Page 1

het beroep

Danny Taffeirne Afschrift NV

Automatisatietechnicus

IK Zorg dat de fabriek niet stilvalt 11


automatisatietechicus

Danny, jij werkt bij Afschrift in Ardooie als automatisatietechnicus. Maar kom jij daar eigenlijk vaak?

Toch wel, elke ochtend en elke avond. Om langs de prikklok te passeren en de bestelwagen te nemen. Maar dan gaat het onmiddellijk naar mijn echte werkplek, de firma Begro, een bedrijf in de buurt dat groenten invriest en verpakt. Wat doe jij daar als automatisatietechnicus?

Afschrift heeft voor Begro een belangrijk deel van het productie- en verpakkingsproces geautomatiseerd. Het sorteren van de groenten, het verpakken en het bewaren in de diepvries gebeurt volledig automatisch. Alles wordt aangestuurd door één centrale computer. Het is mijn taak om die computer en het hele proces in het oog te houden en bij elke storing onmiddellijk in te grijpen. Wat zijn jouw concrete taken?

De rekken in de koelcel bijvoorbeeld worden automatisch aangestuurd. De computer beslist wanneer de rekken moeten verschuiven zodat alle groenten optimaal gestapeld kunnen worden. De rekken hebben sensoren die merken wanneer een persoon of een heftruck in de buurt is. Zodra de kust veilig is, klinkt er een waarschuwingssignaal en verschuiven

12

de rekken, zonder handmatige bediening. Bij een storing meldt het systeem in welke zone het probleem zich voordoet. Dan ga ik er onmiddellijk op af. Soms moet ik de koelcel in, bij temperaturen van -20°, maar daarvoor hebben we natuurlijk aangepaste kledij. Kleine storingen komen elke dag voor, één van de honderden zekeringen vervangen bijvoorbeeld is niet zo moeilijk. Maar soms moeten we lang zoeken naar de oplossing. Veel werk?

Dat is zeer wisselend. Ik weet niet hoe het komt, maar maandag en vrijdag zijn vaak hectisch. Dan hol ik van de ene plek naar de andere om problemen aan te pakken. Andere dagen kan het veel rustiger zijn. Intussen ben ik zo ingeburgerd bij Begro dat ik regelmatig werk aan machines die niet door ons geplaatst zijn. Meestal elektronisch, soms ook mechanisch. Dan zoeken we mee naar een oplossing, eventueel met telefonische hulp van de fabrikant. Maar mijn hoofdtaak is dus simpel: zorgen dat de fabriek niet stilvalt.


het beroep

Inspraak is belangrijk! Claude D’Haene

is ingenieur bij Afschrift en werkt vaak met Danny en andere automatisatietechnici samen. “Bij Afschrift werken heel wat elektriciens. Sommigen leggen de kabels, anderen bekabelen de kasten. En dan zijn er de automatisatietechnici. Zij assisteren bij de installatie en opstart van automatisatiesystemen. Bij Afschrift werken er acht.“

“Bedrijven komen naar ons met de vraag welke stappen in het productieproces ze kunnen automatiseren. Als ingenieur is het mijn taak om analyses te maken en voorstellen uit te tekenen. Maar ik betrek graag onze automatisatietechnici bij het zoeken naar oplossingen. Vanuit hun ervaring hebben ze dikwijls een interessante kijk op de zaak. Inspraak vind ik heel belangrijk.”

Een grote verantwoordelijkheid!

Inderdaad. Ik werk in vroege of late shiften. Maar als er zich ergens in de productieketen een panne voordoet en de fabriek dreigt stil te vallen, is het alle hens aan dek. Dan komt er overwerk bij kijken. In principe werken we door tot de oplossing gevonden is, tenzij we moeten wachten op stukken natuurlijk. Ik slaap ook altijd met de telefoon naast mij, soms handig om jongere collega’s te kunnen helpen indien nodig.

“Het is niet eenvoudig om goede automatisatietechnici te vinden. Je moet natuurlijk boven op je kennis van elektriciteit nog een flinke dosis informatica achter de kiezen hebben. Maar laat je door deze hoge eisen niet afschrikken. Zelfs als ingenieur kom je vers van school en merk je pas op je eerste werkdag hoeveel je nog te leren hebt. De basis van school is belangrijk, maar collega’s zijn nog altijd de beste leermeesters.”

Hoe kom je op zo’n plek terecht?

Na mijn opleiding elektriciteit heb ik eerst tien jaar in de residentiële elektriciteit gewerkt, voor ik de industriële weg ben opgegaan. Bij die omschakeling heb ik een driejarige avondcursus industriële automatisatie gevolgd. Maar het meest leer je natuurlijk op de werkvloer. Ik werk nu 11 jaar bij Afschrift, waarvan de laatste vier jaar bij Begro. Ik ben begonnen met kabels leggen en kreeg stilaan meer en meer verantwoordelijkheden. Nu assisteer ik ook bij het installeren en opstarten van automatisatieprocessen. Zo zijn we hier op dit moment met een team van Afschrift bezig de waterzuivering aan te pakken.

drie “Na “Naeen een week week of drie door tal door en we hebben we mees meestal hebb tieel ofiema iemand potentieel nd poten of heeft om door te te heeft om groeien tot een goede goede groeien automatisatietechnicus.” atisatietechnicus.” autom

Wat vind jij boeiend aan de job?

Een machine of een lijn weer aan de praat krijgen zodat de fabriek kan blijven draaien, een grotere uitdaging is er niet. Daarnaast zorgt de afwisseling ervoor dat ik dagelijks iets bijleer.

13


automatisatietechicus

alles loopt op wieltjes als de AUTOMATISATIETECHNICUS (m/v) in de buurt is. HET takenpakket van een automatisatietechnicus is uitgebreid. Hij/zij leest de schema’s en bereidt de installatie van automatisatiesystemen voor. trekt kabels en bekabelt elektriciteitskasten. installeert hardware en software van elektrische toestellen en materialen (motoren, borden, schakelkasten, PLC’s en PAC’s*,…). sluit alle componenten en materialen aan. doet de afregeling van meet- en regeltechnische apparatuur (contacten, sensoren). test de installatie. informeert de klant over de werking van de installatie. LOOPT er iets mis, dan grijpt de automatisatietechnicus in. Hij/zij spoort fouten en storingen op. herstelt of vervangt onderdelen van de installatie. test of alles goed werkt en het proces opnieuw kan starten. * PLC’s (Programmable Logic Controllers) en PAC’s (Programmable Automation Controllers) zijn computers die industriële processen besturen. Meet sensor x iets bijvoorbeeld, dan wordt proces y stilgelegd.

Benieu wd na meer bar nog e ro e p e www.s Surf naar n? t r o om en bekopwaarts.b e beroep ijk de enfilm pjes!

14

De automatisatietechnicus  

Over het beroep van automatisatietechnicus.