Page 1

UDVIKLING FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

FEBRUAR 2018 18. ÅRGANG

LEV-Vestjylland

HUSK

generalforsa mlingen d. 20. februa r Se side 32

HERNING • RINGKØBING-SKJERN • HOLSTEBRO • IKAST-BRANDE • LEMVIG • STRUER

WWW.LEV-VESTJYLLAND.DK • MØD OS OGSÅ PÅ FACEBOOK


Lederen Så er vi gået ind i 2018 – nyt år – nyt byråd i Herning Kommune Jeg håber på, at de næste 4 år vil løse nogle udfordringer og opfylde nogle ønsker for de svageste i vor kommune. Budgettet og konstitueringen for de næste 4 år er på plads. Der bliver bygget flere lejligheder til borgere med autisme og psykisk udviklingshæmning. 8 pladser på Mosaikken og 12 pladser på Rosenholm. Det er positivt, at man bygger, så der er plads til dem som venter. Der er sat 12 mio. af pr. år i de næste 4 år til, som kommunen skriver: ”Til borgernær velfærd/daglig drift”. Disse mio. håber jeg, vil komme de svageste i kommunen til nytte. Der er sparet rigtig meget på handicapområdet, så nu håber alle vi, som kender til dette område, at der må blive

en større menneskelig forståelse for de mennesker, som har et særligt behov. De er virkelig afhængige af, at der netop er forståelse for, at deres livsværdi afhænger af, hvor meget hjælp de kan få, f.eks. til ledsagelse til forskellige arrangementer, der skal gøre deres liv til et liv med indhold. Det synes vi jo, er et rimeligt håb/ønske. Jeg/vi vil holde et vågent øje med udviklingen i kommunen. Så med et sidste ønske og håb og tiltro til, at det vil gå godt i Herning Kommune, vil jeg gerne ønske alle et rigtig godt nytår.

Inge-Lise Pilgaard, bestyrelsesmedlem

I dette nummer...

Side 27 Side 32

Side 15 Side 25

DEADLINE FOR 2018

Blad nr. 2 Blad nr. 3 Blad nr. 4

SATS OG TRYK Tlf. 7021 1000 · www.intryk.dk

Tekst sendes senest Udkommer

12. april 24. juli 17. oktober

Maj August November

Artikler og billeder til kredsbladet sendes til: E-mail: bladet@lev-vestjylland.dk Ønsker du et eksemplar af kredsbladet med din artikel/billeder? Så send os din postadresse.

ANNONCER Rosengrenen ApS Hovedgaden 8 · 8670 Låsby Tlf. 86 95 15 66 (kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00) Mail: info@rosengrenen.dk - hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet

LEV VESTJYLLAND

3


Jubelfoto

Struer Special Olympic C-hold sendte et jubelfoto ind til en konkurrence, hvor man dystede om at vinde pengepræmier. Dette skulle gøres ved, at man sendte et foto ind, hvor folk kunne ”like” fotoet. Det resulterede i at Struer C-hold gik videre i dysten om pengepræmien. Desværre var dette ikke nok til at vinde 1. eller 2. præmien, men Struer C-hold løb afsted med 1000 kroner til klubben. Vildt flot klaret selv om det ikke blev til 1. pladsen på 5.000 kroner. Struer havde hjemmestævne den 28. oktober 2017 i Struer Energipark, hvor både hold fra Skalborg, Frederikshavn, FC Midtjylland og Århus deltog. Struer vandt 4 ud af 5 kampe til dette stævne. Der var både frugt og vand. Frugten var sponseret af den lokale Spar-købmand, Lars Daubjerg i Humlum, og kildevandet var sponseret af Aqua D’ore, Brande. Skrevet af Anders Riis Jensen formand for supporten i Struer Special Olympic håndbold

4

LEV VESTJYLLAND

Aktiviteter 2018 Arrangement Dato

Arrangør

Nytårsfest

Tre Birke

25. jan.

Håndboldstævne 28. februar Å-Center Syd Skjern Kulturfestival

21. marts

LEV

Musikfestival

15. april

Sevel Idrætsforening

Sansefestival

16. maj

Lundgaarden Ikast

Markedsdag

24. maj

NaturVærksted. Saustrup

Løvfaldsmarch

12. sept.

Skelbækcentret Ringkøbing

Ældrefestival

5. okt.

Skelbækcentret Ringkøbing

Bowlingstævne

7. nov.

Dagsværket Lemvig


LEV VESTJYLLAND

5


Handicappriser 2017 Ringkøbing-Skjern Kommune Handicapprisen 2017 Læst på dagbladetringskjern.dk Handicaprådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har uddelt Handicapprisen 2017 til Meta Storgaard Christensen, Ringkøbing. Meta Storgaard Christensen er indstillet blandt andet begrundet i, at hun sørger for at hjælpe unge under uddannelse fra skolerne i nærheden til at være besøgsvenner på Satellitten og Holmelunden. De unge opfylder et stort behov for kontakt til andre mennesker hos vore borgere. Og Meta er til stadighed opfyldt af at sikre, at der er besøgsvenner til borgerne, at de gensidigt får gode oplevelser af samværet, og at vore borgere på

Satellitten og i Holmelunden oplever besøgene som et positivt indslag i deres hverdag.

Det kan for eksempel bestå i arrangement af indkøbsture, socialt samvær, spil, film, køreture, en tur i en hestestald med videre alt efter den enkeltes behov og muligheder og i et samarbejde med ledelsen. Meta følger op og korrigerer i forhold til behov og ønsker. Hun støtter de unge besøgsvenner, så de er bedst muligt klædt på til opgaverne. Prisen blev overrakt af formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Karsten Sørensen. Med prisen følger kr. 5.000. Lederen på Satellitten/Holmelunden Alice Ambrosen, roste Meta Christensen og overrakte en blomsterhilsen fra bostederne.

