__MAIN_TEXT__

Page 1

L E M N I S C A AT

VOORJAAR 2018

BO E K E N VO O R V O L W A S S E N E N

George Monbiot | Aaron James | John Bunzl & Nick Duffell Thomas Cathcart & Daniel Klein | Liv Larsson | De Jonge Denkers Carey Gillam


Geachte boekverkoper, Verbeelding aan de macht. Ik kan me geen inspirerender en actueler thema van de Maand van de Filosofie voorstellen. Na veel jaren waarin visie en idealisme in het verdomhoekje zaten, realiseren we ons steeds meer dat we zonder verbeelding en fantasie, zonder visie en durf de problemen in ons land en in de wereld niet op kunnen lossen. Armoede, vernietiging van de natuur en de klimaatproblemen: ze worden zeker niet opgelost als we doorgaan op de ingeslagen weg van winst en marktdenken. Het zal u dan ook niet verwonderen dat veel auteurs in deze aanbieding deze thema’s aansnijden, en wat verrassend is: ze komen met originele gedachten en oplossingen! Daarbij past een nieuw initiatief dat in de Maand van de Filosofie wordt gelanceerd: De Jonge Denkers. Voor het eerst krijgen middelbare scholieren de kans om zich Êcht te mengen in het filosofische debat. Eindelijk krijgen zij een stem. Hun bijdragen aan de discussie worden bijeengebracht in het boek Verbeelding aan de macht. En dit zal niet de laatste keer zijn dat wij de jongeren aan het woord laten. Vanaf 2018 zullen we ieder jaar een bundel publiceren met hun bijdragen aan de discussie rond het thema van de Maand van de Filosofie. Ik wens u een inspirerend en idealistisch jaar toe. Jean Christophe Boele van Hensbroek


‘Monbiot is een ongeëvenaarde journalist: scherp, veelzijdig en extreem productief. We hopen nog veel van hem te publiceren.’ – De Correspondent ‘Het indrukwekkendst van Monbiots slimme en elegante teksten is de manier waarop hij verder probeert te denken dan het protest en realistische oplossingen biedt voor de problemen van politiek en economie.’ – The Times

UIT DE PUINHOPEN

GEORGE MONBIOT LEMNISCAAT

PROMOTI E

-

Sluit aan bij thema Maand van de Filosofie: Verbeelding aan de macht Lezingen van Monbiot in Maand van de Filosofie Interviews in Trouw en Filosofie Magazine Debat in Arminius Voorpublicatieboekje met titels uit het voorjaar

George Monbiot

Uit de puinhopen De Brit G E O R G E M O N B I O T is van huis uit bioloog en heeft zich ontpopt tot een veelzijdig journalist, die onder meer voor de bbc en The Guardian natuurprogramma’s en onderzoeksartikelen maakt. Hij heeft diverse bestsellers op zijn naam, zoals Feral: Rewilding the Land, Sea and Human Life en The Age of Consent: A Manifesto for a New World Order.

In een gepassioneerd betoog laat George Monbiot, een van de meest gelezen kritische denkers van het Engelse taalgebied, er geen twijfel over bestaan: we zijn bezig er een puinhoop van te maken. We vernietigen onze leefwereld. Een alarmerende hoeveelheid planten en dieren sterft uit. De aarde warmt op, met alle gevolgen van dien. Maar ook de solidariteit staat onder druk. Ongelijkheid, haat en geweld nemen toe. Niet bepaald een beeld om vrolijk van te worden. Maar het laatste wat we moeten doen, volgens Monbiot, is bij de pakken neerzitten. We kunnen meer dan we vaak denken. In een aanstekelijk betoog laat hij zien dat mensen op allerlei niveaus naar vernieuwing zoeken, samenwerken en met alternatieven komen. Een voorbeeld hiervan is The Land is Ours, een

geweldloze campagne voor kleinschalige landbouw op het Britse platteland. Monbiot is schrijver en columnist van The Guardian en geldt als een van de meest betrokken denkers van deze tijd. Hij weet als geen ander zijn lezers te inspireren om in actie te komen en vooral de hoop niet te verliezen.

