Page 1

www.lekarnaljubljana.si | www.lekarna24ur.com

Velja od 21. 4. do 13. 6. 2016

logotip Lekarna Ljubljana 200x201 1

2/5/2009 8:58:29 AM

Uživajmo v naravi!

STROKOVNO VITAMINI, MINERALI, ANTIOKSIDANTI STR8 NOVO

IZDELKI S PROPOLISOM STR6 LEKARNA LJUBLJANA PRAZNUJE STR7

AKTUALNO OBVARUJMO SE KLOPOV STR10

PREKOMERNA TELESNA TEŽA STR15


LEKARN NA STO A DAN UG JNICAH ODNIH N

zdravoNASVETI ZA življen jE

ŽUR ZA MALČKE ZDRAVA

AKUPOV

E N V I T N PREVE MERITVE

GIBAJMO

A J I R A H KU

KI ŠOV S R A H KU

DOGODEK BO TUDI V PRIMERU DEŽJA.

SKUPAJ

www.lekarnaljubljana.si

5. 6. 2016, križanke v ljubljani, med 9. in 17. uro Na prvo junijsko nedeljo bodo ljubljanske Križanke ponovno postale središče zdravega načina življenja. Lekarna Ljubljana namreč v nedeljo, 5. junija, že tretje leto zapored pripravlja Festival zdravja. Obiskovalci festivala bodo lahko opravili brezplačne preventivne meritve, se posvetovali z magistri farmacije o pravilni in varni uporabi zdravil ter zdravem življenjskem slogu, spoznali ustrezne vaje za hrbtenico, medenico in ramenski obroč, otroci pa se bodo lahko udeležili različnih ustvarjalnih in poučnih delavnic. Na dan dogodka bodo na voljo ugodni nakupi izdelkov za ohranjanje zdravja. Letošnja novost festivala bo pravi kuharski šov, po katerem boste tudi sami z lahkoto pripravili enostavne zdrave obroke. Že danes si nedeljo, 5. junija, rezervirajte za Festival zdravja.

NAJ TOPLO BO ALI MRAZ, NA FESTIVAL ZDRAVJA PRIDEM JAZ.

VSTOPNICA = DOBRA VOLJA


PREDLOG NOVEGA ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI: NEPREMIŠLJENO IN DISKRIMINATORNO POSEGANJE V SISTEM

KA

ZALO 3

Novosti in dogodki

6

Novo v Lekarni Ljubljana

8

Vitamini, minerali, antioksidanti

10 15 20 20

v Lekarni Ljubljana

Propolis

Za pravilno delovanje telesa

Strokovno

Obvarujmo se klopov

Strokovno

Prekomerna telesna teža

Zdravilne rastline Vednozeleni gornik

Strokovno

Hemoroidi kot posledica neustrezne prehrane

Cene s popustom iz kataloga ugodnosti veljajo izključno ob predložitvi Kartice zvestobe LEKARNE LJUBLJANA in zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Cene so v EUR z vštetim DDV. Pridržujemo si pravico do popravkov kataloga, ki jih bomo objavili na www. lekarnaljubljana.si in v enotah Lekarne Ljubljana. Nakup zdravil brez recepta iz tega kataloga je mogoč v količinah, ki jih določa 60. člen Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/2008), preostalih izdelkov pa v količinah, ki jih svetujejo magistri farmacije, inženirji farmacije in farmacevtski tehniki. Slike v katalogu ugodnosti so simbolične. Popusti se ne seštevajo. Ponudba v katalogu ugodnosti velja od 21. 4. do 13. 6. 2016 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu. Akcije so predvidene za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne veljajo za pravne osebe. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo in prosimo, da pokličete brezplačno telefonsko številko 080 71 17.

Kako do jabolk zvestobe? Z nakupi v vrednosti: 5—9,99 EUR = 1 jabolko zvestobe // 10—14,99 EUR = 2 jabolki zvestobe // 15—19,99 EUR = 3 jabolka zvestobe itn. // 1 izdan recept = 1 jabolko zvestobe (velja le v enotah Lekarne Ljubljana). Več na www.lekarnaljubljana.si in na brezplačni telefonski številki 080 71 17.

2

Sredi marca je ministrstvo za zdravje objavilo predlog novega zakona o lekarniški dejavnosti. V Lekarni Ljubljana smo pričakovali zakon, ki bo dopolnil in odpravil pomanjkljivosti trenutno veljavnega zakona iz leta 1992 ter se sistemsko lotil pomembnih nerešenih vprašanj v lekarniški dejavnosti, pri čemer bo upošteval razvoj lekarniške dejavnosti v tem času.

Simbol pomeni, da je treba za ceno s Kartico zvestobe predložiti Kartico zvestobe in unovčiti 2 jabolki zvestobe.

NAMESTO TEGA SMO DOBILI PREDLOG ZAKONA, KI NA SISTEMSKI RAVNI NE REŠUJE KLJUČNIH IZZIVOV LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI, SLABI POLOŽAJ JAVNIH LEKARN V PRIMERJAVI Z ZASEBNIKI, PREDVSEM PA POSTAVLJA V SLABŠI POLOŽAJ LEKARNE V PRIMERJAVI Z OSTALIMI PONUDNIKI IZDELKOV ZA PODPORO ZDRAVLJENA IN OHRANITEV ZDRAVJA NA TRGU (TO SO SPECIALIZIRANE PRODAJALNE, DROGERIJE, TRGOVCI NA DROBNO Z IZDELKI ZA ŠIROKO POTROŠNJO, KI PRAVILOMA NE ZAPOSLUJEJO MAGISTROV FARMACIJE. DOLOČILA PREDLOGA NOVEGA ZAKONA SO V ŠTEVILNIH DELIH V N A S P R OTJ U Z E V R O P S KO ZAKONODAJO. Kot največji javni zavod s področja lekarništva v državi z zdravili preskrbujemo približno 400 tisoč prebivalcev Ljubljane in okoliških krajev, zato ne moremo pristati na rešitve, ki dolgoročno pomenijo slabšo kakovost naših javnih storitev ter posledično manj učinkovito preskrbo z zdravili. OMEJEVANJE TRŽNEGA DELA DEJAVNOSTI LEKARN Dejstvo je, da lekarne poleg osnovne lekarniške dejavnosti opravljalo del svoje dejavnosti tudi na trgu – s svetovanjem, z izdelavo in s prodajo izdelkov za podporo zdravljenju ter ohranjevanje zdravja: kakovostnih kozmetičnih izdelkov, prehranskih dopolnil, živil za posebne zdravstvene ali prehranske namene, različnih izdelkov za nego in zaščito ljudi. Rezultati, ki jih lekarne ustvarijo na podlagi tržne dejavnosti, so osnova za razvoj lekarniške dejav-

nosti: za investicije v nove enote in posodabljanje obstoječih enot, za izobraževanje strokovnega kadra v lekarnah ter za razvoj novih lekarniških storitev. Tendence ministrstva, da tržni del radikalno omeji, so nerazumljive (če ne bi veljale izključno za zdravila) in pomenijo tudi kršitev svobodne konkurence na trgu. V zakonu je treba natančno in nedvoumno opredeliti osnovno lekarniško dejavnost, tj. dejavnost zagotavljanja preskrbe z zdravili, ki je javna zdravstvena služba, ter drugih dejavnosti, ki jih lahko lekarne izvajajo in se v celoti odvijajo na trgu. Seveda pa je treba tudi pri izvajanju tržnega dela dejavnosti slediti kakovostni in strokovni obravnavi strank, ki se ne sme izvajati na račun kakovostnega izvajanja javne službe.

