�ำว่าให้เลือก แบบสีสันสดใสไม่น่าเบื่อ กางเกงขาสั้นผ้าคอตตอน LACOSTE L!VE

เสื้อเชิ้ตลายตารางสีเหลืองมัสตาร์ดสลับด�ำ สเวตเตอร์นิตแขนยาวทอลายกราฟิก กางเกงผ้าคอตตอนขาสั้นสีเหลืองอ่อน รองเท้าผ้าใบหนังกลับสีน�้ำตาลอ่อน May 2015

051


Make a Statement

ซัมเมอร์อย่างนี้ ลองหยิบ Statement Tee แบบแคช่วล มาแม็ตช์กับเสื้อคอปกโปโล ได้ลุคใหม่สไตล์หนุ่มเนิร์ด ที่ก�ำลังฮิตจากรันเวย์ล่าสุด สเวตเตอร์ผ้าคอตตอน พิมพ์ลายกราฟิกภาษา ฝรั่งเศส LACOSTE L!VE

เสื้อโปโลแขนสั้นสีส้ม ตกแต่งปกและแขนเสื้อสีฟ้า สเวตเตอร์ผ้าคอตตอนแขนยาวพิมพ์ตัวอักษร

052

LIPS Garçon


เสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนแขนยาวลายตาราง สเวตเตอร์นิตสีเทาทอลายกราฟิก กางเกงชิโนส์ผ้าคอตตอนขายาวสีเบบี้บลู กระเป๋าเป้สะพายสีแดงสลับด�ำ รองเท้าผ้าใบหนังกลับสีน�้ำตาลอ่อน May 2015

053


BRIGHT & BEAU

การใช้สีแสบสันต์ถือเป็น คีย์ลุคของซีซั่น เลือกหยิบ เสื้อแขนสั้นคอโปโลสีสด มาใส่กับกางเกงชิโนส์สี พาสเทล ให้ลุคสดใหม่ ไม่น่าเบื่อ เสื้อแขนสั้นคอโปโลสีสด LACOSTE L!VE

เสื้อโปโลแขนสั้นสีส้ม ตกแต่งปกและแขนเสื้อสีฟ้า กางเกงชิโนส์ผ้าคอตตอนขายาวพับขาสีเบบี้พิงค์ รองเท้าโบ๊ทชูส์ผ้าแคนวาสสีส้มสลับพื้นยางสีเทา 054

LIPS Garçon


เสื้อโปโลแขนสั้นสีฟ้า ตกแต่งปกและแขนเสื้อสีน�้ำเงิน เสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนลายตารางสีน�้ำตาลสลับฟ้า

May 2015

055


Art Ambience

ลองหยิบชิ้นที่มีลูกเล่น ของงานอาร์ต หรือได้ อินสไปเรชั่นจากงาน ศิลปะ มาแม็ตช์กับเสื้อ ฮู้ดง่ายๆ นอกจากจะสนุก ยิ่งขึ้น ยังเข้ากันกับเทรนด์ ซัมเมอร์นี้ได้เป็นอย่างดี เสื้อทีเชิ้ตพิมพ์ลาย กราฟิกรูปหน้าคน LACOSTE L!VE

เสื้อทีเชิ้ตแขนสั้นพิมพ์ลายรูปหน้าคน เสื้อฮู้ดผ้าคอตตอนแขนยาวสีครีม

056

LIPS Garçon


เสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนแขนยาวลายตารางสีน�้ำเงินสลับด�ำ สเวตเตอร์นิตแขนยาวทอลายกราฟิกสีน�้ำเงินสลับขาว กางเกงชิโนส์ผ้าคอตตอนขายาวทรงกระบอกสีกากี

May 2015

057


เสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนแขนยาวสีเบบี้พิงค์ เสื้อคาร์ดิแกนนิตสีเบบี้เกรย์แขนยาว กางเกงชิโนส์ผ้าคอตตอนขายาวสีเบบี้พิงค์ 058

LIPS Garçon


Stripes Strike !

ซัมเมอร์วอร์ดร็อบชิ้น คลาสสิกอย่างเสื้อลาย ทางแบบมารีน ไม่เคย หายไปจากรันเวย์ ครั้งนี้ เพิ่มความทะมัดทะแมง ด้วยแจ๊กเก็ตฮู้ดแบบ สปอร์ต ปรับลุคใหม่ให้ เฟรชขึ้นอีกเป็นกอง เสื้อทีเชิ้ตพิมพ์ลายทาง LACOSTE L!VE

เสื้อทีเชิ้ตแขนสั้นลายทางสีขาวสลับฟ้าอ่อน เสื้อแจ๊กเก็ตฮู้ดผ้าร่มแบบสปอร์ตสีเทาตกแต่งซิป

May 2015

059


เสื้อกล้ามผ้าคอตตอนสีเนวีเดินขอบสีขาว กางเกงยีนส์เดนิมขากระบอกสีน�้ำเงิน

060

LIPS Garçon


The New NORMAL

กระแสฮิตติดลมอย่าง NORMCORE กลับมาอีก ครั้ง แต่คราวนี้พิเศษตรง เพิ่มดีเทลที่ดูลักชัวรี่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแมตทีเรียล หรือคุณภาพการตัดเย็บ ที่ท�ำให้ความเรียบง่ายดู พิเศษขึ้นเป็นกอง สเวตเตอร์นิตทอลาย กราฟิกอย่างดี LACOSTE L!VE

เสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนลายตารางสีน�้ำเงินสลับด�ำ สเวตเตอร์นิตทอลายกราฟิกสีน�้ำเงินสลับขาว กางเกงชิโนส์ผ้าคอตตอนขายาวทรงกระบอกสีกากี รองเท้าผ้าใบกีฬาหนังกลับสีน�้ำตาลแบบสปอร์ต May 2015

061


Jacket for All Seasons

ซัมเมอร์แจ๊กเก็ตที่ดีควร ใส่สบายและระบาย อากาศได้ดี อย่าลืมเลือก แบบสปอร์ต นอกจาก ใส่สบายให้ลุคแคช่วล แล้ว ยังคล่องตัวดูเท่แบบ ทะมัดทะแมงอีกด้วย แจ๊กเก็ตผ้าร่มแบบสปอร์ต LACOSTE L!VE

เสื้อทีเชิ้ตสีเหลืองอ่อนแขนสั้นพิมพ์ลาย กางเกงผ้าคอตตอนขาสั้นสีเหลืองอ่อน เสื้อแจ๊กเก็ตผ้าร่มสีเบอร์กันดีสลับเทา 062

LIPS Garçon


เสือ้ เชิต้ แขนยาวสีเบบีพ ้ งิ ค์ กางเกงชิโนส์สีเบบี้พิงค์ รองเท้าโบ๊ทชูสส์ สี ม้ สลับสีเทา

นายแบบ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ @ KISS Models แต่งหน้า-ท�ำผม Pearypie Team ช่างภาพ นุชา ใจทิพย์ สไตลิสต์ วัชรชัย นุน่ งาม ประสานงานแฟชัน่ ชนะสรณ์ พรประสิทธิด์ ารัช ขอขอบคุณ Han Jeong Hyun โลเกชัน่ ร้าน Seoul Salon, Seoul PingPong Pub เสือ้ ผ้า กระเป๋า และรองเท้า LACOSTE L!VE Spring/Summer 2015 Collection ดูรายละเอียดที่ หน้า Directory

May 2015

063


from SEOUL with love Photographer : Nucha Jaithip Creative Director : Watcharachai Nun-ngam

064

LIPS Garรงon


Denim are Forever

ซีซั่นนี้ไอเท็มสุดแสน คลาสสิกอย่างเดนิมกลับ มาฮิตอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มา แบบโททัลลุค ทั้งโทนสี และเนื้อผ้า นอกจากได้ หล่อเท่แบบรันเวย์ลุคแล้ว ยังสวมใส่สบายไม่ร้อน เสื เสื้อ ้อเวสต์ เวสต์สสีบ ีบลูลูเเดนิ ดนิม ม SINGHA SINGHA LIFE LIFE

เสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนสีบลูยีนส์ตัดต่อผ้าลายทาง เสื้อเวสต์ผ้าคอตตอนสีบลูยีนส์ตกแต่งกระดุม กางเกงยีนส์สีมิดไนท์บลูเดินตะเข็บด้ายสีเหลือง รองเท้าผ้าใบแคนวาสสีเบบี้เกรย์แบบสปอร์ต May 2015

065


เสื้อกล้ามผ้าคอตตอนพิมพ์ลายฮาวายเดินขอบสีน�้ำเงิน กางเกงยีนส์ขายาวสีดาร์กบลูเดินตะเข็บด้วยด้ายสีเหลือง 066

LIPS Garçon


เสื้อกล้ามกีฬาผ้าตาข่ายแบบสปอร์ต สกรีนลายตัวเลข กางเกงยีนส์ขายาวสีดาร์กบลูเดินตะเข็บด้ายสีเหลือง รองเท้าผ้าใบแคนวาสสีเบบี้เกรย์แบบสปอร์ต

SPORTS de LUXE

ซัมเมอร์นี้ ไม่มีลุคไหนเข้า กับอากาศร้อนๆ ได้ดีไปกว่า เสื้อกล้ามท็อปแทงค์ แต่ เลือกชิ้นสไตล์สปอร์ตอย่าง เสื้อกล้ามแบบชุดนักกีฬา บาสเกตบอลมาแม็ตช์กับลุค ประจ�ำวันอย่างเดนิมดีๆ สัก ตัว ให้ลุคใหม่ที่ใส่หล่อได้ ทุกที่ ไม่ใช่แค่ไปเล่นกีฬา เสื้อกล้ามผ้าตาข่ายสกรีน ยางลายตัวเลขแบบสปอร์ต SINGHA LIFE

May 2015

067


เสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนสีบลูยีนส์พิมพ์ลาย กางเกงท�ำงานขายาวทรงเข้ารูปสีกรมท่า เข็มขัดหนังวัวตัดต่อเชือกถักสีด�ำ รองเท้าผ้าใบแคนวาสสีเบบี้เกรย์ กระเป๋าเป้สะพายหนังสีน�้ำเงินตัดต่อผ้า 068

LIPS Garçon


เสื้อทีเชิ้ตพิมพ์ลายบลูฮาวาย สกรีนยางลายตัวเลขแบบสปอร์ต เข็มขัดหนังตัดต่อเชือกถักสีน�้ำตาล กางเกงผ้าลูกฟูกขายาวสีบลูเนวี

TROPICAL HEAT

หยิบคีย์พริ้นต์เด่นๆ ของ ซัมเมอร์อย่าง พวกลาย พิมพ์สไตล์ฮาวายมาใส่ นอกจากเข้ากับฤดูกาล สุดๆ แล้ว ยังได้ลุคใหม่ หล่อเฟรชสไตล์ทรอปิคัล อีกด้วย ให้ดี...ไม่ลืมหา ค็อกเทลสีสันสดใสสักแก้ว ไว้ติดมือ เสื้อทีเชิ้ตผ้าคอตตอนสีเบบี้ บลูพิมพ์ลายทรอปิคัล SINGHA LIFE

May 2015

069


เสื้อแจ๊กเก็ตสูทสีด�ำตัดต่อซับในสีม่วง เสื้อกล้ามผ้าคอตตอนพิมพ์ลายฮาวาย กางเกงยีนส์สีดาร์กบลูเดินตะเข็บด้ายสีเหลือง รองเท้าเอสปาร์ดิลผ้ายีนส์ตกแต่งพู่

A LA COOL

อากาศร้อนไม่ใช่ปัญหา มาคูลดาวน์กันดีกว่า คูลเป็นเรื่องของแอตติจูด ลองทวิสต์ลุคท�ำงาน หล่อเป๊ะๆ แบบเดิม ด้วยสูทตัวหลวมกับเดนิม สักตัว ไม่ลืมคอมพลีตลุคด้วยชิ้นใส่สบายๆ อย่างรองเท้าเอสปาร์ดิลสักคู่ ท�ำให้ทุกวันท�ำงาน เหมือนวันหยุด เสื้อแจ๊กเก็ตสูทสีด�ำตัวหลวม ตัดต่อซับในสีม่วง SINGHA LIFE

070

LIPS Garçon


เสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนสีบลูยีนส์ เสื้อทีเชิ้ตสีเทาพิมพ์ลายเส้นการ์ตูน กางเกงขาสั้นผ้าคอตตอนพิมพ์ลายทาง รองเท้าผ้าใบแคนวาสสีเบบี้เกรย์ May 2015

071


BRAVE & BOLD

คีย์หลักของการมิกซ์ แอนด์แม็ตช์ซัมเมอร์ วอร์ดร็อบคือ การสนุก และกล้าเสี่ยง ไปกับการ ใช้สีสัน หยิบชิ้นสีสด แสบสันต์ที่ไม่ได้ใส่ มา ลองจับคู่กับลุคท�ำงาน คลาสสิกอย่างชุดสูทสี ด�ำเรียบๆ ไม่ลืมไอเท็ม เด่นอย่างกระเป๋าคลัตช์สี สดใส คอมพลีตลุคใหม่ ให้สนุกกว่าเดิม เสื้อทีเชิ้ตผ้าคอตตอน สีส้มสกรีนตัวอักษรยาง เสื้อแจ๊กเก็ตสูทท�ำงานสีด�ำ และกางเกงขายาวเข้าชุด เข็มขัดหนังวัวตัดต่อ เชือกถักสีน�้ำตาลอ่อน รองเท้าเอสปาร์ดิลผ้ายีนส์ กระเป๋าคลัตช์หนังสีเหลือง มัสตาร์ดปั๊มตัวอักษรนูน ตัดต่อผ้ายีนส์ลายโลโก้ 072

LIPS Garçon

กระเป๋าคลัตช์หนังสีเหลือง มัสตาร์ดปั๊มตัวอักษรนูน SINGHA LIFE


เสื้อแจ๊กเก็ตโอเวอร์ไซส์ผ้าทอแบบทหาร เสื้อโปโลผ้าคอตตอนคัลเลอร์บล็อคแขนสั้น กางเกงขาสั้นผ้าคอตตอนสีส้มแทนเจอรีน

May 2015

073


เสื้อแจ๊กเก็ตสูทท�ำงานสีด�ำ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นผ้าคอตตอน พิมพ์ลายโพลก้าดอทปักลาย โลโก้สีคัลเลอร์บล็อค 074

LIPS Garçon


เสือ้ เชิต้ แขนสัน้ พิมพ์ลาย โพลก้าดอทปักลายโลโก้ เสือ้ แจ๊กเก็ตสูทท�ำงานสีดำ� เข็มขัดหนังวัวตัดต่อเชือก ถักสีนำ�้ ตาลอ่อน กางเกงขาสัน้ ผ้าลูกฟูกสีแดง เบอร์กนั ดีพมิ พ์ลายโลโก้ รองเท้าเอสปาร์ดลิ ผ้ายีนส์

Graphic Print is Fun

เพื่อความสนุกขึ้นอีก หนึ่งสเต็ป ลองหยิบชิ้น ลวดลายพิมพ์กราฟิกเท่ๆ มาแม็ตช์กับลุคกางเกง ขาสั้น ช่วยให้วันสบายๆ มีสีสันยิ่งขึ้น เสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนแขนสั้น พิมพ์ลายโพลก้าดอท SINGHA LIFE

นายแบบ Cho Min Ho @ Esteem Models แต่งหน้า-ท�ำผม Pearypie Team ช่างภาพ นุชา ใจทิพย์ สไตลิสต์ วัชรชัย นุน่ งาม ประสานงานแฟชัน่ ชนะสรณ์ พรประสิทธิด์ ารัช ขอขอบคุณ Han Jeong Hyun และร้าน Seoul Salon เสือ้ ผ้า กระเป๋า และรองเท้า SINGHA LIFE Spring/ Summer 2015 Collection ดูรายละเอียดที่ หน้า Directory

May 2015

075


MY GARÇON

My Garçon No.02 เรื่อง natt สไตล์ Torrinee ภาพ นุชา ใจทิพย์ แต่งหน้า-ท�ำผม Pearypie Team

Me, Myself, ICE ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ I am...

1. ผมมีพสี่ าว 2 น้องสาว 1 คน และ แมวอีก 3 ตัว ชือ่ จิก๊ ซอว์ เอพริล และเวียนนา 2 .ผมเรียนจบรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การปกครอง ม.รามค�ำแหง 3. ผมมักชอบพูดว่า โห! เวลาเซอร์ไพรส์ โอ๊ะ...โอ เวลาตกใจ เด หรือ เด้ ค�ำ เกาหลีแปลว่า ครับ และลงท้ายด้วย อะ...อ่ะ พูดตลอดเวลา 4. ผมชอบดูหนังดราม่า The Classic คือหนังเกาหลีเรือ่ งโปรด พระเอก ไปรบแล้วตาบอด กลับมาหานางเอก ท�ำการบ้านหนักสุดๆ เพือ่ ให้แฟน รูส้ กึ ว่าเขาโอเค มีความสุขดี ท�ำทุก อย่างให้รวู้ า่ รักจริงๆ ซึง้ อ่ะ... 5. ผมรักแมว เลีย้ งมาตัง้ แต่เด็ก นัง่ จ้อง มันได้ทงั้ วันไม่มเี บือ่ 6 .ผมจะรักจะชอบใคร ต้องเป็นคนที ่ เคยพบและพูดคุยกันก่อน ไม่ใช่ พวกหัวงู วิง่ เข้าไปจีบหญิงทีเ่ พิง่ รูจ้ กั 7. ผมเป็นคนเพือ่ นน้อย ส่วนใหญ่เพือ่ น จริงๆ คือพีๆ่ ในวงการ ผมมักสนิทกับ คนทีโ่ ตกว่า...ไม่รทู้ ำ� ไม 8. ผมกลัวปาร์ตี้ ถ้าไปเจอคนเยอะๆ ผมจะเกร็ง ไม่รจู้ ะคุยอะไร ท�ำอะไรดี แต่ถา้ เดินแบบถ่ายแบบ..สูต้ าย 9. วันว่างผมชอบไปร้าน What’s Up ใน โซล ไปนัง่ คุย นัง่ เล่นกับเพือ่ น ผมเน้นกิน ถ้าต้องดืม่ ก็แค่โซจู 3 กรึบ๊ ...จบ ถ้าท�ำงาน ไม่ดมื่ เด็ดขาด 10.งานแฟชัน่ โชว์ลา่ สุด มีคนไปแคสต์ ทัง้ หมด 200 คน เอเจนซีผ่ มส่งไป 7 คน แล้วคัดเอาแค่ 4 คน ยากมาก ได้งานนีม้ า...ปลืม้ เลย :) LACOSTE L!VE

แจ๊กเก็ตผ้าร่มแบบสปอร์ต

076

LIPS Garçon


MY GARÇON

- KOREAN FOLIO MV ของ วงอินดีเ้ กาหลี Monni เพลง White Shoulder นิตยสาร GQ เกาหลี โฆษณาภาพนิง่ Tommy Hilfiger โฆษณาภาพนิง่ Samsung แฟชัน่ เซตในเว็บไซต์ Musinsa Seoul Fashion Week Spring / Summer 2015 ปีกอ่ น แบรนด์ The Studio K, CY Choi และ Leith Seoul Fashion Week Fall / Winter 2015 แบรนด์ PushBUTTON

Please mark in the box 1. [X] COLOR [ ] BLACK-WHITE 2. [ ] BOXER [ ] BRIEF *ผมใส่แต่แบบ BOXER BRIEF ขาสั้นแต่ฟิตกระชับครับ 3. [X] FELIX [ ] GARFIELD 4. [X] ผมตรง [ ] ผมดัด 5. [ ] SLIP ON [X] BOAT SHOES 6. [X] ลายทาง [ ] ลายจุด 7. [ ] หมวก [X] แว่นตากันแดด 8. [X] FASHION EDITORIAL [ ] FASHION SHOW 9. [ ] HIP HOP [X] EDM 10. [ ] IRENE KIM [X] SORA CHOI

May 2015

077


STOCKLIST

SINGHA LIFE

ซัมเมอร์ทีเชิ้ตผ้าคอตตอนพิมพ์ลายโลโก้

Stocklist Where to find your stuff! A

Acne Studios Adidas Originals A.P.C. Alex Mill Alexander McQueen Alexander Olch Alexander Wang American Ragcie

B

Burburry Prorsum Boy London

C

Calvin Klein Platinum Camper Carnival Christian Louboutin Club 21 Accessories Club21 Men Comme des Garçons CPS CHAPS

078

LIPS Garçon

D

Diesel Dior Homme Dope Dries Van Noten Dry Clean Only

G

Givenchy by Ricardo Tisci

H

Hermès House of Malakai Hood by Air

J

Janessa Leone Jaspal Man Jil Sander John Varvatos Joyrich Juun.J Junya Watanabe

K

O

K-Land Kenzo

Outcast Store

L

Pony Stone Porter Prada

M

Quiksilver

N

Salvatore Ferragamo Saint Laurent SINGHA LIFE Siwilai Smythson STAMPED Stereo Stussy Supreme

LACOSTE L!VE Lanvin Louis Vuitton Maison Kitsuné Marc by Marc Jacobs Marni Mastermind MCM MM6 Moncler Gamme Bleu Moo Eyewear Moschino N ํ21 Nasir Mazhar Next to normal

P

Q S

T

Thom Browne Topman Trity


080

LIPS Garรงon


CONVERSATION

CONVERSATION / MAY 2015

เรื่อง ณัฐพล ช่วงประยูร ภาพ เกษม จรรยาวรวงศ์

ICE ICE BABY Nattarat Nopparattayaporn

บ่ายวันทีร่ อ้ นสุดๆ ของกรุงเทพฯ การ์ซงอยูท่ า่ มกลางอุณหภูมิ 10ºC ทีเ่ กาหลี กับนายแบบปกทีช่ อื่ เย็นไม่แพ้อากาศ ‘ไอซ์-ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์’ เพียง 4-5 ปี นับจากเทสต์หน้ากล้อง ลองงานเดินแบบครัง้ แรก จนถึงวันนี้ ได้เซ็นสัญญากับโมเดลลิง่ เอเจนซีช่ นั้ น�ำของเกาหลี ได้เดินแบบใน Seoul Fashion Week ครัง้ ล่าสุดอีกด้วย ค�ำถามคือ เขาเป็นใคร...มีดยี งั ไง!!!