‘Monbiot heeft een duizelingwekkende kennis en een onverwoestbaar vertrouwen in mensen – ik lees alles van hem.’ – Naomi Klein

Oorspronkelijke titel: Out of the Wreckage | Vertaler: Rogier van Kappel | Formaat 143 x 215 mm | Pb. 248 pagina’s Prijs € 18,95 | ISBN 978 90 477 1069 1 | NUR 740 | Verschijnt eind maart

5


PROMOTI E

aar on jame s

SURFE N met S ART R E Filosoferen op de golven van het leven

-

Posterserie met surfende filosofen Boekenlegger in de vorm van surfboard met Sartre Voorpublicatie in B K Filosofie Voorpublicatieboekje met titels uit het voorjaar

lemniscaat

Aaron James

Surfen met Sartre Filosoferen op de golven van het leven

‘In Surfen met Sartre vindt AaronJames de juiste balans tussen persoonlijk inzicht en universele reikwijdte. De auteur noemt zijn boek “komisch grandioos”: een werk van ambitie en nederigheid. Uiteindelijk gaat het net zo goed om vrede, vervulling en de toekomst van de mensheid als om de zoute douche na het surfen op een zomerdag.’ - National Public Radio

A A R O N J A M E S is een verwoed surfer (zie foto) en tevens hoogleraar Filosofie aan de Universiteit van Californië.

Iedereen die heeft gesurft kent het overweldigende gevoel: één worden met iets dat groter, krachtiger en onbegrijpelijker is dan jijzelf, je eraan overgeven en toch ‘het roer recht houden’. Dát is, volgens filosoof Aaron James, wat leven is. Filosofen zien het leven veelal als iets statisch, iets wat je kunt observeren, terwijl het er juist om gaat te filosoferen op de golven van dat voortdurend bewegende leven, in de wetenschap dat de uitkomst onvoorspelbaar is. Aaron James zet de ideeën van verschillende filosofen – van Aristoteles tot Wittgenstein – af tegen zijn eigen surfervaringen. En vooral gaat hij in gesprek met Sartre, die waterskiën zag als het hoogtepunt van de watersport. Met Sartre duikt hij in thema’s als vrijheid, moraal en kapitalisme.

Al surfend formuleert James een persoonlijk antwoord op levensvragen. Hij stelt dat we onze levenshouding moeten veranderen om de problemen die op ons af komen – van de eigen werksituatie tot het wereldwijde milieudilemma – het hoofd te bieden.

Aaron James verwoordt het gedachtegoed voor morgen. Niet voor niets wordt Surfen met Sartre vergeleken met Zen en de kunst van het motoronderhoud.

Oorspronkelijke titel: Surfing with Sartre | Vertaler: Huub Stegeman | Formaat 143 x 215 mm | 340 pagina’s | Prijs € 19,95 ISBN 978 90 477 1010 3 | NUR 730 | Verschijnt eind maart

7


John Bunzl & Nick Duffell

‘De oplossing is SimPol werpt een nieuwe blik op de politiek-economische realiteit en de psychologische oorzaken daarvan – we moeten de problemen op een andere manier benaderen om politici te kunnen dwingen de wereld namens ons te veranderen.’ - Joris Luyendijk

De oplossing is

SIM P L Een uitweg uit de vernietigende

‘Ambitieus en provocerend. Kan het werken? Het is zeker een serieuze poging waard.’ - Noam Chomsky

PROMOTI E

-

spiraal van het neoliberalisme

J O H N B U N Z L is ceo van een

internationaal textielbedrijf, schrijver en campagnevoerder voor een betere mondiale samenwerking. In 2000 richtte hij de International Simultaneous Policy Organisation op. Bunzl schrijft onder meer voor The Huffington Post en is spreker voor het World Social Forum, de Wereldhandelsorganisatie en verschillende universiteiten. N I C K D U F F E L L studeerde Sanskriet en werkt als docent, timmerman, scheidingsmediator, psychotherapeut en managementconsultant. In 1996 was hij medeoprichter van het Centre for Gender Psychology. www.simpol.org

