Page 1

Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 1

l e m n i s ca at

NAJAAR 2018 boe ke n voor volwassenen


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 2


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 3

g e ach te boe kv e rkop e r Voor u ligt een aanbieding die een mooi beeld geeft van de onderwerpen die ons bezighouden, de boeken die ons inspireren en die we graag via u met een geïnteresseerd publiek delen. De macht van het heilige van Hans Joas is zo’n bijzonder boek. Lange tijd hebben we geloofd dat we in een tijd van ‘onttovering’ leefden. Met een beetje helder verstand heb je toch geen religie meer nodig? Inmiddels beginnen we ons te realiseren dat er meer is tussen hemel en aarde dan we met ons verstand kunnen bevatten. Hans Joas, een van de meest toonaangevende denkers van dit moment, neemt ons mee in een aansprekende beschouwing over de rol van religie vroeger en nu. In Voorbij de managementmaatschappij laat Marjolein Quené ons met aansprekende voorbeelden zien hoe het managementdenken de wereld heeft veroverd en wijst zij de weg naar een samenleving voorbij de dominantie van het managementdenken. In Het einde van de megamachine schetst Fabian Scheidler een breed historisch beeld van de oorsprong van ‘de wortels van een ontspoorde samenleving’. Een meeslepende beschouwing die leest als een trein. En in onze serie klassiekers verschijnt het boek De beginselen van de menselijke kennis van een van de grondleggers van het verlichtingsdenken: George Berkeley. In Het goede leven en de vrije markt hebben de auteurs het feit aangegrepen dat ‘Het goede leven en de vrije markt’ het thema is van het filosofieonderwijs op het vo de komende jaren, om een boek te schrijven voor iedereen die zich met dat thema bezighoudt. Het is een brede beschouwing geworden over een van de centrale vraagstukken van deze tijd. Een boek dat iedereen zou moeten lezen. Dat geldt ook voor Het rijk van de schaarste van Hans Achterhuis, dat nu in een nieuwe editie met recht verschijnt in de serie ‘Filosofische klassiekers’. En tot slot: Hoe overleef ik? Een wegwijzer in een overvloed aan medische informatie. Hoe kun je gekleurde informatie van bedrijven over medicijnen onderscheiden van gegevens uit onafhankelijk onderzoek? Een probleem waar we allemaal mee worstelen: leken en artsen, specialisten, verzekeraars en de overheid. Peter Gøtzsche wijst de weg naar betrouwbare onafhankelijke informatie op het internet. Een boek dat in ieder gezin en in iedere huisartsenpraktijk thuishoort! Al met al een aanbieding om trots op te zijn. Jean Christophe Boele van Hensbroek lemniscaat


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 4

han s joas

Hans

Joas De macht van

het heilige

lemniscaat

M E T E E N I N L E I D I N G VA N F E R N A N D O S U Ă R E Z M Ăœ L L E R VE R S CH I J NT I N D E R E E K S FI LOS OFI S CH E K LAS S I E K E R S

promoti e -

Fragmenten in het voorpublicatieboekje

-

Inleiding en voorpublicatie in de nieuwsbrief van het Thomas More Instituut (oplage: 5.500) met kortingsbon, in te wisselen bij

-

zoals Trouw en het Nederlands Dagblad -

Bespreking in Filosofie Magazine

Boekpresentatie plus masterclass met auteur: 12 december aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

de boekhandel -

Recensies en interviews in landelijke media,

-

Meer info op www.lemniscaat.nl


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 5

‘De Macht van het heilige is van een imponerende helderheid en ook interessant voor lezers, die zich minder thuis voelen bij religie-sociologische debatten.’ – Thomas Assheuer in Die Zeit ‘Hans Joas behoort tot de belangrijkste Duitstalige denkers van tegenwoordig. Hij slaagt erin onze tijd te analyseren zonder haar in voorgekauwde begrippen op te sluiten, en zonder aan de veelvormigheid en de tegenstrijdigheden van de levenswereld voorbij te filosoferen. Zijn uitgangspunt is steeds hoe wij de wereld en het leven ervaren.’ – Dirk Pilz in de Frankfurter Rundschau ‘Ik wil een ruimte openen waarin allen, gelovigen en nietgelovigen, hun ervaringen en aannamen kunnen uitspreken en op elkaar kunnen betrekken.’ – Hans Joas

de macht van het heilige E E N A LT E R N AT I E V E G E S C H I E D E N I S VA N D E O N T T O V E R I N G

