Page 1

juni 2014

magazine voor de inwoners van gemeente Geldermalsen Acquoy • Beesd • Buurmalsen • Deil • Enspijk Geldermalsen • Gellicum • Meteren • Rhenoy Rumpt • Tricht

‘Ik probeer mijn recepten thuis uit.’

Gaitri vertelt!

Veranderingen in (jeugd)zorg, welzijn & werk• Onze wethouders gaan aan de slag • MFC-projectleider Adrie Preesman • Blog • En meer... Raad en daad

Het kan anders. Begroting 2.0


Uw advertentie in 11centraal én in Buren Magazine Verkiezingsspecial Opening Kalender verkiezingsbijeenkomsten

lander. Aan de hand van een aantal stellingen worden de lijsttrekkers en andere kandidaten op de lijst aan de tand gevoeld. Maar ook u kunt meedoen! Mail uw vraag naar f.eggink@gelderlander.nl Hij zal zoveel mogelijk binnengekomen vragen stellen aan de kandidaten. Ook kan een aantal inzenders op de avond zelf hun vraag stellen aan de kandidaten.

Bij de druk van deze special waren de onderstaande bijeenkomsten bekend. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en u bent dus van harte welkom! Kijk vooraf voor alle zekerheid op de aangegeven websites of er nog wijzigingen zijn aangebracht in het programma. Het is dus mogelijk dat er nog andere bijeenkomsten plaatsvinden.

D

e gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente Buren. De raad staat aan het hoofd van de gemeente en is dé volksvertegenwoordiging. De gemeenteraad van Buren telt 21 raadsleden. Om de vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Buren een nieuwe gemeenteraad. De VVD, Gemeentebelangen, D66 en PCG vormen samen de huidige coalitie. Uit hun midden zijn de wethouders benoemd. De andere fracties in de gemeenteraad van Buren – PvdA, CDA, Buren Oprecht en Eerlijk (BOE) en de Partij voor de Dieren - vormen de oppositie.

De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en neemt de belangrijkste beslissingen. De gemeenteraad kan een voorstel of plan tijdens een raadsvergadering goedkeuren, verwerpen of veranderen. Een andere taak van de gemeenteraad is controleren of burgemeester en wethouders het vastgestelde beleid goed uitvoeren en of ze de doelstellingen halen.

Wanneer/Waar Maandag 3 maart, 20.15 uur, dorpshuis De Avezathen, Daver 46, Kerk-Avezaath Dinsdag 4 maart, 19.30 uur, Gemeentehuis, Wetering 1, Maurik Maandag 10 maart, 19.30 uur, dorpshuis Het Ecksternest, Prinses Beatrixstraat 46, Eck en Wiel

De zetelverdeling in de gemeenteraad ziet er momenteel als volgt uit: Partij VVD PvdA PCG Gemeentebelangen Buren D66 CDA BOE Partij voor de Dieren

Zetels

Donderdag 13 maart, 20.00 uur, dorpshuis Het Zoetzand, Zoetzandselaan 1, Beusichem

6 4 3 2 2 2 1 1

Woensdag 19 maart, vanaf 21.30 uur, Gemeentehuis, Wetering 1, Maurik

Met steun van de ambtelijke organisatie doen burgemeester en wethouders beleidsvoorstellen aan de raad en voeren zij het vastgestelde beleid uit. Daarbij neemt ze een aantal ‘dagelijkse’ besluiten, bijvoorbeeld over evenementen en de voorbereiding van bestemmingsplannen. De gemeenteraad heeft dus het eerste en laatste woord over het beleid dat de gemeente voert.

Dinsdag 4 maart, 19.30 uur, Gemeentehuis, Wetering 1, Maurik

Op Buren.nl>Politiek en Bestuur>Verkiezingen vindt u alle actuele informatie.

Gemeenteraad hoogste bestuursorgaan gemeente

minima

financiële weerbaarheid

Wat/Wie

Info

Bewonersvereniging Kerk-Avezaath

www.bewonersverenigingkerkavezaath.nl

De Gelderlander en gemeenteraad

www.buren.nl> PolitiekenBestuur

Ondernemersplatform Buren

www.ondernemersplatformburen.nl

Buren

BeusichemLeeft

Uitslagenavond

Uitslagenavond woensdag 19 maart U kunt thuis de uitslagen volgen, maar u kunt ook in het gemeentehuis volgen hoe er landelijk én in de gemeente Buren is gestemd. Als de stemmen zijn geteld in een stembureau, wordt die uitslag bekend gemaakt in het gemeentehuis. Let wel. Het gaat hier om voorlopige uitslagen. De definitieve uitslagen zijn vrijdag 21 maart bekend.

Woensdag 19 maart, vanaf 21.30 uur, Gemeentehuis, Wetering 1, Maurik

www.beusichemleeft.nl

www.buren.nl> PolitiekenBestuur

VOLG DE RAAD

Via de onderstaande social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. De gemeenteraad beschikt nu ook over een Facebookpagina: www.facebook.com/raadburen Als u op de hoogte wilt blijven of wilt meedoen aan het gesprek, like dan de pagina.

Nieuws

onderwijs

Stel zelf uw vraagsociale aanzekerheid

jeugdwerkloosheid de kandidaten!

Deze keer Nieuws geeft u een overzicht van actuele nieuwsfeiten. er sinds kort een nemen we u onder meer mee naar: Lienden, dat ‘ridder’ bij heeft en een bibliotheek servicepunt.

@raadburen

gendergelijkheid

consumptie

VERKIEZINGSDEBAT GELDERLANDER EN GEMEENTERAAD BUREN gezondheid

hernieuwbare energieOp dinsdag

Buren meest duurzaam

8 | maart 2014 | Buren Magazine

Kort nieuws Kampioen motocross

De 15-jarige Jarno Baauw uit Zoelmond werd in december Nederlands Kampioen motocross in de klasse 150cc 4-takt. Wethouder Gert-Jan van Ingen feliciteerde Jarno namens de gemeente met die prestatie.

Ridder Van Ommeren

Dhr. D.J. van Ommeren uit Lienden is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dick van Ommeren leverde een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast bekleedt hij sinds 1979 bestuursfuncties bij diverse verenigingen.

Afscheid

Vrijdag 7 maart neemt VVD-raadslid Wim van der Linde na bijna 50 jaar afscheid van de lokale politiek.

4 | maart 2014 | Buren Magazine

Nieuw!

