Page 1

HANS ACHTERHUIS & M A A R T E N VA N B U U R E N

ERFENIS ZONDER

TESTAMENT

FILOSOFISCHE OVERWEGINGEN BIJ DE TIEN GEBODEN LEMNISCAAT

Lemniscaat non-fictie

Lemniscaat

najaar 2015

boeken voor volwassenen najaar 2015

Deze aanbiedingscatalogus kan ook online worden geraadpleegd, evenals veel leesfragmenten. Kijk daarvoor op de boekhandelspagina op onze website: www.lemniscaat.nl/lemniscaat/boekhandel.

VE R KO O P E N MAR K ET I N G N E D E R L A N D T I M D E M E Y e.a.

L E M N I S C A A T B.V. | Postbus 4066, 3006 AB Rotterdam n| t (010) 206 29 29 f (010) 414 15 60 | verkoop@lemniscaat.nl PE TER C. GØT ZSCHE

VERTEGENWOORDIGING

DODELIJKE MED I C I J NEN

Barbara Daniëls | Abeelstraat 54, 4814 HD Breda m (06) 517 463 84 | barbara@lemniscaat.nl Kirsten Wesselius | 2e Keucheniusstraat 5d,

EN GEORGANISEERDE

1051 VP Amsterdam | m (06) 506 056 87 |

M IS DA A D Met een vo or wo ord

v a n B e r t K ei z e r

H E T NAD E E L VAN DE ZEKERHEI D

kirsten@lemniscaat.nl

PERS EN PROMOTIE Daniëlle Willemse | t (010) 206 29 28

LEMNISCAAT LE M N I SCAAT

m (06) 286 361 39 | danielle@lemniscaat.nl Tijn Boon | t (010) 206 29 28 | tijn@lemniscaat.nl

PETER HENK STEENHUIS Colet van der Ven

Who the

hell is Trudy?

LEMNISCAAT

LEVEN, LEVEN TOT JE ERBIJ NEERVALT L E M N I S C A AT

VE R KO O P E N MAR K ET I N G VL AA N D E R E N D E E E N H O O R N | Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke t (056) 60 54 60 / f (056) 61 69 81 www.eenhoorn.be

VERTEGENWOORDIGING Nadine Boone | m (0475) 92 75 69 nadine@lemniscaat.nl

PERS EN PROMOTIE Sarah Claeys | t (056) 62 78 25 sarah2@lemniscaat.nl


Geachte boekverkoper,

De optimisten hebben, in tegenstelling tot wat mensen vaak denken, meestal gelijk. Zo ook in het boekenvak. Het gaat goed met het boek, en zeker met de categorie nonfictie. Het aanbod is rijker dan ooit en deze aanbieding is daarvan een levend bewijs. Be a Nelson is een prachtig boek over het leven en werk van Ilco van der Linde, oprichter van de internationale vredesorganisatie MasterPeace die in 45 landen jonge change-makers ondersteunt met actie en muziek. Wie zich na lezing van dit boek niet aangesproken voelt om zelf iets bij te dragen aan een betere wereld, die heeft een hart van steen. Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad heeft internationaal voor veel ophef gezorgd. De Deense hoogleraar Peter Gøtzsche bekritiseert de farmaceutische industrie die artsen, overheden en patiënten systematisch weet te misleiden. Wij sturen dit boek naar Kamerleden, patiëntenorganisaties en opiniemakers. Zorgt u ervoor dat uw klanten het onder ogen krijgen? Met trots presenteren we een diepgravend boek over de tien geboden – interessant voor zowel filosofen als theologen – van Hans Achterhuis en Maarten van Buuren, met de poëtische titel Erfenis zonder testament. Colet van der Ven schrijft in Het kwaad en ik indringend en genuanceerd over pesten en gepest worden, over daders en slachtoffers van geweld. Het nadeel van de zekerheid van Tim De Mey is de evenknie van Het voordeel van de twijfel. Voor wie zich niet wil verschuilen achter schijnzekerheden. En dan Trudy. Who the hell is Trudy? Dit boek is het bizarre en ontroerende levensverhaal van een niet stuk te krijgen mens, opgetekend door Peter Henk Steenhuis. ‘Leven, leven en nog eens leven’ is de leus van Trudy. Wij maken die graag tot de onze.

