Inhoudsopgave Lernova wiskunde 3 - D

Page 1

Inhoudsopgave Lernova wiskunde 3 - D 1

Logica en getallenleer

1.1

Logica

1.2

1.3

1.1.1

Voorkennis

1.1.2

Terminologie en waarheidstabellen

1.1.3

Implicatie en equivalentie

1.1.4

Bewijsvormen

1.1.5

Samenvatting

Van rationale naar reële getallen 1.2.1

Voorkennis

1.2.2

Verband tussen breuk en decimaal getal

1.2.3

Rationale, irrationale en reële getallen

1.2.4

Vergelijken en ordenen van reële getallen

1.2.5

Een bewijs uit het ongerijmde

1.2.6

Samenvatting

Rekenen met reële getallen 1.3.1

Voorkennis

1.3.2

Rekenen in de verzameling van de reële getallen

1.3.3

Vierkantswortels en derdemachtswortels

1.3.4

Rekenregels voor vierkantswortels

1.3.5

Rekenen met vierkantswortels

1.3.6

Wetenschappelijke notatie

1.3.7

Samenvatting

2

Algebra/analyse

2.1

Reële functies 2.1.1

Voorkennis

2.1.2

Verbanden en functies

2.1.3

Functiewaarden en functiewaardentabel

2.1.4

Domein en bereik

1


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 3 - D

2.2

2.3

2.1.5

Verloopschema en tekentabel

2.1.6

Samenvatting

Constante en eerstegraadsfuncties 2.2.1

Voorkennis

2.2.2

De functie f(x)= c en f(x) = ax

2.2.3

De functie f(x) = ax + b

2.2.4

Functievoorschrift opstellen en grafieken tekenen

2.2.5

Differentiequotiënt en hellingshoek

2.2.6

Samenvatting

Oplossen van vergelijkingen en ongelijkheden in de eerste graad 2.3.1

Voorkennis

2.3.2

Over gelijkheden en vergelijkingen

2.3.3

Algebraïsch oplossen van een eerstegraadsvergelijking in 1 onbekende

2.3.4

Algebraïsch oplossen van eerstegraadsongelijkheden in 1 onbekende

2.3.5

Grafisch oplossen van vergelijkingen en ongelijkheden

2.3.6

Samenvatting

3

Meetkunde

3.1

De stelling van Pythagoras

3.2

3.1.1

Voorkennis

3.1.2

De stelling van Pythagoras

3.1.3

Bewijs van de stelling van Pythagoras

3.1.4

Toepassingen op de stelling van Pythagoras

3.1.5

Afstand tussen 2 punten in het vlak

3.1.6

Samenvatting

Gelijkvormige veelhoeken 3.2.1

Voorkennis

3.2.2

Het begrip homothetie

3.2.3

Eigenschappen van homothetieën en tekenen van een homothetie

3.2.4

Homothetie tekenen met GeoGebra

3.2.5

Gelijkvormige veelhoeken en de homothetie

2


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 3 - D

3.3

3.4

3.5

3.6

3.2.6

Gelijkvormige veelhoeken en de schaal

3.2.7

Samenvatting

Eigenschappen van driehoeken 3.3.1

Voorkennis

3.3.2

Gelijkvormigheidskenmerken van driehoeken

3.3.3

Eigenschappen van bijzondere lijnen in driehoeken

3.3.4

Samenvatting

De stelling van Thales 3.4.1

Voorkennis

3.4.2

Evenwijdige projectie in het vlak

3.4.3

De stelling van Thales

3.4.4

Toepassingen op de stelling van Thales

3.4.5

Samenvatting

Goniometrie 3.5.1

Voorkennis

3.5.2

De goniometrische getallen

3.5.3

Grondformule en goniometrie in rechthoekige driehoeken

3.5.4

Samenvatting

Vectoren 3.6.1

Voorkennis

3.6.2

Begrippen i.v.m. vectoren

3.6.3

Bewerkingen met vectoren

3.6.4

Coördinaten van vectoren

3.6.5

Vectoren ontbinden

3.6.6

Samenvatting

4

Data en onzekerheid

4.1

Verzamelen van data 4.1.1

Voorkennis

4.1.2

Nieuwe statistische begrippen

4.1.3

De steekproef meer in detail bekeken

3


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 3 - D 4.1.4 4.2

Samenvatting

Verwerken en voorstellen van data 4.2.1

Voorkennis

4.2.2

De uitgebreide frequentietabel

4.2.3

Centrum- en spreidingsmaten van niet gegroepeerde gegevens

4.2.4

Ogief en boxplot

4.2.5

Werken in Excel

4.2.6

Werken in GeoGebra

4.2.7

Samenvatting

4


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.