Likosáček 1/2021

Page 1

LEDEN 2021

ČASOPIS PRO ZAMĚSTNANCE A PŘÁTELE SPOLEČNOSTI LIKO-S

LIKOSÁČEK SINCE 1998

# D O M YJ A KO S T R O M Y V Z I M Ě


OBSAH LIKOSÁČEK 1/2021

14 10 6 INSTAL ACE ZELENÉ STŘECHY V ZIMĚ? Pro náš tým Živých staveb žádný problém!

2

KANCELÁŘE, KDE SE ČLOVĚK MNOHDY CÍTÍ LÉPE NEŽ DOMA Rozhovor s Ing. arch. Andreou Pastrnek

MAL Á ALE ZAUJÍMAVÁ REALIZÁCIA VSTAVKU Netradičné riešenie projektu v Skalici

16 PREMIÉRA NA PRESTIŽNÍ ADRESE V BUDAPEŠTI Maďarští kolegové dokončují kanceláře v centru Budapešti


SPRÁVA

ENERGY

INTERIORS

LIKO-S INDUSTRY

35 ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE Kdo podal nejvyšší výkon

26 ROZŠIŘUJEME NAŠE TÝMY Pozice, které nabízíme

18

28 NOVÁČCI V LIKO-SU

BROUŠENÉ SVAŘENCE

Představili se nám Jakub Panáček a Veronika Hromková

Na čem v lednu makala parta Aleše Hermana?

30

22

STÁLICE V LIKO-SU

JAK BOJUJEME?

Představili se nám Petr Nováček a Iva Kuncová

Naše Covid opatření fungují!

32 NOVINKY GREEN/OFFICE Aktuálně ze světa architektury a designu

34

36 NEWSFEED Co se odehrálo na sociálních sítích

38 NAROZENINY A VÝROČÍ Kdo slaví v březnu

DOPORUČUJEME Tipy pro sebevzdělávání a volný čas

3


EDITORIAL LIKOSÁČEK 1/2021


IVAN KUPILÍK Vedoucí provozu Haly a provozní ředitel Živé stavby

Vracet více I když se kolem nás ještě povalují zbytky sněhu, naše týmy Živých staveb nepřestávají sázet #DomyJakoStromy. Určitě vás napadá – Sníh? Zeleň? Sázení? To přece nejde dohromady. Jak ale uvidíte v článku na dalších stranách, tak přesně takhle to máme rádi. A i když se se denně setkáváme s všeobecnou představou, že něco takového nedává smysl nebo snad ani NEJDE, nepolevujeme v naší snaze vysvětlit a předvést, že takovýto přístup má i mnoho výhod. Jako první je důležité zmínit, že pracujeme s přírodou. Ta hraje napříč ročními obdobími všemi barvami a jak jste mohli vidět v minulých číslech našeho Likosáčku, nelze uprostřed zimy očekávat na vaší zelené střeše bující zahrádku. Obzvlášť pod vrstvou sněhu ne. To ale vůbec není na škodu. Porost hibernuje a čeká na první jarní paprsky, které mu pomohou se vzbudit a pustit se do díla. A o jakém díle to mluvíme?

Přece o tom nejdůležitějším – o smyslu našich Živých staveb, který je nutno stále dokola neúnavně připomínat a vysvětlovat. O efektu, který nazýváme „Přírodní tepelná stabilizace“. O transformaci a zlepšení mikroklimatu uvnitř i vně staveb. Takovýto jev přesně odpovídá sílícím potřebám jejich obyvatel. Nepolevujeme tedy ani v zimě. Pokud se náš zákazník rozhodne pro realizaci zelené střechy uprostřed zimních měsíců, nejčastěji doporučujeme dvoufázový přístup. Střechu připravíme a položíme na ni všechny vrstvy kromě zeleně. Jistě – taková střecha ještě nedisponuje chladicím efektem, ale již nyní chrání vaši hydroizolaci před UV zářením i mechanickým poškozením. A tím prodlužuje i její životnost. V další fázi, která nastává v průběhu března, pak naše týmy „přírodních“ realizátorů opatří střechu vegetací a střecha je připravena plnit svůj účel. Snižovat vaše

náklady na vytápění i chlazení, absorpcí a následným odparem vody chladit sebe samu i blízké okolí a v neposlední řadě zakrýt radiační plochy, které vznikají užitím běžných střešních krytin. Doba, kdy musela příroda stavbám ustupovat, je nenávratně pryč. Správný objekt svým vznikem naopak zeleň ještě rozšíří. Krásným příkladem je naše hala LIKO-Vo, kterou jistě znáte. Na jejím místě byla před dvěma lety běžná louka. Nyní je její efekt srovnatelný s menším lesem. A tohle vše se promítá v našem rčení #DomyJakoStromy. Sázet stromy je totiž důležité. Ale ještě důležitější je začít stavět tak, abychom nemuseli výsadbou stromků napravovat škodu, která vzniká. Proč přírodě nevracet více, než jí bereme? Ivan Kupilík vedoucí provozu Haly a provozní ředitel Živé stavby

5


ŽIVÉ STAVBY®

I N STA L AC E Z E L E N É ST Ř E C H Y V ZIMĚ? ŽÁDNÝ PROBLÉM! P Ř Í R O D A S I V O L N O N E B E R E A M Y TA K É N E . PROTOŽE SE KAŽDÝM DNEM ROZŠIŘUJE S T A V E B N Í P O U Š Ť, N E U S T Á L E S E S N A Ž Í M E S Á Z E T # D O M YJ A K O S T R O M Y, A T O I V Z I M Ě , P R O T O Ž E A N I S N Í H N Á S N E Z A S TAV Í .

Zelená střecha zakrývá radiační plochy pláště budovy a vytváří chladicí efekt

6


Radim Renˇak

ˇnek LukasˇRysa

Zelenou střechu o rozloze 1 000 m2 měli naši montéři Lukáš Ryšánek a Radim Reňák hotovou za 7 dní

Z našich měření víme, že se na typické rozpálené střeše pohybují teploty okolo 80 °C. Když však na ni nainstalujeme zelenou střechu, její povrch přes léto nepřesáhne teplotu 32 °C. Teplotní rozdíly jsou v letních měsících v porovnání s rozpálenou střechou větší než 40 °C. Myšlenka zeleného stavění naši firmu doprovází již několik let. Každým rokem se zvedá průměrná teplota a horko i sucho se pro nás stávají vážným nebezpečím. Navíc se kvůli stavbě nových budov rozšiřují tzv. stavební pouště. Na těchto souvisle zastavěných plochách se teploty v létě rozpalují až na 60 °C, přičemž běžné halové objekty a domy opláštěné standardními materiály působí jako tepelné radiátory. S vysokou teplotou a suchem můžeme bojovat pouze tak, že ochladíme pláště budov, a to právě jejich ozeleněním a tím, že budeme stavět #DomyJakoStromy.