Wat je vaak hoort is dat onze wereld ‘onttoverd’ zou zijn. Dat we tegenwoordig de wetenschap hebben, dat we in een moderne seculiere tijd leven, en dat religie en geloof zaken zijn die een weldenkend volwassen mens achter zich hoort te laten. Maar zijn we echt ‘onttoverd’? Speelt religie geen rol meer voor weldenkende mensen? Hebben we geen gevoel meer voor iets heiligs? HANS JOAS (1948) is hoogleraar in de sociale filosofie en theologie, in Chicago en Berlijn. In het Engelstalige en vooral Duitstalige taalgebied is hij een van de meest toonaangevende denkers over de huidige en toekomstige rol van religie. Gevormd en geïnspireerd – net als Charles Taylor – in een katholieke én marxistische traditie behoort hij tot de klassieke grote sociologen als Max Weber, Émile Durkheim en Niklas Luhmann. Met dit meesterwerk introduceert Lemniscaat deze in Duitsland gelauwerde denker voor het eerst in het Nederlands taalgebied.

FERNANDO SUÁREZ MÜLLER , docent filosofie aan de

Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, leidt het werk in en geeft een plaatsbepaling van Hans Joas’ denken voor de Nederlandse lezer. Deze grote vertelling biedt een alternatief voor het mainstream-onttoveringsverhaal. Het geeft een andere kijk op het ontstaan van religie, op religieuze ervaring, en op noties als het heilige en de mystiek. In dialoog met denkers als David Hume, William James en Max Weber ontvouwt Hans Joas een nieuwe, subtielere opvatting over de verhouding tussen politiek en religie, economie en religie, en… over de macht van het heilige.

Oorspronkelijke titel: Die Macht des Heiligen - Eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung Vertaler: Huub Stegeman | Formaat 152 x 233 mm | 320 pagina’s | Geb. ISBN 978 90 4771 090 5 - Prijs € 34,95 Pb. ISBN 978 90 4771 118 6 - Prijs € 29,95 | NUR 730 Filosofie | Verschijnt december

5


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 6

marjol e i n que n ĂŠ

promoti e -

Fragmenten in het voorpublicatieboekje

-

Lezingen door auteur in boekhandels en bibliotheken

-

Set kaarten met ironische managementspreuken

-

Recensies en interviews in landelijke media, waaronder Trouw


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 7

‘Marjolein Quené legt verbanden bloot waarvan je het bestaan altijd vermoedde, maar nooit kon benoemen. Ze beschrijft een maatschappij waarin alles en iedereen wordt gemanaged, en dat bijna exclusief via financiële prikkels. Maar welke waarden blijven over als de mens in het diepst van zijn gedachten een manager is?’ – Stevo Akkerman, schrijver en journalist bij Trouw ‘Voorbij de managementmaatschappij is een pijnlijk feest der herkenning. Iedere lezer wordt geconfronteerd met ergernissen die hem aangaan. Marjolein Quené legt uit dat dit niet toevallig is. Heel onze maatschappij, van de gezondheidszorg tot het onderwijs, van de politiek tot het natuurbeleid, raakt steeds meer in de greep van het managementdenken. Kunnen we eraan ontsnappen, kunnen we het ombuigen? Zij wijst er mogelijkheden voor aan in dit boek, dat ons in elk geval beter doet begrijpen in welk soort maatschappij wij tegenwoordig leven.’ – Hans Achterhuis, filosoof en publicist

voorbij de managementmaatschappij D E I N V L O E D VA N M A N A G E M E N T O P W E R K , D E M O C R AT I E E N V R I J H E I D Overal waar mensen werken, zijn managers te vinden die het werk beter regelen, marktconform maken, efficiëntie verhogen, reorganiseren – en zo veel geld uit organisaties weten te halen. Management komt uit de Verenigde Staten, en heeft de afgelopen honderd jaar de wereld veroverd. Tegenwoordig wordt alles gemanaged: de bedrijfswereld, het onderwijs, de zorg, de overheid, de politiek, de schone lucht, de natuur – en veel wordt daarbij kapotgemanaged. Hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe heeft de managementleer onze samenleving, onze manier van werken en ons zelfbeeld zo ingrijpend kunnen veranderen?

is historicus en bedrijfskundige. Ze heeft zelf jarenlang in verschillende functies gewerkt in bedrijven en overheidsinstellingen, en zag met lede ogen aan hoe de ‘modelmanager’, ondanks de rampspoed die hij teweegbracht, zijn zegetocht steeds verder uitbreidde. De auteur beschrijft in nuchtere, heldere taal de opkomst van het management en ze bespreekt de ideeën van de managementgoeroes. Soms is de toon ironisch, soms hilarisch, maar veelal spreekt er ook verontrusting uit Quené’s betoog: hoe hebben we onszelf klemgemanaged? Waarom hebben we meer respect voor een rendementsberekening dan voor persoonlijke vrijheid, menselijke waardigheid en rechtvaardigheid?

