Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 - DG

Page 1

Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 1

Deel 1

1.1

Aan het mengpaneel: is spelling belangrijk?

1.2

1.3

1.1.1

Het voorprogramma: reflectieopdracht

1.1.2

De dj-set: is spelling belangrijk?

Literatuur: inleiding 1.2.1

Even opfrissen

1.2.2

“Moeder, waarom lezen wij?”

1.2.3

Literaire genres: de historische roman

Communicatie en media: inleiding 1.3.1

1.4

1.5

Zinsleer: neven- en onderschikking, hoofd- en bijzin, inversie 1.4.1

Even opfrissen

1.4.2

Neven- en onderschikking, hoofd- en bijzin

1.4.3

Inversie

1.4.4

Een poëtische afsluiter

Auteurs uitgelicht 1.5.1

1.6

Communicatie en media: inleiding

Auteurs uitgelicht

Let's meet: vergaderen 1.6.1

De puzzelstukken van de vergadering

1.6.2

Wegwijs in efficiënt vergaderen

1.6.3

Even opfrissen: vergelijking en metafoor

1


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 1.7

1.8

Frequente fouten: werkwoorden 1.7.1

Even opfrissen

1.7.2

Hoe komt het dat je werkwoordsfouten schrijft?

1.7.3

Tips om fouten te vermijden

Kritisch omgaan met bronnen: heeft de spellingchecker altijd gelijk? 1.8.1

1.9

Heeft de spellingchecker altijd gelijk?

Presenteren: visuele middelen gebruiken 1.9.1

Even opfrissen: grafieken, tabellen en diagrammen

1.9.2

Visuele middelen gebruiken bij het presenteren

1.9.3

Focus op grafieken, tabellen en diagrammen

1.10 Lectuurtaak 1 1.10.1 Kies een boek 1.10.2 Kies een taak

1.11 Activerende mensen (en teksten): luister- en leesvaardigheid 1.11.1 Hoe maak je het verschil?

1.12 Communicatieve opdracht 1.12.1 De zakelijke brief en de zakelijke e-mail 1.12.2 De flyer

2


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 1.13 Woordenschat samengevat 1.13.1 Dure woorden 1.13.2 Woordenschat samengevat: herhalingsoefeningen

1.14 Lezen voor de LOL 1.14.1 Lezen voor de LOL

2

Deel 2

2.1

Aan het mengpaneel: een standpunt innemen en argumenteren

2.2

2.3

2.1.1

Even opfrissen: feit en mening

2.1.2

Standpunten en argumenten herkennen

2.1.3

Een standpunt innemen en argumenteren

Literatuur: vertelperspectief 2.2.1

Even opfrissen

2.2.2

Vertelperspectief

Het staat in de krant 2.3.1

Even opfrissen: door wie en hoe wordt een krant gemaakt?

2.3.2

Het Vlaamse krantenlandschap

2.3.3

Populaire en kwaliteitskranten

2.3.4

Vergelijkend lezen: krant en tijdschrift

3


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Spreekwoorden, zegswijzen en gezegden 2.4.1

Even opfrissen

2.4.2

Spreekwoorden, zegswijzen en gezegden

Ik wil mijn mening kwijt! 2.5.1

Dat zeg je toch niet! Of wel?

2.5.2

De column en het opiniestuk

Literatuur: de graphic novel 2.6.1

Wat is een graphic novel?

2.6.2

Spreken met beelden in een graphic novel

2.6.3

Aan de slag met een graphic novel

Kritisch omgaan met bronnen: fake news 2.7.1

Fake of fout?

2.7.2

Op je hoede voor nepnieuws

Frequente fouten: de samentrekking 2.8.1

Even opfrissen: de samentrekking

2.8.2

Frequente fouten: de samentrekking

De recensie: theaterrecensie 2.9.1

Hoeveel sterren geef jij?

2.9.2

Geef je mening: de recensie

2.9.3

Een theaterrecensie

2.9.4

Speekopdracht: #TheaterTok

4


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 2.10 Het geschreven interview 2.10.1 Zonder woorden 2.10.2 Woorden wikken en wegen 2.10.3 Het geschreven interview

2.11 Communicatieve opdracht: oriëntatie 2.11.1 Zelf een artikel schrijven: oriëntatie 2.11.2 Informatie verzamelen 2.11.3 Digitale leesvaardigheid 2.11.4 Hoe ziet een goede tekst eruit?

