Theo vết chân Thánh I-nhã

Page 1

hành hương


THƢ của Cha Elizalde Thành Thủ Đức, ngày 9, tháng 8, 2010 Các bạn thân mến, Cách đây hai năm có ngƣời gieo trong lòng cha ý kiến „Tổ chức hành hƣơng theo vết chân I-nhã‟. Mục đích là giúp những anh chị em đã từng Linh Thao sống tinh thần đó triệt để hơn. Nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều ngƣời, giấc mơ đã biến thành thực tại. Cuộc hành hƣơng tháng tƣ năm 2010 vừa qua là cuộc hành hƣơng đầu tiên. Chúng ta gặp phải vài khó khăn nhƣ leo đồi ở Barcelona, leo cầu thang ở Manresa, trời lạnh tại Lộ-Đức, ngƣời bị thất lạc ở Andorra, núi lửa khi muốn bay về nhà… Trong tƣơng lai mọi sự sẽ khá hơn. Tuy nhiên, cũng có những xuất sắc làm cho cuộc hành hƣơng trở thành kinh nghiệm thiêng liêng sống động cho đời sống đức tin của các anh chị em. Chính các anh chị em tham gia làm cho nội dung kết quả của hành hƣơng rất phong phú và vẫn còn đang kéo dài. Ƣớc chi trong những cuộc hành hƣơng sắp tới có thể dành chỗ cho giới trẻ tham dự, giúp họ chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng rất sống động này cho đời sống của họ. Cảm ơn anh chị em thực hiện tập Kỷ Yếu đã dành cho cha tâm tình chia sẻ vinh dự này. Thân ái, Eli Thành sj

Trang 2


LỜI NGỎ của Ban thực hiện Kỷ Yếu Kính thưa các Cha, Thưa các anh chị em hành hương, Là thành viên Phong Trào Đồng Hành, là những tham dự viên các khóa Linh Thao trên khắp thế giới. Chúng ta trân quý Linh đạo Thánh Y Nhã và ao ước được học hỏi, noi gương tiến đến cuộc sống làm con Thiên Chúa cách sung mãn và toàn hảo như Thánh I-Nhã. Chúng ta vui sướng được cha Elizalde Thành SJ thân yêu tổ chức, cùng sự phụ giúp của các cha Gomez SJ, Đinh Trung Nghĩa SJ, Nguyễn Trọng Quý dẫn đưa chúng ta từng bước theo vết chân Thánh I Nhã, giúp chúng ta thực hiện được giấc mơ mong ước hằng lâu ấp ủ trong con tim. Chúng ta đến từ Âu Châu, Mỹ Châu, Canada, Phi Luật Tân và Việt Nam. Dù đa số chưa quen biết, đã có những ngày hạnh phúc quay quần vui sướng bên nhau, được nhìn tận mắt những dấu tích Thánh ngày xưa. Hàng ngày được học hỏi, chiêm niệm, suy ngẫm, cầu nguyện chung. Chúa đã ban tràn đầy Hồng Ân của Ngài cho chúng ta. Chúng ta xin dâng lên Ngài lòng cảm tạ tri ân. Ban báo Chí Hành Hương xin góp nhặt, ghi lại những tâm tình, chia sẻ, niềm tin và sự xác tín của từng mỗi anh chị em qua chuyến hành hương vào tập Kỷ Yếu nhỏ bé này để kỷ niệm và lưu nhớ chuyến hành hương đầy ý nghĩa, nhiều ơn ích... muôn đời không hề quên…. Ban Báo Chí Hành Hương „Theo Vết Chân Thánh I Nhã“ năm 2010

Trang 3


Ngày 31 tháng 7, Mừng kính Thánh I-nhã, Đấng sáng lập Dòng Tên, Ngài là người say mê Chúa Giêsu. Trong Linh thao, ngài viết: “Xin cho tôi được hiểu biết thâm sâu về Chúa Giêsu, Đấng đã làm người vì tôi, để yêu mến Ngài hơn và theo Ngài hơn” (LT. 104).

Tháng 10 năm 1491 I-nhi-Go Lopez de Oñaz y Loyola chào đời tại lâu đài Loyola, gần thị trấn Azpeitia tỉnh Guipuzcoa, vùng Basque miền Bắc Tây Ban Nha. Bố là Beltran de Loyola, mẹ là Marina Sanchez de Licona Ngài thuộc gia đình quý tộc, được huấn luyện để trở thành hiệp sĩ. Năm 1521, ngài bị thương trong trận chiến tại Pamplona. Trong thời gian dƣỡng thƣơng, ngài đƣợc ơn hoán cải và quyết tâm noi gƣơng các thánh phục vụ Đức Kitô. Tại Monserrat, suốt ba ngày chuẩn bị xƣng tội chung, ngày 24.3..1522, sau một đêm canh thức trƣớc tƣợng Đức Mẹ, ngài cởi bỏ áo, dao găm và kiếm tiến dâng lên Đức Bà Đen. Sáng ngày 25, I-Nhã là tên mới của ngài. Sau đó, ngài đã đến Manresa tĩnh tâm một năm trƣớc khi đi hành hƣơng Thánh Địa Giêrusalem. Đây cũng là thời gian Trang 4


ngài đƣợc những kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt, nhờ đó ngài khởi sự soạn thảo tập sách nhỏ Linh Thao. Sau khi hành hƣơng về, trong thời gian 1524-1527, khi học ở Barcelona và Acalá, ngài thƣờng giúp ngƣời khác về đời sống thiêng liêng bằng chính kinh nghiệm của mình. Ngài đã từng bị bắt giam mấy lần và bị cấm giảng đạo, vì ngài chƣa học đầy đủ. Năm 1528, ngài lên Paris học để mong đƣợc tiếp tục giúp các linh hồn. Tại Paris, I-nhã đã quy tụ đƣợc một nhóm bạn sinh viên cùng chí hƣớng qua việc hƣớng dẫn Linh Thao cho từng ngƣời. Ngày 15.8.1534, I-nhã cùng với các bạn trong nhóm đã khấn khó nghèo, đi hành hƣơng Thánh Địa và phục vụ tha nhân sau khi hành hƣơng. Ngày 24.06.1537, I-nhã đƣợc thụ phong linh mục cùng với năm ngƣời bạn khác, trong đó có thánh Phanxicô Xaviê. Tháng 11.1537, trên đƣờng từ Vicenza đến Rôma đặt mình dƣới chân Đức Giáo Hoàng để đƣợc ngài sai đi, khi vào cầu nguyện trong một ngôi nhà nguyện nhỏ ở La Storta, thánh I-nhã đã đƣợc Chúa ban ơn soi sáng đặc biệt và mãnh liệt là “được Chúa Cha đặt với Chúa Con” để phục vụ Đức Kitô. Kinh nghiệm thiêng liêng này chính là nền tảng của đặc sủng Dòng Tên. Năm 1539, sau nhiều lần cầu nguyện và phân định thiêng liêng chung, I-nhã và các bạn đi đến quyết định liên kết với nhau trở thành một dòng tu mang tên Chúa Giêsu. Năm 1540, I-nhã đƣợc các bạn bầu làm Bề trên Tổng Quyền tiên khởi của Dòng. Từ năm 1541–1550, thánh I-nhã đã soạn thảo Hiến Luật của Dòng. Ngày 31.07.1556, thánh I-nhã qua đời tại Rôma, sau 15 năm làm Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên. Ngày 12.03.1662, I-nhã đƣợc Đức Thánh Cha Grêgôriô XV tuyên thánh cùng với Phanxicô Xaviê. *** 1. I-NHÃ, CON NGƢỜI QUẢNG ĐẠI Quảng đại để từ bỏ một quá khứ. Bỏ những tham vọng của mình về chức tƣớc, tiếng tăm. Bỏ giấc mơ chinh phục một tiểu thƣ quý phái. Bỏviệc phụng sự cho một vị vua ở trần gian.Bỏ lâu đài, gia đình và sự nghiệp…. Bỏ là điều kiện để theo. Trong cuộc tử thủ chống quân Pháp ở Pamplona, mảnh đạn đại bác đã làm I-nhã gãy chân, nhƣng không đổi đƣợc hƣớng đi của ngài. Phải có khuôn mặt của Đức Kitô thu hút, I-nhã mới dám bỏ và dám theo. Quảng đại là thái độ ta thƣờng thiếu. Chúng ta dè sẻn, tính toán so đo khi sống cho Chúa, bởi lẽ chúng ta không tin Chúa quảng đại hơn mình. Chúng ta còn có quá Trang 5


nhiều nỗi sợ. Thánh I-nhã đã định nghĩa quảng đại là: “Dâng trọn cả ý muốn và tự do của mình cho Chúa, để mặc Ngài sử dụng bản thân mình, cũng nhƣ mọi sự mình theo ý Ngài” (LT.5) Chúng ta có nên thử một lần quảng đại với Chúa không? 2. I-NHÃ, CON NGƢỜI SAY MÊ GIÊSU Giêsu là vị thủ lãnh mới mà I-nhã khám phá đƣợc trong thời gian nằm trên dƣờng bệnh. I-nhã chỉ mong mau khỏi bệnh để đi Đất Thánh. Ngài muốn ở lại và rao giảng trên vùng đất thân thƣơng, nơi Đức Giêsu đã sống, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Một ơn lớn phải xin trong Linh thao Tuần hai, đó là ơn “Hiểu biết thâm sâu về Chúa Giêsu, Đấng đã làm ngƣời vì tôi, để yêu mến Ngài hơn và theo Ngài hơn” (LT. 104). Tình yêu Chúa Giêsu đã chi phối cuộc đời I-nhã. Một tình yêu vừa rất riêng tƣ, tha thiết, vừa đầy tính hành động cụ thể. Giêsu là một vị vua mà I-nhã muốn hiến thân phục vụ, muốn chia sẻ với Ngài sứ mạng chinh phục thế giới. Tình yêu đòi nên giống ngƣời mình yêu,chọn sự nghèo khó sỉ nhục, bị coi là ngu dại, để nên giống Đức Kitô, Đấng đã chịu như thế vì tôi. Chúng ta hãy để cho Đức Kitô thu hút mình và gọi mình làm bạn đường của Ngài. Hãy cùng Ngài đồng cam cộng khổ để đưa cả thế giới này về cho Cha. 3. I-NHÃ, CON NGƢỜI CỦA TÌNH BẠN I-nhã không độc quyền yêu Chúa Giêsu. Ngài muốn tất cả trở nên bạn với Chúa. Chính vì thế, đi đâu ngài cũng có bạn. Ngài có khả năng tìm đƣợc những ngƣời cùng chí hƣớng, và quy tụ họ lại thành một nhóm thân thƣơng. Ở Barcelona, Alcala, Salamanca, Paris, đâu đâu cũng có những người bạn như thế. Có những nhóm bạn không bền, nhƣng cũng có nhóm bạn đã đi vào lịch sử. Ở Paris, I-nhã đã giúp sáu bạn sinh viên làm Linh thao, thuyết phục họ quyết tâm phục vụ Thiên Chúa, trong số đó có Phanxicô Xavier. Dù quốc tịch, tuổi tác, tính khí khác nhau nhƣng họ có chung một lý tƣởng, một ƣớc mơ. Ƣớc mơ chịu chức linh mục để phục vụ con ngƣời. Ƣớc mơ đi Đất Thánh để giúp ngƣời Hồi trở lại. Ƣớc mơ đi Rôma để đặt mình dƣới quyền Đức Thánh Cha. Ƣớc mơ sống khó nghèo và khiết tịnh. Hẳn I-nhã đã góp phần khơi lên những ƣớc mơ, tiềm ẩn nơi những tâm hồn quảng đại. Chúng ta cần xây dựng tình bạn trên nền Giêsu, cần mở rộng vòng tay đón những bạn mới. Ước gì tình bạn làm bật dậy những ước mơ và làm cho ước mơ thành sự thật. 4. I-NHÃ VÀ VIỆC HỌC Sau khi không đƣợc ở Đất Thánh, I-nhã thấy mình cần học một thời gian, để có khả Trang 6


năng giúp các linh hồn. Nhƣ thế, việc tông đồ là lý do khiến ngài đi học trở lại. Bằng cấp chỉ là phƣơng tiện để phục vụ. Chúng ta ngỡ ngàng khi thấy I-nhã đi học ở tuổi 33, can đảm ngồi học chung với những chú nhỏ! Trong thời gian học ở Alcala và Salamanca, I-nhã lo dạy giáo lý và giảng Linh thao hơn là lo học. Chính vì thế, ngài gặp rắc rối với giáo quyền, và việc học chẳng tiến bộ mấy. Cuối cùng, I-nhã quyết định học tập nghiêm túc, kiếm tiền trợ cấp để khỏi phải đi xin ăn hàng ngày. Đến năm 44 tuổi, I-nhã mới tốt nghiệp Đại học. Với mảnh bằng,ngài không còn bị làm khó dễ nhƣ xƣa. Mảnh bằng là giấy phép để tôi làm việc. Kiến thức là chiếc cầu để tôi gặp gỡ tha nhân. Ước gì tôi có khả năng đưa Chúa vào ngành chuyên môn, và đưa con người khoa học hôm nay đến với Chúa. 5. I-NHÃ, CON NGƢỜI YÊU MẾN HỘI THÁNH Hội Thánh thời I-nhã có nhiều vết nhơ. Có những vị chủ chăn sa ngã nặng nề. Nhiều linh mục, tu sĩ cũng sa sút và bất xứng. Ông Luther đã đoạn tuyệt với Hội Thánh công giáo,sau khi phản đối việc bán ân xá một cách mạnh mẽ. I-nhã không phải không thấy những bất toàn, nhƣng ngài đã không chỉ trích Hội Thánh. Ngài ở lại trong Hội Thánh để cải tổ, canh tân. Dù Đức Thánh Cha có nhiều khiếm khuyết, nhƣng I-nhã vẫn coi Ngƣời là đại diện Đức Kitô, và chấp nhận đƣợc Ngƣời sai đi bất cứ đâu, để làm bất cứ việc gì xét thấy cần cho vinh danh Chúa và lợi ích cho con ngƣời. Chúng ta cần có lòng yêu mến Hội Thánh, và kiên nhẫn trước những thay đổi chậm chạp. Hãy bắt tay vào việc xây dựng Hội Thánh bằng những đóng góp nhỏ bẻ, vừa tầm của mình, để Hội Thánh đáp ứng được những nhu cầu thời đại, Hãy canh tân Hội Thánh từ bên trong bằng việc canh tân chính bản thân mình. 6. I-NHÃ, CON NGƢỜI BIẾT NHẬN ĐỊNH Lúc còn trên giƣờng bệnh, I-nhã đã có kinh nghiệm sau: Khi nghĩ đến chuyện thế gian, ngài cảm thấy vui thú, nhƣng sau đó lại thấy khô, khan trống rỗng còn khi nghĩ đến chuyện sống hết mình cho Chúa ngài cảm thấy niềm vui kéo dài. Từ đó ngài khám phá ra tác động của Thiên Chúa và ma quỉ trong đời mình. Lúc ở Manresa, I-nhã còn trải qua nhiều thử thách khác: chán chƣờng, khô khan, bối rối đến độ muốn tự tử. Trong thời đi học, I-nhã cũng bị lôi cuốn bởi những tƣ tƣởng đạo đức mới mẻ khiến ngài say mê đến nỗi không tập trung vào việc học đƣợc. Dần dần ngài biết cách nhận định để khám phá ra đâu là tác động thực sự của Chúa. Chúng ta rất muốn biết ý Chúa khi phải chọn lựa. Có một vài tiêu chuẩn để chọn việc phải làm: nên chọn điều gì có ích lợi phổ quát hơn và lâu bền hơn, chọn chỗ nào có nhu cầu lớn hơn và khẩn cấp hơn, chọn chỗ nào có hy vọng sinh nhiều hoa Trang 7


trái hơn. Ước gì chúng ta nhạy cảm với tác động của Chúa và không bị mắc mưu của ma quỉ xuất hiện dạng thiên thần sáng láng. 7. I-NHÃ, CON NGƢỜI CỦA CÁI HƠN “Nhằm vinh quang lớn hơn cho Thiên Chúa” đó là điều tâm niệm của I-nhã. Tình yêu làm ngƣời say mê cái hơn. I-nhã chẳng chịu ngừng lại và mãn nguyện. Hoàn cảnh đổi thay, con ngƣời cũng biến đổi. Điều hôm nay là tốt nhất cho vinh danh Chúa thì ngày mai lại không nhƣ thế nữa. Chính vì thế, cứ phải suy nghĩ, tìm kiếm, cứ phải trăn trở, thích nghi… Cái hơn đƣa ta đi vào một chuyển động. Đó là khao khát khôn nguôi của I-nhã. Làm sao để mọi ngƣời nhận biết Chúa, và nhận ra nhau là anh em? Làm sao để vinh quang Thiên Chúa tràn lan trên mặt đất này. Chúng ta đừng để mình rơi vào sự dễ dãi, yên tâm với cái tầm thường. Làm sao để hôm nay của tôi hơn hôm qua và ngày mai hơn hôm nay? NCS+

Trang 8


Tháng mười năm đó sinh ra Chàng trai nhỏ bé tên là Inhigo Lớn lên tuấn tú khôi ngô Trở thành hiệp sỉ các cô mê hoài Ôi! chàng hiệp sĩ điển trai Sự nghiệp đương tiến lên đài vinh quang Viên đạn định mệnh bẽ bàng Cắt ngang sự nghiệp của chàng làm hai Trận chiến ở giữa lâu đài Pam-plo-na ấy còn hoài khắc ghi Chân phải gẫy nát còn gì Đời thôi sụp đổ còn chi những ngày Vinh quang giờ đã đổi thay Trở về quê cũ nơi ngày sinh ra Lâu đài ở Lo-yo-la Nằm yên sáu tháng để mà dưỡng thương Tịnh tâm thao thức canh trường Đọc Cuộc Đời Chúa tình thương cứu đời Giê Su hình ảnh tuyệt vời

Bấy giờ Y-Nhã thức thời ngộ ra Tương lai trời mới bao la Cuộc đời dâng hiến cho Cha trên trời Khổ tu học khắp mọi nơi Luyện tập cương quyết gieo lời thương yêu Đời chàng duy nhất mục tiêu Thực hành lời Chúa những điều thật ngay Được Chúa soi sáng bao ngày Dòng Tên ngài lập hương bay vào đời Linh đạo đưa đến mọi nơi Linh Thao Ngài dẫn hồn người bình an Tạ ơn Thiên Chúa trao ban Y-Nhã thánh cả cao sang cho đời Ba mốt tháng bảy mọi nơi Kính ngày thánh cả tầng trời ngát hương Ai Theo Y-Nhã lên đường Nhớ từng dấu tích tình thương vào hồn TS Trang 9


Trang 10


Trang 11


Trang 12


Trang 13


Gởi cả nhà, Khi "volunteer" vào Ban Báo Chí, Nh. chỉ nghĩ có một điều "đằng nào mình cũng lấy notes cho mình thì bây giờ... chia sẻ với Cha" thế thôi. Nhƣng sự việc không đơn giản nhƣ vậy. Notes của mình thì có hoa, có bƣớm, khi thì trời thanh, lúc thì gió lạnh... nhƣng Cha chỉ muốn cô đọng trong tin tức thôi, only information, no emotion. Một chuyến đi có quá nhiều xúc động, nhiều điều hay, lẽ mới, nhiều điều suy niệm... lại còn bạn hữu, tình thân. Không thể nào để qua đi mà không lƣu lại một chút nhớ, chút thƣơng. không thể nào để qua đi nhƣ một chuyến viếng thăm New York hay Paris... Đƣợc cha Thành chúc lành, Nh. mời cả nhà giúp nhau ghi lại những kỷ niệm của chúng mình. Và đây là sự hình thành của bao ngày chờ đợi. Mong cả nhà tìm được một chút gì quen thuộc trong lịch trình, bài kinh sáng, phút hồi tâm... Những "gợi ý, ơn xin" hằng ngày mình chia sẻ với nhau. Hãy hát lên "bài hát hoa đào" đã cho chúng ta có một khoảng thời gian vui quá đỗi, "hãy làm cho Ngài lớn lên vì Ngài là đƣờng đi đƣa ta về quê trời " cũng đừng quên "một ngày sẽ qua đi mà không cho ai gì là một ngày mất đi." Xin cảm ơn rất đặc biệt đến chú Sao đã giúp hoàn tất Kỷ Niệm này. Xin cảm ơn TT đã "gãi đầu, bóp trán" đánh máy lại một số bài và cuối cùng, xin cảm ơn cả nhà, KY này là của cả nhà và của riêng từng ngƣời tham dự HH "theo vết chân Y-Nhã" năm 2010. Texas, tháng 7, 2010 UongNh. Trang 14


Thƣ thông báo và mời tham gia “Hành Hƣơng theo vết chân I-nhã 04 - 15.04.2010” Các bạn thân mến, Theo lời yêu cầu của một số anh em trong các khóa Linh Thao và trong cộng đoàn Đồng Hành, cha đứng ra tổ chức cuộc hành hương đầu tiên (có thể trở thành một sinh hoạt hằng năm) “Theo vết chân I-nhã” từ mùng 5 đến ngày 15 tháng tƣ, 2010. Suốt mƣời ngày chúng ta sẽ viếng thăm quê nhà của I-nhã là Loyola, hang đá Manresa nơi ngài linh thao lần đầu, thành phố Barcelona nơi ngài bắt đầu giúp các linh hồn, Salamanca và Alcala nơi ngài bắt đầu học hành. Đối với những ai Thánh I-nhã đã giúp kết thân với Thiên Chúa cũng nhƣ với một số anh chị em là bạn đồng hành của mình, bƣớc theo vết chân của ngài là cơ hội để hiểu biết và mến yêu ngài một cách tha thiết hơn. Cuộc hành hƣơng có thể giúp các bạn tìm thấy ý nghĩa và sức lực mới trong đời sống. [Tiện đƣờng chúng ta sẽ ghé Lourdes (Pháp)] Một cuộc hành hƣơng di chuyển bằng xe bus, có dịp đi bộ và nhìn ngắm những thắng cảnh I-nhã đã từng nhìn, có ngƣời hƣớng dẫn, có thời gian để suy niệm và có lúc trao đổi với nhau. Vì lý do đó, điều kiện quan trọng là tất cả những ngƣời tham gia đều đã từng Linh Thao, muốn đào sâu tinh thần I-nhã, có kinh nghiệm chia sẻ và sinh hoạt trong nhóm, không ngại phƣơng tiện đơn sơ, đôi khi thiếu thốn về ăn uống, ngủ nghỉ. Vì có giới hạn số ngƣời tham dự, nên nhiều ngƣời sẽ không ghi tên kịp năm nay, [:-( ] nhƣng hy vọng sang năm chúng ta lại có dịp, lúc “spring break”, đi hành hƣơng theo vết chân I-nhã một lần nữa [:- ) ] Số tiền cho 10 ngày hành hƣơng không quá 500 Euro. Hy vọng 400 Euro là đủ. (là chi phí ở Tây Ban Nha mà thôi. Tham dự viên cần tự lo mua vé máy bay để đến Tây Ban Nha). Thân ái, Cha Eli Thành sj Ghi tên: Muốn đăng ký chỗ, xin các bạn liên lạc với ngƣời phụ trách hành hƣơng trong mỗi nƣớc hay vùng. Sau khi nhận đƣợc E-mail ghi danh, ngƣời phụ trách sẽ xem ngƣời ghi danh có đủ điều kiện nói trên, và nếu vẫn còn chỗ, thì sẽ báo cho ngƣời ghi danh biết các chi tiết để gửi tiền đặt cọc (deposit) là 100 US$. (Nhƣ vậy sau khi gửi tiền đặt cọc thì bảo đảm có chỗ). Ngƣời phụ trách: tại Hoa Kỳ & Canada (20 chỗ): Phạm hữu Quang - quanghpham@gmail.com tại Đức (6 chỗ): Trƣơng xuân Sao - truongxuansao@gmx.net tại Bỉ (5 chỗ): Nguyễn toan Hiệp/ Nguyễn kiều Trang - kieutranguyen@gmail.com Tại VN (4 chỗ): Phạm thị Chi Lan – clanpham@gmail.com Trang 15


BẢNG PHÂN CÔNG CỦA NHÓM HÀNH HƢƠNG NĂM 2010 Đêm 04.04.2010 tại Barcelona đã họp và thâu nhận ý kiến của các tham dự viên, Ban Tổ chức đã đƣợc thành lập với thành phần nhân sự nhƣ sau: Cha cố Nguyễn Trọng Qúy ban phép lành trước khi khởi hành buổi sáng và Phút Hồi Tâm ban đêm, có thể tham gia vào các buổi họp của Ban Tổ Chức. Ban tổ chức: Cha Elizalde, Cha Gomez, Anh Phạm Hửu Quang (Mỹ), anh Trƣơng Xuân Sao (Đức), chị Nguyễn thị Kiều Trang (Bỉ+Anh) với nhiệm vụ điều hành tổng quát, phối hợp lộ trình mỗi ngày, sinh hoạt các ban, giải quyết những hoàn cảnh bất ngờ. Ban Thánh Lễ: Thầy Sáu Tạ Đức Cường (Mỹ), Chị Tuyết (Mỹ). Ban Thiêng Liêng: Cha Gomez (Phi), cha Qúy (Đức), Anh Hưng (Mỹ), Chị Kim Anh (Mỹ), chị Tiết (Đức). Ban Sinh Hoạt: Cha Nghĩa (VN), Anh Sơn (Đức), Chị Hương (Đức), Chị Thanh Trang (Anh). Ban Thánh Nhạc: Chị Thái Hà (VN), chị Liên Hƣơng (Mỹ). Ban Hành / Tài Chánh: Chị Thƣơng (Canada), Chị Thu Hà (Canada), Chị Kym Trang (Đức), chị Thùy Anh /VN). Ban ẩm thực: Chị Bích (Mỹ), Chị Mai (Mỹ), chị Mai (Đức), Chị Phương Lan, Chị LiNa (Mỹ), chị Các (Mỹ), chị Tuyết Bình (Mỹ), Chị Phƣơng (Mỹ). Ban Y Tế: Chị Chi Lan (VN), Chị Lệ Huyền (Mỹ), Chị Kiều Trang (Bỉ), Chị Phƣơng Dung (Mỹ), chị Nguyệt Thu (Canada). Ban Nhật Ký: Chị Uông Nhung (Mỹ), Chị Phƣớc (Đức), chị Thuận (Mỹ), Anh Sao (Đức). Ban trật tự: Anh Đạt (Canada), Anh Nghĩa (Mỹ), Chị Minh Châu (Mỹ), Chị Lâm Viên (Đức). Ban KhuânVác: Anh Sữ (Bỉ), Anh Định (Mỹ) (ghi chú : dự tính sẽ giúp Ban Ẩm Thực, nhưng sau chuyển sang Ban Trật Tự). Ban Linh Tinh: Chị Kim Huyền (Canada, Chị Minh (Mỹ), Chị Phương Dung (Canada), chị Phƣợng (Đức), chị Lệ Thu (Mỹ). Trang 16


Khắc vào kỷ niệm tên người hành hương Cha Thành tổ chức Hành Hương Cha Minh giải nghĩa trên đường cho ta Cha Nghĩa từ ở quê nhà Cha Quý mỗi sáng gởi ta phép lành Sao kia lấp lánh Tầng Xanh Tiết trời trong vắt đêm thanh an bình Chi Lan đệ nhất hoa xinh Phương Lan ẻo lả uốn mình trong xuân Hồng Nhung đang độ đầu tuần Mai vàng giữa độ sang xuân thanh bình Bích đào trổ nụ hoa xinh Phương Dung dưới ánh bình minh rạng ngời Thị Hương bất tận tuyệt vời Liên Hương toả ngát trong lời kinh đêm Lệ Huyền nhiệm lạ thoát lên Tuyết trinh trắng cả hai bên xác hồn Minh kia sáng tỏ càn khôn Minh Châu lấp lánh tâm hồn toả lan Bình an khắp cõi địa đàng Thái Hà hát nhẹ, tiếng đàn ru đêm Kim Huyền sáng toả vươn thêm Dung nhan tao nhã vững bền ơn trên Lệ Thu nhỏ nhẹ êm êm Trang 17


Nguyệt Thu sáng toả nghiêng nghiêng Giáo Đường Thu Hà liễu soã soi gương Lena tay với cành dương bên đàng Kiều Trang diễm lệ cao sang Kim Trang chẳng kém Kiều Trang chút nào Thanh Trang nhã nhặn thanh tao Các vàng cũng chẳng ban trao cho người Thuỳ Anh hàm tiếu xinh tươi Kim Anh tiết độ rạng ngời toả hương Phước ân Chúa xuống muôn đường Lâm Viên điểm những hoa hường dưới sương Phượng hồng vẫn nở sân trường Thương ơi! những bóng Giáo Đường, Quê Hương Thanh Sơn, thủy trúc vấn vương Thuận theo Y- Nhã lên đường Hành Hương Hưng tiến trên mọi nẻo đường Định cho rõ hướng đoàn cương bước đều Quang minh sáng tỏ mọi điều Cường theo Y-Nhã đáng yêu cao vời Sử ghi Y-Nhã muôn đời Đạt cho bằng được nước trời không ngơi Nghĩa tình giữ mãi trong đời Phương nào vẫn nhớ tuyệt vời Hành Hương Thanh Sơn Trang 18


Lộ trình Hành hương: Từ sổ tay…….Chị Phước, Kim Anh & Hồng Nhung

Ngày 1 / thứ hai 5 - 4, 2010 Barcelona, InOut Hostal Sau khi ăn sáng, anh chị em tham dự hăng hái đóng tiền cho ban Tài Chánh. Quý anh chị trong ban tổ chức họp với cha Thành. Một số anh chị em mới đến còn mệt nên đi… ngủ tiếp. Một số khác, tuy cũng mệt (phải không MC?) nhƣng đây là cơ hội xuống thăm phố La Rambla nên hăm hở lên đƣờng sau khi dặn dò nhau đề phòng kẻ… móc túi. 02:00 pm xe bus khởi hành thăm viếng thành phố Barcelona 03:30 pm tất cả gặp nhau tại điểm hẹn. Sau đó viếng thăm nhà thờ chính tòa Catedral La Seu, khu phố cổ Barri Gothic, nhà thờ Đức Mẹ Biển (Santa Maria Del Mar,) thánh đƣờng Thánh Gia Thất

(Sangria Familia.) 06:30 pm xe bus rời thành phố trở về InOut Hostal 07:30 pm thánh lễ 08:30 pm cơm tối 09:30 pm họp chung, phút hồi tâm Ngày 2 / thứ ba 6 - 4, 2010 Từ Barcelona, lên đƣờng đi Monserrat (nơi có Đức Mẹ đen kiểu Romanic) và Manresa. Nghỉ đêm tại Manresa. Nhà nghỉ Manresa Del Carme ở đối diện nhà dòng Tên nhƣng… thấy vậy mà không phải vậy đâu nhé!… phải đi xuống một dốc đồi thoai thoải để ra đƣờng chính, băng qua bên kia đƣờng (chính,) leo lên một dốc đồi thoai thoải khác thì sẽ đến ... nhà dòng. Chính ra là nhà nghỉ Manresa và nhà dòng Tên ở trên hai quả đồi đối Trang 19


diện nhau thì đúng hơn (ha ha ha)

07:30 pm cơm tối 09:00 pm giờ thánh nơi hang đá thánh Gợi Ý: Bắt đầu cuộc hành hƣơng, tôi Y-Nhã đã cầu nguyện đang có tâm tình gì trong lúc này? * Một hình ảnh thật sống động khi Nhóm Ơn xin: 1) Xin cho đƣợc mở lòng (mắt, HH quây quần bên nhau cạnh dòng sông tai, trái tim) để có thể tiếp nhận những ân Cardoner để nghe cha Gomez giải thích sủng và những món quà sẵn có. và kể chuyện thánh Y-Nhã. Những chuỗi 2) Xin cho con đƣợc sống cƣời dòn vang trong buổi trƣa vắng. những giây phút hiện tại cho tràn đầy Những khối đá im lìm trơ màu thời gian yêu thƣơng (châm ngôn của ĐHY và dòng sông vẫn xuôi âm thầm, thỉnh Thuận) thoảng nhô lên một đợt sóng trắng. Nơi đây, năm trăm năm trước đã in dấu chân 08:30 am điểm tâm Ngài. Phiến đá nào Ngài đã ngồi? Ngài 09:30 am khởi hành có thấy bóng cây cầu soi trên dòng 11:00 am Montserrat nƣớc... Đoàn chúng con đang lần theo 12:30 pm Manresa / nhận phòng đường Ngài đã đi, những bàn chân qua 01:30 pm cơm trưa lại, những mong rằng đã dẫm lên một 03:00 pm đi bộ, cầu Romanic, sinh hoạt dấu chân nào của Ngài... Đoàn HH gồm bên dòng sông Cardoner, viếng nhà thờ nhiều lứa tuổi, nhiều tình trạng gia đình, nơi thánh Y-Nhã xuất thần đến từ nhiều miền văn hóa, có đời sống 06:30 pm thánh lễ khá khác nhau nhƣng nhìn kìa, chúng tôi

Trang 20


đang vui cười, cùng nhau học hỏi về... của mình theo nhƣ chƣơng trình của một mẫu số chung, thánh Y-Nhã. Ngài. Ngày 3 / thứ tƣ 7-4, 2010 Từ Manresa, lên đƣờng đi Lộ-Đức (Pháp), ăn trưa tại Andorra, nghỉ đêm tại Lộ-Đức. Nhà nghỉ Ave Maria đơn sơ nhƣng sạch sẽ. Có nhiều nam, nữ tu sĩ ngƣời ngoại quốc (Ấn Độ, Phi Châu, Á Châu ...) ra vào nơi đây.

08:00 am điểm tâm 09:00 am khởi hành 11:30 am Andorra / ăn trưa 03:30 pm rời Andorra 08:30 pm Lourdes, cơm tối, nhận phòng 10:00 pm viếng hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra (La Grotto) Không có thánh lễ

Gợi Ý: Tại Monserrat, Y-Nhã trao dâng hoàn toàn (surrender) cuộc đời của Ngài cho Chúa. Và tại Manresa, ông bƣớc vào hành trình Linh Thao và đƣợc Chúa uốn nắn, thay đổi tận gốc con ngƣời của mình. Tôi có dám dâng hiến hoàn toàn cuộc đời của tôi cho Chúa? Khía cạnh nào của cuộc sống hiện tại mà tôi đang được mời gọi để dâng hiến cho Chúa?

* Trời đổ tuyết sau khi rời Andorra không lâu. Những bông tuyết trắng bay mù trời làm cảnh trí bên ngòai cửa sổ xe bus đã mờ càng thêm ảo, nhƣng đẹp, thánh thóat. Qua biên giới nƣớc Pháp, những làng quê lác đác xuất hiện đây đó thật thanh bình. Những hàng cây cao hai bên đƣờng vẫn còn trụi lá nhƣng đồng cỏ đã có màu xanh. Nhủ lòng đang tiến về Ơn Xin: Xin cho con sẵn sàng mở lòng nhà Mẹ, linh địa Lộ Đức, lòng tôi nao cho Chúa hoán cải và uốn nắn cuộc đời nao niềm vui. Mẹ ơi, con đây! Trang 21


Ngày 4 / thứ năm 8-4, 2010 Dâng lễ sáng sớm tại hang Lộ Đức, lên đường đi Roncesvalles. Ghé qua Abbey of San Salvador De Leyre, nơi có Đức Mẹ Roncesvalles kiểu Gothic, đến Javier và nghỉ đêm tại Spirituality Center bên cạnh lâu đài Javier. Gợi Ý: Cuộc đời thánh Bernadette và sự hiện diện của Đức Mẹ. Thuờng thƣờng Đức Mẹ hiện ra khi con nguời cần nghe Thăm Tòa Thị Chánh thành phố một sứ điệp nào đó từ Thiên Chúa, hoặc Pamplona, nhà thờ nơi Y-Nhã bị thƣơng, khi con ngƣời gặp hoạn nạn khó khăn. nghỉ đêm tại Javier. Ơn Xin: Xin Đức Mẹ mang con đến với Gợi Ý: Ý nghĩa của sự hoán cải Chúa Con và giúp con sống gần gũi với (conversion): không chỉ trong chiều kích Ngài mỗi ngày một hơn. tiêu cực, nhƣng trong chiều kích tích cực: tôi hoán cải để trở thành con nguời 06:45 am thánh lễ tại hang đá Đức Mẹ tốt hơn, nhƣ Chúa hằng mong ƣớc. 08:00 am điểm tâm 09:30 am khởi hành Giờ Thánh tạị nhà nguyện thánh Y-Nhã: 11:30 am Roncevalles, đan viện De 1) Chủ của tôi là gì? là ai ? Leyre, ăn trƣa 2) Viên đạn làm xụp đổ hoặc 12:30 pm rời Roncevalles đảo lộn cuộc sống của tôi là gì? 05:30 pm Javier, nhận phòng, nghỉ ngơi 08:30 pm cơm tối 08:00 am kinh sáng 09:30 pm họp chung 08:30 am điểm tâm 09:30 am khởi hành đi Pamplona * Khi đến đan viện De Leyre trời có gió, 11:00 am gặp bà phó đô trưởng thành mang theo cái lạnh. Tôi co ro kéo áo, phố Pamplona (cháu của Cha Eli) quấn lại khăn choàng quanh cổ. Nhìn 12:00 pm viếng thánh đường Y-Nhã & chung quanh ai cũng “bundle up.” Ban DM Hằng Cứu Giúp, có giờ thánh ẩm thực đang cố gắng làm những ổ bánh 01:00 pm ăn trưa, tự do mì thịt nguội cho mọi ngƣời có cái ăn 03:30 pm viếng nhà thờ chính tòa thành trƣa. Nhƣng thật tội nghiệp, vì gió lạnh, phố vì thiếu bàn… thấy thƣơng ghê! Chúng 05:30 pm trở về Javier tôi gặm bánh mì, vừa cƣời vừa ăn, trao 07:00 pm thánh lễ đổi những mẫu chuyện vui, lý thú. Nép 08:30 pm cơm tối vào nhau nơi những góc tƣờng bên lối đi 09:30 pm chia sẻ nhóm nhỏ để tránh gió… nhớ ơi là nhớ… bravo ban ẩm thực, chúng em rất biết ơn các * Đường đến Pamplona, một đoạn đường chị, bravo! đẹp, trù phú. Những cánh đồng “quạt” nhờ sức gió tạo nên điện lực để … mọi ngƣời xài (nhƣng có trả tiền) biến miền Ngày 5 / thứ sáu 9-4, 2010 Trang 22


đất này khang trang, hiện đại. Vùng núi 08:00 am kinh sáng non thơm ngát này là quê hƣơng của Cha 08:30 am điểm tâm Thành. 09:30 am viếng lâu đài Javier, nhà thờ 11:30 am tự do 02:00 pm ăn trƣa Ngày 6 / thứ bảy 10-4, 2010 Ban sáng tại lâu đài Javier, chiều đi thăm 03:00 pm khởi hành thánh đuờng Santa Maria la Real (Đức 05:30 pm Azkoitzia, nhận phòng Mẹ Nữ Vƣơng), lên đƣờng đi Loyola 07:00 pm họp chung, thánh lễ (Azkoitia, Azpeitia), nghỉ đêm tại Loyo- 08:30 pm ăn tối la. Kukuherri là một nhà trọ "trẻ trung." 09:30 pm chia sẻ, phút hồi tâm Phòng ngủ có nhiều giƣờng tầng. Hơi thiếu tiện nghi nhƣng vui. Nhà khách có * Thánh Phanxicô Xavier rất quen thuộc một mini bar. Trong và ngoài sân có với ngƣời VN nên mọi ngƣời nao nức trƣng bày nhiều tranh, tƣợng đồng của được viếng nhà của Ngài. Tôi vẫn ngỡ những nghệ sỹ địa phƣơng, rất nghệ nhƣ trong mơ. Thấy mình bƣớc từng thuật. bƣớc chậm trên con đƣờng đá nhỏ dẫn sang nguyện đƣờng, nhƣ để không khí Gợi Ý: Tình Bạn của Y-Nhã và nơi này thấm vào từng ngăn tim. Tôi Phanxicô Xaviê muốn dang tay ôm lấy bầu trời hôm nay, tâm tình hôm nay (đƣợc sai đi)... Nắng Ơn Xin: Xin cho con lòng quảng đại và nhẹ nhàng, vàng ấm màu nắng quê lòng đam mê phục vụ của Y-Nhã và hƣơng. Tháng tƣ, trời vừa vào xuân. Phanxicô Xaviê để làm vinh danh Chúa trong đời sống đức tin và đời sống phục Ngày 7 / chủ nhật 11-4, 2010 vụ của con. Hành thiền đến St Ignatius Basilica,

Trang 23


Azpeitia 01:30 pm ăn trƣa- tự do 03:30 pm thăm nhà tế bần Magdalena 05:00 pm viếng Đúc Mẹ Olatz 08:30 pm ăn tối 09:30 pm thông báo, phút hồi tâm cá nhân * Trong thánh lễ, cha Gomez: Hiểu và phải sống, nếu chỉ có một điều thì không đủ . Nếu chúng ta mở lòng ra thì Thiên Chúa sẽ vào và vào bằng thần khí (thổi hơi), chúng ta sẽ có bình an.