I

is for Identity การ์ซง: ไอซ์เป็นคนผิวขาว สูง เกิด และโตทีก่ รุงเทพฯ หรือเปล่า? ไอซ์: ใช่ครับ แต่คณ ุ แม่ของผมเป็น คนเหนือ คุณพ่อเป็นไทย-จีน การ์ซง: ก็เลยกลายเป็นหนุม่ โอโม่... ไอซ์: (หัวเราะ) เหมือนว่าผมอยู่ กรุงเทพฯ โตกรุงเทพฯ แต่กม็ ชี ว่ งที่ บินไปเทีย่ วล�ำพูนบ้าง ทีน่ นั่ สงบ... เงียบ เย็นสบาย อาหารก็อร่อย เวลา เบือ่ ๆ ผมก็ไปเชียงใหม่ ช่วงสงกรานต์ ผมจะไม่ได้เล่นน�ำ้ ทีก่ รุงเทพฯ เลย ไป อยูล่ ำ� พูน แต่ถงึ เวลาก็ถอื ปืน (ฉีดน�ำ้ )

ไปเชียงใหม่ แต่ทกุ วันนีไ้ ม่สนวันหยุด เทศกาลแล้ว ก็คอื ถ้าอยากกลับ...ก็ไป เลย กลับไปเยีย่ มแม่ เพราะพ่อผมอยู่ กรุงเทพฯ การ์ซง: สนิทกับทีบ่ า้ นไหม? ไอซ์: สนิทกับพีส่ าวน้องสาวหมด เลยครับ การ์ซง: เขาว่าไงกันบ้าง ทีว่ นั หนึง่ เรา ไปอยูใ่ นนิตยสารแฟชัน่ ไปเดินบน แคทวอล์ก? ไอซ์: เขาดีใจและภูมใิ จในตัวผมมาก ตอนแรกผมไม่ได้บอกเขา พอนิตยสาร ออกมาเล่มหนึง่ ผมหยิบไปวางทีบ่ า้ น เลย แอบเซอร์ไพรส์ พีส่ าวผมก็ชอบ แนวเกาหลีอยูแ่ ล้ว ชอบดูซรี สี ์ ชอบ โมเดล พอผมมีงานทีเ่ กาหลี เขาก็ยงิ่ กรีด๊ กร๊าด ดีใจ การ์ซง: การเป็นลูกชายคนเดียวใน บ้านถูกคาดหวังสูงไหม? ไอซ์: ไม่นะครับ ครอบครัวผมจะไม่

ค่อยซีเรียส เรือ่ งการเรียนก็ปล่อยฟรี ทุกวันนีพ้ อท�ำงานนายแบบเขาก็ แฮปปีน้ ะครับ เหมือนกับว่าเราหาเงิน เอง และสามารถดูแลตัวเองได้แล้ว ก็ไม่ตอ้ งมาคอยกังวล

ไอซ์: ตืน่ มา หาข้าวกิน เล่นเกม ออนไลน์ DotA อาจหาหนังดู อ่าน นิยายหรือหนังสือวิทยาศาสตร์ ท�ำ อะไรเรือ่ ยเปือ่ ยอยูท่ บี่ า้ น เนิรด์ ๆ ชิลล์ๆ ไม่ได้ไปลุยไหนกับใครเขา

การ์ซง: เห็นแต่ในซีนแฟชัน่ จริงๆ ไอซ์ เป็นคนยังไง? ไอซ์: เงียบ...ผมเงียบมากครับ ผมก็อยู่ ของผมยังงี้ ไม่เฟค มีอะไรก็พดู เลย

การ์ซง: เรือ่ งเฮีย้ วสุดของไอซ์...? ไอซ์: อ่า...ผมไม่คอ่ ยเกเรเท่าไร สมัย ตอนม.1 พ่อไปส่งทีเ่ ทพศิรนิ ทร์ พอพ่อ กลับ เราก็ไปร้านเกม ท�ำอย่างนัน้ เป็น เดือนๆ บางทีกไ็ ปโต๊ะสนุก๊ กับเพือ่ น แต่ไม่เล่นนะครับ แค่ไม่อยากเข้าเรียน เฉยๆ

การ์ซง: อาชีพนายแบบเปลีย่ นอะไร ในตัวเราบ้าง? ไอซ์: เป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึน้ จริงจังมากขึน้ ใส่ใจมากขึน้ การ์ซง: ถ้าไม่นบั เวลาท�ำงาน กลุม่ เพือ่ นของไอซ์คอื ใคร? ไอซ์: เด็กในโมเดลลิง่ เดียวกันเจอกัน และท�ำงานด้วยกันเป็นเพือ่ นกันหมด เลยครับ การ์ซง: เวลาว่างท�ำอะไรบ้าง?

การ์ซง: ขอทีซ่ า่ กว่านีอ้ กี ... ไอซ์: (หัวเราะ) ผมว่าผมปกตินะ นี่ ดีเกินไปเหรอ...ครับ อืม...ครัง้ นึงเล่น การ์ดยูกกิ บั คนตัวโตมาก แล้วผมแพ้ แต่ไม่ยอม ดันไปต่อยเขา เขาก็ชกกลับ ร้องไห้กลับมา เรียกว่าไม่ชนะทัง้ เกม ทัง้ มวย ผมตัวเล็กมากช่วงม.ต้น แต่ ไม่คอ่ ยกลัวใคร May 2015

081


CONVERSATION

C

is for Catwalk การ์ซง: ไอซ์เข้าวงการการเดินแบบ ได้ไงครับ อายุเท่าไหร่ตอนนั้น? ไอซ์: ประมาณ 18 ครับ เรียนปี 2 ที่ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง หลังจาก เลิกเรียนก็ไปเข้ายิม บังเอิญเจอ โมเดลลิ่งคนหนึ่ง เขาบอก “เฮ้ย! คุณ ดูโอเคนะ ลองไปแคสติ้งดูไหม” ผม ก็ออกจากยิมไปแคสฯ เลย สอง อาทิตย์ต่อมาก็ได้งานเดินแบบให้กับ แบรนด์ 27 Friday, 27 November ในงาน Elle Fashion Week เมื่อ 4-5 ปีก่อน ฟลุกมาก! การ์ซง: ตื่นเต้นดิ...งานแรก? ไอซ์: ก็งงๆ มองๆ สังเกตคนอื่นว่า เขาท�ำอะไรกัน เดินยังไง ดีไซเนอร์ (ชนะชัย จรียะธนา) ก็ต้องมานั่งเทรน ผมว่าต้องเดินยังงี้นะ พรีเซนต์เสื้อผ้า แบบนี้ การ์ซง: คิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ตรงไหน เขาถึงเลือกเรา? ไอซ์: ผมไม่ทราบ...บอกได้เลย แล้ว ก็ไม่มีใครบอกว่ามีเสน่ห์ยังไง ผมก็ ท�ำตัวปกติ ตั้งใจท�ำงานเต็มที่ตลอด ไม่เข้าใจอะไรก็ถาม ใครสอนผมก็ ฟัง...แค่นั้น การ์ซง: งานไหนที่ท�ำให้เรามีชื่อเสียง ขึ้นมา? ไอซ์: ก็ต้องเป็นงาน Elle Fashion Week, BIFW พวกงานแฟชั่นวีค ใหญ่ๆ ประจ�ำปี การ์ซง: แล้วไปขึ้นแคทวอล์กเกาหลี ได้ยังไง? ไอซ์: แรกๆ ผมมองว่าตรงนี้เป็น งานอดิเรก แต่พอมีงานทั้งแฟชั่น โชว์ ถ่ายแบบนิตยสาร อีเวนต์ ปาร์ตี้ ต่างๆ เยอะขึ้นคนก็เห็นและจ�ำผมได้ ก็เริ่มรู้สึกว่าต้องมีมาตรฐานกับงาน แล้ว จากนั้นก็เริ่มฝึกฝนตัวเอง หลัง เรียนจบผมก็คิดว่า เออ!...น่าจะลอง ส่งพอร์ตงานตัวเองไปโมเดลลิ่งที่อื่น ดู อยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราท�ำได้ ไหม อยากรู้ว่า...จะสู้เขาได้รึเปล่า ก็ เลยรวบรวมพอร์ตงานต่างๆ ส่งหา เอเจนซี่เองเลย ทั้งฮ่องกง สิงคโปร์ 082

LIPS Garçon

เกาหลี และญี่ปุ่น อาทิตย์ถัดมาเขา ก็ตอบกลับเลย มากกว่าหนึ่งที่ แต่ สุดท้ายตกลงใจว่าไปเกาหลี สังกัด Agency Garten ที่ดูแลงานให้ผม จนถึงทุกวันนี้ การ์ซง: เริ่มด้วยงานอะไร? ไอซ์: ถ่ายแค็ตตาล็อก Tommy Hilfiger ครับ แล้วถึงได้มาเดินแบบ งาน Seoul Fashion Week เมื่อ เดือนตุลาคมปีก่อน ถ่ายงานอะไร อีกตั้งหลายอย่าง ล่าสุดก็ได้กลับ มาเดินแบบ Seoul Fashion Week โดยมาตรฐานแล้วเอเจนซี่ที่เกาหลี จะคัดเลือกงานที่เหมาะสมให้ผม ในฐานะที่เขาเป็นมืออาชีพ ผมก็ไว้ วางใจเขาพอสมควร การ์ซง: แล้ว KISS Models ที่เมือง ไทยล่ะ? ไอซ์: (ยิ้ม) แน่นอนว่าพี่เอ...ก็ดูแล ให้อยู่แล้ว การ์ซง: เช่น...? ไอซ์: กางเกงว่ายน�้ำ ‘No..o..o!’ ห้ามเลย ค่อนข้างเซนซิทีฟเรื่องนี้ การ์ซง: เคยมีอุบัติเหตุระหว่างเดิน แบบและถ่ายแฟชั่นไหม? ไอซ์: เคยครับ ทุกคนก็ต้องเคยทั้งนั้น ผมเคยเดินแบบผิดคิวในงาน อีเวนต์งานหนึ่ง แต่ก็เนียนไปเลย ส่วนงานถ่ายแฟชั่นไม่มีหลุดนะ ส่วนมากจะเป็นเรื่องสภาพอากาศ มากกว่า ปีก่อนที่ไปเกาหลี อากาศ หนาวมาก แถมยังมีลมแรงอีกต่าง หาก มีงานหนึ่งต้องไปถ่ายแบบตรง ตีนเขา สุดยอดของความหนาว แต่ ผมก็รู้สึกว่า...มันนนน! ถึงปากซีด หน้าซีด (หัวเราะ) แต่เราก็ต้องท�ำ เวลาผมเจองานที่มันแปลกและยาก ผมจะรู้สึกว่า เออ...อันนี้ไม่เคยเจอว่ะ ...ลองดูซิ แล้วคราวหน้าถ้าเจออีก ก็คือ...เราท�ำได้แล้ว การ์ซง: งานไหนที่ท�ำมาแล้วรู้สึก ตื่นตาตื่นใจมากที่สุด? ไอซ์: งานถ่ายแบบเอาท์ดอร์ หรือ

โลเกชั่นต่างๆ อย่างถ่ายกับ LIPS ที่เยาวราช ผมไม่เคยเห็นว่ามันมี ตรงนั้นตรงนี้มาก่อน เออ...มันเจ๋งดี หรือที่โซล บางที On Location ถ่าย หลายช็อตรอบ Seoul เลย แค่นั้น ก็คุ้มแล้วพี่ อย่างล่าสุดถ่าย LIPS GARÇON เราไปเดินหามุมถ่ายใน ช่วงถนน คุยกันว่าเอาตรงนั้นตรงนี้ ยังไง ท้าทายตรงที่มันไม่ได้ก�ำหนด ไว้ หรือมีอะไรจ�ำกัด พอรูปออกมา เออ...สวยดี อารมณ์และความสุขใน การท�ำงานก็ดี ทีมทุกคนเป๊ะ เสื้อผ้า ก็เท่ โลเกชั่นก็ดี อากาศก็สบาย ผม อยู่ที่นั่นก่อนหน้านานเป็นเดือน พอมี ทีมการ์ซงมาก็ดีใจสุดๆ เฮ้ย! ได้เจอ คนไทยซะที ได้พูดภาษาไทยแล้ว การ์ซง: นายแบบที่ดีต้องเป็นยังไง? ไอซ์: นายแบบเนี่ย...มันไม่ใช่งาน อดิเรก ไม่ใช่มาท�ำๆ แล้วได้เงินไป สิ่งส�ำคัญคือ เราต้องเห็นใจคนที่เขา ท�ำงานร่วมกับเราด้วยว่า ช่างภาพ สไตลิสต์ คนเบื้องหลัง เขามีหน้าที่ ที่เขาเองต้องท�ำเยอะอยู่แล้ว เราจึง ต้องจัดการตัวเองให้ดูดี ดูแลสุขภาพ และรูปร่างให้พร้อมเสมอครับ การ์ซง: ตอนที่ถูกถ่ายรูป นายแบบ เขาคิดอะไรกันอยู่ตอนนั้น? ไอซ์: ก็แล้วแต่ว่า...คอนเซ็ปต์เป็น ยังไง แล้วก็คิดไปตามคอนเซ็ปต์ที่ เขาวางไว้ การ์ซง: แล้วถ้าเป็นตอนเดินแบบล่ะ หน้านิ่งๆ คิดอะไรอยู่? ไอซ์: นายแบบนางแบบเนี่ย ถ้าดู ภายนอกทั่วไปก็คือ เดินตามคิวที่ ซ้อมไว้ แล้วไปซ้อมเดินที่บ้านมา วิธี การเดินเป็นยังไง เข้าใจเรื่องของ สายตาหรือว่าอารมณ์ความคิดที่สื่อ ออกไป พอบนแคทวอล์ก...ส�ำหรับ ผมคือ ผมต้องมั่นใจก่อน พูดกับ ตัวเอง ‘วันนี้เราดีนะ เรามาอยู่ตรง นี้ได้ไม่ใช่เพราะว่ามี ดวงหรือโชค อย่างเดียว เรามีความสามารถพอ สมควร’ ฉะนั้นมาอยู่ตรงนี้...ต้อง มั่นใจ แล้วก็เดินไปตรงๆ มาพร้อม ความมั่นใจ เพราะทุกคนจับจ้องดู เรา คิดอย่างนี้ทุกครั้ง :) การ์ซง: เคยอยากยิ้ม หัวเราะไหม? ไอซ์: มีอยู่แล้ว (หัวเราะ) เวลาคน รู้จักอยู่ข้างๆ เวที แอบแซวเล่นก็มี เราก็ต้องมีสมาธิเอาไว้ มันก็มีบ้างที่ ล่อกแล่ก แต่ไม่ถึงกับละสายตาไป

มองใคร หรือขนาดหลุดหัวเราะออก มาหรอกครับ การ์ซง: นอกจากเดินแบบ มีอะไรที่ อยากท�ำในวงการนี้อีกไหม? ไอซ์: โห!...หลายอย่างเลยครับ เล่น หนัง เล่นละคร ก็เป็นไปได้หมดอ่ะ การ์ซง: ถึงวันนั้น คิดว่าตัวเองจะอยู่ ในหนัง หรือละครแบบไหน? ไอซ์: อะไรที่ไม่ใช่ตัวเอง บทบาทที่ เปลี่ยนเราไปเลย เพื่อจะได้วัดความ สามารถการแสดง อยากรู้นะว่าเรา จะท�ำได้ดีแค่ไหน แล้วคนดูจะเชื่อ เราไหมว่าเราเป็นอีกคนหนึ่ง การ์ซง: เป็นนายแบบปกติต้องฟิต หุ่น ว่าแต่ไอซ์ท�ำอะไรบ้าง? ไอซ์: วิ่งในสนามหญ้าแถวบ้านสัก ชั่วโมง วันเว้นวัน ส่วนยิม...บางที อยากไปก็ไป ไม่อยากไปก็พัก แต่ พื้นฐานตัวผมกินอาหารไทย น�้ำมัน เยอะ จัดเข้าไปแป๊บเดียว หน้าก็ บวมแล้ว พอไปท�ำงาน ช่างแต่งหน้า ทัก อุ๊ย! ท�ำไมไอซ์อ้วนขึ้น กลับมาก็ เครียด ถ้าท�ำงานแล้วถ่ายรูปออกมา หน้าตารูปร่างไม่ได้ตามโจทย์...ก็ผิด ที่เราแล้ว ช่างภาพไม่ได้เป็นคนผิด เพราะงั้นเราก็ต้องกลับมาปรับปรุง ตัวเอง การ์ซง: แล้วเราเป็นคนกินเก่งไหม? ไอซ์: กินทุกอย่างครับ ชอบเนื้อ สัตว์ ถ้าไปเกาหลีผมจัดเต็มหมูย่าง เกาหลีตลอด แต่จริงๆ อาหารโปรด คือ อาหารไทยนะ ชอบไปกินที่ร้าน ตะลิงปลิงทุกอาทิตย์ ถ้าอยู่ที่เกาหลี ผมก็ท�ำกับข้าวกินเอง พวกผัด กะเพราไข่ดาว หมูทอดกระเทียม พริกไทย หรือต้มย�ำกุ้ง มันมีแพ็ค แบบกึ่งส�ำเร็จรูปขาย แค่โยนใส่หม้อ ต้ม อันนี้ก็กินบ่อย บางทีมันก็มีช่วง โหมดกินดะ บางทีกินไก่ทอดยาว เลย 3 วัน คือกินอะไรชอบก็กินซ�้ำๆ ขนมกรุบกรอบบ้าบอ เจลลี่แบร์ แต่ เวลาเข้าโหมดไดเอทก็พยายามกิน ให้น้อยที่สุด มื้อเช้าจัดหนัก ข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ แล้วมื้อสองก็กินตอน เย็น แค่เกาเหลาหรือไม่ก็น�้ำแกงกับ เต้าหู้ อะไรก็ได้ที่ไม่มีแป้ง แล้วก็ตบ ด้วยโยเกิร์ต


