Hefboom Aandeelhoudersbrief 2014 nr 18

Page 1

In dit nummer:

Begeleiding van beschutte werkplaatsen In de kijker: Impulskrediet steunt ontwerpster lederwaren Met uw geld: 3Wplus

financiering advies aandelen

aandeelhouders Dit is een nieuwsbrief speciaal voor alle aandeelhouders van Hefboom

Editie maart, april, mei 2014 ­â€“ P 908.103

brief Algemene vergadering: 24 mei 2014

NR. 18

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X Verschijnt driemaandelijks Hefboom Vooruitgangstraat 333/5 1030 Brussel


Hefboom begeleidt beschutte werkplaatsen U kent Hefboom natuurlijk als kredietverstrekker voor de sociale en duurzame economie en de welzijnssector. Maar Hefboom heeft doorheen de jaren ook een grote expertise opgebouwd in managementadvies. Zo staat Hefboom in voor de begeleiding van tal van beschutte werkplaatsen (BW). Deze ondernemingen gaan elke dag de uitdaging aan om economische doelstellingen te verzoenen met hun maatschappelijke opdracht. Consulent Jo Jespers vertelt hoe een en ander in zijn werk gaat.

Hoe verloopt zo’n begeleidingsopdracht? “Allereerst verwachten we dat zowel het management als de raad van bestuur zich uitdrukkelijk achter een begeleiding door Hefboom scharen. Er moet een draagvlak zijn voor verandering. Daarna gaan we samen op zoek naar de kern van de problemen en uitdagingen die zich aandienen. Zo kunnen de cijfers bijvoorbeeld een dalende omzet

of stijgende kosten verraden. Dan gaan we dieper graven. Waar ligt de oorzaak? Aan de kostprijsberekening? Aan een slinkende klantenportefeuille? Of aan een gebrek aan productiviteit? Stap voor stap komen we zo bij de kern van de zaak. Zodra we daar een goed zicht op hebben, zet Hefboom de consulent in die over de grootste expertise beschikt om de onderneming te adviseren over dat specifieke thema. Op basis van haar of zijn bevindingen maakt Hefboom een actieplan op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad van bestuur. Dat hele proces kan tot een jaar duren.”

Wat zijn de meest voorkomende problemen? “Die zijn terug te brengen tot een drietal categorieën. Vaak heeft de onderneming geen evenwicht gevonden tussen sociale tewerkstelling en rendabiliteit. Het welzijn van de doelgroep staat in die mate voorop dat men de economische haalbaarheid uit het oog verloren is. Soms ontbreekt binnen

Afspraak op 24 mei 2014 voor de algemene vergadering De algemene aandeelhoudersvergadering van Hefboom cvba is in aantocht. Ze vindt plaats op zaterdag 24 mei in ‘Amazone’, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel. Vanaf 9.30 uur wordt u onthaald met een kop koffie. Om 10 uur start de vergadering. Op de middag sluiten we af met een receptie en broodjeslunch. Als aandeelhouder ontvangt u vooraf een uitnodiging, met de agendapunten, een inschrijvings- en een volmachtformulier en de nodige documentatie.

de werkplaats een commerciële attitude. De onderneming slaagt er dan niet in om actief te zoeken naar orders en om klanten proactief te benaderen. En ten slotte is de raad van bestuur zich ook niet altijd bewust van haar verantwoordelijkheid. De raad moet voortdurend bijsturen op basis van de cijfers, maar soms ontbreekt het besef hoe belangrijk dit is. Misschien is er ook niet altijd voldoende competentie aanwezig om dit op een adequate manier te doen.”

Welke tips kan u geven om een crisis het hoofd te bieden? “Ken uzelf: welke zijn de sterktes en zwaktes van de producten en diensten die u aanbiedt? Maar bekijk ook uw financiële draagkracht op middellange termijn. Even belangrijk is dat uw medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt, want dat werkt motiverend. Kijk ook goed naar wat er gebeurt in de omgeving op het vlak van regelgeving, klanten, ‘concurrenten’, … En ten slotte: handel consequent en combattief. Samengevat komt het hierop neer: zorg voor een ingetogen, doeltreffend en competent leiderschap.”

