Page 1

najaarsaanbieding 2016

voor echte ya-fans!


Met passie en enthousiasme

presenteren wij u Young & Awesome Voor Leopold is het uitgeven van YA een logische stap in een fonds dat voor alle leeftijden een breed aanbod heeft. Voor mij als acquirerend redacteur is dit de ultieme droom. Als echte YA-liefhebber sta ik regelmatig verlangend in de boekhandel: er verschijnen mooie boeken, maar wat mij betreft is er ruimte voor zoveel meer. Het is geweldig zo nauw in verbinding te staan met scouts en buitenlandse redacties, zodat ik nu een stem heb in wat erbij komt, in dat aanbod in de winkel. Want selectie is de basis van alles. Voor mij is een boek geslaagd als het personage in je hoofd blijft zitten, ook nadat je het boek uit hebt.

eefje

We zijn ervan overtuigd dat we met deze eerste vier Young & Awesome-boeken voor de gretige lezers een bijzonder sterke selectie hebben gemaakt.

n e n e u B e j Eef

ac qu i rerend redact eur

ONZ E

A MB A S S A D E U RS cas

ev a audrey

Ilja

esth er

floo r

Fann ie

sora ya

n et

simo n


   

 

S tandal o ne sc i fi-avontuur Favo r iet o p de Bu chmesse Ver sc hijnt in 18 landen v er sc hijnt vó ór de Internationale pub lic at iedat u m A ut eur sv ideo beschikbaar Tr ail er b esc hi kbaar

Red Queen The Hunger Games

meets

‘Denk je echt dat dit meisje gevaarlijk is?’ zei de senator. ‘Ze ziet er eerder uit als een doodsbang kind.’ Ik verkilde toen hij dat zei. Ik mócht niet bang zijn. Als ik bang was, kreeg ik elektrische schokken, minder te eten, slaag. Niemand mocht ooit merken dat ik bang was. Ik keek de senator woest aan. Hij schrok, kneep toen zijn ogen tot spleetjes en wendde zijn blik van me af. ‘Misschien heb je gelijk,’ mompelde hij, ‘het zit in de ogen. Ze heeft wrede ogen. Liefje, weet je heel zeker dat we dit monster in huis moeten halen?’ Nemesis lijkt een doodgewoon meisje, maar niets is minder waar. Ze is een Diabolic, gemaakt om te doden. Op jonge leeftijd wordt ze gekocht door een adellijke familie om hun dochter Sydonia te beschermen – zo nodig met haar leven. Als Sydonia zich moet melden aan het hof van de keizer, die duidelijk kwaad in de zin heeft, neemt Nemesis haar plaats in. Niemand mag ontdekken wie en wat ze werkelijk is. Maar dan ontmoet ze Tyrus, de toekomstige opvolger van de keizer. Is het wel waar wat haar altijd is verteld? Hebben Diabolics dan toch gevoel, ergens diep vanbinnen?

In é é n w o o rd :

geweldig! – S i m o n ( 1 4)

lukte het niet meer om haar manuscripten gepubliceerd te krijgen. Uiteindelijk besloot ze een opleiding tot verpleegkundige te volgen om ander werk te vinden. Een week voor haar examen werd The Diabolic ontdekt. Inmiddels zijn de vertaalrechten verkocht aan 18 landen.

sci fi | paperback | introductieprijs: eerste 3 maanden € 14,99, daarna € 17,50 ook verkrijgbaar als e-book | 15 x 23 cm | 480 bladzijden | nur 285 | isbn 978 90 258 7055 3 verschijnt oktober | vertaling fanneke cnossen | www.sjkincaid.com

