Page 1

Sausis - Kovas 2008

info Klientams skirtas žurnalas / Medienos apdirbimo įrenginiai / Automatizacija / Įrankiai

„Nesting” baldų gamyboje. Kas tai? Rimantas Činčys: „Nėra neišsprendžiamų problemų” Gal sūrio? Šiuolaikinis būstas iš medžio Naftos pramonei Raguvos baldžių tradicijos

www.lintera.info

Nr. 1 (5)


Arūnas Razma - apie modernias „Nesting” gamybos technologijas.

Turinys 4. Revoliucija?

Apie naująjį HOMAG daugiafunkcinį apdirbimo agregatą (MPU).

18 Spalis -

tizacija iai / Automa mo įrengin

6. Gal sūrio?

„Lintera info” - klientams skirtas žurnalas Redakcija ir maketavimas Aurimas Radzevičius Vytautas Jonušas Leidžiamas keturis kartus per metus Kitas žurnalo numeris - 2008 metų birželį Leidėjas UAB „Lintera” Ukmergės g. 22, LT-55101, Jonava Tel. (+370 349) 61161 Faks. (+370 349) 61297 Spaustuvė UAB „KOPA” Viršelyje Paukščio lizdas Tiražas 1000 egz. Autorių nuomonės ir straipsniai šiame leidinyje nebūtinai sutampa su UAB „Lintera” pozicija. UAB „Lintera” neprisiima atsakomybės už straipsnių autorių nuomonę. Informaciją ir įvairius skaičiavimus žurnale stengiamasi pateikti kuo tiksliau, tačiau tai nebūtinai yra neginčijami faktai. Žurnale esančios medžiagos panaudojimas kituose leidiniuose galimas tik gavus raštišką UAB „Lintera” sutikimą. Jūs galite užsiprenumeruoti leidinį, apsilankę UAB „Lintera” interneto svetainėje adresu: http://www.lintera.info 

Sausis - Kovas 2008

2007

info Nr. 4 (4)

Klientams skirtas žurnalas / Medienos apdirbimo įrenginiai / Automatizacija / Įrankiai

Nr. 1 (5)

i

/ Įrankia

os apdirbi s / Medien

skirtas žurnala

(2 ) 2 r.

ut

om at

iz ac ija

/ Įra nk ia i

Lietuviškos sūrio gamybos ypatumai pagal AB „Rokiškio sūris”.

N

in fo

Bal

an di

s

-B

irž el

is

20 07

Klientams

ap di /M ed ie no s

1 (1)

Įdarbink

žu rn al

as

Nr.

orą!

sk irt

as

Svajonių

am s

UNIGRIND

Gal sūrio?

Naftos pramonei

neris imas part - patik

tendenci ausios

Raguvos baldžių tradicijos

jos

www.lintera.info

fo tera.in www.lin

Profe

Tech nik os

prek

o

yba ir pr sio nalus iež iūra kraš GR IT pa tų ap gal dailin S FEIN imas ėk Paro m dų A in tva to rkar ga m Pram aštis Ž o LIG vil onė jė renk gs ga N 50 A asi Auto nis WIKA sk 00 ma tinės įa ati 0 N oro ete to te na nusiu n it p ų V į se rb IPimo si pli kto -n lė siste en ww ri ev mo ktu w.l o au asž inte va s iu w ra.in au i: os wfo s gim i! kra w .l ą id in an te ti sv ra ajo .in nė f

Nauj

Rimantas Činčys: „Nėra neišsprendžiamų problemų”

Šiuolaikinis būstas iš medžio

parkas

a? ta drąs Iš kur

Klie nt

info

Sau sis -

Kov

rb im o

as 200 7

įre ng im ai

/A

„Nesting” baldų gamyboje. Kas tai? as as kart s pirm

Ypatinga

kiai / Įran Automa tiza cija alas žurn

20

tas

16

/ Med

ieno s apd irbim

o įren gim ai /

Rimantas Činčys - apie kokybiškas techninio aptarnavimo paslaugas.

ntam s skir

10. Nėra neišsprendžiamų problemų.

Štai ir pavasaris!

4 24. Mažoji legenda.

VW Golf - iš nepaprastos ir vienos sėkmingiausių mašinų perspektyvos.

Leidinio duomenys

Gruodis

info

Klie

UAB „Lintera” yra privati kompanija, įkurta 1992 m. Jonavos mieste, esančiame 30 km nuo Kauno, antro pagal dydį Lietuvos miesto. Kompanija turi nuosavą biuro pastatą, demonstracinę salę, kurioje galima apžiūrėti veikiančius įrengimus, patalpą seminarų rengimui, konferencijoms ir kitokiems susitikimams, įrengimų ir įrankių remonto dirbtuves, centrinį sandėlį, iš kurio prekės paskirstomos į Lietuvą, Latviją ir Baltarusiją. Nuo pirmos kompanijos veiklos dienos vadovai užsibrėžė sau tikslą pardavinėti tik aukštos kokybės gamybinius įrengimus, taip pat garantuoti puikų techninį aptarnavimą. Buvo pasirinktos pirmaujančios Vakarų Europos kompanijos, gaminančios aukščiausios kokybės įrangą, o pardavimų teritorija apima ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Baltarusijos rinkas. Šiuo metu UAB „Lintera” yra susitelkusi ir plečia savo veiklą 4 pagrindinėse srityse: įranga ir įrankiai medienos apdirbimui ir baldų gamybai; automatizacija; įrankiai; techninis aptarnavimas.

Redakcijos žodis

20. „Nestingas”. Kas tai?

26. Aštriai ir tiksliai.

6

Apie medienos apdirbimo ir baldų gamybos įrankių priežiūrą.

30. Šiuolaikinis būstas.

Šiuolaikinio būsto iš medžio privalumai ir statybos technologijos.

10

24

26

16. Naftos pramonei.

Kaip lengvai išspręsti montavimo ir demontavimo užduotis, naudojant NORBAR multiplikatorius.

30

18. Raguvos baldžių tradicijos. Reportažas iš mūsų partnerių UAB „Raguvos baldai ir ko”.

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Greitai prabėgo metai, rodos tik vakar jaudinomės versdami pirmojo „Lintera info“ žurnalo numerio lapus ir ieškodami įsivėlusių klaidų. Klaidų, aišku, radome, gal mažiau rašybos ar skyrybos, daugiau kokybės, bet kartu su kiekvienu sekančiu numeriu augome ir mes. Atšventę pirmąjį „Lintera info“ gimtadienį, vėl kimbame į darbą. Su didesniu pasitikėjimu, naujomis idėjomis ir sukauptu žinių bagažu. Savo rankose laikote penktąjį „Lintera info“ žurnalo numerį. Truputį atsinaujinusį, „paaugusį“ tiek vizualine, tiek turinio kokybės prasme. Tikimės, jog ir šiais metais rasite temų, kurios sudomins, suteiks naujų idėjų ar tiesiog praplės kiekvieno iš mūsų akiratį. Mes pasistengsime pristatyti pačias aktualiausias baldų gamybos įrenginių, automatizacijos ir pramoninių įrankių naujoves. Nuo šiol, kiekviename numeryje pasakosime apie mūsų klientus, jų pasiekimus bei ateities planus. Per 15 darbo metų UAB „Lintera“ įgyvendino daugybę projektų, susiformavo draugiški santykiai su įvairiausiomis Lietuvos pramonės įmonėmis. Manome, kad bus įdomu iš arčiau susipažinti su geriausiais savo srities profesionalais, išgirsti jų sėkmės formulę. Sutapimas ar ne, tačiau šiame numeryje dažnai matysite lizdus ir kiaušinius. Galbūt dėl to, jog artėja gražiausia pavasario šventė - Šv. Velykos, su kuria Jus visus sveikina „Lintera info“ redakcija. Tačiau yra ir kita priežastis - tai NESTING technologija. Nors nieko bendro su lizdais ir kiaušiniais ši tema neturi, bet skamba pavasariškai (Susidomėjote? Atsiverskite 20 puslapį). Taigi sveikiname visus su pavasariu ir linkime gero bei įdomaus skaitymo! „Lintera info“ redakcija

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas
Arūnas Razma - apie modernias „Nesting” gamybos technologijas.

Turinys 4. Revoliucija?

Apie naująjį HOMAG daugiafunkcinį apdirbimo agregatą (MPU).

18 Spalis -

tizacija iai / Automa mo įrengin

6. Gal sūrio?

„Lintera info” - klientams skirtas žurnalas Redakcija ir maketavimas Aurimas Radzevičius Vytautas Jonušas Leidžiamas keturis kartus per metus Kitas žurnalo numeris - 2008 metų birželį Leidėjas UAB „Lintera” Ukmergės g. 22, LT-55101, Jonava Tel. (+370 349) 61161 Faks. (+370 349) 61297 Spaustuvė UAB „KOPA” Viršelyje Paukščio lizdas Tiražas 1000 egz. Autorių nuomonės ir straipsniai šiame leidinyje nebūtinai sutampa su UAB „Lintera” pozicija. UAB „Lintera” neprisiima atsakomybės už straipsnių autorių nuomonę. Informaciją ir įvairius skaičiavimus žurnale stengiamasi pateikti kuo tiksliau, tačiau tai nebūtinai yra neginčijami faktai. Žurnale esančios medžiagos panaudojimas kituose leidiniuose galimas tik gavus raštišką UAB „Lintera” sutikimą. Jūs galite užsiprenumeruoti leidinį, apsilankę UAB „Lintera” interneto svetainėje adresu: http://www.lintera.info 

Sausis - Kovas 2008

2007

info Nr. 4 (4)

Klientams skirtas žurnalas / Medienos apdirbimo įrenginiai / Automatizacija / Įrankiai

Nr. 1 (5)

i

/ Įrankia

os apdirbi s / Medien

skirtas žurnala

(2 ) 2 r.

ut

om at

iz ac ija

/ Įra nk ia i

Lietuviškos sūrio gamybos ypatumai pagal AB „Rokiškio sūris”.

N

in fo

Bal

an di

s

-B

irž el

is

20 07

Klientams

ap di /M ed ie no s

1 (1)

Įdarbink

žu rn al

as

Nr.

orą!

sk irt

as

Svajonių

am s

UNIGRIND

Gal sūrio?

Naftos pramonei

neris imas part - patik

tendenci ausios

Raguvos baldžių tradicijos

jos

www.lintera.info

fo tera.in www.lin

Profe

Tech nik os

prek

o

yba ir pr sio nalus iež iūra kraš GR IT pa tų ap gal dailin S FEIN imas ėk Paro m dų A in tva to rkar ga m Pram aštis Ž o LIG vil onė jė renk gs ga N 50 A asi Auto nis WIKA sk 00 ma tinės įa ati 0 N oro ete to te na nusiu n it p ų V į se rb IPimo si pli kto -n lė siste en ww ri ev mo ktu w.l o au asž inte va s iu w ra.in au i: os wfo s gim i! kra w .l ą id in an te ti sv ra ajo .in nė f

Nauj

Rimantas Činčys: „Nėra neišsprendžiamų problemų”

Šiuolaikinis būstas iš medžio

parkas

a? ta drąs Iš kur

Klie nt

info

Sau sis -

Kov

rb im o

as 200 7

įre ng im ai

/A

„Nesting” baldų gamyboje. Kas tai? as as kart s pirm

Ypatinga

kiai / Įran Automa tiza cija alas žurn

20

tas

16

/ Med

ieno s apd irbim

o įren gim ai /

Rimantas Činčys - apie kokybiškas techninio aptarnavimo paslaugas.

ntam s skir

10. Nėra neišsprendžiamų problemų.

Štai ir pavasaris!

4 24. Mažoji legenda.

VW Golf - iš nepaprastos ir vienos sėkmingiausių mašinų perspektyvos.

Leidinio duomenys

Gruodis

info

Klie

UAB „Lintera” yra privati kompanija, įkurta 1992 m. Jonavos mieste, esančiame 30 km nuo Kauno, antro pagal dydį Lietuvos miesto. Kompanija turi nuosavą biuro pastatą, demonstracinę salę, kurioje galima apžiūrėti veikiančius įrengimus, patalpą seminarų rengimui, konferencijoms ir kitokiems susitikimams, įrengimų ir įrankių remonto dirbtuves, centrinį sandėlį, iš kurio prekės paskirstomos į Lietuvą, Latviją ir Baltarusiją. Nuo pirmos kompanijos veiklos dienos vadovai užsibrėžė sau tikslą pardavinėti tik aukštos kokybės gamybinius įrengimus, taip pat garantuoti puikų techninį aptarnavimą. Buvo pasirinktos pirmaujančios Vakarų Europos kompanijos, gaminančios aukščiausios kokybės įrangą, o pardavimų teritorija apima ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Baltarusijos rinkas. Šiuo metu UAB „Lintera” yra susitelkusi ir plečia savo veiklą 4 pagrindinėse srityse: įranga ir įrankiai medienos apdirbimui ir baldų gamybai; automatizacija; įrankiai; techninis aptarnavimas.

Redakcijos žodis

20. „Nestingas”. Kas tai?

26. Aštriai ir tiksliai.

6

Apie medienos apdirbimo ir baldų gamybos įrankių priežiūrą.

30. Šiuolaikinis būstas.

Šiuolaikinio būsto iš medžio privalumai ir statybos technologijos.

10

24

26

16. Naftos pramonei.

Kaip lengvai išspręsti montavimo ir demontavimo užduotis, naudojant NORBAR multiplikatorius.

30

18. Raguvos baldžių tradicijos. Reportažas iš mūsų partnerių UAB „Raguvos baldai ir ko”.

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Greitai prabėgo metai, rodos tik vakar jaudinomės versdami pirmojo „Lintera info“ žurnalo numerio lapus ir ieškodami įsivėlusių klaidų. Klaidų, aišku, radome, gal mažiau rašybos ar skyrybos, daugiau kokybės, bet kartu su kiekvienu sekančiu numeriu augome ir mes. Atšventę pirmąjį „Lintera info“ gimtadienį, vėl kimbame į darbą. Su didesniu pasitikėjimu, naujomis idėjomis ir sukauptu žinių bagažu. Savo rankose laikote penktąjį „Lintera info“ žurnalo numerį. Truputį atsinaujinusį, „paaugusį“ tiek vizualine, tiek turinio kokybės prasme. Tikimės, jog ir šiais metais rasite temų, kurios sudomins, suteiks naujų idėjų ar tiesiog praplės kiekvieno iš mūsų akiratį. Mes pasistengsime pristatyti pačias aktualiausias baldų gamybos įrenginių, automatizacijos ir pramoninių įrankių naujoves. Nuo šiol, kiekviename numeryje pasakosime apie mūsų klientus, jų pasiekimus bei ateities planus. Per 15 darbo metų UAB „Lintera“ įgyvendino daugybę projektų, susiformavo draugiški santykiai su įvairiausiomis Lietuvos pramonės įmonėmis. Manome, kad bus įdomu iš arčiau susipažinti su geriausiais savo srities profesionalais, išgirsti jų sėkmės formulę. Sutapimas ar ne, tačiau šiame numeryje dažnai matysite lizdus ir kiaušinius. Galbūt dėl to, jog artėja gražiausia pavasario šventė - Šv. Velykos, su kuria Jus visus sveikina „Lintera info“ redakcija. Tačiau yra ir kita priežastis - tai NESTING technologija. Nors nieko bendro su lizdais ir kiaušiniais ši tema neturi, bet skamba pavasariškai (Susidomėjote? Atsiverskite 20 puslapį). Taigi sveikiname visus su pavasariu ir linkime gero bei įdomaus skaitymo! „Lintera info“ redakcija

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas
A

pdirbimo centras, komplektuojamas su frezavimo velenu, įrankių keitikliu ir gręžimo galvute šiandien yra visuotinai priimtas standartas medienos apdirbimo pramonėje – šie apdirbimo agretatai suformuoja plačių galimybių gamybos pagrindą. Frezavimo velenas naudojamas įvairių įrankių keitimui atliekant gręžimo ir frezavimo darbus, daug kitų modernių agregatų skirta pjovimui, kraštų apdailinimui ir t.t.

kius keisti greitai galima ir pigiau – tiesiog naudojant papildomus agregatus su autonominės pavaros sistema. Šiuo atveju patys svarbiausi pjovimo ir frezavimo agregatai montuojami papildomai, ir bet kokie įrankių keitimai valdomi rankiniu būdu. Kaip taisyklė, papildomi agregatai neturi C ašies, todėl paprastai jie gali pjauti tik paraleliai kuriai nors ašiai, horizontaliai gręžti ar daryti išdrožas.

Įrankių keitimas

Gaminant stačiakampes baldų komponentes, reikalinga atlikti ne tik apipjovimą ir skylių ar konstrukcinių ertmių išgręžimą, bet ir padaryti reikiamas išdrožas – dauguma šiuolaikinių gręžimo galvučių turi integruotą išdrožų pjūklą. Tačiau nei išgręžti skylių, nei padaryti išdrožų bet kuriuo pasirinktu kampu negalima, taigi šis integruotas išdrožų pjūklas leidžia atlikti tik minimalaus gylio ir greičio pjovimus. Vienintelis būdas atlikti gręžimo operacijas 450 kampu ar įpjovas yra sugrįžti prie pagrindinio darbinio veleno agregatų.

Šiais laikais, kuomet tiksliai skaičiuojama kiekviena apdirbimo operacijos trukmės sekundė, dažnas įrankių keitimas neretai tampa didele problema, tiesiog „ryjančia“ gamybos laiką, todėl medienos apdirbimo įrenginių gamintojai aktyviai ieško būdų, kaip ją išspręsti. Dažnai sutaupyti laiko siekiama bandant pakeisti įrankį,

Gręžimo galvutė

Daugiafunkcinis apdirbimo agregatas

kol dirba gręžimo galvutė. Juk kur gręžimo operacija tetrunka 2 sekundes, įrankio pakeitimui galima sugaišti net kelis kartus daugiau laiko nei kad trunka pati operacija! Alternatyvus būdas yra naudoti du frezavimo velenus su dviem įrankių keitikliais. Tai leidžia pakeisti vieną įrankį tada,

Eduardas Kuliešas UAB „Lintera” MAĮ skyriaus vadovasEsant dideliam ruošinio apdirbimo operacijų skaičiui, prireikia daug skirtingų įrankių ir agregatų. HOMAG daugiafunkcinis apdirbimo agregatas MPU (angl. Multi processing unit) „pakeičia“ daug kitų reikalingų agregatų ir praplečia gręžimo galimybes. Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Naujasis HOMAG daugiafunkcinis apdirbimo agregatas MPU atstoja 30-ties velenų gręžimo galvutę (20 vertikalių velenų ir 10 horizontalių), pjovimo agregatą, papildomą frezavimo veleną ir gręžimo agregatus. Viskas viename agregate ir sukasi 3600 kampu. Tarkime, kad reikalinga pagaminti spintelės šoninę sienelę. Atliekamos apdirbimo operacijos nekeičiant įrankių: • Tvirtinimo ir konstrukcinių ertmių išgręžimas • Horizontalus gręžimas • Apipjovimas • Baigiamasis frezavimas • Galinės sienelės griovelio pjovimas

kai dirba kitas frezavimo velenas. Tačiau šis sprendimas ne tik yra brangus, bet ir reiškia papildomą svorį kartu su visomis iš to sekančiomis bėdomis – ypač dirbant su prailgintais įrenginiais, kuomet abu frezavimo velenai yra vienoje pusėje. Tikriausiai sutiksite, kad kaina dažnai yra vienas stipriausių argumentų renkantis vieną arba kitą sprendimą, taigi įranLintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Esant reikalui, darbinis velenas gali būti naudojamas ir kraštų apdailinimui, ir baigtiniam apdirbimui, o papildomi agregatai leidžia atlikti tokias operacijas kaip 5-ių ašių apdirbimas ar žymėtas priekinis profiliavimas.

Našumo didinimas Naudojant MPU kartu su darbiniu velenu idealiomis aplinkybėmis, toks fakto-

Daugiafunkcinis apdirbimo agregatas (MPU)

rius kaip laiko sąnaudos įrankių keitimui apskritai neegzistuoja. Esant vidutiniam 300 – 500 įrankio keitimo ciklų skaičiui per pamainą, tai reiškia sutaupytas mažiausiai

MPU atstoja 30-ties velenų gręžimo galvutę (20 vertikalių velenų ir 10 horizontalių), pjovimo agregatą, papildomą frezavimo veleną ir gręžimo agregatus. 35 minutes gamybos laiko (skaičiuojama, kad esant įprastiniam apdirbimo centrui su vienu darbiniu velenu ir gręžimo galvute, pakeisti vieną įrankį užtrunka mažiausiai 7 sekundes). Žiūrint iš praktinės pusės, MPU padidina gamybos našumą vidutiniškai 10% , neskaitant atsiveriančių papildomų apdirbimo galimybių pasukant visą agregatą, pavyzdžiui, gręžiant trikampius šoninius elementus. Naujasis daugiafunkcinis apdirbimo agregatas tinka visoms HOMAG AG gaminamoms mašinoms ir jau spėjo gauti tarptautinį apdovanojimą kaip viena didžiausių inovacijų. ■
A

pdirbimo centras, komplektuojamas su frezavimo velenu, įrankių keitikliu ir gręžimo galvute šiandien yra visuotinai priimtas standartas medienos apdirbimo pramonėje – šie apdirbimo agretatai suformuoja plačių galimybių gamybos pagrindą. Frezavimo velenas naudojamas įvairių įrankių keitimui atliekant gręžimo ir frezavimo darbus, daug kitų modernių agregatų skirta pjovimui, kraštų apdailinimui ir t.t.

kius keisti greitai galima ir pigiau – tiesiog naudojant papildomus agregatus su autonominės pavaros sistema. Šiuo atveju patys svarbiausi pjovimo ir frezavimo agregatai montuojami papildomai, ir bet kokie įrankių keitimai valdomi rankiniu būdu. Kaip taisyklė, papildomi agregatai neturi C ašies, todėl paprastai jie gali pjauti tik paraleliai kuriai nors ašiai, horizontaliai gręžti ar daryti išdrožas.

Įrankių keitimas

Gaminant stačiakampes baldų komponentes, reikalinga atlikti ne tik apipjovimą ir skylių ar konstrukcinių ertmių išgręžimą, bet ir padaryti reikiamas išdrožas – dauguma šiuolaikinių gręžimo galvučių turi integruotą išdrožų pjūklą. Tačiau nei išgręžti skylių, nei padaryti išdrožų bet kuriuo pasirinktu kampu negalima, taigi šis integruotas išdrožų pjūklas leidžia atlikti tik minimalaus gylio ir greičio pjovimus. Vienintelis būdas atlikti gręžimo operacijas 450 kampu ar įpjovas yra sugrįžti prie pagrindinio darbinio veleno agregatų.

Šiais laikais, kuomet tiksliai skaičiuojama kiekviena apdirbimo operacijos trukmės sekundė, dažnas įrankių keitimas neretai tampa didele problema, tiesiog „ryjančia“ gamybos laiką, todėl medienos apdirbimo įrenginių gamintojai aktyviai ieško būdų, kaip ją išspręsti. Dažnai sutaupyti laiko siekiama bandant pakeisti įrankį,

Gręžimo galvutė

Daugiafunkcinis apdirbimo agregatas

kol dirba gręžimo galvutė. Juk kur gręžimo operacija tetrunka 2 sekundes, įrankio pakeitimui galima sugaišti net kelis kartus daugiau laiko nei kad trunka pati operacija! Alternatyvus būdas yra naudoti du frezavimo velenus su dviem įrankių keitikliais. Tai leidžia pakeisti vieną įrankį tada,

Eduardas Kuliešas UAB „Lintera” MAĮ skyriaus vadovasEsant dideliam ruošinio apdirbimo operacijų skaičiui, prireikia daug skirtingų įrankių ir agregatų. HOMAG daugiafunkcinis apdirbimo agregatas MPU (angl. Multi processing unit) „pakeičia“ daug kitų reikalingų agregatų ir praplečia gręžimo galimybes. Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Naujasis HOMAG daugiafunkcinis apdirbimo agregatas MPU atstoja 30-ties velenų gręžimo galvutę (20 vertikalių velenų ir 10 horizontalių), pjovimo agregatą, papildomą frezavimo veleną ir gręžimo agregatus. Viskas viename agregate ir sukasi 3600 kampu. Tarkime, kad reikalinga pagaminti spintelės šoninę sienelę. Atliekamos apdirbimo operacijos nekeičiant įrankių: • Tvirtinimo ir konstrukcinių ertmių išgręžimas • Horizontalus gręžimas • Apipjovimas • Baigiamasis frezavimas • Galinės sienelės griovelio pjovimas

kai dirba kitas frezavimo velenas. Tačiau šis sprendimas ne tik yra brangus, bet ir reiškia papildomą svorį kartu su visomis iš to sekančiomis bėdomis – ypač dirbant su prailgintais įrenginiais, kuomet abu frezavimo velenai yra vienoje pusėje. Tikriausiai sutiksite, kad kaina dažnai yra vienas stipriausių argumentų renkantis vieną arba kitą sprendimą, taigi įranLintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Esant reikalui, darbinis velenas gali būti naudojamas ir kraštų apdailinimui, ir baigtiniam apdirbimui, o papildomi agregatai leidžia atlikti tokias operacijas kaip 5-ių ašių apdirbimas ar žymėtas priekinis profiliavimas.

Našumo didinimas Naudojant MPU kartu su darbiniu velenu idealiomis aplinkybėmis, toks fakto-

Daugiafunkcinis apdirbimo agregatas (MPU)

rius kaip laiko sąnaudos įrankių keitimui apskritai neegzistuoja. Esant vidutiniam 300 – 500 įrankio keitimo ciklų skaičiui per pamainą, tai reiškia sutaupytas mažiausiai

MPU atstoja 30-ties velenų gręžimo galvutę (20 vertikalių velenų ir 10 horizontalių), pjovimo agregatą, papildomą frezavimo veleną ir gręžimo agregatus. 35 minutes gamybos laiko (skaičiuojama, kad esant įprastiniam apdirbimo centrui su vienu darbiniu velenu ir gręžimo galvute, pakeisti vieną įrankį užtrunka mažiausiai 7 sekundes). Žiūrint iš praktinės pusės, MPU padidina gamybos našumą vidutiniškai 10% , neskaitant atsiveriančių papildomų apdirbimo galimybių pasukant visą agregatą, pavyzdžiui, gręžiant trikampius šoninius elementus. Naujasis daugiafunkcinis apdirbimo agregatas tinka visoms HOMAG AG gaminamoms mašinoms ir jau spėjo gauti tarptautinį apdovanojimą kaip viena didžiausių inovacijų. ■
Gal surio?

sieji. Prancūziškų sūrių geriau nė neminėti – tiek daug rūšių, kad tarp jų gali ir pasiklysti. Susigaudyti sūrių pasaulyje šiek tiek padeda klasifikacijos sistemos. Sūriai klasifikuojami pagal konsistenciją: minkšti, pusiau minkšti, kieti, pusiau kieti; pagal žaliavą – iš kokio pieno pagaminti; pagal technologiją – varškės sūriai ir fermentiniai; pagal žievę – natūrali ar plaunama; pagal šalis. Vieningos pasaulinės klasifiPagal esamą riebalų kiekį sausosose medžiagose sūriai skirstomi: • Labai riebūs (60 %) • Riebūs (45-60 %) • Vidutinio riebumo (25-45 %) • Mažo riebumo (10-25 %) • Liesi (mažiau kaip 10 %)

niai sūriai gaminami nenugriebtą, iš dalies nugriebtą arba liesą pieną sutraukiant šliužo fermentu, kartais ir pelėsiais. Sūrių gamyba išsiskiria iš kitų gaminių gamybos ilgu technologiniu procesu, kurio pagrindinę dalį sudaro brandinimas. Nesubrendęs sūris neturi būdingo skonio, aromato, yra vientisos konsistencijos, menkos maistinės vertės. Sūrių brandinimo metu vyksta sudėtingi fermentiniai ir biocheminiai procesai, pakinta beveik visos sūrio sudėtinės dalys. Šiam procesui reikalinga tam tikra patalpų temperatūra, santykinė oro drėgmė, speciali priežiūra ir kt. Priklausomai nuo sūrių rūšies, grupės, dydžio, jie brandinami 2-8 mėnesius. Tačiau italų „parmezanas“ laikomas subrendusiu tik tuomet, kai esti brandintas trejus metus.

Lietuviai GAMINO TIK varškės sūrį

Rolandas Budrevičius

UAB „Lintera” Automatizacijos skyriaus vadovas

S

pėjama, kad 10 000-7000 metų prieš mūsų erą bronzos amžiaus medžiotojai pamažu prisijaukino pirmuosius gyvulius – avis ir ožkas, ir tapo gyvulių augintojais. Tada jie suprato, kad pienas gali būti ne tik skystas, bet ir kietas, o skonis bus kitoks. Be to, jie pastebėjo, kad surūgęs pienas gali pavirsti varške ir išrūgomis. Nuspausta, prislėgta ir išdžiovinta varškė tapo įprastu valgiu. Primelžę daugiau pieno, piemenys negalėjo jo suvartoti. Iš baimės, kad pienas nesugestų, išmokta jį sutraukinti ir padaryti sūrį, galėjusį stovėti ilgai. Pamažu išmokta daryti įvairius sūrius, o kai kurie iš jų tapo dideliu gardėsiu. 

„Ir esąs ten kalnas, visas iš tarkuoto Parmigiano sūrio, ant kurio gyvena žmonės ir nieko kito neveikia, kaip tik gamina makaronus ir kukulius, verda juos kaplūnų nuovire ir mėto žemyn: kas daugiau sugauna, daugiau ir turi; o čia pat šalimais tekąs upelis skaidraus vyno, geresnio niekas nėra gėręs, ir be lašelio vandens“. Džovanis Bokačas „Dekamerone“ Pirmieji sūriai buvo iš ožkų ir avių pieno. Sūriai iš karvės pieno atsirado po 3000 metų, nes karvės prijaukintos vėliausiai. Pirmosios patikimos žinios apie sūrius rastos šumerų molinėse lentelėse. Apie 3000 m. pr. m. e. jau žinoma 20 minkštų sūrių rūšių. Sūrio gamybos įrankių iš to paties laikotarpio rasta Egipte ir Europoje. Antikinėje literatūroje sūriai minimi dažnai. Homeras „Odisėjoje“ vaizdžiai pasakoja apie ciklopą Polifemą, dariusį avių sūrį. Sugriuvus Romos imperijai, barbarai ir epidemijos naikino Europą, jos gyventojus ir kultūrą. Senovinius sūrių gamybos būdus išsaugojo tik vienuoliai atkampiuose vienuolynuose ir piemenys tolimuose

kalnuose. Viduramžiais vienuoliai mokė valstiečius, kaip daryti ir brandinti sūrį. Jie sukūrė ir naujas sūrių rūšis.

