Page 1

LEMNISCAAT

LITERAIR voorjaar 2016


Geachte boekverkoper, Wij willen u wederom graag verrassen met boeken voor iedereen die young at heart is, zoals een recensent in de Verenigde Staten het onlangs treffend zei. Een auteur die daar prachtig bij past is Matthew Quick. Wie zijn roman Liefde kan mislukken heeft gelezen zal dat kunnen beamen. Een prachtige roman over mensen die een deukje in het leven hebben opgelopen – niet geschreven met een afstandelijke blik, maar met een warme menselijkheid. Quicks nieuwe roman Gefeliciteerd, Leonard Peacock heeft diezelfde kwaliteit. Leonard Peacock wil zelfmoord plegen en wel op zijn verjaardag, maar niet voordat hij de jongen die hem het leven zuur heeft gemaakt heeft doodgeschoten. Het wordt een verjaardag waarop hij afscheid neemt van zijn dierbaren, ten prooi valt aan vertwijfeling en het leven bespiegelt. En opnieuw vervult een bijzondere leraar een sleutelrol. U mag Gefeliciteerd, Leonard Peacock niet missen. Het is niet alleen een boek om te verkopen, maar vooral een boek om zelf te lezen. Op veler verzoek brengen wij ook een Lemniscaat Literair-editie uit van Een heel bijzonder meisje Anna van Praag. Een novelle die – wij kunnen het ook niet helpen – thuishoort bij zowel de boeken voor oudere jeugd als bij romans voor volwassenen. En als u zich afvraagt wat er zoal verschenen is in Lemniscaat Literair: verderop in deze aanbieding vindt u een titeloverzicht. Ik hoop dat u van deze aanbieding net zo zult genieten als wijzelf. Jean Christophe Boele van Hensbroek Lemniscaat


Kunst stijgt altijd in waarde als de kunstenaar geassocieerd wordt met geschifte dingen, als zo iemand bijvoorbeeld zijn eigen oor afsnijdt zoals Van Gogh, of zijn tienernichtje trouwt zoals Poe, of zijn volgelingen een beroemdheid laat vermoorden zoals Manson, of zijn as na zijn zelfmoord door een gigantisch kanon de lucht in laat schieten zoals Hunter S. Thompson, of als jongetje door zijn moeder als meisje is aangekleed zoals Hemingway, of een jurk van rauw vlees aantrekt zoals Lady Gaga, of wanneer er afgrijselijke dingen met hem gedaan zijn waardoor hij een klasgenoot vermoordt en een kogel door zijn eigen kop jaagt, zoals ik later vandaag ga doen. Dankzij mijn moord/zelfmoord wordt

Ontbijt van een tienermoordenaar een meesterwerk van onschatbare waarde, want mensen willen nou eenmaal dat kunstenaars in alle opzichten anders zijn dan zijzelf. Als je saai, aardig en normaal bent, zoals ik vroeger was, krijg je op school gegarandeerd een onvoldoende voor beeldende vorming en zul je nooit meer dan een ondermaatse kunstenaar worden. Waardeloos in de ogen van de massa. Vergeten. Dat weet iedereen. IĂŠdereen. Dus de truc is om iets te doen waardoor je je voor eeuwig onderscheidt in de ogen van gewone mensen. Iets wat telt.

Fragment uit Gefeliciteerd, Leonard Peacock


Een heftige psychologische roman over de moed die we nodig hebben om te leven

Matthew Quick (ook wel Q) doceerde jarenlang Engelse literatuur en film aan een middelbare school. Hij zegde zijn baan op om zijn droom waar te maken en schrijver te worden. Dat lukte: zijn werk is inmiddels in dertig talen vertaald en werd meermalen bekroond. In 2013 stond Matthew Quick op de shortlist voor de TIME 100 Most Influential People of the Year. Bij Lemniscaat verscheen eerder van zijn hand Liefde kan mislukken. www.MATTHEW QUICKWRITER.COM

PROMOTIE In november 2016 komt Matthew Quick naar Nederland! Leesclubvragen Aandacht in Boekenkrant Leesclub in samenwerking met hebban.nl Winactie op social media: verloting van 100 recensieexemplaren onder volgers die online recensies schrijven - Goodreads-giveaway - Promotieposter

Š StefanKrofft

-


Foto: Š Benj Lipchak


‘Aangrijpend, belangrijk.’ - usa Today » Van de auteur van Liefde kan mislukken en The Silver Linings Playbook » De geplande verfilming van Gefeliciteerd, Leonard Peacock is het regiedebuut van de bekende Amerikaanse acteur Channing Tatum

Matthew Quick Gefeliciteerd, Leonard Peacock Leonard Peacock is jarig. En het is zijn laatste dag op aarde. Zo heeft hij besloten.