,, Meer info: Jo Jespers,

jo.jespers@hefboom.be, 0498 74 60 38

De Aandeelhoudersbrief liever in uw mailbox? Geef ons een seintje via hefboom@hefboom.be. Als u de Aandeelhouders­brief liever niet meer ontvangt, kunt u ons dit laten weten via hefboom@hefboom.be of 02 205 17 20.


In de kijker

Met een Impulskrediet maakt Mayenne haar droom waar Aan de Gentse Hoogpoort, in het hart van de stad, vind je ‘Mayenne’, de winkel van Mayenne Nelen. Ze verkoopt er haar collectie lederwaren, die ze zelf ontwerpt en die onder haar leiding in Gent geproduceerd wordt. Lederen handtassen, bretellen, laptoptassen en accessoires: handmade in Belgium.

Krediet Mayenne studeerde vier jaar mode, daarna nog eens vier jaar lederbewerking. Eerst deelde ze een winkel met een andere kledingontwerpster. Toen die besloot om te stoppen, besloot ze alleen verder te gaan. Dus moest ze op zoek naar financieringsmiddelen om haar collectie verder te kunnen uitbouwen. Zo kwam ze bij het Impulskrediet van Hefboom terecht.

Droom “Ik ben enorm dankbaar voor de begeleiding en tips die ik via Hefboom gekregen heb. Ik ben een dromer met een sterke wil, maar ik ben niet zo goed met cijfers. Het is dus maar beter dat

ik af en toe met de neus op de feiten gedrukt word. Als je het fiat krijgt van de Hefboomconsulenten, kun je met een stevigere basis de uitdaging aan om een eigen zaak te beginnen. Als ze mijn dossier niet goedgekeurd hadden, had ik met pijn in het hart mijn droom moeten begraven. Dan had ik een job moeten zoeken in de modesector en daar is momenteel niet veel werk meer. Dankzij Hefboom krijg ik de kans om te creëren en dat is het belangrijkste voor mij.”

Rooskleurig “Ik zie de toekomst rooskleurig tegemoet. Met nieuwe uitdagingen, soms ook slapeloze nachten maar vooral veel voldoening. De feedback van mijn klanten in de winkel is een heel waardevolle inspiratiebron voor mijn nieuwe collecties. Die wil ik niet kwijt. Een groot deel van de productie besteed ik nu wel uit. Dat is wennen want zo heb ik niet meer alles onder controle, maar er is wel meer ruimte voor creativiteit. En dat moet ik goed bewaken.”

Mayenne, Hoogpoort 31, 9000 Gent - www.mayenne-nelen.com Meer weten over het Impulskrediet? www.impulskrediet.be

Bruggen bouwen het project ‘Gewaardeerd werk’ brengt ondernemers samen Op zoek gaan naar the best of both worlds: dat is het opzet van het nieuwe project ‘Gewaardeerd werk’, waarvan Hefboom een van de initiatiefnemers is. Hoe kun je minder gekwalificeerde mensen aan werk helpen in reguliere bedrijven? En waarom doen de ondernemingen uit het gewone economische circuit niet vaker een beroep op bedrijven uit de sociale economie? Volgens Hefboom (en onze partner New Shoes Today) was er dringend behoefte aan een externe partij die een brug kan slaan tussen de sociale economie en het gewone economische circuit. Als beide partijen elkaar en elkaars noden beter begrijpen, openen er zich andere mogelijkheden om samen te werken.

Optimaal Wat stelt het project ‘Gewaardeerd werk’ daarom voor? Door de taken van verschillende jobs uiteen te rafelen en te clusteren in pakketten die door minder gekwalificeerde mensen kunnen uitgevoerd worden, kun je bepaalde taken­ pakketten uitbesteden aan de sociale economie. Zo kan iedereen optimaal ingezet worden. Zo wordt er efficiënter en met meer voldoening gewerkt. En zo ontstaat er voor alle partijen ‘gewaardeerd werk’.

Met de steun van de Federale Overheid Maatschappelijke Integratie.

Voor meer info kan u Jo Jespers contacteren via jo.jespers@hefboom.be of op 0498 74 60 38.