Samenwerking met SimPol Nederland en België: WWW.SIMPOL.ORG Stickers voor de boekhandel: ‘De oplossing is SimPol ’ Voorpublicatieboekje met titels uit het voorjaar

LE M NI S C AAT

John Bunzl & Nick Duffell

De oplossing is SimPol Een uitweg uit de vernietigende spiraal van de neoliberale wereldorde We weten het allemaal: in het bedrijfsleven gaat het uiteindelijk om maximalisatie van de winst. Milieu, mensenrechten of arbeidsomstandigheden – niets zal ooit beter worden als ons vrije-marktmodel niet ter discussie wordt gesteld. En dat model zál nooit ter discussie worden gesteld, omdat we in een mondiale economie leven waarin degene die anders wil handelen het onderspit zal delven. Bunzl en Duffell leggen deze klemsituatie genadeloos bloot. Eigenlijk is iedereen het met elkaar eens dat het anders moet – van de ceo van Shell tot regeringsleiders. Het milieu moet gered, de mensenrechten gerespecteerd en de mensen moeten fatsoenlijk betaald krijgen. Maar hoe te beginnen? Als je de eerste stap zet zonder dat de anderen volgen, graaf je je eigen graf.

Maar nu komt het geniale plan van deze twee auteurs. Stel je voor dat wij allemaal – burgers, politiek, bedrijfsleven – een gezamenlijke verklaring ondertekenen dat we vanaf een bepaald moment de mensen behoorlijk betalen, de natuur respecteren, de mensenrechten respecteren – op voorwaarde dat alle anderen dat vanaf datzelfde moment ook doen. Deze oplossing heet SimPol en dat staat voor Simultaneous Policy (gelijktijdig beleid): we maken een betere wereld, en dat doen we tegelijkertijd. Naïef ? Nee, briljant, werkbaar én noodzakelijk!

Oorspronkelijke titel: The SimPol Solution: Saving Global Problems Could Be Easier Than We Think | Vertaler: Sonja Matthews Formaat 143 x 215 mm | Pb. 208 pagina’s | Prijs € 18,95 | ISBN 978 90 477 1030 1 | NUR 740 | Verschijnt in mei

9


Thomas Cathcart & Daniel Klein

Komt een filosoof bij de dokter Een kennismaking met de filosofie in 101 grappen PROMOTI E

-

Ansichtkaart met grap voor de boekhandel Voorpublicatieboekje met titels uit het voorjaar Aandacht in B K Filosofie Winactie via sociale media

LEMNISCAAT

‘Als een levenslang liefhebber van grappen móét ik wel van dit boek houden en ik heb er in mijn lessen vrijelijk uit geciteerd.’ - Tim Madigan, Philosophy Now

T H O M A S C A T H C A R T studeerde filosofie aan

Harvard en bracht het grootste deel van zijn leven door in de gezondheidszorg. Hij leidde onder meer een opvanghuis voor mensen met hiv/aids. D A N I E L K L E I N studeerde ook filosofie aan Harvard en richtte zich daarna op het schrijven van teksten voor cabaretiers. www.platoandaplatypus.com

T h o m a s C at h c a r t & D a n i e l K l e i n

Komt een filosoof bij de dokter Een kennismaking met de filosofie in 101 grappen Humor en filosofie zijn broer en zus. Filosofen zetten je op het verkeerde been om je op een andere manier te laten denken, en humoristen doen precies datzelfde, maar dan anders. Met grappen en moppen gaan Thomas Cathcart en Daniel Klein filosofische begrippen te lijf. Ze hebben over alle stromingen en thema’s van de filosofie wel grappen voorhanden die feilloos aangeven waar het eigenlijk om gaat. Kom erachter wat existentialisme is (wat is de overeenkomst tussen Hegel en Bette Midler?), de filosofie van taal (hoe vertel je hoe het voelt om met Halle Berry op een onbewoond eiland te stranden?), feministische filosofie (waarom is een man uiteindelijk altijd een man?), en nog veel meer…

‘We gaan niet over tot publicatie van uw boek Het leven van een eendagsvlieg: een autobiografie, want het is meer één bladzijde.’

