LexPress 04/20

Page 1

LEXPRESS OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS LEX RY:N JÄSENLEHTI

4/20


“Olen päässyt Suomen kiinnostavimpien projektien pariin ja saanut kullanarvoista ohjausta ja tukea kokeneilta juristeilta.” -- Harjoittelija, kevät 2020

LUE LISÄÄ HARJOITTELUOHJELMISTAMME: WWW.CASTREN.FI/FI/ URAPOLKU/OPISKELIJAT

KESTÄVIÄ MENESTYSTARINOITA 2

|

LEXPRESS


CALONIA GALLUP

FUKSIEN FIILIKSIÄ TEKSTI | SALLA-MARIA PEKOLA

Tänä vuonna opinnot ja opiskelijaelämä alkoivat Calonialla hieman erilaisissa merkeissä. Kysyimme fukseilta, millaiset heidän ensi askeleensa osaksi opiskelijayhteisöä olivat näissä poikkeusolosuhteissa. 1.

Millaisia ennakko-odotuksia sinulla oli opiskelijaelämän aloittamisesta vallitsevien olosuhteiden keskellä?

2.

Koetko yhteishengen kampuksella syntyneen turvaväleistä huolimatta?

3.

Miten itse lähtisit vielä kehittämään fukseille ohjelmaa poikkeusajalle niin, että jokainen löytäisi oman paikkansa?

Ada Jokela, 1. vuosikurssi 1. Myönnettäköön, että kyllä jännitti, onnistuisiko

sitä solmimaan yhtäkään uutta ystävyyssuhdetta, jos kaikki vuorovaikutus tapahtuisi vain etäyhteyksien kautta. Kysymysmerkkinä oli myös se, kuinkakohan itse opiskelurytmiin pääsisi kotisohvalla kököttäen ja luentoja sieltä käsin seuraten.

2. Kyllä; olen hieman jopa yllättynyt siitä, kuinka hyvä tunnelma lexiläis-

ten keskuudessa yleisesti ottaen vallitsee. Tietenkin edelleen tulee vastaan itselle tuntemattomia kasvoja eikä kaikkiin samalla vuosikurssilla oleviin (saatika vanhempiin) ole vielä päässyt tutustumaan, mutta on ollut kuitenkin ihana huomata, kuinka kaikki tuntuvat olevan innokkaita juttelemaan uusien tyyppien kanssa. Porukka on myös lähtenyt reippaasti mukaan kaikkeen mahdolliseen, mikä on ollut hienoa!

3. Koronatilanteen niin salliessa voitaisiin esimerkiksi järjestää ulko-

tapahtuma, jossa ympäri Turkua olisi sijoitettuna erilaisia rasteja, joita kierrettäisiin pienemmissä porukoissa - vähän siis samanlaisella idealla kuin fuksiviikollakin useampana päivänä mentiin, mutta huomattavasti isommalla alueella toteutettuna. Mukana voisi olla pieniä arvoituksia, jotka ratkaisemalla saataisiin selville, missä seuraava rastipaikka olisi. Jos haluttaisiin olla erityisen tarkkoja turvallisuuden kannalta, rastit voitaisiin tehdä sellaisiksi, ettei niillä tarvittaisi varsinaisia rastinpitäjiä ainakaan fyysisesti paikalle.

Niko Heith, 1. vuosikurssi 1. Aluksi ajattelin, että näissä olosuhteissa opis-

kelijaelämän aloittaminen voisi olla hieman hankalaa, koska oletin, että tapahtumat olisivat lähinnä etäyhteyksien välityksellä. Näin ollen huolena oli esimerkiksi se, että kuinka paljon pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja löytääkö omaa kaveriporukkaa.

2. Todellisuus oli kuitenkin ihan toisenlainen kuin edellä mainitsemani

ennakkoluuloni! Fuksiviikolla ja sen jälkeenkin meille oli järjestetty tapahtumia mahdollisimman turvallisesti niin, että kaikki tapahtumat olivat kuitenkin yhteisöllisiä ja pääsi tutustumaan hyvin uusiin mahtaviin tyyppeihin! Mielestäni myös kaikki on otettu hyvin mukaan ja uusia kavereita on tullut paljon koronan tuomista olosuhteista huolimatta. Mielestäni fukseilla on syntynyt hyvä yhteishenki kampuksella poikkeusajasta huolimatta ja olemme päässeet osaksi opiskelijayhteisöä.

3. Ensisijaisesti olen pitänyt tämän hetkisistä tapahtumista, jotka on

järjestetty poikkeusaika huomioon ottaen ulkona sekä erityisillä järjestelyillä. Uskon kuitenkin, että joillekin nämä ulkonakin järjestettävät tapahtumat voivat olla sellaisia, ettei niihin viitsi osallistua oman tai läheistensä terveyden vuoksi. Tästä syystä olisi ihan hauska kokeilla esimerkiksi etäyhteyksillä tapahtuvia tapahtumia aina silloin tällöin, jolloin kaikki voivat osallistua.

Suvi Pekkala, 1. vuosikurssi 1. Odotukseni tulevaa fuksisyksyä kohtaan

olivat sekä malttamattomuuden että (ennen kaikkea) kauhun värittämät. Arvelin kampuselämän näyttäytyvän maltillisempana pienien ryhmäkokojen, korostuneen käsihygienian ja mahdollisen maskipakon muodossa. Kauhukuvani oli täysin etänä käytävä koulun aloitus, jonka aikana suhteet tuleviin opiskelijatovereihini jäisivät sähköisen yhteyden varassa hatariksi.

2. Poikkeukselliset olosuhteet ovat mielestäni vain tuoneet meitä opis-

kelijayhteisönä lähemmäs toisiamme. Tuutorit ovat panostaneet mielikuvituksellisesti fukseille järjestettyyn ohjelmaan ja ryhmäytymiseen rajoitettujen olosuhteiden puitteissa. Koen vastavaasti myös vuosikurssimme olevan hyvin avoin ja heittäytyvä. Vaikka tapahtumia on tänä syksynä tavallista niukemmin, otamme niistä kaiken irti sitäkin suuremmalla teholla.

3. Tapahtumiin osallistujien turvallisuudentunteesta huolehtiminen on

etusijalla. Uusiin ihmisiin tutustumista voi edistää sekoittamalla pienempiä ryhmiä keskenään, jolloin myös hygieniasta huolehtiminen on mahdollista. Lisäksi pyrkisin järjestämään tapahtumia monipuolisista teemoista tinkimättä riittävän suurissa tiloissa siten, että turvavälien pitäminen olisi mahdollista.

LEXPRESS

|

3


TOIM. HUOM.

Sivulta 12 eteenpäin voit lukea Senilexin hallituksen uudesta puheenjohtajasta. Hän kertoo mm., mitä Lex hänelle alumnina merkitsee.

Uudessa juttusarjassa (s. 16–18) pohditaan arvokasta elämää, niin ihmis- kuin eläinoikeuksien näkökulmasta.

4/20 Mitä lexiläiset ovat puuhanneet kesän aikana? Monipuolinen katsaus oikkareiden kesätöihin sivulta 20 alkaen.

Fuksiviikon tunnelmista voit lukea sivulta 33 eteenpäin. Paljastus: oli ollut kivaa!

@LexTurku

Seuraa somessa: Päätoimittaja: Ava Lainema lexpress@lex.fi Toimitusavustaja: Lotta Laurila

Toimituskunta: Anna Correa De Mora Inna Kujala Venla Mathlein Salla-Maria Pekola Emilia Tuomiluoma Kansikuva: Salla-Maria Pekola

ISSN 1235-371X Copyright © 2020 Lex ry

Toimitus pidättää oikeuden muolyhentää tekstejä. 4 kata | jaLEXPRESS

Taitto ja ulkoasu: Ava Lainema Galleriakuvat: Noora Lindqvist Salla-Maria Pekola Vera Valkonen Laura Välimäki Sähköinen versio: www.issuu.com/lexry

@lexturku @LexTurku

Ilmoitusmyynti: Krister Koskela talous@lex.fi Julkaisija: Lex ry Painopaikka: Painosalama Oy Painos: 140 kpl


SISÄLLYS

06 PÄÄKIRJOITUS Oikeutta kaikille 08 PUHEENJOHTAJALTA Ajatuksia uudesta lukuvuodesta

12

10 EDARISSA TAPAHTUU Mitä kuuluu edarille? 12 SENILEXIN KUULUMISIA Senilexin hallitukselle uusi puheenjohtaja: haastattelussa Salla Suominen 16 ARVOKAS ELÄMÄ Osa 1: Rohingyat & Osa 2: Eläinoikeuden lähtökohdat ja eläinten oikeudellinen asema

20

20 SUKELLUS KESÄN TYÖTARINOIHIN 26 OIKEUDELLISTUVA YRITYSVASTUU 33 FUKSIVIIKKO 2020 37 OPINTOPALSTA Ethän jää yksin 39 KUVAGALLERIA

26 LEXPRESS

|

5


PÄÄKIRJOITUS

Oikeutta kaikille

M

Juristilla on loistava asema olla osana yhteiskunnallista vaikuttamista.

iksi sinä hait oikikseen? Jos lukee Jodelia,

miten juristi voi omassa työssään ottaa vastuullisuusnäkökulmat

saa helposti käsityksen, että oikeustieteitä

huomioon.

opiskelemaan haetaan vain rahan ja statuksen perässä. Kokemukseni mukaan tämä ei

kuitenkaan pidä ollenkaan paikkaansa. Tuskin kukaan pystyy täysin yksiselitteisesti kertomaan, mik-

Oikeuden asiantuntijan tulisi aina pyrkiä siihen, että oikeus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä edellyttää olemassa olevan oikeusjärjestyksen kriittistä tarkastelua ja kyseenalaistamista. Maailmasta ei tule koskaan valmista, eikä

si on päätynyt tekemään tiettyjä valintoja elämässä. Haluaisin

oikeusjärjestelmäkään ole koskaan täydellinen. Voimme silti

kuitenkin uskoa, että ainakin useimmilta juristinaluilta löytyy

pyrkiä siihen, että maailma olisi mahdollisimman hyvä paikka

jonkinlainen tarve vaikuttaa siihen, että elämme mahdollisim-

mahdollisimman monelle.

man oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa. Kaiken viisauden lähteen, Wikipedian, sanoin oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, mitä on oikein. Se, mikä on oikein, on jossain määrin jokaisen itse määriteltävissä. Olennaisena oikeudenmukaisuuteen liittyy kuitenkin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Me ihmiset olemme luoneet ympäristön, jossa luonto nähdään pääomana ja välineenä. Olisikin asiallista pohtia, pitäisikö tätä järjestelmää uudistaa. Miksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ulottuisivat vain ihmisiin? Eläimet ovat elämää siinä missä mekin. Arvokkaasta elämästä voitkin lukea tästä lehdestä lisää, sekä ihmis- että eläinoikeuksien näkökulmasta. Juristilla on loistava asema olla osana yhteiskunnallista vaikuttamista. Muutosta ei tapahdu, ellei joku ryhdy toimeen sen aikaansaamiseksi. Tästä hienona esimerkkinä toimii syyskuussa perustettu Yritysvastuuoikeuden yhdistys. Haastattelin yhdistyksen kahta perustajajäsentä, jotka kertovat muun muassa,

6

|

LEXPRESS

Ava Lainema Päätoimittaja lexpress@lex.f i


Join us Our Trainee Programme application period is on!

