Page 1

2010/11 m. Lietuvos vaikų 7x7, 2001 metų gimimo (Klaipėdos regiono) I ir II pogrupių futbolo varţybų III ir IV ratų TVARKARAŠTIS

I-as pogrupis

II-as pogrupis

1. Klaipėdos FM-II 2. Klaipėdos FM-III 3. Klaipėdos FM 4. Klaipėdos FA 5. Klaipėdos FA-I

1. Gargţdų FK „Banga-1“ 2. Šilutės FK „Šilutė“ 3. Gargţdų FK „Banga-2“ 4. Kretingos SM 5. Palangos SC

VI turas Balandţio mėn. 22 d. (penktadienis) I-as pogrupis Klaipėda (Klaipėdos FM aikštė) 1. 2. 3. 4.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Klaipėdos FA-I Klaipėdos FA Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM-III

-

Klaipėdos FM-III Klaipėdos FM Klaipėdos FA-I Klaipėdos FA

II-as pogrupis Šilutė (Šilutės FK „Šilutė“ aikštė) 1. 2. 3. 4.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v

Palangos SC Kretingos SM Gargždų FK „Banga-1“ Šilutės FK „Šilutė“

-

Šilutės FK „Šilutė“ Gargždų FK „Banga-2“ Palangos SC Kretingos SM

VII turas Balandţio mėn. 29 d. (penktadienis) I-as pogrupis Klaipėda (Klaipėdos FA aikštė) 5. 6. 7. 8.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Klaipėdos FM Klaipėdos FA Klaipėdos FM-II Klaipėdos FA-I

-

Klaipėdos FM-III Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM Klaipėdos FA


-2-

II-as pogrupis Gargţdai (Gargţdų FK „Banga“ aikštė) 5. 6. 7. 8.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Gargždų FK „Banga-2“ Kretingos SM Gargždų FK „Banga-1“ Palangos SC

-

Šilutės FK „Šilutė“ Gargždų FK „Banga-1“ Gargždų FK „Banga-2“ Kretingos SM

VIII turas Geguţės mėn. 6 d. (penktadienis) I-as pogrupis Klaipėda (Klaipėdos FM aikštė) 9. 10. 11. 12.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Klaipėdos FM-III Klaipėdos FM Klaipėdos FM Klaipėdos FM-III

-

Klaipėdos FM-II Klaipėdos FA-I Klaipėdos FA Klaipėdos FA-I

II-as pogrupis Palanga (Palangos SC aikštė) 9. 10. 11. 12.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Šilutės FK „Šilutė“ Gargždų FK „Banga-2“ Gargždų FK „Banga-2“ Šilutės FK „Šilutė“

-

Gargždų FK „Banga-1“ Palangos SC Kretingos SM Palangos SC

IX turas Geguţės mėn. 13 d. (penktadienis) I-as pogrupis Klaipėda (Klaipėdos FA aikštė) 13. 14. 15. 16.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Klaipėdos FA-I Klaipėdos FA Klaipėdos FM-III Klaipėdos FM-II

-

Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM-III Klaipėdos FM Klaipėdos FA

II-as pogrupis Kretinga (Kretingos SM aikštė) 13. 14. 15. 16.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Palangos SC Kretingos SM Šilutės FK „Šilutė“ Gargždų FK „Banga-1“

-

Gargždų FK „Banga-1“ Šilutės FK „Šilutė“ Gargždų FK „Banga-2“ Kretingos SM


-3-

X turas Geguţės mėn. 20 d. (penktadienis) I-as pogrupis Klaipėda (Klaipėdos FM aikštė) 17. 18. 19. 20.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Klaipėdos FM Klaipėdos FA Klaipėdos FA-I Klaipėdos FM-II

-

Klaipėdos FM-II Klaipėdos FA-I Klaipėdos FM Klaipėdos FM-III

II-as pogrupis Gargţdai (Gargţdų FK „Bangos“ aikštė) 17. 18. 19. 20.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Gargždų FK „Banga-2“ Kretingos SM Palangos SC Gargždų FK „Banga-1“

