Page 1

Nuntius

Nummer 2 av 4 /2019 1 juni till 30 sept

K ARLSKOGA fรถrsamlings

idning

Sommarprogram fรถr konserter, teater & resor


M

N SKYRK A SJUKHU

PROGRA

T KONSER FÖRSAMLINGSEXPEDITION KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

0586-688 00 0586-688 14

Svenska kyrkan i Karlskoga Kungsvägen 39 691 31 Karlskoga Besöks- och telefontider Vardagar 09:00-15:00 Lunch 12:00-13:00

3-5

Avvikande öppettider 1 juni - 30 sept 2019: Öppet 09:00-12:00: 5/6, 20/6 samt 24/6-30/8 Stängt: 7/6

GI GUIDNIN

Behöver du någon att samtala med? PRÄSTER: Pernilla Rosin Jonatan Edlund Kristina Lundberg Karolina S. Rongedal Monica Albertus Daniel Pereyra

688 04 kyrkoherde 688 41 svensk/finskspråkig 688 21 666 61 sjukhuspräst 688 48 684 31 688 15

DIAKONER: Magnus Åsehäll Eva Gelang Johanna Ärlandsback

688 05 688 01 688 24

DIAKONIASSISTENT: Merja Piispanen

688 30 svensk/finskspråkig

JOURHAVANDE PRÄST PALVELEVA PUELIN

kl. 21-06 (112) klo 21-24 (026-26 25 00)

hemsida: e-post: fb:

www.svenskakyrkan.se/karlskoga karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se facebook.com/svenskakyrkanikarlskoga

Leif Helge: e-post: tel:

redaktör leif.helge@svenskakyrkan.se 0586-688 23

Pernilla Rosin: ansvarig utgivare

8

13-17

Omslagsbild: Monica Albertus. Foto: Leif Helge Övrigt bildmaterial: Bildbanken IKON, Maria Lindeskär, privat och redaktion.

6-7 KYRK AN

SOR LINGSRE M A S R FÖ

11

EM ERUSAL J G N I R LD RESESKI

Dataskyddsförordningen - GDPR Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.


SØNDERJYSK PIGEKOR OG DRENGEKOR TILLSAMMANS MED RICCARDO GNUDI Karlskoga församlings organist Riccardo Gnudi var i maj månad på besök i Danmark för ett konsertframträdande i samarbete med en av Danmarks mest kända körer. Tillsammans har de spelat in en CD med ett körverk skrivet av Riccardo. Kören har under våren varit på turné runt om i Canada och USA där man bland annat framfört Riccardos stycken. Sønderjysk Pigekor og Drengekor som totalt består av 150 barn och ungdomar mellan 6-20 år är nu också inbjuden att besöka oss i Karlskoga för en konsert under 2020. På Spotify finns stycket Sicut Cervus att lyssna på. www.youtube.com/watch?v=Dq-Gqa_rB_Y


Nuntius KARLSKOGA FÖRSAMLINGSTIDNING

SID 4 1 juni - 30 sept

S

MUSIK I SOMMARKVÄLL

Karlskoga kyrka torsdagar 19.30 4 juli - Johannes Held, baryton och Daniel Beskow, piano Musik av F. Schubert (se presentation intill)

i m a r og r p t r e a kons k r y k ga o k s l r Ka

11 juli - Marie Carlsson, piano Musik av F. Chopin. Marie Carlsson, klassisk konsertpianist född i Stockholm. Hennes personliga Chopin-tolkningar har vunnit beröm av kritikerna och hon ger konserter i Paris, New York, Stockholm. 18 juli - Roger Molin, gitarr Roger Molin har deltagit i ett flertal mästarkurser i Sverige, Finland, Belgien och Spanien och turnerat för såväl norska som svenska rikskonserter samt turnerat i Österrike och spelat in program för Sveriges Radio, Danska radion och ORF (Österrike). 25 juli - Susanne Degerfors, cello och Albena Zabarieva, piano Susanne Degerfors är frilanscellist. Hon har under alla år turnerat med ett mångfald av ensembler och orkestrar i olika genrer. De senaste åren har Susanne haft uppdrag i Skandinavien, bl.a. som solocellist vid Wermland Opera i Karlstad, Norges Radioorkester (KORK), Bergens Filharmoniska Orkester. Albena Zabarieva är lektor i musik och frilansar som kammarmusiker och ackompanjatör. Hon har medverkat i otaliga radioinspelningar, framträtt i TV och spelat in flera grammofonskivor. 1 augusti - Blå Bergens Kammarstråkar och Riccardo Gnudi, orgel Musik av G.F. Handel. Blå Bergens Kammarstråkar är en stråkorkester med stråklärare från Närke, Värmland och Västmanland. Den egna repertoaren består av musik från barocken till nutida musik

MENDELSSOHN DAGAR (210-årsminnet av hans födelse) Föreläsning om Mendelssohns liv och verk lördag 7 sept 11:00 i 39ans Café, Riccardo Gnudi Romanskonsert med Anna Rydberg, sopran och Riccardo Gnudi, flygel söndag 8 sept 17:00 i Karlskoga kyrka Lunchmusik Mendelssohns orgelmusik Onsdag 11 sept 12:10 i Karlskoga kyrka, Riccardo Gnudi