Loyola, thăm Azpeitia, viếng nhà thờ St. Sebastian, nơi Y-Nhã đƣợc rửa tội, thăm nhà tế bần nơi Y-Nhã dƣỡng thƣơng và ở lại phục vụ sau khi hoàn phục, nghỉ đêm tại Loyola. Gợi Ý: Hành Thiền: suy niệm về "Đƣờng" là Chúa Kitô, dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, suy ngắm hành trình đức tin của mỗi ngƣời với từng bƣớc chân.

Ngày 8 / thứ hai 12-4, 2010 Rời Loyola, trên đƣờng đi Salamanca, nơi Y-Nhã đi học, viếng thăm nhà thờ chính toà cũ và mới (Vieja & Nueva Catedral) tại Burgos, nghỉ đêm tại Salamanca. Nhà tĩnh tâm Casa de Espiritualidad “Ntra. Sra. De La Vega” do các soeurs điều hành. Phòng khách, nhà nguyện và phòng ăn trang trí nhƣ một mini museum of fine art, ấm cúng, nhẹ nhàng và... welcome. Buổi sáng có thánh nhạc vang lên nhƣ hồi chuông báo thức.

Gợi Ý: Trong tuần thứ hai của Linh Thao, ơn xin chính chúng ta xin là cho được biết Chúa Kitô sâu xa hơn, để yêu mến tha thiết hơn, và bƣớc theo Ngài sát hơn. Tôi đang ở đâu với ba điều này Ơn Xin: Xin cho con luôn sẵn sàng bƣớc trong thời gian này? theo Chúa Kitô là Đƣờng dẫn con đến với Chúa Cha. 08:00 am điểm tâm 09:00 am khởi hành 08:00 am điểm tâm 11:00 am Burgos, viếng thánh đƣờng La 09:00 am đi bộ đến thánh đƣờng Catedral, ăn trƣa Loyola / Gregorio's off 01:30 pm rời Burgos 10:00 am chụp hình lƣu niệm 04:30 pm Salamanca, nhận phòng 10:30 am thánh lễ tại phòng Hoán Cải 05:30 pm đi bộ đến thăm nhà thờ chánh của thánh Y-Nhã tòa 12:30 pm viếng nhà thờ St Sebastian / 08:00 pm thánh lễ Trang 24


09:00 pm cơm tối Madrid. Nhà tĩnh tâm Misioneras Cru10:00 pm chia sẻ chung zadas de la Iglesia, có thánh lễ mỗi buổi 10:30 pm phút hồi tâm, nhóm VN phụ sáng nơi nhà nguyện nhỏ cho các soeurs trách tại nhà nguyện và khách bên ngòai. Phòng ăn có trƣng bày nhiều sản phẩm bằng sành (đất sét) * Có dòng sông lửng lờ chảy vắt ngang đơn sơ, mộc mạc nhưng đẹp, lạ mắt. con đƣờng dẫn vào Thánh Đƣờng. Hai hàng liễu rũ dọc bên sông, chạy dài hun Gợi Ý: Freedom from / Freedom for (tự hút. Phải qua một cổng “tƣờng thành” do để trở nên con ngƣời thật mà Chúa đã thật vỹ đại (tên gọi là Maria) có nhiều dựng nên và ao ƣớc mình trở thành), hình ảnh đẹp đƣợc mô tả trên cổng này nhìn lại mối liên hệ với Chúa Kitô với trƣớc khi thật sự bƣớc vào bên trong, câu hỏi: Chúa đã làm gì cho Tôi? và Tôi trực diện mặt chính dẫn vào thánh đƣờng đã làm gì cho Chúa ? nguy nga Burgos. 08:00 am điểm tâm 09:00 am khởi hành Ngày 9 / thứ ba 13-4, 2010 Rời Salamanca trên đƣờng đi Madrid, 09:30 am kinh sáng / nhóm Canada phụ viếng thăm thành Avila (quê hƣơng của trách. “Con xin trao ve Chua…“ thánh Teresa D‟Avila), viếng thăm 10:15 am Avilla/ les Muralles nguyện đƣờng thánh Gioan Thánh Giá 11:30 rời Avilla (St Juan De La Cruz), và mộ của Ngài. 01:00 pm Segovia, viếng mộ thánh Tại Segovia tham quan Acueducto Gioan Thánh Giá (St Juan De La Cruz) Romano (cầu dẫn nƣớc), nghỉ đêm tại 02:15 pm ăn trƣa, giờ tự do. Viếng tƣờng

Trang 25


thành dẫn nƣớc, nhà thờ chính tòa để tôi luôn luôn sống và đồng hành với Segovia (quê hƣơng cha Gomez) Chúa Kitô trong mọi lúc, và tìm thấy 05:15 pm rời Segovia Ngài trong mọi sự. Chiêm niệm để đƣợc 06:15 pm Madrid - Nhận phòng tình yêu. Y-Nhã mời gọi chúng ta mở trái 08:00 pm thánh lễ tim, ngắm nhìn tình yêu lả món quà của 09:00 pm ăn tối Thiên Chúa. Để nhận biết sự hiện diện 10:00 pm họp chung của Thiên Chúa trong những gì ta có. Nhìn lại Chúa trong tất cả chung quanh * Trong thánh lễ, Cha Quý: “nếu không ta, ngƣời, vật và cảnh trí. tái sinh thì không thể vào đƣợc nƣớc trời. Phải kiểm sóat tƣ tƣởng vì tƣ tƣởng sẽ 08:30 am điểm tâm đưa đến lời nói, lời nói đưa đến hành 09:30 am khởi hành đi Toledo, kinh sáng, động, hành động đưa đến thói quen, thói nhóm Âu Châu: Chúa là Mục Tử quen sẽ thể hiện bản tính và đƣa đến số 10:45 am University Alcala / nơi Y-Nhã phận đời đời. Xin ơn Chúa Thánh Thần theo học trong một năm rƣỡi giúp thanh tẩy tƣ tƣởng. Đừng bỏ lỡ cơ 11:45 am rời Alcala hội hƣởng hạnh phúc đời sau.“ 01:00 pm Toledo, ăn trƣa, tự do 05:00 pm trở về Madrid 06:45 pm chia sẻ đúc kết nhóm nhỏ / quà Ngày 10 / thứ tƣ 14-4, 2010 Toledo, Alcala', nghỉ đêm tại Madrid nhận trong chuyến đi này, vết chân Y-nhã nào đánh động nhiều nhất? Gợi Ý: Contemplatio: Xin để cho Tình 08:00 pm thánh lễ Yêu Chúa luân chuyển trong và ngoài tôi, 09:00 pm cơm tối Trang 26


10:00 pm họp chung, farewell party

thóang vài vì sao. Nơi khuôn viên của Đức Mẹ, ánh nến chập chùng, rồng rắn * Trong thánh lễ cuối, “thánh Y-Nhã mở kéo hai hàng dài ... một cửa cho ta đến với Chúa. Chúa muốn con làm gì? nhận định tiếng kêu Ngày 12 / thứ sáu, ngày 16-4, 2010 của Chúa trong đời sống, hãy thật nhẹ 08:45 am thánh lễ (giờ Spain) Hãy tìm nhàng, lắng nghe với bình an và tin Chúa trong anh em và gặp anh em trong tƣởng, thăng bằng và tự do.” Chúa (cha Eli) Ngày 11 / thứ năm, ngày 15-4, 2010 Nhóm lớn chia tay. Một số ngƣời rời Madrid trở về nơi chốn của mình. Một số ít còn ở lại tham quan Madrid. Số ngƣời còn lại lên đƣờng đi Fatima, nghỉ đêm tại Fatima.

10:00 am điểm tâm 11:00 am viếng Vƣơng Cung Thánh Đường, từ biệt Đức Mẹ 12:00 pm rời Fatima 02:00 pm qua biên giới Portugal & Spain 04:00 pm Trujillo / ăn trƣa 05:00 pm khời hành về Madrid 08:30 pm Madrid, nhận phòng, chia tay với cha Eli, cha Gomez 09:30 pm ăn tối 10:30 pm chia tay về phòng

08:30 am điểm tâm 09:30 am khởi hành đi Fatima 01:30 pm ăn trƣa, 03:00 pm tiếp tục hành trình 06:30 pm đến Fatima, nhận phòng (giờ Portugal) * Cha Gomez (message trên xe bus): 06:45 pm thánh lễ tại nhà nguyện dòng / trong tình yêu chúng ta không biết chắc xin ơn Chúa cho chúng ta trở về nhà làm được, chúng ta chỉ có thể tin thôi. chứng nhân cho đức tin. Amen. 08:00 pm ăn tối 09:30 pm kiệu nến 11:00 pm về nhà nghỉ / cova da iria hotel * Trời đổ mƣa, lúc có lúc không suốt từ chiều, không lớn lắm nhƣng cũng đủ ƣớt át khi rời nhà ăn tiến về trung tâm hành hƣơng Fatima. Đêm lành lạnh nhƣng lòng tôi nhƣ nhảy chân sáo đến với Mẹ. Kinh mân côi đƣợc xƣớng qua 5 thứ tiếng khác nhau. Bắt đầu bằng tiếng Spanish, German, French, English và kết thúc với Portugese. Cha Eli bảo sang năm mình sẽ đƣợc lần hạt bằng tiếng VN, nghe nhƣ có khúc hát đang vang lên rộn rã "Mẹ ơi đoái thƣơng..." Bắt đầu kiệu Thánh Thể, đoàn HH đứng cuối nhà thờ bây giờ đƣợc đi đầu. Mƣa vẫn rơi nhè nhẹ nhƣng trên trời đã thấy thấp Trang 27


Montserrat Thánh I-Nhã hành hƣơng đến tu viện có tƣợng Đức Mẹ đen để cầu nguyện, canh thức suốt đêm và dâng cho đức Mẹ tất cả những gì ngài sở hữu: tƣớc hiệu, thanh gƣơm. Cũng tại đây I-Nhã xám hối, xƣng tội, cởi bỏ áo quần sang trọng đổi với một ngƣời nghèo. Đến với Chúa nhưng Thánh I-Nhã có một lòng tôn kính Đức Mẹ rất đặc biệt. Xin cho con cũng biết cầu nguyện với Đức Mẹ trƣớc khi quyết định việc con sắp làm. Manresa Thánh I-Nhã đã ở Manresa gần một năm để cầu nguyện, ăn chay, kiêng thịt, hãm mình, sống đời tu đức, phục vụ ngƣời nghèo.

nơi thánh I-Nhã trú ngụ và hằng ngày đi ăn xin. Hiện nay là ngôi nhà nguyện nhỏ và nền đất nơi thánh I-Nhã thƣờng nằm có pho tƣợng hình dung thánh I-Nhã nằm ngất trí trong lúc cầu nguyện. Con đã nghe nhiều vị thánh ngất trí, xuất hồn khi cầu nguyện nhƣng con chƣa bao giờ biết thánh I-Nhã đã nằm yên bất động trong 8 ngày và 8 đêm. Chuyện thực mà con không hiểu nổi, và nay con lại đƣợc ở nơi này. Chúa đã tỏ hiện cho con thấy sự hiện hữu và quyền năng vô biên của Chúa qua thánh I-Nhã. Con ƣớc ao qua sự tỏ hiện này mà con cảm nhận Chúa rõ ràng hơn để tình yêu của Chúa biến đổi con. Con sẽ biết mở lòng con để chấp nhận yêu thƣơng những ngƣời anh em của con khi thấy họ không làm giống con, sống nhƣ con cũng nhƣ khi con không hiểu nổi họ.

Thánh giá Del Tori bên dòng sông Saint Lucia‟s hospital - Nhà thƣơng thí Cardoner – Thánh I-Nhã đã hằng ngày

Trang 28


cầu nguyện tại đây. Cảnh thiên nhiên thời đó có lẽ hoang sơ, vắng vẻ hơn bây giờ nhƣng con đang đi và đứng trên mặt đất đã in dấu chân của thánh I-Nhã khi xƣa. Con cảm nhận một sự gần gũi rất thân mật, thánh I-Nhã là một linh mục Dòng Tên mà con đƣợc biết, nhƣ cha Thành và cha Ngô Minh, đang dẫn con đi hành hương. Con ngồi bên dòng suối nghe cha kể chuyện, con chụp hình với thánh giá mà tƣởng nhƣ có thánh I-Nhã đã quỳ cầu nguyện ở đây, con đi qua cầu nhìn xuống thánh giá và dòng sông mà luyến tiếc vì phải từ biệt. Nguyện xin thánh I-Nhã luôn luôn đi với con trên đường thiêng liêng kết hợp với Chúa. Hang đá trên đồi Codines - Hang đá nằm trên ngọn đồi cạnh dòng sông Cardoner. Khi xƣa thánh I-Nhã đã cầu nguyện hằng ngày nhiều giờ tại đây và ghi chép những kinh nghiệm thiêng liêng

làm tài liệu hƣớng dẫn linh thao. Hiện nay trong hang này là một nhà nguyện nhỏ trang hoàng rất đẹp và còn giữ 2 thánh giá (trong số rất nhiều thánh giá khác) do chính thánh I-Nhã khắc trên đá. Con nhìn ngắm những thánh giá này và tìm hiểu ý nghiã: tại sao là 2? - Thánh I-Nhã đã đau khổ vì tội đã phạm, vậy, thánh giá khi xƣa ghi dấu Chúa Giêsu chịu khổ hình để chuộc tội loài ngƣời và cũng thể hiện đau khổ của thánh I-Nhã ăn năn tội. Đối với con, một thánh giá đau khổ vì tội con đã phạm, một thánh giá là con phải chấp nhận đau khổ để thanh luyện tâm hồn. Lạy Chúa, con cảm thấy rằng con chƣa biết ăn năn tội cho đúng mức và chỉ biết tránh những gánh nặng, những phiền phức cho con mà thôi, con đã từ chối thánh giá. Xin cho con biết học hỏi nơi linh đạo thánh I-Nhã để con xứng đáng làm con của Chúa. Trang 29


Pamplona Tại nơi Thánh I-Nhã bị thƣơng. Con đang đứng tại viên đá ghi dấu một kỷ niệm đau buồn: bại trận, thƣơng tích tàn phá thân xác một hiệp sĩ trẻ can trƣờng và đầy ƣớc vọng. Tƣơng lai sẽ thế nào ?

xếp con vào hạng ngƣời tốt, đƣợc kính nể. Đã có những lúc con bị thất bại, sai lầm, nhục nhã… con có nhớ đến Chúa không ? con có xin Chúa chỉ cách sửa sai hay là con vẫn hoạch định chƣơng trình phục hận, tái thiết theo ý đồ tội lỗi của con ?

Đau đớn thân xác lẫn tinh thần trong một chàng trai can đảm không dễ bị khuất phục, I-Nhã lúc ấy nếu có nhớ đến Chúa có lẽ chỉ để xin chữa lành theo ý mình: được đi đứng bình thường, tạo nên sự nghiệp, danh vọng…

Ngƣời Pháp, địch thù của I-Nhã đã đối xử rất tử tế với ngài. I-nhã có tâm tình thế nào đối với họ ? Con có nhận ra Chúa trong thái độ của những ngƣời chung quanh con không (ngƣời gây trở ngại, khó khăn cho con cũng nhƣ ngƣời giúp đỡ con)?

Cũng nhƣ con chỉ muốn xin Chúa cho con những nhu cầu vật chất, những tiêu chuẩn trần tục. Lúc đƣờng đời êm xuôi con biết Chúa ở trong nhà thờ, con giữ luật hội thánh cũng nhƣ luật xã hội để tránh khỏi phiền phức, để cho ngƣời ta

Xin Chúa cho con biết nhận ra Chúa luôn hiện diện bên con trong những thành công, những thất bại, khi vui cũng nhƣ khi buồn, trong tất cả những ngƣời chung quanh để con biết hành xử xứng đáng là ngƣời con của Chúa. Loyola Con đƣợc dự thánh lễ ngày Chúa Nhật tại nhà nguyện trong Đền Thờ thánh I-Nhã. Cũng tại căn phòng này 490 năm trƣớc I-Nhã bị thƣơng nặng đƣợc đƣa về với gia đình để đƣợc chữa trị, nơi này I-Nhã đã có lúc thập tử nhất sinh và đã bình phục nhƣ một phép lạ. Tƣợng I-Nhã ngồi cầm sách Kinh Thánh và ngƣớc mắt lên trời cho con hình ảnh của thánh I-Nhã đang đƣợc Chúa tác động. Con nhìn lên trần nhà, các khung cửa sổ, những vật liệu bằng gỗ có những cái đinh, những vết nứt nhỏ, những dấu vết riêng không đều đặn… nhìn xuống sàn nhà, nơi thánh I-Nhã đã đi qua nhiều lần và có cả những bƣớc chân khập khễnh đau đớn của ngài. Con thầm nghĩ: thánh I-Nhã đã nhìn thấy những dấu vết

Trang 30


này, đã sống trong không khí của căn phòng này, con đƣợc diễm phúc đến một nơi đầy kỷ niệm của thánh I-Nhã với Chúa. Tạ ơn Chúa và con ao ƣớc đƣợc Chúa biến đổi con nhƣ đã biến đổi I-Nhã .

sơ sinh chƣa biết gì để chọn lựa nhƣng chính Chúa đã sắp đặt vinh dự này cho I-nhi-go. Chúa cũng đã giao cho con tƣớc vị con Chúa từ thuở mới sinh và Chúa cũng cho con nhiều cơ hội gặp gỡ Chúa qua cha mẹ. ông bà, thân nhân, bạn bè… dù rằng con đã từ chối Chúa rất I-Nhã thuộc gia đình quý tộc, sau khi nhiều lần khi con phạm tội. được lành mạnh I-Nhã có thể tiếp tục cuộc sống nhƣ trƣớc để đƣợc danh vọng Phải chăng Chúa đã dẫn dắt con đến nơi dễ dàng, nhƣng điều gì đã làm thánh này để con theo chân thánh I-Nhã dứt I-Nhã đã bỏ hết để theo Chúa nhƣ vậy? khoát bƣớc đi về với Chúa Cha? Con Phép lạ cho thân xác lành mạnh chƣa đủ cảm thấy thật hạnh phúc vì cảm nhận huyền nhiệm bằng phép lạ cho tâm hồn được tình yêu của Chúa luôn nâng đỡ, thánh thiện. Phục vụ cho vua, quan thế che chở con. Tạ ơn Chúa. gian không thể cao quý bằng phục vụ cho Chúa. Nhà Thờ xứ Olatz Ngày 11/4/2010 là một ngày con đi bộ Xin thánh I-Nhã giúp con biết từ bỏ con hành hƣơng thật nhiều nơi. Buổi chiều ngƣời cũ và theo Chúa hoàn toàn. nắng thật đẹp, một nhóm chúng con được cha Thành bồi dưỡng bằng những La Magdalena - Nhà tế bần (Azpeitia ) ly chocolat ngon tuyệt (churos) và mọi Đây là nơi đầu tiên thánh I-Nhã làm việc ngƣời lại có sức khoẻ để đi thăm nhà thờ tông đồ: dạy giáo lý cho trẻ em và ngƣời xứ nằm trên núi, cách gia trang của gia nghèo, những ngƣời bị xã hội khinh bỉ, đình Loyola khoảng 1 mile. Ngôi thánh bỏ rơi, những cô gái điếm. đường đơn sơ, nhỏ bé, có một tượng Đức Mẹ và Chúa Con có tên là Đức Mẹ Bài học cho con là phải biết hạ mình Olatz. Nhà thờ này giống nhƣ đa số xuống thấp và yêu thƣơng những ngƣời những nhà thờ ở tỉnh nhỏ hay miền quê thiếu tình thƣơng. Nguyên tắc thì đơn Việt Nam nên con thấy thật gần gũi, thân giản nhƣng để thực hành thì thật không thƣơng. dễ dàng vì con phải chấp nhận chính con bị nhiều ngƣời ngăn cản, chê cƣời và sự Thánh I-Nhã lúc nhỏ có lẽ đã đến đây chống đối của những ngƣời con muốn nhiều lần, tâm tình của I-Nhã đối với đến yêu thương. Xin cho con biết sống Chúa chắc cũng chẳng hơn con nhiều yêu thƣơng nhƣ thánh I-Nhã đã sống để (hay là con quá tự phụ?) nhƣng cuối chia sẻ niềm đau, nỗi nhục với những cùng tình yêu của Chúa đã thắng. Con ngƣời anh em của con. Bài học đầu tiên nghe Chúa hỏi con: “Còn con thì sao?” này con học mãi vẫn chƣa thuộc. - Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa lắm nhƣng tim óc con nhỏ bé, thân xác con Nhà Thờ - Giếng Rửa Tội Tại đây có nghi lễ Chúa nhận I-nhi-go nặng nề, xin Chúa giúp con kể cả xử phạt làm con trong giáo hội của Chúa. Một trẻ để uốn nắn con, con xin vâng. Amen. Trang 31


ắn đã sống ở Tây Đức vừa đúng 30 năm trời. Hắn hay thích làm vƣờn, trồng rau, tƣới hoa, và cũng thích âm nhạc nữa (mặc dù hắn hát chả có gì làm hay cả.) Thỉnh thoảng ngẫu hứng hắn cũng làm vài bài thơ con cóc, con nhái chơi cho đỡ nhớ quê nhà, “nhớ ao rau muống, nhớ cà dầm tƣơng….” Khoảng hơn 10 năm nay hắn quen biết về Linh Thao qua một số bạn bè và ngƣời thân. Hắn cảm thấy hợp và rất thích. Bởi thế năm nào hắn cũng thu xếp công việc để đƣợc đi Linh Thao một lần. Sáng nay hắn vừa quét nhà xong, đang tính đi làm món cua rang xả ớt để cuối tuần lai rai. (Hắn lại có cái tật hơi gàn gàn là tự tay nấu những món này mới hợp khẩu vị.) Ấm nƣớc vừa sôi hắn pha một ly cà phê thơm phức ngồi uống một mình. Hắn chợt nhớ đến anh chị Sao Tiết, trƣớc đây khoảng 20 năm là một trong những ngƣời đƣa Linh Thao về nƣớc Đức này, và thƣờng xuyên tổ chức hằng năm cho đến hôm nay vẫn chƣa về hƣu (vì Cha Thành vẫn bảo là việc tông đồ thì không có hưu.) Hắn rất quý coi nhƣ anh chị của hắn vậy Cầm điện thoại lên tính gọi hỏi thăm sức khoẻ anh chị thế nào thì đầu giây bên kia lại có tin vui rằng “cha Thành tổ chức hành hƣơng “Theo vết chân Thánh Y Nhã” đó, em có đi không”? Hắn chẳng biết mô tê mà vừa nghe nói theo chân Y Nhã là hắn theo liền, xin đăng ký hai chỗ Trang 32

ngay. Hắn đƣợc biết cha Thành chỉ dành cho Đức có 6 chỗ mà thôi, mình dành mất 2, không biết có tham lắm không? Nhƣng nếu hắn đi một mình còn mình kia ở nhà cũng buồn và nhớ nữa, nên hắn bèn đánh bài làm ngơ vậy. Sau này hắn phải cám ơn những anh chị em bên Anh và Bỉ đã nhƣờng cho Đức thêm 4 chỗ nữa là 10 chỗ. Bởi vậy cha Quý, chị Phƣớc, Mai và Kym Trang mới có cơ hội đồng hành đó chớ. Thêm được làm tài xế cho Cha Qúy nên Ngài mua vé máy bay cho đi chung, chứ cứ để cho hắn thì chắc cũng chẳng biết phải mua vé ra sao nữa. Hắn ít đi máy bay nên mù tịt đã vậy lại còn dốt ngoại ngữ nữa. Rồi ngày hành hƣơng cũng đã tới. Hắn làm tài xế chở cha Quý, chị Phƣớc và mình kia của hắn theo...... Máy bay đáp xuống phi trƣờng Barcelona, buổi chiều nắng đẹp. Gặp chị Mai tới trƣớc đang đứng đợi. Năm người chung nhau kêu taxi. Thấy thành phố đẹp quá nên hồn thơ con cóc của hắn lại nổi lên. Tôi đến Barcelona một buổi chiều Nắng vàng trải khắp dấu chân yêu Lượn trên triền dốc, ôi đẹp qúa! Khuất núi rồi, tới khách sạn INOUT. (Hắn gọi là khuất núi là bởi khách sạn INOUT nằm bên kia dãy núi, còn thành phố là ở bên đây, nên ai cũng phải đi khuất núi mới tới đƣợc.)


Thánh Đƣờng lớn là nhà thờ Chính tòa, nhà thờ Đức Bà Biển Khơi, đặc biệt là nhà thờ Thánh Gia, quá đẹp và tràn đầy nghệ thuật độc đáo. Hắn đƣợc giải thích là nhà thờ này bắt đầu khởi công xây từ năm 1882 tới nay và còn tiếp tục 20 năm nữa mới xong. Nhà thờ Đức Mẹ Biển Khơi thì làm cho hắn nhớ tới bài hát và câu chuyện “Lậy Mẹ là Ngôi Sao Sáng” qúa xá (mà chẳng tiện kể ra đây) nên chỉ cầu xin mấy câu nhƣ sau: Cầu xin Đức Mẹ Biển Khơi Quê Hương con đã mấy đời đau thương Xin Mẹ dẫn lối chỉ đường Thoát đời cùm xích quê hương thái bình. Đến nơi đã thấy cha Thành cười tươi như hoa đón tiếp thật niềm nở làm hắn ấm lòng hết sức. Hai ngày ở nơi đây hắn quen biết đƣợc nhiều bạn mới. Hắn nhớ là, bên Mỹ thì có: anh chị Cƣờng & Tuyết, anh chị Nghĩa & Phƣơng, Minh & Định, Kim Anh & Hƣng, anh Quang, chị Bích, Hồng Nhung, Lệ Huyền, Lệ Thu, Tuyết Bình, Liên Huơng, Phƣơng Lan, chị Châu Các, Phƣơng Dung, Mai, Lena, Thuận, Minh Châu. Ở Đức thì có: cha Qúy, anh chị Sao & Tiết, chị Phƣớc, Phƣợng & Sơn, Thị Huơng, Kym Trang, Phƣơng Mai, Lâm Viên. Bên Canda có anh Đạt chị Dung, chị Nguyệt Thu, Kim Huyền, Thuơng, Thu Hà. Còn Việt Nam sang có cha Nghĩa, Chi Lan, chị Thái Hà, Thùy Anh. Chị Kiều Trang anh Sử đến từ Bỉ Quốc. Anh Quốc thì có Thanh Trang. Cha Thành là ngƣời tổ chức và cha Ngô Minh hƣớng dẫn nữa là 47 ngƣời.

Cả đoàn đi thăm thành phố Barcelona xong về nhà ăn tối, họp lại dâng lễ, chia sẻ phút hồi tâm và sau đó hắn lên giƣờng ngủ thẳng một giấc ngon.

Hôm sau lên đƣờng, hắn đƣợc ngắm dãy núi Răng cƣa rồi tới Tu Viện Montserrat, nơi có tƣợng Đức Mẹ Đen (La Morenetta) do thánh Luca tạc 50 năm sau công nguyên. Đƣờng đèo, quanh co đi lên đi xuống ôi thôi là hùng vỹ. Tại đây hắn được đi thăm nhà thờ Chính Toà ở trên cao, đẹp lắm. Rời Montserrat, phái đoàn đƣợc xe bus đƣa đến Manresa, nơi thánh Y Nhã đã sống gần một năm. Có đồi Les Codines bên cạnh dòng sông Cardoner. Cha Minh giải thích rằng bên dòng sông này, thánh Y Nhã đã đến hằng ngày để cầu nguyện. Rồi những sinh hoạt với các bạn mới rất là vui . Hôm nay về nhà cả tháng mà hắn còn nhớ mãi. Cha dẫn đi lòng vòng, thăm nhà nguyện nơi Y-Nhã khi xƣa đã xuất thần tám ngày Hắn rất hãnh diện đƣợc quen biết nhiều mới tỉnh dậy và đƣợc tràn đầy ân sủng để bạn mới nhƣ thế nên ngày đầu tiên đã soạn ra Linh Đạo cho chúng ta bây giờ, thấy lòng nở hoa tƣơi roi rói. Ngày thứ hắn cũng nhớ lắm cơ. hai hắn đƣợc đi theo phái đoàn thăm 3 Trang 33


Linh Thao xa lạ hôm nào Từ ngày quen biết dạt dào thân thương Thánh Y Nhã đã chỉ đường Để ta theo đó tập thương với Thầy

bằng tiếng mẹ đẻ Việt Nam. Sung sƣớng quá hắn đã thốt lên...

Bỏ Manresa sau lƣng, hắn cùng đoàn ngƣời hành hƣơng tiếp tục hành trình đến Lộ Đức (Pháp). Đường đi có ghé qua Andorra là một nƣớc thật nhỏ nhƣng lại xảy ra chuyện rất đáng nhớ!!!!! Hắn đã cảm nhận được gương Người Mục Tử nhân lành lắm lăm…

Nữ Vương Vô Nhiễm Tội Truyền Đoàn con vẫn nhớ Mẹ khuyên những điều Ăn năn đền tội mau đi Hoa hồng chuỗi hạt vẫn ghi mỗi ngày Đoàn con nay đến nơi đây Xin mẹ phù giúp từng giây trong đời Cho dù ở khắp mọi nơi Chúng con yêu Mẹ suốt đời Mẹ ơi !

Hắn nhớ là chiều tối hôm đó đến linh địa Lộ Đức. Ôi! Hắn sung sƣớng đã đến được nơi mà ao ước đã từ lâu. Hắn nhớ chiều tối hôm đó mƣa nhiều và đi đƣờng xa mệt qúa nên không thể tham đự lễ đêm được nên hắn ngủ luôn để lấy sức. Năm giờ sáng sớm hôm sau hắn ra hang đá viếng Đức Mẹ. Hắn thổn thức dâng lên Mẹ Vô Nhiễm tất cả những tâm tình của mình. Những tâm tình của những ngƣời đã gởi gấm, nhờ hắn dâng lên Mẹ giùm. Còn cảm động hơn khi đoàn đƣợc dâng thánh lễ nơi hang đá Đức Mẹ đã hiện ra khi xƣa với thánh nữ Bernadette

Giã biệt Lộ Đức, vẫy tay chào hẹn năm sau sẽ trở lại Mẹ nhé! Đoàn hôm nay phải vƣợt qua dẫy núi Pyrénées rất hùng vĩ để trở lại TBN. Đã tháng tƣ rồi, mà vẫn còn tuyết rơi. Hắn nhớ câu chuyện cha Thành kể nơi đây khi xƣa đã xảy ra chuyện lịch sử. Năm 778 quân đội Pháp kéo theo khoảng 12000 quân lính tới đánh phá bức tường bảo vệ thành phố Pamplona. Trên đƣờng rút quân về ngang qua dãy núi này, vì hiểm trở phải xếp hàng một để đi qua. Bất ngờ bị một toán quân nhỏ của Tây Ban Nha tập kích, hơn 3000 quân Pháp bị tiêu diệt nơi đây, cả

Trang 34


bá tƣớc Roland cũng bị giết. 300 năm sau ngƣời ta đã viết nên một áng thi ca nổi tiếng vào bậc nhất của Tây Ban Nha, là La Chanson de Roland để nói về câu chuyện này. Buổi trƣa, trời nổi cơn gió lạnh nhƣng bầu trời lại xanh lơ, có nắng, thật là một ngày đẹp. Thánh Đƣờng Roncesvalles có tƣợng Đức Mẹ khá lạ, mắt hơi xếch nhƣng lại có gƣơng mặt cƣời nụ hƣớng về Chúa Con, còn Chúa Hài Nhi thì hơi qùy và vƣơn mình tới Mẹ mà có vẻ nhƣ cƣời nữa. Sau khi ăn trƣa, đoàn đi thăm một tu viện cổ (Abbey of San Salvador De Leyre), ở dƣới có tầng hầm khá độc đáo. Vì không có kiến trúc sư nên những hàng cột và cửa không thấy theo kích thƣớc rõ ràng gì cả. Cái thì to cái lại nhỏ. Vậy mà hắn nghe nói là đã đứng vững cả ngàn năm rồi, làm hắn cũng lè lƣỡi luôn. Hắn cũng để ý thấy có một loại cây hai bên đƣờng đi, những cành liền vào nhau rất lạ mắt. Có ngƣời hỏi hắn là cây gì vậy? Hắn trả lời đại cho xong chuyện, cây phong liền cành. Thực ra chính hắn cũng chẳng biết là cây gì. Tạm biệt Đan Viện De Leyre, trên đƣờng đi Navarra hắn thấy một đàn cừu rất là nhiều. Xe phải ngừng lại cho đàn cừu thủng thẳng đi qua. Có chú dê đi tiên phong, và những chú dê đi xen kẽ hay bọc bên ngoài, có chú chó chạy qua chạy lại, và ngƣời chăn dắt đàn chiên đi đàng trƣớc làm nổi bật lên hình ảnh Ngƣời Mục Tử nhân lành trong thánh kinh. Chiều tới Javier, nhận phòng xong mọi ngƣời nao nức ngay, vì bên cạnh nhà dòng là lâu đài Xavier, nơi thánh Phanxicô Xaviê đã đƣợc sinh ra và trƣởng thành. Nhà dòng thật khang trang, phòng ốc thì rộng rãi không chê vào đâu

được. Nơi đây sẽ được nghỉ tới hai đêm… nữa chứ. Hắn ra chiều ưng ý lắm. Thánh lễ chiều nay thật là cảm động. Có những giọt lệ đã nhỏ xuống vì sung sƣớng....... Ôi! một bầu khí thánh thiện.... Bữa cơm tối thịnh soạn. Món cá chiên bọc trứng đặc biệt, và rƣợu đỏ rất ngon. Chắc hẳn phải vừa miệng lắm, nên mọi ngƣời vui vẻ và nhộn nhịp hẳn lên . Cha bề trên cởi mở và thân thiện truyện trò với mọi ngƣời (hắn và vài ngƣời còn được tặng mỗi người một chai rượu đỏ, có chữ kí của cha bề trên nữa, hắn sẽ giữ chai rƣợu này tới bao giờ có bạn trong nhóm HH này tới thăm sẽ đem ra uống để hàn huyên nhé.) Tối hôm đó họp nhóm lớn rút kinh nghiêm. Sau đó chia nhóm nhỏ với đề tài mà Ban Thiêng Liêng đã gợi ý trong giờ kinh sáng: “Chủ của tôi là ai?” Tối đến hắn chắc rằng ai cũng ngủ ngon. Sau một ngày đƣờng dài Trang 35


và phòng ngủ thì rộng rãi thoải mái, nên ngủ và “hát” cứ … “vô tƣ.“ Sáng hôm sau hắn cùng đoàn lên đƣờng đi thăm thành phố Pamplona. Nơi đây Y Nhã lúc còn là một hiệp sĩ điển trai, rất anh hùng hăng hái chiến đấu cùng với quân của vua Tây Ban Nha. Chàng đã bị một viên đạn định mệnh bắn gẫy chân và làm thay đổi cả cuộc đời. Cháu gái của cha Thành làm phó thị trƣởng của thành phố nên một ngạc nhiên dành cho mọi ngƣời là đƣợc đi thăm tòa đô chánh rất tráng lệ, nguy nga, được tiếp đón như những thượng khách. Khi về mỗi ngƣời còn đƣợc tặng qùa nữa chứ, một huy hiệu của thành phố Pamplona. Rời tòa Đô Chánh, hắn cùng đoàn đến viếng nhà thờ chính tòa của thành phố. Tới nơi hắn đã thấy một “ông” đứng đó đợi, làm hắn giật mình !!! vì nhìn thấy giống hệt cha Thành, chỉ khác là không

Trang 36

đeo kính. Sau hỏi ra hắn mới biết đó là anh của cha Thành. Hắn nghe nói là nhà cha có tới 3 ngƣời làm linh muc. Hắn thầm cảm tạ Thiên Chúa đã cho giáo hội những gia đình nhƣ thế. Một sự ngạc nhiên và thích thú đến với hắn, thì ra linh mục anh của cha Thành chính là cha quản xứ ở đây nữa. Trời ơi! sao mà cha Thành cho hắn nhiều ngạc nhiên thế!!! Sát bên thánh đƣờng là nhà nguyện thánh Y Nhã, chính là nơi pháo đài khi xƣa Y Nhã đã bị thƣơng. Sau khi cha Thành giải thích xong, đoàn cùng nhau làm giờ thánh tại nhà nguyện nhỏ này. Hắn rất là xúc động vì đã đƣợc cùng đồng hành với đoàn tới nơi đây. Còn nữa đoàn còn gặp chị cả của cha nữa. Ôi! nhà của cha sao mà ai cũng đẹp và dễ thƣơng thế! Hắn nhớ là hôm nay máy ảnh bấm lia lia. Nào là chỗ thánh Y Nhã bị thƣơng, và nơi tƣợng thánh Y Nhã bị thƣơng bằng đồng có quân lính đang khiêng cáng đi về Loyola,..vv...


