Tidningen Bifrost 1 2022

Page 1

Bifrost Tidskrift för Bifrostorden Nr.1 2022 Årgång 96

Stipendiekonsert Bifrostorden delade ut sammanlagt 330 000 kr från Ruby och Lars Ullmans stiftelse.

OSM, Vi måste våga glädjas Utflykt till Birka Logeaktiviteter En vandring mot höga mål Stipendiekonsert Nya och befordrade bröder


OSM:

Ordens Styrande Mästare Patrick G Lundeberg Oxbrovägen 21 124 33 Bandhagen Mobil: 070-264 43 37 osm@bifrostorden.se

OSSM:

Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare Thommy Brännström

OL: Ordens Lagman Bo Löfgren

Limhamnsvägen 18 A 217 59 Malmö Mobil: 070-544 72 52 ossm@bifrostorden.se

Trädgårdsgatan 10 572 30 Oskarshamn Tel: 0491-185 84 Mobil: 070-377 72 77 ol@bifrostorden.se

OI:

OM:

OK:

Nämndemansvägen 15 178 37 Ekerö Tel: 08-560 369 69 Mobil: 070-571 10 10 oi@bifrostorden.se

Önneredsvägen 34 B 426 56 Västra Frölunda Tel: 031-47 15 00 Mobil: 070-647 15 85 om@bifrostorden.se

Tranebergs strand 19 167 40 Bromma Tel: 08-31 71 05 Mobil: 070-936 80 65 ok@bifrostorden.se

OR:

OC:

OH:

Ordens Curator Anders Randelius

Ordens Härold Tomas Östman

Nygatan 5 734 30 Hallstahammar Tel: 0220-159 95 Mobil: 070-683 98 82 oc@bifrostorden.se

Bergsgatan 1B 593 31 Västervik Mobil: 070-090 36 35 oh@bifrostorden.se

#Ordens Styrande Mästare

Ordens Intendent Allan Jensen

Ordens Räntmästare Fredric Björk Götagatan 20 504 30 Borås Mobil: 070-999 95 51 or@bifrostorden.se

Ordens Marskalk Hans Wallberg

Ordens Kansler Olavi Ollikainen

Bifrost Tidskrift för Bifrostorden

ANSVARIG UTGIVARE Bifrostorden, Sverige Patrick G Lundeberg Upplaga: 3.000 ex Utkommer med 4 nummer/år STIFTELSEN BIFROSTBÅGEN Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm Tel: 08-640 21 23 Bankgiro: 625-0419 E-post: bifrostbagen@bifrostorden.se 2

BIFROSTS REDAKTION E-post: redaktionen@bifrostorden.se REDAKTÖR Mats Hyltén S:t Johannesgatan 5 B 211 46 Malmö Mobil: 070-931 53 14 E-post: mats.hylten@gmail.com BIFROSTORDENS ARKIV Anders Lord, Ordens arkivarie E-post: arkiv@bifrostorden.se

BIFROSTORDENSKANSLI Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm Tel: 08-640 21 23 Öppet: Måndagar 9.00-13.00 E-post: kansliet@bifrostorden.se www.bifrostorden.se Bankgiro: 625-0419 PRODUKTION Grafiskt Tryck AB E-post: goran@grafiskttryck.se


Ordens Styrande Mästare

VI MÅSTE VÅGA GLÄDJAS! Vi släpper på igen, ökar takten, anmäler oss till begivenheter och tackar ja till allt vi tackat nej till – bejakar livet. Det går inte att ta igen den tid som förflutit, det är som det är. Så genom att säga ja till mycket nu kommer det troligen att återigen göra oss mer tillfredsställda, mer säkra, mer modiga och mer handlingskraftiga. Vi kommer aldrig tillbaka till det som var. Jag är inte idag den jag var då. Så vem är jag idag, så här ett par år senare? Vi bygger nu sakta upp oss själva genom de sammanhang vi verkar i, de personer vi möter och det vi av egen fri vilja väljer att företa oss. Burens dörr är öppen. Låt oss kliva ut i vår nyförvärvade frihet. En av de viktigaste grundstenarna i att återuppbygga det som raserats är att vi måste våga hoppas, våga glädjas. För visst förstår vi, utan att vara professorer, att ingenting är hundra procent säkert. Mycket litet är hundra procent säkert, inte ens Bifrostorden. Vi som är en del av Sveriges finaste Ordenssällskap arbetar varje dag för dess existens och utveckling. I det lilla och det stora slår våra hjärtan i takt med Bifrostordens snart hundraåriga puls.

Patrick G Lundeberg

D

atumet 9:e februari är som glödritat i mitt hjärta, ett minne från en tid då en världspandemi tog jorden med storm och Bifrostordens verksamhet till stora delar blev påverkad. En lång tid av ständig ovisshet, rädsla och håglöshet. Hur denna tid påverkat oss i realiteten kommer vi snart att bli varse. I mina många samtal med Bifrostbröder och Bifrostdamer hör jag något dämpat, tillbakahållet som en svagt lysande gnista. Vad har denna pandemi gjort med oss?! Men nu ska vi tillbaka igen, till socialt liv, ordensliv, arbetsliv, reseliv, uteliv och allt annat som våra liv varit fulla av.

I detta nummer av tidningen Bifrost så ser vi glädjande mycket av våra verksamheter. Faktiskt undrar man om detta nummer är på riktigt! Mitt under pågående pandemi åstadkommer Bifrostorden all denna verksamhet runt om i Sverige. Stoltheten jag känner över alla Bröder och Systrar i Bifrostorden vet inga gränser! Hur är det möjligt?! Jag gör en högst personlig tolkning av detta; Allt som Bifrostorden har givit mig, alla nya möten med fantastiska människor som jag fått, tillsammanskapet som jag känner på våra logekvällar, allt stöd och kraft jag kan hämta i mina medbröder och systrar! Detta är det jag strider för, det är det som är mitt varför till att jag aldrig ger upp att ge det lilla extra, för att stödja min loge och Bifrostorden. Så länge jag lever kommer mitt hjärta klappa för Bifrostorden, ett hjärta med en liten rispa som det står 9:e februari på. Och jag är fullt medveten om att; Allt Jag gör – och allt Jag inte gör - har betydelse för Bifrostorden

INNEHÅLL BIFROST NR. 1 OSM har ordet ................................................................ sid OI har ordet.................................................................... sid Redaktören har ordet ................................................... sid OD i korthet..................................................................... sid Utflykt till Birka............................................................... sid Referat från Grundloger................................................ sid Stipendiekonsert........................................................... sid Övriga aktiviteter............................................................ sid Damloger.......................................................................... sid En vandring mot höga mål............................................ sid Ruby och Lars Ullman stiftelsen................................. sid Nya, befordrade och Jubilerande bröder..................sid Brustna länkar................................................................. sid Nya Mästare................................................................... sid

3 4 4 5 6 7-25 26-27 28-34 34-36 37 38-39 40-41 42 42-47

VÄNTA INTE TILL SISTA MANUSDAGEN MED ATT SKICKA IN REFERAT!

• Respektera manusstoppet! • Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och stryka i insänt material. • Sänd Er text via e-mail: redaktionen@bifrostorden.se • Bifoga texten som en Word-fil. Skriv inte direkt i mailprogrammet! • Skriv logens nummer och namn i ämnesrutan. • Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer. BIFROST NR 2: Manusstopp 15 maj 2022.

3


Ordens Intendent har ordet

O

rdens logotyp består som ni alla vet av ordet BIFROSTORDEN i kombination med ett designelement i form av en regnbåge, den sju-uddiga stjärnan och prismat. Logotypen är en viktig del i vår grafiska profil som ska förmedla information om, och ge en känsla av, vår verksamhet. Varför behövs ett klubbmärke? Utöver ordens logotyp finns sedan många år tillbaka, även ett designelement framtaget – vårt klubbmärke. Sedan hösten 2020 finns märket i en ny design som bygger på ett antal symboler med stor betydelse för oss inom Orden. Tanken med klubbmärket är att det framför allt ska användas på kläder och accessoarer som kan användas vid aktiviteter utanför logekvällar, exempelvis klubbaftnar och träffar. Klubbmärkets syfte har alltid varit att skapa samhörighet bland våra Ordensbröder och även väcka nyfikenhet kring vår verksamhet till potentiella medlemmar och allmänheten. Vi vinner alltid på att vara kända, oavsett vad vi ska företa oss. Det nya märket innehåller flera symboler som är viktiga för oss inom Orden – alla kan de väcka intresse men utan att ge hela svaret. Några exempel är: • Brödrakedjan med slutna länkar som skapar vår Orden • Bifrostbågen • Sju-uddiga stjärnan med prismat • Eklövskrans som med ett starkt symbol värde knyter samman märkets design.

Tillsammans med valspråket Non haberi sed esse, som kan tolkas, inte synas vara - utan vara, ger texten en bild av hur Ordens bröder verkar tillsammans. Precis som all användning av Bifrostordens logotyper så ska ska detta godkännas utifrån vår grafiska profil, av Ordens Intendent, Bifrostordens klubbmärke är inget undantag. Allan Jensen Ordens Intendent

Redaktören har ordet

V

år tidskrift är nu på sin 96:e årgång. I detta nummer presenterar sig de tio nya Mästarna för år 2022. Den årliga Mästareutbildningen har g enomförts. I föregående nummer berättade jag att i detta nummer skulle berättas om Ordens 75-års jubileum. Jag återkommer med detta vid senare tillfälle. Den stora glädjen är att verksamheterna inom Orden kom i gång, samt att referaten och bilderna får sitt utrymme i vår tidskrift. Stipendieutdelningar som skett i olika verksamheter och samarbete är vad ni kommer att läsa om i detta nummer. ag ser nu fram emot en tid med aktiviteter utan några restriktioner. Närmast blir det Mästaremötet i Oskarshamn i mars. Sedan hoppas jag vi ses på Rikstinget i Nyköping i maj månad. Tiden däremellan blir det några logemöten.

4

Nu till en liten uppmaning till er alla. Om ni flyttar och genom detta får en ny postadress, så glöm inte att ändra till rätt adress i portalen! För att säkra att ni får tidningen till rätt plats inom rätt tid. Det som annars uppstår är att det blir eftersändningar, som innebär både tids- och kostnadsökning. Det är ju onödigt! Glöm inte att manusstoppet till nr 2–2022 är den 15 maj. Vi ses och hörs. Mats Hyltén Redaktör S:t Johannesgatan 5 B 211 46 Malmö Mobil 070-931 53 14 redaktionen@bifrostorden.se


OD i korthet

N

är vi trodde att det hade vänt och att vi nu kunde jobba vidare i förvissningen om att det som planeras också kan genomföras, visade Covid-19 upp sitt fula tryne igen. Den här gången med den nya varianten – Omikron. Enligt expertisen ska den inte vålla lika allvarlig sjukdom som de tidigare varianterna. Men den är desto mer smittsam och det visar sig också, att även de som redan är vaccinerade har större risk att bli smittade. Under senare halvan av januari och en bit in i februari förväntades smittspridningen vara så hög att Regeringen och Folkhälsomyndigheten i början av året gick ut med skärpta restriktioner och kraftigare rekommendationer inom många av de områden det under hösten 2021 hade blivit lättnader på.

loger. Eller som vi hellre vill säga, flyttat fram eller senarelagt. Inställt har en lite tråkigare klang! Och logesammankomsterna i respektive grad kommer att genomföras, fast vid en senare tidpunkt. ODs ledamöter kommer att, i samråd med berörda loger, hantera detta och alla installationer kommer efterhand att bli av, även om alla inte kan bli klara innan februari månads utgång.

det från Fred Norinders Stiftelse. Genom bra kapitalförvaltning hade avkastningen på placeringarna under 2021 varit hög, vilket innebar att de belopp som delades ut kunde markant höjas i förhållande till året innan.

Dessutom har vårt samarbete med Burn Camp Sverige fortsatt. Med ekonomiskt bistånd från OSM-fonden har Burn Camp Sverige för andra året i rad anordnat en Planeringen inför Mästaremötet den digital inspirationsdag. Att det blev digitalt är 12 – 13 mars i Oskarshamn pågår. en följd av Coronapandemin. Under normala förhållanden har man årligen lägerverkBedömningen OD gör, baserad på det som sägs och skrivs i media, är att smittspridningsamhet för personer med brännskador, som har behov av att träffa andra personer i en vid den tidpunkten ska ha nått sin kulmen och att restriktionerna då är borttagna helt samma situation. Denna verksamhet, som eller delvis. Inbjudan har gått ut till alla som funnits sedan 2009, arrangeras av Kliniken kallas. Vi följer självfallet utvecklingen och har för Rekonstruktiv Plastkirurgi inom Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Samarbetet vidtagit de mått och steg som är erforderliga, Vid ODs möte den 14 januari i Stockholm om vi med kort varsel tvingas till andra övermed Bifrostorden ha pågått sedan 2019. hade hanteringen av Covid-19 och dess I slutet av november arrangerade Lilla väganden. påverkan på vår verksamhet därför självklart Akademin, en friskola med musikinriktning, en stor plats på dagordningen. På samma vis är planeringen av Rikstinget i 2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år en stipendiekonsert i Grünewaldsalen i Stockholm Konserthus. Vid denna konsert –8 majmed i full gång. Inbjudan fanns ochNyköping det ska6 vi fira en oförglömlig Redan från första början, då Coronapandemin delade Ruby & Lars Ullmans Stiftelse ut bilagd i förra numret av Tidningen Bifrost. jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm. blev ett faktum i mars 2020, har OSM Evenemanget med inbjudan är också stipendier till förtjänta elever. med stöd av övriga OD-ledamöter intagit tillgängligt i Portalen där anmälningsNu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta hållningen att logerna ute i landet själva haft Under 2021 har Tidningen Bifrost framställts funktionen är i full drift. När detta skrivs är på brödrakartan och bidra till att att fatta beslut om när, var och hur man har sittcanamn på ett för oss nytt tryckeri i Oskarshamn, 200 Bröder, Systrar och medföljare guldkant påevenemang. vårt 100 Det årsjubileum. kunnat bedriva sin verksamhet. Varje loge har sätta efter att vi under många år haft ett samanmälda till olika är en knapp sina förutsättningar, utifrån vilka lokaler man arbete med Broder Håkan Wallén i Tranås, månad kvar till sista dagen för anmälan, så Vårt exklusiva innehåller: har, vilka lösningar man har med sina som i slutet av 2020 valde att gå i pension. vi har gott hoppsponsorpaket om att deltagarantalet ska • 2ligga VIP-biljetter banketten matleverantörer, hur åldersstrukturen är Uppfattningen OD har, är att samarbetet på ungefär till samma nivåer som tidigare • Hotellrum – 1 natt förpå2 ett personer bland logens bröder etc, etc. Vi har med med det nya tryckeriet och kvaliteten på år. Kan vi t.o.m. hoppas större i dubbelrum andra ord lämnat ett stort utrymme för tidningen väl svarar upp mot vad vi tidigare deltagande nu, när vi på grund av pandemin • Helsida – samlingsannons med Mästarna och deras Direktorier att på det vant oss vid och att vi därför förlänger inte kunnat samlas till Riksting de två samtliga föresponsorer i varje Bifrostordens lokala planet ta ansvar för sina loger och för avtalet. gående åren? Sugetnummer efter att fåav träffa Bröder tidning (4 nr/år) år 2025 brödernas välbefinnande. Vi har också sett och Systrar på fest fram är nogtill stort! Inbjudan är • Pluggannons varje sponsorföretag i Dagen efter OD-mötet, den 15 januari, höll hur väl det sköttes då och anser därför att dessutom inlagdför i vår publika hemsida den väg vi valde var den riktiga. Samma minst en tidning/år fram till år 2025 www.bifrostorden.se OSM tillsammans med några ytterligare förhållningssätt är det vi nu kommunicerar ut • Exponering på hemsidan OD-ledamöter den traditionella utbildningtill logerna. en för nya Mästare. Såväl OD-mötet som Ordens hjälpverksamhet har fungerat väl. Sedan flera år tillbaka harfram vi genom Fred vid Mästareutbildningen hade vi kort inpå flyttat Kostnad: 10 000 kr/år till 2025 Vi har en intensiv period framför oss med Norinders under Stiftelse2019. delat ut avsevärdaintäkter från Bifrostordens kansli till en konferenstecknande Samtliga installationer av nya Mästare och återlokal i Hotell Malmen, Stockholm. Detta som till Prostatacancerförbundet. gårbelopp oavkortat till vårt jubileum. installationer av de Mästare vars förordnande en konsekvens av Omikron och behovet av Så gjorde vi också 2021 under förlängs. Utmärkelser, som LBT, LHT och SBT, FörMustaschkampen i november. Dessutom fickeller att deltagarna skulle kunna hålla anbefallda mer information kontakta kansliet ska delas ut. Men ganska tidigt kom signaler ordens avstånd. Bröstcancerförbundet för andra året i rad ett intendent. om att vissa loger ställt in sina installationsbetydande bidrag till sin verksamhet. Även

Bifrostorden

100 år!

25

100-ÅRSJUBILEUM 1925–20

15 maj

Manusstopp för nästa nummer av Bifrosttidningen 5


å Birka, Sveriges första stad, finns mycket att se för alla åldrar bl.a. en liten vikingaby med museum som visar hur man levde, åt och jagade under denna tid. Mycket har tillkommit under senare år, eftersom intresset för vår bakgrund har ökat från år till år, vilket gör sig allt fler vill besöka denna lilla pärla i Mälaren. Har du bara måttliga besvär med rörligheten kan vi berätta, att området på senare år är tillrättalagt för rörelsehindrade. Möjligheter till servering finns både ombord och i själva stenåldersbyn. Resan till Birka är planerad att genomföras en söndag andra hälften av september, när de flesta av oss återvänt från semestrarna. Sjöresan tar omkring 2 timmar i vardera riktning och resan inkluderar ett uppehåll på Birka under 3 timmar. Embarkeringen ske förmodligen vid Stadshuskajen, som lätt nås från Rådhusets tunnelbanestation via uppgång Rådhuset/Kungsholms kyrka eller stombuss linje 3 Stadshuset. Inbjudan gäller alla Bifrostbröder i hela Sverige och det är ett utmärkt tillfälle att förutom familjen också bjuda in vänner och bekanta; kanske någon blir lite nyfiken på vad vi för övrigt har för oss. Årets pris för vuxna är 465 kronor, barn mellan 6 och 15 år halva priset samt barn under 6 år gratis. Priset inkludera inträde till Birkamuseet och guidning. Intresseanmälan ställs till: Göran Mattisson Tranebergs strand 47 167 40 Bromma gm269577@gmail.com Detta är en preliminär intresseanmälan. Välkomna alla bröder från hela Sverige med familjer samt gäster. Var beredd på bindande anmälan, där du kan studera det definitiva erbjudandet.

6


Donationen på 75 000 kr M

ina bröder och systrar, Donationen på 75 000 kr har idag formellt överlämnats till Prostatacancer förbundet.Vid överlämnandet deltog undertecknad och Stiftelsens kassör Per Dyberg. Mottagare var Kent Lewén, ordförande i Prostatacancerförbundet samt Olov Berggren, generalsekreterare i Prostatacancerförbundet. Dessutom deltog Maria Ahlvik,

kommunikationschef, som fotograf. Det finns också bilder där vi är prydda med blå mustascher. Bifrostorden finns också på Mustaschkampens hemsida på följande länk: https://www.mustaschkampen.se/ partners-och-samarbeten

Donationen till Bröstcancerförbundet kommer att överlämnas den 11 januari. Vid detta möte deltager undertecknad samt Sophie Thebo, ledamot i R&L Ullmans Stiftelse, som representant för BDR. Anders Randelius Ordens Curator

fr. v Kent Lewén, Per Dyberg, Olov Berggren, OC Anders Randelius.

Bifrostorden Stort och varmt tack för er gåva vilket inbringade 75.000 kronor till förmån för Bröstcancerförbundet

Stockholm den 11 januari 2022

Susanne Dieroff Hay ordförande Bröstcancerförbundet Bröstcancerfonden administreras av Bröstcancerförbundet och anslår medel till patientnära bröstcancerforskning, samt till rehabiliteringsinsatser, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras närstående. Bröstcancerförbundet.se

7


9

STOCKHOLM

recipienderna i Grad I. Recipienternas tacktal hölls av Mattias Boldt, som bl a konstaterade att han i fortsättningen kommer att kunna tjänstgöra som SLM under Skönhetens grad. Referent: Charlie Magnusson.

8

6 5 3

4

Dagens recipiender tillsammans med Tjg SLM Charlie Magnusson. Bifrostorden, Talet till recipienderna hölls av Charlie Magnusson, som naturligtvis hälsade recipienderna välkomna i Skönhetens grad, han tyckte det var särskilt roligt att han fick ge grad VIII i storlogen eftersom han som grundlogemästare fått ta in nästan hälften av

7

ammankomsten genomfördes i W6 lokaler i Stockholm. Ritus genomfördes under ledning av 1:e stf SLM Charlie Magnusson eftersom nyutnämnde ordinarie SLM Mattias Bolt återfanns bland recipiendernas skara. Under måltiden hölls talet till Orden av Holger Andersson, som uppehöll sig av vikten av ett brödraskap som

6

S

5

GRAD VIII: Skönhetens Grad DATUM: Fredagen den 28 oktober 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 48 RECIPIENDER: David Mårtensson 1 S:t Örjan. Kjell Andersson, Assar Rahmani, Ulrich Vilmar 5 Åsagård. Bengt Nyman 8 Manheim. Peeter Jensen, Thomas Önnebro 13 Torkild. Lars Ekstedt, Kettil Saxlund 16 Runheim. Dan Hammarlund 29 Rosheim. Mattias Boldt, Bernt Carlsson, Alf Carlsson, Peter Nienhuysen 32 Runrike. GÄST: IOEM Tom Stjernschantz 5 Åsagård

4

7

8

3

STORLOGEN HEIMDAL

10

1

2

9 GRAD IX: Vishetens Grad DATUM: Fredagen den 19 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 37 RECIPIENDER: Jan Arnetz 1 S:t Örjan. Bo Sjölander, Anders Wassberg, Peter Wilbois 8 Manheim. Lars Hjerpe 13 Torkild. Lars Andersson. Thomas Johansson, Tommy Svensson, Peter Westman 16 Runheim. Joachim Björklund, Anders Ekström, Bengt Fridström 29 Rosheim. Anders Danielson 32 Runrike

S

ammankomsten genomfördes i W6 lokaler i Stockholm. Ritus genomfördes under ledning av ExSLM Björn Torstenius med ytterligare en ExSLM Per Dyberg som FSM vid sin sida. Under brödramåltiden höll Björn Torstenius ett välkomsttal där han konstaterade att detta var sista gången han satt som SLM vid bordsritus och därför var tvungen att passa på och tala så mycket som möjligt. Talet till Orden hölls av Charlie Magnusson, som framhöll att alla är bröder inom Orden och ingen är förmer än någon annan, oavsett grad och utmärkelser. Talet till recipienderna hölls av Bengt Hellström, som

Dagens recipiender tillsammans med SLM Björn Torstenius. letat i WP under vishet och konstaterat att det inte sägs så mycket om vishet däremot om visdom ” Visdom eller vishet är ett ord som har en djupare innebörd än all intelligens, kunskap och förstånd. Förutom att besitta alla dessa egenskaper, ska man även ha förmågan att kunna fatta de bästa besluten ur alla möjliga avseenden. Visdom beskrivs ibland

som intelligens i kombination med erfarenhet och att man med tiden blir mer vis, genom viljan att vara vis”. Recipiendernas tacktal hölls av Anders Ekström. Mästarebordets blommor var ett fång tulpaner som förärades samtliga. Referent & Foto: Charlie Magnusson.

