__MAIN_TEXT__

Page 1


3

Gjennom tilførsel av kompetanse og investeringskapital bidrar Montin aktivt med ü utvikle selskaper


4

MONTIN 9 Om Montin 10 Året 2018 INVESTERINGER 16 Pilares 18 Signaturhagen 20 SQM 22 Kvadratera 24 Time 4 26 Hyttelykke 28 MSG Production 30 Easee 32 Finansielle investeringer 34 MONTIN STØTTER NØKKELTALL 2018 38 Mont Investor AS 40 Mont Investor Partners AS


E

n ingrediens, et element, en byggekloss, et produkt, en utfordring. Vi legger tid og ressurser i detaljer fordi de er avgjørende for helheten. Et godt prosjekt eller en vellykket virksomhet overlater ikke morgendagen til tilfeldigheter, men planlegger hvert steg i tråd med sin visjon og målsetning. I Montin mener vi at målet må være perfeksjon, og at nøkkelen ligger i detaljene, samtidig som man ser det store bildet og har en plan for hvor man skal. Vi er også genuint opptatt av menneskene vi jobber med. Et prosjekt eller en virksomhet blir ikke bedre enn menneskene som jobber der, og vi blir ikke bedre uten utfordringer fra de kunnskapsrike og flotte menneskene vi jobber med.

5


6

Bilde her Navnet Mont stammer fra montana som er det latinske ordet for fjell. Det symboliserer et robust fundament, samt det å sette seg konkrete og høye mål. Montin er samlebetegnelsen for selskapene Mont Investor Partners AS og Mont Investor AS.


7

MONTIN


8

8

aktive investeringer

7 ansatte


OM MONTIN Montin kombinerer tilførsel av kompetanse og kapital til selskaper som er i en oppbygningsfase. Historisk har Montin hovedsakelig arbeidet med eiendom og eiendomsselskaper. Det siste året har Montin også startet å investere i og jobbe med selskaper fra andre bransjer. Selskapene som Montin jobber med har egen organisasjon og en definert strategi. Den industrielle kompetansen og merkevaren utvikles i de respektive selskapene. Montin bidrar med kompetanse på et strategisk nivå, men kan også bistå i operative oppgaver dersom selskapene har behov for og ønsker dette. Montin har som målsetning å ha et substansielt eierskap i hvert enkelt selskap/investering. I noen selskaper erstattes eierskap av andre finansielle instrumenter som lån, tegningsretter og opsjoner. Selskapene eies sammen med få profesjonelle og kapitalsterke investorer, samt nøkkelpersoner i de respektive selskapene. Montin sin styrke er kombinasjonen av industriell, finansiell og forretningsmessig kompetanse. Dette kombinert med kreativitet, åpenhet og grundighet gjør at teamet evner å identifisere og utvikle interessante forretningsmuligheter. Montin ser kontinuerlig på mulighetene for å etablere og investere i nye selskaper.

9


10

ÅRET 2018 Året 2018 har vært et svært innholdsrikt, lærerikt og hektisk år for Montin – med nye utfordringer og nye erfaringer. Gjennom året har teamet blitt styrket med to nye medarbeidere og vi har gjennomført flere nye investeringer. Sommeren 2018 etablerte vi Kvadratera – et rendyrket næringsselskap med fokus på kombinasjonseiendommer som ved årsskiftet hadde kjøpt åtte eiendommer. På slutten av året ble også Hyttelykke etablert. Dette er et selskap med fokus på utvikling og bygging av familiehytter i Norge og Sverige. Vi inngikk en strategisk avtale med vår nærmeste co-investeringspartner gjennom mange år, hvor vi skal bistå i forvaltningen av selskapet og være deres rådgiver ifm. videre utvikling av investeringsporteføljen. I 2018 tok vi et strategisk valg om å benytte vår kompetanse i nye markeder og investere i selskaper også utenfor eiendsomsbransjen. I løpet av året la vi grunnlaget for to nye investeringer utenfor eiendomssektoren. Disse ble gjennomført i første del av 2019. I 2019 skal vi jobbe aktivt videre med de eksisterende investeringene, samtidig som vi søker å investere i nye selskaper.


11

f.v.

TOR HALBESMA NILS THOMAS LIEN TOVE AUSET SIMEN GRANVIKEN WOXMYHR FREDRIK TORGERSEN PETER HOUGEN PAUL BENJAMIN HANSEN


12


13

INVESTERINGER


14

175mill verdijustert egenkapital for Mont Investor

27 % ĂĽrlig avkastning siste 3 ĂĽr for Mont Investor


INVESTERINGER Pilares Holding AS Signaturhagen Bolig AS SQM AS Kvadratera AS Time 4 AS Hyttelykke AS MSG Productions AS Easee AS Finansielle Investeringer

