Page 1

‫ספטמבר ‪2007‬‬

‫לרון וזיו‪,‬‬

‫הבטחנו שתראו עולם והפעם בחרנו לטייל לתאילנד‪,‬‬ ‫ארץ מדהימה עם נופים‪ ,‬תרבות ואיים שאין שני להם‬ ‫רון בת שבע וחצי וזיו אוטוטו בת ארבע‪,‬‬ ‫שתי קטנטנות בעולם הגדול‪.‬‬ ‫בילינו כמעט שלושה שבועות וניסינו לראות הכל‬ ‫האלבום למרות גודלו לא יכול להעביר את הכיף והרגעים‬ ‫המדהימים‪ ,‬החופש והים שלא נגמר‪.‬‬ ‫להנאתכם‬

‫אבא ואמא‬


3


5

ž§¶¬¢ª¢´£¶¯£¦¬¢§¤¶¡¤¸­£¶‘


‫רון ובנות שבט מקומי במקדש‬ ‫בצ'אנג מאי שגובהו ‪ 409‬מדרגות‬

‫‪7‬‬


9


‫‪11‬‬

‫רון משתלבת בנוף המקומי‬


‫רון וזיו משתעשעות עם הילדות המקומיות‬ ‫מה שמחזק שאין צורך בשפה ורקע משותפים‬ ‫ילדים הם ילדים!‬

‫‪13‬‬


«£¥¢¶µ§°Ÿ£¸£§¶¦¬¢nª©£ž¢|§ž¬ ®ži´

15


Fruits

¡®ª§ž¸Ÿ¸£¶§²¢ ¸£¶§²£®ªª¤Ÿ£¥¶¸®§²ª©Ÿ£¸£®¬¡¤¢ª©Ÿ­¬´°¡°Ÿ¸£¶Ÿ¡¬¸£®£¬¸¢ «¢ª£ž¶µ­§ž ·£¬£®ª­§ž·¸£¬·¢Ÿ¶¢¡£°££ ®¬n§¶Ÿ¡¬¥£²¸n¯®®žn¢Ÿž§£ n¥§¦Ÿž

17


¯®®ž¸µ¯²¢


19


21


‫‪23‬‬

‫כפר האומנים בצ'אנג מאי‪:‬‬ ‫למדנו איך עושים חוטי משי‪ ,‬מציירים על מטריות‪,‬‬ ‫מגלפים פילים בעץ ומציירים כמעט על הכל ‪ -‬וגם על הבגדים‬


n§·¬¢§¦£¥¸®©¢¨§ª¢¸ o¸£¦®²£¢¬£§¤£­£¶ §·¬¢§°ª£¸Ÿª·¬ ¸£°µ²ª¸£©²£¢· £¸°§Ÿ´£¦£¥¢¸µ²¢¡°£


Silk 25


¶£µ§Ÿ

Red Brick

27

ž´£§­ž©¬dµ§¶Ÿ¡¶d £®ª«§²§i ¢ª£§¦ µ§ª¡¬§¡¯£ž¢¦¯Ÿ¢¤ ¸£ž¶ª¶·²ž·£¬©d§¯§¯Ÿd¡£ž¬£ p£§ª°«§¶¸££¬£®§§¢žªªŸž


29


nª£§¦Ÿ£®ª¥¸¢n¡®ª§ž¸­£²´ «§¶¬ ®«®§ž·«§µ£¶§¤¶£ž¸£¡· ¢¬§·®§¶´£°«§²£®£

Thailand


31

North T


‫ביקור בחוות נחשים‪,‬‬ ‫מופע נחשים מרהיב‬ ‫ורון האמיצה היחידה‬ ‫שהסכימה‬ ‫מבין כל המבוגרים בסביבה‬ ‫ממש להחזיק נחש‬

‫‪33‬‬


35


n§ž¬ ®ži´Ÿ«§Ÿª¥¯ª£¡§ ¸££¥ n«§§²£§Ÿ«§Ÿ§¢¶¬«§® ¢£«§°Ÿ´¢ª©¬«§Ÿª¥¯ p«§´°¢­§Ÿ­¤¶¦£¬©£·§ ¶¢£§¤£­£¶£