PREPOVED OGLAŠEVANJA IN KARTIC ZVESTOBE – NELOJALNA KONKURENCA V PRID ZASEBNEGA SEKTORJA V Lekarni Ljubljana se ne strinjamo z rešitvami, ki jih prinaša predlog zakona glede oglaševanja izvajalcev lekarniške dejavnosti in kartic zvestobe – predlagamo, da se omejitev v obeh primerih nanaša samo na zdravila, ne pa tudi na ostale izdelke, ki se prodajajo v lekarnah. Vsaka drugačna ureditev bi za lekarne pomenila nelojalno konkurenco, saj bi bili vsi ostali ponudniki na trgu v prednostnem položaju. Kartica zvestobe je kot oblika programa zvestobe način, kako strankam

#AKTUALNO

3


ponuditi dodano vrednost. S Kartico zvestobe Lekarne Ljubljana se lahko njeni uporabniki udeležijo redno organiziranih strokovnih predavanj in dogodkov, sodelujejo v programu Opustimo kajenje, se udeležijo številnih svetovanj ter meritev v lekarnah – vse izmed naštetega brezplačno. Imetnikom kartice nudimo ugodnosti pri nakupu izdelkov, ki sodijo v tržni del dejavnosti lekarn. Ključni del tega dolgoročnega odnosa med lekarno in uporabnikom kartice zvestobe je prav skrb za zdravje in dobro počutje, nikakor pa ne spodbujanje k prekomerni uporabi zdravil. 160.000 uporabnikov kartice zvestobe nam to tudi potrjuje. Predlagamo, da se poišče taka zakonska ureditev, ki bi uporabnike stimulirala, da poiščejo izdelke za podporo zdravljenju in za ohranitev zdravja na prodajnih mestih, ki zagotavljajo največjo strokovno usposobljenost zaposlenih ter s tem tudi varnost pri uporabi.

NEENAKA OBRAVNAVA JAVNIH ZAVODOV IN ZASEBNIKOV Nerazumljiva in nesprejemljiva je določba, da se delovanje javnega zavoda omeji samo na območje občine ustanoviteljice oz. na območje sosednjih občin soustanoviteljic. Nerazumljiv je strah, da se tudi na področju izvajanja javnih služb uvede konkurenca. Prepričani smo, da imajo lokalne skupnosti, ki so po zakonu dolžne organizirati primarno zdravstveno dejavnost na svojem območju, pravico, da v svoje okolje povabijo tudi druge zavode. Ob upoštevanju »mreže lekarn« bi tako ravnanje samo okrepilo in izboljšalo izvajanje javne službe. Nujno je treba zagotoviti enako obravnavo in možnosti odpiranja lekarniških enot, tako za javne zavode kot za koncesionarje. Tudi na področju drugih javnih služb se lokalne skupnosti povezujejo in tako zmanjšujejo stroške.

PREPOVED VERTIKALNIH POVEZAV Sporne so tudi rešitve ministrstva glede vertikalnega povezovanja. Kot

4

#AKTUALNO

ugotavlja celo ministrstvo samo, nekatere evropske države dovoljujejo vertikalno povezovanje in so s takim sistemom uspešne pri oskrbi prebivalstva z zdravili. Vertikalna povezava nikakor ne more vplivati na količino in vrsto zdravil, ki se izdajajo v enotah zavoda, ki ima oziroma je lastnik svoje veledrogerije, lahko pa bistveno pripomorejo k zmanjšanju stroškov ter boljši oskrbi lekarn. Lekarna je za izdajo zdravil na recept plačana po storitvenem sistemu; plačilo je enako ne glede na vrednost zdravila. Cene zdravil določa država. Prepričani smo, da bi skrajšanje dobavne verige brez vmesnih privatnih posrednikov bistveno znižalo stroške za zdravila, ki jih pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, cene zdravil brez recepta pa bi bile nižje za končnega kupca.

OMEJEVANJE IZDELAVE ZDRAVIL Z DOVOLJENJEM ZA PROMET V GALENSKIH LABORATORIJIH V KORIST ZGOLJ INDUSTRIJI Ob izpolnjevanju pogojev za izdelavo zdravil z dovoljenjem za promet v galenskih laboratorijih, skladno z zahtevami dobre proizvodnje prakse za zdravila, je omejevanje nesmiselno in v škodo oskrbi prebivalstva ter vodi v zapiranje galenskih laboratorijev, ki premorejo ogromno znanja o izdelavi zdravil. Ne vidimo razloga, da se izvajalcem lekarniške dejavnosti prepove, da imajo dovoljenje za promet z zdravili, saj se v tej proizvodnji izdelujejo le t. i. »zdravila sirote« (zdravila, ki za farmacevtska podjetja niso zanimiva za izdelavo in se izdelujejo v manjših

serijah, primernih za slovenski trg). Tudi ta zdravila predpisujejo na recept zdravniki, tako da lekarna nima vpliva na obseg njihove uporabe. Predlagana ureditev je lahko v korist samo veliki industriji zdravil.

KREPITEV VLOGE LEKARNIŠKEGA FARMACEVTA V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI Kot pozitivno pa izpostavljamo, da v predlogu zakona lekarniška dejavnost vključuje storitve farmacevtske obravnave pacienta, kamor sodijo npr. pregled uporabe zdravil, izdelava osebne kartice zdravil pacienta, farmakoterapevtski pregled, svetovanje za zdrav življenjski slog, svetovanje ob različnih meritvah ipd., ki jih v enotah Lekarne Ljubljana že redno izvajamo. Menimo namreč, da današnji način življenja, staranje prebivalstva in naraščanje števila predpisanih zdravil na posameznika, kar ima za posledico večje število ljudi, ki sočasno jemljejo več zdravilnih učinkovin, narekujejo novo pomembno vlogo farmacevtov v lekarnah, ki lahko z naštetimi storitvami in s svetovanjem močno vplivajo na pravilno ter varno uporabo zdravil in s tem na boljšo kakovost življenja. Javni zavod Lekarna Ljubljana je do izteka roka javne obravnave predloga zakona o lekarniški dejavnosti posredoval svoje pripombe in pričakuje, da jim bo ministrstvo za zdravje v največji možni meri prisluhnilo. Tudi zato, ker v fazi priprave predloga zakona nismo imeli možnosti predstaviti svojih stališč in argumentov.


NOVi čKE Ali ste vedeli

LEKARNALJUBLJANA.SI

ELEKTRIČNO KOLO LEKARNE LJUBLJANA Električno kolo je varčno, okolju prijazno vozilo, in je udobno za vožnjo po urbanem območju. Električni kolesi Lekarne Ljubljana dokazujeta, da »mislimo zeleno«. Kolesi bosta vključeni tudi v razvoj projekta dostave zdravil našim strankam na dom.

LEKARNA LJUBLJANA SE JE PREDSTAVILA NA 1. MEDNARODNEM SEJMU SODOBNE MEDICINE - MEDICAL V Gornji Radgoni se je od 14. 4. do 16. 4. 2016 odvijal 1. Mednarodni sejem sodobne medicine. Sejem je bil namenjen predstavljanju novosti priznanih domačih in tujih proizvajalcev na področju medicinske opreme, farmacije ter alternativnega zdravljenja. Poudarek je bil na pomenu zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga. Lekarna Ljubljana je predstavila novosti v svoji ponudbi, zeliščne in sadne čaje, prehranska dopolnila ter izdelke Galenskega laboratorija Lekarne Ljubljana.

KMALU NOVA LEKARNA IVANČNA GORICA Ivančna Gorica bo kmalu dobila novo, sodobno lekarno. Enota Lekarne Ljubljana v Ivančni Gorici se bo preselila v nove, večje prostore ob zdravstvenem domu, kar bo doprineslo k še večji kakovosti, dostopnosti in učinkovitosti izvajanja lekarniške dejavnosti. Na 374 m2 bo to ena izmed največjih enot Lekarne Ljubljana. V novih, večjih in sodobnejših prostorih bo tako krajanom na voljo večja izbira kakovostnih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja. Magistri farmacije in farmacevtski tehniki pa se bodo lažje posvetili posamezni stranki in nudili strokovni nasvet glede na njene potrebe.

V novi Lekarni Ivančna Gorica so zaključena gradbena dela.