Share our vision, shape your future

“The best thing about DLA Piper so far has definitely been the diversity of tasks assigned from all the practice groups. This has enabled me to challenge myself and learn something new every day. I feel like part of the team the is always someone to and there turn to for help. The international atmosphere of the office is also inspiring and provides a great insight on how various assignments a truly global law firm handles.� - Teemu, Associate Trainee

DLA Piper Finland

@dlapiperfinland

LEXPRESS

|

7


PUHEENJOHTAJALTA

Ajatuksia uudesta lukuvuodesta

A

inejärjestöllä on valtava merkitys opiskelijoille,

pääsivät osaksi yhteisöä kaikesta huolimatta. Kieltämättä uu-

sillä se tarjoaa monipuolisia keinoja helpottaak-

sissa opiskelijoissa oli muutamia, jotka eivät viikkoon pystyneet

seen opinahjon taivalta sekä integroi ihmiset

osallistumaan erinäisistä syistä, mutta tahdomme huomioida

osaksi yhteisöä, jossa syntyy elinikäisiä ystävyys-

heidät yhtä lailla. Lisäksi täytyy muistaa myös koko yhteisöä,

suhteita ja kokemuksia ihan jokaiselle opiskelijalle heti alusta

toisin sanoen uusien ohella myös vanhempia tieteenharjoittajia.

alkaen. Koen, että erityisesti uusien opiskelijoiden saattaminen

Syksyllä pyrimmekin järjestämään kaikille muita tapahtumia

osaksi mainiota yhteisöämme on entistä tärkeämpää näinä

vastaavalla tavalla kuin edellä mainittu fuksiviikko, mikäli tilan-

poikkeuksellisina aikoina. Monet ovat tulleet täysin uudelle

ne sen vain sallii, sekä mahdollisesti myös lisää etätapahtumia.

paikkakunnalle, uuteen ympäristöön ja elämänvaiheeseen

Lexissä teemamme on yksinäisyyden ehkäiseminen, eikä ketään

yleisesti, ilman minkäänlaisia tuttuja kontakteja. Muutenkin on

jätetä ulkopuolelle. Tämän toteutumisen pyrimme turvaamaan

ensiarvoisen tärkeää pitää huolta siitä, että yhteisömme jäsenet

aina tilanteesta riippumatta.

voivat kokea kuuluvansa joukkoon. Lex ry:ssä vietimme kevään lukuisten etätapahtumien

Vinkkini uusille opiskelijoille on, että opiskeluaika on ainutlaatuista aikaa elämässänne, joten ottakaa kaikesta ilo irti. Tu-

muodossa. Perinteisen fuksiviikon pystyimme järjestämään nyt

tustukaa mahdollisimman moneen ihmiseen ympäri Suomen jo

loppukesästä puolestaan ulkotiloissa suositusten ja muiden va-

opiskeluaikana, osallistukaa mahdollisimman moniin tilaisuuk-

rotoimien siivittämänä. Siirsimme toisin sanoen kaikki tapahtu-

siin ja tapahtumiin sekä olkaa uteliaita ja aktiivisia. Suositukse-

mat Turun eri puistoihin, peruimme baarijatkot sekä pidimme

ni on osallistua ainejärjestön toimintaan haluamallanne tavalla.

huolta jokaisen turvallisuudesta turvavälein ja mahdollistamalla

Aktiivinen toiminta ainejärjestössä on ennen kaikkea hauskaa,

esimerkiksi hyvän käsihygienian toteutumisen.

mutta myös hyvin opettavaista. Lexissä pääsette opettelemaan

Poikkeusjärjestelyin järjestetty fuksiviikko osoittautui hyvinkin onnistuneeksi ja uskaltaisin väittää, että uudet opiskelijat

8

|

LEXPRESS

ja kehittämään uusia taitoja turvallisessa ympäristössä sekä toteuttamaan perinteisiä ja uusia ideoita mielenkiintonne mukaan.


PUHEENJOHTAJALTA

Lexissä teemamme on yksinäisyyden ehkäiseminen, eikä ketään jätetä ulkopuolelle.

Kaikki nämä antavat hyvää vastapainoa opiskeluille ja antavat erinomaisia eväitä myös työelämään, mutta ennen kaikkea tapaatte mahtavia ihmisiä. Yhteisesti kaikille lexiläisille haluan vielä sanoa, että pyrimme Lexissä tukemaan opintojanne ja varmistamaan niiden etenemistä opintojen vaiheesta ja poikkeusjärjestelyistä huolimatta. Lisäksi, elämme edelleen erikoisia aikoja, jolloin jaksamisen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden merkitys korostuu. Olkaa siten myös armollisia itsellenne ja jättäkää reilusti aikaa palautumiseen. Muistakaa muita lexiläisiä arjen keskellä ja kysykää rohkeasti, että mitä heille aidosti kuuluu. Kysykää myöskin itseltänne ”mitä minulle oikeasti kuuluu”. Huomioidaan täten itsemme sekä toisemme ja kannetaan kortemme kekoon yhdessä ja vastuullisesti.

Syysterveisin,

Aleksi Rautiainen Hallituksen puheenjohtaja puheenjohtaja@lex.f i

LEXPRESS

|

9


EDARISSA TAPAHTUU

mitä kuuluu edarille? TEKSTI | KATARIINA JUHAKOSKI

T

KUVA | LAURA VÄLIMÄKI

YYn edustajiston kausi lähti käyntiin 15.9. pide-

yksimielisellä päätöksellä. Tällä kertaa jokainen edaattori ym-

tyllä syksyn ensimmäisellä kokouksella. Kokous

märsi kokoustamisen tärkeyden, joten kukaan ei kokenut mer-

oli tarkoitus alunperin pitää Porissa, Turun

kitykselliseksi olla suostumatta tähän poikkeukseen. Tämä olisi

yliopiston etäkampuksella, mutta vallitseva koro-

kuitenkin ollut jokaisen edaattorin oikeus, ja olisi mahdollista

natilanne pakotti edustajiston pysymään Turussa. Kokouksessa

että tulevaisuudessa joku käyttäisi tätä oikeutta väärin. Ryhmä

tehtiin muutamia henkilövalintoja sekä esimerkiksi valittiin

Lex kokee, että sääntömuutos mahdollistamaan etäosallistumi-

edustajat Suomen Ylioppilaskuntien Liiton SYLn liittokokouk-

sen kokouksiin olisi muutos paikallaan. Tämä muutos olisi myös

seen, joka pidetään marraskuussa. Oli tietysti mukava nähdä

iso apu toiseen viime keväänä tunteita herättäneeseen aiheeseen

kaikkia edarituttuja ihan kasvotusten, toki turvavälit tiedos-

eli etäkampuskokoustamiseen.

taen, mutta viime kevät nosti mieleen paljon ajatuksia etäilyyn liittyen.

Viime keväänä keskustelussa oli joka kaudella järjestetyt edustajiston kokoukset etäkampuksilla Raumalla ja Porissa.

Kuten jo viime palstassa käsittelimme, TYY joutui kokous-

Ryhmä Lex ymmärtää toki sen, että on äärimmäisen tärkeää

tamaan huhtikuun kokouksen täysin etänä. Kyseessä oli vielä

panostaa TYYn ja sen edustajiston näkyvyyteen etäkampuksil-

erityisen merkityksellinen kokous, sillä siinä hyväksyttiin TYY:n

la, muttei koe, että koko edustajiston vieminen kokoustamista

poliittinen linjapaperi eli asiakirja, joka kokonaisuudessaan

varten etäkampuksille olisi tavoitteen tehokasta saavuttamista.

määrittelee TYYn kantoja moniin ympärillämme vaikuttaviin

Tärkeämpänä pointtina koemme yhdenvertaisuuden edistämi-

asioihin seuraavan kahden vuoden ajan.

sen etäkampusedaattoreiden ja Turun kampuksella opiskele-

Kokousteknisesti kokoustaminen onnistui hienosti, eikä

vien edaattoreiden välillä. Tällä hetkellä etäkampusedaattorit

ongelmia ilmennyt. Puheenvuoroja pidettiin kymmeniä ellei sa-

matkaavat joka kuukausi Turkuun kokoustamaan, ja välillä

toja, ja äänestämisessä pidettiin parhaalla mahdollisella tavalla

kokousten venyessä tulee ongelmaksi etäkampusedaattoreiden

huolta jokaisen äänestäjän äänestyssalaisuudesta.

yöpyminen kun julkisia ei enää kulje.

Jotta kokoustaminen tehtiin TYYn sääntöjä noudattaen, jouduimme tekemään poikkeuksen sääntöihin koko edustajiston

10

|

LEXPRESS

Ainejärjestöt ja tiedekunnat taistelevat jatkuvasti joustavuuden paremmasta mahdollistamisesta, joten on erikoista, että


EDARISSA TAPAHTUU

TYYn ylin päättävä elin on edelleen hyvin sijaintiin sidottu.

Edustajisto otti viime keväänä ison kehitysaskeleen, ja olisi

Mahdollisuus osallistua edustajiston kokouksiin etänä helpot-

harmi, jos tuo askel otettaisiin nyt taaksepäin pelkästä haastei-

taisi toimintaan osallistumista sekä parantaisi yhdenvertaisuut-

den pelosta. Jotta etäkokoustaminen saataisiin osaksi TYYn

ta edustajien välillä.

edustajiston toimintakulttuuria, tulee yhteisistä haasteista ja

Käytännössä etäkokoustamisen mahdollistaminen tarkoittaisi kirjallista muutosta TYYn sääntöihin.

peloista keskustella avoimesti sekä tehdä toimivat ja laadukkaat muutosesitykset asintuntijoiden avustuksella. Tämän asian

Sääntömuutoksia tehdään TYYssä aina aika ajoin, kun niille

eteenpäin vieminen tulee olemaan Ryhmä Lexin huomion keski-

koetaan tarvetta. Ylioppilaskunnan säännöissä 107§ mainitaan,

pisteitä syksyllä, ja teemme parhaamme, jotta esitykset saadaan

että sääntöjä voidaan muuttaa 2/3 enemmistöllä, eli käytännössä

vietyä läpi ja toimintaa kehitettyä.