Jean Christophe Boele van Hensbroek


Het geheim van MasterPeace, dance4life en Bevrijdingspop

[…] ‘Idealisme wordt vaak naïef genoemd en cynisme realistisch. Be a Nelson bewijst dat het precies andersom is.’ – Petra Stienen (publiciste, onafhankelijk adviseur en voormalig diplomaat)

i l c o va n d e r l i n d e

Be a Nelson Met een voorwoord van Petra Stienen Van Velzen en Innoss’B

Be a Nelson is het levensverhaal van Ilco van der Linde, initiatiefnemer van MasterPeace, dance4life en Bevrijdingspop. Daarnaast bevat het boek portretten van meer dan twintig change-makers uit de hele wereld: niet alleen bekende artiesten die zich inzetten voor de vrede, zoals VanVelzen, Sylvana Simons en Karsu, maar ook onbekende krachten achter de schermen, zoals de vrijwilliger Roland die al 27 jaar het bouwwerk doet voor Bevrijdingspop, de hiv-positieve Anne die langs scholen toert voor dance4life en de jonge Nepalees Santosh die met MasterPeace de slachtoffers van de aardbeving ondersteunt. De verhalen van deze moedige mensen zijn opgetekend door o.a. Kaya Bouma (de Volkskrant), Sophie van Leeuwen (RNW Media) en Ruth Vandewalle (De Standaard, winnares De Tegel 2013). Dit boek biedt hoop, zicht op verandering en inspiratie om zelf de mouwen op te stropen: idealisme werkt.

[…]

[…]

‘Het feit dat lokale talenten met de kracht van muziek werken aan vredesprojecten, denkend in oplossingen en vanuit positiviteit – dát maakt dat ik me graag inzet voor Be a Nelson.’ – VanVelzen

‘Sometimes it falls upon a generation to be great. You can be that generation.’ – Nelson Mandela

Mandela kennen we allemaal. Maar ooit was hij een onbekende Nelson. Een jongen die ook onverschillig had kunnen zijn, weg had kunnen kijken, niets had kunnen doen aan het onrecht dat hij om zich heen zag. Maar dat weigerde hij. Ondanks alle tegenwerking en 27 jaar gevangenisstraf bleef hij zich onvermoeibaar inzetten voor zijn idealen. Hoe zal de toekomst eruitzien als er overal ter wereld nieuwe Nelsons opstaan en actief aan de slag gaan voor vrede? In Oekraïne durfde de pianist Markiyan Matsekh het aan om fysiek tussen de twee strijdende partijen op te treden. Aan de ene kant stond de Mobiele Eenheid van de pro-Russische regering opgesteld en aan de andere kant bevonden zich de pro-Europese demonstranten. Toen het ernaar uitzag dat de ME de burgers zou gaan aanvallen, sleepte Markiyan zijn piano naar buiten en begon te spelen. Zijn creatieve daadkracht ging de hele wereld over, via YouTube en de voorpagina’s van bijna alle kranten, en niemand kon de revolutie nog langer negeren.

Markiyan staat niet alleen. Overal ter wereld zijn jonge mensen actief die met succes vredesinitiatieven opstarten, gestimuleerd door bekende artiesten zoals de Congolese rapper Innoss’B en de Colombiaanse zanger César López die machinegeweren ombouwt tot gitaren. De stuwende kracht achter dit alles is Ilco van der Linde, naar eigen zeggen ‘een simpele gast uit Haarlem-Noord die steeds met een idee kwam dat aansloeg’. Op vijftienjarige leeftijd startte Ilco het allereerste Bevrijdingsfestival in Haarlem, met ‘een honderdje voor een wondertje’ dat hij van zijn vader had gekregen om iets nieuws te doen voor jongeren. Inmiddels zijn de Bevrijdingsfestivals uitgegroeid tot het grootste thematische jongerenproject in Europa, met een miljoen bezoekers in veertien steden.

