Inhoudsopgave Lernova wiskunde 1B

Page 1

Inhoudsopgave Lernova wiskunde 1B 1

Getallen

1.1

Een Wereld vol getallen

1.2

1.3

1.1.1

Getallen rondom jou

1.1.2

Getallen bestaan uit rangen

1.1.3

Getallen lezen en schrijven

1.1.4

Getallen rangschikken

1.1.5

Getallen afronden

1.1.6

Checkpoint

1.1.7

Oefenen op maat

1.1.8

Evaluatie

1.1.9

Project: Het zonnestelsel

Bewerkingen met getallen 1.2.1

Getallen optellen

1.2.2

Getallen aftrekken

1.2.3

Getallen vermenigvuldigen

1.2.4

Getallen delen

1.2.5

Toepassingen

1.2.6

Checkpoint

1.2.7

Oefenen op maat

1.2.8

Evaluatie

1.2.9

Project: Gewervelde dieren

Breuken 1.3.1

Wat zijn breuken?

1.3.2

Breuk van een getal nemen

1.3.3

Gelijkwaardige breuken en vereenvoudigen

1.3.4

Breuken gelijknamig maken

1.3.5

Breuken vergelijken

1.3.6

Checkpoint

1.3.7

Oefenen op maat

1.3.8

Evaluatie

1


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 1B 1.3.9

Project: Pretparken

2

Lijnen en hoeken

2.1

Lijnen

2.2

2.3

2.1.1

Lijnen

2.1.2

Onderlinge ligging van rechten

2.1.3

Lijnstukken en rechten tekenen

2.1.4

Coördinaten

2.1.5

Checkpoint

2.1.6

Oefenen op maat

2.1.7

Evaluatie

2.1.8

Project: Iedereen kunstenaar!

Hoeken 2.2.1

Hoeken

2.2.2

Soorten hoeken

2.2.3

Hoeken meten en tekenen

2.2.4

Hoeken berekenen

2.2.5

Checkpoint

2.2.6

Oefenen op maat

2.2.7

Evaluatie

2.2.8

Project: Voetbalfans, opgelet!

Vlakke figuren 2.3.1

Vlakke figuren, veelhoeken en cirkels

2.3.2

Soorten driehoeken

2.3.3

Soorten vierhoeken

2.3.4

Driehoeken, vierhoeken en cirkels tekenen

2.3.5

Checkpoint

2.3.6

Oefenen op maat

2.3.7

Evaluatie

2.3.8

Project: Hop, hop, hop, paardje in galop!

2


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 1B 3

Meten

3.1

Lengte

3.2

3.3

3.1.1

Lengtematen

3.1.2

Referentiematen en lengte schatten

3.1.3

Meetinstrumenten en lengte meten

3.1.4

Lengtematen herleiden

3.1.5

Omtrek

3.1.6

Checkpoint

3.1.7

Oefenen op maat

3.1.8

Evaluatie

3.1.9

Project: Een eigen woning

Massa 3.2.1

Massamaten

3.2.2

Referentiematen en massa schatten

3.2.3

Meetinstrumenten en massa meten

3.2.4

Massamaten herleiden

3.2.5

Checkpoint

3.2.6

Oefenen op maat

3.2.7

Evaluatie

3.2.8

Project: Vrienden op bezoek

Tijd 3.3.1

Tijdmaten

3.3.2

Meetinstrumenten en referentiematen van tijd

3.3.3

Kloklezen (analoog en digitaal)

3.3.4

Rekenen met tijd

3.3.5

Checkpoint

3.3.6

Oefenen op maat

3.3.7

Evaluatie

3.3.8

Project: Wat vliegt de tijd!

3


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 1B 4

Data en onzekerheid

4.1

Grafieken en tabellen 4.1.1

Grafieken

4.1.2

Tabellen

4.1.3

Grafieken maken

4.1.4

Tabellen maken

4.1.5

Gemiddelde en mediaan

4.1.6

Checkpoint

4.1.7

Oefenen op maat

4.1.8

Evaluatie

4.1.9

Project: Data en social media

4


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.