Sūrių įvairovė Vieni sako, kad pasaulyje yra 400 skirtingų sūrių. Prancūzai iš to tik juokiasi, teigdami, kad vien prancūziškų yra apie tiek. Kiti mano, kad pasaulyje ne mažiau kaip 600 įvairių sūrių. Iš tikrųjų turbūt jų daugiau. Be to, sukuriami vis nauji. Kiekviena tauta, daranti sūrius, yra sukūrusi ne vieną jų rušį. Graikai vardija „Anthotiro“, „Feta“, „Graviera“, „Kaseri“, „Kefalotiri,“ „Kefalograviera“, „Manouri“, „Myzithra“, „Xynotyro“. Tai tik garsiauLintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

kavimo sistemos nėra, įvairiose šalyse tai skiriasi. Prancūzijoje, kur sūrininkystės tradicijos labai senos, sūriai skirstomi ir pagal tai, kur pagaminti: gamykloje, valstiečio ūkyje ar amatininko dirbtuvėje. Gamykliniai vadinami industriel, ūkininko – fermier, o amatininko – artisanal. Kadangi amatininkas tik tuo teužsiima ir viską daro rankomis tradiciniu būdu, artisanal sūris labai vertinamas. Už jį mokama kelis kartus brangiau nei už industriel.

Kuo MUMS naudingas fermentinis sūris? Aišku viena - sūris visais laikais buvo daugiau, nei tiesiog maistas. Tai bendruomenės susitelkimo ritualas, net šventė, turtas, gerbiamas sūrininkų amatas ir menas, dažnai išgyvenimo garantas, užpuolus priešui ar gamtos stichijai, šeimos sveikata ir tiesiog laimė gardžiuotis. Juk kilogramui sūrio pagaminti vidutiniškai reikia 10 - 14 litrų kokybiško pieno ir tenka įdėti daug darbo, išmanymo, o po to kantriai laukti sūrio brandos. Prekybos įmonėse gausus įvairių fermentinių sūrių pasirinkimas. FermentiLintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Lietuviai fermentinį sūrį pamėgo vėliau nei daugelis Europos tautų, tačiau jau XVII - XIX amžiuose žemaičiai, ypač dvaruose, ne tik mėgo valgyti, bet ir gamino įvairius fermentinius sūrius, kuriuos mėgo patys ir vertino net Europos pirkliai. Lietuvoje ūkininkai spausdavo tik varškės sūrius, fermentinių nedarydavo. Kodėl lietuviai neišmoko daryti fermentinių sūrių, kai Europoje jie žinomi nuo seno? Turbūt tai priklausė nuo santvarkos. Vakarų Europos valstiečiai anksčiau tapo laisvi ir galėjo užsiimti bet kokia ūkine-gamybine veikla. Fermentinių sūrių gamybai reikia įrangos ir laiko. Lietuvoje baudžiauninkai tuo užsiimti negalėjo. Baudžiavai pasibaigus, XIX amžiaus pabaigoje tuoj prasidėjo kapitalistinė fabrikinė gamyba, su kuria konkuruoti nebuvo kam. Fermentinius sūrius pradėjo daryti įmonės.

Moderni sūrių gamyba Rokiškyje specializuota sūrių gamybos įmonė buvo įkurta 1964 metais ir jau po kelerių metų tapo viena pirmaujančių šalies sūrinių, o aukštos kokybės sūriai ir sviestas garsėjo toli už šalies ribų. 1992 metais įmonė viena pirmųjų šalyje tapo akcine bendrove. 1994 metais ji sulaukė pirmųjų užsienio investuotojų, o 1997 metais užsienio kapitalo investicijos pasiekė 2 mln. JAV dolerių. 1999 metais, įžvelgę nuoseklią įmonės plėtrą ir patikėję įmonės perspektyva, Europos rekonstrukcijos ir

plėtros bankas kartu su „Bank of Bermuda” investavo į „Rokiškio sūrį” 40 mln. litų (11,5 mln. eurų) ir šiuo metu valdo atitinkamai 25,7 ir 15,4 proc. įstatinio kapitalo. Dabar AB „Rokiškio sūris” - didžiausia ir moderniausia sūrių bei kitų pieno produktų gamybos įmonė ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos šalių regione. Įmonė nuolatos modernizuoja gamybos linijas, montuojami garsiausių gamintojų įrenginiai. UAB „Lintera“ jau daugelį metų bendradarbiauja su AB „Rokiškio sūris“ ir tiekia Vokiečių gamintojo WIKA matavimo prietaisus. Kadangi sūrių gamyba yra ypatingai sudėtingas procesas, naudojami matavimo prietaisai turi būti tikslūs, patikimi ir kokybiški. ■

Suvalgę 100 g fermentinio sūrio, gausite suaugusiems rekomenduojamą kalcio paros normą (1-1,2 g). Daugiausiai jo yra kietuose sūriuose, nes jie ilgiau nokinami ir juose daugiau sausųjų medžiagų. Šiuose sūriuose gausu fosforo, todėl, suvalgę 100 g kieto fermentinio sūrio, gausite suaugusiems rekomenduojamą fosforo paros normą – 900 mg. Fosforas kartu su kalciu yra pagrindinė kaulų ir dantų sudedamoji dalis. Suvalgę sūrio ne tik pasisotinsite, bet gausite apie trečdalį rekomenduojamos vitamino A paros normos (800mkg), taip pat vitaminų D, E, folio rūgšties ir šiek tiek kitų vitaminų.
Gal surio?

sieji. Prancūziškų sūrių geriau nė neminėti – tiek daug rūšių, kad tarp jų gali ir pasiklysti. Susigaudyti sūrių pasaulyje šiek tiek padeda klasifikacijos sistemos. Sūriai klasifikuojami pagal konsistenciją: minkšti, pusiau minkšti, kieti, pusiau kieti; pagal žaliavą – iš kokio pieno pagaminti; pagal technologiją – varškės sūriai ir fermentiniai; pagal žievę – natūrali ar plaunama; pagal šalis. Vieningos pasaulinės klasifiPagal esamą riebalų kiekį sausosose medžiagose sūriai skirstomi: • Labai riebūs (60 %) • Riebūs (45-60 %) • Vidutinio riebumo (25-45 %) • Mažo riebumo (10-25 %) • Liesi (mažiau kaip 10 %)

niai sūriai gaminami nenugriebtą, iš dalies nugriebtą arba liesą pieną sutraukiant šliužo fermentu, kartais ir pelėsiais. Sūrių gamyba išsiskiria iš kitų gaminių gamybos ilgu technologiniu procesu, kurio pagrindinę dalį sudaro brandinimas. Nesubrendęs sūris neturi būdingo skonio, aromato, yra vientisos konsistencijos, menkos maistinės vertės. Sūrių brandinimo metu vyksta sudėtingi fermentiniai ir biocheminiai procesai, pakinta beveik visos sūrio sudėtinės dalys. Šiam procesui reikalinga tam tikra patalpų temperatūra, santykinė oro drėgmė, speciali priežiūra ir kt. Priklausomai nuo sūrių rūšies, grupės, dydžio, jie brandinami 2-8 mėnesius. Tačiau italų „parmezanas“ laikomas subrendusiu tik tuomet, kai esti brandintas trejus metus.

Lietuviai GAMINO TIK varškės sūrį

Rolandas Budrevičius

UAB „Lintera” Automatizacijos skyriaus vadovas

S

pėjama, kad 10 000-7000 metų prieš mūsų erą bronzos amžiaus medžiotojai pamažu prisijaukino pirmuosius gyvulius – avis ir ožkas, ir tapo gyvulių augintojais. Tada jie suprato, kad pienas gali būti ne tik skystas, bet ir kietas, o skonis bus kitoks. Be to, jie pastebėjo, kad surūgęs pienas gali pavirsti varške ir išrūgomis. Nuspausta, prislėgta ir išdžiovinta varškė tapo įprastu valgiu. Primelžę daugiau pieno, piemenys negalėjo jo suvartoti. Iš baimės, kad pienas nesugestų, išmokta jį sutraukinti ir padaryti sūrį, galėjusį stovėti ilgai. Pamažu išmokta daryti įvairius sūrius, o kai kurie iš jų tapo dideliu gardėsiu. 

„Ir esąs ten kalnas, visas iš tarkuoto Parmigiano sūrio, ant kurio gyvena žmonės ir nieko kito neveikia, kaip tik gamina makaronus ir kukulius, verda juos kaplūnų nuovire ir mėto žemyn: kas daugiau sugauna, daugiau ir turi; o čia pat šalimais tekąs upelis skaidraus vyno, geresnio niekas nėra gėręs, ir be lašelio vandens“. Džovanis Bokačas „Dekamerone“ Pirmieji sūriai buvo iš ožkų ir avių pieno. Sūriai iš karvės pieno atsirado po 3000 metų, nes karvės prijaukintos vėliausiai. Pirmosios patikimos žinios apie sūrius rastos šumerų molinėse lentelėse. Apie 3000 m. pr. m. e. jau žinoma 20 minkštų sūrių rūšių. Sūrio gamybos įrankių iš to paties laikotarpio rasta Egipte ir Europoje. Antikinėje literatūroje sūriai minimi dažnai. Homeras „Odisėjoje“ vaizdžiai pasakoja apie ciklopą Polifemą, dariusį avių sūrį. Sugriuvus Romos imperijai, barbarai ir epidemijos naikino Europą, jos gyventojus ir kultūrą. Senovinius sūrių gamybos būdus išsaugojo tik vienuoliai atkampiuose vienuolynuose ir piemenys tolimuose

kalnuose. Viduramžiais vienuoliai mokė valstiečius, kaip daryti ir brandinti sūrį. Jie sukūrė ir naujas sūrių rūšis.

Sūrių įvairovė Vieni sako, kad pasaulyje yra 400 skirtingų sūrių. Prancūzai iš to tik juokiasi, teigdami, kad vien prancūziškų yra apie tiek. Kiti mano, kad pasaulyje ne mažiau kaip 600 įvairių sūrių. Iš tikrųjų turbūt jų daugiau. Be to, sukuriami vis nauji. Kiekviena tauta, daranti sūrius, yra sukūrusi ne vieną jų rušį. Graikai vardija „Anthotiro“, „Feta“, „Graviera“, „Kaseri“, „Kefalotiri,“ „Kefalograviera“, „Manouri“, „Myzithra“, „Xynotyro“. Tai tik garsiauLintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

kavimo sistemos nėra, įvairiose šalyse tai skiriasi. Prancūzijoje, kur sūrininkystės tradicijos labai senos, sūriai skirstomi ir pagal tai, kur pagaminti: gamykloje, valstiečio ūkyje ar amatininko dirbtuvėje. Gamykliniai vadinami industriel, ūkininko – fermier, o amatininko – artisanal. Kadangi amatininkas tik tuo teužsiima ir viską daro rankomis tradiciniu būdu, artisanal sūris labai vertinamas. Už jį mokama kelis kartus brangiau nei už industriel.

Kuo MUMS naudingas fermentinis sūris? Aišku viena - sūris visais laikais buvo daugiau, nei tiesiog maistas. Tai bendruomenės susitelkimo ritualas, net šventė, turtas, gerbiamas sūrininkų amatas ir menas, dažnai išgyvenimo garantas, užpuolus priešui ar gamtos stichijai, šeimos sveikata ir tiesiog laimė gardžiuotis. Juk kilogramui sūrio pagaminti vidutiniškai reikia 10 - 14 litrų kokybiško pieno ir tenka įdėti daug darbo, išmanymo, o po to kantriai laukti sūrio brandos. Prekybos įmonėse gausus įvairių fermentinių sūrių pasirinkimas. FermentiLintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Lietuviai fermentinį sūrį pamėgo vėliau nei daugelis Europos tautų, tačiau jau XVII - XIX amžiuose žemaičiai, ypač dvaruose, ne tik mėgo valgyti, bet ir gamino įvairius fermentinius sūrius, kuriuos mėgo patys ir vertino net Europos pirkliai. Lietuvoje ūkininkai spausdavo tik varškės sūrius, fermentinių nedarydavo. Kodėl lietuviai neišmoko daryti fermentinių sūrių, kai Europoje jie žinomi nuo seno? Turbūt tai priklausė nuo santvarkos. Vakarų Europos valstiečiai anksčiau tapo laisvi ir galėjo užsiimti bet kokia ūkine-gamybine veikla. Fermentinių sūrių gamybai reikia įrangos ir laiko. Lietuvoje baudžiauninkai tuo užsiimti negalėjo. Baudžiavai pasibaigus, XIX amžiaus pabaigoje tuoj prasidėjo kapitalistinė fabrikinė gamyba, su kuria konkuruoti nebuvo kam. Fermentinius sūrius pradėjo daryti įmonės.

Moderni sūrių gamyba Rokiškyje specializuota sūrių gamybos įmonė buvo įkurta 1964 metais ir jau po kelerių metų tapo viena pirmaujančių šalies sūrinių, o aukštos kokybės sūriai ir sviestas garsėjo toli už šalies ribų. 1992 metais įmonė viena pirmųjų šalyje tapo akcine bendrove. 1994 metais ji sulaukė pirmųjų užsienio investuotojų, o 1997 metais užsienio kapitalo investicijos pasiekė 2 mln. JAV dolerių. 1999 metais, įžvelgę nuoseklią įmonės plėtrą ir patikėję įmonės perspektyva, Europos rekonstrukcijos ir

plėtros bankas kartu su „Bank of Bermuda” investavo į „Rokiškio sūrį” 40 mln. litų (11,5 mln. eurų) ir šiuo metu valdo atitinkamai 25,7 ir 15,4 proc. įstatinio kapitalo. Dabar AB „Rokiškio sūris” - didžiausia ir moderniausia sūrių bei kitų pieno produktų gamybos įmonė ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos šalių regione. Įmonė nuolatos modernizuoja gamybos linijas, montuojami garsiausių gamintojų įrenginiai. UAB „Lintera“ jau daugelį metų bendradarbiauja su AB „Rokiškio sūris“ ir tiekia Vokiečių gamintojo WIKA matavimo prietaisus. Kadangi sūrių gamyba yra ypatingai sudėtingas procesas, naudojami matavimo prietaisai turi būti tikslūs, patikimi ir kokybiški. ■

Suvalgę 100 g fermentinio sūrio, gausite suaugusiems rekomenduojamą kalcio paros normą (1-1,2 g). Daugiausiai jo yra kietuose sūriuose, nes jie ilgiau nokinami ir juose daugiau sausųjų medžiagų. Šiuose sūriuose gausu fosforo, todėl, suvalgę 100 g kieto fermentinio sūrio, gausite suaugusiems rekomenduojamą fosforo paros normą – 900 mg. Fosforas kartu su kalciu yra pagrindinė kaulų ir dantų sudedamoji dalis. Suvalgę sūrio ne tik pasisotinsite, bet gausite apie trečdalį rekomenduojamos vitamino A paros normos (800mkg), taip pat vitaminų D, E, folio rūgšties ir šiek tiek kitų vitaminų.
Ypač greitas įrankių keitimas:

Trumpai Rekordiniai metai

Medienos apdirbimo pramonei skirtų įrengimų ir gamybos linijų gamintojas HOMAG GROUP - pasaulinės sėkmės viršunėje. 2007-aisiais šis koncernas pasiekė didžiausią istorijoje 747 mln. EUR apyvartą ir užkariavo naujas tarptautines rinkas tai padaryti padėjo inovacijos, aiški veiklos strategija, gaminių kokybė ir sprendimai, kurie užsakovams neša akivaizdžią naudą.

Grindų gamyba

Š.m. Vasario 25-26 dienomis HOMAG organizavo seminarą „Grindų gamybos dienos 2008”, kuriame klientai buvo supažindinti su visomis parketo, laminato ir kamštinių grindų gamybos naujovėmis, vyko profesionalios paskaitos įvairiomis aktualiomis temomis. Keletas laminato gamybos naujovių: • Efektyvus siaurų detalių ir standartinių plokščių profiliavimas bei nuožulnos lakavimas. • Plačių ruošinių su atspausdinta struktūra profiliavimas. • Didelio tikslumo pjovimo koncepcija su automatinio pjovimo agregatų išdėstymo funkcija. 

MARTIN T27 - naujasis spartuolis iš Vokietijos

Maratono pradžia

Šiais metais iš naujo prasideda nesibaigiantis mūsų parodų maratonas! Kaip ir visada, ruošiamės aktyviai dalyvauti visose didžiausiose ir svarbiausiose Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos parodose, pristatyti pažangiausias mūsų partnerių technologijas ir modernius sprendimus gamybai. 2008-ųjų parodas pasitinkame nauju šūkiu - „Darbas nugali visus sunkumus!”.

Į Vokietiją!

Š.m. Balandžio 2-5 dienomis jau 14-oji HOLZ-HANDWERK 2008 žada dar kartą įrodyti, kad tai yra geriausia vieta ieškantiems naujų efektyvių sprendimų, kurie nulemia įmonės sėkmę: čia rasite viską darbui su mediena - nuo funkcionalių medžiagų iki naujausių medienos apdirbimo įrengimų ir įrankių. Kiekvienas, dirbantis šioje srityje, atvyksta į Niurnbergą, kad žinių ir patirties pasisemtų iš geriausių pasaulio specialistų, pasidalintų savo mintimis su kitais kolegomis ir rastų naudingų kontaktų. Parodoje HOLZ-HANDWERK 2008 mus atstovaus Jūratė Nemanienė, (tel. +370 698 06803).

Suvažiavimas

Š.m. Kovo 4-5 dienomis įvyko pirmasis UAB „Lintera” naujosios konferencijų salės „krikštas” - tarptautinis aukščiausio lygmens HOMAG GROUP vadovų ir atstovų iš Rytų Europos suvažiavimas. Svečiai modernioje konferencijų salėje, aprūpintoje pažangiausiomis technologijomis, jautėsi labai patogiai. Aptarti nuveikti darbai bei nustatytos ateities gairės.

„Ką pasėsi...”

Lietuvos žemės ūkio universitete balandžio 3 -5 d. vyks tradicinė žemės ir miškų ūkio paroda „Ką pasėsi... 2008“. Parodos tematika: žemės ir miškų ūkio, medienos perdirbimo, komunalinio ūkio ir statybos technika; trąšos ir augalų apsaugos priemonės; žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga; produktai gyvulininkystei ir fermų įranga; statybos, aplinkosaugos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga; ekologiški maisto produktai; daržininkystė, sodininkystė ir gėlininkystė; kaimo verslai. Pirmąkart čia dalyvauja ir UAB „Lintera” - pristatysime čekiškus ROJEK medienos atliekų smulkintuvus.

Nauja efektyvi MARTIN T27 frezavimo mašina priklauso Premium įrenginių klasei. Standartiškai tikslus frezavimas ir žymiai trumpesnė paruošiamųjų darbų trukmė kompleksiniams profilio nustatymams su paverčiamu špindeliu sutaupysite net iki 80% savo brangaus laiko. Su T27, visada smagiai dirbant tiksliai pagal brėžinių matmenis, galima iki 20% greičiau nustatyti net ir tokius paprastus profilius kaip įlaidas! Staklių valdymo sistemos atmintyje galima išsaugoti iki 1000 įrankių nustatymų ir 1000 darbinių programų. Naudodamiesi tiesiog genialiai intuityvia vartotojo sąsaja net iki 26 cm įstrižainės lietimui jautriame ekrane įsitikinsite, kad MARTIN Jums padeda sutaupyti daug laiko ir pasiekti dar geresnių darbo rezultatų. MARTIN nustato standartus.

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas


Ypač greitas įrankių keitimas:

Trumpai Rekordiniai metai

Medienos apdirbimo pramonei skirtų įrengimų ir gamybos linijų gamintojas HOMAG GROUP - pasaulinės sėkmės viršunėje. 2007-aisiais šis koncernas pasiekė didžiausią istorijoje 747 mln. EUR apyvartą ir užkariavo naujas tarptautines rinkas tai padaryti padėjo inovacijos, aiški veiklos strategija, gaminių kokybė ir sprendimai, kurie užsakovams neša akivaizdžią naudą.

Grindų gamyba

Š.m. Vasario 25-26 dienomis HOMAG organizavo seminarą „Grindų gamybos dienos 2008”, kuriame klientai buvo supažindinti su visomis parketo, laminato ir kamštinių grindų gamybos naujovėmis, vyko profesionalios paskaitos įvairiomis aktualiomis temomis. Keletas laminato gamybos naujovių: • Efektyvus siaurų detalių ir standartinių plokščių profiliavimas bei nuožulnos lakavimas. • Plačių ruošinių su atspausdinta struktūra profiliavimas. • Didelio tikslumo pjovimo koncepcija su automatinio pjovimo agregatų išdėstymo funkcija. 

MARTIN T27 - naujasis spartuolis iš Vokietijos

Maratono pradžia

Šiais metais iš naujo prasideda nesibaigiantis mūsų parodų maratonas! Kaip ir visada, ruošiamės aktyviai dalyvauti visose didžiausiose ir svarbiausiose Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos parodose, pristatyti pažangiausias mūsų partnerių technologijas ir modernius sprendimus gamybai. 2008-ųjų parodas pasitinkame nauju šūkiu - „Darbas nugali visus sunkumus!”.

Į Vokietiją!

Š.m. Balandžio 2-5 dienomis jau 14-oji HOLZ-HANDWERK 2008 žada dar kartą įrodyti, kad tai yra geriausia vieta ieškantiems naujų efektyvių sprendimų, kurie nulemia įmonės sėkmę: čia rasite viską darbui su mediena - nuo funkcionalių medžiagų iki naujausių medienos apdirbimo įrengimų ir įrankių. Kiekvienas, dirbantis šioje srityje, atvyksta į Niurnbergą, kad žinių ir patirties pasisemtų iš geriausių pasaulio specialistų, pasidalintų savo mintimis su kitais kolegomis ir rastų naudingų kontaktų. Parodoje HOLZ-HANDWERK 2008 mus atstovaus Jūratė Nemanienė, (tel. +370 698 06803).

Suvažiavimas

Š.m. Kovo 4-5 dienomis įvyko pirmasis UAB „Lintera” naujosios konferencijų salės „krikštas” - tarptautinis aukščiausio lygmens HOMAG GROUP vadovų ir atstovų iš Rytų Europos suvažiavimas. Svečiai modernioje konferencijų salėje, aprūpintoje pažangiausiomis technologijomis, jautėsi labai patogiai. Aptarti nuveikti darbai bei nustatytos ateities gairės.

„Ką pasėsi...”

Lietuvos žemės ūkio universitete balandžio 3 -5 d. vyks tradicinė žemės ir miškų ūkio paroda „Ką pasėsi... 2008“. Parodos tematika: žemės ir miškų ūkio, medienos perdirbimo, komunalinio ūkio ir statybos technika; trąšos ir augalų apsaugos priemonės; žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga; produktai gyvulininkystei ir fermų įranga; statybos, aplinkosaugos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga; ekologiški maisto produktai; daržininkystė, sodininkystė ir gėlininkystė; kaimo verslai. Pirmąkart čia dalyvauja ir UAB „Lintera” - pristatysime čekiškus ROJEK medienos atliekų smulkintuvus.

Nauja efektyvi MARTIN T27 frezavimo mašina priklauso Premium įrenginių klasei. Standartiškai tikslus frezavimas ir žymiai trumpesnė paruošiamųjų darbų trukmė kompleksiniams profilio nustatymams su paverčiamu špindeliu sutaupysite net iki 80% savo brangaus laiko. Su T27, visada smagiai dirbant tiksliai pagal brėžinių matmenis, galima iki 20% greičiau nustatyti net ir tokius paprastus profilius kaip įlaidas! Staklių valdymo sistemos atmintyje galima išsaugoti iki 1000 įrankių nustatymų ir 1000 darbinių programų. Naudodamiesi tiesiog genialiai intuityvia vartotojo sąsaja net iki 26 cm įstrižainės lietimui jautriame ekrane įsitikinsite, kad MARTIN Jums padeda sutaupyti daug laiko ir pasiekti dar geresnių darbo rezultatų. MARTIN nustato standartus.

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas


NĖRA

NEIŠSPRENDŽIAMŲ PROBLEMŲ

Rimantas Činčys UAB „Lintera” Technikos direktorius

- Kaip viskas prasidėjo? - Medienos apdirbimo įrengimų techninio aptarnavimo ir derinimo paslauga pradėta teikti tuo pačiu metu, kaip ir parduotos pirmosios staklės. Tai įvyko pakankamai seniai, 1993 m. – vokiškų įrengimų prekybą pradėjome firmos BRANDT kraštų apdailinimo staklėmis, o pirmu pirkėju tapo AB „Klaipėdos nafta” medienos ir baldų cechas. Šios staklės sėkmingai darbuojasi iki šiol. Per visą mano darbo praktiką nė vienos mūsų parduotos HOMAG GROUP staklės nėra virtusios beverčiu metalo laužu ar iškeliavusios į sąvartyną. Žinoma, kad taip būtų, reikia jas ir tinkamai prižiūrėti. Kaip sakoma, „netepsi – nevažiuosi”. 10

Vienas svarbiausių dalykų, dėl ko užsakovai renkasi mūsų techniką, yra techninio aptarnavimo paslauga - bet koks darbas praktiškai neįmanomas, jeigu nėra kam prižiūrėti įsigytus įrengimus. - Kaip metams bėgant pasikeitė parduodami įrengimai, ar tapo sudėtingesni? - Šiek tiek jaučiama visuotinio žaliavų brangimo įtaka, įrengimai tampa lengvesni ir intensyviai eksploatuojant greičiau dėvisi, bet kartu su mažesniu svoriu sparčiai auga gamybos greitis, automatizavimas ir galimas našumas. Įrengimai tampa sudėtingesni. Pavyzdžiui, stakles išardžius į vienetines detales ir lyginant panašios paskirties senesnius ir naujus įrengimus, sudedamųjų detalių ir komponentų pastaruosiuose būtų gerokai daugiau. Kokybiniai šuoliai aiškiausiai matomi staklių valdymo ir elektros sistemose, daugėja elektronikos – iš dalies todėl, kad patys įrengimai tampa

automatizuoti, greitai perderinami, juose daugiau agregatų, kurių valdymui reikalingi „protingi“ valdikliai. - Kokia reali visuotinės kompiuterizacijos nauda? - Kompiuterių naudojimas įrengimų valdymo sistemose suteikia daugiau galimybių registruoti gedimus, kaupti statistinius duomenis apie gamybą, o serviso tarnybos turi galimybes diagnozuoti sutrikimus internetu ar modeminiu ryšiu. Taip pat, vartotojui supaprastėja išorinis staklių valdymas, tik reikia išmokti naudotis staklių valdymo programomis – kompiuteris, kaip ir biure, tampa puikiu pagalbininku. - Ar tai reiškia, kad dirbti moderniomis

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

staklėmis gali tik aukštos kvalifikacijos personalas? - Ne. Galiu teigti, kad kuo aukštesnis yra staklių automatizacijos laipsnis, tuo mažiau sudėtingų veiksmų paliekama operatoriui ir darbininkui. Nors jų kvalifikacija gali būti prastesnė, tačiau atsakingumas didėja, nes klaidos gali pridaryti daug žalos. Įrengimo valdymas apsiriboja tuo, kad tereikia jį įjungti, pasirinkti reikiamą programą ir įdėti ruošinius bei išimti jau pagamintas detales. Toks paprastumas ypač aktualus dirbant su kraštų apdailos įrengimais, apdirbimo centrais gręžimui ir frezavimui, automatinėmis plokščių pjaustymo staklėmis. - Tačiau sudėtingi įrengimai tikriausiai reikalauja sudėtingos priežiūros? - Taip, kita modernumo medalio pusė yra ta, kad atsitikus kokiam nors gedimui, jau toli gražu ne kiekvienas elektrikas gali suprasti sudėtingas elektros schemas – dabar aptarnaujančio techninio personalo kvalifikacija turi būti gerokai aukštesnė nei, tarkim, prieš 10 metų. Jeigu anksčiau užtekdavo paprasto mechaniko ir elektriko, dabar įrengimų aptarnavimui reikia inžinieriaus-automatiko. - Kokia yra UAB „Lintera“ serviso skyriaus misija? - Kadangi mes parduodame pakankamai sudėtingą techniką, turime pasirūpinti ir tinkama jos priežiūra bei aptarnavimu – juk toli gražu ne kiekviena įmonė gali išlaikyti savo aukštos kvalifikacijos technikus, netgi stambios įmonės susiduria su kvalifikuoto personalo, galinčio savarankiškai diagnozuoti ir suremontuoti gamybinius įrengimus, trūkumu. Mažesnės įmonės apie nuosavą serviso tarnybą gali tik pasvajoti. Todėl viena mūsų pagrindinių veiklos sričių ir užduočių yra kvalifikuoto įrengimų serviso paslauga. Mūsų serviso tarnybos misija – stiprinti „Lintera“ bei „Homag Group“ kaip patikimo partnerio vardą, padėti įrengimo vartotojui būti patenkintu iš mūsų nupirktu įrengimu. - Kas sudaro serviso skyriaus personalą? - Jeigu trumpai – kvalifikuoti specialistai. Stengiamės, kad visų mūsų techninio aptarnavimo tarnybos darbuotojų kvalifikacija atitiktų gamintojų keliamus reikalavimus ir, savaime suprantama, šiandieninį technikos sudėtingumo lygį. UAB „Lintera“ serviso komandoje yra septyni technikai, serviso vadovas ir du vadybininkai, besirūpinantys atsarginių dalių užsakymais ir tiekimu. Trys technikai, - Irmantas Šuminskas, Saulius Kontautas ir Laimonas Žvilius, turi aukštąjį inžinieriaus-automatiko išsilavinimą, Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

jie specializuojasi programuojamų apdirbimo centrų aptarnavimui. Kvalifikuoti ir patyrę elektromechanikai Vidas Narauskas bei Lauras Stučinskas specializuojasi kraštų apdailinimo įrengimų ir medienos pjovimo staklių aptarnavimui. Parduodame ne tik sudėtingus įrengimus, bet ir paprastesnes čekų firmos ROJEK stakles, skirtas individualiam „amatininkiškam“ naudojimui. Čekų gamintojų įrengimus derinti ir remontuoti specializuojasi vienas technikas,- Sigitas Gelucevičius. Šaltkalvis Remigijus Apanavičius padeda montuoti įrengimus bei juos aptarnauti, montuoja nusiurbimo sistemas, remontuoja klijų lydymo bakelius. Atsarginių dalių užsakymu, tiekimu rūpinasi Vilma Vitkūnaitė ir Andrejus Zaklikovskis, o visam serviso skyriui vadovauja Algis Knygauskas. Kad neatsilikti nuo gamintojų techninių naujovių, darbuotojai periodiškai yra komandiruojami į gamyklas-gamintojas kelti savo kvalifikaciją ir įgyti naujų žinių. Kas metai ar kas dveji, priklausomai nuo gamintojo išduodamų sertifikatų galiojimo laiko, technikai važiuoja į mokymo kursus. - Kokia yra serviso skyriaus turima techninė bazė? - Esame pakankamai apsirūpinę reikiamais darbo įrankiais, visi technikai turi tarnybinius automobilius, telefonus, kai kurie ir nešiojamus kompiuterius bei mobilųjį internetą. Turime priemonių prisijungimui prie programuojamų valdiklių, programinę įrangą, kurių pagalba galime diagnozuoti staklių sutrikimus tiesiai iš nešiojamojo kompiuterio arba internetu, patikrinti vieną ar kitą agregatą, suteikti konsultaciją vartotojui. Šiuo metu aktualu savo turimą techninę įrangą paįvairinti ir išplėsti įsigyjant techninių priemonių „Siemens“ valdiklių testavimui ir programavimui, „Manesmann Rexroth“ žingsninių variklių valdymo blokų aptarnavimui, programinę ir techninę įrangą „Homag“ įrengimų diagnostikai nuotoliniu būdu per internetą ar telefoninio ryšio modemą. - Kada prasideda technikų darbas? - Techninio aptarnavimo tarnybos darbas prasideda tuomet, kai pardavimo vadybininkai parduoda įrengimus. Kartais padedame įrengimus ir iškrauti, ir nugabenti į montavimo vietą, nors pagal sutartį tai būna kliento pareiga. Montavimo vietoje esančius įrengimus mes išpakuojame, pastatome į būsimą darbo vietą, sumontuojame, suderiname, išbandome, supažindiname jais dirbsiančius darbuotojus su jų valdymu ►

