__MAIN_TEXT__

Page 1

TRANSPORTGUIDE

2020


INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information........................................................................................... s. 3 Vejtransport, Eksport......................................................................................... s. 8 Vejtransport, Import........................................................................................... s. 13 Søfragt, Eksport.................................................................................................. s. 20 Søfragt, Import................................................................................................... s. 22 Containerspecifikationer.................................................................................... s. 25 Luftfragt, Eksport............................................................................................... s. 28 Luftfragt, Import................................................................................................. s. 32 Express og Kurér..............................................................................................

s. 35

Projekt.................................................................................................................. s. 46 Logistik og warehousing.................................................................................... s. 48 Services................................................................................................................ s. 49 Transportforsikring/Cargo Insurance.............................................................. s. 50 Incoterms 2020.................................................................................................. s. 53

1


LEMAN EN GLOBAL SAMARBEJDSPARTNER MED LOKALKENDSKAB I LEMAN hjælper vi kunder over hele verden med deres transport- og logistikopgaver. Uanset opgavens størrelse er vores tilgang den samme: At sammensætte den løsning, som tidmæssigt og økonomisk bedst tjener kundens interesser. Det kræver erfaring, fleksibilitet og kreativitet. Vores medarbejdere er vores vigtigste resource. Det er dem, som kender kunderne og deres forretning, som stiller de rigtige spørgsmål og som aldrig er bange for at tænke ud af boksen for at gøre det lidt bedre.

FACTS OG FORDELE: • • • • • • •

2

Grundlagt i 1900 26 kontorer i 6 lande Partnere i mere end 100 lande 800 medarbejdere 85.000 m2 terminalareal 200 egne import- og eksportruter Medlem af Danske Speditører og Nordisk Speditørforbund, IATA og FIATA , British International Freight Association (BIFA).


GENEREL INFORMATION (ROAD) AFGANGSDAGE/TRANSPORTTIDER De nævnte transporttider for vejtransport er hverdage, vejledende og gældende fra dør til dør (til/fra anførte byområder). I industriferien og i forbindelse med højtider kan der forekomme afvigelser i afgange og transporttider. BOOKING AF GODS Booking af eksportgods bør generelt ske tidligst muligt og senest kl. 10.00 dagen før afgangsdag. Ved hasteforsendelser kan booking ske senere og afhentning finde sted efter nærmere aftale. Booking kan ske direkte til respektive trafikkontorer eller til din lokale LEMANafdeling pr. telefon, e-mail, via hjemmside - www.leman.com eller der kan arrangeres EDI-opkobling. FORESPØRGSLER Såvel de lokale serviceafdelinger som trafikafdelingerne besvarer trafikmæssige spørgsmål, oplyser fragtpriser, afgiver konkrete fragttilbud osv. På hvert kontor er der desuden tilknyttet en fragtkonsulent, som er parat til at servicere dig. SKADER/REKLAMATIONER Ved synlig beskadigelse eller manko skal begrundet forbehold anføres på fragtbrevet. Desuden skal der omgående reklameres skriftligt til transportør og assurandør. Ved ikke-synlige skader skal det anmeldes skriftligt til transportør og assurandør senest syv kalenderdage fra modtagelsesdagen. CARGO INSURANCE LEMAN kan formidle transportforsikring. PALLER Der byttes ikke paller på internationale trafikker.

3


GENEREL INFORMATION VAREEFTERKRAV/BETALINGSKONTROL Instruktion om COD/vareefterkrav m.v. skal altid ske skriftligt. Udlevering af godset hos modtager vil finde sted mod aflevering af banknoteret check, udstedt til eksportøren eller uigenkaldelig bankkvittering. FORTOLDNING T-1 VARER (TOLD 2000) Ved import fra 3. lande anbefaler vi fuldstændig eller forenklet ekspresfortoldning, hvorefter varen er frigivet ved levering. Vi tilbyder også standardfortoldning og evt. midlertidig oplæggelse på en af vores terminaler. FARLIGT GODS Ved booking af transport på vej oplyses UN-numre, navne, klasser og emballagegrupper på alle stoffer og genstande på transportdokumentet/-erne, samt emballage antal og vægt. Sendes godset som EQ (undtagne mængder), LQ (begrænset mængde) eller som almindeligt farligt gods, sker transporten i henhold til undtagelsesmængderne i ADR/RID konventionens kap. 1.1.2.6.3 (dvs. frimængde). Godset skal forsynes med faresedler. LEMAN har mulighed for at udfærdige transportdokumenter. Ved transport på vej anvendes reglerne i ADR konventionen. Ved booking af transport på sø oplyses UN-numre, navne, klasser og emballagegrupper på alle stoffer og genstande på transportdokumentet/-erne, samt emballage antal og vægt. Der er ikke noget, der hedder frimængde på sø, kontakt evt. LEMAN. Godset forsynes med faresedler. Ved transport på sø anvendes reglerne i IMDG koden. Ved luftfragt anvendes reglerne, som er fastsat i IATA (Dangerous Goods Regulations). EDI Vi anvender EDI-overførsel ved såvel partner- som kunderelationer samt Toldvæsnet. I dag anvender vi flere forskellige elektroniske programmer og mange forskellige formater. Vores IT-afdeling i Greve og Taulov udvikler individuelle løsninger i samarbejde med vores kunder. KVALITET LEMAN tager kvalitet alvorligt. Alle afdelinger arbejder efter samme kvalitetsstyringssystem. Velkvalificerede teams af brancheuddannede speditører sikrer, at kvaliteten overholdes i hele forløbet.

4


GENEREL INFORMATION MILJØPOLITIK Det er vores overordnede målsætning, at vi aktivt skal medvirke til at reducere den negative miljøpåvirkning i forbindelse med transport. Læs hele miljøpolitikken på www.leman.com. CSR I LEMAN ønsker vi, at vores virksomhed skal bidrage med en positiv merværdi. Vi har derfor vedtaget CSR-politikker for områderne: miljø, sundhed og sikkerhed, arbejdsforhold og etik. Vores CSR-strategi tager udgangspunkt i FN’s verdensmål. Vi er opmærksomme på vores generelle adfærd ud fra et CSR-perspektiv, men specifikt har vi opprioriteret: - Decent work and economic growth (FN Verdensmål 8) - Climate action (FN Verdensmål 13) Læs hele CSR-politikken på www.leman.com. FIRMA LEMAN A/S, Grundlagt i år 1900. HOVEDKONTOR Ventrupvej 6, DK-2670 Greve, Danmark CVR. nr. 41 95 56 19 E-mail: kontakt.dk@leman.com FORRETNINGSBETINGELSER Medlem af Danske Speditører og Nordisk Speditørforbund. Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser speditørens ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Speditørens ansvar som formidler i henhold til § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme hændelse til SDR 500.000 (§ 24). Ved oplagring er det samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Særlig opmærksomhed henledes på netværksklausulen (§ 2), at krav mod speditøren forældes efter et år (§ 28), og at pante- og tilbageholdsretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. 5


BETALINGSBETINGELSER Netto kontant + 14 dage, hvorefter der beregnes renter og gebyrer. BETALING TIL SYDBANK, Reg. nr. 8075 Konto: 2012015. S.W.I.F.T. SYBKDK22 IBAN NO: DK42 80750002012015 MEDLEM AF

IATA agent

Nordisk Speditørforbund

Danske Speditøres Garantifond

6


VEJTRANSPORT DIREKTE MED BIL TIL HELE EUROPA LEMAN tilbyder fuld fleksibilitet, når du skal bruge international vejtransport af stykgods, pallegods, part eller full loads.

FACTS OG FORDELE: • Et af de stærkeste europæiske netværk • Egne, direkte ruter i hele Europa • Faste afgangsdage med kort transit • Kundetilpassede løsninger • Transport af pakker, paller og ukurant gods • Flere ROAD-produkter som EveryDay og NextDay

Du kan vælge mellem mere end 200 faste og direkte ruter i et rutenet, der går fra det nordligste Norge og til Sortehavet. Hertil kommer en række daglige afgange med korte transittider, som vi tilbyder i samarbejde med vores europæiske netværkspartnere.

7


VEJTRANSPORT - EKSPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Taulov

to.

16-24 dage

Egt. Logistic

Taulov

to.

16-21 dage

Egt. Logistic

Taulov/Greve

ti., on., fr.

1-3 dage

Rotra Forwarding NV

Taulov/Greve

ti., fr.

5-6 dage

Intereuropa

Taulov/Greve

ti., fr.