Besök i logekapitel i stor- och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad 8


8

8

STORLOGEN LADULÅS

VÄSTERVIK

9 bröder samlades i Kalmar för gradgivning i Vishetens Grad. Bröderna fick vara med om en välregisserad och högtidlig gradgivning ledd av tjänstgörande SLM Joakim Asp. De 23 recipierande bröderna delgavs Ordens lära i

5 4

Dagens recipienter i Vishetens Grad. Vishetens Grad och fick mottaga de insignier som de från om med nu har rätt att bära. Vid efterföljande brödramåltid i Logen 28 Gondlers lokaler började de 59 bröderna helt enligt traditionen att sjunga ”Sången till Ladulås”. Även Nationalsången ljud ut över lokalen. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av Dan Ol-Mårs 10 Withala och till dagens recipiender tjänstgörande SLM Joakim Asp.

Recipiendernas tacktal hölls av Jörgen Hultman Löfstad. Mästarebordets blommor tilldelades Joakim Stenborg 17 Grimner, Jörgen Hultman 11 Löfstad. Det traditionella lotteriet vanns av flera bröder och dagens vinster var vackra blomsterkvastar. Referent: Leif Johansson. Foto: Anders Kling.

2

3

5

10

6

7

9 GRAD IX: Vishetens Grad DATUM: Lördagen den 27 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 59 RECIPIENDER: 10 Withala: Harri Airosto, Thomas Lindbom, Göran Lindberg. 11 Löfstad: Christer Salomonsson, Jörgen Hultman. 12 Nicopia: Lars Andersson, Björn Jansson, Per-Gunnar Annerbäck. 15 Norheim: Håkan Nilsson, Åke Revelj, Bengt-Inge Larsson, Tarmo Kaunissaar. 17 Grimner: Johan Brundin, Kari Lehtinen, Lennart Nilsson, Mats Persson, Joakim Stenborg, Magnus Nimvall, Magnus Löfgren, Mats Lundgren. 28 Gondler: Tord Jungå, Mats Wilhelmsson, Olof Westerlund. GÄSTER: IOEM Tore Persson, Bengt Eliason 31 Rimfaxe

1

LOGEN 4 VALHALL

STOCKHOLM

GRAD I: Frihetens Grad med Parentation DATUM: Fredagen den 3 december 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 22 RECIPIEND/FADDER: Björn Berndtsson/Philip Rosholm ÅTERINTRÄDANDE BRODER: David Karlsson Grad III GÄSTER: M Johan Lööf 1 S:t Örjan, M Petri Salonen 5 Åsagård

S

å var det dags för årets sista loge kväll som gick i Frihetens varma röda färg. Det är alltid lika trevlig för bröderna att samlas en sista gång för året innan jul- och nyårshelgerna infaller. Gradgivningen genomfördes stilfullt och det var säkert många som lyssnade lite extra till orden gällande Frihetens Grad. Under ordet fritt överlämnades Fadderbrev till Philip Rosholm. Ett litet smolk i glädjebägaren denna logekväll var parentation för fem brustna länkar, Valhallsbröderna Ove Förnberg, Gösta Viding, Lennart Hjelm, Mats Silfving samt Jan-Gunnar Olsson, som nått slutet på sina Bifrostvandringar. Göran Kimell läste en vacker dikt som en sista hälsning till bröderna. Harald Ortliden höll talet till Orden och berättade för bröderna att han varit med i 30 år och under den tiden haft olika poster i logens direktorium, längsta tiden har varit som Skrivare och sedan Curator. Han uppmanar bröderna att inte missa att närvara vid ett Riksting som är en upplevelse som han inte gärna hoppar över och slutligen att han

Bakre raden fr. v Fadder Philip Rosholm, M Bengt Hellström, Fadder Harald Ortliden. Främre raden fr. v Björn Berndtsson och David Karlsson aldrig ångrat att han gick med. Stellan Johanson höll talet till recipienden och berättade att för honom är en logekväll ett andningshål i vardagen och ett tillfälle där stressen som kan infinna sig under en arbetsdag fullständigt ”rinner av”. Recipiendens tal vid brödramåltiden hölls av Björn Berndtsson där han tackade för att han fått komma med i logen. Mästarebordets blommor gavs till

Ordens outtröttlige Kansler Olavi Ollikainen. Resten av kvällen var synnerligen uppskattad med god mat, stimulerande umgänge och flera glada skratt som så väl visar att Valhallsbröder i synnerhet och Bifrostbröder i allmänhet trivs i varandras sällskap. Referent & Foto: Hans-Owe Hidlund.

9


1

2

3

4

5

LOGEN 7 JUNEHUS

JÖNKÖPING

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen den 26 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 32 RECIPIENDER: Jim Fogelqvist 32 Runrike, Magnus Wallin 7 Junehus

I

Logen 7 Junehus liksom övriga loger, har vi nu börjat genomföra våra gradgivningar som bestämts och vi kan konstatera att de löper på väldigt bra. Alla bröder förefaller vara medvetna om att ”distansera sig” på ett korrekt sätt och det inger förhoppning och förtroende. Som vanligt samlade sig byggänget på fredagsmorgonen och under Intendentens ledning iordningställdes kapitelsalen enligt föreskrifter i ritus till kvällens möte. Vår Intendent, Sigge Hammarnäs har väl organiserat rekvisitan för de olika graderna och effektivt kan vi därmed bygga för kommande gradgivning. Ett stort tack till broder Sigge som också svarar för att lokalen töms efter genomförd gradgivning. Vi har genom hans åtgärder kunnat korta byggtiden på morgonen, han har en skara trofasta bröder som arrangerar det hela och avslutar med en välförtjänt fika på förmiddagen innan vi går hem och förbereder oss inför kvällens högtid. Denna kväll samlades bröderna för en gradgivning i Trohetens Grad. Vi hade också glädjen att få hälsa br Jim Fogelqvist från Logen 32 Runrike att recipiera hos oss. Han och br Magnus Wallin delgavs läran om Trohetens grad och vår M Christer Jörliden genomförde kapitlet med sitt direktorium på ett elegant sätt. Det är också hedrande för vår loge att en broder från annan loge kommer till oss för att recipiera i graden. Ett tecken på att brödraskapet är väl förankrat. Det har hänt vid flera tillfällen tidigare och det är alltid lika trevligt att få visa upp hur vi i Junehus lever vårt liv i Bifrostorden. Vid den efterföljande brödramåltiden

Fr. v Jim Fogelqvist, M Christer Jörliden, Magnus Wallin, logens Talare Pär Löfstedt. väntade också några bröder från lägre grader för att delta i ritus. Då gäller det att anpassa händelserna med hänsyn tagen till att de bröderna ännu inte har kunskapen om troheten men kommer såklart någon gång dit de också. Roligt att dessa bröder deltog i den delen. M talade om Orden i sitt tal och berättade om kommande evenemang som inplanerats för nästa år, såvitt inget stoppar det nämligen Ordens Styrande Mästares Mästaremöte i början av mars som äger rum i Oskarshamn samt det kommande Rikstinget i Nyköping i början på maj. Händelser att se fram emot för de som deltager. M Christer riktade sig också under kvällen till recipienderna och talade om att detta var grundlogens sista grad och betonade därmed en tillbakablick och bad om reflektion på vad

LOGEN 8 MANHEIM LOGE UTAN RECEPTION MED PARENTATION. DATUM: Torsdagen den 25 november 2021 ANTAL BESÖKARE: 29 GÄSTER: OK Olavi Ollikainen, OHL KarlGunnar Roth, IOEM Christer Smedh, M Petri Salonen 5 Åsagård, Gustaf Högberg 4 Valhall

10

Referent & Foto: Jörgen Steén.

STOCKHOLM

talet till Orden, han förde våra tankar till de fyra gentlemännen som på bara fem månader startade Bifrostorden för snart hundra år sedan. Imponerande bedrift! Vi följer fortfarande nästan samma ritus. Vi har väldigt vältänkt grund att stå på! Mästaren i Logen 5 Åsagård Petri Salonen tackade för en fin kväll och en vacker parentation. Vi i Bifrostorden glömmer aldrig en broder. Mästare Klas Lindström påminde om hur viktig och starkt band Bifrostorden är för alla bröder. Mästarebordets blommor tillföll krögaren. Vi alla ser fram emot bättre och mer välordnat 2022 än det gångna året har varit. Förhoppningsvis utan brustna länkar.

L

ogernas Hederstecken tilldelades Sven-Inge Neij med försorg av OK Olavi Ollikainen. Parentation hölls över bröderna Bo Klang och Udo Österberg. Glädjen av att åter få träffas dämpades en hel del av kvällens parentation. Bröderna Bo och Uno kommer hädanefter fortsätta sin vandring i våra minnen och våra tankar. Ordens Kansler Olavi Ollikainen höll

de hittills erfarit samt att nästa gradgivning för recipiendernas del kommer att ske i Storloge, också det något att se fram emot. Vår tillresta broder Jim Fogelqvist tackade för sin nyvunna grad då han talade för Magnus och sig själv. Han gladdes åt att många bröder hade anslutit för att vara med vid vår sista gradgivning för året och sade också att han upplevt något väldigt fint i vårt kapitel. Kvällen avslutades med Mästarebordets blommor som gick till nedanstående referent som har befordrats till Grad X under hösten. Slutligen tillönskades alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Vi ses!

M Klas Lindström och krögaren som fick Mästarebordets blommor.

Referent & Foto: Pasi Hyyrynen.


D

en 19 oktober var det dags igen. Den här gången var det Frihetens grad med en ny Broder och Parentation för Broder Hasse Gustavsson. Vi hade glädjen att besökas av OSM Patrick G Lundeberg, Ordensdirektoriet och Storloge Mästaren i Tirfing Tomas Lindkvist.

5 8 OSM Patrick G Lundeberg, Recipiend Andreas Ingefjord, Jan-Ove Pettersson Veteran tecken LM Christer Ericsson.

Övre raden fr. v OSSM Thommy Brännström, SLM Tirfing Tomas Lindkvist, LM Christer Ericsson, OH Tomas Östman, OI Allan Jensen. Nedre raden fr. v OK Olavi Ollikainen, OSM Patrick G Lundeberg, OM Hans Wallberg, OC Anders Randelius. När alla gäster välkomnats så fortsatte ritus under sedvanliga former. Dagens recipiend var Andreas Ingefjord. OSM delade även ut Veterantecken till Broder Jan-Ove Pettersson. När det var klart gick vi över till Parentationen för Broder Hasse Gustavsson som gick med i logen 1972 den 15 december. Han var innehavare av Grad X och även hedrats med Logens Hederstecken. Munskänk Christer Persson bjöd in oss till Brödramåltiden som var Västerbottensostpaj

till förrätt och helstekt fläskfilé till huvudrätt. OSM höll talet till Orden. OI Allan Jensen meddelade att nu hade han besökt alla loger inom Bifrostorden men hade sparat det bästa till sist. Vi gick en trappa upp och fortsatte med fika. Skattmästare Jan-Peter Bäckström meddelade att insamlingen till Mustaschkampen hade inbringat 955 kr. Mästarebordet blommor fick idag broder Hans Wester. Referent & Foto: Hans Wester.

nya ljusa mer passande. Vi fortsatte sedan in i matsalen och åt en fantastisk brödramåltid. Senare under kaffet meddelade skattmästaren J-P Bäckström att kollekten till Carolus hjälp fond under kvällen blivit 649 kr. Mästarebordets blommor gick välförtjänt till Broder Jani Sennerblom. Sedan avslutade vi ännu en lyckad logekväll.

GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Fredagen den 15 oktober 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 21 RECIPIEND: Joakim Stenman

V

i var 21 bröder som samlats för att se vår recipiend Joakim Stenman få ikläda sig det gröna bandet. Under lite högtidliga former passade vi på att byta ut broder Jani Sennerbloms mörka blå band i grad V till det

Recipiend Joakim Stenman och Mästare Christer Ericsson.

Referent & Foto: Hans Wester.

2

3

1

4

2 5

3 6

4

7

KARLSKOGA

GRAD I: Frihetens Grad med Parentation DATUM: Fredagen den 19 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 32 RECIPIEND: Andreas Ingefjord GÄSTER: OSM Patrick G Lundeberg, OSSM Thommy Brännström, OI Allan Jensen, OM Hans Wallberg, OK Olavi Ollikainen, OC Anders Randelius, OH Tomas Östman, SLM i Tirfing Tomas Lindkvist

6 9

7 10

8

9

10

1

LOGEN 9 CAROLUS

GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Fredagen den 10 december 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 30 RECIPIEND: Patrik Nyström GÄSTER: Anders Lord Eyrabro-Havamal, M Johan Axelsson, Bert Andersson, Kristopher Björklund, Thomas Börjesson, Hans Fredriksson, Rolf Johansson, Tomas Jonasson, Lars Matsson, Henric Norlin, Patrik Nyström, Michael Ringsby, Jim Wennström 14 Solheim

1

P

å årets sista gradgivning är det tradition att Äta Broder Bengt” Samos” Samuelssons hemkokta ärtsoppa och hemgräddade pannkakor i Logen 9 Carolus. Även i år. Tyvärr kunde Samos själv inte vara med och höra allas uppskattning för maten. Han halkade olyckligt omkull och skadade sig, därför kunde han inte komma på kvällen.

M Christer Ericsson, recipiend Patrik Nyström och M Johan Axelsson Solheim. Så Samos än en gång. Tack för den goda maten! Det blev en toppen kväll med gästande bröder från både 2 EyrabroHavamal och 14 Solheim. Det skulle ha varit en gradgivning i kunskapens grad, men våra

båda recipiender fick förhinder. Men då ställer Logen 14 Solheim upp och var snälla, så vi fick låna en recipiend av dom. Det var Broder Patrik Nyström som kom och fick recipiera i Hoppets grad. Carolus insamling till Mustaschkampen gav 1 290 kr. Talet till Orden hölls av FSM Klas Ahlstrand. Medan Johan Axelsson Mästaren från Solheim höll talet till recipienden. Som senare höll ett tacktal. Han tackade att han fick komma och ta Hoppets grad, hos oss. Det blev en sen kväll med mycket skratt och trevliga samtalsämnen. När våra gäster från Eyrabro-Havamal åkte hem över Kilsbergen och bröderna i Solheim åkte till dom djupa skogarna kunde man fortfarande ana klangen från nubbevisor och skratt som hängde kvar i lokalerna. Referent & Foto: Hans Wester.

11


VETLANDA

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Fredagen den 15 oktober 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 38 RECIPIEND: Carl-Åke Göransson GÄST: Peter Andersson 7 Junehus

K

vällens Mästare Joakim Asp öppnade höstens andra gradgivning och hälsade bröderna välkomna till reception i Vänskapens Grad. Det är ju också den andra gradgivningen efter att restriktionerna släppts, dock fortfarande Corona anpassat vilket kändes tryggt. Ett speciellt välkomstord riktades till broder Peter Andersson från Logen 7 Junehus Jönköping. Broder Carl-Åke Göransson mottog gradens insignier. Kvällens munskänk Lars-Erik Furuskog bjöd bröderna välkomna

4

5

6

7

8

19

2 10

LOGEN 10 WITHALA

till bords och ikväll hade vi också en ny cateringleverantör som bjöd på en välsmakande måltid. Mästare Joakim Asp gav ordet till IL Morgan Kiskanyadi att leda logen i kvällens första hyllning till fosterlandet. Broder Dan Ol-Mårs tillika Logens Utvecklare höll talet till vår Orden med en skarp uppmaning till bröderna att finna och införliva nya medlemmar i vår Orden. Detta är vår viktigaste uppgift för att säkra logen och Ordens framtid. Kvällens tredje hyllning gick till vår recipiend som hälsades välkommen i Vänskapens Grad. Under ordet fritt talade bröderna Alf Bjerhag och Curt Sandberg. Broder Curt påminde om samlingen vid Logen 10 Withalas minnessten för hädangångna bröder och

systrar lördagen den 6:e nov. Recipienden tackade för graden och lovade att besöka logen ofta och att fundera på och arbeta för att finna nya bröder i sin vänkrets. Kvällens insamling inbringade 1 617 Kr, både kontant och med den nya Swish möjligheten. Bröderna Thomas Lindbom och Jan Lindqvist erhöll Veterantecknet som bevis på ett 25-årigt ledamotskap i vår Orden. Mästarebordets blommor gick till broder Lars-Erik Furuskog, kvällens munskänk, som också tackade damerna i köket för deras viktiga insats. Logen avslutades med dragning i lotteriet och ett välkomnande att besöka gradgivningen i Grad III den 12:e november. Referent: Jan Ohlinder. Foto: Anders Kling.

1

2

3

Tjg Mästare Joakim Asp gratulerar broder Jan Lindqvist till Veterantecknet.

Fr. v Thomas Lindbom dekorerad med Veterantecknet, Tjg Mästare Joakim Asp, Rec Carl-Åke Göransson, Curt Sandberg som tillika med Recipienden hyllats på 70-års dagen.

GRAD III: Kunskapens Grad DATUM: Fredagen den 12 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 47 RECIPIENDER: Daniel Buhre, Thomas Erlandsson, Kjell Johansson GÄST: OHL Lars-Erik Furuskog

M

ästare Peter Wrethander välkomnade bröderna till aftonens loge. Ikväll får vi följa tre bröders vidare färd och invigning i Kunskapens Grad, samt att de förärades gradens insignier. Munskänk Emil Ljunggren hälsade bröderna välkomna till brödramåltiden och gemenskapen kring bordet. Mästare gav ordet till Inre Ledsagare Morgan Kiskanyadi att leda logen i kvällens första hyllning till fosterlandet där Du gamla du fria

Peter Ekendahl tilldelades Mästarebordets blommor.

12

Dagens recipiender med M Peter Wrethander. klingade vackert mellan borden. Broder Mästare konstaterade i sin hyllning till vår Orden att vår recipiend från senaste logen i Vänskapens Grad var närvarande vid brödramåltiden, vilket är mycket roligt att se, då vår Orden behöver nya och engagerade bröder för sin fortlevnad. Orden är ju en skola och vandring genom livet där gemenskapen binder oss samman. Kvällens tredje hyllning gick till våra recipiender som hälsades välkommen i Kunskapens Grad. Under ordet fritt tackade broder Kjell Johansson för graden och det värmande välkomnandet i graden. Det var många tänkvärda och fina ord vi delgavs i logesalen. Det gav en eftertanke, vad är kunskap och hur den förvärvas. Broder Mikael

Granlund påminde om broder Dan Ol-Måns föredrag den 7 december om sina 6 år i Bryssel. Kvällens insamling inbringade 2 430 Kr, både kontant och med den nya Swish möjligheten. Mästarebordets blommor gick till broder Yttre Ledsagare Peter Ekendahl för kvällens reception och stora engagemang. Broder Emil riktade ett stort tack till damerna i köket med en present och kram, utan er hjälp hade vi ju inte kunnat genomföra kvällens efter loge. Logen avslutades med lotteri och en påminnelse om nästa Loge i Grad IV med Julbord den 3:e december. Referent: Jan Ohlinder. Foto: Anders Kling.


4 3 2 10

Å

rets sista gradgivning var tillägnad Hoppets Grad och M Peter Wrethander och hans tjänstgörande brr genomförde som vanligt ritus på ett mycket förtjänstfullt sätt. De fyra recipienderna fick mottaga sina gröna band och fick därmed kunskap om Hoppets

Fr. v recipienderna Jan Ohlinder, Morgan Kiskanyadi, M Peter Wrethander, Jimmy Wiktorsson och Christoffer Dahlskog.

6

7

8

19

GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Fredagen den 3 december 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 35 RECIPIENDER: Jan Ohlinder, Morgan Kiskanyadi, Jimmy Wiktorsson och Christoffer Dahlskog GÄST: OHL Lars-Erik Furuskog

När alla var mätta och belåtna avslutades kvällen med lotteridragning av vår Mu Emil Ljunggren och det skulle visa sig att sex deltagare fick dela på kvällens vinster. Ett stort tack till våra damer Siv Sandberg, Lotta Furuskog, Lena Josefsson och Anita Kling som under kvällen hjälpte vår Mu Emil med servering med mera. Vi avslutade kvällen med att önska varandra God Jul och Gott Nytt År. Referent: Curt Sandberg. Foto: Anders Kling.

1

2

3

4

5

Anders Kling mottar Mästarebordets blommor.