28 edustajan äänellä, kahdessa peräkkäisessä vähintään viikon toisistaan erossa olevassa kokouksessa. Onnistunut sääntö-

Ryhmä Lex toivottaa kaikille onnistunutta ja antoisaa opintoihin paluuta sekä turvallista syksyä!

muutos TYYn edustajistossa vaatii siis muutosesityksen sekä enemmistön kannan. On toimivaa ja tarkoituksenmukaista, että edustajiston sääntöjen muuttaminen ei ole liian helppoa ja että muutos vaatii useamman eri edustajistoryhmän tuen.

Katariina Juhakoski

Ryhmäpuheenjohtaja Ryhmä Lex

LEXPRESS

|

11


SENILEXIN KUULUMISIA

Senilexin hallitukselle uusi puheenjohtaja: Haastattelussa Salla Suominen TEKSTI | INARI KINNUNEN ASIANAJAJA, SENILEXIN TIEDOTUSVASTAAVA

KUVA | SALLA SUOMISEN KOTIALBUMI

Alumniyhdistyksemme uusi puheenjohtaja Salla Suominen on monelle tuttu Senilexin tilaisuuksista – etenkin vuosittaisesta opiskelijoille järjestämästämme uraseminaarista, jossa Salla on perinteisesti vetänyt paneelikeskustelun. Tässä haastattelussa pääsemme tutustumaan Senilexin tuoreeseen puheenjohtajaan hieman paremmin ja kuulemaan hänen ajatuksiaan muun muassa alumnitoiminnasta, Lexistä ja oikeustieteen opiskelusta.

Senilex ry:n yhdistyksen kokous piti järjestää maaliskuussa

jen ja insolvenssiin liittyvien juttujen parissa.

Tiedekunnan päivän yhteydessä, jolloin olisimme myös juhlis-

Asun Kruununhaassa, jonne päädyin vuonna 2007 muutta-

taneet alumniyhdistyksemme 20-vuotista taivalta. Maaliskuun

essani Turusta Helsinkiin. Keskusta-asuminen sopii minulle

tapahtumien peruunnuttua yhdistyksen kokous päädyttiin

logistiikan yksinkertaisuuden ja palvelujen helpon saatavuuden

järjestämään kesäkuun lopussa. Senilexin hallituksen pitkäai-

vuoksi. Nautin myös Helsingin merellisyydestä – meri tulee

kaisen puheenjohtajan Mikko Korttilan jättäessä puheenjoh-

paljon lähemmäs kuin Turussa, ja kaupunki tarjoaa hienoja

tajan tehtävät uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin asianajaja Salla Suominen, joka on toiminut Senilexin hallituk-

maisemia kohti ulappaa. Vapaa-aikani vietän perheeni ja ystävien parissa. Perheeseen

sen jäsenenä jo pitkään. Hallituksessa tapahtui myös muutamia

kuuluu mies ja kaksi lasta sekä koronapentuna meille muuttanut

muita henkilövaihdoksia: uutena sihteerinä aloitti Antti Vaaja

shelttipoika Milo. Rakastan saaristoa kaikkina vuodenaikoi-

Auressalmi valittiin hallituksen jäseneksi.

maskuun tai Kustaviin taikka venerannan kautta vaihteleviin

ja uusi taloudenhoitajamme on Antti Toponen. Lisäksi Sanna

na, joten viikonloppuina ja lomilla suuntaamme auton Merimaisemiin.

ONNEKSI OLKOON, SALLA! KERRO VÄHÄN ITSESTÄSI! MIKÄ ON SENILEX JA MITÄ TARKOITTAA ALUMNITOITyöskentelen asianajajana Asianajotoimisto Avancella Helsingissä. Avance on yli neljänkymmenen juristin toimisto, joka on erikoistunut isojen transaktioiden, projektien ja prosessien hoitoon. Vietän päiväni pääasiassa erilaisten riitatoimeksianto-

12

|

LEXPRESS

MINTA? Senilex on kaikkien lexiläisten oma alumniyhdistys. Alumni eli kasvatti on tiedekunnan entinen opiskelija, joten alumnitoimin-


SENILEXIN KUULUMISIA

Koko opiskeluaikani oli yhtä huippukohtaa – nimenomaan Lexin puolella. ta tarkoittaa entisille lexiläisille suunnattua toimintaa. Senilex

tiin liittyvä argumentointi ja ihmisten kohtaaminen tuntuivat

perustettiin vuonna 2000 ja se on vanhin oikeustieteellinen

luontevilta. Opiskeluaikanani oli vielä harvinaisempaa osallis-

alumniyhdistys Suomessa. Yhdistyksen nimi herättää toisinaan

tua toimistojen trainee-ohjelmiin, joten ensimmäisen varsinai-

hihittelyä, ja siitä käytiinkin aikanaan tiukkaa keskustelua.

sen asianajotoimistotyöni aloitin vasta auskultoinnin ja yhden

Mielestäni nimi kertoo hyvin lexiläisestä huumorista ja jää

pankkivuoden jälkeen Tero Lahden toimistossa Turussa.

loistavasti ensikuulemalta mieleen. Senilexin tavoitteena on ylläpitää Lex-henkeä valmistumisen jälkeenkin tarjoamalla mahdollisuuksia tavata vanhoja opiske-

MIHIN ERIKOISTUIT OPINNOISSASI JA TEETKÖ SAMAAN TEEMAAN LIITTYVIÄ TÖITÄ NYKYÄÄN?

lukavereita ja tutustua samalla muihin tiedekunnan alumneihin. Senilex on saavuttanut vakiintuneen aseman kontaktiverkos-

Painotin opinnoissani kauppa- ja velvoiteoikeutta ja graduni

ton ylläpitäjänä ja mielenkiintoisten tapahtumien järjestäjänä.

tein johtajasopimuksiin liittyvästä intressiristiriidasta. Työssä-

Hienoja vierailukohteita viime vuosilta ovat esimerkiksi Kesko

ni avustan usein osakeyhtiöiden hallituksen jäseniä ja toimitus-

ja OP, joissa olemme päässeet tutustumaan uusiin toimitiloihin

johtajia eli samainen intressiristiriita on edelleen ajankohtainen

ensimmäisten joukossa sekä ulkoministeriö, jossa kuulimme

kysymys.

maailmalle jumiin jääneiden suomalaisten pelastusoperaatioista. Senilex käy hallitustasolla myös aktiivista dialogia tiedekunnan ja Lexin kanssa. Välitämme työelämän viestiä tiedekunnan suuntaan ja tarjoamme Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan käytännön työelämän luennoitsijoita. Lexiläisten kanssa keskustelemme muun muassa erilaisista urapoluista ja järjestämme yhteisiä tapahtumia. Pidimmepä jopa oman senisilliksen Lexin 50-vuotisjuhlien yhteydessä! Tiedekunnan päivän yhteydessä järjestettävä Senilexin illallinen kerää vuosittain 100150 hengen porukan Ravintola Koulun dinnerille ja Kirkkotien jatkoille. OLIKO SINULLE JO OPISKELUAIKANA SELVÄÄ, ETTÄ RYHDYT ASIANAJAJAKSI? Asianajajan ammatti tuntui itselleni alusta asti selvältä tavoitteelta. Äitini työskenteli asianajosihteerinä ja hänen kauttaan ammatti oli tullut tutuksi. Olen aina rakastanut väitellä ja minulla on voimakas kilpailuvietti, joten asianajajan ammat-

KERRO MUUTAMA HUIPPUKOHTA OPISKELUAJALTASI! Koko opiskeluaikani oli yhtä huippukohtaa – nimenomaan

Lexin puolella. Opinnot menivät kultaista keskitietä ja se riitti aikanaan hyvin sekä auskultointi- että työpaikan löytymiseen.

Lexin hommissa parasta oli vuoden 1997 hallitusvuosi yhtenä kokonaisuutena: meidän jengimme hioutui tiukasti yhteen ja

nauran välillä vieläkin ääneen joillekin meidän tohinoillemme. Erityisesti ovat jääneet mieleen suunnitelmamme Kirkkotien

saunaksi, joka olisi louhittu kaupan alle ja tehty ikkunat Kirk-

kotien tanssilattialle. Samoin muistan vuoden 1997 sillisjärjes-

telyihin liittyneet vastoinkäymiset: virolainen pirtukontakti teki (ehkä onneksi!) oharit, joten marssin edellisillan vuosijuhlanuttura vinossa Raision Alkoon ostamaan 56 pulloa kustannuste-

hokkainta (prosentit/hinta) viinaa. En tainnut jättää yksiäkään bileitä väliin, ja käteen jäivät Hämeenkadun Tohtorin arvoni-

mi, Kettumerkki, Lexiläisten laulu, itsestään seisovat haalarit ja kaikki ne ystävät. Opiskeluaika oli huoletonta ja hauskaa – mutta en todellakaan jaksaisi elää sitä enää uudelleen!

LEXPRESS

|

13


SENILEXIN KUULUMISIA

MITÄ LEX SINULLE MERKITSEE? Arvostan edelleen hyvin korkealle lexiläisten keskinäisen yhteyden – lexiläisten kesken oli ja on edelleen reipas ja lämmin tunnelma. Tuntuu kuin tapaisi vanhan kaverin, kun paljastuu, että neuvottelukumppani tai asiakkaan edustajakin on entinen lexiläinen. Tämä tapa kohdata toinen lexiläinen on saanut minut varmasti mukaan myös Senilexin toimintaan. MITÄ OLISIT TEHNYT OPISKELUAIKANA TOISIN, JOS SAISIT PALATA AJASSA TAAKSEPÄIN? Olisin ottanut vuoden 1997 Iuris Primus Nova -sitseillä hieman rauhallisemmin, koska olin päässyt seuraavana päivänä kisattavaan näytösoikeudenkäynnin finaaliin. Kurssikaverini Kajalan Ville pyyhki minulla pöytää, kun valmistautumiseni jäi ankaran sitsaamisen ja sen seurannaisvaikutusten vuoksi hieman ohueksi. MITÄ SENILEX SINULLE MERKITSEE? Senilex on hieno organisaatio, joka avaa ovia uusille kontakteille, mutta ylläpitää samalla vanhoja kaverisuhteita. Yritysvierailuille osallistuu aina hieman erilaisia ihmisiä, mikä pitää yhdistyksen mukavalla tavalla liikkeessä. Tärkeintä on, että jäsenet kokevat tapahtumat mielenkiintoisiksi ja poimivat tarjonnasta

ANTAISITKO MUUTAMAN VINKIN NYKYISILLE OIKEUS-

itseään kiinnostavat tilaisuudet. On myös todella arvokasta,

TIETEEN OPISKELIJOILLE?

että meillä on toimiva väylä keskustelulle Calonian suuntaan ja voimme osallistua juristikoulutuksen kehittämiseen.

Vinkkini ovat hieman värittyneitä omien opiskelumuistojeni vuoksi, mutta sanonpa ne silti! Tutustu erilaisiin ihmisiin, käy

MITEN AIOT KEHITTÄÄ SENILEXIN TOIMINTAA PU-

paikoissa ja bileissä, älä tee liikaa töitä. Saat tehdä lopun elä-

HEENJOHTAJANA?

määsi aivan varmasti tarpeeksi duunia, joten kun vielä voit, älä skippaa bileitä tai muita tapahtumia, vaan mene ja ole mukana!