5-6 dage

M&M Militzer & Munch

Taulov/Greve

ti., fr.

3-4 dage

Raben

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

LEMAN OY

Bordeaux

Taulov/Greve

ti., fr.

3-5 dage

Ziegler

Lille

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

Ziegler

Lyon

Taulov/Greve

ti., fr.

3-5 dage

Fatton Transports

Marseilles

Taulov/Greve

fr.

3-5 dage

Fatton Transports

Paris

Taulov/Greve

daglig

2-4 dage

DGS

Rennes

Taulov/Greve

ti., fr.

3-5 dage

Ziegler

Strasbourg

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

Woehl & Cie

Toulouse

Taulov/Greve

fr.

3-5 dage

Egetra

Taulov

to.

16-21 dage

Egt. Logistic

Athen

Taulov/Greve

to.

3-5 dage

GR Samson Forwarders S.A.

Thessaloniki

Taulov/Greve

to.

3-5 dage

GR Samson Forwarders S.A.

Armenien Jerevan

Aserbajdsjan Baku

Belgien Kampenhout

Bosnien Hercegovina Sarajevo

Bulgarien Sofia

Estland Tallin

Finland Helsingfors (Helsinki)

Frankrig

Georgien Tbilisi

GrĂŚkenland

8


VEJTRANSPORT - EKSPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Oldenzaal

Taulov

daglig

1-3 dage

Beijer

Oldenzaal

Greve

ti., on., fr.

1-3 dage

Beijer

Taulov/Greve

ad hoc

6-7 dage

Taulov/Greve

ti., fr.

1-3 dage

CLF International Freight Forwarders

Milano

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

Stante

Bologna

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

Stante

Verona

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

Stante

Astana

Taulov

to.

24-32 dage

Egt. Logistic

Ayrau

Taulov

to.

22-30 dage

Egt. Logistic

Taulov

to.

26-32 dage

Egt. Logistic

Taulov/Greve

ti., fr.

3-5 dage

Intereuropa

Taulov/Greve

ti., fr.

3-4 dage

Raben

Taulov/Greve

ti., fr.

3-4 dage

Raben

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

Rotra Forwatding NV

Taulov/Greve

ti., fr.

5-6 dage

Intereuropa

Casablanca

Taulov/Greve

to.

6-8 dage

Meyer & Meyer MEDIAM

Tanger

Taulov/Greve

to.

5-6 dage

Meyer & Meyer MEDIAM

Holland

Hviderusland Minsk

Irland Dublin

Italien

Kasakhstan

Kirgisistan Bisjkek

Kroatien Zagreb

Letland Riga

Lithauen Vilnius

Luxembourg Luxembourg

Makedonien Skopje

Marokko

9


VEJTRANSPORT - EKSPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Taulov

to.

8-12 dage

BORUSAN Lojistik

Bergen

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

LEMAN Norway AS

Kristiansand

Taulov/Greve

ti., fr.

1-3 dage

LEMAN Norway AS

Nord-Norge

Taulov/Greve

fr.

2-5 dage

LEMAN Norway AS

Oslo

Taulov/Greve

daglig

1-3 dage

LEMAN Norway AS

Sandnes (Stavanger)

Taulov/Greve

ti., fr.

1-3 dage

LEMAN Norway AS

Trondheim

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

LEMAN Norway AS

Ålesund

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

LEMAN Norway AS

Taulov

daglig

2-3 dage

Raben Polska

Greve

ti., fr.

2-3 dage

Raben Polska

Taulov

daglig

2-4 dage

Raben Polska

Greve

ti., fr.

2-4 dage

Raben Polska

Lissabon

Taulov/Greve

fr.

3-5 dage

Lusocargo Transitarios S.A.

Oporto

Taulov/Greve

fr.

3-5 dage

Lusocargo Transitarios S.A.

Taulov/Greve

ti., fr.

3-5 dage

M&M Militzer & Münch

Moskva

Taulov/Greve

ad hoc

6-9 dage

St. Petersborg

Taulov/Greve

ad hoc

6-9 dage

Basel

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

M+R Spedag Group AG

Schaffhausen

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

M+R Spedag Group AG

Taulov/Greve

fr.

3-5 dage

Intereuropa

Moldovien Chisinau

Norge

Polen Poznan

Warszawa

Portugal

Rumænien Bukarest

Rusland

Schweiz

Serbien Beograd

10


VEJTRANSPORT - EKSPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Taulov/Greve

ti., fr.

3-4 dage

RABEN

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

Intereuropa

Alicante

Taulov/Greve

ti., fr.

3-5 dage

Transnatur S.A.

Barcelona

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

Transnatur S.A.

Irun

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

Transnatur S.A.

Madrid

Taulov/Greve

ti., fr.

3-5 dage

Transnatur S.A.

Sevilla

Taulov/Greve

ti., fr.

4-6 dage

Transnatur S.A.

Valencia

Taulov/Greve

ti., fr.

3-5 dage

Transnatur S.A.

Zaragoza

Taulov/Greve

ti., fr.

3-5 dage

Transnatur S.A.

Belfast

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

CLF International Freight Forwarders

Birmingham

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

LEMAN UK Ltd.

Bristol

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

LEMAN UK Ltd.

Leeds

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

LEMAN UK Ltd.

London

Taulov/Greve

tir., fre.

2-3 dage

LEMAN UK Ltd.

Glasgow

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

LEMAN UK Ltd.

LEMAN Pallets UK

Taulov/Greve

ma.,ti., on., fr.

2-3 dage

LEMAN UK Ltd.

Partloads

Taulov/Greve

ti, on. fr.

2-3 dage

LEMAN UK Ltd.

Gรถteborg

Taulov/Greve

daglig

1-3 dage

LEMAN AB

Malmรถ

Taulov/Greve

daglig

1-3 dage

LEMAN AB

Stockholm

Taulov/Greve

daglig

1-3 dage

LEMAN AB

Taulov

to.

26-36 dage

Egt. Logistic

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

RABEN

Slovakiet Senec

Slovenien Ljubljana

Spanien

Storbritannien

Sverige

Tadsjikistan Dusjanbe

Tjekkiet Prag

11


VEJTRANSPORT - EKSPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Taulov/Greve

on.

5-6 dage

Meyer & Meyer Tunis

Taulov

to.

20-30 dage

Egt. Logistic

Istanbul

Taulov/Greve

on., fr.

5-7 dage

BORUSAN Lojistik

Izmir

Taulov/Greve

on., fr.

5-7 dage

BORUSAN Lojistik

Taulov/Greve

ma., ti.,on., fr

2 dage

BHS

Taulov

daglig

2 dage

Cargoline

Taulov/Greve

daglig

2 dage

Bursped

Taulov

daglig

2 dage

Cargoline

Tunesien Tunis

Turkmenistan Asjkhabad

Tyrkiet

Tyskland Bremen Fulda Zentralhub Hamburg Hannover Nordhub Itzehoe

Taulov/Greve

daglig

2 dage

Sander Sped

Osnabrück

Taulov/Greve

ma., ti.,on., fr

2 dage

Koch

Schwelm

Taulov/Greve

daglig

2 dage

Schmidt

Schweinfurt

Taulov/Greve

ti., on., fr.

2-3 dage

Schäflein

Øvrige Tyskland

Taulov/Greve

daglig

2-3 dage

Cargoline

Partloads

Taulov/Greve

daglig

1-3 dage

Direkte

Next day

Taulov/Greve

daglig

1 dag

Cargoline

Taulov/Greve

ad hoc

6-7 dage

Taulov/Greve

ti., fr.

3-4 dage

Logmaster

Taulov

to.

26-32 dage

Egt. Logistic

Wels

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

G. Englmayer

Wien

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

G. Englmayer

Ukraine Kiev

Ungarn Budapest

Usbekistan Tasjkent

Østrig

12


VEJTRANSPORT - IMPORT Import fra

Terminal

Til DK

Vejl. transporttid

Agent

Taulov/Greve

ti., fr.

1-3 dage

Rotra Forwarding NV

Taulov/Greve

fr.

4-5 dage

M&M Militzer & MĂźnch

Taulov/Greve

ti., fr.

3-4 dage

Raben

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

LEMAN OY

Lyon

Taulov/Greve

ti., fr.

2-5 dage

Fatton Transports

Paris

Taulov/Greve

ti., fr.

2-5 dage

DGS

Strassbourg

Taulov/Greve

ti., fr.

2-5 dage

Woehl & Cie

Athen

Taulov/Greve

fr.