Tweet over de gemeente. Gebruik de hashtag Gemeenteraadraadburen #gemeenteburen en buren kom in het gemeente Buren magazine.

graag wat u ervan vindt! Maar het gaat niet alleen om de vorm. In het nieuwe magazine creëren we nadrukkelijk meer ruimte voor verhalen

en initiatieven uit onze gemeenschap. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik de term ‘buurzaamheid’ geïntroduceerd. Een samenleving waar alle inwoners op langere termijn prettig kunnen blijven wonen en werken, maar dan op zijn Burens. Dat is mijn wens voor de Burense samenleving. Als burgemeester draag ik hier graag mijn steentje aan bij door mensen en initiatieven aan elkaar te verbinden en op die manier bij te dragen aan een buurzaam Buren. Ook de gemeenteraad gaat zich vernieu-

wen. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart krijgt onze raad een nieuwe samenstelling. Wie er in de raad komen, bepaalt u. Want u komt toch ook stemmen? In dit magazine leest u meer over de ideeën en plannen van de politieke partijen voor een buurzame samenleving. Ook vinden de komende tijd nog diverse debatten plaats. Laat weten welke plannen en ideeën u steunt en kom stemmen op woensdag 19 maart!

Sinds deze maand is het Kulturhus in Lienden een bibliotheek servicepunt rijker. Een servicepunt is

een kleine, professionele bibliotheekvestiging. Het nieuwe servicepunt in Lienden wordt uitgevoerd door Karmac. Dat is een andere organisatie dan de Openbare Bibliotheek Rivierenland. U kunt helaas geen boeken lenen met het lidmaatschap van de openbare bibliotheek.

d.d. 01-01-2013

tussen inwointeractie is er volop Jong en oud ‘In 2018 bestuur. gemeente et door glasvezeln ners en het van het snelle ng en internetprofiteren e uitwisseli . En: snelle informati zoals domotica voor ouderen eigen duurzame diensten Buren wekt de gemeente energie op.’

Comm ie: en participaten Samen werk e aan een mooi gemeente Buren!

d.d. 01-01-2014

TEN D66 BUREN SPEERPUN

G VERLENIN G EN JEUGHULP elen over de • THUISZOR onderhand en moet goed gster terug De gemeente wijkverplee D66 wil de voor gezincontracten. unt komen aanspreekp er moet één nodig hebben. nen die hulp CATIE over een website • COMMUNI moet beschikken kunnen meeDe gemeente jong en oud, social inwoners, gebruik van waarop de een intensiever aan de gemeente. denken. Door meer binden media jongeren gemeente 3.0. Kortom: een en OP GLAS door vraag • BUREN glasvezel stimulerenbrengen. Dat te Aanbod van elkaar in contact van corporaaanbod met het oprichten meer door . Mensen meekan onder inwoners deelnemen ties waarin voor de toekomst. krijgen. Nodig HEID KERNEN

met wat hulp de kernen kunnen is ook goed voor Inwoners van Dat vervoer delen. elkaar diensten zoals als de mensen hang. Want: in het de sociale samen betrokken manier een actieve op peil. kennen en op blijft de leefbaarheid leven staan,

LEEFBAAR

water

veiligheid

Bekijk hier een sfeerimpressie van het Buren Magazine beoogde Nationaal Tennis Centrum in @gemeenteburen. #knltb #NTC knltb.nl/ntc

Samenleving, die de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) publiceert, kan in een duurzame gemeente elke inwoner nu en in de toekomst voorzien in zijn behoefte en kunnen inwoners zich in vrijheid ontwikkelen. Buren doet het vooral goed op het gebied van veiligheid, sociale zeker-

| maart 2014 |

@Viviann_b werd vanavond #Kanjer van @gemeenteburen 2013 voor haar geweldige initiatieven voor jongeren in #Zoelen gefeliciteerd!

ial Verkiezingsspec Partijen

Daarvoor moet u lid worden van Karmac. Een volwassene betaalt hiervoor € 35,- per jaar, jeugd tot 18 jaar is gratis en jongeren van 18 tot 21 jaar betalen € 20,-. Natuurlijk mogen ook mensen van buiten Lienden lid worden. Karmac is nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om in het servicepunt te helpen bij het uitlenen van boeken. Kijk voor meer informatie op

@mhoburen

Ziekenhuis Rivierenland ontving in 2013 een prijs van @gemeenteburen omdat Lienden #roparun Doorkomststad 2012 was

Lautenbach:

www.buren.nl.

‘Laten zienrokken dat je bet bent’

@team30

Nagenieten van ‘Jongeren werken met kunstenaars’ Dat kan. De komende drie weken in het stadhuis @gemeenteburen

dorpslevendige de kernen lijke win‘In 2018 hebben aantrekke scholen en is verhuizen, vitale id in de dorpen kels. De leefbaarhe het CDA-Buren wonen voor en de groot, omdat en jonge gezinnen) kernen de (voor jongeren gen in de voorzienin zijn. De genoemde idthema’s ste leefbaarhe en doordat belangrijk toegenom meer de enheid is economie werkgeleg hen ers in de lokale terecht bij ondernem De zorg komt ruimte krijgen. nodig hebben’ die het echt TEN CDA SPEERPUN

@burengerucht

moeten de af. Daarom om meer alleen taken niet nu doorpakken in Rivierenland naar huidige gemeenten Kritisch kijken Buren. de gemeente samen te werken. en van 2014 | 5 Magazine | maart Burenngsverband samenwerki

niet wordt HEID KERNEN middenstand dat de kleine oprichting Er voor zorgen pleit voor de . Het CDA-Buren cultuur voor de weggedrukt fonds voor boven van een Stimulerings het hoofd moeilijk zien dat die financieel verenigingen laat de gemeente houden. Zo water kunnen id is. er betrokkenhe

LEEFBAAR

BUREN

WELZIJN ten ondersteu• ZORG EN zieken en gehandicap kunnen participeren Chronisch waardoor ze vrijwilnen waar nodig moeten we g. Daarbij in de samenlevin stimuleren. en ligers faciliteren GGELD MET BELASTIN afschaffing van ten• ZUINIG gingen en papierGeen lastenverho de regels (minder kwart van door kosten minste een pen aanjagen en te werk) Grondverko s met 20% te verlagen gewone grondkavel de starters. halveren voor EGING • GEEN SAMENVORKING WEL SAMENWE en, maar samenwerRivierenniet samenvoeg Gemeente in de regio met gemeenten kunnen king zoeken . Gemeenten zelfstandig) land (Buren

UREN ERLAND/B A.NL/GELD WWW.CD

Duidelijke t? toekoms Kiest CDA! Buren Magazine

L 6BUREN.N WWW.D6

| Buren Magazine 16 | maart 2014

9

@KNLTB

heid en jeugdwerkloosheid.

