Page 1

ÅKERBO

Öppna upp för gemenskap! SID 6-7

Kyrkoval i år - vill du kandidera? SID 3

Samtalen som gör sorgen lättare SID 4-5

Fastekampanjen har börjat SID 12

Nr 1/2013

Församlingsguiden nr 1 2013 | 1


Tänk vad fort ett år går... J

ag kom till Åkerbo församling som pastorsadjunkt 16 januari 2012. Min anställning slutade i början av februari då jag började en ny tjänst i Stora Mellösa församling. Nu väntar bland annat tre syföreningar (kaffe och nybakat - mums!), tre äldre kyrkor och samarbete med baptistkyrkan som är stark på orten. Men tillbaka till tiden i Åkerbo, som varit fantastisk på många sätt! Jag har fått känna på hur en församling arbetar i såväl motgång som medgång. Jag har blivit rustad att arbeta som präst tack vare alla de varierande uppgifter jag har fått göra.

D

et går inte att låta bli att nämna vissa händelser och personer som gjort ett särskilt intryck under året. Jag tänker på invigningen av S:t Martin med allt folk och bilden av tre biskopar framme vid altaret. Romresan tillsammans med församlingsbor, vi hade jättetrevligt och fick se påven i Vatikanen och testade italiensk mat som gav mersmak. Under hösten har jag fått träffa alla konfirmander i Ekängen, vilket härligt gäng! Glada och nyfikna, fortsätt så! I slutet av året en händelse jag bara måste nämna: Julkrubban i Rystad kyrka. Inte kunde jag tro Foto: Jarl Asklund att det skulle komma så mycket folk. Det känEva Nilsson vid invigningen av des som om tillströmningen aldrig skulle ta slut. S:t Martin Annandag påsk 2012. Församlingspedagogen Linda Lagnestam var helt otrolig med att bygga upp julkrubban tillsammans med barnen.

E

Lasse Kinnander, Maria Seger och Ellen Clasén är några av dem som brukar komma till Linghems församlingsgård. Läs mer om 11-gudstjänsten där på sid 6-7. Församlingsguiden ges ut av: Åkerbo församling, Svaltingvägen 1, 585 64 Linghem 013-23 66 50 akerbo.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/akerbo. Församlingsexpeditionens öppettider: måndag-torsdag 10.00-12.00 och 13.00-15.00 samt fredag 10.00-12.00.

2 | Församlingsguiden nr 1 2013

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Fredrik Lennman, 013-23 66 52 fredrik.lennman@ svenskakyrkan.se Redaktör: Katarina Sandström Blyme, 013-23 66 62 katarina.blyme@svenskakyrkan.se Nästa nummer utkommer v 20.

Foto: Jarl Asklund

n annan sak som gjort intryck på mig är alla fantastiska frivilliga krafter i församlingen. Något att vara stolt och tacksam över. Jag tänker speciellt på kyrk- och gudstjänstvärdarna. Det har verkligen varit roligt och givande att få planera och genomföra gudstjänster med er. Tack! Till sist vill jag nämna två personer som hjälpt och stöttat mig extra mycket. Elin Strömblad, tack för att du på ett så tydligt sätt har lotsat mig genom alla handlingar, det har gjort mig trygg. Ulf Söderberg, tack för att du aldrig tröttnat på mina många gånger knepiga frågor. Din kunskap verkar aldrig sina... När ni läser detta är jag alltså redan på min nya arbetsplats. Jag har följt min dröm att få arbeta som landsortspräst! Eva Nilsson, f d pastorsadjunkt i Åkerbo församling