3-5 dage

GR Samson Forwarders S.A

Thessaloniki

Taulov/Greve

to.

3-5 dage

GR. Samson Forwarders S.A.

Taulov/Greve

ti., on., fr.

1-3 dage

Beijer

Taulov/Greve

ad hoc

7 dage

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

CLF International Freight Forwarders

Milano

Taulov/Greve

ti., on., fr.

2-4 dage

Stante

Bologna

Taulov/Greve

ti., on., fr.

2-4 dage

Stante

Verona

Taulov/Greve

ti., on., fr.

2-4 dage

Stante

Rom

Taulov/Greve

ti., fr.

3-6 dage

Stante

Taulov/Greve

ti., fr.

3-5 dage

Intereuropa

Belgien Kampenhout

Bulgarien Sofia

Estland Tallin

Finland Helsingfors (Helsinki)

Frankrig

GrĂŚkenland

Holland Oldenzaal

Hviderusland Minsk

Irland Dublin

Italien

Kroatien Zagreb

13


VEJTRANSPORT - IMPORT Import fra

Terminal

Til DK

Vejl. transporttid

Agent

Taulov/Greve

ti., fr.

3-4 dage

Raben

Taulov/Greve

ti., fr.

3-4 dage

Raben

Taulov/Greve

ti., fr.

1-4 dage

Rotra Forwarding NV

Taulov/Greve

tor.

5-8 dage

Intereuropa

Taulov/Greve

fr.

6-7 dage

Meyer & Meyer MEDIAM

Bergen

Taulov/Greve

tir., tor.

2-4 dage

LEMAN Norway AS

Kristiansand

Taulov/Greve

ti., to.

1-3 dage

LEMAN Norway AS

Nord-Norge

Taulov/Greve

fr.

2-5 dage

LEMAN Norway AS

Oslo

Taulov/Greve

daglig

1-2 dage

LEMAN Norway AS

Sandnes (Stavanger)

Taulov/Greve

ti., to.

1-3 dage

LEMAN Norway AS

Trondheim

Taulov/Greve

ti., to.

2-4 dage

LEMAN Norway AS

Ålesund

Taulov/Greve

on., fr.

2-4 dage

LEMAN Norway AS

Taulov

daglig

2-3 dage

Raben Polska

Greve

ti., fr.

2-3 dage

Raben Polska

Greve

ti., fr.

2-4 dage

Raben Polska

Lissabon

Taulov/Greve

fr.

3-5 dage

Lusocargo Transitarios S.A.

Oporto

Taulov/Greve

fr.

3-5 dage

Lusocargo Transitarios S.A.

Taulov/Greve

fr.

5 -7 dage

M&M Militzer & Münch

Letland Riga

Lithauen Vilnius

Luxembourg Luxembourg

Makedonien Skopje

Marokko Tanger

Norge

Polen Poznan Warszawa

Portugal

Rumænien Bukarest

14


VEJTRANSPORT - IMPORT Import fra

Terminal

Til DK

Vejl. transporttid

Agent

Moskva

Taulov/Greve

ad hoc

6-9 dage

St. Petersborg

Taulov/Greve

ad hoc

6-9 dage

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

M+R Spedag Group AG

Taulov/Greve

to.

3-5 dage

Intereuropa

Taulov/Greve

ti., fr.

3-4 dage

RABEN

Taulov/Greve

ti., on., fr.

3 dage

Intereuropa

Rusland

Schweiz Basel

Serbien Beograd

Slovakiet Senec

Slovenien Ljubljana

Spanien Alicante

Taulov/Greve

fr.

3-5 dage

Transnatur S.A.

Barcelona

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

Transnatur S.A.

Irun

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

Transnatur S.A.

Madrid

Taulov/Greve

fr.

3-4 dage

Transnatur S.A.

Sevilla

Taulov/Greve

on.

4-6 dage

Transnatur S.A.

Valencia

Taulov/Greve

fr.

3-4 dage

Transnatur S.A.

Zaragoza

Taulov/Greve

to.

4-5 dage

Transnatur S.A.

Belfast

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

CLF International Freight Forwarders

Birmingham

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

LEMAN UK Ltd.

Bristol

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

LEMAN UK Ltd.

Leeds

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

LEMAN UK Ltd.

London

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

LEMAN UK Ltd.

Glasgow

Taulov/Greve

ma., to.

2-4 dage

LEMAN UK Ltd.

Partloads

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

LEMAN UK Ltd.

Storbritannien

15


VEJTRANSPORT - IMPORT Import fra

Terminal

Til DK

Vejl. transporttid

Agent

Taulov/Greve

daglig

1-2 dage

LEMAN AB

Taulov

daglig

1-3 dage

LEMAN AB

Greve

daglig

1-2 dage

LEMAN AB

Taulov/Greve

daglig

1-2 dage

LEMAN AB

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

RABEN

Taulov/Greve

fr.

5-6 dage

Meyer & Meyer Tunis

Istanbul

Taulov/Greve

daglig

5-7 dage

BORUSAN Lojistik

Izmir

Taulov/Greve

daglig

5-7 dage

BORUSAN Lojistik

Bremen

Taulov/Greve

ma., ti., on., fr.

2 dage

BHS

Frankfurt

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

Atege

Taulov

daglig

2-3 dage

Zufall

Sverige Göteborg Malmö Stockholm

Tjekkiet Prag

Tunesien Tunis

Tyrkiet

Tyskland

Fulda Fulda Zentralhub

Taulov/Greve

daglig

2-3 dage

Cargoline

Göppingen

Taulov/Greve

ma., ti., on., fr.

2 dage

Wackler

Göttingen

Taulov

daglig

2-3 dage

Zufall

Hagen

Taulov/Greve

ti., fr.

2 dage

Atege

Hamburg

Taulov/Greve

daglig

2 dage

Bursped

Hannover

Taulov

daglig

2 dage

Köster & Hapke

Hannover Nordhub

Taulov

daglig

2-3 dage

Cargoline

Ludwigsburg

Taulov/Greve

ti., on., fr.

2-3 dage

Atege

Mannheim

Taulov/Greve

ti., fr.

2-3 dage

MTG

Nürnberg

Taulov/Greve

ti., on., fr.

2-3 dage

AMM

16


VEJTRANSPORT - IMPORT Import fra

Terminal

Til DK

Vejl. transporttid

Agent

Osnabrück

Taulov/Greve

ma., ti., on., fr.

2 dage

Koch

Partloads

Taulov/Greve

daglig

1-3 dage

Direkte

Schweinfurt

Taulov/Greve

ti., on., fr.

2-3 dage

Schäflein

Schwelm

Taulov/Greve

daglig

2 dage

Schmidt

Next day

Taulov/Greve

daglig

1 dage

Cargoline

Taulov/Greve

ad hoc

6-9 dage

Taulov/Greve

ti., fr.

3-4 dage

Logmaster

Wels

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

G. Englmayer

Wien

Taulov/Greve

ti., fr.

2-4 dage

G. Englmayer

Tyskland

Ukraine Kiev

Ungarn Budapest

Østrig

17


Hos LEMAN bestræber vi os på at tiltrække og fastholde de bedst mulige medarbejdere. Derfor får vores kunder de bedste løsninger.

18


SØFRAGT REGELMÆSSIGE OG HURTIGE RUTER Vi har regelmæssige ruter til og fra alle verdensdele. På det amerikanske marked har vi med vores egne kontorer en helt unik position - ikke mindst når det handler om stykgods, som vi pakker i egne containere og håndterer i vores eget system. Importerer du fra Fjernøsten, kan vi tilbyde dig de hurtigste ruter uanset om dine varer står i den nordlige del af Asien eller det sydlige Indien. Der kan også arrangeres kombinerede skibs-/ luftfragtløsninger.

FACTS OG FORDELE: • Globalt LCL setup • Order/Shipment Management System • FCL løsninger • Globalt agentnetværk • Online container tracking • Hurtig transit via vigtigste havne • Key Account Manager - din personlige kontakt • Aftaler med kendte rederier

Vi har oversøafdelinger i Greve, Herning, og Aalborg.

19


SØFRAGT - EKSPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Taulov/Greve

1 x ugentlig

36 dage

TWF Logistics

Østkyst Montreal / Toronto

Taulov/Greve

1 x ugentlig

10 dage

Locher Evers Int’l

Vestkyst Vancouver

Taulov/Greve

1 x ugentlig

22 dage

Locher Evers Int’l

Bangladesh (Chittagong)

Greve

1 x ugentlig

32 dage

MGH/Transmarine

Filippinerne (Manila)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

28 dage

Eagle Express

Indien (Mumbai)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

22 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

Indien (Delhi)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

30 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

Indien (Chennai)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

30 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

Indien (Tuticorin)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

28 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

Indonesien (Jakarta)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

27 dage

M+R Forwarding Ltd.

