Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 - D/A

Page 1

Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 – D/A 1

Lees wat leeft

1.1

Inleiding: verhalen als spiegel en venster

1.2

In het harnas met Walewein, Karel en Elegast

1.3

Trickster met pels: Reinaert de vos

1.4

In literatuur is liefde van alle tijden

1.5

Van slam poetry terug naar de rederijkers

1.6

Hedendaagse kortverhalen

1.7

Van blad naar scherm: Kom hier dat ik u kus


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 – D/A 1.8

Van blad naar scherm: het verfilmde boek

1.9

Het leven is geen ponykamp: Cyriel Buysse

1.10 Oorlog in inkt: literatuur uit en over de wereldoorlogen

1.11 Van street art naar Paul Van Ostaijen 1.11.1

1.12 Zaken doen met Willem Elsschot

1.12.1

1.13 Een hedendaagse roman: Half leven (Aya Sabi)

1.14 Van blad naar podium: beleef het theater

1.15 Van blad naar podium: het theater van de lach


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 – D/A 2

Bekijk het door de taalbril

2.1

SOS zinsontleding: zo vermijd je fouten tijdens het schrijven

2.2

Een lach en een traan: humorvormen

2.3

Zet een knaldemper op je taal: eufemisme en understatement

2.4

Modaliteit

2.5

Argumenteren: argumenten en drogredenen


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 – D/A 2.6

Onze taal: een schat aan variëteiten

2.7

Inclusief taalgebruik

2.8

De taal van de macht

2.9

Vertaalsoftware: vreemde talen leren overbodig?

2.10 Artificiële intelligentie en taal

2.11 Wat een leven heeft onze taal!


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 – D/A 2.12 Hoe kan taal voor jou werken?

3

Communicatief actief

3.1

Teksten in de kijker

3.2

Van schema tot samenvatting

3.3

Teksten met een mening, en meer

3.4

Volg de gids!

3.5

De hypertekst

3.6

Phishing herkennen in zakelijke mails


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 – D/A

3.7

Adverteren

3.8

Laat de chatbot voor je schrijven

3.9

Leg een klacht neer

3.10 De blogpost

3.11 Het debat

3.12 Vergader als een expert

3.13 Solliciteren

4

Op onderzoek!


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 – D/A 4.1

De CRAAP-methode toepassen

4.2

Kwantitatief onderzoek: hoe ga je te werk?

4.3

Kwalitatief onderzoek: hoe pak je dat aan?

4.4

Een bezoek aan een gespecialiseerde bibliotheek


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 – D/A 5

Meer dan een woord

5.1

Woordenschat meet wat je weet

5.2

Word sterker met woorden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.