Handicappris til dedikerede håndboldtrænere Klippet fra Holstebro.dk Trænerne for håndboldholdet ”TTH Special Olympics” modtog i dag Holstebro Handicappris 2017. Prismodtagerne fik prisen for deres store arbejde blandt håndboldspillere med fysiske eller psykiske handicaps. For niende gang uddelte Holstebro Kommune den årlige handicappris til en borger eller borgergruppe, der med stor dedikation og indsats overfor handicappede er et forbillede for os alle. Prisen blev uddelt i forbindelse med – eller optakt til – FN’s Internationale Handicapdag, ”Dagen for lige muligheder”, der er den 3. december hvert år. I år gik prisen til trænerne for håndboldholdet TTH Special Olympics, som består af spillere, der er udfordret med en

6

LEV VESTJYLLAND

eller flere former for handicaps af såvel fysisk som psykisk karakter. Trænerne fik prisen for at rumme og inkludere alle spillere og give dem gode oplevelser både på og udenfor banen. Det er Mona Ross Brogaard, som har indstillet trænerne til prisen. I sin indstilling til prisen skriver hun: ”Trænerteamet rummer og inkluderer alle spillere, uanset hvilke situationer de står i.” Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune udpegede trænerne af TTH Special Olympics blandt i alt syv nominerede til prisen. I deres begrundelse for tildelingen af prisen lagde udvalget sig op af ordene i indstillingen af trænerne, herunder: ”Trænerteamet yder en ekstraordinær indsats i forhold til borgere i Holstebro

Kommune, som er udfordret af en eller anden form for handicap.” Trænerne for TTH Special Olympics modtog prisen ved et officielt arrangement på rådhuset den 1. december 2018, hvor formand for Social- og Sundhedsudvalget, Jens Kristian Hedegaard, overrakte prisen. Med prisen fulgte et diplom samt en skulptur skabt af Paul M. Cederdorff.


Ved Struer Kommunes Nytårskur fik Daniel Noti Handicapprisen 2017

Prisen blev overrakt af Palle Lykke Ravn, afgående formand for handicaprådet, som sagde i sin tale til Daniel Noti, at han får prisen fordi han altid går helhjertet ind i tingene. Fordi han som en ung mand med særlige behov er en strålende rollemodel for andre handicappede. Daniel Noti er med i Sundhedsskolen og er sundhedsguide, og han arbejder for bedre sundhed for handicappede i Struer Kommune. Han er dygtig og engageret, og han har altid mange gode ideer og lyst til at tage fat. Daniel Noti er også politisk aktiv, og han arbejder

utrætteligt på at udbrede kendskabet til handicappedes forhold og muligheden for at forbedre disse. Han vil de handicappede, og leverer hver gang, ingen går forgæves til ham. Han er et godt eksempel på, hvordan man som handicappet kan bidrage som frivillig på mange parametre på et højt niveau. Så skulle man måske tro, at Daniel Notis talenter var fortalt. Men nej, jeg er slet ikke færdig. Måske husker I, at Daniel for et par år siden underholdt jer her ved Struer Kommunes Nytårskur for Frivillige med musik og sang. Hele salen svingede. Daniel er en rigtig dygtig pianist, sanger og danser, og han har optrådt, siden han var 13 år gammel ved utallige arrangementer. Han både spiller, synger og skriver sin egen musik. Daniel Noti fortjener Handicapprisen, fordi han viser, at et handicap ikke er en begrænsning. Han er et stort og lysende eksempel for os alle sammen.

Lemvig Kommune Handicapprisen 2017 Set på lemvig.dk Søren og Karen Marie Riis modtog ved et arrangement på Rådhuset Handicapprisen 2017 for deres store indsats i Nyreforeningen. De to får prisen for deres store frivillige arbejde med at arrangere fx julehygge i dialysen, ferierejser, foredrag, ture med pårørende – og ikke mindst den årlige julefrokost med banko og megen snak. Søren Riis har siden 2000 været formand for Nyreforeningens kreds i Vestjylland, og i de seneste otte-ti år har Karen Marie Riis også været med i bestyrelsesarbejdet i foreningen, hvor hun er landsformand for pårørendeudvalget. Formand for Handicaprådet – og for Social- og Sundhedsudvalget –

Gunnar Lisbý Kjær, overrakte prisen. Thøger Olesen og Nethe Holm har indstillet prismodtagerne.

Forkæmper for hørehæmmede får årets Handicappris i Herning Ole Madsen fik overrakt handicaprådet i Herning Kommunes årlige pris Hentet fra Herning.dk Mere end 20 års engagement blev onsdag værdsat. Her modtog næstformand i Høreforeningen i Herning, Ole Madsen, årets Handicappris i Herning Kommune. Igennem mange, mange år har prismodtageren arbejdet for at gøre det nemmere for handicappede at deltage i det offentlige liv. Han er en ihærdig, lokal debattør, ikke mindst på vegne af døve og hørehæmmede, lød det blandt andet i den tale, som viceborgmester, Kent Falkenvig, holdt ved overrækkelsen af prisen. Ole Madsen har, udover at være en markant fortaler for hørehæmmede, også været frivillig på Plejecenter Lindegården i mange år, hvor han har skubbet beboerne rundt på ture i nærområdet, krydret med lokalhistoriske anekdoter. Erfaringer fra turene har betydet, at Ole Madsen også har engageret sig i arbejdet for at gøre Herning mere fremkommelig for kørestole.

IKAST-BRANDE har ikke uddelt handicappris i 2017

LEV VESTJYLLAND

7


PAS GODT

PÅ PARFORHOLDET. KOMMUNIKATION I PARFORHOLDET

PREP (Prevention Relation Enhangement Program) er et kommunikationsredskab som sigter imod at give redskaber til at arbejde med sit parforhold. Her får man viden om, hvad god kommunikation er, og hvilke udfordringer vi møder i kommunikationen. Kristelig Handicapforening udbyder PREP-kurser udviklet af Center for Familieudvikling. Giv din partner 5 aftener med fokus på hinanden.

HVORNÅR

PREP

Kurset giver redskaber til god kommunikation og nye perspektiver på samlivet. PREP er et undervisningstilbud – ikke parterapi. Kurserne afvikles efter et bestemt program og vil derfor have det samme indhold, uanset hvem der står som arrangør.

UNDERVISERE

Knud Didriksen Marianne Søndergaard

26. februar, 12. marts, 26. marts, 16. april 30. april. Alle aftener begynder med spisning kl. 17.30 og slutter kl. 21.00

ARRANGØR.

PRIS

Læs mere på:

500 kr. pr. par for alle 5 aftener

Kristelig Handicapforening med instruktører uddannet hos Center for Familieudvikling

www.k-h.dk/aktiviteter/kursermm/prep-kursus/

HVOR

Fredens Kirke, Sjællandsgade 34, Herning.

LEV VESTJYLLAND

9


Børn og udviklingshæmmede finder fælles glæde gennem bevægelse I løbet af 45 minutter bliver der hoppet, sprunget, balanceret, kravlet og spillet hockey i hallen, til både puls og humør er røget helt i vejret.

4. klasse på Borbjerg Skole har inviteret udviklingshæmmede til idræt og bevægelse – til glæde for begge parter. - Nu kommer de! En flok drenge venter i vindfanget ved hallen i Borbjerg, indtil de får øje på en lys handicapbus, der dukker frem gennem novemberregnen. Glæden blandt eleverne i 4. klasse på Borbjerg Skole er ikke til at tage fejl af – og den er helt gengældt af passagererne i bussen. Seks udviklingshæmmede voksne fra Multihuset i Holstebro er for fjerde gang for at dyrke idræt sammen med og under instruktion af eleverne på skolen.

