STACH #2

Page 1


A LEMNISC zie je

AT

L A R E V O4


5


6


7


rege nb o o g p l a n eet

l o r i va n de blauwe bergen

Va n d e Ja p a n s e ro z e b l o e s e m t o t d e It a l i a a n s e p a a r s e d r u i v e n i s d e w erel d een kl eu re n f e e st . Ma ar d e z e l f d e kl e u r ka n v e r s c h i l l e n d e b eteken i s s en h e b b e n , afhan ke l i j k v a n w a a r j e w o o n t !

reizigersboom

esdoornblad

maanvis

r o o d b o r s tj e

k l av e r tj e vier

rhombosolea ta p i r i n a

vos

ko r a a l

kersen

g

r

a

sp

KIWI’s a

ULURU

kersenbloesem

anemoonvis

MONARCHvlinder

framboos

k e r k va n KIRUNA

kerstman

Or a nj e is de na t io na l e kle u r v a n Ne de r la nd o m d a t d e Ne de r la nd s e ko ninklij ke fa m ilie ‘v a n Or a nj e -Na s s a u’ he e t. Vo o r hind o e s is he t e e n he ilig e kle u r e n b o e d d h i st is c he m o nnike n d r a g e n v a a k o r a nj e g e w a de n .

sinaasappel

Rood

Rood e n ro ze s t aa n v o o r l i ef d e - d e n k maa r a a n Val en t i j n . Vo o r d e i nh e e ms e Au s t r a l i ë r s is rood e e n c e re mo n i ë le kl eur. In A zi ë b e t e ke nt hi j ge l u k , v re u gd e e n ri jkd o m. Ro o d i s o o k de kl eur v a n mo e d , wo e de en ze l f s ge v aa r! robijn

honingpotmier

MANGO

k

ie

t

vrijheidsbeeld

gele KAPOK maïs

oranje CHINESE draak

r

PA L M

rode bieT

GRoEN

grote r a f e lv i s kaas

hommel

De kl e ur d i e h e t m eest v o o r ko m t i n d e n a t u u r staat voor leven, g ro e i , g e l uk e n w i js h e i d . Hi j ka n o o k g e l d , ja l o e z i e e n het kw a a d s y m b o l i s e re n. Vo o r m o s l i m s i s h et e e n h e i l i g e kl e ur d i e kr a ch t v e r b e e l d t.

geel

Geel is de kleur van creativiteit en blijdschap, moed en dapperheid, maar kan ook betekenen dat je een lafaard bent! Chinese keizers droegen geel. In Griekenland staat het voor verdriet, terwijl het in Duitsland en Frankrijk de kleur van de jaloezie is.

tram uit MELBOURNE PEeR

ko r a a l t e e n boomkikker

kruipbraam O R A N G - o e TA N

g r a n a ata p p e l

r

smaragd

d

honing

u iv e

bengaalse tijger

n

8

cit roenijs

FLAMINGO

GOud

m o n s t e r va n LOCH NESS


churros loodsm a n n e tj e

blauwe gaai

saffraankro ku s

pa p i l i o U LY S S E S

schelp weduwe

vijgen amethist

b l a u w e m o s k e e va n TA B R I Z

Blauw kan rust, vrijheid, vertrouwen, vrede en veiligheid betekenen, maar ook eenzaamheid en verdriet. In Korea is donkerblauw de kleur van de rouw. Voor hindoes staat het voor vreugde, in het Midden-Oosten voor de hemel en in Griekenland en Turkije beschermt het tegen het boze oog.