Kế đến thăm quảng trƣờng Plaza del Castillo và ăn trƣa. Sau đó cha sở dẫn mọi ngƣời đi theo con đƣờng rất nổi tiếng, nhƣng hắn chả nhớ tên nên gọi đại là đƣờng Bò Húc. Nơi đây họ đặt nhiều tƣợng con bò đƣợc đúc bằng đồng lắm (Plaza de Toros.) Hắn thấy nhiều ngƣời thi nhau cƣỡi để chụp hình, và hắn cũng thế. Sau này khi xem hình, trông hắn oai ra phết. Mỗi năm vào ngày 7 tháng 7 ngƣời Tây Ban Nha thả hàng mấy chục chú bò mộng rất hung hăng trên con đường này. Rất nhiều trai tráng chạy trƣớc trên con đƣờng đó và những chú bò mộng rƣợt theo. Ai chạy chậm hoặc té ngã có thể bị bò húc, lòi phèo, hoặc đạp cho gẫy xương là chuyện vẫn xảy ra. Sau cùng là các chú bò mộng chạy vào sân đấu trƣờng Pamplona để cho khán giả xem các lực sĩ chuyên môn đấu bò biểu diễn. Sáng hôm sau, đoàn thăm lâu đài và là nhà của Thánh Phanxicô Xaviê (nơi đây Phanxicô Xaviê đã đƣợc sinh ra và lớn lên.) Ngài có ngƣời mẹ thật đạo hạnh nên được hấp thụ việc cầu nguyện ngay từ lúc nhỏ. Khi lớn lên học ở Pháp và gặp Y Nhã. Một ngày kia Y Nhã nói một câu Kinh Thánh mà làm thay đổi cả cuộc đời Phanxicô. “Lời lãi cả thế gian mà bỏ mất phần linh hồn nào ích gì?.“ Phanxicô sau này theo Y Nhã và xin tiên phong đi truyền giáo bên Á Châu. (Bây giờ Ngài được tuyên phong là Quan Thầy truyền giáo của Á Châu.) Hắn thấy có nhà nguyện mà thời thơ ấu Phanxicô cùng gia đình hằng ngày dự lễ. Một nhà nguyện nữa rất độc đáo là có tƣợng Chúa Giêsu trên Thánh Giá, lúc tắt hơi thở vẫn mỉm cƣời và xung quanh là những bộ xƣơng của các tổ phụ vui mừng nhảy múa. Hắn đƣợc xem cả viện bảo tàng của nhà Xaviê nữa, nơi gia đình Phanxicô sinh hoạt hằng ngày, thật là một khung

cảnh ấm cúng. Chia tay với cha Bề trên của nhà dòng, đoàn lên đường đi Azkoitzia. Sáng hôm sau hắn cùng đoàn hành hƣơng đƣợc thiền hành (là vừa đi bộ vừa cầu nguyện í mà) đến Loyola và thăm toàn thể khu nhà của dòng họ Loyola từ thời ông cố, ông ni, tới cha của Y Nhã cũng đã đƣợc chào đời nơi đây. Ngôi nhà của gia đình Y Nhã sau này đã biến thành ngôi nhà thánh cho đến nay. Bên trong có nhà nguyện hoán cải, tƣợng Y Nhã tay cầm cuốn sách, mắt ngƣớc lên trời cao. Nơi đây một hôm Ngài được trông thấy Đức Mẹ với Chúa Hài Nhi. Bây giờ là một quần thể nhà dòng, có cả viện bảo tàng vv.... Đoàn cũng đƣợc dâng thánh lễ trong nhà nguyện Hoán Cải của Thánh Y Nhã. Đây cũng là một ƣu tiên cho phái đoàn. Chắc hẳn là nhờ có các cha chúng con mới đƣợc cái vinh dự đó. Hắn cũng thấy những giọt minh châu long lanh nhỏ xuống trong thánh lễ hôm nay (anh chị Cƣờng Tuyết kỷ niệm 35 năm hôn phối.) Ôi bầu khí thánh thiện và thiêng liêng

Trang 37


quá!!!! Loyola ôi! nhà nguyện Hoán Cải Dẫn bao linh hồn về đường chính nẻo ngay Giờ đây trong thánh lễ này Cho lòng đổi hướng hương bay tìm về.

tội.

Sau giờ ăn trƣa tự do, phái đoàn đến thăm trạm xá Magdalena (nhà Tế Bần ) nơi đây Y Nhã đã từ bỏ tất cả những vinh hoa phú quý của một hiệp sĩ quý tộc để trở thành một hiệp sĩ của Thiên Chúa và hàng đầu của giáo hội Công Giáo bây Trong đây cũng có một góc cạnh đánh giờ. động hắn tới hôm nay hắn còn mãi nhớ. Đó chính là vị sĩ quan Phanxicô Borgia. Từ giả Loyola, trên đƣờng đi Salamanca Ông này rất kính trọng và hâm mộ sắc là thành phố phía bắc, nơi bắt đầu vùng đẹp của Hoàng Hậu. Khi Hoàng Hậu cao nguyên Tây Ban Nha. Hắn cùng phái chết, ông ta có bổn phận áp tải quan tài đoàn được viếng thánh đường La về, sau mấy ngày ông mở nắp quan tài ra Catedral tại Burgos. Trƣớc khi vào thì ông kinh hãi, vì khuôn mặt rất đẹp khuôn viên thánh đƣờng phải đi qua cửa của Hoàng Hậu lúc còn sống nay trông Maria, gọi là cửa nhƣng to và cao nhƣ rất là khủng khiếp. Từ đó ông tự hứa với một đền đài. Nhà thờ nổi tiếng La lòng mình là chỉ tôn thờ những gì không Catedral đƣợc UNESCO công nhận và bao giờ hƣ mất mà thôi. Sau này ông bảo tồn. Hắn đƣợc giải thích là nhà thờ cũng đi theo Y Nhã và là một môn đệ tốt được xây theo kiểu Gothic gì đó, từ năm của Chúa (đã đƣợc phong Thánh.) 1221 và cho đến thế kỷ 15 mới hoàn thành. Hắn nhủ lòng “sao xây lâu thế!” Rời Loyola, phái đoàn tiến hành đến Hắn còn đƣợc coi rất nhiều và rất nhiều thánh đƣờng San Sebastien of Soreasu, nơi trong nhà thờ thật là những tuyệt tác, Azpeitia nơi thánh Y Nhã đã đƣợc rửa đẹp quá xá, không làm sao hắn nhớ hết Trang 38


được, chắc hắn phải nhờ bạn nào trong đoàn nhắc thêm mới được. Trưa nay hắn được ăn thịt trừu và uống rượu đỏ rất là ngon, làm cho hắn có chuyện kể cho các bạn hắn trên xe nghe. Tiếp tục cuộc hành trình tới Salamanca. Hắn nhớ rằng nhận phòng xong là đoàn hẹn nhau đi phố vì ở đây có rất nhiều nơi cần thăm. Đầu tiên là thăm quảng trƣờng lớn La Plaza de Mayor xây năm 1729 và đƣợc coi nhƣ quảng trƣờng đẹp nhất nƣớc Tây Ban Nha. Là mẫu mực cho những quảng trƣờng kiểu Baroque. Xung quanh là 88 cửa vòm trên những cột đá thật đẹp. Có đến đây rồi mới tin quê hương của 2 cha Thành và Ngô Minh là rất đẹp (hắn đúng là con cháu ông Tôma.) Đoàn đi thăm tiếp tu viện Thánh Têphanô, đây là tu viện dòng Đaminh. Nơi đây khi xƣa Y Nhã đã ở khoảng 2 tháng, mà là ở tù vì bị nghi ngờ là giảng sai giáo lý, hắn cũng chẳng biết rõ nữa, chắc hắn cũng phải hỏi bạn hắn lại coi có ai nhớ hơn không (vì trí nhớ hắn kém lắm mà lại nghe câu được câu mất ấy mà.) Sau đó chia làm 2 nhóm cuốc bộ về khách sạn nhà dòng. Nhóm nào cũng vừa đi vừa tìm đƣờng, ai dè khi tới cổng lại gặp nhau cùng một lúc mới tài chứ (hoan hô hai Cha dẫn đường.) Giờ kinh tối do nhóm Việt Nam hƣớng dẫn. Ôi! lung linh ngọn nến linh thiêng ấm áp tình Chúa và tình ngƣời qúa, làm hắn nhớ mãi thôi. Đêm đó chắc hắn và mọi ngƣời ngủ phải êm đềm mộng đẹp trong ân sủng của Chúa và ngon lành lắm.

nhiều, nhƣng hắn biết Thánh Têrêsa Cả có nói là: Không có điều gì làm cho con lo lắng, Không làm con hãi sợ, tất cả sẽ qua đi Riêng Thiên Chúa sẽ mãi mãi như thế. Tất cả kẻ kiên nhẫn sẽ đạt được, Ai có Thiên Chúa người ấy có tất cả. Có Thiên Chúa là đủ. (Têrêsa d'Avila) Buổi trƣa đoàn hân hoan tiến về quê cha Ngô Minh và thăm mộ của Thánh Gioan Thánh Giá. Hắn nhớ nhà thờ nằm trên một qủa đồi cao và gần nơi đó có một lâu đài rất đẹp. (Cha Minh nói là đẹp hơn lâu đài nơi quê Cha Thành luôn.) Nhưng vì ít thì giờ nên không đƣợc lên, làm hắn cứ tiếc măi. Sau khi viếng nhà thờ có mộ Thánh Gioan Thánh Giá, đoàn lên đƣờng đến Segovia. Xe dừng tại cây cầu dẫn nƣớc nổi tiếng thời Roma rất đẹp. Đây là trung tâm của thành phố Segovia quê cha Minh nổi tiếng món trừu non, heo sữa với rƣợu đỏ mà chắc trong đoàn chẳng ai

Vào ngày thứ 9, chƣơng trình đƣa hắn cùng phái đoàn HH đến quê hƣơng của cha Gomez, Segovia. Nghe sao mê ly. Trên đƣờng đi, xe bus có ghé đến Avilla, hắn nhớ đoàn đƣợc thăm thành rất là đẹp. Nơi đây Mẹ Têrêsa Cả đã lập dòng kín và đƣợc tƣớc phong là tiến sĩ của Hội Thánh. Hắn không đƣợc nghe giải thích Trang 39


quên đƣợc đâu, cha Minh ơi! Tới bây giờ là hơn một tháng rồi ngồi viết lại những dòng chữ này mà hắn vẫn còn nhớ, hắn tự nhủ sẽ có ngày trở lại để thƣởng thức 2 món ăn nổi tiếng này, lẽ dĩ nhiên là với rƣợu đỏ Tây Ban Nha. Nơi đây đoàn chụp hình rất nhiều và ai cũng vui cả. Buổi chiều đoàn đến thủ đô Madrid, nghỉ tại nhà dòng. Buổi tối trong thánh lễ thật sốt sắng, bầu khí thánh thiện với bài chia sẻ của cha Qúy. Hắn nhớ đƣợc mấy lời nhƣ sau và rất thích. Một linh mục dòng Tên ở Đức đã viết: Bạn phải kiểm soát tư tưởng của bạn, vì tư tưởng sẽ đưa đến hành động. Bạn phải kiểm soát hành động của bạn, vì hành động sẽ đưa đến thói quen. Bạn phải kiểm soát thói quen của bạn, vì thói quen sẽ đưa đến số phận đời đời. (nhớ là đời đời đấy nhá !) Trƣớc khi đi ngủ, nhóm trẻ đã hƣớng dẫn kinh tối. Thật là tuyệt vời, hắn rất thích và hắn thầm cám ơn Chúa lắm lắm. Vào ngày cuối cùng phái đoàn, hắn thăm đại học Alcala do vua Alfonso I (đệ nhất)

Trang 40

thành lập năm 1215. Sau đó vào năm 1254 vua Alfonso X giao quyền cho nhà thờ chính tòa. Đây cũng là nhà trƣờng đại học cổ nhất Tây Ban Nha. (ĐGH Alexander IV nói: Đại học Salamanca là một trong bốn ngọn đuốc sáng trên thế giới.) Sau đó đi thăm thành phố Toledo. Nơi đây sau khi ăn trưa hắn đi thăm nhà thờ chính tòa. Nhà thờ chính tòa này đƣợc thánh Eugenio, là vị Giám Mục đầu tiên Toledo xây từ thế kỷ thứ nhất. Rồi dân Ả rập biến thành đền thờ Mosque. Sau này lại trở thành một nhà thờ Kitô Giáo. Thế kỷ thứ 13 bị tàn phá và đƣợc xây lại thánh đƣờng lớn theo kiểu Gothic và nguy nga tráng lệ nhƣ ngày hôm nay. Tiếc rằng hắn chỉ xem đƣợc bên ngoài vì là giờ nghỉ trƣa. Tối trở về nhà dòng ở Madrid dùng cơm chiều, dâng thánh lễ và sau đó là phần sinh hoạt để hôm sau chia tay. Hắn nhớ tối đó có Cha Hƣng (đang tu học ở đây) và gia đình bác Kiểm (một gia đình VN tại Madrid) cũng tới tham dự. Đêm chia tay sao hắn thấy tình thân thiết nhƣ mọi ngƣời là anh em


một nhà vậy. Ôi! tình thân thƣơng, tình đồng hương, tình đồng hành, tình đồng hƣớng Linh Thao, mọi thành viên nhƣ là những ngƣời rất thân của mình vậy. Hắn cứ tiếc là không biết trƣớc để cùng đồng hành đi Fatima với các bạn nên thôi đành chia tay các bạn nhé. Đêm nay mọi ngƣời hàn huyên tâm sự và nhắc nhở nhau nào là về nhớ đến nhau, nhớ viết bài cho kỷ yếu và nhiều nhiều lắm lắm. Hắn muốn kể thêm cho các bạn nghe nữa, nhƣng thôi xin dừng ở đây vậy. Một chuyến hành hương rất thân thương. Theo chân Y Nhã bước lên đường Học gương nhân đức thăng hoa tiến Để đời luôn tỏa ngát muôn hương. Nhớ mãi đến nhau trong cuộc sống Dù ở phương trời bắc hay đông Xin Chúa luôn ban nhiều ân phước Cuộc đời hành hương mãi tươi hồng.

Hỏi bao giờ lại đến mùa xuân nữa, tháng tư trời ấm hay tháng năm? hàng cây trụi lá trơ trong gió, đợi trổ hy vọng trên nhánh khô. hnh

Thanh Sơn Trang 41


Tƣợng Đức Mẹ Đen với Hài Nhi ra đời vào thế kỷ XII là một bức tượng khắc bằng gỗ (theo nghệ thuật Romanic năm 50 SCN). Màu đen trên gỗ hiện nay là do sự biến đổi màu của chất liệu sơn. Được tìm thấy do vài người chăn chiên khám phá (đi theo một luồng ánh sáng và tiếng nhạc tuyệt diệu). Đức Giám Mục Manresa đến và đề nghị rƣớc tƣợng này về Manresa, nhƣng không ai kéo tƣợng Đức Mẹ lên nổi. Ý của Đức Mẹ muốn ở lại và đƣợc tôn kính ở Montserrat.

Montserrat, nhƣng hiện nay chỉ còn một nhà nguyện nhỏ trong khu vƣờn tu viện mà Đức Giám Mục Oliva đã thành lập trong thế kỷ XI. Theo Nhật ký của Thánh Inhazio, Ngài đi hành hƣơng tới tỉnh Onate, Navarete, sau đó đi tiếp tới Montserrat. Nơi đây trong ba ngày Inhigo đã bàn hỏi với một cha linh hƣớng và viết hết tội của mình rồi xƣng tội. Trao cho đan viện con la, còn gƣơm và dao găm thì treo trên bàn thờ dâng lên Đức Mẹ. Đổi tên thành I-Nhã.

Thế kỷ IX có 4 nhà nguyện tại Đoàn hành hương chúng con đã đến nhà Trang 42


thờ này, trễ mất giờ thăm viếng tƣợng xin v.v… Đức Mẹ Đen. Chúng con rất tiếc vì nhiều ngƣời (trong đó có con) ham ngắm cảnh Con suy ngẫm Thánh I Nhã đã dâng và chụp hình, nơi đây cảnh trí thật tuyệt gƣơm cho Đức Mẹ là Thánh Nhân đã vời với thung lũng thật sâu, trên cao nhìn dâng tất cả cuộc đời của Ngài. xuống dòng sông xanh biếc uốn lƣợn quanh đồi cỏ và cây xanh chập chùng… Còn con, con dâng gì cho Đức Mẹ đây? Bây giờ đang có Thánh Lễ nếu Thƣa con xin dâng con cái của con, là muốn đƣợc diện kiến Mẹ thì chúng con báu vật của một ngƣời mẹ tầm thƣờng phải chờ hai giờ sau, nhƣng chúng con lên Đức Mẹ. đâu còn thời gian vì đã hết giờ kính viếng Mẹ nơi đây, để phải theo đoàn Xin dâng lên Đức Mẹ, 3 con trai, 3 hành hƣơng tiếp tục cuộc hành trình. con dâu và 7 cháu nội của chúng con. Đây là điều con hối tiếc mãi. Dâng 2 con gái của chúng con với nỗi niềm lo lắng của bậc cha mẹ mà Thiên Trong nhà thờ mọi ngƣời dự lễ thật Chúa đã nhìn thấy: đông, con quỳ dưới cuối nhà thờ, ngước lên tƣợng Đức Mẹ ở trên cao và xa tận „Đối với cha, con gái là kho ẩn bao bất cung thánh nên chỉ nhìn thấy lờ mờ. ngờ, Lo đến nó làm ông mất ngủ. Con lắng đọng tâm hồn suy ngẫm Khi nó còn trẻ, sợ nó quá thì sự dâng gƣơm và dao găm của Thánh Khi đã vu quy, sợ nó bị ghét I-Nhã. Khi là thiếu nữ, sợ nó bị quyến dụ Khi ở nhà bố, sợ nó mang bầu Gƣơm là biểu hiệu cho uy quyền Khi ở nhà chồng, sợ nó thất của hiệp sĩ, cho sự oai phong bên cạnh trung...“ (HC 42,9-10). bộ quân phục. Dâng gƣơm là dâng cả cuộc đời Hiệp Sĩ của mình với biết bao Đặc biệt con xin dâng Đức Mẹ con nhiêu ƣớc mơ về danh vọng, về thế lực. gái con, cũng đang hiện diện nơi đây. Dâng gƣơm là một sự dứt khoát thay đổi cuộc sống của mình. Dâng tất cả cuộc Khi xƣa Đức Mẹ đã nhận gƣơm và sống từ trƣớc tới giờ. Dâng hết cho Đức dao găm của hiệp sĩ I-Nhã và Mẹ đã cầu Mẹ để tìm một cuộc sống khác. bầu cùng Thiên Chúa biến đổi cuộc đời Cuộc sống với Đức Kitô. Sống với Đức hiệp sĩ thành một vị Thánh lớn của Giáo Kitô là sống nghèo khó. Sống với Đức Hội. Kitô là sống khiêm nhƣờng. Sống với Đức Kitô là sống hy sinh những của cải Con nguyện xin Đức Mẹ nhận và + tiền tài + danh dự. cầu bầu Thiên Chúa biến cải con gái con nên khí cụ của Chúa, biết sống đẹp lòng I Nhã đã sống đƣợc nhƣ thế khi Chúa. Ngài từ bỏ sự giàu sang danh giá của gia đình đến sống với những người nghèo Xin Mẹ nhậm lời con. khổ, bệnh hoạn, tội lỗi, gái điếm, kẻ ăn Elisabeth Nguyễn Trang 43


Một vài chia sẻ của ngày 2 Hành Hương: Theo vết chân Thánh Ignatiô tại Montserrat ontserrat, có nghĩa là rặng núi răng cƣa, nơi đây phong cảnh núi đồi thật hùng vĩ và đẹp hiếm có. Nhìn xuống bên dƣới là rừng cây vừa ẩn vừa hiện sau làn sƣơng mờ, tạo thành một hình ảnh đầy thơ mộng. Đây chính là nơi Thánh Ignatiô đã cởi bỏ những cái thuộc về con ngƣời cũ của ngài. Ngài cởi bỏ dao găm, kiếm của hiệp sĩ và dâng tiến lên Đức Mẹ Đen, hành động cụ thể này nói lên việc ngài dứt khoát từ bỏ cuộc sống làm hiệp sĩ trƣớc đó để đƣợc phó dâng chính mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, bao lâu nay con hằng khát khao đƣợc hoàn toàn thuộc về Chúa nhƣng trong tâm tƣ và đời sống con còn có những vấn vƣơng ràng buộc. Từ nay con xin Chúa soi sáng giúp con nhận biết ra và dần dần từ bỏ những điều ngăn cản con đến với Chúa và đến với anh em con. Con tin rằng với sự dứt khoát từ bỏ mỗi năm chỉ một điều cụ thể mà thôi thì tâm hồn con sẽ được Chúa thánh hoá dần dần nhƣ khi xƣa Chúa đã thánh hóa tâm hồn Thánh Ignatiô. Bên bờ sông Cardoner Trang 44

và dƣới chân Thánh Giá Del Tort: Một kỷ niệm đáng ghi nhớ mãi là phái đoàn hành hƣơng được ngồi nghỉ chân và chia sẻ với nhau bên bờ sông Cardoner dƣới bầu trời xanh trong và nắng ấm. Nơi đây ghi dấu chân Thánh Ignatiô thƣờng đến cầu nguyện nhiều giờ với Chúa và ngài đã nhận được sự khôn ngoan hiểu biết đặc biệt nhất thuộc về lãnh vực thiêng liêng cũng nhƣ đức tin khiến ngài ghi nhớ mãi suốt đời. Lạy Chúa, không lời nào có thể diễn tả đƣợc niềm hạnh phúc khi con đƣợc ngồi bên dòng sông Cardoner, qua lời hƣớng dẫn của Cha Gomez, con được chung hưởng niềm hạnh phúc của Thánh Ignatiô khi đƣợc Chúa mạc khải cho những điều hiểu biết mới lạ, con đây tựa nhƣ một giọt nƣớc nhỏ bé đƣợc hoà chung trong dòng sông trong mát. Cảm tạ Chúa đã ban cho con giây phút này. Tại Nhà Nguyện Xuất Thần: Phái đoàn hành hƣơng viếng thăm Nhà Nguyện Xuất Thần, đƣợc chiêm ngắm tƣợng Thánh Ignatiô với gƣơng mặt tràn đầy hạnh phúc đặt tại chỗ

ngài đƣợc kết hợp với Chúa Ba Ngôi trong trạng thái xuất thần trong 8 ngày. Xin dâng lên Chúa lời cảm tạ qua lời kinh tiếng hát khi chúng con cùng quây quần bên tƣợng Cha Thánh Ignatiô. Vì thời giờ không cho phép phái đoàn hành hương được ở lại lâu hơn và con rời Nhà Nguyện với một sự lƣu luyến. Tại Nhà Nguyện Hang Đá Cầu Nguyện: Hang đá cầu nguyện nằm trên đồi Les Codines, bên cạnh dòng sông Cardoner. Tại nơi đây Thánh Ignatiô đã cầu nguyện nhiều giờ mỗi ngày và liên tục trong nhiều tháng và ngài đã đón nhận nhiều an ủi thiêng liêng. Những hình Thánh Giá đƣợc chính Thánh Ignatiô khắc trên tƣờng hang đá để cảm tạ ân sủng Chúa đã ban cho ngài tại nơi hang đá này. Qùy tại Nhà Nguyện Hang Đá Cầu Nguyện, trong khung cảnh tĩnh mịch, con xin dâng lời cảm tạ Chúa về những an ủi thiêng liêng mà con đã nhận được trong những lần Linh thao. Con cũng cảm tạ Chúa về một ngày hành hƣơng với nhiều cảm xúc thiêng liêng và kỷ niệm đẹp. Kiều Trang


Ngày 3: Andorra-Lourdes Thứ tư 07 tháng 4, 2010 ôm nay là ngày thứ 3 của chuyến hành hƣơng. Điểm đến của ngày hôm nay là Lourdes. Em thức dậy vì tiếng các chị khua động. Em tính nằm nƣớng thêm một chút vì nghĩ đến tuyến đường hôm nay khá dài (>8 hrs.) nhưng quay lại thấy chị Bích nằm giƣờng bên cạnh đã dọn xong đồ đạc nên em đành phải bò dậy pack đồ cho kịp. Trƣớc khi rời nhà trọ, nghĩ đến chuyện chị Bích bị bỏ lại Manresa hôm trƣớc khi phái đoàn đi thăm chapel (nơi Thánh Y nhã cầu nguyện và xuất thần) em thấy guilty vì chị đi chung nhóm với em. Em tính an ủi chị nhƣng chị Bích ngƣợc lại trấn an với em là chị không sao vì chị biết nói tiếng Spanish. Nhƣ để em khỏi áy náy chị kể cho em nghe những ơn chị nhận đƣợc ở trong động đá nơi Thánh Y nhã viết về LT. Mặc dù, em vẫn bị “emptiness” trong 2 ngày qua nhƣng cũng cảm thấy vui cho chị Bích vì những ơn chị nhận đƣợc.

Nhƣ 2 ngày trứơc, phái đoàn được cha Quý chúc lành trên xe. Xe đƣa phái đoàn vào vương quốc Andorra. Hôm nay bà con còn mệt, vừa xong kinh sáng thì tranh thủ ngủ tiếp nên film Korea… bị ế. Buổi trƣa, xe rẽ vào thành phố để mọi ngƣời có thể nghỉ và ăn trƣa một tiếng. Phái đoàn chia ra làm mấy nhóm nhỏ vào phố. Thành phố rất bé nhỏ và xinh đẹp. Đi bộ chừng 20 phút là hết phố. Vì ngƣời ở Spain ăn trƣa khá trễ (2:00 PM) nên lúc chúng em vào, hầu hết các tiệm ăn vẫn chƣa sẵn sàng. Mọi ngƣời đi shopping. Gần đến 12:00 PM thì trời bắt đầu mưa nhẹ nên em ghé KFC mua “hot-wingcombo” để mang về xe ăn tạm. Gặp Thuận, mặt mũi xanh lè vi say xe rất thảm thƣơng. Chúng em chia nhau thuốc say xe và cao dán. Tinh thần tƣơng thân tƣơng ái cho em cảm giác được phần nào sự hiện diện của Thiên Chúa. Rời tiệm, chúng em về xe để đi tiếp.

Phái đoàn rời nhà nghỉ ở Manresa lúc 9:15 sáng. Trƣớc khi lên xe bus, chị Mai (Đức) trong ban ẩm thực đã nhanh tay mua ít trái cây để phái đoàn dùng lúc đi đường.

Lúc xe chuẩn bị lăn bánh, anh Hƣng điểm danh phát hiện thiếu chị Bích. Cha Thành, anh Đạt và anh Định trở xuống phố tìm chị Bích dƣới sự hƣớng dẫn của chị Mai

(Mỹ) vì chị là người sau cùng gặp chị Bích ở tiệm mắt kiếng. Sau 15 phút, một số ngƣời trong xe hết kiên nhẫn… em quyết định ra ngoài tìm chị. Sau 30 phút đi hết dãy phố vẫn không thấy chị Bích, em trở về „parking structure“ nơi cha Thành và anh Định hẹn. Trong lòng em hơi "hờn" chị Bích vì em không bao giờ nghĩ chị đi lạc, em cùng hơi “nóng“ vì mệt và lo cho chuyến đi bị nguy hiểm do mƣa và gió có thể làm đƣờng trơn trợt. Em vừa về đến đầu ngõ thì bắt gặp hình ảnh cha Thành, một ngƣời cha 73 tuổi tóc bạc leo lên bậc thang của cây cột điện nhìn xa xăm tìm bóng chị Bích trong mƣa gió… Hình ảnh này gợi nhớ cho em về hình ảnh ngƣời cha nhân hậu đứng đợi ngƣời con trong Kinh Thánh. Cơn nóng và giận hờn của em biến mất. Em chỉ biết khóc… Khi gặp cha Thành, cha nói "chắc Bích lo lắm, tội nghiệp Bích Khi gặp Bích, nhớ phải an ủi Bích.” Em đề nghị em ở lại chờ chị Bích và khi gặp chị sẽ lấy taxi đi Lộ Đức sau. Cha Thành không chịu và nói “ông ngoại không bao giờ làm vậy.” Đúng là tấm lòng người mục tử vì đoàn chiên. Lâm Viên nhập cuộc đi tìm chị Trang 45


Bích. Hai đứa chúng em chia nhau trở về khu phố cũ tìm, vẫn không gặp. Sau đó chúng em đi xa hơn vào khu apartments và nhà thờ. Hai đứa đang đi tìm thì gặp cảnh sát chặn lại hỏi xem chúng em có gặp chị Bích không? Chúng em cảm phục lòng trách nhiệm của ngƣời cảnh sát ở Andorra. Đi quanh một chút lại gặp cảnh sát hỏi chúng em có phải là Bích không? Chúng em để ý thấy cảnh sát đi từng tiệm ở khu shopping giúp phái đoàn tìm chị Bích. Lúc này đã hơn hai tiếng đồng hồ tìm kiếm, em thật sự “freak out” và trong đầu nghĩ đến tình trạng xấu nhất xảy đến cho chị Bích. Trong lòng em hối hận và tự trách mình vô cùng vì đã không đi chung với chị. Quay về điểm hẹn gặp chị Huyền, chị rủ em đi tiếp.

đi tìm nữa và dừng hẳn ở „parking structure“ chuẩn bị cho tin “xấu” nhất. Ban tổ chức cũng đi đến quyết định để cha Gomez và chị Chi Lan ở lại chờ tin chị Bích, phái đoàn sẽ đi tiếp tục đến Lộ Đức. Mọi ngƣời trong đoàn bắt đầu trở về xe với tấm lòng nặng trĩu. Em đứng lại nhìn chung quanh một lần cuối để cầu may thấy bóng chị và bất chợt em thấy anh Định đang nắm tay chị Bích băng qua đƣờng. Em nhìn một lần nữa và tính chạy về parking báo tin cho mọi ngƣời nhƣng lúc đó gặp ánh mắt LV và cha Thành đang nhìn về hƣớng em. Em giơ tay ra hiệu cho LV là thấy chị Bích rồi. LV và cha Thành chạy ngƣợc về hƣớng phố, chị Bích và chúng em ôm nhau thật chặt nhƣ sợ chị sẽ biến mất một lần nữa. Chị Bích về đến xe với sự vui mừng của đoàn. Tạ ơn Lúc này „parking Chúa! structure“ hay restroom nam nữ gì cũng bị chúng Xe bắt đầu lăn bánh em vào tìm hết…, vẫn hƣớng về Lộ Đức. Tuy trễ không thấy bóng dáng chị. nhƣng mọi ngƣời đều vui Hơn 3 giờ chiều, nhiều và bình tâm. Xe đi ngang ngƣời trong phái đoàn qua những rặng núi phủ xuống xe đi tìm đầy tuyết trắng của Pyrenees, đường phố. Em được nghe em rất thích vì nơi em ở, các chị nói ở trên xe cha Orange County-CA không Quý và mọi ngƣời vừa đọc có tuyết bao giờ . Trên xong kinh “lòng thƣơng đường đi, người nhà quê xót” và lần chuỗi cầu nhƣ em còn đƣợc xem nguyện. Gần 4 giờ, em mƣa tuyết. Những bông “ran out of hope”, không tuyết trắng rơi nhẹ xuống Trang 46

đường giống như những cánh hoa đào trắng đƣợc các thiên thần rải xuống từ trời cao… Mọi ngƣời rất vui… em cảm nghiệm ra được sự mở lòng thật sự của mọi ngƣời trong đoàn từ giây phút đó… Những lời complaints đƣợc thay thế bởi những lời thăm hỏi chăm sóc thật chân tình. Mỗi sự việc xảy ra đều có giá trị riêng đặc biệt, em tin thế. Em bắt đầu cảm thấy lạnh và chìm vào giấc ngủ. Em tỉnh dậy khi xe bắt đầu vào Lourdes. Tội nghiệp anh tài xế, chị Chi Lan và cha Thành lo lắng vì sợ phái đoàn đến quá trễ. Đường ở Lourdes nhỏ và rắc rối. Xe đi nhiều vòng cuối cùng cũng đến nơi. Ngƣời làm ở nhà trọ rất tử tế. Họ đã ra tận ngoài cửa đón đoàn. Sau bữa ăn tối no nê, em tính chui vào phòng ngủ một giấc nhƣng chị Huyền, Thuận, Lâm Viên và Minh Châu rủ đi viếng Đức Mẹ và dự lễ 11:00PM để tạ ơn. Ngoài trời bắt


đầu mưa lớn nhưng lòng chúng em rất vui. Đƣờng đi có rất nhiều ngƣời nhƣ chúng em. Vì là lần đầu tiên được đi Lourdes, em rất hồi hộp. Theo đoàn ngƣời tiến về hang Đức Mẹ, em từ từ đi đến hang động nơi có dòng suối nhỏ và tƣợng Đức Mẹ để trên cao. Nhìn mọi người có cùng niềm tin quây quần bên Đức Mẹ từ mọi miền đất trên thế giới, cho em cảm nghiệm đƣợc sức sống và sự hiệp nhất của GHCG mà trong thời gian gần đây media và những ngƣời chung quanh em đang questioned và lên án. Chúng em đứng cầu nguyện một chút thì có phái đoàn đến dâng lễ ở hang đá. Chúng em dự Thánh Lễ tạ ơn chung với phái đoàn và sau đó có giờ Thánh. Thánh lễ và giờ Thánh đƣợc dâng sốt sắng bởi một linh mục rất trẻ đánh động em nhiều. Vâng, em tin GH của Chúa vẫn còn đây và sức sống mới vẫn tuôn tràn qua những ngƣời anh em hiện diện ở đây. Thiên Chúa của em vẫn sống và hiện diện chứ không chết nhƣ media đang nói. Cảm ơn Chúa, Mẹ và mọi ngƣời đã giúp em confirm lại niềm tin của em. Chúng em về đến nhà gần 1g sáng, bƣớc vào phòng thấy cô Tuyết Bình đang ngủ say sƣa. Tạ ơn Chúa một ngày vất vả nhƣng đầy tình thƣơng và ân sủng. Em – PL (trích một trang nhật ký)

Ngày 4 Thứ năm 08 tháng 4, 2010 Phút hồi tâm: Tuyết Kiều:

Hình ảnh con chó có trách nhiệm, cừu & dê chen chúc, lúc nhúc đi theo con chó dẫn đƣờng trong hòa bình.

Liên Hƣơng: Cảm ơn Chúa cho anh tài xế lái xe giỏi, an toàn. Chị Phƣơng: Cảm ơn Đức Mẹ Lộ Đức cho có những ngƣời bạn đem sức mạnh cho đời sống. Phƣơng Mai: Cảm ơn Chúa cho sống giây phút hiện tại trong yêu thƣơng. Minh Châu: Cảm ơn lòng quảng đại của Chúa qua tay Cha. Tuyết Bình:

Cảm ơn Chúa cho một ngày thật tốt đẹp, như giấc mơ.

Kim Huyền: Cảm ơn Chúa cho chúng con.hình ảnh ngƣời chăn chiên qua cha Thành và cha Minh. Chị Phƣợng (Đức): Cảm ơn Chúa đã cho đến dƣới chân Mẹ Lộ Đức. Lệ Thu:

Xin lỗi những điều làm mất lòng Chúa.

Chị Phƣớc:

Cảm ơn Đức Mẹ Lộ Đức cho thực hiện đƣợc giấc mơ, đƣợc đứng dƣới chân Mẹ, chầu Thánh Thể, và đến với Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ

Kim Anh:

Xin dâng lên Chúa tất cả tâm tình trong thinh lặng. Chúa là Mục tử của chúng con.

