Page 1

Rachunek nr

02

..

Oryginał Data wystawienia: 19.09.2012 Data sprzedaży: 19.09.2012 Miejsce wystawienia: Poznań

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres:

Nabywca Tłumaczenia.pro

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Lingua Sp. z o.o.

Adres:

Stary Rynek 100

ul.xxxxxxxxxxxx

Miejscowość

Poznań

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

60-318

Kod pocztowy i poczta:

61-773

NIP

Uwagi:

.. ..

779-xx-xx-xxx

NIP

e-mail:

e-mail:

Bank:

Bank:

Nr konta:

Nr konta:

778-14-35-103

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

N a z w a

L. p.

t o w a r u

J.m.

Ilość

Cena

Rabat

Wartość

l u b u s ł u g i 1

Tłumaczenie dokumentu POL-ANG (pdf) ilość znaków 583367

518

1125

23325,54

brak

23325,54

2

Tłumaczenie dokumentu POL-ANG (doc) ilość znaków 57165

51

1125

2296,53

brak

2296,53

3

Tłumaczenie prezentacji POL-ANG (ppt) ilość znaków 8910

8

1125

360,24

brak

360,24

Razem:

25982,31

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

brak 25982,31

Dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa PLN i trzydzieści jeden gr przelew 25982,31


. Osoba upoważniona do wystawienia

. Osoba upoważniona do odbioru

Rachunek uproszczony  
Rachunek uproszczony  

Również nie miałam problemu z tym rachunkiem:)

Advertisement