BURJ K H A L I FA

MING va a s

Bruin wordt gezien als eenvoudig, aards, ondersteunend, eerlijk en sterk. Het staat ook voor gezondheid. In het Midden-Oosten is het de kleur van troost, maar in Azië van verdriet.

klokje

zebra zeester

distel zwarte zwaan

eland

ptilotus e x a l tat u s

orka

pa a rs

Paars is de kleur van koningen en koninginnen, rijkdom en macht. Het verbeeldt vaak geloof en spiritualiteit. In Thailand en Brazilië is het de kleur van de rouw. In de VS staat het voor moed en kracht: de dapperste soldaten worden onderscheiden met de Purple Heart medaille.

blauwe zee-egel zwemkrab SAffier

zwartvoetpinguïn

BRUIN

o r n a at e l fj e

blauw

g r i z z ly beer

w o m b at

ko l e n suikerhut

ko r a a l

pelsrob MOAI beelden bever

Z W A RT

vleerhond

9


10


11


Maak deze eenvoudige mal Plak een vel ruitjespapier op karton en knip een voor een Escher-achtige 1 vierkant van 5 bij 5 cm. Teken twee driehoeken in tegenoverliggende hoeken, zoals hieronder.

VISSENVORM

53

5cm

TWEE VISSEN(NR.46)

a

tes. Zijn werk heeft wiskundigen altijd beziggehouden – maar grappig genoeg was Escher op school 5cm Escher maakte 137 van dit soort slecht in wiskunde! tekeningen. Hij ontwierp patronen

Begin hier.

Leg je mal in de linke 5cm 3 groot vel papier en tr b lijn omheen. Verschu Het maakt niet uit hoe goed je in de kop past en ma Maak beide driehoeken zoekt – je zult geen gaatje tussen zo door. even groot.

de vissen vinden! Escher nam een dierenIn deze vissen zijn

knip eendaar driehoek en plakpatroon die voorzichtig aan vorm en maakte een af perfect van.getrokken, daarn 2 de andere kant van het vierkant. Zo: oliepastelkrijt en over Dat heet ‘tesselatie’. Verplaats de driehoek zonder

Tegelstijl b

a Maak beideTesselatie driehoekenis eigenlijk betegeling even groot.

2

hem te draaien. Doe hetzelfde met de andere driehoek. Je vissenmal is klaar!

– iedere vorm past helemaal tegen Escheraan begon met geometrische b knip een driehoek afde enandere plak die aan. voorzichtig en Zo: veranderde die in golvende lijnen. Hij de andere kant van vormen het vierkant. maakte Verplaats er patronen van door ze te draaien, te de driehoek zonder verbuigen herhalen. hemen te te draaien. Doe hetzelfde b a

a

met de andere driehoek. Je vissenmal is klaar!

In deze afbeelding zien we twee soorten vissen. Het lijkt alsof door een caleidoscoop kijkt. Als jeje aan het einde van b een rij ze komt, de Escher tekende opdraai ruitjespapier en kleurde ze mal dan om en ga de a in met potlood, inkt en waterverf. Hij vond het andere kant op terug. een leuk idee dat patronen eeuwig door konden Begin hier. b gaan, hoewel hij zelf moest stoppen als hij de rand van zijn papier had bereikt. Maak deze eenvo

52

Als je aan het einde van een rij komt, draai de

4

Als je een blad vol vissen voor een Escher hebt, kleur ze dan in!

VISSENV

mal dan om en ga de

andere kant op terug. Begin hier.

Wie was Escher?

1

Plak een vel ruitjespapier op ka vierkant van 5 bij 5 cm. Teken tegenoverliggende hoeken, zo

(UK) 5cm Maurits Escher werd in 1898Job:E10-29516 Title:Get Into Art Animals Als je eenCornelis blad vol vissen

4 in hebt, kleur ze dan in! Nederland geboren. Tijdens een reis

Job:E10-29516 Title:Get Into Art Animals #150 DTP:228 Page:16

a E11-AC68362_#150 DTP:228 Page:17

(UK)

naar het Alhambra, een Moors kasteel in Spanje, begon zijn fascinatie voor in 5cm Escher maakte 137 van dit soort elkaar passende vormen. tekeningen. Hij ontwierp patronen Tijdens zijn met maakte hagedissen, kikkers, insecten, reizen hij schetsen en tekeninvogels en zelfs menselijke gedaangen,tes. enZijnthuis maakte hij afdrukken van werk heeft wiskundigen Maak beide driehoeke altijd beziggehouden – hij maar had grap- bezocht. In de gebouwen die even groo Job:E10-29516 Title:Get Into Art Animals E11-AC68362_#150 pig genoeg was Escher opDTP:228 schoolPage:17 zijn werk speelde hij graag met geknip een driehoek af en plak di slecht in wiskunde! 2 zichtsbedrog en onmogelijke vormen. de andere kant van het vierkan Ve Hij veranderde de wereld in een raadhe m a selachtige, verbazingwekkende plek.