CONVERSATION

“นายแบบเนีย ่ ...ไม่ใช่มาท�ำๆ แล้วได้เงินไป มันเป็นอาชีพที่ คนในวงการแฟชัน ่ ให้ความส�ำคัญ ทัง ้ ช่างภาพ ช่างหน้า ช่างผม ฯลฯ ทุกคนเป็นมืออาชีพ แล้วคุณมาเป็นนายแบบให้ งานของเขา คุณก็ตอ ้ งเป็นมืออาชีพเหมือนกัน”

May 2015

083


CONVERSATION

E

is for Eminence การ์ซง: ภาระหน้าที่ มาพร้อมความ รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เสมอ... ไอซ์: ใช่ ผมโชคดีครับ บางคนอาจ เกิดมาอัจฉริยะ เรียนหนังสือเก่ง มี อะไรโดดเด่นของแต่ละคน แต่ใน เรื่องงานโมเดล ผมโชคดีมาก ผมจึง พยายามรักษาความโชคดีนี้ด้วยการ ท�ำงานให้ดีที่สุด

การ์ซง: ถ้าไม่ได้อยูบ่ นแคทวอล์ก ไอซ์แต่งตัวยังไง? ไอซ์: จริงๆ ผมใส่อะไรก็ได้ หยิบมา ใส่ๆๆ แต่พอเริม่ ท�ำงานนายแบบแล้ว ผมก็เริม่ ศึกษาแฟชัน่ หาอะไรใส่ทมี่ นั ดูดหี น่อย อาจมีเพิม่ นาฬิกา เพิม่ พร็อพ มากขึน้ การ์ซง: อธิบายสไตล์สว่ นตัวของเรา ว่าไง? ไอซ์: แล้วแต่อารมณ์เลย ปกติผม ชอบใส่สๆี แต่บางทีกห็ นีไปใส่สเี รียบๆ ขาว-ด�ำ ไม่ได้จำ� กัดตัวเองว่า ต้องเป็น วินเทจ สตรีท หรือแนวไหนแนวเดียว ตลอดเวลา การ์ซง: ช่วงนีเ้ สียตังค์กบั ไอเท็มชิน้ ไหนบ่อยสุด? ไอซ์: รองเท้าครับ ช่วงหลังบ้าซือ้ รองเท้ามาก ส่วนใหญ่ผมเน้นรองเท้า ผ้าใบ ลุยๆ ไม่คอ่ ยชอบพวกรองเท้า เป็นทางการเท่าไหร่ เห็นจากทีค่ นอืน่ ใส่แล้วแบบ...หูย! ไปเกาหลีมาแล้ว แบบ เฮ้ย! รุน่ นีไ้ ม่เคยเห็นเลย บางคน 084

LIPS Garçon

ใส่เสือ้ -กางเกงสีดำ� แล้วมีรองเท้าคู่ เดียวทีเ่ ป็นสีจดี๊ ๆ เด็ดๆ แค่นนั้ ก็เหมือน แต่งมาเต็มยศแล้ว เราก็เลยรูส้ กึ ว่า รองเท้าก็เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นเหมือนกันนะ ดูคนอืน่ ๆ ว่าเขาใส่แล้วหล่อไหม ผม ไม่สามารถคิด...ติง๊ ...ขึน้ มาเองได้อะ่ เลยขอลอกบ้างอะไรบ้าง (หัวเราะ) อีก อย่าง การทีท่ ำ� งานอยูต่ รงนี้ ได้เห็นจาก สไตลิสต์หรือดีไซเนอร์ เอาเสือ้ ผ้ามา แม็ตช์ใส่กบั อะไรต่างๆ เอามาใส่กบั ถุงเท้า รองเท้า การทีเ่ ราสังเกตมากๆ ก็ ช่วยได้เยอะครับ การ์ซง: แล้วมีไอเท็มไหนทีซ่ อื้ เป็น ประจ�ำอีก? ไอซ์: เสือ้ ครับ ผมมักจะใส่กางเกงตัว เดิมๆ แต่เสือ้ ...เปลีย่ นตลอด ถ้าเป็น เสือ้ ยืดจะเน้นลายๆ มันเป็นตัวผมเอง ทีส่ ดุ คนก็บอก ผมจะชอบพวกลาย จีด๊ ๆ เยอะๆ การ์ซง: ถ้าให้หลับตาคิดถึงเสือ้ ผ้าใน ตู้ จะใส่อะไรให้เหมาะกับช่วงนี?้ ไอซ์: Summer นี่ ผมใส่เสือ้ แบบ Oversize เลย ผ้าบางๆ หน่อย ตัว หลวมๆ ยิง่ ไปทะเลมันก็พลิว้ ดี กางเกง ขาสัน้ ขอสีตามใจชอบ แล้วก็สวมกับ

รองเท้าแตะสบายๆ นอกนัน้ ก็...ผมใส่ แว่นกันแดดอันเดียวอยู่ ถ้ามีหมวก ด้วยก็จะเยอะไป อาจเพิม่ นาฬิกาเท่ๆ สักเรือน การ์ซง: เวลาท�ำงานหนัก ไปทริป ท�ำ อะไรบ้าง? ไอซ์: ถ้าไปทะเล ก็จะไปพักจริงๆ เลย ไปนัง่ ชิลล์อยูช่ ายหาด ดูทะเลเฉยๆ มองไปไกลๆ พักสายตา ได้ฟงั เสียง คลืน่ มันก็สบาย ชิลล์ดคี รับ ปกติผม ไม่เล่นน�ำ้ แต่ถา้ เป็นเล่นบานาน่าโบ๊ต หรือวิง่ เล่นชายหาด ก็โอเค ส่วนเรือ่ ง กินก็ไม่ได้ Fixed ว่าต้องกินอาหาร ทะเลนะ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือคนทีไ่ ปด้วย มากกว่าครับ (หัวเราะ) ผมว่า จริงๆ มันจะแฮปปีไ้ หม อยูท่ วี่ า่ ไปกับใคร มากกว่า การ์ซง: งานวุน่ ๆ แล้วแฟนล่ะ? ไอซ์: อันนีม้ นั ไม่จำ� เป็นต้องใช้เวลา การ์ซง: เฮ้ย คือยังไง? เห็นร้อยทัง้ ร้อย ไม่มเี วลาให้...ก็เลิกกันหมด ไอซ์: ผมอาจจะแปลกกว่าคนทัว่ ไป ก็ได้นะ (ยิม้ ) ถ้าผมมีแฟน ผมไม่มี เวลา ท�ำงานทีต่ า่ งประเทศ ก็ตอ้ ง

อาศัยว่าเขาเข้าใจเรา รับได้กบั สิง่ ทีเ่ รา เป็นอยู่ แต่ผมจะไม่ใช่แนวต้องมานัง่ พรีเซนต์วา่ รักกัน๊ รักกัน ขอเก็บเรือ่ งนี้ เป็นมุมส่วนตัวนะครับ :) เอาเป็นว่า ผมเป็นลูกชายคนเดียว มันมีผลต่อ ความคิดโดยตรงเลยนะ ว่าผมต้อง ดูแลผูห้ ญิงทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา ทัง้ พีส่ าว น้องสาว หรือคนทีเ่ ป็นแฟนเรา...ให้ดี ทีส่ ดุ แน่นอน การ์ซง: งัน้ ...สเปกทีช่ อบเป็นยังไง? ไอซ์: รูปลักษณ์ภายนอกเนีย่ ไม่วา่ จะ ผิวสีอะไรผมโอเคหมดแหละครับ แค่ ให้ดแู ลตัวเองดีๆ อย่าขึน้ ขีก้ ลากมาก็ พอ (หัวเราะ) ดูแล้วผิวพรรณดี ออก ก�ำลังกาย บางคน...จะบอกว่าคนนี้ สวย แต่เพือ่ นบอกว่าไม่ ผมว่ามัน แล้วแต่คนชอบนะ


“ผมเป็นลูกชายคนเดียวของ ครอบครัว มันมีผลต่อความคิด โดยตรงเลยว่า ผมต้องดูแล ผู้หญิงที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งพี่สาว น้องสาว หรือคนที่เป็นแฟนเรา... ให้ดีที่สุดแน่นอน” May 2015

085


“บางคนอาจเกิดมาอัจฉริยะ เรียนหนังสือเก่ง หรือมีอะไร ที่โดดเด่นของแต่ละคน แต่ใน เรื่องงานโมเดลผมโชคดีมาก ผมจึงพยายามรักษาความ โชคดีนี้ด้วยการท�ำให้ดีที่สุด”

086

LIPS Garçon


CONVERSATION

การ์ซง: แล้วสเปกด้านอืน่ ๆ ล่ะ? ไอซ์: คนคนนัน้ ต้องเชือ่ มัน่ ในตัวเอง ก่อน คือรักตัวเอง แล้วก็รวู้ า่ ตัวเอง ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ควรภูมใิ จในสิง่ ที่ ตัวเองท�ำอยู่ แล้วก็คอ่ ยเริม่ ไปรักคนอืน่ ผมชอบคนทีม่ พี นื้ ฐานแบบนี้ รูจ้ กั ดูแล ตัวเอง มีชวี ติ แฮปปี้ ผมว่าอย่างนี.้ .. ดูมเี สน่ห์ แต่อย่างน้อยต้องเป็นคนใน กลุม่ ได้มาเจอกัน มีปฏิสมั พันธ์กนั นิดนึงก่อน ไม่ใช่แบบว่าหัวงูตลอด ชอบใครแล้ววิง่ เข้าไปหา...ไม่ใช่ผม การ์ซง: ถ้าเพือ่ นๆ เรามาขอค�ำ แนะน�ำเรือ่ งการแต่งตัว จะบอกเขา ว่าอะไร? ไอซ์: มีของอยูเ่ ยอะแยะเลยทีไ่ ม่ จ�ำเป็นต้องแพงหรือว่าหลุดออกมา จากแมกกาซีนเท่านัน้ อย่างเวลาผมดู นิตยสารแฟชัน่ ผมเองก็ไม่ได้ดวู า่ ต้อง เอาชิน้ นีน้ ะ ตัวนัน้ นะ แต่ดวู า่ เขามิกซ์ แอนด์แม็ตช์สงิ่ ต่างๆ ยังไง สีนมี้ นั อยู่ กับสีนแี้ ล้วมันเข้ากันไหม จากนัน้ เรา ก็ลองไปหาบางแบบในสีเดียวกัน ไม่ จ�ำเป็นว่าผ้าต้องเนือ้ นัน้ หรือแบรนด์ หรูอย่างเดียว ถ้าเราซือ้ ไม่ไหว ก็ไม่ ต้อง มีสไตล์ไม่ใช่วา่ จะต้องใช้เงินอย่าง เดียว ผมเห็นหลายคนเดินจตุจกั ร ก็ มิกซ์กนั เองได้ บางทีพวกสแนปช็อตลง

หนังสือเขาก็ไม่แต่งแบรนด์แบบจัด เต็มกันทุกชิน้ หรอก ก็ตอ้ งดูวา่ อะไรเข้า กับตัวเองมากกว่า การ์ซง: มีสถานทีไ่ หนทีช่ อบไปบ้าง แล้วไปท�ำอะไร? ไอซ์: ทีช่ อบไปสุดๆ คือโรงหนังครับ ทุกวีคจะต้องดูหนังให้ได้ ผมชอบหนัง ดราม่ามาก เห็นปุบ๊ ซือ้ ตัว๋ เข้าโรงเลย หนังดราม่าสมัยนีม้ นั ชัด มันเล่าเรือ่ ง ด้วยตัวของมันเอง มันเล่าความจริง เล่าชีวติ คนๆ หนึง่ โดยไม่ตอ้ งไปตัดสิน เขา ผมก็ดไู ปเรือ่ ยๆ แล้วก็เอาสิง่ ทีเ่ ขา เป็น สิง่ ทีเ่ ขามีตอ่ กันในเรือ่ งนัน้ ดึงมา ใช้กบั ตัวเอง แค่นนั้ จบ ไม่ตอ้ งเครียด การ์ซง: มีนำ�้ ตาร่วงไหม? ไอซ์: มี (ยิม้ ) ผมชอบร้องไห้นะ การไป ดูหนังในโรงก็เพือ่ ทีจ่ ะร้องไห้...คิดเลย วันนีอ้ ยากร้องไห้มาก ไม่ได้รอ้ งมานาน แล้ว อะ...งัน้ เลือกหนังเรือ่ งนีเ้ ลย การ์ซง: หนังแบบไหนทีจ่ ะท�ำไอซ์ ร้องไห้? ไอซ์: หลายอารมณ์ครับ สูญเสีย บางทีกซ็ าบซึง้ รักกัน แต่กม็ บี าง เรือ่ ง ทีผ่ ดิ หวัง...ท�ำไม่ถงึ เราก็ไม่รอ้ ง (หัวเราะ) แต่บอกเลยว่า ถ้าดูหนัง

ร้องไห้จะไม่เอาเพือ่ นไป มันอยูข่ า้ งๆ พอร้อง...มันล้อแน่ ต้องไปคนเดียว การร้องไห้มนั เป็นอารมณ์ความรูส้ กึ อย่างหนึง่ มนุษย์เราก็มเี ศร้า ดีใจ คุณจะแฮปปีท้ งั้ วันมันเป็นไปไม่ได้ การ์ซง: งัน้ ...เรือ่ งจริงทีเ่ ศร้าทีส่ ดุ ? ไอซ์: โห...เศร้าเหรอ แมวทีผ่ มเลีย้ ง ไว้ตวั หนึง่ ชือ่ จิก๊ ซอว์ เลีย้ งแบบไม่ได้ ปล่อยไปไหน วันนึงผมออกไปกินข้าว ข้างนอก ดันเปิดบ้านทิง้ ไว้ แล้วจิก๊ ซอว์ ก็หายไป หาอยูส่ กั พักใหญ่ ปรากฏ ว่าพอเปิดประตูหน้าบ้านดูอกี ที มัน นอนจมกองเลือดนองเลย... :( คนแถว บ้านบอกว่า มันโดนรถชน แล้วก็ลกุ ขึน้ ค่อยๆ กะเผลกๆ มาจนถึงทีห่ น้าบ้าน มานอนตายทีห่ น้าประตู อึง้ ! เป็นเรือ่ ง ทีเ่ ศร้าสุดๆ เลยส�ำหรับผม การ์ซง: จากนัน้ ก็ไม่เลีย้ งอะไรอีก? ไอซ์: เลีย้ งครับ! (ยิม้ ) ก็ยงั ซือ้ แมวมา เลีย้ งอีก คราวนีม้ ี 3 ตัว ชือ่ จิก๊ กิ คล้าย จิก๊ ซอว์เพือ่ ร�ำลึกถึงมัน แล้วก็ เอพริล มาจากเดือนทีผ่ มได้มาเลีย้ ง และ เวียนนาหรือไอ้เตีย้ น่ารักหมดเลย ซือ้ มาให้มนั เป็นเพือ่ นกัน 3 ตัว ก็ไม่หนัก หนาอะไร เพราะมีพสี่ าวช่วยเลีย้ งด้วย นีไ่ ปเกาหลีเป็นเดือน คิดถึงพวกมัน

มาก เครียดเลยนะ กลัวมันจ�ำเรา ไม่ได้ แมวมันไม่เหมือนหมาไง แต่ พอกลับมามันเข้ามาหา...ดีใจมาก การ์ซง: ท�ำไมเลือกแมว ไม่ใช่หมา? ไอซ์: เอาจริงๆ ผมชอบหมานะ แต่มนั Alert ไปหน่อย ผมอยูก่ บั หมาทุกวันไม่ ไหว แต่ธรรมชาติของแมวมันไม่ตอ้ งยุง่ กับเรามาก ก็อยูข่ องมันไป ตอนเช้าก็ ปลุกกินข้าว นอนเล่น ท�ำอะไรในทีข่ อง มัน จบ เลีย้ งง่าย การ์ซง: เสร็จงานแล้ว...ขอสามค�ำที่ จะท�ำหลังจากนี้ ไอซ์: แมว DotA หนังดราม่า ถ้ามีอกี ค�ำก็จะเป็นไก่ทอด ติดตามไอซ์ได้ที่ IG: ICE_2N สไตลิสต์ อภิเชษฐ์ มหิโคต แต่งหน้า-ท�ำผม Pearypie Team เสื้อผ้า Prada, Dior Homme, Louis Vuitton ขอขอบคุณ Han Jeong Hyun, ร้าน Seoul Salon เอื้อเฟื้อสถานที่

May 2015

087


MATCH

Hottest Korean Guys in Sports World เรื่อง รัน ภาพ ลิขสิทธิ์, Facebook และ Twitter ของนักกีฬา

หนุ่มเกาหลีหน้าตาดีไม่ได้มีอยู่แค่ในวงการบันเทิง เท่านั้น แต่วงการกีฬาก็มีหนุ่มฮอตไม่แพ้กัน

Lee Yong Dae

Park Tae Hwan เมือ่ สมัยเป็นวัยรุน่ 18 ปี หนุม่ Park Tae Hwan (ปาร์ค แต ฮวาน) ขึน้ แท่นแชมป์โลกว่ายน�ำ้ คนแรก ของแดนกิมจิจากผลงานฟรีสไตล์ 400 เมตร ในปี 2007 ก่อนจะ บันทึกประวัตศิ าสตร์เป็นนักว่าย น�ำ้ เกาหลีใต้คนแรกทีค่ ว้าเหรียญ ทองโอลิมปิกในปีตอ่ มาทีป่ ระเทศ จีน โดยเป็นเหรียญทองประเภท ฟรีสไตล์แรกส�ำหรับทวีปเอเชีย ด้วยแน่ะ! เขากลายเป็นขวัญใจ ชาวเกาหลีใต้โดยทันที พร้อมกับ สัญญาพรีเซ็นเตอร์ตา่ งๆ ก็ไหล มาเทมา รวมทัง้ ยังเคยถ่ายมิวสิค วิดโี อด้วยอีก จากนัน้ ปาร์คยังคงเดิน หน้าบวกเหรียญรางวัลทัง้ ในเวที ชิงแชมป์โลกและโอลิมปิกมา ได้บา้ ง แต่สำ� หรับมหกรรมกีฬา เอเชีย่ นเกมส์แล้ว เขาเป็นระดับ ซูเปอร์สตาร์ทเี ดียว โดยเฉพาะ อย่างยิง่ ในอินชอนเกมส์ทเี่ กาหลี รับหน้าทีเ่ จ้าภาพในปีทผี่ า่ นมา อย่างไรก็ตาม ปาร์คต้อง เผชิญกับข่าวช็อครับปีใหม่ เมือ่ พบว่า เขาไม่ผา่ นการตรวจสาร กระตุน้ ต้องห้าม ซึง่ คาดว่ามาจาก ยาฉีดของทางโรงพยาบาล ซึง่ เจ้า ตัวยืนยันว่าไม่รอู้ โิ หน่อเิ หน่ดว้ ย เลยและยืน่ ฟ้องแพทย์ผทู้ ำ� การ รักษาไปแล้ว 088

LIPS Garçon

หล่อใสระดับพระเอกซีรสี ์ จน ลืมไปเลยว่าหนุม่ คนนีเ้ ป็นนัก แบดมินตันโปรไฟล์หรู นับตัง้ แต่ เริม่ เล่นแบดมินตันตอนอายุ 5 ขวบ Lee Yong Dae (ลี ยอง แด) ใช้เวลาเพียงไม่กปี่ กี ส็ ามารถยึด พืน้ ทีใ่ นทีมชาติได้ตงั้ แต่อายุเพียง 15 ปี ปัจจุบนั เขาครองมือ 1 โลก ประเภทชายคูร่ ว่ มกับ Yoo Yeon Seong (ยู ยอน ซอง) อยูใ่ นเวลานี้ ในเวทีระดับนานาชาติ นักตบลูกขนไก่วยั 26 ปี ประสบ ความส�ำเร็จอย่างมากมาย ตัง้ แต่ ระดับเหรียญทองแดงและเหรียญ เงินในเวทีชงิ แชมป์โลก และแจ้ง เกิดอย่างเต็มตัวด้วยการคว้า เหรียญทองประเภทคูผ่ สมในกีฬา โอลิมปิกปี 2008 ณ กรุงปักกิง่ จน กลายเป็นขวัญใจแดนกิมจินบั แต่ นัน้ เป็นต้นมา ล่าสุดเพิง่ จะคว้า 1 เหรียญ ทองกับ 1 เหรียญเงินให้กบั แฟนๆ เจ้าถิน่ ในกีฬาเอเชีย่ นเกมส์ ณ เมืองอินชอนปีทแี่ ล้วนีเ้ อง ลือกันให้แซ่ดว่าสุดหล่อควง อยูก่ บั สาวนักแสดง Han Soo Yeon (ฮัน ซู ฮยอน) หลังมีภาพ หลุดของทัง้ คูอ่ อกมา

The Top Form Park Tae Hwan เป็นนักกีฬาว่ายน�้ำคนแรกของเกาหลีีที่ชนะการแข่งขันรายการ ฟรีสไตล์ 400 เมตรชายในโอลิมปิก ด้วยเวลา 3:41.86 นาที Lee Yong Dae สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิก ปี 2008 จากการแข่งขันกีฬา แบดมินตันประเภทคู่ผสม ซึ่งขณะนั้นอายุเพียง 19 ปี Mo Tae Bum คว้า 1 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงินในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปี 2010 แบบม้ามืดเหนือความคาดหมาย Kim Jae Bum เอาชนะนักยูโดเยอรมันในรอบตัดเชือกกีฬาโอลิมปิก ปี 2012 คว้าเหรียญทองในรุ่นน�้ำหนัก 81 กก. แม้ว่าทีม Swansea (สวอนซี) จะท�ำประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ไม่มากนัก แต่ Ki Sung Yueng ก็เป็นกองกลางที่มีสถิติวิ่งท�ำเกมในสนามสะสมรวม 300 กม.