© foto: chelsea dier

S hel l ey J es s i c a Ki nc ai d schreef een succesvolle trilogie. Daarna


‘Heb je wel eens een vriendinnetje gehad, Henry?’ vroeg ze. Mijn hart sloeg over. ‘Eh, nee, niet echt.’ ‘Waarom niet?’ ‘Ik… eh… Shit, ik ben niet zo goed in dit soort gesprekken.’ ‘Dat was me al opgevallen. Waarom is dat, denk je? Ik dacht dat je van schrijven hield.’ ‘Daarom juist. Ik ben een schrijver. Ik zou naar huis kunnen gaan en een geweldig opstel voor je kunnen schrijven over waarom ik nog nooit een vriendin heb gehad. Mondeling mijn verhaal doen gaat me minder goed af.’ ‘Dus je filtert alles door er eerst een kladversie van te maken?’ ‘Als je het zo formuleert, klinkt het wel heel deprimerend. Maar daar komt het wel op neer.’ ‘Wat erg. Als je eerst alles door een zeef haalt, gaat de ruwe versie van jezelf verloren.’ ‘Dat is waar. Als je tenminste uit bent op de ruwe versie. Ik moet het opschrijven, anders lukt het me niet de boodschap duidelijk over te brengen.’ ‘Waarom probeer je het niet gewoon?’ ‘Hoe?’ ‘Door me een ongecorrigeerd antwoord te geven op de vraag waarom je nooit een vriendinnetje hebt gehad. Gooi het er maar uit.’ ‘Omdat… Om zoveel redenen. Omdat ik zeventien ben. Omdat ik het niet erg vind om alleen te zijn. Sterker nog, ik vind het zelfs fijn. Ik ken zo veel tieners die van de ene in de andere foute relatie stappen, met alle ellende van dien. Ik wil wat mijn ouders hebben: een buitengewone liefde.’ ‘Besef je wel dat je op die manier heel veel moois mist? Soms weet je niet of iets buitengewoon zal zijn, tot het zover is.’ ‘Dat is zo. Ik bedoel…’ ‘Zolang je je daar maar bewust van bent. Dat was trouwens een heel aardige eerste versie. Maar als je er nog iets aan wilt veranderen, kun je me altijd de geschreven versie geven.’ ‘Ik hou je op de hoogte. Wie weet stuur ik je binnenkort een opstel.’

gewoonweg geweldig! I k b en nu al ver liefd op H enr y en ei genli jk s tiek em ook op Gr ace... – Au dr ey (1 6)


   

Ver sc hijnt in 18 landen g elijkt ijdige Internationale verschijning Aut eur sv ideo beschikbaar Sc ho o l kr ant enactie

P r ac h t i g bo e k zo n d e r suike rz o e te la a g je s e n ro ze s tr i k k e n . M e t h e e rlijke re fe re n tie s vo o r b o e ken f i l m n e rd s zo a l s ik. E e n kruisin g va n J o hn G r een e n E l e a n o r & Pa rk va n Ra in b o w Ro we ll. – n et ( 1 6 )

d e nieu w e gro te YA -

Romance

Geweldi g boek . Een mu st s t read v oor Geweldig Joh n Gr een-liefh ebber s! I k h eb mi jn ni eu we lieveli ngs boek gev ond en! – Ilj a (21 )

Dit is absoluut geen verhaal over liefde op het eerste gezicht. Maar het is een liefdesverhaal. Nou ja... Min of meer.

K rystal Su th er l an d woonde in Sydney en Amsterdam, waar ze werkte als redacteur bij een tijdschrift en als correspondent voor Hijacked, een van de grootste culturele websites voor jongeren in Australië. Ze vond Amsterdam ‘awesome but cold’. Ze had er een fiets die Kim Kardashian heette. ‘It was somewhat difficult to get along with. I was fond of it regardless.’ Eerder werd ze genomineerd voor de Queensland Young Writers Award. Sterrenstof is haar debuut. Momenteel werkt ze in Hong Kong aan een tweede YA-roman.

contemporary romance | paperback | introductieprijs: eerste 3 maanden € 14,99, daarna € 17,50 ook verkrijgbaar als e-book | 15 x 23 cm | 328 bladzijden | nur 285 | isbn 978 90 258 7065 2 verschijnt oktober | vertaling hanneke van soest | www.krystalsutherland.com

© foto: shanaye sutherland

Henry is nooit verliefd geweest. Tot Grace aan het begin van het examenjaar bij hem op school komt. Grace is vreemd. Ze draagt jongenskleren. Ze loopt met een kruk. Ze zegt nee tegen het hoofdredacteurschap van de schoolkrant, waar Henry al jaren van droomt. Het is overduidelijk dat Grace een groot verdriet met zich meedraagt. En toch. Henry wordt verliefd op haar. Tot over zijn oren, met open ogen, met alle kans op een gebroken hart. Want als je geen risico durft te nemen voor de liefde van je leven… wanneer dan wel?


‘An honest and pitch-perfect story that’s filled to the brim with our most overwhelming emotions: fear, hope, and love.’ – Stephanie Perkins, auteur van Anna and the French Kiss

‘You will not sleep, check your phone, or even breathe once you begin reading The Leaving. Altebrando hides a meditation on memory and identity inside a top-speed pageturner. I promise, you will not even look up from the page.’ – E. Lockhart, auteur van Wij leugenaars

H o e w e e t je w i e j e be n t a l s je je n i ets k u n t h e ri n n e re n? ‘Stel, er komen een paar jongeren terug die elf jaar geleden zijn ontvoerd, gewoon uit het niets. En stel, ze zouden zeggen dat ze zich niets herinneren, dat er elf hele jaren gewoon uit hun geheugen zijn gewist. Zou jij ze dan geloven?’ Elf jaar geleden verdwenen zes kinderen. Ze werden nooit gevonden. Nu komen er vijf terug – zonder één herinnering aan de afgelopen elf jaar. Avery is vijftien als het onvoorstelbare gebeurt: de vermiste kinderen keren ongedeerd terug. Allemaal, behalve haar broer Max. En geen van hen kan zich herinneren wat er is gebeurd, wie hen heeft meegenomen of waar ze al die tijd geweest zijn. Samen met de teruggekeerde Lucas zet Avery alles op alles om het mysterie op te lossen.