AFTONMUSIK med Cappella Instrumentalis Lördag 28 sept 18:00 i Karlskoga kyrka (i direkt anslutning till Aftonbön 17:15) musik av A. Corelli, T. Albinoni, G. Legrenzi, A. Caldara framförs av Torbjörn Rapp, Riccardo Gnudi, Kristin Ejnesjö Dahlin & Peter Carell

s n e r a omm


MUSIKGUDSTJÄNSTER

Lunedskyrkan söndagar 17:00

s n e r a omm

S

i m a r og r p t r e kons an k r y k s d e n u L

Kaffe serveras från kl. 16:00 Kyrkbussen avgår från Bergmästaren kl. 15:30 Hållplatser: Bergmästaren, Drostvägen/Carls Åbyvägen, Solbringen, Församlingshemmet 39:an, Gustavsgatan, Ferlinsvägen, Söderkyrkan, Lötgårdarna. 2 juni “Du talar i min tystnad” En väv av sånger och textläsning. Chorus Catilli; Söderkyrkans kör; Lördagssången och By Heart under ledning av Helena Friman och Sören Ågren, tillsammans med Karlskoga församlings kyrkvärdar. 9 juni ”Försommarblomster” Karlskoga kammarkör under ledning av Kristina Folker 16 juni “Intåg i högsommarland” Sonoruskören under ledning av Inga-Lill Brogeland med många fina svenska visor. Sonoruskören är en fristående blandad kör där repertoaren består av visor, pop, rock, jazz och traditionell körmusik. 23 juni ”Andrum i midsommartid” Magdalena Eriksson, sång och Daniel Björnmo, gitarr. I den tid av gnistrande grönska och kvällarna är varma och ljusa bjuder Magdalena och Daniel på sommarens vackraste sånger. 30 juni ”Musik från tre epoker” Telemann, Poulenc och Mendelssohn. Helena Friman, saxofon och Kerstin Chrunak, piano och orgel 7 juli “Och världen vaknar” Nya psalmer i jazzig ton. Katarina Josephsson trio. Katarina-sång, Fredrik Bertilsson-piano & Patrick Westin-saxofon 14 juli “Ton Art” Bengt Sundqvist & Co 21 juli ”Folkliga sånger i sommarkväll” Anna Fält, sång 28 juli ”Med lust och fägring stor” Johanna Agnarsson och Håkan Agnarsson, piano, sång, saxofon, rytminstrument 4 augusti “Glimtar ur Povel Ramels liv och musik” Gunilla Enggren - sång, Knut-Inge Grösland-piano & Johan Sundström-kontrabas 11 augusti “Andlig folkton på vårt vis” Anna Boman & Björn Hald 18 augusti “Jag bara är” Sånggruppen Kahjenn bestående av Kristina Folker, Hannah Nordén och Jenny Nordström, sjunger och spelar egenskrivna sånger. 25 augusti “En hyllning till mästertenoren Jussi” Ett sångprogram med Jussi Björlings repertoar svensk såväl som utländsk. Kent Lundberg-sång & Sören Ågren-piano

R”” ER DE ND T TUUN S S Å Å L yyrrkkaann BL ““B nneeddsskk u u L L i i 0 0 ::00 ggaarr 1199 oonnssddaa 00.. 88//88 kkll 1188..00 ggeenn,, 1133//66--22 n n e e r r a a t t ää määss lsls ÅÅbbyyvv eerrggm ffrråånn BB ssttvvääggeenn//CCaarr vvssggaattaann,, r r å å g g v v Drroo uussss aa Guussttaa eenn,, D :ann,, G KKyyrrkkbb eerrggm määssttaarr eem eett 3399:a m m aarrnnaa.. m B B : : r r h h ööttggåårrdd nnggss li li L L lattssee , , m m n n a a a a s s k k r r HHåållllppla r r yy FFöö inggeenn,, ääggeenn,, SSööddeerrkk lbrrin SSoolb v v s s n n li li r r FFee


Nuntius KARLSKOGA FÖRSAMLINGSTIDNING

SID 6 1 juni - 30 sept

När bot inte längre är möjlig krävs ett klart och medvetet förhållningssätt i omhändertagandet för att kunna hjälpa Då är palliativ vård – lindrande vård – aktuell. Palliativ vård är en helhets omhändertagande vård med en egen vårdfilosofi där specifik kunskap krävs för att hjälpa människor med obotlig, livshotande sjukdom. Målet med den palliativa vården är att ge förbättrad livskvalitet till den som är svårt sjuk. Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom. Men den palliativa vården ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för patient och närstående. Den palliativa vården ser döendet som en normal process, den varken påskyndar eller fördröjer döden. Den stödjer människor att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut. Palliativ vård kan erbjudas varhelst patienten väljer att vårdas, i hemmet, i vård- och omsorgsboenden, på ett sjukhem, på ett sjukhus eller på en specialiserad palliativ enhet/hospice. Den palliativa vården kan vid behov inrymma flera olika yrkesgrupper för att uppnå bästa vård. Det är oftast sjuksköterska och läkare men även tillgång till kurator, fysio- och arbetsterapeut m.fl. Teamarbete mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för god palliativ vård. Rubrik & textruta är hämtat från Nationella Rådet för Palliativ Vård.