,, Meer info: www.gewaardeerdwerk.be


Met uw geld… Een uniek project: het Spaans Huis (Tervuren) Wie op een verloren zondag wil gaan wandelen in Vlaams-Brabant, kan naar het prachtige park van Tervuren. Verscholen in het Zoniënwoud vind je daar de oude Gordaalmolen. Oud is in dit geval ook echt oud, want de eerste vermelding dateert van 1293. De watermolen is echter al sinds het einde van de 18e eeuw buiten gebruik en het gebouw stond jarenlang troosteloos te verkommeren. In 2012 is het Spaans Huis ingrijpend gerenoveerd. Het is nu een charmant parkcafé met een groot terras, waar men streekproducten kan degusteren. In het gebouw zijn er ook geregeld tentoonstellingen en concerten. Erwin Cuyx: “Het Spaans Huis is een mooi uithangbord voor onze organisatie. De mensen van onze sociale werkplaats staan in voor de uitbating van de taverne. Het project illustreert de grote meerwaarde voor de samenleving van sociale tewerkstelling. Een belangrijk historisch monument is terug tot leven gekomen door een publieke invulling. We hebben het Spaans Huis als het ware teruggegeven aan Tervuren en zijn inwoners. Door de unieke en pittoreske ligging krijgen we er de meest diverse mensen over de vloer: wandelaars, families met kinderen, expats, het personeel van het Museum voor MiddenAfrika,…” Een project dus met een lokale verankering dat tegelijk aan langdurig werkzoekenden en OCMW-klanten de kans biedt om ervaring op te doen en professionele competenties te verwerven.

3Wplus Welzijn, Wonen en Werken. Driemaal W is scheepsrecht. Binnen de regio Halle-Vilvoorde, die in totaal ongeveer 35 gemeenten omvat, is de organisatie 3Wplus op deze drie domeinen een zeer actieve speler. 3Wplus is gegroeid uit de intercommunale Haviland. In 2008 werd de naam veranderd in 3Wplus. Op het vlak van Welzijn is 3Wplus vooral actief in de kinderopvang. In StrombeekBever zijn er bijvoorbeeld de kinderdagverblijven Villa Rijckendael en SAM, maar er zijn ook voorzieningen voor buitenschoolse opvang en voor de opvang van zieke kinderen. In het luik Wonen gaat het vooral om de ontwikkeling van een intergemeentelijk woonbeleid. In Vlaams-Brabant vind je de duurste woningprijzen van Vlaanderen. Vooral in Halle-Vilvoorde is de druk op de rand vanuit Brussel enorm. Op initiatief van 3Wplus zijn er drie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond woonbeleid opgestart; zij bedienen in totaal 14 gemeenten. In de sociale werkplaats zijn een 50-tal mensen actief (op een totaal van 130 voor de hele organisatie). De meeste werknemers werken op verplaatsing, op een werf of historische site. Er zijn verschillende onderhoudsploegen (monumenten, bushokjes, anti-graffiti), maar 3Wplus doet ook energiescans en plaatst dakisolatie in opdracht van huisvestingsmaatschappijen en particulieren. Al meer dan 10 jaar baat 3Wplus in Grimbergen bovendien een streekproductenwinkel uit.

Hefboom & 3Wplus “Binnen 3Wplus heeft vooral de sociale werkplaats in het verleden een beroep gedaan op Hefboom. De gestage groei van de laatste jaren vroeg om extra financiële middelen. De kredieten die Hefboom ter beschikking heeft gesteld, zijn gebruikt om binnen de werkplaats nieuwe ploegen op te starten. Elk extra team impliceert de aankoop van een extra bestelwagen en nieuw materiaal. Ook voor de uitbetaling van de eindejaarpremies was Hefboom kredietverstrekker.” Zo vertelt algemeen coördinator Erwin Cuyx.

colofon De Aandeelhoudersbrief wordt uitgegeven door Hefboom cvba, Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel, 02 205 17 20, hefboom@hefboom.be. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dalle, Vooruitgang­straat 333/5, 1030 Brussel. Foto’s: Joke Van Mieghem, Mayenne Nelen, 3Wplus Erkenningsnummer: P 908.103 Concept en redactie: Link Inc, Brussel Creatie: www.magelaan.be Druk: Parys Printing

,, www.3wplus.be