Page 1

Behovsstyrd ventilation

Kontor


Behovsstyrd ventilation – egentligen självklart! Behovsstyrning borde egentligen vara självklart – vem låter kranvattnet rinna hela dagen för att man tvättar händerna några gånger per dag? Vem låter bilen stå på tomgång på parkeringsplatsen för att man skall köra den ”om en stund”? Detta har vi tagit fasta på och utvecklat produkter sedan 1995 för att ­verkligen a ­ npassa ventilationen efter behovet, för att skydda människor, produkter och inte minst för att leverera ett bra inneklimat till lägsta miljöpåverkan.

”Vem låter kranvattnet rinna hela dagen för att man tvättar händerna några gånger per dag?”


Hur definieras behovet? Behövs säker arbetsmiljö? Frisk luft? Rätt temperatur? Låg ­fuktighet i byggnadsmaterial? I kontor är rätt temperatur och frisk luft viktigt för­ ­produktiviteten liksom ljudnivån. Ett tomt kontor borde rimligtvis dra mindre energi än ett fullt, men är det alltid så? Ett kontor med hög internlast får ”gratis värme” på vintern, medan hög närvaro under sommartid är energi­krävande. Vi har analyserat ett antal olika f­astigheter och ett typiskt kontor har karakteristik enligt diagram nedan. Många ­förvånas nog över hur lite vi är på kontoret!

70 % 50 % 60 % 40 %

50 %

30 %

40 %

20 %

30 %

10 %

20 % 10 %

Närvarograd en typisk januarivecka. Som mest är närvaron strax över 50 %.

Närvarograd som funktion av antal mätningar i typisk kontorsbyggnad. Sept – mars.

Energieffektivt En byggnad blir klart mer energieffektiv med behovs­ styrd ventilation. Men man kan göra mer. ­Ventilation innebär ofta att frisk och kall uteluft ska ersätta ­inneluften. För att få behaglig temperatur krävs värme­ återvinning av frånluften eller förvärmning. Med rätt tilluftsdon kan man få bra inneklimat utan f­ örvärmning av tilluften. Systemet måste klara sval luft utan att ge ­upphov till drag. Det måste också klara stor v ­ ariation i flöde då tungt belastade rum, t ex k ­ onferensrum, ­kräver stora flöden samtidigt som t­ omma lokaler ­kräver låga ­flöden för att inte kylas ut. Det innebär att ­kanalsystemet måste göras större eller att produkterna måste klara höga tryckfall utan l­judproblem. Vår l­ösning klarar allt detta. Givare och r­ egulator är inbyggda i donet/spjällen, vilket ger hög fl ­ exibilitet. För maximal koll k ­ opplar vi upp produkterna mot ­marknadens ­vassaste webb­gränssnitt. Det är helt ­enkelt det smartaste, mest ­energieffektiva och vassaste sättet att styra i­nneklimatet på.

• Behovsstyrning med flera givare • Stort spann mellan min- och maxflöde • Tyst inblåsning vid höga tryck • Dragfritt • Justerbar spridningsbild • Flexibelt med inbyggda givare


Aktivt tilluftdon TTD monterat i undertak. I donet finns ett antal inbyggda ­funktioner, se nästa sida.

Produkter Ett smart tilluftsdon – TTD TTD är ett tilluftsdon som på ett smart sätt behovsstyr ventilation, temperatur, belysning och eluttag. Dess unika konstruktion möjliggör användning av sval luft utan dragproblem samtidigt som trycket i kanalsystemet kan variera mellan 30 Pa och 100 Pa utan ljudproblem. Energibesparingen blir bäst med undertempererad luft (ner till 10 °C) men donet fungerar även bra med övertempererad luft. Donet har inbyggda givare som reducerar installationskostnaden och ökar flexibiliteten. Med teknisk prestanda på hög nivå klarar produkten många olika situationer och förutsättningar.

Tyst, dragfritt och sparar energi.


Inbyggda funktioner i TTD Inbyggd regulator

Kommunikation med laptop med IR-adapter

Kanal- och rums­ temperatur­givare

Belysningsstyrning­

Närvarodetektor

Radiatorstyrning

Tyst motor med lång livslängd

Tryck- och flödesgivare

Nätverkskommunikation

Produktsortiment Vårt produktsortiment sträcker sig från enkla spjäll till avancerade webbservrar. Här presenteras våra produktgrupper med exempelbilder.

Tilluftsdon

Användarpaneler

I/O-enheter

Regulatorer

Kommunikations­ produkter

Trådlös styrning

Spjällmotorer

Belysningsstyrning

Spjäll och mätenheter

Givare

Ventilställdon


Kontor Spara energi och pengar Många kontor drar alldeles onödigt mycket energi. Vårt intelligenta system för klimatstyrning med det aktiva tilluftsdonet TTD som huvudkomponent sparar mycket energi och bidrar till ett bra inomhusklimat. Det blir allt viktigare med låg energianvändning när energipriserna ökar och klimathotet blir tydligare. Jämförs Life Cycle Cost för olika alternativ för inneklimat, visar det sig så gott som alltid att våra lösnignar för behovsstyrd ventilation med sval luft är det alternativ som har klart lägst LCC. Man slipper dessutom hela rörinstallationen, vilket innebär att investeringskostnaden också ligger lägre. Med våra lösningar med inbyggda givare i tilluftsdonen blir installationskostnaden minimal. Vid ommöblering eller ändringar i fastigheten är flexibiliteten stor.

”Jämförs Life Cycle Cost för olika alternativ för inneklimat, visar det sig så gott som alltid att våra lösnignar för behovsstyrd ventilation med sval luft är det alternativ som har klart lägst LCC.”