Maar eerst heeft hij nog een queeste te vervullen. Hij heeft vier geschenken die hij aan vier mensen gaat bezorgen die een belangrijke rol in zijn leven hebben gespeeld. Daarna zal hij zijn vroegere beste vriend vermoorden – en zichzelf. Leonard Peacock gaat op weg: langs zijn oude buurman met wie hij altijd oude zwart-witfilms keek, langs de violist uit zijn klas, langs het christelijke meisje op wie hij verliefd is en langs Herr Silverman, zijn favo-

‘Rauw en indrukwekkend. […] De wanhopige daden en emoties van Leonard zijn overtuigend.’ - The Boston Globe

riete leraar. Gefeliciteerd, Leonard Peacock is een geraffineerde psychologische roman die de lezer door alle emoties slingert die Leonard Peacock ondergaat. Een boek over het leven, over onmogelijke keuzes en over de kracht die het soms vergt om door te gaan.

‘Belangrijk en tegelijkertijd angstaanjagend geloofwaardig.’ - The Melbourne Review 7

oorspronkelijke titel: Forgive Me, Leonard Peacock | vertaling: Ineke Lenting | formaat: 14,3 x 21,5 cm [gebonden], 214 pag. | prijs: € 19,95 | ISBN: 978 90 477 0496 6 | NUR: 300 | verschijnt: februari 2016


TIP VOOR DE BOEKHANDEL Als u 10 exemplaren of meer bestelt, ontvangt u een uitgebreid etalagepakket, bestaande uit de rechts afgebeelde banier, een klassieke typemachine met daarin een getypte eerste pagina uit het boek én een Anna van Praagbloem. Op = op

‘Genuanceerd, met groot inlevingsvermogen en veel gevoel voor sfeer.’ – Trouw

‘Scherp en pijnlijk, maar toch ook op een elegante manier troostrijk. […] De roman over hoe een gezin uiteen wordt geslagen door een sekte is zo urgent dat het ook een volwassen publiek nodig heeft.’ – Karel Berkhout

Foto: Ilco van der Linde


a n n a va n praag een

heel

Een heftig, indrukwekkend relaas over opgroeien in de ban van een goeroe

bijzonder

meisje

PROMOTIE - Leesclubvragen

nov e lle

Anna van Praag is schrijfster, wereldreizigster en journalist. Ze publiceerde al vele kinder- en jeugdboeken, onder meer bij Leopold. Bij Lemniscaat verscheen eerder Kom hier Rosa. Een heel bijzonder meisje is haar eerste roman. WWW.ANNAVANPRAAG.NL

lemniscaat

Anna van Praag

Een heel bijzonder meisje

In september 2015 werd Een heel bijzonder meisje gepre-

Hartverscheurend schrijft Alicia haar verhaal op, als

senteerd, de sterk autobiografische roman van Anna

één grote vraag aan Sofía, hoe dit alles heeft kunnen

van Praag over een meisje dat volwassen wordt binnen

gebeuren – terwijl het hart van de volwassen lezer

een groepering die onder leiding staat van een charis-

bloedt omdat hij heeft gezien wat zij niet zag: hoe haar

matische vrouwelijke goeroe. Met een aan naïviteit grenzende vanzelfsprekend-

gezin onder de handen van deze Sofía uiteen werd gerukt.

heid vertelt de jonge Alicia over de uitwassen van het uitzinnige groepsleven rondom die ene vrouw: Sofía

De reactie van pers en publiek op Een heel bijzonder

– een groep waarbinnen de grenzen van het moreel

meisje is unaniem: ‘heftig’ en ‘dit móéten volwassenen

verantwoordelijke worden verkend én overschreden.

lezen’.

Ook Alicia zelf wil niets liever dan in het middelpunt van Sofía’s belangstelling staan… Des te harder komt de klap aan als Alicia’s familie – die hart, ziel en al haar geld aan de organisatie heeft

Speciaal voor de literaire editie van haar roman heeft Anna van Praag een nawoord geschreven. Daarin vertelt zij hoe het – in haar eigen leven – zover kwam en hoe het verderging…

verpand – als last wordt bestempeld en met de onverbiddelijke, keiharde kant van Sofía en haar organisatie wordt geconfronteerd. Het gezin blijft achter, gewond en ontregeld. 9 formaat: 14,3 x 21,5 cm | [gebonden], 142 pag. | prijs: € 15,95 | ISBN: 978 90 477 0774 5 NUR: 300 | verschijnt: maart 2016


Lemniscaat Literair

Heeft u deze titels al?