Indonesien (Semarang)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

27 dage

M+R Forwarding Ltd.

Indonesien (Surabaya)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

27 dage

M+R Forwarding Ltd.

Japan (Tokyo/ Osaska)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

32 dage

MOL Logistics Co. Ltd.

Korea (Busan)

Taulov/Greve

1 x ugentilg

31 dage

DS GLS Co. Ltd.

Malaysia (Port Klang)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

26 dage

M+R Forwarding Ltd.

Singapore

Taulov/Greve

1 x ugentlig

22 dage

M+R Forwarding Ltd.

Taiwan (Kaohsiung, Keelung, Taichung)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

28 dage

M+R Forwarding Ltd.

Australien Sydney, Melbourne

Canada

Fjernøsten

20


SĂ˜FRAGT - EKSPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Thailand (Bangkok)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

28 dage

M+R Forwarding Ltd.

Vietnam (Ho Chi Minh, Haiphong)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

27 dage

M+R Forwarding Ltd.

Torshavn

Taulov

1 x ugentlig

4 dage

Posta

Reykjavik

Taulov

1 x ugentlig

6 dage

Frakt.is

Nuuk

Aalborg

1 x ugentlig

10 dage

Usisaat

Dalian

Taulov/Greve

1 x ugentlig

32 dage

M+R Forwarding Ltd.

Guangzhou

Taulov/Greve

1 x ugentlig

28 dage

M+R Forwarding Ltd.

Hong Kong

Taulov/Greve

1 x ugentlig

26 dage

M+R Forwarding Ltd.

Huangpu

Taulov/Greve

1 x ugentlig

28 dage

M+R Forwarding Ltd.

Ningbo

Taulov/Greve

1 x ugentlig

30 dage

M+R Forwarding Ltd.

Qingdao

Taulov/Greve

1 x ugentlig

32 dage

M+R Forwarding Ltd.

Shanghai

Taulov/Greve

1 x ugentlig

28 dage

M+R Forwarding Ltd.

Shenzhen

Taulov/Greve

1 x ugentlig

28 dage

M+R Forwarding Ltd.

Xiamen

Taulov/Greve

1 x ugentlig

28 dage

M+R Forwarding Ltd.

Xingang

Taulov/Greve

1 x ugentlig

28 dage

M+R Forwarding Ltd.

Yantian

Taulov/Greve

1 x ugentlig

28 dage

M+R Forwarding Ltd.

Taulov/Greve

1 x ugentlig

40 dage

Johannesburg

Taulov/Greve

1 x ugentlig

28 dage

South African Express Line

Cape Town

Taulov/Greve

1 x ugentlig

22 dage

South African Express Line

Durban

Taulov/Greve

1 x ugentlig

25 dage

South African Express Line

Houston

Taulov/Greve

1 x ugentlig

19 dage

LEMAN USA Inc.

Los Angeles

Taulov/Greve

1 x ugentlig

25 dage

LEMAN USA Inc.

Fjernøsten

Nord Atlanten

Kina

New Zealand Auckland

Sydafrika

USA

21


SØFRAGT - EKSPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Midwest/Chicago

Taulov/Greve

1 x ugentlig

16 dage

LEMAN USA Inc.

New York

Taulov/Greve

1 x ugentlig

11 dage

LEMAN USA Inc.

San Francisco

Taulov/Greve

1 x ugentlig

30 dage

LEMAN USA Inc.

Charleston

Taulov/Greve

1 x ugentlig

10 dage

LEMAN USA Inc.

Terminal

Til DK

Vejl. transporttid

Agent

Østkyst Montreal / Toronto

Taulov/Greve

1 x ugentlig

23 dage

Locher Evers Int’l

Vestkyst Vancouver

Taulov/Greve

1 x ugentlig

36 dage

Locher Evers Int’l

Taulov/Greve

1 x ugentlig

44 dage

Fremantle

Taulov/Greve

1 x ugentlig

45 dage

TWF Logistics

Melbourne

Taulov/Greve

1 x ugentlig

44 dage

TWF Logistics

Sydney

Taulov/Greve

1 x ugentlig

44 dage

TWF Logistics

Bangladesh (Chittagong)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

35 dage

MGH/Transmarine

Filippinerne (Manila)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

36 dage

Eagle Express

Indien (Mumbai)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

28 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

Indien (Delhi)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

35 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

Indien (Chennai)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

32 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

USA

SØFRAGT - IMPORT Import fra Canada

New Zealand Auckland

Australien

Fjernøsten

22


SĂ˜FRAGT - IMPORT Import fra

Terminal

Til DK

Vejl. transporttid

Agent

Indien (Tuticorin)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

32 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

Indonesien (Jakarta)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

36 dage

M+R Forwarding Ltd.

Indonesien (Semarang)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

37 dage

M+R Forwarding Ltd.

Indonesien (Surabaya)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

37 dage

M+R Forwarding Ltd.

Japan (Nagoya, Osaka, Tokyo, Yokohama)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

36 dage

MOL Logistics Co. Ltd.

Korea (Busan)

Taulov/Greve

1 x ugentilg

39 dage

DS GLS Co. Ltd.

Malaysia (Port Klang)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

32 dage

M+R Forwarding Ltd.

Singapore

Taulov/Greve

1 x ugentlig

26 dage

M+R Forwarding Ltd.

Taulov/Greve

1 x ugentlig

32 dage

M+R Forwarding Ltd.

Thailand (Bangkok)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

34 dage

M+R Forwarding Ltd.

Vietnam (Ho Chi Minh, Haiphong)

Taulov/Greve

1 x ugentlig

35 dage

M+R Forwarding Ltd.

Dalian

Taulov/Greve

1 x ugentlig

43 dage

M+R Forwarding Ltd.

Fuzhou

Taulov/Greve

1 x ugentlig

35 dage

M+R Forwarding Ltd.

Guangzhou

Taulov/Greve

1 x ugentlig

35 dage

M+R Forwarding Ltd.

Hong Kong

Taulov/Greve

1 x ugentlig

33 dage

M+R Forwarding Ltd.

Huangpu

Taulov/Greve

1 x ugentlig

33 dage

M+R Forwarding Ltd.

Ningbo

Taulov/Greve

1 x ugentlig

34 dage

M+R Forwarding Ltd.

Qingdao

Taulov/Greve

1 x ugentlig

39 dage

M+R Forwarding Ltd.

Shanghai

Taulov/Greve

1 x ugentlig

35 dage

M+R Forwarding Ltd.

Fjernøsten

Taiwan

(Kaohsiung, Keelung, Taichung)

Kina

23


SĂ˜FRAGT - IMPORT Import fra

Terminal

Til DK

Vejl. transporttid

Agent

Shenzhen

Taulov/Greve

1 x ugentlig

32 dage

M+R Forwarding Ltd.

Xiamen

Taulov/Greve

1 x ugentlig

35 dage

M+R Forwarding Ltd.

Xingang

Taulov/Greve

1 x ugentlig

41 dage

M+R Forwarding Ltd.

Yantian

Taulov/Greve

1 x ugentlig

32 dage

M+R Forwarding Ltd.

Zhuhai

Taulov/Greve

1 x ugentlig

35 dage

M+R Forwarding Ltd.

Houston

Taulov/Greve

1 x ugentlig

27 dage

LEMAN USA Inc.

Los Angeles

Taulov/Greve

1 x ugentlig

32 dage

LEMAN USA Inc.

Chicago

Taulov/Greve

1 x ugentlig

26 dage

LEMAN USA Inc.

New York

Taulov/Greve

1 x ugentlig

22 dage

LEMAN USA Inc.

San Francisco

Taulov/Greve

1 x ugentlig

34 dage

LEMAN USA Inc.

Atlanta

Taulov/Greve

1 x ugentlig

25 dage

LEMAN USA Inc.

Kina

USA

24


CONTAINER SPECIFIKATIONER

(Dimensioner/vægt er vejledende. Disse kan variere afhængigt af rederi)

20’ STANDARD CONTAINER 11 EUR PALLER (80X120 cm) Indvendige mål

L: 5.898 mm B: 2.352 mm H: 2.393 mm

Døråbning

B: 2.340 mm H: 2.280 mm

Vægt

28.160 kg.