I höst är det dags för kyrkoval. Vi ska då få vara med och välja kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige samt kyrkomöte. Mer information om själva valet kommer i senare nummer av Församlingsguiden. Det som är viktigt nu är om du skulle vilja vara med och kandidera till något av ovanstående organ, då måste du vara ansluten till någon nomineringsgrupp. För att en sådan grupp skall kunna vara med i valet måste den registreras senast den 15 april. Information om detta finns i våra församlingsgårdar. Titta efter en liten gulröd folder som heter ”Bra att veta inför kyrkovalet”. Där hittar du allt du behöver veta. Se också www.svenskakyrkan.se/ kyrkoval. Alltså, du som vill vara med och positivt påverka vår församling eller stift eller kyrkomöte – engagera dig och gå med i en

nomineringsgrupp alternativt bilda en egen, dock senast den 15 april. Åkerbo församling har under senaste mandatperioden haft följande tre nomineringsgrupper: Centerpartiet, Moderaterna (fr o m kyrkovalet 2013 ”Borgerligt initiativ”) och Socialdemokraterna. Kontaktpersoner: Bengt Johansson, Centerpartiet 0733-606 522. Per Hemmingson, Borgerligt initiativ 070-336 10 64. Lennart Torstensson, Socialdemokraterna 0730-629 670. Text: Fredrik Lennman

Vill du vara med och kandidera?

Måne & sol - och många barn Omtyckta psalm 21, ”Måne och sol” är navet då tre barnkörer sjunger tillsammans i ett samarbete mellan Åkerbo församling och Missionskyrkan i Ekängen. - Drygt trettio barn i 6-9-årsåldern kommer att delta. Temat för arrangemanget är ”skapelsen”. Vatten och vind, himmel och jord... vi har valt musik inspirerad av raderna i psalm 21, säger Elisabeth Hellsten som leder barnkörerna i Samlan och S:t Martin.

”Skapelsen” Söndag 5 maj Kl 16 S:t Martin

Efteråt serveras kvällssmörgås.

Foto: Katarina Sandström Blyme

App, app, app... Du känner väl till Kyrkguide? En app där man hittar det mesta som händer i vår och andra församlingar. Med appen kan du också skapa en egen kalender med påminnelsefunktion om till exempel gudstjänster eller verksamheter du vill vara med på. Appen finns både för Iphone och Android. Sök ”kyrkguide”. Församlingsguiden nr 1 2013 | 3


”Man tror man är ensam om att känna så här” Någon förlorar sitt arbete. En annan sin hälsa. Eller kanske det värsta av allt, förlusten av en kär anhörig. Ett tomrum uppstår. Men det kan krympa, med hjälp av andra i samma situation. – Jag visste vad som skulle hända, min man hade varit sjuk länge. Ändå blev jag som förlamad när han gick bort. Bara den som förlorat någon nära kan förstå. Man känner sig helt ensam i världen. Det berättar Maria Pettersson vars man gick bort för ett år sedan. Hon och några andra som deltar i församlingens samtalsgrupper har samlats för att berätta hur mycket samtalen och samvaron betytt för dem. Alla känner inte varandra. Men det märks direkt att det här är människor som förväntar sig – och visar – tillit. Samtalet blir snabbt personligt. Några pratar mer, andra pratar mindre, precis som det brukar vara i grupperna, enligt diakonen Elisabeth Tegnevik som också är med i samtalet. – Jag ville först inte börja i en sorgegrupp. Det bar emot att prata om hur jag kände mig. Nu är jag mycket glad över att jag gjorde det, säger Maria Pettersson som funderat på att fortsätta i Lev vidaregruppen.