-

Gargždų FK „Banga-1“ Palangos SC Gargždų FK „Banga-2“ Šilutės FK „Šilutė“

Rungtynės tarp I-II pogrupių komandų dėl patekimo į baigiamąjį etapą: Rungtynių vieta: (I-o pogrupio 2-ą vietą uţėmusios komandos aikštė) Geguţės mėn. 23 d. (pirmadienis) 17.00 v. I-o pogrupio 2-ą vietą užėmusi komanda - II-o pogrupio 1-ą vietą užėmusi komanda; Rungtynių vieta: (II-o pogrupio 1-ą vietą uţėmusios komandos aikštė) Geguţės mėn. 24 d. (antradienis) 17.00 v. II-o pogrupio 1-ą vietą užėmusi komanda - I-o pogrupio 2-ą vietą užėmusi komanda. Rungtynių vieta: (II-o pogrupio 2-ą vietą uţėmusios komandos aikštė) Geguţės mėn. 23 d. (pirmadienis) 17.00 v. II-o pogrupio 2-ą vietą užėmusi komanda - I-o pogrupio 1-ą vietą užėmusi komanda. Rungtynių vieta: (I-o pogrupio 1-ą vietą uţėmusios komandos aikštė) Geguţės mėn. 24 d. (antradienis) 17.00 v. I-o pogrupio 1-ą vietą užėmusi komanda - II-o pogrupio 2-ą vietą užėmusi komanda.


-4-

Pastabos:

Komandos „aikštės šeimininkės“ po rungtynių privalo išsiųsti protokolą (abi puses) faksu : 8 5 272 55 66 bei pranešti rezultatą tel.: 8 5 263 87 34. Rungtynių protokolą (originalą) išsiunčia 24 val bėgyje LVJFA varţybų vyr. teisėjui G.Dunauskui, Šeimyniškių g. 15, LT-09312 Vilnius. 2001 m. gim. komandos ţaidţia 2x20 min. su 10 min. pertrauka.

Varžybų vyr. teisėjas

Gerchardas Dunauskas

Varžybų vyr. sekretorė

Vilma Dobrovolskaitė


-5-

2010/11 m. Lietuvos vaikų 7x7, 2000 metų gimimo (Klaipėdos regiono) I ir II pogrupių futbolo varţybų III ir IV ratų TVARKARAŠTIS

I-as pogrupis

II-as pogrupis

1. Klaipėdos FM-II 2. Klaipėdos FM-III 3. Klaipėdos FM „Baltai“ 4. Klaipėdos FM-V 5. Klaipėdos FM „Europart“

1. Gargţdų FK „Banga“ 2. Šilutės FK „Šilutė“ 3. Kretingos SM 4. Tauragės FK „Tauriukai“ 5. Plungės VFK „Ţiogeliai“

VI turas Balandţio mėn. 21 d. (ketvirtadienis) I-as pogrupis Klaipėdos (Klaipėdos FM aikštė) 1. 2. 3. 4.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Klaipėdos FM „Europart“ Klaipėdos FM-V Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM-III

-

Klaipėdos FM-III Klaipėdos FM „Baltai“ Klaipėdos FM „Europart“ Klaipėdos FM-V

II-as pogrupis Gargţdai (Gargţdų FK „Banga“ aikštė) 1. 2. 3. 4.

15.00 v. 15.00 v. 16.00 v. 17.00 v.

Plungės VFK „Žiogeliai“ Tauragės FK „Tauriukai“ Gargždų FK „Banga“ Šilutės FK „Šilutė“

-

Gargždų FK „Banga“ Šilutės FK „Šilutė“ Tauragės FK „Tauriukai“ Kretingos SM

-

Klaipėdos FM-III Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM „Baltai“ Klaipėdos FM-V

VII turas Balandţio mėn. 28 d. (ketvirtadienis) I-as pogrupis Klaipėdos (Klaipėdos FM aikštė) 5. 6. 7. 8.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Klaipėdos FM „Baltai“ Klaipėdos FM-V Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM „Europart“


-6-

II-as pogrupis Plungė (Plungės VFK „Ţiogeliai“ aikštė) 5. 6. 7. 8.

15.00 v. 16.00 v. 16.00 v. 17.00 v.