Během letních dnů je v budovách se zelenou střechou příjemně chladno a neproudí do nich horko světlíkem. Díky odparu srážek z vegetační skladby dochází k ochlazení střešního pláště, což pomáhá velice účinně předcházet přehřívání interiéru budovy a jejího okolí. V zimě je uvnitř naopak zase příjemné teplo. Zelená střecha má celkově širokou škálu přínosů, zakrývá radiační plochy, pomáhá díky tepelněizolačním vlastnostem šetřit výdaje za energie, ochlazuje budovu, chrání hydroizolaci a chrání střešní konstrukci před teplotními výkyvy, UV zářením a dalšími klimatickými vlivy, a výrazně tak prodlužuje její životnost. Zároveň budete dýchat mnohem kvalitnější vzduch. A protože se snažíme jít příkladem, nepolevujeme ani v zimě a rozhodli jsme se ozelenit naši střechu haly kovovýroby. Pro instalaci bylo nutné 7


QR kód vás odkáže na poptávku na webu www.zivestavby.cz

posílit střešní konstrukci, nicméně takovéto posílení na hale o rozloze 1 000 m2 nás přišlo na pouhých 90 000 Kč, což je částka, která se nám vrátí na úsporách během jednoho roku. Čistá doba realizace této rozsáhlé střechy činila 7 dní.

Zelená střecha prodlouží životnost hydroizolačních fólií a chrání je

Pokládka rozchodníkových koberců je snadná a rychlá

Díky ozelenění střechy předpokládáme, že se teplota uvnitř haly během letních dnů sníží z 32 °C na 27 °C. V areálu totiž máme naši první živou halu LIKO-Vo, na které jsme všechny principy již otestovali, a tak víme, co můžeme čekat. Nyní už víte, že instalace zelené střechy v zimě není problém, právě naopak. V tomto období navíc na zelené střeše ušetříte a s prvními jarními paprsky se už můžete radovat z krásně zeleného porostu. Přijďte se k nám podívat, nechejte si od nás zdarma zpracovat řešení na míru nebo si svou zelenou střechu rovnou objednejte na našem e-shopu. 8

Ro z c h o d n í kov ý, t é m ě ř b e z ú d r ž b ov ý ko b e re c je použitelný pro pokrytí extenzivních střech, teras, zahrad či parků


Časosběrné video z instalace

QR kód vás odkáže na YouTube kanál LIKO-S

Zelená střecha sníží náklady na vytápění a chlazení všech vnitřních prostor

T a t o s t ř e c h a m ě l a v l é t ě p ř e s 7 5  ° C . S p o r o s t e m n e p ř e s á h n e t e p l o t u 3 5  ° C . U v n i t ř h a l y b u d e c h l a d n ě j i o v í c e n e ž 5  ° C !

9


ROZHOVOR

KANCELÁŘE, KDE SE ČLOVĚK MNOHDY CÍTÍ LÉPE NEŽ DOMA Rozhovor s Ing. arch. Andreou Pastrnek

V LO Ň S K É M Z Á Ř I O V É M Č Í S L E L I K O S Á Č K U J S M E J A K O N A Š I R E F E R E N C I P Ř E D S TAV I L I I N T E R I É R Y B R N Ě N S K É S P O L E Č N O S T I PKV BUILD, KDE JSOU VELICE TVŮRČÍM ZPŮSOBEM POUŽITY NAŠE PROSKLENÉ PŘÍČKY MICRA I A MICRA II. REDAKCE P L AT FO R M Y A R C H E L LO . C O M Z A Ř A D I L A T E N TO P R OJ E K T M E Z I T O P P R OJ E K T Y C E L É H O S V Ě TA Z A R O K 2020. J A K S E N A P R OJ E K T V K O P R O D U K C I S T U D I A P R E M I E R I N T E R I O R S D Í VÁ J E H O ARCHITEKTKA?

Ladné linie podtrhují i obloukové příčky MICRA I. Oblý roh je architekty volen i z důvodu úspory místa a tím zvětšení průchozího prostoru

10


ROZHOVOR Ing. arch. Andrea Pastrnek

KDYŽ NAVRHOVANÝ INTERIÉR OŽIJE DÍKY ZAMĚSTNANCŮM, DOSTÁVÁ ÚPLNĚ JINÝ ROZMĚR! TAK SE ARCHITEKTOVI PLNÍ SEN…

Paní architektko, můžete nám popsat tvůrčí příběh vašeho návrhu kancelářských prostor pro PKV BUILD? Navrhnout kancelářské prostory pro společnost se zaměřením na energetiku bylo velkou výzvou, a to hlavně z toho důvodu, že jsme nechtěli vytvořit klasický open-space. Pro většinu lidí je open-space odstrašující způsob, jak co nejvíce zaměstnanců umístit do poměrně malé plochy. Hlavním cílem architekta a investora nebylo pouze zajistit správný koncept a odraz společnosti v interiéru, ale vytvořit prostor, kde bude mít každý zaměstnanec své soukromí a bude obklopen kvalitními materiály příjemnými na dotek i na pohled navzdory tomu, že bude prostor propojený. I přes takto protichůdné faktory se nám to podařilo. Na ploše okolo 1000 m2 jsme se studiem Premier interiors vytvořili místo, kde se podle samotných zaměstnanců cítí člověk mnohdy lépe než doma. V projektu jste využila naše prosklené příčky MICRA I a částečně i MICRA II. Jaké s nimi máte zkušenosti? Byla to pro mě zkušenost první, ale právě díky těmto skleněným příčkám se nám podařilo realizovat naše

architektonické a tvůrčí záměry, které zcela naplnily očekávání investora. Potěšilo mě, že si také získaly pozornost redakce světově uznávané platformy Archello.com. Co je podle vás při návrhu interiéru nejdůležitější? Správná dispozice, celkový koncept a s ohledem na vertikální konstrukce správné použití prosklených ploch tam, kde mají význam. Jaká kritéria by měla splňovat moderní kancelář? Jsou zde kritéria funkční a estetická. Mezi ty funkční řadím například dobrou akustiku, relaxační prostory pro zaměstnance, kvalitní materiály nebo mobiliář. Celkový design a pojetí interiéru pak pomáhá vytvořit esteticky harmonický prostor. Jakou úlohu má podle vás sklo, světlo a zeleň v kancelářích? Sklo bez problémů propouští denní světlo dál do dispozice a zároveň dokáže tlumit hluk. Díky správnému použití skleněných příček můžeme členit prostor a zároveň zachovat přehled o dění v celém prostoru. Zeleň přispívá ke zdravému a příjemnému prostředí. 11