Grad. Eftersom vi denna kväll skulle ha julbord tillsammans med damerna, genomfördes ingen brödramåltid. M höll talet till recipienderna i kapitelsalen denna gång. När vi alla kom ner från kapitelsalen väntade damerna i samlingslokalen. När alla 47 deltagare, bröder, systrar och presumtiva bröder och systrar hade intagit sina platser bjöds vi på ett fint och lagom stort julbord och alla lät sig väl smaka. Mästarebordets blommor gick denna kväll till br Anders Kling.

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen den 14 januari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 32 RECIPIENDER: Mattias Giare, Lennart Lööw, Fredrik Bernström, Fredrik Arvidsson, Emil Ljunggren Bengt-Erik Larsson-Fröjdman GÄST: OHL Lars Erik Furuskog.

D

et är bara att konstatera. Pandemin ställer till det på det värsta tänkbara sätt. Grad V brukar Withala alltid ha tillsammans med Logen 11 Löfstad i Tranås. Vartannat år i Vetlanda och vartannat år i Tranås. Denna gång skulle vi ha varit i Tranås, men p.g.a. restriktionerna blev det inte så. Lokalt sett, så drabbade pandemin även Logen 10 Withala hårt. Många återbud blev det och flera extrainsatta tjänstemän blev följden. Logens Mästare Peter Wrethander lyckades ändå presentera en stilfull, högtidlig gradgivning för de fem recipierande Withalabröderna. Som brukligt startades brödramåltiden med hyllningen till fosterlandet och nationalsången. Talet till Orden höll sedan LM Peter Wrethander själv. Han återknöt då till ett tal till Orden som han höll i Tranås för ett flertal år sedan. Då, och nu, pekade han på vikten att besöka den egna logen, andra loger, Riksting och högtidsloger så ofta man kan. Detta gör att man känner sig än mer deltagande i brödraskapet. Mästare Peter redogjorde sedan för sin egen resa inom Bifrostorden som

Fr. v LM Peter Wrethander, Mattias Giare, Lennart Lööw, Fredrik Bernström, Fredrik Arvidsson, Emil Ljunggren. de sista fyra åren varit som Mästare i Logen 10 Withala. Efter skålen för vår Orden, var det dagens recipiender som skulle hyllas i nästa tal. Mästaren önskade då recipierande bröder väldigt mycket välkomna i graden och klargjorde att detta var den sista graden de kunde erhålla i grundlogen. Nästa gradgivning blir efter kallelse från Storlogen Ladulås. Recipiendernas tacktal hölls av Br Fredrik Arvidsson. Br Tomas Thylen Westberg tackade för det standar som han och Br Robert Pierre Alison fått mottaga i kapitelsalen. Mästarebordets blommor gick denna

kväll till Br Alf Bjerhag som genom mycket egenarbete medverkat till att kapitelsalen nu stod i ny vacker skrud vid Grad V. Nya gradband, draperier och bordsdukar över nymålade bord. Till sin hjälp har han haft Eva Straume från Damlogen Prisman. Hon har sytt allt utom gradbanden, för detta fick hon också en fin blomsterbukett. Den fick hennes make Br Göran Straume mottaga och lova att överlämna. Dagens insamling inbringade 1 300 kr och lotterierna samlade glada vinnare och muntra skratt. Referent: Göran Straume. Foto: Anders Kling.

13


4

D

et blir inte alltid som man tänkt sig. Vi hade alla sett fram emot ett besök från Logen 10 Withala denna kväll, den mångåriga traditionen med samgradgivning i Grad V skulle ju återupptas. Men återigen kom ett virus emellan, logerna beslutade därför att genomföra graden var för sig. Fem recipiender fick ta del av den femte gradens innehåll, en grad med en för kvällen alldeles ny färgsättning. Alla regnbågens färger finns nu med i de olika graderna, bra så. Det kommer nog ta ett tag att vänja sig vid ljusblått, men det ordnar sig väl med tiden. M Stefan Paulsson och hans mannar genomförde ritus på ett lugnt och värdigt sätt, en stund för stillhet och eftertanke i en annars turbulent tid uppskattades av deltagarna. Kvällens insamling till förmån för logens inköp av ny rekvisita till kvällens gradgivning inbringade 520 kronor. Kvällen avslutades på sedvanligt sätt i bankettsalen. Både Mästaren och recipiendernas talesman Mats Holmstedt poängterade vikten av en trofast hållning i Ordenslivet. Vi alla måste bidra på olika sätt för att vi ska få logen att vara ett lockande alternativ även i fortsättningen, för både

TRANÅS

Övre raden fr.v.: Mikael Sjöblom, Viktor Klint och Mikael Snive. Sittande fr.v.: Karl Eliasson, M Stefan Paulsson och Mats Holmstedt. befintliga och tilltänkta bröder. Ett strålande exempel på trofasthet var näste talare Ingemar Högström som berättade att det på dagen var fyrtio år sedan han recipierade i Frihetens Grad, han har inte missat många logetillställningar allt sedan dess. Ett trofast föredöme för oss alla. Sk Stefan Carlborg fick mottaga Mästare-

bordets blommor och därefter korades vinnare och förlorare i lotteriet. Slutligen så fick vi en prognos på när logens första whiskyfat beräknas vara färdiglagrat. Ett år till, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Referent & Foto: Torbjörn Andersson.

6

7

8

91

102

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen den 14 januari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 25 RECIPIENDER: Mats Holmstedt, Karl Eliasson, Mikael Snive, Mikael Sjöblom och Viktor Klint

3

5

LOGEN 11 LÖFSTAD

1

2

3

4

5

LOGEN 13 TORKILD

SÖDERTÄLJE

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Onsdagen den 8 december 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 41 RECIPIENDER: Jan-Erik Rönnholm, Freddy Enström, Ulf Fransson, Risto Sarkola från 13 Torkild samt Mikael Ollikainen, Rickard Axelsson från 4 Valhall GÄSTER: OK Olavi Ollikainen, M Bengt Hellström 4 Valhall, Anders Danielsson från 32 Runrike.

O

nsdagen den 8 december hade vi en Grad 5, Trohetens Grad och årsavslutning med det vanliga Julbordet. Vi var 41 bröder totalt varav sex recipiender. Trots stort frånfall av tjänstgörande bröder så lyckades vi genomföra en värdig ritus i kapitelsalen. Bröderna var troligen hungriga när de nya bröderna var upptagna i sin nya grad. I förrummet väntade glögg samt lite mingel innan vi bjöds in till matsalen, där vi alltid vid julbordet försöker hålla alla tal och övriga procedurer så korta,

14

Fr. v Rickard Axelsson, Freddy Enström, Risto Sarkola, M Assar Åberg. Bakre raden fr. v Mikael Ollikainen, Jan-Erik Rönnholm, Ulf Fransson. som möjligt, detta fungerade väl så att bröderna kunde ägna mer tid å maten. Recipiendernas tacktal hölls av Freddy Enström efter desserten var det lottdragning denna gång var det två lotterier som skulle dras men som resten av kvällen avlöpte detta

också galant. Bröderna började så sakteliga tänka på hemgång och önskade varandra trevlig helg och väl mött nästa år. Referent & Foto: Mikael Bergh.


2

GRAD III: Kunskapens Grad DATUM: Fredagen den 26 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 27 RECIPIEND: Fredrik Jensen GÄSTER: M Christer Ericsson 9 Carolus, Nils Kolthoff 16 Runheim

1

3

LOGEN 14 SOLHEIM

J

ag står vid tomtgränsen och spanar efter bilen som jag ska samåka med in till Karlstad på Bifrostmöte. Där kommer dom ju och sladdar in med bilen alldeles där jag står. Det är Jim som kör och Lars Mattson sitter bredvid i framsätet. Du har väl inte glömt gradbandet säger Lars skämtsamt och anledningen är förvisso att jag en gång höll på att åka ifrån det. Nejdå svarar jag numera har jag ju lärt mig att lägga band på mig. Jag tycker själv att det var en höjdarvits jag fick till men den producerade inga jättegarv direkt. Under färden kommer vi att diskutera pandemin eller Coronan som den kallas. Vi är eniga i tyckandet att det är märkligt att det finns så många som väljer att avstå från vaccinering och gällande säkerhetsföreskrifter. Därmed ökar ju inte bara risken att bli sjuka själva utan också risken att föra smittan vidare till andra. Omtanken om medmänniskorna verkar ju inte direkt sitta i högsätet. När vi anländer till våra logelokaler i Karlstad är stämningen där på topp och vi hälsar runt på många av de som redan kommit dit. Präglade som många är av försiktighetsreglerna för Corona är det många handskakningar som har utbytts av armbågshälsningar. Vi hinner ta en öl i baren innan det är dags att ta sig upp till vår logelokal. Recipienden heter Fredrik Jensen och han ska nu prövas för att ta steget upp i Grad III Kunskapens Grad. Under ledning av vår Mästare Johan Axelsson genomförs receptionen på ett både högtidligt och rutinerat sätt. De olika delarna av receptionen flyter rytmiskt samman till en harmonisk enhet vars slutresultatet blev att vi nu har fått en kunskapens broder till. För oss andra är det nu dags att ställa oss i gratulationskön för att lyckönska vår nykorade broder till det fina resultatet och sedan parkera oss vid borden i matsalen för att inta den traditionsenliga måltiden. Där matlaget ännu en gång överträffar sig själv. I samband med måltiden håller vår Mästare Johan Axelsson ett trevligt och framåtsyftande tal innehållande en förhoppning att Coronan skall försvinna så att vi kan bedriva vår verksamhet utan farhågor att råka ut för den. Dock grumlas förhoppningarna något av den ovisshet som ännu råder vad gäller att efterföljaren Omikron ska kunna ställa till med. Han talar också till den nyrecipierade Fredrik Jensen och berömmer hans sätt att genomföra receptionen. I sitt tacktal för receptionen framhåller Fredrik att han upplevt denna på ett hedrande sätt och att det var en mäktig och minnesvärd upplevelse.

KARLSTAD

Övre raden fr. v M Johan Axelsson, recipiend Fredrik Jensen Nedre raden fr. v Nils Kolthoff, M Christer Ericsson

Som vanligt har vi lotteri också och de mest eftertraktade vinsterna tycks vara de som kluckar. I stort fungerar det som i verkliga livet. Ett fåtal vinner mycket men de flesta litet eller inget alls. Men desto gladare blir man naturligtvis de gånger som man råkar ha fru Fortuna på sin sida. Men inte ska man sitta här och gnälla. Det som betyder allra mest med Bifrost är helt klart den sammanhållning, glädje och goda kamratskap som logelivet ger. När vi bröder får åtnjuta återseendets glädje har redan jul och nyåret passerat men hoppas att Ni alla fått uppleva en underbar jul och ett stämningsfullt nyår. En sak som ändå

inte är för sent är att önska alla Bifrostare en synnerligen god och meningsfull fortsättning. En fortsättning är ju också litet vad man gör den till. Så låt oss nu ge järnet bröder för att med kraft och glädje leva upp till våra Bifrostplikter. Betänk också i sammanhanget vad som sägs i den gamla visan: ” Den som glad är den gläder andra”. Och bättre än så kan det ju inte bli eller hur? Referent: Lennart Nyqvist. Foto: Lars Lindberg.

15


GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Fredagen den 26 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 30 RECIPIENDER: Dan Olsson, Ulf Göthberg, Stefan Bohm, Robin Hultgren, Peter Stenberg, Mikael Wikström GÄSTER: OH Tomas Östman, IOEM Tommy Albinsson

2

3

4

LOGEN 15 NORHEIM

1

D

et är mörkt, kallt och blött ute, vad kan då vara bättre än ett varmt och upplyst Ordenshus dekorerat i hoppets färger? Antalet besökande bröder känns i underkant men glädjande då att vi har hela sex recipiender. Gradgivningen går smidigt och bra som alltid. Vid brödramåltiden håller Mu Anders Svensson talet till vår Orden. Han berättade att han varit och hälsat på Logen 16 Runheim i Järfälla under ett Stockholmsbesök och berättade att han blivit mycket väl emottagen och omhändertagen. Han hade några tips och idéer med sig hem och uppmanade bröderna att besöka andra loger när tillfälle ges.

M Kenneth Drott håller talet till recipienderna. Han talar om hoppet men även om vänskap, kunskap och frihet och hur de tre dygderna och graderna är grundvalen i Bifrostordens lära. I hoppet finns bara ljus och värme och han hoppas på en glad och lustfylld fortsatt vandring genom livet för de sex recipienderna. Dagens recipiender tackar genom Robin Hultgren för den fina upplevelsen i kapitelsalen och såg fram emot att få upptagas i fler grader framöver tillsammans med sina medrecipiender. Han nämner också glädjen i att få komma och träffa sina bröder de fredagar det är logekväll. Även Ulf Göthberg säger några ord om att han som lärare kommer att sakna den uppslagna boken som symbol runt halsen men hoppas att som båtägare nu kunna ankra ordentligt i stället för att driva fritt. Ingvar Folckner talade om de jubileum som är på gång i närtid, Norheim fyller 60år 2023, Ladulås fyller 10 år 2022 och Bifrostorden fyller 100 år 2025. Han uppmanar alla som

Fr. v Dan Olsson, Ulf Göthberg, Stefan Bohm, M Kenneth Drott, Robin Hultgren, Peter Stenberg och Mikael Wikström.

BRÖDER! Möteskalendern med logernas aktiviteter har justerats efter hand och tid. Följ aktuella uppgifter via Bifrostordens portal. Bifrostordens Kansli 16

VÄSTERVIK

har en bra historia, minne eller foto att dela med sig av att göra det till den arbetsgrupp som utsetts att sammanställa information inför nämnda jubileer. Han passade också på att tacka Mu Anders Svensson som själv lagat maten denna kväll, mycket uppskattat och mycket gott! IL Bengt-Inge Larsson framförde en hälsning från Joakim Stenborg, 17 Grimner som är fadder till recipienden Mikael Wikström. M Kenneth överlämnade Mästarebordets blommor till UB Ingemar Björkman, en glädjespridare som alltid bjuder på sig själv och lockar till skratt. Därefter delades det ut kram och ros till de Norhilddamer som hjälpt oss under kvällen. Robin Hultgren avslutade kvällen med lotteridragning och delade ut vinster till både Mästaren och OH. En mycket trevlig kväll avslutades sen med kaffe och kaka och fortsatt småprat resterande delen av fredagsnatten. Referent: Michael Steiner. Foto: Anders Söderström.


1

2

3

4

LOGEN 17 GRIMNER

OSKARSHAMN

GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Fredagen den 10 december 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 67 RECIPIENDER: Per Dahlberg, Carl de Vries, Stefan Palmberg, Peter Mjösberg.

E

n höst när vi faktiskt kunnat träffas (nästan) som vanligt i vår härliga loge, rundades i fredags av med 67 glada bröder på plats, när vår kapitelsal var utsmyckad i hoppets gröna färger. Visst var det här och där lite svårt med avstånden, men bröderna tog ändå bra hänsyn till varandra. Som vanligt denna höst var ritus välregisserad och högtidlig och glädjen att få ”agera” och göra det bra efter ett långt uppehåll, kan fortfarande märkas! OL Bo Löfgren gladdes åt att få utdela både LBT och OVT till broder Peder Joelsson och fyra recipiender kunde med uppvisad andäktighet upptas i Hoppets grad. Dessa fyra recipiender fick, som

Fr.v. M Petter Sandstedt, Per Dahlberg, Carl de Vries, Stefan Palmberg, Peter Mjösberg, OL Bo Löfgren. traditionen bjuder, huvudrollen senare i vår matsal. Luciasången såklart och vi andra fick vara med på ett hörn i Staffanssången. ”Första gången samtliga sångare i denna tradition

visade grundläggande musikalitet” var det visst någon som sa efteråt, ackompanjerad av rungande applåder! Ett varmt tack till recipienderna Per Dahlberg, Carl de Vries, Peter Mjösberg och Stefan Palmberg, som klev ur sin Comfort zone och bjöd på skönsången. Ett frikostigt och som vanligt välsmakande julbord bildade fonden under måltiden med bland annat ett tal av M Tommy Eriksson som anförde övriga tre bröder från Gondler, ExM Johnny Eklund, Ingvar Oscarsson och Lars Lövstrand som gladde med sin närvaro. För sin strålande insats vid förra logekvällen förärades FSM Erik Svenson båda uppsättningarna av Mästarebordets blommor ur M Petter Sandstedts hand. Bokslut nu för 2021 och med försiktig optimism ser vi fram mot 2022, som bland annat innehåller Mästaremöte i mars. Väl medvetna om pandemins fortsatta påverkan på oss alla, hoppas vi ändå på ett livaktigt och händelserikt nytt verksamhetsår! Referent & Foto: Toni Lavi.

Fyra skönsjungande recipiender.

BIFROSTORDENS RIKSTING Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. Bifrost Damernas Riksorganisation, BDR, har då också sin årliga sammankomst. Under Rikstingshelgen har vi också en gemensam bankett.

ÅR

PLATS

VÄRDLOGE

DATUM

2022 2023 2024 2025 2026 2031

Nyköping Oskarshamn Eslöv Stockholm Uppsala Kristianstad

12 Nicopia 17 Grimner 18 Mjölner Bifrostorden 27 Odinsal 33 Danheim

6-8 maj 5-7 maj 3-5 maj 9-11 maj 8-10 maj

17


1

2

3

4

LOGEN 18 MJÖLNER GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Fredagen den 26 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 65 RECIPIENDER: Rickard Andersson, Kenneth Nimåker, Tom Sandström, Rikard Sjöstedt, Lennart Roth, Jan Nilsson, Mats Oldhammer, Michael Nilsson, Göran Ohlsson. GÄSTER: OHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala, SLM Ulf Jaremo Gotheim, LM Anders Freiding 23 Forsete, ExM Lennart Bengtsson 23 Forsete, ExM Anders Nordborg 23 Forsete, ExM Olle Bergqvist 31 Rimfaxe. Följande Brr från 23 Forsete, Peter Andersson, Göran Heckler, Jörgen Hermansson, Michael Nilsson, Kjell Davidsson, Conny Lönnegren, Christer Nilsson samt följande Brr från 31 Rimfaxe Gert Nordahl, Tomas Ralfsson.

D

enna afton stod det äkta skånsk gåsamiddag på menyn. Underbart med 15 gäster och en uppslutning som från forna dagar (dvs innan pandemin). Att medverka på Logeafton är en ynnest, glädje, vänskap totalt fyller samlingsrummet och världen utanför är som bortblåst, att en gång i månaden känna detta är ett privilegium. Yttre Ledsagare förkunnade att nu är dags att ge de nio förväntansfulla recipienderna sin högtidliga ritus och förära dem med insignier och delge Ordens lära i Hoppets Grad, genom att välkomna Brr att ta plats i Kapitelsalen. Hade det inte varit för IL (undertecknad) tillfälliga minnesförlust i inledningen hade denna ritus varit i sin helhet fulländad. Bengt Nilsson förärades med Logernas Hederstecken, Brr Jan Nilsson, Jimmy Cederholm och Jan

LOGE UTAN RECEPTION DATUM: Fredagen den 10 december 2021 ANTAL BESÖKARE: 39 GÄSTER: ExM Jörgen Elvstrand, Bo Andersson, Richard Fredin-Bellander, Per Persson samtliga från 33 Danheim.

F

ör första gången vad som kan minnas genomfördes en Loge utan Reception men med snö vackert upplysande utanför. En ritus som var mycket stämningsfull och verkligen ger möjlighet till eftertanke. Mästare Magnus Fridälv tackade för gångna året och tillönskade samtliga Brr ett gott slut. Mästaren uppmanade även alla Brr att ställa upp på

Övre raden fr. v Rickard Andersson, Kenneth Nimåker, Tom Sandström, Rikard Sjöstedt, Lennart Roth, Jan Nilsson, Mats Oldhammer, Michael Nilsson och Göran Ohlsson. Nedre raden M Magnus Fridälv, ExM Sten Svensson, ExM Tommy Hyltén och ExM Bo Olsson. Johansson uppvaktades med anledning av deras tidigare högtidsdagar. Även Brr Stefan Fredriksson, Christer Thunberg, Bo Persson, Jan Johansson och Benny Wiklund uppmärksammades genom deras nyligen erhållna grader. Mästare Magnus Fridälv var inte sen med att uppmärksamma övriga bröder att vi kunde se samtliga Storlogens Gradband. Talet till Orden höll OHL Lars-Erik Furuskog, som den skicklige talare han är fick han fram det tydliga budskapet att Rikstinget är en viktig del i vår Orden och att Brr kommer att anmäla sig råder det ingen tvekan om. Recipiendernas talare var Michael Nilsson som bland annat berättade om hoppets synonymer förtröstan, förhoppning, tillförsikt och ljusglimt. Just ljusglimt präglades denna afton rent fysiskt genom att min gode vän och broder Tomas Karlsson äntligen återhämtats sig från svår

sjukdom och av Mästaren tog emot Mästarebordets blommor. Detta ögonblick blev känsloladdat och bevis på att det är via handling av alla dess vackra ord i ritus och vid tal som binder oss samman. Strax för detta skedde hade passande nog, vid ordet fritt Br Lennart S Bengtsson 23 Forsete hemställt sig att tala. Vi satt alla som levande ljus och lyssnade på vikten av Ordens historia, gemenskap och broderlig kärlek betyder. Nu ser vi med förhoppning och förväntan fram emot julbordet den 10 december. Sedan blir det med tillförsikt ett nytt språng mot ett spännande Bifrost 2022 där Rikstinget äntligen ska bli av.

bilden för att på detta sätt tillsammans önska övriga Brr i Bifrostsverige ett ännu bättre 2022. Stellan Linder dekorerades med OVT och Brr Håkan Flensburg, Göran Nilsson, Arne Ohlin samt Gustav Lundström uppvaktades i samband med deras tidigare högtidsdag. Kvällens insamling som skänktes till tjejjouren i Eslöv inbringade nästan 3 700 kr. Det underbart uppdukad julbordet inkluderande den för ett skånskt julbord måsten, rökta ålen doftade himmelskt. Under tiden denna brödramåltid förtärandes bjöds det på underhållning som gjorde att magen fick jobba ordentligt, magsäcken fylldes med mat

och magens skrattmuskler spände på. Denna underhållning som bestod av njutbar musik uppblandat med roliga skånska anekdoter stod Tommy Lindskog för. En annan tradition är att antalet vinster på lotteriet, är mer än dubbelt så många som vid en vanlig logeafton. Som tidigare sagt, alla är vinnare på en afton i bröders sällskap (Jag vann inget på lotteriet). Nu blickar vi med försiktighet men med glädje fram emot 2022. Hoppas detta kommande år innebära fulltaliga logekvällar.