MARJOLEIN QUENÉ

Formaat 143 x 215 mm | Geb. 192 pagina’s | Prijs € 19,95 | ISBN 978 90 477 1097 4 | NUR 740 Mens en maatschappij | Verschijnt oktober

7


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 8

fabian sch e i d l e r

promoti e -

Fragmenten in het voorpublicatieboekje

-

Uitgebreide tournee in Nederland en Vlaanderen eind oktober, o.a. bij het Brainwash Festival, 27 oktober. Interviewaanvragen in die periode zijn mogelijk

-

Aandacht in landelijke media, zoals De Correspondent,

Trouw en Filosofie Magazine


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 9

‘Een origineel en zeer spannend boek. Het helpt om de globale megamachine, die onze toekomst bedreigt, te doorzien en te overwinnen.’ – Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, president van de Club van Rome ‘Een extreem goede leeservaring.’ – Die Tageszeitung ‘Het boek is meedogenloos, maar het leest schitterend, het maakt je kwaad, terwijl het tegelijkertijd bemoediging biedt.’ – Duits maandblad Oya ‘Aan het eind van het boek begrijp je heel goed hoe de waanzin in onze wereld kwam. Je voelt je niet meer sprakeloos en machteloos, maar gereed voor een nieuw begin.’ – Der Freitag

het einde van de megamachine E E N K O R T E G E S C H I E D E N I S VA N E E N FA L E N D E B E S C H AV I N G

In een meeslepend betoog laat de Duitse historicus en filosoof Fabian Scheidler (1968) zien hoe 5.000 jaar menselijke beschaving heeft geleid tot een alomvattend systeem van onderdrukking (de megamachine). Dit systeem is slechts uit op winstbejag, en heeft op dit moment de grenzen van wat de aarde ecologisch aankan bereikt zoniet overschreden. Beeldend en gepassioneerd beschrijft de auteur hoe onze beschaving voortkwam uit een geschiedenis van onderdrukking, hebzucht en geweld. We lezen over de slavernij bij de Romeinen, de rol van mijnbouw, metaal en wapenindustrie bij het ontstaan van staten, de verwoestende effecten van de Industriële Revolutie, de opkomst van bevrijdingsbewegingen en hun onderdrukking – en tot slot de gestaag voortgaande vernietiging van de natuurlijke leefwereld.

Door zijn kritische, beeldende en betrokken manier van schrijven weet de auteur de lezer mee te nemen op een zoektocht naar manieren om de megamachine te stoppen. Dit boek laat zien dat dat kan. Volgens Fabian Scheidler moeten we het zoeken in eenvoudige medemenselijkheid, zelforganisatie, echte democratie en verzet tegen onderdrukking. FABIAN SCHEIDLER is, naast historicus en filosoof, theaterregisseur en veelgevraagd publicist. Met dit boek brak hij door bij een groter duitstalig publiek (al zeven herdrukken).

Oorspronkelijke titel: Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation | Vertaler: Huub Stegeman Formaat 143 x 215 mm | Pb. 192 pagina’s | Prijs € 24,95 | ISBN 978 90 477 0887 2 | NUR 740 Mens en maatschappij | Verschijnt oktober