Idzerd

25.997

Alda 25.939 n Aantal inwoners mense gemeente Aantal de inwoners ‘Als gemeente Buren Burennen, elkaar ken fbaarheid blijft de lee op peil’

En nu uit! voorunica tie

lucht

Bibliotheek servicepunt in Lienden

Burgemeester J. de Boer

van Zijl:

burgerparticipatie

natuur

Buren is de meest duurzame gemeente in deze regio. Dat staat in de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GD Index) die de Stichting Duurzame Samenleving heeft gepubliceerd. Landelijk e gezien staat Buren op de 42 plaats van duurzame gemeenten. Volgens de Stichting Duurzame

Vol trots presenteer ik u het nieuwe Buren Magazine. Na zeven jaar was het magazine wat ons betreft aan een nieuw jasje toe. We hopen dat het magazine met deze frisse uitstraling nog meer uitnodigt om te lezen. Wij horen

Gemeenteraad Buren

TWITTER

4 maart vindt in het gemeentehuis het grote verkiezingsdebat plaats. sport Het debat wordt journalist Fred Eggink van De Gelder-

energieverbruik geleid door

| maart 2014

|

17

Vanaf dit jaar verzorgen Twin Media en Sales & Services, naast 11centraal voor de Gemeente Geldermalsen, ook de uitgave van de Gemeente Buren. In februari verscheen het geheel vernieuwde eerste nummer van het Buren Magazine. Wilt u ook de 26.000 inwoners van gemeente Buren bereiken, dan bent u bij ons aan het goede adres.   Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Cor Bergen van Sales & Services: • telefoon: 0229-211211 • mail: administratie@salesandservices.nl

Special

De politiek over Buren anno 2018

5 vragen

Vragen over de verkiezingen

Gemeenteraad

Wat doet een gemeenteraad?

#01

Buren Magazine Maart 2014

Magazine van de gemeent e Buren Asch • Beusichem Kerk-Avezaath • Lienden • Buren • Erichem • Eck • Lingemeer • Maurik • en Wiel • Ingen Ommeren • Ravenswaa ij • Rijswijk • Zoelen • Zoelmond

Werk Zorg Jeugd Samenwerken of herindelen?

Er valt ècht wat te kiezen

Verk iezing ssp gemeenecial ter verkiez aadsing 19 ma en art


inhoud

Verandering De rode lijn van deze editie van 11Centraal is verandering. Veranderingen in de (jeugd)zorg, welzijn en werk en in het gemeentehuis. Interessant, lastig, uitdagend maar misschien ook verfrissend!

»4

rubrieken Korte berichten • Altijd op de hoogte met Burgernet • Download nu gratis MijnGemeente app. • Feest én doe mee met 11Dorpenspel

» 4-5 Blog

Wat betekent de komst van het Multifunctioneel Centrum?

» 14

Nummer 11 We belden aan bij Gaitri Pagrach-Chandra uit Tricht

Adrie Preesman vertelt over Multifuntioneel Centrum Daar ging ie dan. De paal. De allereerste. Die paal markeert de start van het opbouwen van iets moois voor onze inwoners en het einde van een lange discussie. In juni 2015 moet het klaar zijn. We kijken vooruit. Adrie Preesman, projectleider van het geheel, vertelt.

»8

Zorgen voor elkaar

Vanaf 1 januari 2015 wordt voor elkaar zorgen nog belangrijker dan het al was. Dan verandert er namelijk veel op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn en werken. Bijna iedereen in onze gemeente krijgt ermee te maken.

» 12

» 15

(z)elf Een plek voor inzendingen…

» 18

En verder: Veiliger in het verkeer • Maak kennis met de wethouders • Het kan anders. Begroting 2.0 11 centraal juni 2014

3


De rode lijn

Verandering De rode lijn van dit exemplaar van 11Centraal is verandering.

H

ier leest u meer over waar het landelijk en lokaal allemaal om te doen is: 'De transities in het sociale domein'. En over de begroting 2.0. De raad pakt het dit keer anders aan. 'De transities': Een lastig begrip wat eigenlijk betekent dat alles anders wordt op gebied van (jeugd)zorg, welzijn en werken. Met minder geld. En jazeker is dit een flinke uitdaging voor iedereen die erbij betrokken is. Van raadsleden, ambtenaren, zorgverleners en mensen die ondersteuning nodig hebben. Dat noodzaakt ons om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Verandering is niet per definitie slecht. Het houdt in dat je anders te werk gaat. Het is wennen. Tot je het gewend bent… En er weer iets verandert natuurlijk!

Samen verfrissen Met de wisseling van de wacht 'in' het gemeentehuis: een nieuwe raad en een nieuwe wethouder (dus een gewijzigde samenstelling van het college van burgemeester en wethouders) komen ook

4

11 centraal juni 2014

andere, wellicht verfrissende ideeën. Je kunt lezen hoe onze wethouders samen richting willen geven aan de komende 4 jaar. Samen is hier het kernwoord. De gemeenteraad gooit het roer om en geeft een andere wending aan de begrotingsvergadering. Eerst de wensen, dan de kosten. En natuurlijk wikken en wegen, discussiëren en prioriteren. Samen. `Transities', nieuwe raad.

'Verandering is niet per definitie slecht.' Misschien wat droge materie. Voor de afwisseling, leest u daartussendoor over het Multifunctioneel Centrum, inbrekers en veel meer. En over Gaitri Pagrach-Chandra uit Tricht die heel lekker kan bakken en koken! Smul van deze editie!

i www.geldermalsen.nl facebook.com/gemeentegeldermalsen @gemgeldermalsen


korte berichten

MijnGemeente… App

Welkom bij Elfdorpenspel

Gemeente Geldermalsen heeft de app MijnGemeente waarmee iedereen snel en eenvoudig meldingen over de openbare ruimte kan doen. Denk aan een losliggende stoeptegel, kapotte verlichting, zwerfafval, hondenpoep, vernieling van speeltoestel of verkeerspaaltjes. De app is gratis beschikbaar voor Android en Apple. Wie de gratis app download meldt zich één keer aan als inwoner van

Gemeente Geldermalsen. Daarna kunnen heel eenvoudig allerlei meldingen over de openbare ruimte worden doorgegeven. De smartphone voegt de locatie toe en ook een foto van het mankement is zo bijgevoegd.