Serviso skyriaus vadovas Algirdas Knygauskas didžiuojasi kvalifikuotų technikų komanda

Aukščiausios klasės inžinierius-automatikas Irmantas Šuminskas - aistringas fotografas

Patyręs elektromechanikas Vidas Narauskas visada pasižymi puikiu jumoro jausmu

Atsarginių dalių skyriaus vyr. vadybininkė Vilma Vitkūnaitė - savo srities ekspertė

Lietuvos Premjeras Gediminas Kirkilas irgi domisi kokybiškomis paslaugomis

11


NĖRA

NEIŠSPRENDŽIAMŲ PROBLEMŲ

Rimantas Činčys UAB „Lintera” Technikos direktorius

- Kaip viskas prasidėjo? - Medienos apdirbimo įrengimų techninio aptarnavimo ir derinimo paslauga pradėta teikti tuo pačiu metu, kaip ir parduotos pirmosios staklės. Tai įvyko pakankamai seniai, 1993 m. – vokiškų įrengimų prekybą pradėjome firmos BRANDT kraštų apdailinimo staklėmis, o pirmu pirkėju tapo AB „Klaipėdos nafta” medienos ir baldų cechas. Šios staklės sėkmingai darbuojasi iki šiol. Per visą mano darbo praktiką nė vienos mūsų parduotos HOMAG GROUP staklės nėra virtusios beverčiu metalo laužu ar iškeliavusios į sąvartyną. Žinoma, kad taip būtų, reikia jas ir tinkamai prižiūrėti. Kaip sakoma, „netepsi – nevažiuosi”. 10

Vienas svarbiausių dalykų, dėl ko užsakovai renkasi mūsų techniką, yra techninio aptarnavimo paslauga - bet koks darbas praktiškai neįmanomas, jeigu nėra kam prižiūrėti įsigytus įrengimus. - Kaip metams bėgant pasikeitė parduodami įrengimai, ar tapo sudėtingesni? - Šiek tiek jaučiama visuotinio žaliavų brangimo įtaka, įrengimai tampa lengvesni ir intensyviai eksploatuojant greičiau dėvisi, bet kartu su mažesniu svoriu sparčiai auga gamybos greitis, automatizavimas ir galimas našumas. Įrengimai tampa sudėtingesni. Pavyzdžiui, stakles išardžius į vienetines detales ir lyginant panašios paskirties senesnius ir naujus įrengimus, sudedamųjų detalių ir komponentų pastaruosiuose būtų gerokai daugiau. Kokybiniai šuoliai aiškiausiai matomi staklių valdymo ir elektros sistemose, daugėja elektronikos – iš dalies todėl, kad patys įrengimai tampa

automatizuoti, greitai perderinami, juose daugiau agregatų, kurių valdymui reikalingi „protingi“ valdikliai. - Kokia reali visuotinės kompiuterizacijos nauda? - Kompiuterių naudojimas įrengimų valdymo sistemose suteikia daugiau galimybių registruoti gedimus, kaupti statistinius duomenis apie gamybą, o serviso tarnybos turi galimybes diagnozuoti sutrikimus internetu ar modeminiu ryšiu. Taip pat, vartotojui supaprastėja išorinis staklių valdymas, tik reikia išmokti naudotis staklių valdymo programomis – kompiuteris, kaip ir biure, tampa puikiu pagalbininku. - Ar tai reiškia, kad dirbti moderniomis

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

staklėmis gali tik aukštos kvalifikacijos personalas? - Ne. Galiu teigti, kad kuo aukštesnis yra staklių automatizacijos laipsnis, tuo mažiau sudėtingų veiksmų paliekama operatoriui ir darbininkui. Nors jų kvalifikacija gali būti prastesnė, tačiau atsakingumas didėja, nes klaidos gali pridaryti daug žalos. Įrengimo valdymas apsiriboja tuo, kad tereikia jį įjungti, pasirinkti reikiamą programą ir įdėti ruošinius bei išimti jau pagamintas detales. Toks paprastumas ypač aktualus dirbant su kraštų apdailos įrengimais, apdirbimo centrais gręžimui ir frezavimui, automatinėmis plokščių pjaustymo staklėmis. - Tačiau sudėtingi įrengimai tikriausiai reikalauja sudėtingos priežiūros? - Taip, kita modernumo medalio pusė yra ta, kad atsitikus kokiam nors gedimui, jau toli gražu ne kiekvienas elektrikas gali suprasti sudėtingas elektros schemas – dabar aptarnaujančio techninio personalo kvalifikacija turi būti gerokai aukštesnė nei, tarkim, prieš 10 metų. Jeigu anksčiau užtekdavo paprasto mechaniko ir elektriko, dabar įrengimų aptarnavimui reikia inžinieriaus-automatiko. - Kokia yra UAB „Lintera“ serviso skyriaus misija? - Kadangi mes parduodame pakankamai sudėtingą techniką, turime pasirūpinti ir tinkama jos priežiūra bei aptarnavimu – juk toli gražu ne kiekviena įmonė gali išlaikyti savo aukštos kvalifikacijos technikus, netgi stambios įmonės susiduria su kvalifikuoto personalo, galinčio savarankiškai diagnozuoti ir suremontuoti gamybinius įrengimus, trūkumu. Mažesnės įmonės apie nuosavą serviso tarnybą gali tik pasvajoti. Todėl viena mūsų pagrindinių veiklos sričių ir užduočių yra kvalifikuoto įrengimų serviso paslauga. Mūsų serviso tarnybos misija – stiprinti „Lintera“ bei „Homag Group“ kaip patikimo partnerio vardą, padėti įrengimo vartotojui būti patenkintu iš mūsų nupirktu įrengimu. - Kas sudaro serviso skyriaus personalą? - Jeigu trumpai – kvalifikuoti specialistai. Stengiamės, kad visų mūsų techninio aptarnavimo tarnybos darbuotojų kvalifikacija atitiktų gamintojų keliamus reikalavimus ir, savaime suprantama, šiandieninį technikos sudėtingumo lygį. UAB „Lintera“ serviso komandoje yra septyni technikai, serviso vadovas ir du vadybininkai, besirūpinantys atsarginių dalių užsakymais ir tiekimu. Trys technikai, - Irmantas Šuminskas, Saulius Kontautas ir Laimonas Žvilius, turi aukštąjį inžinieriaus-automatiko išsilavinimą, Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

jie specializuojasi programuojamų apdirbimo centrų aptarnavimui. Kvalifikuoti ir patyrę elektromechanikai Vidas Narauskas bei Lauras Stučinskas specializuojasi kraštų apdailinimo įrengimų ir medienos pjovimo staklių aptarnavimui. Parduodame ne tik sudėtingus įrengimus, bet ir paprastesnes čekų firmos ROJEK stakles, skirtas individualiam „amatininkiškam“ naudojimui. Čekų gamintojų įrengimus derinti ir remontuoti specializuojasi vienas technikas,- Sigitas Gelucevičius. Šaltkalvis Remigijus Apanavičius padeda montuoti įrengimus bei juos aptarnauti, montuoja nusiurbimo sistemas, remontuoja klijų lydymo bakelius. Atsarginių dalių užsakymu, tiekimu rūpinasi Vilma Vitkūnaitė ir Andrejus Zaklikovskis, o visam serviso skyriui vadovauja Algis Knygauskas. Kad neatsilikti nuo gamintojų techninių naujovių, darbuotojai periodiškai yra komandiruojami į gamyklas-gamintojas kelti savo kvalifikaciją ir įgyti naujų žinių. Kas metai ar kas dveji, priklausomai nuo gamintojo išduodamų sertifikatų galiojimo laiko, technikai važiuoja į mokymo kursus. - Kokia yra serviso skyriaus turima techninė bazė? - Esame pakankamai apsirūpinę reikiamais darbo įrankiais, visi technikai turi tarnybinius automobilius, telefonus, kai kurie ir nešiojamus kompiuterius bei mobilųjį internetą. Turime priemonių prisijungimui prie programuojamų valdiklių, programinę įrangą, kurių pagalba galime diagnozuoti staklių sutrikimus tiesiai iš nešiojamojo kompiuterio arba internetu, patikrinti vieną ar kitą agregatą, suteikti konsultaciją vartotojui. Šiuo metu aktualu savo turimą techninę įrangą paįvairinti ir išplėsti įsigyjant techninių priemonių „Siemens“ valdiklių testavimui ir programavimui, „Manesmann Rexroth“ žingsninių variklių valdymo blokų aptarnavimui, programinę ir techninę įrangą „Homag“ įrengimų diagnostikai nuotoliniu būdu per internetą ar telefoninio ryšio modemą. - Kada prasideda technikų darbas? - Techninio aptarnavimo tarnybos darbas prasideda tuomet, kai pardavimo vadybininkai parduoda įrengimus. Kartais padedame įrengimus ir iškrauti, ir nugabenti į montavimo vietą, nors pagal sutartį tai būna kliento pareiga. Montavimo vietoje esančius įrengimus mes išpakuojame, pastatome į būsimą darbo vietą, sumontuojame, suderiname, išbandome, supažindiname jais dirbsiančius darbuotojus su jų valdymu ►

Serviso skyriaus vadovas Algirdas Knygauskas didžiuojasi kvalifikuotų technikų komanda

Aukščiausios klasės inžinierius-automatikas Irmantas Šuminskas - aistringas fotografas

Patyręs elektromechanikas Vidas Narauskas visada pasižymi puikiu jumoro jausmu

Atsarginių dalių skyriaus vyr. vadybininkė Vilma Vitkūnaitė - savo srities ekspertė

Lietuvos Premjeras Gediminas Kirkilas irgi domisi kokybiškomis paslaugomis

11


Elektromechanikas Lauras Stučinskas HOLZMA ir BRANDT įrengimų specialistas

Inžinierius-automatikas Laimonas Žvilius

Atsarginių dalių skyriaus vadybininkui Andrejui Zaklikovskiui darbo tikrai netrūksta

Šaltkalvis Remigijus Apanavičius (kairėje) ir elektromechanikas Sigitas Gelucevičius

Elektromechaninių įrankių meistras Valerijus Kravčenko

12

► ir kita specifika – parodome, kaip įjungti, išjungti, pasirinkti reikiamą darbo režimą, kaip derinti. - Ar klientai pageidauja ypatingo įrengimų suderinimo? - Dažniausiai įrengimai iš gamyklų-gamintojų atkeliauja jau pakankamai gerai suderinti, tačiau jeigu po sumontavimo kliento netenkina įrengimų darbo kokybė, mūsų technikų užduotis yra stakles suderinti taip, kad gaminamas produktas atitiktų kliento keliamus kokybės reikalavimus. - Kokius klausimus dėl įrengimų eksploatacijos dažniausiai tenka išgirsti? - Natūralu, kad įrengimo eksploatavimo metu klientams kyla įvairūs klausimai, kartais jų kyla ir mums, kodėl vienaip ar kitaip atsitiko. Bet turėčiau pastebėti, kad dauguma klausimų nekiltų, jeigu būtų netingima perskaityti vartojo instrukciją. Nors tokia instrukcija yra pateikiama kiekvienam įrengimui kartu su tuo įrengimu, tenka apgailestauti kad, po kurio laiko nuvykus pas klientą, dažnokai staklių operatorius net nežino kur ji yra, – taigi, apie jos skaitymą tenka tik pasvajoti. Beje, jau daugumos mūsų parduodamų kompiuterizuotų staklių valdymo languose galima išvysti lietuvių kalbą, pranešimai apie sutrikimus bei aiškinamieji pagalbos tekstai taipogi pateikiami lietuviškai, todėl nebelieka kalbos barjero problemos. - Kokia suteikiama garantija? - Įprastai visiems parduodamiems įrengimams suteikiama 2500 darbo valandų garantija, bet ne ilgesnė už 12 mėnesių nuo įrengimo perdavimo dienos. Perkantiems sudėtingus ir brangius įrengimus mes galime pasiūlyti ir ilgesnį garantinį laikotarpį už papildomą priemoką. - Kaip greitai serviso tarnybos vyrai atvyksta į „įvykio vietą“? - Visada stengiamės vykdyti sutartines sąlygas ir kliento reikalavimus, ypač kai gauname reklamacijas garantinio termino metu. Mus įpareigoja ne tik sutartys, bet ir supratimas apie galimus kliento nuostolius dėl prastovos, taip pat mūsų partnerių Vokietijoje atsakingas požiūris į savo gaminių patikimumą ir bendras siekis garsinti „Homag”, „Brandt”, „Weeke”, „Holzma”, „Buerkle”, „Martin”, „Paul” prekinius ženklus ir būti lyderiais. „Realiame gyvenime“ technikos specialistas atvyksta į įrengimo buvimo vietą geriausiu atveju per vieną darbo dieną, o esant dideliam užimtumui klientams tenka palaukti ir 4 - 5 dienas. Dažniausiai įrengimų gedimus garantiniu laikotarpiu mes

sutaisome per 2-3 darbo dienas, o jei gedimo pašalinimui prireikia specialių atsarginių dalių iš gamintojo – dar prisideda pora dienelių detalių atvežimui. Noriu atkreipti dėmesį, kad klientai ir patys gali sutrumpinti įrengimų prastovas dėl gedimų, jei tik nuoširdžiai pasistengtų naudotis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis: įsirengtų telefono liniją iki įrengimo arba interneto prieigą (priklausomai nuo įrangos staklėse). Dažnokai mūsų technikų patirties ir žinių pakanka problemų išsprendimui telefonu, o konsultacijos, kaip nustatyti gedimą – neatsiejama technikų darbo dalis, žymiai paspartinanti remonto eigą. - Kada kviečiama serviso tarnyba? - Aš manau, kad klientai jaučia turį mumyse tvirtą užnugarį, todėl dažniausiai eina lengviausiu keliu, - esant net menkiausiam nesklandumui, kviečia pagalbon mūsų serviso tarnybą. Tačiau jeigu klientas pats nesirūpina, kad įrengimas veiktų, jo tinkamai neprižiūri, neskaito vartotojo vadovo, aptarnavimo instrukcijos, netobulina darbininkų kvalifikacijos, tai iš esmės neturėtų tikėtis, kad už valandos ar dviejų viskas bus sutvarkyta. Tik bendradarbiaudami galime pasiekti geriausių rezultatų. Klientai turi suprasti, kad jie irgi yra atsakingi už prastovas ir tinkamą įrengimų eksploataciją, ir taip pat turi galimybę greitai spręsti kylančias problemas bei šalinti gedimus. Mūsų parduodamų įrengimų gamintojai yra įdiegę nuotolinio aptarnavimo technologijas, todėl pirmas bandymas išspręsti problemą gali būti nedelsiant, kai tik klientas paskambina. Deja, tik dalis mūsų klientų aktyviai naudojasi nuotolinio aptarnavimo paslauga. Be abejo, mūsų technikai užsiima ir švietėjiška veikla: aiškina gedimų priežastis, jų nustatymo būdus, derinimo metodus, konsultuoja telefonu – vien pažiūrėjus į jų telefoninių pokalbių išklotines tampa akivaizdu, kad žodžiu klientams jie suteikia daug naudingos informacijos ir pagalbos. Juk neretai pakanka tik patarimo – pavyzdžiui, klientas pamiršęs paspaudė avarinio stabdymo mygtuką ir negali įjungti staklių. Tokias problemas galima nesunkiai išspręsti telefonu – tiesiog paprašius patikrinti vieną ar kitą jungiklį, problema dingsta. - Ar sunku patiems išspręsti nedidelius nesklandumus? - Be abejo, būtų lengva, jeigu... Kartais tam reikia labai nedaug – pavyzdžiui, tiesiog turėti po ranka įtampos matuoklį, kad patikrinti įvadinę įtampą, valdymo įtampą, avarinio stabdymo grandinę. Kaip jau Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

minėjau, daugelis kompiuterizuotų įrengimų turi galimybę būti diagnozuojami per atstumą (internetu ar telefono linija), - tereikia iki įrengimo atvesti telefono laidą ar nutiesti kompiuterių tinklo kabelį. Gaila, tačiau dalis klientų atsainiai žiūri į tokias galimybes. Man sunku suvokti, kodėl bėdai nutikus šaukiama apie įmonės milžiniškus nuostolius dėl prastovos, tačiau neišgalima nusipirkti keliasdešimt litų kainuojančio multimetro ar išleisti kelis šimtus litų telefoniniam laidui, ar akumuliatorinio maitinimo šaltinio kompiuterinei įrangai. Yra priemonės padedančios sutrumpinti prastovas – naudokitės jomis. - Kokie gedimai sudėtingiausi? - Sudėtingiausi gedimai yra tie, kurių priežastys neaiškios ir praktiškai nenustatomos, o tai dažniausiai būna elektroninių komponentų gedimai ir programinės įrangos sutrikimai. Įrengimuose „cirkuliuoja” daug gaunamų ir siunčiamų signalų, yra aibė jutiklių, jungiklių, daviklių, skaitiklių, elektrotechnikos bei pneumatikos elementų, valdiklių. Kad staklės gerai dirbtų, turi būti išpildytos tam tikros sąlygos – įvairūs įrenginiai turi būti savo pozicijose tam tikru laiku, ir jeigu elektros signalas kažkur „nepraeina“, laiku nepatenka ten kur reikia, tai sutrinka ir sustoja viso įrengimo darbas. Tuomet pagal programos logiką reikia atsekti, kokia sąlyga neįvykdyta, kad įrengimas tinkamai veiktų. Mes parduodame sudėtingus įrengimus, todėl serviso inžinieriams reikalingos specialios žinios ir apie elektros grandines, ir apie elektroniką, ir apie pneumatiką, ir apie programas. - Ar daug gedimų įvyksta per neapdairumą? - Per klientų neapdairumą atsirandančių gedimų pasitaiko, ir jie paprastai būna labai akivaizdūs – pavyzdžiui, išgręžtas darbo stalas arba nufrezuota kokia nors atrama, aplaužyti apdirbimo įrankiai. Kraštų apklijavimo įrengimuose dažnai problemas sukelia transporterio neišvalymas ir nepriežiūra – tuomet sulaužomos transportavimo kaladėles. Tipinis gedimas – programiniai sutrikimai kuomet neteisingai, nenuosekliai išjungiamas staklių kompiuteris ar staiga dingsta maitinimo įtampa. - Pasitaiko neišsprendžiamų problemų? - Neišsprendžiamų problemų nėra, gali skirtis tik jų sprendimo kaštai. Jeigu nepavyktų teisingai nustatyti gedimo priežasties ar reikėtų, tarkime, ypač aukštos kvalifikacijos programuotojų pagalbos, visada yra galimybė kreiptis į įrengimų gamintojus ir pasikviesti reikiamą specialistą. Tačiau mūsų Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

techninis personalas yra tikrai pakankamai aukštos kvalifikacijos, todėl kviesti techniką iš Vokietijos tenka tik tada, kai mes atsiduriame aklavietėje. Beje, „Homag Group” įrengimai patogūs tuo, kad komplektuojami žinomų firmų detalėmis, kurias Lietuvoje galima nusipirkti iš tų firmų atstovų. O svarbiausia – klientai gali pasirinkti, kur kreiptis techninės pagalbos, – ir į mus, ir į tų firmų atstovus, pavyzdžiui, naudojami dažnio keitikliai „KEB“, elektrotechnika „Kloeckner Moeller“, valdikliai „Beckhoff“, „Siemens“, pavaros „SEW Eurodrive“, pneumatika „Bosch Rexroth“ ir t.t. - Ar būna, kad remonto darbai užsitęsia? - Gedimo šalinimas gali užsitęsti, kai remontui reikalingos specifinės atsarginės dalys, kurių mes nelaikome savo sandėlyje. Tuomet, atlikus reikiamą apžiūrą bei nustačius keistinas detales, jos bus užsakytos iš gamyklos-gamintojos. Skubiu kurjerių paštu detalės atvežamos per 1-2 dienas, o mūsų technikas turi grįžti dar kartą, kad jas pakeistų. Retsykiais sutampa, kad net ir gamintojas tuo momentu neturi reikiamos detalės, ko pasekoje tenka ieškoti laikino pakaitalo arba laukti tiekimo iš gamintojo. Remonto darbai gali užsitęsti, jei iš pirmo karto nepavyksta teisingai diagnozuoti gedimo priežasties ir defektuoti sugedusių dalių. Tam didelę įtaką turi techniko kvalifikacija, patirtis, gebėjimas teisingai įvertinti situaciją, eksploatavimo sąlygas, o kartais ir nuojauta. Jei, neduok dieve, suklystame, tai „antru šūviu“ tikslą pasiekiame visada. Apskritai mūsų nuostata yra tokia, kad negalima išvažiuoti iš įvykio vietos, kol įrengimo gedimas visiškai neišaiškintas ir kol technikas nenusprendžia, kokių veiksmų toliau imtis. - Kas turi daugiausia įtakos įrengimų patikimumui? - Vartotojas jau prieš pirkdamas turi išsinagrinėti, koks įrengimas bus jam tinkamas ilgam eksploatavimo laikui ir darbo intensyvumui. Man imponuoja Vokietijos inžinerinė mintis ir mašinų gamybos tradicijos, atsakingas požiūris į savo pagamintą daiktą ir rūpinimasis, kad viskas būtų tvarkoje. Nuo pat „Lintera“ veiklos pradžios mes bendradarbiaujame su Vokietijos firmomis „Homag“, „Brandt“, „Holzma“, „Weeke“, „Paul“, „Buerkle“, „Martin“, „Leuco“, kurios garsėja visame pasaulyje ne tik savo gaminių kokybe, bet ir klientų aptarnavimo kokybe. Sveikinu! Į jūsų įmonę atvežtas ilgai

lauktas naujutėlis, kvepiantis konservavimo tepalais, pakavimo medžiagų ir dar vos juntamu dažų aromatu. Atrodo toks pažįstamas, nes jo aprašymai ir katalogai ne kartą peržiūrėti, pardavėjo liaupsės išklausytos, bet vis tiek truputį paslaptingas įrengimas. Jei norite, kad jis padėtų uždirbti duoną kasdieninę ilgus metus, turite vykdyti tam tikras sąlygas. Šiame straipsnyje nenagrinėsiu įrengimų patikimumo ir ilgaamžiškumo receptų, priklausančių tik nuo gamintojo, o pabandysiu atkreipti dėmesį į vartotojo galioje esančius faktorius. Nes, kad ir kaip kokybiškai pagamintas įrengimas, anksčiau ar vėliau jis virs metalo laužu. Čia iš karto nuraminsiu skaitytojus, kad per 15-a „Lintera“ veiklos metų dar nei vieno mūsų parduoto įrengimo neištiko toks likimas. O parduota tūkstančiai vienetų. Gyvenimas patvirtina Lietuvos baldininkų pasirinkimo racionalumą, – mes ne tokie turtingi, kad ►

Programuojamų CNC apdirbimo centrų inžinierius Saulius Kontautas

Mūsų sumontuotos ir prižiūrimos HOMAG sistemos gamykloje „Visagino linija”

Gamybos linijos gamykloje „Girių Bizonas”

13


Elektromechanikas Lauras Stučinskas HOLZMA ir BRANDT įrengimų specialistas

Inžinierius-automatikas Laimonas Žvilius

Atsarginių dalių skyriaus vadybininkui Andrejui Zaklikovskiui darbo tikrai netrūksta

Šaltkalvis Remigijus Apanavičius (kairėje) ir elektromechanikas Sigitas Gelucevičius

Elektromechaninių įrankių meistras Valerijus Kravčenko

12

► ir kita specifika – parodome, kaip įjungti, išjungti, pasirinkti reikiamą darbo režimą, kaip derinti. - Ar klientai pageidauja ypatingo įrengimų suderinimo? - Dažniausiai įrengimai iš gamyklų-gamintojų atkeliauja jau pakankamai gerai suderinti, tačiau jeigu po sumontavimo kliento netenkina įrengimų darbo kokybė, mūsų technikų užduotis yra stakles suderinti taip, kad gaminamas produktas atitiktų kliento keliamus kokybės reikalavimus. - Kokius klausimus dėl įrengimų eksploatacijos dažniausiai tenka išgirsti? - Natūralu, kad įrengimo eksploatavimo metu klientams kyla įvairūs klausimai, kartais jų kyla ir mums, kodėl vienaip ar kitaip atsitiko. Bet turėčiau pastebėti, kad dauguma klausimų nekiltų, jeigu būtų netingima perskaityti vartojo instrukciją. Nors tokia instrukcija yra pateikiama kiekvienam įrengimui kartu su tuo įrengimu, tenka apgailestauti kad, po kurio laiko nuvykus pas klientą, dažnokai staklių operatorius net nežino kur ji yra, – taigi, apie jos skaitymą tenka tik pasvajoti. Beje, jau daugumos mūsų parduodamų kompiuterizuotų staklių valdymo languose galima išvysti lietuvių kalbą, pranešimai apie sutrikimus bei aiškinamieji pagalbos tekstai taipogi pateikiami lietuviškai, todėl nebelieka kalbos barjero problemos. - Kokia suteikiama garantija? - Įprastai visiems parduodamiems įrengimams suteikiama 2500 darbo valandų garantija, bet ne ilgesnė už 12 mėnesių nuo įrengimo perdavimo dienos. Perkantiems sudėtingus ir brangius įrengimus mes galime pasiūlyti ir ilgesnį garantinį laikotarpį už papildomą priemoką. - Kaip greitai serviso tarnybos vyrai atvyksta į „įvykio vietą“? - Visada stengiamės vykdyti sutartines sąlygas ir kliento reikalavimus, ypač kai gauname reklamacijas garantinio termino metu. Mus įpareigoja ne tik sutartys, bet ir supratimas apie galimus kliento nuostolius dėl prastovos, taip pat mūsų partnerių Vokietijoje atsakingas požiūris į savo gaminių patikimumą ir bendras siekis garsinti „Homag”, „Brandt”, „Weeke”, „Holzma”, „Buerkle”, „Martin”, „Paul” prekinius ženklus ir būti lyderiais. „Realiame gyvenime“ technikos specialistas atvyksta į įrengimo buvimo vietą geriausiu atveju per vieną darbo dieną, o esant dideliam užimtumui klientams tenka palaukti ir 4 - 5 dienas. Dažniausiai įrengimų gedimus garantiniu laikotarpiu mes

sutaisome per 2-3 darbo dienas, o jei gedimo pašalinimui prireikia specialių atsarginių dalių iš gamintojo – dar prisideda pora dienelių detalių atvežimui. Noriu atkreipti dėmesį, kad klientai ir patys gali sutrumpinti įrengimų prastovas dėl gedimų, jei tik nuoširdžiai pasistengtų naudotis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis: įsirengtų telefono liniją iki įrengimo arba interneto prieigą (priklausomai nuo įrangos staklėse). Dažnokai mūsų technikų patirties ir žinių pakanka problemų išsprendimui telefonu, o konsultacijos, kaip nustatyti gedimą – neatsiejama technikų darbo dalis, žymiai paspartinanti remonto eigą. - Kada kviečiama serviso tarnyba? - Aš manau, kad klientai jaučia turį mumyse tvirtą užnugarį, todėl dažniausiai eina lengviausiu keliu, - esant net menkiausiam nesklandumui, kviečia pagalbon mūsų serviso tarnybą. Tačiau jeigu klientas pats nesirūpina, kad įrengimas veiktų, jo tinkamai neprižiūri, neskaito vartotojo vadovo, aptarnavimo instrukcijos, netobulina darbininkų kvalifikacijos, tai iš esmės neturėtų tikėtis, kad už valandos ar dviejų viskas bus sutvarkyta. Tik bendradarbiaudami galime pasiekti geriausių rezultatų. Klientai turi suprasti, kad jie irgi yra atsakingi už prastovas ir tinkamą įrengimų eksploataciją, ir taip pat turi galimybę greitai spręsti kylančias problemas bei šalinti gedimus. Mūsų parduodamų įrengimų gamintojai yra įdiegę nuotolinio aptarnavimo technologijas, todėl pirmas bandymas išspręsti problemą gali būti nedelsiant, kai tik klientas paskambina. Deja, tik dalis mūsų klientų aktyviai naudojasi nuotolinio aptarnavimo paslauga. Be abejo, mūsų technikai užsiima ir švietėjiška veikla: aiškina gedimų priežastis, jų nustatymo būdus, derinimo metodus, konsultuoja telefonu – vien pažiūrėjus į jų telefoninių pokalbių išklotines tampa akivaizdu, kad žodžiu klientams jie suteikia daug naudingos informacijos ir pagalbos. Juk neretai pakanka tik patarimo – pavyzdžiui, klientas pamiršęs paspaudė avarinio stabdymo mygtuką ir negali įjungti staklių. Tokias problemas galima nesunkiai išspręsti telefonu – tiesiog paprašius patikrinti vieną ar kitą jungiklį, problema dingsta. - Ar sunku patiems išspręsti nedidelius nesklandumus? - Be abejo, būtų lengva, jeigu... Kartais tam reikia labai nedaug – pavyzdžiui, tiesiog turėti po ranka įtampos matuoklį, kad patikrinti įvadinę įtampą, valdymo įtampą, avarinio stabdymo grandinę. Kaip jau Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