In samenwerking met MasterPeace en RNW Media| Omslagontwerp: Marc Suvaal | Omslagfoto: Andrew Meakovsky Formaat 184 x 250 mm | 300 pagina’s | Pb. € 19,95 | ISBN 978 90 477 0757 8 | NUR 660/740 | Verschijnt 21 september

5


Foto van Ilco van der Linde en zijn drie dochters in de woestijn van Soedan, gemaakt door zijn vrouw Anna van Praag. Ilco is niet alleen een idealist,

Karsu op het Bevrijdingsfestival in Zwolle © Charline Goud

maar ook een avonturier die met zijn gezin in 2007-2008 een wereldreis maakte door 51 landen. Tijdens deze reis is het idee van MasterPeace ontstaan.

PROMOTIE I.S.M. MASTERPEACE EN RNW MEDIA

I L C O V A N D E R L I N D E (1963) is de initiatiefnemer van

MasterPeace, dance4life, het Nationale Bevrijdingsconcert op de Amstel, Bevrijdingspop en de Bevrijdingsfestivals – stuk voor stuk succesvolle projecten met honderdduizenden fans, volgers en bezoekers. In 2013 ontving Ilco voor MasterPeace, samen met co-founder Mohamed Helmy, een Oorkonde van Verdienste van VN-chef Ban Ki-moon. Daarnaast werd hij door de Amerikaanse Rockefeller Foundation toegevoegd aan de ‘Top 100 of Next Centuries Innovators’. Met ingang van juli 2015 woont en werkt hij in het Amsterdamse ‘Mandelahuisje’, een herberg aan het IJ die in het teken staat van ubuntu: verbinding en respect. In Be a Nelson beschrijft Ilco zijn kleurrijke leven als ‘onvermoeibaar optimist’ (Het Parool) en ‘Doener des Vaderlands’ (Hans Achterhuis). Het is zijn missie om stiltes en taboes rond moeilijke maatschappelijke thema’s te doorbreken en mensen zo te raken

dat ze voor sociale verandering aan de slag willen gaan. ‘It’s all about creating heart connections’, zo vertelde hij in zijn TedX Speech. www.ilcovanderlinde.nl www.beanelson.com

[…] ‘I believe in MasterPeace. World leaders cannot push back armed conflict alone. We need the whole world to make this happen.’ – Desmond Tutu

-

-

-

-

Tournee langs twintig steden in Nederland en België van 21 september t/m 13 november, d.w.z. van de Vredesweek t/m de Week van het Respect. In al die steden reikt Ilco van der Linde, meestal samen met de burgemeester, Nelson Awards uit aan lokale change-makers Dynamische site www.beanelson.com met videoclips, nieuws, achtergronden en genomineerden voor de Nelson Awards Muzikale happening op de Internationale Dag van de Vrede (21 september) in Koninklijk Theater Carré (o.v.). Aanbieding eerste exemplaar aan diverse bekende artiesten, o.a. VanVelzen en Sylvana Simons Be a Nelson sluit aan bij het thema van de Maand van de Geschiedenis in oktober, ‘Tussen droom en daad’: Ilco van der Linde beschrijft de geschiedenis van Bevrijdingspop, dance4life en MasterPeace Ilco van der Linde ontvangt op 2 oktober de Luxembourg Peace Prize, uitgereikt door de Schengen Peace Foundation in het Europees Parlement

-

-

Ilco van der Linde houdt op 14 november de Wibautlezing in Amsterdam Het boek wordt enkele weken voor verschijnen uitgedeeld op de beurzen en onder embargo verstrekt aan journalisten Doorlopend publiciteit via MasterPeace, dance4life, Bevrijdingsfestivals en RNW Media Diverse grote mediapartijen hebben al interesse getoond Be a Nelson-lesprojecten op middelbare scholen Campagne via sociale media, onder meer vanuit diverse betrokken journalisten en artiesten die aan het boek hebben meegewerkt T-shirts met de tekst ‘Be a Nelson’

www.beanelson.com

[…] ‘Muziek kan Turken en Syriërs bij elkaar brengen.’ – Karsu 7


HANS ACHTERHUIS & M A A R T E N VA N B U U R E N

ERFENIS ZONDER

TESTAMENT

Eigentijdse antwoorden op oeroude vragen

Filosoof en theoloog H A N S A C H T E R H U I S (1942) was Denker des Vaderlands van

2011 tot 2013. Zijn magnum opus Met alle geweld werd in 2009 onderscheiden met de Socrates Wisselbeker voor het beste, meest prikkelende filosofieboek van het jaar. Twee jaar later won hij nogmaals de beker, ditmaal voor De utopie van de vrije markt. M A A R T E N V A N B U U R E N (1948) is emeritus hoogleraar moderne Franse letterkunde aan de Universiteit Utrecht en schrijft regelmatig over geschiedenis, kunst en literatuur voor NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Eerder publiceerde hij de veelgeprezen boeken Kikker gaat fietsen! en Een ruimte voor de ziel.