15


16

Pilares er et boligutviklingsselskap med hovedfokus på mellomstore boligprosjekter i aksen Oslo – Asker – Drammen – Kongsberg – Tønsberg. Selskapet fokuserer på markeds- og stedstilpassede prosjekter for kunder som er opptatt av kvalitet. Pilares eier i de fleste tilfeller prosjektene 100 %, men gjennomfører også partnerprosjekter hvor eksempelvis tomteselger eller andre investorer er med på eiersiden i prosjektene. Les mer på www.pilares.no


2013 investeringstidspunkt

37%

eierandel

Montin’s investering

20 prosjekter

750 boliger i porteføljen

11 fast ansatte

17


18

Signaturhagen er et boligkonsept som er tilrettelagt for den økende andelen eldre i befolkningen. Hvert boligprosjekt består av ca. 50 leiligheter og konseptet skal gjennom sin utforming legge til rette for et godt fellesskap, sosial trygghet og fysisk aktivitet. Signaturhagen sine første prosjekter er i Stor-Oslo regionen, men selskapet har som ambisjon å utvikle prosjekter over hele landet. Les mer på www.signaturhagen.no


2016 investeringstidspunkt

35%

eierandel & tegningsrettigheter Montin’s investering

3 prosjekter

190 boliger i porteføljen

5 fast ansatte

19


20

Oppdragsgiver/arkitekt: NCC / Lund+Slaatto ARK

SQM er et prosjektutviklingsselskap med spisskompetanse på kontorsegmentet. SQM jobber både med industrielle eiendomsaktører som har behov for ytterligere kapasitet og finansielle eiendomsaktører som har behov for prosjektutviklingskompetanse. SQM leder og optimaliserer et kontorprosjekt gjennom konseptfase, utviklingsfase, kontraheringsfase, byggefase og implementering av forvaltning. SQM deltar gjerne på eiersiden i prosjektene dersom det er mulighet for dette. Les mer på www.sqm.no


2017 investeringstidspunkt

34%

eierandel

Montin’s investering

6 prosjekter

3 fast ansatte

Oppdragsgiver/arkitekt: Entra/MAD Arkitekter

Oppdragsgiver/arkitekt: NCC / Lund+Slaatto ARK

Oppdragsgiver: Entra

21


22

Kvadratera er et næringseiendomsselskap som skal skape verdier gjennom kjøp, utvikling og forvaltning av næringseiendommer i randsonen til bysentrum og hovedfartsårer. Geografisk nedslagsfelt er i området Oslo – Drammen – Kongsberg – Tønsberg – Sandefjord. Selskapet eier forretnings-/handelsbygg, kombinasjonsbygg, produksjonsbygg og lager-/logistikkbygg. Selskapet kjøper både eksisterende eiendom med utviklingspotensial, men også regulerte tomter for fremtidige nybygg innenfor næringssegmentet. Les mer på www.kvadratera.no


2018 investeringstidspunkt

35%

eierandel & tegningsrettigheter Montin’s investering

8 eiendommer

21 000 kvadratmeter nĂŚring

3 fast ansatte

23


24

TIME4 XPRESS YOUR BRANDS

TIME 4 Time 4 utfører alt innen visuell kommunikasjon, med hovedfokus mot byggeplass, retail og kjøpesenter. Selskapets filosofi er «we fix»! Selskapet tar ansvar for hele verdikjeden fra design, produksjon og montering. Les mer på www.time4.no


25

2018 investeringstidspunkt

50%

eierandel & lünefasilitet Montin’s investering

3 fast ansatte


26

Hyttelykke er hytteutviklingsselskap med hovedfokus på utbygging av hytter i Norge og Sverige. Selskapet er pt. involvert i utvikling og bygging av hytter på Sanderstølen på Golsfjellet og i Branäs i Sverige. Hyttelykke vil arbeide aktivt på både Sanderstølen og Branäs de kommende årene, og vil samtidig søke nye områder for hytteutvikling i både Norge og Sverige. Les mer på www.hyttelykke.no


2018 investeringstidspunkt

33%

eierandel

Montin’s investering

2 prosjekter

600 hytter i porteføljen

1 fast ansatte

27


28

MSG har utviklet et høyteknologisk og helautomatisert system for vask og avising av fly. Selskapet har oppført en fullskala demonstrasjonsmodell på Geiteryggen flyplass utenfor Skien, hvor også selskapet har sitt hovedkontor. Ideen har fått internasjonal oppmerksomhet, og det føres samtaler med ulike flyplasser over hele verden for oppføring av systemet. Les mer på www.msgproduction.no.