Tauragės FK „Tauriukai“ Kretingos SM Plungės VFK „Žiogeliai“ Tauragės FK „Tauriukai“

-

Plungės VFK „Žiogeliai“ Gargždų FK „Banga“ Šilutės FK „Šilutė“ Kretingos SM

-

Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM „Europart“ Klaipėdos FM-V Klaipėdos FM „Europart“

-

Plungės VFK „Žiogeliai“ Gargždų FK „Banga“ Plungės VFK „Žiogeliai“ Tauragės FK „Tauriukai“

-

Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM-III Klaipėdos FM „Baltai“ Klaipėdos FM-V

VIII turas Geguţės mėn. 5 d. (ketvirtadienis) I-as pogrupis Klaipėdos (Klaipėdos FM aikštė) 9. 10. 11. 12.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Klaipėdos FM-III Klaipėdos FM „Baltai“ Klaipėdos FM „Baltai“ Klaipėdos FM-III

II-as pogrupis Šilutė (Šilutės FK „Šilutė“ aikštė)

9. 10. 11. 12.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 18.00 v.

Kretingos SM Šilutės FK „Šilutė“ Gargždų FK „Banga“ Šilutės FK „Šilutė“

IX turas Geguţės mėn. 12 d. (ketvirtadienis) I-as pogrupis Klaipėdos (Klaipėdos FM aikštė) 13. 14. 15. 16.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Klaipėdos FM „Europart“ Klaipėdos FM-V Klaipėdos FM-III Klaipėdos FM-II

II-as pogrupis Tauragė (Tauragės FK „Tauriukai“ aikštė) 13. 14. 15. 16.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 18.00 v.

Kretingos SM Tauragės FK „Tauriukai“ Gargždų FK „Banga“ Plungės VFK „Žiogeliai“

-

Šilutės FK „Šilutė“ Gargždų FK „Banga“ Kretingos SM Tauragės FK „Tauriukai“


-7-

X turas Geguţės mėn. 19 d. (ketvirtadienis) I-as pogrupis Klaipėdos (Klaipėdos FM aikštė) 17. 18. 19. 20.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Klaipėdos FM „Baltai“ Klaipėdos FM-V Klaipėdos FM „Europart“ Klaipėdos FM-II

-

Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM „Europart“ Klaipėdos FM „Baltai“ Klaipėdos FM-III

-

Tauragės FK „Tauriukai“ Plungės VFK „Žiogeliai“ Kretingos SM Šilutės FK „Šilutė“

II-as pogrupis Kretinga (Kretingos SM aikštė) 17. 18. 19. 20.

16.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 18.00 v.

Kretingos SM Šilutės FK „Šilutė“ Plungės VFK „Žiogeliai“ Gargždų FK „Banga“

Rungtynės tarp I-II pogrupių komandų dėl patekimo į finalinį turnyrą: Rungtynių vieta: (I-o pogrupio 2-ą vietą uţėmusios komandos aikštė) Geguţės mėn. 25 d. (trečiadienis) 17.00 v. I-o pogrupio 2-ą vietą užėmusi komanda - II-o pogrupio 1-ą vietą užėmusi komanda; Rungtynių vieta: (II-o pogrupio 1-ą vietą uţėmusios komandos aikštė) Geguţės mėn. 26 d. (ketvirtadienis) 17.00 v. II-o pogrupio 1-ą vietą užėmusi komanda - I-o pogrupio 2-ą vietą užėmusi komanda. Rungtynių vieta: (II-o pogrupio 2-ą vietą uţėmusios komandos aikštė) Geguţės mėn. 25 d. (trečiadienis) 17.00 v. II-o pogrupio 2-ą vietą užėmusi komanda - I-o pogrupio 1-ą vietą užėmusi komanda. Rungtynių vieta: (I-o pogrupio 1-ą vietą uţėmusios komandos aikštė) Geguţės mėn. 26 d. (ketvirtadienis) 17.00 v. I-o pogrupio 1-ą vietą užėmusi komanda - II-o pogrupio 2-ą vietą užėmusi komanda.


-8-

Pastabos:

Komandos „aikštės šeimininkės“ po rungtynių privalo išsiųsti protokolą (abi puses) faksu : 8 5 272 55 66 bei pranešti rezultatą tel.: 8 5 263 87 34. Rungtynių protokolą (originalą) išsiunčia 24 val bėgyje LVJFA varţybų vyr. teisėjui G.Dunauskui, Šeimyniškių g. 15, LT-09312 Vilnius. 2000 m. gim. komandos ţaidţia 2x20 min. su 10 min. pertrauka.