Deze prachtige editie, met illustraties en een verklarende woordenlijst achterin, is om in stilte te lezen, maar ook om er hardop bij te lachen.

‘Dit zijn mijn principes. Als ze je niet bevallen, dan heb ik andere.’ – Groucho Marx

Oorspronkelijke titel: Plato And a Platypus Walk into a Bar | Vertaler: Th.H.J. Tromp | Formaat 143 x 215 mm Geb. 208 pagina’s | Prijs € 14,95 | ISBN 978 90 477 1031 8 | NUR 730 | Verschijnt eind maart

11


Bij het omslagbeeld: Als Roundup zo ongevaarlijk is, waarom dragen deze mannen ‘Gillam verslaat op professionele wijze

dan beschermingspakken bij het bespuiten

een controversieel onderwerp waarbij

van de gewassen die wij eten?

bedrijfsmisdaden, volksgezondheid en ethische kwesties elkaar kruisen.’ - Publishers Weekly

PROMOTI E

-

Media-aandacht in o.a. Trouw,

Vrij Nederland, Reporter Radio en Knack -

Samenwerking met Greenpeace, Milieudefensie, Foodwatch, Wemos, LobbyWatch

-

Publiciteit via Bas Eickhout, Europarlementariër van de Groenen

-

Documentaire over Monsanto: W WW. G R OW I N G D O U BT. O R G

Carey Gillam

Giftig spul Over het pesticide Roundup, kanker, Monsanto en corruptie C A R E Y G I L L A M is een Amerikaanse

onderzoeksjournalist, verbonden aan Reuter, en onderzoeksdirecteur van u.s. Right to Know, een organisatie die streeft naar waarheid en transparantie in de Amerikaanse voedselindustrie. Ooit was ze een graag geziene gast op het hoofdkantoor van Monsanto... totdat ze de waarheid over Roundup ontdekte en die begon op te schrijven. www.careygillam.com

Wat ooit werd geïntroduceerd als een voor de mens volstrekt schadeloos pesticide, is in de praktijk – nu blijkt dat het overal in zit, in ons drinkwater, in de landbouwgrond, in ons volkorenbrood en zelfs in moedermelk – ‘giftig spul’ dat kan leiden tot kanker, diabetes, alzheimer en misvormingen bij kinderen. Carey Gillam, een gerenommeerd Reuterjournalist, dook in het dossier over het pesticide Roundup. Zij vond niet alleen alarmerende wetenschappelijke feiten, maar stuitte ook op een machtige multinational, Monsanto, die er alles aan doet om zijn lucratieve patent op het middel te beschermen. Wetenschappers worden door het slijk gehaald, journalisten bedreigd, politici omge-

kocht, kritische boeren kapot geprocedeerd. Een verontrustend boek voor wie bezorgd is over ons voedsel, onze gezondheid – en wie is dat nou niet?

‘Giftig spul leest als een thriller, doordat Carey Gillam geraffineerd de geheime strategieën van Monsanto onthult.’ – Erin Brockovich, bedrijfsjournalist en activist

Oorspronkelijke titel: Whitewash | Vertaler: Dick Lagrand | Omslagbeeld: Getty Images | Formaat 143 x 215 mm Pb. 376 pagina’s | Prijs € 17,95 | ISBN 978 90 477 1029 5 | NUR 740 | Reeds verschenen

13


M E D IATIO N Liv Larsson

‘Is het mogelijk mensen te helpen hun conflicten op te lossen zonder er zelf in mee gezogen te worden? Jazeker! Het is een kwestie van oefening, oefening en nog eens oefening – en wat zelfreflectie.’ – Liv Larsson