Vi är olika och alla har inte samma förutsättningar att tackla det livets ger oss. Därför är det tryggt att veta att det finns människor att vända sig till som verkligen tar sig tid att lyssna, som kan hjälpa till att sätta ord på tankar. Människor att ha ett förtroligt samtal med. Samtal som kan leda till nya infallsvinklar för att lösa ett problem. Ofta är det bara viktigt att få prata av sig om allt, utan sortering, i vetskap om att det inte protokollförs eller sprids vidare. Det är här sådana människor som Maria kommer in i bilden. Maria Sjöberg eller ”ärkediakonen” som hennes chef kallar henne, tänker nu trappa ner och bli pensionär på försök. Inte helt förstås, hon kommer fortfarande att ingå i det palliativa teamet och finnas på lasarettet, fast nu bara på måndagar och i en ”annan väst” för samtal med patienter, anhöriga och personal, liksom göra besök på servicehemmen när så påkallas. Vi får se, vi tar ett år i sänder, säger hon. Resten av veckans timmar kommer Maria att ägna åt barn, barn- barn, odling av grönsaker och husvagnsåkande med gubben förstås. (Olle Sjöberg), ett inte helt obekant namn i sammanhanget.

Men vi backar lite och tar det från början. Maria är född och uppväxt på landet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Närheten till djur, natur och människor har gjort att Maria alltid haft ett naturligt och okomplicerat förhållningssätt till livets cykel. Allting föds, fortplantar sig och dör, det är naturens gång, och konstigare än så är det inte säger hon. Tankar om yrkesval kom i unga år att handla om djur eller människor. Det lutade ett tag åt veterinär men i samband med konfirmationen vid 13 års ålder bestämde sig Maria för att det var människor och diakoni som gällde. Efter vanlig skolgång utbildade sig Maria vid Bräcke Diakonigård och diakonvigdes vid 22 års ålder, den 2 juni 1974 i Göteborgs Domkyrka av Biskop Bertil Gertner. Till Karlskoga kom paret Sjöberg 1988 då Olle blivit placerad här efter sin prästvigning. Efter lite olika turer som diakon på Söderkyrkan, en sejour i Småland och tillbaks igen till Karlskoga och Österledskyrkan så blev det till slut Karlskoga lasarett och Sjukhuskyrkan den 18 april 2004 och där har hon blivit kvar.


Nej du, säger Maria bestämt när jag föreslår att vi ska ta en bild där hon sitter och arbetar vid skrivbordet. Det är här jag jobbar och så här folk känner igen mig. I en samtalsfåtölj med kaffet väntande. Följt av frågan, det är nybryggt, vill du ha en kopp?

”HÄR KOMMER KYRKAN” När man blir ”ett” med jobbet Dom är lite goa här i huset ska du veta säger Maria och ler. Jag är ju rätt ”synlig” och dom vet vem jag är och vad jag heter, men de tjoar ändå för det mesta ”OCH HÄR KOMMER KYRKAN” inte sällan följt av frågan, vill du ha en kram? En arbetsdag blir sällan som man planerat Det tar tid att bygga kyrka vet du, det handlar om att skapa förtroende, vara synlig, tillgänglig i det vardagliga. Kyrkan ska vara där människorna är, som det var förr när prästen och kyrkan var en naturlig del av samhället. Till mig kommer även allmänheten utanför de här väggarna. För idag kan det till och med finnas en rädsla för att bli ”klassad som religiös” om man går till församlingshemmet för att umgås och prata lite. Vad det nu skulle finnas att vara rädd för i det sammanhanget undrar Maria. Alla människor oavsett ålder behöver bli sedda och hörda. Min farmor dog hemma i sängen, inställd i finrummet hos sin familj så hon fick vara med oss ända till slutet.

Vi kan inte bara lämna gamla människor framför en TV där de ska sitta och sova. Uteblivna besök och telefonsamtal från släkt och vänner orsakar mycket bitterhet. Den ofrivilliga ensamheten är ett gissel som skapar ångest. Jag är livlinan för en del, konstaterar Maria. Jag utför ofta taktil vård, en massage på händer, fötter eller rygg om så går. Det värmer något och gör att oron och ångesten i just i den stunden släpper lite. För anhöriga finns en ”leva vidaregrupp”. Det finns ett behov av det, särskilt efter några månader när allt det praktiska runt en begravning är färdigt, när allting tystnar och tankarna hinner ikapp. Då är det skönt att få ventilera med andra i samma situation. Diakoni är ett kall Maria har under många år också varit facklig representant. Med sitt starka rättspatos har hon alltid agerat tufft och rakt på sak i förhandlingar. Vi blir alla skapta för olika saker i livet, och diakoni blev mitt kall avslutar Maria.

Sjukhuskyrkans symbol utgörs av ett kors. I korset finns en blomma. Den växer ut från en avhuggen stam. Korset var och är ett av många fruktansvärda redskap för plåga och död. Det påminner alltfort om lidande och smärta. Men framför allt är det som kristen symbol kärlekens främsta tecken. Och det är en hälsning från den Gud, som genom död och uppståndelse kan förvandla hatets och dödens redskap till kärlekens och livets tecken. Blomman talar om att ur den avbrutna, det trasiga och brustna kan nytt liv spira och blomma. Sjukhuskyrkans symbol vill tala trons, hoppets och kärlekens språk där sjukdom, död och sorg finns. Vi kan inte lösa lidandets gåta. Vi kan sällan ge svar på dess varför. Vi kan inte fly lidandet. Men symbolen står för vår tro på att kärleken finns också i det som är svårt. ”Jag var sjuk och ni besökte mig” Matteusevangeliet 25:31-46


Nuntius

SID 8

KARLSKOGA FÖRSAMLINGSTIDNING

1 juni - 30 sept

Gudstjänstprogram 1 juni till 30 september

karlskoga kyrka Lunchmusik Musik i sommarkväll Aftonbön Högmässa Messu/Mässa

12:10 19:30 17:15 11:00 15:00

onsdagar torsdagar lördagar söndagar 25/8, 29/9

Alla onsdagar hela sommaren 4 juli-1 augusti, se separat program Alla lördagar med undantag för midsommardagen 22 juni Kyrkkaffe Finskspråkig gudstjänst

Vi firar en mässa som markering av att mc-säsongen börjar lida mot sitt slut. Under mässan ges möjlighet till välsignelse av fordon och förare. Kyrkkaffe serveras efter Gudstjänsten.

