Inhoudsopgave Lernova mens en samenleving

Page 1

Inhoudsopgave Lernova mens & samenleving 1

Over Jan en alleman

1.1

Ik (k)en mezelf

1.2

1.3

1.4

1.1.1

Aangename kennismaking

1.1.2

Het zit vanbinnen

1.1.3

Identiteit, een mIKs

Ik (k)en de regels 1.2.1

Volgens de regels

1.2.2

Hoe? Zo!

1.2.3

Leef je in/uit

Ik (k)en de anderen 1.3.1

Gedrag lokt gedrag uit

1.3.2

Los het op!

1.3.3

Plaaggeest of pestkop?

Ik (k)en de groep 1.4.1

Oordeel niet te snel

1.4.2

Onder druk

2

Achter de schermen

2.1

#hackjezelf

2.2

2.1.1

Klik, type of swipe

2.1.2

Scroll, hit, like

#track&trace 2.2.1

Game over?

2.2.2

Body & Soul

2.2.3

Fake news? Factcheck!

1


Inhoudsopgave Lernova mens & samenleving 3

Een gezonde geest in een gezond lichaam

3.1

Good food, good mood

3.2

3.3

3.4

3.1.1

Zo gezond als een vis

3.1.2

Fit (in je hoofd)

3.1.3

Proper genoeg?

Challenge & change 3.2.1

Goed bezig?

3.2.2

Een gezonde boodschap

Move it! 3.3.1

Uit eigen beweging

3.3.2

Tijd voor actie

Free your mind 3.4.1

Zeker weten!

3.4.2

4G of 5G

3.4.3

SOS

4

Geld maakt (niet) gelukkig

4.1

Waar voor mijn geld

4.2

4.3

4.4

4.1.1

Som het op

4.1.2

Eigen schuld?

4.1.3

Bedenk goed wat je doet

Het geld groeit niet op de rug 4.2.1

Slim met geld

4.2.2

De afrekening

Het geld regeert de wereld 4.3.1

Waar gaat het geld naartoe?

4.3.2

Verdeel en heers

Tijd is geld 4.4.1

Allerlei zaken

4.4.2

Wat een bedrijvigheid!

2


Inhoudsopgave Lernova mens & samenleving 5

Zorgen voor later

5.1

Training is mening

5.2

5.1.1

Fake of echt?

5.1.2

Argumenteren kan je leren

Terecht jouw recht 5.2.1

5.3

Wat zijn jouw rechten?

Sneu voor het milieu 5.3.1

Duurzaamheid in ontwikkeling

5.3.2

Neem je verantwoordelijkheid

5.3.3

Actie - reactie

3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.