Issuu on Google+

Ekstraordinær Generalforsamling i Lejernes LO Djursland (omfatter medlemmer i disse kommuner Randers, Norddjurs, Syddjurs )

Onsdag den 25. januar 2017 kl.18:30 Sted: Ebeltoft Bibliotek, Vestervej 17, 8400 Ebeltoft Dagsorden: 1.

Valg af dirigent og referent

2.

Godkendelse af dagsorden

3. Valg af stemmetællere 4. Indkomne forslag: Forslag om navn til LLO Randers/Djursland 5.

Eventuelt.

Med venlig hilsen Henrik Søgaard Laursen, Formand for Lejernes LO Djursland INFO: Adgang til samt taleret og stemmeret på generalforsamlingen har individuelle medlemmer og repræsentanter for de tilsluttede foreninger der har betalt kontingent og ikke er i restance. Generalforsamlingen gennemføres iht. LLO Djurslands vedtægter.Ekstraordin%c3%a6r%20generalforsamling%20i%20lejernes%20lo%20djursland