”Gör det!”, säger Anita Carlsson och Elisabeth Pettersson samtidigt. De har lärt känna varandra, först i sorgegrupp sen i Lev vidare-gruppen. Elisabeth Petterssons man gick bort för snart två år sedan. – Jag kände ett stort, stort behov av att träffa någon i samma situation. När jag kom in i gruppen minns jag att du kunde skratta, säger hon och vänder sig mot Anita Carlsson. – ”Var det så?”, säger hon lätt förfärat. – Ja, men det var bra, du ingav hopp. Eftersom du varit ensam längre tänkte jag att även jag kanske skulle bli glad någon gång. Kan du så kan jag, säger Elisabeth Pettersson och alla skrattar. Sorgen och svårigheterna till trots, i samtalsgrupperna ligger skrattet sällan långt borta. Elisabeth Tegnevik berättar: – Jag brukar skämtsamt säga att sorgegrupperna är det roligaste i mitt jobb. – Diakonens roll är att lyssna och styra upp samtalet när det behövs. Det händer att jag tänker ”hur kom vi in på det här?”. Men små stickspår är ibland nödvändiga för att orka med det tunga. Fler kvinnor än män deltar i samtalsgrupperna. För änklingen Bo Ragnemalm har det ingen betydelse:

Till samtalsgrupperna kommer människor med olika erfarenhet av sorg och svårigheter. Gemenskapen som uppstår bygger på tillit och - självklart - tystnadsplikt. 4 | Församlingsguiden nr 1 2013


”Gruppen är en viktig ventil. Här kan jag vara mig själv, både ledsen och glad” Anita Carlsson, vars man gick bort 2010.

“Är man långtidssjukskriven och dessutom bor på landet är det lätt att känna sig isolerad”, säger Gertrud Karlsson. För henne och Karin Bergström blir gemenskapen i samtalsgruppen viktig.

– Jag har aldrig känt mig utanför bara för att jag är man, säger han. Gruppens storlek har däremot betydelse. Särskilt för Karin Bergström: – Jag vill inte vara i en för stor grupp, det orkar jag inte. Hon är med i gruppen för långtidssjukskrivna som började träffas för några år sedan. Där går även Gertrud Karlsson. För henne var det ett svårt slag att komma bort från gemenskapen på arbetet.

– I början hade vi stort behov av att prata, särskilt om sjukdomar. Det tröttnade vi på. Så vi började laga mat tillsammans och göra utflykter, berättar hon som varit med ända sedan starten. – Mig blir de inte av med, säger hon och lockar fram ett nytt skratt runt bordet. Text: Katarina Sandström Blyme Foto: Jarl Asklund

Diakonerna Elisabeth Tegnevik och Pernilla Enström håller i Åkerbo församlings samtalsgrupper. Är du intresserad av att delta? Kontakta elisabeth.tegnevik@svenskakyrkan.se, 013-23 66 53 pernilla.enstrom@svenskakyrkan.se, 013-25 38 85.

Åkerbo församling erbjuder tre samtalsgrupper. En grupp vänder sig till långtidssjukskrivna eller arbetslösa. Sorgegruppen är för den som nyligen mist sin maka/make/ sambo. Lev vidare-gruppen är en slags fortsättning på sorgegruppen, för den som tycker att ensamheten fortfarande känns

Foto: Katarina Sandström Blyme

tung. Lev vidare-gruppen kräver ingen anmälan, det är bara att komma. Under våren äger träffarna rum sista onsdagen i månaden kl 14-16 på följande ställen: 27 februari i Vårdsbergs sockenstuga, 27 mars i S:t Martin Ekängen, 24 april i Askeby församlingsgård och 29 maj i Lillkyrka församlingshem. Församlingsguiden nr 1 2013 | 5