Trang 47


Trang 48


Tôi lặng ngẩm chuyện Người Mục Tử Đấng chăn lành, sói dữ, đoàn chiên ... Gương mặt ấy, nụ cười hiền, Quên vất vả, lo bình yên chiên lạc

Yêu thương đó như kẻ chăn khuyên dặn Đem gương lành sốt sắng chăm lo Hạnh phúc là biết đem cho Nhận lại được trăm lần to hơn nữa

Tôi trở về ngày vui dào dạt Cả một đoàn ngơ ngác lo âu Nhìn đồng xanh, chỉ nguyện cầu Andora, nắm tay nhau thầm thĩ

Chúa ơi, vai Ngài con nương tựa Tràn đầy nào sữa, mật, nước trong Cỏ xanh tươi ngập cánh đồng Ngài đưa dẫn, con nào mong hơn được

Sáng Chúa nhật, Phúc âm, vui nhỉ ? Chuyện ngày nay liên lỉ chuyện xưa Thương từng con, mấy cho vừa, Một chiên lạc trong rừng thưa, đêm tối

Ngài biết thế gian nhiều mưu chước Ngài chỉ đòi theo bước Chủ chăn Yêu nhau chớ kể ngàn lần Như gương mục tử vô ngần đàn chiên

"Ta biết chiên, chiên con lạc lối Đang thẫn thờ bao nỗi vấn vương Tựa vào nhau, ta lên đường, Đem trở về tròn yêu thương đùm bọc"

Cám ơn Ngài, lời khuyên Ngài dạy Những ngày qua biết mấy yêu thương Đàn chiên khắp cả bốn phương Đồng cỏ xanh với tình thương mục tử

Hãy nhìn kia, đồng xanh cỏ mọc Những hoa vàng, lục lạc vui tai Chú dê đen, mắt miệt mài Đưa từng túm chiên non hoài thơ thẩn

Thanh Trang London ngày 26, tháng 4, 2010 Trang 49


1 2 3 ........... ACTION !!!!

Trang 50


A M E N Trang 51


Ngày 7 Chủ nhật 11 tháng 4, 2010 Chúng ta bƣớc vào ngày thứ bảy của thay đổi. Lạy Chúa, chúng con đang lần cuộc hành hƣơng Theo Vết Chân I-Nhã. Theo Vết Chân Thánh I-Nhã, chúng con đã biết yêu Chúa nhưng chúng con muốn Điểm đến hôm nay là LOYOLA, nơi được yêu Chúa nhiều hơn. Chúng con Inhigo đã chào đời vào tháng 10 năm cũng muốn từ bỏ những thú vui trần thế, 1491. Ông sống ở đây đƣợc 30 năm. Một muốn đƣợc hoán cải tận gốc và chỉ nhận biến cố lớn đã xảy ra, ông đƣợc Chúa và yêu mình Chúa mà thôi. Nhƣng sao mời gọi thay đổi từ một hiệp sĩ có nhiều khó quá Chúa ơi! con vẫn yếu đuối, vẫn tham vọng để trở thành một hiệp sĩ của sa ngã, vẫn chƣa đặt Chúa vào vị trí quan Chúa Kitô và đã lấy tên là Ignatius trọng nhất của đời con. (I-Nhã) Được chiêm ngắm LOYOLA là một Lạy Chúa, xin hãy thánh hóa con, biến pháo đài thời trung cổ gồm hai phần. đổi con theo ý Chúa. Xin hãy làm chủ Phần trên bằng gạch đƣợc trang trí rất đời con, hướng dẫn con đi theo con đẹp theo kiểu Ả-Rập, phần dưới hoàn đường Chúa muốn con đi. toàn bằng đá, không có cửa sổ, chỉ có Con cảm ơn Chúa cho chúng con có cha một cửa ra vào mà thôi. Thành, cha Ngô Minh để dẫn dắt trong Cảm ơn Chúa cho con đƣợc đạt chân đến cuộc hành hƣơng này. Xin Chúa ban cho nơi Thánh này, tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp các Ngài thật nhiều sức khỏe và ơn lành. hùng vỹ, với nghệ thuật chạm trỗ tinh vi. Cảm ơn Chúa đã cho có những bàn tay Cảm ơn các Cha, các anh chị mà Chúa của những ngƣời thợ để làm nên công đem đến cho con được gặp gỡ hôm nay. Muôn muôn đời con xin tạ ơn Chúa. trình này. Thánh lễ đƣợc dâng tại phòng Hoán Cải, Trần Thu Hà chọn LOYOLA là đỉnh nơi Thánh I-Nhã dƣỡng thƣơng và đƣợc cao của cuộc hành hƣơng này.

Trang 52


Ngày 8 Thứ hai 12 tháng 4, 2010 Giờ kinh sáng (Nhóm ANH & BỈ QUỐC hƣớng dẫn) Chúng con giờ đây đƣợc đón nhận một ngày mới với bao cảnh đẹp chung quanh, chúng con xin cảm tạ Chúa. Chúng con xin Ngài ban cho chúng con đƣợc sống giây phút hiện tại với tràn đầy yêu thƣơng. Xin cho chúng con cũng nhận biết Chúa qua những việc xảy ra chung quanh chúng con và qua những ngƣời mà chúng con gặp gỡ ngày hôm nay. Đọc thánh vịnh 8:. Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu ! Uy phong Ngài vƣợt quá trời cao. Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con ngƣời là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ? Chúa cho con ngƣời chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân : Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dƣơng. Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu ! Gợi ý suy niệm trong ngày: 1) Thánh Y-Nhã sau khi hoán cải là xin ơn Biết hơn, Yêu Mến Chúa Kitô hơn đề có thể theo Ngài. Mỗi ngƣời chúng ta xem lại hành hƣơng nội tâm của mình: hiện giờ trong lúc này, tôi Biết, Yêu và Theo anh Giêsu nhƣ thế nào? 2) Đức Hồng Y Thuận đã ví cuộc sống trên trần thế của mỗi ngƣời là một cuộc hành hƣơng hƣớng về nhà chung là Quê Trời. mỗi ngƣời chúng ta hãy suy tƣ về cuộc đời của chính mình mà chúng ta là những kẻ lữ hành đi về Quê Trời. Trong giây phút hiện tại này, tôi hãy tâm tình với Anh Giêsu về bƣớc đƣờng hành hƣơng của chính mình. Trang 53


Ngày 9: Thứ ba 13 tháng 4, 2010 Hôm nay là ngày thứ 9 của cuộc hành hƣơng. Trong cái lạnh của một buổi sáng mùa xuân ở Salamanca, chúng tôi lên đường đi Madrid. Trên xe bus, chúng tôi có kinh sáng nhƣ thƣờng lệ. Ban thiêng liêng gợi ý cho chúng tôi hai câu hỏi để suy nghĩ và cầu nguyện trong ngày :

ý là món ăn này quá ngon. 17g15, chúng tôi lên xe đi Madrid. Đến nơi, sau khi nhận phòng, chúng tôi có thánh lễ. Trong bữa ăn chiều, gia đình Bác Kiểm, gia đình VN duy nhất ở thành phố này đã đến chung vui với chúng tôi.

Để kết thúc một ngày hành hương, các bạn trẻ đã giúp chúng tôi trong phần kinh tối và phút hồi tâm thật sốt sắng. Chúng tôi lại hát bài "Lạy Đức Tình Quân con Sau đó cha Thành nhắc cho chúng tôi về tôn thờ..." để cảm tạ tình mến yêu Chúa Linh Đạo I-Nhã "Đồng hành với Chúa đã cho chúng tôi một ngày thật hạnh Kitô" và hai câu hỏi I-Nhã đã đặt ra: phúc trong Chúa. - Tự do để thoát ra khỏi cái gì? - Tự do để làm gì?

- Chúa Kitô đã làm gì cho tôi? - Do đâu Chúa đã làm nhƣ vậy? 10g40, chúng tôi tới thành Avila, quê hƣơng của thánh nữ Têrêsa, tiến sĩ hội thánh. Trong cơn mƣa lất phất, chúng tôi đi viếng nhà thờ chính tòa, dòng kín của thánh Têrêsa và thành phố. Xe bus chúng tôi lại lăn bánh vào lúc 12g trƣa để đi thăm Segovia, quê hƣơng của cha Gomez. Trên đƣờng đi, chúng tôi được viếng mộ của thánh Gioan Thánh Giá. Nơi đây Đức cố Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm vào ngày 4 tháng 11 năm 1982. Chúng tôi rất xúc động khi cùng hát bài "Lạy Đức Tình Quân con tôn thờ..." lời nhạc của thánh nữ Têrêsa. Tình bạn của thánh nữ Têrêsa và thánh Gioan Thánh Giá thật tuyệt vời và cao quý. Chúng tôi đến Segovia khoảng 2g trƣa. Sau khi thăm cầu dẫn nƣớc cổ xƣa của thành phố, chúng tôi đi ăn "heo sữa quay" đặc sản của Segovia. Ai cũng đồng Trang 54

Những Hàng Cây ơi những hàng cây ở Loyola trông sao cằn cỗi, hỏi đã bao nhiêu tuổi rồi mà lá theo ngày tháng đi chưa về. hnh


Lời cảm ơn của Minh Châu

Kính thưa Các Cha, Thưa các cô chú, Các anh chị em, Con không ngờ, là thành viên nhỏ nhất trong đoàn, con lại được các cô chú, anh chị trong đoàn cho con được thay mặt tất cả, có vài lời bày tỏ lòng tri ân của chúng con tới quý Cha. Con biết ngôn từ không diễn đạt được nhiều nhưng con mong các Cha hiểu tâm tình của chúng con dành cho các Cha. Cảm ơn Cha Quý, suốt chặng hành trình Cha đã luôn giúp chúng con cầu nguyện và hướng lòng lên tới Chúa. Cảm ơn Cha Nghĩa, với lòng nhiệt thành và hăng hái của Cha. Cảm ơn Cha Gomez, tuy Cha luôn mắng yêu chúng con là phải đóng cái mồm lại, mở cái tai ra.... nhưng chắc có lẽ không ai là sẽ không nhớ Cha và những lời mắng yêu của Cha. Cảm ơn Cha đã chỉ dẫn chúng con trong suốt chặng đường hành hương. Và cuối cùng, dear cha Thành, con biết có nói gì cũng không đủ, Cha lúc nào cũng là người chúng con thương mến rất... rất nhiều. Cảm ơn Cha vì tình thương Cha dành cho chúng con trong chuyến hành hương này, sẽ không làm sao để con bày tỏ được lòng tri ân của chúng con, chúng con luôn luôn quý mến và thương Cha rất nhiều..... Minh Châu Trang 55


Ngày 11 Thứ năm 15 tháng 4, 2010 Fatima: Được đến nơi này với tâm tình tri ân, cảm tạ Mẹ chúng con. Khấn xin Mẹ Fatima gìn giữ giáo hội VN và ban ơn khôn ngoan cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục Xin giúp mỗi ngƣời chúng con đƣợc trở nên chứng nhân Tình Yêu Chúa nhƣ Mẹ là vị tông đồ đầu tiên đã sống gương mẫu là chứng nhân cho tình yêu cao cả và vô tận này. Xin Mẹ gìn giữ đặc biệt đức tin của giới trẻ đang chịu nhiều thử thách trong xã hội ngày nay.

Manresa em có đi về qua nơi ấy sông trăm năm xưa chảy một dòng có cầu trơ nhịp trong mùa gió thánh giá bao tuổi, ghi dấu ai (tặng LH) hnh

Ng. Kiều Trang (Belgium)

Cardoner bên cầu chiều nghiêng nắng sóng trắng bạc mái đầu thầm hỏi trăm năm trước sóng có bạc đầu không? hnh Trang 56

Ngày 12: Fatima Thứ sáu 16.4.2010 Hôm nay phái đoàn HH lƣu luyến từ biệt Mẹ Fatima với tâm tình kính mến và tri ân. Cảm tạ Đức Mẹ Fatima cho phái đoàn đến dự cuộc rƣớc kiệu tại quảng trƣờng rất long trọng, cùng đƣợc lần chuỗi với nhiều thứ tiếng, nhiều dân tộc trên thế giới. Sáng nay phái đoàn dự thánh lễ Tạ Ơn cho ngày cuối cùng của cuộc HH tại nhà nguyện dòng Chúa Ngôi Lời. Cha Thành và cha Gomez cùng thày sáu Cƣờng đã giúp phái đoàn dâng thánh lễ thật sốt sắng và cảm động. 11 giờ trưa, phái đoàn ghé qua kính viếng và chào Đức Mẹ Fatima lần cuối trƣớc khi lên đƣờng về lại Madrid. Xin Mẹ Fatima luôn gìn giữ, chúc lành cho chúng con trong chuyến đi này và trong suốt cuộc hành trình Đức Tin của chúng con. Kính chào Mẹ , Th. Trang (LonDon)


Chuyện cười : Thế Gian và thế NGAY Cu Tý hỏi cu Tèo : Tại sao thế giới kẻ nghèo nhiều ghê? Cu Tèo cười lớn hề hề!!! Trả lời : chuyện đó thuộc về "Thế Gian" Tại sao lại gọi Thế Gian? Cu Tèo mới bảo: Có ngàn lí do Lòng người như cái lò xo Thâm sâu hiểm ác biết dò sao ra Miệng người dối trá điêu ngoa Nên mình mới gọi đây là "Thế Gian" Cu Tý lẩm bẩm phàn nàn : Tưởng mình sống giữa địa đàng "Thế Ngay" Bây giờ mới hiểu chữ này Hèn chi Giáo Hội dạy bày tu thân Hôm nay ta quyết một lần Quay về bên Chúa ân cần "Linh Thao" Cu Tèo hỏi ngược "thế sao!" Ta đây muốn biết "Linh Thao" là gì Nếu hay ta cũng theo đi Tĩnh tâm tham dự một kỳ "Linh Thao" Cu Tý ra bộ xôn xao Gãi đầu giải thích cách nào cho khôn. Chúa sinh ta có xác hồn Bắp thịt nổi cuộn như cồn cát cao. Đó là người biết "Thể Thao" Siêng năng tập luyện hồng hào xác thân Còn người lười biếng bất cần Xanh xao thể xác, bần thần tứ chi. Hồn ta cũng chẳng khác gì Hồn mà "Thao Luyện" lương tri vững vàng. Luôn luôn cảm thấy an nhàn Dù cho đang sống giữa ngàn "Thế Gian" "Linh Hồn" ta rất cao sang "Linh Hồn" vô giá Chúa ban cho người. "Linh Hồn" ta nếu cứ lười Mai này về với Chúa Trời được không????!!!! Trang 57


Mời cả nhà xem Anh Hƣng làm Superman…..

.

....nhƣng cha Gomez chỉ cần dùng "nhất dƣơng chỉ" là đẩy đƣợc cả cái xe bus rồi !!!!!

Cha nói Cha có sức của Chúa Thánh Thần :) MC Trang 58


NHỚ LÃO TRƯ XỨ SEGOVIA Nhớ con heo sữa thật ngon, Nhớ con heo sữa da giòn, thịt thơm (ca dao mới 1) Nhớ xâu xúc xích treo cao Hương bay nực mũi, muốn nhào dzô xơi (ca dao mới 2) .......... Hành Hương lại nhớ hành hương (1) Thấy con heo sữa lại thương dạ dày Hết "đai- ét," lại ăn chay Miệng mồm rỏ dzải kiểu này lên cân Phút hồi tâm, cứ tần ngần Thấy toàn xúc xích, rau cần, rượu vang Trông hình, liên tưởng, tội mang Điều răn lỗi phạm, cả làng chia nhau Bà con không biết ra sao Thú thật nhà cháu cồn cào, tương tư Muốn gởi lên net lá thư Complain thợ chụp "Lão Trư" da vàng (2) Nước da bóng láng mỡ màng Lại còn khoe bụng giữa làng cha Minh Segovia hiền xinh Cừu non, lợn béo ... đậm tình Hành Hương ThanhTrang ngày 1, tháng 6, 2010 1. Hành Hương: Pilgrimage ; hành hương: spring onion , hành lá 2. "Lão Trư": Trư Bát Giới trong truyện Tề Thiên Đại Thánh, Tam Tạng đi thỉnh kinh . Trư Bát Giới là Nguyên Đồng Thiên Soái vì phạm tội nên bị phạt thành heo, và theo Tam Tạng đi Tây Trúc để thỉnh kinh chuộc tội). Bát Giới là Trư Ngộ Năng do Quan Thế Âm Bồ Tát đặt cho nghĩa là: "con lợn (tái sinh) nhận ra, ngộ ra khả năng của mình" để ám chỉ việc Bát Giới luôn tự đánh giá mình quá cao mà quên mất mình mang một hình hài kinh khủng. Tam Tạng đặt tên là Bát Giới với ý nghĩa là "Tám ranh giới bị kiềm chế" để nhắc nhở Bát Giới phải luôn biết tu sửa mình. Trang 59


BUỔI SINH HOẠT CUỐI CỦA NHÓM NHỎ VI

uổi họp thiếu cha Thành, bù vào chổ trống đó Nhóm đón chào bác Kiểm, một khách đặc biệt cư ngụ tại Madrid đến thăm Đoàn hành hƣơng cùng tham dự. Nhóm cầu nguyện – nhìn lại cuộc hành hƣơng – cảm nhận những Ân Sủng nào? Vết chân nào của Thánh I-Nhã đã để lại dấu ấn sâu đậm trong từng cá nhân. Chị Mai: Nhận đƣợc Tình Yêu của Chúa qua anh chị em. Rất vui và hạnh phúc đƣợc sống những ngày đầy ý nghĩa. Dòng sông Cardoner Thánh I-Nhã cầu nguyện tìm Thánh Ý Chúa để lại trong Mai một ấn tƣợng đẹp vì mình học đƣợc gƣơng Ngài Cầu nguyện liên lỉ để tìm Thánh Ý Chúa. Chị Dung: Căn nhà nguyện nhỏ nhà thƣơng Magdalena nơi I Nhã đã bỏ sự giàu sang của gia đình để đến ở với những ngƣời nghèo khổ, bệnh hoạn, gái điếm là dấu ấn in đậm trong Dung. Rất cảm động về bà trông coi nhà nguyện, một con ngƣời thật giản dị đơn sơ, yêu Chúa, yêu Thánh I-Nhã vô điều kiện. Chị Lệ Huyền: Học đƣợc rất nhiều điều hay và đẹp từ gƣơng sống đạo của mọi ngƣời. Huyền rất sung sƣớng và bình an khi đến Lộ Đức. Huyền xin cố bắt chƣớc Thánh I-Nhã tập từ bỏ mình, biết phó thác để tìm Thánh Ý Chúa. Chị Chi Lan: Ơn nhận đƣợc thì quá nhiều. Những gợi ý của Hƣng, Kim Anh và của cha: tất cả là Hồng Ân. Nhận thấy ơn lớn nhất là Tình Yêu và Ân Sủng qua từng Trang 60


ngày sống, qua thiên nhiên, những hình ảnh sống động của các Thánh và những tình thân sống động của anh chị em trong đoàn nhƣ những bông hoa tƣơi đẹp hiện diện trong suốt chuyến hành hƣơng. Hình ảnh một hiệp sĩ sửa chữa vết thƣơng cƣa chân hai lần để Chúa dắt đi. Mình có đủ đức tin nhƣ I-Nhã, chịu đựng đau đớn để đạt được mục đích? Anh Nghĩa: Tôi là một quân nhân tân tòng (theo đạo chỉ để lấy vợ), không tin gì về Chúa, khi rửa tội cha chỉ khảo có hai kinh thôi... Tôi còn rất thích nghe tiếng chuông chùa ngân vang….. vợ đi nhà thờ thì mình cũng đi. Cha xứ nhờ gì cũng làm rất nhiệt tình. Năm 1982 gặp cha Thành và vì nể cha mà đƣợc đánh động, nên học kinh học đạo… Qua cuộc hành hƣơng này Chúa cho tôi có một sức mạnh trong đức tin và nhận ra rằng mình phải làm việc vì đức tin. Sẽ sắp xếp đời sống thứ tự để phục vụ Chúa. – Đến Tây Ban Nha thấy đƣợc những công trình Thánh huy hoàng vĩ đại, cảm ơn đất nƣớc Tây Ban Nha đã có Thánh I Nhã là nhân và là quả của Giáo Hội. Bác Kiểm: Vì chỗ thân tình với cha Thành mà đƣợc gặp gỡ anh chị em đoàn hành hƣơng. Thật là hạnh phúc vì ở Madrid có ít ngƣời Việt Nam mà lại đƣợc gặp một lúc cả mấy chục anh chị em cùng tôn giáo. Tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình tôi biến cố này. Giáo dân đất nƣớc Tây Ban Nha rất tôn sùng Đức Mẹ. Từ đó nguồn cảm hứng của các nghệ sĩ đã tạo ra nhiều mẫu ảnh tƣợng Đức Mẹ, có những tƣợng Đức Mẹ âu yếm con Giêsu, có tƣợng Đức Mẹ cho Giêsu bú, có tƣợng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu đƣa cao lên đầu nhƣ đang đùa giỡn…v.v… Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ Đệ II khi thăm đất nước Tây Ban Nha, ngài đã qùy hôn đất và nói :”Kính chào đất nước của Mẹ Maria”. Tôi nguyện xin Chúa mở lòng cho mọi ngƣời nhƣ Chúa mở lòng cho Thánh I Nhã. Tóm kết: Tất cả nhóm nhận đƣợc rất nhiều ơn qua các gợi ý của Ban Thiêng Liêng, các cha, và sự chia sẻ của từng anh chị em. Tất cả là Ân Sủng Chúa đã ban cho đoàn hành hương. Món quà qúy nhất nhóm nhận đƣợc là Tình Yêu của Thiên Chúa chan hòa trên tất cả các cha và các anh chị em trong sự phục vụ đầy yêu thƣơng, nhất là từ cha Thành, anh Quang, Hƣng, Kim Anh, ban Trật Tự, ban khuân vác, ban ẩm thực…. Qua chuyến hành hƣơng, qua gƣơng sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa của Thánh I-Nhã. Mỗi ngƣời đều đƣợc đánh động, giúp định hƣớng đƣợc tận căn gốc đức tin theo Chúa trong cuộc sống của mình. - Tạ ơn Chúa. Ngƣời ghi lại: Elisabeth Tiết Trang 61


(“phóng (đại) viên” Ti Ti xứ Sƣơng mù ghi lại) ó lẽ cả nhà đã tha hồ đọc đã đời tâm tình của bà con trƣớc và trong chuyến Hành Hƣơng trên đất thánh INhã. Hôm nay “phóng (đại) viên” Ti Ti xứ Sƣơng mù tôi xin đƣợc kể lại cho bà con nghe, viết lại cho bà con xem “Tập Ba” trong bộ phim mang tên "Hành Hƣơng trên đất thánh I-Nhã", với tiểu đề là “TRÊN CON ĐƢỜNG VỀ QUÊ”. Ti Ti tôi chỉ ƣớc mong ghi chép lại những tâm tình vụn vặt; nhƣng rất sâu đậm của các anh chị em cùng “đồng hành” ngay sau chuyến Hành Hƣơng ”Theo Bƣớc Chân thánh I-Nhã” thật nhiều ý nghĩa này. Cả Nhà thƣơng mến, Chim bay về núi tối mò, Muốn qua thăm bậu, sợ đò không đưa (Ca dao) Thời gian qua mau, thấm thoát mà đoàn chiên bé nhỏ của chúng ta đã rời đoàn được gần hai tháng nay. Những con chiên đã đến với nhau với những cặp mắt lo âu, e dè, đã đƣợc những bàn tay của vị chủ chăn chăm sóc trìu mến. Đoàn chiên không còn bỡ ngỡ nữa, những con chiên e dè nhất cũng đã tung tăng trên cánh đồng ân sủng, trên con đường thánh thiện ... Một tháng qua, vẫn chưa tỉnh mộng Còn say sưa tình rộng, nghĩa sâu Đêm về thương nhớ từng câu Bàn tay chăm sóc cho nhau đậm đà Trang 62

Tƣởng cuộc vui nào cũng chóng tàn. Không, không, những cuộc vui có Thánh Thần hiện diện sẽ mãi không tàn. Ngƣời chủ chăn chắc chắn vẫn còn nhớ đến từng con chiên; và những con chiên làm sao quên đƣợc chủ chăn "Ta biết chiên ta, và chiên ta biết ta". Không những chiên biết chủ chăn mà chiên còn nhung nhớ những con chiên bạn khác đang lang thang trên những cánh đồng xa xôi ở bốn phƣơng trời. Tâm tư ướp mặn mà tri kỷ Đem tỏ bày, thủ thỉ cho nhau Dù cho bốn bể, năm châu Trời cao, bể lớn biết bao nhiêu tình Trời sáng nay sƣơng mù dày đặc, trên đường đến sở làm, hồn trí tôi lại trở về "Cánh đồng mục tử" hôm nao. Tôi say sƣa để "Con chim mộng bay về rừng mơ", tôi thƣơng nhớ, nghĩ đến từng ngƣời bạn "đồng hành" với tôi trên quê hƣơng Thánh I-Nhã. Lòng tôi vui lâng lâng. Tôi mỉm cƣời nhƣ đang cƣời với, hay nhớ lại một câu nói của những ngƣời bạn "đồng hành" đó: Sao quên được nụ cười thánh thiện Lúc đêm về, câu chuyện vang vang Bàn tay ấm, sự bình an Là câu an ủi chứa chan tròn đầy Cuộc hành trình của chúng ta tƣởng đã chấm dứt, tƣởng đã "ò e Rô Be đánh đu, Tạc Giăng nhảy dù"; nhƣng không! Cuộc hành trình vẫn chƣa chất dứt, vì chắc Chúa Quan Phòng muốn chúng ta


kéo dài cuộc hành trình này để có dịp suy ngẫm kỹ hơn về "Con Đƣờng Nào Chúa Đã Đi Qua, Con Đƣờng Nào Ngài Ra Pháp Trƣờng". Con đƣờng có gập ghềnh thì kỷ niệm mới càng đậm sâu.

bóng Mẹ", Mẹ cũng nhờ... cha lo cho đoàn con của Mẹ! Ấm cúng trong khách sạn với các anh chị Tuyết Bình, Sử-Trang, Ti Ti nhảy vào cồm piu tơ của khách sạn để xem tình hình đoàn chiên "ra mầng răng". Mèng ơi, Ti Ti tƣởng mình lo lắng (chƣa lo cho mình xong, chƣa yên cái phận homeless của mình nữa!) lo cho ngƣời này ngƣời nọ, rốt cuộc mình đang đƣợc cả nhà lo cho "phận gái long đong" của mình nữa nè chời!

Mọi ngƣời tƣởng "Ta về thôi vì Thánh lễ đã hết", có dè đâu Thánh Thần lại muốn "Nhƣng đời ta là Thánh lễ nối dài"; vì vậy Thánh Thần cho chúng ta ....kẹt lại cái xứ "Tây Bán Nhà" qua cái vụ núi lửa làm trận làm thƣợng, làm eo làm sách, gầm gừ, đe dọa cả Âu Châu. Ti Ti nghi chắc có bàn tay của lão thần Hephaistos God of Volcanoes của Hy Lạp hay thần Nói có sách mách có chứng nè bà con. lửa Pele của Hawaii nhúng vô đây. Ti Ti mời cả nhà đọc một số meo (sẽ không bao giờ mốc trong trái tim Ti Ti) Coi vậy mà vui nhe cả nhà! Nhờ cái vụ thật ấm lòng, của bà con, mà Ti Ti sao núi lửa phun "thấu tận trời xanh" này mà chép lại giữ làm kỷ niệm (và cả kỹ nghệ) Ti Ti đƣợc nghiệm thêm về sự chăm lo trong những ngày "dầu sôi lửa bỏng" từ tận tụy của những vị "chủ chăn" của ngày 15 tháng 4 ... mãi đến 28 tháng 4. chúng ta, nhất là papa Thành thật tuyệt Cứ hễ cái núi lửa râm rang cái bụng, là vời, cha đã đôn đáo, chạy khắp nơi, gõ cả nhà lại quýnh lên, làm nhƣ mấy con mọi cửa ... để lo cho từng con chiên có chiên ở Âu Châu vẫn còn "lang thang chỗ ăn chỗ ngủ, có cả chỗ ngồi trên các trên cánh đồng hoang". Mèng ơi! chuyến xe đò, xe lửa, máy bay ... Thật Thƣơng kể gì! Vui kể gì! Và ...cảm động đúng là "Trên con đường về quê mà vắng kể gì!

Trang 63


Hôm đó Ti Ti vừa hoàn hồn, sau khi chén được mấy trái cam, chuối, táo (ăn trả thù đó mờ), Ti Ti vội vàng gọi qua vài người bạn ở xứ Cờ Hoa, dù chỉ còn mấy Sterlings trong cell phone, xem chị Hƣơng Lì (Lì nhƣng mà cũng hơi teo phải không chị Hƣơng) có về kịp để đi Boston lo việc trọng đại cho quý tử không! cũng muốn hỏi xem anh chị Hƣng-Kim Anh có về kịp để lo cho "bầy trẻ" không! và anh chị thầy Sáu Cƣờng có về kịp để kịp đồng tế thánh lễ Chúa Nhật không!..v.v… Tin trên net, tin qua phone, tin qua ...đoán mò cứ tới tấp! Ti Ti nhận được toàn là tin vui, từ tin chị Uông Nhung đeo đƣợc đuôi máy bay chót của Delta vƣợt Đại Tây Dƣơng, đáp xuống an toàn (chỉ còn mần một tô phở xe lửa là đi làm "công chúa ngủ trong rừng" thêm trăm năm nữa mới đã cái lƣng phải không chị Uông Nhung). Đƣợc biết chị Hƣơng & Lâm Viên, chị Thái Hà & Thùy Anh, những thân “liễu yếu đào tơ” lại là

Trang 64

những ngƣời gân nhất, dzọt về trễ nhất, về tới Đức và Việt Nam an lành, nằm thở dốc, nhƣng vẫn còn ngáp ngáp "Willkommen zu Hause!" “Welcome Home!“ Cha Qúy, anh chị thầy Sáu Cƣờng, các anh chị: Sao-Tiết, Sử-Trang, SơnPhƣợng, Hƣng-Kim Anh, Định-Minh, Đạt-Dung, anh Quang, các chị: Các, Phƣớc, Tuyết Bình, Uông Nhung,Thi Hƣơng, Liên Hƣơng, Thƣơng, Phƣơng Dung, Thái Hà, Thùy Anh, Bích, Kym Trang, Thanh Trang, Phƣơng Mai, Kim Huyền, Lina, Thu và Mai (USA), các em: Thuận. Lâm Viên, Minh Châu, Phƣơng Lan, Thu Hà, mọi ngƣời đều đã "Adios Madrid Espãna" để "Home Sweet Home" cả rồi. Trừ bà chị Mai Lệ Huyền, í lộn, Ngô Lệ Huyền, "A quién le importa!" (Who cares) cái vụ núi lửa, ba cái lẻ tẻ, ở lại du hí tại Barcelona. Và chị Thu (Canada) tiếp tục âm thầm đọc kinh mà vẫn vui cảnh Paris bên ngƣời thân của chị, còn cha Nghĩa, anh chị Nghĩa Phƣơng, chị Chi Lan vẫn còn phiêu lƣu


(lạc) đâu đó trên đất Âu. Cảm tạ ơn Chúa. Cuối cùng bàn tay Quan Phòng của Ngài đã đƣa mỗi ngƣời chúng con đi đến nơi, về đến chốn bình yên. Nãy giờ là ký ... giả, bi chừ là ký thiệt nè, cả nhà! Mời cả nhà cùng đọc lại những tâm tình tràn đầy lòng yêu thƣơng, sự quan tâm cho nhau qua các emails gửi cho nhau, ngay sau khi chuyến Hành Hƣơng vừa chấm dứt. Ti Ti nhận đƣợc rất nhiều emails, xin gửi lại cả nhà những emails trong những ngày "Long Đong" này, để chúng ta cùng sống lại trong tình yêu thƣơng, đùm bọc cho nhau. Ngày 15 tháng 4: Anh Quang: “Quang đã về đến nhà bình an tối hôm qua, thứ năm 15-April. Tin tức cho biết nhiều chuyến bay ở Âu Châu đã bị cancelled vì tro núi lửa hai ngày qua. Không biết các anh chị phái đoàn Đức có bị trở ngại gì về các chuyến bay không? Trước khi đi ra phi trường Madrid, các anh chị Âu Châu nên gọi hãng máy bay của mình để confirm. Chúc quý cha và các anh chị bình an và vui vẻ vào những ngày cuối ở Madrid.” Ngày 16 tháng 4: Anh chị Sao-Tiết: “Xin thông báo là phái đoàn Đức Quốc gồm có cha Qúy, chị Phước, anh chị Sơn Phượng, Kym Trang và Phương Mai đã về đến Đức bình an. Hương–Cu Tí và phái đoàn Mỹ đi Fatima có ai về nhà được chưa? Riêng Đức, Bỉ và Anh Quốc thì các phi trường đóng cửa hết, ngay cả bà thủ tuớng Merkel của Đức cũng bị kẹt tại Bồ Đào Nha, chưa bay về Đức được, Các cha và anh chi em chắc lo lắng nhiều? Nguyện xin Chúa ban bình an cho tất cả. Rất mong tin của mọi người.”

Ngày 17 tháng 4: Cha Thành: ”Anh chị Sao thương mến, may quá! cha mừng vì các con đã về nhà bình an. Hiện tại ở Madrid, cha biết: Trang-Sử, Bình,ThTrang đã mua vé xe đò, sẽ rời Madrid lúc 20g ngày thứ Hai 19.4. để trưa hôm sau cả bốn ngườì đến Paris, Nhóm Bỉ đã mua vé xe lửa ParisBrussels, và ThTrang đã mua vé lửa Paris-London. Bốn người đang ngủ ngon ở khách sạn và gửi lời thăm các bạn. Còn Hương (München,) Thùy Anh và Thái Hà (VN) đang tìm cách đi Đức, bằng xe đò hay cách khác!. Năm người Canada đang chờ cách đi sang Paris, có lẽ đi bằng xe đò. Cha Hưng đi Fatima, ngày mai mới về. Còn cha phải đi bằng Germanwings đến Köln, họ cho cha chuyến bay vào chiều thứ Hai (19.4) thay cho chuyến bay hôm nay đã bị bãi bỏ. Nếu bay được thì cha hướng dẫn Linh Thao cho nhóm cha Qúy như đã dự định. Hy vọng! Khi nào có thêm tin tức, cha sẽ cho các bạn biết” Ngày 18 tháng 4: Anh Chị Sao-Tiết: “Cám ơn cha Thành cho chúng con tin tức, phi trường ở Tây Ban Nha còn mở, chắc nhóm Mỹ và Canada đã về được hết? Cha ơi! cha có nghe tin gì từ Lâm Viên không ạ?” Anh chị thầy Sáu Cƣờng: “Kính báo các cha và các thánh, chúng con đã về nhà bình an lúc 8 giờ tối. Hy vọng các thánh bên Bỉ, Anh và Đức cũng sớm về nhà bình an” Chị Uông Nhung: “Nh. đã về nhà (Houston, TX) bình an đêm hôm qua, ngày 17.04. Xin chia tin với cả nhà là Nh. đi với chị Các ra phi trường sáng sớm thứ Bảy và giúp chị check-in, chị có chuyến bay, bay từ Madrid-BCN lúc 7.00am, sau đó sẽ chuyển qua Air Trang 65


France vào lúc 10:00 để về Mỹ. Khi Nh. trở lại với chuyến bay của mình thì mới biết là tất cả các chuyến bay của Air France đều bị bãi bỏ vô thời hạn, nhìn thấy nhiều người nằm ngủ tại phi trường, lòng ngao ngán nên Nhung hỏi họ nếu còn chỗ thì xin cho Nh. về thẳng Mỹ thay vì đi Paris (như dự tính lịch trình của Nh. là đến Paris chơi vài ngày mới bay về lại Mỹ vào ngày 22 tháng 4). May mắn Air France đã đổi vé cho Nh. qua Delta, lấy connection tại Atlanta nên Nh. đã về đến nhà bình an. Chỉ lo cho chị Các không biết khi đến BCN chị sẽ ra sao? Cũng mất khá nhiều thì giờ để hỏi thăm, khi Nh. mới gọi điện thoại được cho cha Thành, chưa kịp nói gì thì điện thoại lại bị cắt…Chúc phái đoàn còn lại sớm về nhà bình an. Chú Sao ơi!, theo dự định, Nh., Lâm Viên & Phương Lan sẽ ra phi trường vào lúc 7g sáng, vì chị Các có chuyến bay quá sớm lại đi một mình, LV tính đi với chị Các để giúp chị ấy nhưng Nh. không ngủ được, nên dậy Trang 66

sớm để cùng đi với chị Các, Lâm Viên và Phương Lan sẽ đi sau như dự định từ lúc ban đầu.” Chị Tuyết Bình, anh chị Sử-Trang, Thanh Trang: “Kính qúy cha và các anh chị, chúng con hôm nay đã đi dự thánh lễ tại nhà thờ gần khách sạn. Chúng con sẽ đón xe đò rời Madrid ngày mai 19.04 lúc 8g tối đến Paris lúc 1g trưa ngày 20.04. Sau đó vài tiếng, chúng con lấy xe lửa tốc hành về Brussels, và ThTrang về London khoảng 7pm. Xin qúy cha và các anh chị cầu nguyện cho chúng con đi đường bình an. Anh Sao ơi! Lâm Viên có liên lạc với ThTrang qua mobile sáng nay, hiện L.Viên vẫn còn ở Madrid và đang kiếm vé xe đò để về nhà“ Anh Chị Sao-Tiết: “Cám ơn hai Trang, Bình, Sử cho biết tin tức. Anh chị cũng vừa liên lạc bằng điện thoại với L. Viên. L. Viên cho biết cháu với Hương và hai chị em Thái Hà, Thùy Anh sẽ lấy xe đò


ngày 21.04 để tới Frankfurt vào ngày 22. Anh chị sẽ đón mọi người về nhà, và hân hạnh giữ hai chị em Thái Hà ở nhà mình cho đến khi Frankfurt cho phép máy bay cất cánh, còn mấy anh chị Canada tính đuờng về thế nào? Xin Chúa ở cùng mọi người, ban bình an của Ngài trong lúc khó khăn bối rối thế này, thấy thương mọi người quá đi!“ Thuận (USA): “Kính báo các cha và cả nhà, em đã tới Mỹ bình an ngày hôm qua 17.4 lúc 7:30pm. Hy vọng tất cả mọi người cũng được về nhà bình an, trong sự quan phòng của Chúa“ Minh Châu: “Kính báo các cha và cả nhà, phái đoàn Mỹ (a/c Hưng-K.Anh, Định-Minh, cô Hương, cô Dung và con) đã về Philadelphia bình an và đúng giờ. Hiện tại, chúng con đang chờ chuyến bay kế tiếp để về nhà và đang nhớ đến phái đoàn hành hương, đặc biệt các anh chị còn kẹt lại ở phi trường. Chúng con cầu xin Chúa cho cha và mọi người mau về nhà bình an. Lúc trên máy bay, con có đọc lại sổ tay Hành Hương do cha Thành soạn và ôn lại cả chặng đuờng Hành Hương, giúp con có nhiều kinh nghiệm để đào sâu và suy ngẫm sâu hơn, con thấy một câu viết thật thấm thía trong cuốn sổ tay: “Nguời hoàn toàn tín thác vào Chúa và chấp nhận những rủi ro của chuyến đi”, với tâm tình này, con cầu nguyện cho các anh chị còn kẹt lại, thấy được bàn tay của Chúa luôn che chở cho các anh chị.“

Xin nhớ nhau trong lời cầu nguyện.” Cha Thành: “Minh Châu và các bạn thân mến, được tin các con đã về nhà bình an cha rất mừng, tạ ơn Chúa. Số người còn đang ở Madrid: hôm qua Bình, Sử-Trang, Th.Trang đã mua vé xe đò đi Pháp và lấy xe lửa tới Bruxelles, London, sẽ khởi hành ngày 19.4. Chiều nay, cha đưa Lâm Viên, Hương, Thái Hà, Thùy Anh đến xếp hàng thật dài tại bến xe đò để mua vé về Frankfurt và München vào ngày thứ Tư 21.4. Riêng cha, nếu Germanwings bay được thì chiều mai lúc 14:30 cha bay sang Köln, nếu không bay được, cha có vé xe đò trở về Rome ngày thứ Tư, nhờ cha Qúy hướng dẫn khóa Linh Thao ở Köln. Nguyện xin Đức Mẹ và Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ và dìu dắt tất cả anh chị em.” Anh Chị Hƣng-Kim Anh: “Kính báo các cha và các a/c, Hưng-K.Anh đã phải mua hai vé máy bay khác cũng khá mắc tiền để về với các con. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng con đang trên chuyến bay cuối cùng để về lại Pheonix. Trong lòng đặc biệt nhớ đến cha Thành, các anh chị Canada, em Lâm Viên, hai chị từ VN, còn lại bên ấy!"