Undervisning og tegnsprog Glæden ved samværet er gensidig – og en af de vigtigste årsager til, at pædagog Janni Stefansen fra Multihuset har sat projektet i søen. - Inden vi går i hallen, har vi en halv times undervisning med eleverne i klassen. Det er rigtigt dejligt at se, at børnene er så gode til at reflektere over, hvad der er forskellen på dem og de udviklingshæmmede – og hvad de kan være fælles om, siger Janni Stefansen. Undervisningen omfatter blandt andet en kort indføring i, hvad det vil sige at være udviklingshæmmet, hvordan man kommunikerer med udviklingshæmmede – og et meget enkelt kursus i tegnsprog, så man kan få forklaret, at man gerne vil lege, og at man kan prøve noget sjovt sammen.

ved hinanden. Det er helt naturligt at holde hinanden i hånden og støtte hinanden, når balancebanen skal forceres, og der er ingen berøringsangst på tværs af alder og evner. - Den første gang var det lidt underligt, men de er bare megasøde, og det er sjovt at have besøg af dem, fortæller en flok piger, som sammen med resten af klassen og de udviklingshæmmede har lært, at man sagtens kan have det sjovt sammen, selv om man ikke kan det samme. Det er tredje år at Borbjerg Skole og Multihuset i Holstebro har arbejdet sammen om idræt og bevægelse.

Ingen berøringsangst I hallen er det tydeligt at se, at børn og udviklingshæmmede er meget trygge

LEV VESTJYLLAND

11


Indvielse af nye lokaler til STUdie ved Fjorden Den 31. oktober 2017 var det med glæde og stor tak til Struer Kommunes politikere og centerchef, Lene Hornstrup, at der kunne afholdes indvielse af nye lokaler på Ølbyvej 43 til Struer Kommunes uddannelsestilbud til unge med særlige behov, STUdie ved Fjorden. Ved indvielsen blev der holdt tale af politiker Lene Houe, centerleder Gitte Clausen samt en STU-elev, og det røde bånd blev klippet i meget fin stil af en af de nuværende STU-elever. Der var mange fremmødte, som var medvirkende til at gøre det til et par dejlige timer, hvor Studie ved Fjordens eget band ” Kunstigt Åndedræt” stod for det musikalske indslag og spillede et par veløvede numre. Centerleder Gitte Clausen udtrykte en særlig tak til Struer Kommunes erhvervsliv, som med stor velvillighed hjælper STUdie ved Fjorden med at skabe praktikpladser til eleverne ud fra den unges ønsker, motivation og kunnen. STUdie ved Fjorden er blevet taget godt imod af de nye naboer og er blevet mødt med stor imødekommenhed, hvilket undervisere og elever er utrolig glade for. Selve indflytningen skete i begyndelsen af august og betød, at skolestarten kunne udvides og tilbydes til 21 elever. De nye, indbydende og attraktive rammer er nu tilpasset eleverne og deres individuelle uddannelsesplaner og behov med mulighed for at trække sig til sin egen arbejdsstation. Det betyder meget for den enkelte elevs læring, udvikling og trivsel samt tilgodeser både et stærkt fagligt- og socialt miljø. Udover de rummelige indendørs lokaler, følger der også dejlige udendørsarealer med, som giver mulighed for boldspil, bålsted, undervisning og frikvarter i det fri samt de arbejdsopga-

ver, som er en naturlig del af at holde et udendørsområde. Det betyder, at der er kommet et nyt fag på skemaet, som kaldes ”Serviceholdet”. Serviceholdet er et fag, især de unge mænd er interesserede i, hvor der, i det omfang det er muligt, klares pedelopgaver såvel indenfor som udenfor bygningen. Eleverne havde i dagens anledning fremstillet en film om hverdagen, og derudover har de været rundt i Struer by og tage smukke billeder, som er overført til lærred og nu pryder på væggene.

Med disse dejlige lokaler ser STUdie ved Fjorden frem til at kunne tilbyde uddannelsen til flere unge i lokalområdet, således vi i Struer kan bibeholde et godt og aktivt uddannelsesmiljø for unge med særlige behov. LEV VESTJYLLAND

13


KULTURFESTIVAL 2018

SKOVBRYNET All M-BAND • ROK STARS & RUL KANDIS

LEV VESTJYLLAND RINGKØBING SKJERN KULTURCENTER ONSDAG DEN 21. MARTS KL. 9.00-13.30 7057_Indbydelse 2018.indd 1

11/27/17 8:57 AM

Der vil i år være musik med disse 4 bands. Det endelige program er ikke fastlagt.

Det er med stor fornøjelse vi indbyder til

SKOVBRYNET ALLSTARS

KULTURFESTIVAL 2018

Å-Center Syd, Skjern

M-BAND

Mariebjerg, Vemb

ROK & RUL

Værkstedet Lundgården, Ikast

KANDIS Hurup, Thy

Publikums tilmelding indtil 1. marts På www.lev-vestjylland.dk er der åben for tilmelding frem til 1. marts. Tilmelding kan kun ske via tilmeldingsskemaet på hjemmesiden. I vil straks efter modtage en automatisk genereret bekræftelse på e-mail. Ved overbooking bliver jeres tilmelding annulleret på e-mail, senest dagen efter, og indbetalte beløb bliver refunderet. Forældre og pårørende er hjertelig velkomne. LEV KULTURFESTIVAL

Ringkøbing - Skjern Kulturcenter Ranunkelvej 1-3 - indgang A, Skjern 7057_Indbydelse 2018.indd 2

og vi glæder os til at se dig onsdag d. 21. marts

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter åbner kl. 8.30

INDGANG A Kl. 9.00:

Velkomst med kaffe og rundstykker

Kl. 9.30:

Skovbrynet Allstars

Kl. 10.10:

M-Band

Kl. 10.50:

Rok & Rul

Kl. 11.30:

Middag

Kl. 12.30

KANDIS

Kl. 13.30

Kulturfestivalen slutter

Priser Entre: Voksne:..............................................................kr. 125,Børn:..................................................................kr. 50,Personale / ledsager .........................................kr. 0,Forplejning (bestilles sammen med tilmelding): Kaffe, te, saftevand m. rundstykker ...............kr. 35,Sportsbolle ........................................................kr. 35,Uspec. smørrebrød ...........................................kr. 22,Sodavand - 0.50 l. .............................................kr. 20,Kildevand ..........................................................kr. 15,Øl .......................................................................kr. 25,Der tages forbehold for tastefejl

11/27/17 8:57 AM

LEV VESTJYLLAND

15


Solsikkerne & LEV Vest Jylland Inviterer til

Forårs Fest 2018 Kom til Forårs fest hos Solsikkerne i Lemvig fredag den 2. marts 2018 kl.17:30-21:30 Aftenen starter med festmenu Derefter musik og underholdning med

Solsikkernes husorkester Og Jesper Grønkjær

Sted hos Solsikkerne, Storegade 9, 7620 Lemvig. Pris 100 kr. pr deltager. Der kan købes øl 10kr, sodavand 5kr og vin 50kr. Pårørende er meget velkommen. Bindende tilmelding samt betaling hos Solsikkerne senest den 27. februar eller på mail mail Dammen07@hotmail.com

Tilmelding til fest hos Solsikkerne fredag den 2. marts 2018 kl. 17:30-21:30 Navn _______________________________ Antal ___________ Adresse _____________________________ Tlf.