Senilexin toiminta on vakiintunutta ja toimivaa. Mitään suuria

Ammatillisesta näkökulmasta suosittelen tutustumaan mui-

muutoksia ei siis ole tarvetta tehdä, kiitos entisten erinomais-

hinkin kesätyö- tai harjoittelupaikkoihin kuin asianajotoimistoi-

ten puheenjohtajien. Aina voimme kuitenkin yrittää houkutella

hin. Juristikoulutus tarjoaa valtavasti mielenkiintoisia mahdolli-

lisää jäseniä, jotta järjestön painoarvo vain entisestään kasvaa.

suuksia ja niihin kannattaa rauhassa tutustua opintojen ohessa.

Yhteistyötä tiedekunnan ja Lexin kanssa voi myös kehittää

Opettele myös kirjoittamaan hyvin – kieli on juristin tärkein

edelleen.

työkalu, ja on aina ilo lukea sujuvaa juristin tekstiä.

14

|

LEXPRESS


ON THE ROAD TO SUCCESS? DRIVE SAFELY.

Astrea provides high quality legal services in all fields of business. Astrea is based in Helsinki, Turku and Oulu. We take care of our clients assignments with expertise and efficiency both nationally and internationally. We offer functional solutions and up-to-date knowledge in any required environment. TURKU Kauppiaskatu 5, 20100 Turku | puh. (02) 273 0200 | turku@astrea.fi HELSINKI Pieni Roobertinkatu 11, 00130 Helsinki | puh. (09) 681 8290 | helsinki@astrea.fi OULU Rantakatu 4, PL 557, 90101 Oulu | puh. (040) 583 8043 | oulu@astrea.fi


ARVOKAS ELÄMÄ Arvokas elämä on juttusarja, jossa käsitellään ihmisten, eläinten ja luonnon perustavanlaatuisia oikeuksia. Lehdessä julkaistaan kaksi artikkelia, joista toinen koskee ihmis- ja toinen eläinoikeuksia. Juttujen tarkoituksena on levittää tietoisuutta oikeusjärjestelmämme epäkohdista. Lisäksi kannustamme oikeustieteen opiskelijoita olemaan uteliaita, kriittisiä ja osallistumaan keskusteluun. Näissä kahdessa seuraavassa jutussa pyydämme lukijoita kiinnittämään huomiota erityisesti siihen, kuinka laki jättää joskus suojaamatta niitä, joiden turvaksi se on tarkoitettu. Kirjoittajina toimivat Ius Naturalen vastuuhenkilöt. KUVAT | RAWPIXEL.COM - WWW.FREEPIK.COM

OSA 1: ROHINGYAT

R

TEKSTI | ANNA CORREA DE MORA

ohingyoiden etninen vaino on varmasti yksi

den tarkasta lukumäärästä ei ole tietoa, mutta kansanmurhan ensimmäisen kuukauden aikana arvioidaan kuolleen noin 7000 siviiliä, joista yli 700 oli alle 5-vuotiaita lapsia. Tänä päivänä jo yli 700 000 rohingyaa on paennut Bangladeshiin, jossa he asuvat alkeellisilla pakolaisleireillä. Rohingyoiden kansanmurha on silmittömän julma esimerkki

2000-luvun surullisimmista humanitaarisista krii-

ihmisoikeuksien täydellisestä sortamisesta ja siitä, kuinka YK:n

seistä. Rohingyat ovat myanmarilainen, Rakhinen

yli 70 vuotta sitten laatimat tavoitteet eivät vieläkään toteudu.

osavaltiosta lähtöisin oleva vähemmistö, joilla on

Alla ovat YK:n ihmisoikeuksien yleismaallisen julistuksen kolme

oma kielensä ja kulttuurinsa. Lisäksi suurin osa rohingyoista

ensimmäistä artiklaa:

on valtaväestöstä poiketen muslimeja. Vuonna 1982 Myanmarissa eli silloisessa Burmassa säädetiin kansalaisuuslaki, jolla

1. artikla

rohingyoilta riistetiin kansalaisuus, sillä he eivät kyenneet

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja

osoittamaan olevansa maan alkuperäiskansa. Tästä lähtien rohingyoita on pidetty Myanmarissa virallisesti laittomina siirtolaisina Bangladeshista. Rohingyoihin kohdistuvat väkivaltaiset vainot puhkesivat ensimmäisen kerran vuonna 2012, jolloin rohingyoiden ja Rakhinen alueella asuvien buddhalaisten väliset väkivaltaisuudet eskaloituivat, ja yli 100 000 rohingyaa joutui pakenemaan Myanmarin sisäisiin pakolaisleireihin. Viranomaisten vihamielisyys rohingyoita kohtaan pahensi tilannetta entisestään, sillä armeijan kerrotaan osallistuneen rohingyoiden tappamiseen. Vuonna 2016 kriisi kärjistyi uudestaan, kun rohingyalaiset sissit tekivät iskuja rajavartioasemille Myanmarissa. Armeija vastasi tähän aloittamalla laajamittaisen, koko Rohingya-väestöön kohdistuvan etnisen puhdistuksen. Amnesty uutisoi lokakuussa

oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. 2. artikla Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin

oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipitee-

seen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. 3. artikla Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtai-

seen turvallisuuteen.

2017 rakennusten tuhoamisesta, mielivaltaisista pidätyksistä,

Julistuksen lukeminen pistää vihaksi. Ei siitä syystä, että

teloituksista sekä naisiin ja lapsiin kohdistuvista raiskauksista

niissä olisi jotain vikaa vaan siksi, että ne eivät vieläkään hei-

ja seksuaalisesta väkivallasta. Yksittäisten naisten kerrotaan

jasta todellista oikeustilaa. Usein tulee pohdittua, että miten

tulleen raiskatuiksi yli 30 kertaa yhden yön aikana. Kuollei-

holokaustin tai esimerkiksi belgialaisten Kongossa tekemien

16

|

LEXPRESS


väkivaltaisuuksien annettiin tapahtua. Eikö näistä tiedetty vai

ihmisen olisi kunnioitettava ja suojeltava eläimiä paremmin.

oliko käsitys ihmisarvosta silloin niin erilainen, ettei ongelmiin

Tämän näkökulman mukaan eläinten oikeuksista olisi säädettä-

katsottu aiheelliseksi puuttua?

vä eläinlähtöisesti eikä ihmislähtöisesti.

Kyse ei kuitenkaan taida olla käytettävissä olevasta tiedosta

Keskusteltaessa eläinten oikeuksista keskiössä voidaan nähdä

tai arvoistamme, vaan välinpitämättömyydestä. Tämä ei kuiten-

olevan moraalisen merkityksellisyyden uudelleenarviointi.

kaan tarkoita sitä, että emme välittäisi maailmassa tapahtuvista

Oikeustieteessä on esiintynyt vastakkaisia näkökulmia koskien

kauheuksista vaan ennemmin sitä, että asioista ei oteta selvää.

eläinten moraalista merkityksellisyyttä. Osa katsoo eläimellä

Ja ymmärtäähän sen, elämme ajassa, jossa tietoa ja tietolähtei-

olevan arvo itsessään, eikä tätä arvoa voida palauttaa ihmisen

tä on saatavilla lähes rajattomasti, puhumattakaan siitä, että

intresseihin tai asettaa vastakkain ihmisen intressien kanssa.

tietoon tulisi aina suhtautua edes jonkinasteisella kriittisyydellä.

Osan mukaan eläinten puolesta ei voida vedota niiden moraa-

Lisäksi jotkin asiat, kuten rohingya-kriisi, eivät välttämättä

lisiin tai juridisiin oikeuksiin. Jälkimmäinen näkemys perustuu

ikinä ylitä uutiskynnystä valtavirtamediassa.

käsitykseen, jonka mukaan eläimen tulisi esittää moraalinen vaa-

Ei kuitenkaan suljeta silmiämme. Yritetään muistaa, että se

timus, jotta eläinten oikeuksista voitaisiin puhua. Moraalimme

kaikki, mikä meille on itsestäänselvyys, ei merkittävälle osalle

ei kuitenkaan ulotu pelkästään vaatimusten esittäjiin. Olemme

ihmisistä sitä ole. Puhdas vesi, koti, kansalaisuus, turvalliset

nähneet tärkeäksi suojella oikeudellisesti myös pieniä lapsia,

viranomaiset, ruoka, koulu ja itsemääräämisoikeus ovat vain

syvästi kehitysvammaisia ja dementoituneita vanhuksia, vaikka

esimerkkejä asioista, joita rohingyalaiset eivät tällä hetkellä voi

he olisivat kykenemättömiä esittämään moraalisia vaatimuksia.

edes kuvitella. Nämäkin asiat kuitenkin kuuluvat heille siinä

On katsottu, ettei ihmisten ja muun luonnon välille ole mahdol-

missä meillekin. Niiden ansaitseminen ei edellytä isoisien käy-

lista johdonmukaisesti määrittää sellaista eroa, jonka perusteel-

miä sotia tai tekemiä uhrauksia vaan yksinkertaisesti sitä, että

la olisi edelleen mahdollista pitää eläimet moraalisen harkinnan

on olemassa. Pakolaisuus ei ole paremman elämän hakemista

ulkopuolella. Oikeustieteessä on esitetty, että ihmisten määrit-

muiden ihmisten kustannuksella, vaan kaipuuta elämään.

täminen moraalisesti muita olentoja merkityksellisemmäksi merkitsee tapaa jatkaa luonnon hallitsemista ja alistamista.