Söderkyrkan MC-Mässa

11:00

31/8

Taizémässa Veckomässa

18:30 18:30

4/9 11/9, 18/9, 25/9

Österledskyrkan Familjegudstjänst Gudstjänst

10:00 11:00

1/9 9/9

Familjedag med “Det stora kalaset” som pågår till 13:00 Gudstjänst med små och stora

söndagar onsdagar

2 juni - 25 augusti, se separat program, kyrkbuss 13 juni - 28 augusti, kyrkbuss

Lunedskyrkan Musikgudstjänster Blå stunder

17:00 19:00

Hembygdsgården Friluftsgudstjänst

10:00

22/6

Midsommardagen med Kristina Lundberg & Riccardo Gnudi

I år möter vi Fanny Ronnby Pereyra som ny guide i Karlskoga kyrka. Fanny är en historieintresserad 22-åring som bland annat medverkar i en teaterensemble i Karlstad. Tanken är att hon ska utbilda till sjuksköterska i Karlstad men för stunden är det brasiliansk jujutsu som gäller på Folkhögskolan i Karlskoga. Fanny välkomnar alla till KOSTNADSFRI GUIDNING I KARLSKOGA KYRKA VARDAGAR UNDER JUNI T.O.M. AUGUSTI KL. 10:00-16:00 (med reservation för begravningstider)

Välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen vid önskemål och frågor om gravskötselavtal. tel: 0586-688 14


Gudstjänstförklaring Högmässa: (nattvard, leds av en präst) Högmässan är församlingens främsta gudstjänst. Samtidigt är det den gudstjänstform som är en av de äldsta i kyrkan. Syftet med den är som i alla gudstjänster, att möta Gud. I högmässan möter vi gud genom ordet, bibelläsning och bön och sakramenten, en helig handling som gestaltas i nattvarden genom utdelandet av bröd och vin. En högtidlig gudstjänst.

Mässa: (nattvard, leds av en präst) Precis som högmässa men i lite enklare form. Vissa moment som finns i högmässan finns inte med i en vanlig mässa. Ett exempel på en sådan mässa är den vi kallar för VECKOMÄSSA. Vi firar även mässa med ett särskilda teman. UNG MÄSSA för alla i församlingen men med inriktning på konfirmander och ungdomar. TAIZÉMÄSSA är en stillsam mässa där böner och musik är hämtad från den ekumeniska kommuniteten i Taize. Gudstjänst: (leds av en präst) En gudstjänst har samma syfte som högmässan men med ett viktigt undantag: Det firas inte mässa, dvs nattvard. Gudstjänsten kan ha olika utformning beroende på sammanhang och målgrupp. FAMILJEGUDSTJÄNST är en gudstjänst med inriktning på barn- och familj. SINNESROGUDSTJÄNST vänder sig till människor som kämpar med sitt liv på olika sätt där oftast någon form av missbruk finns.

Aftonbön (kan ledas av lekman med kyrkoherdens tillstånd, diakon eller präst) En aftonbön som firas på lördagskvällen är en högtidlig och stillsam gudstjänst där församlingen leds in i söndagens mysterium, där vi gläds åt att Jesus Kristus besegrade döden och uppstod.

Andakt (kan ledas av en lekman, diakon eller präst) En andakt är en enklare form av gudstjänst. Dop: (leds av en präst) Genom dopgudstänsten upptas en människa i kyrkan. Dopet är ett sakrament där vi tror att Gud närvarar genom orden som uttalas och genom vattnet som man öser på huvudet på den som döps. Gudstjänsten är utformad helt och hållet med tanke på det sakrament som dopet är.

Konfirmation: (leds av en präst) I en konfirmationsgudstjänst bekräftar en människa sitt dop genom en högtidlig gudstjänst. I gudstjänsten ställs frågan till konfirmanden om de vill fortsätta leva i den kristna tron och när de har svarat ja på den frågan, bekräftas dopet genom en handpåläggning och ibland, smörjelse med olja.

Vigsel: (leds av en präst med vigselrätt) Genom en vigselgudstjänst förklarar två människor sin kärlek till varandra och bekräftar detta till Gud samtidigt som det bevittnas av minst två vittnen. En vigsel i Svenska kyrkan är en juridisk handling. Begravning: (leds av en präst) Man kan säga att en begravningsgudstjänst är en människas sista högtid på jorden. Genom begravningen bereds vi möjligheten att ta farväl av en människa samtidigt som vi överlämnar personen till Gud.


Nuntius KARLSKOGA FÖRSAMLINGSTIDNING

SID 10 1 juni - 30 sept

Poesi för själ & hjärta söndag 29 sept 16:00 samt 13/10 & 10/11 i 39:ans Café under ledning av Monica Albertus

Drive In vigsel på torget lördag 15 juni 16-17 Sedan starten.. och för sjunde året i rad är Svenska kyrkan representerade under Karlskoga Motorsportvecka.