PROMOTIE

FILOSOFISCHE OVERWEGINGEN BIJ DE TIEN GEBODEN L E M N I S C A AT

-

Inkijkexemplaren op de beurzen Optreden in De Nieuwe Liefde Lezingen voor kerkelijke gemeenten en filosofische cafés Tv-interview in De Nieuwe Wereld Publiciteit in Nieuw Israëlitisch Weekblad, Trouw en Filosofie Magazine Promotie via leesclubs

H a n s A c h t e r h u i s & M a a r t e n va n B u u r e n © Gerbrich Reynaert

Erfenis zonder testament Filosofische overwegingen bij de tien geboden

[…] ‘“Gij zult niet echtbreken” betekende in de tijd van ontstaan, zo’n zeven eeuwen voor Christus, iets heel anders dan nu. Destijds verwees het gebod naar een huwelijksmoraal waarin de vrouw het eigendom was van de man. In onze eigen tijd wordt het hoge percentage scheidingen veroorzaakt door onze neiging om het romantische liefdesideaal te projecteren op het huwelijk. We hebben hoge verwachtingen van onze man of vrouw, terwijl we zouden kunnen weten dat het liefdeshuwelijk in feite een contradictio in terminis is.’ – Maarten van Buuren

© Marlies Schouwstra

De tien geboden zijn – met een fraai aforisme van de Franse dichter René Char – ‘een erfenis die ons zonder bijbehorend testament is nagelaten’. Vorige generaties dachten nog wel over zo’n testament te beschikken. Zij meenden in grote lijnen te weten hoe de geboden moesten worden uitgelegd en toegepast. Die zekerheid is ons moderne mensen uit handen geslagen. Wat moeten wij met voorschriften die duizenden jaren geleden zijn ontstaan in een tribale samenleving die totaal verschilt van de onze? Dat we niet mogen doden en niet de bezittingen van een ander mogen stelen – dat willen de meeste mensen nog wel aannemen. Maar wat moeten we in onze multiculturele samenleving met geboden als ‘Ik ben de Here uw God’ en ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’? Vallen zulke archaïsche voorschriften nog toe te passen of te herformuleren? In dit boek gaan Hans Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden

op oeroude vragen. Bij alle geboden hebben ze gezocht naar inzichten van grote filosofen – van Spinoza tot Hannah Arendt – die de problematiek vanuit een onverwacht perspectief kunnen belichten. Door hun diepgang en eruditie weten de auteurs nieuwe dimensies in de tien geboden te openen, waardoor dit boek voor filosofisch en theologisch geïnteresseerde lezers een verrassende leeservaring zal zijn.

[…] ‘Voor mij is Hans Achterhuis de grote filosofische held van de terugtocht.’ - Stephan Sanders in de Volkskrant *****

[…] ‘Maarten van Buuren is begiftigd met een robuuste, lenige en bijna sexy schrijfstijl.’ – Joost Zwagerman in NRC Handelsblad

Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 143 x 215 mm | 240 pagina’s | Pb. € 19,95 | ISBN 978 90 477 0758 5 | NUR 700/730 Verschijnt 15 september

9


T I M D E M E Y e.a.

[…] ‘Kritisch zijn is in de eerste plaats zelfkritisch zijn. Het is durven twijfelen aan de eigen overtuigingen over hoe de wereld in elkaar zit, over wat we moeten doen en laten, en hoe we met elkaar en de wereld moeten omgaan. Niet zomaar genoegen nemen met de oppervlakkige, psychologische bevrediging die schijnbaar opgeheven twijfel bij gelegenheid lijkt te bieden, maar onvermoeibaar door blijven twijfelen totdat de onderliggende filosofische vragen beantwoord zijn.’ – Tim De Mey

‘Is een banaan in het donker ook geel?’