Kapacitet

33 m³

Indvendige mål

L: 12.035 mm

40’ STANDARD CONTAINER 25 EUR PALLER (80X120 cm) B: 2.352 mm H: 2.393 mm Døråbning

B: 2.340 mm H: 2.280 mm

25

Vægt

26.760 kg.

Kapacitet

67 m³


CONTAINER SPECIFIKATIONER

(Dimensioner/vægt er vejledende. Disse kan variere afhængigt af rederi)

ANDRE CONTAINERE Standard

Kapacitet

Indvendige mål (mm)

Døråbning (mm)

Max vægt (kg)

Max EURPll.

40’ High Cube Dry Cargo (HC DC)

76 m3

Længde Bredde Højde

12.035 2.352 2.695

Bredde 2.340 Højde 2.577

26.750

25

45’ High Cube Dry Cargo (HC DC)

85 m3

Længde Bredde Højde

13.556 2.352 2.695

Bredde Højde

28.280

27

Max vægt (kg)

Max EURPll.

Reefer

Kapacitet

Indvendige mål (mm)

2.340 2.577

Døråbning (mm)

20’ Reefer (RF)

28 m3

Længde Bredde Højde på lastelinie

5.451 2.290 2.157

Bredde Højde

2.286 2.238

27.490

10

40’ High Cube Reefer (HC RF)

67 m3

Længde Bredde Højde på lastelinie

11.577 2.290 2.378

Bredde Højde

2.286 2.535

28.350

23

Open Top

Kapacitet

Indvendige mål (mm)

Topåbning (mm)

Max vægt (kg)

20’ Open Top (OT)

32 m3

Længde Bredde Højde

5.919 2.340 2.288

Længde Højde

5.425 2.223

28.230

40’ Open Top (OT)

64 m3

Længde Bredde Højde

1.202 234 228

Længde Højde

11.909 2.223

26.580

Flat Rack

Max pallehøjde

Mål mellem stolper (mm)

Etagemål (mm)

Max vægt (kg)

20’ Flat Rack (FR)

2.245 mm

Længde Bredde Etagehøjde

5.966 2.365 370

Længde Højde

5.702 2.200

27.150

40’ Flat Rack (FR)

2.275 mm

Længde Bredde Etagehøjde

12.060 2.365 648

Længde Højde

11.660 2.200

39.300

26


Vores medarbejdere er vores vigtigste resource. Det er dem, som kender kunderne og deres forretning, som stiller de rigtige spørgsmål og som aldrig er bange for at tænke ud af boksen for at gøre det lidt bedre.

27


LUFTFRAGT VI FRAGTER MED FLY DØGNET RUNDT Luftfragt er den sikre løsning til transport af vigtige leverancer, sensitive eller letfordærvelige produkter og varer. Luftfragt er som regel også den eneste løsning til de uforudsete transportopgaver, når en kunde mangler en vigtig reservedel eller har brug for supplerende leverancer, og det kun kan gå for stærkt. Vi hjælper dig med alle former for luftfragt og er vant til at tænke kreativt og handle hurtigt, når du har brug for en løsning nu og her.

FACTS OG FORDELE: • • • • •

Globalt konsolideringsset-up Skræddersyede løsninger Fleksible sø-/luftfragtløsninger Global dør-til-dør service Aftaler med velrenommerede flyselskaber • Officiel IATA agent

Vi har luftfragtafdelinger i Greve, Taulov, Herning og Aalborg.

28


LUFTFRAGT - EKSPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Cape Town

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

SANTOVA Logistics

Johannesburg

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

SANTOVA Logistics

Auckland

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Global Destination Forwarding

Brisbane

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

TWF Logistics Pty Ltd

Melbourne

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

TWF Logistics Pty Ltd

Sydney

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

TWF Logistics Pty Ltd

Montreal

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Locher Evers Int’l

Toronto

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Locher Evers Int’l

Vancouver

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Locher Evers Int’l

Bangkok

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Bangalore

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

International Clearing & Shipping Agency P.Ltd.

Dhaka

Cph/Billund

2 x ugentlig

5-7 dage

Bentrans (PVT) Ltd.

Calcutta

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

Chennai

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-6 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

Hanoi

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-6 dage

Altus Logistics Ltd. (M+R)

Ho Chi Minh

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-5 dage

Altus Logistics Ltd. (M+R)

Jakarta

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Kuala Lumpur

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-5 dage

M+R Forwarding Sdn Bhd

Manila

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Mumbai

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

New Delhi

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

Osaka

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

MOL Logistics Co. Ltd.

Seoul

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Sunjin Logistics Co. Ltd.

Singapore

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Afrika

Australien/New Zealand

Canada

Fjernøsten

29


LUFTFRAGT - EKSPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Sydkorea

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Sunjing

Taipei

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Tokyo

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

MOL Logistics Co. Ltd.

Nuuk

Aalborg + Greve

2 x ugentlig

1-2 dage

Usisaat

Torshavn

Aalborg + Greve

2 x ugentlig

1-2 dage

Posta

Reykjavik

Aalborg + Greve

2 x ugentlig

1-2 dage

Frakt.is

Bejing

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Chongqing

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-5 dage

M+R Forwarding Ltd.

Dalian

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Fuzhou

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Guangzhou

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Hong Kong

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Lianyungang

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-5 dage

M+R Forwarding Ltd.

Nanjing

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Ningbo

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Qingdao

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-5 dage

M+R Forwarding Ltd.

Shanghai

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

M+R Forwarding Ltd.

Shenzhen

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Suzhou

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-5 dage

M+R Forwarding Ltd.

Tianjin

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Xiamen

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Abu Dhabi

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Bahrain

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Aramex Int’l

Dubai

Cph/Billund

2 x ugentlig

1-2 dage

MBM Logistics

Kuwait

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Al Rashed Int-l Shipping Co.

Riyadh

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Fjernøsten

Nord Atlanten

Kina

Mellemøsten

30


LUFTFRAGT - EKSPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Bogota

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Buenos Aires

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Lima

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Mexico City

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Rio de Janeiro

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Santiago

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Sao Paulo

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Ultramar Freight Forwarders

Atlanta

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Boston

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Chicago

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Dallas

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Denver

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Detroit

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Houston

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Kansas City

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Los Angeles

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Miami

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

New York

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Orlando

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Portland

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

San Francisco

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Seattle

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Syd- og Mellemamerika

Eagle Global Logistics de Argentina

Ultramar Freight Forwarders

USA

31


LUFTFRAGT - IMPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Auckland

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Global Destination Forwarding

Brisbane

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

TWF Logistics Pty Ltd

Melbourne

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

TWF Logistics Pty Ltd

Sydney

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

TWF Logistics Pty Ltd

Montreal

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Locher Evers Int’l

Toronto

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Locher Evers Int’l

Vancouver

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Locher Evers Int’l

Winniepeg

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Locher Evers Int’l

Bangkok

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Bangalore

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

International Clearing & Shipping Agency P.Ltd.

Dhaka

Cph/Billund

2 x ugentlig

5-7 dage

Bentrans (PVT) Ltd.

Calcutta

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

Chennai

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-6 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

Hanoi

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-6 dage

Altus Logistics Ltd. (M+R)

Ho Chi Minh

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-5 dage

Altus Logistics Ltd. (M+R)

Jakarta

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Kuala Lumpur

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-5 dage

M+R Forwarding Sdn Bhd

Manila

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Mumbai

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

New Delhi

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Sikkas KHS Pvt. Ltd.

Osaka

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

MOL Logistics Co. Ltd.

Seoul

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Sunjin Logistics Co. Ltd.

Singapore

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Sydkorea

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

Sunjing

Taipei

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Tokyo

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

MOL Logistics Co. Ltd.

Australien/New Zealand

Canada

Fjernøsten

32


LUFTFRAGT - IMPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Bejing

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Chongqing

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-5 dage

M+R Forwarding Ltd.

Dalian

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Fuzhou

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Guangzhou

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Hong Kong

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Lianyungang

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-5 dage

M+R Forwarding Ltd.

Nanjing

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Ningbo

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Qingdao

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-5 dage

M+R Forwarding Ltd.

Shanghai

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

M+R Forwarding Ltd.

Shenzhen

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Suzhou

Cph/Billund

2 x ugentlig

4-5 dage

M+R Forwarding Ltd.

Tianjin

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Xiamen

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

M+R Forwarding Ltd.