ROZHOVOR

Zadání investora bylo spojení hight-tech řešení s přírodou, s velkým důrazem na pohodlí zaměstnanců

Můžete nám prozradit své inspirační zdroje? Inspiraci hledám na mnoha webových platformách. Mám doma sbírku zahraničních časopisů o architektuře, která je velmi inspirativní. Ráda si prohlížím výherce soutěží a obdivuji práci ostatních architektů. Důležitou inspirací je také klient sám… Na jakých dalších projektech jste v poslední době pracovala? PKV je pro rok 2020 určitě hlavním záchytným bodem. Už nyní začínáme pracovat na velké výzvě roku 2021, na kterou si budete muset ještě počkat. Malé střípky budeme zveřejňovat na Instagramu – @andrea_pastrnek a @premier_interiors_cz. Existuje nějaký projekt, který by vás potěšil, pokud byste jej získala? Co se týká projektů, těší mě každý krok do neznáma. Ráda bych v budoucnu vytvořila i nějaký charitativní projekt, který pomůže lidem nebo dětem vykouzlit úsměv na tváři. 12

Foto: Pinarto s.r.o

Ing. Arch. Andrea Pastrnek


Ocenění ARCHELLO.com – nejlepší architektonické projekty roku 2020 Kancelářské prostory pro PKV BUILD

REDAKCE PLATFORMY ARCHELLO.COM VYHLÁSILA NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÉ PROJEKTY ROKU 2020 A KANCELÁŘE PRO PKV JSOU MEZI NIMI. PROJEKT USPĚL V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI Z CELÉHO SVĚTA.

Ing. arch. Andrea Pastrnek: „Jako architekt partner pro společnost Premier Interiors jsme ve spolupráci s celým týmem navrhli a zrealizovali interiér pro společnost PKV. Již od první schůzky bylo jasné, že tento projekt bude jedinečný. Nejen proto, že úkolem a zadáním investora bylo sjednotit high-tech řešení s přírodou a tuto podstatu přenést do interiéru. Záměrem bylo ukázat v interiéru mimo jiné na směr přemýšlení majitelů. Poukázat na fakt, že zásadním cílem je pro ně pohodlí jejich zaměstnanců. Vizuální styl vychází tedy z podstaty společnosti, doplňuje její filosofii a pohled na téma energií, ekologii a finance. Tvarově pomocí zaoblených křivek vyzdvihujeme energetiku a hnací sílu společnosti na trhu. Velmi dynamický prostor doplňuje zeleň v každé místnosti. Díky lamelám, které plní několik funkcí s doplněním zeleně, se podařilo vytvořit prostory pro jednotlivé týmy. Pomocí nich lidé neztrácí soukromí a zároveň mají přehled o dění ve společnosti. Současně plní funkci osvětlení, rozcestníků, paravánu a označení týmů.“

L I K O - S na archello.com

13


LIKO-S SLOVENSKO

MAL Á ALE ZAUJÍMAVÁ REALIZÁCIA VSTAVKU K NAŠ I M ZAUJ Í M AV Ý M R EAL I ZÁCI AM N A SLOVENS K E J PO B OČ K E V MES I AC I JAN UÁ R PAT R I L PR ES K LE NÝ V STAVO K P R E NÁŠH O D LH O ROČ N É H O ZÁKA ZNÍ K A.

Otvorené zastropenie s dvomi radmi vertikálnych lamiel

Na túto realizáciu sme sa veľmi tešili, nakoľko máme radi výzvy a netradičné projekty. Náš technický špecialista Ľubomír Kosák dlhé hodiny vymýšlal technické riešenia, kreslil detaily a kombinoval vhodné materiály, aby vstavok nebol len funkčný, ale aj esteticky zaujímavý. Projektový manažér Milan Galandák bol v poslednej dobe poverený kontrolou a riadením viacerých vstavkov súčasne, ale všetko bravúrne zvládol. Montáž vstavku sme zverili montérom Antonovi Stolárikovi a Petrovi Sapietovi, ktorí ako naši dlhoroční skúsení montéri zmontovali vstavok s dokonalou precíznosťou.

VSTAVKY DO HÁL A KANCELÁRIÍ QR kód vás odkáže na webovou stránku www.liko-vstavky.sk

14

Nešlo o tradičné poňatie vstavku

Ing. Rastislav Michalko, zástupca investora Čo Vás viedlo k rozhodnutiu pre montáž vstavku inLIKO vo Vašej výrobnej hale? Veľmi dobré skúsenosti s designom a kvalitou prevedenia od vašej spoločnosti. Aké očakávania ste mali od tohto projektu a podarilo sa nám ich splniť? Chceli sme vytvoriť pracovno-školiaci priestor odlišný od okolitej výroby. Áno, naša očakávania boli splnené v plnej miere. Ako ste boli celkovo spokojní so spoluprácou s našou firmou? Výborná spolupráca ako vždy. Takže 100 %.


Milan Galandák, projektový manažér, LIKO-S SK Táto realizácia bola zaujímavá tým, že sme tu pri návrhu vychádzali z fotografie od objednávateľa na vytvorenie príjemného úžitkovo-reprezentačného priestoru priamo vo výrobnej prevádzke. Nešlo tu o tradičné poňatie vstavku, ako napríklad vytvorenie odhlučnenej kancelárie. Z toho dôvodu sa zastropenie neriešilo tradičným spôsobom s kazetovým stropom, ale ako otvorené s dvomi radmi vertikálnych lamiel. Tie spolu s bodovým a LED osvetlením dodali novo vytvorenému priestoru punc netradičnosti a vyššiu mieru elegancie. Z hľadiska prevedenia nešlo o náročnú realizáciu, a to aj vďaka ústretovému prístupu zo strany objednávateľa, ktorý bol príkladný najmä čo sa týka predprípravy priestoru pre našu montáž a celkovej súčinnosti počas samotnej montáže.