Varžybų vyr. teisėjas

Gerchardas Dunauskas

Varžybų vyr. sekretorė

Vilma Dobrovolskaitė


-9-

2010/11 m. Lietuvos vaikų 9x9, 1999 metų gimimo (Klaipėdos regiono) futbolo čempionato II rato TVARKARAŠTIS

1. Klaipėdos FM „Baltai“ 2. Klaipėdos FM „Pajūris“ 3. Tauragės FK „Tauriukai“-I 4. Tauragės FK „Tauriukai“-II 5. Gargţdų FK „Banga“ 6. Šilutės FK „Šilutė“ 7. Šilalės SC

VIII turas Balandţio mėn. 20 d. (trečiadienis) Gargţdai ( Gargţdų FK aikštė) 1. 16.00 v. Tauragės FK „Tauriukai“-I 2. 17.00 v. Šilutės FK „Šilutė“ 3. 17.00 v. Gargždų FK „Banga“

-

Gargždų FK „Banga“ Tauragės FK „Tauriukai“-I Tauragės FK „Tauriukai“-II

-

Klaipėdos FM „Baltai“ Tauragės FK „Tauriukai“-I Tauragės FK „Tauriukai“-II

IX turas Balandţio mėn. 27 d. (trečiadienis) Tauragė ( Tauragės FK aikštė) 4. 16.00 v. Šilalės SC 5. 16.00 v. Tauragės FK „Tauriukai“-II 6. 17.00 v. Šilalės SC


- 10 -

X turas Geguţės mėn. 4 d. (trečiadienis) Šilutė ( Šilutės FK aikštė) 7. 16.00 v. Šilutės FK „Šilutė“ 8. 17.00 v. Klaipėdos FM „Pajūris“ 9. 18.00 v. Gargždų FK „Banga“

-

Klaipėdos FM „Baltai“ Šilutės FK „Šilutė“ Klaipėdos FM „Pajūris“

-

Šilutės FK „Šilutė“ Gargždų FK „Banga“ Tauragės FK „Tauriukai“-II

XI turas Geguţės mėn. 11 d. (trečiadienis) Klaipėda ( Klaipėdos FM aikštė) 10. 16.00 v. Tauragės FK „Tauriukai“-II 11. 16.00 v. Klaipėdos FM „Baltai“ 12. 17.00 v. Klaipėdos FM „Pajūris“

XII turas Geguţės mėn. 18 d. (trečiadienis) Tauragė ( Tauragės FK aikštė) 13. 16.00 v. Tauragės FK „Tauriukai“-II 14. 17.00 v. Klaipėdos FM „Baltai“ 15. 18.00 v. Tauragės FK „Tauriukai“-I

Klaipėdos FM „Baltai“ Tauragės FK „Tauriukai“-I Klaipėdos FM „Pajūris“

XIII turas Geguţės mėn. 25 d. (trečiadienis) Šilutė ( Šilutės FK aikštė) 16. 16.00 v. Šilutės FK „Šilutė“ 17. 17.00 v. Šilutės FK „Šilutė“ 18. 18.00 v. Gargždų FK „Banga“

-

Šilalės SC Gargždų FK „Banga“ Šilalės SC


- 11 -

XIV turas Birţelio mėn. 1 d. (trečiadienis) Klaipėda ( Klaipėdos FM aikštė) 19. 16.00 v. Šilalės SC 20. 16.00 v. Šilalės SC 21. 17.00 v. Klaipėdos FM „Pajūris“

Pastabos:

-

Klaipėdos FM „Pajūris“ Tauragės FK „Tauriukai“-I Klaipėdos FM „Baltai“

Komandos „aikštės šeimininkės“ po rungtynių privalo išsiųsti protokolą (abi puses) faksu : 8 5 272 55 66 bei pranešti rezultatą tel.: 8 5 263 87 34. Rungtynių protokolą (originalą) išsiunčia 24 val bėgyje LVJFA varţybų vyr. teisėjui G.Dunauskui, Šeimyniškių g. 15, LT-09312 Vilnius. 1999 m. gim. komandos ţaidţia 2x25 min. su 10 min. pertrauka.