Opgelet: inbrekers actief! Sinds 1 mei ontvangen Burgernetters in Gemeente Geldermalsen een e-mailbericht op het moment dat er een woninginbraak in hun buurt is geweest. Hierin staat exacte informatie over de inbraak. Burgernetters worden zo opgeroepen om zich als eventuele getuige van de inbraak te melden en om bij verdachte situaties direct de politie te bellen via 112. De politie hoopt hiermee informatie te ontvangen om

kort nieuws

inbraken te voorkomen en/of op te lossen. Voor buurtbewoners is de email meteen een waarschuwing dat er inbrekers in hun omgeving actief zijn (geweest). De inzet van Burgernet bij woninginbraken is onderdeel van de aanpak om het aantal woninginbraken terug te dringen. Eerder werden met deze aanpak al positieve ervaringen opgedaan in andere Gelderse gemeenten en elders in het land. i www.burgernet.nl.

Feitjes Gemeente Geldermalsen telde op 1 april 2014 in totaal 3.426 deelnemers aan Burgernet (13% van de bevolking). www.burgernet.nl

11,12 en 13 juli vindt er weer een prachtig sportief en een gezellig Het Elfdorpenspel plaats in Buurmalsen. Op zondag 13 juli is het extra feest en wordt samen met het Thomashuis gevierd dat het alweer 10 jaar geleden is dat het eerste Thomashuis in Buurmalsen is gevestigd. Het motto is al 35 jaar: Meedoen (én mee vieren) is belangrijker dan winnen. i www.elfdorpenspel.nl www.facebook.com/elfdorpenspel

Leen een boek in Deil

Het DorpsOntmoetingsPunt Deil (DOP) heeft dankzij een gift een ruilbibliotheek kunnen starten. Iedere dinsdag is het DOP in het Duifhuis, Duyfhuisstraat 2 te Deil van 9.30 tot 11.30 open. Dan kan iedereen kijken of er een leuk boek bijstaat. Er vindt geen registratie plaats, er wordt wel verwacht dat je een ander boek inlevert of het geleende boek later weer terug brengt. Geen boek lenen? Kom dan gewoon voor de gezelligheid.

Bedrijvenmarkt Deil& Enspijk

Stichting Wij Ondernemen Deil Enspijk organiseert een bedrijvenmarkt op 28 juni a.s. rondom het Dorpshuis 't Duifhuis in Deil. Bedrijven laten produkten en diensten zien. Op het open podium kun je een kunstje doen, muziek spelen of een goeie mop vertellen. Bel Arnold Kerkhof, 06-55775919.

11 centraal juni 2014

5


V.l.n.r. Niko Wiendels, Ton van Maanen en Ronald van Meygaarden.

Kennismaking

Onze wethouders samen voor elkaar Er is een nieuw coalitieakkoord. Wethouders Niko Wiendels en Ronald van Meygaarden zijn al bekend met de gemeente als werkterrein. Hoe zit dat met wethouder Ton van Maanen, waar kunnen we die van kennen? De heren aan het woord. De titel van het coalitieakkoord is Samen voor elkaar. Hoe wil je daar invulling aan geven? Van Maanen: “In deze samenleving sta je niet alleen. Dat betekent dat je met elkaar

6

11 centraal juni 2014

in gesprek bent en dat je met elkaar leeft. De samenleving is vol met verschillende mensen, meningen, opvattingen en religies. En 'samen voor elkaar' betekent vooral respect voor elkaar hebben en elkaar accepteren.”

'Goed samenwerken met collega wethouders, de gemeenteraad en inwoners'

» toegelicht

Van Meygaarden: “De mensen die de verschillende verkiezingsprogramma's


bestuur

'Een ondernemersklimaat met minder regeldruk.' inwoners van Gemeente Geldermalsen. In de praktijk betekent dat goed luisteren, goed communiceren en hard werken. Met het belang van de inwoners altijd voorop.” Wiendels: “Deze titel slaat wat mij betreft vooral op de participatiemaatschappij waarbij we iedereen vragen om mee te doen. Een belangrijke rol ligt bij de dorpshuizen maar ook bij de verenigingen en de vele vrijwilligers. We willen alle talenten die er in de samenleving zijn een kans geven. Want die talenten zitten niet alleen in het gemeentebestuur.”

Welke ervaring neem je mee?

hebben gelezen van de coalitiepartijen weten dat deze naam een combinatie is van de titels, van de verkiezingsprogramma's en de bijbehorende campagneslogans. Het laat dus letterlijk zien dat de verschillende programma's met elkaar gecombineerd zijn. Voor mij betekent het 'goed samenwerken met collega wethouders, de gemeenteraad en inwoners van de 11 dorpen.' En zo te komen tot een efficiënt werkende gemeente die geaccepteerd en gewaardeerd wordt door (het liefst) alle

Van Maanen: “Als ondernemer was ik heel druk met mijn logistieke bedrijf. Maar ik wilde meer doen voor de samenleving. In 2002 werd ik in de raad gekozen en werd ik fractievoorzitter van de SGP, dit heb ik 10 jaar gedaan. Hierin probeerde ik altijd de zakelijke insteek van besluiten oordeelsvorming vast te houden. Ook ben ik geboren (Meteren) en getogen in Gemeente Geldermalsen hierdoor is een mooi stuk historie bij mij bekend.” Van Meygaarden: “Allereerst ruim 10 jaar actieve woon- en leefervaring in deze gemeente. Verder vier jaar wethouderschap en daarnaast 30 werkervaring in de (profit en nonprofit) dienstverlening.” Wiendels: “Ik denk nu juist niet aan de ervaring van wethouder, maar aan die van vrijwilliger. Ik zat o.a. in het schoolbestuur, in de buurtvereniging, in het bestuur van de bibliotheek, ik

bezorgde post voor het mantelzorgcafé, mijn vrouw collecteerde voor goede doelen en mijn zoon draait kantinedienst bij zijn voetbalclub. In een dorp doe je dat al gauw: voor elkaar en met elkaar.” Wat zie je als je grootste uitdaging, de komende 4 jaar? Van Maanen: “In de eerste plaats is de uitdaging om mij geheel in te lezen en samen met mijn collega's en medewerkers de processen en procedures goed onder de knie te krijgen. Verder denk ik vooral aan de uitbreiding van het spoor bij Tricht en Geldermalsen, maar ook aan een goed ondernemersklimaat met minder regeldruk. Ook zou ik graag de beleving

'Belangrijke rol voor dorpshuizen, verenigingen en vrijwilligers.' van een nette en schone gemeente naar een iets hoger peil brengen.” Van Meygaarden: “De betrokkenheid bij, en tevredenheid over de gemeente verbeteren. Verder hoop ik natuurlijk dat onze dorpen hun karakters behouden, zich naar tevredenheid van de bevolking kunnen blijven ontwikkelen en dat dit alles betaalbaar en duurzaam kan plaatsvinden. Het mag nóg plezieriger worden hier te wonen en te leven.” Wiendels: “Ik wil mensen inspireren en nieuwe initiatieven stimuleren. Ik hoop dat het coalitieakkoord, maar ook de houding van ons gemeentebestuur iedereen uitnodigt om actief en creatief te worden. Natuurlijk lopen we op een gegeven moment ook tegen die glazen muur van de financiën aan. Maar laat ons dat niet weerhouden om mee te doen.”

i

11 centraal juni 2014

7


Zoveel mensen, zoveel behoeften

Bouw MFC gestart Daar ging ie dan. De paal. De allereerste. Die paal markeert de start van het opbouwen van iets moois voor onze inwoners en het einde van een lange discussie. In de zomer van 2015 moet het klaar zijn. We kijken vooruit! In dit interview vertelt Adrie Preesman, projectleider bij Gemeente Geldermalsen, over het te bouwen Multifunctioneel Centrum.