Sommartider för Loppis & Café Tillfälliga öppettider för 39:ans Loppis tisd, onsd, torsd 10-16 (juni-aug) semesterstängt v. 30-33 Tillfälliga öppettider för 39:ans Café mån-tors 10-16 fredagar 10-15 (v. 26-33) samt lördagar 10-15 (v. 26-33) onsdagsluncherna börjar igen den 21/8

Fritidsbanken växer så det knakar.. Så för att kunna hantera verksamheten på ett rationellt sätt flyttar vi nu över all administration till ett gemensamt datasystem för hela kedjan. Det innebär att vi under en kortare period kommer att hålla STÄNGT men med en ambition att öppna igen i mitten på juni.

Att fortsätta växa sedan man blivit vuxen onsdag 12 juni 19:00 Tomas Sjödin i Rävåskyrkan “En av de vackraste betydelserna av ordet mogen är ”färdig att tas i bruk” Välkommen till en kväll om att släppa taget och våga ta emot livet

Det stora kalaset söndag 1 sept 10-13 Familjedag som vi inleder med en familjegudstjänst. Därefter korvgrillning, fika och aktiviteter för alla åldrar.

Årets resultat 2018 Den 14 maj beslutade kyrkofullmäktige att anta årsredovisningen samt att ge kyrkorådet ansvarsfrihet. Resultat för 2018 slutar på +507 tkr för församlingen och +451 tkr för begravningsverksamheten. Överskotten i verksamheterna är till del resultat av framflyttade projekt.

PREP Friskvård för parrelationen En kurs för er som vill förbättra kommunikationen i er parrelation. Österledskyrkan onsdagar den 2/10, 9/10, 16/10 kl. 18.0020.30 samt Lördagen den 19/10 kl. 09.0017.00 Kostnad: 600kr/par (Det ingår kvällsfika på onsdagar. Frukost, fika samt tre rätters middag under lördagen samt kursbok) Anmälan senast 2019-09-13: Johanna Ärlandsback: 0586-68824, 070-2952546 johanna.arlandsback@svenskakyrkan.se


OR

BUSSRES S N E R A M FÖR SOM PROGRAM SAMLING R Ö F A G O LSK MED KAR

ASKERSUND Guidad tur på Stjernsundsslott och fika på stjernsunds slottscafe. Lunch på Klockaregården i hembygdsparken. Guidning i Landskyrkan och fika på församlingshemmet. Besök på Venuschoklad, vår chokladfabrik.

Datum för resan: Tisdag 25 juni Anmälan senast 11 juni, anmälan är bindande! (OBS! Max antal 45 pers) Anmälan görs på församlingsexpedition Kungsvägen 39. tel. 0586-688 00. Vid frågor ring 0586-688 01 Pris 300 kr (betalning tas upp på bussen). I resans pris ingår buss, inträde, guidning och lunch.

Avresa 08:45 Från 39:ans Café Kungsvägen 39 Beräknad hemkomst 17.30

NOLBY Teaterföreställningen ”Småstadslif” ett lustspel i tre akter samt picknickkorg som vi äter innan föreställningen.

Datum för resan: Söndag 14 juli Anmälan senast 1 juli, anmälan är bindande! (OBS! Max antal 45 pers) Anmälan görs på församlingsexpedition Kungsvägen 39. tel. 0586-688 00. Vid frågor ring 0586-688 05 Pris 300 kr (betalning tas upp på bussen). I resans pris ingår buss, inträde till teaterföreställning och picnickkorg.

Avresa 14:45 Från 39:ans Café Kungsvägen 39 Beräknad hemkomst 22:00


Nuntius KARLSKOGA FÖRSAMLINGSTIDNING

SID 12 1 juni - 30 sept

VID GENESARETS SJÖ Här vid stranden nära vattnet finns en plats som ger mig ro. Här vid stranden nära vattnet fylls mitt inre utav tro. Här får jag vila och Du finns här mitt i livets kamp och strid. Här får jag vila och Du finns här med din nåd för varje tid. Orden kommer från psalm 814 (Ragnwei Axellie, text) och passar så bra inför den ljusa och förhoppningsvis varma årstiden som ligger framför oss. Det är så lätt att ta livet för givet och aldrig stanna upp och reflektera. Men kanske är det tid för det nu när sommaren kommer, tid för återhämtning både till kropp och själ. En plats vid vattnet är lätt att hitta här i vår stad, som har sjöar så nära. Där kanske platsen för vila och ro kan infinna sig, åtminstone någon gång denna sommar. Här vid stranden nära vattnet gav du mat i överflöd. Här vid stranden nära vattnet Värmer ännu eldens glöd. Här får jag vila och Du finns här mitt i livets kamp och strid. Här får jag vila och Du finns här med din nåd för varje tid. På min resa till det heliga landet nu i vår, befann vi oss ofta mitt i mängden av människor som alla sökt sig till Israel för att också besöka alla heliga platser. Men så en dag gjorde vi utflykten till Genesarets sjö, alldeles i närheten av den plats där Jesus delade ut mat åt 5000 personer. Och där vid stranden nära vattnet fick vi dela vin och bröd med varandra i den heliga nattvarden och då var det som om vilan sköljde över oss och vi ville att det aldrig skulle ta slut. Här vid stranden nära vattnet talar du till oss idag. Här vid stranden nära vattnet Är mitt svar: Se här är jag.. Här får jag vila och Du finns här mitt i livets kamp och strid. Här får jag vila och Du finns här med din nåd för varje tid. Än idag mättar Gud oss med det bröd och det vin som skänker oss återhämtning, vila och nåd. Det behöver inte vara i det heliga landet, eller ens vid en sjö. Din återhämtningsplats kan vara någon helt annanstans. Inom dig finns kanske en egen strand, en plats där du i tanken kan stanna upp och vila en stund. För det behöver vi alla. Den stranden, vid det livgivande vattnet önskar jag att du får stanna i sommar, så att du får ny kraft och ny ork att orka med en vardag igen. Guds välsignelse och en riktig fin sommar önskar jag dig. Pernilla Rosin Kyrkoherde Karlskoga församling Kontraktprost Östra Värmland


Gruppbild i anglikanska kyrkan

JERUSALEM 2019 Reseskildring av Pernilla Rosin, kyrkoherde i Karlskoga församling.