GREGORJEVO V HIŠI LJUBHOSPICA V petek, 11. marca 2016, je Hišo Ljubhospica obiskalo več kot 300 otrok iz desetih ljubljanskih vrtcev. Otroci so s seboj prinesli ptičje hišice, s tem pa so pticam ponudili domek, iz katerega so lahko s petjem priklicale še eno pomlad v Hišo Ljubhospica. Dan odprtih vrat Hiše Ljubhospica V petek, 6. maja 2016, bo v Hiši Ljubhospica potekal dan odprtih vrat, ki bo namenjen tako strokovni kot tudi splošni javnosti. Namen dogodka je, da s predstavniki strokovne in splošne javnosti delimo informacije ter srčen navdih hospica, ki človekovo dostojanstvo spoštuje s sočutno oskrbo fizičnih, socialnih, emocionalnih in duhovnih potreb sočloveka. Hiša Ljubhospica je edini stacionarni hospic v državi, ki nudi 24-urno celostno hospic paliativno oskrbo z namestitvami bolnikov z napredovalno neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja. Celostna hospic paliativna oskrba je popolnoma brezplačna, nudimo pa tudi podporo svojcem, ki se soočajo z minljivostjo bližnjega. Program informativnega dneva 12.00: Predstavitev Hiše Ljubhospica: Celostna hospic paliativna oskrba v Hiši Ljubhospica

17.00: Predstavitev Hiše Ljubhospica: Skrb za dostojanstvo človeka

12.30: Vodeni ogled Hiše Ljubhospica

17.30: Govorilna urica z zdravnikom hiše in s strokovnimi delavci hiše

13.00: Predavanje: Ko je človek najboljše zdravilo

17.30: Vodeni ogled Hiše Ljubhospica

18.00: Predstavitev prostovoljstva: Prostovoljci v luči hospica

#NOVIČKE

5


NOVO V LEKARNI LJUBLJANA

PROPOLIS Mag. Venceslava Bavčar, mag. farm., Strokovna služba Lekarna Ljubljana

Uporaba propolisa in izdelkov iz propolisa je že od nekdaj zelo priljubljena. Propolis deluje antioksidativno in protivnetno. Lahko se uporablja tudi na koži in na sluznici – npr. za blaženje vnetij v ustni votlini in dlesni. PROPOLIS JE LEPLJIVA MEŠANICA RAZLIČNIH RASTLINSKIH SMOL, KI JIH ČEBELE NABIRAJO NA POPKIH IN BRSTIČIH, BALZAMA, ETERIČNIH OLJ,

MINERALOV,

ENCIMOV,

VOSKA

TER

FLAVONOIDOV, PRI ČEMER SO SLEDNJI GLAVNA UČINKOVINA PROPOLISA.

Na voljo 7 izdelkov, ki vsebujejo propolis: SIRUP 200 ml, OTROŠKI SIRUP 150 ml, PRŠILO 20 ml, OTROŠKO PRŠILO 20 ml, KAPSULE, BOMBONI in TINKTURA 20 ml.

Flavonoidi so rastlinska barvila, ki rastline ščitijo pred mikroorganizmi, saj so močni antioksidanti. Vsebnost flavonoidov določa kakovost propolisa in s tem izdelka, npr. prehranskega dopolnila s propolisom.

k t Na ra zaj di cij i!

NOV O

6

#NOVO V LEKARNI LJUBLJANA

Na voljo tudi v spletni lekarni, Lekarna24ur.com.

Zeliščni in sadni čaji iz Lekarne Ljubljana.


LEKARNA LJUBLJANA PRAZNUJE

LEKARNA

ŠENTVID Vodja Lekarne

Že od leta 1991

Šentvid, Mojca Jedlovčnik, mag. farm., s svojimi sodelavkami.

9. 5. V ŠENTVIDU PRI LJUBLJANI IMA LEKARNIŠTVO DOLGOLETNO TRADICIJO. Lekarna je odprta že od davnega leta 1932, ko je bila sicer na drugi lokaciji. Lekarna, kot jo poznamo danes, posluje od leta 1991, prenovljena je bila pred desetimi leti. Tri magistre farmacije in dve farmacevtski tehničarki se trudimo, da strankam zagotovimo želena zdravila ter vse potrebno za zdravo življenje. Smo zelo prilagodljive in ustrežljive ter skušamo nuditi več kot le prodajo in izdajo zdravil. Svetujemo o zdravem življenjskem slogu. Na željo stranke izdelamo osebno kartico zdravil in skupaj s pacientom opravimo pregled uporabe zdravil. Svetujemo tudi pri samozdravljenju akutnih težav s homeopatskimi zdravili.

Svoje stranke skušamo kar se da razumeti in se prilagoditi vsem njihovim potrebam. Za dober in prijazen nasvet se oglasite v Lekarni Šentvid!

V lekarni izvajamo meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka, višine in teže, h katerim lepo vabimo vse prebivalce Šentvida ter okolice.

Enote Lekarne Ljubljana praznujejo! Ob rojstnem dnevu posamezne lekarne bomo tudi vas razveselili, saj boste za vsak nakup prejeli 10% popust*. *Rojstnodnevni 10% popust velja ob enkratnem nakupu v posamezni enoti na dan praznovanja. Ugodnost ne velja za izdelke, ki so že v akciji ali katalogu ugodnosti, nakup darilnih bonov in izdelkov na recept. Popusti se ne seštevajo. Akcija je predvidena za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva, in ne velja za pravne osebe.

V ČASU TRAJANJA KATALOGA UGODNOSTI ROJSTNI DAN PRAZNUJEJO NASLEDNJE ENOTE LEKARNE LJUBLJANA:

LEVSTIK 26. 4. 2016 SONČNI DVORI 3. 5. 2016 ŠENTVID 9. 5. 2016 #LEKARNA LJUBLJANA PRAZNUJE

7


Jasna Rus, mag.farm., Lekarna Šentvid

ZA PRAVILNO DELOVANJE TELESA

VITAMINI, MINERALI, ANTIOKSIDANTI Vitamini, minerali in antioksidanti zajemajo veliko skupino kemijsko zelo različnih spojin ter atomov, ki se med sabo dopolnjujejo in so ključni za normalno delovanje človeškega telesa. Za zadosten vnos posameznih hranil moramo tudi načrtovanju obrokov nameniti nekaj pozornosti. VITAMINI Vitamine telo nujno potrebuje za pravilno delovanje telesa. Sodelujejo v regulaciji strjevanja krvi, pri razmnoževanju celic, boju proti okužbam, absorpciji hranil, pretvorbi hranil v energijo idr. Delimo jih na vodotopne (vit. B-kompleksa, C) in nevodotopne (A, D, E, K). Nevodotopni vitamini se lažje absorbirajo ob prisotnosti hrane, zato je treba dodatke, npr. vitamin D, jemati pri obroku. Skladiščijo se v maščobnem tkivu, zato lahko pri dolgotrajnejšem vnosu večjih količin pride do kronične zastrupitve. Nasprotno pa se vodotopni vitamini izločajo z urinom in se ne skladiščijo, zato moramo biti pozorni, da jih v zadostni količini vnesemo v telo. Ob slabši prehrani in povečanih potrebah so za to primerni tudi prehranski dodatki v obliki tablet ali kapsul. Bolj smiselno pa je, da posegamo po t. i. retard oblikah, ki vitamine sproščajo postopoma, zaradi česar je izkoristek večji. MINERALI Minerali so v telesu široko zastopani. Kalcij gradi naše kosti, železo skrbi za prenos kisika v krvi, natrij pri prenosu podatkov po živcih. Vnos mineralov je pri raznoliki prehrani ponavadi zadosten, pri povečani izgubi (bruhanje, osteoporoza, krči v mišicah) ali porabi (intenzivna rast, nosečnost) pa je treba uživati hrano, ki je bolj bogata s posameznim mineralom. Pogosto je absorpcija minerala odvisna od vitamina, npr. vitamin D je potreben za zadostno absorpcijo kalcija, vitamin C pa za lažjo absorpcijo železa.

8

#VITAMINI, MINERALI, ANTIOKSIDANTI

Največ koristi bomo imeli, če bomo uživali svežo zelenjavo in sadje, saj bomo s tem v telo vnesli vse pomembne elemente, poleg tega pa bomo z vlakninami poskrbeli tudi za boljšo prebavo. ANTIOKSIDANTI V telesu pri razgradnji hrane, tvorbi energije, delovanju imunskega sistema in drugih procesih nastajajo oksidanti ter ostale spojine, ki povzročajo t. i. oksidativni stres. Le - ta povzroči staranje celic, zmanjša elastičnot vezivnega tkiva, povzroča degenerativne bolezni, nastanek tumorjev in druge bolezni. Telo zato tvori nekaj lastnih antioksidantov (npr. koencim Q10), ki delujejo kot protiutež oksidantom. Oksidativni stres ima v telesu tudi pomembno vlogo, nanj se lahko v neki meri navadimo in zaradi njega se nam poveča mišična vzdržljivost pri telesnem naporu ter se branimo lahko pred okužbami z mikrobi. Nekaj antioksidantov, kot že omenjeno, tvori telo samo, nekaj pa jih moramo pridobiti s hrano. Predvsem pri povečanem stresu, vnetjih in raznih okužbah moramo telesu z ustreznim dodajanjem antioksidantov pomagati premagati oksidativni stres, ki se pojavi. S tem zmanjšamo možnost nastanka najrazličnejših, že omenjenih, bolezni. Največ antioksidantov vsebujeta sveža zelenjava in sadje. V rastlinah imajo ti pogosto vlogo zaščite rastline pred UV-žarki, zato jih veliko vsebujeta močno obarvana zelenjava in sadje (brokoli, špinača, temno grozdje, borovnice, češnje) ter tudi nekatere zdravilne rastline (ginko, pegasti badelj) in začimbe (kurkuma, poper). Antioksidante pa vsebujejo tudi kava, zeleni čaj, temna čokolada in rdeče vino.