'Zo maken we straks een vliegende start.'

In welke behoefte voorziet dit gebouw? “Zoveel mensen, zoveel behoeften… die ook nog eens uiteen lopen!”, zegt Preesman. “Er zijn verenigingen die te krap zitten, die in verouderde ruimten gehuisvest zijn. Stichting Lingefilm is een goed voorbeeld van zo'n vereniging. Met veel kunst- en vliegwerk hebben ze iets

8

11 centraal juni 2014

moois gemaakt in een oude school en de zaal zit elke week vol. De behoefte is er zeker om naar een betere plek te gaan. Dat verdient het ook. Inwoners vinden straks vanzelf aanleiding om het gebouw te bezoeken omdat er veel voorzieningen zijn waarmee ze mee te

maken kunnen hebben, bijvoorbeeld een huisarts, consultatiebureau, psycholoog, apotheek etc. En terwijl je wacht op je vrouw die een bezoekje brengt aan de huisarts, kun je de krant lezen en een kop koffie drinken in de horecagelegenheid. Én je brengt nog snel even je boek terug naar de bieb. Voor het dorp Geldermalsen is dit meteen ook het buurthuis wat er niet is. Met sommige dingen is het zo dat het aanbod, de eigen vraag schept. Mensen gaan zelf ervaren dat dit een prachtige en functionele ontmoetingsplek is met een


Adrie Preesman: "Met sommige dingen, schept het aanbod de eigen vraag."

interview

Wat gebeurt er nu?

ontspannen sfeer. Verenigingen, groepen uit de omgeving kunnen er ook terecht in de ruimten voor incidenteel gebruik. Bijvoorbeeld voor een repetitie of een thema avond.

Wat gaat er straks allemaal gebeuren in dit gebouw? Ik stel me zo voor dat het een soort bijenkorf van in- en uitvliegende mensen wordt, waar de een wat langer en vaker komt dan de ander. We zijn erin geslaagd een goede combinatie te maken tussen een cluster met zorgaanbieders en een cluster van maatschappelijke organisaties, zoals een bibliotheek, een filmhuis en RTV Betuwe, de Speel-o-theek, het consultatiebureau, de verloskundige praktijk en Welzijn

Geldermalsen en andere partijen. Beide groepen geloven in de meerwaarde van deze samenstelling. Er zijn nu bijvoorbeeld zorgaanbieders die bewust geen personeelsruimte willen want hun personeel kan prima in de horecaruimte hun boterham opeten. Zo wordt er efficiënt gebruik gemaakt van de ruimte en hebben de werknemers een prettige omgeving om in te zijn.

'Een bijenkorf van in- en uitvliegende mensen.'

Achter ons ligt de periode van tekenen, plannen en voorbereiden. Nu is de bouw gestart. Veel zaken liggen vast. Sommige dingen moeten nog in detail worden geregeld. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met de binnenhuisarchitectuur. Hoe worden de ruimtes ingericht, met welke meubels, kleuren en keuken. Dit gebeurt in overleg met de gebruikers. Tegelijkertijd houden we toezicht op de bouwer van het geheel. Zodat we aan het einde van de rit de kwaliteit krijgen die we voor ogen hadden. Voor dit werk speelt mijn tijdelijke collega Arno van Basten een belangrijke rol. Ook lopen we vast vooruit op de periode na opening (eind zomer 2015). Het beheer moet dan geregeld zijn. Er is al een beheerstichting gevormd. En er wordt gekeken naar hoe het dagelijks beheer vorm moet krijgen. Zo maken we straks een vliegende start.”

i

» toegelicht Al meer dan een decennium werd voor het eerst in de gemeenteraad gesproken over het Multifunctioneel Centrum, in de volksmond bekend als MFC. Na lange én terugkerende discussies over al dan niet, waar dan wel of niet en voldoende of te weinig financiën... Is er in mei een start gemaakt met de bouw. Ook is er nu een bestuur. Na of bij opening krijgt het MFC een nieuwe naam.

11 centraal juni 2014

9


11 centraal

Dienstverlening in het hart van de Betuwe

administratiekantoor

houten vloeren

De Bruin Administratie & Advies B.V. Willem de Zwijgerweg 113, Geldermalsen T (0345) 581 571 - www.debruinadministratie.nl

Le Carrouge

p. 19

advocaten

Nijverheidsweg 9, Culemborg T (0345) 569 697 - www.le-carrouge.nl

hoveniers

Koppelaar & Linssen Advocaten

Thijs Magielse Tuinen

Steenweg 67d, Waardenburg T (0418) 644 644 - www.koppelaarlinssen.nl

Busterweg 20, Beesd T (0345) 568 499 - www.thijsmagielse.nl

automatisering

Kunstmarkt Buren

p. 20

banken

Herman Kuijkstraat 27, Geldermalsen T 06 50651492 - www.kunstmarktburen.nl

meubelhandel

Regiobank / Financieel adviesburo Peramaker

Meubelhandel ‘Bradaal’

Palmesteynstraat 8, Deil T (0345) 652 041 - www.peramaker.nl

Rolweg 21, Culemborg T (0345) 517 400 - www.bradaal.nl

bouwbedrijf

natuurvoeding

De Ruiter Bouw

Roelofsen Reform (Roel Vital)