Samtliga närvarande bröder utom fotografen Jacob.

18

ESLÖV

Referent Glenn Danielsson. Foto: Jakob Ljungstedt.

Referent: Glenn Danielsson. Foto: Jacob Ljungstedt.


1 8

9

LOGEN 20 VESTHAV LOGE UTAN RECEPTION DATUM: Fredagen den 3 december 2021 ANTAL BESÖKARE: 40 GÄSTER: OM Hans Wallberg. Nils-Edvin Troli, Claes Berg, Christer Lindell 24 Gungner u var det riktig vinter denna kväll med 10-15cm snö och mer på väg som givit stora problem för trafiken. Trotts detta lyckades 40 besökande komma till sista logeaktiviteten för året, som traditionsenligt avslutas med julbord. När vi är så många bröder i kajutan då är det tryck och ljudnivån öronbedövande. Väldigt många bröder kom denna kväll som man inte sett på över två år. Det erbjöds korv med bröd till de som inte kunde hålla sig till julbordet serverades. Till kapitelsalen kallade YL Philip Berggren strax efter kl 19.00 och vi samlades till Loge utan reception. Detta pga sjukdom som drabbat

Peter Häggblad för utdelning av ett standar då han tidigare fyllt 60 år och hyllades av bröderna. Under julbordet hölls tal av I Einar Nagel. Claes Berg passade på att göra reklam för att nästa fredag den 10 dec, är det julbord med Lucia hos Gungner i Borås, och hälsade alla välkomna dit. Mästarebordets blommor tilldelades blivande Mästare Lars Hansby och Sk Lars-Åke Andersson som informerade att logen samlat in över 4 000 kr under kvällen vilket var fantastiskt. Högsta vinsten i lotteriet kammades hem av Sk. Nu var det dags att ge sig hemåt efter ett fantastiskt gott julbord. Men för de bilburna gällde det att sopa/skrapa bilen, för mer snö hade kommit. Referenter: Morgan Carlsson & Philip Berggren.

5

6

7

N

vår recipiend. Fastighetens lokal där vi har vår kapitelsal var värmen avstängd, detta upptäcktes kl 17. Tacknämligt så blev temperaturen ok vid vår start kl 19.15. Logen genomfördes utan gradgivning och nästan helt med ordinarie tjänstgörande bröder, vilket gav en näst intill perfekt inramning. Som tidigare informerats om kommer vår nuvarande M Jacob Sjöling att kliva av och det blir dags för Mästarebyte i februari. OM Hans Wallberg höll ett anförande i kapitelsalen och meddelade att Vesthavs valkollegie insänt tre namn som förslag till Mästare. Br Lars Hansby installeras som Mästare i februari 2022. OM påpekade också på vikten att nu gäller det att få fart på nyrekryteringar till Bifrostorden. M kallade fram Anders Boëthius och gästen Claes Berg, så vi alla fick möjligheten att gratulera dem till sin upptagning i Rikslogen och Grad X. M kallade också upp

GÖTEBORG

3

4

LOGEN 21 MIDGÅRD

LINKÖPING

GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Fredagen den 26 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 19 RECIPIEND: Anders Carlsson.

1

2

M

idgård hade endast en broder med Grad III som uppfyllde villkoren för att få bli kallad till reception i Hoppets Grad i denna stund. Fast det är ju allt som behövs och Anders var en nöjd recipiend denna dag. Det var lite begränsat med uppslutningen till gradgivningen så vi blev totalt 19 deltagande bröder. På besökande bänk satt också endast en broder, som kunde njuta av att bevittna sin egen grad. Vi hade tänkt ha julbord till brödramåltiden, men restaurangen som levererar maten ville inte servera buffé så det blev dubbla serverade jultallrikar plus dessert. Med den här gradgivningen så har vi fått ihop en komplett höstsäsong med fyra logekvällar. Referent & Foto: Erik Olsson.

Fr. v M Lars Bengtsson, Anders Carlsson.

Besök i logekapitel i stor- och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad

19


3

N

1

GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Onsdagen den 1 december 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 27 RECIPIENDER: Conny Magnusson, Johannes Sporre GÄST: Kjell-Arne Isulv 2 Eyrabro-Havamal

2

4

LOGEN 23 FORSETE

är detta skrivs så har åter smittotalen ökat om än inte så mycket. Ytterligare restriktioner har sjösatts. Det ger oss en tydlig signal till försiktighet i umgänget bröder emellan. Som vanligt träffades direktoriet i god tid för repetition i kapitelsalen under ledning av M Anders Freiding. Efterhand som besökande bröder anlände så steg volymen i lokalen. Vår Munskänk Stefan Larsson försåg oss med varmkorv och lämplig dryck därtill. Vid kapitlet fick de två recipienderna ta del av Hoppets lära, och dekorerades med sina nya gradband. M kallade fram broder Christer Nilsson som nyligen fyllt år och uppvaktade honom på sedvanligt sätt. Även bröderna Mats Hyltén och Kjell-Arne Isulv hyllades för sin tidigare erhållna grad IX. Vid brödramåltiden höll M Anders talet till vår Orden och till recipienderna. Recipiendernas tal hölls av Johannes Sporre som framförde ett tack för erhållandet av graden. OSSM Thommy Brännström tackade för en

MALMÖ

Fr. v Johannes Sporre, M Anders Freiding, Conny Magnusson. fin gradgivning och framförde en hälsning från SLM Ulf Jaremo. Thommy berättade att han känner sig extremt välkommen till 23 Forsete, och är mycket tacksam för detta. Anders Nordborg meddelade att han kommer att installeras som nästa SLM i Gotheim av OSSM

Thommy Brännström. Detta kommer att ske i Jönköping den 29 januari. Efter ytterligare några tal så samlades bröderna till en kopp kaffe innan aftonen gick mot sitt slut. Referent & Foto: Rolf Magnusson.

LOGE UTAN RECEPTION SAMT JULBORD DATUM: Fredagen den 17 december 2021 ANTAL BESÖKARE: 38

N

u har dagen infunnit sig då logen skall ha sitt traditionsenliga julbord. Det får ju anses vara huvudattraktionen denna kväll. Men först skulle vi givetvis avhålla vår ritus för Loge utan reception i vår kapitelsal. Vår ordinarie Mästare Anders Freiding överlät denna kväll Mästarämbetet på vår FSM Anders Nordborg, som sin vana trogen genomförde ritus på ett mycket fint sätt. Anders har ju vanan inne från sina tidigare år som Mästare i Forsete. M påminde om kommande aktiviteter i januari, bland annat vår egen Grad V samt Gotheims Grad VI i Jönköping. Skattmästaren meddelade att dagens insamling inbringade 690 kronor. I matsalen stod ett klassiskt julbord framdukat av vår för året nya krögare. Mellan rundorna runt julbordet så hölls det tal och sjöngs snapsvisor. Stämningen var minst sagt hög. Tjg M Anders Nordborg höll talet till Orden. Han berättade bland annat om hur och när Bifrostorden bildandes, samt dess värdegrund. Därefter höll Sven Norlinder ett tal där han poängterade vikten av fadderskapet och även

20

Julbordet intogs. dess ansvar. Även Peter Faleborn höll ett kort tal. Mästarebordets blommor förärades Göran Schelin. Även våra mycket duktiga bartenders hyllades för sina insatser. Kvällen avslutades med kaffe med avec samt den otroligt

En lyckad bordsplacering. spännande dragningen i lotteriet. Vi var många som fick med oss vinster hem. Referent & Foto: Rolf Magnusson.


4 3 2 1

BORÅS

GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Fredagen den 10 december 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 32 RECIPIENDER: Marcus Lundberg, Bo-Lennart Andersson, Peter Bergetti GÄSTER: Roger Berntsson, Lars Bäck, Tord Olsson, Stefan Sandell 20 Vesthav

Å

rets sista gradgivning gick i Hoppets gröna färg, där tre bröder från 24 Gungner var kallade. Ritus genomfördes på ett utmärkt sätt av M Ander Svenningsson och tjänstgörande bröder, ett extra tack till våra bröder från Göteborg (20 Vesthav) som hjälpte till i genomförandet av gradgivningen. Efter uttåget från Kapitelsalen gratulerades de ny upptagna bröderna i graden. MU uppmanade oss att intaga matsalen för brödramåltiden, som idag var ett vackert och smakfullt julbord som serverades av systrar från damlogen Draupner. M Anders Svenningsson höll hyllningstalet till vår Orden. Recipiendernas tal hölls av Peter Bergetti. Broder Stefan Sandell från Vesthav läste en jul dikt om tio små tomtar som råkade ut för olika öden.

Bakre raden: Christer Samuelsson, M Anders Svenningsson. Främre raden: Marcus Lundberg, Peter Bergetti, Bo-Lennart Andersson, Daniel Johansson. Under måltiden fick vi besök av Borås/ Sjuhärsbygdens lucia med tärnor som underhöll oss med vacker sång. Middagen avslutades med kaffe och kaka och dragning i MU:s

LOGEN 25 ALVHEIM

5

6

7

81

92

10 3

4

LOGEN 24 GUNGNER

lotteri. Kvällen avslutade med mingel i vår fina baravdelning. Referent & Foto: Nils-Erik Karlsson.

ESKILSTUNA

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Torsdagen den 25 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 29 RECIPIENDER: Staffan Boström, Stephan Bendz, Jan Jarlbäck

T

änk vad tiden går fort! Nu har vi redan avverkat höstens logekvällar och nu återstår bara vårt Julbord den 3 dec. Vid vår sista gradgivning detta ”pandemiår” fick tre förhoppningsfulla Bröder motta Grad V och dess nya gradband efter att blivit lärda/informerade om Bifrostordens syn och tolkning av Trohet. Utöver själva gradgivningen i vår kapitelsal fick även broder Håkan Hammargren byta ut sitt ”gamla” gradband mot det nya. Även broder Sigvard Lans blev framkallad till Mästarebordet där han fick motta ett ”innestående” LBT. Vid efterföljande brödramåltid höll vår M talet till Orden, där han bland annat informerade om förutsättningarna för att få äran att motta Grad X. Han höll även talet till

Jubilarerna med blommor och diplom.

M Nils-Eric Carlevad tillsammans med recipienderna. recipienderna där han åter igen välkomnade dem till graden, samt gjorde en sammanfattning av grundlogegraderna och avslutade med att önska dem välkomna till nästa grad och Storlogen. Recipiendernas tal hölls av Stephan Bentz, som konstaterade att det inte är svårt att hålla detta tal! ”Man säger bara tack!” Han och hans medrecipiender var nöjda med gradgivningen och avslutade sitt tal med en historia. Mästarebordets blommor delades ut till vår tidigare Mu, Ted Rönn, som ikväll fick ”återgå” till Mu-uppdraget. Det fanns även en ”bukett nr två”, som gavs till Kenth Karlsson som välvilligt ställer upp när det behövs.

Det delades ut mer blommor… tre bröder som fyllt ”jämt” fick motta varsin blombukett och vårt obligatoriska ”hyllnings-diplom”. Dessa jubilerande bröder var Anders Bergström 80, Jan Jarlbäck 80 och Benny Sandell 70. Efter obligatorisk redovisning av vinnare i vårt Alvheimlotteri och sedvanlig dragning av vinnare i kvällens lotteri avslutades kvällen med tillika obligatoriska kaffe och kaka. Och, nu ser vi fram emot årets julfest/julbord som aslutning på detta Bifrostår och önskar alla en GOD JUL o ett GOTT NYTT ÅR! Referent: Berndt Larsson. Foto: Sören Lindell.

21


9

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Fredagen den 26 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 54 RECIPIENDER/FADDRAR: Dennis Fransson 27 Odinsal/Andreas Pettersson, Roger Fransson 27 Odinsal/Andreas Pettersson, Ulf Hagström 27 Odinsal/Jakob Jerresand GÄSTER: M Fredrik Lemón 19 Gagnrad Johnny Aspman 19 Gagnrad Matte Bergqvist 21 Midgård

1

UPPSALA

Fr. v M Thomas Andersson, Ulf Hagström, SLM Tomas Lindkvist, Roger Fransson, Jonny Aspman 19 Gagnrad, Dennis Fransson, M Fredrik Lemón 19 Gagnrad.

Å

rets sista loge var som traditionen bjuder även denna gång en fredagsloge och startade med en favorit i repris, whiskyprovning med Tord Eriksson. Logen förstärktes denna gång med tre nya länkar som nog undrade vad de givit sig in på, dock verkade de nöjda med kvällen som helhet. I talet till Orden visade Daniel Holmgren hur var och en av våra gradband ser ut och heter, representanter från alla grader bistod och visade glatt upp sina färgglada band. Broder Matte, tidigare Odinsalare, numera 21 Midgård, tackade för sin tid i Odinsal.

Brödramåltiden följdes av lotteri där broder Patrik lyxat till vinstbordet med specialflaskor och finchoklad. Andreas Melin förärades Logernas Hederstecken av SLM Tomas Lindkvist. Slutligen gratulerades Lars Andersson, Göran Grape, Mikael Lindberg, och Andreas Melin som fyllt jämna år sedan de senast besökte Logen 27 Odinsals logekväll. De gratulerades med en fri brödramåltid vid nästa besök i logen.

Recipiendernas tacktal hölls av Ulf Hagström.

LOGEN 28 GONDLER

2

3

4

5

6

7

8

1

LOGEN 27 ODINSAL

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Fredagen den 29 oktober 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 72 RECIPIENDER: Mats Arnesson, Bengt Gustavsson, Peter Johannesson och Mensur Kuguzovic GÄSTER: OSM Patrick G Lundeberg, OI Allan Jensen, OM Hans Wallberg, OK Olavi Ollikainen, OR Fredric Björk, OC Anders Randelius, OH Tomas Östman, OHL Lars-Erik Furuskog, M Nils-Eric Carlevad 25 Alvheim, ExM Pär J Johnsson 3 Aroshus, M Sven Dahlberg 2 Eyrabro-Havamal, Claes Berg, Johan Furuskog 24 Gungner, Carsten Bach Kristiansen 8 Manheim, SLM Tomas Lindqvist, ExM Mikael Sjölander 27 Odinsal, M Hans E Söderström 22 Righeim, Bror Strandberg 16 Runheim, ExM Lars Mathsson 14 Solheim, M Patrik Cederholm, ExM Owe Hansson, ExM Jens Östling 26 Vanadis, Anders Boëthius, ExM Rolf Hackzell, Tord Olsson 20 Vesthav, Anders Kling, ExM Göran Straume 10 Withala och ExSLM Björn Torstenius 5 Åsagård

B

ifrostordens återtåg fortsatte nu i Kalmar på Överstens Festvåning med en riktig Bifrosthelg. Reception i Vänskapens Grad med fyra recipiender på fredagen och Riksloge med Grad X på lördagen. Redan i entrén märks det att detta kommer att bli en logekväll utöver det vanliga. Mycket folk, nästan hela OD med OSM Patrick G Lundeberg i spetsen är på plats. Många vänskapliga möten redan här och massor av gäster från i stort sett hela

22

Referenter: Ola Jonsson/Johan Johansson. Foto: Fredrik Jonneryd.

KALMAR

Övre raden fr. v Sune Carlsson, M Tommy Eriksson, OSM Patrick G Lundeberg och Jörgen Palmér. Nedre raden de fyra recipienderna fr. v Peter Johannesson, Mats Arnesson, Mensur Kuduzovic och Bengt Gustavsson. landet. I kapitelsalen dekorerades Broder Stefan Lander med Logernas Belönings Tecken av OSM Patrick G Lundeberg. Om gradgivningen fick godkänt av OD så var ändå måltiden och talen kryddan på kvällen. Ett brandtal av OSM Patrick G Lundeberg. Ett inspirerande tal om vikten av att se framåt och känna glädje i att åter igen kunna bedriva verksamheten som tidigare. Ett tacktal till oss i Gondler av OM Hans Wallberg för allt vi gjort inför Rikstingen i Kalmar 2019/2020, som inte blev av. Och även för det vi gjort för den Riksloge som blir av i Kalmar i morgon lördag. M Tommy Eriksson hälsade kvällens recipiendervälkomna i sin nya grad

Vänskapens Grad i ett brödraskap med vänskap på en djupare nivå. Tacktal från recipienderna hölls av Mats Arnesson som tackade för en fin gradgivning för honom och sina med recipiender. Mästarebordets blommor tilldelades bröderna Lasse Rosqvist och Rolf Linde, två bröder som alltid ställer upp med det mesta. Kvällen fortsatte efter brödramåltiden med en halvtimmes bensträckare och mingel innan kvällen fortsatte traditionsenligt med kaffe, avec och lottdragning. När logekvällen var slut upplevde nog alla, både gäster och Gondlare, att det varit en mycket trevlig afton. Referent: Tommy Eriksson. Foto: Allan Jensen.


10 3 9 2 8 1 7 6

V

i kliver in i logelokalen Överstens Festvåning denna bläcksvarta novemberkväll för gradgivning i Grad III, Kunskapens Grad med hela åtta recipiender och totalt nästan femtio bröder samlade. Väl inomhus är det givetvis många glada och broderliga möten. Arbetet i kapitelsalen leddes av ExM Johnny Eklund som fått kliva in för ordinarie Mästare. I kapitelsalen flöt allt på i ett fint och högtidligt sätt. Efter ritus gratulerades Bröderna Anders Lundberg och Henrik Sjöstrand med blommor eftersom de fyllt jämna år. Även Veterantecken utdelades till ExM Jan Sellman som ställde sig frågande till att hur dryga tjugofem år kunnat gå så fort. Brödramåltiden var denna kväll lite extra då det var julbord, välsmakande och mycket trevlig samvaro. Talet till Orden hölls av Tjg M Johnny

Övre raden fr. v ExM Jan Sellman, kvällens Tjg M Johnny Eklund, Johnny Hasselström, Åke Rudolfsson, Jörgen Palmér och Rabi Haidar. Alla stolta faddrar. Nedre raden kvällens recipiender fr. v Mats Lorentsson, Tommy Dahl, Mikael Carlevad, Lars Lindström, Urban Sparre, PeO Wittenberg, Mohamad Al Kuzbari och Mohammed Haidar. Eklund. Det handlade till stor del om att vi inte är en förening utan ett brödraskap dit man rekommenderas och väl där är alla lika i sann Bifrostanda. Efter sedvanliga hyllningar så hyllades och välkomnades kvällens recipiender som gratulerades till den solgula Kunskapen och uppmanades av M Johnny Eklund att delta i våra sammankomster och gärna rekommendera nya bröder vilket nu går bra i och med den nya graden. Tacktal från recipienderna hölls av Mikael Carlevad som tackade för en fin gradgivning för sig och sina

med recipiender. Mästarebordets blommor tilldelades Jonas Hagström och Lasse Rosqvist för sina fina insatser med Rikslogen som hölls hos oss här i Kalmar förra månaden. Kvällen fortsatte traditionsenligt med kaffe, avec och lottdragning som denna kväll genererade tre julskinkor som vinst plus lite annat smått och gott. Referent & Foto: Per-Olof Svensson.

1

2

3

4

5

GRAD III: Kunskapens Grad DATUM: Fredagen den 26 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 48 RECIPIENDER: Mohsmad Al Kuzbari, Micael Carlevad, Tommy Dahl, Mohammed Haidar, Lars Lindström, Mats Lorentsson, Urban Sparre och PeO Wittenberg GÄSTER: Anders Jonsson, Toni Lavi 17 Grimner

GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Fredagen den 17 december 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 33 RECIPIENDER: Tomas Gustavsson, Rabi Haidar, Willy Höjer, Bert Karlsson.

D

et var som en vårkväll, ljummet men beckmörkt denna decemberkväll. Som vanligt vid decembermötet infinner sig julstämningen direkt. I kväll hade flera bröder av lägre grad än Grad IV kommit för att delta i brödramåltiden vilket är oerhört glädjande för oss alla. I kapitelsalen leddes arbetet av M Tommy Eriksson på ett smidigt och högtidligt sätt. Efter ritus gratulerades bröderna Willy Höjer, Karl-Gustav Johansson, Lars Lövstrand, Lars-Erik Olsson och Göran Oscarsson som alla fyllt jämna år med blommor och fina ord från M Tommy Eriksson. Efter hyllning till fosterlandet var det broder Anders Bergenfeldt som höll tal till Orden och Hoppets Grad som var mycket gripande. Det handlade mycket om Hopp och Hoppets olika vinklingar. Hopp kan vi ju ha hela livet. Det handlade också om Broder Anders volontärjobb inom MIND-självmordslinjen som är en organisation som tar emot samtal från personer som är självmordsbenägna eller lider av psykisk ohälsa. Vilken fantastisk insats som även kan ge människor Hopp. M Tommy Eriksson hälsade samtliga recipiender välkomna till Hoppets Grad. Därefter höll Broder Tomas Gustavsson tacktal från kvällens recipiender. Han tackade för möjlig-

Stående M Tommy Eriksson tillika fadder och Henric Sjöstrand fadder. Sittande: Kvällens recipiender Bert Karlsson, Rabi Haidar, Tomas Gustavsson, Willy Höjer. heten att få högre grad och att han både trivs och känner sig trygg i gänget. M Tommy Eriksson berättade i korta drag vilka organisationer vi skickar julgåvor till i år. Det blir till Ria i Nybro, Rädda Barnen som står för Luciatåget när det inte är pandemi och till Prostatacancerföreningen i Kalmar. Mästarebordets blommor gick till Broder Stefan Lander som i all hast hoppat in som ersättare för ersättaren till ordinarie D och till ExM Bo-Lennart Holmsten som för kvällen

agerat Munskänk. ExM Bo-Lennart tog också till orda och förordade en varm och hjärtlig applåd för M Tommy Eriksson och för allt arbete han lägger ner för vår loge. Kvällen avslutades med kaffe, avec och lottdragning samt traditionsenligt ett chokladlotteri med fina vinster. En och annan vits hanns det också med. Detta blev en fin avslutning på kvällen och på ”höstterminen” i vår loge. Referent & Foto: Per-Olof Svensson.