Gemenskap och enkelhet

”Men det blir bättre om vi är tillsammans. verksamheter kommer till ett ställe. Det blir Så mycket bättre…” Ted Gärdestads melodi förhoppningsvis ett stort lyft! sammanfattar väldigt väl skälet till att vi Valet föll på Linghem. Varför? sedan 10 februari firar en 11-gudstjänst i - Vi har många kyrkor att välja på. Alla med stället för två i Östra Åkerbo. Prästen Ulf sina för- och nackdelar. Törnevalla var en av kyrkorna som fanns med i diskussionen. En Hjertman ger en bakgrund till nyordningen. fin kyrka som rymmer många - Vi har en längre tid haft två men församlingshemmet är för 11-gudstjänster i den del av litet och svårt att integrera med församlingen som kallas Östra gudstjänsten på ett bra sätt. Åkerbo. En i Askeby och en i Just den biten, att få gudstjänst Linghem. Förra året inleddes och kringaktiviteter att fungen utvärdering av gudstjänsterera ihop har varit viktigt när na. Personal, kyrkvärdar, Unga vi diskuterat val av kyrka. I ledare, gudstjänstbesökare och Linghem finns goda möjligheandra har haft flera stormöten ter för detta och därför har kyroch kommit fram till att det korådet bestämt att det är här känns mest naturligt med en Ulf Hjertman. vi ska utveckla 11-gudstjänsten. gemensam gudstjänst. Vi tror och hoppas att den ska samla människor En del menar att Linghems församlingsgård inte är någon ”riktig” kyrka. från hela Östra Åkerbo. - Visst är det en kyrka! Också. Linghems Vilka är fördelarna? - Gemensam 11-gudstjänst innebär bland församlingsgård har ett invigt kyrkorum där annat att vi samlar våra resurser. Körer, det firats gudstjänst i 25 år. Här finns en musik, ungdomar, konfirmander och andra tradition, låt vara inte lika lång som i våra 6 | Församlingsguiden nr 1 2013


Söndag kl 11 i Linghems församlingsgård. Först mässa. Sedan kyrkkaffe. Därefter pizza och film för den som vill.

En 11-gudstjänst i stället för två. Vad tycker du? Lasse Kinnander, Linghem – Jag tycker det är en poäng med att vara på samma plats, varje söndag. Men jag tycker vi måste jobba på att göra kyrkorummet mer ”kyrkligt”. Det ska kännas högtidligt när man kommer in i kyrksalen. Får jag säga en sak till? Det är väldigt roligt att så många ungdomar hittat till gudstjänsten! Linnéa Sandström, Sturefors – Bra. Jag tycker mycket om Linghems församlingsgård. Visst, det är ingen klassisk kyrka men för mig handlar gudstjänst i första hand om gemenskap - och det kan man verkligen bygga i de här lokalerna. En annan bra sak är att det är lätt att ta sig hit. Amund Gudmundsson Hunstad, Askeby – Det är så lätt att vilja ha allt som det alltid varit, det känns tryggast. Men jag tror det här är en nödvändig förändring - och en möjlighet till vitalisering. Som Askebybo har jag uppskattat mässorna i klosterkyrkan och de fortsätter ju, en gång i månaden.

på agendan

äldre kyrkor. Atmosfären därifrån är svår att återskapa. Men vi kommer att utveckla kyrkorummet i Linghem. På sikt kan en om- eller tillbyggnad bli aktuell. Vägen till gemensam 11-gudstjänst började med en resa till Katarinamässan i Stockholm. Vad gjorde ni där? - Vi ville hämta inspiration, se hur en gudstjänst kan utvecklas. I Katarina kyrka på Söder har 11-gudstjänsten genomgått stora förändringar. Katarinamässan bygger på musik, delaktighet och kontemplation. Resan blev en bra utgångspunkt för diskussionerna under våra stormöten. Vad har diskussionerna handlat om? - Många har uttryckt att de vill känna mer gemenskap, de vill fira 11-gudstjänst med människor från hela Östra Åkerbo. Mötena har också handlat om hur vi kan utveckla innehållet i gudstjänsten och det som händer runt den, ett arbete som fortsätter. Redan nu har vi en öppen grupp för ungdomar som stannar kvar i församlingsgården och ser på film och äter pizza.