Priamo vo výrobnej prevádzke vznikol príjemny úžitkovo-reprezentačný priestor

15


LIKO-S MAĎARSKO

PREMIÉRA NA PRESTIŽNÍ ADRESE V BUDAPEŠTI P R ÁV Ě D O K O N Č UJ E M E REALIZACI KANCELÁŘÍ V NEJNOVĚJŠÍM OBCHODNÍM A KANCELÁŘSKÉM KOMPLEXU AGORA, KTERÝ SE NACHÁZÍ V CENTRU BUDAPEŠTI, POBLÍŽ NEJDELŠÍHO A N E J Ž I V Ě J Š Í H O B U LVÁ R U R O B E R TA K Á R O LY I H O .

Obchodní a kancelářský komplex Agora

V 11. až 16. poschodí této výškové budovy jsme namontovali více než 400 m2 našich prosklených příček MICRA I a v nejvyšším poschodí, kde jsou kanceláře pro vedení firmy, bezrámové dveře s digitálními žaluziemi v maďarské premiéře. Po dokončení projektu vám prostřednictvím profesionálních fotografií kanceláře ukážeme. Na projektu spolupracovali obchodní ředitelka maďarské pobočky Mária Veréb, koordinátorka Ildikó Szabóné, technický specialista László Virág, projektový manažer Tamás Szabó a montážní tým firmy Kiszi-Ker Bt. – Zoltán Takács, István Kő a Csendes Albert.

16

Zleva: koordinátorka Ildikó Szabóné, technický specialista László Virág, ředitelka maďarské pobočky Mária Veréb a ředitel divize Interiors Jan Musil

Pozdrav čtenářům Likosáčku posílají Ta m á s Szabó, Albert Csendes, István Kő, Zoltán Ta k á c s a ředitel divize Interiors Jan Musil


Montážní tým v akci – š é f m o n t é r Z o l t á n Ta k á c s a montéři István Kő a Albert Csendes

17


LIKO-S INDUSTRY

BROUŠENÉ SVAŘENCE Parta pod vedením Aleše Hermana pracuje se stoprocentním nasazením

18


DALŠÍ PRODUKTY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE

QR kód vás odkáže na webovou stránku www.liko-welding.cz

Na zakázce se podílela i parta Pavla Jeřábka. Na fotografii jej můžete vidět spolu s Matějem Škrhákem

V MĚSÍCI LEDNU J S M E Z R E A L I Z O VA L I VELKOU ZAKÁZKU PRO NĚMECKÉHO ZÁKAZNÍKA. VÝROBA P R O B Í H A L A V   PA R T Ě ALEŠE HERMANA A NA JEJÍM DOKONČENÍ SE P O D Í L E L A I PA R TA PAV L A J E Ř Á B K A .

Firma, pro kterou jsme objednávku realizovali, se zabývá výrobou strojů pro třídění a zpracování materiálů v potravinářském průmyslu. Na zakázce byl kladen extrémní důraz na povrchovou úpravu po svařování. Jedná se i o velmi přesné svařence, protože velká část výrobků byla obráběna též po svaření. Konkrétně tyto produkty slouží pro vyprazdňování „big bag” a je z nich tvořena celá výrobní linka. Tento produkt bereme jako další krok ke zdokonalení naší výroby v oblasti broušených svařenců, po kterých je velká poptávka. Bude to obnášet i další investice do vybavení našich pracovníků.

19


Patrik Hawlin se plně soustředil a ani si nevšiml, že ho fotíme

Po broušených svařencích je velká poptávka. S jedním takovým nám zapózovali Petr Slinták a Martin Hráček


LIKO-S INDUSTRY

Zbyněk Dobeš kontroluje kvalitu výrobku, aby bylo vše, jak má

Michal Horáček při práci

Hotový výrobek se bude blýskat na sto honů. Miroslav Červenák se o to spolu se svými kolegy postará

Povrchová úprava je u této zakázky na prvním místě. Jakub Šebek je proto do práce naprosto ponořený

21


COVID-19

JAK BOJUJEME?

MĚŘENÍ TEPLOTY Každý vchod do areálu i jednotlivých budov je střežen a opatřen automatickým systémem měření teploty

V Í T E J T E U N Á S . N A Š E O PAT Ř E N Í P R OT I C O V I D U F U N G UJ Í , A TA K BY C H O M VÁ M J E R Á D I U K Á Z A L I . AŤ U Ž P R O I N S P I R A C I N E B O P R O Z A J Í M AV O S T. V L Á D A S TÁ L E D R Ž Í F I R M Y Z AV Ř E N É . J E N Ž E M Y S E P O ROCE BEZPEČNÉHO PRACOVNÍHO Ž I V OTA , K T E R Ý N Á S V Š E C H N Y S T OJ Í H R O M A D U Č A S U , P E N Ě Z A E N E R G I E , M U S Í M E P TÁT „ P R O Č ?“

Tak jsem dnes ráno četl, že mě chtějí ještě více omezit v pohybu. Dodržuji vše možné jak v rodině, tak v práci, vytvořili jsme si systém, který funguje, ale stojí námahu. A vidím okolo sebe, že takto se chová absolutní většina. Proč mám doplácet na lidi, kteří na to nedbají? Je třeba, aby nezavřeli nás, ale ty, kteří na nařízení kašlou. Je jich v porovnání s námi málo, ale na jejich jednání doplácíme každý den, stejně jako naše děti, rodiče. A je jedno, jestli jsou to majitelé ilegálně otevřených hospod (vím, že to fakt nemají jednoduché, ale nyní i mezi nimi většina doplácí na neukázněnou menšinu), lidé v nich nebo politici na mejdanech. Není možné nad tím přivírat oko. Je třeba chránit lidi před nemocí, jinak se z toho nevymotáme. V naší firmě držíme námi zavedená opatření. A za poslední půlrok máme vysledované, že při striktním dodržování pravidel je reprodukční číslo nula. Nikdo další se v práci nenakazil. Libor Musil, předseda představenstva 22