Pernilla Rosin

Jesper Svartvik

Åse Lindberg

Krister Stendahl (fd biskop i Stockholms stift) beskriver hur vi kan hålla en dialog med våra trossyskon levande. Låt ”den andre” definiera sin tro och sig själv. Jämför inte det bästa med din egen religion med det sämsta i någon annans. Var heligt avundsjuk! Var inte rädd för att upptäcka pärlorna i andra religioner.

Detta sammanfattar väl dagarna vi fick i det heliga landet. På plats i Israel fanns Ophir Yarden från organisationen Adasha som är en del av The Rossing Center. Han arbetade tillsammans med stiftsteolog Jesper Svartvik och Åse Lindberg vid Karlstad stift för att låta oss vara med om oförglömliga dagar.

Abrahams barn Under tre år (2018-2020) satsar Karlstad stift på att fortbilda präster. Jag fick förmånen att delta i kursen “Abrahams barn” i form av en studieresa till Jerusalem i maj 2019. Sammanfattningsvis syftade kursen till att främja positiva relationer mellan judar, kristna och muslimer, som vi alla kan säga är Abrahams barn.


Nuntius KARLSKOGA FÖRSAMLINGSTIDNING

SID 14 1 juni - 30 sept

JUDENDOM

Jerusalem har en historia som går tillbaka till omkring 4000 f.Kr. Jerusalem är den heligaste staden inom judendomen och kristendomen. Den räknas dessutom som den tredje heligaste staden inom islam. Trots att Gamla Staden bara har en area på 0,9 km² rymmer den en mängd platser av religiös betydelse, bland dem Tempelberget, Västra muren, Den heliga gravens kyrka, Klippdomen och Al-Aqsamoskén.

Ophir Yarden

Salomo och Ruth Berlinger

Yehouda Bauer

Tidigt första dagen fick vi vara med om föreläsningar om judendomen, den judiska gudstjänsten, sabbaten och bibelstudium i judarnas Bibel (vårt gamla testamente) tillsammans med en rabbin. På kvällen firade vi sabbatsgudstjänst där hälsandet av sabbaten utgjorde det viktigaste momentet. När sabbaten väl börjar är den ägnad åt vila och den inleds med sabbatsmåltid.

Men det största intrycket av alla var när mamma och pappa lade sina händer på vart och ett av sina barn och välsignade dem med åtföljande kramar och pussar. Här blev Stendahls ord om att se skönheten i andras ritualer och teologi så levande för oss. Tänk om vi hade den rutinen veckovis med våra barn. Det går inte att besöka Jerusalem utan att ta del av ett av mänsklighetens mörkaste minnen, förintelsen. Där finns museet Yad Vashem (“ett evigt oförgängligt namn” Jes 56:5), som är tillägnat alla judiska offer för förintelsen. Vi fick träffa en av de som överlevde förintelsen, svenska Ruth Berlinger, som berättade om sin fasansfulla historia i 1940-talets Polen.

På Yad Vashem träffade vi Yehouda Bauer, som vid 93 års ålder fortfarande glasklart kunde berätta om att det inte bara förekommit folkmord i samband med andra världskriget.

Vi fick förmånen att äta middag hos vår värd Ophir och hans hustru Sara (från Sverige) och deras fem barn. Den inleddes med handtvagning (tre gånger per hand) och efter sång av far dracks vinet och brödet bröts.

Men det som skiljer detta massmord från alla andra var inte varken brutalitet eller antal utan det faktum att det var ett projekt som bara var ideologiskt. Därför har vi ett ansvar fortfarande idag att dra i nödbromsen, för det kan hända igen. Vi ska inte bara se till att ingen gör det mot judarna igen, utan vi måste se till att ingen gör detta mot någon igen, ett uttryck som kommer från judarna själva.

1 Filmtips You Tube “02 Yom Hashoa 2013 Kehilat Yedidya- Ruth Berlinger” 2 Boktips “Jag heter inte Miriam” av Majgull Axelsson


ISLAM

Klippdomen även kallad Klippmoskén, är en muslimsk helgedom i Jerusalem och är uppförd på Tempelberget som räknas som islams tredje heligaste plats efter Kaba i Mekka och profeten Muhammeds moské i Medina. Klippdomen är öppen för bön, men där hålls inga gudstjänster och den betraktas därför inte som moské. Klippdomen är världens äldsta existerande muslimska byggnad Det beror på att man som jude både kan mena att man har judendom som religion och nationalitet. Men det ska vara lika rättvist och juridiskt riktigt att gå till en religiös domstol som till en statlig. Det enda som kan skilja är att barnets bästa alltid går före en eventuell religiös lag. Mustafa Abu Sway Vårt möte med islam började med Mustafa Abu Sway, som undervisar i filosofi och islam vid Al-Quds universitetet i Jerusalem (Al-Quds= den heliga eller Jerusalem på arabiska). Han frågade oss om vi ville höra honom recitera ur Koranen berättelsen om hur ängeln Gabriel berättar för Maria att hon ska få ett barn. Och det var väldigt speciellt att under flera minuter höra hur Mustafa kunde vartenda ord i berättelsen utantill. Det tror jag att vi alla kände var en fin pärla i deras religion, som vi kunde vara avundsjuk på. Ett annat möte med islam var mötet med Iyad Zahalka, som satt i högsta domstolen i Shari´a (islamisk juridik). I Israel idag kan man endera gå till en statlig domstol eller välja att gå till en religiös domstol.