minėjau, daugelis kompiuterizuotų įrengimų turi galimybę būti diagnozuojami per atstumą (internetu ar telefono linija), - tereikia iki įrengimo atvesti telefono laidą ar nutiesti kompiuterių tinklo kabelį. Gaila, tačiau dalis klientų atsainiai žiūri į tokias galimybes. Man sunku suvokti, kodėl bėdai nutikus šaukiama apie įmonės milžiniškus nuostolius dėl prastovos, tačiau neišgalima nusipirkti keliasdešimt litų kainuojančio multimetro ar išleisti kelis šimtus litų telefoniniam laidui, ar akumuliatorinio maitinimo šaltinio kompiuterinei įrangai. Yra priemonės padedančios sutrumpinti prastovas – naudokitės jomis. - Kokie gedimai sudėtingiausi? - Sudėtingiausi gedimai yra tie, kurių priežastys neaiškios ir praktiškai nenustatomos, o tai dažniausiai būna elektroninių komponentų gedimai ir programinės įrangos sutrikimai. Įrengimuose „cirkuliuoja” daug gaunamų ir siunčiamų signalų, yra aibė jutiklių, jungiklių, daviklių, skaitiklių, elektrotechnikos bei pneumatikos elementų, valdiklių. Kad staklės gerai dirbtų, turi būti išpildytos tam tikros sąlygos – įvairūs įrenginiai turi būti savo pozicijose tam tikru laiku, ir jeigu elektros signalas kažkur „nepraeina“, laiku nepatenka ten kur reikia, tai sutrinka ir sustoja viso įrengimo darbas. Tuomet pagal programos logiką reikia atsekti, kokia sąlyga neįvykdyta, kad įrengimas tinkamai veiktų. Mes parduodame sudėtingus įrengimus, todėl serviso inžinieriams reikalingos specialios žinios ir apie elektros grandines, ir apie elektroniką, ir apie pneumatiką, ir apie programas. - Ar daug gedimų įvyksta per neapdairumą? - Per klientų neapdairumą atsirandančių gedimų pasitaiko, ir jie paprastai būna labai akivaizdūs – pavyzdžiui, išgręžtas darbo stalas arba nufrezuota kokia nors atrama, aplaužyti apdirbimo įrankiai. Kraštų apklijavimo įrengimuose dažnai problemas sukelia transporterio neišvalymas ir nepriežiūra – tuomet sulaužomos transportavimo kaladėles. Tipinis gedimas – programiniai sutrikimai kuomet neteisingai, nenuosekliai išjungiamas staklių kompiuteris ar staiga dingsta maitinimo įtampa. - Pasitaiko neišsprendžiamų problemų? - Neišsprendžiamų problemų nėra, gali skirtis tik jų sprendimo kaštai. Jeigu nepavyktų teisingai nustatyti gedimo priežasties ar reikėtų, tarkime, ypač aukštos kvalifikacijos programuotojų pagalbos, visada yra galimybė kreiptis į įrengimų gamintojus ir pasikviesti reikiamą specialistą. Tačiau mūsų Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

techninis personalas yra tikrai pakankamai aukštos kvalifikacijos, todėl kviesti techniką iš Vokietijos tenka tik tada, kai mes atsiduriame aklavietėje. Beje, „Homag Group” įrengimai patogūs tuo, kad komplektuojami žinomų firmų detalėmis, kurias Lietuvoje galima nusipirkti iš tų firmų atstovų. O svarbiausia – klientai gali pasirinkti, kur kreiptis techninės pagalbos, – ir į mus, ir į tų firmų atstovus, pavyzdžiui, naudojami dažnio keitikliai „KEB“, elektrotechnika „Kloeckner Moeller“, valdikliai „Beckhoff“, „Siemens“, pavaros „SEW Eurodrive“, pneumatika „Bosch Rexroth“ ir t.t. - Ar būna, kad remonto darbai užsitęsia? - Gedimo šalinimas gali užsitęsti, kai remontui reikalingos specifinės atsarginės dalys, kurių mes nelaikome savo sandėlyje. Tuomet, atlikus reikiamą apžiūrą bei nustačius keistinas detales, jos bus užsakytos iš gamyklos-gamintojos. Skubiu kurjerių paštu detalės atvežamos per 1-2 dienas, o mūsų technikas turi grįžti dar kartą, kad jas pakeistų. Retsykiais sutampa, kad net ir gamintojas tuo momentu neturi reikiamos detalės, ko pasekoje tenka ieškoti laikino pakaitalo arba laukti tiekimo iš gamintojo. Remonto darbai gali užsitęsti, jei iš pirmo karto nepavyksta teisingai diagnozuoti gedimo priežasties ir defektuoti sugedusių dalių. Tam didelę įtaką turi techniko kvalifikacija, patirtis, gebėjimas teisingai įvertinti situaciją, eksploatavimo sąlygas, o kartais ir nuojauta. Jei, neduok dieve, suklystame, tai „antru šūviu“ tikslą pasiekiame visada. Apskritai mūsų nuostata yra tokia, kad negalima išvažiuoti iš įvykio vietos, kol įrengimo gedimas visiškai neišaiškintas ir kol technikas nenusprendžia, kokių veiksmų toliau imtis. - Kas turi daugiausia įtakos įrengimų patikimumui? - Vartotojas jau prieš pirkdamas turi išsinagrinėti, koks įrengimas bus jam tinkamas ilgam eksploatavimo laikui ir darbo intensyvumui. Man imponuoja Vokietijos inžinerinė mintis ir mašinų gamybos tradicijos, atsakingas požiūris į savo pagamintą daiktą ir rūpinimasis, kad viskas būtų tvarkoje. Nuo pat „Lintera“ veiklos pradžios mes bendradarbiaujame su Vokietijos firmomis „Homag“, „Brandt“, „Holzma“, „Weeke“, „Paul“, „Buerkle“, „Martin“, „Leuco“, kurios garsėja visame pasaulyje ne tik savo gaminių kokybe, bet ir klientų aptarnavimo kokybe. Sveikinu! Į jūsų įmonę atvežtas ilgai

lauktas naujutėlis, kvepiantis konservavimo tepalais, pakavimo medžiagų ir dar vos juntamu dažų aromatu. Atrodo toks pažįstamas, nes jo aprašymai ir katalogai ne kartą peržiūrėti, pardavėjo liaupsės išklausytos, bet vis tiek truputį paslaptingas įrengimas. Jei norite, kad jis padėtų uždirbti duoną kasdieninę ilgus metus, turite vykdyti tam tikras sąlygas. Šiame straipsnyje nenagrinėsiu įrengimų patikimumo ir ilgaamžiškumo receptų, priklausančių tik nuo gamintojo, o pabandysiu atkreipti dėmesį į vartotojo galioje esančius faktorius. Nes, kad ir kaip kokybiškai pagamintas įrengimas, anksčiau ar vėliau jis virs metalo laužu. Čia iš karto nuraminsiu skaitytojus, kad per 15-a „Lintera“ veiklos metų dar nei vieno mūsų parduoto įrengimo neištiko toks likimas. O parduota tūkstančiai vienetų. Gyvenimas patvirtina Lietuvos baldininkų pasirinkimo racionalumą, – mes ne tokie turtingi, kad ►

Programuojamų CNC apdirbimo centrų inžinierius Saulius Kontautas

Mūsų sumontuotos ir prižiūrimos HOMAG sistemos gamykloje „Visagino linija”

Gamybos linijos gamykloje „Girių Bizonas”

13


► pirktume pigius įrengimus. Įrengimų tinkamam veikimui daug įtakos turi eksploatavimo sąlygos – pavyzdžiui, ten kur būna dideli įtampos svyravimai, vyksta netikėti jos dingimai, labai kenčia elektroninė bei programinė įranga. Rekomenduoju visiems vartotojams prijungti prie įrengimų atskirą įžeminimo kontūrą (varža ne daugiau kaip 4 omai), net jei gamintojas to nereikalauja. Tiekiamas nešvarus suspaustas oras irgi turi milžinišką įtaką, nes daugumoje sistemų dirbantys pneumatiniai cilindrai, skirstytuvai užsiteršia, užstringa, riebokšliai greičiau sudyla. Svarbu, kad oras būtų sausas ir švarus, – be vandens garų, be mechaninių priemaišų, be kompresoriaus tepalo. Taigi, brangieji, jei norite, kad įrengimas ilgai ir patikimai veiktų, privalote užtikrinti aprūpinimą kokybiška elektros ir pneumoenergija. Aplinkos temperatūra bei drėgmė turi neviršyti rekomenduojamų normų. Vienu iš kenkėjiškų faktorių yra aplinkos dulkėtumas. Kai drožlių nusiurbimo sistema parinkta netinkamai, kai periodiškai nevalomi filtrai, didėja staklių elektros spintos ir ten sumontuotų relių, kontaktorių, jungiklių užterštumas medienos dulkėmis, o dulkės sparčiai blogina ar visiškai blokuoja elektrotechnikos komponentų funkcionavimą. Patikimumą mažina ir perkrovos, nuolatinis „non-stop” darbas dvi - tris pamainas, kasdieninės priežiūros stoka, gamintojo rekomenduojamo techninių aptarnavimų

Trumpo ciklo, srautinio tipo BÜRKLE preso linija gamykloje „Visagino linija”

Mūsų įrengimai - Jūsų verslo sėkmė!

14

grafiko ignoravimas, netinkamų tepalų naudojimas. Daugelio mūsų parduodamų įrengimų vartotojo instrukcijose pateikiama metinė techninio aptarnavimo lentelė, kurioje išsamiai aprašyti darbai, reikalingi atlikti kas dieną, kas savaitę, kas mėnesį. Kuo intensyviau naudojate įrengimą, tuo dažniau atlikite techninę profilaktiką, periodiškai keiskite besidėvinčias detales. Nepaskutinėje vietoje yra ir operatorių klaidos parenkant darbo režimus, naudojant nekokybiškus įrankius. Skatinkite darbininkų domėjimąsi įrengimu, kvalifikacijos tobulinimą. - Kaip galima užtikrinti įrengimų ilgaamžiškumą? - Reiktų suprasti, kad reikalaujant iš įrengimo ilgo ir patikimo veikimo, privalu užtikrinti bent jau tinkamos kokybės aprūpinimą elektra ir suspaustu oru. Paskui, aišku, seka nuolatinė priežiūra, kasdienis valymas, reikalingas tepimas... Įrengimo vartotojo instrukcijoje pateikiamos metinio aptarnavimo lentelės, kuriose smulkiai aprašyti darbai, reikalingi atlikti kas dieną, kas savaitę, kas mėnesį, ką daryti ir kaip. Bet vėlgi dažniausiai susiduriama su problema, kad vartotojo instrukcija guli kur nors giliai kampe, ir mažai kas ją skaito. - Galbūt atsirado naujų paslaugų? - Taip, šiemet jau pradėjome teikti naują paslaugą – du specialistai yra apmokyti HOMAG gamykloje ir jiems suteikta teisė atlikti apdirbimo centrų inspektavimą ir kasmetinį techninį aptarnavimą. Trys technikai apmokyti „Brandt“ gamykloje ir turi teisę atlikti kraštų apdailinimo mašinų inspektavimą ir kasmetinį techninį aptarnavimą. Naujiems įrengimams išdirbus tam tikrą laiką (pvz. 1000 ar 2000 darbo valandų), gamintojas rekomenduoja ir netgi reikalauja atlikti kvalifikuotą apžiūrą įrengimo būsenos įvertinimui ir specialų techninį aptarnavimą pagal gamintojo sudarytą reglamentą. Šios paslaugos suteikia vartotojui informaciją apie realų įrengimo nusidėvėjimą ir leidžia planuoti išlaidas atsarginėms dalims, didina patikimumą, padeda ir toliau kokybiškai gaminti. Greitai pasiūlysime klientams dar vieną naują paslaugą, – jau baigiamoje įrengti modernioje kompiuterizuotoje mokymo klasėje kviesime kelti kvalifikaciją programuojamų apdirbimo centrų operatorius. Mokysime naudotis programomis „WoodWOP“, „Wood Design“, „Cut Rite“. - Planai ateičiai? - Parduotų ir sumontuotų įrengimų parkas nuolat didėja – kadangi pradėjome prekiau-

ti nuo 1993 metų, pirmieji mūsų parduoti įrengimai jau yra pakankamai nusiplūkę, pamažu sensta ir vėliau parduoti. Taigi, priežiūros darbų ir remontų poreikis tik didėja. Tuo labiau, kad per minėtą laikotarpį baldų įmonėse sumažėjo techninį išsilavinimą turinčių specialistų, arba jų turima elektriko ar mechaniko kvalifikacija nepakankama sudėtingų mechatroninių sistemų aptarnavimui. Sudėtingėjant naujiems įrengimams, deja, gedimų tikimybė nemažėja, o gedimų nustatymas reikalauja specifinių žinių. Tai verčia mus nuolatos galvoti ir priimti sprendimus, kaip dirbti greičiau ir efektyviau, kokiomis priemonėmis ir kaip pigiau galėtume išspręsti kylančias problemas. Viena iš numatytų ateities plėtros krypčių yra nuotolinio aptarnavimo padalinio sukūrimas Lietuvoje. Šiuo metu nuotolinio aptarnavimo paslaugą vartotojai gali pirkti tiesiai iš gamyklų gamintojų Vokietijoje, tik kol kas dažnai susiduriama su kalbos barjeru – ne visos HOMAG GROUP serviso tarnybos turi įvairiomis kalbomis šnekančių specialistų. Be abejo, paslauga teikiama vokiečių ir anglų, o kai kuriose tarnybose – ir rusų kalbomis. Tačiau pas mus jaunimas rusiškai susikalba vis prasčiau, angliškai kalbantys išvažiavo dirbti į Londoną (šypsosi), o vyresnio amžiaus žmonės irgi nekalba užsienio kalbomis. Taigi dažnai įmonės, ypač mažosios, nesugeba pasinaudoti nuotolinio aptarnavimo paslauga būtent dėl anglų ar vokiečių, ar rusų kalbos nemokėjimo. Lietuvių kalba gauti konsultaciją ar paslaugą iš Vokietijoje esančių serviso tarnybų tikriausiai nebus įmanoma niekada, todėl šią spragą siekiame užpildyti patys. Manau, kad mūsų darbuotojų kvalifikacija ir sukaupta patirtis jau leidžia steigti HOMAG GROUP įrengimų nuotolinio aptarnavimo padalinį. Šių metų užduotis yra apsirūpinti tam reikalingomis techninėmis priemonėmis ir tikiuosi, kad metų pabaigoje jau galėsime klientams pasiūlyti šią paslaugą. Norėtųsi įgyvendinti ir kai kurias mintis apie abonentinę klientų techninio aptarnavimo sistemą, tačiau šiandien tam dar trūksta žmogiškųjų resursų. Elektriko, automatiko, elektroniko specialybę turintys žmonės turi dirbti pas mus arba didesnėje baldų įmonėje bent metus, kad įgytų pakankamai patirties ir specialių žinių apie „Homag Group“ įrengimus ir gebėtų savarankiškai ir, svarbiausia, kokybiškai juos montuoti, derinti, remontuoti. Taigi, kviečiame energingus žmones siekti profesinio tobulėjimo mūsų komandoje. ■ Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Trumpai Balttechika 2008

Kviečiame aplankyti 16-tąją tarptautinę pramonės parodą „Balttechnika 2008”. Gegužės 20-23 dienomis LITEXPO parodų centre kompanijos iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos ir kitų šalių pristatys naujausias technologijas, skirtas pramoninių procesų valdymui, elektros energijos gamybai, aktualiausius aplinkosauginius projektus ir alternatyvios energijos sistemas.

XYLEXPO 2008

Jau 21-oji, Milane vyksianti tarptautinė paroda XYLEXPO 2008 kartu su šūkiu „NAUJA!” pasitiks gausius svečius naujomis idėjomis ir papildyta parodos tematika - pirmą kartą istorijoje durys atvertos įvairiems papildomiems produktams: nuo žaliavų iki gatavų ruošinių, furnitūros, nuo medžiagų statybos pramonei iki produktų paviršių apdailai. Pagal naują ir inovatyvų parodos ekspozicijų išdėstymą visa tai bus galima pamatyti šalia pagrindinių įrengimų ir gamybos mašinų. Parodoje XYLEXPO 2008 (š.m. Gegužės 27-31 d.) mus atstovaus Arūnas Razma (tel. +370 620 26783).

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Pažanga

Nuo 2007-ųjų metų Spalio visa įtalų kompanijos „Maggi engineering” produkcija yra sertifikuota pagal ISO 9001:2000 tarptautinį standartą. Lietuvoje geriausiai žinomi šios italų firmos gaminiai - tai daugiašpindelinės gręžimo staklės BS23 TOP ir pusiau automatinė gręžimo mašina BS323.

„Nestingo” dienos

Š.m. Sausio 31 - Vasario 1 d. HOMAG organizavo „Nesting” technologijos pristatymą. Paprastai sakant, „Nesting“ technologija yra ruošinių supjaustymas pagal medienos plokštėje išdėstytas detalių formas ir gręžimo operacijų atlikimas vienu CNC apdirbimo centru. Šis procesas apima ruošinių išdėstymą vienas šalia kito taip, kad žaliavos panaudojimas būtų kuo optimalesnis. Efektyvus plokštės padalinimas į stačiakampius ruošinius ir netaisyklingų formų komponentus, mažesnės transportavimo išlaidos, kadangi visi procesai atliekami vienoje vietoje (plokštės supjovimas, gręžimas ir frezavimas atliekamas vienu darbo ciklu) - tik dalis privalumų.

Resta 2008

Š.m. Balandžio 23-26 d. LITEXPO parodų rūmuose įvyks tarptautinė statybos ir remonto paroda RESTA 2008. UAB „Lintera” šiais metais šiek tiek keičia savo ekspozijos tematiką ir pristatys vokiečių firmos WEINMANN skydinių namų gamybos technologijas ir čekiškus ROJEK įrengimus medžio apdirbimui.

Olimpinis tiekėjas

Vienas didžiausių mūsų partnerių HOMAG GROUP prisideda prie to, kad geriausi pasaulio atletai, susirinkę į 2008ųjų Pekino olimpines žaidynes, ilsėtusi ramiai ir patogiai - ilgametis HOMAG klientas „Hong Kong Royal Furniture Group” yra specialus olimpiados baldų tiekėjas ir olimpiniam kaimeliui bei kitiems apartamentams patieks visus baldus, tarp jų - daugiau kaip 17600 lovų bei 14000 sofų, pagamintų kokybiškais HOMAG ir HOLZMA įrengimais.

15


► pirktume pigius įrengimus. Įrengimų tinkamam veikimui daug įtakos turi eksploatavimo sąlygos – pavyzdžiui, ten kur būna dideli įtampos svyravimai, vyksta netikėti jos dingimai, labai kenčia elektroninė bei programinė įranga. Rekomenduoju visiems vartotojams prijungti prie įrengimų atskirą įžeminimo kontūrą (varža ne daugiau kaip 4 omai), net jei gamintojas to nereikalauja. Tiekiamas nešvarus suspaustas oras irgi turi milžinišką įtaką, nes daugumoje sistemų dirbantys pneumatiniai cilindrai, skirstytuvai užsiteršia, užstringa, riebokšliai greičiau sudyla. Svarbu, kad oras būtų sausas ir švarus, – be vandens garų, be mechaninių priemaišų, be kompresoriaus tepalo. Taigi, brangieji, jei norite, kad įrengimas ilgai ir patikimai veiktų, privalote užtikrinti aprūpinimą kokybiška elektros ir pneumoenergija. Aplinkos temperatūra bei drėgmė turi neviršyti rekomenduojamų normų. Vienu iš kenkėjiškų faktorių yra aplinkos dulkėtumas. Kai drožlių nusiurbimo sistema parinkta netinkamai, kai periodiškai nevalomi filtrai, didėja staklių elektros spintos ir ten sumontuotų relių, kontaktorių, jungiklių užterštumas medienos dulkėmis, o dulkės sparčiai blogina ar visiškai blokuoja elektrotechnikos komponentų funkcionavimą. Patikimumą mažina ir perkrovos, nuolatinis „non-stop” darbas dvi - tris pamainas, kasdieninės priežiūros stoka, gamintojo rekomenduojamo techninių aptarnavimų

Trumpo ciklo, srautinio tipo BÜRKLE preso linija gamykloje „Visagino linija”

Mūsų įrengimai - Jūsų verslo sėkmė!

14

grafiko ignoravimas, netinkamų tepalų naudojimas. Daugelio mūsų parduodamų įrengimų vartotojo instrukcijose pateikiama metinė techninio aptarnavimo lentelė, kurioje išsamiai aprašyti darbai, reikalingi atlikti kas dieną, kas savaitę, kas mėnesį. Kuo intensyviau naudojate įrengimą, tuo dažniau atlikite techninę profilaktiką, periodiškai keiskite besidėvinčias detales. Nepaskutinėje vietoje yra ir operatorių klaidos parenkant darbo režimus, naudojant nekokybiškus įrankius. Skatinkite darbininkų domėjimąsi įrengimu, kvalifikacijos tobulinimą. - Kaip galima užtikrinti įrengimų ilgaamžiškumą? - Reiktų suprasti, kad reikalaujant iš įrengimo ilgo ir patikimo veikimo, privalu užtikrinti bent jau tinkamos kokybės aprūpinimą elektra ir suspaustu oru. Paskui, aišku, seka nuolatinė priežiūra, kasdienis valymas, reikalingas tepimas... Įrengimo vartotojo instrukcijoje pateikiamos metinio aptarnavimo lentelės, kuriose smulkiai aprašyti darbai, reikalingi atlikti kas dieną, kas savaitę, kas mėnesį, ką daryti ir kaip. Bet vėlgi dažniausiai susiduriama su problema, kad vartotojo instrukcija guli kur nors giliai kampe, ir mažai kas ją skaito. - Galbūt atsirado naujų paslaugų? - Taip, šiemet jau pradėjome teikti naują paslaugą – du specialistai yra apmokyti HOMAG gamykloje ir jiems suteikta teisė atlikti apdirbimo centrų inspektavimą ir kasmetinį techninį aptarnavimą. Trys technikai apmokyti „Brandt“ gamykloje ir turi teisę atlikti kraštų apdailinimo mašinų inspektavimą ir kasmetinį techninį aptarnavimą. Naujiems įrengimams išdirbus tam tikrą laiką (pvz. 1000 ar 2000 darbo valandų), gamintojas rekomenduoja ir netgi reikalauja atlikti kvalifikuotą apžiūrą įrengimo būsenos įvertinimui ir specialų techninį aptarnavimą pagal gamintojo sudarytą reglamentą. Šios paslaugos suteikia vartotojui informaciją apie realų įrengimo nusidėvėjimą ir leidžia planuoti išlaidas atsarginėms dalims, didina patikimumą, padeda ir toliau kokybiškai gaminti. Greitai pasiūlysime klientams dar vieną naują paslaugą, – jau baigiamoje įrengti modernioje kompiuterizuotoje mokymo klasėje kviesime kelti kvalifikaciją programuojamų apdirbimo centrų operatorius. Mokysime naudotis programomis „WoodWOP“, „Wood Design“, „Cut Rite“. - Planai ateičiai? - Parduotų ir sumontuotų įrengimų parkas nuolat didėja – kadangi pradėjome prekiau-

ti nuo 1993 metų, pirmieji mūsų parduoti įrengimai jau yra pakankamai nusiplūkę, pamažu sensta ir vėliau parduoti. Taigi, priežiūros darbų ir remontų poreikis tik didėja. Tuo labiau, kad per minėtą laikotarpį baldų įmonėse sumažėjo techninį išsilavinimą turinčių specialistų, arba jų turima elektriko ar mechaniko kvalifikacija nepakankama sudėtingų mechatroninių sistemų aptarnavimui. Sudėtingėjant naujiems įrengimams, deja, gedimų tikimybė nemažėja, o gedimų nustatymas reikalauja specifinių žinių. Tai verčia mus nuolatos galvoti ir priimti sprendimus, kaip dirbti greičiau ir efektyviau, kokiomis priemonėmis ir kaip pigiau galėtume išspręsti kylančias problemas. Viena iš numatytų ateities plėtros krypčių yra nuotolinio aptarnavimo padalinio sukūrimas Lietuvoje. Šiuo metu nuotolinio aptarnavimo paslaugą vartotojai gali pirkti tiesiai iš gamyklų gamintojų Vokietijoje, tik kol kas dažnai susiduriama su kalbos barjeru – ne visos HOMAG GROUP serviso tarnybos turi įvairiomis kalbomis šnekančių specialistų. Be abejo, paslauga teikiama vokiečių ir anglų, o kai kuriose tarnybose – ir rusų kalbomis. Tačiau pas mus jaunimas rusiškai susikalba vis prasčiau, angliškai kalbantys išvažiavo dirbti į Londoną (šypsosi), o vyresnio amžiaus žmonės irgi nekalba užsienio kalbomis. Taigi dažnai įmonės, ypač mažosios, nesugeba pasinaudoti nuotolinio aptarnavimo paslauga būtent dėl anglų ar vokiečių, ar rusų kalbos nemokėjimo. Lietuvių kalba gauti konsultaciją ar paslaugą iš Vokietijoje esančių serviso tarnybų tikriausiai nebus įmanoma niekada, todėl šią spragą siekiame užpildyti patys. Manau, kad mūsų darbuotojų kvalifikacija ir sukaupta patirtis jau leidžia steigti HOMAG GROUP įrengimų nuotolinio aptarnavimo padalinį. Šių metų užduotis yra apsirūpinti tam reikalingomis techninėmis priemonėmis ir tikiuosi, kad metų pabaigoje jau galėsime klientams pasiūlyti šią paslaugą. Norėtųsi įgyvendinti ir kai kurias mintis apie abonentinę klientų techninio aptarnavimo sistemą, tačiau šiandien tam dar trūksta žmogiškųjų resursų. Elektriko, automatiko, elektroniko specialybę turintys žmonės turi dirbti pas mus arba didesnėje baldų įmonėje bent metus, kad įgytų pakankamai patirties ir specialių žinių apie „Homag Group“ įrengimus ir gebėtų savarankiškai ir, svarbiausia, kokybiškai juos montuoti, derinti, remontuoti. Taigi, kviečiame energingus žmones siekti profesinio tobulėjimo mūsų komandoje. ■ Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Trumpai Balttechika 2008

Kviečiame aplankyti 16-tąją tarptautinę pramonės parodą „Balttechnika 2008”. Gegužės 20-23 dienomis LITEXPO parodų centre kompanijos iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos ir kitų šalių pristatys naujausias technologijas, skirtas pramoninių procesų valdymui, elektros energijos gamybai, aktualiausius aplinkosauginius projektus ir alternatyvios energijos sistemas.

XYLEXPO 2008

Jau 21-oji, Milane vyksianti tarptautinė paroda XYLEXPO 2008 kartu su šūkiu „NAUJA!” pasitiks gausius svečius naujomis idėjomis ir papildyta parodos tematika - pirmą kartą istorijoje durys atvertos įvairiems papildomiems produktams: nuo žaliavų iki gatavų ruošinių, furnitūros, nuo medžiagų statybos pramonei iki produktų paviršių apdailai. Pagal naują ir inovatyvų parodos ekspozicijų išdėstymą visa tai bus galima pamatyti šalia pagrindinių įrengimų ir gamybos mašinų. Parodoje XYLEXPO 2008 (š.m. Gegužės 27-31 d.) mus atstovaus Arūnas Razma (tel. +370 620 26783).

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Pažanga

Nuo 2007-ųjų metų Spalio visa įtalų kompanijos „Maggi engineering” produkcija yra sertifikuota pagal ISO 9001:2000 tarptautinį standartą. Lietuvoje geriausiai žinomi šios italų firmos gaminiai - tai daugiašpindelinės gręžimo staklės BS23 TOP ir pusiau automatinė gręžimo mašina BS323.

„Nestingo” dienos

Š.m. Sausio 31 - Vasario 1 d. HOMAG organizavo „Nesting” technologijos pristatymą. Paprastai sakant, „Nesting“ technologija yra ruošinių supjaustymas pagal medienos plokštėje išdėstytas detalių formas ir gręžimo operacijų atlikimas vienu CNC apdirbimo centru. Šis procesas apima ruošinių išdėstymą vienas šalia kito taip, kad žaliavos panaudojimas būtų kuo optimalesnis. Efektyvus plokštės padalinimas į stačiakampius ruošinius ir netaisyklingų formų komponentus, mažesnės transportavimo išlaidos, kadangi visi procesai atliekami vienoje vietoje (plokštės supjovimas, gręžimas ir frezavimas atliekamas vienu darbo ciklu) - tik dalis privalumų.

Resta 2008

Š.m. Balandžio 23-26 d. LITEXPO parodų rūmuose įvyks tarptautinė statybos ir remonto paroda RESTA 2008. UAB „Lintera” šiais metais šiek tiek keičia savo ekspozijos tematiką ir pristatys vokiečių firmos WEINMANN skydinių namų gamybos technologijas ir čekiškus ROJEK įrengimus medžio apdirbimui.

Olimpinis tiekėjas

Vienas didžiausių mūsų partnerių HOMAG GROUP prisideda prie to, kad geriausi pasaulio atletai, susirinkę į 2008ųjų Pekino olimpines žaidynes, ilsėtusi ramiai ir patogiai - ilgametis HOMAG klientas „Hong Kong Royal Furniture Group” yra specialus olimpiados baldų tiekėjas ir olimpiniam kaimeliui bei kitiems apartamentams patieks visus baldus, tarp jų - daugiau kaip 17600 lovų bei 14000 sofų, pagamintų kokybiškais HOMAG ir HOLZMA įrengimais.

15


Š

NAFTOS pramonei

Mindaugas Baltramonaitis UAB „Lintera” Įrankių skyriaus inžinierius-vadybininkas

„Naudojant NORBAR multiplikatorius ir kitą įrangą, galima lengvai išspręsti visus montavimo ir demontavimo uždavinius, laikantis griežtų normatyvinių reikalavimų, išauga darbų sparta ir saugumas, nereikia naudoti nestandartinių ir didelių įrankių.”

ios pramonės šakos išskirtinumas tame, jog tiek žaliava (nafta, dujos), tiek gaminamas produktas gali lengvai užsidegti ar net sprogti. Perdirbimo proceso įvairiose stadijose yra pasiekiamos aukštos temperatūros ir dideli slėgiai, dėl ko varžtinių sujungimų svarba, kaip pagrindinio tvirtinimo elemento, išauga daugybę kartų. Rodos paprastas priveržimas ar atsukimas tampa išties rimtu uždaviniu.

SUKIMO MOMENTAS Gamintojai pateikia tikslias varžtinių sujungimų sukimo momento reikšmes, kurių būtina laikytis montuojant ar remontuojant įrangą. Įvykdyti konstrukcinius ir normatyvinius reikalavimus įmanoma tik su dinamometriniais įrankiais. Jeigu įvertinsime, kad naftos pramonėje montuojama įranga yra didelių gabaritų, sukimo instrumentai turi būti ne tik tikslūs, bet ir pakankamai galingi. Nedideliems sukimo momentams (iki 1500 Nm) naudojami dinamometriniai raktai, leidžiantys pasiekti iki +/- 3% užveržimo tikslumą nuo nustatytos reikšmės. Raktai gaminami su įvairiais prijungiamaisiais kvadratais ir specialiais antgaliais sunkiai prieinamoms vietoms aptarnauti. NORBAR firmos raktai pasižymi nedideliu svoriu, lengvai reguliuojamu momentu, ergonomika ir tikslumu.