Chị Bích: “Cám ơn cha, con đang lo về anh chị Sử-Trang, chị Tuyết Bình, chị ThTrang thì nhận được email của cha. Con, Lina và Mai đang ở khách sạn AC, ngày mai 5pm sẽ có chuyến bay về Mỹ. Ở đây chúng con có nhà thờ gần khách sạn. Bích mặc áo “Universida Anh Chị Đạt-Dung (Canada): “Kính báo Dealcala”, vì thế đi đâu cũng được giá các cha và cả nhà, phái đoàn Canada sẽ hạ! “ về nước qua đường Washington DC vào ngày 21.4. Tối nay, Lâm Viên, chị Hương Anh Chị Đạt-Dung (Canada): ”Kính báo và phái đoàn Canada đi …ăn chơi ở qúy cha và cả nhà, năm người từ Canada Market St Miguet thật vui vẻ. Sẽ có thêm (Đạt, Dung, Thương, Hà, Huyền), Lâm tin vào ngày mai. Viên, Hương (Đức), Chị Thái Hà và Trang 67


Thùy Anh (VN) đang ở tại khách sạn Puerto de Castilla, chúng con đang dùng cơm trưa ở nhà bác Kiểm, có canh chua và rau xào thật hấp dẫn. Chúng con đang quậy nát Madrid. Tạ ơn Chúa Quan Phòng cho chúng con có thêm giờ (dù bất đắc dĩ) tiếp tục đi tham quan Madrid. Con vẫn tiếp tục làm ban trật tự để bảo vệ các cô dù chỉ còn…một chút sức tàn! “ Anh Chị Sao-Tiết: “Anh Đạt ơi! Hoan hô và tuyên dương anh trưởng ban Trật Tự nghe!, Người Canada làm gì cũng “đạt” hết vậy? Cám ơn Chúa đã cho chúng ta gặp được gia đình Ông Bà Kiểm nhỉ. Chúa quan phòng mọi chuyện cho những người “được” ở lại Madrid, phải không? Cũng là nguồn an ủi cho những người đang quậy nát Madrid, phải không? Ngày 21.4 L.Viên, Hương, Thái Hà, Thùy Anh đi xe đò về Đức. Thái Hà có khỏe không? nếu ngồi xe đò lâu và mệt cứ nói để người khác nhường chỗ mà nằm một chút nghe. Nhóm Canada dự tính cách về ra sao? cha Thành có bay đi Đức giảng Linh Thao không hay là đi về Ý?”

Trang 68

Ngày 19 tháng 4: Chị Liên Hƣơng: “Kính báo qúy cha và các anh chị em, tạ ơn Chúa phái đoàn Virginians cũng đã về đến nhà bình an (ngoài trừ chị Lệ Huyền vẫn còn muốn tiếp tục công việc chia phòng ở khách sạn, nên còn ở chơi tại Barcelona). Cám ơn anh chị Định-Minh đã duy trì niềm vui và tinh thần “ăn nhậu” với HưngK.Anh, Minh Châu và L.Hương tại phi trường Phila trong lúc đợi chuyến bay kế tiếp. Đêm qua được ngủ một giấc thật ngon và rất nhớ các cha và mọi người nhiều. Cầu mong cho tất cả anh chị em mau sớm được về nhà bình an“ Anh Chị Hƣng-Kim Anh: “Thưa các cha và các anh chị em, chúng em được tin chị Các đã về San Diego bình an. Xin tiếp tục hành hương với các anh chị em còn đang hành hương… Xin nhớ sống trong giây phút hiện tại nhe? Xin được bầu anh chị Định-Minh với danh hiệu Sống Giây Phút Hiện Tại…đến nơi đến chốn. Anh Định đã xin nhân viên custom cho đi ngược trở lại để uống cho hết chai rượu đỏ thì mới chịu đi ra. Vậy mà còn họp nhau với các bạn tại phi trường


Phila một chuyện cười, mới chịu về! có những “phút hồi tâm ngắn” cho cả hoan hô anh chị Định-Minh” chặng đường về lại Mỹ. Mong rằng kinh nghiệm qúy báu này sẽ biến đổi cuộc Minh Châu: “Chị Nhung và các anh chị sống của chúng em để trở thành nhân mến, em có email hỏi thăm L.Viên và chứng cho Đức Kitô. Em xin được kết Phương Lan. L.Viên cho biết là P.Lan đã với lời của cha Gomez: "Hãy chờ xem! nhanh trí mua vé bay sang Barcelona và “….. những gì Thiên Chúa sẽ làm từ từ đó đón xe đò đi Đức, và đã đến nơi những kinh nghiệm gặp gỡ đơn sơ của rồi. Nếu P.Lan nhận được thư này, xin đoàn mình trong chuyến hành hương lên tiếng cho mọi người yên tâm. Sáng này! “ nay vào sở làm, tranh thủ làm việc mà hồn vẫn còn để lại ở Tây Ban Nha, Em Anh Chị Sao-Tiết: “Anh Đạt ơi, đọc lại lưu luyến Segovia và Navarra nhất. Em meo thấy thiếu tên chị Thu, muốn hỏi vẫn nhớ từng khuôn mặt của mỗi người thăm chị Thu (Canada) ra sao? có ai trong chuyến đi hành hương và cầu biết tin về chị đang ở đâu không, xin lên nguyện cho mọi người. Đi với nhau 10 tiếng” ngày, dù em không được tâm sự nhiều với tất cả mọi người, nhưng em vẫn cảm Chị Liên Hƣơng: “Chị Tiết và các anh nhận những tâm tình của các anh chị chị, L. Hương biết là theo chương trình mang theo trong chuyến hành hương, và thì chị Thu sẽ đi Pháp, hôm qua trong xe giữ lại trong lòng để cầu nguyện luôn. bus có chị Thu, Huyền & Hubby, P. Dung Chuyện ngoài đề: Em nghĩ chắc em phải và em, mọi người xuống mấy trạm trước, sống ở Tây Ban Nha thôi!…vì em ghiền chị Thu là người cuối cùng xuống xe bus café của Tay Ban Nha. Sáng nay vào sở, sau, em cũng nóng lòng không biết chị uống café Mỹ khác hẳn không còn ngon có đi lọt hay không?” như mọi ngày, em cứ nhớ đến 1 ly "cortado" hay "cafe con leche"..."PARA Anh chị thầy Sáu Cƣờng: “Trọng kính LLEVAR". Em rất nhớ các cha, cô chú, các cha, các bác và anh chị em, chúng các anh chị nhất là trong lời cầu nguyện, con hy vọng các cha và các anh chị em chắc sẽ có nhiều emails để chia sẻ tâm đang dần ổn định về nhà bình an. Phần tình lắm. Chị Nhung hay anh chị nào đó, chúng con, sau khi về nhà ổn định, Tuyết có muốn dựng 1 Group Email cho cả đã đi làm lại, còn con thì lo giải quyết nhóm chia sẻ những tâm tình còn đọng các chuyện còn dang dở và hoạch định lại sau chuyến hành hương không? Em các bước đi kế tiếp cho những ngày tới. xung phong làm việc này nếu các anh chị Chúng con ao ước ngỏ lời cám ơn chân cần. Và sau hết, em cũng “echo” cô thành đến các cha, và cả nhà đã yêu Hương: cám ơn anh chị Hưng-K.Anh, thương, nhẫn nại, cố gắng và phó thác anh chị Định-Minh đã giúp em sống giây trong bàn tay quan phòng của Thiên phút hiện tại cả chặng đường hành Chúa trong suốt những ngày sửa soạn, hương và lúc chờ đợi tại phi trường, Em thực thi cuộc Hành Hương vừa qua. Bao được đánh động bởi lòng nhiệt tình, sự nhiêu kỷ niệm đẹp trong yêu thương, cảm quảng đại và sự săn sóc của anh chị thông và chia sẻ, chúng con hy vọng, Định-Minh dành cho những bạn trẻ như trong những ngày kế tiếp có dịp viết lên em và nhất là giúp đỡ hai chị Thái Hà và những cảm nghiệm của một chuỗi dài Thùy Anh. Em và anh chị Định-Minh đã các biến cố Chúa đang ban tặng nhưng Trang 69


không cho chúng con, những anh chị em tới bình an. Bây giờ em đi ngủ tiếp để quyết tâm bước theo vết chân thánh ngày mai đi Paris.“ I-Nhã. Xin cả nhà, khi thuận tiện, gửi lên những tấm hình kỷ niệm của chuyến hành hương cho cả nhà xem” Ngày 20 tháng 4: Chị Bình, anh chị Sử-Trang: “Kính báo Phƣơng Lan: “Cám ơn cha Thành và các đến cha và cả nhà là nhóm Bỉ Quốc đã anh chị hỏi thăm, lo lắng cho em. Em về đến nhà bình an. Tại bến xe đò ở vừa thức dậy sau một ngày ngủ ngon, em Madrid, sau khi tranh giành với nhiều xin chia sẻ cuộc phiêu lưu của em: Sau người chúng con mới lên được xe đò để 6 tiếng xếp hàng nín thở lo lắng ở phi đi Paris. Đến Paris hôm sau, chúng con trường Madrid và ngán nhất khi thấy lấy xe lửa Thalys về Brussels, cùng đi với Lâm Viên “chịu thua”, nên em quyết chúng con có ThTrang, cũng đã lên xe định theo một nhóm người Đức đi Tour, lửa Eurostar đi London khi chúng con mua vé máy bay đến Barcelona, rồi từ đó rời nhà ga Paris. Xin tất cả cùng chúng đón xe đò đi đến Duseldorf. Cám ơn Ba con tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho trên trời! cho em gặp nhóm này. Nghe những bạn còn đang long đong được về nói mất 22 tiếng ngồi xe đò từ BCN đến nhà bình an.” Düsseldorf, em ngán, nên gọi hỏi cha Thành về xe lửa, thấy cha không kiếm Chị Liên Hƣơng: “Chèng ơi! đi một ngày được, nên em liều một phen đi theo họ, đàng ngày một sàng khôn, chị Bình nhỉ?. sau khi em nhắn tin với mấy chị còn lại Rất mừng vui khi nghe tin các anh chị trong phái đoàn Em đến Đức lúc 11pm được về nhà bình an. Tạ ơn Chúa. Chắc và gọi nhắn L.Viên để mọi người biết em mình phải cùng hát bài “Lạy Mẹ là Ngôi Trang 70


Sao Sáng” cho các anh chị còn long giúp chúng con tìm mua vé xe đò và đong” khách sạn để ngủ hai tối 17 & 18. Lúc bị xếp hàng dài ở phi trường với vài chị em Chị Bích: “Xin kính báo: Bích, Lina và nhóm Mỹ và những ngày bị kẹt tại Mai đã về nhà bình an sáng nay lúc 1giờ Madrid, Paris với anh chị Sử-Trang, chị sáng. Tạ ơn Chúa, chị Bình, anh chị Bình. ThTrang có cơ hội đồng hành, Sử-Trang đã về nhà bình an. Xin Chúa nghiệm sâu tinh thần yêu thương, nâng chúc lành cho mọi người” đỡ, chia sẻ & đùm bọc cho nhau nhiều hơn. Tại bến xe đò ở Madrid thật hỗn Anh Quang: “Rất mừng khi được tin anh loạn! hành khách thì quá tải mà số xe đò chị Sử-Trang và chị Tuyết Bình đã đến Bỉ thì lại ít, nên người ta chen lấn nhau, xin bình an. Mong chị Trang London cũng sẽ chia sẻ để anh chị em nào sắp đón xe đò về đến nhà sớm và bình an. Cũng mừng chuẩn bị tinh thần đến đó sớm và thận chị Bích, Lina và Mai đã về Cali. bình trọng. ThTrang cầu xin cho anh chị em an. Tạ ơn Chúa. Xin tiếp tục nhớ đến đang chuẩn bị về nhà được thượng lộ các anh chị Canada (trong đó có chị bình an” Thu), chị Hương & Lâm Viên (Đức), chị Thái Hà & Thùy Anh (VN) và cha Thành. Chị Các: “Nhung mến, chị tới phi truờng Cầu xin cho cha và các anh chị mau có Barcelona bị sắp hàng thật dài, khám xét những phương tiện di chuyển cần thiết rất kỹ trước khi lên máy bay, trễ nửa để về mái nhà thân yêu của mình. Không tiếng!. Cũng may qúa, ghế của chị ở biết còn ai bị kẹt lại ở Madrid không?”. hàng chót nên có chỗ nằm! Cám ơn Nhung.” Anh Chị Sao-Tiết: “Theo dõi tin tức của nhau, thì đa số anh chị em đã về nhà Chị Uông Nhung: “Chị Các ơi, sau khi bình an, chỉ còn nhóm Canada hy vọng đưa chị đi xong, trở lại chuyến bay của sẽ bay được vào ngày 21.04, còn Lâm mình, Nh. mới biết là Air France hủy bỏ Viên, Hương và hai chị em Thái Hà sẽ tất các chuyến bay vô hạn, và họ không lấy xe đò ngày 21.04 về Đức, vẫn chưa lo gì cho mình gì cả vì đây là thiên tai. nghe tin chị Thu (Canada), không biết Nhìn tình hình thiên hạ nằm ngủ la liệt chị đang ở đâu? đã về Paris được chưa? chờ đợi chuyến bay, Nh. xin họ cho bay Cha Thành đã tới Đức lúc 8pm hôm nay thẳng về Mỹ, nếu được, và may mắn họ 20.4 và đã vào khóa tĩnh tâm ở Herne. đồng ý. Lúc đó Nh. lo cho chị Các ở phi Xin tất cả anh chị em cầu nguyện cho số trường Barcelona lắm, Nh. dùng tiền cắc anh chị em hiện còn ở Madrid, ngày mai muốn gọi cha Thành để đưa một chút tin, lên đường được mọi điều tốt đẹp. Xin Mẹ mà cũng bị cắt hỏng hoài, thôi thì phó Maria cầu bầu cùng Chúa chúc lành cho thác chị cho Chúa. Đến Atlanta, Nh. gọi chúng ta” phone cho anh Đạt mấy lần để hỏi thăm mà không được. Được tin chị Các về nhà Ngày 21 tháng 4: bình an, Nh. mừng lắm, và cũng như chị, Thanh Trang: “Kính báo qúy cha và cả Nh. bị khám xét rất kỹ và xếp hàng dài ở nhà, tạ ơn Chúa quan phòng cho sân bay Madrid. Chị Các cho Nh. biết ThTrang về đến nhà tối ngày 20.04 bình chị về hôm nào và có gặp trở ngại gì an, sau một lộ trình dài và khá long không? Chị Bích, Lina & Mai đã về nhà đong. Cám ơn cha Thành và em của cha bình an sau 2 ngày kẹt ở Madrid. Hưng Trang 71


& K.Anh bay với British Airway, phải mua vé khác để về. Nói chung nhóm ở Mỹ không bị nhiều trở ngại so với nhóm Canada và Âu Châu. Về nhà xem tin tức, Nh. cảm nhận nhiều hơn về sự Chúa quan phòng cho mình, nếu Nh không đi sớm với chị Các sáng hôm đó thì chắc gì đã về đến nhà. Nh. phải cám ơn chị Các. Bây giờ, Nhung đang quan tâm, mong tin cô Nguyệt Thu đang ở đâu và ở với ai?, cô có vé AF đi Paris và sẽ ở lại chơi tới cuối tháng mới về Canada” Ngày 22 tháng 4: Anh chị Đạt Dung (Canada): ”Kính báo quý cha và cả nhà,, đây là thông báo cuối cùng của ban Trật Tự trước khi tự động giải tán: Lúc 11g tối hôm 21.04, năm người chúng con (Canada) đã về nhà bình an. Sáng hôm 21.04, cha Hưng đã mua được vé xe lửa cho hai chị em Thái Hà, nên hai chị đã đón xe lửa đến Barcelona để sáng nay 22.04 bay về

Trang 72

“quê hương là chùm khế ngọt”, một đêm dài không ngủ của hai chị, kỷ niệm khó quên. Còn Lâm Viên và chị Hương đã đi xe đò về Đức trưa hôm qua. Con đang liên lạc với cha Phêrô Thiết ở Paris để tìm tin tức về chị Thu, tin cuối con được biết hôm Chúa Nhật ở phi trường chị Thu và 24 người khác cùng bao thuê xe bus để đi Paris. Nếu có tin gì thêm của chị Thu, con sẽ thông báo sau. Cám ơn cha Thành, cha Minh và ban tổ chức, đã cho chúng con một chuyến hành hương đầy ý nghĩa và đáng nhớ trong cuộc đời” Lâm Viên: “Xin kính báo quý cha, các cô chú, anh chị cùng các bạn. Sau khi rời Madrid, hơn 2h đi xe đã đến Burgos, LV đã được chia sẻ tâm tình cùng với chị Hương, sau khi đến, có giờ đi bộ dọc theo con sông thành phố, đi dạo vòng quanh khu phố cổ, ăn tối rồi trở về lại trạm xe để trở về Đức. Thời tiết không


lạnh và ướt át như khi phái đoàn đã đến, và đã luôn có những chấm phẩy nhớ về mọi người. Tuy về trạm xe để đi tiếp nhưng cũng phải chờ khá lâu, dĩ nhiên người TBN vẫn "vô tư" trong khi mọi người lo lắng chẳng biết đâu ra đâu, xe nào đi đâu, đến đâu vv. Thông tin người thì biết người thì không, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Chị Hương đã chia tay lên xe rời Burgos trước LV 2h đêm hôm qua (21.04), nhưng cách đây mấy tiếng chị có điện thoại cho LV biết có lẽ đến khuya ngày 22.04 (German Time) mới về tới nhà. Ngoài ra chị cũng có nhờ LV nhắn lại cùng mọi người là internet ở nhà chị có vấn đề không sử dụng được, khi internet hoạt động trở lại thì chị sẽ email cùng mọi người. Về danh sách tên, địa chỉ và email của cả phái đoàn, LV sẽ làm và chuyển lại cho mọi người sau. Chúc mừng nhóm Canada về trước hết trong đám còn sót lại bên ấy - Những ngày "nhấp nhô sóng tràn. Giờ đi khò cái đã”. Anh Quang: “Cám ơn Lâm Viên cho biết tin tức. Thương cho những ai rơi vào cảnh "ba chìm, bảy nổi, chín cái long đong" mới về tới nhà. Chúc Lâm Viên ngủ ngon, ngủ dài để lấy lại sức mà còn "bay" nữa chứ!” Ngày 23 tháng 04: Chị Thái Hà và Thùy Anh: “Xin kính chào và kính báo quý cha và cả nhà, chúng con hôm nay đã về đến nhà bình an. Tạ ơn Chúa, cám ơn qúy cha và anh chị em đã cho chúng con được tham dự cuộc hành hương này và cũng đã có thêm vài ngày ở Madrid với lòng không mong muốn. Nhưng chúng con thật cảm động, được nhận lại rất nhiều tình cảm, sự lo lắng, giúp đỡ tận tình của các anh chị còn lại cũng như sự thăm hỏi của các anh chị đã về nhà. Xin tường thuật một

chút về chuyến về nhà của Thái Hà và Thùy Anh: Sáng thật sớm ngày 21.4 đang lúc mọi người còn ngủ để lấy sức đi về Frankfurt, Canada, thì nhóm VN nhận được tin có vé đi từ Barcelona về VN vào ngày 22.04 lúc 10g45. TH&TA vừa vui vừa lo! sau khi nói chuyện với L.Viên, L.Viên gọi cha Hưng hỏi thăm về xe đi Barcelona. TH&TA ra phi trường xin đổi vé máy bay đi từ Madrid-Barcelona, họ không đổi mà chỉ bán vé chuyến 10g30 thôi. Lúc ấy là 8g hơn rồi, không kịp để quay về lấy hành lý, hai chị em quyết định chuyển cách đi bằng xe lửa, và cha Hưng đã giúp mua vé xe lửa, in hộ vé máy bay và còn đưa hai chị em đến tận ga xe lửa. Chúng con cảm động đa tạ cha, chỉ biết cám ơn cha bằng lời cầu nguyện nhiều cho cha vậy. Đến sân bay lúc 18g và ở đó gần 17 tiếng. Mặc dù ở sân bay bận rộn, cảnh người tiễn đưa nhau, người vui kẻ buồn, chia nhau nằm nghỉ chờ trời cho mau sáng…, nhưng hai chị em cũng có giờ Kinh Tối với nhau, lần chuỗi, đọc kinh Thánh Cả Giuse nữa, và cũng cầu nguyện cho các anh chị đang trên đường về nhà. Nhìn lại những ngày hành hương đã qua và các biến cố Chúa gửi đến thấy tất cả đều thật lạ lùng và kỳ diệu. Xin chào các cha và cả nhà, xin phép đi nghỉ ạ” Minh Châu: “Xin gửi cả nhà Group Email, M.Châu mới làm, xin anh chị nào email vào địa chỉ này để kiểm chứng với em cho chắc chắn. Tên khó nhớ, nhưng nếu nhớ được thì qúy lắm, các anh chị đã học được chữ "Ignatius of Loyola" bằng tiếng Basque rồi đó! "Eskerrik asko!" Anh Quang: “Hello Minh-Châu, còn "Eskerrik asko!" có nghĩa gì? “ Anh Định: “anh Quang ơi, nếu Định Trang 73


nhớ không lầm "Eskerrik asko!" có nghĩa lạc. Và các chiên đều trở về bình yên là “heo sữa / chiên non với rượu chát” trong chuồng. Tạ ơn Chúa. Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật "Chúa Chiên Thuận (USA): “hahaha, anh Định làm Lành", làm Quang nhớ lại hình ảnh bầy em mắc cười quá! mến chúc mọi người chiên mà đoàn hành hương đã tình cờ một weekend vui vẻ” gặp trên đường vào quê hương của cha Thành. Dù gặp trở ngại trên đường, các Anh Chị Hƣng và Kim Anh: “Hoan hô chiên cứ theo chủ chiên mà đi vì "chiên chị Thái Hà và Thùy Anh, mong hai chị của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết sớm lấy lại sức khỏe. Không biết còn ai chúng và chúng theo Tôi." Cám ơn cha trong phái đoàn ta còn lưu lạc phương Thành đã dẫn dắt đoàn hành hương đi về nào không? chúng ta phải ăn mừng vì bình an và ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp chuyến hành hương thật thú vị nhưng trong tim.” cũng không thiếu những bất ngờ, để chúng ta luôn có lòng cậy trông vào Chị Bích: “Cha kính mến, cha ơi! mấy Chúa…” ngày nay con vẫn nhớ từng khuôn mặt trong cuộc hành hương vừa qua, con rất cảm động ngày con bị lạc ở Andorra, Ngày 24 tháng 4: Chị Hƣơng (Đức): “Anh Định ơi, năm tới trong lúc con đi lạc con cứ lo các cha và chắc phải đi thêm một lần nữa vì chưa các anh chị đợi lâu. Không ngờ đang tìm thuộc bài, phải không ạ? Kính báo các cách để liên lạc với cha thì anh Định ban cha, thầy sáu Cường và các anh chị, cám trật tự đã chộp sau lưng con và nói "đây ơn Chúa đã cho Hương về nhà bình rồi tìm được rồi nhờ cái tóc dài của chị an lúc 00:15 ngày thứ Sáu 23.04, sau mới nhận ra chứ không thì cũng khó mà hành trình 36 tiếng với xe đò. Lúc này tìm được" lúc đó con rất cảm động và Hương đang còn ngất ngư, khi nào khỏe, cũng ân hận tự nghĩ là trời ơi! giờ này sẽ viết dài hơn nhé, rất nhớ thương tất phái đoàn vẫn còn đợi mình. Con đã cảm cả, Cu Tí” nhận được tình thương của cha và các anh chị. Tạ ơn Chúa, con sung sướng và Thanh Trang: “Cám ơn Minh Châu và cám ơn cha thật nhiều, cầu xin Chúa Lâm Viên nhanh trí, nhanh tay giúp cho luôn gìn giữ cha. Cuộc hành hương nhóm có Group Email để liên lạc với Loyola sẽ là một kỷ niệm đẹp trong đời nhau. Bây giờ lấy lại sức, ThTrang nhớ con” lại những ngày hành hương và những khuôn mặt khả kính và thân thương của Anh Chị Hƣng và Kim Anh: “Rất mừng các cha và mọi người cùng với những kỷ được tin chị Hương, chị Thái Hà, Thùy niệm khó quên đã dành cho nhau trong Anh, L.viên và mọi người về nhà bình an. đoàn, trong Tình Yêu và sự Quan Phòng Chắc chắn Thiên chúa đã bảo bọc cho của Thiên Chúa.” tất cả chúng Ta. Em rất thích phần thông dịch của anh Định về “ eskerrik asko". Phen này anh Định ”mắc dịch” Ngày 25 tháng 4: Anh Quang: “Quý Cha và các anh chị rồi! hehehe” thân mến, tuy vào những ngày cuối hành hương bị phân tán vì tro núi lửa nhưng Ngày 28 tháng 4: cuối cùng thì không có chiên nào bị thất Chị Thái Hà: “Lâm Viên thương mến, Trang 74


hôm nay chị mới rảnh và đỡ mệt một chút, viết cho Lâm Viên đây, trước hết cám ơn L.Viên đã giúp đỡ Thái Hà & Thùy Anh trong những ngày hành hương. Về nhà rồi mà vẫn nhớ đến L.Viên, một người bé bỏng nhưng rất tháo vát, nhanh nhẹn và rất tốt. Tạ ơn Chúa, hy vọng Lâm Viên sẽ tiến xa trong việc phục vụ Chúa và anh em.”

là hỡi ơi! Buồn và lo qúa nên chỉ biết cầu xin cho mọi người được về bình yên thôi. Cuối cùng thì tất cả các con chiên cũng đã được về tới nhà bình an. Tạ ơn Chúa, đã cho chúng con một chuyến hành hương đáng nhớ mãi, trong cuộc đời”

Anh chị Sơn Phƣợng: “Chị Thái Hà thương ơi! thấy chị đi đường xa và hay mệt nhiều lại còn đau cổ nữa, nên chúng em thương chị nhiều lắm, cảm phục sự can đảm của chị! rất vui được quen biết phái đoàn VN: Cha Nghiã, chị Chị Lan, chị Thái Hà và Thùy Anh, cùng tất cả mọi người trong phái đoàn hành hương. Kính thăm các cha và cả nhà, Cha Qúy, chị Phuớc và Sơn Phượng đã về nhà xuôi chảy, bình an từ hôm 15.4. Lúc gần bay về, hai vợ chồng cứ tiếc mãi là không biết tin trước để cùng đi Fatima với phái đoàn, hơi buồn nên tự trách mình là “trâu chậm thì phải uống nước đục” rồi. Về tới nhà, thêm một cái buồn vì máy computer bị hỏng cho đến hôm nay. Tối hôm sau, Mai gọi điện thoại mới biết là mọi người bị kẹt lại không về được, thật

Phóng (đại) viên Ti Ti xứ Mù ...sƣơng ghi chép tới đây thì trái tim lại thổn thức; có lẻ trái tim của Ti Ti đang muốn hợp ca với cái bao tử cồn cào, kêu gọi, than vãn, biểu tình... khi nhớ đến "con heo sữa và cừu non" xứ cha Minh. Xin cả nhà cho phép Ti Ti đƣợc dừng bút, hẹn một dịp khác nhé. Tạm thời Ti Ti mƣợn đỡ, chôm đại hai câu thơ kết của cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều để làm lời chào cả nhà "Ce n'est qu'un aurevoir" phải không bà con?

Kính thƣa cả nhà,

"Lời quê góp nhặt dông dài. Mua vui cũng được một vài trống canh" (Truyện Kiều) “phóng (đại) viên” Ti Ti xứ Sƣơng mù London Ngày 6, tháng 6, 2010

Trang 75


Chuyện gì đã xảy ra ....

À thì ra đây là nơi thánh Phanxico Xavier vẫn thường ngồi học bài… ha ha! Trang 76


tâm tình “hậu hành hương” Trần đức Sử

Xin gởi đến các anh chị và các em những lời tâm tình gọi là «hậu hành hƣơng», nhƣ để kéo dài thêm những ngày mình cùng nhau rong ruổi trên «con ngựa sắt» của anh Gregorio trên các nẻo đường Tây ban nha. Và cũng nhƣ một lời cám ơn đặc biệt đối với Cha Thành, ngƣời đã vất vả tính toán từng li từng tí trƣớc và trong suốt cuộc hành hƣơng, mà vẫn còn phải bận bịu với đàn chiên của mình cả sau khi hành hƣơng đã chấm dứt.

quanh mãi trong phi trƣờng mới thấy có một văn phòng đề chữ Eurocar, nghĩ là của một hãng xe đò nên đứng xếp hàng. Chờ một lúc lâu mới vỡ lẽ là họ cho mƣớn xe hơi đi trong Âu châu chứ không phải xe đò (tại chữ eurocar nó gần với chữ autocar, bên Bỉ có nghĩa là xe đò!)

ý định bỏ chuyến bay để nhập chung với nhóm Bỉ tìm cách về Bruxelles. Có lý thôi, bốn con chiên lạc đi chung với nhau đỡ sợ hơn một con đi riêng lẻ. Rồi cả nhóm bảy ngƣời tìm đến một nhà nguyện nhỏ trong phi trƣờng. Chúng tôi dâng lên Chúa và Thánh I Nhã những lời nguyện đơn sơ, chân thành, xin phù trợ cho những khách hành hƣơng này mau đƣợc trở về nhà bình an. Một ngƣời trong nhóm cảm động bật khóc.

Xe hơi thì thua vì đƣờng xa quá, lại nhiều đoạn đồi núi và nhất là chƣa đi lần nào. Chiều xuống mà chƣa tìm ra cách nào khác nên chúng tôi đã tính đến chuyện trải báo nằm ngủ qua đêm ở một góc nào đó Thế rồi nhóm Bỉ & Nhóm chúng tôi mặc trong phi trƣờng, để sáng Anh đã chia tay nhóm Mỹ dầu ở gần nhất cũng là nạn hôm sau dậy sớm… tính và lấy xe bus trở lại terminal 1. Đang đứng xếp nhân của tro núi lửa nhƣ tiếp. hàng trƣớc văn phòng của bao nhiêu ngƣời. Chúng tôi đến phi trƣờng khoảng Trong lúc chờ ngủ đêm hãng Ryanair để tính hỏi 9 giờ 30 sáng thứ bảy giống những ngƣời thêm tin tức, thì thấy Cha 17/4, xếp hàng chờ dài homeless, chúng tôi lên xe Thành cùng với hai vợ dằng dặc trƣớc văn phòng bus sang terminal 4 xem chồng ngƣời em. Mừng ơi của hãng Ryanair đến hơn tình hình bên đó ra sao. là mừng, nhƣ chết đuối 2 giờ chiều mới đƣợc biết Đến nơi được biết là chị gặp phao vậy! Có Cha và là không có chuyến bay Bích, Mai và Lina đã tìm hai ngƣời em (la` dân nào khác trở về Bỉ trƣớc được chuyến bay khác vào Madrid) của Cha là thấy thứ năm 22/4. Trời ơi, phải sáng thứ hai để về Mỹ. có hy vọng tìm đƣợc chờ thêm gần một tuần Thanh Trang cũng tìm đường về. Cha khuyên nữa trong khi con cái và được chuyến bay khác, chúng tôi không đƣợc ngủ công việc đang đợi mình ở nhƣng không về London đêm tại phi trường mà nhà! Phải tìm một cách mà đi Paris. Tuy nhiên phải kiếm khách sạn nghỉ nào khác, nhƣng tìm ở Thanh Trang ngại đi một ngơi. Cha còn hóm hỉnh đâu? hỏi thăm ai? Loanh mình đến Paris, nên nẩy ra nói nhỏ vào tai chúng Trang 77


tôi: «Các con còn tiền không, cha cho mƣợn, không lấy lời đâu.» Chúng tôi còn một chút tiền nên không phải làm phiền Cha. Sau đó Cha bàn với ngƣời em và tất cả quyết định đi đến hãng xe đò để hỏi xem có xe về Bruxelles không. Trong hành lang phi trƣờng Cha dừng lại trƣớc một nhóm khoảng 20 em ngƣời Ý, tuổi chừng 16, 17. Chắc là một nhóm học sinh đi chơi bên Tây ban nha, không có chuyến bay về nên ngủ lại đêm. Các em có một sáng kiến rất hay là xếp mấy chục chiếc xe đẩy hành lý thành một vòng tròn nhƣ một hàng rào bảo vệ, rồi trải bạt nằm ngồi ở bên trong. Các em đang cười đùa ca hát chứ không lo âu thiểu não nhƣ chúng tôi. Cha nói chuyện với các em và còn chụp hình nữa. Tôi không chụp được cảnh tượng vui và

ngộ nghĩnh đó nên ƣớc gì Cha chuyển cho một tấm hình. Các em đã cho tôi một bài học về tinh thần lạc quan trong nghịch cảnh. Trong cơn mƣa, em của Cha đã lái xe đƣa chúng tôi trở lại thành phố, đến chỗ bán vé của hãng xe đò Alsa. Ông bà ngồi chờ ngoài xe còn Cha dẫn chúng tôi vào xếp hàng. May quá, không có xe đò về Bruxelles nhƣng có chuyến xe đêm đi Paris, khởi hành tối thứ hai 19/4. Tốt quá rồi ! Về đến Paris là đã gần đến nhà, từ đó thế nào cũng kiếm đƣợc cách về Bruxelles. Ông em Cha lại chở tiếp chúng tôi đến khách sạn Claridge, phía đông nam thành phố Madrid, không xa bến xe đò international bao nhiêu. Khách sạn không mới nhƣng rất sạch và lịch sự, có nhân viên đưa hành lý cho khách lên đến tận phòng. Lúc chia

tay hai ông bà đã ôm hôn chúng tôi. Tôi cảm động muốn nói vài lời bằng tiếng Tây ban nha để cảm ơn nhƣng vốn liếng học được trong cuốn sổ tay hành hƣơng quá ít ỏi, lại chỉ nhớ toàn những chữ về đồ ăn như vino, jamón, sopa de pescado… đâu dùng đƣợc trong lúc đó, nên đành phải lập đi lập lại mấy chữ gracias, gracias. Bằng một vài chữ đơn sơ đó chúng tôi muốn nói lên lòng biết ơn chân thành nhất đối với Cha và ông bà em của Cha. Tối hôm đó ở khách sạn chúng tôi vào internet và mua đƣợc vé xe lửa tốc hành đi London cho Thanh Trang, đi Bruxelles cho chị Bình, Kiều Trang và tôi. Thế là thoát nạn! Tạ ơn Chúa! Một lần nữa tôi cảm nghiệm đƣợc một điều, là cuộc đời vui không nhất thiết khi mọi sự diễn ra theo đúng ý mình, mà chính là khi

Trang 78


mình rơi vào một cảnh khốn khó, thế rồi thoát ra được nhờ may mắn và cũng nhờ tình thƣơng yêu giúp đỡ của ngƣời khác. Ngày chủ nhật và thứ hai sau đó là những ngày nhàn rỗi của một khách du lịch: buổi sáng dự lễ tại một nhà thờ nhỏ gần khách sạn, rồi đi lang thang khắp các phố phƣờng gần đó, đến giờ vào một tiệm ăn vừa mắt, ăn một bữa no nê rồi về ngủ. Tận hƣởng phút giây hiện tại trong yêu thƣơng mà lại !