2.12 Klik, ik heb je: sensatiepers 2.12.1 Klik, ik heb je: sensatiepers 2.12.2 Van eigennaam tot soortnaam

2.13 Woordenschat samengevat 2.13.1 Ellenlange woorden 2.13.2 Woordenschat samengevat: herhalingsoefeningen

2.14 Lezen voor de LOL 2.14.1 Lezen voor de LOL

5


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 3

Deel 3

3.1

Aan het mengpaneel: mondeling advies geven

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.1.1

Even opfrissen

3.1.2

Mondeling advies geven

Lectuurtaak: boekenclub 3.2.1

Jouw boekenclub

3.2.2

Zoek een boek ...

Frequente fouten bij schrijfvaardigheid 3.3.1

De passiefvorm

3.3.2

De tangconstructie

Spits je oren: het radiojournaal 3.4.1

Opbouw en stijl van het radiojournaal

3.4.2

Vergelijkend luisteren en lezen: berichtgeving in de krant en het radiojournaal

Onmisbaar: articulatie en intonatie 3.5.1

Wat is een uitspraaknorm?

3.5.2

Articulatie en intonatie

3.5.3

Technisch lezen: het radiojournaal

Spoorloos: lichaamstaal 3.6.1

Even opfrissen

3.6.2

Spoorloos: lichaamstaal

6


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 3.7

Betekenis: denotatie, connotatie, eufemisme en dysfemisme 3.7.1

3.8

Kritisch omgaan met bronnen: censuur van tuut tot blur 3.8.1

3.9

Hoe je het zegt ...

Kritisch omgaan met bronnen: censuur van tuut tot blur

De podcast 3.9.1

Een podcast?

3.9.2

Op pad in podcastland

3.10 Zo klinkt poëzie 3.10.1 Even opfrissen 3.10.2 Muzik(t)aal

3.11 Communicatieve opdracht: voorbereiding 3.11.1 Alinea's en tekststructuur 3.11.2 Hoe ga je om met bronnen? 3.11.3 Zelf een artikel schrijven: voorbereiding 3.11.4 Luisteroefening: plagiaat (U)

3.12 Woordenschat samengevat 3.12.1 Verwarwoorden 3.12.2 Woordenschat samengevat: herhalingsoefeningen

3.13 Lezen voor de LOL 3.13.1 Lezen voor de LOL

7


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 4

Deel 4

4.1

Aan het mengpaneel: stereotypen en vooroordelen 4.1.1

4.2

Lectuurtaak 3 4.2.1

4.3

4.4

4.3.1

Even inzepen: de soap

4.3.2

Echt wel: de docusoap en documentaire

4.3.3

Echt of niet? De realityserie en -soap

Betekenis: woordspeling, overdrijving en ironie

Frequente fouten: congruentie van o en pv

Kritisch omgaan met bronnen: beeldmanipulatie 4.7.1

4.8

Mij gaan ze niet vangen! (Of wel?)

Frequente fouten: congruentie van o en pv 4.6.1

4.7

Er zit meer achter een woord dan je denkt!

Laat je (niet) verleiden: reclame 4.5.1

4.6

Haal meer uit je boek!

Soap, realitytelevisie en documentaire

4.4.1

4.5

Aan het mengpaneel: stereotypen en vooroordelen

Beeldmanipulatie: hoe beelden je kunnen bedriegen

Het panelgesprek 4.8.1

Het panelgesprek

8


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 4.9

Literatuur: spanning 4.9.1

Even opfrissen!

4.9.2

Moet een goed boek spannend zijn?

4.9.3

Angstzweet

4.10 Infografieken in nieuws 4.10.1 Informatie visueel voorstellen in een infografiek 4.10.2 Infografieken in het nieuws: een kritische blik

4.11 Technisch lezen: een literaire tekst voorlezen 4.11.1 Even opfrissen: een correcte uitspraak 4.11.2 Voorlezen: iets voor kinderen? 4.11.3 Voorlezen: ook voor volwassenen!

4.12 Het gesproken interview 4.12.1 Het oor wil ook wat! 4.12.2 Het oog wil ook wat!

4.13 Communicatieve opdracht: uitvoering 4.13.1 Zelf een artikel schrijven: uitvoering 4.13.2 Waar vind ik hulp? (H) 4.13.3 Een goede inleiding

4.14 Theater Us (k)now 4.14.1 Even opfrissen: Het theater 4.14.2 Een beetje theorie: een aantal theatertekens 4.14.3 Theatervoorstelling in de kijker: Us (k)now

9


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 4.15 Woordenschat samengevat 4.15.1 Exotische woorden 4.15.2 Woordenschat samengevat: herhalingsoefeningen

4.16 Lezen voor de LOL 4.16.1 Lezen voor de LOL

5

Deel 5

5.1

Aan het mengpaneel: overeenkomsten tussen talen 5.1.1

5.2

5.3

Literaire stromingen: romantiek en realisme 5.2.1

Wat is een stroming?