Appelhof 4, Deil T (0345) 651 684 - www.deruiterbouw.nl

De Aaldor 15A, Geldermalsen T (0345) 651 948 - www.roelvital.nl

bouwkundig tekenburo

p. 2

kunst- en keramiekmarkten

Your ICT De Chamotte 2, Geldermalsen T (0345) 622 223 - www.yourict.nl

p. 19

verspreiding huis-aan-huis Reli Groep Industriestraat 4, Hardinxveld-Giessendam T (0184) 414 539 - www.reli.nl

p. 11


Ook h advert ier er Het ka en? n voor € al 35,-

zorg Privazorg Rivierenland Tielsestraat 6a, Maurik T (0344) 607 573 - www.privazorgrivierenland.nl

p. 11

Uw advertentie of vermelding ook op deze pagina? 11 centraal, het magazine voor de inwoners van de gemeente Geldermalsen, geeft bedrijven en instellingen de mogelijkheid om te adverteren. Een vermelding heeft u al voor € 35,- p/pl. Meer informatie? U kunt contact opnemen met Sales & Services, Cor Bergen via tel.: 0229 211 211 of administratie@salesandservices.nl

Strijd mee tegen en hart- en vaatziekt

www.hartstichting.nl

PrivaZorg

Rivierenland

In met de de groei vancentraal! onze organisatie, Bijverband PrivaZorg staat client is PrivaZorg Rivierenland op zoek naar flexibele en gemotiveerde zorgverleners die Wij bieden: als zelfstandige (ZZP-er) willen werken. Vindt l Persoonlijke Verzorging l Nachtzorg je het een uitdaging om samen met de zorgvrager en eventuele in l Palliatief terminale zorg mantelzorgers l Verpleging deze tijden van bezuinigingen optimaal zorg l Huishoudelijke Hulp l Begeleiding te leveren!

Wij zijn op zoek naar: Wij werken in kleine C / IGteam met • Verzorgende professionele en betrokken zelfstandige • Verpleegkundigen zorgverleners (ZZP-ers). Alle zorgverleners zijn gecertificeerd door Waar: Tiel, Culemborg, Geldermalsen het landelijke Kiwa Keurmerk. en Bommelerwaard Voor Voor meer meer informatie: informatie: PrivaZorg Rivierenland Tielsestraat 6 A 4021 HC Maurik T 0344-607573 M 06-27521332 E info@privazorgrivierenland.nl W www.privazorgrivierenland.nl


Veranderingen (jeugd)zorg, welzijn en werken

Zorgen voor elkaar 'De gemeente startte met één sociaal kernteam om ervaring op te doen.'

Vanaf 1 januari 2015 wordt voor elkaar zorgen nog belangrijker dan het al was. Dan verandert er namelijk veel op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn en werken. Bijna iedereen in onze gemeente krijgt ermee te maken. De veranderingen zijn ook regelmatig in het nieuws. Wat verandert er nu precies en hoe gaat dat in Gemeente Geldermalsen?

'Inwoner met tegenslag op weg helpen.'

Als het tegen zit Gaat het goed dan komt een inwoner alleen bij de gemeente voor zaken als een rijbewijs of vergunning. Niet voor

12

11 centraal juni 2014

iedere inwoner gaat het leven zonder horten en stoten. Soms heeft iemand moeite met opgroeien. Of iemand leeft

met een beperking, is werkloos of arbeidsongeschikt. Er kunnen schulden ontstaan of iemand wordt chronisch ziek, gehandicapt of heeft last van ouderdomsverschijnselen.De gemeente ondersteunt in deze situaties. De opgave vanaf 1 januari is een inwoner met tegenslag op weg te helpen om zoveel mogelijk zelf en met zijn omgeving te


meedoen

Wat verandert er? Nu is nog niet precies aan te geven wat er verandert. We noemen de grote lijnen: Inzet van de eigen mogelijkheden: Een inwoner met een vraag op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn of werken wordt gevraagd om eerst goed te kijken wat echt nodig is. En wat iemand daar zelf in kan regelen. Dat betekent dat ook gekeken wordt wat er met hulp van de mensen in de omgeving mogelijk is. De meest kwetsbare inwoners blijven we goed ondersteunen. Is het niet mogelijk om met de directe omgeving een vraag op te lossen? Dan komt er een oplossing met inzet

van hulp- of zorgverleners. Ondersteuning wordt in de buurt geregeld. Er is zoveel mogelijk één aanspreekpunt, ook als er ondersteuning door meer instanties nodig is. De inwoner heeft zelf een belangrijke rol in het bedenken en regelen van de beste oplossing. De inwoner en zijn vraag staan centraal. Er is meer aandacht voor het voorkomen van (grote) problemen. Dit moet gaan bijdragen aan een afname van de professionele hulp en een toename van hulp uit iemand zijn eigen omgeving zoals familie, kennissen, buren en vrijwilligers.

'Meer aandacht voor voorkomen van problemen.' regelen. Als dat niet lukt, staat de gemeente voor mensen klaar.

Nieuw team in de maak Bij het uitvoeren van al deze nieuwe taken werkt de gemeente samen met zorgverleners op het terrein van jeugd(zorg), welzijn en werken. Op dit moment wordt uitgeprobeerd hoe een team met onder andere een maatschappelijk werker, wijk- en jeugdverpleegkundige, welzijnswerker de nieuwe taken kan uitvoeren. De werknaam is het sociale kernteam. In

dit kernteam ligt de nadruk op (jeugd) zorg en welzijn. De gemeente startte met één sociaal kernteam om ervaring op te doen. Op die manier wil Gemeente Geldermalsen op 1 januari 2015 een goede start maken.

Overheid stuurt brieven Ontvang u nu al hulp op het gebied van (jeugd)zorg of welzijn? Dan ontvangt u in juli een brief van het ministerie van VWS. Het ministerie legt in de brief uit wat de veranderingen betekenen. In oktober volgt een tweede brief met meer gedetailleerde informatie over wat de verandering specifiek voor u betekent.

Gemeente Geldermalsen en zorgverleners geven ook informatie. Omdat de overheid nog niet alles duidelijk heeft overgedragen kan de gemeente nog niet op alles een antwoord geven.

i

» toegelicht Het is belangrijk dat iedereen mee doet. Vaak gaat dat vanzelf goed maar soms heeft iemand daar wat hulp bij nodig. Mensen uit de dorpen van de gemeente zorgen al goed voor elkaar. In de komende jaren wordt dat extra belangrijk.

11 centraal juni 2014

13


blog Bestuurders, medewerkers en/of inwoners delen ervaringen

Wat betekent de start van de bouw van het Multifunctioneel Centrum (MFC)

“O

Remco Kaijen,

Hans van Hooren,

Arno van Basten,

vice-voorzitter van Stichting ECG

voorzitter Filmtheater LingeFilm

bouwbegeleider MFC

“H

pluchting en blijdschap. Opluchting dat het politiek zeer bewogen proces uiteindelijk goed is afgelopen en dat we nu echt de bouwfase ingaan. Blijdschap dat we het met z'n allen toch mooi maar voor elkaar hebben gekregen dat Geldermalsen een uniek centrum gaat krijgen waar we de komende jaren enorm veel plezier aan gaan beleven. De afgelopen jaren waren een forse aanslag op het geduld van de verschillende deelnemers aan Stichting Eerstelijnscentrum Geldermalsen. Maar het resultaat is iets om trots op te zijn: een centrum voor ondersteuning van wieg tot (bijna) het graf en tussendoor kun je je bij ons vermaken door een boek te lezen of een filmpje te pakken. Nu gaan we vooruit kijken om gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen om het centrum daadwerkelijk te laten groeien en bloeien. Want stenen alleen zijn niet voldoende, het gaat er om wat we er met z'n allen van maken.”