UŽVERŽIMO YPATUMAI Varžtiniams sujungimams, kuriems reikalingas tikslus užveržimo sukimo momentas ir negalima panaudoti raktų ilgų kotu, galima naudoti NORBAR firmos sukimo momento multiplikatorius. Planetinio tipo reduktorius su reakcine atrama leidžia įeinantį sukimo momentą padidinti 5-125 kartus iki 47 500 Nm, išlaikant -/+ 4% paklaidą nuo numatyto užveržimo tikslumo. Multiplikatorius galima naudoti tiek varžtų užveržimui, kuomet reikalingas tikslus sukimo momentas, tiek ir atsukimui, kuomet veržlės užrūdija ar „prikepa“. Išmontuojant įrangą ar pakeičiant atskirus elementus. Multiplikatoriai stipriai padidina veržimo tikslumą ir iki minimumo sumažina traumų tikimybę, kadangi nereikia naudotis kūjais ar smūginiais raktais (ar keliems Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

žmonėms stengtis pasukti raktą). Tai ypač aktualu dirbant aukštai (pvz. rektifikacinėse kolonose), esant apribotai erdvei, kur žmonių saugumui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Tokius multiplikatorius yra ypač paprasta eksploatuoti, jie yra patikimi ir nereikalauja išskirtinių žinių ar sąlygų, puikiai veikia nepalankiomis oro sąlygomis ar netgi po vandeniu. Jeigu reikia priveržti didelį kiekį varžtų, nepamainomas multiplikatorius su pneumatine pavara, leidžiantis sutaupyti daugybę laiko. NORBAR siūlo platų pneumatinių sukimo momento multiplikatorių pasirinkimą įvairiems darbams

atlikti. Tokie multiplikatoriai gali pasiekti 100 000 Nm galią su +/- 5% nustatytos reikšmės paklaida. Multiplikatoriai su rankine pavara, naudojami naftos gavybos pramonėje, ypač pasiteisina gręžiniuose ar remontuojant svirtinius siurblius. Varžtiniai sujungimai šiuose įrengininiuose yra nuolatos veikiami ne tik atmosferinio poveikio, bet ir cheminių preparatų, reikalingų naftos gavybai. Kaip rodo patirtis, užtenka multiplikatoriaus su maksimaliu 4500 Nm momentu ir 25:1 stiprinimo koeficientu, kad be didesnio vargo atsuktume S=75-80 veržles. Be viso to, rankiniams multiplikatoriams nereikalingas joks išorinis energijos šaltinis, kas ypatingai svarbu dirbant lauko sąlygomis.

SPRENDIMAI Naftos perdirbimo įmonėse paklausūs multiplikatoriai su pneumatine pavara, leidžiantys mechanizuoti didelių technologinių įrenginių (kolonų, krosnių, reaktorių ir t.t.) montavimo ir demontavimo darbus. Tuo pačiu sutrumpėja remonto laikas bei pagerėja atliekamų darbų kokybė. Šioje pramonės šakoje populiariausi NORBAR pneumomultiplikatoriai su 6000 Nm veržimo momentu (Model 7), 9500 Nm (Model 9) ir 20000 Nm (Model 11). Aptarnaujamus varžtinius sujungimus dažnai būna sunku pasiekti. Jeigu multiplikatorius yra per didelis ir jo neįmanoma panaudoti varžtų veržimui, naudojami hidrauliniai raktai ENERPAC, kurie yra nedideli ir lengvi. Hidroraktai būna dviejų tipų: 1. Su prijungiamuoju kvadratu ir torsiono galvute. 2. Uždedamojo tipo su keičiamomis kasetėmis. Raktai veikia su hidrostotelėmis, kas iki minimumo sumažina rankų darbą. Naudojant NORBAR multiplikatorius ir hidraulinius įrankius ENERPAC galima lengvai išspręsti visus montavimo ir demontavimo uždavinius, laikantis griežtų normatyvinių reikalavimų. Išauga darbų sparta ir saugumas. Be to, nereikia naudoti nestandartinių, didelių įrankių, kurie dažnai būna nekokybiško ir pavojingo darbo priežastis. ■ 17


Š

NAFTOS pramonei

Mindaugas Baltramonaitis UAB „Lintera” Įrankių skyriaus inžinierius-vadybininkas

„Naudojant NORBAR multiplikatorius ir kitą įrangą, galima lengvai išspręsti visus montavimo ir demontavimo uždavinius, laikantis griežtų normatyvinių reikalavimų, išauga darbų sparta ir saugumas, nereikia naudoti nestandartinių ir didelių įrankių.”

ios pramonės šakos išskirtinumas tame, jog tiek žaliava (nafta, dujos), tiek gaminamas produktas gali lengvai užsidegti ar net sprogti. Perdirbimo proceso įvairiose stadijose yra pasiekiamos aukštos temperatūros ir dideli slėgiai, dėl ko varžtinių sujungimų svarba, kaip pagrindinio tvirtinimo elemento, išauga daugybę kartų. Rodos paprastas priveržimas ar atsukimas tampa išties rimtu uždaviniu.

SUKIMO MOMENTAS Gamintojai pateikia tikslias varžtinių sujungimų sukimo momento reikšmes, kurių būtina laikytis montuojant ar remontuojant įrangą. Įvykdyti konstrukcinius ir normatyvinius reikalavimus įmanoma tik su dinamometriniais įrankiais. Jeigu įvertinsime, kad naftos pramonėje montuojama įranga yra didelių gabaritų, sukimo instrumentai turi būti ne tik tikslūs, bet ir pakankamai galingi. Nedideliems sukimo momentams (iki 1500 Nm) naudojami dinamometriniai raktai, leidžiantys pasiekti iki +/- 3% užveržimo tikslumą nuo nustatytos reikšmės. Raktai gaminami su įvairiais prijungiamaisiais kvadratais ir specialiais antgaliais sunkiai prieinamoms vietoms aptarnauti. NORBAR firmos raktai pasižymi nedideliu svoriu, lengvai reguliuojamu momentu, ergonomika ir tikslumu.

UŽVERŽIMO YPATUMAI Varžtiniams sujungimams, kuriems reikalingas tikslus užveržimo sukimo momentas ir negalima panaudoti raktų ilgų kotu, galima naudoti NORBAR firmos sukimo momento multiplikatorius. Planetinio tipo reduktorius su reakcine atrama leidžia įeinantį sukimo momentą padidinti 5-125 kartus iki 47 500 Nm, išlaikant -/+ 4% paklaidą nuo numatyto užveržimo tikslumo. Multiplikatorius galima naudoti tiek varžtų užveržimui, kuomet reikalingas tikslus sukimo momentas, tiek ir atsukimui, kuomet veržlės užrūdija ar „prikepa“. Išmontuojant įrangą ar pakeičiant atskirus elementus. Multiplikatoriai stipriai padidina veržimo tikslumą ir iki minimumo sumažina traumų tikimybę, kadangi nereikia naudotis kūjais ar smūginiais raktais (ar keliems Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

žmonėms stengtis pasukti raktą). Tai ypač aktualu dirbant aukštai (pvz. rektifikacinėse kolonose), esant apribotai erdvei, kur žmonių saugumui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Tokius multiplikatorius yra ypač paprasta eksploatuoti, jie yra patikimi ir nereikalauja išskirtinių žinių ar sąlygų, puikiai veikia nepalankiomis oro sąlygomis ar netgi po vandeniu. Jeigu reikia priveržti didelį kiekį varžtų, nepamainomas multiplikatorius su pneumatine pavara, leidžiantis sutaupyti daugybę laiko. NORBAR siūlo platų pneumatinių sukimo momento multiplikatorių pasirinkimą įvairiems darbams

atlikti. Tokie multiplikatoriai gali pasiekti 100 000 Nm galią su +/- 5% nustatytos reikšmės paklaida. Multiplikatoriai su rankine pavara, naudojami naftos gavybos pramonėje, ypač pasiteisina gręžiniuose ar remontuojant svirtinius siurblius. Varžtiniai sujungimai šiuose įrengininiuose yra nuolatos veikiami ne tik atmosferinio poveikio, bet ir cheminių preparatų, reikalingų naftos gavybai. Kaip rodo patirtis, užtenka multiplikatoriaus su maksimaliu 4500 Nm momentu ir 25:1 stiprinimo koeficientu, kad be didesnio vargo atsuktume S=75-80 veržles. Be viso to, rankiniams multiplikatoriams nereikalingas joks išorinis energijos šaltinis, kas ypatingai svarbu dirbant lauko sąlygomis.

SPRENDIMAI Naftos perdirbimo įmonėse paklausūs multiplikatoriai su pneumatine pavara, leidžiantys mechanizuoti didelių technologinių įrenginių (kolonų, krosnių, reaktorių ir t.t.) montavimo ir demontavimo darbus. Tuo pačiu sutrumpėja remonto laikas bei pagerėja atliekamų darbų kokybė. Šioje pramonės šakoje populiariausi NORBAR pneumomultiplikatoriai su 6000 Nm veržimo momentu (Model 7), 9500 Nm (Model 9) ir 20000 Nm (Model 11). Aptarnaujamus varžtinius sujungimus dažnai būna sunku pasiekti. Jeigu multiplikatorius yra per didelis ir jo neįmanoma panaudoti varžtų veržimui, naudojami hidrauliniai raktai ENERPAC, kurie yra nedideli ir lengvi. Hidroraktai būna dviejų tipų: 1. Su prijungiamuoju kvadratu ir torsiono galvute. 2. Uždedamojo tipo su keičiamomis kasetėmis. Raktai veikia su hidrostotelėmis, kas iki minimumo sumažina rankų darbą. Naudojant NORBAR multiplikatorius ir hidraulinius įrankius ENERPAC galima lengvai išspręsti visus montavimo ir demontavimo uždavinius, laikantis griežtų normatyvinių reikalavimų. Išauga darbų sparta ir saugumas. Be to, nereikia naudoti nestandartinių, didelių įrankių, kurie dažnai būna nekokybiško ir pavojingo darbo priežastis. ■ 17


Raguvos baldžių tradicijos

Jūratė Nemanienė

UAB „Lintera” Medienos apdirbimo įrengimų ir įrankių pardavimų vadovė

P

ravažiavę gražų Taujėnų dvarą, sutinkame nedidelį miestelį Raguvą. Miestelis kad ir mažas, tačiau čia įsikūrusi moderni vonios baldų gamybos įmonė – UAB „Raguvos baldai ir ko“. Savo veiklą pradėjusi 1990 m. ir iki šiol vis dar geriausiai žinoma kaip „RBD“, ši kompanija šiandien darbo suteikia daugiau kaip 100 darbuotojų iš pačios Raguvos ir aplinkinių rajonų. „Viskas prasidėjo nuo noro dirbti sau. Be to, pats dirbau meistru tuometiniame Raguvos baldų ceche, taigi patirtis atėjo ne iš niekur. Pradėję nuo paprastų formatinio pjovimo staklių, dabar turime modernią gamyklą ir esame vieni 18

„Pradėję nuo pačių paprasčiausių formatinio pjovimo staklių, dabar turime modernią gamyklą ir esame vieni didžiausių darbdavių šiose apylinkėse.” Domas Žalnieriūnas, UAB „Raguvos baldai ir ko” didžiausių darbdavių šiose apylinkėse“, pasakoja vienas įmonės įkūrėjų, gamybos direktorius p. Domas Žalnieriūnas.

PRODUKCIJA IR PLĖTRA Šiandien rinkai pateikiamos produkcijos pagrindą sudaro standartiniai vonios kambario baldai, kurių modelių ir modifikacijų priskaičiuojama netoli šimto. „Anksčiau gaminome ir virtuvės baldus, tačiau jau 4-5 metai užsiimame tik vonios baldų gamyba“, - dėsto p. Domas. Reikia pažymėti, kad nuo 2007 m. pavasario gamyba vyksta naujose moderniose patalpose – augant gamybos apimtims, senajame,

Raguvos centre buvusiame ceche nebeužteko vietos, tad teko dalį gamybos perkelti kitur, už miesto. „Į naująjį modernų cechą iš esmės perkėlėme visus apdailos ir surinkimo darbus, logistiką. Senosiose patalpose dabar tik gaminamos baldų detalės – tai yra ir daug ekologiškiau, nes dažymas vyksta toliau nuo miestelio centro. Be abejo, ruošiamės plėstis ir plečiamės toliau – dabar vyksta naujo sandėlio statybos“, dalijasi planais gamybos direktorius.

REALIZACIJA Kas yra UAB „Raguvos baldai ir ko“ produkcijos pirkėjai? Paaiškėja, kad didesLintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Rinkos situacija: norint sėkmingai parduoti savo gaminius, reikalingas ne tik noras, bet ir pažangios technologijos bei įrengimai, kurie užtikrintų aukštą galutinę produkto kokybę. Šiais laikais išnyko sąvoka „gera kokybė” - priimta, kad viskas turi būti kokybiška iki paskutinės detalės. Jeigu gaminate nekokybiškai, praktiškai iš anksto pralaimite konkurencinę kovą.

nė dalis baldų eksportuojama į Skandinaviją, Angliją, Vokietiją ir kitas šalis, o neseniai lietuviškų baldų pilnas jūrinis konteineris išplaukė net ir į tolimąjį Senegalą. Lietuvoje šių gaminių galima įsigyti praktiškai visuose didžiausiuose prekybos taškuose įvairiuose šalies miestuose. „Dabar jau nebekeliamas toks klausimas kaip gaminio kokybė – viskas turi būti labai kokybiška, ir pagrindiniu derybų objektu belieka kaina. Reikiamai kokybei pasiekti naudojame tik aukštos kokybės ekologiškai švarias žaliavas ir pažangias gamybos technologijas“, - rinkos situaciją atskleidžia p. Domas.

ĮRENGIMAI Pasidomėjus, kokius įrengimus renkasi patyrę gamintojai, paaiškėja, kad dažniausiai lemiamą reikšmę turi įrengimų tiekėjo galimybės kokybiškai atlikti techninį aptarnavimą ir remontą. „Sąlyginai esame nedidelė įmonė, turime ganėtinai silpną savo mechanikų tarnybą, taigi iš esmės „prisirišame“ prie staklių tiekėjo serviso. Jeigu nėra serviso, įrengimo neperkame. Jeigu reikia sudėtingesnio, kompiuteriLintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

zuoto įrengimo, apie kokybiško serviso nebuvimą negali būti net kalbos“, - taip techninio aptarnavimo reikšmę įvardija gamybos direktorius. Apsižvalgę matome, kad gamykloje sėkmingai dirba UAB „Lintera“ sumontuota ir prižiūrima vokiška įranga – BRANDT kraštų apdailos įrengimai, HOLZMA automatinės pjovimo staklės, HEESEMANN šlifavimo centras. „Galiu teigti, kad mūsų didžiausias tiekėjas UAB „Lintera“ prekiauja garsių gamintojų aukštos kokybės technika – jeigu staklės dirba ištisą parą, reikia, kad jos būtų aukščiausios klasės. Be abejo, labai svarbu yra ir įrengimų našumas, nuo jų kokybės tiesiogiai priklauso ir galutinė gaminio kokybė.“, - sako pašnekovas.

DARBO JĖGA Atsižvelgus į įmonės geografinę padėtį, savaime kyla klausimas apie darbo jėgos trūkumą. „Taip, su darbo jėgos trūkumu susiduriame – tiek žemiausio, tiek aukščiausio lygio personalo grandyse. Visas gamybos grandis stengiamės kuo labiau automatizuoti, bet kadangi turime labai platų gaminių iš skirtingų medžiagų asor-

timentą, daug baldų surinkimo ir kitų darbų tenka atlikti rankomis. Tačiau situacija neturėtų blogėti, nes esame tik 30 km nuo Panevėžio, samdome transportą darbuotojams vežioti, ateityje ketiname spręsti ir apgyvendimo klausimą. Be to, beveik pusė įmonės darbuotojų yra iš Raguvos“, - optimistiškai kalba p. Domas.

EPILOGAS Iš tiesų smagu žiūrėti ir girdėti, kaip dirba UAB „Raguvos baldai ir ko“ – visur švaru, gražu, prižiūrėta, veikia moderni įranga. Tokios įmonės yra puikus pavyzdys, kaip savo jėgomis galima susikurti gerovę sau ir kitiems. Belieka p. Domui Žalnieriūnui palinkėti kuo didžiausios sėkmės įgyvendinant ateities projektus, ir, aišku, kaip aistringam grybautojui pagerinti savo rekordą – 200 baravykų. „Labai mėgstu grybauti – Raguvos apylinkėse grybų nemažai, tad savo mėgiamas vietas aplankau kiekvienais metais. Savaime suprantama, kaip ir kiekvienas prisiekęs grybautojas labiausiai stengiuosi jų neišduoti, o grybus grįžęs valau pats. Grybavimas yra labai geras poilsis – ypač jeigu pamirštu pasiimti telefoną“, - nusišypso p. Domas. ■ 19


Raguvos baldžių tradicijos

Jūratė Nemanienė

UAB „Lintera” Medienos apdirbimo įrengimų ir įrankių pardavimų vadovė

P

ravažiavę gražų Taujėnų dvarą, sutinkame nedidelį miestelį Raguvą. Miestelis kad ir mažas, tačiau čia įsikūrusi moderni vonios baldų gamybos įmonė – UAB „Raguvos baldai ir ko“. Savo veiklą pradėjusi 1990 m. ir iki šiol vis dar geriausiai žinoma kaip „RBD“, ši kompanija šiandien darbo suteikia daugiau kaip 100 darbuotojų iš pačios Raguvos ir aplinkinių rajonų. „Viskas prasidėjo nuo noro dirbti sau. Be to, pats dirbau meistru tuometiniame Raguvos baldų ceche, taigi patirtis atėjo ne iš niekur. Pradėję nuo paprastų formatinio pjovimo staklių, dabar turime modernią gamyklą ir esame vieni 18

„Pradėję nuo pačių paprasčiausių formatinio pjovimo staklių, dabar turime modernią gamyklą ir esame vieni didžiausių darbdavių šiose apylinkėse.” Domas Žalnieriūnas, UAB „Raguvos baldai ir ko” didžiausių darbdavių šiose apylinkėse“, pasakoja vienas įmonės įkūrėjų, gamybos direktorius p. Domas Žalnieriūnas.

PRODUKCIJA IR PLĖTRA Šiandien rinkai pateikiamos produkcijos pagrindą sudaro standartiniai vonios kambario baldai, kurių modelių ir modifikacijų priskaičiuojama netoli šimto. „Anksčiau gaminome ir virtuvės baldus, tačiau jau 4-5 metai užsiimame tik vonios baldų gamyba“, - dėsto p. Domas. Reikia pažymėti, kad nuo 2007 m. pavasario gamyba vyksta naujose moderniose patalpose – augant gamybos apimtims, senajame,

Raguvos centre buvusiame ceche nebeužteko vietos, tad teko dalį gamybos perkelti kitur, už miesto. „Į naująjį modernų cechą iš esmės perkėlėme visus apdailos ir surinkimo darbus, logistiką. Senosiose patalpose dabar tik gaminamos baldų detalės – tai yra ir daug ekologiškiau, nes dažymas vyksta toliau nuo miestelio centro. Be abejo, ruošiamės plėstis ir plečiamės toliau – dabar vyksta naujo sandėlio statybos“, dalijasi planais gamybos direktorius.

REALIZACIJA Kas yra UAB „Raguvos baldai ir ko“ produkcijos pirkėjai? Paaiškėja, kad didesLintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

Rinkos situacija: norint sėkmingai parduoti savo gaminius, reikalingas ne tik noras, bet ir pažangios technologijos bei įrengimai, kurie užtikrintų aukštą galutinę produkto kokybę. Šiais laikais išnyko sąvoka „gera kokybė” - priimta, kad viskas turi būti kokybiška iki paskutinės detalės. Jeigu gaminate nekokybiškai, praktiškai iš anksto pralaimite konkurencinę kovą.

nė dalis baldų eksportuojama į Skandinaviją, Angliją, Vokietiją ir kitas šalis, o neseniai lietuviškų baldų pilnas jūrinis konteineris išplaukė net ir į tolimąjį Senegalą. Lietuvoje šių gaminių galima įsigyti praktiškai visuose didžiausiuose prekybos taškuose įvairiuose šalies miestuose. „Dabar jau nebekeliamas toks klausimas kaip gaminio kokybė – viskas turi būti labai kokybiška, ir pagrindiniu derybų objektu belieka kaina. Reikiamai kokybei pasiekti naudojame tik aukštos kokybės ekologiškai švarias žaliavas ir pažangias gamybos technologijas“, - rinkos situaciją atskleidžia p. Domas.

ĮRENGIMAI Pasidomėjus, kokius įrengimus renkasi patyrę gamintojai, paaiškėja, kad dažniausiai lemiamą reikšmę turi įrengimų tiekėjo galimybės kokybiškai atlikti techninį aptarnavimą ir remontą. „Sąlyginai esame nedidelė įmonė, turime ganėtinai silpną savo mechanikų tarnybą, taigi iš esmės „prisirišame“ prie staklių tiekėjo serviso. Jeigu nėra serviso, įrengimo neperkame. Jeigu reikia sudėtingesnio, kompiuteriLintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

zuoto įrengimo, apie kokybiško serviso nebuvimą negali būti net kalbos“, - taip techninio aptarnavimo reikšmę įvardija gamybos direktorius. Apsižvalgę matome, kad gamykloje sėkmingai dirba UAB „Lintera“ sumontuota ir prižiūrima vokiška įranga – BRANDT kraštų apdailos įrengimai, HOLZMA automatinės pjovimo staklės, HEESEMANN šlifavimo centras. „Galiu teigti, kad mūsų didžiausias tiekėjas UAB „Lintera“ prekiauja garsių gamintojų aukštos kokybės technika – jeigu staklės dirba ištisą parą, reikia, kad jos būtų aukščiausios klasės. Be abejo, labai svarbu yra ir įrengimų našumas, nuo jų kokybės tiesiogiai priklauso ir galutinė gaminio kokybė.“, - sako pašnekovas.

DARBO JĖGA Atsižvelgus į įmonės geografinę padėtį, savaime kyla klausimas apie darbo jėgos trūkumą. „Taip, su darbo jėgos trūkumu susiduriame – tiek žemiausio, tiek aukščiausio lygio personalo grandyse. Visas gamybos grandis stengiamės kuo labiau automatizuoti, bet kadangi turime labai platų gaminių iš skirtingų medžiagų asor-

timentą, daug baldų surinkimo ir kitų darbų tenka atlikti rankomis. Tačiau situacija neturėtų blogėti, nes esame tik 30 km nuo Panevėžio, samdome transportą darbuotojams vežioti, ateityje ketiname spręsti ir apgyvendimo klausimą. Be to, beveik pusė įmonės darbuotojų yra iš Raguvos“, - optimistiškai kalba p. Domas.

EPILOGAS Iš tiesų smagu žiūrėti ir girdėti, kaip dirba UAB „Raguvos baldai ir ko“ – visur švaru, gražu, prižiūrėta, veikia moderni įranga. Tokios įmonės yra puikus pavyzdys, kaip savo jėgomis galima susikurti gerovę sau ir kitiems. Belieka p. Domui Žalnieriūnui palinkėti kuo didžiausios sėkmės įgyvendinant ateities projektus, ir, aišku, kaip aistringam grybautojui pagerinti savo rekordą – 200 baravykų. „Labai mėgstu grybauti – Raguvos apylinkėse grybų nemažai, tad savo mėgiamas vietas aplankau kiekvienais metais. Savaime suprantama, kaip ir kiekvienas prisiekęs grybautojas labiausiai stengiuosi jų neišduoti, o grybus grįžęs valau pats. Grybavimas yra labai geras poilsis – ypač jeigu pamirštu pasiimti telefoną“, - nusišypso p. Domas. ■ 19


„Nesting” baldų gamyboje.

Kas tai?

Arūnas Razma

UAB „Lintera” inžinierius-vadybininkas

„Jei užduotumėte paiešką internete, rastumėte informacijos apie paukščiukus, lizdų sukimą ir panašiai. Jokios užuominos į baldų gamybą ar medžio apdirbimą. Bet vis gi, kas yra „Nesting“ technologija? Daug kas esate girdėję, tačiau vis tiek tai „tamsus miškas“. Technologinis terminas „Nesting“ reikštų: priderinimas vieną šalia kito arba sugretinimas. Baldų gamyboje ir medienos apdirbime, tai formatavimas ir kiaurymių bei lizdų gręžimas plokštėse vienos operacijos eigoje apdirbimo centrais su skaitmeniniu valdymu (CNC), o taip pat ruošinių vieno greta kito formų priderinimas, optimizuojant žaliavų išeigą.”

T

echnologija „Nesting“ atsirado iš odos ir tekstilės pramonės, kuomet reikėjo optimaliai iškirpti įvairių formų detales iš vientiso audinio arba odos atraižos. Aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje šis apdirbimo būdas buvo pradėtas naudoti metalo pramonėje, pjaustant detales iš vientiso metalo lakšto. Maždaug prieš dešimtmetį, vystantis skaitmeninio valdymo apdirbimo technologijai, Jungtinėse Valstijose „nestingavimas“ buvo pradėtas taikyti ir medienos apdirbimo pramonėje. Po to šis apdirbimo būdas paplito Australijoje bei Naujojoje Zelandijoje. Europoje, o taip pat ir Vokietijoje, kur tradiciškai buvo išvystyta tekstilės pramonė, ši technologija pradėjo plisti prieš trejus – ketverius metus. Plačiau buvo naudojama karkasinių baldų gamyboje.

KUR PANAUDOTI? Šiose medienos apdirbimo ir baldų gamybos srityse „nestingavimas“ gali būti naudojamas: • gaminant įvairių formų detales. Sutaupoma technologinė operacija – pjaustymas; • baldinių durelių gamyboje. Formatavimas ir profiliavimas vienos operacijos metu; • karkasinių baldų detalių gamyboje. Išskirtinai laisvų formų karkasų komponentai gaminami optimaliai išnaudojant žaliavą, su minimaliu atliekų kiekiu; • karavanų, laivų, katerių gamyboje. Didelių matmenų ovaliniai, apskriti ruošiniai išpjaunami su minimaliu atliekų kiekiu; • žaislų pramonėje. Kompleksinių formų ruošiniai, didelė įvairovė bei gamybos lankstumas pasiekiamas taip pat su minimaliomis atliekomis. Visam apdirbimo procesui reikalingos tik kelios operacijos: • duomenų apdorojimas ir paruošimas biuro kompiuteryje, • žaliavos užkrovimas į stakles, • kiaurymių bei lizdų gręžimas ir formatavimas, • detalių nukrovimas ir surūšiavimas, • staklių stalo nuvalymas, • reikiamų horizontalių lizdų išgręžimas, kaiščių sukalimas (šias operacijas galima atlikti atskiromis staklėmis, pvz. WEEKE Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

ADB, tuo metu, kol vyksta „nestingavimas“), • skydų kraštų apklijavimas, • gaminių surinkimas ir supakavimas arba tik supakavimas, jei gaminiai tiekiami nesurinkti.

Modernus CNC apdirbimo centras, skirtas „Nesting” technologijai

Ši technologija dažniausiai yra naudojama nedidelėse įmonėse (iki 10 darbuotojų), kur gaminami gaminiai pagal specialius užsakymus (mažos partijos arba vienetiniai gaminiai), baldinių durelių gamybos įmonėse. Labai retai naudojama masyvios medienos apdirbime. Išimtis gal tik laiptų gamintojai: frezuojant laiptų pakopas ir stovus iš vientiso klijuoto skydo, yra gaunama geresnė išeiga.

detales vieną šalia kitos; • reikalingi mažesni gamybiniai plotai: mažiau staklių; • labai paprastas staklių valdymas, kuomet „nesting“ planai (detalių išdėstymai ant plokštės lapo) sudaromi biure. Tačiau, „Nesting“ technologija yra daugiausia naudojama, kur yra nedidelės partijos arba vienetiniai gaminiai ir reikalingas maksimalus gamybos lankstumas!

KODĖL?

KUO TAI ATLIKTI?

Argumentai, kodėl naudinga „nesting“ technologija: • išvengiama technologinių operacijų: pjaustymo. Atitinkamai reikalingos mažesnės investicijos į įrengimus; • nereikalingi papildomi „buferiniai” sandėliai ir transportavimas tarp staklių: mažesnė pažeidimų tikimybė; • „nestingavimo“ proceso metu staklių operatorius gali atlikti kitas užduotis: kraštų klijavimo, surinkimo ir pan.; • geresnė medžiagų išeiga: didesnis efektyvumas, sudėliojant kreivalinijines

„Nesting“ technologijoje yra naudojami apdirbimo centrai su skaitmeniniu valdymu. Vienas išimtinis visų šių įrengimų bruožas yra frezavimo įrengimas (gali turėti ir gręžimo funkciją) su plokščiu stalu bei galinga vakuumo sistema plokštės lapams fiksuoti. Net kelios HOMAG grupės įmonės gamina šiai technologijai naudojamas stakles, tai WEEKE ir HOMAG. Standartiniams sprendimams yra sukurta ištisa staklių serija, vadinama Vantage. Iš šios serijos galima pasirinkti stakles už gerą ►

Pramoninei gamybai skirtas, didelio našumo portalinis apdirbimo centras su keliais darbo stalais

21


„Nesting” baldų gamyboje.

Kas tai?

Arūnas Razma

UAB „Lintera” inžinierius-vadybininkas

„Jei užduotumėte paiešką internete, rastumėte informacijos apie paukščiukus, lizdų sukimą ir panašiai. Jokios užuominos į baldų gamybą ar medžio apdirbimą. Bet vis gi, kas yra „Nesting“ technologija? Daug kas esate girdėję, tačiau vis tiek tai „tamsus miškas“. Technologinis terminas „Nesting“ reikštų: priderinimas vieną šalia kito arba sugretinimas. Baldų gamyboje ir medienos apdirbime, tai formatavimas ir kiaurymių bei lizdų gręžimas plokštėse vienos operacijos eigoje apdirbimo centrais su skaitmeniniu valdymu (CNC), o taip pat ruošinių vieno greta kito formų priderinimas, optimizuojant žaliavų išeigą.”

T

echnologija „Nesting“ atsirado iš odos ir tekstilės pramonės, kuomet reikėjo optimaliai iškirpti įvairių formų detales iš vientiso audinio arba odos atraižos. Aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje šis apdirbimo būdas buvo pradėtas naudoti metalo pramonėje, pjaustant detales iš vientiso metalo lakšto. Maždaug prieš dešimtmetį, vystantis skaitmeninio valdymo apdirbimo technologijai, Jungtinėse Valstijose „nestingavimas“ buvo pradėtas taikyti ir medienos apdirbimo pramonėje. Po to šis apdirbimo būdas paplito Australijoje bei Naujojoje Zelandijoje. Europoje, o taip pat ir Vokietijoje, kur tradiciškai buvo išvystyta tekstilės pramonė, ši technologija pradėjo plisti prieš trejus – ketverius metus. Plačiau buvo naudojama karkasinių baldų gamyboje.