______________________________ LEV VESTJYLLAND

17


Samarbejde mellem LykkeLiga og Parasport Danmark Et tættere samarbejde mellem Parasport Danmark og LykkeLiga skal gøre det endnu nemmere for børn og unge med et udviklingshandicap at komme i gang med håndbold. Børn og unge med et ud­vik­lings­handicap får nu endnu bedre muligheder for at komme i gang med at dyrke håndbold i Danmark. Parasport Danmark og LykkeLiga indgår nemlig et samarbejde, der skal sikre endnu flere gode tilbud til målgruppen. - Både Parasport Danmark og LykkeLiga ønsker at skabe bedst mulige vilkår for, at børn og unge med et udviklingshandicap nemt kan komme i gang med at spille håndbold. Ved at samarbejde kan vi hjælpe mange flere børn og unge, end når vi står hver for sig, siger Søren Jul Kristensen, der er breddechef i Parasport Danmark. Konkret betyder samarbejdet, at Parasport Danmark og LykkeLiga koordinerer indsatserne, så nye tilbud for børn og unge om muligt oprettes, hvor der i forvejen er gode eksisterende tilbud til voksne med udviklingshandicap. - I Parasport Danmark arbejder vi for at sikre, at nye tilbud er levedygtige. Det gør vi ud fra to faktorer. Dels skal nye tilbud for børn om muligt etableres i klubber, hvor der er tilbud for voksne. Det skal sikre en nem overgang fra børnehold til voksenhold. Og dels forsøger vi at sikre, at der er et rekrutteringsgrundlag for nye tilbud. Hellere et godt og levedygtigt tilbud i et område end to tilbud, som har svært ved at rekruttere nok spillere til et levedygtigt hold, siger Søren Jul Kristensen. En bevægelse LykkeLiga udspringer af Aalborg Kidz – et håndboldhold i Aalborg for børn og unge med et udviklingshandicap. Den tidligere elitehåndboldspiller Rikke Niel-

sen startede holdet i august 2016, da hun ikke kunne finde et godt håndboldtilbud til sin dengang syvårige datter Magda, der har Downs syndrom. - Formålet med LykkeLiga er at skabe flere smil, grin og positive oplevelser for børn med et udviklingshandicap og deres familier, siger Rikke Nielsen, der er initiativtager til LykkeLiga. Metoden er sport, bevægelse og sociale fællesskaber, hvor hele familien involveres. - Vi er glade for, at vi nu kan trække på Parasport Danmarks kæmpe store viden om, hvordan man organiserer idræt for personer med et handicap. Vi tror på, at vi har skabt en bevægelse og en begejstring med LykkeLiga, som kan føre til mange flere håndboldtilbud for børn med et udviklingshandicap. Men når der kommer et behov for mere struktur og præcise rammer for børnehåndbolden, så kan dette bedst etableres i en formel organisation som Parasport Danmark, siger Rikke Nielsen. - Det er et enormt flot stykke arbejde Rikke Nielsen og LykkeLiga har lavet over det seneste års tid, hvor de i den grad har været med til at sætte håndbold for personer med et udviklingshandicap på Danmarkskortet. Jeg tror, at vi sammen kan rykke det her endnu mere, siger Søren Jul Kristensen. Også Parasport Danmarks håndboldudvalg glæder sig over det mere koordinerede samarbejde. - LykkeLiga har skabt begejstring og opmærksomhed for håndbold for børn med et udviklingshandicap, og kan vi koble det sammen med den gode og solide struktur, som findes i Parasport

Danmark, så går håndbold for personer med et udviklingshandicap en endnu mere lys fremtid i møde, siger Elisabeth Holmskov, der er medlem af håndboldudvalget i Parasport Danmark. LykkeCup Samarbejdet mellem LykkeLiga og Parasport Danmark vil også komme til udtryk ved LykkeLigas LykkeCup i Gigantium i Aalborg den 9. juni. LykkeCup bliver en håndboldfest og turnering for børnehold og deres familier. Her vil Parasport Danmark hjælpe til med afvikling af turneringen. Workshop Parasport Danmarks håndboldudvalg afholder en workshop om håndbold for børn og unge med et udviklingshandicap den 20. januar i Tommerup. Her kan alle med interesse deltage. - Vi forventer, at workshoppen vil kunne anvise retninger for, hvordan håndbold for børn og unge med udviklingshandicap skal udvikles, siger Elisabeth Holmskov.

Ved spørgsmål kontakt: Søren Jul Kristensen, breddechef Parasport Danmark. Telefon: 20 30 60 88. Rikke Nielsen, Lykkeliga. Telefon: 60 63 09 04. Elisabeth Holmskov, medlem af håndboldudvalget i Parasport Danmark. Telefon: 21 53 20 50. LEV VESTJYLLAND

19


Sodavand og popcorn vil være klar til jer fra kl. 11.30, altså en times tid før filmen starter

LEV VESTJYLLAND

21


PRAKSISNYT FRA Praksisnyt fra DUKH: Nr. 75 - november 2017 Vurdering af målgruppe for merudgiftsydelse til børn – med eller uden medicinsk og anden sidestillet behandling Af konsulent Erik Jappe Når det skal afklares, hvem der er omfattet af målgruppen for merudgiftsydelse for børn efter reglerne i servicelovens § 41, kan det være afgørende, om vurderingen foretages med eller uden medicinsk behandling, som barnet modtager. Det er sværere at opfylde betingelserne for at være omfattet af § 41, hvis vurderingen foretages med medicinsk behandling. Ankestyrelsen har udsendt en række principafgørelser, der præciserer praksis for, hvordan begrebet ”med/uden behandling” skal forstås, og hvad det dækker over, herunder hvad der kan sidestilles med medicinsk behandling. Samme begreb anvendes i øvrigt ved målgruppeafklaring i forhold til merudgiftsydelse til voksne (§ 100). Målgruppe for merudgiftsydelse efter § 41 Efter servicelovens § 41 skal kommunen yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med • betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller • indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I merudgiftsbekendtgørelsens § 1, stk. 2 er det anført: ”Med indgribende lidelse forstås, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.”