PROMOTIE

H E T NAD E E L VAN DE ZEKERHEI D

-

L E M N I S C A AT

Leesexemplaren voor boekhandelaren Auteursoptredens in Rotterdam en Gent Docentenboek bij het VWO-examenboek filosofie 2015-2019 Lesmateriaal en gratis app, meer info via Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs: www.vfvo.nl

t i m d e M e y e .a. T I M D E M E Y (1973) is docent theoretische

filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gastprofessor geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Hij studeerde wijsbegeerte in Gent, en logica, wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis in Helsinki. Zijn onderzoek spitst zich toe op de rol van verbeelding en creativiteit, zowel in het dagelijks leven als in wetenschap, kunst en filosofie. Hij publiceerde eerder het VWO-examenboek Het voordeel van de twijfel.

Het voordeel van de twijfel ‘Gesmuld van het boek. Vijf dikke sterren.’ – Jurriën Holthuis, Nieuwe Revu

Het nadeel van de zekerheid Uitgedaagd door het scepticisme Het nadeel van de zekerheid is niet Het voordeel van de twijfel, maar ze passen wel bij elkaar als een dekseltje op een doosje. Het nadeel van de zekerheid is een toegankelijke bundel waarin de echte skeptikoi – in de betekenis van ‘zij die blijven overwegen en onderzoeken’ – grondiger ingaan op de grote vragen die eerder in Het voordeel van de twijfel werden aangestipt en verkend. Aan bod komen niet alleen het werkelijkheidsprobleem (bevinden we ons in The Matrix?), maar ook het kennisprobleem (weten we überhaupt iets?) en het probleem van other minds (hoe weten we of andere wezens bewustzijn hebben en kunnen we ook echt met hen communiceren?). Daarnaast zijn er bijdragen over de geschiedenis van het scepticisme, scepsis over het christendom en sceptische filosofen als Descartes, Locke en Sextus Empiricus.

Het nadeel van de zekerheid is onmisbaar voor iedereen die niet intellectueel hooghartig achterover wil leunen, zich verschansend achter een muur van vermeende zekerheden. In dit boek durven de auteurs – stuk voor stuk specialist op hun vakgebied – op een sportieve en creatieve manier de uitdagingen van het scepticisme aan te gaan. Met bijdragen van toonaangevende filosofen als Tim De Mey, Maureen Sie, Herman de Regt en Han van Ruler.

Geb. € 29,95 isbn 978 90 477 0226 9

Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 190 x 250 mm | 300 pagina’s | Geb. € 29,95 | ISBN 978 90 477 0759 2 | NUR 730 Verschijnt 15 november

11


Winnaar British Medical Association’s Annual Book Award

[…] ‘Patiënten vertrouwen de middelen die ze slikken, omdat ze het vertrouwen in hun artsen overdragen op de medicijnen die ze voorgeschreven krijgen. Artsen weten een heleboel over ziekten en over menselijke fysiologie en psychologie, maar patiënten beseffen niet dat artsen over geneesmiddelen bitter weinig weten wat niet door de farmaceutische industrie is verzonnen en opgesmukt.’ – Peter Gøtzsche

PE TER C. GØTZSCHE PROMOTIE

DODELIJKE MED I C I J N EN EN GEORGANISEERDE

M IS DA A D

-

Met e en voor wo ord

v a n B e r t K ei z e r

[…] ‘De grote farmaceuten verdoezelen onderzoeksresultaten, verzwijgen bijwerkingen, kopen artsen om, infiltreren nascholingen, corrumperen patiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijdschriftredacties via ghostwriters. Ze verdienen miljarden met hun dubieuze pillen door te liegen over de kosten van ontwikkeling en productie.’ – Bert Keizer (arts en schrijver)

-

L E M N I S C A AT

-

Peter Gøtzsche komt in november naar Nederland en België, optredens met Bert Keizer, Hans van der Linde (huisarts) en Rob Scholten (UMC Utrecht) Debat in Arminius Interesse van Medisch Contact en Geneesmiddelenbulletin Meer dan dertig tv-documentaires in zeven landen Publiciteit via patiëntenorganisaties Prijswinnend boek, veelvuldig vertaald en in de toptien in verschillende landen