b

Als je aan het einde van een rij komt, draai de mal dan om en ga de

andere kant op terug. Begin hier.

4

12

Foto © Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY/Bridgeman Art Library. Kunstwerk © Erven Miró/ADAGP, Parijs en DACS Londen 2017

met hagedissen, kikkers, insecten, vogels en zelfs menselijke gedaan-

met hagedissen, kikkers, insecten, vogels en zelfs menselijke gedaantes. Zijn werk heeft wiskundigen altijd beziggehouden – maar grappig genoeg was Escher op school slecht in wiskunde!

54

a

Plak een vel ruitjespapier op karton en knip een vierkant van 5 bij 5 cm. Teken twee driehoeken in 5cm Escher maakte 137 van dit soort tegenoverliggende hoeken, zoals hieronder. M.C. Escher, 1942 tekeningen. Hij ontwierp patronen

1

© M.C. Escher Stichting, Nederland

51

VISSENVORM

(UK)

(UK) Job:E10-29516 Title:Get Into Art Animals #150 DTP:228 Page:16

Als je hebt,


Maak deze eenvoudige mal voor een Escher-achtige

Als je aan het einde van een

rij komt, draai

VISSENVORM 1

de mal dan

om en ga de

andere kant op terug.

Plak een vel ruitjespapier op karton en knip een vierkant van 5 bij 5 cm. Teken twee driehoeken in tegenoverliggende hoeken, zoals hieronder.

Begin hier.

3

5cm a

5cm

Leg je mal in de linkeronderhoek van een groot vel papier en trek er met potlood een lijn omheen. Verschuif de mal, zodat de staart in de kop past en maak een nieuwe omtrek. Ga zo door. In deze vissen zijn de lijnen met markeerstift getrokken, daarna zijn ze gearceerd met

oliepastelkrijt en overgeschilderd met waterverf. b Maak beide driehoeken

even groot.

2

knip een driehoek af en plak die voorzichtig aan de andere kant van het vierkant. Zo: Verplaats de driehoek zonder a

hem te draaien. Doe hetzelfde met de andere driehoek. Je vissenmal is klaar! b a

b

Als je aan het einde van een rij komt, draai de mal dan om en ga de

andere kant op terug. Begin hier.

4

Als je een blad vol vissen hebt, kleur ze dan in!

(UK) Job:E10-29516 Title:Get Into Art Animals E11-AC68362_#150 DTP:228 Page:17

13


14


15€ 14,99 | 164 pag.

€ 14,99 | 144 pag.

€ 14,99 | 192 pag.


18


19


20


Kaufman • Rodrigues

elofelijke, levensechte

ze blauwe planeet rijk

svelden tot uitgestrekte

diepzeevulkanen tot

alriffen, van mangroven ingen. Dit prachtige

Met tekeningen van Mariana Rodrigues

Waterwerelden

WAT E R W E R E L D E N

tien water­ n ontdek de wezens die n.

Geschreven door Alexander Kaufman

waterleven in alle

e grote blauwe vinvis

inste garnaal.

at

l e m n i s c a at

21


22


23


De dag dat ik een draak kweekte… Toen Tomas het drakenfruit vond, gooide hij het bijna in het kampvuur – zeker omdat het er zo be­ schimmeld uitzag! Maar dat deed hij niet: hij nam het mee naar huis. Stel je voor dat jij, net als Tomas, een drakenfruit­ boom vindt. Wat schrijf je daar dan over in je dag­ boek of in een brief aan je beste vriend? Deze vragen helpen je op weg: Waar vond je de drakenfruitboom? Met wie was je toen? Wat deed je nadat je de boom vond? Waar heb je het fruit gelaten toen je thuiskwam, en wat gebeurde er toen de draak eruit kwam? Hoe zag de draak eruit? En wat was het eerste wat de draak deed? Hoe voelde je je toen je de draak zag?