MATCH

Mo Tae Bum Mo Tae Bum (โม แต บัม) เริม่ เล่นสเกตน�ำ้ แข็งตัง้ แต่ตอนอยูช่ นั้ ป.3 แต่เมือ่ โตขึน้ มา เขาคิดลังเล อยูห่ ลายปีจนเกือบตัดสินใจหยุด เล่นไปเหมือนกัน นับว่าโชคดีเหลือ เกินทีเ่ ขาไม่ถอนตัวออกจากวงการ เพราะเขาเดินหน้าคว้าแชมป์โลก มาครองเป็นว่าเล่น ตัง้ แต่ระดับ จูเนียร์จนถึงรุน่ ใหญ่ นอกจาก นี้ ยังเป็นม้ามืดคว้าเหรียญทอง และเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกฤดู หนาวในปี 2010 แบบเซอร์ไพรส์ กันทัง้ ประเทศเลยทีเดียว แม้ระยะ หลังผลงานออกจะดร็อปลงไป สักหน่อย

Kim Jae Bum เพราะเป็นกีฬายูโด Kim Jae Bum (คิม แจ บัม) จึงอาจจะไม่โด่งดัง เหมือนกับนักกีฬาคนอืน่ ๆ ทัง้ ที่ ตัวเขากวาดเหรียญทองมาแล้ว ทุกรายการส�ำคัญๆ ในระดับทวีป เอเชียและระดับโลก ไม่วา่ จะเป็น เหรียญทองชิงแชมป์เอเชีย เหรียญ ทองชิงแชมป์โลก เหรียญทอง เอเชีย่ นเกมส์ และเหรียญทอง โอลิมปิก เพราะเป็นกีฬายูโดนีเ่ องที่ ท�ำให้นกั สูต้ วั จริงอย่างคิม แจ บัม จึงต้องกัดฟันฝ่าอาการบาดเจ็บ ครัง้ แล้วครัง้ เล่า ทัง้ ตอนซ้อมและ ตอนแข่งไม่วา่ จะเป็นไหล่ เข่า นิว้ ข้อศอก โดยมีศรัทธาในคริสต์ ศาสนาเป็นแรงใจ คิม แจ บัม จะไม่ยอมแพ้ให้ กับสภาพร่างกายเพียงเท่านี้ เขา ตัง้ เป้าครองแชมป์โอลิมปิก 2016 ให้ได้อกี สมัย แม้ในเวลานัน้ จะ อายุ 31 ปี แล้วก็ตาม

Ki Sung Yueng นีค่ อื นักเตะระดับอินเตอร์ของ เกาหลีอย่างแท้จริง สมัยยังเป็นวัย รุน่ Ki Sung Yueng (คี ซุง ยอง) เล่นฟุตบอลระดับเยาวชนอยูใ่ น ออสเตรเลีย จากนัน้ ผ่านสังเวียน ค้าแข้งระดับอาชีพทัง้ ในเกาหลีใต้ สกอตแลนด์ และมาปักหลักอยู่ กับ Swansea (สวอนซี) ทีมลูก หนังในศึกพรีเมียร์ลกี อังกฤษ อยู่ ในเวลานี้ คี ซุง ยอง ผ่านเวทีฟตุ บอล โลกมาแล้ว 2 สมัย ซึง่ ก็รวมถึง ครัง้ ล่าสุดทีบ่ ราซิลในปีทผี่ า่ นมา ปัจจุบนั เขาเป็นเจ้าของปลอกแขน กัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ซะด้วย การค้าแข้งในลีกใหญ่ของ ยุโรปท�ำให้นกั เตะกองกลางวัย 26 ปี ได้รบั สัญญาพรีเซ็นเตอร์ให้กบั แบรนด์สนิ ค้าหลายเจ้าเหมือนกัน ปัจจุบนั เขาแต่งงานแล้วกับ นางเอกสาวหน้าหวานสวยสุดๆ Han Hye Jin (ฮัน ฮเย จิน) May 2015

089


GADGET

เรื่อง 17th October ภาพ ลิขสิทธิ์

ASUS ZenWatch ส่งสมาร์ทโฟนออกตีตลาดซะค่าย ใหญ่ๆ กระเจิงถึงเวลาส่งสมาร์ทวอตช์ ASUS Zen Watch ออกมายัว่ น�ำ้ ลาย หน้าตาของมันก็ยงั ดูหล่อมากๆ เมือ่ อยู่ บนข้อมือ เพราะไม่วา่ จะสายหนัง หน้า ปัด ล้วนแล้วแต่ทำ� มาจากวัสดุชนั้ ดีทงั้ นัน้ แถมยังใส่ลกู เล่นบนหน้าปัดอีกด้วย คือสามารถปรับเปลีย่ นหน้าปัดไปตาม ความชอบ Zen Watch ใช้งานได้หลาก หลาย ไม่วา่ จะเป็น Watch Unlock ทีใ่ ช้ นาฬิกาปลดล็อคสมาร์ทโฟน, Tap Tap ใช้การเคาะทีห่ น้าปัดเพือ่ ค้นหาโทรศัพท์ ทีค่ ณ ุ ลืมวางไว้, Remote Camera เป็น รีโมตในการลัน่ ชัตเตอร์ให้กบั คุณ หรือ Cover to Mute เป็นการปิดหน้าจอมือถือ เพือ่ ปิดเสียงเรียกเข้าอย่างทันท่วงที เปิดขายอยูท่ ปี่ ระมาณ 8,000 บาท

So Comfy

มีเครือ่ งตรวจจับการเคลือ่ นไหว ใช้รว่ มกับแอพฯ Asus Zen UI Wellness สามารถท�ำได้ทงั้ ตรวจจับการเคลือ่ นไหว, นับก้าวเดิน, ค�ำนวนแคลอรี่ ทีเ่ ผาผลาญไป รวมถึงค�ำนวน อัตราการเต้นหัวใจอีกด้วย

ความสุขอย่างหนึ่งของคนเราคือการได้ฟัง เพลงอย่างสบายหู Bose จึงออกเฮดโฟน รุ่น SoundTrue AE Headphones ที่มอบ เสียงดีมีมิติ ก�ำจัดเสียงรบกวนในตัว เหมาะ กับนักฟังตัวพ่อ ดีไซน์ไม่ก่อความร�ำคาญให้ ใบหู ด้วยก้านคาดศีรษะมีความยืดหยุ่น และกระจายน�้ำหนักได้ดี หูฟังท�ำจาก Memory Foam ที่เบาและไม่กดทับใบหู จนคุณลืมไปเสียด้วยซ�้ำว่าคาดมันอยู่ SoundTrue AE Headphones มาพร้อม รีโมตและไมโครโฟนในตัว อีกทั้งยังควบคุม การท�ำงานผ่าน iPhone, iPad และ iPod ให้การ์ซงสะดวกสบายในการใช้งาน

Polaroid Socialmatic

Oculus Rift บริษทั อย่าง Oculus VR ได้ผลิตของเล่นสุดเจ๋งออกมาในชือ่ ว่า Oculus Rift หน้าตารูปร่างของมันเหมือนแว่นด�ำน�ำ้ ขนาดใหญ่ แต่ทบึ แสง หลังจากได้รบั ความสนใจเป็นอย่างดี ออกมาเป็นรุน่ ทีส่ อง ใช้ชอื่ ว่า DK2 คุณสามารถใช้ Oculus Rift DK2 ได้ทงั้ ดู หนังและเล่นเกม แต่จะต้องเป็นหนังหรือเกมทีม่ โี หมดของ VR เท่านัน้ นะ ข้อดีของมันทีจ่ ะท�ำให้เราเห็นภาพและเสียงสมจริง เสมือนเป็นหนึง่ ในตัวละครหนังหรือเกมนัน้ dd 090

LIPS Garçon

ส�ำหรับสาวกกล้อง Polaroid น่าจะพอคุน้ หูกบั ชือ่ Polaroid Socialmatic ตอนนีก้ ถ็ อื ว่าคลอดออก มาสมบูรณ์เป็นรูปร่างด้วย ดีไซน์สะดุดตา หน้าตาถอด แบบออกมาจากไอคอนของ แอพฯ Instagram ยังไงยังงัน้ ด้านหลังเป็นจอสัมผัส LCD ขนาด 4.5 นิว้ และ สิง่ ทีเ่ ป็นจุดเด่นแบบขาดไม่ได้ก็ คือ การพริน้ ต์รปู ซึง่ Polaroid Socialmatic ก็มาพร้อมกับ ระบบ ZINK Zero Ink ท�ำให้ คุณสามารถพริน้ ต์รปู ทีถ่ า่ ย หรือรูปทีอ่ ยูใ่ นเครือ่ งได้ทนั ที น�ำ้ หนักเบาแค่ 400 กรัมเท่านัน้

นอกจากนีก้ ล้องรุน่ นี้ ยังมีฟงั ก์ชนั ทีส่ ามารถรองรับ ได้ทงั้ GPS, WiFi, Bluetooth ท�ำให้สามารถแชร์ภาพ สู่ Facebook, Twitter หรือ Instagram ได้ทนั ที มีลำ� โพง Stereo และไมโครโฟนภายใน ด้วยเช่นกัน ราคาก็ไม่แพงมาก นักประมาณ 9,800 บาท

ท�ำงานด้วยระบบ Android ความละเอียดของกล้องหลัง 14 ล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล หน่วยความจ�ำที่ ติดกับตัวเครือ่ ง 4GB แถมยัง สามารถใส่การ์ด microSD เพิม่ ได้อกี ด้วย


SCOOP

The Boy’s Guide to Itaewon Café & Bar Hopping เรื่อง กัญจน์ สุวรรณธาดา ภาพ กัญจน์ สุวรรณธาดา, นุชา ใจทิพย์ ร้านรวงย่านอิเเตวอนคึกคักทั้งกลางวันกลางคืน ในช่วงสายๆ นั้น แสนจะเหมาะกับการนัดเพื่อนๆ มาพบปะดื่มกาแฟกันก่อนที่จะ เริ่มโปรแกรมประจ�ำวัน ตกบ่ายก็ยังเหมาะกับมื้อเบาๆ จากสารพัด คาเฟ่ที่แข่งขันกันทั้งหน้าตาและรสชาติ กลางคืนนั้นหรือ...ไม่มี อะไรดีไปกว่าเนื้อย่างเจ๋งๆ แล้วตามด้วย Bar Hopping จนกว่าจะ... (ล้มกลิ้งกันไป) มาชมและ ตามไปชิม ร้านที่เราชอบกันเลย May 2015

091


SCOOP

Subtle & Discreet

Standing Coffee

คอฟฟี่เอ้าต์เล็ตขนาด จิ๋วแต่แจ๋วนี้ แม้ขนาด ของร้านจะเล็กขนาดที่ว่า นั่งได้เพียง 2-3 คน แต่ ถ้าคอกาแฟได้เห็นร้าน เห็นเครื่องท�ำกาแฟ เห็น ท่าทางของบาริสต้า แล้วก็ คงจะนึกภาพได้ถึงรสชาติ ว่าต้องเป๊ะดั่งใจ เราชอบ สั่งกาแฟเย็นใส่นมสักแก้ว ในช่วงบ่ายๆ

An Americano will do

Standing Coffee

คิวที่ยาวเหยียดแบบเห็นมาแต่ไกลอาจจะท�ำให้ เสียก�ำลังใจนิดหน่อย แต่ส�ำหรับร้านกาแฟที่ ลูกค้ามีแต่ยืนกับยืนอย่างสมกับชื่อร้านนี้ ไม่น่า จะท�ำให้คุณผิดหวัง ถ้าจังหวะดีอาจจะได้ที่นั่ง เล็กๆ ริมถนนส�ำหรับนั่งจิบกาแฟมองหนุ่มๆ สาวๆ เกาหลีที่แสนจะคึกคัก หรือไม่อย่างนั้นก็ ถือไปกินกับชูโรส ร้านถัดไปก็ได้

Local Treats

Cheese Hottuk เราขอเรียกมันว่า flat bread สไตล์เกาหลี ซึ่ง ก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะไปหากินที่อื่น ...ลุง เจ้าของร้านจะมานั่งปั้นกันสดๆ แถมยังจับคู่ไส้ ได้อย่างลงตัวระหว่างกอร์กอนโซล่าชีสกับน�้ำผึ้ง

They’re queuing like forever

Street Churros

092

LIPS Garçon

ว่าคิวร้านอื่นๆ ยาวแล้ว ยังต้องยก ให้ชูโรสร้านนี้ที่คิวยาวที่สุด ...แต่ ก็คุ้มค่ากับการรอคอยชูโรสที่ทอด ใหม่ๆ หอมฉุย ทอดกันชนิดไม่หยุด เราชอบที่จะทานกับแอปเปิลกวน หวานๆ เปรี้ยวๆ หอมซินนามอน หรือคุณจะเลือกจิ้มกับช็อกโกแลต ซอสก็ไม่ผิด


SCOOP

A Flat White Can Cure Anything

Tiger Espresso

ไทเกอร์เอ็กเพรสโซ่รา้ นนี้ ท�ำให้เรานึกถึงร้านกาแฟ สไตล์เมลเบิรน์ แค่เห็นตัว ร้านกับเครือ่ งท�ำกาแฟสีฟา้ ก็ไม่แปลกใจทีต่ กบ่ายร้าน นีจ้ ะเป็นทีน่ ยิ มของคนที่ เดินผ่านไปมาชนิดเล่นเก้าอี้ ดนตรีกนั เลย แถมบาริสต้า รุน่ ป้ายังท�ำให้เราแปลกใจ ในรสชาติกาแฟทีด่ เี ว่อร์ สวนทางกับบุคคลิกสไตล์ ป้าๆ เราชอบกาแฟร้อน โดยเฉพาะแฟล็ตไวท์ที่ เสิรฟ ์ มาในแก้วพิคคาร์ดี

Best Hotdog EVER!

Hassdog

ไม่ตอ้ งเปิดแผนที่ แค่ตามกลิน่ หอมฉุยไปคุณก็จะได้พบกับ Hassdog ร้านฮ็อตด็อก แบบ อเมริกันที่หากได้ชิมรสชาติแล้วจะต้องเซอร์ไพร์ส เพราะเจ้าของร้านชาวอเมริกันกับ ภรรยาชาวเกาหลีเปิดร้านขายเนื้ออยู่ในซอยด้านหลังแล้วท�ำไส้กรอกเอง จึงรับประกัน ได้ว่าแค่ไส้กรอกก็กินขาด แถมยังชนะเลิศด้วยการใช้ขนมปังเชียบัตต้า ราดด้วยซอส ชิลลี่เฟนเนล ท็อปด้วยเชดด้าชีสรสจัดแบบโรยให้กันแบบพูนๆ For The Best Korean BBQ

Howang

ร้านเนื้อย่างเกาหลีที่ต้องมา เน้น เลยว่าต้องมากินให้ได้ เพราะเนื้อ ย่างที่ร้านหอวังนี้ไม่เหมือนที่อื่น เพราะจัดมาแต่เนื้อแบบพรีเมี่ยม ที่ราคาอาจจะเกินหน้าร้านอื่นไป นิดหน่อย แต่รสชาติเนื้อก็แซงหน้า ไปไกล แถมยังแตกต่างด้วยการให้ ทานเนื้อแกล้มกับแค่ วาซาบิ เกลือ และพริกไทย ไม่ใช่ซอสพริกกับ เต้าเจี้ยวเหมือนร้านทั่วไป แต่เชื่อ เถอะว่าคุณจะลืมร้านอื่นไปเลย

May 2015

093


SCOOP

Everything Gonna be Alright

Mania Bar

For The Craft Beer

The Magpie Brewing Co.

พูดว่าเป็นบาร์สไตล์ เพือ่ ชีวติ น่าจะฟังง่าย กว่าเพราะเล่นเอาแต่ เปิดเพลงของ Bob Marley วนไปวนมาทัง้ คืน แต่กเ็ พราะความ เข้าใจง่ายนัน่ แหละที่ ท�ำให้ทงั้ ร้านคึกคัก ไปด้วยนักดืม่ ทีม่ านัง่ แฮงก์เอ้าท์กนั เต็มบาร์ ทีน่ เี่ สิรฟ ์ เบียร์สดหลาย ยีห่ อ้ และค็อกเทลแบบ คลาสสิก นัง่ คุยกันได้ เรือ่ ยๆ อีซๆ ี่ สบายๆ จนเวลาผ่านไปไม่รตู้ วั

คราฟต์เบียร์คงไม่ใช่แค่เทรนด์เก๋ไก๋ทมี่ าแล้วก็ไป เพราะ ทีน่ เี่ ราเห็นถึงความตัง้ ใจ ตัง้ แต่รา้ นทีเ่ หมือนโรงบ่มเบียร์ มากว่าจะตกแต่งแค่เอาเก๋ หุน้ ส่วนร้านแต่ละคนก็เต็มใจที่ จะอธิบายเรือ่ งเบียร์สตู รต่างๆ ให้คณ ุ ฟังอย่างกระตือรือ ล้น จะเริม่ ด้วย Pale Ale ทีร่ สชาติถกู ใจทุกคน หรือ Porter ทีท่ วีความเข้มของยีสต์กบั ฮ็อบส์ เราชอบ American IPA สูตรเฉพาะของร้านทีม่ กี ลิน่ ฟรุตตีท้ ะลุความขมเข้มออก มา ส่วนใครทีช่ อบดีกรีหนักขอเชิญลอง Black Ghost ทีม่ ี ความเปรีย้ วอร่อยอย่างประหลาดน่าสนใจ

The Sophisticated

Twelve Bar

ถูกใจกับทีน่ มี่ ากตัง้ แต่กมิ มิกของป้ายหน้าร้านทีเ่ ป็นเลขโรมัน เรียงกันไปตัง้ แต่ 1-12 ตามจ�ำนวนทีน่ งั่ ทัง้ หมดของบาร์ ซึง่ ถ้า เก้าอีไ้ หนมีคนนัง่ ไฟก็จะดับลง และก็ถกู ใจทีส่ ดุ กับการเสิรฟ ์ ซิงเกิลมอลต์ใจกลางย่านอิเเตวอน!! ไล่กนั มาตามจ�ำนวนปี ตัง้ แต่ Macallan ไปจนถึง Laphroaic ทีม่ กี ลิน่ สโม้กกีไ้ ด้ใจ และ ก็คอ็ กเทลต่างๆ ทีจ่ ดั มาได้อย่างรูจ้ ริงแถมเว่อร์วงั ตามสไตล์ ร้าน ...แค่คณ ุ เห็นน�ำ้ แข็งก้อนยักษ์ใสแจ๋วทีเ่ ขาเสิรฟ ์ กับซิงเกิล มอลต์กเ็ ชือ่ ได้แล้ว ว่าไฟทีป่ า้ ยร้านท�ำไมดับตลอดเลย

Salon de FUNNN!