Belysningsstyrning CBR

Aktivt tilluftsdon TTD

Ventilställdon A4004

Flödesbalansering DCV-FB

Kontorslandskap med hög flexibilitet.

Belysningsstyrning CBR

Aktivt tilluftsdon TTD

Ventilställdon A4004

Standby-dödare WRS och WTR

Cellkontor.


Närvarogivare PD 2200

Reaktivt tilluftsdon MTD

Belysningsstyrning CBR/SBR

Ventilställdon A4004

Rumsklimatsreglering DCV-RC med temperaturgivare

Slavreglering DCV-SL med givare för temp, CO2 alt. luftkvalitet

Lanskap med reaktiva don.

Belysningsstyrning CBR

Aktivt tilluftsdon TTD

Ventilställdon A4004

Flödesbalansering DCV-FB

Konferensrum.


Anslutningslåda PBFA

Aktivt tilluftsdon TTD

Belysningsstyrning CBR/SBR

Anslutningskanal PBF

Ventilställdon A4004

Standby-dödare WRS och WTR

Som alternativ kan väggtilluftsdonet VTD användas.

Cellkontor med låg takhöjd.


Systemuppbyggnad

Flödesbalansering frånluft

Trafo 230/24 VAC

Tryckreglering konstanta flöden (WC, arkiv etc)

Aktiva don Router/PLC

Smarta spjäll

Reaktiva don

Diverse I/O

TCP/IP

Värme

Server med webbgränssnitt


Belysningsstyrning Med en inbyggd närvarodetektor i varje tilluftsdon eller spjällstyrning så finns det goda möjligheter att styra belysningen. Startströmmarna i HF-don har emellertid tendensen att knäcka normala reläer. Vår reläbox är unik och klarar fler armaturer än någon annan, vilket garanterar klanderfri funktion över tid.

Dagljuskompensering då? För att hålla nere kostnaderna erbjuder vi ett alternativ till dagljuskompensering i form av aktiv tändning och automatisk frånvaro-släckning. Forskning på LTH visar att “manuell dagsljuskompensering” sparar lika mycket energi som en automatisk lösning och brukarna är mer nöjda pga egen möjlighet att påverka i större grad. I takt med att installerad effekt går ner (tack vare LED etc) blir dagsljuskompensering mindre viktig, då payofftiden för denna “uppgradering” blir alldeles för lång.

Optimala ljusrörsbyten och smarta funktioner Vi kan enkelt bygga funktioner där t ex korridoren endast är tänd så länge det finns folk i anslutande rum. Med en räknare i varje don så mäter vi antalet brinntimmar för varje armatur, så dessa byts vid rätt tidpunkt, vilket också sparar pengar och miljön.

Standby-dödare Kontorsutrustning som skärm, högtalare, lampor etc stängs sällan eller aldrig av under dagtid och ibland inte heller nattetid. Vår forskning visar på en potential om ca 60 kWh/kontorsplats och år genom att trådlöst närvarostyra spänningen till dessa enheter.

Spara 60 kWh/kontor, år med standby-dödare.


Med våra verktyg kan man till exempel se en planritningsvy med utplacerade värden och färgkodning för enkel översikt. Popupfönster visar mer fakta.

Maximal koll på inneklimatet Hur gör man uppföljning av systemet? Vi har verktyg för att följa upp, korrigera och förbättra system som är installerade ute på anläggning. Vi kopplar upp våra produkter mot en kraftfull webbserver med möjligheten att logga och analysera funktionen. Det är som med alla maskiner och teknik, vid inköp eller besiktning så fungerar det bra, sen blir det bara sämre och sämre om man inte kan göra enkla korrigeringar. I stora anläggningar är webbservern särskilt kraftfull att jobba med då man snabbt och enkelt får ut historgram, loggar, larmer med mera. Med rätt IT-lösning kan vi per distans hjälpa drift och underhåll om det skulle behövas. Webbgränssnittet LINDINSPECT finns för dator, surfplatta och smartphone. Med LINDINSPECT.net fås en portal med alla våra installationer för enklare handhavande.

Marknadens vassaste analysverktyg.


Tabellläge med filtrering, sortering och snabbändring av flera parametrar till exempel rumstemperatur och minimalt luftflöde.

Histogrammet visar temperaturfördelning i en kontorsfastighet. I detta exempel ligger den vanligaste temperaturen i ett rum mellan 21,0 °C och 21,4 °C.


Referensprojekt

Högskolan Hus 21, Karlstad.

Kuggen, Göteborg.

Kaggen NCC, Malmö.

Ericsson, Stockholm.

Polishuset, Kalmar.

Vismabygget, Oslo.

Ramböll, Malmö.

Dockums, Malmö.


World Trade Center, Malmö.

Kv Farao, Solna.

SonyEricsson, Lund.

Domstolarna, Jönköping.

En normal kontors­byggnad använder 140 kWh/m2, år

41

kW

h/m

2

h/m

2

Enligt Sveriges Energi­myndig­hets undersökningar ­använder ett kontor i snitt 140 ­­kWh/­m2, år.­När Kv Riga skulle byggas valdes aktiva tilluftsdon som styr radiatorer, belysning, fläktluftskylare och närvarostyrd kraft till kontoren. Vasakronan vann ”Green Building award” 2011 med denna byggnaden.

, år

Kv Riga, Stockholm.

52

Naturvetarhuset, Umeå.

kW

, år


Lindinvent AB Skifferv채gen 39 224 78 Lund Tel: 046-15 85 50 www.lindinvent.se

Behovsstyrd ventilation - kontor  

Lösningar med behovsstyrd ventialtion för kontor - energieffektiva lokaler

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you