KUR PANAUDOTI? Šiose medienos apdirbimo ir baldų gamybos srityse „nestingavimas“ gali būti naudojamas: • gaminant įvairių formų detales. Sutaupoma technologinė operacija – pjaustymas; • baldinių durelių gamyboje. Formatavimas ir profiliavimas vienos operacijos metu; • karkasinių baldų detalių gamyboje. Išskirtinai laisvų formų karkasų komponentai gaminami optimaliai išnaudojant žaliavą, su minimaliu atliekų kiekiu; • karavanų, laivų, katerių gamyboje. Didelių matmenų ovaliniai, apskriti ruošiniai išpjaunami su minimaliu atliekų kiekiu; • žaislų pramonėje. Kompleksinių formų ruošiniai, didelė įvairovė bei gamybos lankstumas pasiekiamas taip pat su minimaliomis atliekomis. Visam apdirbimo procesui reikalingos tik kelios operacijos: • duomenų apdorojimas ir paruošimas biuro kompiuteryje, • žaliavos užkrovimas į stakles, • kiaurymių bei lizdų gręžimas ir formatavimas, • detalių nukrovimas ir surūšiavimas, • staklių stalo nuvalymas, • reikiamų horizontalių lizdų išgręžimas, kaiščių sukalimas (šias operacijas galima atlikti atskiromis staklėmis, pvz. WEEKE Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

ADB, tuo metu, kol vyksta „nestingavimas“), • skydų kraštų apklijavimas, • gaminių surinkimas ir supakavimas arba tik supakavimas, jei gaminiai tiekiami nesurinkti.

Modernus CNC apdirbimo centras, skirtas „Nesting” technologijai

Ši technologija dažniausiai yra naudojama nedidelėse įmonėse (iki 10 darbuotojų), kur gaminami gaminiai pagal specialius užsakymus (mažos partijos arba vienetiniai gaminiai), baldinių durelių gamybos įmonėse. Labai retai naudojama masyvios medienos apdirbime. Išimtis gal tik laiptų gamintojai: frezuojant laiptų pakopas ir stovus iš vientiso klijuoto skydo, yra gaunama geresnė išeiga.

detales vieną šalia kitos; • reikalingi mažesni gamybiniai plotai: mažiau staklių; • labai paprastas staklių valdymas, kuomet „nesting“ planai (detalių išdėstymai ant plokštės lapo) sudaromi biure. Tačiau, „Nesting“ technologija yra daugiausia naudojama, kur yra nedidelės partijos arba vienetiniai gaminiai ir reikalingas maksimalus gamybos lankstumas!

KODĖL?

KUO TAI ATLIKTI?

Argumentai, kodėl naudinga „nesting“ technologija: • išvengiama technologinių operacijų: pjaustymo. Atitinkamai reikalingos mažesnės investicijos į įrengimus; • nereikalingi papildomi „buferiniai” sandėliai ir transportavimas tarp staklių: mažesnė pažeidimų tikimybė; • „nestingavimo“ proceso metu staklių operatorius gali atlikti kitas užduotis: kraštų klijavimo, surinkimo ir pan.; • geresnė medžiagų išeiga: didesnis efektyvumas, sudėliojant kreivalinijines

„Nesting“ technologijoje yra naudojami apdirbimo centrai su skaitmeniniu valdymu. Vienas išimtinis visų šių įrengimų bruožas yra frezavimo įrengimas (gali turėti ir gręžimo funkciją) su plokščiu stalu bei galinga vakuumo sistema plokštės lapams fiksuoti. Net kelios HOMAG grupės įmonės gamina šiai technologijai naudojamas stakles, tai WEEKE ir HOMAG. Standartiniams sprendimams yra sukurta ištisa staklių serija, vadinama Vantage. Iš šios serijos galima pasirinkti stakles už gerą ►

Pramoninei gamybai skirtas, didelio našumo portalinis apdirbimo centras su keliais darbo stalais

21


R O J E K

W O O D W O R K I N G

M A C H I N E R Y

-

S I N C E

1 9 2 1

Medienos atliekų smulkintuvai Medienos atliekų smulkintuvai DH10 skirti profesionaliam įvairių atliekų apdirbimui. Galima sėkmingai smulkinti dirbtuvėse susikaupusias atraižas, tvarkyti mišką, perdirbti parkų, kiemų ar miško krituolius bei medines statybines atliekas. Perdirbant išvardintas atliekas, gaunamas kokybiškas kuras - 5-10 cm kaladėlės. Šis kuras yra ekologiškas ir tinka visiems mediena kūrenamiems katilams.

APLANKYKITE PARODĄ “KĄ PASĖSI... 2008” (2008.04.03-05) IR IŠBANDYKITE PATYS

► palankią kainą, tiek tinkamas ir nedidelei, tiek vidutinei ar net stambesnei gamybai. Pramoninei gamybai yra skirti didelio našumo portaliniai apdirbimo centrai su vienu (BOF500) arba keliais darbo stalais (BOF600, BOF700), kurie gali būti komplektuojami pagal kiekvieno kliento specialius pageidavimus. Įrengimai gali turėti tiek rankinį ruošinių užkrovimą bei nukrovimą, tiek automatines sistemas su pilno formato plokštės lapų padavimu iš centrinio sandėlio arba tiesiog iš greta stovinčio paketo bei apdorotų ruošinių nukrovimu su galimybe paskirstyti į skirtingus tolimesnius gamybos srautus.

KOKIUS ĮRANKIUS REIKIA NAUDOTI? Yra visa eilė įrankių gamintojų, galinčių tiekti frezavimo įrankius „Nesting“ technologijai. Iš pažiūros, tai visiškai įprastos kotinės frezos, tačiau joms keliami visiškai kitokie reikalavimai nei standartiniam įrankiui: jos turi gerai pašalinti drožles iš prapjovos, sudaryti minimalų spaudimą į ruošinio kraštą (kad nebūtų pajudinamas ruošinys, kai atsiveria didelės prapjovos ir prarandamas vakuumas, laikantis ruošinį pritrauktą prie staklių stalo), mažiausias galimas skersmuo (kad iki minimumo sumažinti prapjovos plotį ir maksimaliai išsaugoti vakuumą), bei didžiausias galimas pastūmos greitis (yra 8-10 mm skersmens įrankiai, galintys 16-18 mm storio plokštę frezuoti 30 ir daugiau m/min pastūmos greičiu). 22

Nepaskutinį vaidmenį vaidina ir įrankio tvirtinimo sistemos. Standartiniai canginiai griebtai sąlyginai greitai išsidėvi ir, dirbant dideliais greičiais, susidarančios vibracijos sąlygoja greitą tiek pačių frezų, tiek ir visų frezavimo agregatų dėvėjimąsi. Todėl yra svarbu pasirinkti tinkamus didelio tikslumo įrankių tvirtinimo griebtus (pvz. LEUCO Tribos arba Sino). Australijoje ir Jungtinėse Valstijose ypač populiarios yra kietmetalio kotinės frezos, kurios naudojamos tiek drožlių plokštės, tiek MDF plokštės frezavimui. Tačiau, skirtingai nei Europoje, šios žaliavos minėtose šalyse turi mažesnį užpildų (rišančiųjų dervų) kiekį. Todėl Europoje, kur plokštės turi daugiau abrazyvinių savybių, kietmetalio įrankiai atšimpa žymiai greičiau. Taigi užjūrio pavyzdžiu aklai sekti negalima. „Švariam“ frezavimui yra naudojamos 4-20 mm skersmens tam tikros formos spiralinės kietmetalio frezos. Jos tinkamos MDF plokštės, klijuotos faneros bei skydų su koriniu užpildu frezavimui. Formatavimo „grubiam“ frezavimui, kur nėra reikalinga aukšta prapjovos kokybė, yra naudojamos 12 mm skersmens kietmetalio frezos su deimantiniais dantimis. Priklausomai nuo dantų skaičiaus, šiomis frezomis galima frezuoti iki 20 m/ min pastūmos greičiu. Šie įrankiai tinkami drožlių bei MDF plokštės frezavimui. Kad pasiekti aukštos kokybės „švarų“ pjūvį, yra naudojamos specialios 16 mm skermens kotinės frezos su deimantiniais dantimis. Galimas pastūmos greitis - iki 12 m/min. Šie įrankiai taip pat yra tinkami drožlių bei MDF plokštės frezavimui.

Baldinių durelių iš MDF plokštės profiliavimui rekomenduojama naudoti deimantinius įrankius, 13 arba 16 mm bazinio (apatinio) skersmens. Šio specialios frezos leidžia dirbti iki 20 m/min pastūmos greičiu.

DH 10S

DH 10E

DH 10TP

Įrenginiai

Oficialus Rojek atstovas Lietuvoje: UAB “LINTERA” Ukmergės g. 22, LT-55101 Jonava, Tel: 8 349 61161, fax: 8 349 61297, jonava@lintera.info, www.lintera.info

PABAIGAI „Nesting“ technologija sėkmingai plinta ir Lietuvoje. Tačiau yra dar daug neišnaudotų veiklos krypčių bei galimybių, į kurias mūsų baldininkai turėtų atkreipti savo dėmesį. Didėjanti konkurencija, brangstanti darbo jėga, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, nelanksti gamyba, ilgėjantys tiekimo terminai - šios ir dar daugybė kitų priežasčių verčia sukti galvą, kuo išsiskirti, kuo aplenkti savo konkurentus, kaip su mažiausiomis sąnaudomis pasiekti norimą rezultatą? Taigi, yra dar viena galimybė: „Nesting“... Gal tai yra Jūsų sprendimas, nesvarbu, ką Jūs gaminate korpusinius, vonios kambario, virtuvės ar minkštus baldus. O gal jachtas, katerius, karavanus? Pagalvokite. Mes žinome, ką Jums patarti. ■ Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

2008 m. mūsų parodų tvarkaraštis Paroda

Šalis

Data

ʺ̨̨̛̛̹̦̭̯̬̖̦̖̌2008

Baltarusija

2008.03.18Ͳ21

Resta2008

Lietuva

2008.04.23Ͳ26

Balttechnika2008

Lietuva

2008.05.20Ͳ23

ʪ̨̨̨̡̖̬̖̬̯̏̍̌̍̌2008

Baltarusija

2008.09.23Ͳ26

BMTtech2008

Lietuva

2008.10.23Ͳ25

Kokapstrade2008

Latvija

2008.11.13 2008.11.13Ͳ15 15

TechIndustry2008

Latvija

2008.11.27Ͳ29

Produktai

BoschRexroth,WhiteDriveProducts,Dietzel,Vogel, Stabilus,InternormenTechnology,Suco,Jola. Fein,Grit,CP,Unigrind,Enerpac,Norbar,Dronco,Trumpf, Kullen,Karnasch,Torwegge Weinmann,Rojek,Fein BoschRexroth,WhiteDriveProducts,Dietzel,Vogel, Stabilus,InternormenTechnology,Wika,Jola. Fein,Grit,CP,Enerpac,Norbar,Unigrind HomagͲGroup,Bürkle,Martin,Paul,NKT,ALͲKO,Weima, Maggi,Rojek,Vollmer,Kohnle,Heesemann HomagͲGroup,Bürkle,Martin,Paul,NKT,ALͲKO,Weima, Maggi,Rojek,Leuco,Vollmer,Kohnle. Fein,Grit,CP,Stabilus HomagͲGroup,Bürkle,Martin,Paul,ALͲKO,Weima,Maggi, L Leuco,Kohnle K h l BoschRexroth,WhiteDriveProducts,Dietzel,Vogel, Stabilus,InternormenTechnology,Wika,Jola. Fein,Grit,CP,Enerpac,Norbar,Trumpf,Lösemat

.

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

23


R O J E K

W O O D W O R K I N G

M A C H I N E R Y

-

S I N C E

1 9 2 1

Medienos atliekų smulkintuvai Medienos atliekų smulkintuvai DH10 skirti profesionaliam įvairių atliekų apdirbimui. Galima sėkmingai smulkinti dirbtuvėse susikaupusias atraižas, tvarkyti mišką, perdirbti parkų, kiemų ar miško krituolius bei medines statybines atliekas. Perdirbant išvardintas atliekas, gaunamas kokybiškas kuras - 5-10 cm kaladėlės. Šis kuras yra ekologiškas ir tinka visiems mediena kūrenamiems katilams.

APLANKYKITE PARODĄ “KĄ PASĖSI... 2008” (2008.04.03-05) IR IŠBANDYKITE PATYS

► palankią kainą, tiek tinkamas ir nedidelei, tiek vidutinei ar net stambesnei gamybai. Pramoninei gamybai yra skirti didelio našumo portaliniai apdirbimo centrai su vienu (BOF500) arba keliais darbo stalais (BOF600, BOF700), kurie gali būti komplektuojami pagal kiekvieno kliento specialius pageidavimus. Įrengimai gali turėti tiek rankinį ruošinių užkrovimą bei nukrovimą, tiek automatines sistemas su pilno formato plokštės lapų padavimu iš centrinio sandėlio arba tiesiog iš greta stovinčio paketo bei apdorotų ruošinių nukrovimu su galimybe paskirstyti į skirtingus tolimesnius gamybos srautus.

KOKIUS ĮRANKIUS REIKIA NAUDOTI? Yra visa eilė įrankių gamintojų, galinčių tiekti frezavimo įrankius „Nesting“ technologijai. Iš pažiūros, tai visiškai įprastos kotinės frezos, tačiau joms keliami visiškai kitokie reikalavimai nei standartiniam įrankiui: jos turi gerai pašalinti drožles iš prapjovos, sudaryti minimalų spaudimą į ruošinio kraštą (kad nebūtų pajudinamas ruošinys, kai atsiveria didelės prapjovos ir prarandamas vakuumas, laikantis ruošinį pritrauktą prie staklių stalo), mažiausias galimas skersmuo (kad iki minimumo sumažinti prapjovos plotį ir maksimaliai išsaugoti vakuumą), bei didžiausias galimas pastūmos greitis (yra 8-10 mm skersmens įrankiai, galintys 16-18 mm storio plokštę frezuoti 30 ir daugiau m/min pastūmos greičiu). 22

Nepaskutinį vaidmenį vaidina ir įrankio tvirtinimo sistemos. Standartiniai canginiai griebtai sąlyginai greitai išsidėvi ir, dirbant dideliais greičiais, susidarančios vibracijos sąlygoja greitą tiek pačių frezų, tiek ir visų frezavimo agregatų dėvėjimąsi. Todėl yra svarbu pasirinkti tinkamus didelio tikslumo įrankių tvirtinimo griebtus (pvz. LEUCO Tribos arba Sino). Australijoje ir Jungtinėse Valstijose ypač populiarios yra kietmetalio kotinės frezos, kurios naudojamos tiek drožlių plokštės, tiek MDF plokštės frezavimui. Tačiau, skirtingai nei Europoje, šios žaliavos minėtose šalyse turi mažesnį užpildų (rišančiųjų dervų) kiekį. Todėl Europoje, kur plokštės turi daugiau abrazyvinių savybių, kietmetalio įrankiai atšimpa žymiai greičiau. Taigi užjūrio pavyzdžiu aklai sekti negalima. „Švariam“ frezavimui yra naudojamos 4-20 mm skersmens tam tikros formos spiralinės kietmetalio frezos. Jos tinkamos MDF plokštės, klijuotos faneros bei skydų su koriniu užpildu frezavimui. Formatavimo „grubiam“ frezavimui, kur nėra reikalinga aukšta prapjovos kokybė, yra naudojamos 12 mm skersmens kietmetalio frezos su deimantiniais dantimis. Priklausomai nuo dantų skaičiaus, šiomis frezomis galima frezuoti iki 20 m/ min pastūmos greičiu. Šie įrankiai tinkami drožlių bei MDF plokštės frezavimui. Kad pasiekti aukštos kokybės „švarų“ pjūvį, yra naudojamos specialios 16 mm skermens kotinės frezos su deimantiniais dantimis. Galimas pastūmos greitis - iki 12 m/min. Šie įrankiai taip pat yra tinkami drožlių bei MDF plokštės frezavimui.

Baldinių durelių iš MDF plokštės profiliavimui rekomenduojama naudoti deimantinius įrankius, 13 arba 16 mm bazinio (apatinio) skersmens. Šio specialios frezos leidžia dirbti iki 20 m/min pastūmos greičiu.

DH 10S

DH 10E

DH 10TP

Įrenginiai

Oficialus Rojek atstovas Lietuvoje: UAB “LINTERA” Ukmergės g. 22, LT-55101 Jonava, Tel: 8 349 61161, fax: 8 349 61297, jonava@lintera.info, www.lintera.info

PABAIGAI „Nesting“ technologija sėkmingai plinta ir Lietuvoje. Tačiau yra dar daug neišnaudotų veiklos krypčių bei galimybių, į kurias mūsų baldininkai turėtų atkreipti savo dėmesį. Didėjanti konkurencija, brangstanti darbo jėga, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, nelanksti gamyba, ilgėjantys tiekimo terminai - šios ir dar daugybė kitų priežasčių verčia sukti galvą, kuo išsiskirti, kuo aplenkti savo konkurentus, kaip su mažiausiomis sąnaudomis pasiekti norimą rezultatą? Taigi, yra dar viena galimybė: „Nesting“... Gal tai yra Jūsų sprendimas, nesvarbu, ką Jūs gaminate korpusinius, vonios kambario, virtuvės ar minkštus baldus. O gal jachtas, katerius, karavanus? Pagalvokite. Mes žinome, ką Jums patarti. ■ Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

2008 m. mūsų parodų tvarkaraštis Paroda

Šalis

Data

ʺ̨̨̛̛̹̦̭̯̬̖̦̖̌2008

Baltarusija

2008.03.18Ͳ21

Resta2008

Lietuva

2008.04.23Ͳ26

Balttechnika2008

Lietuva

2008.05.20Ͳ23

ʪ̨̨̨̡̖̬̖̬̯̏̍̌̍̌2008

Baltarusija

2008.09.23Ͳ26

BMTtech2008

Lietuva

2008.10.23Ͳ25

Kokapstrade2008

Latvija

2008.11.13 2008.11.13Ͳ15 15

TechIndustry2008

Latvija

2008.11.27Ͳ29

Produktai

BoschRexroth,WhiteDriveProducts,Dietzel,Vogel, Stabilus,InternormenTechnology,Suco,Jola. Fein,Grit,CP,Unigrind,Enerpac,Norbar,Dronco,Trumpf, Kullen,Karnasch,Torwegge Weinmann,Rojek,Fein BoschRexroth,WhiteDriveProducts,Dietzel,Vogel, Stabilus,InternormenTechnology,Wika,Jola. Fein,Grit,CP,Enerpac,Norbar,Unigrind HomagͲGroup,Bürkle,Martin,Paul,NKT,ALͲKO,Weima, Maggi,Rojek,Vollmer,Kohnle,Heesemann HomagͲGroup,Bürkle,Martin,Paul,NKT,ALͲKO,Weima, Maggi,Rojek,Leuco,Vollmer,Kohnle. Fein,Grit,CP,Stabilus HomagͲGroup,Bürkle,Martin,Paul,ALͲKO,Weima,Maggi, L Leuco,Kohnle K h l BoschRexroth,WhiteDriveProducts,Dietzel,Vogel, Stabilus,InternormenTechnology,Wika,Jola. Fein,Grit,CP,Enerpac,Norbar,Trumpf,Lösemat

.

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

23


MAŽOJI LEGENDA Koncepcinis VW Golf GTI W12 650 „monstras”, jau netoli serijinės gamybos...

...ir tikriausiai iki skausmo pažįstama Lietuvos kiemų kiemelių „puošmena”

Mindaugas Baltramonaitis UAB „Lintera” Įrankių skyriaus inžinierius-vadybininkas

Ž

velgiant į Lietuvos „naujojo“ automobilizmo istoriją, arba perėjimą nuo „Žiguli“ prie „importinių“ automobilių markių, VW Golf tenka ypatinga vieta. Galbūt santykinai paprasta konstrukcija, galbūt išvaizda, pigi eksploatacija ar modifikacijų gausa (nuo sportinio GTI iki talpiojo universalo „Variant“) lėmė žaibišką šio modelio išpopuliarėjimą – aišku, tai nebuvo prestižinės klasės automobilis, lyginant su tokiais „grandais“ kaip Audi 100, bet puikiai atliko savo kaip paprasto kompaktinės klasės šeimyninio ir jaunimo hečbeko funkcijas. Toks jo populiarumas – neatsitiktinis. 24

Nedaug automobilių, kurie tampa šalies kultūros ir tautosakos dalimi, neatskiriamu ir nepakeičiamu tūlo tautiečio ratuotu draugu, tiesiog automobilio simboliu. Lietuvoje viena tokių mašinų yra senas, geras, apdainuotas, aprašytas, mylėtas ir nekęstas gražuolis VW Golf.

Daugelis VW Golf laiko sėkmingiausiu visų laikų Vokietijos gamintojų kūriniu. Debiutavęs beveik prieš tris dešimtmečius, šis automobilis paliko pėdsaką daugiau kaip 22 milijonų automobilių savininkų biografijose, tapęs neatskiriama jų gyvenimo dalimi. VW Golf naujų automobilių rinkoje pasirodė kaip tiesioginis legendinio „vabalo“ įpėdinis ir iškart patraukė potencialių pirkėjų dėmesį. Jau penkios VW Golf kartos daugiau kaip 22 milijonams jų savininkų akivaizdžiai įrodė, jog automobilis tapo absoliučiai geriausiu iki tol buvusio originalaus bestselerio pakaitalu. Gamintojai sako, kad „Golfas“ daugu-

mą pirkėjų viliojo ir tebevilioja tuo, kad jis – pripažintas stabiliausios išliekamosios vertės automobiliu.

MODIFIKACIJOS Nors tūlam lietuviui geriausiai pažįstamas paprastas standartinės komplektacijos ketverių ar dvejų durų „golfukas“, atskiros modifikacijos turi savo istorijas. Pavyzdžiui, 1976-aisiais pasirodęs pirmosios kartos VW Golf GTI įnešė esminių pokyčių ne tik į Vokietijos, bet ir į viso pasaulio automagistrales. Mažas hečbekas, išvystantis 182 km/h greitį, metė iššūkį gerokai didesnėms ir galingesnėms mašinoms, o Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

abreviatūra GTI evoliucionavo kaip atskira filosofija ir dabar yra suvokiama ne kaip modifikacija, bet kaip atskira automobilio markė. Atliktos apklausos rodo, kad net 93,2 % europiečių atpažįsta šį ženkliuką ir gerai žino jo kilmę. Dar viena išskirtinė modifikacija – 2002 m. rugpjūtį debiutavęs VW Golf R32, tuo metu galingiausias „Golf“ šeimos atstovas, varomas visais keturiais ratais ir išvystęs 177 kW/241 AG pajėgumą (V6 3.2l 24V). Nesunkiai pasiekdamas 250 km/h ir didesnį greitį, jis iškart tapo lyderiu ne tik keliuose, bet ir pardavimų rinkoje. Tuo metu VW Golf R32 modifikacijos parduota net tris kartus daugiau, nei planuota, ir dabar nuo konvejerio rieda jau penktosios „Golf“ kartos bazėje sukurtas R32.

REZIUMĖ Taigi iš tikro šis automobilis nėra toks paprastas, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio – tai yra dalis automobilizmo istorijos. Pasaulyje įkurta daug įvairių VW Golf gerbėjų klubų, kurių nariai nuolat tobulina savo automobilius, dalinasi idėjomis, kartu Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

keliauja, bendrauja, dalyvauja varžybose – aišku, kai kas galbūt paprieštaraus, kaip galima būti gerbėju automobilio, kuris yra tapęs liaudies satyros simboliu, bet iš tiesų VW Golf galima drąsiai priskirti legendinių automobilių kategorijai. Tarp kitko, šiandieniniams VW Golf jau visiškai netinka kažkurio automobilininkų klubo šūkis „Kratykis, kol jaunas“. Dabar tai – patogios, moderniausių technologijų pagrindu sukurtos mašinos, kartu išlaikančios dešimtmečiais neblėstančią savo charizmą. O VW Golf GTI W12 650 koncepcija žada perkelti šią markę į visai kitą, superautomobilių segmentą – 12 cilindrų, 6.0 litrų darbinio tūrio biturbo variklis, išvystantis 650 AG pajėgumą ir 530 Nm sukimo momentą, padeda šiam „lėktuvui ant ratų“ pasiekti daugiau kaip 325 km/h greitį. Be abejo, pabaigai turime paminėti, kad pagalbai remontuojant tiek senus, tiek ir naujus „Golfus” ar net „Audines”, UAB „Lintera” gali pasiūlyti firmos „Chicago Pneumatic” įrankių iš specialios serijos „RediPower”. Plačiau apie juos - mūsų interneto svetainėje ir www.cp.com. ■

Naujausios, V-osios kartos VW Golf, aprūpintas moderniausiomis technologijomis

Tikrą revoliuciją Europos greitkeliuose sukėlęs I-osios kartos VW Golf GTI

Išskirtinė modifikacija VW Golf R32

25


MAŽOJI LEGENDA Koncepcinis VW Golf GTI W12 650 „monstras”, jau netoli serijinės gamybos...

...ir tikriausiai iki skausmo pažįstama Lietuvos kiemų kiemelių „puošmena”

Mindaugas Baltramonaitis UAB „Lintera” Įrankių skyriaus inžinierius-vadybininkas

Ž

velgiant į Lietuvos „naujojo“ automobilizmo istoriją, arba perėjimą nuo „Žiguli“ prie „importinių“ automobilių markių, VW Golf tenka ypatinga vieta. Galbūt santykinai paprasta konstrukcija, galbūt išvaizda, pigi eksploatacija ar modifikacijų gausa (nuo sportinio GTI iki talpiojo universalo „Variant“) lėmė žaibišką šio modelio išpopuliarėjimą – aišku, tai nebuvo prestižinės klasės automobilis, lyginant su tokiais „grandais“ kaip Audi 100, bet puikiai atliko savo kaip paprasto kompaktinės klasės šeimyninio ir jaunimo hečbeko funkcijas. Toks jo populiarumas – neatsitiktinis. 24

Nedaug automobilių, kurie tampa šalies kultūros ir tautosakos dalimi, neatskiriamu ir nepakeičiamu tūlo tautiečio ratuotu draugu, tiesiog automobilio simboliu. Lietuvoje viena tokių mašinų yra senas, geras, apdainuotas, aprašytas, mylėtas ir nekęstas gražuolis VW Golf.

Daugelis VW Golf laiko sėkmingiausiu visų laikų Vokietijos gamintojų kūriniu. Debiutavęs beveik prieš tris dešimtmečius, šis automobilis paliko pėdsaką daugiau kaip 22 milijonų automobilių savininkų biografijose, tapęs neatskiriama jų gyvenimo dalimi. VW Golf naujų automobilių rinkoje pasirodė kaip tiesioginis legendinio „vabalo“ įpėdinis ir iškart patraukė potencialių pirkėjų dėmesį. Jau penkios VW Golf kartos daugiau kaip 22 milijonams jų savininkų akivaizdžiai įrodė, jog automobilis tapo absoliučiai geriausiu iki tol buvusio originalaus bestselerio pakaitalu. Gamintojai sako, kad „Golfas“ daugu-

mą pirkėjų viliojo ir tebevilioja tuo, kad jis – pripažintas stabiliausios išliekamosios vertės automobiliu.

MODIFIKACIJOS Nors tūlam lietuviui geriausiai pažįstamas paprastas standartinės komplektacijos ketverių ar dvejų durų „golfukas“, atskiros modifikacijos turi savo istorijas. Pavyzdžiui, 1976-aisiais pasirodęs pirmosios kartos VW Golf GTI įnešė esminių pokyčių ne tik į Vokietijos, bet ir į viso pasaulio automagistrales. Mažas hečbekas, išvystantis 182 km/h greitį, metė iššūkį gerokai didesnėms ir galingesnėms mašinoms, o Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

abreviatūra GTI evoliucionavo kaip atskira filosofija ir dabar yra suvokiama ne kaip modifikacija, bet kaip atskira automobilio markė. Atliktos apklausos rodo, kad net 93,2 % europiečių atpažįsta šį ženkliuką ir gerai žino jo kilmę. Dar viena išskirtinė modifikacija – 2002 m. rugpjūtį debiutavęs VW Golf R32, tuo metu galingiausias „Golf“ šeimos atstovas, varomas visais keturiais ratais ir išvystęs 177 kW/241 AG pajėgumą (V6 3.2l 24V). Nesunkiai pasiekdamas 250 km/h ir didesnį greitį, jis iškart tapo lyderiu ne tik keliuose, bet ir pardavimų rinkoje. Tuo metu VW Golf R32 modifikacijos parduota net tris kartus daugiau, nei planuota, ir dabar nuo konvejerio rieda jau penktosios „Golf“ kartos bazėje sukurtas R32.

REZIUMĖ Taigi iš tikro šis automobilis nėra toks paprastas, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio – tai yra dalis automobilizmo istorijos. Pasaulyje įkurta daug įvairių VW Golf gerbėjų klubų, kurių nariai nuolat tobulina savo automobilius, dalinasi idėjomis, kartu Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

keliauja, bendrauja, dalyvauja varžybose – aišku, kai kas galbūt paprieštaraus, kaip galima būti gerbėju automobilio, kuris yra tapęs liaudies satyros simboliu, bet iš tiesų VW Golf galima drąsiai priskirti legendinių automobilių kategorijai. Tarp kitko, šiandieniniams VW Golf jau visiškai netinka kažkurio automobilininkų klubo šūkis „Kratykis, kol jaunas“. Dabar tai – patogios, moderniausių technologijų pagrindu sukurtos mašinos, kartu išlaikančios dešimtmečiais neblėstančią savo charizmą. O VW Golf GTI W12 650 koncepcija žada perkelti šią markę į visai kitą, superautomobilių segmentą – 12 cilindrų, 6.0 litrų darbinio tūrio biturbo variklis, išvystantis 650 AG pajėgumą ir 530 Nm sukimo momentą, padeda šiam „lėktuvui ant ratų“ pasiekti daugiau kaip 325 km/h greitį. Be abejo, pabaigai turime paminėti, kad pagalbai remontuojant tiek senus, tiek ir naujus „Golfus” ar net „Audines”, UAB „Lintera” gali pasiūlyti firmos „Chicago Pneumatic” įrankių iš specialios serijos „RediPower”. Plačiau apie juos - mūsų interneto svetainėje ir www.cp.com. ■

Naujausios, V-osios kartos VW Golf, aprūpintas moderniausiomis technologijomis

Tikrą revoliuciją Europos greitkeliuose sukėlęs I-osios kartos VW Golf GTI

Išskirtinė modifikacija VW Golf R32

25


- Kada pradėta teikti galandimo paslauga? - Medienos apdirbimo įrankių galandimo paslauga pradėta teikti 2001 m. balandžio mėn, tuomet skyriuje dirbau tik aš, vienomis staklėmis galandau ir pats išvežiodavau pjūklus. Laikui bėgant didėjo įrankių galandimo paslaugos poreikis, buvo priimtas vienas pagalbininkas, po to kitas – taip ir išsiplėtėme... - Kiek žmonių skyriuje dirba dabar? - Dabar skyriuje be manęs dirba dar šeši žmonės – keturi kvalifikuoti galanditojai ir du vairuotojai, kurie išvežioja ir paima galandamus įrankius. - Kokių regionų klientus aptarnaujate? - Turime gerus naujus automobilius, taigi važinėjame po visą Lietuvą, išskyrus Vilniaus ir Klaipėdos apskritis – Vilniu-

„Nemažai klientų mus jau puikiai žino, kaip rodo praktika – dažniausiai apie mūsų kokybiškas paslaugas sužinoma iš savo kolegų.”