37


‫“לפרחים בתאילנד יש ריח שונה‪”...‬‬

‫‪39‬‬


‫מופע קופים שהראה לנו בעצם‬ ‫כמה הקופים דומים לבני האדם‬ ‫היה קצת קשה לראות אותם‬ ‫בשרשראות‪ ,‬אבל המופעים היו‬ ‫מרשימים בהחלט‪,‬‬ ‫רון אפילו קנתה מאחד הקופים‬ ‫משחה והוא החזיר עודף‪.‬‬


41


‫"מרגישה בבית"‬

‫זיו בכובע של אחד השבטים המקומיים בצפון תאילנד‬


43


|¡®ª§ž¸Ÿ«¯¶£²¬¢«§ª§²¢°²£¬

c¶£§´¶µ§°Ÿ£¢¶¦¬ª¢°§ªµnª ¶£¡©Ÿ«¸ª£©§¸ž£®§ ²¢«§ª§²¢ «£µ¬Ÿ¯£¯¢ª°Ÿ©¶·§¡®ª§ž¸¢£¡¥²¬¢²ª°¸¢¦°¬©ž¬žn«§ª§²ª°ª£§¦£®§·° ¢ŸŸ¯‘¶¬ž­¬¤¢ª©¢¸£ž°§ ¶¢ª ccc¸¡¶ª£®§´¶žª£®¥®ž


45


47


49


51


¶Ÿ©«§·n£®d dc­¬¤¢Ÿ¶¢¡£°¢©¥ž§®ž

53


n«§ª§²¢d£®§¥žd«°ªª©Ÿ¢°¶žª¸¶£·µ¸¢ª ¬žŸž «¢®§Ÿ¡§¶²¢ª¢·µ·¬¬¢§¢

55


57


‫צפון תאילנד‪ ,‬פשוט לא נמאס מהנוף המהדים הזה‪,‬‬ ‫וכמובן שתמונה משפחתית נדירה לא תזיק‪ ,‬הרי לא יאמינו שהייתן לבד בתאילנד‬

‫‪59‬‬


d° ¶ª©¢££·¢§¢ªŸžn«ª¦´¢ª§¡©¢®§·¬§¸£ž£¶§°¢d


61


¸£§¬£µ¬¸£¡ª§žª¢¤žªd d¸£©£²¢£¸£²¥§n£§¤£­£¶¢ªž


63


‫ללא מילים!!!‬


65


c¢§££¥n§¶²¢¨£¸¬·¬¬n¯£µ£µ«°¦®·¢·µ°¸¢ž¬ž o£®¬°¦·§¶¥ž¶·§£®µ¶§·¢®£¬¸Ÿ«§ž£¶žª·ª¤¬ n«§Ÿ¢£ž£®¥®ž·¸£¶§²¢Ÿ¶¢¨©ª©­ž©·§ c«¢¬¡¥žžª¯£µ£µ³§¬n«§¶°¦´¬


67


‫בית הארחה בעיירה "פאי"‪ ,‬פשוט גן עדן‬

‫‪69‬‬


¢©§¶ŸŸ¸§ª§ª¢§§¥·ª«£§¢ª©£®§©§¥


d°¶µ®­£ªŸ¢n³´£²¸¢­£ªŸ¢c¥ž¶¦«£Ÿd


73


n¡§¸£¡£Ÿ°¶£©¬ª£¬§žªd¶¤£°dn¨¶¡¢°´¬žŸ§¬£µ¬§¡®ª§ž¸¡ª§ ¢®££©¢£¤¢ž¶®©n£ªª Ÿ¶µ§°Ÿ£®§®µ«§¡£¬£®¥®ž


75


‫מערת הנטיפים צפון תאילנד‪ ,‬מגיעים‬ ‫בסירות קטנות ובתוך המערה ליוו‬ ‫אותנו עם עששיות‪ ,‬כי אין שם חשמל‬ ‫‪ -‬ממש לחזור בזמן‬