Bernard Beckett

John Green

Willoos

Een weeffout in onze sterren

‘Willoos is een indringende filosofische thriller over geloof en vrije wil.’ – cultuurbewust.nl ‘Beckett laat de beide personages hun

‘Een schitterend boek over liefde in tijden van kanker. Een boek over schitterende liefde. Nergens sentimenteel en toch tra-

beider act op voeren en laat de een te-

nen. Nergens bedoeld grappig en toch ge-

genwicht te bieden aan de ander. De ope-

lachen. Verplicht lezen voor een beter

ningsscène van Willoos is indrukwekkend

leven.’

en met vaart geschreven. Het is de pro-

– Peter Heerschop

loog voor een heel beklemmend filoso-

‘Deze roman raakt het hart en het hoofd.

fisch verhaal dat heel sterk doet denken

Een hartverscheurende lovestory en een uitdagend, ontluisterend verhaal

aan het vroegere werk van Tahar Ben Jelloun.’

over de zin van leven en dood smelten er prachtig in samen.’

– iedereenleest.be [paperback], 220 pag. | prijs: € 18,95 | isbn: 978 90 477 0478 2

– Trouw

[gebonden], 264 pag. | prijs: € 18,95 | isbn: 978 90 477 0660 1

Guido Bottinga

John Green

Witte gaten

Een roman van een even ontstellende

Het Grote Misschien

schoonheid als witte gaten zelf.

en bizarre gebeurtenissen, die ontroerend

Als een hoogbegaafde jongen en een oude

maar ook bijzonder grappig zijn. […] Green

briljante astronoom die een kluizenaarsbe-

verliest zich echter niet in het beschrijven

staan leidt elkaar ontmoeten, ontstaat een

van analyses en filosofische wijsheden. Het

vriendschap waarin beiden elkaar inspire-

boek is ook bijzonder grappig en ontroe-

ren. Maar de droom lijkt uiteen te spatten

rend. […] Als lezer word je geraakt door dit

als een van beiden iets prachtigs, iets on-

boek en blijf je even zwijgend achter.’

vergetelijks doet, dat hun leven op hun

‘Een boek vol filosofische gedachtegangen

– cultuurbewust.nl

grondvesten laat schudden. Witte gaten is

‘Aantrekkelijk én verrijkend.’

[gebonden], 316 pag. | prijs: € 18,95 | isbn: 978 90 477 0724 0

[gebonden], 254 pag. | prijs: € 18,95 | isbn: 978 90 477 0374 7

een ode aan de verwondering en de eeuwige vriendschap.

– NRC Handelsblad

Rita Falk

John Green

Reservetijd

19 keer Katherine

juiste dosering humor, een realistisch, zeer

‘Wat een vitaal boek is 19 keer Katherine! Het

levendig en invoelbaar beeld van Niels

uitstekend vertaalde boek is van deze tijd,

neer te zetten. […] Een heel geslaagd de-

met verwijzingen naar tv-programma’s,

buut.’

popsterren en filmhelden, en toch is het

‘De auteur is erin geslaagd om, met een

is springerig en heeft absurde trekjes. Het

– Toin Duijx in Friesch Dagblad

nergens modieus.’

– jaapleest.nl

‘Greens talent komt vooral tot uiting in het

‘Een knap boek en een absolute aanrader.’

– NRC Handelsblad

[paperback], 182 pag. | prijs: € 18,95

opwerpen van grote levensvragen op de

isbn: 978 90 477 0493 5

meest luchtige en humoristische manier.’ – derecensent.nl [gebonden], 308 pag. | prijs: € 18,95 | isbn: 978 90 477 0375 4


John Green

Matthew Quick

Paper Towns

‘Paper Towns is een briljante roman […] vol

Liefde kan mislukken

humor, spanning en rake observaties over

[…] Een viering van de mogelijkheid van ge-

poëzie, schijn en wezen en het onvermogen

wone mensen, met al hun tekortkomingen,

de ander te doorgronden.’

om zichzelf en elkaar te redden. […] Gelar-

– NRC Handelsblad

‘Het boek bevat zowel schunnige grappen

‘Origineel, meeslepend, vrolijk stemmend.