KOENCIM Q10 30 MG Z ANTIOKSIDANTI, LEKARNA LJUBLJANA Vitamina C in E ter selen imajo vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Vitamin C in selen imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Vitamin C pomaga pri zmanjševanju utrujenosti, 30 kapsul.

VITAMINI IN MINERALI, LEKARNA LJUBLJANA

Prehransko dopolnilo z vitamini in minerali v obliki tablet, 30 tablet.

redna cena: 7,44 € cena s Kartico zvestobe

redna cena: 9,99

cena s Kartico zvestobe

7,99 €

2

POPUST:

20%

5,95 €

2

POPUST:

20%

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

CHEWY VITES ZA ODRASLE

Immuno C, Vitamin D, MultiVitamin + MultiMinerals ter Kalcij + Vitamin D. Brez konzervansov, umetnih barvil, glutena, pšenice, jajc, primerni tudi za vegetarijance, 60 mehkih želejev.

redna cena: 11,89

Prehransko dopolnilo z vitamini, minerali in luteinom za odrasle. Tudi za ljudi z glutensko intoleranco, 30 tablet.

redna cena: 12,85 €

cena s Kartico zvestobe

cena s Kartico zvestobe

9,51 €

CENTRUM A DO Ž IN SILVER 50+

2

POPUST:

20

%

10,28 €

3

POPUST:

20%

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

JAMIESON VITA-VIM ZA ŽENSKE

JAMIESON OMEGA 3-6-9 1200 MG

Prehransko dopolnilo izdelano posebej za ženske. Kombinacija vitaminov in mineralov za ženske, 90 kapsul.

Kompleks nenasičenih maščobnih kislin in vitamina E, pridobljen iz hladno stiskanega olja iz lana, borage in globokomorskih rib. Ta sestava dobro poznanih prehrambnih olj zagotavlja ravnotežje Omega-3, Omega-6 in Omega-9 maščobnih kislin, 80 kapsul.

redna cena: 18,61 €

redna cena: 18,90 €

cena s Kartico zvestobe

cena s Kartico zvestobe

13,03 €

3

POPUST:

30%

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

NUTRILAB RESVERATROL

200 mg čistega trans-resveratrola v kapsuli. Izdelek je primeren tudi za vegetarijance, 30 kapsul.

redna cena: 13,10 € cena s Kartico zvestobe

10,48 €

3

POPUST:

20%

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

13,23 €

3

POPUST:

30%

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

BELINAL® SUPERIOR

Vsebuje antioksidativno zmes polifenolov iz lesa bele jelke in vitamin C iz acerole. Vitamin C prispeva k zmanjševanju utrujenosti in ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, 30 tablet + 15 tablet gratis.

IZPOSTAVLJAMO GRAT

IS

redna cena

23,00 €

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

#VITAMINI, MINERALI, ANTIOKSIDANTI

9


Milan Balaban, mag. farm., Strokovna služba Lekarna Ljubljana

STROKOVNO

OBVARUJMO SE

KLOPOV

Klopi so zunanji zajedavci na plazilcih, ptičih in sesalcih. Čeprav človek ni glavni gostitelj za nobeno vrsto klopov, so ti pomembni iz zdravstvenih razlogov, saj lahko prenašajo bolezni, kot sta klopni meningoencefalitis in lymska borelioza. Zato je pomembno, da se pred piki klopov ustrezno zaščitimo. Pred klopi se lahko učinkovito zaščitimo z uporabo ustreznih repelentov. Pri nas se najpogosteje uporabljajo ikaridin, IR3535, DEET in dalmatinski bolhač. DEET lahko draži oči, sluznice in kožo ter ni primeren za uporabo pri otrocih. Ikaridin in IR3535 sta bolj varna kot DEET, ker manj dražita oči in sluznice ter sta zato primerna tudi za otroke, starejše od 2 let. Izvleček dalmatinskega bolhača je tudi učinkovit pri odganjanju klopov. Tega lahko nanesemo zgolj po obleki, med tem ko DEET, ikaridin in IR3535 lahko nanašamo tudi po koži. Za učinkovito delovanje repelentov se je treba držati navodil, kar pomeni, da jih je treba redno nanašati v predpisanih časovnih razmikih. Nanašajo se lahko tudi na oblačila, vendar nekateri lahko pustijo sledi. Repelentov pa ne smemo nanašati na rane, poškodovano kožo ali okrog oči, ušes in ust. Ni dovolj dokazov, ki bi potrdili učinkovitost elektronskih odganjalcev klopov. Ko se odpravljate v naravo, se oblecite v svetlejša oblačila, na katerih lahko klopa lažje opazimo. Klopi se najpogosteje primejo na noge in nato zlezejo naprej, zato naj bodo hlače zatlačene v nogavice. Prav tako se svetujejo oblačila z dolgimi rokavi. Če opazimo klopa, ga je treba čim prej odstraniti. V prvih 24 urah od pika je verjetnost prenosa mikroorganizma, ki povzroča okužbe, zelo majhna, medtem ko je po 48

10

#OBVARUJMO SE KLOPOV

Klopi lahko prenašajo bolezni, kot sta klopni meningoencefalitis in lymska borelioza, zato se je pred njimi treba ustrezno zaščititi. Svetuje se uporaba repelentov, kot so DEET, ikaridin in IR3535, ki jih lahko nanašamo na kožo, ali dalmatinski bolhač, ki ga nanašamo na obleko. Pri sprehodih v naravi se svetujejo svetlejša oblačila z dolgimi rokavi. urah od pika ta verjetnost bistveno višja in s časom še narašča. Klopa lahko odstranimo s posebno pinceto. Primemo ga pri koži in ga izvlečemo z enakomernim ter ravnim gibom. Pincete ne smemo vrteti levo–desno ali zvijati, ker lahko del klopa ostane v koži. Po odstranitvi kožo umijemo z milom in vodo ter nanesemo antiseptik oz. alkohol. Klopa ne odstranjujemo s pomočjo krem, olj ali bencina. Po piku je potrebno opazovanje in če začutimo ali vidimo bolezenske znake (npr. rdeči koncentrični krogi na mestu pika), se moramo oglasiti pri zdravniku.


SET ZA SAMOPOMOČ PRI PIKIH

Izdelki niso na voljo v enoti Nova Lekarna Postojna.

IZPOSTAVLJAMO

S samo et za pikih pomoč pr i žu pripr avil želk sm s Čeb i v sodelo o elars vanju k Slov o zvezo enije

Na voljo sta 2 seta za samopomoč pri pikih žuželk. Osnovni set vsebuje: • Artsana instant led vrečka, • After Bite Xtra gel 20 g, • Flonidan S 10 mg tablete 10 x, • Proculin 0,3 mg/ml kapljice za oko, 10 ml, • Torbica. Drugemu setu smo naštetim izdelkom priložili še Aspivenin črpalko. Cena osnovnega seta:

Cena seta z Aspivenin črpalko:

22,12 €

33,92 €

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o izdelku.

BEN’S NATURAL PRŠILO

BEN’S 30 PRŠILO

Učinkovito sredstvo proti klopom, komarjem in tigrastim komarjem, 100 ml.

Naravni repelent na osnovi citriodiola, ki učinkovito ščiti pred piki komarjev, 100 ml.

redna cena: 9,98 €

redna cena: 12,32 €

cena s Kartico zvestobe

2

10,47 €

POPUST:

15%

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o izdelku.

3

POPUST:

15%

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o izdelku.

JUNGLE FORMULA MAXIMUM ZAŠČITA PRED KLOPI

AFTER BITE GEL PO PIKU

Pršilo za zaščito pred klopi. Za uporabo na koži in oblačilih, ne pušča madežev, je prijetnega vonja. Do 8 ur učinkovite zaščite, 75 ml.

Po piku neguje in pomirja prizadeto kožo. Primeren je za po pikih komarjev, muh, obadov, mravelj, čebel, os, kopriv ter meduz in drugih ožigalkarjev, 14 ml.

redna cena: 8,95 €

redna cena: 6,98 €

cena s Kartico zvestobe

cena s Kartico zvestobe

7,61 €

2

5,93 €

POPUST:

15

%

2

POPUST:

15%

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o izdelku.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o izdelku.