PROMOTI E

-

Auteursbezoek aan Nederland en België

-

Samenwerking met Geweldloze Communicatie Workshops in Nederland

met Geweldloze Communicatie LEMNISCAAT

en België -

Geweldloos Communiceren Festival te Rotterdam, 10 februari

-

Trainingsdagen met Liv Larsson

-

Samenwerking met Mediation Nederland W W W . M E D I AT I O N N E D E R L A N D . N L

Liv Larsson L I V L A R S S O N is een bevlogen

professionele mediator uit Zweden. Ze geeft

Mediation

internationaal cursussen in leiderschap, communicatievaardigheden en mediation.

met Geweldloze Communicatie

In de loop der jaren heeft ze vredeswerkers in Thailand en Sri Lanka opgeleid – en ook vele anderen in westerse landen – en ze past dezelfde vaardigheden toe om conflicten in haar eigen familie op te lossen. Ze heeft verschillende boeken geschreven over Geweldloze Communicatie die in meerdere talen zijn vertaald. www.livlarsson.com www.geweldlozecommunicatie.nl

Mediation mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Het is immers beter om conflicten niet uit te vechten of in de rechtszaal te laten belanden, maar om ze samen op te lossen. Maar hoe pak je dat aan? Dit boek leert je stap voor stap hoe je een effectieve mediator kunt worden, of je nu ouder, leraar, manager, therapeut of vredeswerker bent. Liv Larsson baseert haar nuchtere aanpak op de uitgangspunten van de Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Mediation met Geweldloze Communicatie is het resultaat van Larssons jarenlange ervaring als mediator, overal ter wereld, en bevat vele

voorbeelden en praktische suggesties. Kortom, een boek waarmee je zelf aan de slag kunt.

‘Liv Larsson is een zeer gewaardeerde trainer.’ – Jan Carel van Dorp, Nederlands Centrum voor Geweldloze Communicatie

Oorspronkelijke titel: A Helping Hand | Vertalers: Mark Brouwers en Hester Macrander | Formaat 143 x 215 mm Geb. 260 pagina’s | Prijs € 25,00 | ISBN 978 90 477 1046 2 | NUR 740 | Verschijnt 10 februari

15


Verbeelding aan de macht De Maand van de Filosofie: ook nu weer een maand vol debatten, lezingen en activiteiten in heel Nederland en België. Met als hoogtepunten de Opening in Amsterdam, de Nacht van de Filosofie in Nijmegen, de Nacht van de Filosofie in Leeuwarden, de Dag van de Filosofie in Tilburg, Het Zoekend Hert in Antwerpen, de Dag van de Filosofie in Gent, het Feest van de Filosofie in Leuven.

LEMNISCAAT

Verbeelding aan de macht is het thema in 2018. In april verschijnt zoals ieder jaar het essay van de Maand, ditmaal geschreven door Femke Halsema met als titel Macht en verbeelding (zie flyer). Daarnaast publiceert Lemniscaat voor het eerst een bundel met filosofische essays van middelbare scholieren, getiteld Verbeelding aan de macht. Het is onze bedoeling dat de scholierenbundel een jaarlijkse traditie gaat worden.

filosofie

Lemniscaat FILOSOFIE

Lezen is leuk, maar je moet er wel wat te drinken bij hebben.

George Monbiot

Uit de puinhopen Aaron James

Surfen met Sartre

(Vrij naar Willem Kloos)

Zwarte papieren inpakzakken ‘Lezen is leuk, maar je moet er wel wat bij te drinken hebben.’ (Vrij naar Willem Kloos) ISBN 978 90 477 6199 0 |

De oplossing is SimPol

Komt een filosoof bij de dokter

Filosofiefolder 2018 ISBN 978 90 477 6200 3 | Gratis | Verschijnt eind maart

Voorpublicatieboekje 2018 Met fragmenten uit de voorjaarsaanbieding van Lemniscaat: George Monbiot, Uit de puinhopen | Aaron James, Surfen met Sartre | John Bunzl & Nick Duffell, De oplossing is SimPol | Thomas Cathcart & Daniel Klein, Komt een filosoof bij de dokter ISBN 978 90 477 6226 3 | Pakket van 25 ex. | Gratis Verschijnt 15 januari 2018