BEZPEČNÝ PROSTOR Všechny kancelářské prostory jsme rozdělili tak, aby měl každý zaměstnanec svůj vlastní bezpečný prostor pro práci. Štíty na stolech totiž nefungují


REGISTRACE NÁVŠTĚV Pokud už musíme návštěvu přijmout, vždy musí vyplnit bezpečnostní dotazník

VJEZD DODAVATELŮ Odplachtování nákladu probíhá mimo areál firmy. Dopravci nesmí po vstupu opustit svůj vůz. Je jim změřena teplota a jsou vybaveni respirátorem

ODDĚLENÍ PROVOZŮ Zaměstnanci nesmějí (mimo pověřené osoby) cestovat mezi jednotlivými provozy, aby neohrozili další kolegy

ROUŠKY A RESPIRÁTORY Ty nosí Likosáci všude. Smí si je sundat pouze pokud sedí sami na svém místě nebo v zasedací místnosti. Ty ale vždy po setkání dezinfikujeme 23


BEZPEČNÉ ROZESTUPY Pokud se Likosáci setkají v jedné zasedačce nebo potřebují komunikovat déle, musí mít na paměti dodržení dvoumetrového rozestupu

BEZ SPRCHOVÁNÍ Naši borci se nyní nesprchují. Sprchy jsou velmi kontaktním místem a díky tomuto opatření mohou zůstat zdraví a v bezpečí

U STOLŮ PO JEDNOM Raději jsme snížili kapacitu naší kantýny na polovinu. Je to místo, kde se scházíme bez roušky. Jde tedy o formu bezpečného rozestupu

JÍDLO V KRABIČKÁCH Obědy roznášíme Likosákům bezpečně zabalené. Čerstvé svačinky jsme pro jistotu zrušili 24


ÚKLID NON-STOP

SANITACE

Po provozech se neustále pohybují naše brigádnice a průběžně dezinfikují všechna exponovaná místa. Kliky, zábradlí, toalety, zasedačky, atd

Po každé schůzce musí zúčastnění přes rezervační systém přivolat naše brigádníky, aby místnost a nábytek dezinfikovali

COVID MANAŽERKA Naše Světlana každý den kontroluje provozy i dodržování opatření, což není nic jednoduchého. Navíc koordinuje testování i legislativu pro ohrožené Likosáky

RESPIRÁTOR PRO NÁVŠTĚVY Každá návštěva od nás dostane 2 respirátory FFP2 25


VOLNÁ MÍSTA

ROZŠIŘUJEME NAŠE TÝMY M Á M E R A D O S T, Ž E S E N Á M I P Ř E S N E P Ř Í Z N I V O U S I T U A C I O K O LO N Á S N E U S TÁ L E D A Ř Í R O Z Š I Ř O VAT N A Š E T Ý M Y A P R A C O VAT N A S TA B I L N Í M R O Z V OJ I N A Š Í F I R M Y.

Pokud znáte někoho, kdo pracuje s nadšením, má pozitivní přístup k životu a kdo chce být součástí prima party lidí, ten patří do LIKO-Su! Přivítáme jej s otevřenou náručí!

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ

OBCHODNÍ MANAŽER DACH REGION S NJ

Správa Slavkov u Brna

Interiors Slavkov u Brna / Praha

Máte zkušenosti s rozvojem a motivací týmu?

Dokážete vést obchodní jednání v němčině, rozumíte projektovému byznysu, dělá Vám cestování radost a chcete být pánem svého času?

Máte vzdělání ekonomického směru a uzavírání účetních závěrek a účetních výkazů je pro vás hračkou? Pak jste náš člověk, jelikož právě hledáme vedoucího našeho ekonomického oddělení.

VÍCE INFORMACÍ A VŠECHNY VOLNÉ POZICE NALEZNETE ZDE 26

Pokud chcete udělat díru do světa a objevovat nové příležitosti pro náš hlavní segment zejména v Rakousku a Německu, možná hledáme právě Vás.

QR kód vás odkáže na webové stránky.


TECHNIK VÝROBY INTERIÉROVÝCH SYSTÉMŮ

ASISTENTKA VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Support Slavkov u Brna

Správa Slavkov u Brna

Jste samostatný, důsledný, zodpovědný technik s citem pro detail?

Máte pozitivní přístup k práci, baví Vás starat se o lidi a nacházet řešení ve složitých situacích a občas improvizovat?

Máte minimálně SŠ vzdělání s technickým zaměřením a dokážete se orientovat v technických výkresech? Pokud si myslíte, že jste to právě Vy, koho hledáme, tak se nám neváhejte ozvat.

Dokážete dotáhnout věci do konce a vše si umíte zorganizovat? Poznáváte se? Možná jste to právě Vy, koho hledáme.

VEDOUCÍ VÝROBY INTERIÉROVÝCH PŘÍČEK Support Slavkov u Brna Jste aktivní, důsledná a inovativní osobnost se zaměřením na cíl a detail a nebojíte se zavádět změny s přímým dopadem na zlepšení výrobních procesů a postupů? Máte minimálně SŠ vzdělání a zkušenosti a znalosti s vedením týmu 20–25 lidí ve výrobní společnosti? Pokud si myslíte, že jste to právě Vy, koho hledáme, tak se nám ozvěte.

ÚDRŽBÁŘ AREÁLU Správa Slavkov u Brna Baví Vás správa areálu a údržba zeleně? Jste zodpovědní a zvládnete drobné elektro i instalatérské opravy? Máte navíc řidičský průkaz skupiny B nebo dokonce i řidičák na traktor? Možná hledáme právě Vás.