9


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 10

ad v e rbrug g e g ov e rt bui js je l l e van baard w i jk

Ad Verbrugg e Govert Buijs Jelle van Ba ardwijk

h e t goede

leven

de

& vrije markt werksch

rift

Bij dit boek is een werkschrift verkrijgbaar voor V W O -leerlingen met vragen en opdrachten ter voorbereiding op het eindexamen filosofie LEMNI SCAAT

promoti e -

Fragmenten in het voorpublicatieboekje

-

Sluit aan op eindtermen Filosofie vwo 2019-2022

-

Lancering tijdens de I C LO N Onderwijsdag, 9 november 2018

-

Aandacht in landelijke media, waaronder Trouw en Filosofie

-

Lezingen en debatten door het hele land

Magazine

-

Presentatie bij hoorzitting met Tweede Kamercommissie


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 11

‘De centrale vraag die we in dit boek willen bespreken, is ogenschijnlijk heel simpel. Wat is het goede leven en brengt de vrije markt ons daar dichter bij of voert ze ons er juist vandaan? En, als de huidige vrije markt en het goede leven niet altijd samen opgaan, hoe kunnen we dan inzichten ontwikkelen die hen wel meer op één lijn brengen? Voor het scherp stellen van vragen en het vinden van goed onderbouwde antwoorden is goede kennis van wat eerdere denkers daarover gezegd hebben onontbeerlijk.’ – Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardwijk

het goede leven en de vrije markt Wat is ‘het goede leven’? Draait alles om geld verdienen en consumeren, of vooral om vredig en harmonieus samenleven met anderen? Of kunnen we de zin ervan beter zoeken in de natuur, of in spirituele waarden? Tegenwoordig kunnen we in onze vrijemarkteconomie kiezen wat we willen. Maar is die vrijheid van keuze wel de enige soort van vrijheid die telt? Zorgt de vrije markt wel voor een goed leven, of staat ze dat goede leven juist in de weg? Deze vragen vormen het examenthema van vwoscholieren filosofie voor de komende drie jaar. Met dat doel hebben deze drie filosofiedocenten aan de Vrije Universiteit een prachtig overzicht geschreven van hoe

over deze vragen in verschillende tijden is gedacht, én hoe we er in de toekomst verder over kunnen nadenken. In eerste instantie is dit heldere en eigentijdse boek bedoeld als inleiding in de filosofie voor scholieren. Maar door het zeer relevante thema en de vele perspectieven, ideeën en denkers die aan de orde komen, is dit een aanrader voor iedereen. Het bevat prikkelende analyses van eigentijdse grote en kleine problemen, en leidt de lezer via besprekingen van moderne films in in de filosofische problematiek. Ten slotte bevat het boek ook nog een aantal klassieke fragmenten van auteurs als Aristoteles, Immanuel Kant, Hannah Arendt en Martha Nussbaum.

Formaat 152 x 233 mm | ISBN 978 90 4770 958 9 - alleen boek | Prijs € 29,95 | Geb. 192 pagina’s ISBN 978 90 4771 117 9 - mét cahier | € 31,95 | NUR 730 Filosofie | Verschijnt november

11


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 12

peter c. g øtzsch e

‘Dit boek is niet zozeer bedoeld om allerlei informatie over concrete aandoeningen te bieden, maar om u het vertrouwen te geven dat u zelf de antwoorden kunt vinden op de vragen die u heeft. Dit kan u helpen in het overleg met artsen of andere zorgverleners. Als u de vele voorbeelden uit het boek zelf op internet opzoekt, zult u zich realiseren dat het in veel gevallen verrassend eenvoudig is om de antwoorden te

Met thermometer-

vinden die u zoekt.’ – Peter Gøtzsche

boekenlegger

promoti e -

Fragmenten in het voorpublicatieboekje

-

-

Auteursbezoek aan Nederland, eind oktober

-

-

Met thermometerboekenlegger

Aandacht in V P R O Tegenlicht Veel aandacht in landelijke media, waaronder Trouw en de Volkskrant


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 13

Over eerder werk van Peter Gøtzsche: ‘Verplichte lectuur voor studenten geneeskunde en aankomende artsen. De veiligheid van de patiënten behoort belangrijker te zijn dan winst.’ – Juryrapport British Medical Association. ‘Het boek is voor iedereen een must! Artsen, farmaceuten, apothekers maar ook patiënten, wetgevers en verzekeraars zullen inzien dat het met de integriteit binnen de gezondheidzorg zorgelijk is gesteld.’ – Tijdschrift Huisarts en Wetenschap januari 2016 ‘Laat je eigen verantwoordelijkheid niet achter in de wachtkamer.’ – Theatermaker George van Houts in ‘Follow the Money’

hoe overleef ik? W E G W I J Z E R I N E E N O V E R V L O E D A A N M E D I S C H E I N F O R M AT I E