Det är framförallt i frågor som rör giftermål som man använder sig av religiösa domstolar. Det kan inte avgöras av statliga domstolar. Därför förekommer det inte några blandäktenskap i Israel (de får gifta sig utomlands). De flesta muslimer väljer dock muslimska domstolar eftersom de befolkningsmässigt befinner sig i minoritet i Israel. Väljer man då en shari´a domstol känner man att man får mest stöd för sin sak. Vi fick en väldigt fin syn på hur shari´a fungerar i Israel men vi fick också reda på att det är väldigt stora skillnader beroende på i vilket land du befinner dig. Vissa är fundamentala och vill inte öppna upp för modern utveckling i samhället. I Israel uppmuntras alla muslimska kvinnor att skaffa sig utbildning, vara jämställda och samtidigt behålla sin religion.

Iyad Zahalka Islam vill ha demokrati och ett bättre liv för alla i Israel. Vi vågade ställa den svåra frågan om barnäktenskap var tillåtet. Det är inte islam, svarade han, utan förvridna tankar i olika länder. Enligt sharí a får tjejer gifta sig när de är 17 år och killar när de är 18 (vilket han personligen tyckte var alldeles för ungt). Han berättade också att det är förbjudet att täcka sitt ansikte när kvinnor gör hajj (pilgrimsresa till Mekka), men det är upp till varje kvinna att välja om hon vill täcka sitt hår. Hon bör dock aldrig täcka ansiktet. Iyad belyste också frågan om kvinnlig omskärelse genom att prata om det på inga villkor är islam. Det förekommer bara i primitiva samhällen och är en skada i Guds skapelse och förbjudet inom islam.


Nuntius KARLSKOGA FÖRSAMLINGSTIDNING

SID 16 1 juni - 30 sept

KRISTENDOM

Altartavlan i Magdala kyrka med utsikt över Genesarets sjö och Golanbergen

Hatem Shehadeh

Lubna Kharufeh

Vi träffade den arabiske prästen Hatem Shehadeh på St John the baptist school i Haifa. Vi fick också prata med rektorn och höra till deras berättelse om hur det är att leva som minoritet i ett judiskt land. På denna kristna skola gick det 75% muslimer och 25% kristna. Men det var aldrig något problem. Återigen hör vi att muslimer och kristna lever helt naturligt sida vid sida, utan oroligheter.

Ett möte som vi länge kommer att minnas var med palestinska grekisk-ortodoxa Lubna Kharufeh i Bet Jalla. Hon berättade för oss om det tuffa livet som palestinier. Hon har under 25 års tid pendlat in till sitt arbete i Jerusalem, vilket innebär en resa som startar mycket tidigt varje dag, eftersom hon aldrig vet hur länge det tar för henne att gå igenom checkpointen mellan Palestina och Israel. När muren byggdes mellan de två områdena lovade Israel att förse Palestina med vatten och ström, något som inte fungerat så bra förut. Men tack vare Israels kontroll över dessa nödvändigheter kan de ibland välja att helt stänga av både vatten och ström i perioder.

Hatem Shehadeh berättade att som kristen arab boende i Israel tillhör man gruppen “de bortglömda trogna”. Han förklarade för oss att vi hör ihop och att de behöver våra förböner. När kristna lever som minoritet (knappt 1 %) leder det till att de lämnar landet, pga diskriminering, socialt liv och dålig ekonomi. Folk försöker vara lojala sitt land, men fortsätter det som det gör dag kan den arabiska kristna kyrkan vara ett museum om 20 år.

Som ett resultat av detta har alla hus i Palestina stora vattenbehållare på taken, för att kunna lagra vatten. Det är också högre skatter och lägre löner i Palestina, så levnadsvillkoren är tuffa för dem. Men här såg vi också hur muslimer och kristna lever nära varandra i samförstånd. .

Munther Isac hette prästen i Lutherska kyrkan, men först och främst var han pappa och make, sa han själv. Av Munther fick vi höra att det började byggas upp en rädsla mellan kristna och muslimer. Därför kände han sig lite orolig inför framtiden. Det finns ett beslut om att borgmästaren för Betlehem måste vara kristen, men eftersom de är så få, så kan det kanske vara hotfullt, om folk börjar bli rädda. Munther uttryckte det med orden: “Om alla bara slutar försöka konvertera varandra skulle det fungera bättre.” Han vädjar till sist om våra förböner att landet ska vara till för alla. Naturligtvis måste man också besöka alla heliga platser när man är i Jerusalem. Det gjorde vi under ledning av en svensk guide, Anna Veeder. Vi besökte Olivberget och gick därifrån vi ner till Getsemane trädgård, dit Jesus gick för att be på kvällen efter sista måltiden. Vi vandrade också via Dolorosa (lidandets väg, som Jesus gick med korset på sina axlar) genom gamla stan i Jerusalem. Idag är dessa platser förstås otroligt välbesökta av turister och pilgrimer, vilket gör att man måste försöka vara där med inställningen att det inte är Jerusalem idag som är den viktigaste bilden att ta med sig. Man får försöka hålla berättelsernas platser vid liv som man tänker att de såg ut då och bära de inre bilderna vidare, så att inte verklighetens stress och kaos förstör upplevelsen.