14

11 centraal juni 2014

“O

et is het begin van een nieuwe toekomst voor LingeFilm met als grote voordeel de betere zichtbaarheid. Het valt mij vaak op dat mensen die al een hele tijd hier wonen, ons toch nog niet kennen. Dat zal zeker veranderen op de nieuwe locatie.Dat nieuwe theater wordt een prachtige ontmoetingsplek voor Geldermalsen. LingeFilm zal ook daar met veel enthousiasme een mooi en groter filmprogramma gaan aanbieden. We willen het goede dat we nu in het Lingehuis hebben behouden - zoals een echte filmsfeer, films met maaltijden en speciale kindervoorstellingen. Dit moment is voor LingeFilm ook het startschot om onze verhuizing naar het MFC te gaan voorbereiden. De verhuizing vraagt veel voorbereiding zoals de verplaatsing van de filmprojector met alle technische aspecten en ook onze vrijwilligers moeten op de nieuwe situatie ingewerkt worden. Wij kijken uit naar de opening." www.lingefilm.nl of volg ons op twitter: @LingeFilm

p 12 mei 2014 begon Van der Horst Bouw & Onderhoud met het heiwerk voor het Multifunctioneel Centrum en Eerstelijns Centrum Gezondheidszorg.Namens Gemeente Geldermalsen heb ik sinds december 2012 als bouwbegeleider samen met de architect, constructeur, installatie- en bouwfysica adviseur en de gemeentelijke projectmanager Adrie Preesman, de bouwmanagement werkzaamheden voor het ontwerp- en voorbereidingsproces verricht. Na de Europese Aanbesteding is op 18 maart 2014 de aannemingsovereenkomst ondertekend. Het gebouw begint een concreet beeld met zijn eigen vormen te krijgen. Persoonlijk vind ik het prachtig, de wijze waarop zo'n bouwproject verloopt en hoe er uiteindelijk een mooi gebouw komt te staan waar ikzelf, maar nog belangrijker, ook de gebruikers en inwoners trots op kunnen zijn. Naar verwachting wordt het gebouw eind zomer 2015 in gebruik genomen.”


nummer

11

'Ik schrijf kookboeken met een verhaal.'

Ding-dong! Een kijkje achter de voordeur van een bijzonder huis in Tricht. Gaitri Pagrach-Chandra woont met haar man in Tricht in een voormalige pastorie. Het huis is al sinds 1955 in de familie. Schoonvader was makelaar in Den Haag en werd op slag verliefd op het huis toen hij het voor het eerst zag. Na zijn overlijden is Gaitri er met haar man en kinderen gaan wonen. Inmiddels zijn de kinderen het huis uit. Ze komen graag naar huis en genieten dan van de baksels van hun moeder. Gaitri: “Als ik thuis ben, ben ik in mijn werkkamer te vinden of in de keuken. Ik schrijf namelijk kookboeken met een verhaal. Dus niet alleen een verzameling met recepten maar recepten met de culturele achtergrond erbij. Ik ontwikkel en probeer mijn recepten hier thuis uit. Mijn nieuwste boek verscheen begin juni. En als het weer het toelaat, werk ik lekker in de tuin.” Naast haar werk als kookboekenschrijfster is Gaitri voorzitter van de Ouderensoos in Tricht.“ Elke 2 weken is er een soosmiddag in De Belder voor lezingen of gezelligheid. Ook wordt er door leden regelmatig samen gegeten. Leden of belangstellenden zijn van harte welkom.” Meer informatie: www.gaitripagrachchandra.com of telefoon (0345) 571962


Uw nieuwe website in 3 weken live!

Basiswebsite voor € 999,met toegankelijk CMS

Twin Media ontwikkelt in drie weken uw nieuwe website Deze website bestaat uit

- homepage, keuze uit 10 basistemplates - toegankelijk en overzichtelijk CMS (Content Management Systeem) - menubalk met diverse achterliggende pagina’s - mogelijkheid om eigen pagina’s toe te voegen, aan te passen of te verwijderen - nieuwsrubriek - contactformulier - zelf gemakkelijk afbeeldingen plaatsten - eigen domeinnaam/url bepalen of verhuizen indien u al beschikt over een domeinnaam - google analytics met informatie over bezoekersaantallen en gebruik - geschikt voor mobiel gebruik

Bij de basisprijs zit inbegrepen

- introductiegesprek in Culemborg - overdracht gesprek in Culemborg en uitleg werking van de website - Twin Media onderhoudt het contact met de hostingpartij - handleiding

Er zijn diverse uitbreidingen mogelijk

- eigen design website; basiskosten: € 500,- nieuwsbrief: € 200,- aansluiting sociale media (facebook, twitter, linkedin): € 100,- (andere wensen in overleg) - forum: € 200,- blog: € 200,- basis webshop: € 500,- kalender/evenementen: € 200,- professionele fotografie voor de mooiste foto’s op de website: op aanvraag - hosting: € 20,- euro per maand - onderhoudscontract: in overleg maken wij een voorstel op maat

Speciaal voor le den van Register Belastingadviseu rs tot 1-1-2015

10% korting !*

Meer informatie:

Over Twin Media

Twin Media is een grafisch bureau waar 20 vormgevers, waaronder twee art directors en een IT-team, elke dag bezig zijn met het ontwerpen en vormgeven van tijdschriften, boeken, huisstijlen en websites. De kern van onze manier van werken is: uw weet altijd wat u krijgt en dat snel en tegen een goede prijs.

Twin Media Parallelweg West 15b 4104AX Culemborg Roeland Dobbelaer 0642224455 roelanddobbelaer@twinmediabv.nl Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.


raad & daad Berichten van de Gemeenteraad

Begroting 2.0 De begrotingsvergadering van november stond bekend als de belangrijkste raadsvergadering van het jaar. De nieuwe raad doet het anders. Eerst de nadruk op het vaststellen van de speerpunten en pas later op het geld.