23


V

år Mästare Tomas Johansson hade drabbats av en svår ögoninfektion som gjorde det omöjligt för honom att läsa ur Ritusboken, FSM Thomas Ralfsson recipierade så därför trädde ASM Lars Bertram in som Tjg Mästare. Broder Lars har varit logebroder sedan 31 Rimfaxe bildades och innehaft tjänst som YL och ASM under många år men aldrig tidigare som ersättare för M. Broder Lars förde logen i Trohetens Grad på ett högtidligt och värdigt sätt. Eftersom även YL Bengt Jönsson recipierade och AV hade för låg grad blev vi kort om biträdande bröder. Ett telefonsamtal till broder ExM Sven-Erik Nilsson i vår Fadderloge 18 Mjölner resulterade som alltid i att ersättare för de tjänster som fattas blir besatta. Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare Thommy Brännström tillsammans med Storlogemästaren Gotheim Ulf Jaremo besökte oss denna dag. Till brödramåltiden uppmanade OSSM bröderna att besöka Rikstinget i vår, alla hoppas ju att Pandemin skall ha avklingat så det går att genomföra då. Då broder Thomas Ralfsson har sin Fadder i 18 Mjölner hade denne skickat ett Fadderbrev

4 3

M

2

Bildtext: Sittande rec fr. v Mats Fredland, Bengt Onemark, Bengt Jönsson, Thomas Ralfsson Stående fr. v Tjg M Lars Bertram, ExM Sven-Eric Nilsson, OSSM Tommy Brännström, SLM Ulf Jaremo, LM 31 Rimfaxe, Tomas Johansson, ExM Bo Olsson. med ExM Sven-Eric Nilsson. SLM Ulf Jaremo meddelade att han vid Gotheims årsmöte lämnar sin tjänst. Tjg Mästaren överlämnade Mästarebordets blommor till de Mjölnerbröder som tjänstgjort på olika poster under gradgivningen. IL, som ju är ansvarig för att det finns tjänstemän på alla poster under gradgivningen tackade personligen

LOGEN 33 DANHEIM GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen den 26 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 16 RECIPIENDER: Thorbjörn Jönsson, Emil Nordberg, Peter Durö Stefan J Johansson, Carsten Jörgensen, Dan Löfgren.

1

HELSINGBORG

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen den 3 december 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 25 RECIPIENDER: Thomas Ralfsson, Bengt Jönsson, Bengt Onemark, Mats Fredland GÄSTER: OSSM Thommy Brännström, SLM Ulf Jaremo, Gotheim, M 18 Mjölner Magnus Fridälv, ExM Sven-Eric Nilsson, ExM Bo Olsson, ExM Sten Svensson, ExM Tommy Hyltén, samtliga ExM 18 Mjölner. Christer Carlsson, Hans Ove Lunde, Nils-Ivan Nilsson, Christer Thunberg 18 Mjölner.

5

6

7

8

9

1

10

2

3

4

5

LOGEN 31 RIMFAXE

ExM Sven-Eric Nilsson för all hjälp logen fått genom honom under de år som 31 Rimfaxe verkat. Måltiden avslutades med kaffe och hembakad kaka till lotteriet med många vinster. Referent Olle Bergqvist. Foto: Christer Lind

KRISTIANSTAD

ästare Marcus Petersson hade bjudit in bröderna denna afton för att genomföra logens femtiosjätte logeafton, denna gång var Troheten temat för kvällen. Som sedvanligt genomförde Mästaren och de tjänstgörande bröderna ritus och den efterföljande brödramåltiden på ett föredömligt sätt och kvällen avslutades som vanligt i logens mervärdeslokal. Bröderna Thorbjörn Jönsson, Emil Nordberg, Peter Durö, Stefan J Johansson, Carsten Jörgensen och Dan Löfgren, samtliga från 33 Danheim, recipierade och upptogs i graden samt gratulerades till sin befordran av de närvarande bröderna. Referent & Foto: Jörgen Elvstrand.

24

Fr. v Emil Nordberg, Thorbjörn Jönsson, Dan Löfgren, Mästare Marcus Petersson, Stefan J Johansson, Peter Durö, Carsten Jörgensen.


VÄXJÖ

GRAD III: Kunskapens Grad DATUM: Torsdagen den 25 november 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 24 RECIPIENDER: Carl-Johan Borg, Nils-Göran Strömberg, Göran Widell GÄST: ExM Ingemar Dalsjö 10 Withala

L

M Alexander Airosto inbjöd till årets sista gradgivning i Kunskapens Grad. Tre recipiender hade hörsammat inbjudan för få mer kunskap. Alexander var glad för att recipienderna i Grad II i oktober månad hade anmält sig till brödramåltiden i kväll. Han meddelade också att han kommer att lämna uppdraget som Mästare i Linneus i februari 2022. Han påminde om att vi skulle anmäla oss till vårt Julkalas, lördagen den 11 december. Nästa gradgivning blir den 27 januari. Han framförde ett tack till Logen 10 Withala för att de stöttat oss. Ingemar Dalsjö hälsade från Withala och tackade för mottagandet samt för en trevlig kväll. Vid brödramåltiden talade undertecknad till vår Orden på dagens tema: Kunskap Alexander talade till recipienderna, som besvarade talet genom Göran Widell som tackade oss alla för att vi ställt upp denna kväll för att ge dem en så fin upplevelse.

Fr. v Göran Widell, Carl-Johan Borg, Nils-Göran Strömberg. Mu Claes Lövgren biträdd av Peter Berglund svarade för en utmärkt måltid. Peter fick dessutom Mästarebordets blommor för sin insats under kvällen. Lotterivinsterna gick både till Linneus bröder och Withala, med högvinsten tog vår Skattmästare Sven-Olof hand om, han var

dessutom mycket belåten med kvällens ” kollekt” Kvällen avslutades av ett antal historier av ovanligt hög kvalitet. Innan Alexander som vanligt avslutade den trevliga kvällen. Referent & Foto: Hans Bild.

3

I

1

GRAD IV: Hoppets Grad med Parentation DATUM: Torsdagen den 27 januari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 20 RECIPIENDER: Stefan Bergqvist, Christian Bohman, Ramirez Orlando och Niclas Ångman GÄST: Hans-Ove Lunde 18 Mjölner

2

4

5

6

7

8

1

9

2 10

3

LOGEN 34 LINNEUS

nnan vi började gradgivningen öppnades och genomfördes en parentation över broder Kennert Johansson. Det var logens första parentation sedan vi bildades. Det kändes fint att få ta farväl av en uppskattad broder på detta sätt. Efter en stunds paus, där kapitelsalen ställdes i ordning för Hoppets Grad, så kunde LM Alexander hälsa välkommen till årets första gradgivning. Med tanke på den pandemin som rasar, och många bröder hade lämnat återbud p.g.a sjukdom de senaste dagarna så fick vi hjälp av några Withalabröder att genomföra gradgivningen. Eftersom deltagarantalet var begränsat till 20 personer av FHM så var det några som fick dubbla roller. Det var inte så konstigt att LM Alexander kunde utropa; Härligt att kunna träffas och genomföra ritus. Dessutom hade vi besök av broder Hans-Ove Lunde från Mjölner, för första gången. Det framfördes hälsningar från ExM Sten, som var sjuk och tvingats lämna återbud. Alexander meddelade att nästa gradgivning sker den 10 februari det är Grad I med Mästareinstallation, därefter har vi årsmöte 15 februari.

LM Alexander, Ramirez Orlando, Stefan Bergqvist, Niclas Ångman, Christian Bohman. Vid brödramåltiden talade Alexander till vår Orden och även till recipienderna. Niclas talade å recipiendernas vägnar, tackade för den fina gradgivningen de fått samt att den inspirerar till att jobba vidare i Bifrostordens anda. Mästarebordets blommor gick till Broder Anders Kling, som samordnat stödet från Withala.

Mästarebordets blommor till Anders Kling.

Högvinsten i lotteriet, som vanligt skänkt av Sten Sjödahl, gick till recipienden Stefan Bergqvist. M Alexander tackade alla för deras insatser som möjliggjort att vi kunde genomföra både parentationen och gradgivningen. Referent & Foto: Hans Bild

25


S TIP E N DI E KO N S E RT M D

et känns lite högtidligt varje gång man träder in i Stockholms Konserthus. Konserthuset invigdes 1926 och har sedan dess varit skådeplats för många evenemang. Inte minst Nobelpriset och Polarpriset som båda årligen delas ut här. Evenemanget ikväll var Stipendiekonsert med Lilla Akademien. Bifrostorden delade ut sammanlagt 330 000 kr från Ruby och Lars Ullmans stiftelse. Strax efter sista ringningen släcktes ljuset i Grünewaldsalen. Stora brassensemblen öppnade konserten med mäktiga trumpeter till M Franks ”Intrada” till allas överraskning från läktaren längst bak i salen. Vår Ordens Styrande Mästare och ordförande i Ruby och Lars Ullmans stiftelse Patrick G Lundeberg gick därefter upp på scenen och greppade mikrofonen. Han presenterade lite kort stiftelsen och Bifrostorden.Skolans konstnärliga ledare Nina Balabina berättade hur viktigt det är för eleverna med stipendier. Förutom uppmuntran öppnar stipendier också olika möjligheter för vidareutveckling av studierna.

Prisutdelning Klara Nilsson ackompanjerad av Arthur Lindström på piano med Ture Rangströms ”Pan” visade att man kan ha en stor och mångfasetterad röst även i en späd kropp, imponerande! Lukas Flink med sin trombon bjöd oss på någonting som nästan kändes som en flygtur med Henri Tomasis ”Trombonkonsert, sats 1”.

OSM Patrick G Lundeberg Nina uttryckte en stor tacksamhet för det fleråriga samarbetet med stiftelsen. Därefter var både Patrick och Nina överens om att ord är mindre viktiga ikväll och lät musiken tala, och som den gjorde!

Esther Stålberg violin Casper Waldna Juhlin blockflöjt Esther Stålberg sände oss tillbaka till Mozarts Salzburg på 1700-talet med ”Violinkonsert A-dur, sats 1. Det mäktiga och smått förunderliga med noter är att vi förmodligen fick höra stycket exakt som Mozart själv hörde det för 300 år sedan. Lite som en tidsmaskin.

”Nachtgesang, op. 38 ur ”8 stycken” med Benjamin Gillis på klarinett och Rita Hugas, viola med pianoackompanjemang av Sebastian Myhre var nästan som en duell mellan instrumenten. En duell utan förlorare. Vi i publiken var dom stora vinnarna. Styckets upphovsman Max Bruch skulle varit rörd om han fått vara med oss i Grünewaldsalen denna kväll.

Patrick och Nina Här kommer lite axplock av kvällen: Donna Wu satte ton för konserten med briljant pianospel till Sergej Prokofievs ”Sonat nr3, op. 28 ur ”gamla skissböcker”.

26

Jeera Yuangngoen

Maha de Carneval


ED L I LL A A K A D E M I EN Ullmans stipendier 2021

Gitarrensemblen Innan paus fick vi även höra två inspelade kompositioner med Lilla Akademiens sinfonietta. Kompositörerna Milosz Krawczyk och Oscar Österling presenterade själv sina verk ”Kalamegdan and the Danube, sats 1” och ”Luohti, V Gryning” Båda verken var väldigt mäktiga och innehöll många instrument. Lilla Akademiens slagverksensemble med vänner avslutade med ”Brazil” av Ary Barroso och ”Manha de Carnaval” av Luiz Bonfá. Den bejublade avslutningen skedde i form av en

promenadorkester och var som en glädjefull och överraskande efterrätt efter en välsmakande middag. Efter att alla de talangfulla musikerna och sångarna tagit plats på scenen tackade Patrick för en fantastisk kväll. Därefter tog själva stipendieutdelningen vid och till detta var stiftelsens sekreterare Sophie Thebo honom behjälplig. Referent: Pasi Hyyrynen. Foto: Pasi Hyyrynen & Lizette Hidlund.

Enskilda elever Astrid Rambe Klara Nilsson Ärla Hillerud Casper Waldna Juhlin Lukas Flink Vigo Vajk Sagvik Oskar Österling Milosz Krawczyk Ester Stålberg Catrin Borggrim Arthur Lindkvist Benjamin Mangia Gillis Rita Hugas Söderbaum Sebastian Myhre Malte Sunding Donna Wu Meriam Kessira Erik Stöhr Jeera Yuangngoen

Instrument Sång jazz Sång klassiskt Cello Blockflöjt Trombon Cello Komposition Komposition Violin Violin Piano Klarinett Violin Piano Trumpet Piano Klarinett Klarinett Improvisation

Ensembler Gitarrensemble JazzensembleKammarkör Stora brasset Slagverksensamble Totalt utdelat

Intervju med Harry Eidhagen Jag lyckades prata lite med en av eleverna under pausen.

Vad har du för framtidsplanerna? -Hela mitt liv cirkulerar runt jazzmusik. Jag vill bli professionell jazzgitarrist i New York och spela 40-tals jazz och så.

Hej, berätta lite om dig själv. -Jag heter Harry Eidhagen och är 17 år. Jag spelar jazzgitarr. Jag började med piano för att lära mig noterna. Gitarr är nu mitt första instrument och piano andra. Jag gick på Adolf Fredriks musikklass innan Lilla Akademien. Vad är skillnaden mellan dom två? -Adolf Fredrik har mer elever som inte satsar fullt på musiken, Lilla Akademien är mer fokuserad på just musik.

330 000 kr

Hur ser vägen dit ut? -Jag vill gå folkhögskola i Skurup och söka mig den vägen vidare mot New York. Lycka till! -Tack! Referent: Pasi Hyyrynen. Foto: Pasi Hyyrynen & Lizette Hidlund. Harry Eidhagen

27


ÖVRIGA AKTIVITETER ÄRTSOPPA I KARLSKOGA

D

et hade lossnat under hösten. Logekvällarna hade till slut kommit i gång igen.Fyra Storloger hade gått av stapeln under hösten, vi själva hade kunnat genomföra tre i Grundlogen. Vår fadderloge 9 Carolus hade aviserat Hoppets Grad inför Lucia och ett par av våra bröder skulle ju faktiskt kunna komma över och ta graden hos dem. Alltid spännande att ta grad hos en annan loge, Eller hur! Sagt och gjort, vi la ut en trevare bland bröderna för att se hur intresset låg till. Bra uppslutning på anmälningarna så vi bestämde att det skulle bli gemensam transport med minibuss till Karlskoga, vi skulle nog kunna få ihop åtta, tio man. Blir vi fler så är det bara att ta en bil som komplement. Efter lite ändringar och justeringar i programmet beslutade Carolus att det trots all skulle vara Kunskapens Grad och nu blev det lite ommöbleringar i anmälningarna. Planen på besök övergavs dock inte utan OK – då avnjuter vi en Grad III hos 9 Carolus med efterföljande Brödramåltid. Hos Carolus serveras ärtsoppa och varm punsch på decemberlogen! Hej hopp! Recipienden får förhinder! Rockad igen, åter till Hoppets Grad! Men Carolus har ingen egen recipiend Hur blir det nu?! Jajja män, en Solheimsbroder är sugen på att ta grad i Karlskoga, en annan känner för att vänta till ett annat tillfälle. Elva anmälda Solheimsbröder, då får det bli en bil som komplement. Aj då, Ålebyborna faller ifrån! Lars känner sig inte i form för en så pass lång kväll. Han och Karl bestämmer sig för att stå över. Men då har plötsligt ytterligare bröder anmält sig. Till slut är det tolv Solheimsbröder som ska besöka Carolus denna kväll. Avfärd mot Karlskoga. Jag hämtar upp

28

Norlin, Mathsson och Jim, resten av gänget åker minibuss med Bert. Av någon outgrundlig anledning är det, just ikväll, riktigt busväder med ordentligt snöfall och väglaget är sannerligen inte optimalt. Nåja, vi har tagit till med avresetiden för att inte behöva stress köra. Vi är framme i god tid och ordning så vi hinner mingla och prata lite med Carolusbröder innan det är dags att dra sig in mot kapitelsalen. Mycket fin gradgivning igen. Direktoriet känns samkört och tryggt tillsammans med Christer. IL för handlingen framåt tryggt och högtidligt, T framför kloka ord på ett sätt som ger oss eftertanke inför gradens akt och mening. Vår AV Patrik tas upp i Hoppets Grad och allt är väl, trettioen bröder har fått uppleva en riktigt bra gradgivning ikväll. Så kommer vi till Brödramåltiden där den hemkokta ärtsoppan har strykande åtgång! Oj, oj, vad länge sen det var jag åt riktig hemlagad ärtsoppa. Heder Broder Samos! (eller Bengt Salomonsson som du heter i Portalen) Den varma punchen ger en speciell stämning i sorlet när dess karakteristiska aromer blandas på ett nästan mystiskt vis med timjandoft och senap i den fylliga soppan. En måltid behöver inte vara raffinerad och omständlig för att vara förförande god och speciell! Carolus egen Musa Peter Sundh har kvällen till ära diktat nya texter för kända snapsmelodier till allmän och oförställd glädje bland de närvarande! Till och med en egen snapsvisa för 9 Carolus som vi hoppas få höra på sammankomster framöver. Riktigt roligt Peter! ”Punch” i replikerna… Kaffet avnjuts, som alltid hos Carolus, i salongen på övervåningen. Där är det upp bullat med kaffe och ny varma muffins, för de som så behagar finns några smakliga avecer

tillgängliga. Sedvanliga tal till recipiend och det fria ordet påminner oss om att vi ännu är i måltidsritus, men snart har recipiendens tal avhållits, det rikliga resultatet från kollekten redovisats och därmed är de officiella delarna avklarade. Som alltid är det lottdragning med stort jubel då en del vinster tillfaller gästande bröder, och så småningom är det dags att samla ihop sig för avfärd hemåt i den mörka decembernatten. Alla är vi rörande och innerligt överens, det är så himla trevligt med besök i annan loge, lika mycket för gäster som för värdar. Varför besöker vi inte andra loger oftare?! Det måste vi ju göra! Det här får förbaske mig LM ta tag i! Lite varma och med rosor på kind krånglar sig Solheimsbröderna in i fordonen igen för hemfärd. Decembermörkret är kompakt, det är plusgrader nu och snöandet har lugnat sig, plogbilarna har rensat E 18 i tillfredsställande grad, men för Bert som har femton mil att köra, med övervägande delen av sträckan utanför E 18, gäller det att ta det lugnt. Det blir lång dags färd mot natt ikväll. Den där speciella känslan som infinner sig när man rullar hemåt efter en riktigt lyckad logekväll är svår att sätta fingret på, eller ge en etikett för den delen, men oj så behaglig den är. Den där varma känslan av att vi ikväll har haft det trivsamt på riktigt - inte bara trefligt, trefligt... Tack 9 Carolus för varma välkomnandets gåva och tillika berikande och stimulerande samvaro! Vi ser fram emot fler Logekvällar i ert sällskap… Johan Axelsson M Logen 14 Solheim


BRODER DAN OL-MÅRS BERÄTTAR OM SINA ÅR SOM LÄRARE I BRYSSEL 2015 – 2021

En del av alla åhörarna.

D

en här kvällen var både efterlängtad och eftertraktad. Ett femtiotal bröder, systrar, vänner och bekanta hade samlats för att höra vad broder Dan hade att berätta. Hustrun Anita som bott med Dan i Bryssel sedan 2018 sufflerade och påminde, som alla goda hustrur gör. Under c: a 2 timmars tid fick vi höra hur annorlunda livet är i EU-världens Bryssel gestaltar sig. Belgien, ett land stort som Småland men lika många invånare som hela Sverige. Hur olika skolsystemen är gentemot Sveriges, så mycket

tuffare som skolan är för eleverna och hur Dan som matematik och fysiklärare upplevde sin tid i Bryssel. Vi fick höra skillnaden mellan svensk och belgisk sjukvård, både prismässigt men kanske mest avundsvärt, snabbheten att få rätt vård. Deras husläkarsystem och tillgång till snabb specialistvård. Hela tiden rullade bilder från alla deras resor och upplevelser fram på filmduken. Dessa upplevelser fick vi nu alla dela med familjen Ol-Mårs. Vi fick också höra

hur de fått många nya vänner genom sina upplevelser i Bryssel. När filmduken släcktes ned fanns tid för frågor och funderingar. Då serverades en liten landgång som tydligen Lotta och Lars-Erik Furuskog hade komponerat ihop. Tillsammans med kaffe, eller något annat från baren, och den söta kaka som serverades, var det en fin avslutning på kvällen. Referent: Göran Straume. Foto: Anders Kling.

TRÄFF FÖR WITHALA-BRÖDER 75 ÅR OCH ÄLDRE

T

isdagen den 21 december 2021 kunde vi efter ett års uppehåll, återigen ha vår träff för Withala-bröder som är 75 år och äldre. Sedan många år tillbaka så har vi skapat en tradition med att dela ut en julblomma till dessa bröder. Sedan några år tillbaka har vi valt att bjuda in dem till våra logelokaler på Hargen eftersom de blivit så många. Den har gången skickades inbjudan ut till 29 bröder och av dessa anammade 19 bröder (66%) detta. Min fru Siv Sandberg hjälpte mig med att göra julsmörgåsar, en kaka till kaffet, städningen och lite annat. Br Tommy Ivarsson som är min ersättare var också behjälplig med dukning, servering, avdukning, disken och slutligen städningen. Br Tommy Oscarsson ställde upp med att hämta och lämna en broder. Vi startade träffen kl 15.00 och kl 17.00 gick den sista brodern och då hade vi hunnit träffas, prata en hel del, ätit en julsmörgås med dricka till och en kaffe med kaka. Allt avslutades med att vi önskade varandra en God Jul och Ett Gott Nytt År och till blomsterutdelningen och den efterföljande städningen var vår Mästare Peter Wrethander behjälplig. Bröderna fick en varsin Amaryllis

Withala-bröderna runt bordet vid träffen på Hargen. med kruka och mina tre medhjälpare fick en varsin Azalea med kruka. Eftersom det här var min sista träff som logens Curator så vill jag tacka, både bröderna som deltog och de som

hjälpte mig att genomföra träffen. Referent samt logens Curator: Curt Sandberg. Foto: Lars-Åke Heindorff.