OSA 2: ELÄINOIKEUDEN LÄHTÖKOHDAT JA ELÄINTEN OIKEUDELLINEN ASEMA

E

TEKSTI | VENLA MATHLEIN

Voimassa olevan oikeuden voidaan nähdä kuvastavan eri ajanjaksojen eläintietoa ja moraalisia näkemyksiä. Lainsäädännön sisällön ja oikeudellisten ratkaisujen kautta määritelty eläinten hyvinvoinnin taso ei ole verrannollinen eläinten todellisen hyvinvoinnin ja eläimiä koskevan nykytiedon kanssa. Tämä asetelma on omiaan luomaan kuilua sen välille, mitä yleisesti ottaen pidetään eläimen hyvänä kohteluna ja toisaalta

läinten arvostus kumpuaa ihmislähtöisistä läh-

mitä voimassaolevan oikeuden sisältö, viranomaispäätökset ja

tökohdista ja usein siitä, mitä arvoa eläimellä

tuomioistuinten lain soveltaminen käytännössä eläimelle suovat.

on ihmiselle. Perinteinen eläinoikeusnäkemys

Nykyinen eläimiä koskeva hyvinvointilainsäädäntö, viranomais-

(animal welfare tai animal protection) korostaa,

valvonta tai oikeuskäytäntö eivät kykene suojelemaan eläimiä

että eläimet ovat erityisen suojelun kohteena olevia objekteja.

riittävän tehokkaasti ihmiseltä. Eläinsuojelulain mukaan lain

Voimassa olevan lainsäädännön eläimelle tarjoamat ”oikeudet”

tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla

toteutetaan lähinnä ihmisen toimintaan kohdistuvina kieltoina

kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Tosiasiassa laki nimenomaan

ja rajoituksina. Viime aikoina juridiikassa on esiintynyt uusia

sallii, että eläimille aiheutetaan kärsimystä, kipua ja tuskaa.

näkemyksiä, joissa pyritään uudelleenmäärittämään eläinten

Hyvinvoinnin käsite eläimiä koskevassa lainsäädännössä onkin

oikeudellinen asema. Tuoreempi eläinoikeudellinen suuntaus

hyvin kyseenalainen.

lähteekin toisenlaisesta, eläinkeskeisestä lähtökohdasta, jossa

Oikeussubjekti on yksi oikeutemme keskeisistä käsitteistä.

eläimellä katsotaan itsenäisiä, ihmisen intresseistä riippumat-

Oikeusteoreettisessa keskustelussa eläinten oikeuksien erityi-

tomia oikeuksia (animal rights). Eläinten oikeuksia korostava

seksi kompastuskiveksi on noussut perinteinen käsitys oike-

näkökulma näkee eläimet arvokkaina itsessään, minkä vuoksi

ussubjektiudesta, sillä tällä hetkellä vain ihmisen on katsottu

LEXPRESS

|

17


voivan olla oikeussubjekti. Oikeusjärjestelmä käsitteineen on

uksellisia, ainoastaan moraalisesta huolesta kumpuavia muutok-

kuitenkin keinotekoinen, eräänlainen poliittisen kompromis-

sia vallalla oleviin käytäntöihin. Tästä johtuu, että oikeusjärjes-

sin lopputulos, joten ei ole perusteltua, että tuntemiskykyisen

telmät pysyvät kahden ristiriitaisen paineen alla: toisaalta paine

olennon oikeuksien tunnustamisen esteeksi jäisi käsitteellinen

koskien eläinten hyvän kohtelun eettisiä vaatimuksia ja toisaalta

ylitsepääsemättömyys. Oikeus ei ole muuttumaton ja valmiiksi

pysähtyneisyys ja vastentahtoisuus hylätä henkilökohtaisia ja

muotoiltu kokonaisuus, joten oikeudellisten käsitteiden tar-

yhteiskunnallisia tapoja, jotka muodostavat huomattavan suu-

kentaminen tai uudelleenmuodostus on mahdollista. Vertailun

ren osan yhteiskunnan rakennetta. Yhteiskunnat eivät ole vielä

vuoksi: 1700-luvulla naisten oikeuksia vastustettiin sillä perus-

valmiita hyväksymään uudistuksia, joissa eläinten hyväksikäyttö

teella, että naisten oikeudet sopisivat huonosti oikeudelliseen

kiellettäisiin nykyisenlaisena. Tämä merkitsee sitä, että eläinten

kieleen.

asema pysyy siihen asti sellaisena kuin se nykyisin on eli oikeu-

Oikeustieteellisessä tutkimuksessa on esitetty ajatus erillisestä, ainoastaan eläimiä koskevasta oikeussubjektiuden käsitteestä, sillä oikeudellisen maailman jakaminen henkilöihin ja asioi-

dellisesti epäselvänä ja pitkälti tehottomana suojaamaan eläimiä edes kaikista törkeimmältä kaltoinkohtelulta. Oikeustieteilijöillä on yhteiskunnallinen vastuu osallistua yh-

hin on liian karkea vastaamaan nykyisiin eettisiin haasteisiin.

teiskunnalliseen keskusteluun ja pyrkiä aktiivisesti kehittämään

Mikäli eläimille myönnettäisiin oikeussubjektius ja sen myötä

oikeusjärjestelmää. Oikeustieteen opiskelijoina ja tulevina oike-

oikeudet, eläinoikeussäännöstön rooli antaisi uutta painoa

ustieteilijöinä meidän tulisi tähdätä siihen, että paikannamme

eläinten hyvinvointia koskevaan oikeudelliseen päätöksente-

oikeusjärjestelmän merkittävimmät ongelmat ja epäoikeuden-

koon ja käytäntöön. Oikeuksien myöntämisen kautta eläinten

mukaisuudet. Eläinten oikeudellinen asema on mielestäni yksi

hyvinvointi olisi itsenäinen tavoite ja arvo, jota ei voitaisi uhrata

näistä ongelmista. Pelkästään Suomessa tapetaan vuosittain

minkä tahansa kilpailevan intressin nojalla. Eläinten hyvinvoin-

lähes 80 miljoonaa eläintä ja eläintuotantoon liittyy merkittäviä

tia olisi tällaisessa tapauksessa arvioitava samalla tavalla kuin

eettisiä ongelmia. Eläinten laajamittainen hyväksikäyttö on

ihmistenkin keskinäisiä ristiriidassa olevia oikeuksia punnitaan.

lisäksi yhteydessä lukuisiin ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin,

Olennaisin ja tärkein tavoite oikeussubjektiuden myöntämi-

minkä myötä sillä on liityntöjä myös ihmisoikeusongelmiin.

sessä eläimille on niiden intressien muuttaminen oikeudellisiksi

Oikeustieteen opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus tutustua

seikoiksi, jotka olisi otettava huomioon kaikessa käytännön pää-

eläinten oikeuksiin ja eläinoikeuteen oppiaineena. Eläinoikeutta

töksenteossa, erityisesti lainsäädäntö- ja lainsovellustilanteissa.

voi Suomessa tällä hetkellä opiskella Helsingin ja Itä-Suomen

On arvioitu, että useimmissa oikeusjärjestyksissä tällaisen

yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Mielestäni olisi tärkeää,

uudistuksen käyttöönotto edellyttäisi muutoksia perustuslail-

että myös meille Turun yliopistoon vakiintuisi eläinoikeuden

lisella tasolla. Esimerkiksi Suomessa on jo oikeustieteilijöiden

oppiaine. Ennen kuin tällainen kehitys tapahtuu, me opiske-

toimesta tehty perustuslakimuutosehdotus, joka toteutuessaan

lijat voimme tutkia eläinten oikeudellista asemaa esimerkiksi

nostaisi eläinten oikeudet perustuslain tasolle.

erikoistumisjaksoilla, sillä eläinoikeutta voidaan lähestyä monen

Eläinten laaja-alainen hyväksikäyttö ihmisen tarkoituksiin on sidottu syvälle ihmisen yhteiskuntien järjestämiseen. Näin ollen voi olla mahdotonta kuvitella mitään välittömiä ja vallankumo-

18

|

LEXPRESS

eri oikeudenalan kautta. ”The question is not, Can they reason? nor Can they talk? but, Can they suffer?” –Jeremy Bentham (1789)


MEILLÄ KEHITYT MUUSSAKIN KUIN KOPIOKONEEN KÄYTÖSSÄ Olemme liiketoimintalähtöinen asianajotoimisto, joka yhdistää juridisen huippuosaamisen positiiviseen palveluasenteeseen. Helsingin ja Turun toimistoillamme työskentelee yhteensä yli 70 asiantuntijaa. Menestyt meillä, jos tartut reippaasti kaikenlaisiin työtehtäviin - myös niihin siivousrättiä vaativiin. Vastapainoksi pääset käsiksi juridisiin töihin jo aikaisessa vaiheessa sekä sisälle nykyaikaisen asianajotoimiston arkeen ja juhlaan. Annamme sinulle vastuuta, sillä luotamme, että pystyt. Saat tueksesi myös oman tutorin, jonka kanssa voit sparrailla tarpeen mukaan - meillä et jää yksin. Olet parhaimmillasi juuri omana itsenäsi, ja meillä se riittää. lexia.fi @lexiaattorneys

JESSE KINNASLAMPI, lexialainen vuodesta 2018

LEXPRESS

|

19


Sukellus kesän TEKSTI | EMILIA TUOMILUOMA

KUVAT | HAASTATELTAVIEN KOTIALBUMIT

Oikeustieteen opinnot antavat mahdollisuuden mitä erilaisimpiin töihin. Millaisissa työpaikoissa eri opintojen vaiheissa olevat opiskelijat ovat kesänsä viettäneet ja millaista niissä on ollut?

LAKIMIESHARJOITTELIJANA ISOSSA JA PIENESSÄ

teen opinnot ovat antaneet hänelle hyvät valmiudet töiden

ASIANAJOTOIMISTOSSA

tekemiseen: “Suoria vastauksia työelämän kysymyksiin harvoin oppikirjoista löytää, mutta iso apu opinnoista on ollut sen osal-

Asianajotoimistot ovat ehkä näkyvimmässä roolissa oikeus-

ta, että tietää, mistä vastauksia lähtee etsimään.” Lehtonen on

tieteen opiskelijoille mahdollisista tulevista työnantajista.

myös huomannut, että jotkut kirjoissa hankalilta tuntuvat asiat

Millaista asianajotoimistossa sitten oikeasti on työskennellä

muuttuvat huomattavasti helpommin sisäistettäviksi, kun ne lai-

opiskeluaikana? Markus Mäki ja Rami-Eikka Lehtonen ovat

tetaan “tosielämän” ympäristöön. Myös Mäki on sitä mieltä, että

töissä kahdessa hyvin erilaisessa asianajotoimistossa.

Neljättä vuotta opiskeleva Lehtonen toimii harjoittelijana

varsinkin tällä alalla käytännössä tekemällä oppii kaikkein parhaiten, vaikka perusopinnot antavatkin hyvän pohjan. Hänestä

Plathin & Kroneld -nimisessä asianajotoimistossa, jossa henki-

opinnoissa olisi kuitenkin hyvä painottaa enemmän tiedonhakua

lökuntaan kuuluu kaksi asianajajaa ja Lehtonen. “Työpaikka oli

ja antaa kursseilla enemmän soveltavia tehtäviä, koska nämä

juuri sellainen, johon olin toivonut pääseväni; pieni asianajotoi-

ovat sellaisia asioita, jotka ovat alan töiden kannalta käytännös-

misto, jossa saisi tehdä kaikkea toimiston rutiinien pyörittämi-

sä hyvin olennaisia.

sestä toimeksiannoissa avustamiseen.” Vastuuta Lehtonen sai

Työ pienessä toimistossa on antanut Lehtoselle paljon

jopa enemmän kuin hän oli alunperin ajatellut saavansa, mutta mainitsee sen olevan kylläkin todennäköisesti ihan positiivinen ongelma oppimisen kannalta. Mäki taas työskentelee Roschierilla Office Support Trainee -harjoitteluohjelmassa. Toisen vuoden opiskelijana kyseessä on hänen ensimmäinen oman alan työpaikkansa. Roschier on suuri ja kansainvälinen asianajotoimisto, ja Mäki kertoo toimiston ison koon olleen hänelle valtava etu. “Olen päässyt tutustumaan todella moneen praktiikkaan ja oikeudenalaan ja työskentelemään näiden parissa. Työtehtävien monipuolisuuden vuoksi jokainen päivän on ollut erilainen.” Mäki on tyytyväinen siihen, että on päässyt seuraamaan näköalapaikalta ison asianajotoimiston arkea. Opintoihinsa panostanut Lehtonen kokee, että oikeustie-

20

|

LEXPRESS

Markus Mäki.