Izdelki niso na voljo v enoti Nova Lekarna Postojna.

8,48 €

cena s Kartico zvestobe

NOVO V LEKARNI LJUBLJANA!

Zaščita pred klopi in bolhami za pse in mačke. Preprečuje tudi razvoj bolh v okolici.

www.vetpromet.si

Frontline Slovenija www.frontlinecombo.si

Zaupajte originalni formuli.

kožni nanos

The IGR-enriched formula

kožni nanos

NOVI Frontline, ki deluje tudi na leteče insekte. Preprečuje stik psa z zajedavci deluje repelentno Najboljša zaščita za pse proti vsem 5 skupinam zunanjih zajedavcev. Namenjeno samo za pse.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.

#OBVARUJMO SE KLOPOV

11


VSE ZA VAŠO NEGO VICHY AQUALIA THERMAL DYNAMIQUE RICH ALI LIGHT

LA ROCHE-POSAY EFFACLAR DUO +

Nega primerna za kožo nagnjeno k izrazitejšim nepravilnostim, zamašenim poram, povečanim izločanjem loja. Osvežujoči kremni gel zagotavlja 24-urno vlaženje. S termalno vodo La Roche-Posay, 40 ml.

redna cena: 20,51 €

redna cena: 14,81 €

cena s Kartico zvestobe

cena s Kartico zvestobe

3

POPUST:

20

%

VICHY IDEAL SOLEIL OBARVANA ZAŠČITNA KREMA ZF 50+

Dnevna zaščita pred soncem. Korektor temnih madežev, ki z mineralnimi pigmenti poenoti polt in nudi UVA in UVB zaščito, 50 ml.

cena s Kartico zvestobe

3

POPUST:

Izdelki namenjeni globinskemu vlaženju občutljive kože, na voljo štiri različice, 40 ml.

VICHY IDEALIA SERUM

Po uporabi seruma je koža videti bolj sveža, ten je enakomernejši, poteze obraza so videti spočite in pore so zožene, 30 ml.

redna cena: 38,63 €

29,75 €

POPUST:

23%

AVÈNE COUVERANCE MASKARA Z VISOKO TOLERANCO

Povečuje, ločuje in preoblikuje tudi najkrajše trepalnice. Za najobčutljivejše veke in oči, 7 ml.

cena s Kartico zvestobe

cena s Kartico zvestobe

3

POPUST:

20%

15,22 €

% 0 2 T

4

POPUST:

20%

US

P PO

7

redna cena: 19,03 €

redna cena: 15,56 €

12,45

23%

25%

AVÈNE HYDRANCE OPTIMALE

POPUST:

4

cena s Kartico zvestobe

redna cena: 19,51 €

14,63 €

15,79 €

IZRAZITO OLAJŠANJE IN DOLGOTRAJNO VLAŽENJE

• vsebuje ključne sestavine, ki so naravno prisotne v solznem filmu očesa, vključno s hialuronsko kislino, učinkovitim vlažilnim sredstvom. • vsebuje tudi vitamin B12, znani antioksidant, ki očesni površini zagotavlja dodatno zaščito. Raztopina je zaradi vitamina značilno rožnato obarvana.

Popust velja za imetnike Kartice zvestobe. Akcija velja v času trajanja kataloga v vseh enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com. Slike so simbolične. HDR0316-04

12

#VSE ZA VAŠO NEGO

ll_kartica_ugodnost_smile.indd 1

13. 01. 16 10.04

Izdelek ni na voljo v enoti Nova Lekarna Postojna.

11,85 €

Intenzivna vlažilna nega za vse tipe kože, tudi najbolj občutljivo. Na voljo dve različici bogata nega za suho kožo ali lahka nega za normalno do mešano kožo, 50 ml.


IZPOSTAVLJAMO

CURAPROX SET

ALGO-DERM KREMA

Krema z rjavo morsko algo je namenjena vsakodnevni negi obraza in vratu. Primerna je za nego zahtevne in občutljive kože, 50 ml.

Set vsebuje intenzivni parodontalni gel Curasept 1%, komplet medzobnih ščetk Curaprox CPS “prime plus” 06-011 in zobno ščetko Curaprox 5460 brezplačno.

redna cena: 15,07 €

redna cena

19,51 €

cena s Kartico zvestobe

12,06 €

3

POPUST:

20%

EUCERIN DERMOCAPILLAIRE PH5 ŠAMPON

CRYSTAL ROLL-ON

Nežen šampon, razvit za ljudi z občutljivim lasiščem, očisti in neguje lase in jim podari sijaj, 250 ml.

Naravni roll-oni brez aluminijevega klorohidrata, alkohola in parabenov, za celodnevno zaščito. Na voljo 4 različni vonji: kamilica in zeleni čaj, sivka in beli čaj, granatno jabolko, vanilija in jasmin, 66 ml.

redna cena: 9,99 €

redna cena: 8,56 €

cena s Kartico zvestobe

cena s Kartico zvestobe

2

7,28 €

POPUST:

20%

2

POPUST:

15%

BIOKAP BARVA ZA LASE

BIODERMA SENSIBIO H2O, MICELARNI LOSJON

Micelarna vodica za čiščenje kože in odstranjevanje ličil. Tudi za najbolj občutljivo kožo. Tonik ni potreben, saj kožo očisti in izdatno navlaži, 500 ml.

Na rastlinski osnovi, na voljo več odtenkov Nutricolor ali Nutricolor Delicato, pakiranje vsebuje: 50 ml barvne kreme, 75 ml Nutrifix razvijalec, 1 vrečka zaščitne kreme za kožo, 1 vrečka 2v1 BIOKAP balzam in šampon po barvanju, navodilo za uporabo, zaščitne rokavice.

redna cena: 18,81 €

redna cena: 11,69 €

cena s Kartico zvestobe

cena s Kartico zvestobe

13,17 €

3

% 0 1

30%

Vividrin® ectoin®

T

US

P PO

9,94 €

POPUST:

2

POPUST:

15%

Srbeče, rdeče, solzne oči? NARAVNA POMOČ OČEM PRI ALERGIJAH

NA ZDRAVJE

Z im vn nara 2% m® ! ino ecto

• edinstvena formula: ectoin® in hialuronska kislina • zdravi in preprečuje simptome alergij • stabilizira, umiri in obnovi razdražene oči • za celo družino

Izdelek ni na voljo v enoti Nova Lekarna Postojna.

7,99 €

Popust velja za imetnike Kartice zvestobe. Akcija velja v času trajanja kataloga v vseh enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com. Slike so simbolične. VIV0316-03

ll_kartica_ugodnost_smile.indd 1

13. 01. 16 10.04

#VSE ZA VAŠO NEGO

13


ROC PRO-PRESERVE RICH KREMA ZA OBRAZ

EXFOLIAC OBARVANA KREMA

Zaščitna krema za nego suhe kože. Bogata tekstura, za dnevno in nočno nego obraza, je formulirana posebaj za potrebe občutljive kože, 50 ml.

Obarvana krema, ki prekrije nepravilnosti pri mešani, mastni in k aknam nagnjeni koži. Na voljo sta dva odtenka, 30 ml.

redna cena: 19,95 €

redna cena: 11,88 €

cena s Kartico zvestobe

cena s Kartico zvestobe

15,96 €

4

POPUST:

20

%

9,50 €

2

POPUST:

20%

HEMOCLIN® GEL ZA HEMOROIDE

EPICYN HIDROGEL

Namenjen je negi brazgotin, ki so nastale zaradi kirurških posegov, ran, odrgnin in opeklin. Deluje protivnetno, antimikrobno, preprečuje infekcijo oziroma vnetje med celjenjem, 45 g.

Takojšnje olajšanje in pomoč pri notranjih in zunanjih hemoroidih, bolečih razpokah ter drugih težavah v predelu zadnjika, 45 ml. Darilo Menalind vlažilni robčki za intimno nego, 1 kos.

redna cena: 17,45 €

redna cena: 17,79 € cena s Kartico zvestobe

cena s Kartico zvestobe

14,83 €

DARI L

3

POPUST:

15

%

16,01 €

4

POPUST:

10%

Izdelek ni na voljo v enoti Nova Lekarna Postojna.

POSKRBIMO ZA TELO NOW GLUKOMANAN

LÉRO PONDÉAL

Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjšanju telesne teže, 30 vrečk.