E

en traditionele begrotingsraad bestaat uit 2 delen. Als eerste: welke plannen het komend jaar op de rol staan. Als tweede: hoeveel kost dit allemaal. De nieuwe raad bespreken de plannen op 1 juli en de kosten in november. Door eerst duidelijk te maken welke plannen en ontwikkelingen het belangrijkste zijn kan de begroting daar op afgestemd worden. Begroting 2.0 dus! Â

Heldere plannen In de raad van 1 juli bespreken de fracties hun plannen en voorkeuren voor 2015. Het college van burgemeester en wethouders legt een voorstel neer met plannen op hoofdlijnen; dat is de kadernota.Hierbij wordt ook een paar jaar vooruit gekeken. Iedere politieke partij geeft in juli zijn visie op de toekomst en de belangrijkste speerpunten. Dit zijn de algemene beschouwingen. Er wordt uitgebreid gediscussieerd. Raadsleden kunnen aanpassingen indienen op de voorstellen van het college. Er wordt gestemd over oorgestelde veranderingen en de kadernota. Aan het einde van de avond is dan helder welke plannen het meest belangrijk zijn.  

Geld volgt plan Met die informatie brengen ambtenaren in de periode van juli tot en met september alle kosten en inkomsten

in beeld. Ze maken de begroting op basis van de prioriteiten van de raad. Zijn er problemen om de begroting kloppend te krijgen? Dan wordt dit aan de raad voorgelegd. Dit wordt in november besproken. De begroting kunt u vergelijken Erbij zijn Raadsvergaderingen met uw huishoudboekje. U zijn openbaar. U bent welkom. bedenkt eerst wat u volgend Op 1 juli begint de vergadering jaar wilt en moet doen. Dan zet u de kosten die erbij horen op al om 17.00 uur. Eerst worden een rijtje en kijkt u wat er aan de overige onderwerpen geld binnen komt. Als dan blijkt besproken. Dan is er een pauze dat u meer uit gaat geven dan en gelegenheid om te eten. u verdient? Dan kunt u kijken Om 20.00 uur gaat de wat u het belangrijkst vindt of uw plannen aanpassen. Heeft vergadering verder met de u dat allemaal in beeld? Dan kadernota en de algemene kunt u een compleet financieel beschouwingen. U kunt de plan voor het komende jaar en vergadering ook volgen via de jaren erna maken. twitter @GemGeldermalsen.

21 inwoners van de gemeente vormen de gemeenteraad. Dinsdag is de vaste vergaderavond. Vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De gemeenteraad is de 'hoogste baas' van de gemeente en bepaalt de grote lijnen van het beleid. Kijk op www.geldermalsen.nl voor actuele informatie over vergaderingen.

11 centraal juni 2014

17


Colofon Geldermalsen magazine is een uitgave van gemeente Geldermalsen en Twin Media bv

(z)elf Plek voor ingezonden items van bewoners

Verschijning Zes keer per jaar Oplage 11.350 Verspreidingsgebied Huis-aan-huis in de gemeente Geldermalsen Verspreiding Bureau Reli Sliedrecht Hoofd- & eindredactie Lieke Straates, gemeente Geldermalsen redactie@geldermalsen.nl Advertenties Sales & Services tel.: 0229 211 211 administratie@salesandservices.nl Fotografie Gemeente Geldermalsen en Photopin Vormgeving en realisatie Twin Media bv, Culemborg tel.: 0345 470 500 info@twinmediabv.nl www.twinmediabv.nl Uitgever Roeland Dobbelaer, Twin Media bv roelanddobbelaer@twinmediabv.nl Gemeente Geldermalsen Bezoeklocatie: Kuipershof 2 4191 KH Geldermalsen Postadres: postbus 112 4190 CC Geldermalsen tel.: 0345 58 66 11, fax: 0345 57 32 58 info@geldermalsen.nl www.geldermalsen.nl Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Tips, op- of aanmerkingen naar aanleiding van dit blad kunt u mailen naar redactie@geldermalsen.nl of bel 0345 586 609

Wie heeft er nu eigenlijk voorrang? Denkt u wel eens: ‘Hé, dat verkeersbord ken ik niet.' Of ‘Wie heeft er nu eigenlijk voorrang?' Misschien kunt u wel een opfrissertje gebruiken. Want het verkeer én de regels veranderen. Bij voldoende belangstelling wordt er een BROEMcursus georganiseerd. Dit bestaat uit een

Elfje Tijd Gaat door Als een sneltrein Verandering op de hielen Actualiteit Een Elfje is een gedicht(je) van elf woorden, verdeeld over 5 regels.

Uw Zelfie… Uw Zelfie (een opmerking, gedicht, filmpje, foto… ) is welkom. Of woont u op huisnummer 11 in een dorp in onze gemeente? Of heeft u iets met het nummer 11? Dan komen we graag langs! Wie weet komt u met uw verhaal én foto in dit magazine. Stuur uw Zelfie of aanmelding naar redactie@geldermalsen.nl.

18

11 centraal juni 2014

theorie gedeelte en een praktijkgedeelte waarbij er een instructeur naast u plaatsplaats neemt in uw auto. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Groot Geldermalsen. Jacques Janssen, telefoon (0345) 570098 of mail jacquesjanssenvvn@gmail.com


De Bruin Administratie & Advies B.V.

Al 12,5 jaar verstand van vloeren 3 Financiële administratie

De makers en leverancier van:

3 Loonadministratie

• Massief houten vloeren, multiplank en parket, klassiek en verouderd • Eigen legservice • Renoveren van houten vloeren en trappen • Leeftafels op maat naar uw ontwerp • Laminaat en PVC-vloeren

3 Alle belastingaangiften 3 Alle toeslagen 3 Bedrijfsadviezen 3 Pensioenen

Willem de Zwijgerweg 113 | 4191 WD Geldermalsen Tel: 0345-581571 | info@debruinadministratie.nl www.debruinadministratie.nl

Bruin_1-4_11centraal.indd 1

St ri jd m e e t e g e n h a rt- e n va at zie kt e n

Showroom open voor advies do en vr 8.00-16.30 uur, za 9.30-14.00 uur Overige tijden op afspraak Nijverheidsweg 9 · 4104 an Culemborg T 0031 (0)345-569697 E vloeren@le-carrouge.nl · www.le-carrouge.nl

13-01-14 15:16 87,5x115_def.indd 1

www.hartstichting.nl Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

12-02-2013 14:25


11Centraal - nr3 juni 2014  

Huis-aan-Huis magazine van Gemeente Geldermalsen. Oplage: 11.350

11Centraal - nr3 juni 2014  

Huis-aan-Huis magazine van Gemeente Geldermalsen. Oplage: 11.350

Advertisement