© foto: peter lutjen

Ta ra A lt e b r a nd o st ud ee r d e a a n H a r v a r d . Voorda t z e f ul l t i m e s c h r ijfs te r we r d , werkt e z e a l s m uz i e k jo u r n a lis t en stand- upc om e di a n . Z e wo o n t in Qu e e n s , New York, m e t ha a r m a n en twe e jo n g e docht e rs.

Zenu wen en k r i ebels van h et b egi n tot h et eind. Je wil zo gr aag de waar h eid ach ter h alen dat h et v oelt als of j e j e ei gen geh eu gen ook k wij t bent. – Eva (21 )

psychologische thriller | paperback | introductieprijs: eerste 3 maanden € 14,99, daarna € 17,50 ook verkrijgbaar als e-book | 15 x 23 cm | 328 bladzijden | nur 285 | isbn 978 90 258 7045 4 verschijnt oktober | vertaling anne-marieke buijs | www.taraaltebrando.com


     

D e Selec t ie- fan s, op gelet: hier is The Jewe l Eer st e deel in spannende YA-trilogie V er sc hijnt in 8 landen G eno m ineer d voor de Cilip Carnegie Medal T r ail er b esc hi kbaar B l o emenac t ie

‘Ewing writes a fast-paced story that takes readers into the inner workings of a society that is obsessed with power and perfection.’ – School Library Journal ‘Excellent world building… skillful descriptions.’ – Booklist (starred review)

LAAT JE NIET BEDRIEGEN DOOR DE SCHONE SCHIJN van

The Jewel

Vandaag is mijn laatste dag als Violet. Vanaf morgen ben ik nummer 197.

B a l j u rk e n , ro m a n tie k, b o ve n n a tuurlijke kra c h t e n , e e n g r o te b ib lio the e k vo l b o e ke n , r ea l i st i sch e d i a lo g e n e n e e n c liffha n g e r d i e j e d w i n g t o m he t vo lg e n d e b o e k te le z e n . Wa t w i l j e n o g me e r? – E st h e r ( 21 )

Am y Ewi ng werkte onder meer als serveerster, actrice, nanny en vertegenwoordiger. Ze woont in Harlem, New York. The Jewel is haar gelauwerde debuut.

dystopian | paperback | introductieprijs: eerste 3 maanden € 14,99, daarna € 17,50 ook verkrijgbaar als e-book | 15 x 23 cm | 352 bladzijden | nur 285 | isbn 978 90 258 7039 3 verschijnt oktober | vertaling ans van der graaff | www.amyewingbooks.com

© navdeep singh dhillon

Verkocht op een veiling aan een van de rijkste dames van het land… Dat overkomt Violet. In het landhuis van de Hertogin wacht haar een leven vol luxe, maar ook gevangenschap en duistere plannen. De nietsontziende Hertogin wil Violets bijzondere gave uitbuiten, tegen elke prijs. Violet moet ontsnappen voor het te laat is. Dan blijkt dat haar beste vriendin Raven in gevaar is. Violet staat voor een onmogelijke keuze: moet ze Raven redden of zichzelf?


! s e i d oo G De allermooiste zinnen

De spannendste scènes

Alternatieve eindes Personages om mee te daten Wish list

De wonderlijkste werelden

Boeken om nooit te vergeten

my reading journal | gebonden | 13,3 x 17,8 cm | 144 bladzijden | isbn 978 90 258 7044 7 | â‚Ź 9,99 producten verschijnen oktober


P e r f e c t e c adeautjes K wal itat ief ho o g waardige produ cten vo o r een sc her pe prijs M u s t hav es vo o r echte YA-fans

tas

aan beide kanten te dragen

Sokken

in cadeaudoosje

Pennen tas | cap € 4,99 per wikkel | na te bestellen in set van 3 exx. | € 14,97 | isbn 978 90 258 7186 4 sokken | cap € 7,99 per doosje | na te bestellen in set van 2 exx. | € 15,98 | isbn 978 90 258 7185 7 pennen | cap € 1,50 per stuk | na te bestellen in set van 10 exx. | € 15,- | isbn 978 90 258 7187 1

vormgeving producten: caren limpens


r on d om l a n c e r i ng P u bl ic at ie r e su ltaten YA - on d e r z oe k met g e ga r a n d e e r d e n ie u wsa a n dac h t