29


KONSTNÄRLIG KLUBBAFTON HOS LÖFSTAD

T

ranåsbördige Håkan Stahre lockade ett trettiotal intresserade bröder och respektive till Ordenshuset den 3 december 2021. Rockidol kallad Smålands rockkung, konstnär, entreprenör och trubadur, ja denne man hade onekligen många strängar på sin lyra. Kvällen inleddes med glöggmingel i vår eleganta bar. Det var många glada återseenden efter en lång tids uppehåll på grund av pandemin, stämningen var hög. M Stefan Paulsson hälsade alla välkomna och berättade om logens planer inför 2022. Sedan fick vi ta del av Stahres liv och rika konstnärskap genom att se dokumentären Grabben från Trollsjön, producerad av Holavedens hembygdsförening i samband med att det var tjugo år sedan Stahre gick bort. En hel del av kvällens publik hade personliga minnen av huvudpersonen, andra

M Stefan Paulsson hälsar välkommen. fick en första presentation av en kulturpersonlighet som gjorde ett djupt avtryck i såväl Sommenbygdens som Vätterbygdens kulturliv.

Kvällens huvudperson, Håkan Stahre. Efter avslutad filmvisning bjöds det på lättare förtäring, det fanns mycket att prata om efter en rejäl dos lokalhistoria. Vem kommer att glömma Stahres 60-talshits

”Peppermint twist” och ”Karl Alfred rock” efter denna kväll? Referent & Foto: Torbjörn Andersson.

Besök i logekapitel i stor- och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad

30


LOGEN 15 NORHEIM HÖGTIDSLOGE 2021-11-20

D

enna lördag så gick Högtidslogen av stapeln i Ordenshuset i Västervik med 15 Norheim som värd. Inbjudna var vår Damloge Norhild. Ett drygt femtiotal bröder och systrar kom och bevittnade vår Högtidsloge med utdelning av stipendie från Fred Norinders stiftelse företogs till Malte Ahlstedt Wibell som är en lokal förmåga från Västervik, han är slagverkare och ska påbörja högre studier utomlands närmare bestämt i Tyskland. M Kenneth Drott delade ut Stipendiet och sedan fick vi höra ett par låtar som Malte Wibell och hans två medföljande kamrater spelade för oss.

I dansens virvlar. När logen var slut fortsatte vi ner till festlokalen dä vi avnjöt en trerätters måltid med till hörande tal och ett lotteri som vår damloge Norhild hade ordnat. Därefter så hade

Malte Ahlstedt Wibell, M Kenneth Drott. vi dans till liveband fram till Kl 01.00. Det var mycket uppskattat och man märker att det finns ett uppdämt behov av dessa sociala sammankomster då dansgolvet ständigt var

upptaget av bröder och systrar som dansade så gradbanden virvlade i luften. Referent & Foto: Peter Jonsson.

JULLOGEN I VÄSTERVIK HOS 15 NORHEIM

J

ullogen i Västervik hos 15 Norheim hölls denna gång en lördag kl 16.00 så att vi skulle nå så många bröder som det var möjligt under rådande omständigheter med restriktioner och förhållningsregler. 35 bröder hörsammade ibjudan till vår Julloge, dessvärre så hade vi ingen recipiend denna gång. Efter ritus framfördes lite julsånger av Lena Strömbäck Ahlstedt och Ingrid Lindebratt. Vid jullogen så har vi som tradition att skänka kollekten till en gott ändamål och i år så gick pengarna till Prostataföreningen i Västervik, detta ändamål fick bröderna att bidra med 2 500 kr när vi avrundat till närmaste 500: lapp. Br Ingvar Folckner håller talet till Orden.

Musikanterna fr. v Ingrid Lindebratt, Lena Strömbäck Ahlstedt.

Därefter så samlades vi nere i festlokalen för att avnjuta Damlogen Norhilds julbord som dom har ordnat till enligt tradition. Alla njöt av julmaten och vi hade en trevlig stund tillsammans. Under måltiden så hölls talet till Orden av Ingvar Folckner, där berättade han lite om hur 15 Norheims historia har gått, vi firar strax 60 år som loge 2023, så han har en del att delge oss. Men han lämnade oss med en ”cliffhanger” så vi misstänker att han kommer hålla talet nästa gång ochså för att fortsätta sin historia. Givetvis hade vi även

utdelning av Mästarebordets blommor och dom gick till Br Åke Revelj. Sedan förärades även de damer från Damlogen Norhild som serverat oss under kvällen, var sin ros. Br Robin Hultgren som höll dragningen i lotteriet som vanligt under glada tillrop och applåder. M Kennet Drott önskade oss en God Jul och Gott nytt år och ett gott nytt Bifrostår 2022. Referent: Peter Jonsson. Foto: Anders Söderström.

31


ÅRSMÖTE HOS 17 GRIMNER DEN 18 JANUARI 2022

E

ländiga tider ur ett socialt perspektiv, innebär krav på ”nya” lösningar. För andra året i följd, nödgades Logen 17 Grimner på tisdagskvällen genomföra årssammanträdet i digital form. Då ”ständige” ordföranden vid dessa träffar Jan-Eric Carlsson brottats med hälsoproblem, fick Bo Löfgren den stora äran att svinga ordförandeklubban denna kväll.

Tack vare mycket väl förbereda handlingar och punkter på dagordningen, förlöpte mötet snabbt och effektivt. Att formulera mål för logen i dessa tider är en utmaning, men Petter lyfte såklart Mästaremöte 2022 och Riksting 2023 som två viktiga mål att arbeta för.

Visst saknas en dimension när man inte kan träffas fysiskt (inte minst den gemensamma fikastunden), men när saker och ting är som dom är, så var vi ändå nöjda med ett väl genomfört årssammanträde. Referent :Toni Lavi.

LOGEN 26 VANADIS FIRADE LILLEJULAFTON.

F

örsta fredagen i december hade Vanadis traditionsenlig Julsamling med hela 52 deltagare. Förutom Vanadisbröderna hade vi en drygt handfull gäster som vi hoppas ska återfinnas i vår rulla under kommande år. Efter inledande mingel och ”bio” samlades vi i vår neutralt dukade kapitelsal, för en högtidlig inledning av kvällen. Med salen försatt i mörker genomfördes en enkel ljusceremoni som förde våra tankar till logens brödraskara, de närvarande och de som av olika anledningar inte kunde var med. Till våra under året bortgångna bröder Urban Hesselberg, Per Klintin och Lennart Hedbrand. Till våra nära och kära med en förhoppning och tillönskan om en fin jul- och nyårshelg. Det sjunde ljuset tändes med en önskan om, att under det kommande året mänskligheten i avtagande omfattning ska påverkas av den pågående pandemin. Mästare Patrik Cederholm tog till orda och hälsade bröder och gäster varmt välkomna. Han uttryckte en förhoppning om att de

Vi är dem åter igen skyldiga beundran och stort tack för taffeln. Fr.v. bröderna Henrik Lirsjö, Tommy Carlsson, Mikael Ulvesjö, Mats Petersson, Munskänk Tommy Johansson.

För den högtidliga inledningen svarade fr.v. Mästare Patrik Cederholm, gitarr Mikael Karlsson, sång Jenna Thor, Talare Peter Pettersson, regissör och FN-soldatbroder Göran Johansson. Ljussättning broder Kurt Friberg (ej med på bild). närvarande skulle uppleva kvällens inledning som högtidlig och stämningsfull. Att årets julbord blir förträffligt och tomten är givmild. Han avslutade med en tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År. Kvällen till ära fanns skönsjungande Jenna Thor, ackompanjerad på gitarr av pappa Mikael Karlsson. Jenna knöt samman högtidligheten i kapitelsalen med flera av våra kända julsånger. Så vackert! Under kapitelsalens tända stjärnhimmel berättade broder Göran Johansson kort och inlevelsefullt om sin FN-tjänst. Om en självupplevd julaftonsnatt ute på en observationsplats i Sinaiöknen. Hur den kolsvarta natthimmeln med alla de klart lysande stjärnorna, då fick honom att tänka på vår julsång Stilla Natt Heliga Natt. Jenna fick därefter en särskilt lång applåd för framförandet av densamma. Som avslutning på kvällens högtidliga och tänkvärda inledning läste logens talare broder

Peter Pettersson en helt nyskriven julsaga, ”Den magiska Julkatten” av författaren Ester Roxberg. De som varit med tidigare år vid Vanadis ”Lillejulafton”, visste vad som nu skulle ske. Tillsammans med nytillkomna bröder och gäster bjöds man nu på ett av Munskänken och hans medhjälpare tillagat och hemlagat komplett julbord. Helt osannolikt fantastiskt och gott. Se bifogad bild på några av dem som ska ha del av brödernas odelade uppskattning över det lekamliga. Som avlutning kom tomten, som detta år hade en modern och ovanlig ”outfit”. Han hade dubbla säckar med klappar som räckte åt alla. En fin avslutning på ett annorlunda Bifrostår i min/din/vår loge, Logen 26 Vanadis! Referent & Foto: N-G Johnsson.

Besök i logekapitel i stor- och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad 32


OKTOBERFEST ODINSAL-FENSALA I UPPSALA 2021-12-04

J

ulfest med julbord eller? Odinsal och Fensala anordnade en Oktoberfest i stället. Det var cirka 40 bröder/ systrar som kom och många gjorde detta ”all in” d v s kompletterade sin klädsel. Inledningsvis blev det en välkomstdrink (jägermeister) därefter förrätt med tilltugg. Naturligtvis serverades wienersnitzel med tillbehör och senare kaffe och äppelkaka. Efter lotteriet så blev det dans. Ett stort tack till Ola, Dick, Jessica och Ingela som gjorde denna fest möjlig. Referenter: Ola Jonsson/Johan Johansson. Foto: Fredrik Jonneryd.

33


JULBORD HOS 31 RIMFAXE.

M

ästaren tillsammans med Gunilla Starck-Hansen, Åsa-Idun lockade bröder och systrar från resp. Rimfaxe och Gersimi och Modgunn till julbordet med stipendieutdelning och skönsång. Gunilla är ju ledamot av Fred Norinders stiftelse som valt att ge ett stipendium till en sångstuderande ung dam från Varberg, Linnea Andersson, 24 år. Efter avslutat gymnasium flyttade Linnea till Råå utanför Helsingborg för en ettårig utbildning i klassisk sång vid Sundsgårdens folkhögskola. Efter den flyttade hon till Vadstena för en tvåårig utbildning vid Vadstena Sång-och Pianoakademi. Under Pandemiåret har Linnea genomfört sin fortsatta utbildning via Zoom hemifrån som på flera sätt givit nya erfarenheter. I augusti 2021 påbörjade hon en treårig Bachelor (kandidat)-utbildning vid Syd dansk Musikkonservatorium i Odense i Danmark. Stipendiet på 10 000 kronor kommer då väl till pass. Innan vi högg in på julbordet framförde Linnea några julvisor ackompanjerad av Andreas Hjalmarsson vid pianot. Vi var 20 bröder och systrar som samlats runt julbordet. Broder Thomas Ralfsson hade tagit med en presumtiv broder. Alla lät sig väl smaka av julbordets läckerheter – sill, lax, korvar, skinka, köttbullar och sist men inte minst Ris a la Malta, allt under allmän skönsång med snapsvisor, hoppas Linnea inte tog skada av vårt skrål. Referent: Olle Bergqvist. Foto: Christer Lind.

Gunilla Starck-Hansen, Linnea Andersson, Andreas Hjalmarsson.

DAMLOGEN PRISMAN BINGOKVÄLL DATUM: Fredagen den 19 november BESÖKARE: c.a 60

P

å fredagskvällen bjöd Prisman in till bingokväll. Inbjudan hade gått ut till både damer och herrar och nästan 60 personer anmälde sig. Kvällen började med glöggmingel innan det serverades en jullandgång. Passande nog var det den internationella mansdagen, vilket också uppmärksammades. Så var det dags för BINGO. Nu för tiden är väl bingo nästan utdött om man inte räknar med ”Bingolotto”. Men vi spelar på gammalt klassiskt vis med tombola och riktiga bingobrickor med lösa ”duttar” att lägga på siffrorna. Inga duttpennor här inte! Många fick bingo och vann en julklapp. Till sist var det gott med en kopp kaffe med kaka och avec. Jag tror att det var många nöjda systrar och bröder som gick hem efter en trevlig kväll. Vid pennan: Preses Ewa Dalsjö. Foto: Anne Marie Jonasson.

Syster Marga Cornelius som erhöll Grad 3 med Preses Lizette Hidlund.

34


DAMLOGEN CAROLA

E

fter genomfört årsmöte i februari 2020, som blev både den första och sista logekvällen, förändrades vår verksamhetsplan som för alla andra loger. Hur har vi då kunnat vårda vår gemenskap och omtanke inom Logen? Systrarna i Logen har varit helt fantastiska och idérika. Genom olika kontakter, via telefon, mejl, ringkedjan, spontana träffar utomhus hartiden rullat på. Information från BDR har vidarebefordrats till logens systrar. MEN, en ljuvlig försommarkväll i juni 2021, kunde vi äntligen ses vid en historisk plats från 1870-talet, där en av Alfred Nobel Björkborns vaggor den s.k. ”Tuggen” byggdes upp vid Björkbornskanalen. Vi välkomnades av två entusiastiska herrar Göran Sundman och Mats Karlsson till en mycket spännande historia, vi ville bara höra mer. Göran och Mats uttryckte sin glädje över att få besök av så många damer. Det var en ny upplevelse, besöken är oftast endast av män. 16 systrar deltog.

Guidning på ”Tuggen” vid Björkbornskanalen.

Den 28 augusti var det äntligen tillåtet att ses igen. Vi firade med utsökt god Covid-inpackad räkmacka. Livliga diskussioner vid borden, med bra idéer inför kommande tider. 27 systrar hade möjlighet att närvara. Den 29 september gradgivning och Parentation. Systrarna Lonny Andersson, Märith Warnquist och Kerstin Ingefjord upptogs i Grad II. Avsked med parentation togs av vår syster Berth Grell som avled i juni 2020, medlem i logen sedan 1996. 28 systrar var närvarande. Den 27 oktober gradgivning. Ann Josbo, Annelie Wilhelmsson, Anna-Lena ÖhrnPersson upptogs i Grad IV. 21 systrar deltog.

Grad II

Så var då dax att fira jul igen. Köket bjöd på egenskapad, Covid-anpassad utsökt julmat. Godis, kaffe, hembakat bröd. Tomten kom på besök medklappar, alla systrar hade varit ”snälla”. Kvällen avslutades med sedvanlig lottdragning och vi önskade varandra en God Jul och Gott Nytt År. Nu är vi redan inne i 2022 och även detta år kommer vi att få skriva om agendan. MEN, vi ger inte upp, utan kommer igen. Med systerliga hälsningar från Damlogen Carola. Referent & Foto: Barbro Österberg.

Grad IV

35


DAMLOGEN LIVHEIM DATUM: Onsdagen den 8 september 2021

D

1

2

4

5

en 8 sept var det sammankomst utanför Soldathemmet med surströmming/ kräftor och julsånger samtidigt. Bild 1. 5 oktober recipierade sex systrar i Grad 3, Trohetens Grad. Annika Eriksson, Annette Källström, Anneli Sjölin, Carina Olsson, Yvonne Johansson och Christina Östlund. Bild 2. 15 oktober träffade några systrar på lunch och efterrätt med chokladfontän på restaurang Salt och Peppar. Bild 3–4 2 november hade vi föreläsning om medveten andning och musikquiz. Bild 5–6. Sen ska vi ha julfest den 7 december. Hälsningar syster Carina Olsson damlogen Livheim, Gävle.

3

6

36


EN VANDRING MOT HÖGA MÅL U

nder hösten 2021 var jag med om en speciell händelse. Det var inte utan en viss känsla jag öppnade ett brev från Ordens högsta ledning för att läsa att jag hade blivit kallad att recipiera i Bifrostordens Grad X. Även om jag hade blivit kontaktad över telefon och därmed informerad om receptionen var ju själva brevet bekräftelsen. Det är med stolthet man tackar ja till att bli befordrad och genast börjar tankarna kretsa kring hur det hela ska gå till och de funderingarna kan man genast lägga ned. Man kommer ändå inte att få en enda ledtråd, som ju gäller för alla gradgivningar och så ska det naturligtvis vara om vad som kommer att ske. Från de senaste Rikstingen har en stadgeändring möjliggjort att fler bröder kan komma i fråga för Grad X men just att man blir utvald gör att perspektiven börjar strömma genom sinnet. Det var också länge sedan vi som stod som recipiender för att invigas i vår Ordens högsta grad, Den Styrande Viljan. Det har hunnit passera omkring 15 år för oss med något undantag, sedan vi förra gången med en stor förväntan och en nerv av anspänning stod inför ett nytt steg i vår vandring mot högre mål. Även om det var länge sen och att vi själva har erfarenheter från att ge en grad till en broder kunde vi ändå känna samma förväntan när vi vid ett för oss oanat skeende skulle passera in i en ny fas inom vår Orden. Det ska såklart finnas en förväntan och nyfikenhet vad som skulle ske. Av kända skäl kan jag inte berätta om vår upplevelse men den var i sanning mäktig och som vi för alltid ska bära med oss. Jag lät undslippa mig när Ordens Styrande Mästare Patrick G Lundeberg meddelade mig att jag skulle kallas att recipiera i vår högsta grad att jag då skulle bli fullärd. Jag ångrade mig direkt att jag sa så och erfarenheten visade mig att man ingalunda kan tro att så är fallet. Den kom dock att ge mig och mina medrecipiender nya insikter och känna ett ökat ansvar i våra grundloger och att försöka vara en samlande kraft för den fortsatta utvecklingen för Orden och Logen. Vi tackar för förtroendet. Vandringen är lång och under den tiden går man mot en klarare syn på tillvaron och får med sig kunskap om hur vi ska vara i den sociala samvaron, förhållnings-

sättet till en sund livsåskådning och att hjälpa en broder eller bidraga till brödernas välfärd och i förlängningen bedriva hjälpverksamhet och att betona Bifrostordens roll i samhället. Vandringen är ur alla aspekter intressant och det bereds tillfälle att reflektera över i det som varje grad symboliserar. Det kan synas avlägset att erhålla graderna och kanske till och med nå den högsta graden. Med goda insatser för grundloge, storloge och Orden i stort finns alla förutsättningar och kanske det kan vara av värde att se hur en vandring kan gå till. Därför tar jag som exempel den jag känner bäst till - min egen. Men var och en kommer säkerligen ihåg varje gång en grad har erhållits och självklart gör även jag det. Men det finns i mitt tycke milstolpar i ordenslivet. Jag är övertygad om att alla har på näthinnan den första graden som erhölls och i mitt fall skedde det den 26 april 1991. Vi var då tolv receipiender som inför vår dåvarande Mästare Ingvar Larsson avlade löftet som vi bär med oss från Frihetens grad. Ingvar Larsson blev småningom Ordens Curator. Först var jag lite tveksam till en fortsättning men när jag redan samma år den 18 oktober 1991, befordrades i Vänskapens grad var jag fast. Jag blev intresserad och sedan gick det av bara farten. Den 19 februari 1993 fick jag del av läran om Kunskapen och året efter den 18 februari 1994 var det dags för Hoppets grad för att slutligen nå den högsta graden i grundloge Troheten den 1 mars 1996. På fem år således fem grader. Den andra milstolpen för mig var inträdet i Storlogen Gotheim och Kärlekens grad som jag fick ta del av den 28 februari 1998. Storlogens Mästare var då broder Charles Sundkvist som iklätt sig rollen som SLM men dessförrinan varit grundlogemästare i min hemmaloge Junehus. Broder Charles blev sedermera Ordens Härold. Det var något nytt att nu få komma ut till andra loger och träffa så många fina bröder och knyta brödraband utöver den egna logen. Den 20 januari 2001 fick jag del av Sanningens grad, den sjunde i ordningsföljden och den erhöll jag i Eslöv. Till sjunde graden hör också att Ordensringen kan bäras och

en sådan införskaffades såklart. Grad VIII Skönhetens grad fick jag i Västervik den 22 november 2003 för att slutligen nå Visheten den 28 oktober 2006 och då i Logen 10 Withalas logelokal som på den tiden fanns på Stadshotellet i Vetlanda. Från den graden minns jag att omnämnde broder Charles skjutsade mig, att br Jan-Erik Nilsson från 11 Löfstad var SLM och att en OSM i vardande Lars-Erik Furuskog höll ett inspirerande tal till Orden. Jag har också fått några utmärkelser och dessa är Logernas hederstecken som jag fick under den tid jag var Skrivare i min hemmaloge, Ordens förtjänsttecken erhöll jag vid Rikstinget i Uppsala 2016 samtidigt som jag hedrades med Ordens veterantecken efter 25 års medlemskap. I grundloge har jag tjänsgjort såväl som ASM och FSM och i Storlogen Gotheim FV. Jag nämnde milstolpar tidigare och en sådan är självklart när dåvarande Ordens Ställföreträdande Mästare Nils-Gunnar Johnsson installerade mig som Mästare i min hemmaloge den 1 februari 2015. Ett fantastiskt uppdrag att få och skapa endräkt i logen och ha ett inspirerande och givande arbete som skänker ytterligare perspektiv på vår Orden. Den styrande viljan är vår högsta grad och jag tog stolt emot den tillsammans med mina medrecipiender den 30 oktober 2021 i Rikslogen och som avhölls i Kalmar med Logen 28 Gondler som värdloge för Rikslogen. Det är också en milstolpe men förhoppningsvis inte den sista. Jag kan så här långt se tillbaka på 30 år i Orden och jag hoppas få några år till och vill med denna berättelse skildra hur en vandring kan gå till och kanske inspirera andra eller få den som har långt en längre och större historia än min att minnas de fina stunder vi kan känna inom Orden. Som nybliven innehavare av Grad X kan jag bara uppmana att arbeta vidare med logen du tillhör och i Orden. Jag har också nämnt några namn och det finns åtskilliga fler som har gjort stort intryck på mig och fått mig att fortsätta vandringen. Vi ses! Jörgen Steén

37


RUBY OCH LARS ULLMANS STIFTELSE

Utdelning av stipendier Ur Ruby och Lars Ullmans Stiftelse till förmån för Harry Arnolds sällskapets ungdomsstipendie i Malmö 28 november 2021.

