Parenti brochure

Page 1

Parenti omsorgsskærm – let at bruge og forstå Parenti styrker omsorgen med levende information på egen stue hos ældre og demente.


Hvordan kan vi bevare den gode dialog i øjenhøjde med borgere, der er ramt af demens? Eller som af andre grunde har vanskeligt ved at huske, tilegne sig vigtige beskeder og anden information? Parenti er en ny omsorgsskærm på beboerens stue. En visuel ‘postkasse’, hvor man især kan udnytte billeder til at kommunikere klart. Det er hurtigt og let at sende billeder og skriftlige beskeder direkte til borgerens skærm - fra smartphone, tablet eller PC.

Skaber bedre kontakt og mere glæde i hverdagen Parenti sikrer på en enkel måde, at beboeren er i god kontakt og bevarer overblikket: • Er der vigtige aftaler og tidspunkter i løbet af dagen? • Mærkedage blandt familie og venner? • Arrangementer, man deltager i? • Praktiske ting, der skal handles på?

Når beskeden modtages, kommer en behagelig lyd - og beboeren ser et brevikon blinke på skærmen. Beskeden åbnes ved at trykke på ikonet – og samtidig sendes en kvittering retur, så afsenderen ved, at den er set. • Hvem kan sende til Parenti? • Plejepersonale kan sende beskeder om forsinkelser eller andre ændringer • Frisør, fodterapeut, læge, tandlæge mv., kan sende påmindelser om aftaler • Venner, slægtninge, børn og børnebørn kan sende hilsner og billeder. • Som en ekstra fordel kan fremtidige aftaler lægges ind i god tid, så de sendes på den dag og det tidspunkt, man ønsker.

Diasshow Når der ikke modtages beskeder, vises et diasshow med alle de billeder, som er sendt til skærmen. På den måde kan brugeren gense sine kære og sine minder. Og når man har besøg er det er sjovt at se billederne sammen. Parenti er enkel og ligetil kommunikation uanset, om man følger med i IT-udviklingen. Borgeren har kun et ikon at holde styr - det er alt.

Jo lettere, det er at følge med, desto mere glæde i hverdagen.

Alt kan klares med 1 knap – eller 3, hvis man har lyst Parenti er en touchskærm (berøringsfølsom), udviklet i tæt dialog med brugerne: Ældre, personer med demens, nedsat korttidshukommelse og lignende. Mennesker, der ikke (længere) bruger computere eller smartphones i hverdagen. Derfor er betjeningen gjort helt enkel: Parenti kan bruges ved blot at berøre 1 knap på skærmen – eventuelt 3, hvis man har lyst og kan.

Send beskeder og billeder i en SMS eller mail – direkte til skærmen Billeder og beskeder sendes direkte til skærmen med en sms eller e-mail. Hurtigt og nemt fra en smartphone, computer eller tablet.

Se mere på www.parenti.dk www.cortexconsult.dk www.hmi-basen.dk


For afsenderen er det nemt at sende en kort hilsen via sms eller e-mail, nür man ikke har tid til en telefonsamtale eller et besøg.


Fakta

Fordele

• 20“ touchskærm (berøringsfølsom) i højopløsning og et lækkert design fra HP. • Skærmen leveres med standardindstillinger, der nemt kan ændres via Parentis hjemmeside. F.eks. slukker skærmen om natten mellem kl. 24 og 6, hvilket kan ændres. Kvitteringsfunktionen kan også fravælges efter ønske. • Parenti er udviklet specielt til ældre, mennesker med demens, hjerneskade, udviklingshæmning mv.

Løsningen er baseret på kvalitets hardware fra HP

Afprøvninger med Parenti har vist, at brugeren føler sig ”med” på IT-bølgen. Billederne skaber stor glæde og kontakt ligesom beskederne, der samtidig giver et bedre overblik. For afsenderen er det nemt at sende en kort hilsen via sms eller e-mail, når man ikke har tid til en telefonsamtale eller et besøg. Diasshowet hjælper med at træne hukommelsen, når brugeren via billederne genoplever sit liv, venner og slægtninge.

Mere information? Kontakt Cortex Consult på telefon 7020 1499 for mere information og/eller besøg www.cortexconsult.dk eller www.parenti.dk Se også film med mere på Hjælpemiddelbasen www.hmi-basen.dk. Søg på „Parenti omsorgsskærm“ eller hmi-nr: 100197

PARENTI

Cortex Consult A/S Trekronergade 126 F 4. sal | 2500 Valby | Tlf.: +45 7020 1499 salg@cortexconsult.dk | www.cortexconsult.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.