Mässa vid Genesarets sjö

Moskébesök

Birgittasystrar

Västra muren

Arabisk kristen skola

Bahaí trädgårdarna i Haifa

Vi gjorde också en utflykt till Galileen och besökte kyrkan som är uppförd till minnet av brödundret. Där vid stranden till Genesarets sjö firade vi en fantastisk mässa. På vägen till Tiberias i Galileen passerade vi Haifa där vi förutom ett besök i den kristna skolan fick se en liten del av Bahai-trädgårdarna. Denna märkliga avknoppning av islam, som utgår från perfektion och struktur gör ett märkligt intryck i ett annars både vackert men rörigt land. Vi gjorde också studiebesök i flera moskéer och synagogor, men i den vackraste byggnaden, Klippmoskén på Tempelberget fick vi inte komma in, så vi fick istället beundra den fina konsten på utsidan.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det är möten med människor som alltid ger de starkaste intrycken hos mig. Det heliga landet väcker mycket tankar och bilder som jag burit inom mig får ett annat liv. Men trots att det var helt overkligt och överväldigande att verkligen få vandra på gatorna i Jerusalem och fira mässa vid Genesarets sjö är det alla möten med fantastiska människor som satt djupa spår i mig. Prästen Hatem Shehadeh sa det till oss med orden: “Ni är bättre än andra, de flesta kommer för att titta på döda stenar, men ni har kommit och besökt oss, de levande stenarna.” (You are better than others, most of them come to look at dead stones, but you have visited us, the living stones.) Pernilla Rosin, Kyrkoherde/kontraktsprost .

Konfirmation i katolska födelsekyrkan

Altartavla i kapellet i Magdala


Nuntius KARLSKOGA FÖRSAMLINGSTIDNING

SID 18 1 juni - 30 sept

Selma & Sophie Teater i prostgårdsparken Premiär lördag 24 augusti kl. 18:00 Sommaren 1875 bodde Selma Lagerlöf hos sin faster Ottiliana och hennes make Erik Tillius Hammargren i Karlskoga prostgård. Hammargren var då präst i församlingen och skulle förbereda Selma för stundande konfirmation. Ingen kunde då ana att detta flickebarn skulle komma att bli en av landets kanske mest framgångsrika kvinnor. I år är det 125 år sedan den då relativt nyblivna författarinnan möter en branchkollega, Sophie Elkan, från Göteborg. Deras vänskap kom att vara livet ut och de skrev åtskilliga brev till varandra. Dessa brev offentliggjordes 1990 och åtskilliga spaltmeter har skrivits om deras relation. Vad man kan förstå så var dessa kvinnor mycket fästa vid varandra och troligen hade de en kärleksförbindelse. Mot slutet av sommaren kommer vi att framföra ”Selma & Sophie” en berättelse som bygger på brevväxlingen dem emellan. Manus är skrivet av Tommy Åberg, bearbetat av Manne Åsehäll som också har regisserat föreställningen.

övriga speldagar: söndag 25 augusti kl. 16 lördag 31 augusti kl. 18 Söndag 1 september kl. 16

Biljettpris: 100 kr Biljettförsäljning på 39:ans Café, Kungsvägen 39, Karlskoga (intäkterna går oavkortat till Karlskoga församlings stödfond)


Selma Lagerlöfs saga en nyckel till mod, livskamp och kvinnoliv måndag 23 september kl. 19:00 Föreläsning av Margareta Brandby-Cöster Präst, teol. dr. Höstens första framträdande i föreläsningsserien Liv och Existens “special“. Plats: Karlskoga kyrka.

“Var och en, som såg prostgården där den låg utmed landsvägen, med de herrgårdsaktiga höga lindarna, det gröna staketet, de ärevördiga portstolparna och den vita grinden genom vars spjälor man kunde blicka in på gårdsplanen med dess rundel och grusgångar. Med det långa, röda tvåvåningars boningshusets rätt fram och de två lika stora flyglarna. adjunktens till höger och arrendatorns till vänster, måste säga att just så skulle en svensk prostgård se ut. På en gång hemtrevligt inbjudande, fridfull och respektingivande”. Så skriver Selma Lagerlöf i sin berättelse om sin konfirmationslärare, Erik Tullius Hammargren. Hon är 16 år och undervisas av sin farbror. Prostgården i Karlskoga är hennes hem under tiden. Året är 1875 och hon konfirmeras i Karlskoga kyrka samma år. Texten är hämtad från Karlskoga församlingstidning år 1990. Thore Bohl var redaktör.


Foto: Alex Giacomini IKON

9 6 5 0 8 5 4 3 2 1 r e m m u n h s i Sw

Karlskoga församling stödfond Vi ser nöden och behövande i den stora världen dagligen genom radio och TV. Men behövande finns också här mitt ibland oss i Karlskoga. Det är kanske inte alltid lika tydligt, ändå drabbas så många på olika sätt. Alla har inte samma möjligheter, därför är det viktigt att vi bryr oss om varandra.

Tack! Din gåva får betydelse. Styrelsen för Karlskoga församlings stödfond

Profile for Leif Helge

Karlskoga församlingstidning 1 juni - 30 sep 2019  

Karlskoga församlingstidning 1 juni - 30 sep 2019  

Profile for leifhelge
Advertisement