Ä

ntligen var vi tillbaka på Annebergsgården igen, där Harry Arnolds sällskapet hade samlats och i samarbetet med Bifrostorden genomfördes en stipendiekonsert. Senaste stipendiekonserten var 2019 då detta samarbete startade. På grund av rådande pandemi så blev det ingen möjlighet under 2020. Så det var en stor glädje för de deltagare som nu bokat in sig för att

få uppleva gemenskapen, tillsammans med stipendiaternas färdigheter. Kapellmästaren Roger Bergh (trummor) och hans band gör att stämningen blir medryckande. Ordförande Bo Hirche hälsade oss välkomna och berättade kring dagens program. Gunilla Starck Hansen presenterade sig och pratade om Ordens Stiftelser och den hjälpverksamhet som bedrivs inom Orden.

De tre Stipendiaterna har utsetts av sällskapet med bistånd av lärare ifrån Malmö Musikhögskola och kapellmästare Roger Bergh. I samarbete med Ruby och Lars Ullmans Stiftelse kan stipendierna utdelas. I år var det stor glädje att stipendierna totalt innefattade 30 000 kronor som fördelades på de tre stipendiaterna. Här följer en presentation av 2021 års stipendiater:

Fr. v Gunilla Starck Hansen, Johanna Pettersson, Eric Cappelin, Isac Nordin, Bo Hirche.

Fortsättning nästa sida 38


Johanna Pettersson 21 år, sång. J

ohanna har nyligen flyttat till Stockholm för att arbeta som frilansmusiker. Via studier på det estetiska spetsprogrammet i musik på Malmö latinskola, samt nyss avslutade studier vid Sveriges mest respekterade folkhögskola vad det gäller musik; Skurups folkhögskola. Under andra året på skolan så har Johanna spelat i sitt debutalbum med några av Sveriges mest etablerade namn såsom Peter Asplund och Filip Ekestubbe. Skivbolaget Naxos/ Prophone har utgivit skivan. Johanna har inte någon bakgrund med någon musikinfluerad uppväxt utan jobbat sig fram helt på egen hand. En tuff utmaning med höga krav. Albumet är kvittot på ett hårt arbete. Johanna kommer att ha spelningar i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn i närtid. I Stockholm kommer hon att läsa enstaka kurser på Kungliga Musikhögskolan för att nå sitt mål; att bli en väl etablerad jazzsångerska. Johanna sjöng tre låtar bland annat en Bossa Nova ”The Boy” samt Fall in love av Ella Fitzgerald.

Isac Nordin 15 år, klarinett. ”

Efter ha hört klarinetthjältar som Artie Shaw och Benny Goodman var jag fast” Så beskriver Isac sin ingång till instrumentet och musiken. Sedan Isac bestämde sig för klarinetten har han själv endast, förutom sin lärare satt mig på musikens bana. Man kalla mig ”musikaliskt salig” Jag blev genast ansluten till jazzen i den form av swing av min första lärare Emil Eriksson, en riktigt jazzkatt b.la. till träblåsare på Svalövs Kulturskola. Vidare har Isac utvecklat sig och fått uppträda på bland annat Malmö Live. Han har också spelat med Adrian Cox en klarinettvirtuos, och drömmen har blivit sann. På senare år så har även börjat lärt sig spela piano. En stor påverkans faktor är Charlie Norman med boogie-woggie takterna. Isac söker också unga musiker som kan tänka sig att starta ett band. Isac spelade tre låtar, bland annat Sholomm Secundas ”Bei mir bist du Schön”. Melodin har textats i olika former. Tage Danielsson gjorde text till denna låt med titeln ” Bär ner mig till sjön.

Eric Cappelin 21 år, trummor. R

edan som nio åring började Eric att spela trummor i en familj där musiken varit ständigt närvarande. Efter gymnasiet så blev det studier på Skurups folkhögskola, som är landets mest kända och respekterade musikskola med inriktningen jazzmusik. Nyligen så har Eric startat sin kandidatutbildning i jazzmusik på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Detta är för Eric en dröm som blivit sann. Han har utvecklats ytterligare i tuff konkurrens. Han ser utbildningen som investering för att uppnå sina mål, att skapa en bas för ett etablerat musikerliv. Att notera är att redan 2019 skapade Eric en handbok för nybörjare som vill börja spela trummor. Detta var ett examensarbete som resulterades i ett stipendium för det årets bästa examensarbete. Eric bjöd på tre låtar. Han inledde med Caravan som Duke Ellington skapat. Lil Darlin av Neil Hefti, samt Sweet Georgia Brown av Ben Bernie och Marceo Pinkard. Slutligen så kom extra numret då Roger Bergh tillsammans med stipendiaterna Eric och Isac. De framförde Cotton Tail av Duke Ellington. Övriga musiker var Mats Nilsson piano, Lasse Lundström bas, Kalle Lindberg Trombon. Broder Lennart S Bengtsson framförde ett stort tack för en fantastisk eftermiddag vi fått uppleva, med lyckönskningar till våra stipendiater, samt för det fina samarbete som vi har tillsammans med Harry Arnolds sällskapet. Hoppas vi kan bli fler deltagare från Bifrostorden nästa gång. Jag kan lova att det är en upplevelse med mycket medryckande musik, en god måltid och fantastiska stipendiater. Mats Hyltén Redaktör

39


69

6

Nya Bifrostbröder Grad I Frihetens grad Namn

Loge

1999-09-04 2021-10-06 2021-10-06 2021-10-06 2021-10-06 2021-11-19 2021-11-24 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-12-03 2021-12-09

David E Karlsson Robin Krantz Mats Olander Tobias Olofsson Jonas Svensson Andreas Ingefjord Johan Andersson Dennis Fransson Roger Fransson Ulf Hagström Björn Berndtsson Marcus Blohm

Valhall Justering S:t Örjan S:t Örjan S:t Örjan S:t Örjan Carolus Aroshus Odinsal Odinsal Odinsal Valhall Åsagård

4

Befordrade bröder Grad II Vänskapens Grad

2021-12-10 2021-12-17 2021-12-17 2021-12-17 2021-12-17

5

Dat

Dat

Namn

Loge

2000-03-28

David E Karlsson

Valhall Justering

Namn

Loge

2001-03-20 2021-11-25 2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26

David E Karlsson Carl-Johan Borg Nils-Göran Strömberg Göran Widell Mohamad Al Kuzbari Mikael Carlevad Tommy Dahl Mohammed Haidar Lars Lindström Mats Lorentsson Urban Sparre Peo Wittenberg Fredrik Jensen

Valhall Justering Linneus Linneus Linneus Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Solheim

2

Dat

3

Befordrade bröder Grad III Kunskapens grad

2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-12-01 2021-12-01 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-10 2021-12-10 2021-12-10

Anders Carlsson Rickard Andersson Jan Nilsson Michael Nilsson Kenneth Nimåker Göran Ohlson Mats Oldhammer Lennart Roth Tom Sandström Rikard Sjöstedt Stefan Bohm Ulf Göthberg Ove Grönkvist Robin Hultgren Dan Olsson Peter Stenberg Mikael Wikström Conny Magnusson Johannes Sporre Anders Jansson Teddy Johansson Ralf Nord Peter Nordström Henrik Stålhandske Alf Gerdin Daniel Johansson Christoffer Dahlskog Morgan Kiskanyadi Jan Ohlinder Jimmy Wiktorsson Per Dahlberg Carl De Vries Peter Mjösberg

Midgård Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner Norheim Norheim Norheim Norheim Norheim Norheim Norheim Forsete Forsete Rosheim Rosheim Rosheim Rosheim Rosheim Runheim Runheim Withala Withala Withala Withala Grimner Grimner Grimner

40

Stefan Palmberg Tomas Gustavsson Rabi Haidar Willy Höjer Bert Karlsson

Grimner Gondler Gondler Gondler Gondler

Befordrade bröder Grad V Trohetens Grad Dat

Namn

Loge

2021-11-25 2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-08 2021-12-08 2021-12-08 2021-12-08 2021-12-08 2021-12-08 2021-12-08 2021-12-08 2021-12-08 2021-12-08 2021-12-08 2021-12-08 2021-12-08 2022-01-14 2022-01-14 2022-01-14 2022-01-14 2022-01-14 2022-01-14 2022-01-14 2022-01-14 2022-01-14 2022-01-14

Stephan Bendz Staffan Boström Jan Jarlbäck Peter Durö Stefan J Johansson Thorbjörn Jönsson Carsten Jörgensen Dan Löfgren Emil Nordberg Mats Fredland Bengt Jönsson Bengt Onemark Tomas Ralfsson Johan Aronsson Mats Bengtsson Erik Fredholm Ulf Klaeson Tommy Pettersson Hans Pettersson Tomas Risberg Freddy Enström Ulf Fransson Jan-Erik Rönnholm Risto Sarkola Richard Axelsson Mikael Ollikainen Karl Eliasson Mats Holmstedt Viktor Klint Mikael Sjöblom Mikael Snive Fredrik Arvidsson Fredrik Bernström Mattias Giare Emil Ljunggren Lennart Lööw

Alvheim Alvheim Alvheim Danheim Danheim Danheim Danheim Danheim Danheim Rimfaxe Rimfaxe Rimfaxe Rimfaxe Eyrabro-Havamal Eyrabro-Havamal Eyrabro-Havamal Eyrabro-Havamal Eyrabro-Havamal Eyrabro-Havamal Eyrabro-Havamal Torkild Torkild Torkild Torkild Valhall Valhall Löfstad Löfstad Löfstad Löfstad Löfstad Withala Withala Withala Withala Withala

Befordrade bröder Grad IX Vishetens Grad

9

Loge

8

Namn

7

Dat

110

Befordrade bröder Grad IV Hoppets Grad

6

1 4

58

3

47

2

36

1

25

14

3

2

1

Nya och befordrade bröder

Dat

Namn

Loge

2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27 2021-11-27

Tord J.K. Jungå Olof Westerlund B I Mats Wilhelmsson Johan Brundin Kari Lehtinen Magnus Löfgren Mats Lundgren Lennart I Nilsson Magnus Nimvall Mats Persson Joakim Stenborg Jörgen A I Hultman Christer Salomonson Lars Andersson Per Gunnar Annerbäck Björn Jansson Tarmo Kaunissaar Bengt-Inge Larsson Håkan Nilsson Åke Revelj Harri Airosto Göran Lindberg Thomas Lindbom

Gondler Gondler Gondler Grimner Grimner Grimner Grimner Grimner Grimner Grimner Grimner Löfstad Löfstad Nicopia Nicopia Nicopia Norheim Norheim Norheim Norheim Withala Withala Withala


10

Befordrade bröder Grad X Den styrande viljans Grad Dat

Namn

Loge

2021-10-30 2021-10-30 2021-10-30 2021-10-30 2021-10-30 2021-10-30 2021-10-30 2021-10-30

Nils-Eric Carlevad Sven Dahlberg Johnny A Eklund Claes Berg Jörgen Steen Tomas Lindkvist Bror Strandberg Anders Boëthius

Alvheim Eyrabro-Havamal Gondler Gungner Junehus Odinsal Runheim Vesthav

7

6

5

4

3

2

Möteskalendern med logernas aktiviteter har justerats efter hand och tid. Följ aktuella uppgifter via Bifrostordens portal. Bifrostordens Kansli

Jubilerande bröder

8

9

BRÖDER!

Dat År

APRIL 2022 Loge Namn

2 3 5 5 5 6 6 10 10 10 12 12 13 13 16 16 17 18 19 21 25 26 27 27 27 29 30 30

Torgrim Aroshus Gagnrad Junehus Withala Löfstad Withala Alvheim Manheim Norheim Solheim Valhall Runrike Withala Alvheim Torkild Nicopia Torkild Norheim Vanadis Junehus Mjölner Carolus Nicopia Norheim Mjölner Vesthav Vesthav

75 50 75 75 75 60 70 75 80 70 80 70 75 75 80 80 60 75 80 60 60 70 50 75 80 60 75 75

Dat År

Loge

Karl-Gunnar Karlsson Mikael Johnsson Roger Johansson Mats Carlsson Alf Bjerhag Peter Ekstedt Gunnar Merila Bengt Martell Jan-Erik Glennsjö Ralph Karlsson John Montgomery Sven Tell Jan Lindell Conny Axelsson Henry Blomsterlund Jim Pettersson Lars Trolin Leif Persson Bo Johansson Göran Ståhl Magnus Wallin Leif Andersson Andreas Avander Sven Niklasson Leif Matsson Jan Nilsson Sture Jelldeus Tord Olsson

MAJ 2022 Namn

1 75 Valhall 1 50 Withala 2 85 Odinsal

Rolf Lindh RogerS Johansson Thor Blomquist

2 2 3 3 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 13 15 15 15 18 18 18 19 20 21 21 22 24 26 26 27 27 28 28 29 29 31 31

80 75 75 75 80 60 50 60 70 70 75 75 75 60 50 70 80 80 60 85 85 60 60 100 60 80 75 80 60 80 80 70 80 60 70 70 80 60 70

Torkild Ingvar Karlsson Vesthav Robert Gårdsmed Manheim Ulrik Lyng Norheim Lars-Olof Svensson Torkild Benny Nilsson Valhall Bengt Gagerell Eyrabro-Havamal Jonas Mattisson Eyrabro-Havamal Jonas Orrby Eyrabro-Havamal Staffan Wiberg Mjölner Kjell-Olof E Elmståhl Grimner Kenneth Bojstedt S:t Örjan Bengt Holmsten Löfstad Jörgen A I Hultman Rosheim Carl Rundgren Carolus Fredrik Wågemo Åsagård Gunnar Albertsson Gagnrad Åke Danielsson Forsete Christer Truedsson Grimner Anders Moberg Nicopia Åke Karlsson Manheim Stig Mikaelsson Mjölner Leif Bengtsson Norheim Mats Fältsjö Manheim David Södergren Vesthav Gunnar M B Sivertsen Rosheim Günter Lippert Rosheim Nils-Erik Rosling Löfstad Göran Carlsson Solheim Ulf Eriksson Torgrim Karl-Erik Hammarberg Torkild Bo Devert Grimner Johnny Maurits Torgrim Olle Fagerström Norheim Peter Svensson Torkild Gunder K Auregård Eyrabro-Havamal Torbjörn Näslund Rosheim Yngve Roloff Grimner Kim Andersson Norheim Arne K Matsson

Beställ redan nu våra jubileumsmanschettknappar Begränsad upplaga!

JUNI 2022 Namn

Dat År

Loge

1 2 2 5 5 5 6 7 7 9 12 12 12 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 22 25 25 30 30

Righeim Gunnar Åkerlund Aroshus Mikael Lindström Forsete Bo Nilsson Aroshus Erik Netz Grimner Stefan Hällblad Grimner Leif Johansson Righeim Ingemar Giös Gondler Sven E Å Ahlbäck Junehus Yngve Bellhammar Carolus Per-Olov S Joandén Runrike Peter Witt S:t Örjan Germund Olinder Withala Roger Johansson Grimner Mikael Brorsson Junehus Dan Bäckman Löfstad Eric H Stenquist Eyrabro-Havamal Lars Dellsäter Norheim Lars Pettersson Forsete Kenth Lindgren Gungner Stig Dalmyr Odinsal Håkan Eriksson Odinsal Roger Sandin Gungner Per-Börje Sundell Torkild Juhani Hakkarainen Åsagård Lars G O Alm Löfstad Urban B. Malm Aroshus Mikael Olevall Gagnrad Allan Löwenhamn Grimner Claes Engberg Åsagård Hans Klingvall Solheim Bertil Börjeson

80 60 70 85 60 75 85 70 80 70 60 85 60 50 70 70 70 60 60 80 70 70 75 75 70 60 60 70 75 60 70

Unikt Unikttillfälle! tillfälle!Passa på att beställa exklusiva Passa på attvåra beställa våra exklusiva manschettknappar. manschettknappar Pengarna går oavkortat Pengarna går oavkortat till Bifrostorderns till Bifrostordens 100-års100-års Jubileum jubileum.

Beställning sker Beställning sker via viadin dinloge eller via kansliet loge eller kansliet. 41


Brustna länkar

Datum

Namn

Loge

Grad

14-nov 04-dec 04-dec 21-dec 22-dec 02-jan 03-jan 08-jan

Börje Nyzell Lars Johansson Lars-Erik G Eriksson Magnus Knutsson Sven-Olof Bergström Stig Lund Göran Böhlin Günter Müller

Grimner Nicopia Runheim Junehus Eyrabro-Havamal Alvheim Manheim Grimner

X X IX IX VI IX IX IX

Ordens Minnesfond – När Du eller logen vill hedra en bortgången broder. BG 625-0419. Märkes ”Minnesfonden”. Text och namn skickas till or@bifrostorden.se

MÄSTAREUTBILDNING 2022

Å

rets Mästareutbildning skedde fysiskt och platsen var på Hotell Malmen i Stockholm. De 10 nya Mästarna fick en trevlig och innehållsrik dag tillsammans med OSM Patrick G Lundeberg, OK Olavi Ollikainen och från Utvecklingsgruppen (UG) SLM Tomas Lindqvist. Sammanfattningsvis av dagen är de mål kring att vara rustad med konkreta verktyg inför sin Mästaregärning, samt vad som förväntas från Ordensledningen på blivande Mästare. Ett annat mål är att lära känna varandra och finna stöd i en Mästarekollega. Ett stort lycka till i er befattning som Mästare. Redaktör: Mats Hyltén. Foto: Olavi Ollikainen.

42

OSM Patrick G Lundeberg med samlade deltagare. De nya Mästarna är: Anders Nordborg, Storlogen Gotheim Johan Axelsson, Storlogen Tirfing Hans-Ove Hidlund, Logen 4 Valhall Sören Andersson, Logen 8 Manheim Dan-Ol Mårs, Logen 10 Withala

Henric Norlin, Logen 14 Solheim Lars Hansby, Logen 20 Vesthav Thomas Almgren, Logen 24 Gungner Joachim Björklund, Logen 29 Rosheim Bill Johansson, Logen 34 Linneus


Nya Mästare 2022

Johan Axelsson, Mästare i Storlogen Tirfing

E

n gammal ingenjör vid namn Johan Axelsson, så beskrev jag mig när jag tillträdde som 14 Solheims nya Mästare 2016. Och det har ju inte ändrats i annat avseende än att jag idag är en ännu äldre ingenjör… Till vardags arbetar jag på ett arkitektkontor i Karlstad. Vi opererar huvudsakligen i västra Mellansverige med avstickare till andra delar av världen som Stockholm, Sydeuropa, Östersund, mellanöstern och för dagen även nere i Skåne. I och med barnen är utflugna rår vi oss till största delen själva hustrun Eva och jag. Vi känner ingen nödvändighet i återkommande utlandsresor, och särskilt i dessa tider är det skönt att känna trygghet i aktiviteter ”på hemmaplan”. Jag är en hängiven deltagare under älgjakten i hembygden varje höst och kan idag avsätta mer tid för Mor, barnbarn (nummer 2 torde dyka upp i slutet av februari), god mat och glada bröder. Och som 60-åring vill man ju unna sig lite mer av livets goda! De senaste två åren har jag även tagit upp en form av motion, löshundsjakt på rådjur med fauven Sighsten. Jag bruka säga att han och jag håller på att jaga in varandra. (han ligger en bra bit före i lärandet för närvarande kan jag säga…) Jag togs upp bland bröderna i 14 Solheim 2004, det blir ju 18 år i februari.

Tiden går utan att man tycker sig märka av det! Fast handen på hjärtat – det går inte lika fort uppför sluttningarna längre och man har av någon märklig anledning ont på fler ställen nu än då. 2013 upptogs jag i Kärlekens Grad, en grad som representerar något som det behövs mycket mer av i vår värld. När jag nu bär Skönhetens Grad känner jag ännu tydligare att Ordens grundläggande värderingar är viktiga i vår tid, där yta ofta tenderar

att utmanövrera substans. Under tiden som Mästare i 14 Solheim har jag under resan fått och känt stort stöd och igenkännande från mina bröder, Mästarekollegor ute i landet, och stödfunktionerna som Mästare jag finner i Storlogen och OD. Att få förtroendet att nu leda Storlogen Tirfings fortsatta arbete med att tillgängliggöra Storlogens aktiviteter för bröderna i ännu större utsträckning, ser jag på med stor ödmjukhet. Kan jag verkligen bidra i det rutinerade direktoriet med att skapa förutsättningar som ökar brödernas vilja att besöka Storlogen? Att grundlogernas bröder ska känna tillhörighet med Storlogen är för mig viktigt. Storlogen Tirfing har under de senaste åren gjort stora förändringar i verksamheten. ”Logedagar” på lördagar i stället för fredagskvällar, alternerande mellan de olika grundlogerna för genomförande, busstransporter från de olika grundlogerna till gradgivningarna och ännu mer fokus på att göra gradgivningarna till de högtidliga ritualer de faktiskt är. Min främsta målsättning under mitt förordnande i är att fler bröder ska delta på Storlogens sammankomster. Fler bröder som vill träffas inom Storlogens ram. Väl mött mina bröder! Johan Axelsson.

Anders Nordborg , Mästare i Storlogen Gotheim

J

ag heter Anders Nordborg och bor strax utanför Malmö i en liten by som heter Bara, tillsammans med min fru Anna. Vi har bott där sedan 2013. Jag arbetar på Volkswagen Transportbilar i Malmö som säljare av lätta lastbilar, där började jag i december 2010 och innan dess så arbetade jag på Mercedes Benz i Malmö, som säljare av personbilar mot företag och konsument. Min vandring inom Bifrostorden började en kall o snöigt februaridag 1995. Det är den dag som man nog aldrig kommer att glömma, när man steg in i kapitelsalen väldigt nervös och undrande vad som skulle hända. Efter den gradgivningen så har min bana bara gått rakt fram inom Orden. Jag har under min tid varit vakthavande broder, munskänk, inre ledsagare & Mästare.