Andra önskemål? - Mer tystnad och möjlighet till reflektion. Enkelhet, att det ska vara lätt att delta i gudstjänsten. Att fira en i stället för två gudstjänster är en bra början. Man vet att kl 11 då är det gudstjänst i Linghem. Varje söndag. Med undantag för högtidsdagarna vid jul och påsk samt vid konfirmation. Då är vi i Törnevalla kyrka. Hur blir det med de så kallade sockenkyrkorna i fortsättningen? - Där blir det samma antal gudstjänster som tidigare, ungefär en gång i månaden. De kommer att infalla mer regelbundet och det är bra. Text: Katarina Sandström Blyme Foto: Jarl Asklund Fotnot: Till ”Östra Åkerbo” räknas kyrkorna i Linghem, Vårdsberg, Bankekind, Askeby, Örtomta, Gistad, Lillkyrka, Törnevalla och Östra Skrukeby. Till ”Västra Åkerbo” hör Samlan i Tallboda, S:t Martin i Ekängen, Rystad kyrka och Östra Hargs kyrka. Här firas 11-gudstjänsten i Samlan. Församlingsguiden nr 1 2013 | 7


KALENDARIUM - GUDSTJÄNSTER

Gudstjänster

från 13 februari till 12 maj Med reservation för ev fel och ändringar Se även www.svenskakyrkan.se/akerbo/gudstjanster

Onsdag 13 februari - Askonsdagen Linghems församlingsgård 18.00 Askonsdagsmässa.

Söndag 17 februari Första söndagen i fastan

S:t Martins barnkörer. Våfflor serveras. Intäkterna går till fasteinsamlingen. S:t Martin 16.00 Mässa. Våfflor serveras. Intäkterna går till fasteinsamlingen. Örtomta kyrka 14.00 Musik- och visningsgudstjänst. Sofiakören sjunger Mariasånger. Kyrkans Mariaföremål presenteras. Östra Hargs kyrka 16.00 Gudstjänst. Kyrkokören. Våfflor i församlingshemmet.

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Gistad kyrkokör. Kyrkmöte för Törnevalla efteråt. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa. Vårdsbergs kyrka 18.00 Kvällsgudstjänst. Kyrkmöte för Vårdsberg och Bankekind efteråt. Örtomta församlingshem 14.00 Stugmöte. Kyrkmöte för Örtomta och Askeby efteråt.

Söndag 24 mars - Palmsöndagen

Söndag 24 februari Andra söndagen i fastan

Torsdag 28 mars - Skärtorsdagen

Bankekinds kyrka 19.00 Jakobsmässa. Gistad kyrkokör. Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. Kyrkmöte efteråt. S:t Martin 16.00 Mässa. Kyrkmöte efteråt.

Fredag 1 mars - Världsböndagen

Askeby klosterkyrka 19.00 Ekumenisk gudstjänst på världsböndagen. Tema: ”Jag var en främling och ni tog emot mig”. Kyrkkaffe.

Söndag 3 mars Tredje söndagen i fastan

Askeby klosterkyrka 16.00 Mässa. Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Vi sjunger utdrag ur ”I Guds vind” tillsammans med Sofiakören och Ceciliakören. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa. Östra Hargs församlingshem 18.00 Husförhör. Kyrkmöte efteråt. Östra Skrukeby kyrka 18.00 Visningsgudstjänst med anknytning till kyrkans inventarier. Kyrkkaffe med smörgås i församlingshemmet. Se sid 11.

Söndag 10 mars Midfastosöndagen

Gistad kyrka 18.00 Kvällsgudstjänst. Kvällssoppa i prästgården. Kyrkmöte efteråt. Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa.

Söndag 17 mars Jungfru Marie bebådelsedag

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Kören Tonerna. Samlan 11.00 Mässa. Samlans och 8 | Församlingsguiden nr 1 2013

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa. Vårdsbergs kyrka 15.00 Gudstjänst. Kören Plogen. Bankekinds kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa. Lillkyrka kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa. Sångmedverkan. Rystad kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa. Törnevalla kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa.