Seoul Salon ร้านโปรดของเรา ทีถ่ กู ใจ ตัง้ แต่บรรยากาศสไตล์เวสต์ เทิรน์ แถมยังแปลกกว่าที่ อืน่ ด้วยการชูโรงการเสิรฟ ์ Gin ทีค่ ดั เอามาแต่แบรนด์ที่ เจ้าของโปรดปราน นอกจาก นัน้ ยังมีการฟีเจอร์จนิ ยีห่ อ้ เด่นหมุนเวียนเปลีย่ นไป ตามช่วง เช่น Batanics หรือ Crystal Scull พร้อมวิธเี สิรฟ ์ ที่ เลือกระหว่าโทนิคกับแตงกวา หรือโทนิคกับผิวส้ม ดึกๆ ยัง มีสแน็กทีเ่ ข้าท่าทีส่ ดุ อย่างรา เม็งซดร้อนๆ มาบริการอีก ต่างหาก 094

LIPS Garçon

Game, Set, Match!

Seoul Ping-Pong Bar

ทีน่ เี่ สิรฟ ์ เครือ่ งดืม่ แบบเข้าใจง่าย แมนๆ อย่างเบียร์ และเบอร์เบินออน เดอะร็อค แบบอีซๆ ี่ ดืม่ ได้ทงั้ คืน ทีบ่ อกว่าทัง้ คืนเพราะมีความสนุกของ แม็ตช์ปงิ ปองทีต่ งั้ โต๊ะอยูก่ ลางร้านมาเป็นตัวช่วยถึงสองโต๊ะ นอกจากการตี ปิงปองตอนแอลกอฮอล์ออกฤทธิจ์ ะเป็นอะไรทีส่ นุกมากแล้ว สารพัดเกมส์ ปิงปองทีจ่ ะสรรหามาให้เราเอ็นจอยกับการดืม่ ถูกคิดค้นขึน้ ทีน่ ี่ และก็ไม่ ท�ำให้แขกของร้านต้องผิดหวัง


JOURNAL SPOT

เรื่อง W&N ภาพ สมเกียรติ กังสดาลวิรุฬห์ นุชา ใจทิพย์

Korean War’s Legacy มองจากหน้าร้าน ผู้คนล้อมวงรุมรับประทานบางอย่างกันสนุกสนาน พอได้ ลองแวะไปเลยได้สัมผัสถึงกลิ่นอายแห่งสงครามเกาหลีจากการออกแบบ ตกแต่งภายใน และเข้าใจต้นก�ำเนิดเมนูฮิตที่ร้าน คิมจู บูเดชิเก Where: Kimju Budaejigae What: ไปรูจ้ ริงกินจริงเรือ่ ง

บูเดชิเก

When: เปิดบริการทุกวัน

เวลา 10.30-22.00 น. โทร. 09 1772 8688 Why: เบือ่ อาหารชาติอน ื่ เบือ่ สุกี้ เบือ่ ชาบูชาบู แต่ชอบอาหาร เมนูหม้อไฟ How: อีกทีท ่ กี่ าร์ซงจะไปชิม อาหารกินง่าย ต้นต�ำรับแดนโสม ไม่พน้ แหล่งรวมสิง่ อินเทรนด์ อย่างสยามสแควร์ วัน ทีไ่ ม่ได้ จ�ำกัดแค่เสือ้ ผ้าแต่ยงั มีอาหาร การกินเพียบ เมือ่ ลงจากสถานี รถไฟฟ้าจะเห็นป้ายโฆษณา แอลอีดโี ดดเด่นของร้าน Kimju Budaejigae (คิมจู บูเดชิเก) ณ

สยามสแควร์ วัน ถือเป็นร้าน เทรนดีแ้ ละวิวดีสดุ จุดหนึง่ ยามนี้ เมนูขนึ้ ชือ่ ของทีน่ กี่ บ็ อก อยูแ่ ล้วว่าเป็น บูเดชิเก รูปร่าง หน้าตาอาจจะเหมือนต๊อกปกกี่ แต่ไม่มเี ส้นโจลเมีย่ น แต่ใส่ มักกะโรนีและถัว่ กระป๋องลงไป แทน เพราะอาหารจานนีถ้ อื ก�ำเนิดขึน้ ในช่วงทีอ่ เมริกา เข้ามาตัง้ ฐานทัพในเกาหลี จึง มีการผสมผสานวัฒนธรรมของ สองชาติลงไปในเมนู คิมจู บูเดชิเก เป็นร้าน อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ทีค่ ณ ุ สามารถตักเครือ่ งเคียง อาหาร ทานเล่น เครือ่ งดืม่ ทีม่ ที งั้ น�ำ้ อัดลม ชา พันช์ และของหวานอย่าง ไอศกรีม มาทานได้อย่างจุใจ

Hot & Cold ในวันที่อุณหภูมิทะลุปรอท ที่สยามสแควร์บริเวณหลังสยามสแควร์ วัน เราโชคดีได้เจอขนมหวานและโทสต์สไตล์เกาหลีบนชั้นสอง เหนือช็อปสินค้าแฟชั่น และความลับอยู่หลังบันไดวน Where: Seobinggo What: ลองเมนูขนมหวาน

สไตล์เกาหลีแบบไม่ต้องซื้อตั๋ว จองโรงแรม When: เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น. Why: ปกติเราเห็นน�้ำแข็งไส ราดด้วยน�้ำหวานรสที่ชอบ ใส่ ท็อปปิ้งผลไม้ วุ้น เจลลี่ ฯลฯ แต่ ถามจริง...เบื่อป่ะ! ลองมากิน อะไรใหม่ๆ บ้างดีกว่า

How: ใหม่สุดๆ กับ Bingsu

น�้ำแข็งไสที่ท�ำจากนม เมนูเด็ด คือ Bingsu Mango Cheese เพิ่มความสดชื่นด้วยน�้ำเชื่อม มะม่วง ส่วนโทสต์สุดฮิตที่เรา ยอมเข้าแถวรอในหลายร้าน แต่ ที่นี่ Double In Jeol Mi พิเศษ ด้วยการสอดไส้แป้งต๊อกอุ่นๆ ท็อปด้วยไอศกรีมวานิลลากับ ผงถั่วเหลืองสูตรเกาหลี และ เมนูน�้ำแข็งไสอีกเพียบที่ช่วยให้ การ์ซงลืมร้อนไปเลย

May 2015

095


JOURNAL เรื่อง Wariya I. ภาพ นุชา ใจทิพย์

PLATE

Budae Tokpokki with Mozzarella Cheese

จะเป็นต๊อกปกกี่ออริจินัล เหมือนฉากดินเนอร์ใน ซีรีส์เกาหลีได้ ต้องมีแป้ง ต๊อกเป็นพระเอก และแม้ว่า แป้งต๊อกนี้จะมีวิธีท�ำคล้าย โมจิสุดๆ แต่ก็มาใช้แทนกัน ไม่ได้อย่างเด็ดขาด!

มอสซาเรลล่า บูเด ต๊อกปกกี่ เป็นเมนูไฮไลต์ประจ�ำร้านทีม่ ี เส้นบะหมีส่ องสไตล์คอื เส้น บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปเกาหลี และ เส้นโจลเมีย่ นทีใ่ ห้รสสัมผัส เหนียวนุม่ กับเครือ่ งเคียง น�ำเข้าชัน้ ยอดอย่างหมูสไลซ์ แฮม ไส้กรอก โอเด้งซีฟดู้ ไข่ตม้ ผักกาด ต้นหอมญีป่ นุ่ 096

LIPS Garçon

และแป้งต๊อก จัดวางสวยงาม ในน�ำ้ ซุปเข้มข้นสูตรพิเศษ ซึง่ ลูกค้าเลือกเลเวลความแซบ ได้ 3 ระดับ ท็อปอัพด้วยมอสซาเรลล่าเกรดเอ ช่วยท�ำให้ รสเปรีย้ วๆ เผ็ดๆ ของน�ำ้ ซุป หอมมันละมุนลิน้ หลังจากตัง้ หม้อบนเตารอน�ำ้ ซุปเดือด ชีส ละลาย เส้นบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป

และโจลเมีย่ นเริม่ อ่อนตัว ความสนุกในวงก็เริม่ ต้นขึน้ เริม่ จากช่วยกันคลุกเคล้าส่วน ผสมทุกอย่างในหม้อเข้าด้วย กัน นอกจากหมูและเนือ้ สไลซ์ ส�ำหรับใครชอบกินแป้งต๊อก หนุบหนับกับน�ำ้ ซุปก็จดั ไป หรือจะสัง่ โอเด้งซีฟดู้ ลูกชิน้ ไข่ปลา เต้าหูช้ สี ก็ตามใจ

The Red Sun เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. ข้างศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์ โทร. 0 2252 2395


JOURNAL เรื่อง W&N Animal Party ภาพ นุชา ใจทิพย์

CHEERS Drawn in Kiwi

Soju ของเกาหลี หรือ Shochu ของญี่ปุ่น มีรากฐานมาจากการ ต้มเหล้า Arak ของชาวเปอร์เซีย ที่ข้ามน�้ำข้ามทะเลมาในช่วง ศตวรรษที่ 16 ผ่านเส้นทาง ค้าขายสายไหม (Silk Road) แต่ ต่างกันที่จะน�ำข้าว ธัญพืช หรือ วัตถุดิบใดในท้องถิ่นตัวเองมาท�ำ เครื่องดื่มชนิดนี้

ขณะทีญ ่ ปี่ นุ่ เรียกเหล้าขาวทีท่ ำ� จากข้าวหรือธัญพืชว่า ‘โชชู’ (Shochu) เกาหลีผนู้ ยิ มไม่แพ้กนั เรียก ‘โซจู’ (Soju) เรียกว่าเป็นเครือ่ งดืม่ ฮอตฮิตมากในแถบเอเชียกลาง ใครทีช่ อบจิบค็อกเทลโดยทีโ่ ซจู ไม่เสียรสต้อง ‘Shochu Kiwi’ แก้วเขียวหน้าตาดี มีกวี ี่ และโรสแมรีป่ ระดับมา ซึง่ ร้าน Hanakaruta (ฮานะคารูตะ) ส่งเข้าประกวด สิง่ ทีท่ ำ� ให้ Shochu Kiwi โดดเด่นคือ ความคงทีข่ องรสชาติเหล้า เพราะต้องเสิรฟ์ ด้วยน�ำ้ แข็ง กลมพิเศษซึง่ ละลายช้า เชียร์สแก้วนีต้ อ้ งใช้กวี ที่ งั้ ผลน�ำมาปัน่ จนละเอียดและกรองกากอีกทีเพือ่ ให้ ได้รสสัมผัสของกีวอี่ ย่างชัดเจนเคล้ากับกลิน่ และรสเผ็ดร้อนของตัวโชจู เมนูเด็ดทีค่ วรสัง่ มาแกล้ม ค็อกเทลแก้วนีต้ อ้ งเป็นปลากระเบนตากแห้ง ไม่อย่างนัน้ ถือว่ามาไม่ถงึ บาร์แห่งนี้ ไม่วา่ จะเหล้าขาว จากเกาหลีหรือญีป่ นุ่ ชัว่ โมงนีอ้ ณ ุ หภูมอิ นุ่ พอตัว... เอ้า... “คัมปาย” แอนด์ “คอมเบย”

ส่วนผสม Shochu Rum 45 ml. (40°) Syrup 20 ml. Cointreau 15 ml. A Kiwi Rosemary

Hanakaruta Sathorn 10 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 18.00-02.00 น. โทร. 0 2635 1239

May 2015

097


SCOOP CHAPTER Chapters of 3 Books to Your Own Style Men in This Town โดย Giuseppe Santamaria จ�ำนวน 276 หน้า ราคา 695 บาท จาก Asia Books

มุมมองของช่างภาพและ อาร์ตไดเร็กเตอร์มืออาชีพ ที่เดินทางไปมาทั่ว ทั้ง ลอนดอน โตเกียว ซิดนีย์ มิลาน และนิวยอร์ก เพื่อ สะท้อนบุคลิกเฉพาะตัวของ เมืองนั้นๆ ผ่าน ‘สไตล์’ ของ ผู้คนด้วย ‘สตรีทแฟชั่น’ ใน แต่ละเมือง เขาพาไปสัมผัส คาแร็กเตอร์ที่ซ่อนอยู่ บท หนึ่งเขาบันทึกถึงโตเกียว ผ่านเรื่องราวของชายหนุ่ม ในชุดยูกาตะเดินท่ามกลาง ใจกลางเมืองทันสมัยอย่าง

ย่านชิบุยะ หรืออีกบทที่เขา บันทึกถึงซิดนีย์ด้วยภาพ ของชายลุคเท่ สวมยีนส์กับ เชิ้ตขาวทับด้วยคาร์ดิแกน ลายชนเผ่าพื้นเมือง โดยใน บทต่างๆ ที่แบ่งตามเมือง ส�ำคัญนั้น ยังเปิดโอกาส ให้เราได้เกาะติดความ เคลื่อนไหวของแฟชั่น ผ่าน บทสัมภาษณ์พูดคุยกับ บุคคลหลายแวดวงที่ถูก เลือกให้เป็นตัวแทนสะท้อน บุคลิกของเมืองนั้นๆ ได้ อย่างน่าสนใจด้วย

Details Men’s Style Manual

Fashion Resource Book

นี่คือคัมภีร์การแต่งตัวฉบับพกพา ที่พร้อมน�ำ ไปใช้ได้จริง ใครอาจคิดว่าเรื่องของการเลือก ซื้อเสื้อผ้าเป็นเรื่องพื้นๆ ที่รู้กันดีอยู่แล้ว แต่ การจะเลือกเชิ้ตสักตัวและกางเกงที่เข้าชุดให้ ‘ถูกต้อง’ เพื่อให้คุณทั้งดูดีและเหมาะสมกับ สถานการณ์ที่แตกต่าง มีรายละเอียดส�ำคัญ อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียด ‘Dress Code’ ต่างๆ ส�ำหรับงานทางสังคม หนังสือ ให้รายละเอียดตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการ แต่งตัวให้ได้ถึงขั้นสมบูรณ์แบบ มีบทที่เป็น สไตล์การแต่งตัว พร้อมบทสัมภาษณ์ที่เป็น ค�ำแนะน�ำของสไตล์ไอคอน เช่น Tommy Hilfiger ในบทเกี่ยวกับยีนส์ หรือ Michael Kors ในบทเนคไท เป็นต้น

กว่าจะมาเป็นแฟชั่นดีไซน์ส�ำหรับเสื้อผ้า ผู้ชาย มีรายละเอียดน่าสนใจมากมายและสิ่ง เหล่านั้นมีให้อ่านและชมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ แล้ว บทต่างๆ แบ่งออกเป็นเนื้อหาหลัก ขั้นตอน ในการท�ำการค้นหา การท�ำรีเสิร์ชพร้อมด้วย แรงบันดาลใจ และลักษณะเฉพาะของชนิด ผ้าแบบต่างๆ พร้อม Case Study จริงเป็น ตัวอย่างให้อ่านด้วย แค่บทแรกที่อ้างอิงถึง การท�ำงานเบื้องหลังความส�ำเร็จของแฟชั่น ไฮแบรนด์ที่ลิปส์การ์ซงโปรดปรานอย่าง Louis Vuitton, Burberry หรือ Comme des Garçons เป็นต้น สิ่งที่อยู่ในเล่มนี้จึงเหมาะ ส�ำหรับทั้งผู้คลั่งไคล้แฟชั่น อ่านด้วยความตื่น เต้นก็จะได้ภาพสะท้อนถึงแฟชั่นในปัจจุบันที่ ได้แรงบันดาลใจจากอดีตไล่มาถึงยุคปัจจุบัน

โดย Daniel Parel and the Editors of Details จ�ำนวน 272 หน้า ราคา 972 บาท จาก Kinokuniya

098

LIPS Garçon

โดย Robert Leach จ�ำนวน 210 หน้า ราคา 995 บาท จาก Asia Books


SCOOP CHAPTER

เรื่อง ปิ่นอนงค์ / วริยา ภาพ นุชา ใจทิพย์ Penguin.com / boaeditions.org / wakefieldpress.com.au

Box It Up

Coffee Nerd

รวบรวมเอาผลงานกราฟิกดีไซน์ ไอเดียเด็ดๆ เอาไว้จ�ำนวนมาก พร้อมด้วยเรื่องราวโดยสังเขป ของผลงานเหล่านั้น ลองพลิกไป อ่านรายละเอียดน่าสนใจและ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงาน ออกแบบ Sneakercube ให้กับ Nike Air Max Sunset Pack โดย ดีไซเนอร์และอาร์ตไดเร็กเตอร์ Pawel Nolbert เท่านี้ก็คุ้มแล้ว

หนังสือเล่มเล็กอัดแน่นไปด้วย เรือ่ งราวหอมกรุน่ กลิน่ กาแฟ ทัง้ ประวัตศิ าสตร์ วิทยาศาสตร์ กายภาพและวัฒนธรรม ทีจ่ ะท�ำให้ คุณเข้าใจศิลปะการดืม่ (คาเฟอีน) ได้ในชัว่ ข้ามคืน ความมหัศจรรย์ ของเม็ดกาแฟ และแฟชัน่ การชง จากมุมต่างๆ ของโลก จะท�ำให้คณ ุ เข้าถึงคุณค่าของ ‘เพอร์เฟกต์คพั ’ ส�ำหรับกาแฟถ้วยต่อไป

โดย Graphic Express จ�ำนวน 320 หน้า ราคา 1,275 บาท จาก Asia Books

โดย Ruth Brown จ�ำนวน 210 หน้า ราคา 495 บาท จาก Asia Books

- KOREAN WONDERS -

Flower Of A Moment

โดย Ko Un แปล Brother Anthony, Young Moo Kim, Gary Gash จ�ำนวน 140 หน้า ราคาประมาณ 600 บาท จาก boaeditions.org

หนังสือรวมบทกวีสั้นชิ้นเอกกว่า 180 บทโดยกวี เอกชาวเกาหลีนาม Ko Un (โค อัน) ซึ่งประพันธ์ ขึ้นในช่วงเวลาที่เกาหลีอยู่ภายใต้การรุกรานของ จักรวรรดิญี่ปุ่นมาจนถึงช่วงสงครามเกาหลี การ ปล่อยวางทางจิตวิญญาณในช่วงของชีวิตที่ยาก ล�ำบากและวุ่นวายที่สุดด้วยปรัชญาแห่งเซน การ ด�ำเนินชีวิตปัจจุบันที่อาจจะไม่ได้วุ่นวายเพราะ สงครามแต่มาจากไลฟ์สไตล์อันเร่งรีบ กดดันและ แข็งขันมากขึ้น หนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นไกด์ไลน์ ในการฟันฝ่ากับปัญหาภายในของคุณได้

The Hen Who Dreamed She Could Fly โดย Sun Mi Hwang ภาพประกอบ Nomoco แปล Chi-young Kim จ�ำนวน 144 หน้า ราคาประมาณ 400 บาท จาก Penguin.com

หนังสือทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากทัว่ โลกจนถูกน�ำมา ดัดแปลงเป็นหนังแอนิเมชัน่ แดนโสมเรือ่ ง ‘Daisy: A Hen into the Wild’ ว่าด้วยชีวติ ของแม่ไก่ตวั หนึง่ ในฟาร์มทีว่ นั ๆ ไม่มอี ะไรมากไปกว่าการออกไข่ให้ คนอืน่ ได้กนิ จนมาวันหนึง่ แม่ไก่ตวั นีไ้ ด้คน้ พบความ จริงบางอย่างทีท่ ำ� ให้เธอตัดสินใจจะออกจากฟาร์ม ทีข่ งั เธอไว้จากอิสรภาพ หนังสือเล่มนีเ้ ล่าความเป็น ปัจเจกของเธอ เป็นงานเขียนทีช่ าญฉลาด เข้าใจ เปรียบเปรย นอกจากเนือ้ หาทีเ่ ชือ่ มโยงกับสภาวะ สังคมปัจจุบนั และการเขียนทีส่ ละสลวยแล้วภายใน เล่มยังมีภาพประกอบทีส่ วยงาม

Meeting Mr. Kim: Or How I Went to Korea And Learned to Love Kimchi

โดย Jennifer Barclay จ�ำนวน 288 หน้า ราคาประมาณ 250 บาท จาก wakefieldpress.com.au

หนังสือที่เขียนจากมุมมองของคนต่างชาติที่ เหนื่อยล้ามาจากการท�ำงานกว่า 30 ปี เจนนิเฟอร์ บาร์เคลย์ ก็ได้พบกับประสบการณ์แปลก ใหม่ในชีวิต หลังจากลาออกจากงานของเธอและ ย้ายมาที่เกาหลีพร้อมแฟนหนุ่ม ไม่ช้าเธอก็ได้ พบว่าชีวิตในกรุงโซลนั้นช่างซับซ้อนย้อนแย้ง จน เธอรู้สึกเหนื่อยและหนีไปต่างจังหวัดอันแสน เงียบสงบ ผู้คนก็โอบอ้อมเป็นมิตรและยังรักใน ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างแน่นแฟ้น มาร่วม ผจญภัยและค้นพบแก่นแท้ของชีวิต ที่คุณเองอาจ จะหาไม่ได้จากซีรีส์เกาหลี May 2015

099


JOURNAL เรื่อง วรัญ ก�ำแหงหาญ ภาพ ลิขสิทธิ์

POPCORN

Korean Thriller เจ๋งจริงหนังของ ‘Oppa’

ผู้ก�ำกับ ปาร์ค ชาน วุก

Old Boy ชนะรางวัล Grand Prix Prize จาก Cannes Film Festival ปี 2004

Sympathy for Lady Vengeance ชนะรางวัล Cinem Avvenire Award จาก Venice Film Festival ปี 2005

Night Fishing ชนะรางวัล Golden Bear of Short Film จาก Berlin Film Festival ปี 2011

Thirst (ปี 2009)

Night Fishing (ปี 2011)

Timeline

Thirst ชนะรางวัล Jury Prize จาก Cannes Film Festival ปี 2009

Old Boy (ปี 2003)

Sympathy for Lady Vengeance (ปี 2005)

ในปี 2014 ปาร์ค ชาน วุก ก�ำกับ A Rose Reborn ภาพยนตร์ ที่สนับสนุนโดยแบรนด์แฟชั่นเฮาส์ดังจากอิตาลี Ermenegildo Zegna ที่แสดงน�ำโดย John Huston และ Daniel Wu ได้รับเกียรติเปิดฉายโชว์ที่ Rome International Film Festival 100

LIPS Garçon

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ภาพยนตร์ ของเกาหลีใต้นนั้ มีเสน่ห์ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนชาติไหน ได้รบั การยอมรับและจับตามอง จากตลาดโลกมาเกือบ 2 ทศวรรษแล้ว อุตสาหกรรม ภาพยนตร์เกาหลีใต้ตดิ 1 ใน 10 อุตสาหกรรมทีร่ ฐั บาล เกาหลีใต้ให้ความส�ำคัญ ล�ำดับต้นๆ อาจกล่าวได้วา่ เกาหลีใต้เป็นฮอลลีวดู้ ของฝัง่ ตะวันออกก็คงจะไม่ผดิ นัก ทว่าในภาพยนตร์หลาก หลายแนวของแดนโสมนัน้ ภาพยนตร์แนวระทึกขวัญ (thriller) ถือได้วา่ มีความ โดดเด่นทีส่ ดุ จนส่งผลให้ ผูก้ ำ� กับหนังรุน่ ใหม่ได้มี โอกาสก้าวออกจากบ้านเกิด ไปท�ำงานในระดับโลกกัน หลายคน นับตัง้ แต่แม่ทพั ใหญ่ อย่าง Park Chan Wook (ปาร์ค ชาน วุก) ผูโ้ ด่งดังจาก Old Boy, Sympathy for Lady Vengeance, Thirst ฯลฯ กระโดดข้ามฝัง่ ขึน้ ไป ก�ำกับหนังไซโค ทริลเลอร์ นายทุนฮอลลีวดู้ เรือ่ ง Stoker ในปี 2013 ซึง่ อ�ำนวยการสร้าง โดย Ridley Scott และได้ ดาราแม่เหล็กระดับยอดฝีมอื อย่างนิโคล คิดแมน มาแสดง น�ำ แม้ตวั หนังจะไม่ได้ประสบ ความส�ำเร็จด้านรายรับ แต่ ก็ได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงใน


JOURNAL POPCORN หลายเทศกาลหนังทัว่ โลก ผูก้ ำ� กับชาวเกาหลีใต้ คนต่อมาทีม่ โี อกาสได้ชมิ ลาง งานฝัง่ ฮอลลีวดู้ ในปีเดียวกัน Kim Ji Woon (คิม จิ วูน) เป็น ทีร่ จู้ กั กันดีในบ้านเราจาก ภาพยนตร์สยองขวัญเรือ่ งฮิต

อย่าง A Tale of Two Sisters (ปี 2003) และจากภาพยนตร์ ไซโคทริลเลอร์ เกีย่ วกับการ ล้างแค้นทีไ่ ด้รบั การสรรเสริญ อย่างมากใน I Saw The Devil (ปี 2010) นอกจากนี้ คิมยังเคยก�ำกับภาพยนตร์

ผู้ก�ำกับ คิม จิ วูน

A Tale of Two Sisters (ปี 2003), I Saw The Devil (ปี 2010) The Good, The Bad, The Weird (ปี 2008)

Old Boy ของผู้ก�ำกับ ปาร์ค ชาน วุก ถูกน�ำไป รีเมกทั้งในเวอร์ชั่นบอลลีวู้ด (Zinda, ปี 2006) และเวอร์ชั่นฮอลลีวู้ด (ปี 2013) ก�ำกับโดยผู้ก�ำกับ สไปค์ ลี และ Stoker คือหนังภาษาอังกฤษเรื่อง แรกของเขาที่ได้ นิโคล คิดแมน มาแสดงน�ำ The Last Stand คือหนังฮอลลีวู้ดที่ต่อยอดมา จากความส�ำเร็จของ I Saw the Devil (ปี 2010) และ The Good, The Bad, The Weird (ปี 2008) ของ ผู้ก�ำกับ คิม จิ วูน Snowpiercer (ปี 2013) ของผู้ก�ำกับ บอง จุน โฮ คือความส�ำเร็จระดับบ็อกซ์ออฟฟิศที่ตามหลัง The Host (ปี 2006) หนังสัตว์ใหญ่ถล่มกรุง ที่ ประสบความส�ำเร็จอย่างถล่มทลายในบ้านเกิด

แอ๊กชัน่ เรือ่ ง The Good, The Bad, The Weird ภาพยนตร์ คาวบอยมีสไตล์ เป็นส่วน ผสมอันลงตัว ทีส่ ง่ ผลให้เขา ได้กำ� กับภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ แนวแอ๊กชัน่ คอเมดี้ ของอาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ และ ทีไ่ ม่กล่าวถึงไม่ได้คอื Bong Joon-Ho (บอง จุน โฮ) ผูโ้ ด่ง ดังจากหนังสัตว์ประหลาด ทีท่ ำ� รายได้ถล่มทลายอย่าง The Host (ปี 2006) ดูจะเป็น ผูก้ ำ� กับจากแดนโสมทีไ่ ด้โก อินเตอร์ประสบความส�ำเร็จใน ระดับนานาชาติมากทีส่ ดุ เมือ่ Snowpiercer (ปี 2013) ออก ฉาย ภาพยนตร์แอ๊กชัน่ วิทยาศาสตร์ซงึ่ เป็นโปรเจ็กต์ของ CJ Entertainment ค่ายหนัง ยักษ์ใหญ่ของเกาหลี น�ำแสดง โดยนักแสดงระดับแม่เหล็ก อินเตอร์ อาทิ คริส อีแวนส์, เจมมี่ เบลล์ และทิลดา สวินตัน กวาดทัง้ รายได้และรางวัล จากหลายเวทีประกวดทัว่ โลก ปรากฏการณ์ทผี่ กู้ ำ� กับฯ เอเชียข้ามไปสร้างผลงานทาง ฝัง่ ตะวันตก หาใช่เรือ่ งแปลก ประหลาดอย่างใด เพราะใน สมัยหนึง่ ก็เคยเกิดขึน้ กับกลุม่ ผูก้ ำ� กับจากฝัง่ เมืองจีนอย่าง จาง อีโ้ หมว, อัง ลี และหว่อง การ์ไว มาแล้ว แต่สงิ่ ทีส่ ร้างความ โดดเด่นให้กบั ผลงานของเหล่า ผูก้ ำ� กับเกาหลีใต้กลุม่ ข้างต้น อาจจะต้องย้อนไปทีจ่ ดุ ร่วม

Old Boy (ปี 2013)

Stoker (ปี 2013)

ผู้ก�ำกับ บอง จุน โฮ

เดียวกัน คือภาพยนตร์แนว ทริลเลอร์กลุม่ นีท้ ถี่ อื ได้วา่ เป็น ผลงานระดับมาสเตอร์พซี มักน�ำเสนอภาวะกดดันทาง อารมณ์อนั รุนแรงหนักหน่วง ทีป่ ะทุขนึ้ มาอย่างฉับพลัน สะท้อนสภาพสังคมแผ่นดิน เกิดของตนได้อย่างเฉียบคม ดังทีผ่ กู้ ำ� กับดัง บอง จุน โฮ อธิบายเอาไว้วา่ “เพราะใน สังคมเกาหลีใต้มรี ปู แบบ ความรุนแรงอย่างสุดขัว้ แฝง อยู”่ ท�ำให้ผลงานภาพยนตร์ ทริลเลอร์ของผูก้ ำ� กับจากแดน โสมเหล่านีโ้ ดดเด้งออกมา อย่างเห็นได้ชดั กลับไปทีค่ ำ� ถามว่าเหตุ ใดภาพยนตร์ไทยของเรามัก เป็นทีร่ จู้ กั ในเรือ่ งของหนังผี และเพศทีส่ ามนัน้ ภาพจ�ำนี้ คงอธิบายสังคมไทยได้ไม่มาก ก็นอ้ ยในสายตาชาวโลก

The Last Stand (ปี 2013)

The Host (ปี 2006)

Mother (ปี 2009)

Snowpiercer (ปี 2013)

May 2015

101


JOURNAL เรื่อง วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล ภาพ ลิขสิทธิ์

TRACK

BEFORE K-POP เค-ป๊อบ สงคราม ความฝัน และร็อคแอนด์โรล

วง Add4 ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 โดย ชิน จุง ฮยอน

ดนตรี alternative ในโซล (ไม่ว่า จะ Rock, Punk, Metal, Indie) ยัง คงหากันฟังได้แบบสดๆ ที่ย่าน Hongdae Club Drug คือชื่อของผับร็อคใน ต�ำนานแห่งย่านฮงแดในกรุงโซล ที่ ซึ่งดนตรีร็อคไม่มีวันตาย ปัจจุบัน ยังมีวงร็อคหน้าใหม่มาเปิดการ แสดงไม่ขาดสาย (ปัจจุบันเปลี่ยน ชื่อเป็น DGBD) วง Add4 ที่ ชิน จุง ฮยอน ก่อตั้ง ได้แรงบันดาลใจมาจากวง The Beatles

0102 102

LIPS Garçon

ปี 1930 ญี่ปุ่นปกครองเกาหลี ดนตรี Trot Music ก�ำเนิดขึ้น

ปี 1950 สงครามเกาหลี การเข้ามาของกองทัพทหาร อเมริกันและร็อคแอนด์โรล

โดยที่ไม่ต้องหลับตา มั่นใจ ได้วา่ เมือ่ พูดถึงดนตรี K-POP ภาพที่ทุกคนจะเห็นพร้อม กันโดยมิได้นัดหมายก็คือ เหล่าบรรดาไอดอล บอยแบนด์ เกิร์ลกรุ๊ป ในชุดสี จัด วาดลวดลายร้องเต้น อยู่บนเวทีตระการตา เบื้อง ล่างมีเหล่าบรรดาแฟนคลับ ยืนชูป้ายไฟพร้อมกับกรีด ร้องให้ก�ำลังใจอย่างไม่ เหน็ดเหนื่อย และมั่นใจอีก เช่นกันว่ามาถึงตรงนี้หลาย คนอาจจะรู้สึกอยากพลิกไป อ่านหน้าถัดไปซะแล้ว... แต่ใจเย็นก่อนครับ อย่าเพิ่งด่วนสรุป ผมก็เห็น ภาพเดียวกับทุกคนนั่น แหละ แต่นั่นก็เป็นข้อเท็จ จริงที่ต้องยอมรับว่า ภาพที่ เรามีต่อวงการเพลงเกาหลี นั้นมันเป็นแบบนี้จริงๆ นี่ อาจเป็นผลส�ำเร็จจากการ ผลักดันของรัฐบาลเกาหลี ที่ท�ำให้ผลผลิตด้านบันเทิง ของเกาหลี(ใต้) กลายเป็น สินค้าส่งออกที่ท�ำรายได้ มหาศาลให้กับประเทศ แต่ ในขณะเดียวกัน ไม่สงสัย กันบ้างหรือครับ ว่ากระแส

ปี 1957 Shin Joong Hyun ขึ้นแสดงเป็น ครั้งแรกแก่เหล่าทหารอเมริกัน


JOURNAL TRACK K-POP มีปูมหลังที่มาที่ไป อย่างไร และยิ่งไปกว่านั้น ประเทศนี้ไม่มีดนตรีแนว อื่นนอกจากไอดอลร้องเต้น แล้วหรือ เมื่อได้ค้นคว้าหา ข้อมูลดูก็ท�ำให้ประหลาดใจ อยู่ไม่น้อย เมื่อพบว่าใน ความเป็นจริงแล้วดนตรี ป๊อปเกาหลีที่หลายคนร้อง เล่นเต้นตามกันอยู่นั้น มี รากฐานมาจากดนตรีร็อค?! และประวัติศาสตร์ของ ดนตรีเกาหลีนั้น ถูกหล่อ หลอมขึ้นจากการเมืองและ สงคราม ย้อนกลับไปในปี 1930 สมัยที่เกาหลีถูก ปกครองโดยญี่ปุ่น ช่วงเวลา นั้นเกาหลีได้รับอิทธิพลจาก ญี่ปุ่นในหลายๆ ด้าน รวม ทั้งวัฒนธรรมและดนตรี ใน เวลานั้นคนเกาหลีจึงไม่ ได้ฟังอะไรมากไปกว่าสิ่ง ที่คนญี่ปุ่นฟัง แต่กระนั้น ก็ยังมีแนวดนตรีที่เป็นการ ผสมผสานระหว่างเกาหลี และญี่ปุ่น ในจังหวะเต้นร�ำ ฟ็อกซทร็อตแบบตะวันตก ที่รู้จักกันดีในนามดนตรี แนว Trot (ทร็อต) หรือถ้า จะพูดให้ง่ายเข้าไปอีกก็ คือ ‘ลูกทุ่งเกาหลี’ ที่ต่อมา ได้กลายเป็นอีกหนึ่งราก ส�ำคัญที่เกิดเป็นเพลงป๊อป เกาหลีอย่างที่ได้ยินกัน ทุกวันนี้

ต่อมาในปี 1950 ไฟ สงครามเกาหลีปะทุ เมื่อ สหรัฐอเมริกาได้ส่งกอง ก�ำลังทหารเข้ามาช่วยรบ เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ นักร้องหนุ่ม Elvis Presley (เอลวิส เพรสลี่ย์)แจ้งเกิด ความนิยมในเพลงร็อค แอนด์โรลจึงก่อตัวขึ้นใน เกาหลีเช่นกัน ในเวลานั้น ทหารอเมริกันกลายเป็น ลูกค้าส�ำคัญในผับบาร์และ สถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งยังคง เล่นแต่แนวเพลงทร็อต ด้วย เหตุนี้เอง เพื่อที่จะดึงดูด ทหารอเมริกันเหล่านั้นให้ มาใช้บริการ นักดนตรีผับ บาร์ในยุคนั้นจึงต้องแกะ คอร์ดและหัดเล่นเพลงร็อค แอนด์โรล และนี่เองคือจุด เริ่มต้นของดนตรีร็อคใน เกาหลีใต้ ไม่เว้นแม้แต่ Chin Jung Hyun (ชิน จุง ฮยอน) นักดนตรีหนุ่มที่หลังจากขึ้น โชว์แรกที่ฐานทัพอเมริกัน ก็กลายเป็นที่พูดถึงอย่าง กว้างขวาง ด้วยความกล้าที่ จะแตกต่างบวกกับส�ำเนียง ขบถหัวรั้นในสไตล์ร็อค แอนด์โรลได้รับความนิยม ที่ล้นหลามส่งให้เขาก้าวขึ้น มาเป็นร็อคสตาร์คนแรกใน ประวัติศาสตร์ดนตรีเกาหลี และได้ก่อตั้งวงดนตรีรอ็ ค วงแรกของเกาหลีในชื่อ Add4 ขึ้นในปี 1960

ด้วยกระแสต่อต้าน สงคราม การเรียกร้องหา สันติภาพ ตลอดจนปรัชญา วรรณกรรม ยาเสพติด และ ความตื่นเต้นของผู้คนต่อ การเหยียบพื้นดวงจันทร์ ครั้งแรก ดนตรีแนวไซคีเดลิก ร็อค (Psychedelic Rock) จึงเข้ามามีบทบาท ส�ำคัญต่อผลงานของชิน จุง ฮยอน เป็นอย่างมากในช่วง เวลาต่อมา ต้นปี 1970 ณ จุด สูงสุดของอาชีพศิลปินร็อค รัฐบาลเกาหลีขอร้องชิน ผู้ที่ในขณะนั้นได้รับสมญานามว่า ‘เจ้าพ่อแห่งวงการ เพลงร็อคเกาหลี’ ให้แต่ง เพลงเพื่อสรรเสริญประธานาธิบดี Park Chung Hee (ปาร์ค ชุง ฮี) แต่เขาปฏิเสธ ด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องการ สนับสนุนผู้น�ำที่ริดรอน สิทธิเสรีภาพของประชาชน ท�ำให้ในเวลาต่อมา ชิน และผลงานของเขา รวม ถึงดนตรีร็อคจึงถูกกีดกัน ด้วยเหตุผลว่า เพลงแนวนี้ ‘หนวกหู’ และ ‘ปลูกฝัง ความรุนแรง’ ให้กับผูค้ น ร็อคเกอร์หลายคนถูก รัฐบาลสั่งให้กล้อนผมและ ยึดกีตาร์ของพวกเขา ใน ปี 1975 ชินถูกจับด�ำเนิน คดีข้อหามีกัญชาในครอบ ครอง จากนั้นวงการเพลง ร็อคในเกาหลีก็ซบเซาลง