Wat kan je het beste doen als je ziek bent? In onze tijd van internet en een overvloed aan informatie weet menigeen niet meer wie en wat te vertrouwen. Hoe weet je of een website, een medisch specialist of een verhaal in een tijdschrift wel betrouwbaar is? In deze praktische gids leidt de dokter en kritisch onderzoeker PETER GØTZSCHE de patiënt door een woud van belangen, feiten, meningen en goede bedoelingen van artsen, hulpverleners en de farmaceutische industrie. Voor een breed scala aan veelvoorkomende ziektes en problemen (over cholesterol, infecties, spijsvertering, pijnbestrijding, screening en nog veel meer) laat Gøtzsche zien wat je het beste kan doen, hoe je je weg kunt vinden. Welke websites zijn te vertrouwen, waar moet je op letten bij het lezen van bijsluiters, bij artikelen op internet? Wat voor onderzoek is zinnig, en welke therapieën zijn betrouwbaar?

Dit boek verkoopt geen medicijnen, therapieën of wonderbaarlijke genezingen. Het boek is bedoeld, in de woorden van Peter Gøtzsche zelf, als ‘zelfhulpgids om de meest betrouwbare informatie te vinden over diagnostiek en behandelingen in de gezondheidszorg. Het is geschreven voor iedereen, ook voor dokters en andere hulpverleners die, net als patiënten, zich verloren kunnen voelen als ze het internet op gaan om antwoorden op prangende vragen te zoeken.’ Behalve dat dit een serieus geschreven, informatief boek is voor iedereen, is het ook nog eens een genot om te lezen met hoeveel humor en mededogen Peter Gøtzsche onze moeizame relatie met de gezondheidszorg beschrijft.

Oorspronkelijke titel: How to survive in an overmedicated world. Look up the evidence yourself | Vertaler: Sonja Matthews | Formaat 143 x 215 mm Pb. 192 pagina’s | Prijs € 24,95 | ISBN 978 90 4770 939 8 | NUR 860 Gezondheid | Verschijnt oktober

13


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:49 Pagina 14

georg e be rke l e y

VE R S CH I J NT I N D E R E E K S FI LOS OFI S CH E K LAS S I E K E R S

promoti e -

Fragmenten in het voorpublicatieboekje

-

Aanbevolen op Senia-leeslijst


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:50 Pagina 15

‘Berkeley was de eerste die de subjectieve uitgangsstelling werkelijk serieus behandelde, en de absolute noodzaak ervan onweerlegbaar aantoonde. Hij is de vader van het wijsgerig idealisme.’ – Arthur Schopenhauer ‘Ik zal nooit vergeten hoe ad rem Samuel Johnson reageerde op Berkeley’s filosofie dat materie niet zou bestaan, toen hij met grote kracht zijn voet tegen een steen stootte, en zei: “hierbij weerleg ik hem”.’ – James Boswell

de beginselen van de menselijke kennis Net als in een droom bestaat alles alleen in je eigen hoofd. De hele wereld is er enkel en alleen omdat jij hem ziet, jij aan hem denkt, jij erin rondwandelt. Zonder geest geen wereld. Iedereen die zich wel eens aan filosofische dromerijen en speculaties heeft overgegeven, heeft zoiets wel eens gedacht. In de filosofie is er één denker wiens naam met dit gedachtegoed verbonden is: GEORGE BERKELEY (16851753). Zijn leer is samen te vatten in esse est percipi, ‘zijn is waargenomen worden’. In heldere taal zet Berkeley stap voor stap uiteen waarom materie niet bestaat, waarom er niets anders is dan geesten en de ideeën die ze hebben, waarbij God de hoogste geest is. Berkeley behoort, net als David Hume en John Locke, tot de belangrijkste Engelstalige Verlichtingsfilosofen; en zijn werk heeft een grote invloed gehad op latere denkers als Kant. Zijn werk wordt nog veel aangehaald als ultiem voorbeeld van een filosofisch gedachte-experiment dat

ons tot waanzinnige, maar consistente gedachten kan brengen. Dit hoofdwerk van Berkeley verschijnt voor het eerst in het Nederlands taalgebied in een nauwgezette, deskundige vertaling. De vertaler, JASPER DOOMEN , rechtsfilosoof, leidt het werk in met een heldere en kritische positionering van de Ierse filosoof.