TECHNIK – PŘÍPRAVÁŘ S NĚMČINOU Interiors Slavkov u Brna Jste stavař, dělá Vám radost, když vymyslíte, jak udělat věci lépe, efektivněji, kvalitněji, rozumíte výkresové dokumentaci a dokážete pracovat v AutoCADu? Domluvíte se německy na komunikativní úrovni? Pokud jste na všechny otázky odpověděli „ano“, pak jste to možná Vy, koho hledáme. 27


NOVÁČCI V LIKO-SU

JAKUB PANÁČEK Technický specialista Interiors

Mé jméno je Jakub Panáček, je mi 26 let. Pocházím z malé vesnice Dambořice, nedaleko od Slavkova u Brna. Po vystudování Střední průmyslové školy stavební v Brně jsem se rozhodl zkusit své štěstí na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde jsem získal bakalářský titul z oboru Geovědní a montánní turismus. Po škole jsem se přestěhoval do Brna a začal jsem pracovat jako projektový manažer veletržních expozic. Díky této práci jsem procestoval skoro celou Evropu. Z důvodu koronavirové krize jsem musel změnit zaměstnání, a když se naskytla příležitost pracovat pro LIKO-S, neváhal jsem. Volný čas trávím nejraději venku, nejčastěji v horách, ať už v létě na treku a ferratech, nebo v zimě na snowboardu. Také mě baví sjíždění horských trailů na kole. S přítelkyní též rádi cestujeme, hlavně do míst, která jsou turisty neobjevená.


VERONIKA HROMKOVÁ Koordinátorka montáží Interiors

Jmenuji se Veronika Hromková a jsem rodilý Brňák. Často mě však potkáte pendlovat mezi Brnem a Kyjovskem, kde mám rodinu a přítele. Pohledem do mapy snadno zjistíte, že LIKO-S je přesně na půli cesty. Společně s důrazem na ekologii, kterou firma zastává, se pro mě LIKO-S stal jasnou volbou. Střední škola pro mě byla čistě pánská jízda. Pouze dvě děvčata. Já a moje nejlepší kamarádka jsme narušily kolektiv strojařů. A hádejte, kdo měl lepší technické výkresy. Během získávání pracovních zkušeností se ve mně probudily slovácké kořeny a láska k vínu. Rozhodla jsem se proto pro studium v Lednici na Mendelově univerzitě, které mi pomohlo porozumět procesu výroby i konzumace vína. Spousta kontaktů z fakulty mi dnes znemožňuje cestovat po Moravě bez toho, aniž by proběhla návštěva některého vinného sklípku. Jsem karatistka – 15 let s věčně namoženými svaly, podlitinami všech barev a zaplavená endorfiny. Nyní mi v pozici senpaie přibylo vedení mladších karatistů. A modřin také. S evropským výcvikem jsem zamířila do kolébky karate. Po tréninku s japonskými mistry mi sebevědomí ubylo. Modřin však naopak přibylo. Ve východním Tichomoří jsem zůstala a navštívila Nový Zéland a Austrálii a ochutnávala zdejší vína. Nejlépe však víno chutná na Moravě se svými. 29


STÁLICE V LIKO-SU

PETR NOVÁČEK Svářeč LIKO-S industry

24 let

Jmenuji se Petr Nováček. Narodil jsem se ve Vyškově a vyrůstal v nedalekých Němčanech. Dnes žiji se svou rodinou ve Slavkově u Brna. Vyučil jsem se jako kovomodelář pro společnost Slatina, s. p., kde jsem pracoval na pozici strojní zámečník do doby, než jsem nastoupil na vojenskou službu. Po jejím ukončení jsem využil nabídky pracovat pro firmu LIKO-S. Nabízená pozice zámečníka – svářeče mi přišla velice zajímavá. Zde jsem se následně setkal se zpracováním jak železných výrobků, tak výrobků z nerezové oceli, na které se firma momentálně převážně zaměřuje. Každé zpracování zakázky vyžaduje pečlivé rozvržení a specifický přístup. I proto firma stále investuje do nových technologií a dalšího vzdělávání zaměstnanců, což se mi líbí. Navíc pracuji se skvělými kolegy, a tak není divu, že k letošnímu roku tu budu již 24 let. Co se týče mých koníčků, tak v mládí jsem hrával fotbal, kterému dodnes fandím a rád sleduji jeho zápasy. Tu největší radost mi však dělají moji dva synové, Patrik a Petr. Rád si s celou rodinou sedávám u nás pod pergolou, kde jen tak relaxujeme při pohledu na naši zahradu.


IVA KUNCOVÁ Export Office Manager Interiors

26 let

Jmenuji se Iva Kuncová. Do týmu firmy LIKO-S (dříve AUDO-ROCKFON s.r.o.) jsem se přidala v červnu roku 1994. Nastoupila jsem po mateřské dovolené, kdy jsem byla doma se synem a dcerou. Byla to změna, v podstatě moje druhé (a zatím poslední) zaměstnání a jsem ráda, že jsem měla možnost nastoupit. Firma byla v začátcích, začínal se úspěšně rozbíhat obchod se stropními podhledy a později se přidaly příčky. Poznala jsem skvělé kolegy, lidi, se kterými jsem ráda pracovala. Někteří mezi námi už bohužel nejsou (Martin Coufal a Jaroslav Šrom – pozn. redakce), ale vzpomínky zůstávají. S některými spolupracuji stále dodnes. Postupem času jsem prošla různými pozicemi, získávala zkušenosti. Při nástupu jsem pracovala na sekretariátu, později jako asistentka obchodního ředitele, částečně se začala věnovat logistice (importy, exporty), a pak jsem ji převzala kompletně. Mezitím jsem měla možnost působit i v divizi Support, abych se pak po cca roce a půl vrátila zpět na Export. Bydlím v Nížkovicích, syn pracuje a žije v zahraničí a dcera s rodinou bydlí ve Slavkově. V půlce ledna jsem se stala dvojnásobnou babičkou, mám dvě krásné vnučky a užívám si volný čas s nimi, co nejvíce to jde. Co se týče mých koníčků, ráda tvořím (šiji dekorační a funkční věcičky pro miminka, motám z vlny, zkouším vše možné), prostě relaxuji a čistím si tím hlavu. Ráda chodím, pobývám venku na čerstvém vzduchu, jsem s rodinou a s přáteli. Největší část mého volného času chci ale věnovat holčičkám, užít si jich, dokud jsou malé. Doufám, že se situace ve světě změní a já budu moci časem cestovat, abych mohla strávit pěknou dovolenou společně se synem a nastávající snachou a poznávat krásy Francie. Tuhle změnu k lepšímu přeji vám všem, a hlavně ať jste zdraví, šťastní a spokojení.