ไปพักใหญ่ และกลับมาอีก ครั้งในปี 1980 ภายหลัง จากที่ประธานาบดี ปาร์ค ชุง ฮี ถูกลอบสังหาร ทว่า กระแสคลั่งเพลงร็อคได้จาง หายไปเสียแล้ว แต่นั่นก็ไม่ ได้แปลว่าเพลงร็อคได้ตาย จากวงการเพลงเกาหลีไป เสียทีเดียว เมื่อวง Sinawe (ซีนาวี) ได้ถือก�ำเนิดขึ้น และกลายเป็นต้นธารแห่ง กระแสนิยมเพลงเฮฟวีเมทัล ซึ่งผู้ก่อตั้งวงนั้นก็หาใช่คน อื่นไกล หากแต่เป็น Shin Dae Cheol (ชิน แด ชอล) บุตรชายของ ชิน จุง ฮยอน นั่นเอง วง Sinawe ได้รับ ความนิยมอย่างล้นหลาม มีการผลัดเปลี่ยนนักร้อง นักดนตรีอยู่หลายรุ่น แต่ คนที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย คือ Seo Taiji (ซยอ แทจี) มือเบสของวงที่ภายหลัง แยกตัวออกมา และฟอร์ม วงของตัวเองขึ้นใหม่ในชื่อ Seo Taiji & Boys ในช่วง ปี 90 ที่กระแสดนตรีร็อค ค่อยๆ เข้าสู่ขาลง ซยอ แทจี สร้างผลงานครั้งส�ำคัญโดย การ ผสมผสานดนตรีร็อค เมทัล เข้ากับดนตรีฮิพ ฮอพ และการร้องแร็พเป็นภาษา เกาหลี สร้างความตื่นเต้น ให้กับวงการเพลงเกาหลี เป็นอย่างมาก ในฐานะที่ Seo Taiji & Boys ได้ขยาย ขอบเขตของวงการดนตรี

ปี 1960 ดนตรี K-Rock รุ่งเรือง

ปี 1970 ดนตรีร็อคถูกแทรกแซงจาก รัฐบาลของประธานาธิบดี ปาร์ค ชุง ฮี นักดนตรีหลายคนถูกบังคับ กล้อนผมและยึดกีตาร์ ชินถูกจับ ด�ำเนินคดีข้อหามีกัญชาใน ครอบครองในปี 1975

ปี 1980 ประธานาธิบดี ปาร์ค ชุง ฮี ถูก ลอบสังหาร วงการร็อคได้รับ อิสรภาพอีกครั้ง แต่ทว่ากระแส นิยมเพลงร็อคได้เสื่อมถอยลง ไปแล้ว วง Sinawe ก่อตั้งขึ้นใน ปี 1986

ปี 1990 ยุคทองของ Seo Taiji & Boys วงการเพลงเกาหลีคึกคัก มีการ ผสานแนวดนตรีอื่นๆ เข้ามา ก�ำเนิดบอยแบนด์ยุคแรก

และเป็นจุดก�ำเนิดส�ำคัญ ของเพลงโมเดิร์นป๊อปสมัย ใหม่ ที่ผสมผสานดนตรี หลายๆ แนว ไม่ว่าจะเป็น Hip hop, R&B, Dance, Techno เข้าด้วยกันจน แข็งแรงเป็น K-POP ที่รู้จัก กันถึงทุกวันนี้ หลังจากที่แยกวงกัน ไปในปี 1996 ซยอ แทจี ได้ก้าวขึ้นมาเป็นบุคคล ส�ำคัญในวงการเพลง เกาหลี จนได้รับการขนาน นามว่าเป็น ‘President of Culture’ หรือแม้แต่เพื่อน ร่วมวงอย่าง Yang Hyun Suk (ยาง ฮยอน ซอก) ก็ได้ ก่อตั้งค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ อย่าง YG Entertainment ผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จ ของ 2NE1, BIGBANG และ PSY เจ้าของเพลงฮิต ‘Gangnam Style’ แม้ในวันนี้แนวดนตรี อื่นๆ อย่าง K-Rock หรือ Trot จะกลายเป็นเพลง กิ่งก้านสาขาเล็กๆ ของ เพลงเกาหลีและไม่ได้เป็น ที่รู้จักมักคุ้นในระดับสากล เมื่อเทียบกับ Idol music อย่างทุกวันนี้ แต่ไม่อาจ ปฏิเสธได้เลยว่า กว่าจะ มาเป็นเพลงที่เราได้ยินได้ ฟังกัน วงการเพลงเกาหลี ได้เดินทางมาไกลไม่น้อย นอกจากการสนับสนุน อย่างเต็มที่ของรัฐบาลแล้ว สิ่งหนึ่งที่รู้สึกคือความมุ่ง มั่น รู้จักปรับตัวและไม่หยุด ค้นหาสิ่งใหม่ เป็นสิ่งส�ำคัญ ที่ท�ำให้ดนตรีเกาหลีเป็นที่ ชื่นชอบของใครอีกหลาย คนในบ้านเรา โดยเฉพาะ ในวันที่เปิดวิทยุที่สถานีไหน ก็เจอแต่เพลงคัฟเวอร์เดิมๆ เล่นวนซ�้ำอยู่อย่างนั้น

May 2015

0103 103


JOURNAL เรื่อง กองบก. ภาพ ลิขสิทธิ์

BITS & BOBS

New Fun Gym in Town

Virgin Active เปิดสาขาใหม่ที่ ชั้น 4 ดิ เอ็มควอเทียร์ ความพิเศษ คือจัดหนัก 200 คลาสออกก�ำลังกาย รูปแบบใหม่ในสตูดโิ อล�ำ้ ทัง้ Grid การออกก�ำลัง กายโดยการใช้นำ�้ หนักของร่างกายภายในตาราง 2x2 เมตร หรือ Zuu ออกก�ำลังกายด้วยการ เลียนแบบท่าทางของสัตว์ มีคลาสจักรยาน ปีน เขา โยคะอิสระด้วยผ้า สระว่ายน�ำ้ และเตียงพัก สายตาเทคโนโลยีลา่ สุด ข้อมูลเพิม่ เติมที่ www. virginactive.co.th และ facebook.com/virgin activethailand

Made in Iceland

น�้ำแร่ธรรมชาติที่ได้มาจากฝนและหิมะที่ตกลงมา ยังพื้นเป็นเวลาหลายพันพันปีจนกลายเป็นธาร น�้ำแข็ง เมื่อละลายและซึมลงใต้ชั้นหินลาวาจน สะสมจนเป็นธารน�้ำใต้ดิน แต่ที่น�้ำแร่ Iceland แตกต่างจากน�้ำแร่แบรนด์อื่นก็เพราะในประเทศ ไอซ์แลนด์มีชั้นหินลาวาเรียกว่า ‘บัลซอลติก ลาวา ร็อค’ ท�ำให้มีค่า pH ที่สูงถึง 8.88 ซึ่งดีต่อร่างกาย เลือกซื้อได้ที่ วิลล่า มาร์เก็ต, เดอะมอลล์ และ เซ็นทรัล ทุกสาขา, สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรีย่ ม, เซ็นทรัลเวิลด์ และห้างริมปิง เชียงใหม่

The Sound of Music

Siwilai น�ำเข้าแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาอย่าง Otis & Eleanor ล�ำโพงที่ท�ำจากไม้ไผ่ออกแบบให้มีรูป ลักษณ์เนี้ยบเท่สไตล์มินิมัลที่อุดมด้วยเทคโนโลยี เสียงคุณภาพ มอบความลุุ่มลึก และสามารถเชื่อม ต่อด้วยบลูทูธได้ด้วย

House of 21

Fly Me to the Moon

Longines หนึ่งในแบรนด์ชั้นน�ำนวัตกรรมเวลา ที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 180 ปี ออกคอลเล็กชั่น Longines Conquest Classic Moonphase ที่ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกีฬาแข่งม้า เป็น นาฬิกาโครโนกราฟ ตัวเรือนขนาด 42 มม. ขึน้ ลาน อัตโนมัติ มีทั้งแบบที่ท�ำจากสตีลล้วน สตีลหุ้มด้วย โรสโกลด์ และโรสโกลด์ 18 กะรัต พร้อมสายหนัง จระเข้สีด�ำ เลือกซื้อได้ที่ แฟล็กชิพ สโตร์ ชั้น M สยามพารากอน และห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำทั้วไป 104

LIPS Garçon

Class of Now

หลังจาก Uncensored เปิดช็อปสาขาล่าสุดที่ ดิ เอ็มควอเทียร์ ก็ได้เวลาเผยโฉมคอลเล็กชั่น ล่าสุด S/S 2015 พอดี หนึ่งในนั้นคือเสื้อผ้า แบรนด์สุดฮอต Wood Wood ที่ชวนเราย้อนวัย กลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนประจ�ำ โดดเด่นด้วยลุค มินิมัล ซึ่งแบ่งเป็นสองสไตล์คือ Street Basics และ Contemporary Fashion โดยทั้งหมดได้รับ แรงบันดาลใจจากลักษณะของสาขาวิชาการเรียน ต่างๆ เช่น การกีฬา วิทยาศาสตร์ และ ศิลปะ โดย มีคอนเซ็ปต์เก๋คือ จะค่อยๆ ทยอยอวดไอเดียสนุก และความสดใหม่ปล่อยดีไซน์ของแต่ละคณะออก มาในแต่ละเดือน เลือกชมและซื้อสินค้าได้ที่ ชั้น 1 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

Summer is on

แบรนด์สปอร์ตสุดเท่อย่าง Lacoste L!VE ออก คอลเล็กชั่นใหม่ต้อนรับ S/S 2015 เน้นลวดลาย และสีสันสดใส ที่ได้แรงบันดาลใจจากทริปล่อง เรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ดูสนุกเหมาะกับคน วัยสปอร์ต ตัดเย็บและออกแบบได้อย่างประณีต เรียบง่าย มาพร้อมกับแอ็กเซสซอรี่ดูเท่ เลือกซื้อ ได้ที่ Lacoste ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำทั่วไป

บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดช็อปใหม่ ด้วยแบรนด์หรูระดับโลกถึง 19 ร้านในศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ น�ำโดย Acne Studios จาก สวีเดน, Blackbarrett โดยฝีมือการดีไซน์โดย Neil Barrett, Comme des Garçons จากญี่ปุ่น ที่เปิดร้านในคอนเซ็ปต์ Comme des Garçons Pocket, Marc by Marc Jacobs สาขาที่สองใน ประเทศไทย และ Rag & Bone ซึ่งเป็นแบรนด์ น้องใหม่จากนิวยอร์ก ฯลฯ ให้การ์ซงได้เลือก ช้อปฯ ตามใจ


JOURNAL BITS & BOBS

Arigatou

Sushi Den ร้านซูชิดัง โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ การจัดที่นั่งแบบไคเต็นหรือแบบสายพาน เปิด สาขาใหม่ล่าสุดที่ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต และเพื่อ เป็นการเฉลิมฉลอง ทางร้านจัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม ‘Seasonal Special’ ไฮไลต์ ปลาบุริ ในแบบต่างๆ เช่น ซาชิมิ ในซอสพอนสึเจลลี่ และย่างซอสมิโสะ โดยทั้งหมดมาพร้อมส่วนลด 30% ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 พฤษภาคม ศกนี้

Decorate, Decoration

มาแต่งเติมสีสนั ให้บา้ นหรือคอนโดฯ ให้เท่ใน สไตล์ของตัวเองด้วยของแต่งบ้านจาก Motif Act by Motif ทีม่ ตี งั้ แต่แอ็กเซสซอรี,่ เฟอร์นเิ จอร์ จน วอลเปเปอร์ทอี่ อกแบบโดยนักออกแบบคนดังอย่าง Anna Torfs, Vanessa Mitrani และ Tom Dixon เป็นต้น มาให้คนรักศิลปะและการแต่งบ้านได้เลือก ช้อปฯ กันอย่างจุใจ

A Little Tea Party

Another Hound Café เปิดตัวเมนูชาตัวใหม่ซึ่งเป็น ซิกเนเจอร์ส�ำหรับ Tea Lover ชาวไทย 3 สไตล์ ชา ซิตรัส เฮอร์เบิล, ชาคริสเซนตินัม, ชาเฟรช เฮอร์เบิล คู่กับเพสทรีและเบเกอรี่อร่อยๆ ใน Afternoon Tea Set ตามแบบฉบับของร้าน ที่ชั้น 1 ดิ เอ็มโพเรี่ยม

Cult Blooming

เสื้อผ้าสไตล์ Cult อย่าง McQ ออกคอลเล็กชั่น ใหม่ที่ผสมลุคแบบสตรีทเข้ากับลวดลายกราฟิก ดอกไม้ในแบบซัมเมอร์ไว้ด้วยกัน เข้ากับลุคเท่ของ แบรนด์เป็นอย่างดี ท�ำให้คอลเล็กชั่นนี้มีความขัด แย้งกันอย่างลงตัว เลือกซื้อได้ที่ McQ Boutique ชั้น 1 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

City by The Sea

Let’s Us Take a Selfie

ใครๆ ก็ชอบถ่ายรูปเซลฟี่กันทั้งนั้น Panasonic จึงออกกล้องดิจิทัลใหม่ ‘Lumix GF7 Hands-free Selfie’ ที่สามารถถ่ายเซลฟี่ได้โดยไม่ต้องใช้ปลาย นิ้วกด แค่สั่งการง่ายๆ ผ่านฟังก์ชันอย่าง Buddy Shutter, Face Shutter และ Jump Snap ที่จะ ท�ำให้ข้อจ�ำกัดในการถ่ายภาพเซลฟี่หมดไป มีให้ เลือกถึง 4 สี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2729 9000

CMG Look of S/S 15

Central Marketing Group หรือ CMG เปิดตัว ลุคส�ำหรับหนุ่มๆ ในฤดูกาลนี้ น�ำโดย 4x4 Man, Daniel Hechter, Casualist, S’fare, Urban Studio และ John Henry ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องแต่ง กายชายชั้นน�ำ ในสไตล์และคาแร็กเตอร์เฉพาะตัว เลือกซื้อได้ ณ ห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล

แบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้า แอ็กเซสซอรี่ สไตล์บีชแวร์ SINGHA LIFE น�ำเสนอคอลเล็กชั่น S/S 2015 สร้างสรรค์ลุคหน้าร้อนนี้ ให้สะดุดตามากยิ่งขึ้น โดยได้แรงบันดาลใจมาจากภาพชายหาด สายลม แสงแดด และเกลียวคลื่น วันพักร้อนที่เกาะสวาท หาดสวรรค์ สามารถเลือกซื้อสินค้าคอลเล็กชั่น ใหม่ได้ที่ ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์, ชั้น 2 เซ็นทรัล เวิลด์, ชั้น 1 อินท์-อินเตอร์เซ็กท์ พระราม 3 และ เคาน์เตอร์ 2 จุด โซนผู้โดยสารขาออก คิงเพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ May 2015

105


TRIP

เรื่อง Natt ภาพ Pae

“นิทรรศการภาพถ่ายของ ลินดา แมคคาร์ทนีย์ ภรรยาพอล แมคคาร์ทนีย์ เขาเป็นตากล้องผู้หญิงคนแรกที่เป็น ตากล้องสายร็อค ประทับใจหลาย ภาพเลย”

เป้ อารักษ์ อดีตมือกีตาร์วง Slur ที่มา เอาดีทางเพลงสายคันทรี & โฟล์กที่ ตัวเองรัก เล่นหนังเล่นละครฮิตมาเยอะ สุดท้ายมาตกหลุมรักงานพิธีกร รายการ เกษตรซ้าด เพราะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิต เกษตรกรยุคใหม่ ออกอากาศทาง ช่อง New TV ทุกวันศุกร์ สามทุ่มครึ่ง มิถุนายนนี้ก�ำลังจะมีซิงเกิลใหม่ ร่วม กับก๊วนเพื่อนซี้ เดอะ ปีศาจแบนด์ ติดตามเป้ อารักษ์ ได้ที่ Instagram: paearak

“กาแฟดริปที่นี่รสชาติดี มาก ไม่ใส่น�้ำตาลเลยนะ เราเบื่อกาแฟแฟรนไชส์ ก็เริ่มไปกินออริจินัล ที่ ร้านนามุซาเอโร่ อร่อย มาก”

“สตรอว์เบอร์รี่เกาหลีนี่ สุดยอดแล้วครับ มันคือ สตรอว์เบอร์รี่ในฝันของผม อร่อยสุดๆ ผมหิ้วกลับมา เป็นของฝากตลอด”

My Korea Memories อารักษ์ อมรศุภศิริ สามสีท่ ริปที่ เป้ อารักษ์ ไป ท่องเทีย่ วเกาหลี แต่ละหนก็ สนุกต่างกันไป เรือ่ งแปลก คือ เขาออกตัวว่าไม่ใช่นกั เก็บ ภาพ แต่ชา่ งจ�ำช่างเล่า “ครัง้ แรกนีไ่ ปมาเมือ่ หลายปีทแี่ ล้ว ไปกับสินค้า แบรนด์หนึง่ พร้อมผูโ้ ชคดี รอบ สองไปเทีย่ วกับแก๊งสนิทซึง่ มีคนพูดเกาหลีได้ ทริปนีม้ นั มาก เราได้ไปสกีรสี อร์ต เล่น สโนว์บอร์ดกัน แปลกดีผมเล่น สเกตบอร์ดเท่าไรก็ไม่ได้นะ แต่วา่ เล่นสโนว์บอร์ดกลับเล่น ได้ ด้วยช่วงทีไ่ ปหนาวมาก ก็ เลยพักเหนือ่ ยและผิงไฟกันใน เต็นท์พลาสติก พอหิวก็ออก ไปย่างหมูเกาหลีกนั คนไปโซลนีต่ อ้ งไปเทีย่ ว สนุกสนานกับไนท์ไลฟ์เพราะ ทีม่ นั สวย เปิดเพลงมัน คน หน้าตาดี แต่ผมไม่ดมื่ นะ เน้น ไปดูไปสนุก รอบทีส่ ามได้ไปเมือง ปูซาน ผมไปถ่ายรายการ ของไทยรัฐทีวี เวลาไปเอา กล้องไปด้วยนะ หนาวแล้ว มือมันแข็งเลยไม่ได้ถา่ ยรูป เลย ไฮไลต์อยูท่ อี่ าหารทะเลที่

เคียงกิโด ไปลองกินปลาหมึก ดิบทีม่ นั ดิน้ ๆ เหมือนในหนัง เอ่อ...ความอร่อยมันไม่คอ่ ย มีหรอกครับ แต่สนุกทีไ่ ด้ลอง มากกว่า เขาก็บอกว่าเป็น ยาโด๊ปของผูช้ าย (หัวเราะ) ชอบไปเกาหลีเพราะ ว่า มีเพือ่ นอยูท่ นี่ นั่ มีความ แปลกหูแปลกตา มีความ เจริญทางวัฒนธรรม เราไม่ได้ เป็นติง่ เกาหลี แต่เราเสพมัน มาแล้วท�ำให้เราอยากไปอีก จริงๆ ไปแต่ทเี่ ดิมๆ ก็สนุก แล้ว กรกฎาคมนีผ้ มว่าจะ กลับไปอีก”

“วันที่ไปเล่นสโนว์บอร์ดเจ้าหน้าที่ ถาม ‘มาเช่าอุปกรณ์อ่ะ...เคยเล่น หรือเปล่า’ เราตอบ ‘ไม่เคย’ เขา ถาม ‘มีครูยัง’ เราก็บอกว่า ‘มี’ แต่ ความจริงไม่มี (หัวเราะ) ไฮไลต์คือ ไม่น่าเชื่อว่าเล่นได้ตั้งแต่ครั้งแรก เลย ทักษะส�ำคัญคือ การทรงตัว”

“ถ้าเป็นเกาหลีต้อง ฮันอู เนื้อก้อนใหญ่ กว่าซองบุหรี่อีก ย่าง ทั้งก้อนแล้วก็ตัดกิน ความที่มันแทรก มันเยอะ มันอร่อย มากกก”

May 2015

107


SCENE

SIRIVANNAVARI S/S 2015 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิรวิ ณ ั ณวรีนารีรตั น์ ทรงเผยโฉม คอลเล็กชัน่ ทรงออกแบบ S/S 2015 ภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI โดยทรงมีแรงบันดาล พระทัยมาจากเครือ่ งแบบทหาร สไตล์นโปเลียน ผสมผสานกับ รายละเอียดกลิน่ อายแห่งยุค สมัยนีโอคลาสสิกและจักรวรรดิ

