6 imke tegels voorbeelden presentatie energiebesparing 2 juni

Page 1

Hoe zet je communicatie in bij grote renovaties?


Verschillende fasen: • • • •

Het allereerste contact Vooraf Tijdens Na afloop


Het eerste contact: De energiequiz -

Introductie Opwarmer voor het thema energie Toelichting bij renovaties Binding van mensen, bv bij nieuwbouw Maar ook bij themabijeenkomsten/ opendagen over financiering - Of inleiding bij thema duurzaamheid voor eigen medewerkers


Vooraf: De energierekening • Variabele lasten en vaste lasten • Vastrecht • Energiebelasting • Welke berekening maken jullie? • Legt de huurder zich voor altijd vast? • Corrigeren jullie de rekening voor graaddagen? • Help je zoeken naar een goede leverancier?


Vooraf en tijdens De energiecoach • • • • •

Waarom een energiecoach? Wie wordt de energiecoach Informatiebijeenkomst De opleiding De coach vertelt (ook) het renovatieverhaal en de overige energiebesparingsmogelijkheden • Maximale resultaat uit je renovatie.


Aandachtspunten Energiecoach • Energieadviezen komen niet vanzelf binnen. • Coaches moet je vasthouden, je moet ze aandacht geven. • Coaches moet je begeleiden.


Tijdens de renovatie Gebruik maken van de tijdelijke woning • De tijdelijke wissel woning inzetten als energiebesparende voorbeeldwoning. • Energieworkshop


Na afloop als de renovatie klaar is • De nieuwe maatregelen zijn aangebracht. • Maatregelen toelichten. • Wat kun je zelf doen? • De besparing waar maken.


Energybattle

• Wat is het? • Waarom? • Resultaten?


De resultaten Brabant Wonen • Drie hofjes gerenoveerd • Alle bewoners verbruikten voor gas onder het NL gemiddelde. • Wel grote verschillen (3x zo veel) • Na 4 maanden, gemiddeld 29% op gas en 17% op elektra.


Grote verschillen • • • • •

Gemiddeld bespaarden ze in 4 maanden € 201Eén huishouden bespaarde in 4 maanden € 27,Een ander € 522,Dat is per maand € 6,75 of € 130,De hoogste gemiddelde besparing was 60,5% (gas en elektra) • Elektra van -9,4% tot 54% • Gas van 9,8% tot 89,4%


Aandachtspunten battle • Goede meterstanden • Externe omstandigheden moeten goed zijn • Tijdpad • Internet


Beklijft het? • DUWO student Energy Race • Dit jaar 4e race, volgend jaar lustrum • 1e race 1e jaar besparing van gemiddeld 27%, daarna 33%, 34% en 37% • 2e jaar besparing van gemiddeld 37%, daarna 25% en 32% • Dit jaar hoogste besparing op gas van 60%


Samengevat • Het werkt! • Duurzaamheidsdoelstellingen halen. • Daling vaste lasten, minder wanbetalers. • Renoveren wordt eenvoudiger met betere resultaten. • Betere contacten met huurders. • Vaak binnen 2 jaar terugverdiend!Meer weten of een keertje sparren? Imke Tegels 030-6358915 tegels@sme.nl www.spaarjeenergie.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.