Vilius Skinulis

UAB „Lintera” Galandimo skyriaus vadovas

Kadangi mes parduodame nemažai įrankių, skirtų medienos apdirbimui, turime pasirūpinti ir tinkama jų priežiūra. Tam tikslui jau kelinti metai aštriai ir tiksliai dirba įrankių galandimo ir remonto skyrius. Kaip jiems sekasi?

je tai atlieka mūsų kolegos galanditojai iš UAB „Lintera“ Vilniaus filialo (jiems vadovauja Edvardas Noreika), o Klaipėda yra šiek tiek per toli – per darbo dieną tiesiog fiziškai nespėjame visko apvažiuoti. Aišku, klientai kartais atsiunčia įrankius naudodamiesi siuntų pristatymo tarnybų paslaugomis – tarkime, siunčia pjūklus iš Mažeikių, kur mes jau nevažiuojam. - Ar dideli reikalavimai keliami galanditojams? - Visi galanditojai turi praeiti specialius kvalifikacinius kursus ir išlaikyti egzaminą, po kurio suteikiama galanditojo kvalifikacija. Žinios tikrinamos kas metai, šiuo metu visi vyrai turi aukščiausios, 4 klasės kvalifikacijas. Automatinės vokiečių firmos VOLLMER staklės yra modernios ir sudėtingos, taigi reikalauja tam tikro pasiruošimo ir įgūdžių – žmogus, atėjęs tiesiai iš gatvės, tikrai negalėtų jomis dirbti. Naujas darbuotojas dar ilgai mokomas teorijos ir praktikos. - Kokius įrankius galandate? - Galandame diskinius pjūklus su kietmetaliu (80-800 mm), įvairias frezas (kotines, diskines), grąžtus, peilius (iki 650 mm), Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

karūninius grąžtus (tam skirtos atskiros staklės), paruošiame pjūklus ir lituojame dantis – apdirbame iš visų pusių, įdedame išlūžusius dantis bei pagal kliento pageidavimą galime pakeisti sudilusius. Taip pat atliekame pjūklų apdirbimą smėliasrove, pavyzdžiui, po suvirinimo ar atsiradus rūdims – turime specialią kabiną paruošimui. - Kokios įmonės kreipiasi? - Dažniausiai galandame baldų gamintojų, medienos apdirbimo įmonių pjūklus. Reikia pastebėti, kad pjūklai skirtingoms užduotims skiriasi savo dantų skaičiumi ir kokybe – medienos apdirbimui naudojami šiek tiek prastesnės kokybės įrankiai, nes jie dažnai kenčia ir yra nudaužomi dėl medienoje pasitaikančių įvairių metalo atplaišų, šovinių, švino ir t.t. Dirbant tokiomis sąlygomis, reikia dažnai keisti pjūklo dantis. - Prieš galandimą pjūklus plaunate? - Taip, prieš kiekvieną galandimą pjūklus nuplauname specialia mašina. Tinkamas nuplovimas turi didžiulę įtaką galutinei galandimo kokybei. - Kokia dabartinė rinkos situacija? - Esame konkurencingi, nes kokybiškai atliekame galandimo paslaugas ir mūsų aptarnavimas yra patogus klientams – esant didesniam užsakymų skaičiui, pagaląstus įrankius į tam tikrą miestą vežame dukart per savaitę, esant mažesniam apkrovimui – vieną. Reguliariai surenkame atšipusius įrankius ir grąžiname jau pagaląstus. Nemažai klientų mus jau puikiai žino, kaip rodo praktika – dažniausiai apie mūsų kokybiškas paslaugas sužinoma iš savo kolegų. „Galandimo pasaulyje“ turime neblogą reputaciją. (šypsosi) - Ką daryti, kad pjūklai tarnautų ilgai? - Pirmiausia reikia juos tinkamai eksploatuoti. Labai svarbus faktorius yra pjūklo pastūma. Klientams visuomet pateikiame gamintojų padarytus apskaičiavimus, bet apgailestaujant tenka pripažinti, kad dažniausiai į tokias rekomendacijas žiūrima „pro pirštus“. Dirbant rekomenduojama pastūma, išpjaunama daugiau, pjūklas tarnauja kur kas ilgiau, reikia rečiau galąsti – taip sutaupomos lėšos pjūklams galąsti ir pirkti naujiems. Aišku, klientas turi apsispręsti, kas labiau apsimoka – ar pjauti didele pastūma ir dažniau galąsti bei keisti pjūklus, ar išpjauti daugiau per ilgesnį

laiką ir tai daryti kur kas rečiau. - Kiek kartų galima pjūklus pergaląsti? - Galima pergaląsti ir 30 kartų – viskas priklauso nuo to, kaip savininkas tausoja įrankius. Jeigu nustatoma didelė ar maksimali pastūma, pjūklo dantys gauna maksimalią apkrovą, temperatūra pjovimo zonoje pasiekia net 700-800 0C – prie tokių sąlygų jau prasideda cheminė korozija, oksidacija, elektros kibirkštiniai išlydžiai... Galutinis rezultatas toks, kad įrankis greitai atšimpa, ir jį dažnai reikia vežti galąsti. - Kokiu principu galandama? - Pjūklo dantis galandame iš viršaus ir iš priekio, o nuimamo metalo santykį rekomenduoja gamintojas – pavyzdžiui, LEUCO rekomenduoja nuimti santykiu 3:1, tai reiškia kad nugalandamos 3 dalys iš viršaus ir 1 iš priekio. Turiu pastebėti, kad nemažai įmonių, užsiimančių įrankių ►

Modernios automatinės galandimo staklės VOLLMER iš Vokietijos

Įrankių nuplovimo įrenginys, nuo kurio labai priklauso galutinė galandimo kokybė

27


- Kada pradėta teikti galandimo paslauga? - Medienos apdirbimo įrankių galandimo paslauga pradėta teikti 2001 m. balandžio mėn, tuomet skyriuje dirbau tik aš, vienomis staklėmis galandau ir pats išvežiodavau pjūklus. Laikui bėgant didėjo įrankių galandimo paslaugos poreikis, buvo priimtas vienas pagalbininkas, po to kitas – taip ir išsiplėtėme... - Kiek žmonių skyriuje dirba dabar? - Dabar skyriuje be manęs dirba dar šeši žmonės – keturi kvalifikuoti galanditojai ir du vairuotojai, kurie išvežioja ir paima galandamus įrankius. - Kokių regionų klientus aptarnaujate? - Turime gerus naujus automobilius, taigi važinėjame po visą Lietuvą, išskyrus Vilniaus ir Klaipėdos apskritis – Vilniu-

„Nemažai klientų mus jau puikiai žino, kaip rodo praktika – dažniausiai apie mūsų kokybiškas paslaugas sužinoma iš savo kolegų.”

Vilius Skinulis

UAB „Lintera” Galandimo skyriaus vadovas

Kadangi mes parduodame nemažai įrankių, skirtų medienos apdirbimui, turime pasirūpinti ir tinkama jų priežiūra. Tam tikslui jau kelinti metai aštriai ir tiksliai dirba įrankių galandimo ir remonto skyrius. Kaip jiems sekasi?

je tai atlieka mūsų kolegos galanditojai iš UAB „Lintera“ Vilniaus filialo (jiems vadovauja Edvardas Noreika), o Klaipėda yra šiek tiek per toli – per darbo dieną tiesiog fiziškai nespėjame visko apvažiuoti. Aišku, klientai kartais atsiunčia įrankius naudodamiesi siuntų pristatymo tarnybų paslaugomis – tarkime, siunčia pjūklus iš Mažeikių, kur mes jau nevažiuojam. - Ar dideli reikalavimai keliami galanditojams? - Visi galanditojai turi praeiti specialius kvalifikacinius kursus ir išlaikyti egzaminą, po kurio suteikiama galanditojo kvalifikacija. Žinios tikrinamos kas metai, šiuo metu visi vyrai turi aukščiausios, 4 klasės kvalifikacijas. Automatinės vokiečių firmos VOLLMER staklės yra modernios ir sudėtingos, taigi reikalauja tam tikro pasiruošimo ir įgūdžių – žmogus, atėjęs tiesiai iš gatvės, tikrai negalėtų jomis dirbti. Naujas darbuotojas dar ilgai mokomas teorijos ir praktikos. - Kokius įrankius galandate? - Galandame diskinius pjūklus su kietmetaliu (80-800 mm), įvairias frezas (kotines, diskines), grąžtus, peilius (iki 650 mm), Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

karūninius grąžtus (tam skirtos atskiros staklės), paruošiame pjūklus ir lituojame dantis – apdirbame iš visų pusių, įdedame išlūžusius dantis bei pagal kliento pageidavimą galime pakeisti sudilusius. Taip pat atliekame pjūklų apdirbimą smėliasrove, pavyzdžiui, po suvirinimo ar atsiradus rūdims – turime specialią kabiną paruošimui. - Kokios įmonės kreipiasi? - Dažniausiai galandame baldų gamintojų, medienos apdirbimo įmonių pjūklus. Reikia pastebėti, kad pjūklai skirtingoms užduotims skiriasi savo dantų skaičiumi ir kokybe – medienos apdirbimui naudojami šiek tiek prastesnės kokybės įrankiai, nes jie dažnai kenčia ir yra nudaužomi dėl medienoje pasitaikančių įvairių metalo atplaišų, šovinių, švino ir t.t. Dirbant tokiomis sąlygomis, reikia dažnai keisti pjūklo dantis. - Prieš galandimą pjūklus plaunate? - Taip, prieš kiekvieną galandimą pjūklus nuplauname specialia mašina. Tinkamas nuplovimas turi didžiulę įtaką galutinei galandimo kokybei. - Kokia dabartinė rinkos situacija? - Esame konkurencingi, nes kokybiškai atliekame galandimo paslaugas ir mūsų aptarnavimas yra patogus klientams – esant didesniam užsakymų skaičiui, pagaląstus įrankius į tam tikrą miestą vežame dukart per savaitę, esant mažesniam apkrovimui – vieną. Reguliariai surenkame atšipusius įrankius ir grąžiname jau pagaląstus. Nemažai klientų mus jau puikiai žino, kaip rodo praktika – dažniausiai apie mūsų kokybiškas paslaugas sužinoma iš savo kolegų. „Galandimo pasaulyje“ turime neblogą reputaciją. (šypsosi) - Ką daryti, kad pjūklai tarnautų ilgai? - Pirmiausia reikia juos tinkamai eksploatuoti. Labai svarbus faktorius yra pjūklo pastūma. Klientams visuomet pateikiame gamintojų padarytus apskaičiavimus, bet apgailestaujant tenka pripažinti, kad dažniausiai į tokias rekomendacijas žiūrima „pro pirštus“. Dirbant rekomenduojama pastūma, išpjaunama daugiau, pjūklas tarnauja kur kas ilgiau, reikia rečiau galąsti – taip sutaupomos lėšos pjūklams galąsti ir pirkti naujiems. Aišku, klientas turi apsispręsti, kas labiau apsimoka – ar pjauti didele pastūma ir dažniau galąsti bei keisti pjūklus, ar išpjauti daugiau per ilgesnį

laiką ir tai daryti kur kas rečiau. - Kiek kartų galima pjūklus pergaląsti? - Galima pergaląsti ir 30 kartų – viskas priklauso nuo to, kaip savininkas tausoja įrankius. Jeigu nustatoma didelė ar maksimali pastūma, pjūklo dantys gauna maksimalią apkrovą, temperatūra pjovimo zonoje pasiekia net 700-800 0C – prie tokių sąlygų jau prasideda cheminė korozija, oksidacija, elektros kibirkštiniai išlydžiai... Galutinis rezultatas toks, kad įrankis greitai atšimpa, ir jį dažnai reikia vežti galąsti. - Kokiu principu galandama? - Pjūklo dantis galandame iš viršaus ir iš priekio, o nuimamo metalo santykį rekomenduoja gamintojas – pavyzdžiui, LEUCO rekomenduoja nuimti santykiu 3:1, tai reiškia kad nugalandamos 3 dalys iš viršaus ir 1 iš priekio. Turiu pastebėti, kad nemažai įmonių, užsiimančių įrankių ►

Modernios automatinės galandimo staklės VOLLMER iš Vokietijos

Įrankių nuplovimo įrenginys, nuo kurio labai priklauso galutinė galandimo kokybė

27


► galandimu, negalanda iš viršaus, nes neturi tam reikalingos įrangos ir kietmetalį galanda tik iš priekio, visas 3 ar 4 dalis – netgi nėra galimybės tiksliai pamatuoti ar nustatyti nuimamo metalo sluoksnio. Galandimas tik iš priekio turi esminį trūkumą – viršuje nenuimami dantų kampučiai pamažu tampa apvalūs, ir tada pjaunama nekokybiškai, nors įrankis yra pagaląstas ir sumokėta ta pati kaina. - Kas sąlygoja galandimo kokybę? - Ypatingai didelę reikšmę turi galandimo diskeliai, todėl naudojame tik labai aukštos kokybės, didelės deimanto grūdelių koncentracijos diskelius. Aišku, daug lemia ir naudojami įrengimai bei darbuotojų profesionalumas. - Kokios būklės pjūklai dažniausiai atvežami pagaląsti? - Vieni atveža nedaug atšipusius, kiti – beveik visiškai užapvalėjusiais dantimis. Norint, kad tokie pjūklai vėl taptų aštrūs, reikia nugaląsti daug kietmetalio sluoksnio nuo danties viršaus ir priekio, taigi pjūklas gana ženkliai susiaurėja ir smarkiai sumažėja jo galandimo ciklų skaičius. - Ką galėtumėt patarti? - Pirmiausia patarčiau įrankius pagaląsti

laiku, „netempti iki paskutiniosios“, prisilaikyti gamintojo pateikiamų rekomendacijų. Dažnam atrodo, kad uždėjus pjūklą, jis turi pjauti bet kokiu rėžimu. Čia galima pateikti palyginimą su lengvuoju automobiliu – jeigu nusipirkę mašiną ją prižiūrėsime, laiku atliksime techninį aptarnavimą, keisime reikalingus skysčius, pavaras perjunginėsime prie gamintojo rekomenduojamo greičio, tai ir variklis, ir pavarų

dėžė, ir pati mašina tarnaus ilgai ir užtikrintai. Bet jei mes to nedarysime, neilgai ir džiaugsimės. Tokie patys principai galioja ir medienos apdirbimo įrankiams. Kažkada darėme apklausą apie tai, kiek kas išpjauna. Vienas pagyvenęs žmogus išpjaudavo net 3 kartus daugiau už kitus. Pasidomėjus, kodėl taip yra, paaiškėjo, kad

nusipirkus medienos apdirbimo stakles, nuo pat pradžių buvo pjaunama rekomenduojama pastūma. Atrodo taip paprasta! Bet dabar prie staklių dažniausiai dirba jaunimas, kuris pjauna pagal savo nuotaiką. (šypsosi) - Ar daug klientų turite? - Šiuo metu turime apie 400 reguliarių klientų iš įvairiausių Lietuvos vietų. Aišku, jeigu blogai galąstume, klientų neturėtume. (juokiasi) - Koks Jūsų darbo laikas? - Dirbame 3 pamainomis, 24 valandas per parą, darbo dienomis ir šeštadieniais. Stengiamės, kad klientai liktų patenkinti. - Ar yra planų ateičiai? - Jau galvojame apie deimantinių įrankių galandimo ir jų remonto paslaugą bei tikimės, kad ateityje kokybiškai aptarnauti galėsime ir šiuos aukščiausios klasės įrankius. - Ką palinkėtumėt esamiems ir būsimiems klientams? - Norėčiau palinkėti dirbant laikytis gamintojų pateikiamų technologinių reikalavimų – tuomet įrankiai tarnaus ilgiau, išpjausite daugiau ir kokybiškiau, reikės rečiau galąsti ir pirkti naujus įrankius. ■

Iš atliekų... Į naudą... Gaukite naudos iš savo gamybos atliekų!

Medienos ir kitų medžiagų atliekos gamyboje reiškia pakankamai dideles išlaidas jų utilizavimui. Rinkai reikia ekonomiškų ir praktiškų sprendimų šiai problemai, ir WEIMA briketavimo presai yra teisinga išeitis. Kad ir kas Jums svarbu - utilizavimas, sandėliavimas,

transportavimas ar pelningas atliekų perdirbimas WEIMA briketavimo presai siūlo Jums patikimą sprendimą, kuris kuriamas kiekvienam klientui individualiai, kad pilnai išnaudotų visas galimybes ir privalumus. Daugiau informacijos - interneto svetainėje www.weima.com ir mūsų portale www.lintera.info

Faktai apie briketavimą:

Faktai apie WEIMA:

■ Briketuojant atliekų tūris sumažinamas iki 90%.

■ Žinojimas (Know-how) Jau daugiau kaip 25 metus WEIMA yra vienas iš pasaulinių briketavimo ir atliekų smulkinimo technologijų lyderių.

■ Gaunate didelio šilumingumo kuro briketus. ■ Gamyboje sumažėja dulkių ir kitų teršalų. ■ Sumažėja gaisro pavojus - nelieka visur besimėtančių degių atliekų, todėl sumažėja išlaidos priešgaisrinei apsaugai.

Briketai - puikus kuras. Įvairių rūšių briketų šilumingumo palyginimas:

(19,500 kJ/kg) rudųjų anglių briketai (18,000 kJ/kg) medžio briketai iš maišytos džiovintos medienos (15,800 kJ/kg) džiovintos spygliuočių medienos briketai (14,000 kJ/kg) džiovinto kietmedžio briketai (6,800 kJ/kg) žalios medienos briketai

■ Platus gaminių asortimentas Įrengimai patiems įvairiausiems poreikiams - nuo mažų, skirtų dirbtuvėms, iki galingų pramoninių. ■ Kokybė Ištobulintos technologijos yra patikimos, patogios, vartoja mažai energijos ir lėtai dėvisi. ■ Aptarnavimas Nuo patarimų ir planavimo iki pilno sumontavimo, paleidimo ir priežiūros.


► galandimu, negalanda iš viršaus, nes neturi tam reikalingos įrangos ir kietmetalį galanda tik iš priekio, visas 3 ar 4 dalis – netgi nėra galimybės tiksliai pamatuoti ar nustatyti nuimamo metalo sluoksnio. Galandimas tik iš priekio turi esminį trūkumą – viršuje nenuimami dantų kampučiai pamažu tampa apvalūs, ir tada pjaunama nekokybiškai, nors įrankis yra pagaląstas ir sumokėta ta pati kaina. - Kas sąlygoja galandimo kokybę? - Ypatingai didelę reikšmę turi galandimo diskeliai, todėl naudojame tik labai aukštos kokybės, didelės deimanto grūdelių koncentracijos diskelius. Aišku, daug lemia ir naudojami įrengimai bei darbuotojų profesionalumas. - Kokios būklės pjūklai dažniausiai atvežami pagaląsti? - Vieni atveža nedaug atšipusius, kiti – beveik visiškai užapvalėjusiais dantimis. Norint, kad tokie pjūklai vėl taptų aštrūs, reikia nugaląsti daug kietmetalio sluoksnio nuo danties viršaus ir priekio, taigi pjūklas gana ženkliai susiaurėja ir smarkiai sumažėja jo galandimo ciklų skaičius. - Ką galėtumėt patarti? - Pirmiausia patarčiau įrankius pagaląsti

laiku, „netempti iki paskutiniosios“, prisilaikyti gamintojo pateikiamų rekomendacijų. Dažnam atrodo, kad uždėjus pjūklą, jis turi pjauti bet kokiu rėžimu. Čia galima pateikti palyginimą su lengvuoju automobiliu – jeigu nusipirkę mašiną ją prižiūrėsime, laiku atliksime techninį aptarnavimą, keisime reikalingus skysčius, pavaras perjunginėsime prie gamintojo rekomenduojamo greičio, tai ir variklis, ir pavarų

dėžė, ir pati mašina tarnaus ilgai ir užtikrintai. Bet jei mes to nedarysime, neilgai ir džiaugsimės. Tokie patys principai galioja ir medienos apdirbimo įrankiams. Kažkada darėme apklausą apie tai, kiek kas išpjauna. Vienas pagyvenęs žmogus išpjaudavo net 3 kartus daugiau už kitus. Pasidomėjus, kodėl taip yra, paaiškėjo, kad

nusipirkus medienos apdirbimo stakles, nuo pat pradžių buvo pjaunama rekomenduojama pastūma. Atrodo taip paprasta! Bet dabar prie staklių dažniausiai dirba jaunimas, kuris pjauna pagal savo nuotaiką. (šypsosi) - Ar daug klientų turite? - Šiuo metu turime apie 400 reguliarių klientų iš įvairiausių Lietuvos vietų. Aišku, jeigu blogai galąstume, klientų neturėtume. (juokiasi) - Koks Jūsų darbo laikas? - Dirbame 3 pamainomis, 24 valandas per parą, darbo dienomis ir šeštadieniais. Stengiamės, kad klientai liktų patenkinti. - Ar yra planų ateičiai? - Jau galvojame apie deimantinių įrankių galandimo ir jų remonto paslaugą bei tikimės, kad ateityje kokybiškai aptarnauti galėsime ir šiuos aukščiausios klasės įrankius. - Ką palinkėtumėt esamiems ir būsimiems klientams? - Norėčiau palinkėti dirbant laikytis gamintojų pateikiamų technologinių reikalavimų – tuomet įrankiai tarnaus ilgiau, išpjausite daugiau ir kokybiškiau, reikės rečiau galąsti ir pirkti naujus įrankius. ■

Iš atliekų... Į naudą... Gaukite naudos iš savo gamybos atliekų!

Medienos ir kitų medžiagų atliekos gamyboje reiškia pakankamai dideles išlaidas jų utilizavimui. Rinkai reikia ekonomiškų ir praktiškų sprendimų šiai problemai, ir WEIMA briketavimo presai yra teisinga išeitis. Kad ir kas Jums svarbu - utilizavimas, sandėliavimas,

transportavimas ar pelningas atliekų perdirbimas WEIMA briketavimo presai siūlo Jums patikimą sprendimą, kuris kuriamas kiekvienam klientui individualiai, kad pilnai išnaudotų visas galimybes ir privalumus. Daugiau informacijos - interneto svetainėje www.weima.com ir mūsų portale www.lintera.info

Faktai apie briketavimą:

Faktai apie WEIMA:

■ Briketuojant atliekų tūris sumažinamas iki 90%.

■ Žinojimas (Know-how) Jau daugiau kaip 25 metus WEIMA yra vienas iš pasaulinių briketavimo ir atliekų smulkinimo technologijų lyderių.

■ Gaunate didelio šilumingumo kuro briketus. ■ Gamyboje sumažėja dulkių ir kitų teršalų. ■ Sumažėja gaisro pavojus - nelieka visur besimėtančių degių atliekų, todėl sumažėja išlaidos priešgaisrinei apsaugai.

Briketai - puikus kuras. Įvairių rūšių briketų šilumingumo palyginimas:

(19,500 kJ/kg) rudųjų anglių briketai (18,000 kJ/kg) medžio briketai iš maišytos džiovintos medienos (15,800 kJ/kg) džiovintos spygliuočių medienos briketai (14,000 kJ/kg) džiovinto kietmedžio briketai (6,800 kJ/kg) žalios medienos briketai

■ Platus gaminių asortimentas Įrengimai patiems įvairiausiems poreikiams - nuo mažų, skirtų dirbtuvėms, iki galingų pramoninių. ■ Kokybė Ištobulintos technologijos yra patikimos, patogios, vartoja mažai energijos ir lėtai dėvisi. ■ Aptarnavimas Nuo patarimų ir planavimo iki pilno sumontavimo, paleidimo ir priežiūros.


(maks. 2.100) mm. Savaime suprantama, jog tai nebuvo optimalus sprendimas: nors toks namas buvo pastatomas daug greičiau nei rąstinis, tačiau sieną sudarydavo keletas skydų ir keletas sujungimo vietų. Dažnai tose vietose po keleto metų atsirasdavo ertmės ir nelygumai, buvo pažeidžiamas konstrukcijos vientisumas.

STATYBOS PRINCIPAI

Arūnas Razma

UAB „Lintera” inžinierius-vadybininkas

Šiandien, gyvendami mieste, vis dažniau susimąstome, kur turėtų gyventi mūsų vaikai - mieste ar kaime? Kaip dažnai girdime: „vėl šiukšlės laiptinėje“, „ach, tie amžinai neveikiantys liftai...“, „triukšmadariai kaimynai, nemiegojo visą naktį!“. Vis dažniau panašios mintys ateina miestiečiui į galvą ir priverčia pasvajoti apie „namelį kaime“.

V

akarų Europoje žmonės gyvena ramiuose užmiesčio gyvenvietėse, o dirba miestuose esančiuose fabrikuose, gamyklose ar biuruose. Tokio gyvenimo būdo privalumai akivaizdūs – nėra miesto šurmulio, poilsis nuo foninio triukšmo, grynas oras ir t.t. Šį kartą nekalbėsime apie ekologinius gyvenimo kaime aspektus, o apsistosime ties šiuolaikinėmis užmiesčio namo statymo technologijomis. Yra daug medinių namų statybos technologijų: rąstiniai, karkasiniai-skydiniai, kombinuoti ir t.t. Atkreipsime dėmesį į pačią perspek-

tyviausią, mūsų nuomone, technologiją – skydinių namų statybą. Ši technologija ypač paplitusi Europoje (itin populiari Skandinavijoje), Amerikoje, Kanadoje ir šiuo metu stipriai vystosi Rytų Europoje bei NVS šalyse. Reiktų paminėti, jog pati skydinių namų statymo technologija nėra nauja. Labai daug namų pagal šią technologiją buvo pastatyta po Antrojo pasaulinio karo buvusios Tarybų Sąjungos šalyse, remiantis taip vadinama „suomiška“ technologija. Šios technologijos skirtumas buvo tas, kad namas buvo surenkamas iš nedidelių skydų (faneros ar medžio drožlių plokštės), kurių dydis buvo 1.200 – 1.500

Šiuolaikinių skydinių namų statymo idėja paremta „platformų“ principu. Tai reiškia, kad kiekvienas elementas yra skydas, kurio dydis atitinka namo elementų dydį (siena, perdanga ar stogas) ir kurie yra idealiai tarpusavyje suderinti bei sudaro vientisą sistemą. Pavyzdžiui rąstinių namų šiluminės savybės ypač priklauso nuo sujungimų tikslumo ir izoliacinės medžiagos kokybės. Tokie namai dažnai yra „perpučiami“ ar juose atsiranda šalčio „tiltai“. Be to, dėl sienų nelygumo, rąstiniuose namuose sunku atlikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią apdailą. Statant skydinius namus panaudojamos įvairios medžiagos: atmosferos poveikiui atspari medžio drožlių plokštė, orientuotų drožlių plokštė (OSB), klijuota fanera, celiuliozės drožlių plokštė, mediniai tašai, izoliacinė plėvelė, mineralinė vata, jungiamieji elementai (kabės, vinys, varžtai ir t.t.). Mūsų vertinimu, tokių medžiagų panaudojimas leidžia stipriai sumažinti vieno kvadratinio metro savikainą, lyginant su alternatyviomis statymo technologijomis.

Grįžtant prie skydinių namų statymo technologijos, būtina paminėti, kad nėra jokių techninių apribojimų jų statymui. Tokius namus galima gaminti tiek smulkiose įmonėse, pasitelkiant daug rankinio darbo su minimaliu staklių kiekiu, tiek pramoniniais mąstais su kompiuteriais valdomomis linijomis. Pagrindinis vokiškos skydinių namų statymo technologijos Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

skirtumas - tai skydų gamybos būdas ir vieta: visi skydai gaminami gamykloje.

ARGUMENTAI Mūsų nuomone, skydų gaminimas gamyklose yra technologiškai geriausias metodas. Pateikiame keletą argumentų: • Visi skydai gaminami ypač tiksliomis CNC valdymo staklėmis. Ko gero garsiausia kompanija, tiekianti kompleksinius skydinių namų gamybos sprendimus – WEINMANN (Vokietija). Tokiu būdu pagaminti skydai yra kokybiški. Pasiekiamas aukštas tikslumas surinkimo metu (nėra plyšių ir šalčio „tiltų“).

• Gaminama įranga yra modulinės konstrukcijos: visada galima plėsti gamybos apimtis ir mechanizacijos bei automatizacijos lygį „neišmetant nei varžtelio“ iš anksčiau naudotų WEINMANN įrengimų. • Galimas įvairus skydų gamybos automatizavimo laipsnis. Rankų darbą įmanoma sumažinti iki minimumo, praktiškai panaikinant žmogiškojo faktoriaus įtaką bei minimizuojant gaminio savikainą. • Skydinių namų statymo greitis. Ant išlieto pamato namas su stogu pastatomas per vieną dieną. Nelieka gamtos sąlygų įtakos faktoriaus, nėra skydų sudrėkimo pavojaus, dėl kurio vėliau gali atsiskirti skydų sluoksniai. • Namas ya beveik įrengtas. Gaminant name įstatomi langai, durys, santechnika, kabeliai, rozetės ir t.t., skydai apdailinami. Klientui pageidaujant, galimas įvairus įrengimo lygis. • Architektūrinių sprendimų lankstumas. Nei viena kita medinių namų gamybos technologija neleidžia pasitelkti tokio plataus architektūrinių sprendimų spektro, koks galimas naudojant CNC valdymo stakles. To esmė – namų projektavimo programos, galinčios skaitmeniniu būdų siųsti duomenis į gamybos įrenginius.

PARODA Apie daugybę medinių namų privalumų galėsite sužinoti apsilankę UAB „Lintera“ stende (6 salė) parodos RESTA metu. Paroda įvyks 2008 04 23 - 26 Vilniuje, LITEXPO parodų rūmuose. Pristatysime WEINMANN sprendimus karkasiniųskydinių namų gamybos automatizavimui.

APIE GAMINTOJĄ Po susijungimo su HOMAG GROUP, WEINMANN iš sąlyginai nedidelės firmos palaipsniui tapo pramonės įmone, kurios veikla nukreipta į tarptautinę rinką. Šiuo metu daugiau kaip 80% produkcijos parduodama užsienyje ir tik 20% - vidaus rinkoje. WEINMANN siūlomi gamybiniai sprendimai leidžia efektyviai įveikti visus su karkasinių namų statyba susijusius klausimus – nuo tašelių apdirbimo centrų iki sandėliavimo sistemų. Naudojama programinė įranga, leidžia dirbti su visomis paplitusiomis CAD/CAM sistemomis. Esminis skirtumas tarp WEINMANN ir konkurentų: WEINMANN auga kartu su savo klientais. Tą leidžia modulinė įrenginių koncepcija! Ši koncepcija kiekvienam klientui leidžia individualiai pasirinkti turimos įrangos funkcionalumą ar būtiną automatizavimo lygmenį. Bet kuriuo momentu įrenginių funkcionalumas ir automatizavimo lygis gali būti pakoreguotas su minimaliomis išlaidomis. Patobulinimas ar(ir) praplėtimas techniškai nesunkus ir įgyvendinamas per trumpą laiką. Jeigu klientas nusprendžia automatizuoti gamybos procesus po to, kai buvo pastatyti pagrindiniai įrenginiai, naujas stakles be galima lengvai sujungti su jau esamais įrenginiais. Jungtys, programinė įranga, transporto technika ir elektrinė dalis WEINMANN įrenginiuose yra visiškai vienoda ir pilnai suderinama. Priimant investicinius sprendimus, tai leidžia būti tikram dėl ateities. Bet kuri įmonė su minimaliomis investicijomis ateityje gali pereiti prie stambios, pilnai automatizuotos pramoninės gamybos. On-line diagnostikos galimybės leidžia WEINMANN serviso centre rasti gedimus, ir, kaip dažniausiai būna, juos akimirksniu pašalinti. Jeigu vis dėl to prireikia atvykti, tai ne problema - WEINMANN turi platų techninio aptarnavimo tinklą. ■ 31


(maks. 2.100) mm. Savaime suprantama, jog tai nebuvo optimalus sprendimas: nors toks namas buvo pastatomas daug greičiau nei rąstinis, tačiau sieną sudarydavo keletas skydų ir keletas sujungimo vietų. Dažnai tose vietose po keleto metų atsirasdavo ertmės ir nelygumai, buvo pažeidžiamas konstrukcijos vientisumas.