I børnemerudgiftsvejledningerne er det yderligere præciseret: ”167. ... Ved betydelig funktionsnedsættelse skal forstås, at funktionsnedsættelsen har konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Her skal foretages en bred vurdering i forhold til den samlede livssituation. I denne vurdering vil bl.a. kunne indgå funk­ tionsnedsættelsens betydning i relation til den pågældendes aktivitetsniveau, skole- og uddannelsesforhold, personlige forhold, helbredsforhold etc.” Dvs. begrebet ”indgribende” anvendes dels i forhold til spørgsmålet, om barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, dels i

forhold til om barnet har en indgribende lidelse (kronisk eller langvarig). I begge tilfælde skal der ses på følgerne i forhold til barnets samlede livssituation. Derfor bliver det afgørende, når der skal ske målgruppeafklaring, om vurderingen foretages med eller uden medicinsk behandling. Dette er kun indledningen. Læs Praksisnyt fra DUKH: Nr. 75 på dette kortlink: www.kortlink.dk/skem Se også Liste med praksisnyt Dynamisk liste, der opsamler alle Praksisnyt udgivet igennem tiden: www. kortlink.dk/skeu

Special Olympics Idrætsfestival 2018

En weekend med sjov, fest, kammeratskab og en masse sport venter forude. En stor begivenhed hvor der udover masser af idræt også vil blive danset til den store guldmedalje – ja, stemningen vil være helt i top. En Idrætsfestival du også har mulighed for at deltage i, så sæt kryds i kalenderen den 25.-27. maj 2018, for da skal du til Helsingør.

Forberedelserne er i fuld gang, og vi glæder os til at modtage din tilmelding, når der den 15. januar åbnes for den elektroniske tilmelding på hjemmesiden. Klik allerede ind på siden nu og se, hvilke idrætsgrene der er mulighed for at deltage i. Følg linket her: www.so-if.dk VI SES i Helsingør d. 25.-27. maj 2018! LEV VESTJYLLAND

23


Så blev det jul på Saustrup i 2017 Allerede i november måned begynder forberedelserne til jul på Saustrup. Fryserne bliver fyldt op med lækre, hjemmebagte kringler, man fornemmer forventningen til den kommende højtid. Sidst i november er der juleåbent hus på Saustrup. Forinden er boafdelingerne og beboernes lejligheder pyntet fint op til jul. Endelig oprandt så dagen for jule-åbent hus. Her var der mulighed for at købe juletræer, pyntegrønt, moshunde og mosbamser. Der blev også spillet lidt julemusik i gården og i gangen på Ny Saustrup. I værkstedet kunne der købes julebagværk, diverse julepynt og blomsterdekorationer. Der var livlig aktivitet. Der var også mulighed for en tur i hestevogn rundt i nærområdet Indendøre blev der serveret gløgg, æbleskiver og hjemmebagt kringle. Først i december kom der også et dejligt lag sne ude i naturen, og der blev fejet sne i shorts og klip-klapper. Der er tradition for at beboerne tager på juletur i løbet af december. En gruppe var i år på tur til Aarhus, og en anden gruppe var på shoppetur i Odense med frokost på café. Derefter besøgte de Henrik Maarbjergs mor, før turen gik vestpå igen. På hjemmedagene bliver der købt julegaver til familien. December afsluttes med et brag af en nytårsaften i Cafe Hotdog. Et nyt spændende år er på vej med jubilæum på Saustrup. Mor og far Aarkrogh LEV VESTJYLLAND

25


Håndbold for udviklingshæmmede børn i Struer Håndbold Struer Håndbold har i 10 år haft håndbold for voksne udviklingshæmmede, hvilket har været og stadig er en kæmpe fornøjelse. Vi har i denne sæson startet håndbold op for udviklingshæmmede børn, hvor vi træner hver fredag eftermiddag.

Rikke Gade, der er mor til en af spillerne, og undertegnede havde snakket om at starte op for 1½ år siden, men mange ting gjorde, at det ikke blev til noget. Disse forhindringer er ryddet af vejen, og vi startede op i september 2017. 7 børn mødte op, og det var ifølge

os, en rigtig fin opstart. Holstebro var startet op samtidig med os, og vi var i tæt snak omkring antallet, og om vi kunne hjælpe hinanden. Det endte ud med, at Holstebro stoppede, da de kun havde 4 spillere, og de sendte så deres spillere ud til os. En af trænerne fra Holstebro spurgte, om det var ok at hun fulgte med. Selvfølgelig var det ok, og Leah har været et supergodt supplement i vores trænerteam. Fantastisk med et godt samarbejde klubberne imellem. Med en lidt famlende start, hvor vi lige skulle finde ud af træning, ambitioner og forældrenes tilstedeværelse, fungerer det nu på en super fin måde. Vi har fået hjælp fra Anette, der er spiller på voksenholdet, og Anette gør det rigtig godt, og vi er meget glade for hendes hjælp. Derforuden har vi Henriette og Gitte, der begge har sagt ja til at være en del af teamet. Vi er enige om, at vi har brug for en god trænertrup, både fordi trænerne ind imellem er forhindret i at komme, men også fordi det er gavnligt at kunne lave en til en træning i perioder. Så vi forventer, at håndbold for børn med et udviklingshandicap også i mange år fremover vil være en del af Struer Håndboldklub.

Mange hilsner fra en glad træner Hanne Lillie

LEV VESTJYLLAND

27


Multihuset i december 2017

Dagtilbuddet ”Multihuset” i Holstebro gør meget ud af at markere julen. Juletræet kom ind i starten af december, hvorefter det løbende blev pyntet. Grupperummene og gangene bliver også pyntet fint, så hele huset summer af juleforberedelse.

Der har været værksteder, hvor brugerne laver juledekorationer og bager småkager. Den 7. december deltog ”Multihuset” i ”Julefest for Dagtilbuddene” i Musikteatret. Dagtilbuddene har i fællesskab arrangeret en stor julefest med lækker buffet, musik og dans. Musikken blev leveret af Kenneth, som tidligere har været pedel på ”Multihuset”.