31


NOVINKY

GREEN TŘETÍ ROČNÍK SOUTĚŽE ADAPTERRA AWARDS PRÁVĚ ODSTARTOVAL

Odborná porota letos potřetí vybere ty nejlepší nápady z volné krajiny i měst, které pomáhají zvládat dopady klimatické krize. Svého favorita si zvolí i veřejnost. Autoři vítězných projektů vycestují na exkurze za zahraničními adaptačními opatřeními a taky získají lákavé finanční odměny. Přihlásit lze jen hotové realizace, žádná papírová řešení, a to do konce března na webu soutěže www.adapterraawards.cz. Neotřelá technologická nebo přírodě blízká řešení mohou do soutěže hlásit vlastníci, investoři, projektanti nebo zhotovitelé. Veřejnost bude moci hlasovat od srpna do poloviny září. Organizátor Nadace Partnerství vyhlásí vítěze na konferenci věnované adaptačním opatřením 4. listopadu 2021 v Praze.

ŽIVÉ ORGANIZMY SÚ KRÁSNE A PRITOM ICH TELÁ SÚ VYTVORENÉ NA ZÁKLADE POTREBY A FUNKCIE

Nadace Jacquese Rougerieho letos ocenila Grand Prix Award for Innovation of the Sea slovenskou architektku Lenku Petrákovou za její projekt plovoucí stanice, jež má oceány zbavit povrchového odpadu. Jmenuje se Osmý kontinent, podle přezdívky, která se používá pro ostrov z odpadků v Tichém Oceánu. Osmý kontinent sestává z pěti částí – bariéry ke sběru odpadu a čerpání přílivové energie, sběrače ke třídění, biologickému rozkládání a skladování odpadu, výzkumného a vzdělávacího centra, skleníků k pěstování plodin a odsolování vody a obytných částí a je plně soběstačný.

32


YKNIVON

OFFICE NEJVYŠŠÍ MRAKODRAP EU OD F OSTER + PARTNERS DORŮSTÁ VE VARŠAVĚ

Komplex se skládá ze dvou menších budov navržených místními HRA Architekci a dominantní věže od kanceláře Foster + Partners. Varso Tower už během výstavby splnila podmínky pro certifikaci BREEAM, která hodnotí trvalou udržitelnost a vliv budovy na životní prostředí. Zároveň jako první kancelářská budova v Polsku získala příslib certifikátu WELL, jenž se zabývá vlivem budovy na zdraví a pohodu jejích uživatelů. Sleduje přitom např. dostatek denního světla, úroveň hluku, možnost upravit si na pracovišti teplotu nebo kvalitu vzduchu.

VYŠEL PRŮVODCE INDUSTRIÁLNÍM BRNEM SE DVĚMA KAPITOLAMI OD REDAKTORŮ ARCHSPACE

K poučeným procházkám městem doporučuje archSPACE čerstvě vydaného průvodce TO JE BRNO. Třetí díl se věnuje industriálnímu dědictví s přesahem do současnosti. Kniha má 11 kapitol, které pokrývají témata od těžkého průmyslu, pivovarnictví, přes mizející industriální architekturu, sídla nejúspěšnějších podnikatelů, až po současné kreativní obory a design.

Všechny články naleznete na: archspace.cz 33


DOPORUČUJEME

VZDĚL ÁVÁNÍ, ČI INSPIRACE ZVUK SLUNEČNÍCH HODIN Hana Andronikova

Román Hany Andronikové spojuje několik časových rovin – Prahu v době okupace nacisty, Baťův Zlín, Indii třicátých let 20. století a americké Colorado „současnosti“. Ústředním motivem je příběh Tomáše Kepplera, za první republiky pracujícího pro firmu Baťa, a jeho ženy Rachel, židovské dívky, viděný jejich synem Danielem. Daniel po 2. světové válce emigroval do Spojených států amerických, kde se v Coloradu, v předvečer silvestrovské noci, setkal s majitelkou hotelu, starší ženou Anne, jež poté, co přežila koncentrační tábory Terezín a Osvětim, opustila Československo. Oba nečekaně zjišťují, že se jejich životní osudy v minulosti velmi prolnuly. Hana Andronikova za tento román získala Literární cenu Knižního klubu (2001) a cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku (2002)

FILM TIP BURÁKOVÝ SOKOL Komediální drama, 2019

Citlivý mladík s Downovým syndromem Zack (Zack Gottsagen) utíká z domova s pečovatelskou službou, aby si splnil svůj sen a stal se profesionálním wrestlingovým zápasníkem. Zvláštní souhrou okolností potkává na své cestě Tylera (Shia LaBeouf) – místního výtržníka a vyhnance na útěku. Zkombinujte postiženého, čistého a nevinného kluka s místním sígrem a čeká vás snímek, který vás dojme, rozesměje a hlavně něco naučí. Na nic si zkrátka nehraje. Celý snímek začal vznikat již v roce 2016, kdy se Gottsagen na táboře pro postižené náhodou potkal s dvojící režisérů (Tyler Nilson a Mike Schwartz) a řekl jim, že by chtěl být filmovou hvězdou a jestli by mu nějaký film nenapsali. No a po dvou letech padla první klapka. Jistou symboliku pramenící z této příhody lze vycítit i ve snímku samotném. 34


GRATULUJEME

ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE PROSINEC

200

MILAN MORIC Vedoucí pracovní skupiny LIKO-S industry

V prosinci 2020 jeho tým dokončil 7 zakázek pro naše významné zákazníky s výborným výsledkem. Jeho pracovní skupina dokázala snížit plánované časy na zakázkách o 25,2 % a od června 2020 (od kdy sledujeme plnění plánovaných časů) se jeho týmu podařilo snížit časy v průměru o 13,1 %.

35


NOVINKY ZA MĚSÍC LEDEN

NEWSFEED

S HL AVOU V OBLACÍCH Česká televize vypustila do světa dokument o legendárním architektovi Zdeňku Fránkovi, který se natáčel i u nás. A to především díky stavbám LIKONoe a LIKO-Vo, které představují zcela odlišný pohled na stavebnictví.

36

STĚNA, KTERÁ VÁS NENECHÁ CHLADNÝMI Roztančete se s naším kolegou ve videu. Naše chytrá stěna SMART-i-WALL® s unikátním zvukem a spoustou intuitivních dotykových gest je tu opravdu pro každého.

DOKUMENT SI PUSTÍTE ZDE

UVOLNĚTE SE S NAŠÍM VIDEEM!