24


Avontuurlijk, spannend en ongelofelijk grappig. Na het lezen wil ook jij een draak! Als Tomas een rare boom in de tuin van zijn grootvader ontdekt en het fruit ervan mee naar huis neemt, krijgt hij de schok van zijn leven: er komt een draakje uit! Fikkie is het leukste, coolste huisdier dat er bestaat, maar het houden van een draakje is nog niet zo makkelijk. Want wat eet zo’n diertje? Wat doe je aan die vlammen? En hoe houd je hem verborgen? Dan ziet Tomas dat aan de drakenboom steeds meer vruchten groeien. Hij wordt drakenkweker…

Met tekeningen van

L E M N I S C A AT

€ 14,99 | 212 pag.

Een vuurspuwend, verrassend, vrolijk vervolg op De jongen die draken kweekte. Tomas heeft een geheim – een vurig geheim! Hij heeft een draakje gekweekt aan de drakenfruitboom in zijn grootvaders tuin: Fikkie. Ook zijn vrienden Ted, Kat en Kai hebben inmiddels draakjes, elk met hun eigen krachten. En die zijn een stuk minder braaf dan Fikkie. De vrienden proberen hun draakjes te trainen – en dat gaat al niet zo makkelijk. Maar dan krijgen ze er nog twee problemen bij: het gaat niet goed met de drakenfruitboom, én Liam – Koning van de Narigheid – is duidelijk iets heel gemeens van plan...

L E M N I S C A AT

L E M N I S C A AT

€ 14,99 | 280 pag.

€ 14,99 | 288 pag.

€ 14,99 | 280 pag.

25


26


27


28


29


30


31
34


35


36


37


MARLOES MORSHUIS

jarige Mick moet koken voor zijn leven. dagen lang moet hij iets maken wat keizer i lekker vindt. Er is echter één probleem: zer lust niets. s de oude koning dood is, regeren de keizer n raadsheer met harde hand over Minelotte. teren is gevaarlijk. Voor je het weet zit je gevanp de Witte Rots, een kaal eilandje voor de kust. Mick in de problemen komt, gaat hij een nschap aan met de keizer. Wint Mick de op leven en dood, dan redt hij niet alleen lf, maar ook alle mensen die zijn verbannen. st hij, dan wacht hem een gruwelijke straf…

Marloes Morshuis (1970) schrijft al jaren op allerlei manieren. Op dit moment werkt ze als zelfstandig copywriter en redacteur. Eerder werkte ze onder meer als campagnecoördinator. Koken voor de keizer is haar kinderboekendebuut. www.marl o e s mo rs h ui s .nl

lemniscaat

38

www.l e mni s caat.nl


39


40


41


42


43


44


45


46


OVERZICHT VAN LEKKERNIJEN

VAN OVER DE

HELE WERELD.

de eenvoudige

combinatie van meel en water

ontelbare noedelen pastasoorten

worden gemaakt, kom erachter

waarom je moet

huilen als je een ui

en verwonder je over de rijkdom van de natuur

bij het zien van

allerlei appel- en peersoorten.