77


79


n«§²§i ª£§¦Ÿ¢´£Ÿµ¢«°¸£§¸´£Ÿµ¸£®£¬¸ n¢§´µ¶¦ž£§¢£§¤£­£¶£¢¡§¥§¢¢¥²·¬¢£®§§¢ p«¸£ž£µ®§²«ª£© £ª´§®£¢ª£©§¥«ª£©·¢§££¥£§¢¨¶¡Ÿ¸£ªµ¸ p¸£µ¯²¢ª¢¤¸ž


81


¨¶¡¢§¡§´Ÿ«§®¦µ«§¶²©n¡®ª§ž¸­£²´Ÿ«§§¥¢ «§¶¬ ®žª·¸£¡·¶µ§°Ÿ£


83


‫"זיו‪ ,‬הבמבה ותאילנדי"‬ ‫הבמבה שלנו הייתה ממש מבוקשת וחילקנו כמה עשרות שקיות עד שנשארנו בלי‬

‫‪85‬‬


87


‫עוד חברה באמצע הדרך‪...‬‬


89


«£§¢£¢¤¢¦Ÿ·¢¬£¶ž·®¡£°·«§¦°¬n¶ž££´¢¸£©£¶ž¦Ÿ· ¸£¬£¬¢£§¢£§¤£­£¶n«§¶§§¸¬¢¯®¶²§©¶´ª¡°£§¬¶µ§°Ÿ«£µ¬¢


91


93


‫ילדים בשבט ארוכות הצוואר מחכים סביב זיו‬ ‫שתחלק להם ממתקים‪ ,‬זיו מבחינתה הייתה‬ ‫מאוד מרוצה מההתקהלות סביבה‬


95


97


99


|¡®ª§ž¸ª·«§¡ª§¢

n¸£ž¶ª¶·²ž§®£°­£¬¢n«§¡ª§­£¬¢«°£®· ²®nª£§¦¢ª©¨¶£žª n¢Ÿ¶¢¸§§¢«§©¶¡Ÿ«§¡ª§¢«°· ²¬¢Ÿ§Ÿ¯¸£· ¶¸¢¢ªŸž ¸·§§£Ÿ¬¢¡£¸Ÿ¡§¬¸£Ÿ§·¢«¢£«§µ¸¬¬«¢ª£®µª§¥

¢µ®£²µ‘


101


103


‫"בודקות שלל"‬

‫מגיעים בערב למלון ב"מהון פאן" עיר בצפון תאילנד‬ ‫ורון וזיו בודקות מה השלל היומי‪,‬‬ ‫תיקים‪ ,‬תכשיטים ומיטב השטויות התאילנדיות‬


105


107

p¢££·¢§¢ªŸžo¶µ£«£· n¡®ª§ž¸Ÿ«§¢£Ÿ «¢«§ª²¬¢


‫‪109‬‬

‫“זיוי‪ ,‬אנחנו חייבות לדבר עם אמא שנחזור לכאן שוב‪”...‬‬


¢®£¬¸ª° ¶¸ª´®¬£§¤


111


113

n­ ®²£µª¸¶£Ÿ°¬«·¬£§£¬¯£µª«§¯¦ «§ª§¬žªª£«§µ£¥´Ÿ¶µ§°Ÿ¸£¶·µ¸¬­¢n¢·¡¥¢¶Ÿ¥¸· £²­£¶


Kho Pangan ­Ÿª­Ÿªª£¥£«§§²§§²§«§§²£®n¶§¢Ÿ£ª£¥©«§n­¡°­ ¸µª¥¸¬žŸ­ ®ž²§žª«§°§ ¬

115


‫החדר המדהים בקופנגן‪ ,‬שני מטריות בלבד מקו המים‪,‬‬ ‫מלא בפינוקים ‪-‬‬

‫ממש החיים הטובים‬


117


n«§¬ª¸£´²£µ ¸£®£¬¸Ÿ«§ž£¶žª ¡£ž¬«£· ªŸž £§¤£­£¶ª¤§¤¬žª¢¤£ «§¬ª¯®©¢ª ¢®£·ž¶¢¢§®·Ÿ §žª£®° ¢·