Peter C. Gøtzsche

Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad Achter de schermen van de farmaceutische industrie Met een voorwoord van Bert Keizer De Deense hoogleraar Peter Gøtzsche, internationaal gelauwerd onderzoeker en eerder werkzaam in de farmaceutische industrie, toont aan dat deze industrie niet alleen ons, maar ook de artsen met frauduleuze praktijken voor de gek houdt. ‘Big Pharma’ heeft minachting voor mensenlevens tot norm verheven en is in dat opzicht te vergelijken met de tabaksindustrie, aldus Gøtzsche. Hij onthult de bizarre realiteit achter de pogingen van de branche om publiek en politici te verwarren en af te leiden. Elk detail van zijn betoog weet hij met bewijzen te staven. Ons stelsel van gezondheidszorg schiet schromelijk tekort door wijdverspreide corruptie, omkoping en een onmachtige regelgeving.

P R O F. P E T E R C . G Ø T Z S C H E is directeur van het Nordic Cochrane Centre (een internationaal netwerk dat zich bezighoudt met de effecten van gezondheidszorg) en lid van de Council for Evidence-based Psychiatry. Gøtzsche won met zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad de British Medical Association’s Annual Book Award 2014. Uit het juryrapport: ‘Verplichte lectuur voor studenten geneeskunde en aankomende artsen. Waar het allemaal om draait, is dat we ons moeten richten op patiënten. Hun veiligheid behoort belangrijker te zijn dan winst.’

Medicijnen zijn na kanker en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Dat zou aanleiding moeten zijn voor een nationaal gezondheidsalarm en een parlementaire enquête over de overheid die de gezondheid van burgers heeft uitgeleverd aan de farmaceutische industrie. In plaats daarvan overleggen ambtenaren van het ministerie ‘met de benen op tafel’ met de vertegenwoordigers van de industrie. Ministers tekenen contracten waarin zij beloven de ingrediënten van medicijnen geheim te houden. Artsen verdienen gemiddeld meer dan 2600 euro per jaar aan douceurtjes van de farmaceutische industrie. Het overgrote deel van het onderzoek naar medicijnen wordt door de industrie gefinancierd.

Foto: www.cochrane.dk

Omslagontwerp: Marc Suvaal | Oorspronkelijke titel: Deadly Medicines and Organised Crime | Vertaling Dick Lagrand Formaat 143 x 215 mm | 300 pagina’s | Pb. € 24,95 | ISBN 978 90 477 0734 9 | NUR 860/870 | Verschijnt 15 november

13


Indringende reportages, essays en autobiografische teksten […] ‘Ik wil weten waarom levens ontsporen in de hoop te ontdekken hoe je ze op de rails kunt houden. Ik wil begrijpen waarom mensen hun menselijkheid verliezen en hoe wij onszelf en elkaar daartegen kunnen beschermen. Ik wil het tekort kennen om te ontdekken wat de bronnen zijn van het tegoed.’ – Colet van der Ven

PROMOTIE

-

Publiciteit via IKON, De Nieuwe Liefde en Nieuw W!J Voorpublicatie in de Volkskrant (o.v.) en vakbladen Interviews in OBA Live en Dit is de dag Samenwerking met gevangeniswezen Lezingen op hogescholen en universiteiten

C o l e t va n d e r V e n

Het kwaad en ik C O L E T V A N D E R V E N (1957) presen-

teert voor de IKON de tv-programma’s De Nieuwe Wereld en De Nachtzoen. Zij studeerde orthopedagogiek en werkte een aantal jaren in de hulpverlening, onder andere in India en Haïti. In 1985 maakte ze de overstap naar de journalistiek. Sindsdien werkt ze voor radio en televisie en schrijft ze interviews en reportages voor dag- en weekbladen. Ze presenteert de serie Wat is wijsheid voor debatcentrum De Nieuwe Liefde en is als gastpredikant verbonden aan de Ekklesia Amsterdam en de Dominicusgemeente. Daarnaast is ze voorzitter van On File, een organisatie voor gevluchte schrijvers en journalisten.