Het water loopt

de kost geeft in dit schitterend geïllustreerde

naslagwerk en

leest over alle

wonderlijke en

bekende spijzen. L E M N I S C A AT

Proef de wereld

zonder een stap

buiten de deur te hoeven zetten.

met tekeningen van

ZOË BARKER

Een wereld vol

EEN ENCYCLOPEDIE MET MEER DAN

1000

LEKKERNIJEN

LEKKERS

je in de mond

terwijl je je ogen

Een wereld vol

snijdt, ontdek hoe

kaas wordt gemaakt

geschreven door

L AU R A G L A DW I N

LEKKERS

Lees hoe van

L AU R A G L A DW I N • ZO Ë BA R K E R

SMUL VAN DIT

VERRUKKELIJKE

L E M N I S C A AT

4749


50


OVERZICHT VAN LEKKERNIJEN

VAN OVER DE

HELE WERELD.

combinatie van meel en water

ontelbare noedelen pastasoorten

worden gemaakt, kom erachter

waarom je moet

huilen als je een ui kaas wordt gemaakt en verwonder je over de rijkdom van de natuur

bij het zien van

allerlei appel- en peersoorten.

Het water loopt terwijl je je ogen de kost geeft in dit schitterend geïllustreerde

naslagwerk en

leest over alle

wonderlijke en

bekende spijzen. L E M N I S C A AT

Proef de wereld

zonder een stap

buiten de deur te hoeven zetten.

met tekeningen van

ZOË BARKER

Een wereld vol

EEN ENCYCLOPEDIE MET MEER DAN

1000

LEKKERNIJEN

LEKKERS

je in de mond

Een wereld vol

snijdt, ontdek hoe

geschreven door

L AU R A G L A DW I N

LEKKERS

Lees hoe van

de eenvoudige

L AU R A G L A DW I N • ZO Ë BA R K E R

SMUL VAN DIT

VERRUKKELIJKE

L E M N I S C A AT

51


52


53


54


55


56


Simone van der Vlugt

Schuld & Vlinders lemniscaat

57


58


59


60


N

G

O

Z

E

R

T

B

V

O

O

R

L

E

Z

E

N

T

IJ

K

S

E

R

L

B

Q

G

H

O

O

F

D

S

T

U

K

S

R

S

A

E

P

R

A

U

IJ

E

N

E

M

N

V

S

E

W

A

E

C

P

A

B

D

A

O

P

J

Z

S

I

E

E

R

E

E

K

V

H

R

R

R

K

O

T

N

T

P

S

O

N

N

E

N

I

N

E

I

E

E

O

D

R

U

S

E

N

A

I

E

N

T

O

V

E

G

L

K

T

C

O

L

M

O

I

W

H

E

K

G

T

D

R

K

T

D

E

A

T

E

K

O

B

R

O

T

A

E

N

E

B

E

E

I

E

I

W

O

E

P

J

O

F

E

H

S

T

C

L

D

T

O

U

R

S

R

B

N

K

T

E

H

I

O

R

N

L

K

H

N

B

G

E

S

V

E

A

F

E

A

N

C

R

K

A

O

W

E

I

T

O

N

A

K

D

G

L

A

N

K

S

S

L

A

A

T

E

L

Z

S

E

L

T

IJ

V

G

S

N

T

E

T

P

O

S

N

R

T

P

Q

E

K

R

Z

R

L

E

U

T

A

I

I

L

W

C

A

U

E

S

U

I

H

D

I

N

O

L

R

A

F

Z

E

A

U

H

P

U

N

E

I

T

A

R

I

P

S

N

I

S

E

E

K

N

O

R

O

T

S

E

Z

L

N

E

G

A

S

E

V

I

L

R

E

E

L

IJ

L

N

C

L

B

E

D

L

E

H

E

K

S

E

N

A

L

E

R

V

E

O

H

B

R

I

E

F

G

E

H

E

I

M

N

N

G

T

E

E

O

V

A

E

N

I

L

A

T

H

C

O

T

S

I

U

R

K

T

N

N

A

P

W

O

O

N

B

O

O

T

B

A

M

O

L

A

P

61


62


Meer lezen over Gozert? Gozert Pieter Koolwijk & Linde Faas Wie bepaalt wat echt is? € 15,99 | 256 pag.

Luna Pieter Koolwijk & Linde Faas Luna is zo gek nog niet! € 15,99 | 248 pag. 63Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.