điều ấy, nên khi thấy xe là ùn ùn đổ xô tới, gây ra một cảnh hỗn loạn không tƣởng tƣợng nổi. Chúng tôi cũng chen sống chen chết vì sợ không có chỗ ngồi. Cha Gomez mà thấy cảnh đó thể nào cũng chê là thiếu văn hóa. Cuối cùng, sau hơn nửa tiếng đồng hồ lộn xộn, tất cả hành khách đều có chỗ ngồi trên bốn chiếc xe. Gần 9 giờ đêm xe mới lăn bánh rời Madrid. Xe đò

của hãng Alsa rất tốt và tiện nghi, chạy êm nhƣ ru ngủ giữa trời đêm. Họ có 3 tài xế, mỗi tài chạy khoảng 1/3 đƣờng rồi ngừng lại ở một parking để xuống cho một tài khác, đã chờ sẵn ở đó, lên thay thế. Cách làm việc của họ thật an toàn và chuyên nghiệp. Khoảng rạng sáng hôm sau xe vƣợt biên giới Tây ban nha vào lãnh thổ Pháp. Tôi thầm nói một lời từ biệt với quê hƣơng của một vị thánh đã sáng lập Dòng Tên và phƣơng pháp Linh thao cách đây năm thế kỷ. Tôi sẽ nhớ về chuyến đi này trong suốt đời tôi. Tôi sẽ nhớ mãi những ngƣời bạn đồng hành mới quen mà đã phải chia tay, chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại. Xin cầu chúc các bạn được nhiều may mắn và hạnh phúc trong đời. Trần đức Sử

Chúng tôi còn một cảm xúc mạnh nữa lúc khởi hành ở bến xe . Bình thƣờng lúc 8 giờ tối chỉ có một chuyến xe cho khoảng 50 ngƣời đi Paris, hôm đó số hành khách lên đến trên 200 nên họ huy động đến bốn xe để chở cho đủ. Khổ nỗi hành khách không biết Trang 79


Nhớ! Nhớ qúa nên ngồi đây viết lại Nhớ Phái đoàn nhớ từng nét thân nhau. Nhớ buổi chiều trên triền dốc Inout Nhớ khi lên chậm, khi xuống lại mau. Nhớ ngày đầu gặp nhau không ngần ngại Nhớ tiếng chào tay bắt tay mềm mại. Nhớ buổi đầu cùng giới thiệu lai rai Nhớ đêm về tiếng ngáy đâu vọng lại. Nhớ đi thăm những Thánh Đường trọng đại Nhớ Cha Qúy lớn tuổi nhưng dẻo dai Nhớ cha đi trên mọi bước đường dài Nhớ mỗi ngày nhận phép lành nơi Ngài Nhớ Cha Minh cứ giải nghiã lai rai Nhớ cha nói ra đường chớ có nhai Nhớ chớ nói dai để rồi đến trễ Nhớ cha Nghĩa lòng nhiệt thành khỏi chê Nhớ câu chuyện vui, những lời Cha kể . Nhớ Cha Thành với tình thương tràn trề Nhớ Cha về Quê Hương với đoàn con Nhớ hồn con già nhưng niềm tin vẫn non Nhớ Cha lo lắng cho mọi sự vuông tròn. Nhớ Lâm Viên gầy dáng nhỏ thon thon Nhớ nhanh nhẹn giúp bà con mọi thứ. Nhớ Minh Châu lời cám ơn từng chữ Nhớ thiết tha trong sáng giọt Minh Châu. Nhớ Kim Anh, Hưng trong lúc nguyện cầu Nhớ những buổi kinh tối thật nhiệm mầu Nhớ thánh lễ huyền nhiệm cao sâu qúa Nhớ Cha dẫn chúng con theo bước chân Y Nhã. Nhớ Cha đưa đi thăm đại thánh đường Thánh Gia Nhớ Ngày thứ hai đoàn đi thăm Đức Mẹ Montserrat. Nhớ Y Nhã qùy cầu nguyện dâng gươm, áo choàng dâng hết Nhớ bên dòng suối cha Ngô Minh giải thích cho ta biết Nhớ hôm đó nhóm cùng nhau sinh hoạt thêm tha thiết Trang 80


Nhớ trưa thứ ba ghé bến Andorra ôi! da diết. Nhớ trong đoàn lạc mất một chiên nhỏ Nhớ cả đoàn cùng chia nhau tìm khắp ngõ Nhớ tới Lộ Đức linh thiêng lòng mừng rỡ chan hòa Nhớ đoàn hiệp dâng Thánh Lễ linh thiêng huyền nhiệm trong hang đá Nhớ hôm nay đoàn vượt qua dãy núi Pyrenees hùng vĩ qúa Nhớ La Chanson de Roland nổi tiếng nhất bậc một áng thi ca. Nhớ Roncesvalles tượng Chúa Con nhìn Mẹ đẹp như hoa Nhớ Mẹ nhìn Con gương mặt tươi, đôi mắt Mẹ đậm đà. Nhớ phái đoàn hôm nay đi khá xa Nhớ gặp đàn chiên qúa đông đang thủng thẳng bước về nhà Nhớ xe Bus ngừng lại ngắm chiên ôi! sao chiên nhiều qúa Nhớ những chú dê dẫn đường và chú chó chạy lại chạy qua Nhớ Người Mục Tử chăn dắt đoàn chiên ôi! Tấm lòng cao cả. Nhớ biết bao ngày vất vả với đoàn chiên nhưng chẳng cần đáp trả. Nhớ, con sẽ ghi trong lòng và mãi mãi nhớ ơn Cha. Nhớ Pamplona Y nhã chiến đãu với vua Tây Ban Nha Nhớ Viên đạn bắn gẫy chân để làm thay đổi cuộc đời anh ta Nhớ đoàn trong nhà nguyện nhỏ làm giờ Thánh cầu nguyên thết tha. Nhớ Quảng trường đấu bò Plaza de Toros de Pampiona Nhớ đoàn thăm toà Đô Chánh gặp cháu cha tiếp đón tươi như hoa. Nhớ đoàn sau khi thăm chụp hình lưu niệm, từ giã còn được tặng quà Nhớ gặp Chị cha, nhớ Anh cha đưa đi thăm nhà thờ Chánh Toà. Nhớ ngày thứ 5 đến Javier ở Navarra. Nhớ thánh Phanxicô Javier qùy nhiều ngày nơi đây trước Thập Giá Nhớ sau đó lên Paris Ngài gặp Thánh I Nhã. Nhớ nơi nàyThánh Lễ chiều nay có xảy ra chuyện lạ Nhớ có những chiên lâu ngày đã lạc đi rất xa Nhớ nay quay về làm thổn thức lòng Cha. Nhớ chiều nay nhà dòng cho phái đoàn ăn cá Nhớ Rượu thật ngon, cá chiên rất đậm đà Nhớ tối nay họp nhóm lớn, nhỏ vuông tròn cả. Nhớ sáng thăm lâu đài Javier, chiều tới Loyola. Nhớ hai ngày nơi đây cuốc bộ khá xa. Trang 81


Nhớ mọi người lên đồi xuống dốc hai chân đều mỏi quá. Nhớ dâng lễ nơi phòng dưỡng bệnh của Y Nhã Nhớ tay Người cầm sách mắt ngước lên nơi cao cả Nhớ chị Tuyết đọc bài đọc mà mắt có hạt sương sa. Nhớ chị xin được đọc vì kỷ niệm 35 năm ngày cưới lên xe hoa Nhớ thăm viện bảo tàng trên dưới rồi tượngThánh I Nhã. Nhớ cùng chụp hình nơi trước cửa vườn hoa. Nhớ sau đó thăm thánh đường Sebassian &Y Nhã . Nhớ sau ăn trưa mọi người cùng đi thăm bệnh xá Nhớ Thánh Y Nhã ở đây năm xưa đầy vất vả Nhớ Ngài chăm lo cho những người xã hội cho là nhục nhã. Nhớ Ngài đã bỏ lại những vinh hoa sau lưng tất cả. Nhớ Burgos thăm Thánh Đường Lacatedral Nhớ thật tuyệt vời cao sang ôi! vĩ đại xa hoa Nhớ bao công lao của những người năm xưa đó bỏ ra. Nhớ hôm nay bao nhiêu người thăm viếng vẫn ngợi ca. Nhớ những miền quê đồi núi chập chùng sao đẹp quá! Nhớ mỗi ngôi làng bóng giáo đường chính giữa có Chúa tỏa lan ra. Nhớ hình ảnh thật đẹp cuả thành Avila Mẹ Têrêxa Nhớ trên quả đồi cao trong thánh đường có mộ Thánh Gioan Thánh Giá Nhớ Segovia quê Cha Minh với món trừu non và heo sữa qúa xá... Nhớ Cây cầu dẫn nước thời Rôma Nhớ quảng trường La Plaza Mayor,nhớ đại học Salamanca Nhớ Toledo, Madrid, Barcelona Nhớ tối cuối cùng mọi người cùng nắm tay nhau cảm tạ Nhớ sáng chia tay luyến tiếc chẳng muốn rời xa. Nhớ cuối cùng chiếc xe Ca lăn bánh nhắm hướng Fatima Nhớ mãi mãi chuyến Hành Hương bước theo chân Y nhã Nhớ thương lắm chúng con sẽ muôn đời cảm ta Nhớ tất cả nhà nên chẳng muốn chia xa. Nhớ Cha Nghiã nhưng thôi đành Chia Ngã. Nhớ thương nhiều tôi vẫn nhiều thương nhớ. Thanh Sơn Trang 82


Kính thăm cả nhà, Ngày hôm nay kỷ niệm đúng một tháng bắt đầu cuộc hành hương theo vết chân I-Nhã, và cũng là ngày đầu tiên Nghĩa Phương mở máy để được đọc biết bao là tin tức thư từ của các cha và các anh chị em. Biết bao là kỷ niệm thương mến trong những ngày Nghĩa Phương được lết thết theo đoàn hành hương, bước theo dấu chân của cha I-Nhã. Càng nhìn những hình ảnh, càng thấy nhớ nhung những khuôn mặt thân thương, càng như thấy mới như là cùng đi với nhau ngày hôm qua đây thôi…Trong những ngày qua ở Âu Châu, rất khó tìm được các Internet Café, và nơi Nghĩa Phương ở thì họ đòi 0.65E cho mỗi phút, cho nên Nghĩa Phương chịu, mù tịt không liên lạc email, mặc dù vẫn theo dõi qua điện thoại cha Hưng những bước đi của các anh chị em bị máy bay đình trệ hoặc phải thay đổi phương tiện di chuyển để về nhà, thầm cầu xin cho mọi người về đến nhà được bình an. Nghĩa Phương đã hy vọng khi về đến nhà sẽ tha hồ mà đọc thư và viết thư…thế nhưng, khi về đến nhà tối thứ Sáu vừa qua, Nghĩa Phương đã khám phá ra cái laptop, cái máy chụp hình và hai cái điện thoại cầm tay di động đã không cánh mà bay! Tuy bề ngoài vali nhìn vẫn không biết là đã có người mở ra và lấy hết đồ qúy trong đó rồi. Bởi vì không xài được internet nên Nghĩa Phương đã cất kỹ cái laptop vào vali để gửi đi cho đỡ nặng… Đây là lần đầu tiên Nghĩa Phương bị mất đồ như vậy, tuy mỗi năm đều đi xa, vẫn làm như vậy và không hề mất đồ gì cả, nhưng lần này thì khác, buồn qúa! Đã phải nghĩ thầm rằng thôi thì kinh tế khó khăn, người ta cần người ta mới lấy.., và nhớ đến tượng Chúa hơi mỉm cười, để rồi coi chuyện này là chuyện nhỏ thôi…Nhưng rồi thì suy đi nghĩ lại, cũng phải nhận rằng lỗi mình đã

không cẩn thận, và tự hứa là lần sau thì phải cẩn thận hơn, không được làm cớ cho người ta phạm tội!.... Tuy nhiên, nỗi buồn này so với chuyến đi đầy ân sủng Chúa ban và niềm vui được đồng hành với các cha, thầy và các anh chị em, nhiều người Nghĩa Phương mới được gặp nhưng tình thân đã nảy nở trong chuyến đi, để rồi cảm thấy như đã thân thiết và rất cảm thông được với nhau. Đó là những món quà Nghĩa Phương đã nhận được trong chuyến đi này. Nghĩa Phương dâng lời cảm tạ ơn Chúa vô vàn, cám ơn thánh I-Nhã, cám ơn các giáo hữu thời xưa đã vẽ lên hoặc nắn các hình tượng của Chúa, của Đức Mẹ âu yếm nhau, gia đình của Đức Mẹ với Ông Bà Ngoại của Giêsu, tâm tình của Chúa khi mỉm cười trên thập giá… họ đã nói lên được những gì rất quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người, để rồi Nghĩa Phương cảm nhận được một Thiên Chúa nhập thể rất gân gũi với mình…. như từng người anh chị em đang đi với mình trong suốt cuộc hành hương…. những người khỏe mạnh cũng như những người đau yếu như chị Phượng, chị Thái Hà, Phương Lan. Cảm tạ những ân sủng của Chúa ban, cám ơn tình đồng hành của các anh chị em, nhất là các bạn trẻ đầy sức sống, đã làm cho chuyến đi luôn sống động vui hơn…. Nghĩa Phương nguyện xin được giữ mãi những tâm tình này trong lòng, và xin chúng ta luôn cầu nguyện cho nhau nhé. Nghĩa Phương cũng xin cầu chúc tất cả các bà mẹ một cuối tuần đầy niềm vui và ơn phúc nha. Happy Mother's Day!!! Rất thương mến, Nghĩa Phương Trang 83


Nhân

đọc “Trăm nhớ ngàn thƣơng” của anh Sơn có câu: "thƣơng Lâm Viên và Thi Hƣơng ở lại khá lầm than" và Minh Châu hỏi "mấy ngày ở lại Spain làm gì?" nên lv cũng xin phép gõ vài dòng cho "những kẻ đã phải về trƣớc," không đƣợc nghỉ ngơi đi lang thang thƣởng thức Spain thêm nhƣ những ngƣời đƣợc ở lại, biết những gì đã xảy ra phía dƣới cái đám bụi khói núi lửa Iceland những ngày ấy. Buổi sáng đang còn chìm trong giấc tại khách sạn thƣợng hạng sau khi xong hành hƣơng ngay trung tâm Madrid. Đáng lẽ

Trang 84

ra Lâm Viên là ngƣời đi cùng bác Các ra phi trƣờng, nhƣng vì còn mắt nhắm mắt mở khi bị kêu dậy trễ và may thay chị Nhung xung phong đi nên thở phào trèo vào giƣờng lại. Đêm đó bị nung thì phải, nóng kinh khiếp luôn. Phải nói là cái phòng đó có máy sưởi tốt hạng nòng cốt chứ chẳng chơi. Ngủ thêm đƣợc chừng vài ba tiếng thì lại bị dựng đầu dậy lần nữa. Đã đến hẹn ra phi trƣờng cùng Lan nên vắt giò lên vai chạy (nhìn bản mặt Châu kìa, cƣời coi chừng rớt hàm răng ra đó à!) Vội vội vàng vàng ôm chào Châu và Huyền xong là dọt ngay ra khỏi cái hầm ấm cúng, lao xuống tầng trệt, kéo vali ra ngoài

chẳng thấy khuôn mặt quen quen nào, lại nghĩ tại mình trễ nên Lan giận đi luôn rồi chứ, nhƣng lần khần vài giây xong lại chạy lên bàn tiếp tân hỏi có chuyến taxi nào đã được đặt cọc từ đêm qua đi chưa, họ lắc đầu. Thế là lại nhảy từng hai bậc lên lại lầu ba và gõ cửa đại số phòng còn nhớ thoang thoáng và đúng y chang, cô Lan còn ngồi chờ Điệp cắt giây chuông. Sau khi hai đứa trẻ lạc loài đã ra đến phi trƣờng thì rồi chia tay. Trông hàng đứng chờ để check-in của Lan không đông lắm, nên cũng mừng thầm giùm bạn. Thế rồi loanh quanh đi hỏi xem


hãng bay của mình nằm ở đâu. Nó bắt kéo lê lết đến terminal 1, trong khi hãng bay của Lan lại là ở terminal 4. Đến nơi nhìn sơ sơ cũng biết chuyện không xong rồi. Thông tin lúc đó chƣa biết rõ nhƣ thế nào, chỉ biết là các chuyến bay bị delay và bị cancel vì núi lửa, nhƣng không chắc chắn ra sao. Biết thân phận là kẻ đi stand-by nên nhắn tin về Đức nhờ ngay em gái tìm giùm một phòng nghỉ, xong trở về lại terminal 4 tìm Lan, nhƣng không thấy Lan đâu, nghĩ chắc có lẽ đi được rồi, nên lại kéo vali qua terminal 1 để chờ xe tới đón về khách sạn thì lại nhận đƣợc điện thoại của Lan. Giây chuông chƣa bị đứt hẳn, nên còn ngó nhau cƣời trừ đƣợc. Hàng dây ngƣời đứng chờ của hãng bay của Lan tự nhiên nó dài ngoẵn ra thế kia, đằng sau đó có chị

Bích, chị Lina cũng đang ngắm nghía hành lý của mình. Chừng mấy giờ sau lại thấy ai quen quen đang từ xa đi tới. Cái dáng mảnh khảnh cao cao của chị Bình và bên cạnh là chị Trang, London. Tiếng Việt ta lại vang vang bay qua dội lại, làm ông ngƣời Đức, bạn đường của Lan cũng tủm tỉm cƣời. Loanh quanh, đừ quá nên lại chia tay với Lan và tới đó thì đứt luôn giây chuông cho tới khi Lan về tới bến mới liên lạc lại. Về đến khách sạn, tuy có lấy số điện thoại của anh Định rồi nhƣng đừ quá nên ngủ thẳng đến sáng hôm sau luôn. Sau khi điểm tâm và lấy lại sức lại mò ra phi trƣờng, và khi đó đã rõ là không còn cách nào bay về đƣợc ngoài tìm đƣờng khác mà về thôi, nên trở về lại trung tâm và đứng chờ

mua vé xe lửa. Ngƣời ngƣời đông đúc đứng san sát bên nhau, nói cƣời, mệt nhọc chia sẻ những điều mình gặp phải cho dù chẳng biết đối tƣợng là ai. Nhu cầu chia sẻ và nhu cầu đƣợc có tin tức quả khá là cao, nhƣng sự bất đồng ngôn ngữ cũng chỉ dừng lại ở nụ cƣời, cái lắc đầu hay nhún vai. Đứng mãi chờ sao chẳng thấy đến phiên mình thì hóa ra là vé xe lửa cho những tuyến đƣờng ra khỏi Tây Ban Nha đã không còn nữa cho đến thứ 5 họ mới có thể bán lại. Ngần ngại nhƣng cũng tìm cách mua vé xe bus về, nhƣng lại đúng giờ nghỉ trưa của ngƣời dân, nên chịu thua. May thay nhận đƣợc điện thoại của cha Thành và vội vội vàng vàng đến với cha. Trạm bán vé xe bus đi gần đi xa cũng đầy ngƣời lúc nhúc, nhƣng quý hóa quá là đã có cha chờ sẵn Trang 85


giùm cho. Đứng với cha không lâu thì chị Thi Hƣơng, chị Thái Hà và Thùy Anh cùng đến. Sự hội ngộ không hề biết trƣớc ra sao, nhƣ thế nào. Tất cả những dự định tính toán trƣớc đó đều bị thay đổi không một cách phản ứng nào có thể theo ý muốn đƣợc nữa. Chỉ còn một cách là chờ đợi và hƣởng thụ cái giây phút hiện tại. Hiện tại! Mua vé, thật là hồi hộp và lý thú ngay cho cả ngƣời bán vé. Sự định đoạt ban đầu là 4 vé đi thẳng về Frankfurt nhƣng chị Thi Hƣơng đổi 1 vé về Munich. Ông bán vé tìm tuyến đƣờng nhƣng ban đầu nói hết chỗ, rồi trong vài giây ông lại thấy còn 4 chỗ. Cha đặt ngay 3

Trang 86

chỗ liền. Ông làm một cách vội vàng vì nếu không ở một nơi văn phòng bán vé khác lấy mất. Tôi thấy ông chỉ đánh vào những ô tối cần thiết để lấy chỗ trước khi đưa thông tin cần thiết vào máy tính. Sau khi nắm bắt được chỗ giùm, ông thật là vui. Niềm vui lây lan, cho dù đứng giữa đám đông ngƣời thiếu khí và mệt mỏi. Ngay cả ông bán vé không đƣợc nghỉ trƣa, mà còn biết bao nhiêu khách hàng đang mòn mỏi đứng chờ. Sau khi có đƣợc vé cho cả năm ngƣời, cha con dắt nhau đi ăn trƣa. Lần đầu tiên trong chuyến đi này mới đƣợc ngồi dùng bữa trƣa bên cạnh cha. Cha còn cho nhấm một chút cognac nữa chứ. Ngon, nồng, cay và cũng

không dám nốc vì đã có uống thuốc trƣớc đó. Sau bữa cơm thì về lại khách sạn các chị đang trú ngụ và đƣợc gặp lại dì Thƣơng, Hà, Huyền và anh chị Nghĩa, Dung. Lại vang vang tiếng cƣời và những khuôn mặt ẩn hiện ít nhiều lo âu. Cái nhóm Canada thì nhƣ đã có đinh đóng cột, vé đã list giờ đầy đủ chứ không như nhóm Việt Nam và Đức. Khung trời Tây Đức mờ mịt. Nhắm mắt trầm tƣởng chắc khói bụi đen bay mù mịt, nhƣng biết chắc bên ấy nắng đẹp và bầu trời yên ắng không tiếng gầm của những con chim sắt của những ngày thƣờng. Và thông tin cũng bắt đầu đầy đủ hơn. Nhóm Mỹ đã về đƣợc, ngay cả anh chị


Hƣng/Anh cũng đã phải mua vé mới để về. Nhóm bên Bỉ và chị Trang, London thì hôm sau sẽ rời khỏi Madrid, tuy phải đi đường xe bus. Không biết Lan, chị Bích, chị Lina lạc đâu mất tiêu. Cha cũng không qua đƣợc Đức để hƣớng dẫn khóa tĩnh tâm nhƣ đã định trƣớc. Chẳng làm gì khác đƣợc. Cả nhóm dắt nhau ra phố chơi, chỉ có nhóm Việt Nam xin đƣợc nghỉ ngơi trong tĩnh lặng. Hai chị đọc kinh, cầu nguyện chắc là nhiều nhất vì chỉ có nghỉ ngơi không à. Ra lại trung tâm, đi ăn đêm, nhớ về mọi ngƣời và về ngủ một giấc dài ngon lành. Chủ nhật đã qua, thứ hai đến với nắng tràn và cả nhóm lại ra phố rồi nhớ quê hƣơng Việt Nam quá nên phải gõ cửa hai bác

Kiểm để nghỉ trƣa. Nhà hai bác nằm ở góc đƣờng khuất bên trong hẻm một chút, yên tĩnh, nhỏ bé và rất Việt Nam. Buổi cơm trƣa thật ngon và thật là sạch gọn, hai bác hiền lành, thân thiện đã trao cho mọi ngƣời sự tự nhiên nhƣ ngƣời Hà Nội, không biết rõ, nhƣng chí ít chính mình đã rất tận tâm và chân thành nhai và nuốt. Sau bữa cơm ngon, bác trai lại cho xem khu vƣờn sau nhà mang lại sự thanh thản của một ngƣời ƣa thích làm vƣờn. Rồi cả nhà kéo sang thăm gia đình Việt Nam thứ hai ở giữa đất Tây Ban Nha. Anh chị Chƣơng và cháu bé thật dễ thƣơng. Tiếng cƣời nói vang cả căn nhà, tình đồng hƣơng ở quê ngƣời thật trân quý. Căn nhà gia đình Việt Nam thứ ba nằm không xa mấy.

Con trai của hai bác hiền lành nói về những nét chấm phá của sinh hoạt đồng hành linh thao của anh cùng những ngƣời Tây Ban Nha. Hội ngộ rồi lại chia tay, điều rất đƣơng nhiên trong cuộc sống. Chia tay cùng hai bác và hẹn cuộc đi chơi ngày mai ở Hoàng cung đất Madrid rồi cả nhóm đi chợ. Mua đồ và cầm cơm về cho ngƣời ở nhà. Mọi ngƣời thƣơng thật thƣơng hai chị nhóm Việt Nam. Đƣờng đi và về thật xa, lại không ăn uống đồ Tây đƣợc, mà cũng không biết rồi ra sao, có vé hay không, liên lạc về nhà hay đi đâu cũng thật là khó khăn. Con đường nhỏ lóe sáng nào cũng không còn thấy được, nhưng thay vào đó là những lân tinh chia sẻ tâm tình của đêm thứ hai giữa sự hiện diện của Trang 87


Thiên Chúa trong mỗi tấm lòng chân tình. Những chia sẻ, những vòng tay thật ấm và những âu lo, muộn phiền cũng đã vơi đi đôi chút hoặc hoàn toàn biến mất.

lời khuyến khích gián tiếp, những hành động khuyến khích trực tiếp không dễ ai cũng có đƣợc trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi nhƣ thế. Những bài học liên tiếp đƣợc trao ban. Những nét lên xuống và xô xấp vào nhau ngay sau những ngày hành hƣơng, đã đƣợc hƣớng dẫn và ngay tức khắc cần đƣợc thực hành. Chắc chắn không lầm than, nhƣng là đƣợc nhận rất nhiều.

Thứ ba. Một buổi sáng đi ngƣợc về phía ấy. Cung điện nguy nga đầy những tranh ảnh, hình tƣợng thật đẹp và cao sang. Mỗi căn phòng là một vẻ và đầy những câu chuyện ly kỳ từ thế kỷ này kéo sang thế kỷ kia. Rồi bữa cơm trƣa với mặt mày phụng phịu để đƣợc dì Thƣơng Thứ tƣ. Ngày chia tay và lên đƣờng lo cho. (Ôm dì Thƣơng thật chặt nè!) tiếp tục cuộc hành trình của chính mỗi ngƣời. Buổi chia tay không bịn rịn, quyến Chiều thứ ba. Trời nắng thật đẹp, luyến. Nhóm Canada đã biết rõ giờ bay, ngồi từ phòng khách sạn nhìn ra thật lý nhóm Việt Nam cũng đã có vé từ Barcethú. Ngƣời qua ngƣời lại, ngay chân một lona bay thẳng về Singapore để về Việt biểu tƣợng nổi tiếng của Madrid chứ ít gì. Nam, nhóm Đức đi trƣớc nhất. Hai chị Cái phần nhìn ngƣời qua lại chắc phải hỏi em kéo vali đi, ngoằn ngoèo rồi cũng về chị Thái Hà, chỉ sẽ kể cặn kẻ cho nghe à. đến nhà. Chị T Hương, em rời Burgos trễ Lại tụ họp nhau và tâm tình, ăn xúc xích hơn chị, nhƣng lại về trƣớc chị. Và khi Tây Ban Nha ngon tuyệt và bàn chuyện biết đƣợc tất cả mọi ngƣời đã đều về đến từ đông sang tây, từ bên trời dƣơng sang nhà bình an, thì càng hiểu rõ hơn hành trời âm với cuộc tình ngƣời đàn bà Việt trình của mình bây giờ mới bắt đầu. Nam kéo đến tối thì cha Hƣng bƣng cơm và rau luộc qua, mấy cha con ngồi xum tụ Viết cho vui vậy ;-) LV bốc cơm mà ăn ngon lành. Lại chuyện Tây và Ta, trẻ và già, mẹ và con, bà và cháu và khi đêm buông xuống thì cả nhóm tụ lại nhận của lễ thân thiết cùng với cha Hƣng, một buổi lễ rất nhẹ nhàng nhƣng sâu lắng. Và học đƣợc một cách cầu nguyện rất hay từ cha Hƣng, cha chia sẻ cha học đƣợc từ ngƣời Tây Ban Nha. Những giây phút này không dễ ai cũng có đƣợc, những nét lo âu, những những nụ cƣời, những bƣớc đi mất hồn, những cái nhìn về phía không, những giây phút biết rất rõ ngƣời bên cạnh mình đang mất đi niềm tin và sự thất vọng tràn lan, những bƣớc chân lê theo, những nét cố gắng từ tận bên trong gồng lên, những giọt nƣớc mắt giấu đi, những Trang 88


Thư Việt Nam Thưa các Cha, Lâm Viên cùng các anh chị quý mến, Sau đúng một tháng Hành Hương về, TH ngồi nhớ đến Tây Ban Nha, một đất nước thật đẹp và thật dễ thương. Nhớ đến sự hy sinh, lo lắng cho con cái đến quên ăn của cha Thành. Nhớ đến sự nhiệt tình giảng giải quên cả mệt nhọc của cha Ngô Minh, đi đến đâu có cha đến đó, không hề mỏi chân. Nhớ đến sự dẻo dai của cha Quý luôn có mặt trên từng cây số và đã ban phép lành cho chúng con mỗi ngày. Nhớ đến cha Nghĩa lang thang tìm tòi học hỏi để năm sau được đi nữa hi.. hi. Cũng nhớ đến từng anh chị, từng khuôn mặt, từng cử chỉ, nụ cười, từng lời thăm hỏi mỗi ngày. Sao mà nhớ quá, nhớ những cái bánh, những gói mì, quả cam, táo, chuối, quả dưa leo của chị Mai (Đức)... Nhớ gói ruốc của chị Trang ăn mãi mới hết (dù có đem ra mời.) Nhớ đến cái nẹp lưng của chị Tiết, nhờ nó mà em có thể ngồi lâu hơn bình thường. Rồi nhớ từng viên thuốc ngủ, thuốc đau nhức, nhớ chị Chi Lan lo lắng rất nhiều cho hai chị em từ đầu cho đến cuối. Nhớ đến lời mời lên xe nhà của anh Sơn. Nhớ đến lon nước ngọt của chị Các, khi thấy em đi bộ. Nhớ chị L.Huyền lúc chia phòng, Thi Hương không dám về trước vì thấy tội hai chị em VN .... Nói chung là nhớ mọi người, mỗi người là một dấu ấn riêng. Còn rất nhiều nỗi nhớ khác không sao kể hết được, thôi thì TH cứ để trong tim lâu lâu lại đem ra có cái để nhớ vậy. Tất cả là ân tình mà chúng ta đã dành cho nhau trong những ngày Hành hương và đây cũng là niềm vui vì chúng ta cùng tin vào một Chúa Giêsu, và cùng nhau đi tìm hiểu những " bước chân của Thánh Y Nhã" đã đi qua. Tạ ơn Chúa, cảm ơn các Cha và tất cả anh chị em trong đòan. Xin Chúa và Mẹ Maria ban thật nhiều ơn lành hồn xác trên quý Cha và trên các anh chị em, để chúng ta luôn giúp nhau, giúp mọi người thăng tiến trên đường theo Chúa hơn. Thái Hà - Thùy Anh. Trang 89


4/19 … Sáng nay vào sở, vừa lo tranh thủ làm việc mà hồn thì vẫn còn để lại Spain. Có lẽ hai nơi mà em lƣu luyến nhất là Segovia và Navarra. Em nhớ từng gƣơng mặt mọi ngƣời trong chuyến đi và cầu nguyện nhiều cho mọi ngƣời. Đi với nhau 10 ngày, dù không đƣợc tâm sự nhiều với tất cả mọi ngƣời, em vẫn "feel" đƣợc tâm tình của các anh chị mang theo trong chuyến đi và giữ lại trong lòng để cầu nguyện luôn. Chuyện ngoài đề: em nghĩ chắc em phải sống ở Spain thôi, vì ghiền cafe của Spain rồi. Sáng nay vào sở làm uống cafe khác hẳn, không còn ngon nhƣ mọi ngày..em lại cứ nhớ đến 1 ly "cortado" hay "cafe con leche"..."PARA LLEVAR" :) …… Em cũng xin "echo" cô Hƣơng: cảm ơn anh chị Minh Định, anh chị Hƣng KA đã giúp em sống giây phút hiện tại cả chặng đường hành hương và ngay cả những lúc lay over ở phi trƣờng. Em được đánh động rất nhiều khi thấy lòng nhiệt tình, quảng đại của anh chị Trang 90

Định Minh khi săn sóc những bạn trẻ nhƣ em, và nhất là giúp đỡ 2 chị Thái Hà, Thùy Anh. Em và anh chị Minh-Định đã có 1 "mini phút hồi tâm" cả chặng đƣờng về lại Mỹ. Mong rằng những kinh nghiệm quý báu này sẽ biến đổi cuộc đời của chúng em để trở thành chứng nhân cho Đức Kitô.

mọi ngƣời thân nhau và săn sóc cho nhau nhƣ là gia đình, có nhiều ngƣời đã vĩnh viễn để lại những "dấu ấn tình yêu" trong lòng mọi ngƣời. Có lẽ, những kỷ niệm có thể nhạt nhoà nhƣng những tác động trong tâm hồn, những khi mình đƣợc ngƣời khác chạm đến tâm hồn mình một cách sâu xa, và qua đó, Chúa thay đổi Em luôn nhớ quý Cha và ta thì sẽ ở lại mãi. các anh chị, nhất là trong lời nguyện. Em xin đƣợc Đọc email cả ngày hôm kết với lời Cha Gomez: nay mà nhắm mắt lại em "Hãy chờ xem!" ...những cứ tƣởng vẫn còn ngồi gì Thiên Chúa sẽ làm từ cuối xe bus, rong ruổi những kinh nghiệm gặp gỡ trên những chặng đƣờng ở đơn sơ của đòan mình Tây Ban Nha! ;) Chu trong chuyến hành hƣơng choa ơi nhớ gì đâu! Hôm này! nay là kỷ niệm 1 tháng đúng từ ngày đầu gặp gỡ Rất quý mến, mọi ngƣời. MC Bác Định hôm nay rôm rả quá, ngày đầu gặp bác 5/5 ... Định ở phi trường Ngẫm nghĩ lại, em thấy Philadelphia, em thấy 1 chuyến hành hƣơng này có ông Việt nam với chiều nhiều ân sủng vô hình rất cao rất ƣ là khiêm nhƣờng quý Chúa cho mình Có lẽ trịnh trọng giới thiệu "Tôi mình chỉ cần thinh lặng là Định, đây là nhà tôi, lắng nghe, mở lòng và Minh, xin cho biết quý ngắm nhìn thì từ từ sẽ thấy danh 4 chị" "trrrr..ời", lúc được hoa trái của những đó em thấy bác Định lịch ngày vừa qua. chắc là sẽ sự gì đâu . vƣợt quá sự tƣởng tƣợng của em! Ngày đầu hành Em rất nhớ các Cha, các hƣơng, em chẳng biết ai là anh chị, đặc biệt trong lời ai Ngày cuối hành hƣơng, nguyện tạ ơn MC


5/8 ... Chị Trang quý mến, Em đọc những dòng tâm sự của chị mà thẹn thùng quá! Không ngờ bệnh ghiền càfê của mình lại được chị lưu ý và nhớ em. Đúng y nhƣ lời chị nói, em không có càfê nhƣ cá mắc cạn :) đi đến đâu cũng phải tìm tiệm càfê để mua vội mua vàng 1 ly uống cho tỉnh ngủ và đỡ ghiền. Kỷ niệm khó quên là những ngày đầu, học được 1 câu "para llevar" = "to go" nên đi đâu cũng vừa ào vào vừa la "uno cortado...para llevar.. mucho gracias!" hehehe… họ trợn mắt nhìn mình nhƣ ngƣời dị hợm ở đâu ra… sau nhờ Cha Gomez "mắng yêu" mới biết là mình "vô văn hóa" vì ngƣời Tây Ban Nha không bao giờ uống càfê "to go" cả!!! Thật là mình quen lối sống vội, không biết thƣởng thức gì hết! Em khổ sở khi về lại Mỹ… không còn tha thiết uống cafê nữa vì lỡ ghiền cafê TBN rồi! ;) Cảm ơn chị Trang đã nghĩ đến em cách đặc biệt! Thực ra thì em đƣợc các anh chị ƣu ái lo cho rất nhiều… chị chỉ chƣa thấy em đƣợc anh Hƣng và anh Quang thay nhau đãi càfê đó thôi :) Andorra...nơi không có gì

đặc biệt mà lại làm cho cả đoàn nhớ mãi!!!! Vẫn "nhớ cả nhà nhƣ điên" :) Chúc cả nhà 1 cuối tuần đẹp và vui. Happy Mother's Day! MC

cảm nghiệm đƣợc rõ ràng hơn nhiệm thể Chúa Kitô dù ở phƣơng trời nào, thánh lễ vẫn là một, dù là ngƣời từ phƣơng nào, tất cả đều quy tụ là một nơi đây.... đƣờng về, ghé quán bar uống xôcôla 5/10 nóng với LV và Phƣơng… Lan. Tội nghiệp LV, phải Cả nhà thƣơng, đi với 2 con gà rù vì cả em Lộ-Đức có nhiều kỷ niệm và PL đều bị cảm "thƣơng khó quên: ...Cha Thành chàng" mấy hôm đó. cùng mấy chị em chờ nhau đi viếng Đức Mẹ và dự lễ Đêm ở Lourdes, em nhớ khuya (11h đêm).... chắc những ngƣời ở nhà thật cả ngày dầm mƣa nên Cha nhiều… nhất là những không biết mình đang từ ngƣời đang cảm thấy sức từ cảm… em không lạnh nặng của thập giá quá mà thấy Cha lạnh dù Cha nặng nề… những ngƣời mặc áo dầy hơn em.... mất hy vọng, mất niềm không có dù nên Cha cho tin, những ngƣời tha thiết ké dù :)… đối với em, kỷ nhờ em mang những tâm niệm này rất quý vì mấy tƣ họ gởi gắm đền Đức khi đƣợc đi với Cha để ké Mẹ… đến những ngƣời dù Cha.... mấy Cha con em luôn giữ trong lòng để dầm mƣa đến nơi Đức Mẹ cầu nguyện... cầu nguyện… đứng lớ ngớ làm sao thì em lại đứng Lễ sáng, 1 ơn quý, đƣợc sau Cha Nghĩa, Cha quay dự lễ sáng ngay tại lại bảo "mình đọc vài kinh Lộ-Đức với những ngƣời trong khi chờ đợi thánh thân thƣong của mình với lễ"… 2 Cha con lâm râm các Cha… nhìn anh Định đọc kinh… quay lại phía trịnh trọng trong bộ vest, sau, em thấy các chị tụm em cảm đƣợc lòng sùng 5, tụm 3, ngƣời nào cũng kính của anh dành cho đang hướng về Đức Mẹ Mẹ, chắc Đức-Mẹ đang thành kính cầu nguyện… nhìn anh Định cƣời trìu vài phút trƣớc lễ, chạy vội mến! Khi chuẩn bị trở về ra tiệm mua dù, 2 chị em khách sạn thì trời ửng (chị Nhung và em) đắc chí sáng.... em cứ nhớ mãi vì đƣợc 2 cái dù giống mầu trời lúc ấy hắt lên sau lạ nhau… thánh lễ đêm… tƣợng Đức-Mẹ đẹp nhìn Cha Nghĩa đồng tế lùng! MC với các Cha Tây.... em Trang 91