119


n«§ª£ª´¢«§¬¢£­ ®²£µª·§µ®¢ª£¥¢n¶µ£ŸŸ°Ÿ· «§¬ª¶·§¢¦§¬¢¬£§¤£­£¶¸ž£µ§®¤¢

121


‫הבריכה באתר שבו היינו‬ ‫הייתה ממש שימושית‬ ‫כי רוב התיירים היו בים!‬ ‫זיו מכירה חבר חדש‪,‬‬ ‫בגילה אריאל ילד ישראלי‬ ‫שרק חיכה שיגיעו‬ ‫ילדים לקופנגן כי זה לא‬ ‫ממש פופלרי לילדים!‬


123


125


‫רון וזיו משתלבות בנוף‬


127


¢¸§Ÿ¢¶£¤¥ª¸£´£¶žª‘


129


131


133

¡®ª§ž¸Ÿµ§§·£®¬¬«§·£°žª·§¶²­§žn«§µ§§·¡£°£«§µ§§·n«§µ§§· «ª£©¸ž¦°¬©£®¬°¦£®¥®ž£


­ ®²£µª·«§§²§§²§¢«§²£¥¢


135


«¢ª«§²¶£¥£§¤£žŸž·©n­ ®²£µŸ«§¢±£¥ª°ž¬ž£­£¶ª·§ª§ªª£§¦


137


‫אוכל טוב וסתלבט‬ ‫מה צריך יותר מזה?!‬


139


‫דייג בשעות השפל באי‬


141


143

¶§°Ÿ¸£§ª£ª·Ÿ³²µª¸£®¬¡¤¢¢¸ž¸ª´®¬£§¤£­ ®²£µŸ«· «£§


‫ים בבוקר‪ ,‬בילויים בלילה‪,‬‬ ‫נראה לכם שאחנו רוצות‬ ‫שזה יסתיים?!‬


145


c¢¤£²¸¯²£¸


147


‫מסאז' משפחתי‪ ,‬לא תפסו‬ ‫את אמא בתמונה אבל גם היא‬ ‫מתפנקת‪.‬‬ ‫קיבלנו מסאז' לרגליים‬ ‫כולנו יחד במשך חצי שעה‪,‬‬ ‫ואחר כך עשו לרון וזיו צמות‬ ‫בכל הראש‪,‬‬ ‫פינוק של מלכים!‬


149


‫ים‪ ,‬חול‪ ,‬צמות‪ ,‬חופש ונוף שעוצר נשימה‬


151


«§¢±£¥ª°¸£®¬ž¸¬


153

¢ª··¡¥¢¢ž¶¬Ÿ¢´§£·¬­£¶


155


Kho Samoui 157

¸£¥²žª¢²§§žn§£¬¯£µª«§¶Ÿ£° ¸£®¬¡¤¢ª©Ÿ«§§¥£®§·°«·« ·­Ÿ£¬©£


159


161


§£¬¯£µŸ«§¢±£¥ª° nª©¢¦°¬©«§¶©£¬ ¢¬ª·¢¥£¶ž¡°£¸£¶§²£¯¶§¸¬

163


165


±£¥Ÿ¶µ£ŸŸ£®§®µ·«§¡ Ÿ¢«°§£¬¯£µŸ¶¸žŸ


167


169

«§ž¸¬žª§©¢«£µ¬Ÿª ¶¢¸ž¶£Ÿ·ª¢µ§²¯¢·ž¬ž£žŸž«°«§°£®²£ž«§·£° ±£¥¢ª°£®ª¢©¥¬


ª§¤¶Ÿª£®´²µžªnžª j¶¥žª£§¦ª¢¤k ¸§žª§¤¶Ÿ¢¡°¯¬£¤ p¸£°²£¢«° ­£ª¬Ÿ£®ª·¶¡¥Ÿ£ ¸£§®µ¢¸ž¸£µ¡£Ÿ

171


‫ביג בודהה בקוסמוי‪,‬‬ ‫בודהה מזהב ענק בגודלו‬ ‫וצריך לטפס ‪ 79‬מדרגות אליו‬

‫‪173‬‬


‫רגע של מנוחה באתר הסלעים‬ ‫של "הסבא והסבתא"‬

‫‪175‬‬


‫הסלע המפורסם "הסבא והסבתא"‬ ‫סיפור אגדה מספר על שני נאהבים‬ ‫ולכן יש סלע שמזכיר איבר גברי והשני נשי‬