Glukomanan iz gomolja rastline Konjak ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjšanju telesne teže, 180 kapsul.

redna cena: 15,23 €

redna cena: 24,91 €

cena s Kartico zvestobe

12,95 €

cena s Kartico zvestobe

3

POPUST:

15%

21,17 €

5

POPUST:

15%

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

XL-S MEDICAL

OBESIMED® FORTE

redna cena: 49,89 €

redna cena: 19,93 €

cena s Kartico zvestobe

cena s Kartico zvestobe

Vsebuje patentiran kompleks vlaken rastlinskega izvora iz opuncije - vrste kaktusa in esencialne, v maščobi topne vitamine A, D, E. Zmanjšuje apetit in željo po hrani. Uravnava prebavo, 180 tablet.

39,66 €

8

POPUST:

20,5%

Izdelek ni na voljo v enoti Nova Lekarna Postojna.

14

Medicinski pripomoček je namenjen osebam starejšim od 18 let. Omogoča drugačen pristop k zmanjševanju telesne teže. Vzbudi občutek sitosti in zmanjša lakoto, 28 kapsul.

17,94 €

4

POPUST:

10%

O


Mag. Venceslava Bavčar, mag. farm., Strokovna služba Lekarna Ljubljana

STROKOVNO

PREKOMERNA TELESNA TEŽA

Prekomerna telesna teža in debelost predstavljata visoko tveganje za nastanek številnih kroničnih bolezni, kot so previsoke krvne maščobe, visok krvni tlak ter bolezni srca in ožilja ter sladkorna bolezen, kar vse skupaj imenujemo presnovni sindrom, pa tudi ostalih obolenj – npr. težave s sklepi in z dihali. OB ZAVEDANJU, DA JE ZDRAVJE ZELO POMEMBNO IN GLEDE NA PREPOZNANO TVEGANJE SVETUJEMO V LEKARNI PREDVSEM ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG TER OSTALE POTREBNE UKREPE ALI MOREBITNO OBRAVNAVO PRI ZDRAVNIKU. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča za zdravo telesno aktivnost pri odraslih: • za ohranitev zdravja: zmerno telesno aktivnost vsaj pol ure na dan ali zelo intenzivno telesno aktivnost vsaj četrt ure na dan pet dni tedensko; • za dodatne pozitivne učinke na zdravje: vsakodnevno eno uro zmerne telesne aktivnosti ali vsakodnevno polurno zelo intenzivno telesno aktivnost pet dni tedensko. Zmerna telesna aktivnost vključuje hitro hojo, kolesarjenje in košarko; visoko intenzivna vadba pa tek, hitro plavanje ter nogomet. Pri prehrani zagotovimo vsaj 3–5 manjših obrokov na dan, z razmikom 3–4 ure. Pri tem je treba zaužiti 200– 300 g sadja in zelenjave. Velikega pomena sta uživanje zadostne količine tekočine, to je 1,5–2 litra vode na dan, in zmanjšanje količine zaužitih mastnih živil ter alkohola. Na tržišču so tudi različni pripravki za pomoč pri uravnavanju telesne teže. Uporabljajo se različna poživila, npr. mate čaj in kava. Vezalci maščob iz hrane, kamor sodijo predvsem vlaknine, kot je glukomanan, zmanjšajo absorpcijo maščob. Koristno je tudi jemanje pospeševalcev metabolizma, npr. L-karnitina ob telesni aktivnosti.

Pri odločitvi, da posežemo po prehranskih dopolnilih, se moramo zavedati, da nam bodo ta samo v pomoč, in to le, če bomo že sami poskrbeli za zdrav način življenja, kar vključuje predvsem redno gibanje, urejeno zdravo prehrano ter pitje zadostne količine vode.

Z magistrom farmacije v lekarni se lahko posvetujete o: •

ukrepih glede zdravega življenjskega sloga: redna telesna aktivnost, zdrava prehrana,

postavitvi načrta zmanjševanja telesne teže,

dejavnikih tveganja za razvoj presnovnega sindroma,

pravilni in varni uporabi zdravil, prehranskih dopolnil ter medicinskih pripomočkov.

V Zdravo – Katalogu ugodnosti, ki je izšel 10. 3. 2016, smo pri strokovnem članku »Celiakija«, pomotoma izpustili navedbo soavtorice članka, to je Kaja Sajko, štud. farm., za kar se ji opravičujemo. #PREKOMERNA TELESNA TEŽA

15


redna cena

2,98

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

IZPOSTAVLJAMO

VOLTAREN® EMULGEL® 11,6 MG/G Voltaren® Emulgel® za lajšanje bolečin v mišicah in mehkih tkivih. Ima trojni učinek: lajša bolečino, zmanjša vnetje in pospešuje okrevanje, 100 g.

redna cena

12,24

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

ICE POWER HLADILNI OBLIŽ 8X12 CM

Za enostavno in hitro lajšanje bolečin. Samolepilni obliž ICE POWER prijetno hladi in je priporočen za uporabo na obolelih mestih. Priporoča se pri bolečinah v mišicah v vratu in pri mišični napetosti v križu, 5 obližev velikosti 8x12 cm.

cena s Kartico zvestobe

16

IBUBEL 400 MG Ker vi bolečino in vročino premagate z 1 potezo, 10 filmsko obloženih tablet.

redna cena

5,99 €

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

MY NUTI, CHILI HOT GEL ZA SKLEPE

Ima grelni učinek na mestu uporabe. Je namenjen masaži kože v predelih sklepov in mišic. Vsebuje sestavine: izvleček paprike in olje sivke, 100 ml.

redna cena: 10,78 € cena s Kartico zvestobe

9,16 €

2

POPUST:

15%

ENCIAN, KONJSKI BALZAM, 250 ML

Rastlinski balzam za nego in masažo kože v predelih sklepov in mišic. Vsebuje: izvleček arnike, divjega kostanja, mentol in meto, 250 ml.

redna cena: 8,09 €

redna cena: 16,91 €

13,53 €

IZPOSTAVLJAMO

cena s Kartico zvestobe

3

POPUST:

20%

#PREMAGAJMO BOLEČINE

6,47 €

2

POPUST:

20%

Izdelek ni na voljo v enoti Nova Lekarna Postojna.

Lajša bolečino (glavobol, zobobol, menstrualne bolečine), znižuje povišano telesno temperaturo, zmanjšuje oteklino, blaži prehlad, 10 filmsko obloženih tablet.

Izdelek ni na voljo v enoti Nova Lekarna Postojna.

IBUPROFEN INN-FARM 200 MG

IZPOSTAVLJAMO

Izdelek ni na voljo v enoti Nova Lekarna Postojna.

PREMAGAJMO BOLEČINE


LA ROCHE-POSAY LIPIKAR SYNDET, KREMNI GEL ZA UMIVANJE TELESA

Primeren za izjemno suho in k atopiji nagnjeno kožo dojenčkov, otrok in odraslih. Zmanjšuje suhost in razdraženost kože. Koži vrača lipide in ohranja njen naravni zaščitni sloj, 400 ml.

redna cena: 19,79 €

15,83

4

POPUST:

20%

CERUSTOP OLJE ZA UHO

Za odstranjevanje čezmernega ali zasušenega ušesnega masla in preprečevanje vnetja zunanjega sluhovoda, pršilo, 10 ml.

redna cena: 7,91 € cena s Kartico zvestobe

6,33 €

2

POPUST:

20%

WAYA® D KAPLJICE ZA ZDRAVO RAST IN RAZVOJ KOSTI

Vitamin D je potreben za normalno rast in razvoj kosti otrok ter ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Kapljice s probiotično kulturo LGG® in vitaminom D3 v oljni suspenziji, ki ne vsebujejo alergenov, konzervansov in stabilizatorjev, 10 ml.

redna cena: 13,52 €

12,17

Primeren za občutljivo, zelo suho in razdraženo kožo, nagnjeno k srbečici, ki posledično povzroča praskanje. Primeren tudi za kožo nagnjeno k atopiji in alergijam ter za kožo pri dojenčkih, otrocih in odraslih, 400 ml.

cena s Kartico zvestobe

17,52 €

4

POPUST:

20%

NORMISON PRŠILO ZA UHO Edinstven izdelek za preprečevanje vnetja zunanjega sluhovoda po kopanju, plavanju in potapljanju, preprečuje zastajanja vode v zunanjem sluhovodu, 10 ml.

redna cena: 8,95 € cena s Kartico zvestobe

7,61 €

2

POPUST:

15%

THERMOBAND TRAK ZA MERJENJE TEMPERATURE Z uporabo traku za merjenje temperature hrane v steklenički ne boste nikoli več v dvomih ali je hrana v steklenički za otroka prevroča, 2 kosa.

redna cena: 12,89 €

cena s Kartico zvestobe

LA ROCHE-POSAY LIPIKAR BAUME AP +, BALZAM ZA TELO

redna cena: 21,90 €

cena s Kartico zvestobe

VESELI IN ZDRAVI OTROCI

4

POPUST:

10%

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

cena s Kartico zvestobe

10,31 €

3

POPUST:

20%

1+1 GRAT IS Prehransko dopolnilo z ekstraktom listov citronske verbene, kalcijem, vitaminom C in niacinom, 60 kapsul. redna cena

19,10 €

Akcija poteka v enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com od 21. 4. do 13. 6. 2016, oziroma do odprodaje zalog.