Varžybų vyr. teisėjas

Gerchardas Dunauskas

Varžybų vyr. sekretorė

Vilma Dobrovolskaitė


- 12 -

2010/11 m. Lietuvos vaikų 9x9, 1998 metų gimimo (Klaipėdos regiono) futbolo čempionato III-IV rato TVARKARAŠTIS

1. Klaipėdos FM-I 2. Klaipėdos FM-II 3. Klaipėdos FA-I 4. Klaipėdos FA-II 5. Gargţdų FK „Banga“ 6. Šilutės FK „Šilutė“

VIII turas Balandţio mėn. 19 d. (antradienis) Klaipėda (Klaipėdos FA aikštė) 1. 2. 3. 4.

15.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Klaipėdos FA-II Gargždų FK „Banga“ Klaipėdos FM-II Klaipėdos FA-I

-

Klaipėdos FA-I Klaipėdos FA-II Šilutės FK „Šilutė“ Gargždų FK „Banga“

-

Klaipėdos FM-I Gargždų FK „Banga“ Klaipėdos FA-II Gargždų FK „Banga

-

Klaipėdos FM-I Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM-I Klaipėdos FA-I

IX turas Balandţio mėn. 26 d. (antradienis) Gargţdai (Gargţdų FK „Banga“ aikštė) 5. 6. 7. 8.

15.00 v. 16.00 v. 16.00 v. 17.00 v.

Šilutės FK „Šilutė“ Šilutės FK „Šilutė“ Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM-I“

X turas Geguţės mėn. 3 d. (antradienis) Klaipėda( Klaipėdos FM aikštė) 9. 10. 11. 12.

15.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 18.00 v.

Klaipėdos FA-II Klaipėdos FA-I Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM-I


- 13 -

XI turas Geguţės mėn. 10 d. (antradienis) Šilutė (Šilutės FK „Šilutė“ aikštė) 13. 14. 15. 16.

15.00 v. 16.00 v. 16.00 v. 17.00 v.

Klaipėdos FA-II Gargždų FK „Banga“ Šilutės FK „Šilutė“ Klaipėdos FA-II

-

Šilutės FK „Šilutė“ Klaipėdos FM-II Klaipėdos FA-I Gargždų FK „Banga“

-

Klaipėdos FM-II Klaipėdos FA-I Klaipėdos FA-II Gargždų FK „Banga“ Šilutės FK „Šilutė“

-

Klaipėdos FM-II Šilutės FK „Šilutė“ Klaipėdos FA-I Klaipėdos FA-II Klaipėdos FM-I

-

Klaipėdos FM-I Šilutės FK „Šilutė“ Klaipėdos FM-II Klaipėdos FA-II

XII turas Geguţės mėn. 17 d. (antradienis) Klaipėda (Klaipėdos FA aikštė) 17. 18. 19. 20. 21.

15.00 v. 15.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v.

Šilutės FK „Šilutė“ Gargždų FK „Banga“ Klaipėdos FA-I Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM-I

XIII turas Geguţės mėn. 24 d. (antradienis) Klaipėda (Klaipėdos FM aikštė) 22. 23. 24. 25. 26.

15.00 v. 16.00 v. 17.00 v. 17.00 v. 18.00 v.

Klaipėdos FA-II Klaipėdos FA-I Klaipėdos FM-II Klaipėdos FM-I Gargždų FK „Banga“

XIV turas Geguţės mėn. 31 d. (antradienis) Klaipėda ( Klaipėdos FM aikštė) 27. 28. 29. 30.

15.00 v. 15.00 v. 16.00 v. 17.00 v.

Klaipėdos FA-I Gargždų FK „Banga“ Klaipėdos FM-I Šilutės FK „Šilutė“


- 14 -

Pastabos:

Komandos „aikštės šeimininkės“ po rungtynių privalo išsiųsti protokolą (abi puses) faksu : 8 5 272 55 66 bei pranešti rezultatą tel.: 8 5 263 87 34. Rungtynių protokolą (originalą) išsiunčia 24 val bėgyje LVJFA varţybų vyr. teisėjui G.Dunauskui, Šeimyniškių g. 15, LT-09312 Vilnius. 1998 m. gim. komandos ţaidţia 2x25 min. su 10 min. pertrauka.

Varžybų vyr. teisėjas

Gerchardas Dunauskas

Varžybų vyr. sekretorė

Vilma Dobrovolskaitė

/2010-2011_metu_klaipedos_regiono_9x9_7x7_pavasario_etapo_tvarkarasciai  

http://www.lff.lt/text/480/LT/2010-2011_metu_klaipedos_regiono_9x9_7x7_pavasario_etapo_tvarkarasciai.pdf?d=1