Fredag 29 mars - Långfredagen

Askeby kyrka 16.00 Långfredagsgudstjänst. Rystad kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst. Ceciliakören. Törnevalla kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst. Östra Hargs kyrka 15.00 Långfredagsgudstjänst. Östra Hargs kyrkokör. Östra Skrukeby kyrka 18.00 Långfredagsgudstjänst.

Söndag 31 mars Påskdagen

Törnevalla kyrka 11.00 Påskmässa. Sofiakören, Gistad kyrkokör. Rystad kyrka 11.00 Påskmässa. Tårtbuffé i församlingshemmet efter gudstjänsten.

Måndag 1 april - Annandag Påsk

Bankekinds kyrka 19.00 Jakobsmässa. Gistad kyrkokör - OBS dagen! Vårdsbergs kyrka 14.00 Emmausmässa.

Söndag 7 april Andra söndagen i påsktiden Askeby klosterkyrka 16.00 Mässa. Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa.


S:t Martin 16.00 Mässa. Östra Skrukeby kyrka 18.00 Musikgudstjänst i påsktid. Påsktårta och kaffe i församlingshemmet. Kyrkmöte för Östra Skrukeby och Lillkyrka.

Söndag 14 april Tredje söndagen i påsktiden

Gistad kyrka 18.00 Kvällsgudstjänst. Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa. Vårdsbergs kyrka 18.00 Musikgudstjänst. Ann-Christin Hallgren och Sofia Liljedahl, sång. Maria Nicoleta Todea, piano.

Söndag 21 april Fjärde söndagen i påsktiden

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa. Törnevalla kyrka 18.00 Musikmässa. ”A Little Jazz Mass” av Bob Chilcott med Sofiakören, Ceciliakören och musiker. Örtomta kyrka 14.00 Visningsgudstjänst, kyrkans textilier och silver visas.

Söndag 28 april Femte söndagen i påsktiden

Bankekinds kyrka 19.00 Jakobsmässa. Gistad kyrkokör. Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa. Östra Hargs kyrka 18.00 Musikgudstjänst. Orgelmusik med Sven O Linge.

Tisdag 30 april - Valborg

Bankekinds kyrka: 19.30 Gudstjänst. Rystad kyrka 20.00 Andakt. Därefter fackeltåg till Högabacken. Östra Skrukeby kyrka: 19.30 Gudstjänst. Manskör.

Lördag 4 maj

Lillkyrka kyrka 13.00 Andakt på Lillkyrkadagen.

Söndag 5 maj – Bönsöndagen Askeby klosterkyrka 16.00 Musikgudstjänst. Akademiska damkören Linnea. Se sid 11. Bankekinds kyrka 14.00. Lekmannaledd gudstjänst. Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa med flera barnkörer. Se sid 3.

Torsdag 9 maj Kristi himmelsfärds dag Gistad kyrka 11.00 Mässa. Centerkvinnorna inbjuder till kyrkkaffe i prästgården. Samlan 11.00 Mässa. Törnevalla kyrka 18.00 Psalmsångstund. Östra Skrukeby kyrka 8.00 Gökotta vid Hamra. Instrumentalist- och sångmedverkan. Medtag gärna kaffekorg och stol.

Söndag 12 maj Söndagen före pingst

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa. Vårdsbergs kyrka 18.00 Kvällsgudstjänst.

Andakter på servicehus

Grannskapshuset i Gistad

Onsdag jämna veckor 14.00. Åkerbo församling och Linghemskyrkan håller varannan andakt. Adress Sandstensvägen 5.

Grannskapshuset i Linghem

Onsdag ojämna veckor 14.00. Åkerbo församling och Linghemskyrkan håller varannan andakt. Adress Sparvsångsvägen 65.

Blå huset i Tallboda centrum

Onsdagar jämna veckor 14.30. Adress Gränsliden 12, intill Blå huset. Andakterna vänder sig till alla på boendena eller i närheten samt anhöriga och vänner.