โรมัน ซึง่ โดดเด่นด้วยโครงเสือ้ และเทคนิคการตัดเย็บแบบใหม่ ทีพ่ ระองค์หญิงทรงสร้างสรรค์ รวมถึงลายกราฟิกฝีพระหัตถ์ที่ ทรงน�ำสัญลักษณ์นำ� โชคต่างๆ ของยุคนีโอคลาสสิกมาทรงวาด ลวดลายใหม่ในเชิงงานศิลป์ แบบดาด้า (Dadaism)

เรื่อง กองบก. ภาพ ลิขสิทธิ์

สิทธิโชค เปล่งพานิช และ อกนิษฐ์ วิเชียรเจริญ

พลพัฒน์ อัศวะประภา งานแสดงคอลเล็กชั่นทรง ออกแบบ สปริง/ซัมเมอร์ 2015 แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI

สุพรทิพย์ ช่วงรังษี

พลอย หอวัง ศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุพงศ์

ศิริชัย ทหรานนท์ ธีระพันธ์ วรรณรัตน์ สลิล สุญาณเศรษฐกร - โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ และสุวดี พึ่งบุญพระ

Street Luxury Bag นันทมาลี ภิรมย์ภักดี บริษทั พีพี แกลม จ�ำกัด เปิดตัว MCM (Modern Creation München) แบรนด์เครือ่ งหนังสุดชิคจากเยอรมนี ณ บูตกิ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ทีช่ นั้ G ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยมีแขก VIP และเซเลบริตมี้ าร่วม แสดงความยินดีกนั แน่นช็อป พระเอกของงานคงจะเป็น สินค้าคอลเล็กชัน่ ใหม่สดุ พิเศษทีท่ าง MCM คัดมาให้ แฟนๆ ทีช่ อบ Limited Edition พร้อมไฮไลต์นายแบบ 4 คนกับลูกโป่งสีทองกับสัญลักษณ์ MCM ให้ทกุ คนได้ ถ่ายรูปเพิม่ ความสนุกให้การเปิดร้านวันนัน้ cc

จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม กฤษตินา กฤดากร ณ อยุธยา พิชญ์สินี ตันวิบูลย์ - ตรีชฎา เพชรรัตน์ 108

LIPS Garçon


SCENE โย ชิทาระ - อัจฉรา อัมพุช และฮิโรชิ คูโบ

ดิษยา กรกชมาศ นท พนายางกูร วีโอเลต วอเทียร์

Beams for Every Boy

BEAMS ไลฟ์สไตล์รเี ทลเลอร์ชอื่ ดัง จากประเทศญีป่ นุ่ ได้เปิดร้านสาขา แรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แล้ว โดยอยูท่ ชี่ นั้ 1 อาคาร The Helix Quartier ของดิ เอ็มควอเทียร์ ใน ร้านอัดแน่นสินค้าแฟชัน่ เสือ้ ผ้าและ ไลฟ์สไตล์สำ� หรับผูช้ ายและผูห้ ญิง โดยคอลเล็กชัน่ เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ และรองเท้าคัดมาเพือ่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักช้อปปิง้ ชาวไทย การ ตกแต่งภายในเน้นไปทีว่ สั ดุอย่างไม้ ดาวิกา โฮร์เน่ หิน และแก้ว ในโทนสีเบจและขาว พร้อมเฟอร์นเิ จอร์ทที่ ำ� จากไม้สเี ข้มที่ ช่วยให้บรรยากาศของร้านดูกว้างขวาง และโปร่งสบาย 99 สุพล พัวศิริรักษ์

พอล สิริสันต์ ชัยโรจน์ ศรีเดชะรินทร์กุล

ไอรดา ศิริวุฒิ พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ม.ล. อรดิศ ดิศกุล

Fast Gone Flex Porsche Design เปิดตัวแฟล็กชิพ สโตร์ แห่งแรกในเมืองไทย ณ ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน งานนี้ มาร์ค พลัทเท่น หัวหน้าฝ่ายปฏิบตั กิ ารของปอร์เช่ ดีไซน์ ภูมภิ าคเอเซียแปซิฟกิ กล่าวต้อนรับแขกผู้ มีเกียรติและสือ่ มวลชนด้วยตัวเองก่อนที่ สุจนั ทา บุญคง กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เยอรมัน สปอร์ต แอนด์ ไลฟ์สไตล์ และ บริษทั จีเอสเอฟ สปอร์ต มาให้ขอ้ มูล ความเข้าใจเกีย่ วกับตัวตนของเสือ้ ผ้าและ แอ็กเซสซอรีข่ องแบรนด์รถหรูแก่แขกผูม้ ี เกียรติทกุ คน

Marc Platten

นายแบบและนางแบบในคอลเล็กชั่น ล่าสุดของ Porsche Design

Lars Schmidt

ทัชชะ ชัยปาณี - สุจันทา บุญคง May 2015

109


นาตาลี เกลโบวา

SCENE

ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี

ธีรเดช เมธาวรายุทธ

This is My Summer ห้างสรรพสินค้าเซนจัด Zen Summer Craze 2015 รวมคียล์ คุ เด่นจากแบรนด์ดงั ต้อนรับฤดูรอ้ น โดยมีทงั้ เครือ่ งส�ำอาง เสือ้ ผ้า แอ็กเซสซอรี่ ชุดชัน้ ใน และชุด ว่ายน�ำ้ จากแบรนด์ไทย และสินค้าชัน้ น�ำระดับโลกมา อวดโฉมให้แขกผูม้ เี กียรติได้ชม นอกจากนีย้ งั ได้ดโู อ นิว-จิว๋ มาสร้างสีสนั ให้กบั งาน

อมตา จิตตะเสนีย์

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ

John Varvatos S/S 2015 มรุวุฒม์ บูรณศิลปิน

ม.ล. รังษิธร ภาณุพันธุ์

ไท จิราธิวัฒน์ จุฑาทัศน์ เหล่าธรรมทัศน์

พิชัย จิราธิวัฒน์

กรรณิการ์ วีระพงษ์

อธิวัฒน์ ตู้ทองค�ำ

110

LIPS Garçon

เสือ้ ผ้าส�ำหรับบุรษุ John Varvatos เปิดตัว คอลเล็กชัน่ ใหม่ ‘A Day at the Opera’ ณ ชัน้ 2 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ ซึง่ จอห์น วาร์เวโตส ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ได้ฉกี กฎของการ แต่งตัวโดยเอาชุดกลางคืนและชุดทางการมา ปรับให้สามารถใส่ในช่วงกลางวันทีด่ หู รูหรา ทัน สมัย สง่างาม และมีความขบถแบบชาวร็อค ในตัว งานนีไ้ ด้รบั เกียรติจากเหล่าคนดังหลาก หลายวงการของประเทศไทยมาร่วมชมแฟชัน่ โชว์อย่างคับคัง่

นายแบบจากชุดคอลเล็กชั่นใหม่ A Day at the Opera


ANDREW RAYEL

SCENE

วุฒิธร มิลินทจินดา

Splash! ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง

AFROJACK

สงกรานต์ทอี่ าร์ซเี อปีนดี้ เี จระดับโลกมาท้าเปียก และแดนซ์มนั กับดนตรี EDM ในงาน ‘Pepsi S2O’ (Songkran’s Official Electronic Dance Music Festival) ทีบ่ ริษทั วูด้ ดี้ เวิลด์ จ�ำกัด จับมือ Hartha Group และบริษทั Zaap Enterprise จ�ำกัด ร่วม ด้วย Index Creative Village โดยมีไฮไลต์ดเี จดัง อย่าง Deadmau5, KREWELLA, AFROJACK และ ANDREW RAYEL จัดเต็ม 4 วันโยกและ เปียกกันแน่นหน้าลาน ณ S2O Factory RCA kkk

นาวิน เยาวพลกุล

สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล

สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย

ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ ม.ล. อรรถดิศ ดิศกุล

รวีวรรณ บุญประชม

ภัครมัย โปตระนันท์

Get Naked with Summer 2015

จิณเจษฎ์ - จิตมา วรรธนะสิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้การดูแลของบริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) จับมือกับมาสเตอร์การ์ด บัตรเคทีซี และยูบลิ ลี่ ไดมอนด์ จัดงานแฟชัน่ โชว์คลาย ร้อน ‘CPN Naked Summer 2015’ โดยได้รบั เกียรติจาก ดร. ณัฐกิตติ์ ตัง้ พูลสินธนา ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายการตลาด ก่อนจัดเต็มพาเหรดแฟชัน่ โชว์เซตใหญ่ทงั้ ชุดว่ายน�ำ้ หญิงและชาย

จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เขมนิจ จามิกรณ์ ทาคุยะ นากามูระ

พิมพิศา จิราธิวัฒน์

May 2015

111


PARTY

LIPS New Era เรื่อง กองบก. ภาพ ทีมลิปส์

ศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร LIPS จัดแถลงข่าว ‘LIPS: The New Era’ กับการพลิกโฉม นิตยสารรายปักษ์ที่เป็นผู้น�ำด้านแฟชั่น ความงาม และไลฟ์สไตล์ สู่ปีที่ 16 รวมทั้งเปิดตัวนิตยสาร แจกฟรีรายเดือนน้องใหม่ที่อัดแน่นคอนเทนต์ แฟชั่น กรูมมิ่ง และไลฟ์สไตล์หนุ่มรุ่นใหม่ ใน ชื่อ LIPS GARÇON (ลิปส์ การ์ซง) และนิตยสาร ความสวยความงาม ในชื่อ LIPS PALETTE (ลิปส์ พาเลตต์) ส่วนทางด้าน LIPS LOVE (ลิปส์ เลิฟ) นิตยสารการใช้ชีวิตและการตกแต่งก้าวสู่ปีที่ 2 นอกจากนี้ยังเปิดตัวสื่อออนไลน์ lips-mag.com เพื่อให้ผู้อ่าน LIPS และผู้ที่สนใจอัพเดตเทรนด์ และไลฟ์สไตล์เข้าถึงทุกหัวข้อที่สนใจตรงกลุ่ม ยิ่งขึ้น ในปาร์ตี้นี้ยังแนะน�ำบรรณาธิการ และทีม สร้างสรรค์งานรุ่นใหม่ โดยจัดขึ้น ณ ห้องมณียา บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

112

LIPS Garçon


DIRECTORY

Where to buy your favorite ones! Acne Studios ชัน้ M ดิ เอ็มควอเทียร์ Adidas Originals ชัน้ 3 เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0 2613 1492 ชัน้ 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0 2658 0386 ชัน้ 2 เมกา บางนา โทร. 0 2105 1503 ชัน้ 2 เซ็นทรัล ปิน่ เกล้า โทร. 0 2882 6058 ชัน้ 3 เซ็นทรัล ลาดพร้าว โทร. 0 2937 0790 ชัน้ G เซ็นทรัล พระราม 2 โทร. 0 2108 3001 ชัน้ G เซ็นทรัล พระราม 9 โทร. 0 2108 3001 เมืองทองธานี โทร. 0 2980 6619 A.P.C ชัน้ 1 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี Alexander McQueen @ Club21 Men ชัน้ 1 เอราวัณ แบงค็อก โทร. 0 2250 7719-20 Alexander Wang @ Club21 ชัน้ 1 เอราวัณ แบงค็อก ชัน้ M ดิ เอ็มควอเทียร์ American Ragcie G107 ชัน้ 1 กรูฟ เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0 2251 6880 Burberry Prorsum ชัน้ M สยามพารากอน โทร. 0 2610 9719 Boy London ชัน้ 3 ศูนย์การค้า สยามสแควร์วนั โทร. 08 1409 1929 Calvin Klein Platinum ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0 2646 1048 ชัน้ 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0 2658 0214 ชัน้ 1 เซ็นทรัล ชิดลม โทร. 0 2254 3427 ชัน้ 1 สยามพารากอน โทร. 0 2610 7886 ชัน้ 1 เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต โทร. 0 7620 9079 Camper ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โซนเอเทรีย่ ม ชัน้ 2 ดิ เอ็มโพเรีย่ ม ชัน้ 3 เซ็นทรัล ชิดลม ชัน้ 2 เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ M พารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ชัน้ M เทอร์มนิ อล 21 ชัน้ 1 ร้าน IKON แฟชัน่ ไอส์แลนด์ ชัน้ 1 ร้าน IKON เมญ่า เชียงใหม่ ชัน้ 1 เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ชัน้ 3 เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ชัน้ 1 เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต ชัน้ 1 เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ Carnival ซอย 1 สยามสแควร์ โทร. 0 2252 8907

ชัน้ G เซ็นทรัล ลาดพร้าว โทร. 0 2937 1469 Christian Louboutin ชัน้ G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี โทร. 0 2160 5814 Club21 Men ชัน้ 1 เอราวัณ แบงค็อก โทร. 0 2250 7712 Club21 Accessories ชัน้ M สยามพารากอน โทร. 0 2610 9272 Comme des Garçons ชัน้ 2 เอราวัณ แบงค็อก โทร. 0 2250 7791 CPS CHAPS ชัน้ 1 ดิ เอ็มควอเทียร์ โทร. 0 2003 6672 ชัน้ M เทอร์มนิ อล 21 โทร. 0 2108 0878 ชัน้ 1 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0 2658 1725 ชัน้ 1 แฟชัน่ ไอส์แลนด์ โทร. 0 2947 5155 และห้างเซ็นทรัลทุกสาขา Diesel ชัน้ 1 ดิ เอ็มโพเรีย่ ม โทร. 0 2664 8822 ชัน้ 1 เซ็นทรัล ชิดลม โทร. 0 2252 4171 ชัน้ 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0 2658 0197 ชัน้ M ดิ เอ็มควอเทียร์ Dior Homme เดอะ แลนด์มาร์ค ช็อป ห้อง 218-219 เดอะ แลนด์มาร์ค เซ็นทรัล ฮ่องกง โทร. 800 969 886 www.diorhomme.com Dry Clean Only @ จตุจกั ร The Wonder Room ชัน้ 3 สยามเซ็นเตอร์ ชัน้ 2 ดิ เอ็มควอเทียร์ Givenchy ชัน้ G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี โทร. 0 2160 5895 Hermès ชัน้ M สยามพารากอน โทร. 0 2129 4800-1 ชัน้ G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี โทร. 0 2160 5890-1 ชัน้ G ดิ เอ็มโพเรีย่ ม โทร. 0 2664 8353-4 Jaspal Man ชัน้ 2 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0 2251 5918, 0 2255 3935 ชัน้ 1 สยามพารากอน โทร. 0 2610 9386 ชัน้ 2 เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0 2255 5009, 0 2255 9538 ชัน้ 2 ดิ เอ็มโพเรีย่ ม โทร. 0 2664 8369 John Varvatos

ชัน้ 1 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี โทร. 0 2160 5803 และห้างเซ็นทรัลทุกสาขา Jil Sander ชัน้ 1 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี K-Land ชัน้ 3 ศูนย์การค้า สยามสแควร์วนั โทร. 08 1409 1929 Kenzo ชัน้ 1 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชัน้ 1 เซ็นทรัล ชิดลม LACOSTE L!VE ชัน้ 2 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0 2251 4996 ชัน้ 2 สยามพารากอน ชัน้ 3 เซ็นทรัล ชิดลม ชัน้ 2 เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ 3 เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา ชัน้ 5 เซน ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ ชัน้ 2 เดอะมอลล์ บางกะปิ ชัน้ 2 โรบินสัน พิษณุโลก Lanvin ชัน้ 1 เอราวัณ แบงค็อก โทร. 0 2250 7712 Louis Vuitton ชัน้ M สยามพารากอน โทร. 0 2664 7272 ชัน้ G ดิ เอ็มโพเรีย่ ม โทร. 0 2664 8360-2 ชัน้ G ศูนย์การค้าเกษร โทร. 0 2656 1010 หรือติดต่อ สอบถาม Customer Service Center โทร. 0 2664 7272 Maison Margiela ชัน้ 1 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี Maison_O @Mathematics ชัน้ 3 สยามเซ็นเตอร์, @Saturn Element at Dreamer Studio อินทามะระ ซอย 4, ชัน้ 2 @Liberty Area One ซอย เอกมัย 10 Marc by Marc Jacobs ชัน้ 1 เซ็นทรัล ชิดลม โทร. 0 2255 6967 ชัน้ 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0 2658 0112 ชัน้ M ดิ เอ็มควอเทียร์ MCM ชัน้ G ดิ เอ็มควอเทียร์ Moschino ชัน้ 1 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี Moo Eyewear เอ็กซ์ฮบิ ทิ สเปซ www.mooeyewear.com Next to Normal ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0 2646 1847 Outcast Store ชัน้ 2 โรงหนังลิโด้ สยาม สยามสแควร์ ซอย 2

โทร. 09 4456 6626 Pony Stone สยามสแควร์ ซอย 2 ชัน้ 3 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี โทร. 08 1107 6755 / 09 8530 0151 Prada ชัน้ G และ 1 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี โทร. 0 2160 5744 ชัน้ M สยามพารากอน โทร. 0 2610 9800 ชัน้ G ดิ เอ็มโพเรีย่ ม โทร. 0 2664 8431 BE9 ยูนติ 4.43 สนามบินสุวรรณภูมิ โทร. 0 2134 8888 Quiksilver ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ G เซ็นทรัล พระรามเก้า ชัน้ 2 เมกา บางนา ชัน้ G เทอร์มนิ อล 21 และเซ็นทรัลทุกสาขา Salvatore Ferragamo ชัน้ M สยามพารากอน โทร. 0 2610 9463-4 ชัน้ G ศูนย์การค้าเกษร โทร. 0 2656 1105-6 ชัน้ G ดิ เอ็มโพเรีย่ ม โทร. 0 2664 8405 Saint Laurent ชัน้ G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี SINGHA LIFE ชัน้ 3 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0 2658 1177 ชัน้ 2 เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0 2613 1699 ชัน้ 1 อิน๊ ท์-อินเตอร์เซค พระราม 3 โทร. 0 2682 6433 และเคาน์เตอร์ 2 จุด โซน ผูโ้ ดยสารขาออก คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ www.singhalife.com FB : SinghaLifeThailand Instagram : singhalifethailand Siwilai ชัน้ 5 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี โทร. 0 2160 5809 #12 Thom Browne @ Club21 Men ชัน้ 1 เอราวัณ แบงค็อก โทร. 0 2250 7719-20 Topman ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โซนบีคอน โทร. 0 2613 1160 ชัน้ 3 เซ็นทรัล ชิดลม โทร. 0 2255 4013 ชัน้ 1 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โทร. 0 2937 0361 ชัน้ 1 เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยาบีช โทร. 0 3804 3383 Trity @ The Selected ชัน้ 3 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0 2658 1000 #1378

พบนิตยสารลิปส์ การ์ซง ได้ที่

Grab Us @ All Six to Twelve • Aloft Hotel • American Ragcie • Amontre Playroom & Brasserie • BACC • Bangkok Bank • Black Amber • BookSmith • Boyy Café • Brooklyn Baker Café • Carat (Thailand) • Carnival • Chamni’s Eye Studio • Chic Republic • Craberman • Donabe • Dreamer Studio • Dry Clean Only @ EmQuartier • Escape Hotels (HuaHin &KhaoYai) • Every Day Kamarkamet • Gin & Milk • Greyhound Café • GTH • Hive • Hondasathon • Initiative • Issue • It’s Happened to be a Kloset • JWT • KARMAKAMET • Kathman Photo Gallery • Kloset Café • Leo Burnett • Little Tree • Mana Café • Maruey Library • Mathematics • Mediacom • Mediaedgecia • Mediavest • Mindshare • Minibar Café • Missile • Next to Normal • N10 Café • Ogilvy • One Ounce for Onion • OMD • Painkiller • Peony • Phd • Pink Berry • Prakit Holding • Ranlao Chiang Mai • Sansiri • Sansiri Lounge Paragon • Shuffle • Smile Club • SPA-HAKUHODO Co.,Ltd. • SpicyH Co.,Ltd. • Starcom • Toyota Buzz • (Un) fashion Café • Vick’s Weekend • Wawee Coffee • Wong Honda Car • WWA • Zenith

May 2015

113


GARร‡ON TOON

REALITY BITES!

114

By Kathy MacLeod

LIPS Garรงon

Garcon เล่ม2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you