© Martje van der Heijden

Hoe komt het dat een mens uitgroeit tot dader van een geweldsmisdrijf of een ernstig zedendelict? Wat zijn de mechanismen achter vernederen, pijnigen, moord en doodslag? Is er een verband tussen pesten en genocide? Wat is de relatie tussen taal en geweld? Hoe kunnen we innerlijke tegenkrachten ontwikkelen tegen de destructieve neigingen in onszelf? Deze vragen houden Colet van der Ven al een groot deel van haar leven bezig. Tijdens haar studie orthopedagogiek liep ze stage in een jeugdgevangenis. Vóór haar eerste stappen in deze inrichting had ze een geromantiseerd beeld van jonge delinquenten: ruwe bolsters met blanke pitten. Dat beeld werd al snel achterhaald door de veel complexere werkelijkheid. Verwarrend complex. Ze stapte een andere wereld binnen. Een wereld van tralies en hekken en andere codes, waar woorden andere betekenissen hebben.

Het kwaad en ik is de neerslag van een persoonlijke queeste die nu, 35 jaar later, nog altijd in volle gang is. Colet van der Ven heeft vele mensen ontmoet die te maken hadden met geweld – als dader, slachtoffer of allebei – en zij schrijft daarover in indringende reportages, essays en autobiografische teksten. Daarmee probeert zij onze oren en ogen te scherpen, zodat we met iets meer waardigheid gestalte kunnen geven aan notre métier d’homme, zoals Albert Camus dat noemde.

[…] ‘Wie leeft loopt littekens op. Niemand blijft gevrijwaard van pijn, schaamte, angst, vernedering, schuld, falen, leugens en verraad. Je kunt misschien niet verhinderen dat de kwaadaardige raven over je hoofd vliegen, maar wel dat ze zich er nestelen.’ – Colet van der Ven

Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 143 x 215 mm | 220 pagina’s | Pb. € 19,95 | ISBN 978 90 477 0760 8 | NUR 740 Verschijnt 15 november

15


PETER HENK STEENHUIS

[…] MIJN PLEEGZOON DAMIAN

‘Mevrouw Trudy.’ Voor de deur stond Melvin, een ventje uit de buurt van een jaar of negen. Een paar maanden geleden had hij een broertje gekregen, Damian. ‘Wat is er, lieverd?’ ‘Mevrouw Trudy, ik heb een probleem.’ ‘Wat dan?’ ‘Mijn broertje huilt zo, en ik moet naar school. En mijn mama is al een paar dagen weg. En John werkt ook. Mag mijn broertje bij jou?’ Ik trok mijn wenkbrauwen op. ‘Breng maar bij mij’, zei ik.

Who the

hell is Trudy?

Wat een liefdevolle moeder, wat een manwijf

PROMOTIE

-

-

LEVEN, LEVEN

-

TOT JE ERBIJ NEERVALT

-

L E M N I S C A AT

Facebookactie ‘Vraag het Trudy’: Trudy geeft advies over opvoeding, bijverdienen, seks, ouders, kinderen, economische crisis, geloof, scheiden, verliefdheid, werk & gezin, ziekte Deelnemers aan de Facebookactie krijgen korting bij de boekhandel Boekhandeloptredens in o.a. Volendam en Emmen Voorpublicaties in Trouw en regionale media, o.a. RTV Oost

[…] ‘Wanneer ik mensen interview let ik op de details. Begrijp ik alles? Anders zit ik mezelf straks achter de computer te vervloeken. De taal is voor mij wat het licht is voor de fotograaf. Een personage krijgt gezicht door de woorden die hij gebruikt.’ – Peter Henk Steenhuis

P E T E R H E N K S T E E N H U I S (1969)

studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en is filosofieredacteur bij dagblad Trouw. Hij is een veelgevraagd interviewer en moderator bij vergaderingen en debatten. Zijn boeken Filosofie van het kijken en Denken over dichten kwamen op de shortlist van de Socrates Wisselbeker. Drie keer maakte Steenhuis een boek met de Denker des Vaderlands: eerst Tegendenken met Hans Achterhuis, daarna Door het beeld / Door het woord met René Gude en ten slotte Het leven is niet leuk als je je mond houdt met Marli Huijer. Met fotograaf Marcel Prins publiceerde hij de interviewboeken Zin in werk en Ondergedoken als Anne Frank.