Naar de lezer   

      

online & social    

/yo ungandawesomebooks /@ yo ungandawesomebooks Ww w.yo ungandawesome.nl Ww w.yo ungandawesome.BE

I n c l u s i e f grat i s e - b o o k gro o t s e L a n c e ri n g E n t h o u s i a s t a mba s s a d e ur s team S o c i a l me d i a-c a mpag n e o n s Y & A -t e a m o n l i n e Vo o rp u bl i c ati e s o n l i n e L e e s f ragme n te n C h at s me t d e a u t e ur s Vi d e o’s E l k bo e k k ri j gt z i j n e i g e n gu e rri l l a-ac t i e I n t ro d u c t i e p ri j s va n € 1 4 ,9 9

o n l i n e & s o c i a l c a mpagn e me t Ve e l f u n c o n t e n t, z oa l s : ★ ★ ★ ★ ★ ★

vo o rp u bl i c at i e s bo o k c h a l l e n ge s ma i l-e n -w i n -ac t i e s c o c re at i e e ve n t s be h i n d t h e s c e n e s

★ ★

★ ★ ★

t e ge ltj e s n i e u w e p ro d u c t re l e a s e s vi d e o’s l i s t ma n i a i n t e rvi e w s


Display

Op de winkelvloer  

 

D ispl ay Gr at is ansic ht kaarten in display, o o k l o s t e b estellen V r aag uw leesex emplaar aan! C r o ss pr o m o t ie flyer in de boeken

introductieprijs

GRATIS ansichtkaarten

display | inhoud: 10 pennen, 10 tassen, 5 paar sokken, 6 journals en 4 x 4 boeken afmeting: (b)62 x (h)52 x (d)27 cm | € 404,63 per stuk | isbn 978 90 258 7184 0 | verschijnt oktober


Bezoekadres Wibautstraat 133 1097 DN Amsterdam

Rebekka van Schelven T 06 – 41 32 97 26 E r.v.schelven@zwijsen.nl

Accountmanagers Ilse Trimborn T + 32 491 86 73 20 E ilse.trimborn@wpg.be

Verkoop binnendienst Postadres Postbus 1050 1000 BB Amsterdam

T E w w

020 – 55 11 262 youngandawesome@leopold.nl www.youngandawesome.nl www.youngandawesome.be youngandawesomebooks @youngandawesomebooks

T 020 – 55 11 200 E verkoop@wpgmedia.nl

Sven Robeyns T + 32 491 86 06 67 E sven.robeyns@wpg.be

Publiciteit, aanvragen recensie -exemplaren + beeldmateriaal

Verkoop binnendienst

Iet Wiersma T 020 – 55 11 255 E iet.wiersma@wpgmedia.nl

Pascale Smout T + 32 3 285 72 83 E pascale.smout@wpg.be

Marketing

Rita Wets T + 32 3 285 73 17 E rita.wets@wpg.be

Joska de Kruijf T 020 – 55 11 231 E joska.dekruijf@wpgmedia.nl Ilse van der Zee T 020 – 55 11 248 E ilse.vanderzee@wpgmedia.nl

Chantal Van de Vloet T + 32 3 285 72 91 E chantal.vandevloet@wpg.be

Nederland

Belgie

Anny Mattan T + 32 3 285 72 92 E anny.mattan@wpg.be

Salesmanager

Verkoop en distributie WPG Uitgevers

Marketing + publiciteit

Vanessa Storm de Grave T 020 55 11 239 E vanessa.stormdegrave@ wpgmedia.nl

Mechelsesteenweg 203 2018 Antwerpen T +32 3 285 7200

Lotte Van de Werf T + 32 3 285 72 38 E lotte.vandewerf@wpg.be

Vertegenwoordigers Daisy Verhoeven T 06 – 20 01 01 20 E daisy.verhoeven@wpgmedia.nl

Katrien Peenen T +32 499 94 27 66 E katrien.peenen@wpg.be

Key accountmanager Antoinette Schaub T 06 – 22 23 41 86 E antoinette.schaub@wpgmedia.nl

Yves De Brauwer T + 32 479 80 00 10 E yves.debrauwer@wpg.be

★ coming soon ★

vormgeving brochure: caren limpens

Salesmanager

Young & Awesome Najaar 2016  
Young & Awesome Najaar 2016  
Advertisement