deerd met humor en medemenselijkheid.’ – Graeme Simsion, auteur van Het Rosie

sche gesprekken over de betekenis van

project

poëzie, over identiteit en verbondenheid.’

lezen.’

en lachwekkend geouwehoer als filosofi-

– Trouw

‘De romans van Matthew Quick moet je – The New York Times

[gebonden], 320 pag. | prijs: € 18,95 | isbn: 978 90 477 0382 2

[gebonden], 368 pag. | prijs: € 22,95 | isbn: 978 90 477 0702 8

Steven Herrick

Matthias Rozemond

Zwartgelakte nagels

De Rattenlijn

‘Een grappige en aangrijpende roman.’ – Flair

‘Tussen de regels broeit er van alles.’ – NRC Handelsblad

‘De Rattenlijn is een bijzonder boek, waanzinnig spannend, onderhoudend en be-

langrijk. Spannend omdat het hier en daar echt een thriller is, onderhoudend omdat

‘Herrick speelt met de tijd om het ‘nu’ van

je er enorm veel van leert en belangrijk

James en het ‘toen’ van Sophie te bena-

omdat we zo weinig van dit onderwerp

drukken. Hij schept twee personages waar

weten.’

we direct om geven en die we achter kun-

– boekblad.nl

nen laten in het vertrouwen dat hun ont-

[paperback], 446 pag. | prijs: € 19,95

moeting hun leven heeft verrijkt – of ze nu een toekomst hebben of niet. […]

isbn: 978 90 477 0514 7

In deze beklijvende roman bestaan geen tweedimensionale figuren. Steven Herrick heeft veel prachtige, bekroonde titels geschreven: Zwartgelakte

nagels is misschien wel de beste tot nu toe.’ – Slightly Addicted to Fiction

[paperback], 216 pag. | prijs: € 16,50 | isbn: 978 90 477 0458 4

Joyce Pool

Kate Howard: Bloedlijn

De broeierige en aangrijpende geschiedenis van de jonge vijfde vrouw van King Henry VIII door de ogen van haar gouvernante.

Joyce Pool laat het adellijke leven aan het begin van de zestiende eeuw zinderen alsof het zich voor onze ogen – en in onze tijd – afspeelt. De roman is op ware feiten en personen gebaseerd. Iedereen die Kate Howard: Bloedlijn ter hand neemt, zal

meegesleept worden door de vrijheid, het

vertier en de uitbundigheid van deze grillige periode. [gebonden], 272 pag. | prijs: € 17,95 | isbn: 978 90 477 0742 4


Overzicht voorjaar 2016 Nieuwe titels isbn 978 90 … …477 0496 6 Gefeliciteerd, Leonard Peacock …477 0774 5 Een heel bijzonder meisje

€ 19,95 € 15,95

a n n a va n praag een

heel bijzonder

meisje novelle

lemniscaat

V E RK OOP E N MARK E T ING N E D E R LAN D

VERKOOP EN MARKETI NG VLAAN D E R E N

L E M N I S C A AT B .V. | Postbus 4066, 3006 AB Rotterdam

D E E E N H O O R N | Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke

t (010) 206 29 29 / f (010) 414 15 60 | verkoop@lemniscaat.nl

t (056) 60 54 60 / f (056) 61 69 81 | www.eenhoorn.be

VERTEGENWOORDIGING

VERTEGENWOORDIGING

Barbara Daniëls | Abeelstraat 54, 4814 HD Breda

Nadine Boone | m (0475) 92 75 69 | nadine@lemniscaat.nl

Kirsten Wesselius | 2e Keucheniusstraat 5d, 1051 VP Amsterdam

PERS EN PROMOTIE

m (06) 517 463 84 | barbara@lemniscaat.nl

m (06) 506 056 87 | kirsten@lemniscaat.nl

Sarah Claeys | t (056) 62 78 25 | sarah2@lemniscaat.nl

PERS EN PROMOTIE

Taïs Vezo | t (010) 206 29 26 | tais@lemniscaat.nl

Wilt u op de hoogte blijven van actuele informatie en speciale acties? Schrijft u zich dan in voor onze maandelijkse boekhandelsnieuwsbrief. U kunt zich aanmelden via verkoop@lemniscaat.nl of bij onze vertegenwoordigers op de beurs.

Aanbiedingsfolder Literair voorjaar 2016  
Aanbiedingsfolder Literair voorjaar 2016  
Advertisement