#VESELI IN ZDRAVI OTROCI

17


Izdelki niso na voljo v enoti Nova Lekarna Postojna.

AKCIJA: Pusti očala doma

1 ŠKATLICE Ob nakupu

dnevnih leč Biotrue® ONEday prejmete

1 ŠKATLICE Ob nakupu

mesečnih leč PureVision®2 prejmete

Akcija poteka v enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com. Slike so simbolične.

gratis Biotrue® MDO® kapljice

gratis večnamensko tekočino Biotrue™ 300 + 60 ml

Akcija traja od 21. 4. 2016 do 13. 6. 2016

www.bausch-lomb.si

IMETNIKE

KA

redna cena

9,36 €

Popust velja za imetnike Kartice zvestobe. Akcija velja od 21. 4. do 13. 6. 2016 oz. do odprodaje zalog v navedenem terminu v vseh enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com.

Popust velja za imetnike Kartice zvestobe. Akcija velja od 21. 4. do 13. 6. 2016 oz. do odprodaje zalog v navedenem terminu v vseh enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com.

18

Slike so simbolične.

ZA

RT

NO

ST

ICE

UGOD

Brez smukca. Različne velikosti: XS, S, M, L, XL, 100 kosov

Z V E STO B E

ZAŠČITNE ROKAVICE IZ MOČNEGA LATEKSA ALI NITRILA


MAJ JUNIJ

MESEČNA AKCIJA

www.lekarnaljubljana.si I www.lekarna24ur.com

20 % POPU STA

1. 5. - 31. 5. 2016

22 %

20 %

1. 6. - 30. 6. 2016

1. 6. - 30. 6. 2016

POPUSTA

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe v navedenih terminih oziroma do prodaje zalog v vseh enotah Lekarne Ljubljana. Popust ne velja za izdelke, ki so že v akciji ali katalogu ugodnosti, in za promocijska pakiranja. Popusti se ne seštevajo. Akcija je predvidena za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne velja za pravne osebe. Slike so simbolične.

POP U STA

19


V e d n o z eleni O VN KO RO ST g o r nik RASTLINE ZDRAVILNE

Jerneja Klemenčič, mag. farm., Lekarna Metelkova

Vednozeleni gornik veliko uporabljajo predvsem v deželah na severu Evrope – Islandci, Laponci in Finci. Njegov zdravilni učinek so hvalili že v zeliščarskih knjigah iz 13. stoletja, njegovo zdravilno delovanje pa so pri zdravljenju obolenj mehurja in ledvic spoznali zdravniki šele v 18. stoletju. Tako grški (Arctostaphylos) kot latinski (Uva-ursi) izraz pomenita medvedov grozd. Vednozeleni gornik raste kot grmiček. Je zimzelena olesenela rastlina z grobimi, narobe jajčastimi listi in prožnimi, rdečerjavimi vejami. Listi so dolgi od 12 do 30 mm in široki od 4 do 14 mm, brez leska na spodnji strani. Iz belkastih cvetov se razvijejo živordeče koščičaste jagode (velikosti graha). Rastlina je podobna brusnici in velikokrat raste skupaj z njo. Med seboj ju najbolje ločimo po listih, ki so v primeru vednozelenega gornika na spodnji strani brez rjavih peg. Uporabljamo zelene liste gornika. Vsebujejo arbutin in metilarbutin (hidrokinonska glikozida) ter čreslovine, flavonoide, triterpene in iridoidne glikozide. Arbutin razpade šele v dovolj alkalnem urinu (ph >7) in sprosti se hidrokinon, ki ima protimikrobno delovanje.

UPORABA Ljudska uporaba rastline se le malo razlikuje od današnje priznane uporabe. Uporaba listov vednozelenega gornika se priporoča za zdravljenje okužb sečil, če zdravljenje z antibiotikom ni potrebno. OPOZORILA, NEŽELENI UČINKI Listi vednozelenega gornika so učinkovitejši, če jih ne kombiniramo s pripravki, ki povzročajo nakisanje urina. S tem se namreč zmanjša protimikrobno delovanje. Tako se svetuje zmanjšati vnos hrane živalskega izvora (meso, mleko), lahko pa se zaužije žličko sode bikarbone dvakrat dnevno, da dobimo bazičen urin. To lahko dosežemo tudi z uživanjem zelenjavne hrane. Neželeni učinki se pojavljajo redko. Zaradi visoke vsebnosti čreslovin lahko pride do slabosti in bruhanja pri bolnikih z občutljivim želodcem. Gornikovega čaja, če zdravnik ni svetoval drugače, ne pijemo več kot teden dni. Uporabe vednozelenega gornika ne priporočamo nosečnicam, doječim materam in otrokom do 12. leta.

A HEMOROIDI KOT POSLEEDIC EHRAN NEUSTREZNEMajPaR Topolovec,

farm. teh., Lekarna Supernova

Hemoroidi so bolezen hitrega in stresnega načina življenja. Najpogosteje nastanejo kot posledica prekomernega pritiska na stene črevesja ob zadnjični odprtini, če blato težko odvajamo ali smo hudo zaprti. Pri prehrani s premalo vlakninami je blato trdo, iztrebljanje je oteženo, posledica pa je lahko nastanek hemoroidov. Z ustrezno prehrano jih lahko preprečimo, v veliki meri pa tudi omilimo težave. Hrana naj vsebuje velik delež sadja, zelenjave, stročnic in polnozrnatih izdelkov, saj vsebujejo veliko vlaknin. Vlaknine v črevesju vežejo vodo, s tem povečajo volumen blata in spodbujajo črevesno peristaltiko. Blagodejno deluje pitje večjih količin vode, saj voda lajša prehod blata skozi debelo črevo in danko. Ne smemo pozabiti na telesno dejavnost, ki prav tako ugodno vpliva na prebavo in posledično omili težave s hemoroidi. Poleg ustrezne prehrane je pomembno, da se izogibamo dolgotrajnemu stresu, saj ta pospeši nastanek zaprtja in hemoroidov. V pomoč nam bo, če se naučimo sprostilnih tehnik in na ta način ublažimo posledice stresa. Pomnite, manj stresa pomeni manj težav s hemoroidi.

20

#STROKOVNO


SVETOVANJE J ob meritvah in meritve V LEKARNI LJUBLJANA Meritve in svetovanja bodo potekala v naslednjih lekarnah: SVETOVANJE OB MERITVAH GLUKOZE V KRVI 10. 05. 16

09.00–12.00

01. 06. 16

09.00–12.00

09. 05. 16

15.30–18.00

06. 06. 16

15.30–18.00

Dobrepolje

09. 05. 16

09.00–12.00

Fužine

02. 06. 16

14.00 - 17. 00

04. 05. 16

07.00–09.00

25. 05. 16

07.00–09.00

Ivančna Gorica

04. 05. 16

15.30–18.00

Idrija

09. 05. 16

08.00–11.00

Logatec

10. 05. 16

08.30–11.30

26. 05. 16

15.30–18.00

12. 05. 16

14.00–17.00

Lekarna pri Šišenski knj.