Kính chào quý cha, cô chú và các anh chị, Cám ơn tất cả mọi ngƣời đã bỏ công sức ra để viết bài, làm thơ, thăm hỏi và bận rộn làm nên những tấm hình qua Gallery, thật là tuyệt vời. Qua những tâm tình quý báu của các cô chú, anh chị làm cháu/em phải có vài giòng cảm tạ. Con rất cám ơn các cha đã cho con một món quý mà con chƣa bao giờ nhận đƣợc trong đời con. Những món quà thiêng liêng qua những gợi ý và trả lời nhiều cái thắc mắc về lề luật Chúa mà xƣa nay nó làm cho con không tin hẳn về Chúa hoàn toàn. Nhìn thấy những tấm gƣơng của các cha sống hòa đồng với chúng con, để chúng con có cơ hội biết được thêm về cuộc sống tu trì, khiêm nhường để chúng con có thể học hỏi và thăng tiến cuộc sống của chúng con giữa mọi ngƣời chung quanh. Cũng cám ơn các cha dù mệt mỏi của một ngày bận rộn nhƣng con đƣợc dâng Thánh lễ và đƣợc hƣởng Mình Thánh Chúa hàng ngày. Cháu/em cũng không quên cám ơn các cô chú, anh chị trong đoàn. Tình thƣơng và sự chăm sóc của mọi ngƣời đối với cháu/em rất cảm động khi đƣợc tất cả trong đoàn hỏi thăm và để ý tới, dù xa nhà nhƣng tình thƣơng của cô chú, anh chị nhƣ một ngƣời mẹ lo lắng cho con mình. Thật là một tình yêu quá tuyệt vời, phải không ạ?. Đây là một kỷ niệm cháu/em không bao giờ quên đƣợc. Trƣớc hết cho con/cháu/em cảm tạ Chúa đã cho con một chuyến Hành Hƣơng tràn đầy hồng ân và ân sủng của Chúa qua những tình thƣơng, tâm tình chia sẻ của các cha, cô chú và anh chị trong đoàn. Cho phép con chia sẻ một tâm tình mà Chúa ban cho con. Trƣớc khi chuyến HH, con gặp khó khăn về ngƣời chăm sóc 2 cháu để con có chuyến đi tốt đẹp. Trƣớc đó thì bà ngoại hai cháu có hứa sẽ xuống coi hai cháu, và sau đó vì hoàn cảnh nên không xuống được. Rồi bà nội cũng hứa nếu bà ngoại không đến được thì bà sẽ coi hai cháu, nhƣng rồi bà cũng không cho biết, bà về VN, cuối cùng lắm mối tối năm không. Nhƣng con vẫn cầu nguyện với Chúa hàng đêm và con thấy Chúa cho con biết Trang 92


không có gì trở ngại, con vẫn bằng yên, thật là khó hiểu con chƣa bao giờ có được một cảm giác đó, vì con là người hay lo. Mọi việc phải tính toán ít nhất là hai tuần trƣớc đó,chứ chƣa bao giờ con để đến chân mới chạy. Nhƣng con cũng không ngờ là chồng con sẽ lo cho các cháu, vì chƣa bao giờ anh ấy cho con thấy là anh làm đƣợc, cơm không biết nấu, nhƣng mọi chuyện Chúa đã an bài. Đây là chuyến đi con cũng học hỏi rất nhiều về cuộc sống tâm linh. Một cuộc sống mà hai vị Thánh đã chọn cho mình. Hai ngƣời đã đƣợc sinh ra trong một gia đình quý tộc, nhƣng vì hai thánh đã quá yêu thƣơng Thiên Chúa và dâng trọn cuộc sống trần gian này cho Ngài. Một hiện tƣợng mà vẫn in sâu trong tâm hồn con là Thánh I-Nhã. Ngài cũng là con ngƣời trần tục ham danh vọng và cũng một thời vang bóng, nhƣng sau khi ngài bị thƣơng ở chân và trong thời gian dƣỡng bệnh ngài tìm đến Thiên Chúa và đã hoán cải. Đây là một mầu nhiệm Thiên Chúa đã dành cho ngài. Và một điều đánh động con nhất là ngài nằm 8 ngày và sau đó xuất thần tỉnh dậy và nhờ cầu bầu của Đức Mẹ soi sáng nên ngài đã viết lại Linh Thao, và sáng lập dòng Tên. Đây là một sự kiện đem lại cho con nhìn lại cuộc sống của mình. Nhƣ mọi ngƣời cũng biết ở trên đất nƣớc Bắc Mỹ này, vật chất quá đầy đủ nó làm chúng con mù quáng, cứ chạy theo tiền tài, danh vọng tranh đua với vật chất, không bao giờ thấy đủ, và lúc nào cũng căng thẳng trong tâm hồn lẫn thể xác. Một chuyến đi con học đƣợc là mình phải có mục đích trong cuộc sống và luôn tỉnh thức mà cảm tạ Thiên Chúa những gì Chúa ban, và hãy chia sẻ cho những ngƣời chung quanh cần sự giúp đỡ của mình. Và phải hƣởng những giây phút hiện tại cho tràn đầy yêu thƣơng mà anh Hƣng/Kim Anh gợi ý hàng ngày trên tuyến HH phải không ạ? Con thấy chỉ có liều thuốc đó mới có hiệu quả thôi và mới làm cuộc sống thêm phong phú. Qua những hình ảnh của hai thánh, cho con đƣợc mở mắt ra và tin Thiên Chúa thật vững vàng hơn. Xin Chúa gìn giữ các cha, cô chú và các anh chị luôn mạnh khỏe và tràn đầy ân sủng của Ngài, Kim Huyền Trang 93


April 8, 10 Trong bữa cơm chiều nay, được nghe anh chị CT chia sẻ khi chị sanh cháu đầu lòng, trong ghe trên đƣờng vƣợt biển, anh đã cởi chiếc áo lót đang mặc trên ngƣời mà bọc lấy cháu. Mẹ ơi! con nghe hồn rung lên những cảm xúc rƣng rƣng. Hình ảnh biển rộng, trời cao, sâu thẳm khi đêm về vẫn làm con sợ hãi ngày đó. Mẹ ôm con thơ, hai vợ chồng trẻ. Cuộc đời này, cho đến ngày cuối cùng có gì so sánh cho bằng? April 9, 10 Sáng nay đƣợc viếng lâu đài của dòng họ Xavier, bất chợt nhìn thấy bức tranh Đức Mẹ ôm con thơ Jesus trong khăn tã trắng. Câu chuyện bé sơ sanh và chiếc áo lót của bố trở về trong hồn tôi nhƣ sóng vỗ. Tôi nao nao, nhớ các con. Nhƣ hôm qua, hôm kia thôi, khi đến khuôn viên Lourdes, mệt nhiều, đôi mắt cay, đau, rát bỏng mỗi khi chớp. Trời mƣa ƣớt lạnh, lạnh hơn mọi ngày nhƣng nhớ đến con, ngày này đây, cái thằng "rứt" trong ruột... Tôi ra hang đá Đức Mẹ, dâng lễ mừng sinh nhật con. Nhớ cái Trang 94

vòng ôm cứng ngắt buổi sáng khi gặp con trƣớc lúc ra phi trƣờng. Em bé sơ sanh trở lại trong hồn tôi, vòng ôm đầy,chật cứng. Mẹ ơi! April 11, 2010 Kukuherri Kukuherri nằm trên ngọn đồi thấp, có bên ngoài thật dễ thƣơng với đàn cừu nhà ai bên kia hàng rào đối diện, hiền lành gặm cỏ. Những pho tƣợng đồng lớn nhỏ rải rác trên sân (terrace.) Xa xa có làn khói ẻo lả uốn mình bay

lên trời chiều từ một mái nhà cũ kỹ. Cảnh trí thật nên thơ. Bên trong lobby, Kukuherri trƣng bày nhiều bức tranh, có cái màu sắc sặc sỡ, có cái thâm trầm, một vài pho tƣơng đồng đen đó đây, không hình thù rõ rệt, mang tính chất nghệ thuật. Một bức tƣờng kính trong suốt nhìn xuống thành phố nhấp nhô sau màu nắng nhạt..... Khi chuẩn bị dâng thánh lễ, thấy cha Gomez đăm chiêu nhìn qua khung kính rộng, hỏi cha "nhìn" gì?", cha nói "thay đổi nhiều quá!" thì ra cha muốn tìm


con đƣờng ngày xƣa cha hay đi (cha theo học 2 năm tại đại học Loyola nơi đây.) Hỏi cha "bao lâu rồi?" cha cho biết "năm 1958." Cha ơi, hơn nửa cuộc đời trần thế rồi, nƣớc chảy đá cũng mòn...

hoặc nói chuyện với ngƣời dân địa phƣơng, nghe cha nói tiếng Spanish, nhìn những ngón tay chỉ chỏ, hƣớng này rồi hƣớng kia... tóc trắng bay bay trong nắng, có làn gió mơn man trên những khóm hoa, màu lá hai bên đƣờng, trông Cha nhƣ Từ Thức về trần, April 12, 2010 chỉ thiếu có bộ râu dài nữa Sáng nay, hành thiền đến thôi. Loyola. Ngang qua thành phố còn yên ngủ (dù nắng Một điều để nhớ ngày lên rồi), qua công viên hôm nay nữa là, cha Eli xanh xanh màu lá còn dắt một “dúm” ngƣời trên đọng những hạt sương đường về lại Kukuherri, đêm, có giàn hoa hồng ghé qua quán nƣớc (cofee vƣơn mình trên nền tƣờng bar?) xế bên St Ignatius màu rêu nhà ai đó nở Basilica để "nếm" Churos những hoa thật đẹp, đỏ (một loại bánh chấm với thắm màu tình yêu (phải chocolat, món snack đặc không TT?) Có nghe tiếng biệt của Spain.) Nhóm chim hót liu riu và mái ngồi ngoài sân, có những vòm của St Ignatius bạn trẻ nói tiếng địa Basilica đã thấy hiện trên phƣơng ở những bàn những tầng cây cao. Thật chung quanh, chào hỏi đúng như là "từ phương xa nhau nhƣng thật sự ai nói ta về đây nắm tay lên ngƣời ấy nghe nhƣng vui đường, đường đưa ta đi vô cùng, ai cũng cƣời tƣơi, lên đền Chúa ta..." Đƣợc không thẹn thùng nhƣ em dâng lễ nơi phòng Hoán bé xinh xinh lúc đó. Phải Cải của thánh Y-Nhã, không chị Bình? cảm ơn trong tôi chƣa có nỗi xúc chị nữa chứ! Một ngày động nào sâu xa hơn. Nhìn tràn đầy bình an. đâu cũng thấy những tâm tình thánh. Mỗi hơi thở April 13, 2010 nhƣ có chất "sống." Mỗi Từ... biệt hay từ từ giã biệt nhịp đập, con tim nhƣ reo mừng, nhƣ muốn vỡ toan Phần chia sẻ trong lúc di lồng ngực. chuyển buổi sáng nay, chị Tiếp tục cuộc hành thiền T.H. đã nói đến cái ra đi đến St Sebastien Church, của ngƣời bạn đời. Anh thỉnh thoảng thấy cha mang một căn bệnh đã Gomez hỏi thăm đƣờng, làm tê liệt từ từ thân thể

của anh. Khởi đầu bằng đôi chân, anh không cùng chị đi dạo những khi chiều về, mùa xuân, mùa thu... để ngắm hoàng hôn rơi nữa. Khi tới đôi tay, anh không còn ôm chị vỗ về, an ủi hay vuốt ve đôi bàn tay đã nhiều năm qua săn sóc cho anh, nuôi nấng các con của anh. Khi đến trái tim, thôi thi chị đành xa anh. Chúa đem anh về, sửa soạn cho chị một đoạn đời mới. Đoạn đời không có anh. Đau đớn, Chúa dắt chị đi. Chị học đƣợc là không giữ gì lại cho mình cả vì rồi cũng đến lúc mình sẽ... mất đi. Tôi nghe đƣợc những hạt nƣớc mắt lung linh, rơi xuống, vỡ tan… Những mảnh pha lê, lóng lánh muôn màu, đẹp, đẹp nhƣ kỷ niệm, đẹp nhƣ tình yêu của anh chị... Những lời nói của chị nhƣ xóay, nhƣ soi vào tim tôi. Tôi đã cố gắng nhiều lần, giang rộng đôi tay, tham lam ôm hết lấy những ngƣời thân, từng ngày, từng ngƣời. Vẫn vuột, vẫn mất... từng phần đời tôi. Chơi vơi theo dòng thời gian, tôi gọi Mẹ, khẩn cầu, van xin.... tôi đến nguyện đường những chiều, những sáng... Một ngày, nhiều ngày... và vẫn còn tiếp nối. Tôi chẳng muốn mất mát gì thêm nữa, nhƣng có đƣợc không ??? Trang 95


Cảm tưởng của Cha Quý Vui quá, tổ chức thật chu đáo, thấy ai cũng niềm nở, an bình, tươi vui như chưa từng bao giờ bị chèn ép bởi sức nặng của cuộc sống. Được chiêm ngưỡng những ngôi nhà, những dinh thự, những pháo đài, những hình ảnh có liên quan đến những vị Đại Thánh mà trước đây mình đã từng biết hay nói đến, lúc này thấy gần gũi tưởng chừng như có thể va chạm tới. Được viếng thăm những đền đài, những thánh đường cổ kính, những điêu khắc, những họa phẩm đầy mầu sắc thần bí, cảm thấy lòng như được mở ra cho một phương trời xa xăm vô tận. Thêm vào đó là những giờ suy niệm, giờ kinh lễ với những giọng hát thật du dương thánh thót, dễ đưa hồn vào một thế giới huyền nhiệm thân thương. Thảo nào khi về tới nhà, mình có cảm tưởng như rơi vào một thế giới đầy ngỡ ngàng xa lạ, coi như tất cả đã hoàn toàn đổi khác. Trước hành hương, mình đã mua vé đi Rôma, tính rồi sẽ đi thăm Đức Tổng NQK, nhưng kìa, ngài đâu còn ở Rôma nữa, ngài đi rồi! Thiên hạ thì nhốn nháo như có chuyện gì bất ổn vừa xảy ra; người ta nói đến núi phun lửa, đến máy bay rơi, đến thánh lễ giáo phận Hà nội tổ chức cầu cho các nhà chính trị Ba lan, và gần hơn cả là phần đông anh chị em Nhóm Hành Hương, họ đến từ Mỹ, từ Canada, từ Âu châu, từ Việt Nam, tất cả đều vui tươi, hiền hòa, dễ mến, nhưng giờ này hẳn cũng đang nhốn nháo, lo âu, vì mọi chuyến bay khắp Âu Châu đều bị bãi bỏ! Cả cha Elizalde Thành, nòng cốt của cuộc Hành Hương I-Nhã và người cha khả ái của cả nhóm, hơn thế nữa, ngài còn phải hướng dẫn khóa Linh thao mà mình cũng cùng mang trách nhiệm với người tổ chức, cũng bị kẹt. Tất cả đều làm cho mình bàng hoàng, lo âu, nhưng không bị khủng hoảng. Khủng hoảng sao được, khi mình vừa trở về từ miền đất của bao vị Đại Thánh kia mà! Mặc dầu bao nhiêu lo lắng, nhưng thật vui khi được tin tất cả anh chị em đã về đến nhà bình an. Cha Elizalde Thành cũng đã vượt qua mọi khó khăn để đem luồng gió mới đến cho khóa Linh Thao của mình. Khóa đã được hướng dẫn và kết thúc một cách tốt đẹp hơn sự mong ước của mọi người. Cám ơn Chúa! Cám ơn Thánh I-Nhã! Cám ơn cha Thành và tất cả! PQ Trang 96


Bị kẹt một tuần Thân mến chào cả nhà, Tụi em bị kẹt bên Barcelona một tuần, missed cruise vì máy bay bị delay, canceled,… thật nhiều khó khăn khi không nói đƣợc tiếng thổ địa... Cũng may có cháu của Cha giúp đỡ nên chúng em đã kiếm đƣợc chỗ ở và đƣợc đi du lịch Barcelona lâu hơn... Chúng em mới về lại US vào tối thứ hai vừa qua (april 26,) khá mệt và nhiều việc cần catch up, cho nên hôm nay mới lên tiếng hỏi thăm cả nhà. Xin cảm ơn các CHA, và CẢ NHÀ đã cho em đƣợc diễm phúc quen biết và sống chung. Tuy chỉ hai tuần ngắn ngủi, nhƣng đối với em là một thời gian thật ý-nghĩa và là một kỷ niệm rất đẹp, và thân yêu... Em đƣợc thấy gƣơng CHA NHÂN LÀNH qua các Cha và các Anh, nhân đức HIỀN MẪU qua các Chị, tinh thần PHỤC VỤ, CHIA SẺ và YÊU THƢƠNG của các Anh Chị Em. Nhân ngày HIỀN MẪU, em xin đƣợc chúc tất cả các BÀ MẸ, và CẢ NHÀ đƣợc luôn sống trong tâm tình XIN VÂNG nhƣ MẸ MARIA, hầu luôn đƣợc kết hiệp với Con MẸ qua thánh Y-Nhã. Rất nhớ đến cả nhà, những gƣơng mặt thân-thƣơng, nụ cƣời, giọng nói và cả những điệu ru trong đêm của các Chị nữa. Hy vọng đƣợc gặp lại các ANH CHỊ EM trong một ngày thật gần...! Khi nào các Anh Chị Em có dịp ghé Wahington DC, thì nhớ hú cho em tiếng nhe...! Thân mến trong Cha Nhân Lành và luôn nhớ nhau trong lời nguyện nhé! Lệ Huyền Trang 97


Một ngày …..

Trời vừa sáng Hành Hương cất bước Montserrat viếng Đức Mẹ Đen Mẹ ở đâu sao con chẳng thấy chỉ thấy núi và mây trên cao.

Là một buổi trưa có nắng nhiều nắng vàng hiền hòa, nắng vào xuân dòng sông ngày đó xa xăm lắm giờ đây Hành Hương ngắm sông trôi

Là buổi chiều chưa phai màu nắng nhà nguyện Xuất Thần bỗng chơi vơi ơ kìa, vị thánh nằm thị kiến tình yêu Thiên Chúa, ôi bao la!

Trang 98


Dâng hết, xin dâng cho Mẹ đó áo đẹp, danh vọng, quyền quý đây chỉ xin Mẹ thương cho điều ước Tình yêu Thiên Chúa, bấy nhiêu thôi.

Hang đá cầu nguyện của ngày cũ I- Nhã ngước nhìn Mẹ dấu yêu trong tay ngòi viết soạn nên sách linh đạo cho bao người Hành Hương

Đường về ngước nhìn, trời sao sáng đêm xanh, huyền hoặc, đêm không trăng một ngày qua đi, bao cảm mến hồn con thao thức, Chúa của con.

(Ghi lại để nhớ có một ngày Hành Hương I-Nhã, những tình thân có người, nụ cười và có Chúa hạnh phúc đẹp, như trong giấc mơ.) manresa - april 6, 2010 Trang 99


Mến thăm quý cha và quý anh chị, Trong tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria, mến chúc quý chị luôn mở lòng lắng nghe như Mẹ và những tâm tình như bài "Lòng Mẹ" nhân ngày Hiền mẫu. Cám ơn phó nhòm MC đã gửi những hình chụp tại Monserrat, và những tấm hình rất ư là đặc biệt của "ban ẩm thực lưu động", và hình "để đời" của KA và H chụp tại chợ trời lại có tâm tình ăn uống nên Bác Định nhà ta được chiếu cố hơi nhiều đó nha. Ghi ơn LV và Hưng đã mất nhiều thời gian cho hình lên website. Hai người làm quan cả họ được nhờ nếu không thì bao giờ mới lấy hết hình ảnh xuống được và máy cũng không chứa nổi vì quá tải. Cám ơn những tâm tình chia sẻ của quý cha và các anh chị trong đoạn Ngàn lời cảm tạ Chúa và Mẹ đưa đoàn hành hương đi về bằng an. Đọc thơ Ngàn Thương của thy sĩ Thanh Sơn cũng khá đầy đủ chi tiết, từ đầu cho đến cuối và hậu hành hương nữa, không ngờ thi sĩ lắm tài vặt, khi nào có dịp trổ tài nha. Nhân dịp này chị Phượng tha hồ nở mày nở mặt, phổng mũi, vì có được người chồng dễ thương dễ mến. Tuy chuyến hành hương mạo hiểm lần đầu nhưng cũng có những kỷ niệm thân thương khó có thể tìm lại được. Nay gần 1 tháng trở về lại với công việc chồng chất, thậm chí nhiều lúc KT không có giờ đọc mail nữa, nhưng không quên những khuôn mặt thân thương trong kinh nguyện hàng ngày.

Sáng ngày 15 khi chia tay với quý cha và các anh chị tiếp tục chuyến hành hương Fatima Nhóm cha Quý chờ taxi ra phi trường, còn cha Nghĩa, ac. Nghĩa Phương, chị Chi Lan, chị Hương chờ cha Hưng đến đón, nhưng đông quá xe không đủ chỗ nên chỉ xin gửi cha vali vì nhà dòng không xa phi trường, nhờ hôm trước đã xin bác Kiểm bản đồ metro, cha đã cho 4 vé và chỉ cho trạm nào phải xuống, ra khỏi trạm xe gọi phôn và chờ dưới mưa ít phút sau anh Nghĩa và chị Hương ra, anh Nghĩa trở lại nhà dòng còn bộ ba che dù dạo mưa trên phố Madrid. Trưa đến kiếm chỗ ăn nghỉ xả hơi vì còn nhiều giờ, sau khi ăn vào trung tâm thương mại xem có gì mua để kỷ niệm nhưng chẳng mua được gì, đành cuốc bộ về lại nhà dòng từ giã cha, và các chị lấy vali ra phi trường, cũng phải đổi xe và loay hoay xách đồ lên xuống, mặc dù đã để ý nhưng vẫn bị móc túi khi tới phi trường mới biết, tuy trong sắc để dù, kiếng và lỉnh kỉnh bên trên Mấy tay móc túi tài tình thật, nhưng trong bóp chỉ còn chưa tới 1€ vì ban trưa đã trả tiền ăn, nhưng mất bóp tiền kỷ niệm mua bên Tiệp năm ngoái, chắc tay này hơi buồn vì lấy số tiền quá là ít oi. Tại phi trường họ toàn dùng tiếng Anh, nghe câu được câu chăng đã học nhưng chữ thầy trả thầy, sau đó tự an ủi mình sẽ cố gắng học thêm tý tiếng Anh mặc dù hay quên. Chuyến bay đến Thuỵ Sĩ bị trễ nên vừa đi vừa chạy cho kịp chuyến bay về Stuttgart. Đáp xuống sớm hơn ít phút Tạ ơn Chúa đã cho về bằng an Kym Trang

Trang 100


Hành hƣơng theo vết chân I-Nhã là một hồng ân rất lớn mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Qua bao nhiêu ngày tháng trong cuộc đời, tôi đã có tất cả từ bình an, hạnh phúc, đau khổ, tuyệt vọng, khô khan, cô đơn... Những khoá Linh Thao, Thao Luyện nhẹ nhàng, thao luyện ngoài đời, tôi lần học theo lối cầu nguyện, phút hồi tâm của I-Nhã đã giúp tôi vƣợt qua những gian khổ của kiếp sống con ngƣời, và gần nhất là biến cố trong gia đình chúng tôi ... Qua biến cố nầy, tôi nhận ra sự quan phòng, tình yêu thƣơng của Thầy đang nung nấu trái tim của mình. Và với tấm lòng biết ơn Chúa & I-Nhã, tôi gói ghém vào

hành trang, trong lòng mong chờ đƣợc xem thấy quê hƣơng, lâu đài của một hiệp sĩ có đời sống phóng khoáng, thích phụ nữ, đấu kiếm ... mà hiệp sĩ đã dám bỏ tất cả, tất cả để chiến đấu dƣới cờ Thánh Giá, để mọi sự đƣợc vinh danh Chúa hơn. Vừa đến phi trƣờng Barcelona, tôi không gặp các anh chị của Ottawa, nhƣng đã gặp gia đình anh chị Sao Tiết, cháu Lâm Viên. Chúng tôi nói chuyện rất vui, nhƣ đã quen nhau từ lâu rồi, hỏi thăm LV đủ điều, chẳng một chút ngại ngùng, lạ thật... Tình duyên của chúng tôi bắt đầu từ đây. Con chỉ biết cám

ơn, cám ơn tất cả những chuẩn bị của các anh chị em trong ban tổ chức, các cha, nhất là cha Thành, cha Gomez đã giúp con mở rộng con mắt đức tin. Các Cha giải đáp cho con những khúc quanh trong tâm hồn. Nơi đây con đã được chứng kiến tâm tình sống hoà đồng, phục vụ của các Cha, là những hình ảnh rõ ràng nhất để con hiểu thêm về đặc nét của ngƣời chăn chiên nhân lành. Những Thánh Lễ mỗi ngày giúp con thắm thiết thêm tình thƣơng của Chúa Ba Ngôi. Những hƣớng dẫn lịch sử của các Thánh đã đƣợc lƣu truyền từ lâu trong lòng Giáo Hội. Con cảm nhận trong lòng đƣợc nhiều niềm vui, bình an, tuy không diễn tả Trang 101


bằng ngôn ngữ nhƣng con dò của các Cha sau khoá hiểu đó là gió mới của Linh Thao. Con cảm thấy thần khí. lối nầy rất quen thuộc đã giúp cho đời sống của Đức Mẹ đen chính mình. Và ngƣời Cha Monserrat là nơi I-Nhã đã con nhớ thƣơng nhất là canh thức, cầu nguyện và cha Thành, đã giúp con lúc xin dâng cuộc đời hiệp sĩ. ban đầu khi tập tểnh đi tìm Tuy không có đủ thời gian lối sống nầy. Và cũng để được chiêm ngắm Đức không ngờ con đã đƣợc đi Mẹ, nhƣng lạ lùng thay với Cha đến quê nhà của lòng con thổn thức một I-Nhã, của cha Gomez. cách lạ kỳ. Cảm nhận được lòng can đảm của Con vẫn còn mơ mình, qua các biến cố, bàn màng đến Loyola, thành tay của Thiên Chúa thật phố hiền hoà, tràn đầy đặc biệt đã giúp con sống hồng ân của Chúa trong tình thƣơng hơn là thù căn phòng dƣỡng thƣơng hận, sống cho đi hơn là của I-Nhã. I-Nhã đã đƣợc đòi hỏi... Và Đức Mẹ đen Chúa chọn, yêu thƣơng, tuy chƣa lần gặp mặt, biến đổi tận gốc. Nơi đó nhƣng đã hộ phù, an ủi con đón nhận đƣợc tấm cuộc sống của con qua lòng đáp trả của ông, con hình ảnh suy niệm Đức hiểu thêm một chút nữa về Mẹ mang thai Chúa Hài lối ông đi theo Chúa. Con Đồng, và xin vâng vô điều cảm thấy mình thật bé kiện của Mẹ. nhỏ, những biến cố mà con cho là to lớn, thì giờ Nhớ dòng sông hiền đây nó chỉ là một hạt cát hoà. Nhớ hang đá trên đồi của mọi đau khổ, thiếu sót Les Codines là nơi chốn của con ngƣời mà thôi. để I-Nhã gặp Thầy tâm sự, Con tự hỏi Thầy, con sẽ sau mỗi ngày phục vụ từ làm gì đây để đền đáp đời sống vật chất đến tinh những ân tình Chúa đã cho thần cho những ngƣời và bao bọc con trong cánh nghèo khổ, những ngƣời tay Ngài đây? bị xã hội ruồng bỏ... Cuốn sổ tay bƣớc Con thật xúc động theo thánh I-Nhã tuy ngắn với những kinh nghiệm về gọn, nhƣng hàm chứa bao đời sống nội tâm của ông. nhiêu tình thƣơng của các Hằng ngày cầu nguyện và Cha đã dành thời gian để ghi chép những kinh chuẩn bị cho cả đoàn hành nghiệm thiêng liêng, đã hƣơng. Riêng con đã tiếp làm con nhớ lại những dặn tục cuộc hành hƣơng trên Trang 102

xe bus mỗi ngày đến sở, trở về nhà, con đã nhận thêm những an ủi, sức mạnh qua 3 đề tài cầu nguyện của những trang cuối, cám ơn Chúa, cảm tạ các Cha. Anh chị em trong đoàn là những con chiên ngoan, dễ thƣơng. Mỗi ngƣời mỗi tánh, mỗi hình thức, mỗi khác biệt, nhƣng điều quí nhất là chúng con không cảm thấy xa lạ hay e ngại vì chúng con nói cùng ngôn ngữ của đức tin, cùng hƣớng về tình thƣơng của Thầy, nên tất cả mọi việc dù thiếu sót nhƣng vẫn trôi chảy nhẹ nhàng nhƣ dòng nƣớc trong. Mỗi ngày chúng con nhận thêm nhiều hình ảnh, những bài chia sẽ, làm nung nấu lại ngọn lửa hành hƣơng. Hy vọng ngọn lửa lòng nầy sẽ không bị dập tắt với thời gian, sẽ mãi là những đuốc sáng ngời cho tƣơng lai. Cám ơn tất cả những cố gắng của từng anh chị em, những cảm thông trìu mến, những an ủi nhẹ nhàng, những nụ cƣời tƣơi… Cám ơn các Cha và xin cám ơn nhau nhé ... Con vẫn hy vọng sẽ đƣợc đi thêm 1 lần nữa. TN


Đến muôn đời con cảm tạ Thiên Chúa Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa Đến muôn đời con ca khen tình thương của Chúa Và mãi mãi con nhớ công ơn người. Chúa ơi! Lòng con reo lên khúc ca cảm tạ Ngài. Từ hôm đi Hành Hƣơng về tới hôm nay đã hơn một tháng trời rồi, mà con cứ tƣởng nhƣ vẫn còn là hôm nay đây. Lòng con lúc nào cũng rộn lên niềm vui mỗi khi con nhớ lại cuộc Hành Hƣơng vừa qua. Chúa ơi! Con diễm phúc quá! Con vui lắm, con hạnh phúc lắm vì con biết đƣợc Chúa yêu thƣơng con thật nhiều. Chúa đã cho con có thêm những ngƣời bạn mới, Anh - Chị - Em mới mà con đƣợc quen biết trong chuyến Hành Hƣơng vừa qua. Trong chuyến Hành hƣơng Chúa cho Đoàn chúng con tới 4 Linh Mục thánh thiện và một Thầy Phó

Tế. Mỗi ngày mới chúng con đƣợc chúc lành, đƣợc đi từ nơi này đến nơi khác theo vết chân Thánh Y nhã, mỗi ngày được cảm nhận rất nhiều, từ xúc động này tới xúc động khác. Mỗi ngày đƣợc 4 Cha dâng thánh lễ đồng tế, đƣợc rƣớc mình máu Thánh chúa, chia sé với nhau những tâm tình, những cảm nhận trong ngày, phút hồi tâm v.v.. Trong chuyến Hành Hƣơng mọi ngƣời đều tràn ngập niềm vui và tình thương của Chúa, tuy chuyến đi có vất vả. Chúa còn cho chúng con đƣợc ngắm cảnh đẹp thiên nhiên do tay Chúa tạo nên. Chúng Trang 103


con nhìn thấy việc làm của Chúa qua những vị Thánh lớn mà chúng con đã được xem thấy tận mắt và cảm nhận được những việc làm vĩ đại của Chúa qua thánh Y Nhã, Phanxicô Xaviê, Têrêsa cả, Gioan Thánh Giá. Để canh tân Giáo Hội mà ngày nay chúng con đƣợc tận hƣởng những tinh hoa của Giáo Hội, đặc biệt là phương pháp Linh Thao. Chúa ơi! Bây giờ hồi tƣởng lại con thấy rất nhiều điều làm cho con cảm nhận được tình yêu thương của Chúa. Mọi ngƣời đều vui tƣơi hạnh phúc, trao ban cho nhau những tình yêu thƣơng chân thành, giúp đỡ lẫn nhau, thăm hỏi và lo lắng cho nhau nhƣ một gia đình thân thƣơng. Con tin rằng Chúa hiện diện giữa chúng con và trong mỗi ngƣời chúng con. Chỉ có tình yêu của Chúa mới có thể liên kết chúng con nên một trong Chúa đƣợc thôi. Chúa ơi! Con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con một ngƣời cha khả kính, khả ái, luôn luôn tận tụy lo lắng, săn sóc đoàn con, từng con chiên một, đƣợc thể hiện rất rõ nét qua con chiên lạc, con chiên yếu đau, những con chiên bị kẹt lại vì hậu qủa núi lửa phun v. v... Làm con rất xúc động, trƣớc tấm lòng hy sinh cao cả của Cha. Con thấy rằng dù vất vả, khổ cực nhƣng cha rất vui tƣơi, mãn nguyện và hạnh phúc khi nhìn thấy đàn chiên của cha đƣợc no đầy ân sủng với những hạnh phúc Chúa ban cho. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành, ban tình yêu và ân sủng mãi mãi xuống trên cha hai phần hồn xác. Cũng xin Chúa cho cha sống lâu trăm tuổi và Thánh Đức. Còn nữa chúa ơi! nhiều lắm: Mẹ Lộ Đức, Trang 104

Montserrat, Manresa, Navarra, Pamplona, Loyola, Segovia, Salamanca, v.v... nơi nào cũng đánh động hết. Riêng nơi nhà nguyện gia đình thánh Phanxicô Xaviê con rất xúc động trƣớc tƣợng thánh Giá Chúa. Những hình ảnh những bộ xƣơng của các thánh tổ tông đang vui mừng nhảy múa khi đƣợc lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Đặc biệt nhất là hình ảnh Chúa cƣời còn ghi sâu trong tâm trí con, con cảm nhận đƣọc rằng: Chúa cƣời mãn nguyện vì chúa đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc loài ngƣời chúng con. Dù Chúa phải chịu đóng đanh và chịu chết vì con, vì loài người. Ôi! Con cảm động đến chảy nƣớc mắt. Chỉ vì một điều thôi là: Chúa yêu thƣơng loài ngƣời vô bờ bến. Nên Chúa cam lòng chịu chết khổ hình làm vậy. Ôi!


Tình chúa bao la, ôi! Tình chúa tuyệt Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí Thánh! con vời ! con chẳng biết lấy chi đền đáp. Chỉ xin mƣợn lời kinh sau đây dâng lên dâng Ngài trái tim nhỏ bé của con thôi... Thiên Chúa toàn năng lòng tri ân của con. Con cám ơn chúa vì bao hồng ân, bao kỷ niệm đẹp Ngài trao ban cho chúng con Lạy Chúa ! không bao giờ con cám ơn trong chuyến Hành Hƣơng. Con còn nhớ Chúa đủ rất rõ hôm kết thúc cuộc Hành hƣơng Mỗi hơi thở của cuộc đời con xin cám ơn mọi ngƣời chia tay nhau trong tâm tình chúa tạ ơn Thiên Chúa. Những lời chúc tốt Mỗi nhịp đập của trái tim con xin cám đẹp cho nhau mà vẫn còn luyến tiếc, ơn Ngài không muốn rời xa. Tuy nay mỗi ngƣời Cảm tạ Chúa cho đến giây phút cuối mỗi phƣơng nhƣng mọi ngƣời luôn nhớ cùng của cuộc đời con đến nhau trong Chúa, Hiệp thông trong Cám ơn Chúa là điều đầu tiên con ấp ủ kinh nguyện và trong thánh lễ. Xin Chúa mỗi ngày ở mãi mãi với mọi ngƣời chúng con và Lạy Chúa con yêu mến Ngài và xin cảm đồng hành nâng đỡ, chở che chúng con tạ Ngài. Amen. trên mọi nẻo đƣơng thế gian. Maria Phƣợng nguyễn Trang 105


Chuyến

hành hƣơng được tổ chức thật chu đáo vừa chấm dứt thì thiên tai đã xảy ra, đúng như lời cha Hƣng đã mở đầu trong thánh lễ ấm cúng ở căn phòng nhỏ bé trong khách sạn: chấm dứt hành hƣơng là khởi đầu cho cuộc hành hƣơng đích thực. Thƣa vâng, h. đƣợc "may mắn" trong nhóm chín ngƣời cuối cùng tham dự "hậu hành hƣơng" nên đã nếm cảm đƣợc rất nhiều hồng ân của Chúa. Quên sao đƣợc sự lo lắng cho đoàn hành hƣơng của cha Nghĩa, cha Hƣng, anh chị Nghĩa Phƣơng và chị

Trang 106

Chi Lan trong những phút cuối cùng trƣớc khi rời Madrid để đi Portugal, rồi cha Gomez đã dành trọn một ngày để hƣớng dẫn đoàn đi thăm thành phố Madrid, nụ cƣời đôn hậu của vị cha già với bàn tay mềm mại nắm chặt tay con đã làm cho con đƣợc ấm áp rất nhiều. Đặc biệt là cha Thành, Ngài đã liên lạc với h. nhiều lần để an ủi, động viên trong lúc h. đứng bơ vơ một mình ở sân bay, ở bến xe lửa. Nghe lời khuyên nhủ của cha, tụi h. đã tìm đến bến xe Bus, nhìn đám đông chen chúc nhau trƣớc các quầy, Thái Hà, Thùy Anh

và h. thật ngao ngán, nhƣng khi thấy cha Thành đứng sẵn ngay gần quầy, ba đứa thấy nhẹ cả ngƣời, thì ra ngài đã hy sinh đến quầy bán vé trƣớc cả giờ, đã chịu cực khổ đứng xếp hàng thay cho con cái. Ngắm nhìn cha giữa rừng ngƣời, trong khi họ cau có, bực tức, phàn nàn hay buồn thảm, khuôn mặt cha lúc ấy thật vui, mặc dù cha đang lo lắng cho 20 đứa con khác đang chờ mình trong một khóa Linh thao ở Đức. Có lẽ cha muốn truyền niềm vui cho các con, một niềm vui thật sự trong tâm hồn. Điều này giúp h. hiểu rằng: chỉ khi nào mình cảm nghiệm


được sự hiện diện của đại, h. xin ghi nhớ mãi Chúa thì mới tìm đƣợc sự trong tim. bình tâm, dù trong bất cứ tình huống khó khăn nào. Buổi tối, cha Hƣng đã nấu cơm đem đến tận phòng Từ lúc ấy, h. vui sống giây khách sạn, cha con ngồi phút hiện tại trong Chúa trên giƣờng, tay bốc cơm với các anh chị. Tụi h. an nhai thật thân tình, tiếng ủi, giúp đỡ nhau và tình cƣời đã khỏa lấp nỗi âu bạn đã triển nở thêm sâu lo... đậm. Khi Lâm Viên liên lạc với hai bác Kiểm, tụi Cha Thành ơi, h. đƣợc bác hoan hỉ đi đón mặc dù mấy ngày "hậu và mời đến nhà ăn cơm hành hƣơng" không có trƣa thật ngon và tràn đầy cha, nhƣng chúng con tình gia đình, sau đó hai cũng sáng tối đọc kinh, bác đƣa tụi h. đến thăm không có Hƣng & Kim anh chị Bảo Chƣơng và Anh nhƣng cũng làm phút con trai lớn của bác. hồi tâm thật cảm động, đặc biệt là cha Hưng Anh Chƣơng tâm sự: không những lo của ăn vật Nghe tin phái đoàn gặp chất cho chúng con, ngài khó khăn, chúng tôi lo còn lo của ăn linh hồn lắng lắm và có điện thoại bằng một thánh lễ thật sốt cho cha Thành để giúp đỡ. sắng trong căn phòng nhỏ Mặc dù nhà chúng tôi nhỏ bé ở khách sạn. bé nhƣng mỗi nhà cũng có thể nhận vài ngƣời về trú Khi cha cử hành bí tích ngụ. Thánh thể bằng cử chỉ gần gũi thân tình, con cảm Hôm sau theo hai bác đi nghiệm đƣợc tâm tình của thăm cung điện, thấy bác các thánh tông đồ sau khi gái xách cái giỏ thật nặng, Chúa chết, các ngài lo h. xin đƣơc giúp nhƣng lắng, trốn trong căn phòng bác từ chối và từ trong cái đóng kín cửa và Chúa giỏ, bác lấy ra những gói phục sinh đã hiện ra, chúc bánh ân cần mời, tụi h. ăn bình an và bẻ bánh trao mãi vẫn không hết, lúc cho từng ngƣời, trong chia tay, bác gói ghém tất Ngài, Chúa Thánh Thần cả và trao dặn: Gửi cho đã thêm sức mạnh và sai các chị về VN ăn trong lúc các tông đồ đi phục vụ đi đường. trong bình an. Vâng, ngày hôm sau chúng con từ giã Chúa ơi! Tấm lòng gia nhau để lên đƣờng, bí tích đình bác Kiểm thật quảng thánh thể đã kết nối chúng

con trong tình hiệp nhất yêu thƣơng và là phép lành để chúng con tiếp tục cuộc hành hƣơng đích thực dẫn chúng con đến gặp Cha trên trời . Lạy Chúa, chấm dứt chuyến hành hƣơng để khởi đầu cho cuộc hành hƣơng đích thực trong sự quan phòng theo Thánh Ý Chúa, con xin cảm tạ Chúa trong biến cố vừa qua, nhờ đó con hiểu rằng: mình thật mỏng dòn, yếu đuối trƣớc thử thách, nhƣng có Chúa, con vui sƣớng hƣởng giây phút hiện tại với tràn đầy yêu thƣơng giữa anh chị em, xin cám ơn Chúa đã cho con quá nhiều món quà dễ thƣơng, xin cho con luôn cảm nghiệm được tình Chúa qua sự hy sinh nhẫn nại, khiêm nhƣờng phục vụ quên mình của các cha và anh chị em. Amen . Thi Huong

Trang 107


Minh Châu và Lâm Viên ơi, Hai cô em thật dễ thương, nhanh nhẹn, tháo vát rất linh động trong mọi công việc chung...trong và sau chuyến Hành Hương. Hai em chia sẻ tâm tình cũng rất sâu, vui và thật dể thương, chị cám ơn Chúa.

chính em cũng không để ý đến. Nhưng chắc chắn một cử chỉ nhỏ nhưng chứa chan tình yêu thương, sự săn sóc của em đã mang nhiều niềm vui, sự thoải mái đến các cha và các anh chị khác khi được cùng uống Café với em.