177


«§§žŸµ¶«ª´ª¶·²ž·¢®£¬¸ ¡®ª§ž¸ª·


179


n«§ª²¬¦°¬n«§·¡µ¬­£¬¢n§£¬¯£µ§žŸ¶£§¯ ­£²´Ÿ£®§ž¶·¢¬§¶¥žªŸžn«§ª§²£«§²£µ £®¸£ž«§·¶¢·¬¬žª¢¤

181


‫"הפי בודהא" הבודהא החייכן והשמנמן ביותר בתאילנד‬


‫"ליידי בודהא"‬

‫הגרסא הנשית לבודהא ולפי מה‬ ‫שאתם יכולים לראות‬ ‫"רבת פעלים"‬

‫‪183‬‬


185

§£¬¯£µŸ«§§²¢²§¢«§·¡µ¬¢¬¸´µ


187

nµ£µ®Ÿª«§¯¦n§£¬¯£µ¬«§¡¶²® §£¬¯£µŸ¢²§¨©ª©¢¢²£°¸¢¡·¬¸£®£¬¸¢¬© «§¡ª§ª­Ÿ£¬©£°¯£®ª©ªµ£®§²


µ£µ®Ÿ ¶Ÿ°ª©¬¸£¶¢¬¬¸£§®£¬£¥§²£¸£²§²´­£¬¢ µ¢£Ÿ¡£¶£°Ÿ´Ÿ¸£§®£¬¢£§¤£­£¶¸ž· §¶§©¢ «§²¥§«Ÿ£¶£Ÿ£¥¶¸®§²ª©Ÿ¸£ž¶ª¶·²ž·«§¶§¤®¢­Ÿ£¬©£ ž£´¬ª¶·²ž·£¬©«§Ÿ§¡ž¢£«§§®©§§¥¢«§·®ž¢«°¢ª£¡ ¢¶§°¢ ¸£§Ÿ¶°¬£¸£®¦µ¸£¡ª§¬Ÿ¢ª¸¬·¶ £Ÿ¬ª©£n¡®ª§ž¸Ÿµ¶ £§¤Ÿ¸° ª£·µ§Ÿ«§§®§´¶«§¶¦£·£ª§²ž p«§Ÿ¢ª¸¬¦£·²«¢«§¡ª§«§¶§§¸«·«§¶¯¥žª§ª£®§¬ž¸£

Bangkok


189


‫שופינג שופינג שופינג‬

‫כל העיר הזו היא שוק אחד גדול ובכל פינה מצאנו מה לקנות‬ ‫זה נום בילוי בקניון הענק ‪mbk‬‬ ‫למדתם טוב מאמא אתן קנייניות לא קטנות‬


191


¨ª¬¢­£¬¶ž ª·¸£®£¬¸¸£ž¶ª¶·²ž¸£Ÿ£¥¶¢ª©Ÿ£¢©£ª¬¸§Ÿ·§¡®ª§ž¸Ÿ ¢©ª¬¢£¨ª¬¢ ¢©£ª¬¢§°Ÿ´§²ª«§·Ÿª¸¬£ª§²ž«§Ÿ·£¸¢ «§¶ž£²¬£«§µ§¸°ž¶£®«§®Ÿ¬£ª£©·¨ª¬¢­£¬¶žŸ£®¶µ§Ÿ «§ª ª ž¯§©ªŸµ®·£¶¡§¯£ª§²žª ¶¢¸ž¢¶Ÿ·ž¬ž·ªª Ÿ£ ¡¥§ª§§¦ªª©££®£ §ªŸ£®¯®©®£§ªž··¡µ¬Ÿ£®¶µŸ£¡°£´¨ª¬¢¶¬·¬¸ž£®§ž¶ ·£¡µ«£µ¬¢¤§©«§§ª°®