Leesgroepen filosofie schieten als paddenstoelen uit de grond Geachte boekhandelaar,

Pakket van 100 ex. | € 19,95

John Bunzl & Nick Duffell

Thomas Cathcart & Daniel Klein

FILOSOFIE OP DE KAART

BKFilosofie Filosofiespecial van de Boekenkrant | Bestel nu via verkoop@boekenkrant.com of 030-2231718

Filosofie, dat willen we! Of het nu in Havelte is of in Veendam, in Venlo, Oisterwijk of Spijkenisse, overal wonen mensen met interesse in filosofie die actief willen deelnemen aan een leesgroep. Sinds Senia in 2016 met filosofie begon, hebben al bijna 2000 deelnemers zich ingeschreven. Op dit moment zijn er zo’n 150 filosofische leesgroepen actief en daar komen wekelijks nieuwe bij. Senia richt leesgroepen op in boekhandels. Onze medewerkers komen graag naar uw boekhandel om te vertellen over hun werkwijze en de vrijwilligers bij u in de buurt die bezig zijn met leesgroepen filosofie. Stuur een mailtje naar mij en ik breng u graag met een vrijwilliger in contact. Ineke van de Rotte directeur Stichting Senia ivanderotte@senia.nl www.senia.nl


DE

DE

D e NK

ERS

LANDELIJKE WEDSTRIJD Deze landelijke schrijf- en voordrachtwedstrijd is een initiatief van de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs, de Stichting Maand van de Filosofie, dagblad Trouw en Lemniscaat.

ENKELE CITATEN UIT DE INZENDINGEN ‘En wat nu als niemand meer een ideaal zou hebben? Dan ligt de wereld ook stil.’ ‘Als het leven een infrastructuur heeft, zijn de kruispunten het belangrijkst.’ ‘Idealistisch denken maakt van ons mensen meer dan bundels van vlees en botten.’

‘Een tekort aan idealen is schadelijk, want mensen zeggen een betekenisvol leven vaarwel en ontwikkelen een afkeer van de wereld.’ ‘Misschien is de reden dat ik mensen zo weinig over hun idealen hoor praten, dat het een pure wens vanuit hun hart is.’ ‘Kunnen we denken zonder eerst in een spiegel te kijken?’

E

E

JONG

JONG

D e NK

ERS

V E R B E E L D I N G A A N D E M AC H T

PROMOTI E

-

Publiciteit in Trouw en Filosofie Magazine

-

Poster van De Jonge Denkers

-

Aandacht in vakbladen voor het onderwijs

-

Promotie via I C LO N en Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs

-

Boekhandeltournee

-

Meer info: W WW. D EJ O N G E D E N K E R S .O R G

L E M N I S C A AT

De Jonge Denkers

Verbeelding aan de macht Landelijke schrijfwedstrijd onder middelbare scholieren Verbeelding aan de macht. Met deze leus gingen jongeren in 1968 de straat op en tartten ze de gevestigde orde. Spreekt die leus nu, vijftig jaar later, nog steeds tot de verbeelding? In een landelijke wedstrijd hebben wij een groot aantal middelbare scholieren uitgedaagd tot het schrijven van een filosofisch essay over de vraag: ‘Wat zijn jouw idealen? Of kunnen we maar beter stoppen met idealistisch denken?’ Een filosofische vakjury heeft uit alle inzendingen de beste gekozen en de schrijvers daarvan met elkaar in gesprek laten gaan in een voordrachtwedstrijd in De Rode Hoed. De uiteindelijke winnaars, degenen die in woord en geschrift als besten uit de bus zijn gekomen, zullen voorafgaand aan de Maand van de Filosofie officieel worden uitgeroepen tot: De Jonge Denkers.