STATYBOS PRINCIPAI

Arūnas Razma

UAB „Lintera” inžinierius-vadybininkas

Šiandien, gyvendami mieste, vis dažniau susimąstome, kur turėtų gyventi mūsų vaikai - mieste ar kaime? Kaip dažnai girdime: „vėl šiukšlės laiptinėje“, „ach, tie amžinai neveikiantys liftai...“, „triukšmadariai kaimynai, nemiegojo visą naktį!“. Vis dažniau panašios mintys ateina miestiečiui į galvą ir priverčia pasvajoti apie „namelį kaime“.

V

akarų Europoje žmonės gyvena ramiuose užmiesčio gyvenvietėse, o dirba miestuose esančiuose fabrikuose, gamyklose ar biuruose. Tokio gyvenimo būdo privalumai akivaizdūs – nėra miesto šurmulio, poilsis nuo foninio triukšmo, grynas oras ir t.t. Šį kartą nekalbėsime apie ekologinius gyvenimo kaime aspektus, o apsistosime ties šiuolaikinėmis užmiesčio namo statymo technologijomis. Yra daug medinių namų statybos technologijų: rąstiniai, karkasiniai-skydiniai, kombinuoti ir t.t. Atkreipsime dėmesį į pačią perspek-

tyviausią, mūsų nuomone, technologiją – skydinių namų statybą. Ši technologija ypač paplitusi Europoje (itin populiari Skandinavijoje), Amerikoje, Kanadoje ir šiuo metu stipriai vystosi Rytų Europoje bei NVS šalyse. Reiktų paminėti, jog pati skydinių namų statymo technologija nėra nauja. Labai daug namų pagal šią technologiją buvo pastatyta po Antrojo pasaulinio karo buvusios Tarybų Sąjungos šalyse, remiantis taip vadinama „suomiška“ technologija. Šios technologijos skirtumas buvo tas, kad namas buvo surenkamas iš nedidelių skydų (faneros ar medžio drožlių plokštės), kurių dydis buvo 1.200 – 1.500

Šiuolaikinių skydinių namų statymo idėja paremta „platformų“ principu. Tai reiškia, kad kiekvienas elementas yra skydas, kurio dydis atitinka namo elementų dydį (siena, perdanga ar stogas) ir kurie yra idealiai tarpusavyje suderinti bei sudaro vientisą sistemą. Pavyzdžiui rąstinių namų šiluminės savybės ypač priklauso nuo sujungimų tikslumo ir izoliacinės medžiagos kokybės. Tokie namai dažnai yra „perpučiami“ ar juose atsiranda šalčio „tiltai“. Be to, dėl sienų nelygumo, rąstiniuose namuose sunku atlikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią apdailą. Statant skydinius namus panaudojamos įvairios medžiagos: atmosferos poveikiui atspari medžio drožlių plokštė, orientuotų drožlių plokštė (OSB), klijuota fanera, celiuliozės drožlių plokštė, mediniai tašai, izoliacinė plėvelė, mineralinė vata, jungiamieji elementai (kabės, vinys, varžtai ir t.t.). Mūsų vertinimu, tokių medžiagų panaudojimas leidžia stipriai sumažinti vieno kvadratinio metro savikainą, lyginant su alternatyviomis statymo technologijomis.

Grįžtant prie skydinių namų statymo technologijos, būtina paminėti, kad nėra jokių techninių apribojimų jų statymui. Tokius namus galima gaminti tiek smulkiose įmonėse, pasitelkiant daug rankinio darbo su minimaliu staklių kiekiu, tiek pramoniniais mąstais su kompiuteriais valdomomis linijomis. Pagrindinis vokiškos skydinių namų statymo technologijos Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

skirtumas - tai skydų gamybos būdas ir vieta: visi skydai gaminami gamykloje.

ARGUMENTAI Mūsų nuomone, skydų gaminimas gamyklose yra technologiškai geriausias metodas. Pateikiame keletą argumentų: • Visi skydai gaminami ypač tiksliomis CNC valdymo staklėmis. Ko gero garsiausia kompanija, tiekianti kompleksinius skydinių namų gamybos sprendimus – WEINMANN (Vokietija). Tokiu būdu pagaminti skydai yra kokybiški. Pasiekiamas aukštas tikslumas surinkimo metu (nėra plyšių ir šalčio „tiltų“).

• Gaminama įranga yra modulinės konstrukcijos: visada galima plėsti gamybos apimtis ir mechanizacijos bei automatizacijos lygį „neišmetant nei varžtelio“ iš anksčiau naudotų WEINMANN įrengimų. • Galimas įvairus skydų gamybos automatizavimo laipsnis. Rankų darbą įmanoma sumažinti iki minimumo, praktiškai panaikinant žmogiškojo faktoriaus įtaką bei minimizuojant gaminio savikainą. • Skydinių namų statymo greitis. Ant išlieto pamato namas su stogu pastatomas per vieną dieną. Nelieka gamtos sąlygų įtakos faktoriaus, nėra skydų sudrėkimo pavojaus, dėl kurio vėliau gali atsiskirti skydų sluoksniai. • Namas ya beveik įrengtas. Gaminant name įstatomi langai, durys, santechnika, kabeliai, rozetės ir t.t., skydai apdailinami. Klientui pageidaujant, galimas įvairus įrengimo lygis. • Architektūrinių sprendimų lankstumas. Nei viena kita medinių namų gamybos technologija neleidžia pasitelkti tokio plataus architektūrinių sprendimų spektro, koks galimas naudojant CNC valdymo stakles. To esmė – namų projektavimo programos, galinčios skaitmeniniu būdų siųsti duomenis į gamybos įrenginius.

PARODA Apie daugybę medinių namų privalumų galėsite sužinoti apsilankę UAB „Lintera“ stende (6 salė) parodos RESTA metu. Paroda įvyks 2008 04 23 - 26 Vilniuje, LITEXPO parodų rūmuose. Pristatysime WEINMANN sprendimus karkasiniųskydinių namų gamybos automatizavimui.

APIE GAMINTOJĄ Po susijungimo su HOMAG GROUP, WEINMANN iš sąlyginai nedidelės firmos palaipsniui tapo pramonės įmone, kurios veikla nukreipta į tarptautinę rinką. Šiuo metu daugiau kaip 80% produkcijos parduodama užsienyje ir tik 20% - vidaus rinkoje. WEINMANN siūlomi gamybiniai sprendimai leidžia efektyviai įveikti visus su karkasinių namų statyba susijusius klausimus – nuo tašelių apdirbimo centrų iki sandėliavimo sistemų. Naudojama programinė įranga, leidžia dirbti su visomis paplitusiomis CAD/CAM sistemomis. Esminis skirtumas tarp WEINMANN ir konkurentų: WEINMANN auga kartu su savo klientais. Tą leidžia modulinė įrenginių koncepcija! Ši koncepcija kiekvienam klientui leidžia individualiai pasirinkti turimos įrangos funkcionalumą ar būtiną automatizavimo lygmenį. Bet kuriuo momentu įrenginių funkcionalumas ir automatizavimo lygis gali būti pakoreguotas su minimaliomis išlaidomis. Patobulinimas ar(ir) praplėtimas techniškai nesunkus ir įgyvendinamas per trumpą laiką. Jeigu klientas nusprendžia automatizuoti gamybos procesus po to, kai buvo pastatyti pagrindiniai įrenginiai, naujas stakles be galima lengvai sujungti su jau esamais įrenginiais. Jungtys, programinė įranga, transporto technika ir elektrinė dalis WEINMANN įrenginiuose yra visiškai vienoda ir pilnai suderinama. Priimant investicinius sprendimus, tai leidžia būti tikram dėl ateities. Bet kuri įmonė su minimaliomis investicijomis ateityje gali pereiti prie stambios, pilnai automatizuotos pramoninės gamybos. On-line diagnostikos galimybės leidžia WEINMANN serviso centre rasti gedimus, ir, kaip dažniausiai būna, juos akimirksniu pašalinti. Jeigu vis dėl to prireikia atvykti, tai ne problema - WEINMANN turi platų techninio aptarnavimo tinklą. ■ 31


Personalo skiltis

UAB „Lintera” - Rubiko kubikų sprendimo karštligė! Naujieji suvenyrai, papuošti mūsų simbolika ir partnerių logotipais, sulaukė netikėto populiarumo tarp loginių žaidimų mėgėjų. Kalbama, kad mūsų Rubiko kubiką teisingai sudėti yra nepalyginamai sunkiau, nei standartinį - bet tai yra tik įdomiau!

Pagrindinės veiklos kryptys Medienos apdirbimo įrenginiai ir įrankiai, galandimas, remontas

Suvenyrinis legendinis Rubiko kubikas. Jeigu Jums nepasisekė rasti sprendimo būdo, patariame, kaip tai padaryti: apsilankykite interneto svetainėje http://rubik.lt/ ir paspauskite kairėje esantį meniu punktą --> Algoritmai --> 3x3x3. Rasite išsamią ir vaizdingą informaciją.

Prekių žinovė Vita Činčienė pamena, kad vaikystėje būdavo labai smagu sukinėti Rubiko kubikus ir ieškoti teisingo sprendimo, todėl paėmus į rankas mūsų firminį kubą, apima nostalgija ir vėl norisi spręsti, spręsti, spręsti...

Buhalterės-ekonomistės Ritos Žuravliovienės darbas yra ypatingai glaudžiai susijęs su loginiu mąstymu ir įvairių skaičių pasauliu, taigi Ritai rasti Rubiko kubiko sprendimo būdą - nesunku. Kaip juokauja pati Rita, - „Negaliu be logikos!”.

● CNC apdirbimo centrai ● Kraštų apdailinimo staklės ● Apdirbimo centrai ● Srautinės gręžimo mašinos ● Plokščių supjaustymo staklės ir linijos ● Programinė įranga ● Plačiajuostės šlifavimo staklės ● Laminavimo sistemos ● Presai ● Lakavimo sistemos ● Pjovimo staklės ● Formatinės staklės ● Paprasto ir figūrinio obliavimo staklės

● Medžio lukšto technologija ● Plokščių išilginis pjaustymas ● Išdrožų frezavimas ● Optimizuotas skersinis pjovimas ● Kraštų apipjaustymas ● Gręžimo sistemos ● Automatiniai pastūmos mechanizmai ● Medienos atliekų smulkintuvai ● Briketavimo presai ● Dulkių nusiurbimo sistemos ● Mobili dulkių nusiurbimo įranga ● Pjūklų galandimo staklės ● Medienos apdirbimo įrankiai

Partneriai: ● HOMAG Gruppe ● BÜRKLE ● HEESEMANN ● MARTIN ● PAUL ● NKT ● AL-KO ● WEIMA ● LEUCO ● VOLLMER ● MAGGI ● ROJEK ● IMOS

Pramoninė automatika, hidraulika ir pneumatika, matavimo prietaisai ● BRI pramoninė hidraulika ● BRM mobili hidraulinė įranga ● BRL linijinio judėjimo ir montavimo technologijos ● BRC elektrinių pavarų sistemos ir valdymo technologijos ● BRP pneumatinė įranga ● Nedidelio greičio ir didelio sukimo momento hidrauliniai varikliai ● Hidrauliniai ir sutepimo filtrai, tepalui skirta įranga ir analizei skirta produkcija ● Sutepimo sistemos Logistikos skyriaus asistentė Inga Tolstošejeva mano, kad loginio mąstymo įgūdžiai, įgyti sprendžiant Rubiko kubiką, labai praverčia darbe. Kaip teigia Inga, - „dažniausiai sėkmę lemia ne karštos emocijos, bet šaltas ir racionalus mąstymas”.

Administratorius Nikolajus Kotliarovas ne tik daug metų užsiima fotografija, bet ir sėkmingai sprendžia Rubiko kubikus. Kaip sako Nikolajus, - „Visų svarbiausia - pasirinkti teisingą kryptį ir niekada nepasiduoti!”.

Logistikos vadybininkė Jevgenija Kotliarova tvarko įvairius su prekių transportavimu susijusius reikalus. Bet per pietų pertrauką Jevgenija dažnai randa laiko pasukinėti Rubiko kubiką ir prie kavos puodelio savo sprendimo metodais pasidalina kartu su kolegomis.

● Dujinės spyruoklės ir amortizatoriai ● Elektroniniai ir mechaniniai slėgio matavimo prietaisai, diafragmos, tarpinės ● Mechaniniai temperatūros matavimo prietaisai ● Termoelementai ● Patikros ir kalibravimo technika ● Lygio valdikliai ir pralaidumo detektoriai ● Prietaisai temperatūrai, slėgiui, drėgmei ir pH matuoti ● Ratukai ir ritinėliai

Partneriai: ● BOSCH REXROTH ● INTERNORMEN Filter ● WHITE DRIVE PRODUCTS ● DIETZEL ● VOGEL ● STABILUS ● WIKA ● SUCO ● JOLA ● EBRO ● TORWEGGE

Pramoniniai elektromechaniniai, pneumatiniai ir hidrauliniai įrankiai ● Elektromechaniniai įrankiai ● Juostiniai šlifuokliai ● Elektriniai ir pneumatiniai įrankiai skardininkams ● Pneumatiniai įrankiai ● Dinamometriniai raktai ● Hidrauliniai cilindrai, hidro-stotelės, spec. paskirties hidraulinė įranga (700 bar) ● Įranga uždaromosios armatūros remontui ir patikrai ● Mechaniniai metalo apdirbimo įrankiai

● Abrazyviniai ir deimantiniai diskai ● Pramoniniai šepečiai

Partneriai: ● FEIN ● GRIT ● TRUMPF ● CHICAGO PNEUMATIC ● NORBAR ● ENERPAC ● UNISLIP ● KARNASCH ● DRONCO ● KULLEN

Garantinis aptarnavimas, konsultavimas, projektavimas, montavimas, remontas Visus šiuos darbus atlieka aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie nuolat tobulinasi gamintojų rengiamuose seminaruose ir mokymuose. Mūsų siūloma produkcija atitinka aukščiausius kokybės ir patikimumo reikalavimus. Vertėja Dalia Sabeckienė daugumą mūsų užkrečia gera nuotaika ir entuziazmu. Kada prieš akis Dalia pamato Rubiko kubą, jos akys sublizga - dar vienas iššūkis!

32

Saugos tarnybos vadovas Tomas Grinevičius puikiai žino ne tik kaip užtikrinti reikiamą įmonės darbuotojų saugumą, bet ir domisi naujausiais Rubiko kubų sprendimo metodais. „Nors mano pomėgis - autosportas, niekada nepraleidžiu progos palavinti loginį mąstymą”, - sako Tomas.

Kvalifikuotas galanditojas Viktoras Krasauskas aktyviai domisi naujausia kompiuterine ir kita skaitmenine technika, tačiau dažnai vakarais pridėda pailsėti su klasikiniu Rubiko kubiku rankose.

www.lintera.info Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas


Personalo skiltis

UAB „Lintera” - Rubiko kubikų sprendimo karštligė! Naujieji suvenyrai, papuošti mūsų simbolika ir partnerių logotipais, sulaukė netikėto populiarumo tarp loginių žaidimų mėgėjų. Kalbama, kad mūsų Rubiko kubiką teisingai sudėti yra nepalyginamai sunkiau, nei standartinį - bet tai yra tik įdomiau!

Pagrindinės veiklos kryptys Medienos apdirbimo įrenginiai ir įrankiai, galandimas, remontas

Suvenyrinis legendinis Rubiko kubikas. Jeigu Jums nepasisekė rasti sprendimo būdo, patariame, kaip tai padaryti: apsilankykite interneto svetainėje http://rubik.lt/ ir paspauskite kairėje esantį meniu punktą --> Algoritmai --> 3x3x3. Rasite išsamią ir vaizdingą informaciją.

Prekių žinovė Vita Činčienė pamena, kad vaikystėje būdavo labai smagu sukinėti Rubiko kubikus ir ieškoti teisingo sprendimo, todėl paėmus į rankas mūsų firminį kubą, apima nostalgija ir vėl norisi spręsti, spręsti, spręsti...

Buhalterės-ekonomistės Ritos Žuravliovienės darbas yra ypatingai glaudžiai susijęs su loginiu mąstymu ir įvairių skaičių pasauliu, taigi Ritai rasti Rubiko kubiko sprendimo būdą - nesunku. Kaip juokauja pati Rita, - „Negaliu be logikos!”.

● CNC apdirbimo centrai ● Kraštų apdailinimo staklės ● Apdirbimo centrai ● Srautinės gręžimo mašinos ● Plokščių supjaustymo staklės ir linijos ● Programinė įranga ● Plačiajuostės šlifavimo staklės ● Laminavimo sistemos ● Presai ● Lakavimo sistemos ● Pjovimo staklės ● Formatinės staklės ● Paprasto ir figūrinio obliavimo staklės

● Medžio lukšto technologija ● Plokščių išilginis pjaustymas ● Išdrožų frezavimas ● Optimizuotas skersinis pjovimas ● Kraštų apipjaustymas ● Gręžimo sistemos ● Automatiniai pastūmos mechanizmai ● Medienos atliekų smulkintuvai ● Briketavimo presai ● Dulkių nusiurbimo sistemos ● Mobili dulkių nusiurbimo įranga ● Pjūklų galandimo staklės ● Medienos apdirbimo įrankiai

Partneriai: ● HOMAG Gruppe ● BÜRKLE ● HEESEMANN ● MARTIN ● PAUL ● NKT ● AL-KO ● WEIMA ● LEUCO ● VOLLMER ● MAGGI ● ROJEK ● IMOS

Pramoninė automatika, hidraulika ir pneumatika, matavimo prietaisai ● BRI pramoninė hidraulika ● BRM mobili hidraulinė įranga ● BRL linijinio judėjimo ir montavimo technologijos ● BRC elektrinių pavarų sistemos ir valdymo technologijos ● BRP pneumatinė įranga ● Nedidelio greičio ir didelio sukimo momento hidrauliniai varikliai ● Hidrauliniai ir sutepimo filtrai, tepalui skirta įranga ir analizei skirta produkcija ● Sutepimo sistemos Logistikos skyriaus asistentė Inga Tolstošejeva mano, kad loginio mąstymo įgūdžiai, įgyti sprendžiant Rubiko kubiką, labai praverčia darbe. Kaip teigia Inga, - „dažniausiai sėkmę lemia ne karštos emocijos, bet šaltas ir racionalus mąstymas”.

Administratorius Nikolajus Kotliarovas ne tik daug metų užsiima fotografija, bet ir sėkmingai sprendžia Rubiko kubikus. Kaip sako Nikolajus, - „Visų svarbiausia - pasirinkti teisingą kryptį ir niekada nepasiduoti!”.

Logistikos vadybininkė Jevgenija Kotliarova tvarko įvairius su prekių transportavimu susijusius reikalus. Bet per pietų pertrauką Jevgenija dažnai randa laiko pasukinėti Rubiko kubiką ir prie kavos puodelio savo sprendimo metodais pasidalina kartu su kolegomis.

● Dujinės spyruoklės ir amortizatoriai ● Elektroniniai ir mechaniniai slėgio matavimo prietaisai, diafragmos, tarpinės ● Mechaniniai temperatūros matavimo prietaisai ● Termoelementai ● Patikros ir kalibravimo technika ● Lygio valdikliai ir pralaidumo detektoriai ● Prietaisai temperatūrai, slėgiui, drėgmei ir pH matuoti ● Ratukai ir ritinėliai

Partneriai: ● BOSCH REXROTH ● INTERNORMEN Filter ● WHITE DRIVE PRODUCTS ● DIETZEL ● VOGEL ● STABILUS ● WIKA ● SUCO ● JOLA ● EBRO ● TORWEGGE

Pramoniniai elektromechaniniai, pneumatiniai ir hidrauliniai įrankiai ● Elektromechaniniai įrankiai ● Juostiniai šlifuokliai ● Elektriniai ir pneumatiniai įrankiai skardininkams ● Pneumatiniai įrankiai ● Dinamometriniai raktai ● Hidrauliniai cilindrai, hidro-stotelės, spec. paskirties hidraulinė įranga (700 bar) ● Įranga uždaromosios armatūros remontui ir patikrai ● Mechaniniai metalo apdirbimo įrankiai

● Abrazyviniai ir deimantiniai diskai ● Pramoniniai šepečiai

Partneriai: ● FEIN ● GRIT ● TRUMPF ● CHICAGO PNEUMATIC ● NORBAR ● ENERPAC ● UNISLIP ● KARNASCH ● DRONCO ● KULLEN

Garantinis aptarnavimas, konsultavimas, projektavimas, montavimas, remontas Visus šiuos darbus atlieka aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie nuolat tobulinasi gamintojų rengiamuose seminaruose ir mokymuose. Mūsų siūloma produkcija atitinka aukščiausius kokybės ir patikimumo reikalavimus. Vertėja Dalia Sabeckienė daugumą mūsų užkrečia gera nuotaika ir entuziazmu. Kada prieš akis Dalia pamato Rubiko kubą, jos akys sublizga - dar vienas iššūkis!

32

Saugos tarnybos vadovas Tomas Grinevičius puikiai žino ne tik kaip užtikrinti reikiamą įmonės darbuotojų saugumą, bet ir domisi naujausiais Rubiko kubų sprendimo metodais. „Nors mano pomėgis - autosportas, niekada nepraleidžiu progos palavinti loginį mąstymą”, - sako Tomas.

Kvalifikuotas galanditojas Viktoras Krasauskas aktyviai domisi naujausia kompiuterine ir kita skaitmenine technika, tačiau dažnai vakarais pridėda pailsėti su klasikiniu Rubiko kubiku rankose.

www.lintera.info Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas


Įvairenybės 2 4

Anekdotai

SUDOKU

Nutarė zuikis, vilkas ir chamiakas važiuoti į Kiniją. Vilkas sako: - Mane Kinijoje vadins Vui Vui. Zuikis sako: - O mane Zui Zui. Tada chamiakas nutarė nevažiuoti į Kiniją.

4

7

5

6

5 6

7

3

9

*****

1 8

7

2

6

4 6

3

9

6 5

9

*****

7

3 3

Vyrukas ateina pas dantų gydytoją: - Daktare, man kažkodėl vis atrodo, kad esu drugelis... Gal galite padėti? - Tai jums tokiu atveju ne pas mane reikia. Eikite pas psichiatrą. - Ne, aš jaučiu, kad man reikia pas jus. - Kodėl? - Pas jus šviesa dega.

4

Sudoku - galvosūkiai, kuriuose reikia surasti ir įrašyti skaitmenis nuo 1 iki 9 taip, kad šie nesikartotų eilutėse, stulpeliuose bei paryškintuose 9 langelių (3×3) kvadratuose.

Teisingai išsprendę ir atsiuntę šį galvosūkį faksu +370 349 61297 arba el.paštu - redakcija@lintera.info dalyvaus konkurse dėl prizų - UAB „Lintera” firminių suvenyrų. Atsakymų laukiame iki 2008 Gegužės 31 d.

HOMAG PRACTIVE - idėjos Jūsų ateičiai Pasaulyje pirmaujančios HOMAG grupės įmonės sujungė savo patirtį, žinias ir galimybes, kad Jūs savo kasdienius darbus galėtumėte atlikti greičiau, paprasčiau, kokybiškiau ir mažesnėmis sąnaudomis.

Gavo vilkas ir zuikis šaukimus į karo prievolės centrą. Nuėjo drauge. Pirmas į komisijos kabinetą užėjo vilkas. Ten kariškis išsitraukia automatą ir klausia vilko: - Ar žinai, kas čia? - Ne... - Hmm, o tanką esi matęs? - Ne... Kariškis susinervina, išsitraukia iš seifo plytą ir vėl klausia? - Tai gal bent žinai, kas čia? - Taip! Tai plyta! - Puiku, nukreipsim į statybinį būrį. Vilkas išeina iš kabineto labai patenkintas ir sako zuikiui: - Daryk viską kaip ir aš, kartu tarnausim statybiniame būryje. Zuikis užeina į kabinetą ir jau nuo slenkščio rėkia: - Nieko nežinau, nieko nesu matęs! Karininkas suglumo: - Na, bet bent jau kažką vistiek žinai? - Žinau, kad jūsų seife guli plyta! Kariškis galutinai suglumęs: - Mhm... į kontržvalgybą!

PRACTIVE - tai vokiškų, nebrangių, puikiai derančių tarpusavyje įrenginių serija. Aukščiausia klasė - Jūsų naudai!

HOLZMA HPP 250 idealus plokščių supjovimas

WEEKE Venture 5 plačios CNC apdirbimo galimybės

BRANDT KDN 210 - kompaktiškas ir našus kraštų klijavimo įrenginys

HOMAG Venture 22L universaliausias iš visų apdirbimo centrų

***** Ukmergės g. 22, LT-55101 Jonava Tel.: (+370 349) 61161 Faks.: (+370 349) 61297 El. paštas: jonava@lintera.info http://www.lintera.info

Mano vyras dievina picą, o man lieka dėmės ant marškinių. Gerai, kad yra naujieji skalbimo milteliai. Įberiu jų šiek tiek į tešlą ir vyras nebedievina picos, o man nebereikia skalbti dėmių. BRANDT

34

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

BÜTFERING

HOLZMA

LIGMATECH

WEEKE

HOMAG

SCHULER

www.homag-practive.de

Viskas, ko reikia dirbtuvėms


Įvairenybės 2 4

Anekdotai

SUDOKU

Nutarė zuikis, vilkas ir chamiakas važiuoti į Kiniją. Vilkas sako: - Mane Kinijoje vadins Vui Vui. Zuikis sako: - O mane Zui Zui. Tada chamiakas nutarė nevažiuoti į Kiniją.

4

7

5

6

5 6

7

3

9

*****

1 8

7

2

6

4 6

3

9

6 5

9

*****

7

3 3

Vyrukas ateina pas dantų gydytoją: - Daktare, man kažkodėl vis atrodo, kad esu drugelis... Gal galite padėti? - Tai jums tokiu atveju ne pas mane reikia. Eikite pas psichiatrą. - Ne, aš jaučiu, kad man reikia pas jus. - Kodėl? - Pas jus šviesa dega.

4

Sudoku - galvosūkiai, kuriuose reikia surasti ir įrašyti skaitmenis nuo 1 iki 9 taip, kad šie nesikartotų eilutėse, stulpeliuose bei paryškintuose 9 langelių (3×3) kvadratuose.

Teisingai išsprendę ir atsiuntę šį galvosūkį faksu +370 349 61297 arba el.paštu - redakcija@lintera.info dalyvaus konkurse dėl prizų - UAB „Lintera” firminių suvenyrų. Atsakymų laukiame iki 2008 Gegužės 31 d.

HOMAG PRACTIVE - idėjos Jūsų ateičiai Pasaulyje pirmaujančios HOMAG grupės įmonės sujungė savo patirtį, žinias ir galimybes, kad Jūs savo kasdienius darbus galėtumėte atlikti greičiau, paprasčiau, kokybiškiau ir mažesnėmis sąnaudomis.

Gavo vilkas ir zuikis šaukimus į karo prievolės centrą. Nuėjo drauge. Pirmas į komisijos kabinetą užėjo vilkas. Ten kariškis išsitraukia automatą ir klausia vilko: - Ar žinai, kas čia? - Ne... - Hmm, o tanką esi matęs? - Ne... Kariškis susinervina, išsitraukia iš seifo plytą ir vėl klausia? - Tai gal bent žinai, kas čia? - Taip! Tai plyta! - Puiku, nukreipsim į statybinį būrį. Vilkas išeina iš kabineto labai patenkintas ir sako zuikiui: - Daryk viską kaip ir aš, kartu tarnausim statybiniame būryje. Zuikis užeina į kabinetą ir jau nuo slenkščio rėkia: - Nieko nežinau, nieko nesu matęs! Karininkas suglumo: - Na, bet bent jau kažką vistiek žinai? - Žinau, kad jūsų seife guli plyta! Kariškis galutinai suglumęs: - Mhm... į kontržvalgybą!

PRACTIVE - tai vokiškų, nebrangių, puikiai derančių tarpusavyje įrenginių serija. Aukščiausia klasė - Jūsų naudai!

HOLZMA HPP 250 idealus plokščių supjovimas

WEEKE Venture 5 plačios CNC apdirbimo galimybės

BRANDT KDN 210 - kompaktiškas ir našus kraštų klijavimo įrenginys

HOMAG Venture 22L universaliausias iš visų apdirbimo centrų

***** Ukmergės g. 22, LT-55101 Jonava Tel.: (+370 349) 61161 Faks.: (+370 349) 61297 El. paštas: jonava@lintera.info http://www.lintera.info

Mano vyras dievina picą, o man lieka dėmės ant marškinių. Gerai, kad yra naujieji skalbimo milteliai. Įberiu jų šiek tiek į tešlą ir vyras nebedievina picos, o man nebereikia skalbti dėmių. BRANDT

34

Lintera info ● Nr.5 ● 2008 sausis-kovas

BÜTFERING

HOLZMA

LIGMATECH

WEEKE

HOMAG

SCHULER

www.homag-practive.de

Viskas, ko reikia dirbtuvėms


Viskas, ko reikia Jūsų

Verslui

Mes paprasčiausiai nesiūlome įrankių ir įrengimų. Tai, ką kartu įgyvendiname, yra ne priemonės, bet sprendimai, kurie padeda siekti užsibrėžto tikslo. Šiandien mes galime pasiūlyti sprendimus, paremtus didžiausių ir garsiausių Vakarų Europos kompanijų patirtimi ir technologijomis. Kad ir kas tai bebūtų - medienos pramonės koncernas, laiptus projektuojanti individuali įmonė, chemijos gamykla, tiltų statybos bendrovė ar automobilių dirbtuvės - visada esame pasiruošę pasiūlyti būdą, kaip įgyvendinti Jūsų norus ir išnaudoti visas galimybes. Daugiau informacijos apie mus ir mūsų projektus rasite internete adresu http://www.lintera.info

Lintera Info Nr.5  

Žurnalas pristatantis naujausią baldų gamybos bei medienos apdirbimo įrangą, pramonei skirtus sprendimus bei įrankius profesionalams. Taip p...