Oorspronkelijke titel: A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge | Vertaler: Jasper Doomen | Formaat 152 x 233 mm Geb. 128 pagina’s | Prijs € 19,95 | ISBN 978 90 4771 072 1 | NUR 730 Filosofie algemeen | Verschijnt oktober

15


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:50 Pagina 16

hans ach te rh ui s

N I E U W I N O N Z E R E E K S VA N FI LOS OFI S CH E K LAS S I E K E R S

Het rijk van de schaarste is een zoektocht door de geschiedenis van de filosofie naar het fenomeen van de schaarste. Vanuit die invalshoek bespreekt de auteur thema's als wedijver, rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen, en kijkt hij kritisch naar vanzelfsprekend geachte ideeën over economische groei en vooruitgang. De rondgang langs denkers uit de geschiedenis van de sociale en politieke filosofie laat zien hoe schaarste zich ontwikkelde tot een kernprobleem van de moderne samenleving. Filosoof en schrijver HANS ACHTERHUIS (1942) werkt dit uit in geëngageerde hoofdstukken over de gezondheidszorg en de globale problematiek van honger en ondervoeding.

het rijk van de schaarste VA N H O B B E S T O T F O U C A U LT

Het rijk van de schaarste mag met recht een klassieker van de naoorlogse Nederlandse filosofie genoemd worden. Het boek verscheen oorspronkelijk in 1988, maar heeft nog niets van zijn frisheid en urgentie verloren. Wij geven dit boek uit in onze serie van moderne klassieke werken.

Voor deze uitgave schreef Hans Achterhuis een uitgebreide nieuwe inleiding plus nawoord. Hierin schetst hij de receptiegeschiedenis van zijn boek, en geeft hij een update over de huidige stand van zaken wat betreft het thema van de ‘schaarste’.

promoti e -

Lezingen in boekhandels

-

Aandacht in Vrij Nederland en andere landelijke media

Formaat 143 x 215 mm | Geb. 520 pagina’s | Prijs € 39,95 | ISBN 978 90 4770 875 9 | NUR 730 Filosofie algemeen | Reeds verschenen


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:50 Pagina 17

an d e re f i l osofische klassiekers

Geb. 978 90 5637 573 7 | € 29,95

Geb. 978 90 4770 351 8 | € 64,50 Pb. 978 90 4770 452 2 | € 39,95

Geb. 978 90 5673 497 6 | € 59,95 Pb. 978 90 4770 295 7 | € 34,95

Pb. 978 90 4770 158 3 | € 34,95

Geb. 978 90 5637 917 9 | € 59,95 Pb. 978 90 4770 217 7 | € 39,95

Pb. 978 90 4770 160 6 | € 39,95

Pb. 978 90 4770 632 8 | € 39,95

Geb. 978 90 4770 686 1 | € 34,95 Pb. 978 90 4770 808 7 | € 29,95

Geb. 978 90 4770 031 9 | € 29,95

Geb. 978 90 4770 463 8 | € 49,95

In deze reeks met filosofische klassiekers brengt Lemniscaat hoofdwerken van toonaangevende filosofen van alle tijden en van over heel de wereld. Gedachtegoed dat in geen enkele complete filosofische bibliotheek mag ontbreken.

Gra

lees tis f m e n ra g ten

v oorp ublicatieboekje Na het succes in het voorjaar geeft Lemniscaat opnieuw een gratis voorpublicatieboekje uit. Hierin staan kortere en langere fragmenten van de door ons uit te geven boeken van het najaar.

Hans Joas De macht van het heilige Marjolein Quené Voorbij de managementmaatschappij Fabian Scheidler Het einde van de megamachine Verbrugge, Buijs en Van Baardwijk

Het goede leven en de vrije markt Peter C. Gøtsche Hoe overleef ik? George Berkeley De beginselen van de menselijke kennis

lemniscaat

set van 20 | isbn 978 90 4776 232 4 | gratis

17


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:50 Pagina 18

promoti e HANS JOAS

PETER GØTZSCHE

-

Fragmenten in het voorpublicatieboekje

-

Auteursbezoek aan Nederland, eind oktober

-

Inleiding en voorpublicatie in de nieuwsbrief van het Thomas

-

Met thermometerboekenlegger

More Instituut (oplage: 5.500) met kortingsbon, in te wisselen bij

-

Aandacht in V P R O Tegenlicht

de boekhandel

-

-

Bespreking in Filosofie Magazine

-

Recensies en interviews in landelijke media, zoals Trouw en het Nederlands Dagblad

-

Veel aandacht in landelijke media, waaronder Trouw en de Volkskrant GEORGE BERKELEY

Boekpresentatie plus masterclass met auteur;

