Page 1

STROOMVERSNELLING – 1e gr TECHNIEK Zonne-energie

Oplossingen 1 Wanneer we spreken van zonne-energie worden twee technologieën wel eens door elkaar gehaald: zonneboilers en zonnepanelen. Zet een kruisje in het vakje dat van toepassing is. Zonneboiler wordt op het dak van een huis geplaatst maakt gebruik van het licht van de zon maakt gebruik van de warmte van de zon dient om elektriciteit op te wekken dient om water te verwarmen

zonnepaneel X X X X X

Eventueel kan dit filmpje verheldering brengen. http://www.elektrowereld.be/alternatieve_energieopwekking.html 2 Juist of fout? Een zonnepaneel levert geen stroom als het bewolkt is. Fout. Zonnepanelen werken op basis van licht. Dus ook als er bewolking is. Al is het licht dan wel minder intens. Een zonnepaneel bevat een reeks fotovoltaïsche cellen. Juist. Die naam komt van het Grieks. Photos betekent licht en Volt is de eenheid van elektrische spanning. Een zonnecel bevat twee lagen silicium. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Het rendement van een zonnepaneel is onafhankelijk van de invalshoek waarin de zon op de het paneel schijnt. Fout. Hoe directer de zon erop invalt, hoe beter. Daarom is de oriëntatie van het dak zo belangrijk. De terugverdientijd is de tijd die nodig is om de investeringskost terug te verdienen. Juist. De terugverdientijd is het aantal jaren en maanden dat nodig is om de investeringskost (het kopen en laten plaatsen van zonnepanelen op je dak) terug te verdienen via een lagere energiefactuur en eventuele premies. In het begin maak je geen winst, omdat de installatie van een zonnepaneel niet goedkoop is. Maar op het moment dat je zonnepaneel aangesloten is, begint de besparing. De stroom die een zonnepaneel produceert is helemaal gratis, dus bespaar je het geld dat je normaalgezien betaalt voor je stroom. Bovendien stijgt de prijs van energie elk jaar een beetje, wat bij zonne-energie niet het geval is, die blijft gratis. Bovendien krijg je nog financiële stimulansen van de overheid.


De Belgische overheid stimuleert het plaatsen van zonnepanelen met groenestroomcertificaten. Juist. De overheid beloont mensen die zonnepanelen plaatsen door hen per 1000 kWh dat hun installatie produceert een premie te geven. Omdat die premies veel hoger oplopen dan initieel voorzien, wordt dit bedrag de komende jaren verlaagd. De duurtijd dat je recht hebt op groenestroomcertificaten bedraagt voorlopig nog steeds 20 jaar, al zal ook dit ongetwijfeld dalen. 3 Rekenoefening. Een gezin plaatste in 2011 zes zonnepanelen op het dak van hun huis. Dat koste hen € 6100. Elk paneel levert ongeveer 220 kWh per jaar. Dat betekent een aardige besparing op hun jaarlijkse verbruik van 2000 kWh, want de prijs per kWh bedraagt € 0,18. In 2012 recupereert het gezin 40% van de investeringskost van de overheid (via fiscale aftrek op hun belastingsbrief). Daarenboven verdient het gezin nog aan zijn groenestroomcertificaten. Per 1000 kWh hebben ze recht op € 270 en dat voor 20 jaar. Bereken na hoeveel jaar dit gezin zijn investering heeft terugverdiend en winst begint te maken. De kost: € 6100 – 40% belastingsaftrek (€ 2440) = € 3660 Per jaar produceren ze 1320 kWh x 0,18 = € 237,6 minder kosten. Per jaar ontvangen ze groenestroomcertificaten: voor 1000 kWh is dat 270 €, voor 1320 kWh dus € 356,4. Elk jaar winnen ze dus € 594. 3660 : 594 = 6,16 jaar Dus na iets meer dan 6 jaar is de investeringskost terugverdiend en begint het gezin er aan te winnen (vermits de besparing blijft zolang de zonnepanelen functioneren en de groenestroomcertificaten voor 20 jaar gegarandeerd zijn).

Oplossingen bij Leugens en waarheden over zonne-energie  

zonne-energie, groene stroom, elektriciteit

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you