Rami-Eikka Lehtonen.


työtarinoihin kokemusta vastuusta, hyvin erilaisia työtehtäviä ja työelämän taitojen oppeja. Sekä Lehtonen että Mäki kertovat, että ajatuksia siitä, minkälaisten tehtävien parissa haluaa valmistumisen jälkeen työskennellä on syntynyt – mutta yhtä lailla myös ajatuksia siitä, minkälaisten tehtävien parissa ei! Myös jälkimmäinen näkökulma on Lehtosen mielestä tärkeää tiedostaa. LAKIMIESHARJOITTELIJANA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Useimmat suuret yritykset ja konsernit työllistävät muiden alojen työntekijöiden lisäksi myös juristeja. Toista vuottaan opiskeleva Neli Chamba työskentelee If Vahinkovakuutuksella lakimiesharjoittelijana. Chamballe on ollut todella mieluista

saada tehdä oman alan töitä ja kartuttaa siten käytännön koke-

Neli Chamba.


musta juridiikasta. Hänen jokapäiväiseen työnkuvaansa kuuluu

VALTIOLLA TÖISSÄ: TRAFICOMISSA JA VEROLLA

muun muassa erilaisten selvitystehtävien ratkaiseminen sekä asiakirjojen laatiminen. Lisäksi työssä pääsee tekemään esimer-

Valtion tarjoamat työmahdollisuudet ovat laajat ja eri virastois-

kiksi lainsäädäntökatsauksia sekä työskentelemään yhteistyössä

sa, ministeriöissä ynnä muissa eri osa-alueissa on valtava määrä

erilaisten lautakuntien, kuten kuluttajariitalautakunnan kanssa.

erilaisia työmahdollisuuksia. Emma Suur-Hamari ja Otto

Lakimiesharjoittelijan tehtävissä Chamban mukaan erityisesti sopimusoikeuden opinnot ovat olleet tärkeässä asemassa.

Ahtola työskentelivät kesän valtion leivissä. Kolmatta vuottaan opiskeleva Suur-Hamari jatkoi tänä kesänä edellisen hyvin

Lisäksi oikeustieteellisessä opetellaan tietynlaista juridista

sujuneen kesäharjoittelun jälkeen samassa työpaikassa Trafi-

kirjoitustapaa, joka on ollut suureksi hyödyksi. Oikeustieteen

comilla. Ahtola pääsi työskentelemään verosihteerinä henkilö-

opiskelu on tunnetusti melko itsenäistä, ja tämän Chamba ni-

verotuksen parissa ensimmäistä kesäänsä. Vaikka hän aloittaa

meääkin asiakirjojen laadinnan ja kriittisen ajattelutavan lisäksi

nyt toista opiskeluvuottaan, on hänellä jo kaikki perusopinnot

tärkeiksi opeiksi. “Toki tässäkin työssä parhaiten oppii teke-

kasassa avoimen väylän avulla.

mällä, mutta opinnot ovat edesauttaneet runsaan tietomäärän

“Halusin päästä kehittämään luennoilta opittuja asioita käy-

käsittelemistä lyhyessäkin ajassa ja vahvistaneet yleistä loogista

tännön työelämässä ja koen, että tämä toiveeni toteutui hyvin”,

päättelykykyä”, Chamba kertoo.

Ahtola kertoo. Suur-Hamarin odotuksena ja samalla toiveena


oli, että hän pääsisi tekemään oikeasti mielekkäitä, juridiikkaan

neet roppakaupalla ymmärrystä julkisen puolen toiminnasta.

liittyviä töitä. “Ensimmäisenä vuonna yllätyin positiivisesti,

Myös osaamista selvitystöiden tekemisestä sekä asiakirjojen

sillä työtehtävien haastetaso sekä monipuolisuus tuntuivat

laatimisesta on kertynyt, asiakaspalvelua unohtamatta. Koro-

omaan osaamistasooni sopivilta”, Suur-Hamari sanoo. Vaikka

nakesän mukanaan tuomasta etätyöskentelystä huolimatta sekä

työtehtävät pysyivät suurilta osin samana, Suur-Hamari kokee

Suur-Hamari että Ahtola kokevat myös saaneensa mukavasta

myös kehittyneensä tänä kesänä haastavampien toimeksianto-

työympäristöstä arvokkaita kontakteja ja kollegoita.

jen kautta. Hänen työnkuvansa liittyi vahvasti EU-oikeuteen sekä hallinto-oikeuteen, ja erityisesti näistä perusteista onkin

VALTIOLLA TÖISSÄ: KORKEAKOULUHARJOITTELIJANA

ollut työssä hänelle hurjasti apua. Ahtolan työssä taas finans-

OIKEUSMINISTERIÖLLÄ

sioikeuden perusteiden kursseista sai ammennettua paljon, ja näiltä kursseilta opittuja tietoja ja taitoja tulikin hyödynnettyä työssä käytännössä päivittäin. Molemmille perusteiden kurssit tuottivat hyvät perustiedot eri oikeudenaloista. “Mielestäni

Kuudetta opiskeluvuottaan viettävä ja gradua vaille valmis Jani

Hannonen toimi kesän ajan korkeakouluharjoittelijana oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston rikos-

opinnot tarjoavat erinomaisen ymmärryspohjan eteen asetetuille

oikeusyksikössä. Odotukset oikeusministeriöstä työnantajana

juridisille kysymyksille. Myös tiedonhaku ja selvitystyö sujuivat

olivat korkeat ja hän koki, että ne jopa ylittyivät. Työ oli todella

huomattavasti helpommin, kun tiesi, mistä tietoa tulisi etsiä!”

mielenkiintoista, joustavaa sekä yhteiskunnallisesti merkittä-

Suur-Hamari toteaa.

vää. Myös työkaverit olivat todella ammattitaitoisia ja vielä

Suur-Hamarin mukaan kesät valtion töissä ovat kartutta-

Emma Suur-Hamari.

Otto Ahtola.

kaiken lisäksi erittäin mukavia. “Voisin harjoittelun perusteella


hyvinkin kuvitella työskenteleväni lainvalmistelun parissa myös

lakihankkeita oli mahdollista ymmärtää. Oikeussosiologian

tulevaisuudessa.”

ja kriminologian opinnot sekä vaihdossa tarjotut vertailevan

Hannonen koki kesän aikana oivalluksen, että työelämä on lopulta hyvin samanlaista kuin loppuvaiheen opiskelu, jossa etsitään tietoa ja kirjoitetaan oma oikeudellinen mielipiteensä seminaarityön tai gradun muotoon. Hänen mukaansa työelämässä tiedonhaun ja oikeudellisen ajattelun lopputulos on vain hieman eri paketissa, kuten esimerkiksi oikeusvertailun tai muistion muodossa. Ministeriötyöltä Hannonen oli odottanut enemmän säädöstekstien luonnostelua. Harjoittelun myötä hän kuitenkin ymmärsi, kuinka valtavasti pohjatyötä tarvitsee tehdä ennen kuin pykälätasolle päästään. “Pääsin itse tekemään muun muassa oikeusvertailuja ja lausuntotiivistelmiä”, hän kertoo. Hannosen yllätti positiivisesti

oikeustieteen opinnot olivat erityisesti Hannoselle hyödyksi, koska lainvalmistelussa pyritään puuttumaan yhteiskunnallisiin ilmiöihin lainsäädännön keinoin, jolloin myös lakihankkeiden taustalla olevia ilmiötä on pyrittävä hahmottamaan. Lainvalmistelusta tekee Hannosen mukaan erityisen mielenkiintoista se, että siinä luodaan uutta tai muokataan vanhaa, jolloin myös luovuudelle ja erilaisille oikeudellisille mielipiteille on sijaa. “Mielestäni juuri oikeudellinen yleissivistys ja oikeudellisen ajattelun sisäistäminen olivat työssä ensiarvoisen tärkeitä. Lisäksi opintojen aikana omaksutut tiedonhakutaidot tulivat tarpeeseen.” Se, miten paljon kielitaitoa harjoittelussa lopulta edellytettiin, tuli Hannoselle yllätyksenä. “Nähdäkseni

se, kuinka hyvin etätyö soveltui lyhyeen kolmen kuukauden

tiedekunnan hyvä kielten opetus antoi työhön riittävät kie-

harjoitteluun. Voimassaolevan rikosoikeuden ja rikosproses-

lelliset valmiudet, mutta kielissä tärkeintä on ennen kaikkea

sioikeuden tunteminen oli työn kannalta välttämätöntä, jotta

uskaltaa käyttää sitä ja olla pelkäämättä virheitä.”

Jani Hannonen.OIKEUDELLISTUVA YRITYSVASTUU Syyskuun alussa perustettiin uusi Yritysvastuuoikeuden yhdistys. LexPress haastatteli yhdistyksen kahta perustajajäsentä yhdistyksestä, sen tavoitteista sekä juristin roolista yhteiskunnallisessa keskustelussa.

TEKSTI | AVA LAINEMA

”Y

KUVAT | ELLA PÖLLÄNEN

ritysvastuussa on kyse kansallisten lakien noudattamisesta ja lainsäädännön vaatimukset ylittävästä vastuullisesta liiketoiminnasta yhteiskunnan hyväksi

sekä ympäristön ja ihmisten suojaamiseksi.” Näin asian tiivistää yrittäjä, yritysvastuuasiantuntija ja juristi Anne Vanhala. Hän ja Juho Saloranta, väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopistossa,

ovat uuden Yritysvastuuoikeuden yhdistyksen perustajajäseniä. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä keskustelua yritysvastuusta nimenomaan juristien keskuudessa. Mitä sitten on yritysvastuuoikeus? Vanhalan ja Salorannan mukaan yritysvastuuoikeudessa on kyse siitä, että yritysvastuu on oikeudellistumassa. Perinteisesti yritysvastuu on pohjannut yritysten vapaaehtoisuuteen, yritysten omiin kannanottoihin ja itsesääntelyyn sekä soft law’n keinoihin. ”Vapaaehtoisuuteen suurelta osin perustuvat toimet eivät ole saaneet aikaan toivottuja tuloksia, ja Euroopan Parlamentin lisäksi komissiossa ollaan nyt herätty siihen, että vahvempia toimia tarvitaan vastuullisuuspuolella, jotta muutoksia alkaisi tapahtua”, Saloranta kertoo. Nämä vahvemmat keinot tarkoittavat käytännössä, että yritysvastuun toteuttamiseksi tarvitaan lainsäädäntöä. Yritysvastuuoikeuden yhdistyksen tavoitteena on edistää

26

|

LEXPRESS

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juho Saloranta.