Đối với Minh Châu, đặc biệt trong chuyến Hành Hương, Chị T.Trang luôn nhớ Minh Châu với khuôn mặt thật "tuơi rói, có vẻ kiêu hãnh, đắc ý lắm... " mỗi khi có ly café trong tay, ở bất cứ nơi nào mà xe coach tấp lại hoặc ở bất cứ nơi nào, tiệm nào, ở hotels nào mà đoàn Hành Hương ta dừng chân lại. Mỗi lần bắt gặp Minh Châu tươi rói, hãnh diện bên ly Café, mặc dù chị không uống Café nhưng chị hiểu ngay ly Café đó chắc chắn phải rất ngon, ngon lắm mới được nàng M.Châu nhâm nhi uống một cách thoả mãn, khoái tỉ, và lúc đó lòng của chị vui thầm cho em có được vài phút thoải mái bên ly café ngon đậm đà. Điều khác, chị cũng để ý rằng là em không ích kỷ vui huởng bên ly café một mình em thôi, nhưng em luôn hỏi han, chia sẻ, thậm chí mua thêm vài ly café cho các Cha, hoặc anh chị nào đang cần, một tấm lòng quảng đại trong một công việc thật nhỏ, quá nhỏ mà có lẽ

Theo gương thánh, chỉ là Martha nhỏ Nụ cười hiền, hạnh phúc đến chứa chan Em ngửa tay đón lấy thật đầy tràn "Hãy cho đi, ngàn lần con nhận lại"

Trang 108

Chúc Minh Châu và Lâm Viên luôn đem Chúa với niềm vui hạnh phúc qua lòng nhiệt tình, tính tình vui vẻ & dể thương của hai em, đến cho mọi người nơi môi truờng hai em đang sống, nhé ! Kính thưa qúy cha và cả nhà, Nếu phải viết về mỗi người mà T.Trang được diễm phúc gặp gỡ và cùng đồng hành trong chuyến Hành Hương "Theo Bước Chân I-Nhã", thì có lẽ T.Trang không viết hết nổi, vì nhiều lắm.... mặc dù trong lòng T.Trang vẫn còn mang nặng, ghi sâu những hình ảnh, lời nói, cử chỉ, hành động dể thương của mỗi nguời với những kỷ niệm không nhiều thì ít mà


trong suốt 12 ngày Hành Hương, T.Trang được đồng hành với các cha và cả nhà: có thể là qua những lần nói chuyện tâm sự giữa hai người, hoặc qua những hành vi cử chỉ thánh thiệt và đầy tràn tình yêu thương, & săn sóc của cha Thành, cha Gomezs, cha Qúy và cha Nghĩa, hoặc qua những hành vi cử chỉ yêu thương săn sóc cao đẹp nào đó của các cha, các anh chị em trong đoàn, hoặc ngay trong cử chỉ săn sóc rất âm thầm như các anh chị trong ban Trật Tự, các chị trong ban Y-Tế: lo lắng hỏi han, chuẩn bệnh, phát thuốc, đấm bóp, cạo gió, có các chị trong ban Ẩm Thực, Tài Chánh, Khuân Vác lo cho từng chai nước uống, trái cam, trái táo, cái bánh, khô bò. Thêm anh chị Sáu Cường âm thầm phục vụ dọn bàn Thánh, anh chị trong ban Tổ Chức giúp việc chia phòng và lo sự êm ấm của mỗi người khi nghỉ chân mỗi nơi, hoặc qua những lời tâm tình chia sẻ mảnh đời của các anh chị trên xe Coach và trong nhóm nhỏ. Những giờ Kinh Sáng, Kinh Tối, Phút hồi tâm sốt sắng, những lời gợi ý cầu nguyện thấm thía truớc và ngay trong những tuyến đuờng thăm viếng các nhà thờ, những điạ điểm hành hương của đoàn do ban Thiêng Liêng hướng dẫn, ban Thánh Nhạc với những giờ tập ca hát, Thánh Lễ. Hoặc qua những giờ hội họp chia sẻ của nhóm to, nhóm nhỏ, hoặc qua những lúc chuyện trò vui cuờì, thi thố trên xe Coach do ban Sinh Hoạt bày trò, ban Nhật Ký, Nhiếp Ảnh dể thương luôn "âm thầm nỉ non" với các cha và cả nhà "nhớ viết và gửi hình ảnh cho tập Kỷ Yếu của nhà ta nha ! ". Hoặc qua những bữa ăn khi được ngồi cùng bàn bên nhau, khi đi bộ trên lộ trình dàì bên nhau bên những cảnh thơ mộng của những bờ sông, rạch nước, suối, cây cối hoa cỏ và đồi núi trùng điệp hùng dũng khiến cho mọi người cảm thấy lộ trình

như ngắn lại, yêu Chúa, yêu đời và yêu cảnh thiên nhiên nhiều hơn nữa, hoặc khi ngủ chung cùng phòng với nhau, và có lúc cùng hoàn cảnh ngủ ....ở giường tầng gần bên nhau...v.v... và v.v ... nhiều, và nhiều lắm. Và không thể quên được những ngày cùng hồi hộp, lo lắng cho nhau cũng như sự yêu thương cao thuợng, sự săn sóc tỏ ra cho nhau trong sự Phó Thác trong bàn tay Quan Phòng của Chúa, trong những ngày hậu Hành Hương. Làm sao quên những ngày tràn ơn Thánh Bao nụ cười, nhiều hạnh phúc đổi trao Nửa đêm dậy, lòng vẫn mãi xôn xao Với bài học "Cho đi và nhận lại " Tuy nhiên, T.Trang xin vẫn được giữ mãi những kỷ niệm đó trong tâm này, một ngày đẹp trời nào đó biết đâu, nếu có dịp T.Trang xin được "tỏ lòng này" cho cả nhà cùng nghe.....Nhưng chắc đến lúc đó đã có nhiều anh chị trong nhà đã kể ra rồi, T.Trang xin "dành" lời và chỗ trong tập Kỷ Yếu để các cha và các anh chị em khác trong nhà ta cũng có dịp cùng chia sẻ, cùng kể cho nhau cho vui cả nhà, phải không cả nhà ? Các bạn ơi, nói lên cho nhau nhé Biết bao giờ lại có dịp bên nhau Tạ ơn Ngài, hạnh phúc đã ban trao Như hành trang cùng bước theo I-Nhã Nói lên đi, nguồn vui trong vất vả Bao nhọc nhằn thấm thía quá yêu thương Quên sao được, nụ cười đó vấn vương Mình ôn lại trong hành trình Linh Đạo Thương mến thật nhiều, Thanh Trang London Ngày 6 tháng 5, 2010 Trang 109


Người Mục Tử rở về với cộng đoàn Việt tại nhà thờ chánh toà Chúa Kito Ánh Sáng trong thánh lễ chủ nhật thứ tƣ sau Phục Sinh. Chúng tôi cảm tạ Chúa đã dẫn chúng tôi đi tới nơi, về tới chốn sau hai tuần hành hƣơng “Theo Vết Chân I-Nhã”. Qua chuyến hành hƣơng này tôi đã có dịp cảm nghiệm hơn về lời Chúa. Tôi có thể truyền đạt những cảm nghiệm, chia sẻ với những ngƣời mà Chúa đã gửi tới cho tôi, để cùng nhau bƣớc theo Thầy Giesu. Lời Chúa hôm nay đƣợc cha chủ tế PĐH SJ, chia sẻ ý nghĩa về Ngƣời Mục Tử nhân lành. Cũng là dịp tƣởng nhớ về biến cố 30 tháng 4 để cầu xin Chúa Trang 110

Chiên lành ôm ấp, chữa lành mọi vết thƣơng tâm hồn, thể xác cho mọi ngƣời qua cuộc chiến này. Thánh lễ hôm nay đã giúp tôi nhớ đến ngƣời chăn chiên cùng đàn chiên mà tôi có dịp quan sát trong chuyến hành hƣơng vừa qua. Sau thánh lễ với cộng đoàn Việt Nam, gặp lại B., cậu con trai bà B., cậu líu lo nói: “Chúc mừng thầy cô về nhà bình an, má con cứ thắc mắc hỏi con có nghe tin gì về thầy cô không, vì má nghe tin núi lửa phun và máy bay bị trì hoãn”. Chỉ sau hai tuần vắng mặt nhƣng gặp lại nhau thật là vui. Hôm nay, Phó Tế Peter Tạ có thể giúp chia sẻ phần vụ hƣớng dẫn trong mục Giáo

Lý Tân Tòng vì Đức Giám Mục vắng mặt trong thánh lễ kế tiếp. Do đó, sau nửa giờ tham gia tập hát với ca đoàn, tôi trở lại tiếp tục cùng “nhà tôi” chia sẻ với bà B., một tân tòng trên 70 tuổi mới lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội trong lễ Vọng Phục Sinh vừa qua. Chúng tôi chia sẻ về vai trò và sứ mệnh của ngƣời con Thiên Chúa được kêu mời cộng tác trong việc xây dựng Nƣớc Chúa trên thế gian này. Chúng tôi cũng nhìn lại những tài năng Chúa ban cho mỗi ngƣời để góp phần giúp mọi ngƣời nhận biết, kính thờ Một Thiên Chúa. Rồi chúng tôi cũng có dịp trao đổi ý nghĩa về Ngƣời Mục Tử và đàn chiên.


Câu chuyện ngƣời chăn chiên với đàn chiên gây hứng thú cho bà B., thỉnh thoảng bà lên tiếng: “Trời ơi, hay quá há cô”. Tôi kể lại cảm nghiệm thán phục tài chỉ huy của ngƣời mục tử khi chăn dắt đàn chiên rất gọn gàng, có tôn ti trật tự, dù gặp khúc đường hạn hẹp vì chiếc xe bus chở chúng tôi chiếm hết một phần đƣờng. Tôi nhớ đến anh tài xế trẻ, đã ngừng xe lại cho đàn chiên đi qua và cho tôi có dịp theo dõi chú chó đầu đàn. Tôi thích thú theo dõi chú chó dẫn đầu, cứ chạy chừng vài bƣớc lại quay đầu nhìn người chủ với đàn chiên đang tiến bước theo. Bà B. hứng thú góp lời: “Hay thiệt há cô, con chó bƣớc đi rồi quay lại nhìn đàn cừu sao?” Vâng, ở bên Mĩ, khi đi xe trên xa

lộ, tôi chỉ thấy bày chiên tự do ăn cỏ trên cánh đồng, nhưng chưa thấy ngƣời chủ chăn dắt đàn chiên ra sao. Đi theo con chó là những con dê đeo cái chuông nơi cổ, dê có chuông bƣớc đi theo chó, có những con bƣớc đi hai bên, hoặc xen lẫn giữa đàn chiên, và cũng có con đi bọc hậu ở cuối đàn. Nhìn đàn chiên nương tựa bước đi bên nhau theo chủ chăn, tôi hiểu thấm thía hơn về dụ ngôn mà Chúa đã nói trong Phúc Âm.

hết mình hi sinh vì đàn chiên. Cha đã đi trong mƣa để tìm “con chiên lạc” và đàn chiên đã nƣơng tựa bên nhau dâng lên Chúa và Mẹ Maria lời cầu cho chúng con luôn có nhau qua chuỗi kinh Thƣơng Xót và kinh Mân Côi. Xin cho chúng ta luôn đồng hành hƣơng trong một đàn chiên, theo một Chúa Chiên, xin Chúa Ba Ngôi nối kết chúng ta trong tình thƣơng và cho chúng ta sự sống dồi dào và vĩnh cửu.

Hôm nay, áp dụng vào Lời Chúa trong thánh lễ, tôi cảm nhận xâu xa hơn về cách thức và vai trò của mỗi ngƣời trong sứ mệnh loan Tin Mừng cho ngƣời nghèo khó, etc.. Xin cám ơn các cha, và các bạn, nhất là cha Thành đã

Teresa Tuyet-Kieu Tạ

Cảm tưởng của Cha Nghĩa Hạnh phúc vì đã được đến những nơi thánh I-Nhã và Francisco Xavier sinh ra, rửa tội và nên thánh. Những chuyến đi đã cho tôi biết một cách thực tế, một vương quốc công giáo thời trung cổ, với rất nhiều vị thánh danh tiếng trong lòng giáo hội như Teresa Avila, Joan Thánh Giá. Tôi nghĩ rằng "đức tin Công Giáo" có trong máu thịt người Tây Ban Nha. Tất cả các nơi đã đi, để lại cho tôi dấu ấn của đức tin công giáo đó Một Cách Cụ Thể. Một vương quốc có nền văn hóa KiTô giáo ở tầm mức cao nhất. M Vincent DTN, SJ Trang 111


Thương nhiều lắm muốn tỏ nhưng cứ ngại Thương cả đoàn nhưng chả nói thương ai Thương rất nhiều nên cứ nhớ lai rai Thương Kỷ Yếu nên ngồi đây viết lại Thương Cha nhiều nhớ Cha lắm cha ơi Thương Cha đã vất vả khắp nơi Thương Cha cho con luôn phấn khởi Thương Cha có tấm lòng biển khơi. Thương chị Thái Hà đau cổ lại đau vai Thương Thùy Anh luôn luôn giúp chị hai Thương các chị về có nhớ người ở lại Thương thì thương nhưng chắc đã quên hoài. Thương Phương Lan nghe nói phải bỏ đàn Thương L. Viên và T. Hương khá gian nan Thương trên xe bus hơn ba mươi tiếng Thương ơi! nghe nói quá ngỡ ngàng. Thương lắm nhóm Canada ơi. Thương ơi! núi lửa quạt tơi bời Thương rồi cuối cùng đành bỏ vé Thương mừng vì thế cũng tới nơi. Thương nhóm Việt ở Mỹ tính rất hay Thương nhờ bay thẳng nên rất may Thương ơi! tiến thẳng về quê cũ Thương thế nên ngủ tới hôm nay. Trang 112


Thương nhóm ở Bỉ chạy mệt nghỉ Thương ơi! chạy mãi tới Paris Thương hay, lại còn đi bát phố Thương sau mấy ngày cũng tới Bỉ. Thương cho nhóm Anh có một người Thương rằng người ấy rất vui tươi Thương đâu nàng ấy là thi sỹ Thương vậy nên luôn có nụ cười. Thương cho nhóm Việt ở bên Đức Thương rằng mấy ngày hơi ấm ức Thương tiếc chẳng đi Fatima Thương nên về trước cho khỏi bực. Thương lắm chị Bình cười rất xinh Thương đâu có tiền bị trộm rinh Thương ơi! Móc túi nhanh như chớp Thương quá tiền mất mới giật mình. Thương cho anh Nghiã với chi Phương Thương rằng sau một chuyến Hành Hương Thương khi về nhà mới mở rương Thương ơi! Máy móc đã lên đường. Thương ban tổ chức thật vất vả Thương nhiều đến độ không thể tả Thương vì họ lo cho chúng ta Thương ơi! nhiều khi chạy tá lả Thương ban thiêng liêng không phải nhỏ Thương bởi họ gợi ý rất tỏ Trang 113


Thương hãy! nên sống phút hiện tại Thương vậy mọi người hiểu thật rõ. Thương ban phụng vụ rất đàng hoàng Thương rằng dọn lễ rất khang trang Thương đọc Phúc âm rung rất vang Thương nên mọi chuyện rất gọn gàng. Thương ban thánh ca chị Thái Hà Thương rằng chị tập những bài ca Thương đoàn cứ bắt lên là hát Thương em lại hay hát bè ba. Thương quá nhóm trẻ rất vui vẻ Thương rằng họ rất biết lắng nghe Thương ơi dẫn kinh tối tuyệt vời Thương vậy chúng ta sống mới khỏe. Thương ban nhiếp anh biết chọn người Thương rằng hình ảnh trông rất tươi Thương ơi máy hình bấm lia lịa Thương quá ai cũng có ảnh cười Thương lắm thương cả ban trật tự Thương rằng toàn những người to bự Thương vậy nên chẳng ai cự nự Thương mình loạng quạng bị đuổi lên xe không do dự. Thương ban ẩm thực đoàn ta đó Thương ơi công lao chẳng phải nhỏ Thương yêu chẳng bao giờ nhăn nhó Thương luôn bao dung và chịu khó. Trang 114


Thương ban chia phòng chia rất giỏi Thương mình đến nơi chẳng cần hỏi Thương rồi nằm nghỉ cho đỡ mỏi. Thương thay chẳng sợ ngỏm củ tỏi. Thương ban khuân vác không ngần ngại Thương cho anh Nghĩa sức dẻo dai Thương lắm mọi người cứ lai rai Thương rằng lên xuống mau gọn lại. Thương ban nhật kí ghi rất mau Thương rằng họ viết như thuộc làu Thương lắm tay họ viết chẳng đau Thương rằng họ có mực trong máu. Thương ban y tế thương qúa trời. Thương ai đau yếu họ giác hơi Thương vừa cạo gió vừa cho thuốc Thương rằng chữa vậy bệnh mới vơi. Thương ban sinh hoạt của đoàn ta Thương họ tổ chức cuộc thi ca Thương khô bò đoạt giải cho phe thắng Thương rằng hai phe đều thắng cả . Thương ban tài chánh rất là hiền Thương rằng ai cũng đẹp như tiên Thương vì tính toán thật là khá Thương vậy nên ta đỡ tốn tiền Thương cả đoàn tôi thương hết cả Thương mọi người chẳng sợ vất vả Trang 115


Thương cả đoàn rất thương yêu nhau Thương mọi người Hành Hương rất khá. Thương cho nhiều người được ơn ích Thương rồi cuối cùng đều đến đích Thương quá Chúa ban nhiều ơn thiêng Thương về mọi người ai cũng thích. Thương những chia sẻ hậu Hành Hương Thương nên chia sẻ để biết đường Thương để năm tới Hành Hương tiếp Thương giờ ngồi viết lại càng thương. Thương nhất Bốn Cha thật là tài Thương vì Cha nào cũng đẹp trai Thương xin Thiên Chúa ban ơn phước Thương ban Thánh Thần Trên Các Ngài. Thương tạ ơn Chúa thật nhiệm mầu Thương Thay ơn Chúa rất cao sâu Thương biến lòng con hết tật xấu Thương để cho con hết âu sầu. Thương Cha con cám ơn Cha lắm Thương Chúa tình Ngài rất sâu thẳm Thương con cả đời Ngài ấp ủ Thương hồn con mãi ngủ trong Ngài Thương Ngài Ngài luôn thương con mãi Thương mãi ngàn đời vẫn mãi thương. Thanh Sơn

Trang 116


THÔNG BÁO VÀ TIN TỨC HÀNH HƯƠNG 2011 Thƣ cha Elizalde 25. 4 . 2010 Các bạn đồng hành hƣơng thân mến, Sau hơn một tuần thinh lặng, tôi hân hạnh gửi những hàng này hỏi thăm các bạn. Tôi vừa mới đến Rome, sau ba ngày Linh Thao với cộng đoàn Kolh của cha cố Quý, bên Đức. Thinh lặng không viết, nhưng tôi nhớ từng người trong nhóm hành hương, và hay hồi tâm lại từng ngày trong hai tuần vừa qua. Cảm tính mạnh và quý báu nhất của tôi về hành hƣơng: “Tình tƣơng thân tƣơng ái giữa các cha cũng nhƣ giữa anh chị em”. Nỗi e ngại và thiếu sốt lớn nhất: “Thả anh chị em tại Andorra không cung cấp số điện thoại khẩn cấp; và bốn “albergues” (nhất là „Metropol‟) thiếu tiện nghi và vệ sinh”. Cảm động nhất: “Nhớ ban trật tự cũng nhƣ ẩm thực, thánh ca cũng nhƣ nhật ký và sinh hoạt, Lệ Huyền chia phòng và Thu Hà với Thƣơng quản lý tài chánh, ban thiêng liêng gợi ý, thầy sáu Cƣờng run run đọc Phúc Âm, anh Quang hấp thụ nhu cầu và ý kiến anh em, cha Nghĩa quỳ gối cạnh bên I-nhã xuất thần, cha Gomez huấn đức và cha cố ban phúc lành”. Còn nhiều hình ảnh và kỷ niệm khác… Về tài chánh của hành hƣơng tôi sẽ viết thƣ và báo cáo chi tiết một ngày gần đây. Tuy nhien, ngay bây giờ tôi có thể nói rằng, kết quả cuối cùng là còn một số tiền để sang năm tổ chức và đặt tiền cọc. Sang năm, nếu Chúa ban sức khỏe, cuộc hành hƣơng sẽ thêm một ngày tại Lourdes, và từ Salamanca sẽ đến Fatima (4 tiếng), tức là thêm một ngày, nhƣ sau: Tập trung ở Barcelona: 04.04.11 (Thứ Hai): thăm thành phố cũ – ngủ đêm tại Barcelona 05.04.11 (Thứ Ba): Manresa – Monserrat – ngủ đêm tại Manresa 06.04.11 (Thứ Tƣ): Manresa – Monserrat – ngủ đêm tại Manresa 07.04.11 (Thứ Năm): Lourdes (Pháp) – ngủ đêm tại Lourdes 08.04.11 (Thứ Sáu): Roncesvallles – Leyre - ngủ đêm tại Javier 09.04.11 (Thứ Bảy): Pamplona nơi I-nhã bị thƣơng – ngủ đêm tại Javier 10.04.11 (Chúa Nhật): Ban sáng tại lâu đài Javier – chiều đi qua và ngủ đêm tại Loyola 11.04.11 (Thứ Hai): Tĩnh tâm với I-nhã - Azpeitia – ngủ đêm tại Loyola 12.04.11 (Thứ Ba): Burgos - Salamanca – ngủ đêm tại Salamanca 13.04.11 (Thứ Tƣ): Fatima – Thánh Lễ - ăn trƣa – viếng thăm – mua kỷ niệm 14.04.11 (Thứ Năm): Segovia - kiểm điểm và bế mạc hành hƣơng - ngủ đêm tại Madrid 15.04.11 (Thứ Sáu): chia tay Trang 117


Nghĩ về các “albergues”, tại Barcelona nhóm ta sẽ không trỏ về INOUT. Cha đang tìm khách sạn ngay trong thành phố. Tại Manresa, cha đã để dành 47 giƣờng ngay trong nhà cấm phòng “Santa Cova”. Tại Loyola, cha đang xin 47 giƣờng trong nhà cấm phòng gần „Santa Casa”. Tại Madrid, các sơ đã dành 47 giƣờng cho nhóm ta ngày 14.04.11. Ngày 15 có nhóm khác vô cấm phòng. Ai muốn ở lại thêm tại Madrid, tôi sẽ giới thiệu một số khách sạn trong thành phố. Mỗi ngƣời liên lạc và để dành riêng. Vài tin tức và tất cả lòng mến nhớ của tôi, Eli Thành sj TIN TỨC HÀNH HƯƠNG 2011 Sau thƣ email trên của cha Thành đƣợc phổ biến.Tin tức ngày 01.8.2010 của Ban Tổ Chức, danh sách ghi tên tham dự hành hƣơng đã không còn chổ trống, ngoài ra còn cộng thêm con số 21 ngƣời chờ. DANH SÁCH đã ghi tên HÀNH HƢƠNG LOYOLA 2011 USA 1.- Nguyễn Hùng (LA) 2.- Nguyễn Phƣơng Thanh (LA) 3.- Vũ Tiên (Va) 4.- Thái Hằng (Orange) 5.- Nguyễn đoan Trang (Boston) 6.- Vƣơng Thịnh (Tulsa) 7.- Vƣơng Nga (Tulsa) 8.- Lê Phong (Tulsa) 9.- Lê Xuân (Tulsa) Trang 118

10.- Đoàn thanh Nguyệt (Tulsa) 11.- Vũ Hiếu (Vị Sao) 12.- Trần Diễm Chi (Vị Sao) 13.- Jasmine Vũ Hảo (Vị Sao) 14.- Nguyễn Đình Huyên (Vị Sao) 15.- Nguyễn Hồng Hạnh (Vị Sao) 16.- Trần Bạch Tuyết (Vị Sao) 17.- Lê thanh Liêm (Va) 18.- Đỗ Giao (LA) 19.- Đỗ Hoàng (LA) 20.- Nguyễn huy Ngọc (Houston) 21.- Nguyễn Huệ (Houston) 22.- Nguyễn ngọc Phán (NO) 23.- Nguyễn Thu Phong (NO) CANADA 1.- Thọ Buchan 2.- Trần thiên Nga 3.- Nguyễn bảo Quyên 4.- Phan thanh Trinh 5.- Trƣơng anh Tài 6.- Lê nhƣ Liên ĐỨC 1.- Trƣơng Nguyễn Lâm Viên, 2.- Vũ Quốc Bảo 3.- Quách Thị Quế 4.- Trần Hữu Khiêm 5.- Nguyễn Thiên Kim 6.- Nguyễn văn Đức 7.- Nguyễn Thị Kim Liên 8.- Nguyễn Thị Kim Tuyết BỈ 1.- Bà Nguyễn Phƣơng Anh 2.- Chị Trần Phƣơng Viên 3.- Chị Phan Nhƣ Phƣớc VIET NAM 1.- Mai thanh Quyên 2.- Võ kim Tuấn 3.- Hoa Tiên 4.- Võ thị Kim Phƣợng 5.- Thủy BAN TỔ CHỨC 1.- Felipe Gómez SJ 2.- Đinh trung Nghĩa SJ 3.- Elizalde Thành SJ


Nhà thờ Monserrat - Nơi đây nổi tiếng qua nhiều thế kỷ là tượng Đức Mẹ đen (Our Lady of Montserrat). Tƣợng Đức Mẹ ôm Chúa có mặt màu đen là do sự biền đổi của dầu sơn qua nhiều thế kỷ. Đức Mẹ Đen đã nổi tiếng nhanh chóng vì những phép lạ ngƣời ta đã nhận lãnh. Năm 1522 thánh Inhã đã hành hƣơng đến Montserrat ngay sau khi sức khỏe phục hồi và quay về với Chúa. Suốt 3 ngày chuẩn bị, viết tất cả các tội lỗi trên một tờ giấy trắng, ngài đã xƣng tội. Sau đó ngài đã cởi bỏ quần áo hiệp sĩ, mang huy hiệu Chúa Kitô và canh thức suốt đêm trƣớc bàn thờ, đã treo gƣơm trên bàn thờ Đức Mẹ. Sáng ngày 25-31522 ngài lấy tên mới là Inhaxiô, mặc áo vải xô và hành trình xuống Manresa

Sông Cardoner - nơi Thánh Inhã được những ơn soi sáng siêu nhiên mãnh liệt, xác tín những chân lý đức tin đã đƣợc dạy trƣớc đó đồng thời xác tín về ơn gọi tông đồ, hạt giống của Dòng Tên nảy nở nơi đây.


Đồi Les Codines ở Manresa - Thành phố Manresa được nổi tiếng là nhờ ngọn đồi này nơi thánh Inhã đã sống gần 1 năm trƣớc khi ngài thực hiện chuyến hành hƣơng Đất Thánh. Ngọn đồi tọa lạc bên cạnh dòng sông Cardoner. Hàng ngày thanh Inhã đã cầu nguyện 7 giờ một ngày trong hang đá trên ngọn đồi này. Nơi đây trong vòng một năm Ngài đã ghi chép những kinh nghiệm thiêng liêng, viết những kinh nghiêm Linh Thao, chỉ dẫn đề tài của sách Linh Thao. Trên vách hang ngƣời ta đã làm môt hộp bằng vàng để bảo vệ một số thánh giá nhỏ do chính thánh Inhã khắc vào đá.

Quảng trƣờng Pamplona - thủ đô của nƣớc Navarra Tây Ban Nha. Đây là nơi thánh Inhã chiến đấu bảo vệ quân đội Tây Ban Nha, và đã bị thƣơng nặng: một viên đạn đại bác làm gẫy nát chân bên phải và cũng làm chân bên trái bị thƣơng nặng. Sau khi ở lại Pamplona đƣợc 15 ngày,Trang quân 120 Pháp đặt ngài trên môt cái cáng và khiêng Ngài về tận nhà ở Loyola. Nơi đây đánh dấu cuộc hành trình thiêng liêng của Ngài.


Pamplona - nơi thánh I-Nhã bị Thƣơng

Phòng hoán cải trong đền thờ Loyola, nơi đây Inigo đã nghe tiếng Chúa mời gọi để bắt đầu cuộc sống mới, bƣớc vào đền thờ là một tội nhân, bƣớc ra Ngài bắt đầu cuộc sống của một Thánh nhân. Trải qua cuộc hoán cải Ngài hứa sẽ hành hƣơng Jerusalem. Để từ bỏ con đƣờng cũ Inhã mang lấy than phận của một kẻ ăn xin, hoàn toàn tin tƣởng nơi Thiên Chuá sẽ lo liệu cho những nhu cầu của mình để đến đƣợc Đền Thánh. Trang 121


Alcalá – Sau khi học Latinh cùng với các trẻ em từ 12 tuổi trở xuống ở Barcelona, tháng 3/1526 Inhã xuống Alcalá học Triết lý khoảng một năm rưỡi. Tại đây Ngài dạy giáo lý và hƣớng dẫn Linh Thao cho nhiều ngƣời. Ngài gặt đƣợc nhiều hoa trái thiêng liêng và vì thế Danh Chuá đƣợc cả sáng. Trang 122


Lâu đài Javier là một lâu đài kiên cố của gia đình thánh Phanxicô Xavier đƣợc xây vào thế kỷ 16. Thánh Phanxicô Xavier theo học trƣòng đại học hạng nhất trong Hội thánh và Âu Châu lúc đó. Ban đầu Ngài định lấy bằng tiến sĩ để có địa vị cao sang nhƣng khi gặp thánh Inhã năm 1529, cuôc đời Ngài đã đảo lộn. Ngài gia nhập nhóm “những người bạn trong Chúa”, trở thành Linh mục và đi truyền giáo cho cả vùng Đông Nam Á.

Azpeitia - Cả nhóm chụp hình lƣu niệm trƣớc nhà nguyện nơi thánh I-Nhã giảng đạo


Giếng rửa tội của thánh Phanxicô Xavier Trang 124


Santi Ignatii Basilica Trang 125


Loyola - Bé Ignitio Lopez đƣợc rửa tội nơi giếng này, năm 1491. Tay thánh I-Nhã nhƣ chỉ xuống giếng: "Tôi đƣợc rửa tôi ở đây!" Trang 126


Loyola - Tại đây năm 1491 bé Inigô Lopez de Onaz chào đời và cũng tại đây 1521 hiệp sĩ Inigô đã hoán cải theo Chúa. Sau khi bi thƣơng nặng vì viên đạn đại bác trong trận chiến ở Pamplona, hiệp sĩ Inigo dƣỡng bệnh ở bệnh xá Madalene trong 3 tháng, và nhất định không về nhà nhƣng để ở lại với ngƣời nghèo ở Azeipitia. Chắc chắn hiệp sĩ Inigô chƣa hề biết Thiên Chúa đang chờ đợi Ngài ở Loyola để: dìu dắt từng bƣớc, định hƣớng lại cuộc sống và thay đổi tận căn. Nơi đây Ngài giảng đạo, dạy giáo lý cho các trẻ em và làm việc xã hội giúp các cô gái bị bóc lột.

LH (tác giả của những tấm ảnh)

Ban biên tập kỷ yếu: Uông Hồng Nhung, email: uongnhung@hotmail.com Trương Xuân Sao, email: truongxuansao@gmx.net Layout: TNXV, email: info@linhthao.de Cùng với sự cộng tác của tất cả tham dự viên hành hương „Theo vết chân Thánh I-Nhã 2010“ Trang 127


Mục lục

Thƣ của Cha Eli Thành .................................................................................... 02 Lời Ngỏ ............................................................................................................ 03 Đôi nét về khuôn mặt thánh Inhã .................................................................... 04 Thơ - I-Nhã ...................................................................................................... 09 Nhận diện ......................................................................................................... 10 Thƣ gởi cả nhà ................................................................................................. 14 Thƣ thông báo .................................................................................................. 15 Bảng phân công ............................................................................................... 16 Khắc vào kỷ niệm tên ngƣời............................................................................ 17 Lộ trình hành hƣơng ........................................................................................ 19 Chia Sẻ Với Nhóm Siméon ............................................................................. 28 3 Dốt hành hƣơng ............................................................................................ 32 Cầu nguyện với Đức Mẹ Montserrat ............................................................... 42 Ngày 2.............................................................................................................. 44 Ngày 3.............................................................................................................. 45 Ngày 4.............................................................................................................. 46 Thơ - Lourdes .................................................................................................. 48 Thơ - Ngƣời Mục Tử ....................................................................................... 49 1,2,3 Action...................................................................................................... 50 Ngày 7.............................................................................................................. 52 Ngày 8.............................................................................................................. 53 Ngày 9, Thơ - Những hàng cây ....................................................................... 54 Lời Cảm ơn ...................................................................................................... 55 Ngày 11, Ngày 12, Thơ - Manresa, Cardoner ................................................. 56 Thế gian và Thế ngay ...................................................................................... 57 Tràn đầy Chúa Thánh Thần ............................................................................. 58 Nhớ lão trƣ xứ Segovia.................................................................................... 59 Buổi sinh hoạt cuối .......................................................................................... 60 Trên con đƣờng về quê .................................................................................... 62 Chuyện gì đã xảy ra ......................................................................................... 76 Tâm tình “hậu hành hƣơng” ............................................................................ 77 Trăm nhớ.......................................................................................................... 80 Tâm tình Nghĩa Phƣơng .................................................................................. 83 Bây giờ mới bắt đầu ........................................................................................ 85 Tâm tình Thái Hà - Thùy Anh ......................................................................... 89 Nhật ký MC ..................................................................................................... 90 Tâm tình Kim Huyền ....................................................................................... 92 Trích đoạn trong nhật ký tháng 4..................................................................... 94 Cảm tƣởng của Cha Quý ................................................................................. 96 Tâm tình Lệ Huyền .......................................................................................... 97 Một ngày ......................................................................................................... 98 Tâm tình Kym Trang ....................................................................................... 100 Tâm tình TN .................................................................................................... 101 Tâm Tình Cảm Tạ ............................................................................................ 103 Hành hƣơng thật .............................................................................................. 106 MC và LV ơi .................................................................................................... 108 Ngƣời mục tử ................................................................................................... 110 Cảm tƣởng của Cha Nghĩa .............................................................................. 111 Ngàn Thƣơng ................................................................................................... 112 Thông báo và tin tức hành hƣơng 2011 ........................................................... 117 Hình ảnh .......................................................................................................... 119 Mục lục ............................................................................................................ 128


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.