Kyrkkaffe

serveras alltid i samband med 11-gudstjänsterna i Linghem och Samlan. Ibland finns det förtäring av något slag också i de andra kyrkorna. När och var framgår av kalendariet intill.

Barnens kyrka/ Söndagsskola

Vid söndagens 11-gudstjänst i Linghem och Samlan har barnen alltid möjlighet till en egen stund. Tillsammans med ledare och andra barn får de sjunga, höra bibelberättelser, göra bilder, mm. Församlingsguiden nr 1 2013 | 9


Foto: Cahdequech

Herrmiddag, kropp&själ, m m Tisdag 12 februari

Samlan 16.30-19 Karneval. Se annons.

Söndag 24 februari

Bankekinds församlingsgård 14.00 Lekmannakåren firar 50-årsjubileum.

Torsdag 28 februari

Linghems församlingsgård 18.00 ”Kropp, själ och ande”. Yogainstruktör Ulrika Åslund kommer och inspirerar. Vi börjar med mat. 60 kr.

Må bra i kropp och själ

Fredag 8 mars

En dag där vi får redskap för att må bra

Lördag 9 mars

Lördag 9 mars kl 9.15-15.00 S:t Martin i Ekängen

Linghems församlingsgård 19.00 Kom och ät tillsammans! Trerätters herrmiddag. 70 kr. Anmälan till Mona Wahlström, 013-23 66 59. S:t Martin 9.15-15.00 ”Må bra i kropp och själ”.

Torsdag 21 mars

Linghems församlingsgård 19.00 Musikcafé. Se annons.

Tisdag 9 april

S:t Martin 1-årskalas, vi bjuder på tårta. För mer information, se vår hemsida.

Fredag 12 april

Linghems församlingsgård 20-24. BEAT, ungdomskväll från 13 år. Tema: Liv. Kontaktperson: Jonathan Westerling. 070-871 1746.

Sjung i söndagskör

Vi sjunger tillsammans några söndagar under våren. Kl 13 i S:t Martin. Vilka söndagar? Fråga musiker Eva Göransson, 013-25 38 88.

Årets kyrkmöten

På kyrkmötena informerar kyrkoherde Fredrik Lennman och kyrkorådets ordförande Lars Linde om vad som hänt i Åkerbo församling. Du har också möjlighet att framföra egna synpunkter. Kyrkmötena äger rum efter gudstjänsterna: 17 februari kl 11 i Linghems församlingsgård, för Törnevalla. Kl 14 i Örtomta församlingshem, för Askeby och Örtomta. Kl 18 i Vårdsberg, för Bankekind och Vårdsberg. 24 februari kl 11 i Samlan. Kl 16 St Martin. 3 mars kl 18 i Östra Harg. 10 mars kl 18 i Gistad. 10 | Församlingsguiden nr 1 2013

9.30 startar dagen med Qigong. Sedan följer föreläsning, mat och andakt/meditation. Kostnad:150 kr Anmälan till susanne.franzen@svenskakyrkan.se, 013-253886 senast 28 februari

Schhh...

Under Stilla veckan (v 13) har våra terminsverksamheter uppehåll. 7 april kl 18 i Östra Skrukeby, för Lillkyrka och Östra Skrukeby. Alla medlemmar i Svenska kyrkan är välkomna!

Det jäser i leden...

Bakgruppen i Samlan träffas kl 9.0012.00 följande datum: 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj. Bakgruppen i Bankekind träffas vissa måndagar. För mer information, kontakta Elisabeth Tegnevik, 013-23 66 53.


I Guds vind

A little jazz mass

Söndag 3 mars kl 11 Linghems församlingsgård

Bob Chilcotts musikmässa ”A little jazz mass” framförs av Ceciliakören, Sofiakören och jazztrio under ledning av Gunnar Ekermo. Foto: John Bellars

Vi sjunger sånger från ”I Guds vind”, skriven av Pekka Simojoki och Anna-Mari Kaskinen. Ceciliakören, Sofiakören och musiker samt sångare från ungdomsgruppen.