De Jonge Denkers worden door een deskundig filosoof getraind in het optreden voor een publiek en zullen in de media hun licht laten schijnen over de actualiteit. Hun winnende essays zijn opgenomen in Verbeelding aan de macht. Deze bundel gaat ongetwijfeld een van de meest spraakmakende publicaties worden in de Maand van de Filosofie. De Jonge Denkers in uw boekhandel Wie worden de eerste Jonge Denkers des Vaderlands, naast de senior Denker des Vaderlands René ten Bos? Bestel nu Verbeelding aan de macht en nodig De Jonge Denkers uit in uw boekhandel: een tot de verbeelding sprekende activiteit in de Maand van de Filosofie! U kunt hiervoor contact opnemen met Leena Jaarsveld: leena@lemniscaat.nl

Formaat 143 x 215 mm | Pb. 48 pag. | Display 10 ex. € 39,95 | ISBN 978 90 477 1050 9 Losse ex. € 4,95 | ISBN 978 90 477 1049 3 | NUR 730 | Verschijnt 15 maart


L E M N I S C A A T boeken voor volwassenen

voorjaar 2018

N I E U W E T I T E L S isbn 978 90 477 ... ... 1069 1 George Monbiot, Uit de puinhopen Pb. € 18,95 ... 1010 3

Aaron James, Surfen met Sartre Pb. € 19,95

... 1030 1

John Bunzl & Nick Duffell, De oplossing is SimPol Pb. € 18,95

... 1031 8

Thomas Cathcart & Daniel Klein, Komt een filosoof bij de dokter Pb. € 14,95

... 1046 2 Liv Larsson, Mediation met Geweldloze Communicatie Geb. € 25,00 ... 1050 9 De Jonge Denkers, Verbeelding aan de macht Display 10 ex. Pb. € 39,95 ... 1049 3 De Jonge Denkers, Verbeelding aan de macht Losse ex. Pb. € 4,95 REEDS EERDER AANGEBODEN ISBN 978 90 477 ... ... 1029 5 Carey Gillam, Giftig spul Pb. € 17,95 P R O M O T I E M AT E R I AA L ISBN 978 90 477 ... ... 6226 3 Voorpublicatieboekje (pakket 25 ex.) gratis ... 6200 3 Filosofiefolder 2018 Gratis ... 6199 0 Zwarte papieren inpakzakken (pakket 100 ex.) € 19,95 BK Filosofie – te bestellen via verkoop@boekenkrant.com of 030-2231718

Deze aanbiedingscatalogus kan ook online worden geraadpleegd, evenals leesfragmenten. Kijk daarvoor op de boekhandelspagina op onze website: www.lemniscaat.nl/boekhandel

V E R KO O P E N M A R K E T I N G N E D E R L A N D L E M N I S C A A T B .V. | Postbus 4066,

VERTEGENWOORDIGING

P E R S E N P R O M O T I E | t (010) 206 29 28

3006 AB Rotterdam | t (010) 206 29 29

Barbara Daniëls | m (06) 517 463 84

Leena Jaarsveld | m (06) 267 320 46

f (010) 414 15 60 | verkoop@lemniscaat.nl

barbara@lemniscaat.nl

leena@lemniscaat.nl

Kirsten Wesselius | m (06) 506 056 87

Wouter Kusters | m (06) 214 068 78

kirsten@lemniscaat.nl

wouter@lemniscaat.nl

V E R KO O P E N M A R K E T I N G V L A A N D E R E N DE EENHOORN

VERTEGENWOORDIGING

PERS EN PROMOTIE

Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke

Nadine Boone | m (0475) 92 75 69

Elly Simoens | t (056) 62 77 34

t (056) 60 54 60 | f (056) 61 69 81

nadine@lemniscaat.nl

elly@lemniscaat.nl

www.eenhoorn.be

Profile for Lemniscaat Uitgeverij

Boeken voor volwassenen voorjaar 2018  

George Monbiot | Aaron James | John Bunzl & Nick Duffell |Thomas Cathcart & Daniel Klein | Liv Larsson | De Jonge Denkers | Carey Gillam

Boeken voor volwassenen voorjaar 2018  

George Monbiot | Aaron James | John Bunzl & Nick Duffell |Thomas Cathcart & Daniel Klein | Liv Larsson | De Jonge Denkers | Carey Gillam

Advertisement