193


195


¢ª°¢©§¶Ÿ«°¶ž£²¬·¬¬­£ª¬Ÿ£®µ®²¸¢µ£µ®ŸŸ ¶¢¬§¡¢¤ª£®ª ¶¸¢¸£ž¶ª¶·²ž£ ccª©¢£®¬°¦£®¥®ž£«§§µ·§¶²ª©¬«§µ§§·«§·£°¡®ª§ž¸Ÿ«§µ§§·¢­£¬©££


197


«··²¥ª·§£§¤£­£¶ª¢¬£ªž·¸nµ£µ®Ÿª·¶ž£²¬¢¦¶Ÿµ¢°²£¬ ¸£´¥§¶¥ž¢Ÿ¶¢¸£¶°£¶ž·®££®¢®­¢­ªª Ÿµ¶£®©ª¢·n£¢¤ ¸£§²§§²§­¢£«§¶Ÿ «°²£§¢­ª£©Ÿ£·¥§©¢£µ¸¶¬£§®£°Ÿ´Ÿ§¢¶¬°²£¬


199


­¬·n¯£µ£µŸª¥£¬©§¶²¢¬«§££ª®¢«§¶´£¬¢ª©¸ž¢µ§²¬·«§¯£µ£µª£¡§ ª¢££¥Ÿ¶£µ§Ÿ p«§¬§°¦«§¶Ÿ¡§®§¬ª©¡£°££®¬°¦·«§°¦§©¢ž£¢·¯£µ£µ¯²§’´n¯£µ£µ «§§¬£µ¬«§°Ÿ£©¸£¯®¬£«§®§§®§°Ÿ¸£§¢ª¸£Ÿ§§¥£§¤£­£¶


201


‫טיול לאורך התעלות‬

‫חיים שלמים מתנהלים שם והדרך היחידה היא בסירות‬ ‫שטנו לאורך התעלה וראינו בתים‪ ,‬מכולות ומקדשים‬


203


205


¸£¶©¬®¸£¶£¥¯¢ª©nµ£µ®Ÿ¬¢°·¨¶°Ÿž´¬®n±´¢µ£·¢ ªµ¬Ÿ¢¶§¯¢¨£¸¬£ª«§ª°¬¢ª°¬ªž´¬®·§¬£¸£¶§¯¨£¸Ÿ «·¸£Ÿ¶¸¢¬µª¥¢¤¢Ÿ£¥ž§¢µ£·Ÿ¸£¥µ¬¸¢¢n¨£¶ž cc¸£§®µ£®£§·°­Ÿ£¬©«·« £


207


209


211


µ§¦¯²£’´

n«§§¬£µ¬¢£¬©µ£§¡Ÿ¸£ªµ¬Ÿ¢ª§©žŸ¸¦ª£·n«ª¸·¢¢¤±£¯Ÿ£ª£§¦¢ª©¨¶£žª¢·µ°¸¢­£¶ «§§¬£µ¬«§°²£¬«·£®§ž¶n¸§®²§¢¸£Ÿ¶¸ª¤©¶¬ž£¢·­¡¶ž ¤£¶Ÿ¶£µ§Ÿ «§ª§²°²£¬£«§§¸¶£¯¬«§¡£µ§¶n§¡®ª§ž¸±£¶ ž


213


215

¸ž£®ª¢¬§§¯·¢§££¥¢ £§¡£¦¯Ÿ«§¬£ª§´«£§nª£§¦¢ «§§¶¤§Ÿž£¡£ §Ÿ«° «§§¸¶£¯¬ ¸£©§¯®Ÿª²§¦«ª·¸££´ n«§¡ Ÿn¶£²§žn¸£®¦µ¢ ¡£¬´«ª´£«§¶¤§Ÿž ¸£®©¢¢¸ž¢¡°§¸ž¬ž ¸£¶Ÿ¡¬¸£§²£¯¢¸£ž´£¸¢£ ­¬´°¡°Ÿ


«§ª§¬žªª


217


«§ª§¬žªª


219


pppžŸ¢¡°§¢¸ž¸®®©¸¬¶Ÿ©ž¬ž

tailand  

fun trip vacation

tailand  

fun trip vacation

Advertisement