29

2019 investeringstidspunkt

Lünefasilitet & tegningsrettigheter Montin’s investering

20 fast ansatte


30

Easee er et norsk teknologiselskap med hovedbase i Stavanger. Easee sine produkter skal bli selve DNAet i et selvtenkende strømnett, som fordeler strømmen mer effektivt og som utnytter den eksisterende kapasiteten på en best mulig måte. Selskapet utvikler gjennomtenkte produkter med fokus på design og som i høyest mulig grad er selvtenkende. Selskapets første produkt er «verdens smarteste elbillader» som ble utviklet gjennom 2018, og sluppet i markedet primo 2019. Laderen spisser seg mot privatmarkedet og større parkeringsanlegg for boligsameier, borettslag og andre større parkeringshus. Produktet selges i dag for fullt i Norge og Sverige av selskapet selv, samt utvalgte partnere som blant annet Tibber, Circle K, Flowe mv. I tillegg har selskapet startet salget i utvalgte land i Europa. Les mer www.easee.no


31

2019 investeringstidspunkt

5%

eierandel

Montin’s investering

9 fast ansatte


32

FINANSIELLE INVESTERINGER


33

SANNERGATA 3 INVEST AS Utviklingsprosjekt på Grünerløkka i Oslo. Eierandel - 6,3 %

SØLVKNUTEN INVEST AS Bolig-/næringsutviklingsprosjekt sentralt i Kongsberg. Eierandel - 8,3 %

HOVSETERVEIEN 70-72 AS Næringsprosjekt på Hovseter i Oslo. Eierandel - 8,6 %

LUADO Luado er en norsk plattform som formidler praktiske boligtjenester enkelt, ansvarlig og forsikret. Selskapet har blant annet inngått samarbeidsavtale med Ikea og Jernia. Eierandel – 1,3%.


34

MONTIN STØTTER I Montin er vi opptatt av å skape verdier. Vi er også opptatt av at verdiene vi skaper kan bidra til å gjøre en forskjell i sammenhenger utenfor vår egen forretningsvirksomhet. Noen ganger dukker det opp prosjekter, formål eller enkeltpersoner som vi av ulike grunner identifiserer oss med, og hvor vi ser en mulighet for å gå inn som støttespiller.

LIFE CARE SCHOOL (LCS) Life Care School er en barneskole i India hvor vi hvert år bidrar med midler som støtter den løpende driften av skoletilbudet. Her får barn i nærområdet utdanning med kvalifiserte lærere, samt et varmt måltid mat om dagen. Skolen tilbyr utdanning fra 1.-4. klasse hvoretter elevene må over på offentlig skole, noe som i praksis medfører at mange av elevene slutter. Det jobbes med å kunne utvide skoletilbudet til også å gjelde fra 5.-8. klasse.

KAJSA W. LIE Kajsa er en ung og lovende alpinist. Vi har vært støttespiller for Kajsa siden hun var 16 år gammel. I vinter hadde hun sitt store gjennombrudd på seniornivå og tok blant annet en imponerende 7. plass i Ski-VM i Åre.

TEAM RAGDE Med Anders Aukland i spissen er vi medsponsor til langdistanselaget Team Ragde, Norges første private, profesjonelle langrennslag. Laget dominerte forrige sesong i Ski Classics med seier i blant annet Vasaloppet og Birkebeineren.


35


36


37

NØKKELTALL 2018


38

2018 NØKKELTALL Mont Investor AS


MONT INVESTOR AS

RESULTATREGNSKAP 2018

2017

-

-

Driftskostnader

-3 315 246

-2 835 024

Driftsresultat

-3 315 246

-2 835 024

Resultat av finansposter

13 163 813

27 165 080

Årsresultat

9 848 567

24 330 056

Overføring til/fra annen egenkapital

9 848 567

24 330 056

Sum overføringer

9 848 567

24 330 056

2018

2017

120 906 952

103 210 367

26 126 397

24 155 430

147 033 349

127 365 797

145 593 126

125 489 957

1 440 223

1 875 840

147 033 349

127 365 797

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Driftsinntekter

OVERFØRINGER

BALANSE EIENDELER Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

39


40

2018 NØKKELTALL

Mont Investor Partners AS


MONT INVESTOR PARTNERS AS

RESULTATREGNSKAP 2018

2017

Driftsinntekter

25 943 944

17 763 513

Driftskostnader

-13 070 612

-10 092 307

Driftsresultat

12 873 331

7 671 206

-1 514

16 863

Skattekostnad

-2 968 942

-1 858 636

Årsresultat

9 902 876

5 829 433

2 876

9 433

Avsatt til utbytte

9 900 000

5 820 000

Sum overføringer

9 902 876

5 829 433

2018

2017

Anleggsmidler

1 775 480

1 937 817

Omløpsmidler

16 930 089

11 135 691

Sum eiendeler

18 705 569

13 073 508

Egenkapital

1 042 311

1 039 435

Utsatt skatt

71 665

63 313

17 591 593

11 970 759

18 705 569

13 073 508

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER

Resultat av finansposter

OVERFØRINGER Overføring til annen egenkapital

BALANSE EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

41


BESØKSADRESSE Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

42


montinvestor.no

Profile for Lemon Reklamebyrå

Montin Årsrapport 2018  

Årsrapporten til selskapet Montin: http://montinvestor.no/

Montin Årsrapport 2018  

Årsrapporten til selskapet Montin: http://montinvestor.no/

Profile for lemonaid