Den 11. december var der inviteret til julestue på Multihuset med julesange, gløgg og æbleskiver, og den 13. december var der vaniljekranseløb i haven. Inden alle drog på juleferie var der julefrokost, og efterfølgeren til nissen ”Gryn” kom også på julebesøg. Der blev sunget julesange, og alle fik en pose med julegodter med hjem. Edel Husted LEV VESTJYLLAND

29


Ingen får et handicappet barn for at malke systemet Med tilladelse af Pernille Baungaard, selvstændig marketingkonsulent, som skrev dette på information.dk De seneste ti år har forældre til handicappede børn måttet kæmpe en stadig hårdere kamp for at få den hjælp, som Serviceloven giver ret til. Når man kræver sin ret, bliver man opfordret til at passe på, at man ikke bare bliver sådan en, der brokker sig. I 2016 omgjorde eller hjemsendte Ankestyrelsen 46 procent af de afgørelser, der blev truffet i kommunernes socialforvaltninger. Det betyder, at sagerne i første omgang ikke blev afgjort tilfredsstillende eller i henhold til loven, og at mange ikke fik den hjælp, de var berettiget til. Er det et acceptabelt niveau? Ankestyrelsen og kommunerne træffer afgørelser ud fra præcis samme lovgivning, og man får mistanke om, at der ligger en bevidst handling bag, når der træffes fejlagtige beslutninger, at kommunerne bevidst omgår loven, og det endda uden at det får konsekvenser for dem. Den var aldrig gået i sundhedsvæsnet… for så ville det ramme os alle – direkte eller indirekte – og det ville ingen acceptere. På socialområdet rammer det kun få familier. Men for dem har det meget konkrete konsekvenser. Vi har ikke ondt af os selv At få et barn med handicap er et livsvilkår, som man sagtens kan lære at mestre. Hvis bare man er omstillingsparat 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, 365 dage om året – i minimum 18 år. Ofte endnu længere. Omstillingsparatheden gælder hele familien – ikke blot forældrene, men også eventuelle søskende.

30

LEV VESTJYLLAND

På forunderlig vis er man omstillingsparat og accepterer, at familielivet skal tilrettelægges – og ofte omlægges – så det svarer til det handicappede barns fysiske, psykiske og sociale formåen. Og man går ikke rundt og har ondt af sig selv eller synes, at det er hårdt hver dag. Faktisk tværtimod. Man lever videre, glædes over og får energi af barnets udvikling; bittesmå fremskridt, overvindelser og sejre. Men så er der lige de 46 procent forkerte afgørelser. Kontakten med de sociale myndigheder repræsenterer en ikke uvæsentlig opgave i livet med et barn med handicap. Den er uundgåelig, fordi vi qua velfærdssamfundet har givet det offentlige patent på at hjælpe handicappede borgere. Det er en opgave, der løftes med svingende held – de 46 procent taler deres eget sprog. Når de sociale myndigheder mere eller mindre bevidst modarbejder familierne, betyder det, at der tæres voldsomt på den vilje og energi, forældrene har brug for til at sikre barnet og familiens livskvalitet. §-synd-for er afskaffet For tiden er en gruppe mødre ved at etablere en landsdækkende organisation for forældre til børn med handicap. Jeg er en af de mødre. Vi får en del reaktioner på initiativet. 95 procent hepper og støtter, men der er også en lille gruppe udsendte fra djævlens advokatkontor. Og de siger: »Pas nu på, at I ikke bliver sådan nogle, der bare brokker sig«, »hvad nu hvis folk opfatter jer som nogle, der bare kræver og kræver« osv. Det er altid godt, at blive udfordret! Og vi er klar med svar. For vi

er blevet udfordret af socialforvaltninger i hele landet de seneste ti år. Én forvaltning har bl.a. formuleret sig sådan her, i forbindelse med et afslag (der senere blev omgjort til borgeres fordel) »§-syndfor er afskaffet«. Underforstået: Den hjælp, vi fik før afskaffelsen af »§-synd-for«, bundede i medlidenhed med forældrene – ikke i erkendelse af, at det er en stor og kompleks opgave at skabe et godt liv for et barn med handicap, og at lovgivning derfor sikrer, at man får hjælp til den opgave. Så til djævlens udsendte: Her er et par noter, I kan tage med retur. Ingen får et handicappet barn for at malke systemet! Der er ikke en mor eller far til et handicappet barn, der ikke til enhver tid ville bytte tilskud til bleer, medicin og specialkost ud med almindelig pottetræning, vitaminpiller og kræsne unger. Der er ikke en eneste forælder med et handicappet barn, der ikke til enhver tid ville bytte tilskud til aflastning ud med nattesøvn og et almindeligt socialt liv. Der er ikke en eneste forælder med et handicappet barn, der ikke til enhver tid ville bytte tabt arbejdsfortjeneste ud med et almindeligt arbejdsliv. De tre eksempler – merudgifter, aflastning og tabt arbejdsfortjeneste – er ikke goder fra en ”tag selv”-menu, vi som forældre selv har sammensat. Det er ydelser, der er nedfældet i Servicelovens § 41 og 42 – en lov, der skal sikre børn med handicap og deres forældre et liv så tæt på det normale som muligt. Når barnet som 18-årig vokser fra § 41 og 42, begynder det hele forfra. Ny lovgivning, bekymringer om bosted, forsørgelsesgrundlag osv. Ingen nybagt mor eller far drømmer om, at det nyfødte


barn bliver førtidspensionist som 18-årig. Den dag, man kæmper den kamp, er det af nød – ikke af lyst. Der er naturligvis en helt konkret fordel; det er lettere at finde en parkeringsplads, når man har en handicap p-skilt.

Forældre til børn med handicap har lige som alle andre forældre håb, drømme og ønsker for deres barns fremtid og voksenliv – men det er håb, ønsker og drømme, der justeres et utal af gange fra den dag, barnet kommer til verden.

Så skal jeg kort og kontant svare på, hvordan er det at være forælder til et barn med handicap, lyder svaret: Præcis lige så skønt, som det er at være forælder til et barn uden handicap. Bare hårdere. På grund af de 46 procent.

Hvem er Best Buddies, og hvad laver vi?

Best Buddies startede i USA i 1989 og har siden spredt sig til 50 lande verden over. I Holstebro Kommune startede vi for nogle få år siden en afdeling af Best Buddies, nemlig Best Buddies Holstebro. I Best Buddies danner vi venskaber mellem udviklingshæmmede og ikkeudviklingshæmmede. I Best Buddies i Holstebro har vi pt. 17 udviklingshæmmede og 11 besøgsvenner. Vore udviklingshæmmede er mellem 30 og 58 år. Hvad laver vi? Besøgsvennerne og de udviklingshæmmede mødes ca. 2 gange om måneden og laver ting sammen, som begge parter synes, er sjove og giver gode fælles oplevelser, det kan f.eks. være biografture, indkøbsture og lignende. I Best Buddies laver vi sammen forskellige arrangementer. Vi tager til Are-

nerne, måske til Randers Regnskov eller et andet spændende sted.

naen i Holstebro og ser håndboldkampe. Vi spiller fodboldgolf, griller sammen og tager til forskellige musikarrangementer i Holstebro Anlæg. Vi slutter året af med et julearrangement, hvor vi nyder en julefrokost sammen med vore besøgsvenner. Vi synger sammen og spiller pakkeleg, hvor der virkelig er gang i raflebægerne. Der deltager ca. 25 i vort julearrangement, og alle kommer hjem med en pakke. I 2018 planlægger vi en bustur for vore udviklingshæmmede samt besøgsven-

Er du vores næste Buddy? Som du kan se mangler vi besøgsvenner. Jeg har en besøgsven i Vinderup, nemlig Søren. Jeg har haft Søren som besøgsven i ca. 4 år. Herudover er jeg koordinator for Best Buddies i Holstebro. Jeg nyder at være sammen med de udviklingshæmmede, bare det at mødes giver et helt andet syn på tilværelsen og humørbarometeret stiger betydeligt.