QR kód vás odkáže na webové stránky www.liko-s.cz

QR kód vás odkáže na YouTube kanál LIKO-S

KOLA K JEŘÁBU BUDOU OD NÁS Lukáš Jeřábek – obsluha CNC soustruhu, a Denis Luska – obsluha CNC frézky, z obrobny divize LIKO-S industry se podíleli na výrobě kol o průměru 457 mm pro kolový jeřáb. Výrobek s řadou tvarově a rozměrově náročných specifik jsme vyráběli pomocí našich nejlepších obráběcích technologií, CNC frézy MCV1270speed a CNC soustruhu MAS820i. Tyto přesné dílce jsme vyrobili v požadovaných tolerancích a 100% kvalitě. Jak jinak… :-)


PŘIPRAV TE SE NA JARO

PŘEDÁVÁNÍ NOVÝCH AUT Na konci loňského a začátkem letošního roku se v LIKO-Su již tradičně předávala řada nových vozů našim kolegům napříč všemi divizemi. Každé nové auto ale ještě čekalo obléknutí do firemního LIKO-Style. Naše kolegy v nich tak zaručeně poznáte právě podle typického polepu LIKO-S, kterým naši flotilu brandujeme.

Naši zákazníci nám píší recenze na e-shop nebo zasílají fotografie svých vertikálních zahrádek. My je pak s radostí zveřejníme, protože tak víme, že jsou s našimi PlantBoxy spokojení. Připravte se na jaro a vypěstujte si svou vertikální zahrádku. PlantBox je samozavlažovací zelená stěna do interiéru i exteriéru. Zvládne trvalky, ale i zeleninu a tak snadno se skládá! Pořiďte si také svůj PlantBox.

ZVYŠUJEME VÝKON

V prosinci minulého roku u nás na firmě proběhla výměna serverů. Hlavním důvodem byla úspora energie a také potřebný výkon. Po dobu výměny serverů se kolegům z IT oddělení podařilo zajistit bezvýpadkový provoz, za což jim patří velký dík.

PLANTBOX NAKOUPÍTE ZDE

QR kód vás odkáže na e-shop

37


Happy birthday

NAROZENINY

Love

BŘEZEN

1

10 B Ř E Z E N

28 B Ř E Z E N

Mistr výroby Support

Účetní Správa

Marketingový specialista/redaktor Interiors

2

10

BŘEZEN

DALIBOR POSPÍŠIL

BŘEZEN

MICHAL ŘIČÁNEK

L I K O - S

PETR PERNICA

29 B Ř E Z E N

PAVLÍNA ŠVANDOVÁ

Člen ozorčí rady, firemní právník Správa

Office manažer na MD Interiors Praha

4

16

30 B Ř E Z E N

BŘEZEN

BŘEZEN

HELENA HÁLOVÁ

JAN MORBACHER

IT technik Správa

Koordinátorka na MD Interiors

Vedoucí marketingu Interiors

9

16

30 B Ř E Z E N

BŘEZEN

LUBOŠ ŠENKYŘÍK

LIKO-S INDUSTRY

BŘEZEN

LUCIE BORIKOVÁ

Pracovník výroby Support

LUKÁŠ KREJČÍ

POBOČKY

KATEŘINA MÁ JOVÁ

BŘEZEN

LUBOMÍR NOVOTNÝ

Vedoucí centrálního skladu Support

Vedoucí controllingu a ICT Správa

9

26

BŘEZEN

JIŘÍ ŠVEC

MARTIN VIKTORÝN

Pracovník výroby Support

BŘEZEN

JANA HORKÁ

Šéfmontér Interiors

Controller Správa

5

25 B Ř E Z E N

28

Obsluha ohraňovacího lisu LIKO-S industry

Svářeč LIKO-S industry

BŘEZEN

JAKUB UHERKA

Vedoucí pracovní skupiny LIKO-S industry

16

MILOŠ ZAPLETAL

BŘEZEN

JAROSL AV ZOUREK

BŘEZEN

K A R E L F E J FA R

Technický specialista/konstruktér LIKO-S industry

14

BŘEZEN

K ATA R Í N A H A L A N OVÁ

Koordinátorka LIKO-S Slovensko

27

BŘEZEN

MARTIN ZVONÁR

Technický asistent LIKO-S Slovensko

Love 38


SPRÁVA

NEZEŘB

VÝROČÍ

ENERGY

Congrats

INTERIORS

you

LIKO-S INDUSTRY

k Than

ROKY

JAROSL AV SVĚDÍK JANA MAT YÁŠOVÁ KAREL HUDEC ZDENEK MALHOCKÝ RADIM KAKÁČ HELENA HÁLOVÁ ZBYNĚK KACHYŇA

L I K O - S

LIBOR KUBÍK

LIKO-S INDUSTRY

MILAN MORIC

POBOČKY

FILIP MÁČAL

MICHAL ŠKULTÉT Y

JANA HORKÁ

JAN ŠMÍD FRANTIŠEK KOS

MONIK A BORBÉLYOVÁ

11 7 7 5 4 4 3 2 2 1 20 8 4

4 4

Montér | Interiors Kantýnská | Správa Te c h n i c k ý s p e c i a l i s t a p r o v ý v o j a v ý z k u m | I n t e r i o r s Údržbář | Správa Produktmanažer | Support Koordinátorka na MD | Interiors Te c h n i c k ý s p e c i a l i s t a / k o n s t r u k t é r | I n t e r i o r s P r a h a Projektový manažer | Interiors Vedoucí realizací provozu Haly a ŽS | Živé stavby Conroller | Správa

Vedoucí pracovní skupiny | LIKO-S industry Svářeč | LIKO-S industry Vedoucí obrobny | LIKO-S industry

Te c h n i c k ý s p e c i a l i s t a | LIKO-S Slovensko K o o r d i n á t o r k a n a M D | LIKO-S Slovensko

ts a r ng

Co

Love 39


www.LIKO-S.cz

MK ČR E 17446 vydáno ve Slavkově u Brna 23. 2. 2021 V Y DAVAT E L LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, Slavkov u Brna ŠÉFREDAKTOR Jan Morbacher GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ Kateřina Vontorová Jan Morbacher KO N TA K T likosacek@liko-s.cz

Správná akustika vám pomůže se soustředěním Panely SilentPET® navíc vyrábíme z recyklovaných PETek

liko-akustika.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.