-

Fragmenten in het voorpublicatieboekje

12 december aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

-

Aanbevolen op Senia-leeslijst

Meer info op www.lemniscaat.nl HANS ACHTERHUIS MARJOLEIN QUENÉ

-

Lezingen in boekhandels

-

Fragmenten in het voorpublicatieboekje

-

Aandacht in Vrij Nederland en andere landelijke media

-

Set kaarten met ironische managementspreuken

-

Lezingen door auteur in boekhandels en bibliotheken

-

Recensies en interviews in landelijke media, waaronder Trouw FABIAN SCHEIDLER

-

Fragmenten in het voorpublicatieboekje

-

Uitgebreide tournee in Nederland en Vlaanderen eind oktober, o.a. bij het Brainwash Festival, 27 oktober.

Gr

lee atis m e s f ra g nte n

Interviewaanvragen in die periode zijn mogelijk -

Aandacht in landelijke media, zoals De Correspondent,

Trouw en Filosofie Magazine AD VERBRUGGE, GOVERT BUIJS en JELLE VAN BAARDWIJK

Hans Jo as De m

acht heilige Vo orbij de managem entmaa tschappi Fabian Sc j heidler H et einde de megam van achine van het

Marjolei n Quené

Verbrugg e,

-

Fragmenten in het voorpublicatieboekje Sluit aan op eindtermen Filosofie vwo 2019-2022 Aandacht in landelijke media, waaronder Trouw

Buijs en Va

Het goed e

he Hoe

en Filosofie Magazine -

Lancering tijdens de I C LO N Onderwijsdag, 9 november 2018

-

Lezingen en debatten door het hele land

-

Presentatie bij hoorzitting met Tweede Kamercommissie

DE JONGE DENKERS

Voor het project De jonge denkers hebben we rompers laten maken in maat 74. Voor de jongste denkers van Nederland! Ze kosten € 5,00 en zijn te bestellen bij Robin via verkoop@lemniscaat.nl.

n Baardw

ijk leven en de vrije markt overleef George Berkeley ik? De begi van de m nselen enselijke kennis Peter C. Gøtsc

lemni

scaat


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:50 Pagina 19

fragment Fabian Scheidler / Het einde van de megamachine. Een korte geschiedenis van een falende beschaving ‘

Z

e maken alles kapot, onbegrijpelijk’, zei onlangs een bejaarde buurvrouw tegen me nadat ze de documentaire met de onschuldig ogende titel Zand had gezien. Die toont hoe het spreekwoordelijke zand aan zee inmiddels schaars begint te worden, omdat wereldwijd stranden, rivierbeddingen en zeebodem worden afgebaggerd om in de hoogbouw van Dubai of Shenzhen te verdwijnen. ‘Komt er dan nooit een einde aan, houden ze dan nooit eens op?’, vroeg ze me. We zijn er op dit moment getuige van hoe een hele planeet die vier miljard jaar nodig heeft gehad voor zijn ontwikkeling, wordt opgestookt in een wereldwijde economische machinerie die massa’s goederen en tegelijk massa’s afval produceert, waanzinnige rijkdom en massale armoede, permanente overspanning en onnutte kracht. Een buitenaards wezen dat ons zou bezoeken, zou dit systeem volstrekt idioot vinden. En toch kent het een zekere rationaliteit. De harde kern van deze rationaliteit bestaat uit de oneindige vermeerdering van het aantal nullen op de bankrekeningen van een relatief overzichtelijk aantal mensen. Het verlengen van die getallen lijkt uiteindelijk het enig overgebleven doel van de wereldwijde megamachine te zijn. De aarde wordt voor een eindeloos groeiend aantal nullen verbrand. Eigenlijk weet iedereen hoe verwoestend dit systeem is, dat het ziek is en ziek maakt. Tachtig procent van alle Duitsers zou volgens enquêtes liever een ander economisch systeem zien. De tijd dat we enthousiast waren over de vooruitgang en euforisch over de markt, ligt ver achter ons. Vrijwel niemand die ik in de afgelopen tien jaar heb gesproken – of het nu conservatieve, linkse, ecologisch bewuste, jonge of oude mensen zijn – gelooft nog in de toekomst van dit systeem wanneer men eerlijk is en zijn professionele houding even laat varen. Maar tegelijk heerst er een beklemmende radeloosheid. Het raderwerk lijkt, hoewel het duidelijk zinloos en verwoestend is, niet te stoppen. Na het fiasco van tientallen jaren van klimaatonderhandelingen die meer co2 hebben gekost dan dat ze hebben bespaard, internationale conferenties over de bestrijding van de honger plus enkele, hooguit oppervlakkige reparaties aan een internationale financiële markt die een gevaar vormt voor de openbare veiligheid, verwacht inmiddels niemand nog werkelijk een wereldwijde trendbreuk in het beleid van regeringen. Hoewel de kennis over de fatale gevolgen van zo doorgaan met de dag toeneemt, houden de kapiteins van de grote machine vastberaden koers in de richting van een onvermijdelijk ongeluk. Dat is des te merkwaardiger omdat er, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, wel degelijk alternatieven bestaan. Vrijwel elk domein van onze samenleving en onze economie zou volkomen anders kunnen worden georganiseerd. Zo zou de volledige landbouw bijvoorbeeld binnen een paar jaar tijd kunnen overstappen op een ecologische aanpak en zo 40 procent van alle broeikasgassen kunnen besparen. Een monetair systeem dat gericht is op het algemene belang zou de plaats kunnen innemen van het huidige financiële fiasco en er bestaan al tientallen jaren ideeën voor decentrale vernieuwbare energie, intelligente openbaar-vervoerssystemen, eerlijke arbeidsdeling en regionale economische kringlopen. Dat zou allemaal mogelijk zijn als we maar – ja wat eigenlijk? Wie of wat blokkeert deze mogelijkheden toch, en waarom?