5.2.2

Romantiek versus realisme

Sociale media en doepubliek 5.3.1

5.4

5.5

Aan het mengpaneel: overeenkomsten tussen talen

Instafamous

of straight TikTok ???

Werkwoorden: de toekomende tijd 5.4.1

Even opfrissen

5.4.2

Op naar de toekomst!

Een blog schrijven 5.5.1

Zelf een blog schrijven

10


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 5.6

Kritisch omgaan met bronnen: Wikipedia 5.6.1

5.7

Frequente fouten: accent- en diakritische tekens, spatiegebruik bij leestekens 5.7.1

5.8

5.9

Kritisch omgaan met bronnen: Wikipedia

Frequente fouten: accent- en diakritische tekens, spatiegebruik bij leestekens

Literatuur: analyse van een kortfilm 5.8.1

Op verkenning

5.8.2

Kortfilm ‘Klem’

Een vlog of filmpje maken 5.9.1

Vloggen

5.10 Speuren naar stijlfouten 5.10.1 Speuren naar stijlfouten

5.11 Communicatieve opdracht: reflectie 5.11.1 Feedback geven en krijgen 5.11.2 Zelf een artikel schrijven: herschrijven 5.11.3 Reflectie

5.12 Literatuur: balansgesprek 5.12.1 Voorbereiding van het balansgesprek

5.13 Woordenschat samengevat 5.13.1 Taboewoorden 5.13.2 Woordenschat samengevat: herhalingsoefeningen

11


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 5.14 Lezen voor de LOL 5.14.1 Lezen voor de LOL

12


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 6

Vademecum Nederlands 2de graad

6.1

Leerlijn schrijfvaardigheid 6.1.1

Voor je begint te schrijven

6.1.2

Hulpbronnen tijdens het schrijven

6.1.3

Hoe word je een betere schrijver?

6.1.4

Notities nemen

6.1.5

Schematiseren

6.1.6

Een samenvatting maken

6.1.7

Communiceren in een digitale omgeving

6.1.8

Schriftelijke examens afleggen

6.1.9

Feedback geven op schrijftaken

6.1.10 Leerlijn spelling 6.1.11 Zakelijke mail 6.1.12 Creatief schrijven 6.1.13 Interview

6.2

Leerlijn spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid 6.2.1

Voor je begint te spreken

6.2.2

Technisch spreken: articulatie, intonatie, volume …

6.2.3

Lichaamstaal

6.2.4

In de klas het woord nemen

6.2.5

Een goed (groeps)gesprek voeren

6.2.6

Een presentatie geven

6.2.7

Deelnemen aan een debat

6.2.8

Deelnemen aan een panelgesprek

6.2.9

Mondelinge examens afleggen

6.2.10 Vergaderen

13


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 6.2.11 Mondeling advies geven 6.2.12 Het interview 6.2.13 Vlog

6.3

6.4

6.5

6.6

Leerlijn leesvaardigheid 6.3.1

Strategieën leesvaardigheid

6.3.2

Digitale leesvaardigheid

6.3.3

Column en opinie

Leerlijn luistervaardigheid 6.4.1

Luisterstrategieën

6.4.2

Hoe pak ik een luisteroefening aan?

Leerlijn informatievaardigheid 6.5.1

Topische vragen

6.5.2

Online informatie zoeken

6.5.3

Plagiaatpreventie: correct citeren, parafraseren en verwijzen naar je bronnen

6.5.4

Media

6.5.5

Censuur

6.5.6

Beeldmanipulatie

6.5.7

Fake news

6.5.8

Reclame

Leerlijn vakkennis 6.6.1

Taalbeschouwing en communicatie

6.6.2

Literatuur

14


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 4 – DG 6.7

Leerlijn woordenschat 6.7.1

Woordenschatverwerving: strategieën en leertips verzameld

6.7.2

Hulpbronnen

6.7.3

Gebruik lidwoorden

6.7.4

Bijzondere woordcategorieën

15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.