När jag sedan efter ett antal år fick möjligheten att ta nästa steg, så var det vid Grad VI i Jönköping och man klev in i Storlogen Gotheim. Även inom Storlogen har jag haft olika tjänster såsom FSM & ASM. Nu ska jag överta tjänsten som Storlogemästare och det känns väldigt spännande att få driva den framåt för Ordens nytta o brödernas gagn o välfärd. På fritiden så har både jag och min fru börjat spela golf så det blir en hel del av detta. Skidor är också något som faller oss i smaken, det har blivit många resor till Italien under åren. Ser framemot ett nytt år med Bifrostorden och hoppas att vi snart kan komma i gång igen med våra logekvällar. Anders Nordborg

43


Nya Mästare 2022

Hans-Owe Hidlund , Mästare i Logen 4 Valhall

M

itt namn är Hans-Owe Hidlund född i Stockholm på Kungsholmen men har bott på lite olika platser norr och söder om Slussen men har nu äntligen hittat hem och bor sedan 2009 i Gröndal. Där bor jag tillsammans med min fru Lizette som också är med i Bifrostorden som Preses i Damlogen Åsa-Idun. Min ”karriär” inom Bifrostorden började den 11 mars 2010 i Logen 5 Åsagård efter att bröderna Klas Lindsröm och Joakim K Wanzelius övertygat mig om att det här med Ordensliv skulle vara något för mig. Efter en ganska kort tid önskade jag av olika orsaker byta till 4 Valhall och där har jag sedan stannat. Det blev några inhopp som ersättare för förste väktare, andre väktare, intendent och skattmästare innan Bengt Hellström frågade om jag kunde tänka mig att bli ordinarie Skrivare i logen Valhall och det har jag aldrig ångrat. Att gå på en logekväll är ett skönt avbrott från vardagen och det är alltid lika trevligt och uppiggande att träffa bröder och få känslan av att vara tillsammans med

människor som vill samma sak, viljan att umgås och ha trevligt. Något jag också alltid ser framemot är det årliga Rikstinget, där alla

Bifrostbröder och systrar från hela Sverige träffas och jag har några gånger sagt att ”Rikstinget är som en stor släktträff, men med släktingar man gärna umgås med”. Vid sidan av livet inom Bifrost och mitt vanliga arbete med spårunderhåll och som spårplanerare vid Strukton Rail AB så sjunger jag och min fru i Huddingekören Humlorna, det är avkopplande och en lättsam typ av friskvård. Ett annat livslångt intresse är spårvagnar, tåg och bussar och jag tänker under sommaren återuppta detta mera handfast genom att bli konduktör vid Museispårvägen i Malmköping. När jag blev tillfrågade om jag kunde tänka mig att ta över som Mästare i logen Valhall blev jag hedrad och efter en kort tids funderande accepterade jag och ser nu framemot att bli Mästare. Tillsammans med mitt direktorium tänker jag jobba med att föra Valhalls traditioner vidare men också utveckla logens verksamhet och även jobba för att öka antalet bröder.

Sören Andersson , Mästare i Logen 8 Manheim

Ä

r uppvuxen i södra delarna av Stockholm. Är gift med Christina sedan 1997, har en dotter från ett tidigare äktenskap. Några utflykter från stan har det emellertid blivit. Drabbad av en släng av gröna vågen så gick flyttlasset till Stallarholmen i Södermanland. Pendlade några år till jobbet i Södertälje där jag servade mobiltelefoner. Telecom blev det jag arbetat med under nästan resten av mitt yrkesverksamma liv. 1997 fick jag ett erbjudande att bygga upp en serviceorganisation från scratch i Japan. Efter att ha sålt hus, bil och båt så blev vårt hem i centrala Tokyo. Mitt kontrakt var på två år men företaget ville att jag skulle stanna ytterligare ett år. När det förlängda kontraktet började lida mot sitt slut så var det dags att söka ny bostad i Stockholm.Fann ett kedjehus i Nacka på internet och skickade in en intresseanmälan. En vän till oss var och tittade på huset och meddelade oss att det var fint. Beslut om att köpa huset gick fort, ett husköp via internet samt utan egen besiktning gjordes. Efter inflyttning och lite renovering så trivdes vi mycket bra. Men efter tio år så blir det lite för mycket med underhåll på både huset i Nacka och husen ute på ön så ett nytt boende i en lägenhet där man slipper gräsklippning och snöskottning kom upp på önskelistan. Det

44

blev en lägenhet i Nacka Centrum. Där bor vi nu och har inte några tankar på att flytta till något annat. Det är nära till det mesta, fina promenadstigar i grönområdena och nära till stan, dessutom så kan vi ta oss ut till ön på en timme, från dörr till dörr. Fritiden tillbringas mycket ute i skärgården med lite husbehovsfiske (även om fisktillgången är urusel sedan några år) och kajakturer. Ett vinintresse har funnits länge. Är medlen i en vinklubb som förutom vinprovningar arrangerar vinresor över hela världen.

Vi har dock bara varit med på de inom Europa. Champagne, Chablis och Bourgogne är favoritområden som vi besökt många gånger. Det finns naturligt vis en uppsjö av godsaker tappat på butelj att botanisera i. Vidare så har jag några akvarier som jag pysslar om och levererar lite yngel till en akvarieaffär lite då och då när fiskarna blir för många. Pensioneringen kom nästan som en överraskning när den tiden kom. Det blev en ganska stor omställning, från att ha varit mycket på resande fot så blev det ett lugnare liv. Fritidshuset på en ö i Stockholms skärgård blev en tillflyktsort där jag kunde göra vad som föll mig in (hustrun arbetade och kom ut på veckosluten med nödvändig påfyllning av matförrådet). Det enda som fick mig att åka in till stan var gradgivningarna, Bifrostluncherna och läkarbesök. Den frivilliga isoleringen under pandemin ute på ön var inte något problem. Jag har varit en Bifrostbroder sedan 2005 och innehaft roller som YL, ASM och FSM samt ryckt in som ersättare ett antal gånger på andra befattningar, är även medlem i direktoriet för storlogen Heimdal. Jag ser med glädje och förväntan att få axla Mästare befattningen och tillsammans med direktoriet utveckla vår verksamhet i Logen 8 Manheim. Sören Andersson


Dan Ol-Mårs , Mästare i Logen 10 Withala

J

ag framför mitt tack till OSM för det förtroende han visat genom att utnämna mig till Logen 10 Withalas 12:e Mästare. Mitt namn är Dan Ol-Mårs och jag är 63 år, född och uppvuxen i Gällivare. 1978 sökte jag mig till Göteborg för studier och 1983 började jag arbeta som lärare i matematik och fysik i Göteborg. Ett yrke jag haft fram till 1 september 2021, efter det är jag pensionär. I Göteborg träffade jag min blivande hustru Anita och där föddes våra nu sedan länge utflugna döttrar. 1990 flyttade vi till Vetlanda och där har jag jobbat som lärare fram till 2014, därefter en avstickare till Sävsjö ett år och sedan fick jag en tjänst på en Europaskola i Bryssel. Där blev det sex intressanta och lärorika år. Jag har undervisat EU-anställdas och EU-politikers barn på svenska, men efter en helt annan läroplan än den svenska. De har bland annat en ”gammaldags” studentexamen med fem skriftliga och tre muntliga examen. I juli 2021 flyttade vi tillbaka till Sverige och numera delar vi tiden mellan vår lilla skogsgård i Ramkvilla och en lägenhet i Vetlanda. Mina intressen utanför Bifrost är jakt, fiske, skogsskötsel och att umgås med människor, helst med barn och barnbarn, men också med alla våra vänner, numera utspridda över hela Europa. Jag inträdde i Logen 10 Withala i april 1994 och har där varit Skrivare från sommaren 1998 till 2005 då jag blev Skrivare i Storlogen Gotheim. En befattning jag hade till

årsmötet 2011. Under 2011 och fram till Storlogen Ladulås invigning var jag projektledare för den nya Storlogen. 12 januari 2012 blev jag installerad som Ladulås första Mästare, en befattning jag hade till 2016. Under hösten 2015 tjänstgjorde FSM Lasse Pettersson förtjänstfullt som Mästare på grund av min Brysselvistelse. Under mina sex år utomlands har det inte blivit många logebesök i min hemmaloge, men jag har varit med på de flesta Grad VI i Ladulås, då de infallit under mitt lov. I samband med det digitala årsmötet i Withala 2021 blev jag utnämnd till Logeut-

vecklare, eftersom det var bestämt att jag skulle flytta hem. Jag ser på mitt Mästareuppdrag delvis som en fortsättning på utvecklingsarbetet. Mitt viktigaste uppdrag som Mästare anser jag var att värva nya bröder och behålla de vi har. Detta uppnås genom att leverera högtidliga och stämningsfulla gradgivningar, samt att ha en bred och intresseväckande verksamhet utanför kapitelsalen. En annan viktig sak är att ha ett fortsatt gott samarbete med damlogen Prisman. Jag anser dessutom att de flesta av våra aktiviteter kan vara öppna för icke medlemmar, vilket jag tror är viktigt för att väcka intresse för Bifrostorden och hjälpa oss i medlemsrekrytering. Eftersom jag dessutom blev invald i Valkollegiet vid senast årsmötet kommer vi att föreslå att festkommittén byts ut mot en aktivitetskommitté med fler medlemmar och bredare arbetsfält. Jag har dessutom en förhoppning om att vi skall få fler bröder att besöka andra loger och att besöka Riksting. Avståndet till de två kommande Rikstingen i Nyköping och i Oskarshamn är ju med min lappländska bakgrund att betrakta som korta stenkast. Avslutningsvis vill jag hävda att det finns mycket goda möjligheter att utveckla Logen 10 Withala. Vi har många engagerade Bröder och en fantastisk egen logelokal och bra ekonomi. Dan Ol-Mårs

Henric Norlin, Mästare i Logen 14 Solheim

H

enric heter jag och har fått förtroendet att bli Mästare i Logen 14 Solheim. Jag bor utanför Karlstad med min fru och våra två barn. Runt huset har vi hästhagar, men då jag är allergisk så det blir mest drängsysslor för min del. Till yrket är jag arbetsledare och målare på en byggfirma vilket innebär jobb med både händer och huvud. Jag tycker att det är spännande och berikande att lära mig nya saker och det är min motivation både i arbetslivet och privat. Jag är utbildad betongare/murare men har lärt mig måleriyrket sedan mina ungdomsår i branschen och fastnade för det. Eftersom jag har provat lite av varje så har det givit mig kunskap om hur olika yrken inom byggbranschen fungerar vilket i sin tur lett till att arbetsledarrollen kommit naturligt för mig. På fritiden blir det mycket matlagning och gärna ute över öppen eld. Jag har också en fallenhet för att laga och bygga saker hela tiden, vilket kommer väl till pass då vi bor i ett

gammalt hus, så renovering är en återkommande punkt. Flugfiske är något som jag kopplar av med och varje sommar blir det en fiskeresa med min far och bror som brukar gå till de norra delarna av Sverige. Grad 1 tog jag 2013 och jag minns den pirrande känslan att gå in i kapitelsalen och inte veta vad som skulle hända. Av själva gradgivningen kommer jag inte ihåg så mycket, men känslan, den minns jag. Den känslan har jag fått återuppleva med nya nervösa bröder, vilket jag tycker det är en del i vår Orden - att ta ett steg in det okända men ändå känna sig trygg. Jag började min tjänstgöring som AV och sedan blev jag FSM i några år och nu tar jag nästa steg. Att bli Mästare ser jag fram emot och jag tror att det kommer ge mig många nya erfarenheter och bekantskaper. Broderliga hälsningar Henric Norlin

45


Nya Mästare 2022

Lars Hansby , Mästare i Logen 20 Vesthav

L

ars Hansby heter jag, men kallas alltid Lasse. Jag kommer om allt går som planerat att installeras som Mästare i Logen 20 Vesthav den 25:e februari 2022. Det är naturligtvis otroligt hedrande att blivit nominerad till att leda vår loge under kommande år, och samtidigt lite skrämmande. Detta då jag just erhållit grad III. Min fadder som är en tidigare kollega introducerade mig i vår Orden 2018. Redan 2019 kom jag med i vårt Direktorium som ersättare skrivare, men då ordinarie skrivare flyttade utomlands fick jag ta över ansvaret själv efter bara någon månad eller två, med blandat resultat. Jag är född och uppvuxen i Trollhättan, men flyttade redan vid 17-års ålder 1979 till Göteborg med en kamrat för att gå på gymnasiet. Sedan dess har jag bott och verkat i Göteborg och Mölndal till i september 2021, då min fru och jag köpte ett radhus i Rävlanda, halvvägs till Borås. Den största delen av mitt yrkesliv har jag ägnat teknisk försäljning och konstruktion/ design. Sedan c: a 20 år tillbaka arbetar jag på ett företag som säljer gummikomponenter till i huvudsak Nordisk industri. Började en gång som försäljningschef, blev affärsområdeschef och senare portfolio manager. Har nu ansvar för företagets största kunder, men också för kvalitetssäkring av våra producerande partners i Europa och Asien. Är också ensam i vår företagsgrupp att konstruera i 3D och ta fram modeller, ritningsunderlag och tekniska

specifikationer. Men de första fyra åren i mitt arbetsliv arbetade jag inom långvård, och senare med ungdomar med funktionsnedsättning. Erfarenheterna från dessa år har format mig mycket som person och jag var till för något år sedan god man för man med autism. Min familj är utspridd i Sverige, Frankrike, Thailand och Grekland. Gift sedan 11 år med Anchana. Hon jobbar idag med två av de brukare som jag arbetade med för över trettio år sedan. Med som tidigare chef på japanska OKI Semiconductor i Thailand, är hon

även ett stort stöd i mitt arbete. Har två underbara barn från ett tidigare äktenskap. Min dotter är 28 år och arbetar på UD i Stockholm, medan min son som är 27, bor kvar i Göteborg och går i pappas fotspår som säljare. På min fritid så har jag alltid varit engagerad i olika föreningar och dess styrelser. Har till exempel hunnit med att vara ordförande i en Montessoriskola, vice ordförande i Grekiska skolan, kassör i bostadsrättsföreningen, suttit i styrelsen f ör Göteborgs Buddhistiska Tempel och mycket mer. Viktigt för mig är att när man tar på sig ett ansvar så fullföljer man alltid. Ställer därför oftast samma krav på övriga ledamöter. Har många olika intressen som varierar från en tid till en annan. Några som följt med genom åren är Grekisk kultur, dans och musik, naturfotografi, modellbygge och musik (har idag en studio med en vän). Då min fru härstammar från Thailand så följer jag dagligen även nyheter och politik därifrån. Har alltid sett mig som en världsmedborgare och har vänner i och från många olika länder. Men det konstiga är att desto mer tid jag spenderat utomlands, ju mer betyder Sverige som hemland. Jag hoppas jag kan axla mitt nya ansvar och fortsätta växa som broder i vår Orden. Henric Norlin

Thomas Almgren, Mästare i Logen 24 Gungner

H

ej jag är en 58-årig kille från Borås, gift och fyra barn och numera också morfar till fyra och farfar till en. Bifrostbroder sedan 2008, har varit ersättare på de flesta positionerna i direktoriet. Jobbar på en konstruktionsfirma, Stiba, där vi ritar och projekterar bostadshus, industrier mm. På fritiden är jag engagerad i Borås GIF där jag är ordförande, gillar att springa orientering och åka skidor på vintern, har blivit sju fullföljda Vasalopp hittills. När jag transporterar mig åker jag helst motorcykel (om vädret tillåter), för tillfället åker jag på en BMW GS1200 Adventure. Thomas Almgren

46


Joachim Björklund , Mästare i Logen 29 Rosheim

J

ag heter Joachim Björklund och är 52 år gammal, jag kommer gå in som Mästare i Logen 29 Rosheim. Jag gick med i Bifrostorden den 16 december 2003 och har idag grad IX. Född och uppvuxen i Norrtälje, varit Roslagen trogen i hela mitt liv och aldrig varit nära att flytta från denna plats på jorden. Jag jobbar på ett företag som heter DKLBC AB som är en större lastbil/maskincentral och där är mina uppgifter administration, ekonomi och kontroll att vi inte missar att ta betalt av material som tas ut eller tippas in på olika täkter/materialplatser. På fritiden är det golf som gäller, jag fastnade för golfen ordentligt för 6 års sedan och försöker hålla igång den året runt med inomhusträning under vintern, köper alldeles för mycket utrustning och kan inte låta bli att nörda ner mig i allt gällande klubbor, bollar, teknik och att hitta den där perfekta svingen.

Jag har en dotter och son sen tidigare förhållande, de har nu nått ålder 19 och 25. Känner nu när de börjar stå på egna ben att tiden är rätt för mig att axla rollen som Mästare för logen och jag ser väldigt mycket fram emot att få starta upp allt när väl Covid-19 och dess varianter drar sig tillbaka. Med hjälp av alla bröder i logen, så är jag övertygad om att vi kommer få fart på verksamheten och att vi ska ha riktigt trevligt när vi träffas. Första året blir en inlärningsperiod där jag kommer ta hjälp från forna Mästare, allt för att försöka utföra min del så bra som möjligt. Sen får vi se hur länge jag sitter som Mästare, jag har inte satt upp något slutdatum utan bröderna får säga till när de tröttnat på mig om det så är efter 1 år eller 8 år. Joachim Björklund.

Bill Johansson , Mästare i Logen 34 Linneus

D

å var det dags för mig att skriva ett nytt kapitel som broder i Bifrostorden. Jag har fått förtroendet att installeras som ny Mästare i Logen 34 Linneus i februari, vilket känns stort, ansvarsfullt och inspirerande. Bill Johansson heter jag som blev broder i Logen 34 Linneus i september 2015 och har nu via tjänstgöring som YL och FSM blivit utsedd att axla Mästare rollen. Jag glömmer aldrig den kvällen när jag stod i kapitelsalen för att mottaga Grad I, det kändes stort i stunden. När vi kom ut efter ritus funderade jag över vad som hänt och sagts, det var blankt just då. Nå väl det har klarnat efter tid så Mästare installationen blir nog tydligare. Tillsammans med övriga bröder ser jag det som viktigt att driva nyrekryteringen så att vi kan växa och främja trivsel och gemenskap i vår loge så att vi kan gå en ljus framtid till mötes trots pandemier och andra faror. Jag kommer ursprungligen från Kalmar där

intresset för segling och fiske blev stort. På sjuttiotalet blev det mycket vindsurfing och en del tävlande med varierande resultat. Mitt yrkesval blev inom telekom som tekniker, ledare och chef med start i Televerket/Telia, Bravida och Eltel Networks. Vid sidan av min yrkesroll har jag drivit jord och skogsbruk i 30 år utanför Nybro i en liten by som heter Svalehult, detta kallas fritidsbonde men med nötkreatur, får, hästar och skog så var det ett heltidsjobb att addera till mitt ordinarie heltidsarbete idag är detta avvecklat. Idag bor jag med min fru i Växjö dit våra jobb förde oss 2005. Som pensionär med fyra barn och åtta barnbarn finns alltid projekt att utföra. Mina andra intressen är golf, utförsåkning, jakt och resor. Skidåkningen sker mestadels i Italien där det alltid är fantastiskt bra skidåkning. Bill Johansson.

BRÖDER! Möteskalendern med logernas aktiviteter har justerats efter hand och tid. Följ aktuella uppgifter via Bifrostordens portal. Bifrostordens Kansli 47


B Avs. Bifrostorden, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm

Nyheter från webbshoppen! NYHETER FRÅNWEBBSHOPPEN! WEBBSHOPPEN NYHETER FRÅN Bifrostordens webbshopfortsätter fortsätteratt att utöka utökasitt sitt utbud utbudoch ochvivikan kannunustolt stoltvisa visa Bifrostordens webbshop upp några nya produkter, som exempelvis våra nya slipsar, som kommer i tre några nya produkter, som exempelvis våra nya slipsar, som kommer i tre varianter. varianter.

En tidlös samman

vårvår kommande Den tvärrandiga tvärrandigamodellen modellenkommer kommerattattpassa passautmärkt utmärkttilltill kommande Bifrostorden är en svensk orden, instiftad å clubblazer och kan bäras såväl privat somsom clubblazer ochden densvarta svartasamt samtmörkblå mörkblåvarianten varianten kan bäras såväl privat Den är i sig en tidlös sammanslutning, men ii loge. loge. sammanhang ses den som en ung och mode

Bifrostorden står öppen för varje man, som

Vi kommer plagg Vi kommerunder undervåren vårenfortsatt fortsattatt attutöka utökavårt vårtutbud utbudmed medett ettflertal flertal plagg för ett hederligt och aktningsvärt leverne. och produkter, så håll utkik såväl i shoppen som i kommande tidningar för för fästes vid om man är svensk Inget avseende och produkter, så håll utkik såväl i shoppen som i kommande tidningar spännande nyheter eller invandrare. spännande nyheter och och erbjudanden. erbjudanden. Saknar ni något i shoppen så hör av er till Allan Jensen på oi@bifrostorden.se

Av var och en fordras ärlighet, pålitlighet o

Saknar ni något i shoppen så hör av er till Allan Jensen på oi@bifrostorden.se vilja. Broderskapets och jämlikhetens grun

utmärkande för Bifrostorden och därför väl män ur alla samhällsklasser och yrken.

Bifrostorden vill se sina ledamöter utveckla och uppriktiga män med ansvar för medmä och med tolerans för oliktänkande.

Bifrostordens ideologi har redovisats öppet 1925 och är alltjämt gällande och lyder:

- Orden ska befrämja utbredandet av en su livsåskådning. - Orden ska bereda sina bröder tillfälle till sällskaplig samvaro. - Orden ska bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret: — att Orden i sin verksamhet vill försöka g bröder lust till personlig utveckling, förmå eftertanke, ökad självkänsla och stärkt soci medvetande.

bifrostorden.se

bifrostorden.se

38 48