Aanbieding Non-Fictie Najaar 2018_Opmaak 1 03-07-18 13:50 Pagina 20

l e mniscaat N AJAAR 2018 boe ke n v oor v olw asse n e n

N I E U W E T I T E L S isbn 978 90 477 ... ... 1118 6

Hans Joas, De macht van het heilige Pb. € 29,95

... 1090 5 Hans Joas, De macht van het heilige Geb. € 34,95 ... 1097 4 Marjolein Quené, Voorbij de managementmaatschappij Geb. € 19,95 ... 0887 2 Fabian Scheidler, Het einde van de megamachine Pb. € 24,95 ... 0958 9 Verbrugge, Buijs en Van Baardwijk, Het goede leven en de vrije markt Geb. € 24,95 ... 1117 9

Verbrugge, Buijs en Van Baardwijk, Het goede leven en de vrije markt set met cahier Geb/pb. € 26,95

... 0939 8 Peter C. Gøtsche, Hoe overleef ik? Pb. € 24,95 ... 1046 2 George Berkeley, De beginselen van de menselijke kennis Geb. € 19,95 R E E D S E E R D E R A A N G E B O D E N ISBN 978 90 477 ... ... 0875 9 Hans Achterhuis, Het rijk van de schaarste Geb. € 39,95 P R O M O T I E M A T E R I A A L ISBN 978 90 477 ... ... 6232 4 Voorpublicatieboekje (pakket 20 ex.) gratis

Deze aanbiedingscatalogus kan ook online worden geraadpleegd, evenals leesfragmenten. Kijk daarvoor op de boekhandelspagina op onze website: www.lemniscaat.nl/boekhandel

V E R KO O P E N M A R K E T I N G N E D E R L A N D L E M N I S C A A T B .V. | Postbus 4066,

VERTEGENWOORDIGING

P E R S E N P R O M O T I E | t (010) 206 29 28

3006 AB Rotterdam | t (010) 206 29 29

Barbara Daniëls | m (06) 517 463 84

Sacha Eikenboom | sacha@lemniscaat.nl

f (010) 414 15 60 | verkoop@lemniscaat.nl

barbara@lemniscaat.nl

Wouter Kusters | m (06) 57 577 646

Kirsten Wesselius | m (06) 506 056 87

wouter@lemniscaat.nl

kirsten@lemniscaat.nl

V E R KO O P E N M A R K E T I N G V L A A N D E R E N DE EENHOORN

VERTEGENWOORDIGING

PERS EN PROMOTIE

Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke

Nadine Boone | m (0475) 92 75 69

Elly Simoens | t (056) 62 77 34

t (056) 60 54 60 | f (056) 61 69 81

nadine@lemniscaat.nl

elly@lemniscaat.nl

www.eenhoorn.be

Profile for Lemniscaat Uitgeverij

Lemniscaat Volwassenen Najaarsaanbieding 2018  

Lemniscaat Volwassenen Najaarsaanbieding 2018  

Advertisement