Bogota

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Buenos Aires

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Lima

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Mexico City

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Rio de Janeiro

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Santiago

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Sao Paulo

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

Ultramar Freight Forwarders

Atlanta

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

LEMAN USA Inc.

Boston

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Chicago

Cph/Billund

2 x ugentlig

2-3 dage

LEMAN USA Inc.

Kina

Syd- og Mellemamerika

Eagle Global Logistics de Argentina

Ultramar Freight Forwarders

USA

33


LUFTFRAGT - IMPORT Eksport til

Terminal

Fra DK

Vejl. transporttid

Agent

Dallas

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

LEMAN USA Inc.

Denver

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

LEMAN USA Inc.

Detroit

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

LEMAN USA Inc.

Houston

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

LEMAN USA Inc.

Kansas City

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

LEMAN USA Inc.

Los Angeles

Cph/Billund

2 x ugentlig

3-4 dage

LEMAN USA Inc.

USA

34


EXPRESS & KURER VI PASSER PÅ DINE PAKKER Når du skal have et brev ekspres til New York eller en økonomipakke til Madrid kan du med fordel bruge LEMAN Express. Vi henter og bringer i mere end 220 lande og har fuld kontrol over hele logistikken fra start til slut. Vi tilbyder dig alt fra pakkeservice i Danmark og Europa til Worldwide Service, Express og Economy. Med vores online bookingportal har du hurtig adgang til LEMAN Express. Med Track & Trace kan du følge dine breve og pakker hele vejen, fra vi afhenter forsendelsen med vores egen kurér til den er fremme på destinationen.

Kontakt på telefon 70 247 247

35


HVORFOR LEMAN EXPRESS? FORNUFTIGE LØSNINGER TIL ALLE TRANSPORTOPGAVER Hos os har du adgang til: • Dedikeret team med årelang erfaring indenfor segmentet ekspres og pakker • Brugervenligt og effektivt online bookingsystem samt track & trace • Korte leveringstider, højt serviceniveau og fornuftige priser • Verdensomspændende netværk

LEMAN EXPRESS PRODUKTER LEMAN International EXPRESS Global ekspresservice af pakker og dokumenter til og fra 220 lande over hele verden. LEMAN Budget EXPRESS Global leveringsservice baseret på en kombination af fly- og vejtransport. Billigere og lidt længere leveringstid i forhold til EXPRESS. LEMAN Economy Pakketransport - fra 0-50 kg. per kollo - en billigere transportløsning med lidt ekstra dage i transporttid. LEMAN Economy Plus+ Palletransport - over 50 kg. - en billigere transportløsning med lidt ekstra dage i transporttid. LEMAN National EXPRESS Eksprestransport til hele Danmark enten via direkte biler eller fly, afhentet og leveret efter dine specifikke krav, ved egne biler eller gennem samarbejdspartnere. LEMAN National 12.00 Gælder kun forsendelser til Danmark. Forsendelsen bliver leveret inden kl. 12.00 på efterfølgende hverdag. LEMAN Mail Fordelagtig økonomisk løsning på din nuværende udlandspost og pakker. Som tillægsservice kan vælges aflevering af dansk post til Postnord. LEMAN Special Alt er muligt - LEMAN Special Service finder løsningen, uanset behov.

36


HVORFOR LEMAN EXPRESS? FORNUFTIGE LØSNINGER TIL ALLE TRANSPORTOPGAVER Ekstra services • Vareforsikring • Pluk, pak og distribution. Hvordan, hvorfor og hvor: Kundeservice er svaret! Har du brug for hjælp, råd og vejledning vedrørende transport, så kontakt os i Express- og pakkeafdelingen.

LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER Transittider Land

Zone

Toldfrit

Toldpligtigt

Afganistan

9

5-6

5-7

Albanien

7

4-6

5-6

Algeriet

9

3-5

3-6

Amerikansk Samoa

10

4

4-5

Andorra

5

1-2

1-2

Angola

10

2-4

3-5

Anguilla

9

3-4

3-4

Antigua

10

2-3

2-3

Argentina

9

2-4

3-5

Armenien

9

4-6

5-6

Aruba

10

2-3

3

Australien

8

3-4

4-5

Azerbadjan

9

3-6

4-7

Bahamas

10

2-3

3

Bahrain

9

2-3

3

Bangladesh

9

3-7

4-8

Barbados

10

2-3

3

Belgien

2

1

Belize

9

3-4

3-4

Benin

9

2-4

3-4

37


LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER Transittider Land

Zone

Toldfrit

Toldpligtigt

Bermuda

10

3

4

Bhutan

9

6

SP

Bolivia

9

3-5

4-9

Bonaire

10

2-3

2-3

Bosnien Herzegovina

7

3-4

4-6

Botswana

10

3-4

5-6

Brasilien

9

3-5

4-6

Brunei

9

3-4

4-5

Bulgarien

4

2-4

Burkina Faso

9

2-4

2-5

Burma/Myanmar

10

SP

SP

Burundi

10

3-5

3-6

Cambodia

9

3

4

Cameroun

9

2-5

2-5

Canada

6

2-5

2-5

Cayman Øerne

9

2-3

3

Central Afrikanske Republik

9

SP

SP

Chile

9

3-4

3-5

Colombia

9

3-5

4-7

Comorerne

9

SP

SP

Congo

9

3-5

3-5

Cook Øerne

10

7

7

Costa Rica

9

3-5

4-5

Cuba

10

SP

SP

Curacao

10

2

2-3

Cypern

4

2-4

38


LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER Transittider Land

Zone

Toldfrit

Toldpligtigt

De Kanariske Øer

5

2-3

3

Den Demokratiske Rep. Congo

10

3-5

3-6

Djibouti

9

2-4

2-5

Dominica

10

2-4

2-5

Ecuador

9

3-6

4-7

Egypten

8

2-3

2-4

El Salvador

9

3-4

3-4

Elfenbenskysten

9

2-3

2-4

Eritrea

10

4-7

5-8

Estland

4

2-3

Etiopien

10

3-5

4-6

Falklandsøerne

10

SP

SP

Fiji Øerne

10

4

5

Filippinerne

8

2-3

2-4

Finland

1

1-3

Forenede Arabiske Emirater

8

2-3

Frankrig

2

1

Fransk Guyana

10

2-4

2-4

Færøerne

SP

SP

SP

Gabon

9

2-4

2-4

Gambia

10

5-7

5-8

Georgien

10

3-5

3-5

Ghana

10

3-4

3-6

Gibraltar

5

2-3

2-3

Grenada

10

2-3

2-3

Grækenland

3

2-3

Grønland

SP

SP

2-4

SP

39


LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER Transittider Land

Zone

Toldfrit

Toldpligtigt

Guadeloupe

8

2-3

2-3

Guam

10

3

3-4

Guatemala

9

3-6

4-6

Guernsey

5

2

2

Guinea

10

2-4

2-5

Guinea Bissau

10

SP

SP

Guyana

9

3

3-4

Haiti

10

3-5

4-7

Holland

2

1

Honduras

9

3-4

3-5

Hong Kong

7

2-3

2-3

Hviderusland

7

4-5

4-6

Indien

8

2-5

3-6

Indonesien

7

2-4

3-5

Iran - Service suspended

SP

2-5

3-6

Irland

3

1-2

Island

5

2-3

2-3

Israel

9

2-3

3-4

Italien

3

1-3

Jamaica

10

2-4

3-5

Japan

7

2-3

2-4

Jersey

5

2

2

Jomfru Øerne (UK)

10

2-3

3

Jomfru Øerne (USA)