Join us as a Trainee or Junior Trainee • experience interesting and demanding assignments • work for the best clients • learn from dedicated and skilled professionals • enjoy a relaxed and friendly working environment We offer 12 month contracts and flexible working hours that enable students to combine work with their studies.

MERILAMPI Keskuskatu 7 Helsinki, Finland

merilampi.com company/merilampi-attorneys MerilampiAttorneys Merilampi merilampiattorneys


Bird & Bird is an international law firm which supports organisations being changed by technology or the digital world. You can find our 29 offices in 20 countries across Europe, the Middle East, Asia-Pacific and North America. We are a diverse and equal workforce of altogether 2900 lawyers and other professionals working seamlessly together as a one firm. In Finland, we employ over 100 employees. Our lawyers work in an array of practice areas, complemented by our industryfocused sector groups. Our Trainee programmes for law students Junior Trainee Our Junior Trainee programme is designed for students who are at the early stage of their law studies. As a Junior Trainee you can easily combine your work and studies by working part-time. Your main duties will include diverse office work. Our Junior Trainee programme is a great opportunity for you to get a front row seat to the everyday life at one of the leading law firms in Finland and to gain treasured work experience alongside your studies.

Trainee The Trainee programme consists of five to six months during which you will work as a full-time Trainee. The purpose of the programme is to give you an overview of Bird & Bird as well as offer you an opportunity to try your ‘birdie’ wings in practicing commercial business law. You will work for various practice groups assisting the firm’s lawyers in diverse and challenging assignments.

Thesis Trainee Writing a master's thesis can be a challenge, but with the right kind of support it might turn out to be an inspirational process. With us it might also be a door opener to our global network. As a Thesis Trainee you will have the firm's extensive knowledge services as well as support from our experts across all jurisdictions at your fingertips. Your thesis can be either local or international with us only the sky is the limit.

For more information, please visit our careers site: twobirds.attract.reachmee.com Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Düsseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw 28Prague &LEXPRESS

|


Osa vastavalitun yhdistyksen hallituksesta: ylärivissä vasemmalta Merja Pentikäinen, Anne Kuusniemi-Laine, Michael Ristaniemi, Casper Herler sekä alarivissä vasemmalta Juho Saloranta (pj), Nicole Ekman ja Lia Heasman. Kuvasta puuttuvat Anne Vanhala (vpj), Mikko Rajavuori ja Elena Gorschkow sekä varajäsen Mika Pirttisalo.

yritysvastuun ymmärtämistä oikeudellisena ilmiönä sekä siihen

myös spesifejä teemoja, kuten esimerkiksi biodiversiteettiä,

liittyvän lainsäädännön, sääntelyn ja tutkimuksen kehitystä Suo-

kestävän kehityksen tavoitteita ja eläinten oikeuksia suhteessa

messa ja kansainvälisesti. Lisäksi yhdistys pyrkii myötävaikutta-

yritysvastuuseen.

maan yritysvastuuoikeuteen liittyvän ymmärryksen leviämiseen

Yhdistyksen perustamisen valmisteluvaiheessa erityisesti

ja välittämään tietoa yritysvastuuoikeuteen liittyvästä lainsää-

opiskelijat on pyritty ottamaan huomioon. ”Opiskelijoille on

dännöstä ja muusta yritysvastuusääntelystä sekä niiden sovelta-

matalampi jäsenmaksu, ja kaksi opiskelijaa toimii myös yhdis-

miskäytännöistä ja hyödyntämisestä.

tyksen hallituksessa”, Vanhala kertoo. Yhdistys myös pohtii

Tärkeimmäksi yhdistyksen tavoitteeksi Vanhala ja Saloranta kuitenkin nostavat verkoston luomisen eri tahojen välille ja keskustelutilaisuuksien järjestämisen yritysvastuuoikeuden

mahdollisuutta olla mukana järjestämässä yritysvastuuoikeudellista opetusta oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Yritysvastuu on ajankohtainen aihe, sillä valtiot eivät yksin

kysymyksiin liittyen. ”Tavoitteena on luoda keskusteluja, joilla

pysty toteuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita. Saloranta

saadaan ajatuksenvaihtoa eteenpäin”, Saloranta tiivistää. Hän

huomauttaa, että jotkut yritykset ovat nykyisin isompia kuin

kertoo, että aihepiirejä on monenlaisia, kuten Suomen lainsää-

valtiot, ja tästä syystä vastuukysymyksiä ei voida sysätä pelkäs-

däntö suhteessa EU:n lainsäädäntöön, ympäristökysymykset

tään valtiolle. Yritysten rooli onkin Salorannan mukaan ilmas-

ja ihmisoikeuskysymykset. Yhdistyksen tavoitteena on käsitellä

tonmuutoksen estämiseksi keskeinen. ”Globaalien haasteiden

LEXPRESS

|

29


Yritysten on vaikea hahmottaa, että yritysvastuu ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan tapa tehdä liiketoimintaa. -ANNE VANHALA

ratkaisemiseen yrityksillä on parhaat keinot”, Vanhala summaa.

Vaikka yritysvastuusta puhutaan koko ajan enemmän, Vanha-

Jotta yritysvastuu saadaan myös yrityksille houkuttelevaksi,

lan mukaan aiheesta tarvitaan vielä paljon keskustelua. ”Yritys-

kannattavuuden menettäminen liiketoiminnassa ei ole vaihto-

ten on vaikea hahmottaa, että yritysvastuu ei ole hyväntekeväi-

ehto, kun yritysvastuuta pyritään toteuttamaan. Kysymys onkin

syyttä, vaan tapa tehdä liiketoimintaa”, hän muistuttaa.

Vanhalan mukaan siitä, miten liiketoimintaa harjoitetaan. ”Bis-

Kysyttäessä juristien roolista yhteiskunnallisessa keskustelus-

neksen tekotavan täytyy muuttua, mutta onneksi yritysvastuussa

sa Salorannalla ja Vanhalalla on selvä vastaus: juristien pitäisi

on valtava liiketoimintapotentiaali”, hän kertoo.

olla yhteiskunnallisesti enemmän aktiivisia. ”Juristit eivät oikein

Tähän asti yritysvastuuta on pyritty toteuttamaan lähinnä

ole järjestäytyneet tässä mielessä”, Saloranta sanoo. ”Meillä on

järjestöjen suositusten ja viitekehysten kautta. Selvää kuitenkin

lexiläinen presidentti ja monta juristia kärkipaikoilla, mutta pa-

on, että vapaaehtoisilla sitoumuksilla ei saada tarpeeksi aikaan.

rannettavaa löytyy aktiivisuudessa. Kannustammekin oikkareita

Lainsäädännölle olisi siis tarvetta, mutta kumpi olisi parempi

olemaan yhteiskunnallisesti aktiivisia.”

vaihtoehto, globaali vai kansallinen kehitys? Kysymys jakaa Vanhalan mukaan mielipiteitä. ”Suomen kilpailukyvyn kannalta vähintäänkin EU-tasoinen

Vanhala rohkaisisi juristikuntaa siihen, että uskallettaisiin sanoa oma mielipide. ”Juristien perisyntinä se, että mennään lainsäädännön taakse. Kyllähän meillä kaikilla on oma mielipi-

sääntely olisi paras vaihtoehto”, Vanhala sanoo painottaen,

de. Juristikoulutuksessa opitaan se, että kaikki mielipiteet pitää

että kyse on hänen omasta mielipiteestään. Kyseessä on hänen

perustella. Eli rohkeasti omaa mielipidettä esiin perusteltuna”,

mukaansa vahvasti poliittinen kysymys. Toinen näkökanta olisi

Vanhala sanoo.

edistää nimenomaan Suomen sääntelyä, jotta Suomi voisi toimia lainsäädännön edelläkävijänä ja toimia esimerkkinä. Salorannan mukaan tarvitaan sekä globaalia että kansallista sääntelyä, sillä Suomi ei voi toimia yksin. Suomi voisi kuitenkin

”Juristi voi toteuttaa vastuullisuutta omissa työtehtävissään monella tapaa. Juristin täytyy olla omassa neuvonannossaan kartalla siitä, mihin maailma on menossa. Usein tiukan juridinen näkökulma ei ole riittävä”, Vanhala summaa.

antaa omalla toiminnallaan esimerkin komissiolle siitä, mihin suuntaan lainsäädäntöä kannattaa viedä. Saloranta painottaisi EU:n roolia suunnannäyttäjänä vastuullisuusrintamalla.

30

|

LEXPRESS

www.yritysvastuuoikeus.fi


OIKKARI - LIITY KASSAAN JO OPINTOJEN AIKANA

ME TURVAAMME SELUSTASI, JOS ET HETI TYÖLLISTY VALMISTUMISESI JÄLKEEN saat n. 1500 € / kk

työttömyysturvaa, kun olet kassan jäsen

KUN PALKKA ON 2500 € / KK

saat n. 720 € / kk

työttömyysturvaa, jos et ole kassan jäsen

VOIT LIITTYÄ KUN OLET TYÖSSÄ. JÄSENMAKSU VAIN 53 € / VUOSI. WWW.LAKIMIESTENTK.FI

LEXPRESS

|

31


Hei opiskelijajäsen,

tilaa Kauppalehti Digi jäsenetuna 0 €. Hyödynnä Lex ry:n jäsenetusi ja tilaa Kauppalehti Digi veloituksetta 14.9.2020 alkaen osoitteesta: kl.fi/lexry2020

32

|

LEXPRESS


FUKSIVIIKKO 2020 TEKSTI | INNA KUJALA

KUVAT | NOORA LINDQVIST & LAURA VÄLIMÄKI

F

ukseille perinteisesti järjestettävä, kaikkien rakastama fuksiviikko järjestettiin myös tänä vuonna elokuun viimeisellä viikolla, vaikkakin erikoisolosuhteiden vallitessa. Kuulemani perusteella viikko

oli hieman aiemmista vuosista poikkeava esimerkiksi siinä mielessä, että kaikki baaritapahtumat oli siirretty raikkaaseen ulkoilmaan. Lisäksi tapahtumien temmellyksessä saattoi nähdä sinipaitaisia hallituksen jäseniä jakamassa käsidesiä niin fukseille kuin tutoreillekin. ”Oli hienoa, että saatiin järjestettyä noin kiva fuksiviikko koronatilanteesta huolimatta”, sanoo fuksi Fanni Rapala.