18. 05. 16

15.30–18.00

Lukovica

05. 05. 16

15.30–18.00

Medvode

30. 05. 16

15.30–18.00

Metelkova

09. 05. 16

15.30–18.00

Šentvid

30. 05. 16

15.30–18.00

Rakovnik

24. 05. 16

09.00–12.00

Škofljica

04. 05. 16

15.30–18.00

Trnovo

30. 05. 16

15.30–18.00

Vič

26. 05. 16

15.30–18.00

Centralna lekarna Črnuče

Grosuplje

Lekarna pri polikliniki

RAZVOJ OSTEOPOROZE - FRAX* 22. 04. 16

09.00–12.00

04. 05. 16

09.00–12.00

25. 04. 16

14.00–18.00

26. 05. 16

14.00–18.00

02. 06. 16

09.00–12.00

28. 04. 16

07.00–09.00

18. 05. 16

07.00–09.00

01. 06. 16

07.00–09.00

Ivančna Gorica

18. 05. 16

08.00–13.00

Jarše

03. 05. 16

08.00–10.00

Centralna lekarna

Črnuče

Grosuplje

Medvode Metelkova Rakovnik Šentvid Škofljica

17. 05. 16

14.00–18.00

26. 04. 16

15.00–18.00

17. 05. 16

15.00–18.00

09. 05. 16

15.00–17.30

24. 05. 16

09.00–12.00

11. 05. 16

10.00–12.00

31. 05. 16

16.00–18.00

04. 05. 16

15.30–18.00

MERJENJE HOLESTEROLA S SVETOVANJEM

*

Miklošič

10. 05. 16

Citipark

14.00–20.00

01. 06. 16

14.00–20.00

10.00–13.00 NOV O

SVETOVANJE O NEGI KOŽE Citipark

Grosuplje Ivančna Gorica Lekarna pri polikliniki Miklošič Postojna Supernova Citipark

26. 04. 16

12.00–14.00

12. 05. 16

12.00–14.00

02. 06. 16

12.00–14.00

04. 05. 16

13.00–14.00

25. 05. 16

13.00–14.00

29. 04. 16

11.00–14.00

25. 05. 16

11.00–14.00

14. 04. 16

10.30–12.00

26. 05. 16

10.30–12.00

21. 04. 16

13.00–14.30

19. 05. 16

13.00–14.30

21. 04. 16

10.00–12.00

21. 04. 16

11.00–13.00

12. 05. 16

11.00–13.00

19. 05. 16

11.00–13.00

02. 06. 16

11.00–13.00

SVETOVANJE - FINDRISK** Centralna lekarna Črnuče Grosuplje

18. 05. 16

09.00–12.00

31. 05. 16

09.00–12.00

04. 05. 16

09.00–12.00

31. 05. 16

09.00–12.00

04. 05. 16

07.00–09.00

25. 05. 16

07.00–09.00

Ivančna Gorica

18. 05. 16

08.00–13.00

Jarše

03. 05. 16

08.00–10.00

Koseze

18. 05. 16

09.00–12.00

Lekarna pri Šišenski knj.

18. 05. 16

15.30–18.00

25. 05. 16

14.00–18.00

26. 04. 16

15.00–18.00

Medvode

Metelkova

Moste Podpeč Rakovnik Šentvid Škofljica

*Merjenje holesterola je plačljivo. Cena merjenja je 3,50 EUR

04. 05. 16

NOV O

SVETOVANJE O PREHRANSKIH DOPOLNILIH

Vnanje Gorice

*Svetovanje za zdrav življenjski slog ob diabetesu in reševanje vprašalnika za oceno tveganja za razvoj sladkorne bolezni **Svetovanje za zdrav življenjski slog ob osteoporozi in reševanje vprašalnika za oceno tveganja za osteoporotični zlom

09. 05. 16

15.30–18.00

17. 05. 16

15.00–18.00

30. 05. 16

09.00–12.00

17. 05. 16

09.00–12.00

21. 06. 16

09.00–12.00

20. 04. 16

07.30–09.00

09. 05. 16

15.00–17.30

24. 05. 16

09.00–12.00

10. 05. 16

10.00–12.00

30. 05. 16

15.30–18.00

04. 05. 16

15.30–18.00

20. 04. 16

09.15–12.00

23. 05. 16

09.00–12.00

#MERITVE

21


PLETIZMOGRAFIJA* *Merjenje venskega pretoka je plačljivo. Cena merjenja je 1,00 EUR Za merjenje venskega pretoka se je potrebno predhodno naročiti v lekarni.

Vrhnika

05. 05. 16

9.00–14.30

Meritev venskega pretoka izvajamo s pomočjo partnerja:

PLETIZMOGRAFIJA*

Medvode

Metelkova

Miklošič

*Za merjenje venskega pretoka se je potrebno predhodno naročiti v lekarni.

Logatec

19. 05. 16

09.00–12.00

Podpeč

11. 05. 16

09.00–12.00

Vnanje Gorice

18. 05. 16

09.00–12.00

SVETOVANJE OB MERITVAH GLUKOZE V KRVI IN MERJENJE HOLESTEROLA S SVETOVANJEM* *Merjenje holesterola je plačljivo. Cena merjenja je 3,50 EUR

Brdo Cerknica Idrija Koseze Lekarna pri polikliniki

20. 04. 16

14.00–17.00

Moste

06. 05. 16

09.00–12.00

12. 05. 16

14.00–17.00

Lekarna pri Šišenski knj.

21. 04. 16

11.30–13.30

Levstik

10. 05. 16

13.00–15.30

Logatec

02. 06. 16

15.00–18.00

15.00–18.00 09.00–12.00

11. 05. 16

15.00–18.00

22. 06. 16

15.00–18.00

17. 05. 16

09.00–12.00

10. 05. 16

09.00–12.00

Rakovnik

09. 05. 16

15.00–17.30

21. 04. 16

09.00–12.00

Stari trg pri Ložu

Trnovo

09.00–12.00

17. 05. 16 30. 05. 16

Polje

09.00–12.00

18. 05. 16

15.00–18.00

09.00–12.00

17. 05. 16

14.00–17.00

26. 04. 16

07.30–09.00

09.00–12.00

02. 06. 16

09.00–12.00

21. 06. 16

19. 04. 16

08.30–11.30

09.00–12.00

20. 04. 16

Podpeč

Šiška

02. 06. 16

11. 05. 16 08. 06. 16

Vnanje Gorice

19. 05. 16

09.00–12.00

21. 04. 16

09.00–11.00

19. 05. 16

09.00–12.00

20. 04. 16

09.15–12.00

23. 05. 16

09.00–12.00

Meritve ravni glukoze v krvi izvajamo z merilniki:

+

Za več informacij o meritvah in dodatnih terminih nas pokličite na 080 71 17 ali pa nas obiščite na www.lekarnaljubljana.si. logotip Lekarna Ljubljana 200x201 1

2/5/2009 8:55:52 AM

Raztopina za nego leč

TRAV EL PACK

DARI L

PROCULIN® LENS raztopina za nego leč, 400 ml. redna cena za 1 kos

10,15 €

Akcija velja od 21. 4. do 13. 6. 2016 oz. do odprodaje zalog v navedenem terminu v vseh enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com.

22

#MERITVE

O

PROCULIN® LENS, raztopina za nego leč je večnamenska raztopina za razkuževanje, shranjevanje, čiščenje, vlaženje in izpiranje leč ter odstranjevanje proteinskih nečistoč, 400 ml.

Ob nakupu dveh raztopin Proculin Lens, 400 ml prejemte Proculin Lens,100 ml – TRAVEL PACK BREZPLAČNO. Izdelki niso na voljo v enoti Nova Lekarna Postojna.


Recite STOP BOLEČINI v križu. Naravno, varno, učinkovito. Uživajte v pomladnih aktivnostih brez bolečin v križu.

10% popust

NODOL Obliži Edini Obliži v Sloveniji, ki delujejo 24 ur Klinično potrjena učinkovitost, naravno in varno 57,27% manjša bolečina v 5ih dneh

Od 18.aprila do 18. maja tudi vi recite STOP BOLEČINI z 10 % popustom. Popust velja na celotno družino izdelkov NODOL. NODOL. Ker deluje.

Ker deluje.

23


1.

IZBIRA1

MOČNEJŠA BOLEČINA?

Lekadol vsebuje paracetamol. Diverin vsebuje ibuprofen.

Pred uporabo natančno preberite navodi­ lo! O tveganju in neželenih učinkih se po­ svetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

www.lek.si | Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija SI1603458562 | Informacija pripravljena: marec 2016

VAŠA

Vir: 1. Prodajni podatki IMS Slovenija, december 2015, Raziskava o svetovanju zdravil v lekarni, Valicon, september 2014, in Priročnik za svetovanje pri samozdravljenju, FarmAsist, 2010.

Izdelki niso na voljo v enoti Nova Lekarna Postojna.

BOLEČINA?

Profile for Lekarna Ljubljana

Lekarna Ljubljana - Katalog ugodnosti ZDRAVO (april 2016)  

Lekarna Ljubljana - Katalog ugodnosti ZDRAVO (april 2016)  

Advertisement