Har du lyst til at blive vores næste besøgsven, og vil du gerne vide mere om, hvad det indebærer, så er du velkommen til at kontakte mig, Bent Gjerulff, på tlf. 20783045 eller mail bentgjerulff@ gmail.com LEV VESTJYLLAND

31


Bowlingstævne på Isværket i Lemvig Onsdag den 8. november var der stort bowlingstævne i Lemvig. Der har tidligere været udbudt stævne i Struer, og da de ikke længere havde muligheden, sprang Dagsværket til og arrangerede det sådan, at der stadig kunne bowles. Der var 100 pladser, og de blev revet væk, så det må være et tegn på, at der er basis for bowlingstævne i vores område. Der kom spillere fra Struer, Holstebro, Ringkøbing/Skjern og Lemvig. Det var muligt at tilmelde sig i henholdsvis Arækken: øvede, B-rækken: begynder og C-rækken: m/hjælpemidler (rampe og/ eller bander). Det gik super flot og der var pokaler til nr. 1-2-3 og en fighterpokal i hver række. A-rækken: Nr. 1: Teit Flissikowski VITA, Struer................................. 146 p Nr. 2: Bo Lauridsen Dagsværket, Lemvig .................. 143 p Nr. 3: Anja Nielsen HLT, Holstebro.....120 p + 8 i omkamp FIGHTERPOKAL: Kim Olejniczak VITA, Struer..........120 p + 7 i omkamp B-rækken: Nr. 1: Pernille Christiansen Å-center Syd, Skjern.................... 126 p Nr. 2: Allan Rosenby DV, Lemvig ................................ 113 p Nr. 3: Igor, Nikolic Å-center Syd................................ 110 p FIGHTERPOKAL: Kurt Jensen, HLT, Holstebro........ 105 p C-rækken: Nr. 1: Birgitte Andersen Dagsværket, Lemvig .................. 113 p Nr. 2: Karina Madsen Rom Skole, Lemvig ................... 108 p Nr. 3: Michael Nielsen HLT, Holstebro............................ 107 p

32

LEV VESTJYLLAND

FIGHTERPOKAL: Anna Lis Nielsen Rom Skole, Lemvig...................... 100 p Dagen forløb med kaffe og rundstykker, bowlingturnering, samt god frokost. Dagen sluttede af med pokaloverrækkelse, samt en personlig præmie til alle, som var sponsoreret af Vestjysk Bank. Det betød, at alle fik en lille ting med hjem og det var jo dejligt. Alt i alt en super hyggelig dag, som rigtig mange har spurgt, om vi ville gentage. Det gør vi selvfølgelig og datoen bliver onsdag den 7. november 2018. Hanne Sig Weibel

Stemningsbillede.

Vinderne af A-rækken.

Vinderne af B-rækken.

Vinderne af C-rækken.

Generalforsamling

tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 18.00

Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A, lokale K

Dagsorden ifølge udsendte indbydelse som alle medlemmer har modtaget. 18.00: Spisning - tag-selv-bord. 19.00: Generalforsamling. 19.00: Kaffe. 21.00: Afslutning. Tilmelding senest 15. februar af hensyn til maden med navn og deltagerantal. på email: generalforsamling@lev-vestjylland.dk på tlf. 6140 9025 - gerne SMS. Yderligere oplysninger: Kurt Veise, tlf. 6140 9025 kurt.veise@lev-vestjylland.dk


Idrætstilbud i LEV-Vestjyllands kommunekredse

Floorball Herning Pirates Floorball Club Børn + voksne Elisabeth Torp Rasmussen etr.privat@gmail.com 22 73 64 20

Redigeret af Grethe Schøler Pedersen, Parasport Danmark

Herning

Idræt Håndbold Fodbold Forening Gullestrup GBIF Hammerum IF Aldersgrupper Børn + voksne Børn + voksne Kontakt Lise-Lotte Damkjær Eriksen Carsten Sjørvad E-mail lotteogole@webspeed.dk carstens@alpi.dk Telefon 40 32 28 18 61 55 04 74

Fodbold Måbjerg Idrætsforening Voksne Ivan Frederiksen ivan1006@dlgmail.dk 22 44 60 95

Holstebro Håndbold TTH Holstebro Voksne Søren Frøjk so.froejk@mail.dk 20 29 74 53

Ridning Hockey/floorball Svømning Højris Rideklub Skjold Skjold Børn + voksne Børn + voksne Børn + voksne Karin Lindved Lene Larsen Elisabeth Pedersen karin.lindved@hjrk.dk 21 44 86 48 (E. kl. 16.00) 97 15 19 20 20 81 58 83

Lemvig

Bowling Solsikkerne Voksne Erik Jensen eriksj1804@gmail.com 26 91 85 24

Atletik Skjold Børn + voksne Jesper Thing j.engkaer@hotmail.com 25 74 64 73

27 81 31 35

Folkedans Struer Folkedanserforening Børn + voksne Lykke Zobbe

Bingoorienteringsløb Gymnastik Solsikkerne Lemvig Gymnastikforening Voksne + børn Voksne + børn Erik Jensen Hanne Sig Weibel eriksj1804@gmail.com hanne.sig.weibel@gmail.com 26 91 85 24 20 24 12 21

Badminton Bowling IFS Badminton Skjold Børn Børn + voksne Karsten Werge Inger Sørensen info@sportstarcollege.dk 41 28 06 04 20 72 59 64

Gymnastik Svømning Badminton Bowling Holstebro Badminton Klub Keglen HGF Holstebro Svømme club Børn Børn + unge Unge + voksne Børn + voksne Bodil Kvist Troels Iversen Pia Vogel Kolte Henrik Borg Bodil-kvist@hotmail.com formand@hsc-holstebro.dk pia@vogel-kolte.dk henriks@brevkasse.net 40 20 62 48 29 66 31 02 20 30 63 52 21 74 33 09