10

3

3-4

Jordan

9

2-3

2-4

Kap Verde Øerne

10

3-4

4-5

Kazakstan

9

4-7

4-7,SP

Kenya

10

2-4

2-5

40


LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER Transittider Land

Zone

Toldfrit

Toldpligtigt

Kina

8

2-5

4-6

Kirgizistan

9

3-5

5-7

Kiribati

10

SP

SP

Kroatien

7

3-5

Kuwait

8

2-3

2-4

Laos

10

3-5

4-6

Lesotho

10

3-5

5-6

Letland

4

2-3

Libanon

10

2-4

3-5

Liberia

10

5-7

8

Libyen

10

3-5

4-6

Liechtenstein

5

1-2

1-2

Litauen

4

3-4

Luxembourg

2

1

Macao

9

3-4

4

Madagascar

10

2-5

2-6

Makedonien

7

3-6

4-7

Malawi

10

3-6

5-7

Malaysia

7

2-4

2-5

Maldiverne

9

4-6

4-6

Mali

9

2-4

2-5

Malta

4

2-3

Marokko

8

2-4

2-4

Marshall Ă˜erne

10

6

6-8

Martinique

10

2-6

2-8

Mauretanien

9

2-5

2-6

Mauritius

10

2-4

3-5

Mayotte

9

3-4

3-5

41


LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER Transittider Land

Zone

Toldfrit

Toldpligtigt

Mexico

6

2-4

3-5

Moldova

7

3-6

4-7

Monaco

2

1

Mongoliet

10

5-7

5-7

Monserrat

10

3-4

3-4

Montenegro

7

3-5

4-6

Mozambique

10

3-5

4-7

Namibia

10

3-5

3-6

Nepal

9

4-6

5-7

Nevis

10

2-3

2-4

New Zealand

8

3-4

3-5

Nicaragua

9

3-4

3-5

Niger

9

2-5

3-6

Nigeria

10

3-5

4-6

Niue

9

5

6

Nord Korea

10

SP

SP

Norge

5

1-3

1-5

Ny Caledonien

10

3-5

4-6

Oman

8

2-3

2-4

Pakistan

9

2-4

2-5

Panama

9

3-4

3-5

Papua New Guinea

10

7-8

9-10

Paraguay

9

3-5

3-6

Peru

9

3-5

4-7

Polen

4

1-2

Portugal

3

1-2

Puerto Rico

8

2-3

2-4

Qatar

8

2-3

2-4

42


LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER Transittider Land

Zone

Toldfrit

Toldpligtigt

Reunion

9

2-3

2-3

Rumænien

4

2-5

Rusland

7

2-5

3-7

Rwanda

10

2-6

3-7

Saipan/Mariana

10

3-4

4

Salomon Øerne

10

4-5

5-6

Sao Tome & Principe

10

SP

SP

Saudi Arabien

8

2-4

2-4

Schweiz

5

1-2

1-2

Senegal

9

2-4

2-5

Serbien

7

3-5

4-6

Seychellerne

10

3-4

4-5

Sierra Leone

10

SP

SP

Singapore

7

2-3

2-3

Slovakiet

4

2-3

Slovenien

4

2-3

Somalia

10

SP

SP

Solomon Islands

10

SP

SP

Spanien

3

1-4

Sri Lanka

9

3-5

3-6

St. Barthelemy

10

2-3

2-4

St. Eustatius

10

2-3

2-3

St. Kitts

10

2-3

2-4

St. Lucia

10

2-3

3

St. Maarten

10

2

2-3

St. Vincent

10

2-3

2-3

Storbritanien

2

1-4

43


LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER Transittider Land

Zone

Toldfrit

Toldpligtigt

Sudan

10

SP

SP

Surinam

9

4-5

4-6

Sverige

1

1-5

Swaziland

10

3-5

4-6

Syd Korea

7

2-4

2-4

Sydafrika

8

2-4

2-5

Syrien

9

3-6

4-6

Tadjikistan

10

SP

SP

Tahiti

10

SP

SP

Taiwan

7

2-3

2-4

Tanzania

10

3-5

3-5

Tchad

10

2-4

2-4

Thailand

7

2-3

2-4

Tjekkiet

4

2-3

Togo

9

2-3

3-4

Tonga

10

SP

SP

Trinidad & Tobago

10

2-3

2-3

Tunesien

8

2-4

2-5

Turkmenistan

9

SP

SP

Turks- & Caikos Øerne

10

2-3

2-4

Tuvalu

10

SP

SP

Tyrkiet

7

2-4

2-5

Tyskland

2

1-2

Uganda

10

3-5

3-6

Ukraine

7

2-6

3-7, SP

Ungarn

4

2-3

Uruguay

9

3-5

3-5

44


LEMAN EXPRESS - EKSPORT/IMPORT FORSENDELSER Transittider Land

Zone

Toldfrit

Toldpligtigt

USA

6

2-3

2-4

Uzbekistan

9

3-6

4-7

Vanuatu

10

5-7

5-8

Venezuela

9

2-4

3-5

Vest Samoa

10

5-6

5-6

Vietnam

8

2-4

3-6

Yemen

8

3-4

3-6

Zambia

10

2-4

3-5

Zimbabwe

10

2-4

3-5

Ækvatorial-Guinea

10

SP

SP

Øst Timor

10

SP

SP

Østrig

2

1-2

Transittiderne er alene vejledende og angivet i arbejdsdage. Transittiderne er angivet for dokument- og toldpligtige forsendelser med lav værdi til og fra landenes større byer og industriområder. Ønskes en mere detaljeret information om transittider eller zoner, kontakt venligst LEMANs kundeservice på telefon 70 247 247.

45


PROJEKT DØR-TIL-DØR I HELE VERDEN Projekttransport handler i bund og grund om transport af alt det, der ikke kan transporteres på normal vis. Gods, der er for tungt, for bredt, for langt eller hvor der er helt specielle sikkerhedskrav eller miljøhensyn. Vores specialafdeling arbejder med dør-til-dør projekttransporter over hele verden. De elsker udfordringer og finder altid en løsning på selv de mest komplicerede opgaver, herunder: • • • •

Projektering og rådgivning Tidsgaranteret transport Charter af skibe Kranløft

Kontakt på telefon 33 43 41 40

46


PROJEKT SPECIAL SOLUTIONS Vores verdensomspændende agentnetværk og den lokale ekspertise hjælper dig med de nøjagtige betingelser, der gælder for dit projekt, og der vil blive tildelt en LEMAN-kontaktperson, som du kan ringe til døgnet rundt.

Projekt tilbyder også: • • • •

Hastetransporter i DK og Europa Levering med kran Cross Trade Løsninger til alle slags transportopgaver

Kontakt dit lokale LEMAN kontor for nærmere information omkring PROJEKT og deres services

47


LOGISTIK & WAREHOUSING KOMPLETTE LØSNINGER Vi er blandt de førende skandinaviske udbydere, når det gælder design og implementering af kundespecifikke logistikløsninger. Med vores strategisk placerede lagre og de nyeste WMS-systemer er du sikker på at opnå et særdeles effektivt vareflow til konkurrencedygtige priser. Uanset om du skal bruge lagerplads til få hundrede kartoner eller mange tusinde paller med kartonanbud og pluk, har vi en løsning til dig. Vi hjælper dig til at sikre en omkostningseffektiv transport mellem producent og lager samt en optimal oplagring.

Kontakt dit lokale LEMAN kontor for nærmere information.

48


SERVICES DE EKSTRA VÆRDIER LEMAN leverer en komplet transport- og logistikløsning til dig, der har brug for netop de ekstra services, der fuldender opgaven. Vi tilbyder bl.a. • • • • • • •

Pharma Healthcare Messespedition Cross Trade transporter CO-pack produktion 3. parts logistik Fortoldning Momsrepræsentation

Kontakt dit lokale LEMAN kontor for nærmere information.

49


VAREFORSIKRING/CARGO INSURANCE FORSIKRINGSVÆRDI CIF + 10% REGION

GODSKLASSE l

GODSKLASSE III

LAND/SØ

LUFT

LAND/SØ

LUFT

LAND/SØ

LUFT

Danmark, Tyskland, Benelux, Østrig, Sverige, Schweiz

0,20%

0,15%

0,30%

0,25%

0,30%

0,25%

3.1

Øvrige EU/EFTA-lande

0,20%

0,15%

0,40%

0,30%

0,40%

0,30%

3.2

Baltikum, øvrige Europa (ekskl. SNG-lande) Grønland

0,30%

0,25%

0,45%

0,35%

0,45%

0,35%

3.3

Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet

0,30%

0,25%

0,45%

0,35%

0,45%

0,35%

3.4

SNG-landene (Europæisk del)

0,60%

0,50%

0,85%

0,65%

0,95%

0,85

3.4

SNG-landende (Asiatisk del)

0,6%

0,5%

0,95%

0,65%

1,05%

0,95%

1

TRANSPORTER FRA/TIL

GODSKLASSE ll

FORSIKRINGSVÆRDI CIF + 10%

GODSKLASSE l

REGION

LUFT

LUFT

LUFT

Nordamerikansk (inkl. Canada)

0,35%

0,25%

0,50%

0,40%

0,65%

0,52%

5.1

Mexico

0,60%

0,50%

0,75%

0,60%

0,98%

0,78%

5.2

Argentina, Brasilien, Chile, Uruguay

0,65%

0,55%

0,85%

0,70%

1,11%

0,91%

5.3

Øvrige lande

0,70%

0,60%

0,85%

0,70%

1,11%

0,91%

6

Nærøsten (ekskl. Irak/Iran)