Söndag 21 april kl 18 Törnevalla kyrka

Bob Chilcott.

Damkör spelar in skiva i Askeby klosterkyrka I maj sjunger Linneakören i Askeby klosterkyrka. Redan i april kommer den välkända Linköpingskören till kyrkan, då för att göra en skivinspelning under kyrkans medeltida valv. Skivan, liksom musik-

gudstjänsten där de medverkar, kommer att innehålla stämningsfull musik, skriven av eller för kvinnor, bland annat Joan Szymko, Alice Tegnér och Elise Einarsdotter.

”Kvinnoröster” Söndag 5 maj kl 16 Askeby klosterkyrka Linneakören är Linköpings universitets damkör. Sedan fyra år leds den av dirigent Merete Ellegaard.

Karneval

12 februari kl 16.30-19

Samlan i Tallboda l  Chili con carne och kaffe med semla serveras 16.30-18.00. l  Ansiktsmålning, lotteri, fiskdamm. l  Allsång och andakt 18.30.

Musikcafé

21 mars kl 19

Linghems församlingsgård l  Sång och musik med Gistad kyrkokör samt körerna Plogen och Medvind. l  Gott fika för stora och små magar. l  Lotteri.

Alla intäkter går till fastekampanjen Församlingsguiden nr 1 2013 | 11


www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

gåva! Ge en 2 2-3 Pg 90 01 23 Bg 12 900-

Foto: Magnus Aronson, IKON

Fastekampanj 10 februari-24 mars Under fastekampanjen tar vi 40 kr i stället 30 kr kr för våra luncher. Guldpengen går till insamlingen. Det gör också överskottet från karnevalen i Samlan 12 februari och musikcaféet i Linghem 21 mars (se mer information på föregående sida) samt andra aktiviteter, till exempel i samband med gudstjänster.

sk12266

Ny framtid för Sisilia

I årets fastekampanj kan du vara med och stödja Angela, Sisilia, Ben och andra när de på olika håll i världen arbetar utifrån den grundläggande skapelsetanken: att alla människor – män, kvinnor, flickor och pojkar – är skapade till Guds avbild och därmed har lika värde och lika rättigheter. Det finns en glasklar koppling mellan ökad jämställdhet och minskad hunger. I Bangladesh samarbetar Svenska kyrkan sedan 1970-talet med RDRS, en organisation som riktar mycket av sitt arbete specifikt till kvinnor. I byn Dhanjoypur har RDRS ett center för unga kvinnor. Sisilia är en av dem som centret förändrat livet för. Hennes föräldrar är fattiga bönder och hon tvingades därför sluta skolan efter sjunde klass. I stället började hon delta i centrets gratiskurser. Eftersom hon var driven och begåvad fick hon hjälp till fortsatta studier. Utöver studierna lärde hon sig boskapsskötsel och började sköta getter så att hon efter några månader kunde stödja sina föräldrar ekonomiskt. I dag utbildar Sisilia hela byn i sanitetskunskap. Hon föreläser om vikten av utbildning och ger kurser i hälsovård för nyblivna mödrar och spädbarn. Utbildningen som Sisilia fick har inneburit en ny fram-

12 | Församlingsguiden nr 1 2013

Foto: RDRS Bangladesh

Deltagare i en av kvinnogrupperna i Bangladesh som du kan hjälpa till att stödja.

tid för henne, hennes familj och för hela byn. Byborna har också gett henne ett smeknamn: Den strålande stjärnan. Låt fler stjärnor stråla, lämna ett bidrag till årets fastekampanj! 90 01 22-3 Pg 900-1223 BG

Församlingsguiden nr 1 2013  

Församlingsguiden ges ut av Åkerbo församling i Svenska kyrkan. Åkerbo församling ligger i Linköpings kommun. Tidningen ges ut 4 gånger/år.

Advertisement