Peter Henk Steenhuis

Who the hell is Trudy? Leven, leven tot je erbij neervalt Who the hell is Trudy? Een vrouw zoals er maar één in het land rondloopt. Jaren geleden hoorde schrijver en journalist Peter Henk Steenhuis haar spreken op een verjaardagsfeest. Wat een liefdevolle moeder, wat een manwijf, wat een autonomie, wat een humor. En wat een dramatische levensloop, zonder dat ze er een ogenblik dramatisch over doet. In dit boek vertelt Steenhuis het levensverhaal van Trudy Schilder, geboren in Volendam en geworteld in Emmen. Hij schreef eerder een biografie van de ‘rode ambassadeur’ Coen Stork en de internationale bestseller Ondergedoken als Anne Frank, waarin hij de onderduikverhalen vastlegde van joodse kinderen. Maar nooit schreef hij het levensverhaal van een compleet onbekende huismoeder die naast haar voordeur in Emmen een bordje heeft gehangen: HOTEL-RESTAURANT MAMA. ‘Mijn kinderen mogen alles. De hele buurt mag alles. Geen rarigheid, maar verder alles.’

Vanaf het eerste moment dat hij Trudy hoorde vertellen, wist Steenhuis dat hij ooit haar hele verhaal wilde horen. Omdat Trudy bewijst hoe geweldig het is pleegmoeder te zijn, al moet je je pleegzoon uiteindelijk aan de straat prijsgeven. Dat je je nooit hoeft te schamen, ook niet als je folders rondbrengt om de studie van je zoon te bekostigen. Dat ongeluk in de liefde niet tot verbittering hoeft te leiden, zelfs niet als je kaak met je eigen bijl wordt verbrijzeld. Dat je ‘van ijzerdraad aan elkaar kunt hangen’ en toch vrolijk met een motorzaag bomen kunt blijven omzagen. En dat je met een dagelijkse dosis morfine – genoeg om een ander onder zeil te brengen – kunt leven, leven en nog eens leven.

Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 143 x 215 mm | 150 pagina’s | Pb. € 14,95 | ISBN 978 90 477 0761 5 | NUR 320 Verschijnt 15 november

17


Lemniscaat non-fictie najaar 2015

NIEUWE TITELS

b r a m va n d e r v l u g t

€ 19,95 € 19,95 € 29,95 € 24,95 € 19,95 € 14,95

REEDS VERSCHENEN

Sinterklaas bestaat!

ISBN 978 90 477 ... ... 0226 9 Tim De Mey, Het voordeel van de twijfel Geb. ... 0610 6 Bram van der Vlugt, Sinterklaas bestaat! (display 5 ex.) ... 0518 5 Bram van der Vlugt, Sinterklaas bestaat! Geb.

sinterkl a a s besta at!

Nu voor slechts € 10 (zolang de voorraad strekt) Bram van der Vlugt, die vijfentwintig jaar lang onze nationale Sinterklaas was op televisie, doet een boekje open over zijn ervaringen achter de schermen. Hij vertelt kleurrijke verhalen en geeft commentaar op een unieke verzameling foto’s van Sinterklaas in al zijn humeuren en temperamenten: nu eens in vol ornaat als de waardige figuur die hij is, dan weer in badpak op de hielen gezeten door paparazzi. PROMOTIE

-

ISBN 978 90 477 ... ... 0757 8 Ilco van der Linde, Be a Nelson Pb. ... 0758 5 Hans Achterhuis & Maarten van Buuren, Erfenis zonder testament Pb. ... 0759 2 Tim De Mey (red.), Het nadeel van de zekerheid Geb. ... 0734 9 Peter C. Gøtzsche, Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad Pb. ... 0760 8 Colet van der Ven, Het kwaad en ik Pb. ... 0761 5 Peter Henk Steenhuis, Who the hell is Trudy? Pb.

Display met 5 exemplaren voor € 50,00

Display met 5 exemplaren voor € 50,00 | ISBN 978 90 477 0610 6 | Prijs per los exemplaar € 10,00 | ISBN 978 90 477 0518 5 Foto display: Geert Snoeijer | Foto boekomslag: Andreas Terlaak / HH | NUR 653/320 | Reeds verschenen

€ 29,95 € 50,00 € 10,00

Aanbieding najaar 2015 nf lr  
Aanbieding najaar 2015 nf lr  
Advertisement