LEXPRESS

|

33


Fuksiviikko ylitti odotukset. -ANNI KALLIO Eeva Kar vonen on samaa mieltä: ”Mulla ei ollut mitään

kommentoi Rapala keskiviikon ja torstain ohjelmaa.

kauhean isoja odotuksia fuksiviikosta, koska olin ajatellut, että

Torstaina, kuten muinakin päivinä, oli pääpäivä eli Tour

koko juttu perutaan – olinkin positiivisesti yllättynyt, kun tuto-

de Lex, jossa perinteisen bussiajelun sijaan kierrettiin jälleen

rit olivat järjestäneet noinkin paljon juttuja, mutta myös siitä,

satunnaisissa ryhmissä ympäri yliopistoaluetta ja pelattiin

miten messissä kaikki fuksit olivat!”

hauskoja pelejä erilaisissa pisteissä. Tämä jatkui puistojuhlalla

Tapahtuma oli siis järjestetty korona mielessä pitäen erittäin

Tuomaanpuistossa. ”Tykkäsin ohjelmanumeroista, koska niissä

vastuullisesti. Tärkeintä kuitenkin vastuullisuuden lisäksi on se,

ei ollut mitään ’nöyryytystä’ ja kynnys osallistua ja heittäytyä oli

että kaikilla on hauskaa. ”Oli hauskaa”, sanoo Antti Louhivuo-

tosi matala”, kommentoi Karvonen ohjelmanumeroita.

ri. Tämän mielipiteen jakaa myös moni muu fuksi.

Kaiken kaikkiaan fuksiviikko oli erittäin onnistunut tapah-

Maanantaina oli tutustumisilta ja etenkin omaan tutorryh-

tuma ja ryhmäytyminen sujui todella loistavasti. ”Tutorit olivat

mään tutustui hyvin, kun pähkäili vastauksia Lexin hallituksen

mahtavia!” sanoo Louhivuori. ”Samoin kuin muutkin lexiläiset”,

ja toimikuntien järjestämään tietovisaan. Tiistaina päästiin

lisää kanssafuksi Sini Stubb. Turun puistot tulivat varmasti

oman tutorryhmän kanssa metsästämään ihmisiä Kupittaan-

kaikille ulkopaikkakuntalaisille tutuiksi ja baareihin tutustutaan

puistoon, eli toisin sanoen suorittamaan erilaisten toimikuntien

varmasti (enemmän), kunhan pandemiatilanne rauhoittuu ja

fukseille antamia hauskoja tehtäviä.

rajoitukset puretaan. Erityiskiitos fukseilta mahtaville tutoreille

Keskiviikkona vuorossa olikin perinteinen aarteenmetsästys, oma henkilökohtainen suosikkini (eikä yhtään vähemmän, koska ryhmämme voitti finaalin köydenvedossa). Tällöin ryhmiä sekoitettiin ja fuksit juoksentelivat paniikissa ympäri Turkua etsien mm. puhelinmyyjää, humanistia ja Jethroa. ”Oli tosi jees, että ryhmiä sekoitettiin! Siinä tutustuu ihmisiin ihan eri tavalla”,

34

|

LEXPRESS

ja hallitukselle menevän fuksiviikon mahdollistamisesta. ”Fuksiviikko oli fantastinen!” sanoo Matias Muhli. ”Ihmiset on täällä

empaattisia, uudelle avoimia ja aktiivisia, ja nyt tuntuu tervetulleelta uuteen yhteisöön.” ”Fuksiviikko ylitti odotukset”, tiivistää Anni Kallio viikon

fiilikset.


Unique assignments, Sharp minds & Inclusive atmosphere Opportunities for law students. Follow us on LEXPRESS hannessnellman.com/careers/

|

35


LAKIKIRJA.COM

Keskeiset säädökset yksissä kansissa Oikeustieteen opiskelijana saat 1.1.2021 alkaen Lakikirjat 2020 Editan asiakaspalvelusta hintaan 50 eur/kpl. Saat 40 % alennuksen Lakikirjoista 2021 ja muista lakitiedon kirjoista.

Lakikirja

Edilex

Lakikirja on aina ajan tasalla tarkista säädösmuutokset helposti QR-koodilla!

36

|

LEXPRESS

Tilaukset & asiakaspalvelu asiakaspalvelu.publishing@edita.fi | p. 020 450 05 | tai Lex ry:n kautta.


OPINTOPALSTA

Ethän jää yksin

U

usi lukuvuosi on lähtenyt liikkeelle siitä, mihin

Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY järjesti keväällä

keväällä jäätiin. Suurin osa kursseista järjestetään

koronakyselyn, jossa se kysyi eri tiedekuntien opiskelijoilta,

edelleen etäopetuksena, ja näin tulee olemaan

kuinka korona on vaikuttanut heidän arkeensa. Yksi kysymyk-

ainakin syyslukukauden loppuun saakka. Päätök-

sistä kartoitti koronan vaikutuksia opiskelijan opiskelukykyyn,

sellä halutaan varmistaa mahdollisimman turvallinen opetus ja

joka koostuu mm. opetustoiminnasta, opiskeluympäristöstä ja

opiskelu vallitsevassa koronavirustilanteessa. Etäopetus onkin

opiskelijan voimavaroista. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa yli

etuineen ja haittoineen tullut kevään aikana monelle meistä tu-

30% opiskelijoista vastasi omien voimavarojensa heikentyneen,

tuksi: herätyskello herättää kello 9.00, mutta pari minuuttia voi

88% vastaajista kertoi sosiaalisten kontaktiensa vähentyneen

aina torkuttaa. Nouset hetken päästä ylös, avaat tietokoneen

koronan aikana ja yli 40% vastaajista koki yksinäisyytensä li-

ja kaivat Moodlen kätköistä Zoom-linkin esille. Luentosi alkaa

sääntyneen. Lisäksi opiskelijoidemme yleisen hyvinvoinnin taso

kello 9.15, ja makaat tyytyväisenä kotisohvalla. Kuulostaako

tuntuu laskeneen huomattavasti.

tutulta? Vaikka nykyisessä tilanteessa on puolensa, on etäopetus

Siirtymä etäopiskeluun, vaikkakin välttämätön tartuntojen ehkäisemiseksi, on pirstonut opiskelijoiden mielenterveyttä

toisaalta myös vienyt mahdollisuuden spontaaneihin jutte-

suojaavia tekijöitä, mukaan lukien sosiaalisia kontakteja, tar-

lutuokioihin luentojen tauoilla ja kahvihetkiin Calonialla. Ei

koituksenmukaisuuden tunnetta, säännöllistä unirytmiä, sekä

siis ihme, että MIELI Suomen Mielenterveys ry:n teettämän

säännöllistä liikuntaa. Useiden opiskelijoiden tulee samanaikai-

tuoreen kyselyn mukaan koronavirusepidemia on kuormittanut

sesti selviytyä eristyksissä olemisesta, taloudellisista haasteista,

suomalaisten mielenterveyttä kuluneena keväänä ja kesänä. Hei-

tartunnan saamisen pelosta, huolesta perheitänsä kohtaan ja

kentynyt mielenterveys korostuu erityisesti nuorten ja naisten

akateemisista paineista. Viimeaikaiset tutkimukset kuvaavat

keskuudessa.

terävää nousua masennuksessa, ahdistuksessa, päihteiden

Keskusteltaessa verkko-opetuksen järjestämisestä ja muista ajankohtaisista aiheista niin tiedekunnassamme kuin kansallisellakin tasolla nousee suureksi huolenaiheeksi opiskelijoiden

väärinkäytössä, sekä itsetuhoisissa ajatuksissa yliopistoikäisten opiskelijoiden keskuudessa pandemian alkamisen jälkeen. Haluankin kehoittaa lexiläisiä pitämään huolta omasta

hyvinvointi ja jaksaminen. Itseään toistava ja puuduttava

mielenterveydestään näinä haastavina aikoina. Myös me Lexissä

etäopiskelu, vapaa-ajan vastapainon puuttuminen ja nykyisen

pyrimme tekemään kaikkemme, jotta meidän jäsenillämme

tilanteen aiheuttama epävarmuus ovat vaikuttaneet opiskelijoi-

olisi hyvä olla, ja pystyisimme tarjoamaan mielekästä toimintaa

den kuormaan sitä lisäten.

turvallisesti poikkeusolosuhteet huomioon ottaen. Huolimat-

LEXPRESS

|

37


OPINTOPALSTA

Etäopiskelu, vapaa-ajan vastapainon puuttuminen ja nykytilanteen epävarmuus ovat lisänneet opiskelijoiden kuormaa.

ta tilanteesta, jossa olet, älä jää yksin, vaan puhu sellaisten ihmisten kanssa, joihin voit luottaa. Ystäviin ja perheenjäseniin kannattaakin pitää yhteyttä myös poikkeuksellisessa tilanteessa. Jos sinulla ei ole läheisiä, joille voit puhua, muistathan, että me Lexissä olemme täällä sinua varten ja Lexin hallitus on tavoitettavissa nettisivuilta löytyvien yhteystietojen kautta tai anonyymisti palautekanavamme kautta. Mikäli koet, että tarvitset apua opintojesi suunnittelussa ja stressin lievittämisessä, on tiedekuntamme erinomainen opintotiimi valmiina auttamaan. Jos kotikonstit eivät helpota ahdistusta ja olo on vaikea, voi apua etsiä esimerkiksi YTHS:n mielenterveyspalveluista tai valtakunnallisista kriisipalveluista. Vinkkejä mielenterveydestä huolehtimiseen löydät esimerkiksi MIELI Suomen Mielenterveys ry:n nettisivuilta osoitteesta mieli.fi. Toimitaan yhdessä vastuullisesti, jotta pääsemme pian näkemään toisiamme niin opintojen kuin vapaa-ajankin merkeissä!

Emma Suur-Hamari Hallituksen opintovastaava opinto@lex.f i

38

|

LEXPRESS


LEXPRESS

|

39


40

|

LEXPRESS

A A LTO YÖ K E R H O RAVINTOLA FONTTI KARAOKERAVINTOLA PRESSIKLUBI KAUPPIASKATU 5, TURKU


LEXPRESS

|

41


AALTOLIVE 2.10.

COSTEE ENNAKKOON LIPPU.FI 10€ + KULUT OVELTA 12€

42

|

LEXPRESS

KAUPPIASKATU 5, TURKU AVOINNA PE & LA 22-05 K-20


LEXPRESS

|

43


44

|

LEXPRESS


LEXPRESS

|

45


46

|

LEXPRESSOta urallasi loikka ylöspäin. Haluaisitko saada mielenkiintoisia työtehtäviä mukavassa työympäristössä ja olla osa sitoutunutta ja kansainvälisesti arvostettua tiimiä?

Veikko Myller: ”The Bull”

Olemme Suomen johtavia liikejuridiikkaan erikoistuneita asianajotoimistoja ja etsimme jatkuvasti joukkoomme opintojensa eri vaiheissa olevia opiskelijoita. Jos kiinnostuit, lue lisää ja lähetä hakemus osoitteessa www.ww.fi/careers/students Autamme sinua ottamaan loikan kohti huippuammattilaisuutta.

www.ww.fi Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.