Idræt Forening Aldersgrupper Kontakt E-mail Telefon

Håndbold IFS Håndbold Voksne Steen Sørensen svs@xogco.dk 29 48 09 66

Boccia Solsikkerne Voksne Erik Jensen eriksj1804@gmail.com 26 91 85 24

Ikast/ Brande Idræt Forening Aldersgrupper Kontakt E-mail Telefon

Håndbold NNFH Håndbold klub Voksne Ib Andersen ib.vinderup@gmail.com 29 82 25 28

Hockey Svømning Solsikkerne Solsikkerne Voksne Voksne Erik Jensen Erik Jensen eriksj1804@gmail.com eriksj1804@gmail.com 26 91 85 24 26 91 85 24

Idræt Forening Aldersgrupper Kontakt E-mail Telefon

Struer

Idræt Håndbold Fodbold Skydning Svømning Bowling Ridning Forening Struer Håndbold Struer Boldklub Olympia, Struer Olympia, Struer Olympia, Struer Olympia, Struer Aldersgrupper Voksne Voksne Voksne Børn + voksne Børn + voksne Børn + voksne Kontakt Birthe Nielsen Peter Gasberg Ketty Andersen Gerda Emtkjær Gerda Emtkjær Gerda Emtkjær fam.gasberg@webspeed.dk kja@vestpost.dk gerdaemtkjaer@gmail.com gerdaemtkjaer@gmail.com gerdaemtkjaer@gmail.com E-mail post@struerfh.dk Telefon 42 15 49 08 30 74 70 34 23 42 09 71 22 31 83 76 22 31 83 76 22 31 83 76

Ringkøbing-Skjern

Alle idrætstilbud kan ses på www.Handicapfritid.dk

Golf Boccia Brande Golfklub Handicap Idræt 88 Voksne Voksne Jette Skott Kristensen Ellen Hansen brandegolfklub@brandegolfklub.dk e@hansen.mail.dk 97 18 21 79 75 76 15 29

Fodbold Lemvig Gymnastikforening Voksne Hanne Sig Weibel hanne.sig.weibel@gmail.com 20 24 12 21

Gymnastik Handicap Idræt 88 Voksne Ellen Hansen e@hansen.mail.dk 75 76 15 29

33

LEV VESTJYLLAND


BESTYRELSEN Bestyrelsesmedlem Formand Bladredaktør Kurt Veise Tlf. 6140 9025 Email: kurt.veise@lev-vestjylland.dk

Bestyrelsesmedlem Medlem af Handicaprådet Lemvig Kommune Jens Christian Iversen Tlf. 9783 4736 Email: dammen07@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Kasserer Ole Trillingsgaard Tlf. 2765 4345 Email: olemvig@gmail.com

Bestyrelsesmedlem, HB-medlem Lene Rysgaard Tlf. 2099 5193 Email: rysgaardlene@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Stedfortræder Handicaprådet Herning, Bestyrelsen for Knudmoseskolen Sekretær Inge-Lise Pilgaard Tlf. 3031 9290 Email: mmm_pilgaard@hotmail.com

Suppleant Birtha Laursen Tlf. 9742 0475 Email: birthalaursen@live.dk

Bestyrelsesmedlem Gitte Troelsen Tlf. 6127 9940 Email: jmt@it.dk Bestyrelsesmedlem Kursusudvalg Edel Husted Tlf. 2245 8306 Email: aarkrogh@youmail.dk Bestyrelsesmedlem Stedfortræder Handicaprådet Lemvig Kursusudvalg Henriette Sværke Jakobsen Tlf. 6175 6724 Email: smedshauge@mail.dk

Kontaktperson Ikast-Brande Kommune Lene Bjørn Tlf. 5150 0918 Email: lenebjorn51@gmail.com Studiekreds om udviklingshæmmede og kirken, Viborg Stift Bjarne Aarkrogh Tlf. 4086 4506 Email: aarkrogh@youmail.dk Udvalg ved Nørrelands Kirke, Holstebro Gudstjenester for udviklingshæmmede Kursusudvalg Margit Donslund Tlf. 9787 5737 Email: mdo@stgym.dk

MEDLEMMER I HANDICAPRÅDET Holstebro Kommune Medlem af Handicaprådet Vita Hagelskjær Tlf. 8755 2462 Email: viha@via.dk

Struer Kommune Stedfortræder til Handicaprådet Lykke Zobbe Tlf. 2781 3135 Ringkøbing-Skjern Kommune Medlem af Handicaprådet Helene Madsen Tlf. 2286 4423 Email: tueshøj3@gmail.com

Struer Kommune Medlem af Handicaprådet Poul-Erik Jensen Tlf. 2873 8405 Email: pej@mx3.dk

ADRESSER OG TELEFONNUMRE LEV’S Rådgivningstjeneste Tlf. 80 38 08 88 (LEV betaler samtalen). Telefonrådgivningen, for medlemmer, er åben kl. 10-12: mandag, tirsdag og onsdag. Udenfor åbningstiderne kan rådgivningen kontaktes pr. mail evt. med ønske om et telefonopkald. E-mail: raadgivning@lev.dk Du kan læse mere om LEVs rådgivning på www.lev.dk LEV’s Aftenrådgivning Hver tirsdag fra kl. 19.00-22.00. Tlf. 2851 5252. LEV’s børneterapeuter Tlf. 3635 9608 - Telefontid: Torsdag kl. 14-16. E-mail: boerneterapeuterne@lev.dk

Gaver og bidrag til LEV’s arbejde: Konto: 5332 0245153. MobilePay: Tlf. 3044 9158. DUKH rådgivning Har du brug for hjælp eller rådgivning vedrørende udviklingshæmmedes særlige problemer og behov, kan du gratis henvende dig til: Den Uvildige Konsulentordning om Handicapområdet ”DUKH”, der kan træffes på tlf. 7630 1930. Se mere på www.dukh.dk Arbejde og uddannelse LEV’s Klap projekt: www.klapjob.dk KLAP har til formål, at få mennesker med kognitive vanskeligheder, på førtidspension, ind på det ordinære arbejdsmarked.

UU-Nordvestjylland Ungdommens Uddannelsesvejledning www.uu-nordvestjylland.dk TV GLAD: www.tv-glad.dk Fritid

Parasport Danmark Dansk Handicap Idræts-Forbund Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, tlf. 5159 7272 www.dhif.dk - Team Nord. Grethe Schøler Pedersen Tlf. 2330 4345 - email: gsp@parasport.dk

Lev vestjylland 1 2018  

handicappriser 2017, Pas godt på parforholdet, gymnastik på Borbjerg skole, Indvielse af STUdie ved Fjorden, Håndbold for udviklingshæmmede...

Lev vestjylland 1 2018  

handicappriser 2017, Pas godt på parforholdet, gymnastik på Borbjerg skole, Indvielse af STUdie ved Fjorden, Håndbold for udviklingshæmmede...

Advertisement