0,60%

0,50%

0,75%

0,60%

0,98%

0,78%

7

Mellemøsten (inkl. Irak/Iran)

0,65%

0,55%

0,85%

0,70%

1,11%

0,78%

8.1

Fjernøsten

0,50%

0,35%

0,60%

0,45%

0,78%

0,59%

8.2

Australien, New Zealand, Stillehavsøerne

0,50%

0,35%

0,60%

0,45%

0,78%

0,59%

9.1

Nordafrika

0,60%

0,50%

0,75%

0,60%

0,98%

0,78%

9.2

Centralafrika (uden kyststater)

0,90%

0,70%

1,10%

0,90%

1,43%

1,17%

9.3

Vest-/Østafrika (med kyststater)

0,75%

0,60%

0,85%

0,70%

1,11%

0,91%

9.4

Sydafrika (republikken)

0,60%

0,50%

0,75%

0,60%

0,98%

0,78%

4

TRANSPORTER FRA/TIL

GODSKLASSE ll

GODSKLASSE III

Minimumberegning: Region 1-3.4 DKK 40,- Minimumberegning: Region 4-9.4 DKK 125,Forsikringsværdi: Præmien i % af fakturabeløb + fragt, forsikringspræmie og 10% imaginær avance max. Euro 500.000,- vedrører klasse 1-2. Vedrørende klasse 3: Forsikringsværdi max. Euro 50.000,Ved forsendelser med større værdi end ovenstående: På forespørgsel. Udstedelse af forsikringscertifikater igennem Schunck beregnes med DKK 100,00 pr. stk.

50


VAREFORSIKRING/CARGO INSURANCE GODSKLASSE I:

* GODSKLASSE III:

FORESPØRGSEL

Alt gods der ikke er nævnt i godsklasse II og III

Audiovisuelt udstyr Bærbare computere Computer hardware Elektroniske apparater Elektroniske PDA’ere etc. (ikke håndholdte apparater) Foto-/filmapparater (analog og digital) PC’ere Spiritus (fortoldet) Videokameraer

Afskårne blomster Antikviteter Bomuld (råprodukt) Brugt og beskadiget gods Både/vandscootere etc. Campingvogne Cement Chip- og telefonkort Cigaretter (cigarer, cigarillos) Computerdele (f.eks. processorer, hukommelser) Eksplosivt og brandfarligt gods Fedtstoffer og olier Flyttegods Håndholdte apparater (PDA’er/MDA’er) Kaffe (råprodukt) Kakao (råprodukt) Krydderier Kunstgenstande/antikviteter Køle-/frysegods Levende dyr Malerier Massegods/styrtgods MDA Medicinal-varer (temperaturregulerede) Messe- og udstillingsgods Mobiltelefoner Motorcykler Motorkøretøjer af enhver art Narkotika (iht. narkosemiddel-lovgivningen) Nødder PDA Pels (ægte) Penge/mønter Planter (levende) Prototyper (mønstre) Radioaktive stoffer/brændstoffer til kernekraft

Almindeligt speditionsgods.

GODSKLASSE II:

Særligt speditionsgods. Glasvarer Husholdningsmaskiner Keramik Marmor Medicinalvarer Nye møbler (emballeret) Porcelæn Øl & vin Terrakotta Tobak (ikke cigaretter, cigarer, cigarillos)

Før transportens påbegyndelse.

Speditionsgods i risikogruppen.

LEMAN formidler forsikringen for XL Insurance Company

51

Råtobak Spirituosa (fortoldet og ikke fortoldet) Stålvarer (råprodukt) Sukker Te Transporter af gods med specialmål Transporter af tungt gods Uemballeret gods Varer i bulk Værdipapirer/værdigenstande Ædelsten/ægte perler Ædle metaller Ægte tæpper


VORES VÆRDIER KVALITET

FORPLIGTELSE

LØSNINGER

FOKUS

Vi leverer kvalitet Vi er kompetente Vi kommunikerer klart Vi er bevidste om vores kunders behov Vi søger løsninger/alternativer Vi er fleksible

Vi siger aldrig nej Vi er forpligtet Vi tilbyder personlig service Vi arbejder fokuseret Vi er effektive Vi udvikler vores værktøjer og produkter

ANSVAR

Vi tager ansvar Vi tager ejerskab Vi etablerer/opbygger tillid

52


INCOTERMS 2020 SELLER/ EXPORTER

DESCRIPTION

EXPORT CLEARENCE

CARRIER

PORT OF LOADING

ON BOARD

RULES FOR ALL MODE(S) OF TRANSPORT

EXW

Cost Risk Insurance

FCA

Cost Risk Insurance

CPT

Cost Risk Insurance

CIP

Cost Risk Insurance

DAP

Cost Risk Insurance

DPU

Cost Risk Insurance

Ex Works

Free Carrier

Carriage Paid To

Carriage and Insurance Paid to

Delivered At Place

Delivered at Place Unloaded

DDP

Cost Risk Insurance

Delivered Duty Paid

RULES FOR SEA/OCEAN AND INLAND WATERWAY TRANSPORT

FAS

Cost Risk Insurance

FOB

Cost Risk Insurance

CFR

Cost Risk Insurance

Free Alongside Ship

Free On Board

Cost and Freight

CIF

Cost Risk Insurance

Cost, Insurance and Freight

COST SELLER

RISK SELLER

INSURANCE SELLER

COST BUYER

RISK BUYER

YOUR PERSONAL LINK TO GLOBAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS | DENMAR 53


NAMED PORT OF DESTINATION

CARRIER

NAMED PLACE OR TERMINAL

IMPORT FORMALITIES

BUYER/ IMPORTER

NOTES Risk transfers and delivery is made, when Seller places the goods at Buyer's disposal, not loaded. Delivery and transfer of risk depend on whether the named place is Seller's premises or elsewhere. Delivery and transfer of risk when handing over goods to Buyer's carrier. Seller bears costs to agreed destination. Delivery and transfer of risk when handing over goods to Buyer's carrier. Seller bears costs and insurance to agreed destination. Seller arranges carriage, delivery at destination, not unloaded. Seller arranges carriage, delivery at destination, unloaded. Seller arranges carriage, delivery at destination, not unloaded. Seller handles import clearance. Delivery and transfer of risk when goods are placed alongside the vessel nominated by the Buyer. Delivery and transfer of risk when goods are placed on bord the vessel nominated by the Buyer. Seller delivers goods on board the vessel and arranges carriage to destination port. Seller delivers goods on board the vessel, insures Buyer's risk and arranges carriage.

INSURANCE BUYER

For illustration and quick overview-purposes only and not legally binding. Please refer to ICC’s publication “Incoterms® 2020” for in-depth information. Incoterms® define the terms of shipment and delivery as well as the transfer of risk and between Seller and Buyer, effective 1 January 2020. Please use the Incoterms® 2020 correctly, stating the specific port, terminal or place, and adding “Incoterms® 2020”.

RK | USA | UNITED KINGDOM | SWEDEN | NORWAY | FINLAND | WWW.LEMAN.COM 54


LEMAN Denmark A/S Ventrupvej 6, DK-2670 Greve P: +45 33 43 42 00 E: kontakt.dk@leman.com

LEMAN Sweden AB Strandbadsvägen 15 SE-252 29 Helsingborg, P: +46 42 26 65 50 E: kontakt.se@leman.com

Branches: Aalborg, Herning, Taulov, Padborg

Branches: Gothenburg, Stockholm

LEMAN Norway AS Tomtegata 80 NO-3012 Drammen P: +47 32 26 74 50 E: kontakt.no@leman.com

LEMAN Finland OY Hakamäenkuja 11 A FI-01510 Vantaa P: +358 9 3424-810 E: yhteystiedot.fi@leman.com

Branches: Vestby

Branches: Turku, Kotka

LEMAN Ltd., UK Don Pedro Avenue Normanton WF6 1TD P: +44 (0) 192 492 1300 E: contact.uk@leman.com

LEMAN Inc., USA 1860 Renaissance Boulevard, Sturtevant, WI 53177 USA P: +1 262-884-4700 E: contact.us@leman.com

Branches: Birmingham, Heathrow, Glasgow

Branches: Atlanta, Chicago, Los Angeles, Miami, New York

LEMAN A/S Denmark CVR. nr. 41 95 56 19. LEMAN Group, established in 1900. www.leman.com

Profile for LEMAN

LEMAN Transportguide  

LEMAN Transportguide